E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

CIRCULARA Nr

CIRCULARA   Nr. 27 din  8 noiembrie 2000

privind reflectarea in contabilitate a unor operatiuni legate de impozitarea veniturilor de natura dobanzilor realizate de persoanele fizice

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 602 din 24 noiembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, ale art. 58 din Legea bancara nr. 58/1998 si ale art. 4 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata,
    avand in vedere prevederile art. 4 din Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.418/344/1997 privind aprobarea Planului de conturi pentru societatile bancare si a normelor metodologice de utilizare a acestuia, ale Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, cu modificarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 1.066/1999 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, precum si ale Ordinului ministrului finantelor nr. 629/2000 pentru aprobarea deciziilor nr. 1/2000 si nr. 2/2000 ale Comisiei centrale fiscale a impozitelor directe, constituita in baza Ordinului ministrului finantelor nr. 173/2000, referitoare la aplicarea unitara a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit,

    Banca Nationala a Romaniei emite prezenta circulara.

    Art. 1
    Prezenta circulara modifica si completeaza prevederile Planului de conturi pentru societatile bancare si ale normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.418/344/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:
    Operatiunile referitoare la impozitarea veniturilor de natura dobanzilor realizate de persoanele fizice, conform Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, cu modificarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 1.066/1999 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit si ale Ordinului ministrului finantelor nr. 629/2000 pentru aprobarea deciziilor nr. 1/2000 si nr. 2/2000 ale Comisiei centrale fiscale a impozitelor directe, constituita in baza Ordinului ministrului finantelor nr. 173/2000, referitoare la aplicarea unitara a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, se inregistreaza in contabilitate de catre bancile, persoane juridice romane, si de sucursalele bancilor straine, astfel:
    Pentru datoriile constituite prin titluri (titluri de creante negociabile, obligatiuni, alte datorii constituite prin titluri), in lei:
    a) inregistrarea dobanzilor, calculate si neajunse la scadenta, aferente datoriilor constituite prin titluri, in lei

    60362 "Dobanzi privind titlurile          = 3227 "Datorii atasate"
           de creante negociabile
    60363 "Dobanzi privind obligatiunile"     = 3257 "Datorii atasate"
    60369 "Alte cheltuieli privind datoriile  = 3267 "Datorii atasate"
           constituite prin titluri"

    b) inregistrarea dobanzilor platite, precum si a impozitului datorat pentru veniturile din dobanzi, aferente datoriilor constituite prin titluri, in lei

    3227  "Datorii atasate"                   =  %
    3257  "Datorii atasate"                     101  "Casa"
    3267  "Datorii atasate"                     2511 "Conturi curente"
                                                3536 "Alte impozite, taxe si
                                                      varsaminte asimilate",
                                                      analitic distinct

    c) virarea la buget a impozitului datorat pentru veniturile din dobanzi, aferente datoriilor constituite prin titluri, in lei

    3536  "Alte impozite, taxe si varsaminte  = 111  "Cont curent la Banca
           asimilate", analitic distinct              Nationala a Romaniei"

    Pentru datoriile constituite prin titluri (titluri de creante negociabile, obligatiuni, alte datorii constituite prin titluri), in devize:
    a) inregistrarea dobanzilor, calculate si neajunse la scadenta, aferente datoriilor constituite prin titluri, in devize

    3721  "Pozitie de schimb"                 = 3227 "Datorii atasate"
                                  concomitent
    60362 "Dobanzi privind titlurile          = 3722 "Contravaloarea
           de creante negociabile"                    pozitiei de schimb"
    3721  "Pozitie de schimb"                 = 3257 "Datorii atasate"
                                  concomitent
    60363 "Dobanzi privind obligatiunile"     = 3722 "Contravaloarea
                                                      pozitiei de schimb"
    3721  "Pozitie de schimb"                 = 3267 "Datorii atasate"
                                  concomitent
    60369 "Alte cheltuieli privind datoriile  = 3722 "Contravaloarea
           constituite prin titluri"                  pozitiei de schimb"

    b) inregistrarea dobanzilor platite, precum si a impozitului datorat pentru veniturile din dobanzi, aferente datoriilor constituite, prin titluri, in devize

    3227  "Datorii atasate"                   =  %
    3257  "Datorii atasate"                     101  "Casa"
    3267  "Datorii atasate"                     2511 "Conturi curente"
                                                3721 "Pozitie de schimb"
                                  concomitent
    3722  "Contravaloarea pozitiei de schimb" = 3536 "Alte impozite, taxe si
                                                      varsaminte asimilate",
                                                      analitic distinct

    c) virarea la buget a impozitului datorat pentru veniturile din dobanzi, aferente datoriilor constituite prin titluri, in devize

    3536  "Alte impozite, taxe si varsaminte  = 111  "Cont curent la Banca
           asimilate", analitic distinct              Nationala a Romaniei"

    Pentru depozitele la termen, certificatele de depozit la termen, carnetele si libretele de economii la termen, in lei:
    a) inregistrarea dobanzilor, calculate si neajunse la scadenta, aferente depozitelor la termen, certificatelor de depozit la termen, carnetelor si libretelor de economii la termen, in lei

    60252 "Dobanzi la depozitele la termen"   = 2537 "Datorii atasate"
    6026  "Dobanzi la certificatele de        = 2547 "Datorii atasate"
           depozit, carnetele si libretele
           de economii"

    b) inregistrarea dobanzilor platite/capitalizate, precum si a impozitului datorat pentru veniturile din dobanzi, aferente depozitelor la termen, certificatelor de depozit la termen, carnetelor si libretelor de economii la termen, in lei

    2537  "Datorii atasate"                   =  %
    2547  "Datorii atasate"                     101  "Casa"
                                                2511 "Conturi curente"
                                                3536 "Alte impozite, taxe si
                                                      varsaminte asimilate",
                                                      analitic distinct
    2537  "Datorii atasate"                   =  %
                                                2532 "Depozite la termen"
                                                3536 "Alte impozite, taxe si
                                                      varsaminte asimilate",
                                                      analitic distinct
    2547  "Datorii atasate"                   =  %
                                                2542 "Carnete si librete de
                                                      economii"
                                                3536 "Alte impozite, taxe si
                                                      varsaminte asimilate",
                                                      analitic distinct

    c) virarea la buget a impozitului datorat pentru veniturile din dobanzi, aferente depozitelor la termen, certificatelor de depozit la termen, carnetelor si libretelor de economii la termen, in lei

    3536  "Alte impozite, taxe si varsaminte  = 111  "Cont curent la Banca
           asimilate", analitic distinct              Nationala a Romaniei"

    Pentru depozitele la termen, certificatele de depozit la termen, carnetele si libretele de economii la termen, in devize:
    a) inregistrarea dobanzilor calculate si neajunse la scadenta, aferente depozitelor la termen, certificatelor de depozit la termen, carnetelor si libretelor de economii la termen, in devize

    3721  "Pozitie de schimb"                 = 2537 "Datorii atasate"
                                  concomitent
    60252 "Dobanzi la depozitele la termen"   = 3722 "Contravaloarea
                                                      pozitiei de schimb"
    3721  "Pozitie de schimb"                 = 2547 "Datorii atasate"
                                  concomitent
    6026  "Dobanzi la certificatele de        = 3722 "Contravaloarea
           depozit, carnetele si libretele            pozitiei de schimb"
           de economii"

    b) inregistrarea dobanzilor platite/capitalizate, precum si a impozitului datorat pentru veniturile din dobanzi, aferente depozitelor la termen, certificatelor de depozit la termen, carnetelor si libretelor de economii la termen, in devize

    2537  "Datorii atasate"                   =  %
    2547  "Datorii atasate"                     101  "Casa"
                                                2511 "Conturi curente"
                                                3721 "Pozitie de schimb"
                                  concomitent
    3722  "Contravaloarea pozitiei de schimb" = 3536 "Alte impozite, taxe si
                                                      varsaminte asimilate",
                                                      analitic distinct
    2537  "Datorii atasate"                   =  %
                                                2532 "Depozite la termen"
                                                3721 "Pozitie de schimb"
                                  concomitent
    3722  "Contravaloarea pozitiei de schimb" = 3536 "Alte impozite, taxe si
                                                      varsaminte asimilate",
                                                      analitic distinct
    2547  "Datorii atasate"                   =  %
                                                2542 "Carnete si librete de
                                                      economii"
                                                3721 "Pozitie de schimb"
                                  concomitent
    3722  "Contravaloarea pozitiei de schimb" = 3536 "Alte impozite, taxe si
                                                      varsaminte asimilate",
                                                      analitic distinct

    c) virarea la buget a impozitului datorat pentru veniturile din dobanzi, aferente depozitelor la termen, certificatelor de depozit la termen, carnetelor si libretelor de economii la termen, in devize

    3536  "Alte impozite, taxe si varsaminte  = 111  "Cont curent la Banca
           asimilate", analitic distinct              Nationala a Romaniei"

    Pentru datoriile subordonate, in lei:
    a) inregistrarea dobanzilor, calculate si neajunse la scadenta, aferente datoriilor subordonate, in lei

     %                                        = 537  "Datorii atasate"
    6051 "Cheltuieli privind datoriile
          subordonate la termen"
    6052 "Cheltuieli privind datoriile
          subordonate pe durata
          nedeterminata"

    b) inregistrarea dobanzilor platite, precum si a impozitului datorat pentru veniturile din dobanzi, aferente datoriilor subordonate, in lei

    537  "Datorii atasate"                    =  %
                                                101  "Casa"
                                                2511 "Conturi curente"
                                                3536 "Alte impozite, taxe si
                                                      varsaminte asimilate",
                                                      analitic distinct

    c) virarea la buget a impozitului datorat pentru veniturile din dobanzi, aferente datoriilor subordonate, in lei

    3536  "Alte impozite, taxe si varsaminte  = 111  "Cont curent la Banca
           asimilate", analitic distinct              Nationala a Romaniei"

    Pentru datoriile subordonate, in devize:
    a) inregistrarea dobanzilor calculate si neajunse la scadenta, aferente datoriilor subordonate, in devize

    3721  "Pozitie de schimb"                 = 537  "Datorii atasate"
                                  concomitent
      %                                       = 3722 "Contravaloarea
    6051  "Cheltuieli privind datoriile               pozitiei de schimb"
           subordonate la termen"
    6052  "Cheltuieli privind datoriile
           subordonate pe durata
           nedeterminata"

    b) inregistrarea dobanzilor platite, precum si a impozitului datorat pentru veniturile din dobanzi, aferente datoriilor subordonate, in devize

    537   "Datorii atasate"                   =  %
                                                101  "Casa"
                                                2511 "Conturi curente"
                                                3721 "Pozitie de schimb"
                                  concomitent
    3722  "Contravaloarea pozitiei de schimb" = 3536 "Alte impozite, taxe si
                                                      varsaminte asimilate",
                                                      analitic distinct

    c) virarea la buget a impozitului datorat pentru veniturile din dobanzi, aferente datoriilor subordonate, in devize

    3536  "Alte impozite, taxe si varsaminte  = 111  "Cont curent la Banca
           asimilate", analitic distinct              Nationala a Romaniei"

    Pentru certificatele de depozit la termen cu discont, in lei:
    a) inregistrarea vanzarii certificatelor de depozit la termen cu discont, in lei

      %                                       = 2541 "Certificate de depozit",
    101   "Casa"                                       analitic distinct
    2511  "Conturi curente"
    375   "Cheltuieli inregistrate in avans",
           analitic distinct

    b) inregistrarea pe cheltuieli, in perioadele urmatoare, a dobanzilor calculate si neajunse la scadenta, aferente certificatelor de depozit la termen cu discont, in lei

    6026  "Dobanzi la certificatele de        = 375  "Cheltuieli inregistrate
           depozit, carnetele si libretele            in avans", analitic
           de economii", analitic distinct            distinct

    c) inregistrarea rascumpararii la scadenta a certificatelor de depozit la termen cu discont, precum si a impozitului datorat pentru veniturile din dobanzi, aferente certificatelor de depozit la termen cu discont, in lei

    2541  "Certificate de depozit",           =  %
           analitic distinct                    101  "Casa"
                                                2511 "Conturi curente"
                                                3536 "Alte impozite, taxe si
                                                      varsaminte asimilate",
                                                      analitic distinct

    d) virarea la buget a impozitului datorat pentru veniturile din dobanzi, aferente certificatelor de depozit la termen cu discont, in lei

    3536  "Alte impozite, taxe si varsaminte  = 111  "Cont curent la Banca
           asimilate", analitic distinct              Nationala a Romaniei"

    Pentru certificatele de depozit la termen cu discont, in devize:
    a) inregistrarea vanzarii certificatelor de depozit la termen cu discont, in devize

     %                                        = 2541 "Certificate de depozit",
                                                      analitic distinct
    101   "Casa"
    2511  "Conturi curente"
    375   "Cheltuieli inregistrate in avans",
           analitic distinct

    b) inregistrarea pe cheltuieli, in perioadele urmatoare, a dobanzilor calculate si neajunse la scadenta, aferente certificatelor de depozit la termen cu discont, in devize

    3721  "Pozitie de schimb"                 = 375  "Cheltuieli
                                                      inregistrate in avans",
                                                      analitic distinct
                                  concomitent
    6026  "Dobanzi la certificatele de        = 3722 "Contravaloarea pozitiei
           depozit, carnetele si libretele            de schimb"
           de economii"

    c) inregistrarea rascumpararii la scadenta a certificatelor de depozit la termen cu discont, precum si a impozitului datorat pentru veniturile din dobanzi, aferente certificatelor de depozit la termen cu discont, in devize

    2541  "Certificate de depozit",           =  %
           analitic distinct                    101  "Casa"
                                                2511 "Conturi curente"
                                                3721 "Pozitie de schimb"
                                  concomitent
    3722  "Contravaloarea pozitiei de schimb" = 3536 "Alte impozite, taxe si
                                                      varsaminte asimilate",
                                                      analitic distinct

    d) virarea la buget a impozitului datorat pentru veniturile din dobanzi, aferente certificatelor de depozit la termen cu discont, in devize

    3536  "Alte impozite, taxe si varsaminte  = 111  "Cont curent la Banca
           asimilate", analitic distinct              Nationala a Romaniei"

    Art. 2
    Banca Nationala a Romaniei va urmari in cadrul actiunilor de supraveghere desfasurate potrivit legii aplicarea prevederilor prezentei circulare de catre bancile, persoane juridice romane, si sucursalele din Romania ale bancilor straine.
    Art. 3
    Nerespectarea prevederilor prezentei circulare atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a masurilor prevazute la art. 69 si, respectiv, la art. 70 din Legea nr. 58/1998.
    Art. 4
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei circulare se abroga orice alte dispozitii contrare.

                 GUVERNATORUL BANCII NATIONALE A ROMANIEI,
                             EMIL IOTA GHIZARISmartCity5

COMENTARII la Circulara 27/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Circulara 27 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu