E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 104 1999 abrogat de articolul 17 din actul Hotărârea 17 2001
Articolul 2 din actul Hotărârea 104 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 367 2000
Articolul 3 din actul Hotărârea 104 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 367 2000
Articolul 4 din actul Hotărârea 104 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 367 2000
Articolul 5 din actul Hotărârea 104 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 367 2000
Articolul 6 din actul Hotărârea 104 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 367 2000
Articolul 7 din actul Hotărârea 104 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 367 2000
Articolul 8 din actul Hotărârea 104 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 367 2000
Articolul 10 din actul Hotărârea 104 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 367 2000
Articolul 11 din actul Hotărârea 104 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 367 2000
Articolul 1 din actul Hotărârea 104 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 367 2000
Articolul 2 din actul Hotărârea 104 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 367 2000
Articolul 2 din actul Hotărârea 104 1999 modificat de articolul 14 din actul Hotărârea 686 1999
Articolul 2 din actul Hotărârea 104 1999 modificat de articolul 9 din actul Hotărârea 409 1999
Articolul 2 din actul Hotărârea 104 1999 modificat de articolul 11 din actul Hotărârea 337 1999
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 104 din 19 februarie 1999

privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 85 din  1 martie 1999


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului este organul administratiei publice centrale de specialitate care are responsabilitatea elaborarii, promovarii si aplicarii strategiei si politicii Guvernului in domeniile gospodaririi apelor, padurilor si protectiei mediului.
    Art. 2
    (1) In realizarea obiectului sau de activitate Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului ii revin urmatoarele responsabilitati generale:
    a) pune in aplicare si, dupa caz, actualizeaza strategiile sectoriale si planurile nationale de actiuni din sfera sa de competenta, respectiv strategia si Planul national de actiuni pentru protectia mediului, strategia nationala si Planul national de actiuni pentru conservarea diversitatii biologice si utilizarea durabila a componentelor acesteia, strategia nationala si Planul national de actiuni pentru gospodarirea resurselor de apa, strategia nationala si Planul national de actiuni pentru gospodarirea padurilor;
    b) asigura coordonarea comitetului interministerial pentru promovarea realizarii obiectivelor prioritare stabilite in Planul national de actiuni pentru protectia mediului;
    c) stabileste sau, dupa caz, propune autoritatilor competente, in conformitate cu dispozitiile legii, masurile institutionale, administrative si financiare corespunzatoare pentru asigurarea punerii in aplicare a dispozitiilor conventiilor si acordurilor internationale din sfera sa de competenta, precum si pentru indeplinirea responsabilitatilor ce revin Guvernului in cadrul organismelor si organizatiilor internationale, al programelor subregionale, regionale si globale pentru mediu si dezvoltare durabila;
    d) intreprinde actiuni si initiative, potrivit competentelor stabilite de lege, pentru aprofundarea si cresterea participarii Romaniei la actiunile de cooperare internationala bi- si multilaterala, la nivel subregional, regional si global, pentru valorificarea oportunitatilor si facilitatilor de asistenta financiara, tehnica, tehnologica, stiintifica si informationala si, in acest scop, identifica, fundamenteaza si promoveaza noi proiecte de cooperare pentru atingerea obiectivelor strategiei nationale pentru mediu si dezvoltare durabila;
    e) initiaza si negociaza, din imputernicirea Guvernului, incheierea de conventii, acorduri si alte intelegeri internationale, reprezinta interesele statului in diferite organe si organisme internationale, in conformitate cu acordurile si cu alte intelegeri stabilite in acest scop, si dezvolta relatii de cooperare cu organe si organizatii similare din alte state si cu organismele internationale competente;
    f) are calitatea de ordonator principal de credite pentru actiunile din domeniul sau de activitate, finantate de la bugetul de stat;
    g) avizeaza licentele de import/export, omologheaza tehnologii, echipamente si aparatura din domeniile sale de activitate si acorda asistenta tehnica de specialitate;
    h) editeaza publicatii de specialitate si de informare specifice;
    i) exercita atributiile ce ii revin, potrivit legii, fata de unitatile economice care functioneaza sub autoritatea sa;
    j) initiaza si sprijina dezvoltarea activitatii de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica in domeniile protectiei mediului, gospodaririi apelor, padurilor, meteorologiei si hidrologiei; valideaza rezultatele cercetarii si proiectarii in domeniile mentionate si actioneaza pentru implementarea acestora;
    k) initiaza, sprijina si urmareste elaborarea de studii si proiecte pentru investitii in domeniile protectiei mediului, gospodaririi apelor, padurilor, meteorologiei si hidrologiei si asigura elaborarea de studii si prognoze de dezvoltare in domeniul sau de activitate;
    l) elaboreaza si propune indicatori specifici de ramura si colaboreaza cu Comisia Nationala pentru Statistica in scopul adaptarii continue a statisticii de ramura la cerintele nationale si al corelarii cu datele statistice internationale;
    m) avizeaza, potrivit legii, planurile de interventie pentru cazurile de accident industrial, inclusiv nuclear, si participa la asigurarea interventiei;
    n) promoveaza masurile necesare pentru conservarea naturii, a diversitatii biologice si pentru utilizarea durabila a componentelor acestora, stabileste regimul de administrare a retelei nationale de arii protejate, organizeaza si exercita controlul asupra respectarii acestuia;
    o) dezvolta cadrul legal pentru facilitarea accesului societatii civile la informatiile privind calitatea mediului, precum si la elaborarea si aplicarea deciziilor in domeniile sale de activitate;
    p) evalueaza resursele naturale ale tarii in raport cu cerintele de dezvoltare economico-sociala pe termen mediu si lung, formuleaza si propune autoritatilor nationale competente strategii si politici pentru mediu si dezvoltare durabila;
    r) initiaza, elaboreaza si promoveaza proiecte de acte normative in domeniile protectiei mediului, gospodaririi apelor, padurilor si meteorologiei, asigurand fundamentarea acestora, si avizeaza proiectele de acte normative elaborate de alte autoritati;
    s) actioneaza pentru punerea in aplicare a dispozitiilor legale care reglementeaza protectia mediului, regimul de gospodarire a apelor si a padurilor, organizeaza si exercita controlul asupra respectarii acestora, inclusiv in domeniile meteorologiei, sigurantei barajelor si a altor lucrari hidrotehnice;
    t) aprofundeaza si dezvolta principiile si obiectivele strategiei nationale si ale Programului national de actiuni pentru mediu si dezvoltare durabila, respectiv Agenda 21 nationala, in conformitate cu principiile si obiectivele Agendei 21, ale politicilor, strategiilor si programelor de actiuni puse in aplicare la nivelul Uniunii Europene si pe plan paneuropean, precum si cu obiectivele Programului national de adoptare a acquisului comunitar;
    u) propune autoritatilor competente sau, dupa caz, stabileste, in conditiile legii, instrumentele juridice, economico-financiare, institutionale si administrative, menite sa stimuleze si sa accelereze integrarea principiilor si obiectivelor strategiei nationale pentru mediu si dezvoltare durabila in strategiile sectoriale si locale pentru reforma si dezvoltare, respectiv agendele 21 sectoriale si locale;
    v) analizeaza, impreuna cu autoritatile publice centrale si locale, dupa caz, strategiile sectoriale si locale de reforma si dezvoltare si face propuneri si/sau stabileste masuri care sa asigure integrarea obiectivelor politicii si strategiei nationale pentru mediu si dezvoltare durabila in politicile si in strategiile sectoriale si locale de reforma si dezvoltare;
    w) face propuneri si recomandari autoritatilor competente sau, dupa caz, stabileste masuri care sa asigure conformarea politicilor si programelor de dezvoltare regionala si locala cu politica si strategia nationala pentru mediu si dezvoltare durabila.
    (2) Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului exercita si alte responsabilitati in conformitate cu dispozitiile legislatiei nationale si ale actelor juridice internationale la care Romania este parte, precum si cu prevederile Programului national de aderare la Uniunea Europeana.
    (3) In indeplinirea responsabilitatilor generale stabilite la alin. (1) Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului va acorda prioritate problemelor identificate ca fiind de importanta majora pentru procesul de pregatire a aderarii la Uniunea Europeana, si anume:
    a) continuarea procesului de reforma a cadrului juridic si institutional prin aprofundarea si armonizarea legislatiei si a standardelor de mediu, construirea capacitatilor institutionale si formarea competentelor pentru asigurarea specialistilor necesari pentru punerea in aplicare a politicilor si strategiilor guvernamentale la nivel national si local, precum si in contextul cooperarii internationale;
    b) realizarea programelor si a masurilor de reducere a poluarii industriale si urbane, de reconstructie ecologica a zonelor deteriorate si de utilizare rationala a resurselor naturale regenerabile si neregenerabile, in special a resurselor de apa, de sol si forestiere, pentru asigurarea unei dezvoltari economice si sociale durabile;
    c) protectia si conservarea habitatelor naturale, conservarea diversitatii biologice si utilizarea durabila a componentelor acesteia, dezvoltarea si buna administrare a retelei nationale de arii protejate, in acord cu politicile si cu practicile aplicate la nivel european si global;
    d) formarea cadrului juridic si institutional pentru facilitarea si stimularea dialogului dintre autoritati, comunitatea stiintifica si societatea civila asupra politicilor, strategiilor si deciziilor privind mediul si dezvoltarea economico-sociala a tarii.
    Art. 3
    Pe langa responsabilitatile generale stabilite la art. 2, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului exercita si atributiile specifice domeniilor de activitate pe care le coordoneaza.
    1. In domeniul gospodaririi apelor:
    a) stabileste regimul de utilizare a resurselor de apa si asigura elaborarea de cercetari, studii, prognoze si strategii pentru domeniul gospodaririi cantitative si calitative a apelor, precum si a programelor de dezvoltare a lucrarilor, instalatiilor si amenajarilor de gospodarire a apelor;
    b) realizeaza unitatea de conceptie in domeniul gospodaririi apelor si colaboreaza cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale pentru amenajarea complexa a bazinelor hidrografice, valorificarea unor noi surse de apa in concordanta cu dezvoltarea economico-sociala a tarii, protectia apelor impotriva epuizarii si degradarii, precum si pentru apararea impotriva efectelor distructive ale apelor;
    c) asigura reactualizarea schemelor-cadru de amenajare si gospodarire a apelor pe bazine sau pe grupe de bazine hidrografice si desfasurarea activitatilor de interes public din domeniul meteorologiei si hidrologiei;
    d) coordoneaza activitatea de avizare si de autorizare, din punct de vedere al gospodaririi apelor, a lucrarilor care se construiesc pe ape sau in legatura cu apele;
    e) organizeaza intocmirea cadastrului apelor si a evidentei dreptului de folosire cantitativa si calitativa a apelor;
    f) asigura baza metodologica si abiliteaza persoanele juridice pentru intocmirea studiilor de meteorologie, hidrologie si hidrogeologie, a studiilor de impact asupra resurselor de apa si a zonelor riverane acestora, a studiilor si proiectelor de gospodarire a apelor, pentru efectuarea de expertize la lucrari hidrotehnice, precum si pentru executia lucrarilor specifice;
    g) asigura documentatiile necesare pentru concesionarea resurselor de apa si a lucrarilor de gospodarire a apelor apartinand domeniului public si urmareste indeplinirea de catre concesionar a sarcinilor din caietele de concesionare;
    h) stabileste strategia organizarii la nivel national a activitatilor de meteorologie, hidrologie si hidrogeologie, a sistemului de informare, prognoza si avertizare a fenomenelor hidrometeorologice periculoase si a sistemului de avertizare in caz de accident la constructiile hidrotehnice;
    i) stabileste metodologia de fundamentare a sistemului de plati in domeniul apelor, precum si procedura de elaborare a acesteia;
    j) dispune masuri de instituire a unui regim de supraveghere speciala sau de oprire a activitatii poluatorului ori a instalatiei care provoaca poluarea apelor;
    k) reprezinta statul in calitate de unic actionar la companiile nationale din domeniile meteorologiei, hidrologiei si gospodaririi resurselor de apa, care se afla sub autoritatea sa;
    l) elaboreaza, potrivit legii, regulamente, instructiuni si norme tehnice specifice domeniilor meteorologiei, hidrologiei, hidrogeologiei si gospodaririi apelor;
    m) asigura secretariatele tehnice ale Comisiei de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice, Comisiei nationale pentru siguranta barajelor si a altor lucrari hidrotehnice si Comitetului National Roman pentru Programul Hidrologic International;
    n) atesta persoanele fizice si juridice pentru elaborarea de studii meteorologice, hidrologice, hidrogeologice, de gospodarire a apelor si de impact al lucrarilor construite pe ape sau in legatura cu apele, precum si al activitatilor desfasurate pe ape sau in legatura cu acestea asupra resurselor de apa si asupra zonelor riverane acestora;
    o) constata contraventiile la normele legale in vigoare, aplica sanctiunile contraventionale in domeniul apelor si sesizeaza organele de urmarire sau cercetare penala, potrivit prevederilor legale;
    p) organizeaza periodic actiuni de verificare a starii tehnice si functionale a lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor si stabileste masurile ce se impun;
    r) reglementeaza modul de desfasurare a activitatii privind hidrometria de exploatare si emite norme specifice;
    s) indeplineste functiile de secretariat tehnic si administrativ pentru tratatele, acordurile si conventiile internationale din domeniul gospodaririi apelor, precum si de punct focal national si/sau de autoritate nationala competenta pentru activitatile aflate in coordonarea unor institutii, organisme si organizatii internationale, in conformitate cu prevederile actelor juridice internationale la care Romania este parte; asigura secretariatele comisiilor mixte pentru apele transfrontiere.
    2. In domeniul gospodaririi padurilor:
    a) elaboreaza studii de prognoza privind dezvoltarea durabila a fondului forestier national si strategia de gospodarire si de exploatare rationala a resurselor acestuia si a vegetatiei forestiere din afara fondului forestier;
    b) elaboreaza, potrivit legii, regulamente, instructiuni si norme tehnice specifice privind administrarea si gospodarirea durabila a fondului forestier national, a vegetatiei forestiere din afara acestuia, a fondului cinegetic si a celui piscicol din apele de munte;
    c) coordoneaza si controleaza activitatea de elaborare, in conceptie unitara, a amenajamentelor silvice, prin unitati specializate pe care le autorizeaza in acest scop;
    d) propune, pe baza amenajamentelor silvice, volumul maxim de masa lemnoasa care se exploateaza anual din paduri si din vegetatia forestiera din afara fondului forestier national, pe categorii de destinatari si de destinatii, in conditiile respectarii posibilitatii padurilor;
    e) organizeaza cadastrul de specialitate in domeniul forestier, organizeaza si tine evidenta terenurilor cu destinatie forestiera si a celor cu vegetatie forestiera din afara fondului forestier, indiferent de natura proprietatii, si urmareste furnizarea datelor necesare realizarii sistemului de cadastru general;
    g) analizeaza si, dupa caz, aproba, in conditiile prevazute de lege, solicitarile de scoatere definitiva sau temporara din circuitul silvic a unor terenuri, indiferent de natura proprietatii;
    h) coordoneaza, impreuna cu factorii responsabili interesati, actiunile de impadurire a terenurilor degradate, inapte pentru alte folosinte, infiintarea perdelelor forestiere de protectie si asigura o conceptie unitara de amenajare a terenurilor degradate si de corectare a torentilor pe bazine hidrografice si perimetre de ameliorare; fundamenteaza necesitatea asigurarii resurselor financiare respective;
    i) organizeaza sistemul de supraveghere a starii de sanatate a padurilor si ia masuri pentru reconstructia forestiera a padurilor in declin;
    j) ia masuri si sprijina dezvoltarea retelei de drumuri forestiere, urmarind asigurarea fondurilor necesare, potrivit legii;
    k) controleaza modul in care se asigura integritatea fondului forestier national si a vegetatiei forestiere din afara acestuia;
    l) controleaza modul de exploatare, valorificare si comercializare a tuturor produselor specifice fondului forestier, precum si legalitatea circulatiei acestora; controleaza legalitatea provenientei materialelor lemnoase de la instalatiile de debitat lemn rotund;
    m) organizeaza si controleaza potrivit legii, direct si prin inspectoratele silvice teritoriale, respectarea regimului silvic din fondul forestier, indiferent de natura proprietatii acestuia si de modul de gospodarire a vegetatiei forestiere din afara fondului forestier, si dispune masuri corespunzatoare de inlaturare a situatiilor care contravin reglementarilor legale;
    n) atribuie in gestiune, in conditiile legii, fondurile de vanatoare si isi exercita atributiile prevazute de lege in domeniul cinegetic;
    o) organizeaza si controleaza, direct si prin structurile proprii din teritoriu, modul de gestionare a vanatului, a fondurilor de vanatoare si salmonicole, precum si modul de organizare si practicare a vanatorii si pescuitului in apele de munte; ia, potrivit legii, masurile necesare privind respectarea reglementarilor legale;
    p) urmareste evolutia starii fondului forestier national si prezinta Guvernului rapoarte anuale;
    q) colaboreaza cu institutiile interesate la preluarea in fondul forestier al statului, in conditiile legii, a terenurilor degradate, proprietate publica sau privata, pentru ameliorarea carora detinatorii legali nu dispun de mijloacele necesare;
    r) atesta persoanele fizice si juridice sa efectueze studii de teren, sa elaboreze documentatii tehnico-economice si sa execute lucrari de imbunatatiri funciare in domeniul silvic.
    3. In domeniul protectiei mediului:
    a) emite avize si, dupa caz, acorduri, autorizatii, permise speciale, in conformitate cu dispozitiile legii si ale actelor juridice internationale la care Romania este parte;
    b) pune in aplicare, prin unitatile sale teritoriale, in cadrul procesului de privatizare, reglementarile speciale privind stabilirea obligatiilor si a raspunderilor referitoare la mediu;
    c) organizeaza activitatile de monitorizare a starii mediului si a resurselor naturale, elaboreaza si publica informatii si rapoarte privind starea mediului, participa la programele subregionale, regionale si globale de monitorizare a starii mediului si a resurselor naturale;
    d) organizeaza si pune in aplicare procedurile de atestare si de acreditare a persoanelor fizice si juridice, inclusiv a laboratoarelor de expertiza, pentru activitatile aflate in sfera sa de competenta;
    e) indeplineste functiile de secretariat tehnic si administrativ pentru tratatele, conventiile si acordurile internationale din domeniul mediului, precum si de punct focal national si/sau de autoritate nationala competenta pentru activitatile aflate in coordonarea unor institutii, organisme si organizatii internationale, in conformitate cu prevederile actelor juridice internationale la care Romania este parte;
    f) promoveaza studiile si cercetarile pentru obtinerea datelor si informatiilor necesare fundamentarii deciziilor privind mediul si dezvoltarea durabila;
    g) promoveaza instrumentele juridice, economice si financiare pentru stimularea introducerii tehnologiilor si produselor curate, schimbarea modelelor de productie si de consum, sustinerea si consolidarea mecanismelor pietei libere si a concurentei loiale;
    h) elaboreaza si promoveaza proiecte de acte normative, norme metodologice si instructiuni de aplicare in domeniul protectiei mediului;
    i) initiaza proiecte de standarde si revizuirea acestora in conformitate cu evolutia lor pe plan international si cu cerintele de imbunatatire;
    j) atesta persoanele fizice si juridice pentru elaborarea studiilor de evaluare a impactului asupra mediului si a bilanturilor de mediu.
    Art. 4
    (1) Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului are in structura sa organizatorica directii generale, directii si inspectii de stat.
    (2) Structura organizatorica a ministerului este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului se pot organiza servicii, birouri, inspectorate silvice teritoriale si oficii cinegetice teritoriale.
    (3) Numarul maxim de posturi este de 1.334, conform anexei nr. 1. In acest numar se includ 1.065 de posturi pentru 30 de inspectorate silvice teritoriale pentru controlul aplicarii regimului silvic, care se vor infiinta conform art. 19 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998. Regulamentul de organizare si functionare a controlului aplicarii regimului silvic se aproba prin ordin al ministrului. Ocuparea acestor posturi se va face esalonat, cu incadrarea in sumele ce se vor aloca ministerului, prin legile bugetare anuale, la titlul "Cheltuieli de personal". Personalul necesar pentru fiecare compartiment din structura organizatorica se stabileste prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului.
    (4) Atributiile, sarcinile si raspunderile personalului din aparatul propriu al Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului se stabilesc, in conformitate cu structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului si se aproba prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului.
    Art. 5
    (1) Conducerea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului se exercita de catre ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului.
    Ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului este ajutat in activitatea de conducere a ministerului de un secretar de stat.
    (2) Secretarul general al ministerului este functionar public de cariera, numit prin concurs sau prin examen pe criterii profesionale. Prin aceasta se asigura stabilitatea functionarii ministerului, continuitatea conducerii si realizarea legaturilor functionale dintre structurile ministerului.
    (3) Secretarul general al ministerului poate indeplini si alte insarcinari prevazute de regulamentul de organizare si functionare a ministerului ori incredintate de ministru.
    Art. 6
    (1) Ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului conduce intreaga activitate a ministerului si il reprezinta in relatiile cu tertii, persoane juridice si fizice din tara sau din strainatate. El numeste si revoca din functie, in conditiile legii, directorii regiilor autonome si ai celorlalte unitati din subordinea sa.
    (2) Secretarul de stat exercita atributiile delegate de ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului, raspunderile si atributiile acestuia fiind stabilite prin ordin al ministrului.
    (3) In cazul in care ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului, din diferite motive, nu isi poate exercita atributiile curente, il deleaga pe secretarul de stat sa exercite aceste atributii, instiintandu-l pe primul-ministru despre aceasta.
    Art. 7
    (1) Secretarul general este subordonat ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului si in activitatea sa este ajutat de 2 secretari generali adjuncti.
    (2) Secretarii generali adjuncti sunt functionari publici de cariera, numiti prin concurs sau prin examen, in conditiile legii; atributiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului.
    Functia de secretar general adjunct se salarizeaza la nivelul salariului de baza prevazut pentru functia de secretar general in anexa nr. V la Legea nr. 154/1998, astfel cum a fost inlocuita prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1998, diminuat cu 10% .
    (3) Functiile de secretar general si secretar general adjunct se inscriu in numarul maxim de posturi aprobat prin prezenta hotarare, iar persoanele promovate se numesc in functiile respective prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului.
    (4) Personalul din structura Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului are calitatea de functionar public.
    Art. 8
    (1) Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului are in subordine, sub autoritate sau in coordonare, dupa caz, unitatile prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Structura organizatorica, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si statele de functii pentru agentiile teritoriale de protectie a mediului si pentru Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", precum si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului.
    Art. 9
    In exercitarea atributiilor sale ministrul emite ordine si instructiuni.
    Art. 10
    (1) Pe langa Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului functioneaza urmatoarele organisme consultative:
    a) Comisia Centrala pentru Aparare impotriva Inundatiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase si Accidentelor la Constructiile Hidrotehnice;
    b) Comisia Nationala pentru Siguranta Barajelor si a altor Lucrari Hidrotehnice;
    c) Comitetul National Roman pentru Programul Hidrologic International;
    d) Consiliul National de Vanatoare, conform art. 9 din Legea fondului cinegetic si a protectiei vanatului nr. 103/1996;
    e) Comisia Nationala pentru Evaluarea Trofeelor de Vanat.
    (2) Membrii organismelor prevazute la alin. (1) sunt salarizati de unitatile la care sunt angajati, iar secretariatele tehnice permanente ale acestor organisme se asigura de catre Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului in cadrul numarului de posturi aprobat.
    (3) Comisia Nationala pentru Siguranta Barajelor si a altor Lucrari Hidrotehnice functioneaza conform regulamentului prevazut in anexa nr. 3.
    (4) Regulamentele de organizare si functionare ale Comisiei Nationale pentru Evaluarea Trofeelor de Vanat si Comitetului National Roman pentru Programul Hidrologic International, precum si componenta acestora se aproba prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului.
    (5) In activitatea sa ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului este ajutat de un colegiu al ministerului, ca organ consultativ. Componenta si regulamentul de organizare si functionare ale colegiului ministerului se stabilesc prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului. Colegiul ministerului se intruneste, la cererea si sub presedintia ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea sa.
    Art. 11
    Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului are in dotare un parc auto propriu de transport de persoane, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 63/1994. Pentru activitatile specifice de control la unitatile sale din subordine si din coordonare, pentru deplasari in caz de poluari accidentale, accidente industriale, aparare impotriva inundatiilor si alte fenomene meteorologice periculoase, incendii de paduri si alte urgente de mediu, pentru controlul aplicarii regimului silvic si de administrare a fondurilor de vanatoare are in dotare un numar de 45 de autovehicule, iar la agentiile judetene de protectie a mediului si la Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", un numar de 220 de autovehicule, conform anexei nr. 4. Achizitionarea celor 45 de autoturisme solicitate se va face pe masura alocarii resurselor financiare la titlul "Cheltuieli de capital" prin legile bugetare anuale. Repartizarea autovehiculelor se va face prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului.
    Art. 12
    (1) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, in cazul posturilor la care s-au stabilit atributii noi, personalul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului va fi reincadrat pe baza examinarii profesionale, in conditiile aprobate prin ordin al ministrului, in structura organizatorica cuprinsa in anexa nr. 1.
    (2) Personalul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului care nu a primit atributii noi va fi reincadrat, mentinandu-i-se salariul de baza corespunzator gradului profesional sau treptei profesionale avute, stabilita ca urmare a evaluarii performantelor profesionale individuale ale fiecarui angajat in raport cu cerintele postului respectiv si, dupa caz, indemnizatia de conducere, cu exceptia personalului existent in cadrul cabinetelor demnitarilor.
    Art. 13
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 14
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 568/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, modificata prin Hotararea Guvernului nr. 167/1998, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 266 din 6 octombrie 1997, respectiv nr. 127 din 26 martie 1998, precum si Hotararea Guvernului nr. 582/1995 privind normarea parcului de autovehicule si consumul de carburanti pentru activitatile specifice desfasurate de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, agentiile de protectie a mediului si Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 39/1998.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul apelor, padurilor
                       si protectiei mediului,
                       Romica Tomescu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

                       Departamentul pentru Reforma
                       Administratiei Publice Centrale
                       Petre Diaconu,
                       secretar de stat

    ANEXA 1

    MINISTERUL APELOR, PADURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

    Numarul maxim de posturi = 1.334
    (exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetelor acestora)

                             __________________
                            |    MINISTRU      |
                            |------------------|
                            | CABINET MINISTRU |
                            |__________________|
                                     |
   _______________________           |             ______________________
  | COLEGIUL MINISTERULUI |__        |         ___| SERVICIUL CONTENCIOS |
  |_______________________|  |       |        |   |______________________|
                             |       |        |    ___________________________
    _____________________    |_______|________|___| CONTROL FINANCIAR PROPRIU |
   | PURTATOR DE CUVANT, |   |       |        |   |___________________________|
   | RELATII PUBLICE SI  |___|       |        |    __________________________
   | MASS-MEDIA          |           |        |   | UNITATEA DE CONSULTANTA, |
   |_____________________|           |        |___| STRATEGII SI POLITICI    |
                                     |            | PENTRU MEDIU             |
                                     |            |__________________________|
                         ____________|_____________
                        |    SECRETAR DE STAT      |
                        |--------------------------|
                        | CABINET SECRETAR DE STAT |
                        |__________________________|
                                     |____________________
                                     |            ________|_________
                                     |           | SECRETAR GENERAL |
                                     |           |__________________|
                                     |             ________|_________
                                     |    ________|_______    _______|________
                                     |   |SECRETAR GENERAL|  |SECRETAR GENERAL|
                                     |   |    ADJUNCT     |  |    ADJUNCT     |
                                     |   |________________|  |________________|
        _____________________________|_________________________________
 ______|_______  | |  ______|_____   |  ____|_____   _____|____   _____|____
|DIRECTIA      | | | |DIRECTIA    |  | |DIRECTIA  | |DIRECTIA  | |DIRECTIA  |
|GENERALA      | | | |GENERALA DE |  | |GENERALA A| |GENERALA A| |GENERALA  |
|DE INTEGRARE  | | | |MONITORIZARE|  | |PADURILOR | |APELOR    | |DE RESURSE|
|EUROPEANA,    | | | |SI CONTROL  |  | |__________| |__________| |    SI    |
|PROGRAME,     | | | |ECOLOGIC    |  |      |             |      |DEZVOLTARE|
|PROIECTE SI   | | | |____________|  |    __|________     |      |__________|
|RELATII       | | |        |_____   |   |           |    |______      |
|INTERNATIONALE| | |___________   |  | __|_____  ____|_________  |     |
|______________| |____________ |  |  ||DIRECTIA||DIRECTIA      | |     |
     ___|____________         ||  |  ||DE REGIM||DE VANATOARE  | |     |
 ___|______   _______|______  ||  |  ||SILVIC*)||     SI       | |     |
|DIRECTIA  | |DIRECTIA      | ||  |  ||________||SALMONICULTURA| |     |
|   DE     | |PROGRAME,     | ||  |  |          |           *)| |     |
|INTEGRARE | |PROIECTE      | ||  |  |          |______________| |     |
|EUROPEANA | |SI RELATII    | ||  |  |               ____________|     |
|__________| |INTERNATIONALE| ||  |  |       _______|_____             |
             |______________| ||  |  | _____|______  _____|_______     |
                              ||  |  ||DIRECTIA DE ||DIRECTIA DE  |    |
           ___________________||  |  ||GOSPODARIRE ||APARARE      |    |
          |              ______|  |  ||A RESURSELOR||IMPOTRIVA    |    |
     _____|_____   _____|_______  |  ||DE APA      ||INUNDATIILOR,|    |
    |DIRECTIA   | |DIRECTIA     | |  ||____________||SINTEZE SI   |    |
    |STRATEGII, | |DIRECTIVARE, | |  |              |CADASTRU     |    |
    |POLITICI SI| |IMPLEMENTARE,| |  |              |_____________|    |
    |LEGISLATIE | |AUTORIZARE   | |  |                                 |
    |___________| |_____________| |  |                                 |
                   _______________|  |                                 |
           _______|_____             |                                 |
     _____|______   ____|____   _____|______                           |
    |DIRECTIA DE | |INSPECTIA| |DIRECTIA    |                          |
    |MONITORIZARE| |DE STAT, | |CONSERVAREA |                          |
    |A STARII    | |CONTROL  | |NATURII SI A|                          |
    |MEDIULUI    | |ECOLOGIC | |DIVERSITATII|                          |
    |____________| |_________| |BIOLOGICE   |                          |
                               |____________|                          |
                                                 ______________________|
                            ____________________|____________________
                    _______|______   _____|_____   ____|____   ______|______
                   |DIRECTIA DE   | |DIRECTIA DE| |DIRECTIA | |DIRECTIA     |
                   |MANAGEMENT,   | |INVESTITII | |ECONOMICA| |INFORMATIZARE|
                   |ADMINISTRARE  | |___________| |_________| |_____________|
                   |RESURSE UMANE,|
                   |ADMINISTRATIV |
                   |______________|

    *) In teritoriu functioneaza 30 de inspectorate silvice teritoriale fara personalitate juridica, insumand 1.065 de posturi.
    *) In teritoriu functioneaza 10 oficii teritoriale de vanatoare fara personalitate juridica, insumand 72 de posturi.

    ANEXA 2

                               UNITATILE
aflate in subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului

    A. Unitatile aflate in subordinea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului

    I. Institutii publice finantate de la bugetul de stat, cu personalitate juridica
    1. 42 de agentii de protectie a mediului judetene si a municipiului Bucuresti, servicii publice descentralizate
    2. Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii"

    NOTA:
    Agentiile de protectie a mediului judetene si Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" utilizeaza un numar de 2.368 de posturi.

    II. Unitate de documentare si informare
    (cu personalitate juridica si finantata din venituri extrabugetare)
    - Oficiul de Informare-Documentare

    B. Unitatile aflate sub autoritatea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului
    1. Compania Nationala "Apele Romane" - S.A.
    2. Regia Nationala a Padurilor
    3. Compania Nationala "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodarire a Apelor" - S.A.

    C. Unitatile de cercetare stiintifica si proiectare aflate in coordonarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului
    (cu personalitate juridica si finantate din venituri extrabugetare)
    1. Institutul de Cercetari si Ingineria Mediului Bucuresti
    2. Institutul Roman de Cercetari Marine Constanta
    3. Institutul de Cercetari si Proiectari "Delta Dunarii" Tulcea.

    ANEXA 3

               REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
a Comisiei Nationale pentru Siguranta Barajelor si a altor Lucrari Hidrotehnice

    CAP. 1
    Prevederi generale

    Art. 1
    Detinatorii, cu orice titlu, de baraje, cu lacurile de acumulare aferente, si ai altor constructii hidrotehnice, denumiti in continuare detinatori de lucrari hidrotehnice, au obligatia sa monteze aparatura de masura si control necesara urmaririi comportarii in timp a lucrarilor, sa isi organizeze sistemul si activitatea de urmarire, sa realizeze expertizarea lucrarilor la termenele stabilite si sa obtina autorizatia de functionare in siguranta, in conformitate cu prevederile actelor normative emise de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
    Art. 2
    Detinatorii/administratorii de lucrari hidrotehnice, a caror avariere sau distrugere poate pune in pericol vieti omenesti si bunuri sau poate aduce prejudicii mediului, sunt obligati sa instaleze sisteme de avertizare-alarmare in caz de pericol si sa organizeze activitatea de supraveghere.
    Art. 3
    Se supun prevederilor prezentului regulament barajele, cu lacurile de acumulare aferente, si alte constructii hidrotehnice, denumite in continuare lucrari hidrotehnice. Aceste lucrari hidrotehnice pot fi definitive si provizorii, indiferent de categoria de importanta si de tipul acestora, si includ si lucrarile de modernizare, modificare, transformare, consolidare, de reparatii si de imbunatatire a terenului de fundare.

    CAP. 2
    Componenta, modul de organizare si atributiile comisiei nationale

    Art. 4
    Pentru a se asigura respectarea exigentelor de performanta referitoare la siguranta barajelor si digurilor pentru acumulari de apa, a barajelor si digurilor care realizeaza depozite de deseuri industriale, a centralelor hidroelectrice si a ecluzelor din frontul barat, a derivatiilor cu nivel liber realizate in rambleu, a rezervoarelor supraterane cu volume mai mari de 5.000 mc si a conductelor fortate, denumite in continuare lucrari, pe langa Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului functioneaza, ca organism cu caracter consultativ, Comisia Nationala pentru Siguranta Barajelor si a altor Lucrari Hidrotehnice.
    Art. 5
    Comisia Nationala pentru Siguranta Barajelor si a altor Lucrari Hidrotehnice, denumita in continuare comisia nationala, are un numar de pana la 30 de membri si este constituita din reprezentanti ai ministerelor, regiilor autonome, societatilor comerciale de profil si ai institutiilor publice interesate. Comisia nationala este condusa de un presedinte si de 2 vicepresedinti, secretarul comisiei fiind membru de drept al acesteia. Pentru rezolvarea problemelor curente si pentru luarea deciziilor operative, comisia nationala desemneaza un birou operativ, compus din 9 membri si condus de un presedinte executiv propus de aceasta.
    Presedintele comisiei nationale este ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului, unul dintre vicepresedinti este directorul general care coordoneaza activitatea de gospodarire a apelor, iar cel de-al doilea vicepresedinte este reprezentantul Comitetului National Roman al Marilor Baraje.
    Membrii comisiei nationale sunt reprezentanti cu drept de decizie, propusi de ministerele, regiile autonome, societatile comerciale de profil si institutiile publice interesate, specialisti din institutele de invatamant superior, de cercetare si proiectare pentru constructii hidrotehnice, precum si specialisti din unitatile de exploatare a constructiilor hidrotehnice, desemnati de conducerile unitatilor respective. Lista cuprinzand unitatile care sunt reprezentate in comisia nationala se propune de Directia generala a apelor si se aproba prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului. Membrii biroului operativ sunt propusi dintre membrii comisiei nationale. Componenta nominala a comisiei nationale si a biroului operativ se aproba prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului.
    Art. 6
    Componenta nominala a comisiei nationale se aproba prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului, pe baza propunerilor formulate de autoritatile mentionate la art. 5.
    Art. 7
    Comisia nationala se intruneste intr-o sedinta ordinara anuala de analiza, precum si in sedinte extraordinare, convocate, ori de cate ori este necesar, de catre presedinte sau de catre biroul operativ al comisiei nationale, cand presedintele lipseste. Hotararile comisiei nationale se iau in prezenta a cel putin doua treimi din numarul total al membrilor sai si se aproba cu majoritatea simpla a celor prezenti.
    Deciziile operative luate intre sedintele comisiei nationale se adopta de catre biroul operativ al acesteia si se valideaza de comisia nationala.
    Art. 8
    La sedintele comisiei nationale pot fi invitati si reprezentanti ai Comisiei Guvernamentale de Aparare impotriva Dezastrelor, ai Comisiei Centrale pentru Apararea impotriva Inundatiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase si Accidentelor la Constructii Hidrotehnice, ai comisiilor centrale pentru alte tipuri de dezastre, ai Ministerului Apararii Nationale, ai Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, ai conducerilor unitatilor de exploatare interesate in analizarea functionarii in siguranta a lucrarilor pe care le au in administrare, precum si alti invitati, cu avizul biroului operativ al comisiei nationale.
    Art. 9
    In indeplinirea obiectivelor prevazute la art. 4 comisia nationala exercita urmatoarele atributii:
    a) analizeaza, impreuna cu detinatorii de lucrari, modul de organizare a activitatii de urmarire a comportarii in timp si de exploatare in siguranta a lucrarilor hidrotehnice propuse de detinatorii/administratorii acestora, precum si perioadele in care se efectueaza expertizele tehnice privind starea de siguranta in exploatare; avizeaza regulamentele de organizare si functionare si componenta nominala ale comisiilor proprii, organizate la nivel central de catre principalii detinatori de lucrari;
    b) analizeaza si avizeaza actele normative referitoare la siguranta lucrarilor hidrotehnice care sunt incluse in sfera ei de activitate;
    c) intocmeste si actualizeaza lista cuprinzand lucrarile hidrotehnice de mare importanta care prezinta elemente de risc crescut, tinand seama de efectele negative asupra oamenilor si obiectivelor social-economice in caz de avarii;
    d) elaboreaza, impreuna cu Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, metodologiile privind stabilirea categoriilor de importanta a lucrarilor hidrotehnice cuprinse in sfera ei de activitate, precum si metodologia privind evaluarea starii de siguranta a lucrarilor hidrotehnice, care se aproba prin ordine comune ale celor doua organisme;
    e) aproba competentele referitoare la elaborarea documentatiilor de evaluare a starii de siguranta in exploatare pentru toate tipurile de lucrari hidrotehnice;
    f) analizeaza si avizeaza rapoartele anuale de activitate ale comisiilor detinatorilor/administratorilor de lucrari hidrotehnice, constituite conform prevederilor art. 14, alte informari si propuneri prezentate de aceste comisii, precum si de ministerele, regiile autonome sau unitatile interesate;
    g) analizeaza, coreleaza si aproba programele anuale propuse de detinatorii/administratorii de lucrari hidrotehnice pentru evaluarea starii de siguranta a acestora; efectueaza analize asupra masurilor si lucrarilor de punere in siguranta propuse de acestia si urmareste modul de realizare a lor;
    h) colaboreaza cu Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, precum si cu alte organisme abilitate de lege pentru controlul calitatii lucrarilor si constructiilor hidrotehnice;
    i) dispune expertizarea lucrarilor hidrotehnice evidentiate cu risc crescut de avariere si stabileste, impreuna cu Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, masurile operative imediate si de perspectiva pentru evitarea accidentelor;
    j) avizeaza documentatiile de expertiza tehnica a starii de siguranta in exploatare a lucrarilor hidrotehnice din sfera ei de activitate si dispune, daca este cazul, efectuarea de contraexpertize ca urmare a contestatiilor formulate de catre beneficiar sau de catre organele abilitate cu controlul sigurantei constructiilor;
    k) participa la schimbul de experienta si la manifestari stiintifice organizate la detinatorii/administratorii de lucrari hidrotehnice din tara si din strainatate si stabileste legaturi de colaborare cu organisme similare din alte tari.
    Art. 10
    Pentru activitatea curenta, reprezentand participarea la sedintele anuale de analiza si la sedintele extraordinare, membrii comisiei nationale sunt salarizati de unitatile la care sunt angajati.

    CAP. 3
    Atributiile si dotarea secretariatului tehnic permanent al comisiei nationale

    Art. 11
    Secretariatul tehnic permanent al comisiei nationale este asigurat de personalul Directiei generale a apelor din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, in cadrul numarului de posturi aprobat ministerului, iar secretarul comisiei nationale si al biroului operativ al acesteia este seful serviciului de specialitate din cadrul acestei directii.
    Art. 12
    Secretariatul tehnic permanent al comisiei nationale are urmatoarele atributii:
    a) asigura legatura cu membrii comisiei nationale si cu ceilalti factori interesati pentru definitivarea materialelor propuse a fi analizate pe ordinea de zi, mobilizeaza membrii comisiei la sedinte si la alte actiuni;
    b) intocmeste procesele-verbale in cadrul sedintelor ordinare si extraordinare ale comisiei nationale, in care se consemneaza ordinea de zi, discutiile purtate, concluziile si masurile stabilite;
    c) solicita rapoarte detinatorilor/administratorilor de lucrari hidrotehnice, analizeaza si sintetizeaza informarile si alte materiale primite pe adresa comisiei nationale, le prezinta biroului operativ al acesteia si ii informeaza pe membrii comisiei nationale despre actiunile intreprinse intre sedinte;
    d) organizeaza si participa impreuna cu alti factori interesati la actiuni de verificare a activitatii de urmarire a comportarii in timp si de exploatare in conditii de siguranta a lucrarilor hidrotehnice ale diversilor detinatori/administratori de lucrari;
    e) asigura secretariatele sedintelor de avizare a documentatiilor privind expertizele tehnice ale lucrarilor hidrotehnice din competenta de avizare a comisiei nationale, intocmeste avizele, pastreaza documentatiile si asigura gestionarea cheltuielilor pentru emiterea avizelor de expertiza, conform prevederilor legale.
    Art. 13
    Pentru buna desfasurare a activitatilor comisiei nationale, secretariatul tehnic permanent al acesteia va fi dotat cu: un telefon-fax cu acces international, calculator PC complet (calculator, imprimanta, scaner si retroproiector), un xerox format mic, camera de luat vederi portabila, videorecorder-player, aparat de fotografiat color, impreuna cu materialele consumabile si de birou aferente.
    Secretariatul tehnic permanent al comisiei nationale poate avea si alte dotari care pot fi constituite din fonduri bugetare sau extrabugetare, inclusiv prin donatii sau sponsorizari, efectuate conform prevederilor legale de catre persoane juridice sau fizice din tara sau din strainatate. Secretariatul tehnic permanent raspunde de buna administrare a dotarilor.

    CAP. 4
    Urmarirea comportarii in timp si expertizarea tehnica privind siguranta in exploatare a constructiilor hidrotehnice

    Art. 14
    Institutiile publice, principalii detinatori/administratori de lucrari hidrotehnice vor organiza la nivel central comisii proprii de urmarire a comportarii in timp si de exploatare in conditii de siguranta a lucrarilor pe care le detin sau le administreaza, denumite in continuare comisii de specialitate.
    Art. 15
    Regulamentele de organizare si functionare si componenta nominala ale comisiilor de specialitate ale detinatorilor/administratorilor de lucrari hidrotehnice se aproba prin ordin sau prin decizie a conducerii unitatii respective, in baza avizului comisiei nationale.
    Art. 16
    Membrii comisiei nationale pot face parte din comisiile de specialitate ale detinatorilor/administratorilor de lucrari hidrotehnice, avand indatoririle si drepturile aferente, conform prevederilor legale.
    Art. 17
    Evaluarea starii de siguranta a lucrarilor hidrotehnice se realizeaza de catre experti tehnici certificati, conform regulamentului comisiei de expertiza, compusa din specialisti in domeniu, presedintele comisiei fiind expert tehnic atestat din punct de vedere tehnico-profesional conform prevederilor legale.
    Art. 18
    Regulamentul privind organizarea si certificarea corpului de experti pentru evaluarea starii de siguranta a barajelor si lucrarilor hidrotehnice speciale si Procedura de avizare a specialistilor pentru intocmirea evaluarilor starii de siguranta a barajelor si digurilor din categoriile de importanta C si D se propun de biroul operativ, se avizeaza de catre comisia nationala si se aproba prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului.
    Art. 19
    Documentatiile privind evaluarea starii de siguranta in exploatare a lucrarilor hidrotehnice, elaborate de catre expertii certificati, se avizeaza de catre comisia nationala conform metodologiei privind evaluarea starii de siguranta a lucrarilor hidrotehnice, prevazuta la art. 9 lit. d).
    Art. 20
    Pentru eliberarea certificatului de expert in activitatea de evaluare a starii de siguranta a barajelor si a lucrarilor hidrotehnice speciale si a avizului pentru specialistii pentru categoriile de importanta C si D se percep tarife de inscriere, examinare si emitere a certificatului si a avizului. Pentru serviciile de certificare si avizare se percep tarife care se stabilesc in conditiile prevazute de lege, se aproba prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului, se actualizeaza anual si se datoreaza Fondului apelor.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 21
    In termen de un an de la data aprobarii prezentului regulament comisia nationala va elabora reglementarile de aplicare a prevederilor acestuia, care vor fi aprobate prin ordine ale ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului. Aceste ordine vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ANEXA 4

               MIJLOACELE DE TRANSPORT SI CONSUMUL DE CARBURANTI

-------------------------------------------------------------------------------
                                                         Numarul   Consumul
Nr.  Unitatea          Tipul mijlocului                  maxim     maxim de
crt.                   de transport                      aprobat   carburant
                                                         (bucati)  pentru un
                                                                   autovehicul
                                                                   (litri/luna)
-------------------------------------------------------------------------------
 1.  Aparatul propriu                                        45
                       - autoturism de teren pentru
                         supraveghere si interventii
                         in caz de poluari                    1        400
                       - autovehicul de transport
                         persoane (delegatii) si marfa        2        400
                       - autoturism pentru aparare
                         impotriva inundatiilor si
                         altor fenomene meteorologice
                         periculoase                          1        250
                       - autoturism pentru interventii
                         in caz de incendii in paduri
                         si controlul aplicarii
                         regimului silvic                     1        250
                       - oficii cinegetice teritoriale       10        300
                       - inspectorate teritoriale pentru
                         controlul regimului silvic          30        300
 2. 42 de agentii de   - autovehicule                       208        300
    protectie a
    mediului judetene
 3. Administratia      - autovehicule                        12        300
    Rezervatiei
    Biosferei
    "Delta Dunarii"
-------------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    Nu se considera depasiri ale consumului de carburanti normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se incadreaza in limita combustibilului normat, in raport cu numarul de autovehicule aprobat fiecarei unitati.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 104/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 104 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 104/1999
Hotărârea 167 1998
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 568/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului
Hotărârea 39 1998
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 582/1995 privind normarea parcului de autovehicule si consumul de carburanti pentru activitatile specifice desfasurate de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, agentiile de protectie a mediului si Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii"
Hotărârea 568 1997
privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului
Hotărârea 582 1995
privind normarea parcului de autovehicule si consumul de carburanti pentru activitatile specifice desfasurate de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, agentiile de protectia mediului si Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii"
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu