E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
OUG 107 2002 completat de Ordonanţa 28 2014
OUG 107 2002 modificat de OUG 28 2014
OUG 107 2002 modificat de OUG 26 2012
OUG 107 2002 modificat de OUG 106 2010
OUG 107 2002 a se vedea Hotărârea 1202 2010
OUG 107 2002 modificat de Legea 108 2010
OUG 107 2002 a se vedea Hotărârea 328 2010
OUG 107 2002 modificat de OUG 3 2010
OUG 107 2002 a se vedea Hotărârea 803 2008
Articolul 1 din actul OUG 107 2002 in legatura cu Hotărârea 264 2004
Articolul 9 din actul OUG 107 2002 in legatura cu Ordin 1069 2003
OUG 107 2002 aprobat de articolul 1 din actul Legea 404 2003
Articolul 1 din actul OUG 107 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 404 2003
Articolul 2 din actul OUG 107 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 404 2003
Articolul 3 din actul OUG 107 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 404 2003
Articolul 5 din actul OUG 107 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 404 2003
Articolul 8 din actul OUG 107 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 404 2003
Articolul 9 din actul OUG 107 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 404 2003
Articolul 12 din actul OUG 107 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 404 2003
Articolul 1 din actul OUG 107 2002 abrogat de articolul 1 din actul Legea 404 2003
Articolul 4 din actul OUG 107 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 404 2003
Articolul 5 din actul OUG 107 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 404 2003
Articolul 6 din actul OUG 107 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 404 2003
Articolul 7 din actul OUG 107 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 404 2003
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 107 din  5 septembrie 2002

privind infiintarea Administratiei Nationale "Apele Romane"

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 691 din 20 septembrie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza Administratia Nationala "Apele Romane" prin reorganizarea Companiei Nationale "Apele Romane" - S.A. si prin preluarea activitatii de hidrologie, hidrogeologie si de gospodarire a apelor de la Compania Nationala "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodarire a Apelor" - S.A., in scopul administrarii, pastrarii integritatii si al protectiei patrimoniului public de interes national care constituie infrastructura Sistemului national de gospodarire a apelor si pentru gospodarirea durabila a resurselor de apa, care reprezinta monopol natural de interes strategic.
    (2) Administratia Nationala "Apele Romane", cu statut de regie autonoma de interes public national, este persoana juridica romana si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, sub autoritatea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului.
    (3) Administratia Nationala "Apele Romane" isi desfasoara activitatea in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu regulamentul de organizare si functionare prevazut in anexa nr. 1.
    (4) Administratia Nationala "Apele Romane" are in structura sa directii de ape, organizate pe bazine si grupuri de bazine hidrografice, si in subordine unitati fara personalitate juridica, prevazute in anexa nr. 2, care vor efectua operatiuni contabile pana la nivelul balantei de verificare, in conditiile legislatiei in vigoare.
    (5) Sediul Administratiei Nationale "Apele Romane" este in municipiul Bucuresti, str. Edgar Quinet nr. 6, sectorul 1.
    Art. 2
    (1) Patrimoniul Companiei Nationale "Apele Romane" - S.A. si patrimoniul public aferent activitatii de hidrologie, hidrogeologie si de gospodarire a apelor de la Compania Nationala "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodarire a Apelor" - S.A. se preiau de Administratia Nationala "Apele Romane".
    (2) Administratia Nationala "Apele Romane" administreaza bunurile de natura celor prevazute la art. 135 alin. (4) din Constitutie si in Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile ulterioare, prevazute in anexa nr. 3.
    (3) Predarea-preluarea patrimoniului intre Compania Nationala "Apele Romane" - S.A., Compania Nationala "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodarire a Apelor" - S.A. si Administratia Nationala "Apele Romane" se va face pe baza de protocol incheiat in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pe baza evidentei contabile la 31 decembrie 2001.
    (4) Bunurile din domeniul public local, constituite din: lacurile care nu sunt declarate de interes public national, digurile de aparare impotriva inundatiilor, care nu se constituie intr-o linie continua de aparare, consolidarile si apararile de maluri si lucrarile de dirijare, trec prin hotarare a Guvernului in administrarea beneficiarilor care sunt deserviti de acestea.
    Art. 3
    (1) Administratia Nationala "Apele Romane" are ca principal obiect de activitate:
    a) aplicarea strategiei si politicii nationale in domeniul gospodaririi cantitative si calitative a resurselor de apa, precum si a programului national de implementare a prevederilor legislatiei armonizate cu directivele Uniunii Europene in domeniul gospodaririi durabile a resurselor de apa;
    b) administrarea si exploatarea infrastructurii Sistemului national de gospodarire a apelor;
    c) gestionarea si valorificarea resurselor de apa de suprafata si subterane cu potentialele lor naturale si a fondului national de date din domeniu.
    (2) Administratia Nationala "Apele Romane", in vederea indeplinirii obiectului sau de activitate, are urmatoarele atributii:
    a) cunoasterea, conservarea, utilizarea, rationalizarea, restaurarea si valorificarea resurselor de apa de suprafata si subterane;
    b) protectia si restaurarea resurselor de apa de suprafata si subterane si a ecosistemelor acvatice pentru atingerea starii bune a apelor;
    c) elaborarea schemelor-cadru de amenajare si de gospodarire integrata a apelor si a planurilor de gospodarire a apelor pe bazine sau grupuri de bazine hidrografice;
    d) realizarea de anuare, sinteze, studii si cercetari de hidrologie, hidrogeologie, gospodarire a apelor si mediu, de instructiuni si monografii, studii de impact, bilanturi de mediu;
    e) exploatarea, intretinerea si dezvoltarea infrastructurii Sistemului national de gospodarire a apelor, aflat in administrarea sa;
    f) monitorizarea hidrologica, hidrogeologica si de calitate a resurselor de apa, precum si elaborarea diagnozelor si prognozelor;
    g) elaborarea studiilor de hidrologie, hidrogeologie si gospodarire a apelor;
    h) constituirea si gestionarea Fondului national de date hidrologice, hidrogeologice si de gospodarire a apelor;
    i) avertizarea si realizarea masurilor de prevenire, combatere si inlaturare a efectelor inundatiilor prin lucrarile proprii de gospodarire a apelor;
    j) avertizarea si participarea la aplicarea masurilor pentru prevenirea, combaterea si inlaturarea efectelor inundatiilor si a poluarilor accidentale;
    k) avizarea, autorizarea si controlul folosintelor de apa, al lucrarilor construite pe ape sau in legatura cu apele, indiferent de detinator, in conditiile legii;
    l) asigurarea implementarii prevederilor legislatiei armonizate cu directivele Uniunii Europene din domeniul gospodaririi resurselor de apa;
    m) asigurarea aplicarii prevederilor conventiilor si ale altor acorduri internationale din domeniul apelor;
    n) urmarirea realizarii de lucrari noi in domeniul gospodaririi apelor, din surse bugetare, si realizarea de investitii din surse proprii si atrase;
    o) asigurarea activitatii de inspectie si aplicarea de sanctiuni conform prevederilor legale in domeniu;
    p) gestionarea Fondului apelor potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    (3) Administratia Nationala "Apele Romane" este operator unic pentru serviciile specifice in domeniul gospodaririi si valorificarii resurselor de apa de suprafata si subterane cu potentialele lor naturale, in conditiile legii.
    (4) Administratia Nationala "Apele Romane" propune ministerului de resort, in conditiile legii, reglementari specifice domeniului gospodaririi apelor.
    Art. 4
    (1) Cheltuielile pentru functionarea Administratiei Nationale "Apele Romane" se vor asigura din venituri proprii, rezultate din aplicarea mecanismului economic specific in domeniul gospodaririi cantitative si calitative a apelor.
    (2) Veniturile proprii se asigura din prestarea serviciilor de gospodarire a apelor prevazute in anexa nr. 4.
    (3) Administratia Nationala "Apele Romane" aplica sistemul de plati, bonificatii si penalitati specifice de gospodarire a apelor, prevazut in anexa nr. 5, pentru toate categoriile de folosinte consumatoare si neconsumatoare de apa, indiferent de detinatorii cu orice titlu ai amenajarii.
    (4) Structura tarifelor pentru serviciile specifice de gospodarire a apelor, precum si nivelul acestora sunt prevazute in anexa nr. 6.
    (5) Tarifele prevazute in anexa nr. 6 se aplica tuturor beneficiarilor serviciilor si se ajusteaza periodic conform regimului instituit prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, aprobata si modificata prin Legea nr. 205/2002, cu modificarile ulterioare.
    (6) Penalitatile aplicate de Administratia Nationala "Apele Romane" potrivit art. 82 alin. (2) din Legea apelor nr. 107/1996 se fac venit la Fondul apelor.
    (7) Penalitatile pentru abateri de la normele privind concentratiile maxime admise ale poluantilor din apele uzate evacuate sunt prevazute in anexa nr. 7.
    (8) De la bugetul de stat, bugetele locale si din surse proprii ale persoanelor fizice si juridice se vor asigura cheltuielile pentru:
    a) actiunile operative de interes public de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice, precum si cele pentru constituirea stocului de materiale si mijloace de aparare;
    b) intretinerea si repararea lucrarilor cu rol de aparare impotriva inundatiilor, refacerea si repunerea in functiune a lucrarilor de gospodarire a apelor afectate de calamitati naturale sau alte evenimente deosebite.
    (9) Realizarea sarcinilor rezultate din aplicarea conventiilor si acordurilor internationale din domeniul apelor, precum si implementarea prevederilor legislatiei armonizate cu directivele Uniunii Europene si a programelor de preaderare din domeniul apelor, in scopul indeplinirii angajamentelor luate de statul roman prin acordurile si conventiile internationale, conform Hotararii Guvernului nr. 455/2001 privind aprobarea Planului de actiune al Programului de guvernare pe perioada 2001 - 2004, se asigura din surse proprii, Fondul apelor si in completare de la bugetul de stat, in limita sumelor alocate cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului.
    (10) Finantarea investitiilor privind lucrarile, constructiile sau instalatiile de gospodarire a apelor, declarate de utilitate publica potrivit legii, se asigura de la bugetul de stat sau bugetele locale, dupa caz.
    (11) Administratia Nationala "Apele Romane" poate beneficia de credite cu dobanda preferentiala si facilitati in domeniul impozitelor si taxelor, in conditiile legii.
    (12) Administratia Nationala "Apele Romane" preia toate drepturile si este tinuta de toate obligatiile Companiei Nationale "Apele Romane" - S.A.
    Art. 5
    (1) Conducerea Administratiei Nationale "Apele Romane" este asigurata de un consiliu de administratie format din 7 membri si de un director general care este si presedintele consiliului de administratie, numiti prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului.
    (2) Atributiile si competentele consiliului de administratie sunt cuprinse in regulamentul de organizare si functionare prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 6
    Structura de organizare si functionare a Administratiei Nationale "Apele Romane" se aproba de consiliul de administratie.
    Art. 7
    (1) Activitatile nespecifice gospodaririi apelor, enumerate in anexa nr. 2, vor fi externalizate in termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Capacitatile de productie aferente activitatilor ce se vor externaliza potrivit alin. (1) se stabilesc de Consiliul de administratie al Administratiei Nationale "Apele Romane" si se supun aprobarii ministrului apelor si protectiei mediului.
    Art. 8
    (1) Personalul Administratiei Nationale "Apele Romane" se preia de la Compania Nationala "Apele Romane" - S.A. si personalul aferent activitatii de hidrologie, hidrogeologie si gospodarire a apelor, se preia de la Compania Nationala "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodarire a Apelor" - S.A., conform prevederilor legale in vigoare, pe posturile din noua structura aprobata, urmand a se incheia contracte individuale de munca.
    (2) Personalul preluat se considera transferat in conditiile legii.
    (3) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se va incheia un nou contract colectiv de munca.
    Art. 9
    (1) In intelesul prezentei ordonante de urgenta, termenii specifici utilizati se definesc in anexa nr. 8.
    (2) Metodologia cu privire la desfasurarea activitatilor specifice de gospodarire a apelor va fi elaborata de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 10
    Anexele nr. 1 - 8 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 11
    Litera B punctul 1 din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "1. Administratia Nationala <<Apele Romane>>"
    Art. 12
    Legea apelor nr. 107/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Alineatul (3) al articolului 81 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Administratia Nationala <<Apele Romane>> este operator unic pentru serviciile specifice in domeniul gospodaririi si valorificarii resurselor de apa de suprafata si subterane cu potentialele lor naturale."
    2. Alineatul (3) al articolului 84 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Fondul apelor este gestionat de Administratia Nationala <<Apele Romane>> prin buget separat aprobat de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului care stabileste si metodologia de intocmire a acestui buget, cu avizul Ministerului Finantelor Publice."
    Art. 13
    Anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 115 din 7 martie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 205/2002, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. La prima coloana, liniuta a 8-a "Apa bruta" va avea urmatorul cuprins:
    "- Servicii specifice de gospodarire a apelor"
    2. Liniuta a 14-a "Servicii specifice de gospodarire a nisipurilor si pietrisurilor" se elimina.
    Art. 14
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Hotararea Guvernului nr. 1.001/1990 privind stabilirea unui sistem unitar de plati pentru produsele si serviciile de gospodarire a apelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 106 din 15 septembrie 1990, cu modificarile ulterioare, Hotararea Guvernului nr. 981/1998 privind infiintarea Companiei Nationale "Apele Romane" - S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 530 din 31 decembrie 1998, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul apelor si protectiei mediului,
                         Petru Lificiu

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         p. Ministrul agriculturii,
                         alimentatiei si padurilor,
                         Petre Daea,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul industriei si resurselor,
                         Romulus Moucha,
                         secretar de stat

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                               REGULAMENT
    de organizare si functionare a Administratiei Nationale "Apele Romane"

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Administratia Nationala "Apele Romane", cu statut de regie autonoma de interes public national, are personalitate juridica, se afla sub autoritatea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara si isi desfasoara activitatea pe baza reglementarilor in vigoare si a prezentului regulament.
    Art. 2
    (1) Sediul Administratiei Nationale "Apele Romane" este in municipiul Bucuresti, str. Edgar Quinet nr. 6, sectorul 1.
    (2) Administratia Nationala "Apele Romane" are in structura sa directii de ape, organizate pe bazine si grupuri de bazine hidrografice, Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, Exploatarea Complexa Stanca - Costesti, precum si alte unitati din subordine prevazute in anexa nr. 2 la prezenta ordonanta de urgenta.

    CAP. 2
    Scopul

    Art. 3
    (1) Administratia Nationala "Apele Romane" aplica strategia si politica nationala in domeniul gospodaririi cantitative si calitative a resurselor de apa, scop in care actioneaza pentru cunoasterea resurselor de apa, conservarea, folosirea rationala si protectia resurselor de apa impotriva epuizarii si degradarii, in vederea asigurarii unei dezvoltari durabile, prevenirea efectelor distructive ale apelor, reconstructia ecologica a cursurilor de apa, asigurarea supravegherii hidrologice si hidrogeologice, implementarea prevederilor legislatiei armonizate cu directivele Uniunii Europene in domeniul gospodaririi durabile a resurselor de apa si conservarea ecosistemelor acvatice si a zonelor umede.
    (2) Pentru realizarea scopului Administratia Nationala "Apele Romane" coordoneaza si raspunde de modul de folosire a resurselor de apa de suprafata si subterane pe ansamblul teritoriului tarii si de exploatarea lucrarilor de gospodarire a apelor si colaboreaza cu toti detinatorii altor lucrari construite pe ape sau in legatura cu apele.

    CAP. 3
    Obiect de activitate si atributii

    Art. 4
    Administratia Nationala "Apele Romane" administreaza apele din domeniul public al statului si infrastructura Sistemului national de gospodarire a apelor, formata din lacuri de acumulare, diguri de aparare impotriva inundatiilor, canale, derivatii interbazinale, prize de apa si alte lucrari specifice, precum si infrastructura sistemelor nationale de veghe hidrologica, hidrogeologica si de monitorizare a calitatii resurselor de apa aflate in patrimoniul sau, in scopul cunoasterii si al gestionarii unitare pe ansamblul tarii a resurselor de apa de suprafata si subterane.
    Art. 5
    Administratia Nationala "Apele Romane" are ca obiect de activitate si atributii urmatoarele:
    5.1. gospodarirea unitara a resurselor de apa de suprafata si subterane si protectia acestora impotriva epuizarii si degradarii;
    5.2. protectia si restaurarea resurselor de apa de suprafata si subterane si a ecosistemelor acvatice pentru atingerea starii bune a apelor;
    5.3. administrarea, exploatarea, intretinerea, repararea si modernizarea Sistemului national de gospodarire a apelor aflat in administrarea sa;
    5.4. coordonarea exploatarii lacurilor de acumulare, pe bazine hidrografice, indiferent de detinatorul acestora; dispunerea, in perioadele de ape mari, in caz de poluari accidentale, precum si in caz de introducere a restrictiilor in alimentarea cu apa, a masurilor operative obligatorii in legatura cu exploatarea acestora;
    5.5. elaborarea si urmarirea aplicarii planurilor de folosire a apei in perioadele hidrologice normale si de evacuare a apelor uzate;
    5.6. elaborarea balantei apei, pe bazine hidrografice si la nivelul tarii, elaborarea si urmarirea aplicarii planurilor de restrictii si folosire a apei in perioade deficitare, pe bazine hidrografice, precum si coordonarea elaborarii de catre utilizatorii de apa a programelor de restrictii in alimentarea cu apa in caz de seceta;
    5.7. organizarea si desfasurarea activitatii de urmarire a comportarii in timp a constructiilor hidrotehnice din administrare;
    5.8. stabilirea programului de masuri pentru fiecare unitate hidrografica in vederea atingerii unei stari bune a apelor;
    5.9. realizarea registrului zonelor protejate in conformitate cu prevederile legislatiei armonizate cu directivele Uniunii Europene;
    5.10. administrarea albiilor minore ale apelor, a cuvetelor lacurilor si baltilor in starea lor naturala sau amenajata, a falezei si plajei marii, a zonelor umede si a celor protejate aflate in patrimoniu;
    5.11. administrarea, exploatarea si intretinerea infrastructurii Sistemului national de veghe hidrologica si hidrogeologica;
    5.12. monitorizarea starii si evolutiei cantitative si calitative a apelor;
    5.13. efectuarea de analize fizico-chimice, biologice si bacteriologice pentru apa, sedimente si biota;
    5.14. elaborarea diagnozelor si prognozelor hidrologice si avertizarea in caz de producere a fenomenelor hidrologice periculoase; reprezentarea Romaniei la Organizatia Meteorologica Mondiala, pe linie de hidrologie;
    5.15. administrarea, exploatarea si intretinerea Sistemului national de monitorizare a calitatii resurselor de apa;
    5.16. avizarea lucrarilor ce se executa pe ape sau au legatura cu apele, eliberarea autorizatiilor de gospodarire a apelor;
    5.17. controlul utilizatorilor de apa si al lucrarilor construite pe ape si in legatura cu apele, din punct de vedere al functionarii si al incadrarii in prevederile avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor;
    5.18. apararea impotriva inundatiilor prin lucrarile de gospodarire a apelor aflate in administrarea sa si constituirea stocului de materiale si mijloace specifice de aparare impotriva inundatiilor, aferente acestora;
    5.19. asigurarea secretariatelor tehnice permanente in domeniul apararii impotriva inundatiilor; participarea la coordonarea actiunilor de aparare impotriva inundatiilor si accidentelor la constructiile hidrotehnice si la pregatirea populatiei pentru apararea impotriva inundatiilor prin exercitii periodice de simulare;
    5.20. avertizarea si interventia in caz de producere a fenomenelor hidrologice periculoase si de accidente la constructiile hidrotehnice din administrare;
    5.21. elaborarea planurilor de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice din administrare, a celor pe bazine hidrografice, precum si acordarea asistentei tehnice la elaborarea de catre utilizatorii de apa si comisiile locale a planurilor proprii de aparare;
    5.22. participarea, in caz de producere a poluarilor accidentale, la activitatile operative de avertizare a utilizatorilor de apa si a autoritatilor administratiei publice din aval, de eliminare a cauzelor si de diminuare a efectelor si de monitorizare a propagarii undei poluante;
    5.23. colaborarea permanenta cu comisiile de dezastre, cu unitatile de ordine publica, cu autoritatile publice teritoriale, pentru sanatate si altele, pentru inlaturarea cauzelor si efectelor poluarilor accidentale;
    5.24. elaborarea si urmarirea aplicarii planurilor bazinale de prevenire si de inlaturare a efectelor poluarilor accidentale, coordonarea elaborarii de catre utilizatorii de apa a planurilor proprii de prevenire si de combatere a poluarilor accidentale, precum si asigurarea protectiei sporite si a imbunatatirii mediului acvatic prin masuri specifice de reducere progresiva a poluarii;
    5.25. interventia in scopul reducerii treptate a poluarii apelor subterane si al prevenirii poluarii ulterioare a acestora;
    5.26. evaluarea daunelor produse si a valorii serviciilor executate de Administratia Nationala "Apele Romane" pentru monitorizarea si combaterea poluarii accidentale si recuperarea acestora de la poluator;
    5.27. participarea la conservarea, protejarea si restaurarea ecosistemelor acvatice si la protectia faunei si florei acvatice;
    5.28. constituirea si tinerea la zi a Fondului national de date hidrologice, hidrogeologice si de gospodarire a apelor, prin validarea de fond si stocarea datelor si a informatiilor specifice colectate de unitatile proprii, de alte unitati specializate autorizate si de utilizatorii de apa;
    5.29. realizarea de anuare, sinteze, studii si cercetari de hidrologie, hidrogeologie, gospodarire a apelor si de mediu, de instructiuni si monografii, studii de impact, scheme-cadru de amenajare, bilanturi de mediu;
    5.30. elaborarea si tinerea la zi a cadastrului apelor si a drepturilor de folosire a apelor;
    5.31. inventarierea si tinerea la zi a patrimoniului de interes public si privat al statului, aflat in administrare;
    5.32. elaborarea planurilor de gospodarire a resurselor de apa pe bazine hidrografice, in conformitate cu prevederile legislatiei armonizate cu directivele Uniunii Europene in domeniul apelor;
    5.33. intocmirea, in mod corelat, pe ansamblul fiecarui bazin hidrografic, de propuneri de lucrari noi de amenajare, necesare satisfacerii cerintelor de apa, protectiei calitatii apelor si restaurarii cursurilor de apa, precum si prevenirii actiunii distructive a apelor;
    5.34. urmarirea promovarii si executarii de lucrari noi in domeniul gospodaririi apelor din alocatii bugetare, in calitate de ordonator secundar al cheltuielilor de capital;
    5.35. asigurarea proiectarii lucrarilor de intretinere si reparatii ale lucrarilor de gospodarire a apelor din administrare;
    5.36. realizarea de lucrari de amenajare a cursurilor de apa si a altor lucrari de investitii, acordarea asistentei tehnice de specialitate;
    5.37. analiza de impact a activitatii umane asupra situatiei apelor de suprafata si a apelor subterane;
    5.38. constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute de legislatia in domeniul gospodaririi apelor;
    5.39. instituirea regimului de supraveghere speciala la folosinte, in conditiile legii, si urmarirea realizarii acestuia;
    5.40. efectuarea de audituri, inspectii, expertize, consultanta, a receptiei calitatii serviciilor si lucrarilor de constructii-montaj si a lucrarilor de punere in siguranta a constructiilor hidrotehnice;
    5.41. realizarea sistemului informatic si de telecomunicatii in unitatile sistemului de gospodarire a apelor, elaborarea de produse software in domeniul gospodaririi apelor, hidrologiei si hidrogeologiei;
    5.42. participarea la activitatile internationale de schimb de date si informatii, la reuniuni tehnico-stiintifice, studii si proiecte in domeniul gospodaririi apelor, hidrologiei si hidrogeologiei;
    5.43. asigurarea aplicarii prevederilor conventiilor si ale altor acorduri internationale din domeniul apelor la care Romania este parte si a implementarii prevederilor legislatiei armonizate cu directivele Uniunii Europene in domeniul gospodaririi apelor;
    5.44. initierea de actiuni de cooperare tehnico-stiintifica in domeniul gospodaririi apelor, hidrologiei si hidrogeologiei cu agenti economici si autoritati publice din tara si din strainatate;
    5.45. aplicarea mecanismului economic specific domeniului gospodaririi cantitative si calitative a apelor;
    5.46. valorificarea complexa a apelor ca resursa economica, cu potentialele si uzufructul acestora, realizarea serviciilor specifice si comune de gospodarire a apelor si executarea acestora pe baza de contracte economice incheiate cu beneficiarii;
    5.47. asigurarea functiilor de unic prestator al serviciilor specifice de gospodarire a apelor;
    5.48. propunerea de tarife pentru serviciile specifice de gospodarire a apelor si de actualizare a acestora conform legislatiei in vigoare;
    5.49. efectuarea altor servicii comune de gospodarire a apelor, de hidrologie, hidrogeologie, analize de laborator, asistenta tehnica, reparatii la constructii hidrotehnice etc.;
    5.50. valorificarea potentialului hidromecanic si hidroenergetic din administrarea proprie si a namolului din lacurile naturale si asigurarea potentialului turistic si de agrement al Dunarii, raurilor, lacurilor, al marii teritoriale, al plajelor apelor de suprafata si al plajei Marii Negre;
    5.51. gestionarea brevetelor si a documentelor privind protectia proprietatii intelectuale pentru care Administratia Nationala "Apele Romane" este titulara;
    5.52. pregatirea si perfectionarea personalului prin diverse forme;
    5.53. promovarea imaginii in context economic si social, activitati de informare directa si de sensibilizare a publicului si mass-media in problemele apei;
    5.54. editarea, tiparirea si comercializarea de publicatii tehnice in domeniul apelor;
    5.55. urmarirea corelarii lucrarilor si activitatilor desfasurate pe ape sau in legatura cu acestea cu prevederile schemelor-cadru de amenajare si gospodarire a bazinelor hidrografice;
    5.56. asigurarea secretariatelor tehnice ale comitetelor de bazin si a participarii publicului la luarea deciziilor in domeniul gospodaririi apelor si furnizarea de informatii corespunzatoare cu privire la masurile planificate si prezentarea de rapoarte privind evolutia punerii in aplicare a acestora;
    5.57. gestionarea Fondului apelor potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
    5.58. orice alte activitati ori servicii necesare realizarii obiectului principal de activitate.

    CAP. 4
    Patrimoniul

    Art. 6
    Administratia Nationala "Apele Romane" are un patrimoniu compus din domeniul public al statului dat in administrare, prevazut in anexa nr. 5 la Hotararea Guvernului nr. 1.326/2001 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului, in valoare de 28.955 miliarde lei, si din patrimoniul propriu de 1.163 miliarde lei, constituit prin preluarea patrimoniului Companiei Nationale "Apele Romane" - S.A. pe baza bilantului contabil intocmit la data de 31 decembrie 2001, si care va fi completat cu valoarea patrimoniului public aferent activitatilor de hidrologie, hidrogeologie si de gospodarire a apelor, preluat de la Compania Nationala "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodarire a Apelor" - S.A., prin protocol de predare-primire.
    Art. 7
    Administratia Nationala "Apele Romane", in exercitarea dreptului sau de administrator, poseda, foloseste si dispune in mod autonom de bunurile pe care le are in patrimoniu si de uzufructul acestora, dupa caz, in vederea realizarii scopului pentru care a fost constituita.

    CAP. 5
    Structura organizatorica si functionala

    Art. 8
    Administratia Nationala "Apele Romane" are in structura sa directii de ape, organizate pe bazine si grupuri de bazine hidrografice, Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, Exploatarea Complexa Stanca - Costesti si alte unitati in subordine.
    Art. 9
    Unitatile prevazute la art. 8 au aceleasi competente economico-financiare ca si Administratia Nationala "Apele Romane", efectuand operatiuni contabile pana la nivelul balantei de verificare, in conditiile legislatiei in vigoare, iar in ceea ce priveste competentele juridice, sunt imputernicite sa incheie contracte si reprezinta Administratia Nationala "Apele Romane" in litigiile cu agenti economici sau cu persoane fizice.
    Art. 10
    Structura organizatorica a Administratiei Nationale "Apele Romane" se aproba de consiliul de administratie.
    Art. 11
    Atributiile, competentele si sarcinile unitatilor prevazute la art. 8 se stabilesc de consiliul de administratie prin regulamentul de organizare si functionare a acestora, in conformitate cu cerintele legislatiei armonizate cu directivele Uniunii Europene in domeniul gospodaririi apelor.

    CAP. 6
    Organele de conducere

    Art. 12
    (1) Conducerea Administratiei Nationale "Apele Romane" se asigura prin:
    - consiliul de administratie;
    - directorul general;
    - comitetul director.
    (2) La Administratia Nationala "Apele Romane", directiile de apa, Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor si Exploatarea Complexa Stanca - Costesti se pot infiinta comitete de directie prin hotarare a consiliului de administratie.
    (3) Consiliul de administratie este numit prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului si este compus din 7 membri dintre care unul este directorul general care indeplineste si functia de presedinte al consiliului de administratie. Din consiliul de administratie fac parte in mod obligatoriu un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice, un reprezentant al Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, precum si specialisti in domeniul de activitate al Administratiei Nationale "Apele Romane".
    (4) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare si hotaraste in toate problemele privind activitatea Administratiei Nationale "Apele Romane", cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date in competenta altor organe.
    (5) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, material, civil si penal, dupa caz, pentru prejudiciile provocate Administratiei Nationale "Apele Romane" ca urmare a incalcarii prevederilor legale sau ca urmare a unei administrari necorespunzatoare a acesteia. In astfel de situatii ei vor fi revocati de catre ministrul apelor si protectiei mediului.
    Art. 13
    (1) Membrii consiliului de administratie se numesc pe o perioada de 4 ani, iar jumatate dintre ei pot fi inlocuiti la fiecare 2 ani.
    (2) In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, se numeste un nou membru pentru completarea locului vacant, el urmand a functiona pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    (3) Presedintele consiliului de administratie poate propune ministrului apelor si protectiei mediului revocarea si inlocuirea unui membru necorespunzator sau daca acesta solicita inlocuirea din motive personale.
    Art. 14
    (1) Consiliul de administratie se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a cel putin 3 din numarul membrilor sai.
    (2) Directorul general, in calitate de presedinte al consiliului de administratie, conduce lucrarile sedintelor. In lipsa acestuia lucrarile sunt conduse de un alt membru, delegat cu atributii de reprezentare de catre directorul general.
    (3) Presedintele numeste un secretar din afara membrilor consiliului de administratie.
    (4) Convocarile pentru intrunirile consiliului de administratie se vor face cu cel putin 5 zile inainte de data tinerii sedintei si vor cuprinde locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi.
    (5) Pentru validarea deciziilor este necesara prezenta majoritatii simple a numarului membrilor consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea membrilor prezenti, prin vot deschis.
    (6) Dezbaterile consiliului de administratie se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.
    (7) Procesul-verbal va cuprinde ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate si va trebui semnat de toti membrii consiliului de administratie participanti la sedinta si de secretar.
    (8) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de catre presedinte.
    Art. 15
    (1) Consiliul de administratie poate delega, prin regulamentul de organizare si functionare propriu, o parte din atributiile sale directorului general al Administratiei Nationale "Apele Romane".
    (2) La intrunirile consiliului de administratie la care sunt convocati, imputernicitii directorului general vor prezenta rapoarte scrise despre operatiile pe care le-au executat.
    (3) Consiliul de administratie poate apela pentru consultanta la experti pentru studierea si solutionarea anumitor probleme si poate atrage in activitatea sa de analiza a unor probleme complexe specialisti din diferite sectoare, activitatea acestora urmand a fi platita conform prevederilor legale.
    Art. 16
    Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:
    a) aproba structura organizatorica a Administratiei Nationale "Apele Romane";
    b) aproba delegarea de competente comitetului director, in vederea executarii atributiilor incredintate;
    c) aproba bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si contul de profit si pierdere;
    d) supune anual Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, in termen de 60 de zile de la data incheierii exercitiului financiar, raportul consiliului de administratie cu privire la activitatea Administratiei Nationale "Apele Romane", bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs;
    e) analizeaza activitatea economica a directiilor de ape si a celorlalte subunitati si incadrarea acestora in prevederile bugetului de venituri si cheltuieli si stabileste masurile corespunzatoare;
    f) hotaraste, in conditiile legii, asocierea cu regii autonome si societati comerciale pentru realizarea de activitati de interes comun;
    g) aproba solicitari de credite pentru desfasurarea activitatii;
    h) aproba orice alte masuri pentru activitatea Administratiei Nationale "Apele Romane", cu exceptia celor date potrivit legii in competenta altor organe.
    Art. 17
    Comitetul director al Administratiei Nationale "Apele Romane", format din directorii executivi si directorii unitatilor prevazute la art. 8, functioneaza in baza unui regulament aprobat de consiliul de administratie si se intruneste la convocarea directorului general.
    Art. 18
    Directorul general reprezinta Administratia Nationala "Apele Romane" in raporturile cu tertii, pentru aceasta fiind investit de consiliul de administratie cu puteri decizionale.

    CAP. 7
    Finantarea activitatii proprii. Bugetul de venituri si cheltuieli

    Art. 19
    Cheltuielile curente si de capital ale Administratiei Nationale "Apele Romane" se vor asigura din venituri proprii rezultate din aplicarea mecanismului economic specific in domeniul gospodaririi cantitative si calitative a apelor, conform legislatiei.
    Art. 20
    (1) De la bugetul de stat, bugetele locale si din surse proprii ale persoanelor fizice si juridice se vor asigura cheltuielile pentru:
    - actiunile operative de interes public de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice, precum si cele pentru constituirea stocului de materiale si mijloace de aparare;
    - intretinerea si repararea lucrarilor cu rol de aparare impotriva inundatiilor, refacerea si repunerea in functiune a lucrarilor de gospodarire a apelor afectate de calamitati naturale sau alte evenimente deosebite.
    (2) Realizarea sarcinilor rezultate din aplicarea conventiilor si acordurilor internationale din domeniul apelor, precum si pentru implementarea directivelor Uniunii Europene si a programelor de preaderare din domeniul gospodaririi apelor se asigura din surse proprii, Fondul apelor si in completare de la bugetul de stat, in limita sumelor alocate cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului.
    (3) Finantarea investitiilor privind lucrarile, constructiile sau instalatiile de gospodarire a apelor, declarate de utilitate publica potrivit legii, se asigura de la bugetul de stat sau bugetele locale, dupa caz.
    Art. 21
    (1) Administratia Nationala "Apele Romane" intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si contul de profit si pierdere.
    (2) Administratia Nationala "Apele Romane" va conduce evidenta contabila pe unitatile din subordine si va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierdere pentru aceste activitati, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
    (3) Bilantul contabil si contul de profit si pierdere se aproba potrivit legii.
    Art. 22
    (1) Administratia Nationala "Apele Romane" poate asigura sumele necesare satisfacerii unor necesitati sociale, culturale, sportive, de perfectionare-recalificare ale personalului angajat, precum si pentru cointeresarea prin premieri a acestuia.
    (2) Administratia Nationala "Apele Romane" poate sponsoriza activitati si actiuni, potrivit legii, in baza contractelor incheiate cu beneficiarii. In aceleasi conditii se poate efectua actul de mecenat.
    Art. 23
    Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii Administratiei Nationale "Apele Romane".
    Art. 24
    Controlul intern al activitatii economico-financiare se realizeaza de catre organele de specialitate ale Administratiei Nationale "Apele Romane".

    CAP. 8
    Personalul

    Art. 25
    (1) Personalul de conducere al Administratiei Nationale "Apele Romane" si al unitatilor subordonate este numit, suspendat sau demis de catre directorul general al acesteia, conform prevederilor legale.
    (2) Personalul de executie al Administratiei Nationale "Apele Romane" si al unitatilor subordonate este angajat sau concediat potrivit prevederilor contractului colectiv de munca.
    (3) Salarizarea se face in conformitate cu prevederile legale si ale contractului colectiv de munca.
    (4) Drepturile si obligatiile personalului Administratiei Nationale "Apele Romane" sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare, prin contractul colectiv de munca si prin contractele individuale de munca.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 26
    Relatiile cu regiile autonome, cu societati comerciale din tara si din strainatate, cu persoane fizice, precum si cu statul se desfasoara in conformitate cu reglementarile legale in vigoare si pe baza contractuala, in conditiile legii.
    Art. 27
    Prezentul regulament se completeaza cu reglementarile legale in vigoare.

    ANEXA 2

                         DENUMIREA SI SEDIILE
directiilor de ape, organizate pe bazine si grupuri de bazine hidrografice, ale subunitatilor acestora si ale celorlalte unitati din subordinea Administratiei Nationale "Apele Romane"

    A. Directiile de ape si subunitatile acestora:
    1. Directia Apelor Somes - Tisa, organizata la nivelul grupului de bazine hidrografice Somes - Tisa, cu sediul in municipiul Cluj-Napoca, Str. Vanatorului nr. 17, judetul Cluj, cu urmatoarele subunitati:
    - Sistemul de gospodarire a apelor Maramures, cu sediul in municipiul Baia Mare, Str. Hortensiei nr. 2;
    - Sistemul de gospodarire a apelor Satu Mare, cu sediul in municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Batran nr. 81A;
    - Sistemul de gospodarire a apelor Bistrita-Nasaud, cu sediul in municipiul Bistrita, str. Avram Iancu nr. 9;
    - Sistemul de gospodarire a apelor Salaj, cu sediul in municipiul Zalau, str. Corneliu Coposu nr. 91;
    - Sistemul de gospodarire a apelor Cluj, cu sediul in municipiul Cluj-Napoca, str. Donath nr. 157/a.
    2. Directia Apelor Crisuri, organizata la nivelul bazinului hidrografic Crisuri, cu sediul in municipiul Oradea, str. Ion Bogdan nr. 25, judetul Bihor, cu urmatoarea subunitate:
    - Sistemul de gospodarire a apelor Bihor, cu sediul in municipiul Oradea, Str. Atelierelor nr. 6.
    3. Directia Apelor Mures, organizata la nivelul bazinului hidrografic Mures, cu sediul in municipiul Targu Mures, str. Koteles Samuel nr. 33, judetul Mures, cu urmatoarele subunitati:
    - Sistemul de gospodarire a apelor Arad, cu sediul in municipiul Arad, str. Dragalina nr. 16;
    - Sistemul de gospodarire a apelor Hunedoara, cu sediul in municipiul Deva, str. C.A. Rosetti nr. 9;
    - Sistemul de gospodarire a apelor Alba, cu sediul in municipiul Alba Iulia, Str. Lalelelor nr. 7;
    - Sistemul de gospodarire a apelor Mures, cu sediul in municipiul Targu Mures, aleea Carpati nr. 61.
    4. Directia Apelor Banat, organizata la nivelul grupului de bazine hidrografice Bega, Timis, Caras si Cerna, cu sediul in municipiul Timisoara, bd. Mihai Viteazul nr. 32, judetul Timis, cu urmatoarele subunitati:
    - Sistemul de gospodarire a apelor Caras-Severin, cu sediul in municipiul Resita, Str. Caminelor nr. 9;
    - Sistemul de gospodarire a apelor Timis, cu sediul in municipiul Timisoara, str. Tudor Vladimirescu nr. 35.
    5. Directia Apelor Jiu, organizata la nivelul bazinului hidrografic Jiu, cu sediul in municipiul Craiova, Str. Dunarii nr. 48, judetul Dolj, cu urmatoarele subunitati:
    - Sistemul de gospodarire a apelor Dolj, cu sediul in municipiul Craiova, Prelungirea Severinului nr. 169A;
    - Sistemul de gospodarire a apelor Gorj, cu sediul in municipiul Targu Jiu, Str. Unirii nr. 76;
    - Sistemul de gospodarire a apelor Mehedinti, cu sediul in municipiul Drobeta-Turnu Severin, Str. Republicii nr. 1.
    6. Directia Apelor Olt, organizata la nivelul bazinului hidrografic Olt, cu sediul in municipiul Ramnicu Valcea, str. Remus Belu nr. 6, judetul Valcea, cu urmatoarele subunitati:
    - Sistemul de gospodarire a apelor Covasna, cu sediul in municipiul Sfantu Gheorghe, str. Lunca Oltului nr. 7;
    - Sistemul de gospodarire a apelor Harghita, cu sediul in municipiul Miercurea-Ciuc, Str. Progresului nr. 16;
    - Sistemul de gospodarire a apelor Brasov, cu sediul in municipiul Brasov, str. Maior Cranta nr. 32;
    - Sistemul de gospodarire a apelor Sibiu, cu sediul in municipiul Sibiu, Str. Somesului nr. 49;
    - Sistemul de gospodarire a apelor Valcea, cu sediul in municipiul Ramnicu Valcea, str. Remus Belu nr. 6;
    - Sistemul de gospodarire a apelor Olt, cu sediul in municipiul Slatina, str. Streharet nr. 156.
    7. Directia Apelor Arges - Vedea, organizata la nivelul grupului de bazine hidrografice Arges - Vedea, cu sediul in municipiul Pitesti, str. Campulung nr. 6 - 8, judetul Arges, cu urmatoarele subunitati:
    - Sistemul de gospodarire a apelor Arges, cu sediul in satul Valea Mare, comuna Stefanesti;
    - Sistemul de gospodarire a apelor Ilfov - Bucuresti, cu sediul in municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, sectorul 6;
    - Sistemul de gospodarire a apelor Giurgiu, cu sediul in comuna Gradinari;
    - Sistemul de gospodarire a apelor Teleorman, cu sediul in municipiul Alexandria, str. 1 Mai nr. 124.
    8. Directia Apelor Buzau - Ialomita, organizata la nivelul grupului de bazine hidrografice Ialomita, Buzau si Mostistea, cu sediul in municipiul Buzau, str. Bucegi nr. 20 bis, judetul Buzau, cu urmatoarele subunitati:
    - Sistemul de gospodarire a apelor Braila, cu sediul in municipiul Braila, str. Marasesti nr. 39;
    - Sistemul de gospodarire a apelor Calarasi, cu sediul in municipiul Calarasi, str. Chiciu nr. 2;
    - Sistemul de gospodarire a apelor Ialomita, cu sediul in municipiul Slobozia, str. Mihai Viteazul nr. 1;
    - Sistemul de gospodarire a apelor Dambovita, cu sediul in municipiul Targoviste, Str. Canalului nr. 1;
    - Sistemul de gospodarire a apelor Prahova, cu sediul in municipiul Ploiesti, str. Gheorghe Cantacuzino nr. 304;
    - Sistemul de gospodarire a apelor Buzau, cu sediul in municipiul Buzau, str. Bucegi nr. 20 bis.
    9. Directia Apelor Siret, organizata la nivelul bazinului hidrografic Siret, cu sediul in municipiul Bacau, str. Cuza Voda nr. 1, judetul Bacau, cu urmatoarele subunitati:
    - Sistemul de gospodarire a apelor Suceava, cu sediul in municipiul Suceava, Str. Universitatii nr. 48;
    - Sistemul de gospodarire a apelor Neamt, cu sediul in municipiul Piatra-Neamt, str. Mihail Sadoveanu nr. 21;
    - Sistemul de gospodarire a apelor Bacau, cu sediul in municipiul Bacau, str. Cuza Voda nr. 1;
    - Sistemul de gospodarire a apelor Vrancea, cu sediul in municipiul Focsani, Piata Victoriei nr. 5.
    10. Directia Apelor Prut, organizata la nivelul grupului de bazine hidrografice Prut si Barlad, cu sediul in municipiul Iasi, str. Theodor Vascauteanu nr. 10, judetul Iasi, cu urmatoarele subunitati:
    - Sistemul de gospodarire a apelor Botosani, cu sediul in municipiul Botosani, str. Nicolae Iorga nr. 5 bis;
    - Sistemul de gospodarire a apelor Iasi, cu sediul in municipiul Iasi, str. Theodor Vascauteanu nr. 10;
    - Sistemul de gospodarire a apelor Vaslui, cu sediul in municipiul Vaslui, str. Alexandru Vlahuta nr. 5;
    - Sistemul de gospodarire a apelor Galati, cu sediul in municipiul Galati, str. Traian nr. 431.
    11. Directia Apelor Dobrogea - Litoral, organizata la nivelul grupului de bazine hidrografice Dobrogea si Litoral, cu sediul in municipiul Constanta, bd. Mircea cel Batran nr. 122, judetul Constanta, cu urmatoarele subunitati:
    - Sistemul de gospodarire a apelor Tulcea, cu sediul in municipiul Tulcea, str. Alexandru Ciucurencu nr. 3;
    - Sistemul de gospodarire a apelor Constanta, cu sediul in municipiul Constanta, str. Mircea cel Batran nr. 127.

    B. Alte unitati din subordine:
    1. Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, cu sediul in municipiul Bucuresti, sos. Bucuresti - Ploiesti nr. 97;
    2. Exploatarea Complexa Stanca - Costesti, organizata la nivelul acumularii Stanca - Costesti, cu sediul in municipiul Iasi, str. Toma Cosma nr. 13, judetul Iasi;
    3. Centrul de Perfectionare si Documentare in Gospodarirea Apelor, cu sediul in municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, sectorul 6;
    4. Revista Hidrotehnica, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Edgar Quinet nr. 6, sectorul 1.

    C. Activitati din subordinea Administratiei Nationale "Apele Romane", care sunt nespecifice activitatii de gospodarire a apelor si care vor fi externalizate:
    1. tratarea si distributia apei potabile;
    2. productia de energie electrica in microhidrocentrale independente;
    3. proiectare si lucrari geologice;
    4. extractia de balast din balastiere proprii, organizate;
    5. statii radar si statii meteorologice;
    6. baze de mecanizare pentru intretinerea si repararea utilajelor;
    7. exploatarea si intretinerea plajelor;
    8. alte activitati care vor fi stabilite de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului.

    ANEXA 3

                                 LISTA
cuprinzand bunurile de natura celor prevazute la art. 135 alin. (4) din Constitutie si in Legea nr. 213/1998, cu modificarile ulterioare, aflate in administrare

    1. Apele cu potential energetic valorificabil si cele ce pot fi folosite in interes public, cu albiile lor minore, malurile si cuvetele lacurilor, cu bogatiile lor naturale, apele subterane, plajele si marea teritoriala.
    Bunurile apartinand patrimoniului public de interes national sunt nominalizate in Hotararea Guvernului nr. 1.326/2001, anexa nr. 5, de la pag. 153 la pag. 358 si cele de la pag. 74 la pag. 153, care se refera la bunurile aferente activitatii de hidrologie, hidrogeologie si gospodarire a apelor.

    ANEXA 4*)

    *) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.

                        SERVICII DE GOSPODARIRE A APELOR

    A. SERVICII SPECIFICE DE GOSPODARIRE A APELOR

    Cod CPSA
    4100.12.     SERVICIUL DE ASIGURARE A APEI BRUTE PE CATEGORII DE SURSE SI
                 UTILIZATORI

    4100.12.1.   RAURI INTERIOARE, LACURI NATURALE SI LACURI DE ACUMULARE
                 AMENAJATE DIN ADMINISTRAREA ALTOR AGENTI ECONOMICI
    4100.12.1.1. Agenti economici (inclusiv servicii de gospodarie comunala),
                 institutii publice, unitati de cult, agrozootehnici de tip
                 industrial, producatori de energie electrica si termica prin
                 termocentrale si altii
    4100.12.1.2. Agenti economici producatori de energie electrica prin
                 hidrocentrale, indiferent de puterea instalata.
    4100.12.1.3. Irigatii, piscicultura.

    4100.12.2.   DUNARE
    4100.12.2.1. Agenti economici (inclusiv servicii de gospodarie comunala),
                 institutii publice, unitati de cult, agrozootehnici de tip
                 industrial, producatori de energie electrica si termica prin
                 termocentrale, producatori de energie nuclearo-electrica si
                 altii.
    4100.12.2.2. Agenti economici producatori de energie electrica prin
                 hidrocentrale, indiferent de puterea instalata.
    4100.12.2.3. Irigatii, piscicultura.

    4100.12.3.   SUBTERAN
    4100.12.3.1. Agenti economici (inclusiv servicii de gospodarie comunala
                 pentru industrie) exclusiv cei care folosesc apa in scop
                 potabil.
    4100.12.3.2. Agenti economici de gospodarie comunala pentru populatie,
                 institutii publice, unitati de cult si altii care folosesc apa
                 in scop potabil.
    4100.12.3.3. Irigatii, piscicultura.
    4100.12.3.4. Agenti economici agrozootehnici.

    4100.12.4.   LACURI DE ACUMULARE AMENAJATE, DIN ADMINISTRAREA UNITATILOR DE
                 GOSPODARIRE A APELOR
    4100.12.4.1. Agenti economici industriali, de constructii - montaj, de
                 transporturi, de gospodarie comunala (pentru populatie,
                 industrie etc.), institutii publice, unitati de cult,
                 producatori de energie electrica si termica prin termocentrale.
    4100.12.4.2. Agenti economici producatori de energie electrica prin
                 hidrocentrale, indiferent de puterea instalata.
    4100.12.4.3. Irigatii, piscicultura.

    4100.21.1.   SERVICIUL PENTRU CADEREA MEDIE ASIGURATA PRIN BARAJELE
                 LACURILOR DE ACUMULARE DIN ADMINISTRAREA "APELOR ROMANE"
    4100.21.1.1. Cadere medie asigurata la hidrocentrale cu putere instalata mai
                 mica de 4 MW;
    4100.21.1.2. Cadere medie asigurata la hidrocentrale cu puterea instalata
                 cuprinsa intre 4 MW si 8 MW;
    4100.21.1.3. Cadere medie asigurata la hidrocentrale cu puterea instalata
                 mai mare de 8 MW;

    4100.21.2.   SERVICII SPECIFICE DE GOSPODARIRE A APELOR, PENTRU AMELIORAREA
                 CANTITATIVA SI CALITATIVA A POLUANTILOR DIN APELE UZATE
                 EVACUATE DE UTILIZATORI IN APELE DE SUPRAFATA SI DE PROTECTIE A
                 CALITATII ACESTORA
                 a) la materii in suspensie;
                 b) la substante in solutie;
                 c) la germeni patogeni;
                 d) la poluarea termica;
                 e) la substante consumatoare de oxigen.

    4100.21.3.   SERVICII SPECIFICE DE GOSPODARIRE A APELOR, PENTRU AMELIORAREA
                 CANTITATIVA SI CALITATIVA A POLUANTILOR DIN APELE UZATE
                 EVACUATE DE UTILIZATORI IN SOLURI PERMEABILE SAU IN DEPRESIUNI
                 CU SCURGERE ASIGURATA NATURAL SI PROTECTIA CALITATII APELOR
                 SUBTERANE
                 a) la materii in suspensie;
                 b) la substante in solutie;
                 c) la germeni patogeni;
                 d) la substante consumatoare de oxigen.

    4100.21.4.   SERVICII SPECIFICE DE GOSPODARIRE A APELOR, PENTRU AMELIORAREA
                 CANTITATIVA SI CALITATIVA A POLUANTILOR DIN APELE UZATE
                 INDUSTRIALE, A APELOR DE MINA SAU DE ZACAMANT, INJECTATE IN
                 STRATURI DE FOARTE MARE ADANCIME*1)
                 a) la materii in suspensie;
                 b) la substante in solutie;
                 c) la germeni patogeni.

    NOTA:
    *1) Indicatorii folositi pentru stabilirea datelor contractuale pentru serviciile specifice mentionate, sunt:

    INDICATORI CHIMICI GENERALI
    - Materii totale in suspensie (MTS)
    - Cloruri (Cl^-), sulfati (SO4^2-)
    - Sodiu (Na^+), potasiu (K^+), calciu (Ca^2+), magneziu (Mg^2+)
    - Azotati (NO3^-)
    - Amoniu (NH4^+), azot (Ntotal), azotiti (NO2^-)
    - Consum biochimic de oxigen (CBO5)
    - Consum chimic de oxigen (CCOMn)
    - Consum chimic de oxigen (CCOCr)
    - Fosfati (PO4^3-)
    - Fosfor (P)
    - Mangan (Mn^2+)
    - Aluminiu (Al^3+), fier total ionic (Fe^2+, Fe^3+)
    - Substante extractibile cu eter de petrol, produse petroliere
    - Detergenti sintetici anionactivi, biodegradabili
    - Reziduu filtrabil uscat la 105 grade C
    INDICATORI CHIMICI SPECIFICI
    - Sulfiti (SO3^2-), fluoruri (F^-), fenoli antrenabili cu vapori de apa
      (C6H5OH)
    - Nichel (Ni^2+), crom (Cr^3+)
    - Amoniac (NH3)
    - Bariu (Ba^2+), zinc (Zn^2+), cobalt (Co^2+)
    - Sulfuri (S^2-), hidrogen sulfurat (H2S)
    INDICATORI CHIMICI TOXICI SI FOARTE TOXICI
    - Arsen (As)
    - Cianuri (Cn2^-)
    - Mercur (Hg^2+), cadmiu (Cd^2+)
    - Plumb (Pb^2+), argint (Ag^2+), crom (Cr^6+), cupru (Cu^2+), molibden
      (Mo^2+)
    INDICATORI BACTERIOLOGICI
    - Bacterii coliforme totale
    - Bacterii coliforme fecale
    - Streptococi fecali
    INDICATORI FIZICI
    - Temperatura

    4100.22.     SERVICIUL DE ASIGURARE A GOSPODARIRII NISIPURILOR SI
                 PIETRISURILOR DIN ALBIILE MINORE ALE CURSURILOR DE APA,
                 MALURILOR SI CUVETELOR LACURILOR DE ACUMULARE AMENAJATE
    4100.22.1.   Serviciul de asigurare a gospodaririi nisipurilor si
                 pietrisurilor din albiile minore ale cursurilor de apa,
                 malurilor si cuvetelor lacurilor de acumulare amenajate.
    4100.22.2.   Serviciul de asigurare a gospodaririi nisipurilor si
                 pietrisurilor din albia minora a fluviului Dunarea.

    B. SERVICII COMUNE DE GOSPODARIRE A APELOR IN SCOPUL PRELUCRARII SI
       UTILIZARII ACESTORA

    Cod CPSA     Denumirea serviciului

    4100.24.1.   Captarea, tratarea si pomparea apei.
    4100.24.2.   Distributia apei prin reteaua publica.
    4100.24.3.   Distributia apei pe platforme industriale.
    4100.24.4.   Distributia apei prin reteaua de irigatii.
    4100.24.5.   Distributia apei prin reteaua altor unitati.
    4100.24.6.   Transportul apei prin conducte si canale.
    4100.4.1.    Asigurarea folosirii potentialului de turism si agrement al
                 raurilor, lacurilor naturale, lacurilor de acumulare amenajate,
                 al Dunarii si marii teritoriale.
    4100.4.2.    Asigurarea folosirii potentialului piscicol al raurilor,
                 lacurilor naturale, lacurilor de acumulare amenajate, al
                 Dunarii si marii teritoriale.
    4100.5.      Apararea impotriva inundatiilor prin lucrari de gospodarire a
                 apelor.
    4100.6.      Suplimentarea debitelor.
    4100.7.      Pomparea apelor in vederea protectiei lacurilor terapeutice,
                 precum si din incinte indiguite.
    4100.8.      Activitati conexe legate de valorificarea potentialelor apelor
                 si a patrimoniului.
    4100.9.      Alte servicii privind prelucrarea si utilizarea apei, cu
                 potentialele ei.

    ANEXA 5

                     MECANISMUL ECONOMIC SPECIFIC
    in domeniul gospodaririi cantitative si calitative a apelor

    Art. 1
    (1) Mecanismul economic specific in domeniul gospodaririi cantitative si calitative a apelor include sistemul de plati, bonificatii si penalitati, ca parte a modului de finantare pe principii economice a Administratiei Nationale "Apele Romane", in scopul functionarii in siguranta a Sistemului national de gospodarire a apelor.
    (2) Apa bruta constituie o resursa naturala cu valoare economica in toate formele sale de folosire de catre utilizatori, care platesc contravaloarea serviciilor prestate de Administratia Nationala "Apele Romane".
    (3) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) utilizatorii care folosesc apa bruta in conditiile prevazute la art. 81 alin. (2) din Legea apelor nr. 107/1996.
    Art. 2
    (1) Administratia Nationala "Apele Romane" aplica sistemul de plati, bonificatii si penalitati pentru serviciile specifice si comune de gospodarire a apelor.
    (2) Sistemul de plati, conform reglementarilor legale in vigoare, se bazeaza pe regula "beneficiarul plateste", in functie de serviciile de gospodarire a apelor prestate de Administratia Nationala "Apele Romane".
    (3) Administratia Nationala "Apele Romane" este singura in drept sa aplice sistemul de plati pentru serviciile specifice de gospodarire a apelor tuturor utilizatorilor, indiferent de detinatorul cu orice titlu al amenajarii, precum si din sursele subterane, cu exceptia apelor geotermale.
    (4) Tarifele pentru serviciile specifice de gospodarire a apelor, prevazute in anexa nr. 6 la prezenta ordonanta de urgenta, sunt diferentiate pe categorii de surse, ca urmare a conditiilor diferite de asigurare a apei, si pe utilizatori, pentru stimularea economica a utilizarii durabile a apelor.
    (5) Tarifele pentru serviciile specifice de gospodarire a apelor pentru ameliorarea si monitorizarea cantitativa si calitativa a poluantilor din apele uzate evacuate si de protectie a calitatii resurselor de apa sunt cele stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 472/2000 privind unele masuri de protectie a calitatii resurselor de apa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 272 din 15 iunie 2000.
    (6) Tarifele prevazute la alin. (4) si (5) se aplica tuturor beneficiarilor serviciilor specifice de gospodarire a apelor si se ajusteaza periodic conform legislatiei in vigoare, cu avizul Oficiului Concurentei.
    Art. 3
    (1) Prestarea de catre Administratia Nationala "Apele Romane" a serviciilor de asigurare a apei brute in sursa si a celorlalte servicii specifice si comune de gospodarire a apelor, prevazute in anexa nr. 4 la prezenta ordonanta de urgenta, se face pe baza de contracte economice incheiate cu utilizatorii.
    (2) Administratia Nationala "Apele Romane" contracteaza serviciile specifice de gospodarire a apelor in limitele prevederilor din actul de autorizare a folosintei din punct de vedere al gospodaririi apelor.
    (3) Autorizatia de gospodarire a apelor atesta ca agentul economic are capacitatea sa efectueze activitati de productie, servicii care nu pericliteaza calitatea apelor in sursa, dar nu da dreptul de folosire a serviciilor de gospodarire prestate de Administratia Nationala "Apele Romane", fara contract economic incheiat cu aceasta.
    (4) Calitatea apei brute asigurata in sursa este cea existenta la momentul preluarii de catre utilizator.
    (5) Divergentele aparute la incheierea contractelor intre directiile bazinale si unitatile subordonate Administratiei Nationale "Apele Romane" si agentii economici, in calitate de beneficiar, vor fi negociate ca etapa finala a concilierii, la nivelul central al Administratiei Nationale "Apele Romane".
    Art. 4
    Pentru serviciile comune de gospodarire a apelor prezentate in anexa nr. 4 lit. B la prezenta ordonanta de urgenta, tarifele se stabilesc de directiile bazinale ale Administratiei Nationale "Apele Romane", conform prevederilor legale in vigoare.
    Art. 5
    (1) Administratia Nationala "Apele Romane", in relatiile cu utilizatorii serviciilor de gospodarire a apelor, poate aplica acestora bonificatii si penalitati, dupa caz.
    (2) Utilizatorilor de apa care demonstreaza constant o grija deosebita pentru folosirea rationala si protectia calitatii apelor, evacuand o data cu apele uzate epurate substante impurificatoare in concentratii mai mici decat cele inscrise in autorizatia de gospodarire a apelor, li se acorda, potrivit legii, bonificatii. Bonificatiile se acorda in procent de pana la 10% din valoarea anuala a serviciilor specifice de gospodarire a apelor decontate, pe baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului.
    (3) Administratia Nationala "Apele Romane" este singura in drept sa constate cazurile in care se acorda bonificatii sau sa aplice penalitati.
    (4) Pentru depasirea concentratiilor maxime admise ale poluantilor din apele uzate evacuate, inscrise in contractele de furnizare a serviciilor specifice, utilizatorii sunt penalizati in cuantumul prevazut in anexa nr. 7 la prezenta ordonanta de urgenta. Penalitatile se pot actualiza prin hotarare a Guvernului.
    (5) Constatarea abaterilor prevazute la alin. (4) se face prin proces-verbal incheiat de personalul directiilor bazinale ale Administratiei Nationale "Apele Romane", imputernicit in acest scop.
    (6) Decizia si procesul-verbal de constatare se comunica unitatii penalizate, prin posta, cu confirmare de primire, in termen de maximum 20 de zile lucratoare de la data emiterii acesteia. Impotriva procesului-verbal de constatare si de stabilire a penalitatilor unitatea in cauza poate face plangere, in termen de 15 zile lucratoare de la primirea comunicarii, la judecatoria in a carei raza teritoriala a fost savarsita abaterea. Hotararea prin care se rezolva plangerea este definitiva. Procesul-verbal de stabilire a penalitatilor, neatacat in justitie in termenul stabilit, constituie titlu executoriu in intelesul art. 372 lit. b) din Codul de procedura civila.
    (7) Penalitatile aplicate pentru abaterile prevazute in anexa nr. 7 la prezenta ordonanta de urgenta se fac venit la Fondul apelor.
    Art. 6
    (1) Unitatile de gospodarie comunala care au in administrare retelele de alimentare cu apa a populatiei si de canalizare a localitatilor pot aplica penalitatile prevazute in Hotararea Guvernului nr. 472/2000 privind unele masuri de protectie a calitatii resurselor de apa, cu ajustarile ulterioare, prin personalul imputernicit in acest scop.
    (2) Penalitatile incasate de unitatile de gospodarie comunala se fac venit al acestora si se folosesc pentru modernizarea instalatiilor si retehnologizarea statiilor de epurare a apelor uzate, conform legislatiei in vigoare.

    ANEXA 6*1)

    *1) Anexa nr. 6 este reprodusa in facsimil.

                             TARIFELE
    pentru serviciile specifice de gospodarire a apelor

________________________________________________________________________________
 Cod CPSA           DENUMIREA SERVICIULUI              U.M.          Tarif*)
                                                                   (Lei/U.M.)
________________________________________________________________________________
4100.12     SERVICIUL DE ASIGURARE A APEI BRUTE PE
            CATEGORII DE SURSE SI UTILIZATORI
________________________________________________________________________________
4100.12.1   RAURI INTERIOARE, LACURI NATURALE SI
            LACURI DE ACUMULARE AMENAJATE DIN
            ADMINISTRAREA ALTOR AGENTI ECONOMICI
________________________________________________________________________________
4100.12.1.1 Agenti economici (inclusiv servicii de
            gospodarie comunala), institutii
            publice, unitati de cult, agrozootehnici
            de tip industrial, producatori de
            energie electrica si termica prin
            termocentrale si altii                        mc              238,00
________________________________________________________________________________
4100.12.1.2 Agenti economici producatori de energie
            electrica prin hidrocentrale, indiferent
            de puterea instalata                          mc                1,00
________________________________________________________________________________
4100.12.1.3 Irigatii, piscicultura                        mc               18,00
________________________________________________________________________________
4100.12.2   DUNARE
________________________________________________________________________________
4100.12.2.1 Agenti economici (inclusiv servicii de
            gospodarie comunala), institutii
            publice, unitati de cult, agrozootehnici
            de tip industrial, producatori de
            energie electrica si termica prin
            termocentrale, producatori de energie
            nuclearo electrica si altii                   mc               28,00
________________________________________________________________________________
4100.12.2.2 Agenti economici producatori de energie
            electrica prin hidrocentrale, indiferent
            de puterea instalata                          mc                1,00
________________________________________________________________________________
4100.12.2.4 Irigatii, piscicultura                        mc               18,00
________________________________________________________________________________
4100.12.3   SUBTERAN
________________________________________________________________________________
4100.12.3.1 Agenti economici (inclusiv servicii de
            gospodarie comunala pentru industrie)
            exclusiv cei care folosesc apa in scop
            potabil                                       mc              264,00
________________________________________________________________________________
4100.12.3.2 Agenti economici, de gospodarire
            comunala pentru populatie, institutii
            publice, unitati de cult si altii care
            folosesc apa in scop potabil                  mc              123,00
________________________________________________________________________________
4100.12.3.3 Irigatii, piscicultura                        mc               18,00
________________________________________________________________________________
4100.12.3.4 Agenti economici agrozootehnici               mc              156,00
________________________________________________________________________________
4100.12.4   LACURI DE ACUMULARE AMENAJATE DIN
            ADMINISTRAREA UNITATILOR DE
            GOSPODARIRE A APELOR
________________________________________________________________________________
4100.12.4.1 Agenti economici, industriali, de
            constructii montaj, de transporturi,
            gospodarie comunala (pentru populatie,
            industrie etc.), institutii publice,
            unitati de cult, producatori de energie
            electrica si termica prin termocentrale       mc              240,00
________________________________________________________________________________
4100.12.4.2 Agenti economici producatori de energie
            electrica prin hidrocentrale, indiferent
            de puterea instalata                          mc                1,30
________________________________________________________________________________
4100.12.4.3 Irigatii, piscicultura                        mc               18,00
________________________________________________________________________________
4100.21.1   SERVICIUL PENTRU CADEREA MEDIE ASIGURATA
            PRIN BARAJELE LACURILOR DE ACUMULARE DIN
            ADMINISTRAREA "APELOR ROMANE"
________________________________________________________________________________
4100.21.1.1 Caderea medie asigurata la hidrocentrale
            cu putere instalata mai mica de 4Mw        mcad/luna    1.300.055,00
________________________________________________________________________________
4100.21.1.2 Caderea medie asigurata la hidrocentrale
            cu putere instalata cuprinsa intre 4Mw
            si 8 Mw                                    mcad/luna    1.747.510,00
________________________________________________________________________________
4100.21.1.3 Caderea medie asigurata la hidrocentrale
            cu putere instalata mai mare de 8Mw        mcad/luna    2.154.114,00
________________________________________________________________________________
4100.21.2   SERVICIILE SPECIFICE DE GOSPODARIRE A
            APELOR PENTRU AMELIORAREA CANTITATIVA SI
            CALITATIVA A POLUANTILOR DIN APELE UZATE
            EVACUATE SI DE PROTECTIE A CALITATII
            RESURSELOR DE APA
________________________________________________________________________________
            a. INDICATORI CHIMICI GENERALI
            - Materii totale in suspensie (MTS)           Kg               53,00
            - Cloruri (Cl), sulfati (SO4^2-)              Kg              217,00
            - Sodiu (Na^+), potasiu (K^+),
              calciu (Ca^2+), magneziu (Mg^2+)            Kg              217,00
            - Azotati (NO3^-)                             Kg              217,00
            - Amoniu (NH4^+), azot (Ntotal),
              azotiti (NO2^-)                             Kg              870,00
            - Consum biochimic de oxigen (CBO5)           Kg              217,00
            - Consum chimic de oxigen (CCOMn)
              (metoda de permanganat de potasiu)          Kg              217,00
            - Consum chimic de oxigen (CCOCr)
              (metoda cu bicromat de potasiu)             Kg              217,00
            - Fosfati (PO4^3-)                            Kg               43,00
            - Fosfor (P)                                  Kg              870,00
            - Mangan (Mn^2+)                              Kg            2.175,00
            - Aluminiu (Al^3+), fier total
              ionic (Fe^2+, Fe^3+)                        Kg            2.610,00
            - Substante extractibile cu eter de
              petrol, produse petroliere                  Kg            1.631,00
            - Detergenti sintetici anionactivi,
              biodegradabili                              Kg              870,00
            - Reziduu filtrabil uscat la 105 grade C      Kg              217,00
            b. INDICATORI CHIMICI SPECIFICI
            - Sulfiti (SO3^2-), fluoruri (F^-),
              fenoli antrenabili cu vapori de apa
              (C6H5OH)                                    Kg              870,00
            - Nichel (Ni^2+), crom (Cr^3+)                Kg           54.389,00
            - Amoniac (NH3)                               Kg           54.389,00
            - Bariu (Ba^2+), zinc (Zn^2+),
              cobalt (Co^2+)                              Kg            2.610,00
            - Sulfuri (S^2-),
              hidrogen sulfurat (H2S)                     Kg            2.719,00
            c. INDICATORI CHIMICI TOXICI SI
               FOARTE TOXICI
            - Arsen (As)                                  Kg          169.167,00
            - Cianuri (Cn^-)                              Kg          169.167,00
            - Mercur (Hg^2+), cadmiu (Cd^2+)              Kg          217.556,00
            - Plumb (Pb^2+), argint (Ag^+),
              crom (Cr^6+), cupru (Cu^2+),
              molibden (Mo^2+)                            Kg           54.389,00
            d. INDICATORI BACTERIOLOGICI
            - Bacterii coliforme totale              10^6 bacterii/        18,00
                                                     100 cm^3
            - Bacterii coliforme fecale              10^4 bacterii/       315,00
                                                     100 cm^3
            - Streptococi fecali                     5 x 10^3             810,00
                                                     bacterii/
                                                     100 cm^3
            e. INDICATORI FIZICI
            - Temperatura                            mc x                   2,00
                                                     grade C*)
________________________________________________________________________________
4100.22     SERVICIUL DE ASIGURARE A GOSPODARIRII
            NISIPURILOR SI PIETRISURILOR DIN ALBIILE
            MINORE ALE CURSURILOR DE APA, MALURILOR
            SI CUVETELOR LACURILOR DE ACUMULARE
________________________________________________________________________________
4100.22.1   SERVICIUL DE ASIGURARE A GOSPODARIRII
            NISIPURILOR SI PIETRISURILOR DIN ALBIILE
            MINORE ALE CURSURILOR DE APA, MALURILOR
            SI CUVETELOR LACURILOR DE ACUMULARE
            AMENAJATE                                     mc           25.000,00
________________________________________________________________________________
4100.22.2   SERVICIUL DE ASIGURARE A GOSPODARIRII
            NISIPURILOR SI PIETRISURILOR DIN ALBIA
            MINORA A FLUVIULUI DUNAREA                    mc           14.000,00
________________________________________________________________________________
    *) Tarifele nu contin TVA
    *) Diferenta de temperatura dintre evacuare si prelevare

    ANEXA 7*1)

    *1) Anexa nr. 7 este reprodusa in facsimil.

                             PENALITATI
pentru abateri de la normele privind concentratiile maxime admise ale poluantilor din apele uzate evacuate

________________________________________________________________________________
                                                                   Nivelul
                                                          UM       penalitatilor
                                                                   lei/UM
________________________________________________________________________________
1. Depasirea concentratiilor maxime admise ale
   poluantilor din apele uzate evacuate

a. INDICATORI CHIMICI GENERALI
   - Materii totale in suspensie (MTS)                    Kg               100
   - Cloruri (Cl^-), sulfati (SO4^2-)                     Kg               350
   - Sodiu (Na^+), potasiu (K^+), calciu (Ca^2+),
     magneziu (Mg^2+)                                     Kg               350
   - Azotati (NO3^-)                                      Kg               400
   - Amoniu (NH^4+), azot (Ntotal),
     azotiti (NO2^-)                                      Kg            30.000
   - Consum biochimic de oxigen (CBO5)                    Kg               800
   - Consum chimic de oxigen (CCOMn) (metoda cu
     permanganat de potasiu)                              Kg             1.800
   - Consum chimic de oxigen (CCOCr) (metoda cu
     bicromat de potasiu)                                 Kg             5.000
   - Fosfati (PO4^3-)                                     Kg             8.000
   - Fosfor total (P)                                     Kg            30.000
   - Mangan (Mn^2+)                                       Kg             9.000
   - Aluminiu (Al^3+), fier total ionic
     (Fe^2+, Fe^3+)                                       Kg             9.000
   - Substante extractibile cu eter de petrol,
     produse petroliere                                   Kg            10.000
   - Detergenti sintetici anionactivi,
     biodegradabili                                       Kg            15.000
   - Reziduu filtrabil uscat la 105 grade C               Kg               350

b. INDICATORI CHIMICI SPECIFICI
   - Sulfiti (SO3^2-), fluoruri (F^-), fenoli
     antrenabili cu vapori de apa (C6H5OH)                Kg            30.000
   - Nichel (Ni^2+), crom (Cr^3+)                         Kg           150.000
   - Amoniac (NH3)                                        Kg           150.000
   - Bariu (Ba^2+), zinc (Zn^2+), cobalt (Co^2+)          Kg             9.000
   - Sulfuri (S^2-), hidrogen sulfurat (H2S)              Kg            80.000

c. INDICATORI CHIMICI TOXICI SI FOARTE TOXICI
   - Arsen (As)                                           Kg         1.000.000
   - Cianuri (CN^-)                                       Kg         1.000.000
   - Mercur (Hg^2+), cadmiu (Cd^2+)                       Kg         1.000.000
   - Plumb (Pb^2+), argint (Ag^+), crom (Cr^6+),
     cupru (Cu^2+), molibden (Mo^2+)                      Kg           150.000
   - Clor rezidual liber (Cl2)                            Kg            50.000
   - Substante cancerigene (benzpirenul si
     compusii lui, nitroderivati)                         Kg         6.000.000
   - Hidrocarburi policiclice aromatice HPA               Kg         4.000.000
   - Pesticide - erbicide, triazine, triazinone,
     toluidine                                            Kg         1.000.000
   - Pesticide - insecticide organoclorurate              Kg         2.000.000
   - Pesticide - insecticide: organofosforice,
     organometalice                                       Kg         4.000.000

d. INDICATORI BACTERIOLOGICI
   - Bacterii coliforme totale                     10^6 bacterii/
                                                      100 cm^3       1.000.000
   - Bacterii coliforme fecale                     10^4 bacterii/
                                                      100 cm^3       2.000.000
   - Streptococi fecali                               5x10^3
                                                     bacterii/
                                                      100 cm^3
   - Salmonela                                     nr./100 cm^3     10.000.000

e. INDICATORI FIZICI
   - Temperatura                                   mc x grade C*)          10
   - pH (concentratia ionilor de hidrogen)         mc x unitati
                                                         pH                  5
________________________________________________________________________________
    *) Diferenta de temperatura dintre evacuare si prelevare

    Nota:
    Determinarea cantitatilor de poluanti evacuate si constatate la depasirea valorii medii zilnice se va realiza pentru toti poluantii (fizici, chimici si bacteriologici) prevazuti in contract, in conformitate cu instructiunile prevazute in metodologia in vigoare.
    Depasirea cantitatilor de poluanti inscrisi in contract atrage penalizarea, indiferent de valoarea debitului evacuat. Cantitatea de poluanti evacuata, pentru care se aplica penalitati, reprezinta produsul dintre diferenta de concentratie cu care se depaseste limita aprobata a poluantilor si volumul evacuat.
    Penalitatile se aplica pentru depasirea fiecarui tip de poluant.
    Pentru evacuarea in soluri permeabile sau in depresiuni cu scurgere naturala a poluantilor din apele uzate penalitatile se majoreaza cu 200% .

    ANEXA 8

                                DEFINITII

    1. Gospodarirea apelor - activitatile care, printr-un ansamblu de mijloace tehnice si masuri legislative, economice si administrative, conduc la cunoasterea, utilizarea, valorificarea rationala, mentinerea sau imbunatatirea calitatii resurselor de apa pentru satisfacerea nevoilor sociale si economice, la protectia impotriva epuizarii si poluarii acestor resurse, precum si la prevenirea si combaterea actiunilor distructive ale apelor.
    2. Resurse de apa - apele de suprafata alcatuite din cursurile de apa cu deltele lor, lacuri, balti, apele maritime interioare si marea teritoriala, precum si apele subterane, in totalitatea lor.
    3. Ape de suprafata - ape interioare si, respectiv, marine, statatoare si curgatoare, ale caror suprafete sunt in contact direct cu atmosfera.
    4. Ape subterane - apele aflate sub suprafata terenului in zona de saturatie si in contact direct cu solul sau cu subsolul.
    5. Ape interioare - toate apele aflate in interiorul liniei de baza, de la care se masoara extinderea apelor teritoriale.
    6. Rau - masa de apa care curge in cea mai mare parte la suprafata in lungul unei albii.
    7. Lac - masa de apa statatoare care ocupa o concavitate a scoartei pamantului.
    8. Bazin hidrografic - unitate fizico-geografica ce inglobeaza reteaua hidrografica pana la cumpana apelor.
    9. Starea buna a apelor - acea stare pe care o ating corpurile de apa de suprafata atunci cand parametrii ecologici si chimici ai apei au valori corespunzatoare regimului natural de scurgere, cu impact antropic nesemnificativ.
    10. Apa bruta - apa captata din surse de suprafata sau subterane, care are calitatea sursei in momentul prelevarii si care necesita un proces de tratare conform cerintelor calitative ale folosintei.
    11. Serviciul de asigurare a apei brute in sursa - totalitatea activitatilor de gospodarire a apelor desfasurate pentru crearea de noi surse de apa si de regularizare a debitelor de apa ale surselor existente, in vederea satisfacerii cerintelor folosintelor, corelat cu prevederile actelor de reglementare emise pentru folosirea resurselor de apa.
    12. Serviciul specific de gospodarire a apelor pentru ameliorarea si monitorizarea cantitativa si calitativa a poluantilor din apele uzate evacuate si de protectie a calitatii acestora - totalitatea activitatilor desfasurate pentru cunoasterea starii si evolutiei cantitative si calitative a apelor.
    13. Serviciul de cadere medie asigurat prin baraje - totalitatea activitatilor de gospodarire a apelor desfasurate pentru regularizarea debitelor cursului de apa intr-o anumita sectiune in vederea asigurarii folosintei energetice.
    14. Serviciul de asigurare a nisipurilor si pietrisurilor - totalitatea activitatilor de gospodarire a apelor desfasurate pentru asigurarea unei scurgeri normale a apelor de suprafata, pentru regularizarea debitelor solide si crearea de depozite de nisipuri si pietrisuri in conditiile mentinerii stabilitatii albiilor si malurilor cursurilor de apa.
    15. Plan de gospodarire a apelor pe bazin hidrografic - instrument de planificare si aplicare a masurilor de asigurare a protectiei si utilizarii durabile a apei in cadrul unui bazin hidrografic.
    16. Schema-cadru de amenajare si gospodarire a apelor - documentatie de gospodarire a apelor care prezinta modelul sistemului de gospodarire a apelor, cuprinzand reteaua hidrografica, lucrarile de gospodarire a apelor si prelevarile-evacuarile aferente folosintelor, analizate in diferite scenarii si etape de dezvoltare economico-sociala a spatiului hidrografic respectiv, precum si modul de protectie, de mentinere sau de imbunatatire a calitatii apelor.
    17. Fondul national de date de gospodarire a apelor - totalitatea bazelor de date meteorologice, hidrologice, hidrogeologice, de gospodarire cantitativa si calitativa a apelor.
    18. Sistem national de gospodarire a apelor - ansamblul activitatilor si lucrarilor care asigura administrarea domeniului public de interes national al apelor si gestiunea durabila, cantitativa si calitativa a resurselor de apa.
    19. Balanta apei   alocarea resurselor de apa pentru satisfacerea cerintelor folosintelor de apa in situatii hidrologice normale.
    20. Folosinte de apa   orice forma de activitate sau unitate cu caracter social ori economic, care utilizeaza apa dintr o sursa de apa.SmartCity5

COMENTARII la OUG 107/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 107 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 107/2002
OUG 36 2001
privind regimul preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
Hotărârea 17 2001
privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului
Hotărârea 981 1998
privind infiintarea Companiei Nationale "Apele Romane" - S.A.
Legea 107 1996
Legea apelor
Hotărârea 861 1992
pentru modificarea Hotaririi Guvernului nr. 1001/1990 privind stabilirea unui sistem unitar de plati pentru produsele si serviciile de gospodarire a apelor
Hotărârea 160 1992
pentru modificarea Hotaririi Guvernului nr. 1001/1990 privind stabilirea unui sistem unitar de plati pentru produsele si serviciile de gospodarire a apelor
Hotărârea 354 1991
privind modificarea anexelor la Hotarirea Guvernului nr. 1001 din 04 septembrie 1990
Hotărârea 1001 1990
privind stabilirea unui sistem unitar de plati pentru produsele si serviciile de gospodarire a apelor
Ordonanţa 28 2014
OUG 28 2014
OUG 26 2012
OUG 106 2010
pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiintarea Administratiei Nationale „Apele Române"
Hotărârea 1202 2010
privind actualizarea cuantumului contributiilor specifice de gospodarire a resurselor de apa
Legea 108 2010
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 86/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor si a cailor navigabile, precum si desfasurarea activitatilor de transport naval în porturi si pe cai navigabile
Hotărârea 328 2010
privind reactualizarea cuantumului contributiilor specifice de gospodarire a resurselor de apa, a tarifelor si a penalitatilor cu indicele de inflatie
OUG 3 2010
pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996
Hotărârea 803 2008
privind reactualizarea cuantumului contributiilor specifice de gospodarire a resurselor de apa, a tarifelor si a penalitatilor
Hotărârea 264 2004
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Administratiei Nationale "Apele Romane"
Ordin 1069 2003
pentru aprobarea Metodologiei cu privire la desfasurarea activitatilor specifice de gospodarire a apelor
Legea 404 2003
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale "Apele Romane"
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu