Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 672 din 19 iulie 2001

privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a aparatelor electrocasnice in functie de nivelul zgomotului transmis prin aer

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 445 din  8 august 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 11/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Prevederile prezentei hotarari stabilesc conditiile de introducere pe piata a aparatelor electrocasnice prevazute in anexa nr. 1, in functie de nivelul zgomotului transmis prin aer, precum si metodele de incercare si de verificare a acestora.
    (2) Prevederile prezentei hotarari nu se aplica urmatoarelor categorii de aparate:
    a) echipamente sau masini destinate exclusiv utilizarii industriale sau profesionale;
    b) aparate care sunt parti integrante dintr-o cladire sau din instalatiile acestora, cum ar fi echipamentele de aer conditionat, de incalzire sau de ventilatie si altele asemenea, cu exceptia uscatoarelor de uz casnic, a hotelor de bucatarie si a aparatelor de incalzire independente;
    c) arzatoare cu combustibil lichid pentru incalzire centrala, pompe pentru alimentarea cu apa si pentru sisteme de canalizare;
    d) componente ale echipamentelor, cum ar fi motoarele electrice;
    e) aparate pentru utilizare in exteriorul cladirilor.
    Art. 2
    In sensul prezentei hotarari urmatorii termeni se definesc astfel:
    - aparat electrocasnic - orice aparat, parte a unui echipament sau a unei instalatii, fabricat in principal pentru utilizarea in locuinte, inclusiv in beciuri, poduri, garaje si in alte dependinte exterioare locuintei, cu scopul intretinerii si curatarii locuintelor si a igienei personale, prepararii si pastrarii alimentelor, producerii si distribuirii caldurii si a frigului, precum si producerii aerului conditionat. Sunt incluse in aceasta definitie si alte aparate utilizate in scopuri neprofesionale;
    - categorie de aparate electrocasnice - toate tipurile diferitelor aparate electrocasnice destinate aceluiasi scop si alimentate din acelasi tip de sursa de energie. In general, o categorie de aparate electrocasnice include mai multe tipuri;
    - serie de aparate electrocasnice - toate aparatele electrocasnice apartinand aceluiasi tip, care au caracteristicile definite si sunt produse de acelasi fabricant;
    - lot de aparate electrocasnice - un numar specificat de aparate apartinand unei serii date, fabricate in aceleasi conditii;
    - zgomot aerian transmis prin aer - nivelul de putere acustica ponderat A (LWA) emis de aparatele electrocasnice, exprimat in decibeli (dB), raportat la o putere acustica de referinta de un picowatt (1 pW), transmis prin aer.
    Art. 3
    Se admite introducerea pe piata a aparatelor electrocasnice care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:
    a) sa nu depaseasca nivelul de zgomot transmis prin aer stabilit in conformitate cu Standardul SR EN 60034 - 9:2000;
    b) informatia privind nivelul de zgomot transmis prin aer sa fie inscrisa pe eticheta produsului si in documentatia tehnica insotitoare;
    c) determinarea nivelului de zgomot transmis prin aer sa fie efectuata in conformitate cu metodele de incercare prevazute la art. 6 alin. (1).
    Art. 4
    Producatorul aparatelor electrocasnice sau reprezentantul sau autorizat are obligatia sa inscrie pe eticheta si in documentatia tehnica insotitoare datele prevazute la art. 3 lit. b) si raspunde pentru corectitudinea acestora.
    Art. 5
    (1) Inscrierea informatiilor mentionate la art. 3 lit. b) se face pe eticheta existenta pentru certificarea eficientei energetice, specifica categoriei de aparate electrocasnice din care face parte produsul.
    (2) In cazul in care unei categorii de aparate electrocasnice ii sunt aplicabile si alte reglementari separate, care prevad furnizarea de informatii catre consumator, toate aceste informatii, inclusiv cele referitoare la zgomotul transmis prin aer, vor fi inscrise pe o singura eticheta.
    (3) Etichetele se redacteaza in limba romana si se aplica in mod vizibil.
    Art. 6
    (1) Metoda generala de incercare utilizata pentru determinarea nivelului zgomotului transmis prin aer este o metoda tehnica de clasa 2, conform Standardului SR ISO 12001:1999, iar abaterile standard rezultate din masurari nu trebuie sa depaseasca 2 dB. Aceste abateri reprezinta efectele cumulative ale tuturor cauzelor incertitudinilor de masurare, cu exceptia variatiilor nivelului de zgomot aerian de la o incercare la alta.
    (2) Metoda generala de incercare prevazuta la alin. (1) se completeaza, pentru fiecare categorie de aparate, cu o descriere a pozitiei, montajului, sarcinii si a modului de operare, pentru aparatele aflate sub testare, pentru simularea utilizarii normale a aparatelor, precum si pentru asigurarea corespunzatoare a repetabilitatii si a reproductibilitatii. Pentru fiecare clasa de aparate se specifica abaterea standard a reproductibilitatii.
    (3) Metoda statistica utilizata la verificarea nivelului zgomotului transmis prin aer, declarat, al unui lot de aparate electrocasnice de catre organul de control impune masurarea prin esantionare a unor loturi izolate de aparate, utilizand teste unilaterale. Parametrii statistici fundamentali ai metodei statistice utilizate se stabilesc astfel incat probabilitatea de acceptare sa fie de 95% daca 6,5% din nivelurile emisiilor de zgomot aerian ale lotului sunt mai mari decat nivelul declarat de producator. Marimea unui esantion simplu sau echivalent trebuie sa fie de 3 bucati. Metoda statistica aleasa impune ca abaterea standard de referinta totala sa nu depaseasca 3,5 dB.
    Art. 7
    Se considera ca informatiile privind nivelul zgomotului transmis prin aer de un aparat electrocasnic sunt corecte si incercarile au fost corect executate daca masuratorile pentru determinarea nivelului de zgomot transmis prin aer si incercarile specifice s-au efectuat in conformitate cu standardele nationale cuprinse in anexa nr. 2.
    Art. 8
    (1) Nerespectarea prevederilor art. 3 lit. a) si c) si ale art. 6 alin. (1) si (2) se sanctioneaza potrivit art. 46 alin. 1 lit. a) si alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile ulterioare, iar nerespectarea prevederilor art. 3 lit. b) si ale art. 4 si 5 se sanctioneaza potrivit art. 46 alin. 1 lit. c) si alin. 2 din acelasi act normativ.
    (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.
    (3) Daca prin aplicarea metodei de verificare prevazute la art. 6 alin. (3) se constata ca un aparat electrocasnic depaseste nivelul de zgomot transmis prin aer, declarat, organele de control vor lua masuri de retragere de pe piata si de interzicere a introducerii pe piata a aparatelor din lotul respectiv, in conditiile legii.
    (4) Reintroducerea pe piata a unui aparat electrocasnic se efectueaza numai in conditiile prevazute la art. 3.
    Art. 9
    Contraventiilor prevazute la art. 8 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.
    Art. 10
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 11
    Prezenta hotarare va intra in vigoare la 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul industriei si resurselor,
                         Dan Ioan Popescu

                         Ministrul apelor si protectiei mediului,
                         Aurel Constantin Ilie

                         Autoritatea Nationala
                         pentru Protectia Consumatorilor,
                         Rovana Plumb,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                              LISTA
cuprinzand categoriile de aparate electrocasnice pentru care sunt stabilite conditiile de introducere pe piata in functie de nivelul zgomotului transmis prin aer

     1. Frigidere, congelatoare si combinatiile lor
     2. Aspiratoare de praf
     3. Aparate de incalzire cu convectie fortata
     4. Masini de spalat vase
     5. Masini de spalat rufe si storcatoare centrifugale
     6. Aparate de incalzire a incaperilor, de tipul acumulare de caldura
     7. Storcatoare de rufe cu tambur
     8. Ventilatoare
     9. Aparate de tuns si ras electrice
    10. Aparate electrice destinate prepararii hranei
    11. Hote de bucatarie
    12. Uscatoare de par


    ANEXA 2

                              LISTA
cuprinzand standardele nationale privind metode de masura si verificare a nivelului de zgomot transmis prin aer de aparatele electrocasnice

    - SR EN 60704 - 1:2000 Aparate electrocasnice si similare. Cod de incercare pentru determinarea zgomotului aerian, Partea 1 : Prescriptii generale
    - SR EN 60704 - 2 - 1:1996 Cod de incercare pentru determinarea zgomotului transmis prin aer, emis de aparatele electrocasnice si similare, Partea 2: Reguli specifice pentru aspiratoarele de praf
    - SR EN 60704 - 2 - 2:1996 Cod de incercare pentru determinarea zgomotului transmis prin aer, emis de aparatele electrocasnice si similare, Partea 2: Reguli specifice pentru aparatele de incalzire cu convectie fortata
    - SR EN 60704 - 2 - 3:1996 Cod de incercare pentru determinarea zgomotului transmis prin aer, emis de aparatele electrocasnice si similare, Partea 2: Reguli specifice pentru masini de spalat vase
    - SR EN 60704 - 2 - 4:1996 Cod de incercare pentru determinarea zgomotului transmis prin aer, emis de aparatele electrocasnice si similare, Partea 2: Reguli specifice pentru masinile de spalat rufe si storcatoarele centrifugale
    - SR EN 60704 - 2 - 5:1996 Cod de incercare pentru determinarea zgomotului transmis prin aer, emis de aparatele electrocasnice si similare, Partea 2: Reguli specifice pentru aparatele de incalzire a incaperilor, de tipul cu acumulare de caldura
    - SR EN 60704 - 2 - 6:2000 Cod de incercare pentru determinarea zgomotului transmis prin aer, emis de aparatele electrocasnice si similare, Partea 2: Prescriptii specifice pentru storcatoarele de rufe cu tambur
    - SR EN 60704 - 2 - 7:2000 Aparatele electrocasnice si similare. Cod de incercare pentru determinarea zgomotului aerian, Partea 2: Prescriptii specifice pentru ventilatoare
    - SR EN 60704 - 2 - 8:2000 Aparatele electrocasnice si similare. Cod de incercare pentru determinarea zgomotului aerian, Partea 2: Prescriptii specifice pentru aparatele de tuns si ras electrice
    - SR EN 60704 - 2 - 11:2000 Aparatele electrocasnice si similare. Cod de incercare pentru determinarea zgomotului aerian, Partea 2 - 11: Prescriptii specifice pentru aparatele electrice destinate prepararii hranei
    - SR EN 60704 - 3:1997 Cod de incercare pentru determinarea zgomotului transmis prin aer, emis de aparatele electrocasnice si similare, Partea 3: Proceduri pentru determinarea si verificarea valorilor declarate ale emisiei acustice
    - SR EN 27574:1994 Acustica: Metode statistice pentru determinarea si controlul valorilor declarate ale emisiei acustice ale masinilor si echipamentelor
    - SR EN ISO 3744: Acustica: Determinarea nivelurilor de putere acustica ale surselor de zgomot utilizand presiunea acustica. Metoda tehnica in conditii apropiate de cele ale unui camp liber deasupra unui plan reflectant
      SR EN 60034   9:2000 Masini electrice rotative. Limite de zgomot
      SR EN ISO 12001:1999 Acustica. Zgomotul emis de masini si echipamente. Reguli pentru elaborarea si prezentarea unui cod de incercare a zgomotuluiSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 672/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 672 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu