E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 210 din 19 mai 1997

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Centrale pentru Apararea impotriva Inundatiilor, Fenomenelor Meteorologice


SmartCity3

Periculoase si Accidentelor la Constructiile Hidrotehnice
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 103 din 28 mai 1997

    In temeiul prevederilor art. 7 si 9 din Ordonanta Guvernului nr. 47/1994 privind apararea impotriva dezastrelor, aprobata prin Legea nr. 124/1995, ale art. 7 alin. 3 si ale art. 70 din Legea apelor nr. 107/1996,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Centrale pentru Apararea impotriva Inundatiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase si Accidentelor la Constructiile Hidrotehnice, constituita pe langa Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

              PRIM-MINISTRU
             VICTOR CIORBEA

                    Contrasemneaza:
                    Ministrul apelor, padurilor
                    si protectiei mediului,
                    Ioan Oltean

                    Ministru de stat,
                    ministrul finantelor,
                    Mircea Ciumara

                    p. Ministru delegat pe langa
                    primul-ministru pentru coordonarea
                    Secretariatului General al
                    Guvernului si a Departamentului
                    pentru Administratie Publica Locala,
                    Radu Stroe

    ANEXA 1

                           REGULAMENT
de organizare si functionare a Comisiei Centrale pentru Apararea impotriva Inundatiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase si Accidentelor la Constructiile Hidrotehnice

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prevenirea, interventia operativa si refacerea in cazul dezastrelor produse de inundatii, fenomene meteorologice periculoase si accidente la constructiile hidrotehnice reprezinta actiuni de aparare de interes public national, pentru diminuarea sau eliminarea efectelor negative sociale, economice si ecologice ale acestora.
    Art. 2
    In conformitate cu prevederile art. 5, 7, 15 si 16 din Ordonanta Guvernului nr. 47/1994 privind apararea impotriva dezastrelor, aprobata prin Legea nr. 124/1995, si ale art. 67-71 din Legea apelor nr. 107/1996, responsabilitatea privind organizarea si conducerea actiunilor de prevenire si aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice revine, la nivel national, Comisiei Centrale pentru Apararea impotriva Inundatiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase si Accidentelor la Constructiile Hidrotehnice, iar la nivel local, autoritatilor administratiei publice, comisiilor judetene, municipale, orasenesti si comunale de aparare impotriva dezastrelor si agentilor economici implicati in actiuni de aparare.
    Art. 3
    Obiectul de activitate al Comisiei Centrale pentru Apararea impotriva Inundatiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase si Accidentelor la Constructiile Hidrotehnice, denumita in continuare Comisia Centrala pentru Apararea impotriva Inundatiilor, consta in organizarea si coordonarea actiunilor de aparare fata de:
    - inundatiile datorate revarsarilor naturale ale cursurilor de apa sau blocajelor de gheturi;
    - inundatiile provocate de accidente sau avarii la constructiile hidrotehnice;
    - dezastrele produse de fenomene meteorologice periculoase (ploi torentiale, ninsori abundente, furtuni si viscole, depuneri de gheata, chiciura, polei, ingheturi timpurii sau tarzii, grindina si seceta).

    CAP. 2
    Organizarea si functionarea Comisiei Centrale pentru Apararea impotriva Inundatiilor

    Art. 4
    Comisia Centrala pentru Apararea impotriva Inundatiilor functioneaza pe langa Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si se subordoneaza, in caz de dezastre, Comisiei Guvernamentale de Aparare impotriva Dezastrelor.
    Art. 5
    Comisia Centrala pentru Apararea impotriva Inundatiilor este alcatuita din reprezentanti ai administratiei publice centrale, ai regiilor autonome si ai altor agenti economici cu atributii si responsabilitati in actiunile de aparare Impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice, precum si din cadre didactice din institutele de invatamant superior si specialisti din institutele de cercetare si proiectare de profil. Componenta Comisiei Centrale pentru Apararea impotriva Inundatiilor este cuprinsa in anexa nr. 1 la prezentul regulament.
    Membrii Comisiei Centrale pentru Apararea impotriva Inundatiilor sunt desemnati de conducerile unitatilor pe care le reprezinta si sunt validati prin ordin al presedintelui comisiei.
    Art. 6
    Presedintele Comisiei Centrale pentru Apararea impotriva Inundatiilor este ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului, iar vicepresedinte este secretarul de stat din minister care coordoneaza activitatea de gospodarire a apelor. In cazul absentei presedintelui, prerogativele acestuia sunt preluate de vicepresedinte.
    Art. 7
    Secretariatul tehnic permanent al Comisiei Centrale pentru Apararea impotriva Inundatiilor este asigurat de catre un compartiment functional distinct in cadrul Directiei cadastru, sinteze si aparare impotriva inundatiilor din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, fara majorarea numarului de posturi.
    Secretarul Comisiei Centrale pentru Apararea impotriva Inundatiilor este directorul Directiei cadastru, sinteze si aparare impotriva inundatiilor.
    Art. 8
    Comisia Centrala pentru Apararea impotriva Inundatiilor se intruneste in sedinte ordinare, o data pe an, si in sedinte extraordinare, ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui, a vicepresedintelui sau la solicitarea expresa a cel putin 1/3 din numarul membrilor comisiei.
    Convocarea membrilor se face cu cel putin 5 zile inaintea sedintelor ordinare sau cu cel putin o zi inaintea sedintelor extraordinare.
    Convocarea se face in scris, precizandu-se proiectul ordinii de zi, documentele ce urmeaza a fi analizate, data, ora si locul desfasurarii sedintei. Ordinea de zi se adopta la inceputul sedintei.
    Sedinta ordinara anuala este legal constituita, daca sunt prezenti cel putin 2/3 din numarul total al membrilor.
    In cazuri deosebite, presedintele sau vicepresedintele poate convoca sedinte extraordinare, cu o prezenta restransa, dar nu mai putin de 1/3 din numarul membrilor. Nominalizarea membrilor convocati se va face de catre presedintele sau vicepresedintele comisiei, fara a putea fi omisi membrii implicati in ordinea de zi propusa.
    Hotararile Comisiei Centrale pentru Apararea impotriva Inundatiilor se iau cu majoritatea simpla a celor prezenti.
    Propunerile si masurile stabilite se consemneaza in procese-verbale de sedinta si, dupa caz, se concretizeaza in hotarari ale Comisiei Centrale pentru Apararea impotriva Inundatiilor, se semneaza de presedintele comisiei si se comunica factorilor interesati prin Secretariatul tehnic permanent.
    Documentele privind activitatea Comisiei Centrale pentru Apararea impotriva Inundatiilor se arhiveaza de catre Secretariatul tehnic permanent, cu respectarea prevederilor legale.
    Art. 9
    Sediul Comisiei Centrale pentru Apararea impotriva Inundatiilor este la Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
    Art. 10
    Comisia Centrala pentru Apararea impotriva Inundatiilor colaboreaza cu autoritatile administratiei publice si cu institutiile si organismele care au atributii si responsabilitati specifice in domeniul prevenirii si apararii impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice, conform schemei fluxului informational-decizional prezentat in anexa nr. 2 la prezentul regulament.
    Art. 11
    In exercitarea atributiilor sale, Comisia Centrala pentru Apararea impotriva Inundatiilor foloseste informatii in flux lent-statistice - si in flux rapid-operative -, prezentate in anexa nr. 3 la prezentul regulament, aflate in administrarea si gestiunea factorilor care participa sau conlucreaza la actiuni de aparare. La solicitarea comisiei, aceste informatii se pun la dispozitia celor implicati in aceste actiuni, fara plata, cu maximum de operativitate.
    Art. 12
    Comisia Centrala pentru Apararea impotriva Inundatiilor are in dotare echipament de telecomunicatii, tehnica de calcul, aparatura necesara multiplicarii de documente, aparatura audio-video si autoturism de teren, prezentate in anexa nr. 2 la prezentul regulament.
    Aceasta dotare se va asigura prin redistribuire, la nivelul ministerului, sau prin transfer de la unitatile din subordine, participante la comisie.
    Dotarea se poate finanta in anii urmatori si din credite bugetare de la capitolul "Cheltuieli de capital", la pozitia "Achizitii de bunuri, dotari independente si alte cheltuieli de investitii".

    CAP. 3
    Atributiile Comisiei Centrale pentru Apararea Impotriva Inundatiilor

    Art. 13
    Comisia Centrala pentru Apararea impotriva Inundatiilor are urmatoarele atributii principale:
    a) elaboreaza strategia nationala de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice si participa la elaborarea strategiei nationale de aparare impotriva dezastrelor in cadrul Comisiei Guvernamentale de Aparare impotriva Dezastrelor;
    b) participa la elaborarea planurilor operative de aparare specifice si a programelor generale in caz de dezastre, la solicitarea Comisiei Guvernamentale de Aparare impotriva Dezastrelor;
    c) urmareste respectarea conventiilor internationale in domeniul apararii impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice;
    d) analizeaza proiectul Regulamentului de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice, proiectul Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Centrale pentru Apararea impotriva Inundatiilor, precum si solicitarile de modificare a acestora, si le supune spre avizare Comisiei Guvernamentale de Aparare impotriva Dezastrelor si spre aprobare Guvernului;
    e) aproba Planul operativ de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice;
    f) avizeaza proiectele regulamentelor de organizare si functionare a comisiilor judetene de aparare impotriva dezastrelor, pentru aspecte ce privesc apararea de inundatii, fenomene meteorologice periculoase si accidente la constructiile hidrotehnice;
    g) aproba planurile judetene de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice si planurile de aparare impotriva inundatiilor pe bazine hidrografice;
    h) analizeaza regulamente, reglementari, instructiuni si normative specifice, referitoare la prevenirea, interventia si inlaturarea efectelor inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice, si le supune spre avizare Comisiei Guvernamentale de Aparare impotriva Dezastrelor si spre aprobare Guvernului;
    i) face anual propuneri Comisiei Guvernamentale de Aparare impotriva Dezastrelor, pentru asigurarea mijloacelor materiale si financiare necesare organizarii apararii in caz de inundatii, fenomene meteorologice periculoase sau accidente la constructiile hidrotehnice, pentru inlaturarea efectelor negative ale acestora, inclusiv pentru dezvoltarea retelei care asigura fluxul informational hidrometeorologic si decizional. Constituirea si utilizarea fondurilor se fac de catre fiecare ordonator de credite, institutie publica sau agent economic, cu respectarea prevederilor legale. In caz de inundare dirijata a unor terenuri, face propuneri Comisiei Guvernamentale de Aparare impotriva Dezastrelor pentru inlaturarea efectelor unor calamitati naturale asupra terenurilor, din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pe baza constatarilor si solicitarilor comisiilor judetene de aparare impotriva dezastrelor;
    j) informeaza si prezinta anual si periodic rapoarte de sinteza Comisiei Guvernamentale de Aparare impotriva Dezastrelor despre producerea de inundatii, fenomene meteorologice periculoase sau accidente la constructiile hidrotehnice, despre efectele acestora, despre masurile intreprinse si despre stadiul realizarii masurilor de prevenire si refacere;
    k) asigura informarea opiniei publice, prin mass media, despre zonele de risc potential, despre iminenta producerii si efectele inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase sau accidentelor la constructiile hidrotehnice, precum si despre masurile luate;
    l) initiaza studii si cercetari privind modalitati de control al riscurilor dezastrelor produse de inundatii, fenomene meteorologice periculoase sau accidente la constructiile hidrotehnice, precum si metode de identificare si evaluare a riscurilor;
    m) aproba criterii pentru definirea pragurilor critice ale fenomenelor hidrometeorologice periculoase si ale accidentelor la constructiile hidrotehnice. Pentru definirea pragurilor critice privind accidente la constructiile hidrotehnice se va solicita, in prealabil, avizul Comisiei Nationale pentru Siguranta Barajelor si Lucrarilor Hidrotehnice;
    n) solicita si urmareste participarea unitatilor subordonate Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne si altor ministere, cu forte si mijloace din dotarea acestora, in actiunile de interventie, pentru limitarea si inlaturarea efectelor inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice;
    o) colaboreaza cu Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului la intocmirea de instructiuni si prescriptii de proiectare, executie si control la solicitari seismice al constructiilor hidrotehnice cu rol de aparare, precum si de studii necesare realizarii sistemelor automate de prognoza si avertizare seismica pentru baraje;
    p) initiaza programe de cercetare si propune Ministerului Cercetarii si Tehnologiei studii si cercetari in domeniul apararii impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice, in vederea promovarii si finantarii;
    r) participa, impreuna cu Comandamentul Protectiei Civile din cadrul Ministerului Apararii Nationale, la elaborarea programelor de pregatire a populatiei si a agentilor economici, pentru protectia si interventia acestora in cazul producerii de inundatii, fenomene meteorologice periculoase sau accidente la constructiile hidrotehnice;
    s) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la intocmirea programelor de pregatire sanitara a populatiei pentru aspecte ce privesc apararea impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice;
    t) colaboreaza cu Ministerul Invatamantului pentru includerea, in programele de invatamant, de tematici pentru educatia scolara privind apararea impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice;
    u) analizeaza si valideaza masurile aprobate de presedinte intre sedinte sau le corecteaza ori le modifica, dupa caz.

    CAP. 4
    Atributiile Secretariatului tehnic permanent al Comisiei Centrale pentru Apararea impotriva Inundatiilor

    Art. 14
    Secretariatul tehnic permanent al Comisiei Centrale pentru Apararea impotriva Inundatiilor, in perioadele dintre sedinte, aduce la indeplinire hotararile comisiei, urmareste realizarea lor si exercita atributiile acesteia, facand propuneri care devin executorii dupa aprobarea lor de catre presedintele ei. La prima sedinta aduce la cunostinta comisiei masurile aprobate si le supune spre analiza si validare. In acest scop, Secretariatul tehnic permanent are urmatoarele atributii si raspunderi:
    a) elaboreaza proiectul Regulamentului de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice, proiectul Normativului-cadru de dotare cu materiale si mijloace de aparare impotriva inundatiilor, intocmeste propuneri de modificare si completare a acestora si le supune spre analiza Comisiei Centrale pentru Apararea impotriva Inundatiilor, in vederea trimiterii spre avizare Comisiei Guvernamentale de Aparare impotriva Dezastrelor si spre aprobare Guvernului;
    b) elaboreaza proiectul Planului operativ de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice, pe care il supune spre aprobare si insusire Comisiei Centrale pentru Apararea impotriva Inundatiilor;
    c) indruma, controleaza, avizeaza si prezinta spre aprobare presedintelui Comisiei Centrale pentru Apararea impotriva Inundatiilor planurile judetene si bazinale de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice;
    d) urmareste completarea si reactualizarea planurilor judetene si bazinale de aparare impotriva inundatiilor, in functie de modificarile survenite, transmise de comandamentele bazinale, de comisiile judetene si a municipiului Bucuresti de aparare impotriva dezastrelor;
    e) supune spre avizare Comisiei Centrale pentru Apararea impotriva Inundatiilor regulamentele de organizare si functionare a comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti de aparare impotriva dezastrelor, pentru aspecte ce privesc apararea de inundatii, fenomene meteorologice periculoase si accidente la constructiile hidrotehnice;
    f) organizeaza si urmareste permanent functionarea fluxului informational privind evolutia fenomenelor hidrologice si meteorologice periculoase, starea tehnica a barajelor si a constructiilor hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor si verifica transmiterea prognozelor, avertizarilor si alarmarilor la comisiile judetene si a municipiului Bucuresti de aparare impotriva dezastrelor;
    g) propune, prin intermediul presedintelui Comisiei Centrale pentru Apararea impotriva Inundatiilor, declararea starii de necesitate de catre Comisia Guvernamentala de Aparare impotriva Dezastrelor, la solicitarea comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti de aparare impotriva dezastrelor;
    h) in situatii critice din punct de vedere al apararii impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase sau accidentelor la constructiile hidrotehnice, propune presedintelui sau vicepresedintelui Comisiei Centrale de Aparare impotriva Inundatiilor sa solicite Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne si altor autoritati centrale interventia cu forte si mijloace din dotarea unitatilor subordonate acestora, pentru salvarea oamenilor, animalelor, a altor bunuri si pentru limitarea si inlaturarea efectelor negative;
    i) supune spre aprobare presedintelui Comisiei Centrale pentru Apararea impotriva Inundatiilor propunerile comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti de aparare impotriva dezastrelor, ale Regiei Autonome "Apele Romane", ale Regiei Autonome de Electricitate "Renel" si ale Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare de inundare dirijata a terenurilor dinainte stabilite prin planurile de aparare sau in cazuri extreme, in perioade de ape mari, solicitarea acestora de inundare a altor terenuri si de modificare a regulilor de exploatarea acumularilor;
    j) urmareste, verifica si sintetizeaza date si informatii privind efectele inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice si masurile intreprinse, primite de la comisiile judetene si a municipiului Bucuresti de aparare impotriva dezastrelor, de la dispeceratul Regiei Autonome "Apele Romane", de la Institutul National de Meteorologie si Hidrologie sau de la alte surse, informeaza operativ Comisia Guvernamentala de Aparare impotriva Dezastrelor, intocmeste rapoarte de sinteza periodice si anuale privind inundatiile si fenomenele meteorologice, propune masuri de refacere a constructiilor hidrotehnice afectate si de modernizare a fluxului informational si le prezinta presedintelui sau vicepresedintelui Comisiei Centrale pentru Apararea impotriva Inundatiilor; urmareste promovarea si realizarea masurilor aprobate;
    k) intocmeste informari privind declansarea, evolutia fenomenelor hidrometeorologice periculoase, efectele acestora si masurile luate si le transmite mass media;
    l) urmareste promovarea si elaborarea, de catre institutele de profil, a studiilor si cercetarilor in vederea fundamentarii de proiecte de instructiuni si de alte acte normative care privesc apararea impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice.
    m) initiaza anual si participa la exercitiile de simulare a producerii de inundatii si accidente la constructii hidrotehnice, organizate pe bazine hidrografice si pe judete, pentru verificarea pregatirii si conlucrarii formatiilor de interventie, a functionarii fluxului informational-decizional, precum si a modului de folosire a mijloacelor si materialelor de interventie;
    n) urmareste, prin Regia Autonoma "Apele Romane" si prin filialele bazinale ale acesteia, materializarea in teren a nivelurilor maxime inregistrate la inundatii, pentru reconstituirea undelor de viitura si reactualizarea valorilor caracteristice de aparare;
    o) urmareste ca Regia Autonoma "Apele Romane" si Institutul National de Meteorologie si Hidrologie sa asigure permanent indrumarea metodologica si coordonarea retelei hidrometeorologice de baza, precum si elaborarea si transmiterea in timp util a informatiilor, prognozelor si avertizarilor asupra fenomenelor hidrometeorologice periculoase la comisiile judetene si a municipiului Bucuresti, locale si la agenti economici, in conformitate cu schemele de flux aprobate prin planurile de aparare;
    p) participa la elaborarea si actualizarea conventiilor internationale si a regulamentelor bilaterale pentru probleme ce privesc apararea impotriva inundatiilor si gheturilor, participa la organizarea si desfasurarea actiunilor si a simularilor de aparari impotriva inundatiilor si gheturilor pe Dunare si pe raurile care formeaza sau traverseaza frontiera de stat, urmarind respectarea conventiilor bilaterale sau multilaterale; colaboreaza cu Directia generala a Dunarii si cailor navigabile din cadrul Ministerului Transporturilor la actiunile operative de aparare impotriva inundatiilor si gheturilor;
    r) organizeaza si participa la verificarea anuala a starii tehnice a principalelor constructii hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor si a intretinerii albiilor cursurilor de apa si propune masuri de intretinere, de reparare si de crestere a sigurantei in exploatare si urmareste realizarea acestora; verifica sesizarile cetatenilor privind starea constructiilor hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor si intretinerea albiilor care afecteaza zone populate si obiective social-economice;
    s) verifica periodic secretariatele tehnice permanente ale comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti de aparare impotriva dezastrelor asupra cunoasterii atributiilor specifice ce le revin si asupra modului de actionare la inundatii, fenomene meteorologice periculoase si accidente la constructiile hidrotehnice;
    t) participa la fundamentarea si urmareste includerea in bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, in bugetele locale, inclusiv in bugetele agentilor economici interesati, a resurselor financiare necesare pentru constituirea sau completarea stocurilor de materiale si mijloace de aparare si pentru actiunile operative de interventie;
    u) urmareste, in perioadele cu inundatii, fenomene meteorologice periculoase sau accidente la constructiile hidrotehnice, la Ministerul Comunicatiilor si la unitatile subordonate, servirea cu prioritate a fluxului informational-decizional al activitatii de aparare, pe baza indicativelor speciale: "INUNDATII", "METEOR" sau "ACCIDENT LA CONSTRUCTII HIDROTEHNICE"; solicita, daca este cazul, asigurarea de echipamente si mijloace de telecomunicatii suplimentare pentru completarea sistemelor de legatura in fluxul informational-decizional;
    v) participa si colaboreaza cu Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, cu Ministerul Transporturilor si cu alte ministere la intocmirea programelor de interventie in caz de producere a unor fenomene meteorologice periculoase si urmareste realizarea masurilor care se iau in asemenea situatii;
    x) participa, impreuna cu reprezentantii Comandamentului Protectiei Civile din cadrul Ministerului Apararii Nationale, la verificarea modului de asigurare a mijloacelor necesare instiintarii si alarmarii populatiei din localitatile ce pot fi afectate in aval de baraje de catre autoritatile administratiei publice locale, regiile autonome care au in administrare lucrari hidrotehnice si agentii economici;
    y) propune presedintelui sau vicepresedintelui Comisiei Centrale pentru Apararea impotriva Inundatiilor convocarea sedintei ordinare anuale a acesteia si a sedintelor extraordinare, ori de cate ori este necesar;
    z) controleaza si aplica sanctiuni pentru incalcarea prevederilor art. 87, 96, 103 si 104 din Legea apelor nr. 107/1996 si ale art. 37 din Ordonanta Guvernului nr. 47/1994 pentru fapte in legatura cu activitatea de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice, la persoane fizice si juridice si la comisiile judetene si a municipiului Bucuresti de aparare impotriva dezastrelor;
    w) intocmeste programe si urmareste pregatirea personalului cu atributii de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice.

    CAP. 5
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 15
    Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentul regulament.
    Art. 16
    Dispozitiile contrare din Hotararea Guvernului nr. 615/1992, privind atributiile Comisiei Centrale pentru Apararea impotriva Inundatiilor si ale Secretariatului tehnic permanent, se abroga.

    ANEXA 1
    la regulament

                        COMPONENTA
Comisiei Centrale pentru Apararea impotriva Inundatiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase si Accidentelor la Constructiile Hidrotehnice,
organizata pe langa Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului

  1. Ministrul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului   - presedinte
  2. Secretar de stat in Ministerul Apelor, Padurilor si
     Protectiei Mediului                                  - vicepresedinte
  3. Directorul Directiei cadastru, sinteze si aparare
     impotriva inundatiilor din Ministerul Apelor,
     Padurilor si Protectiei Mediului                     - secretar
  4. Reprezentantul Ministerului Apararii Nationale       - membru
  5. Reprezentantul Departamentului pentru Administratie
     Publica Locala                                       - membru
  6. Reprezentantul Ministerului de Interne               - membru
  7. Reprezentantul Ministerului Lucrarilor Publice si
     Amenajarii Teritoriului                              - membru
  8. Reprezentantul Ministerului Industriei si Comertului - membru
  9. Reprezentantul Ministerului Agriculturii si
     Alimentatiei                                         - membru
 10. Reprezentantul Ministerului Transporturilor          - membru
 11. Reprezentantul Ministerului Finantelor               - membru
 12. Reprezentantul Ministerului Comunicatiilor           - membru
 13. Reprezentantul Ministerului Sanatatii                - membru
 14. Reprezentantul Ministerului Cercetarii si
     Tehnologiei                                          - membru
 15. Reprezentantul Ministerului Invatamantului           - membru
 16. Reprezentantul Regiei Autonome "Apele Romane"        - membru
 17. Reprezentantul Institutului National de
     Meteorologie si Hidrologie                           - membru
 18. Reprezentantul Regiei Nationale a Padurilor          - membru
 19. Reprezentantul Regiei Autonome de
     Electricitate "Renel"                                - membru
 20. Reprezentantul Regiei Autonome a Imbunatatirilor
     Funciare                                             - membru
 21. Reprezentantul Societatii Comerciale
      "Aquaproiect" - S.A.                                - membru
 22. Reprezentantul Facultatii de Constructii
     Hidrotehnice                                         - membru
 23. Reprezentantul Societatii Romane de Televiziune      - membru
 24. Reprezentantul Societatii Romane de Radiodifuziune   - membru
 25. Reprezentantul Agentiei Nationale de Presa "Rompres" - membru
 26. Reprezentantul Agentiei Nationale a
     Rezervelor Materiale                                 - membru


    ANEXA 2
    la regulament

                         SCHEMA
fluxului informational-decizional al Comisiei Centrale pentru Apararea impotriva Inundatiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase si Accidentelor la Constructiile Hidrotehnice

  ----------------                                    -----------------
 |  Organisme sau  |       -------------------       |  COMANDAMENTUL  |
 |   institutii    |<---->|    COMISIA        |----->|PROTECTIEI CIVILE|
 | internationale  |      |   GUVERNAMENTALA  |       -----------------
 |  de protectie   |      |    DE APARARE     |
 |   impotriva     |      |    IMPOTRIVA      |
 |  dezastrelor    |      |   DEZASTRELOR     |
  -----:-----------       |-------------------|
       :                  |  Secretariatul    |                   ------
       v.........         | tehnic permanent  |             .....>  13  |
                :          -------------------              :    |------|
  ------        :               ^       |                   :....>  14  |
 |   1  <.....  :               :       |                   :    |------|
 |------|    :  :               :       |                   :....>  15  |
 |   2  <....:  :   ------------:-------v-------------      :    |------|
 |------|    :  :  | COMISIA CENTRALA PENTRU APARAREA |     :....>  16  |
 |   3  <....:  :  |      IMPOTRIVA INUNDATIILOR,     |     :    |------|
 |------|    :  :  |     FENOMENELOR METEOROLOGICE    |     :....>  17  |
 |   4  <....:  :..>  PERICULOASE SI ACCIDENTELOR LA  |     :    |------|
 |------|    :     |    CONSTRUCTIILE  HIDROTEHNICE   |     :....>  18  |
 |   5  <....:     |----------------------------------|     :    |------|
 |------|    :     |  Secretariatul tehnic permanent  |     :....>  19  |
 |   6  <....:      -------:--^------|--^----|--------      :    |------|
 |------|    : ............v  :      |  :    |____________  :....>  20  |
 |   7  <....: :              :      |  :...............  | :    |------|
 |------|    : :    ----------:------v----------------  : | :....>  21  |
 |   8  <....: :   |       COMISII JUDETENE SI A      | : | :    |------|
 |------|    : :  _|     MUNICIPIULUI BUCURESTI DE    | : | :....>  22  |
 |   9  <....: : | |   APARARE IMPOTRIVA DEZASTRELOR  | : | :    |------|
 |------|    : : | |----------------------------------| : | :....>  23  |
 |  10  <....: : | |  Secretariate tehnice permanente | : | :    |------|
 |------|    : : | |     pentru apararea impotriva    | : | :....>  24  |
 |  11  <....: : | |           inundatiilor           | : | :    |------|
 |------|    : : |  ----------------------------------  : | :....>  25  |
 |  12  <....: : |                  |        ^          : |       ------
  ------       : |                  |        |          : |
               : |                  v        v          : |
               : |  ----------------------------------  : |
         ......v | |    Inspectoratul judetean de     | : |
         :       -->        protectie civila          | : |
         :          ----------------------------------  : |
         :                                              : |
   ......v..........................                    : |
   :                  : :                    : |
 --v--------   -------v------   ---v---                 : |
| Societatea| |  Societatea  | |Agentii|                : |
| Romana de | |  Romana de   | | de    |                : |
|Televiziune| |Radiodifuziune| | presa |                : |
 -----------   --------------   -------                 : |
                                ________________________:_|________
                                |       ................:.|.......|...
                                |       ^         | ^     |^      |  ^
 ====================      -----v-------:-----    | :     |:      |  :
 = ....> Informatie =     |      R.A.A.R.     |   | :     |:      |  :
 =                  =     |-------------------|  -v---   -v--   --v-----
 = ----> Decizie    =     |I.N.M.H.|Dispecerat| |RENEL| |RAIF| |ROMSILVA|
 ====================      -------------------   -----   ----   --------


    SEMNIFICATIA CASUTELOR DIN SCHEMA:

     1 = Ministerul Apararii Nationale
     2 = Ministerul de Interne
     3 = Departamentul pentru Administratie Publica Locala
     4 = Ministerul Finantelor
     5 = Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului
     6 = Ministerul Transporturilor
     7 = Ministerul Comunicatiilor
     8 = Ministerul Industriei si Comertului
     9 = Ministerul Agriculturii si Alimentatiei
    10 = Ministerul Sanatatii
    11 = Ministerul Invatamantului
    12 = Ministerul Cercetarii si Tehnologiei
    13 = Comisia Centrala pentru Prevenirea si Apararea impotriva
         Efectelor Seismice si Alunecarilor de Teren (Ministerul
         Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului)
    14 = Comisia Centrala pentru Explozii Mari la Suprafata si in
         Subteran, Accidente Chimice si Avarii Deosebit De Grave la
         Conducte Magistrale si Urbane (Ministerul Industriei si
         Comertului)
    15 = Comisia Centrala pentru Accidente Deosebit De Grave pe Cai de
         Comunicatii (Ministerul Transporturilor)
    16 = Comisia Centrala pentru Asistenta Medicala de Urgenta in Caz
         de Dezastre si Epidemii Ministerul Sanatatii)
    17 = Comisia Centrala pentru Epizootii si Supravegherea
         Contaminarii Radioactive, Chimice, Biologice a Produselor
         Animale si Vegetale (Ministerul Agriculturii si Alimentatiei)
    18 = Comisia pentru Telecomunicatii (Ministerul Comunicatiilor)
    19 = Comisia Nationala pentru Siguranta Barajelor si Lucrarilor
         Hidrotehnice (Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului
    20 = Directia Generala a Dunarii si Cailor Navigabile (Ministerul
         Transporturilor) Regia Autonoma "Administratia Fluviala a Dunarii
         de Jos Galati"
    21 = Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania"
         (Ministerul Transporturilor)
    22 = Oficiul Rutier Central (Ministerul Transporturilor)
    23 = Comisia Nationala pentru Statistica
    24 = Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania
    25 = Administratia Nationala a Rezervelor Materiale

    ANEXA 3
    la regulament

                                   SCHEMA
principalelor informatii necesare desfasurarii activitatii Comisiei Centrale pentru Apararea impotriva Inundatiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase si Accidentelor la Constructiile Hidrotehnice
                                ------------
                               | Informatii |
                                ------------
 ---------------------------------    |    ------------------------------
|Informatii in flux lent pentru   |   |   | Informatii in flux rapid     |
|cunoasterea, prevenirea,         |   |   |pentru avertizarea, evolutia  |
|actiunea si inlaturarea efectelor|-------|fenomenelor, starea uvrajelor,|
|inundatiilor, f.m.p.a.c.h. -     |       |mod de actiune si efecte,     |
|    - STATISTICE                 |       |necesitati de orice ordin,    |
 ---------------------------------        |pagube etc. - OPERATIVE       |
              |                            ------------------------------
              |                                        |
 ---------------------------------         -----------------------------
|  Parametrii hidrologici si      |       |     Prognoze meteorologice   |
|  meteorologici statistici       |       |          si hidrologice      |
 ---------------------------------         ------------------------------
              |                                        |
 ---------------------------------         ------------------------------
|Schemele de amenajare a bazinelor|       |  Avertizari precipitatii,    |
|          hidrografice           |       |   debite, niveluri, viteze,  |
 ---------------------------------        |  inregistrate si in evolutie |
              |                            ------------------------------
 ---------------------------------                     |
|Monografii ale fenomenelor,      |        ------------------------------
|studii de caz, scenarii          |       |Capacitati, disponibilitati in|
 ---------------------------------        | stoc si mod de comportare a  |
              |                           | lucrarilor hidrotehnice      |
 ---------------------------------        | pe parcurs                   |
|   Studii, cercetari de profil   |        ------------------------------
 ---------------------------------                      |
              |                             ------------------------------
 ---------------------------------         |    Situatia zonelor si       |
|Cadastrul apelor: lucrari,       |        |    obiectivelor afectate     |
| folosinte, caracteristici       |        |       de fenomene            |
 ---------------------------------          ------------------------------
             |                                          |
 ---------------------------------          ------------------------------
|Pragurile critice pentru aparare |        |    Masuri si mijloace de     |
|de inundatii si avarii la        |        |    interventie in actiune,   |
| constructiile hidrotehnice      |        |    efecte, rezultate         |
 ---------------------------------           -----------------------------
             |                                           |
 ---------------------------------           -----------------------------
| Planurile de aparare judetene   |         |Situatia populatiei,         |
|si bazinale, de aparare impotriva|         |alimentarilor cu apa,        |
|              inundatiilor       |         |elemente, cazuri             |
 ---------------------------------          |     provizorii etc.         |
              |                              -----------------------------
 ---------------------------------                       |
|Planurile de interventie in caz  |          ------------------------------
|de avarii la constructiile       |         | Mijloace si forte disponibile|
|hidrotehnice                     |         | la nivel de judet,  bazin    |
 --------------------------------           |     hidrografic, tara        |
             |                               ------------------------------
 ---------------------------------                        |
|Regulamente si regimuri de       |          -------------------------------
|exploatare a constructiilor      |         |   Solicitari de sprijin,      |
|hidrotehnice                     |         | disponibilizari de mijloace   |
 ---------------------------------          |   si efecte pentru alte       |
             |                              |      zone si activitati       |
 ---------------------------------           -------------------------------
|Stocuri de materiale de aparare, |                        |
| mijloace de interventie         |          -------------------------------
 ---------------------------------          |Situatia cailor de comunicatii |
             |                              |terestre, navale, a            |
 ---------------------------------          |aeroporturilor si a sistemului |
|Scheme de colaborare cu toate    |         | de telecomunicatii            |
|unitatile participante la actiune|          -------------------------------
 ---------------------------------                          |
             |                               --------------------------------
 ----------------------------------         |       Starea sistemului de     |
| Propuneri de lucrari si masuri  |         |    transmisiuni si necesitati  |
| pentru inlaturarea efectelor    |          --------------------------------
|  inundatiilor                   |
 ---------------------------------
             |
 ---------------------------------
| Conventii, acorduri cu tarile   |
| vecine in domeniul dezastrelor  |
 ---------------------------------

    ANEXA 4
    la regulament

                            LISTA
dotarilor necesare pentru activitatea Secretariatului tehnic permanent al Comisiei Centrale pentru Apararea impotriva Inundatiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase si Accidentelor la Constructiile Hidrotehnice
-----------------------------------------------------------------------------
Nr.                                                           Cantitatea
crt.            Denumirea materialului                        (buc.)
-----------------------------------------------------------------------------
  1. Complet calculator cu monitor color
     performant (486 sau 586)                                     3
  2. Diskete 3.50 inch                                           20
  3. Complet imprimante laser alb-negru                           2
  4. Complet imprimanta laser color                               1
  5. Scaner                                                       1
  6. Fax                                                          1
  7. Complet modem Internet cu fax inclus                         1
  8. Telefoane celulare                                           3
  9. Telefon operativ                                             1
10.  Aspectomat                                                   1
11.  Proiector pentru calculator si video                         1
12.  Copiator Xerox                                               1
13.  Televizor color                                              1
14.  Video recorder                                               1
15.  Camera video                                                 1
16.  Casete video                                                20
17.  Aparat de fotografiat cu blit                                1
18.  Autoturism de teren                                          1
                                                                           SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 210/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 210 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu