E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1066 din 29 decembrie 1999

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 2 din  5 ianuarie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 82 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
             MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                          NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit


    Ordonanta
    Art. 2
    (2) Sunt, de asemenea, contribuabili, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante, persoanele fizice romane fara domiciliu in Romania, precum si persoanele fizice straine, care realizeaza venituri din Romania in alte conditii decat cele mentionate la alin. (1) lit. b) si c), potrivit conventiilor de evitare a dublei impuneri.
    Norme metodologice
    Sunt contribuabili, potrivit art. 2 alin. (2) din ordonanta, persoanele fizice romane fara domiciliu in Romania, precum si persoanele fizice straine, rezidente ale unor state cu care Romania are incheiate conventii de evitare a dublei impuneri, care realizeaza venituri din Romania in urmatoarele conditii:
    - veniturile sunt obtinute din activitati care nu se realizeaza prin intermediul unei baze fixe situate pe teritoriul Romaniei;
    - veniturile sunt obtinute intr-o perioada care nu depaseste in total 183 de zile in orice perioada de 12 luni incepand sau sfarsind in anul calendaristic vizat, in conditiile prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri.
    Ordonanta
    Art. 4
    (1) Categoriile de venituri care se supun impozitului pe venit sunt:
    a) venituri din activitati independente;
    b) venituri din salarii;
    c) venituri din cedarea folosintei bunurilor;
    d) venituri din dividende si dobanzi;
    e) alte venituri.
    (2) In categoriile de venituri prevazute la alin. (1) se includ atat veniturile in bani, cat si echivalentul in lei al veniturilor in natura.
    Norme metodologice
    Veniturile din activitati independente, din salarii si din cedarea folosintei bunurilor sunt venituri care se supun procedurii de globalizare si de determinare a impozitului pe venitul anual global.
    Veniturile din dividende si dobanzi si cele cuprinse in categoria "alte venituri" se supun impozitarii, pe fiecare loc de realizare, in cadrul acestor categorii de venituri, impozitul fiind final.
    Ordonanta
    Art. 5
    Nu sunt venituri impozabile si nu se impoziteaza, potrivit prezentei ordonante, urmatoarele:
    a) ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie speciala, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale si din alte fonduri publice, precum si cele de aceeasi natura primite de la terte persoane, cu exceptia indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca, de maternitate si pentru concediul platit pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani, care sunt venituri de natura salariala;
    Norme metodologice
    In categoria veniturilor neimpozabile se cuprind veniturile obtinute de persoanele fizice, cum sunt:
    - alocatia de stat pentru copii;
    - alocatia de stat pentru copii cu handicap, in conditiile si in cuantumul prevazute de lege, majorat cu 100%;
    - alocatia de intretinere pentru copii cu handicap, aflati in plasament familial sau incredintati, potrivit legii, unei familii sau persoane ori unui organism privat, autorizat potrivit legii, in cuantumul prevazut de lege, majorat cu 50%;
    - ajutorul special lunar acordat pe toata durata handicapului pentru cei care sunt inapti de munca din cauza handicapului;
    - alocatia suplimentara pentru familiile cu copii;
    - indemnizatia acordata incepand cu cea de-a doua nastere;
    - ajutoarele care se acorda sotiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu;
    - ajutorul social acordat potrivit legii;
    - ajutorul de urgenta acordat de Guvern si de primari in situatii de necesitate, in limita fondurilor existente;
    - alocatia pentru fiecare copil incredintat sau dat in plasament familial;
    - ajutoarele pentru procurarea de dispozitive medicale;
    - ajutorul de somaj;
    - alocatia de sprijin;
    - ajutorul de integrare profesionala;
    - indemnizatia lunara reparatorie, acordata urmasilor sau parintilor eroilor-martiri, mamelor care se pensioneaza din motive de sanatate survenite dupa pierderea copilului si ranitilor;
    - indemnizatia lunara de ingrijire acordata persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate, precum si marilor mutilati;
    - indemnizatia lunara acordata persoanelor persecutate din motive politice;
    - indemnizatia lunara acordata magistratilor inlaturati din justitie din considerente politice;
    - indemnizatia de veteran de razboi, inclusiv sporul, acordate potrivit legii;
    - renta lunara acordata, potrivit legii, veteranilor de razboi;
    - ajutorul anual pentru acoperirea unei parti din costul chiriei, energiei electrice si energiei termice;
    - ajutorul de inmormantare;
    - sprijinul material acordat sotului supravietuitor sau urmasilor membrilor Academiei Romane;
    - ajutoarele acordate emigrantilor politici greci;
    - ajutorul pentru refugiati;
    - ajutoarele umanitare, medicale si sociale;
    - ajutoarele sociale acordate in baza legislatiei de pensii.
    Ordonanta
    f) contravaloarea echipamentelor tehnice, echipamentului individual de protectie si de lucru, alimentatiei de protectie, medicamentelor si materialelor igienico-sanitare, ce se acorda potrivit legislatiei in vigoare;
    Norme metodologice
    Nu sunt venituri impozabile:
    - contravaloarea echipamentelor tehnice primite de angajat sub forma de aparatura, dispozitive, unelte, alte mijloace asemanatoare, necesare in procesul muncii;
    - contravaloarea echipamentului individual de protectie cu care este dotat fiecare participant in procesul muncii pentru a fi protejat impotriva factorilor de risc;
    - contravaloarea echipamentului individual de lucru care cuprinde mijloacele primite de un angajat in vederea utilizarii lor in timpul procesului muncii pentru a-i proteja imbracamintea si incaltamintea;
    - contravaloarea alimentatiei de protectie primite in mod gratuit de persoanele fizice care lucreaza in locuri de munca cu conditii grele si vatamatoare;
    - contravaloarea materialelor igienico-sanitare primite in mod gratuit de persoanele fizice care isi desfasoara activitatea in locuri de munca al caror specific impune o igiena personala deosebita;
    - contravaloarea medicamentelor primite de cadrele militare in activitate;
    - contravaloarea echipamentului si a materialelor de resortul echipamentului (materiale de spalat si de igiena, materiale de gospodarie, materiale pentru atelierele de reparatii si intretinere, rechizite si furnituri de birou), primite in mod gratuit de personalul din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, in conditiile legii;
    - altele asemenea.
    Ordonanta
    h) alocatia individuala de hrana acordata sub forma tichetelor de masa, suportata integral de angajator, si hrana acordata potrivit dispozitiilor legale;
    Norme metodologice
    In aceasta categorie se cuprind:
    - alocatia individuala de hrana acordata sub forma tichetelor de masa, primita de angajati si suportata integral de angajator, potrivit legii;
    - alocatiile zilnice de hrana pentru activitatea sportiva de performanta, interna si internationala, diferentiata pe categorii de actiuni;
    - contravaloarea hranei, alimentelor sau numerarul acordat sportivilor pentru asigurarea alimentatiei de efort necesare in perioada de pregatire;
    - drepturile de hrana in timp de pace primite de personalul din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala;
    - alte drepturi de aceasta natura primite potrivit dispozitiilor legale.
    Ordonanta
    Art. 6
    Sunt venituri scutite de impozit pe venit, potrivit prezentei ordonante, urmatoarele:
    d) premiile si orice alte avantaje in bani si/sau in natura, obtinute de elevi si studenti la concursuri interne si internationale;
    Norme metodologice
    In aceasta categorie se cuprind:
    - premii obtinute la concursuri pe obiecte de invatamant, pe meserii, cultural-stiintifice, tehnico-stiintifice, la campionate si concursuri sportive, scolare nationale si internationale;
    - contravaloarea avantajelor sub forma de masa, cazare si transport;
    - alte drepturi materiale primite de participanti cu ocazia acestor manifestari.
    Ordonanta
    Art. 7
    (1) Perioada impozabila este anul fiscal care corespunde anului calendaristic.
    (2) Venitul impozabil realizat pe o fractiune de an se considera venit anual impozabil.
    Norme metodologice
    Anul fiscal corespunde cu perioada celor 12 luni ale unui an calendaristic in care se realizeaza venituri. Venitul impozabil ce se realizeaza intr-o fractiune de an sau in perioade diferite ce reprezinta fractiuni ale aceluiasi an se considera venit anual impozabil.
    Ordonanta
    Art. 9
    In aplicarea prezentei ordonante, in categoriile de venituri prevazute la art. 4 se cuprind si orice avantaje in bani si/sau in natura primite de o persoana fizica, cu titlu gratuit sau cu plata partiala, precum si folosirea in scop personal a bunurilor si drepturilor aferente desfasurarii activitatii.
    Avantajele acordate includ folosinta in scop personal a vehiculelor de orice tip, hrana, cazarea, personalul pentru munci casnice, diferenta dintre dobanda practicata de aceeasi banca la imprumuturi si dobanda preferentiala, reduceri de preturi sau tarife in cazul cumpararii unor bunuri sau prestari de servicii, gratuitati de bunuri si servicii, inclusiv sume acordate pentru distractii sau recreere, precum si altele asemenea.
    Norme metodologice
    1. In categoriile de venituri realizate de o persoana fizica se includ atat veniturile in bani, cat si echivalentul in lei al veniturilor in natura.
    Echivalentul in lei al veniturilor in natura se obtine prin evaluarea in lei la pretul pietei la locul realizarii acestora.
    2. Avantajele in bani si in natura sunt considerate a fi orice foloase primite de contribuabil, ca urmare a unei relatii contractuale intre parti, sau de la terti.
    3. Tratamentul fiscal al avantajului va fi stabilit in aceeasi maniera ca si pentru categoria de venituri in care este incadrat, potrivit prevederilor cap. II din ordonanta.
    4. Avantajele in bani si echivalentul in lei al avantajelor in natura sunt impozabile numai daca acestea au fost considerate cheltuieli deductibile aferente activitatii desfasurate de persoana sau de entitatea care le-a acordat. Fac exceptie de la aceste prevederi veniturile cuprinse la art. 5 si 6 din ordonanta.
    5. Avantajele in natura pot fi primite cu titlu gratuit sau cu plata partiala si pot avea, printre altele, si urmatoarele forme:
    - folosirea vehiculelor de orice tip din patrimoniul afacerii in scop personal;
    - folosirea unei locuinte in scop personal;
    - acordarea de produse alimentare, imbracaminte, cherestea, lemne de foc, carbuni, energie electrica, termica si altele;
    - abonamente de radio si televiziune, de transport, abonamentele si costul convorbirilor telefonice, inclusiv cartele telefonice;
    - permise de calatorie pe diverse mijloace de transport;
    - bilete de tratament si odihna, sume acordate pentru distractii sau recreere;
    - cadouri primite cu diverse ocazii.
    Avantajele in bani pot fi:
    - sumele primite pentru procurarea bunurilor si serviciilor mentionate mai sus;
    - diferenta pozitiva dintre dobanda practicata pe piata de creditor si dobanda preferentiala la creditul acordat contribuabilului;
    - diferenta dintre dobanda preferentiala platita contribuabilului si dobanda practicata pe piata de aceeasi entitate.
    6. Avantajele in natura primite cu titlu gratuit sunt evaluate la pretul pietei la locul acordarii avantajului. Avantajele primite cu plata partiala sunt evaluate ca diferenta intre pretul pietei la locul acordarii avantajului si suma reprezentand plata partiala.
    7. Evaluarea avantajelor in natura sub forma folosirii numai in scop personal a bunurilor din patrimoniul afacerii se face astfel:
    a) evaluarea folosintei cu titlu gratuit a vehiculului se face aplicand un procent de 1,7% pentru fiecare luna, la valoarea de intrare a acestuia. In cazul in care vehiculul este inchiriat de la o terta persoana, avantajul este evaluat la nivelul chiriei;
    b) evaluarea folosintei cu titlu gratuit a locuintei primite se face la nivelul chiriei practicate pentru suprafetele locative detinute de stat. Avantajele conexe (apa, gaz, electricitate, cheltuieli de intretinere si reparatii etc.) sunt evaluate la valoarea lor efectiva;
    c) evaluarea folosintei cu titlu gratuit a altor bunuri decat vehiculul si locuinta se face la nivelul totalului cheltuielilor aferente fiecarui bun pe unitate de masura specifica sau la nivelul pretului practicat pentru terti.
    8. Evaluarea utilizarii in scop personal a bunurilor din patrimoniul afacerii cu folosinta mixta se face astfel:
    a) pentru vehicule evaluarea se face conform pct. 7 lit. a) si avantajul se determina proportional cu numarul de kilometri parcursi in interes personal, justificat cu foaia de parcurs;
    b) pentru alte bunuri evaluarea se face conform prevederilor pct. 7 si avantajul se determina proportional cu numarul de metri patrati folositi pentru interes personal sau cu numarul de ore de utilizare in scop personal.
    9. Evaluarea utilizarii bunurilor din patrimoniul personal cu folosinta mixta (pentru afacere si in scop personal), in vederea determinarii cheltuielilor deductibile, se face conform prevederilor pct. 7, iar cheltuiala deductibila se determina, dupa caz, proportional cu:
    - numarul de kilometri parcursi in interes de afacere;
    - numarul de metri patrati folositi in interes de afacere;
    - numarul de unitati de masura specifice in alte cazuri.
    Ordonanta
    Art. 11
    Venitul net obtinut din bunuri si drepturi de orice fel, detinute in comun, este considerat ca fiind obtinut de proprietari, uzufructuari sau alti detinatori legali, inscrisi intr-un document oficial, si se atribuie proportional cu cotele-parti pe care acestia le detin in acea proprietate sau in mod egal, in situatia in care acestea nu se cunosc.
    Norme metodologice
    1. Veniturile din drepturi de proprietate intelectuala detinute in comun ca urmare a unor creatii comune se repartizeaza intre coautori conform reglementarilor in vigoare specifice fiecarui domeniu.
    In lipsa unor astfel de reglementari, repartizarea veniturilor se face proportional cu contributia fiecarui autor la creatia respectiva.
    Daca aceasta contributie nu este determinata, repartizarea se face in mod egal intre coautori.
    2. Venitul net din cedarea folosintei bunurilor detinute in comun pe cote-parti se repartizeaza intre coproprietari proportional cu cotele detinute de acestia in coproprietate. Venitul net din cedarea folosintei bunurilor detinute in comun in devalmasie se repartizeaza in mod egal intre proprietarii comuni. Repartizarea venitului net conform prevederilor de mai sus se face in conditiile in care in contractul de cedare a folosintei se mentioneaza ca partea contractanta care cedeaza folosinta este reprezentata de coproprietari. In conditiile in care coproprietarii decid asupra unei alte impartiri, se va anexa la contract un act autentificat din care sa rezulte vointa partilor.
    Ordonanta
    Art. 12
    (1) Contribuabilii prevazuti la art. 2 alin. (1) lit. a) au dreptul la deducerea din venitul anual global a unor sume sub forma de deducere personala de baza si deduceri personale suplimentare, acordate, pentru fiecare luna a perioadei impozabile.
    (2) Deducerea personala de baza incepand cu luna ianuarie 2000 este fixata la suma de 800.000 lei pe luna.
    (3) Deducerea personala suplimentara se calculeaza in functie de deducerea personala de baza, astfel:
    a) 0,6 inmultit cu deducerea personala de baza pentru sotia/sotul aflata/aflat in intretinere;
    b) 0,35 inmultit cu deducerea personala de baza pentru fiecare din primii doi copii si 0,20 inmultit cu deducerea personala de baza pentru fiecare din urmatorii copii aflati in intretinere;
    c) 0,20 inmultit cu deducerea personala de baza pentru fiecare alt membru de familie aflat in intretinere.
    (4) Contribuabilii mai beneficiaza de deduceri personale suplimentare in functie de situatia proprie sau a persoanelor aflate in intretinere, in afara sumelor rezultate din calcul potrivit alin. (2) si (3), astfel:
    a) 1,0 inmultit cu deducerea personala de baza pentru invalizii de gradul I si persoanele cu handicap grav;
    b) 0,5 inmultit cu deducerea personala de baza pentru invalizii de gradul II si persoanele cu handicap accentuat.
    (5) Nu sunt considerate persoane aflate in intretinere acele persoane ale caror venituri (impozabile, neimpozabile si scutite) depasesc sumele reprezentand deduceri personale conform alin. (3) si (4). In cazul in care o persoana este intretinuta de mai multi contribuabili, conform alin. (3) lit. c), suma reprezentand deducere personala a acesteia se imparte in parti egale intre contribuabili, exceptand cazul in care ei se inteleg asupra unui alt mod de impartire a sumei. Copiii minori ai contribuabilului sunt considerati intotdeauna intretinuti, iar suma reprezentand deducerea personala suplimentara pentru fiecare copil se acorda integral unuia dintre parinti/tutori conform intelegerii acestora. Deducerea personala suplimentara se acorda pentru persoanele aflate in intretinerea contribuabilului pentru acea perioada impozabila din anul fiscal in care acestea au fost intretinute. Perioada se rotunjeste la luni intregi in favoarea contribuabilului.
    (6) Sunt considerati alti membri de familie, potrivit alin. (3) lit. c), rudele sotului/sotiei pana la gradul al patrulea de rudenie inclusiv.
    (7) Deducerile personale prevazute la alin. (2), (3) si (4) se insumeaza. Suma deducerilor personale admisa pentru calculul impozitului nu poate depasi 2,5 inmultit cu deducerea personala de baza si se acorda in limita venitului realizat.
    (8) Deducerile personale determinate potrivit prezentului articol nu se acorda personalului trimis in misiune permanenta in strainatate, potrivit legii.
    Norme metodologice
    1. Determinarea coeficientilor de deduceri personale suplimentare pentru fiecare contribuabil se efectueaza astfel:
    a) de catre angajatorii cu sediul sau domiciliul in Romania pentru veniturile din salarii realizate pe teritoriul Romaniei, la functia de baza;
    b) de catre organul fiscal pentru contribuabilii care realizeaza venituri din salarii, altele decat cele prevazute la lit. a), precum si pentru contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente si din cedarea folosintei bunurilor.
    2. Pentru determinarea coeficientilor de deduceri personale suplimentare, contribuabilul va prezenta angajatorului sau organului fiscal documente justificative care sa ateste situatia proprie si a persoanelor aflate in intretinere, cum sunt: certificatul de casatorie, certificatele de nastere ale copiilor, certificatul emis de comisia de expertiza medicala, adeverinta de venit a persoanei intretinute sau declaratia pe propria raspundere si altele. Documentele vor fi prezentate in original si in copie, angajatorul sau organul fiscal, dupa caz, pastrand copia dupa ce verifica conformitatea cu originalul. Contribuabilii care depun declaratia de venit global prin posta vor anexa la aceasta declaratie copii legalizate de pe documentele justificative care atesta dreptul la deduceri personale suplimentare.
    Pentru copiii aflati in intretinerea unei familii deducerea personala suplimentara va fi acordata parintilor, conform intelegerii dintre acestia. Coeficientul de deducere personala suplimentara (0,35 sau 0,20) se va aloca in functie de data nasterii copilului aflat in intretinere. Nu se va fractiona intre parinti deducerea personala suplimentara pentru fiecare copil aflat in intretinere. Astfel, in situatia in care intr-o familie sunt mai multi copii aflati in intretinere, deducerile personale suplimentare se pot acorda unuia dintre parinti pentru toti copiii sau fiecarui parinte pentru un numar de copii, conform intelegerii dintre parinti. In aceste situatii angajatii vor prezenta angajatorilor sau organului fiscal fie o declaratie pe propria raspundere din partea sotului/sotiei, fie o adeverinta emisa de angajatorul acestuia, dupa caz, din care sa rezulte numarul de copii pentru care beneficiaza de deduceri personale suplimentare, precum si coeficientul de deducere personala suplimentara alocat pentru fiecare copil. Declaratia/adeverinta va contine in mod obligatoriu numele si prenumele parintelui, calitatea acestuia (tata/mama), codul numeric personal al parintelui, numele si prenumele copiilor pentru care se acorda deducere personala suplimentara, codul numeric personal al fiecarui copil, data nasterii fiecarui copil.
    3. Deducerile personale suplimentare prevazute la art. 12 alin. (3) si (4) din ordonanta se determina numai pentru acele persoane care sunt considerate intretinute. Daca venitul unei astfel de persoane depaseste plafonul deducerii personale suplimentare, ea nu este considerata intretinuta. Daca sotia (persoana valida) are un venit in suma egala cu 0,8 inmultit cu deducerea personala de baza, sotului nu i se va acorda deducere suplimentara pentru persoanele aflate in intretinere.
    4. Veniturile care se iau in calcul conform pct. 3 sunt atat cele impozabile, cat si veniturile care sunt scutite de impozit sau sunt neimpozabile, potrivit art. 5 si 6 din ordonanta. Pentru un copil student se va lua in considerare si venitul primit sub forma unei burse, chiar daca acesta este un venit neimpozabil.
    5. Daca o persoana, alt membru de familie, este intretinuta de mai multe persoane, deducerea personala suplimentara pentru aceasta se imparte in parti egale intre persoanele care contribuie la intretinere, exceptand cazul in care aceste persoane doresc o alta impartire a deducerii personale suplimentare. Persoanele care contribuie la intretinere, precum si cotele de participare la intretinere convenite intre acestea se dovedesc printr-un act autentificat. Este permisa si repartizarea intregii deduceri personale suplimentare catre o singura persoana care contribuie la intretinere, daca partile convin astfel.
    6. Deducerile personale suplimentare pot fi luate in considerare numai pentru perioade in care se indeplinesc urmatoarele conditii:
    a) persoana pentru care se acorda deducerile suplimentare se afla efectiv in intretinerea contribuabilului;
    b) contribuabilul sau persoana in intretinere s-a aflat in stare de invaliditate sau de handicap.
    7. Perioada pentru care se acorda deducerile personale suplimentare se rotunjeste in favoarea contribuabilului la luni intregi. Cu titlu de exemplu, daca un contribuabil are in intretinere pe tatal sau, in perioada cuprinsa intre 20 aprilie si 10 august, in cadrul aceluiasi an fiscal, deoarece acesta nu are venit propriu, atunci deducerea personala suplimentara se va acorda in suma de 0,20 inmultit cu deducerea personala de baza pentru lunile aprilie - august inclusiv, in suma integrala.
    8. Daca la un angajat intervine o schimbare care are influenta asupra deducerilor personale suplimentare acordate si aceasta schimbare duce la diminuarea deducerii personale suplimentare, angajatul este obligat sa instiinteze angajatorul in termen de 15 zile calendaristice.
    Ordonanta
    Art. 15
    (1) In intelesul prezentei ordonante, veniturile din activitati independente cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesii liberale si veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, inclusiv din activitati adiacente.
    (2) Sunt considerate venituri comerciale veniturile din fapte de comert ale contribuabililor, din prestari de servicii, altele decat cele prevazute la alin. (3), precum si din practicarea unei meserii.
    (3) Constituie venituri din profesii liberale veniturile obtinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, expert-contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii asemanatoare, desfasurate in mod independent, in conditiile legii.
    (4) Veniturile din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala provin din brevete de inventie, desene si modele, mostre, marci de fabrica si de comert, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor si altele asemenea.
    Norme metodologice
    1. Se supun impozitului pe veniturile din activitati independente persoanele fizice romane si straine care realizeaza aceste venituri in mod individual sau asociate pe baza unui contract de asociere incheiat in vederea realizarii de activitati producatoare de venit, asociere care se realizeaza potrivit dispozitiilor legale si care nu da nastere unei persoane juridice.
    2. Exercitarea unei activitati independente presupune desfasurarea acesteia in mod obisnuit, pe cont propriu si urmarind un scop lucrativ. Printre criteriile care definesc preponderent existenta unei activitati independente sunt: libera alegere a desfasurarii activitatii, a programului de lucru si a locului de desfasurare a activitatii; riscul pe care si-l asuma intreprinzatorul; activitatea se desfasoara pentru mai multi clienti; activitatea se poate desfasura nu numai direct, ci si cu personalul angajat de intreprinzator.
    3. Persoanele fizice romane care nu au domiciliul in Romania si persoanele fizice straine sunt supuse impozitarii in Romania pentru veniturile obtinute din desfasurarea in Romania, potrivit legii, a unei activitati independente, printr-o baza fixa, sau intr-o perioada ce depaseste in total 183 de zile in orice perioada de 12 luni incepand sau sfarsind in anul calendaristic vizat.
    Prin baza fixa se intelege locul prin intermediul caruia activitatea unei persoane fizice romane care nu are domiciliul in Romania sau a unei persoane fizice straine pe teritoriul Romaniei se desfasoara, in totalitate sau numai partial, in scopul obtinerii de venit.
    Definirea notiunii de baza fixa cuprinde elemente referitoare la un centru de activitate care are un caracter fix sau permanent. Se considera baza fixa spatiul pentru acordarea de consultanta pe diverse domenii, detinut in proprietate sau inchiriat, precum si sediul unitatii beneficiare a serviciului prestat. In aceasta notiune se cuprinde si biroul pentru exercitarea unei profesii independente.
    4. Sunt considerate venituri comerciale veniturile realizate din fapte de comert de catre persoane fizice sau asociatii fara personalitate juridica, din prestari de servicii, altele decat cele realizate din profesii liberale, precum si cele obtinute din practicarea unei meserii.
    Principalele activitati care constituie fapte de comert sunt:
    - activitati de productie;
    - activitati de cumparare efectuate in scopul revanzarii;
    - organizarea de spectacole (culturale, sportive, distractive si altele asemenea);
    - activitati al caror scop este facilitarea incheierii de tranzactii comerciale printr-un intermediar (contract de comision, consignatie);
    - activitati de editare, imprimerie, multiplicare, indiferent de tehnica folosita, si altele asemenea);
    - transport de bunuri si de persoane;
    - alte activitati definite in Codul comercial.
    5. Pentru persoanele fizice asociate, impunerea se face la nivelul fiecarei persoane asociate din cadrul asocierii fara personalitate juridica, potrivit contractului de asociere (inclusiv al societatii civile profesionale), asupra venitului net distribuit.
    6. Sunt considerate venituri din profesii liberale veniturile obtinute din prestari de servicii cu caracter profesional, desfasurate in mod individual sau in diverse forme de asociere, in domeniul stiintific, literar, artistic si educativ.
    7. Veniturile din drepturi de proprietate intelectuala sunt venituri realizate din valorificarea drepturilor industriale (brevete de inventii, know-how, marci inregistrate, franciza etc.), precum si a drepturilor de autor, inclusiv a drepturilor conexe dreptului de autor. Veniturile de aceasta natura se supun regulilor de determinare pentru veniturile din activitati independente si in situatia in care drepturile respective fac obiectul unor contracte de cesiune, inchiriere, colaborare, cercetare, licenta, franciza si altele asemenea, precum si cele transmise prin succesiune, indiferent de denumirea sub care se acorda (remuneratie directa, remuneratie secundara, onorariu, redeventa, tantieme etc.).
    In situatia in care titularul de drepturi este angajat ca salariat, se includ in aceasta categorie numai veniturile rezultate din cesiunile de drepturi prevazute in mod expres in contractul dintre angajat si angajator. De asemenea, sunt incluse in categoria veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala si veniturile din cesiuni pentru care reglementarile in materie stabilesc prezumtia de cesiune a drepturilor in lipsa unei prevederi contrare in contract.
    Sunt considerate venituri din activitati independente si veniturile obtinute de sportivii profesionisti.
    Ordonanta
    Art. 16
    (1) Venitul net din activitati independente se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla.
    (2) Venitul net din activitati independente se determina ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile aferente deductibile.
    (3) Venitul brut cuprinde sumele incasate si echivalentul in lei al veniturilor in natura. Nu sunt considerate venituri brute sumele primite sub forma de credite.
    (4) Nu sunt cheltuieli deductibile:
    a) amenzile, majorarile de intarziere si penalitatile, altele decat cele de natura contractuala;
    b) donatiile de orice fel;
    c) cheltuielile de sponsorizare sau mecenat, care depasesc limitele prevazute de lege;
    d) cheltuielile pentru protocol, care depasesc limita de 0,25% aplicata asupra bazei calculate conform alin. (5);
    e) ratele aferente creditelor angajate;
    f) dobanzile aferente creditelor angajate pentru achizitionarea de imobilizari corporale de natura mijloacelor fixe, in cazul in care dobanda este cuprinsa in valoarea de intrare a imobilizarii corporale potrivit prevederilor legale;
    g) cheltuielile de achizitionare sau de fabricare a bunurilor si drepturilor amortizabile din Registrul-inventar;
    h) cheltuielile privind bunurile constatate lipsa din gestiune sau degradate si neimputabile;
    i) sumele sau valoarea bunurilor confiscate ca urmare a incalcarii dispozitiilor legale in vigoare;
    j) sumele reprezentand perisabilitati care depasesc limitele maxime stabilite prin legislatia in vigoare;
    k) impozitul pe venit suportat de platitorul venitului in contul beneficiarilor de venit;
    l) sumele primite pentru acoperirea cheltuielilor de natura indemnizatiei zilnice de delegare sau de detasare si diurna, acordate pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, care depasesc limitele stabilite prin hotarare a Guvernului;
    m) alte sume care depasesc limitele cheltuielilor prevazute prin legislatia in vigoare.
    (5) Baza de calcul la care se aplica limitele de cheltuieli prevazute la alin. (4) lit. c) si d) se determina prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor aferente deductibile, exclusiv a celor pentru care se face calculul plafonului.
    (6) Venitul net din activitati independente, realizat de persoanele fizice in cadrul unor asociatii fara personalitate juridica, se calculeaza la nivelul asociatiei, conform prevederilor prezentului articol, cu respectarea regulilor prevazute la cap. IV.
    Norme metodologice
    1. In venitul brut se includ toate veniturile in bani si in natura, cum sunt: venituri din vanzarea de produse si de marfuri, venituri din prestarea de servicii si executarea de lucrari, venituri din vanzarea sau inchirierea bunurilor din patrimoniul afacerii si orice alte venituri obtinute din exercitarea activitatii, precum si veniturile din dobanzile primite de la banci pentru disponibilitatile banesti aferente afacerii, din alte activitati adiacente si altele asemenea.
    Prin activitati adiacente se intelege toate activitatile care au legatura cu obiectul de activitate autorizat.
    In cazul incetarii definitive a activitatii sumele obtinute din valorificarea bunurilor din patrimoniul afacerii, inscrise in Registrul-inventar (mijloace fixe, obiecte de inventar etc.), sunt incluse in venitul brut.
    In cazul in care bunurile din patrimoniul afacerii trec in patrimoniul personal, din punct de vedere fiscal se considera o instrainare, evaluarea urmand a se face la preturile practicate pe piata, iar suma reprezentand contravaloarea acestora se include in venitul brut al afacerii.
    Nu constituie venit brut urmatoarele:
    - aporturile in numerar sau echivalentul in lei al aporturilor in natura facute la inceperea unei activitati sau in cursul desfasurarii acesteia;
    - sumele primite sub forma de credite bancare sau de imprumuturi de la persoane fizice sau juridice;
    - sumele primite ca despagubiri;
    - sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizari sau de mecenat.
    2. Din venitul brut realizat se admit la deducere numai cheltuielile care sunt aferente realizarii venitului, astfel cum rezulta din evidentele contabile conduse de contribuabili.
    Conditiile generale pe care trebuie sa le indeplineasca cheltuielile aferente veniturilor pentru a putea fi deduse sunt:
    a) sa fie efectuate in interesul direct al activitatii;
    b) sa corespunda unor cheltuieli efective si sa fie justificate cu documente;
    c) sa fie cuprinse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost platite.
    Sunt cheltuieli deductibile, de exemplu:
    - cheltuielile cu achizitionarea de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar si marfuri;
    - cheltuieli cu lucrarile executate si servicii prestate de terti;
    - cheltuielile efectuate de contribuabil pentru executarea de lucrari si prestarea de servicii pentru clienti;
    - chiria aferenta spatiului in care se desfasoara activitatea, cea aferenta utilajelor si altor instalatii utilizate in desfasurarea activitatii, in baza unui contract de inchiriere;
    - dobanzile aferente creditelor bancare;
    - dobanzile aferente imprumuturilor de la persoane fizice si juridice, utilizate in desfasurarea activitatii, in limita dobanzii de refinantare a Bancii Nationale a Romaniei, pe baza contractului incheiat intre parti;
    - cheltuielile cu comisioanele si cu alte servicii bancare;
    - cheltuielile cu primele de asigurare care privesc bunurile inscrise in Registrul-inventar sau de asigurare profesionala;
    - cheltuielile cu reclama si publicitatea;
    - cheltuielile postale si taxele de telecomunicatii;
    - cheltuielile cu energia si apa;
    - cheltuielile cu transportul de bunuri si de persoane;
    - cheltuielile de delegare, detasare si deplasare;
    - cheltuielile de personal;
    - cheltuielile cu impozitele, taxele, altele decat impozitul pe venit;
    - cheltuielile reprezentand contributiile pentru asigurarile sociale de stat, pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj, pentru asigurarile sociale de sanatate precum si alte contributii obligatorii;
    - cheltuielile reprezentand contributiile profesionale obligatorii datorate potrivit legii asociatiilor profesionale din care fac parte contribuabilii;
    - cheltuielile cu amortizarea, in conformitate cu reglementarile in vigoare;
    - valoarea ramasa neamortizata a bunurilor si drepturilor amortizabile instrainate, determinata prin deducerea din pretul de cumparare a amortizarii incluse pe costuri in cursul exploatarii, in limita venitului realizat din instrainare;
    - cheltuielile privind operatiunile de leasing operational si financiar;
    - alte cheltuieli efectuate pentru realizarea veniturilor.
    Cheltuielile cu sponsorizarea, mecenatul, protocolul, privind perisabilitatile sunt deductibile in limitele stabilite prin legislatia in vigoare. De asemenea, sunt cheltuieli deductibile plafonat si cheltuielile aferente bunurilor cu utilizare mixta.
    3. Veniturile si cheltuielile exprimate in moneda straina se evalueaza in lei la cursul de schimb valutar din momentul incasarii, respectiv al platii.
    Ordonanta
    Art. 17
    (1) Pentru contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente si isi desfasoara activitatea singuri, intr-un punct fix sau ambulant, venitul net se determina pe baza de norme de venit. Ministerul Finantelor va stabili nomenclatorul activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza de norme de venit.
    (2) Normele de venit se propun de catre directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat teritoriale ale Ministerului Finantelor si se aproba prin hotarare a consiliilor judetene sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pana cel tarziu la 31 ianuarie a anului fiscal.
    (3) Organul fiscal competent va comunica contribuabilului, pana la data de 15 aprilie a anului fiscal, suma reprezentand venitul net si nivelul platilor anticipate in contul impozitului anual.
    (4) In cazul contribuabililor pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit si care isi desfasoara activitatea pe perioade mai mici de un an, normele de venit se reduc proportional cu perioada nelucrata.
    Norme metodologice
    1. In sensul acestui articol, pentru persoanele fizice autorizate care realizeaza venituri din activitati independente si isi desfasoara activitatea pe cont propriu singuri, fara salariati sau colaboratori, intr-un punct fix sau ambulant, avand un singur obiect de activitate inscris pe autorizatia de functionare, venitul net se poate determina pe baza de norme anuale de venit. Normele de venit se propun de catre directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti, pe baza nomenclatorului activitatilor independente, stabilit prin ordin al ministrului finantelor, pentru domeniile pentru care se justifica stabilirea venitului net in acest sistem. Normele de venit vor fi aprobate prin hotarare a consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pana cel tarziu la data de 31 ianuarie a anului fiscal de impunere.
    Prin punct fix se intelege locul unde se desfasoara activitatea in mod permanent.
    2. Principalele criterii ce pot fi luate in calcul la stabilirea normelor de venit sunt urmatoarele:
    - vadul comercial si clientela;
    - varsta contribuabililor;
    - activitatea se desfasoara intr-un spatiu proprietate a contribuabilului sau inchiriat;
    - realizarea de lucrari, prestarea de servicii si obtinerea de produse cu material propriu sau al clientului;
    - folosirea de masini, dispozitive si scule, actionate manual sau de forta motrica.
    3. Venitul net din activitati independente, determinat pe baza de norme anuale de venit, se reduce proportional cu:
    - perioada de la inceputul anului si pana la momentul autorizarii din anul inceperii activitatii;
    - perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal, in situatia incetarii activitatii, la cererea contribuabilului.
    4. Pentru intreruperile temporare de activitate in cursul anului, datorate unor accidente, spitalizarii si altor cauze obiective dovedite cu documente justificative, normele de venit se reduc proportional cu perioada nelucrata, la cererea contribuabililor. In situatia incetarii activitatii in cursul anului, respectiv a intreruperii temporare, persoanele fizice autorizate si asociatiile fara personalitate juridica sunt obligate sa depuna autorizatia de functionare si sa anunte organele fiscale in a caror raza teritoriala acestia isi desfasoara activitatea.
    5. Pentru contribuabilii impusi pe baza de norme de venit, care isi exercita activitatea o parte din an, venitul net aferent perioadei efectiv lucrate se determina prin raportarea normei anuale de venit la 365 de zile, iar rezultatul se inmulteste cu numarul zilelor de activitate.
    Ordonanta
    Art. 18
    (1) Venitul brut din drepturi de proprietate intelectuala reprezinta totalitatea incasarilor in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura realizate din drepturi de proprietate intelectuala.
    (2) Venitul net se determina prin deducerea din venitul brut a unei cote de cheltuieli de 25%, aplicata la venitul brut.
    (3) Venitul net din drepturi de autor aferente operelor de arta monumentala se determina prin deducerea din venitul brut a unei cote de cheltuieli de 40%, aplicata la venitul brut.
    Norme metodologice
    In cazul in care venitul net din drepturi de proprietate intelectuala se determina prin deducerea din venitul brut a unei cote forfetare de cheltuieli prevazute de ordonanta, nu exista obligativitatea inregistrarii si prezentarii de documente justificative pentru cheltuielile efectuate in vederea obtinerii venitului.
    Cheltuielile forfetare prevazute de ordonanta includ si comisioanele si alte sume care revin organismelor de gestiune colectiva sau altor platitori de venituri drept plata a serviciilor prestate pentru gestiunea drepturilor de catre acestia din urma catre titularii de drepturi.
    Sunt considerate opere de arta monumentala urmatoarele:
    - lucrari de decorare (pictura murala) a unor spatii si cladiri de mari dimensiuni, interior-exterior;
    - lucrari de arta aplicata in spatii publice (ceramica, metal, lemn, piatra, marmura etc.);
    - lucrari de sculptura de mari dimensiuni, design monumental, amenajari de spatii publice;
    - lucrari de restaurare a acestora.
    Veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, obtinute din strainatate, se supun regulilor aplicabile veniturilor din strainatate, astfel cum acestea sunt prevazute in sectiunea "Aspecte internationale", indiferent daca acestea sunt incasate direct de titulari sau prin intermediul entitatilor responsabile cu gestiunea drepturilor de proprietate intelectuala, potrivit legii.
    Ordonanta
    Art. 19
    In cazul exploatarii de catre mostenitori a drepturilor de proprietate intelectuala, precum si in cazul remuneratiei reprezentand dreptul de suita si al remuneratiei compensatorii pentru copia privata, venitul net se determina prin scaderea din venitul brut a sumelor ce revin organismelor de gestiune colectiva sau altor platitori de asemenea venituri, potrivit legii, fara aplicarea cotei forfetare de cheltuieli prevazute la art. 18 alin. (2) si (3).
    Norme metodologice
    1. In urmatoarele situatii venitul net din drepturi de proprietate intelectuala se determina ca diferenta intre venitul brut si comisionul cuvenit organismelor de gestiune colectiva sau altor platitori care, conform legii, au atributii de colectare si de repartizare a veniturilor intre titularii de drepturi:
    - venituri din drepturi de proprietate intelectuala transmise prin succesiune;
    - venituri din exercitarea dreptului de suita;
    - venituri reprezentand remuneratia compensatorie pentru copia privata.
    2. Dreptul de suita este dreptul acordat de lege autorului unei opere de arta plastica de a primi o cota de 5% din pretul de revanzare al operei respective, daca revanzarea se face prin licitatie sau prin intermediul unui agent comisionar ori de catre un comerciant. Licitatorii, agentii comisionari si comerciantii au obligatia retinerii si platii catre autor a sumei corespunzatoare cotei de 5% din pretul de vanzare.
    3. Remuneratia compensatorie pentru copia privata este o suma stabilita printr-o dispozitie expresa a legii drept compensatie pecuniara pentru prejudiciile cauzate titularilor de drepturi prin reproducerea (copierea) de catre diverse persoane, in scop personal, a unor opere protejate (creatii si prestatii cuprinse intr-o fixare comerciala).
    Aceasta remuneratie este platita de catre fabricantii sau importatorii de aparate ce permit reproducerea acestor opere sau de suporturi utilizabile pentru reproducerea operelor. Remuneratia este de 5% din pretul de vanzare sau din valoarea inscrisa in documentele vamale pentru aceste aparate sau suporturi.
    Remuneratia compensatorie pentru copia privata se colecteaza prin intermediul organismelor de gestiune colectiva, care repartizeaza sumele astfel colectate fiecarui beneficiar.
    Ordonanta
    Art. 20
    (1) Contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, impusi pe baza de norme de venit, precum si cei care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala au dreptul sa opteze pentru determinarea venitului net in sistem real, potrivit art. 16.
    (2) Optiunea se face pe baza de cerere adresata organului fiscal competent inaintea inceperii anului fiscal urmator si este obligatorie pentru contribuabil pe o perioada de cel putin 2 ani. Optiunea se considera reinnoita pentru o noua perioada de 2 ani, in cazul in care contribuabilul nu depune o cerere de renuntare la optiune pentru determinarea venitului net potrivit art. 16, inaintea expirarii celui de-al doilea an.
    Norme metodologice
    Cererea pentru optiunea de a determina venitul net in sistem real se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul depune declaratii speciale potrivit art. 59 din ordonanta, inaintea inceperii anului fiscal pentru care urmeaza sa se aplice sistemul real, astfel incat contribuabilul sa isi indeplineasca obligatiile contabile aplicabile sistemului real incepand cu data de 1 ianuarie a acestui an.
    Sistemul real de determinare a venitului net, ca urmare a optiunii, este aplicabil in mod obligatoriu 2 ani fiscali consecutivi. O noua perioada de 2 ani poate fi inceputa, daca nu se depune o cerere de renuntare la optiune inaintea expirarii celui de-al doilea an de aplicare a sistemului real.
    Contribuabilii aflati in sistem real in urma optiunii depuse potrivit ordonantei au dreptul de a renunta la optiune pe baza unei cereri depuse inaintea expirarii celui de-al doilea an al perioadei de aplicare a sistemului real. O data cu cererea de optiune contribuabilul va depune si o declaratie privind venitul estimat, cuprinzand veniturile si cheltuielile estimate a se realiza in anul de raportare.
    Cererea depusa, cuprinzand optiunea pentru sistemul real, precum si cererea de renuntare la optiune se considera aprobate de drept prin depunere si inregistrare la organul fiscal. Cererea depusa dupa 1 ianuarie a anului fiscal pentru care se solicita aplicarea sistemului real sau renuntarea la optiune nu este valabila.
    Ordonanta
    Art. 21
    (1) Beneficiarii de venituri din drepturi de proprietate intelectuala datoreaza in cursul anului un impozit de 15% din venitul brut incasat, reprezentand plati anticipate in contul impozitului anual.
    (2) Platitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuala sunt obligati sa calculeze si sa retina impozitul prevazut la alin. (1) si sa il vireze la bugetul de stat pana la data de 10 a lunii urmatoare celei in care se face plata venitului.
    Norme metodologice
    1. Platitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuala au obligatia de a calcula si de a retine in cursul anului fiscal o suma reprezentand 15% din venitul brut realizat de titularii de drepturi de proprietate intelectuala ca urmare a exploatarii drepturilor respective. Aceasta suma reprezinta plata anticipata in contul impozitului anual datorat de contribuabili.
    2. Platitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuala, carora le revine obligatia calcularii si retinerii impozitului anticipat, sunt, dupa caz:
    - utilizatorii de opere, inventii, know-how etc., in situatia in care titularii de drepturi isi exercita drepturile de proprietate intelectuala in mod personal, iar relatia contractuala intre titularul de drepturi de proprietate intelectuala si utilizatorul respectiv este directa;
    - organismele de gestiune colectiva sau alte entitati, care, conform dispozitiilor legale, au atributii de gestiune a drepturilor de proprietate intelectuala, a caror gestiune le este incredintata de catre titulari. In aceasta situatie se incadreaza si producatorii si agentii mandatati de titularii de drepturi, prin intermediul carora se colecteaza si se repartizeaza drepturile respective.
    3. In situatia in care sumele reprezentand venituri din exploatarea drepturilor de proprietate intelectuala se colecteaza prin mai multe organisme de gestiune colectiva sau prin alte entitati asemanatoare, obligatia calcularii si retinerii impozitului anticipat revine organismului sau entitatii care efectueaza plata catre titularul de drepturi de proprietate intelectuala.
    4. Impozitul anticipat se calculeaza si se retine in momentul platii sumelor reprezentand venituri din exploatarea drepturilor de proprietate intelectuala catre titularul de drepturi.
    5. Impozitul retinut se vireaza la bugetul de stat pana la data de 10 a lunii urmatoare celei in care se fac plata venitului si retinerea impozitului.
    Ordonanta
    Art. 22
    Sunt considerate venituri din salarii, denumite in continuare salarii, toate veniturile in bani si/sau in natura, obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor sau de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca, de maternitate si pentru concediul privind ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani.
    Art. 23
    Sunt asimilate salariilor in vederea impunerii:
    a) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica, stabilite potrivit legii;
    b) drepturile de solda lunara, indemnizatii, prime, premii, sporuri si alte drepturi ale cadrelor militare, acordate potrivit legii;
    c) indemnizatia lunara bruta, precum si suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii/societati nationale, societati comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si la regiile autonome;
    d) sumele primite de membrii fondatori ai societatilor comerciale constituite prin subscriptie publica;
    e) veniturile realizate din incadrarea in munca ca urmare a incheierii unei conventii civile de prestari de servicii;
    f) sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor, in consiliul de administratie si in comisia de cenzori;
    g) sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite, conform legii;
    h) alte drepturi si indemnizatii de natura salariala.
    Norme metodologice
    1. Veniturile de natura salariala, prevazute la art. 22 si 23 din ordonanta, denumite in continuare venituri din salarii, sunt venituri din activitati dependente, daca sunt indeplinite urmatoarele criterii:
    - partile care intra in relatia de munca, denumite in continuare angajator si angajat, stabilesc de la inceput: felul activitatii, timpul de lucru si locul desfasurarii activitatii;
    - partea care utilizeaza forta de munca pune la dispozitia celeilalte parti mijloacele de munca (spatii cu inzestrare corespunzatoare, imbracaminte speciala, unelte de munca etc.);
    - persoana care activeaza contribuie numai cu forta ei fizica sau cu capacitatea ei intelectuala (nu si cu capitalul propriu);
    - platitorul de venituri de natura salariala suporta cheltuielile in interesul serviciului ale angajatului (diurna, alte cheltuieli de deplasare);
    - plata indemnizatiei de concediu de odihna, precum si a indemnizatiei pentru concediu medical in caz de boala;
    - persoana care activeaza lucreaza sub indrumarea unei alte persoane si este obligata sa respecte indrumarile acesteia.
    2. In scopul determinarii impozitului pe veniturile din salarii, se considera angajator persoana juridica sau persoana fizica si orice alta entitate, la care isi desfasoara activitatea una sau mai multe persoane fizice care presteaza munca in schimbul unei plati.
    Angajatul este persoana fizica care isi desfasoara activitatea la un angajator in baza unei relatii contractuale de munca (contract individual de munca, conventie civila de prestari de servicii) sau in baza unor legi speciale, in schimbul unei plati.
    3. Veniturile din salarii sau asimilate salariilor cuprind totalitatea sumelor incasate ca urmare a unei relatii contractuale de munca, precum si orice sume de natura salariala primite in baza unor legi speciale, indiferent de perioada la care se refera, si care sunt realizate din:
    a) sume primite pentru munca prestata ca urmare a contractului individual de munca si a contractului colectiv de munca:
    a^1) salariile de baza;
    a^2) sporurile si adaosurile de orice fel;
    a^3) indemnizatiile de orice fel;
    a^4) recompensele si premiile de orice fel;
    a^5) sumele reprezentand premiul anual si stimulentele acordate, potrivit legii, personalului din institutiile publice, cele reprezentand stimulentele din fondul de participare la profit, acordate salariatilor agentilor economici dupa aprobarea bilantului contabil, potrivit legii;
    a^6) sumele primite pentru concediul de odihna;
    a^7) sumele primite din fondul de asigurari sociale in caz de incapacitate temporara de munca si de maternitate;
    a^8) sumele primite pentru concediul privind ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani;
    a^9) sumele primite pentru concediul privind ingrijirea copilului cu handicap, pana la implinirea de catre acesta a varstei de 3 ani;
    a^10) sumele primite pentru concedii medicale privind ingrijirea copiilor cu handicap accentuat sau grav, pana la implinirea de catre copii a varstei de 18 ani;
    a^11) orice alte castiguri in bani si in natura, primite de la angajatori de catre angajati, ca plata a muncii lor;
    b) indemnizatiile, precum si orice alte drepturi acordate persoanelor din cadrul organelor autoritatii publice, alese sau numite in functie potrivit legii, precum si altora asimilate ca functii de demnitate publica stabilite potrivit sistemului de stabilire a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica;
    c) drepturile cadrelor militare in activitate si ale militarilor angajati pe baza de contract, reprezentand solda lunara compusa din solda de grad, solda de functie, gradatii si indemnizatii, precum si prime, premii si alte drepturi stabilite potrivit legislatiei speciale;
    d) drepturile administratorilor, obtinute in baza contractului de administrare incheiat cu companiile/societatile nationale, societatile comerciale, la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si cu regiile autonome, stabilite potrivit legii, cum ar fi indemnizatia lunara bruta, suma cuvenita prin participare la profitul net al societatii;
    e) sumele platite membrilor fondatori ai unei societati comerciale constituite prin subscriptie publica, potrivit cotei de participare la profitul net, stabilita de adunarea constitutiva, potrivit legislatiei in vigoare;
    f) veniturile realizate din activitati desfasurate in baza unei conventii civile de prestari de servicii, platite de agenti economici, institutii publice si de alte entitati;
    g) sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor numiti si sumele primite de membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori, stabilite potrivit prevederilor legale;
    h) sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite, conform legii;
    i) alte drepturi si indemnizatii de natura salariala.
    Sumele de natura celor prevazute la a^8), a^9) si a^10) sunt venituri impozabile si pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii in baza unor legi speciale, dupa caz.
    Ordonanta
    Art. 24
    (1) Venitul brut din salarii reprezinta suma veniturilor realizate de salariat pe fiecare loc de realizare a venitului.
    (2) Venitul net din salarii se determina prin deducerea din venitul brut, determinat potrivit prevederilor alin. (1), a urmatoarelor cheltuieli, dupa caz:
    a) contributiile retinute, potrivit legii, pentru pensia suplimentara, pentru protectia sociala a somerilor si pentru asigurarile sociale de sanatate;
    b) o cota de 15% din deducerea personala de baza, acordata cu titlu de cheltuieli profesionale, o data cu deducerea personala de baza la acelasi loc de munca.
    (3) Beneficiarii de venituri din salarii datoreaza un impozit lunar reprezentand plati anticipate, care se calculeaza si se retine la sursa de catre platitorii de venituri.
    (4) Impozitul lunar prevazut la alin. (3) se determina astfel:
    a) la locul unde se afla functia de baza, prin aplicarea baremului lunar prevazut la art. 8 alin. (2) asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul net din salarii aferent unei luni si deducerile personale acordate pentru luna respectiva;
    b) pentru veniturile obtinute in celelalte cazuri, prin aplicarea baremului lunar prevazut la art. 8 alin. (2) asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul brut si contributia la asigurarile sociale de sanatate, pe fiecare loc de realizare a acestuia.
    (5) Impozitul calculat pe veniturile mentionate la art. 23 lit. g) este final in situatia in care contribuabilul care le-a realizat justifica cu documente virarea veniturilor la organizatiile sindicale pe care le-a reprezentat.
    (6) In cazul diferentelor de salarii care privesc perioade anterioare lunilor in care se platesc, in cadrul anului fiscal, acordate in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive, acestea se defalcheaza in vederea impunerii, pe lunile la care se refera.
    (7) In cazul diferentelor de salarii care privesc anii anteriori celui in care se platesc, acordate in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive, recalcularea impozitului se efectueaza de platitorul de venit sau de organul fiscal competent pe baza documentatiei transmise de platitorul de venit, dupa caz.
    Norme metodologice
    1. Venitul brut din salarii reprezinta totalitatea veniturilor realizate conform art. 22 si 23 din ordonanta, precum si a avantajelor primite conform art. 9 din ordonanta de o persoana fizica, pe fiecare loc de realizare, indiferent de denumirea acestora sau de forma sub care sunt acordate.
    2. Pentru persoanele fizice care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei sunt considerate venituri din salarii realizate din Romania sumele primite de la angajatori cu sediul sau cu domiciliul in Romania, precum si de la angajatori cu sediul sau cu domiciliul in strainatate, indiferent unde este primita suma.
    Sumele primite sub forma de venituri din salarii de persoanele fizice cu domiciliul in Romania, care desfasoara activitate in strainatate si sunt platite de un angajator strain, se supun prevederilor conventiilor si acordurilor de evitare a dublei impuneri pe care Guvernul roman le-a incheiat cu alte state.
    3. Pentru persoanele fizice straine si cele romane care nu au domiciliul in Romania [art. 2 alin. (1) lit. b) si c) si alin. (2) din ordonanta] se impoziteaza numai salariul obtinut din Romania.
    4. Persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania se supun impunerii anuale atat pentru veniturile din salarii obtinute in tara, cat si pentru cele din strainatate, acordandu-se credit fiscal extern potrivit art. 47 din ordonanta. Veniturile din salarii primite de persoanele fizice romane de la sucursalele, filialele, santierele de constructii, reprezentantele, agentiile, birourile si alte asemenea unitati, apartinand persoanelor juridice cu sediul in Romania, altele decat institutiile publice, si care isi desfasoara activitatea in strainatate se impoziteaza conform dispozitiilor ordonantei, coroborate cu prevederile conventiilor sau acordurilor de evitare a dublei impuneri incheiate de Guvernul Romaniei cu statele in care isi desfasoara activitatea aceste unitati.
    5. Contribuabilii care realizeaza venituri din salarii datoreaza lunar impozit reprezentand plati anticipate in contul impozitului pe venitul anual, calculat si retinut de catre platitorul de venituri.
    6. Evaluarea drepturilor salariale acordate in natura, precum si a avantajelor acordate angajatilor conform art. 9 din ordonanta se face in momentul acordarii si se impoziteaza in luna in care au fost primite. Documentele referitoare la calculul contravalorii veniturilor si avantajelor in natura primite de angajat se vor anexa la statul de plata.
    7. Transformarea in lei a sumelor obtinute, potrivit legii, in valuta, reprezentand venituri din salarii realizate in Romania, se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ultima zi a lunii pentru care se face plata acestor drepturi. In situatia in care veniturile din salarii sunt platite in cursul lunii sau in cazul incetarii raporturilor de munca se utilizeaza cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, in vigoare in ziua precedenta celei in care se face plata.
    8. Pentru calculul impozitului lunar aferent venitului realizat baremul lunar de impozit se aplica asupra bazei de calcul determinate astfel:
    a) asupra venitului net lunar din salarii, determinat prin scaderea din venitul brut a contributiilor obligatorii retinute si a sumei reprezentand cheltuieli profesionale, diminuat cu deducerile personale de baza si suplimentare acordate in luna respectiva, dupa caz, pentru veniturile din salarii la functia de baza;
    b) asupra venitului net calculat ca diferenta intre venitul brut realizat intr-o luna si contributia la asigurarile sociale de sanatate, pe fiecare loc de realizare a acestuia, pentru veniturile din salarii, altele decat cele de la functia de baza.
    9. Venitul net din salarii se determina potrivit art. 24 alin. (2) din ordonanta, fara a se lua in considerare veniturile care, conform art. 6 lit. a), c), e) si f) din ordonanta, sunt scutite de impozit pe venit.
    10. In scopul determinarii impozitului pe veniturile salariale, prin locul unde se afla functia de baza se intelege:
    a) pentru persoanele fizice angajate la un singur loc de munca, ultimul loc inscris in carnetul de munca sau in documentele specifice care, potrivit reglementarilor legale, sunt asimilate acestora;
    b) in cazul cumulului de functii, locul ales de persoanele fizice unde sunt achitate contributia de asigurari sociale de stat, contributia la Fondul pentru plata ajutorului de somaj si alte sume datorate potrivit legii.
    Ordonanta
    Art. 25
    Platitorii de salarii si de venituri asimilate salariilor au obligatia de a calcula si de a retine impozitul aferent veniturilor fiecarei luni, la data efectuarii platii acestor venituri, precum si de a-l vira la bugetul de stat la termenul stabilit pentru ultima plata a drepturilor salariale, efectuata pentru fiecare luna, dar nu mai tarziu de data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se cuvin aceste drepturi.
    Norme metodologice
    1. Impozitul pe veniturile din salarii pentru fiecare luna se calculeaza si se retine de angajatorii care au sediul sau domiciliul in Romania la data platii acestor venituri, indiferent de perioada la care se refera.
    2. Veniturile in natura se considera platite la ultima plata a drepturilor salariale pentru luna respectiva. Impozitul aferent veniturilor si avantajelor in natura se retine din salariul primit de angajat in numerar pentru aceeasi luna.
    3. Calculul si retinerea impozitului lunar pe veniturile din salarii se efectueaza de angajatori astfel:
    a) in situatia in care veniturile din salarii se platesc o singura data pe luna sau sub forma de avans si lichidare, calculul si retinerea se fac la data ultimei plati a drepturilor salariale aferente fiecarei luni (lichidare), conform prevederilor art. 24 din ordonanta;
    b) in situatia in care in cursul unei luni angajatorii efectueaza plati de venituri, altele decat cele cuprinse la lit. a), cum sunt premii, stimulente de orice fel, sume acordate potrivit legii pentru concediul de odihna neefectuat si altele asemenea, denumite plati intermediare, impozitul se calculeaza la fiecare plata prin aplicarea baremului lunar asupra platilor intermediare cumulate pana la data ultimei plati pentru care se face calculul.
    Impozitul de retinut la fiecare plata intermediara reprezinta diferenta dintre impozitul calculat potrivit alineatului precedent si suma impozitelor retinute la platile intermediare anterioare.
    La data ultimei plati a drepturilor salariale aferente unei luni (lichidare) impozitul se calculeaza, potrivit art. 24 din ordonanta, asupra veniturilor totale obtinute prin cumularea drepturilor respective cu platile intermediare.
    Impozitul de retinut la aceasta data reprezinta diferenta dintre impozitul calculat asupra veniturilor totale si suma impozitelor retinute la platile intermediare.
    4. In cazul in care un angajat care obtine venituri din salariu la functia de baza se muta in cursul unei luni la un alt angajator, calculul impozitului se face pentru fiecare loc de realizare a venitului. Deducerile personale si ale cheltuielilor profesionale se acorda numai de primul angajator, in limita veniturilor realizate pentru acea luna, pana la data lichidarii, recalcularea urmand sa se efectueze o data cu calculul impozitului anual.
    5. Platitorii de venituri din salarii au obligatia sa vireze la bugetul de stat impozitul calculat si retinut pentru o luna la termenul stabilit pentru ultima plata a drepturilor salariale pentru luna respectiva.
    Termenul de plata a ultimei plati a drepturilor salariale pentru o luna poate fi cuprins intre 1 - 15 ale lunii urmatoare platii acestora.
    6. Contributiile obligatorii reprezentand cheltuieli deductibile aferente veniturilor din salarii se determina conform reglementarilor legale in materie.
    Ordonanta
    Art. 26
    (1) Calculul impozitului pe veniturile din salarii se face pe baza informatiilor cuprinse in fisa fiscala.
    (2) Platitorii de venituri au obligatia sa solicite organului fiscal, pe baza de cerere, pana la data de 30 noiembrie a fiecarui an pentru anul urmator, formularul tipizat al fiselor fiscale pentru salariati si pentru persoanele fizice care obtin venituri asimilate salariilor.
    (3) Fisa fiscala va fi completata de platitorul de venituri cu datele personale ale contribuabilului, mentiunile referitoare la deducerile personale, veniturile din salarii obtinute si impozitul retinut si virat in cursul anului, precum si rezultatul regularizarii impozitului platit pe venitul anual sub forma de salarii. Pana la completarea fisei fiscale cu datele personale necesare acordarii deducerilor personale suplimentare, salariatii vor beneficia de deducerea personala de baza, urmand ca angajatorii sa efectueze regularizarea veniturilor salariale.
    (4) Platitorul de venituri are obligatia sa completeze formularele prevazute la alin. (1) pe intreaga durata de efectuare a platii salariilor, sa recalculeze si sa regularizeze anual impozitul pe salarii.
    (5) Platitorul este obligat sa pastreze fisa fiscala pe intreaga durata a angajarii si sa transmita organului fiscal competent si salariatului cate o copie pentru fiecare an pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul fiscal expirat.
    (6) Datele personale din fisele fiscale se vor completa pe baza de documente justificative. Deducerile personale suplimentare pentru persoanele aflate in intretinere se acorda pe baza de declaratie pe propria raspundere a contribuabilului, insotita de documente justificative.
    Norme metodologice
    1. Calculul impozitului pe veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza se face pe baza informatiilor cuprinse in fisa fiscala 1 (FF1).
    2. Daca la un angajat intervin schimbari care conduc la modificari ale deducerilor personale suplimentare, in urma instiintarii angajatorului, acesta inscrie in fisa fiscala 1 (FF1) modificarile intervenite. Modificarea se poate face si pentru luni deja expirate din anul calendaristic in curs. Daca angajatul a incheiat casatoria la data de 25 martie si instiinteaza organul fiscal la data de 28 aprilie si daca toate celelalte conditii sunt intrunite, angajatorul va inscrie deducerea personala pentru sotie, cu valabilitate din luna martie.
    3. Angajatorul poate face modificari referitoare la deducerea personala in fisa fiscala 1 (FF1) in cursul anului calendaristic si in cazul in care se constata ca inscrierile facute sunt gresite.
    4. In cazul incetarii activitatii in timpul anului, angajatorul va elibera angajatului un exemplar al fisei fiscale la data lichidarii, iar catre organul fiscal unde acesta isi are sediul va transmite fisa fiscala respectiva pana la data de 31 ianuarie a anului urmator, in vederea regularizarii anuale a impozitului.
    Ordonanta
    Art. 27
    (1) Platitorii de venituri din salarii, cu exceptia celor prevazuti la alin. (2), au obligatia sa determine venitul anual impozabil din salarii, sa calculeze impozitul anual, precum si sa efectueze regularizarea sumelor ce reprezinta diferenta dintre impozitul calculat la nivelul anului si impozitul calculat si retinut lunar anticipat in cursul anului fiscal, pentru persoanele fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    a) au fost angajatii permanenti ai platitorului in cursul anului;
    b) nu au alte surse de venit care se cuprind in venitul anual global impozabil.
    (2) Platitorii de venituri din salarii care la data de 31 decembrie a anului fiscal au un numar de angajati permanenti mai mic de 10 persoane inclusiv pot efectua calculul venitului si impozitului anual si regularizarea acestuia.
    (3) In cazul angajatilor pentru care angajatorii nu efectueaza regularizarea anuala a impozitului pe salarii, determinarea venitului anual impozabil din salarii, calculul impozitului anual, precum si regularizarea sumelor ce reprezinta diferenta dintre impozitul calculat la nivelul anului si impozitul calculat si retinut lunar anticipat se pot efectua, pe baza de cerere, de catre organul fiscal competent.
    (4) Operatiunile prevazute a fi efectuate de catre angajator si, respectiv, de organul fiscal, pentru persoanele fizice care obtin venituri din salarii, se realizeaza pana in ultima zi a lunii februarie a anului fiscal urmator.
    Norme metodologice
    1. Pentru angajatii care obtin venituri din salarii numai la functia de baza, impozitul anual pe veniturile din salarii se calculeaza prin aplicarea baremului mediu anual, prevazut la art. 8 din ordonanta, asupra bazei de impozitare anuala determinata ca diferenta intre venitul net anual si suma deducerilor personale acordate in acel an.
    2. In vederea calcularii impozitului anual si a efectuarii regularizarilor, angajatorii vor proceda astfel:
    - fisele fiscale 1 (FF1) pentru care angajatorul nu este obligat sa efectueze calculul anual al impozitului si regularizarea acestuia, precum si fisele fiscale 2 (FF2) vor fi transmise pana la data de 31 ianuarie a anului urmator unitatii fiscale in a carei raza teritoriala angajatorul isi are sediul sau domiciliul, dupa caz, sau unde este luat in evidenta fiscala, in vederea efectuarii regularizarii anuale a impozitului;
    - pentru cazurile in care angajatorii au obligatia sa efectueze, pe baza fiselor fiscale 1 (FF1), calculul impozitului anual si regularizarea sumelor rezultate, acestia vor efectua, pana la data de 31 ianuarie a anului urmator, calculul impozitului anual si vor stabili diferentele dintre impozitul anual calculat potrivit pct. 1 si suma impozitului calculat si retinut lunar pentru anul respectiv.
    Impozitul rest de plata sau de restituit, rezultat in urma recalcularii anuale, se va regulariza cu angajatul si va fi consemnat in fisa fiscala pana la data de 28 februarie a anului urmator celui de realizare a venitului.
    3. Angajatii permanenti care au realizat si alte venituri de natura celor care se globalizeaza (venituri din salarii, altele decat cele de la functia de baza, venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor) sunt obligati sa instiinteze in scris angajatorul despre acest fapt in perioada 1 - 15 ianuarie a anului urmator celui pentru care se face regularizarea. Sunt angajati permanenti, in sensul ordonantei, persoanele fizice care pe intreaga perioada a anului fiscal si-au desfasurat activitatea la un singur angajator.
    4. Angajatorii care la data de 31 decembrie a anului au mai putin de 10 salariati permanenti inclusiv nu sunt obligati, dar pot efectua regularizarea anuala.
    Ordonanta
    Art. 28
    (1) Contribuabilii care isi desfasoara activitatea in Romania si obtin venituri sub forma de salarii din strainatate, precum si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si ale posturilor consulare acreditate in Romania au obligatia ca, personal sau printr-un reprezentant fiscal, sa calculeze impozitul conform art. 24, sa il declare si sa il plateasca in termen de 15 zile de la expirarea lunii pentru care s-a realizat venitul.
    (2) Persoana juridica sau fizica la care contribuabilul isi desfasoara activitatea potrivit alin. (1) este obligata sa ofere informatii organului fiscal competent referitoare la data inceperii desfasurarii activitatii de catre contribuabil si, respectiv, a incetarii acesteia, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.
    Norme metodologice
    1. Contribuabilii care isi desfasoara activitatea in Romania si obtin venituri sub forma de salarii din strainatate care, potrivit ordonantei, se impun in Romania, precum si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si ale posturilor consulare acreditate in Romania au obligatia sa depuna lunar o declaratie la organul fiscal competent.
    Organul fiscal competent este:
    - organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul - pentru persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania;
    - organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul isi are resedinta - pentru persoanele fizice romane care nu au domiciliul in Romania si pentru persoanele fizice straine.
    2. Contribuabilii trebuie sa depuna la organul fiscal competent o cerere prin care sa solicite formularele de declaratii. Cererea se depune de contribuabilii care incep o astfel de activitate in cursul anului, precum si de cei care la data de 1 ianuarie 2000 desfasoara o activitate inceputa anterior. La cerere se va anexa o copie de pe documentul care reglementeaza raportul de munca. Persoanele fizice romane care nu au domiciliul in Romania si persoanele fizice straine, care desfasoara activitate in Romania si obtin venituri din strainatate, vor anexa la cerere o traducere legalizata a contractului in baza caruia isi desfasoara activitatea.
    3. Contribuabilii, persoane fizice romane cu domiciliul in Romania, care obtin venituri in baza unui raport de munca (la functia de baza), vor depune o data cu cererea si documentele care le atesta dreptul la deduceri personale suplimentare.
    Documentele care atesta dreptul contribuabililor la deducere personala suplimentara sunt documentele prevazute in normele metodologice, pentru operarea in fisa fiscala a deducerilor suplimentare in cazul in care acestea se stabilesc de angajator.
    Copiile de pe documentele justificative vor fi certificate de organul fiscal pe baza originalelor prezentate de contribuabil.
    Daca in timpul anului intervin modificari care au influenta asupra deducerilor personale suplimentare ale contribuabilului, acesta va instiinta organul fiscal in termen de 15 zile de la data la care s-a produs modificarea.
    In cazul in care modificarea are ca efect cresterea coeficientului deducerilor personale suplimentare, contribuabilul va depune la organul fiscal copia de pe documentul justificativ care atesta modificarea.
    In cazul in care modificarea are ca efect scaderea coeficientului deducerilor personale suplimentare, contribuabilul va instiinta in scris organul fiscal despre aceasta, mentionand persoana in intretinere ori situatia proprie sau a persoanelor in intretinere la care se refera modificarea.
    4. Persoanele fizice sau juridice la care isi desfasoara activitatea contribuabilii prevazuti la art. 28 alin. (1) din ordonanta au obligatia depunerii unei declaratii informative privind inceperea/incetarea activitatii acestor contribuabili.
    Declaratia informativa se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul sau sediul persoana fizica ori juridica la care isi desfasoara activitatea contribuabilul, ori de cate ori apar modificari de natura inceperii/incetarii activitatii in documentele care atesta raporturile de munca, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.
    Ordonanta
    Art. 29
    Veniturile din cedarea folosintei bunurilor sunt veniturile in bani si/sau in natura provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute de catre proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal.
    Norme metodologice
    1. In aceasta categorie de venit se cuprind veniturile din inchirieri si subinchirieri de bunuri mobile si imobile, precum si veniturile din arendarea bunurilor agricole, din patrimoniul personal.
    2. Veniturile obtinute din inchirieri si subinchirieri de bunuri imobile sunt cele din cedarea folosintei locuintei, caselor de vacanta, garajelor, terenurilor etc., a caror folosinta este cedata in baza unor contracte de inchiriere, inclusiv a unor parti din acestea utilizate in scop de reclama, afisaj si publicitate.
    Ordonanta
    Art. 30
    Veniturile din cedarea folosintei bunurilor se stabilesc pe baza contractului incheiat intre parti, in forma scrisa, si inregistrat la organul fiscal competent in termen de 15 zile de la data incheierii acestuia.
    Norme metodologice
    1. Cedarea folosintei bunurilor obliga la incheierea intre parti a unui contract in forma scrisa si la inregistrarea acestuia la organul fiscal in a carui raza teritoriala este situat bunul generator de venit, in cazul bunurilor imobile, sau in a carui raza teritoriala isi are domiciliul contribuabilul, in cazul bunurilor mobile.
    2. Obligatia de a inregistra la organul fiscal contractul de cedare a folosintei, in forma scrisa, revine proprietarului, uzufructuarului sau altui detinator legal, dupa caz.
    Ordonanta
    Art. 31
    (1) Venitul brut reprezinta totalitatea sumelor incasate in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura realizate de proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal.
    (2) Venitul brut se majoreaza cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau altui detinator legal, daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta.
    Norme metodologice
    In vederea determinarii venitului brut, la sumele incasate (chirie, arenda) in bani si/sau la echivalentul in lei al veniturilor in natura se adauga, daca este cazul, si valoarea cheltuielilor ce sunt, conform dispozitiilor legale sau intelegerii contractuale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, dar sunt efectuate de cealalta parte contractanta.
    Ordonanta
    Art. 32
    Venitul net din cedarea folosintei bunurilor se determina prin deducerea din venitul brut a unei cote de cheltuieli de 30%, aplicata la venitul brut, reprezentand cheltuieli deductibile aferente venitului.
    Norme metodologice
    1. Venitul net reprezinta diferenta dintre sumele incasate in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura obtinute din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile (chirie, arenda) si cota de cheltuiala forfetara de 30%, reprezentand cheltuieli deductibile aferente venitului.
    2. Pentru cheltuielile deductibile stabilite forfetar proprietarul nu este obligat sa prezinte organului fiscal documente justificative pentru efectuarea lor.
    In cota forfetara de cheltuieli se cuprind si impozitele si taxele pe proprietate datorate potrivit legii, comisionul retinut de intermediari, primele de asigurare platite pentru bunul cedat spre folosinta etc.
    Ordonanta
    Art. 33
    (2) Se cuprind in aceasta categorie de venit, in vederea impunerii, si sumele primite ca urmare a detinerii de titluri de participare la fondurile inchise de investitii.
    Norme metodologice
    In cazul fondurilor inchise de investitii se vor supune impunerii veniturile obtinute de persoanele fizice sub forma de dividende.
    Ordonanta
    Art. 34
    Veniturile sub forma de dobanzi sunt venituri obtinute din titluri de creante de orice natura si orice fel de sume cuvenite pentru folosirea banilor imprumutati, precum si din titluri de participare la fonduri deschise de investitii pentru care pretul de rascumparare este mai mare decat pretul de cumparare. Este asimilata dobanzilor si acea parte a sumelor asigurate obtinute din asigurari de viata prin produsele care au la baza principiul economisirii pure.
    Norme metodologice
    Sunt considerate venituri de aceasta natura:
    - dobanzi obtinute din obligatiuni;
    - dobanzi obtinute pentru depozitele la termen (inclusiv la certificatele de depozit);
    - componenta investitionala, in cazul asigurarilor de tipul economisirii pure;
    - suma primita de detinatorul de titluri de participare la fondurile deschise de investitii, stabilita ca diferenta intre pretul de rascumparare si pretul de cumparare;
    - suma primita sub forma de dobanda pentru imprumuturile acordate;
    - alte venituri obtinute din titluri de creanta.
    Ordonanta
    Art. 36
    (2) Veniturile sub forma de dobanzi se impun cu o cota de 1% din suma acestora.
    Norme metodologice
    1. Veniturile sub forma de dobanzi se impun cu cota de 1% asupra dobanzilor calculate incepand cu data de 1 ianuarie 2000.
    2. In cazul veniturilor realizate sub forma de dobanzi ca urmare a detinerii de titluri de participare la fondurile deschise de investitii, baza de calcul se determina ca diferenta intre pretul de rascumparare si pretul de cumparare.
    Pretul de rascumparare este pretul care i se cuvine investitorului la retragerea din fond si este format din valoarea unitara a activului net din ziua anterioara depunerii cererii de rascumparare, din care se scad comisioanele de rascumparare.
    Pretul de cumparare (subscriere) este pretul platit de investitor, persoana fizica, si este format din valoarea unitara a activului net la care se adauga comisionul de cumparare, daca este cazul.
    Pentru investitiile in titluri de participare, efectuate anterior datei intrarii in vigoare a ordonantei, pretul de cumparare este ultima valoare raportata la data de 31 decembrie 1999.
    Ordonanta
    Art. 37
    (1) Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile sub forma de dividende revine persoanelor juridice o data cu plata dividendelor catre actionari sau asociati. In cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului in care s-a aprobat bilantul contabil, termenul de plata a impozitului pe dividende este pana la data de 31 decembrie a anului respectiv.
    (2) Pentru veniturile sub forma de dobanzi impozitul se calculeaza si retine de catre platitorii de astfel de venituri in momentul calculului acestora si se vireaza de catre acestia, lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se face calculul dobanzii.
    Norme metodologice
    1. In cazul veniturilor realizate ca urmare a detinerii de titluri de participare la fondurile inchise de investitii, obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile sub forma de dividende revine:
    - societatii de investitii, in cazul in care nu are incheiat un contract de administrare;
    - societatii de administrare, in cazul in care societatea de investitii are incheiat un contract de administrare cu societatea de administrare.
    2. Pentru veniturile sub forma de dobanzi impozitul se calculeaza, se retine si se vireaza de catre platitorii de astfel de venituri, cum ar fi: banci, societati de asigurare, societati de administrare si altele.
    3. In cazul veniturilor realizate ca urmare a detinerii de titluri de participare la fondurile deschise de investitii, obligatia calcularii, retinerii si virarii revine societatii de administrare. Impozitul datorat se retine de catre societatea de administrare, in numele fondului.
    Ordonanta
    Art. 38
    In aceasta categorie se cuprind veniturile obtinute din jocuri de noroc, din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare si partilor sociale, din premii si prime in bani si/sau in natura, altele decat cele prevazute la art. 6, 22 si 23, precum si diverse venituri care nu se regasesc in mod expres mentionate in prezenta ordonanta.
    Norme metodologice
    1. In aceasta categorie se cuprind:
    - venituri obtinute din jocuri de noroc, cum sunt: venituri din jocuri tip cazino, din jocuri tip bingo si keno in sali de joc, pronosticuri (pariuri) sportive, jocuri-concurs cu castiguri de orice fel, loterii, inclusiv premiile de orice fel, in bani sau in natura;
    - venituri sub forma de premii de orice fel, prime in bani si/sau in natura, cum sunt: premiile pentru sportivi; premiile pentru antrenori si alti tehnicieni; primele de lot; premiile acordate oamenilor de cultura, stiinta si arta la festivaluri sau la alte concursuri internationale, orice alte castiguri de aceeasi natura;
    - venituri din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare si partilor sociale;
    - diverse venituri.
    2. Valori mobiliare pot fi actiunile, obligatiunile, precum si instrumentele derivate sau orice alte titluri de credit, incadrate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare in aceasta categorie.
    Ordonanta
    Art. 40
    (1) Veniturile obtinute din jocuri de noroc, din premii si prime in bani si/sau in natura, prevazute la art. 38, se impun prin retinere la sursa cu o cota de 10% aplicata la venitul brut.
    Norme metodologice
    Contribuabilii, persoane fizice, care realizeaza venituri din jocuri de noroc, din premii in bani si/sau in natura, datoreaza un impozit calculat prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre castigul realizat si suma reprezentand venitul scutit potrivit art. 39 din ordonanta.
    Ordonanta
    Art. 41
    In cazul transferului dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare si partilor sociale, impozitul se calculeaza prin retinere la sursa, aplicandu-se cota de 1% la valoarea tranzactiei. Pentru tranzactiile derulate prin intermediari cota de 1% se aplica asupra diferentei dintre valoarea tranzactiei si comisionul retinut de intermediari. Impozitul astfel calculat, retinut si varsat de platitorul de venit este final.
    Norme metodologice
    1. In cazul transferului dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare, obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine societatii de valori mobiliare.
    2. Pentru veniturile realizate ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra partilor sociale, obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine dobanditorului de parti sociale. In acest caz, termenul de plata a impozitului catre bugetul de stat este data la care se face inscrierea transferului dreptului de proprietate asupra partilor sociale la registrul comertului.
    Ordonanta
    Art. 44
    Venitul este considerat din Romania, in intelesul prezentei ordonante, daca locul de provenienta a veniturilor persoanei fizice, a exercitarii activitatii sau locul de unde aceasta obtine venit se afla pe teritoriul Romaniei, indiferent daca este platit in Romania sau din/in strainatate.
    Norme metodologice
    Venitul este considerat din Romania, in intelesul ordonantei, daca:
    - platitorul venitului isi are sediul sau domiciliul pe teritoriul Romaniei (dobanda platita unei persoane fizice de catre o banca situata pe teritoriul Romaniei, salariile platite unor persoane fizice de catre un angajator care are sediul sau domiciliul pe teritoriul Romaniei si altele asemenea);
    - bunul generator de venituri se afla pe teritoriul Romaniei (veniturile din inchirierea unor bunuri imobile situate pe teritoriul Romaniei si altele asemenea);
    - prestarea activitatii se desfasoara pe teritoriul Romaniei (veniturile din salarii realizate ca urmare a desfasurarii unei activitati dependente, platite din strainatate, veniturile obtinute din reparatii sau intretineri efectuate, asistenta tehnica, studiul pietei, precum si orice alte prestatii efectuate, platite din strainatate).
    Ordonanta
    Art. 46
    (1) Contribuabilii prevazuti la art. 2 alin. (1) lit. a), care pentru acelasi venit si in decursul aceleiasi perioade impozabile sunt supusi impozitului pe venit atat pe teritoriul Romaniei, cat si in strainatate, au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat in Romania a impozitului platit in strainatate, in limitele prevazute in prezenta ordonanta, denumit in continuare credit fiscal extern.
    (2) Creditul fiscal extern se acorda daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:
    a) impozitul aferent venitului realizat in strainatate a fost platit direct sau prin retinere la sursa, lucru dovedit cu documente care atesta plata, eliberate de autoritatile fiscale ale statului in care s-a realizat venitul;
    b) impozitul datorat si platit in strainatate este de aceeasi natura cu impozitul pe venit datorat in Romania.
    Norme metodologice
    1. Persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania sunt supuse impozitarii in Romania pentru veniturile din Romania si din strainatate. In situatia in care pentru venitul din strainatate statul respectiv si-a exercitat dreptul de impunere, aceste persoane au dreptul sa deduca din impozitul pe venit datorat in Romania impozitul pe venit platit in strainatate pentru acel venit, in conditiile prevazute de ordonanta.
    2. Creditul fiscal extern se acorda, daca:
    a) impozitul platit in strainatate pentru venitul obtinut in strainatate a fost efectiv platit in mod direct de catre persoana fizica sau de catre reprezentantul sau legal sau prin retinere la sursa de catre platitorul venitului. Plata impozitului in strainatate se dovedeste prin document eliberat de autoritatea fiscala a statului strain respectiv;
    b) venitul pentru care se acorda credit fiscal face parte din una dintre categoriile de venituri prevazute la art. 4 din ordonanta.
    3. Veniturile realizate din strainatate de persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania, pentru care s-a platit in strainatate impozit pe venit, se declara in Romania, in cadrul declaratiei de venit global a anului de realizare a venitului, declaratie care, potrivit art. 59 din ordonanta, se completeaza si se depune la organul fiscal pana la data de 31 martie a anului urmator celui de realizare a venitului.
    Creditul fiscal extern nu va fi acordat in lipsa anexarii la declaratia de venit global a documentului care atesta plata in strainatate a impozitului care se solicita sa fie recunoscut.
    Daca documentul care atesta plata nu se depune o data cu declaratia de venit global la termenul stabilit prin ordonanta, la momentul prezentarii acestui document organele fiscale romane vor declansa procedura de regularizare a impozitului pe venitul anual, ramas de achitat in Romania.
    Ordonanta
    Art. 47
    (1) Creditul fiscal extern se acorda la nivelul impozitului platit in strainatate, aferent venitului din sursa din strainatate, dar nu poate fi mai mare decat partea de impozit pe venit datorat in Romania, potrivit prezentei ordonante, aferenta venitului din strainatate.
    (2) Calculul creditului fiscal extern se face separat pentru veniturile realizate pe fiecare tara, cu respectarea prevederilor alin. (3).
    (3) In cazul veniturilor a caror impunere in Romania este finala, creditul fiscal extern se acorda pentru fiecare venit similar din Romania, potrivit prezentei ordonante.
    (4) In vederea calculului creditului fiscal extern, sumele in valuta se transforma la cursul de schimb mediu anual al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei din anul de realizare a venitului.
    Norme metodologice
    1. Impozitul platit in strainatate care se deduce din impozitul pe venitul anual global datorat in Romania este limitat la partea de impozit pe venit datorat in Romania, calculat astfel:

                     venit din sursa
    credit fiscal    din strainatate
    extern        = ------------------- x impozit pe venit
                      venit mondial       anual global

    Prin venit mondial se intelege suma veniturilor din Romania si din strainatate din categoriile de venituri din activitati independente, salarii si cedarea folosintei bunurilor, realizate de o persoana fizica romana cu domiciliul in Romania.
    2. Daca suma reprezentand creditul fiscal extern este mai mare decat impozitul platit in strainatate, atunci suma recunoscuta care se deduce este la nivelul impozitului platit in strainatate. In situatia in care suma reprezentand creditul fiscal extern este mai mica decat impozitul platit in strainatate, atunci suma recunoscuta reprezentand creditul fiscal extern acordat este la nivelul sumei calculate conform pct. 1.
    3. Calcularea creditului fiscal extern se face de organul fiscal, separat pe fiecare natura de venit, prin raportarea la venitul mondial.
    In situatia in care contribuabilul in cauza obtine venituri din strainatate din mai multe state, creditul extern admis a fi dedus din impozitul datorat in Romania se va calcula potrivit procedurii de mai sus pentru fiecare natura de venit si pe fiecare tara.
    4. Veniturile realizate din strainatate de persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania, a caror impunere in Romania este finala, se supun impozitarii in Romania, recunoscandu-se impozitul platit in strainatate, sub forma creditului fiscal, dar limitat la impozitul pe venitul similar datorat in Romania.
    5. Creditul fiscal extern pentru veniturile din strainatate a caror impunere in Romania este finala se va acorda astfel:
    a) in situatia in care in strainatate cota de impozit este mai mare decat cea prevazuta in ordonanta pentru un venit similar, creditul fiscal extern este limitat la impozitul pe venit calculat aplicand cota prevazuta in ordonanta;
    b) in situatia in care cota de impozit este mai mica in strainatate decat cota de impozit pentru un venit similar din Romania, creditul fiscal extern este calculat la nivelul impozitului platit in strainatate, iar impozitul anual ramas de achitat in Romania se calculeaza ca diferenta intre impozitul pe venit calculat aplicand cota de impozit din ordonanta si impozitul pe venit platit in strainatate pentru venitul realizat in strainatate.
    6. Veniturile din strainatate realizate de persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania, precum si impozitul aferent a carui plata in strainatate este atestata cu document eliberat de autoritatea fiscala a statului strain, exprimate in unitatile monetare proprii fiecarui stat, se vor transforma in lei la cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Nationala a Romaniei din anul de realizare a venitului respectiv.
    Ordonanta
    Art. 48
    (1) Pentru veniturile realizate de contribuabilii prevazuti la art. 2 alin. (1) lit. b) si c) si la art. 2 alin. (2), prevederile cap. II se aplica in mod corespunzator, aceste venituri necumulandu-se in vederea impunerii in Romania.
    (2) Contribuabilii prevazuti la art. 2 alin. (2), care realizeaza venituri din Romania in calitate de artisti de spectacol, cum sunt artistii de teatru, de film, de radio sau televiziune, ori ca interpreti muzicali sau ca sportivi, din activitatile lor personale desfasurate in aceasta calitate, precum si cei care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala se impun cu o cota de 15% aplicata la venitul brut, prin retinere la sursa, impozitul fiind final. Impozitul retinut la sursa de catre platitorii venitului se varsa la bugetul de stat in aceeasi zi in care se efectueaza plata venitului supus impunerii.
    (3) Contribuabilii prevazuti la art. 2 alin. (1) lit. b) si c) si la art. 2 alin. (2), pentru perioada in care sunt absenti din Romania au obligatia sa desemneze un reprezentant fiscal rezident in Romania, imputernicit sa indeplineasca obligatiile acestora fata de organele fiscale.
    (4) Pentru aplicarea prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri, beneficiarul venitului va prezenta organelor fiscale din Romania certificatul de rezidenta fiscala, in original, eliberat de organul fiscal din tara de rezidenta, prin care sa se ateste ca este rezident al statului respectiv si ca ii sunt aplicabile prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri.
    Norme metodologice
    1. Veniturile din Romania, indiferent de categoria din care fac parte si de locul de realizare, obtinute de contribuabilii prevazuti la art. 2 alin. (1) lit. b) si c) si alin. (2) din ordonanta, se impoziteaza separat pe fiecare categorie de venit. Pentru veniturile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a), b) si c) din ordonanta impozitul se determina prin aplicarea cotelor de impozitare asupra venitului net aferent fiecarui loc de realizare a fiecarei categorii de venituri, astfel:
    - pentru veniturile din salarii, impozitul se va calcula lunar, sumele reprezentand plati anticipate in contul impozitului anual pe venit. Organul fiscal va recalcula impozitul anual pe baza baremului anual si va elibera documentul care sa ateste venitul realizat si impozitul platit;
    - pentru calculul impozitului pe venituri obtinute din cedarea folosintei bunurilor, din profesii liberale, altele decat cele prevazute la art. 48 alin. (2) din ordonanta, se aplica baremul anual.
    2. La determinarea impozitului se va avea in vedere principiul celor 183 de zile care incep sau sfarsesc in anul calendaristic vizat.
    Veniturile din salarii realizate de persoanele fizice romane care nu au domiciliul in Romania sau de persoanele fizice straine pentru activitatea desfasurata in Romania vor fi impozitate astfel:
    a) daca persoana fizica este prezenta in Romania o perioada ce depaseste in total 183 de zile in orice perioada de 12 luni, incepand sau sfarsind in anul calendaristic vizat, veniturile din salarii se impoziteaza incepand cu prima zi de la data sosirii lor, dovedita cu viza de intrare in Romania de pe pasaport. Organele fiscale romane vor elibera documentul care atesta plata impozitului in Romania, la cererea contribuabilului, pentru fiecare an fiscal;
    b) daca persoana fizica este prezenta in Romania o perioada mai mica de 183 de zile in orice perioada de 12 luni, incepand sau sfarsind in anul calendaristic vizat, dar este rezidenta intr-un stat cu care Guvernul Romaniei a incheiat o conventie sau un acord de evitare a dublei impuneri, veniturile din salarii vor fi impozitate in strainatate, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    - persoana fizica care beneficiaza de salariu sta in Romania o perioada sau perioade care nu depasesc in total 183 de zile intr-o perioada de 12 luni calendaristice incepand sau sfarsind in anul fiscal vizat;
    - salariul este platit de un angajator care nu este rezident al Romaniei;
    - salariul nu este suportat de un sediu permanent sau de o baza fixa pe care angajatorul o are in Romania.
    3. Contribuabilii prevazuti la pct. 2 lit. b) sunt obligati ca in termen de 15 zile de la data inceperii activitatii sa se adreseze organului fiscal in a carui raza teritoriala isi au resedinta, in vederea stabilirii regimului fiscal aplicabil acestor venituri, in conformitate cu prevederile conventiilor si acordurilor de evitare a dublei impuneri incheiate de Guvernul Romaniei cu alte state.
    Astfel, contribuabilul va depune la organul fiscal urmatoarele:
    - cerere;
    - copie de pe documentul care reglementeaza raportul de munca;
    - certificatul de rezidenta fiscala eliberat de autoritatea fiscala competenta a statului al carui rezident este.
    Daca persoanele fizice straine si persoanele fizice romane care nu au domiciliul in Romania nu prezinta in termenul stabilit documentele prevazute la alineatul precedent, acestea datoreaza impozit pe veniturile din salarii din prima zi de desfasurare a activitatii. In situatia in care persoanele respective depun ulterior documentele solicitate, organul fiscal va efectua regularizarea impozitului platit.
    In cazul in care contribuabilii prevazuti la pct. 2 lit. b) isi prelungesc perioada de prezenta in Romania la peste 183 de zile, acestia sunt obligati sa declare organului fiscal competent, caz in care se aplica regimul fiscal prevazut la pct. 2 lit. a).
    4. Modul de calcul al celor 183 de zile se va face aplicandu-se metoda zilelor de prezenta. Contribuabilul are posibilitatea sa furnizeze dovezi ale prezentei sale pe baza datelor din documentele de transport, pasaport si alte documente prin care atesta intrarea in Romania. In calculul celor 183 de zile se includ: ziua de sosire, ziua de plecare si toate celelalte zile petrecute pe teritoriul Romaniei. Orice fractiune de zi in care contribuabilul este prezent in Romania conteaza drept zi de prezenta pentru calculul celor 183 de zile.
    Ordonanta
    Art. 50
    (1) In aplicarea prezentei ordonante, pentru fiecare asociatie fara personalitate juridica constituita potrivit legii asociatii au obligatia sa incheie contracte de asociere in forma scrisa, la inceperea activitatii, care sa cuprinda inclusiv date referitoare la:
    a) partile contractante;
    b) obiectul de activitate si sediul asociatiei;
    c) contributia asociatilor in bunuri si drepturi;
    d) cota procentuala de participare a fiecarui asociat la veniturile sau pierderile din cadrul asociatiei;
    e) desemnarea asociatului care sa raspunda pentru indeplinirea obligatiilor asociatiei fata de autoritatile publice;
    f) conditiile de incetare a asocierii.
    (2) Contractul de asociere se inregistreaza la organul fiscal teritorial in raza caruia isi are sediul asociatia, in termen de 15 zile de la data incheierii acestuia. Organul fiscal are dreptul sa refuze inregistrarea contractelor in cazul in care acestea nu cuprind date solicitate conform alin. (1).
    Norme metodologice
    1. Sunt supuse obligatiei de incheiere si inregistrare a unui contract de asociere atat asociatiile fara personalitate juridica, a caror constituire si functionare sunt reglementate prin acte normative speciale (asociatii familiale, cabinete medicale grupate, cabinete medicale asociate, societate civila medicala, cabinete asociate de avocati, societate civila profesionala de avocati, notari publici asociati, asociatii in participatiune constituite potrivit legii), precum si orice asociere fara personalitate juridica constituita in baza Codului civil.
    2. Asociatul desemnat conform prevederilor art. 50 lit. e) din ordonanta are si urmatoarele obligatii:
    - sa asigure organizarea si conducerea evidentelor contabile;
    - sa determine venitul net/pierderea obtinut/obtinuta in cadrul asociatiei, precum si distribuirea venitului net/pierderii pe asociati;
    - sa depuna o declaratie privind veniturile si cheltuielile estimate, in termen de 15 zile de la inceperea activitatii producatoare de venit, la organul fiscal teritorial in raza caruia isi are sediul asociatia;
    - sa inregistreze contractul de asociere, precum si orice modificare a acestuia la organul fiscal teritorial in raza caruia isi are sediul asociatia, in termen de 15 zile de la data incheierii acestuia;
    - sa reprezinte asociatia in controalele efectuate de organele fiscale, precum si in ceea ce priveste depunerea de obiectiuni, contestatii, plangeri asupra actelor de control incheiate de organele fiscale;
    - sa raspunda la toate solicitarile organelor fiscale, atat cele privind asociatia, cat si cele privind asociatii, legate de activitatea desfasurata de asociatie;
    - sa completeze Registrul pentru evidenta aportului si rezultatului distribuit;
    - alte obligatii ce decurg din aplicarea ordonantei.
    Ordonanta
    Art. 52
    Asociatiile au obligatia sa depuna la organul fiscal competent declaratii anuale de venit conform modelului stabilit de Ministerul Finantelor, care vor cuprinde si distributia venitului net/pierderii pe asociati, pana la data de 15 martie a anului urmator.
    Norme metodologice
    Asociatia, prin asociatul desemnat, depune pana la data de 15 martie a anului urmator, la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are sediul, o declaratie anuala care cuprinde venitul net/pierderea realizat/realizata pe asociatie, precum si distributia venitului net/pierderii pe fiecare asociat.
    O copie de pe declaratie se transmite de catre asociatul desemnat fiecarui asociat. Pe baza acestei copii asociatii vor cuprinde in declaratia de venit global venitul net/pierderea ce le revine din activitatea asociatiei.
    Ordonanta
    Art. 53
    Venitul/pierderea anual/anuala, realizate in cadrul asociatiei, se distribuie asociatilor proportional cu cota procentuala de participare, conform contractului de asociere.
    Norme metodologice
    1. Venitul net/pierderea asociatiei se distribuie asociatilor in functie de cota lor de participare. Venitul net se considera distribuit si daca acesta ramane la asociatie sau este pus la dispozitie asociatilor.
    2. In cazul modificarii cotelor de participare in cursul anului, pentru distribuirea venitului net anual se va proceda astfel:
    a) se determina un venit net/o pierdere intermediar/intermediara la sfarsitul lunii in care s-au modificat cotele pe baza venitului brut si a cheltuielilor, astfel cum acestea sunt inregistrate in evidentele contabile;
    b) venitul net/pierderea intermediar/intermediara se aloca fiecarui asociat, in functie de cotele de participare, pana la data modificarii acestora;
    c) la sfarsitul anului, din venitul net/pierderea anual/anuala se deduce venitul net/pierderea intermediar/intermediara, iar diferenta se aloca asociatilor in functie de cotele de participare ulterioare modificarii acestora;
    d) venitul net/pierderea anual/anuala distribuit/distribuita fiecarui asociat se determina prin insumarea veniturilor nete/pierderilor intermediare determinate potrivit lit. b) si c).
    Ordonanta
    Art. 56
    Venitul anual global impozabil este format din suma veniturilor nete a categoriilor de venituri prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) - c), determinate conform prevederilor cap. II din prezenta ordonanta, si a veniturilor de aceeasi natura, obtinute de persoanele fizice romane din strainatate, din care se scad, in ordine, pierderile fiscale reportate si deducerile personale.
    Norme metodologice
    1. Categoriile de venituri care se supun procedurii de globalizare sunt:
    - venituri din activitati independente, pentru care venitul net anual se determina potrivit prevederilor art. 16 - 21 din ordonanta;
    - venituri din salarii, pentru care venitul net se determina potrivit art. 24 din ordonanta;
    - venituri din cedarea folosintei bunurilor, pentru care venitul net se determina potrivit art. 32 din ordonanta.
    Impozitul pe venitul anual global impozabil se calculeaza pentru veniturile din Romania si/sau din strainatate pe care o persoana fizica romana cu domiciliul in Romania le realizeaza in cursul aceluiasi an calendaristic.
    2. Urmatoarele venituri nu se cuprind in venitul anual global impozabil:
    - veniturile din dividende si dobanzi;
    - veniturile din jocuri de noroc, din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare si partilor sociale, din premii si prime, precum si diverse venituri, astfel cum sunt prevazute la art. 38 din ordonanta.
    3. Pentru determinarea venitului anual global impozabil se procedeaza astfel:
    a) se determina venitul net/pierderea fiscala pentru activitatea desfasurata in cadrul fiecarei categorii de venit supuse globalizarii, potrivit regulilor proprii. Pentru persoanele fizice asociate venitul net/pierderea anuala luat/luata in calcul la determinarea venitului anual global impozabil este venitul net/pierderea distribuita;
    b) se insumeaza veniturile nete, avandu-se in vedere si pierderile admise la compensare pentru anul fiscal de impunere. Din rezultatul obtinut se deduc, in ordine, pierderile fiscale reportate, acesta reprezentand venitul anual global. Daca pierderile sunt mai mari decat suma veniturilor nete, rezultatul reprezinta pierdere de reportat;
    c) din venitul anual global se scad deducerile personale determinate potrivit art. 12 din ordonanta, rezultand venitul anual global impozabil.
    Ordonanta
    Art. 57
    (1) Pierderea fiscala anuala inregistrata din activitati independente se poate compensa cu rezultatele pozitive ale celorlalte categorii de venituri cuprinse in venitul anual, altele decat cele din salarii si asimilate salariilor, obtinute in cursul aceluiasi an fiscal. Pierderea care ramane necompensata in cursul aceluiasi an fiscal devine pierdere reportata.
    (2) Pierderile provenind din strainatate ale persoanelor fizice romane se compenseaza cu veniturile de aceeasi natura, din strainatate, pe fiecare tara, inregistrate in cursul aceluiasi an fiscal, sau se reporteaza pe urmatorii 5 ani asupra veniturilor realizate din tara respectiva.
    Norme metodologice
    1. Rezultatul negativ dintre venitul brut si cheltuielile aferente deductibile inregistrate pentru fiecare loc de realizare la o categorie de venituri reprezinta pierdere fiscala obtinuta dintr-un loc de desfasurare a activitatii pentru acea categorie de venit.
    2. Compensarea pierderilor fiscale anuale se realizeaza astfel:
    a) pierderea fiscala obtinuta dintr-un loc de desfasurare a unei activitati independente se poate compensa cu venitul net obtinut in alt loc de desfasurare a unei activitati independente. Daca pierderea fiscala obtinuta dintr-un loc de desfasurare a unei activitati independente se compenseaza numai partial cu venitul net obtinut in alt loc de desfasurare a unei activitati independente, suma ramasa necompensata reprezinta pierdere fiscala anuala din activitati independente;
    b) pierderea fiscala anuala din activitate independenta din Romania nu se poate compensa cu veniturile din salarii, dar se poate compensa cu veniturile nete din cedarea folosintei bunurilor obtinute, in cursul aceluiasi an fiscal;
    c) pierderea fiscala anuala din activitati independente inregistrata de un contribuabil in Romania nu poate fi compensata cu veniturile realizate de acesta din strainatate;
    d) pierderea fiscala din strainatate se compenseaza cu veniturile din strainatate, de aceeasi natura si din aceeasi tara, in cursul aceluiasi an fiscal. Pierderea anuala necompensata se reporteaza pe urmatorii 5 ani si se compenseaza cu veniturile de aceeasi natura si din aceeasi tara obtinute in cursul perioadei respective.
    Ordonanta
    Art. 58
    Regulile de reportare a pierderilor sunt urmatoarele:
    a) reportul se efectueaza cronologic, in functie de vechimea pierderii, in urmatorii 5 ani consecutivi;
    b) dreptul la report este personal si netransmisibil;
    c) pierderea reportata, necompensata dupa expirarea perioadei prevazute la lit. a), reprezinta pierdere definitiva a contribuabilului;
    d) compensarea pierderii reportate se efectueaza numai din veniturile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) si c).
    Norme metodologice
    1. Daca in urma compensarilor admise pentru anul fiscal ramane o pierdere necompensata, aceasta reprezinta pierdere fiscala reportata pe anii urmatori pana la al cincilea an inclusiv. Astfel, pierderea fiscala inregistrata in anul 2000 poate fi reportata, daca nu a putut fi compensata cu veniturile obtinute in anul 2000, pana in anul 2005. Daca aceasta pierdere nu va fi compensata cu veniturile realizate pana in anul 2005, atunci diferenta de pierdere care nu a putut fi compensata in limita de 5 ani va reprezenta pierdere definitiva.
    2. Regulile de compensare si reportare a pierderilor sunt urmatoarele:
    a) reportarea pierderilor se va face an dupa an, incepand cu pierderea cea mai veche;
    b) dreptul la reportul pierderii este personal si supus identitatii contribuabilului; nu poate fi transmis mostenitorilor sau oricarei alte persoane, in scopul reducerii sarcinii fiscale ce revine acestora, si reprezinta pierdere definitiva a contribuabilului decedat.
    Ordonanta
    Art. 59
    (1) Contribuabilii au obligatia sa completeze si sa depuna la organul fiscal in raza caruia isi au domiciliul o declaratie de venit global, precum si declaratii speciale, in mod esalonat pana la 31 martie a anului urmator celui de realizare a venitului.
    (2) Declaratiile speciale se completeaza pentru fiecare categorie de venit si pe fiecare loc de realizare a acestuia si se depun la organul fiscal unde se afla sursa de venit.
    (3) La propunerea Ministerului Finantelor, Guvernul aproba criteriile si termenele de depunere esalonata a declaratiei de venit global si a declaratiilor speciale.
    (4) Contribuabilii care realizeaza venituri dintr-o singura sursa, sub forma de salarii, nu sunt obligati sa depuna declaratie de venit global. De asemenea, nu se va depune declaratie speciala pentru acele venituri a caror impunere este finala.
    Norme metodologice
    1. Declaratia de venit global este documentul prin care contribuabilii declara veniturile obtinute in anul fiscal de raportare, in vederea calcularii de catre organul fiscal a venitului anual global impozabil si a impozitului pe venitul anual global.
    2. Declaratia de venit global se depune de catre contribuabilii, persoane fizice romane cu domiciliul in Romania, care obtin, atat din Romania, cat si din strainatate, venituri care, potrivit art. 56 din ordonanta, se globalizeaza.
    3. Nu depun declaratie de venit global contribuabilii care:
    a) obtin venituri dintr-o singura sursa, sub forma de salarii, de la functia de baza, pentru activitati desfasurate in Romania;
    b) obtin numai venituri din Romania de natura dividendelor, dobanzilor, precum si de natura celor prevazute la art. 38 din ordonanta, a caror impunere este finala;
    c) contribuabilii prevazuti la art. 2 alin. (1) lit. b) si c) si alin. (2) din ordonanta.
    4. Declaratia se depune pana la data de 31 martie a anului urmator celui de realizare a venitului, la organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilii isi au domiciliul.
    Contribuabilii care isi schimba domiciliul in cursul anului fiscal depun declaratia de venit global la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi au domiciliul la data depunerii declaratiei.
    5. Contribuabilii, cu exceptia celor pentru care deducerile personale suplimentare sunt calculate de angajatori, au obligatia de a anexa la declaratia de venit global si documentele justificative care atesta dreptul la deduceri personale suplimentare.
    6. Declaratiile speciale sunt documentele prin care contribuabilii declara veniturile si cheltuielile efectiv realizate, pe fiecare categorie de venit si pe fiecare sursa in parte, in vederea stabilirii de catre organul fiscal a platilor anticipate.
    7. Declaratiile speciale se depun de toti contribuabilii prevazuti la art. 2 alin. (1) din ordonanta, care realizeaza, individual sau dintr-o forma de asociere, venituri din activitati independente, precum si venituri din cedarea folosintei bunurilor.
    Pentru veniturile realizate dintr-o forma de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuita din asociere.
    Nu se depun declaratii speciale pentru urmatoarele categorii de venituri:
    a) venituri sub forma de salarii si venituri asimilate salariilor, obtinute de la functia de baza. Pentru aceste venituri informatiile sunt cuprinse in fisele fiscale, care se depun de platitorul de venit pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul fiscal expirat, cu exceptia celor prevazute la art. 28 din ordonanta;
    b) venituri de natura dividendelor, dobanzilor, precum si veniturile de natura celor prevazute la art. 38 din ordonanta, a caror impunere este finala.
    8. Declaratiile speciale se depun, in functie de tipul venitului si de forma de organizare, la organul fiscal teritorial competent, care se stabileste dupa cum urmeaza:
    a) pentru venituri din activitati independente - organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul desfasurarii activitatii.
    In cazul persoanelor fizice care au si puncte de lucru situate in raza teritoriala a altor organe fiscale, declaratiile speciale se depun la organul fiscal unde se gaseste sediul principal.
    Pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala sursa venitului este considerata domiciliul contribuabilului;
    b) pentru venituri din cedarea folosintei bunurilor imobile - organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla bunul;
    c) pentru venituri din cedarea folosintei bunurilor mobile - organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul contribuabilului;
    d) pentru veniturile din strainatate - organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul contribuabilului sau resedinta, in cazul persoanelor fizice straine;
    e) pentru veniturile obtinute dintr-o forma de asociere - organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul asociatiei.
    9. In cazul in care sediul principal si domiciliul contribuabilului se afla in raza teritoriala a aceluiasi organ fiscal, contribuabilul va depune atat declaratia de venit global, cat si declaratia speciala la organul fiscal de domiciliu.
    10. Contribuabilul care obtine venituri din mai multe surse sau categorii de venituri va depune cate o declaratie speciala pentru fiecare sursa sau categorie de venit in parte.
    11. Contribuabilii pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit nu depun declaratii speciale.
    Ordonanta
    Art. 60
    (1) Contribuabilii, precum si asociatiile fara personalitate juridica, care incep o activitate in cursul anului fiscal, sunt obligate sa depuna la organul fiscal competent o declaratie referitoare la veniturile si cheltuielile estimate a se realiza pentru anul fiscal, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. Fac exceptie de la prevederile acestui alineat contribuabilii care realizeaza venituri pentru care impozitul se percepe prin retinere la sursa.
    (2) Contribuabilul care inceteaza sa mai aiba domiciliul in Romania are obligatia sa depuna la organul fiscal competent o declaratie a veniturilor impozabile cuprinzand veniturile realizate pana la acel moment.
    Norme metodologice
    1. Declaratiile privind venitul estimat cuprind informatii despre veniturile si cheltuielile estimate a se realiza in anul la care se refera declaratia.
    Declaratiile privind venitul estimat se depun de contribuabili si de asociatiile fara personalitate juridica, in cazul realizarii unei categorii sau surse noi de venit in cursul anului sau in cazurile prevazute la art. 63 alin. (6) din ordonanta.
    2. Contribuabilii care incep o activitate independenta in vederea obtinerii de venituri comerciale sau de venituri din profesii liberale au obligatia sa depuna o declaratie privind venitul estimat, la organul fiscal unde se afla sursa venitului, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.
    Aceasta obligatie revine atat contribuabililor care determina venitul net in sistem real, pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla, cat si celor pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit.
    In cazul in care contribuabilul obtine venituri de aceasta natura intr-o forma de asociere, fiecare asociat va completa si va depune, individual, o declaratie privind veniturile estimate rezultate din distribuirea venitului net estimat al asociatiei.
    Asociatiile fara personalitate juridica, ce incep o activitate independenta, au obligatia sa depuna o declaratie privind venitul la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are sediul asociatia, in termen de 15 zile de la incheierea contractului de asociere, o data cu inregistrarea acestui contract la organul fiscal.
    3. Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal au obligatia sa depuna o declaratie privind venitul estimat, in termen de 15 zile de la incheierea contractului intre parti.
    Declaratia privind venitul estimat se depune o data cu inregistrarea la organul fiscal a contractului incheiat intre parti.
    Organul fiscal la care se inregistreaza contractul intre parti si se depune declaratia privind venitul estimat este:
    a) pentru venituri din cedarea folosintei bunurilor imobile - organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla bunul;
    b) pentru venituri din cedarea folosintei bunurilor mobile - organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul contribuabilului.
    4. Contribuabilii care inceteaza sa mai aiba domiciliul in Romania vor depune la organul fiscal de domiciliu, in cel mult 5 zile de la incetarea activitatii, o declaratie de venit global, insotita de declaratii speciale.
    5. Declaratiile vor cuprinde veniturile si cheltuielile aferente anului fiscal curent, pentru perioada in care contribuabilii au avut domiciliul in Romania.
    6. In termen de 5 zile de la depunerea declaratiei, organul fiscal de domiciliu va emite decizia de impunere si va comunica contribuabilului eventualele sume de plata sau de restituit.
    7. Certificatul de atestare fiscala va fi eliberat numai dupa plata integrala a impozitului datorat de contribuabil.
    Ordonanta
    Art. 63
    (1) Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente si din cedarea folosintei bunurilor sunt obligati sa efectueze plati anticipate cu titlu de impozit, in baza deciziei de impunere emise de organul fiscal competent, exceptandu-se cazul retinerilor la sursa.
    (2) Platile anticipate se stabilesc de organul fiscal, luand ca baza de calcul venitul anual estimat sau venitul din decizia de impunere pentru anul fiscal precedent. Daca impunerea definitiva se realizeaza dupa expirarea termenelor de plata prevazute la alin. (3), contribuabilul va plati cu titlu de impozit anticipat o suma egala cu cuantumul impozitului aferent trimestrului IV al anului precedent.
    (3) Platile anticipate se efectueaza in patru rate egale, pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
    (4) Organul fiscal are dreptul de a stabili din oficiu platile anticipate, in urmatoarele cazuri:
    a) contribuabilul nu a depus declaratia de venit global pentru anul fiscal incheiat;
    b) contribuabilul nu conduce o evidenta contabila sau datele din contabilitatea condusa nu sunt certe;
    c) contribuabilul nu a furnizat date referitoare la venitul estimat.
    (5) Organul fiscal are dreptul de a modifica o decizie de plata anticipata, emisa conform alin. (1), si de a stabili alte plati anticipate fie in baza unui control ulterior, fie in baza unor date detinute, referitoare la activitatea contribuabilului.
    (6) Contribuabilul are dreptul sa solicite emiterea unei noi decizii de plata anticipata cu titlu de impozit, daca prezinta organului fiscal noi acte justificative referitoare la veniturile realizate din activitatea desfasurata. Aceasta modificare a platilor anticipate se poate solicita numai daca venitul se modifica cu mai mult de 20% fata de venitul luat in calculul impozitului, o singura data pe an, in cursul semestrului II.
    Norme metodologice
    1. Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente si din cedarea folosintei bunurilor sunt obligati sa efectueze plati anticipate cu titlu de impozit.
    Platile se vor efectua la organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul, indiferent de locul unde obtine venitul respectiv si pentru care a intocmit si depus declaratia speciala prevazuta la art. 59 alin. (2) din ordonanta.
    Pentru stabilirea platilor anticipate organul fiscal va lua ca baza de calcul venitul anual estimat, in cazul in care contribuabilul este in primul an de activitate, precum si in cazul in care in anul precedent a inregistrat pierdere, sau venitul din decizia de impunere pentru anul fiscal precedent, cand acesta se afla cel putin in al doilea an de activitate.
    Daca impunerea definitiva se realizeaza dupa expirarea termenelor de plata stabilite de organul fiscal la primul termen de plata anticipata al anului urmator, contribuabilul va achita cu titlu de impozit anticipat o suma egala cu impozitul aferent trimestrului IV al anului precedent.
    2. Platile anticipate se efectueaza in patru rate egale, pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, respectiv 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 decembrie.
    Daca contribuabilul incepe o activitate independenta sau cedeaza folosinta unor bunuri in cursul anului, primul termen de plata stabilit de organul fiscal competent va fi data de 15 a ultimei luni a trimestrului urmator depunerii primei declaratii speciale.
    3. Organele fiscale competente au dreptul de a stabili din oficiu, folosind metoda estimarii, obligatia de plata, daca:
    a) contribuabilul nu se prezinta in termen de 15 zile de la termenul stabilit de organul fiscal pentru efectuarea corecturilor, in cazul depunerii unei declaratii in a carei completare au fost constatate erori;
    b) contribuabilul nu depune declaratia in termen de 15 zile de la primirea instiintarii prin care organul fiscal ii notifica depasirea termenului legal de depunere a declaratiei;
    c) contribuabilul nu conduce evidenta contabila sau datele din evidenta contabila condusa nu sunt certe;
    d) contribuabilul nu depune declaratii.
    4. Estimarea obligatiei de plata se va face pe baza documentelor existente la dosarul fiscal al contribuabilului, referitoare la perioada de raportare anterioara:
    - declaratii depuse pentru perioada anterioara;
    - procese-verbale de control.
    In cazul in care la dosarul fiscal al contribuabilului nu exista astfel de documente, contribuabilul in cauza va fi supus de indata unui control fiscal.
    5. Din documentele prevazute la pct. 4 se vor selecta ultimele venituri si cheltuieli cunoscute ale contribuabilului, care vor fi folosite drept etalon in cadrul procedurii de estimare.
    6. Prima etapa in stabilirea obligatiei de plata va fi actualizarea veniturilor si cheltuielilor folosite drept etalon, avandu-se in vedere rata inflatiei comunicata de Comisia Nationala pentru Statistica, aferenta perioadei cuprinse intre data stabilirii debitului folosit drept etalon si data stabilirii obligatiei fiscale din oficiu.
    Rezultatul astfel obtinut va fi ajustat pe baza oricaror date si informatii detinute de organele fiscale (date si informatii obtinute in urma controalelor efectuate la alti contribuabili care au legaturi de afaceri cu platitorul in cauza, date din dosarul fiscal al platitorului, informatii de la terti).
    7. Debitul stabilit conform pct. 6 va fi majorat cu 20% .
    8. In aplicarea acestei proceduri organul fiscal va intocmi o nota de constatare, care va cuprinde, in mod obligatoriu, elementele care au fost avute in vedere la stabilirea din oficiu, modul de calcul al debitului, precum si penalitatile aplicate pentru nedepunerea la termen a declaratiei.
    Nota de constatare va fi aprobata de catre conducatorul unitatii fiscale.
    Pe baza notei de constatare organul fiscal va emite o decizie de impunere, care va fi comunicata contribuabilului.
    9. Impozitele stabilite din oficiu de organele fiscale competente se corecteaza:
    a) la data depunerii efective de catre contribuabil a declaratiei referitoare la impozitele care au fost stabilite din oficiu;
    b) la data efectuarii unui control fiscal care se desfasoara pentru impozitele care au fost stabilite din oficiu.
    10. Penalitatile calculate la suma impozitelor stabilite din oficiu sunt datorate asa cum au fost stabilite, indiferent de modalitatea de regularizare ulterioara a impozitelor.
    Ordonanta
    Art. 64
    (1) Diferentele de impozit ramase de achitat, conform deciziei de impunere anuala, se platesc in termen de 30 de zile pentru sume de pana la 1.000.000 lei si intr-un interval de 60 de zile, in cel mult doua rate egale lunare, pentru sume ce depasesc 1.000.000 lei, de la data comunicarii deciziei.
    (2) In cazul in care din decizia de impunere rezulta diferente de impozit de restituit de la bugetul de stat, sumele platite in plus se compenseaza cu obligatii neachitate in termen, din anul fiscal curent, iar diferenta se restituie in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere.
    Norme metodologice
    1. Decizia de impunere anuala se stabileste, in baza documentelor necesare, de catre organul fiscal care va efectua globalizarea, respectiv de organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul.
    Daca sumele platite anticipat cu titlu de impozit, insumate, sunt mai mici decat suma rezultata din decizia de impunere anuala, diferenta se plateste astfel:
    - in termen de 30 de zile de la data comunicarii, pentru sume de pana la 1.000.000 lei;
    - in interval de 60 de zile, in cel mult doua rate lunare egale, pentru sume ce depasesc 1.000.000 lei.
    2. Pentru neplata la termen a acestor diferente, contribuabilul datoreaza majorari de intarziere, calculate conform legii.
    3. Daca sumele platite anticipat cu titlu de impozit, prin insumare sunt mai mari decat sumele rezultate din decizia de impunere anuala, diferentele platite in plus se compenseaza cu obligatii neachitate in termen din anul fiscal curent, potrivit legii.
    4. Diferentele ramase dupa compensare se restituie de organul fiscal in termen de 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere anuale.
    Ordonanta
    Art. 73
    Asociatiile fara personalitate juridica care au inceput activitatea inainte de 1 ianuarie 2000 trebuie sa indeplineasca obligatiile prevazute la art. 50 pana la 1 februarie 2000.
    Norme metodologice
    1. Asociatiile fara personalitate juridica, constituite inainte de 1 ianuarie 2000 si care nu au contracte de asociere incheiate potrivit art. 50 din ordonanta, vor indeplini aceasta obligatie pana la data de 1 februarie 2000.
    2. Asociatiile fara personalitate juridica, constituite inainte de 1 ianuarie 2000, care au contracte de asociere care insa nu cuprind toate elementele prevazute la art. 50 din ordonanta, vor incheia un act aditional cuprinzand elementele nou-introduse, pe care il vor depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are sediul asociatia, la termenul mentionat in ordonanta.
    Ordonanta
    Art. 77
    Persoanele fizice si asociatiile fara personalitate juridica care la data de 31 decembrie 1999 au inregistrat pierderi vor depune, o data cu declaratia anuala de impunere pentru anul fiscal 1999, si o declaratie privind venitul estimat pentru anul fiscal 2000, in scopul determinarii platilor anticipate.
    Norme metodologice
    1. Persoanele fizice care desfasoara o activitate independenta, in mod individual, si au inregistrat pierderi in anul 1999 vor depune o declaratie privind venitul estimat pentru anul 2000, la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa venitului, odata cu declaratia de impunere pentru anul fiscal 1999.
    2. Asociatiile fara personalitate juridica, ce au inregistrat pierderi in anul 1999, au obligatia sa depuna o declaratie privind venitul estimat pentru anul 2000 si distributia acestuia pe asociati, la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul asociatiei, odata cu declaratia de impunere pentru anul 1999.
    3. Persoanele fizice care obtin venituri dintr-o forma de asociere infiintata inainte de 1 ianuarie 2000 vor depune o declaratie privind venitul estimat pentru anul 2000 la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul asociatiei.
    In cazul in care asociatia din care face parte contribuabilul a obtinut venit in anul 1999, declaratia privind venitul estimat se completeaza avand in vedere veniturile nete ale asociatiei la data de 31 decembrie 1999 si cota de participare a asociatului stabilita prin contractul de asociere.
    In cazul in care asociatia din care face parte contribuabilul a inregistrat pierderi in anul 1999, declaratia se completeaza avand in vedere veniturile estimate rezultate din distribuirea venitului net estimat al asociatiei.
    Ordonanta
    Art. 84
    Prevederile referitoare la intocmirea si depunerea declaratiilor, plata obligatiilor bugetare, solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si plangerilor, controlul fiscal, executarea creantelor bugetare, precum si cele referitoare la evaziunea fiscala sunt aplicabile si impozitului pe venit.
    Norme metodologice
    1. Declaratia de venit global, declaratiile speciale si declaratiile privind venitul estimat, denumite in continuare declaratii se intocmesc prin completarea unui formular pus la dispozitie contribuabililor, in mod gratuit, de catre Ministerul Finantelor.
    2. Declaratiile trebuie sa contina:
    a) datele necesare pentru stabilirea indentitatii contribuabilului si, dupa caz, a reprezentantului fiscal:
    - numele si prenumele contribuabilului;
    - domiciliul;
    - codul numeric personal;
    b) baza de impunere;
    c) semnatura contribuabilului sau a reprezentantului fiscal, dupa caz.
    3. Declaratiile se depun de catre contribuabil la organul fiscal, direct la registratura acestuia, sau la oficiul postal, prin scrisoare cu valoare declarata.
    Data de depunere a declaratiei este considerata data inregistrarii acesteia la organul fiscal sau data de expeditie a postei, dupa caz.
    In cazul in care ultima zi de depunere este zi nelucratoare, declaratia se considera a fi depusa in termen daca se face in ziua lucratoare imediat urmatoare termenului de depunere.
    4. Contribuabilii au obligatia de a intocmi corect declaratiile, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, inscriind clar, lizibil si complet informatiile prevazute de formulare.
    5. Organul fiscal va verifica modul de completare a declaratiilor, iar in cazul in care constata erori in completarea acestora, va solicita, in scris, contribuabilului sa se prezinte la sediul sau, pentru efectuarea corecturilor necesare.
    6. Contribuabilul este obligat sa se prezinte in termenul stabilit de organul fiscal competent, pentru efectuarea corecturilor.
    Daca contribuabilul nu s-a prezentat in 15 zile de la termenul stabilit pentru efectuarea corecturilor, organul fiscal va stabili din oficiu obligatia de plata.
    7. Declaratiile de venit global si declaratiile speciale anuale depuse pot fi corectate de contribuabili din proprie initiativa.
    In cazul in care contribuabilul rectifica o declaratie speciala, acesta trebuie sa rectifice si declaratia de venit global.
    Declaratia rectificativa se intocmeste pe acelasi model de formular ca si declaratia care se corecteaza, inscriindu-se "X" in casuta prevazuta in acest scop.
    Declaratia rectificativa va fi completata inscriindu-se toate datele si informatiile prevazute de formular, inclusiv cele care nu difera fata de declaratia initiala. Randurile si coloanele care contin date si informatii modificate vor fi marcate printr-un asterisc [*)].
    Declaratia rectificativa va fi semnata si se va depune la acelasi organ fiscal la care a fost depusa declaratia initiala, fie direct la registratura acestuia, fie la oficiul postal, prin scrisoare cu valoare declarata.
    Depunerea declaratiei rectificative in termenul de prescriptie a dreptului organelor fiscale de a stabili diferente de impozite conduce la intreruperea prescriptiei. De la data depunerii declaratiei rectificative incepe sa curga o noua prescriptie pentru perioada la care aceasta se refera.
    Depunerea declaratiei rectificative dupa expirarea termenului de prescriptie constituie o recunoastere voluntara a impozitelor si diferentelor de impozite stabilite pe baza datelor declarate, acestea fiind considerate legal stabilite si datorate.
    Declaratia rectificativa poate fi depusa ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia initiala.
    Daca contribuabilul depune declaratia rectificativa in 15 zile de la termenul stabilit de organul fiscal competent pentru efectuarea corecturilor -, termen comunicat in scris contribuabilului -, acesta va fi sanctionat cu avertisment pentru intocmirea incorecta a declaratiei initiale.
    Declaratia rectificativa nu mai poate fi depusa in cazul in care organele de control fiscal se prezinta la domiciliul contribuabilului pentru desfasurarea unei actiuni de control fiscal pentru impozitele aferente perioadelor supuse controlului.
    8. In cazul nedepunerii declaratiei de venit global sau a declaratiilor speciale anuale, organul fiscal va transmite contribuabilului o instiintare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, prin care ii va notifica depasirea termenului legal de depunere a declaratiei.
    Daca, in termen de 15 zile de la data primirii instiintarii, contribuabilul nu depune declaratia, organul fiscal competent va stabili din oficiu obligatia de plata.
    9. Depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe se penalizeaza dupa cum urmeaza:
    a) cu 10% din impozitul datorat sau stabilit din oficiu, dupa caz, daca declaratia este depusa cu o intarziere de pana la 30 de zile inclusiv fata de termenul legal stabilit;
    b) cu 30% din impozitul datorat sau stabilit din oficiu, dupa caz, daca declaratia este depusa cu o intarziere de pana la 60 de zile fata de termenul legal stabilit;
    c) cu 50% din impozitul datorat sau stabilit din oficiu, dupa caz, daca declaratia este depusa cu o intarziere de peste 60 de zile fata de termenul legal stabilit.
    Penalitatile calculate la suma impozitelor si taxelor stabilite din oficiu sunt datorate asa cum au fost stabilite, indiferent de modalitatea de regularizare ulterioara a impozitelor sau taxelor.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1066/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1066 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu