Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1619/599 din  9 decembrie 2004

privind aprobarea Planului actiunilor majore pentru implementarea finantarii bazate pe caz in spitalele din Romania, in perioada 2004 - 2005

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII - Nr. 1.619


SmartCity3

              CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE - Nr. 599
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1223 din 20 decembrie 2004

    In temeiul dispozitiilor Hotararii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.088/2004 pentru aprobarea Strategiei nationale privind serviciile de sanatate si a Planului de actiune pentru reforma sectorului de sanatate, ale Hotararii Guvernului nr. 826/2002 pentru aprobarea Strategiei nationale privind reforma in unitatile sanitare cu paturi si ale Hotararii Guvernului nr. 1.329/2002 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Sanatate Bucuresti,
    vazand Referatul de aprobare al secretarului general al Ministerului Sanatatii si al directorului general al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. OB 14.145/DG 3.352/2004,

    ministrul sanatatii si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Planul actiunilor majore pentru implementarea finantarii bazate pe caz in spitalele din Romania, in perioada 2004 - 2005, conform anexei care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Institutiile implicate in implementarea finantarii bazate pe caz in spitalele din Romania, directiile din cadrul Ministerului Sanatatii, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Sanatate Bucuresti, Centrul de Statistica Sanitara si Documentare Medicala Bucuresti, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, casele de asigurari de sanatate si spitalele vor lua masurile necesare pentru a duce la indeplinire prevederile planului prevazut la art. 1 si vor emite reglementarile necesare.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                              Ministrul sanatatii,
                                 Ovidiu Brinzan

              Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
                                 Cristian Celea

    ANEXA 1

                                      PLANUL
actiunilor majore pentru implementarea finantarii bazate pe caz in spitalele din Romania, in perioada 2004 - 2005

    1. Emiterea unui ordin al ministrului sanatatii de completare a Ordinului ministrului sanatatii si familiei nr. 29/2003 privind introducerea colectarii electronice a Setului minim de date la nivel de pacient (SMDP) in spitalele din Romania, avand in vedere cerinte informationale impuse de noile reglementari privind sistemul de asigurari de sanatate, noul sistem de codificare a procedurilor medicale si introducerea semnaturii electronice in spitale
    Termen limita: 31 decembrie 2004
    Responsabil: Ministerul Sanatatii, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Sanatate Bucuresti, Centrul de Statistica Sanitara si Documentare Medicala Bucuresti
    Rezultate asteptate: ordin al ministrului sanatatii privind redefinirea Setului minim de date la nivel de pacient (SMDP) si posibilitatea utilizarii semnaturii electronice pentru fluxurile de date ce privesc SMDP
    2. Elaborarea unui ordin al ministrului sanatatii privind instituirea unui studiu de evaluare a costurilor principalelor tipuri de pacienti externati din spitale, pentru imbunatatirea sistemului de clasificare in grupe de diagnostice si a mecanismului de finantare bazata pe caz
    Termen limita: 31 decembrie 2004
    Responsabil: Ministerul Sanatatii, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Sanatate Bucuresti
    Rezultate asteptate: ordin al ministrului sanatatii privind instituirea unui studiu de evaluare a costurilor principalelor tipuri de pacienti
    3. Emiterea unui ordin al ministrului sanatatii privind introducerea incepand cu 1 ianuarie 2005 a codificarii procedurilor medicale folosind Clasificarea Internationala a Maladiilor, varianta 10 cu modificarile australiene (CIM-10-AM, v3.0), la toate spitalele din Romania
    Termen limita: 31 decembrie 2004
    Responsabil: Ministerul Sanatatii, Centrul de Statistica Sanitara si Documentare Medicala Bucuresti, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Sanatate Bucuresti
    Rezultate asteptate: definitivarea cadrului legal privind introducerea unui nou sistem de clasificare a procedurilor medicale in Romania
    4. Realizarea unor materiale scrise si pe suport magnetic privind noul sistem de clasificare a procedurilor CIM-10-AM, distribuirea lor catre directiile judetene de sanatate publica si spitale si pregatirea directiilor judetene de sanatate publica si a spitalelor pentru utilizarea noului sistem de codificare a procedurilor medicale
    Termen limita: 31 martie 2005
    Responsabil: Ministerul Sanatatii, Centrul de Statistica Sanitara si Documentare Medicala Bucuresti, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Sanatate Bucuresti si directiile de sanatate publica judetene
    Rezultate asteptate: tiparirea manualelor si realizarea de CD-uri privind noul sistem de codificare a procedurilor, instruirea centrala a directiilor de sanatate publica privind codificarea procedurilor medicale si instruirea locala de catre directiile de sanatate publica a spitalelor privind codificarea procedurilor medicale folosind ICD-10-AM
    5. Elaborarea cadrului legal privind utilizarea de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a datelor clinice la nivel de pacient colectate de catre Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Sanatate Bucuresti, in vederea contractarii si decontarii serviciilor spitalicesti acordate pacientilor spitalizati
    Termen limita: 31 decembrie 2004
    Responsabil: Ministerul Sanatatii, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
    Rezultate asteptate: mentionarea in cadrul contractului-cadru si al normelor de aplicare pentru anul 2005 ca datele clinice la nivel de pacient colectate de catre Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Sanatate Bucuresti stau la baza contractarii si decontarii serviciilor spitalicesti de catre casele de asigurari de sanatate
    6. Elaborarea reglementarilor pentru extinderea finantarii bazate pe caz in spitalele din Romania, pentru anul 2005, de la cele 185 de spitale finantate in acest mod in anul 2004 la toate spitalele ce furnizeaza ingrijiri pentru afectiuni acute, cu exceptia spitalelor comunale si a centrelor de sanatate
    Termen limita: finalizarea contractului-cadru si a normelor de aplicare pentru anul 2005
    Responsabil: Ministerul Sanatatii, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
    Rezultate asteptate: contractul-cadru si normele de aplicare pentru anul 2005 cu prevederi explicite privind extinderea finantarii bazate pe caz
    7. Elaborarea reglementarilor pentru introducerea unor mecanisme de ajustare a finantarii bazate pe caz pentru cazurile ce necesita consumuri foarte mari sau foarte mici de resurse
    Termen limita: finalizarea contractului-cadru si a normelor de aplicare pentru anul 2005
    Responsabil: Ministerul Sanatatii, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
    Rezultate asteptate: contractul-cadru si normele de aplicare pentru anul 2005 cu prevederi explicite privind introducerea unor mecanisme de ajustare a finantarii bazate pe caz pentru cazurile ce necesita consumuri foarte mari sau foarte mici de resurse
    8. Elaborarea unui ordin al ministrului sanatatii privind definirea sistemului informational aferent spitalizarii de zi si a Setului minim de date la nivel de pacient aferent spitalizarii de zi (SMDPSZ), care va fi colectat sub forma electronica
    Termen limita: 31 decembrie 2005
    Responsabil: Ministerul Sanatatii, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Centrul de Statistica Sanitara si Documentare Medicala Bucuresti, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Sanatate Bucuresti
    Rezultate asteptate: ordin al ministrului sanatatii privind sistemul informational aferent spitalizarii de zi
    9. Comunicarea institutiilor centrale si locale cu spitalele, monitorizarea si sprijinirea introducerii si utilizarii:
    a) procedurilor medicale folosind CIM-10-AM;
    b) semnaturii electronice pentru fluxurile de date legate de raportarea SMDP
    Termen limita: continuu in 2005
    Responsabil: Ministerul Sanatatii si directiile de sanatate publica judetene
    Rezultate asteptate: sprijinirea spitalelor pentru utilizarea noii codificari a procedurilor medicale CIM-10-AM si pentru introducerea semnaturii electronice
    10. Elaborarea unui sistem de monitorizare continua a calitatii datelor inregistrate pentru pacientii spitalizati si a concordantei acestor date cu activitatile clinice la nivelul spitalului
    Termen limita: continuu in 2005
    Responsabil: Ministerul Sanatatii, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Centrul de Statistica Sanitara si Documentare Medicala Bucuresti, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Sanatate Bucuresti
    Rezultate asteptate: functionarea unui sistem de monitorizare a datelor clinice inregistrate pentru pacientii spitalizati in vederea prevenirii greselilor de raportare
    11. Dezvoltarea unei structuri nationale de monitorizare a calitatii serviciilor spitalicesti din Romania
    Termen limita: 31 decembrie 2005
    Responsabil: Ministerul Sanatatii, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Colegiul Medicilor din Romania
    Rezultate asteptate: definirea rolului si responsabilitatilor in functionarea unei structuri nationale de monitorizare a calitatii serviciilor spitalicesti din Romania
    12. Elaborarea metodelor de plata a serviciilor medicale spitalicesti din Romania (inclusiv prin mecanismul de plata pe caz rezolvat) in cadrul contractului-cadru pe anul 2006 si integrarea acestor metode de finantare cu celelalte aspecte ale reformei in sanatate
    Termen limita: 31 octombrie 2005
    Responsabil: Ministerul Sanatatii, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
    Rezultate asteptate: contractul cadru pe anul 2006 cu prevederi explicite privind mecanismele de finantare a spitalelor, inclusiv finantarea bazata pe caz in toate spitalele (sectiile) de ingrijiri pentru afectiuni acute.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1619/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1619 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu