Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.741 din 09.09.2015

privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 695 din 15 septembrie 2015SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul I Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 10 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: (2) Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale prevăzută la alin. (1) este alcătuită din sublistele A, B, C şi D. Sublista C are în componenţă secţiunile C1, C2 şi C3. 2. La articolul 2, alineatele (1) , (11 ) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: (1) Procentul de compensare a medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în sublista A este de 90% din preţul de referinţă, a celor din sublista B este de 50% din preţul de referinţă, a celor din sublista C este de 100% din preţul de referinţă pentru secţiunile C1 şi C3, iar a celor din sublista D este de 20% din preţul de referinţă. (11 ) Pentru pensionarii cu venituri numai din pensii de până la 700 lei/lună, cuantumul de compensare a medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în sublista B este de 90% din preţul de referinţă, din care 50% se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi 40% din transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru prescripţiile a căror contravaloare la nivelul preţului de referinţă/prescripţie este de până la 330 lei pe lună. ........ ................ ................ ................ ........ ..........(3) Medicamentele corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în secţiunea C2 din sublista C care se utilizează în unităţile sanitare cu paturi pe perioada spitalizării sau eliberate prin farmaciile cu circuit închis pentru tratamentul în regim ambulatoriu al bolnavilor cuprinşi în programele naţionale de sănătate se suportă la un preţ care nu poate depăşi preţul de decontare. 3. La articolul 3, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: (1) Prescrierea, eliberarea şi decontarea medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în sublistele A, B, secţiunile C1 şi C3 din sublista C şi sublista D se realizează în conformitate cu prevederile Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi ale normelor metodologice de aplicare a acestuia. ........ ................ ................ ................ ........ .........(3) În sistemul de asigurări sociale de sănătate, prescrierea, eliberarea şi decontarea medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în sublistele A, B, C - secţiunile C1, C2, C3 şi sublista D, notate cu (**), (***) şi (****), se realizează potrivit prevederilor alin. (1) şi (2) şi în baza protocoalelor terapeutice aprobate în condiţiile art. 4. 4. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 5 Lista medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale cuprinse în sublista C secţiunea C2, care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi preţul de decontare al acestora se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 5. În anexă, la sublista A „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 90% din preţul de referinţă“, poziţiile 1 , 2 , 3 , 6 , 7 , 10 , 31 , 67 şi 68 se abrogă. 6. În anexă, sublista B „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 50% din preţul de referinţă“ se modifică după cum urmează: a)Poziţiile 3 , 10 , 12 , 16 , 32 , 33 , 34 , 35 , 64 , 151 , 156 , 157 , 160 , 163 , 167 şi 201 se abrogă. b)Poziţiile 8 , 221 , 222 şi 223 vor avea următorul cuprins:

„8. Budesonidum**# A07EA06
.....
221. Rivaroxabanum** B01AF01
222. Glicopironium** R03BB06
223 Indacaterolum** R03AC18“

7. În anexă, la sublista C „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100%“, secţiunea C1 „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli în regim de compensare 100% din preţul de referinţă“ se modifică după cum urmează: a)La punctul G2 „Bolnavi cu proteze valvulare şi vasculare“, poziţia 1 va avea următorul cuprins:

„1. Acenocumarolum B01AA07“

b)La punctul G2 „Bolnavi cu proteze valvulare şi vasculare“, menţiunea prevăzută în subsolul tabelului va avea următorul cuprins: Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea cardiologie, chirurgie cardiovasculară şi chirurgie vasculară. c)La punctul G3 „Bolnavi cu proceduri intervenţionale percutane, numai după implantarea unei proteze endovasculare (stent)“, menţiunea prevăzută în subsolul tabelului va avea următorul cuprins: Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea cardiologie, chirurgie cardiovasculară şi chirurgie vasculară. d)La punctul G4 „Hepatite cronice de etiologie virală B, C şi D“, poziţia 4 va avea următorul cuprins:

„4. Lamivudinum**** (concentraţii de 5 mg/ml, 100 mg) J05AF05“

e)La punctul G5 „Hepatita autoimună“, poziţia 3 va avea următorul cuprins:

„3. Azathioprinum L04AX01“

f)La punctul G7 „Ciroza hepatică“, poziţiile 1 , 2 şi 9 vor avea următorul cuprins:

„1. Lactulosum A06AD11
2. Rifaximinum A07AA11
......
9. Lamivudinum**** (concentraţii de 5 mg/ml, 100 mg) J05AF05“

g)La punctul G10 „Leucemii, limfoame, aplazie medulară, gamapatii monoclonale maligne, mieloproliferări cronice şi tumori maligne, sindroame mielodisplazice“, poziţiile 14 , 19 şi 25 vor avea următorul cuprins:

„14. Ciclosporinum L04AD01
....
19. Fentanylum** N02AB03
....
25 Epoetin zeta*** B03XA01“

h)La punctul G11 „Epilepsie“, poziţia 3 se abrogă. i)La punctul G11 „Epilepsie“ menţiunea prevăzută în subsolul tabelului va avea următorul cuprins: Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea neurologie şi neurologie pediatrică. j)La punctul G13 „Miastenia gravis“, poziţia 2 va avea următorul cuprins:

„2. Methotrexatum L01BA01“

k)La punctul G14 „Scleroza multiplă“, poziţia 3 va avea următorul cuprins:

„3. Methotrexatum L01BA01“

l)La punctul G14 „Scleroza multiplă“, menţiunea prevăzută în subsolul tabelului va avea următorul cuprins: Tratamentul se iniţiază de către medicul din specialitatea neurologie. m)La punctul G15 „Boli psihice (schizofrenie, tulburări schizotipale şi delirante, tulburări afective majore, tulburări psihotice acute şi boli psihice copii, autism)“, menţiunea prevăzută în subsolul tabelului va avea următorul cuprins: Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea psihiatrie şi psihiatrie pediatrică. n)La punctul G17 „Colagenoze majore (lupus eritematos sistemic, sclerodermie, poli/dermatomiozită, vasculite sistemice)“, poziţiile 2 şi 3 vor avea următorul cuprins:

„2. Cyclophosphamidum L01AA01
3. Azathioprinum L04AX01“

o)La punctul G18 „Poliartrită reumatoidă, artropatia psoriazică şi artrita juvenilă“, poziţiile 4 , 5 şi 7 vor avea următorul cuprins:

„4. Methotrexatum L01BA01
5. Ciclosporinum L04AD01
....
7. Azathioprinum L04AX01“

p)La punctul G18 „Poliartrită reumatoidă, artropatia psoriazică şi artrita juvenilă“, menţiunea prevăzută în subsolul tabelului va avea următorul cuprins: Tratamentul se iniţiază de către medicul din specialitatea reumatologie, nefrologie, medicină internă, pediatrie şi reabilitare medicală. r)La punctul G19 „Spondilită ankilozantă“, menţiunea prevăzută în subsolul tabelului va avea următorul cuprins: Tratamentul se iniţiază de către medicul din specialitatea reumatologie sau reabilitare medicală. s)La punctul G23 „Boala Wilson“, menţiunea prevăzută în subsolul tabelului va avea următorul cuprins: Tratamentul se iniţiază de către medicul din specialitatea endocrinologie, neurologie sau neurologie pediatrică. ş)La punctul G25 „Boala cronică de rinichi - faza predializă“, poziţiile 9 , 10 şi 12 vor avea următorul cuprins:

„9. Ciclosporinum L04AD01
10. Azathioprinum L04AX01
....
12. Metoxi-polietilenglicol epoetina beta** B03XA03“

t)La punctul G27 „Pemfigus“, poziţiile 6 , 7 şi 8 vor avea următorul cuprins:

„6. Methotrexatum L01BA01
7. Ciclosporinum L04AD01
8. Azathioprinum L04AX01“

ţ)La punctul G29 „Boala Gaucher“, menţiunea prevăzută în subsolul tabelului va avea următorul cuprins: După precizarea diagnosticului de către laboratoarele de specialitate, tratamentul se iniţiază de către medicul din specialitatea gastroenterologie, hematologie, neurologie, neurologie pediatrică şi pediatrie. u)La punctul G31 „Imunosupresoare selective“, subpunctul G31a „Boală cronică inflamatorie intestinală“, poziţiile 1 şi 2 vor avea următorul cuprins:

„1. Infliximabum**** L04AB02
2. Adalimumabum**** L04AB04“

v)La punctul G31 „Imunosupresoare selective“, subpunctul G31a „Boală cronică inflamatorie intestinală“, menţiunea prevăzută în subsolul tabelului va avea următorul cuprins: Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea gastro-enterologie şi medicină internă. w)La punctul G31 „Imunosupresoare selective“, subpunctul G31b „Poliartrita reumatoidă“, poziţiile 2 , 3, 4 şi 7 vor avea următorul cuprins:

„2. Etanerceptum**** L04AB01
3. Infliximabum**** L04AB02
4. Adalimumabum**** L04AB04
....
7. Certolizumab pegol**** L04AB05“

x)La punctul G31 „Imunosupresoare selective“, subpunctul G31b „Poliartrita reumatoidă“, menţiunea prevăzută în subsolul tabelului va avea următorul cuprins: Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea reumatologie, medicină internă, nefrologie (pentru pacienţii cu afectare renală) şi reabilitarea medicală. y)La punctul G31 „Imunosupresoare selective“, subpunctul G31c „Artropatia psoarizică“, poziţiile 1, 2 şi 3 vor avea următorul cuprins:

„1. Etanerceptum**** L04AB01
2. Infliximabum**** L04AB02
3. Adalimumabum**** L04AB04“

z)La punctul G31 „Imunosupresoare selective“, subpunctul G31c „Artropatia psoriazică“, menţiunea prevăzută în subsolul tabelului va avea următorul cuprins: Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea reumatologie şi reabilitare medicală. aa) La punctul G31 „Imunosupresoare selective“, subpunctul G31d „Spondilita ankilozantă“, poziţiile 1, 2 şi 3 vor avea următorul cuprins:

„1. Etanerceptum**** L04AB01
2. Infliximabum**** L04AB02
3. Adalimumabum**** L04AB04“

ab) La punctul G31 „Imunosupresoare selective“, subpunctul G31d „Spondilita ankilozantă“, menţiunea prevăzută în subsolul tabelului va avea următorul cuprins: Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea reumatologie, medicină internă şi reabilitare medicală. ac) La punctul G31 „Imunosupresoare selective“, subpunctul G31e „Artrita juvenilă“, poziţia 1 va avea următorul cuprins:

„1. Etanerceptum**** L04AB01“

ad) La punctul G31 „Imunosupresoare selective“, subpunctul G31e „Artrita juvenilă“, menţiunea prevăzută în subsolul tabelului va avea următorul cuprins: Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea reumatologie, pediatrie şi reabilitare medicală. ae) La punctul G31 „Imunosupresoare selective“, subpunctul G31f „Psoriazis cronic sever (plăci)“, poziţiile 1, 2 şi 3 vor avea următorul cuprins:

„1. Etanerceptum**** L04AB01
2. Infliximabum**** L04AB02
3. Adalimumabum**** L04AB04“

af) La punctul G31 „Imunosupresoare selective“, subpunctul G31f „Psoriazis cronic sever (plăci)“, poziţia 4 se abrogă. ag) La punctul G31 „Imunosupresoare selective“, subpunctul G31f „Psoriazis cronic sever (plăci)“, menţiunea prevăzută în subsolul tabelului va avea următorul cuprins: Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea dermatologie. ah) Nota din finalul secţiunii C1 ,,DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli în regim de compensare 100% din preţul de referinţă“ va avea următorul cuprins: NOTĂ: Pentru medicamentele corespunzătoare acestei secţiuni iniţierea tratamentului se face de către medicul de specialitate, altul decât medicul de familie, excepţie făcând medicamentele din G1 - Insuficienţă cardiacă cronică (clasa III sau IV Nyha) poziţiile 2, 3, 4, 5, 6, 7 şi 9, pentru care iniţierea tratamentului poate fi efectuată şi de către medicul de familie. Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii. Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (***) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor judeţene de asigurări de sănătate. Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (****) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Medicamentul corespunzător DCI-ului notat cu (3) se livrează împreună cu solventul. Medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (4) se importă cu avizul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale. Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (5) se utilizează numai pentru cazurile fără răspuns terapeutic la prednisonum. 8. În anexă, la sublista C ,,DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100%“, secţiunea C2 „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii incluşi în programele naţionale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu şi spitalicesc“ se modifică după cum urmează: a)La punctul P1 ,,Programul naţional de boli transmisibile“, litera A „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere“, subpunctul „Medicaţie specifică antiretrovirală“, poziţia 13 va avea următorul cuprins:

„13. Lamivudinum (concentraţii de 10 mg/ml, 150 mg şi 300 mg) J05AF05“

b)La punctul P1 „Programul naţional de boli transmisibile“, litera A „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere“, subpunctul „Medicaţie antiinfecţioasă pentru tratamentul infecţiilor asociate“, poziţiile 84 şi 88 vor avea următorul cuprins:

„84. Mefloquinum4 P01BC02
.....
88. Primaquine4 P01BA03“

c)La punctul P3 „Programul naţional de oncologie“, poziţiile 73 şi 74 vor avea următorul cuprins:

„73. Acidum ibandronicum** (concentraţii de 2 mg, 6 mg şi 50 mg) M05BA06
74. Acidum zoledronicum** (concentraţia de 4 mg) M05BA08“

d)La punctul P3 „Programul naţional de oncologie“, poziţia 40 se abrogă. e)La punctul P4 „Programul naţional de boli neurologice. Subprogramul de tratament al sclerozei multiple“, poziţia 5 va avea următorul cuprins:

„5. Azathioprinum L04AX01“

f)La punctul P5 „Programul naţional de diabet zaharat. Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, poziţiile 35 şi 36 vor avea următorul cuprins:

„35. Combinaţii (Saxagliptinum+Metforminum)*** A10BD10
36. Dapagliflozinum*** A10BX09“

g)La punctul P5 „Programul naţional de diabet zaharat. Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, poziţiile 21 , 22 şi 25 se abrogă. h)La punctul P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever“, subpunctul P6.11 „Sepsis sever“, poziţia 1 se abrogă. i)La punctul P7 „Programul naţional de boli endocrine. Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, guşă datorată carenţei de iod şi proliferări maligne“, poziţiile 16 , 18 , 22 şi 23 se abrogă. j)La punctul P7 „Programul naţional de boli endocrine. Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, guşă datorată carenţei de iod şi proliferări maligne“, poziţia 20 va avea următorul cuprins:

„20. Acidum zoledronicum** (concentraţia de 5 mg) M05BA08“

k)La punctul P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, subpunctul P9.1 „Transplant medular“, poziţiile 36 şi 42 se abrogă. l)La punctul P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, subpunctul P9.1 „Transplant medular“, poziţiile 38 şi 40 vor avea următorul cuprins:

„38. Ciclosporinum L04AD01
.....
40. Tacrolimusum** L04AD02“

m)La punctul P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, subpunctul P9.2 „Transplant de cord“, poziţiile 11 şi 13 vor avea următorul cuprins:

„11. Ciclosporinum L04AD01
.....
13. Tacrolimusum** L04AD02“

n)La punctul P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, subpunctul P9.3 „Transplant hepatic“, poziţiile 17 şi 18 vor avea următorul cuprins:

„17. Ciclosporinum L04AD01
18. Tacrolimusum** L04AD02“

o)La punctul P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, subpunctul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat de rinichi si pancreas“, poziţiile 24 şi 26 vor avea următorul cuprins:

„24. Ciclosporinum L04AD01
.....
26. Tacrolimusum** L04AD02“

p)La punctul P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, subpunctul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat de rinichi şi pancreas“, poziţia 28 se abrogă. r)La punctul P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, subpunctul P9.6 „Transplant pulmonar“, poziţia 11 va avea următorul cuprins:

„11. Ciclosporinum L04AD01“

s)La punctul P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, subpunctul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienţilor transplantaţi“, poziţiile 14 , 15 , 16 şi 18 vor avea următorul cuprins:

„14. Ciclosporinum L04AD01
15. Tacrolimusum** (forme orale) L04AD02
16. Mycophenolatum** (forme orale) L04AA06
.....
18. Azathioprinum L04AX01“

ş) Nota din finalul secţiunii C2 „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii incluşi în programele naţionale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu şi spitalicesc“ va avea următorul cuprins: NOTĂ: Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii. Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (***) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor judeţene de asigurări de sănătate. Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (****) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Medicamentul corespunzător DCI-ului notat cu (3) se livrează împreună cu solvent. Medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (4) se importă cu avizul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale. 9. În anexă, la sublista C ,,DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100%, secţiunea C3 ,,DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază copiii până la 18 ani, tinerii de la 18 la 26 de ani dacă sunt elevi, ucenici sau studenţi, dacă nu realizează venituri, precum şi gravide şi lehuze, în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 100% din preţul de referinţă“ se modifică după cum urmează: a)Poziţiile 1 , 67 , 116 , 132 şi 151 se abrogă. b)Nota din finalul secţiunii C3 „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază copiii până la 18 ani, tinerii de la 18 la 26 de ani dacă sunt elevi, ucenici sau studenţi, dacă nu realizează venituri, precum şi gravide şi lehuze, în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 100% din preţul de referinţă“ se modifică după cum urmează: NOTĂ: Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii. Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (***) se face pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor judeţene de asigurări de sănătate. Medicamentele din această sublistă corespund DCI-urilor din nomenclatorul de produse, altele decât cele din sublistele A, B, sublista C secţiunea C1 şi sublista D. Pentru categoriile de asiguraţi menţionate în această sublistă, medicamentele corespunzătoare denumirilor comune internaţionale din sublista A, sublista B, secţiunea C1 a sublistei C şi sublista D se vor acorda în regim de compensare de 100% la preţ de referinţă, indiferent de indicaţia pentru care sunt prevăzute în aceste subliste. 10. În anexă, după sublista C „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100%“ se introduce o nouă sublistă, sublista D ,,DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 20% din preţul de referinţă“, cu următorul cuprins: SUBLISTA DDCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 20% din preţul de referinţă

Nr. DCI COD ATC
1. Ranitidinum A02BA02
2. Famotidinum A02BA03
3. Nizatidinum A02BA04
4. Sucralfatum A02BX02
5. Mebeverinum A03AA04
6. Trimebutinum A03AA05
7. Domperidonum A03FA03
Nr. DCI COD ATC
8. Acid omega-3-esteri etilici 90** C01AX06
9. Trimetazidinum C01EB15
10. Nicergolinum C04AE02
11. Vincaminum C04AX07
12. Diosminum (combinaţii)** C05CA53
13. Aciclovirum D06BB03
14. Calcitoninum (somon) H05BA01
15. Piroxicamum M01AC01
16. Nimesulidum M01AX17
17. Acidum ibandronicum** (concentraţiile 3 mg si 150 mg) M05BA06
18. Strontium Ranelatum M05BX03
19. Clonazepamum N03AA01
20. Piracetamum N06BX03
21. Erdosteinum** R05CB15

NOTĂ: Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii. Articolul II Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2015. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul sănătăţii, Nicolae Bănicioiu Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 741/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 741 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Cu respect tuturor, numele meu este Kojonka Moe și sunt din România am auzit despre oameni care mărturisesc despre această companie numită Patricia Kingsman și aceasta este prima dată când solicit un împrumut online, mi-a fost teamă să solicit un împrumut online din cauza escrocheriei pe care o văd pe internet, dar după ce am citit atât de multe mărturii despre această companie, am decis să încerc și să solicit un împrumut de la această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman, aveam nevoie de bani și aveam nevoie de un împrumut de 5.000,00 Euro. Așa că am aplicat și mi s-a spus ce să fac mi-a fost teamă, dar am oferit companiei o șansă să mă ajute și m-au asigurat că în mai puțin de 8 ore îmi voi primi împrumutul în cont. Nu am crezut niciodată, dar așteptam în mai puțin de 8 ore când am primit un apel de la banca mea că o sumă de 5.000,00 Euro era în contul meu și imediat banca m-a sunat am contactat compania și le-am anunțat că am primit împrumutul meu iar astăzi sunt fericit. Așadar, dacă ați dat mesajul meu și l-ați citit și aveți nevoie de un împrumut legitim să aplicați de la această companie și să fiți siguri că veți fi mulțumiți de această companie, cred că această companie este trimisă de Dumnezeu și vă rog să dureze și să continue să ajute oamenii . Contactati aceasta companie prin adresa de mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Bună ziua tuturor Numele meu este Abiezer Petit Homme Sunt din România Vreau să folosesc acest mic timp trebuie să citesc pe internet că dacă ai nevoie de un împrumut real și legitim Patricia Kingsman este compania potrivită pentru a aplica de la am fost înșelat de 2 companii pe care le-am aplicat pentru un împrumut de la și Patricia Kingsman a fost a treia companie din care am solicitat de la am primit împrumutul meu de la compania de împrumuturi Patricia Kingsman în mai puțin de 8 ore, în timp ce compania mi-a spus, așa că oricine are nevoie de un împrumut online, fără a fi înșelat, să solicite de la Patricia Kingsman fiți sigur că veți fi mulțumit de această companie. Puteți contacta această companie doar prin e-mail sau prin adresa de mail whatsapp este patriciakingsman.loans2016@gmail.com Whatsapp +1 (575) 655-0066. Salutări oricui citește acest mesaj în toată lumea.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu