E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 967 din 22 august 2003

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei centrale pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si epidemii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 625 din  1 septembrie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 47/1994 privind apararea impotriva dezastrelor, aprobata prin Legea nr. 124/1995, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei centrale pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si epidemii, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul sanatatii,
                         Mircea Beuran

                         Ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         p. Ministrul apararii nationale,
                         George Maior,
                         secretar de stat

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                              REGULAMENTUL
de organizare si functionare a Comisiei centrale pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si epidemii

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Asigurarea asistentei medicale in caz de dezastre si epidemii se realizeaza in baza Ordonantei Guvernului nr. 47/1994 privind apararea impotriva dezastrelor, aprobata prin Legea nr. 124/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 2
    Asigurarea medicala in caz de dezastre si epidemii face parte din ansamblul masurilor luate in vederea diminuarii efectelor asupra sanatatii populatiei.
    Art. 3
    Scopul prezentului regulament este de a stabili modul de organizare, componenta, atributiile si dotarea Comisiei centrale pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si epidemii.
    Art. 4
    Obiectul de activitate al Comisiei centrale pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si epidemii consta in organizarea, reglementarea si coordonarea tuturor functiilor si prestatiilor de sanatate, care reprezinta responsabilitatea autoritatilor publice centrale si locale, atat in sectorul public, cat si in cel privat, in domeniul apararii impotriva dezastrelor si epidemiilor.

    CAP. 2
    Organizarea, componenta si functionarea Comisiei centrale pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si epidemii

    Art. 5
    (1) Comisia centrala pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si epidemii, denumita in continuare Comisia centrala, functioneaza pe langa Ministerul Sanatatii si se subordoneaza in caz de dezastre si epidemii Comisiei guvernamentale de aparare impotriva dezastrelor.
    (2) Comisia centrala este condusa de catre ministrul sanatatii, in calitate de presedinte, si este alcatuita din reprezentanti ai autoritatilor administratiei publice centrale si ai altor institutii cu atributii si responsabilitati in actiunile referitoare la acest tip de dezastre, precum si din cadre didactice din institutele de invatamant superior si specialisti din institutele de cercetare de profil, conform anexei nr. 1.
    (3) Membrii Comisiei centrale sunt desemnati de conducerile unitatilor pe care le reprezinta si sunt validati prin ordin al presedintelui comisiei.
    Art. 6
    Pentru indeplinirea atributiilor sale, Comisia guvernamentala de aparare impotriva dezastrelor coopereaza cu comisiile centrale specializate pe tipuri de dezastre, cu Consiliul National al Crucii Rosii si cu comisiile judetene de aparare impotriva dezastrelor, in conformitate cu schema fluxului informational-decizional prevazuta in anexa nr. 2.
    Art. 7
    (1) Secretariatul tehnic permanent al Comisiei centrale este asigurat de Ministerul Sanatatii si este condus de catre un consilier din cadrul Directiei generale asistenta medicala.
    (2) Componenta Secretariatului tehnic permanent al Comisiei centrale este prevazuta in anexa nr. 3.
    (3) Lista dotarilor necesare pentru activitatea Secretariatului tehnic permanent al Comisiei centrale este prevazuta in anexa nr. 4.
    Art. 8
    Secretariatul tehnic permanent conduce activitatile de pregatire pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si epidemii intre sedintele Comisiei centrale.
    Art. 9
    Comisia centrala isi desfasoara activitatea in prezenta a cel putin doua treimi din numarul de membri si adopta hotarari cu majoritatea membrilor ce o compun. Hotararile referitoare la ministerele cu retea sanitara proprie si la celelalte organe centrale se transmit conducatorilor acestora pentru avizare.
    Art. 10
    Comisia centrala se convoaca in sedinte ordinare trimestrial si ori de cate ori este necesar. Comisia centrala poate fi convocata la cererea presedintelui sau a cel putin unei treimi din numarul membrilor sai.
    Art. 11
    Ordinea de zi se adopta la inceputul sedintei ordinare, pe baza proiectului comunicat de Secretariatul tehnic permanent. La propunerea presedintelui sau a celorlalti membri ai Comisiei centrale se pot include in ordinea de zi si alte probleme in afara celor prevazute in proiectul transmis.
    Art. 12
    La fiecare sedinta ordinara dezbaterile si masurile stabilite se consemneaza in scris de catre Secretariatul tehnic permanent. Hotararile adoptate se comunica institutiilor interesate, in termen de cel mult 5 zile de la data sedintei.
    Art. 13
    Sarcinile care rezulta din atributiile Comisiei centrale sunt rezolvate operativ de catre Secretariatul tehnic permanent.
    Art. 14
    Secretariatul tehnic permanent tine sedinte ordinare de lucru de regula lunar si ori de cate ori este necesar.
    Art. 15
    Documentele si arhiva privind activitatea Comisiei centrale se pastreaza la Secretariatul tehnic permanent in conditiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare privind lucrul cu documentele secrete si nesecrete.

    CAP. 3
    Atributiile Comisiei centrale pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si epidemii

    Art. 16
    Comisia centrala are urmatoarele atributii principale:
    a) participa la elaborarea strategiei nationale de aparare impotriva dezastrelor in cadrul Comisiei guvernamentale de aparare impotriva dezastrelor;
    b) elaboreaza planul operativ al Ministerului Sanatatii de aparare impotriva dezastrelor si epidemiilor si interventie medicala in caz de dezastre si epidemii;
    c) indruma, controleaza si avizeaza modul de intocmire a planurilor de interventie medicala din teritoriu;
    d) participa la elaborarea planurilor operative si a programelor generale de aparare impotriva dezastrelor;
    e) avizeaza regulamentele comisiilor judetene de aparare impotriva dezastrelor, modul de organizare si functionare a acestora pentru aspectele ce privesc prevenirea, interventia si inlaturarea efectelor dezastrelor si epidemiilor ce se aproba de catre Comisia guvernamentala de aparare impotriva dezastrelor;
    f) face anual propuneri Comisiei guvernamentale de aparare impotriva dezastrelor, pentru asigurarea mijloacelor materiale si financiare necesare organizarii protectiei, interventiei medicale si inlaturarii efectelor produse de dezastre, inclusiv pentru dezvoltarea retelei care asigura fluxul informational-decizional;
    g) prezinta anual rapoarte privind efectele eventualelor dezastre si stadiul realizarii masurilor de prevenire si refacere;
    h) informeaza operativ Comisia guvernamentala de aparare impotriva dezastrelor asupra producerii dezastrelor, efectelor acestora si masurilor intreprinse pe linie sanitara;
    i) asigura informarea opiniei publice prin mass-media asupra zonelor de risc potential, a iminentei producerii dezastrelor si a efectelor acestora, precum si a masurilor luate;
    j) initiaza programe de cercetare in domeniul ocrotirii sanatatii si face propuneri pentru fondurile necesare intretinerii si dezvoltarii retelei medicale de interventie la dezastre si epidemii;
    k) propune mecanisme si instrumente de control social al riscurilor care pot genera dezastre, precum si metode de identificare si evaluare a lor;
    l) coordoneaza activitatea structurilor medico-legale pentru o cat mai rapida evaluare a numarului de victime si identificare a acestora si ia masuri in acest scop;
    m) stabileste parametrii pe baza carora se pot defini fenomenele caracteristice de dezastre si stabileste nivelurile de interventie medicala;
    n) coordoneaza activitatea de medicina legala in situatiile de dezastre si epidemii, precum si activitatea de asigurare a asistentei medicale la dezastre a comisiilor judetene de aparare impotriva dezastrelor si activitatile medicale din teritoriu;
    o) colaboreaza cu celelalte comisii centrale specializate pe tipuri de dezastre, organizate pe langa ministerele de resort, cu alte autoritati publice centrale, cu asociatiile profesionale sau cetatenesti si coopereaza cu organizatiile nonguvernamentale interne sau internationale;
    p) avizeaza proiectele regulamentelor de organizare si functionare a comisiilor judetene de aparare impotriva dezastrelor, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru aspectele privitoare la asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si epidemii;
    r) aproba planurile judetene pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si epidemii;
    s) solicita si urmareste participarea unitatilor subordonate Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si altor ministere, cu forte si mijloace din dotarea acestora, in actiunile de interventie pentru limitarea efectelor asupra sanatatii populatiei, produse de dezastre si epidemii;
    t) colaboreaza cu Comandamentul Protectiei Civile care planifica, organizeaza si conduce exercitii generale si aplicatii in scopul pregatirii factorilor de decizie si a populatiei pentru interventia in situatii de dezastre si epidemii;
    u) analizeaza si valideaza masurile aprobate de presedinte sau vicepresedinte intre sedinte si le pune in aplicare;
    v) organizeaza, impreuna cu Consiliul National al Crucii Rosii si cu alte organisme interesate, pregatirea sanitara impotriva dezastrelor;
    w) organizeaza pregatirea cadrelor medico-sanitare in probleme specifice de acordare a asistentei medicale in situatii de dezastru;
    x) asigura asistenta medicala in caz de dezastre, pentru utilizarea retelei sanitare si extinderea la nevoie a capacitatii de spitalizare.

    CAP. 4
    Atributiile Secretariatului tehnic permanent al Comisiei centrale pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si epidemii

    Art. 17
    Secretariatul tehnic permanent al Comisiei centrale are urmatoarele atributii si responsabilitati:
    a) in perioadele dintre sedinte duce la indeplinire hotararile comisiei, urmareste realizarea lor si exercita atributiile acesteia, facand propuneri care devin executorii dupa aprobarea de catre presedinte, urmand ca la prima sedinta sa aduca la cunostinta comisiei masurile aprobate si sa le supuna analizei si validarii de catre membrii acesteia;
    b) analizeaza si propune spre avizare Comisiei centrale planurile comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti de aparare impotriva dezastrelor, pentru aspectele care privesc asistenta medicala de urgenta;
    c) in situatii critice din punct de vedere al asistentei medicale de urgenta in caz de dezastre si epidemii, propune presedintelui sau vicepresedintelui Comisiei centrale sa solicite Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si altor autoritati publice centrale interventia cu forte si mijloace din dotarea unitatilor subordonate acestora, pentru salvarea oamenilor, a diferitelor bunuri si pentru limitarea si inlaturarea efectelor negative;
    d) colecteaza si verifica datele si informatiile privind efectele dezastrelor si epidemiilor asupra populatiei, a retelei medicale si masurile intreprinse, primite de la comisiile judetene si a municipiului Bucuresti de aparare impotriva dezastrelor sau de la alte surse;
    e) informeaza operativ Comisia guvernamentala de aparare impotriva dezastrelor si intocmeste rapoarte de sinteza periodice si anuale privind starea de sanatate a populatiei afectate de dezastre si epidemii si de refacere a retelei medicale afectate de dezastre, de modernizare a fluxului informational, pe care le prezinta presedintelui sau vicepresedintilor Comisiei centrale, urmareste realizarea masurilor aprobate;
    f) intocmeste informari privind declansarea, evolutia fenomenelor negative asupra populatiei si a retelei medicale, efectele acestora si masurile luate si le transmite mass-mediei;
    g) urmareste promovarea si elaborarea, de catre institutele de profil, a studiilor si cercetarilor in vederea fundamentarii de acte normative care privesc asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si epidemii;
    h) initiaza anual si participa la exercitiile de simulare a producerii de dezastre si epidemii, organizate pe zone de risc si pe judete, pentru verificarea pregatirii si conlucrarii formatiilor de interventie, a functionarii fluxului informational-decizional, precum si a modului de folosire a mijloacelor si materialelor de interventie;
    i) participa la elaborarea si actualizarea conventiilor internationale pentru probleme ce privesc apararea impotriva dezastrelor si epidemiilor, participa la organizarea si desfasurarea actiunilor si a simularilor de aparare impotriva dezastrelor si epidemiilor, urmarind respectarea conventiilor bilaterale sau multilaterale;
    j) verifica periodic secretariatele tehnice permanente ale comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti de aparare impotriva dezastrelor asupra cunoasterii atributiilor specifice ce le revin si asupra modului de actiune in caz de dezastre si epidemii;
    k) participa, in colaborare cu alte ministere, la intocmirea planurilor de interventie in caz de producere a dezastrelor si epidemiilor si urmareste realizarea masurilor care se iau in asemenea situatii;
    l) propune presedintelui sau vicepresedintelui Comisiei centrale convocarea sedintei ordinare anuale a acesteia si a sedintelor extraordinare ori de cate ori este necesar;
    m) intocmeste programe si urmareste pregatirea personalului cu atributii de aparare impotriva dezastrelor si epidemiilor;
    n) constata si propune aplicarea, prin persoane anume desemnate, a sanctiunilor prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 47/1994, aprobata prin Legea nr. 124/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, in legatura cu activitatea de asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si epidemii.

    CAP. 5
    Atributiile specifice ale Comisiei centrale pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si epidemii, pe tipuri de dezastre

    SECTIUNEA 1
    Cutremure, alunecari de teren, accidente colective grave si incendii in masa

    Art. 18
    Atributiile principale ale Comisiei centrale in situatii de cutremure, alunecari de teren, accidente colective grave si incendii in masa sunt urmatoarele:
    a) stabileste o conceptie unitara privind asigurarea asistentei medicale in caz de cutremure, alunecari de teren, accidente colective grave si incendii, care sa impuna o pregatire si o dotare standardizata;
    b) stabileste masuri in planurile de interventie de urgenta, pe baza prognozelor elaborate de catre Comisia centrala pentru prevenirea si apararea impotriva efectelor seismelor si a alunecarilor de teren;
    c) stabileste masuri pentru asigurarea functionalitatii retelei sanitare din zonele de risc seismic, prin asigurarea iluminatului de rezerva, a rezervelor de apa potabila, a produselor medicamentoase, materialelor sanitare, aparaturii medicale, produselor de sange, cresterea capacitatii de spitalizare si alte asemenea masuri;
    d) pregateste prin unitatile sanitare teritoriale personalul medico-sanitar pentru a actiona potrivit competentei si atributiilor care ii revin;
    e) asigura asistenta medicala a personalului care participa la actiunile de aparare impotriva efectelor seismelor;
    f) asigura dotarea retelei sanitare din zonele de risc seismic cu mijloace de evacuare medicalizate pentru sustinerea functiilor vitale pe timpul transportului;
    g) stabileste si aplica masuri pentru asigurarea sistemului de transmisiuni care sa realizeze operativ legaturile pe orizontala si verticala ale retelei medicale, pe mai multe cai: radio, telefon, fax, telex si alte mijloace de informare;
    h) colecteaza date referitoare la caracterul si amploarea dezastrului, natura si volumul actiunilor medico-sanitare necesare, analizeaza situatia creata si stabileste masurile de interventie ce se impun;
    i) coordoneaza actiunile retelei sanitare din zona afectata si ii acorda sprijinul necesar prin manevra de forte si mijloace din zonele neafectate;
    j) organizeaza asistenta medicala curenta a populatiei din zona afectata si din taberele de sinistrati;
    k) intensifica masurile igienico-sanitare si antiepidemice si coordoneaza activitatea de medicina legala in situatiile de cutremur;
    l) supravegheaza, prin autoritatile sanitare din teritoriu, modul de asanare a zonelor afectate.

    SECTIUNEA a 2-a
    Inundatii, fenomene meteorologice periculoase si accidente la constructiile hidrotehnice

    Art. 19
    Atributiile principale ale Comisiei centrale in situatii de inundatii, fenomene meteorologice periculoase si accidente la constructiile hidrotehnice sunt urmatoarele:
    a) coordoneaza si urmareste realizarea intr-o conceptie unitara, pe intregul teritoriu al tarii, a masurilor de asigurare a asistentei medicale pentru apararea impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice;
    b) analizeaza si aproba masurile privind asigurarea asistentei medicale in asemenea situatii din planurile judetene de aparare impotriva dezastrelor;
    c) sprijina, prin masuri specifice, unitatile sanitare nominalizate ca periclitate in asemenea situatii, pe baza valorilor caracteristice zonale (cote de atentie, alarma, pericol si inundatie) stabilite o data cu intocmirea planurilor de aparare;
    d) asigura fluxul informational operativ-decizional, marind frecventa transmiterii informatiilor, prognozelor si avertizarilor;
    e) declanseaza actiunile operative de asigurare a asistentei medicale in zonele periclitate de inundatii si fenomene meteorologice periculoase si de accidente la constructiile hidrotehnice, dirijeaza personalul sanitar si mijloacele materiale suplimentare pentru acordarea asistentei medicale de urgenta;
    f) asigura asistenta medicala personalului care participa la actiunile de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice;
    g) dispune masuri de supraveghere epidemiologica a populatiei evacuate ca urmare a inundatiilor;
    h) coordoneaza activitatea de medicina legala in situatiile de inundatii si asigura supravegherea sanitara a aprovizionarii populatiei cu apa potabila si alimente, verifica respectarea normelor igienico-sanitare si antiepidemice in zonele afectate de inundatii.

    SECTIUNEA a 3-a
    Accident nuclear si caderi de obiecte cosmice

    Art. 20
    Atributiile principale ale Comisiei centrale in situatii de accident nuclear si caderi de obiecte cosmice sunt urmatoarele:
    a) constituie cadrul organizatoric adecvat pentru realizarea masurilor de asistenta medicala de urgenta in caz de accident nuclear si caderi de obiecte cosmice, in colaborare cu Comisia centrala pentru accident nuclear si caderi de obiecte cosmice;
    b) supravegheaza respectarea normelor nationale de radioprotectie a populatiei, a produselor alimentare, a apei potabile si a anumitor factori de mediu;
    c) stabileste cadrul pentru realizarea masurilor de profilaxie a bolii de iradiere;
    d) coordoneaza actiunea de elaborare a planurilor de asigurare a asistentei medicale de urgenta pentru situatiile de accident nuclear si caderi de obiecte cosmice si stabileste proceduri proprii de supraveghere si control al contaminarii radioactive a populatiei, produselor alimentare, a apei si a anumitor factori de mediu;
    e) asigura dotarea unitatilor sanitare din zona pentru interventia in caz de accident nuclear si caderi de obiecte cosmice;
    f) asigura asistenta medicala personalului care participa la actiunile de interventie medicala in caz de accident nuclear si caderi de obiecte cosmice;
    g) estimeaza consecintele posibile ale eliberarii de radionuclizi, conform dozelor evaluate de Comisia centrala pentru accident nuclear si caderi de obiecte cosmice, si face propuneri Comisiei guvernamentale de aparare impotriva dezastrelor privind instiintarea si alarmarea populatiei in legatura cu situatia creata si modul de comportare in caz de contaminare radioactiva, evacuarea populatiei din zona contaminata, distribuirea de iodura de potasiu la populatia din zonele afectate si la personalul de interventie;
    h) coordoneaza actiunile de interventie medicala de urgenta si sprijina cu forte si mijloace suplimentare reteaua sanitara din teritoriul afectat;
    i) efectueaza schimburi de informatii cu organismele medicale internationale, in cadrul retelei mondiale de supraveghere a radioactivitatii mediului a Organizatiei Mondiale a Sanatatii si a Agentiei Internationale pentru Energie Atomica;
    j) apreciaza nevoile de sprijin international;
    k) urmareste evolutia fenomenului, a nivelului de contaminare a mediului din zonele adiacente si in cele de deplasare a norului radioactiv, facand estimari de doze privind diferitele cai de expunere;
    l) informeaza populatia despre actiunile ce se desfasoara in vederea reluarii cursului normal al vietii si coordoneaza activitatea de medicina legala in situatiile de accident nuclear.

    SECTIUNEA a 4-a
    Explozii mari la suprafata si in subteran, accidente chimice si avarii deosebit de grave la conducte magistrale si urbane

    Art. 21
    Atributiile principale ale Comisiei centrale in situatii de explozii mari la suprafata si in subteran, accidente chimice si avarii deosebit de grave la conducte magistrale si urbane sunt urmatoarele:
    a) constituie cadrul organizatoric adecvat pentru realizarea masurilor de asistenta medicala de urgenta in caz de explozii mari la suprafata si in subteran, accidente chimice si avarii deosebit de grave la conducte magistrale si urbane, care sa permita colaborarea si repartizarea corecta a sarcinilor ce revin Ministerului Sanatatii, ministerelor cu retea sanitara proprie si altor institutii publice centrale care se implica in lichidarea urmarilor dezastrului;
    b) elaboreaza norme nationale de protectie a populatiei, a produselor alimentare, a apei potabile si a anumitor factori de mediu;
    c) stabileste cadrul pentru realizarea masurilor de control al imbolnavirilor prin intoxicatii cu substante chimice periculoase;
    d) coordoneaza actiunea de elaborare a planurilor de asigurare a asistentei medicale de urgenta in caz de explozii mari la suprafata si in subteran, accidente chimice si avarii deosebit de grave la conducte magistrale si urbane si stabileste proceduri proprii de supraveghere si control al contaminarii chimice a populatiei, produselor alimentare, a apei si a anumitor factori de mediu;
    e) asigura dotarea pentru interventie in caz de explozii mari la suprafata si in subteran, accidente chimice si avarii deosebit de grave la conducte magistrale si urbane a unitatilor sanitare din zona;
    f) asigura asistenta medicala personalului care participa la actiunile de interventie in caz de explozii mari la suprafata si in subteran, accidente chimice si avarii deosebit de grave la conducte magistrale si urbane;
    g) estimeaza consecintele posibile ale eliberarii de substante chimice periculoase si face propuneri Comisiei guvernamentale de aparare impotriva dezastrelor privind instiintarea si alarmarea populatiei in legatura cu situatia creata si modul de comportare in caz de contaminare chimica, evacuarea populatiei din zona contaminata, distribuirea de antidoturi la populatia din zonele afectate si la personalul de interventie;
    h) coordoneaza actiunile de interventie medicala de urgenta si sprijina cu forte si mijloace suplimentare reteaua sanitara din teritoriul afectat;
    i) efectueaza schimburi de informatii cu organismele medicale internationale;
    j) apreciaza nevoile de sprijin international;
    k) urmareste evolutia fenomenului, a nivelului de contaminare a mediului din zonele adiacente si in cele de deplasare a norului chimic, facand estimari de doze privind diferitele cai de expunere;
    l) informeaza populatia despre actiunile ce se desfasoara in vederea reluarii cursului normal al vietii;
    m) studiaza fenomenul si particularitatile de producere a unui accident chimic, iar concluziile cercetarilor de toxicologie speciala vor fi folosite pentru crearea de instrumente electronice de decizie pentru organizarea masurilor de asigurare a asistentei medicale;
    n) asigura crearea unui sistem informational automatizat, care sa cuprinda baza de date privind tipurile si cantitatile de substante chimice cu potential periculos existente si masurile de asistenta medicala necesare la toate nivelurile;
    o) se preocupa de realizarea unui sistem de comunicare si informare imediata asupra aparitiei de explozii mari la suprafata si in subteran, accidente chimice si avarii deosebit de grave la conducte magistrale si urbane, asupra zonei afectate, a numarului de victime probabile, a tipului de leziuni dominante, in vederea asigurarii asistentei medicale, prespitalicesti si spitalicesti, organizarii interventiei medicale si a evacuarii victimelor;
    p) asigura completarea dotarii unitatilor sanitare din zonele de risc chimic cu mijloace de evacuare adecvate si echipate corespunzator pentru interventie;
    r) se preocupa de pregatirea de cadre medicale specializate in toxicologie si de antrenarea personalului de interventie;
    s) conlucreaza in cadrul Planului national de interventie la dezastre cu alte autoritati decat cele medicale din cadrul Ministerului Economiei si Comertului, Ministerului Apararii Nationale, Comandamentului Protectiei Civile, Societatii Nationale de Cruce Rosie si al altor institutii publice centrale;
    t) coordoneaza si sprijina activitatile de interventie ale formatiunilor medicale in timpul accidentului chimic si coordoneaza activitatea de medicina legala in situatiile de accident chimic;
    u) avizeaza din punct de vedere sanitar reluarea activitatilor din zonele afectate de accidentul chimic.

    SECTIUNEA a 5-a
    Epidemii

    Art. 22
    Atributiile principale ale Comisiei centrale in situatii de epidemii sunt urmatoarele:
    a) colaboreaza cu directiile de profil pentru realizarea cadrului organizatoric adecvat aplicarii masurilor de prevenire si control in caz de epidemii;
    b) participa la supravegherea respectarii normelor nationale antiepidemice de protectie a populatiei, a produselor alimentare, a apei potabile si a anumitor factori de mediu;
    c) participa la stabilirea cadrului organizatoric pentru realizarea masurilor de control in epidemii de boli transmisibile;
    d) participa la coordonarea actiunilor de elaborare a planurilor de asistenta de urgenta pentru situatiile epidemice si stabileste proceduri proprii de supraveghere si control al contaminarii cu agenti patogeni a populatiei, produselor alimentare, a apei si a anumitor factori de mediu;
    e) colaboreaza cu directiile de sanatate publica teritoriale la asigurarea dotarii pentru interventie in caz de epidemie a unitatilor sanitare din zona;
    f) coordoneaza asigurarea asistentei medicale de urgenta a personalului care participa la actiunile de interventie in caz de epidemii;
    g) coordoneaza actiunile de interventie si sprijina cu forte si mijloace suplimentare reteaua sanitara din teritoriul afectat;
    h) efectueaza schimburi de informatii cu Organizatia Mondiala a Sanatatii;
    i) apreciaza nevoile de sprijin international;
    j) informeaza populatia cu privire la actiunile care se desfasoara in vederea instituirii carantinei sau a reluarii cursului normal al vietii;
    k) elaboreaza planurile de masuri necesare pentru control in caz de producere a unor epidemii, urmarindu-se catagrafierea tuturor persoanelor la risc si vaccinarea acestora;
    l) asigura cresterea capacitatii laboratoarelor de investigatii biologice, care sa permita acestora o adaptare rapida la un volum mare de determinari;
    m) elaboreaza ghiduri, materiale pentru educarea si informarea populatiei privind comportamentul adecvat in caz de epidemii;
    n) coordoneaza si sprijina actiunile de investigare si de neutralizare a agentilor patogeni implicati in producerea de epidemii;
    o) urmareste modul de realizare a supravegherii clinico-epidemiologice a populatiei afectate de evenimentele epidemiologice si coordoneaza activitatea de medicina legala in situatiile de epidemii.
    Art. 23
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentul regulament.

    ANEXA 1
    la regulament

                             COMPONENTA
Comisiei centrale pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si epidemii

_______________________________________________________________________________
Nr.                         Functia                              Functia
crt.                                                             in comisie
_______________________________________________________________________________
  1.  Ministrul sanatatii                                        presedinte
  2.  Secretar de stat in Ministerul Sanatatii - asistenta
      medicala                                                   vicepresedinte
  3.  Secretar de stat in Ministerul Sanatatii si presedinte
      al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate                membru
  4.  Secretarul general al Ministerului Sanatatii               membru
  5.  Consilierul personal al ministrului sanatatii pe
      probleme de asistenta medicala de urgenta                  membru
  6.  Consilierul personal al ministrului sanatatii pe
      probleme de boli infectioase                               membru
  7.  Directorul general al Directiei generale asistenta
      medicala din Ministerul Sanatatii                          membru
  8.  Directorul general al Directiei generale sanatate
      publica si inspectia sanitara de stat din Ministerul
      Sanatatii                                                  membru
  9.  Directorul general al Directiei generale buget si
      achizitii din Ministerul Sanatatii                         membru
 10.  Directorul general al Directiei generale
      farmaceutice, inspectia de farmacie si aparatura
      medicala din Ministerul Sanatatii                          membru
 11.  Directorul general al Directiei generale pentru
      integrare europeana si relatii internationale din
      Ministerul Sanatatii                                       membru
 12.  Inspectorul sanitar de stat sef din Ministerul
      Sanatatii                                                  membru
 13.  Presedintele Comisiei de medicina de urgenta a
      Ministerului Sanatatii                                     membru
 14.  Presedintele Comisiei de epidemiologie a
      Ministerului Sanatatii                                     membru
 15.  Presedintele Comisiei de igiena a Ministerului
      Sanatatii                                                  membru
 16.  Presedintele Comisiei de boli infectioase a
      Ministerului Sanatatii                                     membru
 17.  Presedintele Comisiei de toxicologie si
      toxicodependenta a Ministerului Sanatatii                  membru
 18.  Presedintele Comisiei de microbiologie a Ministerului
      Sanatatii                                                  membru
 19.  Directorul Institutului National de
      Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si
      Imunologie "Cantacuzino" Bucuresti                         membru
 20.  Directorul Institutului de Sanatate Publica
      Bucuresti                                                  membru
 21.  Directorul Institutului National de Hematologie
      Transfuzionala "Prof. Dr. C. T. Nicolau" Bucuresti         membru
 22.  Directorul Statiei Centrale de Salvare a
      Ministerului Sanatatii                                     membru
 23.  Directorul Spitalului Clinic de Urgenta Floreasca          membru
 24.  Directorul general al Spitalului Clinic Universitar
      de Urgenta Bucuresti                                       membru
 25.  Directorul general al Companiei Nationale
      "UNIFARM" - S.A. Bucuresti                                 membru
 26.  Reprezentantul Ministerului Apararii Nationale             membru
 27.  Reprezentantul Ministerului Administratiei si Internelor   membru
 28.  Reprezentantul Ministerului Transporturilor,
      Constructiilor si Turismului                               membru
 29.  Reprezentantul Ministerului Economiei si Comertului        membru
 30.  Reprezentantul Ministerului Agriculturii, Padurilor,
      Apelor si Mediului                                         membru
 31.  Reprezentantul Ministerului Comunicatiilor si
      Tehnologiei Informatiei                                    membru
 32.  Reprezentantul Comandamentului Protectiei Civile           membru
 33.  Reprezentantul Societatii Nationale de Cruce Rosie         membru
_______________________________________________________________________________

    ANEXA 2
    la regulament

                                  SCHEMA
fluxului informational-decizional al Comisiei centrale pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si epidemii

                             _______________________
                            |Comisia guvernamentala |
                            |de aparare impotriva   |
                            |dezastrelor            |
                            |_______________________|
                                      |  ^
                                      |  |
 __________________          _________v__|__________          _________________
|                  |        |Comisia centrala pentru|        |                 |
|Consiliul National|------->|asistenta medicala de  |<-------|Celelalte comisii|
|al Crucii Rosii   |<-------|urgenta in caz de      |------->|centrale         |
|                  |        |dezastre si epidemii   |        |                 |
|__________________|        |_______________________|        |_________________|
                                       | |
                 ______________________| |_____________________
                |                                              |
 _______________v_______________                 ______________v_______________
|Comisia judeteana de aparare   |               |Directiile de sanatate publica|
|impotriva dezastrelor (prefect)|               |judetene (director)           |
|_______________________________|               |______________________________|
                |                                              |
     ___________|_____ ___________                             |
    |                 |           |                            |
 ___v______     ______v___     ___v____          ______________v_______________
|Comisii   |   |Comisii   |   |Comisii |        |Unitati sanitare si           |
|municipale|   |orasenesti|   |comunale|        |farmaceutice judetene         |
|__________|   |__________|   |________|        |______________________________|
                                                               |
                                                               |
                                                 ______________v_______________
                                                |Unitati sanitare si           |
                                                |farmaceutice locale           |
                                                |______________________________|

    ANEXA 3
    la regulament

                              COMPONENTA
Secretariatului tehnic permanent al Comisiei centrale pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si epidemii

_________________________________________________________________________
Nr.                         Functia                          Functia in
crt.                                                         secretariat
_________________________________________________________________________
  1.  Consilier Directia generala asistenta medicala din
      Ministerul Sanatatii                                     membru
  2.  Consilier Directia generala asistenta medicala din
      Ministerul Sanatatii                                     membru
  3.  Consilier Directia generala asistenta medicala din
      Ministerul Sanatatii                                     membru
  4.  Consilier Directia generala farmaceutica, inspectia
      de farmacie si aparatura medicala din Ministerul
      Sanatatii                                                membru
  5.  Consilier Directia generala sanatate publica si
      inspectia sanitara de stat din Ministerul Sanatatii      membru
  6.  Consilier Directia generala sanatate publica si
      inspectia sanitara de stat din Ministerul Sanatatii      membru
_________________________________________________________________________

    ANEXA 4
    la regulament

                                  LISTA
dotarilor necesare pentru activitatea Secretariatului tehnic permanent al Comisiei centrale pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si epidemii

___________________________________________________________
Nr.                  Denumirea materialului      Cantitatea
crt.                                              (buc.)
___________________________________________________________
  1.  Calculator complet cu monitor color
      performant, cu modem si acces Internet          4
  2.  Complet imprimante laser/inkjet alb-negru       3
  3.  Complet imprimanta laser/inkjet color           1
  4.  Aspectomat                                      1
  5.  Proiector pentru calculator si video            1
  6.  Telefon operativ                                1
  7.  Scaner color                                    1
  8.  Video recorder                                  1
  9.  Aparat de fotografiat cu blit                   1
 10.  Copiator Xerox                                  1
 11.  Dischete 3.50 inch                             50
 12.  Consumabile pentru calculatoare (set)           8
 13.  Hartie de scris (topuri)                       10
 14.  Televizor color                                 1
 15.  Autoturism de teren                             1
___________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 967/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 967 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu