E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 104 din 22 septembrie 1992

pentru modificarea si completarea Codului penal, a Codului de procedura penala si a altor legi, precum si pentru abrogarea Legii nr. 59/1968 si a Decretului nr. 218/1977

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 244 din  1 octombrie 1992


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Codul penal se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 18^1 alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "In cazul faptelor prevazute in prezentul articol, procurorul sau instanta aplica una din sanctiunile cu caracter administrativ prevazute de art. 91."
    2. Articolul 53 punctul 1 litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) amenda de la 10.000 la 300.000 lei."
    3. Articolul 63 alineatele 2 si 3 vor avea urmatorul cuprins:
    "Ori de cite ori legea prevede ca o infractiune se pedepseste numai cu amenda, fara a-i arata limitele, minimul special al acesteia este de 15.000 lei, iar maximul de 75.000 lei.
    Cind legea prevede pedeapsa amenzii fara a-i arata limitele, alternativ cu pedeapsa inchisorii de cel mult 1 an, minimul special al amenzii este de 25.000 lei si maximul special de 100.000 lei, iar cind prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa inchisorii mai mare de 1 an, minimul special este de 40.000 lei si maximul special de 200.000 lei."
    4. Articolul 71 alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Dispozitiile alin. 1 si 2 se aplica si in cazul cind s-a dispus executarea pedepsei la locul de munca, cu exceptiile prevazute in art. 86^8, interzicerea drepturilor prevazute in art. 64 lit. d) si e) fiind lasata la aprecierea instantei."
    5. Articolul 76 alineatul 1 literele e) si f) vor avea urmatorul cuprins:
    "e) cind minimul special al pedepsei inchisorii este de 3 luni sau mai mare, pedeapsa se coboara sub acest minim, pina la minimul general, sau se aplica o amenda care nu poate fi mai mica de 25.000 lei, iar cind minimul special este sub 3 luni, se aplica o amenda care nu poate fi mai mica de 20.000 lei;
    f) cind pedeapsa prevazuta de lege este amenda, aceasta se coboara sub minimul ei special, putind fi redusa pina la 15.000 lei in cazul cind minimul special este de 40.000 lei sau mai mare, ori pina la minimul general, cind minimul special este sub 40.000 lei."
    6. Articolul 81 alineatele 1, 2 si 3 vor avea urmatorul cuprins:
    "Instanta poate dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o anumita durata, daca sint intrunite urmatoarele conditii:
    a) pedeapsa aplicata este inchisoarea de cel mult 3 ani sau amenda;
    b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa inchisorii mai mare de 6 luni, afara de cazul cind condamnarea intra in vreunul dintre cazurile prevazute in art. 38;
    c) se apreciaza ca scopul pedepsei poate fi atins chiar fara executarea acesteia.
    Suspendarea conditionata a executarii pedepsei poate fi acordata si in caz de concurs de infractiuni, daca pedeapsa aplicata este inchisoarea de cel mult 2 ani si sint intrunite conditiile prevazute in alin. 1 lit. b) si c).
    In cazul condamnarii pentru o infractiune prin care s-a produs o paguba, instanta poate dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei numai daca paguba a fost integral reparata pina la pronuntarea hotaririi."
    7. Articolul 85 alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "In cazurile prevazute la alin. 1, daca pedeapsa rezultata in urma contopirii nu depaseste 2 ani, instanta poate aplica dispozitiile art. 81. In cazul cind se dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei, termenul de incercare se calculeaza de la data raminerii definitive a hotaririi prin care s-a pronuntat anterior suspendarea conditionata a executarii pedepsei."
    8. Sectiunea III^1 din capitolul V al titlului III din partea generala va avea urmatorul cuprins:
    "Sectiunea III^1
    Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere

    Conditiile de aplicare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere
    Art. 86^1
    Instanta poate dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, daca sint intrunite urmatoarele conditii:
    a) pedeapsa aplicata este inchisoarea de cel mult 4 ani;
    b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa inchisorii mai mare de un an, afara de cazurile cind condamnarea intra in vreunul dintre cazurile prevazute in art. 38;
    c) se apreciaza, tinind seama de persoana condamnatului, de comportamentul sau dupa comiterea faptei, ca pronuntarea condamnarii constituie un avertisment pentru acesta si, chiar fara executarea pedepsei, condamnatul nu va mai savirsi infractiuni.
    Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere poate fi acordata si in cazul concursului de infractiuni, daca pedeapsa aplicata este inchisoarea de cel mult 3 ani si sint intrunite conditiile prevazute in alin. 1 lit. b) si c).
    Dispozitiile art. 81 alin. 3 si 4 se aplica si in cazul suspendarii pedepsei sub supraveghere.

    Termenul de incercare
    Art. 86^2
    Termenul de incercare in cazul suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere se compune din cuantumul pedepsei inchisorii aplicate, la care se adauga un interval de timp, stabilit de instanta, intre 2 si 5 ani.
    Dispozitiile art. 82 alin. 3 se aplica in mod corespunzator.

    Masurile de supraveghere si obligatiile condamnatului
    Art. 86^3
    Pe durata termenului de incercare, condamnatul trebuie sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere:
    a) sa se prezinte, la datele fixate, la judecatorul desemnat cu supravegherea lui sau la alte organe stabilite de instanta;
    b) sa anunte, in prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si intoarcerea;
    c) sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca;
    d) sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lui de existenta.
    Datele prevazute la alin. 1 lit. b), c) si d) se comunica persoanelor sau organelor stabilite la lit. a).
    Instanta poate sa impuna condamnatului respectarea uneia sau a mai multora din urmatoarele obligatii:
    a) sa desfasoare o activitate sau sa urmeze un curs de invatamint ori de calificare;
    b) sa nu schimbe domiciliul sau resedinta avuta ori sa nu depaseasca limita teritoriala stabilita, decit in conditiile fixate de instanta;
    c) sa nu frecventeze anumite locuri stabilite;
    d) sa nu intre in legatura cu anumite persoane;
    e) sa nu conduca nici un vehicul sau anumite vehicule;
    f) sa se supuna masurilor de control, tratament sau ingrijire, in special in scopul dezintoxicarii.
    Supravegherea executarii obligatiilor stabilite de instanta conform alin. 3 lit. a) - f) se face de organele prevazute la alin. 1 lit. a) si aceleasi organe sesizeaza instanta in caz de neindeplinire a obligatiilor pentru luarea masurilor in conditiile art. 86^4 alin. 2.

    Revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere
    Art. 86^4
    Dispozitiile art. 83 si 84 se aplica in mod corespunzator si in cazul suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere.
    Daca cel condamnat nu indeplineste masurile de supraveghere prevazute de lege ori obligatiile stabilite de instanta, aceasta poate sa revoce suspendarea executarii pedepsei dispunind executarea in intregime a pedepsei, sau sa prelungeasca termenul de incercare cu cel mult 3 ani.

    Anularea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere
    Art. 86^5
    Dispozitiile art. 85 alin. 1 si 2 se aplica in mod corespunzator si in cazul suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere.
    In cazurile prevazute in art. 85 alin. 1, daca pedeapsa rezultata in urma contopirii nu depaseste 3 ani, instanta poate aplica dispozitiile art. 86^1. In cazul cind se dispune suspendarea pedepsei sub supraveghere, termenul de incercare se calculeaza de la data raminerii definitive a hotaririi prin care s-a pronuntat anterior suspendarea conditionata a executarii pedepsei.

    Reabilitarea in cazul suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere
    Art. 86^6
    Daca cel condamnat nu a savirsit din nou o infractiune inauntrul termenului de incercare si nici nu s-a pronuntat revocarea suspendarii executarii pedepsei in baza art. 86^4, el este reabilitat de drept."
    9. Dupa sectiunea III^1, introdusa prin prezenta lege, se introduce sectiunea III^2, cu urmatorul cuprins:
    "Sectiunea III^2
    Executarea pedepsei la locul de munca

    Conditii de aplicare
    Art. 86^7
    In cazul in care instanta, tinind seama de gravitatea faptei, de imprejurarile in care a fost comisa, de conduita profesionala si generala a faptuitorului si de posibilitatile acestuia de reeducare, apreciaza ca sint suficiente temeiuri ca scopul pedepsei sa fie atins fara privare de libertate, poate dispune executarea pedepsei in unitatea in care condamnatul isi desfasoara activitatea sau in alta unitate, in toate cazurile cu acordul scris al unitatii si daca sint intrunite urmatoarele conditii:
    a) pedeapsa aplicata este inchisoare de cel mult 5 ani;
    b) cel in cauza nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa inchisorii mai mare de 1 an, afara de cazul cind condamnarea intra in vreunul din cazurile prevazute in art. 38.
    Executarea pedepsei la locul de munca poate fi dispusa si in caz de concurs de infractiuni daca pedeapsa aplicata pentru concursul de infractiuni este de cel mult 3 ani inchisoare si sint intrunite celelalte conditii prevazute in alineatul precedent.
    Executarea pedepsei la locul de munca nu poate fi dispusa in cazul infractiunilor intentionate pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii mai mare de 10 ani, precum si in cazul infractiunilor de vatamare corporala grava, loviri sau vatamari cauzatoare de moarte, viol, tilharie si tortura.
    Dispozitiile alin. 1 si 2 se aplica si in cazul in care condamnatul nu desfasoara o activitate la data aplicarii pedepsei.

    Modul de executare
    Art. 86^8
    Pe durata executarii pedepsei, condamnatul este obligat sa indeplineasca toate indatoririle la locul de munca, cu urmatoarele limitari ale drepturilor ce-i revin potrivit legii:
    a) din totalul veniturilor cuvenite potrivit legii, pentru munca prestata, cu exceptia sporurilor acordate pentru activitatea desfasurata in locuri de munca cu conditii vatamatoare sau periculoase, se retine o cota de 15 - 40%, stabilita potrivit legii, in raport cu cuantumul veniturilor si cu indatoririle condamnatului pentru intretinerea altor persoane, care se varsa la bugetul statului. In cazul condamnatului minor, limitele retinerii se reduc la jumatate;
    b) drepturile de asigurari sociale se stabilesc in procentele legale aplicate la venitul net cuvenit condamnatului, dupa retinerea cotei prevazute la lit. a);
    c) durata executarii pedepsei nu se considera vechime in munca;
    d) nu se poate schimba locul de munca la cererea condamnatului, decit prin hotarirea instantei de judecata;
    e) condamnatul nu poate fi promovat;
    f) condamnatul nu poate ocupa functii de conducere, iar in raport cu fapta savirsita nu poate ocupa functii care implica exercitiul autoritatii de stat, functii instructiv-educative ori de gestiune.
    Pe durata executarii pedepsei, condamnatului i se interzice dreptul electoral de a fi ales.
    Instanta poate dispune ca cel condamnat sa respecte si una sau mai multe din obligatiile prevazute in art. 86^3.
    Pedeapsa se executa la locul de munca in baza mandatului de executare a pedepsei.
    Pe timpul executarii pedepsei in unitatea in care cel condamnat isi desfasura activitatea la data aplicarii pedepsei, contractul de munca se suspenda.
    In cazul executarii pedepsei intr-o alta unitate decit cea in care isi desfasura activitatea condamnatul la data aplicarii pedepsei, contractul de munca incheiat inceteaza. Pedeapsa se executa fara a se incheia contract de munca.
    Dispozitiile alin. 6 se aplica in mod corespunzator si in cazul condamnatului care nu desfasoara o activitate la data aplicarii pedepsei.
    In cazul in care cel condamnat la executarea pedepsei la locul de munca a devenit militar in termen in cursul judecatii sau dupa raminerea definitiva a hotaririi de condamnare, pedeapsa se executa la locul de munca, dupa trecerea in rezerva a acestuia.

    Revocarea executarii pedepsei la locul de munca
    Art. 86^9
    Daca dupa raminerea definitiva a hotaririi prin care s-a dispus executarea pedepsei la locul de munca, cel condamnat savirseste din nou o infractiune, inainte de inceperea executarii pedepsei sau in timpul executarii acesteia, instanta revoca executarea pedepsei la locul de munca. Pedeapsa se aplica potrivit art. 39 alin. 1 si 2 sau, dupa caz, ale art. 40.
    Daca infractiunea ulterioara este savirsita din culpa, instanta poate dispune si pentru aceasta infractiune executarea pedepsei la locul de munca. In acest caz, revocarea nu mai are loc si pedeapsa se aplica potrivit regulilor pentru concursul de infractiuni.
    Daca condamnatul se sustrage de la prestarea activitatii in cadrul unitatii sau nu-si indeplineste in mod corespunzator indatoririle ce-i revin la locul de munca ori nu respecta masurile de supraveghere sau obligatiile stabilite prin hotarirea de condamnare, instanta poate sa revoce executarea pedepsei la locul de munca, dispunind executarea pedepsei intr-un loc de detinere.
    Cind condamnatul nu mai poate presta munca din cauza pierderii totale a capacitatii de munca, instanta revoca executarea pedepsei la locul de munca si, tinind seama de imprejurarile care au determinat incapacitatea de munca si de dispozitiile art. 72, dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei chiar daca nu sint intrunite conditiile prevazute in art. 81 sau 86^1.
    Daca executarea pedepsei la locul de munca se revoca potrivit alin. 1 sau 3, pedeapsa aplicata sau, dupa caz, restul de pedeapsa ramas neexecutat se executa intr-un loc de detinere.

    Anularea executarii pedepsei la locul de munca
    Art. 86^10
    Daca cel condamnat mai savirsise o infractiune pina la raminerea definitiva a hotaririi si aceasta se descopera mai inainte ca pedeapsa sa fi fost executata la locul de munca sau considerata executata, instanta, daca nu sint intrunite conditiile prevazute la art. 86^7, anuleaza executarea pedepsei la locul de munca.
    Anularea se dispune si in cazul in care hotarirea de condamnare pentru infractiunea descoperita ulterior se pronunta dupa ce pedeapsa a fost executata la locul de munca sau considerata ca executata. Pedeapsa se stabileste, dupa caz, potrivit regulilor de la concursul de infractiuni sau recidiva.
    La scaderea pedepsei executate in intregime sau in parte, ori, dupa caz, la contopirea pedepselor, se aplica dispozitiile privitoare la pedeapsa inchisorii, fara a se tine seama daca una din pedepse se executa la locul de munca. Pedeapsa astfel stabilita se executa intr-un loc de detinere.

    Incetarea executarii pedepsei
    Art. 86^11
    Daca cel condamnat a executat cel putin doua treimi din durata pedepsei, a dat dovezi temeinice de indreptare, a avut o buna conduita, a fost disciplinat si staruitor in munca, instanta poate dispune incetarea executarii pedepsei la locul de munca, la cererea conducerii unitatii unde condamnatul isi desfasoara activitatea sau a condamnatului.
    Pedeapsa se considera executata daca in intervalul de timp de la incetarea executarii pedepsei la locul de munca si pina la implinirea duratei pedepsei, cel condamnat nu a savirsit din nou o infractiune. Daca in acelasi interval condamnatul a comis din nou o infractiune, instanta poate dispune revocarea incetarii executarii pedepsei la locul de munca, dispozitiile art. 61 si 86^10 alin. 3 fiind aplicabile in mod corespunzator."
    10. Articolul 90 va avea urmatorul cuprins:
    "Conditiile inlocuirii
    Art. 90
    Instanta poate dispune inlocuirea raspunderii penale cu raspundere care atrage o sanctiune cu caracter administrativ, daca sint indeplinite urmatoarele conditii:
    a) pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea savirsita este inchisoare de cel mult 1 an sau amenda ori s-au savirsit infractiunile prevazute in art. 208, 213, 215, 223 alin. 1, 224 alin. 1, 227 alin. 1, 229 alin. 1, 231 alin. 1 si 232, daca valoarea pagubei nu depaseste 3.000 lei sau infractiunea prevazuta in art. 249 alin. 1, daca valoarea pagubei nu depaseste 10.000 lei;
    b) fapta, in continutul ei corect si in imprejurarile in care a fost savirsita, prezinta un grad de pericol social redus si nu a produs urmari grave;
    c) paguba pricinuita prin infractiune a fost integral reparata pina la pronuntarea hotaririi;
    d) din atitudinea faptuitorului dupa savirsirea infractiunii rezulta ca acesta regreta fapta;
    e) sint suficiente date ca faptuitorul poate fi indreptat fara a i se aplica o pedeapsa.
    Inlocuirea raspunderii penale nu se poate dispune daca faptuitorul a mai fost anterior condamnat sau i s-au mai aplicat de doua ori sanctiuni cu caracter administrativ. Condamnarea se considera inexistenta in situatiile prevazute la art. 38."
    11. Articolul 91 va avea urmatorul cuprins:
    "Sanctiunile cu caracter administrativ
    Art. 91
    Cind instanta dispune inlocuirea raspunderii penale, aplica una din urmatoarele sanctiuni cu caracter administrativ:
    a) mustrarea;
    b) mustrarea cu avertisment;
    c) amenda de la 5.000 la 25.000 lei."
    12. Articolele 92 - 97 se abroga.
    13. Articolul 109 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Pedepsele ce se pot aplica minorului sint inchisoarea sau amenda prevazute de lege pentru infractiunea savirsita. Limitele pedepselor se reduc la jumatate. In urma reducerii, in nici un caz minimul pedepsei nu va depasi 5 ani."
    14. Termenul unitate militara disciplinara din Codul penal si din alte legi se inlocuieste cu termenul inchisoare militara.
    Art. 2
    Codul de procedura penala se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
    Competenta tribunalului militar de mare unitate
    "Art. 26
    Tribunalul militar de mare unitate judeca in prima instanta:
    1. infractiunile savirsite de militari pina la gradul de capitan inclusiv, cu exceptia celor date prin lege in competenta tribunalului militar teritorial;
    2. urmatoarele infractiuni savirsite de civili:
    a) abrogat;
    b) infractiunile contra bunurilor aflate in administrarea sau folosinta Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informatii ori a Directiei Generale a Penitenciarelor;
    c) infractiunile prevazute in art. 348 - 354 din Codul penal si cele prevazute in art. 279 alin. 3 lit. a) si b) si in art. 280 din Codul penal, daca au avut ca obiect cantitati mari sau importante de arme, munitii sau materii explozive ori radioactive;
    3. infractiunile savirsite in legatura cu serviciul de catre salariatii civili din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informatii ori Directia Generala a Penitenciarelor, cu exceptia celor date prin lege in competenta altor instante."
    2. Articolul 27 punctul 1 litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) infractiunile prevazute de Codul penal in art. 155 - 171, 174 - 177, 190, 212, 218, 219 alin. 3, daca fapta a avut ca urmare un dezastru, si alin. 4, art. 223 alin. 3, art. 224 alin. 3, art. 225 alin. 3, art. 226, art. 229 alin. 3, art. 231 alin. 3 si 4, art. 232 alin. 3 si 4, art. 248 alin. 2, art. 252, art. 267^1, art. 273 alin. 2, art. 274 alin. 2, art. 275 alin. 3, art. 276, art. 282, 298, 317 si 356 - 361;"
    3. Articolul 28 punctul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Tribunalul militar teritorial:
    1. judeca in prima instanta:
    a) infractiunile savirsite de ofiterii superiori;
    b) abrogat;
    c) abrogat;
    d) infractiunile mentionate in art. 27 pct. 1 lit. a) si b), savirsite de militari pina la gradul de capitan inclusiv, ori savirsite in legatura cu serviciul de catre salariatii civili din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informatii ori Directia Generala a Penitenciarelor;
    e) infractiunile savirsite de judecatorii tribunalelor militare de mare unitate, de personalul operativ din unitatile procuraturilor militare, precum si infractiunile savirsite de asesori in timpul cit functioneaza la tribunalele militare de mare unitate;
    f) abrogat;
    g) infractiunea de contrabanda, daca a avut ca obiect arme, munitii sau materii explozive ori radioactive;"
    4. La articolul 140^1, dupa alineatul 2 se introduce un nou alineat, cu urmatorul cuprins:
    "In cazul in care inculpatul se afla internat in spital si din cauza starii sanatatii nu poate fi adus in fata instantei, sau in alte cazuri in care deplasarea sa nu este posibila, plingerea va fi examinata in lipsa inculpatului, dar numai in prezenta aparatorului, caruia i se da cuvintul pentru a pune concluzii."
    5. La articolul 159, dupa alineatul 4 se introduce un nou alineat, cu urmatorul cuprins:
    "In cazul in care inculpatul arestat se afla internat in spital si din cauza starii sanatatii nu poate fi adus in fata instantei, sau in alte cazuri in care deplasarea sa nu este posibila, propunerea de prelungire a duratei arestarii preventive va fi examinata in lipsa inculpatului, dar numai in prezenta aparatorului, caruia i se da cuvintul pentru a pune concluzii."
    6. Articolul 209 alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Urmarirea penala se efectueaza, in mod obligatoriu, de catre procuror, in cazul infractiunilor prevazute de art. 155 - 171, 174 - 177, 179, 189 - 191, 212, 225 alin. 3, 226, 236, 252, 254, 255, 257, 265, 266, 267^1, 268, 273 - 276, 282 - 285, 299 - 302, 302^2, 317 si 356 - 361 Cod penal, in cazul infractiunilor aratate in art. 26 pct. 2 lit. b), art. 27 pct. 1 lit. b) si d) si art. 29 pct. 1 lit. b) din acest cod, precum si in cazul infractiunilor impotriva protectiei muncii."
    7. Articolul 226 alineatul 3 se abroga.
    8. Articolul 279 alineatul 2 litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) instantei de judecata, in cazul infractiunilor prevazute de Codul penal in art. 180, 184 alin. 1, art. 193, 205, 206, 210, 213 si 220, daca faptuitorul este cunoscut. Cind faptuitorul este necunoscut, persoana vatamata se poate adresa organului de cercetare penala pentru identificarea lui;"
    9. Articolul 280 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Daca infractiunea savirsita este dintre cele aratate in art. 279 alin. 2 lit. a), constatarile facute vor fi trimise, la cerere, instantei sesizate prin plingere."
    10. Articolul 282 si articolul 284 alineatele 3, 4 si 5 se abroga.
    11. Articolul 285 va avea urmatorul cuprins:
    "Plingerea gresit indreptata
    Art. 285
    Plingerea prealabila gresit indreptata la organul de urmarire penala sau la instanta de judecata se trimite organului competent. In aceste cazuri, plingerea se considera valabila, daca a fost introdusa in termen la organul necompetent."
    12. Articolul 286 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Daca intr-o cauza in care s-au facut acte de cercetare penala se considera ulterior ca fapta urmeaza a primi o incadrare juridica pentru care este necesara plingerea prealabila, organul de cercetare penala cheama partea vatamata si o intreaba daca intelege sa faca plingere. In caz afirmativ, organul de cercetare penala, dupa caz, continua cercetarea sau trimite dosarul instantei competente. In caz contrar, transmite actele procurorului in vederea incetarii urmaririi penale."
    13. Articolul 345 alineatul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Daca instanta a dispus inlocuirea raspunderii penale, o data cu incetarea procesului penal face aplicarea art. 91 din Codul penal."
    14. Articolul 357 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Dispozitivul trebuie sa cuprinda datele prevazute in art. 70 privitoare la persoana inculpatului, solutia data de instanta cu privire la infractiune, indicindu-se, in caz de condamnare, denumirea acesteia si textul de lege in care se incadreaza, iar in caz de achitare sau de incetare a procesului penal, cauza pe care se intemeiaza potrivit art. 11, precum si solutia data cu privire la repararea pagubei. Cind instanta face aplicarea art. 86^7 din Codul penal, dispozitivul va mentiona daca cel condamnat va executa pedeapsa in unitatea unde isi desfasoara activitatea sau la alta unitate. Cind instanta face aplicarea art. 86^1 din Codul penal, dispozitivul va mentiona masurile de supraveghere, prevazute la art. 86^3 alin. 1, la care trebuie sa se supuna condamnatul, precum si obligatiile stabilite de instanta potrivit art. 86^3 alin. 3."
    15. Articolul 359 va avea urmatorul cuprins:
    "Obligatii ale instantei in caz de condamnare cu suspendarea executarii pedepsei sau cu executarea pedepsei la locul de munca
    Art. 359
    In caz de condamnare la pedeapsa inchisorii cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei sau cu suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere ori la executarea pedepsei la locul de munca, presedintele atrage atentia celui condamnat asupra dispozitiilor a caror nerespectare are ca urmare revocarea suspendarii sau a executarii pedepsei la locul de munca. In cazul suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, presedintele face cunoscut celui condamnat masurile de supraveghere la care este supus si obligatiile pe care trebuie sa le respecte.
    Daca inculpatul nu este prezent si instanta apreciaza ca nu este necesara chemarea lui, face o comunicare scrisa, in care i se atrage atentia potrivit alineatului precedent.
    In toate cazurile in care s-a pronuntat condamnarea cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei ori cu suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, instanta de executare aduce aceasta la cunostinta unitatii unde condamnatul isi desfasoara activitatea, iar in cazul suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, si organului de politie din localitatea unde domiciliaza condamnatul."
    16. Articolul 379 punctul 2 litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) achita pe inculpat sau dispune incetarea procesului penal in cazurile prevazute in art. 11, rectifica indicarea textelor cind acestea au fost gresit indicate; cind instanta dispune inlocuirea raspunderii penale, face aplicarea art. 91 din Codul penal, iar cind exista cazul prevazut in art. 10 lit. b)^1, face aplicarea art. 18^1 alin. 3 din Codul penal."
    17. Articolul 419 alineatele 2 si 3 se abroga.
    18. Articolul 422^1 va avea urmatorul cuprins:
    "Punerea in executare a pedepsei inchisorii cu executare la locul de munca
    Art. 422^1
    Pedeapsa inchisorii cu executare la locul de munca se pune in executare prin emiterea mandatului de executare. Mandatul se emite de instanta de executare, se intocmeste in 4 exemplare si cuprinde, pe linga mentiunile prevazute in art. 420, care se aplica in mod corespunzator, si urmatoarele date: denumirea, sediul unitatii unde se executa pedeapsa, dispozitia de executare a pedepsei catre conducerea unitatii si de retinere si varsare la bugetul statului a cotei prevazute de lege."
    19. Articolul 422^2 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Pentru aducerea la indeplinire a mandatului de executare emis, se trimite cite un exemplar unitatii unde se va executa pedeapsa, condamnatului si organului de politie din localitatea in care isi are sediul unitatea."
    20. Articolul 440 va avea urmatorul cuprins:
    Inlocuirea raspunderii penale
    "Art. 440
    In cazul inlocuirii raspunderii penale, executarea mustrarii si a mustrarii cu avertisment se efectueaza conform art. 487, care se aplica in mod corespunzator, iar executarea amenzii se efectueaza potrivit art. 442 si 443."
    21. Articolul 441 se abroga.
    22. Articolul 447 va avea urmatorul cuprins:
    "Revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei
    Art. 447
    Asupra revocarii sau anularii suspendarii executarii pedepsei prevazute in art. 83 ori in art. 85 din Codul penal sau a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, prevazute in art. 86^4 ori in art. 86^5 din Codul penal, se pronunta, din oficiu sau la sesizarea procurorului, judecatoria sau tribunalul care judeca ori a judecat in prima instanta infractiunea ce ar putea atrage revocarea sau anularea.
    Daca pina la expirarea termenului de incercare nu au fost respectate obligatiile civile prevazute in art. 84 si 86^4 alin. 1 din Codul penal, partea interesata sau procurorul sesizeaza judecatoria sau tribunalul care a pronuntat in prima instanta suspendarea, in vederea revocarii suspendarii executarii pedepsei."
    23. Articolul 447^1 va avea urmatorul cuprins:
    "Revocarea sau anularea executarii pedepsei la locul de munca
    Art. 447^1
    Revocarea sau anularea executarii pedepsei la locul de munca, in cazurile prevazute la art. 86^9 si 86^10 din Codul penal, se dispune, dupa caz, de catre instanta de executare sau de catre instanta corespunzatoare in a carei raza teritoriala se afla unitatea unde se executa pedeapsa, ori de catre instanta care judeca sau a judecat in prima instanta infractiunea ce ar putea atrage revocarea sau anularea. Sesizarea instantei se face, din oficiu, de catre procuror, de unitate sau de organul de politie. In cazul prevazut in art. 86^9 alin. 4, instanta poate fi sesizata si de catre cel condamnat."
    24. Articolul 449 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Instanta competenta sa dispuna asupra modificarii pedepsei este instanta de executare a ultimei hotariri sau, in cazul cind cel condamnat se afla in stare de detinere ori in executarea pedepsei la locul de munca, instanta corespunzatoare in a carei raza teritoriala se afla locul de detinere sau, dupa caz, unitatea unde se executa pedeapsa."
    25. Articolul 450^1 va avea urmatorul cuprins:
    "Incetarea executarii pedepsei la locul de munca
    Art. 450^1
    Incetarea executarii pedepsei la locul de munca se dispune de judecatoria in a carei raza teritoriala se afla unitatea unde condamnatul executa pedeapsa.
    Dispozitiile art. 450 alin. 2, 3 si 4 se aplica in mod corespunzator.
    Instanta in fata careia hotarirea a ramas definitiva este obligata sa comunice unitatii unde se executa pedeapsa, precum si organului de politie din localitatea in care isi are sediul unitatea, copie de pe dispozitivul prin care s-a dispus incetarea executarii pedepsei."
    26. Articolul 453 alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Dispozitiile prezentului articol se aplica si in cazul celui condamnat la executarea pedepsei la locul de munca. In situatia prevazuta la lit. b), executarea pedepsei poate fi aminata pe perioada stabilita de normele legale cu privire la concediul ce se acorda salariatelor inainte si dupa nastere."
    27. Articolul 456 va avea urmatorul cuprins:
    Instanta competenta
    "Art. 456
    Instanta competenta sa dispuna asupra intreruperii executarii pedepsei este instanta de executare sau instanta in a carei raza teritoriala se afla locul de detinere sau, dupa caz, unitatea unde se executa pedeapsa la locul de munca, corespunzatoare in grad instantei de executare."
    28. Articolul 457 va avea urmatorul cuprins:
    Evidenta intreruperii executarii pedepsei
    "Art. 457
    Instanta care a acordat intreruperea comunica de indata aceasta masura locului de detinere sau, dupa caz, unitatii unde condamnatul executa pedeapsa si organului de politie, iar daca intreruperea a fost acordata de instanta in a carei raza teritoriala se afla locul de detinere sau unitatea, aceasta comunica masura luata si instantei de executare.
    Instanta de executare, administratia locului de detinere si unitatea unde condamnatul executa pedeapsa tin evidenta intreruperilor acordate. Daca la expirarea termenului de intrerupere cel condamnat la pedeapsa inchisorii nu se prezinta la locul de detinere, administratia trimite de indata o copie de pe mandatul de executare organului de politie, in vederea executarii. Pe copia mandatului de executare se mentioneaza si cit a mai ramas de executat din durata pedepsei. Daca, la expirarea termenului de intrerupere, cel condamnat la pedeapsa inchisorii cu executare la locul de munca nu se prezinta la unitate, aceasta instiinteaza de indata instanta de executare.
    Administratia locului de detinere sau unitatea comunica instantei de executare data la care a reinceput executarea pedepsei.
    Timpul cit executarea a fost intrerupta nu se socoteste in executarea pedepsei."
    29. Articolul 458 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Aplicarea dispozitiilor din alineatul precedent se face din oficiu sau la cererea procurorului ori a celui condamnat, de catre instanta de executare, iar daca cel condamnat se afla in executarea pedepsei, de catre instanta corespunzatoare in grad in a carei raza teritoriala se afla locul de detinere sau unitatea unde condamnatul executa pedeapsa la locul de munca."
    30. Articolul 459 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Aplicarea amnistiei, cind intervine dupa raminerea definitiva a hotaririi, precum si aplicarea gratierii se fac de catre un judecator de la instanta de executare, iar daca cel condamnat se afla in executarea pedepsei, de catre un judecator de la instanta corespunzatoare in a carei raza teritoriala se afla locul de detinere sau unitatea unde se executa pedeapsa la locul de munca."
    31. Articolul 460 alineatul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Dispozitiile alineatelor precedente se aplica si in cazul in care rezolvarea uneia din situatiile reglementate in prezentul titlu este data in competenta instantei in a carei raza teritoriala se afla locul de detinere sau unitatea unde cel condamnat executa pedeapsa. Solutia se comunica instantei de executare."
    32. Articolul 479 va avea urmatorul cuprins:
    Cazuri cind nu se aplica procedura speciala
    "Art. 479
    Procedura prevazuta in prezentul capitol nu se aplica infractiunilor savirsite de minori.
    In cazul infractiunilor pentru care punerea in miscare a actiunii penale se face numai la plingerea prealabila a persoanei vatamate, daca acestea sint flagrante si savirsite in conditiile prevazute in art. 466, constatarea savirsirii lor este obligatorie si se face potrivit art. 467. Procedura de urmarire si judecare prevazuta in acest capitol se aplica numai in cazul infractiunilor aratate in art. 279 alin. 2 lit. b) si c) si daca persoana vatamata a introdus in termen de 24 de ore de la savirsirea infractiunii flagrante plingerea prealabila la organul de urmarire penala. In acest scop, persoana vatamata este chemata si intrebata de organul de urmarire penala daca intelege sa faca plingere in termenul mai sus aratat."
    33. Articolul 483 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Cauzele in care inculpatul este minor se judeca potrivit regulilor de competenta obisnuita, de judecatori desemnati de catre presedintele instantei."
    34. Articolul 504 alineatul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Persoanelor aratate in alin. 1 si 2, care inainte de arestare erau incadrate in munca, li se calculeaza la vechimea in munca si timpul cit au fost arestate, iar persoanelor aratate in alin. 1 li se calculeaza la vechimea in munca si timpul cit au executat pedeapsa la locul de munca."
    Art. 3
    Legea nr. 23/1969 privind executarea pedepselor, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Denumirea capitolului I^1 va fi urmatoarea:
    "Executarea pedepsei la locul de munca"
    2. Articolul 30^1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 30^1
    Pedeapsa se executa la locul de munca in unitatea - institutie sau agent economic - unde condamnatul isi desfasoara activitatea la data aplicarii pedepsei, daca aceasta si-a dat acordul, in temeiul mandatului de executare emis in baza hotaririi judecatoresti definitive de condamnare. Pe timpul executarii pedepsei, contractul de munca se suspenda.
    In cazul in care prin hotarirea de condamnare s-a dispus ca pedeapsa sa fie executata intr-o alta unitate decit cea in care cel condamnat isi desfasura activitatea la data aplicarii pedepsei, contractul de munca incheiat inceteaza. Pedeapsa se executa in temeiul mandatului de executare a pedepsei, fara a se incheia contract de munca.
    Dispozitiile alin. 2 se aplica in mod corespunzator si in cazul cind cel condamnat nu desfasura o activitate la data aplicarii pedepsei."
    3. Articolele 30^2 si 30^3 se abroga.
    4. Articolul 30^4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 30^4
    Din venitul cuvenit condamnatului, potrivit normelor legale, pentru activitatea desfasurata, unitatea retine si varsa la bugetul statului o cota stabilita in raport cu venitul, in felul urmator:
    a) 20% pentru venitul net pina la 8.000 lei;
    b) 25% pentru partea din venitul net cuprins intre 8.001 - 10.000 lei;
    c) 35% pentru partea din venitul net cuprins intre 10.001 - 12.000 lei;
    d) 40% pentru partea din venitul net ce depaseste 12.000 lei.
    Daca cel condamnat este minor, cotele se reduc la jumatate.
    In cazul condamnatilor care au, potrivit legii, persoane in intretinere, cotele prevazute la lit. a), b), c) si d) se reduc la 15%, 20%, 30% si, respectiv, 35% ."
    5. Articolul 30^5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 30^5
    Condamnatul este obligat sa se prezinte la unitatea unde urmeaza sa execute pedeapsa in termen de 5 zile de la primirea mandatului de executare.
    Condamnatul este obligat sa indeplineasca in mod corespunzator toate indatoririle pe care le are la locul de munca, avind drepturile ce-i revin potrivit legii, cu limitarile prevazute in art. 86^8 din Codul penal.
    Locul de munca nu se poate schimba la cererea condamnatului, decit prin hotarirea instantei de judecata.
    Condamnatul trebuie sa respecte, de asemenea, masurile de supraveghere si obligatiile stabilite de instanta potrivit art. 86^8 alin. 3 din Codul penal."
    6. Articolul 30^6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 30^6
    Unitatea comunica instantei de executare data prezentarii condamnatului si tine evidenta timpului cit acesta lipseste de la locul de munca, in vederea asigurarii executarii integrale a pedepsei.
    Conducerea unitatii asigura condamnatului conditii de munca pentru ca acesta sa-si poata indeplini obligatiile ce-i revin si desemneaza, cind este cazul, un colectiv care va supraveghea conduita condamnatului, sprijinindu-l in vederea indreptarii lui.
    Unitatea nu poate desface contractul de munca al condamnatului pe durata executarii pedepsei la locul de munca, cu exceptia cazurilor de revocare si anulare a executarii pedepsei la locul de munca.
    Daca cu prilejul punerii in executare a hotaririi de condamnare sau in cursul executarii se ivesc situatii care, independent de vointa condamnatului ori a unitatii, impun schimbarea locului de munca, unitatea instiinteaza pe judecatorul delegat cu executarea.
    Primind instiintarea, judecatorul delegat cu executarea verifica motivele invocate si, dupa caz, ia masuri de punere in executare sau de continuare a executarii ori sesizeaza instanta de judecata."
    7. Articolul 30^7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 30^7
    Daca se iveste o cauza de revocare sau anulare a executarii pedepsei la locul de munca, unitatea sau, dupa caz, organul de politie, procurorul ori condamnatul sesizeaza de indata instanta competenta potrivit art. 447^1 din Codul de procedura penala."
    8. Articolul 30^8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 30^8
    La expirarea duratei pedepsei, unitatea elibereaza condamnatului o adeverinta de executare a pedepsei si instiinteaza instanta de executare si organul local de politie."
    Art. 4
    Codul muncii se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 172 alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Litigiile dintre persoanele incadrate in munca si unitati, in legatura cu incheierea, executarea si incetarea contractului de munca, sint litigii de munca si se solutioneaza de catre instantele judecatoresti sau alte organe prevazute de lege."
    2. Articolul 173 se abroga.
    3. Articolul 174 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 174
    Sint de competenta instantelor judecatoresti toate litigiile de munca ce nu sint date printr-o dispozitie expresa in competenta altor organe."
    Art. 5
    Codul de procedura civila se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 1 punctul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "2. Plingerile impotriva hotaririlor organelor administrative, in cazurile prevazute de lege."
    2. Articolele 22^1 si 109^1 se abroga.
    Art. 6
    Legea nr. 58/1968 pentru organizarea judecatoreasca, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    Articolul 23 alineatul 4 punctul 2 litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) pricinile privind infractiunile aratate in art. 279 alin. 2 lit. a) din Codul de procedura penala."
    Art. 7
    Legea nr. 59/1968 privind comisiile de judecata, cu modificarile ulterioare, Decretul nr. 218/1977 privind unele masuri tranzitorii referitoare la sanctionarea si reeducarea prin munca a unor persoane care au savirsit fapte prevazute de legea penala, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi se abroga.
    Cauzele aflate, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, la comisiile de judecata, se trimit judecatoriilor in a caror raza teritoriala functionau comisiile.
    Hotaririle pronuntate de comisiile de judecata, inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi, sint supuse cailor de atac si termenelor de exercitare prevazute de legea aplicabila anterior acestei date.
    Art. 8
    Cauzele aflate in curs de judecata la tribunalele militare la data intrarii in vigoare a prezentei legi vor continua sa fie judecate de catre acestea pina la raminerea definitiva a hotaririlor.
    In caz de admitere a recursului, daca se dispune casarea hotaririi si trimiterea cauzei spre rejudecare, cauza se va judeca de instantele competente, potrivit dispozitiilor prezentei legi.
    Cauzele privind infractiunile care au fost scoase din competenta organelor procuraturii militare, aflate in curs de urmarire penala la data intrarii in vigoare a prezentei legi, trec in competenta organelor de procuratura judetene. Actele si lucrarile de urmarire efectuate ramin valabile.
    Art. 9
    Daca pedeapsa inchisorii pentru care s-a dispus obligarea la munca corectionala nu a fost pusa in executare sau nu a putut fi executata din motive neimputabile inculpatului pina la data intrarii in vigoare a prezentei legi, instanta care a pronuntat hotarirea de condamnare va dispune, din oficiu, fie suspendarea conditionata a executarii pedepsei inchisorii, fie inlocuirea pedepsei inchisorii cu pedeapsa amenzii, apreciind in raport cu durata pedepsei pronuntate, cu natura faptei si cu persoana faptuitorului.
    Suspendarea conditionata a executarii pedepsei se poate dispune chiar daca nu sint intrunite conditiile prevazute in art. 81 sau in art. 86^1 din Codul penal.
    Amenda se va stabili in limitele si potrivit criteriilor prevazute in art. 63 din Codul penal.
    Art. 10
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se suplimenteaza schemele de organizare a judecatoriilor cu cite trei posturi de judecatori si trei posturi de grefieri, a tribunalelor judetene cu cite doua posturi de judecatori si a Tribunalului municipiului Bucuresti cu cinci posturi de judecatori. De asemenea, se suplimenteaza schemele de organizare a procuraturilor locale cu cite doua posturi de procurori.
    Ministerul Economiei si Finantelor va introduce modificarile corespunzatoare care decurg din prevederile alineatului precedent in indicatorii economico-financiari ai Ministerului Justitiei si, respectiv, ai Procuraturii Romaniei.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 2 septembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                         PRESEDINTELE SENATUI
                    academician ALEXANDRU BIRLADEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 3 septembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                    PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              MARTIAN DANSmartCity5

COMENTARII la Legea 104/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 104 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still find it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted the Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the worlds to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise you he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +14752913784. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Ordin 2540 2021
    vc3cvwrcvwc
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    IS IT POSSIBLE TO ACTUALLY GET BACK FUNDS LOST TO CRYPTOCURRENCY SCAM? ABSOLUTELY, YES. DO YOU NEED TO GET BACK ACCESS TO YOUR CRYPTO WALLET? DO YOU NEED TO RECOVER YOUR BTC FUNDS? THEN YOU MUST CONTACT THE RIGHT AGENCY TO ACHIEVE THIS. CYBERWALLFIRE is a financial regulator, private investigation and funds recovery body that specializes in cases concerning ethical hacking, cryptocurrency, FAKE investment schemes and recovery scam. If you wish to recover your crypto and Bitcoin, Cyberwallfire is the right agency to contact.You can reach them via E-mail: CYBERWALLFIRE(@)TECHIE(.)COM
ANONIM a comentat Declaraţia 0 1992
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! I was actually fooled and scammed over ( $753,000 ) by someone I trusted with my funds through a transaction we did and I feel so disappointed and hurt knowing that someone can steal from you without remorse after trusting them, so I started searching for help legally to recover my stolen funds and latter came across a lot of testimonials about JAMESMCKAYWIZARD, an agent who helps in recovering lost funds, which I can tell has helped so many people who had contacted him regarding such issues and without a questionable doubt their funds was returned back to their wallet in a very short space of time, it took the expert 48hours to help me recover my funds and the best part of it all was that the scammers was actually located and arrested by local authorities in his region which was very relieving. Hope this helps as many people who have lost their hard earned money to scammers out of trust, you can reach him through the link below for help to recover your scammed funds and thank me later. Email Address: jamesmckaywizard@gmail.com Or WhatsApp: +919863293475
ANONIM a comentat Legea 4 2003
    Potřebujete naléhavou půjčku k obnovení vaší firmy? Vaše projekty? Vaše podnikání? Už se nebojte. Poskytujeme půjčky od 20 000 CZK do 50 000 000 CZK s úrokovou sazbou 3 %. Kontaktujte nás pro více informací. E-mail: strnadovahana9@gmail.com nebo WhatsApp +420608136440
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu