E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 85 din 12 iulie 1996

pentru completarea si modificarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1994 privind


SmartCity3

stabilirea unor coeficienti de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar, aprobata prin Legea nr. 134/1994
ACT EMIS DE: PARLAMENT
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 151 din 17 iulie 1996

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Ordonanta Guvernului nr. 39 din 5 august 1994 privind stabilirea unor coeficienti de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar, asa cum a fost aprobata si modificata prin Legea nr. 134/1994 si republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 24 din 2 februarie 1995, se completeaza si se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 2 se completeaza cu alineatul (4), care va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Absolventii de invatamant de lunga sau scurta durata, care la data trecerii pe functia corespunzatoare studiilor absolvite erau incadrati pe functii cu un nivel de studii inferior, specifice domeniului in care au absolvit studiile universitare, se incadreaza la gradatia 1 a gradului profesional corespunzator studiilor si vechimii in specialitate sau, acolo unde este cazul, la un grad si la o gradatie la care se asigura o crestere cu pana la 0,10 a coeficientului de ierarhizare avut."
    2. Articolul 3 se completeaza cu alineatul (3), care va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Valoarea in suma bruta corespunzatoare coeficientului de ierarhizare 1,00 se poate majora anual si prin legea bugetului de stat, tinand seama de evolutia economiei nationale si a salariilor din celelalte sectoare de activitate."
    3. Dupa articolul 4 se introduce articolul 4^1, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4^1
    Salariatul trecut, din dispozitia conducerii unei institutii publice, cu acordul sau, sa indeplineasca anumite lucrari sau atributii la o alta institutie publica subordonata, va fi incadrat la un grad sau la o treapta profesionala care sa-i asigure un salariu de baza egal sau cat mai apropiat de cel avut."
    4. Anexa nr. III/1, capitolul I, capitolul II si capitolul III punctul 2 se completeaza si se modifica potrivit anexei nr. 1 la prezenta lege.
    5. Anexa nr. III/2 se completeaza si se modifica potrivit anexei nr. 2 la prezenta lege.
    6. Anexa nr. V/1, capitolele II si III se completeaza si se modifica potrivit anexei nr. 3 la prezenta lege.
    7. Anexa nr. V/1 A se modifica potrivit anexei nr. 4 la prezenta lege.
    8. Anexa nr. V/2 se completeaza si se modifica potrivit anexei nr. 5 la prezenta lege.
    9. Anexa nr. V/3 se completeaza si se modifica potrivit anexei nr. 6 la prezenta lege.
    10. Anexa nr. V/4 se completeaza si se modifica potrivit anexei nr. 7 la prezenta lege.
    11. Anexa nr. V/5 se completeaza si se modifica potrivit anexei nr. 8 la prezenta lege.
    12. Anexa nr. V/6 se modifica potrivit anexei nr. 9 la prezenta lege.
    13. Anexa nr. V/7 se completeaza si se modifica potrivit anexei nr. 10 la prezenta lege.
    14. Anexa nr. V/8 se modifica potrivit anexei nr. 11 la prezenta lege.
    15. Anexele nr. V/9, nr. V/9 A si nr. V/9 B se modifica potrivit anexelor nr. 12, nr. 12A si nr. 12B la prezenta lege.
    16. Anexele nr. V/10 si nr. V/10A se modifica potrivit anexelor nr. 13 si nr. 13A la prezenta lege.
    17. Anexa nr. V/11 se completeaza si se modifica potrivit anexei nr. 14 la prezenta lege.
    18. Ordonanta Guvernului nr. 39/1994, republicata, se completeaza cu anexa nr. V/12 cuprinzand coeficientii de ierarhizare pentru personalul clerical incadrat in unitati bugetare, al carei continut este redat in anexa nr. 15 din prezenta lege.
    19. Anexa nr. II/6 "Notariate de stat. Coeficienti de ierarhizare pentru functiile de specialitate" se abroga.
    Art. 2
    Anexele nr. 1 - 15 fac parte integranta din prezenta lege.
    Art. 3
    Ordonanta Guvernului nr. 39 din 5 august 1994 privind stabilirea unor coeficienti de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 24 din 2 februarie 1995, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
    Art. 4
    Dispozitiile contrare prezentei legi se abroga.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 27 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                         ADRIAN NASTASE

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 27 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                   p. PRESEDINTELE SENATUI
                          VALER SUIAN

    ANEXA 1

    MINISTERE SI CELELALTE INSTITUTII CENTRALE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

    I. Coeficienti de ierarhizare pentru functii de executie de specialitate

                   Functii de executie
--------------------------------------------------------------------
 Nr.  Functia           Nivelul      Coeficientul de ierarhizare
 crt.                   studiilor             Gradatia
                                    --------------------------------
                                     1       2       3       4
--------------------------------------------------------------------
                 a) Functii de executie pe grade profesionale
 1. Consilier*),
    expert,
    inspector de
    specialitate,
    revizor contabil;
    gradul I A*)          S         2,300   2,350   2,400   2,450
 2. Consilier*),
    expert,
    inspector de
    specialitate,
    revizor contabil;
    gradul I               S         2,050   2,100   2,150   2,200
 3. Consilier,
    expert,
    inspector de
    specialitate,
    revizor contabil;
    gradul II              S         1,800   1,850   1,900   2,000
 4. Referent de
    specialitate,
    inspector de
    specialitate,
    revizor contabil;
    gradul III             S         1,550   1,600   1,650   1,700
 5. Referent de
    specialitate,
    inspector de
    specialitate,
    revizor contabil;
    gradul IV              S         1,350   1,400   1,450   1,500
 6. Referent,
    inspector,
    revizor contabil;
    debutant               S         1,300      -       -       -
 7. Tehnician-economist,
    secretar
    administratie,
    interpret relatii,
    subinginer;
    gradul I             S.S.D.      1,550   1,600   1,650   1,700
 8. Tehnician-economist,
    secretar
    administratie,
    interpret relatii,
    subinginer;
    gradul II            S.S.D.      1,350   1,400   1,450   1,500
 9. Tehnician-economist,
    secretar
    administratie,
    interpret relatii,
    subinginer;
    gradul III           S.S.D.      1,150   1,200   1,250   1,300
10. Tehnician-economist,
    secretar
    administratie,
    interpret relatii,
    subinginer;
    debutant             S.S.D.      1,050     -        -      -

              b) Functii de executie pe trepte profesionale
11. Referent I A           M         1,425   1,450   1,500   1,550
12. Referent I             M         1,250   1,300   1,350   1,400
13. Referent II            M         1,150   1,175   1,200   1,225
14. Referent III           M         1,025   1,050   1,075   1,100
15. Referent IV            M         0,925   0,950   0,975   1,000
16. Referent debutant      M         0,900     -        -      -
-------------------------------------------------------------------
-----------------
    *) Se utilizeaza si pentru salarizarea consilierilor la ministri in limita a 1-3 posturi si, respectiv, a consilierilor la secretarii de stat in limita a 1-2 posturi, cu indemnizatia de conducere prevazuta de lege pentru functia de consilier al ministrului.
    *) Se utilizeaza numai la ministere, organe centrale si institutii asimilate acestora, la care conducatorul institutiei respective are salariul de baza stabilit la nivelul functiei de ministru de stat, ministru, secretar de stat sau subsecretar de stat.

    II. Coeficienti de ierarhizare pentru functiile pe grade si trepte profesionale din activitatile administrative, de secretariat, relatii cu publicul, protocol, gospodarire, intretinere-reparatii si de deservire din aparatul propriu al ministerului sau al organului central de specialitate

                       Functii de executie
-------------------------------------------------------------------
 Nr.  Functia           Nivelul      Coeficientul de ierarhizare
 crt.                   studiilor             Gradatia
                                    -------------------------------
                                     1       2       3       4
-------------------------------------------------------------------

                 a) Functii de executie pe grade profesionale
 1. Economist,
    inspector,
    referent,
    inginer;
    gradul I A              S        1,800   1,850   1,900   2,000
 2. Economist,
    inspector,
    referent,
    inginer;
    gradul I                S        1,550   1,600   1,650   1,700
 3. Economist,
    inspector,
    referent,
    inginer;
    gradul II               S        1,350   1,400   1,450   1,500
 4. Economist,
    inspector,
    referent,
    inginer;
    debutant                S        1,300      -       -      -

                 b) Functii de executie pe trepte profesionale
 5. Tehnician,
    merceolog,
    contabil,
    referent; I A           M        1,250   1,300   1,350   1,400
 6. Tehnician,
    merceolog,
    contabil,
    referent; I             M        1,150   1,175   1,200   1,225
 7. Tehnician,
    merceolog,
    contabil,
    referent; II            M        1,025   1,050   1,075   1,100
 8. Tehnician,
    merceolog,
    contabil,
    referent; III           M        0,925   0,950   0,975   1,000
 9. Tehnician,
    merceolog,
    contabil,
    referent;
    debutant                M        0,900      -       -      -
10. Sef cabinet I A*)      M;G       1,250   1,300   1,350   1,400
11. Sef cabinet I          M;G       1,150   1,175   1,200   1,225
12. Sef cabinet II         M;G       1,025   1,050   1,075   1,100
13. Stenodactilograf
    I A                     M        1,175   1,200   1,250   1,300
14. Stenodactilograf I      M        1,025   1,050   1,075   1,100
15. Stenodactilograf II     M        0,925   0,950   0,975   1,000
16. Stenodactilograf
    debutant                M        0,900      -       -      -
17. Secretar-dactilograf,
    dactilograf; I A        M        1,150   1,200   1,250   1,300
18. Secretar-dactilograf,
    dactilograf; I         M;G       1,000   1,025   1,050   1,075
19. Secretar-dactilograf,
    dactilograf; II        M;G       0,900   0,925   0,950   0,975
20. Secretar-dactilograf,
    dactilograf;
    debutant               M;G       0,850      -       -       -
21. Casier, magaziner; I    M        1,075   1,100   1,150   1,200
22. Casier, magaziner;
    II                     M;G       0,950   0,975   1,000   1,025
23. Casier, magaziner;
    debutant               M;G       0,900      -       -       -
24. Functionar,
    arhivar; I              M        1,050   1,075   1,100   1,150
25. Functionar,
    arhivar; II             M        0,950   0,975   1,000   1,025
26. Functionar,
    arhivar; III            M        0,850   0,875   0,900   0,925
27. Functionar,
    arhivar;
    debutant                M        0,800      -       -       -
28. Portar, paznic,
    ingrijitor,
    bufetier,
    manipulant bunuri,
    curier; I                        0,800   0,825   0,850      -
29. Portar, paznic,
    ingrijitor, bufetier,
    manipulant bunuri,
    curier; II                       0,725   0,750   0,775      -
30. Muncitor I A*)                  1,250   1,300   1,400      -
31. Muncitor I                       1,175   1,200   1,225      -
32. Muncitor II                      1,100   1,125   1,150      -
33. Muncitor III                     1,025   1,050   1,075      -
34. Muncitor IV                      0,950   0,975   1,000      -
35. Muncitor V                       0,875   0,900   0,925      -
36. Muncitor VI                      0,800   0,825   0,850      -
37. Muncitor necalificat             0,725   0,750   0,775      -
-------------------------------------------------------------------
------------------
    *) Se utilizeaza la functiile al caror coeficient de ierarhizare este de minimum 5,000.
    *) Acest coeficient de ierarhizare se utilizeaza pentru salarizarea soferilor de pe autoturismele puse la dispozitia persoanelor care ocupa functii al caror coeficient de ierarhizare este de minimum 5,500.

    NOTA:
    1. Salariile de baza ale functiilor de stenodactilograf, secretar-dactilograf si dactilograf sunt mai mari cu 15% pentru persoanele care utilizeaza cel putin o limba straina in medie peste 50% din timpul de lucru si cu 10% mai mari pentru persoanele care stenografiaza in medie cel putin 30% din timpul de lucru.
    2. Pentru personalul care indeplineste, potrivit legii, atributiile functiei de sef de stat major aparare civila si este incadrat pe functiile de executie prevazute la cap. I, la coeficientul de ierarhizare corespunzator functiei de executie se adauga 0,400.
    3. Pentru personalul care indeplineste, potrivit legii, pe langa sarcinile care revin functiei de executie pe care este incadrat, si atributiile functiei de sef de stat major aparare civila, la coeficientul de ierarhizare corespunzator functiei de executie detinute se adauga 0,250.
    4. Salariatii care au fost incadrati pe grade sau trepte profesionale desfiintate prin prezenta lege vor fi incadrati in gradul sau in treapta profesionala imediat superioara celor desfiintate, la gradatia 1.
    5. Functiile pentru care este prevazut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolventii cu examen de diploma ai unei universitati sau ai altor institutii de invatamant superior cu durata studiilor de 4-6 ani invatamant de zi sau de 5-6 ani invatamant seral sau fara frecventa.
    6. Functiile pentru care este prevazut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolventii cu examen de diploma ai invatamantului superior de scurta durata cu durata studiilor de 2-3 ani invatamant de zi sau de 3-4 ani invatamant seral sau fara frecventa.

    III. Functii specifice unor ministere

                          2. Ministerul Finantelor
    2.1. Garda financiara - aparatul central - personalul militarizat
------------------------------------------------------
 Functia                  Coeficientul de ierarhizare
------------------------------------------------------
 Comisar general                    4,600
------------------------------------------------------

                       Functii de executie
-------------------------------------------------------------------
 Nr.  Functia           Nivelul      Coeficientul de ierarhizare
 crt.                   studiilor             Gradatia
                                    -------------------------------
                                     1       2       3       4
-------------------------------------------------------------------
             a) Functii de executie pe grade profesionale

 1. Comisar
    principal I A           S        2,800   2,850   2,900   3,000
 2. Comisar
    principal I             S        2,500   2,550   2,600   2,700
 3. Comisar
    principal II            S        2,200   2,250   2,300   2,350
 4. Comisar
    principal III           S        1,900   1,950   2,000   2,050
 5. Comisar
    principal IV            S        1,650   1,700   1,750   1,800
 6. Comisar
    debutant                S        1,600      -       -      -
 7. Comisar
    principal I           S.S.D.     1,800   1,900   2,000   2,100
 8. Comisar
    principal II          S.S.D.     1,550   1,600   1,650   1,700
 9. Comisar
    principal III         S.S.D.     1,350   1,400   1,450   1,500
 10. Comisar
     debutant             S.S.D.     1,300      -       -       -

          b) Functii de executie pe trepte profesionale

 11. Comisar I A            M        1,600   1,650   1,700   1,750
 12. Comisar I              M        1,350   1,400   1,450   1,500
 13. Comisar II             M        1,225   1,250   1,275   1,300
 14. Comisar III            M        1,100   1,150   1,175   1,200
 15. Comisar
     debutant               M        1,050      -       -       -
------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    Pentru celelalte functii utilizate in aparatul Garzii financiare, salariile de baza vor fi mai mari cu 25% pentru perioada in care personalul respectiv desfasoara activitatea in conditii specifice personalului militarizat.

    2.2. Directia generala a vamilor - Directia de supraveghere si control vamal

                      Functii de executie
-------------------------------------------------------------------
 Nr.  Functia           Nivelul      Coeficientul de ierarhizare
 crt.                   studiilor             Gradatia
                                    -------------------------------
                                     1       2       3       4
-------------------------------------------------------------------
              a) Functii de executie pe grade profesionale

 1. Expert, inspector
    de specialitate;
    gradul I A              S        2,800   2,850   2,900   3,000
 2. Expert, inspector
    de specialitate;
    gradul I                S        2,500   2,550   2,600   2,700
 3. Referent de
    specialitate,
    inspector de
    specialitate;
    gradul II               S        2,200   2,250   2,300   2,350
 4. Referent de
    specialitate,
    inspector de
    specialitate;
    gradul III              S        1,900   1,950   2,000   2,050
 5. Referent de
    specialitate,
    inspector de
    specialitate;
    gradul IV               S        1,650   1,700   1,750   1,800
 6. Referent,
    inspector;
    debutant                S        1,600      -       -       -
 7. Tehnician-economist
    gradul I              S.S.D.     1,800   1,900   2,000   2,100
 8. Tehnician-economist
    gradul II             S.S.D.     1,550   1,600   1,650   1,700
 9. Tehnician-economist
    gradul III            S.S.D.     1,350   1,400   1,450   1,500
 10. Tehnician-economist
     debutant             S.S.D.     1,300      -       -        -

               b) Functii de executie pe trepte profesionale

 11. Referent I A           M        1,600   1,650   1,700   1,750
 12. Referent I             M        1,350   1,400   1,450   1,500
 13. Referent II            M        1,225   1,250   1,275   1,300
 14. Referent III           M        1,100   1,150   1,175   1,200
 15. Referent IV            M        0,925   0,950   0,975   1,000
 16. Referent debutant      M        0,900      -       -        -
--------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2

    APARATUL PROPRIU AL PREFECTURILOR, AL CONSILIILOR JUDETENE SI AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, AL CONSILIILOR LOCALE SI AL UNITATILOR TERITORIALE DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

    I. Coeficienti de ierarhizare pentru activitatea de specialitate

                       Functii de executie
-------------------------------------------------------------------
 Nr.  Functia           Nivelul      Coeficientul de ierarhizare
 crt.                   studiilor             Gradatia
                                    -------------------------------
                                     1       2       3       4
-------------------------------------------------------------------
          a) Functii de executie pe grade profesionale

 1. Consilier,
    inspector de
    specialitate,
    revizor contabil,
    arhitect;
    gradul I A*)             S       2,050   2,100   2,150   2,200
 2. Consilier,
    inspector de
    specialitate,
    revizor contabil,
    arhitect;
    gradul I                 S       1,800   1,850   1,900   2,000
 3. Referent de
    specialitate,
    inspector de
    specialitate,
    revizor contabil,
    arhitect;
    gradul II                S       1,550   1,600   1,650   1,700
 4. Referent de
    specialitate,
    inspector de
    specialitate,
    revizor contabil,
    arhitect;
    gradul III               S       1,350   1,400   1,450   1,500
 5. Referent,
    inspector,
    revizor contabil,
    arhitect;
    debutant                  S      1,200     -       -       -
 6. Conductor
    arhitect I A*),
    instructor
    sportiv I A             S.S.D.    1,450   1,500   1,550   1,600
 7. Conductor
    arhitect I*),
    instructor
    sportiv I               S.S.D.    1,200   1,250   1,300   1,350
 8. Conductor
    arhitect II*),
    instructor
    sportiv II              S.S.D.    1,075   1,100   1,125   1,150
 9. Conductor
    arhitect*),
    instructor
    sportiv;
    debutant                S.S.D.    1,050    -       -       -

                b) Functii de executie pe trepte profesionale

 10. Referent,
     inspector; I A           M       1,250   1,300   1,350   1,400
 11. Referent,
     inspector; I             M       1,150   1,175   1,200   1,225
 12. Referent,
     inspector; II            M       1,025   1,050   1,075   1,100
 13. Referent,
     inspector; III           M       0,925   0,950   0,975   1,000
 14. Referent,
     inspector;
     debutant                 M       0,900      -       -       -
--------------------------------------------------------------------
---------------
    *) Se poate utiliza numai in aparatul prefecturilor, al consiliilor judetene si al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, al consiliilor locale municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti si al unitatilor teritoriale de specialitate ale administratiei publice.
    *) Se utilizeaza numai la directii sau compartimente de urbanism si amenajare a teritoriului.

    II. Functii specifice unor ministere
    1. Ministerul Finantelor
    1.1. Garda financiara - personal militarizat

                         Functii de executie
-------------------------------------------------------------------
 Nr.  Functia           Nivelul      Coeficientul de ierarhizare
 crt.                   studiilor             Gradatia
                                    -------------------------------
                                     1       2       3       4
-------------------------------------------------------------------
          a) Functii de executie pe grade profesionale

 1. Comisar
    principal I A          S         2,300    2,350   2,400   2,500
 2. Comisar
    principal I            S         2,050    2,100   2,150   2,200
 3. Comisar
    principal II           S         1,750    1,800   1,850   1,900
 4. Comisar
    principal III          S         1,500    1,550   1,600   1,650
 5. Comisar debutant       S         1,450      -       -       -
 6. Comisar
    principal I          S.S.D.      1,850    1,900   1,950   2,000
 7. Comisar
    principal II         S.S.D.      1,650    1,700   1,750   1,800
 8. Comisar
    principal III        S.S.D.      1,400    1,450   1,500   1,550
 9. Comisar debutant     S.S.D.      1,300      -       -       -

           b) Functii de executie pe trepte profesionale

 10. Comisar I A           M         1,525    1,550   1,575   1,600
 11. Comisar I             M         1,350    1,400   1,450   1,500
 12. Comisar II            M         1,225    1,250   1,275   1,300
 13. Comisar III           M         1,100    1,150   1,175   1,200
 14. Comisar debutant      M         1,050      -       -       -
--------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    Pentru celelalte functii utilizate in aparatul Garzii financiare, salariile de baza vor fi mai mari cu 25% pentru perioada in care personalul respectiv desfasoara activitatea in conditii specifice personalului militarizat.

    1.2. Functii de executie pe trepte profesionale specifice unitatilor subordonate Ministerului Finantelor
-------------------------------------------------------------------
 Nr.  Functia           Nivelul      Coeficientul de ierarhizare
 crt.                   studiilor             Gradatia
                                    -------------------------------
                                     1       2       3       4
-------------------------------------------------------------------
 1. Casier
    trezorier I             M        1,150   1,175   1,200   1,225
 2. Casier
    trezorier II;
    agent fiscal,
    operator rol,
    numarator bani; I      M;G       1,025   1,050   1,075   1,100
 3. Casier
    trezorier, agent
    fiscal, operator
    rol, numarator
    bani; debutant         M;G       0,900     -       -       -
-------------------------------------------------------------------

    III. Coeficienti de ierarhizare pentru functiile pe grade si trepte profesionale din activitatile administrative, de secretariat, relatii cu publicul, protocol, gospodarire, intretinere-reparatii si de deservire din aparatul propriu al prefecturilor, consiliilor judetene si al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, al consiliilor locale si al unitatilor teritoriale de specialitate ale administratiei publice

                         Functii de executie
-------------------------------------------------------------------
 Nr.  Functia           Nivelul      Coeficientul de ierarhizare
 crt.                   studiilor             Gradatia
                                    -------------------------------
                                     1       2       3       4
-------------------------------------------------------------------
            a) Functii de executie pe grade profesionale

 1. Economist,
    inginer,
    inspector,
    referent;
    gradul I A              S        1,800   1,850   1,900   2,000
 2. Economist,
    inginer,
    inspector,
    referent;
    gradul I                S        1,550   1,600   1,650   1,700
 3. Economist,
    inginer,
    inspector,
    referent;
    gradul II               S        1,350   1,400   1,450   1,500
 4. Economist,
    inginer,
    inspector,
    referent;
    debutant                S        1,200      -       -      -

           b) Functii de executie pe trepte profesionale

 5. Tehnician,
    merceolog,
    contabil,
    referent; I A           M        1,250   1,300   1,350   1,400
 6. Tehnician,
    merceolog,
    contabil,
    referent; I             M        1,150   1,175   1,200   1,225
 7. Tehnician,
    merceolog,
    contabil,
    referent; II            M        1,025   1,050   1,075   1,100
 8. Tehnician,
    merceolog,
    contabil,
    referent; III           M        0,925   0,950   0,975   1,000
 9. Tehnician,
    merceolog,
    contabil,
    referent;
    debutant                M        0,900     -       -       -
 10. Sef cabinet I A*)      M        1,150   1,175   1,200   1,225
 11. Sef cabinet I          M        1,025   1,050   1,075   1,100
 12. Sef cabinet II         M        0,925   0,950   0,975   1,000
 13. Stenodactilograf I     M        1,025   1,050   1,075   1,100
 14. Stenodactilograf II    M        0,925   0,950   0,975   1,000
 15. Stenodactilograf
     debutant               M        0,900     -       -       -
 16. Casier,
     magaziner; I           M        1,075   1,100   1,150   1,200
 17. Casier,
     magaziner; II         M;G       0,950   0,975   1,000   1,025
 18. Casier,
     magaziner;
     debutant              M;G       0,900     -       -       -
 19. Agent agricol I        M        1,075   1,100   1,150   1,200
 20. Agent agricol II      M;G       0,950   0,975   1,000   1,025
 21. Agent agricol III     M;G       0,850   0,875   0,900   0,925
 22. Agent agricol
     debutant              M;G       0,800     -       -       -
 23. Functionar,
     arhivar; I             M        1,050   1,075   1,100   1,150
 24. Functionar,
     arhivar; II            M        0,950   0,975   1,000   1,025
 25. Functionar,
     arhivar; III           M        0,850   0,875   0,900   0,925
 26. Functionar,
     arhivar;
     debutant               M        0,800     -       -       -
 27. Secretar-dactilograf,
     dactilograf; I         M        1,000   1,025   1,050   1,075
 28. Secretar-dactilograf,
     dactilograf; II        M        0,900   0,925   0,950   0,975
 29. Secretar-dactilograf,
     dactilograf;
     debutant               M        0,850     -       -       -
 30. Portar, paznic,
     ingrijitor, guard,
     bufetier,
     manipulant bunuri,
     curier; I                       0,800   0,825   0,850     -
 31. Portar, paznic,
     ingrijitor, guard,
     bufetier, manipulant
     bunuri, curier; II              0,725   0,750   0,775     -
 32. Muncitor I A *)                1,250   1,300   1,400     -
 33. Muncitor I                      1,175   1,200   1,225     -
 34. Muncitor II                     1,100   1,125   1,150     -
 35. Muncitor III                    1,025   1,050   1,075     -
 36. Muncitor IV                     0,950   0,975   1,000     -
 37. Muncitor V                      0,875   0,900   0,925     -
 38. Muncitor VI                     0,800   0,825   0,850     -
 39. Muncitor
     necalificat                     0,725   0,750   0,775     -
-----------------------------------------------------------------
------------------
    *) Se utilizeaza la functiile al caror coeficient de ierarhizare este de minimum 4,250.
    *) Acest coeficient de ierarhizare se utilizeaza pentru salarizarea soferilor de pe autoturismele puse la dispozitia persoanelor care ocupa functii al caror coeficient de ierarhizare este de minimum 4,800.

    NOTA:
    1. Salariile de baza sunt mai mari cu 15% pentru personalul incadrat in directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti si din unitatile subordonate acestora, precum si pentru personalul incadrat in directiile regionale vamale. Salariile de baza ale personalului incadrat in directiile pentru probleme de munca si protectie sociala si in inspectoratele de protectia muncii, judetene si al municipiului Bucuresti, precum si ale personalului incadrat in inspectiile teritoriale in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, sunt mai mari cu 15% .
    Cu 15% sunt mai mari salariile de baza ale personalului incadrat in inspectoratele si sectiile teritoriale cu atributii de control in domeniul resurselor minerale, precum si salariile de baza ale personalului cu atributii de control din cadrul oficiilor judetene si al municipiului Bucuresti pentru protectia consumatorilor si din filialele din subordinea acestora.
    2. Salariile de baza ale functiilor de stenodactilograf, secretar-dactilograf si dactilograf sunt mai mari cu 15% pentru persoanele care utilizeaza cel putin o limba straina, in medie, peste 50% din timpul de lucru si cu 10% mai mari pentru persoanele care stenografiaza, in medie, cel putin 30% din timpul de lucru.
    3. Pentru personalul care indeplineste, potrivit legii, atributiile functiei de sef de stat major aparare civila si este incadrat pe functiile de executie prevazute la cap. I, la coeficientul de ierarhizare corespunzator functiei de executie se adauga 0,400.
    4. Pentru personalul care indeplineste, potrivit legii, pe langa sarcinile care revin functiei de executie pe care este incadrat, si atributiile functiei de sef de stat major aparare civila, la coeficientul de ierarhizare corespunzator functiei de executie detinute se adauga 0,250.
    5. Salariatii care au fost incadrati pe grade sau trepte profesionale desfiintate prin prezenta lege vor fi incadrati in gradul sau treapta profesionala imediat superioara celor desfiintate, la gradatia 1.
    6. Functiile pentru care este prevazut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolventii cu examen de diploma ai unei universitati sau ai altor institutii de invatamant superior cu durata studiilor de 4-6 ani invatamant de zi sau de 5-6 ani invatamant seral sau fara frecventa.
    7. Functiile pentru care este prevazut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolventii cu examen de diploma ai invatamantului superior de scurta durata cu durata studiilor de 2-3 ani invatamant de zi sau de 3-4 ani invatamant seral sau fara frecventa.
    8. Functiile prevazute la cap. I lit. a) pot fi denumite si "conservator pentru protectia monumentelor" in cadrul oficiilor pentru patrimoniul cultural national judetene si al municipiului Bucuresti. Pe aceasta functie vor fi incadrati ingineri si arhitecti.
    9. In functiile de consilier si inspector de specialitate, pe grade profesionale, prevazute la cap. I din prezenta anexa, vor fi incadrati ingineri, economisti, juristi, chimisti, fizicieni si alti specialisti, absolventi ai invatamantului superior de nivel universitar, care sunt incadrati in compartimentele de baza ale prefecturilor, ale consiliilor judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti, ale celorlalte consilii locale si ale unitatilor teritoriale de specialitate ale administratiei publice.
    10. In functiile de referent si inspector, pe trepte profesionale, prevazute la cap. I din prezenta anexa, vor fi incadrati tehnicieni, contabili, statisticieni si alti specialisti cu studii liceale si postliceale, incadrati in compartimentele de baza ale prefecturilor, ale consiliilor judetene si ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, ale consiliilor locale si ale unitatilor teritoriale de specialitate ale administratiei publice.

    ANEXA 3

                     UNITATI DE INVATAMANT

    II. Coeficienti de ierarhizare pentru functiile ajutatoare din institutiile de invatamant

                   Functii de executie
-------------------------------------------------------------------
 Nr.  Functia           Nivelul      Coeficientul de ierarhizare
 crt.                   studiilor             Gradatia
                                    -------------------------------
                                     1       2       3       4
-------------------------------------------------------------------
             A. Functii didactice ajutatoare*)
         a) Functii de executie pe grade profesionale

 1. Bibliotecar I A*)      S        2,000   2,050   2,100   2,200
 2. Bibliotecar I           S        1,800   1,850   1,900   1,950
 3. Bibliotecar II          S        1,500   1,550   1,650   1,750
 4. Bibliotecar III         S        1,300   1,350   1,400   1,450
 5. Bibliotecar
    debutant                S        1,200     -        -       -
 6. Bibliotecar I         S.S.D.     1,450   1,500   1,600   1,700
 7. Bibliotecar II        S.S.D.     1,250   1,300   1,350   1,400
 8. Bibliotecar III       S.S.D.     1,075   1,100   1,150   1,200
 9. Bibliotecar
    debutant              S.S.D.     1,050     -        -       -

         b) Functii de executie pe trepte profesionale

 10. Tehnician I A*)      M        1,250   1,300   1,350   1,400
 11. Tehnician I*)        M        1,150   1,175   1,200   1,225
 12. Tehnician II*)       M        1,025   1,050   1,075   1,100
 13. Tehnician III*)      M        0,925   0,950   0,975   1,000
 14. Tehnician
     debutant*)           M        0,900     -        -       -
 15. Bibliotecar I A        M        1,250   1,300   1,350   1,400
 16. Bibliotecar I          M        1,100   1,125   1,150   1,200
 17. Bibliotecar II         M        1,000   1,025   1,050   1,075
 18. Bibliotecar
     debutant               M        0,900     -        -       -
 19. Sef atelier
     scoala I               M        1,125   1,150   1,200   1,250
 20. Sef atelier
     scoala II              M        1,025   1,050   1,075   1,100
 21. Sef atelier
     scoala III             M        0,925   0,950   0,975   1,000
 22. Laborant,
     pedagog
     scolar*),
     instructor; I          M        1,000   1,025   1,050   1,075
 23. Laborant,
     pedagog
     scolar*),
     instructor; II         M        0,900   0,925   0,950   0,975
 24. Pedagog scolar         G        0,900   0,925   0,950   0,975

                  B. Alte functii ajutatoare

 25. Model I                         0,925   0,950   0,975   1,000
 26. Model II                        0,825   0,850   0,875   0,900
 27. Supraveghetor
     noapte                 G        0,825   0,850   0,875   0,900
-------------------------------------------------------------------
-----------------
    *) In statele de functii, aprobate institutiilor de invatamant potrivit legii, pot fi incluse ca functii didactice ajutatoare si alte functii preluate din anexele care se aplica unitatilor bugetare.
    *) Se poate utiliza numai la bibliotecile universitare si la Biblioteca Academiei Romane.
    *) Se poate utiliza in cadrul laboratoarelor si al atelierelor-scoala.
    *) Pedagogul scolar, absolvent al scolii normale (liceul pedagogic), se salarizeaza corespunzator functiei de invatator, iar cel cu studii superioare, ca institutor I sau II, dupa caz.

    III. Coeficienti de ierarhizare pentru alte functii specifice din institutiile de invatamant
-------------------------------------------------------------------
 Nr.  Functia           Nivelul      Coeficientul de ierarhizare
 crt.                   studiilor             Gradatia
                                    -------------------------------
                                     1       2       3       4
-------------------------------------------------------------------
          a) Functii de executie pe grade profesionale

 1. Secretar I*)            S        1,800   1,850   1,900   2,000
 2. Secretar II             S        1,550   1,600   1,650   1,700
 3. Secretar III            S        1,350   1,400   1,450   1,500
 4. Secretar IV             S        1,225   1,250   1,275   1,300
 5. Secretar debutant       S        1,200     -        -       -
 6. Secretar I*)          S.S.D.     1,450   1,500   1,550   1,600
 7. Secretar II           S.S.D.     1,300   1,325   1,375   1,425
 8. Secretar III          S.S.D.     1,200   1,225   1,250   1,275
 9. Secretar IV           S.S.D.     1,075   1,100   1,125   1,150
 10. Secretar debutant    S.S.D.     1,050     -        -       -

           b) Functii de executie pe trepte profesionale

 11. Secretar I A           M        1,250   1,300   1,350   1,400
 12. Secretar I             M        1,150   1,175   1,200   1,225
 13. Secretar II            M        1,025   1,050   1,075   1,100
 14. Secretar III           M        0,925   0,950   0,975   1,000
 15. Secretar debutant      M        0,900     -        -       -
-------------------------------------------------------------------
----------------
    *) Se poate utiliza numai in cele mai mari institutii de invatamant stabilite de Ministerul Invatamantului.

    NOTA:
    1. Functiile pentru care este prevazut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolventii cu examen de diploma ai unei universitati sau ai altor institutii de invatamant superior cu durata studiilor de 4-6 ani invatamant de zi sau de 5-6 ani invatamant seral sau fara frecventa.
    2. Functiile pentru care este prevazut nivelul S.S.D. pot fi ocupate de absolventii cu examen de diploma ai invatamantului superior de scurta durata cu durata studiilor de 2-3 ani invatamant de zi sau de 3-4 ani invatamant seral sau fara frecventa.

    ANEXA 4

    I. UNITATI DE PERFECTIONARE A PERSONALULUI CU PREGATIRE SUPERIOARA

    Coeficienti de ierarhizare pentru functii de specialitate
-------------------------------------------------------------------
 Nr.  Functia           Nivelul      Coeficientul de ierarhizare
 crt.                   studiilor             Gradatia
                                    -------------------------------
                                     1       2       3       4
-------------------------------------------------------------------
              Functii de executie pe grade profesionale

 1. Expert-consultant
    I A                     S        1,950   2,050   2,150   2,250
 2. Expert-consultant I     S        1,700   1,750   1,800   1,900
 3. Expert-consultant II    S        1,500   1,550   1,600   1,650
-------------------------------------------------------------------

    II. UNITATI DE PERFECTIONARE A PERSONALULUI CU PREGATIRE MEDIE SI CENTRE DE CALIFICARE SI RECALIFICARE

    Coeficienti de ierarhizare pentru functii de specialitate

                          Functii de executie
-------------------------------------------------------------------
 Nr.  Functia           Nivelul      Coeficientul de ierarhizare
 crt.                   studiilor             Gradatia
                                    -------------------------------
                                     1       2       3       4
-------------------------------------------------------------------
            a) Functii de executie pe grade profesionale

 1. Expert gradul I         S        1,700   1,800   1,900   2,000
 2. Expert gradul II        S        1,450   1,500   1,550   1,600
 3. Expert gradul III       S        1,250   1,300   1,350   1,400
 4. Expert debutant         S        1,200     -        -       -

            b) Functii de executie pe trepte profesionale

 5. Instructor I            M        1,250   1,300   1,350   1,400
 6. Instructor II           M        1,050   1,100   1,150   1,200
 7. Instructor III          M        0,950   0,975   1,000   1,025
 8. Instructor debutant     M        0,900     -        -       -
-------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    1. La Centrul de Perfectionare a Personalului din Aviatia Civila, in functiile de expert gradul I, II, III si debutant pot fi incadrati si absolventii Scolii Militare de Aviatie "Aurel Vlaicu".
    2. Functiile de expert se utilizeaza si la Casa Agronomului.

    ANEXA 5

    1. UNITATI SANITARE SI DE ASISTENTA SOCIALA, ALTELE DECAT CELE CLINICE

    A. Coeficienti de ierarhizare pentru personalul de specialitate medico-sanitar
----------------------------------------------------------------------
 Nr.  Functia      Nivelul         Coeficientul de ierarhizare
 crt.              studiilor                 Gradatia
                              ----------------------------------------
                              1      2      3      4      5     6
----------------------------------------------------------------------
 1. Medic primar      S       2,100  2,200  2,300  2,400  2,500  2,600
 2. Medic
    specialist        S       1,600  1,650  1,700  1,800  1,900  2,000
 3. Medic rezident
    anul II-VII')     S       1,275  1,300  1,350  1,400  1,450  1,500
 4. Medic rezident
    anul I            S       1,250     -     -      -      -      -
 5. Medic             S       1,450  1,550  1,650  1,750  1,850  2,000
 6. Medic debutant    S       1,350     -     -      -      -      -
 7. Farmacist
    primar*)          S       1,800  1,900  2,000  2,100  2,200  2,300
 8. Farmacist
    specialist        S       1,350  1,375  1,400  1,500  1,600  1,700
 9. Farmacist
    rezident anul
    II-III')          S       1,275  1,300    -      -      -      -
 10. Farmacist
     rezident
     anul I           S       1,250     -     -      -      -      -
 11. Farmacist        S       1,275  1,300  1,400  1,500  1,600  1,700
 12. Farmacist
     debutant         S       1,250     -     -      -      -      -
 13. Dentist
     principal      S.S.D.    1,350  1,400  1,450  1,500  1,550  1,600
 14. Dentist        S.S.D.    1,075  1,100  1,150  1,200  1,250  1,300
 15. Dentist
     debutant       S.S.D.    1,050     -     -      -      -      -
 16. Asistent
     medical
     principal*) Postliceale 1,350  1,400  1,450  1,500  1,550  1,600
 17. Asistent
     medical*)   Postliceale 1,050  1,100  1,150  1,200  1,250  1,300
 18. Asistent
     medical
     debutant*)  Postliceale 1,000     -     -      -      -      -
 19. Asistent
     medical
     principal*)     M       1,200  1,250  1,300  1,350  1,400  1,450
 20. Asistent
     medical*)       M       1,000  1,025  1,050  1,075  1,100  1,150
 21. Asistent
     medical
     debutant*)      M       0,975     -     -      -      -      -
 22. Tehnician
     dentar
     principal*)    M       1,250  1,300  1,350  1,400  1,450  1,500
 23. Tehnician
     dentar*)       M       1,000  1,025  1,050  1,100  1,150  1,200
 24. Tehnician
     dentar
     debutant*)     M       0,975     -     -      -      -      -
 25. Sora medicala
     principala*)  M       1,100  1,125  1,150  1,200  1,250  1,350
 26. Sora
     medicala*)    M       0,925  0,950  0,975  1,000  1,025  1,050
 27. Sora
     medicala
     debutanta*)   M       0,900     -     -      -      -      -
-----------------------------------------------------------------------
-----------------
    ') Coeficientul de ierarhizare de la fiecare gradatie reprezinta coeficientul corespunzator unui an de studii.
    *) Se poate utiliza numai in unitati sanitare umane.
    *) Se aplica si functiilor de asistent farmacie, asistent social si educator-puericultor.
    *) Se aplica si functiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica si protezare auditiva.
    *) Se aplica si functiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgenta, moasa, masor, gipsar, autopsier, registrator medical, statistician medical, instructor C.F.M., instructor de educatie, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.

    B. Coeficienti de ierarhizare pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
----------------------------------------------------------------------
 Nr.  Functia      Nivelul         Coeficientul de ierarhizare
 crt.              studiilor                 Gradatia
                              ----------------------------------------
                              1      2      3      4      5     6
----------------------------------------------------------------------
 28. Biolog,
     biochimist,
     chimist,
     fizician;
     principal        S       1,800  1,900  2,000  2,100  2,200  2,300
 29. Biolog,
     biochimist,
     chimist,
     fizician;
     specialist       S       1,350  1,400  1,450  1,500  1,600  1,700
 30. Biolog,
     biochimist,
     chimist,
     fizician')       S       1,275  1,300  1,325     -      -      -
 31. Biolog,
     biochimist,
     chimist,
     fizician;
     debutant         S       1,250     -      -      -      -      -
 32. Psiholog,
     logoped,
     sociolog,
     profesor
     C.F.M.,
     asistent
     social;
     principal        S       1,500  1,600  1,700  1,800  1,900  2,000
 33. Psiholog,
     logoped,
     sociolog,
     profesor
     C.F.M.,
     asistent
     social           S       1,275  1,300  1,325  1,350  1,400  1,450
 34. Psiholog,
     logoped,
     sociolog,
     profesor
     C.F.M.,
     asistent
     social;
     debutant         S       1,250     -      -      -      -      -
 35. Profesor
     C.F.M.
     principal*)    S.S.D.    1,350  1,400  1,450  1,500  1,550  1,600
 36. Profesor
     C.F.M.*)       S.S.D.    1,075  1,100  1,150  1,200  1,250  1,300
 37. Profesor
     C.F.M.
     debutant*)     S.S.D.    1,050    -      -      -      -       -

    C. Coeficienti de ierarhizare pentru personalul auxiliar sanitar

 38. Infirmiera,
     agent D.D.D.     G       0,850  0,900  0,925  0,950  0,975  1,000
 39. Infirmiera,
     agent D.D.D.;
     debutant         G       0,750    -      -      -      -      -
 40. Brancardier,
     baies, namolar,
     spalatoreasa,
     ingrijitoare      G      0,800  0,825  0,850  0,900  1,000  1,050
 41. Sofer
     autosanitara
     I*)                     1,150  1,200  1,250  1,300    -      -
 42. Sofer
     autosanitara
     II*)                    1,025  1,050  1,075  1,100    -      -
 43. Sofer
     autosanitara
     III*)                   0,925  0,950  0,975  1,000    -      -
----------------------------------------------------------------------
-------------------
    ') Pana la promovarea pe functia de fizician specialist, fizicienii incadrati la gradatii superioare gradatiei 3 vor fi salarizati la aceasta gradatie.
    *) Se aplica si functiilor de educator-puericultor, asistent social si cosmetician, ocupate de persoane care au absolvit cu diploma invatamantul superior cu durata studiilor de 2-3 ani invatamant de zi sau de 3-4 ani invatamant seral sau fara frecventa.
    *) Se aplica nivelul I si II pentru salarizarea soferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanta judetene si al municipiului Bucuresti, iar nivelul de salarizare II si III, soferilor autosanitarelor din alte unitati sanitare.

    II. UNITATI CLINICE, INSTITUTE SI CENTRE MEDICALE
    A. Coeficienti de ierarhizare pentru personalul de specialitate medico-sanitar
----------------------------------------------------------------------
 Nr.  Functia      Nivelul         Coeficientul de ierarhizare
 crt.              studiilor                 Gradatia
                              ----------------------------------------
                              1      2      3      4      5     6
----------------------------------------------------------------------
 1. Medic primar      S       2,350  2,450  2,550  2,650  2,750  2,900
 2. Medic
    specialist        S       1,750  1,800  1,850  2,000  2,100  2,200
 3. Farmacist
    primar*)          S       2,000  2,100  2,200  2,300  2,400  2,500
 4. Farmacist
    specialist        S       1,500  1,550  1,600  1,700  1,800  1,900
 5. Asistent
    medical
    principal    Postliceale  1,400  1,450  1,500  1,550  1,600  1,700
 6. Asistent
    medical      Postliceale  1,100  1,150  1,200  1,250  1,300  1,350
 7. Asistent
    medical
    principal         M       1,300  1,350  1,400  1,450  1,500  1,600
 8. Asistent
    medical           M       1,050  1,100  1,150  1,175  1,200  1,250
 9. Sora
    medicala
    principala        M       1,200  1,225  1,250  1,300  1,350  1,450
 10. Sora
    medicala          M       1,025  1,050  1,075  1,100  1,125  1,150

    B. Coeficienti de ierarhizare pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare

 11. Biolog,
     biochimist,
     chimist,
     fizician;
     principal        S       2,000  2,100  2,200  2,300  2,400  2,500
 12. Biolog,
     biochimist,
     chimist,
     fizician;
     specialist       S       1,400  1,500  1,600  1,700  1,800  1,900
 13. Psiholog,
     logoped,
     sociolog,
     profesor
     C.F.M.,
     asistent
     social;
     principal        S       1,700  1,800  1,900  2,000  2,100  2,200
 14. Profesor
     C.F.M.
     principal      S.S.D.    1,400  1,450  1,500  1,550  1,600  1,700
-----------------------------------------------------------------------
-----------------
    *) Se poate utiliza numai in unitati sanitare umane.

    NOTA:
    1. Salariatii care au fost incadrati pe grade sau trepte profesionale desfiintate prin prezenta lege vor fi incadrati in gradul sau treapta profesionala imediat superioara celor desfiintate, la gradatia 1.
    2. Functiile pentru care este prevazut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolventii cu examen de diploma ai unei universitati sau ai altor institutii de invatamant superior cu durata studiilor de 4-6 ani invatamant de zi sau de 5-6 ani invatamant seral sau fara frecventa.
    3. Functiile pentru care este prevazut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolventii cu examen de diploma ai invatamantului superior de scurta durata cu durata studiilor de 2-3 ani invatamant de zi sau de 3-4 ani invatamant seral sau fara frecventa.
    4. Personalul de specialitate cu pregatire superioara si medie din unitatile sanitare, care asigura nemijlocit functionarea, repararea si intretinerea aparatelor medicale, beneficiaza de salarii de baza mai mari cu pana la 15% . Marimea concreta a salariilor de baza si categoriile de personal se stabilesc de Ministerul Sanatatii, in raport cu complexitatea aparaturii medicale deservite.
    5. Salariile de baza ale personalului tehnic de inspectie si avizare sanitara incadrat in inspectoratele de politie sanitara si medicina preventiva pot fi mai mari cu pana la 15% cu avizul Ministerului Sanatatii.
    6. In unitatile clinice, pe langa functiile prevazute la cap. II se pot utiliza si celelalte functii prevazute la cap. I, potrivit criteriilor si conditiilor de ocupare a functiilor stabilite de Ministerul Sanatatii, in baza prevederilor legale.

    ANEXA 6

    UNITATI DE CERCETARE STIINTIFICA, DEZVOLTARE TEHNOLOGICA SI PROIECTARE

    I. Coeficienti de ierarhizare pentru functiile de specialitate din activitatea de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica

                          Functii de executie
-------------------------------------------------------------------
 Nr.  Functia           Nivelul      Coeficientul de ierarhizare
 crt.                   studiilor             Gradatia
                                    -------------------------------
                                     1       2       3       4
-------------------------------------------------------------------
            a) Functii de executie pe grade profesionale

 1. Cercetator
    stiintific
    principal gradul I      S        2,450   2,600   2,750   2,900
 2. Cercetator
    stiintific
    principal gradul II     S        1,950   2,050   2,150   2,250
 3. Cercetator
    stiintific
    principal gradul III    S        1,650   1,700   1,750   1,800
 4. Cercetator
    stiintific              S        1,450   1,500   1,550   1,600

            b) Functii de executie de specialitate neatestate*)

 5. Asistent de
    cercetare
    stiintifica             S        1,325   1,350   1,375   1,400
 6. Asistent de
    cercetare
    stiintifica
    stagiar                 S        1,300     -       -       -

           c) Functii de executie auxiliare din activitatea de
              cercetare stiintifica, pe trepte profesionale

 7. Asistent I              M        1,250   1,300   1,350   1,400
 8. Asistent II             M        1,050   1,100   1,150   1,200
 9. Asistent III            M        0,950   0,975   1,000   1,025
 10. Asistent stagiar       M        0,900     -       -       -
-------------------------------------------------------------------
---------------
    *) Pe aceste functii se incadreaza personalul din cercetare pana la atestare.

    II. Coeficienti de ierarhizare pentru functiile de specialitate din proiectare

                        Functii de executie
-------------------------------------------------------------------
 Nr.  Functia           Nivelul      Coeficientul de ierarhizare
 crt.                   studiilor             Gradatia
                                    -------------------------------
                                     1       2       3       4
-------------------------------------------------------------------
              a) Functii de executie pe grade profesionale

 1. Proiectant
    gradul I               S         1,900   1,950   2,000   2,050
 2. Proiectant
    gradul II              S         1,650   1,700   1,750   1,800
 3. Proiectant
    gradul III             S         1,350   1,400   1,450   1,500
 4. Proiectant
    gradul IV              S         1,225   1,250   1,275   1,300
 5. Proiectant
    debutant               S         1,200     -       -       -
 6. Subinginer
    cartograf I          S.S.D.      1,450   1,500   1,550   1,600
 7. Subinginer
    cartograf II         S.S.D.      1,250   1,300   1,350   1,400
 8. Subinginer
    cartograf III        S.S.D.      1,075   1,100   1,150   1,200
 9. Subinginer
    cartograf debutant   S.S.D.      1,050     -       -       -

              b) Functii de executie pe trepte profesionale

 10. Tehnician
     proiectant I          M         1,250   1,300   1,350   1,400
 11. Tehnician
     proiectant II*)       M         1,050   1,100   1,150   1,200
 12. Tehnician
     proiectant III*)      M         0,950   0,975   1,000   1,025
 13. Tehnician
     proiectant
     debutant*)            M         0,900     -       -       -
-------------------------------------------------------------------
----------------
    *) Coeficientii de ierarhizare prevazuti pentru aceasta functie se utilizeaza si la functiile: desenator tehnic; cartograf.

    NOTA:
    1. Salariatii care au fost incadrati pe grade si trepte profesionale desfiintate prin prezenta lege vor fi incadrati in gradul sau treapta profesionala imediat superioara celor desfiintate, la gradatia 1.
    2. Functiile pentru care este prevazut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolventii cu examen de diploma ai unei universitati sau ai altor institutii de invatamant superior cu durata studiilor de 4-6 ani invatamant de zi sau de 5-6 ani invatamant seral sau fara frecventa.
    3. Functiile pentru care este prevazut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolventii cu examen de diploma ai invatamantului superior de scurta durata cu durata studiilor de 2-3 ani invatamant de zi sau de 3-4 ani invatamant seral sau fara frecventa.

    ANEXA 7

                        UNITATI DE INFORMATICA
    Coeficienti de ierarhizare pentru functiile de specialitate

                         Functii de executie
-------------------------------------------------------------------
 Nr.  Functia           Nivelul      Coeficientul de ierarhizare
 crt.                   studiilor             Gradatia
                                    -------------------------------
                                     1       2       3       4
-------------------------------------------------------------------
           a) Functii de executie pe grade profesionale

 1. Analist,
    programator,
    inginer de
    sistem; I A             S        2,050   2,150   2,250   2,350
 2. Analist,
    programator,
    inginer de
    sistem; I               S        1,850   1,900   1,950   2,000
 3. Analist,
    programator,
    inginer de
    sistem; II              S        1,650   1,700   1,750   1,800
 4. Analist,
    programator,
    inginer de
    sistem; III             S        1,350   1,400   1,450   1,500
 5. Analist,
    programator,
    inginer de
    sistem; IV              S        1,225   1,250   1,275   1,300
 6. Analist,
    programator,
    inginer de
    sistem; debutant        S        1,200      -       -       -
 7. Informatician,
    conductor tehnic; I   S.S.D.     1,450   1,500   1,550   1,600
 8. Informatician,
    conductor tehnic; II  S.S.D.     1,250   1,300   1,350   1,400
 9. Informatician,
    conductor
    tehnic; III           S.S.D.     1,075   1,100   1,150   1,200
 10. Informatician,
    conductor tehnic;
    debutant              S.S.D.     1,050      -       -       -

               b) Functii de executie pe trepte profesionale

 11. Analist
     (programator)
     ajutor I A             M        1,250   1,300   1,350   1,400
 12. Analist
     (programator)
     ajutor I               M        1,150   1,175   1,200   1,225
 13. Analist
     (programator)
     ajutor II              M        1,025   1,050   1,075   1,000
 14. Analist
     (programator)
     ajutor III             M        0,925   0,950   0,975   1,000
 15. Analist
     (programator)
     ajutor;
     debutant               M        0,900      -       -       -
 16. Operator,
     controlor date; I      M        1,150   1,175   1,200   1,225
 17. Operator,
     controlor date; II     M        1,025   1,050   1,075   1,100
 18. Operator,
     controlor date; III    M        0,925   0,950   0,975   1,000
 19. Operator,
     controlor date; IV     M        0,825   0,850   0,875   0,900
 20. Operator,
     controlor date;
     debutant               M        0,800      -       -       -
-------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    1. Salariile de baza pentru personalul incadrat in functiile din prezenta anexa, din cadrul Centrului de Tehnologia Informatiei Financiare din subordinea Ministerului Finantelor, Centrului Roman de Comert Exterior din subordinea Ministerului Comertului si Oficiului Central de Plata a Pensiilor, sunt mai mari cu 15% .
    2. Salariatii care au fost incadrati pe grade si trepte profesionale desfiintate prin prezenta lege vor fi incadrati in gradul sau treapta profesionala imediat superioara celor desfiintate, la gradatia 1.
    3. Functiile pentru care este prevazut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolventii cu examen de diploma ai unei universitati sau ai altor institutii de invatamant superior cu durata studiilor de 4-6 ani invatamant de zi sau de 5-6 ani invatamant seral sau fara frecventa.
    4. Functiile pentru care este prevazut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolventii cu examen de diploma ai invatamantului superior de scurta durata cu durata studiilor de 2-3 ani invatamant de zi sau de 3-4 ani invatamant seral sau fara frecventa.

    ANEXA 8

                            UNITATI DE CULTURA

    I. Coeficienti de ierarhizare pentru functiile de specialitate din unitatile teatrale, muzicale si de cinematografie

                    Functii de executie
-------------------------------------------------------------------
 Nr.  Functia           Nivelul      Coeficientul de ierarhizare
 crt.                   studiilor             Gradatia
                                    -------------------------------
                                     1       2       3       4
-------------------------------------------------------------------
          a) Functii de executie pe grade profesionale
 1. Regizor artistic,
    dirijor, solist
    (vocal, balet,
    concertist,
    instrumentist),
    actor, pictor
    scenograf,
    consultant
    artistic,
    coregraf, artist
    instrumentist I;        S
    gradul I*)                       2,150   2,250   2,350   2,450
    gradul II*)                      1,850   1,900   1,950   2,050
    gradul III*)                     1,650   1,700   1,750   1,800
    gradul IV                        1,450   1,500   1,550   1,600
    gradul V                         1,250   1,300   1,350   1,400
    debutant                         1,200     -       -       -
 2. Maestru
    (balet-dans, cor,
    corepetitor),
    dirijor cor,
    producator delegat;     S
    gradul I                         2,050   2,150   2,250   2,350
    gradul II                        1,700   1,750   1,850   1,950
    gradul III                       1,450   1,500   1,550   1,600
 3. Sef orchestra,
    artist
    instrumentist II,
    maestru de studii
    (balet, canto),
    secretar literar
    (muzical), operator
    imagine (sunet),
    sufleor opera,
    artist liric opera;     S
    gradul I                         1,850   1,900   1,950   2,050
    gradul II                        1,650   1,700   1,750   1,800
    gradul III                       1,450   1,500   1,550   1,600
    gradul IV                        1,250   1,300   1,350   1,400
    debutant                         1,200     -       -       -
 4. Artist liric,
    balerin, dansator,
    acompaniator,
    corepetitor,
    manuitor papusi
    sculptor papusi,
    sufleor teatru,
    artist plastic,
    machior, peruchier,
    montor imagine,
    editor imagine;         S
    gradul I                         1,550   1,600   1,700   1,800
    gradul II                        1,350   1,400   1,450   1,500
    gradul III                       1,250   1,275   1,300   1,325
    debutant                         1,200     -       -       -

             b) Functii de executie pe trepte profesionale

 5. Dirijor, sef
    orchestra, maestru
    (balet-dans,
    corepetitor),
    concertmaistru,
    maestru de studii
    balet, maestru
    lumini-sunet;
    I                                1,250   1,300   1,350   1,400
    II                               1,050   1,100   1,150   1,200
    III                              0,925   0,950   0,975   1,000
 6. Solist (vocal,
    balet, concertist
    instrumentist),
    actor,
    instrumentist,
    sufleor opera,
    corist opera;
    I                                1,250   1,300   1,350   1,400
    II                               1,050   1,100   1,150   1,200
    III                              0,925   0,950   0,975   1,000
    debutant                         0,900     -       -       -
 7. Maestru artist
    circ, artist circ;
    I                                1,650   1,750   1,850   2,000
    II                               1,450   1,500   1,550   1,600
    III                              1,250   1,500   1,550   1,400
    IV                               1,050   1,100   1,150   1,200
    V                                0,950   0,975   1,000   1,025
    debutant                         0,900     -       -       -
 8. Corist, balerin
    dansator,
    corepetitor, actor
    manuitor papusi,
    sculptor papusi,
    sufleor teatru,
    artist plastic,
    machior, peruchier,
    montor imagine,
    operator imagine,
    editor imagine;
    I                                1,100   1,125   1,150   1,200
    II                               1,000   1,025   1,050   1,075
    III                              0,900   0,925   0,950   0,975
    debutant                         0,875     -       -       -
 9. Regizor scena
    (culise), secretar
    platou;                  M
    I                                1,100   1,125   1,150   1,200
    II                               1,000   1,025   1,050   1,075
    III                              0,900   0,925   0,950   0,975
    debutant                         0,875     -       -       -
 10. Supraveghetor
     sala, controlor
     bilete,
     garderobier,
     plasator               M;G      0,825   0,850   0,875   0,900

      c) Muncitori din activitatea specifica institutiilor teatrale
         si muzicale

 11. Muncitor I                      1,300   1,325   1,350     -
     II                              1,200   1,225   1,250     -
     III                             1,100   1,125   1,150     -
     IV                              1,000   1,025   1,050     -
     V                               0,900   0,925   0,950     -
     VI                              0,800   0,825   0,850     -
-------------------------------------------------------------------
-----------------
    *) Se utilizeaza si pentru salarizarea functiei de concertmaistru cu studii superioare.

    NOTA:
    1. Muncitorii vor fi incadrati pe trepte profesionale in raport cu complexitatea lucrarilor si cu raspunderea in munca, pe baza criteriilor stabilite de Ministerul Culturii cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
    2. Personalul care a ocupat functia de artist instrumentist sau functia de instrumentist cu studii superioare, pana la aplicarea prezentei legi, va fi incadrat in functia de artist instrumentist I si, respectiv, artist instrumentist II, cu mentinerea gradului profesional si a gradatiei avute.

    II. Coeficienti de ierarhizare pentru functiile de specialitate din presa, edituri, informare documentara, muzee, biblioteci, case de cultura, camine culturale si alte institutii de cultura

                          Functii de executie
-------------------------------------------------------------------
 Nr.  Functia           Nivelul      Coeficientul de ierarhizare
 crt.                   studiilor             Gradatia
                                    -------------------------------
                                     1       2       3       4
-------------------------------------------------------------------
             a) Functii de executie pe grade profesionale
 1. Redactor de
    rubrica, redactor,
    lector, publicist
    comentator,
    corespondent in
    strainatate;             S
    gradul I                         1,650   1,750   1,850   2,000
    gradul II                        1,450   1,500   1,550   1,600
    gradul III                       1,250   1,300   1,350   1,400
    debutant                         1,200     -       -       -
 2. Sef agentie
    publicitate,
    administrator
    (publicatii,
    editura),
    reporter
    (fotoreporter,
    corespondent
    local);                  S
    gradul I*)                       1,600   1,650   1,700   1,800
    gradul II                        1,350   1,400   1,450   1,500
    gradul III                       1,225   1,250   1,275   1,300
    debutant                         1,200     -       -       -
 3. Muzeograf,
    restaurator,
    conservator,
    bibliograf,
    bibliotecar;             S
    gradul I A                       1,800   1,850   1,900   2,000
    gradul I                         1,500   1,550   1,650   1,750
    gradul II                        1,300   1,350   1,400   1,450
    debutant                         1,200     -       -       -
 4. Referent,
    secretar
    (tehnic) de
    redactie,
    documentarist,
    traducator,
    caricaturist,
    desenator
    artistic,
    corector,
    tehnoredactor;           S
    gradul I                         1,550   1,600   1,700   1,800
    gradul II                        1,350   1,400   1,450   1,500
    gradul III                       1,250   1,275   1,300   1,325
    debutant                         1,200     -       -       -
 5. Muzeograf,
    restaurator,
    conservator,
    bibliograf,
  bibliotecar-arhivist,
    referent,
    redactor,
    secretar de
    redactie;              S.S.D
    gradul I                         1,450   1,500   1,600   1,700
    gradul II                        1,250   1,300   1,350   1,400
    gradul III                       1,075   1,100   1,150   1,200
    debutant                         1,050     -       -       -

              b) Functii de executie pe trepte profesionale

 6. Restaurator*),
    conservator,
    trezorier,
    gestionar
    custode sala;            M
    treapta I                        1,250   1,300   1,350   1,400
    treapta II                       1,100   1,125   1,150   1,200
    treapta III                      1,000   1,025   1,050   1,075
    debutant                         0,900     -       -       -
 7. Bibliotecar,
    redactor, referent,
    secretar (tehnic)
    de redactie,
    documentarist,
    traducator,
    caricaturist,
    desenator
    artistic,
    corector,
    tehnoredactor;           M
    treapta I A                      1,250   1,300   1,350   1,400
    treapta I                        1,100   1,125   1,150   1,200
    treapta II                       1,000   1,025   1,050   1,075
    debutant                         0,900     -       -       -
 8. Laborant foto,
    retusor foto,
    fotograf;               M;G
    treapta I                        1,050   1,100   1,150   1,200
    treapta II                       0,925   0,950   0,975   1,000
    treapta III                      0,825   0,850   0,875   0,900
    debutant                         0,800     -       -       -
 9. Supraveghetor
    muzeu, manuitor
    carte                   M;G      0,825   0,850   0,875   0,900
-------------------------------------------------------------------
-----------------
    *) Nivelul de salarizare nu se aplica functiilor de administrator (publicatii, editura).
    *) Pot fi incadrati si absolventi ai invatamantului gimnazial si profesional, in institutiile muzeale din domeniul traditiei populare.

    NOTA:
    1. Persoanele incadrate in unitatile de cultura, care au rezultate valoroase in activitate, pot ocupa, in mod cu totul exceptional, cu aprobarea nominala a ministrului culturii, functii de specialitate fara a avea studiile necesare postului.
    2. Salariatii care au fost incadrati pe grade si trepte profesionale desfiintate prin prezenta lege vor fi incadrati in gradul sau treapta profesionala imediat superioara celor desfiintate, la gradatia 1.
    3. Functiile pentru care este prevazut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolventii cu examen de diploma ai unei universitati sau ai altor institutii de invatamant superior cu durata studiilor de 4-6 ani invatamant de zi sau de 5-6 ani invatamant seral sau fara frecventa.
    4. Functiile pentru care este prevazut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolventii cu examen de diploma ai invatamantului superior de scurta durata cu durata studiilor de 2-3 ani invatamant de zi sau de 3-4 ani invatamant seral sau fara frecventa.

    ANEXA 9

                         UNITATI SPORTIVE

    I. Coeficienti de ierarhizare pentru functiile de specialitate din federatii sportive

                     Functii de executie
-------------------------------------------------------------------
 Nr.  Functia           Nivelul      Coeficientul de ierarhizare
 crt.                   studiilor*)           Gradatia
                                    -------------------------------
                                     1       2       3       4
-------------------------------------------------------------------
            a) Functii de executie pe grade profesionale

 1. Secretar federatie,
    antrenor federal,
    antrenor lot
    national*),
    expert sportiv;
    gradul I A                       1,950   2,000   2,100   2,200
 2. Secretar federatie,
    antrenor federal,
    antrenor lot
    national*),
    expert sportiv;
    gradul I                         1,750   1,800   1,850   1,900
 3. Secretar federatie,
    antrenor federal,
    antrenor lot
    national*), expert
    sportiv; gradul II               1,550   1,600   1,650   1,700
 4. Secretar federatie,
    antrenor federal,
    antrenor lot
    national*);
    gradul III,
    instructor sportiv
    gradul I                         1,350   1,400   1,450   1,500
 5. Secretar federatie,
    antrenor federal;
    gradul IV,
    instructor sportiv
    gradul II                        1,225   1,250   1,275   1,300
 6. Instructor sportiv
    debutant                         1,200     -       -       -

             b) Functii de executie pe trepte profesionale

 7. Instructor
    sportiv I,
    referent I                       1,250   1,300   1,350   1,400
 8. Instructor
    sportiv II,
    referent II                      1,100   1,125   1,150   1,200
 9. Instructor
    sportiv III,
    referent III                     1,000   1,025   1,050   1,075
 10. Instructor
     sportiv debutant                0,900     -       -       -
-------------------------------------------------------------------
-----------------
    *) Nivelul studiilor si conditiile de ocupare a functiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
    *) Se poate utiliza si la cluburile sportive, cu aprobarea ministrului tineretului si sportului.

    II. Coeficienti de ierarhizare pentru functiile de specialitate din alte unitati sportive

                         Functii de executie
-------------------------------------------------------------------
 Nr.  Functia           Nivelul      Coeficientul de ierarhizare
 crt.                   studiilor*)           Gradatia
                                    -------------------------------
                                     1       2       3       4
-------------------------------------------------------------------
         Functii de executie pe categorii de clasificare*)

 1. Antrenor
    categoria I,
    expert sportiv
    gradul I                         1,600   1,650   1,700   1,750
 2. Antrenor categoria
    II, expert
    sportiv gradul II                1,350   1,400   1,450   1,500
 3. Antrenor
    categoria III,
    referent sportiv
    gradul III                       1,225   1,250   1,275   1,300
 4. Antrenor
    categoria IV,
    referent sportiv
    gradul IV                        1,125   1,150   1,175   1,200
 5. Antrenor
    categoria V                      1,025   1,050   1,075   1,100
 6. Antrenor debutant,
    referent sportiv
    debutant                         1,000     -       -       -
-------------------------------------------------------------------
-------------------
    *) Nivelul studiilor si conditiile de ocupare a functiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
    *) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.

    NOTA:
    Salariatii care au fost incadrati pe grade sau trepte profesionale desfiintate prin prezenta lege vor fi incadrati in gradul sau treapta profesionala imediat superioara celor desfiintate, la gradatia 1.

    ANEXA 10

                       UNITATI VAMALE

    Coeficienti de ierarhizare pentru functiile de specialitate

                       Functii de executie
-------------------------------------------------------------------
 Nr.  Functia           Nivelul      Coeficientul de ierarhizare
 crt.                   studiilor             Gradatia
                                    -------------------------------
                                     1       2       3       4
-------------------------------------------------------------------
           a) Functii de executie pe grade profesionale

 1. Controlor general
    specialist              S        2,050   2,100   2,150   2,200
 2. Controlor general       S        1,850   1,900   1,950   2,000
 3. Controlor vamal
    gradul I                S        1,650   1,700   1,750   1,800
 4. Controlor vamal
    gradul II               S        1,450   1,500   1,550   1,600
 5. Controlor vamal
    debutant                S        1,350     -       -       -
 6. Controlor vamal
    gradul I              S.S.D.     1,550   1,600   1,650   1,700
 7. Controlor vamal
    gradul II             S.S.D.     1,350   1,400   1,450   1,500
 8. Controlor vamal
    gradul III            S.S.D.     1,150   1,200   1,250   1,300
 9. Controlor vamal
    debutant              S.S.D.     1,100     -       -       -

           b) Functii de executie pe trepte profesionale

 10. Controlor vamal I      M        1,350   1,400   1,450   1,500
 11. Controlor vamal II     M        1,225   1,250   1,275   1,300
 12. Controlor vamal III    M        1,100   1,150   1,175   1,200
 13. Controlor vamal
     debutant               M        1,050     -       -       -
-------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    1. Salariile de baza ale personalului incadrat in unitatile vamale sunt mai mari cu 15% .
    2. Functiile pentru care este prevazut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolventii cu examen de diploma ai unei universitati sau ai altor institutii de invatamant superior cu durata studiilor de 4-6 ani invatamant de zi sau de 5-6 ani invatamant seral sau fara frecventa.
    3. Functiile pentru care este prevazut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolventii cu examen de diploma ai invatamantului superior de scurta durata cu durata studiilor de 2-3 ani invatamant de zi sau de 3-4 ani invatamant seral sau fara frecventa.
    4. Salariatii care au fost incadrati pe grade sau trepte profesionale desfiintate prin prezenta lege vor fi incadrati in gradul sau treapta profesionala imediat superioara celor desfiintate, la gradatia 1.

    ANEXA 11

                   UNITATI NAVALE SI CAPITANII DE PORTURI

    Coeficienti de ierarhizare pentru functie de specialitate

                       Functii de executie
-------------------------------------------------------------------
 Nr.  Functia           Nivelul      Coeficientul de ierarhizare
 crt.                   studiilor             Gradatia
                                    -------------------------------
                                     1       2       3       4
-------------------------------------------------------------------
 1. Comandant
    instructor              S        1,725   1,750   1,800   1,850
 2. Sef mecanic
    instructor              S        1,625   1,650   1,700   1,750

           a) Functii de executie pe nave maritime

 5. Comandant               S        1,750   1,800   1,850   1,900
 4. Sef mecanic             S        1,650   1,700   1,750   1,800
 5. Capitan secund,
    sef mecanic secund,
    sef electrician         S        1,400   1,450   1,500   1,550
 6. Ofiter punte,
    ofiter mecanic,
    ofiter electrician      S        1,225   1,250   1,300   1,350
 7. Ofiter aspirant         S        1,200     -       -       -

           b) Functii de executie pe nave portuare, tehnice,
              fluviale

 8. Capitan dragor          M        1,350   1,400   1,450   1,500
 9. Capitan                 M        1,250   1,300   1,350   1,400
 10. Sef mecanic            M        1,150   1,200   1,250   1,300
 11. Dragor sef             M        1,100   1,150   1,200   1,250
 12. Ofiter punte           M        1,050   1,075   1,100   1,150
 13. Ofiter mecanic,
     ofiter electrician     M        1,025   1,050   1,075   1,100
 14. Dragor                 M        0,925   0,950   0,975   1,000
 15. Ofiter punte,
     ofiter mecanic,
     ofiter electrician,
     dragor; aspirant       M        0,900     -        -       -

           c) Functii de executie comune pe nave

 16. Sef statie RTG         M        1,125   1,150   1,175   1,200
 17. Ofiter RTG I           M        1,000   1,050   1,100      -
 18. Ofiter RTG II          M        0,900   0,925   0,950   0,975
 19. Sef echipaj                     1,075   1,100   1,125      -
 20. Constructor salupa,
     sef timonier,
     ajutor ofiter
     mecanic                         1,000   1,025   1,050      -
 21. Electrician,
     motorist,
     motopompist,
     timonier, marinar               0,925   0,950   0,975      -
 22. Electrician,
     motorist,
     motopompist,
     timonier, marinar;
     debutant                        0,900     -        -       -
 23. Scafandru autonom               1,225   1,250   1,275      -
 24. Scafandru greu                  1,125   1,150   1,200      -
 25. Scafandru debutant              1,050     -        -       -

     d) Functii de executie de specialitate din activitatea
        capitaniilor de porturi

            - Functii de executie pe grade profesionale -

 26. Capitan de port
     specialist              S       1,650   1,700   1,750   1,800
 27. Capitan de port
     gradul I                S       1,400   1,450   1,500   1,550
 28. Capitan de port
     gradul II               M       1,250   1,300   1,350   1,400
 29. Ofiter de port
     gradul I                M       1,100   1,125   1,150   1,200
 30. Ofiter de port
     gradul II               M       1,000   1,025   1,050   1,075
 31. Ofiter de port
     debutant                M       0,900     -       -       -
------------------------------------------------------------------
    Capitaniile de porturi vor putea utiliza si functiile prevazute la lit. a), b) si c) din prezenta anexa, in functie de dotare si de atributiile acestora, stabilite conform prevederilor legale.

    NOTA:
    1. Criteriile si conditiile pentru ocuparea functiilor prevazute in prezenta anexa se stabilesc de Ministerul Transporturilor, prin ordin al ministrului, si se utilizeaza de catre toate unitatile, indiferent de subordonare.
    2. Salariatii care au fost incadrati pe grade sau trepte profesionale desfiintate prin prezenta lege vor fi incadrati in gradul sau treapta profesionala imediat superioara celor desfiintate, la gradatia 1.

    ANEXA 12

    LABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITATII SEMINTELOR, PENTRU CONTROLUL SANITAR-VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALA, PENTRU CONTROLUL STIINTIFIC AL PRODUSELOR BIOLOGICE SI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRU CARANTINA FITOSANITARA, PRECUM SI UNITATI CU SI FARA PERSONALITATE JURIDICA SUBORDONATE DIRECTIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURA SI ALIMENTATIE, DIRECTIILOR SANITAR-VETERINARE JUDETENE, CENTRULUI NATIONAL DE REPRODUCTIE SI SELECTIE A ANIMALELOR

     Coeficienti de ierarhizare pentru functiile de specialitate
-------------------------------------------------------------------
 Nr.  Functia           Nivelul      Coeficientul de ierarhizare
 crt.                   studiilor             Gradatia
                                    -------------------------------
                                     1       2       3       4
-------------------------------------------------------------------
          a) Functii de executie pe grade profesionale

 1. Inginer*),
    meteorolog
    (hidrolog,
    hidrogeolog,
    pedolog); expert       S         1,800   1,900   2,050   2,200
 2. Inginer*),
    meteorolog
    (hidrolog,
    hidrogeolog,
    pedolog); gradul I     S         1,550   1,600   1,650   1,700
 3. Inginer*),
    meteorolog
    (hidrolog,
    hidrogeolog,
    pedolog);
    gradul II              S         1,350   1,400   1,450   1,500
 4. Inginer*),
    meteorolog
    (hidrolog,
    hidrogeolog,
    pedolog);
    gradul III             S         1,225   1,250   1,275   1,300
 5. Inginer*),
    meteorolog
    (hidrolog,
    hidrogeolog,
    pedolog);
    debutant               S         1,200     -       -       -
 6. Medic primar
    veterinar*)           S         2,100   2,200   2,325   2,450
 7. Medic veterinar
    gradul I               S         1,800   1,850   1,900   1,975
 8. Medic veterinar
    gradul II              S         1,550   1,600   1,650   1,725
 9. Medic veterinar
    gradul III             S         1,300   1,350   1,400   1,475
 10. Medic veterinar
     debutant              S         1,250     -       -       -
 11. Subinginer,
     asistent
     veterinar,
     conductor
     tehnic; I           S.S.D.      1,450   1,500   1,550   1,600
 12. Subinginer,
     asistent
     veterinar,
     conductor
     tehnic; II          S.S.D.      1,250   1,300   1,350   1,400
 13. Subinginer,
     asistent
     veterinar,
     conductor
     tehnic; III         S.S.D.      1,075   1,100   1,150   1,200
 14. Subinginer,
     asistent
     veterinar,
     conductor
     tehnic; debutant    S.S.D.      1,050     -       -       -

              b) Functii de executie pe trepte profesionale

 15. Tehnician*),
     observator
     meteorolog
     (hidrolog,
     hidrogeolog); I A     M         1,250   1,300   1,350   1,400
 16. Tehnician*),
     observator
     meteorolog
     (hidrolog,
     hidrogeolog); I       M         1,050   1,100   1,150   1,200
 17. Tehnician*),
     observator
     meteorolog
     (hidrolog,
     hidrogeolog); II      M         0,950   0,975   1,000   1,025
 18. Tehnician*),
     observator
     meteorolog
     (hidrolog,
     hidrogeolog);
     debutant              M         0,900     -       -       -
 19. Asistent
     veterinar I,
     tehnician
     veterinar I A         M         1,300   1,375   1,400   1,450
 20. Asistent
     veterinar II,
     tehnician
     veterinar I           M         1,100   1,150   1,200   1,250
 21. Asistent
     veterinar III,
     tehnician
     veterinar II          M         1,000   1,025   1,050   1,075
 22. Asistent
     veterinar,
     tehnician
     veterinar;
     debutant              M         0,900      -       -       -
 23. Agent
     veterinar I        Sc. prof.    0,925   0,950   0,975   1,000
 24. Agent
     veterinar II       Sc. prof.    0,825   0,850   0,875   0,900
 25. Agent
     veterinar
     debutant           Sc. prof.    0,800      -       -       -
-------------------------------------------------------------------
--------------------
    *) Specialitatea functiei de inginer este cea care se regaseste in activitatea de baza a unitatii (agronomie, horticultura, zootehnie si altele). Cu acelasi nivel pot fi salarizate si functiile de biolog (chimist), daca persoanele incadrate pe aceste functii desfasoara activitate in specialitatea functiei.
    *) In functia de medic primar veterinar pot fi incadrate persoanele care au obtinut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare.
    *) Specialitatea functiei de tehnician este cea care se regaseste in activitatea de baza a unitatii (agronomie, horticultura, zootehnie si altele).

    NOTA:
    1. Nivelul salariilor de la nr. crt. 1-5 se poate utiliza si pentru functia de inspector de specialitate din cadrul inspectoratelor cu personalitate juridica.
    2. Nivelul salariilor din prezenta anexa se aplica in mod corespunzator si personalului incadrat in alte laboratoare, de subordonare centrala sau locala, potrivit specificului activitatii.
    3. Functiile pentru care este prevazut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolventii cu examen de diploma ai unei universitati sau ai altor institutii de invatamant superior cu durata studiilor de 4-6 ani invatamant de zi sau de 5-6 ani invatamant seral sau fara frecventa.
    4. Functiile pentru care este prevazut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolventii cu examen de diploma ai invatamantului superior de scurta durata cu durata studiilor de 2-3 ani invatamant de zi sau de 3-4 ani invatamant seral sau fara frecventa.
    5. Salariatii care au fost incadrati pe grade sau trepte profesionale desfiintate prin prezenta lege vor fi incadrati in gradul sau treapta profesionala imediat superioara celor desfiintate, la gradatia 1.

    ANEXA 12A

           OFICII DE CADASTRU SI ORGANIZARE A TERITORIULUI

    Coeficienti de ierarhizare pentru functiile de specialitate

                       Functii de executie
-------------------------------------------------------------------
 Nr.  Functia           Nivelul      Coeficientul de ierarhizare
 crt.                   studiilor             Gradatia
                                    -------------------------------
                                     1       2       3       4
-------------------------------------------------------------------
          a) Functii de executie pe grade profesionale

 1. Inginer cadastru
    gradul I A              S        2,050   2,100   2,150   2,200
 2. Inginer cadastru
    gradul I                S        1,550   1,600   1,650   1,700
 3. Inginer cadastru
    gradul II               S        1,350   1,400   1,450   1,500
 4. Inginer cadastru
    gradul III              S        1,225   1,250   1,275   1,300
 5. Inginer cadastru
    debutant                S        1,200     -       -       -
 6. Subinginer
    cadastru I            S.S.D.     1,450   1,500   1,550   1,600
 7. Subinginer
    cadastru II           S.S.D.     1,250   1,300   1,350   1,400
 8. Subinginer
    cadastru III          S.S.D.     1,075   1,100   1,150   1,200
 9. Subinginer
    cadastru debutant     S.S.D.     1,050     -       -       -

          b) Functii de executie pe trepte profesionale

 10. Tehnician
     cadastru I A           M        1,250   1,300   1,350   1,400
 11. Tehnician
     cadastru I             M        1,050   1,100   1,150   1,200
 12. Tehnician
     cadastru II            M        0,950   0,975   1,000   1,025
 13. Tehnician
     cadastru debutant      M        0,900     -       -       -
 14. Operator
     cadastru I            M;G       0,925   0,950   0,975   1,000
 15. Operator
     cadastru II           M;G       0,825   0,850   0,875   0,900
 16. Operator cadastru
     debutant              M;G       0,800     -       -       -
-------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    1. Functiile pentru care este prevazut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolventii cu examen de diploma ai unei universitati sau ai altor institutii de invatamant superior cu durata studiilor de 4-6 ani invatamant de zi sau de 5-6 ani invatamant seral sau fara frecventa.
    2. Functiile pentru care este prevazut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolventii cu examen de diploma ai invatamantului superior de scurta durata cu durata studiilor de 2-3 ani invatamant de zi sau de 3-4 ani invatamant seral sau fara frecventa.
    3. Salariatii care au fost incadrati pe grade sau trepte profesionale desfiintate prin prezenta lege vor fi incadrati in gradul sau treapta profesionala imediat superioara celor desfiintate, la gradatia 1.

    ANEXA 12B

    AGENTII DE PROTECTIE A MEDIULUI, ADMINISTRATIA REZERVATIEI BIOSFEREI "DELTA DUNARII"

       Coeficienti de ierarhizare pentru functiile de specialitate

                       Functii de executie
-------------------------------------------------------------------
 Nr.  Functia           Nivelul      Coeficientul de ierarhizare
 crt.                   studiilor             Gradatia
                                    -------------------------------
                                     1       2       3       4
-------------------------------------------------------------------
              a) Functii de executie pe grade profesionale

 1. Inspector de
    specialitate
    expert,
    inginer expert*)        S        1,800   1,900   2,050   2,200
 2. Inspector de
    specialitate,
    inginer*); gradul I     S        1,550   1,600   1,650   1,700
 3. Inspector de
    specialitate,
    inginer*); gradul II    S        1,350   1,400   1,450   1,500
 4. Inspector de
    specialitate,
    inginer*);
    gradul III              S        1,225   1,250   1,275   1,300
 5. Inspector,
    inginer*);
    debutant                S        1,200     -       -       -
 6. Subinginer I          S.S.D.     1,450   1,500   1,550   1,600
 7. Subinginer II         S.S.D.     1,250   1,300   1,350   1,400
 8. Subinginer III        S.S.D.     1,075   1,100   1,150   1,200
 9. Subinginer
    debutant              S.S.D.     1,050     -       -       -

              b) Functii de executie pe trepte profesionale

 10. Tehnician,
     observator
     conditii
     mediu; I A*)          M        1,250   1,300   1,350   1,400
 11. Tehnician,
     observator
     conditii
     mediu; I*)            M        1,050   1,100   1,150   1,200
 12. Tehnician,
     observator
     conditii
     mediu; II*)           M        0,950   0,975   1,000   1,025
 13. Tehnician,
     observator
     conditii
     mediu; debutant*)     M        0,900     -       -       -
-------------------------------------------------------------------
------------------
    *) Specialitatea functiei de inginer este cea care se regaseste in activitatea de baza a unitatii.
    Cu acelasi nivel pot fi salarizate, in activitatea de baza, si functiile de biolog, chimist, fizician si altele, daca persoanele incadrate pe aceste functii desfasoara activitate in specialitatea functiei.
    *) Specialitatea functiilor de tehnician si observator conditii mediu este cea care se regaseste in activitatea de baza a unitatii.

    NOTA:
    1. Functiile pentru care este prevazut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolventii cu examen de diploma ai unei universitati sau ai altor institutii de invatamant superior cu durata studiilor de 4-6 ani invatamant de zi sau de 5-6 ani invatamant seral sau fara frecventa.
    2. Functiile pentru care este prevazut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolventii cu examen de diploma ai invatamantului superior de scurta durata cu durata studiilor de 2-3 ani invatamant de zi sau de 3-4 ani invatamant seral sau fara frecventa.
    3. Salariatii care au fost incadrati pe grade sau trepte profesionale desfiintate prin prezenta lege vor fi incadrati in gradul sau treapta profesionala imediat superioara celor desfiintate, la gradatia 1.
    4. Salariile din prezenta anexa sunt mai mari cu 15% .

    ANEXA 13

    ALTE INSTITUTII (UNITATI) DE SUBORDONARE CENTRALA DECAT CELE PREVAZUTE IN ANEXELE Nr. V/1 - V/9

    Coeficienti de ierarhizare pentru activitatea de specialitate

                       Functii de executie
-------------------------------------------------------------------
 Nr.  Functia           Nivelul      Coeficientul de ierarhizare
 crt.                   studiilor             Gradatia
                                    -------------------------------
                                     1       2       3       4
-------------------------------------------------------------------
        a) Functii de executie pe grade profesionale

 1. Consilier, expert,
    inspector de
    specialitate;
    gradul I                S        1,800   1,900   2,050   2,200
 2. Referent de
    specialitate,
    inspector de
    specialitate;
    gradul II               S        1,550   1,600   1,650   1,700
 3. Referent de
    specialitate,
    inspector de
    specialitate;
    gradul III              S        1,350   1,400   1,450   1,500
 4. Referent de
    specialitate,
    inspector de
    specialitate;
    gradul IV               S        1,225   1,250   1,275   1,300
 5. Referent,
    inspector;
    debutant                S        1,200     -       -       -
 6. Referent I            S.S.D.     1,450   1,500   1,550   1,600
 7. Referent II           S.S.D.     1,250   1,300   1,350   1,400
 8. Referent III          S.S.D.     1,075   1,100   1,150   1,200
 9. Referent debutant     S.S.D.     1,050     -       -       -

             b) Functii de executie pe trepte profesionale

 10. Referent I             M        1,250   1,300   1,350   1,400
 11. Referent II            M        1,150   1,175   1,200   1,225
 12. Referent III           M        1,025   1,050   1,075   1,100
 13. Referent IV            M        0,925   0,950   0,975   1,000
 14. Referent debutant      M        0,900     -       -       -
-------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    1. Pentru personalul incadrat in unitatile speciale teritoriale ale Administratiei Nationale a Rezervelor Materiale, care executa controlul stocurilor - rezerve de stat -, salariile de baza sunt mai mari cu 15% .
    2. In functiile de consilier, expert, inspector de specialitate, referent de specialitate, pe grade profesionale, prevazute la lit. a) din prezenta anexa, vor fi incadrati ingineri, economisti, juristi, chimisti, fizicieni si alti specialisti, absolventi ai invatamantului superior de nivel universitar, care sunt incadrati in compartimentele de baza din specialitatea unitatii respective.
    3. In functiile de referent, pe trepte profesionale, prevazute la lit. b) din prezenta anexa, vor fi incadrati tehnicieni, contabili, statisticieni si alti specialisti cu studii liceale si postliceale, incadrati in compartimentele de baza din specialitatea unitatii respective.
    4. Functiile pentru care este prevazut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolventii cu examen de diploma ai unei universitati sau ai altor institutii de invatamant superior cu durata studiilor de 4-6 ani invatamant de zi sau de 5-6 ani invatamant seral sau fara frecventa.
    5. Functiile pentru care este prevazut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolventii cu examen de diploma ai invatamantului superior de scurta durata cu durata studiilor de 2-3 ani invatamant de zi sau de 3-4 ani invatamant seral sau fara frecventa.
    6. Salariatii care au fost incadrati pe grade sau trepte profesionale desfiintate prin prezenta lege vor fi incadrati in gradul sau treapta profesionala imediat superioara celor desfiintate, la gradatia 1.

    ANEXA 13A

                     AEROCLUBUL ROMANIEI

    I. Coeficienti de ierarhizare pentru functiile de specialitate
    1. Personal navigant si tehnic navigant profesionist

                         Functii de executie
-------------------------------------------------------------------
 Nr.  Functia           Nivelul      Coeficientul de ierarhizare
 crt.                   studiilor*)           Gradatia
                                    -------------------------------
                                     1       2       3       4
-------------------------------------------------------------------
 1. Personal navigant
    si tehnic navigant
    profesionist
    clasa I                          1,850   1,900   1,950   2,000
    clasa a II-a                     1,600   1,650   1,700   1,750
    clasa a III-a                    1,400   1,450   1,500   1,550
    clasa a IV-a                     1,225   1,250   1,300   1,350
    clasa a V-a                      1,200     -       -       -
-------------------------------------------------------------------
----------------
    *) Nivelul studiilor si conditiile de ocupare a functiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.

    2. Personal tehnic aeronautic

                            Functii de executie
-------------------------------------------------------------------
 Nr.  Functia           Nivelul      Coeficientul de ierarhizare
 crt.                   studiilor             Gradatia
                                    -------------------------------
                                     1       2       3       4
-------------------------------------------------------------------
          a) Functii de executie pe clase profesionale

 1. Inginer de aviatie      S
    clasa I                          1,850   1,900   1,950   2,000
    clasa a II-a                     1,600   1,650   1,700   1,750
    clasa a III-a                    1,400   1,450   1,500   1,550
    clasa a IV-a                     1,225   1,250   1,300   1,350
    debutant                         1,200     -       -       -

          b) Functii de executie pe clase profesionale

 2. Tehnician de
    aviatie                 M
    clasa I                          1,250   1,300   1,350   1,400
    clasa a II-a                     1,150   1,175   1,200   1,225
    clasa a III-a                    1,025   1,050   1,075   1,100
    clasa a IV-a                     0,925   0,950   0,975   1,000
    debutant                         0,900     -       -       -
 3. Mecanic de
    aviatie         Scoala tehnica
    clasa I         de aviatie       1,350   1,400   1,450     -
    clasa a II-a    sau echivalenta  1,150   1,200   1,250     -
    clasa a III-a                    1,000   1,050   1,100     -
    clasa a IV-a                     0,925   0,950   0,975     -
    debutant                         0,900     -       -       -
 4. Mecanic pentru
    intretinerea
    aparatelor
    de lansare la
    zbor (turn de
    parasutism,            M
    automosor,
    plior parasute,
    deltaplanism
    etc.)            Scoala
    clasa I          profesionala    1,150   1,175   1,200      -
    clasa a II-a                     1,075   1,100   1,125      -
    clasa a III-a                    1,000   1,025   1,050      -
    clasa a IV-a                     0,925   0,950   0,975      -
    debutant                         0,900     -       -        -
 5. Maistru de
    aviatie          Scoala de
    clasa I          maistri de      1,450   1,500   1,550   1,600
    clasa a II-a     aviatie         1,250   1,300   1,350   1,400
    clasa a III-a                    1,050   1,100   1,150   1,200
-------------------------------------------------------------------

    3. Personal operativ aeronautic

                      Functii de executie
-------------------------------------------------------------------
 Nr.  Functia           Nivelul      Coeficientul de ierarhizare
 crt.                   studiilor             Gradatia
                                    -------------------------------
                                     1       2       3       4
-------------------------------------------------------------------
          a) Functii de executie pe grade profesionale

 1. Meteorolog
    aeronautic
    specialist              S
    gradul I                         1,850   1,900   1,950   2,000
    gradul II                        1,600   1,650   1,700   1,750
    gradul III                       1,400   1,450   1,500   1,550
    gradul IV                        1,225   1,250   1,300   1,350
    debutant                         1,200     -       -       -

          b) Functii de executie pe trepte profesionale

 2. Meteorolog
    aeronautic          M + curs
                      de calificare
    I                                1,100   1,150   1,200   1,250
    II                               1,000   1,025   1,050   1,075
    debutant                         0,900     -       -       -
 3. Controlor trafic
    dirijare            M + curs
                      de calificare
    I                                1,250   1,300   1,350     -
    II                               1,100   1,150   1,200     -
    III                              1,000   1,025   1,050     -
 4. Controlor trafic
    operatiuni          M + curs
    auxiliare         de calificare
    I                                1,150   1,200   1,250   1,300
    II                               1,025   1,050   1,075   1,100
    III                              0,925   0,950   0,975   1,000
    debutant                         0,900     -       -       -
-------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    1. Salariatii care au fost incadrati pe grade sau trepte profesionale desfiintate prin prezenta lege vor fi incadrati in gradul sau treapta profesionala imediat superioara celor desfiintate, la gradatia 1.
    2. Functiile pentru care este prevazut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolventii cu examen de diploma ai unei universitati sau ai altor institutii de invatamant superior cu durata studiilor de 4-6 ani invatamant de zi sau de 5-6 ani invatamant seral sau fara frecventa.

    ANEXA 14

    I. ALTE UNITATI BUGETARE DECAT CELE PREVAZUTE IN ANEXELE Nr. V/1 - V/10, PRECUM SI ACTIVITATEA DE CONTABILITATE, FINANCIAR, APROVIZIONARE, INVESTITII, INTRETINERE-REPARATII DIN UNITATILE DE INVATAMANT, SANATATE, CERCETARE STIINTIFICA, CULTURA, SPORT SI DIN CELELALTE UNITATI CUPRINSE IN ANEXELE Nr. V/1 - V/10

                       Functii de executie
-------------------------------------------------------------------
 Nr.  Functia           Nivelul      Coeficientul de ierarhizare
 crt.                   studiilor             Gradatia
                                    -------------------------------
                                     1       2       3       4
-------------------------------------------------------------------
            a) Functii de executie pe grade profesionale

 1. Inginer, economist;
    specialist I A         S         1,800   1,900   2,050   2,200
 2. Inginer, economist,
    referent; gradul I     S         1,550   1,600   1,650   1,700
 3. Inginer, economist,
    referent; gradul II    S         1,350   1,400   1,450   1,500
 4. Inginer, economist,
    referent; gradul III   S         1,225   1,250   1,275   1,300
 5. Inginer, economist,
    referent; debutant     S         1,200     -       -       -
 6. Subinginer I,
    conductor
    arhitect I,
    arhivist I,
  tehnician-economist
    I                    S.S.D.      1,450   1,500   1,550   1,600
 7. Subinginer II,
    conductor
    arhitect II,
    arhivist II,
  tehnician-economist
  II                     S.S.D.      1,250   1,300   1,350   1,400
 8. Subinginer III,
    conductor
    arhitect III,
    arhivist III,
  tehnician-economist
  III                    S.S.D.      1,075   1,100   1,150   1,200
 9. Subinginer,
    conductor
    arhitect,
    arhivist,
  tehnician-economist;
    debutant             S.S.D.      1,050     -       -       -

           b) Functii de executie pe trepte profesionale

 10. Tehnician,
     merceolog,
     contabil,
     referent; I A         M         1,250   1,300   1,350   1,400
 11. Tehnician,
     merceolog,
     contabil,
     referent; I           M         1,150   1,175   1,200   1,225
 12. Tehnician,
     merceolog,
     contabil,
     referent; II          M         1,025   1,050   1,075   1,100
 13. Tehnician,
     merceolog,
     contabil,
     referent; III         M         0,925   0,950   0,975   1,000
 14. Tehnician,
     merceolog,
     contabil,
     referent;
     debutant              M         0,900     -       -       -
------------------------------------------------------------------

    II. SERVICII DE CONTENCIOS

    Coeficienti de ierarhizare pentru functiile de specialitate
-------------------------------------------------------------------
 Nr.  Functia           Nivelul      Coeficientul de ierarhizare
 crt.                   studiilor             Gradatia
                                    -------------------------------
                                     1       2       3       4
-------------------------------------------------------------------
         a) Functii de executie pe grade profesionale

 1. Consilier juridic
    gradul I A              S        1,800   1,900   2,050   2,200
    gradul I                         1,550   1,600   1,650   1,700
    gradul II                        1,350   1,400   1,450   1,500
    gradul III                       1,225   1,250   1,275   1,300
    debutant                         1,200     -       -       -
-------------------------------------------------------------------

   III. COEFICIENTI DE IERARHIZARE PENTRU PERSONALUL DIN ACTIVITATEA DE SECRETARIAT-ADMINISTRATIV, GOSPODARIRE, INTRETINERE-REPARATII SI DE DESERVIRE DIN UNITATILE PENTRU CARE COEFICIENTII DE IERARHIZARE AI FUNCTIILOR DE SPECIALITATE SUNT PREVAZUTI IN ANEXELE Nr. V/1 - V/10
-------------------------------------------------------------------
 Nr.  Functia           Nivelul      Coeficientul de ierarhizare
 crt.                   studiilor             Gradatia
                                    -------------------------------
                                     1       2       3       4
-------------------------------------------------------------------
         a) Functii de executie pe trepte profesionale

 1. Administrator
    I                       M        1,250   1,300   1,350   1,400
    II                      M        1,125   1,150   1,175   1,200
    III                     M        1,000   1,025   1,050   1,075
 2. Sef depozit
    I                       M        1,100   1,125   1,150   1,200
    II                      M        1,000   1,025   1,050   1,075
 3. Casier, magaziner;
    I                       M        1,075   1,100   1,150   1,200
    II                     M;G       0,950   0,975   1,000   1,025
    debutant               M;G       0,900     -       -       -
 4. Stenodactilograf
    I                       M        1,025   1,050   1,075   1,100
    II                      M        0,925   0,950   0,975   1,000
    debutant                M        0,900     -       -       -
 5. Secretar,
    secretar-dactilograf;
    I                      M;G       0,950   0,975   1,000   1,025
    II                     M;G       0,850   0,875   0,900   0,925
    debutant               M;G       0,800     -       -       -
 6. Functionar, arhivar;
    I                       M        1,050   1,075   1,100   1,150
    II                      M        0,950   0,975   1,000   1,025
    III                     M        0,850   0,875   0,900   0,925
    debutant                M        0,800     -       -       -
 7. Sef formatie paza,
    pompieri                         0,950   0,975   1,000     -
 8. Portar, paznic,
    pompier, ingrijitor,
    bufetier, manipulant
    bunuri, curier;
    I                                0,800   0,825   0,850     -
    II                               0,725   0,750   0,775     -
 9. Maistru I                        1,200   1,225   1,250   1,300
 10. Maistru II                      1,100   1,125   1,150   1,175
 11. Muncitor I                      1,175   1,200   1,225     -
     II                              1,100   1,125   1,150     -
     III                             1,025   1,050   1,075     -
     IV                              0,950   0,975   1,000     -
     V                               0,875   0,900   0,925     -
     VI                              0,800   0,825   0,850     -
 12. Muncitor
     necalificat                     0,725   0,750   0,775     -
-------------------------------------------------------------------

    IV. CORPUL GARDIENILOR PUBLICI

     Coeficienti de ierarhizare pentru functiile specifice

                      Functii de executie
-------------------------------------------------------------------
 Nr.  Functia           Nivelul      Coeficientul de ierarhizare
 crt.                   studiilor             Gradatia
                                    -------------------------------
                                     1       2       3       4
-------------------------------------------------------------------
 1. Inspector-instructor
    gradul I A               S       1,800   1,900   2,050   2,200
 2. Inspector-instructor
    gradul I                 S       1,550   1,600   1,650   1,700
 3. Inspector-instructor
    gradul II                S       1,350   1,400   1,450   1,500
 4. Inspector-instructor
    gradul III               S       1,225   1,250   1,275   1,300
 5. Inspector-instructor
    debutant                 S       1,200     -       -       -
 6. Instructor I           S.S.D.    1,450   1,500   1,550   1,600
 7. Instructor II          S.S.D.    1,250   1,300   1,350   1,400
 8. Instructor III         S.S.D.    1,075   1,100   1,150   1,200
 9. Instructor debutant    S.S.D.    1,050     -       -       -
 10. Instructor I A          M       1,250   1,300   1,350   1,400
 11. Instructor I            M       1,150   1,175   1,200   1,225
 12. Instructor II           M       1,025   1,050   1,075   1,100
 13. Instructor III          M       0,925   0,950   0,975   1,000
 14. Gospodar armurier I    M;G      1,200   1,225   1,250   1,300
 15. Gospodar armurier II   M;G      1,100   1,125   1,150   1,175
 16. Gardian principal*)    M;G      1,200   1,225   1,250   1,300
 17. Gardian public I       M;G      1,150   1,175   1,200   1,250
 18. Gardian public II      M;G      1,050   1,075   1,100   1,125
-------------------------------------------------------------------
------------------
    *) Se utilizeaza pentru cel mult 10% din numarul total al gardienilor publici.

    NOTA:
    1. Functiile de conducere din Corpul gardienilor publici, precum si indemnizatiile de conducere corespunzatoare acestora se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    2. Salariatii care au fost incadrati pe trepte profesionale desfiintate prin prezenta lege vor fi incadrati in treapta profesionala imediat superioara celor desfiintate, la gradatia 1.
    3. Functiile pentru care este prevazut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolventii cu examen de diploma ai unei universitati sau ai altor institutii de invatamant superior cu durata studiilor de 4-6 ani invatamant de zi sau de 5-6 ani invatamant seral sau fara frecventa.
    4. Functiile pentru care este prevazut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolventii cu examen de diploma ai invatamantului superior de scurta durata cu durata studiilor de 2-3 ani invatamant de zi sau de 3-4 ani invatamant seral sau fara frecventa.
    5. Pentru personalul care, potrivit legii, indeplineste pe langa sarcinile ce revin functiei de executie pe care este incadrat si atributiile functiei de sef stat major aparare civila, la coeficientul de ierarhizare corespunzator functiei de executie detinute se adauga 0,250.

    ANEXA 15

                         PERSONAL CLERICAL

    Coeficienti de ierarhizare pentru personalul clerical*)
---------------------------------------------------------------------------
 Nr.      Nivelul           Vechimea in activitatea bisericeasca
 crt.     studiilor -------------------------------------------------------
                    pana la  2-6   6-10   10-14  14-18  18-22  22-25  peste
                    2 ani    ani   ani    ani    ani     ani   ani    25 de
                                                                      ani
---------------------------------------------------------------------------
 1. Preot     S
 gradul I             -       -    2,050  2,150  2,200  2,250  2,350  2,450
 gradul II            -     1,700  1,725  1,750  1,800  1,850  1,900  2,000
 definitiv            -     1,525  1,550  1,575  1,600  1,625  1,650  1,700
 debutant           1,500     -      -      -      -      -       -       -
 2. Preot     M
 gradul I             -     1,475  1,500  1,525  1,550  1,575  1,600  1,700
 definitiv            -     1,400  1,425  1,450  1,475  1,500  1,550  1,600
 debutant           1,375     -      -      -      -      -       -       -
---------------------------------------------------------------------------
---------------
    *) Se utilizeaza pentru salarizarea personalului incadrat in unitatile bugetare.
    Conditiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    Secretariatul de Stat pentru Culte este autorizat sa certifice asimilarea functiilor de la alte culte cu cea de preot.

    NOTA:
    Contributia de la bugetul de stat pentru completarea salarizarii personalului incadrat in unitatile de cult se stabileste potrivit Ordonantei Guvernului nr. 4/1993 privind acordarea de contributii de la bugetul de stat pentru completarea salarizarii personalului unitatilor de cult din tara si a personalului deservent al cultului ortodox, care isi desfasoara activitatea in strainatate, aprobata prin Legea nr. 88/1994, si, respectiv, Ordonantei Guvernului nr. 38/1994 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult cu venituri mici sau fara venituri si acordarea de indemnizatii unor ierarhi si cadre din conducerea cultelor, aprobata prin Legea nr. 130/1994.
    Numarul de personal din unitatile de cult cu venituri mici sau fara venituri pentru care se acorda o contributie la nivelul a doua salarii de baza minime brute pe tara se stabileste prin hotarare a Guvernului.
SmartCity5

COMENTARII la Legea 85/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 85 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 85/1996
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu