Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 585 din 19 mai 2004

privind infiintarea Compartimentului pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si crize

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 489 din  1 iunie 2004


SmartCity3


    Avand in vedere:
    - prevederile art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 47/1994 privind apararea impotriva dezastrelor, aprobata prin Legea nr. 124/1995, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - prevederile art. 7 din Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei centrale pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si epidemii, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 967/2003;
    - Referatul de aprobare nr. OB 5.674/2004,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Cu data prezentului ordin, in structura Directiei generale asistenta medicala se constituie Compartimentul pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si crize, care in caz de dezastre devine Secretariatul tehnic permanent al Comisiei centrale pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si epidemii. In afara dezastrelor si urgentelor, Compartimentul pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si crize functioneaza cu o schema redusa, prevazuta in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin. In timpul dezastrelor se completeaza cu functiile prevazute in anexa nr. 1, ale caror atributii vor fi indeplinite prin cumul.
    Art. 2
    Atributiile Compartimentului pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si crize, precum si diagrama de relatii sunt prevazute in anexele nr. 2 si 3 care fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 3
    Directia generala asistenta medicala si Directia resurse umane, formare profesionala, examene si concursuri vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                            Ministrul sanatatii,
                              Ovidiu Brinzan

    ANEXA 1

                               ORGANIGRAMA
Compartimentului pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si crize, in afara situatiilor de dezastre

    Seful compartimentului:
    - directorul general adjunct al Directiei generale asistenta medicala.

    Membri:
    1. consilier cu pregatirea pentru dezastre;
    2. consilier cu pregatirea pentru urgente;
    3. consilier cu pregatirea pentru crize;
    4. referent.

                               ORGANIGRAMA
Secretariatului tehnic permanent al Comisiei centrale pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si epidemii

    Seful Secretariatului tehnic permanent:
    - directorul general adjunct al Directiei generale asistenta medicala.

    Membri:
    1. consilier cu pregatirea pentru dezastre;
    2. consilier cu pregatirea pentru urgente;
    3. consilier cu pregatirea pentru crize;
    4. consilier in Directia generala farmaceutica, inspectia de farmacie si aparatura medicala din Ministerul Sanatatii;
    5. consilier in Directia generala sanatate publica si inspectia sanitara de stat din Ministerul Sanatatii;
    6. consilier in Directia generala sanatate publica si inspectia sanitara de stat din Ministerul Sanatatii;
    7. referent.

    NOTA:
    Functiile de la pct. 4, 5, 6 si 7 vor fi indeplinite prin cumul de catre angajati desemnati de directorul general al structurii respective, iar in situatia aprobarii Legii sistemului national de management al crizelor devine nucleul Centrului operativ de criza al Ministerului Sanatatii.

    ANEXA 2

                               ATRIBUTIILE
Compartimentului pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si crize

    In calitate de nucleu al Secretariatului tehnic permanent al Comisiei centrale pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si epidemii, Compartimentul pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si crize indeplineste urmatoarele atributii prevazute in Hotararea Guvernului nr. 967/2003:
    a) in perioadele dintre sedinte duce la indeplinire hotararile Comisiei centrale pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si epidemii, urmareste realizarea lor si exercita atributiile acesteia, facand propuneri care devin executorii dupa aprobarea de catre presedinte, urmand ca la prima sedinta sa aduca la cunostinta comisiei masurile aprobate si sa le supuna analizei si validarii de catre membrii acesteia;
    b) analizeaza si propune spre avizare Comisiei centrale pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si epidemii planurile comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti de aparare impotriva dezastrelor, pentru aspectele care privesc asistenta medicala de urgenta;
    c) in situatii critice din punct de vedere al asistentei medicale de urgenta in caz de dezastre si epidemii, propune presedintelui sau vicepresedintelui Comisiei centrale pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si epidemii sa solicite Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si altor autoritati publice centrale interventia cu forte si mijloace din dotarea unitatilor subordonate acestora, pentru salvarea oamenilor, a diferitelor bunuri si pentru limitarea si inlaturarea efectelor negative;
    d) colecteaza si verifica datele si informatiile privind efectele dezastrelor si epidemiilor asupra populatiei, retelei medicale si masurile intreprinse, primite de la comisiile judetene si a municipiului Bucuresti de aparare impotriva dezastrelor sau de la alte surse;
    e) informeaza operativ Comisia guvernamentala de aparare impotriva dezastrelor si intocmeste rapoarte de sinteza periodice si anuale privind starea de sanatate a populatiei afectate de dezastre si epidemii si de refacere a retelei medicale afectate de dezastre, de modernizare a fluxului informational, pe care le prezinta presedintelui sau vicepresedintilor Comisiei centrale pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si epidemii, urmareste realizarea masurilor aprobate;
    f) intocmeste informari privind declansarea, evolutia fenomenelor negative asupra populatiei si retelei medicale, efectele acestora si masurile luate si le transmite mass-media;
    g) urmareste promovarea si elaborarea de catre institutele de profil a studiilor si cercetarilor in vederea fundamentarii de acte normative care privesc asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si epidemii;
    h) initiaza anual si participa la exercitiile de simulare a producerii de dezastre si epidemii, organizate pe zone de risc si pe judete, pentru verificarea pregatirii si conlucrarii formatiilor de interventie, a functionarii fluxului informational-decizional, precum si a modului de folosire a mijloacelor si materialelor de interventie;
    i) participa la elaborarea si actualizarea conventiilor internationale pentru probleme ce privesc apararea impotriva dezastrelor si epidemiilor, participa la organizarea si desfasurarea actiunilor si a simularilor de aparare impotriva dezastrelor si epidemiilor, urmarind respectarea conventiilor bilaterale sau multilaterale;
    j) verifica periodic secretariatele tehnice permanente ale comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti de aparare impotriva dezastrelor asupra cunoasterii atributiilor specifice ce le revin si asupra modului de actiune in caz de dezastre si epidemii;
    k) participa, in colaborare cu alte ministere, la intocmirea planurilor de interventie in caz de producere a dezastrelor si epidemiilor si urmareste realizarea masurilor care se iau in asemenea situatii;
    l) propune presedintelui sau vicepresedintelui Comisiei centrale pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si epidemii convocarea sedintei ordinare anuale a acesteia si a sedintelor extraordinare ori de cate ori este necesar;
    m) intocmeste programe si urmareste pregatirea personalului cu atributii de aparare impotriva dezastrelor si epidemiilor;
    n) constata si propune aplicarea, prin persoane anume desemnate, a sanctiunilor prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 47/1994, aprobata prin Legea nr. 124/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, in legatura cu activitatea de asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si epidemii.

    ANEXA 3*)

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|     Diagrama de relatii a Compartimentului pentru asistenta medicala         |
|           de urgenta, dezastre si crize din Ministerul Sanatatii             |
|                                                                              |
|                            _____________________                             |
|                           |  SECRETAR DE STAT   |                            |
|                           | Asistenta medicala  |                            |
|                           |_____________________|                            |
|                                      |                                       |
|                            __________|__________      _____________________  |
|                           |Directorul general   |    |Secretariatul tehnic | |
|                           |adjunct al directiei |____|permanent al Comisiei| |
|                           |generale asistenta   | .  |guvernamentale de    | |
|                           |      medicala       | .  |aparare impotriva    | |
|                           |_____________________| .  |     dezastrelor     | |
|                                      |            .  |_____________________| |
|                                      |            .                          |
|  ____________________      __________|__________  .   _____________________  |
| |Directia Generala   |    |SECRETARIATUL TEHNIC | .  |OCHA-DHA, PNUD, USAID| |
| |de Sanatate Publica |    |AL COMISIEI CENTRALE | .  |si WADEM, EURADIM    | |
| |Inspectia sanitara  |____|DE ASISTENTA MEDICALA|_.__|                     | |
| |de stat             |  . |DE URGENTA IN CAZ DE | .  |                     | |
| |____________________|  . |DEZASTRE SI EPIDEMII | .  |_____________________| |
|                         . |_____________________| .                          |
|  ____________________   .           |             .   _____________________  |
| |Centrul National de |  .           |             .  |Compartimentele      | |
| |Perfectionare       |  .           |             .  |similare din         | |
| |Postuniversitara a  |  .           |             .__|Ministerele si       | |
| |Medicilor,          |  .           |             .  |Institutiile cu retea| |
| |Farmacistilor, Altui|__.           |             .  |sanitara proprie     | |
| |Personal cu studii  |  .           |             .  |_____________________| |
| |Superioare si       |  .           |             .   _____________________  |
| |asistentilor        |  .           |             .  |Societatea           | |
| |medicali            |  .           |             .__|Internationala de    | |
| |____________________|  .           |             .  |Medicina de Dezastre | |
|  ____________________   .           |             .  |_____________________| |
| |Institutul National |  .           |             .   _____________________  |
| |de Cercetare-       |  .           |             .  |Comitetul Medical    | |
| |Dezvoltare in       |__.           |             .__|Mixt NATO (JMC)      | |
| |Sanatate            |  .           |             .  |_____________________| |
| |____________________|  .           |             .   _____________________  |
|  ____________________   .           |             .  |Comitetul Sefilor    | |
| |Directia Generala   |  .  _________|___________  .__|Serviciilor Medicale | |
| |Buget si Achizitii  |__. |COMPARTIMENTUL       | .  |Militare COMEDS      | |
| |____________________|  . |PENTRU ASISTENTA     | .  |_____________________| |
|  ____________________   . |MEDICALA DE URGENTA, | .   _____________________  |
| |Directia Resurse    |  . |DEZASTRE SI CRIZE    | .  |Euro-Atlantic        | |
| |Umane Formare       |  . |_____________________| .  |Disaster Relief      | |
| |Profesionala Examene|__.           |             .__|Coordination Centre  | |
| |si Concursuri       |  .           |             .  |(EADRCC)             | |
| |____________________|  .           |             .  |_____________________| |
|  ____________________   .           |             .   _____________________  |
| |Directia relatii cu |  .           |             .  |NATIONAL DISASTER    | |
| |parlamentul         |  .           |             .__|MEDICAL SYSTEM - USA | |
| |legislatie si       |__.           |             .  |(NDMS)               | |
| |contencios          |  .           |             .  |_____________________| |
| |____________________|  .           |             .   _____________________  |
|  ____________________   .           |             .  |Organizatia Mondiala | |
| |Institutele de      |  .           |             .__|a Sanatatii OMS/PAHO | |
| |Sanatate Publica    |__.           |                |_____________________| |
| |____________________|  .           |                                        |
|  ____________________   .  _________|___________      _____________________  |
| |Centrul de          |  . |DIN DIRECTIILE       |    |RELATII DE           | |
| |Statistica Sanitara |  . |JUDETENE DE SANATATE |    |COLABORARE ......... | |
| |si Documentare      |__. |PUBLICA, COLECTIVUL  |    |RELATII DE           | |
| |Medicala            |    |DE MANAGEMENT MEDICAL|    |SUBORDONARE ________ | |
| |____________________|    |AL DEZASTRELOR       |    |_____________________| |
|                           |_____________________|                            |
|______________________________________________________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 585/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 585 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu