E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordonanţa 88 2001 completat de Legea 198 2018
Articolul 6 din actul Ordonanţa 88 2001 in legatura cu Ordin 370 2004
Articolul 6 din actul Ordonanţa 88 2001 in legatura cu Ordin 360 2004
Articolul 13 din actul Ordonanţa 88 2001 in legatura cu Hotărârea 1490 2004
Articolul 6 din actul Ordonanţa 88 2001 in legatura cu Hotărârea 1492 2004
Articolul 1 din actul Ordonanţa 88 2001 modificat de articolul 1 din actul OUG 25 2004
Articolul 14 din actul Ordonanţa 88 2001 abrogat de articolul 1 din actul OUG 25 2004
Articolul 3 din actul Ordonanţa 88 2001 modificat de articolul 1 din actul OUG 25 2004
Articolul 4 din actul Ordonanţa 88 2001 modificat de articolul 1 din actul OUG 25 2004
Articolul 5 din actul Ordonanţa 88 2001 modificat de articolul 1 din actul OUG 25 2004
Articolul 6 din actul Ordonanţa 88 2001 modificat de articolul 1 din actul OUG 25 2004
Articolul 7 din actul Ordonanţa 88 2001 modificat de articolul 1 din actul OUG 25 2004
Articolul 8 din actul Ordonanţa 88 2001 modificat de articolul 1 din actul OUG 25 2004
Articolul 11 din actul Ordonanţa 88 2001 modificat de articolul 1 din actul OUG 25 2004
Articolul 12 din actul Ordonanţa 88 2001 modificat de articolul 1 din actul OUG 25 2004
Articolul 13 din actul Ordonanţa 88 2001 modificat de articolul 1 din actul OUG 25 2004
Articolul 24 din actul Ordonanţa 88 2001 modificat de articolul 1 din actul OUG 25 2004
Articolul 25 din actul Ordonanţa 88 2001 modificat de articolul 1 din actul OUG 25 2004
Articolul 26 din actul Ordonanţa 88 2001 modificat de articolul 1 din actul OUG 25 2004
Articolul 27 din actul Ordonanţa 88 2001 modificat de articolul 1 din actul OUG 25 2004
Articolul 28 din actul Ordonanţa 88 2001 modificat de articolul 1 din actul OUG 25 2004
Articolul 29 din actul Ordonanţa 88 2001 modificat de articolul 1 din actul OUG 25 2004
Ordonanţa 88 2001 modificat de articolul 1 din actul OUG 25 2004
Ordonanţa 88 2001 in legatura cu articolul 29 din actul Legea 631 2002
Ordonanţa 88 2001 in legatura cu Hotărârea 761 2002
Ordonanţa 88 2001 aprobat de Legea 363 2002
Articolul 4 din actul Ordonanţa 88 2001 modificat de Legea 363 2002
Articolul 5 din actul Ordonanţa 88 2001 modificat de Legea 363 2002
Articolul 6 din actul Ordonanţa 88 2001 modificat de Legea 363 2002
Articolul 7 din actul Ordonanţa 88 2001 modificat de Legea 363 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 88 2001 modificat de Legea 363 2002
Articolul 8 din actul Ordonanţa 88 2001 modificat de Legea 363 2002
Articolul 9 din actul Ordonanţa 88 2001 modificat de Legea 363 2002
Articolul 15 din actul Ordonanţa 88 2001 modificat de Legea 363 2002
Articolul 16 din actul Ordonanţa 88 2001 modificat de Legea 363 2002
Articolul 20 din actul Ordonanţa 88 2001 modificat de Legea 363 2002
Articolul 21 din actul Ordonanţa 88 2001 abrogat de Legea 363 2002
Articolul 22 din actul Ordonanţa 88 2001 abrogat de Legea 363 2002
Articolul 24 din actul Ordonanţa 88 2001 modificat de Legea 363 2002
Articolul 26 din actul Ordonanţa 88 2001 modificat de Legea 363 2002
Articolul 27 din actul Ordonanţa 88 2001 modificat de Legea 363 2002
Articolul 30 din actul Ordonanţa 88 2001 modificat de Legea 363 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 88 din 30 august 2001

privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 544 din  1 septembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. IV.6 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Serviciile publice comunitare pentru situatii de urgenta, denumite in continuare servicii publice comunitare, se organizeaza in subordinea consiliilor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
    (2) Serviciile publice comunitare sunt profesioniste si voluntare.
    (3) Se infiinteaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, denumit in continuare Inspectorat, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, demilitarizat, cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Administratiei Publice.
    Art. 2
    (1) Serviciile publice comunitare si Inspectoratul au ca scopuri principale: apararea vietii, bunurilor si mediului impotriva incendiilor si dezastrelor, precum si realizarea masurilor de protectie civila.
    (2) Serviciile publice comunitare si Inspectoratul fac parte din fortele de protectie ale sistemului de securitate nationala.
    Art. 3
    Serviciile publice comunitare si Inspectoratul asigura indeplinirea atributiilor specifice de protectie civila si de prevenire si stingere a incendiilor, potrivit competentelor stabilite prin legile in vigoare.

    CAP. 2
    Serviciile publice comunitare pentru situatii de urgenta

    Art. 4
    (1) Serviciile publice comunitare profesioniste se infiinteaza in subordinea consiliilor judetene prin preluarea de la Ministerul de Interne a structurilor unificate ale inspectoratelor de protectie civila, a grupurilor si brigazilor de pompieri militari.
    (2) Serviciile publice comunitare profesioniste se infiinteaza in subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti si consiliilor locale ale sectoarelor acestuia, prin preluarea de la Ministerul de Interne a structurilor unificate ale inspectoratelor de protectie civila si Brigazii de Pompieri a Municipiului Bucuresti si sectoarelor acestuia.
    (3) Serviciile publice comunitare profesioniste functioneaza ca institutii publice cu personalitate juridica.
    Art. 5
    (1) Serviciile publice comunitare voluntare se organizeaza in subordinea consiliilor locale prin unificarea serviciilor publice de pompieri civili si a formatiunilor de protectie civila din subordinea acestora.
    (2) Profesionalizarea serviciilor publice comunitare prevazute la alin. (1) se va realiza esalonat, o data cu dotarea si cu asigurarea resurselor necesare, potrivit legii.
    Art. 6
    (1) Structura organizatorica si dotarea serviciilor publice comunitare se realizeaza pe baza criteriilor minime de performanta elaborate de Inspectorat si aprobate prin ordin comun al ministrului administratiei publice si ministrului de interne.
    (2) Regulamentele de organizare si functionare ale serviciilor publice comunitare se intocmesc pe baza metodologiei elaborate de Inspectorat si se aproba prin hotarare de catre consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, respectiv de consiliile locale ale comunelor, oraselor si municipiilor.
    Art. 7
    Activitatea serviciului public comunitar este coordonata de presedintele consiliului judetean si de primarul general al municipiului Bucuresti, respectiv de primarii comunelor, oraselor, municipiilor si ai sectoarelor capitalei.

    CAP. 3
    Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta

    Art. 8
    (1) Inspectoratul se infiinteaza prin preluarea de la Ministerul de Interne a structurii unificate, realizata prin reorganizarea Comandamentului Protectiei Civile si a Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari.
    (2) Inspectoratul este condus de un inspector general cu rang de secretar de stat, ajutat de doi inspectori generali adjuncti cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului administratiei publice.
    (3) Inspectoratul are un secretar general, functionar public de conducere, numit prin concurs sau examen, potrivit legii, ale carui atributii se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului.
    Art. 9
    Inspectoratul are sediul in municipiul Bucuresti, str. Banul Dumitrache nr. 46, sectorul 2.
    Art. 10
    In subordinea Inspectoratului functioneaza institutii de invatamant, studii si experimentari, unitati si subunitati specializate, baze, ateliere si depozite de asigurare tehnica, logistica si de reparatii.
    Art. 11
    (1) Inspectoratul asigura, la nivel national, punerea in aplicare, intr-o conceptie unitara, a legislatiei in vigoare in domeniile date in competenta prin lege, precum si coordonarea si controlul metodologic al serviciilor publice comunitare.
    (2) Inspectoratul face parte din sistemul national pentru managementul situatiilor de urgenta si de criza.
    Art. 12
    Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, Inspectoratul colaboreaza cu Ministerul de Interne, cu celelalte ministere si autoritati ale administratiei publice centrale, potrivit prevederilor legale in vigoare.
    Art. 13
    Organigrama si regulamentul de organizare si functionare ale Inspectoratului se elaboreaza de Ministerul Administratiei Publice si se aproba prin hotarare a Guvernului.
    Art. 14
    Pentru aplicarea unitara a prevederilor legale la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, Inspectoratul elaboreaza metodologii, norme si regulamente care se aproba prin ordin al ministrului administratiei publice.

    CAP. 4
    Personalul serviciilor publice comunitare

    Art. 15
    Personalul serviciilor publice comunitare, al Inspectoratului si al unitatilor si institutiilor subordonate acestuia trebuie sa indeplineasca cerintele de calificare potrivit standardelor de pregatire si ocupationale pentru profesiile respective si sa participe la programele specifice de formare profesionala continua.
    Art. 16
    Personalul serviciilor publice comunitare profesioniste, al Inspectoratului, al unitatilor si institutiilor subordonate acestuia se compune din:
    a) ofiteri, maistri si subofiteri de protectie civila, pompieri si specialisti;
    b) functionari publici calificati in specialitatile necesare indeplinirii atributiilor specifice;
    c) personal contractual operativ de executie, atestat in meseriile de protectie civila, pompieri si alte specialitati;
    d) personal contractual auxiliar.
    Art. 17
    Selectionarea, pregatirea, incadrarea, numirea, evaluarea, promovarea, recompensarea, sanctionarea, transferul si incetarea raporturilor de munca ale personalului serviciilor publice comunitare se realizeaza potrivit statutului personalului din serviciile pentru situatiile de urgenta.
    Art. 18
    Personalul serviciilor publice comunitare profesioniste si al Inspectoratului cu atributii de indrumare, control si constatare a respectarii legii privind protectia civila si apararea impotriva incendiilor, precum si de interventie, desemnat potrivit legii, este investit, pe timpul indeplinirii serviciului, cu exercitiul autoritatii publice.

    CAP. 5
    Asigurarea financiara si materiala

    Art. 19
    Autoritatile administratiei publice centrale si locale care infiinteaza servicii publice comunitare potrivit prezentei ordonante vor prevedea, distinct, in proiectele bugetelor proprii, resursele financiare necesare in vederea organizarii, inzestrarii, functionarii si indeplinirii atributiilor legale de catre serviciile respective si vor exercita controlul folosirii acestora conform atributiilor legale.
    Art. 20
    Finantarea cheltuielilor curente si de capital aferente activitatii serviciilor publice comunitare se asigura din bugetele locale.
    Art. 21
    Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Inspectoratului si ale structurilor din subordine se asigura din bugetul de stat.
    Art. 22
    Resursele bugetare prevazute la art. 20 si 21 se completeaza cu venituri extrabugetare, donatii, sponsorizari si alte surse, potrivit legii.
    Art. 23
    (1) Serviciile publice comunitare si Inspectoratul au in inzestrare autospeciale si utilaje de interventie, de descarcerare si acordare a primului ajutor, echipament si aparatura de transmisiuni, gestionare apeluri de urgenta, alertare-instiintare, de informatica, de identificare riscuri si de protectie a personalului, mijloace de transport, substante si alte materiale tehnice specifice, precum si animale de cautare-salvare, necesare in vederea indeplinirii atributiilor prevazute de lege.
    (2) Personalul serviciilor publice comunitare si al Inspectoratului are dreptul la uniforma, in conditiile legii. Uniforma, echipamentul de protectie, tehnica si cladirile au insemne distinctive specifice.

    CAP. 6
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 24
    (1) Bunurile mobile si imobile, proprietate publica sau privata a statului, aflate in folosinta Comandamentului Protectiei Civile, Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari si structurilor subordonate acestora, se transmit din administrarea Ministerului de Interne in administrarea Ministerului Administratiei Publice - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, respectiv in administrarea serviciilor publice comunitare.
    (2) Predarea-preluarea bunurilor prevazute la alin. (1) se face pe baza de protocol si se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei Publice si a Ministerului de Interne.
    Art. 25
    (1) Personalul actual incadrat in marile unitati, unitatile si subunitatile de pompieri si protectie civila se transfera sau se detaseaza in interesul serviciului in structurile serviciilor publice comunitare profesioniste, ale Inspectoratului, institutiilor si unitatilor subordonate acestuia.
    (2) Numarul si structura personalului prevazut la alin. (1) se aproba prin hotarare a Guvernului.
    (3) Cadrele militare si militarii angajati pe baza de contract, transferati sau detasati in conditiile prevederilor alin. (1), isi pastreaza drepturile si obligatiile specifice prevazute de legislatia in vigoare, aplicabile personalului militar din sistemul ordinii publice.
    (4) Militarii in termen din marile unitati, unitatile, subunitatile si institutiile prevazute la alin. (1) isi continua executarea serviciului militar in structurile serviciilor publice comunitare profesioniste, iar inlocuirea acestora se va face esalonat cu personal civil profesionist.
    (5) Propunerile de efective pentru incorporare si incadrare cu personal civil profesionist se fac de Inspectorat.
    (6) Personalul disponibilizat in urma infiintarii serviciilor publice comunitare, Inspectoratului si structurilor subordonate acestuia beneficiaza de drepturile, ajutoarele si facilitatile prevazute de lege.
    Art. 26
    Organizarea, functionarea si atributiile serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, precum si statutul personalului incadrat in acestea se stabilesc prin lege.
    Art. 27
    (1) Demilitarizarea, profesionalizarea, elaborarea cadrului juridic specific, precum si principalele activitati si etape pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante se realizeaza pe baza unui program, elaborat de Ministerul de Interne si Ministerul Administratiei Publice, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante si aprobat prin hotarare a Guvernului.
    (2) Aplicarea prevederilor prezentei ordonante se realizeaza pe masura asigurarii resurselor umane, materiale si financiare necesare.
    Art. 28
    Obligatiile si actiunile internationale privind integrarea euroatlantica, protectia civila si apararea impotriva incendiilor asumate de Comandamentul Protectiei Civile si de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari se preiau, esalonat, de catre Ministerul Administratiei Publice si se indeplinesc de catre Inspectorat.
    Art. 29
    Inspectoratul coordoneaza prin serviciile publice comunitare profesioniste planificarea si mobilizarea resurselor pentru situatiile si starile exceptionale prevazute de lege.
    Art. 30
    Prezenta ordonanta va intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2002.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         p. Ministru de interne,
                         Abraham Pavel,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                             LISTA
cuprinzand actele normative care se modifica corespunzator prevederilor prezentei ordonante

    1. Legea protectiei civile nr. 106 din 25 septembrie 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 241 din 3 octombrie 1996, cu modificarile ulterioare
    2. Legea nr. 121 din 16 octombrie 1996 privind organizarea si functionarea Corpului Pompierilor Militari, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 257 din 23 octombrie 1996
    3. Legea nr. 40 din 18 decembrie 1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 146 din 18 decembrie 1990, cu modificarile ulterioare
    4. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 179 din 26 octombrie 2000 privind trecerea unitatilor militare de protectie civila de la Ministerul Apararii Nationale la Ministerul de Interne, precum si modificarea si completarea Legii protectiei civile nr. 106/1996, a Ordonantei Guvernului nr. 47/1994 privind apararea impotriva dezastrelor si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 14/2000 privind infiintarea formatiunilor de protectie civila pentru interventie de urgenta in caz de dezastre, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 535 din 31 octombrie 2000, aprobata prin Legea nr. 431/2001
    5. Legea nr. 80 din 11 iulie 1995 privind Statutul cadrelor militare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificarile ulterioare
    6. Hotararea Guvernului nr. 8 din 4 ianuarie 2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Administratiei Publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 15 din 10 ianuarie 2001
    7. Ordonanta Guvernului nr. 47 din 12 august 1994 privind apararea impotriva dezastrelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 242 din 29 august 1994, aprobata prin Legea nr. 124/1995, cu modificarile ulterioare
    8. Hotararea Guvernului nr. 209 din 19 mai 1997 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Guvernamentale de Aparare Impotriva Dezastrelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 103 din 28 mai 1997
    9. Hotararea Guvernului nr. 210 din 19 mai 1997 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Centrale pentru Apararea Impotriva Inundatiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase si Accidentelor la Constructiile Hidrotehnice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 103 din 28 mai 1997
    10. Ordonanta Guvernului nr. 60 din 28 august 1997 privind apararea impotriva incendiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 225 din 30 august 1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 212/1997, cu modificarile ulterioare
    11. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14 din 13 martie 2000 privind infiintarea formatiunilor de protectie civila pentru interventie de urgenta in caz de dezastre, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 114 din 16 martie 2000, cu modificarile ulterioare, aprobata si modificata prin Legea nr. 448/2001SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 88/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 88 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 88/2001
Hotărârea 8 2001
privind infiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Administratiei Publice
OUG 179 2000
privind trecerea unitatilor militare de protectie civila de la Ministerul Apararii Nationale la Ministerul de Interne, precum si modificarea si completarea Legii protectiei civile nr. 106/1996, a Ordonantei Guvernului nr. 47/1994 privind apararea impotriva dezastrelor si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 14/2000 privind infiintarea formatiunilor de protectie civila pentru interventie de urgenta in caz de dezastre
OUG 14 2000
privind infiintarea formatiunilor de protectie civila pentru interventie de urgenta in caz de dezastre
Ordonanţa 60 1997
privind apararea impotriva incendiilor
Hotărârea 209 1997
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Guvernamentale de Aparare impotriva Dezastrelor
Hotărârea 210 1997
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Centrale pentru Apararea impotriva Inundatiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase si Accidentelor la Constructiile Hidrotehnice
Legea 121 1996
privind organizarea si functionarea Corpului Pompierilor Militari
Legea 106 1996
Legea protectiei civile
Legea 80 1995
privind statutul cadrelor militare
Ordonanţa 47 1994
privind apararea impotriva dezastrelor
Legea 40 1990
privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne
Legea 198 2018
Ordin 370 2004
pentru aprobarea structurii-cadru a Regulamentului privind organizarea si functionarea inspectoratelor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru situatii de urgenta
Ordin 360 2004
pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta
Hotărârea 1490 2004
pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta
Hotărârea 1492 2004
privind principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgenta profesioniste
OUG 25 2004
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta
Legea 631 2002
Legea bugetului de stat pe anul 2003
Hotărârea 761 2002
privind aprobarea programelor pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple, a Ordonantei Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor si a Ordonantei Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta
Legea 363 2002
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu