Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2296 din  2001

pentru stabilirea structurii raportarilor referitoare la cheltuielile de personal, prevazute de Legea bugetului de stat pe anul 2002 si de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2002

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 819 din 19 decembrie 2001


SmartCity3


    Ministrul finantelor publice,
    avand in vedere dispozitiile art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile ulterioare, si dispozitiile art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificarile ulterioare,
    in temeiul art. 14 lit. c) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001 si al art. 10 lit. b) din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2002 nr. 744/2001,
    emite urmatorul ordin:

    ARTICOL UNIC
    (1) In vederea monitorizarii cheltuielilor de personal prevazute in bugetul de stat, in bugetul asigurarilor sociale de stat, in bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj si in bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate, Guvernul, prin Ministerul Finantelor Publice, instituie un sistem de raportare a acestor cheltuieli, astfel:
    a) In termen de 15 zile de la publicarea Legii bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001 si a Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2002 nr. 744/2001 ordonatorii principali de credite bugetare vor prezenta Ministerului Finantelor Publice, in structura prevazuta in anexa nr. 1, situatia privind repartizarea pe fiecare luna a cheltuielilor de personal, avand in vedere asigurarea conditiilor de desfasurare a activitatii, potrivit atributiilor stricte ale acestora pana la sfarsitul anului.
    In cazul in care repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal si a numarului de posturi nu se incadreaza in cheltuielile si, respectiv, in numarul maxim de posturi aprobate pentru anul 2002, sau nu asigura desfasurarea activitatii fiecarei institutii pana la sfarsitul anului, situatia transmisa de catre ordonatorii principali de credite nu va fi luata in considerare, sistandu-se deschiderile de credite bugetare pana la transmiterea unei noi situatii care sa respecte dispozitiile art. 12 si 14 din Legea nr. 743/2001, ale art. 8 si 10 din Legea nr. 744/2001, precum si cele ale art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000, cu modificarile ulterioare.
    b) Lunar, pe data de 5 a lunii curente pentru luna anterioara, ordonatorii tertiari de credite bugetare prezinta ordonatorilor secundari sau principali, dupa caz, situatia platilor de casa efectuate din sumele prevazute in bugetele proprii, la titlul "Cheltuieli de personal", pe fiecare sursa de finantare. Pe data de 8 a lunii curente pentru luna anterioara, ordonatorii secundari de credite bugetare prezinta ordonatorilor principali situatia centralizatoare privind platile de casa efectuate din sumele prevazute in bugetul propriu si in bugetele unitatilor subordonate, la titlul "Cheltuieli de personal", pe fiecare sursa de finantare. Pe data de 15 a lunii curente pentru luna anterioara, ordonatorii principali de credite bugetare vor prezenta Ministerului Finantelor Publice situatia centralizatoare privind platile de casa efectuate din sumele prevazute in bugetul propriu si, daca este cazul, in bugetele unitatilor subordonate, la titlul "Cheltuieli de personal", pe fiecare sursa de finantare.
    c) In situatia in care zilele stabilite pentru transmiterea lucrarilor mentionate mai sus sunt nelucratoare, raportarea se face in prima zi lucratoare dupa aceste date.
    d) Sumele transmise, reprezentand platile de casa, trebuie sa corespunda cu cele din extrasul de cont, eliberat de catre trezorerie, la sfarsitul lunii pentru care se face raportarea.
    (2) Raportarile solicitate la alin. (1) lit. b) se vor prezenta potrivit formularului din anexa nr. 2.
    (3) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

                       Ministrul finantelor publice,
                           Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

    Institutia publica: ............
    Cod*1) .............

                              Situatie
privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal aprobate pe anul 2002

    Surse de finantare*2) ..................
    Capitol*1) .................

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - contributii pentru asigurari sociale de stat - mii lei -
    B - cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de somaj
        - mii lei -
    C - cheltuieli pentru constituirea fondului de asigurari sociale de sanatate
        - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|          |          |          |           din care:         |        |      |
|          |          |__________|_____________________________|________|______|
|          |          |          |     contributii aferente    |        |      |
|          |          |          |_____________________________|        |      |
|          |Cheltuieli|cheltuieli|Total| A | B | C | deplasari |Numar   |Castig|
|  Luna    |    de    |   cu     |     |   |   |   | detasari  |mediu de|mediu |
|          | personal |salariile |     |   |   |   |transferari|posturi |lunar |
|          |          |          |     |   |   |   |           |ocupate |      |
|          |  - mii   |  - mii   |- mii|   |   |   |- mii lei -| - mii  | -lei-|
|          |    lei - |    lei - |lei -|   |   |   |           |   lei -|      |
|__________|__________|__________|_____|___|___|___|___________|________|______|
|    0     |1 = 2+3+7 |     2    |3 =  | 4 | 5 | 6 |     7     |    8   | 9 =  |
|          |          |          |4+5+6|   |   |   |           |        | 2/8  |
|__________|__________|__________|_____|___|___|___|___________|________|______|
|ianuarie  |          |          |     |   |   |   |           |        |      |
|februarie |          |          |     |   |   |   |           |        |      |
|martie    |          |          |     |   |   |   |           |        |      |
|__________|__________|__________|_____|___|___|___|___________|________|______|
| Total    |          |          |     |   |   |   |           |        |      |
| trim. I  |          |          |     |   |   |   |           |        |      |
|__________|__________|__________|_____|___|___|___|___________|________|______|
|aprilie   |          |          |     |   |   |   |           |        |      |
|mai       |          |          |     |   |   |   |           |        |      |
|iunie     |          |          |     |   |   |   |           |        |      |
|__________|__________|__________|_____|___|___|___|___________|________|______|
| Total    |          |          |     |   |   |   |           |        |      |
| trim. II |          |          |     |   |   |   |           |        |      |
|__________|__________|__________|_____|___|___|___|___________|________|______|
|iulie     |          |          |     |   |   |   |           |        |      |
|august    |          |          |     |   |   |   |           |        |      |
|septembrie|          |          |     |   |   |   |           |        |      |
|__________|__________|__________|_____|___|___|___|___________|________|______|
| Total    |          |          |     |   |   |   |           |        |      |
| trim. III|          |          |     |   |   |   |           |        |      |
|__________|__________|__________|_____|___|___|___|___________|________|______|
|octombrie |          |          |     |   |   |   |           |        |      |
|noiembrie |          |          |     |   |   |   |           |        |      |
|decembrie |          |          |     |   |   |   |           |        |      |
|__________|__________|__________|_____|___|___|___|___________|________|______|
| Total    |          |          |     |   |   |   |           |        |      |
| trim. IV |          |          |     |   |   |   |           |        |      |
|__________|__________|__________|_____|___|___|___|___________|________|______|
| TOTAL    |          |          |     |   |   |   |           |        |      |
|__________|__________|__________|_____|___|___|___|___________|________|______|
    *1) se va completa potrivit clasificatiei bugetare
    *2) se va completa, dupa caz, cu urmatoarele surse de finantare: bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate

    Nota: Ordonatorii principali de credite bugetare, la completarea prezentei situatii vor avea in vedere atat aparatul propriu cat si unitatile subordonate.

                         ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

    Intocmit,
    Numele si prenumele ..................
    Telefon (Fax) ........................

    ANEXA 2

    Institutia publica ..............
    Cod ................

                                  SITUATIE
                  PRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL
                     FINANTATE DE LA BUGETUL*1) .............
                           PE LUNA ...... ANUL 2002
 ______________________________________________________________________________
|                                     |       |       |Plati        |Plati     |
|                                     |       |       |cumulate     |in luna   |
|                                     |       |Program|efectuate    |pentru    |
|                                     |       | 2002  |in lunile    |care se   |
|                                     |       |       |anterioare*2)|face      |
|                                     |       |       |             |raportarea|
|_____________________________________|_______|_______|_____________|__________|
|                     0               |    1  |   2   |      3      |     4    |
|_____________________________________|_______|_______|_____________|__________|
| Capitolul*3) ...                    |       |       |             |          |
|   Cheltuieli de personal (1+2+3+4+5)|mii lei|       |             |          |
|     din acestea                     |       |       |             |          |
|                                     |       |       |             |          |
|    1. Cheltuieli cu salariile       |mii lei|       |             |          |
|(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8+1.9)|       |       |             |          |
|    1.1 Salarii de baza*4)           |mii lei|       |             |          |
|    1.2 Salarii de merit             |mii lei|       |             |          |
|    1.3 Indemnizatii de conducere    |mii lei|       |             |          |
|    1.4 Spor de vechime              |mii lei|       |             |          |
|    1.5 Sporuri pentru conditii de   |mii lei|       |             |          |
|        munca                        |       |       |             |          |
|    1.6 Plati pentru ore             |       |       |             |          |
|        suplimentare                 |       |       |             |          |
|    1.7 Fond de premii               |       |       |             |          |
|    1.8 Alte drepturi salariale      |       |       |             |          |
|        acordate personalului        |       |       |             |          |
|        incadrat cu contract de      |       |       |             |          |
|        munca                        |       |       |             |          |
|    1.9 Drepturi salariale acordate  |       |       |             |          |
|        personalului incadrat pe     |       |       |             |          |
|        baza de conventii civile     |       |       |             |          |
|    2. Contributii pentru asigurari  |mii lei|       |             |          |
|       sociale de stat               |       |       |             |          |
|    3. Cheltuieli pentru constituirea|mii lei|       |             |          |
|       fondului pentru plata         |       |       |             |          |
|       ajutorului de somaj           |       |       |             |          |
|    4. Contributii pentru            |       |       |             |          |
|       constituirea fondului de      |       |       |             |          |
|       asigurari sociale de sanatate |       |       |             |          |
|    5. Deplasari, detasari,          |mii lei|       |             |          |
|       transferari                   |       |       |             |          |
|    6. Numar mediu de persoane       |       |  *5)  |             |          |
|       remunerate                    |       |       |             |          |
|       din care:                     |       |       |             |          |
|    6.1 - persoane incadrate cu      |       |       |             |          |
|          conventie civila           |       |       |             |          |
|    7. Castigul mediu lunar          |  lei  |       |             |          |
|       (rd. 1/rd. 6)                 |       |       |             |          |
|       din care:                     |       |       |             |          |
|    7.1 - pentru persoane incadrate  |  lei  |       |             |          |
|          cu conventie civila        |       |       |             |          |
|          (rd. 1.9/rd. 6.1)          |       |       |             |          |
|_____________________________________|_______|_______|_____________|__________|
    *1) se va completa, in mod distinct, dupa caz, cu bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate, iar in cazul Ministerului Afacerilor Externe si pentru cheltuielile de personal ce urmeaza a se suporta din venituri extrabugetare provenite din taxe consulare.
    *2) datele trebuie sa corespunda cu cele transmise, in col. 3 cumulat cu cele din col. 4, din raportarea anterioara.
    *3) macheta se completeaza pentru fiecare capitol de cheltuieli, potrivit clasificatiei bugetare.
    *4) cuprinde si indemnizatiile pentru persoanele care ocupa functii de demnitate publica sau asimilate acestora.
    *5) se va completa cu numarul maxim de posturi aprobat pe anul 2002 prin Legea bugetului de stat pe anul 2002 si, respectiv, prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2002.

    Nota: Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Turismului vor completa situatii distincte pentru personalul din tara si, respectiv pentru personalul de la misiunile din strainatate.

                       ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

    Intocmit,
    Numele si prenumele .............
    Telefon (Fax) ...................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2296/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2296 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu