Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1841 din 21 decembrie 2006

pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii in tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1033 din 27 decembrie 2006In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 232 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Se aprobă Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

(2) Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale prevăzută la alin. (1) este alcătuită din sublistele A, B şi C cu secţiunile C1, C2 şi C3 şi este prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Procentul de compensare a medicamen­telor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în sublista A este de 90% din preţul de referinţă, al celor din sublista B este de 50% din preţul de referinţă, iar al celor din sublista C este de 100% din preţul de referinţă.

(2) Preţul de referinţă reprezintă preţul cel mai mic corespunzător unităţii terapeutice aferente aceleiaşi forme farmaceutice din cadrul DCI şi pentru fiecare concentraţie.

Art. 3. - Prescrierea, eliberarea şi decontarea medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în anexă se realizează în conformitate cu prevederile Contractului-cadru aprobat pentru anul 2007.

Art. 4. - Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la 1 ianuarie 2007, dată la care se abrogă art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.471/2006 pentru aprobarea Listei cu denumirile comune internaţionale ale medicamentelor specifice în vederea realizării subprogramelor din cadrul programului naţional de sănătate cu scop curativ, publicată în Monitorul Oficial al României , Partea I, nr. 893 din 2 noiembrie 2006.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Vlădescu

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

ANEXĂ

SUBLISTA  A

Medicamente de bază cu nivel de compensare 90% din preţul de referinţă

LISTA DENUMIRILOR COMUNE INTERNAŢIONALE ALE MEDICAMENTELOR DE CARE BENEFICIAZĂ ASIGURAŢII, ÎN TRATAMENTUL AMBULATORIU CU CONTRIBUŢIE PERSONALĂ

1. A02B OMEPRAZOLUM

2.  A03A MEBEVERINUM

3.  A03F METOCLOPRAMIDUM

4. A04A PROCHLORPERAZINUM

5. A06A LACTULOSUM

6. A07A NYSTATINUM

7. A07A RIFAXIMINUM

8.  A07D LOPERAMIDUM

9. A07E SULFASALAZINUM

10. B01A ACENOCOUMAROLUM

11.  B01A TICLOPIDINUM - pentru pacienţii cu intolerantă la aspirină

12. B02B PHYTOMENADIONUM

13.  B03A COMPLEX DE HYDROXID DE FIER (III) (oral)

14.  B03A FERROSII FUMARAS

15.  B03A FERROSII GLUTAMAS

16.  B03A FERROSII SULFAS

17.  C01A DIGOXINUM

18.  C01B AMIODARONUM

19.  C01B PROPAFENONUM

20.  C01D ISOSORBIDI DINITRAS

21.  C01D ISOSORBIDI MONONITRAS

22.  C01D NITROGLYCERINUM

23.  C02A METHYLDOPUM

24.  C03A HYDROCHLOROTHIAZIDUM

25.  C03B INDAPAMIDUM

26.  C03C FUROSEMIDUM

27.  C03D SPIRONOLACTONUM simplu şi în combinaţii

28.  C07A ATENOLOLUM

29. C07A BISOPROLOLUM

30.  C07A CARVEDILOLUM

31.  C07A METOPROLOLUM

32.C07A PROPRANOLOLUM

33. C07A SOTALOLUM

34.  C08C AMLODIPINUM

35.  C08C FELODIPINUM

36.  C08C NIFEDIPINUM cu eliberare prelungită

37.  C08D DILTIAZEMUM

38.  C08D VERAPAMILUM

39.  C09A CAPTOPRILUM

40.  C09A ENALAPRILUM simplu şi în combinaţii cu hidroclorotiazida

41.  C09A LISINOPRILUM

42.  C10A FENOFIBRATUM

43.  C10A SIMVASTATINUM

44.  C10A LOVASTATINUM

45.  D01A BIFONAZOLUM

46.  D01A MICONAZOLUM

47. D07A CLOBETASOLUM*

48.  D07A FLUMETASONUM

49.  D07A HYDROCORTIZONUM

50.  D07A TRIAMCINOLONUM ACETONID

51.  G02A ERGOMETRINUM

52.  G02C BROMOCRIPTINUM

53.  G03B TESTOSTERONUM

54.  G04C DOXAZOSINUM

55.  G03C ESTRADIOLUM

56.  G03C ESTRIOLUM

57.  G03F (G03C) ESTROGENI - simpli şi combinaţii

58. H02A DEXAMETHASONUM

59. H02A HYDROCORTISONUM

60. H02A METHYLPREDNISOLONUM

61.  H02A PREDNISONUM

62. H03B CARBIMAZOLUM

63. J01A DOXYCYCLINUM

64.  J01A TETRACYCLINUM

65.  J01C AMOXICILLINUM

66. J01C AMPICILLINUM

67.  J01C BENZATHINI BENZYLPENICILLINUM

68.  J01C BENZYLPENICILLINUM

69. J01C OXACILLINUM

70. J01C PHENOXYMETHYLPENICILLINUM

71.  J01D CEFACLORUM

72.  J01D CEFALEXINUM

73. J01D CEFUROXIMUM (ORAL)

74. J01E SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM

75.  J01F CLARITHROMYCINUM

76.  J01F AZITHROMYCINUM

77.  J01F ERYTROMYCINUM

78. J01G GENTAMICINUM

79.  J01M CIPROFLOXACINUM

80.  J01M NORFLOXACINUM

81.  J01X METRONIDAZOLUM

82.  J01X TINIDAZOLUM

83.  J02A KETOCONAZOLUM

84.  J05A ACICLOVIRUM

85.  J01M OFLOXACINUM

86. L04A AZATHIOPRINUM

87. L01A CYCLOPHOSPHAMIDUM

88. L01B METHOTREXATUM

89. M01A DICLOFENACUM

90. M01A KETOPROFENUM

91. M01A PIROXICAMUM

92. M01A TENOXICAMUM

93. M04A ALLOPURINOLUM

94. M04A COLCHICINUM

95. N02A TRAMADOLUM

96. N03A CARBAMAZEPINUM

97. N05B DIAZEPAMUM

98. N05B HYDROXYZINUM

99. N05C NITRAZEPAMUM

100. N05A HALOPERIDOLUM

101. N06A FLUOXETINUM*

102. N06A SERTRALINUM*

103. N06A TIANEPTTNUM*

104. P01B HYDROXYCHLOROQUINUM

105. P02B PRAZIQUANTELUM

106. P02C MEBENDAZOLUM

107. P02C ALBENDAZOLUM

108. P02C LEVAMISOLUM

109. R03A SALBUTAMOLUM

110. R03B BECLOMETHASONUM

111. R03D AMINOPHYLLINUM

112. R03D THEOPHILLINUM (retard) 113.R05D CODEINUM

114. R06A CETIRIZINUM

115. R06A CHLORPHENAMINUM

116. R06A LORATADINUM

117.  S01A CIPROFLOXACINUM

118.  S01C TOBRAMICINUM + DEXAMETAZONUM

119.  S01C CHLORAMPHENICOLUM în combinaţii

NOTĂ:

Tratamentul cu medicamentele notate cu asterisc (*) se iniţiază de medicul de specialitate în limita competenţei şi poate fi prescris în continuare de medicul de familie pe baza scrisorii medicale emisă de medicul de specialitate.

SUBLISTA B

Medicamente cu nivel de compensare 50% din preţul de referinţă

LISTA DENUMIRILOR COMUNE INTERNATIONALE ALE MEDICAMENTELOR DE CARE BENEFICIAZĂ ASIGURAŢII, ÎN TRATAMENTUL AMBULATORIU CU CONTRIBUŢIE PERSONALĂ

1. A02B ESOMEPRAZOLUM

2. A02B FAMOTIDINUM

3. A02B LANSOPRAZOLUM

4. A02B NIZATIDINUM*

5. A02B PANTOPRAZOLUM

6. A02B RANITIDINUM

7. A02B SUCRALFATUM

8. A03A OTILONIUM BROMIDUM*

9. A03A TRIMEBUTINUM

10. A03F DOMPERIDONUM 11.A05B SILIBINUM

12. A07E BUDESONIDUM #

13. A07E MESALAZINUM

14. A11C ALFACALCIDOLUM

15. B01A CLOPIDOGRELUM - pentru pacienţii cu intoleranţă la aspirină* şi pentru bolnavii cu accident vascular cerebral ischemic**

16. B01A SULODEXIDUM*

17. B03A COMPLEX DE HIDROXID DE FIER (III) (injectabil)

18. C01B CHINIDINI SULFAS

19. C01B MEXILETINUM

20. C01E TRIMETAZIDINUM

21. C02A CLONIDINUM

22. C02A MOXONIDINUM

23. C02C PRAZOSINUM

24. C04A NICERGOLINUM

25. C04A PENTOXIFYLLINUM

26. C04A VINCAMINUM

27. C05C DIOSMTNUM - simplu şi în combinaţii

28. C07A BETAXOLOLUM

29. C07A NEBIVOLOLUM

30. C07B BISOPROLOLUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM

31. C08C LACIDIPINUM

32. C08C LERCANIDIPINUM

33. C08C NITRENDIPINUM simplu şi în combinaţii

34. C09A FOSINOPRILUM simplu şi în combinaţii

35. C09A BENAZEPRILUM

36. C09A PERTNDOPRILUM simplu şi în combinaţii

37. C09A QUINAPRILUM

38. C09A RAMIPRILUM

39. C09A TRANDOLAPRILUM simplu şi în combinaţii

40. C09A ZOFENOPRILUM

41. C09C CANDESARTANUM

42. C09C IRBESARTANUM simplu şi în combinaţii

43. C09C LOZARTANUM simplu şi în combinaţii

44. C09C TELMISARTANUM simplu şi în combinaţii

45. C09C VALSARTANUM simplu şi în combinaţii

46. C10A ACID-OMEGA 3-ESTERI ETILICI 90 '

47. C10A ATORVASTATINUM

48. C10A BEZAFIBRATUM

49. C10A CIPROFIBRATUM

50. C10A EZETIMIBUM

51. C10A FLUVASTATINUM

52. C10A PRAVASTATINUM

53. C10A ROSUVASTATINUM

54. D01A NAFTIFINUM

55. D01A NATAMYCINUM

56. D01B TERBINAFINUM

57. D05A CALCIPOTRIOLUM simplu şi în combinaţii

58. D05B ACITRETINUM*

59. D06A MUPIROCINUM

60. D06B ACICLOVIRUM

61. D06B PODOPHYLLOTOXINUM

62. D06B SULFADIAZINUM

63. D07A METHYLPREDNISOLONUM

64. D07A MOMETASONUM

65. D10A ACIDUM AZELAICUM

66. D10B ISOTRETINOINUM

67. G01A FENTICONAZOLUM

68. G02C CABERGOLINUM

69. G03C HEXESTROLUM

70. G03C PROMESTRIENUM

71. G03D DYDROGESTERONUM

72. G03D LYNESTRENOLUM

73. G03D PROGESTERONUM

74. G03D TIBOLOLUM*

75. G03G CLOMIFENUM

76. G03G FOLLITROPINUM* (alfa şi beta) #, în condiţiile aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice

77. G03X DANAZOLUM*

78. G03X RALOXIFENUM

79. G04B OXYBUTYNINUM

80. G04C ALFUZOSINUM

81. G04C DUTASTERIDUM

82. G04C FINASTERIDUM

83. G04C TAMSULOSINUM

84. G04C TERAZOSINUM

85. H01A TETRACOSACTIDUM

86. H02A BETAMETHASONUM

87. H02A FLUDROCORTISONUM

88. H02A PREDNISOLONUM

89. H03B THIAMAZOLUM

90. H05B CALCITONINUM

91. J01C AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM

92. J01C AMPICILLINUM + SULBACTANUM (oral + injectabil)

93. J01D CEFADROXILUM

94. J02A ITRACONAZOLUM

95. J02A FLUCONAZOLUM

96. J05A BRIVUDINUM* #

97. M01A CELECOXIBUM

98. M01A ETORICOXIBUM

99. M01A DEXKETOPROFENUM

100. M01A MELOXICAMUM

101. M01A NIMESULIDUM

102. M03B BACLOFENUM

103. M03B TETRAZEPAMUM

104. M05B ACIDUM ALENDRONICUM

105. M05B ACIDUM PAMIDRONICUM #

106. M05B ACIDUM RISEDRONICUM

107. N02C SUMATRIPTANUM*

108. N02C RIZATRIPTANUM*

109. N03A PREGABALINUM* #

110. N05A SULPIRIDUM*

111. N05A TIAPRIDUM*

112. N05B ALPRAZOLAMUM*

113. N05B BROMAZEPAMUM*

114. N05B MEDAZEPAMUM*

115. N05C ZOLPIDEMUM

116. N05C ZOPICLONUM

117. N06A BUPROPIONUM*

118. N06A ESCITALOPRAMUM*

119. N06A FLUVOXAMINUM*

120. N06A MILNACIPRANUM*

121. N06A MIRTAZAPINUM*

122. N06A PAROXETINUM*

123. N06A REBOXETINUM*

124. N06A TRAZODONUM*

125. N06A VENLAFAXINUM* #

126. N06D GINKGO BILOBA*

127. N07C BETAHISTINUM

128. N07X ACIDUM ALFA-LIPOICUM #

129. N07X HIDROLIZAT DE PROTEINĂ DIN CREIER DE PORCINĂ

130. R03A FENOTEROLUM

131. R03A SALMETEROLUM

132. R03A SALMETEROLUM + FLUTICASONUM*

133. R03B BUDESONIDUM

134. R03B FLUTICASONUM*

135. R03B IPRATROPII BROMIDUM

136. R03B TIOTROPIUM*

137. R03D MONTELUKAST*

138. R05D DEXTROMETHORPHANUM

139. R05D LEVODROPROPIZINUM

140. R06A FEXOFENADINUM

141. R06A DESLORATADINUM

142. R06A KETOTIFENUM

143.  S01A NETELMICINUM

144.  S01A LOMEFLOXACINUM

145.  S01B DICLOFENACUM

146.  S01G KETOTIFENUM

147.  S01G OLOPATADINUM

148. S01X RETINOLUM

NOTĂ:

Tratamentul cu medicamentele notate cu asterisc (*) se iniţiază de medicul de specialitate în limita competenţei şi poate fi prescris în continuare de medicul de familie pe baza scrisorii medicale emisă de medicul de specialitate.

Tratamentul cu medicamentul notat cu (**) va fi prescris la indicaţia specialistului neurolog bolnavilor cu AVC ischemic sau AIT, bolnavilor cu ateroscleroză a arterelor cervico-cerebrale dovedită, care nu au indicaţie de tratament anticoagulant oral, aflaţi în una dintre următoarele condiţii:

- stenoze semnificative simptomatice (AIT sau AVC în teritoriul vascularizat) pe arterele cervico-cerebrale, demonstrate printr-o modalitate obiectivă de investigaţie (examen echo-Dopler, angiografie etc);

-  AVC ischemic la pacienţii cu cel puţin un alt factor major de risc vascular (sindrom coronarian acut în antecedente, diabet zaharat, boala arterială ocluzivă a arterelor membrelor inferioare);

- AVC repetat sub tratament cu aspirină;

- risc hemoragic crescut la aspirină (afecţiuni digestive demonstrate);

-   intervenţii de revascularizare pe arterele cervico-cerebrale (angioplastie cu implantare de stent, endarterectomie).

Pentru medicamentele notate cu #, regulile de prescriere sunt stabilite prin contractul-cadru.

SUBLISTĂ C - CU PROCENT DE COMPENSARE 100%

SECŢIUNEA C1 - CU PROCENT DE COMPENSARE 100% DIN PREŢUL DE REFERINŢĂ-cuprinde DCI-urile utilizate în tratamentul ambulator al unor grupe de boli pentru care decontarea se face pe baza protocoalelor terapeutice cu monitorizarea prescrierii şi consumului prin comisiile paritare; medicamentele din această sublistă se eliberează prin farmacii cu circuit deschis pe bază de prescripţie medicală cu reţinere în farmacie (P-RF);

Nr. crt.

Nr. crt.

Cod ATC

DCI

1.INSUFICIENTA CARDIACA CRONICA (CLASA III SAU IV NYHA) - G1

1

1

C01AA05

DIGOXINUM

2

2

C03AA03

HYDROCHLOROTHIAZIDUM

3

3

C03CA01

FUROSEMIDUM

4

4

C03DA01

SPIRONOLACTONUM

5

5

C07AB02

METOPROLOLUM

6

6

C07AB07

BISOPROLOLUM

7

7

C07AG02

CARVEDILOLUM

8

8

C09AA01

CAPTOPRILUM

9

9

C09AA02

ENALAPRILUM

10

10

C09AA03

LISINOPRILUM

2. BOLNAVI CU PROTEZE VALVULARE ŞI VASCULARE - G2

11

1

B01AA07

ACENOCOUMAROLUM *

*La indicaţia medicului in specialitatea cardiologie

3. BOLNAVI CU PROCEDURI INTERVENTIONALE PERCUTANE, NUMAI DUPĂ IMPLANTAREA UNEI PROTEZE ENDOVASCULARE (STENT) - G3

12

1

B01AC04

| CLOPIDOGRELUM * (cel mult 9 luni)

* La indicaţia medicului in specialitatea cardiologie sau neurologie cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate

4. HEPATITELE CRONICE DE ETIOLOGIE VIRALA B, C si D cu probe biologice de activitate, markeri de replicare virală, criterii histologice şi vârsta sub 65 ani, fiind necesară îndeplinirea tuturor criteriilor conform protocoalelor de practică - G4

13

1

J05AB04

RIBAVIRINUM *

14

2

J05AF05

LAMIVUDINUM *

15

3

L03AB04

INTERFERONUM ALFA 2a *

16

4

L03AB05

INTERFERONUM ALFA 2b *

17

5

L03AB11 L03AB10)

PEGINTERFERON alfa-2a *

18

6

L03AB10 L03AB11)

PEGINTERFERON alfa-2b *

* Se vor prescrie cu aprobarea comisiei de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

5. HEPATITA AUTOIMUNA - G5

19

1

H02AB07

PREDNISONUM

20

2

L04AX01

AZATHIOPRINUM

La indicaţia medicului in specialitatea gastroenterologie

6. CIROZA BILIARA PRIMARA, COLANGITA SCLEROZANTA PRIMITIVA, HEPATITA CRONICA SI CIROZE DE ALTE ETIOLOGII CU COLESTAZA - G6

21

1

A05AA02

ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM

La indicaţia medicului in specialitatea gastroenterologie sau boli infecţioase sau medicină internă

7. CIROZA HEPATICA - G7

22

1

C03CA01

FUROSEMIDUM

23

2

C03DA01

SPIRONOLACTONUM

24

3

J05AF05

LAMIVUDINUM *

25

4

A06AD11

LACTULOSUM

* La indicaţia medicului in specialitatea gastroenterologie sau boli infecţioase în aceleaşi condiţii ca la G4 « Hepatitele cronice de etiologie virala B,C si D, cu probe biologice de activitate, markeri de replicare virala, criterii histologice si vârsta sub 65 ani, fiind necesara îndeplinirea tuturor criteriilor enunţate»; se vor prescrie cu aprobarea comisiei de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

8. LEUCEMII, LIMFOAME, APLAZIE MEDULARA, GAMAPATIIMONOCLONALE MALIGNE, MIELOPROLIFERARI CRONICE SI TUMORI MALIGNE - G10

26

1

A03FA01

METOCLOPRAMIDUM

27

2

A04AA01

ONDANSETRONUM **

28

3

A04AA02

GRANISETRONUM **

29

4

B03XA01

EPOETINUM ALFA SI BETA *

30

5

B03XA02

DARBEPOETINUM *

31

6

H01BA02

DESMOPRESSINUM

32

7

H02AB02

DEXAMETHASONUM

33

8

L04AA01

CICLOSPORINUM **

34

9

N02AA01

MORPHYNUM

35

10

N02AA05

OXYCODONUM **

36

11

N02AA08

DIHYDROCODEINUM

37

12

N02AB02

PETHIDINUM

38

13

N02AB03

FENTANYLUM **

39

14

N02AX02

TRAMADOLUM

40

15

N07BC02

METHADONUM

41

16

R05DA04

CODEINUM

La indicaţia medicului în specialitatea hematologie sau oncologie.

Medicamentele specifice se asigură prin subprogramul naţional cu scop curativ Tratamentul bolnavilor cu afecţiuni oncologice.

* Medicamentele se vor prescrie numai pentru anemia post-chimioterapică, cu determinarea feritinei şi la valori ale hemoglobinei sub 11 g/dl, cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.

** Se vor prescrie cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.

9. EPILEPSIE-G11

42

1

N03AA02

PHENOBARBITALUM

43

2

N03AB02

PHENYTOINUM

44

3

N03AD01

ETHOSUXIMIDUM

45

4

N03AE01

CLONAZEPAMUM

46

5

N03AF01

CARBAMAZEPINUM

47

6

N03AF02

OXCARBAZEPINUM *

48

7

N03AG01

ACIDUM VALPROICUM + SARURI

49

8

N03AX09

LAMOTRIGINUM *+**

50

9

N03AX11

TOPIRAMATUM *

51

10

N03AX12

GABAPENTINUM *

52

11

N03AX14

LEVETIRACETAMUM *

53

12

N03AXN1

PREGABALINUM *

Se vor prescrie la indicaţia medicului in specialitatea neurologie, iar produsele corespunzătoare DCI-urilor marcate cu *, cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.

** se vor prescrie si la indicaţia medicului psihiatru

10. BOALA PARKINSON - G12

54

1

N04AA01

TRIHEXYPHENIDYLUM **

55

2

N04AA02

BIPERIDENUM **

56

3

N04BA02

LEVODOPUM + CARBIDOPUM

57

4

N04BA02

LEVODOPUM+BENSERAZIDUM

58

5

N04BA03

COMBINAŢII (LEVODOPUM+CARBIDOPUM+ENTACAPONUM) *

59

6

N04BB01

AMANTADINUM

60

7

N04BC01

BROMOCRIPTINUM

61

8

N04BC04

ROPINIROLUM *

62

9

N04BC05

PRAMIPEXOLUM *

63

10

N04BD01

SELEGILINUM

64

11

N04BX02

ENTACAPONUM *

65

12

N05AH02

CLOZAPINUM *

Se  vor  prescrie   de   către   sau   la  indicaţia  medicului   in   specialitatea  neurologie,   iar  produsele corespunzătoare DCI-urilor marcate cu *, cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.

** se vor prescrie şi la indicaţia medicului psihiatru

11. MIASTENIA GRAVIS - G13

66

1

H02AB07

PREDNISONUM

67

2

L04AX01

AZATHIOPRINUM

68

3

N07AA01

NEOSTIGMINIBROMIDUM

69

4

N07AA02

PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM

12. SCLEROZA MULTIPLA - G14

70

1

H02AB04

METHYLPREDNISOLONUM

71

2

H02AB07

PREDNISONUM

72

3

L01BA01

METHOTREXATUM

73

4

L01DB07

MITOXANTRONUM **

74

5

L04AX01

AZATHIOPRINUM

Medicamentele specifice se prescriu numai pentru pacienţii incluşi în subprogramul naţional cu scop curativ: Tratamentul bolnavilor cu boli neurologice: scleroza multiplă.

** Cu aprobarea comisiilor caselor de asigurări de sănătate din centrele universitare prin care se derulează subprogramul.

13. BOLI PSIHICE (Schizofrenie, tulburări schizotipale si delirante, tulburări afective majore, tulburări psihotice acute) - G15

75

1

N05AD01

HALOPERIDOLUM

76

2

N03AG01

ACIDUM VALPROICUM + SĂRURI

77

3

N05AE04

ZIPRASIDONUM

78

4

N05AF01

FLUPENTIXOLUM

79

5

N05AF05

ZUCLOPENTHIXOLUM

80

6

N05AH02

CLOZAPINUM

81

7

N05AH03

OLANZAPINUM

82

8

N05AH04

QUETIAPINUM

83

9

N05AL05

AMISULPRIDUM

84

10

N05AX08

RISPERIDONUM

85

11

N05AX12

ARIPIPRAZOLUM

86

12

N06AA04

CLOMIPRAMINUM

87

13

N06AX03

MIANSERINUM

88

14

N05AL03

TIAPRIDUM

89

15

N06AB10

ESCITALOPRAMUM

90

16

N06AX05

TRAZODONUM

91

17

N06AX14

TIANEPTINUM

Se vor prescrie de către sau la indicaţia medicului în specialitatea psihiatrie.

14. DEMENŢE( degenerative, vasculare, mixte) - G16

92

1

N06DA02

DONEPEZILUM *

93

2

N06DA03

RIVASTIGMINUM *

94

3

N06DX01

MEMANTINUM *

*Se vor prescrie de către sau la indicaţia medicului în specialitatea neurologie sau psihiatrie sau geriatrie; se vor prescrie cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.

15. COLAGENOZE MAJORE (lupus eritematos sistemic, sclerodermie, dermatomiozită,poliarterita nodoasă) - G17

95

1

H02AB04

METHYLPREDNISOLONUM oral, cazurile fără răspuns la Prednison

96

2

H02AB07

PREDNISONUM

97

3

L01AA01

CYCLOPHOSPHAMIDUM

98

4

L01BA01

METHOTREXATUM

99

5

L04AX01

AZATHIOPRINUM

16. POLIARTRITA REUMATOIDA SI ARTROPATIA PSORIAZICA - G18

100

1

A07EC01

SULFASALAZINUM

101

2

H02AB01

BETAMETHASONUM injectabil, pentru administrare locală

102

3

H02AB04

METHYLPREDNISOLONUM oral, cazurile fără răspuns la Prednison

103

4

H02AB07

PREDNISONUM

104

5

L01BA01

METHOTREXATUM

105

6

L04AA01

CICLOSPORINUM *

106

7

L04AA11

ETANERCEPTUM **

107

8

L04AA12

INFLIXIMABUM **

108

9

L04AA13

LEFLUNOMIDUM *

109

10

L04AA17

ADALIMUMABUM **

110

11

L04AX01

AZATHIOPRINUM

111

12

M01AB05

DICLOFENACUM

112

13

M01AE03

KETOPROFENUM

113

14

M01CB01

NATRIIAUROTHIOMALAS

114

15

P01BA02

HYDROXYCHLOROQUINUM

* La indicaţia medicului in specialitatea reumatologie, dermatologie, medicină internă sau în medicină fizică şi recuperare medicală in cazurile fără răspuns la terapia clasică. Se vor prescrie cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.

** Pentru pacienţii cu poliartrita reumatoida sau artropatie psoriazica severă care nu răspund adecvat la metotrexat, cu aprobarea comisiei de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

17. SPONDILITA ANKILOZANTA - G19

115

1

A07EC01

SULFASALAZINUM

116

2

H02AB01

BETAMETHASONUM injectabil, pentru administrarea locală

117

3

L01BA01

METHOTREXATUM

118

4

M01AB05

DICLOFENACUM

119

5

M01AE03

KETOPROFENUM

18. MUCOVISCIDOZA - G 20

Pentru mucoviscidoză medicamentele destinate profilaxiei şi tratamentului complicaţiilor respiratorii prescrise conform protocolului vor fi asigurate prin farmacii de circuit deschis, fiind suportate integral din fond.

19. DIABET ZAHARAT SI BOLI DE NUTRIŢIE - G21

120

1

A10BA02

METFORM1NUM

121

2

A10BA03

BUFORMINUM

122

3

A10BB01

GLIBENCLAMIDUM

123

4

A10BB03

TOLBUTAMIDUM

124

5

A10BB07

GLIPIZIDUM

125

6

A10BB08

GLIQUIDONUM

126

7

A10BB09

GLICLAZIDUM

127

8

A10BB12

GLIMEPIRIDUM

128

9

A10BD02

COMBINAŢII (GLIBENCLAMIDUM+METFORMINUM)

129

10

A10BD03

COMBINAŢII (ROSIGLITAZONUM+METFORMINUM)

130

11

A10BF01

ACARBOSUM

131

12

A10BG02

ROSIGLITAZONUM *

132

13

A10BG03

PIOGLITAZONUM *

133

14

A10BX02

REPAGLINIDUM

134

15

A11DAN1

BENFOTIAMINUM

135

16

A11BDN1

COMBINAŢII

Medicamentele specifice pentru bolnavii cu diabet zaharat insulinodependent se asigură prin programul naţional cu scop curativ: Tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat.

* Se vor prescrie cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.

20. BOLI ENDOCRINE (Guşă endemică, insuficienţă suprarenală cronică, diabetul insipid, mixedemul adultului, tumori hipofizare cu expansiune supraselară) - G22

136

1

H01BA02             DESMOPRESSINUM

137

2

H02AA02

FLUDROCORTISONUM

138

3

H02AB07

PREDNISONUM

139

4

H02AB06

PREDNISOLONUM

140

5

H02AB09

HYDROCORTISONUM

141

6

H03AA01

LEVOTHYROXINUM

142

7

H03CA

IODIDUM

143

8

H03CAN1

KALII IODIDUM

21. BOALA WILSON - G23

144

1

M01CC01

PENICILLAMINUM (se importa cu aprobarea MSP)

La indicaţia medicului în specialitatea gastroenterologie sau neurologie

22. INSUFICIENTA RENALA CRONICA - FAZA PREDIALIZĂ - G25

145

1

B03AC02

COMPLEX DE HIDROXID DE FIER III SUCROZA

146

2

B03XA01

EPOETINUM ALFA SI BETA

147

3

B03XA02

DARBEPOETINUM

148

4

V06DDN1

AMINOACIZI INCLUSIV COMBINAŢII CU POLIPEPTIDE

Medicamentele specifice pentru bolnavii cu insuficienţă renală cronică dializaţi se asigură prin programul naţional cu scop curativ: Tratamentul de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică

23. GLAUCOM - G26

149

1

S01EC03

DORZOLAMIDUM

150

2

S01EC04

BRINZOLAMIDUM

151

3

S01EDO 1

TIMOLOLUM

152

4

S01ED02

BETAXOLOLUM

153

5

S01ED05

CARTEOLOLUM

154

6

S01ED51

COMBINAŢII (DORZOLAMIDUM+TIMOLOLUM)

155

7

S01EE01

LATANOPROSTUM SIMPLU SI IN COMBINAŢII

156

8

S01EE04

TRAVOPROSTUM

24. PEMFIGUS - G27

157

1

H02AB02

DEXAMETHASONUM

158

2

H02AB04

METHYLPREDNISOLONUM

159

3

H02AB07

PREDNISONUM

160

4

J04BA02

DAPSONUM (se importa cu aprobarea MSP)

161

5

L01AA01

CYCLOPHOSPHAMIDUM

162

6

L01BA01

METHOTREXATUM

163

7

L04AA01

CICLOSPORINUM *

164

8

L04AX01

AZATHIOPRINUM

Se vor prescrie de medicul în specialitatea dermatologie.

*Se vor prescrie cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.

25. BOALA GAUCHER - G29

165

1

A16AB02

IMIGLUCERASUM *                                                                                                 

* După precizarea diagnosticului de către laboratoarele de specialitate va putea fi prescris de către medicul in specialitatea gastroenterologie conform protocolului. Se va prescrie cu aprobarea comisiilor de la nivelul casei naţionale de asigurări de sănătate.

26. BOLI VENERICE (SIFILIS, GONOREE, INFECŢIA CU CHLAMIDIA) - G30

166

1

J01AA02

DOXYCYCLINUM

167

2

J01AA07

TETRACYCLINUM

168

3

J01CE01

BENZYLPENICILLINUM

169

4

J01CE08

BENZATHINI BENZYLPENICILLINUM

170

5

J01CE30

COMBINAŢII (BENZYLPENICILLINUM+PROCAINUM)

171

6

J01FA01

ERYTHROMYCINUM

172

7

J01FA07

JOSAMYCINUM numai la gravide

Nota:

Pentru medicamentele din această secţiune tratamentul se iniţiază de medicul de specialitate, altul decât medicul de familie, luându-se in considerare menţiunile cu caracter special, notate cu asterisc,'cu excepţia insuficientei cardiace cronice (G1), la care iniţierea poate fi făcută şi de medicul de familie, numai pentru medicamentele din poziţiile 1 - 7 din tabelul G1, daca bolnavul a fost explorat în prealabil pentru funcţia renala. Medicamentele de la poziţiile 8 - 10 de la tabelul G1, pot fi iniţiate de specialistul cardiolog sau de medicină internă.

SECŢIUNEA C2 - CU PROCENT DE COMPENSARE 100% - cuprinde DCI-urile de care beneficiază bolnavii incluşi in programul naţional cu scop curativ; aceste medicamente se eliberează prin farmacii cu circuit închis şi sunt utilizate în tratamentul spitalicesc (S) sau ambulator pe bază de prescripţie medicală care se reţine în farmacie (P-RF).

P1: Tratamentul persoanelor cu infecţie HIV/SIDA si tratamentul postexpunere

Nr. Crt

Nr. Crt

Cod ATC

DCI

1

1

D06BB03

ACICLOVIRUM

2

2

J01EE01

SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM

3

3

J01FA09

CLARITHROMYCINUM

4

4

J01FA10

AZITROMICINA

5

5

J01MA02

CIPROFLOXACINUM

6

6

J01XX08

LINEZOLIDUM

7

7

J02AB02

KETOCONAZOLUM

8

8

J02AC01

FLUCONAZOLUM

9

9

J02AC02

ITRACONAZOLUM

10

10

J02AC03

VORICONAZOLUM

11

11

J02AX04

CASPOFUNGINUM

12

12

J04AB02

RIFAMPICINUM

13

13

J04AM02

COMBINAŢII (ISONIAZIDUM+RIFAMPICINUM)

14

14

J05AB01

ACICLOVIRUM

15

15

J05AE08

ATAZANAVIRUM

16

16

J05AE01

SAQUINAVIRUM

17

17

J05AE03

RITORNAVIRUM

18

18

J04AB04

RIFABUTINUM

19

19

J05AE02

INDINAVIRUM

20

20

J05AE04

NELFINAVIRUM

21

21

J05AE05

AMPRENAVIRUM

22

22

J05AE06

LOPINAVIRUM + RITORNAVIRUM

23

23

J05AE07

FOSAMPRENAVIRUM

24

24

J05AF01

ZIDOVUDINUM

25

25

J05AF02

DIDANOSINUM

26

26

J05AF03

ZALCITABINUM

27

27

J05AF04

STAVUDINUM

28

28

J05AF05

LAMIVUDINUM

29

29

J05AF06

ABACAVIRUM

30

30

J05AF30

ZIDOVUDINUM + LAMIVUDINUM

31

31

J05AF30

ABACAVIRUM + LAMIVUDINUM + ZIDOVUDINUM

32

32

J05AF30

LAMIVUDINUM+ABACAVIRUM

33

33

J05AG01

NEVIRAPINUM

34

34

J05AG03

EFAVIRENZUM

35

35

J05AX07

ENFUVIRTIDUM

36

36

J04AC01

ISONIAZIDUM

37

37

J04AK02

ETHAMBUTOLUM

38

38

J04AK01

PYRAZINAMIDUM

39

39

J05AB06

GANCYCLOVIRUM

40

40

J06BA02

IMUNOGLOBULINA NORMALA PENTRU ADMINISTRARE INTRAVASCULARA

41

41

L03AA02

FILGRASTIMUM (G-CSF)

P2: Tratamentul bolnavilor cu tuberculoza

Nr. Crt

Nr. Crt

Cod ATC

DCI

42

1

A11HA02

PYRIDOXINUM

43

2

H02AB07

PREDNISONUM

44

3

J01FA09

CLARITHROMYCINUM

45

4

J01GA01

STREPTOMYCINUM

46

5

J01GB04

KANAMYCINUM

47

6

J01GB06

AMIKACINUM

48

7

J01MA01

OFLOXACINUM

49

8

J01MA02

CIPROFLOXACINUM

50

9

J01MA14

MOXIFLOXACINUM

51

10

J04AB01

CYCLOSERINUM

52

11

J04AB02

RIFAMPICINUM

53

12

J04AB04

RIFABUTINUM

54

13

J04AC01

ISONIAZIDUM

55

14

J04AD01

PROTIONAMIDUM

56

15

J04AK01

PYRAZINAMIDUM

57

16

J04AK02

ETHAMBUTOLUM

58

17

J02AM02

COMBINAŢII (ISONIAZIDUM+RIFAMPICINUM)

P3: Tratamentul bolnavilor cu afecţiuni oncologice

Nr.

Crt

Nr.

Crt

Cod ATC

DCI

59

1

L01AA01

CYCLOPHOSPHAMIDUM

60

2

L01AA02

CHLORAMBUCILUM

61

3

L01AA03

MELPHALANUM

62

4

L01AA06

IFOSFAMIDUM

63

5

L01AB01

BUSULFANUM

64

6

L01AX03

TEMOZOLOMIDUM

65

7

L01AX04

DACARBAZINUM

66

8

L01BA01

METHOTREXATUM

67

9

L01BA04

PEMEXETREDUM

68

10

L01BB02

MERCAPTOPURINUM

69

11

L01BB03

TIOGUANINUM

70

12

L01BB04

CLADRIBINUM

71

13

L01BB05

FLUDARABINUM

72

14

L01BC01

CYTARABINUM

73

15

L01BC02

FLUOROURACILUM

74

16

L01BC05

GEMCITABINUM

75

17

L01BC06

CAPECITABINUM

76

18

L01CA01

VINBLASTINUM

77

19

L01CA02

VINCRISTINUM

78

20

L01CA04

VINORELBINUM

79

21

L01CB01

ETOPOSIDUM

80

22

L01CD01

PACLITAXELUM

81

23

L01CD02

DOCETAXOLUM

82

24

L01DB01

DOXORUBICINUM

83

25

L01DB03

EPIRUBICINUM

84

26

L01DB06

IDARUBICINUM

Nr.

Crt

Nr.

Crt

Cod ATC

DCI

85

27

L01DB07

MITOXANTRONUM

86

28

L01DC01

BLEOMYCINUM SULFAS

87

29

L01DC03

MITOMICINUM

88

30

L01XA01

CISPLATINUM

89

31

L01XA02

CARBOPLATINUM

90

32

L01XA03

OXALIPLATINUM

91

33

L01XC04

ALEMTUZUMABUM

92

34

L01XC02

PJTUXIMABUM

93

35

L01XC03

TRASTUZUMABUM

94

36

L01XC07

BEVACIZUMABUM

95

37

L01XX02

ASPARAGINAZUM

96

38

L01XX05

HYDROXYCARBAMIDUM

97

39

L01XX11

ESTRAMUSTINUM

98

40

L01XX14

TRETINOINUM

99

41

L01XX17

TOPOTECAMUM

100

42

L01XX19

IRINOTECANUM

101

43

L01XX28

IMATINIBUM

102

44

L01XX32

BORTEZOMIBUM

103

45

L01XX34

ERLOTINIBUM

104

46

L02AB01

MEGESTROLUM

105

47

L02AE02

LEUPRORELINUM

106

48

L02AE03

GOSERELINUM

107

49

L02AE04

TRIPTORELINUM

108

50

L02BA01

TAMOXIFENUM

109

51

L02BB01

FLUTAMIDUM

110

52

L02BB03

BICALUTAMIDUM

111

53

L02BG01

AMINOGLUTETHIMIDUM

112

54

L02BG03

ANASTROZOLUM

113

55

L02BG04

LETROZOLUM

114

56

L02BG06

EXEMESTANUM

115

57

L03AA02

FILGRASTIMUM (G-CSF)

116

58

L03AB04

INTERFERONUM ALFA 2a

117

59

L03AB05

INTERFERONUM ALFA 2b

118

60

M05BA02

ACIDUM CLODRONICUM

119

61

M05BA03

ACIDUM PAMIDRONICUM

120

62

M05BA06

ACIDUM IBANDRONICUM

121

63

M05BA08

ACIDUM ZOLEDRONICUM

122

64

V03AF01

MESNUM

123

65

V03AF03

CALCII FOLINAS

124

66

V03AF05

AMIFOSTINUM

125

67

L02AB02

MEDROXYPROGESTERONUM

126

68

L01BC53

COMBINAŢII (TAGAFUR+URACIL)

P4: Tratamentul bolnavilor cu boli neurologice: scleroza multiplă

Nr. Crt

Nr. Crt

Cod ATC

DCI

127

1

L03AB07

INTERFERON BETA la

128

2

L03AB08

INTERFERON BETA 1b

129

3

L03AX13

GLATIRAMER ACETAT

P5: Tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat

Nr.

Crt

Nr. Crt

Cod ATC

DCI

130

1

A10AB01

INSULINUM UMANE

131

2

A10AB04

INSULINUM LISPRO

132

3

A10AB05

INSULINUM ASPARTAT

133

4

A10AB06

INSULINUM GLULIZINA

134

5

A10AC01

INSULINE UMANE

135

6

A10AD01

INSULINE UMANE

136

7

A10AD04

INSULINUM LISPRO

137

8

A10AD05

INSULINUM ASPARTAT

138

9

A10AE04

INSULINUM GLARGINE

139

10

A10AE05

INSULINUM DETEMIR

140

11

H04AA01

GLUCAGONUM

Se achiziţionează prin licitaţie naţională, utilizând criteriile: durata de latenţă şi perioada de acţiune.

P6: Tratamentul de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţa renală cronică

Nr.

Crt

Nr.

Crt

Cod ATC

DCI

141

1

A11CC03

ALFACALCIDOLUM

142

2

B01AB01

HEPARINUM

143

3

B01AB10

TINZAPARINUM

144

4

B03AC02

COMPLEX DE HIDROXID DE FIER III SUCROZA

145

5

B03XA01

EPOETINUM ALFA SI BETA

146

6

B03XA02

DARBEPOETINUM

147

7

B05D

PRODUSE PENTRU DIALIZA PERITONEALA

148

8

V03AE02

SEVELAMER

149

9

B05BB01

NATRIICHLORIDUM*

* până la 31.01.2007

P7: Tratamentul accidentelor hemoragice ale bolnavilor cu hemofilie şi tratamentul cu chelatori de fier al bolnavilor cu talasemie

Nr.

Crt

Nr.

Crt

Cod ATC

DCI

150

1

B02BD02

FACTOR VIII DE COAGULARE

151

2

B02BD03

COMPLEX DE ANTIINHIBITORI AI COAGULĂRII

152

3

B02BD04

FACTOR IX DE COAGULARE

153

4

B02BD06

FACTOR VIII DE COAGULARE+ FACTOR VON WILLEBRAND

154

5

B02BD08

EPTACOG ALFA ACTIVATUM (FACTOR VII RECOMBINAT)

155

6

V03AC01

DEFEROXAMINUM

P8: Tratamentul bolnavilor cu osteoporoză şi tratamentul bolnavilor cu guşă datorată carenţei de iod şi proliferării maligne

Nr.

Crt

Nr.

Crt

Cod ATC

DCI

156

1

A11CC02

DIHYDROTACHYSTEROLUM

157

2

A11CC03

ALFACALCIDOLUM

158

3

A11CC04

CALCITRIOLUM

159

4

G03CA03

ESTRADIOLUM

160

5

G03DC05

TIBOLONUM

161

6

G03FA15

COMBINAŢII

162

7

G03XC01

RALOXIFENUM

163

8

H02AB04

METHYLPREDNISOLONUM

164

9

H03AA01

LEVOTHYROXINUM

165

10

H03AAN1

COMBINAŢII (LEVOTHYROXINA 100 mcg + IODURA DE POTASIU 130,8 mcg)

166

11

H03BB02

THIAMAZOLUM

167

12

H03CAN1 (H03CA01)

KALII IODIDUM

168

13

H05BA01

CALCITONINUM

169

14

M05BA04

ACIDUM ALENDRONICUM

170

15

M05BA06

ACIDUM IBANDRONICUM

171

16

M05BA07

ACIDUM RISEDRONICUM

172

17

M05BX03

STRONTIUM RANELATUM

173

18

M05XX

ACIDUM ALENDRONICUM + COLECALCIFEROLUM

174

19

V04CJ01

TIROTROPINA ALFA

175

20

V09FX03

RADIOFARMACEUTICE

176

21

V10XA01

RADIOFARMACEUTICE

177

22

H05AA02

TERIPARATIDUM

P9: TRATAMENTUL PRIN TRANSPLANT DE ORGANE ŞI CELULE AL BOLNAVILOR CU INSUFICIENŢE ORGANICE IREVERSIBILE -P11

9.1: TRANSPLANT MEDULAR

Nr. Crt

Nr. Crt

Cod ATC

DCI

178

1

A04AA01

ONDANSETRONUM

179

2

A05AA02

ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM

180

3

B01AB08

REVIPARINUM

181

4

B02AB01

APROTININUM

182

5

B02BD08

EPTACOG ALFA ACTIVATUM

183

6

B03XA01

EPOETINUM (ALFA; BETA)

184

7

J01CR03

TICARCILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM

185

8

J01CR05

PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM

186

9

J01DH02

MEROPENEM

187

10

J01DH51

IMIPENEMUM + CILASTATINUM

188

11

J01XA01

VANCOMYCINUM

189

12

J01XA02

TEICOPLANINUM

190

13

J01XC01

ACIDUM FUSIDICUM

191

14

J01XX08

LINEZOLIDUM

192

15

J02AC01

FLUCONAZOLUM

193

16

J02AC03

VORICONAZOLUM

194

17

J02AX04

CASPOFUNGINUM

195

18

J05AB01

ACICLOVIRUM

Nr. Crt

Nr. Crt

Cod ATC

DCI

196

19

J05AB06

GANCYCLOVIRUM

197

20

J05AB09

FAMCICLOVIRUM

198

21

J05AB11

VALACYCLOVIRUM

199

22

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM

200

23

L01AA01

CYCLOPHOSPHAMIDUM

201

24

L01AA03

MELPHALANUM

202

25

L01AA06

IFOSPHAMIDUM

203

26

L01AB01

BUSULFANUM

204

27

L01BA01

METHOTREXATUM

205

28

L01BB05

FLUDARABINUM

206

29

L01CB01

ETOPOSIDUM

207

30

L01DB06

IDARUBICINUM

208

31

L01DB07

MITOXANTRONUM

209

32

L01XA01

CISPLATINUM

210

33

L01XA02

CARBOPLATINUM

211

34

L01XC02

RITUXIMABUM

212

35

L01XC04

ALEMTUZUMABUM

213

36

L03AA02

FILGASTRIMUM (G-CSF)

214

37

L04AA01

CYCLOSPORINUM

215

38

L04AA03

IMUNOGLOBULINA ANTILIMFOCITE UMANE

216

39

L04AA05

TACROLIMUS

217

40

L04AA06

MYCOPHENOLATUM

218

41

L04AA08

DACLIZUMAB

219

42

L04AA10

SIROLIMUS

220

43

L04AA11

ETANERCEPT

221

44

N02AX02

TRAMADOLUM

222

45

R05CB13

DORNAZA ALFA

223

46

V03AF01

MESNUM

P9.2: TRANSPLANT DE CORD

Nr.

Crt

Nr.

Crt

Cod ATC

DCI

224

1

A05BA03

SILIBINUM

225

2

B01AB08

REVIPARINUM

226

3

B05AA06

POLYGELINUM

227

4

C01CA24

EPINEPHRINUM

228

5

J01CR05

PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM

229

6

J01DD12

CEFOPERAZONUM

230

7

J01DH51

IMIPENEMUM + CILASTATINUM

231

8

J02AC01

FLUCONAZOLUM

232

9

J05AB06

GANCICLOVIRUM

233

10

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM

234

11

L04AA01

CYCLOSPORINUM

235

12

L04AA03

IMUNOGLOBULINA ANTILIMFOCITE T

236

13

L04AA06

MYCOPHENOLATUM

9.3 TRANSPLANT HEPATIC

Nr.

Crt

Nr.

Crt

Cod ATC

DCI

237

1

A05AA02

AC1DUM URSODEOXYCHOLICUM

238

2

B01AB05

ENOXAPARINUM

239

3

B01AB08

REVIPARINUM

240

4

B01AC11

ILOPROSTUM

241

5

B01AD02

ALTEPLASUM

242

6

B02AB01

APROTININUM

243

7

B02BD08

EPTACOG ALFA ACTIVATUM

244

8

C03EB01

COMBINAŢII (SPIRONOLACTONUM + FUROSEMIDUM)

245

9

H01BA02

DESMOPRESSINUM

246

10

J01CR05

PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM

247

11

J01XX08

LINEZOLIDUM

248

12

J02AX04

CASPOFUNGINUM

249

13

J05AB06

GANCICLOVIRUM

250

14

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM

251

15

J06BB04

IMUNOGLOBULINA ANTIHEPATITICA B

252

16

L03AA02

FILGASTRIMUM(G-CSF)

253

17

L04AA05

TACROLIMUS

254

18

L04AA06

MYCOPHENOLATUM

255

19

L04AA10

SIROLIMUS

9.4 TRANSPLANT RENAL, TRANSPLANT COMBINAT RINICHI ŞI PANCREAS

Nr.

Crt

Nr.

Crt

Cod ATC

DCI

256

1

A05AA02

ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM

257

2

A05BA03

SILIBINUM

258

3

A11CC03

ALPHACALCIDOLUM

259

4

B01AB05

ENOXAPARINUM

260

5

B01AB08

REVIPARINUM

261

6

B03XA01

EPOETINUM (ALFA; BETA)

262

7

B05AA06

POLYGELINUM

263

8

H01CB02

OCTEOTRIDUM

264

9

J02AB02

KETOCONAZOLUM

265

10

J01CROS

PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM

266

11

J01XA02

TEICOPLANINUM

267

12

J01XX08

LINEZOLIDUM

268

13

J02AC01

FLUCONAZOLUM

269

14

J02AC02

ITRACONAZOLUM

270

15

J02AC03

VORICONAZOLUM

271

16

J02AX04

CASPOFUNGINUM

272

17

J05AB01

AGICLOVIRUM

273

18

J05AB11

VALACYCLOVIRUM

274

19

J05AB14

VALGANCLOVIRUM

275

20

J06BA02

IMUNOGLOBULINA NORMALA PENTRU ADMINISTRARE INTRAVASCULARA

276

21

L01AA01

CYCLOPHOSPHAMIDUM

277

22

L03AA02

FILGASTRIMUM (G-CSF)

278

23

L04AA01

CYCLOSPORINUM

279

24

L04AA03

IMUNOGLOBULINA ANTILIMFOCITE

UMANE

280

25

L04AA05

TACROLIMUS

281

26

L04AA06

MYCOPHENOLATUM

282

27

L04AA08

DACLIZUMABUM

283

28

L04AA09

BASILIXIMABUM

284

29

L04AA10

SIROLIMUS

285

30

L04AX01

AZATHIOPRINUM

286

31

M05BA04

ACIDUM ALENDRONICUM

287

32

N02AB01

ETHIDINUM

9.5 TRANSPLANT CELULE PANCREATICE

Nr. Crt

Nr. Crt

Cod

ATC

DCI

288

1

B05AA06

POLYGELINUM

289

2

B01AB08

REVIPARINUM

290

3

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM

291

4

L04AA10

SIROLIMUS

292

5

L04AA05

TACROLIMUS

9.6 TRANSPLANT PULMONAR

Nr.

Crt

Nr.

Crt

Cod ATC

DCI

293

1

B01AB05

ENOXAPARINUM

294

2

B01AB08

REVIPARINUM

295

3

B02AB01

APROTININUM

296

4

C01CA24

EPINEPHRINUM

297

5

J01CR05

PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM

298

6

J02AC01

FLUCONAZOLUM

299

7

J05AB01

ACICLOVIRUM

300

8

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM

301

9

L04AA01

CYCLOSPORINUM

302

10

L04AA03

IMUNOGLOBULINA ANTILIMFOCITE UMANE

303

11

L04AA06

MYCOPHENOLATUM

304

12

L04AA09

BASILIXIMABUM

305

13

L04AX01

AZATHIOPRINUM

306

14

N02AX02

TRAMADOLUM

9.7 STĂRI POST TRANSPLANT

Nr. Crt

Nr.

Crt

Cod ATC

DCI

307

1

A05AA02

ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM

308

2

H02AB04

METHYLPREDNISOLONUM

309

3

H02AB07

PREDNISONUM

310

4

J01EE01

SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM

311

5

J02AC01

FLUCONAZOLUM

312

6

J05AB01

ACICLOVIRUM

313

7

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM

314

8

J05AF05

LAMIVUDINUM

315

9

L04AA01

CICLOSPORINUM

316

10

L04AA05

TACROLIMUS

317

11

L04AA06

MYCOPHENOLATUM

318

12

L04AA10

SIROLIMUS

319

13

L04AX01

AZATHIOPRINUM

320

14

J02AC03

VORICONAZOLUM

321

15

B03XA01

EPOETINUM (ALFA; BETA)

322

16

B03XA02

DARBEPOETINUM

Se vor prescrie la recomandarea medicului specialist din centrul care are în evidenţă şi monitorizează pacientul transplantat şi care eliberează şi medicamentele, pentru o perioadă de până la 90 de zile.

SECŢIUNEA C3 - CU PROCENT DE COMPENSARE 100% din preţul de referinţă - cuprinde DCI-urile din CANAMED, altele decât cele din Sublistele A, B, C1, C2, indicate pentru copii până la 18 ani, tineri de la 18 la 26 de ani dacă sunt elevi, studenţi sau ucenici dacă nu realizează venituri, precum şi gravide şi lăuze

Nr crt.

Nr

crt.

ATC

DCI

A02 ANTIACIDE, ANTIULCEROASE, ANTIFLATULENTE

1

1

A02BX05

BISMUTHI SUBCITRAS

A03 ANTISPASTICE, ANTICOLINERGICE SI STIMULANTE PERISTALTICE

2

1

A03AD01

PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM

3

2

A03AD02

DROTAVERINUM

4

3

A03BA01

ATROPINUM

5

4

A03BB01

BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM

6

5

A03DA02

COMBINAŢII

7

6

A03EAN1

COMBINAŢII

A05 TERAPIA VEZICULEI BILIARE SI A FICATULUI

8

1

A05BAN3

COMBINAŢII

9

2

A05BAN4

COMBINAŢII

A06 LAXATIVE

10

1

A06AD65

COMBINAŢII

A07 ANTIDIAREICE, ANTIINFLAMATOARE, ANTIINFECTIOASE INTESTINALE

11

1

A07AX03

NIFUROXAZIDUM

12

2

A07XA04

RACECADOTRILUM

A11 VITAMINE

13

1

A11BDN2

COMBINAŢII

14

2

A11AH02

PYRIDOXINUM

15

3

A11CA01

RETINOLUM

16

4

A11CBN1

COMBINAŢII

17

5

A11CC01

ERGOCALCIFEROLUM

18

6

A11CC02

DIHYDROTACHYSTEROLUM

19

7

A11CC04

CALCITRIOLUM

20

8

A11CC05

COLECALCIFEROLUM

21

9

A11CC20

COMBINAŢII

22

10

A11DA01

THIAMINUM

23

11

A11DAN1

BENFOTIAMINUM

24

12

A11DBN1

COMBINAŢII

25

13

A11GA01

ACIDUM ASCORBICUM

26

14

A11HA03

TOCOFERSOLANUM

27

15

A11HA04

RIBOFLAVINUM

A12 SUBSTANŢE MINERALE

28

1

A12AA03

CALCII GLUCONAS

29

2

A12AXN1

CALCII ET MAGNESII GLUTAMOLACTAS

30

3

A12CD01

NATRII FLUORIDUM

A14 ANABOLICE SISTEMICE

31

1

A14AA03

| METANDIENONUM

A16 ALTE PRODUSE PENTRU TRACTUL DIGESTIV SI METABOLISM

32

1

A16AA01

CARNITINUM

33

2

A16AXN1

DIVERSE

B02

ANTIHEMORAGICE

34

1

B02BX01

ETAMSYLATUM

35

2

B02BX02

CARBAZOCHROMI SALICYLAS

B03 ANTIANEMICE

36

1

B03AA03

FERROSI GLUCONAS

37

2

B03AD04

COMBINAŢII

38

3

B03ABN1

FERROCHOLINATUM

39

4

B03AD02

COMBINAŢII

40

5

B03AD03

COMBINAŢII

41

6

B03AE01

COMBINAŢII

42

7

B03AE10

COMBINAŢII

43

8

B03BA01

CYANOCOBALAMINUM

44

9

B03BA51

COMBINAŢII

45

10

B03BB01

ACIDUM FOLICUM

46

11

B03XA02

DARBEPOETINUM ALFA

C02 ANTIHIPERTENSIVE

47

1

C02AC06

RILMENIDINUM

48

2

C02LA51

COMBINAŢII

C04 VASODILATATOARE PERIFERICE

49

1

C04AD02

XANTINOLI NICOTINAS

50

2

C04AE01

CODERGOCRINUM

C05 VASOPROTECTOARE

51

1

C05AA01

COMBINAŢII

52

2

C05AA08

COMBINAŢII

53

3

C05AA09

COMBINAŢII

54

4

C05AD01

COMBINAŢII

55

5

C03BX01

CALCII DOBESILAS

C07 BETABLOCANTI

56

1

C07AB08

CELIPROLOLUM

57

2

C07EBN1

COMBINAŢII

58

3

C07NAN1

COMBINAŢII

C08 BLOCANTI DE CALCIU

59

1

C08CA06

NIMODIPINUM

60

2

C08CA07

NISOLDIPINUM

C10 HIPOLIPEMIANTE

61

1

C10AD02

ACIDUM NICOTINICUM

62

2

C10AX

COMBINAŢII

D01 ANTIFUNGICE DE UZ DERMATOLOGIC

63

1

D01AC05

ISOCONAZOLUM

64

2

D01AC08

KETOCONAZOLUM

65

3

D01AC10

COMBINAŢII

66

4

D01AC52

COMBINAŢII

67

5

D01AE14

CICLOPIROXUM

68

6

D01AE18

TOLNAFTATUM

D03 PREPARATE PENTRU TRATAMENTUL RĂNILOR SI ULCERELOR

69

1

| D03AXN0

COMBINAŢII

70

2

D03AXN1

DIVERSE

71

3

D03AXN2

COMBINAŢII

D05 ANTIPSORIAZICE

72

1

D05AC01

DITHRANOLUM

73

2

D05AC51

COMBINAŢII

74

3

D05AXN1

COMBINAŢII

D06 ANTIBIOTICE SI CHIMIOTERAPICE DE UZ DERMATOLOGIC

75

1

D06AA04

TETRACYCLINUM

76

2

D06AX01

ACIDUM FUSIDICUM

77

3

D06BBN1

COMBINAŢII

78

4

D06CN01

COMBINAŢII

D07 CORTICOSTEROIZI DE UZ DERMATOLOGIC

79

1

D07AB03

COMBINAŢII

80

2

D07AB10

ALCLOMETAZONUM

81

3

D07AC01

BETAMETHASONUM

82

4

D07AC04

FLUOCINOLONI ACETONIDUM

83

5

D07AC05

FLUOCORTOLONUM

84

6

D07AC17

FLUTICASONUM

85

7

D07XCN1

COMBINAŢII

86

8

D07CA01

COMBINAŢII

87

9

D07CB01