E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordonanţa 88 2001 completat de Legea 198 2018
Articolul 6 din actul Ordonanţa 88 2001 in legatura cu Ordin 370 2004
Articolul 6 din actul Ordonanţa 88 2001 in legatura cu Ordin 360 2004
Articolul 13 din actul Ordonanţa 88 2001 in legatura cu Hotărârea 1490 2004
Articolul 6 din actul Ordonanţa 88 2001 in legatura cu Hotărârea 1492 2004
Articolul 1 din actul Ordonanţa 88 2001 modificat de articolul 1 din actul OUG 25 2004
Articolul 14 din actul Ordonanţa 88 2001 abrogat de articolul 1 din actul OUG 25 2004
Articolul 3 din actul Ordonanţa 88 2001 modificat de articolul 1 din actul OUG 25 2004
Articolul 4 din actul Ordonanţa 88 2001 modificat de articolul 1 din actul OUG 25 2004
Articolul 5 din actul Ordonanţa 88 2001 modificat de articolul 1 din actul OUG 25 2004
Articolul 6 din actul Ordonanţa 88 2001 modificat de articolul 1 din actul OUG 25 2004
Articolul 7 din actul Ordonanţa 88 2001 modificat de articolul 1 din actul OUG 25 2004
Articolul 8 din actul Ordonanţa 88 2001 modificat de articolul 1 din actul OUG 25 2004
Articolul 11 din actul Ordonanţa 88 2001 modificat de articolul 1 din actul OUG 25 2004
Articolul 12 din actul Ordonanţa 88 2001 modificat de articolul 1 din actul OUG 25 2004
Articolul 13 din actul Ordonanţa 88 2001 modificat de articolul 1 din actul OUG 25 2004
Articolul 24 din actul Ordonanţa 88 2001 modificat de articolul 1 din actul OUG 25 2004
Articolul 25 din actul Ordonanţa 88 2001 modificat de articolul 1 din actul OUG 25 2004
Articolul 26 din actul Ordonanţa 88 2001 modificat de articolul 1 din actul OUG 25 2004
Articolul 27 din actul Ordonanţa 88 2001 modificat de articolul 1 din actul OUG 25 2004
Articolul 28 din actul Ordonanţa 88 2001 modificat de articolul 1 din actul OUG 25 2004
Articolul 29 din actul Ordonanţa 88 2001 modificat de articolul 1 din actul OUG 25 2004
Ordonanţa 88 2001 modificat de articolul 1 din actul OUG 25 2004
Ordonanţa 88 2001 in legatura cu articolul 29 din actul Legea 631 2002
Ordonanţa 88 2001 in legatura cu Hotărârea 761 2002
Ordonanţa 88 2001 aprobat de Legea 363 2002
Articolul 4 din actul Ordonanţa 88 2001 modificat de Legea 363 2002
Articolul 5 din actul Ordonanţa 88 2001 modificat de Legea 363 2002
Articolul 6 din actul Ordonanţa 88 2001 modificat de Legea 363 2002
Articolul 7 din actul Ordonanţa 88 2001 modificat de Legea 363 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 88 2001 modificat de Legea 363 2002
Articolul 8 din actul Ordonanţa 88 2001 modificat de Legea 363 2002
Articolul 9 din actul Ordonanţa 88 2001 modificat de Legea 363 2002
Articolul 15 din actul Ordonanţa 88 2001 modificat de Legea 363 2002
Articolul 16 din actul Ordonanţa 88 2001 modificat de Legea 363 2002
Articolul 20 din actul Ordonanţa 88 2001 modificat de Legea 363 2002
Articolul 21 din actul Ordonanţa 88 2001 abrogat de Legea 363 2002
Articolul 22 din actul Ordonanţa 88 2001 abrogat de Legea 363 2002
Articolul 24 din actul Ordonanţa 88 2001 modificat de Legea 363 2002
Articolul 26 din actul Ordonanţa 88 2001 modificat de Legea 363 2002
Articolul 27 din actul Ordonanţa 88 2001 modificat de Legea 363 2002
Articolul 30 din actul Ordonanţa 88 2001 modificat de Legea 363 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 88 din 30 august 2001

privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 544 din  1 septembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. IV.6 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Serviciile publice comunitare pentru situatii de urgenta, denumite in continuare servicii publice comunitare, se organizeaza in subordinea consiliilor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
    (2) Serviciile publice comunitare sunt profesioniste si voluntare.
    (3) Se infiinteaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, denumit in continuare Inspectorat, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, demilitarizat, cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Administratiei Publice.
    Art. 2
    (1) Serviciile publice comunitare si Inspectoratul au ca scopuri principale: apararea vietii, bunurilor si mediului impotriva incendiilor si dezastrelor, precum si realizarea masurilor de protectie civila.
    (2) Serviciile publice comunitare si Inspectoratul fac parte din fortele de protectie ale sistemului de securitate nationala.
    Art. 3
    Serviciile publice comunitare si Inspectoratul asigura indeplinirea atributiilor specifice de protectie civila si de prevenire si stingere a incendiilor, potrivit competentelor stabilite prin legile in vigoare.

    CAP. 2
    Serviciile publice comunitare pentru situatii de urgenta

    Art. 4
    (1) Serviciile publice comunitare profesioniste se infiinteaza in subordinea consiliilor judetene prin preluarea de la Ministerul de Interne a structurilor unificate ale inspectoratelor de protectie civila, a grupurilor si brigazilor de pompieri militari.
    (2) Serviciile publice comunitare profesioniste se infiinteaza in subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti si consiliilor locale ale sectoarelor acestuia, prin preluarea de la Ministerul de Interne a structurilor unificate ale inspectoratelor de protectie civila si Brigazii de Pompieri a Municipiului Bucuresti si sectoarelor acestuia.
    (3) Serviciile publice comunitare profesioniste functioneaza ca institutii publice cu personalitate juridica.
    Art. 5
    (1) Serviciile publice comunitare voluntare se organizeaza in subordinea consiliilor locale prin unificarea serviciilor publice de pompieri civili si a formatiunilor de protectie civila din subordinea acestora.
    (2) Profesionalizarea serviciilor publice comunitare prevazute la alin. (1) se va realiza esalonat, o data cu dotarea si cu asigurarea resurselor necesare, potrivit legii.
    Art. 6
    (1) Structura organizatorica si dotarea serviciilor publice comunitare se realizeaza pe baza criteriilor minime de performanta elaborate de Inspectorat si aprobate prin ordin comun al ministrului administratiei publice si ministrului de interne.
    (2) Regulamentele de organizare si functionare ale serviciilor publice comunitare se intocmesc pe baza metodologiei elaborate de Inspectorat si se aproba prin hotarare de catre consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, respectiv de consiliile locale ale comunelor, oraselor si municipiilor.
    Art. 7
    Activitatea serviciului public comunitar este coordonata de presedintele consiliului judetean si de primarul general al municipiului Bucuresti, respectiv de primarii comunelor, oraselor, municipiilor si ai sectoarelor capitalei.

    CAP. 3
    Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta

    Art. 8
    (1) Inspectoratul se infiinteaza prin preluarea de la Ministerul de Interne a structurii unificate, realizata prin reorganizarea Comandamentului Protectiei Civile si a Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari.
    (2) Inspectoratul este condus de un inspector general cu rang de secretar de stat, ajutat de doi inspectori generali adjuncti cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului administratiei publice.
    (3) Inspectoratul are un secretar general, functionar public de conducere, numit prin concurs sau examen, potrivit legii, ale carui atributii se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului.
    Art. 9
    Inspectoratul are sediul in municipiul Bucuresti, str. Banul Dumitrache nr. 46, sectorul 2.
    Art. 10
    In subordinea Inspectoratului functioneaza institutii de invatamant, studii si experimentari, unitati si subunitati specializate, baze, ateliere si depozite de asigurare tehnica, logistica si de reparatii.
    Art. 11
    (1) Inspectoratul asigura, la nivel national, punerea in aplicare, intr-o conceptie unitara, a legislatiei in vigoare in domeniile date in competenta prin lege, precum si coordonarea si controlul metodologic al serviciilor publice comunitare.
    (2) Inspectoratul face parte din sistemul national pentru managementul situatiilor de urgenta si de criza.
    Art. 12
    Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, Inspectoratul colaboreaza cu Ministerul de Interne, cu celelalte ministere si autoritati ale administratiei publice centrale, potrivit prevederilor legale in vigoare.
    Art. 13
    Organigrama si regulamentul de organizare si functionare ale Inspectoratului se elaboreaza de Ministerul Administratiei Publice si se aproba prin hotarare a Guvernului.
    Art. 14
    Pentru aplicarea unitara a prevederilor legale la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, Inspectoratul elaboreaza metodologii, norme si regulamente care se aproba prin ordin al ministrului administratiei publice.

    CAP. 4
    Personalul serviciilor publice comunitare

    Art. 15
    Personalul serviciilor publice comunitare, al Inspectoratului si al unitatilor si institutiilor subordonate acestuia trebuie sa indeplineasca cerintele de calificare potrivit standardelor de pregatire si ocupationale pentru profesiile respective si sa participe la programele specifice de formare profesionala continua.
    Art. 16
    Personalul serviciilor publice comunitare profesioniste, al Inspectoratului, al unitatilor si institutiilor subordonate acestuia se compune din:
    a) ofiteri, maistri si subofiteri de protectie civila, pompieri si specialisti;
    b) functionari publici calificati in specialitatile necesare indeplinirii atributiilor specifice;
    c) personal contractual operativ de executie, atestat in meseriile de protectie civila, pompieri si alte specialitati;
    d) personal contractual auxiliar.
    Art. 17
    Selectionarea, pregatirea, incadrarea, numirea, evaluarea, promovarea, recompensarea, sanctionarea, transferul si incetarea raporturilor de munca ale personalului serviciilor publice comunitare se realizeaza potrivit statutului personalului din serviciile pentru situatiile de urgenta.
    Art. 18
    Personalul serviciilor publice comunitare profesioniste si al Inspectoratului cu atributii de indrumare, control si constatare a respectarii legii privind protectia civila si apararea impotriva incendiilor, precum si de interventie, desemnat potrivit legii, este investit, pe timpul indeplinirii serviciului, cu exercitiul autoritatii publice.

    CAP. 5
    Asigurarea financiara si materiala

    Art. 19
    Autoritatile administratiei publice centrale si locale care infiinteaza servicii publice comunitare potrivit prezentei ordonante vor prevedea, distinct, in proiectele bugetelor proprii, resursele financiare necesare in vederea organizarii, inzestrarii, functionarii si indeplinirii atributiilor legale de catre serviciile respective si vor exercita controlul folosirii acestora conform atributiilor legale.
    Art. 20
    Finantarea cheltuielilor curente si de capital aferente activitatii serviciilor publice comunitare se asigura din bugetele locale.
    Art. 21
    Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Inspectoratului si ale structurilor din subordine se asigura din bugetul de stat.
    Art. 22
    Resursele bugetare prevazute la art. 20 si 21 se completeaza cu venituri extrabugetare, donatii, sponsorizari si alte surse, potrivit legii.
    Art. 23
    (1) Serviciile publice comunitare si Inspectoratul au in inzestrare autospeciale si utilaje de interventie, de descarcerare si acordare a primului ajutor, echipament si aparatura de transmisiuni, gestionare apeluri de urgenta, alertare-instiintare, de informatica, de identificare riscuri si de protectie a personalului, mijloace de transport, substante si alte materiale tehnice specifice, precum si animale de cautare-salvare, necesare in vederea indeplinirii atributiilor prevazute de lege.
    (2) Personalul serviciilor publice comunitare si al Inspectoratului are dreptul la uniforma, in conditiile legii. Uniforma, echipamentul de protectie, tehnica si cladirile au insemne distinctive specifice.

    CAP. 6
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 24
    (1) Bunurile mobile si imobile, proprietate publica sau privata a statului, aflate in folosinta Comandamentului Protectiei Civile, Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari si structurilor subordonate acestora, se transmit din administrarea Ministerului de Interne in administrarea Ministerului Administratiei Publice - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, respectiv in administrarea serviciilor publice comunitare.
    (2) Predarea-preluarea bunurilor prevazute la alin. (1) se face pe baza de protocol si se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei Publice si a Ministerului de Interne.
    Art. 25
    (1) Personalul actual incadrat in marile unitati, unitatile si subunitatile de pompieri si protectie civila se transfera sau se detaseaza in interesul serviciului in structurile serviciilor publice comunitare profesioniste, ale Inspectoratului, institutiilor si unitatilor subordonate acestuia.
    (2) Numarul si structura personalului prevazut la alin. (1) se aproba prin hotarare a Guvernului.
    (3) Cadrele militare si militarii angajati pe baza de contract, transferati sau detasati in conditiile prevederilor alin. (1), isi pastreaza drepturile si obligatiile specifice prevazute de legislatia in vigoare, aplicabile personalului militar din sistemul ordinii publice.
    (4) Militarii in termen din marile unitati, unitatile, subunitatile si institutiile prevazute la alin. (1) isi continua executarea serviciului militar in structurile serviciilor publice comunitare profesioniste, iar inlocuirea acestora se va face esalonat cu personal civil profesionist.
    (5) Propunerile de efective pentru incorporare si incadrare cu personal civil profesionist se fac de Inspectorat.
    (6) Personalul disponibilizat in urma infiintarii serviciilor publice comunitare, Inspectoratului si structurilor subordonate acestuia beneficiaza de drepturile, ajutoarele si facilitatile prevazute de lege.
    Art. 26
    Organizarea, functionarea si atributiile serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, precum si statutul personalului incadrat in acestea se stabilesc prin lege.
    Art. 27
    (1) Demilitarizarea, profesionalizarea, elaborarea cadrului juridic specific, precum si principalele activitati si etape pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante se realizeaza pe baza unui program, elaborat de Ministerul de Interne si Ministerul Administratiei Publice, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante si aprobat prin hotarare a Guvernului.
    (2) Aplicarea prevederilor prezentei ordonante se realizeaza pe masura asigurarii resurselor umane, materiale si financiare necesare.
    Art. 28
    Obligatiile si actiunile internationale privind integrarea euroatlantica, protectia civila si apararea impotriva incendiilor asumate de Comandamentul Protectiei Civile si de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari se preiau, esalonat, de catre Ministerul Administratiei Publice si se indeplinesc de catre Inspectorat.
    Art. 29
    Inspectoratul coordoneaza prin serviciile publice comunitare profesioniste planificarea si mobilizarea resurselor pentru situatiile si starile exceptionale prevazute de lege.
    Art. 30
    Prezenta ordonanta va intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2002.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         p. Ministru de interne,
                         Abraham Pavel,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                             LISTA
cuprinzand actele normative care se modifica corespunzator prevederilor prezentei ordonante

    1. Legea protectiei civile nr. 106 din 25 septembrie 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 241 din 3 octombrie 1996, cu modificarile ulterioare
    2. Legea nr. 121 din 16 octombrie 1996 privind organizarea si functionarea Corpului Pompierilor Militari, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 257 din 23 octombrie 1996
    3. Legea nr. 40 din 18 decembrie 1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 146 din 18 decembrie 1990, cu modificarile ulterioare
    4. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 179 din 26 octombrie 2000 privind trecerea unitatilor militare de protectie civila de la Ministerul Apararii Nationale la Ministerul de Interne, precum si modificarea si completarea Legii protectiei civile nr. 106/1996, a Ordonantei Guvernului nr. 47/1994 privind apararea impotriva dezastrelor si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 14/2000 privind infiintarea formatiunilor de protectie civila pentru interventie de urgenta in caz de dezastre, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 535 din 31 octombrie 2000, aprobata prin Legea nr. 431/2001
    5. Legea nr. 80 din 11 iulie 1995 privind Statutul cadrelor militare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificarile ulterioare
    6. Hotararea Guvernului nr. 8 din 4 ianuarie 2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Administratiei Publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 15 din 10 ianuarie 2001
    7. Ordonanta Guvernului nr. 47 din 12 august 1994 privind apararea impotriva dezastrelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 242 din 29 august 1994, aprobata prin Legea nr. 124/1995, cu modificarile ulterioare
    8. Hotararea Guvernului nr. 209 din 19 mai 1997 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Guvernamentale de Aparare Impotriva Dezastrelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 103 din 28 mai 1997
    9. Hotararea Guvernului nr. 210 din 19 mai 1997 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Centrale pentru Apararea Impotriva Inundatiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase si Accidentelor la Constructiile Hidrotehnice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 103 din 28 mai 1997
    10. Ordonanta Guvernului nr. 60 din 28 august 1997 privind apararea impotriva incendiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 225 din 30 august 1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 212/1997, cu modificarile ulterioare
    11. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14 din 13 martie 2000 privind infiintarea formatiunilor de protectie civila pentru interventie de urgenta in caz de dezastre, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 114 din 16 martie 2000, cu modificarile ulterioare, aprobata si modificata prin Legea nr. 448/2001SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 88/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 88 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 88/2001
Hotărârea 8 2001
privind infiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Administratiei Publice
OUG 179 2000
privind trecerea unitatilor militare de protectie civila de la Ministerul Apararii Nationale la Ministerul de Interne, precum si modificarea si completarea Legii protectiei civile nr. 106/1996, a Ordonantei Guvernului nr. 47/1994 privind apararea impotriva dezastrelor si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 14/2000 privind infiintarea formatiunilor de protectie civila pentru interventie de urgenta in caz de dezastre
OUG 14 2000
privind infiintarea formatiunilor de protectie civila pentru interventie de urgenta in caz de dezastre
Ordonanţa 60 1997
privind apararea impotriva incendiilor
Hotărârea 209 1997
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Guvernamentale de Aparare impotriva Dezastrelor
Hotărârea 210 1997
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Centrale pentru Apararea impotriva Inundatiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase si Accidentelor la Constructiile Hidrotehnice
Legea 121 1996
privind organizarea si functionarea Corpului Pompierilor Militari
Legea 106 1996
Legea protectiei civile
Legea 80 1995
privind statutul cadrelor militare
Ordonanţa 47 1994
privind apararea impotriva dezastrelor
Legea 40 1990
privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne
Legea 198 2018
Ordin 370 2004
pentru aprobarea structurii-cadru a Regulamentului privind organizarea si functionarea inspectoratelor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru situatii de urgenta
Ordin 360 2004
pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta
Hotărârea 1490 2004
pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta
Hotărârea 1492 2004
privind principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgenta profesioniste
OUG 25 2004
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta
Legea 631 2002
Legea bugetului de stat pe anul 2003
Hotărârea 761 2002
privind aprobarea programelor pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple, a Ordonantei Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor si a Ordonantei Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta
Legea 363 2002
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu