E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 17 2001 abrogat de articolul 22 din actul Hotărârea 739 2003
Articolul 6 din actul Hotărârea 17 2001 articole noi... articolul 1 din actul Hotărârea 605 2003
Articolul 1 din actul Hotărârea 17 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 605 2003
Articolul 2 din actul Hotărârea 17 2001 modificat de articolul 11 din actul OUG 107 2002
Hotărârea 17 2001 in legatura cu Ordin 279 2002
Hotărârea 17 2001 modificat de articolul 16 din actul Hotărârea 1167 2001
Articolul 2 din actul Hotărârea 17 2001 completat de articolul 2 din actul Hotărârea 1174 2001
Articolul 2 din actul Hotărârea 17 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 352 2001
Articolul 4 din actul Hotărârea 17 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 352 2001
Articolul 6 din actul Hotărârea 17 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 352 2001
Articolul 13 din actul Hotărârea 17 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 352 2001
Articolul 1 din actul Hotărârea 17 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 352 2001
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 17 din  4 ianuarie 2001

privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 14 din 10 ianuarie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Ministerul Apelor si Protectiei Mediului este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, avand sediul in municipiul Bucuresti.
    (2) Ministerul Apelor si Protectiei Mediului realizeaza politica in domeniul apelor si protectiei mediului, la nivel national, elaboreaza strategia si reglementarile specifice de dezvoltare si armonizare a acestor activitati in cadrul politicii generale a Guvernului, asigura si coordoneaza aplicarea strategiei Guvernului in domeniile respective, indeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteza, coordonare si control in aceste domenii.
    Art. 2
    Ministerul Apelor si Protectiei Mediului are urmatoarele atributii principale:
    1. stabileste prioritatile programelor de dezvoltare si cercetare in domeniile sale de activitate, elaboreaza studii, prognoze si strategii de dezvoltare si urmareste aplicarea si realizarea acestora, avand si calitatea de titular al investitiilor cu finantare din bugetul de stat sau al celor pentru a caror finantare sunt asigurate garantii de catre stat;
    2. elaboreaza proiecte de acte normative privind activitatea in domeniul sau, avizeaza proiecte de acte normative elaborate de alte ministere si autoritati ale administratiei publice centrale si locale, care privesc sfera sa de competenta;
    3. asigura la nivel national controlul respectarii de catre persoanele juridice si fizice a legilor si a reglementarilor din domeniile gospodaririi apelor si al protectiei mediului;
    4. reprezinta Guvernul in relatiile cu organisme interne si internationale din domeniile apelor si al protectiei mediului;
    5. initiaza si dezvolta programe de educatie si de formare a specialistilor in domeniul sau, colaboreaza cu ministerele economice, cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale, cu institutiile de invatamant, stiinta si cultura, cu mijloacele de informare in masa;
    6. aplica prevederile legale in raporturile cu companiile nationale de sub autoritatea sa, indeosebi in ceea ce priveste administrarea bunurilor din patrimoniul public;
    7. emite acordurile de mediu, avizeaza licentele sau permisele speciale prevazute de actele normative in vigoare pentru activitatile de import-export sau supuse unui regim special de autorizare, omologheaza impreuna cu alte autoritati competente tehnologii, echipamente, produse si aparatura din domeniile sale de activitate si acorda asistenta tehnica de specialitate;
    8. initiaza si sprijina dezvoltarea activitatii de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica in domeniile sale de activitate, valideaza rezultatele cercetarii si proiectarii in domeniile mentionate si actioneaza pentru realizarea acestora, organizeaza elaborarea unor studii necesare obiectului sau de activitate, pe baze contractuale, prin unitatile din subordinea, din coordonarea sau de sub autoritatea sa;
    9. asigura baza metodologica si atesta persoanele juridice pentru intocmirea studiilor de meteorologie, hidrologie si hidrometeorologie, a studiilor de impact asupra surselor de apa si apelor riverane acestora, precum si lucrarilor construite pe ape sau in legatura cu apele, a studiilor si a proiectelor de gospodarire a apelor, pentru executarea de expertize la lucrarile hidrotehnice, precum si pentru executia lucrarilor specifice;
    10. asigura controlul in domeniul gospodaririi apelor si sigurantei constructiilor hidrotehnice si constata contraventiile la normele legale in vigoare, aplica sanctiunile contraventionale in domeniul apelor si sesizeaza organele de urmarire sau de cercetare penala, potrivit prevederilor legale;
    11. organizeaza periodic actiuni de verificare a starii tehnice si functionale a lucrarilor hidrotehnice de aparare impotriva inundatiilor din administrarea unitatilor subordonate sau coordonate si stabileste masurile ce se impun;
    12. organizeaza si sprijina editarea publicatiilor de specialitate si de informare specifice;
    13. exercita atributiile ce ii revin, potrivit legii, fata de unitatile economice care functioneaza sub autoritatea sa;
    14. organizeaza, sprijina si urmareste elaborarea de studii si proiecte pentru investitii in domeniile protectiei mediului, gospodaririi apelor, meteorologiei si hidrologiei si asigura elaborarea de studii si prognoze de dezvoltare in domeniul sau de activitate;
    15. elaboreaza si propune indicatori specifici de ramura si colaboreaza cu Institutul National de Statistica si Studii Economice in scopul adaptarii continue a statisticii de ramura la cerintele nationale si al corelarii cu datele statistice internationale;
    16. organizeaza si exercita, potrivit legii, direct si prin autoritatile teritoriale pentru protectia mediului, controlul privind respectarea legislatiei si a standardelor de protectie a mediului, precum si al aplicarii sanctiunilor si stabilirii masurilor corespunzatoare de inlaturare a situatiilor care contravin reglementarilor legale;
    17. acrediteaza personalul imputernicit sa exercite controlul privind protectia mediului, conform procedurilor legale;
    18. promoveaza masurile necesare pentru conservarea naturii, a diversitatii biologice si pentru utilizarea durabila a componentelor acestora, stabileste regimul de administrare a retelei nationale de arii protejate, organizeaza si exercita controlul asupra respectarii acestuia;
    19. dezvolta cadrul legal pentru facilitarea accesului societatii civile la informatiile privind calitatea factorilor de mediu, precum si la elaborarea si aplicarea deciziilor in domeniile sale de activitate;
    20. avizeaza programele de exploatare a resurselor naturale ale tarii in raport cu cerintele dezvoltarii economico-sociale pe termen mediu si lung, formuleaza si propune autoritatilor nationale competente strategii si politici pentru mediu si dezvoltare durabila, corelate cu capacitatea de suport a ecosistemelor;
    21. propune autoritatilor competente sau, dupa caz, stabileste, in conditiile legii, instrumentele juridice, economico-financiare, institutionale si administrative, menite sa stimuleze si sa accelereze integrarea principiilor si obiectivelor strategiei nationale pentru mediu si dezvoltare durabila in strategiile sectoriale si locale pentru reforma si dezvoltare;
    22. analizeaza impreuna cu autoritatile publice centrale si locale, dupa caz, strategiile sectoriale si locale de reforma si dezvoltare si face propuneri si/sau stabileste masuri care sa asigure integrarea obiectivelor politicii si strategiei nationale pentru mediu si dezvoltare durabila in politicile si strategiile sectoriale si locale de reforma si dezvoltare;
    23. face propuneri si recomandari autoritatilor competente sau, dupa caz, stabileste masuri care sa asigure conformarea politicilor si programelor de dezvoltare regionala si locala cu politica si strategia nationala pentru mediu si dezvoltare durabila;
    24. stabileste sau, dupa caz, propune autoritatilor competente, in conformitate cu dispozitiile legii, masurile institutionale, administrative si financiare corespunzatoare pentru asigurarea punerii in aplicare a dispozitiilor conventiilor si acordurilor internationale in sfera sa de competenta, precum si pentru indeplinirea responsabilitatilor ce revin Guvernului in cadrul organismelor si organizatiilor internationale, al programelor subregionale, regionale si globale pentru mediu si dezvoltare durabila;
    25. intreprinde actiuni si initiative, potrivit competentelor stabilite de lege, pentru aprofundarea si cresterea participarii Romaniei la actiunile de cooperare internationala bilaterala si multilaterala, la nivel subregional, regional si global, pentru valorificarea oportunitatilor si facilitatilor de asistenta financiara, tehnica, tehnologica, stiintifica si informationala si in acest scop identifica, fundamenteaza si promoveaza noi proiecte de cooperare pentru atingerea obiectivelor strategiei nationale pentru mediu si dezvoltare durabila;
    26. initiaza si negociaza, din imputernicirea Guvernului, incheierea de conventii, acorduri si alte intelegeri internationale, reprezinta interesele statului in diferite organe si organisme internationale, in conformitate cu acordurile si cu alte intelegeri stabilite in acest scop, si dezvolta relatii de cooperare cu organe si organizatii similare din alte state si cu organismele internationale competente;
    27. avizeaza, potrivit legii, planurile de interventie pentru cazurile de accident ecologic industrial, nuclear si participa la asigurarea interventiei;
    28. in indeplinirea responsabilitatilor generale Ministerul Apelor si Protectiei Mediului va acorda prioritate problemelor identificate ca fiind de importanta majora pentru procesul de pregatire a aderarii la Uniunea Europeana;
    29. Ministerul Apelor si Protectiei Mediului exercita si alte responsabilitati in conformitate cu dispozitiile legislatiei nationale si ale actelor juridice internationale la care Romania este parte, precum si cu prevederile Programului national de aderare la Uniunea Europeana;
    30. asigura relatia cu Parlamentul Romaniei, cu sindicatele si patronatele din sfera sa de activitate, cu populatia, precum si cu mass-media;
    31. indeplineste orice alte atributii prevazute de legile in vigoare.
    Art. 3
    Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, indeplineste si urmatoarele atributii specifice domeniilor de activitate pe care le coordoneaza:
    I. In domeniul gospodaririi apelor:
    a) stabileste regimul de utilizare a resurselor de apa si asigura elaborarea de cercetari, studii, prognoze si strategii pentru domeniul gospodaririi cantitative si calitative a apelor, precum si a programelor de dezvoltare a lucrarilor, instalatiilor si amenajarilor de gospodarire a apelor;
    b) realizeaza unitatea de conceptie in domeniul gospodaririi apelor si colaboreaza cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale pentru amenajarea complexa a bazinelor hidrografice, valorificarea unor noi surse de apa in concordanta cu dezvoltarea economico-sociala a tarii, protectia apelor impotriva epuizarii si degradarii, precum si pentru apararea impotriva efectelor distructive ale apelor;
    c) asigura reactualizarea schemelor-cadru de amenajare si gospodarire a apelor pe bazine sau pe grupe de bazine hidrografice si desfasurarea activitatilor de interes public din domeniul meteorologiei si hidrologiei;
    d) coordoneaza activitatea de avizare si de autorizare, din punct de vedere al gospodaririi apelor, a lucrarilor care se construiesc pe ape sau in legatura cu apele;
    e) organizeaza activitatea de avizare si reglementare a regimului de utilizare a surselor de apa minerale si geotermale;
    f) organizeaza intocmirea cadastrului apelor si a evidentei dreptului de folosire cantitativa si calitativa a apelor;
    g) asigura documentatiile necesare pentru concesionarea resurselor de apa si a lucrarilor de gospodarire a apelor apartinand domeniului public si urmareste indeplinirea de catre concesionar a sarcinilor din caietele de concesionare;
    h) stabileste strategia organizarii la nivel national a activitatilor de meteorologie, hidrologie si hidrogeologie, a sistemului de informare, prognoza si avertizare asupra fenomenelor hidrometeorologice periculoase si a sistemului de avertizare in caz de accident la constructiile hidrotehnice;
    i) stabileste metodologia de fundamentare a sistemului de plati in domeniul apelor, precum si procedura de elaborare a acesteia;
    j) dispune masuri de instituire a unui regim de supraveghere speciala sau de oprire a activitatii poluatorului ori a instalatiei care provoaca poluarea apelor;
    k) reprezinta statul in calitate de unic actionar la companiile nationale din domeniile meteorologiei, hidrologiei si gospodaririi resurselor de apa, care se afla sub autoritatea sa;
    l) elaboreaza, potrivit legii, regulamente, instructiuni si norme tehnice specifice domeniilor meteorologiei, hidrologiei, hidrogeologiei si gospodaririi apelor;
    m) asigura secretariatele tehnice ale Comisiei Centrale pentru Aparare impotriva Inundatiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase si Accidentelor la Constructiile Hidrotehnice, Comisiei Nationale pentru Siguranta Barajelor si a Altor Lucrari Hidrotehnice si Comitetului National Roman pentru Programul Hidrologic International;
    n) actualizeaza si, dupa caz, pune in aplicare strategia nationala si planul national de actiuni pentru gospodarirea resurselor de apa;
    o) reglementeaza modul de desfasurare a activitatii privind hidrometria de exploatare si emite norme specifice;
    p) indeplineste functiile de secretariat tehnic si administrativ pentru tratatele, acordurile si conventiile internationale din domeniul gospodaririi apelor, precum si de punct focal national si/sau de autoritate nationala competenta pentru activitatile aflate in coordonarea unor institutii, organisme si organizatii internationale, in conformitate cu prevederile actelor juridice internationale la care Romania este parte; asigura secretariatele comisiilor mixte pentru apele transfrontaliere.
    II. In domeniul protectiei mediului:
    a) emite avize si, dupa caz, acorduri, autorizatii, permise speciale, in conformitate cu dispozitiile legii si ale actelor juridice internationale la care Romania este parte;
    b) pune in aplicare, prin unitatile sale teritoriale, in cadrul procesului de privatizare, reglementarile speciale privind stabilirea organizatiilor si a raspunderilor referitoare la mediu;
    c) organizeaza activitatile de monitorizare a starii mediului si a resurselor naturale, elaboreaza si publica informatii si rapoarte privind starea mediului, participa la programele subregionale, regionale si globale de monitorizare a starii mediului si a resurselor naturale;
    d) organizeaza si coordoneaza activitatea de elaborare a procedurilor si de acreditare a laboratoarelor in domeniul mediului si gospodaririi apelor si de certificare a sistemelor de management de mediu;
    e) indeplineste functiile de secretariat tehnic si administrativ pentru tratatele, conventiile si acordurile internationale din domeniul mediului, precum si de punct focal national si/sau de autoritate nationala competenta pentru activitatile aflate in coordonarea unor institutii, organisme si organizatii internationale, in conformitate cu prevederile actelor juridice internationale la care Romania este parte;
    f) asigura elaborarea de cercetari, studii, prognoze, politici si strategii in domeniul protectiei mediului, in scopul obtinerii datelor si informatiilor necesare in vederea fundamentarii deciziilor privind mediul si dezvoltarea durabila, precum si al promovarii programelor de dezvoltare in domeniul protectiei mediului;
    g) promoveaza instrumentele juridice, economice si financiare pentru stimularea introducerii tehnologiilor si produselor curate, schimbarea modelelor de productie si de consum, sustinerea si consolidarea mecanismelor pietei libere si a concurentei loiale;
    h) elaboreaza si promoveaza proiecte de acte normative, norme metodologice si instructiuni de aplicare in domeniul protectiei mediului;
    i) initiaza proiecte de standarde si revizuirea acestora in conformitate cu evolutia lor pe plan international si cu cerintele de imbunatatire;
    j) atesta persoanele fizice si juridice pentru elaborarea studiilor de evaluare a impactului asupra mediului si a bilanturilor de mediu;
    k) raspunde de protectia si conservarea habitatelor naturale, de conservarea diversitatii biologice si utilizarea durabila a componentelor acesteia, dezvoltarea si buna administrare a retelei nationale de arii protejate, in acord cu politicile si cu practicile aplicate la nivel european si global;
    l) asigura formarea cadrului juridic si institutional pentru facilitarea si stimularea dialogului intre autoritati, comunitatea stiintifica si societatea civila asupra politicilor, strategiilor si deciziilor privind mediul si dezvoltarea economico-sociala a tarii;
    m) actualizeaza si, dupa caz, pune in aplicare strategia si Planul national de actiuni pentru protectia mediului, strategia nationala si Planul national de actiuni pentru conservarea diversitatii biologice si utilizarea durabila a componentelor acesteia, precum si a altor politici si strategii in domeniul protectiei mediului;
    n) asigura secretariatele tehnice si coordonarea Comitetului interministerial pentru promovarea obiectivelor prioritare stabilite in Planul national de actiune pentru protectia mediului, a Comitetului national pentru modificari climatice si a Comitetului national pentru protectia stratului de ozon;
    o) orice alte atributii specifice, prevazute de lege.
    Art. 4
    (1) Ministerul Apelor si Protectiei Mediului are in structura sa organizatorica directii generale, inspectii de stat si directii.
    (2) Structura organizatorica a Ministerului Apelor si Protectiei Mediului este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului se pot organiza servicii si birouri.
    (3) Numarul maxim de posturi este de 200, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.
    (4) Atributiile, sarcinile si raspunderile personalului din aparatul propriu al Ministerului Apelor si Protectiei Mediului se stabilesc, in conformitate cu structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului, care se aproba prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului.
    Art. 5
    (1) Conducerea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului se exercita exclusiv de ministru.
    (2) Ministrul apelor si protectiei mediului reprezinta ministerul in relatiile cu Parlamentul, cu Guvernul, cu celelalte ministere, precum si cu alte autoritati publice si organizatii din tara si din strainatate din domeniul apelor si protectiei mediului. Ministrul este ajutat in activitatea sa de patru secretari de stat si de secretarul general, functionar public.
    (3) Ministrul apelor si protectiei mediului are calitatea de ordonator principal de credite pentru activitatile din domeniul sau de activitate, finantate de la bugetul de stat.
    (4) Secretarii de stat exercita atributiile stabilite de ministrul apelor si protectiei mediului prin ordin al acestuia.
    (5) In cazul in care ministrul apelor si protectiei mediului, din diferite motive, nu isi poate exercita atributiile curente, deleaga un secretar de stat sa exercite temporar aceste atributii.
    (6) Agentiile de protectie a mediului se reorganizeaza in inspectorate de protectie a mediului. Activitatea agentiilor de protectie a mediului, impreuna cu activul si pasivul, se preiau de catre inspectoratele de protectie a mediului nou-infiintate.
    Art. 6
    (1) Ministerul Apelor si Protectiei Mediului are in subordine, sub autoritate sau in coordonare, dupa caz, unitatile prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Salarizarea personalului din cadrul Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare se face in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare, corespunzatoare autoritatilor publice centrale.
    (3) Structura organizatorica, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si statele de functii pentru institutiile publice aflate in subordinea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, prevazute in anexa nr. 2, precum si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului, in limita maxima a functiilor prevazute in prezenta hotarare.
    Art. 7
    In exercitarea atributiilor sale ministrul apelor si protectiei mediului emite ordine si instructiuni.
    Art. 8
    (1) Pe langa Ministerul Apelor si Protectiei Mediului functioneaza urmatoarele organisme consultative:
    a) Comisia Centrala pentru Aparare impotriva Inundatiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase si Accidentelor la Constructiile Hidrotehnice, al carei regulament de organizare si functionare se aproba prin hotarare a Guvernului;
    b) Comisia Nationala pentru Siguranta Barajelor si a Altor Lucrari Hidrotehnice;
    c) Comitetul National Roman pentru Programul Hidrologic International.
    (2) Membrii organismelor prevazute la alin. (1) sunt salarizati de unitatile la care sunt angajati, iar secretariatele tehnice permanente ale acestor organisme se asigura de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului in cadrul numarului de posturi aprobat.
    (3) Comisia Nationala pentru Siguranta Barajelor si a Altor Lucrari Hidrotehnice functioneaza conform regulamentului prevazut in anexa nr. 3.
    (4) Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului National Roman pentru Programul Hidrologic International, precum si componenta acestuia se aproba prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului.
    Art. 9
    In activitatea sa ministrul apelor si protectiei mediului este ajutat de Colegiul ministerului, ca organ consultativ. Componenta si regulamentul de organizare si functionare ale Colegiului ministerului se stabilesc prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului. Colegiul ministerului se intruneste, la cererea si sub presedintia ministrului apelor si protectiei mediului, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea acestuia.
    Art. 10
    Personalul existent in cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, care a desfasurat activitati de gospodarire a padurilor, se considera transferat in interesul serviciului la Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.
    Art. 11
    Patrimoniul aferent activitatilor prevazute la art. 10 se preia prin protocol de predare-preluare de la Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului de catre Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 12
    Personalul din cadrul agentiilor de protectie a mediului reorganizate conform art. 5 alin. (6) se considera transferat in interesul serviciului, iar cel disponibilizat ca urmare a aplicarii prevederilor prezentei hotarari beneficiaza de prevederile actelor normative in vigoare.
    Art. 13
    (1) Personalul disponibilizat din cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului si din institutiile publice subordonate prevazute la lit. A din anexa nr. 2 beneficiaza de prevederile actelor normative in vigoare.
    (2) Incadrarea in numarul de posturi aprobat se realizeaza in maximum 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 14
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, in cazul structurilor organizatorice modificate sau al celor la care se stabilesc atributii noi, personalul va fi reincadrat pe baza examinarii profesionale, in conditiile aprobate prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului.
    Art. 15
    (1) Ministerul Apelor si Protectiei Mediului are in dotare un parc auto propriu stabilit potrivit normelor legale.
    (2) Pentru activitatile specifice de control la unitatile din subordonare si din coordonare, pentru deplasari in caz de poluari accidentale, accidente industriale, aparare impotriva inundatiilor si fenomenelor meteorologice periculoase, controlul activitatilor nucleare si alte urgente de mediu, precum si la inspectoratele de protectie a mediului si la Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" exista un numar de 247 de autovehicule.
    Art. 16
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 17
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 104/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 85 din 1 martie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul apelor si protectiei mediului,
                         Aurel Constantin Ilie

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1*)

                                            Numarul maxim de posturi = 200,
                                            exclusiv demnitarii si posturile
                                            aferente cabinetului ministrului

                         STRUCTURA ORGANIZATORICA
a Ministerului Apelor si Protectiei Mediului
                          _____________________
                         |      MINISTRU       |
                         |_____________________|
          _______________________   |   _______________________
         | COLEGIUL MINISTERULUI |  |  | PURTATOR DE CUVANT SI |
         |                       |--|--|   RELATII MASS-MEDIA  |
         |_______________________|  |  |_______________________|
          _______________________   |   _______________________
         | DIRECTIA JURIDICA SI  |  |  | CONSILIER DIPLOMATIC  |
         |     CONTENCIOS        |--|--|                       |
         |_______________________|  |  |_______________________|
          _______________________   |   _______________________
         | CABINETUL MINISTRULUI |__|__|     AUDIT INTERN      |
         |_______________________|  |  |_______________________|
                                    |   _______________________
                                    |  |  CORP DE CONTROL AL   |
                                    |  |     MINISTRULUI       |
                                    |  |_______________________|
         ___________________________|_______________________________________
 _______|________   ________|_______   ________|_______   ________|_______  |
|SECRETAR DE STAT| |SECRETAR DE STAT| |SECRETAR DE STAT| |SECRETAR DE STAT| |
| PENTRU RELATIA | |PENTRU INTEGRARE| |   PENTRU APE   | |PENTRU PROTECTIA| |
| CU PARLAMENT | |   EUROPEANA    | |                | |    MEDIULUI    | |
|________________| |________________| |________________| |________________| |
        |                  |__________      |__________       ____|___      |
      __|_______________________      |  ___|___       |  ___|___  ___|___  |
 ____|______  _____|______  ____|___  | |MODUL 1|      | |MODUL 2||MODUL 3| |
|RELATII CU || RELATII CU ||DIRECTIA| | |_______|      | |_______||_______| |
|PARLAMENT||SINDICATE SI||RELATII | |          ______|______              |
|           || PATRONATE  ||PUBLICE | |         |INSPECTIA DE |             |
|___________||____________||________| |         |STAT A APELOR|             |
                                      |         |_____________|             |
                 _____________________|_____________________                |
    ____________|__________  _________|___________  ________|________       |
   |DIRECTIA DE PROGRAME SI||DIRECTIA DE INTEGRARE||DIRECTIA POLITICI|      |
   |PROIECTE INTERNATIONALE|| EUROPEANA, RELATII  ||        SI       |      |
   |                       ||   INTERNATIONALE    ||    ARMONIZARE   |      |
   |                       ||                     ||   LEGISLATIVA   |      |
   |_______________________||_____________________||_________________|      |
                                                                 ___________|
                                                         _______|________
                                                        |   SECRETAR     |
                                                        |   GENERAL      |
                                                        |________________|
                                                  ______________|_________
                                            _____|____  _____|_____  _____|____
                                           | DIRECTIA || DIRECTIA  || DIRECTIA |
                                           |MANAGEMENT|| ECONOMICA ||    DE    |
                                           |SI RESURSE||           ||DEZVOLTARE|
                                           |  UMANE   ||           ||          |
                                           |__________||___________||__________|

                            _____________
                           |   MODUL 1   |
                           |_____________|
                            ______|______
                           |   DIRECTIA  |
                           | GENERALA DE |
                           | GOSPODARIRE |
                           |   A APELOR  |
                           |_____________|
          _______________________|__________________________
    _____|______   ______|_____   ________|________   ______|_____
   |  DIRECTIA  | |  DIRECTIA  | |     DIRECTIA    | |  DIRECTIA  |
   | STRATEGII, | |  SINTEZE   | |APARARE IMPOTRIVA| |   APELOR   |
   |REGLEMENTARI| |  CADASTRU  | |  INUNDATIILOR,  | |  MINERALE  |
   |    SI      | |     SI     | |      SISTEM     | |     SI     |
   | AUTORIZARI | |  RESURSE   | |  INFORMATIONAL  | | GEOTERMALE |
   |            | |            | |HIDROMETEOROLOGIC| |            |
   |____________| |____________| |_________________| |____________|

                         _____________________
                        |       MODUL 2       |
                        |_____________________|
                         __________|__________
                        | DIRECTIA GENERALA DE|
                        |    REGLEMENTARE,    |
                        | AUTORIZARE, ATESTARE|
                        | MEDIU SI GESTIUNE A |
                        |     DESEURILOR      |
                        |_____________________|
                       ____________|_____________________
             _________|_________   _____|______   _______|_______
            | DIRECTIA GESTIUNE | |  DIRECTIA  | |    DIRECTIA   |
            |    DESEURI SI     | | STRATEGII, | | DE AUTORIZARE |
            | SUBSTANTE CHIMICE | |  POLITICI, | |  SI ATESTARE  |
            |   PERICULOASE     | |REGLEMENTARI| |               |
            |___________________| |____________| |_______________|

                            _____________
                           |   MODUL 3   |
                           |_____________|
                            ______|______
                           |   DIRECTIA  |
                           | GENERALA DE |
                           |  PROTECTIA  |
                           |   MEDIULUI  |
                           |_____________|
                    ______________|_______________
             ______|______            ____________|__________
            |  DIRECTIA   |          |   DIRECTIA PROTECTIE  |
            | DE CONTROL  |          |    SI CONSERVARE A    |
            | ECOLOGIC SI |          |    BIODIVERSITATII,   |
            | MONITORING  |          |   ARII PROTEJATE SI   |
            |             |          | MONUMENTE ALE NATURII |
            |_____________|          |_______________________|

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    ANEXA 2

                             UNITATILE
aflate in subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului

    A. Unitati aflate in subordinea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului:
    I. Institutii publice finantate de la bugetul de stat, cu personalitate juridica, cu un numar maxim de posturi de 1.883:
    1. Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare
    2. 42 de inspectorate de protectie a mediului judetene, respectiv al municipiului Bucuresti
    3. Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii".
    B. Unitati aflate sub autoritatea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului:
    1. Compania Nationala "Apele Romane" - S.A.
    2. Compania Nationala "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodarire a Apelor" - S.A.
    C. Unitati de cercetare stiintifica si proiectare, aflate in coordonarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, cu personalitate juridica, finantate din venituri extrabugetare:
    1. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - I.N.C.D.P.M. Bucuresti
    2. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanta
    3. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunarii" - I.N.C.D.D.D. Tulcea.

    ANEXA 3

                              REGULAMENTUL
de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Siguranta Barajelor si a Altor Lucrari Hidrotehnice

    CAP. 1
    Prevederi generale

    Art. 1
    Detinatorii, cu orice titlu, de baraje, cu lacurile de acumulare aferente, si ai altor constructii hidrotehnice, denumiti in continuare detinatori de lucrari hidrotehnice, au obligatia sa monteze aparatura de masura si control necesara pentru urmarirea comportarii in timp a lucrarilor, sa isi organizeze sistemul si activitatea de urmarire, sa realizeze expertizarea lucrarilor la termenele stabilite si sa obtina autorizatia de functionare in siguranta, in conformitate cu prevederile normelor emise de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului.
    Art. 2
    Detinatorii/administratorii de lucrari hidrotehnice a caror avariere sau distrugere poate pune in pericol vieti omenesti si bunuri sau poate aduce prejudicii mediului sunt obligati sa instaleze sisteme de avertizare-alarmare in caz de pericol si sa organizeze activitatea de supraveghere.
    Art. 3
    Se supun prevederilor prezentului regulament barajele, cu lacurile de acumulare aferente, si alte constructii hidrotehnice, denumite in continuare lucrari hidrotehnice. Aceste lucrari hidrotehnice pot fi definitive si provizorii, indiferent de categoria de importanta si de tipul acestora, si includ si lucrarile de modernizare, modificare, transformare, consolidare, de reparatii si de imbunatatire a terenului de fundare.

    CAP. 2
    Componenta, modul de organizare si atributiile Comisiei Nationale pentru Siguranta Barajelor si a Altor Lucrari Hidrotehnice

    Art. 4
    Pentru a se asigura respectarea exigentelor de performanta referitoare la siguranta barajelor si digurilor pentru acumulari de apa, a barajelor si digurilor care realizeaza depozite de deseuri industriale, a centralelor hidroelectrice si a ecluzelor din frontul barat, a derivatiilor cu nivel liber realizate in rambleu, a rezervoarelor subterane cu volume mai mari de 5.000 mc si a conductelor fortate, denumite in continuare lucrari, pe langa Ministerul Apelor si Protectiei Mediului functioneaza, ca organism cu caracter consultativ, Comisia Nationala pentru Siguranta Barajelor si a Altor Lucrari Hidrotehnice.
    Art. 5
    Comisia Nationala pentru Siguranta Barajelor si a Altor Lucrari Hidrotehnice, denumita in continuare comisia nationala, are un numar de pana la 30 de membri si este constituita din reprezentanti ai ministerelor, regiilor autonome, societatilor comerciale de profil si ai institutiilor publice interesate. Comisia nationala este condusa de un presedinte si de 2 vicepresedinti, secretarul comisiei nationale fiind membru de drept al acesteia. Pentru rezolvarea problemelor curente si pentru luarea deciziilor operative comisia nationala desemneaza un birou operativ compus din 9 membri si condus de un presedinte executiv propus de aceasta.
    Presedintele comisiei nationale este ministrul apelor si protectiei mediului, unul dintre vicepresedinti este directorul general care coordoneaza activitatea de gospodarire a apelor, iar cel de-al doilea vicepresedinte este reprezentantul Comitetului National Roman al Marilor Baraje.
    Membrii comisiei nationale sunt reprezentanti cu drept de decizie, propusi de ministerele, regiile autonome, societatile comerciale de profil si institutiile publice interesate, specialisti din institutele de invatamant superior, de cercetare si proiectare pentru constructii hidrotehnice, precum si specialisti din unitatile de exploatare a constructiilor hidrotehnice, desemnati de conducerile unitatilor respective. Lista cuprinzand unitatile care sunt reprezentate in comisia nationala se propune de Departamentul apelor si se aproba prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului. Membrii biroului operativ sunt propusi dintre membrii comisiei nationale. Componenta nominala a comisiei nationale si a biroului operativ se aproba prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului.
    Art. 6
    Componenta nominala a comisiei nationale se aproba prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului, pe baza propunerilor formulate de autoritatile mentionate la art. 5.
    Art. 7
    Comisia nationala se intruneste intr-o sedinta ordinara anuala de analiza, precum si in sedinte extraordinare, convocate, ori de cate ori este necesar, de catre presedinte sau de biroul operativ al comisiei nationale atunci cand presedintele lipseste. Hotararile comisiei nationale se iau in prezenta a cel putin doua treimi din numarul total al membrilor sai si se aproba cu majoritatea simpla a celor prezenti.
    Deciziile operative luate intre sedintele comisiei nationale se aproba de biroul operativ al acesteia si se valideaza de comisia nationala.
    Art. 8
    La sedintele comisiei nationale pot fi invitati si reprezentanti ai Comisiei Guvernamentale de Aparare impotriva Dezastrelor, ai Comisiei Centrale pentru Apararea impotriva Inundatiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase si Accidentelor la Constructiile Hidrotehnice, ai comisiilor centrale pentru alte tipuri de dezastre, ai Ministerului Apararii Nationale, ai Inspectoratului de stat in constructii din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, ai conducerii unitatilor de exploatare interesate in analiza functionarii in siguranta a lucrarilor pe care le au in administrare, precum si alti invitati, cu avizul biroului operativ al comisiei nationale.
    Art. 9
    In indeplinirea obiectivelor prevazute la art. 4 comisia nationala exercita urmatoarele atributii:
    a) analizeaza, impreuna cu detinatorii de lucrari, modul de organizare a activitatii de urmarire a comportarii in timp si de exploatare in siguranta a lucrarilor hidrotehnice propuse de detinatorii/administratorii acestora, precum si perioadele in care se efectueaza expertizele tehnice privind starea de siguranta in exploatare; avizeaza regulamentele de organizare si functionare si componenta nominala ale comisiilor proprii, organizate la nivel central de catre principalii detinatori de lucrari;
    b) analizeaza si avizeaza actele normative referitoare la siguranta lucrarilor hidrotehnice care sunt incluse in sfera sa de activitate;
    c) intocmeste si actualizeaza lista cuprinzand lucrarile hidrotehnice de mare importanta care prezinta elemente de risc crescut, tinand seama de efectele negative asupra oamenilor si obiectivelor social-economice in caz de avarii;
    d) elaboreaza, impreuna cu Inspectoratul de stat in constructii din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei metodologia privind stabilirea categoriilor de importanta a lucrarilor hidrotehnice cuprinse in sfera ei de activitate, precum si metodologia privind evaluarea starii de siguranta a lucrarilor hidrotehnice, care se aproba prin ordine comune ale celor doua organisme;
    e) aproba competentele referitoare la elaborarea documentatiilor de evaluare a starii de siguranta in exploatare pentru toate tipurile de lucrari hidrotehnice;
    f) analizeaza si avizeaza rapoartele anuale de activitate ale comisiilor detinatorilor/administratorilor de lucrari hidrotehnice, constituite conform art. 14, alte informari si propuneri prezentate de aceste comisii, precum si de ministerele, regiile autonome sau unitatile interesate;
    g) analizeaza, coreleaza si aproba programele anuale propuse de detinatorii/administratorii de lucrari hidrotehnice pentru evaluarea starii de siguranta a acestora; efectueaza analize asupra masurilor si lucrarilor de punere in siguranta propuse de acestia si urmareste modul de realizare a acestora;
    h) colaboreaza cu Inspectoratul de stat in constructii din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, precum si cu alte organisme abilitate de lege pentru controlul calitatii lucrarilor si constructiilor hidrotehnice;
    i) dispune expertizarea lucrarilor hidrotehnice evidentiate cu risc crescut de avariere si stabileste, impreuna cu Inspectoratul de stat in constructii din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, masurile operative imediate si de perspectiva pentru evitarea accidentelor;
    j) avizeaza documentatiile de expertiza tehnica a starii de siguranta in exploatare a lucrarilor hidrotehnice din sfera ei de activitate si dispune, daca este cazul, efectuarea de contraexpertize ca urmare a contestatiilor formulate de beneficiar sau de organele abilitate cu controlul sigurantei constructiilor;
    k) participa la schimbul de experienta si la manifestari stiintifice organizate la detinatorii/administratorii de lucrari hidrotehnice din tara si din strainatate si stabileste legaturi de colaborare cu organisme similare din alte tari.
    Art. 10
    Pentru activitatea curenta, reprezentand participarea la sedinte anuale de analiza si la sedintele extraordinare, membrii comisiei nationale sunt salarizati de unitatile la care sunt angajati.

    CAP. 3
    Atributiile si dotarea secretariatului tehnic permanent al comisiei nationale

    Art. 11
    Secretariatul tehnic permanent al comisiei nationale este asigurat de personalul Directiei generale de gospodarire a apelor din cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, in limita numarului de posturi aprobat ministerului, iar secretarul comisiei nationale si al biroului operativ al acesteia este seful serviciului de specialitate din cadrul acestei directii.
    Art. 12
    Secretarul tehnic permanent al comisiei nationale are urmatoarele atributii:
    a) asigura legatura cu membrii comisiei nationale si cu ceilalti factori interesati, pentru definitivarea materialelor propuse sa fie analizate pe ordinea de zi, mobilizeaza membrii comisiei nationale la sedinte si la alte actiuni;
    b) intocmeste procese-verbale in cadrul sedintelor ordinare si extraordinare ale comisiei nationale, in care se consemneaza ordinea de zi, discutiile purtate, concluziile si masurile stabilite;
    c) solicita rapoarte detinatorilor/administratorilor de lucrari hidrotehnice, analizeaza si sintetizeaza informatiile si alte materiale primite pe adresa comisiei nationale, le prezinta biroului operativ al acesteia si ii informeaza pe membrii comisiei nationale despre actiunile intreprinse intre sedinte;
    d) organizeaza si participa, impreuna cu alti factori interesati, la actiuni de verificare a activitatii de urmarire a comportarii in timp si de exploatare in conditii de siguranta a lucrarilor hidrotehnice ale diversilor detinatori/administratori de lucrari;
    e) asigura secretariatele sedintelor de avizare a documentatiilor privind expertizele tehnice ale lucrarilor hidrotehnice din competenta de avizare a comisiei nationale, intocmeste avizele, pastreaza documentatiile si asigura gestionarea cheltuielilor pentru emiterea avizelor de expertiza, conform prevederilor legale.
    Art. 13
    Pentru buna desfasurare a activitatilor comisiei nationale secretariatul tehnic permanent al acesteia va fi dotat cu: un telefon-fax cu acces international, calculator PC complet (calculator, imprimanta, scaner si retroproiector), un xerox format mic, camera de luat vederi portabila, videorecorder-player, aparat de fotografiat color, impreuna cu materialele consumabile si de birou aferente.
    Secretariatul tehnic permanent al comisiei nationale poate avea si alte dotari care pot fi constituite din fonduri bugetare sau extrabugetare, inclusiv prin donatii sau sponsorizari, efectuate conform prevederilor legale de catre persoane juridice sau fizice din tara sau din strainatate. Secretariatul tehnic permanent raspunde de buna administrare a dotarilor.

    CAP. 4
    Urmarirea comportarii in timp si expertizarea tehnica privind siguranta in exploatare a constructiilor hidrotehnice

    Art. 14
    Institutiile publice, principalii detinatori/administratori de lucrari hidrotehnice vor organiza la nivel central comisii proprii de urmarire a comportarii in timp si de exploatare in conditii de siguranta a lucrarilor pe care le detin sau le administreaza, denumite in continuare comisii de specialitate.
    Art. 15
    Regulamentele de organizare si functionare si componenta nominala a comisiilor de specialitate ale detinatorilor/administratorilor de lucrari hidrotehnice se aproba prin ordin sau prin decizie a conducerii unitatii respective, in baza avizului comisiei nationale.
    Art. 16
    Membrii comisiei nationale pot face parte din comisiile de specialitate ale detinatorilor/administratorilor de lucrari hidrotehnice, avand indatoririle si drepturile aferente, conform prevederilor legale.
    Art. 17
    Evaluarea starii de siguranta a lucrarilor hidrotehnice se realizeaza de catre experti tehnici certificati, conform regulamentului comisiei de expertiza, compusa din specialisti in domeniu, presedintele comisiei fiind expert tehnic atestat din punct de vedere tehnico-profesional conform prevederilor legale.
    Art. 18
    Regulamentul privind organizarea si certificarea corpului de experti pentru evaluarea starii de siguranta a barajelor si lucrarilor hidrotehnice speciale si Procedura de avizare a specialistilor pentru intocmirea evaluarii starii de siguranta a barajelor si digurilor din categoria de siguranta C si D se propun de biroul operativ, se avizeaza de catre comisia nationala si se aproba prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului.
    Art. 19
    Documentatiile privind evaluarea starii de siguranta in exploatare a lucrarilor hidrotehnice, elaborate de expertii certificati, se avizeaza de comisia nationala conform metodologiei privind evaluarea starii de siguranta a lucrarilor hidrotehnice, prevazuta la art. 9 lit. d).
    Art. 20
    Pentru eliberarea certificatului de expert in activitatea de evaluare a starii de siguranta a barajelor si a lucrarilor hidrotehnice speciale si a avizului pentru specialistii pentru categoriile de importanta C si D se percep tarife de inscriere, examinare si emitere a certificatului si a avizului. Pentru serviciile de certificare si avizare se percep tarife care se stabilesc in conditiile prevazute de lege, se aproba prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului, se actualizeaza anual si se datoreaza Fondului apelor.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 21
    In termen de un an de la data aprobarii prezentului regulament comisia nationala va elabora reglementarile de aplicare a prevederilor acestuia, care vor fi aprobate prin ordine ale ministrului apelor si protectiei mediului. Aceste ordine vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 17/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 17 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 17/2001
Hotărârea 739 2003
privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului
Hotărârea 605 2003
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului
OUG 107 2002
privind infiintarea Administratiei Nationale "Apele Romane"
Ordin 279 2002
privind infiintarea Secretariatului tehnic pentru gestiunea si controlul compusilor desemnati, in cadrul Directiei de gestiune a deseurilor si substantelor chimice periculoase
Hotărârea 1167 2001
privind infiintarea Garzii de Mediu
Hotărârea 1174 2001
pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a structurii organizatorice ale Administratiei Fondului pentru Mediu
Hotărârea 352 2001
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu