E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 30 din 13 martie 2002

pentru modificarea unor anexe la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, precum si a unor alte acte normative

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 202 din 26 martie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    (1) Sinteza cheltuielilor bugetare modificate pe anul 2002, pe surse de finantare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, titluri si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 1.
    (2) Numarul maxim de posturi aprobat prin anexele la Legea nr. 743/2001 se suplimenteaza cu 85 de posturi la Ministerul Afacerilor Externe, cu 10 posturi la Ministerul Culturii si Cultelor si se diminueaza cu 35 de posturi la Ministerul Apararii Nationale.
    (3) Bugetul modificat, in structura, al Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic pe anul 2002 este prevazut in anexa nr. 2.
    (4) Bugetele ordonatorilor principali de credite, veniturile proprii, alocatiile de la bugetul de stat si cheltuielile ce se suporta din acestea, veniturile si cheltuielile gestionate in regim extrabugetar, intrarile de credite externe, precum si cheltuielile din fonduri externe nerambursabile, pe ordonatori principali de credite, pe anul 2002, sunt cele aprobate prin anexa nr. 3 la Legea nr. 743/2001, cu exceptia celor prevazute in anexa nr. 3*) la prezenta ordonanta de urgenta.
    (5) In termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, ordonatorii principali de credite, cu avizul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si al Ministerului Finantelor Publice, pot introduce modificari in structura posturilor si a cheltuielilor cu salariile pe alineate, cu incadrarea in numarul maxim de posturi si in cheltuielile totale cu salariile, aprobate.
------------
    *) Anexa nr. 3 se publica ulterior.

    Art. 2
    Sumele provenite din amenzile aplicate in conformitate cu legislatia in vigoare se fac venit integral la bugetul de stat, cu exceptia celor aplicate, potrivit legii, de catre autoritatile administratiei publice locale si a amenzilor privind circulatia pe drumurile publice, care se fac venit integral la bugetele locale. Eventualele sume retinute si incasate, ca venituri extrabugetare, pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, din amenzile aplicate de catre unitatile din care fac parte agentii constatatori, se utilizeaza, cu aprobarea ordonatorului principal de credite al acestora, pentru cheltuieli de capital.
    Art. 3
    Cheltuielile efectuate in anii anteriori de la bugetul de stat pentru unele actiuni care au fost trecute in finantarea bugetelor locale si neregularizate cu bugetele locale raman cheltuieli definitive ale bugetului de stat.
    Art. 4
    Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2002, prevazute in anexa nr. 5 la Legea nr. 743/2001, reprezentand plata contributiilor pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult din tara, conform Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, se modifica la judetele: Bihor cu +247.297 mii lei, Bistrita-Nasaud cu -247.297 mii lei, Maramures cu +384.684 mii lei si Mehedinti cu -384.684 mii lei. Numarul maxim de posturi finantat pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult, prevazut in anexa nr. 10 la Legea nr. 743/2001, se suplimenteaza la judetele Bihor cu 9 posturi si, respectiv, Maramures cu 14 posturi si se diminueaza la judetele Bistrita-Nasaud cu 9 posturi si, respectiv, Mehedinti cu 14 posturi.
    Art. 5
    Articolul 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 187/2001 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2002 personalului din sectorul bugetar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 848 din 29 decembrie 2001, se abroga.
    Art. 6
    In anul 2002, in executie, prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor masuri de asigurare a fondurilor necesare in vederea furnizarii energiei termice si a gazelor naturale pentru populatie, aprobata cu modificari prin Legea nr. 84/2002, sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pot fi alocate lunar peste proportiile prevazute, cu conditia incadrarii in aceste proportii la nivelul anului.
    Art. 7
    Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificarile aprobate prin prezenta ordonanta de urgenta in anexele la Legea nr. 743/2001.
    Art. 8
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                                SINTEZA
cheltuielilor bugetare pe surse de finantare, capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli si alineate, dupa caz, pe anul 2002

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat
                                                                  - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I  II III IV  Denumire indicator      Program       Influente      Program
                                       actualizat                   rectificat
________________________________________________________________________________
       A                 B                  1             2         3 = 1 + 2
________________________________________________________________________________
5000           TOTAL GENERAL        301.468.821.852  353.054.710 301.821.876.562
        01      CHELTUIELI CURENTE  236.929.711.818  548.920.207 237.478.632.025
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL            36.996.570.957  156.145.188  37.152.716.145
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII            35.031.935.123  392.775.019  35.424.710.142
        34       SUBVENTII           10.939.108.439               10.939.108.439
        36       PRIME                  701.000.000                  701.000.000
        38       TRANSFERURI         90.748.217.190               90.748.217.190
        49       DOBANZI             61.473.825.000               61.473.825.000
        60       REZERVE              1.039.055.109                1.039.055.109
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL              39.338.298.264 -195.865.497  39.142.432.767
        79      IMPRUMUTURI             102.715.360                  102.715.360
                ACORDATE
        84      RAMBURSARI DE
                CREDITE, PLATI DE
                DOBANZI SI
                COMISIOANE LA
                CREDITE              25.098.096.410               25.098.096.410
        85      Rambursari de
                credite externe si
                plati de dobanzi
                si comisioane la
                credite externe
                contractate de
                ordonatorii de
                credite              24.738.096.410  360.000.000  25.098.096.410
        85  01  Rambursari de
                credite externe      17.870.194.110  300.000.000  18.170.194.110
        85  02  Plati de dobanzi
                si comisioane         6.867.902.300   60.000.000   6.927.902.300
        88      Rambursari de
                credite interne si
                plati de dobanzi
                si comisioane
                aferente acestora       360.000.000 -360.000.000
        88  01  Rambursari de
                credite interne         300.000.000 -300.000.000
        88  02  Plati de dobanzi
                si comisioane            60.000.000  -60.000.000
5001           BUGET DE STAT        237.817.230.648              237.817.230.648
        01      CHELTUIELI CURENTE  198.361.286.712              198.361.286.712
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL            35.483.708.275               35.483.708.275
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII            24.528.355.415               24.528.355.415
        34       SUBVENTII           10.834.687.439               10.834.687.439
        36       PRIME                  701.000.000                  701.000.000
        38       TRANSFERURI         64.300.655.474               64.300.655.474
        49       DOBANZI             61.473.825.000               61.473.825.000
        60       REZERVE              1.039.055.109                1.039.055.109
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL              14.615.132.166               14.615.132.166
        79      IMPRUMUTURI
                ACORDATE                102.715.360                  102.715.360
        84      RAMBURSARI DE
                CREDITE, PLATI DE
                DOBANZI SI
                COMISIOANE LA
                CREDITE              24.738.096.410               24.738.096.410
        85       Rambursari de
                 credite externe si
                 plati de dobanzi
                 si comisioane la
                 credite externe
                 contractate de
                 ordonatorii de
                 credite             24.738.096.410               24.738.096.410
        85  01   Rambursari de
                 credite externe     17.870.194.110               17.870.194.110
        85  02   Plati de dobanzi
                 si comisioane        6.867.902.300                6.867.902.300
5101           AUTORITATI PUBLICE    14.321.553.666               14.321.553.666
        01      CHELTUIELI CURENTE   12.596.056.222               12.596.056.222
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL             9.005.751.901                9.005.751.901
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII             2.786.002.368                2.786.002.368
        34       SUBVENTII               34.170.000                   34.170.000
        38       TRANSFERURI            770.131.953                  770.131.953
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL                 959.047.304                  959.047.304
        84      RAMBURSARI DE
                CREDITE, PLATI DE
                DOBANZI SI
                COMISIOANE LA
                CREDITE                 766.450.140                  766.450.140
        85      Rambursari de
                credite externe si
                plati de dobanzi
                si comisioane la
                credite externe
                contractate de
                ordonatorii de
                credite                 766.450.140                  766.450.140
        85  01   Rambursari de
                 credite externe        627.918.280                  627.918.280
        85  02   Plati de dobanzi
                 si comisioane          138.531.860                  138.531.860
     01         Administratia
                Prezidentiala           106.493.000                  106.493.000
     02         Autoritati
                legislative           1.674.518.000                1.674.518.000
     03         Autoritati
                judecatoresti         4.689.093.246                4.689.093.246
     04         Alte organe ale
                autoritatilor
                publice                 690.697.450                  690.697.450
     05         Autoritati            7.160.751.970                7.160.751.970
                executive
5401           APARARE NATIONALA     23.231.105.604               23.231.105.604
        01      CHELTUIELI CURENTE   15.562.810.100               15.562.810.100
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL             8.420.059.327                8.420.059.327
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII             6.216.826.803                6.216.826.803
        38       TRANSFERURI            925.923.970                  925.923.970
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL                 502.674.504                  502.674.504
        84      RAMBURSARI DE
                CREDITE, PLATI DE
                DOBANZI SI
                COMISIOANE LA
                CREDITE               7.165.621.000                7.165.621.000
        85      Rambursari de
                credite externe si
                plati de dobanzi si
                comisioane la
                credite externe
                contractate de
                ordonatorii de
                credite               7.165.621.000                7.165.621.000
        85  01   Rambursari de
                 credite externe      6.136.551.000                6.136.551.000
        85  02   Plati de dobanzi
                 si comisioane        1.029.070.000                1.029.070.000
     01         Administratie
                centrala                239.989.510                  239.989.510
     02         Aparare nationala
                si operatiuni de
                mentinere a pacii    14.936.150.963               14.936.150.963
     03         Actiuni de
                integrare
                euroatlantica si
                pentru
                constituirea
                fortei de reactie
                rapida                7.177.392.896                7.177.392.896
     04         Parteneriat pentru
                pace                    165.741.958                  165.741.958
     05         Plati
                compensatorii           711.830.277                  711.830.277
5501           ORDINE PUBLICA SI
               SIGURANTA NATIONALA   24.917.392.817               24.917.392.817
        01      CHELTUIELI CURENTE   22.011.411.114               22.011.411.114
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL            11.858.552.700               11.858.552.700
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII             6.985.384.901                6.985.384.901
        34       SUBVENTII            2.442.068.898                2.442.068.898
        38       TRANSFERURI            725.404.615                  725.404.615
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL                 944.113.683                  944.113.683
        84      RAMBURSARI DE
                CREDITE, PLATI DE
                DOBANZI SI
                COMISIOANE LA
                CREDITE               1.961.868.020                1.961.868.020
        85      Rambursari de
                credite externe si
                plati de dobanzi si
                comisioane la
                credite externe
                contractate de
                ordonatorii de
                credite               1.961.868.020                1.961.868.020
        85  01   Rambursari de
                 credite externe      1.554.405.440                1.554.405.440
        85  02   Plati de dobanzi
                 si comisioane          407.462.580                  407.462.580
     01         Administratie
                centrala              1.235.943.015                1.235.943.015
     02         Politie               7.075.347.379                7.075.347.379
     03         Protectie si paza
                contra incendiilor    1.058.687.164                1.058.687.164
     04         Paza si
                supravegherea
                frontierei            2.428.825.648                2.428.825.648
     05         Jandarmerie           3.309.112.496                3.309.112.496
     06         Siguranta nationala   5.959.991.071                5.959.991.071
     07         Penitenciare          2.641.201.135                2.641.201.135
     50         Alte institutii si
                actiuni privind
                ordinea publica si
                siguranta nationala   1.208.284.909                1.208.284.909
5701           INVATAMANT            12.770.709.059               12.770.709.059
        01      CHELTUIELI CURENTE   10.318.917.524               10.318.917.524
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL             2.217.922.404                2.217.922.404
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII             1.411.476.433                1.411.476.433
        34       SUBVENTII              710.530.000                  710.530.000
        38       TRANSFERURI          5.978.988.687                5.978.988.687
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL               1.891.746.905                1.891.746.905
        84      RAMBURSARI DE
                CREDITE, PLATI DE
                DOBANZI SI
                COMISIOANE LA
                CREDITE                 560.044.630                  560.044.630
        85      Rambursari de
                credite externe si
                plati de dobanzi si
                comisioane la
                credite externe
                contractate de
                ordonatorii de
                credite                 560.044.630                  560.044.630
        85  01   Rambursari de
                 credite externe        203.272.880                  203.272.880
        85  02   Plati de dobanzi
                 si comisioane          356.771.750                  356.771.750
     01         Administratie
                centrala                 44.068.530                   44.068.530
     02         Invatamant
                prescolar               162.258.641                  162.258.641
     03         Invatamant primar
                si gimnazial          1.211.661.945                1.211.661.945
     04         Invatamant liceal       662.877.241                  662.877.241
     09         Invatamant superior   7.208.107.563                7.208.107.563
     10         Biblioteci
                centrale,
                universitare si
                pedagogice              176.274.135                  176.274.135
     14         Internate, camine
                si cantine pentru
                elevi si studenti       455.230.742                  455.230.742
     25         Servicii publice
                descentralizate         782.216.475                  782.216.475
     50         Alte institutii si
                actiuni de
                invatamant            2.068.013.787                2.068.013.787
5801           SANATATE               9.807.876.580                9.807.876.580
        01      CHELTUIELI CURENTE    4.250.862.560                4.250.862.560
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL             1.091.104.224                1.091.104.224
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII             1.377.691.240                1.377.691.240
        34       SUBVENTII               54.250.000                   54.250.000
        38       TRANSFERURI          1.727.817.096                1.727.817.096
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL               1.194.632.390                1.194.632.390
        84      RAMBURSARI DE
                CREDITE, PLATI DE
                DOBANZI SI
                COMISIOANE LA
                CREDITE               4.362.381.630                4.362.381.630
        85      Rambursari de
                credite externe si
                plati de dobanzi
                si comisioane la
                credite externe
                contractate de
                ordonatorii de
                credite               4.362.381.630                4.362.381.630
        85  01   Rambursari de
                 credite externe      3.383.867.060                3.383.867.060
        85  02   Plati de dobanzi
                 si comisioane          978.514.570                  978.514.570
     01         Administratie
                centrala                750.000.000                  750.000.000
     03         Spitale               1.267.346.910                1.267.346.910
     05         Crese                     1.966.524                    1.966.524
     07         Centre de
                transfuzii sanguine     450.000.000                  450.000.000
     09         Centre de sanatate      131.230.597                  131.230.597
     25         Servicii publice
                descentralizate       3.245.387.994                3.245.387.994
     50         Alte institutii si
                actiuni sanitare      3.961.944.555                3.961.944.555
5901           CULTURA, RELIGIE SI
               ACTIUNI PRIVIND
               ACTIVITATEA SPORTIVA
               SI DE TINERET          3.801.494.629                3.801.494.629
        01      CHELTUIELI CURENTE    3.634.733.231                3.634.733.231
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL               197.629.500                  197.629.500
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII             1.013.159.313                1.013.159.313
        34       SUBVENTII            1.294.265.887                1.294.265.887
        38       TRANSFERURI          1.129.678.531                1.129.678.531
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL                 156.321.398                  156.321.398
        84      RAMBURSARI DE
                CREDITE, PLATI DE
                DOBANZI SI
                COMISIOANE LA
                CREDITE                  10.440.000                   10.440.000
        85       Rambursari de
                 credite externe si
                 plati de dobanzi
                 si comisioane la
                 credite externe
                 contractate de
                 ordonatorii de
                 credite                 10.440.000                   10.440.000
        85  02    Plati de dobanzi
                  si comisioane          10.440.000                   10.440.000
     01          Administratie
                 centrala               144.700.767                  144.700.767
     02          Biblioteci publice
                 nationale               84.782.856                   84.782.856
     04          Muzee                  209.906.257                  209.906.257
     05          Teatre si
                 institutii
                 profesioniste de
                 spectacole si
                 concerte               290.190.908                  290.190.908
     15          Culte religioase       588.846.440                  588.846.440
     20          Activitatea
                 sportiva               863.548.085                  863.548.085
     21          Activitatea de
                 tineret                 70.000.000                   70.000.000
     25          Servicii publice
                 descentralizate         89.413.929                   89.413.929
     50          Alte institutii
                 si actiuni privind
                 cultura, religia
                 si activitatea
                 sportiva si de
                 tineret              1.460.105.387                1.460.105.387
6001           ASISTENTA SOCIALa,
               ALOCATII, PENSII,
               AJUTOARE SI
               INDEMNIZATII          27.278.483.522               27.278.483.522
        01      CHELTUIELI CURENTE   27.161.951.573               27.161.951.573
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL               294.362.000                  294.362.000
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII             1.844.208.636                1.844.208.636
        34       SUBVENTII               18.279.765                   18.279.765
        38       TRANSFERURI         25.005.101.172               25.005.101.172
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL                  60.840.749                   60.840.749
        84      RAMBURSARI DE
                CREDITE, PLATI DE
                DOBANZI SI
                COMISIOANE LA
                CREDITE                  55.691.200                   55.691.200
        85       Rambursari de
                 credite externe si
                 plati de dobanzi
                 si comisioane la
                 credite externe
                 contractate de
                 ordonatorii de
                 credite                 55.691.200                   55.691.200
        85  01    Rambursari de
                  credite externe        13.922.800                   13.922.800
        85  02    Plati de dobanzi
                  si comisioane          41.768.400                   41.768.400
     01          Administratie
                 centrala               182.789.800                  182.789.800
     08          Centre de primire
                 a minorilor              2.644.250                    2.644.250
     09          Ajutor social           40.000.000                   40.000.000
     14          Alocatia de
                 incredintare si
                 plasament
                 familial               237.800.000                  237.800.000
     15          Alocatia de stat
                 pentru copii         9.893.960.447                9.893.960.447
     17          Ajutoare pentru
                 sotii de militari
                 in termen                7.348.320                    7.348.320
     18          Centre de primire,
                 triere si cazare a
                 persoanelor
                 solicitante a
                 statutului de
                 refugiat                10.312.059                   10.312.059
     19          Alocatia
                 suplimentara
                 pentru familiile
                 cu copii               957.847.000                  957.847.000
     20          Pensii, ajutoare,
                 indemnizatii si
                 sporuri I.O.V.R.,
                 veterani de razboi
                 si pentru alte
                 categorii de
                 beneficiari          5.378.392.412                5.378.392.412
     21          Pensii militari      5.278.804.132                5.278.804.132
     25          Servicii publice
                 descentralizate        247.864.665                  247.864.665
     29          Concediu platit
                 pentru cresterea
                 copiilor pana la
                 2 ani                    3.674.160                    3.674.160
     37          Ajutoare speciale    1.255.634.477                1.255.634.477
     38          Indemnizatii
                 nevazatori
                 salariati                9.389.520                    9.389.520
     43          Sustinerea
                 sistemului de
                 protectie a
                 drepturilor
                 copilului              251.830.910                  251.830.910
     48          Programe de
                 protectie sociala
                 si integrare
                 socioprofesionala
                 a persoanelor cu
                 handicap                27.500.000                   27.500.000
     50          Alte actiuni
                 privind asistenta
                 sociala, alocatii,
                 pensii, ajutoare
                 si indemnizatii      3.492.691.370                3.492.691.370
6301           SERVICII SI
               DEZVOLTARE PUBLICA
               SI LOCUINTE            4.637.307.375                4.637.307.375
        01      CHELTUIELI CURENTE    1.609.100.000                1.609.100.000
        38       TRANSFERURI          1.609.100.000                1.609.100.000
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL               1.129.833.595                1.129.833.595
        84      RAMBURSARI DE
                CREDITE, PLATI DE
                DOBANZI SI
                COMISIOANE LA
                CREDITE               1.898.373.780                1.898.373.780
        85       Rambursari de
                 credite externe si
                 plati de dobanzi
                 si comisioane la
                 credite externe
                 contractate de
                 ordonatorii de
                 credite              1.898.373.780                1.898.373.780
        85  01    Rambursari de
                  credite externe     1.427.087.000                1.427.087.000
        85  02    Plati de dobanzi
                  si comisioane         471.286.780                  471.286.780
     08          Locuinte             2.039.833.595                2.039.833.595
     50          Alte actiuni
                 privind
                 dezvoltarea
                 publica si
                 locuinte             2.597.473.780                2.597.473.780
6401           MEDIU SI APE           2.137.356.546                2.137.356.546
        01      CHELTUIELI CURENTE      457.172.840                  457.172.840
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL               231.918.000                  231.918.000
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII                83.382.920                   83.382.920
        38       TRANSFERURI            141.871.920                  141.871.920
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL               1.550.005.526                1.550.005.526
        84      RAMBURSARI DE
                CREDITE, PLATI DE
                DOBANZI SI
                COMISIOANE LA
                CREDITE                 130.178.180                  130.178.180
        85       Rambursari de
                 credite externe si
                 plati de dobanzi
                 si comisioane la
                 credite externe
                 contractate de
                 ordonatorii de
                 credite                130.178.180                  130.178.180
        85  02    Plati de dobanzi
                  si comisioane         130.178.180                  130.178.180
     01          Administratie
                 centrala                80.808.750                   80.808.750
     02          Dezvoltare surse
                 de apa, acumulari
                 si amenajari
                 hidrotehnice         1.395.529.336                1.395.529.336
     03          Supraveghere si
                 protectie mediu,
                 reducerea si
                 controlul poluarii     647.227.910                  647.227.910
     04          Prospectiuni
                 geologice privind
                 sursele de apa           1.020.750                    1.020.750
     05          Controlul
                 activitatilor
                 nucleare                12.769.800                   12.769.800
6601           INDUSTRIE              7.634.466.514                7.634.466.514
        01      CHELTUIELI CURENTE    5.220.440.764                5.220.440.764
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL               109.461.000                  109.461.000
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII               201.647.376                  201.647.376
        34       SUBVENTII            3.089.611.600                3.089.611.600
        38       TRANSFERURI          1.819.720.788                1.819.720.788
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL               2.335.710.000                2.335.710.000
        84      RAMBURSARI DE
                CREDITE, PLATI DE
                DOBANZI SI
                COMISIOANE LA
                CREDITE                  78.315.750                   78.315.750
        85       Rambursari de
                 credite externe si
                 plati de dobanzi
                 si comisioane la
                 credite externe
                 contractate de
                 ordonatorii de
                 credite                 78.315.750                   78.315.750
        85  01    Rambursari de
                  credite externe        14.618.940                   14.618.940
        85  02    Plati de dobanzi
                  si comisioane          63.696.810                   63.696.810
     01          Administratie
                 centrala               303.919.654                  303.919.654
     02          Prospectiuni si
                 lucrari geologice
                 pentru
                 descoperirea de
                 resurse minerale       130.000.000                  130.000.000
     03          Combustibili
                 minerali solizi      1.820.708.000                1.820.708.000
     06          Resurse minerale,
                 altele decat
                 combustibili         2.900.549.534                2.900.549.534
     07          Industrie
                 prelucratoare          535.995.129                  535.995.129
     50          Alte cheltuieli in
                 domeniul
                 industriei           1.943.294.197                1.943.294.197
6701           AGRICULTURA SI
               SILVICULTURA          11.617.196.149               11.617.196.149
        01      CHELTUIELI CURENTE   10.779.104.123               10.779.104.123
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL               700.759.000                  700.759.000
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII               993.223.937                  993.223.937
        34       SUBVENTII            2.863.400.000                2.863.400.000
        36       PRIME                  701.000.000                  701.000.000
        38       TRANSFERURI          5.520.721.186                5.520.721.186
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL                 648.045.806                  648.045.806
        84      RAMBURSARI DE
                CREDITE, PLATI DE
                DOBANZI SI
                COMISIOANE LA
                CREDITE                 190.046.220                  190.046.220
        85       Rambursari de
                 credite externe si
                 plati de dobanzi
                 si comisioane la
                 credite externe
                 contractate de
                 ordonatorii de
                 credite                190.046.220                  190.046.220
        85  01    Rambursari de
                  credite externe       114.863.100                  114.863.100
        85  02    Plati de dobanzi
                  si comisioane          75.183.120                   75.183.120
     01         Administratie
                centrala                109.564.515                  109.564.515
     02         Amendare soluri
                acide si alcaline        50.000.000                   50.000.000
     03         Acoperire sume fixe
                la seminte              409.400.000                  409.400.000
     04         Combatere daunatori
                si boli in sectorul
                vegetal                 281.606.260                  281.606.260
     05         Reproductie si
                selectie animale        199.992.598                  199.992.598
     06         Programe pentru
                sustinerea
                preturilor la
                produsele agricole       83.188.730                   83.188.730
     07         Subventionare
                dobanzi aferente
                creditelor bancare
                acordate
                producatorilor
                agricoli                120.000.000                  120.000.000
     10         Alte programe
                pentru sprijinirea
                producatorilor
                agricoli              5.996.486.193                5.996.486.193
     14         Imbunatatiri
                funciare, irigatii,
                desecari si
                combaterea
                eroziunii solului     1.686.227.330                1.686.227.330
     15         Silvicultura            348.874.969                  348.874.969
     17         Prevenirea si
                combaterea bolilor
                la animale si
                combaterea
                epizootiilor            517.223.937                  517.223.937
     25         Servicii publice
                descentralizate       1.405.161.472                1.405.161.472
     50         Alte unitati si
                actiuni din
                domeniul
                agriculturii si
                silviculturii           409.470.145                  409.470.145
6801           TRANSPORTURI SI
               COMUNICATII           18.469.158.742               18.469.158.742
        01      CHELTUIELI CURENTE    9.246.038.083                9.246.038.083
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL               172.255.512                  172.255.512
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII               128.632.736                  128.632.736
        34       SUBVENTII               25.150.140                   25.150.140
        38       TRANSFERURI          8.919.999.695                8.919.999.695
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL               2.397.816.029                2.397.816.029
        84      RAMBURSARI DE
                CREDITE, PLATI DE
                DOBANZI SI
                COMISIOANE LA
                CREDITE               6.825.304.630                6.825.304.630
        85       Rambursari de
                 credite externe si
                 plati de dobanzi
                 si comisioane la
                 credite externe
                 contractate de
                 ordonatorii de
                 credite              6.825.304.630                6.825.304.630
        85  01    Rambursari de
                  credite externe     3.823.897.020                3.823.897.020
        85  02    Plati de dobanzi
                  si comisioane       3.001.407.610                3.001.407.610
     01          Administratie
                 centrala               644.427.002                  644.427.002
     02          Aviatie civila       2.618.138.016                2.618.138.016
     03          Navigatie civila     1.041.259.862                1.041.259.862
     05          Drumuri si poduri    5.413.637.930                5.413.637.930
     06          Transport feroviar   6.930.044.184                6.930.044.184
     07          Transport in comun   1.634.381.850                1.634.381.850
     08          Aeroporturi de
                 interes local           29.355.000                   29.355.000
     09          Aviatie civila
                 finantata din
                 venituri cu
                 destinatie
                 speciala               148.966.153                  148.966.153
     10          Comunicatii              7.848.745                    7.848.745
     50          Alte cheltuieli in
                 domeniul
                 transporturilor si
                 comunicatiilor           1.100.000                    1.100.000
6901           ALTE ACTIUNI
               ECONOMICE              7.118.938.108                7.118.938.108
        01      CHELTUIELI CURENTE    6.362.869.330                6.362.869.330
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL               154.001.302                  154.001.302
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII               394.201.046                  394.201.046
        34       SUBVENTII              214.254.384                  214.254.384
        38       TRANSFERURI          5.600.412.598                5.600.412.598
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL                 130.586.988                  130.586.988
        84      RAMBURSARI DE
                CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI
                COMISIOANE LA
                CREDITE                 625.481.790                  625.481.790
        85       Rambursari de
                 credite externe si
                 plati de dobanzi
                 si comisioane la
                 credite externe
                 contractate de
                 ordonatorii de
                 credite                625.481.790                  625.481.790
        85  01    Rambursari de
                  credite externe       522.105.000                  522.105.000
        85  02    Plati de dobanzi
                  si comisioane         103.376.790                  103.376.790
     01          Administratie
                 centrala             1.188.208.008                1.188.208.008
     02          Rezerve materiale
                 nationale si de
                 mobilizare             351.219.636                  351.219.636
     03          Prevenire si
                 combatere
                 inundatii si
                 gheturi                  1.474.939                    1.474.939
     04          Meteorologie si
                 hidrologie             757.221.525                  757.221.525
     05          Stimulare
                 productie de
                 export si a
                 exportului           1.000.000.000                1.000.000.000
     06          Actiuni de
                 cooperare
                 economica
                 internationala           4.000.000                    4.000.000
     07          Stimulare
                 intreprinderi
                 mici si mijlocii       144.000.000                  144.000.000
     10          Sistemul National
                 Antigrindina             3.800.000                    3.800.000
     13          Promovarea si
                 dezvoltarea
                 turismului             180.814.000                  180.814.000
     18          Fondul National
                 de Preaderare        3.343.200.000                3.343.200.000
     50          Alte cheltuieli
                 pentru actiuni
                 economice              145.000.000                  145.000.000
7101           CERCETARE
               STIINTIFICA            3.035.243.925                3.035.243.925
        01      CHELTUIELI CURENTE    2.882.652.127                2.882.652.127
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL               553.490.813                  553.490.813
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII               890.500.286                  890.500.286
        34       SUBVENTII               12.492.765                   12.492.765
        38       TRANSFERURI          1.426.168.263                1.426.168.263
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL                 152.591.798                  152.591.798
     01         Administratie
                centrala                111.211.556                  111.211.556
     02         Cercetare
                fundamentala            442.478.213                  442.478.213
     03         Cercetare
                aplicativa si
                experimentala         2.197.682.668                2.197.682.668
     50         Alte institutii
                si actiuni pentru
                cercetare
                stiintifica             283.871.488                  283.871.488
7201           ALTE ACTIUNI           2.493.646.943                2.493.646.943
        01      CHELTUIELI CURENTE    1.824.582.012                1.824.582.012
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL               476.440.592                  476.440.592
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII               202.017.420                  202.017.420
        34       SUBVENTII               76.214.000                   76.214.000
        38       TRANSFERURI          1.069.910.000                1.069.910.000
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL                 561.165.491                  561.165.491
        84      RAMBURSARI DE
                CREDITE, PLATI DE
                DOBANZI SI
                COMISIOANE LA
                CREDITE                 107.899.440                  107.899.440
        85       Rambursari de
                 credite externe si
                 plati de dobanzi
                 si comisioane la
                 credite externe
                 contractate de
                 ordonatorii de
                 credite                107.899.440                  107.899.440
        85  01    Rambursari de
                  credite externe        47.685.590                   47.685.590
        85 02     Plati de dobanzi
                  si comisioane          60.213.850                   60.213.850
     01          Administratie
                 centrala vamala
                 si unitati
                 teritoriale            373.109.000                  373.109.000
     05          Sistemul national
                 de decoratii            20.000.000                   20.000.000
     06          Cheltuieli pentru
                 aplicarea
                 tratatelor
                 internationale           3.768.732                    3.768.732
     07          Protectie civila       172.804.892                  172.804.892
     08          Executarea silita
                 a creantelor
                 bugetare                15.000.000                   15.000.000
     10          Despagubiri
                 civile, precum si
                 cheltuieli
                 judiciare si
                 extrajudiciare
                 derivate din
                 actiuni in
                 reprezentarea
                 intereselor
                 statului potrivit
                 dispozitiilor
                 legale                 849.800.000                  849.800.000
     11          Onorarii pentru
                 expertizele
                 contabile dispuse
                 in cadrul
                 procesului penal        15.000.000                   15.000.000
     12          Dezvoltarea si
                 modernizarea
                 punctelor de
                 control pentru
                 trecerea
                 frontierei, precum
                 si a celorlalte
                 unitati vamale         555.829.440                  555.829.440
     13          Programe de
                 informare si
                 prezentare a
                 imaginii Romaniei      215.000.000                  215.000.000
     18          Masuri active
                 pentru combaterea
                 somajului                2.500.000                    2.500.000
     19          Zboruri speciale        76.214.000                   76.214.000
     20          Fondul Roman de
                 Dezvoltare Sociala      86.370.000                   86.370.000
     50          Alte cheltuieli        108.250.879                  108.250.879
7501           CHELTUIELI DIN
               FONDURI LA
               DISPOZITIA
               GUVERNUL ROMANIEIUI                29.705.000                   29.705.000
        01      CHELTUIELI CURENTE       29.705.000                   29.705.000
        38       TRANSFERURI             29.705.000                   29.705.000
     01         Cheltuieli din
                fondul de
                interventie              29.705.000                   29.705.000
8501           TRANSFERURI DIN
               BUGETUL DE STAT        1.900.000.000                1.900.000.000
        01      CHELTUIELI CURENTE    1.900.000.000                1.900.000.000
        38       TRANSFERURI          1.900.000.000                1.900.000.000
     03         Transferuri din
                bugetul de stat
                catre bugetele
                locale pentru
                investitii
                finantate partial
                din imprumuturi
                externe               1.900.000.000                1.900.000.000
8601           IMPRUMUTURI              102.715.360                  102.715.360
         79     IMPRUMUTURI
                ACORDATE                102.715.360                  102.715.360
     02         Imprumuturi pentru
                finalizarea unor
                obiective aprobate
                prin conventii
                bilaterale si
                acorduri
                interguvernamentale      50.000.000                   50.000.000
     05         Imprumuturi
                acordate
                persoanelor care
                beneficiaza de
                statutul de
                refugiat si sunt
                lipsite de mijloace
                de existenta              2.233.440                    2.233.440
     11         Microcredite
                acordate
                persoanelor fizice
                care desfasoara
                activitati pe cont
                propriu, aducatoare
                de venituri, in
                vederea
                intretinerii
                materiale                50.481.920                   50.481.920
8801           DOBANZI AFERENTE
               DATORIEI PUBLICE SI
               ALTE CHELTUIELI       61.473.825.000               61.473.825.000
        01      CHELTUIELI CURENTE   61.473.825.000               61.473.825.000
        49       DOBANZI             61.473.825.000               61.473.825.000
     01         Dobanzi aferente
                datoriei publice
                interne              28.705.625.000               28.705.625.000
     02         Dobanzi aferente
                datoriei publice
                externe               7.345.000.000                7.345.000.000
     03         Cheltuieli
                ocazionate de
                emisiunea si
                plasarea titlurilor
                de stat si de
                riscul garantiilor
                date de stat, in
                conditiile legii     10.753.800.000               10.753.800.000
     04         Diferente de curs
                aferente datoriei
                publice externe      12.259.400.000               12.259.400.000
     05         Diferente de curs
                aferente datoriei
                publice interne       2.410.000.000                2.410.000.000
9501           FONDURI DE REZERVA     1.039.055.109                1.039.055.109
        60       REZERVE              1.039.055.109                1.039.055.109
     01         Fond de rezerva
                bugetara la
                dispozitia
                Guvernului              450.760.109                  450.760.109
     02         Fond de interventie
                la dispozitia
                Guvernului              470.295.000                  470.295.000
     03         Fond la dispozitia
                Guvernului Romaniei
                pentru relatiile cu
                Republica Moldova       118.000.000                  118.000.000
9901           DEFICIT              -59.410.122.248              -59.410.122.248
5050           FONDURI SPECIALE -
               TOTAL                 11.864.904.511               11.864.904.511
        01      CHELTUIELI CURENTE    6.064.904.511                6.064.904.511
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII             5.964.904.511                5.964.904.511
        38       TRANSFERURI            100.000.000                  100.000.000
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL               5.440.000.000                5.440.000.000
        84      RAMBURSARI DE
                CREDITE, PLATI DE
                DOBANZI SI
                COMISIOANE LA
                CREDITE                 360.000.000                  360.000.000
        85      Rambursari de
                credite externe si
                plati de dobanzi si
                comisioane la
                credite externe
                contractate de
                ordonatorii de
                credite                              360.000.000     360.000.000
        85  01   Rambursari de
                 credite externe                     300.000.000     300.000.000
        85  02   Plati de dobanzi
                 si comisioane                        60.000.000      60.000.000
        88      Rambursari de
                credite interne si
                plati de dobanzi
                si comisioane
                aferente acestora       360.000.000 -360.000.000
        88  01   Rambursari de
                 credite interne        300.000.000 -300.000.000
        88  02   Plati de dobanzi
                 si comisioane           60.000.000 -60.000.000
5011           FOND SPECIAL PENTRU
               DEZVOLTAREA
               SISTEMULUI ENERGETIC   4.300.000.000                4.300.000.000
        01      CHELTUIELI CURENTE      100.000.000                  100.000.000
        38       TRANSFERURI            100.000.000                  100.000.000
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL               3.840.000.000                3.840.000.000
        84      RAMBURSARI DE
                CREDITE, PLATI DE
                DOBANZI SI
                COMISIOANE LA
                CREDITE                 360.000.000                  360.000.000
        85       Rambursari de
                 credite externe
                 si plati de
                 dobanzi si
                 comisioane la
                 credite externe
                 contractate de
                 ordonatorii de
                 credite                             360.000.000     360.000.000
        85  01    Rambursari de
                  credite externe                    300.000.000     300.000.000
        85  02    Plati de dobanzi
                  si comisioane                       60.000.000      60.000.000
        88       Rambursari de
                 credite interne
                 si plati de
                 dobanzi si
                 comisioane
                 aferente
                 acestora               360.000.000 -360.000.000
        88  01    Rambursari de
                  credite interne       300.000.000 -300.000.000
        88  02    Plati de dobanzi
                  si comisioane          60.000.000 -60.000.000
6611           INDUSTRIE              4.200.000.000                4.200.000.000
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL               3.840.000.000                3.840.000.000
        84      RAMBURSARI DE
                CREDITE, PLATI DE
                DOBANZI SI
                COMISIOANE LA
                CREDITE                 360.000.000                  360.000.000
        85       Rambursari de
                 credite externe
                 si plati de
                 dobanzi si
                 comisioane la
                 credite externe
                 contractate de
                 ordonatorii de
                 credite                             360.000.000     360.000.000
        85  01    Rambursari de
                  credite externe                    300.000.000     300.000.000
        85  02    Plati de dobanzi
                  si comisioane                       60.000.000      60.000.000
        88       Rambursari de
                 credite interne
                 si plati de
                 dobanzi si
                 comisioane
                 aferente acestora      360.000.000 -360.000.000
        88  01    Rambursari de
                  credite interne       300.000.000 -300.000.000
        88  02    Plati de dobanzi
                  si comisioane          60.000.000  -60.000.000
     05          Electricitate si
                 alte forme de
                 energie finantate
                 din venituri cu
                 destinatie
                 speciala             4.200.000.000                4.200.000.000
8411           TRANSFERURI CATRE
               BUGETELE LOCALE          100.000.000                  100.000.000
        01      CHELTUIELI CURENTE      100.000.000                  100.000.000
        38       TRANSFERURI            100.000.000                  100.000.000
     23         Transferuri din
                bugetul Fondului
                special pentru
                dezvoltarea
                sistemului
                energetic catre
                bugetele locale         100.000.000                  100.000.000
5012           FOND SPECIAL AL
               DRUMURILOR PUBLICE     7.564.904.511                7.564.904.511
        01      CHELTUIELI CURENTE    5.964.904.511                5.964.904.511
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII             5.964.904.511                5.964.904.511
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL               1.600.000.000                1.600.000.000
6812            TRANSPORTURI SI
                COMUNICATII           7.564.904.511                7.564.904.511
        01      CHELTUIELI CURENTE    5.964.904.511                5.964.904.511
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII             5.964.904.511                5.964.904.511
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL               1.600.000.000                1.600.000.000
     05         Drumuri si poduri     7.564.904.511                7.564.904.511
5014           CREDITE EXTERNE       29.182.754.824               29.182.754.824
        01      CHELTUIELI CURENTE   12.932.498.619 238.591.525   13.171.090.144
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL                19.943.576   2.720.742       22.664.318
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII               187.216.591 235.870.783      423.087.374
        34       SUBVENTII              104.421.000                  104.421.000
        38       TRANSFERURI         12.620.917.452               12.620.917.452
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL              16.250.256.205 -238.591.525  16.011.664.680
5114           AUTORITATI PUBLICE       600.420.751                  600.420.751
        01      CHELTUIELI CURENTE      175.618.719                  175.618.719
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL                   278.456                      278.456
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII                31.778.791                   31.778.791
        38       TRANSFERURI            143.561.472                  143.561.472
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL                 424.802.032                  424.802.032
     05         Autoritati
                executive               600.420.751                  600.420.751
5414           APARARE NATIONALa      4.255.223.972                4.255.223.972
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL               4.255.223.972                4.255.223.972
     02         Aparare nationala
                si operatiuni de
                mentinere a pacii     4.255.223.972                4.255.223.972
5514           ORDINE PUBLICA SI
               SIGURANTA NATIONALA    2.350.979.703                2.350.979.703
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL               2.350.979.703                2.350.979.703
     02         Politie               1.740.350.000                1.740.350.000
     06         Siguranta
                nationala               610.629.703                  610.629.703
5714           INVATAMANT             1.819.013.820                1.819.013.820
        01      CHELTUIELI CURENTE      571.530.940  238.591.525     810.122.465
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL                              2.720.742       2.720.742
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII                            235.870.783     235.870.783
        38       TRANSFERURI           571.530.940                   571.530.940
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL               1.247.482.880 -238.591.525   1.008.891.355
     02         Invatamant
                prescolar                62.374.145                   62.374.145
     03         Invatamant primar
                si gimnazial            873.238.015                  873.238.015
     04         Invatamant liceal       311.870.720                  311.870.720
     09         Invatamant
                superior                571.530.940                  571.530.940
5814           SANATATE               3.485.110.047                3.485.110.047
        01      CHELTUIELI CURENTE       59.171.900                   59.171.900
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL                17.403.500                   17.403.500
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII                41.768.400                   41.768.400
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL               3.425.938.147                3.425.938.147
     03        Spitale                3.425.938.147                3.425.938.147
     50        Alte institutii si
               actiuni sanitare          59.171.900                   59.171.900
5914           CULTURA, RELIGIE SI
               ACTIUNI PRIVIND
               ACTIVITATEA
               SPORTIVA SI DE
               TINERET                   73.090.000                   73.090.000
        01      CHELTUIELI CURENTE       73.090.000                   73.090.000
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII                73.090.000                   73.090.000
     50        Alte institutii
               si actiuni privind
               cultura, religia si
               activitatea sportiva
               si de tineret             73.090.000                   73.090.000
6014           ASISTENTA SOCIALA,
               ALOCATII, PENSII,
               AJUTOARE SI
               INDEMNIZATII             172.612.682                  172.612.682
        01      CHELTUIELI CURENTE      153.226.923                  153.226.923
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL                   400.977                      400.977
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII                13.276.546                   13.276.546
        38       TRANSFERURI            139.549.400                  139.549.400
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL                  19.385.759                   19.385.759
     01        Administratie
               centrala                   6.640.000                    6.640.000
     25        Servicii publice
               descentralizate           26.423.282                   26.423.282
     43        Sustinerea
               sistemului de
               protectie a
               drepturilor
               copilului                139.549.400                  139.549.400
6314           SERVICII SI
               DEZVOLTARE PUBLICA
               SI LOCUINTE            2.540.911.000                2.540.911.000
        01      CHELTUIELI CURENTE    1.496.701.000                1.496.701.000
        38       TRANSFERURI          1.496.701.000                1.496.701.000
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL               1.044.210.000                1.044.210.000
        08     Locuinte               1.044.210.000                1.044.210.000
        50     Alte actiuni
               privind dezvoltarea
               publica si locuinte    1.496.701.000                1.496.701.000
6414           MEDIU SI APE           1.044.210.000                1.044.210.000
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL               1.044.210.000                1.044.210.000
     02        Dezvoltare surse
               de apa, acumulari
               si amenajari
               hidrotehnice           1.044.210.000                1.044.210.000
6614           INDUSTRIE                396.799.800                  396.799.800
        01      CHELTUIELI CURENTE      396.799.800                  396.799.800
        38       TRANSFERURI            396.799.800                  396.799.800
        01     Administratie
               centrala                 396.799.800                  396.799.800
6714           AGRICULTURA SI
               SILVICULTURA             184.129.030                  184.129.030
        01      CHELTUIELI CURENTE       44.901.030                   44.901.030
        38       TRANSFERURI             44.901.030                   44.901.030
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL                 139.228.000                  139.228.000
     15        Silvicultura             139.228.000                  139.228.000
     50        Alte unitati si
               actiuni din
               domeniul
               agriculturii si
               silviculturii             44.901.030                   44.901.030
6814           TRANSPORTURI SI
               COMUNICATII           11.615.245.270               11.615.245.270
        01      CHELTUIELI CURENTE    9.408.444.460                9.408.444.460
        38       TRANSFERURI          9.408.444.460                9.408.444.460
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL               2.206.800.810                2.206.800.810
     01        Administratie
               centrala               1.322.666.000                1.322.666.000
     02        Aviatie civila           133.310.810                  133.310.810
     03        Navigatie civila       1.029.280.000                1.029.280.000
     05        Drumuri si poduri      5.737.350.170                5.737.350.170
     06        Transport feroviar     2.348.428.290                2.348.428.290
     07        Transport in comun     1.044.210.000                1.044.210.000
6914           ALTE ACTIUNI
               ECONOMICE                349.810.350                  349.810.350
        01      CHELTUIELI CURENTE      349.810.350                  349.810.350
        34       SUBVENTII              104.421.000                  104.421.000
        38       TRANSFERURI            245.389.350                  245.389.350
     01        Administratie
               centrala                 106.161.350                  106.161.350
     04        Meteorologie si
               hidrologie               243.649.000                  243.649.000
7214           ALTE ACTIUNI             295.198.399                  295.198.399
        01      CHELTUIELI CURENTE      203.203.497                  203.203.497
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL                  1.860.643                    1.860.643
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII                 27.302.854                   27.302.854
        38      TRANSFERURI             174.040.000                  174.040.000
        70     CHELTUIELI DE
               CAPITAL                   91.994.902                   91.994.902
     12        Dezvoltarea si
               modernizarea
               punctelor de
               control pentru
               trecerea
               frontierei, precum
               si a celorlalte
               unitati vamale            97.459.601                   97.459.601
     18        Masuri active pentru
               combaterea somajului      23.698.798                   23.698.798
     20        Fondul Roman de
               Dezvoltare Sociala       174.040.000                  174.040.000
5003           SUME ALOCATE DIN
               VENITURI
               EXTRABUGETARE          8.730.288.312  335.495.487   9.065.783.799
        01      CHELTUIELI CURENTE    6.353.253.317  292.769.459   6.646.022.776
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL             1.473.715.388  153.424.446   1.627.139.834
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII             3.873.087.929  139.345.013   4.012.432.942
        38       TRANSFERURI          1.006.450.000                1.006.450.000
        70       CHELTUIELI DE
                 CAPITAL              2.377.034.995   42.726.028   2.419.761.023
5103            AUTORITATI PUBLICE      461.800.000   46.226.028     508.026.028
        01       CHELTUIELI CURENTE     378.500.000   18.000.000     396.500.000
        02        CHELTUIELI DE
                  PERSONAL              153.750.000                  153.750.000
        20        CHELTUIELI
                  MATERIALE SI
                  SERVICII              224.750.000   18.000.000     242.750.000
        70       CHELTUIELI DE
                 CAPITAL                 83.300.000   28.226.028     111.526.028
     03        Autoritati
               judecatoresti             90.000.000                   90.000.000
     04        Alte organe ale
               autoritatilor
               publice                    3.000.000                    3.000.000
     05        Autoritati executive     368.800.000   46.226.028     415.026.028
5403           APARARE NATIONALA        883.539.001                  883.539.001
        01      CHELTUIELI CURENTE      499.634.001                  499.634.001
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL               130.041.000                  130.041.000
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE
                 SI SERVICII            369.593.001                  369.593.001
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL                 383.905.000                  383.905.000
     02        Aparare nationala si
               operatiuni de
               mentinere a pacii        883.539.001                  883.539.001
5503           ORDINE PUBLICA SI
               SIGURANTA NATIONALA      894.331.805  249.269.459   1.143.601.264
        01      CHELTUIELI CURENTE      806.731.805  233.269.459   1.040.001.264
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL               134.810.000  129.989.446     264.799.446
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII               671.921.805  103.280.013     775.201.818
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL                  87.600.000   16.000.000     103.600.000
     02        Politie                  303.775.000                  303.775.000
     04        Paza si
               supravegherea
               frontierei                21.000.000                   21.000.000
     05        Jandarmerie              275.500.000  249.269.459     524.769.459
     06        Siguranta nationala       13.556.805                   13.556.805
     50        Alte institutii si
               actiuni privind
               ordinea publica si
               siguranta nationala      280.500.000                  280.500.000
5703           INVATAMANT             4.148.678.000                4.148.678.000
        01      CHELTUIELI CURENTE    2.735.428.000                2.735.428.000
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL               925.145.960                  925.145.960
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII             1.809.832.040                1.809.832.040
        38       TRANSFERURI                450.000                      450.000
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL               1.413.250.000                1.413.250.000
     04        Invatamant liceal            235.000                      235.000
     06        Invatamant
               postliceal                 1.955.700                    1.955.700
     09        Invatamant superior    2.166.180.000                2.166.180.000
     14        Internate, camine si
               cantine pentru elevi
               si studenti              274.660.600                  274.660.600
        50     Alte institutii si
               actiuni de
               invatamant             1.705.646.700                1.705.646.700
5803           SANATATE                 103.000.000   40.000.000     143.000.000
        01      CHELTUIELI CURENTE       97.000.000   41.500.000     138.500.000
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL                 1.300.000   23.435.000      24.735.000
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII                95.700.000   18.065.000     113.765.000
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL                   6.000.000   -1.500.000       4.500.000
     01        Administratie
               centrala                  15.000.000   40.000.000      55.000.000
     03        Spitale                   88.000.000                   88.000.000
5903           CULTURa, RELIGIE SI
               ACTIUNI PRIVIND
               ACTIVITATEA SPORTIVA
               SI DE TINERET            384.614.750                  384.614.750
        01      CHELTUIELI CURENTE      253.307.755                  253.307.755
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL                32.144.230                   32.144.230
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII               221.163.525                  221.163.525
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL                 131.306.995                  131.306.995
     20        Activitatea sportiva     200.000.000                  200.000.000
     25        Servicii publice
               descentralizate            5.000.000                    5.000.000
     50        Alte institutii si
               actiuni privind
               cultura, religia si
               activitatea sportiva
               si de tineret            179.614.750                  179.614.750
6003           ASISTENTA SOCIALA,
               ALOCATII, PENSII,
               AJUTOARE SI
               INDEMNIZATII                 423.720                      423.720
        01      CHELTUIELI CURENTE          313.720                      313.720
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL                   266.398                      266.398
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII                    47.322                       47.322
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL                     110.000                      110.000
     50        Alte actiuni privind
               asistenta sociala,
               alocatii, pensii,
               ajutoare si
               indemnizatii                 423.720                      423.720
6303           SERVICII SI
               DEZVOLTARE PUBLICa
               SI LOCUINTE               50.000.000                   50.000.000
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL                  50.000.000                   50.000.000
     08        Locuinte                  50.000.000                   50.000.000
6403           MEDIU SI APE             120.000.000                  120.000.000
        01      CHELTUIELI CURENTE       57.500.000                   57.500.000
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL                18.450.000                   18.450.000
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII                39.050.000                   39.050.000
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL                  62.500.000                   62.500.000
     03        Supraveghere si
               protectie mediu,
               reducerea si
               controlul poluarii       103.000.000                  103.000.000
     05        Controlul
               activitatilor
               nucleare                  17.000.000                   17.000.000
6603           INDUSTRIE                 18.500.000                   18.500.000
        01      CHELTUIELI CURENTE       15.500.000                   15.500.000
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL                 9.500.000                    9.500.000
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII                 6.000.000                    6.000.000
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL                   3.000.000                    3.000.000
     01        Administratie
               centrala                  18.500.000                   18.500.000
6703           AGRICULTURA SI
               SILVICULTURA           1.019.070.000                1.019.070.000
        01      CHELTUIELI CURENTE    1.016.070.000                1.016.070.000
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL                   830.000                      830.000
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII                 9.240.000                    9.240.000
        38       TRANSFERURI          1.006.000.000                1.006.000.000
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL                   3.000.000                    3.000.000
     10        Alte programe pentru
               sprijinirea
               producatorilor
               agricoli               1.006.000.000                1.006.000.000
     15        Silvicultura              13.070.000                   13.070.000
6903           ALTE ACTIUNI
               ECONOMICE                205.831.000                  205.831.000
        01      CHELTUIELI CURENTE      144.943.000                  144.943.000
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL                39.727.800                   39.727.800
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII               105.215.200                  105.215.200
        70     CHELTUIELI DE
               CAPITAL                   60.888.000                   60.888.000
     02        Rezerve materiale
               nationale si de
               mobilizare                42.307.200                   42.307.200
     50        Alte cheltuieli
               pentru actiuni
               economice                163.523.800                  163.523.800
7103           CERCETARE
               STIINTIFICA               25.500.000                   25.500.000
        01      CHELTUIELI CURENTE       19.125.000                   19.125.000
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL                 4.950.000                    4.950.000
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII                14.175.000                   14.175.000
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL                   6.375.000                    6.375.000
     01        Administratie
               centrala                     150.000                      150.000
     02        Cercetare
               fundamentala              18.850.000                   18.850.000
     50        Alte institutii si
               actiuni pentru
               cercetare
               stiintifica                6.500.000                    6.500.000
7203           ALTE ACTIUNI             415.000.036                  415.000.036
        01      CHELTUIELI CURENTE      329.200.036                  329.200.036
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL                22.800.000                   22.800.000
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII               306.400.036                  306.400.036
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL                  85.800.000                   85.800.000
     01        Administratie
               centrala vamala si
               unitati teritoriale      390.000.036                  390.000.036
     50        Alte cheltuieli           25.000.000                   25.000.000
5030           FONDURI EXTERNE
               NERAMBURSABILE        13.873.643.557   17.559.223  13.891.202.780
        01      CHELTUIELI CURENTE   13.217.768.659   17.559.223  13.235.327.882
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL                19.203.718                   19.203.718
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII               478.370.677   17.559.223     495.929.900
        38       TRANSFERURI         12.720.194.264               12.720.194.264
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL                 655.874.898                  655.874.898
5130           AUTORITATI PUBLICE       297.296.731                  297.296.731
        01      CHELTUIELI CURENTE      188.407.578                  188.407.578
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL                19.203.718                   19.203.718
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII               142.550.060                  142.550.060
        38       TRANSFERURI             26.653.800                   26.653.800
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL                 108.889.153                  108.889.153
     04        Alte organe ale
               autoritatilor
               publice                   15.821.000                   15.821.000
     05        Autoritati executive     281.475.731                  281.475.731
5530           ORDINE PUBLICA SI
               SIGURANTA NATIONALA      361.780.845                  361.780.845
     01         CHELTUIELI CURENTE        4.542.300                    4.542.300
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII                 4.542.300                    4.542.300
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL                 357.238.545                  357.238.545
     07        Penitenciare              60.172.125                   60.172.125
     50        Alte institutii si
               actiuni privind
               ordinea publica si
               siguranta nationala      301.608.720                  301.608.720
5730           INVATAMANT               239.103.729                  239.103.729
        01      CHELTUIELI CURENTE      239.103.729                  239.109.729
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII                18.514.500                   18.514.500
        38       TRANSFERURI            220.589.229                  220.589.229
     50        Alte institutii si
               actiuni de
               invatamant               239.103.729                  239.103.729
5930           CULTURA, RELIGIE SI
               ACTIUNI PRIVIND
               ACTIVITATEA SPORTIVA
               SI DE TINERET             58.698.360                   58.698.360
        01      CHELTUIELI CURENTE       53.722.360                   53.722.360
        38       TRANSFERURI             53.722.360                   53.722.360
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL                   4.976.000                    4.976.000
     21        Activitatea de
               tineret                   30.397.360                   30.397.360
     50        Alte institutii si
               actiuni privind
               cultura, religia si
               activitatea sportiva
               si de tineret             28.301.000                   28.301.000
6030           ASISTENTA SOCIALA,
               ALOCATII, PENSII,
               AJUTOARE SI
               INDEMNIZATII             735.629.317   17.559.223     753.188.540
        01      CHELTUIELI CURENTE      735.629.317   17.559.223     753.188.540
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII               118.479.317   17.559.223     136.038.540
        38       TRANSFERURI            617.150.000                  617.150.000
     01        Administratie
               centrala                  12.329.317   17.559.223      29.888.540
     43        Sustinerea
               sistemului de
               protectie a
               drepturilor
               copilului                723.300.000                  723.300.000
6430           MEDIU SI APE             338.112.700                  338.112.700
        01      CHELTUIELI CURENTE      232.087.000                  232.087.000
        38       TRANSFERURI            232.087.000                  232.087.000
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL                 106.025.700                  106.025.700
     02        Dezvoltare surse de
               apa, acumulari si
               amenajari
               hidrotehnice             106.025.700                  106.025.700
     03        Supraveghere si
               protectie mediu,
               reducerea si
               controlul poluarii       232.087.000                  232.087.000
6630           INDUSTRIE                 53.975.824                   53.975.824
        01      CHELTUIELI CURENTE       53.975.824                   53.975.824
        38       TRANSFERURI             53.975.824                   53.975.824
     01        Administratie
               centrala                  53.975.824                   53.975.824
6730           AGRICULTURA SI
               SILVICULTURA           5.284.472.298                5.284.472.298
        01      CHELTUIELI CURENTE    5.284.472.298                5.284.472.298
        38       TRANSFERURI          5.284.472.298                5.284.472.298
     10        Alte programe pentru
               sprijinirea
               producatorilor
               agricoli               5.284.472.298                5.284.472.298
6830           TRANSPORTURI SI
               COMUNICATII            3.603.671.183                3.603.671.183
        01      CHELTUIELI CURENTE    3.603.671.183                3.603.671.183
        38       TRANSFERURI          3.603.671.183                3.603.671.183
     05        Drumuri si poduri      1.298.141.145                1.298.141.145
     06        Transport feroviar     2.305.530.038                2.305.530.038
6930           ALTE ACTIUNI
               ECONOMICE              2.422.560.000                2.422.560.000
        01      CHELTUIELI CURENTE    2.422.560.000                2.422.560.000
        38       TRANSFERURI          2.422.560.000                2.422.560.000
     01        Administratie
               centrala               2.422.560.000                2.422.560.000
7130           CERCETARE
               STIINTIFICA              205.312.570                  205.312.570
        01      CHELTUIELI CURENTE      205.312.570                  205.312.570
        38       TRANSFERURI            205.312.570                  205.312.570
     03        Cercetare aplicativa
               si experimentala         205.312.570                  205.312.570
7230           ALTE ACTIUNI             273.030.000                  273.030.000
        01      CHELTUIELI CURENTE      194.284.500                  194.284.500
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII               194.284.500                  194.284.500
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL                  78.745.500                   78.745.500
     12        Dezvoltarea si
               modernizarea
               punctelor de control
               pentru trecerea
               frontierei, precum
               si a celorlalte
               unitati vamale           273.030.000                  273.030.000
________________________________________________________________________________

    ANEXA 2

    MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

                                BUGETUL
    Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic pe anul 2002

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat
                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I  II III IV  Denumire indicator      Program       Influente      Program
                                          2002                      rectificat
________________________________________________________________________________
       A                 B                  C             D             E
________________________________________________________________________________
0011           VENITURI-TOTAL         4.500.000.000                4.500.000.000
2511            I. VENITURI CURENTE   4.500.000.000                4.500.000.000
3311             A. VENITURI
                 FISCALE              4.500.000.000                4.500.000.000
1211              A2. IMPOZITE
                  INDIRECTE           4.500.000.000                4.500.000.000
1711               ALTE IMPOZITE      4.500.000.000                4.500.000.000
                   INDIRECTE
     19             Taxa de
                    dezvoltare
                    cuprinsa in
                    tariful
                    energiei
                    electrice si
                    termice           4.500.000.000                4.500.000.000
5011           CHELTUIELI - TOTAL     4.300.000.000                4.300.000.000
         01      CHELTUIELI CURENTE     100.000.000                  100.000.000
         38       TRANSFERURI           100.000.000                  100.000.000
         39        Transferuri          100.000.000                  100.000.000
                   consolidabile
         70      CHELTUIELI DE
                 CAPITAL              3.840.000.000                3.840.000.000
         84      RAMBURSARI DE
                 CREDITE, PLATI DE
                 DOBANZI SI
                 COMISIOANE             360.000.000                  360.000.000
6711            Partea a V-a -
                ACTIUNI ECONOMICE     4.200.000.000                4.200.000.000
6611            INDUSTRIE             4.200.000.000                4.200.000.000
         70      CHELTUIELI DE
                 CAPITAL              3.840.000.000                3.840.000.000
         73      Investitii ale
                 regiilor autonome,
                 societatilor si
                 companiilor
                 nationale si
                 societatilor
                 comerciale cu
                 capital majoritar
                 de stat              3.840.000.000                3.840.000.000
         84      RAMBURSARI DE
                 CREDITE, PLATI DE
                 DOBANZI SI
                 COMISIOANE             360.000.000                  360.000.000
         85      Rambursari de
                 credite externe si
                 plati de dobanzi
                 si comisioane la
                 credite externe
                 contractate de
                 ordonatorii de
                 credite                             360.000.000     360.000.000
         85 01   Rambursari de
                 credite externe                     300.000.000     300.000.000
         85 02   Plati de dobanzi
                 si comisioane                        60.000.000      60.000.000
         88      Rambursari de
                 credite interne si
                 plati de dobanzi
                 si comisioane
                 aferente acestora      360.000.000 -360.000.000
         88 01   Rambursari de
                 credite interne        300.000.000 -300.000.000
         88 02   Plati de dobanzi si
                 comisioane              60.000.000  -60.000.000
     05         Electricitate si
                alte forme de
                energie               4.200.000.000                4.200.000.000
8411           TRANSFERURI CATRE
               BUGETELE LOCALE          100.000.000                  100.000.000
         39      Transferuri
                 consolidabile          100.000.000                  100.000.000
        39 23    Transferuri din
                 bugetul Fondului
                 special pentru
                 dezvoltarea
                 sistemului
                 energetic catre
                 bugetele locale        100.000.000                  100.000.000
9811           EXCEDENT/DEFICIT         200.000.000                  200.000.000
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la OUG 30/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 30 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu