E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Legea 631 2002 in legatura cu Hotărârea 1494 2003
Articolul 19 din actul Legea 631 2002 in legatura cu Hotărârea 1372 2003
Articolul 35 din actul Legea 631 2002 in legatura cu Hotărârea 1306 2003
Legea 631 2002 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 87 2003
Articolul 15 din actul Legea 631 2002 modificat de articolul 10 din actul Ordonanţa 87 2003
Articolul 5 din actul Legea 631 2002 modificat de articolul 29 din actul Ordonanţa 87 2003
Articolul 10 din actul Legea 631 2002 modificat de articolul 30 din actul Ordonanţa 87 2003
Articolul 11 din actul Legea 631 2002 modificat de articolul 32 din actul Ordonanţa 87 2003
Articolul 14 din actul Legea 631 2002 modificat de articolul 37 din actul Ordonanţa 87 2003
Articolul 15 din actul Legea 631 2002 modificat de articolul 37 din actul Ordonanţa 87 2003
Articolul 24 din actul Legea 631 2002 abrogat de articolul 37 din actul Ordonanţa 87 2003
Articolul 32 din actul Legea 631 2002 in legatura cu Decizia 8 2003
Articolul 3 din actul Legea 631 2002 in legatura cu Hotărârea 56 2003
Articolul 14 din actul Legea 631 2002 in legatura cu Ordin 1744 2002
Legea 631 2002 in legatura cu Ordin 1659 2002
Legea 631 2002 promulgat de Decretul 946 2002
Articolul 3 din actul Legea 631 2002 modificat de Rectificare 631 2002
Articolul 4 din actul Legea 631 2002 modificat de Rectificare 631 2002
Articolul 3 din actul Legea 631 2002 modificat de Rectificare 631 2002
Articolul 3 din actul Legea 631 2002 modificat de Rectificare 631 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 631 din 27 noiembrie 2002

Legea bugetului de stat pe anul 2003

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 863 din 29 noiembrie 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Obiectul prezentei legi il constituie stabilirea volumului veniturilor si a structurii acestora pe surse, al cheltuielilor pe destinatii, pentru bugetul de stat si bugetele Fondului de asigurari sociale de sanatate, creditelor externe si fondurilor externe nerambursabile, pentru anul 2003, precum si responsabilitatile institutiilor publice implicate in procesul de executie bugetara.
    Art. 2
    Prin legea bugetului de stat sunt autorizate fluxurile financiare publice de formare a veniturilor si de repartizare a cheltuielilor pe destinatii si ordonatori principali de credite, in conformitate cu obiectivele de dezvoltare economico-sociala a tarii si ale politicii financiare specifice anului 2003.
    Art. 3
    (1) Sinteza bugetului de stat pe anul 2003, detaliata la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe parti, capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate, este prevazuta in anexa nr. 1.
    (2) Bugetul de stat pe anul 2003 se stabileste la venituri in suma de 241.235,5 miliarde lei, iar la cheltuieli in suma de 291.045,1 miliarde lei, cu un deficit de 49.809,6 miliarde lei.
    (3) Sinteza cheltuielilor bugetare pe anul 2003, pe surse de finantare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 2.
    (4) Bugetele ordonatorilor principali de credite si anexele la acestea sunt prevazute in anexa nr. 3*).
    (5) Se interzic retinerea si utilizarea de catre ordonatorii de credite finantati integral din bugetul de stat a oricaror venituri proprii care nu sunt prevazute in anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite.
------------
    *) Anexa nr. 3 se publica ulterior.

    CAP. 2
    Structura si regimul veniturilor bugetare

    Art. 4
    Constituirea veniturilor bugetare se face pe seama impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor varsaminte, prelevate de la persoanele juridice si fizice.
    Art. 5
    Impozitele, taxele, contributiile si celelalte venituri ale bugetului de stat, bugetelor locale si ale bugetului Fondului de asigurari sociale de sanatate, pe anul 2003, de orice natura si provenienta, se incaseaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare, precum si potrivit dispozitiilor prezentei legi.
    Art. 6
    Controlul fiscal pentru stabilirea, urmarirea si incasarea debitelor pe anii precedenti, in limita perioadei de prescriptie, se efectueaza potrivit prevederilor actelor normative in vigoare, la data operatiunilor supuse controlului.
    Art. 7
    Impozitele care se cuprind la capitolul "Impozitul pe venit", restante la data de 31 decembrie 1999 si neincasate pana la data de 31 decembrie 2002, se incaseaza si se inregistreaza in anul 2003 la aceleasi bugete si subdiviziuni la care au fost datorate.
    Art. 8
    Veniturile bugetului de stat pe anul 2003 sunt in suma de 241.235,5 miliarde lei si se prezinta astfel:

                                                      - miliarde lei -
    VENITURI - TOTAL,                                    241.235,5
    din care:
      Venituri curente,                                  240.446,5
       din acestea:
       a) venituri fiscale:                              223.569,3
          - impozite directe,                             50.489,2
            din care:
            - impozitul pe profit                         39.396,0
            - impozitul pe venit                          59.154,0
              - cote si sume defalcate din impozitul
                pe venit pentru bugetele locale
                (se scad)                                -56.582,8
          - impozite indirecte,                          173.080,1
            din care:
            - taxa pe valoarea adaugata                   90.221,1
              - taxa pe valoarea adaugata incasata       124.572,0
              - sume defalcate din taxa pe valoarea
                adaugata pentru bugetele locale
                (se scad)                                -34.350,9
            - accize                                      45.880,0
            - taxe vamale                                  8.163,0
       b) venituri nefiscale                              16.877,2
    Venituri din capital                                     551,0
    Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate         238,0

    CAP. 3
    Regimul si destinatiile cheltuielilor bugetare

    Art. 9
    In structura economica cheltuielile bugetului de stat pe anul 2003, in suma de 291.045,1 miliarde lei, se prezinta astfel:

                                                      - miliarde lei -
    CHELTUIELI - TOTAL,                                  291.045,1
    din care:
    1. Cheltuieli curente,                               231.656,9
       din acestea:
       a) cheltuieli de personal                          43.216,8
       b) cheltuieli materiale si servicii                38.293,7
       c) subventii                                       13.857,9
       d) prime                                              771,1
       e) transferuri                                     84.409,1
       f) dobanzi aferente datoriei publice
          si alte cheltuieli                              49.988,2
       g) rezerve                                          1.120,1
    2. Cheltuieli de capital                              25.413,2
    3. Imprumuturi acordate                                  219,8
    4. Rambursari de credite, plati de dobanzi
       si comisioane la credite,                          33.755,2
    din acestea:
    a) rambursari de credite externe                      24.447,8
    b) plati de dobanzi si comisioane
       la credite externe                                  9.307,4

    Art. 10
    (1) Ordonatorii principali de credite au obligatia sa se incadreze in cheltuielile de personal, numarul maxim de posturi si in structura acestora, prevazute pentru fiecare in anexa nr. 3, prin stabilirea si comunicarea numarului de posturi, salariilor de baza, indemnizatiilor de conducere si a celorlalte elemente ale sistemului de salarizare prevazute de lege ordonatorilor secundari, iar acestia ordonatorilor tertiari de credite bugetare.
    (2) Sumele aferente cresterilor salariale ce se vor acorda in anul 2003 in conditiile stabilite prin lege sunt prevazute in bugetele ordonatorilor principali de credite la articolul bugetar "Cheltuieli cu salariile", alineatul "Alte drepturi salariale". Aceste sume se vor vira de catre ordonatorii principali de credite de la alineatul "Alte drepturi salariale" la celelalte alineate, pentru reflectarea corespunzatoare a cresterilor salariale aprobate potrivit legii.
    (3) Termenele prevazute la art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2001 privind unele masuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritatii judecatoresti, aprobata cu modificari prin Legea nr. 386/2001, cu modificarile ulterioare, se prelungesc pana la data de 31 decembrie 2003.
    (4) Plata premiului anual aferent anului 2003 pentru personalul din institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile de pe langa unele institutii publice finantate integral din venituri proprii, se efectueaza din prevederile bugetare pe anul 2004, incepand cu luna ianuarie 2004.
    (5) Din prevederile bugetare pe anul 2003 ale institutiilor publice mentionate la alin. (4) se asigura plata premiului anual aferent anului 2002.
    Art. 11
    (1) Cheltuielile pentru deplasari, detasari, transferari, prevazute in bugetele ordonatorilor principali de credite pe anul 2003, nu pot fi majorate, in conditiile legii, prin virari de credite bugetare de la alte articole de cheltuieli.
    (2) In cursul anului, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, se pot efectua virari de credite bugetare de la un alineat la altul, in limita sumelor totale prevazute cu aceasta destinatie.
    Art. 12
    In vederea monitorizarii cheltuielilor de personal prevazute in bugetul de stat pe anul 2003, ordonatorii principali de credite bugetare au urmatoarele obligatii:
    a) vor prezenta Ministerului Finantelor Publice, in termen de 15 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, situatia privind repartizarea pe fiecare luna a cheltuielilor de personal aprobate, avand in vedere asigurarea conditiilor de desfasurare a activitatii potrivit atributiilor stricte ale acestora, pana la sfarsitul anului;
    b) vor asigura ca drepturile stabilite si platile de casa aferente cheltuielilor de personal, cumulate de la inceputul anului, sa nu depaseasca sumele repartizate potrivit prevederilor lit. a) pentru perioada respectiva;
    c) vor raporta lunar platile de casa aferente cheltuielilor de personal, la datele si in structura stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice, care va fi emis in termen de 5 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 13
    (1) Cheltuielile pentru autoritatile publice, care se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2003, se stabilesc in suma de 18.325,2 miliarde lei, din care: 11.384,5 miliarde lei cheltuieli de personal, 3.719,7 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 44,6 miliarde lei subventii de la buget pentru institutii publice, 978,0 miliarde lei transferuri, 1.435,8 miliarde lei cheltuieli de capital si 762,6 miliarde lei rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane aferente acestora.
    (2) Cheltuielile pentru autoritatile publice sunt in suma de 1.355,0 miliarde lei pentru Camera Deputatilor, 600,1 miliarde lei pentru Senat, 139,4 miliarde lei pentru Administratia Prezidentiala, 60,5 miliarde lei pentru Curtea Constitutionala, 577,5 miliarde lei pentru Curtea de Conturi, 5.872,3 miliarde lei pentru autoritatea judecatoreasca, 39,5 miliarde lei pentru Consiliul Legislativ, 31,4 miliarde lei pentru Avocatul Poporului, 83,1 miliarde lei pentru Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, 46,1 miliarde lei pentru Consiliul Concurentei, 61,3 miliarde lei pentru Consiliul National al Audiovizualului, 9.459,0 miliarde lei pentru administratia publica centrala, din care: 747,7 miliarde lei pentru Secretariatul General al Guvernului si 8.711,3 miliarde lei pentru ministere si celelalte autoritati ale administratiei publice centrale de specialitate.
    (3) Administratia Prezidentiala poate sa deconteze, in limitele prevazute de dispozitiile legale, cheltuielile de transport, cazare si alte cheltuieli pentru membrii delegatiilor oficiale, reprezentantii unor institutii si reprezentantii mass-media, care nu sunt salariatii Administratiei Prezidentiale si care il insotesc pe Presedintele Romaniei in vizitele pe care le efectueaza in strainatate, de la titlul "Cheltuieli materiale si servicii", articolul "Alte cheltuieli". Cheltuielile aferente deplasarilor efectuate de personalul Administratiei Prezidentiale se suporta de la acelasi articol de cheltuieli. Administratia Prezidentiala poate solicita institutiilor reprezentate in delegatiile oficiale conduse de Presedintele Romaniei, care se deplaseaza in strainatate, decontarea cheltuielilor de transport ce le revin din costul total al prestatiilor realizate cu aeronavele speciale avute la dispozitie.
    (4) Cheltuielile de intretinere si reparatii ale bunurilor din patrimoniul administrat de Camera Deputatilor, repartizate in scopul exercitarii mandatului de catre deputati in circumscriptiile electorale, sunt cuprinse in bugetul Camerei Deputatilor la titlul "Cheltuieli materiale si servicii".
    (5) Cheltuielile pentru exploatarea si intretinerea Clubului Parlamentarilor Romani si a cabinetului medical din cadrul Camerei Deputatilor se suporta din bugetul acesteia. Cheltuielile pentru exploatarea si intretinerea cabinetului medical din cadrul Senatului se suporta din bugetul acestuia.
    (6) Bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile desfasurate pe langa Camera Deputatilor si finantate integral din venituri proprii este prevazut in anexa la bugetul Camerei Deputatilor.
    Art. 14
    (1) Cheltuielile pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala, care se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2003, se stabilesc in suma de 64.150,1 miliarde lei, din care: 24.205,5 miliarde lei cheltuieli de personal, 20.602,3 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 3.056,9 miliarde lei subventii de la buget pentru institutii publice, 1.702,4 miliarde lei transferuri, 3.428,5 miliarde lei cheltuieli de capital si 11.154,5 miliarde lei rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane aferente acestora.
    (2) Cheltuielile pentru aparare nationala se stabilesc in suma de 31.754,8 miliarde lei.
    (3) Cheltuielile pentru ordine publica si siguranta nationala se stabilesc in suma de 32.395,3 miliarde lei.
    (4) Cheltuielile pentru pregatirea personalului in institutiile militare de invatamant se suporta de catre ordonatorii principali de credite care au in subordine astfel de unitati de invatamant, indiferent de institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala din care face parte personalul militar scolarizat.
    (5) Preluarea activitatilor prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 83/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 362/2002, se va face in cursul anului 2003 pe baza protocoalelor de predare-primire incheiate intre Ministerul de Interne si Ministerul Administratiei Publice, dupa aprobarea acestora prin hotarare a Guvernului. Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice ca, la solicitarea justificata a celor doua ministere, sa introduca modificarile corespunzatoare in bugetele acestora.
    (6) Obligatiile datorate bugetului de stat, cu exceptia impozitului pe venituri din salarii, scadente pana la data de 31 iulie 2002 si neachitate de catre Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti, se sting prin compensare cu contravaloarea carburantilor si lubrifiantilor livrati de societatea respectiva Ministerului de Interne, precum si unitatilor subordonate acestui minister pana la data de 15 decembrie 2003, in limita sumei de pana la 500,0 miliarde lei.
    (7) In termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, ministrul finantelor publice va aproba prin ordin normele metodologice de aplicare a prevederilor alin. (6).
    Art. 15
    (1) Cheltuielile social-culturale care se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2003 se stabilesc in suma de 65.187,0 miliarde lei, din care: 4.304,6 miliarde lei cheltuieli de personal, 7.032,9 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 2.619,5 miliarde lei subventii de la buget pentru institutii publice, 40.558,3 miliarde lei transferuri, 3.830,0 miliarde lei cheltuieli de capital si 6.841,7 miliarde lei rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane aferente acestora.
    (2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de cheltuieli sunt in suma de 15.335,6 miliarde lei pentru invatamant, 12.428,4 miliarde lei pentru sanatate, 4.855,5 miliarde lei pentru cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret si 32.567,5 miliarde lei pentru asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii.
    (3) In bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii, la capitolul 57.01 "Invatamant", titlul "Cheltuieli materiale si servicii", sunt prevazute si sume pentru dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat cu obiecte de inventar de natura mobilierului scolar care se transfera unitatilor beneficiare, precum si pentru acoperirea dobanzii de leasing financiar contractat de catre minister. La titlul "Cheltuieli de capital" al aceluiasi capitol sunt prevazute si sume pentru achizitionarea de mijloace auto pentru transportul elevilor, precum si pentru acoperirea ratelor de leasing financiar contractat in vederea dotarii unitatilor de invatamant preuniversitar de stat cu laboratoare informatizate, cele doua categorii de bunuri achizitionate urmand sa fie transferate unitatilor beneficiare.
    (4) Guvernul garanteaza credite externe in limita a 150,0 milioane dolari S.U.A., contractate de catre institutiile de invatamant superior de stat pe baza de proiecte, in conditiile legii.
    (5) Transferurile prevazute in bugetul Ministerului Informatiilor Publice se utilizeaza pe destinatiile prevazute in anexa nr. 3/33.
    (6) Din bugetul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, de la capitolul 60.01 "Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii", titlul "Cheltuieli materiale si servicii", se finanteaza cheltuielile aferente gratuitatilor si reducerilor la transportul pe calea ferata, metrou, auto si naval, de care beneficiaza, in conditiile legii, persoanele ale caror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, si prin Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern.
    (7) Sumele de la bugetul de stat destinate Comitetului Olimpic Roman sunt prevazute in anexa la bugetul Ministerului Tineretului si Sportului.
    (8) Suma de 22,0 miliarde lei, prevazuta in bugetul Ministerului Afacerilor Externe la capitolul "Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret", se aloca pentru finantarea activitatii Fundatiei Culturale Romane.
    (9) Taxele postale percepute de Compania Nationala "Posta Romana" - S.A. pentru prestatiile reprezentand plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de pensii in anul 2003 nu pot depasi 1,35% din valoarea sumelor platite.
    (10) Cheltuielile Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, in suma de 11,2 miliarde lei, se finanteaza din bugetul Ministerului Culturii si Cultelor de la titlurile corespunzatoare ale capitolului "Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret".
    Art. 16
    (1) Cheltuielile pentru servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape, care se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2003, se stabilesc in suma de 8.125,8 miliarde lei, din care: 267,0 miliarde lei cheltuieli de personal, 141,7 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 8,6 miliarde lei subventii de la buget pentru institutii publice, 2.077,1 miliarde lei transferuri, 3.429,8 miliarde lei cheltuieli de capital si 2.201,6 miliarde lei rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane aferente acestora.
    (2) Cheltuielile pentru servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape, pe capitole de cheltuieli, sunt in suma de 5.818,9 miliarde lei pentru servicii si dezvoltare publica si locuinte si de 2.306,9 miliarde lei pentru mediu si ape.
    Art. 17
    (1) Cheltuielile din bugetul de stat pentru actiuni economice se stabilesc in suma de 73.496,0 miliarde lei, din care: 1.825,6 miliarde lei cheltuieli de personal, 5.896,8 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 8.010,9 miliarde lei subventii, 771,1 miliarde lei prime, 32.109,6 miliarde lei transferuri, 12.246,7 miliarde lei cheltuieli de capital si 12.635,3 miliarde lei rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane aferente acestora.
    (2) Cheltuielile pentru actiuni economice, pe capitole de cheltuieli, sunt in suma de 15.260,5 miliarde lei pentru industrie, 14.099,1 miliarde lei pentru agricultura si silvicultura, 30.307,6 miliarde lei pentru transporturi si comunicatii si de 13.828,8 miliarde lei pentru alte actiuni economice.
    (3) Gestionarea Fondului de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit anexelor nr. 1 si 2 la Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se va face in conditiile prevederilor legale si se va utiliza pe baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor impreuna cu Ministerul Administratiei Publice.
    (4) Cheltuielile destinate stimularii productiei de export si a exportului, in suma de 1.680,0 miliarde lei, se vor utiliza pentru: acordarea de bonificatii de dobanda la exportul de produse cu ciclu scurt si mediu de fabricatie; bonificatii de dobanda si garantii la exportul de obiective complexe si produse cu ciclu lung de fabricatie; asigurarea si reasigurarea creditelor de export pe termen scurt, mediu si lung, a garantiilor la exportul de obiective complexe, a produselor cu ciclu lung de fabricatie si a investitiilor romane in strainatate; asigurarea si reasigurarea creditelor de productie pentru bunuri si servicii destinate exportului de marfuri generale; asigurarea si reasigurarea contractelor/creditelor de export pentru marfuri generale. Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior va repartiza fondurile alocate anual prin bugetul de stat pe instrumentele din administrarea Bancii de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A., conform Legii nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Bancii de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A., si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior, in functie de necesitatile de sustinere a exporturilor.
    (5) In bugetul Ministerului pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie sunt cuprinse si sume pentru majorarea capitalului social al Fondului national de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii, precum si suma de 134,6 miliarde lei pentru finantarea programelor de dezvoltare si a masurilor de sprijinire a infiintarii de noi intreprinderi mici si mijlocii, potrivit legii.
    (6) Repartizarea pe judete a transferurilor din bugetul de stat catre bugetele locale, pentru drumuri judetene, comunale si pentru strazile care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi in localitati rurale si urbane, se face de catre Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cu consultarea presedintilor de consilii judetene, in conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pe baza criteriilor din normele de aplicare a acesteia, in termen de cel mult 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (7) Sumele prevazute in bugetul Ministerului Industriei si Resurselor ca transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic se repartizeaza pe judete, pe unitati administrativ-teritoriale si obiective, conform anexei la bugetul acestui minister.
    Art. 18
    (1) Cheltuielile pentru alte actiuni, care se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2003, se stabilesc in suma de 8.533,0 miliarde lei, din care: 1.229,6 miliarde lei cheltuieli de personal, 900,3 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 117,4 miliarde lei subventii, 5.083,7 miliarde lei transferuri, 1.042,5 miliarde lei cheltuieli de capital si 159,5 miliarde lei rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite.
    (2) Cheltuielile pentru alte actiuni, pe capitole de cheltuieli, sunt in suma de 3.442,3 miliarde lei pentru cercetare stiintifica si de 5.090,7 miliarde lei pentru alte actiuni.
    Art. 19
    La partea de cheltuieli a bugetului de stat se stabilesc si se utilizeaza, pe baza de hotarari ale Guvernului:
    a) Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, in suma de 800,1 miliarde lei, care se foloseste pentru finantarea unor cheltuieli urgente sau neprevazute aparute in timpul exercitiului bugetar;
    b) Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, in suma de 200,0 miliarde lei, care se utilizeaza pentru finantarea unor actiuni urgente in vederea inlaturarii efectelor unor calamitati naturale si sprijinirii persoanelor fizice sinistrate;
    c) Fondul la dispozitia Guvernului Romaniei pentru relatiile cu Republica Moldova, in suma de 120,0 miliarde lei, din care: 30,0 miliarde lei pentru finantarea retransmisiei emisiunilor Programului 1 al Societatii Romane de Televiziune pe teritoriul Republicii Moldova, pentru care ordonator principal de credite este Societatea Romana de Televiziune, si 90,0 miliarde lei pentru finantarea unor proiecte de integrare economica si culturala intre Romania si Republica Moldova.
    Art. 20
    In anul 2003, prin bugetul de stat se vor acorda imprumuturi in suma de 219,8 miliarde lei, din care: 163,0 miliarde lei pentru finalizarea unor obiective aprobate prin conventii bilaterale si acorduri interguvernamentale, 1,3 miliarde lei pentru persoanele care beneficiaza de statutul de refugiat si sunt lipsite de mijloace de existenta si 55,5 miliarde lei pentru microcredite acordate persoanelor fizice care desfasoara activitati pe cont propriu, aducatoare de venituri, in vederea intretinerii materiale.

    CAP. 4
    Deficitul bugetar, datoria publica si imprumutul guvernamental

    Art. 21
    Deficitul bugetului de stat se stabileste in suma de 49.809,6 miliarde lei.
    Art. 22
    (1) Cheltuielile pentru dobanzile aferente datoriei publice se stabilesc in suma de 49.988,2 miliarde lei, din care: 21.696,0 miliarde lei reprezinta dobanzi aferente datoriei publice interne, 8.615,6 miliarde lei dobanzi aferente datoriei publice externe, care, potrivit reglementarilor legale, se platesc de la bugetul de stat, 11.871,5 miliarde lei cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de stat si de riscul garantiilor acordate de stat in conditiile legii, 6.605,1 miliarde lei diferente de curs aferente datoriei publice externe, in care sunt incluse si diferentele de curs nefavorabile aferente rambursarii ratelor si dobanzilor scadente la imprumuturile externe contractate pentru sustinerea balantei de plati si pentru ajustare structurala, si 1.200,0 miliarde lei diferente de curs aferente datoriei publice interne.
    (2) In cheltuielile pentru datoria publica se cuprind si cheltuielile ocazionate de stabilirea riscului de tara (rating) de catre agentiile specializate, in anul 2003, precum si eventualele diferente din anii anteriori.
    (3) Guvernul, prin Ministerul Finantelor Publice, este autorizat sa contracteze imprumuturi de stat pentru finantarea si refinantarea deficitelor bugetului de stat din anii anteriori si din anul 2003, pana la nivelul inregistrat la finele fiecarui an.
    (4) In vederea asigurarii finantarii temporare a deficitului curent al bugetului de stat pe anul 2003 din disponibilitatile aflate in contul general al trezoreriei statului, imprumuturile de stat pentru finantarea si refinantarea deficitului bugetului de stat pot fi contractate independent de soldul contului general al trezoreriei statului.
    (5) Veniturile din privatizare si din dividende, precum si cele din valorificarea activelor bancare neperformante, ramase dupa deducerea cheltuielilor aprobate in bugetele institutiilor publice implicate, se vor utiliza in conditiile prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 38/2000 privind unele masuri pentru diminuarea datoriei publice interne, aprobata prin Legea nr. 315/2001, daca prin alte acte normative nu se prevede altfel. Cu sumele utilizate pentru diminuarea imprumuturilor pentru finantarea sau refinantarea deficitului bugetului de stat se diminueaza deficitele din anii precedenti, in ordinea inregistrarii acestora.

    CAP. 5
    Dispozitii referitoare la bugetele locale

    Art. 23
    (1) Din impozitul pe venit incasat la bugetul de stat se stabilesc sume defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale, reprezentand 15.718,3 miliarde lei, potrivit anexei nr. 4, din care:
    a) 7.727,1 miliarde lei pentru protectie sociala, privind asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru incalzirea locuintei, potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap. Aceasta suma se repartizeaza pe comune, orase, municipii, sectoare ale municipiului Bucuresti de catre consiliul judetean, respectiv de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin hotarare, dupa consultarea primarilor si cu asistenta tehnica de specialitate a directiei generale a finantelor publice si, dupa caz, a inspectoratului de stat judetean pentru persoanele cu handicap, in functie de numarul de beneficiari;
    b) 1.926,4 miliarde lei pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului;
    c) 814,8 miliarde lei pentru finantarea institutiilor de cultura descentralizate incepand cu anul 2002 si plata contributiilor pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult din tara, conform Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2002. Sumele pentru asigurarea contributiilor pentru personalul neclerical se includ in bugetul propriu al judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, iar plata se face prin centrele de cult de care apartine acesta. Institutiile de cultura care au trecut in finantarea autoritatilor administratiei publice locale incepand cu anul 2002 sunt prevazute in anexa nr. 5;
    d) 1.335,6 miliarde lei pentru bugetele proprii ale judetelor;
    e) 3.914,4 miliarde lei se repartizeaza pe comune, orase si municipii, prin hotarare a consiliului judetean, cu prioritate acelor unitati administrativ-teritoriale care inregistreaza venituri proprii insuficiente, dupa consultarea primarilor si cu asistenta tehnica de specialitate a directiei generale a finantelor publice.
    (2) Din impozitul pe venit incasat la bugetul de stat incepand cu data de 1 ianuarie 2003, la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale se aloca lunar, in termen de 5 zile lucratoare de la finele lunii in care s-a incasat acest impozit, o cota de 36% la bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor pe teritoriul carora isi desfasoara activitatea platitorii de impozite, 10% la bugetul propriu al judetului si 17% la dispozitia consiliului judetean pentru echilibrarea bugetelor comunelor, oraselor, municipiilor si judetului.
    (3) Pentru municipiul Bucuresti cota este de 63% si se repartizeaza in conditiile prevazute la alin. (2), astfel: 18% la bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, 36% la bugetul propriu al municipiului Bucuresti si 9% la dispozitia Consiliului General al Municipiului Bucuresti pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor si municipiului Bucuresti. Aceste procente se aplica asupra impozitului pe venit incasat la bugetul de stat la nivelul fiecarui sector.
    Art. 24
    Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei, in suma de 3.597,4 miliarde lei, prevazuta in anexa nr. 6, se repartizeaza de catre consiliul judetean pe unitati administrativ-teritoriale, dupa consultarea primarilor, in functie de cantitatea de energie termica livrata populatiei si de subventia aferenta, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor masuri de asigurare a fondurilor necesare in vederea furnizarii energiei termice si a gazelor naturale pentru populatie, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2002. Eventualele economii inregistrate la sumele defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei, ca urmare a aplicarii prevederilor art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2002, se utilizeaza pentru asigurarea ajutoarelor pentru incalzirea locuintei acordate populatiei sau pentru retehnologizarea instalatiilor pentru producerea si/sau distributia energiei termice.
    Art. 25
    Repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din impozitul pe venit, prevazute la art. 23 alin. (1) lit. e), precum si a celor din cota de 17% la dispozitia consiliului judetean, respectiv 9% la dispozitia Consiliului General al Municipiului Bucuresti, se aproba prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, utilizandu-se criteriul prevazut in anexa nr. 7, pentru 50% din sume, iar pentru diferenta, criterii specifice aprobate prin hotarari ale acestora.
    Art. 26
    (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata, destinate finantarii cheltuielilor institutiilor de invatamant preuniversitar de stat, inclusiv pentru drepturile privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I - IV din invatamantul de stat potrivit legii, ale creselor, precum si ale centrelor judetene si locale de consultanta agricola, in suma de 34.350,9 miliarde lei, sunt prevazute in anexele nr. 8, 8a) si 8b). Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pe comune, orase, municipii si sectoare ale municipiului Bucuresti se face de catre consiliul judetean, respectiv de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin hotarare si cu asistenta tehnica de specialitate a directiei generale a finantelor publice si, dupa caz, a inspectoratului scolar judetean sau al municipiului Bucuresti.
    (2) Pentru finantarea cheltuielilor institutiilor de invatamant preuniversitar de stat, institutiilor de cultura, creselor, centrelor judetene si locale de consultanta agricola, pe langa sumele defalcate de la bugetul de stat, autoritatile administratiei publice locale vor aloca si sume din bugetele proprii ale acestora.
    (3) Numarul maxim de posturi finantat pentru invatamantul preuniversitar de stat si pentru unitatile de cult este prevazut in anexa nr. 9.
    (4) Din bugetele locale se suporta si cheltuielile aferente facilitatilor de transport feroviar pe liniile interne pentru personalul didactic preuniversitar, potrivit prevederilor art. 107 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (5) Consiliile locale pot acorda burse de studii pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    Art. 27
    (1) In anul 2003 se acorda transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe, in suma de 1.900,0 miliarde lei.
    (2) Ministerul Finantelor Publice, impreuna cu Ministerul Administratiei Publice, repartizeaza transferurile respective pe judete si pe municipiul Bucuresti si, in cadrul acestora, pe unitati administrativ-teritoriale, pentru finantarea unor proiecte de investitii care beneficiaza de imprumuturi externe, potrivit acordurilor de imprumut incheiate cu organismele financiare internationale.
    (3) In cazul obiectivelor de dezvoltare a utilitatilor municipale cu finantare partiala din imprumuturi externe, in baza acordurilor incheiate de Romania cu organismele financiare internationale, pentru contractele incheiate cu finantare mixta din imprumuturi externe si din fonduri locale, respectiv alocatii din bugetele locale si transferuri de la bugetul de stat, avansurile se acorda, in conditiile prevazute in contractele respective, potrivit acordurilor incheiate.
    (4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, care beneficiaza de transferuri din bugetul de stat pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe, au obligatia sa analizeze lunar executia lucrarilor de investitii si, in situatia constatarii de fonduri disponibile, sa propuna Ministerului Finantelor Publice reintregirea transferurilor de la bugetul de stat, prevazute in pozitie globala.
    Art. 28
    Categoriile de venituri si cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2003 sunt prevazute in anexa nr. 10.
    Art. 29
    (1) Serviciile publice comunitare pentru situatii de urgenta si de evidenta a persoanelor se vor organiza, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 363/2002, si ale Ordonantei Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 372/2002, in subordinea autoritatilor administratiei publice locale si se vor finanta din bugetele acestora, dupa aprobarea prin hotarare a Guvernului a protocoalelor de predare-primire a activitatilor respective.
    (2) Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa introduca modificarile rezultate in urma actiunii de predare-primire a acestor activitati in volumul si in structura bugetului de stat, bugetelor locale si bugetelor Ministerului de Interne si Ministerului Administratiei Publice.
    Art. 30
    Regiile autonome de interes local care in anul 2003 se transforma, in conditiile legii, in societati comerciale vor plati la bugetele locale impozit pe profit si varsaminte din profitul net aferent perioadei in care au functionat ca regii autonome si impozit pe profit aferent perioadei din an in care functioneaza ca societati comerciale. In anii urmatori transformarii in societati comerciale impozitul pe profit se plateste la bugetul de stat, in conditiile prevederilor Legii nr. 414/2002 privind impozitul pe profit.

    CAP. 6
    Dispozitii referitoare la bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate

    Art. 31
    (1) Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului de asigurari sociale de sanatate pe anul 2003, constituit in baza prevederilor Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt prevazute in anexa nr. 11.
    (2) La stabilirea sumelor care se prevad in contractele ce se incheie de catre spitale cu casele de asigurari de sanatate pentru plata serviciilor medicale se au in vedere si cheltuielile aferente instalarii si intretinerii aparaturii de inalta performanta achizitionate din credite externe, contractate direct sau garantate de stat.
    (3) Prevederile art. 10 - 12 se aplica si bugetului Fondului de asigurari sociale de sanatate.

    CAP. 7
    Dispozitii referitoare la agentii economici

    Art. 32
    (1) Regiile autonome, societatile si companiile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare si celelalte societati comerciale pot efectua anual, in limita unei cote de pana la 1,5%, aplicata asupra fondului de salarii realizat anual, aferent salariatilor cu contract individual de munca, cheltuieli sociale care sunt deductibile la calculul profitului impozabil, pentru functionarea corespunzatoare a unor activitati sau unitati aflate in administrarea acestora potrivit legii, si anume: gradinite, crese, dispensare, cabinete medicale, servicii de sanatate acordate in cazul bolilor profesionale si al accidentelor de munca pana la internarea intr-o unitate sanitara, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, camine de nefamilisti, precum si scolile pe care le au sub patronaj.
    (2) In cadrul aceleiasi limite prevazute la alin. (1) unitatile mentionate pot aloca sume si pentru: acoperirea unei parti din cheltuielile ocazionate de procurarea unor daruri pentru copiii salariatilor; acoperirea partiala a costului transportului la si de la locul de munca al salariatilor; suportarea partiala a costului biletelor de tratament sau de odihna pentru salariatii proprii si pentru membrii de familie ai acestora, inclusiv al transportului; acordarea de ajutoare pentru inmormantare; acordarea de ajutoare unor salariati care au suferit pierderi insemnate in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, pentru acoperirea unei parti din cheltuieli in cazul unor boli grave sau incurabile, precum si pentru contributia la fondurile de interventie ale asociatiei profesionale, potrivit prevederilor art. 51 din Legea minelor nr. 61/1998, cu modificarile ulterioare. De asemenea, unitatile mentionate pot contribui prin alocarea unor sume la ajutorarea copiilor din scoli si din centrele de plasament.
    (3) Persoanele fizice care desfasoara activitati independente si care obtin venituri comerciale sau venituri din profesii libere, precum si asociatiile fara personalitate juridica, care isi desfasoara activitatea cu salariati incadrati cu contract individual de munca, pot efectua, in limita unei cote de 1,5% din drepturile salariale realizate anual pentru salariatii in cauza, cheltuieli care sunt deductibile fiscal la calculul venitului net pentru destinatiile prevazute la alin. (2).
    (4) Cheltuielile de natura celor prevazute la alin. (1) si (2), inclusiv cele suportate din transferurile pentru protectia sociala, acordate de catre regiile autonome, societatile si companiile nationale subventionate de la bugetul de stat sau care primesc transferuri de la bugetul de stat, precum si de catre societatile comerciale subventionate de la bugetul de stat, se prevad in bugetele de venituri si cheltuieli ale acestora, la nivelul stabilit si aprobat de catre Guvern.
    (5) Veniturile de natura celor prevazute la alin. (2) si (3), realizate de salariati, nu se supun impozitarii si completeaza prevederile Ordonantei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 493/2002.
    (6) Pentru regiile autonome, societatile si companiile nationale, subventionate de la bugetul de stat, precum si pentru societatile comerciale subventionate de la bugetul de stat si societatile comerciale cu capital de stat, care au prevazut in actul constitutiv de infiintare aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli prin hotarare a Guvernului, cheltuielile de protocol, reclama si publicitate sunt deductibile fiscal in limitele aprobate prin legile care le reglementeaza si se aproba de catre Guvern o data cu aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale acestora.
    (7) De prevederile alineatului precedent beneficiaza si institutele nationale de cercetare-dezvoltare ale caror bugete de venituri si cheltuieli se aproba, potrivit prevederilor Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalitatilor de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, prin ordin al ministrului coordonator, cu avizul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.
    Art. 33
    (1) Regiile autonome, societatile si companiile nationale pot emite titluri negociabile numai cu aprobarea Ministerului Finantelor Publice, pe baza propunerilor prezentate de ministere, consilii locale, judetene si de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.
    (2) Titlurile negociabile pot fi obligatiuni sau orice alte titluri de credit stabilite de Ministerul Finantelor Publice.

    CAP. 8
    Responsabilitati in aplicarea legii

    Art. 34
    Creditele de angajament pentru actiunile multianuale, in anul 2003, sunt la nivelul creditelor bugetare.
    Art. 35
    Guvernul poate aproba prin hotarare modificari in structura si intre ordonatorii principali de credite, cu incadrarea in nivelul total al cheltuielilor din credite externe prevazute in anexa nr. 2, in functie de derularea programelor de imprumut extern, aprobate potrivit legii.
    Art. 36
    (1) In bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevazute, dupa caz, si sumele reprezentand contributia Guvernului Romaniei la realizarea programelor si proiectelor cu finantare internationala.
    (2) Ordonatorii principali de credite au obligatia ca, in cadrul creditelor bugetare aprobate pentru anul 2003, sa asigure integral si cu prioritate fondurile necesare reprezentand componenta locala aferenta derularii programelor si proiectelor cu finantare internationala, precum si cele necesare finantarii angajamentelor asumate prin documentele de pregatire a aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.
    (3) Se interzice ordonatorilor principali de credite sa efectueze virari de credite bugetare de la titlul "Transferuri", alineatele "Programe cu finantare rambursabila", "Programe comunitare" si "Programe cu finantare nerambursabila", la celelalte alineate si articole de cheltuieli ale aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare, cu exceptia celor efectuate la aceleasi alineate de cheltuieli.
    (4) Din sumele prevazute in bugetele ordonatorilor principali de credite la alineatul "Programe cu finantare nerambursabila" pentru cofinantarea actiunilor aferente Programului National de Aderare a Romaniei la Uniunea Europeana se pot efectua cheltuieli curente si de capital pentru derularea corespunzatoare a obiectivelor cuprinse in Program.
    (5) Sumele reprezentand contributia Guvernului la realizarea obiectivelor de investitii cu finantare externa de la titlul "Cheltuieli de capital" nu pot fi redistribuite la alte obiective de investitii.
    Art. 37
    (1) Sumele destinate platii cotizatiilor si contributiilor la organisme internationale, aprobate potrivit prevederilor legale, inclusiv platii eventualelor comisioane bancare percepute de bancile straine corespondente ale Bancii Nationale a Romaniei pentru efectuarea transferurilor valutare aferente, sunt prevazute in bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Transferuri". Contributia Romaniei la organisme financiar-bancare internationale, stabilita potrivit dispozitiilor legale in vigoare, se asigura din bugetul Ministerului Finantelor Publice.
    (2) In vederea asigurarii platii la scadenta a cotizatiilor si contributiilor la organisme internationale, la organisme financiar-bancare internationale, pentru programe comunitare, precum si a rambursarilor de credite externe, a platilor de dobanzi si a comisioanelor aferente acestora, ordonatorii principali de credite pot efectua, inainte de angajarea cheltuielilor, virari de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole, dupa caz, in cursul intregului an.
    (3) Se interzice ordonatorilor principali de credite sa efectueze virari de credite bugetare de la titlul "Rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare, precum si intre alineatele articolului de cheltuieli "Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite".
    Art. 38
    (1) In termen de 15 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Guvernul va aproba bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2003 ale regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale, societatilor comerciale subventionate de la bugetul de stat, la propunerea ministerelor si a altor organe centrale coordonatoare, precum si bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2003 ale societatilor comerciale cu capital de stat care au aceasta prevedere in actul constitutiv.
    (2) In cadrul termenului prevazut la alin. (1) se aproba si bugetele de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 39
    (1) In anul 2003 sunt deductibile la calculul profitului impozabil cheltuielile corespunzatoare tichetelor de masa emise de catre unitatile emitente, autorizate potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, pentru un numar maxim de 1.426.000 salariati in trimestrul I, 1.476.000 salariati in trimestrul II, 1.526.000 salariati in trimestrul III si 1.576.000 salariati in trimestrul IV, si acordate de catre angajatori salariatilor, in limita valorii nominale prevazuta de lege.
    (2) De asemenea sunt deductibile la calculul profitului impozabil cheltuielile corespunzatoare valorii nominale a tichetelor de masa acordate salariatilor proprii de catre angajatorii care au organizate cantine-restaurant sau bufete, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
    (3) Unitatile emitente autorizate potrivit legii pot emite tichete de masa pentru un numar de salariati mai mare decat cel prevazut in autorizatie numai in cazul in care acestia apartin unor categorii de angajatori care realizeaza activitati nonprofit.
    (4) In bugetele institutiilor publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv ale activitatilor de pe langa unele institutii publice, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii, nu se pot aproba sume pentru acordarea tichetelor de masa, intrucat in buget nu sunt prevazute sume cu aceasta destinatie.
    Art. 40
    (1) Cheltuielile privind despagubirile, inclusiv cele provenite din aplicarea impozitelor, taxelor si a celorlalte venituri ale bugetului de stat, alte daune stabilite ca fiind datorate de Ministerul Finantelor Publice, in nume propriu sau in reprezentarea interesului statului, pe baza hotararilor definitive ale instantelor judecatoresti, precum si obligatiile banesti ale statului roman, nascute din aplicarea Conventiei europene a drepturilor omului si constatate prin acorduri de solutionare amiabila, prin decizii ale Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei si hotarari ale Curtii Europene a Drepturilor Omului, se acopera de catre Ministerul Finantelor Publice, pe baza de documente legale, din sumele prevazute cu aceasta destinatie in bugetul de stat pe anul 2003.
    (2) Din sumele prevazute in bugetul Ministerului Finantelor Publice pentru despagubiri civile, precum si pentru cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale, se asigura si fondurile necesare in vederea aplicarii Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicata.
    (3) Din sumele prevazute in bugetul Ministerului Finantelor Publice pentru despagubiri civile, precum si pentru cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale, se asigura, la solicitarea Secretariatului General al Guvernului, si fondurile necesare in vederea suportarii cheltuielilor judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in care Guvernul Romaniei este parte. Pe masura necesitatilor de finantare se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificarile corespunzatoare in bugetul de stat si in bugetele celor doi ordonatori principali de credite, in scopul asigurarii creditelor bugetare in limita carora vor fi efectuate platile.
    Art. 41
    (1) Pentru proiectele de investitii finantate din credite externe contractate de statul roman de la organismele financiare internationale - Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, Banca Europeana de Investitii, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei si altele - echivalentul in valuta imprumutului al partii in lei, reprezentand contributia partii romane la finantarea acestor proiecte, este cel valabil la data incheierii acordurilor de imprumut dintre Romania si organismele financiare respective si poate fi modificat pe parcursul executarii lucrarilor cu diferentele rezultate din actualizarea valorii totale a proiectelor, in functie de evolutia indicelui preturilor de consum total, comunicat de Institutul National de Statistica, pe propria raspundere a ordonatorilor principali de credite si a unitatilor beneficiare de imprumut extern.
    (2) In cazul schimbarii statutului juridic al beneficiarilor finali de credite externe contractate de statul roman de la organismele financiare internationale, mentionate la alin. (1), transferurile de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru investitii finantate partial din credite externe si, dupa caz, alocatiile din bugetele locale, reprezentand partial contributia partii romane la finantarea acestor proiecte, vor fi asigurate in continuare, in masura in care Ministerul Finantelor Publice a avizat schimbarea statutului juridic.
    (3) Cheltuielile suplimentare rezultate in conditiile alin. (1), precum si eventualele depasiri provenite din modificarea unor dispozitii legale in domeniul impozitelor si taxelor aferente proiectelor pe parcursul derularii acestora se finanteaza din bugetul de stat, bugetele locale sau din surse proprii ale beneficiarilor finali ai imprumuturilor externe, dupa caz, pana la finalizarea proiectelor respective.
    Art. 42
    (1) Institutiile si autoritatile publice centrale si locale care au in administrare hoteluri, case de odihna si de oaspeti, baze de odihna, tratament si alte asemenea unitati vor asigura finantarea cheltuielilor curente si de capital pentru respectivele unitati exclusiv din veniturile proprii ale acestora.
    (2) Ordonatorii de credite nu vor putea finanta nici o activitate legata de administrarea unitatilor prevazute la alin. (1) din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale.
    Art. 43
    Potrivit legii, drepturile asistentului personal al persoanei cu handicap, care acorda ingrijire permanenta copilului sau adultului cu handicap grav, se suporta din bugetele locale, iar indemnizatia pentru insotitor de care beneficiaza pensionarii incadrati in gradul I de invaliditate se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat.
    Art. 44
    La o posibila rectificare a bugetului de stat pe anul 2003 din eventualele surse suplimentare sau economii la cheltuieli se vor aloca cu prioritate fonduri pentru finantarea actiunilor de invatamant si agricultura.
    Art. 45
    Anexele nr. 1 - 11 fac parte integranta din prezenta lege.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 13 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                                VALER DORNEANU

                            PRESEDINTELE SENATUI
                               NICOLAE VACAROIU

    ANEXA 1

                        BUGETUL DE STAT PE ANUL 2003
                                  - Sinteza -

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   - Capitol
    II  - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV  - Alineat
                                                                    - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2003
________________________________________________________________________________
         A                               B                              C
________________________________________________________________________________
0001               VENITURI - TOTAL                              241.235.535.000
0002                I. VENITURI CURENTE                          240.446.535.000
0003                 A. VENITURI FISCALE                         223.569.335.000
0004                  A1. IMPOZITE DIRECTE                        50.489.245.000
0101                   IMPOZITUL PE PROFIT                        39.396.000.000
0201                   IMPOZITUL PE SALARII                          280.000.000
      01            Impozitul pe salarii - total                     280.000.000
0601                   IMPOZITUL PE VENIT                         59.154.000.000
      01            Impozit pe venituri din activitati
                    independente                                   1.180.000.000
      02            Impozit pe venituri din salarii               53.383.000.000
      03            Impozit pe venituri din cedarea folosintei
                    bunurilor                                        735.000.000
      04            Impozit pe venituri din dividende              2.190.000.000
      05            Impozit pe venituri din dobanzi                  380.000.000
      06            Impozit pe alte venituri                         102.000.000
      07            Impozit pe venit din pensii                      190.000.000
      08            Impozitul pe veniturile obtinute din
                    jocurile de noroc, din premii si din prime
                    in bani si/sau natura                             60.000.000
      09            Impozitul pe veniturile obtinute din
                    transferul dreptului de proprietate asupra
                    valorilor mobiliare si vanzarea partilor
                    sociale                                           50.000.000
      10            Regularizari                                     290.000.000
      11            Impozitul pe veniturile din valorificarea
                    sub orice forma a drepturilor de proprietate
                    intelectuala                                      70.000.000
      12            Impozitul pe veniturile realizate de
                    persoanele fizice nerezidente                    470.000.000
      13            Impozit pe veniturile din activitati
                    agricole                                          20.000.000
      14            Impozitul pe veniturile obtinute din
                    valorificarea de bunuri in regim de
                    consignatie si din activitati desfasurate pe
                    baza unui contract de agent, comision sau
                    mandat comercial                                  34.000.000
0701                   COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL
                       PE VENIT (se scad)                        -56.582.755.000
      01            Cote defalcate din impozitul pe venit
                    (se scad)                                    -37.267.000.000
      02            Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
                    echilibrarea bugetelor locale (se scad)      -15.718.320.000
      03            Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
                    subventionarea energiei termice livrate
                    populatiei (se scad)                          -3.597.435.000
0801                   ALTE IMPOZITE DIRECTE                       5.942.000.000
      01            Impozitul pe veniturile realizate de
                    persoanele juridice nerezidente                3.591.000.000
      02            Impozitul pe profit obtinut din activitati
                    comerciale ilicite sau din nerespectarea
                    Legii privind protectia consumatorilor            15.000.000
      03            Impozitul pe dividende de la societatile
                    comerciale                                     2.300.000.000
      08            Cote din taxe de scolarizare                      35.000.000
      30            Alte incasari din impozite directe                 1.000.000
0901                   CONTRIBUTII                                 2.300.000.000
      04            Contributia pentru pensia suplimentara           600.000.000
      09            Contributia agentilor economici pentru
                    persoanele cu handicap                         1.700.000.000
1300                  A2. IMPOZITE INDIRECTE                     173.080.090.000
1301                   TAXA PE VALOAREA ADAUGATA                  90.221.090.000
      01            T.V.A. incasata                              124.572.000.000
      03            Sume defalcate din T.V.A. pentru bugetele
                    locale (se scad)                             -34.350.910.000
1401                   ACCIZE                                     45.880.000.000
1601                   TAXE VAMALE                                 8.163.000.000
      01            Taxe vamale de la persoane juridice            7.713.000.000
      02            Taxe vamale si alte venituri incasate de la
                    persoane fizice prin unitatile vamale            450.000.000
1701                   ALTE IMPOZITE INDIRECTE                    28.816.000.000
      01            Taxe pentru jocurile de noroc                    400.000.000
      03            Taxe si tarife pentru eliberarea de licente
                    si autorizatii de functionare                    420.000.000
      04            Taxa pentru activitatea de prospectiune,
                    explorare si exploatare a resurselor
                    minerale                                       2.000.000.000
      07            Venituri cu destinatie speciala din cota
                    unica asupra carburantilor auto livrati la
                    intern de producatori, precum si pentru
                    carburantii auto consumati de acestia si
                    asupra carburantilor auto importati           11.928.000.000
      10            Taxe judiciare de timbru                          50.000.000
      11            Venituri din timbru judiciar                      80.000.000
      12            Taxe de timbru pentru activitatea notariala      662.000.000
      13            Taxe extrajudiciare de timbru                      1.000.000
      15            Amenzi judiciare                                  28.000.000
      16            Venituri din recuperarea cheltuielilor
                    judiciare avansate de stat                        40.000.000
      18            Taxa asupra unor activitati daunatoare
                    sanatatii si din publicitatea lor                710.000.000
      19            Venituri cu destinatie speciala din taxa de
                    dezvoltare cuprinsa in tariful energiei
                    electrice si termice                           6.220.000.000
      21            Taxa de timbru social asupra jocurilor
                    de noroc                                         225.000.000
      22            Taxa de timbru social asupra valorii
                    automobilelor noi din import                      12.000.000
      24            Impozitul pe titeiul din productia interna
                    si gazele naturale                             3.000.000.000
      25            Taxe de autorizare pentru comercializarea
                    alcoolului, bauturilor alcoolice, produselor
                    din tutun si a cafelei                           200.000.000
      26            Venituri cu destinatie speciala din
                    comisionul pentru servicii vamale                650.000.000
      27            Venituri cu destinatie speciala din cotele
                    aplicate asupra veniturilor realizate in
                    domeniul aviatiei civile                         250.000.000
      28            Impozit pe veniturile microintreprinderilor    1.923.000.000
      30            Alte incasari din impozite indirecte              17.000.000
1900                 B. VENITURI NEFISCALE                        16.877.200.000
2001                   VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL
                       REGIILOR AUTONOME                           2.000.000.000
2101                   VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE       6.777.200.000
      01             Taxe de metrologie                                  200.000
      02             Venituri din taxe pentru prestatii vamale       350.000.000
      03             Taxe pentru prestatiile efectuate si pentru
                     eliberarea autorizatiilor de transport in
                     trafic international                             16.000.000
      04             Taxe consulare                                1.170.000.000
      05             Taxe pentru analize efectuate de
                     laboratoare, altele decat cele sanitare,
                     de pe langa institutii                           46.000.000
      10             Taxe si alte venituri din protectia
                     mediului                                        111.000.000
      12             Varsaminte din disponibilitatile
                     institutiilor publice si activitatilor
                     autofinantate                                    22.000.000
      13             Varsaminte din veniturile institutiilor
                     publice si activitatilor autofinantate            6.000.000
      17             Taxe pentru invatamant                           67.000.000
      18             Venituri din expertiza tehnica judiciara
                     si extrajudiciara                                14.000.000
      19             Venituri realizate cu ocazia participarii
                     la actiuni sub egida organizatiilor
                     internationale                                  340.000.000
      20             Venituri din prestari de servicii             1.901.000.000
      22             Venituri din producerea riscurilor
                     asigurate                                         9.000.000
      30             Alte venituri de la institutiile publice      2.725.000.000
2201                   DIVERSE VENITURI                            8.100.000.000
      01             Venituri din aplicarea prescriptiei
                     extinctive                                      120.000.000
      03             Venituri din amenzi si alte sanctiuni
                     aplicate potrivit dispozitiilor legale        1.626.000.000
      04             Incasari din cota retinuta conform
                     Codului penal                                     4.000.000
      05             Restituiri de fonduri din finantarea
                     bugetara a anilor precedenti                    850.000.000
      06             Impozit pe venitul din concesionarea
                     bunurilor societatilor comerciale sau
                     companiilor nationale la care statul este
                     actionar majoritar                                6.000.000
      07             Venituri din concesiuni si inchirieri         4.198.000.000
      08             Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea
                     cu intarziere a declaratiei de impozite si
                     taxe                                             12.000.000
      09             Venituri din dobanzi                             15.000.000
      11             Varsaminte de la persoane juridice pentru
                     persoane cu handicap neincadrate                170.000.000
      12             Incasari din valorificarea bunurilor
                     confiscate, abandonate si alte sume
                     constatate o data cu confiscarea potrivit
                     legii                                           283.000.000
      19             Venituri din dividende                          410.000.000
      20             Sumele provenite din recuperarea debitelor
                     provenite din drepturile de pensii si
                     asigurari sociale militare                        5.000.000
      21             Venituri din despagubiri                          1.000.000
      30             Incasari din alte surse                         400.000.000
3000                 II. VENITURI DIN CAPITAL                        551.000.000
3001                      VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI
                          ALE STATULUI                               551.000.000
      01             Venituri din valorificarea unor bunuri ale
                     institutiilor publice                           481.000.000
      02             Venituri din valorificarea stocurilor de la
                     rezervele materiale nationale si de
                     mobilizare                                       40.000.000
      08             Venituri obtinute in procesul de stingere a
                     creantelor bugetare                              30.000.000
4200                 VIII. INCASARI DIN RAMBURSAREA
                           IMPRUMUTURILOR ACORDATE                   238.000.000
4201                       INCASARI DIN RAMBURSAREA
                           IMPRUMUTURILOR ACORDATE                   238.000.000
      01             Incasari din rambursarea imprumuturilor
                     acordate pentru finalizarea unor obiective
                     aprobate prin conventii bilaterale si
                     acorduri interguvernamentale                        900.000
      05             Incasari din rambursarea imprumuturilor
                     acordate persoanelor care beneficiaza de
                     statutul de refugiat                                100.000
      09             Incasari din rambursarea imprumuturilor
                     acordate pentru acoperirea arieratelor
                     catre CONEL si ROMGAZ                           200.000.000
      10             Incasari din rambursarea imprumuturilor din
                     fondul de redresare financiara                   22.000.000
      11             Incasari din rambursarea imprumuturilor
                     acordate pentru proiecte de investitii in
                     turism                                            2.000.000
      15             Incasari din rambursarea microcreditelor
                     acordate persoanelor fizice care desfasoara
                     activitati pe cont propriu, aducatoare de
                     venituri, in vederea intretinerii materiale       3.000.000
      17             Incasari din rambursarea microcreditelor
                     acordate de agentiile guvernamentale si
                     administrate prin agentii de credit               5.000.000
      18             Incasari de la beneficiarii creditului
                     extern pentru importul de combustibili            5.000.000
5001                 BUGET DE STAT                               291.045.109.060
           01         CHELTUIELI CURENTE                         231.656.932.275
           02          CHELTUIELI DE PERSONAL                     43.216.867.578
           20          CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII           38.293.763.920
           34          SUBVENTII                                  13.857.919.110
           35   01      Subventii de la buget pentru institutii
                        publice                                    7.423.570.541
           35   02      Subventii pe produse si activitati         3.720.416.569
           35   03      Subventii pentru acoperirea diferentelor
                        de pret si tarif                           2.713.932.000
           36         PRIME                                          771.100.000
           38         TRANSFERURI                                 84.409.063.530
           39          Transferuri consolidabile                   6.377.615.702
           39   01      Transferuri din bugetul de stat catre
                        bugetele locale pentru dezvoltarea
                        sistemului energetic                         414.780.000
           39   02      Transferuri din bugetul de stat catre
                        bugetele locale pentru drumuri judetene,
                        comunale si pentru strazile care se vor
                        amenaja in perimetrele destinate
                        constructiilor de cvartale de locuinte
                        noi in localitati rurale si urbane         2.647.716.579
           39   03      Transferuri din bugetul de stat catre
                        bugetele locale pentru investitii
                        finantate partial din imprumuturi
                        externe                                    1.900.000.000
           39   10      Transferuri din bugetul de stat catre
                        bugetul Fondului de asigurari sociale de
                        sanatate, reprezentand contributia
                        datorata de persoanele care satisfac
                        serviciul militar in termen                  294.608.400
           39   11      Transferuri din bugetul de stat catre
                        bugetul Fondului de asigurari sociale de
                        sanatate, reprezentand contributia
                        datorata de persoanele care executa o
                        pedeapsa privativa de libertate sau
                        arest preventiv                              214.155.723
           39   14      Program privind pietruirea drumurilor
                        comunale si alimentarea cu apa a satelor     400.000.000
           39   19      Transferuri de la bugetul de stat catre
                        bugetele locale pentru constructii de
                        locuinte                                     385.000.000
           39   20      Transferuri de la bugetul de stat catre
                        bugetele locale pentru finantarea
                        elaborarii si/sau actualizarii
                        planurilor urbanistice generale si a
                        regulamentelor locale de urbanism             37.000.000
           39   24      Transferuri catre bugetele locale pentru
                        aeroporturi de interes local                  29.355.000
           39   25      Transferuri din bugetul de stat catre
                        bugetele locale pentru retehnologizarea
                        centralelor termice si electrice de
                        termoficare                                   55.000.000
           40          Transferuri neconsolidabile                78.031.447.828
           40   01      Locuinte                                     526.002.000
           40   02      Burse                                      1.353.078.494
           40   03      Alocatii si alte ajutoare pentru copii    11.721.638.345
           40   04      Pensii si ajutoare I.O.V.R., militari si
                        alte persoane                             16.094.155.058
           40   08      Ajutoare sociale                              44.000.000
           40   09      Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii      349.238.870
           40   11      Contributii si cotizatii la organisme
                        internationale                               820.460.038
           40   15      Plati compensatorii                          544.180.056
           40   16      Fondul de cercetare-dezvoltare             1.500.000.000
           40   18      Transferuri aferente restructurarii
                        industriei de aparare                        886.600.000
           40   19      Alocatia suplimentara pentru familiile
                        cu copii                                     827.256.000
           40   21      Plati efectuate in cadrul programelor de
                        dezvoltare                                   859.453.167
           40   22      Cheltuieli pentru sustinerea programelor
                        tehnice de conservare sau de inchidere a
                        minelor                                      550.000.000
           40   23      Protectie sociala ce se acorda pentru
                        unele activitati din sectorul minier         785.771.800
           40   24      Cheltuieli pentru sustinerea
                        transportului feroviar public de
                        calatori                                   4.741.000.000
           40   26      Transferuri aferente Fondului National
                        de Preaderare                              7.625.364.468
           40   27      Transferuri aferente Fondului Roman de
                        Dezvoltare Sociala                            76.032.840
           40   28      Executarea silita a creantelor bugetare       15.000.000
           40   29      Despagubiri civile, precum si cheltuieli
                        judiciare si extrajudiciare derivate din
                        actiuni in reprezentarea intereselor
                        statului, potrivit dispozitiilor legale    2.535.691.994
           40   30      Onorariile pentru expertizele contabile
                        dispuse in cadrul procesului penal            14.342.000
           40   31      Transferuri pentru finantarea
                        patrimoniului genetic al animalelor           50.000.000
           40   32      Sprijinirea organizatiilor cetatenilor
                        apartinand minoritatilor nationale,
                        altele decat cele care primesc subventii
                        de la bugetul de stat, potrivit legii        196.052.808
           40   33      Proiecte de comunicare, informare
                        publica si promovarea imaginii si
                        intereselor romanesti peste hotare            51.699.662
           40   34      Sprijinirea activitatii romanilor de
                        pretutindeni si a organizatiilor
                        reprezentative ale acestora                   15.000.000
           40   35      Finantarea partidelor politice                70.300.000
           40   36      Finantarea actiunilor cu caracter
                        stiintific si social-cultural                  4.700.000
           40   37      Finantarea unor programe si proiecte in
                        cadrul Campaniei europene pentru
                        combaterea rasismului, xenofobiei,
                        antisemitismului si intolerantei               3.170.000
           40   38      Finantarea Ansamblului "Memorialul
                        victimelor comunismului si al
                        rezistentei Sighet"                            2.200.000
           40   39      Comenzi de stat pentru carti si
                        publicatii                                    29.040.000
           40   40      Sprijin financiar pentru producerea si
                        distribuirea filmelor                         35.620.000
           40   41      Asociatii si fundatii                         38.242.332
           40   42      Alocatie de incredintare si plasament
                        familial                                     329.676.000
           40   43      Ajutor anual pentru veteranii de razboi       70.595.000
           40   44      Programe pentru sanatate                   1.049.556.000
           40   45      Programe pentru tineret                       35.694.000
           40   46      Sprijin financiar pentru activitatea
                        Comitetului Olimpic Roman                     50.000.000
           40   47      Cadastru imobiliar                            35.000.000
           40   48      Meteorologie si hidrologie                   335.500.000
           40   49      Prevenirea si combaterea inundatiilor si
                        ingheturilor                                  15.000.000
           40   50      Cheltuieli pentru valorificarea
                        cenusilor de pirita                           55.000.000
           40   53      Sprijinirea producatorilor agricoli        5.143.781.079
           40   54      Cabaline din patrimoniul genetic national     50.106.496
           40   55      Programe cu finantare rambursabila         3.506.077.347
           40   56      Transferuri pentru drumuri, cai ferate,
                        aviatie si navigatie                       1.068.300.000
           40   57      Transferuri pentru finantarea de baza a
                        invatamantului superior                    5.542.800.000
           40   58      Transferuri pentru constituirea fondului
                        de garantare a creditelor bancare
                        acordate studentilor                           6.000.000
           40   59      Transferuri pentru cercetare-dezvoltare
                        (granturi)                                    66.000.000
           40   60      Transferuri pentru actiuni de sanatate     1.268.971.071
           40   61      Sustinerea cultelor                          147.000.000
           40   62      Stimularea exporturilor                    2.045.000.000
           40   63      Despagubiri acordate producatorilor
                        agricoli in caz de calamitati naturale
                        in agricultura                                85.058.000
           40   64      Fondul la dispozitia primului-ministru
                        pentru sprijinirea comunitatilor
                        romanesti de pretutindeni                      1.000.000
           40   66      Contributia statului la salarizarea
                        personalului de cult                         646.655.000
           40   68      Programe de protectie sociala si
                        integrare socioprofesionala a
                        persoanelor cu handicap                       30.250.000
           40   69      Completarea primelor de asigurare             56.710.000
           40   70      Sustinerea sistemului de protectie a
                        copilului                                    157.007.260
           40   75      Contributia statului care se aloca
                        Patriarhiei Romane pentru sprijinirea
                        asezamintelor Bisericii Ortodoxe Romane
                        din afara granitelor                          31.060.000
           40   80      Alte transferuri                             738.083.323
           40   81      Fond de garantare a imprumuturilor
                        pentru intreprinderi mici si mijlocii        192.214.860
           40   82      Transferuri pentru actiuni de
                        ecologizare                                   97.350.000
           40   83      Transferuri catre Consiliul National de
                        Formare Profesionala a Adultilor               3.641.000
           40   84      Finantarea Ansamblului "Memorialul
                        revolutiei - Decembrie 1989" din
                        municipiul Timisoara                           2.750.000
           40   85      Transferuri pentru transportul de
                        calatori cu metroul                          709.500.000
           40   86      Programul de realizare a sistemului
                        national antigrindina                         44.000.000
           40   87      Sume destinate finantarii programelor
                        sportive realizate de structurile
                        sportive de drept privat                     260.000.000
           40   88      Transferuri catre Consiliul National al
                        Persoanelor Varstnice                          2.954.000
           40   89      Transferuri pentru sprijinirea
                        proprietarilor de paduri                      40.000.000
           40   91      Renta viagera                                 46.199.784
           40   93      Programe comunitare                          603.708.181
           40   94      Programe cu finantare nerambursabila       1.081.672.275
           40   96      Programe SAPARD                               16.287.220
           49        DOBANZI                                      49.988.150.000
           50   01      Dobanzi aferente datoriei publice
                        interne                                   21.696.000.000
           50   02      Dobanzi aferente datoriei publice
                        externe                                    8.615.560.000
           50   03      Cheltuieli ocazionate de emisiunea si
                        plasarea titlurilor de stat si de
                        riscurile garantiilor date de stat in
                        conditiile legii                          11.871.450.000
           50   04      Diferente de curs aferente datoriei
                        publice externe                            6.605.140.000
           50   05      Diferente de curs aferente datoriei
                        publice interne                            1.200.000.000
           60        REZERVE                                       1.120.068.137
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                         25.413.179.670
           79       IMPRUMUTURI ACORDATE                             219.778.000
           80   02      Imprumuturi acordate pentru finalizarea
                        unor obiective aprobate prin conventii
                        bilaterale si acorduri
                        interguvernamentale                          163.000.000
           80   05      Imprumuturi acordate persoanelor care
                        beneficiaza de statutul de refugiat si
                        sunt lipsite de mijloace de existenta          1.247.000
           80   13      Microcredite acordate persoanelor fizice
                        care desfasoara activitati pe cont
                        propriu, aducatoare de venituri, in
                        vederea intretinerii materiale                55.531.000
           84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                     COMISIOANE LA CREDITE                        33.755.219.115
           85         Rambursari de credite externe si plati de
                      dobanzi si comisioane la credite externe
                      contractate de ordonatorii de credite       33.755.219.115
           85   01      Rambursari de credite externe             24.447.854.043
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane             9.307.365.072
5100                 Partea I - SERVICII PUBLICE GENERALE         18.325.223.444
5101               AUTORITATI PUBLICE                             18.325.223.444
           01        CHELTUIELI CURENTE                           16.126.825.710
           02         CHELTUIELI DE PERSONAL                      11.384.522.581
           10           Cheltuieli cu salariile                    7.830.369.447
           11           Contributii pentru asigurari sociale de
                        stat                                       1.805.686.790
           12           Contributii pentru asigurarile de somaj      264.651.140
           13           Contributii pentru asigurarile sociale
                        de sanatate                                  514.860.478
           14           Deplasari, detasari, transferari             968.954.726
           14   01       - deplasari, detasari, transferari in
                           tara                                      660.505.015
           14   02       - deplasari, detasari, transferari in
                           strainatate                               308.449.711
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              3.719.647.497
           21           Drepturi cu caracter social                   26.003.700
           22           Hrana                                         46.064.072
           23           Medicamente si materiale sanitare              7.725.000
           24           Cheltuieli pentru intretinere si
                        gospodarie                                 1.809.243.999
           25           Materiale si prestari de servicii cu
                        caracter functional                          509.300.920
           26           Obiecte de inventar de mica valoare sau
                        scurta durata si echipament                  134.951.213
           27           Reparatii curente                            247.921.942
           28           Reparatii capitale                           433.499.970
           29           Carti si publicatii                           62.314.794
           30           Alte cheltuieli                              430.121.887
           32           Fondul Presedintelui                           6.500.000
           33           Fondul primului-ministru                       6.000.000
           34         SUBVENTII                                       44.647.448
           35   01      Subventii de la buget pentru institutii
                        publice                                       44.647.448
           38         TRANSFERURI                                    978.008.184
           40          Transferuri neconsolidabile                   978.008.184
           40   11      Contributii si cotizatii la organisme
                        internationale                               648.231.276
           40   41      Asociatii si fundatii                          1.612.332
           40   55      Programe cu finantare rambursabila           235.291.823
           40   80      Alte transferuri                                 800.000
           40   93      Programe comunitare                            5.334.065
           40   94      Programe cu finantare nerambursabila          70.451.468
           40   96      Programe SAPARD                               16.287.220
           70        CHELTUIELI DE CAPITAL                         1.435.837.594
           72          Investitii ale institutiilor publice        1.355.837.594
           73          Investitii ale regiilor autonome,
                       societatilor si companiilor nationale si
                       societatilor comerciale cu capital
                       majoritar de stat                              80.000.000
           84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                     COMISIOANE LA CREDITE                           762.560.140
           85         Rambursari de credite externe si plati de
                      dobanzi si comisioane la credite externe
                      contractate de ordonatorii de credite          762.560.140
           85   01      Rambursari de credite externe                542.669.040
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane               219.891.100
      01           Administratia Prezidentiala                       139.373.200
      02           Autoritati legislative                          1.955.054.710
      03           Autoritati judecatoresti                        5.872.314.915
      04           Alte organe ale autoritatilor publice             899.467.035
      05           Autoritati executive                            9.459.013.584
5400               Partea a II-a - APARARE, ORDINE PUBLICA SI
                   SIGURANTA NATIONALA                            64.150.151.179
           01       CHELTUIELI CURENTE                            49.567.170.893
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                       24.205.505.057
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             20.602.333.352
           34        SUBVENTII                                     3.056.891.625
           35   01    Subventii de la buget pentru institutii
                      publice                                      3.056.891.625
           38        TRANSFERURI                                   1.702.440.859
           39         Transferuri consolidabile                      504.891.123
           39   10     Transferuri din bugetul de stat catre
                       bugetul Fondului de asigurari sociale de
                       sanatate, reprezentand contributia
                       datorata de persoanele care satisfac
                       serviciul militar in termen                   290.735.400
           39   11     Transferuri din bugetul de stat catre
                       bugetul Fondului de asigurari sociale de
                       sanatate, reprezentand contributia
                       datorata de persoanele care executa o
                       pedeapsa privativa de libertate sau arest
                       preventiv                                     214.155.723
           40         Transferuri neconsolidabile                  1.197.549.736
           40   09      Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii        2.500.000
           40   11      Contributii si cotizatii la organisme
                        internationale                                12.841.077
           40   15      Plati compensatorii                          544.180.056
           40   60      Transferuri pentru actiuni de sanatate       466.581.071
           40   94      Programe cu finantare nerambursabila         164.413.538
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                          3.428.453.376
           84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                    COMISIOANE LA CREDITE                         11.154.526.910
           85         Rambursari de credite externe si plati de
                      dobanzi si comisioane la credite externe
                      contractate de ordonatorii de credite       11.154.526.910
           85   01      Rambursari de credite externe              9.917.067.740
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane             1.237.459.170
5401               APARARE NATIONALA                              31.754.822.013
           01       CHELTUIELI CURENTE                            21.275.583.548
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                        9.462.503.256
           10           Cheltuieli cu salariile                    7.122.369.390
           11           Contributii pentru asigurari sociale de
                        stat                                         629.224.147
           12           Contributii pentru asigurarile de somaj      136.751.117
           13           Contributii pentru asigurarile sociale
                        de sanatate                                  492.158.594
           14           Deplasari, detasari, transferari           1.082.000.008
           14   01       - deplasari, detasari, transferari in
                           tara                                      225.000.000
           14   02       - deplasari, detasari, transferari in
                           strainatate                               857.000.008
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             10.932.929.636
           21           Drepturi cu caracter social                  760.197.960
           22           Hrana                                      3.995.535.773
           23           Medicamente si materiale sanitare             45.998.611
           24           Cheltuieli pentru intretinere si
                        gospodarie                                 2.193.065.617
           25           Materiale si prestari de servicii cu
                        caracter functional                        2.609.171.460
           26           Obiecte de inventar de mica valoare sau
                        scurta durata si echipament                  800.939.443
           27           Reparatii curente                            150.761.347
           28           Reparatii capitale                            66.124.425
           29           Carti si publicatii                            4.000.000
           30           Alte cheltuieli                              307.135.000
           38        TRANSFERURI                                     880.150.656
           39         Transferuri consolidabile                      129.120.600
           39   10      Transferuri din bugetul de stat catre
                        bugetul Fondului de asigurari sociale de
                        sanatate, reprezentand contributia
                        datorata de persoanele care satisfac
                        serviciul militar in termen                  129.120.600
           40         Transferuri neconsolidabile                    751.030.056
           40   11      Contributii si cotizatii la organisme
                        internationale                                 6.850.000
           40   15      Plati compensatorii                          544.180.056
           40   60      Transferuri pentru actiuni de sanatate       200.000.000
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                          2.121.900.165
           72         Investitii ale institutiilor publice         2.121.900.165
           84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                    COMISIOANE LA CREDITE                          8.357.338.300
           85         Rambursari de credite externe si plati de
                      dobanzi si comisioane la credite externe
                      contractate de ordonatorii de credite        8.357.338.300
           85   01      Rambursari de credite externe              7.796.720.490
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane               560.617.810
      01            Administratie centrala                           250.737.956
      02            Aparare nationala si operatiuni de mentinere
                    a pacii                                       20.040.638.605
      03            Actiuni de integrare euroatlantica si pentru
                    constituirea fortei de reactie rapida         10.743.999.396
      04            Parteneriat pentru pace                          163.266.000
      05            Plati compensatorii                              556.180.056
5501               ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA          32.395.329.166
           01       CHELTUIELI CURENTE                            28.291.587.345
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                       14.743.001.801
           10           Cheltuieli cu salariile                   11.248.263.244
           11           Contributii pentru asigurari sociale de
                        stat                                         473.028.191
           12           Contributii pentru asigurarile de somaj      101.427.692
           13           Contributii pentru asigurarile sociale
                        de sanatate                                  731.059.791
           14           Deplasari, detasari, transferari             279.810.339
           14   01       - deplasari, detasari, transferari in
                           tara                                      142.223.339
           14   02       - deplasari, detasari, transferari in
                           strainatate                               137.587.000
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              9.669.403.716
           21           Drepturi cu caracter social                  178.172.700
           22           Hrana                                      4.911.842.494
           23           Medicamente si materiale sanitare             13.967.659
           24           Cheltuieli pentru intretinere si
                        gospodarie                                   844.220.508
           25           Materiale si prestari de servicii cu
                        caracter functional                          571.807.486
           26           Obiecte de inventar de mica valoare sau
                        scurta durata si echipament                1.036.040.741
           27           Reparatii curente                             64.024.325
           28           Reparatii capitale                            93.314.439
           29           Carti si publicatii                            5.212.900
           30           Alte cheltuieli                              324.781.723
           34        SUBVENTII                                     3.056.891.625
           35   01      Subventii de la buget pentru institutii
                        publice                                    3.056.891.625
           38        TRANSFERURI                                     822.290.203
           39         Transferuri consolidabile                      375.770.523
           39   10      Transferuri din bugetul de stat catre
                        bugetul Fondului de asigurari sociale de
                        sanatate, reprezentand contributia
                        datorata de persoanele care satisfac
                        serviciul militar in termen                  161.614.800
           39   11      Transferuri din bugetul de stat catre
                        bugetul Fondului de asigurari sociale de
                        sanatate, reprezentand contributia
                        datorata de persoanele care executa o
                        pedeapsa privativa de libertate sau
                        arest preventiv                              214.155.723
           40         Transferuri neconsolidabile                    446.519.680
           40   09      Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii        2.500.000
           40   11      Contributii si cotizatii la organisme
                        internationale                                 5.991.077
           40   29      Despagubiri civile, precum si cheltuieli
                        judiciare si extrajudiciare derivate din
                        actiuni in reprezentarea intereselor
                        statului, potrivit dispozitiilor legale        5.691.994
           40   30      Onorariile pentru expertizele contabile
                        dispuse in cadrul procesului penal             1.342.000
           40   60      Transferuri pentru actiuni de sanatate       266.581.071
           40   94      Programe cu finantare nerambursabila         164.413.538
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                          1.306.553.211
           71         Stocuri pentru rezerve materiale nationale
                      si de mobilizare                                   850.000
           72         Investitii ale institutiilor publice         1.305.703.211
           84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                    COMISIOANE LA CREDITE                          2.797.188.610
           85        Rambursari de credite externe si plati de
                     dobanzi si comisioane la credite externe
                     contractate de ordonatorii de credite         2.797.188.610
           85   01      Rambursari de credite externe              2.120.347.250
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane               676.841.360
      01            Administratie centrala                         1.943.114.714
      02            Politie                                        8.755.495.095
      03            Protectie si paza contra incendiilor           1.647.772.680
      04            Paza si supravegherea frontierei               2.836.610.232
      05            Jandarmerie                                    4.868.837.172
      06            Siguranta nationala                            7.155.718.012
      07            Penitenciare                                   3.251.547.348
      50            Alte institutii si actiuni privind ordinea
                    publica si siguranta nationala                 1.936.233.913
5700               Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE   65.187.027.008
           01       CHELTUIELI CURENTE                            54.515.307.414
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                        4.304.649.601
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              7.032.915.437
           34        SUBVENTII                                     2.619.475.799
           35   01      Subventii de la buget pentru institutii
                        publice                                    2.619.475.799
           38        TRANSFERURI                                  40.558.266.577
           39         Transferuri consolidabile                        1.768.200
           39   10      Transferuri din bugetul de stat catre
                        bugetul Fondului de asigurari sociale de
                        sanatate, reprezentand contributia
                        datorata de persoanele care satisfac
                        serviciul militar in termen                    1.768.200
           40         Transferuri neconsolidabile                 40.556.498.377
           40   02      Burse                                      1.322.708.494
           40   03      Alocatii si alte ajutoare pentru copii    11.721.638.345
           40   04      Pensii si ajutoare I.O.V.R., militari si
                        alte persoane                             16.094.155.058
           40   08      Ajutoare sociale                              44.000.000
           40   09      Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii      346.738.870
           40   11      Contributii si cotizatii la organisme
                        internationale                                46.420.705
           40   19      Alocatia suplimentara pentru familiile
                        cu copii                                     827.256.000
           40   32      Sprijinirea organizatiilor cetatenilor
                        apartinand minoritatilor nationale,
                        altele decat cele care primesc subventii
                        de la bugetul de stat, potrivit legii        196.052.808
           40   33      Proiecte de comunicare, informare
                        publica si promovarea imaginii si
                        intereselor romanesti peste hotare            51.699.662
           40   34      Sprijinirea activitatii romanilor de
                        pretutindeni si a organizatiilor
                        reprezentative ale acestora                   15.000.000
           40   36      Finantarea actiunilor cu caracter
                        stiintific si social-cultural                  4.700.000
           40   37      Finantarea unor programe si proiecte in
                        cadrul Campaniei europene pentru
                        combaterea rasismului, xenofobiei,
                        antisemitismului si intolerantei               3.170.000
           40   38      Finantarea Ansamblului "Memorialul
                        victimelor comunismului si al
                        rezistentei Sighet"                            2.200.000
           40   39      Comenzi de stat pentru carti si
                        publicatii                                    29.040.000
           40   40      Sprijin financiar pentru producerea si
                        distribuirea filmelor                         35.620.000
           40   41      Asociatii si fundatii                         36.630.000
           40   42      Alocatie de incredintare si plasament
                        familial                                     329.676.000
           40   43      Ajutor anual pentru veteranii de razboi       70.595.000
           40   44      Programe pentru sanatate                   1.049.556.000
           40   45      Programe pentru tineret                       35.694.000
           40   46      Sprijin financiar pentru activitatea
                        Comitetului Olimpic Roman                     50.000.000
           40   55      Programe cu finantare rambursabila             9.803.000
           40   57      Transferuri pentru finantarea de baza a
                        invatamantului superior                    5.542.800.000
           40   58      Transferuri pentru constituirea fondului
                        de garantare a creditelor bancare
                        acordate studentilor                           6.000.000
           40   60      Transferuri pentru actiuni de sanatate       802.390.000
           40   61      Sustinerea cultelor                          147.000.000
           40   64      Fondul la dispozitia primului-ministru
                        pentru sprijinirea comunitatilor
                        romanesti de pretutindeni                      1.000.000
           40   66      Contributia statului la salarizarea
                        personalului de cult                         646.655.000
           40   68      Programe de protectie sociala si
                        integrare socioprofesionala a
                        persoanelor cu handicap                       30.250.000
           40   70      Sustinerea sistemului de protectie a
                        copilului                                    157.007.260
           40   75      Contributia statului care se aloca
                        Patriarhiei Romane, pentru sprijinirea
                        asezamintelor Bisericii Ortodoxe Romane
                        din afara granitelor                          31.060.000
           40   80      Alte transferuri                              69.334.325
           40   83      Transferuri catre Consiliul National de
                        Formare Profesionala a Adultilor               3.641.000
           40   84      Finantarea Ansamblului "Memorialul
                        revolutiei - Decembrie 1989" din
                        municipiul Timisoara                           2.750.000
           40   87      Sume destinate finantarii programelor
                        sportive realizate de structurile
                        sportive de drept privat                     260.000.000
           40   88      Transferuri catre Consiliul National al
                        Persoanelor Varstnice                          2.954.000
           40   91      Renta viagera                                 46.199.784
           40   93      Programe comunitare                          320.082.851
           40   94      Programe cu finantare nerambursabila         165.020.215
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                          3.829.975.494
           84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                    COMISIOANE LA CREDITE                          6.841.744.100
           85       Rambursari de credite externe si plati de
                    dobanzi si comisioane la credite externe
                    contractate de ordonatorii de credite          6.841.744.100
           85   01      Rambursari de credite externe              5.492.100.000
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane             1.349.644.100
5701               INVATAMANT                                     15.335.569.682
           01       CHELTUIELI CURENTE                            12.458.987.575
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                        2.433.441.516
           10           Cheltuieli cu salariile                    1.815.828.950
           11           Contributii pentru asigurari sociale de
                        stat                                         342.116.625
           12           Contributii pentru asigurarile de somaj       52.021.848
           13           Contributii pentru asigurarile sociale
                        de sanatate                                  125.637.876
           14           Deplasari, detasari, transferari              69.182.380
           14   01       - deplasari, detasari, transferari in
                           tara                                       50.790.000
           14   02       - deplasari, detasari, transferari in
                           strainatate                                18.392.380
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              1.940.145.327
           21           Drepturi cu caracter social                  449.151.000
           22           Hrana                                        475.790.004
           23           Medicamente si materiale sanitare              3.211.322
           24           Cheltuieli pentru intretinere si
                        gospodarie                                   280.822.484
           25           Materiale si prestari de servicii cu
                        caracter functional                           44.423.784
           26           Obiecte de inventar de mica valoare sau
                        scurta durata si echipament                  217.712.600
           27           Reparatii curente                             33.767.535
           28           Reparatii capitale                           176.962.890
           29           Carti si publicatii                           20.332.054
           30           Alte cheltuieli                               88.362.699
           31           Manuale                                      115.500.880
           34        SUBVENTII                                       889.862.200
           35   01      Subventii de la buget pentru institutii
                        publice                                      889.862.200
           38        TRANSFERURI                                   7.195.538.532
           39         Transferuri consolidabile                        1.680.000
           39   10      Transferuri din bugetul de stat catre
                        bugetul Fondului de asigurari sociale de
                        sanatate, reprezentand contributia
                        datorata de persoanele care satisfac
                        serviciul militar in termen                    1.680.000
           40         Transferuri neconsolidabile                  7.193.858.532
           40   02      Burse                                      1.322.708.494
           40   11      Contributii si cotizatii la organisme
                        internationale                                 1.078.240
           40   57      Transferuri pentru finantarea de baza a
                        invatamantului superior                    5.542.800.000
           40   58      Transferuri pentru constituirea fondului
                        de garantare a creditelor bancare
                        acordate studentilor                           6.000.000
           40   66      Contributia statului la salarizarea
                        personalului de cult                          12.195.000
           40   80      Alte transferuri                               7.302.937
           40   93      Programe comunitare                          251.141.851
           40   94      Programe cu finantare nerambursabila          50.632.010
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                          2.212.412.887
           72         Investitii ale institutiilor publice         2.212.412.887
           84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                    COMISIOANE LA CREDITE                            664.169.220
           85        Rambursari de credite externe si plati de
                     dobanzi si comisioane la credite externe
                     contractate de ordonatorii de credite           664.169.220
           85   01      Rambursari de credite externe                285.495.860
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane               378.673.360
      01            Administratie centrala                           132.540.647
      02            Invatamant prescolar                              14.654.878
      03            Invatamant primar si gimnazial                   144.867.738
      04            Invatamant liceal                                354.316.759
      09            Invatamant superior                            8.863.760.466
      10            Biblioteci centrale, universitare si
                    pedagogice                                       160.162.580
      14            Internate, camine si cantine pentru elevi si
                    studenti                                         550.054.600
      20            Centre de calificare si recalificare              10.774.788
      25            Servicii publice descentralizate                 932.596.449
      50            Alte institutii si actiuni de invatamant       4.171.840.777
5801               SANATATE                                       12.428.438.253
           01       CHELTUIELI CURENTE                             4.920.139.346
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                        1.262.137.236
           10           Cheltuieli cu salariile                      922.795.499
           11           Contributii pentru asigurari sociale de
                        stat                                         229.472.208
           12           Contributii pentru asigurarile de somaj       32.243.560
           13           Contributii pentru asigurarile sociale
                        de sanatate                                   64.595.973
           14           Deplasari, detasari, transferari              13.029.996
           14   01       - deplasari, detasari, transferari in
                           tara                                       10.833.996
           14   02       - deplasari, detasari, transferari in
                           strainatate                                 2.196.000
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              1.684.308.045
           21           Drepturi cu caracter social                      780.000
           22           Hrana                                        515.342.233
           23           Medicamente si materiale sanitare            316.403.222
           24           Cheltuieli pentru intretinere si
                        gospodarie                                   184.957.694
           25           Materiale si prestari de servicii cu
                        caracter functional                          444.419.975
           26           Obiecte de inventar de mica valoare sau
                        scurta durata si echipament                   43.017.650
           27           Reparatii curente                             82.066.937
           28           Reparatii capitale                             8.599.334
           29           Carti si publicatii                            2.035.000
           30           Alte cheltuieli                               86.686.000
           34        SUBVENTII                                       111.360.000
           35   01      Subventii de la buget pentru institutii
                        publice                                      111.360.000
           38        TRANSFERURI                                   1.862.334.065
           39         Transferuri consolidabile                           12.600
           39   10      Transferuri din bugetul de stat catre
                        bugetul Fondului de asigurari sociale de
                        sanatate, reprezentand contributia
                        datorata de persoanele care satisfac
                        serviciul militar in termen                       12.600
           40         Transferuri neconsolidabile                  1.862.321.465
           40   11      Contributii si cotizatii la organisme
                        internationale                                10.375.465
           40   44      Programe pentru sanatate                   1.049.556.000
           40   60      Transferuri pentru actiuni de sanatate       802.390.000
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                          1.404.525.047
           72         Investitii ale institutiilor publice         1.404.525.047
           84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                    COMISIOANE LA CREDITE                          6.103.773.860
           85          Rambursari de credite externe si plati de
                       dobanzi si comisioane la credite externe
                       contractate de ordonatorii de credite       6.103.773.860
           85   01      Rambursari de credite externe              5.190.577.330
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane               913.196.530
      01            Administratie centrala                           840.000.000
      03            Spitale                                        2.068.220.045
      05            Crese                                              2.053.912
      07            Centre de transfuzii sanguine                    504.000.000
      09            Centre de sanatate                                17.531.532
      25            Servicii publice descentralizate               3.635.000.000
      50            Alte institutii si actiuni sanitare            5.361.632.764
5901               CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND
                   ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET              4.855.471.342
           01       CHELTUIELI CURENTE                             4.754.678.782
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                          262.972.722
           10           Cheltuieli cu salariile                      169.947.244
           11           Contributii pentru asigurari sociale de
                        stat                                          42.370.048
           12           Contributii pentru asigurarile de somaj        6.023.349
           13           Contributii pentru asigurarile sociale
                        de sanatate                                   11.895.717
           14           Deplasari, detasari, transferari              32.736.364
           14   01       - deplasari, detasari, transferari in
                           tara                                       10.671.000
           14   02       - deplasari, detasari, transferari in
                           strainatate                                22.065.364
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              1.233.980.391
           24           Cheltuieli pentru intretinere si
                        gospodarie                                    44.925.042
           25           Materiale si prestari de servicii cu
                        caracter functional                          982.905.200
           26           Obiecte de inventar de mica valoare sau
                        scurta durata si echipament                    6.369.025
           27           Reparatii curente                              3.368.391
           28           Reparatii capitale                             1.608.900
           29           Carti si publicatii                            9.761.100
           30           Alte cheltuieli                              185.042.733
           34        SUBVENTII                                     1.596.499.699
           35   01      Subventii de la buget pentru institutii
                        publice                                    1.596.499.699
           38        TRANSFERURI                                   1.661.225.970
           39         Transferuri consolidabile                           75.600
           39   10      Transferuri din bugetul de stat catre
                        bugetul Fondului de asigurari sociale de
                        sanatate, reprezentand contributia
                        datorata de persoanele care satisfac
                        serviciul militar in termen                       75.600
           40         Transferuri neconsolidabile                  1.661.150.370
           40   11      Contributii si cotizatii la organisme
                        internationale                                30.007.000
           40   32      Sprijinirea organizatiilor cetatenilor
                        apartinand minoritatilor nationale,
                        altele decat cele care primesc subventii
                        de la bugetul de stat, potrivit legii        196.052.808
           40   33      Proiecte de comunicare, informare
                        publica si promovarea imaginii si
                        intereselor romanesti peste hotare            51.699.662
           40   34      Sprijinirea activitatii romanilor de
                        pretutindeni si a organizatiilor
                        reprezentative ale acestora                   15.000.000
           40   36      Finantarea actiunilor cu caracter
                        stiintific si social-cultural                  4.700.000
           40   37      Finantarea unor programe si proiecte in
                        cadrul Campaniei europene pentru
                        combaterea rasismului, xenofobiei,
                        antisemitismului si intolerantei               3.170.000
           40   38      Finantarea Ansamblului "Memorialul
                        victimelor comunismului si al
                        rezistentei Sighet"                            2.200.000
           40   39      Comenzi de stat pentru carti si
                        publicatii                                    29.040.000
           40   40      Sprijin financiar pentru producerea si
                        distribuirea filmelor                         35.620.000
           40   45      Programe pentru tineret                       35.694.000
           40   46      Sprijin financiar pentru activitatea
                        Comitetului Olimpic Roman                     50.000.000
           40   55      Programe cu finantare rambursabila             9.803.000
           40   61      Sustinerea cultelor                          147.000.000
           40   64      Fondul la dispozitia primului-ministru
                        pentru sprijinirea comunitatilor
                        romanesti de pretutindeni                      1.000.000
           40   66      Contributia statului la salarizarea
                        personalului de cult                         634.460.000
           40   75      Contributia statului care se aloca
                        Patriarhiei Romane, pentru sprijinirea
                        asezamintelor Bisericii Ortodoxe Romane
                        din afara granitelor                          31.060.000
           40   84      Finantarea Ansamblului "Memorialul
                        revolutiei - Decembrie 1989" din
                        municipiul Timisoara                           2.750.000
           40   87      Sume destinate finantarii programelor
                        sportive realizate de structurile
                        sportive de drept privat                     260.000.000
           40   93      Programe comunitare                           61.348.000
           40   94      Programe cu finantare nerambursabila          60.545.900
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                             90.352.560
           72         Investitii ale institutiilor publice            90.352.560
           84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                    COMISIOANE LA CREDITE                             10.440.000
           85         Rambursari de credite externe si plati de
                      dobanzi si comisioane la credite externe
                      contractate de ordonatorii de credite           10.440.000
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane                10.440.000
      01            Administratie centrala                           199.624.401
      02            Biblioteci publice nationale                      57.000.000
      04            Muzee                                            318.127.817
      05            Teatre si institutii profesioniste de
                    spectacole si concerte                           394.645.000
      13            Consolidarea si restaurarea monumentelor
                    istorice                                         300.000.000
      15            Culte religioase                                 812.520.000
      20            Activitatea sportiva                           1.013.532.994
      21            Activitatea de tineret                            91.886.000
      25            Servicii publice descentralizate                 136.342.000
      50            Alte institutii si actiuni privind cultura,
                    religia si activitatea sportiva si de
                    tineret                                        1.531.793.130
6001               ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE
                   SI INDEMNIZATII                                32.567.547.731
           01       CHELTUIELI CURENTE                            32.381.501.711
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                          346.098.127
           10           Cheltuieli cu salariile                      246.033.112
           11           Contributii pentru asigurari sociale de
                        stat                                          57.109.217
           12           Contributii pentru asigurarile de somaj        8.692.008
           13           Contributii pentru asigurarile sociale
                        de sanatate                                   17.221.130
           14           Deplasari, detasari, transferari              17.042.660
           14   01       - deplasari, detasari, transferari in
                           tara                                        9.217.660
           14   02       - deplasari, detasari, transferari in
                           strainatate                                 7.825.000
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              2.174.481.674
           21           Drepturi cu caracter social                1.399.389.570
           22           Hrana                                            626.000
           23           Medicamente si materiale sanitare              2.318.000
           24           Cheltuieli pentru intretinere si
                        gospodarie                                    72.518.344
           25           Materiale si prestari de servicii cu
                        caracter functional                           28.990.000
           26           Obiecte de inventar de mica valoare sau
                        scurta durata si echipament                    6.050.000
           27           Reparatii curente                             20.988.000
           28           Reparatii capitale                            22.486.935
           29           Carti si publicatii                            2.538.000
           30           Alte cheltuieli                              618.576.825
           34        SUBVENTII                                        21.753.900
           35   01     Subventii de la buget pentru institutii
                       publice                                        21.753.900
           38        TRANSFERURI                                  29.839.168.010
           40         Transferuri neconsolidabile                 29.839.168.010
           40   03      Alocatii si alte ajutoare pentru copii    11.721.638.345
           40   04      Pensii si ajutoare I.O.V.R., militari si
                        alte persoane                             16.094.155.058
           40   08      Ajutoare sociale                              44.000.000
           40   09      Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii      346.738.870
           40   11      Contributii si cotizatii la organisme
                        internationale                                 4.960.000
           40   19      Alocatia suplimentara pentru familiile
                        cu copii                                     827.256.000
           40   41      Asociatii si fundatii                         36.630.000
           40   42      Alocatie de incredintare si plasament
                        familial                                     329.676.000
           40   43      Ajutor anual pentru veteranii de razboi       70.595.000
           40   68      Programe de protectie sociala si
                        integrare socioprofesionala a
                        persoanelor cu handicap                       30.250.000
           40   70      Sustinerea sistemului de protectie a
                        copilului                                    157.007.260
           40   80      Alte transferuri                              62.031.388
           40   83      Transferuri catre Consiliul National de
                        Formare Profesionala a Adultilor               3.641.000
           40   88      Transferuri catre Consiliul National al
                        Persoanelor Varstnice                          2.954.000
           40   91      Renta viagera                                 46.199.784
           40   93      Programe comunitare                            7.593.000
           40   94      Programe cu finantare nerambursabila          53.842.305
           70        CHELTUIELI DE CAPITAL                           122.685.000
           72          Investitii ale institutiilor publice          122.685.000
           84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                     COMISIOANE LA CREDITE                            63.361.020
           85         Rambursari de credite externe si plati de
                      dobanzi si comisioane la credite externe
                      contractate de ordonatorii de credite           63.361.020
           85   01      Rambursari de credite externe                 16.026.810
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane                47.334.210
      01            Administratie centrala                           245.049.367
      08            Centre de primire a minorilor                      3.040.888
      09            Ajutor social                                     44.000.000
      14            Alocatia de incredintare si plasament
                    familial                                         336.303.000
      15            Alocatia de stat pentru copii                 11.978.430.745
      17            Ajutoare pentru sotii de militari in termen        8.597.534
      18            Centre de primire, triere si cazare a
                    persoanelor solicitante a statutului de
                    refugiat                                          15.192.667
      19            Alocatia suplimentara pentru familiile cu
                    copii                                            892.526.000
      20            Pensii, ajutoare, indemnizatii si sporuri
                    I.O.V.R., veterani de razboi si pentru alte
                    categorii de beneficiari                       7.051.991.355
      21            Pensii militari                                7.885.486.913
      25            Servicii publice descentralizate                 311.527.073
      29            Concediu platit pentru cresterea copiilor
                    pana la 2 ani                                      2.149.384
      37            Ajutoare speciale                              1.474.484.419
      38            Indemnizatii nevazatori salariati                  3.229.200
      43            Sustinerea sistemului de protectie a
                    drepturilor copilului                            199.047.905
      48            Programe de protectie sociala si integrare
                    socioprofesionala a persoanelor cu handicap       30.250.000
      50            Alte actiuni privind asistenta sociala,
                    alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii     2.086.241.281
6300                 Partea a IV-a - SERVICII SI DEZVOLTARE
                     PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE               8.125.761.051
           01       CHELTUIELI CURENTE                             2.494.375.042
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                          266.978.272
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                141.721.212
           34        SUBVENTII                                         8.606.000
           35   01      Subventii de la buget pentru institutii
                        publice                                        8.606.000
           38        TRANSFERURI                                   2.077.069.558
           39          Transferuri consolidabile                     822.000.000
           39   14      Program privind pietruirea drumurilor
                        comunale si alimentarea cu apa a satelor     400.000.000
           39   19      Transferuri de la bugetul de stat catre
                        bugetele locale pentru constructii de
                        locuinte                                     385.000.000
           39   20      Transferuri de la bugetul de stat catre
                        bugetele locale pentru finantarea
                        elaborarii si/sau actualizarii
                        planurilor urbanistice generale si a
                        regulamentelor locale de urbanism             37.000.000
           40         Transferuri neconsolidabile                  1.255.069.558
           40   01      Locuinte                                     526.002.000
           40   11      Contributii si cotizatii la organisme
                        internationale                                12.050.954
           40   47      Cadastru imobiliar                            35.000.000
           40   55      Programe cu finantare rambursabila           522.002.770
           40   93      Programe comunitare                           14.106.750
           40   94      Programe cu finantare nerambursabila         145.907.084
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                          3.429.788.039
           84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                    COMISIOANE LA CREDITE                          2.201.597.970
           85         Rambursari de credite externe si plati de
                      dobanzi si comisioane la credite externe
                      contractate de ordonatorii de credite        2.201.597.970
           85   01      Rambursari de credite externe              1.475.558.890
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane               726.039.080
6301               SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE      5.818.906.660
           01       CHELTUIELI CURENTE                             1.913.610.770
           34        SUBVENTII                                         8.606.000
           35   01     Subventii de la buget pentru institutii
                       publice                                         8.606.000
           38        TRANSFERURI                                   1.905.004.770
           39         Transferuri consolidabile                      822.000.000
           39   14      Program privind pietruirea drumurilor
                        comunale si alimentarea cu apa a satelor     400.000.000
           39   19      Transferuri de la bugetul de stat catre
                        bugetele locale pentru constructii de
                        locuinte                                     385.000.000
           39   20      Transferuri de la bugetul de stat catre
                        bugetele locale pentru finantarea
                        elaborarii si/sau actualizarii
                        planurilor urbanistice generale si a
                        regulamentelor locale de urbanism             37.000.000
           40         Transferuri neconsolidabile                  1.083.004.770
           40   01      Locuinte                                     526.002.000
           40   47      Cadastru imobiliar                            35.000.000
           40   55      Programe cu finantare rambursabila           522.002.770
           70      CHELTUIELI DE CAPITAL                           1.874.399.100
           72        Investitii ale institutiilor publice          1.370.324.600
           73        Investitii ale regiilor autonome,
                     societatilor si companiilor nationale si
                     societatilor comerciale cu capital
                     majoritar de stat                               504.074.500
           84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                     COMISIOANE LA CREDITE                         2.030.896.790
           85          Rambursari de credite externe si plati de
                       dobanzi si comisioane la credite externe
                       contractate de ordonatorii de credite       2.030.896.790
           85   01      Rambursari de credite externe              1.475.558.890
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane               555.337.900
      08            Locuinte                                       2.943.130.140
      50            Alte actiuni privind dezvoltarea publica si
                    locuinte                                       2.875.776.520
6401               MEDIU SI APE                                    2.306.854.391
           01       CHELTUIELI CURENTE                               580.764.272
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                          266.978.272
           10           Cheltuieli cu salariile                      189.119.020
           11           Contributii pentru asigurari sociale de
                        stat                                          47.279.755
           12           Contributii pentru asigurarile de somaj        6.619.166
           13           Contributii pentru asigurarile sociale
                        de sanatate                                   13.238.331
           14           Deplasari, detasari, transferari              10.722.000
           14   01       - deplasari, detasari, transferari in
                           tara                                        6.282.000
           14   02       - deplasari, detasari, transferari in
                           strainatate                                 4.440.000
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                141.721.212
           24         Cheltuieli pentru intretinere si
                      gospodarie                                      50.825.212
           25         Materiale si prestari de servicii cu
                      caracter functional                             73.384.050
           26         Obiecte de inventar de mica valoare sau
                      scurta durata si echipament                      1.677.500
           27         Reparatii curente                                3.073.200
           29         Carti si publicatii                              1.910.250
           30         Alte cheltuieli                                 10.851.000
           38        TRANSFERURI                                     172.064.788
           40         Transferuri neconsolidabile                    172.064.788
           40   11      Contributii si cotizatii la organisme
                        internationale                                12.050.954
           40   93      Programe comunitare                           14.106.750
           40   94      Programe cu finantare nerambursabila         145.907.084
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                          1.555.388.939
           72         Investitii ale institutiilor publice            64.500.000
           73         Investitii ale regiilor autonome,
                      societatilor si companiilor nationale si
                      societatilor comerciale cu capital
                      majoritar de stat                            1.490.888.939
           84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                    COMISIOANE LA CREDITE                            170.701.180
           85          Rambursari de credite externe si plati de
                       dobanzi si comisioane la credite externe
                       contractate de ordonatorii de credite         170.701.180
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane               170.701.180
      01            Administratie centrala                           124.000.000
      02            Dezvoltare surse de apa, acumulari si
                    amenajari hidrotehnice                         1.616.090.119
      03            Supraveghere si protectie mediu, reducerea
                    si controlul poluarii                            550.000.000
      04            Prospectiuni geologice privind sursele de
                    apa                                                2.000.000
      05            Controlul activitatilor nucleare                  14.764.272
6600                 Partea a V-a - ACTIUNI ECONOMICE             73.495.952.957
           01       CHELTUIELI CURENTE                            48.614.000.673
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                        1.825.620.692
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              5.896.840.473
           34        SUBVENTII                                     8.010.881.841
           35   01      Subventii de la buget pentru institutii
                        publice                                    1.676.533.272
           35   02      Subventii pe produse si activitati         3.620.416.569
           35   03      Subventii pentru acoperirea diferentelor
                        de pret si tarif                           2.713.932.000
           36        PRIME                                           771.100.000
           38        TRANSFERURI                                  32.109.557.667
           39         Transferuri consolidabile                    3.146.851.579
           39   01      Transferuri din bugetul de stat catre
                        bugetele locale pentru dezvoltarea
                        sistemului energetic                         414.780.000
           39   02      Transferuri din bugetul de stat catre
                        bugetele locale pentru drumuri judetene,
                        comunale si pentru strazile care se vor
                        amenaja in perimetrele destinate
                        constructiilor de cvartale de locuinte
                        noi in localitati rurale si urbane         2.647.716.579
           39   24      Transferuri catre bugetele locale pentru
                        aeroporturi de interes local                  29.355.000
           39   25      Transferuri din bugetul de stat catre
                        bugetele locale pentru retehnologizarea
                        centralelor termice si electrice de
                        termoficare                                   55.000.000
           40         Transferuri neconsolidabile                 28.962.706.088
           40   02      Burse                                         28.320.000
           40   11      Contributii si cotizatii la organisme
                        internationale                                49.486.632
           40   18      Transferuri aferente restructurarii
                        industriei de aparare                        886.600.000
           40   21      Plati efectuate in cadrul programelor de
                        dezvoltare                                   859.453.167
           40   22      Cheltuieli pentru sustinerea programelor
                        tehnice de conservare sau de inchidere a
                        minelor                                      550.000.000
           40   23      Protectie sociala ce se acorda pentru
                        unele activitati din sectorul minier         785.771.800
           40   24      Cheltuieli pentru sustinerea
                        transportului feroviar public de
                        calatori                                   4.741.000.000
           40   26      Transferuri aferente Fondului National
                        de Preaderare                              7.625.364.468
           40   48      Meteorologie si hidrologie                   335.500.000
           40   49      Prevenirea si combaterea inundatiilor si
                        ingheturilor                                  15.000.000
           40   50      Cheltuieli pentru valorificarea
                        cenusilor de pirita                           55.000.000
           40   53      Sprijinirea producatorilor agricoli        5.143.781.079
           40   54      Cabaline din patrimoniul genetic
                        national                                      50.106.496
           40   55      Programe cu finantare rambursabila         2.738.979.754
           40   56      Transferuri pentru drumuri, cai ferate,
                        aviatie si navigatie                       1.068.300.000
           40   62      Stimularea exporturilor                    2.045.000.000
           40   63      Despagubiri acordate producatorilor
                        agricoli in caz de calamitati naturale
                        in agricultura                                85.058.000
           40   69      Completarea primelor de asigurare             56.710.000
           40   80      Alte transferuri                             178.243.187
           40   81      Fond de garantare a imprumuturilor
                        pentru intreprinderi mici si mijlocii        192.214.860
           40   82      Transferuri pentru actiuni de
                        ecologizare                                   97.350.000
           40   85      Transferuri pentru transportul de
                        calatori cu metroul                          709.500.000
           40   86      Programul de realizare a sistemului
                        national antigrindina                         44.000.000
           40   89      Transferuri pentru sprijinirea
                        proprietarilor de paduri                      40.000.000
           40   93      Programe comunitare                           12.086.675
           40   94      Programe cu finantare nerambursabila         519.879.970
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                         12.246.686.699
           84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                    COMISIOANE LA CREDITE                         12.635.265.585
           85         Rambursari de credite externe si plati de
                      dobanzi si comisioane la credite externe
                      contractate de ordonatorii de credite       12.635.265.585
           85   01      Rambursari de credite externe              6.984.678.213
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane             5.650.587.372
6601               INDUSTRIE                                      15.260.497.563
           01       CHELTUIELI CURENTE                             6.997.384.271
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                          132.958.090
           10           Cheltuieli cu salariile                       91.077.000
           11           Contributii pentru asigurari sociale de
                        stat                                          22.599.190
           12           Contributii pentru asigurarile de somaj        3.337.810
           13           Contributii pentru asigurarile sociale
                        de sanatate                                    6.375.090
           14           Deplasari, detasari, transferari               9.569.000
           14   01       - deplasari, detasari, transferari in
                           tara                                        2.499.200
           14   02       - deplasari, detasari, transferari in
                           strainatate                                 7.069.800
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                227.490.382
           24          Cheltuieli pentru intretinere si
                       gospodarie                                     43.505.150
           25          Materiale si prestari de servicii cu
                       caracter functional                            11.000.000
           26          Obiecte de inventar de mica valoare sau
                       scurta durata si echipament                     1.300.000
           27          Reparatii curente                               2.450.000
           29          Carti si publicatii                               750.000
           30          Alte cheltuieli                               168.485.232
           34        SUBVENTII                                     3.598.572.760
           35   01      Subventii de la buget pentru institutii
                        publice                                        1.473.450
           35   02      Subventii pe produse si activitati         3.595.867.310
           35   03      Subventii pentru acoperirea diferentelor
                        de pret si tarif                               1.232.000
           38        TRANSFERURI                                   3.038.363.039
           39         Transferuri consolidabile                      414.780.000
           39   01      Transferuri din bugetul de stat catre
                        bugetele locale pentru dezvoltarea
                        sistemului energetic                         414.780.000
           40         Transferuri neconsolidabile                  2.623.583.039
           40   11      Contributii si cotizatii la organisme
                        internationale                                 7.420.772
           40   18      Transferuri aferente restructurarii
                        industriei de aparare                        886.600.000
           40   22      Cheltuieli pentru sustinerea programelor
                        tehnice de conservare sau de inchidere a
                        minelor                                      550.000.000
           40   23      Protectie sociala ce se acorda pentru
                        unele activitati din sectorul minier         785.771.800
           40   50      Cheltuieli pentru valorificarea
                        cenusilor de pirita                           55.000.000
           40   55      Programe cu finantare rambursabila           237.788.980
           40   80      Alte transferuri                               3.651.487
           40   82      Transferuri pentru actiuni de
                        ecologizare                                   97.350.000
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                          6.843.548.840
           72        Investitii ale institutiilor publice            152.500.000
           73        Investitii ale regiilor autonome,
                     societatilor si companiilor nationale si
                     societatilor comerciale cu capital
                     majoritar de stat                             6.691.048.840
           84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                    COMISIOANE LA CREDITE                          1.419.564.452
           85        Rambursari de credite externe si plati de
                     dobanzi si comisioane la credite externe
                     contractate de ordonatorii de credite         1.419.564.452
           85   01      Rambursari de credite externe                713.720.650
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane               705.843.802
      01            Administratie centrala                           369.342.694
      02            Prospectiuni si lucrari geologice pentru
                    descoperirea de resurse minerale                 150.000.000
      03            Combustibili minerali solizi                   1.817.203.917
      06            Resurse minerale, altele decat combustibili    3.079.698.792
      07            Industrie prelucratoare                          416.758.161
      08            Dezvoltarea sistemului energetic finantata
                    din venituri cu destinatie speciala            5.920.000.000
      50            Alte cheltuieli in domeniul industriei         3.507.493.999
6701               AGRICULTURA SI SILVICULTURA                    14.099.112.707
           01       CHELTUIELI CURENTE                            12.967.350.257
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                        1.299.238.020
           10           Cheltuieli cu salariile                      990.301.172
           11           Contributii pentru asigurari sociale de
                        stat                                         179.468.043
           12           Contributii pentru asigurarile de somaj       25.125.526
           13           Contributii pentru asigurarile sociale
                        de sanatate                                   50.251.052
           14           Deplasari, detasari, transferari              54.092.227
           14   01       - deplasari, detasari, transferari in
                           tara                                       45.892.227
           14   02       - deplasari, detasari, transferari in
                           strainatate                                 8.200.000
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              1.258.443.282
           22          Hrana                                           1.440.000
           23          Medicamente si materiale sanitare              78.994.800
           24          Cheltuieli pentru intretinere si
                       gospodarie                                    172.931.600
           25          Materiale si prestari de servicii cu
                       caracter functional                           897.012.007
           26          Obiecte de inventar de mica valoare sau
                       scurta durata si echipament                    18.186.000
           27          Reparatii curente                              10.000.000
           28          Reparatii capitale                             69.573.060
           29          Carti si publicatii                             2.545.015
           30          Alte cheltuieli                                 7.760.800
           34        SUBVENTII                                     4.119.080.000
           35   01      Subventii de la buget pentru institutii
                        publice                                    1.406.380.000
           35   03      Subventii pentru acoperirea diferentelor
                        de pret si tarif                           2.712.700.000
           36        PRIME                                           771.100.000
           37          Prime acordate producatorilor agricoli        771.100.000
           38        TRANSFERURI                                   5.519.488.955
           40         Transferuri neconsolidabile                  5.519.488.955
           40   11      Contributii si cotizatii la organisme
                        internationale                                14.632.505
           40   31      Transferuri pentru finantarea
                        patrimoniului genetic al animalelor           50.000.000
           40   53      Sprijinirea producatorilor agricoli        5.143.781.079
           40   54      Cabaline din patrimoniul genetic
                        national                                      50.106.496
           40   55      Programe cu finantare rambursabila            39.320.905
           40   63      Despagubiri acordate producatorilor
                        agricoli in caz de calamitati naturale
                        in agricultura                                85.058.000
           40   69      Completarea primelor de asigurare             56.710.000
           40   89      Transferuri pentru sprijinirea
                        proprietarilor de paduri                      40.000.000
           40   94      Programe cu finantare nerambursabila          39.879.970
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                            910.000.000
           72         Investitii ale institutiilor publice           301.000.000
           73         Investitii ale regiilor autonome,
                      societatilor si companiilor nationale si
                      societatilor comerciale cu capital
                      majoritar de stat                              609.000.000
           84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                     COMISIOANE LA CREDITE                           221.762.450
           85         Rambursari de credite externe si plati de
                      dobanzi si comisioane la credite externe
                      contractate de ordonatorii de credite          221.762.450
           85   01      Rambursari de credite externe                121.876.170
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane                99.886.280
      01            Administratie centrala                           151.031.875
      02            Amendare soluri acide si alcaline                 50.000.000
      03            Acoperire sume fixe la seminte                 1.092.700.000
      04            Combatere daunatori si boli in sectorul
                    vegetal                                          365.714.016
      05            Reproductie si selectie animale                  302.668.105
      06            Programe pentru sustinerea preturilor la
                    produsele agricole                                80.132.650
      07            Subventionare dobanzi aferente creditelor
                    bancare acordate producatorilor agricoli         120.000.000
      10            Alte programe pentru sprijinirea
                    producatorilor agricoli                        5.914.881.079
      14            Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari si
                    combatere a eroziunii solului                  1.902.523.680
      15            Silvicultura                                     461.416.449
      17            Prevenirea si combaterea bolilor la animale
                    si combaterea epizootiilor                       615.500.000
      18            Despagubiri in caz de calamitati naturale        141.768.000
      25            Servicii publice descentralizate               2.563.293.017
      50            Alte unitati si actiuni din domeniul
                    agriculturii si silviculturii                    337.483.836
6801               TRANSPORTURI SI COMUNICATII                    30.307.549.516
           01        CHELTUIELI CURENTE                           16.275.499.771
           02         CHELTUIELI DE PERSONAL                         204.426.452
           10           Cheltuieli cu salariile                      135.534.791
           11           Contributii pentru asigurari sociale de
                        stat                                          34.335.917
           12           Contributii pentru asigurarile de somaj        6.591.266
           13           Contributii pentru asigurarile sociale
                        de sanatate                                    9.487.436
           14           Deplasari, detasari, transferari              18.477.042
           14   01       - deplasari, detasari, transferari in
                           tara                                        5.418.198
           14   02       - deplasari, detasari, transferari in
                           strainatate                                13.058.844
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              3.968.471.646
           21           Drepturi cu caracter social                      507.247
           22           Hrana                                          1.247.827
           23           Medicamente si materiale sanitare                 26.785
           24           Cheltuieli pentru intretinere si
                        gospodarie                                    49.940.282
           25           Materiale si prestari de servicii cu
                        caracter functional                           35.049.425
           26           Obiecte de inventar de mica valoare sau
                        scurta durata si echipament                    3.069.548
           27           Reparatii curente                          3.147.720.003
           28           Reparatii capitale                           719.373.159
           29           Carti si publicatii                            2.631.385
           30           Alte cheltuieli                                8.905.985
           34        SUBVENTII                                        24.549.259
           35   02      Subventii pe produse si activitati            24.549.259
           38        TRANSFERURI                                  12.078.052.414
           39         Transferuri consolidabile                    2.677.071.579
           39   02      Transferuri din bugetul de stat catre
                        bugetele locale pentru drumuri judetene,
                        comunale si pentru strazile care se vor
                        amenaja in perimetrele destinate
                        constructiilor de cvartale de locuinte
                        noi in localitati rurale si urbane         2.647.716.579
           39   24      Transferuri catre bugetele locale pentru
                        aeroporturi de interes local                  29.355.000
           40          Transferuri neconsolidabile                 9.400.980.835
           40   02      Burse                                         28.320.000
           40   11      Contributii si cotizatii la organisme
                        internationale                                15.152.141
           40   24      Cheltuieli pentru sustinerea
                        transportului feroviar public de
                        calatori                                   4.741.000.000
           40   55      Programe cu finantare rambursabila         2.336.642.019
           40   56      Transferuri pentru drumuri, cai ferate,
                        aviatie si navigatie                       1.068.300.000
           40   80      Alte transferuri                               9.980.000
           40   85      Transferuri pentru transportul de
                        calatori cu metroul                          709.500.000
           40   93      Programe comunitare                           12.086.675
           40   94      Programe cu finantare nerambursabila         480.000.000
           70        CHELTUIELI DE CAPITAL                         3.499.898.752
           72         Investitii ale institutiilor publice           126.716.782
           73         Investitii ale regiilor autonome,
                      societatilor si companiilor nationale si
                      societatilor comerciale cu capital
                      majoritar de stat                            3.373.181.970
           84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                     COMISIOANE LA CREDITE                        10.532.150.993
           85         Rambursari de credite externe si plati de
                      dobanzi si comisioane la credite externe
                      contractate de ordonatorii de credite       10.532.150.993
           85   01      Rambursari de credite externe              5.786.434.563
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane             4.745.716.430
      01            Administratie centrala                           854.023.077
      02            Aviatie civila                                 3.310.167.648
      03            Navigatie civila                               1.117.605.916
      05            Drumuri si poduri                              6.036.231.175
      06            Transport feroviar                             9.333.255.913
      07            Transport in comun                             1.895.974.310
      08            Aeroporturi de interes local                      29.355.000
      09            Aviatie civila finantata din venituri cu
                    destinatie speciala                              149.940.153
      10            Comunicatii                                        6.111.813
      11            Drumuri finantate din venituri cu destinatie
                    speciala                                       7.564.904.511
      50            Alte cheltuieli in domeniul transporturilor
                    si comunicatiilor                                  9.980.000
6901               ALTE ACTIUNI ECONOMICE                         13.828.793.171
           01        CHELTUIELI CURENTE                           12.373.766.374
           02         CHELTUIELI DE PERSONAL                         188.998.130
           10           Cheltuieli cu salariile                      130.805.053
           11           Contributii pentru asigurari sociale de
                        stat                                          31.343.830
           12           Contributii pentru asigurarile de somaj        5.730.336
           13           Contributii pentru asigurarile sociale
                        de sanatate                                    9.156.202
           14           Deplasari, detasari, transferari              11.962.709
           14   01       - deplasari, detasari, transferari in
                           tara                                        5.728.527
           14   02       - deplasari, detasari, transferari in
                           strainatate                                 6.234.182
           20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII               442.435.163
           22           Hrana                                             31.625
           23           Medicamente si materiale sanitare                  1.265
           24           Cheltuieli pentru intretinere si
                        gospodarie                                   129.065.464
           25           Materiale si prestari de servicii cu
                        caracter functional                           45.491.518
           26           Obiecte de inventar de mica valoare sau
                        scurta durata si echipament                    8.291.000
           27           Reparatii curente                             19.986.000
           28           Reparatii capitale                            38.110.000
           29           Carti si publicatii                            1.186.776
           30           Alte cheltuieli                              200.271.515
           34        SUBVENTII                                       268.679.822
           35   01      Subventii de la buget pentru institutii
                        publice                                      268.679.822
           38        TRANSFERURI                                  11.473.653.259
           39         Transferuri consolidabile                       55.000.000
           39   25      Transferuri din bugetul de stat catre
                        bugetele locale pentru retehnologizarea
                        centralelor termice si electrice de
                        termoficare                                   55.000.000
           40         Transferuri neconsolidabile                 11.418.653.259
           40   11      Contributii si cotizatii la organisme
                        internationale                                12.281.214
           40   21      Plati efectuate in cadrul programelor de
                        dezvoltare                                   859.453.167
           40   26      Transferuri aferente Fondului National
                        de Preaderare                              7.625.364.468
           40   48      Meteorologie si hidrologie                   335.500.000
           40   49      Prevenirea si combaterea inundatiilor si
                        ingheturilor                                  15.000.000
           40   55      Programe cu finantare rambursabila           125.227.850
           40   62      Stimularea exporturilor                    2.045.000.000
           40   80      Alte transferuri                             164.611.700
           40   81      Fond de garantare a imprumuturilor
                        pentru intreprinderi mici si mijlocii        192.214.860
           40   86      Programul de realizare a sistemului
                        national antigrindina                         44.000.000
           70        CHELTUIELI DE CAPITAL                           993.239.107
           71         Stocuri pentru rezerve materiale nationale
                      si de mobilizare                               949.965.077
           72        Investitii ale institutiilor publice             43.159.455
           73        Investitii ale regiilor autonome,
                     societatilor si companiilor nationale si
                     societatilor comerciale cu capital
                     majoritar de stat                                   114.575
           84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                     COMISIOANE LA CREDITE                           461.787.690
           85          Rambursari de credite externe si plati de
                       dobanzi si comisioane la credite externe
                       contractate de ordonatorii de credite         461.787.690
           85   01      Rambursari de credite externe                362.646.830
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane                99.140.860
      01            Administratie centrala                         1.409.129.723
      02            Rezerve materiale nationale si de mobilizare   1.252.320.579
      03            Prevenire si combatere inundatii si gheturi       16.182.433
      04            Meteorologie si hidrologie                       752.562.490
      05            Stimulare productie de export si a
                    exportului                                     2.045.000.000
      07            Stimulare intreprinderi mici si mijlocii         192.214.860
      10            Sistemul National Antigrindina                    44.000.000
      13            Promovarea si dezvoltarea turismului             193.338.796
      18            Fondul National de Preaderare                  7.625.364.468
      50            Alte cheltuieli pentru actiuni economice         298.679.822
7100                  Partea a VI-a - ALTE ACTIUNI                 8.532.997.284
           01       CHELTUIELI CURENTE                             7.331.034.406
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                        1.229.591.375
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                900.305.949
           34        SUBVENTII                                       117.416.397
           35   01      Subventii de la buget pentru institutii
                        publice                                       17.416.397
           35   02      Subventii pe produse si activitati           100.000.000
           38        TRANSFERURI                                   5.083.720.685
           39         Transferuri consolidabile                        2.104.800
           39   10      Transferuri din bugetul de stat catre
                        bugetul Fondului de asigurari sociale de
                        sanatate, reprezentand contributia
                        datorata de persoanele care satisfac
                        serviciul militar in termen                    2.104.800
           40         Transferuri neconsolidabile                  5.081.615.885
           40   02      Burse                                          2.050.000
           40   11      Contributii si cotizatii la organisme
                        internationale                                51.429.394
           40   16      Fondul de cercetare-dezvoltare             1.500.000.000
           40   27      Transferuri aferente Fondului Roman de
                        Dezvoltare Sociala                            76.032.840
           40   28      Executarea silita a creantelor bugetare       15.000.000
           40   29      Despagubiri civile, precum si cheltuieli
                        judiciare si extrajudiciare derivate din
                        actiuni in reprezentarea intereselor
                        statului, potrivit dispozitiilor legale    2.530.000.000
           40   30      Onorariile pentru expertizele contabile
                        dispuse in cadrul procesului penal            13.000.000
           40   35      Finantarea partidelor politice                70.300.000
           40   59      Transferuri pentru cercetare-dezvoltare
                        (granturi)                                    66.000.000
           40   80      Alte transferuri                             489.705.811
           40   93      Programe comunitare                          252.097.840
           40   94      Programe cu finantare nerambursabila          16.000.000
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                          1.042.438.468
           84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                     COMISIOANE LA CREDITE                           159.524.410
           85          Rambursari de credite externe si plati de
                       dobanzi si comisioane la credite externe
                       contractate de ordonatorii de credite         159.524.410
           85   01      Rambursari de credite externe                 35.780.160
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane               123.744.250
7101               CERCETARE STIINTIFICA                           3.442.340.861
           01        CHELTUIELI CURENTE                            3.254.127.450
           02         CHELTUIELI DE PERSONAL                         635.798.790
           10           Cheltuieli cu salariile                      478.619.850
           11           Contributii pentru asigurari sociale de
                        stat                                         104.633.413
           12           Contributii pentru asigurarile de somaj       16.515.904
           13           Contributii pentru asigurarile sociale
                        de sanatate                                   33.488.687
           14           Deplasari, detasari, transferari               2.540.936
           14   01       - deplasari, detasari, transferari in
                           tara                                        1.735.112
           14   02       - deplasari, detasari, transferari in
                           strainatate                                   805.824
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                338.077.518
           21           Drepturi cu caracter social                    5.257.093
           22           Hrana                                          8.248.284
           24           Cheltuieli pentru intretinere si
                        gospodarie                                    36.126.961
           25           Materiale si prestari de servicii cu
                        caracter functional                           44.763.006
           26           Obiecte de inventar de mica valoare sau
                        scurta durata si echipament                    1.937.560
           27           Reparatii curente                              2.885.515
           28           Reparatii capitale                             6.075.000
           29           Carti si publicatii                            1.782.110
           30           Alte cheltuieli                              231.001.989
           34        SUBVENTII                                        17.416.397
           35   01     Subventii de la buget pentru institutii
                       publice                                        17.416.397
           38        TRANSFERURI                                   2.262.834.745
           39         Transferuri consolidabile                           37.800
           39   10      Transferuri din bugetul de stat catre
                        bugetul Fondului de asigurari sociale de
                        sanatate, reprezentand contributia
                        datorata de persoanele care satisfac
                        serviciul militar in termen                       37.800
           40         Transferuri neconsolidabile                  2.262.796.945
           40   02      Burse                                          2.050.000
           40   11      Contributii si cotizatii la organisme
                        internationale                                51.429.394
           40   16      Fondul de cercetare-dezvoltare             1.500.000.000
           40   59      Transferuri pentru cercetare-dezvoltare
                        (granturi)                                    66.000.000
           40   80      Alte transferuri                             375.219.711
           40   93      Programe comunitare                          252.097.840
           40   94      Programe cu finantare nerambursabila          16.000.000
           70        CHELTUIELI DE CAPITAL                           188.213.411
           72          Investitii ale institutiilor publice          188.213.411
      01            Administratie centrala                           158.699.967
      02            Cercetare fundamentala                           481.196.461
      03            Cercetare aplicativa si experimentala          2.378.333.597
      50            Alte institutii si actiuni pentru cercetare
                    stiintifica                                      424.110.836
7201               ALTE ACTIUNI                                    5.090.656.423
           01        CHELTUIELI CURENTE                            4.076.906.956
           02         CHELTUIELI DE PERSONAL                         593.792.585
           10           Cheltuieli cu salariile                      435.817.603
           11           Contributii pentru asigurari sociale de
                        stat                                          90.509.567
           12           Contributii pentru asigurarile de somaj       13.358.854
           13           Contributii pentru asigurarile sociale
                        de sanatate                                   30.546.561
           14           Deplasari, detasari, transferari              23.560.000
           14   01       - deplasari, detasari, transferari in
                           tara                                       13.822.600
           14   02       - deplasari, detasari, transferari in
                           strainatate                                 9.737.400
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                562.228.431
           21           Drepturi cu caracter social                    1.595.000
           22           Hrana                                         47.028.609
           24           Cheltuieli pentru intretinere si
                        gospodarie                                   162.470.192
           25           Materiale si prestari de servicii cu
                        caracter functional                           29.225.163
           26           Obiecte de inventar de mica valoare sau
                        scurta durata si echipament                   62.962.500
           27           Reparatii curente                              2.677.500
           28           Reparatii capitale                                90.000
           29           Carti si publicatii                              793.000
           30           Alte cheltuieli                              255.386.467
           34        SUBVENTII                                       100.000.000
           35   02      Subventii pe produse si activitati           100.000.000
           38        TRANSFERURI                                   2.820.885.940
           39         Transferuri consolidabile                        2.067.000
           39   10      Transferuri din bugetul de stat catre
                        bugetul Fondului de asigurari sociale de
                        sanatate, reprezentand contributia
                        datorata de persoanele care satisfac
                        serviciul militar in termen                    2.067.000
           40         Transferuri neconsolidabile                  2.818.818.940
           40   27      Transferuri aferente Fondului Roman de
                        Dezvoltare Sociala                            76.032.840
           40   28      Executarea silita a creantelor bugetare       15.000.000
           40   29      Despagubiri civile, precum si cheltuieli
                        judiciare si extrajudiciare derivate din
                        actiuni in reprezentarea intereselor
                        statului, potrivit dispozitiilor legale    2.530.000.000
           40   30      Onorariile pentru expertizele contabile
                        dispuse in cadrul procesului penal            13.000.000
           40   35      Finantarea partidelor politice                70.300.000
           40   80      Alte transferuri                             114.486.100
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                            854.225.057
           72          Investitii ale institutiilor publice          854.225.057
           84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                    COMISIOANE LA CREDITE                            159.524.410
           85         Rambursari de credite externe si plati de
                      dobanzi si comisioane la credite externe
                      contractate de ordonatorii de credite          159.524.410
           85   01      Rambursari de credite externe                 35.780.160
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane               123.744.250
      01            Administratie centrala vamala si unitati
                    teritoriale                                      789.897.785
      05            Sistemul national de decoratii                    22.000.000
      06            Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor
                    internationale                                     5.904.720
      07            Protectie civila                                 206.781.086
      08            Executarea silita a creantelor bugetare           15.000.000
      10            Despagubiri civile, precum si cheltuieli
                    judiciare si extrajudiciare derivate din
                    actiuni in reprezentarea intereselor
                    statului, potrivit dispozitiilor legale        2.530.000.000
      11            Onorarii pentru expertizele contabile
                    dispuse in cadrul procesului penal                13.000.000
      12            Dezvoltarea si modernizarea punctelor de
                    control pentru trecerea frontierei, precum
                    si a celorlalte unitati vamale                   862.707.319
      13            Programe de informare si prezentare a
                    imaginii Romaniei                                257.759.000
      18            Masuri active pentru combaterea somajului          7.455.000
      19            Zboruri speciale                                 100.000.000
      20            Fondul Roman de Dezvoltare Sociala               125.602.840
      22            Proiecte de finantare rurala                       8.950.000
      50            Alte cheltuieli                                  145.598.673
8400                  Partea a XI-a - TRANSFERURI                  1.900.000.000
8501               TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT                 1.900.000.000
           01        CHELTUIELI CURENTE                            1.900.000.000
           38        TRANSFERURI                                   1.900.000.000
           39         Transferuri consolidabile                    1.900.000.000
           39   03      Transferuri din bugetul de stat catre
                        bugetele locale pentru investitii
                        finantate partial din imprumuturi
                        externe                                    1.900.000.000
      03              Transferuri din bugetul de stat catre
                      bugetele locale pentru investitii
                      finantate partial din imprumuturi externe    1.900.000.000
8600                  Partea a XII-a - IMPRUMUTURI ACORDATE          219.778.000
8601               IMPRUMUTURI                                       219.778.000
           79         IMPRUMUTURI ACORDATE                           219.778.000
           80   02      Imprumuturi acordate pentru finalizarea
                        unor obiective aprobate prin conventii
                        bilaterale si acorduri
                        interguvernamentale                          163.000.000
           80   05      Imprumuturi acordate persoanelor care
                        beneficiaza de statutul de refugiat si
                        sunt lipsite de mijloace de existenta          1.247.000
           80   13      Microcredite acordate persoanelor fizice
                        care desfasoara activitati pe cont
                        propriu, aducatoare de venituri, in
                        vederea intretinerii materiale                55.531.000
      02            Imprumuturi pentru finalizarea unor
                    obiective aprobate prin conventii bilaterale
                    si acorduri interguvernamentale                  163.000.000
      05            Imprumuturi acordate persoanelor care
                    beneficiaza de statutul de refugiat si sunt
                    lipsite de mijloace de existenta                   1.247.000
      11            Microcredite acordate persoanelor fizice
                    care desfasoara activitati pe cont propriu,
                    aducatoare de venituri, in vederea
                    intretinerii materiale                            55.531.000
8800                  Partea a XIII-a - PLATI DE DOBANZI SI ALTE
                      CHELTUIELI                                  49.988.150.000
8801               DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE SI ALTE
                   CHELTUIELI                                     49.988.150.000
           01        CHELTUIELI CURENTE                           49.988.150.000
           49        DOBANZI                                      49.988.150.000
           50   01   Dobanzi aferente datoriei publice interne    21.696.000.000
           50   02   Dobanzi aferente datoriei publice externe     8.615.560.000
           50   03   Cheltuieli ocazionate de emisiunea si
                     plasarea titlurilor de stat si de riscul
                     garantiilor date de stat in conditiile
                     legii                                        11.871.450.000
           50   04   Diferente de curs aferente datoriei publice
                     externe                                       6.605.140.000
           50   05   Diferente de curs aferente datoriei publice
                     interne                                       1.200.000.000
      01            Dobanzi aferente datoriei publice interne     21.696.000.000
      02            Dobanzi aferente datoriei publice externe      8.615.560.000
      03            Cheltuieli ocazionate de emisiunea si
                    plasarea titlurilor de stat si de riscul
                    garantiilor date de stat in conditiile legii  11.871.450.000
      04            Diferente de curs aferente datoriei publice
                    externe                                        6.605.140.000
      05            Diferente de curs aferente datoriei publice
                    interne                                        1.200.000.000
9500                  Partea a XV-a - FONDURI DE REZERVA           1.120.068.137
9501               FONDURI DE REZERVA                              1.120.068.137
           60        REZERVE                                       1.120.068.137
      01            Fond de rezerva bugetara la dispozitia
                    Guvernului                                       800.068.137
      02            Fond de interventie la dispozitia Guvernului     200.000.000
      03            Fond la dispozitia Guvernului Romaniei
                    pentru relatiile cu Republica Moldova            120.000.000
9901                DEFICIT                                      -49.809.574.060
________________________________________________________________________________

    ANEXA 2

                                 SINTEZA
cheltuielilor pe surse de finantare, capitole, subcapitole, titluri de
cheltuieli, pe anul 2003

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   - Capitol
    II  - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV  - Alineat
                                                                    - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2003
________________________________________________________________________________
         A                               B                              C
________________________________________________________________________________
5000               TOTAL GENERAL                                 362.371.552.503
           01        CHELTUIELI CURENTE                          278.055.443.864
           02         CHELTUIELI DE PERSONAL                      44.517.190.086
           20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII            45.357.196.776
           34         SUBVENTII                                   14.118.816.110
           36         PRIME                                          771.100.000
           38         TRANSFERURI                                122.182.922.755
           49         DOBANZI                                     49.988.150.000
           60         REZERVE                                      1.120.068.137
           70        CHELTUIELI DE CAPITAL                        50.266.569.524
           79        IMPRUMUTURI ACORDATE                            294.320.000
           84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI
                     SI COMISIOANE LA CREDITE                     33.755.219.115
           85          Rambursari de credite externe si plati de
                       dobanzi si comisioane la credite externe
                       contractate de ordonatorii de credite      33.755.219.115
           85   01      Rambursari de credite externe             24.447.854.043
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane             9.307.365.072
5001               BUGET DE STAT                                 291.045.109.060
           01        CHELTUIELI CURENTE                          231.656.932.275
           02         CHELTUIELI DE PERSONAL                      43.216.867.578
           20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII            38.293.763.920
           34         SUBVENTII                                   13.857.919.110
           36         PRIME                                          771.100.000
           38         TRANSFERURI                                 84.409.063.530
           49          DOBANZI                                    49.988.150.000
           60          REZERVE                                     1.120.068.137
           70         CHELTUIELI DE CAPITAL                       25.413.179.670
           79         IMPRUMUTURI ACORDATE                           219.778.000
           84         RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI
                      SI COMISIOANE LA CREDITE                    33.755.219.115
           85          Rambursari de credite externe si plati de
                       dobanzi si comisioane la credite externe
                       contractate de ordonatorii de credite      33.755.219.115
           85   01      Rambursari de credite externe             24.447.854.043
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane             9.307.365.072
5101               AUTORITATI PUBLICE                             18.325.223.444
           01        CHELTUIELI CURENTE                           16.126.825.710
           02         CHELTUIELI DE PERSONAL                      11.384.522.581
           20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             3.719.647.497
           34         SUBVENTII                                       44.647.448
           38         TRANSFERURI                                    978.008.184
           70        CHELTUIELI DE CAPITAL                         1.435.837.594
           84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                     COMISIOANE LA CREDITE                           762.560.140
           85       Rambursari de credite externe si plati de
                    dobanzi si comisioane la credite externe
                    contractate de ordonatorii de credite            762.560.140
           85   01      Rambursari de credite externe                542.669.040
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane               219.891.100
      01            Administratia Prezidentiala                      139.373.200
      02            Autoritati legislative                         1.955.054.710
      03            Autoritati judecatoresti                       5.872.314.915
      04            Alte organe ale autoritatilor publice            899.467.035
      05            Autoritati executive                           9.459.013.584
5401               APARARE NATIONALA                              31.754.822.013
           01       CHELTUIELI CURENTE                            21.275.583.548
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                        9.462.503.256
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             10.932.929.636
           38        TRANSFERURI                                     880.150.656
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                          2.121.900.165
           84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                    COMISIOANE LA CREDITE                          8.357.338.300
           85          Rambursari de credite externe si plati de
                       dobanzi si comisioane la credite externe
                       contractate de ordonatorii de credite       8.357.338.300
           85   01      Rambursari de credite externe              7.796.720.490
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane               560.617.810
      01            Administratie centrala                           250.737.956
      02            Aparare nationala si operatiuni de mentinere
                    a pacii                                       20.040.638.605
      03            Actiuni de integrare euroatlantica si pentru
                    constituirea fortei de reactie rapida         10.743.999.396
      04            Parteneriat pentru pace                          163.266.000
      05            Plati compensatorii                              556.180.056
5501               ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA          32.395.329.166
           01        CHELTUIELI CURENTE                           28.291.587.345
           02         CHELTUIELI DE PERSONAL                      14.743.001.801
           20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             9.669.403.716
           34         SUBVENTII                                    3.056.891.625
           38         TRANSFERURI                                    822.290.203
           70        CHELTUIELI DE CAPITAL                         1.306.553.211
           84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                     COMISIOANE LA CREDITE                         2.797.188.610
           85         Rambursari de credite externe si plati de
                      dobanzi si comisioane la credite externe
                      contractate de ordonatorii de credite        2.797.188.610
           85   01      Rambursari de credite externe              2.120.347.250
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane               676.841.360
      01            Administratie centrala                         1.943.114.714
      02            Politie                                        8.755.495.095
      03            Protectie si paza contra incendiilor           1.647.772.680
      04            Paza si supravegherea frontierei               2.836.610.232
      05            Jandarmerie                                    4.868.837.172
      06            Siguranta nationala                            7.155.718.012
      07            Penitenciare                                   3.251.547.348
      50            Alte institutii si actiuni privind ordinea
                    publica si siguranta nationala                 1.936.233.913
5701               INVATAMANT                                     15.335.569.682
           01        CHELTUIELI CURENTE                           12.458.987.575
           02         CHELTUIELI DE PERSONAL                       2.433.441.516
           20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             1.940.145.327
           34         SUBVENTII                                      889.862.200
           38         TRANSFERURI                                  7.195.538.532
           70        CHELTUIELI DE CAPITAL                         2.212.412.887
           84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                     COMISIOANE LA CREDITE                           664.169.220
           85         Rambursari de credite externe si plati de
                      dobanzi si comisioane la credite externe
                      contractate de ordonatorii de credite          664.169.220
           85   01      Rambursari de credite externe                285.495.860
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane               378.673.360
      01            Administratie centrala                           132.540.647
      02            Invatamant prescolar                              14.654.878
      03            Invatamant primar si gimnazial                   144.867.738
      04            Invatamant liceal                                354.316.759
      09            Invatamant superior                            8.863.760.466
      10            Biblioteci centrale, universitare si
                    pedagogice                                       160.162.580
      14            Internate, camine si cantine pentru elevi si
                    studenti                                         550.054.600
      20            Centre de calificare si recalificare              10.774.788
      25            Servicii publice descentralizate                 932.596.449
      50            Alte institutii si actiuni de invatamant       4.171.840.777
5801               SANATATE                                       12.428.438.253
           01        CHELTUIELI CURENTE                            4.920.139.346
           02         CHELTUIELI DE PERSONAL                       1.262.137.236
           20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             1.684.308.045
           34         SUBVENTII                                      111.360.000
           38         TRANSFERURI                                  1.862.334.065
           70        CHELTUIELI DE CAPITAL                         1.404.525.047
           84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                     COMISIOANE LA CREDITE                         6.103.773.860
           85          Rambursari de credite externe si plati de
                       dobanzi si comisioane la credite externe
                       contractate de ordonatorii de credite       6.103.773.860
           85   01      Rambursari de credite externe              5.190.577.330
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane               913.196.530
      01            Administratie centrala                           840.000.000
      03            Spitale                                        2.068.220.045
      05            Crese                                              2.053.912
      07            Centre de transfuzii sanguine                    504.000.000
      09            Centre de sanatate                                17.531.532
      25            Servicii publice descentralizate               3.635.000.000
      50            Alte institutii si actiuni sanitare            5.361.632.764
5901               CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND
                   ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET              4.855.471.342
           01        CHELTUIELI CURENTE                            4.754.678.782
           02         CHELTUIELI DE PERSONAL                         262.972.722
           20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             1.233.980.391
           34         SUBVENTII                                    1.596.499.699
           38         TRANSFERURI                                  1.661.225.970
           70         CHELTUIELI DE CAPITAL                           90.352.560
           84         RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                      COMISIOANE LA CREDITE                           10.440.000
           85          Rambursari de credite externe si plati de
                       dobanzi si comisioane la credite externe
                       contractate de ordonatorii de credite          10.440.000
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane                10.440.000
      01            Administratie centrala                           199.624.401
      02            Biblioteci publice nationale                      57.000.000
      04            Muzee                                            318.127.817
      05            Teatre si institutii profesioniste de
                    spectacole si concerte                           394.645.000
      13            Consolidarea si restaurarea monumentelor
                    istorice                                         300.000.000
      15            Culte religioase                                 812.520.000
      20            Activitatea sportiva                           1.013.532.994
      21            Activitatea de tineret                            91.886.000
      25            Servicii publice descentralizate                 136.342.000
      50            Alte institutii si actiuni privind cultura,
                    religia si activitatea sportiva si de
                    tineret                                        1.531.793.130
6001               ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE
                   SI INDEMNIZATII                                32.567.547.731
           01        CHELTUIELI CURENTE                           32.381.501.711
           02         CHELTUIELI DE PERSONAL                         346.098.127
           20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             2.174.481.674
           34         SUBVENTII                                       21.753.900
           38         TRANSFERURI                                 29.839.168.010
           70        CHELTUIELI DE CAPITAL                           122.685.000
           84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                     COMISIOANE LA CREDITE                            63.361.020
           85          Rambursari de credite externe si plati de
                       dobanzi si comisioane la credite externe
                       contractate de ordonatorii de credite          63.361.020
           85   01      Rambursari de credite externe                 16.026.810
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane                47.334.210
      01            Administratie centrala                           245.049.367
      08            Centre de primire a minorilor                      3.040.888
      09            Ajutor social                                     44.000.000
      14            Alocatia de incredintare si plasament
                    familial                                         336.303.000
      15            Alocatia de stat pentru copii                 11.978.430.745
      17            Ajutoare pentru sotii de militari in termen        8.597.534
      18            Centre de primire, triere si cazare a
                    persoanelor solicitante a statutului de
                    refugiat                                          15.192.667
      19            Alocatia suplimentara pentru familiile cu
                    copii                                            892.526.000
      20            Pensii, ajutoare, indemnizatii si sporuri
                    I.O.V.R., veterani de razboi si pentru alte
                    categorii de beneficiari                       7.051.991.355
      21            Pensii militari                                7.885.486.913
      25            Servicii publice descentralizate                 311.527.073
      29            Concediu platit pentru cresterea copiilor
                    pana la 2 ani                                      2.149.384
      37            Ajutoare speciale                              1.474.484.419
      38            Indemnizatii nevazatori salariati                  3.229.200
      43            Sustinerea sistemului de protectie a
                    drepturilor copilului                            199.047.905
      48            Programe de protectie sociala si integrare
                    socioprofesionala a persoanelor cu handicap       30.250.000
      50            Alte actiuni privind asistenta sociala,
                    alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii     2.086.241.281
6301               SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE      5.818.906.660
           01        CHELTUIELI CURENTE                            1.913.610.770
           34         SUBVENTII                                        8.606.000
           38         TRANSFERURI                                  1.905.004.770
           70        CHELTUIELI DE CAPITAL                         1.874.399.100
           84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                     COMISIOANE LA CREDITE                         2.030.896.790
           85          Rambursari de credite externe si plati de
                       dobanzi si comisioane la credite externe
                       contractate de ordonatorii de credite       2.030.896.790
           85   01      Rambursari de credite externe              1.475.558.890
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane               555.337.900
      08            Locuinte                                       2.943.130.140
      50            Alte actiuni privind dezvoltarea publica si
                    locuinte                                       2.875.776.520
6401               MEDIU SI APE                                    2.306.854.391
           01        CHELTUIELI CURENTE                              580.764.272
           02         CHELTUIELI DE PERSONAL                         266.978.272
           20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII               141.721.212
           38         TRANSFERURI                                    172.064.788
           70        CHELTUIELI DE CAPITAL                         1.555.388.939
           84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                     COMISIOANE LA CREDITE                           170.701.180
           85          Rambursari de credite externe si plati de
                       dobanzi si comisioane la credite externe
                       contractate de ordonatorii de credite         170.701.180
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane               170.701.180
      01            Administratie centrala                           124.000.000
      02            Dezvoltare surse de apa, acumulari si
                    amenajari hidrotehnice                         1.616.090.119
      03            Supraveghere si protectie mediu, reducerea
                    si controlul poluarii                            550.000.000
      04            Prospectiuni geologice privind sursele de
                    apa                                                2.000.000
      05            Controlul activitatilor nucleare                  14.764.272
6601               INDUSTRIE                                      15.260.497.563
           01        CHELTUIELI CURENTE                            6.997.384.271
           02         CHELTUIELI DE PERSONAL                         132.958.090
           20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII               227.490.382
           34         SUBVENTII                                    3.598.572.760
           38         TRANSFERURI                                  3.038.363.039
           70        CHELTUIELI DE CAPITAL                         6.843.548.840
           84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                     COMISIOANE LA CREDITE                         1.419.564.452
           85          Rambursari de credite externe si plati de
                       dobanzi si comisioane la credite externe
                       contractate de ordonatorii de credite       1.419.564.452
           85   01      Rambursari de credite externe                713.720.650
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane               705.843.802
      01            Administratie centrala                           369.342.694
      02            Prospectiuni si lucrari geologice pentru
                    descoperirea de resurse minerale                 150.000.000
      03            Combustibili minerali solizi                   1.817.203.917
      06            Resurse minerale, altele decat combustibili    3.079.698.792
      07            Industrie prelucratoare                          416.758.161
      08            Dezvoltarea sistemului energetic finantata
                    din venituri cu destinatie speciala            5.920.000.000
      50            Alte cheltuieli in domeniul industriei         3.507.493.999
6701               AGRICULTURA SI SILVICULTURA                    14.099.112.707
           01       CHELTUIELI CURENTE                            12.967.350.257
           02         CHELTUIELI DE PERSONAL                       1.299.238.020
           20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             1.258.443.282
           34         SUBVENTII                                    4.119.080.000
           36         PRIME                                          771.100.000
           38         TRANSFERURI                                  5.519.488.955
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                            910.000.000
           84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                    COMISIOANE LA CREDITE                            221.762.450
           85         Rambursari de credite externe si plati de
                      dobanzi si comisioane la credite externe
                      contractate de ordonatorii de credite          221.762.450
           85   01      Rambursari de credite externe                121.876.170
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane                99.886.280
      01            Administratie centrala                           151.031.875
      02            Amendare soluri acide si alcaline                 50.000.000
      03            Acoperire sume fixe la seminte                 1.092.700.000
      04            Combatere daunatori si boli in sectorul
                    vegetal                                          365.714.016
      05            Reproductie si selectie animale                  302.668.105
      06            Programe pentru sustinerea preturilor la
                    produsele agricole                                80.132.650
      07            Subventionare dobanzi aferente creditelor
                    bancare acordate producatorilor agricoli         120.000.000
      10            Alte programe pentru sprijinirea
                    producatorilor agricoli                        5.914.881.079
      14            Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari si
                    combatere a eroziunii solului                  1.902.523.680
      15            Silvicultura                                     461.416.449
      17            Prevenirea si combaterea bolilor la animale
                    si combaterea epizootiilor                       615.500.000
      18            Despagubiri in caz de calamitati naturale        141.768.000
      25            Servicii publice descentralizate               2.563.293.017
      50            Alte unitati si actiuni din domeniul
                    agriculturii si silviculturii                    337.483.836
6801               TRANSPORTURI SI COMUNICATII                    30.307.549.516
           01       CHELTUIELI CURENTE                            16.275.499.771
           02         CHELTUIELI DE PERSONAL                         204.426.452
           20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             3.968.471.646
           34         SUBVENTII                                       24.549.259
           38         TRANSFERURI                                 12.078.052.414
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                          3.499.898.752
           84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                    COMISIOANE LA CREDITE                         10.532.150.993
           85         Rambursari de credite externe si plati de
                      dobanzi si comisioane la credite externe
                      contractate de ordonatorii de credite       10.532.150.993
           85   01      Rambursari de credite externe              5.786.434.563
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane             4.745.716.430
      01            Administratie centrala                           854.023.077
      02            Aviatie civila                                 3.310.167.648
      03            Navigatie civila                               1.117.605.916
      05            Drumuri si poduri                              6.036.231.175
      06            Transport feroviar                             9.333.255.913
      07            Transport in comun                             1.895.974.310
      08            Aeroporturi de interes local                      29.355.000
      09            Aviatie civila finantata din venituri cu
                    destinatie speciala                              149.940.153
      10            Comunicatii                                        6.111.813
      11            Drumuri finantate din venituri cu destinatie
                    speciala                                       7.564.904.511
      50            Alte cheltuieli in domeniul transporturilor
                    si comunicatiilor                                  9.980.000
6901               ALTE ACTIUNI ECONOMICE                         13.828.793.171
           01       CHELTUIELI CURENTE                            12.373.766.374
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                          188.998.130
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                442.435.163
           34        SUBVENTII                                       268.679.822
           38        TRANSFERURI                                  11.473.653.259
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                            993.239.107
           84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                    COMISIOANE LA CREDITE                            461.787.690
           85         Rambursari de credite externe si plati de
                      dobanzi si comisioane la credite externe
                      contractate de ordonatorii de credite          461.787.690
           85   01      Rambursari de credite externe                362.646.830
           85   02      Plati de dobanzi si comisioane                99.140.860
      01            Administratie centrala                         1.409.129.723
      02            Rezerve materiale nationale si de mobilizare   1.252.320.579
      03            Prevenire si combatere inundatii si
                    ingheturi                                         16.182.433
      04            Meteorologie si hidrologie                       752.562.490
      05            Stimulare productie de export si a
                    exportului                                     2.045.000.000
      07            Stimulare intreprinderi mici si mijlocii         192.214.860
      10            Sistemul National Antigrindina                    44.000.000
      13            Promovarea si dezvoltarea turismului             193.338.796
      18            Fondul National de Preaderare                  7.625.364.468
      50            Alte cheltuieli pentru actiuni economice         298.679.822
7101               CERCETARE STIINTIFICA                           3.442.340.861
           01       CHELTUIELI CURENTE                             3.254.127.450
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                          635.798.790
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                338.077.518
           34        SUBVENTII                                        17.416.397
           38        TRANSFERURI                                   2.262.834.745
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                            188.213.411
      01            Administratie centrala                           158.699.967
      02            Cercetare fundamentala                           481.196.461
      03            Cercetare aplicativa si experimentala          2.378.333.597
      50            Alte institutii si actiuni pentru cercetare
                    stiintifica                                      424.110.836
7201               ALTE ACTIUNI                                    5.090.656.423
           01       CHELTUIELI CURENTE                             4.076.906.956
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                          593.792.585
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                562.228.431
           34        SUBVENTII                                       100.000.000
           38        TRANSFERURI                                   2.820.885.940
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                            854.225.057
           84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                    COMISIOANE LA CREDITE                            159.524.410
           85          Rambursari de credite externe si plati de
                       dobanzi si comisioane la credite externe
                       contractate de ordonatorii de credite         159.524.410
           85   01 Rambursari de credite externe                      35.780.160
           85   02 Plati de dobanzi si comisioane                    123.744.250
      01            Administratie centrala vamala si unitati
                    teritoriale                                      789.897.785
      05            Sistemul national de decoratii                    22.000.000
      06            Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor
                    internationale                                     5.904.720
      07            Protectie civila                                 206.781.086
      08            Executarea silita a creantelor bugetare           15.000.000
      10           Despagubiri civile, precum si cheltuieli
                   judiciare si extrajudiciare derivate din
                   actiuni in reprezentarea intereselor
                   statului, potrivit dispozitiilor legale         2.530.000.000
      11           Onorarii pentru expertizele contabile
                   dispuse in cadrul procesului penal                 13.000.000
      12           Dezvoltarea si modernizarea punctelor de
                   control pentru trecerea frontierei, precum
                   si a celorlalte unitati vamale                    862.707.319
      13           Programe de informare si prezentare a
                   imaginii Romaniei                                 257.759.000
      18           Masuri active pentru combaterea somajului           7.455.000
      19           Zboruri speciale                                  100.000.000
      20           Fondul Roman de Dezvoltare Sociala                125.602.840
      22           Proiecte de finantare rurala                        8.950.000
      50           Alte cheltuieli                                   145.598.673
8501               TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT                 1.900.000.000
           01       CHELTUIELI CURENTE                             1.900.000.000
           38        TRANSFERURI                                   1.900.000.000
      03            Transferuri din bugetul de stat catre
                    bugetele locale pentru investitii
                    finantate partial din imprumuturi externe      1.900.000.000
8601               IMPRUMUTURI                                       219.778.000
           79       IMPRUMUTURI ACORDATE                             219.778.000
      02            Imprumuturi pentru finalizarea unor
                    obiective aprobate prin conventii bilaterale
                    si acorduri interguvernamentale                  163.000.000
      05            Imprumuturi acordate persoanelor care
                    beneficiaza de statutul de refugiat si sunt
                    lipsite de mijloace de existenta                   1.247.000
      11            Microcredite acordate persoanelor fizice
                    care desfasoara activitati pe cont propriu,
                    aducatoare de venituri, in vederea
                    intretinerii materiale                            55.531.000
8801               DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE SI ALTE
                   CHELTUIELI                                     49.988.150.000
           01       CHELTUIELI CURENTE                            49.988.150.000
           49        DOBANZI                                      49.988.150.000
      01            Dobanzi aferente datoriei publice interne     21.696.000.000
      02            Dobanzi aferente datoriei publice externe      8.615.560.000
      03            Cheltuieli ocazionate de emisiunea si
                    plasarea titlurilor de stat si de riscul
                    garantiilor date de stat, in conditiile
                    legii                                         11.871.450.000
      04            Diferente de curs aferente datoriei publice
                    externe                                        6.605.140.000
      05            Diferente de curs aferente datoriei publice
                    interne                                        1.200.000.000
9501               FONDURI DE REZERVA                              1.120.068.137
           60       REZERVE                                        1.120.068.137
      01            Fond de rezerva bugetara la dispozitia
                    Guvernului                                       800.068.137
      02            Fond de interventie la dispozitia Guvernului     200.000.000
      03            Fond la dispozitia Guvernului Romaniei
                    pentru relatiile cu Republica Moldova            120.000.000
5014               CREDITE EXTERNE                                35.475.512.858
           01       CHELTUIELI CURENTE                            14.132.311.535
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                           48.416.991
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                529.966.622
           34        SUBVENTII                                       260.897.000
           38        TRANSFERURI                                  13.293.030.922
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                         21.268.659.323
           79       IMPRUMUTURI ACORDATE                              74.542.000
5114               AUTORITATI PUBLICE                              1.696.779.340
           01       CHELTUIELI CURENTE                             1.130.890.196
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                              167.835
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                231.296.109
           38        TRANSFERURI                                     899.426.252
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                            565.889.144
      05            Autoritati executive                           1.696.779.340
5414               APARARE NATIONALA                               4.302.862.408
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                          4.302.862.408
      02            Aparare nationala si operatiuni de mentinere
                    a pacii                                        4.302.862.408
5514               ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA           2.406.216.620
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                          2.406.216.620
      02            Politie                                           37.612.067
      03            Protectie si paza contra incendiilor             186.355.000
      04            Paza si supravegherea frontierei                 237.790.770
      06            Siguranta nationala                              729.021.620
      50            Alte institutii si actiuni privind ordinea
                    publica si siguranta nationala                 1.215.437.163
5714               INVATAMANT                                      1.023.830.000
           01       CHELTUIELI CURENTE                               106.428.458
           02       CHELTUIELI DE PERSONAL                             2.178.490
           20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                 104.249.968
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                            917.401.542
      03            Invatamant primar si gimnazial                   725.000.000
      04            Invatamant liceal                                298.830.000
5814               SANATATE                                        3.453.530.860
           01       CHELTUIELI CURENTE                                74.540.000
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                           37.270.000
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                 37.270.000
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                          3.378.990.860
      03            Spitale                                        2.824.025.670
      50            Alte institutii si actiuni sanitare              629.505.190
5914               CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND
                   ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET                113.778.000
           01       CHELTUIELI CURENTE                                96.278.000
           02       CHELTUIELI DE PERSONAL                               522.105
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                 58.755.895
           38        TRANSFERURI                                      37.000.000
           70        CHELTUIELI DE CAPITAL                            17.500.000
      50            Alte institutii si actiuni privind cultura,
                    religia si activitatea sportiva si de
                    tineret                                          113.778.000
6014               ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE
                   SI INDEMNIZATII                                   364.513.000
           01       CHELTUIELI CURENTE                               209.838.000
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                            6.262.000
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                 59.560.000
           38        TRANSFERURI                                     144.016.000
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                            154.675.000
      25            Servicii publice descentralizate                 207.974.000
      43            Sustinerea sistemului de protectie a
                    drepturilor copilului                            156.539.000
6314               SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE      6.458.318.880
           01       CHELTUIELI CURENTE                             2.954.844.880
           38        TRANSFERURI                                   2.954.844.880
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                          3.503.474.000
      08            Locuinte                                       3.503.474.000
      50            Alte actiuni privind dezvoltarea publica si
                    locuinte                                       2.954.844.880
6414               MEDIU SI APE                                      679.077.620
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                            679.077.620
      02            Dezvoltare surse de apa, acumulari si
                    amenajari hidrotehnice                           679.077.620
6614               INDUSTRIE                                         739.083.930
           01        CHELTUIELI CURENTE                              739.083.930
           38         TRANSFERURI                                    739.083.930
      01            Administratie centrala                           739.083.930
6714               AGRICULTURA SI SILVICULTURA                       485.641.130
           01       CHELTUIELI CURENTE                               157.283.620
           38        TRANSFERURI                                     157.283.620
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                            328.357.510
      15            Silvicultura                                     328.357.510
      50            Alte unitati si actiuni din domeniul
                    agriculturii si silviculturii                    157.283.620
6814               TRANSPORTURI SI COMUNICATII                    12.658.722.440
           01       CHELTUIELI CURENTE                             8.009.910.610
           38        TRANSFERURI                                   8.009.910.610
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                          4.648.811.830
      01            Administratie centrala                           745.420.000
      02            Aviatie civila                                   111.813.000
      03            Navigatie civila                               1.741.673.830
      05            Drumuri si poduri                              4.727.080.930
      06            Transport feroviar                             3.469.184.680
      07            Transport in comun                             1.863.550.000
6914               ALTE ACTIUNI ECONOMICE                            355.192.630
           01       CHELTUIELI CURENTE                               355.192.630
           34        SUBVENTII                                       260.897.000
           38        TRANSFERURI                                      94.295.630
      01            Administratie centrala                           262.387.840
      04            Meteorologie si hidrologie                        92.804.790
7214               ALTE ACTIUNI                                      663.424.000
           01       CHELTUIELI CURENTE                               298.021.211
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                            2.016.561
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                 38.834.650
           38        TRANSFERURI                                     257.170.000
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                            365.402.789
      12            Dezvoltarea si modernizarea punctelor de
                    control pentru trecerea frontierei, precum
                    si a celorlalte unitati vamale                   372.710.000
      18            Masuri active pentru combaterea somajului         33.544.000
      20            Fondul Roman de Dezvoltare Sociala               257.170.000
8614               IMPRUMUTURI ACORDATE                               74.542.000
           79      IMPRUMUTURI ACORDATE                               74.542.000
      13           Imprumuturi acordate de agentiile
                   guvernamentale si administrate prin agentii
                   de credit                                          74.542.000
5003               SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII               8.013.469.641
           01       CHELTUIELI CURENTE                             5.664.406.322
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                        1.194.749.659
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              4.426.556.663
           38        TRANSFERURI                                      43.100.000
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                          2.349.063.319
5103               AUTORITATI PUBLICE                                265.899.097
           01       CHELTUIELI CURENTE                                98.538.160
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                           27.020.000
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                 71.518.160
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                            167.360.937
      02            Autoritati legislative                            43.750.000
      05            Autoritati executive                             222.149.097
5403               APARARE NATIONALA                                 300.000.000
           01       CHELTUIELI CURENTE                               288.000.000
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                          110.400.000
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                177.600.000
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                             12.000.000
      02            Aparare nationala si operatiuni de mentinere
                    a pacii                                          300.000.000
5503               ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA               1.000.000
           01       CHELTUIELI CURENTE                                 1.000.000
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                            1.000.000
      04            Paza si supravegherea frontierei                   1.000.000
5703               INVATAMANT                                      5.855.157.300
           01       CHELTUIELI CURENTE                             4.305.157.300
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                        1.012.359.600
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              3.269.697.700
           38        TRANSFERURI                                      23.100.000
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                          1.550.000.000
      09            Invatamant superior                            3.300.894.270
      14            Internate, camine si cantine pentru elevi si
                    studenti                                         461.626.660
      50            Alte institutii si actiuni de invatamant       2.092.636.370
5803               SANATATE                                          350.000.000
           01       CHELTUIELI CURENTE                               343.000.000
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                343.000.000
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                              7.000.000
      01            Administratie centrala                            25.650.000
      07            Centre de transfuzii sanguine                     17.100.000
      25            Servicii publice descentralizate                 273.050.000
      50            Alte institutii si actiuni sanitare               34.200.000
5903               CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND
                   ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET                255.165.000
           01       CHELTUIELI CURENTE                               202.130.000
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                            2.530.000
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                179.600.000
           38        TRANSFERURI                                      20.000.000
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                             53.035.000
      20            Activitatea sportiva                             200.000.000
      25            Servicii publice descentralizate                   5.000.000
      50            Alte institutii si actiuni privind cultura,
                    religia si activitatea sportiva si de
                    tineret                                           50.165.000
6303               SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE        200.074.947
           01        CHELTUIELI CURENTE                              189.415.285
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                            4.640.867
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                184.774.418
           70        CHELTUIELI DE CAPITAL                            10.659.662
      50               Alte actiuni privind dezvoltarea publica
                       si locuinte                                   200.074.947
6703               AGRICULTURA SI SILVICULTURA                       379.119.950
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                            379.119.950
      15            Silvicultura                                     214.154.500
      50            Alte unitati si actiuni din domeniul
                    agriculturii si silviculturii                    164.965.450
6903               ALTE ACTIUNI ECONOMICE                            351.553.347
           01       CHELTUIELI CURENTE                               195.165.577
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                           26.556.000
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                168.609.577
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                            156.387.770
      02            Rezerve materiale nationale si de mobilizare     272.553.347
      50            Alte cheltuieli pentru actiuni economice          79.000.000
7103               CERCETARE STIINTIFICA                              55.500.000
           01       CHELTUIELI CURENTE                                42.000.000
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                           10.243.192
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                 31.756.808
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                             13.500.000
      01            Administratie centrala                             2.800.000
      02            Cercetare fundamentala                            43.500.000
      50            Alte institutii si actiuni pentru cercetare
                    stiintifica                                        9.200.000
5030               FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                 27.837.460.944
           01       CHELTUIELI CURENTE                            26.601.793.732
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                           57.155.858
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              2.106.909.571
           38        TRANSFERURI                                  24.437.728.303
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                          1.235.667.212
5130               AUTORITATI PUBLICE                              1.895.825.113
           01       CHELTUIELI CURENTE                             1.539.975.434
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                           31.158.160
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              1.421.899.931
           38        TRANSFERURI                                      86.917.343
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                            355.849.679
      01            Administratia Prezidentiala                        3.652.558
      04            Alte organe ale autoritatilor publice             60.545.970
      05            Autoritati executive                           1.831.626.585
5530               ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA             235.810.620
           01       CHELTUIELI CURENTE                                55.600.000
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                 55.600.000
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                            180.210.620
      04            Paza si supravegherea frontierei                  50.277.940
      50            Alte institutii si actiuni privind ordinea
                    publica si siguranta nationala                   185.532.680
5730               INVATAMANT                                        538.301.581
           01       CHELTUIELI CURENTE                               538.301.581
           02        CHELTUIELI DE PERSONAL                            1.212.798
           38        TRANSFERURI                                     537.088.783
      50            Alte institutii si actiuni de invatamant         538.301.581
5830               SANATATE                                           49.569.800
           01      CHELTUIELI CURENTE                                 49.569.800
           02      CHELTUIELI DE PERSONAL                             24.784.900
           20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                   24.784.900
      25           Servicii publice descentralizate                   49.569.800
5930               CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND
                   ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET                271.005.280
           01      CHELTUIELI CURENTE                                271.005.280
           38        TRANSFERURI                                     271.005.280
      21           Activitatea de tineret                             45.817.000
      50           Alte institutii si actiuni privind cultura,
                   religia si activitatea sportiva si de tineret     225.188.280
6030               ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE
                   SI INDEMNIZATII                                 1.249.365.125
           01       CHELTUIELI CURENTE                             1.249.365.125
           20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII               571.165.125
           38         TRANSFERURI                                    678.200.000
      01            Administratie centrala                           455.865.125
      43            Sustinerea sistemului de protectie a
                    drepturilor copilului                            793.500.000
6430               MEDIU SI APE                                      343.000.000
           01       CHELTUIELI CURENTE                               343.000.000
           38         TRANSFERURI                                    343.000.000
      03            Supraveghere si protectie mediu, reducerea       343.000.000
                    si controlul poluarii
6630               INDUSTRIE                                           9.854.005
           01       CHELTUIELI CURENTE                                 9.854.005
           38         TRANSFERURI                                      9.854.005
      01            Administratie centrala                             9.854.005
6730               AGRICULTURA SI SILVICULTURA                    11.015.877.691
           01       CHELTUIELI CURENTE                            11.015.877.691
           38         TRANSFERURI                                 11.015.877.691
      10            Alte programe pentru sprijinirea
                    producatorilor agricoli                       11.015.877.691
6830               TRANSPORTURI SI COMUNICATII                     8.369.134.659
           01       CHELTUIELI CURENTE                             7.742.289.131
           38        TRANSFERURI                                   7.742.289.131
           70        CHELTUIELI DE CAPITAL                           626.845.528
      01             Administratie centrala                           94.359.655
      03             Navigatie civila                                124.561.826
      05             Drumuri si poduri                             5.522.447.266
      06             Transport feroviar                            2.627.765.912
6930               ALTE ACTIUNI ECONOMICE                          3.501.398.230
           01       CHELTUIELI CURENTE                             3.501.398.230
           38         TRANSFERURI                                  3.501.398.230
      01            Administratie centrala                         3.501.398.230
7130               CERCETARE STIINTIFICA                             252.097.840
           01       CHELTUIELI CURENTE                               252.097.840
           38         TRANSFERURI                                    252.097.840
      03            Cercetare aplicativa si experimentala            252.097.840
7230               ALTE ACTIUNI                                      106.221.000
           01       CHELTUIELI CURENTE                                33.459.615
           20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                33.459.615
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                             72.761.385
      12            Dezvoltarea si modernizarea punctelor de
                    control pentru trecerea frontierei, precum
                    si a celorlalte unitati vamale                   106.221.000
________________________________________________________________________________

    ANEXA 4

                                    SUME
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2003

                                                                    - mii lei -
_______________________________________________________________________________
N      Judetul          Total                    din care, pentru:
r.                                  -------------------------------------------
                                    Protectia       Sustinerea     Cultura si
c                                   sociala         sistemului de  culte
r                                   privind         protectie a
t.                                  asigurarea      copilului
                                    ajutorului
                                    social,
                                    ajutorului
                                    pentru
                                    incalzirea
                                    locuintei si
                                    sustinerea
                                    sistemului de
                                    protectie a
                                    persoanelor
                                    cu handicap
_______________________________________________________________________________
   TOTAL             15.718.320.000 7.727.130.000   1.926.360.000  814.830.000
 1 ALBA                 342.001.000   169.620.300      39.486.100   33.565.600
 2 ARAD                 311.691.600   150.910.400      54.128.600   15.487.600
 3 ARGES                435.489.850   239.936.300      47.632.200   22.739.350
 4 BACAU                510.118.900   268.164.200      55.385.400   17.845.300
 5 BIHOR                419.091.000   216.477.300      59.898.300   33.861.400
 6 BISTRITA-NASAUD      261.905.500   112.925.300      39.745.300   10.812.900
 7 BOTOSANI             483.166.450   214.802.700      41.923.900   22.338.850
 8 BRASOV               357.503.300   184.614.400      50.718.700   17.398.200
 9 BRAILA               305.851.750   151.255.500      47.747.000    7.520.250
10 BUZAU                410.309.800   179.042.900      59.759.400   10.040.500
11 CARAS-SEVERIN        311.817.100   146.834.600      27.774.200   21.097.300
12 CALARASI             287.167.100   131.697.200      28.496.800    4.512.100
13 CLUJ                 365.381.200   178.240.900      55.515.700   30.934.600
14 CONSTANTA            392.712.700   247.460.000      51.682.700   10.569.000
15 COVASNA              171.331.950    83.433.900      24.051.200    4.430.850
16 DAMBOVITA            419.126.500   205.688.600*)    39.895.500   19.332.400
17 DOLJ                 486.135.350   248.139.300      54.324.300   28.554.750
18 GALATI               383.390.600   169.279.500      56.907.700   18.414.400
19 GIURGIU              254.424.950   121.629.600      15.706.200    3.699.150
20 GORJ                 258.894.400   138.267.200      28.524.900   12.276.300
21 HARGHITA             229.318.100    95.331.700      29.599.000    9.593.400
22 HUNEDOARA            366.540.700   189.275.500      46.691.200   12.195.000
23 IALOMITA             239.853.100   102.598.500      27.373.400    6.016.200
24 IASI                 633.389.500   277.659.600     120.148.800   27.398.100
25 ILFOV                170.883.250   107.333.400      26.886.500    8.089.350
26 MARAMURES            446.618.200   214.506.000      42.718.700   27.926.500
27 MEHEDINTI            228.327.300    90.435.100      29.516.800   10.406.400
28 MURES                426.603.070   202.903.500      49.382.900   47.320.670
29 NEAMT                527.272.100   249.173.500      47.065.400   36.910.200
30 OLT                  360.912.800   166.547.700      42.649.400   12.926.700
31 PRAHOVA              467.228.800   249.032.800      60.451.200    9.430.800
32 SATU MARE            312.253.200   137.768.200      42.154.700   16.219.300
33 SALAJ                210.307.400    90.865.700      21.910.900   19.064.800
34 SIBIU                316.536.800   172.980.100      31.855.300   34.596.400
35 SUCEAVA              644.351.380   281.523.900      59.007.200   45.745.280
36 TELEORMAN            353.306.100   141.615.100      39.268.100   12.316.900
37 TIMIS                382.247.800   188.172.600      69.114.600   26.991.600
38 TULCEA               193.499.400    95.424.300      26.186.000   10.203.100
39 VASLUI               477.754.900   210.235.100      46.857.300   12.479.500
40 VALCEA               348.216.100   159.234.400      57.697.300   20.162.400
41 VRANCEA              326.324.600   148.448.300      40.460.200    9.512.100
42 MUNICIPIUL           741.600.400   597.644.900      90.061.000   53.894.500
   BUCURESTI
   Sume ce se
   repartizeaza in
   baza unor acte
   normative*)         147.464.000
________________________________________________________________________________

 - continuare -
________________________________________________________________________________
N    Judetul                              din care, pentru:
r.            ------------------------------------------------------------------
                      din care:        Sume                   din care:
c             -----------------------  defalcate     ---------------------------
r             Contributii Institutii   din           Bugetul       Bugetele
t.            pentru      de cultura   impozitul     propriu al    locale ale
              personalul  preluate de  pe venit      judetului     comunelor,
              neclerical  autoritatile pentru                      oraselor si
                          locale       echilibrare                 municipiilor
________________________________________________________________________________
   TOTAL      711.374.100  103.455.900 5.250.000.000 1.335.634.000 3.914.366.000
 1 ALBA        29.471.200    4.094.400    99.329.000    24.832.250    74.496.750
 2 ARAD        15.487.600            0    91.165.000    22.791.250    68.373.750
 3 ARGES       21.869.700      869.650   125.182.000    31.295.500    93.886.500
 4 BACAU       17.845.300            0   168.724.000    42.181.000   126.543.000
 5 BIHOR       33.861.400            0   108.854.000    27.213.500    81.640.500
 6 BISTRITA-   10.812.900            0    98.422.000    24.605.500    73.816.500
   NASAUD
 7 BOTOSANI    10.284.400   12.054.450   204.101.000    51.025.250   153.075.750
 8 BRASOV      17.398.200            0   104.772.000    26.193.000    78.579.000
 9 BRAILA       7.520.250            0    99.329.000    24.832.250    74.496.750
10 BUZAU       10.040.500            0   161.467.000    40.366.750   121.100.250
11 CARAS-      21.097.300            0   116.111.000    29.027.750    87.083.250
   SEVERIN
12 CALARASI     4.512.100            0   122.461.000    30.615.250    91.845.750
13 CLUJ        30.934.600            0   100.690.000    25.172.500    75.517.500
14 CONSTANTA   10.569.000            0    83.001.000    20.750.250    62.250.750
15 COVASNA      4.430.850            0    59.416.000    14.854.000    44.562.000
16 DAMBOVITA   15.447.000    3.885.400   154.210.000    38.552.500   115.657.500
17 DOLJ        16.016.000   12.538.750   155.117.000    38.779.250   116.337.750
18 GALATI      18.414.400            0   138.789.000    34.697.250   104.091.750
19 GIURGIU      3.699.150            0   113.390.000    28.347.500    85.042.500
20 GORJ        12.276.300            0    79.826.000    19.956.500    59.869.500
21 HARGHITA     9.593.400            0    94.794.000    23.698.500    71.095.500
22 HUNEDOARA   12.195.000            0   118.379.000    29.594.750    88.784.250
23 IALOMITA     6.016.200            0   103.865.000    25.966.250    77.898.750
24 IASI        27.398.100            0   208.183.000    52.045.750   156.137.250
25 ILFOV        8.089.350            0    28.574.000     7.143.500    21.430.500
26 MARAMURES   27.926.500            0   161.467.000    40.366.750   121.100.250
27 MEHEDINTI   10.406.400            0    97.969.000    24.492.250    73.476.750
28 MURES       27.235.500   20.085.170   126.996.000    31.749.000    95.247.000
29 NEAMT       36.910.200            0   194.123.000    48.530.750   145.592.250
30 OLT         12.926.700            0   138.789.000    34.697.250   104.091.750
31 PRAHOVA      9.430.800            0   148.314.000    37.078.500   111.235.500
32 SATU MARE   16.219.300            0   116.111.000    29.027.750    87.083.250
33 SALAJ       19.064.800            0    78.466.000    19.616.500    58.849.500
34 SIBIU       21.138.000   13.458.400    77.105.000    19.276.250    57.828.750
35 SUCEAVA     24.268.100   21.477.180   258.075.000    64.518.750   193.556.250
36 TELEORMAN   12.316.900            0   160.106.000    40.026.500   120.079.500
37 TIMIS       26.991.600            0    97.969.000    24.492.250    73.476.750
38 TULCEA      10.203.100            0    61.686.000    15.421.500    46.264.500
39 VASLUI      12.479.500            0   208.183.000    52.045.750   156.137.250
40 VALCEA      20.162.400            0   111.122.000    27.780.500    83.341.500
41 VRANCEA      9.512.100            0   127.904.000    31.976.000    95.928.000
42 MUNICIPIUL  38.902.000   14.902.500             0             0             0
   BUCURESTI
Sume ce se
repartizeaza
in baza
unor acte
normative*)                             147.464.000    60.000.000    87.464.000
________________________________________________________________________________
    *) In baza prevederilor art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 72/1999, aprobata prin Legea nr. 55/2000, se aloca Consiliului Local al Comunei Gura Ocnitei suma de 2.566.000 mii lei.
    *) In baza prevederilor art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 253/2000, se aloca Consiliului Judetean Iasi suma de 60.000.000 mii lei, iar in baza prevederilor art. 4 alin. (2) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2002, se aloca Consiliului Local al Municipiului Iasi suma de 43.403.000 mii lei si Consiliului Local al Municipiului Suceava suma de 44.061.000 mii lei.

    ANEXA 5

                                 LISTA
institutiilor de cultura care se finanteaza din bugetele locale pe anul 2003

________________________________________________________________________________
Nr.
crt.       Judetul                    Denumirea institutiilor de cultura
________________________________________________________________________________
  1. ALBA                   - Muzeul National al Unirii Alba
  2. ARGES                  - Centrul de Cultura "Bratianu" Stefanesti-Arges
  3. BOTOSANI               - Memorialul "Mihai Eminescu" Ipotesti
  4. DAMBOVITA              - Complexul Muzeal "Curtea Domneasca" Targoviste
  5. DOLJ                   - Teatrul National Craiova
  6. MURES                  - Teatrul National Targu Mures
  7. SIBIU                  - Complexul National Muzeal "Astra" Sibiu
  8. SUCEAVA                - Muzeul Etnografic al Bucovinei
                            - Muzeul National al Bucovinei
  9. MUNICIPIUL BUCURESTI   - Centrul de Cultura "Palatele Brancovenesti de la
                              Portile Bucurestiului din Mogosoaia"
                            - Centrul National de Conservare si Valorificare a
                              Traditiei si Creatiei Populare
                            - Institutul de Studii Orientale "Sergiu Al. George"
                            - Muzeul Literaturii Romane
                            - Muzeul "George Enescu"
________________________________________________________________________________

    ANEXA 6

                                SUME
defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei pe anul 2003

                             - mii lei -
________________________________________
Nr.
crt. Judetul                   Suma
________________________________________
     TOTAL                3.597.435.000
  1. ALBA                    16.695.000
  2. ARAD                    67.274.000
  3. ARGES                  200.118.000
  4. BACAU                   78.869.000
  5. BIHOR                  149.508.000
  6. BISTRITA-NASAUD         18.114.000
  7. BOTOSANI               111.023.000
  8. BRASOV                 150.646.000
  9. BRAILA                  40.694.000
 10. BUZAU                  112.629.000
 11. CARAS-SEVERIN           29.545.000
 12. CALARASI                51.264.000
 13. CLUJ                    59.823.000
 14. CONSTANTA              163.113.000
 15. COVASNA                 21.848.000
 16. DAMBOVITA               39.144.000
 17. DOLJ                    96.087.000
 18. GALATI                  74.790.000
 19. GIURGIU                 28.618.000
 20. GORJ                    29.895.000
 21. HARGHITA                42.392.000
 22. HUNEDOARA               60.484.000
 23. IALOMITA                12.598.000
 24. IASI                   148.601.000
 25. ILFOV                    7.258.000
 26. MARAMURES                8.842.000
 27. MEHEDINTI               25.453.000
 28. MURES                   21.627.000
 29. NEAMT                   26.224.000
 30. OLT                     19.463.000
 31. PRAHOVA                131.938.000
 32. SATU MARE               15.211.000
 33. SALAJ                   34.986.000
 34. SIBIU                   27.334.000
 35. SUCEAVA                187.587.000
 36. TELEORMAN               46.878.000
 37. TIMIS                  317.050.000
 38. TULCEA                  37.198.000
 39. VASLUI                  49.184.000
 40. VALCEA                  39.484.000
 41. VRANCEA                 16.384.000
 42. MUNICIPIUL BUCURESTI   781.562.000
________________________________________

    ANEXA 7

                             CRITERIU
de repartizare a sumelor defalcate din impozitul pe venit, pe unitati administrativ-teritoriale, pe anul 2003: CAPACITATEA FINANCIARA

    Se calculeaza potrivit urmatoarei formule:

                          (VPj + Ij) : Pj     Pu
                         ----------------- x ----
                          (VPu + Iu) : Pu     Pj
           SDu = ----------------------------------- x SDj,
                   n    _                        _
                  ___  |  (VPj + Ij) : Pj     Pu  |
                  \    | ----------------- x ---- |
                  /__  |  (VPu + Iu) : Pu     Pj  |
                 u = 1 |_                        _|

    in care:
    SDu = Sume defalcate din impozitul pe venit pe unitate administrativ-teritoriala;
    SDj = Suma defalcata din impozitul pe venit, repartizata pe total judet potrivit acestui criteriu;
    VPj = venituri proprii la nivelul judetului;
    Ij  = impozitul pe venit cuvenit, potrivit legii, la nivelul judetului;
    Pj  = populatia judetului;
    VPu = veniturile proprii ale unitatii administrativ-teritoriale;
    Iu  = impozitul pe venit cuvenit, potrivit legii, la nivelul unitatii administrativ-teritoriale;
    Pu  = populatia unitatii administrativ-teritoriale.

    ANEXA 8

                                 SUME
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor institutiilor de invatamant preuniversitar de stat, a creselor si a centrelor judetene si locale de consultanta agricola, pe anul 2003

                                                                     - mii lei -
________________________________________________________________________________
                                                    din care, pentru:
Nr.        Judetul         Total sume     ______________________________________
crt.                       defalcate din  Invatamant     Crese       Centre
                           taxa pe        preuniversitar             judetene
                           valoarea       de stat                    si locale
                           adaugata                                  de
                                                                     consultanta
                                                                     agricola
________________________________________________________________________________
     TOTAL                 34.350.910.000 33.990.671.000 202.759.300 157.479.700
  1. ALBA                     659.151.700    653.699.900   1.035.200   4.416.600
  2. ARAD                     672.456.400    666.703.700   1.768.300   3.984.400
  3. ARGES                  1.087.872.700  1.075.740.400   6.430.900   5.701.400
  4. BACAU                  1.244.809.600  1.233.666.000   7.162.800   3.980.800
  5. BIHOR                  1.082.251.500  1.072.256.500   5.507.900   4.487.100
  6. BISTRITA-NASAUD          609.048.300    600.391.800   4.937.200   3.719.300
  7. BOTOSANI                 736.785.300    731.777.700   1.406.500   3.601.100
  8. BRASOV                   881.552.700    876.111.600   2.868.000   2.573.100
  9. BRAILA                   534.496.400    528.212.300   3.492.500   2.791.600
 10. BUZAU                    795.378.200    788.497.200   2.740.200   4.140.800
 11. CARAS-SEVERIN            525.182.500    518.830.400   2.134.900   4.217.200
 12. CALARASI                 415.951.700    410.455.700   1.555.800   3.940.200
 13. CLUJ                   1.177.599.000  1.163.903.800   9.798.000   3.897.200
 14. CONSTANTA              1.004.886.800    991.413.100   8.969.300   4.504.400
 15. COVASNA                  411.355.200    407.496.200   1.247.700   2.611.300
 16. DAMBOVITA                837.310.800    829.646.500   2.761.700   4.902.600
 17. DOLJ                   1.295.918.400  1.285.448.200   5.903.100   4.567.100
 18. GALATI                   947.098.000    940.030.700   3.879.300   3.188.000
 19. GIURGIU                  327.032.400    322.965.600     765.400   3.301.400
 20. GORJ                     725.241.500    718.569.500   3.712.100   2.959.900
 21. HARGHITA                 632.929.900    628.424.900   1.920.000   2.585.000
 22. HUNEDOARA                765.969.500    759.400.100   4.072.700   2.496.700
 23. IALOMITA                 396.408.900    392.257.400   1.172.500   2.979.000
 24. IASI                   1.330.981.700  1.313.920.600  11.904.200   5.156.900
 25. ILFOV                    281.791.800    277.948.300     214.900   3.628.600
 26. MARAMURES                931.782.600    918.476.700   9.788.400   3.517.500
 27. MEHEDINTI                485.044.200    480.176.300   1.473.400   3.394.500
 28. MURES                    974.320.600    966.978.700   2.930.100   4.411.800
 29. NEAMT                  1.009.082.900    997.005.600   7.759.800   4.317.500
 30. OLT                      727.403.400    719.333.100   3.245.300   4.825.000
 31. PRAHOVA                1.165.057.700  1.156.050.200   4.915.700   4.091.800
 32. SATU MARE                645.768.600    639.238.700   2.657.800   3.872.100
 33. SALAJ                    475.656.200    470.943.500   1.072.200   3.640.500
 34. SIBIU                    723.518.800    714.931.500   5.143.800   3.443.500
 35. SUCEAVA                1.170.394.900  1.162.219.600   3.721.700   4.453.600
 36. TELEORMAN                600.223.400    593.602.600   2.294.900   4.325.900
 37. TIMIS                  1.032.281.400  1.022.368.700   6.000.000   3.912.700
 38. TULCEA                   401.687.300    396.415.800   2.513.400   2.758.100
 39. VASLUI                   757.993.600    752.870.200   1.628.600   3.494.800
 40. VALCEA                   701.063.100    690.755.300   7.111.500   3.196.300
 41. VRANCEA                  591.430.500    584.763.200   2.826.200   3.841.100
 42. MUNICIPIUL BUCURESTI   2.578.739.900  2.536.773.200  40.315.400   1.651.300
________________________________________________________________________________

    ANEXA 8a)

                                   SUME
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor institutiilor de invatamant preuniversitar de stat, pe anul 2003

                                                                     - mii lei -
________________________________________________________________________________
                                                 din care, pentru:
Nr.       Judetul      Total sume     __________________________________________
crt.                   defalcate din  Bugetul propriu al
                       taxa pe        judetului, din care,
                       valoarea       pentru:
                       adaugata       ___________________________
                                      Invatamant    Produse       Bugetele
                                      special       lactate si de locale ale
                                                    panificatie   comunelor,
                                                    pentru elevii oraselor si
                                                    din clasele   municipiilor
                                                    I - IV
________________________________________________________________________________
     TOTAL             33.990.671.000 1.430.956.460 1.232.497.000 31.327.217.540
  1. ALBA                 653.699.900    19.980.700    21.324.000    612.395.200
  2. ARAD                 666.703.700    42.611.800    26.398.000    597.693.900
  3. ARGES              1.075.740.400    25.587.800    36.702.000  1.013.450.600
  4. BACAU              1.233.666.000    24.231.500    48.217.000  1.161.217.500
  5. BIHOR              1.072.256.500    76.738.800    35.662.000    959.855.700
  6. BISTRITA-NASAUD      600.391.800    46.111.400    20.676.000    533.604.400
  7. BOTOSANI             731.777.700    24.579.000    30.265.000    676.933.700
  8. BRASOV               876.111.600    40.985.900    30.025.000    805.100.700
  9. BRAILA               528.212.300    21.566.400    19.170.000    487.475.900
 10. BUZAU                788.497.200    33.088.500    27.728.000    727.680.700
 11. CARAS-SEVERIN        518.830.400    37.782.600    19.171.000    461.876.800
 12. CALARASI             410.455.700     1.450.200    19.567.000    389.438.500
 13. CLUJ               1.163.903.800    85.607.200    34.467.000  1.043.829.600
 14. CONSTANTA            991.413.100    27.429.200    38.547.000    925.436.900
 15. COVASNA              407.496.200    10.808.500    13.187.000    383.500.700
 16. DAMBOVITA            829.646.500    15.335.200    32.241.000    782.070.300
 17. DOLJ               1.285.448.200    52.199.200    41.686.000  1.191.563.000
 18. GALATI               940.030.700    33.191.700    36.602.000    870.237.000
 19. GIURGIU              322.965.600     2.014.300    16.850.000    304.101.300
 20. GORJ                 718.569.500    11.813.300    24.903.000    681.853.200
 21. HARGHITA             628.424.900    12.426.500    19.272.000    596.726.400
 22. HUNEDOARA            759.400.100    24.905.800    27.493.000    707.001.300
 23. IALOMITA             392.257.400    10.552.700    17.693.000    364.011.700
 24. IASI               1.313.920.600    65.974.500    51.171.000  1.196.775.100
 25. ILFOV                277.948.300    14.651.600    15.678.000    247.618.700
 26. MARAMURES            918.476.700    41.428.900    32.960.000    844.087.800
 27. MEHEDINTI            480.176.300     8.241.700    18.310.000    453.624.600
 28. MURES                966.978.700    24.851.700    34.530.000    907.597.000
 29. NEAMT                997.005.600    47.190.500    34.824.000    914.991.100
 30. OLT                  719.333.100    18.890.700    28.157.000    672.285.400
 31. PRAHOVA            1.156.050.200    24.938.800    43.403.000  1.087.708.400
 32. SATU MARE            639.238.700    23.560.600    22.850.000    592.828.100
 33. SALAJ                470.943.500    14.070.800    15.450.000    441.422.700
 34. SIBIU                714.931.500    42.298.700    24.496.000    648.136.800
 35. SUCEAVA            1.162.219.600    82.933.500    48.199.000  1.031.087.100
 36. TELEORMAN            593.602.600     8.569.500    23.739.000    561.294.100
 37. TIMIS              1.022.368.700    79.693.200    36.621.000    906.054.500
 38. TULCEA               396.415.800    13.475.000    14.004.000    368.936.800
 39. VASLUI               752.870.200    28.991.600    30.779.000    693.099.600
 40. VALCEA               690.755.300    17.088.800    23.417.000    650.249.500
 41. VRANCEA              584.763.200    16.998.300    23.416.000    544.348.900
 42. MUNICIPIUL         2.536.773.200   176.109.860    72.647.000  2.288.016.340
     BUCURESTI
________________________________________________________________________________

    ANEXA 8b)

                                  SUME
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor institutiilor de invatamant preuniversitar de stat din bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, pe anul 2003

                                                              - mii lei -
__________________________________________________________________________
                                                  din care, pentru:
Nr.        Judetul          Total sume       _____________________________
crt.                        defalcate din    Finantarea       Burse pentru
                            taxa pe          cheltuielilor    elevi si
                            valoarea         de personal      obiecte de
                            adaugata                          inventar
__________________________________________________________________________
     TOTAL                  31.327.217.540   31.069.593.840   257.623.700
  1. ALBA                      612.395.200      607.851.800     4.543.400
  2. ARAD                      597.693.900      592.574.100     5.119.800
  3. ARGES                   1.013.450.600    1.005.636.200     7.814.400
  4. BACAU                   1.161.217.500    1.151.833.100     9.384.400
  5. BIHOR                     959.855.700      952.319.300     7.536.400
  6. BISTRITA-NASAUD           533.604.400      529.481.000     4.123.400
  7. BOTOSANI                  676.933.700      671.194.300     5.739.400
  8. BRASOV                    805.100.700      797.941.200     7.159.500
  9. BRAILA                    487.475.900      483.264.800     4.211.100
 10. BUZAU                     727.680.700      721.989.700     5.691.000
 11. CARAS-SEVERIN             461.876.800      457.941.800     3.935.000
 12. CALARASI                  389.438.500      385.667.400     3.771.100
 13. CLUJ                    1.043.829.600    1.036.186.100     7.643.500
 14. CONSTANTA                 925.436.900      916.631.500     8.805.400
 15. COVASNA                   383.500.700      380.800.600     2.700.100
 16. DAMBOVITA                 782.070.300      775.566.000     6.504.300
 17. DOLJ                    1.191.563.000    1.183.177.600     8.385.400
 18. GALATI                    870.237.000      862.564.000     7.673.000
 19. GIURGIU                   304.101.300      301.202.200     2.899.100
 20. GORJ                      681.853.200      676.751.900     5.101.300
 21. HARGHITA                  596.726.400      592.836.100     3.890.300
 22. HUNEDOARA                 707.001.300      700.819.600     6.181.700
 23. IALOMITA                  364.011.700      360.530.500     3.481.200
 24. IASI                    1.196.775.100    1.186.405.900    10.369.200
 25. ILFOV                     247.618.700      244.872.400     2.746.300
 26. MARAMURES                 844.087.800      837.157.400     6.930.400
 27. MEHEDINTI                 453.624.600      449.733.900     3.890.700
 28. MURES                     907.597.000      900.971.100     6.625.900
 29. NEAMT                     914.991.100      907.977.000     7.014.100
 30. OLT                       672.285.400      666.509.600     5.775.800
 31. PRAHOVA                 1.087.708.400    1.078.647.900     9.060.500
 32. SATU MARE                 592.828.100      588.146.500     4.681.600
 33. SALAJ                     441.422.700      438.270.200     3.152.500
 34. SIBIU                     648.136.800      642.890.500     5.246.300
 35. SUCEAVA                 1.031.087.100    1.022.287.900     8.799.200
 36. TELEORMAN                 561.294.100      556.740.700     4.553.400
 37. TIMIS                     906.054.500      898.287.200     7.767.300
 38. TULCEA                    368.936.800      365.935.400     3.001.400
 39. VASLUI                    693.099.600      688.096.200     5.003.400
 40. VALCEA                    650.249.500      644.250.700     5.998.800
 41. VRANCEA                   544.348.900      539.871.800     4.477.100
 42. MUNICIPIUL BUCURESTI    2.288.016.340    2.267.780.740    20.235.600
__________________________________________________________________________

    ANEXA 9

                          NUMARUL MAXIM DE POSTURI
finantat pentru invatamantul preuniversitar de stat si personalul neclerical angajat in unitatile de cult, pe anul 2003

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Invatamantul special finantat din bugetul propriu al consiliului judetean
    B - Invatamantul preuniversitar finantat din bugetele consiliilor locale

________________________________________________________________________________
N                                          din care, pentru:
r.   Judetul   Total numar de        _______________________________  Total
               posturi din                                            numar de
c              invatamantul          A          B                     posturi
r              preuniversitar                                         pentru
t.                                                                    personalul
                                                                      neclerical
                                                                      angajat in
                                                                      unitatile
                                                                      de cult
               ______________________________________________________
               1.01. -    1.09. -    1.01. -    1.01. -    1.09. -
               31.08.2003 31.12.2003 31.12.2003 31.08.2003 31.12.2003
________________________________________________________________________________
    TOTAL         336.688    343.688     13.976    322.712    329.712     17.501
 1. ALBA            6.451      6.597        200      6.251      6.397        725
 2. ARAD            6.854      7.012        409      6.445      6.603        381
 3. ARGES          10.619     10.871        245     10.374     10.626        538
 4. BACAU          11.076     11.328        237     10.839     11.091        439
 5. BIHOR          10.440     10.716        715      9.725     10.001        833
 6. BISTRITA-
    NASAUD          5.742      5.742        472      5.270      5.270        266
 7. BOTOSANI        7.439      7.596        281      7.158      7.315        253
 8. BRASOV          9.386      9.608        444      8.942      9.164        428
 9. BRAILA          5.513      5.645        211      5.302      5.434        185
10. BUZAU           7.506      7.672        322      7.184      7.350        247
11. CARAS-
    SEVERIN         5.410      5.535        415      4.995      5.120        519
12. CALARASI        4.367      4.459         18      4.349      4.441        111
13. CLUJ           11.695     11.818        846     10.849     10.972        761
14. CONSTANTA      10.157     10.412        238      9.919     10.174        260
15. COVASNA         4.471      4.587        105      4.366      4.482        109
16. DAMBOVITA       7.809      7.926        133      7.676      7.793        380
17. DOLJ           10.593     10.856        432     10.161     10.424        394
18. GALATI          8.839      9.071        337      8.502      8.734        453
19. GIURGIU         3.203      3.264         23      3.180      3.241         91
20. GORJ            6.185      6.345        113      6.072      6.232        302
21. HARGHITA        6.603      6.790        115      6.488      6.675        237
22. HUNEDOARA       7.406      7.603        252      7.154      7.351        300
23. IALOMITA        3.886      3.886         87      3.799      3.799        148
24. IASI           13.380     13.672        641     12.739     13.031        674
25. ILFOV           3.255      3.332        159      3.096      3.173        199
26. MARAMURES       8.770      8.965        362      8.408      8.603        687
27. MEHEDINTI       4.833      4.954         89      4.744      4.865        256
28. MURES          10.174     10.427        225      9.949     10.202        670
29. NEAMT           8.663      8.663        465      8.198      8.198        908
30. OLT             7.310      7.493        175      7.135      7.318        318
31. PRAHOVA        10.756     11.017        270     10.486     10.747        232
32. SATU MARE       6.845      7.014        234      6.611      6.780        399
33. SALAJ           4.822      4.928        131      4.691      4.797        469
34. SIBIU           7.499      7.659        420      7.079      7.239        520
35. SUCEAVA        11.878     11.921        725     11.153     11.196        597
36. TELEORMAN       5.635      5.766         83      5.552      5.683        303
37. TIMIS          11.029     11.230        851     10.178     10.379        664
38. TULCEA          4.282      4.379        125      4.157      4.254        251
39. VASLUI          7.466      7.643        280      7.186      7.363        307
40. VALCEA          6.432      6.597        135      6.297      6.462        496
41. VRANCEA         5.736      5.856        156      5.580      5.700        234
42. MUNICIPIUL
    BUCURESTI      26.273     26.833      1.800     24.473     25.033        957
________________________________________________________________________________

    ANEXA 10

                    CATEGORIILE DE VENITURI SI CHELTUIELI
               care se prevad in bugetele locale pe anul 2003
________________________________________________________________________________
Nr.
crt.                  Denumirea veniturilor si cheltuielilor
________________________________________________________________________________
     CAP. 1
     Veniturile si cheltuielile care se prevad in bugetele proprii ale judetelor

     A. Venituri
     (impozite, taxe si alte venituri)
  1. Impozitul pe profit de la regiile autonome si societatile comerciale de sub
     autoritatea consiliilor judetene
  2. Alte impozite directe:
     a) Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice
  3. Alte impozite indirecte:
     a) Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de
        functionare
  4. Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea
     consiliilor judetene
  5. Varsaminte de la institutiile publice:
     a) Venituri din incasarea contravalorii lucrarilor de combatere a
        daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal - servicii publice de
        protectie a plantelor
     b) Alte venituri de la institutiile publice
  6. Diverse venituri:
     a) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si
        despagubiri
     b) Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate, potrivit dispozitiilor
        legale
     c) Restituiri de fonduri din finantarea bugetara locala a anilor precedenti
     d) Impozit pe venitul din concesionarea bunurilor societatilor comerciale
        sau companiilor nationale la care statul este actionar majoritar, precum
        si regiilor autonome
     e) Venituri din concesiuni si inchirieri
     f) Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, potrivit legii
     g) Incasari din alte surse
  7. Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului:
     a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
     b) Venituri din privatizare
  8. Venituri cu destinatie speciala:
     a) Taxe speciale
     b) Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat
     c) Venituri din fondul de interventie
     d) Venituri din fondul pentru locuinte
     e) Venituri din amortizarea mijloacelor fixe
     f) Donatii si sponsorizari
     g) Sume acordate de persoane juridice si fizice in vederea participarii la
        finantarea unor actiuni de interes public
     h) Venituri pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor
        comunale si alimentarea cu apa a satelor
     i) Venituri pentru finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic
        al constructiilor existente cu destinatie de locuinta
     j) Venituri din inchirierea, vanzarea si concesionarea unor bunuri aflate
        in administrarea spitalelor publice
  9. Cote si sume defalcate din impozitul pe venit:
     a) Cote defalcate din impozitul pe venit
     b) Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
        locale
     c) Sume alocate de consiliul judetean din cota defalcata din impozitul pe
        venit pentru echilibrarea bugetelor locale si a bugetului propriu
 10. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale
 11. Subventii primite din bugetul de stat:
     a) Subventii primite de bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor
        termice si electrice de termoficare
     b) Subventii primite de bugetele locale pentru investitii finantate partial
        din imprumuturi externe
     c) Subventii primite de bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului
        energetic
     d) Subventii primite de bugetele locale pentru drumuri judetene, comunale
        si strazi care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de
        cvartale de locuinte noi in localitati rurale si urbane
     e) Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea elaborarii si/sau
        actualizarii planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale
        de urbanism
     f) Subventii primite de bugetele locale pentru aeroporturi de interes local
 12. Subventii primite de la alte bugete:
     a) Subventii primite de la bugetul asigurarilor pentru somaj pentru
        finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca
     b) Subventii primite de la alte bugete locale pentru sustinerea sistemului
        de protectie a drepturilor copilului

     B. Cheltuieli

  1. Autoritati executive
  2. Invatamant:
     a) Invatamant primar si gimnazial*1)
     b) Invatamant special
  3. Sanatate (cheltuieli conform prevederilor Legii nr. 146/1999 privind
     organizarea, functionarea si finantarea spitalelor, modificata prin
     Ordonanta Guvernului nr. 68/2001, si ale Ordonantei Guvernului nr. 70/2002
     privind administrarea unitatilor sanitare publice de interes judetean si
     local):
     a) Alte institutii si actiuni sanitare
  4. Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret:
     a) Biblioteci publice judetene
     b) Muzee
     c) Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte
     d) Scoli populare de arta
     e) Centre de conservare si de valorificare a traditiei si creatiei populare
     f) Culte religioase
     g) Activitatea sportiva
     h) Alte institutii si actiuni privind cultura, religia si activitatea
        sportiva si de tineret
  5. Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii:
     a) Sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului
     b) Servicii publice specializate pentru protectia copilului
     c) Drepturile asistentului personal pentru copii si adulti cu handicap grav
     d) Alte actiuni privind asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si
        indemnizatii
  6. Servicii si dezvoltare publica si locuinte:
     a) Alimentari cu apa, statii de epurare pentru ape uzate, colectoare,
        statii de pompare
     b) Retele, centrale si puncte termice
     c) Canalizare
     d) Amenajari hidrotehnice de interes local, in intravilan
     e) Alte actiuni privind servicii, dezvoltare publica si locuinte
  7. Agricultura si silvicultura:
     a) Combaterea daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal - servicii
        publice de protectie a plantelor
     b) Centre judetene si locale de consultanta agricola
  8. Transporturi si comunicatii:
     a) Aviatie civila
     b) Drumuri si poduri
     c) Alte cheltuieli in domeniul transporturilor si comunicatiilor
  9. Alte actiuni economice:
     a) Prevenire si combatere inundatii si gheturi
     b) Sustinerea programelor de dezvoltare regionala
 10. Alte actiuni:
     a) Centre militare
     b) Protectie civila
     c) Alte cheltuieli
 11. Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, dobanzilor si comisioanelor
     aferente:
     a) Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, dobanzilor si
        comisioanelor aferente contractate/garantate de stat
     b) Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, dobanzilor si
        comisioanelor aferente contractate/garantate de autoritatile
        administratiei publice locale
 12. Dobanzi aferente datoriei publice si alte cheltuieli:
     a) Dobanzi aferente datoriei publice locale interne
     b) Dobanzi aferente datoriei publice locale externe
     c) Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de valoare in
        conditiile legii
     d) Diferente de curs aferente datoriei publice locale externe
 13. Plati de dobanzi:
     a) Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur
     b) Dobanda datorata trezoreriei statului in cadrul planului de redresare
     c) Dobanzi si comisioane la imprumuturi externe contractate de stat
 14. Rambursari imprumuturi:
     a) Rambursare imprumuturi acordate din fondul de tezaur
     b) Rambursare imprumuturi acordate din trezoreria statului
     c) Rambursarea imprumuturilor interne pentru investitii
     d) Rambursarea imprumuturilor externe pentru investitii
     e) Rambursarea imprumuturilor externe contractate de stat
 15. Fondul de rezerva bugetara:
     a) Fondul de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor judetene
 16. Cheltuieli cu destinatie speciala:
     a) Servicii publice finantate din taxe speciale
     b) Cheltuieli din fondul de interventie
     c) Cheltuieli din fondul pentru locuinte
     d) Cheltuieli din amortizarea mijloacelor fixe
     e) Cheltuieli din donatii si sponsorizari
     f) Cheltuieli din sume acordate de persoane juridice si fizice in vederea
        participarii la finantarea unor actiuni de interes public
     g) Cheltuieli pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor
        comunale si alimentarea cu apa a satelor
     h) Cheltuieli pentru finantarea actiunilor privind reducerea riscului
        seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinte
     i) Cheltuieli pentru achizitionarea de aparatura medicala pentru spitale
        publice
     j) Cheltuieli pentru investitii din venituri realizate din vanzarea unor
        bunuri apartinand domeniului privat

     CAP. 2
     Veniturile si cheltuielile care se prevad in bugetele proprii ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti si al Consiliului General al Municipiului Bucuresti

    A. Venituri
    (impozite, taxe si alte venituri)

  1. Impozitul pe profit de la regiile autonome si societatile comerciale de sub
     autoritatea consiliilor locale
  2. Impozite si taxe de la populatie:
     a) Impozitul pe cladiri de la persoane fizice
     b) Taxe asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice
     c) Impozitul pe terenuri de la persoane fizice
     d) Alte impozite si taxe de la populatie
  3. Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat
  4. Impozitul pe cladiri si terenuri de la persoane juridice:
     a) Impozitul pe cladiri de la persoane juridice
     b) Impozitul pe terenuri de la persoane juridice
  5. Alte impozite directe:
     a) Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice
     b) Impozitul pe terenul agricol
     c) Alte incasari din impozite directe
  6. Impozitul pe spectacole
  7. Alte impozite indirecte:
     a) Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de
        functionare
     b) Taxe judiciare de timbru
     c) Taxe de timbru pentru activitatea notariala
     d) Taxe extrajudiciare de timbru
     e) Alte incasari din impozite indirecte
  8. Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea
     consiliilor locale
  9. Varsaminte de la institutiile publice:
     a) Alte venituri privind circulatia pe drumurile publice
     b) Venituri din incasarea contravalorii lucrarilor de combatere a
        daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal - servicii publice de
        protectie a plantelor*2)
     c) Veniturile punctelor de insamantari artificiale
     d) Veniturile circumscriptiilor sanitar-veterinare
     e) Contributia lunara a parintilor sau sustinatorilor legali pentru
        intretinerea copiilor in crese
     f) Varsaminte din disponibilitatile institutiilor publice si activitatilor
        autofinantate
     g) Contributii datorate de persoanele beneficiare ale serviciilor
        cantinelor de ajutor social
     h) Taxe din activitati cadastrale si agricultura
     i) Alte venituri de la institutiile publice
 10. Diverse venituri:
     a) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si
        despagubiri
     b) Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate, potrivit dispozitiilor
        legale
     c) Restituiri de fonduri din finantarea bugetara locala a anilor precedenti
     d) Impozit pe venitul din concesionarea bunurilor societatilor comerciale
        sau companiilor nationale la care statul este actionar majoritar, precum
        si regiilor autonome
     e) Venituri din concesiuni si inchirieri
     f) Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei
        de impozite si taxe
     g) Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, potrivit legii
     h) Venituri realizate din administrarea sau valorificarea bunurilor
        fostelor cooperative agricole de productie
     i) Incasari din alte surse
 11. Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului:
     a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
     b) Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului
     c) Venituri din privatizare
 12. Venituri cu destinatie speciala:
     a) Taxe speciale
     b) Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat
     c) Venituri din fondul de interventie
     d) Venituri din fondul pentru locuinte
     e) Venituri din amortizarea mijloacelor fixe
     f) Donatii si sponsorizari
     g) Sume acordate de persoane juridice si fizice in vederea participarii la
        finantarea unor actiuni de interes public
     h) Venituri pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor
        comunale si alimentarea cu apa a satelor
     i) Venituri pentru finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic
        al constructiilor existente cu destinatie de locuinte
     j) Venituri din inchirierea, vanzarea si concesionarea unor bunuri aflate
        in administrarea spitalelor publice
 13. Cote si sume defalcate din impozitul pe venit:
     a) Cote defalcate din impozitul pe venit
     b) Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
        locale
     c) Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei
        termice livrate populatiei
     d) Sume alocate de consiliul judetean din cota defalcata din impozitul pe
        venit pentru echilibrarea bugetelor locale si a bugetului propriu
 14. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale
 15. Subventii primite din bugetul de stat:
     a) Subventii primite de bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor
        termice si electrice de termoficare
     b) Subventii primite de bugetele locale pentru investitii finantate partial
        din imprumuturi externe
     c) Subventii primite de bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului
        energetic
     d) Subventii primite de bugetele locale pentru drumuri judetene, comunale
        si strazi care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de
        cvartale de locuinte noi in localitati rurale si urbane
     e) Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea elaborarii si/sau
        actualizarii planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale
        de urbanism
 16. Subventii primite de la alte bugete:
     a) Subventii primite de la bugetul asigurarilor pentru somaj pentru
        finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca
     b) Subventii primite de la alte bugete locale pentru sustinerea sistemului
        de protectie a drepturilor copilului*3)

     B. Cheltuieli

  1. Autoritati executive
  2. Invatamant:
     a) Invatamant prescolar
     b) Invatamant primar si gimnazial
     c) Invatamant liceal
     d) Invatamant profesional
     e) Invatamant postliceal
     f) Invatamant special*3)
     g) Internate, camine si cantine pentru elevi (alocatii de la bugetele
        locale in completarea veniturilor proprii)
  3. Sanatate (cheltuielile creselor, cele pentru drepturile donatorilor
     onorifici de sange ce se acorda potrivit Legii nr. 4/1995 privind donarea
     de sange, utilizarea terapeutica a sangelui uman si organizarea
     transfuzionala in Romania, alte cheltuieli care se pot suporta in
     conformitate cu prevederile Legii asigurarilor sociale de sanatate nr.
     145/1997, cu modificarile ulterioare, Legii nr. 146/1999 privind
     organizarea, functionarea si finantarea spitalelor, modificata prin
     Ordonanta Guvernului nr. 68/2001, si ale Ordonantei Guvernului nr. 70/2002
     privind administrarea unitatilor sanitare publice de interes judetean si
     local):
     a) Crese
     b) Alte institutii si actiuni sanitare
  4. Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret:
     a) Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale
     b) Muzee
     c) Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte
     d) Scoli populare de arta
     e) Case de cultura
     f) Camine culturale
     g) Culte religioase
     h) Activitatea sportiva
     i) Activitatea de tineret
     j) Alte institutii si actiuni privind cultura, religia si activitatea
        sportiva si de tineret
  5. Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii:
     a) Centre de ingrijire si asistenta
     b) Centre-pilot de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap
     c) Centre de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap
     d) Centre de integrare prin terapie ocupationala
     e) Centre de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica
     f) Cantine de ajutor social
     g) Ajutor social
     h) Sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului
     i) Servicii publice specializate pentru protectia copilului*2)
     j) Camine pentru persoane varstnice
     k) Drepturile asistentului personal pentru copii si adulti cu handicap grav
     l) Alte actiuni privind asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si
        indemnizatii
  6. Servicii si dezvoltare publica si locuinte:
     a) Intretinerea si repararea strazilor
     b) Iluminat
     c) Salubritate
     d) Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de
        agrement
     e) Locuinte
     f) Alimentari cu apa, statii de epurare pentru ape uzate, colectoare,
        statii de pompare
     g) Retele, centrale si puncte termice
     h) Canalizare
     i) Amenajari hidrotehnice de interes local, in intravilan
     j) Introducere de gaze naturale in localitati
     k) Electrificari rurale
     l) Alte actiuni privind servicii, dezvoltare publica si locuinte
  7. Agricultura si silvicultura:
     a) Combaterea daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal - servicii
        publice de protectie a plantelor*2)
     b) Puncte de insamantari artificiale
     c) Circumscriptii sanitar-veterinare (exclusiv epizootii)
     d) Centre judetene si locale de consultanta agricola
  8. Transporturi si comunicatii:
     a) Drumuri si poduri
     b) Transportul in comun
     c) Alte cheltuieli in domeniul transporturilor si comunicatiilor
  9. Alte actiuni economice:
     a) Prevenire si combatere inundatii si gheturi
     b) Sustinerea programelor de dezvoltare regionala
     c) Alte cheltuieli pentru actiuni economice
 10. Alte actiuni:
     a) Centre militare
     b) Protectie civila
     c) Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
     d) Alte cheltuieli
 11. Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, dobanzilor si comisioanelor
     aferente:
     a) Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, dobanzilor si
        comisioanelor aferente contractate/garantate de stat
     b) Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, dobanzilor si
        comisioanelor aferente contractate/garantate de autoritatile
        administratiei publice locale
 12. Transferuri catre alte bugete:
     a) Transferuri din bugetele locale catre bugetul Fondului de asigurari
        sociale de sanatate
     b) Transferuri din bugetele locale pentru sustinerea sistemului de
        protectie a copilului
 13. Dobanzi aferente datoriei publice si alte cheltuieli:
     a) Dobanzi aferente datoriei publice locale interne
     b) Dobanzi aferente datoriei publice locale externe
     c) Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de valoare in
        conditiile legii
     d) Diferente de curs aferente datoriei publice locale externe
 14. Plati de dobanzi:
     a) Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur
     b) Dobanda datorata trezoreriei statului in cadrul planului de redresare
     c) Dobanzi si comisioane la imprumuturi externe contractate de stat
 15. Rambursari imprumuturi acordate:
     a) Rambursare imprumuturi acordate din fondul de tezaur
     b) Rambursare imprumuturi acordate din trezoreria statului
     c) Rambursarea imprumuturilor interne pentru investitii
     d) Rambursarea imprumuturilor externe pentru investitii
     e) Rambursarea imprumuturilor externe contractate de stat
 16. Fondul de rezerva bugetara:
     a) Fondul de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale
 17. Cheltuieli cu destinatie speciala:
     a) Servicii publice finantate din taxe speciale
     b) Cheltuieli din fondul de interventie
     c) Cheltuieli din fondul pentru locuinte
     d) Cheltuieli din amortizarea mijloacelor fixe
     e) Cheltuieli din donatii si sponsorizari
     f) Cheltuieli din sume acordate de persoane juridice si fizice in vederea
        participarii la finantarea unor actiuni de interes public
     g) Cheltuieli pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor
        comunale si alimentarea cu apa a satelor
     h) Cheltuieli pentru finantarea actiunilor privind reducerea riscului
        seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta
     i) Cheltuieli pentru achizitionarea de aparatura medicala pentru spitalele
        publice
     j) Cheltuieli pentru investitii din venituri realizate din vanzarea unor
        bunuri apartinand domeniului privat
________________________________________________________________________________
    *1) Pentru invatamantul primar, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I - IV din invatamantul de stat.
    *2) Pentru bugetul municipiului Bucuresti.
    *3) Pentru bugetele sectoarelor municipiului Bucuresti.

    NOTA:
    Dobanzile si penalitatile de intarziere pentru venituri nevarsate la termen se inregistreaza la capitolul si subcapitolul corespunzator impozitului sau taxei la care se refera.
    Repartizarea cheltuielilor pe bugete componente se face in functie de subordonarea unitatilor, precum si de localitatea in care isi are sediul institutia publica, in cazul unitatilor preluate cu finantare partiala sau totala din bugetele locale.

    ANEXA 11

    ANEXA 11/01

    CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

                                   BUGETUL
           Fondului de asigurari sociale de sanatate pe anul 2003

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   - Capitol
    II  - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV  - Alineat

                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2003
________________________________________________________________________________
         A                               B                              C
________________________________________________________________________________
0001  16           VENITURI - TOTAL                               56.741.889.606
0002                I. VENITURI CURENTE                           56.069.425.483
0003                A. VENITURI FISCALE                           54.820.025.483
0004                 A1. IMPOZITE DIRECTE                         54.820.025.483
1216                  CONTRIBUTII LA FONDUL DE ASIGURARI
                      SOCIALE DE SANATATE                         54.820.025.483
      01               Contributii de la persoane juridice sau
                       fizice, care angajeaza personal salariat   27.391.415.875
      02               Contributia persoanelor asigurate          26.937.924.352
      03               Contributii facultative la asigurarile
                       sociale de sanatate                            21.450.000
      04               Contributii pentru asigurari sociale de
                       sanatate datorate de persoanele aflate
                       in somaj                                      469.235.256
1900  16            B. VENITURI NEFISCALE                          1.249.400.000
2216                  DIVERSE VENITURI                             1.249.400.000
      30               Incasari din alte surse                     1.249.400.000
3400  16            V. SUME PRIMITE DE LA ALTE BUGETE                672.464.123
3516                SUME DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU
                    PERSOANELE ASIGURATE PRIN EFECTUL LEGII          508.764.123
      01               Persoane care satisfac serviciul militar
                       in termen                                     294.608.400
      02               Persoane care executa o pedeapsa
                       privativa de libertate sau arest
                       preventiv                                     214.155.723
3616                SUME DE LA BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE
                    STAT SI BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ        163.700.000
      01               Persoane care se afla in concediu medical
                       sau in concediu medical pentru
                       ingrijirea copilului bolnav in varsta de
                       pana la 7 ani                                 163.700.000

5016               CHELTUIELI - TOTAL                             56.341.889.606
           01         CHELTUIELI CURENTE                          55.886.546.259
           02          CHELTUIELI DE PERSONAL                        702.573.853
           20          CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII           55.183.972.406
           70         CHELTUIELI DE CAPITAL                          455.343.347

5700  16            Partea a III-a - CHELTUIELI
                    SOCIAL-CULTURALE                              54.722.456.169

6216                SERVICII MEDICALE SI MEDICAMENTE              54.722.456.169
           01         CHELTUIELI CURENTE                          54.722.456.169
           20          CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII           54.722.456.169
           25          Materiale si prestari de servicii cu
                       caracter functional                        54.722.456.169

7100  16           Partea a VI-a - ALTE ACTIUNI                    1.619.433.437
           01         CHELTUIELI CURENTE                           1.164.090.090
           02          CHELTUIELI DE PERSONAL                        702.573.853
           20          CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              461.516.237
           70         CHELTUIELI DE CAPITAL                          455.343.347
7316               CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI         1.619.433.437
           01         CHELTUIELI CURENTE                           1.164.090.090
           02          CHELTUIELI DE PERSONAL                        702.573.853
           10           Cheltuieli cu salariile                      504.453.028
           11           Contributii pentru asigurari sociale de
                        stat                                         126.113.257
           12           Contributii pentru asigurarile de somaj       17.655.856
           13           Contributii pentru asigurarile sociale
                        de sanatate                                   35.311.712
           14           Deplasari, detasari, transferari              19.040.000
                01       - deplasari, detasari, transferari in
                           tara                                       15.470.000
                02       - deplasari, detasari, transferari in
                           strainatate                                 3.570.000
           20          CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              461.516.237
           24           Cheltuieli pentru intretinere si
                        gospodarie                                   150.000.000
           25           Materiale si prestari de servicii cu
                        caracter functional                          110.000.000
           26           Obiecte de inventar de mica valoare
                        sau scurta durata si echipament               70.000.000
           27           Reparatii curente                             55.000.000
           28           Reparatii capitale                            46.000.000
           29           Carti si publicatii                            6.000.000
           30           Alte cheltuieli                               24.516.237
           70         CHELTUIELI DE CAPITAL                          455.343.347
           72          Investitii ale institutiilor publice          455.343.347
7316  01             Administratie centrala                          323.886.687
      25             Servicii publice descentralizate              1.295.546.750
9500  16           Partea a XV-a - FONDURI DE REZERVA                400.000.000
9516                 FONDURI DE REZERVA                              400.000.000
           60        REZERVE                                         400.000.000
9516  06              Fondul de rezerva al Casei Nationale de
                      Asigurari de Sanatate                          400.000.000
________________________________________________________________________________

    ANEXA 11/02

    CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

                          CHELTUIELI CU SALARIILE PE ANUL 2003
               (sume alocate din bugetul asigurarilor sociale de sanatate)

                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
     Denumirea indicatorului                                   Cod       Program
                                                                         2003
________________________________________________________________________________
CHELTUIELI - TOTAL                                            5016
Fond aferent salariilor de baza                              08001   297.695.244
Salarii de merit                                             08002    10.443.416
Indemnizatie de conducere                                    08003    33.540.040
Spor de vechime                                              08004    69.370.964
Alte sporuri                                                 08006       169.500
Ore suplimentare                                             08007     3.125.000
Fond de premii                                               08008    35.306.799
Fond pentru conventii civile                                 08012     4.788.171
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii        08013    13.303.296
Alte drepturi salariale                                      08014    36.710.598
Cheltuieli cu salariile                                      08015   504.453.028
CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI                       7316
Fond aferent salariilor de baza                              08001   297.695.244
Salarii de merit                                             08002    10.443.416
Indemnizatie de conducere                                    08003    33.540.040
Spor de vechime                                              08004    69.370.964
Alte sporuri                                                 08006       169.500
Ore suplimentare                                             08007     3.125.000
Fond de premii                                               08008    35.306.799
Fond pentru conventii civile                                 08012     4.788.171
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii        08013    13.303.296
Alte drepturi salariale                                      08014    36.710.598
Cheltuieli cu salariile                                      08015   504.453.028
________________________________________________________________________________

    ANEXA 11/03

    CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

          NUMARUL MAXIM DE POSTURI SI FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZA
                             PE ANII 2002 - 2003
           (Sumele alocate prin Fondul de asigurari sociale de sanatate)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Reducerea numarului de posturi in anul 2003
    B - Cresterea numarului de posturi in anul 2003

                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
                         Numar   Salariu    A   B  Numar   Diferente Fond
                         maxim   mediu             maxim   2003      aferent
                         de      de baza           de      fata de   salariilor
                         posturi in luna           posturi 2002      de baza
                         in anul decembrie         in anul           pe 2003
                         2002    2002              2003
________________________________________________________________________________
           1               2        3       4   5  6=2-4+5 7=6-2     8=3x6x12
                                                                       luni
________________________________________________________________________________
TOTAL:                     4.413           139 139   4.413           297.695.244
din care:
7316 CHELTUIELI DE
ADMINISTRARE A FONDULUI
DE ASIGURARI SOCIALE DE
SANATATE                   4.413           139 139   4.413           297.695.244
din care:
2. Persoane asimilate
celor care ocupa functii
de demnitate publica           3             3                    -3
Conducatorul institutiei
(presedinte)                   1    26.669   1                    -1
Adjunctul conducatorului
institutiei
(vicepresedinte)               2    23.336   2                    -2
4. Functionari publici     3.870           127 112   3.855       -15 270.634.572
Consilier A/I/1            1.209     7.875  17   3   1.195       -14 112.927.500
Consilier A/I/2              165     6.888   2   2     165            13.638.240
Consilier A/I/3              174     6.239   2   1     173        -1  12.952.164
Expert A/II/1                 63     5.593   4          59        -4   3.959.844
Expert A/II/2                 28     5.026   2   6      32         4   1.929.984
Expert A/III/1                       5.026       1       1         1      60.312
Expert A/III/3                 5     5.026       9      14         9     844.368
Expert A/-/Debutant           12     2.057  12                   -12
Inspector de
specialitate A/II/1          191     5.593   1   4     194         3  13.020.504
Inspector de
specialitate A/II/2           82     5.026       2      84         2   5.066.208
Inspector de
specialitate A/II/3            6     5.026       1       7         1     422.184
Inspector de
specialitate A/III/1           3     5.026               3               180.936
Inspector de
specialitate A/III/2          10     5.026       1      11         1     663.432
Inspector de
specialitate A/III/3          41     5.026      44      85        44   5.126.520
Inspector de
specialitate
A/-/Debutant                  43     2.057  43   1       1       -42      24.684
Consilier juridic A/I/1       67     7.875   2          65        -2   6.142.500
Consilier juridic A/I/2        9     6.888               9               743.904
Consilier juridic A/I/3       15     6.239       2      17         2   1.272.756
Consilier juridic A/II/1      43     5.593              43             2.885.988
Consilier juridic A/II/2      18     5.026              18             1.085.616
Consilier juridic A/II/3       1     5.026               1                60.312
Consilier juridic A/III/1      1     5.026               1                60.312
Consilier juridic A/III/3      6     5.026      15      21        15   1.266.552
Consilier juridic
A/-/Debutant                  14     2.303  14                   -14
Auditor A/I/1                218     7.875   3         215        -3  20.317.500
Auditor A/I/2                 38     6.888              38             3.140.928
Auditor A/I/3                 36     6.239              36             2.695.248
Auditor A/II/1                10     5.593       1      11         1     738.276
Auditor A/II/2                 3     5.026               3               180.936
Auditor A/II/3                       5.026       1       1         1      60.312
Auditor A/III/1                1     5.026               1                60.312
Auditor A/III/3                      5.026       1       1         1      60.312
Referent de specialitate
B/I/1                         10     6.888              10               826.560
Referent de specialitate
B/I/2                          3     5.593               3               201.348
Referent de specialitate
B/I/3                         10     5.026              10               603.120
Referent de specialitate
B/II/1                         8     4.540               8               435.840
Referent de specialitate
B/II/3                         1     4.540               1                54.480
Referent de specialitate
B/III/3                        1     4.540               1                54.480
Referent C/I/1               722     4.010   3         719        -3  34.598.280
Referent C/I/2               176     3.487   2         174        -2   7.280.856
Referent C/I/3               157     3.242   2         155        -2   6.030.120
Referent C/II/1              146     2.839   2   1     145        -1   4.939.860
Referent C/II/2               74     2.595              74             2.304.360
Referent C/II/3                4     2.595               4               124.560
Referent C/III/1               2     2.595               2                62.280
Referent C/III/2               1     2.595               1                31.140
Referent C/III/3              26     2.595      16      42        16   1.307.880
Referent C/-/Debutant         16     2.057  16                   -16
Director general               1    15.897               1               190.764
5. Personal cu contract
de munca
a) Personal de
specialitate: 188             8  20     200        12  13.346.040
Consilier, expert,
inspector de
specialitate, revizor
contabil; gradul I A          56     7.875       9      65         9   6.142.500
Consilier, expert,
inspector de
specialitate, revizor
contabil; gradul I             5     6.888   1   2       6         1     495.936
Consilier, expert,
inspector de
specialitate, revizor
contabil; gradul II            3     6.239               3               187.170
Referent de
specialitate, inspector
de specialitate, revizor
contabil; gradul III           6     5.593               6               369.138
Referent de
specialitate, inspector
de specialitate, revizor
contabil; gradul IV            3     5.026       2       5         2     301.560
Referent, inspector,
revizor contabil;
debutant                       2     2.228   2                    -2
Tehnician-economist,
secretar superior,
referent, interpret
relatii, interpret
profesional, subinginer;
gradul IA                     11     6.888              11               909.216
Tehnician-economist,
secretar superior,
referent, interpret
relatii, interpret
profesional, subinginer;
gradul I                       7     5.593               7               469.812
Tehnician-economist,
secretar superior,
referent, interpret
relatii, interpret
profesional, subinginer;
gradul II                      2     5.026       1       3         1     180.936
Referent IA                   69     4.010       3      72         3   3.464.640
Referent I                     7     3.487               7               292.908
Referent II                    4     3.242               4               155.616
Referent III                   1     2.839               1                34.068
Referent IV                   10     2.595   2   3      11         1     342.540
Referent debutant              3     2.228   3                    -3
5. Personal cu contract
de munca
b) care ocupa functii
comune:                      352             1   4     355         3  12.650.076
Secretar-dactilograf,
dactilograf; I                31     2.877   1          30        -1   1.035.720
Secretar-dactilograf,
dactilograf; II                1     2.626               1                31.512
Secretar,
secretar-dactilograf; I        7     2.769               7               232.596
Secretar,
secretar-dactilograf; II       2     2.522               2                60.528
Administrator I                1     3.514               1                42.168
Casier magaziner; I           35     3.087       1      36         1   1.333.584
Casier magaziner; II           5     2.769               5               166.140
Functionar arhivar; I         11     3.019       1      12         1     434.736
Functionar arhivar; II         3     2.769               3                99.684
Functionar arhivar; III        2     2.522               2                60.528
Portar, paznic, pompier,
ingrijitor, guard,
bufetier, manipulant
bunuri, curier; I             85     2.379              85             2.426.580
Portar, paznic, pompier,
ingrijitor, guard,
bufetier, manipulant
bunuri, curier; II             5     2.228       1       6         1     160.416
Sofer IA                       7     3.975               7               333.900
Sofer I                       88     3.479       1      89         1   3.715.572
Sofer II                      24     3.335              24               960.480
Muncitor calificat I          13     3.335              13               520.260
Muncitor calificat II          9     3.162               9               341.496
Muncitor calificat III         5     2.947               5               176.820
Muncitor calificat IV          3     2.769               3                99.684
Muncitor calificat V           1     2.557               1                30.684
Muncitor calificat VI          7     2.379               7               199.836
Muncitor necalificat           7     2.228               7               187.152
1. Persoane care ocupa
functii de demnitate
publica, specifice
Casei Nationale de
Asigurari de Sanatate                            3       3         3   1.064.556
Presedinte (asimilat cu
ministru)                           32.259       1       1         1     387.108
Vicepresedinte (asimilat
cu secretar de stat)                28.227       2       2         2     677.448
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Legea 631/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 631 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 631/2002
Hotărârea 1494 2003
privind diminuarea cheltuielilor si deficitului bugetului de stat si modificarea sumelor alocate din credite externe pe anul 2003
Hotărârea 1372 2003
privind suplimentarea bugetelor unor ordonatori principali de credite din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2003
Hotărârea 1306 2003
pentru aprobarea redistribuirii sumelor alocate din credite externe pe anul 2003
Ordonanţa 87 2003
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2003
Decizia 8 2003
pentru aprobarea solutiilor privind aplicarea unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adaugata si impozitul pe venit
Hotărârea 56 2003
pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevazute la lit. a) - d), f) si g) din anexa nr. 3/33/07 la Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002
Ordin 1744 2002
pentru aprobarea Precizarilor metodologice privind stingerea prin compensare a unor obligatii de plata potrivit prevederilor art. 14 alin. (6) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002
Ordin 1659 2002
pentru stabilirea structurii raportarilor referitoare la cheltuielile de personal, prevazute de Legea bugetului de stat pe anul 2003 si de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2003
Rectificare 631 2002
Rectificare 631 2002
Rectificare 631 2002
Decretul 946 2002
pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu