E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Legea 21 1999 abrogat de articolul 31 din actul Legea 656 2002
Legea 21 1999 in legatura cu Hotărârea 479 2002
Legea 21 1999 in legatura cu Norma 3 2002
Legea 21 1999 in legatura cu articolul 12 din actul Legea 743 2001
Legea 21 1999 in legatura cu Legea 603 2001
Legea 21 1999 in legatura cu articolul 3 din actul OUG 33 2001
Articolul 19 din actul Legea 21 1999 modificat de articolul 1 din actul OUG 237 2000
Articolul 20 din actul Legea 21 1999 modificat de articolul 1 din actul OUG 237 2000
Articolul 29 din actul Legea 21 1999 modificat de articolul 1 din actul OUG 237 2000
Legea 21 1999 in legatura cu articolul 17 din actul Legea 78 2000
Legea 21 1999 in legatura cu Ordin 25 1999
Legea 21 1999 in legatura cu Instrucţiuni 9 1999
Legea 21 1999 in legatura cu Decizia 3 1999
Articolul 19 din actul Legea 21 1999 in legatura cu Hotărârea 413 1999
Articolul 29 din actul Legea 21 1999 in legatura cu Hotărârea 413 1999
Legea 21 1999 promulgat de Decretul 25 1999
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 21 din 18 ianuarie 1999

pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 18 din 21 ianuarie 1999


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta lege reglementeaza prevenirea si sanctionarea activitatilor de spalare a banilor.
    Art. 2
    In sensul acestei legi:
    a) prin spalarea banilor se intelege faptele prevazute la art. 23, daca au fost savarsite prin intermediul persoanelor juridice sau fizice mentionate la art. 8;
    b) prin bunuri se intelege orice categorii de valori, corporale sau necorporale, inclusiv bani, mobile sau imobile, precum si actele juridice sau documentele care atesta proprietatea acestora.

    CAP. 2
    Proceduri de identificare a clientilor si de prelucrare a informatiilor referitoare la spalarea banilor

    Art. 3
    (1) De indata ce angajatul unei persoane juridice sau persoana fizica dintre cele prevazute la art. 8 are suspiciuni ca o operatiune care urmeaza sa aiba loc are drept scop spalarea banilor va sesiza persoana sau persoanele desemnate conform art. 16, care, pe baza unor indicii temeinice, vor informa, la randul lor, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, denumit in continuare oficiul. Acesta va certifica imediat primirea informatiei.
    (2) Daca oficiul considera necesar, el poate decide, in mod justificat, suspendarea efectuarii tranzactiei. Decizia va fi comunicata imediat, in scris, persoanei juridice sau fizice careia i s-a cerut efectuarea tranzactiei.
    (3) Pentru operatiunile de depunere sau de retragere de sume in numerar, in lei sau in valuta, sume ce depasesc echivalentul in lei a 10.000 euro, personalul din structurile prevazute la art. 8 va raporta oficiului in maximum 24 de ore de la data efectuarii operatiunii. La transferul acestor sume din conturi bancare vor fi aplicate prevederile alin. (1) si (2).
    (4) Daca oficiul considera ca perioada de 24 de ore prevazuta la alin. (3) este insuficienta, el poate formula in acest interval o cerere motivata catre Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie, pentru a se prelungi perioada necesara cu maximum 3 zile lucratoare. Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie poate autoriza, o singura data, motivat, prelungirea solicitata sau poate dispune incetarea suspendarii efectuarii tranzactiei.
    (5) Cand cererea pentru prelungirea perioadei cu maximum 3 zile lucratoare se dovedeste a fi neintemeiata, oficiul va raspunde civil pentru pierderea financiara suportata de persoana fizica sau juridica in cauza.
    (6) Daca decizia de neefectuare a tranzactiei nu este comunicata persoanelor juridice prevazute la art. 8 in perioada mentionata la alin. (2) si (3), acestea vor putea efectua tranzactia.
    Art. 4
    Daca o persoana dintre cele prevazute la art. 8 are cunostinta ca o tranzactie pentru care a primit instructiuni sa o efectueze are ca scop spalarea banilor si acesteia ii este imposibil sa nu o efectueze sau, prin neefectuarea ei, este posibil sa zadarniceasca eforturile de a se urmari beneficiarii operatiunii suspecte de spalare a banilor, institutia sau persoana in cauza va informa oficiul imediat dupa ce a efectuat tranzactia. In asemenea cazuri se va preciza motivul pentru care nu s-a putut transmite informatia despre tranzactie, inainte ca aceasta sa se fi efectuat.
    Art. 5
    In cazul in care oficiul primeste informatii potrivit art. 3 sau 4, acesta poate cere oricarei institutii competente sa furnizeze datele necesare verificarii lor.
    Art. 6
    Oficiul va proceda la examinarea informatiei care i-a fost furnizata potrivit art. 3 - 5. In cazul in care aceasta examinare aduce date sau indicii temeinice referitoare la spalarea banilor, informatiile vor fi transmise de indata Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie.
    Art. 7
    Furnizarea cu buna-credinta de informatii in conformitate cu prevederile art. 3 - 5, facuta de catre persoanele juridice prevazute la art. 8 sau de catre angajatii ori reprezentantii lor mentionati la art. 16, nu poate atrage raspunderea disciplinara, civila sau penala a acestora.
    Art. 8
    Intra sub incidenta prezentei legi:
    a) bancile, sucursalele bancilor straine si institutiile de credit;
    b) institutiile financiare, cum ar fi: fonduri de investitii, societati de investitii, societati de administrare a investitiilor, societati de depozitare, de custodie, societati de valori mobiliare, fonduri de pensii si alte asemenea fonduri, care indeplinesc urmatoarele operatiuni: creditarea, incluzand, printre altele, creditul de consum, creditul ipotecar, factoringul, finantarea tranzactiilor comerciale, inclusiv forfetarea, leasingul financiar, operatiuni de plati, emiterea si administrarea unor mijloace de plata, carti de credit, cecuri de calatorie si altele asemenea, acordarea sau asumarea de garantii si subscrierea de angajamente, tranzactii pe cont propriu sau in contul clientilor prin intermediul instrumentelor pietei monetare, cecuri, ordine de plata, certificate de depozite si altele, schimb valutar, produse financiare derivate, instrumente financiare legate de cursul valutar ori de rata dobanzilor, valori mobiliare, participarea la emiterea de actiuni si oferirea de servicii legate de aceste emisiuni, consultanta acordata intreprinderilor in probleme de structura a capitalului, strategia industriala, consultanta si servicii in domeniul fuziunilor si achizitiilor de intreprinderi, intermedierea pe pietele interbancare, administrarea de portofolii si consultanta in acest domeniu, custodia si administrarea valorilor mobiliare;
    c) societatile de asigurari si reasigurari;
    d) agentii economici care desfasoara activitati de jocuri de noroc ori de amanet;
    e) persoanele fizice si juridice care acorda asistenta de specialitate juridica, notariala, contabila, financiar-bancara;
    f) orice alta persoana fizica sau juridica, prin acte si fapte savarsite in afara sistemului financiar-bancar.
    Art. 9
    (1) Persoanele juridice mentionate la art. 8 au obligatia sa stabileasca identitatea clientilor pentru orice tranzactie a carei limita minima, in lei sau in valuta, reprezinta echivalentul a 10.000 euro, indiferent daca tranzactia are loc printr-o singura operatiune sau prin mai multe operatiuni care au legatura intre ele.
    (2) Cand suma nu este cunoscuta in momentul acceptarii tranzactiei, persoana fizica sau juridica, obligata sa stabileasca identitatea clientilor, va proceda la identificarea de indata a acestora, atunci cand este informata despre valoarea tranzactiei si cand a stabilit ca a fost atinsa limita minima.
    (3) De indata ce apare vreo informatie ca prin tranzactie se urmareste spalarea banilor, se va proceda la identificarea clientilor, chiar daca valoarea tranzactiei este mai mica decat limita minima stabilita de catre oficiu.
    Art. 10
    (1) Datele de identificare a clientilor vor cuprinde:
    a) in cazul persoanelor fizice: datele de stare civila mentionate in documentele de identitate prevazute de lege;
    b) in cazul persoanelor juridice: datele mentionate in documentele de inmatriculare prevazute de lege, precum si dovada ca persoana fizica care conduce tranzactia reprezinta legal persoana juridica.
    (2) In cazul persoanelor juridice straine, la deschiderea de conturi bancare vor fi solicitate acele documente din care sa rezulte identitatea firmei, sediul, tipul de societate, locul inmatricularii, imputernicirea speciala a celui care o reprezinta in tranzactie, precum si o traducere in limba romana a documentelor autentificate de un notar public.
    Art. 11
    In cazul in care exista informatii, referitoare la clientii prevazuti la art. 9 si 10, ca tranzactia nu se desfasoara in nume propriu, persoanele juridice mentionate la art. 8 vor lua masuri pentru a obtine date despre adevarata identitate a persoanei in interesul ori in numele careia actioneaza acesti clienti, inclusiv de la oficiu.
    Art. 12
    (1) Cerintele de identificare nu vor fi impuse societatilor de asigurari si reasigurari mentionate la art. 8, in legatura cu politele de asigurare de viata, daca prima de asigurare sau ratele de plata anuale sunt mai mici sau egale cu echivalentul in lei al sumei de 1.000 euro ori prima unica de asigurare platita este, in echivalent lei, pana la 2.500 euro. Daca ratele de prima periodice sau sumele de plata anuale sunt ori urmeaza a fi marite in asa fel incat sa depaseasca limita sumei de 1.000 euro, respectiv de 2.500 euro, in echivalent lei, se va cere identificarea clientilor.
    (2) Cerintele de identificare nu sunt obligatorii in cazul subscrierii politelor de asigurare emise de fondurile de pensii, obtinute in virtutea unui contract de munca sau datorita profesiei asiguratului, cu conditia ca polita sa nu poata fi rascumparata inainte de scadenta si sa nu poata fi folosita ca garantie sau colateral pentru obtinerea unui imprumut.
    (3) Cerintele de identificare nu se impun, daca s-a stabilit ca plata se va face prin debitarea unui cont deschis pe numele clientului la o banca sau la o institutie pentru economii.
    Art. 13
    (1) In fiecare caz in care identitatea este solicitata potrivit prevederilor prezentei legi, persoana juridica sau persoana fizica prevazuta la art. 8, care are obligatia identificarii clientului, va pastra o copie de pe document, ca dovada de identitate, sau referinte de identitate, pentru o perioada de 5 ani, incepand cu data cand se incheie relatia cu clientul.
    (2) Persoanele juridice si fizice prevazute la art. 8, carora li se aplica prevederile prezentei legi, vor pastra, intr-o forma care poate fi folosita ca mijloc de proba in justitie, evidenta secundara sau operativa si inregistrari ale tuturor tranzactiilor financiare care fac obiectul prezentei legi, pentru o perioada de 5 ani de la executarea fiecarei tranzactii, dupa care vor fi predate oficiului, pentru arhiva.
    Art. 14
    (1) Persoanele juridice si fizice prevazute la art. 8 vor intocmi raport scris pentru fiecare tranzactie care, in virtutea naturii ei sau a caracterului neobisnuit, raportat la contextul activitatilor obisnuite ale clientului, poate fi legata de spalarea banilor.
    (2) Raportul, a carui forma va fi stabilita de catre oficiu, va fi inaintat acestuia.
    Art. 15
    Oficiul va asigura, pe cheltuiala proprie, programe speciale de instruire a reprezentantilor persoanelor prevazute la art. 8. Persoanele juridice prevazute la art. 8 vor stabili proceduri si metode de control intern pentru a preveni si a impiedica spalarea banilor si vor asigura instruirea angajatilor pentru recunoasterea tranzactiilor care pot fi legate de spalarea banilor si asupra masurilor imediate ce trebuie luate in asemenea cazuri.
    Art. 16
    (1) Persoanele juridice prevazute la art. 8 vor desemna una sau mai multe persoane care au responsabilitati in aplicarea prezentei legi, ale caror nume vor fi comunicate oficiului, impreuna cu natura si cu limitele responsabilitatilor mentionate.
    (2) Fiecare persoana desemnata, conform alin. (1), de catre persoanele juridice specificate la art. 8 raspunde de realizarea sarcinilor stabilite de acestea in aplicarea prezentei legi.
    Art. 17
    Autoritatile cu drept de control financiar conform legii si cele de supraveghere prudentiala a persoanelor juridice specificate la art. 8, care iau cunostinta de date ce indica actiuni de spalare a banilor, vor informa despre acestea oficiul.
    Art. 18
    (1) Personalul oficiului are obligatia de a nu divulga informatiile primite in timpul activitatii decat in cadrul unei proceduri judiciare, inclusiv dupa incetarea functiei, pe o durata de 5 ani.
    (2) Este interzisa folosirea in scop personal de catre angajatii oficiului a informatiilor primite atat in timpul activitatii, cat si dupa incetarea acesteia.
    (3) Dispozitiile alin. (1) si (2) nu se aplica comunicarilor din cadrul colaborarii mutuale facute in baza tratatelor internationale la care Romania este parte sau in baza reciprocitatii, comunicarilor facute institutiilor straine care au functiuni asemanatoare si care au obligativitatea pastrarii secretului in conditii similare oficiului, daca asemenea comunicari sunt facute in scopul indeplinirii atributiilor care rezulta din obiectul de activitate.

    CAP. 3
    Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor

    Art. 19
    (1) Se infiinteaza Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, organ de specialitate cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, cu sediul in municipiul Bucuresti.
    (2) Oficiul are ca obiect de activitate prevenirea si combaterea spalarii banilor, scop in care primeste, analizeaza, prelucreaza informatii si sesizeaza autoritatile abilitate prin lege.
    (3) In vederea exercitarii atributiilor sale, oficiul isi constituie aparat propriu, la nivel central si teritorial, dupa caz.
    (4) La nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti se pot constitui structuri operative, denumite in continuare structuri, conduse de un director.
    (5) Nomenclatorul de functii, conditiile de studii si de vechime pentru incadrarea si promovarea personalului oficiului se propun de catre acesta si se aproba prin hotarare a Guvernului, avandu-se in vedere salarizarea personalului din organele autoritatii judecatoresti.
    (6) Oficiul este format din cate un reprezentant al Ministerului Finantelor, Ministerului Justitiei, Ministerului de Interne, Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, Bancii Nationale a Romaniei, Asociatiei Romane a Bancilor si Curtii de Conturi, numiti in functii, pe o perioada de 5 ani, prin hotarare a Guvernului.
    (7) Oficiul este condus de un presedinte, cu rang de secretar de stat, numit de Guvern din randul membrilor oficiului, care are si calitatea de ordonator principal de credite.
    (8) Membrii oficiului trebuie sa indeplineasca, la data numirii, urmatoarele conditii:
    a) sa fie licentiati si sa aiba cel putin 10 ani vechime intr-o functie economica sau juridica;
    b) sa aiba domiciliul in Romania;
    c) sa aiba numai cetatenia romana;
    d) sa aiba exercitiul drepturilor civile si politice;
    e) sa se bucure de o reputatie profesionala si morala nestirbita.
    (9) In caz de vacanta a unui post in cadrul oficiului, conducatorul autoritatii competente va propune Guvernului o noua persoana in termen de 30 de zile de la data vacantarii.
    (10) Membrii oficiului au obligatia sa comunice de indata, in scris, presedintelui oficiului aparitia oricarei situatii de incompatibilitate cu conditiile prevazute la alin. (8).
    (11) Functia de membru al oficiului este incompatibila cu orice alta functie publica sau privata, cu exceptia functiilor didactice din invatamantul superior.
    (12) In perioada ocuparii functiei, membrii oficiului vor fi detasati, respectiv contractul de munca al acestora va fi suspendat, urmand ca la incetarea mandatului sa revina la functia de baza.
    (13) Mandatul de membru al oficiului inceteaza in urmatoarele situatii:
    a) la expirarea termenului pentru care a fost numit;
    b) prin demisie;
    c) prin deces;
    d) prin imposibilitatea de exercitare a mandatului pe o perioada mai mare de 6 luni;
    e) la survenirea unei incompatibilitati;
    f) prin revocare de catre autoritatea care l-a numit.
    (14) Personalul angajat in cadrul oficiului ori in structurile acestuia nu poate ocupa nici un post si nu va indeplini vreo functie in nici una dintre institutiile prevazute la art. 8 simultan cu calitatea de salariat al oficiului sau al structurilor sale.
    Art. 20
    (1) Pentru functionarea oficiului si a structurilor acestuia, Guvernul si, dupa caz, autoritatile administratiei publice locale vor transmite in administrarea acestora imobilele necesare - terenuri si cladiri - din domeniul public sau privat, in termen de 60 de zile de la data inregistrarii cererii.
    (2) Oficiul isi intocmeste proiectul de buget propriu, pe care il inainteaza Guvernului.
    (3) Anual ori atunci cand Guvernul hotaraste, oficiul prezinta rapoarte de activitate.
    (4) In exercitarea atributiilor sale oficiul adopta decizii cu majoritate de voturi.

    CAP. 4
    Raspunderi si sanctiuni

    Art. 21
    Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea civila, disciplinara, contraventionala sau penala.
    Art. 22
    (1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 3 alin. (1), art. 4, 6, 9 si 11 - 16, daca fapta nu este savarsita in astfel de conditii incat sa fie considerata, potrivit legii penale, infractiune.
    (2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) se aplica si persoanelor juridice.
    (3) Contraventiile se constata si amenda se aplica de persoanele din cadrul oficiului anume desemnate in acest scop.
    (4) Dispozitiile prezentei legi se completeaza, in mod corespunzator, cu prevederile Legii nr. 32/1968 pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25 si 26.
    Art. 23
    (1) Constituie infractiunea de spalare a banilor si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani:
    a) schimbarea sau transferul de valori, cunoscand ca acestea provin din savarsirea unor infractiuni: traficul de stupefiante; nerespectarea regimului armelor si munitiilor in forma agravanta; nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive; nerespectarea regimului materiilor explozive; falsificarea de monede sau de alte valori; proxenetismul; contrabanda; santajul; lipsirea de libertate in mod ilegal; inselaciunea in domeniul bancar, financiar sau de asigurari; bancruta frauduloasa; furtul si tainuirea de autovehicule; nerespectarea regimului de ocrotire a unor bunuri; traficul de animale ocrotite in tarile lor; comertul cu tesuturi si organe umane; infractiunile savarsite prin intermediul calculatoarelor; infractiunile savarsite cu carti de credit; infractiunile savarsite de persoane care fac parte din asociatii de infractori; nerespectarea dispozitiilor privind importul de deseuri si de reziduuri; nerespectarea dispozitiilor privind jocurile de noroc; in scopul ascunderii sau disimularii originii ilicite a acestora, precum si in scop de tainuire sau de favorizare a persoanelor implicate in astfel de activitati sau presupuse ca s-ar sustrage consecintelor juridice ale faptelor lor;
    b) ascunderea sau disimularea naturii reale a provenientei, apartenentei, dispozitiei, miscarii proprietatii bunurilor sau a dreptului asupra acestora, cunoscand ca aceste bunuri provin din savarsirea uneia dintre infractiunile prevazute la lit. a);
    c) dobandirea, posesia sau utilizarea de bunuri, cunoscand ca acestea provin din savarsirea uneia dintre infractiunile prevazute la lit. a).
    (2) Asocierea, initierea, aderarea sau sprijinirea sub orice forma, in scopul savarsirii infractiunii de spalare a banilor, se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 15 ani.
    (3) Tentativa se pedepseste.
    Art. 24
    Nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 18 constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
    Art. 25
    In cazul savarsirii infractiunilor prevazute la art. 23 si 24 se va dispune, in conditiile art. 118 din Codul penal, si confiscarea bunurilor care fac obiectul infractiunii, iar daca acestea nu se gasesc, infractorul este obligat la plata echivalentului lor in bani.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 26
    Identificarea clientilor potrivit art. 9 se va face de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    Art. 27
    Limita minima a tranzactiei, prevazuta la art. 9 alin. (1), si limitele maxime ale sumelor, prevazute la art. 12 alin. (1), pot fi modificate de Guvern, la propunerea oficiului.
    Art. 28
    Prezenta lege intra in vigoare dupa 90 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, cu exceptia prevederilor art. 19, care intra in vigoare de la data publicarii.
    Art. 29
    Cu 30 de zile inainte de data intrarii in vigoare a prezentei legi oficiul va prezenta Guvernului spre aprobare regulamentul sau de organizare si functionare, precum si regulamentele de organizare si functionare ale structurilor sale.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 17 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                   p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                                VASILE LUPU

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            CRISTIAN DUMITRESCUSmartCity5

COMENTARII la Legea 21/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 21 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
     YOU WILLING TO HIRE THE REAL HACKERS TO GET ALL YOUR CYBER PROBLEMS FIXED WITH SWIFT RESPONSE? OR A VICTIM OF THE BINARY OPTION SCAM? OR NEEDS TO RECOVER YOUR LOST FUNDS? With pathfinderhacktech I'm giving you 100% guarantee that your jobs are safe with us and we're going to help you recover all your lost funds to scammers, Solving a problem which you know there’s an answer to is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. Here is a defined platform that maps a positive step closer to surviving heavy threat on the internet. You can put a stop to your anxiety and constant fear of you getting ripped off by Scammers  This post is actually for those who are willing to turn their lives around for the better, either financial-wise or relationship-wise or businesses. Our primary reason for this development is to ensure that those in need of help don’t get ripped off by scammers  This is a global idea that navigates a newbie to a prominent encounter ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). the pathfinderhacktecks are a team of competence hackers with the mission and vision of making the internet a safer place for all,moreso we render efficient services to those having cyber problems. Pathfinderhacktech has grown and expanded since it formation over the years due to the experience and professionalism of our management and technical staff. Our strength is based on our ability to bring together active cyber security professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING As part of our corporate goals, providing value added services to meet our client needs and requirements has been our sustaining impetus. Our offer of proactive technical and managerial advice has always given us edge over and above our competitors. The new development on the pathfinderhacktech platform is to assign to you the right HACKER to deal with your Particular kind of cyber issues depending on the kind of cyber problems you are willing to get fixed. Here, you would be refer to a legit professional hacker known for massive skills and security abilities. Skilled and trained on ▪Social media hacks ( facebook, twitter, Instagram, snapchat ) ▪Email hacks ▪phone hacks ▪bitcoin hacks. ▪verified PayPal account hacks ▪database hacks ▪credit card top up ▪university score upgrade ▪money transfer ▪binary option funds recovery. ( recovered $5,567,078 million) The binary option scam is another problem facing the internet today. How do you avoid binary option scam and what do you do if you are a victim of the scam.  Be wary of adverts on the internet and mostly on social media promising high returns from binary options trading. The binary option is one of the highly recorded scam on the internet. The Binary options are a form of fixed-odds betting. Particularly a trade involving if an event will occur or not and the result is either positive or negative. If the investor is right, then they stand a solid chance of winning and should see a return of the funds invested but if they are wrong, they lose thier full funds invested. The pathfinderhacktech are breeding effort to put an end to these unbearable swindle scheme taking over the internet and taking a solid step forward to render solution to those affected by the fleece… Here would be our cyber security techniques to retrieving back the victims stolen funds. For more update and inquiries Contact slakeleroy (at)gmail(.)com
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Circulara 18 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 21/1999
Legea 656 2002
pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor
Hotărârea 479 2002
pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
Norma 3 2002
privind standardele de cunoastere a clientelei
Legea 743 2001
Legea bugetului de stat pe anul 2002
Legea 603 2001
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 237/2000 pentru modificarea Legii nr. 21/1999 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor
OUG 33 2001
privind unele masuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritatii judecatoresti
OUG 237 2000
pentru modificarea Legii nr. 21/1999 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor
Legea 78 2000
pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie
Instrucţiuni 9 1999
privind prevenirea si combaterea spalarii banilor
Ordin 25 1999
pentru aprobarea Instructiunilor nr. 9/1999 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor
Decizia 3 1999
privind aprobarea Raportului pentru tranzactii suspecte si a Raportului privind operatiunile de depunere si de retragere in numerar care depasesc echivalentul a 10.000 euro
Hotărârea 413 1999
pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor si a structurilor sale teritoriale
Decretul 25 1999
privind promulgarea Legii pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu