E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (1) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 774 din 28 iulie 2010

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor, precum si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.442/2009 privind înfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului si aprobarea regulamentului de organizare si functionare a acestuia

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 547 din 4 august 2010In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. a) şi r), al art. 34 şi al art. 40 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 12 ianuarie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.  La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Numărul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Mediului şi Pădurilor este de 747, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."

2.   După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121, cu următorul cuprins:

„Art. 121. - (1) In structura Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita numărului de posturi aprobat, funcţionează Autoritatea pentru Inundaţii şi Managementul Apelor, unitate fără personalitate juridică, care are în componenţă Direcţia managementul riscului la inundaţii, Direcţia amenajarea bazinelor hidrografice şi Direcţia managementul resurselor de apă.

(2) Autoritatea pentru Inundaţii şi Managementul Apelor este condusă de un director general, care este numit prin ordin al ministrului mediului şi pădurilor, conform prevederilor legale în vigoare.

(3)  Atribuţiile principale ale Autorităţii pentru Inundaţii şi Managementul Apelor sunt:

a)    coordonarea elaborării şi implementării Strategiei naţionale pe termen mediu şi lung privind managementul riscului la inundaţii;

b)  întocmirea proiectelor de acte normative în vederea transpunerii directivelor europene în domeniul apei şi coordonarea implementării acestora;

c)  coordonarea elaborării planurilor bazinale de prevenire, protecţie şi diminuare a efectelor inundaţiilor, incluzând şi acţiunile şi măsurile pentru înlăturarea efectelor distructive apărute în albiile cursurilor de apă în zonele critice - poduri, podeţe, îngustări de albii;

d)    participarea la implementarea de noi sisteme informaţionale de colectare a datelor şi de avertizare-alarmare pentru cazuri de inundaţii;

e)  participarea la introducerea unor sisteme de alarmare-avertizare a autorităţilor şi populaţiei pentru cazuri de incidente şi accidente la baraje aflate în administrarea Administraţiei Naţionale «Apele Române»;

f)  controlul şi reglementarea utilizării albiilor şi a malurilor cursurilor de apă;

g)  coordonarea elaborării hărţilor de hazard şi a hărţilor de risc la inundaţii la nivelul bazinelor sau grupurilor de bazine hidrografice."

3. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 1.442/2009 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 23 decembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

 „(2) Numărul maxim de posturi pentru Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare   pentru   Protecţia   Mediului   şi   pentru subunităţile sale este de 314."

2.  La articolul 6, alineatul (11) se abrogă.

3.  Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

4. In anexa nr. 2, la articolul 11 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:

,,c) stabileşte structura organizatorică şi numărul maxim de posturi pentru institutul naţional şi subunităţile sale cu personalitate juridică, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat potrivit art. 5 alin. (2) din hotărâre;".

Art. III. -Incadrarea în numărul maxim de posturi, pentru fiecare instituţie reorganizată conform prezentei hotărâri, se va face cu respectarea termenelor şi procedurilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal din care face parte şi a celorlalte prevederi legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi pădurilor,

Laszlo Borbely

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mihai Constantin Şeitan

Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,

Andras Zsolt Szakal

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ANEXA Nr. 11) (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009)

1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009)

1. Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Mediului si Pădurilor

Nr. crt.

Denumirea unităţii

I. Institutii publice cu personalitate juridică finanţate integral din bugetul de stat

1.

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

2.

Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării"

3.

Garda Naţională de Mediu

4.

Inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare

II. Unităţi cu finanţare externă şi de la bugetul de stat

Unităţi de management al proiectului (UMP)

Unităţi de implementare a proiectului (UIP)

NOTĂ:

Numărul maxim de posturi finanţate de la bugetul de stat pentru instituţiile prevăzute la cap. I este de 3.761, din care:

- Garda Naţională de Mediu - 953 de posturi;

- Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului - 2.178 de posturi, din care 1.953 de posturi pentru instituţiile publice din subordine;

- Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării" - 173 de posturi;

- inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare - 457 de posturi.

2. Unităţi care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului si Pădurilor

Nr. crt.

Denumirea unităţii

1.

Administratia Naţională de Meteorologie

2.

Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva

3. Unităţi care funcţionează în coordonarea Ministerului Mediului si Pădurilor

Nr. crt.

Denumirea unităţii

I. Unităţi finanţate din venituri proprii

1.

Administratia Fondului pentru Mediu

2.

Administraţia Naţională „Apele Române"

II. Unităţi finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului

ANEXA Nr. 3*) (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.442/2009)

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Numărul total de posturi: 314

*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 774/2010

 
18.12.2021 18:20:57  Anonim  a scris :
Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu