E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 686 din 23 august 1999

privind infiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanta

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 434 din  6 septembrie 1999


SmartCity3


    In temeiul art. 18 alin. (1) si al art. 25 din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanta, persoana juridica, cu sediul in municipiul Constanta, bd Mamaia nr. 300, judetul Constanta, in coordonarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, prin reorganizarea Institutului Roman de Cercetari Marine Constanta care se desfiinteaza.
    (2) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanta isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, cu modificarile ulterioare, precum si cu regulamentul de organizare si functionare prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 2
    (1) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanta are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetari fundamentale, aplicative si de dezvoltare tehnologica in domeniul ecologiei si protectiei mediului marin, oceanografiei, ingineriei marine si costiere, precum si al gestionarii resurselor vii din Marea Neagra si din alte zone oceanice, pentru a raspunde cerintelor de interes national si international in zona economica exclusiva proprie la Marea Neagra, inclusiv celor impuse de aderarea Romaniei la conventiile internationale din domeniul sau de activitate.
    (2) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanta este operatorul tehnic al retelei nationale de monitoring fizic, chimic, biologic al apelor marine costiere si de supraveghere a eroziunii costiere, fiind abilitat sa propuna Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului reglementari in domeniu.
    Art. 3
    (1) Conducerea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanta este asigurata de catre consiliul de administratie, comitetul de directie si directorul general.
    (2) Orientarea si coordonarea metodologica a activitatii tehnico-stiintifice din institut sunt asigurate de consiliul stiintific.
    Art. 4
    (1) Structura organizatorica a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanta este prevazuta in anexa nr. 1.
    (2) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanta poate infiinta in cadrul structurii sale si alte subunitati fara personalitate juridica, necesare pentru realizarea obiectului sau de activitate. Modalitatile de constituire a acestora si relatiile in cadrul institutului si cu tertii sunt reglementate prin regulamentul de organizare si functionare prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 5
    (1) Conform situatiei patrimoniului, incheiata la data de 30 iunie 1999, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanta are un patrimoniu propriu in valoare de 1.157.510 mii lei, din care: imobilizari corporale si necorporale 912.314 mii lei si active circulante 235.429 mii lei, conturi de regularizare de 9.767 mii lei.
    (2) Predarea-preluarea activului si pasivului intre Institutul Roman de Cercetari Marine Constanta si Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanta se va face pe baza de protocol ce se va incheia in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 6
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanta preia toate drepturile si obligatiile Institutului Roman de Cercetari Marine Constanta, in masura in care, potrivit reglementarilor legale sau contractuale, acestea nu se sting.
    Art. 7
    Imobilele, anexele si terenurile aferente, situate in municipiul Constanta, bd Mamaia nr. 300 si nr. 304, judetul Constanta, in care a functionat Institutul Roman de Cercetari Marine Constanta, precum si bazele experimentale ale acestuia, situate in orasul Ovidiu si in comuna Istria, judetul Constanta, trec in administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanta.
    Art. 8
    (1) Personalul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanta se preia prin transfer de la Institutul Roman de Cercetari Marine Constanta si isi pastreaza salariile avute la data transferului pana la negocierea noului contract colectiv de munca.
    (2) Noul contract colectiv de munca va fi negociat si inregistrat, conform legii, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 9
    (1) Finantarea activitatilor desfasurate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanta se realizeaza din programele coordonate de Agentia Nationala pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare, de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si de alti ordonatori de credite, precum si din surse extrabugetare.
    (2) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementarilor cuprinse in contractele colective de munca, in limita fondului total destinat platii salariilor, prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli, stabilit potrivit legii.
    Art. 10
    Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, in calitate de minister coordonator, va cuprinde in bugetul de venituri si cheltuieli fondurile necesare realizarii unor investitii, dotari, aparatura, echipamente si instalatii pentru Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanta.
    Art. 11
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanta isi desfasoara activitatea in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, precum si cu regulamentul de organizare si functionare prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 12
    Statutul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanta se reinnoieste, prin reacreditare, la un interval de maximum 5 ani.
    Art. 13
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 14
    Pozitia 2 de la lit. C "Unitati de cercetare stiintifica si proiectare aflate in coordonarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului" din cuprinsul anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 104/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 85 din 1 martie 1999, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "2. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina <<Grigore Antipa>> - I.N.C.D.M. Constanta".

                PRIM-MINISTRU
                 RADU VASILE

                      Contrasemneaza:
                      Ministrul apelor, padurilor
                      si protectiei mediului,
                      Romica Tomescu

                      p. Presedintele Agentiei Nationale
                      pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare,
                      Mircea Pusca

                      Ministrul educatiei nationale,
                      Andrei Marga

                      Ministrul muncii si
                      protectiei sociale,
                      Alexandru Athanasiu

                      Ministrul finantelor,
                      Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

    INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
    MARINA "GRIGORE ANTIPA" - I.N.C.D.M. Constanta

                           STRUCTURA ORGANIZATORICA
                               _______________
                              | CONSILIUL DE  |
                              | ADMINISTRATIE |
                              |_______________|
                                     |
                             ________|_________         ______________________
                            | DIRECTOR GENERAL |_ _ _ _| CONSILIUL STIINTIFIC |
                            |__________________|       |______________________|
                 ____________________|___________________________
           _____|______   ___________|____________         ______|_____
          | DIRECTOR   | |       DIRECTOR         |       |  DIRECTOR  |
          | STIINTIFIC | | STRATEGIE SI COOPERARE |       |  ECONOMIC  |
          |____________| |________________________|       |____________|
                |                    |                           |
        ________|________            |                   ________|______
 ______|______  |  ______|______  ___|__________  ______|______  _______|_____
|DEPARTAMENTUL| | |             ||DEPARTAMENTUL ||             ||             |
|OCEANOGRAFIE,| | |DEPARTAMENTUL||MANAGEMENT    ||DEPARTAMENTUL||DEPARTAMENTUL|
|INGINERIE    | | |RESURSE VII  ||PROGRAME SI   ||ECONOMIC,    ||   TEHNIC    |
|MARINA SI    | | |MARINE       ||RESURSE,      ||FINANCIAR-   ||             |
|COSTIERA     | | |             ||RELATII       ||CONTABILITATE||             |
|_____________| | |_____________||PUBLICE SI    ||_____________||_____________|
          ______|______          |INTERNATIONALE|
         |             |         |______________|
         |DEPARTAMENTUL|
         |ECOLOGIE SI  |
         |PROTECTIA    |
         |MEDIULUI     |
         |_____________|

    ANEXA 2

                              REGULAMENT
de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanta

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanta, denumit in continuare institut, este persoana juridica romana care functioneaza conform Ordonantei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, cu modificarile ulterioare, si isi desfasoara activitatea pe baza prevederilor legale in vigoare si a prezentului regulament, in coordonarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
    Art. 2
    (1) Institutul are structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 1.
    (2) Institutul poate infiinta in cadrul structurii sale si alte subunitati fara personalitate juridica, necesare pentru realizarea obiectului de activitate. Modalitatea de constituire a acestora si relatiile in cadrul institutului si cu tertii sunt reglementate prin prezentul regulament de organizare si functionare.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 3
    Institutul este infiintat in scopul desfasurarii activitatii de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica in domeniul ecologiei si protectiei mediului marin, oceanografiei, ingineriei marine si costiere, precum si al gestionarii resurselor vii din Marea Neagra si din alte zone oceanice de interes, prin participarea la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului si la realizarea cu prioritate a obiectivelor stiintifice si tehnologice ale Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare.
    Art. 4
    Obiectul de activitate al institutului cuprinde:
    A. Activitati de cercetare-dezvoltare
    a) In cadrul Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare institutul efectueaza cercetari fundamentale si aplicative pe urmatoarele directii principale:
    - structura, functionarea si evolutia ecosistemelor marine;
    - productivitatea biologica a ecosistemelor marine si paramarine;
    - evaluarea si monitoringul factorilor de mediu si ale biodiversitatii din zona costiera si a lacurilor litorale;
    - evaluarea si prognoza resurselor vii marine;
    - modelarea proceselor de baza in functionarea ecosistemelor marine;
    - modificari ale mediului sub influenta factorilor antropici si impactul acestor modificari asupra resurselor naturale si biodiversitatii;
    - procese de baza in sistemul climatic, in special la interfata uscat-ocean-atmosfera;
    - reabilitarea si protectia prin tehnologii integrate a zonei costiere si limitarea abraziunii litorale;
    - renaturarea si reabilitarea ecosistemelor marine si paramarine, modificate prin interventii antropice inadecvate;
    - redresarea ecologica a populatiilor unor organisme marine aflate in declin;
    - perfectionarea tehnicilor si a tehnologiilor de investigare a mediului marin si de protectie a habitatelor in situatii de urgenta;
    - elaborarea biotehnologiilor de acvacultura specifice zonei marine;
    - elaborarea si optimizarea tehnologiilor de pescuit, valorificare si industrializare a resurselor vii marine;
    - cercetari halieutice integrate in zone de interes pentru Romania in oceanul mondial;
    - dezvoltarea Sistemului informational geografic si a tehnicilor de teledetectii aplicate mediului marin;
    - aplicarea procesului de gestionare integrata a zonei costiere ca optiune socioeconomica pentru dezvoltarea durabila a zonei;
    - fundamentarea stiintifica a actelor legislative si normative care reglementeaza protectia mediului si gestionarea resurselor vii marine;
    - implementarea conventiilor internationale la Marea Neagra; cercetari si studii specifice;
    - cercetari pentru armonizarea legislatiei interne cu legislatia Uniunii Europene in domeniul gestionarii mediului.
    Pentru realizarea obiectului de activitate institutul efectueaza activitati de cercetare si experimentale in laborator, pe teren, expeditii pe mare cu navele proprii sau expeditii comune cu alte institutii pe mare sau in zone oceanice.
    b) In afara Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare institutul efectueaza cercetari aplicative pentru solutionarea problemelor din domeniul sau de activitate:
    - dezvoltarea tehnicilor experimentale, a metodologiilor si a masuratorilor in situ si in laborator;
    - elaborarea standardelor de calitate specifice mediului marin;
    - elaborarea studiilor si cercetarilor, la solicitarea diferitilor agenti economici;
    - producerea unor echipamente de cercetare in domeniul specific de activitate;
    - elaborarea planurilor strategice de actiune sectoriale vizand protectia si reabilitarea mediului marin;
    - elaborarea sintezelor anuale si a Raportului national privind starea mediului marin;
    - elaborarea bazelor de date oceanografice.
    B. Activitati conexe activitatii de cercetare-dezvoltare:
    - coordonare, expertiza si consultanta stiintifica pentru activitati de cercetare in domeniul marin si oceanic desfasurate de catre alte unitati de cercetare, persoane juridice sau fizice;
    - colaborari cu organisme internationale implicate in activitati legate de cunoasterea, protectia si exploatarea mediului marin si oceanic;
    - colaborari cu institute si persoane juridice din strainatate pentru desfasurarea in comun a unor cercetari in domeniu, pe baza de programe comune sau alte forme de colaborare;
    - asistenta tehnica, expertize de specialitate si studii de impact/bilant de mediu, la cererea unitatilor, a persoanelor juridice si fizice din tara si din strainatate;
    - realizarea, in colaborare cu unitati de specialitate, a unor utilaje, aparatura si instalatii necesare activitatii de cercetare in domeniul marin;
    - elaborarea solutiilor, tehnologiilor si a echipamentelor necesare pentru lucrarile de protectie, exploatare si valorificare a resurselor marilor si oceanelor (proiectare, testare si certificare);
    - coordonarea si participarea la activitatile Comisiei teritoriale de cercetare-dezvoltare Dobrogea si participarea la functionarea altor structuri de dezvoltare regionala sau a euroregiunilor;
    - colaborarea cu alte institute nationale in sfera preocuparilor de protectie a mediului, pescuit si acvacultura;
    - participarea la activitatile din cadrul retelei nationale de calculatoare pentru cercetare (RNC) ale institutiilor de cercetare si de invatamant superior din Romania si asigurarea serviciilor Internet in cadrul acesteia;
    - activitati de secretariat tehnic in cadrul unor acorduri sau conventii internationale;
    - asigurarea suportului logistic si participarea cu specialisti la functionarea unor centre de activitate si puncte focale in cadrul programelor regionale si internationale de cercetare si protectie a mediului marin si de conservare a resurselor vii;
    - asigurarea reprezentarii Romaniei in organizatii stiintifice internationale de profil prin delegati nationali;
    - colaborari cu institutii academice si cu societati stiintifice din tara si din strainatate;
    - colectii de material stiintific si didactic din domeniul marin;
    - organizarea de sesiuni, simpozioane, mese rotunde, congrese si alte manifestari stiintifice cu caracter intern si international in domeniul sau de activitate.
    C. Activitati de instruire, perfectionare si formare profesionala a personalului in domeniul propriu de activitate:
    - formarea si perfectionarea personalului managerial in activitatea de protectie a mediului si in gestionarea resurselor vii marine;
    - colaborarea cu organizatii neguvernamentale, licee si scoli in cadrul programelor de educatie ecologica.
    D. Activitati de editare si tiparire a publicatiilor de specialitate:
    - periodicul Cercetari marine - Recherches marines;
    - Anuarul oceanografic;
    - studii, rapoarte, ghiduri;
    - monografii;
    - raportul anual asupra starii mediului marin.
    E. Activitate de transfer tehnologic al rezultatelor cercetarii din domeniul stiintelor marii: prin centrul teritorial de transfer tehnologic Constanta sau prin alte structuri nationale si internationale de specialitate.
    F. Valorificarea rezultatelor cercetarilor se face, in principal, prin autoritatile centrale/locale, organizatii neguvernamentale, comunitatea stiintifica interna si internationala, precum si prin alti beneficiari ai contractelor directe.
    G. Activitate de executie in vederea sustinerii cercetarii si dezvoltarii tehnologice in domeniu prin unicate, serii mici de produse, microproductie pentru valorificarea cercetarilor experimentale proprii.
    Activitatile mentionate la lit. A - G pot fi efectuate si in cadrul unor contracte externe.
    H. Activitate de comert interior si activitate de import-export, potrivit legii, exclusiv pentru echipamente produse, servicii realizate in cadrul obiectului sau de activitate.

    CAP. 3
    Patrimoniul

    Art. 5
    Conform situatiei patrimoniului incheiate la data de 30 iunie 1999 institutul are un patrimoniu propriu in valoare de 1.157.510 mii lei, din care: imobilizari corporale si necorporale 912.314 mii lei si active circulante 235.429 mii lei, conturi de regularizare 9.767 mii lei.
    Art. 6
    (1) Institutul administreaza cu diligenta unui bun proprietar bunuri proprietate publica, precum si alte bunuri dobandite in conditiile legii. Bunurile proprietate publica, precum si cele dobandite se afla in administrarea institutului si se evidentiaza distinct in patrimoniul acestuia.
    (2) Rezultatele cercetarilor concretizate in active corporale si necorporale, efectuate si finalizate din fonduri publice sau din alte fonduri, sunt bunuri dobandite, daca prin contract nu se prevede altfel, si se inregistreaza in evidenta contabila a institutului cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 25/1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, cu modificarile ulterioare.
    (3) In exercitarea drepturilor sale institutul poseda si foloseste bunuri aflate in patrimoniul sau si, dupa caz, dispune de acestea in conditiile legii, in scopul realizarii obiectului sau de activitate, beneficiind de rezultatele utilizarii acestora.
    (4) Patrimoniul institutului poate fi modificat conform prevederilor legale in vigoare.
    (5) Concesionarea unor subunitati, servicii sau activitati se poate face numai in scopul stimularii transferului rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare, in conditiile prevederilor legale si cu aprobarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si a Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare.

    CAP. 4
    Structura organizatorica si functionala

    Art. 7
    (1) Institutul poate avea in structura departamente, sectii, laboratoare, precum si alte structuri organizatorice necesare realizarii obiectului sau de activitate.
    (2) In functie de specificul activitatii se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare.
    Art. 8
    (1) Modificarile in structura organizatorica si functionala a institutului se propun de directorul general si se aproba de consiliul de administratie.
    (2) Directorul general stabileste relatiile dintre subunitatile aflate in structura institutului, precum si relatiile acestora cu tertii si le poate acorda conducatorilor acestor subunitati imputerniciri de reprezentare in numele institutului, cu avizul consiliului de administratie.
    Art. 9
    Conducatorii subunitatilor din structura institutului raspund in fata directorului general si a consiliului de administratie de indeplinirea tuturor atributiilor, responsabilitatilor si competentelor incredintate de acestia.

    CAP. 5
    Organele de conducere

    Art. 10
    (1) Conducerea institutului este asigurata de:
    a) consiliul de administratie;
    b) comitetul de directie;
    c) directorul general.
    (2) Orientarea si coordonarea metodologica a activitatii tehnico-stiintifice din institut sunt asigurate de consiliul stiintific.
    Consiliul de administratie
    Art. 11
    (1) Consiliul de administratie este format din 9 membri, numiti pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit.
    (2) Consiliul de administratie este alcatuit din:
    - un presedinte;
    - un vicepresedinte;
    - 7 membri.
    Art. 12
    (1) Din consiliul de administratie fac parte, in mod obligatoriu:
    a) directorul general - presedinte;
    b) un reprezentant al Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului;
    c) un reprezentant al Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare;
    d) un reprezentant al Ministerului Finantelor;
    e) un reprezentant al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale;
    f) presedintele consiliului stiintific.
    (2) Ceilalti membri ai consiliului de administratie sunt specialisti din institut sau din afara acestuia.
    (3) Numirea membrilor consiliului de administratie se face prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului, cu avizul presedintelui Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare, la propunerea Ministerului Finantelor, Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si a Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare.
    (4) Revocarea membrilor consiliului de administratie pentru abateri grave sau pentru lipsa de activitate in executarea mandatului se face de catre acelasi organ care a facut numirea.
    (5) Consiliul de administratie isi desemneaza vicepresedintele.
    Art. 13
    Membrii consiliului de administratie sunt cetateni romani si:
    a) isi pastreaza calitatea de angajat la institutia sau la unitatea de la care provin si toate drepturile si obligatiile derivand din aceasta calitate;
    b) nu pot face parte din mai mult de doua consilii de administratie sau nu pot participa in aceeasi calitate la societatile comerciale cu care institutul are relatii contractuale sau interese contrare;
    c) sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administratie cei care, personal ori sotul, rudele sau copiii pana la gradul al doilea inclusiv, sunt in acelasi timp patroni sau asociati la societati comerciale cu capital privat cu acelasi profil sau cu care institutul se afla in relatii comerciale directe;
    d) sunt remunerati pentru activitatea desfasurata in aceasta calitate cu o indemnizatie lunara stabilita de consiliul de administratie.
    Art. 14
    Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza regulamentului propriu de functionare si cu respectarea legislatiei in vigoare. El hotaraste in problemele privind activitatea institutului, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt in competenta altor organe.
    Art. 15
    Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data pe luna sau ori de cate ori interesele institutului o cer, convocarea acestuia facandu-se de catre presedinte sau la solicitarea a cel putin unei treimi din numarul membrilor consiliului de administratie. Dezbaterile consiliului de administratie sunt conduse de presedintele consiliului, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte.
    Art. 16
    (1) Consiliul de administratie isi poate desfasura activitatea in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai. Daca nu este indeplinita aceasta conditie, sedinta consiliului de administratie poate fi reprogramata intr-un interval de cel mult 15 zile, avand aceeasi ordine de zi.
    (2) Hotararile consiliului de administratie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, dar nu mai putin de jumatate plus unul din numarul total al membrilor.
    Art. 17
    La sedintele consiliului de administratie pot fi invitati un reprezentant al sindicatului si un reprezentant al salariatilor care nu fac parte din sindicat, in conditiile legii.
    Art. 18
    Pentru luarea unor decizii complexe consiliul de administratie poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi recompensata material conform prevederilor legale.
    Art. 19
    (1) Membrii consiliului de administratie sunt raspunzatori, in conditiile legii, pentru indeplinirea atributiilor care le revin.
    (2) Membrii consiliului de administratie care s-au impotrivit luarii unei decizii ce s-a dovedit pagubitoare pentru institut nu raspund, daca au consemnat expres punctul lor de vedere in registrul de sedinte al consiliului de administratie si au anuntat in scris despre aceasta organul coordonator.
    Art. 20
    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) avizeaza modificarea structurii organizatorice si functionale a institutului, infiintarea, desfiintarea si comasarea de subunitati din structura acestuia, necesare realizarii obiectului de activitate al institutului;
    b) aproba, la propunerea consiliului stiintific, strategia si programele concrete de dezvoltare a institutului, de introducere a unor tehnologii de varf si de modernizare a celor existente in concordanta cu strategia generala a domeniului propriu;
    c) propune Programul anual de cercetare-dezvoltare pe care il inainteaza Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare si Inovare;
    d) analizeaza si avizeaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe care il depune la Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului in vederea aprobarii prin hotarare a Guvernului;
    e) analizeaza si avizeaza bilantul contabil si contul de profit si pierderi, pe care le supune aprobarii Ministerului Finantelor, si aproba raportul de gestiune asupra activitatii desfasurate de institut in anul precedent;
    f) analizeaza raportarea semestriala privind activitatea realizata de institut, aproba masuri pentru desfasurarea acesteia in conditii de echilibru al bugetului de venituri si cheltuieli;
    g) analizeaza, aproba sau, dupa caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investitiile care urmeaza sa fie realizate de institut;
    h) propune spre aprobare, in conditiile legii, majorarea sau diminuarea patrimoniului, concesionarea, inchirierea sau darea in locatie de gestiune a unor bunuri, servicii, subunitati de productie din patrimoniul institutului;
    i) aproba asocierea institutului cu terte persoane juridice, in vederea realizarii de activitati comune care prezinta interes pentru asociati si care se incadreaza in obiectul de activitate al institutului, cu respectarea prevederilor legale;
    j) aproba valorificarea bunurilor dobandite, cu respectarea prevederilor legale;
    k) fundamenteaza si prezinta Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului propuneri pentru asigurarea de fonduri, prin bugetul de venituri si cheltuieli al acestuia, pentru finantarea obiectivelor de interes public specifice activitatii institutului;
    l) aproba volumul creditelor bancare prevazute la art. 35 alin. (1) si stabileste modul de rambursare a acestora;
    m) aproba mandatul pentru negocierea contractului colectiv de munca;
    n) executa orice alte atributii stabilite, potrivit prevederilor legale.
    Art. 21
    In primul trimestru al fiecarui an consiliul de administratie prezinta Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului un raport asupra activitatii desfasurate in anul precedent si asupra programului de activitate pentru anul in curs.
    Art. 22
    Secretariatul consiliului de administratie este asigurat de institut; atributiile secretariatului sunt prevazute in regulamentul de functionare a consiliului de administratie.
    Comitetul de directie
    Art. 23
    Conducerea operativa este asigurata de un comitet de directie compus din directorul general si directorii din structura organizatorica a institutului.
    Art. 24
    Comitetul de directie stabileste actiunile concrete necesare realizarii obiectivelor rezultate din:
    a) strategia programelor de dezvoltare a institutului;
    b) programul anual de cercetare-dezvoltare;
    c) bugetul de venituri si cheltuieli;
    d) programul de investitii;
    e) sistemul de asigurare a calitatii;
    f) alte obligatii.
    Art. 25
    Comitetul de directie se intruneste decadal sau ori de cate ori interesele institutului o impun.
    Art. 26
    (1) La nivelul subunitatilor din institut se organizeaza si functioneaza comitetul de conducere, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare, aprobat de consiliul de administratie al institutului, si este prezidat de directorul subunitatii respective.
    (2) Comitetul de conducere exercita atributii si are raspunderi in limita competentelor stabilite de directorul general al institutului si aprobate de consiliul de administratie.
    Directorul general
    Art. 27
    Activitatea curenta a institutului este condusa de directorul general, numit prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului, cu acordul presedintelui Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare, pe baza rezultatului concursului organizat conform conditiilor si criteriilor stabilite de consiliul stiintific.
    Art. 28
    Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii si responsabilitati:
    a) reprezinta, personal sau prin delegat, interesele institutului in relatiile cu celelalte organe, organizatii si agenti economici, precum si cu persoane fizice din tara si din strainatate;
    b) stabileste atributiile, competentele si relatiile compartimentelor de la toate nivelurile organizatorice ale institutului, precum si relatiile acestora cu tertii;
    c) propune modificarea structurii organizatorice si functionale a institutului;
    d) asigura negocierea contractului colectiv de munca la nivelul institutului si a salariilor personalului din institut, prin comitetul de directie; aproba salariile rezultate din negocierea directa;
    e) numeste si revoca conducatorii compartimentelor de munca din aparatul propriu, precum si directorii din structura organizatorica a institutului, cu avizul consiliului de administratie;
    f) angajeaza si concediaza personalul propriu al institutului;
    g) aproba comisiile de concurs pentru promovarea in functiile de cercetator principal gradul I, II, III si de cercetator stiintific, la propunerea consiliului stiintific;
    h) are atributii si raspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului de la bugetul de stat, in conditiile art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, cu modificarile ulterioare;
    i) raspunde de administrarea intregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;
    j) adopta masuri si urmareste realizarea operatiunilor de comert exterior, prin compartimente proprii specializate;
    k) exercita atributiile si are raspunderile care ii revin din prevederile legale, aproba si ia masuri privind activitatea institutului, cu exceptia celor date, potrivit reglementarilor legale, in competenta altor organe;
    l) exercita orice alte atributii care ii sunt delegate de consiliul de administratie;
    m) poate delega, in conditiile legii, o parte din atributiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului.
    Consiliul stiintific
    Art. 29
    (1) Consiliul stiintific este format din 21 de membri reprezentativi pentru toate compartimentele stiintifice din cadrul institutului.
    (2) Consiliul stiintific este alcatuit din cercetatori stiintifici cu realizari deosebite, experienta, capacitate de analiza, sinteza si prospectare in domeniu, cadre didactice din invatamantul superior, salariati ai institutului sau din afara acestuia, alesi prin vot secret de catre cadrele cu studii superioare din institut.
    (3) Consiliul stiintific este condus de un presedinte si un vicepresedinte, alesi pe 2 ani, prin vot secret, de catre membrii acestuia. Din consiliul stiintific fac parte, de drept, directorul general si directorii din structura organizatorica a institutului.
    (4) Consiliul stiintific se organizeaza si functioneaza in conformitate cu regulamentul propriu.
    Art. 30
    Atributiile principale ale consiliului stiintific sunt urmatoarele:
    a) participa la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitatii de cercetare-dezvoltare si la elaborarea Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare in domeniul stiintelor marii;
    b) contribuie la realizarea obiectivelor stiintifice si tehnologice ale Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare;
    c) examineaza si avizeaza proiectele de cercetare stiintifica, precum si realizarea acestora;
    d) avizeaza hotararile care implica politica de cercetare a institutului;
    e) propune masuri pentru perfectionarea profesionala si pentru incadrarea personalului de cercetare in grade profesionale;
    f) face propuneri privind modul de organizare a concursurilor de incadrare si promovare a personalului de cercetare-dezvoltare;
    g) propune comisiile de concurs pentru promovarea in functiile atestabile si confirma rezultatele concursurilor pentru functiile de cercetator gradul I, II, III si cercetator stiintific;
    h) organizeaza si coordoneaza desfasurarea actiunilor cu caracter stiintific;
    i) avizeaza actiunile de cooperare, interne si internationale, cu scop stiintific;
    j) avizeaza acordarea de burse de studii si stagii de perfectionare in strainatate;
    k) stabileste criteriile si conditiile de organizare a concursului pentru functia de director general al institutului.

    CAP. 6
    Bugetul de venituri si cheltuieli si administrarea acestuia. Relatii financiare

    Art. 31
    (1) Institutul intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si contul de profit si pierderi, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    (2) Bilantul contabil anual se avizeaza de consiliul de administratie, se supune spre aprobare Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, se transmite Ministerului Finantelor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 32
    (1) Veniturile si cheltuielile institutului se stabilesc prin buget pentru fiecare exercitiu financiar.
    (2) Bugetul de venituri si cheltuieli se aproba de catre Guvern la propunerea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, cu avizul Ministerului Finantelor si al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
    Art. 33
    Corelat cu contractele incheiate pentru activitatea programata, institutul determina anual volumul veniturilor de realizat si cheltuielile totale de efectuat.
    Art. 34
    Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementarilor cuprinse in contracte colective de munca, in limita fondului total destinat platii salariilor, prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli, stabilit potrivit legii.
    Art. 35
    (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, in situatia in care, in cursul unui an, resursele financiare ale institutului nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite cu bancile comerciale, in valoare de cel mult 20% din veniturile brute, in termeni reali, realizate in anul precedent.
    (2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se face cu aprobarea Ministerului Finantelor.
    Art. 36
    (1) Institutul hotaraste cu privire la investitiile care urmeaza a fi realizate, potrivit obiectului sau de activitate, finantarea efectuandu-se din surse proprii si credite bancare, cu exceptia investitiilor care intra sub incidenta art. 6 si 11 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993 privind unele masuri pentru restructurarea activitatilor regiilor autonome.
    (2) In cazul investitiilor, altele decat cele prevazute de art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993, finantate integral sau partial de la bugetul de stat, limita de finantare se aproba o data cu legile de adoptare a acestora, iar institutul are obligatia ca in executia bugetului de venituri si cheltuieli sa se incadreze in alocatiile bugetare aprobate.
    (3) Executia investitiilor prevazute la alin. (1) si (2) se adjudeca pe baza de licitatie publica, potrivit legislatiei privind achizitiile publice.
    (4) Contractarea de credite mai mari de 500 milioane lei in vederea realizarii de investitii de natura celor prevazute la alin. (1) si (2), se efectueaza cu aprobarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finantelor.
    Art. 37
    (1) Operatiunile de incasari si plati ale institutului se efectueaza prin conturi deschise la banci comerciale cu sediul in Romania.
    (2) Institutul poate efectua operatiuni de incasari si plati in lei si in valuta prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casa si a normativelor de disciplina financiar-valutare, stabilite prin actele normative in vigoare.
    (3) Institutul poate efectua operatiuni de comert exterior potrivit legii. Operatiunile de incasari si plati cu strainatatea se vor efectua prin conturi deschise la banci comerciale cu sediul in Romania.
    Art. 38
    Institutul isi va organiza controlul financiar preventiv si controlul financiar de gestiune, potrivit legii.

    CAP. 7
    Reglementarea litigiilor

    Art. 39
    Litigiile institutului cu persoane fizice sau juridice, nesolutionate pe cale amiabila, sunt supuse spre rezolvare instantelor de judecata romane competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 40
    (1) Prezentul regulament de organizare si functionare se completeaza cu celelalte reglementari legale care se refera la activitatea institutelor de cercetare-dezvoltare si a regiilor autonome.
    (2) Modificarile si completarile regulamentului de organizare si functionare se pot face la propunerea consiliului de administratie, cu respectarea actelor normative in vigoare, cu aprobarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si cu avizul Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare.
    Art. 41
    Statutul de institut national de cercetare dezvoltare se reinnoieste prin reacreditare, care are loc intr un interval de maximum 5 ani.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 686/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 686 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu