Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 585 din 19 mai 2004

privind infiintarea Compartimentului pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si crize

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 489 din  1 iunie 2004


SmartCity3


    Avand in vedere:
    - prevederile art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 47/1994 privind apararea impotriva dezastrelor, aprobata prin Legea nr. 124/1995, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - prevederile art. 7 din Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei centrale pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si epidemii, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 967/2003;
    - Referatul de aprobare nr. OB 5.674/2004,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Cu data prezentului ordin, in structura Directiei generale asistenta medicala se constituie Compartimentul pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si crize, care in caz de dezastre devine Secretariatul tehnic permanent al Comisiei centrale pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si epidemii. In afara dezastrelor si urgentelor, Compartimentul pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si crize functioneaza cu o schema redusa, prevazuta in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin. In timpul dezastrelor se completeaza cu functiile prevazute in anexa nr. 1, ale caror atributii vor fi indeplinite prin cumul.
    Art. 2
    Atributiile Compartimentului pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si crize, precum si diagrama de relatii sunt prevazute in anexele nr. 2 si 3 care fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 3
    Directia generala asistenta medicala si Directia resurse umane, formare profesionala, examene si concursuri vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                            Ministrul sanatatii,
                              Ovidiu Brinzan

    ANEXA 1

                               ORGANIGRAMA
Compartimentului pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si crize, in afara situatiilor de dezastre

    Seful compartimentului:
    - directorul general adjunct al Directiei generale asistenta medicala.

    Membri:
    1. consilier cu pregatirea pentru dezastre;
    2. consilier cu pregatirea pentru urgente;
    3. consilier cu pregatirea pentru crize;
    4. referent.

                               ORGANIGRAMA
Secretariatului tehnic permanent al Comisiei centrale pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si epidemii

    Seful Secretariatului tehnic permanent:
    - directorul general adjunct al Directiei generale asistenta medicala.

    Membri:
    1. consilier cu pregatirea pentru dezastre;
    2. consilier cu pregatirea pentru urgente;
    3. consilier cu pregatirea pentru crize;
    4. consilier in Directia generala farmaceutica, inspectia de farmacie si aparatura medicala din Ministerul Sanatatii;
    5. consilier in Directia generala sanatate publica si inspectia sanitara de stat din Ministerul Sanatatii;
    6. consilier in Directia generala sanatate publica si inspectia sanitara de stat din Ministerul Sanatatii;
    7. referent.

    NOTA:
    Functiile de la pct. 4, 5, 6 si 7 vor fi indeplinite prin cumul de catre angajati desemnati de directorul general al structurii respective, iar in situatia aprobarii Legii sistemului national de management al crizelor devine nucleul Centrului operativ de criza al Ministerului Sanatatii.

    ANEXA 2

                               ATRIBUTIILE
Compartimentului pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si crize

    In calitate de nucleu al Secretariatului tehnic permanent al Comisiei centrale pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si epidemii, Compartimentul pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si crize indeplineste urmatoarele atributii prevazute in Hotararea Guvernului nr. 967/2003:
    a) in perioadele dintre sedinte duce la indeplinire hotararile Comisiei centrale pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si epidemii, urmareste realizarea lor si exercita atributiile acesteia, facand propuneri care devin executorii dupa aprobarea de catre presedinte, urmand ca la prima sedinta sa aduca la cunostinta comisiei masurile aprobate si sa le supuna analizei si validarii de catre membrii acesteia;
    b) analizeaza si propune spre avizare Comisiei centrale pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si epidemii planurile comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti de aparare impotriva dezastrelor, pentru aspectele care privesc asistenta medicala de urgenta;
    c) in situatii critice din punct de vedere al asistentei medicale de urgenta in caz de dezastre si epidemii, propune presedintelui sau vicepresedintelui Comisiei centrale pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si epidemii sa solicite Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si altor autoritati publice centrale interventia cu forte si mijloace din dotarea unitatilor subordonate acestora, pentru salvarea oamenilor, a diferitelor bunuri si pentru limitarea si inlaturarea efectelor negative;
    d) colecteaza si verifica datele si informatiile privind efectele dezastrelor si epidemiilor asupra populatiei, retelei medicale si masurile intreprinse, primite de la comisiile judetene si a municipiului Bucuresti de aparare impotriva dezastrelor sau de la alte surse;
    e) informeaza operativ Comisia guvernamentala de aparare impotriva dezastrelor si intocmeste rapoarte de sinteza periodice si anuale privind starea de sanatate a populatiei afectate de dezastre si epidemii si de refacere a retelei medicale afectate de dezastre, de modernizare a fluxului informational, pe care le prezinta presedintelui sau vicepresedintilor Comisiei centrale pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si epidemii, urmareste realizarea masurilor aprobate;
    f) intocmeste informari privind declansarea, evolutia fenomenelor negative asupra populatiei si retelei medicale, efectele acestora si masurile luate si le transmite mass-media;
    g) urmareste promovarea si elaborarea de catre institutele de profil a studiilor si cercetarilor in vederea fundamentarii de acte normative care privesc asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si epidemii;
    h) initiaza anual si participa la exercitiile de simulare a producerii de dezastre si epidemii, organizate pe zone de risc si pe judete, pentru verificarea pregatirii si conlucrarii formatiilor de interventie, a functionarii fluxului informational-decizional, precum si a modului de folosire a mijloacelor si materialelor de interventie;
    i) participa la elaborarea si actualizarea conventiilor internationale pentru probleme ce privesc apararea impotriva dezastrelor si epidemiilor, participa la organizarea si desfasurarea actiunilor si a simularilor de aparare impotriva dezastrelor si epidemiilor, urmarind respectarea conventiilor bilaterale sau multilaterale;
    j) verifica periodic secretariatele tehnice permanente ale comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti de aparare impotriva dezastrelor asupra cunoasterii atributiilor specifice ce le revin si asupra modului de actiune in caz de dezastre si epidemii;
    k) participa, in colaborare cu alte ministere, la intocmirea planurilor de interventie in caz de producere a dezastrelor si epidemiilor si urmareste realizarea masurilor care se iau in asemenea situatii;
    l) propune presedintelui sau vicepresedintelui Comisiei centrale pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si epidemii convocarea sedintei ordinare anuale a acesteia si a sedintelor extraordinare ori de cate ori este necesar;
    m) intocmeste programe si urmareste pregatirea personalului cu atributii de aparare impotriva dezastrelor si epidemiilor;
    n) constata si propune aplicarea, prin persoane anume desemnate, a sanctiunilor prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 47/1994, aprobata prin Legea nr. 124/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, in legatura cu activitatea de asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si epidemii.

    ANEXA 3*)

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|     Diagrama de relatii a Compartimentului pentru asistenta medicala         |
|           de urgenta, dezastre si crize din Ministerul Sanatatii             |
|                                                                              |
|                            _____________________                             |
|                           |  SECRETAR DE STAT   |                            |
|                           | Asistenta medicala  |                            |
|                           |_____________________|                            |
|                                      |                                       |
|                            __________|__________      _____________________  |
|                           |Directorul general   |    |Secretariatul tehnic | |
|                           |adjunct al directiei |____|permanent al Comisiei| |
|                           |generale asistenta   | .  |guvernamentale de    | |
|                           |      medicala       | .  |aparare impotriva    | |
|                           |_____________________| .  |     dezastrelor     | |
|                                      |            .  |_____________________| |
|                                      |            .                          |
|  ____________________      __________|__________  .   _____________________  |
| |Directia Generala   |    |SECRETARIATUL TEHNIC | .  |OCHA-DHA, PNUD, USAID| |
| |de Sanatate Publica |    |AL COMISIEI CENTRALE | .  |si WADEM, EURADIM    | |
| |Inspectia sanitara  |____|DE ASISTENTA MEDICALA|_.__|                     | |
| |de stat             |  . |DE URGENTA IN CAZ DE | .  |                     | |
| |____________________|  . |DEZASTRE SI EPIDEMII | .  |_____________________| |
|                         . |_____________________| .                          |
|  ____________________   .           |             .   _____________________  |
| |Centrul National de |  .           |             .  |Compartimentele      | |
| |Perfectionare       |  .           |             .  |similare din         | |
| |Postuniversitara a  |  .           |             .__|Ministerele si       | |
| |Medicilor,          |  .           |             .  |Institutiile cu retea| |
| |Farmacistilor, Altui|__.           |             .  |sanitara proprie     | |
| |Personal cu studii  |  .           |             .  |_____________________| |
| |Superioare si       |  .           |             .   _____________________  |
| |asistentilor        |  .           |             .  |Societatea           | |
| |medicali            |  .           |             .__|Internationala de    | |
| |____________________|  .           |             .  |Medicina de Dezastre | |
|  ____________________   .           |             .  |_____________________| |
| |Institutul National |  .           |             .   _____________________  |
| |de Cercetare-       |  .           |             .  |Comitetul Medical    | |
| |Dezvoltare in       |__.           |             .__|Mixt NATO (JMC)      | |
| |Sanatate            |  .           |             .  |_____________________| |
| |____________________|  .           |             .   _____________________  |
|  ____________________   .           |             .  |Comitetul Sefilor    | |
| |Directia Generala   |  .  _________|___________  .__|Serviciilor Medicale | |
| |Buget si Achizitii  |__. |COMPARTIMENTUL       | .  |Militare COMEDS      | |
| |____________________|  . |PENTRU ASISTENTA     | .  |_____________________| |
|  ____________________   . |MEDICALA DE URGENTA, | .   _____________________  |
| |Directia Resurse    |  . |DEZASTRE SI CRIZE    | .  |Euro-Atlantic        | |
| |Umane Formare       |  . |_____________________| .  |Disaster Relief      | |
| |Profesionala Examene|__.           |             .__|Coordination Centre  | |
| |si Concursuri       |  .           |             .  |(EADRCC)             | |
| |____________________|  .           |             .  |_____________________| |
|  ____________________   .           |             .   _____________________  |
| |Directia relatii cu |  .           |             .  |NATIONAL DISASTER    | |
| |parlamentul         |  .           |             .__|MEDICAL SYSTEM - USA | |
| |legislatie si       |__.           |             .  |(NDMS)               | |
| |contencios          |  .           |             .  |_____________________| |
| |____________________|  .           |             .   _____________________  |
|  ____________________   .           |             .  |Organizatia Mondiala | |
| |Institutele de      |  .           |             .__|a Sanatatii OMS/PAHO | |
| |Sanatate Publica    |__.           |                |_____________________| |
| |____________________|  .           |                                        |
|  ____________________   .  _________|___________      _____________________  |
| |Centrul de          |  . |DIN DIRECTIILE       |    |RELATII DE           | |
| |Statistica Sanitara |  . |JUDETENE DE SANATATE |    |COLABORARE ......... | |
| |si Documentare      |__. |PUBLICA, COLECTIVUL  |    |RELATII DE           | |
| |Medicala            |    |DE MANAGEMENT MEDICAL|    |SUBORDONARE ________ | |
| |____________________|    |AL DEZASTRELOR       |    |_____________________| |
|                           |_____________________|                            |
|______________________________________________________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 585/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 585 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu