Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1088 din  8 iulie 2004

pentru aprobarea Strategiei nationale privind serviciile de sanatate si a Planului de actiune pentru reforma sectorului de sanatate

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 696 din  3 august 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Strategia nationala privind serviciile de sanatate, prevazuta in anexa nr. 1, si Planul de actiune pentru reforma sectorului de sanatate, prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 2
    (1) Se constituie Comitetul National pentru Implementarea Strategiei privind Serviciile de Sanatate, denumit in continuare Comitet National, pentru aplicarea si dezvoltarea strategiei nationale si a planului de actiune pentru reforma sectorului de sanatate.
    (2) Componenta Comitetului National, precum si atributiile principale sunt prevazute in anexa nr. 3.
    Art. 3
    Ministerul Sanatatii si celelalte institutii prevazute in anexa nr. 3 vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
    Art. 4
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul sanatatii,
                         Ovidiu Brinzan

                         Ministru de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Marian Florian Saniuta

                         Ministrul delegat
                         pentru administratia publica,
                         Gabriel Oprea

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Maria Manolescu,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                               STRATEGIA NATIONALA
                        privind serviciile de sanatate

    Pe termen lung, efectul vizat al strategiei este imbunatatirea starii de sanatate a populatiei si, prin aceasta, a calitatii vietii.

    I. Scopul Strategiei nationale privind serviciile de sanatate

    Scopul Strategiei nationale privind serviciile de sanatate, denumita in continuare strategie, este cresterea accesului populatiei la servicii medicale de calitate si eficientizarea modului de furnizare a serviciilor medicale spitalicesti.
    Principalele obiective ale acestei strategii, care vor directiona furnizarea serviciilor de sanatate in Romania pentru cel putin urmatorii 10 ani, sunt urmatoarele:
    1. Imbunatatirea accesului populatiei si cresterea echitatii in acordarea serviciilor de sanatate
    2. Imbunatatirea calitatii serviciilor de sanatate
    3. Imbunatatirea eficacitatii si a eficientei serviciilor de sanatate
    Prezenta strategie are la baza strategia de rationalizare a serviciilor spitalicesti, elaborata in anul 2003 in cadrul derularii proiectului de planificare si reglementare a sistemului de servicii de sanatate al Bancii Mondiale in Romania.
    Principiile acestei strategii vor directiona furnizarea serviciilor de sanatate in Romania pentru cel putin urmatorii 10 ani.

    II. Viziunea strategiei privind serviciile de sanatate din Romania

    Cetatenii Romaniei vor avea un acces imbunatatit pe plan local la servicii de sanatate de calitate, inclusiv accesul la medicamente prescrise rational, medicina de familie, servicii de sanatate publica si la programe de prevenire a imbolnavirilor. Cetatenii vor avea incredere in pregatirea medicilor de familie si se vor baza pe acestia pentru rezolvarea majoritatii problemelor lor de sanatate, apeland la medicii de specialitate sau la serviciile spitalicesti doar atunci cand este nevoie.
    Cetatenii cu afectiuni cronice cum ar fi: diabetul zaharat, hipertensiunea arteriala, afectiuni respiratorii cronice si altele se vor baza atat pe medicii de familie la care sunt inscrisi, cat si pe o retea de alti furnizori, care ii vor ajuta sa-si mentina un stil de viata sanatos acasa, la serviciu si in comunitate. Cetatenii vor fi informati despre serviciile de sanatate ce le pot fi furnizate si vor alege serviciile pe baza calitatii si nivelului de complexitate cel mai potrivit. Optiunea de a alege servicii private va fi mai larga.
    In Romania se va dezvolta un sector al serviciilor spitalicesti performant, usor accesibil pentru pacientii care necesita ingrijiri pentru traumatisme si urgente medico-chirurgicale, alte afectiuni acute care le pun in pericol viata, boli cronice grave.
    Spitalele vor fi dotate in mod corespunzator si vor furniza o gama adecvata de servicii de calitate pentru diagnostic si tratament. De asemenea, spitalele vor avea personal cu pregatire adecvata, motivat sa furnizeze ingrijiri clinice de calitate.
    Pe termen lung, efectul vizat al prezentei strategii este imbunatatirea starii de sanatate a populatiei si, prin aceasta, a calitatii vietii.
    Prezenta strategie se va concentra pe modernizarea si imbunatatirea calitatii serviciilor spitalicesti si pe extinderea accesului local la serviciile de asistenta primara. Astfel se va realiza un echilibru intre serviciile spitalicesti, serviciile ambulatorii de specialitate furnizate in spital sau in cabinete medicale individuale, serviciile de spitalizare de zi si serviciile de asistenta primara (medicina de familie, medicamentele eliberate in regim ambulatoriu, ingrijirile la domiciliu, ingrijirile comunitare, precum si serviciile de sanatate publica si programele de prevenire a imbolnavirilor etc.).

    III. Obiectivele strategiei privind serviciile de sanatate din Romania:

    Obiectivul 1: Crearea unui sector al serviciilor spitalicesti performant, care sa furnizeze ingrijiri mai eficiente si mai eficace, cum ar fi ingrijirile ambulatorii integrate cu cele spitalicesti, spitalizarea de zi, spitalizarea de o zi, precum si imbunatatirea serviciilor de diagnostic si tratament (Se subordoneaza scopului: crestere acces, eficienta)

    Obiectivul 2: Extinderea serviciilor de asistenta primara, in special a ingrijirilor la domiciliu, eliberarii medicamentelor in regim ambulatoriu, crearea unor centre de sanatate multifunctionale atat in mediul urban, cat si in cel rural si integrarea asistentei primare cu serviciile ambulatorii de specialitate si serviciile spitalicesti, in conformitate cu programele nationale de sanatate (Se subordoneaza scopului: crestere acces)

    Obiectivul 3: Asigurarea unei finantari adecvate si sustenabile, in vederea stimularii performantei spitalelor, in concordanta cu politicile sanitare si cu tinta de planificare nationala pe termen lung a numarului de paturi de spital, care sa contina elemente stimulative pentru furnizarea eficienta a serviciilor spitalicesti (Se subordoneaza scopului: crestere calitate, eficienta)

    Obiectivul 4: Inchiderea, transformarea sau restructurarea unitatilor spitalicesti care nu sunt necesare sau care sunt subutilizate, in vederea reducerii pierderilor financiare, si utilizarea resurselor economisite pentru dezvoltarea noilor prioritati in sistemul de sanatate, bazate pe reducerea numarului internarilor si a duratei medii de spitalizare, concomitent cu cresterea ratei de ocupare a paturilor si imbunatatirea rezultatelor activitatii (Se subordoneaza scopului: crestere calitate, eficienta)

    Obiectivul 5: Imbunatatirea sistemelor de conducere si management operational si furnizarea unei capacitati adecvate de a conduce si monitoriza reformele strategice in sistemul de sanatate (Se subordoneaza scopului: crestere acces, calitate, eficienta)

    Obiectivul 6: Revizuirea cadrului de reglementare de la nivel central pentru a permite implementarea rapida a reformei in sistemul de sanatate si descentralizarea ulterioara a managementului operational si financiar, in vederea gasirii celor mai bune solutii pentru acoperirea nevoilor locale, inclusiv servicii pentru populatia defavorizata sau vulnerabila (Se subordoneaza scopului: crestere acces, calitate)

    Obiectivul 7: Dezvoltarea unui sistem modern de acreditare a serviciilor de sanatate si a unor sisteme adecvate de monitorizare a managementului calitatii (Se subordoneaza scopului: crestere calitate)

    Obiectivul 8: Cresterea participarii sectorului privat in finantarea serviciilor de sanatate, prin imbunatatirea reglementarii sistemului privat de asigurari de sanatate in urma aprobarii Legii asigurarilor private de sanatate, care sa permita competitia pentru fonduri suplimentare a furnizorilor de servicii medicale publici sau privati, altele decat cele colectate prin contributia obligatorie la Fondul national unic de asigurari de sanatate (Se subordoneaza scopului: crestere eficienta)

    Obiectivul 9: Transferul ingrijirilor furnizate in spitale pentru cazurile sociale si pentru varstnici catre unitati/organizatii ale autoritatilor locale si/sau catre unitati private, astfel incat spitalele sa se poata concentra pe furnizarea ingrijirilor de tip acut

    IV. Rezultate asteptate ale strategiei privind serviciile de sanatate din Romania

    Atingerea obiectivelor mentionate in prezenta strategie va conduce la urmatoarele rezultate:
    1. Un sistem modern si eficient al ingrijirilor medicale spitalicesti, cu un acces imbunatatit la servicii de calitate crescuta
    2. Populatia va avea un acces local imbunatatit la o gama mai larga de servicii integrate de asistenta primara si spitaliceasca, mai bine adaptate nevoilor medicale ale comunitatii.
    3. Finantare sustinuta, echitabila si transparenta a serviciilor de sanatate, bazata pe responsabilitate locala, descentralizata, cu stimulente pentru o activitate eficienta, cu raspundere si mecanisme de raportare corespunzatoare
    4. Restructurarea si redefinirea unitatilor sanitare in vederea furnizarii serviciilor medicale adecvate si care sunt identificate ca nevoi de sanatate ale populatiei
    5. Imbunatatirea conducerii si managementului serviciilor de sanatate, la nivel judetean si regional, care va stimula furnizarea de servicii mai eficiente si reducerea coruptiei
    6. Un cadru legal care sustine descentralizarea si furnizarea mai rapida a serviciilor de sanatate imbunatatite, in concordanta cu aceasta strategie si cu politicile nationale de sanatate
    7. Asigurarea calitatii serviciilor de sanatate, masurabila prin sistemul de acreditare
    8. Cresterea investitiilor sectorului privat in finantarea si furnizarea serviciilor de sanatate si modele competitive de furnizare a serviciilor de sanatate
    9. Un sistem de sanatate care sa furnizeze exclusiv ingrijiri de sanatate si care sa coopereze cu sectoarele de asistenta sociala pentru cresterea solidaritatii sociale si a calitatii vietii

    ANEXA 2

                             PLAN DE ACTIUNE
                  pentru reforma sectorului de sanatate

    A. Pe termen scurt (sfarsitul anului 2004)
    1. Finalizarea cadrului legislativ pentru directiile prioritare ale sistemului de sanatate: hotarare a Guvernului privind strategia nationala de sanatate publica, ordin al ministrului sanatatii privind serviciile de urgenta prespitalicesti, ordin al ministrului sanatatii privind competentele spitalelor (inclusiv legate de conducerea spitalelor), revizuirea Hotararii Guvernului nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, functionarea si finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale, ordin al ministrului sanatatii privind organizarea, functionarea si finantarea centrelor de sanatate multifunctionale, reglementari privind politica nationala a medicamentului
    2. Elaborarea primei versiuni a planurilor nationale, regionale si locale de sanatate pentru structuri si servicii furnizate in domenii specifice
    3. Planificarea si restructurarea serviciilor de sanatate in vederea cresterii accesului populatiei urbane si rurale la servicii de calitate pe baza planurilor de sanatate dezvoltate
    4. Finantare eficienta si transparenta a spitalelor prin: monitorizarea executiei bugetare a acestora in vederea incadrarii in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, extinderea sistemului de finantare bazata pe caz la toate unitatile care furnizeaza servicii spitalicesti de internare continua pentru pacienti acuti, publicarea pe paginile de web ale institutiilor abilitate a rapoartelor de activitate clinica si financiare ale spitalelor
    5. Cresterea disponibilitatii medicamentelor pentru populatie, in limita fondurilor existente prin derularea licitatiilor centralizate pentru medicamente de baza in spitale, derularea licitatiilor electronice pentru achizitii in spitale si introducerea primelor ghiduri de practica (diabet)
    6. Reabilitarea asistentei medicale de urgenta prespitaliceasca
    7. Imbunatatirea fluxului electronic de informatii si a distribuirii informatiilor publice in sistemul de sanatate (de la furnizori la institutiile locale si/sau centrale si inapoi si intre institutiile locale si centrale din sistem) prin introducerea semnaturii electronice, publicarea documentelor oficiale pe paginile de web, conceperea unui format unic de raportare clinica si/sau financiara
    8. Standardizarea codificarii si implementarea registrelor nationale de date in sistemul de sanatate (de exemplu, pentru diabet)
    9. Monitorizarea si finalizarea investitiilor in derulare
    10. Stimularea participarii sectorului privat la serviciile de sanatate prin: elaborarea unui ordin al ministrului sanatatii privind normele de aplicare a Legii asigurarilor private de sanatate, extinderea parteneriatelor public-private legate de externalizarea serviciilor de dializa, imagistica si laborator, finalizarea procesului de privatizare a managementului de spital pentru un spital-pilot
    11. Finalizarea si pregatirea programelor cu finantare externa, mai ales a celor referitoare la asistenta mamei si copilului, consolidarea capacitatii de management si de control a Ministerului Sanatatii si a serviciilor de medicina de urgenta
    12. Implementarea recomandarilor Proiectului de planificare si reglementare a sistemului de servicii de sanatate al Bancii Mondiale in Romania
    13. Sustinerea in continuare a dezvoltarii ingrijirilor primare si in ambulatoriu prin concesionarea cabinetelor medicale catre medici

    B. Pe termen mediu (pana in 2008)
    1. Imbunatatirea furnizarii serviciilor de sanatate comunitare (medicina generala/de familie, medicamente in ambulatoriu, planificare familiala, centre de sanatate multifunctionale, servicii de specialitate in ambulatoriu etc.) si integrarea acestora cu serviciile spitalicesti, precum si cu ingrijirile sociale si pentru varstnici, in regim public sau privat
    2. Finalizarea programelor cu finantare externa pentru asistenta mamei si copilului, consolidarea capacitatii de management si de control din Ministerul Sanatatii si a serviciilor de medicina de urgenta
    3. Imbunatatirea performantei serviciilor spitalicesti prin reglementarea unor noi tipuri de servicii furnizate la acest nivel (asistenta ambulatorie integrata, proceduri efectuate in regim de spitalizare de zi, spitalizare de o zi) si prin imbunatatirea infrastructurii bazei de diagnostic si tratament
    4. Imbunatatirea calitatii si sigurantei ingrijirilor spitalicesti prin sustinerea abordarii de tipul medicinei bazate pe dovezi, pe baza ghidurilor clinice si realizarea a doua ghiduri model pana in 2005 (pentru diabet si hipertensiune)
    5. Continuarea reducerii numarului de paturi de spital initiata in cursul anului 2003 (in vederea atingerii tintei finale de planificare nationala pe termen lung a paturilor, de 4,3 paturi la 1.000 de locuitori in anul 2014). Implicarea sustinuta in identificarea unei combinatii de mecanisme de reducere a numarului de paturi pentru a atinge un rezultat real de aproximativ 5,5 paturi la 1.000 de locuitori (pana in 2008) prin:
    a) reducerea duratei medii de spitalizare in cazul afectiunilor acute si extinderea serviciilor care se furnizeaza intr-o singura zi (cum ar fi: spitalizarea de zi, spitalizarea de o zi, ambulatoriul integrat, servicii diagnostice etc.);
    b) reducerea ratei de internari in spital in cazul afectiunilor acute si cronice (cu exceptia bolilor psihice si infectioase);
    c) cresterea numarului de zile de spitalizare disponibile si a ratei de ocupare a paturilor in spital in cazul afectiunilor acute si in spitalizarea de zi;
    d) transferul zilelor/pat din spitale in unitati cu specific nemedical acut (ingrijiri sociale, unitati medico-sociale etc.).
    6. Dezvoltarea si rafinarea sistemului de finantare pe baza de caz rezolvat a spitalelor si aplicarea acestuia la toate unitatile spitalicesti de ingrijiri acute care au fost restructurate si reducerea treptata pana la eliminare a ponderii finantarii istorice in calcularea tarifelor; introducerea si adaptarea sistemului de finantare bazata pe caz si pentru serviciile ambulatorii
    7. Stabilirea politicilor de sanatate referitoare la utilizarea noilor tehnologii medicale, medicamente, echipamente, bazate pe de o parte pe studii de cost-eficienta si cost-eficacitate si pe de alta parte pe nevoile de sanatate, in vederea furnizarii unor servicii medicale de calitate
    8. Stabilirea cadrului de reglementari privind operationalizarea unor centre de sanatate multifunctionale referitoare la: metodele de finantare, procesele de angajare de resurse umane, procesele privind infrastructura si conducerea/managementul. Implementarea in cel putin 15 judete a acestor centre, acolo unde este necesar prin restructurarea centrelor medicale rurale, centrelor de permanenta, statiilor de ambulanta, a spitalelor rurale si urbane mici si a spitalelor de monospecialitate
    9. Stabilirea cadrului de reglementari privind extinderea ingrijirilor la domiciliu, referitoare la: metodele de finantare, procesele de angajare de resurse umane, procesele privind infrastructura si conducerea/managementul, in vederea reducerii internarilor in spital cu metode cost-eficiente. Atingerea obiectivelor determinate, cum ar fi reabilitarea serviciilor de ingrijiri la domiciliu, implementarea lor pe scara larga in 20 de judete
    10. Stabilirea cadrului de reglementari privind extinderea serviciilor ambulatorii integrate, referitoare la: metodele de finantare, procesele de angajare de resurse umane, procesele privind infrastructura si conducerea/managementul; se va sprijini astfel transferul anumitor servicii de ingrijiri cronice furnizate in spitale (diabet, astm, hipertensiune etc.) catre ambulatoriul spitalului: vor fi stabilite sisteme integrate ambulatorii in cel putin cate un spital judetean sau universitar din fiecare judet
    11. Implementarea unor mecanisme de finantare sustenabile, echitabile si transparente, bazate pe descentralizarea responsabilitatii financiare, avand structuri de responsabilitate si de raportare corespunzatoare. Finalizarea si adoptarea reglementarilor privind managementul datoriilor, a clasificatiei bugetare, a planului de conturi si a altor recomandari financiare cheie ale proiectului de planificare si reglementare a sistemului de servicii de sanatate al Bancii Mondiale in Romania, in consens cu legislatia romaneasca in domeniu. Implementarea unor mecanisme de finantare sustinute, echitabile si transparente pentru a asigura viabilitatea financiara a schemei de asigurari de sanatate si a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate
    12. Decizia asupra modelelor de alocare regionala a resurselor care sa fie aplicate in Romania: implementarea modelului agreat si obtinerea de imbunatatiri semnificative in echitatea alocarii resurselor la nivel national
    13. Implementarea de politici, proceduri si reglementari noi in vederea imbunatatirii conducerii si managementului serviciilor de sanatate si reducerii semnificative a nivelului coruptiei la nivel judetean si regional; implementarea retelelor de conducere judetene/regionale in cel putin 10 judete
    14. Planificarea serviciilor de sanatate si reforma institutionala:
    a) actualizarea planurilor de sanatate judetene, regionale si nationale in ceea ce priveste numarul unitatilor si serviciile furnizate in domeniile specifice;
    b) reorganizarea spitalelor bazata pe planul nevoilor de servicii de sanatate, in concordanta cu infrastructura, echipamentele, tehnologia si personalul necesar;
    c) stabilirea unui plan de dezvoltare profesionala pentru personalul medical de la toate nivelurile;
    d) infiintarea unui organism national de monitorizare a calitatii serviciilor de sanatate;
    e) stabilirea unui set minim de indicatori pentru monitorizarea calitatii serviciilor de sanatate.
    15. Identificarea nevoilor de formare pentru a implementa noile metode de management financiar, de conducere, managementul operational si reforma serviciilor si formarea unei structuri de pregatire corespunzatoare
    16. Implementarea unor sisteme imbunatatite de management al informatiei pentru planificare, managementul serviciilor si monitorizarea larga a performantei sistemului, pe baza parametrilor de performanta ce urmeaza a fi definiti si a metodelor ce urmeaza a fi agreate
    17. Colaborarea, in principal, cu Ministerul Finantelor Publice pentru a gasi oportunitatile si stimulentele necesare in vederea continuarii stimularii investitiilor din sectorul privat in infrastructura, furnizarea de servicii si management prin stimularea parteneriatelor public-private, folosind experienta proiectelor-pilot de parteneriat public-privat initiate incepand cu anul 2002
    18. Continuarea investitiilor in dezvoltarea viitoare a functiei de planificare la nivel central si judetean si revizuirea atat a Strategiei nationale privind serviciile de sanatate, cat si a planurilor de sanatate judetene, regionale si nationale in functie de realizarile de pana in acel moment si de posibilitatile de dezvoltare, de exemplu, programe nationale de servicii clinice, programe sau proiecte cu finantare externa etc.
    19. Obtinerea consensului asupra maririi ponderii finantarii pentru sanatate
    20. Codificarea si corelarea tuturor actelor normative din domeniul sanatatii intr-un cod sanitar sau cod al sanatatii publice.

    C. Pe termen lung (pana in 2014)
    1. Atingerea obiectivelor finale ale strategiei privind serviciile de sanatate la nivel national pana la o medie nationala de aproximativ 4,3 paturi la 1.000 de locuitori, prin implementarea combinatiei de mecanisme de reducere a numarului de paturi stabilite prin Strategia nationala de rationalizare a serviciilor spitalicesti:
    a) reducerea duratei medii de spitalizare prin tratarea a cel putin 25% din pacientii acuti in structuri de spitalizare de zi si prin reducerea cu 10% a duratei de spitalizare pentru internarile continue;
    b) reducerea cu 10% a ratei internarilor in spital pentru pacientii acuti si cronici (cu exceptia bolilor psihice si a bolilor infectioase);
    c) stabilirea la 365 a numarului zilelor disponibile in spitale pentru ocuparea paturilor, respectiv la 85% a ratei de ocupare a acestora, pentru internarile in spitalizare continua;
    d) stabilirea la 250 a numarului zilelor disponibile in spitale pentru ocuparea paturilor, respectiv la 85% a ratei de ocupare a acestora, pentru internarile in spitalizare de zi;
    e) transferul a 10% din numarul zilelor de spitalizare din spitale in unitatile de ingrijiri sociale si pentru varstnici.
    2. Incheierea restructurarii si reorganizarii tuturor unitatilor sanitare si implementarea serviciilor care sunt adecvate si bazate pe nevoile de sanatate ale populatiei.

    ANEXA 3

                               COMPONENTA
si atributiile principale ale Comitetului National pentru Implementarea Strategiei Nationale privind Serviciile de Sanatate

    Art. 1
    (1) Comitetul National este format din:
    - ministrul sanatatii;
    - secretar de stat din Ministerul Sanatatii;
    - presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate;
    - consilier/reprezentant al primului-ministru;
    - presedintii comisiilor de sanatate ale Senatului si Camerei Deputatilor, precum si din reprezentanti, la nivel de secretar de stat, de la urmatoarele ministere:
        - Ministerul Administratiei si Internelor;
        - Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei;
        - Ministerul Finantelor Publice;
        - Ministerul Educatiei si Cercetarii;
        - Ministerul Apararii Nationale;
        - Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului;
        - Ministerul Justitiei.
    (2) Ministrul sanatatii este presedintele Comitetului National.
    (3) Numirea membrilor Comitetului National se face prin ordin al ministrului sanatatii, la propunerea institutiilor si structurilor prevazute la alin. (1).
    Art. 2
    (1) Comitetul National are urmatoarele atributii principale:
    a) urmareste adoptarea si implementarea strategiei prevazute in anexa nr. 1 si intocmeste rapoarte semestriale asupra stadiului de implementare, pe care le prezinta Guvernului;
    b) dezbate politicile de sanatate si propunerile de masuri ale secretariatului tehnic;
    c) adapteaza si avizeaza anual planul de activitati prevazut in anexa nr. 2, revizuieste realizarea lui, noile prioritati si directii de actiune;
    d) promoveaza si sprijina initiative legislative generale necesare implementarii strategiei;
    e) sprijina implementarea actiunilor specifice din strategia si planul de activitati ce revin institutiilor reprezentate in Comitetul National.
    (2) In realizarea atributiilor care ii revin, Comitetul National se consulta cu organismul profesional al medicilor, Colegiul Medicilor din Romania.
    Art. 3
    (1) In cadrul Ministerului Sanatatii se va infiinta un secretariat tehnic al Comitetului National.
    (2) Secretariatul tehnic este coordonat de catre secretarul general al Ministerului Sanatatii.
    (3) Atributiile principale ale secretariatului tehnic sunt:
    a) identificarea si analizarea problemelor si activitatilor legate de implementarea Strategiei nationale privind serviciile de sanatate si a Planului de actiune pentru reforma sectorului de sanatate, pregatirea documentatiei tehnice si legislative legate de problemele identificate, in vederea prezentarii lor Comitetului National pentru aprobare sau aviz;
    b) coordonarea activitatilor de implementare a Strategiei nationale privind serviciile de sanatate, cu modificarile si adaptarile propuse de Comitetul National;
    c) monitorizarea activitatilor de implementare;
    d) facilitarea comunicarii in interiorul Comitetului National si cu institutiile implicate.
    (4) Nominalizarea membrilor secretariatului tehnic si stabilirea responsabilitatilor specifice se aproba in prima sedinta a Comitetului National.
    Art. 4
    Regulamentul de functionare a Comitetului National se aproba in prima sedinta a acestuia si se transmite institutiilor implicate.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1088/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1088 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu