Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 671 din 19 iulie 2001

privind stabilirea cerintelor referitoare la eficienta si etichetarea energetica pentru introducerea pe piata a masinilor combinate de spalat si uscat rufe de uz casnic

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 445 din  8 august 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, ale art. 8 din Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei si ale art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 11/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Prevederile prezentei hotarari se aplica masinilor combinate de spalat si uscat rufe de uz casnic, introduse pe piata, alimentate exclusiv de la reteaua de distributie a energiei electrice de joasa tensiune.
    (2) Prezenta hotarare se aplica masinilor combinate de spalat si uscat rufe de uz casnic chiar si in cazul in care acestea sunt comercializate pentru alte utilizari decat cele casnice.
    Art. 2
    (1) Sunt supuse prevederilor prezentei hotarari si masinile combinate de spalat si uscat rufe de uz casnic care fac obiectul unui contract de furnizare la distanta, incheiat in conditiile legii.
    (2) In cazul ofertei spre vanzare a unor astfel de bunuri prin intermediul contractelor la distanta oferta trebuie sa fie insotita de informatiile referitoare la caracteristicile tehnice ale masinilor combinate de spalat si uscat rufe de uz casnic, prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 3
    Prevederile prezentei hotarari nu se aplica masinilor combinate de spalat si uscat rufe de uz casnic care sunt alimentate de la alte surse de energie.
    Art. 4
    (1) Se admite introducerea pe piata numai a masinilor combinate de spalat si uscat rufe de uz casnic care indeplinesc urmatoarele conditii:
    a) au aplicata, intr-un loc vizibil, pe exteriorul partii frontale sau superioare a aparatului, o eticheta indicand consumurile de energie si clasa de eficienta energetica, precum si alte caracteristici, dupa caz, al carei model este prezentat in anexa nr. 2;
    b) sunt insotite de o fisa care cuprinde informatii tehnice ce definesc aparatul respectiv, al carei model este prezentat in anexa nr. 3.
    (2) Informatiile cuprinse in eticheta si in fisa sunt stabilite in conformitate cu Standardul european EN 50229 "Metode de masurare a performantelor masinilor combinate de spalat si uscat rufe de uz casnic".
    (3) Pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari Ministerul Industriei si Resurselor si Asociatia de Standardizare din Romania vor asigura adoptarea standardului prevazut la alin. (2) ca standard national de eficienta energetica.
    (4) Clasa de eficienta energetica a unei masini combinate de spalat si uscat rufe de uz casnic si clasa de eficienta a spalarii, specificate in eticheta si in fisa, sunt prevazute in anexa nr. 4.
    (5) Este interzisa aplicarea etichetei prevazute la alin. (1) lit. a) pe placutele indicatoare sau pe echivalentele lor fixate pe masinile combinate de spalat si uscat rufe de uz casnic, pentru scopuri de securitate a utilizatorului.
    (6) Termenii utilizati pe eticheta si in fisa sunt prevazuti in anexa nr. 5.
    Art. 5
    Se excepteaza de la prevederile art. 4 alin. (1):
    a) masinile combinate de spalat si uscat rufe de uz casnic a caror productie a incetat inainte de data intrarii in vigoare a prezentei hotarari;
    b) masinile combinate de spalat si uscat rufe de uz casnic utilizate.
    Art. 6
    (1) Producatorul unei masini combinate de spalat si uscat rufe de uz casnic sau reprezentantul sau autorizat raspunde pentru corectitudinea datelor inscrise pe eticheta si in fisa.
    (2) Prin reprezentant autorizat se intelege persoana juridica cu sediul in Romania, desemnata de producator sa actioneze in numele sau.
    (3) Informatiile continute de eticheta si in fisa se publica numai cu consimtamantul scris al producatorului sau al reprezentantului sau autorizat.
    (4) In cazul in care nici producatorul, nici reprezentantul sau autorizat nu aplica eticheta, obligatia aplicarii acesteia revine distribuitorului. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat are obligatia sa transmita gratuit distribuitorului etichetele necesare, pana in momentul introducerii pe piata a masinilor combinate de spalat si uscat rufe de uz casnic.
    (5) Prin distribuitor se intelege agentul economic care vinde en detail sau o alta persoana care vinde, inchiriaza, ofera pentru cumparare in rate sau expune masini combinate de spalat si uscat rufe de uz casnic in vederea comercializarii catre utilizatori.
    (6) Informatiile cuprinse in eticheta si in fisa se redacteaza in limba romana.
    (7) Se interzice aplicarea de alte etichete, marci, simboluri, inscriptii referitoare la consumul electric de energie, care nu corespund cerintelor prezentei hotarari, cu exceptia etichetarii ecologice.
    Art. 7
    Producatorul sau reprezentantul sau autorizat intocmeste si detine, timp de 5 ani de la data fabricarii ultimei masini combinate de spalat rufe de uz casnic din seria respectiva de fabricatie, documentatia care atesta conformitatea acesteia cu cerintele prezentei hotarari. Aceasta documentatie va fi prezentata spre examinare, la cerere, organelor de control abilitate si va contine:
    a) denumirea si sediul furnizorului;
    b) descrierea generala a aparatului, pentru a permite identificarea acestuia;
    c) informatii, inclusiv desene relevante, privind principalele caracteristici de proiectare ale modelului, in special cele care afecteaza in mod esential consumul de energie;
    d) rapoarte privind testele de masurare a performantelor efectuate in conditiile art. 4 alin. (2);
    e) instructiuni de utilizare.
    Art. 8
    In cazul in care producatorul nu are sediul in Romania si nu si-a desemnat un reprezentant autorizat, obligatia detinerii documentatiei care atesta conformitatea masinii combinate de spalat si uscat rufe de uz casnic cu cerintele prezentei hotarari si prezentarea acestei documentatii, la cerere, organelor de control abilitate revine importatorului.
    Art. 9
    (1) Nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) si b) se sanctioneaza potrivit art. 46 alin. 1 lit. b) si alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile ulterioare, nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2) se sanctioneaza potrivit art. 25 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, iar nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (7), art. 7 si 8 se sanctioneaza potrivit prevederilor art. 46 alin. 1 lit. c) si alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992, republicata, cu modificarile ulterioare.
    (2) Sanctiunilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.
    Art. 10
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de Agentia Romana pentru Conservarea Energiei si de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, in conditiile legii.
    Art. 11
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 12
    Prezenta hotarare va intra in vigoare la 9 luni de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul industriei si resurselor,
                         Dan Ioan Popescu

                         Autoritatea Nationala
                         pentru Protectia Consumatorilor
                         Rovana Plumb,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                              INFORMATII
referitoare la caracteristicile tehnice ale masinilor combinate de spalat si uscat rufe de uz casnic, cuprinse in catalogul de comanda prin posta, sau alte tipuri de vanzare la distanta

    Cataloagele de comanda prin posta si alte mijloace de comunicare tiparite, mentionate la art. 2, contin urmatoarele informatii furnizate in ordinea urmatoare:
    1. Clasa de eficienta energetica (anexa nr. 3 pct. 3)
    2. Consumul de energie (spalare, stoarcere prin centrifugare si uscare) (anexa nr. 3 pct. 5)
    3. Consumul de energie (doar spalare si stoarcere prin centrifugare) (anexa nr. 3 pct. 6)
    4. Clasa de eficienta a spalarii (anexa nr. 3 pct. 7)
    5. Clasa de eficienta a extragerii apei (anexa nr. 3 pct. 8)
    6. Viteza maxima de centrifugare (anexa nr. 3 pct. 9)
    7. Capacitatea (spalare) (anexa nr. 3 pct. 10)
    8. Capacitatea (uscare) (anexa nr. 3 pct. 11)
    9. Consumul de apa (spalare, stoarcere prin centrifugare si uscare) (anexa nr. 3 pct. 12)
    10. Consumul de apa (doar spalare si stoarcere prin centrifugare, (anexa nr. 3 pct. 13)
    11. Consumul anual de energie estimat pentru o familie de patru persoane care foloseste uscatorul intotdeauna (200 cicluri) (anexa 3 pct. 16)
    12. Consumul anual de energie estimat pentru o familie de 4 persoane care nu foloseste niciodata uscatorul (200 cicluri) (anexa nr. 3 pct. 17)
    13. Nivelul de zgomot (anexa nr. 3 pct. 18).
    Daca se furnizeaza si alte informatii cuprinse in fisa, acestea se prezinta sub forma definita in anexa nr. 3 si se includ in informatiile prezentate mai sus, in ordinea prevazuta in fisa.
    Echivalentele in alte limbi pentru termenii prezentati mai sus figureaza in anexa nr. 5.

    ANEXA 2

                               ETICHETA

                               - Model -

        5 mm                 73 mm                      33 mm     5 mm
       |--|----------------------------------------|---------------|--|
  ___   ______________________________________________________________
   |   |   Energie                                 Masina de spalat   |
   |   |                                            si uscat rufe     |
   |   |                                            _______________   |
  41 mm|                                           |               |  |
   |   |   FABRICANT                               |     MARCA     |  |---- I
   |   |   MODEL                                   |    ABC/123    |  |---- II
  _|_  |   ________________________________________|_______________|  |
   |   |   EFICIENT                                |               |  |
   |   |    ______                                 |               |  |
   |   |   |______>                                |     _______   |  |
   |   |    ________                               |    /       |  |  |
   |   |   |________>                              |  /         |  |  |---- III
   |   |    __________                             |  \         |  |  |
   |   |   |__________>                            |    \_______|  |  |
  90 mm|                                           |               |  |
   |   |    ___________________                    |               |  |
   |   |   |___________________>                   |               |  |
   |   |    ______________________                 |               |  |
   |   |   |______________________>                |               |  |---- IV
   |   |    _________________________              |               |  |
   |   |   |_________________________>             |               |  |
   |   |                                           |               |  |
   |   |   PUTIN EFICIENT                          |               |  |
  _|_  |   ________________________________________|_______________|  |
   |   |   Consum de energie electrica         kWh |    X.YZ       |  |---- V
   |   |   (pentru a spala si usca o               |               |  |
   |   |   capacitate de incarcare maxima          |               |  |
  36 mm|   la 60 grade C)                          |               |  |
   |   |                                           |               |  |
   |   |   Spalare (exclusiv)                  kWh |    X.YZ       |  |---- VI
   |   |                                           |               |  |
   |   |   Consumul real de energie va             |               |  |
   |   |   depinde de conditiile de utilizare      |               |  |
   |   |   ale aparatului                          |               |  |
  _|_  |   ________________________________________|_______________|  |
   |   |   Eficacitatea spalarii                   |               |  |
  18 mm|   A: mai ridicata         G: mai scazuta  | A B C D E F G |  |---- VII
   |   |   Viteza de centrifugare (rot/min)        |     1100      |  |---- VIII
  _|_  | __________________________________________|_______________|  |
   |   |   Capacitate (bumbac) kg          Spalare |      y.z      |  |---- IX
  16 mm|                                   Uscare  |      y.z      |  |---- X
  _|_  | __________________________________________|_______________|  |
   7 mm|   Consum de apa (total)             l     |      yx       |  |---- XI
  _|_  | __________________________________________|_______________|  |
   |   |   Zgomot                     Spalare      |      xyz      |  |  \
   |   |   (dB(A) re I PW)            Centrifugare |      xyz      |  |---- XII
   |   |                              Uscare       |      xyz      |  |  /
  47 mm|                                           |_______________|  |
   |   |                                                              |
   |   |   Informatiile suplimentare se gasesc                        |
   |   |   in brosurile de produs                                     |
   |   |   Standard EN 50229                                          |
  _|_  |______________________________________________________________|

    Precizari privind eticheta

    Prin aceste precizari se definesc informatiile ce trebuie incluse in eticheta:
    I. Numele sau marca comerciala a producatorului sau reprezentantului sau autorizat.
    II. Elementul de identificare a modelului de fabricatie al producatorului sau al reprezentantului sau autorizat
    III. Clasa de eficienta energetica a aparatului, determinata in conformitate cu anexa nr. 4
    Aceasta litera indicatoare se plaseaza la acelasi nivel cu sageata corespunzatoare
    IV. Fara a se aduce atingere sistemului privind etichetarea ecologica, pentru aparatul la care s-a obtinut dreptul de aplicare a ecoetichetei se poate aplica pe eticheta o copie de pe marcajul ecologic
    V. Consumul de energie in kWh pentru ciclul complet de functionare (spalare, stoarcere prin centrifugare si uscare), folosind ciclul standard la 60 grade C pentru bumbac, in conformitate cu metodele de masurare din standardul mentionat la art. 4 alin. (2)
    VI. Consumul de energie in kWh pentru ciclul de spalare (numai spalare si stoarcere prin centrifugare), folosind ciclul standard la 60 grade C pentru bumbac, determinat in conformitate cu metodele de masurare din standardul mentionat la art. 4 alin. (2)
    VII. Clasa de eficienta a spalarii, determinata conform anexei nr. 4
    VIII. Viteza maxima de centrifugare atinsa pentru ciclul standard la 60 grade C pentru bumbac, in conformitate cu metodele de masurare din standardul mentionat la art. 4 alin. (2)
    IX. Capacitatea (in kg) a aparatului pentru ciclul standard la 60 grade C pentru bumbac (fara uscare), determinata in conformitate cu standardul mentionat la art. 4 alin. (2)
    X. Capacitatea (in kg) a aparatului pentru ciclul "uscare bumbac" (uscare), determinata in conformitate cu standardul mentionat la art. 4 alin. (2)
    XI. Consumul de apa, in litri, pentru ciclul complet de functionare (spalare, stoarcere prin centrifugare si uscare), folosind ciclul de spalare standard la 60 grade C pentru bumbac si ciclul de uscare "uscare bumbac", determinat in conformitate cu metodele de masurare din standardul mentionat la art. 4 alin. (2).
    XII. Nivelul de zgomot in timpul ciclurilor de spalare, centrifugare si uscare pentru ciclul standard la 60 grade C pentru bumbac si ciclul de uscare "uscare bumbac", in conformitate cu SREN 60704-1-3: 1996 "Aparate electrocasnice si similare. Cod de incercare pentru determinarea zgomotului aerian emis de aparatele electrocasnice si similare".
    1. Prescriptii generale
    2. Reguli specifice pentru masinile de spalat rufe si storcatoare centrifugale
    3. Proceduri pentru determinarea si verificarea valorilor declarate ale emisiilor acustice

    Echivalentele in alte limbi pentru termenii prezentati mai sus figureaza in anexa nr. 5.

    Tiparire
    Diferitele aspecte ale etichetei sunt definite astfel:
    <Ilustratie>
    Culori utilizate:
    CMGN - cian, magenta, galben, negru.
    Ex. 07X0: 0% cian, 70% magenta, 100% galben, 0% negru.
    Sageti:
    - A: X0X0
    - B: 70X0
    - C: 30X0
    - D: 00X0
    - E: 03X0
    - F: 07X0
    - G: 0XX0
    Culoarea conturului: X070
    Textul se tipareste integral in negru. Fondul este alb.

    ANEXA 3

                                   FISA

    Fisa trebuie sa contina informatiile prezentate mai jos. Informatiile sunt comunicate de producator sub urmatoarea forma ce cuprinde:
    1. Marca comerciala a producatorului sau a reprezentantului sau autorizat
    2. Elementul de identificare a modelului de fabricatie al producatorului sau al reprezentantului sau autorizat
    3. Clasa de eficienta energetica a modelului, definita conform anexei nr. 4, exprimata sub forma "Clasa de eficienta energetica ..., pe o scara de la A (cel mai eficient) pana la G (cel mai putin eficient)"
    4. Fara a se aduce atingere sistemului privind etichetarea ecologica, pentru aparatul la care s-a obtinut dreptul de aplicare a ecoetichetei se poate aplica pe eticheta o copie de pe marcajul ecologic
    5. Consumul de energie pentru spalare, stoarcere prin centrifugare si uscare, in kWh/ciclu complet de functionare, definit ca in anexa nr. 2 nota V
    6. Consumul de energie numai pentru spalare si stoarcere si stoarcere prin centrifugare, in kWh pentru ciclul de spalare, definit ca in anexa nr. 2 nota VI
    7. Clasa de eficienta a spalarii, determinata conform anexei nr. 4, exprimata sub forma "Clasa de eficienta a spalarii ..., pe o scara de la A (cel mai eficient) pana la G (cel mai putin eficient)"
    8. Clasa de eficienta a extragerii apei pentru un ciclu de spalare standard la 60 grade C pentru bumbac, determinat in conformitate cu standardul mentionat la art. 4 alin. (2), exprimata sub forma "Apa ramasa dupa centrifugare ...% (ca procent din greutatea rufelor uscate)"
    9. Viteza maxima de centrifugare atinsa, definita ca in anexa nr. 2 nota VIII
    10. Capacitatea de spalare a aparatului, pentru un ciclu de spalare standard la 60 grade C pentru bumbac, definita ca in anexa nr. 2 nota IX
    11. Capacitatea de uscare a aparatului, pentru un ciclu de uscare standard "uscare bumbac", definita ca in anexa nr. 2 nota X
    12. Consumul de apa pentru spalare, stoarcere prin centrifugare si uscare, exprimat in litri, pe ciclu complet de functionare, definit ca in anexa nr. 2 nota XI
    13. Consumul de apa numai pentru spalare si stoarcere prin centrifugare, exprimat in litri, pentru ciclul de spalare standard la 60 grade C pentru bumbac (si ciclul de stoarcere), determinat in conformitate cu metodele de masurare din standardul mentionat la art. 4 alin. (2)
    14. Timpul de spalare si uscare. Durata programului pentru ciclul complet de functionare (spalare bumbac la 60 grade C si "uscare bumbac"), pentru capacitatea nominala de spalare, determinat in conformitate cu metodele de masurare din standardul mentionat la art. 4 alin. (2)
    15. Producatorii pot include informatiile de la pct. 5 - 14 si pentru alte cicluri de spalare si/sau uscare.
    16. Consumul de energie si apa egal cu de 200 ori consumul exprimat la pct. 5 (energie) si 12 (apa). Acesta se exprima sub forma "consum anual estimat pentru o familie de 4 persoane care foloseste uscatorul intotdeauna (200 cicluri)".
    17. Consumul de energie si apa egal cu de 200 ori consumul exprimat la pct. 6 (energie) si 13 (apa). Acesta se exprima sub forma "consum anual estimat pentru o familie de 4 persoane care nu foloseste uscatorul niciodata (200 cicluri)".
    18. Nivelul de zgomot in timpul ciclurilor de spalare, centrifugare si uscare, in conditiile ciclului de spalare standard la 60 grade C pentru bumbac si ciclului "uscare bumbac", in conformitate cu SREN 60704-1-3: 1996 "Aparate electrocasnice si similare. Cod de incercare pentru determinarea zgomotului aerian emis de aparatele electrocasnice si similare".
    1. Prescriptii generale
    2. Reguli specifice pentru masinile de spalat rufe si storcatoare centrifugale
    3. Proceduri pentru determinarea si verificarea valorilor declarate ale emisiilor acustice
    Informatiile de pe eticheta pot fi furnizate sub forma unei reprezentari color sau alb-negru a etichetei.
    Echivalentele in alte limbi pentru termenii prezentati mai sus figureaza in anexa nr. 5

    ANEXA 4

                        CLASA DE EFICIENTA ENERGETICA

    1. Clasa de eficienta energetica a unui aparat se determina conform tabelului 1:

    Tabelul 1
 _____________________________________________________________________________
|Clasa de  | Consumul de energie "C" in kWh pe kg rufe spalate la ciclul      |
|eficienta | complet de functionare (spalare, stoarcere prin centrifugare si  |
|          | uscare), folosind ciclul standard la 60 grade C pentru bumbac si |
|          | ciclul "uscare bumbac", in conformitate cu metodele de masurare  |
|          | din standardul mentionat la art. 4 alin. (2)                     |
|__________|__________________________________________________________________|
|    A     |                                  C =/< 0,68                      |
|__________|__________________________________________________________________|
|    B     |                              0,68 < C =/< 0,81                   |
|__________|__________________________________________________________________|
|    C     |                              0,91 < C =/< 0,93                   |
|__________|__________________________________________________________________|
|    D     |                              0,93 < C =/< 1,05                   |
|__________|__________________________________________________________________|
|    E     |                              1,05 < C =/< 1,17                   |
|__________|__________________________________________________________________|
|    F     |                              1,17 < C =/< 1,29                   |
|__________|__________________________________________________________________|
|    G     |                                  C > 1,29                        |
|__________|__________________________________________________________________|

    2. Clasa de eficienta a spalarii pentru un aparat se determina conform tabelului 2:

    Tabelul 2
 _____________________________________________________________________________
| Clasa de | Indicele "P" de eficienta a spalarii, definit in conformitate cu |
| eficienta| standardul mentionat la art. 4 alin. (2), in conditiile unui     |
|a spalarii| ciclu standard la 60 grade C pentru bumbac                       |
|__________|__________________________________________________________________|
|    A     |                                  P > 1,03                        |
|__________|__________________________________________________________________|
|    B     |                              1,00 < P =/< 1,03                   |
|__________|__________________________________________________________________|
|    C     |                              0,97 < P =/< 1,00                   |
|__________|__________________________________________________________________|
|    D     |                              0,94 < P =/< 0,97                   |
|__________|__________________________________________________________________|
|    E     |                              0,91 < P =/< 0,94                   |
|__________|__________________________________________________________________|
|    F     |                              0,88 < P =/< 0,91                   |
|__________|__________________________________________________________________|
|    G     |                                  P =/< 0,88                      |
|__________|__________________________________________________________________|

    ANEXA 5

                 TERMENII UTILIZATI PE ETICHETA SI IN FISA

    Echivalentele in alte limbi ale Uniunii Europene pentru termenii in limba romana prezentati mai sus sunt:
 ______________________________________________________________________________
|  Nota  |      |       |     RO     |    EN      |      ES     |      DA      |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|Eticheta| Fisa |Comanda|            |            |             |              |
|        |      | prin  |            |            |             |              |
|        |      | posta |            |            |             |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
| Anexa  |Anexa | Anexa |            |            |             |              |
| nr. 2  |nr. 3 | nr. 1 |            |            |             |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|  ___   |      |       |Energie     |Energy      |Energia      |Energi        |
| | x |  |      |       |            |            |             |              |
| |___|  |      |       |            |            |             |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|  ___   |      |       |Masina de   |Washer-drier|Lavadora-    |Vaske-/       |
| | x |  |      |       |spalat si   |            |secadora     |torremaskine  |
| |___|  |      |       |uscat rufe  |            |             |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|   I    |   1  |       |Fabricant   |Manufacturer|Fabricante   |Maerke        |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|  II    |   2  |       |Model       | Model      |Modelo       |Modell        |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|  ___   |      |       |Mai eficient|More        |Mas eficiente|Lavt forbrug  |
| | x |  |      |       |            |efficient   |             |              |
| |___|  |      |       |            |            |             |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|  ___   |      |       |Mai putin   |Less        |Menos        |Hojt forbrug  |
| | x |  |      |       |eficient    |efficient   |eficiente    |              |
| |___|  |      |       |            |            |             |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|        |   3  |   1   |Clasa de    |Energy      |Clase de     |Relativt      |
|        |      |       |eficienta   |efficiency  |eficiencia   |energiforbrug |
|        |      |       |energetica  |class ... on|energetica   |... pa skalaen|
|        |      |       |... pe o    |a scale of A|... en una   |A (lavt       |
|        |      |       |scara de la |(more       |escala que   |forbrug) til G|
|        |      |       |A (mai      |efficient)  |abarca de A  |(hojt forbrug)|
|        |      |       |eficient)   |to G (less  |(mas         |              |
|        |      |       |la G (mai   |efficient)  |eficiente) a |              |
|        |      |       |putin       |            |G (menos     |              |
|        |      |       |eficient)   |            |eficiente)   |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|   V    |      |       |Consum de   |Energy      |Consumo de   |Energiforbrug |
|        |      |       |energie     |consumption |energia      |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|   V    |      |       | kWh        | kWh        | kWh         | kWh          |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|        |   5  |   2   |Consum de   |Energy      |Consumo de   |Energiforbrug |
|        |      |       |energie     |consumption |energia para |til vask,     |
|        |      |       |pentru      |for washing,|lavado,      |centrifugering|
|        |      |       |spalare,    |spinning and|centrifugado |og torring    |
|        |      |       |stoarcere   |drying      |y secado     |              |
|        |      |       |prin        |            |             |              |
|        |      |       |centrifugare|            |             |              |
|        |      |       |si uscare   |            |             |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|  ___   |      |       |(Pentru a   |(To wash and|(Lavado y    |(Ved en 60    |
| | x |  |      |       |spala si    |dry a full  |secado de la |grade C vask  |
| |___|  |      |       |usca o      |capacity    |capacidad    |af den        |
|        |      |       |incarcatura |wash load at|total de     |maksimale     |
|        |      |       |completa de |60          |lavado a 60  |anbefalede    |
|        |      |       |spalare la  |degrees C)  |grade C)     |maengde toj og|
|        |      |       |60 grade C  |            |             |torring heraf)|
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|   VI   |      |       |Spalare     |Washing     |(Solo) Lavado|Vask og       |
|        |      |       |(exclusiv)  |(only) kWh  |kWh          |centrifugering|
|        |      |       | kWh        |            |             |kWh           |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|        |   6  |   3   |Consum de   |Energy      |Consumo de   |Energiforbrug |
|        |      |       |energie doar|consumption |energia del  |til vask og   |
|        |      |       |pentru      |for washing |lavado y     |centrifugering|
|        |      |       |spalare si  |and spinning|centrifugado |alene         |
|        |      |       |stoarcere   |only        |solamente    |              |
|        |      |       |prin        |            |             |              |
|        |      |       |centrifugare|            |             |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|  ___   |      |       |Consumul    |Actual      |El consumo   |Det faktiske  |
| | x |  |      |       |real va     |consumption |real depende |energiforbrug |
| |___|  |      |       |depinde de  |will depend |de las       |afhaenger af, |
|        |      |       |conditiile  |on how the  |condiciones  |hvorledes     |
|        |      |       |de utilizare|appliance is|de           |apparat       |
|        |      |       |a aparatului|used        |utilizacion  |benyttes      |
|        |      |       |            |            |del aparato  |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|  VII   |      |       |Eficienta   |Washing     |Eficiencia   |Vaskeevne     |
|        |      |       |spalarii    |performance |de lavado    |A: hoj        |
|        |      |       |A: mai      |A: higher   |A: mas alto  |G: lav        |
|        |      |       |ridicata    |G: lower    |G: mas bajo  |              |
|        |      |       |G: mai      |            |             |              |
|        |      |       |scazuta     |            |             |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
 ______________________________________________________________________________
|  Nota  |      |       |      DE        |       FR         |      IT          |
|________|______|_______|________________|__________________|__________________|
|Eticheta| Fisa |Comanda|                |                  |                  |
|        |      | prin  |                |                  |                  |
|        |      | posta |                |                  |                  |
|________|______|_______|________________|__________________|__________________|
| Anexa  |Anexa | Anexa |                |                  |                  |
| nr. 2  |nr. 3 | nr. 1 |                |                  |                  |
|________|______|_______|________________|__________________|__________________|
|  ___   |      |       |Energie         |Energie           |Energia           |
| | x |  |      |       |                |                  |                  |
| |___|  |      |       |                |                  |                  |
|________|______|_______|________________|__________________|__________________|
|  ___   |      |       |Wasch-Trocken-  |Lavante-sechante  |Lavasciuga        |
| | x |  |      |       |automat         |                  |                  |
| |___|  |      |       |                |                  |                  |
|________|______|_______|________________|__________________|__________________|
|   I    |   1  |       |Hersteller      |Fabricant         |Costruttore       |
|________|______|_______|________________|__________________|__________________|
|   II   |   2  |       |Modell          |Modele            |Modello           |
|________|______|_______|________________|__________________|__________________|
|  ___   |      |       |Niedrieger      |Econome           |Bassi consumi     |
| | x |  |      |       |Energieverbrauch|                  |                  |
| |___|  |      |       |                |                  |                  |
|________|______|_______|________________|__________________|__________________|
|  ___   |      |       |Hoher           |Peu econome       |Alti consumi      |
| | x |  |      |       |Energieverbrauch|                  |                  |
| |___|  |      |       |                |                  |                  |
|________|______|_______|________________|__________________|__________________|
|        |   3  |   1   |Energieeffizienz|Classement selon  |Classe di         |
|        |      |       |klasse ... auf  |son efficacite    |efficienza        |
|        |      |       |einer Skala von |energetiques ...  |energetica ... su |
|        |      |       |A (niedrieger   |sur une echelle   |una scala da A    |
|        |      |       |Energiever-     |allant de A       |(bassi consumi) a |
|        |      |       |brauch) bis G   |(econome) a G (peu|G (alti consumi)  |
|        |      |       |(hoher          |econome)          |                  |
|        |      |       |Energiever-     |                  |                  |
|        |      |       |brauch)         |                  |                  |
|________|______|_______|________________|__________________|__________________|
|   V    |      |       |Energieverbrauch|Consommation      |Consumo di energia|
|        |      |       |                |d'eenergie        |                  |
|________|______|_______|________________|__________________|__________________|
|   V    |      |       | kWh            | kWh              | kWh              |
|________|______|_______|________________|__________________|__________________|
|        |   5  |   2   |Energieverbrauch|Consommation      |Consumo di energia|
|        |      |       |(Waschen,       |d'energie pour le |per lavaggio,     |
|        |      |       |Schleudern und  |lavage, l'essorage|centrifugazione e |
|        |      |       |Trocknen)       |et le sechage     |asciugatura       |
|________|______|_______|________________|__________________|__________________|
|  ___   |      |       |(Fur eine 60    |(pour laver et    |(Per lavare ed    |
| | x |  |      |       |grade C Ladung  |secher la capacite|asciugare un      |
| |___|  |      |       |(volle          |totale de lavage a|carico di lavaggio|
|        |      |       |Waschkapazitat) |60 grade C)       |completo a 60     |
|        |      |       |zum Easchen und |                  |grade C)          |
|        |      |       |Trocken)        |                  |                  |
|________|______|_______|________________|__________________|__________________|
|   VI   |      |       |Waschvorgang    |Lavage            |Lavaggio (solo)   |
|        |      |       |(allein) kWh    |(seulement) kWh   |kWh               |
|________|______|_______|________________|__________________|__________________|
|        |   6  |   3   |Energieverbrauch|Consommation      |Consumo di energia|
|        |      |       |nur fur Wasch - |d'energie pour le |per il solo       |
|        |      |       |und Schleuder - |lavage et         |lavaggio e        |
|        |      |       |programm        |l'essorage        |centrifugazione   |
|        |      |       |                |seulement         |                  |
|________|______|_______|________________|__________________|__________________|
|  ___   |      |       |Der tatsachliche|La consommation   |Il consumo        |
| | x |  |      |       |Energieverbrauch|reelle depend des |effettivo dipende |
| |___|  |      |       |hangt von der   |conditions        |dal modo in cui   |
|        |      |       |Art de Nutzung  |d'utilisation     |l'apparecchio     |
|        |      |       |des Gerats ab   |de l'appareil     |viene usato       |
|________|______|_______|________________|__________________|__________________|
|  VII   |      |       |Waschwirkung    |Efficacite de     |Efficacia del     |
|        |      |       |A: besser       |lavage            |lavaggio          |
|        |      |       |G: schlechter   |A: plus eleve     |A: alta           |
|        |      |       |                |G: plus faible    |G: bassa          |
|________|______|_______|________________|__________________|__________________|
 ______________________________________________________________________________
|  Nota  |     |       |     NL      |    PT     |      FI      |      SV      |
|________|_____|_______|_____________|___________|______________|______________|
|Eticheta| Fisa|Comanda|             |           |              |              |
|        |     | prin  |             |           |              |              |
|        |     | posta |             |           |              |              |
|________|_____|_______|_____________|___________|______________|______________|
| Anexa  |Anexa| Anexa |             |           |              |              |
| nr. 1  |nr. 3| nr. 1 |             |           |              |              |
|________|_____|_______|_____________|___________|______________|______________|
|  ___   |     |       |Energie      |Energia    |Energia       |Energi        |
| | x |  |     |       |             |           |              |              |
| |___|  |     |       |             |           |              |              |
|________|_____|_______|_____________|___________|______________|______________|
|  ___   |     |       |Was-droog-   |Maquina de |Kuivaava      |Tvatt-tork    |
| | x |  |     |       |combinatie   |lavar e    |pyykinpesuko  |              |
| |___|  |     |       |             |secar roupa|ne            |              |
|________|_____|_______|_____________|___________|______________|______________|
|   I    |   1 |       |Fabrikant    |Fabricante |Tavarantoimitt|Levarantor    |
|        |     |       |             |           |aja           |              |
|________|_____|_______|_____________|___________|______________|______________|
|   II   |   2 |       |Model        |Modelo     |Malli         |Modell        |
|________|_____|_______|_____________|___________|______________|______________|
|  ___   |     |       |Efficient    |Mais       |Vahan         |Lag           |
| | x |  |     |       |             |eficiente  |kuluttava     |forbrukning   |
| |___|  |     |       |             |           |              |              |
|________|_____|_______|_____________|___________|______________|______________|
|  ___   |     |       |Inefficient  |Menos      |Paljon        |Hog           |
| | x |  |     |       |             |eficiente  |kuluttava     |forbrukning   |
| |___|  |     |       |             |           |              |              |
|________|_____|_______|_____________|___________|______________|______________|
|        |   3 |   1   |Energie-     |Classe de  |Energiatehokk |Energi-       |
|        |     |       |efficientie- |eficiencia |uusluokka ... |effektivitets-|
|        |     |       |klasse ...   |energetica |asteikolla A: |klass ... pa  |
|        |     |       |op een       |... numa   |sta (vahan    |en skala fran |
|        |     |       |schaal van A |escala de A|kuluttava)    |A (lag        |
|        |     |       |(efficient)  |(mais      |G: hen (paljon|forbrukning)  |
|        |     |       |tot G        |eficiente) |kuluttava)    |till G (hog   |
|        |     |       |(inefficient)|a G (menos |              |forbrukning)  |
|        |     |       |             |eficiente) |              |              |
|________|_____|_______|_____________|___________|______________|______________|
|   V    |     |       |Energie-     |Consumo de |Energiean-    |Energi-       |
|        |     |       |verbruik     |energia    |kulutus       |forbrukning   |
|________|_____|_______|_____________|___________|______________|______________|
|   V    |     |       |kWh          |kWh        |kWh           |kWh           |
|________|_____|_______|_____________|___________|______________|______________|
|        |   5 |   2   |Energie-     |Consumo de |Energiankulut |Energi-       |
|        |     |       |verbruik bij |energia na |us (pesu,     |forbrukning   |
|        |     |       |wassen,      |lavagem, na|linkous ja    |per komplett  |
|        |     |       |centrifugeren|centri-    |kuivaus)      |omgang (tvatt,|
|        |     |       |en drogen    |fugacao e  |              |centrifugering|
|        |     |       |             |na secagem |              |och torkning) |
|________|_____|_______|_____________|___________|______________|______________|
|  ___   |     |       |(om een      |(Lavagem e |(Tayden       |(For tvatt och|
| | x |  |     |       |volle        |secagem da |koneellisen   |tork av       |
| |___|  |     |       |capaciteit   |capacidade |pesu 60       |fullastad     |
|        |     |       |op 60        |maxima a 60|grade C       |maskin i 60   |
|        |     |       |grade C te   |grade C)   |C: ssa ja     |grade C)      |
|        |     |       |wassen en te |           |kuivaus)      |              |
|        |     |       |drogen)      |           |              |              |
|________|_____|_______|_____________|___________|______________|______________|
|   VI   |     |       |(enkel) om   |Lavagem    |Pelkka        |Endast tvatt  |
|        |     |       |te wassen    |(unica-    |pesuohjelma   |KWh           |
|        |     |       |kWh          |mente) kWh |kWh           |              |
|________|_____|_______|_____________|___________|______________|______________|
|        |   6 |   3   |Energie-     |Consumo de |Energiankulut |Energi-       |
|        |     |       |verbruik bij |energia    |us (vain pesu |forbrukning   |
|        |     |       |uitsluitend  |apenas na  |ja linkous)   |per tvatt och |
|        |     |       |wassen en    |lavagem e  |              |centrifugering|
|        |     |       |centrifugeren|na         |              |              |
|        |     |       |             |centri-    |              |              |
|        |     |       |             |fugacao    |              |              |
|________|_____|_______|_____________|___________|______________|______________|
|  ___   |     |       |Het          |O consumo  |Todellinen    |Verklig       |
| | x |  |     |       |werkelijke   |real de    |kulutus       |forbrukning   |
| |___|  |     |       |verbruik     |energia    |riippuu       |beror pa hur  |
|        |     |       |wordt        |depender a |laitteen      |apparaten     |
|        |     |       |bepaald door |das        |kayttotavoista|anvands       |
|        |     |       |de wijze     |condicoes  |              |              |
|        |     |       |waarop het   |de         |              |              |
|        |     |       |apparaat     |utilizacao |              |              |
|        |     |       |wordt        |do aparelho|              |              |
|        |     |       |gerbruikt    |           |              |              |
|________|_____|_______|_____________|___________|______________|______________|
|  VII   |     |       |Wasresultaat:|Eficiencia |Pesutulos     |Tvatteffekt   |
|        |     |       |A: goed      |de lavagem |A: hyva       |A: battre     |
|        |     |       |G: matig     |A: mais    |G: huono      |G: samre      |
|        |     |       |             |elevada    |              |              |
|        |     |       |             |G: mais    |              |              |
|        |     |       |             |baixa      |              |              |
|________|_____|_______|_____________|___________|______________|______________|
 ______________________________________________________________________________
|  Nota  |      |       |     RO     |     EN     |      ES     |      DA      |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|Eticheta| Fisa |Comanda|            |            |             |              |
|        |      | prin  |            |            |             |              |
|        |      | posta |            |            |             |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
| Anexa  |Anexa | Anexa |            |            |             |              |
| nr. 2  |nr. 3 | nr. 1 |            |            |             |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|        |   7  |   4   |Clasa de    |Washing     |Clase de     |Vaskeevne ... |
|        |      |       |eficienta a |performance |eficiencia de|pa skalaen A  |
|        |      |       |spalarii ...|class ... on|lavado ... en|(hoj) til G   |
|        |      |       |pe o scara  |a scale of  |un escala que|(lav)         |
|        |      |       |de la       |A (higher)  |abarca de    |              |
|        |      |       |A (mai      |to G (lower)|A (mas alto) |              |
|        |      |       |ridicata) la|            |a G (mas     |              |
|        |      |       |G (mai      |            |bajo)        |              |
|        |      |       |scazuta)    |            |             |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|        |   8  |   5   |Apa ramasa  |Water       |Agua restante|Restvandind-  |
|        |      |       |dupa        |remaining   |tras el      |hold efter    |
|        |      |       |centrifugare|after spin  |centrifugado |centrifugering|
|        |      |       |... % (ca   |... % (as a |... % (en    |... % (i      |
|        |      |       |procent din |proportion  |proporcion de|forhold til   |
|        |      |       |greutatea   |of dry      |peso seco de |tort toj)     |
|        |      |       |rufelor     |weight of   |la ropa)     |              |
|        |      |       |uscate)     |wash)       |             |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|  VIII  |   9  |   6   |Viteza de   |Spin spped  |Velocidad de |Centrifuge-   |
|        |      |       |centrifugare|(rpm)       |centrifugado |ringshastighed|
|        |      |       |(rot/min)   |            |(rpm)        |(omdr./min.)  |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
| IX/X   |10/11 |  7/8  |Capacitate  |Capacity    |Capacidad en |Kapacitet     |
|        |      |       |(bumbac) kg |(cotton) kg |kg de        |(bomuld) kg   |
|        |      |       |            |            |(algodon)    |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|   X    |  10  |   7   |Spalare     |Washing     |Lavado       |Vask          |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|  IX    |  11  |   8   |Uscare      |Drying      |Secado       |Torring       |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|  XI    |      |       |Consum de   |Water       |Consumo total|Vandforbrug   |
|        |      |       |apa (total) |consumption |de agua      |(total)       |
|        |      |       |            |(total)     |             |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|        |  12  |   9   |Consum de   |Water       |Consumo de   |Vandforbrug   |
|        |      |       |apa pentru  |consumption |agua del     |til vask,     |
|        |      |       |spalare,    |washing,    |lavado,      |centrifugering|
|        |      |       |stoarcere   |spinning and|centrifugado |og torring    |
|        |      |       |prin        |drying      |y secado     |              |
|        |      |       |centrifugare|            |             |              |
|        |      |       |si uscare   |            |             |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|        |  13  |  10   |Consum de   |Water       |Consumo de   |Vandforbrug   |
|        |      |       |apa doar    |consumption |agua del     |til vask og   |
|        |      |       |pentru      |for washing |lavado y     |centrifugering|
|        |      |       |spalare si  |and spinning|centrifugado |alene         |
|        |      |       |stoarcere   |only        |solamente    |              |
|        |      |       |prin        |            |             |              |
|        |      |       |centrifugare|            |             |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|        |  14  |       |Timp de     |Washing and |Tiempo de    |Vaske- og     |
|        |      |       |spalare si  |drying time |lavado y     |torretid      |
|        |      |       |uscare      |            |secado       |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|        |  16  |   11  |Consum      |Estimated   |Consumo anual|Anslaet arligt|
|        |      |       |estimat     |annual      |tipico de una|forbrug for en|
|        |      |       |anual pentru|consumption |familia de   |husstand pa   |
|        |      |       |o familie de|for a four- |cuatro       |fire personer,|
|        |      |       |patru       |person      |personas ques|som altid     |
|        |      |       |persoane    |household,  |siempre seca |torrer i denne|
|        |      |       |care        |always using|en la        |vaske-/       |
|        |      |       |foloseste   |the drier   |lavadora-    |torremaskine  |
|        |      |       |uscatorul   |(200 cycles)|secadora     |(200 vaske med|
|        |      |       |intotdeauna |            |(200 ciclos) |torring)      |
|        |      |       |(200        |            |             |              |
|        |      |       |cicluri)    |            |             |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|        |  17  |   12  |Consum anual|Estimated   |Consumo anual|Anslaet arligt|
|        |      |       |estimat     |annual      |tipico de una|forbrug for en|
|        |      |       |pentru o    |consumption |familia de   |husstand pa   |
|        |      |       |familie de  |for a four- |cuatro       |fire personer,|
|        |      |       |patru       |person      |personas ques|som aldrig    |
|        |      |       |persoane    |household,  |nunca seca en|torrer i denne|
|        |      |       |care nu     |never using |la lavadora- |vaske-/       |
|        |      |       |foloseste   |the drier   |secadora     |torremaskine  |
|        |      |       |niciodata   |(200 cycles)|(200 ciclos) |(200 vaske med|
|        |      |       |uscatorul   |            |             |torring)      |
|        |      |       |(200        |            |             |              |
|        |      |       |cicluri)    |            |             |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
 ______________________________________________________________________________
|  Nota  |      |       |          DE        |       FR       |       IT       |
|________|______|_______|____________________|________________|________________|
|Eticheta| Fisa |Comanda|                    |                |                |
|        |      | prin  |                    |                |                |
|        |      | posta |                    |                |                |
|________|______|_______|____________________|________________|________________|
| Anexa  |Anexa | Anexa |                    |                |                |
| nr. 2  |nr. 3 | nr. 1 |                    |                |                |
|________|______|_______|____________________|________________|________________|
|        |   7  |   4   |Waschwirkungsklasse |Classe          |Classe di       |
|        |      |       |... auf einer       |d'efficacite de |efficacia del   |
|        |      |       |Skala von A (besser)|lavage ... sur  |lavaggio su     |
|        |      |       |bis G (schlechter)  |une echelle     |scala da A      |
|        |      |       |                    |allant de A     |(alta) a G      |
|        |      |       |                    |(plus eleve) a  |(bassa)         |
|        |      |       |                    |G (plus faible) |                |
|________|______|_______|____________________|________________|________________|
|        |  8   |   5   |Nach dem            |Teneur en eau   |Acqua rimanente |
|        |      |       |Schleudervorgang    |apres essorage  |dopo la         |
|        |      |       |verbleibende        |...% (par       |centrifugazione |
|        |      |       |Restfeuchte ... %   |rapport au poids|... % (in       |
|        |      |       |(Anteil am          |du linge sec)   |relazione al    |
|        |      |       |Trockengewicht der  |                |peso della      |
|        |      |       |Wasche)             |                |biancheria      |
|        |      |       |                    |                |asciutta        |
|________|______|_______|____________________|________________|________________|
|  VIII  |   9  |   6   |Schleuderdrezahl    |Vitesse         |Velocita di     |
|        |      |       |(U/min)             |d'essorage      |centrifugazione |
|        |      |       |                    |(trs/min.)      |(gpm)           |
|________|______|_______|____________________|________________|________________|
|  IX/X  | 10/11|  7/8  |Fullmenge           |Capacite        |Capacita        |
|        |      |       |(Baumwolle) kg      |(cotton) kg     |(cotone) kg     |
|________|______|_______|____________________|________________|________________|
|   X    |  10  |   7   |Waschen             |Lavage          |Lavaggio        |
|________|______|_______|____________________|________________|________________|
|  IX    |  11  |   8   |Trocknen            |Sechage         |Asciugatura     |
|________|______|_______|____________________|________________|________________|
|  XI    |      |       |Wasserverbrauch     |Consommation    |Consumo di      |
|        |      |       |(total)             |d'eau (totale)  |acqua (totale)  |
|________|______|_______|____________________|________________|________________|
|        |  12  |   9   |Wasserverbrauch fur |Consommation    |Consumo di acqua|
|        |      |       |Wasch,-Schleuder-und|d'eau pour le   |per lavaggio,   |
|        |      |       |Trocken-programm    |lavage,         |centrifugazione |
|        |      |       |                    |l'essorage et le|e asciugatura   |
|        |      |       |                    |sechage         |                |
|________|______|_______|____________________|________________|________________|
|        |  13  |   10  |Wasserverbrauch nur |Consommation    |Consumo di acqua|
|        |      |       |fur Waschen und     |d'eau pour le   |per i soli      |
|        |      |       |Schleudern          |lavage et       |lavaggio e      |
|        |      |       |                    |l'essorage      |centrifugazione |
|        |      |       |                    |seulement       |                |
|________|______|_______|____________________|________________|________________|
|        |  14  |       |Wash-und            |Duree du lavage |Tempo di        |
|        |      |       |Trockenzeit         |et du sechage   |lavaggio e      |
|        |      |       |                    |                |asciugatura     |
|________|______|_______|____________________|________________|________________|
|        |  16  |   11  |Reprasentativer     |Consommation    |Consumo annuo   |
|        |      |       |Jahres-verbrauch    |annuelle        |medio di una    |
|        |      |       |eines Vier-         |tipique d'un    |famiglia di     |
|        |      |       |personenhaushalts,  |famille de      |quattro persone |
|        |      |       |der diesen Wasch-   |quatre personnes|che utilizza    |
|        |      |       |Trockenautomaten    |qui seche       |sempre          |
|        |      |       |immer zum Trocknen  |toujours dans   |lavatrici-      |
|        |      |       |verwendet (200      |cette lavante-  |asciugatrici per|
|        |      |       |Programme)          |sechante (200   |asciugare il    |
|        |      |       |                    |cycles)         |bucato (200     |
|        |      |       |                    |                |cicli)          |
|________|______|_______|____________________|________________|________________|
|        |  17  |   12  |Reprasentativer     |Consommation    |Consumo annuo   |
|        |      |       |Jahres-verbrauch    |annuelle        |medio di una    |
|        |      |       |eines Vier-         |tipique d'un    |famiglia di     |
|        |      |       |personenhaushalts,  |famille de      |quattro persone |
|        |      |       |der diesen Wasch-   |quatre personnes|che non utilizza|
|        |      |       |Trockenautomaten    |qui ne seche    |mai lavatrici-  |
|        |      |       |nie zum Trocknen    |jamais dans     |asciugatrici per|
|        |      |       |verwendet (200      |cette lavante-  |asciugare il    |
|        |      |       |Programme)          |sechante (200   |bucato (200     |
|        |      |       |                    |cycles)         |cicli)          |
|________|______|_______|____________________|________________|________________|
 ______________________________________________________________________________
|  Nota  |      |       |    NL      |    PT     |      FI      |      SV      |
|________|______|_______|____________|___________|______________|______________|
|Eticheta| Fisa |Comanda|            |           |              |              |
|        |      | prin  |            |           |              |              |
|        |      | posta |            |           |              |              |
|________|______|_______|____________|___________|_______________|_____________|
| Anexa  |Anexa | Anexa |            |           |               |             |
| nr. 2  |nr. 3 | nr. 1 |            |           |               |             |
|________|______|_______|____________|___________|_______________|_____________|
|        |   7  |   4   |Wasresultaat|Classe de  |Pesutulosluokka|Tvatt-       |
|        |      |       |... op een  |eficiencia |... asteikolla |effektivitet |
|        |      |       |schaal van  |de lavagem |A: sta (hyva)  |sklass ... pa|
|        |      |       |A (goed)    | ... numa  |G: hen (huono) |en skala fran|
|        |      |       |tot G       |escala de  |               |A (battre)   |
|        |      |       |(matig)     |A (mais    |               |till         |
|        |      |       |            |elevada) a |               |G (samre)    |
|        |      |       |            |G (mais    |               |             |
|        |      |       |            |baixa)     |               |             |
|________|______|_______|____________|___________|_______________|_____________|
|        |   8  |   5   |Resterend   |Agua       |Jaannoskosteus |Restfuktighet|
|        |      |       |water na    |residual   |linkouksen     |efter        |
|        |      |       |centri-     |apos       |jalkeen ... %  |centri-      |
|        |      |       |fugeren:    |centri-    |(prosentteina  |fugering     |
|        |      |       |... % (van  |fugacao:   |kuivan pyykin  |... % (i     |
|        |      |       |het droge   |... % (em  |painosta)      |procent av   |
|        |      |       |gewicht van |percentagem|               |vikten pa den|
|        |      |       |het wasgoed)|do peso da |               |torra        |
|        |      |       |            |roupa seca)|               |tvatten)     |
|________|______|_______|____________|___________|_______________|_____________|
|  VIII  |   9  |   6   |Centri-     |Velocidade |Linkousnopeus  |Centri-      |
|        |      |       |fugeeresnelh|de centri- |(kierr./min.)  |fugerings    |
|        |      |       |eid (tmp)   |fugacao    |               |hastighet    |
|        |      |       |            |(rmp)      |               |(varv./min)  |
|________|______|_______|____________|___________|_______________|_____________|
|  IX/X  | 10/11|  7/8  |Capaciteit  |Capacidade |Tayttomaara    |Kapacitet    |
|        |      |       |(katoen) kg |(algodao)  |(puuvilla) kg  |(bomull) kg  |
|        |      |       |            |kg         |               |             |
|________|______|_______|____________|___________|_______________|_____________|
|   X    |  10  |   7   |Wassen      |Lavagem    |Pesu           |Tvatt        |
|________|______|_______|____________|___________|_______________|_____________|
|  IX    |  11  |   8   |Drogen      |Secagem    |Kuivaus        |Torkning     |
|________|______|_______|____________|___________|_______________|_____________|
|   XI   |      |       |Water-      |Consumo de |Vedenkulutus   |Vatten-      |
|        |      |       |verbruik    |agua       |(yhteensa)     |forbrukning  |
|        |      |       |(totaal)    |(total)    |               |(total)      |
|________|______|_______|____________|___________|_______________|_____________|
|        |  12  |   9   |Water-      |Consumo de |Kokonaisveden  |Vatten-      |
|        |      |       |verbruik bij|agua na    |kulutus        |forbrukning  |
|        |      |       |wassen,     |lavagem, na|               |per komplett |
|        |      |       |centri-     |centri-    |               |omgang       |
|        |      |       |fugeren en  |fugacao e  |               |(tvatt,      |
|        |      |       |drogen      |na secagem |               |centri-      |
|        |      |       |            |           |               |fugering och |
|        |      |       |            |           |               |torkning)    |
|________|______|_______|____________|___________|_______________|_____________|
|        |  13  |  10   |Water-      |Consumo de |Vedenkulutus   |Vatten-      |
|        |      |       |verbruik bij|agua apenas|(vain pesu ja  |forbrukning  |
|        |      |       |uitsluitend |na lavagem |linkous)       |for enbart   |
|        |      |       |wassen en   |e na       |               |tvatt och    |
|        |      |       |centri-     |centri-    |               |centri-      |
|        |      |       |fugeren     |fugacao    |               |fugering     |
|________|______|_______|____________|___________|_______________|_____________|
|        |  14  |       |Programma-  |Tempo de   |Pesun ja       |Tvatt - och  |
|        |      |       |duur wassen |lavagem e  |kuivauksen     |torktid      |
|        |      |       |en drogen   |de secagem |kestoaika      |             |
|________|______|_______|____________|___________|_______________|_____________|
|        |  16  |   11  |Geschat     |Consumo-   |Arvioitu       |Beraknad     |
|        |      |       |jaarlijks   |tipo anual |vuosikulutus   |forbrukning  |
|        |      |       |verbruik    |de um      |nelihenkisessa |per ar for   |
|        |      |       |voor een    |agregado   |taloudessa,    |fyrapersoners|
|        |      |       |huishouden  |familiar de|jossa, pyykki  |-hushall som |
|        |      |       |van vier    |4 pessoas  |kuivataan aina |alltid torkar|
|        |      |       |personen,   |que utiliza|koneessa (200  |tvatt i      |
|        |      |       |wanneer het |sempre a   |pesukertaa)    |apparaten    |
|        |      |       |wasgoed     |maquina    |               |(200 ganger) |
|        |      |       |altijd in   |combinada  |               |             |
|        |      |       |deze        |de lavar e |               |             |
|        |      |       |wasdroog-   |secar roupa|               |             |
|        |      |       |combina tie |para secar |               |             |
|        |      |       |wordt       |a roupa    |               |             |
|        |      |       |gedroogt    |(200       |               |             |
|        |      |       |(200 cycli) |ciclos     |               |             |
|________|______|_______|____________|___________|_______________|_____________|

    NOTA:
    CARACTERELE IN LIMBA GREACA NU POT FI REPRODUSE PE ECRAN.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 671/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 671 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu