Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1088 din 06.11.2012

privind actualizarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui mijloc fix, aflat în administrarea Spitalului General Căi Ferate Ploieşti, unitate aflată în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 763 din 13 noiembrie 2012SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Spitalul General Căi Ferate Ploieşti, unitate aflată în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării efectuate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 2Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui mijloc fix, aflat în administrarea Spitalului General Căi Ferate Ploieşti, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2. Articolul 3Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării mijlocului fix prevăzut la art. 2, după caz, în condiţiile legii. Articolul 4Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător. Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul transporturilor şi infrastructurii, Ovidiu Ioan Silaghi Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Florin Georgescu
ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului, a căror valoare de inventar se modifică ca urmare a reevaluării şi care se află în administrarea Spitalului General Căi Ferate Ploieşti, unitate aflată în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

1. Administrator (ministere sau autorităţi ale administraţiei centrale) 13633330 Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite 2844375 Spitalul General Căi Ferate Ploieşti
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, instituţii naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
Nr. M.F. Cod de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tipul bunului
Descrierea tehnică Vecinătăţi Adresa Baza legală În administrare/ concesiune Concesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuit
26495 8.25.01 Teren S = 12.986 mp CF Nr. 121340/19.06.2012 N - str. Domnişori S - Rafinăria 9 Mai E, V - bloc de locuinţe, punct termic Ţara: România, judeţul Prahova, municipiul Ploieşti; str. Domnişori nr. 93 1980 3.566.752 Hotărârea Guvernului nr. 570/1991Hotărârea Guvernului nr. 235/1991 Rap. ev. nr. 4.732/30.11.2011 în administrare - imobil
26496 8.25.01 Clădire spital + Policlinica C.F. Ploieşti + corp de legătură Clădire spital - D+P+4 şi anexe; Sc = 1.092,11 mp, Sd = 5.171,36 mp; H = 18 mp; corp de legătură - D+P+5; Su = 1.060,36 mp; Sc = 182 mp; Sd = 1.272 mp; H = 22 m Policlinică - D+P+3; Sc = 679,48 mp; Sd = 2.847,30 mp; H= 15 m Total: Sd =8.018,66 mp Nr. total paturi: 177 CF nr. 121340/19.06.2012 N - str. Domnişori S - Rafinăria 9 Mai E, V - bloc de locuinţe, punct termic Ţara: România, judeţul Prahova, municipiul Ploieşti; str. Domnişori nr. 93 1983 10.025.936 Hotărârea Guvernului nr. 570/1991Hotărârea Guvernului nr. 235/1991 Rap. ev. nr. 4.732/30.11.2011 în administrare - imobil
26497 8.25.07 Clădire bloc alimentar + spălătorie Parter, din beton Su = 402,63 mp; H = 7 m Sc. = 241 mp; Sd = 483 mp CF nr. 121340/19.06.2012 N - corp spital S - centrală abur, staţie oxigen E, V - bloc de locuinţe Ţara: România, judeţul Prahova, municipiul Ploieşti; str. Domnişori nr. 93 1983 403.106 Hotărârea Guvernului nr. 570/1991Hotărârea Guvernului nr. 235/1991 Rap. ev. nr. 4.732/30.11.2011 în administrare - imobil
26498 8.25.07 Clădire, centrală abur + staţie oxigen + crematoriu (împrejmuire, parcare, drumuri de acces incintă, cabină poartă, post trafo) Din beton şi armături din fier-beton Sc = 197,19 mp; Sd = 394,38 mp H = 4,5 m CF nr. 121340/19.06.2012 N - bloc alimentar şi spălătorie S - Rafinăria 9 Mai E - trafo, grup electrogen Ţara: România, judeţul Prahova, municipiul Ploieşti; str. Domnişori nr. 93 1983 323.987 Hotărârea Guvernului nr. 570/1991Hotărârea Guvernului nr. 235/1991 Rap. ev. nr. 4.732/30.11.2011 în administrare - imobil

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale bunului imobil, mijloc fix, aflat în administrarea Spitalul General Căi Ferate Ploieşti, unitate aflată în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

1. Administrator (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 13633330 Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite 2844375 Spitalul General Căi Ferate Ploieşti
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, instituţii naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
Nr. M.F. Cod de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tipul bunului
Descrierea tehnică Vecinătăţi Adresa Baza legală În administrare/ concesiune Concesiune/Închiriat/ Dat cu titlu gratuit
26499 8.25.07 Trafo - grup electrogen Marca WARSZAVA Capacitate = 125 CP Sc = 113,07 mp; Sd = 113,0 mp H = 5,5 mp CF nr. 121340 N - corp policlinică S - Rafinăria 9 Mai E - centrală abur + staţie oxigen + crematoriu Ţara: România, judeţul Prahova, municipiul Ploieşti; str. Domnişori nr. 93 1980/ 1983 90.694 Hotărârea Guvernului nr. 570/1991Hotărârea Guvernului nr. 235/1991 în administrare - -


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1088/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1088 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu