E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Ordonanţa 47 1994 abrogat de articolul 83 din actul Legea 481 2004
Ordonanţa 47 1994 in legatura cu Hotărârea 1075 2004
Ordonanţa 47 1994 in legatura cu Ordin 585 2004
Ordonanţa 47 1994 in legatura cu Hotărârea 967 2003
Articolul 6 din actul Ordonanţa 47 1994 modificat de articolul 23 din actul OUG 64 2003
Articolul 9 din actul Ordonanţa 47 1994 modificat de articolul 23 din actul OUG 64 2003
Articolul 9 din actul Ordonanţa 47 1994 in legatura cu Hotărârea 674 2002
Ordonanţa 47 1994 modificat de articolul 30 din actul Ordonanţa 88 2001
Ordonanţa 47 1994 in legatura cu articolul 10 din actul OUG 291 2000
Ordonanţa 47 1994 in legatura cu Hotărârea 1088 2000
Articolul 7 din actul Ordonanţa 47 1994 modificat de articolul 5 din actul OUG 179 2000
Articolul 20 din actul Ordonanţa 47 1994 modificat de articolul 5 din actul OUG 179 2000
Articolul 21 din actul Ordonanţa 47 1994 modificat de articolul 5 din actul OUG 179 2000
Ordonanţa 47 1994 in legatura cu Ordin 15 1999
Ordonanţa 47 1994 in legatura cu Ordin 2286 1999
Ordonanţa 47 1994 in legatura cu Hotărârea 209 1997
Ordonanţa 47 1994 in legatura cu Hotărârea 210 1997
Ordonanţa 47 1994 aprobat de Legea 124 1995
Ordonanţa 47 1994 in legatura cu Hotărârea 635 1995
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 47 din 12 august 1994

privind apararea impotriva dezastrelor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 242 din 29 august 1994


SmartCity3


    In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit. j) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Obiectul prezentei ordonante il constituie ansamblul masurilor de prevenire, interventie operativa si refacere in cazul dezastrelor - calamitati naturale si alte catastrofe -, pentru diminuarea efectelor sociale, economice si ecologice ale acestora.
    Art. 2
    In sensul prezentei ordonante, prin dezastre se intelege:
    a) fenomene naturale distructive de origine geologica sau meteorologica, ori imbolnavirea unui numar mare de persoane sau animale, produse in mod brusc, ca fenomene de masa.
    In aceasta categorie sunt cuprinse: cutremurele, alunecarile si prabusirile de teren, inundatiile si fenomenele meteorologice periculoase, epidemiile si epizootiile;
    b) evenimentele cu urmari deosebit de grave asupra mediului inconjurator, provocate de accidente.
    In aceasta categorie sunt cuprinse: accidentele chimice, biologice, nucleare, in subteran, avariile la constructii hidrotehnice sau conducte magistrale, incendiile de masa si exploziile, accidentele majore pe caile de comunicatii, accidentele majore la utilaje si instalatii tehnologice periculoase, caderile de obiecte cosmice, accidentele majore si avariile mari la retelele de instalatii si telecomunicatii.
    Art. 3
    In sensul prezentei ordonante, prin apararea impotriva dezastrelor se intelege:
    a) masuri de prevenire si pregatire pentru interventie;
    b) masuri operative urgente de interventie dupa declansarea fenomenelor periculoase cu urmari deosebit de grave;
    c) masuri de interventie ulterioara pentru recuperare si reabilitare.
    Art. 4
    Responsabilitatea privind organizarea apararii impotriva dezastrelor revine autoritatilor administratiei publice centrale si locale, precum si organismelor special constituite, potrivit prezentei ordonante.

    CAP. 2
    Organizarea si conducerea activitatilor de aparare impotriva dezastrelor

    Art. 5
    Pentru organizarea si conducerea activitatilor de aparare impotriva dezastrelor se instituie Comisia guvernamentala de aparare impotriva dezastrelor, condusa de catre primul-ministru.
    Din comisie fac parte ministri si conducatori ai altor autoritati ale administratiei publice centrale de specialitate, care pot contribui la activitatile de aparare impotriva dezastrelor, numiti prin decizie de catre primul-ministru.
    Masurile de aparare impotriva dezastrelor, stabilite in conditiile legii de catre Comisia guvernamentala de aparare impotriva dezastrelor, sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice si juridice.
    Art. 6
    Comisia guvernamentala de aparare impotriva dezastrelor isi constituie un secretariat tehnic permanent care functioneaza pe langa secretarul general al Guvernului si care este format din specialisti pe domenii de activitate, desemnati de ministere si de celelalte autoritati ale administratiei publice centrale de specialitate care au reprezentanti in comisie.
    Art. 7
    In subordinea Comisiei guvernamentale de aparare impotriva dezastrelor se constituie comisii centrale specializate de tipuri de dezastre, organizate pe langa ministerele de resort, dupa cum urmeaza:
    a) Comisia centrala pentru apararea impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice - la Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului;
    b) Comisia centrala pentru prevenirea si apararea impotriva efectelor seismice si alunecarilor de teren - la Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului;
    c) Comisia centrala pentru accident nuclear si caderi de obiecte cosmice - la Ministerul Apararii Nationale;
    d) Comisia centrala pentru explozii mari, la suprafata si in subteran, accidente chimice si avarii deosebit de grave la conducte magistrale si urbane - la Ministerul Industriilor;
    e) Comisia centrala pentru accidente deosebit de grave pe cai de comunicatii - la Ministerul Transporturilor;
    f) Comisia centrala pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si epidemii - la Ministerul Sanatatii;
    g) Comisia centrala pentru epizootii si supraveghere a contaminarii radioactive, chimice sau biologice a produselor vegetale si animale - la Ministerul Agriculturii si Alimentatiei;
    h) Comisia centrala pentru incendii in masa - la Ministerul de Interne;
    i) Comisia pentru telecomunicatii - la Ministerul Comunicatiilor.
    Art. 8
    Comisiile centrale specializate pe tipuri de dezastre isi constituie secretariate tehnice permanente. Acestea pregatesc propuneri privind masurile de protectie, interventie, recuperare si reabilitare, urmarind indeplinirea lor.
    Secretariatele tehnice constituie compartimente functionale distincte in aparatul propriu al ministerului de resort, fara majorarea numarului de posturi.
    Art. 9
    Modul de organizare, componenta, atributiile si dotarea Comisiei guvernamentale de aparare impotriva dezastrelor si comisiilor centrale specializate pe tipuri de dezastre se stabilesc prin regulamente de organizare si functionare intocmite de Secretariatul General al Guvernului, respectiv de catre ministerele pe langa care functioneaza, avizate de Comisia guvernamentala de aparare impotriva dezastrelor si aprobate de Guvern.
    Art. 10
    Presedintii comisiilor centrale specializate pe tipuri de dezastre sunt conducatorii ministerelor de profil pe langa care acestea sunt organizate.
    In cadrul comisiilor centrale specializate vor fi cuprinsi si reprezentanti ai altor autoritati ale administratiei publice centrale de specialitate care au atributii in planurile de aparare specifice.
    Art. 11
    In teritoriu se organizeaza comisii judetene, respectiv Comisia municipiului Bucuresti si a sectorului agricol Ilfov, de aparare impotriva dezastrelor, formate din specialisti din aparatul descentralizat al ministerelor si din aparatul consiliilor judetene, respectiv al Consiliului Local al Municipiului Bucuresti si al Consiliului Sectorului Agricol Ilfov.
    Comisiile judetene, respectiv Comisia municipiului Bucuresti si a sectorului agricol Ilfov, de aparare impotriva dezastrelor isi constituie secretariate tehnice permanente in subordinea prefectului.
    Art. 12
    Prefectul este presedintele Comisiei judetene, respectiv al Comisiei municipiului Bucuresti si a sectorului agricol Ilfov, de aparare impotriva dezastrelor.
    Art. 13
    Modul de organizare, componenta, atributiile specifice si modul de functionare a comisiilor judetene si a Comisiei municipiului Bucuresti si a sectorului agricol Ilfov de aparare impotriva dezastrelor se stabilesc prin regulamente avizate de catre comisiile centrale specializate si aprobate de Comisia guvernamentala de aparare impotriva dezastrelor.
    Art. 14
    Comisia guvernamentala de aparare impotriva dezastrelor are urmatoarele atributii principale:
    a) fundamenteaza si propune strategia nationala de aparare impotriva dezastrelor;
    b) initiaza elaborarea de acte normative privind apararea impotriva dezastrelor;
    c) asigura organizarea si aplicarea unitara, pe intreg teritoriul tarii, a masurilor de aparare impotriva dezastrelor;
    d) propune Guvernului includerea in bugetul de stat anual a fondurilor necesare apararii dezastrelor si inlaturarii efectelor acestora;
    e) informeaza Guvernul asupra situatiilor create in teritoriu printr-un sistem informational propriu;
    f) urmareste respectarea conventiilor internationale in domeniul apararii impotriva dezastrelor;
    g) urmareste indeplinirea masurilor stabilite in zonele de dezastru declarate;
    i) avizeaza regulamentele comisiilor centrale specializate pe tipuri de dezastre si le supune spre aprobare Guvernului;
    j) analizeaza cauzele si urmarile dezastrelor si stabileste masuri de aparare, promoveaza studii de evaluare a riscului potential si a urmarilor dezastrelor si coopereaza cu organismele de profil pe plan international, pe baza conventiilor la care statul roman este parte;
    k) coordoneaza programele nationale de pregatire si planurile de protectie si interventie pentru apararea impotriva dezastrelor;
    l) asigura informarea populatiei prin mass-media despre iminenta producerii unor dezastre, precum si asupra masurilor de limitare a efectelor acestora.
    Art. 15
    Comisiile centrale specializate pe tipuri de dezastre au urmatoarele atributii principale:
    a) elaboreaza regulamente de aparare impotriva dezastrelor produse in domeniul specific si participa la elaborarea strategiei nationale de aparare impotriva dezastrelor;
    b) elaboreaza planurile operative de aparare specifice;
    c) indruma, controleaza si avizeaza modul de intocmire a planurilor de aparare in teritoriu;
    d) participa la elaborarea planurilor si a programelor generale de aparare in caz de dezastru;
    e) supun spre avizare Comisiei guvernamentale de aparare impotriva dezastrelor regulamente si reglementari specifice referitoare la prevenirea, interventia si inlaturarea efectelor dezastrelor;
    f) fac anual propuneri Comisiei guvernamentale de aparare impotriva dezastrelor pentru asigurarea mijloacelor materiale si financiare necesare organizarii apararii in cazuri de dezastru si inlaturarii efectelor dezastrelor;
    g) prezinta anual rapoarte privind efectele eventualelor dezastre si stadiul realizarii masurilor de prevenire si refacere;
    h) informeaza operativ Comisia guvernamentala de aparare impotriva dezastrelor asupra producerii dezastrelor, efectelor acestora si masurile intreprinse;
    i) asigura informarea opiniei publice prin mass-media asupra zonelor de risc potential, iminentei producerii si efectelor dezastrelor, precum si a masurilor luate;
    j) initiaza programe de cercetare in domeniile specifice si fac propuneri pentru fondurile necesare intretinerii si dezvoltarii retelelor de inregistrare seismica;
    k) propun mecanisme si instrumente de control social al riscurilor care pot genera dezastre, precum si metode de identificare si evaluare a riscurilor;
    l) stabilesc prin regulamente parametrii pe baza carora se pot defini fenomenele caracteristice de dezastre.
    Art. 16
    Comisiile judetene si Comisia municipiului Bucuresti si a sectorului agricol Ilfov de aparare impotriva dezastrelor au urmatoarele atributii principale:
    a) inventariaza si supravegheaza sursele potentiale de producere a dezastrelor;
    b) coordoneaza pregatirea populatiei pe localitati, institutii, agenti economici si cartiere de locuinte privind prevenirea, protectia si interventia in caz de dezastru;
    c) stabilesc si asigura functionarea sistemului informational pe plan local pentru alarmare in caz de dezastru;
    d) elaboreaza planurile judetene de protectie si interventie in cazul dezastrelor si aproba planurile localitatilor si ale agentilor economici;
    e) urmaresc punerea in aplicare a masurilor de aparare impotriva dezastrelor;
    f) asigura culegerea de informatii si transmiterea fluxului informational din teritoriu spre comisiile centrale specializate pe tipuri de dezastre;
    g) formuleaza propuneri cu privire la constituirea si utilizarea rezervelor materiale si a mijloacelor pentru interventie, pastrarea si refacerea lor prin aprovizionare curenta si, dupa caz, clasarea sau casarea la depasirea termenelor de functionare sau de valabilitate, in limita fondurilor anuale alocate in acest scop;
    h) asigura informarea populatiei asupra iminentei producerii unor dezastre, precum si a masurilor luate pentru limitarea efectelor acestora;
    i) organizeaza, dupa producerea dezastrelor, echipe de specialisti pentru inventarierea, expertizarea si evaluarea rapida a efectelor si a pagubelor produse, in vederea comunicarii acestora comisiilor centrale specializate pe tipuri de dezastre, si Comisiei guvernamentale de aparare impotriva dezastrelor si iau sau propun masuri pentru asigurarea functiilor vitale.
    Art. 17
    Comisiile judetene pot organiza comisii municipale, orasenesti si comunale de aparare impotriva dezastrelor, in functie de gradul de expunere la dezastrul specific.
    Presedintii acestor comisii sunt primarii localitatilor respective.
    Art. 18
    Comisiile comunale, orasenesti, municipale, judetene si Comisia municipiului Bucuresti si a sectorului agricol Ilfov de aparare impotriva dezastrelor sunt subordonate comisiilor centrale specializate pe tipuri de dezastre si Comisiei guvernamentale de aparare impotriva dezastrelor.

    CAP. 3
    Atributiile specifice ale autoritatilor administratiei publice centrale si locale pentru apararea impotriva dezastrelor

    Art. 19
    Autoritatile administratiei publice centrale si locale au urmatoarele atributii comune:
    a) organizeaza, controleaza si coordoneaza apararea impotriva dezastrelor la unitatile proprii conform planurilor de aparare, precum si dotarea cu mijloace de aparare si interventie;
    b) instiinteaza operativ publicul, pe baza sistemului informational propriu, institutiile si agentii economici despre iminenta producerii dezastrelor;
    c) asigura conditiile de functionare a comisiilor centrale specializate pe tipuri de dezastre si a secretariatelor tehnice;
    d) desemneaza specialistii care fac parte din comisiile centrale specializate pe tipuri de dezastre;
    e) elaboreaza norme tehnice, initiaza studii si cercetari in domeniul apararii impotriva dezastrelor;
    f) participa, la cererea Comisiei guvernamentale de aparare impotriva dezastrelor si a comisiilor centrale specializate pe tipuri de dezastre, cu specialisti, mijloace tehnice si aparatura din dotare, la actiunile de interventie si de refacere si dispun unitatilor proprii sa actioneze pe plan local;
    g) asigura pregatirea personalului propriu pentru apararea impotriva dezastrelor;
    h) urmaresc integrarea in strategia generala de aparare impotriva dezastrelor.
    Art. 20
    Ministerul Apararii Nationale are urmatoarele atributii specifice:
    a) urmareste realizarea unui sistem unitar de supraveghere, avertizare, cercetare si inlaturare a urmarilor dezastrelor;
    b) urmareste realizarea sistemelor de alarmare a populatiei in zonele de risc nuclear, chimic, in aval de constructiile hidrotehnice sau pentru alte situatii periculoase, si verifica periodic starea de functionare a acestora;
    c) urmareste intocmirea planurilor pentru evacuarea populatiei, a bunurilor materiale si a animalelor in cazuri de dezastru;
    d) participa la elaborarea programelor de pregatire a populatiei pentru protectia si interventia in cazul dezastrelor, conduce exercitii si aplicatii de pregatire a agentilor economici, indiferent de forma de proprietate, a populatiei din zonele de risc si verifica aplicabilitatea masurilor din planurile de aparare in caz de dezastru;
    e) participa cu forte si mijloace proprii, in zonele afectate de dezastru, la actiunile de interventie pentru limitarea si inlaturarea efectelor acestora;
    f) coordoneaza activitatile de decontaminare a solului, a personalului si a bunurilor in caz de accident nuclear.
    Art. 21
    Ministerul de Interne are urmatoarele atributii specifice:
    a) participa cu efective si mijloace, in functie de misiunile specifice si de situatia concreta, la actiunile de protectie si de interventie, iar la ordin, constituie detasamente de actiune pentru zonele grav afectate;
    b) executa controlul si indrumarea circulatiei rutiere, acordand prioritate traseelor pe care se executa evacuarea populatiei, a bunurilor materiale, a fondului arhivistic, a valorilor din patrimoniul national, precum si deplasarea fortelor si a mijloacelor pentru limitarea si inlaturarea urmarilor dezastrelor;
    c) coordoneaza, indruma, controleaza si avizeaza masurile de prevenire a incendiilor, stabileste masurile privind modul de actiune in cazul incendiilor izolate sau de masa si conduce, prin Comandamentul Pompierilor, actiunile tuturor fortelor participante la localizarea si lichidarea acestora;
    d) participa la verificarea respectarii masurilor de protectie si de interventie, urmareste asigurarea masurilor de paza pe timpul executarii transporturilor de substante toxice sau periculoase pe teritoriul de competenta al unitatilor subordonate si aplica sanctiuni potrivit competentelor legale;
    e) stabileste, impreuna cu reprezentantii prefecturilor si ai consiliilor locale, situatia victimelor, tine evidenta persoanelor evacuate ca urmare a pericolului sau producerii dezastrelor si participa la cercetarea cauzelor care au determinat producerea incendiilor, exploziilor, avariilor si accidentelor.
    Art. 22
    Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului are urmatoarele atributii specifice:
    a) asigura functionarea retelei proprii de supraveghere si de control al factorilor de mediu pentru apararea impotriva dezastrelor;
    b) stabileste zonele de risc nuclear, pe baza propunerii titularilor de instalatii nucleare;
    c) stabileste masuri de securitate nucleara pentru prevenirea accidentelor nucleare de orice natura, inclusiv a celor generate de evenimente seismice;
    d) indeplineste, in caz de accident nuclear, atributiile ce ii revin potrivit intelegerilor si conventiilor stabilite cu organismele nationale din alte tari si cu organizatiile internationale.
    Art. 23
    Ministerul Comunicatiilor participa, impreuna cu organele de protectie civila, la stabilirea conceptiei transmisiunilor din planurile de aparare impotriva dezastrelor, pentru asigurarea legaturilor necesare conducerii actiunilor de limitare si de inlaturare a efectelor dezastrelor.
    Art. 24
    Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului are urmatoarele atributii specifice:
    a) intocmeste, in colaborare cu institutiile specializate, prescriptii de proiectare, executie si control la solicitari seismice pentru constructii si coordoneaza studiile pentru realizarea sistemelor automate de protectie si avertizare postseismica pentru obiectivele la care miscarile seismice pot produce avarii cu consecinte grave;
    b) avizeaza, pe baza normelor internationale, masurile de protectie antiseismica la constructiile si instalatiile ce prezinta risc potential major;
    c) controleaza respectarea prevederilor documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului ce cuprind constructii si instalatii cu risc potential major si zonele de protectie a acestora;
    d) coordoneaza punerea sub protectie a fondului construit existent, pregatirea in vederea actiunii de interventie in caz de seisme si educarea antiseismica a populatiei.
    Art. 25
    Ministerul Sanatatii are urmatoarele atributii specifice:
    a) organizeaza, impreuna cu Consiliul National de Cruce Rosie si alte organisme interesate, pregatirea sanitara a populatiei pentru apararea impotriva dezastrelor;
    b) organizeaza pregatirea cadrelor medico-sanitare in problemele specifice de acordare a asistentei medicale in situatii de dezastru;
    c) asigura asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre, pentru utilizarea retelei sanitare si extinderea la nevoie a capacitatii de spitalizare.
    Art. 26
    Ministerul Cercetarii si Tehnologiei are urmatoarele atributii specifice:
    a) coordoneaza functionarea si dezvoltarea sistemului unitar de supraveghere a miscarilor seismice;
    b) finanteaza temele stiintifice pentru aparare in cazul dezastrelor, la propunerea comisiilor de specialitate din Colegiul consultativ pentru cercetare-dezvoltare.
    Art. 27
    Ministerul Transporturilor stabileste, impreuna cu autoritatile administratiei publice locale, mijloacele de transport necesare ce urmeaza a fi asigurate de agentii economici din domeniu, pentru actiunile de aparare impotriva dezastrelor.
    Art. 28
    Ministerul Invatamantului are urmatoarele atributii specifice:
    a) organizeaza si realizeaza educatia populatiei scolare prin introducerea in programele analitice ale invatamantului de toate gradele a materialelor specifice, puse la dispozitie de comisiile centrale specializate pe tipuri de dezastre;
    b) elaboreaza programe de protectie si de evacuare, in caz de necesitate, a populatiei scolare si a patrimoniului unitatilor de invatamant;
    c) elaboreaza programe de pregatire a personalului din subordine pe probleme specifice de actiune, in timpul si dupa producerea fenomenelor.
    Art. 29
    Autoritatile administratiei publice locale si prefectii au urmatoarele atributii specifice de aparare care nu au caracter militar:
    a) asigura mijloacele necesare instiintarii si alarmarii populatiei din zonele ce pot fi afectate de dezastre;
    b) coordoneaza pregatirea populatiei pentru realizarea actiunilor de protectie si interventie in caz de dezastre;
    c) intocmesc planuri de protectie si de interventie, corelandu-le cu masurile adoptate de Comisia guvernamentala de aparare impotriva dezastrelor;
    d) asigura desfasurarea actiunilor de limitare si de inlaturare a efectelor dezastrelor, pentru salvarea oamenilor, animalelor si bunurilor materiale, acordarea primului-ajutor, evacuarea si transportul victimelor, cazarea sinistratilor, aprovizionarea cu alimente si asistenta sanitara a persoanelor afectate, retragerea din consum a produselor contaminate;
    e) stabilesc, impreuna cu agentii economici si unitatile de profil, actiuni si masuri operative pentru decontaminarea solului in zonele afectate, identificarea si inhumarea persoanelor decedate, repunerea in stare de functionare a serviciilor si utilitatilor de gospodarie comunala, transport, telecomunicatii si alimentare cu energie electrica, gaze naturale etc.;
    f) centralizeaza datele privind urmarile dezastrelor si informeaza, prin comisiile centrale specializate pe tipuri de dezastre, Comisia guvernamentala de aparare impotriva dezastrelor;
    g) asigura mijloacele financiare pentru activitatile de dezvoltare si de modernizare a bazei materiale de pregatire a populatiei, precum si de protectie si interventie in caz de dezastre.

    CAP. 4
    Obligatiile generale ale persoanelor juridice privind asigurarea apararii impotriva dezastrelor

    Art. 30
    Institutiile publice si agentii economici au urmatoarele obligatii:
    a) elaboreaza planuri proprii de aparare in caz de dezastru si le supun spre aprobare comisiilor judetene de aparare impotriva dezastrelor;
    b) constituie mijloacele materiale necesare pentru interventie si le mentin in stare operativa;
    c) organizeaza instiintarea si alarmarea salariatilor pentru apararea impotriva dezastrelor;
    d) respecta normele si normativele specifice, emise de organele competente, privitoare la amplasarea, proiectarea si executia instalatiilor si constructiilor de orice natura;
    e) exploateaza, utilizeaza si intretin instalatiile, cladirile, constructiile de orice natura si respecta normele si normativele specifice;
    f) realizeaza retelele de monitorizare si control cu aparatura specifica pentru apararea in caz de dezastre; intocmesc scheme de instiintare in caz de pericol si asigura functionarea mijloacelor de transmisiuni, alarmare, aflate in dotare;
    g) tin evidenta mijloacelor tehnice, a utilajelor si a aparaturii ce pot fi folosite in caz de dezastru si, in caz de necesitate, pun la dispozitia comisiei judetene de aparare impotriva dezastrelor datele necesare;
    h) intocmesc si actualizeaza, dupa caz, planurile constructiilor etajate, retelelor utilitare si spatiilor subterane proprii folosite pentru protectia populatiei si le inainteaza organelor locale de protectie civila;
    i) asigura accesul la obiectivele periclitate si executa lucrari si servicii de interes public in situatii de dezastru, din dispozitia comisiilor judetene si a Comisiei municipiului Bucuresti si a sectorului agricol Ilfov de aparare impotriva dezastrelor.
    Art. 31
    Agentii economici cuprinsi in programul de protectie civila constituie din timp, pe fiecare schimb de lucru, subunitati de serviciu din formatiile de protectie civila si asigura instruirea periodica a acestora pentru aplicarea masurilor stabilite in planurile de protectie si de interventie.
    Art. 32
    Agentii economici a caror activitate constituie o sursa potentiala de risc elaboreaza studii de evaluare a riscului potential si asigura, prin sisteme proprii de supraveghere, controlul constructiilor, instalatiilor, mijloacelor de transport, parametrilor, factorilor de mediu, avand obligatia, in cazul detectarii avariilor sau al depasirii valorilor admise ale contaminarii, sa instiinteze organismele stabilite prin schemele de instiintare si sa ia masuri de aducere sub control a instalatiilor.
    Art. 33
    Agentii economici a caror activitate constituie surse potentiale de risc nuclear, chimic sau biologic au obligatia sa acorde asistenta tehnica, sprijin material si aparatura de detectie pentru limitarea si inlaturarea contaminarii in zonele afectate, la cererea autoritatilor administratiei publice centrale si locale, precum si a organismelor speciale constituite potrivit prezentei ordonante.
    Art. 34
    Cetatenii sunt obligati sa-si insuseasca metodele de protectie si regulile de comportare in caz de dezastre si sa participe la activitatile organizate, potrivit legii, in acest scop. In situatii de producere a dezastrelor, cetatenii sunt obligati sa participe la actiunile de interventie pentru care sunt solicitati si sa se conformeze masurilor stabilite de autoritatile centrale si locale.

    CAP. 5
    Constituirea si utilizarea fondurilor pentru asigurarea apararii impotriva dezastrelor

    Art. 35
    Agentii economici si institutiile publice asigura, din resurse proprii, fondurile necesare finantarii activitatilor prevazute la art. 30 lit. a), b), c), d), f) si h) si art. 31.
    Art. 36
    Realizarea activitatilor stabilite in cadrul atributiilor prevazute la art. 14 lit. d) si l), art. 15 lit. a), b), c), f), i), j), art. 16 lit. c), d), g) si h) intra in atributiile ordonatorilor principali de credite, iar finantarea acestora se asigura potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

    CAP. 6
    Contraventii si sanctiuni

    Art. 37
    Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni:
    a) neintocmirea planurilor de aparare impotriva dezastrelor, prevazute in prezenta ordonanta;
    b) neasigurarea masurilor de functionare a mijloacelor de avertizare si alarmare, precum si a aparaturii de control pentru situatii de dezastre;
    c) folosirea mijloacelor si a sistemelor de transmisiuni, alarmare, a tehnicii, aparaturii si materialelor destinate interventiei in caz de dezastru, in alte scopuri decat cele pentru care au fost prevazute, precum si deteriorarea acestora;
    d) nerespectarea normelor stabilite privind alarmarea populatiei in caz de dezastre;
    e) refuzul persoanelor fizice si juridice de a participa la pregatirea si indeplinirea masurilor de protectie si de interventie stabilite, precum si de a participa la actiunile de localizare si de inlaturare a efectelor dezastrelor.
    Art. 38
    Contraventiile prevazute la art. 37 lit. a) - e) se sanctioneaza cu amenda de la 200.000 lei la 1.000.000 lei. Sanctiunile se aplica atat persoanelor fizice, cat si celor juridice.
    Art. 39
    Contraventiile prevazute la art. 37 se constata si se sanctioneaza de catre:
    - imputernicitii Comisiei guvernamentale de aparare impotriva dezastrelor;
    - imputernicitii Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, Ministerului de Interne si Ministerului Sanatatii;
    - imputernicitii prefectilor;
    - primari si imputernicitii acestora.
    Art. 40
    Contraventiilor prevazute la art. 37 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25.

    CAP. 7
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 41
    Pana la instituirea unei reglementari unitare privind asigurarile, compensarea daunelor materiale, ecologice si morale produse de un dezastru provocat din nerespectarea obligatiilor ce revin agentilor economici, prevazute in prezenta ordonanta, se stabileste de catre instantele judecatoresti competente, la sesizarea partii vatamate sau a autoritatilor administratiei publice locale.
    Art. 42
    In termen de 5 luni de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante se vor elabora regulamentele Comisiei guvernamentale de aparare impotriva dezastrelor, ale comisiilor centrale specializate pe tipuri de dezastre si ale comisiilor judetene si Comisiei municipiului Bucuresti si a sectorului agricol Ilfov de aparare impotriva dezastrelor.
    Art. 43
    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, Decretul nr. 96/1975 privind asigurarea interventiei in caz de accident nuclear, Decretul nr. 140/1978 privind organizarea activitatii pentru prevenirea, limitarea si inlaturarea urmarilor calamitatilor naturale, incendiilor sau catastrofelor de mari proportii, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.

            PRIM-MINISTRU
          NICOLAE VACAROIU

                  Contrasemneaza:
                  Ministrul apararii nationale,
                  Gheorghe Tinca

                  Ministru de stat,
                  ministrul finantelor,
                  Florin Georgescu

                  Ministrul apelor, padurilor
                  si protectiei mediului,
                  Aurel Constantin Ilie

                  Ministrul agriculturii
                  si alimentatiei,
                  Ioan Oancea

                  Ministrul lucrarilor publice si
                  amenajarii teritoriului,
                  Marin Cristea

                  Ministru de interne,
                  Doru Ioan Taracila

                  Ministrul transporturilor,
                  Aurel Novac

                  Ministrul comunicatiilor,
                  Andrei Chirica

                  Ministrul industriilor,
                  Dumitru Popescu

                  Secretar de stat, seful
                  Departamentului pentru
                  Administratie Publica Locala,
                  Octav CozmancaSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 47/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 47 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 47/1994
Legea 481 2004
privind protectia civila
Hotărârea 1075 2004
pentru aprobarea Regulamentului privind apararea impotriva efectelor dezastrelor produse de seisme si/sau alunecari de teren
Ordin 585 2004
privind infiintarea Compartimentului pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si crize
Hotărârea 967 2003
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei centrale pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si epidemii
OUG 64 2003
pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice
Hotărârea 674 2002
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei centrale pentru explozii mari la suprafata si in subteran, accidente chimice si avarii deosebit de grave la conducte magistrale si urbane
Ordonanţa 88 2001
privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta
OUG 291 2000
privind stabilirea de masuri referitoare la organizarea si functionarea unor ministere
Hotărârea 1088 2000
pentru aprobarea Regulamentului de aparare impotriva incendiilor in masa
OUG 179 2000
privind trecerea unitatilor militare de protectie civila de la Ministerul Apararii Nationale la Ministerul de Interne, precum si modificarea si completarea Legii protectiei civile nr. 106/1996, a Ordonantei Guvernului nr. 47/1994 privind apararea impotriva dezastrelor si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 14/2000 privind infiintarea formatiunilor de protectie civila pentru interventie de urgenta in caz de dezastre
Ordin 15 1999
privind aprobarea continutului pliantului "Cum sa te protejezi si sa intervii in caz de cutremur", destinat educatiei antiseismice a populatiei
Ordin 2286 1999
privind aprobarea continutului pliantului "Cum sa te protejezi si sa intervii in caz de cutremur", destinat educatiei antiseismice a populatiei
Hotărârea 209 1997
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Guvernamentale de Aparare impotriva Dezastrelor
Hotărârea 210 1997
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Centrale pentru Apararea impotriva Inundatiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase si Accidentelor la Constructiile Hidrotehnice
Legea 124 1995
privind unele ordonante ale Guvernului
Hotărârea 635 1995
privind culegerea de informatii si transmiterea deciziilor in cazul apararii impotriva dezastrelor
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu