Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 826 din 31 iulie 2002

pentru aprobarea Strategiei nationale privind reforma in unitatile sanitare cu paturi

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 623 din 22 august 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Strategia nationala privind reforma in unitatile sanitare cu paturi, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Ministerul Sanatatii si Familiei va aduce la indeplinire strategia prevazuta la art. 1.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul sanatatii si familiei,
                         Daniela Bartos

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul administratiei publice,
                         Ionel Flesariu,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                         STRATEGIA NATIONALA
    privind reforma in unitatile sanitare cu paturi

    I. Cadrul general
   
    Strategia de guvernare - componenta sanatate - subliniaza rolul Guvernului in imbunatatirea furnizarii si cresterii adresabilitatii la serviciile de sanatate si, in mod particular, in organizarea si functionarea unitatilor sanitare cu paturi.
    Spitalele sunt organizate in raport cu specificul patologiei in spitale generale sau spitale de unica specialitate si au in structura lor sectii distincte pentru tratamentul si ingrijirea bolnavilor cu afectiuni acute si afectiuni cronice.
    Unitatile sanitare cu paturi (spitale, institute, centre medicale si centre de sanatate) asigura servicii medicale de specialitate: preventive, curative, de urgenta, de recuperare si paliative, precum si pre-, intra- si postnatale.
    Unitatile sanitare cu paturi participa in sistem integrat cu asistenta medicala primara si ambulatorie de specialitate la asigurarea starii de sanatate a populatiei.

    II. Scopul
   
    Scopul reformei unitatilor sanitare cu paturi este de a creste calitatea ingrijirilor si de a eficientiza modul in care se realizeaza accesul la serviciile medicale oferite prin unitatile sanitare cu paturi, pentru toate categoriile de cetateni, din mediul urban si rural, batrani, copii, salariati, someri, persoane defavorizate social, persoane fara venituri sau cu venituri modeste.
    De asemenea, reforma unitatilor sanitare cu paturi are ca scop imbunatatirea raportului cost-eficienta, care se va reflecta asupra indicatorilor de performanta ai intregii activitati desfasurate in cadrul unitatilor sanitare cu paturi.

    III. Obiective strategice
   
    - Cresterea eficientei din punct de vedere tehnic a modului de functionare a serviciilor medicale oferite prin unitatile sanitare cu paturi, prin utilizarea adecvata a resurselor limitate existente la nivelul spitalului si prin eliminarea risipei, urmarindu-se scaderea costurilor pentru serviciile furnizate
    In acest context principalele obiective sunt:
    1. imbunatatirea raportului cost-eficienta prin utilizarea optima a resurselor cheltuite;
    2. imbunatatirea accesului la serviciile medicale oferite prin unitatile sanitare cu paturi, pentru toate categoriile de cetateni (din mediul urban si rural, batrani, copii, salariati, someri, persoane defavorizate social, persoane fara venituri sau cu venituri modeste);
    3. modificarea structurii serviciilor spitalicesti, astfel incat sa fie asigurate necesarul de servicii medicale de specialitate si calitatea ingrijirilor corespunzatoare cerintelor beneficiarilor acestora.

    IV. Actiunile destinate realizarii obiectivelor strategice
   
    1. Rationalizarea capacitatii excedentare a unitatilor spitalicesti si oferirea de servicii in prezent deficitare
    2. Reorganizarea unitatilor sanitare cu paturi insuficient folosite si redistribuirea spatiilor pentru ingrijirea persoanelor cu probleme medico-sociale speciale
    3. Elaborarea criteriilor minime de acreditare a unitatilor spitalicesti (asigurarea si garantarea drepturilor pacientilor, controlul infectiilor nosocomiale, asigurarea asistentei de urgenta si altele asemenea)
    4. Alocarea resurselor in functie de rezultatele obtinute si de rolul unitatilor spitalicesti in imbunatatirea starii de sanatate a populatiei deservite (ani de viata castigati, calitatea vietii, accesul la serviciile de sanatate prioritare)
    5. Asigurarea unitatilor sanitare cu paturi cu personal medico-sanitar cu pregatire superioara de specialitate in toate zonele tarii, in raport cu prevederile pct. 2
    6. Ierarhizarea spitalelor in raport de competenta
    7. Asigurarea unor facilitati suplimentare pentru personalul sanitar superior de specialitate in zonele deficitare din punct de vedere al incadrarii cu aceasta categorie de personal
    8. Implementarea sistemului informational computerizat
    9. Realizarea unei colaborari eficiente intre structurile guvernamentale, in vederea asigurarii accesului la servicii medicale si medico-sociale al grupurilor de populatie defavorizate
    10. Dezvoltarea de parteneriate public-privat pentru imbunatatirea performantei sectorului sanitar, in conformitate cu mecanismele prevazute in Hotararea Guvernului nr. 717/2001 pentru aprobarea Strategiei privind participarea sectorului privat la imbunatatirea performantei sistemului sanitar din Romania (2001 - 2004)
    11. Introducerea unei noi modalitati de alocare a fondurilor pentru spitale.

    V. Masuri strategice

    A. Pe termen scurt:
    - pana la 31 iulie 2002:
    1. evaluarea unitatilor sanitare cu paturi existente din punct de vedere al serviciilor medicale acordate in raport de: capacitate, resurse umane, dotare cu aparatura medicala si altele asemenea, in vederea elaborarii programelor de restructurare si reorganizare, si stabilirea necesitatilor in domeniul asistentei medicale oferite de unitatile sanitare cu paturi;
    2. restructurarea si reorganizarea centrelor de sanatate cu paturi;
    - pana la 30 septembrie 2002:
    1. elaborarea criteriilor pentru ierarhizarea spitalelor in raport de competenta;
    2. elaborarea criteriilor de restructurare si reorganizare a unitatilor sanitare cu paturi;
    - pana la 31 decembrie 2002:
    1. reorganizarea si eficientizarea centrelor medicale cu paturi si a spitalelor orasenesti, municipale si de unica specialitate;
    2. organizarea retelei de tratament pentru toxicomani pe centre interjudetene;
    3. implementarea sistemului de prelucrare automata a datelor;
    4. implementarea sistemului de finantare a spitalelor, bazata pe sistemul grupelor de diagnostic - DRG.

    B. Pe termen mediu:
    - pana la 31 decembrie 2003:
    1. reorganizarea si eficientizarea spitalelor judetene, clinice si a institutelor;
    2. organizarea unor compartimente speciale de terapie intensiva judetene si interjudetene pentru nou-nascuti care necesita ingrijire complexa de terapie intensiva, in vederea reducerii numarului de decese in randul acestor copii.

    C. Pe termen lung:
    1. stabilirea unor politici de sanatate privind utilizarea noilor tehnologii (echipamente, medicamente) in spitale pe baza unor studii de cost-eficienta, eficacitate si raportarea la necesarul de servicii medicale, in vederea asigurarii calitatii actului medical;
    2. planificarea serviciilor spitalicesti si reforma institutionala

    Actiuni necesare:
    a) evaluarea nevoilor de servicii spitalicesti in concordanta cu indicatorii de morbiditate din aria geografica deservita, adresabilitatea pacientilor dinspre alte judete;
    b) elaborarea unor planuri nationale si locale privind numarul de paturi si tipul de servicii furnizate;
    c) reorganizarea spitalelor in functie de nevoile de servicii, in ceea ce priveste echipamentele, tehnologiile, inclusiv incadrarea cu personal;
    d) stabilirea unui plan de dezvoltare profesionala a personalului unitatilor cu paturi de la toate nivelurile;
    e) dezvoltarea unui organism national de monitorizare a calitatii serviciilor spitalicesti;
    f) dezvoltarea unui sistem de indicatori ai problemelor privind calitatea ingrijirilor la nivelul fiecarei sectii sau compartiment al spitalului.

    VI. Masuri strategice privind eficientizarea gestionarii resurselor la nivelul spitalului

    Scopul acestor masuri consta in imbunatatirea calitatii serviciilor acordate prin utilizarea eficienta a fondurilor existente, in conditiile date si la un nivel corespunzator de calitate.
    Indicatorii de performanta pentru unitatile sanitare cu paturi trebuie sa reflecte calitatea ingrijirilor medicale si eficienta din punct de vedere economic.
    Pentru urmarirea celor doua obiective se vor utiliza, in principal, urmatorii indicatori:
    1. numar de cazuri rezolvate pe grupe de specialitati medicale si in cadrul acestora pe grupe de diagnostic medical, in raport cu complexitatea actului medical (indicatori de evaluare folositi in programul-pilot DRG);
    2. indicele de calitate al diagnosticului;
    3. durata optima de spitalizare;
    4. gradul de utilizare a paturilor;
    5. indicele de infectii intraspitalicesti (nosocomiale);
    6. indicator cost spitalizare/zi, pe pat si pe bolnav;
    7. indicele de rulaj/pat al bolnavilor;
    8. indicatorii de conditii de spitalizare (cazare si masa).

    A. Masuri strategice la nivel central sau local
    1. Definirea organizarii si functionarii spitalelor publice ca unitati sanitare cu paturi nonprofit, prestatoare de servicii medicale de specialitate
    2. Evaluarea performantelor spitalelor (indicatori - durata medie de spitalizare, rata de ocupare a paturilor, numar de pacienti in functie de morbiditatea intraspitaliceasca diagnosticata, numar de urgente, numar de reinternari, numar de transferuri, mod de internare si altele asemenea)

    Actiuni necesare:
    2.1. definirea rolurilor si responsabilitatilor membrilor echipei de management spitalicesc;
    2.2. evaluarea performantei managementului spitalicesc in baza contractului de administrare;
    2.3. analiza comparativa a performantei spitalelor pe baza indicatorilor prevazuti la cap. VI pct. 1;
    2.4. analiza lunara a structurii cheltuielilor;
    2.5. elaborarea unor planuri nationale si locale privind investitiile;
    2.6. organizarea de controale tematice pe tipuri de spitale, in scopul identificarii diferentelor dintre costurile serviciilor medicale si al verificarii modului de gestionare a fondurilor alocate;
    2.7. organizarea monitorizarii costurilor serviciilor medicale spitalicesti in scopul cresterii calitatii acestora;
    2.8. solicitarea de catre Ministerul Sanatatii si Familiei a publicarii de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a bilantului contabil anual al fondului asigurarilor sociale de sanatate, in scopul imbunatatirii transparentei sistemului si a metodelor de gestionare a fondului asigurarilor sociale de sanatate.
    3. Reorganizarea structurii spitalelor in vederea scaderii costurilor fixe (sectii, compartimente, laboratoare, servicii, ambulatoriu, structuri auxiliare - in ceea ce priveste numarul de paturi, incadrarea cu personal, functiile si responsabilitatile si altele asemenea)

    Actiuni necesare:
    3.1. reorganizarea spitalelor pe principii de performanta, in concordanta cu nevoia de servicii medicale;
    3.2. crearea unui sistem de stimulente pentru atragerea personalului medical de specialitate in zone defavorizate si furnizarea de servicii medicale in sistem ambulatoriu.

    B. Principalele actiuni strategice si operationale necesare la nivelul spitalelor
    1. Imbunatatirea managementului spitalului
   
    Actiuni necesare:
    1.1. implementarea unui plan anual de furnizare a serviciilor (tipuri si numar de servicii, resurse disponibile, infrastructura si intentiile de dezvoltare ale spitalului si altele asemenea);
    1.2. definirea indicatorilor de performanta a echipei manageriale (director general, director general adjunct, director financiar-contabil, director de ingrijiri, director pentru reforma);
    1.3. evaluarea performantei spitalului si elaborarea de masuri privind imbunatatirea acesteia;
    1.4. corelarea stimulentelor sau a penalizarilor (financiare, de angajare si altele asemenea) echipei manageriale cu performantele spitalului;
    1.5. definirea in fisa postului a rolurilor si responsabilitatilor celor implicati in gestionarea si functionarea spitalului, sectiilor, serviciilor si compartimentelor;
    1.6. colectarea continua a datelor necesare managementului sistemului informational.
    2. Imbunatatirea structurii spitalului (cladiri, echipamente si altele asemenea).
   
    Actiuni necesare:
    2.1. organizarea evaluarii si a masurilor necesare pentru obtinerea autorizatiei sanitare de functionare a spitalelor;
    2.2. intretinerea corespunzatoare a cladirii si echipamentelor:
    a) dezvoltarea unui plan anual privind investitiile si reparatiile capitale ale cladirilor si echipamentelor;
    b) functionarea echipamentelor conform specificatiilor tehnice ale acestora, in vederea obtinerii eficientei maxime in utilizarea lor (personal adecvat ca numar si pregatire, aprovizionare cu materiale consumabile necesare si altele asemenea);
    c) analiza eficientei economice a contractelor de service pentru echipamente;
    2.3. reorganizarea sectiilor si compartimentelor in vederea cresterii eficientei;
    2.4. utilizarea unei platforme tehnice comune pentru serviciile spitalicesti si cele ambulatorii, cu reducerea numarului de internari ce nu sunt necesare.
    3. Utilizarea eficienta a resurselor umane ale spitalului
   
    Actiuni necesare:
    3.1. incadrarea in normele maximale de personal pentru diferitele structuri ale spitalului;
    3.2. evaluarea performantelor personalului pe baza indeplinirii unor criterii definite in concordanta cu obiectivele din planul anual al spitalului;
    3.3. stabilirea unor criterii precise de evaluare si stimulare a personalului;
    3.4. elaborarea unor planuri de recrutare de personal de specialitate in vederea asigurarii serviciilor necesare pacientilor asigurati.
    4. Elaborarea si implementarea unui sistem de monitorizare a calitatii ingrijirilor
   
    Actiuni necesare:
    4.1. realizarea si utilizarea unui sistem de evaluare a satisfactiei pacientilor privind serviciile furnizate de spital;
    4.2. infiintarea de comisii interdisciplinare de etica si analiza a incidentelor si accidentelor clinice, inclusiv a implicatiilor financiare;
    4.3. utilizarea unui sistem de identificare a problemelor privind calitatea ingrijirilor la nivelul fiecarei sectii sau departament al spitalului.

    VII. Masuri de restructurare a unitatilor sanitare cu paturi
   
    Implementarea masurilor de restructurare a unitatilor sanitare cu paturi se va efectua in concordanta cu analiza performantelor acestora.
    Factorii care influenteaza performanta spitalelor sunt:
    1. dotarea si incadrarea corespunzatoare profilului si atributiilor spitalului;
    2. gradul de autonomie;
    3. expunerea la presiunile pietei;
    4. gradul de responsabilitate financiara;
    5. responsabilitatea spitalelor pentru performanta lor;
    6. functia sociala.

    A. Masuri strategice privind resursele umane:
    1. cresterea flexibilitatii privind incadrarea cu personal (este important de luat in calcul aportul stagiarilor, rezidentilor, cercetatorilor si cadrelor universitare in furnizarea serviciilor spitalicesti pentru pacientii internati) alaturi de stabilirea unor limite minimale care sa asigure calitatea serviciilor si fara de care spitalul sa nu primeasca certificare pentru furnizarea anumitor tipuri de servicii, precum si a unor limite maximale, astfel incat intre cele doua limite conducerea spitalului sa poata decide nivelul de incadrare cu personal;
    2. reglementarea relatiei dintre activitatea spitaliceasca si cea de invatamant medical si cercetare prin:
    a) stabilirea unor relatii contractuale intre universitati si spitale, avandu-se in vedere controlul duratei medii de spitalizare, al resurselor umane, al medicamentelor si materialelor sanitare, precum si al investigatiilor paraclinice pentru cazurile didactice sau cele implicate in activitatea de cercetare;
    b) definirea responsabilitatilor cadrelor didactice universitare in desfasurarea activitatii spitalelor;
    c) clarificarea rolului si functiilor medicilor rezidenti in cadrul spitalelor (contabilizarea acestora in momentul definirii necesarului de personal pe sectiile de spital).

    B. Masuri strategice privind managementul clinic:
    1. elaborarea ghidurilor de practica medicala;
    2. functionarea comisiilor de calitate;
    3. optimizarea circuitului pacientilor de la diagnosticare pana la externare (transferuri intre sectii, relatia cu alte unitati sanitare in functie de competentele spitalului etc.).

    C. Masuri strategice privind expunerea spitalelor pe piata serviciilor spitalicesti:
    1. realizarea unei relatii directe intre veniturile spitalelor si performanta serviciilor oferite;
    2. cresterea responsabilitatii spitalelor in ceea ce priveste capacitatea de acoperire a costurilor serviciilor furnizate cu veniturile, prin nivelul de rambursare a acestora;
    3. controlul costurilor;
    4. realizarea mecanismelor de competitie pentru resursele umane si investitiile de capital.

    D. Masuri strategice privind gradul de responsabilitate financiara:
    1. cresterea eficientei prin cresterea responsabilitatii conducerii spitalului in constituirea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, cu pastrarea economiilor facute si penalizarea in cazul datoriilor;
    2. elaborarea de decizii corecte pentru constituirea bugetului de venituri si cheltuieli.

    E. Masuri strategice privind responsabilizarea spitalelor pentru performantele realizate:
    1. stimularea transferului de responsabilitate catre spital;
    2. eficientizarea mecanismelor de control indirecte, si anume: planificare de servicii, acreditare si contractare de servicii. In acest sens se impune totodata definirea clara a rolurilor si responsabilitatilor Ministerului Sanatatii si Familiei, Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Colegiului Medicilor din Romania si Ministerului Finantelor Publice.

    F. Masuri strategice privind indeplinirea functiei sociale:
    - identificarea functiilor sociale si definirea organizatiilor responsabile.

    VIII. Evaluarea Strategiei nationale privind reforma in unitatile sanitare cu paturi va fi realizata la sfarsitul fiecarei etape de catre o comisie mixta formata din reprezentanti ai Ministerului Sanatatii si Familiei, Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si Colegiului Medicilor din Romania, comisie care va fi numita in termen de 15 zile de la publicarea prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 826/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 826 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu