E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1442 din 18 noiembrie 2009

privind înfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului si aprobarea regulamentului de organizare si functionare a acestuia

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 905 din 23 decembrie 2009In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Se înfiinţează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului, persoană juridică de drept public română, în coordonarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, denumită în continuare minister coordonator, prin desfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea, Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti şi a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanţa, ca urmare a comasării prin fuziune.

(2) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului are sediul în municipiul Tulcea, str. Babadag nr. 165, judeţul Tulcea.

Art. 2. - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu regulamentul de organizare şi funcţionare.

Art. 3. - (1) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului este înfiinţat în scopul desfăşurării activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domeniul protecţiei mediului.

(2) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului are, în principal, ca obiect de activitate:

a)   efectuarea de cercetări fundamentale şi aplicative, dezvoltarea tehnologică, participarea la elaborarea de studii, sinteze şi prognoze pentru programe naţionale şi strategii naţionale în domeniul protecţiei mediului, întocmirea referatelor tehnice necesare promovării proiectelor finanţate de Fondul pentru mediu, activităţi de utilitate publică, proiectarea tehnologică în domeniul protecţiei mediului şi hidroedilitar, normative tehnice şi economice de interes public şi naţional care privesc domeniul protecţiei mediului, coordonarea ştiinţifică a reţelei naţionale de supraveghere a mediului, îndrumarea tehnică şi instruirea personalului agenţiilor teritoriale de protecţie a mediului, perfecţionarea profesională în domeniul mediului;

b)  efectuarea de cercetări fundamentale, aplicative şi de dezvoltare tehnologică în domeniul ecologiei şi protecţiei mediului marin, oceanografiei, ingineriei marine şi costiere, precum şi al gestionării resurselor vii din Marea Neagră şi din alte zone oceanice, pentru a răspunde cerinţelor de interes naţional şi internaţional în zona economică exclusivă la Marea Neagră, inclusiv celor impuse de aderarea României la convenţiile internaţionale din domeniul său de activitate. Institutul este operatorul tehnic al reţelei naţionale de monitoring fizic, chimic şi biologic al apelor marine costiere şi de supraveghere a eroziunii costiere, fiind abilitat să propună Ministerului Mediului reglementări în domeniul său de activitate;

c) efectuarea de cercetări fundamentale şi aplicative în domeniul ecologiei şi protecţiei mediului, având ca scop fundamentarea managementului în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării" şi în alte zone umede de interes naţional şi internaţional pentru conservarea biodiversităţii şi pentru dezvoltare durabilă.

Art. 4. - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului are în structura sa următoarele subunităţi fără personalitate juridică:

a) Institutul Naţional „Delta Dunării";

b) Institutul Naţional pentru Ingineria Mediului;

c)  Institutul Naţional „Grigore Antipa".

Art. 5. - (1) Structura organizatorică a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Numărul maxim de posturi pentru Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului este de 418.

Art. 6. - (1) Personalul institutelor desfiinţate se preia de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului şi va fi încadrat în limita posturilor prevăzute la art. 5, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcţii din cadrul acestuia.

(2) Incetarea raporturilor de muncă ale personalului prevăzut la alin. (1) se face cu respectarea procedurilor legale aplicabile personalului încadrat cu contract individual de muncă şi a prevederilor legale privind protecţia socială, pe baza criteriilor stabilite între conducerea ministerului coordonator şi reprezentanţii salariaţilor sau, după caz, ai sindicatelor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) In situaţia în care conducerea ministerului coordonator nu poate stabili, de comun acord cu reprezentanţii salariaţilor sau, după caz, ai sindicatelor, criteriile prevăzute la alin. (2),  încetarea raporturilor de muncă ale personalului încadrat cu contract individual de muncă se face pe baza criteriilor minimale prevăzute la art. 6 alin. (6) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional.

Art. 7. - (1) Patrimoniul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului este constituit prin însumarea patrimoniilor institutelor desfiinţate, conform evidenţelor contabile la data de 30 iunie 2009, urmând a fi reevaluat în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Patrimoniul constituit potrivit alin. (1) se preia de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului, pe bază de protocol de predare-preluare încheiat cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanţa, în termen de 10 de zile de la data publicării prezentei hotărâri.

Art. 8. - (1) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului preia toate drepturile şi va fi ţinut de toate obligaţiile legale sau contractuale ale Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea, Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti şi ale Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanţa, în măsura în care, potrivit reglementărilor legale sau contractuale, acestea nu se sting.

(2) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului se subrogă în contractele şi angajamentele în care sunt părţi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti sau Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanţa, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 9. - (1) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului este finanţat din venituri proprii şi este sprijinit financiar de la bugetul de stat, pentru realizarea unor investiţii, dotări cu aparatură, echipamente, instalaţii, potrivit legii.

(2) Ministerul coordonator va cuprinde în bugetul său fondurile necesare pentru realizarea unor investiţii, dotări cu aparatură, echipamente şi instalaţii de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului.

Art. 10. - Până la obţinerea de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului a atestărilor şi acreditărilor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, acesta poate desfăşura activităţile de cercetare-dezvoltare în domeniul protecţiei mediului în baza acreditărilor şi atestărilor celor 3 institute absorbite.

Art. 11. - Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 12. -Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 13. -In termen de 10 zile de la data publicării prezentei hotărâri se abrogă:

a)  Hotărârea Guvernului nr. 337/1999 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 18 mai 1999, cu modificările ulterioare;

b)  Hotărârea Guvernului nr. 620/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de Cercetare- Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 18 iunie 2008;

c)  Hotărârea Guvernului nr. 686/1999 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanţa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 6 septembrie 1999;

d)  Hotărârea Guvernului nr. 409/1999 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 4 iunie 1999.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului, interimar,

Elena Gabriela Udrea

p. Ministrul educaţiei, cercetării şi inovării, interimar,

Cătălin Ovidiu Baba,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, interimar,

Mihai Constantin Şeitan,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

 

ANEXA Nr. 1

MINISTERUL MEDIULUI

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU  PROTECŢIA MEDIULUI

STRUCTURA  ORGANIZATORICĂ   

Numărul total de posturi: 418         

       

ANEXA Nr. 2

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului, denumit în continuare institut naţional, este înfiinţat în scopul desfăşurării activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domeniul protecţiei mediului, gospodăririi apelor, ecologiei şi dezvoltării durabile.

Art. 2. - Institutul naţional contribuie la fundamentarea ştiinţifică a strategiilor privind protecţia mediului, calităţii apelor, oferă suport ştiinţific pentru stabilirea şi dezvoltarea reţelei europene de arii naturale protejate Natura 2000 în România şi asigură realizarea cu prioritate a obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice stabilite prin programele naţionale de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică.

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate

Art. 3. - (1) Obiectul de activitate al institutului naţional cuprinde în principal activităţi de cercetare-dezvoltare şi cercetări fundamentale, aplicative şi de dezvoltare tehnologică, în domeniile ingineriei mediului, oceanografiei, ingineriei marine şi costiere, ecologiei şi protecţiei mediului marin, gestionării resurselor vii din Marea Neagră, ecologiei şi protecţiei mediului din zona Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării" şi din alte zone umede de interes naţional şi internaţional.

(2) In domeniul ingineriei mediului principalele activităţi sunt:

1. activităţi de cercetare-dezvoltare:

1.1 în cadrul Planului naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare:

1.1.1 cercetare avansată privitoare la dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului înconjurător - apă, aer, biodiversitate (cod CAEN 7219);

1.1.2 cercetare fundamentală pentru soluţionarea problemelor complexe din domeniul mediului şi al gospodăririi apelor (cod CAEN 7219);

1.1.3  cercetare aplicativă privind retehnologizarea, elaborarea de studii şi cercetări fundamentale şi aplicative în vederea retehnologizării şi modernizării entităţilor economice pentru asigurarea calităţii factorilor de mediu (coduri CAEN 7219,7490);

1.1.4  dezvoltare tehnologică în domeniul proiectelor de reconstrucţie ecologică, fundamentarea ştiinţifică a proiectelor de reconstrucţie ecologică (cod CAEN 7490);

1.1.5   cercetare aplicativă cu caracter precompetitiv în domeniul evaluării si reducerii impactului antropic (cod CAEN 7490);

1.1.6 realizarea de modele experimentale, standuri şi staţii-pilot, precum şi tehnologii şi instalaţii pentru cercetări aplicative viitoare în diverse domenii de activitate legate de protecţia mediului (cod CAEN 7219);

1.1.7  studii privind schimbările globale, în special cele climatice, si impactul acestora asupra mediului înconjurător (cod CAEN 7219);

1.1.8   fundamentarea ştiinţifică necesară elaborării de strategii, studii de diagnoză şi prognoză, planuri de management în domeniul mediului (coduri CAEN 7021, 7010, 8411);

1.2 alte activităţi de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică:

1.2.1  studii de impact, bilanţuri de mediu şi evaluări de risc, documentaţii necesare obţinerii actelor de reglementare (cod CAEN 7490);

1.2.2 dezvoltarea Sistemului informaţional geografic (GIS) şi a utilizării tehnicilor de teledetecţie (cod CAEN 7490);

1.2.3 fundamentarea ştiinţifică necesară elaborării strategiilor de conservare a biodiversităţii şi de valorificare durabilă a resurselor naturale (cod CAEN 7490);

1.2.4 contribuţia la elaborarea programelor şi strategiilor de gospodărire a apelor (cod CAEN 7490);

1.2.5 elaborarea de programe şi studii de dezvoltare pentru asigurarea cantitativă şi calitativă a resurselor de apă, apărarea împotriva acţiunii distructive a apelor, precum şi valorificarea potenţialului apelor în raport cu cerinţele dezvoltării durabile a societăţii si în acord cu strategia si politicile de mediu (coduri CAEN 7219,7490);

1.2.6  activitatea de cercetare-dezvoltare se desfăşoară pe programe şi subprograme de cercetare, tematica fiind structurată pe următoarele direcţii principale:

1.2.6.1   cercetări privitoare la starea şi evoluţia calităţii mediului:

1.2.6.1.1  cercetări privind monitorizarea calităţii factorilor de mediu (apă, aer, sol, radioactivitate si altele asemenea, coduri CAEN 7219, 7490,7120);

1.2.6.1.2  evaluarea impactului activităţilor antropice asupra calităţii factorilor de mediu (cod CAEN 7219);

1.2.6.1.2.1  poluarea atmosferei (efectul de seră, acidifierea atmosferei, distrugerea stratului de ozon si altele asemenea, cod CAEN 7219);

1.2.6.1.2.2 poluarea surselor de apă (cod CAEN 7219);

1.2.6.1.2.3 acumularea poluanţilor persistenţi în ecosisteme (cod CAEN 7219);

1.2.6.1.2.4 zgomotul şi vibraţiile (cod CAEN 7219);

1.2.6.2  modelarea matematică şi fizică a fenomenelor de transport, transfer şi de transformare a substanţelor care au loc în mediu, în vederea aprecierii şi predicţiei evoluţiei calităţii componentelor de mediu (cod CAEN 7219);

1.2.6.3  modelarea fizică a proceselor antropice si naturale (cod CAEN 7219);

1.2.6.4  elaborarea, îmbunătăţirea şi adoptarea de tehnici, metode şi standarde pentru determinarea poluanţilor şi noxelor care afectează calitatea componentelor mediului (cod CAEN 7219);

1.2.6.4.1   dezvoltarea cunoştinţelor şi metodelor pentru monitorizarea integrată a componentelor mediului (coduri CAEN 7219,7490);

1.2.6.4.2 elaborarea şi actualizarea Catalogului cu indicatorii stării de calitate a componentelor mediului (coduri CAEN 7219, 7490);

1.2.6.4.3 fundamentarea ştiinţifică a proiectării reţelelor de monitorizare şi a parametrilor tehnici ai acestora, în vederea obţinerii de informaţii relevante privind indicatorii stării de calitate a componentelor mediului (cod CAEN 7219);

1.2.6.5 elaborarea de tehnologii pentru combaterea poluării componentelor de mediu (cod CAEN 7490);

1.2.6.6  realizarea de metodologii, echipamente, instalaţii, instrumente si aparatură pentru investigarea componentelor de mediu (cod CAEN 7490);

1.2.6.7 studii pentru evaluarea riscului de mediu, predicţia, prevenirea şi reducerea efectelor acestuia privind, în principal:

1.2.6.7.1   înlăturarea efectelor asupra mediului în cazul producerii unor accidente industriale, dezastre naturale etc. (cod CAEN 7490);

1.2.6.7.2   optimizarea fluxurilor informaţionale pentru uşurarea luării deciziilor, în cazul producerii unor evenimente deosebite (cod CAEN 7490);

1.2.6.7.3 prevenirea poluării accidentale (cod CAEN 7490);

1.2.6.8 evaluarea stării de siguranţă a lucrărilor hidrotehnice şi a altor tipuri de lucrări (coduri CAEN 7219, 7490, 7120);

1.2.6.9  metode de analiză a impactului asupra mediului pe durata ciclului de viaţă a produselor (cod CAEN 7120);

1.2.6.10  metode, tehnologii şi tehnici de remediere, reabilitare şi reconstrucţie ecologică (cod CAEN 7490);

1.2.6.11  metode şi tehnologii de reciclare, reutilizare şi eliminare a deşeurilor (cod CAEN 7490);

1.2.6.12 opţiuni socioeconomice pentru dezvoltare durabilă, respectiv:

1.2.6.12.1  managementul durabil al mediului (coduri CAEN 6910,7410);

1.2.6.12.2 fundamentarea ştiinţifică a actelor legislative şi a normativelor care reglementează protecţia mediului (coduri CAEN 6910,7410);

1.2.6.12.3 economia mediului (cod CAEN 7410);

1.2.7 elaborarea de programe şi studii de dezvoltare pentru asigurarea cantitativă şi calitativă a resurselor de apă, apărarea împotriva acţiunii distructive a apelor, precum şi valorificarea potenţialului apelor în raport cu cerinţele dezvoltării durabile a societăţii si în acord cu strategia si politicile din domeniul apelor (coduri CAEN 7219, 7490);

1.2.8 organizarea de sesiuni, simpozioane, congrese şi alte manifestări ştiinţifice cu caracter intern, naţional şi internaţional în domeniul său de activitate (coduri CAEN 7219, 7490);

1.2.9 participarea la sesiuni, simpozioane, congrese şi la alte manifestări ştiinţifice în domeniul propriu de activitate (cod CAEN 7219);

1.3  pentru realizarea planurilor sectoriale şi a programelor-nucleu:

1.3.1    fundamentarea ştiinţifică a proiectelor de acte normative care reglementează protecţia mediului (coduri CAEN 6910,7410);

1.3.2  elaborarea de documente necesare obţinerii avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor (cod CAEN 7120);

1.3.3  cercetări şi studii specifice pentru implementarea convenţiilor internaţionale, pe probleme de mediu, la care România este parte (coduri CAEN 7219, 6910,7410);

1.4   în cadrul programelor internaţionale de cercetare-dezvoltare şi inovare:

1.4.1 elaborarea de standarde si norme (coduri CAEN 7490, 7120);

1.4.2  studii-suport pentru implementarea în România a directivelor-cadru ale Comunităţii Europene în domeniul protecţiei mediului (coduri CAEN 6910,7410);

2. activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare, desfăşurate în domeniul propriu de activitate, cu aprobarea ministerului coordonator şi, după caz, cu autorizarea instituţiilor abilitate, constând în:

2.1  participarea la elaborarea strategiei domeniului;

2.2 formarea şi specializarea profesională prin:

2.2.1  colaborarea împreună cu autoritatea centrală de protecţie a mediului la organizarea de seminarii naţionale şi internaţionale sub patronajul ministerului coordonator (cod CAEN 7219);

2.2.2  activitatea de formare continuă şi de specializare profesională în domeniul protecţiei mediului, gospodăririi apelor şi dezvoltării durabile (cod CAEN 8559);

2.2.3  organizarea de cursuri intensive de specializare şi cursuri de instruire în domeniul de activitate al institutului naţional pentru personalul propriu (personal sau detaşat), precum si pentru orice alţi participanţi din tară si din străinătate (cod CAEN 8559);

2.2.4 cooperarea şi organizarea de cursuri multidisciplinare cu caracter postuniversitar cu unităţi de învăţământ acreditate în acest scop (cod CAEN 8559);

2.2.5 organizarea de activităţi de doctorat, în condiţiile legii (cod CAEN 8559);

2.3 consultanţă şi asistenţă tehnică pentru:

2.3.1 furnizare de servicii ştiinţifice şi tehnologice în domeniul protecţiei mediului (cod CAEN 7490);

2.3.2 activităţi de utilitate publică (coduri CAEN 7220, 7490, 7120);

2.3.3 expertizare şi contraexpertizare (cod CAEN 7120);

2.3.4   proiectare tehnologică şi proiectare de produse speciale (cod CAEN 7490);

2.3.5 testare de produse, tehnologii, echipamente şi instalaţii în vederea omologării (coduri CAEN 7219, 7490);

2.3.6  proiectare tehnologică în domeniul calităţii apelor, aerului, radioactivităţii, al staţiilor de tratare a apei, de alimentare, al staţiilor de epurare a apelor uzate, al staţiilor de tratare a deşeurilor, al amenajărilor hidrotehnice, precum şi proiectare tehnologică în domeniul hidroedilitar şi al facilităţilor pentru deşeuri (cod CAEN 7490);

2.3.7  colaborarea cu operatori economici pentru realizarea automonitorizării surselor de poluare (emisii, imisii, cod CAEN 7490);

2.3.8 colaborări cu institute şi cu alte persoane juridice pentru desfăşurarea în comun a unor cercetări în domeniul său de activitate (cod CAEN 7219);

2.3.9  derularea proiectelor şi programelor internaţionale pentru protecţia mediului si gospodărirea apelor (coduri CAEN 7219,7490);

2.3.10  procesul de acreditare a laboratoarelor din cadrul agenţiilor teritoriale de protecţie a mediului şi a autorităţilor de gospodărire a apelor, în condiţiile legii (coduri CAEN 7490, 7210);

2.3.11  activităţile de intercalibrare si validare a datelor (cod CAEN 7210);

2.3.12 elaborarea de specificaţii şi criterii tehnice în vederea achiziţionării de către autorităţile de protecţia mediului de aparatură, echipamente şi instalaţii specifice pentru activităţile de monitorizare a stării mediului (cod CAEN 7020);

2.3.13  activitatea comisiilor de licitaţie şi recepţie tehnică, organizate pentru achiziţionarea de aparatură, echipamente şi instalaţii pentru monitorizarea stării mediului (cod CAEN 7021);

2.3.14  activitatea comisiilor de omologare de tehnologii, echipamente şi aparatură din domeniu (cod CAEN 7490);

2.3.15  procesul de armonizare a legislaţiei naţionale în domeniul protecţiei mediului şi al gospodăririi apelor cu cea a Uniunii Europene (coduri CAEN 6910,7410, 7490);

2.3.16  aplicarea prevederilor convenţiilor internaţionale în domeniul mediului şi al gospodăririi apelor (cod CAEN 7410);

2.3.17  gestionarea şi dezvoltarea inventarelor surselor şi emisiilor de poluanţi (cod CAEN 7490);

2.4 editarea şi tipărirea publicaţiilor de specialitate: 2.4.1 revista „Mediul înconjurător" (cod CAEN 5814);

2.4.2 studii, rapoarte, sinteze, buletine de informare ştiinţifică si tehnică si alte publicaţii în domeniul cunoaşterii si protecţiei mediului (coduri CAEN 5811, 5812, 5819);

2.4.3  alte elemente ce decurg din programele de armonizare/implementare a legislaţiei de profil şi de îndeplinire a obligaţiilor ce decurg din convenţii internaţionale (coduri CAEN 7219,7490);

2.4.4  participare în cadrul programelor internaţionale de cercetare-dezvoltare şi inovare;

2.4.5  cercetări multidisciplinare în cadrul programelor internaţionale ale Comunităţii Europene (coduri CAEN 7219, 7490);

2.4.6 colaborări cu organisme internaţionale implicate în activităţi legate de conservarea si protecţia mediului (cod CAEN 7490);

2.5 prestări de servicii:

2.5.1  asigurarea acţiunilor operaţionale în domeniu:

2.5.1.1  cercetări privind agregarea şi prelucrarea de date din sistemul de monitoring integrat al mediului, transmitere a informaţiilor necesare privind starea mediului în România (cod CAEN 6203);

2.5.1.2  studii privind modernizarea şi exploatarea componentelor sistemului informaţional de mediu referitoare la starea factorilor de mediu, gestiunea deşeurilor şi siguranţa chimică (cod CAEN 6203);

2.5.1.3  acordarea de asistenţă tehnică şi ştiinţifică la solicitarea ministerului coordonator (cod CAEN 7490);

2.5.1.4  analize, evaluări şi expertize pentru elaborarea de studii privind radioactivitatea mediului (cod CAEN 7210);

2.5.1.5   analize, evaluări şi expertize privind efectele investiţiilor pentru protecţia mediului (coduri CAEN 7490, 7210);

2.5.1.6  Institutul este laborator naţional de referinţă pentru domeniul „Ape" şi are următoarele atribuţii operaţionale:

2.5.1.6.1   este Laborator naţional de referinţă în cadrul Reţelei internaţionale din bazinul hidrografic Dunărea şi Centrul naţional informatic al acestei reţele;

2.5.1.6.2   este unitate de expertiză în cadrul Centrului Internaţional de Alarmare pentru Poluări Accidentale din România;

2.5.2  la solicitarea ministerului coordonator, elaborează şi propune spre aprobare acestuia norme şi metodologii a căror aplicare urmăreşte creşterea capacităţii agenţiilor de protecţie a mediului pentru:

2.5.2.1  organizarea, realizarea şi perfecţionarea monitorizării integrate a mediului (coduri CAEN 7021, 7219, 7220, 7490, 7120):

2.5.2.2   eficientizarea acţiunilor de autorizare şi control referitoare la calitatea componentelor mediului (cod CAEN 7219);

2.5.2.3  implementarea procedurilor necesare în vederea acreditării laboratoarelor şi aplicarea practică a sistemului de calitate a datelor (cod CAEN 6910);

2.5.2.4  asigurarea specialiştilor necesari pentru realizarea programului de instruire, îndrumare tehnică şi metodologică, organizat de autoritatea centrală pentru personalul din agenţiile de protecţie a mediului si în cadrul laboratoarelor din direcţiile de ape ale ANAR (cod CAEN 8559);

2.6 participarea la realizarea transferului tehnologic prin:

2.6.1  activităţi de transfer tehnologic al rezultatelor cercetării din domeniul protecţiei mediului şi al gospodăririi apelor, în conformitate cu legislaţia în vigoare (cod CAEN 7430);

2.6.2 participarea la programe internaţionale pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor (coduri CAEN 7219, 7490);

2.6.3  valorificarea rezultatelor cercetărilor din domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

2.7  activităţi de producţie în vederea susţinerii cercetării şi dezvoltării tehnologice în domeniu, prin unicate şi serii mici de produse, microproducţie (pentru valorificarea cercetărilor experimentale elaborate), precum si expoziţii de profil (cod CAEN 7430);

2.8  activităţi de comerţ interior şi activităţi de import-export aferente obiectului său de activitate (cod CAEN 7219).

(3) In domeniul de activitate al protecţiei marine, principalele activităţi sunt:

1. activităţi de cercetare-dezvoltare:

1.1. activităţi de cercetare-dezvoltare desfăşurate în cadrul Planului naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare, al programului-nucleu, al planurilor sectoriale şi al cooperării internaţionale de domeniu:

1.1.1. aprofundarea cunoaşterii interacţiunilor la nivelul componentelor abiotice ale mediului marin (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510);

1.1.2. cunoaşterea proceselor de bază în evoluţia sistemului climatic/hidrologic, în special la interfaţa uscat-mare- atmosferă (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510);

1.1.3. cunoaşterea proceselor morfodinamice ale litoralului, reabilitarea şi protecţia prin tehnologii integrate a zonei costiere împotriva eroziunii (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2710);

1.1.4. aprofundarea cunoaşterii structurii, funcţionării şi productivităţii ecosistemului marin/paramarin (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2710);

1.1.5. evaluarea şi supravegherea evoluţiei biodiversităţii în zona costieră si a lacurilor litorale (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2710);

1.1.6. evaluarea si prognozarea resurselor marine vii (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2710);

1.1.7. modelarea proceselor de bază în funcţionarea ecosistemului marin (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510);

1.1.8. evaluarea modificărilor mediului sub influenţa factorilor antropici şi impactul acestor manifestări asupra resurselor naturale si a biodiversităţii (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510);

1.1.9.  evaluarea impactului activităţilor antropice asupra calităţii factorilor de mediu (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510);

1.1.10.  renaturarea şi reabilitarea habitatelor marine şi paramarine modificate prin intervenţii antropice inadecvate (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510);

1.1.11. redresarea ecologică a populaţiilor unor organisme marine aflate în declin (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510);

1.1.12. evaluarea riscului de mediu, predicţia, prevenirea şi reducerea acestuia;

1.1.13. perfecţionarea tehnicilor şi tehnologiilor de protecţie a habitatelor marine în situaţii de urgentă (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510);

1.1.14.  elaborarea biotehnologiilor de acvacultura în mediul marin si dulcicol, desfăşurarea activităţilor la nivel de pilot (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510);

1.1.15. elaborarea şi optimizarea tehnologiilor de pescuit, de valorificare si industrializare a resurselor marine (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510);

1.1.16.  cercetări halieutice integrate desfăşurate în zona economică exclusivă a României sau în alte zone marine de interes (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510);

1.1.17.   dezvoltarea şi diversificarea utilizării Sistemului informaţional geografic (GIS) şi a tehnicilor de teledetecţie în sfera cercetării marine (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510);

1.1.18. fundamentarea ştiinţifică a procesului de gestionare integrată a zonei costiere, în raport cu cerinţele dezvoltării sale durabile (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510);

1.1.19. fundamentarea ştiinţifică a actelor legislative şi normative   care   reglementează   protecţia   mediului   marin, gestionarea  resurselor marine vii  (cod  CAEN  7310,  cod UNESCO 2510);

1.1.20. implementarea convenţiilor/acordurilor internaţionale la Marea Neagră în care România este parte semnatară, susţinerea procesului prin studii si cercetări de domeniu (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510);

1.1.21. fundamentarea şi asigurarea sprijinului ştiinţific al procesului de aliniere a legislaţiei naţionale la cerinţele Uniunii Europene în domeniul gestionării mediului marin si al zonei costiere (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510);

1.1.22. implementarea actelor normative ale Uniunii Europene aplicabile mediului marin;

1.2. activităţi de cercetare-dezvoltare cu caracter aplicativ:

1.2.1. dezvoltarea tehnicilor experimentale, a metodologiilor măsurătorilor in situ şi în laborator (cod UNESCO 2510);

1.2.2.  elaborarea, îmbunătăţirea şi adoptarea de tehnici, metode şi standarde în domeniul cunoaşterii/monitorizării şi supravegherii calităţii mediului marin (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510);

1.2.3.  elaborarea de studii şi cercetări în domeniul său de activitate, la solicitarea unor operatori economici (cod UNESCO 2510);

1.2.4.  proiectarea, experimentarea şi producerea de echipamente de cercetare în domeniul său de activitate (cod UNESCO 2510);

1.2.5.  elaborarea bazelor de date oceanografice proprii şi asigurarea fluxului informaţional pentru optimizarea deciziei în situaţii de mediu cu caracter deosebit (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510);

1.2.6.  elaborarea planurilor strategice de acţiune sectoriale privind conservarea, protecţia şi exploatarea mediului marin şi a componentelor sale sistemice (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510);

1.2.7. elaborarea Raportului naţional anual privind starea mediului marin (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510);

1.2.8. elaborarea documentaţiilor aferente îndeplinirii obligaţiilor asumate prin convenţii/acorduri internaţionale în sfera de activitate;

2. activităţi conexe domeniului de cercetare-dezvoltare:

2.1. coordonarea, expertiza şi consultanţa ştiinţifică pentru activităţi de cercetare în domeniul marin (desfăşurate de alte instituţii de cercetare, persoane juridice sau fizice) (coduri CAEN 7411,7511);

2.2. colaborarea şi reprezentarea ştiinţifică naţională în relaţiile cu toate organismele/organizaţiile internaţionale implicate în cunoaşterea, protecţia şi exploatarea mediului marin, structuri fată de care România are calitatea de membru (cod CAEN 7511,cod UNESCO 2510);

2.3.  colaborarea cu instituţii şi persoane juridice din străinătate pentru desfăşurarea în comun de cercetări în domeniu, pe bază de programe informaţionale, bilaterale sau alte forme de conlucrare (cod UNESCO 2510);

2.4. asistenţă tehnică, expertiză de specialitate, studii de impact şi bilanţ de mediu, evaluări de risc, alte categorii de expertize în domeniu, la cererea persoanelor fizice şi juridice, a unor instituţii din ţară şi din străinătate (cod CAEN 7310);

2.5. participarea la consorţii pentru realizarea în comun cu alte instituţii/organizaţii de specialitate din ţară şi din străinătate de aparatură şi echipamente necesare dotării în domeniul propriu de activitate (cod UNESCO 2510);

2.6. participarea, inclusiv coordonarea, la activitatea unor structuri de cooperare pe plan naţional sau internaţional în domeniul cercetării marine, dezvoltării regionale sau euroregionale (cod UNESCO 2510);

2.7. desfăşurarea de activităţi de secretariat tehnic în cadrul unor organisme/organizaţii naţionale sau internaţionale de domeniu (cod UNESCO 2510);

2.8.   asigurarea reprezentării ştiinţifice a României în domeniul cercetării marine şi costiere, în organismele/ organizaţiile internaţionale, pe lângă structurile funcţionale ale convenţiilor/acordurilor internaţionale la care România este parte semnatară (cod UNESCO2510);

2.9.  asigurarea funcţionării pe lângă institutul naţional, cu sprijin logistic şi cu specialişti, a unor puncte focale şi centre de activitate operaţională în cadrul unor programe regionale şi internaţionale de cercetare si protecţie a mediului marin/costier (cod UNESCO 2510);

2.10. colaborarea cu instituţiile academice, cu societăţile ştiinţifice de profil din tară si de peste hotare (cod UNESCO 2510);

2.11. colaborarea cu instituţiile de învăţământ superior şi cu instituţiile muzeale din ţară şi din străinătate în domeniul schimbului sau furnizării de colecţii didactice sau muzeale şi a altor categorii de exponate destinate promovării interesului public faţă de mediul marin (cod UNESCO 2510);

2.12. organizarea de congrese, simpozioane, sesiuni de comunicări, mese rotunde/ateliere de lucru şi alte categorii de manifestări ştiinţifice în domeniul propriu de activitate, cu caracter naţional, regional sau internaţional (cod UNESCO 2510);

2.13. manipularea şi depozitarea substanţelor chimice periculoase, a deşeurilor chimice si a precursorilor (coduri CAEN 6311,6312);

3. activităţi operaţionale în domeniu:

3.1. susţinerea operaţională a sistemului naţional de monitoring integrat fizic, chimic şi biologic;

3.2.  acordarea de asistenţă şi consultanţă ştiinţifică pentru elaborarea strategiei naţionale privind mediul marin si costier (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510);

3.3.  acordarea de asistenţă şi consultanţă ştiinţifică pentru implementarea cerinţelor Uniunii Europene în domeniul mediului marin şi costier, în aplicarea pe plan naţional a prevederilor convenţiilor/acordurilor internaţionale la care România se constituie tară semnatară (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510);

3.4.  acordarea de asistenţă şi consultanţă ştiinţifică, de expertiză şi contraexpertiză în domeniul mediului marin şi costier, la solicitarea instituţiilor din teritoriu ale ministerului coordonator, a altor instituţii ale autorităţilor locale, a operatorilor economici cu interese în zona economică exclusivă si în zona costieră (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510);

3.5. organizarea, funcţionarea şi perfecţionarea monitorizării integrate a mediului marin, dezvoltarea cooperărilor pe plan naţional în domeniu (cod CAEN 7310);

3.6. funcţionarea laboratorului de măsurări şi analize fizico-chimice acreditat conform cerinţelor Uniunii Europene, asigurarea prin acesta de asistenţă şi expertiză în domeniu, la cerere (cod CAEN 7310);

3.7. înfiinţarea şi asigurarea operaţională a Centrului naţional de date oceanografice şi de mediu (cod UNESCO 2510);

3.8. înfiinţarea şi asigurarea operaţională a Centrului naţional de biodiversitate marină (cod UNESCO 2510);

3.9. înfiinţarea şi asigurarea operaţională a Centrului-pilot de acvacultura marină (cod UNESCO 2510);

3.10.  asigurarea schimbului de date şi informaţii pe plan naţional şi internaţional privind mediul marin şi costier, prin funcţionarea în cadrul institutului naţional a Centrului regional de activitate pentru pescuit marin (cod UNESCO 2510);

3.11.  asigurarea custodiei Rezervaţiei marine 2 Mai-Vama Veche (cod UNESCO 2510);

3.12.  asigurarea participării la activităţile reţelei naţionale informatice pentru cercetare (RNC) şi furnizarea serviciilor de internet în cadrul acesteia;

3.13.  informarea publică;

4. activităţi de formare şi specializare profesională:

4.1.  formarea şi perfecţionarea personalului de cercetare-dezvoltare propriu, prin susţinerea specializărilor postuniversitare în ţară şi în străinătate;

4.2.  formarea şi perfecţionarea personalului managerial în domeniul de activitate al institutului naţional, în managementul cercetării ştiinţifice, prin susţinerea specializărilor postuniversitare în ţară şi în străinătate;

4.3.  susţinerea şi asigurarea funcţionării Centrului de formare-perfecţionare pentru meserii de mediu, a Centrului de formare-perfecţionare a lucrătorilor din pescăria marină, centre acreditate si funcţionale în cadrul institutului naţional (cod CAEN 7411);

4.4. colaborarea cu instituţiile de învăţământ superior, preuniversitar şi cu organizaţiile nonguvernamentale în cadrul programelor de educaţie ecologică (cod UNESCO 2510);

4.5. colaborarea cu instituţiile de învăţământ superior cu preocupări formative în domeniul cunoaşterii, protecţiei, explorării-exploatării mediului marin şi costier, prin asigurarea asistenţei de specialitate în procesul formativ, asigurarea de facilităţi pentru lucrări de laborator si practici tematice estivale (cod UNESCO 2510);

4.6.  elaborarea şi supunerea spre aprobare ministerului coordonator de norme metodologice privind:

a)  acţiuni de autorizare şi control referitoare la calitatea componentelor mediului marin (cod CAEN 731);

b)  procedurile de acreditare a laboratoarelor proprii şi de aplicare a sistemului de calitate a datelor (cod CAEN 7411);

5. activităţi de editare şi tipărire a publicaţiilor de specialitate:

5.1. periodicul „Cercetări marine - Recherches marines" (cod CAEN 2213);

5.2. studii, rapoarte, sinteze din domeniul cunoaşterii şi protecţiei mediului marin si costier, cu apariţii neregulate (cod CAEN 2213);

5.3. cărţi de specialitate, determinatoare pentru organismele marine, broşuri, materiale promoţionale privind institutul naţional şi activitatea acestuia, materiale de educaţie ecologică sau de promovare a manifestărilor ştiinţifice (cod CAEN 2211);

6. activităţi de transfer tehnologic al rezultatelor cercetării din domeniul cunoaşterii şi protecţiei mediului marin şi costier, precum şi din domeniul tehnologiei marine, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

7.  valorificarea rezultatelor cercetărilor din domeniul cunoaşterii şi protecţiei mediului marin şi costier, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

8.  prestări de servicii sau activităţi de producţie, în sfera domeniului propriu de activitate, în cooperare cu instituţii colaboratoare, pentru susţinerea transferului tehnologic, valorificarea cercetării, participarea la activităţi expoziţionale, totul în conformitate cu legislaţia în vigoare;

9. activităţi de comerţ interior şi de import/export în vederea susţinerii cercetării si dezvoltării tehnologice în domeniul său de activitate (cod CAEN 7311).

(4) In domeniul biosferei Delta Dunării, principalele activităţi sunt:

1. activităţi de cercetare-dezvoltare:

1.1. în cadrul Planului naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare pentru:

1.1.1.   structura, evoluţia şi funcţionarea ecosistemelor specifice pentru zonele umede;

1.1.2.  monitorizarea biodiversităţii şi a factorilor de mediu;

1.1.3.  modelarea proceselor de bază în funcţionarea ecosistemelor;

1.1.4. valorificarea durabilă a resurselor naturale (piscicole, vegetale, cinegetice şi peisagistice);

1.1.5. evaluarea şi propunerea de măsuri pentru reducerea impactului antropic;

1.1.6.  renaturarea şi reabilitarea ecologică a ecosistemelor degradate prin intervenţii antropice inadecvate;

1.1.7.  reconstrucţia ecologică;

1.1.8. redresarea ecologică a populaţiilor unor specii aflate în declin;

1.1.9.  armonizarea intereselor economice şi sociale cu obiectivele de conservare a diversităţii biologice;

1.1.10.  dezvoltarea sistemului informaţional geografic şi a utilizării tehnicilor de teledetecţie;

1.1.11.  strategii de conservare a biodiversităţii şi de valorificare durabilă a resurselor naturale;

1.1.12.  planuri de management pentru gestionarea zonelor umede şi a resurselor acvatice;

1.1.13. elaborarea de hărţi tematice, atlase şi monografii;

1.1.14.  fundamentarea ştiinţifică a proiectelor de acte normative care reglementează protecţia mediului;

1.1.15.  cercetări şi studii specifice pentru implementarea convenţiilor internaţionale pe probleme de mediu la care România a aderat;

1.1.16.  studii privind schimbări globale, în principal studiul modificărilor climatice şi al impactului acestora asupra mediului înconjurător;

1.1.17. studii-suport pentru implementarea în România a directivelor-cadru ale Comunităţii Europene în domeniul apelor şi protecţiei naturii;

1.2.   alte activităţi de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, respectiv:

1.2.1. studii de specialitate-suport pentru elaborarea soluţiilor de renaturare, reconstrucţie ecologică şi îmbunătăţire a condiţiilor de mediu;

1.2.2. studii de impact şi bilanţuri de mediu;

1.2.3. proiecte de cercetare internaţionale în domenii care privesc zonele umede de interes conservativ pentru floră şi faună;

1.2.4. cercetări aplicative pentru adaptarea tehnologiilor de producţie din zonele amenajate agricol, piscicol şi silvic la cerinţele protecţiei mediului;

1.2.5. testarea de pesticide, erbicide şi tehnologii;

1.2.6. colaborarea cu alte institute naţionale, instituţii academice şi cu societăţi ştiinţifice în sfera preocupărilor privind protecţia mediului, pescuitul şi acvacultura;

1.2.7. organizarea de sesiuni, simpozioane, congrese şi alte manifestări ştiinţifice cu caracter intern şi internaţional în domeniul său de activitate;

1.3.   participarea la realizarea planurilor sectoriale şi a programelor-nucleu;

1.4.  participarea în cadrul programelor internaţionale de cercetare-dezvoltare şi inovare, prin:

1.4.1. cercetări multidisciplinare în cadrul programelor internaţionale (programele Comunităţii Europene);

1.4.2.  participarea la programe internaţionale în reţeaua ariilor protejate Natura 2000;

1.4.3.  colaborări cu organisme internaţionale implicate în activităţi legate de conservarea şi protecţia mediului;

1.4.4. colaborări cu persoane juridice pentru desfăşurarea în comun a unor cercetări în domeniul său de activitate;

1.4.5.  participarea la sesiuni, simpozioane, congrese şi la alte manifestări ştiinţifice în domeniul propriu de activitate;

2. activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare; 2.1. participarea la elaborarea strategiei domeniului, prin realizarea de:

2.1.1.   studii şi proiecte pentru executarea lucrărilor de reconstrucţie ecologică şi îmbunătăţire a condiţiilor de mediu;

2.1.2.  studii de fezabilitate, proiecte tehnice şi detalii de execuţie pentru lucrări de amenajări piscicole, amenajări agricole, construcţii hidrotehnice, construcţii civile, industriale şi agrozootehnice;

2.1.3. studii şi proiecte pentru alimentări cu apă şi canalizări, instalaţii termice, frigorifice, de ventilaţie-climatizare şi de gaze naturale pentru toate categoriile de consumatori;

2.1.4.  lucrări de cadastru, geodezie şi cartografie;

2.1.5. studii topografice, geotehnice, pedologice şi hidrologice pentru fundamentarea proiectelor de investiţii;

2.1.6. studii de fezabilitate, evaluări de active, documentaţii pentru participarea la licitaţii pentru lucrări de proiectare şi execuţie;

2.1.7. expertize privind starea şi situaţia construcţiilor, echipamentelor şi instalaţiilor aferente;

2.2. formarea şi specializarea profesională, respectiv:

2.2.1. pregătire profesională şi specializare de nivel mediu;

2.2.2.  pregătire profesională de nivel postuniversitar şi doctorat, potrivit legii;

2.2.3. efectuarea practicii studenţeşti în specialităţi de profil, organizarea cursurilor de informare şi perfecţionare ştiinţifică a personalului didactic de nivel general şi mediu;

2.2.4. formarea şi perfecţionarea personalului managerial în activitatea de protecţie a mediului şi de gestionare a resurselor biologice naturale;

2.2.5. colaborarea cu organizaţii neguvernamentale, cu licee şi şcoli în cadrul programelor de educaţie ecologică;

2.3. consultanţă şi asistenţă de specialitate, şi anume:

2.3.1. acordarea de asistenţă tehnică şi consultanţă în domeniul conservării şi protecţiei mediului;

2.3.2. consultanţă pentru armonizarea legislaţiei române cu legislaţia comunitară europeană în domeniul mediului;

2.3.3. asistenţă ştiinţifică, expertize de specialitate şi servicii de consultanţă în domeniul de activitate;

2.3.4.  asistenţă tehnică pentru proiectarea şi execuţia obiectivelor de investiţii;

2.4. editarea şi tipărirea publicaţiilor de specialitate:

2.4.1. analele ştiinţifice ale institutului;

2.4.2. buletine de informare ştiinţifică şi tehnică;

2.4.3. studii, rapoarte, sinteze, hărţi tematice, monografii, atlase şi alte publicaţii în domeniul propriu de activitate;

2.5.  prestări de servicii:

2.5.1.  analize de laborator fizico-chimice (apă, soluri, produse alimentare), hidrobiologice;

2.5.2.  închirierea navelor din dotarea institutului pentru: activităţi de cercetare, de educaţie ecologică şi ecoturism;

2.6.  participarea la realizarea transferului tehnologic:

2.6.1. rezultatele obţinute în activitatea de cercetare-dezvoltare, şi anume: rapoarte anuale, strategii, planuri de management, recomandări, publicaţii, baze de date, modele, sisteme, tehnici, soft, soluţii, hărţi tematice, vor fi utilizate conform prevederilor legale de către autorităţile publice centrale şi locale, comunitatea ştiinţifică, organizaţii neguvernamentale şi operatori economici, în domeniul protecţiei mediului;

2.6.2. organizarea de sesiuni ştiinţifice şi cursuri de instruire în domeniul protecţiei mediului;

2.6.3. implementarea de tehnologii specifice de acvacultura, agricultură şi silvicultură în staţii-pilot;

2.7.  execuţia de unicate şi serii mici, în cadrul activităţii de microproducţie, producerea şi livrarea de material biologic pentru repopularea ecosistemelor naturale, precum şi în sisteme de cultură;

2.8.  activităţi de comerţ interior şi de import-export aferente obiectului de activitate, în condiţiile legii.

(5) In cadrul obiectului său de activitate, institutul naţional poate colabora şi la realizarea unor activităţi de cercetare-dezvoltare privind domeniile strategice şi de apărare naţională sau poate desfăşura şi alte activităţi conexe, cu aprobarea ministerului coordonator şi cu avizul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică.

CAPITOLUL III

Patrimoniul

Art. 4. - (1) Institutul naţional administrează, cu diligenta unui bun proprietar, bunurile proprietate publică şi privată a statului, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii. Bunurile proprietate publică şi privată a statului administrate de institutul naţional, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii, după caz, se înregistrează distinct în patrimoniul acestuia.

(2)  Institutul naţional poate realiza servicii sau activităţi de microproducţie prin asociere în participaţiune, în scopul stimulării valorificării rezultatelor cercetării, cu aprobarea ministerului coordonator şi a Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică.

(3)  Rezultatele cercetărilor obţinute în baza derulării unui contract finanţat din fonduri publice aparţin institutului naţional, în calitate de persoană juridică executantă, şi ordonatorului principal de credite, în egală măsură, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel. Administrarea şi înregistrarea în evidenţa contabilă a institutului naţional, precum şi înstrăinarea, închirierea sau concesionarea şi casarea rezultatelor cercetărilor obţinute în baza derulării unui contract finanţat din fonduri publice se fac potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) In exercitarea drepturilor sale institutul naţional posedă şi foloseşte bunurile aflate în patrimoniul său şi, după caz, dispune de acestea în condiţiile legii, în scopul realizării obiectului de activitate.

(5) Patrimoniul institutului naţional poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.

(6)  Institutul administrează bunurile din domeniul public al statului prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

CAPITOLUL IV

Structura organizatorică şi funcţională

Art. 5. - (1) Institutul naţional are în structură departamente, secţii, laboratoare, baze de cercetare, precum şi alte structuri organizatorice necesare pentru realizarea obiectului său de activitate.

(2)  Pentru realizarea obiectului său de activitate institutul naţional are în cadrul structurii sale organizatorice 3 institute naţionale, organizate ca subunităţi fără personalitate juridică.

(3) In funcţie de specificul activităţii, prin decizie a directorului general, cu aprobarea Consiliului de administraţie, se pot organiza colective specializate sau interdisciplinare proprii ori în colaborare cu alte unităţi din ţară sau din străinătate.

CAPITOLUL V

Organele de conducere

Art. 6. - Conducerea institutului naţional este asigurată de:

a) Consiliul de administraţie;

b) Comitetul de direcţie;

c) directorul general.

Art. 7. - Orientarea şi coordonarea activităţii de cercetare-dezvoltare din institutul naţional sunt asigurate de Consiliul ştiinţific.

Art. 8. - (1) Relaţiile dintre subunităţile aflate în structura institutului naţional, precum şi relaţiile acestora cu terţii sunt stabilite de directorul general, care poate acorda împuterniciri de reprezentare în  numele  institutului  naţional,  cu  avizul Consiliului de administraţie.

(2) Conducătorii subunităţilor, secţiilor şi compartimentelor din structura institutului naţional răspund în faţa Consiliului de administraţie şi a directorului general de îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilităţilor şi competenţelor încredinţate de aceştia.

SECŢIUNEA 1

Consiliul de administraţie

Art. 9. - (1) Consiliul de administraţie este format din 9 membri, cetăţeni români, numiţi prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, cu avizul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, la propunerea conducerii autorităţii de la care aceştia provin, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit.

(2) Din Consiliul de administraţie fac parte:

a)   directorul general al institutului naţional, care este preşedintele Consiliului de administraţie;

b) preşedintele Consiliului ştiinţific al institutului naţional;

c)  un reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică,

d) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice;

e) un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale;

f) un reprezentant al ministerului coordonator;

g)  conducătorii subunităţilor fără personalitate juridică din cadrul institutului naţional.

(3) Revocarea membrilor Consiliului de administraţie se face de acelaşi organ care a făcut numirea, în caz de abateri sau de nerespectare a îndatoririlor ce le revin.

Art. 10. - (1) Membrii Consiliului de administraţie îşi păstrează calitatea de angajaţi la instituţia sau unitatea de la care provin, precum şi toate drepturile şi obligaţiile care derivă din această calitate.

(2)  Pentru activitatea desfăşurată, în calitate de membri ai Consiliului de administraţie, aceştia beneficiază de o indemnizaţie lunară stabilită de Consiliul de administraţie, dar nu mai mult de 20% din salariul de bază al directorului general al institutului naţional.

(3)   Persoanele numite ca membri ai Consiliului de administraţie nu pot face parte din mai mult de două consilii de administraţie ale institutelor naţionale şi nu pot participa în aceeaşi calitate la alte unităţi cu care institutul naţional are relaţii contractuale sau interese concurente.

(4)  Sunt incompatibili cu calitatea de membru al Consiliului de administraţie cei care personal ori al/a/ale căror soţ/soţie ori rude până la gradul al doilea inclusiv sunt în acelaşi timp patroni sau asociaţi la alte unităţi cu acelaşi profil ori cu care institutul naţional se află în relaţii comerciale directe. In acest sens, membrii Consiliului de administraţie vor completa o declaraţie pe propria răspundere.

Art. 11. - (1) Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii:

a)  aprobă, la propunerea Consiliului ştiinţific, strategia şi programele concrete de dezvoltare a institutului naţional, de introducere a unor tehnologii de vârf şi de modernizare a celor existente, în concordanţă cu strategia generală a domeniului propriu de activitate;

b) propune modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a institutului naţional, înfiinţarea, desfiinţarea şi comasarea secţiilor şi a compartimentelor din structura acestuia;

c)  stabileşte structura organizatorică şi numărul maxim de posturi pentru subunităţile din cadrul institutului naţional, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat potrivit art. 5 alin. (2) din hotărâre;

d)  stabileşte numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al institutului naţional, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat potrivit art. 5 alin. (2) din hotărâre;

e)  analizează şi avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, care se depune la ministerul coordonator în vederea aprobării conform reglementărilor legale;

f) analizează şi avizează situaţiile financiare anuale, pe care le supune spre aprobare ministerului coordonator, şi aprobă raportul de gestiune asupra activităţii desfăşurate de institutul naţional în anul precedent;

g)  analizează realizarea criteriilor de performanţă şi raportarea semestrială privind activitatea realizată de institutul naţional şi aprobă măsuri pentru desfăşurarea acesteia în condiţii de echilibru al bugetului de venituri şi cheltuieli;

h) analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investiţiile care urmează a fi realizate de institutul naţional;

i) propune spre aprobare majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum şi concesionarea ori închirierea unor bunuri din patrimoniul institutului naţional, în condiţiile legii;

j) aprobă valorificarea bunurilor proprii dobândite, cu respectarea prevederilor legale;

k) aprobă volumul creditelor bancare prevăzute la art. 31 şi stabileşte modul de rambursare a acestora;

l) aprobă utilizarea disponibilităţilor în valută;

m) aprobă mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncă;

n) aprobă criteriile şi comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din institutul naţional;

o) aprobă asocierea institutului naţional cu terţe persoane juridice în vederea realizării de activităţi comune care prezintă interes pentru asociaţi şi care se încadrează în obiectul de activitate al institutului naţional, cu respectarea prevederilor legale;

p) fundamentează şi prezintă ministerului coordonator propuneri pentru asigurarea de fonduri, prin bugetul de venituri şi cheltuieli al acestuia, pentru finanţarea obiectivelor de interes public, specifice activităţii institutului naţional;

q) avizează numirile şi revocările conducătorilor subunităţilor şi compartimentelor funcţionale din cadrul institutului naţional, la propunerea directorului general;

r) stabileşte indemnizaţiile membrilor săi şi propune salariul directorului general al institutului naţional, conform prevederilor legale;

s) aprobă scoaterea din uz şi casarea mijloacelor fixe din patrimoniul propriu al institutului naţional, cu respectarea prevederilor legale.

(2) Consiliul de administraţie execută orice alte atribuţii stabilite potrivit prevederilor legale.

Art. 12. - Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, avizat de ministerul coordonator. Acesta hotărăşte în problemele privind activitatea institutului naţional, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa altor organe.

Art. 13. - (1) Consiliul de administraţie se întruneşte de regulă o dată pe lună sau ori de câte ori interesele institutului naţional o cer, la convocarea preşedintelui ori la solicitarea unei treimi din numărul membrilor Consiliului de administraţie.

(2) Dezbaterile Consiliului de administraţie sunt conduse de preşedintele consiliului, iar în lipsa lui, de către vicepreşedintele ales de membrii acestuia.

Art. 14. - (1) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a cel puţin 6 membri. Dacă nu este îndeplinită această condiţie, şedinţa Consiliului de administraţie poate fi reprogramată într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeaşi ordine de zi.

(2) Hotărârile Consiliului de administraţie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, dar nu mai puţin de 5 membri.

Art. 15. - La şedinţele Consiliului de administraţie participă, în calitate de invitat permanent, câte un reprezentant al sindicatelor reprezentative din institutul naţional sau un reprezentant al salariaţilor, în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat.

Art. 16. - Pentru luarea unor decizii vizând probleme complexe, Consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiză consilieri şi consultanţi din diferite sectoare de activitate. Remunerarea acestora se face conform prevederilor legale.

Art. 17. - (1) Membrii Consiliului de administraţie sunt răspunzători, în condiţiile legii, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin şi răspund solidar pentru gestionarea patrimoniului institutului naţional.

(2) Membrii Consiliului de administraţie care s-au abţinut ori s-au împotrivit luării unei decizii ce s-a dovedit păgubitoare pentru institutul naţional nu răspund dacă au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de şedinţe al Consiliului de administraţie şi dacă au informat în scris despre aceasta ministerul coordonator.

(3)  Membrii Consiliului de administraţie care nu respectă prevederile art. 10 alin. (3) şi (4) răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate institutului naţional ca urmare a acestui fapt.

Art. 18. -în primul trimestru al fiecărui an, Consiliul de administraţie prezintă ministerului coordonator un raport asupra activităţii desfăşurate în anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs.

Art. 19. - (1) Secretariatul Consiliului de administraţie este asigurat de institutul naţional.

(2) Atribuţiile secretarului sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de administraţie.

SECŢIUNEA a 2-a

Comitetul de direcţie

Art. 20. - (1) Conducerea operativă a institutului naţional este asigurată de un comitet de direcţie, compus din directorul general şi conducătorii principalelor compartimente din structura organizatorică a institutului naţional.

(2)  La şedinţele Comitetului de direcţie participă, în calitate de invitat permanent, câte un reprezentant al sindicatelor reprezentative din institutul naţional sau un reprezentant al salariaţilor, în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat.

(3)   în funcţie de problematica abordată, la şedinţele Comitetului de direcţie pot fi invitaţi şi conducători ai compartimentelor din structura organizatorică a institutului naţional.

Art. 21. - (1) Comitetul de direcţie exercită atribuţii şi are răspunderi în limita competenţelor propuse de directorul general şi aprobate de Consiliul de administraţie.

(2) Comitetul de direcţie stabileşte acţiunile necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:

a) strategia programelor de dezvoltare a institutului naţional;

b) programul anual de cercetare-dezvoltare;

c) bugetul de venituri şi cheltuieli;

d) programul de investiţii;

e) sistemul de asigurare a calităţii;

f) alte obligaţii.

Art. 22. - Comitetul de direcţie se întruneşte decadal şi ori de câte ori interesele institutului naţional o impun.

Art. 23. - (1) La nivelul subunităţilor din institutul naţional se organizează şi funcţionează Comitetul de conducere, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare aprobat de Consiliul de administraţie al institutului naţional şi este prezidat de directorul subunităţii respective.

(2) Comitetul de conducere exercită atribuţii şi are răspunderi în limita competenţelor stabilite de directorul general al institutului naţional şi aprobate de Consiliul de administraţie.

SECŢIUNEA a 3-a

Directorul general

Art. 24. - (1) Activitatea curentă a institutului naţional este condusă de directorul general, numit pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului de selecţie organizat conform metodologiei elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. La expirarea acestui termen, în funcţie de performanţele realizate, numirea directorului general poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.

(2) Numirea şi eliberarea din funcţie a directorului general se fac prin ordin al ministrului coordonator.

Art. 25. - Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

a) reprezintă, personal sau prin delegat, interesele institutului naţional în relaţiile cu celelalte organe, organizaţii şi operatori economici, precum şi cu persoanele fizice din ţară şi din străinătate;

b)  stabileşte atribuţiile, competenţele şi relaţiile la nivelul subunităţilor şi compartimentelor funcţionale, precum şi relaţiile acestora cu terţii, cu avizul Consiliului de administraţie;

c) propune Consiliului de administraţie modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a institutului naţional;

d)  numeşte conducătorii subunităţilor şi compartimentelor funcţionale din structura organizatorică a institutului naţional, în urma concursului organizat pe baza criteriilor propuse de Comitetul de direcţie, şi îi revocă, după caz, cu avizul Consiliului de administraţie;

e) angajează şi concediază personalul de execuţie din cadrul compartimentelor funcţionale ale institutului naţional, conform prevederilor legale şi ale contractului colectiv de muncă;

f)  asigură negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul institutului naţional şi a salariilor personalului acestuia, prin Comitetul de direcţie; aprobă salariile rezultate din negocierea directă;

g)   răspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;

h) adoptă măsuri şi urmăreşte realizarea operaţiunilor de comerţ interior şi de import-export, prin compartimentele proprii de specialitate;

i) analizează lunar stadiul valorificării rezultatelor cercetării, inclusiv activitatea Compartimentului de marketing;

j) are atribuţii şi răspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului naţional de la bugetul de stat;

k) poate delega, în condiţiile legii, o parte din atribuţiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului naţional;

l) exercită orice alte atribuţii ce îi sunt delegate de Consiliul de administraţie.

SECŢIUNEA a 4-a

Consiliul ştiinţific

Art. 26. - (1) Consiliul ştiinţific este format din minimum 5 membri, reprezentând compartimentele din cadrul institutului naţional care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare.

(2)  Consiliul ştiinţific este alcătuit din cercetători ştiinţifici gradul I şi II, cu realizări deosebite în domeniu, salariaţi ai institutului naţional, aleşi pe 4 ani prin vot secret de către cadrele cu studii superioare din institutul naţional.

(3)  Din Consiliul ştiinţific fac parte, de drept, directorul general, conducătorii subunităţilor şi directorii ştiinţifici ai subunităţilor din cadrul institutului naţional.

(4)  Consiliul ştiinţific este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi prin vot secret de către membrii Consiliului ştiinţific.

(5)  Consiliul ştiinţific se organizează şi funcţionează în conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de Consiliul de administraţie.

Art. 27. -Atribuţiile principale ale Consiliului ştiinţific sunt următoarele:

a) participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activităţii de cercetare-dezvoltare a domeniului şi la elaborarea planurilor proprii de cercetare-dezvoltare;

b) analizează, avizează şi urmăreşte realizarea programelor de cercetare ştiinţifică;

c)   propune spre aprobare Consiliului de administraţie programul anual de cercetare-dezvoltare şi inovare al institutului naţional;

d)   avizează hotărârile Consiliului de administraţie care implică politica de cercetare a institutului naţional şi a ramurii;

e)  propune măsuri pentru perfecţionarea profesională şi încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;

f)  organizează şi coordonează desfăşurarea manifestărilor cu caracter ştiinţific;

g) avizează acţiunile de cooperare, interne şi internaţionale, cu scop ştiinţific;

h) avizează acordarea de burse de studii şi stagii de perfecţionare în ţară şi în străinătate.

CAPITOLUL VI

Bugetul de venituri şi cheltuieli şi execuţia acestuia.

Relaţii financiare

Art. 28. - (1) Institutul naţional întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, conform normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice, şi situaţii financiare anuale, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

(2) Situaţiile financiare anuale se aprobă de către ministerul coordonator, în condiţiile legii.

Art. 29. - (1) Veniturile şi cheltuielile institutului naţional se stabilesc prin buget pentru fiecare exerciţiu financiar.

(2)  Bugetul de venituri şi cheltuieli se întocmeşte pe baza indicatorilor de performanţă stabiliţi de ministerul coordonator şi se aprobă prin ordin al conducătorului acestuia, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

(3)  Pentru sumele primite de la bugetul de stat, directorul general este ordonator de credite, potrivit legii.

Art. 30. - Institutul naţional determină anual volumul de venituri de realizat şi de cheltuieli totale de efectuat, corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programată.

Art. 31. - (1) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor legale şi prevederilor contractului colectiv de muncă, în limita fondului total destinat plăţii salariilor, prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli stabilit potrivit legii.

(2) Salariul de bază al directorului general se stabileşte prin ordin al ministrului mediului, potrivit reglementărilor legale în vigoare, la propunerea Consiliului de administraţie.

Art. 32. - (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situaţia în care în cursul unui an resursele financiare ale institutului naţional nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite bancare în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent.

(2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se efectuează cu aprobarea ministerului coordonator, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 33. - (1) Institutul naţional hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului său de activitate, finanţarea efectuându-se din surse proprii, credite bancare şi din surse bugetare, prin ministerul coordonator, potrivit legii.

(2) Execuţia investiţiilor prevăzute la alin. (1) se adjudecă potrivit legii.

Art. 34. - (1) Operaţiunile de încasări şi plăţi ale institutului naţional se efectuează prin conturi deschise la bănci comerciale cu sediul în România şi prin unităţi de trezorerie.

(2)  Institutul naţional poate efectua operaţiuni de încasări şi plăţi în lei şi în valută, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casă şi a normativelor de disciplină financiar-valutară stabilite prin actele normative în vigoare.

(3)  Institutul naţional poate efectua operaţiuni de comerţ exterior, aferente obiectului său de activitate, potrivit legii. Operaţiunile de încasări şi plăţi cu străinătatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unităţile bancare specializate cu sediul în România.

Art. 35. - Institutul naţional organizează controlul financiar preventiv propriu şi auditul statutar, potrivit legii.

CAPITOLUL VII

Reglementarea litigiilor

Art. 36. - Litigiile institutului naţional cu persoane fizice sau persoane juridice, nesoluţionate pe cale amiabilă, sunt supuse spre rezolvare instanţelor judecătoreşti române de drept comun.

CAPITOLUL VIII

Dispoziţii finale

Art. 37. - Statutul de institut naţional se reînnoieşte periodic prin reacreditare, care are loc într-un interval de maximum 5 ani sau la modificarea obiectului de activitate al institutului naţional.

ANEXĂ la regulament

BUNURILE

din domeniul public al statului administrate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului

Nr. M.F.P

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

 (pe scurt)

Adresa

Anul dobândirii în folosinţă

Valoarea de inventar

(în lei)

Baza legală

In administrare/ concesiune

149641

8.29.06

Teren INC-DPM- ICIM Bucureşti

Suprafaţa terenului = 101.276,48 m2

Municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 6

1951

51,029,902

Decizia nr. 944/1951,

Legea nr. 37/1999,

HG nr.1.159/2005,

HG nr. 758/2006

In administrare

149642

8.29.06

Sediu INC-DPM- ICIM Bucureşti

Corp clădire 0, S+P+2E, curte engleză, Suprafaţa construită = 966,4 m2

Municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 6

1975

987,656

Legea nr. 337/1999

In administrare

149644

8.29.06

Sediu INC-DPM- ICIM Bucureşti

Hala III

Canalul hidrostatic + corp C (P+3E) Suprafaţa construită = 1.482,3 m2

Municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 6

1965

615,494

Legea nr. 337/1999

In administrare

149645

8.29.06

Sediu INC-DPM-ICIM Bucureşti

Baza experimentală pentru mecanica rocilor şi procese tehnologice

Corp (ABC)

Suprafaţa construită = 1.365,6 m2

Municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 6

1984

2,793,000

Legea nr. 337/1999

In administrare

Nr. M.F.P

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Adresa

Anul dobândirii în folosinţă

Valoarea

de inventar

(în lei)

Baza legală

In administrare/ concesiune

149647

8.29.06

Sediu INC-DPM- ICIM Bucureşti

Atelier pentru execuţia de modelare fizică

Suprafaţa construită = 837 m2

Municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 6

1960

131,226

Legea nr. 337/1999

In administrare

149648

8.29.06

Sediu INC-DPM-ICIM Bucureşti

Hale de modelare hidraulică (I+II)+staţii de pompe

Suprafaţa construită = 3.115 m2

Municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 6

1960

472,154

Legea

nr. 337/1999

In administrare

149649

8.29.06

Sediu INC-DPM- ICIM Bucureşti

Hala IV încercări hidraulice+corp clădire (P+2E)

Municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 6

1978

858,812

Legea nr. 337/1999

In administrare

149650

8.29.06

Sediu INC-DPM- ICIM Bucureşti

Hala V încercări hidraulice şi platformă

Suprafaţa construită = 1.255 m2

Municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 6

1984

674,768

Legea nr. 337/1999

In administrare

149651

8.29.06

Sediu INC-DPM- ICIM Bucureşti

Stand de încercări modele spaţiale Suprafaţa construită = 156,4 m2

Municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 6

1973

47,708

Legea nr. 337/1999

In administrare

149652

8.29.06

Sediu INC-DPM- ICIM Bucureşti

Magazin 4 buc.

Suprafaţa construită = 669,2 m2

Municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 6

1960

1,163

Legea nr. 337/1999

In administrare

149653

8.29.06

Sediu INC-DPM- ICIM Bucureşti

Garaj auto

Suprafaţa construită = 174 m2

Municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 6

1965

1

Legea nr. 337/1999

In administrare

149654

8.29.06

Sediu INC-DPM- ICIM Bucureşti

Cabină poartă

Suprafaţa construită = 8 m2

Municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 6

1965

1

Legea nr. 337/1999

In administrare

149655

8.29.06

Sediu INC-DPM-ICIM Bucureşti

Barăci metalice - 15 buc.

Municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 6

1960

1

Legea nr. 337/1999

In administrare

149656

8.29.06

Teren INC-DPM- ICIM comuna Glina

Suprafaţa = 33.133 m2

Judeţul Ilfov, comuna Glina

1970

416,293

Legea nr. 337/1999

In administrare

149657

8.29.06

Sediu INC-DPM, comuna Glina

Pavilion şi laboratoare

Suprafaţa construită = 256,2 m2

România, judeţul Ilfov, comuna Glina

1973

69,502

Legea nr. 337/1999

In administrare

Nr. M.F.P

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Adresa

Anul dobândirii în folosinţă

Valoarea

de inventar

(în lei)

Baza legală

In administrare/ concesiune

116028

8.29.06

Laboratoare de cercetare şi spaţii de proiectare

D+P+3

Suprafaţa construită = 388,5 m2 Suprafaţa desfăşurată = 1.942m2 Suprafaţa terenului = 1.200 m2

Judeţul Tulcea, MRJTulcea, str. Babadag nr. 165

1984

1,915,000

Legea nr. 213/1998

Protocol nr. 739 din 9 iulie 2003

In administrare

116035

8.29.06

Anexe institut

Clădire P

Suprafaţa construită = 179,26 m2

Judeţul Tulcea, MRJTulcea, str. Babadag nr. 165

1987

126,473

Legea nr. 213/1998

Protocol nr. 739 din 9 iulie 2003

In administrare

116039

8.29.06

Garaje institut

Clădire P, s = 80,33 m2

Judeţul Tulcea, MRJTulcea, str. Babadag nr. 165

1995

6,000

Legea nr. 213/1998

Protocol nr. 739 din 9 iulie 2003

In administrare

116049

8.29.06

Baza de cercetare

Chilia Veche -

sediu laboratoare

Suprafaţa totală a terenului = 460.86  m2, clădire P+1

Suprafaţa construită = 241.87  m2 Suprafaţa desfăşurată = 457,76 m2

Judeţul Tulcea, MRJTulcea, comuna Chilia Veche

1994

85,429

Legea nr. 213/1998

Protocol nr. 739 din 9 iulie 2003

In administrare

116054

8.29.06

Baza de cercetare

Enisala - baza de producere icre embrionate de şalău, anexe

gospodăreşti

Clădire P

Suprafaţa construită = 188 m2

Suprafaţa anexe = 625 m2

Suprafaţa totală = 5.649 m2

Judeţul Tulcea, comuna Sarichioi

1975

52,101

Legea nr. 213/1998

Protocol nr. 739 din 9 iulie 2003

In administrare

116061

8.29.06

Baza de cercetare Maliuc - laboratoare

Clădire P

Suprafaţa construită = 216,92 m2 Suprafaţa totală = 1.177 m'2

Judeţul Tulcea, comuna Maliuc

1982

1

Legea nr. 213/1998

Protocol nr. 739 din 9 iulie 2003

In administrare

104477

8.29.06

Sediu INCDM

Clădire P +2

Suprafaţa totală = 6.500 m2

 Suprafaţa construită = 1.450 m2

Judeţul Constanta, bd. Mamaia nr. 300

1983

829

Decret nr. 465/1983 Protocol nr. 739 din 9 iulie 2003

In administrare

104479

8.29.06

Teren

Suprafaţa = 5.160 m2

Judeţul Constanta, bd. Mamaia nr. 304

1948

1

Protocol nr. 739 din 9 iulie 2003

In administrare


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1442/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1442 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1442/2009
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu