Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2296 din  2001

pentru stabilirea structurii raportarilor referitoare la cheltuielile de personal, prevazute de Legea bugetului de stat pe anul 2002 si de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2002

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 819 din 19 decembrie 2001


SmartCity3


    Ministrul finantelor publice,
    avand in vedere dispozitiile art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile ulterioare, si dispozitiile art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificarile ulterioare,
    in temeiul art. 14 lit. c) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001 si al art. 10 lit. b) din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2002 nr. 744/2001,
    emite urmatorul ordin:

    ARTICOL UNIC
    (1) In vederea monitorizarii cheltuielilor de personal prevazute in bugetul de stat, in bugetul asigurarilor sociale de stat, in bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj si in bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate, Guvernul, prin Ministerul Finantelor Publice, instituie un sistem de raportare a acestor cheltuieli, astfel:
    a) In termen de 15 zile de la publicarea Legii bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001 si a Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2002 nr. 744/2001 ordonatorii principali de credite bugetare vor prezenta Ministerului Finantelor Publice, in structura prevazuta in anexa nr. 1, situatia privind repartizarea pe fiecare luna a cheltuielilor de personal, avand in vedere asigurarea conditiilor de desfasurare a activitatii, potrivit atributiilor stricte ale acestora pana la sfarsitul anului.
    In cazul in care repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal si a numarului de posturi nu se incadreaza in cheltuielile si, respectiv, in numarul maxim de posturi aprobate pentru anul 2002, sau nu asigura desfasurarea activitatii fiecarei institutii pana la sfarsitul anului, situatia transmisa de catre ordonatorii principali de credite nu va fi luata in considerare, sistandu-se deschiderile de credite bugetare pana la transmiterea unei noi situatii care sa respecte dispozitiile art. 12 si 14 din Legea nr. 743/2001, ale art. 8 si 10 din Legea nr. 744/2001, precum si cele ale art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000, cu modificarile ulterioare.
    b) Lunar, pe data de 5 a lunii curente pentru luna anterioara, ordonatorii tertiari de credite bugetare prezinta ordonatorilor secundari sau principali, dupa caz, situatia platilor de casa efectuate din sumele prevazute in bugetele proprii, la titlul "Cheltuieli de personal", pe fiecare sursa de finantare. Pe data de 8 a lunii curente pentru luna anterioara, ordonatorii secundari de credite bugetare prezinta ordonatorilor principali situatia centralizatoare privind platile de casa efectuate din sumele prevazute in bugetul propriu si in bugetele unitatilor subordonate, la titlul "Cheltuieli de personal", pe fiecare sursa de finantare. Pe data de 15 a lunii curente pentru luna anterioara, ordonatorii principali de credite bugetare vor prezenta Ministerului Finantelor Publice situatia centralizatoare privind platile de casa efectuate din sumele prevazute in bugetul propriu si, daca este cazul, in bugetele unitatilor subordonate, la titlul "Cheltuieli de personal", pe fiecare sursa de finantare.
    c) In situatia in care zilele stabilite pentru transmiterea lucrarilor mentionate mai sus sunt nelucratoare, raportarea se face in prima zi lucratoare dupa aceste date.
    d) Sumele transmise, reprezentand platile de casa, trebuie sa corespunda cu cele din extrasul de cont, eliberat de catre trezorerie, la sfarsitul lunii pentru care se face raportarea.
    (2) Raportarile solicitate la alin. (1) lit. b) se vor prezenta potrivit formularului din anexa nr. 2.
    (3) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

                       Ministrul finantelor publice,
                           Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

    Institutia publica: ............
    Cod*1) .............

                              Situatie
privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal aprobate pe anul 2002

    Surse de finantare*2) ..................
    Capitol*1) .................

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - contributii pentru asigurari sociale de stat - mii lei -
    B - cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de somaj
        - mii lei -
    C - cheltuieli pentru constituirea fondului de asigurari sociale de sanatate
        - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|          |          |          |           din care:         |        |      |
|          |          |__________|_____________________________|________|______|
|          |          |          |     contributii aferente    |        |      |
|          |          |          |_____________________________|        |      |
|          |Cheltuieli|cheltuieli|Total| A | B | C | deplasari |Numar   |Castig|
|  Luna    |    de    |   cu     |     |   |   |   | detasari  |mediu de|mediu |
|          | personal |salariile |     |   |   |   |transferari|posturi |lunar |
|          |          |          |     |   |   |   |           |ocupate |      |
|          |  - mii   |  - mii   |- mii|   |   |   |- mii lei -| - mii  | -lei-|
|          |    lei - |    lei - |lei -|   |   |   |           |   lei -|      |
|__________|__________|__________|_____|___|___|___|___________|________|______|
|    0     |1 = 2+3+7 |     2    |3 =  | 4 | 5 | 6 |     7     |    8   | 9 =  |
|          |          |          |4+5+6|   |   |   |           |        | 2/8  |
|__________|__________|__________|_____|___|___|___|___________|________|______|
|ianuarie  |          |          |     |   |   |   |           |        |      |
|februarie |          |          |     |   |   |   |           |        |      |
|martie    |          |          |     |   |   |   |           |        |      |
|__________|__________|__________|_____|___|___|___|___________|________|______|
| Total    |          |          |     |   |   |   |           |        |      |
| trim. I  |          |          |     |   |   |   |           |        |      |
|__________|__________|__________|_____|___|___|___|___________|________|______|
|aprilie   |          |          |     |   |   |   |           |        |      |
|mai       |          |          |     |   |   |   |           |        |      |
|iunie     |          |          |     |   |   |   |           |        |      |
|__________|__________|__________|_____|___|___|___|___________|________|______|
| Total    |          |          |     |   |   |   |           |        |      |
| trim. II |          |          |     |   |   |   |           |        |      |
|__________|__________|__________|_____|___|___|___|___________|________|______|
|iulie     |          |          |     |   |   |   |           |        |      |
|august    |          |          |     |   |   |   |           |        |      |
|septembrie|          |          |     |   |   |   |           |        |      |
|__________|__________|__________|_____|___|___|___|___________|________|______|
| Total    |          |          |     |   |   |   |           |        |      |
| trim. III|          |          |     |   |   |   |           |        |      |
|__________|__________|__________|_____|___|___|___|___________|________|______|
|octombrie |          |          |     |   |   |   |           |        |      |
|noiembrie |          |          |     |   |   |   |           |        |      |
|decembrie |          |          |     |   |   |   |           |        |      |
|__________|__________|__________|_____|___|___|___|___________|________|______|
| Total    |          |          |     |   |   |   |           |        |      |
| trim. IV |          |          |     |   |   |   |           |        |      |
|__________|__________|__________|_____|___|___|___|___________|________|______|
| TOTAL    |          |          |     |   |   |   |           |        |      |
|__________|__________|__________|_____|___|___|___|___________|________|______|
    *1) se va completa potrivit clasificatiei bugetare
    *2) se va completa, dupa caz, cu urmatoarele surse de finantare: bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate

    Nota: Ordonatorii principali de credite bugetare, la completarea prezentei situatii vor avea in vedere atat aparatul propriu cat si unitatile subordonate.

                         ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

    Intocmit,
    Numele si prenumele ..................
    Telefon (Fax) ........................

    ANEXA 2

    Institutia publica ..............
    Cod ................

                                  SITUATIE
                  PRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL
                     FINANTATE DE LA BUGETUL*1) .............
                           PE LUNA ...... ANUL 2002
 ______________________________________________________________________________
|                                     |       |       |Plati        |Plati     |
|                                     |       |       |cumulate     |in luna   |
|                                     |       |Program|efectuate    |pentru    |
|                                     |       | 2002  |in lunile    |care se   |
|                                     |       |       |anterioare*2)|face      |
|                                     |       |       |             |raportarea|
|_____________________________________|_______|_______|_____________|__________|
|                     0               |    1  |   2   |      3      |     4    |
|_____________________________________|_______|_______|_____________|__________|
| Capitolul*3) ...                    |       |       |             |          |
|   Cheltuieli de personal (1+2+3+4+5)|mii lei|       |             |          |
|     din acestea                     |       |       |             |          |
|                                     |       |       |             |          |
|    1. Cheltuieli cu salariile       |mii lei|       |             |          |
|(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8+1.9)|       |       |             |          |
|    1.1 Salarii de baza*4)           |mii lei|       |             |          |
|    1.2 Salarii de merit             |mii lei|       |             |          |
|    1.3 Indemnizatii de conducere    |mii lei|       |             |          |
|    1.4 Spor de vechime              |mii lei|       |             |          |
|    1.5 Sporuri pentru conditii de   |mii lei|       |             |          |
|        munca                        |       |       |             |          |
|    1.6 Plati pentru ore             |       |       |             |          |
|        suplimentare                 |       |       |             |          |
|    1.7 Fond de premii               |       |       |             |          |
|    1.8 Alte drepturi salariale      |       |       |             |          |
|        acordate personalului        |       |       |             |          |
|        incadrat cu contract de      |       |       |             |          |
|        munca                        |       |       |             |          |
|    1.9 Drepturi salariale acordate  |       |       |             |          |
|        personalului incadrat pe     |       |       |             |          |
|        baza de conventii civile     |       |       |             |          |
|    2. Contributii pentru asigurari  |mii lei|       |             |          |
|       sociale de stat               |       |       |             |          |
|    3. Cheltuieli pentru constituirea|mii lei|       |             |          |
|       fondului pentru plata         |       |       |             |          |
|       ajutorului de somaj           |       |       |             |          |
|    4. Contributii pentru            |       |       |             |          |
|       constituirea fondului de      |       |       |             |          |
|       asigurari sociale de sanatate |       |       |             |          |
|    5. Deplasari, detasari,          |mii lei|       |             |          |
|       transferari                   |       |       |             |          |
|    6. Numar mediu de persoane       |       |  *5)  |             |          |
|       remunerate                    |       |       |             |          |
|       din care:                     |       |       |             |          |
|    6.1 - persoane incadrate cu      |       |       |             |          |
|          conventie civila           |       |       |             |          |
|    7. Castigul mediu lunar          |  lei  |       |             |          |
|       (rd. 1/rd. 6)                 |       |       |             |          |
|       din care:                     |       |       |             |          |
|    7.1 - pentru persoane incadrate  |  lei  |       |             |          |
|          cu conventie civila        |       |       |             |          |
|          (rd. 1.9/rd. 6.1)          |       |       |             |          |
|_____________________________________|_______|_______|_____________|__________|
    *1) se va completa, in mod distinct, dupa caz, cu bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate, iar in cazul Ministerului Afacerilor Externe si pentru cheltuielile de personal ce urmeaza a se suporta din venituri extrabugetare provenite din taxe consulare.
    *2) datele trebuie sa corespunda cu cele transmise, in col. 3 cumulat cu cele din col. 4, din raportarea anterioara.
    *3) macheta se completeaza pentru fiecare capitol de cheltuieli, potrivit clasificatiei bugetare.
    *4) cuprinde si indemnizatiile pentru persoanele care ocupa functii de demnitate publica sau asimilate acestora.
    *5) se va completa cu numarul maxim de posturi aprobat pe anul 2002 prin Legea bugetului de stat pe anul 2002 si, respectiv, prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2002.

    Nota: Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Turismului vor completa situatii distincte pentru personalul din tara si, respectiv pentru personalul de la misiunile din strainatate.

                       ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

    Intocmit,
    Numele si prenumele .............
    Telefon (Fax) ...................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2296/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2296 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu