E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 720 2008 modificat de Hotărârea 730 2020
Hotărârea 720 2008 modificat de Hotărârea 673 2020
Hotărârea 720 2008 republicat de Hotărârea 720 2020
Hotărârea 720 2008 modificat si completat de Hotărârea 344 2019
Hotărârea 720 2008 modificat de Hotărârea 537 2018
Hotărârea 720 2008 modificat si completat de Hotărârea 380 2018
Hotărârea 720 2008 modificat si completat de Hotărârea 703 2017
Hotărârea 720 2008 modificat de Hotărârea 436 2017
Hotărârea 720 2008 modificat si completat de Hotărârea 452 2017
Hotărârea 720 2008 rectificat de Rectificare 49 2017
Hotărârea 720 2008 completat de Hotărârea 178 2017
Hotărârea 720 2008 a se vedea Ordin 141 2017
Hotărârea 720 2008 completat de Hotărârea 49 2017
Hotărârea 720 2008 modificat de Hotărârea 49 2017
Hotărârea 720 2008 modificat si completat de Hotărârea 49 2017
Hotărârea 720 2008 modificat si completat de Hotărârea 18 2017
Hotărârea 720 2008 modificat si completat de Hotărârea 552 2016
Hotărârea 720 2008 modificat si completat de Hotărârea 799 2015
Hotărârea 720 2008 modificat de Hotărârea 741 2015
Hotărârea 720 2008 completat de Hotărârea 741 2015
Hotărârea 720 2008 modificat de Hotărârea 996 2014
Hotărârea 720 2008 completat de Hotărârea 996 2014
Hotărârea 720 2008 modificat de Hotărârea 389 2014
Hotărârea 720 2008 completat de Hotărârea 389 2014
Hotărârea 720 2008 modificat de Hotărârea 359 2012
Hotărârea 720 2008 completat de Hotărârea 725 2011
Hotărârea 720 2008 completat de Hotărârea 773 2010
Hotărârea 720 2008 completat de Hotărârea 1580 2009
Hotărârea 720 2008 modificat de Hotărârea 680 2009
Hotărârea 720 2008 modificat de Hotărârea 636 2009
Hotărârea 720 2008 completat de Hotărârea 636 2009
Hotărârea 720 2008 completat de Hotărârea 551 2009
Hotărârea 720 2008 completat de Hotărârea 188 2009
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 720 din 9 iulie 2008

pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 523 din 10 iulie 2008In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 232 şi 242 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Se aprobă Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale prevăzută la alin. (1) este alcătuită din sublistele A, B şi C. Sublista C are în componenţă secţiunile C1, C2 şi C3.

Art. 2. - (1) Procentul de compensare a medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în sublista A este de 90% din preţul de referinţă, al celor din sublista B este de 50% din preţul de referinţă, iar al celor din sublista C este de 100% din preţul de referinţă pentru secţiunile C1 şi C3.

(2)  Medicamentele corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în secţiunea C2 din sublista C, care se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis în cadrul programelor naţionale de sănătate, se suportă la nivelul preţului de decontare.

(3)  Medicamentele corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în secţiunea C2 din sublista C, care se utilizează în unităţi sanitare cu paturi, pe perioada spitalizării pentru tratamentul specific al bolnavilor, precum şi pentru bolnavii cuprinşi în programele naţionale de sănătate se suportă la un preţ care nu poate depăşi preţul de decontare.

Art. 3. - (1) Prescrierea, eliberarea şi decontarea medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în sublistele A, B şi secţiunile C1 şi C3 din sublista C se realizează în conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor metodologice de aplicare a acestuia.

(2) Prescrierea, eliberarea şi decontarea medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în secţiunea C2 din sublista C se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor tehnice de realizare a acestora.

Art. 4. -In aplicarea prezentei hotărâri, Ministerul Sănătăţii Publice şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate aprobă prin ordin comun protocoale terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale cuprinse în lista prevăzută la art. 1 alin. (1) şi norme metodologice privind implementarea acestora.

Art. 5. - Lista medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale cuprinse în sublista C secţiunea C2, care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi preţul de decontare al acestora se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii publice, care va intra în vigoare la data de 15 iulie 2008.

Art. 6. - Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la 15 iulie 2008, dată la care se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.841/2006 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.033 din 27 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

ANEXĂ

SUBLISTA  A

DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 90% din preţul de referinţă

Nr.

DCI

COD ATC

1

Ranitidinum

A02BA02

2

Famotidinum

A02BA03

3

Nizatidinum

A02BA04

4

Omeprazolum

A02BC01

5

Lansoprazolum

A02BC03

6

Mebeverinum

A03AA04

7

Trimebutinum

A03AA05

8

Papaverini hydrochloridum

A03AD01

9

Metoclopramidum

A03FA01

10

Domperidonum

A03FA03

11

Acidum ursodeoxycholicum*

A05AA02

12

Lactulosum

A06AD11

13

Nystatinum

A07AA02

14

Sulfasalazinum

A07EC01

15

Mesalazinum**

A07EC02

16

Acenocoumarolum

B01AA07

17

Ticlopidinum1

B01AC05

18

Phytomenadionum

B02BA01

19

Ferrosi sulfas

B03AA07

20

Complex de hidroxid de fier (III) polimaltozat

B03AB05

21

Combinaţii (ferrosi sulfas+acidum ascorbicum)

B03AEN1

22

Acidum folicum

B03BB01

23

Digoxinum

C01AA05

24

Chinidini sulfas

C01BA01

25

Propafenonum

C01BC03

26

Amiodaronum

C01BD01

27

Nitroglycerinum

C01DA02

28

Isosorbidi dinitras

C01DA08

29

Isosorbidi mononitras

C01DA14

30

Alprostadilum (concentraţie 20 mcg***)

C01EA01

31

Trimetazidinum

C01EB15

32

Methyldopum

C02AB01

33

Clonidinum

C02AC01

34

Doxazosinum

C02CA04

35

Hydrochlorothiazidum

C03AA03

36

Indapamidum

C03BA11

37

Furosemidum

C03CA01

38

Spironolactonum

C03DA01

39

Combinaţii (spironolactonum+furosemidum)

C03EB01

40

Pentoxifyllinum (concentraţie > 400 mg)

C04AD03

41

Propranololum

C07AA05

42

Sotalolum

C07AA07

43

Metoprololum

C07AB02

44

Atenololum

C07AB03

Nr.

DCI

COD ATC

45

Betaxololum

C07AB05

46

Bisoprololum

C07AB07

47

Carvedilolum

C07AG02

48

Amlodipinum

C08CA01

49

Felodipinum

C08CA02

50

Nifedipinum (forma retard)

C08CA05

51

Verapamilum

C08DA01

52

Diltiazemum

C08DB01

53

Captoprilum

C09AA01

54

Enalaprilum

C09AA02

55

Lisinoprilum

C09AA03

56

Ramiprilum

C09AA05

57

Quinaprilum

C09AA06

58

Fosinoprilum

C09AA09

59

Combinaţii (enalaprilum+hydrochlorothiazidum)

C09BA02

60

Combinaţii (ramiprilum+hydrochlorothiazidum)

C09BA05

61

Losartanum

C09CA01

62

Simvastatinum

C10AA01

63

Lovastatinum

C10AA02

64

Pravastatinum

C10AA03

65

Fenofibratum

C10AB05

66

Miconazolum

D01AC02

67

Bifonazolum

D01AC10

68

Aciclovirum

D06BB03

69

Hydrocortisonum

D07AA02

70

Betamethasonum

D07AC01

71

Miconazolum

G01AF04

72

Ergometrinum

G02AB03

73

Testosteronum*

G03BA03

74

Estradiolum*

G03CA03

75

Doxazosinum

G04CAN1

76

Methylprednisolonum (forma injectabilă)*

H02AB04

77

Prednisonum

H02AB07

78

Hydrocortisonum*

H02AB09

79

Doxycyclinum

J01AA02

80

Amoxicillinum

J01CA04

81

Phenoxymethylpenicillinum

J01CE02

82

Benzathini benzylpenicillinum

J01CE08

83

Oxacillinum

J01CF04

84

Amoxicillinum+acidum davulanicum (forma orală)

J01CR02

85

Cefalexinum

J01DB01

86

Cefadroxilum

J01DB05

87

Cefuroximum (forma orală)

J01DC02

88

Cefaclorum

J01DC04

89

Cefiximum

J01DD08

90

Sulfamethoxazolum+trimethoprimum

J01EE01

91

Erythromycinum

J01FA01

92

Clarithromycinum

J01FA09

93

Ofloxacinum (forma orală)

J01MA01

94

Ciprofloxacinum (forma orală)

J01MA02

Nr.

DCI

COD ATC

95

Pefloxacinum (forma orală)

J01MA03

96

Norfloxacinum

J01MA06

97

Acidum nalidixicum

J01MB02

98

Metronidazolum

J01XD01

99

Tinidazolum

J01XD02

100

Ketoconazolum

J02AB02

101

Fluconazolum

J02AC01

102

Aciclovirum

J05AB01

103

Aminoglutethimidum

L02BG01

104

Indometacinum

M01AB01

105

Diclofenacum

M01AB05

106

Ketorolacum tromethamin

M01AB15

107

Aceclofenacum

M01AB16

108

Tenoxicamum

M01AC02

109

Meloxicamum

M01AC06

110

Ketoprofenum

M01AE03

111

Tetrazepamum

M03BX07

112

Allopurinolum*

M04AA01

113

Colchicinum

M04AC01

114

Pentazocinum

N02AD01

115

Tramadolum

N02AX02

116

Sumatriptanum*

N02CC01

117

Carbamazepinum

N03AF01

118

Gabapentinum

N03AX12

119

Haloperidolum

N05AD01

120

Diazepamum

N05BA01

121

Medazepamum*

N05BA03

122

Lorazepamum*

N05BA06

123

Bromazepamum*

N05BA08

124

Alprazolamum*

N05BA12

125

Nitrazepamum

N05CD02

126

Zopiclonum*

N05CF01

127

Zolpidemum*

N05CF02

128

Clomipraminum*

N06AA04

129

Amitriptylinum*

N06AA09

130

Doxepinum*

N06AA12

131

Fluoxetinum*

N06AB03

132

Citalopramum**

N06AB04

133

Paroxetinum*

N06AB05

134

Sertralinum*

N06AB06

135

Fluvoxaminum*

N06AB08

136

Mianserinum*

N06AX03

137

Mirtazapinum*

N06AX11

138

Venlafaxinum**

N06AX16

139

Neostigmini bromidum

N07AA01

140

Metronidazolum

P01AB01

141

Tinidazolum

P01AB02

142

Albendazolum

P02CA03

143

Levamisolum

P02CE01

144

Salbutamolum

R03AC02

Nr.

DCI

COD ATC

145

Beclometasonum*

R03BA01

146

Budesonidum*

R03BA02

147

Ipratropii bromidum*

R03BB01

148

Salbutamolum

R03CC02

149

Theophyllinum (forma retard)

R03DA04

150

Codeinum

R05DA04

151

Chlorphenaminum

R06AB04

152

Cetirizinum

R06AE07

153

Ketotifenum

R06AX17

154

Ciprofloxacinum

S01AX13

155

Diclofenacum

S01BC03

156

Combinaţii (cloramphenicolum+bethametasonum)

S01CA05

NOTĂ:

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (*) se iniţiază de către medicul de specialitate în limita competenţei şi poate fi prescris în continuare de medicul de familie pe baza scrisorii medicale emise de medicul de specialitate.

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii Publice.

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (***) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii Publice şi cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor judeţene de asigurări de sănătate.

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (1) se efectuează pentru pacienţii cu intoleranţă la acidum acetylsalicylicum.

SUBLISTA   B

DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 50% din preţul de referinţă

Nr.

DCI

COD ATC

1

Pantoprazolum

A02BC02

2

Esomeprazolum

A02BC05

3

Sucralfatum

A02BX02

4

Bismuthi subcitras

A02BX05

5

Otilonium bromidum

A03AB06

6

Macrogolum*2

A06AD15

7

Rifaximinum

A07AA11

8

Budesonidum**

A07EA06

9

Racecadotrilum

A07XA04

10

Sibutraminum****

A08AA10

11

Orlistatum****

A08AB01

12

Rimonabantum****

A08AX01

13

Alfacalcidolum

A11CC03

14

Acidum tiocticum (alfa-lipoicum)**#

A16AX01

15

Dalteparinum**#

B01AB04

16

Enoxaparinum**#

B01AB05

17

Nadroparinum**#

B01AB06

18

Reviparinum**#

B01AB08

19

Tinzaparinum**#

B01AB10

20

Sulodexidum**

B01AB11

Nr.

DCI

COD ATC

21

Clopidogrelum**

B01AC04

22

Triflusal

B01AC18

23

Combinaţii (acidum acetylsalicylicum+dipyridamolum)**

B01AC30

24

Fondaparinux sodium**#

B01AX05

25

Complex de hidroxid de fier (III) sucroză

B03AC02

26

Mexiletinum

C01BB02

27

Ivabradinum**

C01EB17

28

Moxonidinum

C02AC05

29

Rilmenidinum

C02AC06

30

Prazosinum

C02CA01

31

Eplerenonum*#

C03DA04

32

Nicergolinum

C04AE02

33

Vincaminum

C04AX07

34

Ginkgo Biloba**

C04AXN1

35

Diosminum (combinaţii)**

C05CA53

36

Nebivololum

C07AB12

37

Combinaţii (bisoprololum+hydrochlorothiazidum)

C07BB07

38

Combinaţii (metoprololum+felodipinum)

C07EBN1

39

Lacidipinum

C08CA09

40

Lercanidipinum

C08CA13

41

Perindoprilum

C09AA04

42

Benazeprilum

C09AA07

43

Trandolaprilum

C09AA10

44

Zofenoprilum

C09AA15

45

Combinaţii (perindoprilum+indapamidum)

C09BA04

46

Combinaţii (quinaprilum+hydrochlorotiazidum)

C09BA06

47

Combinaţii (fosinoprilum+hydrochlorothiazidum)

C09BA09

48

Combinaţii (nitrendipinum+enalaprilum)

C09BB02

49

Combinaţii (verapamilum+trandolaprilum)

C09BB10

50

Valsartanum

C09CA03

51

Irbesartanum

C09CA04

52

Candesartanum cilexetil

C09CA06

53

Telmisartanum

C09CA07

54

Combinaţii (losartanum+hydrochlorothiazidum)

C09DA01

55

Combinaţii (valsartanum+hydrochlorothiazidum)

C09DA03

56

Combinaţii (irbersartanum+hydrochlorothiazidum)

C09DA04

57

Combinaţii (telmisartanum+hydrochlorothiazidum)

C09DA07

58

Combinaţii (valsartanum+amlodipinum)

C09DB01

59

Fluvastatinum

C10AA04

60

Atorvastatinum

C10AA05

61

Rosuvastatinum

C10AA07

62

Bezafibratum

C10AB02

63

Ciprofibratum

C10AB08

64

Acid omega-3-esteri etilici 90**

C10AX06

65

Ezetimibum

C10AX09

66

Combinaţii (ezetimibum+simvastatinum)

C10BA02

67

Combinaţii (atorvastatinum+amlodipinum)

C10BX03

68

Natamycinum

D01AA02

69

Terbinafinum

D01BA02

70

Calcipotriolum*

D05AX02

Nr.

DCI

COD ATC

71

Combinaţii (calcipotriolum+betamethasonum)*

D05AX52

72

Acitretinum**

D05BB02

73

Acidum fusidicum

D06AX01

74

Combinaţii

D06AXN1

75

Sulfadiazinum

D06BA01

76

Podophyllotoxinum*

D06BB04

77

Imiquimodum*

D06BB10

78

Hydrocortisonum butyratum

D07AB02

79

Mometasonum

D07AC13

80

Methylprednisolonum aceponat

D07AC14

81

Fluticasonum

D07AC17

82

Clobetasolum*

D07AD01

83

Combinaţii (acidum fusidicum+hydrocortisonum)

D07CA01

84

Combinaţii (acidum fusidicum+betamethasonum)

D07CC01

85

Combinaţii (mometasonum+acidum salicilicum)

D07XC03

86

Combinaţii (isotretinoinum+eritromicinum)

D10AD54

87

Acidum azelaicum

D10AX03

88

Isotretinoinum**

D10BA01

89

Natamycinum

G01AA02

90

Combinaţii

G01AA51

91

Fenticonazolum

G01AF12

92

Butoconazolum

G01AF15

93

Combinaţii (metronidazolum+clotrimazolum)

G01AF20

94

Nifuratelum

G01AX05

95

Cabergolinum*

G02CB03

96

Lynestrenolum*

G03AC02

97

Levonorgestrelum***#

G03AC03

98

Estriolum*

G03CA04

99

Promestrienum*

G03CA09

100

Progesteronum*

G03DA04

101

Dydrogesteronum*

G03DB01

102

Lynestrenolum*

G03DC03

103

Tibolonum**

G03DC05

104

Combinaţii**

G03FA01

105

Combinaţii**

G03FA14

106

Estradiolumvalerat+dienogest**

G03FA15

107

Combinaţii**

G03FA17

108

Combinaţii**

G03FB01

109

Combinaţii**

G03FB05

110

Combinaţii**

G03FB08

111

Follitropinum alfa****#

G03GA05

112

Follitropinum beta****#

G03GA06

113

Lutropina alfa****#

G03GA07

114

Clomifenum

G03GB02

115

Raloxifenum

G03XC01

116

Oxybutyninum

G04BD04

117

Tolterodinum**#

G04BD07

118

Solifenacinum succinate**#

G04BD08

119

Trospium

G04BD09

120

Alfuzosinum

G04CA01

Nr.

DCI

COD ATC

121

Tamsulosinum

G04CA02

122

Finasteridum*

G04CB01

123

Dutasteridum*

G04CB02

124

Tetracosactidum

H01AA02

125

Somatropinum***#

H01AC01

126

Ganirelixum***#

H01CC01

127

Cetrorelixum***#

H01CC02

128

Fludrocortisonum

H02AA02

129

Betamethasonum

H02AB01

130

Prednisolonum

H02AB06

131

Carbimazolum

H03BB01

132

Thiamazolum

H03BB02

133

Calcitoninum (somon)

H05BA01

134

Ampicillinum + sulbactam

J01CR01

135

Sultamicillinum

J01CR04

136

Cefprozilum

J01DC10

137

Ceftibutenum

J01DD14

138

Spiramycinum

J01FA02

139

Azithromycinum

J01FA10

140

Clindamycinum (forma orală)

J01FF01

141

Levofloxacinum (forma orală)

J01MA12

142

Moxifloxacinum (forma orală)

J01MA14

143

Itraconazolum*

J02AC02

144

Valacyclovirum*

J05AB11

145

Brivudinum*#

J05ABN1

146

Cyclophosphamidum (forma orală)*

L01AA01

147

Leuprorelinum***#

L02AE02

148

Goserelinum***#

L02AE03

149

Triptorelinum***#

L02AE04

150

Azathioprinum*

L04AX01

151

Piroxicamum

M01AC01

152

Lornoxicamum

M01AC05

153

Dexketoprofenum

M01AE17

154

Celecoxibum

M01AH01

155

Etoricoxibum

M01AH05

156

Glucosaminum

M01AX05

157

Nimesulidum

M01AX17

158

Baclofenum

M03BX01

159

Acidum alendronicum*

M05BA04

160

Acidum ibandronicum*

M05BA06

161

Acidum risedronicum*

M05BA07

162

Combinaţii (acidum alendronicum + colecalciferolum)*

MO5BB03

163

Strontium ranelatum*

M05BX03

164

Oxycodonum*#

N02AA05

165

Dihydrocodeinum*

N02AA08

166

Combinaţii (tramadolum + paracetamolum)

N02AX52

167

Clonazepamum

N03AE01

168

Pregabalinum**#

N03AX16

169

Biperidenum

N04AA02

170

Pramipexolum*

N04BC05

Nr.

DCI

COD ATC

171

Piribedilum**

N04BC08

172

Tiapridum

N05AL03

173

Buspironum

N05BE01

174

Maprotilinum*

N06AA21

175

Escitalopramum**

N06AB10

176

Trazodonum**

N06AX05

177

Tianeptinum**

N06AX14

178

Milnacipranum**

N06AX17

179

Duloxetinum**

N06AX21

180

Bupropionum**#

N06AXN1

181

Pramiracetamum**#

N06BX16

182

Vinpocetinum

N06BX18

183

Betahistinum

N07CA01

184

Combinaţii (cinarizina + dimenhidrinatum)

N07CA52

185

Hidrolizat din creier de porcină**

N07XN01

186

Hydroxychloroquinum

P01BA02

187

Fenoterolum

R03AC04

188

Budesonidum (spray nazal)*

R01AD05

189

Fluticasonum (spray nazal)*

R01AD08

190

Mometasonum (spray nazal)*

R01AD09

191

Combinaţii (fenoterolum + ipratropium)*

R03AK03

192

Combinaţii (salmeterolum + fluticasonum)*

R03AK06

193

Combinaţii (budesonidum + formoterolum)*

R03AK07

194

Fluticasonum*

R03BA05

195

Mometasonum*

R03BA07

196

Ciclesonidum *

R03BA08

197

Tiotropium *

R03BB04

198

Aminophyllinum

R03DA05

199

Montelukastum*

R03DC03

200

Fenspiridum

R03DX03

201

Erdosteinum

R05CB15

202

Dextromethorphanum

R05DA09

203

Levocetirizinum

R06AE09

204

Fexofenadinum

R06AX26

205

Desloratadinum

R06AX27

206

Gentamicinum

S01AA11

207

Tobramycinum

S01AA12

208

Netilmicinum

S01AA23

209

Ofloxacinum

S01AX11

210

Dexamethasonum

S01BA01

Nr.

DCI

COD ATC

211

Betamethasonum

S01BA06

212

Combinaţii (netilmicinum + dexamethasonum)

S01CA01

213

Combinaţii (tobramycinum + dexametazonum)

S01CA01

214

Combinaţii (chloramphenicolum+ dexamethasonum)

S01CA01

215

Olopatadinum

S01GX09

216

Retinolum

S01XA02

NOTĂ:

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (*) se iniţiază de medicul de specialitate în limita competenţei şi poate fi prescris în continuare de medicul de familie pe baza scrisorii medicale emise de medicul de specialitate.

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii Publice.

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (***) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii Publice şi cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor judeţene de asigurări de sănătate.

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (****) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii Publice şi cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (2) se prescrie numai în etapa pregătitoare pentru colonoscopie.

Pentru medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (#) regulile de prescriere sunt stabilite prin Contractul-cadru.

SUBLISTA  C

DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100%

SECŢIUNEA C1

DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli în regim de compensare 100% din preţul de referinţă

COD  G

DCI

COD ATC

G1  Insuficienţa cardiacă cronică (clasa III sau IV NYHA)

1

Acenocoumarolum

B01AA07

2

Digoxinum

C01AA05

3

Hydrochlorothiazidum

C03AA03

4

Furosemidum

C03CA01

5

Spironolactonum

C03DA01

6

Metoprololum

C07AB02

7

Bisoprololum

C07AB07

8

Nebivololum**

C07AB12

9

Carvedilolum

C07AG02

10

Captoprilum

C09AA01

11

Enalaprilum

C09AA02

12

Lisinoprilum

C09AA03

13

Ramiprilum

C09AA05

14

Valsartanum**

C09CA03

15

Candesartanum cilexetil**

C09CA06

COD G

DCI

COD ATC

G2 Bolnavi cu proteze valvulare si vasculare

1

Acenocoumarolum*

B01AA07

Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea cardiologie şi chirurgie cardiacă şi a vaselor mari.

G3 Bolnavi cu proceduri intervenţionale percutane, numai după implantarea unei proteze endovasculare (stent)

1

Clopidogrelum (cel mult 9 luni)***

B01AC04

Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea cardiologie.

G4 Hepatite cronice de etiologie virală B, C şi D

1

Epoetinum alfa**

B03XA01

2

Epoetinum beta**

B03XA01

3

Ribavirinum****

J05AB04

4

Lamivudinum****

J05AF05

5

Adefovirum dipivoxilum****

J05AF08

6

Entecavirum****

J05AF10

7

Filgrastimum (G-CSF)**

L03AA02

8

Interferonum alfa-2a****

L03AB04

9

Interferonum alfa-2b****

L03AB05

10

Peginterferon alfa-2b****

L03AB10

11

Peginterferon alfa-2a****

L03AB11

12

Amantadinum**

N04BB01

Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea gastroenterologie/boli infectioase şi nefrologie (doar pentru pacienţii cu afectare renală consecutivă infecţiei cu virusuri hepatitice).

G5 Hepatita autoimună

1

Methylprednisolonum

H02AB04

2

Prednisolonum

H02AB06

3

Azathioprinum *

L04AX01

Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea gastroenterologie.

G6 Ciroza biliară primară, colangita sclerozantă primitivă, hepatita cronică şi ciroze de alte etiologii cu colestază

1

Acidum ursodeoxycholicum

A05AA02

Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea gastroenterologie.

COD G

DCI

COD ATC

G7 Ciroza hepatică

1

Lactulosum*

A06AD11

2

Rifaximinum*

A07AA11

3

Epoetinum alfa**

B03XA01

4

Epoetinum beta**

B03XA01

5

Furosemidum

C03CA01

6

Spironolactonum

C03DA01

7

Prednisolonum

H02AB06

8

Ribavirinum****

J05AB04

9

Lamivudinum****

J05AF05

10

Adefovirum dipivoxilum****

J05AF08

11

Entecavirum****

J05AF10

12

Filgrastimum (G-CSF)**

L03AA02

13

Interferonum alfa-2a****

L03AB04

14

Interferonum alfa-2b****

L03AB05

15

Peginterferon alfa-2b****

L03AB10

16

Peginterferon alfa-2a****

L03AB11

17

Amantadinum**

N04BB01

Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea gastroenterologie sau boli infecţioase

G10 Leucemii, limfoame, aplazie medulară, gamapatii monoclonale maligne, mieloproliferari cronice şi tumori maligne, sindroame mielodisplazice

1

Ondansetronum**

A04AA01

2

Granisetronum**

A04AA02

3

Palonosetronum**

A04AA05

4

Epoetinum alfa***

B03XA01

5

Epoetinum beta***

B03XA01

6

Darbepoetinum alfa***

B03XA02

7

Cyproteronum**

G03HA01

8

Dexamethasonum

H02AB02

9

Itraconazolum

J02AC02

10

Voriconazolum**

J02AC03

11

Posaconazolum**

J02AC04

12

Caspofunginum**

J02AX04

13

Anagrelidum***

L01XX35

14

Ciclosporinum*

L04AA01

15

Morphynum

N02AA01

16

Oxycodonum

N02AA05

17

Dihydrocodeinum

N02AA08

18

Pethidinum

N02AB02

19

Fentanylum (patch)**

N02AB03

20

Tramadolum

N02AX02

21

Methadonum

N07BC02

COD G

DCI

COD ATC

22

Codeinum

R05DA04

23

Deferoxaminum**3

V03AC01

24

Deferasiroxum***

V03AC03

Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea oncologie sau hematologie.

G11  Epilepsie

1

Phenobarbitalum

N03AA02

2

Phenytoinum

N03AB02

3

Clonazepamum

N03AE01

4

Carbamazepinum

N03AF01

5

Oxcarbazepinum

N03AF02

6

Acidum valproicum + săruri

N03AG01

7

Lamotriginum**

N03AX09

8

Topiramatum**

N03AX11

9

Gabapentinum***

N03AX12

10

Levetiracetamum (forma orală)**

N03AX14

11

Pregabalinum***

N03AX16

Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea neurologie.

G12 Boala Parkinson

1

Trihexyphenidylum

N04AA01

2

Biperidenum

N04AA02

3

Combinaţii (levodopum + carbidopum)**

N04BA02

4

Combinaţii (levodopum+benserazidum)**

N04BA02

5

Combinaţii (levodopum+carbidopum+entacaponum)***

N04BA03

6

Amantadinum**

N04BB01

7

Bromocriptinum

N04BC01

8

Ropinirolum**

N04BC04

9

Pramipexolum**

N04BC05

10

Rotigotinum***

N04BC09

11

Selegilinum

N04BD01

12

Rasagilinum***

N04BD02

13

Entacaponum***

N04BX02

14

Clozapinum**

N05AH02

Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea neurologie.

G13 Miastenia Gravis

1

Prednisonum

H02AB07

2

Methotrexatum (forma orală)4

L01BA01

3

Azathioprinum

L04AX01

4

Neostigmini bromidum

N07AA01

5

Pyridostigmini bromidum

N07AA02

Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea neurologie.

COD G

DCI

COD ATC

G14 Scleroza multiplă

1

Methylprednisolonum

H02AB04

2

Prednisonum

H02AB07

3

Methotrexatum (forma orală)4

L01BA01

4

Mitoxantronum***

L01DB07

5

Azathioprinum

L04AX01

Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea neurologie.

Medicamentele specifice se prescriu numai pentru pacienţii incluşi în Programul naţional de boli neurologice (Subprogramul de tratament al sclerozei multiple).

G15 Boli psihice (schizofrenie, tulburări schizotipale şi delirante, tulburări afective majore, tulburări psihotice acute şi boli psihice copii, autism)

1

Acidum valproicum + săruri

N03AG01

2

Lamotriginum**

N03AX09

3

Trihexyphenidylum

N04AA01

4

Haloperidolum

N05AD01

5

Sertindol**

N05AE03

6

Ziprasidonum**

N05AE04

7

Flupentixolum**

N05AF01

8

Zuclopenthixolum**

N05AF05

9

Clozapinum**

N05AH02

10

Olanzapinum**

N05AH03

11

Quetiapinum**

N05AH04

12

Sulpiridum

N05AL01

13

Amisulpridum**

N05AL05

14

Risperidonum**

N05AX08

15

Aripiprazolum**

N05AX12

16

Citalopramum**

N06AB04

17

Escitalopramum**

N06AB10

18

Trazodonum**

N06AX05

19

Tianeptinum**

N06AX14

20

Venlafaxinum**

N06AX16

21

Milnacipranum**

N06AX17

22

Duloxetinum**

N06AX21

Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea psihiatrie.

G16 Demenţe (degenerative, vasculare, mixte)

1

Donepezilum***

N06DA02

2

Rivastigminum***

N06DA03

3

Galantaminum***

N06DA04

4

Memantinum***

N06DX01

Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea psihiatrie, neurologie sau geriatrie.

COD  G

DCI

COD ATC

G17 Colagenoze majore (lupus eritematos sistemic, sclerodermie, poli/dermatomiozită, vasculite sistemice)

1

Methylprednisolonum (forma orală)5

H02AB04

2

Cyclophosphamidum*

L01AA01

3

Azathioprinum*

L04AX01

4

Hydroxychloroquinum

P01BA02

Tratamentul se iniţiază şi se monitorizează de către medicul în specialitatea reumatologie, nefrologie şi boli infecţioase.

G18 Poliartrita reumatoidă, artropatia psoriazică şi artrita juvenilă

1

Sulfasalazinum

A07EC01

2

Betamethasonum (forma injectabilă pentru administrare locală)

H02AB01

3

Methylprednisolonum (forma orală)5

H02AB04

4

Methotrexatum (forma orală)4

L01BA01

5

Ciclosporinum*

L04AA01

6

Leflunomidum**

L04AA13

7

Azathioprinum*

L04AX01

8

Diclofenacum

M01AB05

9

Hydroxychloroquinum

P01BA02

Tratamentul se iniţiază şi se monitorizează de către medicul în specialitatea reumatologie, nefrologie, medicină internă sau recuperare medicină fizică balneofizioterapie (unităţi sanitare nominalizate de către Ministerul Sănătăţii Publice pentru specialitatea recuperare medicină fizică balneofizioterapie).

G19 Spondilita ankilozantă

1

Sulfasalazinum

A07EC01

2

Betamethasonum (forma injectabilă, pentru administrarea locală)

H02AB01

3

Diclofenacum

M01AB05

Tratamentul se iniţiază şi se monitorizează de către medicul în specialitatea reumatologie sau recuperare medicină fizică balneofizioterapie (unităţi sanitare nominalizate de către Ministerul Sănătăţii Publice pentru specialitatea recuperare medicină fizică balneofizioterapie).

G22 Boli endocrine (guşă endemică, insuficienţă suprarenală cronică, diabetul insipid, mixedemul adultului, tumori hipofizare cu expansiune supraselară şi tumori neuroendocrine)

1

Bromocriptinum

G02CB01

2

Cabergolinum**

G02CB03

3

Pegvisomantum****

H01AX01

4

Desmopressinum

H01BA02

5

Octreotidum****

H01CB02

6

Lanreotidum****

H01CB03

7

Fludrocortisonum

H02AA02

8

Prednisolonum

H02AB06

9

Prednisonum

H02AB07

COD  G

DCI

COD ATC

10

Hydrocortisonum

H02AB09

11

Levothyroxinum

H03AA01

12

Kalii iodidum

H03CA01

Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea endocrinologie sau oncologie.

G23 Boala Wilson

1

Penicillaminum**4

M01CC01

Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea endocrinologie sau neurologie.

G25 Boala cronică de rinichi -faza predializă

1

Paricalcitolum**

A11CC07

2

Complex de hidroxid de fer (III) sucroza**

B03AC02

3

Epoetinum alfa**

B03XA01

4

Epoetinum beta**

B03XA01

5

Darbepoetinum alfa**

B03XA02

6

Irbesartanum**

C09CA04

7

Prednisonum

H02AB07

8

Cyclophosphamidum (forma orală)

L01AA01

9

Ciclosporinum*

L04AA01

10

Azathioprinum*

L04AX01

11

Aminoacizi, inclusiv combinaţii cu polipeptide**

V06DDN1

Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea nefrologie. Medicamentele specifice se prescriu numai pentru pacienţii incluşi în Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică.

G26 Glaucom

1

Dorzolamidum

S01EC03

2

Brinzolamidum

S01EC04

3

Timololum

S01ED01

4

Betaxololum

S01ED02

5

Carteololum

S01ED05

6

Combinaţii (bimatoprostum + timololum)

S01ED51

7

Combinaţii (dorzolamidum+timololum)

S01ED51

8

Combinaţii (latanoprostum+timololum)

S01ED51

9

Combinaţii (travoprostum + timololum)

S01ED51

10

Latanoprostum

S01EE01

11

Bimatoprostum

S01EE03

12

Travoprostum

S01EE04

Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea oftalmologie.

COD  G

DCI

COD ATC

G27 Pemfigus

1

Dexamethasonum

H02AB02

2

Methylprednisolonum

H02AB04

3

Prednisonum

H02AB07

4

Dapsonum4

J04BA02

5

Cyclophosphamidum

L01AA01

6

Methotrexatum (forma orală)4

L01BA01

7

Ciclosporinum*

L04AA01

8

Azathioprinum*

L04AX01

Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea dermatologie.

G29 Boala Gaucher

1

Imiglucerasum****

A16AB02

2

Miglustatum****

A16AX06

După precizarea diagnosticului de către laboratoarele de specialitate, va putea fi prescris de către medicul în specialitatea gastroenterologie, hematologie, neurologie şi pediatrie.

G30 Boli venerice (sifilis, gonoree, infecţia cu Chlamidia)

1

Doxycyclinum

J01AA02

2

Tetracyclinum

J01AA07

3

Benzylpenicillinum

J01CE01

4

Phenoxymethylpenicillinum

J01CE02

5

Benzathini benzylpenicillinum

J01CE08

6

Cefiximum

J01DD08

7

Erythromycinum

J01FA01

8

Azithromycinum

J01FA10

9

Ciprofloxacinum

J01MA02

Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea dermatologie şi obstetrică-ginecologie (pentru gonoree şi infecţia cu Chlamidia).

G31  Imunosupresoare selective

G31a Boala cronică inflamatorie intestinală

1

Infliximabum****

L04AA12

2

Adalimumabum****

L04AA17

Tratamentul se prescrie şi se monitorizează de către medicul în specialitatea gastro-enterologie şi medicină internă (unităţi sanitare nominalizate de către Ministerul Sănătăţii Publice),

G31b Poliartrita reumatoidă

1

Rituximabum****

L01XC02

2

Etanerceptum****

L04AA11

3

Infliximabum****

L04AA12

4

Adalimumabum****

L04AA17

Tratamentul se prescrie şi se monitorizează de către medicul în specialitatea reumatologie, medicină internă, nefrologie (pentru pacienţii cu afectare renală), medicină internă sau recuperare medicină fizică şi balneofizioterapie (unităţi sanitare nominalizate de către Ministerul Sănătăţii Publice).

COD G

DCI

COD ATC

G31c Artropatia psoriazică

1

Etanerceptum****

L04AA11

2

Infliximabum****

L04AA12

3

Adalimumabum****

L04AA17

Tratamentul se prescrie şi se monitorizează de către medicul în specialitatea reumatologie şi recuperare medicină fizică şi balneofizioterapie (unităţi sanitare nominalizate de către Ministerul Sănătăţii Publice).

G31d Spondilita ankilozantă

1

Etanerceptum****

L04AA11

2

Infliximabum****

L04AA12

3

Adalimumabum****

L04AA17

Tratamentul se prescrie şi se monitorizează de către medicul în specialitatea reumatologie, medicină internă sau recuperare medicină fizică şi balneofizioterapie (unităţi sanitare nominalizate de către Ministerul Sănătăţii Publice).

G31e Artrita juvenilă

1

Etanerceptum****

L04AA11

Tratamentul se prescrie şi se monitorizează de către medicul în specialitatea reumatologie şi recuperare medicină fizică şi balneofizioterapie (unităţi sanitare nominalizate de către Ministerul Sănătăţii Publice).

G31f Psoriazis cronic sever (plăci)

1

Etanerceptum****

L04AA11

2

Infliximabum****

L04AA12

3

Adalimumabum****

L04AA17

4

Efalizumabum****

L04AA21

Tratamentul se prescrie şi se monitorizează de către medicul în specialitatea dermatologie (unităţi sanitare nominalizate de către Ministerul Sănătăţii Publice).

NOTĂ:

Pentru medicamentele corespunzătoare acestei secţiuni iniţierea tratamentului se face de către medicul de specialitate, altul decât medicul de familie, excepţie făcând medicamentele din G1 - Insuficienţă cardiacă cronică (clasa III sau IV Nyha) poziţiile 2, 3, 4, 5, 6, 7 şi 9, pentru care iniţierea tratamentului poate fi efectuată şi de către medicul de familie.

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (*) se iniţiază de medicul de specialitate în limita competenţei şi poate fi prescris în continuare de medicul de familie pe baza scrisorii medicale emise de medicul de specialitate.

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii Publice.

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (***) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii Publice şi cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor judeţene de asigurări de sănătate.

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (****) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii Publice şi cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Medicamentul corespunzător DCI-ului notat cu (3) se livrează împreună cu solventul.

Medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (4) se importă cu avizul Ministerului Sănătăţii Publice.

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (5) se utilizează numai pentru cazurile fără răspuns terapeutic la prednisonum.

Medicamentele din această sublistă se eliberează prin farmacii cu circuit deschis, pe bază de prescripţie medicală cu reţinere în farmacie (P-RF).

SECŢIUNEA C2

DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii incluşi în programele naţionale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu şi spitalicesc

Nr.

DCI

COD ATC

P1: Programul naţional de boli transmisibile

A. Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere

Medicaţie specifică antiretrovirală

1

Saquinavirum

J05AE01

2

Indinavirum

J05AE02

3

Ritonavirum**

J05AE03

4

Nelfinavirum

J05AE04

5

Lopinavirum + ritonavirum**

J05AE06

6

Fosamprenavirum**

J05AE07

7

Atazanavirum

J05AE08

8

Tipranavirum**

J05AE09

9

Darunavirum**

J05AE10

10

Zidovudinum

J05AF01

11

Didanosinum

J05AF02

12

Stavudinum

J05AF04

13

Lamivudinum

J05AF05

14

Abacavirum

J05AF06

15

Tenofovirum disoproxil fumarate

J05AF07

16

Emtricitabinum

J05AF09

17

Nevirapinum

J05AG01

18

Efavirenzum

J05AG03

19

Zidovudinum + lamivudinum**

J05AR01

20

Abacavirum+lamivudinum**

J05AR02

21

Combinaţii (abacavirum + lamivudinum + zidovudinum)**

J05AR04

22

Enfuvirtidum**

J05AX07

Medicaţie antiinfecţioasă pentru tratamentul infecţiilor asociate

23

Rifaximinum

A07AA11

24

Miconazolum

D01AC02

25

Aciclovirum

D06BB03

26

Miconazolum

G01AF04

27

Oxacillinum

J01CF04

28

Ampicillinum + sulbactam

J01CR01

29

Amoxicillinum + acidum clavulanicum

J01CR02

30

Piperacillinum + tazobactamum

J01CR05

31

Combinaţii (cefoperazonum + sulbactam)

J01CR50

32

Ceftriaxonum

J01DD04

33

Cefiximum

J01DD08

34

Cefoperazonum

J01DD12

35

Cefpiromum

J01DE02

36

Meropenemum

J01DH02

Nr.

DCI

COD ATC

37

Imipenenmum+cilastatinum

J01DH51

38

Sulfamethoxazolum + trimethoprimum

J01EE01

39

Spiramycinum

J01FA02

40

Roxithromycinum

J01FA06

41

Clarithromycinum

J01FA09

42

Azithromycinum

J01FA10

43

Gentamicinum

J01GB03

44

Amikacinum

J01GB06

45

Netilmicinum

J01GB07

46

Ofloxacinum

J01MA01

47

Ciprofloxacinum

J01MA02

48

Pefloxacinum

J01MA03

49

Norfloxacinum

J01MA06

50

Levofloxacinum

J01MA12

51

Moxifloxacinum

J01MA14

52

Vancomycinum

J01XA01

53

Teicoplaninum

J01XA02

54

Colistinum

J01XB01

55

Metronidazolum

J01XD01

56

Linezolidum

J01XX08

57

Ketoconazolum

J02AB02

58

Fluconazolum

J02AC01

59

Itraconazolum

J02AC02

60

Voriconazolum **

J02AC03

61

Posaconazolum**

J02AC04

62

Caspofunginum**

J02AX04

63

Rifabutinum

J04AB04

64

Isoniazidum

J04AC01

65

Pyrazinamidum

J04AK01

66

Ethambutolum

J04AK02

67

Combinaţii (rifampicinum + isoniazidum)

J04AM02

68

Aciclovirum

J05AB01

69

Ribavirinum

J05AB04

70

Ganciclovirum

J05AB06

71

Valacyclovirum

J05AB11

72

Valganciclovirum**

J05AB14

73

Brivudinum

J05ABN1

74

Imunoglobulina normală pentru administrare intravasculară**

J06BA02

75

Palivizumabum**

J06BB16

76

Filgrastimum (G-CSF)**

L03AA02

77

Netilmicinum

S01AA23

78

Lomefloxacinum

S01AX17

79

Norfloxacinum

S03AAN2

80

Dexamethasonum

S01BA01

Nr.

DCI

COD ATC

81

Amphotericinum B liposomal4

82

Atovaquona4

83

Flucytosinum4

84

Mefloquine4

85

Mupirocinum4

86

Paromomycinum4

87

Pentamidinum4

88

Primaquinum4

89

Pyrimerthaminum4

90

Pyrimethaminum+sulfadiazinum4

91

Trimethoprim4

P1:Programul naţional de boli transmisibile

B. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză

1

Pyridoxinum

A11HA02

2

Prednisonum

H02AB07

3

Clarithromycinum

J01FA09

4

Streptomycinum

J01GA01

5

Kanamycinum

J01GB04

6

Amikacinum (TBC multirezistent)

J01GB06

7

Ofloxacinum

J01MA01

8

Ciprofloxacinum

J01MA02

9

Moxifloxacinum

J01MA14

10

Acidum paraaminosalicilic (TBC multirezistent )4

J04AA01

11

Cicloserinum

J04AB01

12

Rifampicinum

J04AB02

13

Rifabutinum

J04AB04

14

Capreomicinum (TBC multirezistent)4

J04AB30

15

Isoniazidum

J04AC01

16

Protionamidum

J04AD01

17

Pyrazinamidum

J04AK01

18

Ethambutolum

J04AK02

19

Combinaţii (rifampicinum + isoniazidum)

J04AM02

P3: Programul naţional de oncologie

1

Cyproteronum

G03HA01

2

Cyclophosphamidum

L01AA01

3

Chlorambucilum

L01AA02

4

Melphalanum

L01AA03

5

Ifosfamidum

L01AA06

6

Busulfanum

L01AB01

7

Lomustinum4

L01AD02

8

Temozolomidum**

L01AX03

9

Dacarbazinum

L01AX04

10

Methotrexatum

L01BA01

11

Pemetrexedum****

L01BA04

Nr.

DCI

COD ATC

12

Mercaptopurinum

L01BB02

13

Tioguaninum

L01BB03

14

Cladribinum

L01BB04

15

Fludarabinum (forma orală****)

L01BB05

16

Cytarabinum

L01BC01

17

Fluorouracilum

L01BC02

18

Gemcitabinum**

L01BC05

19

Capecitabinum

L01BC06

20

Combinaţii (tegafur+uracil)

L01BC53

21

Vinblastinum4

L01CA01

22

Vincristinum

L01CA02

23

Vinorelbinum

L01CA04

24

Etoposidum

L01CB01

25

Paclitaxelum**

L01CD01

26

Docetaxelum**

L01CD02

27

Dactinomicinum4

L01DA04

28

Doxorubicinum

L01DB01

29

Epirubicinum

L01DB03

30

Idarubicinum

L01DB06

31

Mitoxantronum**

L01DB07

32

Bleomycinum sulfas

L01DC01

33

Mitomicinum4

L01DC03

34

Cisplatinum

L01XA01

35

Carboplatinum

L01XA02

36

Oxaliplatinum

L01XA03

37

Procarbazinum4

L01XB01

38

Rituximabum****

L01XC02

39

Trastuzumabum****

L01XC03

40

Alemtuzumabum****

L01XC04

41

Cetuximabum****

L01XC06

42

Bevacizumabum****

L01XC07

43

Imatinibum****

L01XE01

44

Erlotinibum ****

L01XE03

45

Sunitinibum ****

L01XE04

46

Sorafenibum****

L01XE05

47

Dasatinibum****

L01XE06

48

Asparaginazum

L01XX02

49

Hydroxycarbamidum

L01XX05

50

Estramustinum

L01XX11

51

Tretinoinum4

L01XX14

52

Topotecamum

L01XX17

53

Irinotecanum

L01XX19

54

Bortezomibum****

L01XX32

55

Megestrolum

L02AB01

Nr.

DCI

COD ATC

56

Leuprorelinum**

L02AE02

57

Goserelinum**

L02AE03

58

Triptorelinum**

L02AE04

59

Tamoxifenum

L02BA01

60

Fulvestrantum**

L02BA03

61

Flutamidum

L02BB01

62

Bicalutamidum

L02BB03

63

Aminoglutethimidum

L02BG01

64

Anastrozolum

L02BG03

65

Letrozolum

L02BG04

66

Exemestanum

L02BG06

67

Filgrastimum (G-CSF)**

L03AA02

68

Pegfilgrastimum***

L03AA13

69

Interferonum alfa 2a ***

L03AB04

70

Interferonum alfa 2b ***

L03AB05

71

Acidum clodronicum**

M05BA02

72

Acidum pamidronicum**

M05BA03

73

Acidum ibandronicum**

M05BA06

74

Acidum zoledronicum**

M05BA08

75

Mesnum

V03AF01

76

Calcii folinas

V03AF03

77

Amifostinum**

V03AF05

P4: Programul naţional de boli neurologice

Subprogramul de tratament al sclerozei multiple

1

Interferonum beta 1a****

L03AB07

2

Interferonum beta 1b****

L03AB08

3

Glatiramer acetat****

L03AX13

4

Natalizumabum****

L04AA23

5

Azathioprinum*

L04AX01

P5: Programul naţional de diabet zaharat

Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat

1

Insulinum umane

A10AB01

2

Insulinum lispro**

A10AB04

3

Insulinum aspart**

A10AB05

4

Insulinum glulizina**

A10AB06

5

Insuline umane

A10AC01

6

Insulinum lispro**

A10AC04

7

Insuline umane

A10AD01

8

Insulinum lispro**

A10AD04

9

Insulinum aspart**

A10AD05

10

Insulinum glargine**

A10AE04

11

Insulinum detemir**

A10AE05

12

Metforminum

A10BA02

13

Buforminum

A10BA03

Nr.

DCI

COD ATC

14

Glibenclamidum

A10BB01

15

Tolbutamidum

A10BB03

16

Glipizidum

A10BB07

17

Gliquidonum

A10BB08

18

Gliclazidum

A10BB09

19

Glimepiridum

A10BB12

20

Combinaţii (glibenclamidum+metforminum)

A10BD02

21

Combinaţii (rosiglitazonum+metforminum)***

A10BD03

22

Combinaţii (rosiglitazonum + glimepiridum)***

A10BD04

23

Combinaţii (pioglitazonum + metforminum)***

A10BD05

24

Acarbosum

A10BF01

25

Rosiglitazonum***

A10BG02

26

Pioglitazonum***

A10BG03

27

Sitagliptinum***

A10BH01

28

Repaglinidum

A10BX02

29

Exenatidum***

A10BX04

30

Benfotiaminum

A11DA03

31

Combinaţii**

A11DBN1

32

Glucagonum

H04AA01

P6: Programul naţional de hemofilie, talasemie şi alte boli rare

P6.1: Hemofilie şi talasemie

1

Moroctocog alfa**

B02BD02

2

Octocog alfa**

B02BD02

3

Complex de antiinhibitori ai coagulării**

B02BD03

4

Factor IX de coagulare**

B02BD04

5

Factor VIII de coagulare şi Factor Von Willebrand**

B02BD06

6

Eptacog alfa activatum**

B02BD08

7

Deferoxaminum**3

V03AC01

8

Deferasiroxum****

V03AC03

P6.2: Epidermoliza buloasă

1

Acitretinum

D05BB02

2

Tetracyclinum

D06AA04

3

Acidum fusidicum

D06AX01

4

Sulfadiazinum

D06BA01

5

Combinaţii (acidum fusidicum + hydrocortisonum)

D07CA01

6

Combinaţii

D07CC01

7

Tetracyclinum

J01AA07

8

Acidum fusidicum

J01XC01

9

Phenytoinum

N03AB02

P6.3: Hipertensiunea pulmonară

1

Bosentanum**

C02KX01

2

Sildenafilum**

G04BE03

Nr.

DCI