Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.741 din 09.09.2015

privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 695 din 15 septembrie 2015SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul I Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 10 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: (2) Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale prevăzută la alin. (1) este alcătuită din sublistele A, B, C şi D. Sublista C are în componenţă secţiunile C1, C2 şi C3. 2. La articolul 2, alineatele (1) , (11 ) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: (1) Procentul de compensare a medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în sublista A este de 90% din preţul de referinţă, a celor din sublista B este de 50% din preţul de referinţă, a celor din sublista C este de 100% din preţul de referinţă pentru secţiunile C1 şi C3, iar a celor din sublista D este de 20% din preţul de referinţă. (11 ) Pentru pensionarii cu venituri numai din pensii de până la 700 lei/lună, cuantumul de compensare a medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în sublista B este de 90% din preţul de referinţă, din care 50% se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi 40% din transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru prescripţiile a căror contravaloare la nivelul preţului de referinţă/prescripţie este de până la 330 lei pe lună. ........ ................ ................ ................ ........ ..........(3) Medicamentele corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în secţiunea C2 din sublista C care se utilizează în unităţile sanitare cu paturi pe perioada spitalizării sau eliberate prin farmaciile cu circuit închis pentru tratamentul în regim ambulatoriu al bolnavilor cuprinşi în programele naţionale de sănătate se suportă la un preţ care nu poate depăşi preţul de decontare. 3. La articolul 3, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: (1) Prescrierea, eliberarea şi decontarea medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în sublistele A, B, secţiunile C1 şi C3 din sublista C şi sublista D se realizează în conformitate cu prevederile Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi ale normelor metodologice de aplicare a acestuia. ........ ................ ................ ................ ........ .........(3) În sistemul de asigurări sociale de sănătate, prescrierea, eliberarea şi decontarea medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în sublistele A, B, C - secţiunile C1, C2, C3 şi sublista D, notate cu (**), (***) şi (****), se realizează potrivit prevederilor alin. (1) şi (2) şi în baza protocoalelor terapeutice aprobate în condiţiile art. 4. 4. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 5 Lista medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale cuprinse în sublista C secţiunea C2, care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi preţul de decontare al acestora se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 5. În anexă, la sublista A „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 90% din preţul de referinţă“, poziţiile 1 , 2 , 3 , 6 , 7 , 10 , 31 , 67 şi 68 se abrogă. 6. În anexă, sublista B „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 50% din preţul de referinţă“ se modifică după cum urmează: a)Poziţiile 3 , 10 , 12 , 16 , 32 , 33 , 34 , 35 , 64 , 151 , 156 , 157 , 160 , 163 , 167 şi 201 se abrogă. b)Poziţiile 8 , 221 , 222 şi 223 vor avea următorul cuprins:

„8. Budesonidum**# A07EA06
.....
221. Rivaroxabanum** B01AF01
222. Glicopironium** R03BB06
223 Indacaterolum** R03AC18“

7. În anexă, la sublista C „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100%“, secţiunea C1 „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli în regim de compensare 100% din preţul de referinţă“ se modifică după cum urmează: a)La punctul G2 „Bolnavi cu proteze valvulare şi vasculare“, poziţia 1 va avea următorul cuprins:

„1. Acenocumarolum B01AA07“

b)La punctul G2 „Bolnavi cu proteze valvulare şi vasculare“, menţiunea prevăzută în subsolul tabelului va avea următorul cuprins: Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea cardiologie, chirurgie cardiovasculară şi chirurgie vasculară. c)La punctul G3 „Bolnavi cu proceduri intervenţionale percutane, numai după implantarea unei proteze endovasculare (stent)“, menţiunea prevăzută în subsolul tabelului va avea următorul cuprins: Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea cardiologie, chirurgie cardiovasculară şi chirurgie vasculară. d)La punctul G4 „Hepatite cronice de etiologie virală B, C şi D“, poziţia 4 va avea următorul cuprins:

„4. Lamivudinum**** (concentraţii de 5 mg/ml, 100 mg) J05AF05“

e)La punctul G5 „Hepatita autoimună“, poziţia 3 va avea următorul cuprins:

„3. Azathioprinum L04AX01“

f)La punctul G7 „Ciroza hepatică“, poziţiile 1 , 2 şi 9 vor avea următorul cuprins:

„1. Lactulosum A06AD11
2. Rifaximinum A07AA11
......
9. Lamivudinum**** (concentraţii de 5 mg/ml, 100 mg) J05AF05“

g)La punctul G10 „Leucemii, limfoame, aplazie medulară, gamapatii monoclonale maligne, mieloproliferări cronice şi tumori maligne, sindroame mielodisplazice“, poziţiile 14 , 19 şi 25 vor avea următorul cuprins:

„14. Ciclosporinum L04AD01
....
19. Fentanylum** N02AB03
....
25 Epoetin zeta*** B03XA01“

h)La punctul G11 „Epilepsie“, poziţia 3 se abrogă. i)La punctul G11 „Epilepsie“ menţiunea prevăzută în subsolul tabelului va avea următorul cuprins: Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea neurologie şi neurologie pediatrică. j)La punctul G13 „Miastenia gravis“, poziţia 2 va avea următorul cuprins:

„2. Methotrexatum L01BA01“

k)La punctul G14 „Scleroza multiplă“, poziţia 3 va avea următorul cuprins:

„3. Methotrexatum L01BA01“

l)La punctul G14 „Scleroza multiplă“, menţiunea prevăzută în subsolul tabelului va avea următorul cuprins: Tratamentul se iniţiază de către medicul din specialitatea neurologie. m)La punctul G15 „Boli psihice (schizofrenie, tulburări schizotipale şi delirante, tulburări afective majore, tulburări psihotice acute şi boli psihice copii, autism)“, menţiunea prevăzută în subsolul tabelului va avea următorul cuprins: Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea psihiatrie şi psihiatrie pediatrică. n)La punctul G17 „Colagenoze majore (lupus eritematos sistemic, sclerodermie, poli/dermatomiozită, vasculite sistemice)“, poziţiile 2 şi 3 vor avea următorul cuprins:

„2. Cyclophosphamidum L01AA01
3. Azathioprinum L04AX01“

o)La punctul G18 „Poliartrită reumatoidă, artropatia psoriazică şi artrita juvenilă“, poziţiile 4 , 5 şi 7 vor avea următorul cuprins:

„4. Methotrexatum L01BA01
5. Ciclosporinum L04AD01
....
7. Azathioprinum L04AX01“

p)La punctul G18 „Poliartrită reumatoidă, artropatia psoriazică şi artrita juvenilă“, menţiunea prevăzută în subsolul tabelului va avea următorul cuprins: Tratamentul se iniţiază de către medicul din specialitatea reumatologie, nefrologie, medicină internă, pediatrie şi reabilitare medicală. r)La punctul G19 „Spondilită ankilozantă“, menţiunea prevăzută în subsolul tabelului va avea următorul cuprins: Tratamentul se iniţiază de către medicul din specialitatea reumatologie sau reabilitare medicală. s)La punctul G23 „Boala Wilson“, menţiunea prevăzută în subsolul tabelului va avea următorul cuprins: Tratamentul se iniţiază de către medicul din specialitatea endocrinologie, neurologie sau neurologie pediatrică. ş)La punctul G25 „Boala cronică de rinichi - faza predializă“, poziţiile 9 , 10 şi 12 vor avea următorul cuprins:

„9. Ciclosporinum L04AD01
10. Azathioprinum L04AX01
....
12. Metoxi-polietilenglicol epoetina beta** B03XA03“

t)La punctul G27 „Pemfigus“, poziţiile 6 , 7 şi 8 vor avea următorul cuprins:

„6. Methotrexatum L01BA01
7. Ciclosporinum L04AD01
8. Azathioprinum L04AX01“

ţ)La punctul G29 „Boala Gaucher“, menţiunea prevăzută în subsolul tabelului va avea următorul cuprins: După precizarea diagnosticului de către laboratoarele de specialitate, tratamentul se iniţiază de către medicul din specialitatea gastroenterologie, hematologie, neurologie, neurologie pediatrică şi pediatrie. u)La punctul G31 „Imunosupresoare selective“, subpunctul G31a „Boală cronică inflamatorie intestinală“, poziţiile 1 şi 2 vor avea următorul cuprins:

„1. Infliximabum**** L04AB02
2. Adalimumabum**** L04AB04“

v)La punctul G31 „Imunosupresoare selective“, subpunctul G31a „Boală cronică inflamatorie intestinală“, menţiunea prevăzută în subsolul tabelului va avea următorul cuprins: Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea gastro-enterologie şi medicină internă. w)La punctul G31 „Imunosupresoare selective“, subpunctul G31b „Poliartrita reumatoidă“, poziţiile 2 , 3, 4 şi 7 vor avea următorul cuprins:

„2. Etanerceptum**** L04AB01
3. Infliximabum**** L04AB02
4. Adalimumabum**** L04AB04
....
7. Certolizumab pegol**** L04AB05“

x)La punctul G31 „Imunosupresoare selective“, subpunctul G31b „Poliartrita reumatoidă“, menţiunea prevăzută în subsolul tabelului va avea următorul cuprins: Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea reumatologie, medicină internă, nefrologie (pentru pacienţii cu afectare renală) şi reabilitarea medicală. y)La punctul G31 „Imunosupresoare selective“, subpunctul G31c „Artropatia psoarizică“, poziţiile 1, 2 şi 3 vor avea următorul cuprins:

„1. Etanerceptum**** L04AB01
2. Infliximabum**** L04AB02
3. Adalimumabum**** L04AB04“

z)La punctul G31 „Imunosupresoare selective“, subpunctul G31c „Artropatia psoriazică“, menţiunea prevăzută în subsolul tabelului va avea următorul cuprins: Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea reumatologie şi reabilitare medicală. aa) La punctul G31 „Imunosupresoare selective“, subpunctul G31d „Spondilita ankilozantă“, poziţiile 1, 2 şi 3 vor avea următorul cuprins:

„1. Etanerceptum**** L04AB01
2. Infliximabum**** L04AB02
3. Adalimumabum**** L04AB04“

ab) La punctul G31 „Imunosupresoare selective“, subpunctul G31d „Spondilita ankilozantă“, menţiunea prevăzută în subsolul tabelului va avea următorul cuprins: Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea reumatologie, medicină internă şi reabilitare medicală. ac) La punctul G31 „Imunosupresoare selective“, subpunctul G31e „Artrita juvenilă“, poziţia 1 va avea următorul cuprins:

„1. Etanerceptum**** L04AB01“

ad) La punctul G31 „Imunosupresoare selective“, subpunctul G31e „Artrita juvenilă“, menţiunea prevăzută în subsolul tabelului va avea următorul cuprins: Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea reumatologie, pediatrie şi reabilitare medicală. ae) La punctul G31 „Imunosupresoare selective“, subpunctul G31f „Psoriazis cronic sever (plăci)“, poziţiile 1, 2 şi 3 vor avea următorul cuprins:

„1. Etanerceptum**** L04AB01
2. Infliximabum**** L04AB02
3. Adalimumabum**** L04AB04“

af) La punctul G31 „Imunosupresoare selective“, subpunctul G31f „Psoriazis cronic sever (plăci)“, poziţia 4 se abrogă. ag) La punctul G31 „Imunosupresoare selective“, subpunctul G31f „Psoriazis cronic sever (plăci)“, menţiunea prevăzută în subsolul tabelului va avea următorul cuprins: Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea dermatologie. ah) Nota din finalul secţiunii C1 ,,DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli în regim de compensare 100% din preţul de referinţă“ va avea următorul cuprins: NOTĂ: Pentru medicamentele corespunzătoare acestei secţiuni iniţierea tratamentului se face de către medicul de specialitate, altul decât medicul de familie, excepţie făcând medicamentele din G1 - Insuficienţă cardiacă cronică (clasa III sau IV Nyha) poziţiile 2, 3, 4, 5, 6, 7 şi 9, pentru care iniţierea tratamentului poate fi efectuată şi de către medicul de familie. Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii. Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (***) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor judeţene de asigurări de sănătate. Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (****) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Medicamentul corespunzător DCI-ului notat cu (3) se livrează împreună cu solventul. Medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (4) se importă cu avizul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale. Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (5) se utilizează numai pentru cazurile fără răspuns terapeutic la prednisonum. 8. În anexă, la sublista C ,,DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100%“, secţiunea C2 „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii incluşi în programele naţionale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu şi spitalicesc“ se modifică după cum urmează: a)La punctul P1 ,,Programul naţional de boli transmisibile“, litera A „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere“, subpunctul „Medicaţie specifică antiretrovirală“, poziţia 13 va avea următorul cuprins:

„13. Lamivudinum (concentraţii de 10 mg/ml, 150 mg şi 300 mg) J05AF05“

b)La punctul P1 „Programul naţional de boli transmisibile“, litera A „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere“, subpunctul „Medicaţie antiinfecţioasă pentru tratamentul infecţiilor asociate“, poziţiile 84 şi 88 vor avea următorul cuprins:

„84. Mefloquinum4 P01BC02
.....
88. Primaquine4 P01BA03“

c)La punctul P3 „Programul naţional de oncologie“, poziţiile 73 şi 74 vor avea următorul cuprins:

„73. Acidum ibandronicum** (concentraţii de 2 mg, 6 mg şi 50 mg) M05BA06
74. Acidum zoledronicum** (concentraţia de 4 mg) M05BA08“

d)La punctul P3 „Programul naţional de oncologie“, poziţia 40 se abrogă. e)La punctul P4 „Programul naţional de boli neurologice. Subprogramul de tratament al sclerozei multiple“, poziţia 5 va avea următorul cuprins:

„5. Azathioprinum L04AX01“

f)La punctul P5 „Programul naţional de diabet zaharat. Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, poziţiile 35 şi 36 vor avea următorul cuprins:

„35. Combinaţii (Saxagliptinum+Metforminum)*** A10BD10
36. Dapagliflozinum*** A10BX09“

g)La punctul P5 „Programul naţional de diabet zaharat. Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, poziţiile 21 , 22 şi 25 se abrogă. h)La punctul P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever“, subpunctul P6.11 „Sepsis sever“, poziţia 1 se abrogă. i)La punctul P7 „Programul naţional de boli endocrine. Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, guşă datorată carenţei de iod şi proliferări maligne“, poziţiile 16 , 18 , 22 şi 23 se abrogă. j)La punctul P7 „Programul naţional de boli endocrine. Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, guşă datorată carenţei de iod şi proliferări maligne“, poziţia 20 va avea următorul cuprins:

„20. Acidum zoledronicum** (concentraţia de 5 mg) M05BA08“

k)La punctul P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, subpunctul P9.1 „Transplant medular“, poziţiile 36 şi 42 se abrogă. l)La punctul P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, subpunctul P9.1 „Transplant medular“, poziţiile 38 şi 40 vor avea următorul cuprins:

„38. Ciclosporinum L04AD01
.....
40. Tacrolimusum** L04AD02“

m)La punctul P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, subpunctul P9.2 „Transplant de cord“, poziţiile 11 şi 13 vor avea următorul cuprins:

„11. Ciclosporinum L04AD01
.....
13. Tacrolimusum** L04AD02“

n)La punctul P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, subpunctul P9.3 „Transplant hepatic“, poziţiile 17 şi 18 vor avea următorul cuprins:

„17. Ciclosporinum L04AD01
18. Tacrolimusum** L04AD02“

o)La punctul P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, subpunctul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat de rinichi si pancreas“, poziţiile 24 şi 26 vor avea următorul cuprins:

„24. Ciclosporinum L04AD01
.....
26. Tacrolimusum** L04AD02“

p)La punctul P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, subpunctul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat de rinichi şi pancreas“, poziţia 28 se abrogă. r)La punctul P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, subpunctul P9.6 „Transplant pulmonar“, poziţia 11 va avea următorul cuprins:

„11. Ciclosporinum L04AD01“

s)La punctul P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, subpunctul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienţilor transplantaţi“, poziţiile 14 , 15 , 16 şi 18 vor avea următorul cuprins:

„14. Ciclosporinum L04AD01
15. Tacrolimusum** (forme orale) L04AD02
16. Mycophenolatum** (forme orale) L04AA06
.....
18. Azathioprinum L04AX01“

ş) Nota din finalul secţiunii C2 „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii incluşi în programele naţionale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu şi spitalicesc“ va avea următorul cuprins: NOTĂ: Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii. Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (***) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor judeţene de asigurări de sănătate. Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (****) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Medicamentul corespunzător DCI-ului notat cu (3) se livrează împreună cu solvent. Medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (4) se importă cu avizul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale. 9. În anexă, la sublista C ,,DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100%, secţiunea C3 ,,DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază copiii până la 18 ani, tinerii de la 18 la 26 de ani dacă sunt elevi, ucenici sau studenţi, dacă nu realizează venituri, precum şi gravide şi lehuze, în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 100% din preţul de referinţă“ se modifică după cum urmează: a)Poziţiile 1 , 67 , 116 , 132 şi 151 se abrogă. b)Nota din finalul secţiunii C3 „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază copiii până la 18 ani, tinerii de la 18 la 26 de ani dacă sunt elevi, ucenici sau studenţi, dacă nu realizează venituri, precum şi gravide şi lehuze, în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 100% din preţul de referinţă“ se modifică după cum urmează: NOTĂ: Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii. Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (***) se face pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor judeţene de asigurări de sănătate. Medicamentele din această sublistă corespund DCI-urilor din nomenclatorul de produse, altele decât cele din sublistele A, B, sublista C secţiunea C1 şi sublista D. Pentru categoriile de asiguraţi menţionate în această sublistă, medicamentele corespunzătoare denumirilor comune internaţionale din sublista A, sublista B, secţiunea C1 a sublistei C şi sublista D se vor acorda în regim de compensare de 100% la preţ de referinţă, indiferent de indicaţia pentru care sunt prevăzute în aceste subliste. 10. În anexă, după sublista C „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100%“ se introduce o nouă sublistă, sublista D ,,DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 20% din preţul de referinţă“, cu următorul cuprins: SUBLISTA DDCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 20% din preţul de referinţă

Nr. DCI COD ATC
1. Ranitidinum A02BA02
2. Famotidinum A02BA03
3. Nizatidinum A02BA04
4. Sucralfatum A02BX02
5. Mebeverinum A03AA04
6. Trimebutinum A03AA05
7. Domperidonum A03FA03
Nr. DCI COD ATC
8. Acid omega-3-esteri etilici 90** C01AX06
9. Trimetazidinum C01EB15
10. Nicergolinum C04AE02
11. Vincaminum C04AX07
12. Diosminum (combinaţii)** C05CA53
13. Aciclovirum D06BB03
14. Calcitoninum (somon) H05BA01
15. Piroxicamum M01AC01
16. Nimesulidum M01AX17
17. Acidum ibandronicum** (concentraţiile 3 mg si 150 mg) M05BA06
18. Strontium Ranelatum M05BX03
19. Clonazepamum N03AA01
20. Piracetamum N06BX03
21. Erdosteinum** R05CB15

NOTĂ: Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii. Articolul II Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2015. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul sănătăţii, Nicolae Bănicioiu Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 741/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 741 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu