Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 585 din 19 mai 2004

privind infiintarea Compartimentului pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si crize

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 489 din  1 iunie 2004


SmartCity3


    Avand in vedere:
    - prevederile art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 47/1994 privind apararea impotriva dezastrelor, aprobata prin Legea nr. 124/1995, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - prevederile art. 7 din Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei centrale pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si epidemii, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 967/2003;
    - Referatul de aprobare nr. OB 5.674/2004,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Cu data prezentului ordin, in structura Directiei generale asistenta medicala se constituie Compartimentul pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si crize, care in caz de dezastre devine Secretariatul tehnic permanent al Comisiei centrale pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si epidemii. In afara dezastrelor si urgentelor, Compartimentul pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si crize functioneaza cu o schema redusa, prevazuta in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin. In timpul dezastrelor se completeaza cu functiile prevazute in anexa nr. 1, ale caror atributii vor fi indeplinite prin cumul.
    Art. 2
    Atributiile Compartimentului pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si crize, precum si diagrama de relatii sunt prevazute in anexele nr. 2 si 3 care fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 3
    Directia generala asistenta medicala si Directia resurse umane, formare profesionala, examene si concursuri vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                            Ministrul sanatatii,
                              Ovidiu Brinzan

    ANEXA 1

                               ORGANIGRAMA
Compartimentului pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si crize, in afara situatiilor de dezastre

    Seful compartimentului:
    - directorul general adjunct al Directiei generale asistenta medicala.

    Membri:
    1. consilier cu pregatirea pentru dezastre;
    2. consilier cu pregatirea pentru urgente;
    3. consilier cu pregatirea pentru crize;
    4. referent.

                               ORGANIGRAMA
Secretariatului tehnic permanent al Comisiei centrale pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si epidemii

    Seful Secretariatului tehnic permanent:
    - directorul general adjunct al Directiei generale asistenta medicala.

    Membri:
    1. consilier cu pregatirea pentru dezastre;
    2. consilier cu pregatirea pentru urgente;
    3. consilier cu pregatirea pentru crize;
    4. consilier in Directia generala farmaceutica, inspectia de farmacie si aparatura medicala din Ministerul Sanatatii;
    5. consilier in Directia generala sanatate publica si inspectia sanitara de stat din Ministerul Sanatatii;
    6. consilier in Directia generala sanatate publica si inspectia sanitara de stat din Ministerul Sanatatii;
    7. referent.

    NOTA:
    Functiile de la pct. 4, 5, 6 si 7 vor fi indeplinite prin cumul de catre angajati desemnati de directorul general al structurii respective, iar in situatia aprobarii Legii sistemului national de management al crizelor devine nucleul Centrului operativ de criza al Ministerului Sanatatii.

    ANEXA 2

                               ATRIBUTIILE
Compartimentului pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si crize

    In calitate de nucleu al Secretariatului tehnic permanent al Comisiei centrale pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si epidemii, Compartimentul pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si crize indeplineste urmatoarele atributii prevazute in Hotararea Guvernului nr. 967/2003:
    a) in perioadele dintre sedinte duce la indeplinire hotararile Comisiei centrale pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si epidemii, urmareste realizarea lor si exercita atributiile acesteia, facand propuneri care devin executorii dupa aprobarea de catre presedinte, urmand ca la prima sedinta sa aduca la cunostinta comisiei masurile aprobate si sa le supuna analizei si validarii de catre membrii acesteia;
    b) analizeaza si propune spre avizare Comisiei centrale pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si epidemii planurile comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti de aparare impotriva dezastrelor, pentru aspectele care privesc asistenta medicala de urgenta;
    c) in situatii critice din punct de vedere al asistentei medicale de urgenta in caz de dezastre si epidemii, propune presedintelui sau vicepresedintelui Comisiei centrale pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si epidemii sa solicite Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si altor autoritati publice centrale interventia cu forte si mijloace din dotarea unitatilor subordonate acestora, pentru salvarea oamenilor, a diferitelor bunuri si pentru limitarea si inlaturarea efectelor negative;
    d) colecteaza si verifica datele si informatiile privind efectele dezastrelor si epidemiilor asupra populatiei, retelei medicale si masurile intreprinse, primite de la comisiile judetene si a municipiului Bucuresti de aparare impotriva dezastrelor sau de la alte surse;
    e) informeaza operativ Comisia guvernamentala de aparare impotriva dezastrelor si intocmeste rapoarte de sinteza periodice si anuale privind starea de sanatate a populatiei afectate de dezastre si epidemii si de refacere a retelei medicale afectate de dezastre, de modernizare a fluxului informational, pe care le prezinta presedintelui sau vicepresedintilor Comisiei centrale pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si epidemii, urmareste realizarea masurilor aprobate;
    f) intocmeste informari privind declansarea, evolutia fenomenelor negative asupra populatiei si retelei medicale, efectele acestora si masurile luate si le transmite mass-media;
    g) urmareste promovarea si elaborarea de catre institutele de profil a studiilor si cercetarilor in vederea fundamentarii de acte normative care privesc asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si epidemii;
    h) initiaza anual si participa la exercitiile de simulare a producerii de dezastre si epidemii, organizate pe zone de risc si pe judete, pentru verificarea pregatirii si conlucrarii formatiilor de interventie, a functionarii fluxului informational-decizional, precum si a modului de folosire a mijloacelor si materialelor de interventie;
    i) participa la elaborarea si actualizarea conventiilor internationale pentru probleme ce privesc apararea impotriva dezastrelor si epidemiilor, participa la organizarea si desfasurarea actiunilor si a simularilor de aparare impotriva dezastrelor si epidemiilor, urmarind respectarea conventiilor bilaterale sau multilaterale;
    j) verifica periodic secretariatele tehnice permanente ale comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti de aparare impotriva dezastrelor asupra cunoasterii atributiilor specifice ce le revin si asupra modului de actiune in caz de dezastre si epidemii;
    k) participa, in colaborare cu alte ministere, la intocmirea planurilor de interventie in caz de producere a dezastrelor si epidemiilor si urmareste realizarea masurilor care se iau in asemenea situatii;
    l) propune presedintelui sau vicepresedintelui Comisiei centrale pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si epidemii convocarea sedintei ordinare anuale a acesteia si a sedintelor extraordinare ori de cate ori este necesar;
    m) intocmeste programe si urmareste pregatirea personalului cu atributii de aparare impotriva dezastrelor si epidemiilor;
    n) constata si propune aplicarea, prin persoane anume desemnate, a sanctiunilor prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 47/1994, aprobata prin Legea nr. 124/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, in legatura cu activitatea de asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si epidemii.

    ANEXA 3*)

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|     Diagrama de relatii a Compartimentului pentru asistenta medicala         |
|           de urgenta, dezastre si crize din Ministerul Sanatatii             |
|                                                                              |
|                            _____________________                             |
|                           |  SECRETAR DE STAT   |                            |
|                           | Asistenta medicala  |                            |
|                           |_____________________|                            |
|                                      |                                       |
|                            __________|__________      _____________________  |
|                           |Directorul general   |    |Secretariatul tehnic | |
|                           |adjunct al directiei |____|permanent al Comisiei| |
|                           |generale asistenta   | .  |guvernamentale de    | |
|                           |      medicala       | .  |aparare impotriva    | |
|                           |_____________________| .  |     dezastrelor     | |
|                                      |            .  |_____________________| |
|                                      |            .                          |
|  ____________________      __________|__________  .   _____________________  |
| |Directia Generala   |    |SECRETARIATUL TEHNIC | .  |OCHA-DHA, PNUD, USAID| |
| |de Sanatate Publica |    |AL COMISIEI CENTRALE | .  |si WADEM, EURADIM    | |
| |Inspectia sanitara  |____|DE ASISTENTA MEDICALA|_.__|                     | |
| |de stat             |  . |DE URGENTA IN CAZ DE | .  |                     | |
| |____________________|  . |DEZASTRE SI EPIDEMII | .  |_____________________| |
|                         . |_____________________| .                          |
|  ____________________   .           |             .   _____________________  |
| |Centrul National de |  .           |             .  |Compartimentele      | |
| |Perfectionare       |  .           |             .  |similare din         | |
| |Postuniversitara a  |  .           |             .__|Ministerele si       | |
| |Medicilor,          |  .           |             .  |Institutiile cu retea| |
| |Farmacistilor, Altui|__.           |             .  |sanitara proprie     | |
| |Personal cu studii  |  .           |             .  |_____________________| |
| |Superioare si       |  .           |             .   _____________________  |
| |asistentilor        |  .           |             .  |Societatea           | |
| |medicali            |  .           |             .__|Internationala de    | |
| |____________________|  .           |             .  |Medicina de Dezastre | |
|  ____________________   .           |             .  |_____________________| |
| |Institutul National |  .           |             .   _____________________  |
| |de Cercetare-       |  .           |             .  |Comitetul Medical    | |
| |Dezvoltare in       |__.           |             .__|Mixt NATO (JMC)      | |
| |Sanatate            |  .           |             .  |_____________________| |
| |____________________|  .           |             .   _____________________  |
|  ____________________   .           |             .  |Comitetul Sefilor    | |
| |Directia Generala   |  .  _________|___________  .__|Serviciilor Medicale | |
| |Buget si Achizitii  |__. |COMPARTIMENTUL       | .  |Militare COMEDS      | |
| |____________________|  . |PENTRU ASISTENTA     | .  |_____________________| |
|  ____________________   . |MEDICALA DE URGENTA, | .   _____________________  |
| |Directia Resurse    |  . |DEZASTRE SI CRIZE    | .  |Euro-Atlantic        | |
| |Umane Formare       |  . |_____________________| .  |Disaster Relief      | |
| |Profesionala Examene|__.           |             .__|Coordination Centre  | |
| |si Concursuri       |  .           |             .  |(EADRCC)             | |
| |____________________|  .           |             .  |_____________________| |
|  ____________________   .           |             .   _____________________  |
| |Directia relatii cu |  .           |             .  |NATIONAL DISASTER    | |
| |parlamentul         |  .           |             .__|MEDICAL SYSTEM - USA | |
| |legislatie si       |__.           |             .  |(NDMS)               | |
| |contencios          |  .           |             .  |_____________________| |
| |____________________|  .           |             .   _____________________  |
|  ____________________   .           |             .  |Organizatia Mondiala | |
| |Institutele de      |  .           |             .__|a Sanatatii OMS/PAHO | |
| |Sanatate Publica    |__.           |                |_____________________| |
| |____________________|  .           |                                        |
|  ____________________   .  _________|___________      _____________________  |
| |Centrul de          |  . |DIN DIRECTIILE       |    |RELATII DE           | |
| |Statistica Sanitara |  . |JUDETENE DE SANATATE |    |COLABORARE ......... | |
| |si Documentare      |__. |PUBLICA, COLECTIVUL  |    |RELATII DE           | |
| |Medicala            |    |DE MANAGEMENT MEDICAL|    |SUBORDONARE ________ | |
| |____________________|    |AL DEZASTRELOR       |    |_____________________| |
|                           |_____________________|                            |
|______________________________________________________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 585/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 585 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu