E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.141 din 28.02.2017

privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1 , (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate
ACT EMIS DE: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 151 din 28 februarie 2017SmartCity1

Având în vedere:art. 56, art. 278 alin. (1) şi art. 280 alin. (1) lit. b) şi e) şi din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 5 alin. (1) pct. 25-27, art. 8, art. 18 pct. 17 şi art. 37 din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 18/2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi pentru modificarea şi completarea unor alte acte normative în domeniul sănătăţii;Referatul de aprobare nr. 268 din 28 februarie 2017 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,în temeiul dispoziţiilor: art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin: Articolul 1(1) Se aprobă formularele specifice*) pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice, denumite în continuare formulare specifice, pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa nr. 1.*) Formularele specifice se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.(2) Formularele specifice transpun prevederile protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 2(1) Iniţierea şi continuarea tratamentului specific unor afecţiuni cu medicamentele prevăzute la art. 1 pentru care sunt aprobate formulare specifice se realizează în conformitate cu metodologia de transmitere în platforma informatică din asigurările de sănătate, prevăzută în anexa nr. 2. (2) Până la data implementării modalităţii de transmitere a cererii online în platforma informatică din asigurările de sănătate pentru înregistrarea formularului specific, transmiterea acestuia se va realiza în conformitate cu prevederile art. 4 din anexa nr. 2.(3) Iniţierea şi continuarea tratamentului specific unor afecţiuni cu medicamentele prevăzute la art. 1 pentru care nu sunt aprobate formulare specifice se realizează cu respectarea protocoalelor terapeutice aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Deciziile de aprobare emise de comisiile de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi menţin valabilitatea până la data înscrisă pe decizie. În situaţia în care medicul curant, raportat la evoluţia sub tratament a afecţiunii, decide continuarea/ întreruperea/schimbarea tratamentului cu un medicament prevăzut la art. 1, pentru care este aprobat formular specific, aceasta se realizează în conformitate cu metodologia de transmitere în platforma informatică din asigurările de sănătate prevăzută în anexa nr. 2. Articolul 3Se aprobă modelul de declaraţie pe propria răspundere a pacientului, prevăzut în anexa nr. 3, prin care se declară medicul curant în evidenţa căruia se află acesta şi tratamentul pe care îl urmează. Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 5Casele de asigurări de sănătate, precum şi furnizorii de servicii medicale care se află în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate au obligaţia de a pune în aplicare şi de a respecta prevederile prezentului ordin. Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate la adresa www.cnas.ro şi intră în vigoare începând cu data de 1 martie 2017. p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Gheorghe-Radu Ţibichi ANEXA Nr. 1 LISTA formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în lista aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

Nr. crt. Cod formular specific DCI/afecţiune
1 A001E ORLISTATUM
2 A008E IMIGLUCERASUM
3 B02BX04 ROMIPLOSTINUM
4 H005E ACROMEGALIE ŞI GIGANTISM
5 H006C TUMORI NEUROENDOCRINE
6 L004C.1 BEVACIZUMABUM - cancer mamar
7 L004C.2 BEVACIZUMABUM - cancer colorectal
8 L004C.3 BEVACIZUMABUM - cancer renal
9 L004C.4 BEVACIZUMABUM - cancer pulmonar
10 L008C.1 IMATINIBUM - hematologie
11 L008C.2 IMATINIBUM - dermatofibrosarcom
12 L008C.3 IMATINIBUM - GIST
13 L012C BORTEZOMIBUM
14 L014C RITUXIMABUM
15 L01BB06 CLOFARABINUM
16 L01BB07 NELARABINUM
17 L01BC07 AZACITIDINUM
18 L01BC08 DECITABINUM
19 L01CX01.1 TRABECTEDINUM - cancer ovarian
20 L01CX01.2 TRABECTEDINUM - sarcom
21 L01XC08 PANITUMUMABUM
22 L01XC10 OFATUMUMAB
23 L01XC12 BRENTUXIMAB VEDOTIN
24 L01XE06 DASATINIBUM
25 L01XE07 LAPATINIBUM
26 L01XE08 NILOTINIBUM
27 L01XE10 EVEROLIMUS (VOTUBIA)
28 L01XE10A EVEROLIMUS (AFINITOR)
29 L01XE11.1 PAZOPANIBUM - carcinom renal
30 L01XE11.2 PAZOPANIBUM - sarcom de părţi moi, subtipuri selectate
31 L01XE13 AFATINIBUM
32 L01XE14 BOSUTINIBUM
33 L01XE16 CRIZOTINIBUM
34 L01XE17 AXITINIBUM
35 L01XE18 RUXOLITINIBUM
36 L01XE23 DABRAFENIBUM
Nr. crt. Cod formular specific DCI/afecţiune
37 L01XE27 IBRUTINIBUM
38 L01XX44 AFLIBERCEPTUM
39 L01XX46 OLAPARIBUM
40 L026C.1 TRASTUZUMABUM - neoplasm mamar, terapie adjuvantă
41 L026C.2 TRASTUZUMABUM - neoplasm mamar, terapie neoadjuvantă
42 L02BX03.1 ABIRATERONUM - post-chimio
43 L02BX03.2 ABIRATERONUM - pre-chimio
44 L031C.1 ERLOTINIBUM - carcinom pancreatic
45 L031C.2 ERLOTINIBUM - carcinom pulmonar
46 L033C TRASTUZUMABUM - neoplasm mamar metastatic
47 L037C.1 CETUXIMABUM - cancer cap şi gât
48 L037C.2 CETUXIMABUM - cancer colorectal
49 L038C.1 SORAFENIBUM - carcinom hepato-celular
50 L038C.2 SORAFENIBUM - carcinom renal
51 L038C.3 SORAFENIBUM - carcinom tiroidian
52 L039M ARTRITA IDIOPATICĂ JUVENILĂ - AGENŢI BIOLOGICI
53 L040M ARTROPATIA PSORIAZICĂ - AGENŢI BIOLOGICI
54 L041M SPONDILITA ANCHILOZANTĂ - AGENŢI BIOLOGICI
55 L042C.1 SUNITINIBUM - carcinom renal
56 L042C.2 SUNITINIBUM - GIST
57 L043M POLIARTRITA REUMATOIDĂ - AGENŢI BIOLOGICI
58 L044L PSORIAZIS - AGENŢI BIOLOGICI
59 L047C.1 PEMETREXEDUM - mezoteliom
60 L047C.2 PEMETREXEDUM - carcinom pulmonar
61 L04AX02 TALIDOMIDUM
62 BO2BX05 ELTROMBOPAG
63 L01XC15 OBINUTUZUMAB
64 L01XE24 PONATINIBUM

ANEXA Nr. 2METODOLOGIE de transmitere în platforma informatică din asigurările de sănătate a formularelor specifice Articolul 1La iniţierea sau continuarea tratamentului specific unor afecţiuni cu medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care sunt aprobate formulare specifice, medicul curant are obligaţia de a completa, semna şi parafa formularul specific medicamentului pe suport hârtie şi de a transmite o cerere online în platforma informatică din asigurările sociale, denumită în continuare PIAS, pentru înregistrarea informaţiilor din secţiunea I a formularului specific, cerere semnată electronic. Articolul 2(1) În situaţia în care cererea online a fost procesată şi acceptată în PIAS, se emite electronic o confirmare de înregistrare a formularului specific, denumită în continuare confirmare, în baza căreia se poate prescrie tratamentul solicitat, cu respectarea perioadei cuprinse între data de începere şi data de terminare a acestuia.(2) Medicul curant listează un exemplar al confirmării pe care îl înmânează asiguratului şi listează un exemplar pentru evidenţa proprie.(3) În situaţia în care, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, prescrierea medicamentului se realizează de către alt medic prescriptor decât medicul curant, medicul curant transmite medicului prescriptor un exemplar al confirmării împreună cu scrisoarea medicală/biletul de externare din spital. Articolul 3(1) În situaţia în care, pe perioada cuprinsă între data de începere şi data de terminare a tratamentului înscrisă în confirmare, medicul curant, raportat la evoluţia sub tratament a afecţiunii, decide întreruperea tratamentului, acesta completează, semnează şi parafează formularul specific al medicamentului pe suport hârtie şi transmite o cerere online în PIAS de întrerupere a tratamentului. Întreruperea tratamentului va fi adusă şi la cunoştinţa medicului prescriptor, în situaţia în care prescrierea medicamentului se realizează de către alt medic decât medicul curant.(2) În situaţia în care, pe perioada cuprinsă între data de începere şi data de terminare a tratamentului înscrisă în confirmare, medicul curant, raportat la evoluţia sub tratament a afecţiunii, decide schimbarea tratamentului cu un alt medicament notat cu (**)1 şi (**)1Ω , pentru care este aprobat formular specific, acesta va relua procedura menţionată la alin. (1) şi cea prevăzută la art. 1. Articolul 4(1) În situaţia producerii unor întreruperi în funcţionarea PIAS, constatate şi comunicate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, ce nu permit medicului curant transmiterea online a cererii prevăzute la art. 1 şi 3, acesta va transmite casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţii contractuale formularul specific medicamentului, completat, semnat şi parafat, fie în format electronic pe adresa de e-mail, fie pe fax, cu confirmare de primire şi va prescrie tratamentul.(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va înregistra şi procesa formularul specific în PIAS. Articolul 5În cazul neîndeplinirii de către medicul curant a obligaţiilor prevăzute de prezentul ordin, se aplică la nivelul furnizorului în cadrul căruia acesta îşi desfăşoară activitatea sancţiunea prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificările şi completările ulterioare, pentru nerespectarea de către furnizori a prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate. ANEXA Nr. 3Declaraţia pe propria răspundere a pacientului Subsemnatul, ........ ................ .........., CNP ........ ........ .............., declar pe propria răspundere că la data prezentei sunt în evidenţa medicului curant ........ ................ ............... pentru tratamentul cu medicamentul/medicamentele ........ ................ ................ ................ ........ .......... pentru care urmează a fi eliberată prescripţie medicală în sistemul de asigurări sociale de sănătate, în baza formularului specific. Data Semnătura pacientului/reprezentantului legal, ........ ................ ........ ...............SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 141/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 141 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu