E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

CIRCULARA Nr

CIRCULARA   Nr. 27 din  8 noiembrie 2000

privind reflectarea in contabilitate a unor operatiuni legate de impozitarea veniturilor de natura dobanzilor realizate de persoanele fizice

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 602 din 24 noiembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, ale art. 58 din Legea bancara nr. 58/1998 si ale art. 4 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata,
    avand in vedere prevederile art. 4 din Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.418/344/1997 privind aprobarea Planului de conturi pentru societatile bancare si a normelor metodologice de utilizare a acestuia, ale Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, cu modificarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 1.066/1999 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, precum si ale Ordinului ministrului finantelor nr. 629/2000 pentru aprobarea deciziilor nr. 1/2000 si nr. 2/2000 ale Comisiei centrale fiscale a impozitelor directe, constituita in baza Ordinului ministrului finantelor nr. 173/2000, referitoare la aplicarea unitara a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit,

    Banca Nationala a Romaniei emite prezenta circulara.

    Art. 1
    Prezenta circulara modifica si completeaza prevederile Planului de conturi pentru societatile bancare si ale normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.418/344/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:
    Operatiunile referitoare la impozitarea veniturilor de natura dobanzilor realizate de persoanele fizice, conform Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, cu modificarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 1.066/1999 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit si ale Ordinului ministrului finantelor nr. 629/2000 pentru aprobarea deciziilor nr. 1/2000 si nr. 2/2000 ale Comisiei centrale fiscale a impozitelor directe, constituita in baza Ordinului ministrului finantelor nr. 173/2000, referitoare la aplicarea unitara a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, se inregistreaza in contabilitate de catre bancile, persoane juridice romane, si de sucursalele bancilor straine, astfel:
    Pentru datoriile constituite prin titluri (titluri de creante negociabile, obligatiuni, alte datorii constituite prin titluri), in lei:
    a) inregistrarea dobanzilor, calculate si neajunse la scadenta, aferente datoriilor constituite prin titluri, in lei

    60362 "Dobanzi privind titlurile          = 3227 "Datorii atasate"
           de creante negociabile
    60363 "Dobanzi privind obligatiunile"     = 3257 "Datorii atasate"
    60369 "Alte cheltuieli privind datoriile  = 3267 "Datorii atasate"
           constituite prin titluri"

    b) inregistrarea dobanzilor platite, precum si a impozitului datorat pentru veniturile din dobanzi, aferente datoriilor constituite prin titluri, in lei

    3227  "Datorii atasate"                   =  %
    3257  "Datorii atasate"                     101  "Casa"
    3267  "Datorii atasate"                     2511 "Conturi curente"
                                                3536 "Alte impozite, taxe si
                                                      varsaminte asimilate",
                                                      analitic distinct

    c) virarea la buget a impozitului datorat pentru veniturile din dobanzi, aferente datoriilor constituite prin titluri, in lei

    3536  "Alte impozite, taxe si varsaminte  = 111  "Cont curent la Banca
           asimilate", analitic distinct              Nationala a Romaniei"

    Pentru datoriile constituite prin titluri (titluri de creante negociabile, obligatiuni, alte datorii constituite prin titluri), in devize:
    a) inregistrarea dobanzilor, calculate si neajunse la scadenta, aferente datoriilor constituite prin titluri, in devize

    3721  "Pozitie de schimb"                 = 3227 "Datorii atasate"
                                  concomitent
    60362 "Dobanzi privind titlurile          = 3722 "Contravaloarea
           de creante negociabile"                    pozitiei de schimb"
    3721  "Pozitie de schimb"                 = 3257 "Datorii atasate"
                                  concomitent
    60363 "Dobanzi privind obligatiunile"     = 3722 "Contravaloarea
                                                      pozitiei de schimb"
    3721  "Pozitie de schimb"                 = 3267 "Datorii atasate"
                                  concomitent
    60369 "Alte cheltuieli privind datoriile  = 3722 "Contravaloarea
           constituite prin titluri"                  pozitiei de schimb"

    b) inregistrarea dobanzilor platite, precum si a impozitului datorat pentru veniturile din dobanzi, aferente datoriilor constituite, prin titluri, in devize

    3227  "Datorii atasate"                   =  %
    3257  "Datorii atasate"                     101  "Casa"
    3267  "Datorii atasate"                     2511 "Conturi curente"
                                                3721 "Pozitie de schimb"
                                  concomitent
    3722  "Contravaloarea pozitiei de schimb" = 3536 "Alte impozite, taxe si
                                                      varsaminte asimilate",
                                                      analitic distinct

    c) virarea la buget a impozitului datorat pentru veniturile din dobanzi, aferente datoriilor constituite prin titluri, in devize

    3536  "Alte impozite, taxe si varsaminte  = 111  "Cont curent la Banca
           asimilate", analitic distinct              Nationala a Romaniei"

    Pentru depozitele la termen, certificatele de depozit la termen, carnetele si libretele de economii la termen, in lei:
    a) inregistrarea dobanzilor, calculate si neajunse la scadenta, aferente depozitelor la termen, certificatelor de depozit la termen, carnetelor si libretelor de economii la termen, in lei

    60252 "Dobanzi la depozitele la termen"   = 2537 "Datorii atasate"
    6026  "Dobanzi la certificatele de        = 2547 "Datorii atasate"
           depozit, carnetele si libretele
           de economii"

    b) inregistrarea dobanzilor platite/capitalizate, precum si a impozitului datorat pentru veniturile din dobanzi, aferente depozitelor la termen, certificatelor de depozit la termen, carnetelor si libretelor de economii la termen, in lei

    2537  "Datorii atasate"                   =  %
    2547  "Datorii atasate"                     101  "Casa"
                                                2511 "Conturi curente"
                                                3536 "Alte impozite, taxe si
                                                      varsaminte asimilate",
                                                      analitic distinct
    2537  "Datorii atasate"                   =  %
                                                2532 "Depozite la termen"
                                                3536 "Alte impozite, taxe si
                                                      varsaminte asimilate",
                                                      analitic distinct
    2547  "Datorii atasate"                   =  %
                                                2542 "Carnete si librete de
                                                      economii"
                                                3536 "Alte impozite, taxe si
                                                      varsaminte asimilate",
                                                      analitic distinct

    c) virarea la buget a impozitului datorat pentru veniturile din dobanzi, aferente depozitelor la termen, certificatelor de depozit la termen, carnetelor si libretelor de economii la termen, in lei

    3536  "Alte impozite, taxe si varsaminte  = 111  "Cont curent la Banca
           asimilate", analitic distinct              Nationala a Romaniei"

    Pentru depozitele la termen, certificatele de depozit la termen, carnetele si libretele de economii la termen, in devize:
    a) inregistrarea dobanzilor calculate si neajunse la scadenta, aferente depozitelor la termen, certificatelor de depozit la termen, carnetelor si libretelor de economii la termen, in devize

    3721  "Pozitie de schimb"                 = 2537 "Datorii atasate"
                                  concomitent
    60252 "Dobanzi la depozitele la termen"   = 3722 "Contravaloarea
                                                      pozitiei de schimb"
    3721  "Pozitie de schimb"                 = 2547 "Datorii atasate"
                                  concomitent
    6026  "Dobanzi la certificatele de        = 3722 "Contravaloarea
           depozit, carnetele si libretele            pozitiei de schimb"
           de economii"

    b) inregistrarea dobanzilor platite/capitalizate, precum si a impozitului datorat pentru veniturile din dobanzi, aferente depozitelor la termen, certificatelor de depozit la termen, carnetelor si libretelor de economii la termen, in devize

    2537  "Datorii atasate"                   =  %
    2547  "Datorii atasate"                     101  "Casa"
                                                2511 "Conturi curente"
                                                3721 "Pozitie de schimb"
                                  concomitent
    3722  "Contravaloarea pozitiei de schimb" = 3536 "Alte impozite, taxe si
                                                      varsaminte asimilate",
                                                      analitic distinct
    2537  "Datorii atasate"                   =  %
                                                2532 "Depozite la termen"
                                                3721 "Pozitie de schimb"
                                  concomitent
    3722  "Contravaloarea pozitiei de schimb" = 3536 "Alte impozite, taxe si
                                                      varsaminte asimilate",
                                                      analitic distinct
    2547  "Datorii atasate"                   =  %
                                                2542 "Carnete si librete de
                                                      economii"
                                                3721 "Pozitie de schimb"
                                  concomitent
    3722  "Contravaloarea pozitiei de schimb" = 3536 "Alte impozite, taxe si
                                                      varsaminte asimilate",
                                                      analitic distinct

    c) virarea la buget a impozitului datorat pentru veniturile din dobanzi, aferente depozitelor la termen, certificatelor de depozit la termen, carnetelor si libretelor de economii la termen, in devize

    3536  "Alte impozite, taxe si varsaminte  = 111  "Cont curent la Banca
           asimilate", analitic distinct              Nationala a Romaniei"

    Pentru datoriile subordonate, in lei:
    a) inregistrarea dobanzilor, calculate si neajunse la scadenta, aferente datoriilor subordonate, in lei

     %                                        = 537  "Datorii atasate"
    6051 "Cheltuieli privind datoriile
          subordonate la termen"
    6052 "Cheltuieli privind datoriile
          subordonate pe durata
          nedeterminata"

    b) inregistrarea dobanzilor platite, precum si a impozitului datorat pentru veniturile din dobanzi, aferente datoriilor subordonate, in lei

    537  "Datorii atasate"                    =  %
                                                101  "Casa"
                                                2511 "Conturi curente"
                                                3536 "Alte impozite, taxe si
                                                      varsaminte asimilate",
                                                      analitic distinct

    c) virarea la buget a impozitului datorat pentru veniturile din dobanzi, aferente datoriilor subordonate, in lei

    3536  "Alte impozite, taxe si varsaminte  = 111  "Cont curent la Banca
           asimilate", analitic distinct              Nationala a Romaniei"

    Pentru datoriile subordonate, in devize:
    a) inregistrarea dobanzilor calculate si neajunse la scadenta, aferente datoriilor subordonate, in devize

    3721  "Pozitie de schimb"                 = 537  "Datorii atasate"
                                  concomitent
      %                                       = 3722 "Contravaloarea
    6051  "Cheltuieli privind datoriile               pozitiei de schimb"
           subordonate la termen"
    6052  "Cheltuieli privind datoriile
           subordonate pe durata
           nedeterminata"

    b) inregistrarea dobanzilor platite, precum si a impozitului datorat pentru veniturile din dobanzi, aferente datoriilor subordonate, in devize

    537   "Datorii atasate"                   =  %
                                                101  "Casa"
                                                2511 "Conturi curente"
                                                3721 "Pozitie de schimb"
                                  concomitent
    3722  "Contravaloarea pozitiei de schimb" = 3536 "Alte impozite, taxe si
                                                      varsaminte asimilate",
                                                      analitic distinct

    c) virarea la buget a impozitului datorat pentru veniturile din dobanzi, aferente datoriilor subordonate, in devize

    3536  "Alte impozite, taxe si varsaminte  = 111  "Cont curent la Banca
           asimilate", analitic distinct              Nationala a Romaniei"

    Pentru certificatele de depozit la termen cu discont, in lei:
    a) inregistrarea vanzarii certificatelor de depozit la termen cu discont, in lei

      %                                       = 2541 "Certificate de depozit",
    101   "Casa"                                       analitic distinct
    2511  "Conturi curente"
    375   "Cheltuieli inregistrate in avans",
           analitic distinct

    b) inregistrarea pe cheltuieli, in perioadele urmatoare, a dobanzilor calculate si neajunse la scadenta, aferente certificatelor de depozit la termen cu discont, in lei

    6026  "Dobanzi la certificatele de        = 375  "Cheltuieli inregistrate
           depozit, carnetele si libretele            in avans", analitic
           de economii", analitic distinct            distinct

    c) inregistrarea rascumpararii la scadenta a certificatelor de depozit la termen cu discont, precum si a impozitului datorat pentru veniturile din dobanzi, aferente certificatelor de depozit la termen cu discont, in lei

    2541  "Certificate de depozit",           =  %
           analitic distinct                    101  "Casa"
                                                2511 "Conturi curente"
                                                3536 "Alte impozite, taxe si
                                                      varsaminte asimilate",
                                                      analitic distinct

    d) virarea la buget a impozitului datorat pentru veniturile din dobanzi, aferente certificatelor de depozit la termen cu discont, in lei

    3536  "Alte impozite, taxe si varsaminte  = 111  "Cont curent la Banca
           asimilate", analitic distinct              Nationala a Romaniei"

    Pentru certificatele de depozit la termen cu discont, in devize:
    a) inregistrarea vanzarii certificatelor de depozit la termen cu discont, in devize

     %                                        = 2541 "Certificate de depozit",
                                                      analitic distinct
    101   "Casa"
    2511  "Conturi curente"
    375   "Cheltuieli inregistrate in avans",
           analitic distinct

    b) inregistrarea pe cheltuieli, in perioadele urmatoare, a dobanzilor calculate si neajunse la scadenta, aferente certificatelor de depozit la termen cu discont, in devize

    3721  "Pozitie de schimb"                 = 375  "Cheltuieli
                                                      inregistrate in avans",
                                                      analitic distinct
                                  concomitent
    6026  "Dobanzi la certificatele de        = 3722 "Contravaloarea pozitiei
           depozit, carnetele si libretele            de schimb"
           de economii"

    c) inregistrarea rascumpararii la scadenta a certificatelor de depozit la termen cu discont, precum si a impozitului datorat pentru veniturile din dobanzi, aferente certificatelor de depozit la termen cu discont, in devize

    2541  "Certificate de depozit",           =  %
           analitic distinct                    101  "Casa"
                                                2511 "Conturi curente"
                                                3721 "Pozitie de schimb"
                                  concomitent
    3722  "Contravaloarea pozitiei de schimb" = 3536 "Alte impozite, taxe si
                                                      varsaminte asimilate",
                                                      analitic distinct

    d) virarea la buget a impozitului datorat pentru veniturile din dobanzi, aferente certificatelor de depozit la termen cu discont, in devize

    3536  "Alte impozite, taxe si varsaminte  = 111  "Cont curent la Banca
           asimilate", analitic distinct              Nationala a Romaniei"

    Art. 2
    Banca Nationala a Romaniei va urmari in cadrul actiunilor de supraveghere desfasurate potrivit legii aplicarea prevederilor prezentei circulare de catre bancile, persoane juridice romane, si sucursalele din Romania ale bancilor straine.
    Art. 3
    Nerespectarea prevederilor prezentei circulare atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a masurilor prevazute la art. 69 si, respectiv, la art. 70 din Legea nr. 58/1998.
    Art. 4
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei circulare se abroga orice alte dispozitii contrare.

                 GUVERNATORUL BANCII NATIONALE A ROMANIEI,
                             EMIL IOTA GHIZARISmartCity5

COMENTARII la Circulara 27/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Circulara 27 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu