Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 671 din 19 iulie 2001

privind stabilirea cerintelor referitoare la eficienta si etichetarea energetica pentru introducerea pe piata a masinilor combinate de spalat si uscat rufe de uz casnic

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 445 din  8 august 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, ale art. 8 din Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei si ale art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 11/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Prevederile prezentei hotarari se aplica masinilor combinate de spalat si uscat rufe de uz casnic, introduse pe piata, alimentate exclusiv de la reteaua de distributie a energiei electrice de joasa tensiune.
    (2) Prezenta hotarare se aplica masinilor combinate de spalat si uscat rufe de uz casnic chiar si in cazul in care acestea sunt comercializate pentru alte utilizari decat cele casnice.
    Art. 2
    (1) Sunt supuse prevederilor prezentei hotarari si masinile combinate de spalat si uscat rufe de uz casnic care fac obiectul unui contract de furnizare la distanta, incheiat in conditiile legii.
    (2) In cazul ofertei spre vanzare a unor astfel de bunuri prin intermediul contractelor la distanta oferta trebuie sa fie insotita de informatiile referitoare la caracteristicile tehnice ale masinilor combinate de spalat si uscat rufe de uz casnic, prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 3
    Prevederile prezentei hotarari nu se aplica masinilor combinate de spalat si uscat rufe de uz casnic care sunt alimentate de la alte surse de energie.
    Art. 4
    (1) Se admite introducerea pe piata numai a masinilor combinate de spalat si uscat rufe de uz casnic care indeplinesc urmatoarele conditii:
    a) au aplicata, intr-un loc vizibil, pe exteriorul partii frontale sau superioare a aparatului, o eticheta indicand consumurile de energie si clasa de eficienta energetica, precum si alte caracteristici, dupa caz, al carei model este prezentat in anexa nr. 2;
    b) sunt insotite de o fisa care cuprinde informatii tehnice ce definesc aparatul respectiv, al carei model este prezentat in anexa nr. 3.
    (2) Informatiile cuprinse in eticheta si in fisa sunt stabilite in conformitate cu Standardul european EN 50229 "Metode de masurare a performantelor masinilor combinate de spalat si uscat rufe de uz casnic".
    (3) Pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari Ministerul Industriei si Resurselor si Asociatia de Standardizare din Romania vor asigura adoptarea standardului prevazut la alin. (2) ca standard national de eficienta energetica.
    (4) Clasa de eficienta energetica a unei masini combinate de spalat si uscat rufe de uz casnic si clasa de eficienta a spalarii, specificate in eticheta si in fisa, sunt prevazute in anexa nr. 4.
    (5) Este interzisa aplicarea etichetei prevazute la alin. (1) lit. a) pe placutele indicatoare sau pe echivalentele lor fixate pe masinile combinate de spalat si uscat rufe de uz casnic, pentru scopuri de securitate a utilizatorului.
    (6) Termenii utilizati pe eticheta si in fisa sunt prevazuti in anexa nr. 5.
    Art. 5
    Se excepteaza de la prevederile art. 4 alin. (1):
    a) masinile combinate de spalat si uscat rufe de uz casnic a caror productie a incetat inainte de data intrarii in vigoare a prezentei hotarari;
    b) masinile combinate de spalat si uscat rufe de uz casnic utilizate.
    Art. 6
    (1) Producatorul unei masini combinate de spalat si uscat rufe de uz casnic sau reprezentantul sau autorizat raspunde pentru corectitudinea datelor inscrise pe eticheta si in fisa.
    (2) Prin reprezentant autorizat se intelege persoana juridica cu sediul in Romania, desemnata de producator sa actioneze in numele sau.
    (3) Informatiile continute de eticheta si in fisa se publica numai cu consimtamantul scris al producatorului sau al reprezentantului sau autorizat.
    (4) In cazul in care nici producatorul, nici reprezentantul sau autorizat nu aplica eticheta, obligatia aplicarii acesteia revine distribuitorului. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat are obligatia sa transmita gratuit distribuitorului etichetele necesare, pana in momentul introducerii pe piata a masinilor combinate de spalat si uscat rufe de uz casnic.
    (5) Prin distribuitor se intelege agentul economic care vinde en detail sau o alta persoana care vinde, inchiriaza, ofera pentru cumparare in rate sau expune masini combinate de spalat si uscat rufe de uz casnic in vederea comercializarii catre utilizatori.
    (6) Informatiile cuprinse in eticheta si in fisa se redacteaza in limba romana.
    (7) Se interzice aplicarea de alte etichete, marci, simboluri, inscriptii referitoare la consumul electric de energie, care nu corespund cerintelor prezentei hotarari, cu exceptia etichetarii ecologice.
    Art. 7
    Producatorul sau reprezentantul sau autorizat intocmeste si detine, timp de 5 ani de la data fabricarii ultimei masini combinate de spalat rufe de uz casnic din seria respectiva de fabricatie, documentatia care atesta conformitatea acesteia cu cerintele prezentei hotarari. Aceasta documentatie va fi prezentata spre examinare, la cerere, organelor de control abilitate si va contine:
    a) denumirea si sediul furnizorului;
    b) descrierea generala a aparatului, pentru a permite identificarea acestuia;
    c) informatii, inclusiv desene relevante, privind principalele caracteristici de proiectare ale modelului, in special cele care afecteaza in mod esential consumul de energie;
    d) rapoarte privind testele de masurare a performantelor efectuate in conditiile art. 4 alin. (2);
    e) instructiuni de utilizare.
    Art. 8
    In cazul in care producatorul nu are sediul in Romania si nu si-a desemnat un reprezentant autorizat, obligatia detinerii documentatiei care atesta conformitatea masinii combinate de spalat si uscat rufe de uz casnic cu cerintele prezentei hotarari si prezentarea acestei documentatii, la cerere, organelor de control abilitate revine importatorului.
    Art. 9
    (1) Nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) si b) se sanctioneaza potrivit art. 46 alin. 1 lit. b) si alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile ulterioare, nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2) se sanctioneaza potrivit art. 25 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, iar nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (7), art. 7 si 8 se sanctioneaza potrivit prevederilor art. 46 alin. 1 lit. c) si alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992, republicata, cu modificarile ulterioare.
    (2) Sanctiunilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.
    Art. 10
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de Agentia Romana pentru Conservarea Energiei si de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, in conditiile legii.
    Art. 11
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 12
    Prezenta hotarare va intra in vigoare la 9 luni de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul industriei si resurselor,
                         Dan Ioan Popescu

                         Autoritatea Nationala
                         pentru Protectia Consumatorilor
                         Rovana Plumb,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                              INFORMATII
referitoare la caracteristicile tehnice ale masinilor combinate de spalat si uscat rufe de uz casnic, cuprinse in catalogul de comanda prin posta, sau alte tipuri de vanzare la distanta

    Cataloagele de comanda prin posta si alte mijloace de comunicare tiparite, mentionate la art. 2, contin urmatoarele informatii furnizate in ordinea urmatoare:
    1. Clasa de eficienta energetica (anexa nr. 3 pct. 3)
    2. Consumul de energie (spalare, stoarcere prin centrifugare si uscare) (anexa nr. 3 pct. 5)
    3. Consumul de energie (doar spalare si stoarcere prin centrifugare) (anexa nr. 3 pct. 6)
    4. Clasa de eficienta a spalarii (anexa nr. 3 pct. 7)
    5. Clasa de eficienta a extragerii apei (anexa nr. 3 pct. 8)
    6. Viteza maxima de centrifugare (anexa nr. 3 pct. 9)
    7. Capacitatea (spalare) (anexa nr. 3 pct. 10)
    8. Capacitatea (uscare) (anexa nr. 3 pct. 11)
    9. Consumul de apa (spalare, stoarcere prin centrifugare si uscare) (anexa nr. 3 pct. 12)
    10. Consumul de apa (doar spalare si stoarcere prin centrifugare, (anexa nr. 3 pct. 13)
    11. Consumul anual de energie estimat pentru o familie de patru persoane care foloseste uscatorul intotdeauna (200 cicluri) (anexa 3 pct. 16)
    12. Consumul anual de energie estimat pentru o familie de 4 persoane care nu foloseste niciodata uscatorul (200 cicluri) (anexa nr. 3 pct. 17)
    13. Nivelul de zgomot (anexa nr. 3 pct. 18).
    Daca se furnizeaza si alte informatii cuprinse in fisa, acestea se prezinta sub forma definita in anexa nr. 3 si se includ in informatiile prezentate mai sus, in ordinea prevazuta in fisa.
    Echivalentele in alte limbi pentru termenii prezentati mai sus figureaza in anexa nr. 5.

    ANEXA 2

                               ETICHETA

                               - Model -

        5 mm                 73 mm                      33 mm     5 mm
       |--|----------------------------------------|---------------|--|
  ___   ______________________________________________________________
   |   |   Energie                                 Masina de spalat   |
   |   |                                            si uscat rufe     |
   |   |                                            _______________   |
  41 mm|                                           |               |  |
   |   |   FABRICANT                               |     MARCA     |  |---- I
   |   |   MODEL                                   |    ABC/123    |  |---- II
  _|_  |   ________________________________________|_______________|  |
   |   |   EFICIENT                                |               |  |
   |   |    ______                                 |               |  |
   |   |   |______>                                |     _______   |  |
   |   |    ________                               |    /       |  |  |
   |   |   |________>                              |  /         |  |  |---- III
   |   |    __________                             |  \         |  |  |
   |   |   |__________>                            |    \_______|  |  |
  90 mm|                                           |               |  |
   |   |    ___________________                    |               |  |
   |   |   |___________________>                   |               |  |
   |   |    ______________________                 |               |  |
   |   |   |______________________>                |               |  |---- IV
   |   |    _________________________              |               |  |
   |   |   |_________________________>             |               |  |
   |   |                                           |               |  |
   |   |   PUTIN EFICIENT                          |               |  |
  _|_  |   ________________________________________|_______________|  |
   |   |   Consum de energie electrica         kWh |    X.YZ       |  |---- V
   |   |   (pentru a spala si usca o               |               |  |
   |   |   capacitate de incarcare maxima          |               |  |
  36 mm|   la 60 grade C)                          |               |  |
   |   |                                           |               |  |
   |   |   Spalare (exclusiv)                  kWh |    X.YZ       |  |---- VI
   |   |                                           |               |  |
   |   |   Consumul real de energie va             |               |  |
   |   |   depinde de conditiile de utilizare      |               |  |
   |   |   ale aparatului                          |               |  |
  _|_  |   ________________________________________|_______________|  |
   |   |   Eficacitatea spalarii                   |               |  |
  18 mm|   A: mai ridicata         G: mai scazuta  | A B C D E F G |  |---- VII
   |   |   Viteza de centrifugare (rot/min)        |     1100      |  |---- VIII
  _|_  | __________________________________________|_______________|  |
   |   |   Capacitate (bumbac) kg          Spalare |      y.z      |  |---- IX
  16 mm|                                   Uscare  |      y.z      |  |---- X
  _|_  | __________________________________________|_______________|  |
   7 mm|   Consum de apa (total)             l     |      yx       |  |---- XI
  _|_  | __________________________________________|_______________|  |
   |   |   Zgomot                     Spalare      |      xyz      |  |  \
   |   |   (dB(A) re I PW)            Centrifugare |      xyz      |  |---- XII
   |   |                              Uscare       |      xyz      |  |  /
  47 mm|                                           |_______________|  |
   |   |                                                              |
   |   |   Informatiile suplimentare se gasesc                        |
   |   |   in brosurile de produs                                     |
   |   |   Standard EN 50229                                          |
  _|_  |______________________________________________________________|

    Precizari privind eticheta

    Prin aceste precizari se definesc informatiile ce trebuie incluse in eticheta:
    I. Numele sau marca comerciala a producatorului sau reprezentantului sau autorizat.
    II. Elementul de identificare a modelului de fabricatie al producatorului sau al reprezentantului sau autorizat
    III. Clasa de eficienta energetica a aparatului, determinata in conformitate cu anexa nr. 4
    Aceasta litera indicatoare se plaseaza la acelasi nivel cu sageata corespunzatoare
    IV. Fara a se aduce atingere sistemului privind etichetarea ecologica, pentru aparatul la care s-a obtinut dreptul de aplicare a ecoetichetei se poate aplica pe eticheta o copie de pe marcajul ecologic
    V. Consumul de energie in kWh pentru ciclul complet de functionare (spalare, stoarcere prin centrifugare si uscare), folosind ciclul standard la 60 grade C pentru bumbac, in conformitate cu metodele de masurare din standardul mentionat la art. 4 alin. (2)
    VI. Consumul de energie in kWh pentru ciclul de spalare (numai spalare si stoarcere prin centrifugare), folosind ciclul standard la 60 grade C pentru bumbac, determinat in conformitate cu metodele de masurare din standardul mentionat la art. 4 alin. (2)
    VII. Clasa de eficienta a spalarii, determinata conform anexei nr. 4
    VIII. Viteza maxima de centrifugare atinsa pentru ciclul standard la 60 grade C pentru bumbac, in conformitate cu metodele de masurare din standardul mentionat la art. 4 alin. (2)
    IX. Capacitatea (in kg) a aparatului pentru ciclul standard la 60 grade C pentru bumbac (fara uscare), determinata in conformitate cu standardul mentionat la art. 4 alin. (2)
    X. Capacitatea (in kg) a aparatului pentru ciclul "uscare bumbac" (uscare), determinata in conformitate cu standardul mentionat la art. 4 alin. (2)
    XI. Consumul de apa, in litri, pentru ciclul complet de functionare (spalare, stoarcere prin centrifugare si uscare), folosind ciclul de spalare standard la 60 grade C pentru bumbac si ciclul de uscare "uscare bumbac", determinat in conformitate cu metodele de masurare din standardul mentionat la art. 4 alin. (2).
    XII. Nivelul de zgomot in timpul ciclurilor de spalare, centrifugare si uscare pentru ciclul standard la 60 grade C pentru bumbac si ciclul de uscare "uscare bumbac", in conformitate cu SREN 60704-1-3: 1996 "Aparate electrocasnice si similare. Cod de incercare pentru determinarea zgomotului aerian emis de aparatele electrocasnice si similare".
    1. Prescriptii generale
    2. Reguli specifice pentru masinile de spalat rufe si storcatoare centrifugale
    3. Proceduri pentru determinarea si verificarea valorilor declarate ale emisiilor acustice

    Echivalentele in alte limbi pentru termenii prezentati mai sus figureaza in anexa nr. 5.

    Tiparire
    Diferitele aspecte ale etichetei sunt definite astfel:
    <Ilustratie>
    Culori utilizate:
    CMGN - cian, magenta, galben, negru.
    Ex. 07X0: 0% cian, 70% magenta, 100% galben, 0% negru.
    Sageti:
    - A: X0X0
    - B: 70X0
    - C: 30X0
    - D: 00X0
    - E: 03X0
    - F: 07X0
    - G: 0XX0
    Culoarea conturului: X070
    Textul se tipareste integral in negru. Fondul este alb.

    ANEXA 3

                                   FISA

    Fisa trebuie sa contina informatiile prezentate mai jos. Informatiile sunt comunicate de producator sub urmatoarea forma ce cuprinde:
    1. Marca comerciala a producatorului sau a reprezentantului sau autorizat
    2. Elementul de identificare a modelului de fabricatie al producatorului sau al reprezentantului sau autorizat
    3. Clasa de eficienta energetica a modelului, definita conform anexei nr. 4, exprimata sub forma "Clasa de eficienta energetica ..., pe o scara de la A (cel mai eficient) pana la G (cel mai putin eficient)"
    4. Fara a se aduce atingere sistemului privind etichetarea ecologica, pentru aparatul la care s-a obtinut dreptul de aplicare a ecoetichetei se poate aplica pe eticheta o copie de pe marcajul ecologic
    5. Consumul de energie pentru spalare, stoarcere prin centrifugare si uscare, in kWh/ciclu complet de functionare, definit ca in anexa nr. 2 nota V
    6. Consumul de energie numai pentru spalare si stoarcere si stoarcere prin centrifugare, in kWh pentru ciclul de spalare, definit ca in anexa nr. 2 nota VI
    7. Clasa de eficienta a spalarii, determinata conform anexei nr. 4, exprimata sub forma "Clasa de eficienta a spalarii ..., pe o scara de la A (cel mai eficient) pana la G (cel mai putin eficient)"
    8. Clasa de eficienta a extragerii apei pentru un ciclu de spalare standard la 60 grade C pentru bumbac, determinat in conformitate cu standardul mentionat la art. 4 alin. (2), exprimata sub forma "Apa ramasa dupa centrifugare ...% (ca procent din greutatea rufelor uscate)"
    9. Viteza maxima de centrifugare atinsa, definita ca in anexa nr. 2 nota VIII
    10. Capacitatea de spalare a aparatului, pentru un ciclu de spalare standard la 60 grade C pentru bumbac, definita ca in anexa nr. 2 nota IX
    11. Capacitatea de uscare a aparatului, pentru un ciclu de uscare standard "uscare bumbac", definita ca in anexa nr. 2 nota X
    12. Consumul de apa pentru spalare, stoarcere prin centrifugare si uscare, exprimat in litri, pe ciclu complet de functionare, definit ca in anexa nr. 2 nota XI
    13. Consumul de apa numai pentru spalare si stoarcere prin centrifugare, exprimat in litri, pentru ciclul de spalare standard la 60 grade C pentru bumbac (si ciclul de stoarcere), determinat in conformitate cu metodele de masurare din standardul mentionat la art. 4 alin. (2)
    14. Timpul de spalare si uscare. Durata programului pentru ciclul complet de functionare (spalare bumbac la 60 grade C si "uscare bumbac"), pentru capacitatea nominala de spalare, determinat in conformitate cu metodele de masurare din standardul mentionat la art. 4 alin. (2)
    15. Producatorii pot include informatiile de la pct. 5 - 14 si pentru alte cicluri de spalare si/sau uscare.
    16. Consumul de energie si apa egal cu de 200 ori consumul exprimat la pct. 5 (energie) si 12 (apa). Acesta se exprima sub forma "consum anual estimat pentru o familie de 4 persoane care foloseste uscatorul intotdeauna (200 cicluri)".
    17. Consumul de energie si apa egal cu de 200 ori consumul exprimat la pct. 6 (energie) si 13 (apa). Acesta se exprima sub forma "consum anual estimat pentru o familie de 4 persoane care nu foloseste uscatorul niciodata (200 cicluri)".
    18. Nivelul de zgomot in timpul ciclurilor de spalare, centrifugare si uscare, in conditiile ciclului de spalare standard la 60 grade C pentru bumbac si ciclului "uscare bumbac", in conformitate cu SREN 60704-1-3: 1996 "Aparate electrocasnice si similare. Cod de incercare pentru determinarea zgomotului aerian emis de aparatele electrocasnice si similare".
    1. Prescriptii generale
    2. Reguli specifice pentru masinile de spalat rufe si storcatoare centrifugale
    3. Proceduri pentru determinarea si verificarea valorilor declarate ale emisiilor acustice
    Informatiile de pe eticheta pot fi furnizate sub forma unei reprezentari color sau alb-negru a etichetei.
    Echivalentele in alte limbi pentru termenii prezentati mai sus figureaza in anexa nr. 5

    ANEXA 4

                        CLASA DE EFICIENTA ENERGETICA

    1. Clasa de eficienta energetica a unui aparat se determina conform tabelului 1:

    Tabelul 1
 _____________________________________________________________________________
|Clasa de  | Consumul de energie "C" in kWh pe kg rufe spalate la ciclul      |
|eficienta | complet de functionare (spalare, stoarcere prin centrifugare si  |
|          | uscare), folosind ciclul standard la 60 grade C pentru bumbac si |
|          | ciclul "uscare bumbac", in conformitate cu metodele de masurare  |
|          | din standardul mentionat la art. 4 alin. (2)                     |
|__________|__________________________________________________________________|
|    A     |                                  C =/< 0,68                      |
|__________|__________________________________________________________________|
|    B     |                              0,68 < C =/< 0,81                   |
|__________|__________________________________________________________________|
|    C     |                              0,91 < C =/< 0,93                   |
|__________|__________________________________________________________________|
|    D     |                              0,93 < C =/< 1,05                   |
|__________|__________________________________________________________________|
|    E     |                              1,05 < C =/< 1,17                   |
|__________|__________________________________________________________________|
|    F     |                              1,17 < C =/< 1,29                   |
|__________|__________________________________________________________________|
|    G     |                                  C > 1,29                        |
|__________|__________________________________________________________________|

    2. Clasa de eficienta a spalarii pentru un aparat se determina conform tabelului 2:

    Tabelul 2
 _____________________________________________________________________________
| Clasa de | Indicele "P" de eficienta a spalarii, definit in conformitate cu |
| eficienta| standardul mentionat la art. 4 alin. (2), in conditiile unui     |
|a spalarii| ciclu standard la 60 grade C pentru bumbac                       |
|__________|__________________________________________________________________|
|    A     |                                  P > 1,03                        |
|__________|__________________________________________________________________|
|    B     |                              1,00 < P =/< 1,03                   |
|__________|__________________________________________________________________|
|    C     |                              0,97 < P =/< 1,00                   |
|__________|__________________________________________________________________|
|    D     |                              0,94 < P =/< 0,97                   |
|__________|__________________________________________________________________|
|    E     |                              0,91 < P =/< 0,94                   |
|__________|__________________________________________________________________|
|    F     |                              0,88 < P =/< 0,91                   |
|__________|__________________________________________________________________|
|    G     |                                  P =/< 0,88                      |
|__________|__________________________________________________________________|

    ANEXA 5

                 TERMENII UTILIZATI PE ETICHETA SI IN FISA

    Echivalentele in alte limbi ale Uniunii Europene pentru termenii in limba romana prezentati mai sus sunt:
 ______________________________________________________________________________
|  Nota  |      |       |     RO     |    EN      |      ES     |      DA      |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|Eticheta| Fisa |Comanda|            |            |             |              |
|        |      | prin  |            |            |             |              |
|        |      | posta |            |            |             |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
| Anexa  |Anexa | Anexa |            |            |             |              |
| nr. 2  |nr. 3 | nr. 1 |            |            |             |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|  ___   |      |       |Energie     |Energy      |Energia      |Energi        |
| | x |  |      |       |            |            |             |              |
| |___|  |      |       |            |            |             |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|  ___   |      |       |Masina de   |Washer-drier|Lavadora-    |Vaske-/       |
| | x |  |      |       |spalat si   |            |secadora     |torremaskine  |
| |___|  |      |       |uscat rufe  |            |             |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|   I    |   1  |       |Fabricant   |Manufacturer|Fabricante   |Maerke        |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|  II    |   2  |       |Model       | Model      |Modelo       |Modell        |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|  ___   |      |       |Mai eficient|More        |Mas eficiente|Lavt forbrug  |
| | x |  |      |       |            |efficient   |             |              |
| |___|  |      |       |            |            |             |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|  ___   |      |       |Mai putin   |Less        |Menos        |Hojt forbrug  |
| | x |  |      |       |eficient    |efficient   |eficiente    |              |
| |___|  |      |       |            |            |             |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|        |   3  |   1   |Clasa de    |Energy      |Clase de     |Relativt      |
|        |      |       |eficienta   |efficiency  |eficiencia   |energiforbrug |
|        |      |       |energetica  |class ... on|energetica   |... pa skalaen|
|        |      |       |... pe o    |a scale of A|... en una   |A (lavt       |
|        |      |       |scara de la |(more       |escala que   |forbrug) til G|
|        |      |       |A (mai      |efficient)  |abarca de A  |(hojt forbrug)|
|        |      |       |eficient)   |to G (less  |(mas         |              |
|        |      |       |la G (mai   |efficient)  |eficiente) a |              |
|        |      |       |putin       |            |G (menos     |              |
|        |      |       |eficient)   |            |eficiente)   |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|   V    |      |       |Consum de   |Energy      |Consumo de   |Energiforbrug |
|        |      |       |energie     |consumption |energia      |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|   V    |      |       | kWh        | kWh        | kWh         | kWh          |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|        |   5  |   2   |Consum de   |Energy      |Consumo de   |Energiforbrug |
|        |      |       |energie     |consumption |energia para |til vask,     |
|        |      |       |pentru      |for washing,|lavado,      |centrifugering|
|        |      |       |spalare,    |spinning and|centrifugado |og torring    |
|        |      |       |stoarcere   |drying      |y secado     |              |
|        |      |       |prin        |            |             |              |
|        |      |       |centrifugare|            |             |              |
|        |      |       |si uscare   |            |             |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|  ___   |      |       |(Pentru a   |(To wash and|(Lavado y    |(Ved en 60    |
| | x |  |      |       |spala si    |dry a full  |secado de la |grade C vask  |
| |___|  |      |       |usca o      |capacity    |capacidad    |af den        |
|        |      |       |incarcatura |wash load at|total de     |maksimale     |
|        |      |       |completa de |60          |lavado a 60  |anbefalede    |
|        |      |       |spalare la  |degrees C)  |grade C)     |maengde toj og|
|        |      |       |60 grade C  |            |             |torring heraf)|
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|   VI   |      |       |Spalare     |Washing     |(Solo) Lavado|Vask og       |
|        |      |       |(exclusiv)  |(only) kWh  |kWh          |centrifugering|
|        |      |       | kWh        |            |             |kWh           |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|        |   6  |   3   |Consum de   |Energy      |Consumo de   |Energiforbrug |
|        |      |       |energie doar|consumption |energia del  |til vask og   |
|        |      |       |pentru      |for washing |lavado y     |centrifugering|
|        |      |       |spalare si  |and spinning|centrifugado |alene         |
|        |      |       |stoarcere   |only        |solamente    |              |
|        |      |       |prin        |            |             |              |
|        |      |       |centrifugare|            |             |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|  ___   |      |       |Consumul    |Actual      |El consumo   |Det faktiske  |
| | x |  |      |       |real va     |consumption |real depende |energiforbrug |
| |___|  |      |       |depinde de  |will depend |de las       |afhaenger af, |
|        |      |       |conditiile  |on how the  |condiciones  |hvorledes     |
|        |      |       |de utilizare|appliance is|de           |apparat       |
|        |      |       |a aparatului|used        |utilizacion  |benyttes      |
|        |      |       |            |            |del aparato  |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|  VII   |      |       |Eficienta   |Washing     |Eficiencia   |Vaskeevne     |
|        |      |       |spalarii    |performance |de lavado    |A: hoj        |
|        |      |       |A: mai      |A: higher   |A: mas alto  |G: lav        |
|        |      |       |ridicata    |G: lower    |G: mas bajo  |              |
|        |      |       |G: mai      |            |             |              |
|        |      |       |scazuta     |            |             |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
 ______________________________________________________________________________
|  Nota  |      |       |      DE        |       FR         |      IT          |
|________|______|_______|________________|__________________|__________________|
|Eticheta| Fisa |Comanda|                |                  |                  |
|        |      | prin  |                |                  |                  |
|        |      | posta |                |                  |                  |
|________|______|_______|________________|__________________|__________________|
| Anexa  |Anexa | Anexa |                |                  |                  |
| nr. 2  |nr. 3 | nr. 1 |                |                  |                  |
|________|______|_______|________________|__________________|__________________|
|  ___   |      |       |Energie         |Energie           |Energia           |
| | x |  |      |       |                |                  |                  |
| |___|  |      |       |                |                  |                  |
|________|______|_______|________________|__________________|__________________|
|  ___   |      |       |Wasch-Trocken-  |Lavante-sechante  |Lavasciuga        |
| | x |  |      |       |automat         |                  |                  |
| |___|  |      |       |                |                  |                  |
|________|______|_______|________________|__________________|__________________|
|   I    |   1  |       |Hersteller      |Fabricant         |Costruttore       |
|________|______|_______|________________|__________________|__________________|
|   II   |   2  |       |Modell          |Modele            |Modello           |
|________|______|_______|________________|__________________|__________________|
|  ___   |      |       |Niedrieger      |Econome           |Bassi consumi     |
| | x |  |      |       |Energieverbrauch|                  |                  |
| |___|  |      |       |                |                  |                  |
|________|______|_______|________________|__________________|__________________|
|  ___   |      |       |Hoher           |Peu econome       |Alti consumi      |
| | x |  |      |       |Energieverbrauch|                  |                  |
| |___|  |      |       |                |                  |                  |
|________|______|_______|________________|__________________|__________________|
|        |   3  |   1   |Energieeffizienz|Classement selon  |Classe di         |
|        |      |       |klasse ... auf  |son efficacite    |efficienza        |
|        |      |       |einer Skala von |energetiques ...  |energetica ... su |
|        |      |       |A (niedrieger   |sur une echelle   |una scala da A    |
|        |      |       |Energiever-     |allant de A       |(bassi consumi) a |
|        |      |       |brauch) bis G   |(econome) a G (peu|G (alti consumi)  |
|        |      |       |(hoher          |econome)          |                  |
|        |      |       |Energiever-     |                  |                  |
|        |      |       |brauch)         |                  |                  |
|________|______|_______|________________|__________________|__________________|
|   V    |      |       |Energieverbrauch|Consommation      |Consumo di energia|
|        |      |       |                |d'eenergie        |                  |
|________|______|_______|________________|__________________|__________________|
|   V    |      |       | kWh            | kWh              | kWh              |
|________|______|_______|________________|__________________|__________________|
|        |   5  |   2   |Energieverbrauch|Consommation      |Consumo di energia|
|        |      |       |(Waschen,       |d'energie pour le |per lavaggio,     |
|        |      |       |Schleudern und  |lavage, l'essorage|centrifugazione e |
|        |      |       |Trocknen)       |et le sechage     |asciugatura       |
|________|______|_______|________________|__________________|__________________|
|  ___   |      |       |(Fur eine 60    |(pour laver et    |(Per lavare ed    |
| | x |  |      |       |grade C Ladung  |secher la capacite|asciugare un      |
| |___|  |      |       |(volle          |totale de lavage a|carico di lavaggio|
|        |      |       |Waschkapazitat) |60 grade C)       |completo a 60     |
|        |      |       |zum Easchen und |                  |grade C)          |
|        |      |       |Trocken)        |                  |                  |
|________|______|_______|________________|__________________|__________________|
|   VI   |      |       |Waschvorgang    |Lavage            |Lavaggio (solo)   |
|        |      |       |(allein) kWh    |(seulement) kWh   |kWh               |
|________|______|_______|________________|__________________|__________________|
|        |   6  |   3   |Energieverbrauch|Consommation      |Consumo di energia|
|        |      |       |nur fur Wasch - |d'energie pour le |per il solo       |
|        |      |       |und Schleuder - |lavage et         |lavaggio e        |
|        |      |       |programm        |l'essorage        |centrifugazione   |
|        |      |       |                |seulement         |                  |
|________|______|_______|________________|__________________|__________________|
|  ___   |      |       |Der tatsachliche|La consommation   |Il consumo        |
| | x |  |      |       |Energieverbrauch|reelle depend des |effettivo dipende |
| |___|  |      |       |hangt von der   |conditions        |dal modo in cui   |
|        |      |       |Art de Nutzung  |d'utilisation     |l'apparecchio     |
|        |      |       |des Gerats ab   |de l'appareil     |viene usato       |
|________|______|_______|________________|__________________|__________________|
|  VII   |      |       |Waschwirkung    |Efficacite de     |Efficacia del     |
|        |      |       |A: besser       |lavage            |lavaggio          |
|        |      |       |G: schlechter   |A: plus eleve     |A: alta           |
|        |      |       |                |G: plus faible    |G: bassa          |
|________|______|_______|________________|__________________|__________________|
 ______________________________________________________________________________
|  Nota  |     |       |     NL      |    PT     |      FI      |      SV      |
|________|_____|_______|_____________|___________|______________|______________|
|Eticheta| Fisa|Comanda|             |           |              |              |
|        |     | prin  |             |           |              |              |
|        |     | posta |             |           |              |              |
|________|_____|_______|_____________|___________|______________|______________|
| Anexa  |Anexa| Anexa |             |           |              |              |
| nr. 1  |nr. 3| nr. 1 |             |           |              |              |
|________|_____|_______|_____________|___________|______________|______________|
|  ___   |     |       |Energie      |Energia    |Energia       |Energi        |
| | x |  |     |       |             |           |              |              |
| |___|  |     |       |             |           |              |              |
|________|_____|_______|_____________|___________|______________|______________|
|  ___   |     |       |Was-droog-   |Maquina de |Kuivaava      |Tvatt-tork    |
| | x |  |     |       |combinatie   |lavar e    |pyykinpesuko  |              |
| |___|  |     |       |             |secar roupa|ne            |              |
|________|_____|_______|_____________|___________|______________|______________|
|   I    |   1 |       |Fabrikant    |Fabricante |Tavarantoimitt|Levarantor    |
|        |     |       |             |           |aja           |              |
|________|_____|_______|_____________|___________|______________|______________|
|   II   |   2 |       |Model        |Modelo     |Malli         |Modell        |
|________|_____|_______|_____________|___________|______________|______________|
|  ___   |     |       |Efficient    |Mais       |Vahan         |Lag           |
| | x |  |     |       |             |eficiente  |kuluttava     |forbrukning   |
| |___|  |     |       |             |           |              |              |
|________|_____|_______|_____________|___________|______________|______________|
|  ___   |     |       |Inefficient  |Menos      |Paljon        |Hog           |
| | x |  |     |       |             |eficiente  |kuluttava     |forbrukning   |
| |___|  |     |       |             |           |              |              |
|________|_____|_______|_____________|___________|______________|______________|
|        |   3 |   1   |Energie-     |Classe de  |Energiatehokk |Energi-       |
|        |     |       |efficientie- |eficiencia |uusluokka ... |effektivitets-|
|        |     |       |klasse ...   |energetica |asteikolla A: |klass ... pa  |
|        |     |       |op een       |... numa   |sta (vahan    |en skala fran |
|        |     |       |schaal van A |escala de A|kuluttava)    |A (lag        |
|        |     |       |(efficient)  |(mais      |G: hen (paljon|forbrukning)  |
|        |     |       |tot G        |eficiente) |kuluttava)    |till G (hog   |
|        |     |       |(inefficient)|a G (menos |              |forbrukning)  |
|        |     |       |             |eficiente) |              |              |
|________|_____|_______|_____________|___________|______________|______________|
|   V    |     |       |Energie-     |Consumo de |Energiean-    |Energi-       |
|        |     |       |verbruik     |energia    |kulutus       |forbrukning   |
|________|_____|_______|_____________|___________|______________|______________|
|   V    |     |       |kWh          |kWh        |kWh           |kWh           |
|________|_____|_______|_____________|___________|______________|______________|
|        |   5 |   2   |Energie-     |Consumo de |Energiankulut |Energi-       |
|        |     |       |verbruik bij |energia na |us (pesu,     |forbrukning   |
|        |     |       |wassen,      |lavagem, na|linkous ja    |per komplett  |
|        |     |       |centrifugeren|centri-    |kuivaus)      |omgang (tvatt,|
|        |     |       |en drogen    |fugacao e  |              |centrifugering|
|        |     |       |             |na secagem |              |och torkning) |
|________|_____|_______|_____________|___________|______________|______________|
|  ___   |     |       |(om een      |(Lavagem e |(Tayden       |(For tvatt och|
| | x |  |     |       |volle        |secagem da |koneellisen   |tork av       |
| |___|  |     |       |capaciteit   |capacidade |pesu 60       |fullastad     |
|        |     |       |op 60        |maxima a 60|grade C       |maskin i 60   |
|        |     |       |grade C te   |grade C)   |C: ssa ja     |grade C)      |
|        |     |       |wassen en te |           |kuivaus)      |              |
|        |     |       |drogen)      |           |              |              |
|________|_____|_______|_____________|___________|______________|______________|
|   VI   |     |       |(enkel) om   |Lavagem    |Pelkka        |Endast tvatt  |
|        |     |       |te wassen    |(unica-    |pesuohjelma   |KWh           |
|        |     |       |kWh          |mente) kWh |kWh           |              |
|________|_____|_______|_____________|___________|______________|______________|
|        |   6 |   3   |Energie-     |Consumo de |Energiankulut |Energi-       |
|        |     |       |verbruik bij |energia    |us (vain pesu |forbrukning   |
|        |     |       |uitsluitend  |apenas na  |ja linkous)   |per tvatt och |
|        |     |       |wassen en    |lavagem e  |              |centrifugering|
|        |     |       |centrifugeren|na         |              |              |
|        |     |       |             |centri-    |              |              |
|        |     |       |             |fugacao    |              |              |
|________|_____|_______|_____________|___________|______________|______________|
|  ___   |     |       |Het          |O consumo  |Todellinen    |Verklig       |
| | x |  |     |       |werkelijke   |real de    |kulutus       |forbrukning   |
| |___|  |     |       |verbruik     |energia    |riippuu       |beror pa hur  |
|        |     |       |wordt        |depender a |laitteen      |apparaten     |
|        |     |       |bepaald door |das        |kayttotavoista|anvands       |
|        |     |       |de wijze     |condicoes  |              |              |
|        |     |       |waarop het   |de         |              |              |
|        |     |       |apparaat     |utilizacao |              |              |
|        |     |       |wordt        |do aparelho|              |              |
|        |     |       |gerbruikt    |           |              |              |
|________|_____|_______|_____________|___________|______________|______________|
|  VII   |     |       |Wasresultaat:|Eficiencia |Pesutulos     |Tvatteffekt   |
|        |     |       |A: goed      |de lavagem |A: hyva       |A: battre     |
|        |     |       |G: matig     |A: mais    |G: huono      |G: samre      |
|        |     |       |             |elevada    |              |              |
|        |     |       |             |G: mais    |              |              |
|        |     |       |             |baixa      |              |              |
|________|_____|_______|_____________|___________|______________|______________|
 ______________________________________________________________________________
|  Nota  |      |       |     RO     |     EN     |      ES     |      DA      |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|Eticheta| Fisa |Comanda|            |            |             |              |
|        |      | prin  |            |            |             |              |
|        |      | posta |            |            |             |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
| Anexa  |Anexa | Anexa |            |            |             |              |
| nr. 2  |nr. 3 | nr. 1 |            |            |             |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|        |   7  |   4   |Clasa de    |Washing     |Clase de     |Vaskeevne ... |
|        |      |       |eficienta a |performance |eficiencia de|pa skalaen A  |
|        |      |       |spalarii ...|class ... on|lavado ... en|(hoj) til G   |
|        |      |       |pe o scara  |a scale of  |un escala que|(lav)         |
|        |      |       |de la       |A (higher)  |abarca de    |              |
|        |      |       |A (mai      |to G (lower)|A (mas alto) |              |
|        |      |       |ridicata) la|            |a G (mas     |              |
|        |      |       |G (mai      |            |bajo)        |              |
|        |      |       |scazuta)    |            |             |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|        |   8  |   5   |Apa ramasa  |Water       |Agua restante|Restvandind-  |
|        |      |       |dupa        |remaining   |tras el      |hold efter    |
|        |      |       |centrifugare|after spin  |centrifugado |centrifugering|
|        |      |       |... % (ca   |... % (as a |... % (en    |... % (i      |
|        |      |       |procent din |proportion  |proporcion de|forhold til   |
|        |      |       |greutatea   |of dry      |peso seco de |tort toj)     |
|        |      |       |rufelor     |weight of   |la ropa)     |              |
|        |      |       |uscate)     |wash)       |             |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|  VIII  |   9  |   6   |Viteza de   |Spin spped  |Velocidad de |Centrifuge-   |
|        |      |       |centrifugare|(rpm)       |centrifugado |ringshastighed|
|        |      |       |(rot/min)   |            |(rpm)        |(omdr./min.)  |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
| IX/X   |10/11 |  7/8  |Capacitate  |Capacity    |Capacidad en |Kapacitet     |
|        |      |       |(bumbac) kg |(cotton) kg |kg de        |(bomuld) kg   |
|        |      |       |            |            |(algodon)    |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|   X    |  10  |   7   |Spalare     |Washing     |Lavado       |Vask          |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|  IX    |  11  |   8   |Uscare      |Drying      |Secado       |Torring       |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|  XI    |      |       |Consum de   |Water       |Consumo total|Vandforbrug   |
|        |      |       |apa (total) |consumption |de agua      |(total)       |
|        |      |       |            |(total)     |             |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|        |  12  |   9   |Consum de   |Water       |Consumo de   |Vandforbrug   |
|        |      |       |apa pentru  |consumption |agua del     |til vask,     |
|        |      |       |spalare,    |washing,    |lavado,      |centrifugering|
|        |      |       |stoarcere   |spinning and|centrifugado |og torring    |
|        |      |       |prin        |drying      |y secado     |              |
|        |      |       |centrifugare|            |             |              |
|        |      |       |si uscare   |            |             |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|        |  13  |  10   |Consum de   |Water       |Consumo de   |Vandforbrug   |
|        |      |       |apa doar    |consumption |agua del     |til vask og   |
|        |      |       |pentru      |for washing |lavado y     |centrifugering|
|        |      |       |spalare si  |and spinning|centrifugado |alene         |
|        |      |       |stoarcere   |only        |solamente    |              |
|        |      |       |prin        |            |             |              |
|        |      |       |centrifugare|            |             |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|        |  14  |       |Timp de     |Washing and |Tiempo de    |Vaske- og     |
|        |      |       |spalare si  |drying time |lavado y     |torretid      |
|        |      |       |uscare      |            |secado       |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|        |  16  |   11  |Consum      |Estimated   |Consumo anual|Anslaet arligt|
|        |      |       |estimat     |annual      |tipico de una|forbrug for en|
|        |      |       |anual pentru|consumption |familia de   |husstand pa   |
|        |      |       |o familie de|for a four- |cuatro       |fire personer,|
|        |      |       |patru       |person      |personas ques|som altid     |
|        |      |       |persoane    |household,  |siempre seca |torrer i denne|
|        |      |       |care        |always using|en la        |vaske-/       |
|        |      |       |foloseste   |the drier   |lavadora-    |torremaskine  |
|        |      |       |uscatorul   |(200 cycles)|secadora     |(200 vaske med|
|        |      |       |intotdeauna |            |(200 ciclos) |torring)      |
|        |      |       |(200        |            |             |              |
|        |      |       |cicluri)    |            |             |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|        |  17  |   12  |Consum anual|Estimated   |Consumo anual|Anslaet arligt|
|        |      |       |estimat     |annual      |tipico de una|forbrug for en|
|        |      |       |pentru o    |consumption |familia de   |husstand pa   |
|        |      |       |familie de  |for a four- |cuatro       |fire personer,|
|        |      |       |patru       |person      |personas ques|som aldrig    |
|        |      |       |persoane    |household,  |nunca seca en|torrer i denne|
|        |      |       |care nu     |never using |la lavadora- |vaske-/       |
|        |      |       |foloseste   |the drier   |secadora     |torremaskine  |
|        |      |       |niciodata   |(200 cycles)|(200 ciclos) |(200 vaske med|
|        |      |       |uscatorul   |            |             |torring)      |
|        |      |       |(200        |            |             |              |
|        |      |       |cicluri)    |            |             |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
 ______________________________________________________________________________
|  Nota  |      |       |          DE        |       FR       |       IT       |
|________|______|_______|____________________|________________|________________|
|Eticheta| Fisa |Comanda|                    |                |                |
|        |      | prin  |                    |                |                |
|        |      | posta |                    |                |                |
|________|______|_______|____________________|________________|________________|
| Anexa  |Anexa | Anexa |                    |                |                |
| nr. 2  |nr. 3 | nr. 1 |                    |                |                |
|________|______|_______|____________________|________________|________________|
|        |   7  |   4   |Waschwirkungsklasse |Classe          |Classe di       |
|        |      |       |... auf einer       |d'efficacite de |efficacia del   |
|        |      |       |Skala von A (besser)|lavage ... sur  |lavaggio su     |
|        |      |       |bis G (schlechter)  |une echelle     |scala da A      |
|        |      |       |                    |allant de A     |(alta) a G      |
|        |      |       |                    |(plus eleve) a  |(bassa)         |
|        |      |       |                    |G (plus faible) |                |
|________|______|_______|____________________|________________|________________|
|        |  8   |   5   |Nach dem            |Teneur en eau   |Acqua rimanente |
|        |      |       |Schleudervorgang    |apres essorage  |dopo la         |
|        |      |       |verbleibende        |...% (par       |centrifugazione |
|        |      |       |Restfeuchte ... %   |rapport au poids|... % (in       |
|        |      |       |(Anteil am          |du linge sec)   |relazione al    |
|        |      |       |Trockengewicht der  |                |peso della      |
|        |      |       |Wasche)             |                |biancheria      |
|        |      |       |                    |                |asciutta        |
|________|______|_______|____________________|________________|________________|
|  VIII  |   9  |   6   |Schleuderdrezahl    |Vitesse         |Velocita di     |
|        |      |       |(U/min)             |d'essorage      |centrifugazione |
|        |      |       |                    |(trs/min.)      |(gpm)           |
|________|______|_______|____________________|________________|________________|
|  IX/X  | 10/11|  7/8  |Fullmenge           |Capacite        |Capacita        |
|        |      |       |(Baumwolle) kg      |(cotton) kg     |(cotone) kg     |
|________|______|_______|____________________|________________|________________|
|   X    |  10  |   7   |Waschen             |Lavage          |Lavaggio        |
|________|______|_______|____________________|________________|________________|
|  IX    |  11  |   8   |Trocknen            |Sechage         |Asciugatura     |
|________|______|_______|____________________|________________|________________|
|  XI    |      |       |Wasserverbrauch     |Consommation    |Consumo di      |
|        |      |       |(total)             |d'eau (totale)  |acqua (totale)  |
|________|______|_______|____________________|________________|________________|
|        |  12  |   9   |Wasserverbrauch fur |Consommation    |Consumo di acqua|
|        |      |       |Wasch,-Schleuder-und|d'eau pour le   |per lavaggio,   |
|        |      |       |Trocken-programm    |lavage,         |centrifugazione |
|        |      |       |                    |l'essorage et le|e asciugatura   |
|        |      |       |                    |sechage         |                |
|________|______|_______|____________________|________________|________________|
|        |  13  |   10  |Wasserverbrauch nur |Consommation    |Consumo di acqua|
|        |      |       |fur Waschen und     |d'eau pour le   |per i soli      |
|        |      |       |Schleudern          |lavage et       |lavaggio e      |
|        |      |       |                    |l'essorage      |centrifugazione |
|        |      |       |                    |seulement       |                |
|________|______|_______|____________________|________________|________________|
|        |  14  |       |Wash-und            |Duree du lavage |Tempo di        |
|        |      |       |Trockenzeit         |et du sechage   |lavaggio e      |
|        |      |       |                    |                |asciugatura     |
|________|______|_______|____________________|________________|________________|
|        |  16  |   11  |Reprasentativer     |Consommation    |Consumo annuo   |
|        |      |       |Jahres-verbrauch    |annuelle        |medio di una    |
|        |      |       |eines Vier-         |tipique d'un    |famiglia di     |
|        |      |       |personenhaushalts,  |famille de      |quattro persone |
|        |      |       |der diesen Wasch-   |quatre personnes|che utilizza    |
|        |      |       |Trockenautomaten    |qui seche       |sempre          |
|        |      |       |immer zum Trocknen  |toujours dans   |lavatrici-      |
|        |      |       |verwendet (200      |cette lavante-  |asciugatrici per|
|        |      |       |Programme)          |sechante (200   |asciugare il    |
|        |      |       |                    |cycles)         |bucato (200     |
|        |      |       |                    |                |cicli)          |
|________|______|_______|____________________|________________|________________|
|        |  17  |   12  |Reprasentativer     |Consommation    |Consumo annuo   |
|        |      |       |Jahres-verbrauch    |annuelle        |medio di una    |
|        |      |       |eines Vier-         |tipique d'un    |famiglia di     |
|        |      |       |personenhaushalts,  |famille de      |quattro persone |
|        |      |       |der diesen Wasch-   |quatre personnes|che non utilizza|
|        |      |       |Trockenautomaten    |qui ne seche    |mai lavatrici-  |
|        |      |       |nie zum Trocknen    |jamais dans     |asciugatrici per|
|        |      |       |verwendet (200      |cette lavante-  |asciugare il    |
|        |      |       |Programme)          |sechante (200   |bucato (200     |
|        |      |       |                    |cycles)         |cicli)          |
|________|______|_______|____________________|________________|________________|
 ______________________________________________________________________________
|  Nota  |      |       |    NL      |    PT     |      FI      |      SV      |
|________|______|_______|____________|___________|______________|______________|
|Eticheta| Fisa |Comanda|            |           |              |              |
|        |      | prin  |            |           |              |              |
|        |      | posta |            |           |              |              |
|________|______|_______|____________|___________|_______________|_____________|
| Anexa  |Anexa | Anexa |            |           |               |             |
| nr. 2  |nr. 3 | nr. 1 |            |           |               |             |
|________|______|_______|____________|___________|_______________|_____________|
|        |   7  |   4   |Wasresultaat|Classe de  |Pesutulosluokka|Tvatt-       |
|        |      |       |... op een  |eficiencia |... asteikolla |effektivitet |
|        |      |       |schaal van  |de lavagem |A: sta (hyva)  |sklass ... pa|
|        |      |       |A (goed)    | ... numa  |G: hen (huono) |en skala fran|
|        |      |       |tot G       |escala de  |               |A (battre)   |
|        |      |       |(matig)     |A (mais    |               |till         |
|        |      |       |            |elevada) a |               |G (samre)    |
|        |      |       |            |G (mais    |               |             |
|        |      |       |            |baixa)     |               |             |
|________|______|_______|____________|___________|_______________|_____________|
|        |   8  |   5   |Resterend   |Agua       |Jaannoskosteus |Restfuktighet|
|        |      |       |water na    |residual   |linkouksen     |efter        |
|        |      |       |centri-     |apos       |jalkeen ... %  |centri-      |
|        |      |       |fugeren:    |centri-    |(prosentteina  |fugering     |
|        |      |       |... % (van  |fugacao:   |kuivan pyykin  |... % (i     |
|        |      |       |het droge   |... % (em  |painosta)      |procent av   |
|        |      |       |gewicht van |percentagem|               |vikten pa den|
|        |      |       |het wasgoed)|do peso da |               |torra        |
|        |      |       |            |roupa seca)|               |tvatten)     |
|________|______|_______|____________|___________|_______________|_____________|
|  VIII  |   9  |   6   |Centri-     |Velocidade |Linkousnopeus  |Centri-      |
|        |      |       |fugeeresnelh|de centri- |(kierr./min.)  |fugerings    |
|        |      |       |eid (tmp)   |fugacao    |               |hastighet    |
|        |      |       |            |(rmp)      |               |(varv./min)  |
|________|______|_______|____________|___________|_______________|_____________|
|  IX/X  | 10/11|  7/8  |Capaciteit  |Capacidade |Tayttomaara    |Kapacitet    |
|        |      |       |(katoen) kg |(algodao)  |(puuvilla) kg  |(bomull) kg  |
|        |      |       |            |kg         |               |             |
|________|______|_______|____________|___________|_______________|_____________|
|   X    |  10  |   7   |Wassen      |Lavagem    |Pesu           |Tvatt        |
|________|______|_______|____________|___________|_______________|_____________|
|  IX    |  11  |   8   |Drogen      |Secagem    |Kuivaus        |Torkning     |
|________|______|_______|____________|___________|_______________|_____________|
|   XI   |      |       |Water-      |Consumo de |Vedenkulutus   |Vatten-      |
|        |      |       |verbruik    |agua       |(yhteensa)     |forbrukning  |
|        |      |       |(totaal)    |(total)    |               |(total)      |
|________|______|_______|____________|___________|_______________|_____________|
|        |  12  |   9   |Water-      |Consumo de |Kokonaisveden  |Vatten-      |
|        |      |       |verbruik bij|agua na    |kulutus        |forbrukning  |
|        |      |       |wassen,     |lavagem, na|               |per komplett |
|        |      |       |centri-     |centri-    |               |omgang       |
|        |      |       |fugeren en  |fugacao e  |               |(tvatt,      |
|        |      |       |drogen      |na secagem |               |centri-      |
|        |      |       |            |           |               |fugering och |
|        |      |       |            |           |               |torkning)    |
|________|______|_______|____________|___________|_______________|_____________|
|        |  13  |  10   |Water-      |Consumo de |Vedenkulutus   |Vatten-      |
|        |      |       |verbruik bij|agua apenas|(vain pesu ja  |forbrukning  |
|        |      |       |uitsluitend |na lavagem |linkous)       |for enbart   |
|        |      |       |wassen en   |e na       |               |tvatt och    |
|        |      |       |centri-     |centri-    |               |centri-      |
|        |      |       |fugeren     |fugacao    |               |fugering     |
|________|______|_______|____________|___________|_______________|_____________|
|        |  14  |       |Programma-  |Tempo de   |Pesun ja       |Tvatt - och  |
|        |      |       |duur wassen |lavagem e  |kuivauksen     |torktid      |
|        |      |       |en drogen   |de secagem |kestoaika      |             |
|________|______|_______|____________|___________|_______________|_____________|
|        |  16  |   11  |Geschat     |Consumo-   |Arvioitu       |Beraknad     |
|        |      |       |jaarlijks   |tipo anual |vuosikulutus   |forbrukning  |
|        |      |       |verbruik    |de um      |nelihenkisessa |per ar for   |
|        |      |       |voor een    |agregado   |taloudessa,    |fyrapersoners|
|        |      |       |huishouden  |familiar de|jossa, pyykki  |-hushall som |
|        |      |       |van vier    |4 pessoas  |kuivataan aina |alltid torkar|
|        |      |       |personen,   |que utiliza|koneessa (200  |tvatt i      |
|        |      |       |wanneer het |sempre a   |pesukertaa)    |apparaten    |
|        |      |       |wasgoed     |maquina    |               |(200 ganger) |
|        |      |       |altijd in   |combinada  |               |             |
|        |      |       |deze        |de lavar e |               |             |
|        |      |       |wasdroog-   |secar roupa|               |             |
|        |      |       |combina tie |para secar |               |             |
|        |      |       |wordt       |a roupa    |               |             |
|        |      |       |gedroogt    |(200       |               |             |
|        |      |       |(200 cycli) |ciclos     |               |             |
|________|______|_______|____________|___________|_______________|_____________|

    NOTA:
    CARACTERELE IN LIMBA GREACA NU POT FI REPRODUSE PE ECRAN.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 671/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 671 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu