Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.552 din 27.07.2016

privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 607 din 09 august 2016SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IAnexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 10 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La sublista A „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 90% din preţul de referinţă", poziţia 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„21. Combinaţii (ferrosi sulfas+ acidum ascorbicum) B03AA07"

2. Sublista B „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 50% din preţul de referinţă" se modifică şi se completează după cum urmează: a)Poziţiile 103 , 145 , 148 , 209 şi 225 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„103. Tibolonum** G03CX01
........ ................ ................ ................ ................ ........ ............
145. Brivudinum*# J05AB15
........ ................ ................ ................ ................ ........ ............
148. Goserelinum***# (concentraţia 3.6 mg) L02AE03
........ ................ ................ ................ ................ ........ ............
209. Ofloxacinum S01AE01
........ ................ ................ ................ ................ ........ ............
225. Combinaţii (Naproxenum+ Esomeprazolum)** M01AE52"

b)După poziţia 230 se introduc patru noi poziţii, poziţiile 231-234, cu următorul cuprins:

„231. Combinaţii (Rosuvastatinum + Ezetimibum)** C10BA06
232. Ingenoli Mebutas** D06BX2
233. Combinaţii (Aclidinium bromidum+ Formoterolum fumarat)** R03AL05
234. Combinaţii (Metoprololum+ Ivabradinum)**"

3. Sublista C ,,DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100%", secţiunea C1 ,,DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli în regim de compensare 100% din preţul de referinţă" se modifică şi se completează după cum urmează: a)La punctul G12 poziţia 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„10. Rotigotinum** N04BC09"

b)La punctul G13 „Miastenia gravis", poziţia 2 se abrogă. c)La punctul G14 „Scleroza multiplă", poziţia 3 se abrogă. d) Punctul G16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„G16 Demenţe (degenerative, vasculare, mixte)
1. Donepezilum** N06DA02
2. Rivastigminum** N06DA03
3. Galantaminum** N06DA04
4. Memantinum** N06DX01"

e) Punctul G18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„G18 Poliartrita reumatoidă, artropatia psoriazică, psoriazis cronic sever şi artrita juvenilă
1. Sulfasalazinum A07EC01
2. Betamethasonum (forma injectabilă pentru administrare locală) H02AB01
3. Methylprednisolonum (forma orală)5 H02AB04
4. Methotrexatum [sol. inj. în seringă preumplută, sol. inj. în stilou injector (pen) preumplut, cpr. film] L01BA01
5. Ciclosporinum L04AD01
6. Leflunomidum** L04AA13
7. Azathioprinum L04AX01
8. Diclofenacum M01AB05
9. Hydroxychloroquinum P01BA02
10 Methotrexatum L04AX03

Tratamentul se iniţiază de către medicul din specialitatea reumatologie, nefrologie, medicină internă, pediatrie, reabilitare medicală şi dermatovenerologie." f) Punctul G22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„G22 Boli endocrine (guşă endemică, insuficienţă suprarenală cronică, diabetul insipid, mixedemul adultului, tumori hipofizare cu expansiune supraselară, tumori neuroendocrine şi osteoporoză severă)
1. Bromocriptinum G02CB01
2. Cabergolinum** G02CB03
3. Pegvisomantum**** H01AX01
4. Desmopressinum H01BA02
5. Octreotidum**** H01CB02
6. Lanreotidum**** H01CB03
7. Fludrocortisonum H02AA02
8. Prednisolonum H02AB06
9. Prednisonum H02AB07
10. Hydrocortisonum H02AB09
11. Levothyroxinum H03AA01
12. Kalii iodidum H03CA01
13. Pasireotidum** H01CB05
14. Teriparatidum** H05AA02

Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea endocrinologie sau oncologie." g)La punctul G26, poziţia 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„13. Combinaţii (Brinzolamidum+ Timololum)** S01ED51"

h)La punctul G27 „Pemfigus", poziţia 6 se abrogă. i)La punctul G31 subpunctul G31d „Spondilita ankilozantă", după poziţia 4 se introduce o nouă poziţie, poziţia 5, cu următorul cuprins:

„5. Certolizumab pegol**** L04AB05"

j) Nota de final se modifică şi va avea următorul cuprins:NOTĂ: „Pentru medicamentele corespunzătoare acestei secţiuni iniţierea tratamentului se face de către medicul de specialitate, altul decât medicul de familie, excepţie făcând medicamentele din G1 - Insuficienţă cardiacă cronică (clasa III sau IV Nyha) poziţiile 2-7 şi 9, pentru care iniţierea tratamentului poate fi efectuată şi de către medicul de familie. Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii. Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (***) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor judeţene de asigurări de sănătate. Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (****) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Medicamentul corespunzător DCI-ului notat cu (3) se livrează împreună cu solventul. Medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (4) se importă cu avizul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale. Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (5) se utilizează numai pentru cazurile fără răspuns terapeutic la prednisonum. Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (β) se efectuează în baza contractelor cost-volum-rezultat încheiate. Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu () se efectuează în baza contractelor cost-volum încheiate. 4. La sublista C ,,DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100%", secţiunea C2 ,,DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii incluşi în programele naţionale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu şi spitalicesc" se modifică şi se completează după cum urmează: a)La punctul „P1: Programul naţional de boli transmisibile", litera „A. Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere", poziţiile 19, 31 şi 73 se modifică şi vor avea următorul cuprins :

„19. Combinaţii (lamivudinum + zidovudinum)** J05AR01
........ ................ ................ ................ ................ ........ ............
31 Combinaţii (cefoperazonum + sulbactam) J01DD62
........ ................ ................ ................ ................ ........ ............
73. Brivudinum J05AB15"

b)La punctul „P3: Programul naţional de oncologie", poziţiile 10 şi 15 se modifică şi vor avea următorul cuprins: ........ ................ ...............

„10. Methotrexatum (sol. inj/perf., conc. pt. sol. inj./perf., cpr.film) L01BA01
........ ................ ................ ................ ................ ........ ............
15. Fludarabinum (forma orală**) L01BB05"

c)La punctul „P3: Programul naţional de oncologie", după poziţia 92 se introduc douăsprezece noi poziţii, poziţiile 93-104, cu următorul cuprins:

„93. Azacitidinum**** L01BC07
94. Lapatinibum**** L01XE07
95. Everolimus(Afinitor)**** L01XE10
96. Pazopanib**** L01XE11
97. Afatinibum**** L01XE13
98. Bosutinibum**** L01XE14
99. Axitinibum**** L01XE17
100. Ibrutinibum**** L01XE27
101. Afliberceptum**** L01XX44
102. Panitumumabum**** L01XC08
103. Olaparibum**** L01XX46
104. Talidomidum**** L04AX02"

d)La punctul „P4: Programul naţional de boli neurologice. Subprogramul de tratament al sclerozei multiple", după poziţia 5 se introduce o nouă poziţie, poziţia 6, cu următorul cuprins:

„6. Teriflunomidum**** L04AA31"

e)La punctul „P5: Programul naţional de diabet zaharat. Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat", după poziţia 36 se introduc două noi poziţii, poziţiile 37 şi 38, cu următorul cuprins:

„37. Vildagliptinum*** (cpr. 50 mg) A10BH02
38. Lixisenatidum*** A10BX10"

f)La punctul „P6: Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever", subpunctul „P6.19: Scleroză tuberoasă", poziţia 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1. Everolimus (Votubia)**** L01XE10"

g)La punctul „P6: Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever", după subpunctul P6.19 se introduce un nou subpunct, subpunctul P6.20, cu următorul cuprins:

„1. Pirfenidonum**** L04AX05"

h)La punctul „P7 Programul naţional de boli endocrine", poziţia 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„5. Tibolonum G03CX01"

i)La punctul „P7 Programul naţional de boli endocrine", poziţia 15 se abrogă. j)La punctul „P10: Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică", poziţia 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„14. Cinacalcetum** H05BX01"

5. La sublista C ,,DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100%", secţiunea C3 ,,DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază copiii până la 18 ani, tinerii de la 18 la 26 de ani dacă sunt elevi, ucenici sau studenţi, dacă nu realizează venituri, precum şi gravide şi lehuze, în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 100% din preţul de referinţă", poziţia 81 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„81. Combinaţii (cefoperazonum + sulbactam) J01DD62"

6. Sublista D „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 20% din preţul de referinţă" se modifică după cum urmează: a) Poziţia 17 va avea următorul cuprins:

„17. Acidum ibandronicum* (concentraţiile 3 mg şi 150 mg) M05BA06"

b) Nota din subsolul tabelului va avea următorul cuprins:NOTĂ: Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (*) se iniţiază de către medicul de specialitate în limita competenţei şi poate fi prescris în continuare de medicul de familie pe baza scrisorii medicale emise de medicul de specialitate. Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii Articolul II - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. I pct. 3 lit. f) şi pct. 4 lit. i) care intră în vigoare la data de 1 octombrie 2016. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Ministrul sănătăţii, Vlad Vasile Voiculescu Ministrul finanţelor publice, Anca Dana DraguSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 552/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 552 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu