E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1167 din 21 noiembrie 2001

privind infiintarea Garzii de Mediu

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 789 din 12 decembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 65 lit. e) si s) din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Autoritatea centrala pentru protectia mediului indeplineste, prin aparat specializat, atributiile privind supravegherea mediului, prevenirea si sanctionarea contraventiilor, precum si sesizarea organelor de urmarire penala in cazul infractiunilor savarsite in acest domeniu, ca urmare a activitatii desfasurate de persoane fizice si juridice, pe teritoriul tarii.
    (2) Se infiinteaza Garda de Mediu prin reorganizarea compartimentelor de control ecologic si monitorizare din cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, inspectoratelor de protectie a mediului judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, si Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii".
    Art. 2
    Garda de Mediu este un corp de control ecologic, cu statut specific, care se organizeaza si functioneaza, potrivit prezentei hotarari, in cadrul autoritatii centrale pentru protectia mediului, al inspectoratelor de protectie a mediului judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, si in cadrul Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii".
    Art. 3
    In indeplinirea atributiilor ce ii revin personalul Garzii de Mediu coopereaza cu institutiile statului, cu persoane fizice si juridice, precum si cu organizatiile neguvernamentale, in limitele legii.
    Art. 4
    (1) Garda de Mediu are urmatoarea structura organizatorica:
    a) Comisariatul general al Garzii de Mediu;
    b) comisariatele judetene ale Garzii de Mediu si Comisariatul municipiului Bucuresti al Garzii de Mediu;
    c) Comisariatul Garzii de Mediu al Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii".
    (2) Unitatile constituite potrivit alin. (1) lit. b) si c) vor fi denumite in continuare unitati teritoriale ale Garzii de Mediu.
    Art. 5
    Comisariatul general al Garzii de Mediu este compartiment distinct in cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, organizat la nivel de directie generala, si are rolul de a organiza, de a indruma si de a controla activitatea unitatilor teritoriale constituite conform art. 4 alin. (1) lit. b) si c) si de a desfasura activitati de prevenire si sanctionare a contraventiilor sau de sesizare a organelor de urmarire penala in cazul infractiunilor din domeniul protectiei mediului cu impact regional sau transfrontier, care pot afecta sanatatea populatiei si calitatea factorilor de mediu, pe intregul teritoriu al Romaniei.
    Art. 6
    (1) Comisariatul general al Garzii de Mediu este condus de un comisar general, numit si revocat, in conditiile legii, prin ordin al conducatorului autoritatii centrale pentru protectia mediului.
    (2) Comisarul general al Garzii de Mediu este direct subordonat conducatorului autoritatii centrale pentru protectia mediului. Functia sa este asimilata cu cea de director general.
    Art. 7
    (1) Unitatile teritoriale ale Garzii de Mediu sunt compartimente distincte in cadrul inspectoratelor judetene de protectie a mediului, respectiv al municipiului Bucuresti, si in cadrul Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii". Acestea sunt organizate la nivel de sectie, respectiv directie, in cadrul Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" si sunt conduse de comisari-sefi, numiti si revocati, in conditiile legii, prin ordin al conducatorului autoritatii centrale pentru protectia mediului.
    (2) Comisarii-sefi ai unitatilor teritoriale ale Garzii de Mediu sunt subordonati direct inspectorilor-sefi ai inspectoratelor de protectie a mediului judetene si al municipiului Bucuresti, respectiv guvernatorului in cazul Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", si sunt coordonati si controlati din punct de vedere profesional de Comisariatul general al Garzii de Mediu.
    (3) Functia de comisar-sef este echivalenta cu cea de inspector-sef adjunct din cadrul inspectoratelor de protectie a mediului judetene si al municipiului Bucuresti, respectiv director in cazul Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii".
    Art. 8
    Spatiile necesare desfasurarii activitatii Comisariatului general al Garzii de Mediu si unitatilor teritoriale ale Garzii de Mediu se asigura de catre autoritatea centrala pentru protectia mediului, respectiv de inspectoratele de protectie a mediului si de Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii".
    Art. 9
    (1) Atributiile Comisariatului general al Garzii de Mediu si ale unitatilor teritoriale ale Garzii de Mediu se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Garzii de Mediu.
    (2) Regulamentul de organizare si functionare a Garzii de Mediu se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii centrale pentru protectia mediului in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 10
    Garda de Mediu are urmatoarele atributii principale:
    a) controleaza instalatiile cu impact major asupra elementelor componente ale mediului;
    b) executa controale tehnice la toti agentii economici care desfasoara activitati ce sunt supuse, potrivit legii, procedurii de evaluare a impactului asupra mediului;
    c) urmareste realizarea investitiilor din domeniul protectiei mediului in toate fazele de executie a acestora, avand acces la documentatia necesara;
    d) participa la interventiile pentru eliminarea si diminuarea efectelor poluarilor asupra factorilor de mediu, precum si pentru prevenirea producerii poluarilor accidentale;
    e) actioneaza, in conditiile legii, pentru obtinerea de informatii si date de la agentii economici, in vederea cunoasterii, prevenirii si combaterii fenomenului infractional in domeniul protectiei mediului;
    f) controleaza si constata incalcarile prevederilor actelor normative in domeniul protectiei mediului si aplica sanctiunile contraventionale prevazute de acestea;
    g) colaboreaza cu unitatile de politie si/sau de jandarmerie la constatarea faptelor care, potrivit legislatiei de mediu, constituie infractiuni, in vederea sesizarii organelor de urmarire penala de catre conducatorul autoritatii publice in cadrul careia functioneaza;
    h) urmareste si controleaza aplicarea de catre persoanele fizice si juridice a reglementarilor privind gestionarea deseurilor si recuperarea materialelor reciclabile;
    i) coopereaza, pe baza de protocoale, cu toate autoritatile carora le-au fost stabilite, potrivit legii, atributii referitoare la protectia mediului;
    j) conlucreaza, in caz de accidente tehnice sau catastrofe ecologice cu efect transfrontier, cu structuri de profil din alte state si de la nivelul unor institutii internationale, pentru prevenirea, diminuarea si eliminarea efectelor acestora.
    Art. 11
    (1) Garda de Mediu exercita control operativ si inopinat in legatura cu atributiile stabilite potrivit art. 10.
    (2) In indeplinirea atributiilor ce le revin comisarii Garzii de Mediu au urmatoarele drepturi:
    a) sa intre, in conditiile legii, oricand si oriunde, in locul in care se desfasoara o activitate generatoare de impact negativ asupra mediului;
    b) sa legitimeze si sa stabileasca identitatea persoanelor care incalca dispozitiile legale din domeniul protectiei mediului;
    c) sa conduca la sediul unitatii de politie pe cei care prin actiunile lor pericliteaza starea mediului, precum si persoanele suspecte de savarsirea unor fapte ilegale in domeniul protectiei mediului, a caror identitate nu a putut fi stabilita;
    d) sa efectueze impreuna cu organele de politie controale ale vehiculelor aflate in circulatie, cand exista indicii cu privire la savarsirea unor infractiuni in domeniul mediului;
    e) sa participe impreuna cu organele competente la controlul specific in punctele de trecere a frontierei;
    f) sa foloseasca orice mijloc de transport si de comunicatie, cu acordul detinatorului, cu exceptia cazurilor prevazute de lege, pentru luarea masurilor legale de interventie, in caz de producere a unei catastrofe sau a unui accident tehnic cu impact major, care nu pot fi aduse la indeplinire altfel. Cheltuielile vor fi achitate ulterior, la cererea proprietarilor, si vor fi suportate din fondurile unitatilor Garzii de Mediu sau, dupa caz, de catre persoanele care au determinat interventia.
    Art. 12
    (1) In plan teritorial unitatile Garzii de Mediu coopereaza cu autoritatile administratiei publice locale, cu celelalte organe si institutii publice locale, cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor, cu reprezentanti ai societatii civile, cu persoane fizice si juridice.
    (2) Inspectoratele teritoriale ale autoritatii centrale de protectie a mediului si Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" incheie, in numele si pentru unitatile teritoriale respective ale Garzii de Mediu, protocoale de colaborare a acestora cu autoritatile administratiei publice locale, in vederea indeplinirii eficiente a atributiilor in cazul unor evenimente deosebite si in vederea diminuarii sau eliminarii efectelor negative asupra factorilor de mediu.
    (3) Protocoalele incheiate vor fi comunicate, in termen de 10 zile de la perfectarea acestora, autoritatii centrale pentru protectia mediului.
    Art. 13
    (1) Personalul de conducere si de executie de specialitate al Garzii de Mediu are calitatea de functionar public si va fi incadrat pe functia de comisar.
    (2) Incadrarea pe functia publica de comisar a personalului de conducere si de executie de specialitate din compartimentele de inspectie de la nivelul autoritatii centrale pentru protectia mediului, din inspectoratele de protectie a mediului judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, si din Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", care se reorganizeaza in Garda de Mediu, se va face potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Drepturile si indatoririle de serviciu ale personalului de specialitate al Garzii de Mediu se stabilesc, in conditiile legii, prin ordin al conducatorului autoritatii centrale pentru protectia mediului, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 14
    (1) Personalul Garzii de Mediu poarta uniforma cu insemne distinctive si este dotat cu armament de serviciu, pe care are dreptul sa il utilizeze si obligatia sa il pastreze in conditiile legii. Pentru indeplinirea misiunilor personalul Garzii de Mediu foloseste autovehicule si alte mijloace din dotare.
    (2) Vehiculele utilizate de Garda de Mediu vor fi dotate cu girofar de culoare verde si cu sirena.
    (3) Modelul de uniforma, insemnele distinctive, normele de dotare cu armament si munitie, mijloacele de transport, aparatura tehnica adecvata si alte mijloace de lucru se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului.
    (4) Dotarea necesara infiintarii, organizarii si functionarii Garzii de Mediu se asigura de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, inspectoratele de protectie a mediului teritoriale si de Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", potrivit competentelor legale.
    (5) Armamentul de serviciu din dotarea personalului Garzii de Mediu se va asigura din disponibilitatile Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne sau ale altor institutii autorizate, pe baza de protocoale incheiate cu acestea.
    (6) Autoritatea centrala pentru protectia mediului elaboreaza programele si organizeaza pregatirea profesionala initiala si periodica a personalului Garzii de Mediu.
    (7) Programul de pregatire si tragere cu armamentul din dotare se realizeaza in cooperare cu unitatile Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne sau ale altor institutii autorizate, pe baza protocoalelor incheiate cu acestea.
    Art. 15
    Infiintarea si finantarea activitatii Garzii de Mediu se realizeaza in cadrul numarului maxim de posturi si al fondurilor aprobate anual, prin bugetul de stat, Ministerului Apelor si Protectiei Mediului.
    Art. 16
    Prevederile Hotararii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor modifica in mod corespunzator.
    Art. 17
    Prezenta hotarare intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul apelor si protectiei mediului,
                         Aurel Constantin Ilie

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         p. Ministru de interne,
                         Nicolae Berechet,
                         secretar de stat

                         Ministrul apararii nationale,
                         Ioan Mircea Pascu

                         Ministrul industriei si resurselor,
                         Dan Ioan PopescuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1167/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1167 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu