E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordin 344 1997 modificat de articolul 1 din actul Ordin 2 2004
Articolul 1 din actul Ordin 344 1997 modificat de articolul 1 din actul Circulara 6 2003
Articolul 1 din actul Ordin 344 1997 modificat de articolul 1 din actul Ordin 1 2003
Ordin 344 1997 modificat de articolul 1 din actul Ordin 1 2003
Articolul 1 din actul Ordin 344 1997 modificat de articolul 1 din actul Circulara 47 2002
Ordin 344 1997 modificat de articolul 1 din actul Ordin 4 2002
Ordin 344 1997 in legatura cu Norma 9 2002
Ordin 344 1997 modificat de articolul 1 din actul Circulara 4 2002
Ordin 344 1997 modificat de articolul 1 din actul Ordin 4 2001
Ordin 344 1997 completat de articolul 1 din actul Ordin 1 2001
Ordin 344 1997 completat de Circulara 2 2001
Ordin 344 1997 completat de Circulara 27 2000
Ordin 344 1997 completat de Circulara 20 2000
Ordin 344 1997 completat de Ordin 2 2000
Ordin 344 1997 modificat de Circulara 10 2000
Ordin 344 1997 in legatura cu Circulara 3 2000
Ordin 344 1997 completat de articolul 1 din actul Ordin 20 1999
Ordin 344 1997 in legatura cu Precizari 2 1999
Ordin 344 1997 modificat de Circulara 11 1999
Ordin 344 1997 modificat de Circulara 5 1999
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 344 din  1 august 1997

privind aprobarea Planului de conturi pentru societatile bancare si a normelor metodologice de utilizare a acestuia*)

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI NR. 344


SmartCity3

              MINISTERUL FINANTELOR  NR. 1418
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 212 bis din 27 august 1997

    *) Ordinul nr. 1.418/344/1997 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 189 din 8 august 1997.

    Ministru de stat, ministrul finantelor si guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, in temeiul art. 4 din Legea contabilitatii nr. 82/1991,
    emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba si se dispune aplicarea, incepand cu data de 1 ianuarie 1998, a Planului de conturi pentru societatile bancare si a normelor metodologice de utilizare a acestuia, care constituie anexa la prezentul ordin.
    Planul de conturi si normele metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin prezentul ordin, sunt obligatorii pentru societatile bancare persoane juridice romane si pentru subunitatile din Romania ce apartin unor societati bancare cu sediul in strainatate.
    Art. 2
    Administratorii, directorii financiari-contabili, contabilii-sefi si orice alte persoane care au obligatia gestionarii patrimoniului societatilor bancare raspund, potrivit legii, pentru pregatirea, insusirea si aplicarea corecta a acestor reglementari, precum si pentru transpunerea corecta a soldurilor conturilor din balantele de verificare la 31 decembrie 1997 in conturile prevazute in noul plan de conturi. De asemenea, aceste persoane raspund pentru adaptarea corespunzatoare a programelor informatice utilizate pentru prelucrarea datelor financiar-contabile, precum si pentru exactitatea si realitatea datelor care sunt prelucrate, respectiv inregistrate in contabilitate.
    Art. 3
    Comisiile de cenzori, numite potrivit legii, precum si expertii contabili, contabilii autorizati cu studii superioare si societatile comerciale de expertiza contabila, care certifica bilanturile contabile ale societatilor bancare, au obligatia verificarii si certificarii transpunerii corecte a soldurilor conturilor din balantele contabile la 31 decembrie 1997 in conturile prevazute in noul plan de conturi.
    Art. 4
    Banca Nationala a Romaniei, impreuna cu societatile bancare, actualizeaza periodic planul de conturi pentru societatile bancare si normele metodologice de utilizare a acestuia, in functie de reglementarile ce se adopta pe parcurs si, in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, le supune aprobarii Ministerului Finantelor in vederea aplicarii acestora.
    In acest scop, pe langa Banca Nationala a Romaniei se infiinteaza Comisia consultativa a contabilitatii bancilor a carei componenta, atributii si functionare se stabilesc prin decizia comuna a guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei si a presedintelui Asociatiei Romane a Bancilor. In aceasta comisie va fi desemnat si un reprezentant al Ministerului Finantelor.

                  Ministru de stat,
                  ministrul finantelor,
                  Mircea Ciumara

                  Guvernatorul Bancii
                  Nationale a Romaniei,
                  Mugur Isarescu

    ANEXA 1

    PLANUL DE CONTURI PENTRU SOCIETATILE BANCARE SI NORMELE METODOLOGICE DE UTILIZARE A ACESTUIA

                         CUPRINS
                                                            pagina
    CAP. 1
    DISPOZITII GENERALE ........................................ 7

    CAP. 2
    ORGANIZAREA CONTABILITATII PATRIMONIULUI .................. 11

    CAP. 3
    CONTABILITATEA OPERATIUNILOR BANCARE ...................... 12

    CAP. 4
    REGISTRELE DE CONTABILITATE ............................... 35

    CAP. 5
    INVENTARIEREA PATRIMONIULUI ............................... 37

    CAP. 6
    PLANUL DE CONTURI PENTRU SOCIETATILE BANCARE .............. 38

    CAP. 7
    NORME METODOLOGICE DE UTILIZARE A CONTURILOR CONTABILE DE
    CATRE SOCIETATILE BANCARE ................................. 55

    CAP. 8
    ATRIBUTELE CONTURILOR .................................... 233

    CAP. 9
    MONOGRAFIE PRIVIND INREGISTRAREA IN CONTABILITATE A
    PRINCIPALELOR OPERATIUNI BANCARE ......................... 241

    CAP. 10
    MODELELE REGISTRELOR DE CONTABILITATE PENTRU SOCIETATILE
    BANCARE SI NORMELE DE UTILIZARE A ACESTORA ............... 274


    PLANUL DE CONTURI PENTRU SOCIETATILE BANCARE SI NORMELE METODOLOGICE DE UTILIZARE A ACESTUIA

    Prezentul plan de conturi si normele metodologice de utilizare a acestuia sunt emise de Banca Nationala a Romaniei in baza prevederilor art. 4 din Legea contabilitatii nr. 82 din 24 decembrie 1991, promulgata prin Decretul nr. 123 din 24 decembrie 1991 si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 265 din 27 decembrie 1991, cu modificarile si completarile ulterioare si au fost elaborate impreuna cu societatile bancare conform pct. 16 lit. a) din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 704/14.12.1993.

    CAP. 1
    DISPOZITII GENERALE

    1. Societatile bancare persoane juridice cu sediul in Romania, denumite in continuare "banci" au, potrivit art. 1 si art. 4 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, obligatia organizarii si tinerii contabilitatii la sediile declarate de pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii, ale prezentului plan de conturi si ale normelor metodologice de utilizare a acestuia.
    In baza art. 46 din lege, prevederile acesteia, precum si ale planului de conturi si normelor metodologice de utilizare a acestuia, se aplica in mod corespunzator si subunitatilor cu sediul in Romania, ce apartin unor banci cu sediul in strainatate.
    Sucursalele si alte subunitati fara personalitate juridica, cu sediul in strainatate, care apartin unor banci cu sediul in Romania, conduc contabilitatea in tara in care au sediul declarat, in conformitate cu reglementarile legale, in domeniu, din Romania.
    Bancile sunt obligate sa pastreze, la sediile declarate (centrala, sucursale, agentii etc.), documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate, precum si registrele contabile legale si sa le puna la dispozitia organelor in drept in cadrul exercitarii atributiilor lor legale.
    2. In aplicarea prevederilor art. 2 si art. 6 din lege, bancile, in calitate de unitati patrimoniale, au obligatia sa asigure, in conditiile legii:
    a) intocmirea documentelor justificative pentru orice operatiune care afecteaza patrimoniul bancii;
    b) inregistrarea in contabilitate a operatiunilor patrimoniale;
    c) inventarierea patrimoniului bancii;
    d) intocmirea bilantului contabil;
    e) controlul asupra operatiunilor patrimoniale efectuate;
    f) furnizarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la situatia patrimoniului si rezultatele obtinute de banca.
    3. Potrivit legii, documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat, aprobat ori inregistrat in contabilitate, dupa caz.
    Inregistrarea operatiunilor patrimoniale in contabilitate se face cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor justificative, dupa data de intocmire sau de intrare in unitate si sistematic, in conturi sintetice si analitice, cu ajutorul registrului-jurnal si al cartii mari, potrivit prezentului plan de conturi si normelor de utilizare a acestuia.
    4. Inventarierea trebuie sa cuprinda toate elementele de activ si de pasiv din patrimoniul bancii care se inscriu in registrul-inventar.
    Sunt supuse, de asemenea, inventarierii bunurile aflate temporar in pastrare, custodie sau pentru alte scopuri in banca, apartinand altor persoane fizice sau juridice.
    Bunurile si valorile, proprietate publica, date in administrarea bancilor se inventariaza si se evidentiaza in mod distinct in patrimoniul acestora.
    5. Registrul-jurnal, registrul-inventar si cartea mare, impreuna cu documentele justificative, precum si bilantul contabil, intocmite potrivit normelor stabilite, constituie documente contabile oficiale pentru exercitarea controlului asupra operatiunilor patrimoniale efectuate si pot fi admise ca proba in justitie.
    6. Controlul asupra operatiunilor patrimoniale inregistrate in contabilitate se efectueaza de catre persoanele care conduc contabilitatea, care exercita controlul financiar preventiv si controlul financiar de gestiune, cenzori sau alte persoane imputernicite de banca, dupa caz. De asemenea, controlul asupra operatiunilor patrimoniale inregistrate in contabilitate se efectueaza de catre organele de control financiar si fiscal ale statului si alte organe cu atributii de control, potrivit legii.
    7. Informatiile necesare stabilirii patrimoniului national, executiei bugetului de stat, precum si intocmirii balantelor financiare (balanta financiara generala a economiei; balanta de plati externe; balanta de venituri si cheltuieli banesti ale populatiei si masei monetare; balanta creantelor si angajamentelor externe; balanta formarii capitalurilor pe economie; balanta financiara a resurselor si cheltuielilor de investigatii) si a bilantului pe ansamblul economiei nationale, precum si pentru Sistemul Conturilor Nationale sunt furnizate de catre banci prin bilantul contabil si darile de seama statistice, in conditiile legii.
    8. Documentele contabile oficiale, respectiv bilantul contabil, cartea mare, registrul-jurnal si registrul-inventar, potrivit legii, se tin in limba romana si in moneda nationala.
    9. Operatiunile privind investitiile de capital strain, operatiunile valutare curente (de cont curent), de cont financiar si de capital, de vanzare-cumparare in cadrul pietei valutare (operatiuni la vedere-SPOT, operatiuni la termen-FORWARD, operatiuni SWAP, operatiuni de schimb valutar pentru persoane fizice), disponibilitatile in devize, precum si alte operatiuni in devize se inregistreaza in contabilitate, atat in devize, cat si in lei, la cursul valutar de schimb in vigoare la data efectuarii lor.
    Operatiunile efectuate de subunitatile proprii in strainatate pot fi inregistrate in cursul perioadei de gestiune numai in devize, urmand ca la sfarsitul exercitiului sau la alte perioade sa se faca convertirea in lei a soldurilor si rulajelor conturilor.
    Convertirea in lei a preturilor externe pentru bunurile din import se face potrivit cursului valutar de schimb la care se inregistreaza declaratia vamala, conform reglementarilor privind tariful vamal de import.
    10. In temeiul prevederilor art. 4 din Legea contabilitatii, Banca Nationala a Romaniei elaboreaza pentru banci, impreuna cu acestea:
    a) planul de conturi si normele metodologice privind utilizarea acestuia;
    b) modelele bilanturilor contabile si formularele comune ce se folosesc in activitatea bancara, precum si normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora.
    Potrivit legii, planul de conturi, modelele bilanturilor contabile, formularele comune ce se folosesc in activitatea bancara, precum si normele metodologice prevazute la alineatul precedent se aproba de catre Ministerul Finantelor.
    11. Planul de conturi pentru banci si normele de utilizare ale acestuia contin conturile necesare inregistrarii in contabilitate a operatiunilor patrimoniale ce pot avea loc in cadrul bancii, continutul si functia fiecarui cont, monografia contabila a principalelor operatiuni, precum si criteriile generale (atribute) privind dezvoltarea in analitic a conturilor sintetice.
    La elaborarea planului de conturi pentru banci si normelor metodologice de utilizare a acestuia s-au avut in vedere reglementarile in vigoare si incadrarea in standardele contabile internationale.
    Pentru unele operatiuni, care la data elaborarii planului de conturi si a normelor de utilizare a acestuia nu erau reglementate, modalitatile prevazute pentru inregistrarea acestora in contabilitate au la baza uzantele contabile internationale. Ca urmare, planul de conturi si normele metodologice de utilizare a acestuia nu constituie temei legal pentru efectuarea operatiunilor economico-financiare, ci servesc numai la inregistrarea corespunzatoare in contabilitate a operatiunilor efectuate. Operatiunile economico-financiare supuse inregistrarii in contabilitate trebuie efectuate in concordanta stricta cu prevederile actelor normative care le reglementeaza.
    Monografia privind inregistrarea in contabilitate a principalelor operatiuni bancare nu are caracter exhaustiv, ci numai exemplificativ.
    Planul de conturi contine opt clase de conturi simbolizate cu o cifra, grupe de conturi simbolizate cu doua cifre, conturi sintetice de gradul I simbolizate cu trei cifre, conturi sintetice de gradul II simbolizate cu patru cifre, conturi sintetice de gradul III simbolizate cu cinci cifre. Conturile din cele opt clase (1 - 7 si 9) se utilizeaza de catre toate bancile.
    Dezvoltarea in analitic a conturilor sintetice prevazute in planul de conturi este de competenta fiecarei banci, in functie de criteriile generale (atribute) si de necesitatile proprii.
    Conturile prevazute in planul de conturi sunt ordonate in functie de lichiditatea activelor si exigibilitatea pasivelor, in corelare cu normele care stau la baza intocmirii bilantului contabil.
    Pentru contabilizarea operatiunilor de mandat in contul trezoreriei statului, bancile utilizeaza conturi distincte potrivit instructiunilor Ministerului Finantelor, deschise in cadrul clasei 8, iar pentru operatiunile aferente contabilitatii de gestiune, bancile pot utiliza conturi distincte, deschise in cadrul altor clase decat cele care figureaza in planul de conturi (clasele 1 - 7 si 9) si celor deschise in cadrul clasei 8. Conturile aferente operatiunilor de mandat in contul trezoreriei statului si celor de gestiune nu se includ in balantele de verificare a conturilor de bilant in afara bilantului.
    12. Registrele de contabilitate se utilizeaza de catre toate bancile, conform modelelor si instructiunilor prevazute la capitolele IV si X din prezentele norme.
    13. Normele metodologice privind utilizarea modelelor bilanturilor contabile cuprind: reguli privind intocmirea bilanturilor contabile, corelatiile ce trebuie asigurate intre indicatorii prevazuti in continutul acestora, periodicitatea, verificarea si depunerea acestora la organele in drept.
    14. Modelele registrelor de contabilitate, altele decat registrul-jurnal, registrul-inventar si cartea mare, precum si cel al formularelor comune ce se utilizeaza de catre banci in activitatea financiara si contabila sunt prevazute in "Nomenclatorul registrelor si formularelor tipizate comune privind activitatea financiara si contabila", elaborat de Ministerul Finantelor.
    In cazul utilizarii echipamentelor informatice pentru intocmirea documentelor justificative si pentru prelucrarea si inregistrarea datelor in contabilitate, registrele contabile si formularele privind activitatea financiara si contabila pot fi adaptate in functie de necesitatile proprii de utilizare, in conditiile respectarii continutului de informatii al modelelor prevazute.
    In afara de formularele prevazute in acest nomenclator si de formularele comune privind activitatea bancara prevazute la art. 10 lit. b), bancile pot folosi in activitatea financiar-contabila si alte formulare specifice elaborate de acestea, unitati de grup, asociatii profesionale, in functie de necesitati.
    15. Potrivit art. 5 din lege, contabilitatea se conduce in partida dubla si trebuie sa asigure:
    a) inregistrarea cronologica si sistematica in contabilitate a tuturor operatiunilor patrimoniale, in functie de natura lor, in mod simultan, in debitul unor conturi si creditul altor conturi, denumite conturi corespondente;
    b) stabilirea totalului sumelor debitoare si creditoare, precum si a soldului final al fiecarui cont;
    c) intocmirea lunara a balantei de verificare, care reflecta egalitatea intre totalul sumelor debitoare si creditoare si totalul soldurilor debitoare si creditoare ale conturilor;
    d) prezentarea situatiei patrimoniului si a rezultatelor obtinute, respectiv a activelor si pasivelor prin bilant, precum si a veniturilor, cheltuielilor si a beneficiilor sau pierderilor, prin contul de profit si pierdere.
    16. In conformitate cu prevederile art. 7 si art. 9 din lege, pentru evaluarea elementelor patrimoniale, se stabilesc urmatoarele reguli:
    Reguli generale:
    a) la data intrarii in patrimoniu, bunurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare, denumita valoarea contabila, care se stabileste astfel:
    - bunurile procurate cu titlu oneros, la valoarea de achizitie denumita cost de achizitie;
    - bunurile reprezentand aport la capitalul social sau obtinute cu titlu gratuit, la valoarea de utilitate, in functie de pretul pietei, utilitatea, starea si amplasarea acestora;
    - bunurile produse de banca (programe informatice si alte bunuri produse de banca conform legii), la costul de productie.
    Costul de achizitie al unui bun este egal cu pretul de cumparare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport-aprovizionare si alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea in stare de utilitate sau pentru intrarea in gestiune a bunului respectiv.
    Costul de productie al unui bun cuprinde: costul de achizitie al materiilor prime si materialelor consumate, celelalte cheltuieli directe de productie, precum si cota cheltuielilor indirecte de productie determinate rational ca fiind legate de fabricatia acestuia. Cheltuielile generale de administratie, cheltuielile de desfacere, precum si alte cheltuieli de aceeasi natura, de regula, nu se includ in costurile de productie.
    Creantele si datoriile se inregistreaza in contabilitate la valoarea lor nominala.
    b) evaluarea elementelor patrimoniale cu ocazia inventarierii se face la valoarea actuala sau de utilitate a fiecarui element, denumita valoare de inventar, stabilita in functie de utilitatea bunului in unitate si pretul pietei.
    Valoarea de utilitate a creantelor si datoriilor se stabileste in functie de valoarea lor probabila de incasat, respectiv de plata;
    c) la incheierea exercitiului, elementele patrimoniale se evalueaza si se reflecta in bilantul contabil la valoarea de intrare in patrimoniu, respectiv valoarea contabila pusa de acord cu rezultatele inventarierii.
    In acest scop, valoarea de intrare sau contabila se compara cu valoarea de utilitate stabilita pe baza inventarierii:
    - pentru elementele de activ, diferentele constatate in plus intre valoarea de inventar si valoarea de intrare nu se inregistreaza in contabilitate, aceste elemente mentinandu-se la valoarea lor de intrare. Diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar stabilita la inventariere si valoarea de intrare a imobilizarilor se inregistreaza in contabilitate pe seama amortizarii (cand deprecierea este ireversibila) sau, dupa caz, se constituie provizioane (cand deprecierea este reversibila), iar pentru diferentele aferente celorlalte elemente de activ se constituie provizioane. Valoarea elementelor de activ se mentine, de asemenea, la valoarea lor de intrare;
    - pentru elementele de pasiv, diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar si valoarea de intrare nu se inregistreaza in contabilitate, aceste elemente mentinandu-se la valoarea lor de intrare. Diferentele constatate in plus intre valoarea stabilita la inventariere si valoarea de intrare a elementelor de pasiv se inregistreaza in contabilitate prin constituirea de provizioane, valoarea acestor elemente mentinandu-se, de asemenea, la valoarea lor de intrare;
    d) la data iesirii din patrimoniu sau la darea in consum, bunurile se evalueaza si se scad din gestiune la valoarea lor de intrare.
    Reguli specifice:
    a) La fiecare inchidere contabila, operatiunile calificate de acoperire sunt evaluate la cursul utilizat pentru evaluarea elementelor acoperite. Cursul utilizat este cursul la vedere sau cursul la termen, in functie de natura operatiunilor acoperite.
    b) Operatiunile in devize se inregistreaza in conturi deschise pe fiecare deviza in parte, iar soldul acestora se evalueaza la valoarea lor de piata.
    c) Cesiunile temporare de active sunt considerate operatiuni de trezorerie cu mentinerea in activ a elementelor cedate. Elementele cedate cu posibilitatea de rascumparare se inregistreaza in conturile in afara bilantului, respective.
    d) Titlurile de tranzactie se evalueaza la valoarea lor de piata.
    e) Primele sau decontarile aferente titlurilor de investitii se repartizeaza asupra conturilor de venituri sau de cheltuieli, dupa caz, prorata temporis, pe durata de viata reziduala a titlurilor. In cazul scaderii valorii titlurilor de investitii, ca urmare a deprecierii valorii acestora, nu se constituie provizion.
    f) In cadrul operatiunilor consortiale de finantare, fiecare banca asociata intr-un consortiu sau sindicat inregistreaza numai cota-parte fixata prealabil, aplicandu-se, in general, urmatoarele reguli:
    - se inregistreaza numai cota-parte a bancii din finantare sau din angajamentul prin semnatura, in conturile de credite, respectiv in conturile in afara bilantului, indiferent de pozitia bancii in consortiu sau sindicat (sef de fila, participant sau sub-participant);
    - in cazul in care cota-parte din riscul unei banci este mai mare decat finantarea, excedentul se inregistreaza in conturile in afara bilantului, la angajamente de garantie date. In situatia inversa, daca riscul este mai mic decat finantarea, diferenta se inregistreaza in conturile in afara bilantului, la angajamente de garantie primite.
    g) Activele gajate sau date in garantie, cu exceptia numerarului, sunt mentinute, in toate cazurile, in bilantul bancii, iar activele primite in gaj sau garantie, cu exceptia numerarului, nu figureaza in bilantul bancii, chiar daca se refera la angajamente proprii sau in contul tertilor.
    h) Angajamentele date in contul tertilor se inregistreaza in conturile in afara bilantului, in cadrul angajamentelor de garantie, iar cele date in cont propriu se evidentiaza numai in conturile de evidenta in afara bilantului.
    17. Metodele de evaluare adoptate de banca trebuie sa fie aceleasi in tot cursul exercitiului, precum si de la un exercitiu la altul. In cazuri justificate si in conditiile prevazute de lege, banca poate schimba metodele de evaluare, facand in acest sens mentiuni in anexa la bilant si prezentand influentele asupra situatiei patrimoniale si financiare, precum si asupra rezultatului exercitiului.
    18. Reevaluarea activelor si pasivelor bancii se efectueaza potrivit reglementarilor in vigoare. In aceste cazuri, valoarea de intrare a elementelor patrimoniale se modifica, aceasta fiind inlocuita cu valoarea lor actuala.
    19. Potrivit prevederilor art. 10 din lege, documentul oficial de gestiune al bancii il constituie bilantul contabil, care trebuie sa dea o imagine fidela, clara si completa a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute.
    Pentru a da o imagine fidela a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute trebuie respectate, cu buna-credinta, regulile privind evaluarea patrimoniului si celelalte norme si principii contabile, cum sunt:
    a) principiul prudentei, potrivit caruia nu este admisa supraevaluarea elementelor de activ si a veniturilor, respectiv subevaluarea elementelor de pasiv si a cheltuielilor, tinand cont de deprecierile, riscurile si pierderile posibile generate de desfasurarea activitatii exercitiului curent sau anterior.
    Acest principiu are ca scop evitarea riscurilor de transfer in viitor a incertitudinilor prezente si nu permite decat luarea in considerare a beneficiilor realizate, cu excluderea unor castiguri potentiale cum sunt cele pe titluri sau imobilizari si, dimpotriva, pierderile sunt luate in considerare imediat ce devin probabile, chiar daca ele nu vor fi cunoscute decat dupa inchiderea exercitiului.
    De la acest principiu exista derogari in ceea ce priveste operatiunile de piata, atunci cand sunt evaluate la pretul pietei, astfel:
    - luarea in considerare a rezultatelor nerealizate pe titlurile de tranzactie;
    - neaprovizionarea minus-valorilor latente pe titlurile de investitii;
    - luarea in considerare in anumite conditii, a rezultatelor potentiale privind instrumentele financiare la termen;
    - inregistrarea la pretul de piata a operatiunilor in devize.
    b) principiul permanentei metodelor, care conduce la continuitatea aplicarii regulilor si normelor privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.
    Schimbarea metodelor nu poate fi decat exceptionala, caz in care aceasta trebuie descrisa si justificata in anexa la bilantul contabil, iar incidentele contabile trebuie sa fie evaluate. De asemenea, schimbarea metodei trebuie sa fie mentionata in raportul de gestiune si in raportul cenzorilor.
    c) principiul continuitatii activitatii, potrivit caruia se presupune ca banca isi continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, fara a intra in stare de lichidare sau de reducere sensibila a activitatii.
    d) principiul independentei exercitiului, care presupune delimitarea in timp a veniturilor si cheltuielilor aferente activitatii bancii pe masura angajarii acestora si trecerii lor la rezultatul exercitiului la care se refera.
    Rezultatul exercitiului trebuie sa cuprinda, in virtutea acestui principiu, toate veniturile si cheltuielile care se raporteaza la acest exercitiu, pe masura ce sunt angajate si nu pe baza de incasari si plati. Astfel, dobanzile sunt contabilizate la rezultate pe baza dobanzilor scurse (prorata temporis), iar, din punct de vedere tehnic, acest scop este atins prin utilizarea conturilor de creante si datorii atasate sau a conturilor de regularizare.
    e) principiul intangibilitatii bilantului, potrivit caruia bilantul de deschidere a unui exercitiu trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere a exercitiului precedent.
    Acest principiu interzice inregistrarea directa a veniturilor sau a cheltuielilor in conturile de capitaluri proprii; ele trebuie sa tranziteze prin contul de rezultate, cu exceptia incidentelor datorate schimbarii metodelor impuse de reglementarea contabila sau fiscala.
    f) principiul necompensarii, potrivit caruia elementele de activ si de pasiv trebuie sa fie evaluate si inregistrate in contabilitate separat, nefiind admisa compensarea intre posturile de activ si cele de pasiv ale bilantului, precum si intre veniturile si cheltuielile din contul de rezultate.
    De la acest principiu exista derogari in ceea ce priveste compensarea autorizata pentru rezultatele obtinute din operatiunile privind swap-urile de dobanda si, in general, pentru rezultatele din operatiunile de piata (titluri de tranzactie, instrumente financiare la termen).
    g) principiul nominalismului sau costului istoric, potrivit caruia costul istoric la care un activ sau un pasiv a intrat in patrimoniu si a fost inregistrat in contabilitate trebuie sa fie mentinut.
    Acest principiu comporta derogari in ceea ce priveste operatiunile in devize, titlurile de tranzactie si instrumentele financiare la termen, deoarece acestea fac obiectul unor reevaluari periodice la pretul de piata.
    h) principiile suprematiei realitatii asupra aparentei, potrivit caruia, aspectul economic si financiar este privilegiat fata de aspectul pur juridic. Cu toate ca acest principiu nu este formulat explicit in norme si reglementari, aplicatiile lui in domeniul bancar sunt multiple: operatiunile de pensiune livrata sau nelivrata, operatiunile de vanzare de titluri cu posibilitate de rascumparare, tratarea rezultatelor din operatiuni de piata, contabilizarea operatiunilor consortiale. Pentru fiecare dintre aceste operatiuni, aspectul economic este privilegiat.
    i) principiul regularitatii, sinceritatii si imaginii fidele, care are drept scop furnizarea de informatii clare, precise si complete asupra patrimoniului, situatiei financiare, rezultatului, operatiunilor si riscurilor asumate. Acest principiu isi gaseste aplicarea atat in bilant si in contul de rezultate, cat si in anexa la acestea.
    j) principiul pragului de importanta semnificativa, potrivit caruia toate informatiile de importanta semnificativa trebuie sa figureze in documentele comunicate tertilor. In schimb, informatiile nesemnificative pot fi omise. Acest principiu isi gaseste aplicarea in bilantul contabil unde anumite sub-posturi din bilant si din contul de rezultate pot fi regrupate (dar niciodata posturile insele, cu exceptia celor in care nu figureaza nici o valoare). La fel, in bilant si in contul de rezultate se pot adauga sub-posturi sau posturi, daca este cazul, iar informatiile care prezinta o importanta semnificativa sunt inscrise in anexa la bilant.
    20. Banca Nationala a Romaniei, impreuna cu bancile persoane juridice romane, actualizeaza periodic planul de conturi, modelele bilanturilor si registrele contabile, formularele comune privind activitatea bancara, precum si normele privind intocmirea si utilizarea acestora, in functie de reglementarile ce se adopta pe parcurs si le supune aprobarii Ministerului Finantelor in vederea perfectionarii metodologiei contabile si aplicarii acesteia de catre banci.
    21. Pe langa Banca Nationala a Romaniei functioneaza Comisia Consultativa a Contabilitatii Bancilor a carei componenta, atributii si functionare se stabilesc prin decizia comuna a guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei si presedintilor bancilor persoane juridice romane.

    CAP. 2
    ORGANIZAREA CONTABILITATII PATRIMONIULUI

    A. Organizarea compartimentului de contabilitate
    22. In conformitate cu prevederile art. 11 din lege, contabilitatea bancilor se organizeaza in compartimente distincte, conduse de catre directorul financiar-contabil, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie.
    23. Contabilitatea generala, denumita si financiara, are la baza norme unitare privind organizarea si conducerea acesteia, prevazute in lege si in prezentele norme, care au caracter obligatoriu pentru toate bancile, avand ca obiectiv principal furnizarea informatiilor necesare atat pentru necesitatile proprii cat si in relatiile acestora cu asociatii sau actionarii, clientii, furnizorii, bancile, organele fiscale si alte persoane juridice si fizice in sensul prevederilor art. 2 si art. 10 din lege.
    Contabilitatea de gestiune se organizeaza de catre fiecare banca in functie de specificul activitatii si necesitatile proprii, avand ca obiective principale urmatoarele: stabilirea cheltuielilor, veniturilor si rezultatele pe fiecare subunitate; rentabilitatea activitatilor si serviciilor prestate de banca; intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli pe subunitati si activitati, urmarirea si controlul executarii acestora in scopul cunoasterii rezultatelor si furnizarii datelor necesare fundamentarii deciziilor privind gestiunea bancii si altele.
    24. Directorul financiar-contabil, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie trebuie sa aiba studii economice superioare, potrivit art. 11, alin. 1 din lege.
    25. Raspunderea pentru organizarea si tinerea contabilitatii, in conformitate cu prevederile legii, revine administratorului, respectiv persoanei care are obligatia gestionarii patrimoniului bancii.
    In acest scop, administratorul trebuie sa asigure, potrivit legii, conditiile necesare pentru: intocmirea documentelor justificative privind operatiunile patrimoniale; organizarea si tinerea corecta si la zi a contabilitatii; organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, precum si valorificarea rezultatelor acesteia; respectarea regulilor de intocmire a bilantului contabil, publicarea acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei si depunerea la termen la organele in drept; pastrarea documentelor justificative, a registrelor si bilanturilor contabile si sa asigure organizarea contabilitatii de gestiune adaptata la necesitatile si specificul bancii.
    26. Atributiile directorului financiar-contabil, ale contabilului-sef sau altei persoane imputernicite sa indeplineasca aceasta functie, precum si a personalului din subordinea acestora, in domeniul contabilitatii, se stabilesc de catre administrator, care are obligatia gestionarii patrimoniului bancii, potrivit legii.
    27. In cazul in care contabilitatea bancii se organizeaza si se tine de catre persoane juridice autorizate, raspunderea privind tinerea contabilitatii in conformitate cu normele contabile revine si acestor persoane, potrivit legii.
    Relatiile dintre aceste persoane si unitatea patrimoniala privind organizarea si tinerea contabilitatii se stabilesc pe baza de contract scris de prestari de servicii. Lucrarile de contabilitate intocmite in aceste conditii poarta semnatura persoanelor autorizate prevazute la alineatul precedent.
    28. In cazul in care contabilitatea bancii nu se tine de catre persoane autorizate, raspunderea asupra respectarii normelor contabile revine administratorului, respectiv persoanei care are obligatia gestionarii patrimoniului unitatii patrimoniale.
    29. In conformitate cu prevederile art. 12 din lege, obiectul contabilitatii il constituie reflectarea in expresie baneasca a disponibilitatilor banesti si depozitelor banesti, bunurilor mobile si imobile, titlurilor de valoare, drepturilor si obligatiilor bancii, precum si miscarile si modificarile intervenite in urma operatiunilor patrimoniale efectuate, cheltuielile, veniturile si rezultatele obtinute de aceasta.

    CAP. 3
    CONTABILITATEA OPERATIUNILOR BANCARE

    A. Operatiuni de trezorerie si interbancare
    30. Contabilitatea operatiunilor de trezorerie si operatiunilor interbancare asigura in principal evidenta:
    - operatiunilor de casa;
    - operatiunilor de decontare cu Banca Nationala a Romaniei privind rezervele obligatorii ale bancilor, conturile curente, compensarea multilaterala a platilor interbancare;
    - operatiunilor privind imprumuturile de refinantare de la Banca Nationala a Romaniei;
    - operatiunilor prin conturile de corespondent, depozitele, creditele si imprumuturile interbancare;
    - operatiunilor de pensiune interbancare.
    31. Contabilitatea operatiunilor de casa se tine potrivit normelor emise de banci cu respectarea reglementarilor Bancii Nationale a Romaniei.
    Contabilitatea operatiunilor de casa asigura evidenta existentei si miscarii valorilor in casa (bancnote, monede si cecuri de calatorie).
    Bancnotele si monedele romanesti si straine aflate in casieriile bancii trebuie sa aiba curs legal.
    Cecurile de calatorie sunt instrumente de plata emise, de regula, de organisme specializate, pentru o suma fixa si intr-o moneda determinata. Cecurile de calatorie au in general o valabilitate nelimitata in timp, sunt acceptate ca instrument de plata sau pot fi schimbate imediat in moneda locala.
    Principalele operatiuni care se efectueaza cu cecurile de calatorie sunt:
    - emiterea cecurilor de calatorie si/sau darea lor in consignatie pentru a fi vandute de catre alte banci;
    - primirea in consignatie si vanzarea cecurilor de calatorie;
    - cumpararea cecurilor de calatorie de la clientela, remiterea spre incasare si incasarea contravalorii acestora de la emitent.
    Inregistrarea operatiunilor privind cecurile de calatorie in conturile de bilant nu intervine decat in momentul vanzarii sau cumpararii acestora, precum si in cadrul operatiunilor de decontare cu emitentul.
    Cecurile de calatorie date si respectiv, primite, in consignatie se inregistreaza in conturile in afara bilantului pana la punerea lor in circulatie.
    32. Contabilitatea operatiunilor de decontare cu Banca Nationala a Romaniei, inclusiv a celor privind compensarea multilaterala a platilor interbancare se tine cu ajutorul conturilor curente deschise la unitatile Bancii Nationale a Romaniei, in conformitate cu normele emise de aceasta.
    Rezervele obligatorii se inregistreaza si se mentin in contul curent al bancii deschis la Banca Nationala a Romaniei, potrivit normelor emise de aceasta.
    33. Contabilitatea operatiunilor privind imprumuturile de refinantare de la Banca Nationala a Romaniei evidentiaza imprumuturile structurale, de licitatie, speciale si lombard (overdraft), primite de banca.
    Imprumuturile structurale reprezinta o forma de refinantare prin care banca are autorizatia de a preleva succesiv sume dintr-un cont deschis de Banca Nationala a Romaniei, pana la un anumit nivel si in cadrul unui interval de timp (scadenta) prestabilite. Acestea sunt garantate cu efecte de comert si alte titluri acceptate de Banca Nationala a Romaniei.
    Imprumuturile de licitatie reprezinta principala forma de refinantare acordata bancilor pe o durata scurta, determinata, garantate cu titluri de stat si alte titluri acceptate de Banca Nationala a Romaniei.
    Imprumuturile speciale sunt o forma exceptionala de refinantare pentru bancile aflate in criza de lichiditate, pe o durata determinata, garantate cu titluri de stat sau alte titluri acceptate de Banca Nationala a Romaniei.
    Imprumuturile lombard (overdraft) reprezinta o forma de refinantare cu totul speciala ce se acorda peste noapte bancilor pentru asigurarea platilor zilnice ale acestora. Acest imprumut este reprezentat de soldul creditor al contului curent al bancii deschis la Banca Nationala a Romaniei, care se transfera automat in contul de imprumut lombard (overdraft).
    34. Contabilitatea decontarilor interbancare se tine cu ajutorul conturilor de corespondent (nostro si respectiv, loro), deschise in conformitate cu normele Bancii Nationale a Romaniei si a conventiilor incheiate intre banci.
    Depozitele interbancare pot fi la vedere, la termen si colaterale.
    Depozitele la vedere sunt constituite pentru o durata initiala de cel mult o zi lucratoare.
    Depozitele la termen sunt constituite pentru un termen fix, pentru care durata initiala este mai mare de o zi lucratoare.
    Depozitele colaterale sunt constituite drept garantii sau pentru efectuarea unor operatiuni ulterioare, determinate.
    Creditele si imprumuturile interbancare pot fi de pe o zi pe alta, la termen si financiare.
    Creditele si imprumuturile de pe o zi pe alta sunt credite sau imprumuturi fara garantie (in alb) acordate sau primite, in baza unei conventii/contract, pe o perioada de cel mult o zi lucratoare.
    Creditele si imprumuturile la termen sunt credite sau imprumuturi fara garantie (in alb) acordate sau primite pentru un termen fix, in baza unei conventii/contract, pentru care durata initiala este mai mare de o zi lucratoare.
    Creditele financiare (credite cumparator) sunt acordate bancilor nerezidente, dar ai caror beneficiari finali sunt agenti economici nefinanciari, nerezidenti.
    Imprumuturile financiare sunt primite de la banci nerezidente, avand ca beneficiari finali agenti economici nefinanciari, rezidenti.
    35. Contabilitatea operatiunilor de pensiune interbancara se realizeaza cu ajutorul conturilor "Valori primite in pensiune" si "Valori date in pensiune", potrivit prevederilor de la pct. 69 din prezentele norme.
    Operatiunile de pensiune interbancara se efectueaza pe baza de efecte de comert livrate sau nelivrate, precum si pe baza de titluri nelivrate.
    Din punct de vedere al trezoreriei, operatiunile de pensiune reprezinta credite sau imprumuturi, garantate prin transferul temporar de proprietate asupra elementelor de activ cedate.
    36. Valorile de recuperat sau datorate altor banci reprezentand, in special, cecuri de calatorie cumparate si remise spre incasare emitentilor, cecuri de calatorie si cecuri bancare emise de banca, precum si sume aflate in curs de clarificare in relatia cu alte banci, se inregistreaza provizoriu in conturile "Valori de recuperat" si "Alte sume datorate".
    37. Dobanzile de primit (calculate si neajunse la scadenta), aferente exercitiului in curs, se calculeaza de la data punerii la dispozitie a fondurilor si se inregistreaza in contabilitate lunar, sau la scadenta operatiunilor daca fondurile aferente au termen de restituire in cursul lunii, in conturile "Creante atasate" din cadrul grupelor de conturi, in contrapartida conturilor de venituri.
    Dobanzile de platit (calculate si neajunse la scadenta), aferente exercitiului in curs, se calculeaza de la data primirii fondurilor si se inregistreaza in contabilitate lunar, sau la scadenta operatiunilor daca fondurile aferente au termen de restituire in cursul lunii, in conturile "Datorii atasate" din cadrul grupelor de conturi, in contrapartida conturilor de cheltuieli.
    Depozitele, creditele, valorile primite in pensiune, precum si dobanzile aferente acestor creante, nerambursate la scadenta, respectiv neincasate la scadenta, se inregistreaza in conturile "Creante restante" si "Dobanzi restante".
    Depozitele, creditele, valorile primite in pensiune, valorile de recuperat, creantele restante, precum si dobanzile aferente, trecute in litigiu, se inregistreaza in conturile "Creante indoielnice" si "Dobanzi indoielnice".
    38. Provizioanele pentru creante din operatiuni interbancare se constituie pe seama cheltuielilor, de regula la finele exercitiului sau la alte perioade, potrivit reglementarilor in vigoare, pentru:
    - acoperirea riscului de credit;
    - acoperirea riscului de dobanda.
    La finele exercitiului sau la alte perioade, precum si la iesirea creantelor respective din patrimoniu, provizioanele constituite anterior se analizeaza si se regularizeaza astfel:
    - prin debitul conturilor de cheltuieli, in cazul majorarii provizioanelor;
    - prin creditul conturilor de venituri cand provizioanele trebuie diminuate sau anulate, respectiv cand acestea devin partial sau total fara obiect;
    - cand are loc realizarea riscului de credit si de dobanda, conturile de provizioane constituite anterior se inchid prin conturile de venituri si, concomitent, pierderile respective, in raport de natura lor, se inregistreaza in conturile corespunzatoare.

    B. Operatiuni cu clientela
    39. Operatiunile cu clientela sunt operatiuni efectuate cu agentii economici, altii decat bancile, sub forma de credite, de depozite sau de cont curent.
    40. Contabilitatea operatiunilor cu clientela asigura, in principal, evidenta:
    - operatiunilor de creditare;
    - operatiunilor de dare / luare de imprumuturi cu clientela financiara;
    - operatiunilor de pensiune cu clientela;
    - operatiunilor in contul curent al clientelei;
    - operatiunilor de constituire de depozite la vedere si la termen.
    41. Operatiunea de creditare reprezinta actul prin care banca pune la dispozitie sau se obliga sa puna la dispozitie clientilor, fondurile solicitate sau isi ia un angajament prin semnatura, de natura avalului, cautiunii sau garantiei in favoarea acestora. Sunt asimilate operatiunilor de creditare, operatiunile de leasing si toate operatiunile de locatie insotite de optiunea de cumparare.
    Se disting doua forme de creditare:
    - punerea la dispozitie a fondurilor, operatiuni care se inregistreaza in conturile bilantiere;
    - angajamentul de a pune la dispozitie fonduri si angajamente prin semnatura, operatiuni care figureaza in conturi in afara bilantului.
    Contabilitatea creditelor acordate clientelei evidentiaza ansamblul creantelor detinute de banca asupra agentilor economici, altii decat bancile, cu exceptia creantelor materializate printr-un titlu.
    42. Principalele caracteristici ale operatiunilor de creditare sunt urmatoarele:
    - creditul global sau specific poate fi acordat, de regula, sub forma unui credit global de exploatare sau pentru finantarea unor necesitati specifice cum sunt procurarea de echipamente, stocuri etc.;
    - credite acordate sub forma unei autorizari sau unui avans la termen fix.
    Creditele acordate printr-un avans la termen fix se materializeaza in:
    - efecte de comert, in general bilete la ordin subscrise de clientela in favoarea bancii sale, care le sconteaza;
    - ordine de plata cu scadente prestabilite, intocmite de agentii economici sau de persoane fizice, pe baza carora, la datele convenite, se vor debita conturile acestora. Aceasta formula de creditare este folosita, de exemplu, pentru creditele acordate persoanelor fizice sau pentru vanzari in rate.
    43. Contabilitatea creditelor acordate clientelei se tine in functie de destinatia acestora, pe urmatoarele categorii:
    - creante comerciale (operatiuni de scont si asimilate, factoring si alte creante comerciale);
    - credite de trezorerie;
    - credite pentru export;
    - credite pentru echipament;
    - credite pentru bunuri imobiliare;
    - alte credite acordate clientelei.
    44. In conturile de creante comerciale se inregistreaza creantele clientilor mobilizate de catre banca, sub forma operatiunilor de scont comercial si asimilate, factoring si alte creante comerciale.
    45. Scontul comercial reprezinta operatiunea prin care in schimbul unui efect de comert (cambie, bilet la ordin), banca pune la dispozitia posesorului creantei, valoarea efectului, mai putin agio (taxa de scont si comisioanele aferente), fara a astepta scadenta efectului respectiv.
    Operatiunile asimilate scontului se realizeaza pe baza biletelor la ordin de mobilizare a creantelor comerciale, subscrise de client la ordinul bancii.
    46. Factoringul este operatiunea prin care clientul, denumit "aderent", transfera proprietatea creantelor (facturilor) sale comerciale bancii, denumita "factor", aceasta avand obligatia, conform contractului incheiat, de a asigura incasarea creantelor aderentului, asumandu-si riscul de neplata a acestora. Banca, pe baza documentelor primite, plateste valoarea nominala a creantelor, mai putin agio, fie imediat, fie la scadenta acestora sau la scadenta contractuala stabilita cu aderentii.
    47. Contabilitatea creditelor de trezorerie asigura evidenta creditelor acordate clientelei, pe termen scurt, pentru acoperirea necesarului de lichiditati privind activitatea de exploatare curenta a clientelei (vanzari in rate, credite acordate persoanelor fizice, facilitati de trezorerie pentru titularii cartilor de plata, deschideri de credite permanente, credite pe baza de linii globale de exploatare, credite pentru finantarea stocurilor, avansuri temporare garantate cu certificate de depozit sau alte valori, credite pentru importuri si alte credite).
    48. Contabilitatea creditelor pentru export asigura evidenta creditelor acordate clientelei pentru activitatea de export (credite de mobilizare a creantelor asupra strainatatii, credite furnizor, credite cumparator sau alte credite pentru export).
    Creditele de mobilizare a creantelor pe termen scurt asupra strainatatii se acorda exportatorilor, sub forma platii creantelor detinute de acestia asupra clientilor straini din momentul efectuarii exportului sau prestarii serviciului.
    Mobilizarea creantelor se efectueaza prin scontarea efectelor:
    - trate trase de exportator asupra bancii si acceptate de aceasta (mobilizarea creantelor prin acceptare);
    - bilete la ordin subscrise de exportator la ordinul bancii si eventual avizate de aceasta (mobilizarea creantelor prin aval).
    Creditele furnizor se acorda exportatorilor rezidenti, de regula pe termen mediu sau lung, prin scontarea cambiilor trase de furnizorul exportator asupra clientului importator sau de bilete la ordin subscrise de clientul importator.
    Creditele cumparator se acorda, pe termen mediu sau lung, direct importatorilor nerezidenti, altii decat bancile. Aceste credite, de regula, fac obiectul unei garantii date de stat.
    49. Contabilitatea creditelor pentru echipament asigura evidenta creditelor acordate, de regula pe termen mediu sau lung, pentru finantarea investitiilor productive efectuate de clienti (achizitii, constructii sau amenajari de imobilizari corporale de uz profesional, achizitii de imobilizari necorporale).
    In aceasta categorie de credite se cuprind si creditele acordate agricultorilor pentru investitii productive, inclusiv creditele cu dobanda subventionata de stat.
    50. Contabilitatea creditelor pentru bunuri imobiliare asigura evidenta creditelor acordate, in general pe termen mediu si lung, pentru achizitii, amenajari sau reparatii de bunuri imobiliare cu destinatie de locuinta, efectuate fie de investitor (persoane juridice sau fizice), fie de promotori imobiliari (persoane juridice specializate).
    Pentru acordarea acestor credite banca solicita, de regula, garantii ipotecare.
    Creditele investitor se acorda direct investitorului, pentru achizitii, amenajari sau reparatii de bunuri imobiliare cu destinatie de locuinta.
    Creditele promotor se acorda promotorilor imobiliari de constructii de locuinte (agenti economici specializati avand ca obiect de activitate constructia si vanzarea de locuinte), pentru: cumpararea terenurilor, demararea constructiilor, efectuarea lucrarilor de constructii, finantarea locuintelor construite aflate in asteptarea vanzarii.
    51. In categoria "Alte credite acordate clientelei" se evidentiaza, de regula creditele, pe termen mijlociu si lung, care nu pot fi incadrate in categoriile de credite anterioare.
    52. Contabilitatea creditelor si imprumuturilor privind clientela financiara asigura evidenta acestor operatiuni efectuate in baza unor conventii incheiate cu institutii financiare autorizate, autohtone sau straine, cum sunt: societatile de leasing, societatile de factoring, societatile de plasament, de investitii si de portofoliu, agentii de schimb si mijlocitorii de valori mobiliare.
    53. Contabilitatea operatiunilor de pensiune cu clientela se realizeaza cu ajutorul conturilor "Valori primite in pensiune" si "Valori date in pensiune", potrivit prevederilor de la pct. 69 din prezentele norme.
    Operatiunile de pensiune cu clientela se efectueaza pe baza de valori mobiliare (de exemplu: obligatiuni), precum si pe baza de titluri de creante negociabile (bonuri de tezaur, certificate de depozit etc.) si care nu fac obiectul unei livrari. Din punct de vedere al trezoreriei, operatiunile de pensiune reprezinta operatiuni de credit sau imprumut, efectuate in baza unei conventii expres incheiate cu clientela, alta decat bancile, prin afectarea in garantie a unor valori pe care banca le primeste sau le da in pensiune.
    54. Conturile curente ale clientelei deschise la banci evidentiaza disponibilitatile clientelei si operatiunile de incasari si de plati dispuse de aceasta.
    Disponibilitatile din conturile curente ale clientelei pot fi retrase de titularii de conturi in orice moment, fara preaviz.
    Conturile curente ale clientelei permit efectuarea de depuneri pentru a putea utiliza serviciile bancii. Soldurile creditoare ale conturilor curente reprezinta disponibilitatile clientelei, iar soldurile debitoare ale acestora reprezinta platile efectuate de clientela pe descoperit de cont neautorizat.
    55. In conturile de factoring se inregistreaza sumele datorate clientelei in contrapartida creantelor comerciale (facturi) cumparate de catre banca. Dupa caz, aceste sume pot fi disponibile imediat sau indisponibile pana la incasarea creantelor potrivit scadentei acestora sau pana la scadenta contractuala stabilita cu aderentii.
    56. Depozitele reprezinta o forma de mobilizare a disponibilitatilor banesti ale clientelei, menita sa asigure fructificarea acestora.
    Depozitele clientelei pot fi la vedere, la termen si colaterale.
    Depozitele la vedere sunt constituite pentru o durata initiala de cel mult o zi lucratoare; depozitele la termen sunt constituite pentru un termen fix pentru care durata initiala este mai mare de o zi lucratoare. Depozitele colaterale sunt constituite drept garantii sau pentru efectuarea unor plati ulterioare determinate.
    57. Certificatele de depozit, carnetele si libretele de economii reprezinta instrumente la vedere sau la termen emise de banca pentru atragerea disponibilitatilor de la clientela. Dobanda aferenta acestor instrumente se plateste in avans, lunar sau la scadenta.
    58. Valorile de recuperat sau datorate clientelei, reprezentand, in special, cecuri, efecte de comert si alte valori remise la incasare, neplatite si restituite, respectiv sume primite care urmeaza sa fie puse la dispozitia clientelei, precum si sume in curs de clarificare, se inregistreaza provizoriu in conturile "Valori de recuperat" si "Alte sume datorate".
    59. Dobanzile de primit (calculate si neajunse la scadenta), aferente exercitiului in curs, se calculeaza de la data punerii la dispozitia clientelei a fondurilor si se inregistreaza in contabilitate lunar, sau la scadenta operatiunilor daca fondurile aferente au termen de restituire in cursul lunii, in conturile "Creante atasate" din cadrul grupelor de conturi, in contrapartida conturilor de venituri.
    Dobanzile de platit (calculate si neajunse la scadenta), aferente exercitiului in curs, se calculeaza de la data primirii de catre banca a fondurilor si se inregistreaza in contabilitate lunar, sau la scadenta operatiunilor daca fondurile aferente au termen de restituire in cursul lunii, in conturile "Datorii atasate" din cadrul grupelor de conturi, in contrapartida conturilor de cheltuieli.
    60. Creantele comerciale, creditele, valorile primite in pensiune, valorile de recuperat, precum si dobanzile aferente acestora, nerambursate la scadenta, respectiv neincasate la scadenta, se inregistreaza in conturile "Creante restante" si "Dobanzi restante".
    Creantele comerciale, creditele, valorile primite in pensiune, valorile de recuperat, creantele restante, precum si dobanzile aferente, trecute in litigiu, se inregistreaza in conturile "Creante indoielnice" si "Dobanzi indoielnice".
    61. Provizioanele pentru creante din operatiuni cu clientela se constituie pe seama cheltuielilor, de regula la finele exercitiului sau la alte perioade, potrivit reglementarilor in vigoare, pentru:
    - acoperirea riscului de credit;
    - acoperirea riscului de dobanda.
    La finele exercitiului sau la alte perioade, precum si la iesirea creantelor respective din patrimoniu, provizioanele constituite anterior se analizeaza si se regularizeaza, conform pct. 38 din prezentele norme.

    C. Operatiuni cu titluri si operatiuni diverse
    62. In intelesul prezentelor norme sunt considerate "titluri" urmatoarele:
    - valorile mobiliare;
    - titlurile de stat (certificate de trezorerie, bonuri de tezaur);
    - titlurile de creante negociabile;
    - titlurile de piata interbancara;
    - alte creante reprezentate printr-un titlu, negociabile pe piata.
    Valorile mobiliare sunt instrumente negociabile, emise in forma materiala sau evidentiate prin inscrieri in cont, care confera detinatorilor lor drepturi patrimoniale asupra emitentului, conform legii si in conditiile specifice de emisiune a acestora. Valorile mobiliare pot fi actiunile, obligatiunile, precum si instrumentele financiare derivate sau orice alte titluri de credit, incadrate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare in aceasta categorie, potrivit reglementarilor in vigoare.
    Titlurile de stat se emit de organele de specialitate ale administratiei publice centrale, de regula sub forma dematerializata. Proprietatea asupra acestor titluri se inregistreaza la Banca Nationala a Romaniei, iar orice schimbare a titularului dreptului de proprietate se anunta acesteia, in conformitate cu procedura stabilita.
    Titlurile pietei interbancare se emit numai de catre banci si sunt negociabile pe piata interbancara.
    Din aceasta categorie fac parte, in principal, biletul la ordin negociabil, certificatele interbancare si alte titluri emise si negociabile pe piata interbancara, potrivit reglementarilor in vigoare.
    In categoria titlurilor de creante negociabile se includ: certificatele de depozit, biletele de trezorerie si alte titluri emise de banci in baza unor reglementari specifice.
    63. In functie de veniturile pe care le genereaza, titlurile se impart in titluri cu venit fix si titluri cu venit variabil.
    Se considera cu venit fix, titlurile cu rata fixa a dobanzii, cum sunt de regula, obligatiunile, certificatele de trezorerie si alte titluri cu dobanda fixa.
    Titlurile cu venit variabil sunt, in principal, actiunile, care dau dreptul la un dividend ce constituie un venit variabil.
    64. Contabilizarea titlurilor se efectueaza in functie de intentia bancii cu privire la durata de detinere, in momentul achizitionarii sau reclasarii acestora. In acest scop, titlurile se clasifica in urmatoarele categorii:
    - titluri de tranzactie;
    - titluri de plasament;
    - titluri de investitii;
    - parti in societati comerciale legate;
    - titluri de participare;
    - titluri ale activitatii de portofoliu.
    Titlurile de tranzactie, de plasament si de investitii se inregistreaza in contabilitate cu ajutorul conturilor din clasa 3 - "Operatiuni cu titluri si operatiuni diverse", iar partile in societatile comerciale legate, titlurile de participare si titlurile activitatii de portofoliu, reprezentand titluri cu venit variabil, se inregistreaza in conturile clasei 4 - "Valori imobilizate".
    65. Titlurile de tranzactie trebuie sa raspunda, simultan, urmatoarelor 3 conditii:
    - intentia de tranzactionare sa se realizeze in cel mai scurt termen, inainte de scadenta, de regula in mai putin de sase luni;
    - titlurile sa fie tranzactionabile in orice moment pe o piata lichida;
    - pretul de piata al titlurilor sa fie in mod sistematic accesibil tertilor.
    In categoria titlurilor de tranzactie se includ titlurile cu venit fix, cum sunt: obligatiuni, efecte publice si valori asimilate si alte titluri cu venit fix, precum si titluri cu venit variabil, ca de exemplu: actiuni si alte titluri cu venit variabil.
    Bancile analizeaza periodic portofoliul lor de titluri de tranzactie si reclaseaza titlurile detinute, dupa caz, in titluri de plasament sau in titluri de investitii. Reclasarea titlurilor de plasament sau de investitii in titluri de tranzactie nu este posibila.
    La intrarea in patrimoniu, titlurile de tranzactie se evalueaza la valoarea de achizitie, formata din pretul de cumparare inclusiv cheltuielile de achizitie si dobanzile calculate pentru perioada scursa in cazul titlurilor de tranzactie cu venit fix.
    Primele sau decontarile aferente titlurilor de tranzactie cu venit fix nu se inregistreaza separat in contabilitate, acestea fiind incluse in pretul de cumparare.
    Periodic, titlurile de tranzactie se evalueaza la pretul pietei, iar diferentele rezultate din evaluare se inregistreaza in contabilitate in conturile de venituri sau cheltuieli, dupa caz.
    Contabilizarea cesiunii titlurilor de tranzactie se face la pretul de vanzare, iar diferentele intre pretul de inregistrare si pretul de vanzare (cesiune) al acestora se inregistreaza in conturile de venituri sau cheltuieli, dupa caz.
    La inventar, titlurile de tranzactie se evalueaza la pretul pietei din ziua cea mai recenta datei inventarului.
    66. Titlurile de plasament sunt titluri achizitionate cu intentia de a le detine o perioada mai mare de sase luni, dar fara ca aceasta detinere sa implice o conservare pana la scadenta lor.
    In categoria titlurilor de plasament se includ titlurile cu venit fix, precum si titlurile cu venit variabil, de aceeasi natura cu titlurile de tranzactie.
    La intrarea in patrimoniu, titlurile de plasament se evalueaza la valoarea de achizitie, formata din pretul de cumparare, exclusiv cheltuielile de achizitie si dobanzile calculate pentru perioada scursa in cazul titlurilor de plasament cu venit fix.
    Cheltuielile de achizitie a titlurilor de plasament, cum sunt comisioanele, curtajele si alte cheltuieli similare, se inregistreaza in conturile de cheltuieli corespunzatoare.
    Dobanzile (cupoanele) calculate pentru perioada scursa in cazul titlurilor de plasament cu venit fix se inregistreaza in contul "Creante atasate".
    Primele sau decontarile aferente titlurilor de plasament cu venit fix nu se inregistreaza in contabilitate separat, acestea sunt incluse in pretul de cumparare.
    Dobanzile cuvenite, pe perioada reziduala (cupon nescurs), aferente titlurilor de plasament cu venit fix, se inregistreaza in contul "Creante atasate", prin contul de venituri corespunzator, iar dividendele incasate aferente titlurilor de plasament cu venit variabil se inregistreaza in contul de venituri corespunzator.
    Contabilizarea cesiunii titlurilor de plasament se face la pretul de vanzare (cesiune), iar diferentele intre pretul de vanzare si pretul de inregistrare al titlurilor cedate se inregistreaza in conturile de venituri sau cheltuieli, dupa caz.
    Titlurile de plasament provenite din portofoliul titlurilor de tranzactie, se inregistreaza in contabilitate la cursul din ziua transferului (pretul pietei).
    Periodic, titlurile de plasament se evalueaza la pretul pietei, caz in care diferentele favorabile nu se inregistreaza in contabilitate, iar pentru diferentele nefavorabile, respectiv pentru deprecierea valorii titlurilor de plasament, se constituie provizioane.
    In cazul in care cesiunea se refera la o parte dintr-un ansamblu de titluri de aceeasi natura si care confera aceleasi drepturi, pretul de intrare al titlurilor cedate se stabileste pe baza costului de achizitie mediu ponderat sau dupa metoda FIFO. In situatia in care o parte din titlurile cedate provin dintr-un transfer de titluri de tranzactie, data "primei intrari" ce se ia in calcul dupa metoda FIFO este considerata ziua transferului.
    La inventar, titlurile de plasament se evalueaza la pretul pietei, in functie de cotarea sau necotarea titlului. Valoarea de inventar a titlurilor cotate se stabileste pe baza cursului cel mai recent, iar a titlurilor necotate in functie de valoarea probabila de negociere determinata, de regula, in functie de cursurile utilizate in tranzactiile cele mai recente.
    67. Titlurile de investitii sunt titluri cu venit fix care au fost achizitionate cu intentia de a le detine de o maniera durabila, in principiu, pana la scadenta.
    In aceasta categorie se cuprind obligatiuni, efecte publice si alte titluri cu venit fix.
    La intrarea in patrimoniu, titlurile de investitii se evalueaza la valoarea de achizitie, formata din pretul de cumparare, exclusiv cheltuielile de achizitie si dobanzile calculate pentru perioada scursa.
    Cheltuielile de achizitie a titlurilor de investitii, cum sunt comisioanele, curtajele si alte cheltuieli similare, se inregistreaza in conturile de cheltuieli corespunzatoare.
    In cazul in care pretul de achizitie al titlului este superior pretului de rambursare, diferenta (prima) trebuie amortizata, prorata temporis, pe durata de viata ramasa a titlului, pe seama cheltuielilor.
    In situatia inversa (pretul de achizitie este mai mic decat pretul de rambursare), diferenta (decontarea) se esaloneaza, prorata temporis, pe perioada ramasa de parcurs, pe seama veniturilor.
    Primele sau decotarile aferente titlurilor de investitii nu se inregistreaza in contabilitate separat, acestea sunt incluse in pretul de cumparare.
    Dobanzile (cupoanele) calculate pentru perioada scursa aferente titlurilor de investitii se inregistreaza in contul "Creante atasate".
    Dobanzile cuvenite, pe perioada reziduala (cupon nescurs), aferente titlurilor de investitii, se inregistreaza in contul "Creante atasate", prin contul de venituri corespunzator.
    Titlurile de investitii provenite din portofoliul titlurilor de plasament, se inregistreaza la valoarea lor de achizitie. In aceasta situatie, provizioanele constituite pentru deprecierea acestor titluri, se reiau la venituri "prorata temporis" pe perioada reziduala a titlurilor.
    Titlurile de investitii provenite din portofoliul titlurilor de tranzactie, se inregistreaza in contabilitate la valoarea din ziua transferului (pretul pietei).
    Periodic, titlurile de investitii se evalueaza la pretul pietei, caz in care diferentele favorabile nu se inregistreaza in contabilitate, iar pentru diferentele nefavorabile, nu se constituie, de regula, provizioane. Se pot constitui provizioane pentru deprecierea titlurilor de investitii, in situatia unei posibile vanzari a titlurilor de investitii inainte de scadenta, sau in caz de risc de faliment al emitentului titlurilor.
    Cesiunea titlurilor de investitii se contabilizeaza conform regulilor aplicabile imobilizarilor financiare, respectiv partilor in societatile comerciale legate, titlurilor de participare si titlurilor activitatii de portofoliu.
    La inventar, titlurile de investitii se evalueaza potrivit regulilor aplicabile titlurilor de plasament.
    68. Principalele operatiuni privind titlurile sunt:
    - operatiuni de pensiune si de imprumut;
    - operatiuni de vanzare cu posibilitate de rascumparare;
    - emisiunea de titluri.
    69. Operatiunile de pensiune reprezinta cesiuni ale elementelor de activ, pe o baza contractuala irevocabila, prin care institutia cedenta se angajeaza sa reprimeasca, iar institutia cesionara sa retrocedeze, aceleasi elemente de activ, la un pret si o data stabilite prin contractul de pensiune.
    Operatiunile de pensiune, in functie de livrarea sau nelivrarea efectiva a titlurilor, se clasifica in:
    - pensiune simpla;
    - pensiune livrata.
    Operatiunile de pensiune simpla reprezinta operatiuni de credit sau imprumut, garantate prin transferul temporar de proprietate asupra elementelor de activ cedate care nu fac obiectul unei livrari efective de titluri (efecte publice, valori mobiliare, titluri de creante negociabile) sau de efecte de comert indiferent ca sunt sau nu livrate.
    Operatiunile de pensiune simpla se contabilizeaza cu ajutorul conturilor din clasa 1 (pentru operatiuni interbancare) si a conturilor din clasa 2 (pentru operatiuni cu clientela).
    Cedentul (banca care primeste imprumutul), mentine in activ elementele cedate si contabilizeaza in pasiv pretul cesiunii in contul "Valori date in pensiune", reprezentand datorii fata de cesionar.
    Cesionarul (banca care acorda creditul), contabilizeaza aceeasi suma in activ in contul "Valori primite in pensiune", reprezentand creanta fata de cedent.
    Cesionarul poate la randul sau, sa redea in pensiune titlurile primite in pensiune, caz in care, va inregistra in pasiv, in contul "Valori date in pensiune", suma incasata reprezentand datoria sa fata de cesionar.
    Operatiunile de pensiune livrata reprezinta operatiunile ce se realizeaza cu titluri care indeplinesc una din urmatoarele conditii:
    - titluri create material care, in momentul punerii in pensiune, sunt livrate efectiv si fizic cesionarului sau mandatarului acestuia;
    - titluri dematerializate si cele create material, pastrate la o societate depozitara, dar circuland prin virament din cont in cont, si care fac obiectul unei inregistrari in contul deschis pe numele cesionarului la un intermediar abilitat, la societatea depozitara sau, daca este cazul, la emitent.
    Operatiunile de pensiune livrata se inregistreaza in contabilitate, exclusiv cu ajutorul conturilor din clasa 3 - "Operatiuni cu titluri si operatiuni diverse", indiferent de calitatea contrapartidei (banca sau clientela).
    Contabilizarea pensiunilor livrate la cedent (cel care primeste imprumutul) se realizeaza astfel:
    - la inceputul operatiunii, titlurile cedate se mentin in activ, iar pretul cesiunii se inregistreaza in contul "Titluri date in pensiune livrata";
    - la fiecare inchidere contabila, titlurile cedate mentinute in activ se evalueaza dupa regulile proprii categoriei in care sunt clasate titlurile; dobanzile aferente imprumuturilor primite privind titlurile se inregistreaza in contul "Datorii atasate";
    - la scadenta, cedentul reprimeste titlurile, ramburseaza imprumutul si plateste dobanzile.
    Contabilizarea pensiunilor livrate la cesionar (cel care acorda creditul) se realizeaza astfel:
    - la inceputul operatiunii, titlurile nu sunt inscrise in activul cesionarului, iesirea de lichiditati inregistrandu-se in contul "Titluri primite in pensiune livrata";
    - la fiecare inchidere contabila, dobanzile aferente creditelor acordate privind titlurile se inregistreaza in contul "Creante atasate", iar titlurile primite nu fac obiectul reevaluarii;
    - la scadenta, cesionarul retrocedeaza titlurile, incaseaza creditul si dobanzile aferente.
    Titlurile primite in pensiune livrata de catre cesionar pot fi redate in pensiune, vandute ferm sau date cu imprumut.
    In cazul titlurilor primite in pensiune si date din nou in pensiune, operatiunile contabile urmeaza procedura prevazuta pentru pensiunile livrate la cedent.
    La vanzarea ferma a titlurilor primite in pensiune livrata, cesionarul inregistreaza datoria de titluri in contul "Alte datorii privind titlurile", care se evalueaza la fiecare inchidere contabila, iar diferentele rezultate se inregistreaza in conturile de venituri sau cheltuieli, dupa caz.
    Titlurile primite in pensiune si apoi date cu imprumut se inregistreaza de catre cesionar in contul "Titluri date cu imprumut", in contrapartida contului "Alte datorii privind titlurile" si se evalueaza la fiecare inchidere contabila. Diferentele rezultate se contabilizeaza in aceleasi conturi.
    In afara operatiunilor de pensiune, bancile pot efectua imprumuturi de titluri avand ca scop facilitarea operatiunilor solicitate de clientela si care permit imprumutatului sa satisfaca imediat cererea, fara ca titlurile sa fi fost cumparate.
    Contabilizarea imprumuturilor de titluri se realizeaza astfel:
    - la imprumutator, creanta reprezentand titlurile date cu imprumut se inregistreaza in contul "Titluri date cu imprumut" in contrapartida conturilor de titluri. Daca imprumutul este garantat cu titluri, acestea se inscriu in contul in afara bilantului "Titluri primite in garantie".
    La fiecare inchidere contabila, titlurile se evalueaza dupa regulile proprii categoriei in care au fost clasate, iar dobanda aferenta imprumutului de titluri se inregistreaza in contul "Creante atasate".
    La scadenta, imprumutatorul primeste titlurile proprii, incaseaza dobanda aferenta si restituie titlurile primite in garantie in cazul in care imprumutul a fost garantat cu titluri.
    - la imprumutat, datoria aferenta titlurilor se inregistreaza in contul "Datorii privind titlurile luate cu imprumut" in contrapartida contului "Titluri luate cu imprumut", la pretul pietei din ziua realizarii tranzactiei. Eventualele titluri date in garantie se inscriu in contul in afara bilantului "Titluri date in garantie".
    La fiecare inchidere contabila, titlurile si datoria aferenta acestora se evalueaza la cursul pietei, conform regulilor titlurilor de tranzactie, iar dobanda de platit se inregistreaza in contul "Datorii atasate".
    La scadenta, imprumutatul restituie titlurile, plateste dobanda si primeste titlurile date in garantie in cazul in care imprumutul a fost garantat cu titluri.
    Titlurile luate cu imprumut pot fi date in pensiune livrata, vandute ferm sau date cu imprumut. In cazul pensiunii livrate, imprumutatul constata o datorie, pentru valoarea primita, in contul "Titluri date in pensiune livrata" sau crediteaza contul "Titluri luate cu imprumut" cu valoarea de piata a titlurilor, in situatia de vanzare ferma sau dare cu imprumut.
    Pentru titlurile luate cu imprumut si vandute ferm, datoria de titluri inregistrata se evalueaza la fiecare inchidere contabila dupa regulile titlurilor de tranzactie.
    70. Operatiunile de vanzare cu posibilitate de rascumparare sunt operatiunile insotite de un acord prin care banca isi rezerva posibilitatea de a relua sau rascumpara elementele cedate, contra platii unui pret convenit, la o data sau la un termen stabilit.
    Principalele operatiuni de vanzare cu posibilitate de rascumparare, la cedent, se contabilizeaza astfel:
    - cesiunea titlurilor la pretul de inregistrare si inregistrarea diferentei intre pretul de vanzare si pretul de inregistrare al titlurilor in contul "Diferente privind vanzarile de titluri cu posibilitate de rascumparare". Concomitent, titlurile vandute cu posibilitate de rascumparare se inregistreaza in contul in afara bilantului "Titluri vandute cu posibilitate de rascumparare", la pretul convenit;
    - inregistrarea dobanzilor datorate aferente titlurilor vandute cu posibilitate de rascumparare in conturile de cheltuieli corespunzatoare, prin creditul contului "Cheltuieli de platit";
    - evaluarea periodica a titlurilor vandute cu posibilitate de rascumparare, conform regulilor prevazute pentru categoria titluri respective;
    - exercitarea optiunii de rascumparare la pretul de inregistrare si regularizarea diferentei intre pretul de vanzare si pretul de inregistrare al titlurilor.
    Principalele operatiuni de vanzare cu posibilitate de rascumparare, la cesionar, se contabilizeaza astfel:
    - achizitionarea titlurilor la pretul de cumparare si inregistrarea acestora in categoria respectiva de titluri. Concomitent, titlurile cumparate cu posibilitate de rascumparare se inregistreaza in contul in afara bilantului "Titluri cumparate cu posibilitate de rascumparare", la pretul convenit;
    - inregistrarea dobanzilor cuvenite, aferente titlurilor cumparate cu posibilitate de rascumparare, in conturile de venituri corespunzatoare prin debitul contului "Venituri de primit";
    - cedarea titlurilor la pretul de cumparare, in cazul exercitarii optiunii de rascumparare.
    71. Datoriile constituite prin titluri reprezinta imprumuturile obtinute de o banca, pe baza emisiunii de titluri, pentru asigurarea necesitatilor de lichiditati, pe termen scurt, mediu si lung. Titlurile care pot fi emise in acest scop sunt, in principal, urmatoarele: titluri de piata interbancara, titluri de creante negociabile, obligatiuni si alte titluri.
    Contabilizarea operatiunilor privind datoriile constituite prin titluri asigura evidenta:
    - emisiunii si subscrierii de titluri;
    - rambursarii imprumuturilor primite si plata dobanzilor aferente.
    Imprumuturile primite pe baza titlurilor emise se inregistreaza in conturile de datorii constituite prin titluri, la valoarea de rambursare. Cheltuielile de emisiune aferente titlurilor emise (cheltuieli de publicitate, tiparire sau pentru diverse documente informative, precum si comisioanele platite eventualilor intermediari) pot fi cuprinse, in totalitate, in conturile de cheltuieli ale exercitiului contabil in care au aparut, sau pot fi repartizate pe mai multe exercitii, caz in care vor fi inregistrate in contul "Alte cheltuieli de repartizat".
    Primele de emisiune si primele de rambursare se inregistreaza in conturi distincte si se amortizeaza esalonat, pana la scadenta titlurilor.
    Dobanzile datorate pentru imprumuturile primite se inregistreaza in contul "Datorii atasate".
    Banca poate emite obligatiuni convertibile in actiuni, ai caror posesori au dreptul ca, in cadrul unui termen fixat prin contractul de emisiune, sa-si exercite optiunea de convertire a titlurilor obligatare in actiuni.
    Contabilizarea operatiunii de conversie a obligatiunilor in actiuni se face prin convertirea (transformarea) imprumutului obligatar in capital.
    72. Contabilizarea operatiunilor de cumparare si de vanzare a titlurilor, in cont propriu, in contul clientelei si al altor banci, inclusiv miscarea fondurilor legate de aceste operatiuni se realizeaza cu ajutorul conturilor din grupa 33 - "Conturi de contare privind operatiunile cu titluri".
    73. Contabilitatea operatiunilor diverse asigura evidenta:
    - decontarilor intrabancare;
    - debitorilor si creditorilor;
    - stocurilor;
    - operatiunilor de regularizare.
    74. Contabilitatea decontarilor intrabancare cuprinde operatiunile efectuate intre sediu si subunitatile din tara ale aceleiasi banci, precum si cele efectuate intre aceste subunitati. La sfarsitul perioadei (luna de regula), acest cont nu trebuie sa prezinte sold. Eventualul sold debitor sau creditor, inregistrat cu totul exceptional, se regularizeaza in cel mai scurt timp posibil.
    75. Potrivit art. 7, alin. 2 din lege, creantele si datoriile bancii se inregistreaza in contabilitate la valoarea lor nominala.
    76. Contabilitatea debitorilor si creditorilor asigura evidenta creantelor si datoriilor bancii in relatiile acesteia cu: personalul, asigurarile si protectia sociala, bugetul statului si fondurile speciale, asociatii sau actionarii, precum si cu diversi debitori si creditori.
    77. Potrivit art. 15 din lege, contabilitatea debitorilor si creditorilor, a celorlalte datorii si creante se tine pe categorii, precum si pe fiecare persoana fizica sau juridica.
    In acest sens, in contabilitatea analitica, debitorii si creditorii se grupeaza astfel: interni si externi, iar in cadrul acestora pe termene de plata, respectiv de incasare (termen lung - peste cinci ani, mediu - de la unu la cinci ani si scurt - sub un an).
    In cadrul conturilor de debitori si creditori se grupeaza distinct datoriile si creantele izvorate din tranzactiile cu clauze de rezerva de proprietate. De asemenea, in contabilitatea analitica se grupeaza distinct debitorii si creditorii la care banca detine titluri de participare.
    78. Contabilitatea decontarilor cu personalul cuprinde drepturile salariale, sporurile, adaosurile, premiile din fondul de salarii, indemnizatiile pentru concediile de odihna si cele pentru incapacitate temporara de munca suportate din fondul de salarii, precum si alte drepturi in bani si/sau in natura datorate de banca personalului pentru munca prestata si care se suporta, potrivit reglementarilor, din fondul de salarii.
    In contabilitate se inregistreaza distinct alte drepturi si avantaje, care, potrivit reglementarilor in vigoare, nu se suporta din fondul de salarii (masa calda, alimentatie antidot etc.), stimulentele din profitul net realizat acordate dupa aprobarea bilantului contabil anual, precum si avansurile acordate, potrivit legii.
    Drepturile de personal neridicate in termen de trei zile se inregistreaza intr-un cont distinct, pe persoane.
    Retinerile din salariile personalului pentru cumparari cu plata in rate, chirii sau pentru alte obligatii opozabile salariatilor si datorate tertilor (popriri, pensii alimentare si altele), se efectueaza numai in baza unor titluri executorii sau ca urmare a unor relatii contractuale.
    Sumele datorate si neachitate personalului (concediile de odihna si alte drepturi de personal), respectiv eventualele sume ce urmeaza a fi incasate de la acesta, aferente exercitiului in curs, se inregistreaza, la finele exercitiului, ca alte datorii si creante in legatura cu personalul.
    79. Contabilitatea decontarilor privind asigurarile sociale cuprinde obligatiile bancii pentru contributia la asigurarile sociale si la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj, precum si contributia personalului pentru pensia suplimentara si pentru ajutorul de somaj.
    Eventualele sume datorate sau care urmeaza a se incasa de catre banca in perioadele urmatoare, aferente exercitiului in curs, se inregistreaza la finele acestuia ca alte datorii si creante sociale.
    80. In cadrul decontarilor cu bugetul statului si fondurile speciale se cuprind: impozitul pe profit, taxa pe valoarea adaugata, impozitul pe salarii, subventiile de primit si alte impozite, taxe si varsaminte asimilate.
    Taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului de stat se stabileste lunar, pe baza de decont, ca diferenta intre valoarea taxei exigibile aferenta bunurilor livrate sau serviciilor prestate (pentru TVA colectata) si a taxei deductibile pentru cumpararile de bunuri si servicii (TVA deductibila).
    In situatia in care exista decalaje intre faptul generator de TVA si exigibilitatea acesteia, totalul TVA se inregistreaza intr-un cont distinct, denumit TVA neexigibila, care, pe masura ce devine exigibila, se trece la TVA colectata, respectiv la TVA deductibila.
    De asemenea, in acest cont se inregistreaza si TVA deductibila sau colectata, pentru livrari de bunuri si servicii pentru care nu au sosit sau nu s-au intocmit facturile pana la data inchiderii exercitiului.
    Diferenta de taxa, in plus sau in minus, intre TVA colectata si TVA deductibila se inregistreaza in conturi distincte (TVA de plata, respectiv TVA de recuperat) si se regularizeaza in conditiile legii.
    Impozitul pe salarii, ce se inregistreaza in contabilitate, cuprinde totalul impozitelor individuale, calculate asupra veniturilor impozabile lunare ale personalului bancii, precum si impozitul retinut din drepturile banesti acordate salariatilor zilieri temporari, precum si colaboratorilor de orice fel, potrivit legii.
    La alte impozite, taxe si varsaminte datorate bugetului statului sau bugetelor locale se cuprind: accizele, impozitul pe cladiri, impozitul pe terenuri, impozitul pe dividende, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat si alte impozite si taxe. Acestea se defalca in contabilitatea analitica pe feluri de impozite, taxe si varsaminte asimilate.
    Subventiile primite sau de primit de catre banca se inregistreaza in contabilitate intr-un cont distinct.
    81. Contabilitatea decontarilor in cadrul unitatilor de grup si cu asociatii cuprinde: operatiunile care se inregistreaza reciproc si in aceeasi perioada de gestiune, atat in contabilitatea unitatii patrimoniale debitoare, cat si a celei creditoare, apartinand aceluiasi grup, precum si decontarile intre asociati si unitatea patrimoniala privind capitalul social, dividendele cuvenite acestora, alte decontari cu asociatii si de asemenea conturile coparticipantilor referitoare la operatiunile efectuate in comun, in cazul asocierilor in participatie, conform prevederilor legale.
    Sumele depuse sau lasate temporar de catre asociati la unitatea patrimoniala, precum si dobanzile aferente se inregistreaza in contabilitate in conturi distincte.
    Debitele provenite din avansuri nedecontate, din distribuiri de uniforme si echipament de lucru, precum si debitele provenite din pagube materiale, amenzile si penalitatile pretinse, stabilite in baza unor hotarari ale instantelor judecatoresti, si alte creante fata de personalul bancii se inregistreaza ca alte creante in legatura cu personalul. Creantele datorate de alte persoane fizice sau juridice se inregistreaza in conturile de debitori diversi.
    82. Sumele datorate tertilor de catre banca pentru furnizari de materiale, prestari de servicii si executari de lucrari, depozite de garantii primite pentru operatiunile de leasing si de locatie simpla, precum si alte sume datorate tertilor, se inregistreaza in contul "Creditori diversi".
    83. Contabilitatea stocurilor asigura evidenta existentei si miscarii urmatoarelor bunuri: valori din aur, metale si pietre pretioase, materiale, obiecte de inventar, stocuri aflate la terti si alte stocuri si bunuri.
    84. Obiectele de inventar reprezinta bunurile cu o valoare mai mica decat limita prevazuta de lege pentru a fi considerate mijloace fixe, indiferent de durata lor de serviciu, sau cu o durata mai mica de un an, indiferent de valoarea lor, precum si alte bunuri asimilate acestora (echipamentul de protectie, echipamentul de lucru, mecanismele, dispozitivele, verificatoarele, SDV-urile, aparatele de masura si control si alte bunuri similare). Obiectele de inventar in folosinta se evidentiaza distinct in contabilitatea analitica.
    Valoarea obiectelor de inventar se include in cheltuieli integral, la darea lor in folosinta, sau esalonat, intr-o perioada de cel mult trei ani.
    In cazul includerii esalonate in cheltuieli sau integral la darea lor in folosinta, se utilizeaza un cont distinct pentru evidenta uzurii obiectelor de inventar.
    85. Bunurile de natura celor prevazute la pct. 83 din prezentele norme, sunt considerate ca fiind in proprietatea bancii care le detine, in cadrul acestora incluzandu-se si bunurile aflate in custodie, in prelucrare sau consignatie la terti, care se inregistreaza distinct in contabilitate pe categorii de stocuri.
    86. Potrivit art. 12 alin. 2 din lege, detinerea de valori materiale si banesti, sub orice forma si cu orice titlu, a oricaror drepturi si obligatii patrimoniale, precum si efectuarea de operatiuni patrimoniale, fara inregistrarea lor in contabilitate, sunt interzise.
    In aplicarea acestor prevederi este necesar sa se asigure:
    a) receptionarea tuturor bunurilor materiale intrate in patrimoniul bancii si inregistrarea lor la locurile de depozitare. Bunurile materiale primite in custodie sau in consignatie se receptioneaza si inregistreaza distinct ca intrari in gestiune. In contabilitate, valoarea acestor bunuri se inregistreaza in conturi in afara bilantului;
    b) in situatia unor decalaje ivite intre aprovizionarea si receptia bunurilor care se dovedesc a fi in mod cert in proprietatea bancii, se procedeaza astfel:
    - bunurile materiale in curs de aprovizionare sau sosite si nereceptionate se inregistreaza distinct in contabilitate ca intrare in patrimoniu;
    - bunurile sosite fara factura se inregistreaza ca intrari in gestiune atat la locul de depozitare, cat si in contabilitate, pe baza receptiei si a documentelor insotitoare;
    c) in cazul unor decalaje intre vanzarea si livrarea bunurilor, acestea se inregistreaza ca iesiri din patrimoniu, nemaifiind considerate proprietatea bancii, astfel:
    - bunurile vandute si nelivrate se inregistreaza distinct in gestiune, iar in contabilitate, in conturi in afara bilantului;
    - bunurile livrate, dar nefacturate, se inregistreaza ca iesiri din gestiune atat la locurile de depozitare, cat si in contabilitate, pe baza documentelor care confirma iesirea din gestiune potrivit legii;
    d) bunurile aprovizionate sau vandute cu clauze de rezerve de proprietate se inregistreaza la intrari si, respectiv, la iesiri, atat in gestiune, cat si in contabilitate, potrivit contractelor incheiate.
    87. La intrarea in patrimoniu, bunurile de natura stocurilor prevazute la pct. 83 din prezentele norme, procurate cu titlu oneros, se inregistreaza in contabilitate la costul de achizitie, iar bunurile produse de catre banca se inregistreaza la costul de productie.
    88. La iesirea din patrimoniu, bunurile mentionate la punctul anterior se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate prin aplicarea metodei "costului mediu ponderat" (CMP), metodei "primei intrari - primei iesiri" (FIFO) sau a metodei "ultimei intrari - primei iesiri" (LIFO).
    Costul unitar mediu ponderat se calculeaza fie dupa fiecare intrare, fie lunar, ca raport intre valoarea totala a stocului initial plus valoarea intrarilor si cantitatea existenta in stocul initial plus cantitatile intrate.
    Potrivit metodei "primei intrari - primei iesiri" (FIFO) bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie al primei intrari (lot). Pe masura epuizarii lotului, bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie al lotului urmator, in ordine cronologica.
    Potrivit metodei "ultimei intrari - primei iesiri" (LIFO), bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie al ultimei intrari (lot). Pe masura epuizarii lotului, bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie al lotului anterior, in ordine cronologica.
    89. Rechizitele de birou, imprimatele si alte materiale consumabile pe care banca considera ca nu este cazul sa le stocheze pot fi incluse direct in cheltuieli, cu exceptia formularelor cu regim special care se gestioneaza potrivit normelor elaborate in acest scop.
    90. In baza prevederilor art. 13 alin. 2 din lege, bancile tin contabilitatea valorilor materiale cantitativ si valoric, prin folosirea inventarului permanent.
    Prin folosirea inventarului permanent, in contabilitate se inregistreaza toate operatiunile de intrare si iesire, ceea ce permite stabilirea si cunoasterea in orice moment a stocurilor, atat cantitativ cat si valoric.
    Pentru folosirea inventarului permanent, contabilitatea analitica a stocurilor se poate organiza dupa una din urmatoarele metode, in functie de specificul activitatii si necesitatile proprii ale bancii:
    a) metoda operativ-contabila (pe solduri), care consta in tinerea, la locul de depozitare, a evidentei cantitative a bunurilor materiale pe categorii, iar la contabilitate a evidentei valorice desfasurate pe gestiuni, iar in cadrul gestiunilor, pe grupe sau subgrupe de bunuri, dupa caz. Controlul exactitatii si concordantei inregistrarilor din evidenta depozitelor cu cele din contabilitate se asigura lunar, prin evaluarea stocurilor cantitative transcrise din fisele de magazie in registrul stocurilor;
    b) metoda cantitativ-valorica (pe fise de cont analitic), care consta in tinerea evidentei cantitative pe categorii de bunuri la locul de depozitare, iar in contabilitate, a evidentei cantitativ-valorice.
    Contabilitatea stocurilor se desfasoara pe gestiuni, iar in cadrul acestora pe categorii de bunuri. Controlul exactitatii si concordantei inregistrarilor din evidenta de la locurile de depozitare si din contabilitate se face prin punctajul periodic dintre cantitatile inregistrate in fisele de depozit si cantitatile din fisele de cont analitic de la contabilitate.
    91. Pentru deprecierea stocurilor de materiale, obiecte de inventar si alte bunuri materiale, de regula, la finele exercitiului, cu ocazia inventarierii, se constituie provizioane pe seama cheltuielilor.
    In perioadele urmatoare, la finele fiecarui exercitiu sau la iesirea din patrimoniu a bunurilor respective, provizioanele constituite se suplimenteaza, diminueaza sau se anuleaza similar prevederilor pct. 125 din prezentele norme.
    92. Cecurile, efectele de comert si alte valori primite la incasare se inregistreaza in conturi distincte "Valori primite la incasare", in functie de modul de decontare a acestora si de parcursul circuitului bancar (plata imediata prin creditarea contului beneficiarului sau plata amanata in asteptarea incasarii).
    93. Dobanzile de primit (calculate si neajunse la scadenta) corespunzatoare creantelor constituite prin titluri si creantelor asupra debitorilor, aferente exercitiului in curs, se calculeaza de la data punerii la dispozitie a fondurilor, respectiv data inregistrarii debitelor si se inregistreaza in contabilitate lunar, sau la scadenta operatiunilor daca creantele si debitele in cauza au termen de restituire in cursul lunii, in conturile "Creante atasate" din cadrul grupelor de conturi, in contrapartida conturilor de venituri.
    Dobanzile de platit (calculate si neajunse la scadenta) corespunzatoare datoriilor constituite prin titluri si datoriilor fata de creditori, aferente exercitiului in curs, se calculeaza de la data primirii fondurilor si se inregistreaza in contabilitate lunar, sau la scadenta operatiunilor daca fondurile aferente au termen de restituire in cursul lunii, in conturile "Datorii atasate" din cadrul grupelor de conturi, in contrapartida conturilor de cheltuieli.
    94. Cheltuielile efectuate si veniturile realizate in perioada curenta, dar care privesc perioadele sau exercitiile urmatoare, se inregistreaza distinct in contabilitate prin folosirea conturilor de regularizare "Cheltuieli inregistrate in avans", respectiv "Venituri inregistrate in avans". In aceste conturi se inregistreaza, in principal, urmatoarele cheltuieli si venituri: dobanzi platite in avans, abonamente, chirii, polite de asigurare, cheltuieli privind reparatiile capitale neprevizibile, reparatiile curente, reviziile tehnice si alte cheltuieli, respectiv dobanzi incasate in avans, scont, agio, prime de emisiune, chirii si alte venituri aferente perioadelor urmatoare.
    Datoriile constatate, de regula, la sfarsitul anului, reprezentand: dobanzi aferente titlurilor luate cu imprumut si operatiunilor in devize la termen; datorii fata de terti privind telecomunicatiile si energia electrica; comisioane pentru angajamente in afara bilantului, si care nu se regasesc in conturile de creante si datorii atasate, se inregistreaza intr-un cont distinct "Cheltuieli de platit".
    Creantele constatate, de regula, la sfarsitul anului, reprezentand: dobanzi aferente titlurilor date cu imprumut si operatiunilor in devize la termen; comisioane pentru angajamente in afara bilantului, si care nu se regasesc in conturile de creante si datorii atasate, se inregistreaza intr-un cont distinct "Venituri de primit".
    95. Creantele din titluri si creantele asupra debitorilor, precum si dobanzile aferente, nerambursate la scadenta, respectiv neincasate la scadenta, se inregistreaza in conturile "Creante restante" si "Dobanzi restante".
    Creantele din titluri, creantele asupra debitorilor, creantele restante, precum si dobanzile aferente, trecute in litigiu, se inregistreaza in conturile "Creante indoielnice" si "Dobanzi indoielnice".
    96. Provizioanele privind operatiuni cu titluri si operatiuni diverse se constituie pe seama cheltuielilor, de regula la finele exercitiului sau la alte perioade, potrivit reglementarilor in vigoare, pentru: deprecierea titlurilor de plasament si de investitii si pentru creante restante si indoielnice.
    La finele exercitiului sau la alte perioade, precum si la iesirea din patrimoniu a elementelor respective, provizioanele constituite anterior se analizeaza si se regularizeaza similar prevederilor pct. 38 din prezentele norme.

    D. Contabilitatea valorilor imobilizate
    97. Valorile imobilizate reprezinta bunurile si alte active destinate sa serveasca o perioada indelungata activitatii bancii, sub forma imobilizarilor financiare (credite subordonate, parti in societatile comerciale legate, titluri de participare, titluri ale activitatii de portofoliu), imobilizarilor necorporale si corporale, precum si a imobilizarilor date in leasing sau locatie simpla.
    98. Creditele subordonate sunt creante pe termen lung, nereprezentate de un titlu, pentru care imprumutatorul accepta ca drepturile sale sa fie restituite numai dupa satisfacerea celorlalti creantieri.
    In categoria creditelor subordonate se includ creditele participative si alte credite subordonate la termen, precum si creditele pe durata nedeterminata.
    Creditele participative sunt creante de ultim rang care se caracterizeaza prin:
    - in caz de lichidare a clientului debitor, creditele nu sunt rambursate decat dupa satisfacerea celorlalti creantieri privilegiati sau chirografari;
    - in caz de redresare judiciara, rambursarea acestor credite si plata remuneratiilor prevazute sunt suspendate pe toata perioada planului de redresare;
    - daca creditul participativ face obiectul unei conventii, rambursarea creditului si plata remuneratiilor prevazute sunt suspendate pe toata perioada necesara realizarii angajamentelor luate de debitor, fata de creantieri, in momentul incheierii conventiei respective.
    Remuneratiile la creditele participative cuprind o parte fixa si, eventual, o parte variabila.
    Dobanda fixa a creditului poate fi majorata, in conditiile prevazute de contractul de credit, cu o parte variabila, sub forma unei clauze de participare la profitul net al clientului imprumutat.
    Creditele subordonate pot fi la termen si pe durata nedeterminata.
    In categoria altor credite subordonate la termen se includ creante, nereprezentate de un titlu, pentru care imprumutatorul a acceptat ca in cazul lichidarii imprumutatului rambursarea sa se faca dupa satisfacerea celorlalti creantieri. Aceste credite au fixata, de la inceput, o data de rambursare, iar remunerarea lor se face numai in cota fixa.
    Creditele subordonate pe durata nedeterminata sunt creante de natura creditelor subordonate ale caror termene de rambursare nu au fost fixate sau fac obiectul unor conditii sau preavize mentionate in contracte. In contracte se prevede ca rambursarea nu poate sa intervina decat la initiativa imprumutatului.
    99. Valorile imobilizate in actiuni si alte titluri cu venit variabil detinute de banca in societati comerciale legate, controlate de o maniera exclusiva, incluse sau susceptibile de a fi incluse prin integrare globala intr-un ansamblu consolidat, se inregistreaza in contabilitate in contul "Parti in societatile comerciale legate" si se reflecta distinct in bilantul contabil.
    100. Titlurile de participare reprezinta actiuni si alte titluri cu venit variabil, altele decat partile in societatile comerciale legate, detinute de banca in capitalul altor societati comerciale, a caror detinere durabila este considerata utila activitatii bancii. Aceste titluri trebuie sa indeplineasca una din urmatoarele conditii:
    a) sa reprezinte 10% sau mai mult din capitalul unei societati comerciale, fara ca aceasta sa fie controlata intr-o maniera exclusiva;
    b) sa reprezinte mai putin de 10% din capitalul unei societati comerciale si sa fie indeplinite una din urmatoarele conditii:
    - administratori sau conducatori comuni cu societatea emitenta;
    - detinerea, de catre societatea emitenta, a unei parti din actiunile emise de catre banca (participatii reciproce);
    - apartenenta la acelasi grup controlat de persoane fizice sau juridice care exercita controlul asupra grupului si practica o decizie unica.
    101. Titlurile activitatii de portofoliu reprezinta actiuni si alte titluri cu venit variabil detinute de banca pe o perioada indelungata in vederea realizarii unor venituri satisfacatoare, fara drept de interventie in gestiunea societatii ale carei titluri le detine.
    102. La intrarea in patrimoniu, titlurile reprezentand valori imobilizate se inregistreaza in contabilitate la valoarea de achizitie, prin care se intelege pretul de cumparare sau valoarea stabilita prin contractul de achizitie al acestora.
    Cheltuielile accesorii privind achizitionarea acestor titluri se inregistreaza direct in contul "Cheltuieli diverse de exploatare bancara". Cheltuielile accesorii privind achizitionarea acestor titluri pot fi esalonate pe mai multe exercitii financiare, caz in care, se utilizeaza contul "Alte cheltuieli de repartizat".
    La inventar, titlurile imobilizate se evalueaza la valoarea actuala sau de utilitate, determinata in functie de situatia financiara a emitentului, de cotatia titlurilor si de alti factori.
    Pentru deprecierile constatate la aceste titluri se constituie provizioane, iar diferentele favorabile intre valoarea de inventar si valoarea contabila nu se inregistreaza in contabilitate.
    103. In cadrul imobilizarilor necorporale se cuprind: fondul comercial, cheltuielile de constituire, concesiunile, brevetele, licentele si alte imobilizari necorporale.
    104. Fondul comercial reprezinta partea din fondul de comert care nu figureaza in cadrul celorlalte elemente de patrimoniu, dar care concura la mentinerea sau la dezvoltarea potentialului bancii, cum sunt: clientela, vadul, reputatia si alte elemente necorporale si se inregistreaza in contabilitate intr-un cont distinct de imobilizari necorporale.
    Fondul comercial se determina ca diferenta intre valoarea de aport (de utilitate) sau valoarea de achizitie, dupa caz, a fondului de comert si valoarea elementelor de activ inregistrate in conturile corespunzatoare.
    Fondul comercial, de regula, nu este supus amortizarii. Daca se constata o depreciere ireversibila, aceasta poate fi amortizata.
    105. Cheltuielile de constituire reprezinta cheltuielile ocazionate de infiintarea sau modificarea activitatii bancii (taxe si alte cheltuieli de inscriere si inmatriculare, cheltuieli privind emiterea si vanzarea de actiuni, cheltuieli de prospectare a pietei si de publicitate si alte cheltuieli de aceasta natura legate de infiintarea si modificarea activitatii bancii).
    Cheltuielile de aceasta natura se amortizeaza intr-o perioada de cel mult cinci ani.
    106. In cadrul activelor imobilizate in concesiuni si in alte drepturi similare se cuprinde valoarea bunurilor preluate cu acest titlu in patrimoniu, de catre banca, potrivit contractelor incheiate.
    Brevetele, licentele, know-how-urile si alte drepturi de proprietate intelectuala similare, achizitionate sau dobandite pe alte cai, se inregistreaza in conturile de imobilizari necorporale, la valoarea de achizitie sau costul de productie, dupa caz.
    Activele imobilizate de natura celor mentionate la alineatul precedent se amortizeaza, pe durata prevazuta pentru utilizarea lor, de catre banca care le detine.
    La alte imobilizari necorporale se inregistreaza si programele informatice create de banca sau achizitionate de la terti, pentru necesitatile de utilizare proprii, evaluate la costul de productie, respectiv la valoarea de achizitie.
    Valoarea programelor informatice se amortizeaza in functie de durata probabila de utilizare, care nu poate depasi o perioada de 5 ani.
    107. In cadrul imobilizarilor corporale se cuprind terenurile si mijloacele fixe.
    Contabilitatea terenurilor se tine pe doua categorii: terenuri si amenajari de terenuri.
    Terenurile se inregistreaza in contabilitate, la intrarea in patrimoniu, la valoarea de achizitie sau valoarea de aport, dupa caz.
    Terenurile, de regula, nu sunt supuse amortizarii.
    Investitiile efectuate pentru amenajarea terenurilor sunt supuse amortizarii.
    108. Se considera mijloc fix obiectul singular sau complexul de obiecte ce se utilizeaza ca atare si indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
    - are valoare mai mare decat limita stabilita de lege;
    - are o durata normala de utilizare mai mare de un an.
    Pentru obiectele care sunt folosite in loturi, seturi sau formeaza un singur corp, la incadrarea lor ca mijloace fixe se are in vedere valoarea intregului corp, lot sau set.
    Contabilitatea mijloacelor fixe trebuie sa asigure evidenta permanenta a existentei si miscarii, precum si calculul amortizarii si a provizioanelor constituite pentru deprecierea acestora.
    Contabilitatea mijloacelor fixe se tine pe urmatoarele categorii: cladiri; constructii speciale; masini, utilaje si instalatii de lucru; aparate si instalatii de masurare, control si reglare; mijloace de transport; animale si plantatii; unelte, dispozitive, instrumente, mobilier si aparatura birotica; active corporale mobile neregasite in categoriile anterioare.
    109. Mijloacele fixe, la intrarea in patrimoniu, se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare, prin care se intelege:
    a) costul de achizitie, pentru mijloacele fixe procurate cu titlu oneros;
    b) costul de productie, pentru mijloacele fixe construite sau produse de banca;
    c) valoarea actuala, estimata la inscrierea lor in activ tinand seama de valoarea mijloacelor fixe cu caracteristici tehnice similare sau apropiate, pentru mijloacele fixe obtinute cu titlu gratuit;
    d) valoarea de aport (de utilitate) acceptata de parti, pentru mijloacele fixe intrate in patrimoniu cu ocazia asocierii, fuziunii etc., conform statutelor si contractelor;
    e) valoarea rezultata in urma reevaluarii, pentru mijloacele fixe reevaluate in baza unei dispozitii legale exprese.
    110. Contabilitatea analitica a mijloacelor fixe se tine pe fiecare obiect de evidenta, prin care se intelege obiectul singular sau complexul de obiecte cu toate dispozitivele si accesoriile lui, destinat sa indeplineasca in mod independent, in totalitatea lui, o functie distincta.
    111. Amortizarea se stabileste prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a mijloacelor fixe.
    Amortizarea mijloacelor fixe se calculeaza pe baza unui plan de amortizare, de la data punerii acestora in functiune si pana la recuperarea integrala a valorii lor de intrare, conform duratelor normale de utilizare si conditiilor de utilizare a acestora.
    Amortizarea mijloacelor fixe concesionate, inchiriate sau in locatie de gestiune se calculeaza si se inregistreaza in contabilitate de catre banca care le are in proprietate.
    Amortizarea investitiilor efectuate la mijloacele fixe inchiriate este in sarcina celui care a efectuat investitia si se inregistreaza in contabilitatea acestuia.
    Bancile amortizeaza mijloacele fixe, utilizand unul din urmatoarele regimuri de amortizare:
    a) amortizarea lineara, care consta in repartizarea uniforma a valorii de intrare a mijloacelor fixe pe toata durata de functionare stabilita a acestora;
    b) amortizarea degresiva, care presupune multiplicarea cotelor de amortizare lineara cu coeficientii prevazuti de lege;
    c) amortizarea accelerata, constand in calcularea, in exercitiul in care mijloacele fixe intra in activul bancii, a unei amortizari de pana la limita prevazuta de lege din valoarea de intrare a acestora. In exercitiile urmatoare, amortizarea se calculeaza dupa regimul amortizarii lineare.
    Amortizarea aferenta mijloacelor fixe se inregistreaza distinct in contabilitate, pe categorii si obiecte de evidenta. Prin deducerea amortizarii din valoarea de intrare se obtine valoarea contabila neta a mijloacelor fixe.
    112. Imobilizarile necorporale si imobilizarile corporale, precum si amortizarea aferenta acestora, se inregistreaza distinct in contabilitate pentru activitatea de exploatare bancara si pentru alte activitati in afara exploatarii bancare.
    113. Prin reevaluarea mijloacelor fixe se intelege operatiunea de stabilire a valorii actuale a fiecarui mijloc fix existent in patrimoniul bancii. Valoarea actuala a mijlocului fix se stabileste, de regula, avandu-se in vedere: valoarea de intrare din contabilitatea bancii, utilitatea si pretul pietei, precum si gradul de uzura estimat al mijlocului fix la data reevaluarii.
    114. Contabilitatea imobilizarilor in curs se tine distinct pentru: imobilizari necorporale si imobilizari corporale.
    Imobilizarile in curs necorporale reprezinta costul de productie, respectiv costul de achizitie aferent imobilizarilor necorporale neterminate pana la finele exercitiului.
    Imobilizarile in curs corporale reprezinta investitiile neterminate efectuate in regie proprie sau in antrepriza, care se evalueaza la costul de productie, respectiv la costul de achizitie, reprezentand pretul de deviz al investitiei.
    Imobilizarile in curs corporale se trec in categoria mijloacelor fixe dupa receptia, darea in folosinta sau punerea in functiune a acestora, dupa caz.
    115. Investitiile efectuate la mijloacele fixe concesionate, luate cu chirie sau in locatie de gestiune se inregistreaza in contabilitatea bancii care le-a efectuat.
    La expirarea contractului de concesiune, inchiriere sau locatie de gestiune, valoarea investitiilor executate la mijloacele fixe luate cu acest titlu se scade din contabilitatea bancii care le-a efectuat si se inregistreaza in contabilitatea societatii careia i-au fost restituite, cu valoarea lor majorandu-se valoarea de intrare a mijloacelor fixe respective, potrivit contractelor incheiate.
    116. Leasingul reprezinta o conventie prin care locatorul (in calitate de proprietar) cedeaza locatarului, pentru o perioada determinata, dreptul de utilizare a unui bun mobiliar, imobiliar sau a unui activ necorporal, destinate desfasurarii activitatii de exploatare a locatarului, contra unei chirii, cu optiunea de cumparare la scadenta, la un pret convenit prin contractul incheiat initial intre parti.
    Operatiuni asimilate leasing-ului reprezinta locatia insotita de optiunea de cumparare, rezervata finantarii bunurilor si echipamentelor cu folosinta neprofesionala si operatiunea de locatie-vanzare in cadrul careia locatarul are obligatia ferma de a achizitiona bunul inchiriat.
    Contabilizarea principalelor operatiuni de leasing si asimilate la locator presupune:
    - inregistrarea in activ, in conturile de leasing, a imobilizarilor asupra carora banca este proprietar;
    - inregistrarea amortizarii in conturile de cheltuieli aferente;
    - chiriile se vor inregistra in contabilitate, prorata temporis, astfel:
      - chiriile calculate si nescadente se inregistreaza in conturile "Creante atasate", prin creditul contului de venituri corespunzator;
      - incasarea chiriei, la scadenta, conduce la stingerea creantei prin debitul conturilor clientelei;
      - chiriile incasate in avans sunt inregistrate in creditul contului "Venituri inregistrate in avans", care se esaloneaza lunar prin contrapartida contului de venituri corespunzator;
    - la expirarea contractului se pot inregistra trei situatii:
      - locatarul isi exercita optiunea de cumparare, iar locatorul inregistreaza pierderile sau castigurile din cesiune, in conturile de venituri sau cheltuieli corespunzatoare;
      - locatarul nu isi exercita optiunea de cumparare si imobilizarea nu mai poate face obiectul unui nou contract de leasing, caz in care, imobilizarea este transferata la valoarea neta in contul de imobilizari in afara activitatii de exploatare;
      - locatarul nu isi exercita optiunea de cumparare, dar bunul poate face obiectul unui nou contract de leasing, caz in care, locatorul transfera imobilizarea la valoarea sa neta in contul de imobilizari neinchiriate din leasing reziliat. Cu ocazia unei noi operatiuni de leasing cu optiune de cumparare, bunul este readus la valoarea din noul contract, in contul "Operatiuni de leasing si asimilate".
    Contabilizarea principalelor operatiuni de leasing si asimilate la locatar presupune:
    - inregistrarea imobilizarilor care fac obiectul contractului de leasing, in conturi in afara bilantului;
    - inregistrarea chiriilor calculate si datorate in conturile de cheltuieli;
    - la expirarea contractului, in cazul exercitarii optiunii de cumparare, bunurile respective se inregistreaza in conturile de imobilizari; in cazul neexercitarii optiunii de cumparare, restituirea imobilizarilor se inregistreaza, la iesire, in conturile corespunzatoare in afara bilantului.
    117. Inregistrarea operatiunilor de leasing privind imobilizarile in curs se face in conturi distincte, evidentiindu-se avansurile acordate furnizorilor pentru bunurile ce urmeaza a fi achizitionate si valoarea bunurilor in curs de construire sau a bunurilor deja livrate locatarilor, dar care nu au intrat in functiune.
    118. Bunurile care fac obiectul unui contract de leasing reziliat se inregistreaza intr-un cont distinct "Imobilizari neinchiriate din leasing reziliat" pana cand acestea fac obiectul unui alt contract de leasing sau sunt trecute in conturile de imobilizari in afara activitatii de exploatare.
    119. Locatia simpla reprezinta o conventie prin care locatorul (in calitate de proprietar) cedeaza locatarului, pentru o perioada determinata, dreptul de utilizare a unui bun, contra unei chirii.
    120. Amortizarea bunurilor date in leasing sau locatie simpla, se calculeaza potrivit reglementarilor in vigoare.
    121. Dobanzile si chiriile de primit (calculate si neajunse la scadenta) corespunzatoare creantelor in valori imobilizate, aferente exercitiului in curs, se calculeaza de la data punerii la dispozitie a valorilor imobilizate si se inregistreaza in contabilitate lunar, sau la scadenta operatiunilor daca valorile imobilizate in cauza au termen de restituire in cursul lunii, in conturile "Creante atasate" din cadrul grupelor de conturi, in contrapartida conturilor de venituri.
    122. Creantele reprezentand valori imobilizate si cele aferente acestora (credite subordonate si dobanzile aferente, chirii din operatiuni de leasing si locatie simpla, precum si alte creante aferente valorilor imobilizate), nerambursate la scadenta, respectiv neincasate la scadenta, se inregistreaza in conturile "Creante restante" si "Dobanzi restante".
    123. Creantele reprezentand valori imobilizate si cele aferente acestora (credite subordonate si dobanzile aferente, chirii din operatiuni de leasing si locatie simpla, precum si alte creante aferente valorilor imobilizate), creantele restante, precum si dobanzile aferente, trecute in litigiu, se inregistreaza in conturile "Creante indoielnice" si "Dobanzi indoielnice".
    124. Provizioanele pentru valori imobilizate se constituie pe seama cheltuielilor, de regula, la finele exercitiului, cu ocazia inventarierii sau la alte perioade, pentru:
    - deprecierea partilor detinute in cadrul societatilor comerciale legate, a titlurilor de participare si a titlurilor activitatii de portofoliu;
    - deprecierea imobilizarilor;
    - operatiuni de leasing, asimilate si locatie simpla;
    - creante restante si indoielnice.
    125. La finele exercitiului, la iesirea din patrimoniu a valorilor imobilizate, sau la alte perioade, provizioanele constituite anterior se analizeaza si se regularizeaza, procedandu-se astfel:
    - in situatia in care deprecierea valorilor imobilizate este superioara provizionului constituit, se constituie un provizion suplimentar;
    - in cazul in care deprecierea constatata este inferioara provizionului constituit, diferenta se deduce din provizionul constituit si se inregistreaza pe venituri;
    - cu ocazia anularii unui provizion, la iesirea din patrimoniu a valorilor imobilizate, provizioanele constituite se inregistreaza la venituri.

    E. Capitaluri proprii, asimilate si provizioane
    126. Conturile de capitaluri, asimilate si provizioane cuprind totalitatea fondurilor aflate la dispozitia bancii cu caracter permanent sau durabil, precum si provizioanele pentru riscuri si cheltuieli si provizioanele reglementate.
    Capitalul propriu reprezinta totalitatea capitalurilor, proprietatea actionarilor sau asociatilor, care se inscrie in pasivul bilantului si se compune din: aporturile de capital (capital social); primele legate de capital si rezervele; fondurile; subventiile si fondurile publice alocate; diferentele din reevaluare; provizioanele reglementate; beneficiile nerepartizate reportate din anii precedenti si alte elemente asimilate capitalurilor proprii.
    127. Capitalul social este egal cu valoarea nominala a actiunilor sau partilor sociale, respectiv cu valoarea aportului de capital, a primelor si rezervelor incorporate sau a altor operatiuni care duc la modificarea acestuia.
    128. Capitalul subscris si varsat se inregistreaza distinct in contabilitate, pe baza actelor de constituire a bancii si a documentelor justificative privind varsamintele de capital.
    Contabilitatea analitica a capitalului social se tine pe actionari sau asociati, cuprinzand numarul si valoarea nominala a actiunilor sau partilor sociale subscrise si varsate.
    Principalele operatiuni care se inregistreaza in contabilitate cu privire la marirea capitalului, sunt urmatoarele: subscrierea si emisiunea de noi actiuni; incorporarea primelor legate de capital, rezervelor statutare si altor rezerve si alte operatiuni, potrivit legii.
    Primele legate de capital reprezinta excedentul dintre valoarea de emisiune si valoarea nominala a actiunilor sau partilor sociale.
    Operatiunile ce se inregistreaza in contabilitate cu privire la micsorarea capitalului social sunt, in principal, urmatoarele: rascumpararea actiunilor proprii; acoperirea pierderilor din anii precedenti si alte operatiuni, potrivit legii.
    129. Contabilitatea rezervelor se tine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare, rezerva generala pentru riscul de credit si alte rezerve.
    Rezervele legale se constituie anual, din profitul bancii, in cotele si limitele stabilite si din alte surse, conform legii. Rezervele astfel constituite, in caz de micsorare, se completeaza in conditiile prevazute de lege.
    Rezervele statutare se constituie anual din profitul net al bancii, conform prevederilor din statutul acesteia.
    Rezerva generala pentru riscul de credit se constituie din profitul bancii, in cotele si limitele stabilite de lege, in functie de soldul creditelor acordate, existent la sfarsitul anului.
    Rezerva generala pentru riscul de credit se utilizeaza in situatia realizarii riscului de credit, conform reglementarilor legale.
    Alte rezerve, neprevazute de lege sau de statut, pot fi constituite facultativ pe seama profitului net, pentru: acoperirea pierderilor sau pentru alte scopuri, potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, cu respectarea prevederilor legale. De asemenea, in alte rezerve se include excedentul obtinut prin emisiunea actiunilor la un curs mai mare decat valoarea nominala, daca acest excedent nu este intrebuintat la plata cheltuielilor de emisiune sau nu este destinat amortizarilor.
    130. Diferentele din reevaluare, reprezentand soldul diferentelor intre valoarea actuala (mai mare) si valoarea inregistrata in contabilitate a elementelor de activ (mai mica) supuse reevaluarii in conditiile legii, se inregistreaza in contabilitate intr-un cont distinct. Diferentele rezultate din reevaluarea elementelor de activ se transfera la rezerve, sau sunt folosite pentru alte destinatii stabilite potrivit reglementarilor in vigoare.
    131. Contabilitatea fondurilor proprii se tine pe categorii de fonduri: fondul de dezvoltare si alte fonduri, care trebuie sa asigure evidenta constituirii si utilizarii acestora, potrivit dispozitiilor legale.
    Fondul de dezvoltare se constituie si se utilizeaza potrivit legii.
    In cadrul altor fonduri se cuprind: fondul constituit din profitul net pentru cresterea resurselor proprii de finantare si alte fonduri.
    132. Datoriile subordonate reprezinta imprumuturi primite pe baza emisiunilor de titluri sau imprumuturi subordonate, la termen sau pe durata nedeterminata, a caror rambursare, in caz de lichidare, nu este posibila decat dupa plata celorlalti creantieri.
    In categoria datoriilor subordonate se includ titlurile subordonate la termen, titlurile subordonate pe durata nedeterminata, titlurile participative, imprumuturile subordonate la termen, imprumuturile subordonate pe durata nedeterminata, imprumuturile participative, precum si alte imprumuturi subordonate.
    Titlurile subordonate la termen reprezinta, in general, imprumuturi obtinute pe baza de titluri, destinate a fi capitalizate, respectiv fonduri care, in baza unei conventii sau a unui acord particular, sunt destinate sa finanteze o viitoare marire de capital hotarata de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor. Intra, de exemplu, in aceasta categorie, obligatiunile rambursabile in actiuni, atunci cand fondurile obtinute de banca sunt destinate sa fie capitalizate la o anumita data, iar imprumutatorii nu pot cere restituirea acestora.
    Titlurile subordonate pe durata nedeterminata reprezinta imprumuturi obtinute pe baza titlurilor emise, avand, in general, urmatoarele caracteristici:
    - durata lor nu este determinata;
    - sunt purtatoare de o remuneratie permanenta;
    - rambursarea lor nu este posibila decat la initiativa bancii emitente;
    - in caz de lichidare a bancii, rambursarea imprumuturilor nu este posibila decat dupa satisfacerea celorlalti creantieri;
    - plata dobanzii anuale poate fi amanata, pentru unul sau mai multi ani, in caz de absenta a profiturilor distribuibile.
    Titlurile participative sunt imprumuturi primite pe baza titlurilor emise, care prezinta, in general, urmatoarele caracteristici:
    - nu sunt rambursabile de catre banca emitenta inainte de 7 ani;
    - sunt remunerate printr-o parte fixa si o parte variabila;
    - au rang prioritar actiunilor sau partilor sociale;
    - posesorii au aceleasi drepturi ca si posesorii de obligatiuni, dar nu dispun de nici un drept de vot, de nici un drept la repartizarea rezervelor si nici de drepturi cu caracter de beneficiu in caz de lichidare a bancii.
    Imprumuturile subordonate la termen reprezinta imprumuturi nereprezentate printr-un titlu, avand, in general, urmatoarele caracteristici:
    - imprumutatorii au acceptat ca drepturile lor sa fie neprioritare fata de cele ale altor creantieri ai bancii;
    - au fixata, de la origine, o data de rambursare;
    - comporta o remuneratie fixa.
    In aceasta categorie de imprumuturi se incadreaza si depozitele banesti ale actionarilor sau asociatilor, respectiv sumele puse la dispozitia bancii de catre persoanele fizice, actionari sau asociati, cu conditia ca aceste sume sa fie incorporate in capital intr-un interval de timp de maxim 5 ani de la data constituirii depozitelor si ca ele sa ramana indisponibile pana la incorporare in capitalul bancii.
    Imprumuturile subordonate pe durata nedeterminata reprezinta imprumuturi nereprezentate printr-un titlu, avand, in general, urmatoarele caracteristici:
    - imprumutatorii au acceptat ca drepturile lor sa fie neprioritare fata de cele ale altor creantieri ai bancii;
    - data rambursarii imprumuturilor nu este fixata, iar aceasta se poate face la initiativa bancii imprumutate.
    In aceasta categorie de imprumuturi se incadreaza si avansurile efectuate de actionari sau asociatii (avansuri de echilibru), respectiv sumele puse la dispozitia bancii de catre actionari sau asociati si, care, nu sunt purtatoare de dobanzi si nu au fixata nici o scadenta de rambursare.
    Imprumuturile participative sunt imprumuturi de ultim rang, inferioare obligatiilor chirografare, care se caracterizeaza prin:
    - in caz de lichidare a bancii, imprumuturile nu sunt rambursate decat dupa satisfacerea completa a tuturor celorlalti creantieri privilegiati sau chirografari;
    - in caz de redresare judiciara, rambursarea acestor imprumuturi si plata remuneratiilor prevazute sunt suspendate pe toata perioada planului de redresare;
    - daca imprumutul participativ face obiectul unei conventii, rambursarea imprumutului si plata remuneratiilor prevazute sunt suspendate pe toata perioada necesara realizarii angajamentelor luate de banca fata de creantieri in momentul incheierii conventiei respective.
    Remuneratiile la imprumuturile participative cuprind o parte fixa si, eventual, o parte variabila.
    Dobanda fixa a imprumutului poate fi majorata, in conditiile determinate de contractul de imprumut, cu o parte variabila sub forma unei clauze de participare la profitul net al bancii imprumutate.
    Titlurile subordonate pe durata nedeterminata sunt imprumuturi pe baza titlurilor emise, care prezinta urmatoarele caracteristici:
    - durata nedeterminata;
    - remunerare permanenta;
    - rambursare la initiativa emitentului;
    - plata dobanzii anuale poate fi amanata cu unul sau mai multi ani, in cazul absentei beneficiilor distribuibile.
    Imprumuturile subordonate pe durata nedeterminata reprezinta avansuri primite de la actionari sau asociati (avansuri de echilibru), nepurtatoare de dobanzi si fara scadenta de rambursare.
    133. Subventiile pentru investitii reprezinta sumele alocate de la bugetul statului sau din alte resurse nerambursabile, de care beneficiaza banca in vederea finantarii cheltuielilor de natura investitiilor sau achizitionarii unor bunuri de natura imobilizarilor, pentru finantarea unor activitati pe termen lung sau altor cheltuieli de natura investitiilor. In aceasta categorie de subventii se cuprinde si valoarea bunurilor de natura imobilizarilor primite cu titlu gratuit sau constatate in plus cu ocazia inventarierii. Subventia se inregistreaza la alte venituri diverse din exploatare, pe masura amortizarii bunurilor respective.
    Contabilitatea subventiilor pentru investitii se tine cu ajutorul unui cont distinct, care se inchide prin conturile de venituri, pe masura amortizarii bunurilor procurate sau produse pe seama acestora.
    134. Contabilizarea fondurilor primite de banca de la organisme publice se tine cu ajutorul unui cont distinct, potrivit reglementarilor privind constituirea si utilizarea unor astfel de fonduri.
    135. Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli se constituie, de regula, la finele exercitiului pentru acele elemente de patrimoniu a caror realizare sau plata este incerta, ori pentru cheltuieli care devin exigibile in perioadele urmatoare, cum sunt:
    - acoperirea riscurilor de executare a angajamentelor prin semnatura (garantii, evaluari si alte angajamente);
    - facilitati acordate personalului, potrivit reglementarilor in vigoare;
    - riscuri de tara, potrivit reglementarilor in vigoare;
    - litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte;
    - alte provizioane (cheltuieli cu reparatiile capitale esalonate, potrivit programului, pe mai multe perioade etc.).
    136. Contabilitatea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli se tine pe feluri, in functie de natura si scopul sau obiectul pentru care au fost constituite.
    La finele fiecarui exercitiu, provizioanele constituite anterior se analizeaza si se regularizeaza, astfel:
    - prin debitul contului de cheltuieli, in cazul majorarii provizionului;
    - prin creditul contului de venituri, cand provizionul trebuie diminuat sau anulat, respectiv cand acesta devine total sau partial fara obiect;
    - cand are loc realizarea riscului sau cheltuiala devine exigibila, conturile de provizioane constituite anterior se inchid prin creditul conturilor de venituri si, concomitent, cheltuielile si pierderile respective, in raport de natura lor, se inregistreaza in conturile corespunzatoare.
    137. Provizioanele reglementate sunt destinate, de regula, unor facilitati fiscale de care poate beneficia banca si se constituie potrivit dispozitiilor legale, prevazute expres in acest scop, inregistrandu-se in contabilitate intr-un cont distinct, pe feluri de provizioane reglementate.

    F. Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor
    138. Cheltuielile bancii reprezinta sumele sau valorile platite sau de platit, pentru:
    - imprumuturile primite si alte surse atrase;
    - serviciile prestate si lucrarile executate de care beneficiaza banca;
    - materialele consumate;
    - cheltuielile cu personalul;
    - executarea unor obligatii legale sau contractuale;
    - cheltuieli exceptionale.
    In cadrul cheltuielilor pentru determinarea rezultatului exercitiului se cuprind, de asemenea:
    - amortizarile si provizioanele constituite;
    - valoarea contabila a activelor cedate, distruse sau disparute.
    139. Contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli, dupa natura lor, care se grupeaza astfel:
    a) Cheltuieli de exploatare bancara (cheltuieli cu operatiunile de trezorerie si interbancare; cheltuieli cu operatiunile cu clientela; cheltuieli pentru operatiunile cu titluri; cheltuieli cu operatiunile de leasing, locatie simpla si asimilate; cheltuieli privind datoriile subordonate si fondurile publice alocate; cheltuieli privind operatiunile de schimb; cheltuieli privind operatiunile in afara bilantului; cheltuieli cu prestatiile de servicii financiare; alte cheltuieli de exploatare bancara).
    b) Cheltuieli cu personalul (cheltuieli cu remuneratiile personalului; cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala si alte cheltuieli privind personalul).
    c) Impozite si taxe (cheltuieli cu impozitul pe salarii si cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate).
    d) Cheltuieli cu materialele, lucrarile si serviciile executate de terti (cheltuieli cu materialele; cheltuieli privind obiectele de inventar; cheltuieli privind alte stocuri; cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti; cheltuieli de protocol, reclama si publicitate).
    e) Cheltuieli diverse de exploatare (venituri retrocedate privind operatiunile de exploatare nebancara efectuate in comun; cota-parte privind operatiunile de exploatare nebancara efectuate in comun; cota-parte din cheltuielile sediului social; pierderi din cesiunea imobilizarilor si alte cheltuieli diverse de exploatare).
    f) Cheltuieli cu amortizarile privind imobilizarile necorporale si corporale (amortizarea imobilizarilor necorporale si corporale).
    g) Cheltuieli cu provizioane si pierderi din creante nerecuperabile (cheltuieli cu provizioane pentru creante din operatiuni interbancare; cheltuieli cu provizioane pentru creante din operatiuni cu clientela; cheltuieli cu provizioane privind operatiuni cu titluri si operatiuni diverse; cheltuieli cu provizioane pentru valori imobilizate; cheltuieli cu provizioane pentru riscuri si cheltuieli; cheltuieli cu provizioane reglementate si pierderi din creante nerecuperabile).
    h) Cheltuieli exceptionale (cheltuieli exceptionale privind operatiunile de gestiune; cheltuieli exceptionale privind amortizarile si provizioanele si alte cheltuieli exceptionale).
    i) Cheltuieli cu impozitul pe profit, calculat potrivit legii.
    140. Cheltuielile privind sumele platite pentru contractele de cercetare care nu se includ in costuri; comisioanele platite agentilor economici cu activitate de comert exterior; taxa pentru folosirea terenurilor; taxa asupra mijloacelor de transport; cotele prevazute de lege pentru constituirea fondului special de cercetare-dezvoltare si a fondului asigurarilor sociale pentru agricultori; cheltuielile cu pregatirea si perfectionarea profesionala; prelevarile si donatiile facute in scopuri umanitare si pentru sprijinirea activitatilor sociale, culturale si sportive si alte cheltuieli care potrivit legii se scad din venituri, se inregistreaza distinct in conturi analitice, in cadrul conturilor respective de cheltuieli.
    141. In cadrul categoriilor de cheltuieli dupa natura lor, prevazute la pct. 139 din prezentele norme, conturile de cheltuieli respective se pot dezvolta in analitic in functie de necesitatile impuse de anumite reglementari sau potrivit nevoilor proprii.
    142. Principalele elemente care formeaza veniturile bancii sunt sumele sau valorile incasate sau de incasat, din:
    - dobanzi aferente creditelor acordate si altor plasamente;
    - livrarile de bunuri, executarile de lucrari, prestarile de servicii si din avantajele pe care banca a consimtit sa le primeasca;
    - executarea unei obligatii legale sau contractuale din partea tertilor;
    - venituri exceptionale.
    In cadrul veniturilor pentru determinarea rezultatului exercitiului se cuprind, de asemenea, veniturile din:
    - vanzarea activelor;
    - productia de imobilizari;
    - diminuarea sau anularea provizioanelor.
    143. Cifra de afaceri, conform prezentelor norme, se calculeaza prin insumarea veniturilor rezultate din:
    - dobanzi si venituri asimilate (din operatiunile de trezorerie si operatiunile interbancare; din operatiunile cu clientela; din operatiunile cu obligatiuni si alte titluri cu venit fix si alte dobanzi si venituri asimilate);
    - venituri din titluri cu venit variabil;
    - comisioane;
    - castiguri sau pierderi din operatiuni financiare (rezultatul net din operatiunile cu titluri de tranzactii, de plasament si din operatiunile de schimb);
    - alte venituri din activitatea de exploatare (alte venituri de exploatare bancara si nebancara).
    144. Potrivit legii, contabilitatea veniturilor se tine pe feluri de venituri, dupa natura lor, care se grupeaza astfel:
    a) Venituri din activitatea de exploatare bancara (venituri din operatiunile de trezorerie si interbancare; venituri din operatiunile cu clientela; venituri din operatiunile cu titluri; venituri din operatiunile de leasing, locatie simpla si asimilate; venituri din credite subordonate, parti in cadrul societatilor comerciale legate, titluri de participare si titluri ale activitatii de portofoliu; venituri din operatiunile de schimb; veniturile din operatiunile in afara bilantului; venituri din prestatiile de servicii financiare; alte venituri din activitatea de exploatare bancara).
    b) Venituri diverse din exploatare (cheltuieli refacturate; cota-parte privind operatiunile de exploatare nebancare efectuate in comun; cota-parte din cheltuielile sediului social; venituri din cesiunea imobilizarilor; venituri accesorii; alte venituri diverse din exploatare).
    c) Venituri din provizioane si recuperari de creante amortizate (venituri din provizioane pentru creante din operatiuni interbancare; venituri din provizioane din operatiuni cu clientela; venituri din provizioane privind operatiunile cu titluri si operatiuni diverse; venituri din provizioane pentru valori imobilizate; venituri din provizioane pentru riscuri si cheltuieli; venituri din provizioane reglementate; venituri din recuperari de creante amortizate).
    d) Venituri exceptionale (venituri exceptionale din operatiunile de gestiune; venituri exceptionale din provizioane si alte venituri exceptionale).
    e) Venituri din reluarea rezervei generale pentru riscul de credit.
    145. Diminuarea sau anularea provizioanelor constituite se inregistreaza la venituri din provizioane, in cazul in care nu se mai justifica mentinerea provizioanelor constituite, respectiv are loc realizarea riscului sau cheltuiala devine exigibila.
    146. Cheltuielile si veniturile determinate de operatiunile asocierilor in participatie se contabilizeaza distinct de catre unul din asociati, conform prevederilor contractului de asociere.
    La sfarsitul perioadei de raportare, cheltuielile si veniturile inregistrate, in functie de natura lor, se transmit pe baza de decont fiecarui asociat in vederea inregistrarii acestora in contabilitatea proprie.
    147. Potrivit art. 19, alin. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, in contabilitate, profitul sau pierderea se stabilesc lunar. In acest sens, conturile de cheltuieli si conturile de venituri in care se inregistreaza, in  functie de natura lor, cheltuielile, respectiv, veniturile, prevazute la pct. 139 si pct. 144, din prezentele norme, se inchid, provizoriu, prin rezultatul exercitiului.
    148. Rezultatul exercitiului, respectiv profitul sau pierderea, se determina ca diferenta intre veniturile si cheltuielile exercitiului, indiferent de data incasarii sau platii lor.
    Rezultatul exercitiului (profitul sau pierderea) cuprinde rezultatul curent, rezultatul exceptional si impozitul pe profit.
    Rezultatul curent reprezinta diferenta dintre veniturile din operatiunile curente, respectiv veniturile din exploatare si veniturile din provizioane si recuperari de creante amortizate si cheltuielile curente, respectiv cheltuielile de exploatare si cheltuielile cu provizioanele si pierderi din creante nerecuperabile.
    Rezultatul exceptional reprezinta diferenta dintre veniturile si cheltuielile exceptionale, ca urmare a unor operatiuni efectuate de banca, care nu sunt legate de activitatea normala, curenta a acesteia.
    Rezultatul exercitiului reprezinta soldul final al contului de profit si pierdere supus repartizarii.
    Determinarea profitului sau pierderii, precum si repartizarea profitului pe destinatiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare se inregistreaza in contabilitate in moneda nationala.

    G. Operatiuni in afara bilantului
    149. Operatiunile in afara bilantului cuprind angajamentele date si primite reprezentand drepturi si obligatii ale caror efecte asupra marimii si structurii patrimoniului bancii sunt conditionate de realizarea unor operatiuni ulterioare, precum si unele bunuri si operatiuni care nu pot fi integrate in activul si pasivul bilantului bancii.
    150. Contabilizarea operatiunilor in afara bilantului se realizeaza cu ajutorul conturilor din clasa 9, grupate in functie de natura lor, astfel:
    - angajamente de finantare;
    - angajamente de garantie;
    - angajamente privind titlurile;
    - operatiuni in devize;
    - angajamente diverse;
    - angajamente indoielnice;
    - conturi de evidenta.
    In conturile de angajamente date si primite se inregistreaza numai angajamentele irevocabile cu titlu oneros.
    151. Contabilitatea operatiunilor in afara bilantului se tine, de asemenea in partida dubla, prin utilizarea conturilor corespondente prevazute pentru operatiunile in devize sau, dupa caz, a unui cont denumit "Contrapartida" pentru celelalte operatiuni in afara bilantului.
    152. Conturile in afara bilantului sunt conturi de activ sau de pasiv, care se debiteaza si se crediteaza in functie de sensul inregistrarii in conturile de bilant a operatiunii, la scadenta sau la data realizarii acesteia.
    153. Angajamentele de finantare reprezinta promisiunea irevocabila de a pune la dispozitie fonduri (deschideri confirmate de credite sau acorduri de refinantare) in favoarea unui beneficiar, banca sau client. Acestea se inregistreaza in afara bilantului, la nivelul prevazut in contract si se diminueaza pe masura punerii la dispozitie a fondurilor.
    154. Angajamentele de garantie sunt operatiunile prin care o banca (garantul) se angajeaza in favoarea unui tert (beneficiarul) sa asigure, la ordinul si in contul ordonatorului, plata unei obligatii subscrisa de acesta, in situatia in care ordonatorul nu o poate efectua el insusi.
    Angajamentele de garantie sunt contabilizate in functie de calitatea ordonatorului, banca sau client.
    In cazul in care banca recurge la un corespondent pentru a garanta executarea unei obligatii asumate de unul dintre clientii proprii, va inregistra riscul asumat in contul "Garantii date pentru clientela".
    Banca corespondenta va inregistra riscul asumat pentru banca garantata in contul "Alte garantii date altor banci".
    155. Angajamentele privind titlurile cuprind operatiunile efectuate de catre banca aferente titlurilor cumparate sau vandute cu posibilitate de rascumparare si altor titluri de primit sau de livrat.
    156. Conturile in afara bilantului privind operatiunile in devize evidentiaza: operatiunile de schimb la vedere si la termen, precum si operatiunile privind devizele date si luate cu imprumut.
    157. Conturile de angajamente diverse inregistreaza alte angajamente date sau primite, care nu se regasesc in categoriile angajamentelor prezentate anterior, cum sunt: redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate, titluri primite si date in garantie si alte angajamente diverse.
    158. Angajamentele indoielnice cuprind angajamentele de orice natura, a caror realizare devine probabila.
    Angajamentele de finantare devin indoielnice atunci cand creditul respectiv se inregistreaza la creante indoielnice.
    Angajamentele de garantie sunt considerate indoielnice in situatia cand banca garanta va fi obligata sa intervina pentru plata obligatiilor subscrise.
    Valorile date in garantie devin indoielnice atunci cand exista probabilitatea nerambursarii contrapartidei.
    Pentru angajamentele indoielnice se constituie, de regula, provizioane pentru riscuri si cheltuieli.
    159. Conturile de evidenta, de regula, asigura tinerea evidentei tehnico-operative privind: mijloacele fixe luate cu chirie, valori primite in pastrare sau custodie, creante scoase din activ urmarite in continuare, debitori din penalitati pretinse si alte operatiuni.
    In aceasta categorie de conturi se include si contul "Contrapartida" care se utilizeaza pentru debitarea sau creditarea unor conturi in afara bilantului.

    H. Operatiuni in devize
    160. In sensul prezentelor norme, sunt considerate operatiuni in devize, operatiunile efectuate intr-o alta deviza decat moneda nationala (leu).
    161. Contabilitatea operatiunilor in devize, asigura evidenta:
    a) operatiunilor de schimb la vedere sau la termen;
    b) operatiunilor cu titluri in devize;
    c) operatiunilor privind conturile curente, conturile de corespondent, depozitele, creditele si imprumuturile in devize;
    d) alte operatiuni in devize.
    162. Contabilizarea operatiunilor de schimb la vedere sau la termen, precum si a celorlalte operatiuni in devize se face pe feluri de devize, cu ajutorul conturilor prevazute in planul de conturi.
    163. Operatiunile de schimb la vedere sunt operatiunile de cumparare si de vanzare a devizelor cu decontarea, de regula, in cadrul unui termen maxim de doua zile lucratoare de la data incheierii tranzactiei, la cursul de schimb stabilit intre parti (curs SPOT).
    164. Operatiunile de schimb la termen sunt considerate operatiunile de cumparare si de vanzare a devizelor cu decontare dupa mai mult de doua zile lucratoare de la data incheierii tranzactiei, la cursul de schimb stabilit intre parti (curs FORWARD).
    165. Operatiunile SWAP sunt operatiuni de cumparare si vanzare simultana a unei sume in devize, cu decontarea la doua date de valoare diferite (de regula SPOT si FORWARD) la cursurile de schimb stabilite (SPOT si FORWARD) la data tranzactiei.
    166. Operatiunile de schimb in devize se clasifica in:
    - operatiuni care nu genereaza risc de schimb, respectiv operatiuni care nu antreneaza o intrare sau o iesire de devize in si din patrimoniul bancii;
    - operatiuni care genereaza risc de schimb, respectiv operatiuni care antreneaza o intrare sau o iesire de devize in si din patrimoniul bancii.
    167. Contabilizarea operatiunilor care genereaza risc de schimb, impune utilizarea conturilor "Pozitie de schimb" si "Contravaloarea pozitiei de schimb", deschise in cadrul bilantului si in afara bilantului, pe feluri de devize.
    168. Imobilizarile corporale si necorporale, precum si stocurile achizitionate in devize, operatiunile de leasing, locatie simpla si asimilate efectuate in devize, capitalul social, precum si cheltuielile si veniturile aferente datoriilor si creantelor atasate in devize, se contabilizeaza in moneda nationala prin intermediul contului "Contravaloarea pozitiei de schimb".
    169. Contul "Pozitie de schimb" reprezinta soldul net al patrimoniului intr-o anumita deviza, iar acest patrimoniu este expresia riscului de schimb.
    Pozitiile de schimb, lungi sau scurte, sunt determinate de urmatoarele elemente:
    - elementele de activ si de pasiv exprimate in devize, inclusiv dobanzile calculate, de primit sau de platit, scadente sau nescadente;
    - operatiunile de schimb la vedere si la termen;
    - diferentele de dobanzi calculate in devize, de primit sau de platit, scadente sau nescadente, referitoare la operatiunile in devize inregistrate in afara bilantului;
    - dobanzile in devize nescurse, de primit sau de platit, aferente operatiunilor de bilant si in afara bilantului, atunci cand fac obiectul unei operatiuni de acoperire.
    170. "Pozitia de schimb" se clasifica in pozitie de schimb structurala si pozitie de schimb operationala.
    171. Pozitia de schimb structurala reflecta activele imobilizate exprimate in devize, cum sunt:
    - titlurile de investitii;
    - partile in societatile comerciale legate;
    - titlurile de participare;
    - titlurile activitatii de portofoliu;
    - dotarile pentru unitatile proprii din strainatate.
    Activele imobilizate exprimate in devize, mentionate mai sus, precum si operatiunile al caror risc de schimb este suportat de stat, se exclud din calculul pozitiei de schimb pentru care se determina riscul de schimb.
    172. Pozitia de schimb operationala reprezinta diferenta intre pozitia de schimb totala si pozitia de schimb structurala.
    Conturile "Pozitie de schimb" si "Contravaloarea pozitiei de schimb" sunt conturi de legatura intre contabilitatea in devize si contabilitatea in lei, utilizate pentru restabilirea echilibrului dintre active si pasive, prin inregistrarea in contul de rezultate a castigurilor si/sau pierderilor aferente evaluarii operatiunilor in devize.
    173. Periodic, elementele exprimate in devize, de activ si de pasiv, din bilant si in afara bilantului, se evalueaza in functie de natura acestora, la cursurile de schimb ale pietei valutare comunicate de Banca Nationala a Romaniei. Aceste cursuri se folosesc, de asemenea, in orice tranzactie ce are loc intre banca si clientii sai, in cazurile in care nu se specifica utilizarea unui anumit curs de schimb.
    Diferentele dintre sumele rezultate din evaluarea, periodica, a conturilor "Pozitie de schimb" (operationala) si sumele inscrise in conturile corespunzatoare "Contravaloarea pozitiei de schimb" (operationala), se inregistreaza in conturile de venituri sau cheltuieli privind operatiunile de schimb, dupa caz.
    Diferentele rezultate din evaluarea periodica a conturilor "Pozitie de schimb" (structurala) si sumele inscrise in conturile corespunzatoare "Contravaloarea pozitiei de schimb" (structurala), se inregistreaza in conturile "Diferente de conversie".
    Evaluarea operatiunilor inregistrate in conturile in afara bilantului, corespunzator evaluarii conturilor "Pozitie de schimb", se face prin utilizarea conturilor "Conturi de ajustare devize" in contrapartida contului "Contravaloarea pozitiei de schimb".
    La intocmirea raportarilor contabile, conturile "Pozitie de schimb" (dupa evaluare) si "Contravaloarea pozitiei de schimb" nu se iau in considerare deoarece nu reprezinta un activ sau un pasiv real, de natura bilantiera.

    H.1.) Operatiuni de schimb la vedere
    174. Operatiunile de schimb la vedere se inregistreaza in conturi in afara bilantului, la cursul de la data incheierii contractului, respectiv angajamentului, cu ajutorul contului "Operatiuni de schimb la vedere".
    Periodic, evaluarea angajamentului se inregistreaza in afara bilantului prin utilizarea conturilor de ajustare devize si "Contravaloarea pozitiei de schimb". Concomitent, aceeasi diferenta de curs, se inregistreaza in bilant in conturile de venituri sau cheltuieli din operatiuni de schimb, dupa caz, cu ajutorul conturilor "Contravaloarea pozitiei de schimb" si "Conturi de ajustare devize".

    H.2.) Operatiuni de schimb la termen
    175. Cursul la termen este cursul la vedere majorat cu reportul sau micsorat cu deportul existent pe deviza respectiva.
    Pentru operatiunile de schimb la termen, diferenta dintre cursul la vedere si cursul la termen reprezinta "report" (atunci cand cursul la termen este mai mare decat cursul la vedere) sau "deport" (daca cursul la vedere este mai mare decat cursul la termen).
    176. Operatiunile de schimb la termen pot fi "speculative" (termen sec) si "de acoperire".
    Operatiunile de schimb "speculative" reprezinta operatiunile efectuate in cadrul unei serii succesive de cumparari sau vanzari de devize in scopul realizarii unui profit prin revanzarea sau rascumpararea lor in conditii conjuncturale favorabile.
    Operatiunile de schimb "de acoperire" reprezinta operatiunile efectuate cu scopul de a compensa sau reduce riscul provenind din variatia cursului de schimb care poate afecta un ansamblu omogen de elemente de activ, pasiv sau in afara bilantului, exprimate in devize.
    177. Operatiunile de schimb la termen sec (speculative) se inregistreaza in conturi in afara bilantului, la cursul de la data incheierii contractului, respectiv angajamentului, cu ajutorul contului "Operatiuni de schimb la termen".
    Periodic, evaluarea angajamentului, la cursul la termen ramas de scurs, se inregistreaza in conturile in afara bilantului "Conturi de ajustare devize" si "Contravaloarea pozitiei de schimb". Concomitent, aceeasi diferenta de curs constatata, se inregistreaza in bilant, in conturile de venituri sau cheltuieli din operatiuni de schimb, dupa caz, prin contul "Contravaloarea pozitiei de schimb".
    178. Operatiunile de schimb la termen, de acoperire, se inregistreaza in conturi in afara bilantului, la cursul de la data incheierii contractului, respectiv angajamentului, cu ajutorul contului "Operatiuni de schimb la termen". Concomitent, se inregistreaza valoarea reportului sau deportului de primit sau de platit in conturile "Report/Deport de primit" sau "Report/Deport de platit".
    Periodic, se efectueaza esalonarea reportului sau deportului prin intermediul conturilor "Cheltuieli de platit" sau "Venituri de primit", in contrapartida cu conturile de venituri sau cheltuieli corespunzatoare.

    H.3.) Credite si imprumuturi in devize
    179. Operatiunile privind creditele si imprumuturile contractate si inca nelivrate, respectiv neprimite, in devize, se inregistreaza in conturi in afara bilantului, la data incheierii contractului, cu ajutorul contului "Operatiuni privind devizele date si luate cu imprumut". La utilizare, creditele si imprumuturile in devize sunt inregistrate in conturile de bilant corespunzatoare.
    180. Periodic, dobanzile de incasat si de primit in devize, se inregistreaza in conturile bilantiere "Creante atasate", respectiv "Datorii atasate", in contrapartida contului "Pozitie de schimb". Concomitent, aceste sume se inregistreaza in moneda nationala la cursul de la data operatiunii in conturile de venituri, respectiv de cheltuieli, in contrapartida contului "Contravaloarea pozitiei de schimb".

    H.4.) Operatiuni SWAP
    181. Operatiunile de SWAP au la baza principiul imprumutului intr-o deviza pentru a da cu imprumut intr-o alta deviza, cele doua operatiuni fiind simultane si incheiate cu aceeasi contrapartida. Acestea pot fi realizate sub urmatoarele forme: swap de trezorerie sau swap cambist si swap financiar sau swap lung de devize.
    182. Swap-ul de trezorerie, denumit si swap cambist, reprezinta doua operatiuni de schimb a unei sume nominale in devize pe baza a doua cursuri diferite (curs la vedere la initierea operatiunii si curs la termen la scadenta operatiunii). In fapt, reprezinta combinatia dintre o operatiune de schimb la termen cu o operatiune de schimb la vedere.
    Pe perioada dintre cele doua operatiuni nu se calculeaza si nu se varsa dobanzi, deoarece valoarea acestora a fost inclusa in cursul la termen.
    Inregistrarea contabila a operatiunilor de swap de trezorerie se realizeaza similar operatiunilor de schimb la termen, clasice.
    183. Swap-ul financiar de devize, denumit si swap lung de devize, este operatiunea prin care se efectueaza schimbul unei sume in devize, contra unei sume in alta deviza, urmand ca la termen sa se procedeze la schimbul simetric. Pe toata perioada contractului, partile contractante calculeaza si varsa dobanzi in functie de volumul schimbului in devize.
    Swap-ul financiar reprezinta, in fapt, o operatiune de schimb la vedere combinata cu o operatiune simetrica de schimb la termen, insotita de fluxurile de dobanzi aferente.
    Contabilizarea operatiunilor de swap financiar de devize consta in inregistrarea schimbului initial in conformitate cu regulile operatiunilor de schimb la vedere si inregistrarea operatiunilor de schimb final conform regulilor operatiunilor de schimb la termen. Dobanzile calculate asupra swap-ului financiar trebuie sa fie contabilizate la fiecare inchidere contabila.

    H.5.) Operatiuni in devize cu clientela
    184. Principalele operatiuni in devize cu clientela, sunt: schimbul manual; operatiunile cu cecuri de calatorie; schimbul la vedere; operatiunile prin conturile in devize; transferurile de devize; schimbul la termen; angajamentele prin semnatura.
    185. Schimbul manual este operatiunea prin care o cantitate de moneda este schimbata fizic contra unei alte monede.
    Contabilizarea operatiunilor de schimb manual urmeaza principiile de contabilizare a operatiunilor in devize si presupune utilizarea conturilor "Pozitie de schimb" si "Contravaloarea pozitiei de schimb".
    186. Contabilizarea cecurilor de calatorie in devize se efectueaza cu ajutorul conturilor "Alte valori" (la cumparare) si "Alte sume datorate" (la vanzare).
    La plata in moneda locala, se vor utiliza si conturile "Pozitie de schimb" si "Contravaloarea pozitiei de schimb" aferente devizelor respective.
    187. Operatiunile de schimb la vedere efectuate in contul clientilor sunt definite si se contabilizeaza potrivit pct. 163 si pct. 174 din prezentele norme.
    188. Operatiunile prin conturile in devize ale clientilor se inregistreaza in mod similar cu operatiunile in conturile in lei ale acestora.
    189. Transferurile in devize sunt operatiunile, prin care, la cererea clientului ordonator, o suma in devize este pusa la dispozitia unui beneficiar, in general, rezident in strainatate. Punerea la dispozitie a fondurilor se efectueaza, de regula, prin intermediul conturilor de corespondent cu bancile straine.
    190. Operatiunile de schimb la termen efectuate in contul clientilor sunt definite si se contabilizeaza potrivit pct. 164 si pct. 175 la 178 din prezentele norme.
    191. Angajamentele prin semnatura reprezinta, de regula, creditele documentare, respectiv operatiunile prin care la cererea unui client importator, o banca (emitenta sau ordonatoare) isi ia angajamentul, printr-o deschidere de credit documentar, de a se substitui importatorului, pentru plata exportatorului strain prin intermediul bancii acestuia (banca notificatoare), in suma si in conditiile convenite.
    Creditele documentare se clasifica astfel:
    - in functie de angajamentele asumate de banca importatorului (emitenta):
      - credit documentar revocabil, daca poate fi pus in cauza, in orice moment, inainte de data prezentarii documentelor de catre banca emitenta, la initiativa ei proprie sau la initiativa clientului importator;
      - credit documentar irevocabil, daca nu poate fi modificat sau anulat decat cu acordul tuturor partilor, din momentul in care banca emitenta se angajeaza in mod irevocabil sa plateasca documentele prezentate.
    - in functie de angajamentele asumate de banca exportatorului (notificatoare):
      - credit documentar notificat, daca banca notificatoare nu garanteaza clientului (exportatorul) buna desfasurare a platii si nu face decat sa se oblige la un transfer de fonduri provenind de la banca emitenta;
      - credit documentar confirmat, daca banca notificatoare garanteaza clientului (exportatorul), buna desfasurare a platii. Aceasta garantie se acorda numai in cazul creditelor documentare irevocabile, iar riscul bancii notificatoare este limitat la riscul de insolvabilitate al bancii importatorului.
    Contabilizarea principalelor operatiuni de credit documentar, la banca importatorului (emitenta) se realizeaza astfel:
    - inregistrarea depozitului constituit de catre client, pentru o parte sau pentru intreaga valoare a angajamentului, in contul "Depozite pentru deschiderea de acreditive";
    - angajamentul bancii emitente pentru creditul documentar revocabil nu se inregistreaza in conturile de angajamente in afara bilantului, acesta inregistrandu-se in conturile de evidenta in afara bilantului;
    - angajamentul de finantare dat in cadrul unui credit documentar irevocabil se inregistreaza in contul in afara bilantului "Deschideri de credite documentare", iar angajamentul realizat prin acceptarea de efecte de comert se inregistreaza in contul "Acceptari sau angajamente de plata";
    - garantia primita de la o societate de asigurari se inregistreaza in contul "Garantii primite de la societati de asigurare si capitalizare";
    - plata imediata a documentelor acceptate se inregistreaza in contul curent al importatorului, din disponibilitatile acestuia;
    - plata amanata pentru importator, in cazul in care acesta beneficiaza de un credit acordat de banca importatorului, se inregistreaza in contul "Credite acordate importatorilor";
    - plata amanata pentru importator, in cazul in care acesta beneficiaza de un termen de plata din partea exportatorului, insotit de un angajament de finantare sub forma unei acceptari de plata din partea bancii emitente, se inregistreaza in contul in afara bilantului "Acceptari sau angajamente de plata", iar plata efectiva se inregistreaza in contul curent al importatorului.
    Contabilizarea principalelor operatiuni de credit documentar, la banca exportatorului (confirmatoare) se realizeaza astfel:
    - angajamentul de garantie, dat in favoarea clientului si la ordinul bancii importatorului, se inregistreaza in contul in afara bilantului "Confirmari de deschideri de credite documentare";
    - angajamentul de garantie primit de la banca importatorului si acceptarea de plata a bancii notificatoare, garantata de banca emitenta, se inregistreaza in contul in afara bilantului "Cautiuni, avaluri si alte garantii primite de la alte banci";
    - incasarea contravalorii documentelor privind marfurile livrate se inregistreaza in contul curent al exportatorului.

    H.6.) Operatiuni cu titluri in devize
    192. Contabilizarea titlurilor in devize respecta regulile de contabilizare si de evaluare stabilite pentru titlurile exprimate in lei. Astfel, sunt clasate, in functie de intentia de detinere si sub rezerva indeplinirii conditiilor specifice fiecarei categorii de titluri (titluri de tranzactie, de plasament, de investitii, parti in societati comerciale legate, titluri de participare si titluri ale activitatii de portofoliu).

    I.) Inchiderea si deschiderea conturilor
    193. Potrivit art. 27, alin. 4 din lege, exercitiul financiar al bancii incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie, cu exceptia primului an de activitate, cand acesta incepe la data infiintarii, respectiv inmatricularii.
    La inchiderea exercitiului trebuie efectuate toate operatiunile de stabilire a totalului rulajelor si soldurilor conturilor pe ansamblul exercitiului incheiat, precum si repunerea soldurilor in exercitiul urmator, in conditiile respectarii principiului contabil prevazut la pct. 19. lit. e) din prezentele norme.
    Inchiderea si deschiderea conturilor se poate efectua, fie prin utilizarea unor conturi distincte "bilant de inchidere" si "bilant de deschidere", fie prin debitarea conturilor cu solduri creditoare si creditarea conturilor cu solduri debitoare.

    CAP. 4
    REGISTRELE DE CONTABILITATE

    194. Potrivit art. 20, alin. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, principalele registre ce se folosesc in contabilitate sunt: registrul-jurnal, registrul-inventar si cartea mare.
    195. Registrul-jurnal este un document contabil obligatoriu, in care se inregistreaza, in mod cronologic, operatiunile patrimoniale prin respectarea succesiunii documentelor dupa data de intocmire sau intrare a acestora in banca.
    Registrul-jurnal se intocmeste de centrala bancii si de fiecare subunitate a bancii cu contabilitate proprie (sucursale, agentii etc.).
    Registrul-jurnal este prezentat sub forma unui registru-jurnal general si a unor registre-jurnal auxiliare.
    Principalele registre-jurnal auxiliare utilizate de banci sunt "Jurnalul operatiunilor zilei" si "Recapitulatia pe conturi a jurnalelor operatiunilor zilei".
    Inregistrarile operatiunilor patrimoniale in registrele-jurnal au la baza elemente cu privire la: felul, numarul si data documentului justificativ, explicatiile si conturile debitoare si creditoare corespunzatoare operatiunilor efectuate.
    196. Registrul-inventar este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza toate elementele patrimoniale de activ si de pasiv, grupate in functie de natura lor, conform posturilor din bilantul contabil, inventariate potrivit normelor legale.
    Registrul-inventar se intocmeste la nivelul fiecarei subunitati bancare, precum si, centralizat, la nivelul bancii.
    Elementele patrimoniale inscrise in registrul-inventar au la baza listele de inventariere sau alte documente care justifica continutul fiecarui post din bilantul contabil.
    197. Registrul "cartea mare" este un document contabil obligatoriu in care se inscriu lunar, direct, pentru fiecare cont, inregistrarile efectuate in registrul-jurnal auxiliar ("Recapitulatia pe conturi a jurnalelor operatiunilor zilei"), stabilindu-se situatia fiecarui cont, respectiv soldul initial, rulajele debitoare, rulajele creditoare si soldurile finale.
    Cartea mare sta la baza intocmirii balantei de verificare si se intocmeste de centrala bancii si de fiecare subunitate a bancii cu contabilitate proprie (sucursale, agentii etc.).
    198. Registrele de contabilitate pot fi prezentate sub forma de registre sau documente informatice.
    199. Potrivit art. 21 din lege, registrele de contabilitate se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia acestora si se prezinta in mod ordonat si completate astfel incat sa permita, in orice moment, identificarea si controlul operatiunilor patrimoniale efectuate.
    Registrele de contabilitate prevazute la pct. 194 din prezentele norme, se numeroteaza inainte sau pe masura intocmirii lor, iar la inchiderea conturilor, acestea se bareaza, nefiind admisa inregistrarea unor operatiuni ulterioare.
    200. Potrivit art. 6, alin. 2 din lege, orice operatiune patrimoniala se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un inscris care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ.
    Documentele justificative cuprind, de regula, urmatoarele elemente principale:
    - denumirea documentelor;
    - denumirea si sediul unitatii patrimoniale care intocmeste documentul;
    - numarul si data intocmirii acestuia;
    - mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiunii patrimoniale (cand este cazul);
    - continutul operatiunii patrimoniale, in cazurile necesare si temeiul legal al efectuarii ei;
    - datele cantitative si valorice aferente operatiunii efectuate;
    - numele si prenumele, precum si semnaturile persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat, dupa caz;
    - alte elemente menite sa asigure consemnarea completa a operatiunilor efectuate.
    Inscrierea datelor in documentele justificative si in registrele contabile se face manual sau cu mijloace de prelucrare automata, astfel incat acestea sa fie lizibile, nefiind admise stersaturi, razaturi, modificari sau alte asemenea procedee, precum si lasarea de spatii libere intre operatiunile inscrise in acestea.
    201. In conformitate cu prevederile art. 22 din lege, pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor patrimoniale se intocmeste balanta de verificare (obligatoriu lunar).
    Balanta de verificare este un document contabil care serveste pentru intocmirea bilantului contabil.
    Balanta de verificare cuprinde, pentru toate conturile unitatii bancare, urmatoarele elemente: simbolul si denumirea conturilor (in ordinea din planul de conturi), soldurile initiale debitoare si creditoare, rulajele debitoare si creditoare, totalul sumelor debitoare si creditoare, soldurile finale debitoare si creditoare.
    Cu ajutorul balantei de verificare se verifica corelatiile dintre egalitatile generate de dubla inregistrare a operatiunilor patrimoniale in contabilitate, respectiv concordanta dintre totalul inregistrarilor din registrul-jurnal si totalul rulajelor debitoare si totalul rulajelor creditoare din balanta, precum si concordanta dintre totalul soldurilor finale debitoare si creditoare din cartea mare si totalul soldurilor finale debitoare si creditoare din balanta.
    Balanta de verificare se intocmeste atat pentru conturile sintetice, cat si pentru cele analitice; pentru conturile analitice se poate intocmi numai situatia soldurilor.
    Prin intermediul balantei de verificare analitice se verifica concordanta dintre conturile sintetice si conturile lor analitice.
    Balanta de verificare se intocmeste atat pentru conturile bilantiere cat si, separat, pentru conturile in afara bilantului.
    202. In conformitate cu prevederile art. 27, alin. 5 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, eventualele erori constatate in contabilitate, dupa aprobarea si depunerea bilantului contabil, se corecteaza de catre banci in anul in care acestea se constata, bilanturile contabile ale exercitiilor anterioare nemaiputand fi modificate.
    La efectuarea corecturilor in contabilitate, indiferent de data la care si pentru care se face, bancile trebuie sa aiba in vedere ca rulajele conturilor sa nu fie denaturate, fapt pentru care, inregistrarile contabile efectuate gresit se corecteaza prin stornarea (inregistrarea in rosu sau cu semnul minus) operatiunii contabilizate gresit si, concomitent, inregistrarea corespunzatoare a operatiunii in cauza.
    203. Pentru inregistrarea operatiunilor patrimoniale in contabilitate, banca poate folosi forma de inregistrare "pe jurnale" sau alte forme de inregistrare contabila adoptate in conditiile respectarii prevederilor de la pct. 195 la 199 din prezentele norme.
    204. Potrivit prevederilor art. 23 din lege, bancile au obligatia sa asigure respectarea normelor contabile, stocarea, pastrarea sub forma suportilor tehnici si controlul datelor inregistrate in contabilitate.
    Organizarea sistemului de prelucrare automata a datelor trebuie sa asigure toate informatiile necesare unui eventual control.
    Sistemele de prelucrare automata a datelor trebuie sa precizeze tipul de suport pentru pastrarea datelor de intrare, pe hartie sau alt suport care asigura conservarea acestora in conditii de siguranta, precum si listele inregistrarilor efectuate in evidenta contabila pe baza de documente justificative care sa fie numerotate in ordine cronologica, interzicandu-se inserari, intercalari, precum si orice eliminari sau adaugiri ulterioare.
    Originea, continutul si apartenenta fiecarei date trebuie sa fie indicata cu claritate. Fiecare data inregistrata in contabilitate trebuie sa aiba la baza continutul unui document scris, la care sa poata avea acces atat beneficiarii cat si organele de control.
    Sistemele de prelucrare automata a datelor trebuie sa permita, in orice moment, reconstituirea elementelor si continutului conturilor, a listelor si informatiilor supuse verificarii, pornind fie de la datele de intrare, fie pornind in ordine inversa de la continutul sintetic al conturilor, listelor sau altor informatii pe baza carora sa se poata determina datele de intrare.
    Toate soldurile conturilor trebuie sa fie rezultatul unei liste de inregistrari si, dupa caz, a unui sold anterior al acelui cont. Fiecare inregistrare trebuie sa aiba la baza elementele de identificare a datelor supuse prelucrarii.
    Organele de control, cu ocazia verificarilor ce se efectueaza la unitatile care prelucreaza in sistem automat datele din evidenta contabila, au dreptul de acces la documentatia de analiza, programare si de utilizare a tehnicii de calcul, in vederea efectuarii corespunzatoare a testelor necesare.
    Procedurile de prelucrare automata a datelor trebuie sa fie organizate astfel incat sa permita controlul respectarii reglementarilor in vigoare cu privire la securitatea datelor si a fiabilitatii sistemului de prelucrare.
    Unitatile de informatica sau persoanele care efectueaza lucrari cu ajutorul tehnicii de calcul poarta raspunderea prelucrarii cu exactitate a informatiilor din documente, iar beneficiarii raspund pentru exactitatea si realitatea datelor pe care le transmit pentru prelucrare.
    Responsabilitatile ce revin personalului bancii, cu privire la utilizarea tehnicii de calcul, se stabilesc prin regulamente interne.
    205. Potrivit art. 24 din lege, inregistrarea in contabilitate a operatiunilor determinate de fuziunea sau incetarea, potrivit legii, a activitatii bancii se face pe baza documentelor corespunzatoare intocmite in asemenea situatii.
    Principalele operatiuni care se inregistreaza in contabilitate, in cazul fuziunii, sunt: majorarea capitalurilor la unitatea patrimoniala absorbanta, respectiv lichidarea capitalurilor la unitatea absorbita, evaluarea aporturilor si stabilirea paritatii intre acestea, precum si alte operatiuni, potrivit contractului de fuziune.
    206. In cazul lichidarii, principalele operatiuni care se inregistreaza in contabilitate se refera la: evaluarea activului si pasivului bancii, realizarea activelor, plata pasivelor exigibile, stabilirea partajului intre asociati sau actionari si efectuarea celorlalte operatiuni legate de lichidare.
    Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor legate de lichidarea bancii se efectueaza in registre contabile distincte, care se intocmesc potrivit prevederilor de la pct. 194 la 201 si pct. 203 din prezentele norme.
    207. Potrivit prevederilor art. 25 din lege, registrele de contabilitate, precum si documentele justificative, care stau la baza inregistrarii lor in contabilitate, se pastreaza in arhiva bancii, timp de zece ani, cu incepere de la data incheierii exercitiului in cursul caruia au fost intocmite, cu exceptia statelor de salarii care se pastreaza timp de cincizeci de ani.
    Registrele de contabilitate, precum si documentele justificative se pastreaza in arhiva, de regula, in forma lor originala, grupate in functie de natura operatiunilor si in ordine cronologica, in cadrul exercitiului financiar la care acestea se refera. Arhivarea documentelor contabile trebuie sa asigure pastrarea si consultarea acestora in termenele prevazute de lege.
    208. Potrivit prevederilor art. 26 din lege, in caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile, se vor lua masuri de reconstituire a acestora in termen de maximum treizeci de zile de la constatare.
    Responsabilitatea reconstituirii documentelor contabile, in cazurile prevazute la alineatul precedent, revine administratorului bancii, respectiv persoanei care are obligatia gestionarii patrimoniului bancii.
    Documentele contabile reconstituite vor purta mentiunea "Reconstituit".

    CAP. 5
    INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

    209. In conformitate cu prevederile art. 8 din lege, bancile au obligatia sa efectueze inventarierea generala a patrimoniului: la inceputul activitatii, cel putin o data pe an pe parcursul functionarii sale, in cazul fuzionarii sau incetarii activitatii, precum si in alte situatii prevazute de lege.
    Inventarierea are ca scop principal stabilirea situatiei reale a patrimoniului fiecarei banci si cuprinde toate elementele patrimoniale, precum si bunurile detinute cu orice titlu apartinand altor persoane juridice sau fizice.
    Inventarierea reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta tuturor elementelor de activ si de pasiv, cantitativ si valoric sau numai valoric, dupa caz, existente in patrimoniul bancii, la data la care aceasta se efectueaza.
    La inceputul activitatii, inventarierea are ca obiect principal stabilirea si evaluarea elementelor patrimoniale ce constituie aportul in natura.
    Pe parcursul functionarii sale, banca efectueaza inventarierea patrimoniului cel putin o data pe an, de regula, cu ocazia incheierii exercitiului financiar.
    210. In aplicarea prevederilor art. 8 din lege, in functie de natura si complexitatea activitatii lor, bancile au obligatia sa asigure, in principal, urmatoarele: stabilirea perioadelor, organizarea si numirea persoanelor imputernicite sa efectueze inventarierea; pregatirea conditiilor necesare efectuarii inventarierii; inregistrarea in contabilitate a tuturor operatiunilor aferente exercitiului; efectuarea faptica a inventarierii; determinarea rezultatelor inventarierii si valorificarea acestora.
    211. Inventarierea se efectueaza la locurile de existenta, de depozitare sau pastrare a bunurilor, prin numarare, cantarire, masurare sau prin alte mijloace de determinare a existentei faptice a acestora.
    Toate bunurile inventariate, grupate pe gestiuni si categorii de bunuri, se inscriu in liste de inventariere, care se semneaza de catre persoanele imputernicite sa efectueze inventarierea.
    Bunurile apartinand altor persoane fizice sau juridice (in custodie, consignatie, inchiriere etc.) se inventariaza si se inscriu in liste separate. O copie de pe aceste liste se trimite, de regula, si persoanei juridice sau fizice, dupa caz, careia ii apartin bunurile respective.
    Cu ocazia inventarierii, disponibilitatile si depozitele banesti aflate in conturile de la alte banci, precum si creantele si obligatiile fata de terti sunt supuse, de regula, verificarii si confirmarii pe baza extraselor de cont sau punctajelor reciproce in functie de necesitati, dupa caz.
    Pentru toate celelalte elemente patrimoniale, de activ si pasiv, cu ocazia inventarierii se verifica realitatea soldurilor conturilor respective. Pentru bunurile depreciate, inutilizabile sau deteriorate, precum si pentru creantele si obligatiile incerte ori in litigiu se intocmesc, de regula, liste de inventariere separate.
    212. Evaluarea elementelor patrimoniale, cu ocazia inventarierii, in sensul prevederilor pct. 16 din prezentele norme, se face astfel:
    - Bunurile de natura imobilizarilor, stocurile si celelalte bunuri se evalueaza la valoarea actuala, denumita valoare de inventar.
    Diferentele intre soldurile scriptice corespunzatoare bunurilor respective si stocurile constatate cu ocazia inventarierii se inregistreaza in contabilitate ca plusuri sau minusuri de inventar, dupa efectuarea, in prealabil, a compensarilor admise, de regula, numai in cazurile in care exista riscul de confuzie intre acestea, pentru aceeasi perioada de gestiune.
    Creantele si datoriile se evalueaza la valoarea lor nominala.
    - Bunurile depreciate se evalueaza la valoarea de utilitate a fiecarui element, in functie de utilitatea bunului in unitatea bancara si de pretul pietei.
    Creantele si datoriile incerte si cele indoielnice (in litigiu) se evalueaza, de asemenea, la valoarea lor de utilitate, stabilita in functie de valoarea lor probabila de incasat, respectiv de plata.
    Creantele, datoriile, precum si disponibilitatile in devize se evalueaza la cursul in vigoare din ultima zi a exercitiului.
    Titlurile reprezentand valori imobilizate se evalueaza la valoarea actuala sau de utilitate, iar titlurile de tranzactie, de plasament si de investitii, la pretul pietei si, dupa caz, in functie de valoarea probabila de negociere.
    213. Rezultatele inventarierii se consemneaza intr-un proces verbal de inventariere, in care se inscriu, in principal: perioada si gestiunile inventariate, precum si persoanele care au efectuat inventarierea; plusurile si minusurile constatate; compensarile efectuate; bunurile depreciate, precum si creantele si datoriile prevazute la pct. 212 din prezentele norme; valorificarea rezultatelor inventarierii; constituirea si regularizarea provizioanelor, precum si alte elemente privind concluziile si propunerile referitoare la inventarierea patrimoniului bancii.

    CAP. 6
    PLANUL DE CONTURI PENTRU SOCIETATILE BANCARE

    Clasa 1 - Operatiuni de trezorerie si operatiuni interbancare
    Clasa 2 - Operatiuni cu clientela
    Clasa 3 - Operatiuni cu titluri si operatiuni diverse
    Clasa 4 - Valori imobilizate
    Clasa 5 - Capitaluri proprii, asimilate si provizioane
    Clasa 6 - Cheltuieli
    Clasa 7 - Venituri
    Clasa 9 - Operatiuni in afara bilantului

    Clasa 1 - OPERATIUNI DE TREZORERIE SI OPERATIUNI INTERBANCARE

    Grupa 10 - CASA SI ALTE VALORI
    A    101 - Casa
    A    109 - Alte valori

    Grupa 11 - DECONTARI CU BANCA NATIONALA A ROMANIEI
    A    111 - Cont curent la Banca Nationala a Romaniei
    P    112 - Imprumuturi de refinantare de la Banca Nationala a Romaniei
    P     1121 - Imprumuturi structurale
    P     1122 - Imprumuturi de licitatie
    P     1123 - Imprumuturi speciale
    P     1124 - Imprumuturi lombard (overdraft)
    B    117 - Creante si datorii atasate
    A     1171 - Creante atasate
    P     1172 - Datorii atasate

    Grupa 12 - CONTURI DE CORESPONDENT
    A    121 - Conturi de corespondent la banci (nostro)
    P    122 - Conturi de corespondent ale bancilor (loro)
    B    127 - Creante si datorii atasate
    A     1271 - Creante atasate
    P     1272 - Datorii atasate

    Grupa 13 - DEPOZITE INTERBANCARE
    A    131 - Depozite la banci
    A     1311 - Depozite la vedere la banci
    A     1312 - Depozite la termen la banci
    A     1313 - Depozite colaterale la banci
    A     1317 - Creante atasate
    P    132 - Depozite ale bancilor
    P     1321 - Depozite la vedere ale bancilor
    P     1322 - Depozite la termen ale bancilor
    P     1323 - Depozite colaterale ale bancilor
    P     1327 - Datorii atasate

    Grupa 14 - CREDITE SI IMPRUMUTURI INTERBANCARE
    A    141 - Credite acordate bancilor
    A     1411 - Credite de pe o zi pe alta acordate bancilor
    A     1412 - Credite la termen acordate bancilor
    A     1413 - Credite financiare acordate bancilor
    A     1417 - Creante atasate
    P    142 - Imprumuturi primite de la banci
    P     1421 - Imprumuturi de pe o zi pe alta primite de la banci
    P     1422 - Imprumuturi la termen primite de la banci
    P     1423 - Imprumuturi financiare primite de la banci
    P     1427 - Datorii atasate

    Grupa 15 - VALORI PRIMITE SAU DATE IN PENSIUNE
    A    151 - Valori primite in pensiune
    A     1511 - Valori primite in pensiune de pe o zi pe alta
    A     1512 - Valori primite in pensiune la termen
    A     1517 - Creante atasate
    P    152 - Valori date in pensiune
    P     1521 - Valori date in pensiune de pe o zi pe alta
    P     1522 - Valori date in pensiune la termen
    P     1527 - Datorii atasate

    Grupa 16 - VALORI DE RECUPERAT SI ALTE SUME DATORATE
    A    161 - Valori de recuperat
    A     1611 - Valori de recuperat
    A     1617 - Creante atasate
    P    162 - Alte sume datorate
    P     1621 - Alte sume datorate
    P     1627 - Datorii atasate

    Grupa 18 - CREANTE RESTANTE SI INDOIELNICE
    A    181 - Creante restante
    A     1811 - Creante restante
    A     1812 - Dobanzi restante
    A     1817 - Creante atasate
    A    182 - Creante indoielnice
    A     1821 - Creante indoielnice
    A     1822 - Dobanzi indoielnice
    A     1827 - Creante atasate

    Grupa 19 - PROVIZIOANE PENTRU CREANTE DIN OPERATIUNI INTERBANCARE
    P    191 - Provizioane pentru creante din operatiuni interbancare
    P     1911 - Provizioane specifice de risc de credit
    P     1912 - Provizioane specifice de risc de dobanda

    Clasa 2 - OPERATIUNI CU CLIENTELA

    Grupa 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI
    A    201 - Creante comerciale
    A     2011 - Creante comerciale
    A       20111 - Scont si operatiuni asimilate
    A       20112 - Factoring
    A       20119 - Alte creante comerciale
    A     2017 - Creante atasate
    A    202 - Credite de trezorerie
    A     2021 - Credite de trezorerie
    A       20211 - Vanzari in rate
    A       20212 - Credite acordate persoanelor fizice
    A       20213 - Diferente de rambursat legate de utilizarea cartilor de
                    plata
    A       20214 - Utilizari din deschideri de credite permanente
    A       20215 - Credit global de exploatare
    A       20216 - Credite pentru finantarea stocurilor
    A       20217 - Credite garantate cu valori financiare
    A       20218 - Credite acordate importatorilor
    A       20219 - Alte credite de trezorerie
    A     2027 - Creante atasate
    A    203 - Credite pentru export
    A     2031 - Credite pentru export
    A       20311 - Credite garantate cu creante asupra strainatatii
    A       20312 - Credite furnizori
    A       20313 - Credite comerciale acordate nerezidentilor
    A       20319 - Alte credite pentru export
    A     2037 - Creante atasate
    A    204 - Credite pentru echipament
    A     2041 - Credite pentru echipament
    A     2047 - Creante atasate
    A    205 - Credite pentru bunuri imobiliare
    A     2051 - Credite investitori
    A     2052 - Credite promotori
    A     2057 - Creante atasate
    A    206 - Alte credite acordate clientelei
    A     2061 - Alte credite acordate clientelei
    A     2067 - Creante atasate

    Grupa 23 - CREDITE SI IMPRUMUTURI PRIVIND CLIENTELA FINANCIARA
    A    231 - Credite acordate clientelei financiare
    A     2311 - Credite de pe o zi pe alta acordate clientelei financiare
    A     2312 - Credite la termen acordate clientelei financiare
    A     2317 - Creante atasate
    P    232 - Imprumuturi primite de la clientela financiara
    P     2321 - Imprumuturi de pe o zi pe alta de la clientela financiara
    P     2322 - Imprumuturi la termen de la clientela financiara
    P     2327 - Datorii atasate

    Grupa 24 - VALORI PRIMITE SAU DATE IN PENSIUNE
    A    241 - Valori primite in pensiune
    A     2411 - Valori primite in pensiune de pe o zi pe alta
    A     2412 - Valori primite in pensiune la termen
    A     2417 - Creante atasate
    P    243 - Valori date in pensiune
    P     2431 - Valori date in pensiune de pe o zi pe alta
    P     2432 - Valori date in pensiune la termen
    P     2437 - Datorii atasate

    Grupa 25 - CONTURILE CLIENTELEI
    B    251 - Conturi curente
    B     2511 - Conturi curente
    B     2517 - Creante si datorii atasate
    A       25171 - Creante atasate
    P       25172 - Datorii atasate
    P    252 - Conturi de factoring
    P     2521 - Conturi de factoring
    P       25211 - Conturi de factoring disponibile
    P       25212 - Conturi de factoring indisponibile
    P     2527 - Datorii atasate
    P    253 - Conturi de depozite
    P     2531 - Depozite la vedere
    P     2532 - Depozite la termen
    P     2533 - Depozite colaterale
    P       25331 - Depozite pentru deschiderea de acreditive
    P       25332 - Depozite pentru emiterea de scrisori de garantie
    P       25333 - Depozite pentru cecuri certificate
    P       25334 - Depozite pentru ordine de plata cu scadenta
    P       25335 - Depozite pentru garantii gestionari
    P       25336 - Alte depozite colaterale
    P     2537 - Datorii atasate
    P    254 - Certificate de depozit, carnete si librete de economii
    P     2541 - Certificate de depozit
    P     2542 - Carnete si librete de economii
    P     2547 - Datorii atasate

    Grupa 26 - VALORI DE RECUPERAT SI ALTE SUME DATORATE
    A    261 - Valori de recuperat
    A     2611 - Valori de recuperat
    A     2617 - Creante atasate
    P    262 - Alte sume datorate
    P     2621 - Alte sume datorate
    P     2627 - Datorii atasate

    Grupa 28 - CREANTE RESTANTE SI INDOIELNICE
    A    281 - Creante restante
    A     2811 - Creante restante
    A     2812 - Dobanzi restante
    A     2817 - Creante atasate
    A    282 - Creante indoielnice
    A     2821 - Creante indoielnice
    A     2822 - Dobanzi indoielnice
    A     2827 - Creante atasate

    Grupa 29 - PROVIZIOANE PENTRU CREANTE DIN OPERATIUNI CU CLIENTELA
    P    291 - Provizioane pentru creante din operatiuni cu clientela
    P     2911 - Provizioane specifice de risc de credit
    P     2912 - Provizioane specifice de risc de dobanda

    Clasa 3 - OPERATIUNI CU TITLURI SI OPERATIUNI DIVERSE

    Grupa 30 - OPERATIUNI CU TITLURI
    B    301 - Titluri primite sau date in pensiune livrata
    A     3011 - Titluri primite in pensiune livrata
    A       30111 - Titluri primite in pensiune livrata
    A       30117 - Creante atasate
    P     3012 - Titluri date in pensiune livrata
    P       30121 - Titluri date in pensiune livrata
    P       30127 - Datorii atasate
    A    302 - Titluri de tranzactie
    A     3021 - Titluri de tranzactie
    A       30211 - Efecte publice si valori asimilate
    A       30212 - Obligatiuni si alte titluri cu venit fix
    A       30213 - Actiuni si alte titluri cu venit variabil
    A       30214 - Actiuni proprii
    A     3025 - Titluri date cu imprumut
    A       30251 - Efecte publice si valori asimilate
    A       30252 - Obligatiuni si alte titluri cu venit fix
    A       30253 - Actiuni si alte titluri cu venit variabil
    A       30254 - Actiuni proprii
    A       30257 - Creante atasate
    A     3026 - Titluri luate cu imprumut
    A       30261 - Efecte publice si valori asimilate
    A       30262 - Obligatiuni si alte titluri cu venit fix
    A       30263 - Actiuni si alte titluri cu venit variabil
    A       30264 - Actiuni proprii
    P     3027 - Datorii privind titlurile
    P       30271 - Datorii privind titlurile luate cu imprumut
    P       30272 - Alte datorii privind titlurile
    P       30277 - Datorii atasate
    A    303 - Titluri de plasament
    A     3031 - Titluri de plasament
    A       30311 - Efecte publice si valori asimilate
    A       30312 - Obligatiuni si alte titluri cu venit fix
    A       30313 - Actiuni si alte titluri cu venit variabil
    A       30314 - Actiuni proprii
    A     3035 - Titluri date cu imprumut
    A       30351 - Efecte publice si valori asimilate
    A       30352 - Obligatiuni si alte titluri cu venit fix
    A       30353 - Actiuni si alte titluri cu venit variabil
    A       30354 - Actiuni proprii
    P     3036 - Varsaminte de efectuat privind titlurile de plasament
    A     3037 - Creante atasate
    A       30371 - Efecte publice si valori asimilate
    A       30372 - Obligatiuni si alte titluri cu venit fix
    A       30373 - Actiuni si alte titluri cu venit variabil
    A       30374 - Actiuni proprii
    A    304 - Titluri de investitii
    A     3041 - Titluri de investitii
    A       30411 - Efecte publice si valori asimilate
    A       30412 - Obligatiuni si alte titluri cu venit fix
    A     3045 - Titluri date cu imprumut
    A       30451 - Efecte publice si valori asimilate
    A       30452 - Obligatiuni si alte titluri cu venit fix
    B     3046 - Diferente de conversie
    B       30461 - Efecte publice si valori asimilate
    B       30462 - Obligatiuni si alte titluri cu venit fix
    A     3047 - Creante atasate
    A       30471 - Efecte publice si valori asimilate
    A       30472 - Obligatiuni si alte titluri cu venit fix

    Grupa 32 - DATORII CONSTITUITE PRIN TITLURI
    P    321 - Titluri de piata interbancara
    P     3211 - Titluri de piata interbancara
    P     3217 - Datorii atasate
    P    322 - Titluri de creante negociabile
    P     3221 - Titluri de creante negociabile
    P     3227 - Datorii atasate
    P    325 - Obligatiuni
    P     3251 - Obligatiuni
    P     3257 - Datorii atasate
    P    326 - Alte datorii constituite prin titluri
    P     3261 - Alte datorii constituite prin titluri
    P     3267 - Datorii atasate

    Grupa 33 - CONTURI DE DECONTARE PRIVIND OPERATIUNILE CU TITLURI
    P    331 - Conturile societatilor bancare
    P    332 - Conturile organismelor de plasament colectiv de valori mobiliare
               (OPCVM)*)
    B    333 - Conturile societatilor de bursa
    P    334 - Conturile altor institutii financiare*)
    P    335 - Conturile clientelei
    B    336 - Alte conturi de decontare privind operatiunile cu titluri
    P     3361 - Alte sume de platit privind operatiunile cu titluri
    A     3362 - Alte sume de incasat privind operatiunile cu titluri
    B    337 - Creante si datorii atasate
    A     3371 - Creante atasate
    P     3372 - Datorii atasate
------------------
    *) Se utilizeaza potrivit instructiunilor emise de Ministerul Finantelor si Banca Nationala a Romaniei.

    Grupa 34 - DECONTARI INTRABANCARE
    B    341 - Decontari intrabancare

    Grupa 35 - DEBITORI SI CREDITORI
    B    351 - Personal si conturi asimilate
    P     3511 - Personal - remuneratii datorate
    P     3512 - Personal - ajutoare materiale datorate
    P     3513 - Participarea personalului la profit
    A     3514 - Avansuri acordate personalului
    P     3515 - Drepturi de personal neridicate
    P     3516 - Retineri din remuneratii datorate tertilor
    B     3519 - Alte datorii si creante in legatura cu personalul
    P       35191 - Alte datorii in legatura cu personalul
    A       35192 - Alte creante in legatura cu personalul
    B    352 - Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate
    P     3521 - Asigurari sociale
    P       35211 - Contributia unitatii la asigurarile sociale
    P       35212 - Contributia personalului pentru pensia suplimentara
    P     3522 - Ajutor de somaj
    P       35221 - Contributia unitatii la fondul de somaj
    P       35222 - Contributia personalului la fondul de somaj
    B     3526 - Alte datorii si creante sociale
    P       35261 - Alte datorii sociale
    A       35262 - Alte creante sociale
    B    353 - Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate
    P     3531 - Impozitul pe profit
    B     3532 - Taxa pe valoarea adaugata
    P       35323 - TVA de plata
    A       35324 - TVA de recuperat
    A       35326 - TVA deductibila
    P       35327 - TVA colectata
    B       35328 - TVA neexigibila
    P     3533 - Impozitul pe salarii
    A     3534 - Subventii
    P     3536 - Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
    P     3538 - Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate
    B     3539 - Alte datorii si creante cu bugetul statului
    P       35391 - Alte datorii fata de bugetul statului
    A       35392 - Alte creante privind bugetul statului
    P       35393 - Datorii fata de stat*)
    A       35394 - Creante in legatura cu statul*)
    P    354 - Dividende de plata
    A    355 - Debitori diversi
    A     3551 - Depozite de garantii varsate
    A     3552 - Debitori din avansuri spre decontare
    A     3556 - Alti debitori diversi
    A     3557 - Creante atasate
    P    356 - Creditori diversi
    P     3561 - Depozite de garantii pentru leasing si locatie simpla
    P     3566 - Alti creditori diversi
    P     3567 - Datorii atasate
----------------
    *) Se utilizeaza potrivit instructiunilor emise de Ministerul Finantelor si Banca Nationala a Romaniei.

    Grupa 36 - CONTURI DE STOCURI
    A    361 - Valori din aur, metale si pietre pretioase
    A    362 - Materiale
    A    363 - Obiecte de inventar
    P    364 - Uzura obiectelor de inventar
    A    365 - Stocuri aflate la terti
    A    367 - Alte stocuri si asimilate
    A    368 - Alte bunuri diverse

    Grupa 37 - CONTURI DE REGULARIZARE
    B    371 - Conturi privind valori la incasare
    A     3712 - Valori primite la incasare
    P     3716 - Conturi indisponibile privind valori la incasare
    B    372 - Conturi de ajustare
    B     3721 - Pozitie de schimb
    B     3722 - Contravaloarea pozitiei de schimb
    B     3723 - Conturi de ajustare devize
    B     3729 - Conturi de ajustare privind alte elemente din afara bilantului
    B    373 - Conturi de diferente
    B     3731 - Diferente privind devizele
    B     3732 - Diferente privind vanzarile de titluri cu posibilitate de
                 rascumparare
    B     3739 - Alte conturi de diferente
    A    374 - Cheltuieli de repartizat
    A     3741 - Prime de emisiune privind titlurile cu venit fix
    A     3742 - Prime de rambursare privind titlurile cu venit fix
    A     3749 - Alte cheltuieli de repartizat
    A    375 - Cheltuieli inregistrate in avans
    P    376 - Venituri inregistrate in avans
    P    377 - Cheltuieli de platit
    A    378 - Venituri de primit
    B    379 - Alte conturi de regularizare

    Grupa 38 - CREANTE RESTANTE SI INDOIELNICE
    A    381 - Creante restante
    A     3811 - Creante restante
    A     3812 - Dobanzi restante
    A     3817 - Creante atasate
    A    382 - Creante indoielnice
    A     3821 - Creante indoielnice
    A     3822 - Dobanzi indoielnice
    A     3827 - Creante atasate

    Grupa 39 - PROVIZIOANE PRIVIND OPERATIUNI CU TITLURI SI OPERATIUNI DIVERSE
    P   391 - Provizioane pentru deprecierea titlurilor
    P    3911 - Provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament
    P      39111 - Provizioane pentru deprecierea efectelor publice si a altor
                   valori asimilate
    P      39112 - Provizioane pentru deprecierea obligatiunilor si a altor
                   titluri cu venit fix
    P      39113 - Provizioane pentru deprecierea actiunilor si a altor titluri
                   cu venit variabil
    P      39114 - Provizioane pentru deprecierea actiunilor proprii
    P    3912 - Provizioane pentru deprecierea titlurilor de investitii
    P      39121 - Provizioane pentru deprecierea efectelor publice si a altor
                   valori asimilate
    P      39122 - Provizioane pentru deprecierea obligatiunilor si a altor
                   titluri cu venit fix
    P    393 - Provizioane pentru deprecierea stocurilor
    P    399 - Provizioane pentru creante restante si indoielnice

    Clasa 4 - VALORI IMOBILIZATE

    Grupa 40 - CREDITE SUBORDONATE
    A    401 - Credite subordonate la termen
    A     4011 - Credite participative
    A     4019 - Alte credite subordonate la termen
    A    402 - Credite subordonate pe durata nedeterminata
    A    407 - Creante atasate

    Grupa 41 - PARTI IN CADRUL SOCIETATILOR COMERCIALE LEGATE, TITLURI DE
               PARTICIPARE SI TITLURI ALE ACTIVITATII DE PORTOFOLIU
    A    411 - Parti in societatile comerciale legate
    A     4111 - Parti in societati bancare
    A     4112 - Parti in societati cu caracter financiar
    A     4113 - Parti in alte societati cu caracter nefinanciar
    A    412 - Titluri de participare
    A     4121 - Titluri de participare la societati bancare
    A     4122 - Titluri de participare la societati cu caracter financiar
    A     4123 - Titluri de participare la alte societati cu caracter
                 nefinanciar
    A    413 - Titluri ale activitatii de portofoliu
    B    414 - Diferente de conversie
    A    415 - Titluri date cu imprumut
    A    417 - Creante atasate
    P    418 - Varsaminte de efectuat pentru parti in societati comerciale
               legate, pentru titluri de participare si pentru titluri ale
               activitatii de portofoliu

    Grupa 42 - DOTARI PENTRU UNITATILE PROPRII DIN STRAINATATE
    A    421 - Dotari pentru unitatile proprii din strainatate
    B    424 - Diferente de conversie

    Grupa 43 - IMOBILIZARI IN CURS
    A    431 - Imobilizari necorporale in curs
    A    432 - Imobilizari corporale in curs

    Grupa 44 - IMOBILIZARI ALE ACTIVITATII DE EXPLOATARE
    A    441 - Imobilizari necorporale ale activitatii de exploatare
    A     4411 - Fondul comercial
    A     4412 - Cheltuieli de constituire
    A     4419 - Alte imobilizari necorporale ale activitatii de exploatare
    A    442 - Imobilizari corporale ale activitatii de exploatare
    A     4421 - Terenuri
    A       44211 - Terenuri
    A       44212 - Amenajari de terenuri
    A     4422 - Mijloace fixe
    A       44221 - Cladiri
    A       44222 - Constructii speciale
    A       44223 - Masini, utilaje si instalatii de lucru
    A       44224 - Aparate si instalatii de masurare, control si reglare
    A       44225 - Mijloace de transport
    A       44227 - Unelte, dispozitive, instrumente, mobilier si aparatura
                    birotica
    A       44228 - Alte active corporale mobile

    Grupa 45 - IMOBILIZARI IN AFARA ACTIVITATII DE EXPLOATARE
    A    451 - Imobilizari necorporale in afara activitatii de exploatare
    A    452 - Imobilizari corporale in afara activitatii de exploatare
    A     4521 - Terenuri
    A       45211 - Terenuri
    A       45212 - Amenajari de terenuri
    A     4522 - Mijloace fixe
    A       45221 - Cladiri
    A       45222 - Constructii speciale
    A       45223 - Masini, utilaje si instalatii de lucru
    A       45224 - Aparate si instalatii de masurare, control si reglare
    A       45225 - Mijloace de transport
    A       45226 - Animale si plantatii
    A       45227 - Unelte, dispozitive, instrumente, mobilier si aparatura
                    birotica
    A       45228 - Alte active corporale mobile

    Grupa 46 - AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE
    P    461 - Amortizari privind imobilizarile activitatii de exploatare
    P     4611 - Amortizarea imobilizarilor necorporale
    P       46111 - Amortizarea fondului comercial
    P       46112 - Amortizarea cheltuielilor de constituire
    P       46119 - Amortizarea altor imobilizari necorporale
    P     4612 - Amortizarea imobilizarilor corporale
    P       46121 - Amortizarea amenajarilor de terenuri
    P       46122 - Amortizarea cladirilor
    P       46123 - Amortizarea constructiilor speciale
    P       46124 - Amortizarea masinilor, utilajelor si instalatiilor
                    de lucru
    P       46125 - Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare,
                    control si reglare
    P       46126 - Amortizarea mijloacelor de transport
    P       46128 - Amortizarea uneltelor, dispozitivelor, instrumentelor,
                    mobilierului si aparaturii birotice
    P       46129 - Amortizarea altor active corporale mobile
    P    462 - Amortizari privind imobilizarile in afara activitatii de
               exploatare
    P     4621 - Amortizarea imobilizarilor necorporale
    P     4622 - Amortizarea imobilizarilor corporale
    P       46221 - Amortizarea amenajarilor de terenuri
    P       46222 - Amortizarea cladirilor
    P       46223 - Amortizarea constructiilor speciale
    P       46224 - Amortizarea masinilor, utilajelor si instalatiilor
                    de lucru
    P       46225 - Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare,
                    control si reglare
    P       46226 - Amortizarea mijloacelor de transport
    P       46227 - Amortizarea animalelor si plantatiilor
    P       46228 - Amortizarea uneltelor, dispozitivelor, instrumentelor,
                    mobilierului si aparaturii birotice
    P       46229 - Amortizarea altor active corporale mobile

    Grupa 47 - LEASING, LOCATIE SIMPLA SI OPERATIUNI ASIMILATE
    A    471 - Operatiuni de leasing si asimilate
    A     4711 - Leasing mobiliar
    A     4712  - Leasing imobiliar
    A     4713 - Leasing cu active necorporale
    A     4717 - Creante atasate
    A    472 - Operatiuni de leasing privind imobilizarile in curs
    A     4721 - Leasing mobiliar
    A     4722 - Leasing imobiliar
    A     4723 - Leasing cu active necorporale
    A    473 - Imobilizari neinchiriate din leasing reziliat
    A    474 - Bunuri date in locatie simpla
    A     4741 - Bunuri date in locatie simpla
    A     4747 - Creante atasate
    P    476 - Amortizari
    P     4761 - Amortizari privind operatiuni de leasing
    P     4762 - Amortizari privind operatiuni de locatie simpla

    Grupa 48 - CREANTE RESTANTE SI INDOIELNICE
    A    481 - Creante restante
    A     4811 - Creante restante
    A     4812 - Dobanzi restante
    A     4817 - Creante atasate
    A    482 - Creante indoielnice
    A     4821 - Creante indoielnice
    A     4822 - Dobanzi indoielnice
    A     4827 - Creante atasate

    Grupa 49 - PROVIZIOANE PENTRU VALORI IMOBILIZATE
    P    491 - Provizioane pentru deprecierea partilor detinute in cadrul
               societatilor comerciale legate, a titlurilor de participare
               si a titlurilor activitatii de portofoliu
    P    492 - Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor
    P     4921 - Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in curs
    P       49211 - Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor
                    necorporale in curs
    P       49212 - Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale
                    in curs
    P     4922 - Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor activitatii
                 de exploatare
    P       49221 - Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor
                    necorporale ale activitatii de exploatare
    P       49222 - Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale
                    ale activitatii de exploatare
    P     4923 - Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in afara
                 activitatii de exploatare
    P       49231 - Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor
                    necorporale in afara activitatii de exploatare
    P       49232 - Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale
                    in afara activitatii de exploatare
    P    493 - Provizioane pentru operatiuni de leasing
    P    494 - Provizioane pentru operatiuni de locatie simpla
    P    499 - Provizioane pentru creante restante si indoielnice

    Clasa 5 - CAPITALURI PROPRII, ASIMILATE SI PROVIZIOANE

    Grupa 50 - CAPITAL
    P    501 - Capital social
    P     5011 - Capital subscris nevarsat
    P     5012 - Capital subscris varsat
    P    502 - Elemente asimilate capitalului
    B    503 - Diferente de conversie*)
    A    508 - Actionari sau asociati
--------------
    *) Se utilizeaza potrivit instructiunilor emise de Ministerul Finantelor si Banca Nationala a Romaniei.

    Grupa 51 - PRIME LEGATE DE CAPITAL SI REZERVE
    P    511 - Prime legate de capital
    P     5111 - Prime de emisiune sau de aport
    P     5112 - Prime de fuziune, de sciziune, de conversie
    P     5119 - Alte prime
    P    512 - Rezerve legale
    P      5121 - Rezerve legale din profitul brut
    P      5122 - Rezerve legale din profitul net
    P     513 - Rezerve statutare
    P    514 - Rezerva generala pentru riscul de credit
    P      5141 - Rezerva generala pentru riscul de credit din profitul brut
    P      5142 - Rezerva generala pentru riscul de credit din profitul net
    P     516 - Diferente din reevaluare*)
    P     519 - Alte rezerve
--------------
    *) Se utilizeaza potrivit instructiunilor emise de Ministerul Finantelor si Banca Nationala a Romaniei.

    Grupa 52 - FONDURI
    P    521 - Fondul de dezvoltare
    P    528 - Alte fonduri
    A    529 - Repartizari la fondul de dezvoltare

    Grupa 53 - DATORII SUBORDONATE
    P    531 - Datorii subordonate la termen
    P     5311 - Titluri subordonate la termen
    P     5312 - Imprumuturi participative
    P     5319 - Alte imprumuturi subordonate la termen
    P    532 - Datorii subordonate pe durata nedeterminata
    P     5321 - Titluri subordonate pe durata nedeterminata
    P     5322 - Imprumuturi subordonate pe durata nedeterminata
    P    537 - Datorii atasate

    Grupa 54 - SUBVENTII SI FONDURI PUBLICE ALOCATE
    P    541 - Subventii pentru investitii
    P     5411 - Subventii pentru investitii
    A     5412 - Subventii pentru investitii inregistrate la venituri
    P    542 - Fonduri publice alocate*)
--------------
    *) Se utilizeaza potrivit dispozitiilor legale.

    Grupa 55 - PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
    P    551 - Provizioane pentru riscuri de executare a angajamentelor
               prin semnatura
    P    552 - Provizioane pentru facilitati acordate personalului
    P    553 - Provizioane pentru riscuri de tara
    P    559 - Alte provizioane

    Grupa 56 - PROVIZIOANE REGLEMENTATE
    P    561 - Provizioane reglementate*)
--------------
    *) Se utilizeaza potrivit dispozitiilor legale.

    Grupa 58 - REZULTATUL REPORTAT
    B    581 - Rezultatul reportat

    Grupa 59 - REZULTATUL EXERCITIULUI
    B    591 - Profit sau pierdere
    A    592 - Repartizarea profitului

    Clasa 6 - CHELTUIELI

    Grupa 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE BANCARA
    A    601 - Cheltuieli cu operatiunile de trezorerie si operatiunile
               interbancare
    A     6011 - Dobanzi la Banca Nationala a Romaniei
    A     6012 - Dobanzi la conturile de corespondent
    A     6013 - Dobanzi la depozitele bancilor
    A       60131 - Dobanzi la depozitele la vedere
    A       60132 - Dobanzi la depozitele la termen
    A       60133 - Dobanzi la depozitele colaterale
    A     6014 - Dobanzi la imprumuturile de la banci
    A       60141 - Dobanzi la imprumuturile de pe o zi pe alta
    A       60142 - Dobanzi la imprumuturile la termen
    A       60143 - Dobanzi la imprumuturile financiare
    A     6015 - Dobanzi la valorile date in pensiune
    A       60151 - Dobanzi la valorile date in pensiune de pe o zi pe alta
    A       60152 - Dobanzi la valorile date in pensiune la termen
    A     6017 - Alte cheltuieli cu dobanzile
    A       60171 - Dobanzi privind titlurile cu posibilitate de rascumparare
    A       60172 - Report/deport
    A       60179 - Cheltuieli diverse cu dobanzile
    A     6019 - Comisioane
    A    602 - Cheltuieli cu operatiunile cu clientela
    A     6021 - Dobanzi la conturile de factoring
    A     6022 - Dobanzi la imprumuturile primite de la clientela
                 financiara
    A       60221 - Dobanzi la imprumuturile de pe o zi pe alta
    A       60222 - Dobanzi la imprumuturile la termen
    A     6023 - Dobanzi la valorile date in pensiune
    A       60231 - Dobanzi la valorile date in pensiune de pe o zi pe alta
    A       60232 - Dobanzi la valorile date in pensiune la termen
    A     6024 - Dobanzi la conturile curente
    A     6025 - Dobanzi la conturile de depozite
    A       60251 - Dobanzi la depozitele la vedere
    A       60252 - Dobanzi la depozitele la termen
    A       60253 - Dobanzi la depozitele colaterale
    A     6026 - Dobanzi la certificatele de depozit, carnetele si
                 libretele de economii
    A     6027 - Alte cheltuieli cu dobanzile
    A       60271 - Dobanzi privind titlurile cu posibilitate de
                    rascumparare
    A       60272 - Report/deport
    A       60279 - Cheltuieli diverse cu dobanzile
    A     6029 - Comisioane
    A    603 - Cheltuieli pentru operatiunile cu titluri
    A     6031 - Dobanzi la titlurile date in pensiune livrata
    A     6032 - Pierderi la titlurile de tranzactie
    A     6033 - Cheltuieli cu titlurile de plasament
    A       60331 - Cheltuieli de achizitie
    A       60336 - Pierderi din cesiune
    A     6034 - Cheltuieli cu titlurile de investitii
    A       60341 - Cheltuieli de achizitie
    A       60342 - Cheltuieli cu amortizarea primelor
    A     6036 - Cheltuieli privind datorii constituite prin titluri
    A       60361 - Dobanzi privind titlurile de piata interbancara
    A       60362 - Dobanzi privind titlurile de creante negociabile
    A       60363 - Dobanzi privind obligatiunile
    A       60369 - Alte cheltuieli privind datoriile constituite prin
                    titluri
    A     6037 - Cheltuieli diverse privind operatiunile cu titluri
    A     6039 - Comisioane
    A    604 - Cheltuieli cu operatiunile de leasing, locatie simpla si
               asimilate
    A     6041 - Cheltuieli cu operatiunile de leasing si asimilate
    A       60411 - Cheltuieli cu amortizarea
    A       60412 - Pierderi din deprecierea imobilizarilor date in
                    leasing si asimilate
    A       60413 - Pierderi din cesiunea imobilizarilor date in leasing
                    si asimilate
    A       60414 - Cheltuieli cu provizioane pentru operatiunile de
                    leasing si asimilate
    A       60419 - Alte cheltuieli cu operatiunile de leasing si asimilate
    A     6042 - Cheltuieli cu operatiunile de locatie simpla
    A       60421 - Cheltuieli cu amortizarea
    A       60422 - Pierderi din deprecierea imobilizarilor date in locatie
                    simpla
    A       60423 - Pierderi din cesiunea imobilizarilor date in locatie
                    simpla
    A       60424 - Cheltuieli cu provizioane pentru operatiunile de
                    locatie simpla
    A       60429 - Alte cheltuieli cu operatiunile de locatie simpla
    A    605 - Cheltuieli privind datoriile subordonate si fondurile
               publice alocate
    A     6051 - Cheltuieli privind datoriile subordonate la termen
    A     6052 - Cheltuieli privind datoriile subordonate pe durata
                 nedeterminata
    A     6053 - Cheltuieli privind fondurile publice alocate
    A    606 - Cheltuieli privind operatiunile de schimb
    A     6061 - Pierderi din operatiunile de schimb si arbitraj
    A     6069 - Comisioane
    A    607 - Cheltuieli privind operatiunile in afara bilantului
    A     6071 - Cheltuieli cu angajamentele de finantare
    A       60711 - Cheltuieli cu angajamentele de finantare primite de
                    la alte banci
    A       60712 - Cheltuieli cu angajamentele de finantare primite de la
                    clientela
    A     6072 - Cheltuieli cu angajamentele de garantie
    A       60721 - Cheltuieli cu angajamentele de garantie primite de
                    la alte banci
    A       60722 - Cheltuieli cu angajamentele de garantie primite de la
                    clientela
    A     6077 - Cheltuieli cu alte angajamente primite
    A    608 - Cheltuieli cu prestatiile de servicii financiare
    A     6081 - Cheltuieli cu mijloacele de plata
    A     6087 - Alte cheltuieli cu prestatiile de servicii financiare
    A    609 - Alte cheltuieli de exploatare bancara
    A     6092 - Cota-parte privind operatiunile de exploatare bancara
                 efectuate in comun
    A     6093 - Venituri retrocedate privind operatiunile de exploatare
                 bancara efectuate in comun
    A     6099 - Cheltuieli diverse de exploatare bancara

    Grupa 61 - CHELTUIELI CU PERSONALUL
    A    611 - Cheltuieli cu remuneratiile personalului
    A    612 - Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala
    A     6121 - Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurarile
                 sociale
    A     6122 - Cheltuieli privind contributia unitatii pentru ajutorul
                 de somaj
    A     6127 - Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala
    A    617 - Alte cheltuieli privind personalul

    Grupa 62 - IMPOZITE SI TAXE
    A    621 - Cheltuieli cu impozitul pe salarii*)
    A    627 - Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
--------------
    *) Se utilizeaza potrivit dispozitiilor legale.

    Grupa 63 - CHELTUIELI CU MATERIALELE, LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE
               DE TERTI
    A    631 - Cheltuieli cu materialele
    A     6311 - Cheltuieli cu materialele consumabile
    A     6312 - Cheltuieli privind combustibilii
    A     6313 - Cheltuieli privind piesele de schimb
    A     6317 - Cheltuieli privind alte materiale
    A    632 - Cheltuieli privind obiectele de inventar
    A    633 - Cheltuieli privind alte stocuri
    A    634 - Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti
    A     6341 - Cheltuieli de intretinere si reparatii
    A     6342 - Cheltuieli privind energia si apa
    A     6343 - Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii
    A     6344 - Cheltuieli cu colaboratorii si de intermediere
    A     6345 - Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari si
                 transportul personalului si bunurilor
    A     6346 - Cheltuieli cu serviciile furnizate de societatile grupului
    A     6347 - Alte cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de
                 terti
    A       63471 - Cheltuieli cu primele de asigurare
    A       63472 - Cheltuieli cu redeventele privind operatiunile de
                    leasing si asimilate
    A       63473 - Cheltuieli cu redeventele privind concesiunile,
                    locatiile de gestiune si chiriile
    A       63479 - Alte cheltuieli
    A    635 - Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate

    Grupa 64 - CHELTUIELI DIVERSE DE EXPLOATARE
    A    641 - Venituri retrocedate privind operatiunile de exploatare
               nebancara efectuate in comun
    A    642 - Cota-parte privind operatiunile de exploatare nebancara
               efectuate in comun
    A    643 - Cota-parte din cheltuielile sediului social
    A    646 - Pierderi din cesiunea imobilizarilor
    A     6461 - Pierderi din cesiunea imobilizarilor necorporale si
                 corporale
    A     6462 - Pierderi din cesiunea imobilizarilor financiare
    A    649 - Alte cheltuieli diverse de exploatare

    Grupa 65 - CHELTUIELI CU AMORTIZARILE PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPORALE
               SI CORPORALE
    A    651 - Cheltuieli cu amortizarile imobilizarilor necorporale
    A    652 - Cheltuieli cu amortizarile imobilizarilor corporale

    Grupa 66 - CHELTUIELI CU PROVIZIOANE SI PIERDERI DIN CREANTE
               NERECUPERABILE
    A    661 - Cheltuieli cu provizioane pentru creante din operatiuni
               interbancare
    A     6611 - Cheltuieli cu provizioane specifice de risc de credit
    A     6612 - Cheltuieli cu provizioane specifice de risc de dobanda
    A    662 - Cheltuieli cu provizioane pentru creante din operatiuni cu
               clientela
    A     6621 - Cheltuieli cu provizioane specifice de risc de credit
    A     6622 - Cheltuieli cu provizioane specifice de risc de dobanda
    A    663 - Cheltuieli cu provizioane privind operatiuni cu titluri si
               operatiuni diverse
    A     6631 - Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea titlurilor
    A       66311 - Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea titlurilor
                    de plasament
    A       66312 - Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea titlurilor
                    de investitii
    A     6633 - Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea stocurilor
    A     6637 - Cheltuieli cu provizioane pentru creante restante si
                 indoielnice
    A    664 - Cheltuieli cu provizioane pentru valori imobilizate
    A     6641 - Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea partilor
                 detinute in cadrul societatilor comerciale legale, a
                 titlurilor de participare si a titlurilor activitatii de
                 portofoliu
    A     6642 - Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea
                 imobilizarilor
    A       66421 - Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea
                    imobilizarilor in curs
    A       66422 - Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea
                    imobilizarilor activitatii de exploatare
    A       66423 - Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea
                    imobilizarilor in afara activitatii de exploatare
    A     6647 - Cheltuieli cu provizioane pentru creante restante si
                 indoielnice
    A    665 - Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri si cheltuieli
    A     6651 - Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri de executare a
                 angajamentelor prin semnatura
    A     6652 - Cheltuieli cu provizioane pentru facilitati acordate
                 personalului
    A     6653 - Cheltuieli cu provizioane pentru risc de tara
    A     6657 - Cheltuieli cu provizioane pentru alte riscuri si
                 cheltuieli
    A    666 - Cheltuieli cu provizioane reglementate
    A    667 - Pierderi din creante nerecuperabile acoperite cu provizioane
    A    668 - Pierderi din creante nerecuperabile neacoperite cu
               provizioane

    Grupa 67 - CHELTUIELI EXCEPTIONALE
    A    671 - Cheltuieli exceptionale privind operatiunile de gestiune
    A     6711 - Despagubiri, amenzi si penalitati
    A     6712 - Donatii si subventii acordate
    A     6713 - Cheltuieli privind sponsorizarile
    A     6714 - Pierderi din debitori diversi
    A     6717 - Alte cheltuieli exceptionale privind operatiunile de
                 gestiune
    A    673 - Cheltuieli exceptionale privind amortizarile si
               provizioanele
    A     6731 - Cheltuieli exceptionale privind amortizarea imobilizarilor
    A     6732 - Cheltuieli exceptionale privind provizioane pentru riscuri
                 si cheltuieli
    A     6733 - Cheltuieli exceptionale privind provizioane pentru
                 deprecieri
    A     6734 - Cheltuieli exceptionale privind provizioane reglementate
    A    677 - Alte cheltuieli exceptionale

    Grupa 69 - CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT
    A    691 - Cheltuieli cu impozitul pe profit

    Clasa 7 - VENITURI
    Grupa 70 - VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE BANCARA
    P    701 - Venituri din operatiunile de trezorerie si operatiunile
               interbancare
    P     7011 - Dobanzi de la Banca Nationala a Romaniei
    P     7012 - Dobanzi de la conturile de corespondent
    P     7013 - Dobanzi de la conturile de depozite la banci
    P       70131 - Dobanzi de la depozitele la vedere
    P       70132 - Dobanzi de la depozitele la termen
    P       70133 - Dobanzi de la depozitele colaterale
    P     7014 - Dobanzi de la creditele acordate bancilor
    P       70141 - Dobanzi de la creditele de pe o zi pe alta
    P       70142 - Dobanzi de la creditele la termen
    P       70143 - Dobanzi de la creditele financiare
    P     7015 - Dobanzi de la valorile primite in pensiune
    P       70151 - Dobanzi de la valorile primite in pensiune de pe o zi
                    pe alta
    P       70152 - Dobanzi de la valorile primite in pensiune la termen
    P     7017 - Alte venituri din dobanzi
    P       70171 - Dobanzi privind titlurile cu posibilitate de
                    rascumparare
    P       70172 - Report/deport
    P       70179 - Venituri diverse din dobanzi
    P     7018 - Dobanzi din creante restante si indoielnice
    P     7019 - Comisioane
    P    702 - Venituri din operatiunile cu clientela
    P     7021 - Dobanzi de la creante comerciale si credite acordate
                 clientelei
    P       70211 - Dobanzi de la operatiunile de scont, asimilate si alte
                    creante comerciale
    P       70212 - Dobanzi de la operatiunile de factoring
    P       70213 - Dobanzi de la creditele de trezorerie
    P       70214 - Dobanzi de la creditele pentru export
    P       70215 - Dobanzi de la creditele pentru echipament
    P       70216 - Dobanzi de la creditele pentru bunuri imobiliare
    P       70217 - Dobanzi de la alte credite acordate clientelei
    P     7022 - Dobanzi de la creditele acordate clientelei financiare
    P       70221 - Dobanzi de la creditele de pe o zi pe alta
    P       70222 - Dobanzi de la creditele la termen
    P     7023 - Dobanzi de la valorile primite in pensiune
    P       70231 - Dobanzi de la valorile primite in pensiune de pe o zi
                    pe alta
    P       70232 - Dobanzi de la valorile primite in pensiune la termen
    P     7024 - Dobanzi de la conturile curente debitoare
    P     7027 - Alte venituri din dobanzi
    P       70271 - Dobanzi privind titlurile cu posibilitate de
                    rascumparare
    P       70272 - Report/deport
    P       70279 - Venituri diverse din dobanzi
    P     7028 - Dobanzi din creante restante si indoielnice
    P     7029 - Comisioane
    P    703 - Venituri din operatiunile cu titluri
    P     7031 - Dobanzi de la titlurile primite in pensiune livrata
    P     7032 - Venituri din titlurile de tranzactie
    P     7033 - Venituri din titlurile de plasament
    P       70331 - Dobanzi
    P       70333 - Dividende si venituri asimilate
    P       70336 - Venituri din cesiune
    P     7034 - Venituri din titlurile de investitii
    P       70341 - Dobanzi
    P       70342 - Venituri din prime
    P     7036 - Venituri din datorii constituite prin titluri
    P     7037 - Venituri diverse din operatiunile cu titluri
    P     7038 - Dobanzi din creante restante si indoielnice
    P     7039 - Comisioane
    P    704 - Venituri din operatiunile de leasing, locatie simpla si
               asimilate
    P     7041 - Venituri din operatiunile de leasing si asimilate
    P       70411 - Venituri din chirii
    P       70413 - Venituri din cesiunea imobilizarilor date in leasing si
                    asimilate
    P       70414 - Venituri din provizioane pentru operatiunile de leasing
                    si asimilate
    P       70419 - Alte venituri din operatiunile de leasing si asimilate
    P     7042 - Venituri din operatiunile de locatie simpla
    P       70421 - Venituri din chirii
    P       70423 - Venituri din cesiunea imobilizarilor date in locatie
                    simpla
    P       70424 - Venituri din provizioane pentru operatiunile de locatie
                    simpla
    P       70429 - Alte venituri din operatiunile de locatie simpla
    P     7048 - Venituri din creante restante si indoielnice
    P    705 - Venituri din credite subordonate, parti in cadrul
               societatilor comerciale legate, titluri de participare si
               titluri ale activitatii de portofoliu
    P     7051 - Dobanzi de la creditele subordonate la termen
    P     7052 - Dobanzi de la creditele subordonate pe durata
                 nedeterminata
    P     7053 - Dividende si venituri asimilate
    P     7058 - Dobanzi din creante restante si indoielnice
    P    706 - Venituri din operatiunile de schimb
    P     7061 - Venituri din operatiunile de schimb si arbitraj
    P     7069 - Comisioane
    P    707 - Venituri din operatiunile in afara bilantului
    P     7071 - Venituri din angajamentele de finantare
    P       70711 - Venituri din angajamentele de finantare in favoarea
                    altor banci
    P       70712 - Venituri din angajamentele de finantare in favoarea
                    clientelei
    P     7072 - Venituri din angajamentele de garantie
    P       70721 - Venituri din angajamentele de garantie in favoarea
                    altor banci
    P       70722 - Venituri din angajamentele de garantie in favoarea
                    clientelei
    P     7077 - Venituri din alte angajamente date
    P    708 - Venituri din prestatiile de servicii financiare
    P     7083 - Comisioane din activitatile de asistenta si de consultanta
    P       70831 - Comisioane din activitatile de asistenta si consultanta
                    pentru persoane fizice
    P       70832 - Comisioane din activitatile de asistenta si consultanta
                    pentru persoane juridice
    P       70839 - Alte comisioane
    P     7085 - Venituri privind mijloacele de plata
    P     7087 - Alte venituri din prestatiile de servicii financiare
    P    709 - Alte venituri din activitatea de exploatare bancara
    P     7092 - Cota-parte privind operatiunile de exploatare bancara
                 efectuate in comun
    P     7093 - Cheltuieli refacturate privind operatiunile de exploatare
                 bancara efectuate in comun
    P     7094 - Transferuri de cheltuieli de exploatare bancara
    P     7099 - Venituri diverse de exploatare bancara

    Grupa 74 - VENITURI DIVERSE DIN EXPLOATARE
    P    741 - Cheltuieli refacturate
    P     7411 - Cheltuieli refacturate societatilor grupului
    P     7412 - Cheltuieli refacturate altor societati
    P    742 - Cota-parte privind operatiunile de exploatare nebancare
               efectuate in comun
    P    743 - Cota-parte din cheltuielile sediului social
    P    746 - Venituri din cesiunea imobilizarilor
    P     7461 - Venituri din cesiunea imobilizarilor necorporale si
                 corporale
    P     7462 - Venituri din cesiunea imobilizarilor financiare
    P    747 - Venituri accesorii
    P     7471 - Venituri privind imobilele legate de exploatare
    P     7472 - Venituri din activitati nebancare
    P     7479 - Alte venituri accesorii
    P    749 - Alte venituri diverse din exploatare
    P     7491 - Transferuri de cheltuieli de exploatare nebancara
    P     7492 - Cota-parte din subventiile de investitii trecuta la
                 venituri
    P     7493 - Venituri din subventii de exploatare
    P     7494 - Venituri din productia de imobilizari
    P     7495 - Venituri privind bunurile mobile si imobile din executarea
                 creantelor
    P     7499 - Alte venituri

    Grupa 76 - VENITURI DIN PROVIZIOANE SI RECUPERARI DE CREANTE AMORTIZATE
    P    761 - Venituri din provizioane pentru creante din operatiuni
               interbancare
    P     7611 - Venituri din provizioane specifice de risc de credit
    P     7612 - Venituri din provizioane specifice de risc de dobanda
    P    762 - Venituri din provizioane pentru creante din operatiuni cu
               clientela
    P     7621 - Venituri din provizioane specifice de risc de credit
    P     7622 - Venituri din provizioane specifice de risc de dobanda
    P    763 - Venituri din provizioane privind operatiuni cu titluri si
               operatiuni diverse
    P     7631 - Venituri din provizioane pentru deprecierea titlurilor
    P       76311 - Venituri din provizioane pentru deprecierea titlurilor
                    de plasament
    P       76312 - Venituri din provizioane pentru deprecierea titlurilor
                    de investitii
    P     7633 - Venituri din provizioane pentru deprecierea stocurilor
    P     7637 - Venituri din provizioane pentru creante restante si
                 indoielnice
    P    764 - Venituri din provizioane pentru valori imobilizate
    P     7641 - Venituri din provizioane pentru deprecierea partilor
                 detinute in cadrul societatilor comerciale legate, a
                 titlurilor de participare si a titlurilor activitatii de
                 portofoliu
    P     7642 - Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor
    P       76421 - Venituri din provizioane pentru deprecierea
                    imobilizarilor in curs
    P       76422 - Venituri din provizioane pentru deprecierea
                    imobilizarilor activitatii de exploatare
    P       76423 - Venituri din provizioane pentru deprecierea
                    imobilizarilor in afara activitatii de exploatare
    P     7647 - Venituri din provizioane pentru creante restante si
                 indoielnice
    P    765 - Venituri din provizioane pentru riscuri si cheltuieli
    P     7651 - Venituri din provizioane pentru riscuri de executare a
                 angajamentelor prin semnatura
    P     7652 - Venituri din provizioane pentru facilitati acordate
                 personalului
    P     7653 - Venituri din provizioane pentru risc de tara
    P     7657 - Venituri din provizioane pentru alte riscuri si cheltuieli
    P    766 - Venituri din provizioane reglementate
    P    767 - Venituri din recuperari de creante amortizate

    Grupa 77 - VENITURI EXCEPTIONALE
    P    771 - Venituri exceptionale din operatiunile de gestiune
    P     7711 - Venituri din despagubiri si penalitati
    P     7717 - Alte venituri exceptionale din operatiuni de gestiune
    P    773 - Venituri exceptionale din provizioane
    P     7731 - Venituri exceptionale din provizioane pentru riscuri si
                 cheltuieli
    P     7732 - Venituri exceptionale din provizioane pentru deprecieri
    P     7734 - Venituri exceptionale din provizioane reglementate
    P    777 - Alte venituri exceptionale

    Grupa 78 - VENITURI DIN RELUAREA REZERVEI GENERALE PENTRU RISCUL DE
               CREDIT
    P    781 - Venituri din reluarea rezervei generale pentru riscul de
               credit

    Clasa 9 - OPERATIUNI IN AFARA BILANTULUI

    Grupa 90 - ANGAJAMENTE DE FINANTARE
    A    901 - Angajamente in favoarea altor banci
    P    902 - Angajamente primite de la alte banci
    A    903 - Angajamente in favoarea clientelei
    A     9031 - Deschideri de credite confirmate
    A       90311 - Garantii imobiliare
    A       90312 - Deschideri de credite documentare
    A       90319 - Alte deschideri de credite confirmate
    A     9032 - Acceptari sau angajamente de plata
    A     9039 - Alte angajamente in favoarea clientelei
    P    904 - Angajamente primite de la clientela financiara si
               institutiile administratiei publice

    Grupa 91 - ANGAJAMENTE DE GARANTIE
    A    911 - Cautiuni, avaluri si alte garantii date altor banci
    A     9111 - Confirmari de deschideri de credite documentare
    A     9112 - Acceptari de plata
    A     9119 - Alte garantii date altor banci
    P    912 - Cautiuni, avaluri si alte garantii primite de la alte banci
    A    913 - Garantii date pentru clientela
    A     9131 - Cautiuni, avaluri si alte garantii
    A       91311 - Cautiuni imobiliare
    A       91312 - Cautiuni administrative si fiscale
    A       91313 - Garantii financiare
    A       91314 - Garantii de rambursare a creditelor acordate de alte
                    banci
    A     9139 - Alte garantii date pentru clientela
    P    914 - Garantii primite de la clientela
    P     9141 - Garantii primite de la institutiile administratiei
                 publice si asimilate
    P     9142 - Garantii primite de la societati de asigurare si
                 capitalizare
    P     9143 - Garantii primite de la clientela financiara
    P     9144 - Ipoteci imobiliare
    P     9145 - Gajuri cu deposedare
    P     9146 - Gajuri fara deposedare
    P     9149 - Alte garantii primite de la clientela

    Grupa 92 - ANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE
    A    921 - Titluri de primit
    A     9211 - Titluri vandute cu posibilitate de rascumparare
    A     9219 - Alte titluri de primit
    P    922 - Titluri de livrat
    P     9221 - Titluri cumparate cu posibilitate de rascumparare
    P     9229 - Alte titluri de livrat

    Grupa 93 - OPERATIUNI IN DEVIZE
    B    931 - Operatiuni de schimb la vedere
    A     9311 - Lei cumparati si inca neprimiti
    A     9312 - Devize cumparate si inca neprimite
    P     9313 - Lei vanduti si inca nelivrati
    P     9314 - Devize vandute si inca nelivrate
    B    932 - Operatiuni privind devizele date si luate cu imprumut
    A     9321 - Devize date cu imprumut si inca nelivrate
    P     9322 - Devize luate cu imprumut si inca neprimite
    B    933 - Operatiuni de schimb la termen
    B     9331 - Lei de primit contra devize de livrat
    B     9332 - Devize de livrat contra lei de primit
    B     9333 - Devize de primit contra lei de livrat
    B     9334 - Lei de livrat contra devize de primit
    B     9335 - Devize de primit contra devize de livrat
    B     9336 - Devize de livrat contra devize de primit
    B    934 - Report/deport calculat anticipat
    P     9341 - Report/deport de primit
    A     9342 - Report/deport de platit
    B    935 - Dobanzi neajunse la scadenta in devize acoperite la termen
    A     9351 - Dobanzi in devize acoperite la termen, de incasat
    P     9352 - Contravaloarea in lei a dobanzilor in devize acoperite la
                 termen, de incasat
    A     9353 - Dobanzi in devize acoperite la termen, de platit
    A     9354 - Contravaloarea in lei a dobanzilor in devize acoperite la
                 termen, de platit
    B    936 - Conturi de ajustare devize in afara bilantului
    B     9361 - Pozitie de schimb
    B     9362 - Contravaloarea pozitiei de schimb
    B     9363 - Conturi de ajustare devize

    Grupa 95 - ANGAJAMENTE DIVERSE
    P    951 - Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii
               asimilate
    P    952 - Titluri primite in garantie
    A    953 - Titluri date in garantie
    B    959 - Alte angajamente diverse
    A     9591 - Alte angajamente date
    P     9592 - Alte angajamente primite

    Grupa 98 - ANGAJAMENTE INDOIELNICE
    A    981 - Angajamente indoielnice

    Grupa 99 - CONTURI DE EVIDENTA
    P    991 - Mijloace fixe luate cu chirie
    P    992 - Valori primite in pastrare sau custodie
    A    993 - Creante scoase din activ, urmarite in continuare
    A    994 - Debitori din penalitati pretinse
    P    995 - Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor
               fixe
    B               998 - Alte conturi de evidenta
    P                     9981 - Alte valori primite
    A                     9982 - Alte valori date
    B    999 - Contrapartida

    CAP. 7
    NORME METODOLOGICE DE UTILIZARE A CONTURILOR CONTABILE DE CATRE SOCIETATILE BANCARE

    CLASA 1 - OPERATIUNI DE TREZORERIE SI OPERATIUNI INTERBANCARE

    Clasa 1 cuprinde conturile cu ajutorul carora se inregistreaza valorile in casa, operatiunile de trezorerie si operatiunile interbancare efectuate cu Banca Nationala a Romaniei si cu bancile.
    Din clasa 1 "Operatiuni de trezorerie si operatiuni interbancare" fac parte urmatoarele grupe de conturi:
    10 - Casa si alte valori
    11 - Decontari cu Banca Nationala a Romaniei
    12 - Conturi de corespondent
    13 - Depozite interbancare
    14 - Credite si imprumuturi interbancare
    15 - Valori primite sau date in pensiune
    16 - Valori de recuperat si alte sume datorate
    18 - Creante restante si indoielnice
    19 - Provizioane pentru creante din operatiuni interbancare
----------------------------------------------------------------------------
    Grupa 10 - CASA SI ALTE VALORI

    101 - Casa
    109 - Alte valori
----------------------------------------------------------------------------
    CONTINUT:
    101 - numerarul aflat in casieria bancii (bancnote si monede care au
          curs legal), precum si miscarea acestuia ca urmare a incasarilor
          si platilor efectuate. Bancnotele si monedele expediate prin
          intermediul societatilor de transport, raman inregistrate in
          contul "Casa" pana in momentul transferului proprietatii
          efective a fondurilor, independent de modalitatile folosite
          pentru transferul acestor fonduri;
    109 - cecuri de calatorie cumparate si neremise la emitenti pentru
          incasare.

    Contul 101 "Casa"

    Contul 101 "Casa" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    508            - sumele depuse in numerar de catre actionari sau
                     asociati, persoane fizice, ca aport la capitalul
                     social;
    2511, 2531,    - sumele incasate in numerar reprezentand depuneri in
    2532, 2533       conturile curente si cele de depozit ale titularilor;
    2541, 2542     - sumele incasate in numerar reprezentand vanzari de
                     certificate de depozit si depuneri pe carnete si
                     librete de economii;
    111, 341       - alimentarile cu numerar efectuate de la Banca
                     Nationala a Romaniei sau de la subunitatile aceleiasi
                     banci;
    3552           - sumele incasate in numerar reprezentand restituiri de
                     avansuri spre decontare;
    3557           - sumele incasate in numerar de la diversi debitori,
                     reprezentand dobanzi;
    3566           - sumele incasate in numerar de la diversi creditori,
                     plusurile de casa constatate, precum si sume incasate
                     necuvenit;
    7099           - sumele incasate in numerar reprezentand venituri
                     diverse de exploatare bancara;
    362            - sumele incasate in numerar din vanzarea bunurilor
                     rezultate din dezmembrarea unor imobilizari;
    35327          - incasari in numerar reprezentand taxa pe valoarea
                     adaugata inscrisa in facturile emise catre clienti
                     sau in alte documente legale, aferenta vanzarilor de
                     bunuri, prestarilor de servicii si executarilor de
                     lucrari;
    7085           - sumele incasate in numerar reprezentand venituri
                     privind mijloace de plata;
    7083           - comisioane incasate in numerar din activitati de
                     asistenta si de consultanta;
    7087           - sumele incasate in numerar reprezentand alte venituri
                     din prestatii de servicii financiare;
    7711, 7717     - incasari in numerar reprezentand venituri exceptionale
                     din operatiuni de gestiune;
    777            - sumele incasate in numerar reprezentand alte venituri
                     exceptionale;
    767            - sumele incasate in numerar reprezentand venituri din
                     recuperari de creante amortizate;
    7499           - sumele incasate in numerar reprezentand venituri
                     diverse de exploatare;
    7462           - sumele incasate in numerar reprezentand venituri din
                     cesiunea imobilizarilor financiare;
    3721           - sumele incasate in numerar din operatiuni de schimb
                     valutar si cu cecuri de calatorie;
                   - alte sume incasate in devize reprezentand creante;
    3722           - contravaloarea in lei reprezentand vanzari de devize
                     si de cecuri de calatorie in devize;
    7069           - comisioane incasate in numerar pentru cecuri de
                     calatorie si servicii de schimb si arbitraj;
    7029, 7039     - comisioane incasate in numerar privind operatiuni cu
                     clientela si operatiuni cu titluri;
    3556           - sumele incasate in numerar reprezentand imprumuturi
                     obtinute pe baza obligatiunilor emise;
                   - sumele incasate in numerar de la diversi debitori;
    3519           - sumele incasate in numerar reprezentand creante asupra
                     personalului;
    3811, 3812,    - sumele incasate in numerar aferente creantelor si
    3817, 3821,      dobanzilor restante si indoielnice;
    3822, 3827
    1621           - sumele incasate din vanzarea cecurilor de calatorie;
    4747           - chiriile incasate in numerar, aferente operatiunilor
                     de locatie simpla.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    508            - sumele platite in numerar actionarilor sau
                     asociatilor, persoane fizice, la rascumpararea
                     actiunilor proprii, in vederea reducerii capitalului
                     social, potrivit legii;
    2511, 2531,    - sumele platite in numerar titularilor de conturi;
    2532, 2533
    2537           - dobanzi platite, in numerar, la depozite constituite;
    3566           - sumele platite in numerar furnizorilor si creditorilor
                     diversi, precum si cele achitate colaboratorilor;
    2541, 2542     - sumele platite in numerar privind certificatele de
                     depozit, carnetele si libretele de economii;
    2547           - dobanzi platite, in numerar, pentru certificatele de
                     depozit, carnetele si libretele de economii;
    111, 341       - depuneri de numerar la Banca Nationala a Romaniei sau
                     alimentarea cu numerar a altor subunitati ale bancii;
    3552           - sumele eliberate in numerar personalului bancii,
                     reprezentand avansuri spre decontare;
    3567           - sumele platite in numerar creditorilor diversi
                     reprezentand dobanzi;
    3556           - sumele platite in numerar asociatilor reprezentand
                     avansuri acordate acestora; sumele in numerar platite
                     necuvenit, minusuri de numerar, precum si alte sume
                     reprezentand debite imputate tertilor sau
                     personalului;
    634, 635,      - sumele platite in numerar reprezentand cheltuieli cu
    649              lucrari executate si servicii prestate de terti,
                     cheltuieli de protocol, reclama si publicitate,
                     precum si diverse cheltuieli de exploatare;
    3511, 3512,    - sumele platite in numerar personalului reprezentand:
    3513, 3514,      remuneratii, ajutoare materiale, participare la
    3515, 3519,      profit, precum si alte datorii in legatura cu
    3522             personalul;
    3516           - sumele achitate tertilor, reprezentand retineri sau
                     popriri de la salariati;
    354            - dividende platite in numerar actionarilor sau
                     asociatilor, persoane fizice;
    6711, 6712     - sumele platite in numerar reprezentand cheltuieli
    6713, 6717       exceptionale privind operatiuni de gestiune;
    6081           - sumele platite in numerar reprezentand cheltuieli cu
                     mijloace de plata;
    3721           - sumele platite in numerar privind operatiuni de schimb
                     valutar;
                   - alte sume platite in devize reprezentand datorii;
    6087           - sumele platite in numerar reprezentand alte cheltuieli
                     cu prestatiile de servicii financiare;
    3722           - contravaloarea in lei reprezentand cumparari de devize
                     si de cecuri de calatorie in devize;
    3021           - sumele platite in numerar reprezentand pretul de
                     rascumparare al actiunilor proprii;
    109            - sumele platite in numerar pentru cecurile de calatorie
                     cumparate;
    3221, 3227     - rambursarea imprumuturilor primite pe baza titlurilor
                     de creante negociabile emise de banca si plata
                     dobanzilor aferente;
    3251, 3257     - rambursarea imprumuturilor primite pe baza
                     obligatiunilor emise de banca si plata dobanzilor
                     aferente;
    3261, 3267     - rambursarea imprumuturilor primite pe baza titlurilor
                     emise de banca si plata dobanzilor aferente;
    6029           - sumele platite in numerar clientelei reprezentand
                     comisioane;
    6099           - sumele platite in numerar reprezentand alte cheltuieli
                     care privesc activitatea de exploatare bancara;
    4412           - sumele platite in numerar reprezentand cheltuielile
                     ocazionate de infiintarea si extinderea activitatii
                     bancii;
    361, 362,      - sumele platite in numerar reprezentand valoarea
    363              materialelor, obiectelor de inventar, valorilor din
                     aur, metale si pietre pretioase, achizitionate;
    367            - sumele platite in numerar reprezentand valoarea altor
                     stocuri si asimilate, achizitionate;
                   - sumele utilizate pentru alimentarea cu numerar a
                     ghiseelor automate de banca;
    375            - sumele platite in numerar reprezentand contravaloarea
                     cheltuielilor inregistrate in avans;
    379            - valoarea titlurilor emise de banca, rascumparate sau
                     rambursate anticipat;
    3749           - sumele platite in numerar reprezentand alte cheltuieli
                     de repartizat;
    531, 532       - rambursarea imprumuturilor primite reprezentand
                     datorii subordonate la termen si pe durata
                     nedeterminata;
    537            - dobanzi platite in numerar, aferente datoriilor
                     subordonate la termen si pe durata nedeterminata;
    677            - sumele platite in numerar reprezentand alte cheltuieli
                     exceptionale.
    Soldul contului reprezinta numerarul existent in casieria bancii.

    Contul 109 "Alte valori"
    Contul 109 "Alte valori" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    101, 2511     - valoarea cecurilor de calatorie cumparate de la
                    clientela;
    3721          - valoarea cecurilor de calatorie in devize cumparate de
                    la clientela.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    1611          - valoarea cecurilor de calatorie cumparate si remise
                    emitentilor, pentru incasare.
    Soldul contului reprezinta valoarea cecurilor cumparate si neremise spre
incasare emitentilor.
Nu se inregistreaza in conturile:         Se inregistreaza in conturile:
109 - Valorile din aur sau                361 - "Valori din aur, metale,
      metale pretioase;                          si pietre pretioase";
109 - Stocuri diverse (timbre fiscale,    367 - "Alte stocuri";
      postale, tichete de
      calatorie etc.);
109 - Bilete si monede care nu            367 - "Alte stocuri".
      au curs legal.
----------------------------------------------------------------------------
    Grupa 11 - DECONTARI CU BANCA NATIONALA A ROMANIEI
    111 - Cont curent la Banca Nationala a Romaniei
    112 - Imprumuturi de refinantare de la Banca
          Nationala a Romaniei
          1121 - Imprumuturi structurale
          1122 - Imprumuturi de licitatie
          1123 - Imprumuturi speciale
          1124 - Imprumuturi lombard (overdraft)
    117 - Creante si datorii atasate
          1171 - Creante atasate
          1172 - Datorii atasate
----------------------------------------------------------------------------
    CONTINUT:
    111    - disponibilitatile banesti aflate in contul curent la Banca
             Nationala a Romaniei, precum si miscarea acestora ca urmare a
             incasarilor si platilor efectuate;
    1121   - imprumuturi de refinantare, pentru care banca este autorizata
             sa preleveze succesiv sume pana la un anumit nivel si in
             cadrul unui anumit interval de timp (scadenta), prestabilite;
    1122   - imprumuturi de refinantare primite de banca prin licitatie;
    1123   - imprumuturi de refinantare primite de banca aflata in criza
             de lichiditate;
    1124   - imprumuturi de refinantare primite de banca in conditii cu
             totul speciale, acordate peste noapte, pentru asigurarea
             platilor zilnice ale acesteia;
    1171   - creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
             aferente disponibilitatilor din contul curent la Banca
             Nationala a Romaniei;
    1172   - datorii din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
             aferente imprumuturilor de refinantare primite de la Banca
             Nationala a Romaniei.

    Contul 111 "Cont curent la Banca Nationala a Romaniei"
    Contul 111 "Cont curent la Banca Nationala a Romaniei" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    101          - sumele depuse in numerar la Banca Nationala a Romaniei
                   de catre banca;
    121, 122     - sumele virate in conturile Bancii Nationale a Romaniei
                   reprezentand constituiri de disponibilitati;
    2511         - sumele incasate de clientela;
    341          - sumele incasate de clienti apartinand altor subunitati
                   ale aceleiasi banci;
    1121, 1122,  - sumele primite de banca reprezentand imprumuturi de
    1123, 1124     refinantare de la Banca Nationala a Romaniei;
    1421, 1422,  - imprumuturi primite de la alte banci;
    1423
    1521, 1522,  - imprumuturi primite de la alte banci, pe baza valorilor
    30121          date acestora, in pensiune simpla si in pensiune livrata;
    1321, 1322,  - depozite constituite de alte banci;
    1323
    1811, 1812,  - incasari reprezentand creante restante;
    1817
    1821, 1822,  - incasari reprezentand creante indoielnice;
    1827
    20111, 20112, - valoarea creantelor comerciale incasate;
    20119
    3722          - contravaloarea in lei reprezentand vanzarile de devize in
                    nume propriu;
                  - contravaloarea in lei a valorilor in devize primite in
                    pensiune si restituite, in contrapartida creditelor in
                    lei rambursate de alte banci;
                  - contravaloarea in lei a valorilor in devize date in
                    pensiune altor banci, in contrapartida imprumuturilor
                    in lei primite de la acestea;
    1411, 1412,   - rambursari de credite acordate altor banci;
    1413
    1621          - sumele incasate de emitent privind cecurile de
                    calatorie si cecurile bancare vandute de alte banci,
                    precum si sumele incasate aflate in curs de clarificare
                    sau de regularizare cu alte banci;
    2031, 2041,   - sumele incasate reprezentand rambursari de credite
    2051, 2052,     consortiale;
    2061
    2037, 2047,   - dobanzi incasate, aferente creditelor consortiale;
    2057, 2067
    1511, 1512,   - sumele reprezentand rambursari de credite acordate
    30111           altor banci pe baza valorilor primite, de la acestea,
                    in pensiune simpla si in pensiune livrata;
    1611          - sumele incasate de la alte banci privind valorile de
                    recuperat;
    1311, 1312,   - diminuari sau lichidari de depozite constituite la
    1313            alte banci;
    1171, 1317,   - creante atasate incasate privind operatiuni
    1417, 1517,     interbancare si operatiuni cu titluri;
    1617, 30117
    508           - sumele incasate de la actionari sau asociati,
                    reprezentand aporturi la capitalul social;
    2321, 2322    - imprumuturi primite de la clientela financiara;
    2431, 2432    - imprumuturi primite de la clientela pe baza valorilor
                    date acesteia in pensiune;
    2531, 2532,   - depozite constituite de clientela;
    2533
    2541, 2542    - depozite constituite de clientela pe baza
                    certificatelor de depozit, carnetelor si libretelor de
                    economii;
    2621          - incasari reprezentand sume datorate clientelei si sume
                    in curs de clarificare;
    2811, 2812,   - incasari aferente creantelor si dobanzilor restante si
    2817, 2821,     indoielnice;
    2822, 2827
    30257         - dobanzile incasate aferente titlurilor de tranzactie,
                    titlurilor de tranzactie date cu imprumut sau vandute
                    cu posibilitate de rascumparare;
    3021          - valoarea titlurilor de tranzactie vandute, a celor
                    vandute cu posibilitate de rascumparare, precum si
                    valoarea titlurilor de tranzactie cumparate cu
                    posibilitate de rascumparare si rascumparate;
    30272         - valoarea titlurilor primite in pensiune livrata si
                    vandute cu posibilitate de rascumparare, inclusiv cele
                    vandute pe descoperit de titluri;
    3031          - valoarea titlurilor de plasament vandute, a celor
                    vandute cu posibilitate de rascumparare, precum si
                    valoarea titlurilor de plasament cumparate cu
                    posibilitate de rascumparare si rascumparate;
    3037          - dobanzi incasate aferente titlurilor de plasament cu
                    venit fix, titlurilor de plasament date cu imprumut
                    sau vandute cu posibilitate de rascumparare;
    3041          - valoarea titlurilor de investitii rambursate de
                    emitenti precum si valoarea titlurilor de investitii
                    vandute, a celor validate cu posibilitate de
                    rascumparare si a titlurilor de investitii cumparate
                    cu posibilitate de rascumparare si rascumparate;
    3047          - dobanzile incasate aferente titlurilor de investitii,
                    titlurilor de investitii date cu imprumut sau vandute
                    cu posibilitate de rascumparare;
    331           - sumele incasate de la alte banci pentru executarea
                    ordinelor de cumparare privind titlurile, comisioanele,
                    precum si alte sume incasate de la alte banci aferente
                    operatiunilor cu titluri efectuate in contul acestora;
    333           - sumele incasate de la societatile de bursa, aferente
                    vanzarilor de titluri efectuate in cont propriu, in
                    contul clientelei si in contul altor banci;
                  - dividende, dobanzi si alte venituri asimilate incasate
                    prin societatile de bursa, aferente operatiunilor cu
                    titluri efectuate in cont propriu;
    336           - sumele incasate in contul clientelei si in contul altor
                    banci, reprezentand rambursari de obligatiuni si de
                    alte titluri detinute de catre clientela si de alte
                    banci, precum si venituri din dobanzi aferente
                    acestora;
                  - sumele incasate in contul clientelei si in contul
                    altor banci, reprezentand dividende aferente titlurilor
                    detinute de acestea;
    35324         - sumele reprezentand taxa pe valoarea adaugata incasata
                    de la bugetul statului in baza cererii de rambursare;
    3534          - valoarea subventiilor si a alocatiilor de la buget,
                    incasate;
    3536, 3539    - sumele restituite de la buget, reprezentand: varsaminte
                    efectuate in plus din impozite, taxe si alte varsaminte
                    asimilate, precum si varsaminte efectuate in plus din
                    alte datorii si creante;
    3551          - depozite de garantii si cautiuni constituite de banca,
                    lichidate;
    3556          - sumele incasate de la diversi debitori;
                  - valoarea imprumuturilor obtinute pe baza titlurilor
                    emise de banca;
    3566          - plusuri din depuneri de numerar la alte banci, precum
                    si din alte operatiuni efectuate cu numerar;
                  - sumele incasate de la clientii cu contul deschis la
                    alte banci, reprezentand avansuri pentru livrarile de
                    bunuri, prestarile de servicii si executarile de
                    lucrari;
    3561          - sumele incasate reprezentand garantii pentru operatiuni
                    de leasing si de locatie simpla;
    3557          - dobanzile incasate aferente debitorilor diversi;
    3712          - cecuri, efecte de comert si alte valori incasate prin
                    Casa de compensatie;
                  - retrageri de numerar la ghiseele automate de banca de
                    catre clientul unei alte banci, la receptia fondurilor
                    prin Casa de compensatie;
    3731          - incasari reprezentand diferente de conversie
                    nefavorabile incasate de banca, aferente operatiunilor
                    in devize garantate pentru riscul de schimb;
    3732          - incasari reprezentand diferente favorabile rezultate
                    intre valoarea de inregistrare a titlurilor si valoarea
                    de vanzare a titlurilor cu posibilitate de
                    rascumparare;
    376           - dobanzi, sconturi, agio pentru operatiuni de factoring,
                    precum si alte sume incasate in avans de la alte banci;
    378           - dobanzile si alte sume privind operatiuni cu titluri si
                    operatiuni la termen, incasate;
                  - sumele incasate de la societatile grupului aferente
                    cheltuielilor refacturate, precum si cele incasate de
                    la coparticipanti aferente cheltuielilor refacturate
                    acestora privind operatiunile de exploatare bancara si
                    nebancara efectuate in comun;
                  - sumele incasate de la coparticipanti, reprezentand
                    venituri din operatiunile de exploatare bancara si
                    nebancara efectuate in comun;
    3811, 3812,   - incasarile aferente creantelor restante si indoielnice,
    3817, 3821,     precum si a celor aferente dobanzilor restante si
    3822, 3827      indoielnice;
    401, 402      - rambursari de credite subordonate la termen si pe
                    durata nedeterminata;
    407           - dobanzile incasate aferente creditelor subordonate la
                    termen si pe durata nedeterminata;
    411, 412,     - valoarea titlurilor reprezentand parti in societatile
    413             comerciale legate, titlurile de participare, precum si
                    valoarea titlurilor activitatii de portofoliu, vandute;
    417           - dobanzile incasate aferente titlurilor reprezentand
                    parti in societatile comerciale legate, titlurilor de
                    participare si titlurilor activitatii de portofoliu,
                    date cu imprumut;
    4717, 4747    - valoarea chiriilor incasate aferente operatiunilor de
                    leasing, locatie simpla, si asimilate;
    4811, 4812,   - incasarile aferente creantelor si dobanzilor restante
    4817, 4821,     si indoielnice;
    4822, 4827
    7019          - comisioanele incasate aferente operatiunilor de
                    trezorerie si interbancare;
    7032          - sumele incasate reprezentand diferente favorabile
                    rezultate intre pretul de vanzare al titlurilor de
                    tranzactie si pretul de inregistrare al acestora;
    7033          - sumele incasate reprezentand dividende aferente
                    titlurilor de plasament cu venit variabil si diferente
                    favorabile din cesiunea titlurilor de plasament;
    7029, 7039    - comisioane incasate aferente operatiunilor cu clientela
                    si operatiunilor cu titluri;
    7053          - dividende si venituri asimilate, incasate;
    7069          - comisioanele incasate pentru serviciile de schimb si
                    arbitraj si cecuri de calatorie;
    70711, 70712  - comisioane incasate privind angajamente de finantare
                    date;
    70721, 70722  - comisioane incasate privind angajamente de garantie
                    date;
    7077          - sumele incasate reprezentand venituri din alte
                    angajamente date;
    541           - valoarea subventiilor pentru investitii primite;
    531, 532      - imprumuturi subordonate la termen si pe durata
                    nedeterminata, primite;
    7083          - comisioane incasate din activitati de asistenta si de
                    consultanta;
    7085          - sumele incasate reprezentand venituri privind mijloace
                    de plata;
    7087          - sumele incasate reprezentand alte venituri din
                    prestatii de servicii financiare;
    7099          - sumele incasate reprezentand venituri diverse de
                    exploatare bancara;
    7493          - subventii pentru exploatare incasate;
    7499          - sumele incasate reprezentand venituri diverse de
                    exploatare;
    767           - sumele incasate reprezentand venituri din recuperari
                    de creante amortizate;
    7711, 7717    - sumele incasate reprezentand venituri exceptionale din
                    operatiuni de gestiune;
    7462          - sumele incasate reprezentand venituri din cesiunea
                    imobilizarilor financiare;
    777           - sumele incasate reprezentand alte venituri
                    exceptionale.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    101           - sumele ridicate in numerar de la Banca Nationala a
                    Romaniei;
    121, 122      - sumele virate din conturile Bancii Nationale a Romaniei
                    reprezentand diminuari de disponibilitati;
    2511          - sumele platite de clientela;
    341           - sumele platite pentru clientii altor unitati ale
                    bancii;
    60331, 60341  - sumele platite reprezentand cheltuieli de achizitie
                    pentru titlurile de plasament si de investitii;
    1121, 1122,   - sumele rambursate de catre banca sau retrase de Banca
    1123, 1124      Nationala a Romaniei;
    1421, 1422,   - rambursari de imprumuturi primite de la alte banci;
    1423
    1521, 1522,   - rambursari de imprumuturi primite de la alte banci pe
    30121           baza valorilor date acestora, in pensiune simpla si in
                    pensiune livrata;
    1311, 1312,   - depozite constituite la alte banci;
    1313
    3722          - plati in lei reprezentand contravaloarea devizelor
                    cumparate in cont propriu;
                  - rambursari de imprumuturi in lei primite de la alte
                    banci si clientela, in contrapartida valorilor in
                    devize date in pensiune si restituite de catre acestea;
                  - credite acordate in lei altor banci si clientelei in
                    contrapartida valorilor in devize primite in pensiune;
    1411, 1412,   - credite acordate altor banci;
    1413
    1621          - sumele platite altor banci privind cecurile de
                    calatorie, cecurile efectele de comert si alte valori
                    sau sume datorate;
    1511, 1512,   - credite acordate altor banci si clientelei pe baza
    2411, 2412,     valorilor primite de la acestea, in pensiune simpla si
    30111           in pensiune livrata;
    1611          - sumele platite de banca si care urmeaza sa fie
                    recuperate de la alte banci;
    1321, 1322,   - diminuari sau lichidari de depozite constituite de alte
    1323            banci;
    2021, 2031,   - plati efectuate din credite acordate clientelei;
    2041, 2051,
    2052, 2061
    1172, 1327,   - datorii atasate platite pentru operatiuni interbancare
    1427, 1527,     si operatiuni cu titluri;
    1627, 30127
    2311, 2312    - credite acordate clientelei financiare;
    2321, 2322,   - rambursari de imprumuturi primite de la clientela
    2327            financiara, precum si dobanzile aferente platite;
    2431, 2432,   - rambursari de imprumuturi primite de la clientela pe
    2437            baza valorilor date in pensiune, precum si dobanzile
                    aferente platite;
    2521          - sumele platite altor banci aferente biletelor la ordin
                    emise pentru operatiuni de factoring indisponibil
                    scontate de clientela;
    2611          - sumele platite de banca si care urmeaza sa fie
                    recuperate de la clientela;
    30277         - dobanzile platite aferente titlurilor luate cu imprumut;
    3021          - valoarea titlurilor de tranzactie cumparate si a celor
                    cumparate cu posibilitate de rascumparare, precum si
                    valoarea titlurilor de tranzactie, vandute cu
                    posibilitate de rascumparare si rascumparate;
                  - sumele platite reprezentand pretul de rascumparare al
                    actiunilor proprii;
    30272         - valoarea titlurilor primite in pensiune livrata,
                    vandute cu posibilitate de rascumparare si rascumparate,
                    inclusiv a celor vandute pe descoperit de titluri si
                    rascumparate;
    3031          - valoarea titlurilor de plasament cumparate si a celor
                    cumparate cu posibilitate de rascumparare, precum si
                    valoarea titlurilor de plasament vandute cu
                    posibilitate de rascumparare si rascumparate;
    3036          - sumele platite privind titlurile de plasament;
    3041          - valoarea titlurilor de investitii cumparate si a celor
                    cumparate cu posibilitate de rascumparare, precum si
                    valoarea titlurilor de investitii vandute cu
                    posibilitate de rascumparare si rascumparate;
    3211, 3217    - rambursarea imprumuturilor primite pe baza titlurilor
                    de piata interbancara emise de banca si plata
                    dobanzilor aferente;
    3221, 3227    - rambursarea imprumuturilor primite pe baza titlurilor
                    de creante negociabile emise de banca si plata
                    dobanzilor aferente;
    331           - sumele virate in contul altor banci reprezentand
                    contravaloarea titlurilor vandute in contul acestora
                    prin societatile de bursa (mai putin comisioanele
                    aferente), precum si alte sume virate in conturile
                    altor banci din conturile de decontare ale acestora
                    privind operatiunile cu titluri;
                  - sumele virate in contul altor banci reprezentand
                    dividende si venituri asimilate cuvenite acestora,
                    incasate prin societatile de bursa;
    333           - sumele platite societatilor de bursa aferente
                    cumpararilor de titluri efectuate in cont propriu, in
                    contul clientelei si in contul altor banci;
                  - dividende, dobanzi si alte venituri asimilate platite
                    prin societatile de bursa, aferente operatiunilor cu
                    titluri efectuate in cont propriu;
    336           - sumele platite in contul clientelei si in contul altor
                    banci, reprezentand rambursari de imprumuturi aferente
                    obligatiunilor si altor titluri emise de clientela si
                    de alte banci, precum si dobanzile aferente;
                  - sumele platite in contul clientelei si in contul altor
                    banci, reprezentand dividende aferente titlurilor emise
                    de acestea;
    3251, 3257    - rambursarea imprumuturilor primite pe baza
                    obligatiunilor emise de banca si plata dobanzilor
                    aferente;
    3261, 3267    - rambursarea imprumuturilor primite pe baza titlurilor
                    emise de banca si plata dobanzilor aferente;
    3521, 3522,   - sumele virate reprezentand contributia la asigurarile
    3526            sociale, ajutorul de somaj, precum si cele reprezentand
                    alte datorii si creante sociale;
    3516          - sumele achitate tertilor, reprezentand retineri de la
                    salariati;
    3531          - impozitul pe profit virat la bugetul statului;
    35323         - platile efectuate catre bugetul statului reprezentand
                    taxa pe valoarea adaugata;
    35326         - taxa pe valoarea adaugata aferenta achizitiilor de
                    bunuri si servicii, deductibila;
    3533          - sumele virate la buget reprezentand impozit pe salarii
                    si pe alte drepturi similare;
    3536          - platile efectuate bugetului statului sau bugetelor
                    locale privind alte impozite, taxe si varsaminte
                    asimilate;
    3538          - platile efectuate catre alte organisme publice, privind
                    taxele si varsamintele asimilate datorate acestora;
    3539          - sumele virate la buget reprezentand alte datorii fata
                    de acesta;
    3551          - depozite de garantii si cautiuni, constituite de banca;
    3556          - sumele platite asociatilor reprezentand avansuri
                    acordate acestora, precum si valoarea avansurilor
                    achitate furnizorilor in contul unor livrari de bunuri,
                    prestari de servicii sau executari de lucrari;
    354           - sumele achitate actionarilor sau asociatilor
                    reprezentand dividende;
    3561          - sumele restituite aferente garantiilor retinute pentru
                    operatiunile de leasing si de locatie simpla;
    3566          - sumele platite furnizorilor, creditorilor diversi si
                    colaboratorilor;
    3567          - dobanzile platite aferente creditorilor diversi;
    377           - dobanzi privind operatiuni cu titluri si operatiuni la
                    termen, precum si alte sume datorate, platite;
                  - sumele platite coparticipantilor reprezentand venituri
                    retrocedate de banca din operatiuni de exploatare
                    bancara si nebancara efectuate in comun;
                  - sumele platite coparticipantilor reprezentand
                    cheltuieli aferente bancii din operatiuni de exploatare
                    bancara si nebancara efectuate in comun;
   361, 362, 363, - sumele platite reprezentand valoarea materialelor,
   367              obiectelor de inventar, valorilor din aur, metale si
                    pietre pretioase, precum si a altor stocuri;
   3731           - diferentele de conversie favorabile platite de banca,
                    aferente operatiunilor in devize garantate pentru
                    riscul de schimb;
   3749           - sumele platite reprezentand alte cheltuieli de
                    repartizat;
   375            - dobanzi si alte cheltuieli platite in avans;
   3732           - diferentele favorabile rezultate intre valoarea de
                    inregistrare a titlurilor si valoarea de vanzare a
                    titlurilor cu posibilitatea de rascumparare,
                    rascumparate;
   3037, 3047     - sumele platite reprezentand dobanzi calculate pentru
                    perioada scursa (cuponul scurs) aferente titlurilor de
                    plasament si titlurilor de investitii, cumparate;
   379            - valoarea titlurilor emise de banca si rascumparate sau
                    rambursate anticipat;
   401, 402       - credite subordonate la termen si pe durata
                    nedeterminata, acordate;
   411            - valoarea titlurilor reprezentand parti in societatile
                    comerciale legate, cumparate;
   412            - valoarea titlurilor de participare, cumparate;
   413            - valoarea titlurilor activitatii de portofoliu,
                    cumparate;
   418            - sumele varsate pentru titlurile reprezentand parti in
                    societatile comerciale legate, titlurile de participare
                    si titlurile activitatii de portofoliu, cumparate;
   4741           - valoarea de achizitie a bunurilor mobiliare si
                    imobiliare date in locatie simpla;
   431, 432       - avansurile acordate furnizorilor de imobilizari
                    necorporale si corporale;
   4412           - sumele platite reprezentand cheltuieli ocazionate de
                    infiintarea si extinderea activitatii bancii;
   4711, 4712,    - valoarea de achizitie a bunurilor mobiliare si
                    imobiliare, precum si a activelor necorporale date in
                    leasing;
   4713
   472            - avansuri acordate furnizorilor pentru imobilizarile in
                    curs, aferente operatiunilor de leasing si asimilate;
   508            - sumele platite actionarilor sau asociatilor la
                    rascumpararea actiunilor proprii, in vederea reducerii
                    capitalului social, potrivit legii;
   6019, 6029     - comisioane platite, aferente operatiunilor interbancare
                    si celor cu clientela;
   531, 532       - rambursarea imprumuturilor primite reprezentand datorii
                    subordonate la termen si pe durata nedeterminata;
   6039           - comisioane platite, aferente operatiunilor cu titluri;
   6069           - comisioane platite aferente operatiunilor de schimb;
   60711, 60712   - comisioane platite, privind angajamente de finantare;
   60721, 60722   - sumele platite reprezentand cheltuieli privind
                    angajamente de garantie primite;
   6077           - sumele platite reprezentand cheltuieli privind alte
                    angajamente primite;
   6081           - sumele platite reprezentand cheltuieli cu mijloace de
                    plata;
   6087           - sumele platite reprezentand alte cheltuieli cu
                    prestatiile de servicii financiare;
   6099           - sumele platite reprezentand alte cheltuieli care
                    privesc activitatea de exploatare bancara;
   634, 635       - sumele platite reprezentand cheltuieli cu lucrari
                    executate si servicii prestate de terti, precum si
                    cheltuieli de protocol, reclama si publicitate;
   649            - sumele platite reprezentand diverse cheltuieli de
                    exploatare;
   6711, 6712,    - sumele platite reprezentand cheltuieli exceptionale
   6713, 6717       privind operatiuni de gestiune;
   677            - sumele platite reprezentand alte cheltuieli
                    exceptionale;
   537            - dobanzile platite aferente datoriilor subordonate la
                    termen si pe durata nedeterminata;
    Soldul contului reprezinta disponibilitati banesti aflate in contul curent la Banca Nationala a Romaniei.

    Contul 1121 "Imprumuturi structurale"
    Contul 1122 "Imprumuturi de licitatie"
    Contul 1123 "Imprumuturi speciale"
    Contul 1124 "Imprumuturi lombard (overdraft)"

    Conturile 1121 "Imprumuturi structurale", 1122 "Imprumuturi de licitatie", 1123 "Imprumuturi speciale" si 1124 "Imprumuturi lombard (overdraft)" sunt conturi de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122 - sumele primite de banca de la Banca Nationala a
                    Romaniei, reprezentand imprumuturi de refinantare.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122 - sumele rambursate de catre banca sau retrase de Banca
                    Nationala a Romaniei.
    Soldul conturilor reprezinta imprumuturi de refinantare primite, neajunse la scadenta.

    Contul 1171 "Creante atasate"
    Contul 1171 "Creante atasate" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    7011         - creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
                   aferente disponibilitatilor banesti aflate in contul
                   curent la Banca Nationala a Romaniei;
    3721         - creante din dobanzi in devize, calculate si neajunse la
                   scadenta, aferente disponibilitatilor banesti in devize
                   aflate in conturile Bancii Nationale a Romaniei.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122  - dobanzile incasate la disponibilitatile banesti
                     aflate in contul curent la Banca Nationala a Romaniei;
    1812, 1822     - sumele reprezentand dobanzi restante sau devenite
                     indoielnice aferente disponibilitatilor banesti aflate
                     in contul curent la Banca Nationala a Romaniei.
    Soldul contului reprezinta creante din dobanzi, calculate si neajunse la
scadenta, aferente disponibilitatilor banesti existente in contul curent la Banca Nationala a Romaniei.

    Contul 1172 "Datorii atasate"
    Contul 1172 "Datorii atasate" este un cont de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    6011         - datorii din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
                   aferente imprumuturilor de refinantare primite de la
                   Banca Nationala a Romaniei;
    3721         - datorii din dobanzi in devize, calculate si neajunse la
                   scadenta, aferente imprumuturilor de refinantare primite
                   de la Banca Nationala a Romaniei.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122 - dobanzile platite aferente imprumuturilor de
                    refinantare primite de la Banca Nationala a Romaniei.
    Soldul contului reprezinta datorii din dobanzi, calculate si neajunse la
scadenta, aferente imprumuturilor de refinantare primite de la Banca Nationala a Romaniei.
Nu se inregistreaza in conturile:        Se inregistreaza in conturile:
111 - Operatiunile cu Banca              - Alte grupe de conturi din cadrul
      Nationala a Romaniei                 clasei 1, dupa natura
      privind valorile primite             operatiunilor;
      sau date in pensiune;
    - Creantele si datoriile in          - Alte grupe de conturi din cadrul
      legatura cu Banca Centrala           clasei 1, dupa natura
      din tarile unde banca nu             operatiunilor;
      este implantata;
    - Creantele si datoriile in          - Alte grupe de conturi din cadrul
      legatura cu Trezoreria               clasei 1, dupa natura
      publica;                             operatiunilor;
    - Creantele si datoriile in          - Alte grupe de conturi din cadrul
      legatura cu institutiile             clasei 1 dupa natura
      financiare, internationale           operatiunilor.
      (F.M.I, B.I.R.D, B.R.I,
      B.E.R.D...).
---------------------------------------------------------------------------
    Grupa 12 - CONTURI DE CORESPONDENT

    121 - Conturi de corespondent la banci (nostro)
    122 - Conturi de corespondent ale bancilor (loro)
    127 - Creante si datorii atasate
          1271 - Creante atasate
          1272 - Datorii atasate
---------------------------------------------------------------------------
    CONTINUT:
    121  - existenta si miscarea disponibilitatilor banesti aflate in
           conturile de corespondent deschise la alte banci (nostro);
    122  - existenta si miscarea disponibilitatilor banesti aflate in
           conturile de corespondent deschise de alte banci (loro);
    1271 - creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta, aferente
           conturilor de corespondent (nostro);
    1272 - datorii din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta, aferente
           conturilor de corespondent (loro).

    Contul 121 "Conturi de corespondent la banci (nostro)"
    Contul 121 "Conturi de corespondent la banci (nostro)" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122 - sumele incasate prin conturile de corespondent;
    1311, 1312,   - diminuari sau lichidari de depozite constituite la alte
    1313            banci;
    1321, 1322,   - depozite constituite de alte banci;
    1323
    1411, 1412,   - rambursari de credite acordate altor banci;
    1413
    1421, 1422,   - imprumuturi primite de la alte banci;
    1423
    1511, 1512,   - sumele reprezentand rambursari de credite acordate altor
    30111           banci pe baza valorilor primite, de la acestea, in
                    pensiune simpla si in pensiune livrata;
    1611          - sumele incasate de la alte banci privind valorile de
                    recuperat;
    1121, 1122,   - sumele primite de banca reprezentand imprumuturi de
    1123, 1124      refinantare de la Banca Nationala a Romaniei;
    20119         - valoarea nominala a altor creante comerciale incasate;
    1621          - sumele incasate de emitent privind cecurile de
                    calatorie si cecurile bancare vandute de alte banci,
                    precum si sumele incasate aflate in curs de clarificare
                    sau de regularizare cu alte banci;
    3556          - valoarea imprumuturilor obtinute pe baza titlurilor
                    emise de banca;
                  - sumele incasate de la diversi debitori;
    1521, 1522,   - imprumuturi primite de la alte banci pe baza valorilor
    30121           date, in pensiune simpla si in pensiune livrata,
                    acestora;
    3557          - dobanzile incasate aferente debitorilor diversi;
    1811, 1821    - creante restante si indoielnice rambursate;
    3721          - devize cumparate, comisioane percepute;
                  - sume incasate in devize reprezentand rambursari de
                    credite in devize acordate altor banci, in
                    contrapartida valorilor in lei primite in pensiune si
                    restituite acestora;
                  - imprumuturi primite in devize de la alte banci, in
                    contrapartida valorilor in lei date in pensiune
                    acestora;
                  - dividende in devize incasate, aferente titlurilor in
                    devize cu venit variabil;
                  - sumele incasate in devize reprezentand diferente
                    favorabile aferente titlurilor in devize;
                  - sumele primite in devize de sucursalele din Romania
                    ale bancilor al caror sediu se afla in strainatate;
                  - alte sume incasate in devize reprezentand creante;
    1812, 1822    - dobanzi restante si indoielnice incasate;
    3722          - contravaloarea in lei a devizelor vandute in nume
                    propriu;
                  - contravaloarea in lei a valorilor in devize primite in
                    pensiune si restituite, in contrapartida creditelor in
                    lei rambursate de catre alte banci;
                  - contravaloarea in lei a valorilor in devize date in
                    pensiune altor banci, in contrapartida imprumuturilor
                    in lei primite de la acestea;
    1171, 1271,   - creante atasate incasate din operatiuni interbancare si
    1317, 1417,     operatiuni cu titluri;
    1517, 1617,
    1817, 1827,
    30117
    20111         - valoarea nominala a efectelor de comert scontate,
                    ajunse la scadenta, incasate;
    20112         - valoarea nominala a creantelor comerciale prezentate in
                    cadrul operatiunilor de factoring, incasate;
    2031, 2041,   - rambursarile de credite acordate in cadrul
    2051, 2052,     operatiunilor de mandat;
    2061, 2311,
    2312
    2037, 2047,   - dobanzile incasate de catre banca mandanta pentru
    2057, 2067,     creditele acordate in cadrul operatiunilor de mandat;
    2317
    2321, 2322    - imprumuturi primite de la clientela financiara;
    2431, 2432    - imprumuturi primite de la clientela pe baza valorilor
                    date in pensiune acesteia;
    2511          - incasari ale clientelei;
    2531, 2532,   - depozite constituite de clientela;
    2533
    2541, 2542    - depozite constituite de clientela pe baza
                    certificatelor de depozit, carnetelor si libretelor de
                    economii;
    331           - sumele incasate de la alte banci pentru executarea
                    ordinelor de cumparare privind titlurile, comisioane,
                    precum si alte sume incasate de la alte banci aferente
                    operatiunilor cu titluri efectuate in contul acestora;
    333           - sumele incasate de la societatile de bursa aferente
                    vanzarilor de titluri efectuate in cont propriu, in
                    contul clientelei si in contul altor banci;
                  - dividende, dobanzi si alte venituri asimilate incasate
                    prin societatile de bursa, aferente operatiunilor cu
                    titluri efectuate in cont propriu;
    336           - sumele incasate in contul clientelei si in contul altor
                    banci, reprezentand rambursari de obligatiuni si de
                    alte titluri detinute de catre clientela si de alte
                    banci, precum si venituri din dobanzi aferente acestora;
                  - sumele incasate in contul clientelei si in contul altor
                    banci, reprezentand dividende aferente titlurilor
                    detinute de acestea;
    2621          - incasari reprezentand sume datorate clientelei si sume
                    in curs de clarificare;
    3561          - sumele incasate reprezentand garantii pentru
                    operatiunile de leasing si de locatie simpla;
    2811, 2812,   - incasari aferente creantelor si dobanzilor restante si
    2817, 2821,     indoielnice;
    2822, 2827
    3021          - valoarea titlurilor de tranzactie vandute, a celor
                    vandute cu posibilitate de rascumparare, precum si
                    valoarea titlurilor de tranzactie cumparate cu
                    posibilitate de rascumparare si rascumparate;
    30272         - valoarea titlurilor primite in pensiune livrata si
                    vandute cu posibilitate de rascumparare, inclusiv cele
                    vandute pe descoperit de titluri;
    3031          - valoarea titlurilor de plasament vandute, a celor
                    vandute cu posibilitate de rascumparare, precum si
                    valoarea titlurilor de plasament cumparate cu
                    posibilitate de rascumparare si rascumparate;
    3041          - valoarea titlurilor de investitii rambursate de
                    emitenti, precum si valoarea titlurilor de investitii
                    vandute, a celor vandute cu posibilitate de
                    rascumparare si a titlurilor de investitii cumparate cu
                    posibilitate de rascumparare si rascumparate;
    30257         - dobanzi incasate aferente titlurilor de tranzactie,
                    titlurilor de tranzactie date cu imprumut sau vandute
                    cu posibilitate de rascumparare;
    3037          - dobanzi incasate aferente titlurilor de plasament cu
                    venit fix, titlurilor de plasament date cu imprumut sau
                    vandute cu posibilitate de rascumparare;
    3047          - dobanzi incasate aferente titlurilor de investitii,
                    titlurilor de investitii date cu imprumut sau vandute
                    cu posibilitate de rascumparare;
    3731          - diferentele de conversie nefavorabile incasate de
                    banca, aferente operatiunilor in devize garantate
                    pentru riscul de schimb;
    3732          - diferentele favorabile rezultate intre valoarea de
                    inregistrare a titlurilor si valoarea de vanzare a
                    titlurilor cu posibilitate de rascumparare;
    376           - dobanzi, sconturi, agio pentru operatiuni de factoring,
                    precum si alte sume incasate in avans de la alte banci;
    378           - dobanzi si alte sume privind operatiuni cu titluri si
                    operatiuni la termen, incasate;
                  - sumele incasate de la societatile grupului aferente
                    cheltuielilor refacturate, precum si cele incasate de
                    la coparticipanti aferente cheltuielilor refacturate
                    acestora privind operatiunile de exploatare bancara si
                    nebancara efectuate in comun;
                  - sumele incasate de la coparticipanti reprezentand
                    venituri din operatiunile de exploatare bancara si
                    nebancara efectuate in comun;
    3551          - depozite de garantii si cautiuni constituite de banca,
                    lichidate;
    3811, 3812,   - incasarile aferente creantelor si dobanzilor restante
    3817, 3821,     si indoielnice;
    3822, 3827
    3566          - plusuri din depuneri de numerar la alte banci, precum
                    si din alte operatiuni efectuate cu numerar;
                  - sumele incasate de la clientii cu contul deschis la
                    alte banci reprezentand avansuri pentru livrarile de
                    bunuri, prestarile de servicii si executarile de
                    lucrari;
    7069          - comisioane incasate pentru operatiuni de schimb si
                    arbitraj;
    401, 402      - rambursari de credite subordonate la termen si pe
                    durata nedeterminata;
    407           - dobanzile incasate aferente creditelor subordonate la
                    termen si pe durata nedeterminata;
    411, 412,     - valoarea titlurilor reprezentand parti in societatile
    413             comerciale legate, titlurile de participare, precum si
                    valoarea titlurilor activitatii de portofoliu, vandute;
    417           - dobanzile incasate aferente titlurilor reprezentand
                    parti in societatile comerciale legate, titlurilor de
                    participare si titlurilor activitatii de portofoliu,
                    date cu imprumut;
    531, 532      - imprumuturi subordonate la termen si pe durata
                    nedeterminata, primite;
    7083          - comisioane incasate din activitati de asistenta si de
                    consultanta;
    7085          - sumele incasate reprezentand venituri privind mijloace
                    de plata;
    7087          - sumele incasate reprezentand alte venituri din
                    prestatii de servicii financiare;
    7019, 7039    - comisioane incasate aferente operatiunilor de
                    trezorerie, interbancare si operatiunilor cu titluri;
    4717          - chiriile incasate aferente operatiunilor de leasing si
                    asimilate;
    7053          - dividende si venituri asimilate, incasate;
    4747          - chiriile incasate pentru bunurile date in locatie
                    simpla;
    4811, 4812,   - incasarile aferente creantelor si dobanzilor restante
    4817, 4821,     si indoielnice;
    4822, 4827
    7462          - sumele incasate reprezentand venituri din cesiunea
                    imobilizarilor financiare;
    508           - sumele incasate de la actionari sau asociati
                    reprezentand aporturi la capitalul social;
    7032          - sumele incasate reprezentand diferente favorabile
                    rezultate intre pretul de vanzare al titlurilor de
                    tranzactie si pretul de inregistrare al acestora;
    7499          - sumele incasate reprezentand venituri diverse de
                    exploatare;
    70711, 70712  - comisioane incasate privind angajamente de finantare
                    date;
    70721, 70722  - comisioane incasate privind angajamente de garantie
                    date;
    7077          - sumele incasate reprezentand venituri din alte
                    angajamente date;
    7099          - sumele incasate reprezentand venituri diverse de
                    exploatare bancara;
    767           - sumele incasate reprezentand venituri din recuperari de
                    creante amortizate;
    777           - sumele incasate reprezentand alte venituri
                    exceptionale;
    7711, 7717    - sumele incasate reprezentand venituri exceptionale din
                    operatiuni de gestiune;
    7029          - comisioane incasate de banca mandanta pentru operatiuni
                    de mandat;
    7033          - sumele incasate reprezentand dividende aferente
                    titlurilor de plasament cu venit variabil si diferente
                    favorabile din cesiunea titlurilor de plasament.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122 - sumele platite prin conturile de corespondent;
    1311, 1312,   - depozite constituite la alte banci;
    1313
    1321, 1322,   - diminuari sau lichidari de depozite constituite de alte
    1323            banci;
    1411, 1412,   - credite acordate altor banci;
    1413
    1121, 1122,   - sumele rambursate de catre banca sau retrase de Banca
    1123, 1124,     Nationala a Romaniei;
    1421, 1422,   - rambursari de imprumuturi primite de la alte banci;
    1423
    1611          - sumele platite de banca si care urmeaza sa fie
                    recuperate de la alte banci;
    1511, 1512,   - credite acordate altor banci si clientelei pe baza
    2411, 2412,     valorilor primite, de la acestea, in pensiune simpla
    30111           si in pensiune livrata;
    1521, 1522,   - rambursari de imprumuturi primite de la alte banci pe
    30121           baza valorilor date acestora, in pensiune simpla si in
                    pensiune livrata;
    2511          - plati ale clientelei;
    2521          - sumele platite altor banci aferente biletelor la ordin
                    emise pentru operatiuni de factoring indisponibil
                    scontate de clientela;
    3721          - devize vandute, comisioane percepute;
                  - credite in devize acordate altor banci si clientelei pe
                    baza valorilor in lei primite in pensiune;
                  - rambursari de imprumuturi primite in devize de la alte
                    banci si clientela, in contrapartida valorilor in lei
                    date in pensiune si restituite de catre acestea;
                  - sumele platite in devize reprezentand cheltuieli de
                    achizitie aferente titlurilor;
                  - sumele reprezentand diminuari de fonduri in devize ale
                    sucursalelor din Romania ale bancilor al caror sediu
                    se afla in strainatate;
                  - alte sume platite in devize reprezentand datorii;
    1621          - sumele platite altor banci privind cecurile de
                    calatorie, cecurile, efectele de comert, alte valori si
                    alte sume datorate;
    3211, 3217    - rambursarea imprumuturilor primite pe baza titlurilor
                    de piata interbancara emise de banca si plata
                    dobanzilor aferente;
    3221, 3227    - rambursarea imprumuturilor primite pe baza titlurilor
                    de creante negociabile emise de banca si plata
                    dobanzilor aferente;
    3251, 3257    - rambursarea imprumuturilor primite pe baza
                    obligatiunilor emise de banca si plata dobanzilor
                    aferente;
    1172, 1327,   - datorii atasate platite privind operatiuni
    1427, 1527,     interbancare si operatiuni cu titluri;
    1627, 30127
    2021, 2031,   - plati efectuate din credite acordate clientelei;
    2041, 2051,   - credite acordate de banca mandanta in cadrul
    2052, 2061      operatiunii de mandat;
    2311, 2312    - credite acordate clientelei financiare;
    2321, 2322,   - imprumuturi primite de la clientela financiara,
    2327            rambursate, precum si dobanzile platite aferente
                    acestora;
    2431, 2432,   - rambursari de imprumuturi primite de la clientela pe
    2437            baza valorilor date in pensiune, precum si dobanzile
                    aferente platite;
    2611          - sumele platite de banca si care urmeaza sa fie
                    recuperate de la clientela;
    30277         - dobanzile platite aferente titlurilor luate cu
                    imprumut;
    3021          - valoarea titlurilor de tranzactie cumparate si a celor
                    cumparate cu posibilitate de rascumparare, precum si
                    valoarea titlurilor de tranzactie vandute cu
                    posibilitate de rascumparare si rascumparate;
                  - sumele platite reprezentand pretul de rascumparare al
                    actiunilor proprii;
    30272         - valoarea titlurilor primite in pensiune livrata,
                    vandute cu posibilitate de rascumparare si
                    rascumparate, inclusiv a celor vandute pe descoperit
                    de titluri si rascumparate;
    3031          - valoarea titlurilor de plasament cumparate si a celor
                    cumparate cu posibilitate de rascumparare, precum si
                    valoarea titlurilor de plasament vandute cu
                    posibilitate de rascumparare si rascumparate;
    3041          - valoarea titlurilor de investitii cumparate si a celor
                    cumparate cu posibilitate de rascumparare, precum si
                    valoarea titlurilor de investitii vandute cu
                    posibilitate de rascumparare si rascumparate;
    377           - dobanzi privind operatiunile cu titluri si operatiuni
                    la termen, precum si alte sume datorate, platite;
                  - sumele platite coparticipantilor, reprezentand
                    veniturile retrocedate de banca din operatiunile de
                    exploatare bancara si nebancara efectuate in comun;
                  - sumele platite coparticipantilor reprezentand
                    cheltuieli aferente bancii din operatiuni de exploatare
                    bancara si nebancara efectuate in comun;
    3556          - valoarea avansurilor achitate furnizorilor in contul
                    unor livrari de bunuri, prestari de servicii sau
                    executari de lucrari;
    3731          - diferentele de conversie favorabile platite de banca,
                    aferente operatiilor in devize garantate pentru riscul
                    de schimb;
    3732          - diferentele favorabile platite, rezultate intre
                    valoarea de inregistrare a titlurilor si valoarea de
                    vanzare a titlurilor cu posibilitate de rascumparare,
                    rascumparate;
    3036          - sumele platite privind titlurile de plasament;
    3567          - dobanzile platite aferente creditorilor diversi;
    3566          - sumele platite furnizorilor, creditorilor diversi si
                    colaboratorilor;
    3261, 3267    - rambursarea imprumuturilor primite pe baza titlurilor
                    emise de banca si plata dobanzilor aferente;
    336           - sumele platite in contul clientelei si in contul altor
                    banci reprezentand rambursari de imprumuturi aferente
                    obligatiunilor si altor titluri emise de clientela si
                    de alte banci, precum si dobanzile aferente;
                  - sumele platite in contul clientelei si in contul altor
                    banci, reprezentand dividende aferente titlurilor
                    emise de acestea;
    354           - sumele achitate actionarilor sau asociatilor
                    reprezentand dividende;
    3516          - sumele achitate tertilor, reprezentand retineri de la
                    salariati;
    3561          - sumele restituite aferente garantiilor retinute pentru
                    operatiunile de leasing si de locatie simpla;
    3551          - depozite de garantii si cautiuni constituite de banca;
    3722          - plati in lei reprezentand contravaloarea devizelor
                    cumparate in nume propriu;
                  - credite acordate in lei altor banci si clientelei in
                    contrapartida valorilor in devize primite in pensiune;
                  - rambursari de imprumuturi in lei primite de la alte
                    banci si clientela, in contrapartida valorilor in
                    devize date in pensiune si restituite de catre acestea;
    3749          - sumele platite reprezentand alte cheltuieli de
                    repartizat;
    375           - dobanzi si alte cheltuieli platite in avans;
    3037, 3047    - sumele platite reprezentand dobanzi calculate pentru
                    perioada scursa (cuponul scurs) aferente titlurilor de
                    plasament si titlurilor de investitii, cumparate;
    379           - valoarea titlurilor emise de banca si rascumparate sau
                    rambursate anticipat;
    361, 362, 363, - valoarea materialelor, obiectelor de inventar,
    367              valorilor din aur, metale si pietre pretioase, precum
                     si a altor stocuri, cumparate;
    4741          - valoarea de achizitie a bunurilor mobiliare si
                    imobiliare date in locatie simpla;
    331           - sumele virate in contul altor banci reprezentand
                    contravaloarea titlurilor vandute in contul acestora
                    prin societatile de bursa (mai putin comisioanele
                    aferente), precum si alte sume virate in conturile
                    altor banci din conturile de decontare ale acestora
                    privind operatiunile cu titluri;
                  - sumele virate in contul altor banci reprezentand
                    dividende si venituri asimilate cuvenite acestora,
                    incasate prin societatile de bursa;
    333           - sumele platite societatilor de bursa aferente
                    cumpararilor de titluri efectuate in cont propriu, in
                    contul clientelei si in contul altor banci;
                  - dividende, dobanzi si alte venituri asimilate platite
                    prin societatile de bursa, aferente operatiunilor cu
                    titluri efectuate in cont propriu;
    401, 402      - credite subordonate la termen si pe durata
                    nedeterminata, acordate;
    411           - valoarea titlurilor reprezentand parti in societatile
                    comerciale legate, cumparate;
    412           - valoarea titlurilor de participare cumparate;
    413           - valoarea titlurilor activitatii de portofoliu
                    cumparate;
    418           - sumele varsate pentru titlurile reprezentand parti in
                    societatile comerciale legate, titlurile de participare
                    si titlurile activitatii de portofoliu cumparate;
    6069          - comisioane platite aferente operatiunilor de schimb;
    431, 432      - avansurile acordate furnizorilor de imobilizari
                    corporale si necorporale;
    4412          - sumele platite reprezentand cheltuieli ocazionate de
                    infiintarea si extinderea activitatii bancii;
    4711, 4712,   - valoarea de achizitie a bunurilor mobiliare si
    4713            imobiliare, precum si a activelor necorporale date in
                    leasing;
    472           - avansurile acordate furnizorilor pentru imobilizarile
                    in curs aferente operatiunilor de leasing si asimilate;
    6081          - sumele platite reprezentand cheltuieli cu mijloace de
                    plata;
    6087          - sumele platite reprezentand alte cheltuieli cu
                    prestatiile de servicii financiare;
    6019, 6029    - comisioane aferente operatiunilor interbancare si celor
                    cu clientela, platite;
    60331, 60341  - sumele platite reprezentand cheltuieli de achizitie
                    pentru titlurile de plasament si titlurile de
                    investitii;
    60711, 60712  - comisioane privind angajamente de finantare, platite;
    60721, 60722  - sumele platite reprezentand cheltuieli privind
                    angajamente de garantie primite;
    6077          - sumele platite reprezentand cheltuieli privind alte
                    angajamente primite;
    6039          - comisioane aferente operatiunilor cu titluri, platite;
    6099          - sumele platite reprezentand alte cheltuieli care
                    privesc activitatea de exploatare bancara;
    531, 532      - rambursarea imprumuturilor primite reprezentand datorii
                    subordonate la termen si pe durata nedeterminata;
    508           - sumele platite actionarilor sau asociatilor la
                    rascumpararea actiunilor proprii in vederea reducerii
                    capitalului social, potrivit legii;
    537           - dobanzile platite aferente datoriilor subordonate la
                    termen si pe durata nedeterminata;
    634, 635      - sumele platite reprezentand cheltuieli cu lucrari
                    executate si servicii prestate de terti, precum si
                    cheltuieli de protocol, reclama si publicitate;
    649           - sumele platite reprezentand diverse cheltuieli de
                    exploatare;
    6711, 6712,   - sumele platite reprezentand cheltuieli exceptionale
    6713, 6717      privind operatiuni de gestiune;
    677           - sumele platite reprezentand alte cheltuieli exceptionale.
    Soldul contului reprezinta disponibilitati banesti aflate in conturile de corespondent deschise la alte banci.

    Contul 122 "Conturi de corespondent ale bancilor (loro)"
    Contul 122 "Conturi de corespondent ale bancilor (loro)" este un cont de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122   - sumele platite prin conturile de corespondent;
    1311, 1312,     - depozite constituite la alte banci;
    1121, 1122,     - sumele rambursate de catre banca sau retrase de Banca
    1123, 1124        Nationala a Romaniei;
    1321, 1322,     - diminuari sau lichidari de depozite constituite de
    1323              alte banci;
    1411, 1412,     - credite acordate altor banci;
    1413
    1621            - sumele platite altor banci privind cecurile de
                      calatorie, cecurile, efectele de comert, alte valori
                      si alte sume datorate;
    1421, 1422,     - rambursari de imprumuturi primite de la alte banci;
    1423
    1511, 1512      - credite acordate altor banci si clientelei pe baza
    2411, 2412,       valorilor primite, de la acestea, in pensiune simpla
    30111             si in pensiune livrata;
    1611            - sumele platite de banca si care urmeaza sa fie
                      recuperate de la alte banci;
    1521, 1522      - rambursari de imprumuturi primite de la alte banci pe
                      baza valorilor date in pensiune simpla;
    2511            - plati ale clientelei;
    2521            - sumele platite altor banci aferente biletelor la
                      ordin emise pentru operatiuni de factoring
                      indisponibil scontate de clientela;
    1172, 1327,     - datorii atasate platite privind operatiuni de
    1427, 1527,       trezorerie si interbancare;
    1627
    1272            - dobanzile platite aferente conturilor de
                      corespondent;
    2021, 2031,     - plati efectuate din credite acordate clientelei;
    2041, 2051,
    2052, 2061
    331             - sumele virate in contul altor banci reprezentand
                      contravaloarea titlurilor vandute in contul acestora
                      prin societatile de bursa (mai putin comisioanele
                      aferente), precum si alte sume virate in conturile
                      altor banci din conturile de decontare ale acestora
                      privind operatiunile cu titluri;
                    - sumele virate in contul altor banci reprezentand
                      dividende si venituri asimilate cuvenite acestora,
                      incasate prin societatile de bursa;
    333             - sumele platite societatilor de bursa aferente
                      cumpararilor de titluri efectuate in cont propriu,
                      in contul clientelei si in contul altor banci;
                    - dividende, dobanzi si alte venituri asimilate
                      platite prin societatile de bursa, aferente
                      operatiunilor cu titluri efectuate in cont propriu;
    336             - sumele platite in contul clientelei si in contul
                      altor banci, reprezentand rambursari de imprumuturi
                      aferente obligatiunilor si altor titluri emise de
                      clientela si de alte banci, precum si dobanzile
                      aferente;
                    - sumele platite in contul clientelei si in contul
                      altor banci, reprezentand dividende aferente
                      titlurilor emise de acestea;
    2311, 2312      - credite acordate clientelei financiare;
    2321, 2322,     - imprumuturi primite de la clientela financiara,
    2327              rambursate, precum si dobanzile platite aferente
                      acestora;
    2431, 2432,     - rambursari de imprumuturi primite de la clientela pe
    2437              baza valorilor date in pensiune, precum si dobanzile
                      aferente platite;
    3566            - sumele platite furnizorilor, creditorilor diversi si
                      colaboratorilor;
    3567            - dobanzile platite aferente creditorilor diversi;
    2611            - sumele platite de banca si care urmeaza sa fie
                      recuperate de la clientela;
    30121, 30127    - rambursari de imprumuturi primite de la alte banci
                      pe baza titlurilor date in pensiune livrata, precum
                      si dobanzile aferente platite;
    30277           - dobanzile platite aferente titlurilor luate cu
                      imprumut;
    3021            - valoarea titlurilor de tranzactie cumparate si a
                      celor cumparate cu posibilitate de rascumparare,
                      precum si valoarea titlurilor de tranzactie vandute
                      cu posibilitate de rascumparare si rascumparate;
                    - sumele platite reprezentand pretul de rascumparare
                      al actiunilor proprii;
    30272           - valoarea titlurilor primite in pensiune livrata,
                      vandute cu posibilitate de rascumparare si
                      rascumparate, inclusiv a celor vandute pe descoperit
                      de titluri si rascumparate;
    3031            - valoarea titlurilor de plasament cumparate si a celor
                      cumparate cu posibilitate de rascumparare, precum si
                      valoarea titlurilor de plasament vandute cu
                      posibilitate de rascumparare si rascumparate;
    3036            - sumele platite privind titlurile de plasament;
    3041            - valoarea titlurilor de investitii cumparate si a
                      celor cumparate cu posibilitate de rascumparare,
                      precum si valoarea titlurilor de investitii vandute
                      cu posibilitate de rascumparare si rascumparate;
    3211, 3217      - rambursarea imprumuturilor primite pe baza
                      titlurilor de piata interbancara emise de banca si
                      plata dobanzilor aferente;
    3221, 3227      - rambursarea imprumuturilor primite pe baza titlurilor
                      de creante negociabile emise de banca si plata
                      dobanzilor aferente;
    3251, 3257      - rambursarea imprumuturilor primite pe baza
                      obligatiunilor emise de banca si plata dobanzilor
                      aferente;
    3261, 3267      - rambursarea imprumuturilor primite pe baza titlurilor
                      emise de banca si plata dobanzilor aferente;
    354             - sumele achitate actionarilor sau asociatilor
                      reprezentand dividende;
    3516            - sumele achitate tertilor, reprezentand retineri de la
                      salariati;
    3561            - sumele restituite aferente garantiilor retinute
                      pentru operatiunile de leasing si de locatie simpla;
    3551            - depozite de garantii si cautiuni constituite de
                      banca;
    3556            - valoarea avansurilor achitate furnizorilor in contul
                      unor livrari de bunuri, prestari de servicii sau
                      executari de lucrari;
    361, 362, 363,  - valoarea materialelor, obiectelor de inventar,
    367               valorilor din aur, metale si pietre pretioase, precum
                      si a altor stocuri, achizitionate;
    3721            - devize vandute altor banci, comisioane percepute;
                    - credite in devize acordate altor banci si clientelei
                      pe baza valorilor in lei primite in pensiune;
                    - rambursari de imprumuturi primite in devize de la
                      alte banci si clientela, in contrapartida valorilor
                      in lei date in pensiune si restituite de catre
                      acestea;
                    - sumele platite in devize reprezentand cheltuieli de
                      achizitie aferente titlurilor;
                    - alte sume platite in devize reprezentand datorii;
    3722            - plati in lei reprezentand contravaloarea devizelor
                      cumparate, in nume propriu;
                    - credite acordate in lei altor banci si clientelei,
                      in contrapartida valorilor in devize primite in
                      pensiune;
                    - rambursari de imprumuturi in lei primite de la alte
                      banci si clientela, in contrapartida valorilor in
                      devize date in pensiune si restituite de catre
                      acestea;
    3749            - sumele platite reprezentand alte cheltuieli de
                      repartizat;
    375             - dobanzi si alte cheltuieli platite in avans;
    377             - dobanzi privind operatiuni cu titluri si operatiuni
                      la termen, precum si alte sume datorate, platite;
                    - sumele platite coparticipantilor, reprezentand
                      veniturile retrocedate de banca din operatiuni de
                      exploatare bancara si nebancara efectuate in comun;
                    - sumele platite coparticipantilor, reprezentand
                      cheltuieli aferente bancii din operatiuni de
                      exploatare bancara si nebancara efectuate in comun;
    3732            - diferentele favorabile rezultate intre valoarea de
                      inregistrare a titlurilor si valoarea de vanzare a
                      titlurilor cu posibilitate de rascumparare,
                      rascumparate;
    3037, 3047      - sumele platite reprezentand dobanzi calculate pentru
                      perioada scursa (cuponul scurs) aferente titlurilor
                      de plasament si titlurilor de investitii, cumparate;
    379             - valoarea titlurilor emise de banca si rascumparate
                      sau rambursate anticipat;
    401, 402        - credite subordonate la termen si pe durata
                      nedeterminata, acordate;
    3731            - diferentele de conversie favorabile platite de banca,
                      aferente operatiunilor in devize garantate pentru
                      riscul de schimb;
    411             - valoarea titlurilor reprezentand parti in societatile
                      comerciale legate, cumparate;
    6069            - comisioane platite aferente operatiunilor de schimb;
    412             - valoarea titlurilor de participare cumparate;
    413             - valoarea titlurilor activitatii de portofoliu
                      cumparate;
    418             - sumele varsate pentru titlurile reprezentand parti in
                      societatile comerciale legate, titlurile de
                      participare si titlurile activitatii de portofoliu,
                      cumparate;
    421             - fondurile transferate in strainatate, pentru dotarea
                      unitatilor proprii;
    431, 432        - avansurile acordate furnizorilor de imobilizari
                      corporale si necorporale;
    60711, 60712    - comisioane privind angajamente de finantare,
                      platite;
    60721, 60722    - sumele platite reprezentand cheltuieli privind
                      angajamente de garantie primite;
    6077            - sumele platite reprezentand cheltuieli privind alte
                      angajamente primite;
    4412            - sumele platite reprezentand cheltuieli ocazionale de
                      infiintarea si extinderea activitatii bancii;
    4711, 4712,     - valoarea de achizitie a bunurilor mobiliare si
    4713              imobiliare, precum si a activelor necorporale date
                      in leasing;
    472             - avansuri acordate furnizorilor pentru imobilizarile
                      in curs aferente operatiunilor de leasing si
                      asimilate;
    4741            - valoarea de achizitie a bunurilor mobiliare si
                      imobiliare date in locatie simpla;
    60331, 60341    - sumele platite reprezentand cheltuieli de achizitie
                      pentru titlurile de plasament si titlurile de
                      investitii;
    6099            - sumele platite reprezentand alte cheltuieli care
                      privesc activitatea de exploatare bancara;
    531, 532        - rambursarea imprumuturilor primite reprezentand
                      datorii subordonate la termen si pe durata
                      nedeterminata;
    634, 635        - sumele platite reprezentand cheltuieli cu lucrari
                      executate si servicii prestate de terti, precum si
                      cheltuieli de protocol, reclama si publicitate;
    508             - sumele platite actionarilor sau asociatilor la
                      rascumpararea actiunilor proprii, in vederea
                      reducerii capitalului social, potrivit legii;
    537             - dobanzile platite aferente datoriilor subordonate la
                      termen si pe durata nedeterminata;
    6081            - sumele platite reprezentand cheltuieli cu mijloace de
                      plata;
    6087            - sumele platite reprezentand alte cheltuieli cu
                      prestatiile de servicii financiare;
    649             - sumele platite reprezentand diverse cheltuieli de
                      exploatare;
    6711, 6712,     - sumele platite reprezentand cheltuieli exceptionale
    6713, 6717        privind operatiuni de gestiune;
    677             - sumele platite reprezentand alte cheltuieli
                      exceptionale;
    6019, 6029      - comisioane platite aferente operatiunilor
                      interbancare si a celor cu clientela;
    6039            - comisioane platite aferente operatiunilor cu titluri;
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    1311, 1312,     - diminuari sau lichidari de depozite constituite la
    1313              alte banci;
    111, 121, 122   - sumele incasate prin conturile de corespondent;
    1321, 1322,     - depozite constituite de alte banci;
    1323
    1411, 1412,     - rambursari de credite acordate altor banci;
    1413
    1421, 1422,     - imprumuturi primite de la alte banci;
    1423
    1511, 1512      - sumele reprezentand rambursari de credite acordate
                      altor banci pe baza valorilor primite de la acestea,
                      in pensiune;
    1611            - sumele incasate de la alte banci privind valorile de
                      recuperat;
    1521, 1522,     - imprumuturi primite de la alte banci pe baza
    30121             valorilor date acestora, in pensiune simpla si in
                      pensiune livrata;
    1621            - sumele incasate de emitent privind cecurile de
                      calatorie si cecurile bancare vandute, precum si
                      sumele incasate aflate in curs de clarificare sau de
                      regularizare cu alte banci;
    1171, 1317,     - creante atasate incasate din operatiuni de trezorerie
    1417, 1517,       si interbancare;
    1617
    1811, 1821      - creante restante si indoielnice rambursate;
    1812, 1822      - dobanzi restante si indoielnice incasate;
    1817            - dobanzi aferente creantelor si/sau dobanzilor
                      restante incasate;
    20119           - valoarea nominala a altor creante comerciale
                      incasate;
    1827            - dobanzi aferente creantelor si/sau dobanzilor
                      indoielnice incasate;
    20111           - valoarea nominala a efectelor de comert scontate,
                      ajunse la scadenta, incasate;
    20112           - valoarea nominala a creantelor comerciale prezentate
                      in cadrul operatiunilor de factoring incasate;
    1121, 1122,     - sumele primite de banca reprezentand imprumuturi de
    1123, 1124        refinantare de la Banca Nationala a Romaniei;
    331             - sumele incasate de la alte banci pentru executarea
                      ordinelor de cumparare privind titlurile, comisioane,
                      precum si alte sume incasate de la alte banci
                      aferente operatiunilor cu titluri efectuate in contul
                      acestora;
    333             - sumele incasate de la societatile de bursa aferente
                      vanzarilor de titluri efectuate in cont propriu, in
                      contul clientelei si in contul altor banci;
                    - dividende, dobanzi si alte venituri asimilate
                      incasate prin societatile de bursa, aferente
                      operatiunilor cu titluri efectuate in cont propriu;
    2031            - rambursari de credite pentru activitatea de export
                      acordate pe baza efectelor de comert scontate;
    2321, 2322      - imprumuturile primite de la clientela financiara;
    2431, 2432      - imprumuturi primite de la clientela pe baza valorilor
                      date in pensiune;
    2511            - incasari ale clientelei;
                    - credite acordate, de banca mandatara in cadrul
                      operatiunii de mandat;
    2531, 2532,     - depozite constituite de clientela;
    2533
    2541, 2542      - depozite constituite de clientela pe baza
                      certificatelor de depozit, carnetelor si libretelor
                      de economii;
    2621            - incasari reprezentand sume datorate clientelei si
                      sume in curs de clarificare;
    2811, 2812,     - incasari aferente creantelor restante si indoielnice,
    2817, 2821,       precum si a celor aferente dobanzilor restante si
    2822, 2827        indoielnice;
    336             - sumele incasate in contul clientelei si in contul
                      altor banci, reprezentand rambursari de obligatiuni
                      si de alte titluri detinute de catre clientela si de
                      alte banci, precum si venitul din dobanzi aferente
                      acestora;
                    - sumele incasate in contul clientelei si in contul
                      altor banci, reprezentand dividende aferente
                      titlurilor detinute de acestea;
    30111, 30117    - rambursari de credite acordate altor banci pe baza
                      titlurilor primite in pensiune livrata de la acestea,
                      precum si dobanzile aferente incasate;
    3021            - valoarea titlurilor de tranzactie vandute, a celor
                      vandute cu posibilitate de rascumparare, precum si
                      valoarea titlurilor de tranzactie cumparate cu
                      posibilitate de rascumparare si rascumparate;
    30257           - dobanzi incasate aferente titlurilor de tranzactie,
                      titlurilor de tranzactie date cu imprumut sau vandute
                      cu posibilitate de rascumparare;
    30272           - valoarea titlurilor primite in pensiune livrata si
                      vandute cu posibilitate de rascumparare, inclusiv
                      cele vandute pe descoperit de titluri;
    3031            - valoarea titlurilor de plasament vandute, a celor
                      vandute cu posibilitate de rascumparare, precum si
                      valoarea titlurilor de plasament cumparate cu
                      posibilitate de rascumparare si rascumparate;
    3041            - valoarea titlurilor de investitii rambursate de
                      emitenti, precum si valoarea titlurilor de investitii
                      vandute, a celor vandute cu posibilitate de
                      rascumparare si a titlurilor de investitii cumparate
                      cu posibilitate de rascumparare si rascumparate;
    3037            - dobanzi incasate aferente titlurilor de plasament cu
                      venit fix, titlurilor de plasament date cu imprumut
                      sau vandute cu posibilitate de rascumparare;
    3047            - dobanzi incasate aferente titlurilor de investitii,
                      titlurilor de investitii date cu imprumut sau vandute
                      cu posibilitate de rascumparare;
    3556            - valoarea imprumuturilor obtinute pe baza titlurilor
                      emise de banca;
                    - sumele incasate de la diversi debitori;
    3557            - dobanzile incasate aferente debitorilor diversi;
    3721            - devize cumparate de la alte banci, comisioane
                      percepute;
                    - sumele incasate in devize reprezentand rambursari de
                      credite in devize acordate altor banci, in
                      contrapartida valorilor in lei primite in pensiune
                      si restituite acestora;
                    - imprumuturi primite in devize de la alte banci, in
                      contrapartida valorilor in lei date in pensiune
                      acestora;
                    - dividende in devize incasate, aferente titlurilor in
                      devize cu venit variabil;
                    - sumele incasate in devize reprezentand diferente
                      favorabile aferente titlurilor in devize;
                    - alte sume incasate in devize reprezentand creante;
    3722            - contravaloarea in lei reprezentand vanzarile in
                      devize in nume propriu;
                    - contravaloarea in lei a valorilor in devize primite
                      in pensiune si restituite, in contrapartida
                      creditelor in lei rambursate de alte banci;
                    - contravaloarea in lei a valorilor date in pensiune
                      altor banci, in contrapartida imprumuturilor in lei
                      primite de la acestea;
    3732            - diferentele favorabile rezultate intre valoarea de
                      inregistrare a titlurilor si valoarea de vanzare a
                      titlurilor cu posibilitate de rascumparare;
    376             - dobanzi, sconturi, agio pentru operatiuni de
                      factoring, precum si alte sume incasate in avans de
                      la alte banci;
    3551            - depozite de garantii si cautiuni constituite de
                      banca, lichidate;
    3561            - sumele incasate reprezentand garantii pentru
                      operatiunile de leasing si de locatie simpla;
    378             - dobanzi si alte sume privind operatiuni cu titluri
                      si operatiuni la termen, incasate;
                    - sumele incasate de la societatile grupului aferente
                      cheltuielilor refacturate, precum si cele incasate
                      de la coparticipanti aferente cheltuielilor
                      refacturate acestora privind operatiunile de
                      exploatare bancara si nebancara efectuate in comun;
                    - sumele incasate de la coparticipanti reprezentand
                      venituri din operatiunile de exploatare bancara si
                      nebancara efectuate in comun;
    3811, 3812,     - incasarile aferente creantelor restante si
    3817, 3821,       indoielnice, precum si a celor aferente dobanzilor
    3822, 3827        restante si indoielnice;
    401, 402        - rambursari de credite subordonate la termen si pe
                      durata nedeterminata;
    407             - dobanzi incasate aferente creditelor subordonate la
                      termen si pe durata nedeterminata;
    3731            - diferentele de conversie nefavorabile incasate de
                      banca, aferente operatiunilor in devize garantate
                      pentru riscul de schimb;
    3566            - plusuri din depuneri de numerar la alte banci, precum
                      si din alte operatiuni efectuate cu numerar;
                    - sumele incasate de la clientii cu contul deschis la
                      alte banci, reprezentand avansuri pentru livrarile de
                      bunuri, prestarile de servicii si executarile de
                      lucrari;
    411, 412, 413   - valoarea titlurilor reprezentand parti in societatile
                      comerciale legate, titlurile de participare, precum
                      si valoarea titlurilor activitatii de portofoliu,
                      vandute;
    417             - dobanzile incasate aferente titlurilor reprezentand
                      parti in societatile comerciale legate, titlurilor
                      de participare si titlurilor activitatii de
                      portofoliu, date cu imprumut;
    421             - sumele reprezentand diminuari de fonduri ale
                      unitatilor proprii din strainatate;
    4717            - chiriile incasate aferente operatiunilor de leasing
                      si asimilate;
    4747            - chiriile incasate aferente operatiunilor de locatie
                      simpla;
    4811, 4812,     - incasarile aferente creantelor restante si
    4817, 4821,       indoielnice, precum si a celor aferente dobanzilor
    4822, 4827        restante si indoielnice;
    531, 532        - imprumuturi subordonate la termen si pe durata
                      nedeterminata, primite;
    7069            - comisioane incasate pentru servicii de schimb si
                      arbitraj;
    7462            - sumele incasate reprezentand venituri de cesiunea
                      imobilizarilor financiare;
    7032            - sumele incasate reprezentand diferente favorabile
                      rezultate intre pretul de vanzare al titlurilor de
                      tranzactie si pretul de inregistrare al acestora;
    7099            - sumele incasate reprezentand venituri diverse de
                      exploatare bancara;
    7499            - sumele incasate reprezentand venituri diverse de
                      exploatare;
    777             - sumele incasate reprezentand alte venituri
                      exceptionale;
    508             - sumele incasate de la actionari sau asociati
                      reprezentand aporturi la capitalul social;
    70711, 70712    - comisioane incasate privind angajamente de
                      finantare date;
    70721, 70722    - comisioane incasate privind angajamente de garantie
                      date;
    7077            - sumele incasate reprezentand venituri din alte
                      angajamente date;
    7053            - dividende si venituri asimilate, incasate;
    7083            - comisioane incasate din activitati de asistenta si
                      de consultanta;
    7085            - sumele incasate reprezentand venituri privind
                      mijloace de plata;
    7087            - sumele incasate reprezentand alte venituri din
                      prestatii de servicii financiare;
    7029, 7039      - comisioane incasate aferente operatiunilor cu
                      clientela si operatiunilor cu titluri;
    7711, 7717      - sumele incasate reprezentand venituri exceptionale
                      din operatiuni de gestiune;
    767             - sumele incasate reprezentand venituri din recuperari
                      de creante amortizate;
    7019            - comisioane incasate de banca mandatara pentru
                      operatiuni de mandat;
    7033            - sumele incasate reprezentand dividende aferente
                      titlurilor de plasament cu venit variabil si
                      diferente favorabile din cesiunea titlurilor de
                      plasament.
    Soldul contului reprezinta disponibilitati banesti aflate in conturile de corespondent deschise de alte banci.

    Contul 1271 "Creante atasate"
    Contul 1271 "Creante atasate" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    7012           - creante din dobanzi, calculate si neajunse la
                     scadenta, aferente conturilor de corespondent;
    3721           - creante din dobanzi in devize, calculate si neajunse
                     la scadenta, aferente conturilor de corespondent.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    121            - dobanzile incasate aferente conturilor de
                     corespondent;
    1812, 1822     - sumele reprezentand dobanzi restante sau devenite
                     indoielnice aferente conturilor de corespondent.
    Soldul contului reprezinta creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta, aferente conturilor de corespondent.

    Contul 1272 "Datorii atasate"
    Contul 1272 "Datorii atasate" este un cont de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    6012           - datorii din dobanzi, calculate si neajunse la
                     scadenta, aferente conturilor de corespondent;
    3721           - datorii din dobanzi in devize, calculate si neajunse
                     la scadenta, aferente conturilor de corespondent.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    122            - dobanzi platite aferente conturilor de corespondent.
    Soldul contului reprezinta datorii din dobanzi, calculate si neajunse la
scadenta, aferente conturilor de corespondent.
Nu se inregistreaza in conturile:      Se inregistreaza in conturile:
121, 122 - Creantele si datoriile      11  - "Decontari cu Banca
           in legatura cu Banca               Nationala a Romaniei";
           Centrala din tarile in
           care banca este
           implantata;
         - Depozitele la vedere        1311 - "Depozite la vedere la
           interbancare, precum si             banci";
           creditele si                1321 - "Depozite la vedere ale
           imprumuturile                       bancilor";
           interbancare, de pe o       1411 - "Credite de pe o zi pe
           zi pe alta                          alta acordate bancilor";
                                       1421 - "Imprumuturi de pe o zi
                                               pe alta primite de la
                                               banci".
-----------------------------------------------------------------------
    Grupa 13 - DEPOZITE INTERBANCARE

    131 - Depozite la banci
      1311 - Depozite la vedere la banci
      1312 - Depozite la termen la banci
      1313 - Depozite colaterale la banci
      1317 - Creante atasate
    132 - Depozite ale bancilor
      1321 - Depozite la vedere ale bancilor
      1322 - Depozite la termen ale bancilor
      1323 - Depozite colaterale ale bancilor
      1327 - Datorii atasate
-----------------------------------------------------------------------
    CONTINUT:
    1311    - depozite constituite la alte banci pentru care durata
              initiala este cel mult egala cu o zi lucratoare;
    1312    - depozite constituite la alte banci pe un termen fix, pentru
              care durata initiala este mai mare de o zi lucratoare;
    1313    - depozite constituite la alte banci in garantie sau pentru
              efectuarea unor plati ulterioare determinate;
    1317    - creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
              aferente depozitelor constituite la alte banci;
    1321    - depozite constituite de alte banci pentru care durata
              initiala este cel mult egala cu o zi lucratoare;
    1322    - depozite constituite de alte banci pe un termen fix, pentru
              care durata initiala este mai mare de o zi lucratoare;
    1323    - depozite constituite de alte banci in garantie sau pentru
              efectuarea unor plati ulterioare determinate;
    1327    - datorii din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
              aferente depozitelor constituite de alte banci.

    Contul 1311 "Depozite la vedere la banci"
    Contul 1312 "Depozite la termen la banci"
    Contul 1313 "Depozite colaterale la banci"
    Conturile 1311 "Depozite la vedere la banci", 1312 "Depozite la termen la banci" si 1313 "Depozite colaterale la banci" sunt conturi de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122   - depozite constituite la alte banci.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122   - diminuari sau lichidari de depozite constituite la
                      alte banci;
    1811, 1821      - sumele reprezentand depozite nerambursate la scadenta
                      sau devenite indoielnice.
    Soldul conturilor reprezinta depozite la vedere, la termen si colaterale, constituite la alte banci, nelichidate.

    Contul 1317 "Creante atasate"
    Contul 1317 "Creante atasate" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    7013           - creante din dobanzi, calculate si neajunse la
                     scadenta, aferente conturilor de depozite;
    3721           - creante din dobanzi in devize, calculate si neajunse
                     la scadenta, aferente conturilor de depozite.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122  - dobanzi incasate aferente depozitelor constituite;
    1812, 1822     - sumele reprezentand dobanzi restante sau devenite
                     indoielnice aferente depozitelor constituite.
    Soldul contului reprezinta creante din dobanzi, calculate si neajunse la
scadenta, aferente depozitelor constituite la alte banci.

    Contul 1321 "Depozite la vedere ale bancilor"
    Contul 1322 "Depozite la termen ale bancilor"
    Contul 1323 "Depozite colaterale ale bancilor"
    Conturile 1321 "Depozite la vedere ale bancilor", 1322 "Depozite la termen ale bancilor" si 1323 "Depozite colaterale ale bancilor" sunt conturi de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122  - depozite constituite de alte banci.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122  - diminuari sau lichidari de depozite constituite de
                     alte banci.
    Soldul conturilor reprezinta depozite la vedere, la termen si colaterale, constituite de alte banci, nelichidate.

    Contul 1327 "Datorii atasate"
    Contul 1327 "Datorii atasate" este un cont de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    6013           - datorii din dobanzi, calculate si neajunse la
                     scadenta, aferente depozitelor constituite de alte
                     banci;
    3721           - datorii din dobanzi in devize, calculate si neajunse
                     la scadenta, aferente depozitelor constituite de alte
                     banci.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122  - dobanzile platite aferente depozitelor constituite de
                     alte banci.
    Soldul contului reprezinta datorii din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta, aferente depozitelor constituite de alte banci.
----------------------------------------------------------------
    Grupa 14 - CREDITE SI IMPRUMUTURI INTERBANCARE

 141 - Credite acordate bancilor
     1411 - Credite de pe o zi pe alta acordate bancilor
     1412 - Credite la termen acordate bancilor
     1413 - Credite financiare acordate bancilor
     1417 - Creante atasate
 142 - Imprumuturi primite de la banci
     1421 - Imprumuturi de pe o zi pe alta primite de la banci
     1422 - Imprumuturi la termen primite de la banci
     1423 - Imprumuturi financiare primite de la banci
     1427 - Datorii atasate
----------------------------------------------------------------
    CONTINUT:
    1411    - credite fara garantie (in alb) acordate bancilor, in baza
              unei conventii/contract, pe o perioada de cel mult o zi
              lucratoare;
    1412    - credite fara garantie (in alb) acordate bancilor, in baza
              unei conventii/contract, pentru care durata initiala este
              mai mare de o zi lucratoare;
    1413    - credite acordate bancilor nerezidente, ai caror beneficiari
              finali sunt agentii economici nefinanciari si nerezidenti
              (credite cumparator a caror durata este mai mare de un an,
              determinata in functie de data punerii la dispozitie a
              fondurilor si data rambursarii definitive a acestora);
    1417    - creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
              aferente creditelor acordate bancilor;
    1421    - imprumuturile fara garantie (in alb) primite de la banci,
              in baza unei conventii/contract, pe o perioada de cel mult
              o zi lucratoare;
    1422    - imprumuturile fara garantie (in alb) primite de la banci,
              in baza unei conventii/contract, pentru care durata
              initiala este mai mare de o zi lucratoare;
    1423    - imprumuturile primite de la banci nerezidente ai caror
              beneficiari finali sunt agentii economici nefinanciari si
              rezidenti (imprumuturi primite cu durata mai mare de un an
              pentru finantarea importurilor si care se determina in
              functie de data primirii fondurilor si data rambursarii
              definitive a acestora);
    1427    - datorii din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
              aferente imprumuturilor primite de la banci.

    Contul 1411 "Credite de pe o zi pe alta acordate bancilor"
    Contul 1412 "Credite la termen acordate bancilor"
    Contul 1413 "Credite financiare acordate bancilor"
    Conturile 1411 "Credite de pe o zi pe alta acordate bancilor", 1412 "Credite la termen acordate bancilor" si 1413 "Credite financiare acordate bancilor" sunt conturi de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122 - credite acordate bancilor.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122 - credite rambursate;
    1811, 1821    - credite nerambursate la scadenta sau devenite
                    indoielnice;
    514           - sume utilizate din rezerva generala pentru riscul de
                    credit, constituita din profitul net, pentru acoperirea
                    pierderilor din credite.
    Soldul conturilor reprezinta credite de pe o zi pe alta, la termen si financiare, acordate bancilor, neajunse la scadenta.

    Contul 1417 "Creante atasate"
    Contul 1417 "Creante atasate" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    7014          - creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
                    aferente creditelor acordate bancilor;
    3721          - creante din dobanzi in devize, calculate si neajunse la
                    scadenta, aferente creditelor acordate bancilor.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122 - dobanzi incasate aferente creditelor acordate bancilor;
    1812, 1822    - dobanzi restante sau devenite indoielnice aferente
                    creditelor acordate bancilor;
    514           - sume utilizate din rezerva generala pentru riscul de
                    credit, constituita din profitul net, pentru acoperirea
                    pierderilor din dobanzi.
    Soldul contului reprezinta creante din dobanzi, calculate si neajunse la
scadenta aferente creditelor acordate bancilor.

    Contul 1421 "Imprumuturi de pe o zi pe alta primite de la banci"
    Contul 1422 "Imprumuturi la termen primite de la banci"
    Contul 1423 "Imprumuturi financiare primite de la banci"
    Conturile 1421 "Imprumuturi de pe o zi pe alta primite de la banci", 1422 "Imprumuturi la termen primite de la banci" si 1423 "Imprumuturi financiare primite de la banci" sunt conturi de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122   - imprumuturi primite de la banci.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122   - imprumuturi rambursate.
    Soldul conturilor reprezinta imprumuturi de pe o zi pe alta, la termen si financiare primite de la banci.

    Contul 1427 "Datorii atasate"
    Contul 1427 "Datorii atasate" este un cont de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    6014            - datorii din dobanzi, calculate si neajunse la
                      scadenta, aferente imprumuturilor primite de la
                      banci;
    3721            - datorii din dobanzi in devize, calculate si neajunse
                      la scadenta, aferente imprumuturilor primite de la
                      banci.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122   - dobanzi platite aferente imprumuturilor primite de la
                      banci.
    Soldul contului reprezinta datorii din dobanzi, calculate si neajunse la
scadenta, aferente imprumuturilor primite de la banci.
Nu se inregistreaza in conturile:        Se inregistreaza in conturile:
1413   - Creditele cu o durata           1412   - "Credite la termen
         initiala mai mica de un                   acordate bancilor";
         an acordate unei banci
         nerezidente si al carei
         obiect este de a
         finanta exporturile;
1423   - Imprumuturile cu o durata       1422   - "Imprumuturi la termen
         initiala mai mica de un                   primite de la banci".
         an primite de la banci
         nerezidente si al caror
         obiect este de a
         finanta exporturile.
-------------------------------------------------------------------------
    Grupa 15 - VALORI PRIMITE SAU DATE IN PENSIUNE

    151 - Valori primite in pensiune
       1511 - Valori primite in pensiune de pe o zi pe alta
       1512 - Valori primite in pensiune la termen
       1517 - Creante atasate
    152 - Valori date in pensiune
       1521 - Valori date in pensiune de pe o zi pe alta
       1522 - Valori date in pensiune la termen
       1527 - Datorii atasate
-------------------------------------------------------------------------
    CONTINUT:
    1511, 1512,  - credite acordate sau imprumuturi primite, pe o durata
    1521, 1522     de cel mult o zi lucratoare si respectiv pe o durata
                   de o mai mare de o zi lucratoare, conform unei conventii
                   incheiate expres cu bancile, pe baza de:
                       - efecte de comert primite sau date in pensiune
                         indiferent ca acestea fac sau nu obiectul unei
                         livrari;
                       - titluri primite sau date in pensiune in cazul in
                         care acestea nu fac obiectul unei livrari;
                   (valorile primite in pensiune, apoi date in pensiune ca
                   garantie, raman inregistrate in conturile de origine pana
                   la scadenta lor);
    1517         - creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
                   aferente creditelor acordate altor banci pe baza
                   valorilor primite in pensiune de la acestea;
    1527         - datorii din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
                   aferente imprumuturilor primite de la alte banci pe baza
                   valorilor date in pensiune acestora.

    Contul 1511 "Valori primite in pensiune de pe o zi pe alta"
    Contul 1512 "Valori primite in pensiune la termen"
    Conturile 1511 "Valori primite in pensiune de pe o zi pe alta" si 1512 "Valori primite in pensiune la termen" sunt conturi de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122   - credite acordate altor banci pe baza valorilor
                      primite in pensiune de la acestea;
    3721            - credite in lei acordate altor banci pe baza valorilor
                      in devize primite in pensiune de la acestea;
    3722            - credite in devize acordate altor banci pe baza
                      valorilor in lei primite in pensiune de la acestea.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122   - rambursari de credite acordate altor banci pe baza
                      valorilor primite in pensiune si restituite acestora;
    3721            - rambursari de credite in lei acordate altor banci pe
                      baza valorilor in devize primite in pensiune si
                      restituite acestora;
    3722            - rambursari de credite in devize acordate altor banci
                      pe baza valorilor in lei primite in pensiune si
                      restituite acestora;
    1811, 1821      - credite acordate altor banci pe baza valorilor
                      primite in pensiune de la acestea, nerambursate la
                      scadenta sau devenite indoielnice;
    514             - sume utilizate din rezerva generala pentru riscul de
                      credit, constituita din profitul net, pentru
                      acoperirea pierderilor din credite.
    Soldul conturilor reprezinta credite acordate altor banci pe baza valorilor primite in pensiune de la acestea, neajunse la scadenta.

    Contul 1517 "Creante atasate"
    Contul 1517 "Creante atasate" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    7015           - creante din dobanzi, calculate si neajunse la
                     scadenta, aferente creditelor acordate altor banci pe
                     baza valorilor primite in pensiune de la acestea;
    3721           - creante din dobanzi in devize, calculate si neajunse la
                     scadenta, aferente creditelor acordate altor banci pe
                     baza valorilor primite in pensiune de la acestea.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122  - dobanzile incasate de la alte banci aferente creditelor
                     acordate pe baza valorilor primite in pensiune de la
                     acestea;
    1812, 1822     - dobanzi restante sau devenite indoielnice aferente
                     creditelor acordate altor banci pe baza valorilor
                     primite in pensiune de la acestea;
    514            - sume utilizate din rezerva generala pentru riscul de
                     credit, constituita din profitul net, pentru acoperirea
                     pierderilor din dobanzi.
    Soldul contului reprezinta creante din dobanzi, calculate si neajunse la
scadenta, aferente creditelor acordate altor banci pe baza valorilor primite in pensiune de la acestea.

    Contul 1521 "Valori date in pensiune de pe o zi pe alta"
    Contul 1522 "Valori date in pensiune la termen"
    Conturile 1521 "Valori date in pensiune de pe o zi pe alta" si 1522 "Valori date in pensiune la termen" sunt conturi de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122    - imprumuturi primite de la alte banci pe baza
                       valorilor date in pensiune acestora;
    3721             - imprumuturi primite in lei de la alte banci pe baza
                       valorilor in devize date in pensiune acestora;
    3722             - imprumuturi primite in devize de la alte banci pe
                       baza valorilor in lei date in pensiune acestora.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122    - rambursari de imprumuturi primite de la alte banci,
                       in contrapartida valorilor date in pensiune acestora
                       si restituite;
    3721             - rambursari de imprumuturi primite in lei de la alte
                       banci, in contrapartida valorilor in devize date in
                       pensiune acestora si restituite;
    3722             - rambursari de imprumuturi primite in devize de la
                       alte banci, in contrapartida valorilor in lei date in
                       pensiune acestora si restituite.
    Soldul conturilor reprezinta imprumuturile primite de la alte banci pe baza valorilor date in pensiune acestora.

    Contul 1527 "Datorii atasate"
    Contul 1527 "Datorii atasate" este un cont de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    6015           - datorii din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
                     aferente imprumuturilor primite de la alte banci pe
                     baza valorilor date in pensiune acestora;
    3721           - datorii din dobanzi in devize, calculate si neajunse la
                     scadenta, aferente imprumuturilor primite de la alte
                     banci pe baza valorilor date in pensiune acestora.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122  - dobanzi platite aferente imprumuturilor primite de la
                     alte banci pe baza valorilor date in pensiune acestora.
    Soldul contului reprezinta datorii din dobanzi, calculate si neajunse la
scadenta, aferente imprumuturilor primite de la alte banci pe baza valorilor date in pensiune acestora.
Nu se inregistreaza in conturile:         Se inregistreaza in conturile:
1511, 1512, - Operatiuni de pensiune     2411 - "Valori primite in pensiune
1521, 1522    efectuate cu alti                  de pe o zi pe alta";
              agenti economici,          2412 - "Valori primite in pensiune
              decat bancile;                     la termen";
                                         2431 - "Valori date in pensiune
                                                 de pe o zi pe alta";
                                         2432 - "Valori date in pensiune
                                                 la termen";
1511, 1512, - Titluri cumparate sau      3021 - "Titluri de tranzactie";
1521, 1522    vandute ferm;              3031 - "Titluri de plasament";
                                         3041 - "Titluri de investitii";
1511, 1512, - Titluri primite sau        30111 - "Titluri primite in
1521, 1522    date in pensiune livrata.           pensiune livrata";
                                         30121 - "Titluri date in pensiune
                                                  livrata".
----------------------------------------------------------------------------
    Grupa 16 - VALORI DE RECUPERAT SI ALTE SUME DATORATE

         161 - Valori de recuperat
          1611 - Valori de recuperat
          1617 - Creante atasate
         162 - Alte sume datorate
          1621 - Alte sume datorate
          1627 - Datorii atasate
----------------------------------------------------------------------------
    CONTINUT:
    1611    - sume de recuperat de la alte banci inregistrate provizoriu in
              acest cont;
            - cecurile de calatorie cumparate remise spre incasare
              emitentilor;
    1617    - creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
              aferente valorilor de recuperat;
    1621    - sume datorate altor banci, inregistrate provizoriu in acest
              cont, privind cecurile de calatorie emise, cecurile bancare
              emise, precum si sumele primite aflate in curs de clarificare;
    1627    - datorii din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
              aferente altor sume datorate.

    Contul 1611 "Valori de recuperat"
    Contul 1611 "Valori de recuperat" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122,  - sumele platite de banca si care urmeaza sa fie
    2511              recuperate de la alte banci;
    3712            - sumele reprezentand cecuri, efecte de comert si alte
                      valori refuzate la plata prin Casa de compensatie,
                      inregistrate provizoriu in acest cont pana la
                      recuperarea acestora de la alte banci;
    109             - valoarea cecurilor de calatorie cumparate si remise
                      spre incasare emitentilor.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122   - sumele incasate de la alte banci privind valorile de
                      recuperat;
    1821            - sumele de recuperat de la alte banci, devenite
                      indoielnice.
    Soldul contului reprezinta valori de recuperat de la alte banci.

    Contul 1617 "Creante atasate"
    Contul 1617 "Creante atasate" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    70179          - creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
                     aferente valorilor de recuperat;
    3721           - creante din dobanzi in devize, calculate si neajunse la
                     scadenta, aferente valorilor de recuperat.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122  - dobanzi incasate aferente valorilor de recuperat;
    1812, 1822     - dobanzi aferente valorilor de recuperat, devenite
                     restante sau indoielnice.
    Soldul contului reprezinta creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta, aferente valorilor de recuperat de la alte banci.

    Contul 1621 "Alte sume datorate"
    Contul 1621 "Alte sume datorate" este un cont de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122,  - sumele datorate privind cecurile de calatorie,
    2511, 101, 341    cecurile, efectele de comert si alte valori, precum
                      si alte sume in curs de clarificare sau de
                      regularizare cu alte banci;
   3721             - sumele datorate privind cecurile de calatorie emise in
                      devize.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122   - sumele platite altor banci privind cecurile de
                      calatorie, cecurile, efectele de comert si alte valori
                      sau sume datorate.
    Soldul contului reprezinta alte sume datorate altor banci.

    Contul 1627 "Datorii atasate"
    Contul 1627 "Datorii atasate" este un cont de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    60179          - datorii din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
                     aferente altor sume datorate;
    3721           - datorii din dobanzi in devize, calculate si neajunse la
                     scadenta, aferente valorilor de recuperat.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122  - dobanzi platite aferente altor sume datorate.
    Soldul contului reprezinta datorii din dobanzi, calculate si neajunse la
scadenta, aferente sumelor datorate altor banci.
----------------------------------------------------------------------------
    Grupa 18 - CREANTE RESTANTE SI INDOIELNICE

    181 - Creante restante
          1811 - Creante restante
          1812 - Dobanzi restante
          1817 - Creante atasate
    182 - Creante indoielnice
          1821 - Creante indoielnice
          1822 - Dobanzi indoielnice
          1827 - Creante atasate
----------------------------------------------------------------------------
    CONTINUT:
    1811    - creante din depozite constituite, credite acordate inclusiv pe
              baza valorilor primite in pensiune, nerambursate la scadenta;
    1812    - creante din dobanzi neincasate la scadenta;
    1817    - creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
              aferente creantelor si/sau dobanzilor restante;
    1821    - creante din depozite constituite, valori de recuperat, credite
              acordate inclusiv pe baza valorilor primite in pensiune,
              trecute in litigiu;
    1822    - creante din dobanzi trecute in litigiu;
    1827    - creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
              aferente creantelor si/sau dobanzilor indoielnice

    Contul 1811 "Creante restante"
    Contul 1811 "Creante restante" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    1311, 1312,    - creante nerambursate la scadenta.
    1313, 1411,
    1412, 1413,
    1511, 1512
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122  - creante restante rambursate;
    1821           - creante restante trecute in litigiu;
    514            - sume utilizate din rezerva generala pentru riscul de
                     credit, constituita din profitul net, pentru acoperirea
                     pierderilor din credite.
    Soldul contului reprezinta creante nerambursate la scadenta.

    Contul 1812 "Dobanzi restante"
    Contul 1812 "Dobanzi restante" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    1171, 1271,    - creante din dobanzi neincasate la scadenta.
    1317, 1417,
    1517, 1617
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122  - dobanzi restante incasate;
    1822           - dobanzi restante trecute in litigiu;
    514            - sume utilizate din rezerva generala pentru riscul de
                     credit, constituita din profitul net, pentru acoperirea
                     pierderilor din dobanzi.
    Soldul contului reprezinta dobanzi neincasate la scadenta.

    Contul 1817 "Creante atasate"
    Contul 1817 "Creante atasate" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    7018          - creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
                    aferente creantelor si/sau dobanzilor restante;
    3721          - creante din dobanzi in devize, calculate si neajunse la
                    scadenta, aferente creantelor si/sau dobanzilor
                    restante.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122 - dobanzile aferente creantelor si/sau dobanzilor restante
                    incasate;
    1822          - creante din dobanzi aferente creantelor si/sau dobanzilor
                    restante, trecute in litigiu;
    514           - sume utilizate din rezerva generala pentru riscul de
                    credit, constituita, din profitul net, pentru acoperirea
                    pierderilor din dobanzi.
    Soldul contului reprezinta creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta, aferente creantelor si/sau dobanzilor restante.

    Contul 1821 "Creante indoielnice"
    Contul 1821 "Creante indoielnice" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    1311, 1312,    - creante curente si restante trecute in litigiu;
    1313, 1411,
    1412, 1413,
    1511, 1512,
    1611, 1811
    3721           - creante indoielnice de incasat in devize, reactivate,
                     trecute anterior la pierderi;
    767            - creante indoielnice de incasat, reactivate, trecute
                     anterior la pierderi.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122  - creante indoielnice rambursate;
    667, 668       - creante indoielnice trecute la pierderi;
    514            - sume utilizate din rezerva generala pentru riscul de
                     credit, constituita din profitul net, pentru acoperirea
                     pierderilor din credite;
    3721           - creante indoielnice in devize, trecute la pierderi.
    Soldul contului reprezinta creante indoielnice.

    Contul 1822 "Dobanzi indoielnice"
    Contul 1822 "Dobanzi indoielnice" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    1171, 1271,     - dobanzi curente si restante trecute in litigiu;
    1317, 1417,
    1517, 1617,
    1812, 1817
    3721            - dobanzi indoielnice de incasat in devize, reactivate,
                      trecute anterior la pierderi;
    767             - dobanzi indoielnice de incasat, reactivate, trecute
                      anterior la pierderi.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122   - dobanzi indoielnice incasate;
    667, 668        - dobanzi indoielnice trecute la pierderi;
    514             - sume utilizate din rezerva generala pentru riscul de
                      credit, constituita din profitul net, pentru
                      acoperirea pierderilor din dobanzi;
    3721            - dobanzi indoielnice in devize, trecute la pierderi.
    Soldul contului reprezinta creante din dobanzi indoielnice.

    Contul 1827 "Creante atasate"
    Contul 1827 "Creante atasate" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    7018          - creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
                    aferente creantelor si/sau dobanzilor indoielnice;
    3721          - creante din dobanzi in devize, calculate si neajunse la
                    scadenta, aferente creantelor si/sau dobanzilor
                    indoielnice;
                  - creante din dobanzi de incasat, in devize, aferente
                    creantelor si/sau dobanzilor indoielnice, reactivate,
                    trecute anterior la pierderi;
    767           - creante din dobanzi de incasat aferente creantelor
                    si/sau dobanzilor indoielnice, reactivate, trecute
                    anterior la pierderi.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122 - dobanzi aferente creantelor si/sau dobanzilor
                    indoielnice, incasate;
    667, 668      - creante din dobanzi aferente creantelor si/sau
                    dobanzilor indoielnice, trecute la pierderi;
    514           - sume utilizate din rezerva generala pentru riscul de
                    credit, constituita din profitul net, pentru acoperirea
                    pierderilor din dobanzi;
    3721          - creante din dobanzi aferente creantelor si/sau
                    dobanzilor indoielnice, in devize, trecute la pierderi.
    Soldul contului reprezinta creante din dobanzi, calculate si neajunse la
scadenta, aferente creantelor si/sau dobanzilor indoielnice.
----------------------------------------------------------------------------
    Grupa 19 - PROVIZIOANE PENTRU CREANTE DIN OPERATIUNI INTERBANCARE

    191 - Provizioane pentru creante din operatiuni interbancare
          1911 - Provizioane specifice de risc de credit
          1912 - Provizioane specifice de risc de dobanda
----------------------------------------------------------------------------
    CONTINUT:
    1911    - provizioane specifice constituite pentru acoperirea riscului
              de credit din operatiuni interbancare;
    1912    - provizioane specifice constituite pentru acoperirea riscului
              de dobanda din operatiuni interbancare.

    Contul 1911 "Provizioane specifice de risc de credit"
    Contul 1912 "Provizioane specifice de risc de dobanda"
    Conturile 1911 "Provizioane specifice de risc de credit" si 1912 "Provizioane specifice de risc de dobanda" sunt conturi de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    6611, 6612      - provizioane constituite pentru creante din operatiuni
                      interbancare;
    3721            - provizioane constituite in devize pentru creante din
                      operatiuni interbancare.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    7611, 7612      - anulari sau diminuari de provizioane pentru creante
                      din operatiuni interbancare;
    3721            - anulari sau diminuari de provizioane constituite in
                      devize pentru creante din operatiuni interbancare.
    Soldul conturilor reprezinta provizioane specifice de risc de credit si de dobanda, constituite.
Nu se inregistreaza in conturile:       Se inregistreaza in conturile:
1911, - Provizioane cu caracter         55 - "Provizioane pentru riscuri si
1912    general si provizioane                cheltuieli";
        reglementate.                   56 - "Provizioane reglementate".

    CLASA 2 - OPERATIUNI CU CLIENTELA

    Clasa 2 cuprinde conturile cu ajutorul carora se inregistreaza operatiunile
efectuate cu clientii, altii decat bancile, privind creditele acordate, imprumuturile primite, conturile curente si depozitele constituite.
    Din clasa 2 "Operatiuni cu clientela" fac parte urmatoarele grupe de conturi:
    20 - Credite acordate clientelei
    23 - Credite si imprumuturi privind clientela financiara
    24 - Valori primite sau date in pensiune
    25 - Conturile clientelei
    26 - Valori de recuperat si alte sume datorate
    28 - Creante restante si indoielnice
    29 - Provizioane pentru creante din operatiuni cu clientela
----------------------------------------------------------------------------
    Grupa 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI

    201- Creante comerciale
         2011 - Creante comerciale
            20111 - Scont si operatiuni asimilate
            20112 - Factoring
            20119 - Alte creante comerciale
         2017 - Creante atasate
----------------------------------------------------------------------------
    CONTINUT:
    20111   - operatiunile de scontare si asimilate, in special operatiuni
              de scontare a efectelor de comert sub forma cambiilor si
              biletelor la ordin privind creantele comerciale aferente
              livrarilor de bunuri sau prestarilor de servicii, operatiuni
              de scontare fara recurs, bilete de mobilizare a creantelor
              comerciale subscrise periodic de un client la ordinul bancii;
    20112   - creante comerciale achizitionate in cadrul contractelor de
              factoring de catre bancile care efectueaza aceste operatiuni;
    20119   - alte creante comerciale;
    2017    - creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
              aferente operatiunilor de scontare, de factoring si asimilate.

    Contul 20111 "Scont si operatiuni asimilate"
    Contul 20111 "Scont si operatiuni asimilate" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    2511            - valoarea nominala a efectelor de comert scontate.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122,  - valoarea nominala a efectelor de comert scontate
    2511              ajunse la scadenta, incasate;
    2811, 2821      - valoarea nominala a efectelor de comert scontate
                      trecute la creante restante sau indoielnice;
    514             - sume utilizate din rezerva generala pentru riscul de
                      credit, constituita din profitul net, pentru
                      acoperirea pierderilor privind efectele de comert.
    Soldul contului reprezinta valoarea nominala a efectelor de comert scontate, neajunse la scadenta.

    Contul 20112 "Factoring"
    Contul 20112 "Factoring" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    2521            - valoarea nominala a creantelor comerciale
                      achizitionate in cadrul operatiunilor de factoring.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    111, 121,       - valoarea nominala a creantelor comerciale
    122, 2511         achizitionate in cadrul operatiunilor de factoring,
                      incasate;
    2533            - valoarea nominala a creantelor in cadrul operatiunilor
                      de factoring disponibil pentru care s-au constituit
                      garantii, neincasate la scadenta;
    2811, 2821      - valoarea nominala a creantelor comerciale
                      achizitionate in cadrul operatiunilor de factoring
                      trecute la creante restante sau indoielnice;
                    - sume utilizate din rezerva generala pentru riscul de
                      credit, constituita din profitul net, pentru
                      acoperirea pierderilor privind creantele comerciale
                      achizitionate in cadrul operatiunilor de factoring.
    Soldul contului reprezinta valoarea nominala a creantelor comerciale achizitionate in cadrul operatiunilor de factoring, neajunse la scadenta.

    Contul 20119 "Alte creante comerciale"
    Contul 20119 "Alte creante comerciale" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    2511            - valoarea nominala a altor creante comerciale
                      achizitionate de la clientela.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    111, 121,       - valoarea nominala a altor creante comerciale, ajunse
    122, 2511         la scadenta si incasate;
    2811, 2821      - valoarea nominala a altor creante comerciale, trecute
                      la creante restante sau indoielnice;
    514             - sume utilizate din rezerva generala pentru riscul de
                      credit, constituite din profitul net, pentru
                      acoperirea pierderilor privind alte creante
                      comerciale.
    Soldul contului reprezinta valoarea nominala a altor creante comerciale achizitionate, neajunse la scadenta.

    Contul 2017 "Creante atasate"
    Contul 2017 "Creante atasate" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    70211, 70212    - creante din dobanzi, calculate si neajunse la
                      scadenta, aferente operatiunilor de scontare, de
                      factoring si asimilate;
    3721            - creante din dobanzi in devize, calculate si neajunse
                      la scadenta, aferente operatiunilor de scontare, de
                      factoring si asimilate.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    2511            - dobanzile incasate aferente operatiunilor de scontare,
                      de factoring si asimilate;
    2812, 2822      - dobanzi restante sau indoielnice aferente creantelor
                      comerciale;
    514             - sume utilizate din rezerva generala pentru riscul de
                      credit, constituita din profitul net, pentru
                      acoperirea pierderilor din dobanzi.
    Soldul contului reprezinta creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta, aferente creantelor comerciale.
Nu se inregistreaza in conturile:     Se inregistreaza in conturile:
2011  - Bilete la ordin emise de      20311  - "Credite garantate cu creante
        exportatori, aferente                   asupra strainatatii";
        creantelor lor asupra
        strainatatii, scontate
        la banca lor;
2011  - Waranturi (buletine de gaj     20216 - "Credite pentru finantarea
        pentru bunuri aduse in gaj              stocurilor".
        fara deposedare) agricole,
        comerciale, industriale,
        petroliere asupra
        strainatatii.
----------------------------------------------------------------------------
    Grupa 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI

    202 - Credite de trezorerie
          2021 - Credite de trezorerie
            20211 - Vanzari in rate
            20212 - Credite acordate persoanelor fizice
            20213 - Diferente de rambursat legate de utilizarea cartilor de
                    plata
            20214 - Utilizari din deschideri de credite permanente
            20215 - Credit global de exploatare
            20216 - Credite pentru finantarea stocurilor
            20217 - Credite garantate cu valori financiare
            20218 - Credite acordate importatorilor
            20219 - Alte credite de trezorerie
          2027 - Creante atasate
----------------------------------------------------------------------------
    CONTINUT:
    2021    - creditele destinate asigurarii nevoilor de trezorerie ale
              agentilor economici si persoanelor fizice si care completeaza
              sau inlocuiesc alte tipuri de finantare mai speciale;
    20211   - creditele destinate finantarii cumpararii sau vanzarii de
              bunuri de consum de folosinta indelungata si care se
              ramburseaza prin varsaminte periodice, cel mai adesea lunare
              sau trimestriale;
    20212   - creditele acordate persoanelor fizice, in baza unui contract
              de credit, in functie de volumul si regularitatea veniturilor,
              ale caror rambursari sunt efectuate prin varsaminte periodice;
    20213   - facilitati de trezorerie acordate titularilor cartilor de
              plata, conform contractelor prin admiterea acoperirii
              ulterioare a sumelor platite;
    20214   - partea utilizata din credite acordate in baza unui contract
              prin care banca se angajeaza ca pe o anumita durata de timp sa
              imprumute clientelei fonduri utilizabile in mod fractionat, in
              functie de nevoile acesteia;
            - partea neutilizata din creditele aprobate se inregistreaza in
              conturi in afara bilantului;
    20215   - creditele acordate clientelei, in limita unui nivel global de
              credit, care acopera ansamblul nevoilor de exploatare ale
              acesteia si este stabilit potrivit bugetului previzional de
              trezorerie;
            - partea neutilizata din creditele aprobate se inregistreaza in
              conturi in afara bilantului;
    20216   - creditele acordate clientelei pentru finantarea operatiunilor
              avand un caracter ciclic (credite de campanie, de stocare de
              cereale, warante agricole, industriale, hoteliere, petroliere
              etc.);
    20217   - creditele acordate clientelei, garantate cu titluri emise de
              aceeasi banca sau de alte banci, precum si cu valori
              financiare in depozit la banca (in special avansuri pe baza
              certificatelor de depozit, carnetelor si libretelor de
              economii, depozitelor la termen);
    20218   - creditele pe termen scurt acordate importatorilor consecutiv
              cu deschiderea de credite documentare, avansuri in devize
              acordate importatorilor, precum si alte credite acordate
              clientelei pentru importuri;
    20219   - credite acordate curtierilor care opereaza pe piata
              internationala si alte credite de trezorerie acordate
              clientelei;
    2027    - creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
              aferente creditelor de trezorerie acordate.

    Contul 2021 "Credite de trezorerie"
    Contul 2021 "Credite de trezorerie" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    111, 121,      - credite de trezorerie acordate clientelei;
    122, 2511
    2511           - plati efectuate de clientela, din credite de trezorerie
                     acordate, pentru clientii cu cont la aceeasi banca;
    367            - credite de trezorerie acordate clientelei, aferente
                     operatiunilor cu cartile de plata.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    2511           - credite de trezorerie, rambursate;
    2811, 2821     - credite de trezorerie, nerambursate la scadenta sau
                     indoielnice;
    514            - sume utilizate din rezerva generala pentru riscul de
                     credit, constituita din profitul net, pentru acoperirea
                     pierderilor din credite.
    Soldul contului reprezinta credite de trezorerie acordate, neajunse la
scadenta.

    Contul 2027 "Creante atasate"
    Contul 2027 "Creante atasate" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    70213          - creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
                     aferente creditelor de trezorerie;
    3721           - creante din dobanzi in devize, calculate si neajunse la
                     scadenta, aferente creditelor de trezorerie.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    2511           - dobanzile incasate aferente creditelor de trezorerie;
    2812, 2822     - dobanzile restante sau indoielnice aferente creditelor
                     de trezorerie;
    514            - sume utilizate din rezerva generala pentru riscul de
                     credit, constituita din profitul net, pentru acoperirea
                     pierderilor din dobanzi.
    Soldul contului reprezinta creante din dobanzi, calculate si neajunse la
scadenta, aferente creditelor de trezorerie.
Nu se inregistreaza in conturile:      Se inregistreaza in conturile:
2021  - Descoperiri de cont            2511  - "Conturi curente".
        neautorizate.
----------------------------------------------------------------------------
    Grupa 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI

    203 - Credite pentru export
          2031 - Credite pentru export
            20311 - Credite garantate cu creante asupra strainatatii
            20312 - Credite furnizori
            20313 - Credite comerciale acordate nerezidentilor
            20319 - Alte credite pentru export
          2037 - Creante atasate
----------------------------------------------------------------------------
    CONTINUT:
    2031    - creditele acordate clientilor pentru acoperirea nevoilor
              determinate de operatiuni de export de bunuri sau de servicii;
    20311   - creditele acordate exportatorilor pentru desfasurarea
              corespunzatoare a activitatii curente, in situatiile in care
              acestia au acordat clientilor lor straini facilitati in ceea
              ce priveste termenele de plata. Acordarea acestor credite se
              face, in special, prin scontarea efectelor de comert aferente
              creantelor exportatorului asupra strainatatii, respectiv a
              cambiilor trase de exportator asupra bancii si acceptate de
              aceasta, precum si a biletelor la ordin subscrise de
              exportator la ordinul bancii;
    20312   - creditele acordate exportatorilor rezidenti pentru exportul de
              bunuri si de servicii. Acordarea acestor credite se face, in
              special, prin scontarea cambiilor trase de furnizorul
              exportator asupra clientului importator sau a biletelor la
              ordin emise de clientul importator;
    20313   - creditele acordate direct agentilor economici nerezidenti
              cumparatori, altii decat bancile, pentru a plati exportatorii
              romani care sunt clienti ai bancii care a acordat creditele;
    20319   - creditele acordate avand ca destinatie finantarea
              necesitatilor curente sau exceptionale ocazionate de
              activitatea de export (avansuri in devize acordate
              exportatorilor; credite pentru finantarea realizarii
              productiei destinate exportului; credite de prospectare si
              pentru finantarea stocarilor in strainatate; credite acordate
              pentru perioada de pana la incasarea despagubirilor de la
              societatile de asigurare);
    2037    - creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
              aferente creditelor pentru export.

    Contul 2031 "Credite pentru export"
    Contul 2031 "Credite pentru export" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    111, 121,      - creditele acordate clientilor pentru activitatea de
    122, 2511        export;
    2511           - plati efectuate de clientela, din credite acordate
                     pentru export, clientilor cu cont curent la aceeasi
                     banca.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    2511           - credite acordate pentru activitatea de export,
                     rambursate;
    111            - rambursari de credite consortiale acordate pentru
                     activitatea de export;
    121            - rambursari de credite pentru activitatea de export
                     acordate in cadrul operatiunilor de mandat;
    122            - rambursari de credite pentru activitatea de export
                     acordate pe baza efectelor de comert scontate;
    2811, 2821     - credite pentru activitatea de export, nerambursate la
                     scadenta sau indoielnice;
    514            - sume utilizate din rezerva generala pentru riscul de
                     credit, constituita din profitul net, pentru acoperirea
                     pierderilor din credite.
    Soldul contului reprezinta credite pentru export acordate, neajunse la scadenta.

    Contul 2037 "Creante atasate"
    Contul 2037 "Creante atasate" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    70214         - creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
                    aferente creditelor pentru export;
    3721          - creante din dobanzi in devize, calculate si neajunse la
                    scadenta, aferente creditelor de export in devize.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    2511          - dobanzile incasate aferente creditelor pentru export;
    111           - dobanzile incasate de catre participanti aferente
                    creditelor consortiale acordate pentru export;
    121           - dobanzile incasate de catre banca mandanta aferente
                    creditelor pentru export, in cadrul operatiunilor de
                    mandat;
    2812, 2822    - dobanzile restante sau indoielnice aferente creditelor
                    pentru export;
    514           - sume utilizate din rezerva generala pentru riscul de
                    credit, constituita din profitul net, pentru acoperirea
                    pierderilor din dobanzi.
    Soldul contului reprezinta creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta, aferente creditelor pentru export.
Nu se inregistreaza in conturile:     Se inregistreaza in conturile:
2031 - Credite comerciale acordate    1413 - "Credite financiare acordate
       nerezidentilor prin                    bancilor".
       intermediul unei banci,
       chiar daca debitorul final
       este un agent economic
       nefinanciar.
----------------------------------------------------------------------------
    Grupa 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI

    204 - Credite pentru echipament
          2041- Credite pentru echipament
          2047 - Creante atasate
----------------------------------------------------------------------------
    CONTINUT:
    2041    - creditele, in general pe termen mijlociu si lung, acordate
              clientelei pentru finantarea investitiilor productive:
              cumparari de materiale, achizitii, constructii sau amenajari
              de imobilizari corporale de uz profesional, achizitii de
              imobilizari necorporale;
    2047    - creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
              aferente creditelor pentru echipament.

    Contul 2041 "Credite pentru echipament"
    Contul 2041 "Credite pentru echipament" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    111, 121,      - credite pentru echipament acordate clientilor;
    122, 2511
    2511           - plati efectuate de clientela, din credite acordate
                     pentru echipament, pentru clientii cu cont la aceeasi
                     banca.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    2511           - credite pentru echipament, rambursate;
    111            - rambursari de credite consortiale acordate pentru
                     echipament;
    121            - rambursari de credite pentru echipament acordate in
                     cadrul operatiunilor de mandat;
    2811, 2821     - credite pentru echipament, nerambursate la scadenta sau
                     indoielnice;
    514            - sume utilizate din rezerva generala pentru riscul de
                     credit, constituita din profitul net, pentru acoperirea
                     pierderilor din credite.
    Soldul contului reprezinta credite pentru echipament acordate, neajunse la scadenta.

    Contul 2047 "Creante atasate"
    Contul 2047 "Creante atasate" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    70215          - creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
                     aferente creditelor pentru echipament;
    3721           - creante din dobanzi in devize, calculate si neajunse la
                     scadenta, aferente creditelor pentru echipament.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    2511           - dobanzile incasate aferente creditelor pentru
                     echipament;
    111            - dobanzile incasate de catre participanti, aferente
                     creditelor consortiale acordate pentru echipament;
    121            - dobanzile incasate de catre banca mandanta, aferente
                     creditelor pentru echipament, in cadrul operatiunilor
                     de mandat;
    2812, 2822     - dobanzile restante sau indoielnice aferente creditelor
                     pentru echipament;
    514            - sume utilizate din rezerva generala pentru riscul de
                     credit, constituita din profitul net, pentru acoperirea
                     pierderilor din dobanzi.
    Soldul contului reprezinta creante din dobanzi, calculate si neajunse la
scadenta, aferente creditelor pentru echipament.
Nu se inregistreaza in conturile:      Se inregistreaza in conturile:
2041 - Credite acordate promotorilor   2052 - "Credite promotori".
       imobiliari de  constructii
       de locuinte.
----------------------------------------------------------------------------
    Grupa 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI

    205 - Credite pentru bunuri imobiliare
          2051- Credite investitori
          2052 - Credite promotori
          2057 - Creante atasate
----------------------------------------------------------------------------
    CONTINUT:
    2051   - credite, in general pe termen mijlociu si lung, folosite direct
             pentru achizitii, amenajari sau reparatii de bunuri imobiliare
             cu destinatii de locuinta;
    2052   - credite acordate promotorilor imobiliari de constructii de
             locuinte (agenti economici specializati avand ca obiect de
             activitate constructia si vanzarea de locuinte) credite pentru
             cumpararea terenurilor, credite pentru demararea
             constructiilor, credite pentru efectuarea lucrarilor de
             constructii si credite pentru finantarea locuintelor construite
             aflate in asteptarea vanzarii;
    2057   - creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
             aferente creditelor acordate pentru bunuri imobiliare.

    Contul 2051 "Credite investitori"
    Contul 2052 "Credite promotori"
    Conturile 2051 "Credite investitori" si 2052 "Credite promotori" sunt
conturi de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    111, 121,    - credite acordate pentru bunuri imobiliare;
    122, 2511
    2511         - plati efectuate de clientela, din credite investitori si
                   promotori acordate, pentru clientii cu cont la aceeasi
                   banca.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    2511         - credite pentru bunuri imobiliare, rambursate;
    111          - rambursari de credite consortiale acordate pentru bunuri
                   imobiliare;
    121          - rambursari de credite pentru bunuri imobiliare acordate
                   in cadrul operatiunilor de mandat;
    2811, 2821   - credite pentru bunuri imobiliare, nerambursate la
                   scadenta sau indoielnice;
    514          - sume utilizate din rezerva generala pentru riscul de
                   credit, constituita din profitul net, pentru acoperirea
                   pierderilor din credite.
    Soldul conturilor reprezinta credite pentru bunuri imobiliare acordate, neajunse la scadenta.

    Contul 2057 "Creante atasate"
    Contul 2057 "Creante atasate" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    70216        - creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
                   aferente creditelor pentru bunuri imobiliare;
    3721         - creante din dobanzi in devize, calculate si neajunse la
                   scadenta, aferente creditelor pentru bunuri imobiliare.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    2511         - dobanzile incasate aferente creditelor pentru bunuri
                   imobiliare;
    111          - dobanzile incasate de catre participanti, aferente
                   creditelor consortiale acordate pentru bunuri imobiliare;
    121          - dobanzile incasate de catre banca mandanta, aferente
                   creditelor pentru bunuri imobiliare, in cadrul
                   operatiunilor de mandat;
    2812, 2822   - dobanzile restante sau indoielnice aferente creditelor
                   pentru bunuri imobiliare;
    514          - sume utilizate din rezerva generala pentru riscul de
                   credit, constituita din profitul net, pentru acoperirea
                   pierderilor din dobanzi.
    Soldul contului reprezinta creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta, aferente creditelor pentru bunuri imobiliare.
Nu se inregistreaza in conturile:       Se inregistreaza in conturile:
2051, - Creditele pentru finantarea     2041  - "Credite pentru echipament";
2052    bunurilor imobiliare
        necesare realizarii
        activitatii profesionale
        in cadrul obiectului
        de activitate autorizat;
      - Creditele pentru finantarea     20211 - "Vanzari in rate".
        cumpararii sau vanzarii
        de bunuri de consum de
        folosinta indelungata sau
        de uz profesional.
----------------------------------------------------------------------------
    GRUPA 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI

    206 - Alte credite acordate clientelei
          2061 - Alte credite acordate clientelei
          2067 - Creante atasate
----------------------------------------------------------------------------
    CONTINUT:
    2061    - alte credite acordate clientelei si care nu se regasesc in
              conturile de credite de la clasa 2;
    2067    - creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
              aferente altor credite acordate clientelei.

    Contul 2061 "Alte credite acordate clientelei"
    Contul 2061 "Alte credite acordate clientelei" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    111, 121,      - alte credite acordate clientelei;
    122, 2511
    2511           - plati efectuate de clientela, din alte credite
                     acordate, pentru clientii cu cont la aceeasi banca.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    2511        - alte credite, rambursate;
    111         - rambursari de alte credite consortiale acordate
                     clientelei;
    121         - rambursari de alte credite acordate in cadrul
                     operatiunilor de mandat;
    2811, 2821  - alte credite, nerambursate la scadenta sau indoielnice;
    514         - sume utilizate din rezerva generala pentru riscul de
                     credit, constituita din profitul net, pentru acoperirea
                     pierderilor din credite.
    Soldul contului reprezinta alte credite acordate clientelei, neajunse la scadenta.

    Contul 2067 "Creante atasate"
    Contul 2067 "Creante atasate" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    70217       - creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
                     aferente altor credite;
    3721        - creante din dobanzi in devize, calculate si neajunse la
                     scadenta, aferente altor credite.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    2511        - dobanzile incasate aferente altor credite;
    111         - dobanzile incasate de catre participanti, aferente altor
                  credite consortiale acordate clientelei;
    121         - dobanzile incasate de catre banca mandanta, aferente altor
                  credite, in cadrul operatiunilor de mandat;
    2812, 2822  - dobanzile restante sau indoielnice aferente altor credite;
    514         - sume utilizate din rezerva generala pentru riscul de
                  credit, constituita din profitul net, pentru acoperirea
                  pierderilor din dobanzi.
    Soldul contului reprezinta creante din dobanzi, calculate si neajunse la
scadenta, aferente altor credite.
Nu se inregistreaza in conturile:     Se inregistreaza in conturile:
2061 - Credite acordate clientelei     20217 - "Credite garantate cu valori
       garantate cu titluri emise               financiare".
       de aceeasi banca sau de
       alte banci, precum si
       cu valori financiare in
       depozit la banca.
----------------------------------------------------------------------------
    Grupa 23 - CREDITE SI IMPRUMUTURI PRIVIND CLIENTELA FINANCIARA

    231 - Credite acordate clientelei financiare
          2311 - Credite de pe o zi pe alta acordate clientelei financiare
          2312 - Credite la termen acordate clientelei financiare
          2317 - Creante atasate
----------------------------------------------------------------------------
    CONTINUT:
    2311  - creditele acordate clientelei financiare (societati si
            institutii financiare, altele decat bancile), in baza unei
            conventii expres incheiate, pe o perioada de cel mult o zi
            lucratoare;
    2312  - creditele acordate clientelei financiare (societati si
            institutii financiare, altele decat bancile), in baza unei
            conventii expres incheiate, pentru care durata initiala este mai
            mare de o zi lucratoare;
    2317  - creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta, aferente
            creditelor acordate clientelei financiare.

    Contul 2311 "Credite de pe o zi pe alta acordate clientelei financiare"
    Contul 2312 "Credite la termen acordate clientelei financiare"
    Conturile 2311 "Credite de pe o zi pe alta acordate clientelei financiare" si 2312 "Credite la termen acordate clientelei financiare" sunt conturi de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    111, 121,      - creditele acordate clientelei financiare;
    122, 2511
    2511           - plati efectuate de clientela financiara, din credite
                     acordate, pentru clientii cu cont la aceeasi banca.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    2511          - credite acordate clientelei financiare, rambursate;
    121           - rambursari de credite acordate clientelei financiare in
                    cadrul operatiunilor de mandat;
    2811, 2821    - credite acordate clientelei financiare, nerambursate la
                    scadenta sau indoielnice;
    514           - sume utilizate din rezerva generala pentru riscul de
                    credit, constituita din profitul net, pentru acoperirea
                    pierderilor din credite.
    Soldul conturilor reprezinta credite acordate clientelei financiare,
neajunse la scadenta.

    Contul 2317 "Creante atasate"
    Contul 2317 "Creante atasate" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    7022         - creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
                   aferente creditelor acordate clientelei financiare;
    3721         - creante din dobanzi in devize, calculate si neajunse la
                   scadenta, aferente creditelor acordate clientelei
                   financiare.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    2511         - dobanzile incasate aferente creditelor acordate
                   clientelei financiare;
    121          - dobanzile incasate de catre banca mandanta, aferente
                   creditelor acordate clientelei financiare in cadrul
                   operatiunilor de mandat;
    2812, 2822   - dobanzile restante sau indoielnice aferente creditelor
                   acordate clientelei financiare;
    514          - sume utilizate din rezerva generala pentru riscul de
                   credit, constituita din profitul net, pentru acoperirea
                   pierderilor din dobanzi.
    Soldul contului reprezinta creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta, aferente creditelor acordate clientelei financiare.
----------------------------------------------------------------------------
    Grupa 23 - CREDITE SI IMPRUMUTURI PRIVIND CLIENTELA FINANCIARA

    232 - Imprumuturi primite de la clientela financiara
          2321- Imprumuturi de pe o zi pe alta de la clientela financiara
          2322 - Imprumuturi la termen de la clientela financiara
          2327 - Datorii atasate
----------------------------------------------------------------------------
    CONTINUT:
    2321    - imprumuturile primite de la clientela financiara (societati si
              institutii financiare, altele decat bancile), pe baza unei
              conventii expres incheiate, pe o perioada de cel mult o zi
              lucratoare;
    2322    - imprumuturile primite de la clientela financiara (societati si
              institutii financiare, altele decat bancile), pe baza unei
              conventii expres incheiate, pentru care durata initiala este
              mai mare de o zi lucratoare;
    2327    - datorii din dobanzi calculate si neajunse la scadenta,
              aferente imprumuturilor primite de la clientela financiara.

    Contul 2321 "Imprumuturi de pe o zi pe alta de la clientela financiara"
    Contul 2322 "Imprumuturi la termen de la clientela financiara"
    Conturile 2321 "Imprumuturi de pe o zi pe alta de la clientela financiara" si 2322 "Imprumuturi la termen de la clientela financiara" sunt conturi de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    111, 121,    - imprumuturile primite de la clientela financiara.
    122, 2511
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    111, 121,    - rambursarea imprumuturilor primite de la clientela
    122, 2511      financiara.
    Soldul conturilor reprezinta imprumuturi primite de la clientela financiara, neajunse la scadenta.

    Contul 2327 "Datorii atasate"
    Contul 2327 "Datorii atasate" este un cont de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    6022            - datorii din dobanzi, calculate si neajunse la
                      scadenta, aferente imprumuturilor primite de la
                      clientela financiara;
    3721            - datorii din dobanzi in devize, calculate si neajunse
                      la scadenta, aferente imprumuturilor primite de la
                      clientela financiara.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122,  - dobanzile platite la imprumuturile primite de la
    2511              clientela financiara.
    Soldul contului reprezinta datorii din dobanzi, calculate si neajunse la
scadenta, aferente imprumuturilor primite de la clientela financiara.
----------------------------------------------------------------------------
    Grupa 24 - VALORI PRIMITE SAU DATE IN PENSIUNE

    241 - Valori primite in pensiune
          2411 - Valori primite in pensiune de pe o zi pe alta
          2412 - Valori primite in pensiune la termen
          2417 - Creante atasate
    243 - Valori date in pensiune
          2431 - Valori date in pensiune de pe o zi pe alta
          2432 - Valori date in pensiune la termen
          2437 - Datorii atasate
---------------------------------------------------------------------------
    CONTINUT:
    2411, 2412,  - credite acordate sau imprumuturi primite, pe o durata de
    2431, 2432     cel mult o zi lucratoare si respectiv pe o durata mai
                   mare de o zi lucratoare, conform unei conventii
                   incheiate expres cu clientela, alta decat bancile, pe
                   baza de titluri care nu fac obiectul unei livrari:
                 - valori mobiliare (de exemplu obligatiuni);
                 - titluri de creante negociabile (de exemplu bonuri de
                   tezaur, certificate de depozit);
     2417        - creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
                   aferente creditelor acordate clientelei pe baza valorilor
                   primite in pensiune de la aceasta;
    2437         - datorii din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
                   aferente imprumuturilor primite de la clientela pe baza
                   valorilor date in pensiune acesteia.

    Contul 2411 "Valori primite in pensiune de pe o zi pe alta"
    Contul 2412 "Valori primite in pensiune la termen"
    Conturile 2411 "Valori primite in pensiune de pe o zi pe alta" si 2412 "Valori primite in pensiune la termen" sunt conturi de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    111, 121,     - credite acordate clientelei pe baza valorilor primite in
    122, 2511       pensiune de la aceasta;
    3721          - credite acordate in lei clientelei pe baza valorilor in
                    devize primite in pensiune de la aceasta;
    3722          - credite acordate in devize clientelei pe baza valorilor
                    in lei primite in pensiune de la aceasta.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    2511          - rambursari de credite acordate clientelei pe baza
                    valorilor primite in pensiune si restituite acesteia;
    3721          - rambursari de credite in lei acordate clientelei pe baza
                    valorilor in devize primite in pensiune si restituite
                    acesteia;
    3722          - rambursari de credite in devize acordate clientelei pe
                    baza valorilor in lei primite in pensiune si restituite
                    acesteia;
    2811, 2821    - credite acordate clientelei pe baza valorilor primite in
                    pensiune de la aceasta, nerambursate la scadenta sau
                    indoielnice;
    514           - sume utilizate din rezerva generala pentru riscul de
                    credit, constituita din profitul net, pentru acoperirea
                    pierderilor din credite.
    Soldul conturilor reprezinta creditele acordate clientelei pe baza valorilor primite in pensiune de la aceasta, neajunse la scadenta.

    Contul 2417 "Creante atasate"
    Contul 2417 "Creante atasate" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    7023          - creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
                    aferente creditelor acordate clientelei pe baza
                    valorilor primite in pensiune de la aceasta;
    3721          - creante din dobanzi in devize, calculate si neajunse la
                    scadenta, aferente creditelor acordate clientelei pe
                    baza valorilor primite in pensiune de la aceasta.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    2511          - dobanzile incasate aferente creditelor acordate
                    clientelei pe baza valorilor primite in pensiune de la
                    aceasta;
    2812, 2822    - dobanzile restante sau indoielnice aferente creditelor
                    acordate clientelei pe baza valorilor primite in
                    pensiune de la aceasta;
    514           - sume utilizate din rezerva generala pentru riscul de
                    credit, constituita din profitul net, pentru acoperirea
                    pierderilor din dobanzi.
    Soldul contului reprezinta creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta, aferente creditelor acordate clientelei pe baza valorilor primite in
pensiune de la aceasta.

    Contul 2431 "Valori date in pensiune de pe o zi pe alta"
    Contul 2432 "Valori date in pensiune la termen"
    Conturile 2431 "Valori date in pensiune de pe o zi pe alta" si 2432 "Valori date in pensiune la termen" sunt conturi de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    111, 121,     - imprumuturi primite de la clientela pe baza valorilor
    122, 2511       date in pensiune acesteia;
    3721          - imprumuturi in lei primite de la clientela pe baza
                    valorilor in devize date in pensiune acesteia;
    3722          - imprumuturi in devize primite de la clientela pe baza
                    valorilor in lei date in pensiune acesteia.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    111, 121,     - rambursari de imprumuturi primite de la clientela, in
    122, 2511       contrapartida valorilor date in pensiune acesteia si
                    restituite;
    3721          - rambursari de imprumuturi in lei primite de la
                    clientela, in contrapartida valorilor in devize date in
                    pensiune acesteia si restituite;
    3722          - rambursari de imprumuturi in devize primite de la
                    clientela, in contrapartida valorilor in lei date in
                    pensiune acesteia si restituite.
    Soldul conturilor reprezinta imprumuturile primite de la clientela pe baza valorilor date in pensiune acesteia, neajunse la scadenta.

    Contul 2437 "Datorii atasate"
    Contul 2437 "Datorii atasate" este un cont de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    6023          - datorii din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
                    aferente imprumuturilor primite de la clientela pe baza
                    valorilor date in pensiune acesteia;
    3721          - datorii din dobanzi in devize, calculate si neajunse la
                    scadenta, aferente imprumuturilor primite de la
                    clientela pe baza valorilor date in pensiune acesteia.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    111, 121,     - dobanzile platite aferente imprumuturilor primite de la
    122, 2511       clientela pe baza valorilor date in pensiune acesteia.
    Soldul contului reprezinta datorii din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta, aferente imprumuturilor primite de la clientela pe baza valorilor date in pensiune acesteia.
Nu se inregistreaza in conturile:   Se inregistreaza in conturile:
24 - Cumpararile de efecte de       15 - "Valori primite sau date
     comert trase asupra unei             in pensiune";
     banci, cedate fara garantie
     si fara conditii de
     retrocedare;
24  - Pensiunile efectuate intre    15 - "Valori primite sau date
      banci;                              in pensiune";
24  - Titluri cumparate sau         30 - "Operatiuni cu titluri";
      vandute ferm;
24  - Titluri primite sau date      301 - "Titluri primite sau date in
      in pensiune livrata.                 pensiune livrata".
----------------------------------------------------------------------------
    Grupa 25 - CONTURILE CLIENTELEI

    251 - Conturi curente
          2511 - Conturi curente
          2517 - Creante si datorii atasate
            25171 - Creante atasate
            25172 - Datorii atasate
----------------------------------------------------------------------------
    CONTINUT:
    2511    - conturi deschise clientilor destinate operatiunilor curente de
              incasari si plati. Aceste conturi au de regula solduri
              creditoare, iar sumele respective pot fi retrase de catre
              titularii de conturi in orice moment, fara preaviz. Conturile
              curente pot avea si solduri debitoare in conditii accidentale,
              neautorizate (overdraft);
    25171   - creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
              aferente soldului debitor al contului curent;
    25172   - datorii din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
              aferente soldului creditor al contului curent.

    Contul 2511 "Conturi curente"
    Contul 2511 "Conturi curente" este un cont bifunctional.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    109, 111,       - incasari ale clientelei;
    121, 122,
    1611, 2611
    122             - credite acordate de banca mandatara in cadrul
                      operatiunii de mandat;
    101             - depuneri in numerar de catre clientela;
    2511            - incasari ale clientelei de la alti clienti cu cont la
                      aceeasi banca;
    2021, 2031,     - sume provenite din credite acordate clientelei;
    2041, 2051,     - incasari ale clientelei din credite acordate altor
    2052, 2061        clienti cu cont la aceeasi banca;
    20111           - credite acordate clientelei prin scontarea efectelor
                      de comert;
    20119           - alte credite acordate clientelei in contrapartida
                      altor creante comerciale cumparate de la aceasta;
    2321, 2322      - imprumuturi rambursate de catre banca, clientelei
                      financiare;
    2411, 2412      - credite acordate clientelei pe baza valorilor primite
                      in pensiune;
    2431, 2432      - rambursari de imprumuturi primite de catre banca pe
                      baza valorilor date in pensiune clientelei;
    2527            - dobanzi platite de banca aferente operatiunilor de
                      factoring;
    2627            - dobanzi platite de banca aferente altor sume datorate;
    2531, 2532,     - depozite ale clientilor diminuate sau lichidate;
    2533
    2311, 2312      - credite acordate clientelei financiare;
                    - incasari ale clientelei din credite acordate
                      clientelei financiare cu cont la aceeasi banca;
    2541, 2542      - depozite pe baza de certificate de depozit, carnete si
                      librete de economii, diminuate sau lichidate;
    2521            - sumele puse la dispozitia clientului in cadrul
                      operatiunilor de factoring, imediat, la incasarea
                      creantelor comerciale potrivit scadentei acestora sau
                      la scadenta stabilita cu clientul;
    2327, 2437,     - dobanzi incasate de catre clienti la conturile
    2537, 2547,       curente, pentru certificate de depozit, pentru
    25172             carnete si librete de economii si pentru imprumuturi
                      primite de la acestia de catre banca;
    2621            - incasari ale clientelei reprezentand plati efectuate
                      de banca privind alte sume datorate;
    2811            - creante restante reprezentand descoperiri de cont
                      neautorizate;
    401, 402        - credite subordonate la termen si pe durata
                      nedeterminata, acordate clientelei;
    411             - valoarea titlurilor cumparate de la clientela
                      reprezentand parti in societatile comerciale legate;
    413             - valoarea titlurilor activitatii de portofoliu
                      cumparate de la clientela;
    412             - valoarea titlurilor de participare cumparate de la
                      clientela;
    418             - sumele platite de banca, reprezentand parti in
                      societatile comerciale legate, titluri de participare
                      si titluri ale activitatii de portofoliu, cumparate;
    431, 432        - avansuri acordate clientelei in calitate de furnizori
                      de imobilizari necorporale si corporale;
    4412            - sumele platite clientelei, reprezentand cheltuieli de
                      infiintare si de extindere a activitatii bancii;
    4711, 4712,     - sumele platite clientelei, reprezentand valoarea de
    4713              achizitie a bunurilor mobiliare si imobiliare, precum
                      si a activelor necorporale date in leasing si
                      asimilate;
    472             - avansuri acordate clientelei, in calitate de furnizori
                      de imobilizari in curs, aferente operatiunilor de
                      leasing si asimilate;
    531, 532        - rambursarea imprumuturilor primite de banca,
                      reprezentand datorii subordonate la termen si pe
                      durata nedeterminata;
    6029            - comisioane platite de banca, aferente operatiunilor cu
                      clientela;
    4741            - sumele platite clientelei, reprezentand valoarea de
                      achizitie a bunurilor mobiliare si imobiliare date in
                      locatie simpla;
    537             - dobanzile platite clientelei, aferente datoriilor
                      subordonate la termen si pe durata nedeterminata;
    508             - sumele platite clientelei, in calitate de actionari
                      sau asociati, la rascumpararea actiunilor proprii, in
                      vederea reducerii capitalului social, potrivit legii;
    6039            - comisioane platite de banca aferente operatiunilor cu
                      titluri;
    60711, 60712    - comisioane platite de banca privind angajamente de
                      finantare;
    60721, 60722    - sumele platite de banca, reprezentand cheltuieli
                      privind angajamente de garantie primite;
    6077            - sumele platite de banca, reprezentand cheltuieli
                      privind alte angajamente primite;
    6087            - sumele platite de banca, reprezentand alte cheltuieli
                      cu prestatiile de servicii financiare;
    6081            - sumele platite de banca, reprezentand cheltuieli cu
                      mijloace de plata;
    6099            - sumele platite de banca, reprezentand alte cheltuieli
                      care privesc activitatea de exploatare bancara;
    634, 635        - sumele platite de banca, reprezentand cheltuieli cu
                      lucrarile executate si serviciile prestate de terti,
                      precum si cheltuieli de protocol, reclama si
                      publicitate;
    649             - sumele platite de banca, reprezentand diverse
                      cheltuieli de exploatare;
    6711, 6712,     - sumele platite de banca, reprezentand cheltuieli
    6713, 6717        exceptionale privind operatiunile de gestiune;
    677             - sumele platite de banca, reprezentand alte cheltuieli
                      exceptionale;
    30111           - credite acordate clientelei pe baza titlurilor primite
                      in pensiune livrata de la aceasta;
    30121           - rambursarea imprumuturilor primite de banca pe baza
                      titlurilor date in pensiune livrata clientelei;
    30127           - dobanzile incasate de clientela aferente
                      imprumuturilor primite de banca pe baza titlurilor
                      date in pensiune livrata;
    3261, 3267      - rambursarea imprumuturilor primite pe baza titlurilor
                      emise de banca si plata dobanzilor aferente;
    3221, 3227      - rambursarea imprumuturilor primite pe baza titlurilor
                      de creante negociabile emise de banca si plata
                      dobanzilor aferente;
    3251, 3257      - rambursarea imprumuturilor primite pe baza
                      obligatiunilor emise de banca si plata dobanzilor
                      aferente;
    341             - sumele incasate in conturile clientilor;
    3511, 3514,     - salarii nete achitate de banca, personalului;
    3515
    3512            - ajutoare materiale achitate de banca, personalului;
    3513            - sumele achitate de banca personalului privind
                      participarea la profit;
    3516            - sumele achitate tertilor, reprezentand retineri de la
                      salariati;
    3522            - sumele acordate personalului, din fondul de ajutor de
                      somaj;
    335             - sumele virate in contul clientelei, reprezentand
                      contravaloarea titlurilor vandute in contul acesteia
                      prin societatile de bursa (mai putin comisioanele
                      aferente), precum si alte sume virate in conturile
                      clientelei din conturile de decontare ale acesteia
                      privind operatiunile cu titluri;
                    - sumele virate in conturile clientelei, reprezentand
                      dividende si venituri asimilate cuvenite acesteia,
                      incasate prin societatile de bursa;
    3567            - dobanzile platite clientelei aferente sumelor
                      reprezentand creditori diversi;
    3519            - sumele achitate personalului, evidentiate anterior in
                      acest cont;
    354             - sumele achitate actionarilor sau asociatilor
                      reprezentand dividende;
    3551            - depozite de garantii si cautiuni constituite de banca;
    3556            - sumele platite asociatilor reprezentand avansuri
                      acordate acestora; valoarea avansurilor achitate
                      furnizorilor in contul unor livrari de bunuri,
                      prestari de servicii sau executari de lucrari, precum
                      si sumele platite necuvenit si alte sume reprezentand
                      debite imputate clientelei;
    3561            - sumele restituite de banca reprezentand garantiile
                      retinute pentru operatiunile de leasing si de locatie
                      simpla;
    3566            - sumele platite clientelei in calitate de furnizori,
                      creditori diversi si colaboratori;
    361, 362,       - valoarea materialelor, obiectelor de inventar,
    363, 367          valorilor din aur, metale si pietre pretioase, precum
                      si a altor stocuri, cumparate de la clientela;
    3712            - cecuri si alte valori primite pentru incasare de catre
                      banca si decontate imediat;
    3731            - diferentele de conversie favorabile platite
                      clientelei, aferente operatiunilor in devize garantate
                      pentru riscul de schimb;
    3716            - cecuri, efecte de comert si alte valori incasate prin
                      Casa de compensatie;
    3749            - sumele platite de banca reprezentand alte cheltuieli
                      de repartizat;
    375             - dobanzi si alte cheltuieli platite de banca in avans;
    377             - dobanzi, precum si alte sume datorate, platite de
                      catre banca clientelei;
    379             - valoarea titlurilor emise de banca si rascumparate sau
                      rambursate anticipat;
    2821            - creante curente si restante trecute in litigiu;
    3721            - devize cumparate de catre clientela;
                    - credite in devize acordate clientelei pe baza
                      valorilor in lei primite in pensiune de catre banca;
                    - rambursari de imprumuturi primite in devize de la
                      clientela, in contrapartida valorilor in lei date in
                      pensiune si restituite de catre aceasta;
                    - alte sume in devize platite clientelei reprezentand
                      datorii;
    3722            - contravaloarea in lei a devizelor si a cecurilor de
                      calatorie in devize, cumparate de la clientela;
                    - credite acordate in lei clientelei, in contrapartida
                      valorilor in devize primite in pensiune de catre
                      banca;
                    - rambursari de imprumuturi in lei primite de la
                      clientela, in contrapartida valorilor in devize date
                      in pensiune si restituite de catre aceasta;
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    20111,          - valoarea creantelor comerciale incasate de catre
    20112, 20119      banca;
    2411, 2412      - rambursari de credite acordate pe baza valorilor
                      primite in pensiune de la clientela;
    2021, 2031,     - credite de trezorerie, export, echipament, pentru
    2041, 2051,       bunuri imobiliare, precum si alte credite rambursate
    2052, 2061        de catre clientela;
    2531, 2532,     - depozite constituite de clientela;
    2533
    2311, 2312      - rambursari de credite acordate clientelei financiare;
    2317            - dobanzi incasate de banca aferente creditelor acordate
                      clientelei financiare;
    2321, 2322      - imprumuturi primite de banca de la clientela
                      financiara;
    2431, 2432      - imprumuturi primite de la clientela pe baza valorilor
                      date in pensiune;
    2541, 2542      - depozite constituite de clientela pe baza
                      certificatelor de depozit, carnetelor si libretelor de
                      economii;
    111, 121, 122   - plati ale clientelei;
    2511            - plati efectuate de clientela pentru clientii cu cont
                      la aceeasi banca;
                    - alimentarea contului de carti de plata al clientelei;
    2617            - dobanzi platite de clientela aferente valorilor de
                      recuperat;
    101             - ridicari de numerar de catre clientela;
    2611            - sume platite de clientela privind valorile de
                      recuperat;
    2417, 25171,    - creante din dobanzi calculate si platite de catre
    2017, 2027,       clienti, aferente creditelor acordate si/sau soldului
    2037, 2047,       debitor al contului curent;
    2057, 2067
    2811, 2812,     - rambursari de creante si dobanzi restante, precum si
    2817, 2821,       de creante si dobanzi indoielnice;
    2822, 2827
    30111           - rambursari de credite acordate clientelei pe baza
                      titlurilor primite in pensiune livrata de la aceasta;
    367             - retrageri de numerar de catre clientela detinatoare de
                      carti de plata;
    3721            - cumparari de devize de la clientela, scont, dobanzi si
                      comisioane percepute;
                    - rambursari de credite in devize acordate clientelei,
                      in contrapartida valorilor primite in pensiune si
                      restituite acesteia;
                    - imprumuturi primite in devize de la clientela, in
                      contrapartida valorilor in lei date in pensiune
                      acesteia;
                    - alte sume in devize incasate de la clientela
                      reprezentand creante;
    3722            - contravaloarea in lei a devizelor si a cecurilor de
                      calatorie in devize, vandute clientelei;
                    - contravaloarea in lei a valorilor in devize primite in
                      pensiune si restituite, in contrapartida creditelor in
                      lei rambursate de catre clientela;
                    - contravaloarea in lei a valorilor in devize date in
                      pensiune clientelei, in contrapartida imprumuturilor
                      in lei primite de la aceasta;
    7077            - sumele incasate de la clientela reprezentand venituri
                      din alte angajamente date;
    7083            - sumele incasate de la clientela reprezentand
                      comisioane din activitati de asistenta si de
                      consultanta;
    7085            - sumele incasate de la clientela reprezentand venituri
                      privind mijloace de plata;
    7499            - sumele incasate de la clientela reprezentand venituri
                      diverse de exploatare;
    7087            - sumele incasate de la clientela reprezentand alte
                      venituri din prestatii de servicii financiare;
    7099            - sumele incasate de la clientela reprezentand venituri
                      diverse de exploatare bancara;
    767             - sumele incasate de la clientela reprezentand venituri
                      din recuperari de creante amortizate;
    7711, 7717      - sumele incasate de la clientela reprezentand venituri
                      exceptionale din operatiuni de gestiune;
    7462            - sumele incasate de la clientela reprezentand venituri
                      din cesiunea imobilizarilor financiare;
    30117           - dobanzi platite aferente creditelor acordate
                      clientelei pe baza titlurilor primite in pensiune
                      livrata de la aceasta;
    30121           - imprumuturi primite de la clientela pe baza titlurilor
                      date in pensiune livrata acesteia;
    30257           - dobanzi incasate de la clientela aferente titlurilor
                      de tranzactie, titlurilor de tranzactie date cu
                      imprumut sau vandute cu posibilitate de rascumparare;
    3037            - dobanzi incasate de la clientela aferente titlurilor
                      de plasament cu venit fix, titlurilor de plasament
                      date cu imprumut sau vandute cu posibilitate de
                      rascumparare;
    3047            - dobanzi incasate de la clientela aferente titlurilor
                      de investitii, titlurilor de investitii date cu
                      imprumut sau vandute cu posibilitate de rascumparare;
    3041            - valoarea titlurilor de investitii rambursate de
                      emitenti;
    341             - sumele platite din contul clientilor;
    3519            - sumele incasate de la salariati reprezentand creante
                      asupra acestora;
    3551            - depozite de garantii si cautiuni constituite de banca,
                      lichidate;
    3556            - valoarea imprumuturilor obtinute pe baza titlurilor
                      emise de banca;
                    - sumele incasate de la clientela reprezentand diverse
                      debite;
    3557            - dobanzile incasate de la clientela aferente debitelor
                      diverse;
    3561            - sumele incasate de la clientela reprezentand garantii
                      pentru operatiuni de leasing si de locatie simpla;
    3566            - sumele incasate de la clienti reprezentand avansuri
                      pentru livrarile de bunuri, prestarile de servicii si
                      executarile de lucrari, precum si sumele incasate
                      necuvenit;
    3712            - cecuri, efecte de comert si alte valori neincasate
                      prin Casa de compensatie, pentru care conturile
                      clientelei au fost creditate anterior, precum si
                      sumele platite de clientela reprezentand comisioane
                      aferente operatiunilor cu carti de plata;
    3731            - diferentele de conversie nefavorabile incasate de la
                      clientela, aferente operatiunilor in devize garantate
                      pentru riscul de schimb;
    335             - sumele retinute de la clientela pentru executarea
                      ordinelor de cumparare privind titlurile,
                      comisioanele, precum si alte sume incasate de la
                      clientela aferente operatiunilor cu titluri efectuate
                      in contul acesteia;
    376             - dobanzi, sconturi, precum si alte sume incasate in
                      avans de la clientela;
    378             - dobanzi si alte sume privind operatiuni cu titluri si
                      operatiuni la termen, incasate de banca de la
                      clientela;
    3811, 3812,     - sumele incasate de la clientela reprezentand creante
    3817, 3821,       si dobanzi restante, precum si creante si dobanzi
    3822, 3827        indoielnice;
    1621, 2621      - sumele platite de clientela privind cecurile de
                      calatorie, cecurile, efectele de comert si alte
                      valori, precum si alte sume in curs de clarificare
                      sau de regularizare cu alte banci sau cu clientela;
    401, 402        - credite subordonate la termen si pe durata
                      nedeterminata, rambursate de catre clientela;
    407             - dobanzi incasate de banca, aferente creditelor
                      subordonate la termen si pe durata nedeterminata;
    411, 412, 413   - valoarea titlurilor reprezentand parti in societatile
                      comerciale legate, titlurile de participare, precum si
                      valoarea titlurilor activitatii de portofoliu,
                      vandute;
    417             - dobanzile incasate de banca, aferente titlurilor
                      reprezentand parti in societatile comerciale legate,
                      titlurilor de participare si titlurilor activitatii
                      de portofoliu, date cu imprumut;
    4717, 4747      - chiriile incasate de la clientela, aferente
                      operatiunilor de leasing, de locatie simpla si
                      asimilate;
    4811, 4812,     - sumele incasate de la clientela reprezentand creante
    4817, 4821,       si dobanzi restante, precum si creante si dobanzi
    4822, 4827        indoielnice;
    508             - sumele incasate de la clientela reprezentand aporturi
                      la capitalul social;
    531, 532        - imprumuturi primite de banca, reprezentand datorii
                      subordonate la termen si pe durata nedeterminata;
    7033            - dividende incasate aferente titlurilor de plasament
                      cu venit variabil;
    70712           - comisioane incasate de la clientela privind
                      angajamente de finantare date;
    70722           - comisioane incasate de la clientela privind
                      angajamente de garantie date;
    777             - sumele incasate de la clientela reprezentand alte
                      venituri exceptionale;
    7029, 7039,    - comisioane platite de clientela aferente operatiunilor
    7069             de scontare a efectelor de comert si de curtaj la
                     operatiunile de pensiune, comisioane pentru
                     operatiunile de factoring indisponibil, comisioane si
                     speze pentru operatiuni de acceptare, amanare, avizare,
                     efectuarea de reclamatii, returnarea documentelor
                     neplatite, operari in conturi si efectuarea de
                     decontari rapide, comisioane pentru operatiuni cu
                     titluri, precum si comisioane pentru operatiuni de
                     schimb si arbitraj si cecuri de calatorie;
    7053           - sumele incasate de la clientela reprezentand dividende
                     si venituri asimilate.
    Soldul creditor al contului reprezinta disponibilitatile banesti ale
clientelei in contul curent.
    Soldul debitor al contului reprezinta descoperiri de cont neautorizate.

    Contul 25171 "Creante atasate"
    Contul 25171 "Creante atasate" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    7024          - creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
                    aferente soldului debitor al contului curent;
    3721          - creante din dobanzi in devize, calculate si neajunse la
                    scadenta, aferente soldului debitor al contului curent
                    in devize.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    2511          - dobanzile incasate aferente soldului debitor al contului
                    curent;
    2812, 2822    - dobanzile restante sau indoielnice aferente soldului
                    debitor al contului curent.
    Soldul contului reprezinta creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta, aferente soldului debitor al contului curent.

    Contul 25172 "Datorii atasate"
    Contul 25172 "Datorii atasate" este un cont de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    6024           - datorii din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
                     aferente soldului creditor al contului curent;
    3721           - datorii din dobanzi in devize, calculate si neajunse la
                     scadenta, aferente soldului creditor al contului curent
                     in devize.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    2511           - dobanzile platite aferente soldului creditor al
                     contului curent.
    Soldul contului reprezinta datorii din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta, aferente soldului creditor al contului curent.
Nu se inregistreaza in conturile:      Se inregistreaza in conturile:
2511 - Utilizarile de credite          20214 - "Utilizari din deschideri
       pe descoperit de cont,                   de credite permanente";
       autorizate;
2511 - Creditele aprobate pentru       20    - Conturile corespunzatoare
       destinatii si obiecte de                din grupa: "Credite
       creditare prestabilite                  acordate clientelei".
----------------------------------------------------------------------------
    Grupa 25 - CONTURILE CLIENTELEI

    252 - Conturi de factoring
          2521 - Conturi de factoring
            25211 - Conturi de factoring disponibile
            25212 - Conturi de factoring indisponibile
          2527 - Datorii atasate
----------------------------------------------------------------------------
    CONTINUT:
    25211, 25212  - sumele datorate clientelei, in contrapartida creantelor
                    comerciale achizitionate de banca, cand ele fac obiectul
                    unui transfer efectiv de proprietate. Sumele respective
                    sunt:
                         - fie disponibile imediat prin creditarea contului
                           clientelei;
                         - fie indisponibile pana la incasarea creantelor
                           potrivit scadentei acestora sau pana la scadenta
                           contractuala stabilita cu aderentii;
    2527          - datorii din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
                    aferente operatiunilor de factoring.

    Contul 2521 "Conturi de factoring"
    Contul 2521 "Conturi de factoring" este un cont de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    20112         - sumele reprezentand valoarea nominala a creantelor
                    comerciale achizitionate in cadrul operatiunilor de
                    factoring.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    2511          - sumele puse la dispozitia clientelei, in cadrul
                    operatiunilor de factoring, imediat, la incasarea
                    creantelor comerciale potrivit scadentei acestora sau
                    la scadenta stabilita cu clientul;
    111, 121, 122 - sumele platite altor banci aferente biletelor la ordin
                    emise pentru operatiuni de factoring indisponibil
                    scontate de clientela;
    2533          - sumele reprezentand garantii retinute de banca pentru
                    operatiuni de factoring disponibil;
    376           - agio (comision de finantare) perceput pentru operatiuni
                    de factoring disponibil;
    3721          - comisioane de gestiune in devize pentru operatiuni de
                    factoring, precum si comisioane in devize privind
                    angajamentele de garantie in cazul in care factoringul
                    se realizeaza prin emiterea unui bilet la ordin in
                    favoarea clientului;
    7029          - comisioane de gestiune percepute pentru operatiuni de
                    factoring;
    Soldul contului reprezinta sumele datorate clientelei aferente creantelor comerciale achizitionate in cadrul operatiunilor de factoring.

    Contul 2527 "Datorii atasate"
    Contul 2527 "Datorii atasate" este un cont de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    6021         - datorii din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
                   aferente operatiunilor de factoring;
    3721         - datorii din dobanzi in devize, calculate si neajunse la
                   scadenta, aferente operatiunilor de factoring.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    2511         - dobanzile platite aferente operatiunilor de factoring.
    Soldul contului reprezinta datorii din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta, aferente operatiunilor de factoring.
----------------------------------------------------------------------------
    Grupa 25 - CONTURILE CLIENTELEI

    253 - Conturi de depozite
          2531 - Depozite la vedere
          2532 - Depozite la termen
          2533 - Depozite colaterale
            25331 - Depozite pentru deschiderea de acreditive
            25332 - Depozite pentru emiterea de scrisori de garantie
            25333 - Depozite pentru cecuri certificate
            25334 - Depozite pentru ordine de plata cu scadenta
            25335 - Depozite pentru garantii gestionari
            25336 - Alte depozite colaterale
          2537 - Datorii atasate
----------------------------------------------------------------------------
    CONTINUT:
    2531    - depozite constituite de clientela pentru care durata initiala
              este cel mult egala cu o zi lucratoare;
    2532    - depozite constituite de clientela pe un termen fix pentru care
              durata initiala este mai mare de o zi lucratoare;
    2533    - depozite constituite de clientela in scopuri de garantare sau
              pentru efectuarea unor plati ulterioare determinate;
    2537    - datorii din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
              aferente conturilor de depozite.

    Contul 2531 "Depozite la vedere"
    Contul 2532 "Depozite la termen"
    Contul 2533 "Depozite colaterale"
    Conturile 2531 "Depozite la vedere", 2532 "Depozite la termen" si 2533 "Depozite colaterale" sunt conturi de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    101, 111,       - depozite constituite de clientela;
    121, 122,
    2511, 341
    2521            - depozite colaterale reprezentand garantii retinute de
                      banca pentru operatiuni de factoring disponibil;
    2537            - depozite constituite din dobanzile cuvenite
                      clientelei.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    101, 20112,     - diminuari sau lichidari de depozite.
    2511
    Soldul conturilor reprezinta depozitele la vedere, la termen si colaterale constituite de clientela.

    Contul 2537 "Datorii atasate"
    Contul 2537 "Datorii atasate" este un cont de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    6025            - datorii din dobanzi, calculate si neajunse la
                      scadenta, aferente depozitelor constituite de
                      clientela;
    3721            - datorii din dobanzi in devize, calculate si neajunse
                      la scadenta, aferente depozitelor constituite de
                      clientela.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    101, 2511,      - dobanzile platite la depozite constituite de clientela.
    2531, 2532,
    2533
    Soldul contului reprezinta datorii din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta, aferente depozitelor constituite de clientela.
----------------------------------------------------------------------------
    Grupa 25 - CONTURILE CLIENTELEI

    254 - Certificate de depozit, carnete si librete de economii
          2541 - Certificate de depozit
          2542 - Carnete si librete de economii
          2547 - Datorii atasate
----------------------------------------------------------------------------
    CONTINUT:
    2541, 2542    - depozite constituite de clientela pe baza certificatelor
                    de depozit, carnetelor si libretelor de economii;
    2547          - datorii din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
                    aferente depozitelor constituite de clientela pe baza
                    certificatelor de depozit, carnetelor si libretelor de
                    economii.

    Contul 2541 "Certificate de depozit"
    Contul 2542 "Carnete si librete de economii"
    Conturile 2541 "Certificate de depozit" si 2542 "Carnete si librete de economii" sunt conturi de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    101, 111,      - depozite constituite de clientela pe baza
    121, 122,        certificatelor de depozit, carnetelor si libretelor de
    2511, 341        economii;
    2547           - depozite constituite din dobanzi cuvenite clientelei pe
                     baza certificatelor de depozit, carnetelor si
                     libretelor de economii.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    101, 2511      - diminuari sau lichidari de depozite constituite de
                     clientela pe baza certificatelor de depozit, carnetelor
                     si libretelor de economii.
    Soldul conturilor reprezinta depozitele constituite de clientela pe baza certificatelor de depozit, carnetelor si libretelor de economii.

    Contul 2547 "Datorii atasate"
    Contul 2547 "Datorii atasate" este un cont de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    6026           - datorii din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
                     aferente depozitelor constituite de clientela pe baza
                     certificatelor de depozit, carnetelor si libretelor de
                     economii;
    3721           - datorii din dobanzi in devize, calculate si neajunse la
                     scadenta, aferente depozitelor constituite de clientela
                     pe baza certificatelor de depozit, carnetelor si
                     libretelor de economii.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    101, 2511,     - dobanzile platite aferente depozitelor constituite de
    2541, 2542       clientela pe baza certificatelor de depozit, carnetelor
                     si libretelor de economii.
    Soldul contului reprezinta datorii din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta, aferente depozitelor constituite de clientela pe baza certificatelor de depozit, carnetelor si libretelor de economii.
----------------------------------------------------------------------------
    Grupa 26 - VALORI DE RECUPERAT SI ALTE SUME DATORATE

    261 - Valori de recuperat
          2611 - Valori de recuperat
          2617 - Creante atasate
    262 - Alte sume datorate
          2621 - Alte sume datorate
          2627 - Datorii atasate
----------------------------------------------------------------------------
    CONTINUT:
    2611         - valori, platibile de catre banca, al caror termen de
                   returnarea catre prezentatori s-a scurs si care nu au
                   fost inca imputate in debitul conturilor altor clienti
                   ai bancii;
                 - cecuri, efecte de comert si alte valori remise la
                   incasare, neplatite si restituite prin Casa de
                   compensatie;
                 - valori in litigiu pentru care s-au creditat conturile
                   clientelei, pana la debitarea acestora;
    2617         - creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
                   aferente valorilor de recuperat de la clientela;
    2621         - sume datorate clientelei, inregistrate provizoriu in
                   acest cont, pana la plata acestora;
                 - sume primite de banca care urmeaza sau trebuie sa fie
                   puse la dispozitia clientelei;
                 - sume in curs de clarificare pana la inregistrarea lor in
                   conturile clientelei;
    2627         - datorii din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
                   aferente altor sume datorate.

    Contul 2611 "Valori de recuperat"
    Contul 2611 "Valori de recuperat" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122 - sume platite de banca si care urmeaza sa fie recuperate
                    de la clientela;
    2511          - sume platite clientelei de catre banca si care urmeaza
                    sa fie recuperate de la alti clienti cu cont la aceeasi
                    banca;
    3712          - sume reprezentand cecuri, efecte de comert si alte
                    valori refuzate la plata prin Casa de compensatie,
                    inregistrate provizoriu in acest cont pana la
                    recuperarea acestora de la clientela.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    2511, 341     - sume reprezentand valori de recuperat, incasate de la
                    clientela;
    2811, 2821    - sume de recuperat de la clientela, devenite restante sau
                    indoielnice.
    Soldul contului reprezinta valori de recuperat de la clientela.

    Contul 2617 "Creante atasate"
    Contul 2617 "Creante atasate" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    70279         - creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
                    aferente valorilor de recuperat de la clientela;
    3721          - creante din dobanzi in devize, calculate si neajunse la
                    scadenta, aferente valorilor de recuperat de la
                    clientela.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    2511, 341     - dobanzile incasate de la clientela aferente valorilor
                    de recuperat;
    2812, 2822    - dobanzile restante sau indoielnice aferente valorilor
                    de recuperat de la clientela.
    Soldul contului reprezinta creante din dobanzi, calculate si neajunse la
scadenta, aferente valorilor de recuperat de la clientela.

    Contul 2621 "Alte sume datorate"
    Contul 2621 "Alte sume datorate" este un cont de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    111, 121,      - sumele datorate sau aflate in curs de clarificare,
    122, 341,        privind clientela;
    2511           - sumele incasate de la clienti si care sunt datorate sau
                     sunt in curs de clarificare cu alti clienti ai bancii.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    2511,341       - plati efectuate catre clientela privind alte sume
                     datorate.
    Soldul contului reprezinta alte sume datorate clientelei.

    Contul 2627 "Datorii atasate"
    Contul 2627 "Datorii atasate" este un cont de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    60279          - datorii din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
                     aferente altor sume datorate clientelei;
    3721           - datorii din dobanzi in devize, calculate si neajunse la
                     scadenta, aferente altor sume datorate clientelei.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    2511, 341      - dobanzile platite aferente altor sume datorate
                     clientelei.
    Soldul contului reprezinta datorii din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta, aferente altor sume datorate clientelei.
----------------------------------------------------------------------------
    Grupa 28 - CREANTE RESTANTE SI INDOIELNICE

    281 - Creante restante
          2811 - Creante restante
          2812 - Dobanzi restante
          2817 - Creante atasate
    282 - Creante indoielnice
          2821 - Creante indoielnice
          2822 - Dobanzi indoielnice
          2827 - Creante atasate
----------------------------------------------------------------------------
    CONTINUT:
    2811    - creante comerciale, valori de recuperat, credite acordate
              inclusiv pe baza valorilor primite in pensiune, nerambursate
              la scadenta, precum si soldurile debitoare neautorizate
              (overdraft) ale conturilor curente;
    2812    - creante din dobanzi neincasate la scadenta;
    2817    - creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
              aferente creantelor si/sau dobanzilor restante;
    2821    - creante comerciale, valori de recuperat, credite acordate
              inclusiv pe baza valorilor primite in pensiune, trecute in
              litigiu;
    2822    - creante din dobanzi trecute in litigiu;
    2827    - creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
              aferente creantelor si/sau dobanzilor indoielnice.

    Contul 2811 "Creante restante"
    Contul 2811 "Creante restante" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    20111, 20112,  - creante nerambursate la scadenta de catre clientela,
    20119, 2052,     precum, si descoperiri de cont neautorizate.
    2021, 2031,
    2041, 2051,
    2061, 2311,
    2312, 2411,
    2412, 2511,
    2611
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    2511           - creante restante rambursate de clientela cu cont la
                     aceeasi banca;
    111, 121, 122  - creante restante rambursate de clientela cu cont la
                     alte banci;
    2821           - creante restante trecute in litigiu;
    514            - sume utilizate din rezerva generala pentru riscul de
                     credit, constituita din profitul net, pentru
                     acoperirea pierderilor din credite.
    Soldul contului reprezinta creante nerambursate la scadenta de catre clientela.

    Contul 2812 "Dobanzi restante"
    Contul 2812 "Dobanzi restante" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    2017, 2027,    - creante din dobanzi neincasate la scadenta.
    2037, 2047,
    2057, 2067,
    2317, 2417,
    25171, 2617
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    2511          - dobanzi restante incasate de la clientela cu cont la
                    aceeasi banca;
    111, 121, 122 - dobanzi restante incasate de la clientela cu cont la
                    alte banci;
    2822          - dobanzi restante trecute in litigiu;
    514           - sume utilizate din rezerva generala pentru riscul de
                    credit, constituita din profitul net, pentru acoperirea
                    pierderilor din dobanzi.
    Soldul contului reprezinta dobanzi neincasate la scadenta de la clientela.

    Contul 2817 "Creante atasate"
    Contul 2817 "Creante atasate" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    7028          - creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
                    aferente creantelor si/sau dobanzilor restante;
    3721          - creante din dobanzi in devize, calculate si neajunse la
                    scadenta, aferente creantelor si/sau dobanzilor
                    restante.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122 - dobanzile incasate de la clientela cu cont la alte banci
                    aferente creantelor si/sau dobanzilor restante;
    2511          - dobanzile incasate de la clientela cu cont la aceeasi
                    banca aferente creantelor si/sau dobanzilor restante;
    2822          - creante din dobanzi aferente creantelor si/sau
                    dobanzilor restante, trecute in litigiu;
    514           - sume utilizate din rezerva generala pentru riscul de
                    credit, constituita din profitul net, pentru acoperirea
                    pierderilor din dobanzi.
    Soldul contului reprezinta creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta, aferente creantelor si/sau dobanzilor restante inregistrate de clientela.

    Contul 2821 "Creante indoielnice"
    Contul 2821 "Creante indoielnice" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    20111,        - creante curente si restante trecute in litigiu;
    20112,
    20119, 2021,
    2031, 2041,
    2051, 2052,
    2061, 2311,
    2312, 2411,
    2412, 2511,
    2611, 2811
    3721          - creante indoielnice de incasat in devize, reactivate,
                    trecute anterior la pierderi;
    767           - creante indoielnice de incasat, reactivate, trecute
                    anterior la pierderi.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    2511          - creante indoielnice rambursate de clientela cu cont la
                    aceeasi banca;
    111, 121, 122 - creante indoielnice rambursate de clientela cu cont la
                    alte banci;
    3566          - valoarea creantelor indoielnice in contrapartida
                    bunurilor mobile si imobile preluate in patrimoniul
                    bancii prin adjudecare;
    667, 668      - creante indoielnice trecute la pierderi;
    514           - sume utilizate din rezerva generala pentru riscul de
                    credit, constituita din profitul net, pentru acoperirea
                    pierderilor din credite;
    3721          - creante indoielnice in devize, trecute la pierderi.
    Soldul contului reprezinta creante indoielnice inregistrate de clientela.

    Contul 2822 "Dobanzi indoielnice"
    Contul 2822 "Dobanzi indoielnice" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    2017, 2027,    - dobanzi curente si restante, trecute in litigiu;
    2037, 2047,
    2057, 2067,
    2317, 2417,
    25171, 2617,
    2812, 2817
    3721          - dobanzi indoielnice de incasat in devize, reactivate,
                    trecute anterior la pierderi;
    767           - dobanzi indoielnice de incasat, reactivate, trecute
                    anterior la pierderi.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    2511          - dobanzi indoielnice incasate de la clientela cu cont la
                    aceeasi banca;
    111, 121, 122 - dobanzi indoielnice incasate de la clientela cu cont la
                    alte banci;
    3566          - valoarea dobanzilor indoielnice in contrapartida
                    bunurilor mobile si imobile preluate in patrimoniul
                    bancii prin adjudecare;
    667, 668      - dobanzi indoielnice trecute la pierderi;
    514           - sume utilizate din rezerva generala pentru riscul de
                    credit, constituita din profitul net, pentru acoperirea
                    pierderilor din dobanzi;
    3721          - dobanzi indoielnice in devize, trecute la pierderi.
    Soldul contului reprezinta creante din dobanzi indoielnice inregistrate de clientela.

    Contul 2827 "Creante atasate"
    Contul 2827 "Creante atasate" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    7028           - creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
                     aferente creantelor si/sau dobanzilor indoielnice;
    3721           - creante din dobanzi in devize, calculate si neajunse
                     la scadenta, aferente creantelor si/sau dobanzilor
                     indoielnice;
                   - creante din dobanzi de incasat, in devize, aferente
                     creantelor si/sau dobanzilor indoielnice, reactivate,
                     trecute anterior la pierderi;
    767            - creante din dobanzi de incasat aferente creantelor
                     si/sau dobanzilor indoielnice, reactivate, trecute
                     anterior la pierderi.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    2511           - dobanzi aferente creantelor si/sau dobanzilor
                     indoielnice incasate de la clienti cu cont la aceeasi
                     banca;
    111, 121, 122  - dobanzi aferente creantelor si/sau dobanzilor
                     indoielnice incasate de la clienti cu cont la alte
                     banci;
    3566           - valoarea dobanzilor aferente creantelor si/sau
                     dobanzilor indoielnice, in contrapartida bunurilor
                     mobile si imobile preluate in patrimoniul bancii prin
                     adjudecare;
    667, 668       - creante din dobanzi aferente creantelor si/sau
                     dobanzilor indoielnice trecute la pierderi;
    514            - sume utilizate din rezerva generala pentru riscul de
                     credit, constituita din profitul net, pentru acoperirea
                     pierderilor din dobanzi;
    3721           - creante din dobanzi aferente creantelor si/sau
                     dobanzilor indoielnice, in devize, trecute la pierderi.
   Soldul contului reprezinta creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta, aferente creantelor si/sau dobanzilor indoielnice inregistrate de clientela.
-----------------------------------------------------------------------------
    Grupa 29 - PROVIZIOANE PENTRU CREANTE DIN OPERATIUNI CU CLIENTELA

    291 - Provizioane pentru creante din operatiuni cu clientela
          2911 - Provizioane specifice de risc de credit
          2912 - Provizioane specifice de risc de dobanda
-----------------------------------------------------------------------------
    CONTINUT:
    2911        - provizioane specifice constituite pentru acoperirea
                  riscului de credit din operatiuni cu clientela;
    2912        - provizioane specifice constituite pentru acoperirea
                  riscului de dobanda din operatiuni cu clientela.

    Contul 2911 "Provizioane specifice de risc de credit"
    Contul 2912 "Provizioane specifice de risc de dobanda"
    Conturile 2911 "Provizioane specifice de risc de credit" si 2912 "Provizioane specifice de risc de dobanda" sunt conturi de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    6621, 6622     - provizioane constituite pentru creante din operatiuni
                     cu clientela;
    3721           - provizioane constituite in devize pentru creante din
                     operatiuni cu clientela.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    7621, 7622     - anulari sau diminuari de provizioane pentru creante
                     din operatiuni cu clientela;
    3721           - anulari sau diminuari de provizioane constituite in
                     devize pentru creante din operatiuni cu clientela.
    Soldul conturilor reprezinta provizioane specifice de risc de credit si de
dobanda, constituite.
Nu se inregistreaza in conturile:     Se inregistreaza in conturile:
2911, - Provizioane cu caracter       55 - "Provizioane pentru riscuri
2912    general si provizioane              si cheltuieli";
        reglementate.                 56 - "Provizioane reglementate".

    Clasa 3 - OPERATIUNI CU TITLURI SI OPERATIUNI DIVERSE

    Clasa 3 cuprinde conturile cu ajutorul carora se inregistreaza operatiunile cu titluri, cele privind debitorii si creditorii, stocurile, decontarile intrabancare, precum si conturi de regularizare.
    Din Clasa 3 "Operatiuni cu titluri si operatiuni diverse" fac parte urmatoarele grupe de conturi:

    30 - Operatiuni cu titluri
    32 - Datorii constituite prin titluri
    33 - Conturi de decontare privind operatiunile cu titluri
    34 - Decontari intrabancare
    35 - Debitori si creditori
    36 - Conturi de stocuri
    37 - Conturi de regularizare
    38 - Creante restante si indoielnice
    39 - Provizioane privind operatiuni cu titluri si operatiuni diverse

----------------------------------------------------------------------------
    Grupa 30 - OPERATIUNI CU TITLURI

    301 - Titluri primite sau date in pensiune livrata
          3011 - Titluri primite in pensiune livrata
            30111 - Titluri primite in pensiune livrata
            30117 - Creante atasate
          3012 - Titluri date in pensiune livrata
            30121 - Titluri date in pensiune livrata
            30127 - Datorii atasate
----------------------------------------------------------------------------
    CONTINUT:
    3011, 3012    - pensiunile livrate privind titlurile sunt operatiuni de
                    vanzari de titluri insotite de un angajament de
                    rascumparare, realizate in baza unei conventii si care
                    indeplinesc urmatoarele conditii:
                     - titlurile create material, care, in momentul punerii
                       in pensiune, sunt livrate efectiv si fizic
                       cesionarului sau mandatarului acestuia;
                     - titlurile dematerializate si cele create material,
                       pastrate la o societate depozitara, dar circuland
                       prin virament din cont in cont, fac obiectul unei
                       inregistrari in contul deschis pe numele cesionarului
                       la un intermediar abilitat, la o societate depozitara
                       sau, daca este cazul, la emitent;
                  - operatiunile care nu raspund acestor caracteristici sunt
                    contabilizate ca pensiuni simple in clasa 1 (operatiuni
                    de trezorerie si interbancare) sau 2 (operatiuni cu
                    clientela). De asemenea, sunt considerate pensiuni
                    simple, care nu fac obiectul unei livrari, si pensiunile
                    avand ca obiect alti suporti decat titlurile, livrate
                    sau nelivrate;
                  - titlurile primite in pensiune livrata pot face, la
                    randul lor, obiectul operatiunilor cu titluri, dar
                    raman inregistrate, in toate cazurile, in conturile lor
                    de origine (3011 - "Titluri primite in pensiune
                    livrata").
                  Acestea pot sa fie:
                       - redate in pensiune: datoria aferenta este
                         inregistrata in conturile: 152, 243 - "Valori date
                         in pensiune" (cand titlurile respective nu fac
                         obiectul unei livrari) sau in contul 3012 -
                         "Titluri date in pensiune livrata" (cand titlurile
                         respective fac obiectul unei livrari);
                       - date cu imprumut: creanta aferenta titlurilor date
                         cu imprumut este inregistrata in contul 3025 -
                         "Titluri date cu imprumut", in timp ce datoria este
                         inregistrata in contul 30272 - "Alte datorii
                         privind titlurile";
                       - vandute ferm: datoria aferenta titlurilor vandute
                         este inregistrata in contul 30272 - "Alte datorii
                         privind titlurile", in contrapartida unui cont de
                         trezorerie;
    30111         - titluri primite in pensiune livrata, cu scopul de a
                    creste portofoliu, de a fi redate in pensiune, date cu
                    imprumut sau vandute ferm;
    30117         - creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
                    aferente titlurilor primite in pensiune livrata;
    30121         - titluri primite anterior in pensiune sau provenind din
                    portofoliu propriu al bancii, date in pensiune livrata;
    30127         - datorii din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
                    aferente titlurilor date in pensiune livrata.

    Contul 30111 "Titluri primite in pensiune livrata"
    Contul 30111 "Titluri primite in pensiune livrata" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    111, 121,       - credite acordate altor banci si clientelei pe baza
    122, 2511         titlurilor primite in pensiune livrata de la acestea;
    3721            - credite acordate in lei altor banci si clientelei pe
                      baza titlurilor in devize primite in pensiune livrata
                      de la acestea;
    3722            - credite acordate in devize altor banci si clientelei
                      pe baza titlurilor in lei primite in pensiune livrata
                      de la acestea.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122   - rambursari de credite acordate altor banci pe baza
                      titlurilor primite in pensiune livrata si restituite
                      acestora;
    2511            - rambursari de credite acordate clientelei pe baza
                      titlurilor primite in pensiune livrata si restituite
                      acesteia;
    3721            - rambursari de credite acordate in lei altor banci si
                      clientelei pe baza titlurilor in devize primite in
                      pensiune livrata si restituite acestora;
    3722            - rambursari de credite acordate in devize altor banci
                      si clientelei pe baza titlurilor in lei primite in
                      pensiune livrata si restituite acestora;
    3811, 3821      - credite acordate altor banci si clientelei pe baza
                      titlurilor primite in pensiune livrata de la acestea,
                      trecute la creante restante sau indoielnice.
    Soldul contului reprezinta credite acordate altor banci si clientelei pe baza titlurilor primite in pensiune livrata, de la acestea, neajunse la
scadenta.

    Contul 30117 "Creante atasate"
    Contul 30117 "Creante atasate" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    7031           - creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
                     aferente creditelor acordate altor banci si clientelei
                     pe baza titlurilor primite in pensiune livrata de la
                     acestea;
    3721           - creante din dobanzi in devize, calculate si neajunse la
                     scadenta, aferente creditelor acordate altor banci si
                     clientelei pe baza titlurilor primite in pensiune
                     livrata de la acestea.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122  - dobanzile incasate aferente creditelor acordate altor
                     banci pe baza titlurilor primite in pensiune livrata
                     de la acestea;
    2511           - dobanzile incasate aferente creditelor acordate
                     clientelei pe baza titlurilor primite in pensiune
                     livrata de la aceasta;
    3812, 3822     - dobanzile aferente creditelor acordate altor banci si
                     clientelei pe baza titlurilor primite in pensiune
                     livrata de la acestea, trecute la creante restante sau
                     indoielnice.
    Soldul contului reprezinta creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta, aferente creditelor acordate altor banci si clientelei pe baza titlurilor primite in pensiune livrata de la acestea.

    Contul 30121 "Titluri date in pensiune livrata"
    Contul 30121 "Titluri date in pensiune livrata" este un cont de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122  - imprumuturi primite de la alte banci pe baza titlurilor
                     date in pensiune livrata acestora;
    2511           - imprumuturi primite de la clientela pe baza titlurilor
                     date in pensiune livrata acesteia;
    3721           - imprumuturi primite in lei de la alte banci si
                     clientela pe baza titlurilor in devize date in
                     pensiune livrata acestora;
    3722           - imprumuturi primite in devize de la alte banci si
                     clientela pe baza titlurilor in lei date in pensiune
                     livrata acestora.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    111, 121,      - rambursari de imprumuturi primite de la alte banci si
    122, 2511        clientela, in contrapartida titlurilor date in
                     pensiune livrata acestora si restituite;
    3721           - rambursari de imprumuturi in lei primite de la alte
                     banci si clientela, in contrapartida titlurilor in
                     devize date in pensiune livrata acestora si
                     restituite;
    3722           - rambursari de imprumuturi in devize primite de la alte
                     banci si clientela, in contrapartida titlurilor in
                     devize date in pensiune livrata acestora si restituite.
    Soldul contului reprezinta imprumuturile primite de la alte banci si clientela pe baza titlurilor date in pensiune livrata acestora, neajunse la scadenta.

    Contul 30127 "Datorii atasate"
    Contul 30127 "Datorii atasate" este un cont de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    6031           - datorii din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
                     aferente imprumuturilor primite de la alte banci si
                     clientela pe baza titlurilor date in pensiune livrata
                     acestora;
    3721           - datorii din dobanzi in devize, calculate si neajunse la
                     scadenta, aferente imprumuturilor primite de la alte
                     banci si clientela pe baza titlurilor date in pensiune
                     livrata acestora.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    111, 121,      - dobanzile platite aferente imprumuturilor primite de la
    122, 2511        alte banci si clientela pe baza titlurilor date in
                     pensiune livrata acestora.
    Soldul contului reprezinta datorii din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta, aferente imprumuturilor primite de la alte banci si clientela pe baza
titlurilor date in pensiune livrata acestora.
Nu se inregistreaza in conturile:    Se inregistreaza in conturile:
301 - Pensiuni de titluri            15 sau 24 - "Valori primite sau
      nelivrate;                                  date in pensiune"
    - Pensiuni privind efecte                     (in functie de
      de comert livrate.                          agentul contrapartida).
----------------------------------------------------------------------------
    Grupa 30 - OPERATIUNI CU TITLURI

    302 - Titluri de tranzactie
          3021 - Titluri de tranzactie
            30211 - Efecte publice si valori asimilate
            30212 - Obligatiuni si alte titluri cu venit fix
            30213 - Actiuni si alte titluri cu venit variabil
            30214 - Actiuni proprii
          3025 - Titluri date cu imprumut
            30251 - Efecte publice si valori asimilate
            30252 - Obligatiuni si alte titluri cu venit fix
            30253 - Actiuni si alte titluri cu venit variabil
            30254 - Actiuni proprii
            30257 - Creante atasate
          3026 - Titluri luate cu imprumut
            30261 - Efecte publice si valori asimilate
            30262 - Obligatiuni si alte titluri cu venit fix
            30263 - Actiuni si alte titluri cu venit variabil
            30264 - Actiuni proprii
          3027 - Datorii privind titlurile
            30271 - Datorii privind titlurile luate cu imprumut
            30272 - Alte datorii privind titlurile
            30277 - Datorii atasate
----------------------------------------------------------------------------
    CONTINUT:
    302          - titlurile cotate, achizitionate sau vandute cu intentia
                   inca de la inceput de a le revinde sau de a le rascumpara
                   inainte de scadenta, dar nu mai tarziu de sase luni de la
                   data efectuarii tranzactiei;
    3025, 3026,  - operatiunile de dare si luare cu imprumut a titlurilor se
    3027           inregistreaza astfel:
                        - banca care da titluri cu imprumut diminueaza la
                          activ titlurile de tranzactie, din contul 3021,
                          iar creanta reprezentand titlurile de tranzactie
                          date cu imprumut este inregistrata in contul 3025;
                        - banca care se imprumuta cu titluri inregistreaza
                          la activ titlurile luate cu imprumut, in contul
                          3026 si inregistreaza la pasiv o datorie privind
                          titlurile, in contul 30271;
    30251-30254  - creante reprezentand titluri de tranzactie date cu
                   imprumut;
    30257        - creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
                   aferente titlurilor de tranzactie date cu imprumut;
    3026         - datorii reprezentand titluri de tranzactie luate cu
                   imprumut;
    30271        - datorii aferente titlurilor de tranzactie luate cu
                   imprumut;
    30272        - in principal, datorii privind titlurile care rezulta din
                   vanzarea ferma de titluri primite in pensiune livrata
                   sau din acordarea unui imprumut de titluri primite in
                   pensiune livrata;
    30277        - datorii din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
                   aferente operatiunilor cu titluri de tranzactie.

    Contul 3021 "Titluri de tranzactie"
    Contul 3021 "Titluri de tranzactie" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    101, 111,       - valoarea de achizitie a titlurilor de tranzactie
    121, 122,         cumparate (pretul de achizitie si cheltuielile de
    333               achizitie, precum si dobanzile calculate pentru
                      perioada scursa - in cazul titlurilor de tranzactie
                      cu venit fix), precum si valoarea de achizitie a
                      titlurilor de tranzactie cumparate cu posibilitate de
                      rascumparare;
                    - valoarea de inregistrare a titlurilor de tranzactie,
                      vandute cu posibilitate de rascumparare si
                      rascumparate;
                    - valoarea actiunilor proprii rascumparate;
    3721            - diferente favorabile din reevaluarea titlurilor de
                      tranzactie, in devize;
    30251, 30252,   - restituirea titlurilor de tranzactie date cu imprumut;
    30253, 30254
    3732            - diferente nefavorabile rezultate intre valoarea de
                      inregistrare a titlurilor si valoarea de vanzare a
                      titlurilor cu posibilitate de rascumparare,
                      rascumparate;
    3729            - diferente favorabile din reevaluarea titlurilor de
                      tranzactie, in cazul in care exista un decalaj intre
                      data cumpararii si/sau vanzarii si data livrarii
                      acestora;
    7032            - diferente favorabile din reevaluarea titlurilor de
                      tranzactie in functie de cursul acestora pe piata;
                    - diferente favorabile intre pretul de rascumparare si
                      valoarea nominala a actiunilor proprii.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    111, 121,       - valoarea de inregistrare a titlurilor de tranzactie
    122, 333          vandute, a celor vandute cu posibilitate de
                      rascumparare, precum si valoarea de inregistrare a
                      titlurilor de tranzactie cumparate cu posibilitate de
                      rascumparare si rascumparate;
    30251, 30252,   - valoarea titlurilor de tranzactie date cu imprumut;
    30253, 30254
    3732            - diferente nefavorabile rezultate intre valoarea de
                      inregistrare a titlurilor si valoarea de vanzare a
                      titlurilor cu posibilitate de rascumparare;
    508             - reducerea capitalului social prin anularea actiunilor
                      proprii rascumparate;
    3031, 3041      - valoarea titlurilor de tranzactie reclasate in titluri
                      de plasament sau in titluri de investitii;
    3721            - diferente nefavorabile din reevaluarea titlurilor de
                      tranzactie, in devize;
    3729            - diferente nefavorabile din reevaluarea titlurilor de
                      tranzactie, in cazul in care exista un decalaj intre
                      data cumpararii si/sau vanzarii si data livrarii
                      acestora;
    3811, 3821      - valoarea titlurilor de tranzactie trecute la creante
                      restante sau indoielnice;
    6032            - diferente nefavorabile din reevaluarea titlurilor de
                      tranzactie in functie de cursul acestora pe piata,
                      precum si diferente nefavorabile dintre pretul de
                      vanzare al titlurilor si cel de inregistrare al
                      acestora;
                    - diferente nefavorabile intre pretul de rascumparare si
                      valoarea nominala a actiunilor proprii.
    Soldul contului reprezinta valoarea titlurilor de tranzactie existente.

    Contul 30251 "Efecte publice si valori asimilate"
    Contul 30252 "Obligatiuni si alte titluri cu venit fix"
    Contul 30253 "Actiuni si alte titluri cu venit variabil"
    Contul 30254 "Actiuni proprii"
    Conturile 30251 "Efecte publice si valori asimilate", 30252 "Obligatiuni si alte titluri cu venit fix", 30253 "Actiuni si alte titluri cu venit variabil" si 30254 "Actiuni proprii" sunt conturi de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    3021            - valoarea titlurilor de tranzactie din portofoliu
                      propriu date cu imprumut;
    30272           - valoarea titlurilor primite in pensiune livrata si
                      apoi date cu imprumut, precum si diferentele
                      favorabile din reevaluarea acestor titluri aferente
                      cresterii cursului lor pe piata;
                    - valoarea titlurilor luate cu imprumut si apoi date cu
                      imprumut, precum si diferentele favorabile din
                      reevaluarea acestor titluri aferente cresterii
                      cursului lor pe piata;
    7032            - diferentele favorabile din reevaluarea titlurilor de
                      tranzactie din portofoliu propriu, date cu imprumut,
                      aferente cresterii cursului lor pe piata;
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    3021            - valoarea titlurilor de tranzactie din portofoliu
                      propriu date cu imprumut, restituite;
    30272           - diferentele nefavorabile din reevaluarea titlurilor
                      primite in pensiune livrata si apoi date cu imprumut,
                      aferente scaderii cursului acestora pe piata;
                    - diferentele nefavorabile din reevaluarea titlurilor
                      luate cu imprumut si apoi date cu imprumut, aferente
                      scaderii cursului acestora pe piata;
                    - valoarea titlurilor primite in pensiune livrata si
                      apoi date cu imprumut, restituite;
                    - valoarea titlurilor luate cu imprumut si apoi date cu
                      imprumut, restituite;
    6032            - diferentele nefavorabile din reevaluarea titlurilor
                      de tranzactie din portofoliu propriu, date cu imprumut
                      aferente scaderii cursului lor pe piata;
    3811, 3821      - valoarea titlurilor de tranzactie date cu imprumut,
                      trecute la creante restante sau indoielnice.
    Soldul conturilor reprezinta valoarea titlurilor de tranzactie date cu imprumut.

    Contul 30257 "Creante atasate"
    Contul 30257 "Creante atasate" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    7037           - creante din dobanzi, calculate si neajunse la
                     scadenta, aferente titlurilor de tranzactie,
                     titlurilor de tranzactie date cu imprumut sau vandute
                     cu posibilitatea de rascumparare;
    3721           - creante din dobanzi in devize, calculate si neajunse la
                     scadenta, aferente titlurilor de tranzactie, titlurilor
                     de tranzactie date cu imprumut sau vandute cu
                     posibilitate de rascumparare.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122, - dobanzile incasate aferente titlurilor de tranzactie,
    2511, 333        titlurilor de tranzactie date cu imprumut sau vandute
                     cu posibilitate de rascumparare;
    3812, 3822     - dobanzile aferente titlurilor de tranzactie, trecute la
                     creante restante sau indoielnice.
    Soldul contului reprezinta creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta, aferente titlurilor de tranzactie.

    Contul 3026 "Titluri luate cu imprumut"
    Contul 3026 "Titluri luate cu imprumut" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    30271         - valoarea titlurilor luate cu imprumut, precum si
                    diferentele favorabile din reevaluarea titlurilor luate
                    cu imprumut aferente cresterii cursului acestora pe
                    piata.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    30271         - diferentele nefavorabile din reevaluarea titlurilor
                    luate cu imprumut aferente scaderii cursului acestora
                    pe piata;
                  - valoarea, la data restituirii, a titlurilor luate cu
                    imprumut.
    Soldul contului reprezinta valoarea titlurilor de tranzactie luate cu imprumut.

    Contul 30271 "Datorii privind titlurile luate cu imprumut"
    Contul 30271 "Datorii privind titlurile luate cu imprumut" este un cont de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    3026          - valoarea titlurilor luate cu imprumut, precum si
                    diferentele favorabile din reevaluarea titlurilor luate
                    cu imprumut aferente cresterii cursului acestora pe
                    piata.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    3026          - diferentele nefavorabile din reevaluarea titlurilor
                    luate cu imprumut aferente scaderii cursului acestora
                    pe piata;
                  - valoarea, la data restituirii, a titlurilor luate cu
                    imprumut.
    Soldul contului reprezinta datoriile privind titlurile luate cu imprumut.

    Contul 30272 "Alte datorii privind titlurile"
    Contul 30272 "Alte datorii privind titlurile" este un cont de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    30251, 30252, - valoarea titlurilor primite in pensiune livrata si apoi
    30253, 30254    date cu imprumut, precum si diferentele favorabile din
                    reevaluarea acestor titluri aferente cresterii cursului
                    lor pe piata;
                  - valoarea titlurilor luate cu imprumut si apoi date cu
                    imprumut, precum si diferentele favorabile din
                    reevaluarea acestor titluri aferente cresterii cursului
                    lor pe piata;
    111, 121, 122 - valoarea titlurilor primite in pensiune livrata si
                    vandute cu posibilitate de rascumparare, inclusiv cele
                    vandute pe descoperit de titluri;
    6032          - diferentele nefavorabile din reevaluarea titlurilor
                    primite in pensiune livrata si vandute pe descoperit de
                    titluri.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    30251, 30252, - diferentele nefavorabile din reevaluarea titlurilor
    30253, 30254    primite in pensiune livrata si apoi date cu imprumut,
                    aferente scaderii cursului acestora pe piata;
                  - diferentele nefavorabile din reevaluarea titlurilor
                    luate cu imprumut si apoi date cu imprumut, aferente
                    scaderii cursului acestora pe piata;
                  - valoarea titlurilor primite in pensiune livrata si apoi
                    date cu imprumut, restituite;
                  - valoarea titlurilor luate cu imprumut si apoi date cu
                    imprumut, restituite;
    111, 121, 122 - valoarea titlurilor primite in pensiune livrata, vandute
                    cu posibilitate de rascumparare si rascumparate,
                    inclusiv a celor vandute pe descoperit de titluri si
                    rascumparate;
    7032          - diferentele favorabile din reevaluarea titlurilor
                    primite in pensiune livrata si vandute pe descoperit de
                    titluri.
    Soldul contului reprezinta datoriile din titlurile primite in pensiune livrata si apoi date cu imprumut, din titlurile primite in pensiune livrata si
apoi vandute cu posibilitate de rascumparare, inclusiv cele vandute pe
descoperit de titluri si din titlurile luate cu imprumut si apoi date cu imprumut.

    Contul 30277 "Datorii atasate"
    Contul 30277 "Datorii atasate" este un cont de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    6037           - datorii din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
                     aferente titlurilor luate cu imprumut;
    3721           - datorii din dobanzi in devize, calculate si neajunse la
                     scadenta, aferente titlurilor luate cu imprumut.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122  - dobanzile platite aferente titlurilor luate cu
                     imprumut.
    Soldul contului reprezinta datorii din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta, aferente titlurilor luate cu imprumut.
Nu se inregistreaza in conturile:      Se inregistreaza in conturile:
3025  - Titluri de plasament date      3035 - "Titluri date cu imprumut";
        cu imprumut;
      - Titluri de investitii date     3045 - "Titluri date cu imprumut";
        cu imprumut;
3025, - Creditele acordate si           301  - "Titluri primite sau date in
3026,   imprumuturile primite                   pensiune livrata".
3027    pe baza de titluri.
----------------------------------------------------------------------------
    Grupa 30 - OPERATIUNI CU TITLURI

    303 - Titluri de plasament
          3031 - Titluri de plasament
            30311 - Efecte publice si valori asimilate
            30312 - Obligatiuni si alte titluri cu venit fix
            30313 - Actiuni si alte titluri cu venit variabil
            30314 - Actiuni proprii
          3035 - Titluri date cu imprumut
            30351 - Efecte publice si valori asimilate
            30352 - Obligatiuni si alte titluri cu venit fix
            30353 - Actiuni si alte titluri cu venit variabil
            30354 - Actiuni proprii
          3036 - Varsaminte de efectuat privind titlurile de plasament
          3037 - Creante atasate
            30371 - Efecte publice si valori asimilate
            30372 - Obligatiuni si alte titluri cu venit fix
            30373 - Actiuni si alte titluri cu venit variabil
            30374 - Actiuni proprii
----------------------------------------------------------------------------
    CONTINUT:
    303     - titluri care au fost achizitionate cu scopul de a le detine o
              perioada mai mare de sase luni, dar fara ca aceasta detinere
              sa implice o conservare pana la scadenta acestora;
    3035    - creante reprezentand titluri de plasament date cu imprumut.
              Banca care da titluri cu imprumut diminueaza la activ
              titlurile de plasament, din contul 3031, iar creanta
              reprezentand titlurile de plasament date cu imprumut este
              inregistrata in contul 3035;
    3036    - varsaminte ramase de efectuat legate de pretul de cumparare
              sau de valoarea de subscriere a titlurilor de plasament;
    3037    - creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
              aferente operatiunilor cu titluri de plasament. Dividendele
              aferente titlurilor de plasament cu venit variabil nu se
              inregistreaza in contul 3037, acestea se inregistreaza, la
              incasare, in contul 70333, in contrapartida conturilor de
              trezorerie sau, dupa caz, ale clientelei.

    Contul 3031 "Titluri de plasament"
    Contul 3031 "Titluri de plasament" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    111, 121,      - valoarea de achizitie a titlurilor de plasament
    122, 333         cumparate (exclusiv cheltuielile de achizitie si
                     dobanzile calculate pentru perioada scursa - in cazul
                     titlurilor de plasament cu venit fix), precum si
                     valoarea de achizitie a titlurilor de plasament
                     cumparate cu posibilitate de rascumparare;
                   - valoarea de inregistrare a titlurilor de plasament
                     vandute cu posibilitate de rascumparare si
                     rascumparate;
    3732           - diferentele nefavorabile rezultate intre valoarea de
                     inregistrare a titlurilor si valoarea de vanzare a
                     titlurilor vandute cu posibilitate de rascumparare,
                     rascumparate;
    3021           - valoarea titlurilor de tranzactie reclasate in titluri
                     de plasament;
    376            - venituri din dobanzi platibile in avans aferente
                     creditelor acordate pe baza titlurilor de piata
                     interbancara;
    3035           - valoarea titlurilor de plasament date cu imprumut,
                     restituite;
    3036           - varsamintele de efectuat privind titlurile de
                     plasament.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    111, 121,      - valoarea de inregistrare a titlurilor de plasament
    122, 333         vandute, a celor vandute cu posibilitate de
                     rascumparare, precum si valoarea de inregistrare a
                     titlurilor de plasament cumparate cu posibilitate de
                     rascumparare si rascumparate;
    3035           - valoarea titlurilor de plasament date cu imprumut;
    3041           - valoarea titlurilor de plasament reclasate in titluri
                     de investitii;
    3721           - diferente nefavorabile in devize rezultate intre pretul
                     de vanzare al titlurilor de plasament in devize si
                     pretul de inregistrare al acestora;
    3732           - diferentele nefavorabile intre valoarea de inregistrare
                     a titlurilor si valoarea de vanzare a titlurilor cu
                     posibilitate de rascumparare;
    60336          - diferentele nefavorabile rezultate din cesiunea
                     titlurilor de plasament;
    3811, 3821     - valoarea titlurilor de plasament trecute la creante
                     restante sau indoielnice.
    Soldul contului reprezinta valoarea titlurilor de plasament existente.

    Contul 3035 "Titluri date cu imprumut"
    Contul 3035 "Titluri date cu imprumut" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    3031          - valoarea titlurilor de plasament date cu imprumut.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    3031          - valoarea titlurilor de plasament date cu imprumut,
                    restituite;
    3811, 3821    - valoarea titlurilor de plasament date cu imprumut
                    trecute la creante restante sau indoielnice.
    Soldul contului reprezinta valoarea titlurilor de plasament date cu imprumut.

    Contul 3036 "Varsaminte de efectuat privind titlurile de plasament"
    Contul 3036 "Varsaminte de efectuat privind titlurile de plasament" este un cont de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    3031           - sume datorate privind titlurile de plasament
                     achizitionate.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122  - sume platite privind titlurile de plasament
                     achizitionate.
    Soldul contului reprezinta sume datorate pentru titluri de plasament achizitionate.

    Contul 3037 "Creante atasate"
    Contul 3037 "Creante atasate" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    7033           - creante din dobanzi calculate si neajunse la scadenta,
                     pe perioada reziduala (cupon nescurs), aferente
                     titlurilor de plasament cu venit fix, titlurilor de
                     plasament vandute cu posibilitate de rascumparare;
    7037           - creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
                     aferente titlurilor de plasament date cu imprumut;
    3721           - creante din dobanzi in devize, calculate si neajunse
                     la scadenta, pe perioada reziduala (cupon nescurs),
                     aferente titlurilor de plasament cu venit fix,
                     titlurilor de plasament date cu imprumut sau vandute
                     cu posibilitate de rascumparare;
    111, 121, 122, - creante din dobanzi calculate pentru perioada scursa
    333              (cuponul scurs) constatate la achizitionarea titlurilor
                     de plasament.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122, - dobanzile incasate aferente titlurilor de plasament cu
    2511, 333        venit fix, titlurilor de plasament date cu imprumut sau
                     vandute cu posibilitate de rascumparare;
    3812, 3822     - dobanzile aferente titlurilor de plasament, trecute la
                     creante restante sau indoielnice.
    Soldul contului reprezinta creante din dobanzi, calculate si neajunse la
scadenta, aferente titlurilor de plasament.
Nu se inregistreaza in conturile:   Se inregistreaza in conturile:
3031 - Cheltuielile accesorii       Clasa 6 - "Cheltuieli" - dupa natura
       cumpararii (impozite,                    lor sau, dupa caz,
       curtaje si comisioane);      3749 - "Alte cheltuieli de repartizat";
3035 - Titlurile de tranzactie      3025 - "Titluri date cu imprumut";
       date cu imprumut;
3035 - Titluri de investitii        3045 - "Titluri date cu imprumut";
       date cu imprumut;
3035 - Credite acordate si           301 - "Titluri primite sau date in
       imprumuturi primite pe               pensiune livrata";
       baza de titluri;
3036 - Varsaminte de efectuat        418 - "Varsaminte de efectuat pentru
       privind parti in                     parti in societati comerciale
       societati comerciale                 legate, pentru titluri de
       legate, titluri de                   participare si pentru titluri
       participare si titluri               ale activitatii de portofoliu".
       ale activitatii de
       portofoliu.
----------------------------------------------------------------------------
    Grupa 30 - OPERATIUNI CU TITLURI

    304 - Titluri de investitii
          3041 - Titluri de investitii
            30411 - Efecte publice si valori asimilate
            30412 - Obligatiuni si alte titluri cu venit fix
          3045 - Titluri luate cu imprumut
            30451 - Efecte publice si valori asimilate
            30452 - Obligatiuni si alte titluri cu venit fix
          3046 - Diferente de conversie
            30461 - Efecte publice si valori asimilate
            30462 - Obligatiuni si alte titluri cu venit fix
          3047 - Creante atasate
            30471 - Efecte publice si valori asimilate
            30472 - Obligatiuni si alte titluri cu venit fix
----------------------------------------------------------------------------
    CONTINUT:
    304     - titluri cu venit fix care au fost achizitionate cu intentia
              de a le detine de o maniera durabila, in principiu pana la
              scadenta;
    3045    - creante reprezentand titluri de investitii date cu imprumut.
              Banca care da titluri cu imprumut diminueaza la activ
              titlurile de investitii, din contul 3041, iar creanta
              reprezentand titlurile de investitii date cu imprumut este
              inregistrata in contul 3045;
    3046    - diferente de conversie aferente titlurilor de investitii, in
              devize;
    3047    - creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
              aferente operatiunilor cu titluri de investitii.

    Contul 3041 "Titluri de investitii"
    Contul 3041 "Titluri de investitii" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    3031           - valoarea de achizitie a titlurilor de plasament
                     reclasate in titluri de investitii;
    3045           - valoarea titlurilor de investitii date cu imprumut,
                     restituite;
    111, 121, 122, - valoarea de achizitie a titlurilor de investitii
    333              cumparate (exclusiv cheltuielile de achizitie si
                     dobanzile calculate pentru perioada scursa), precum si
                     valoarea de achizitie a titlurilor de investitii
                     cumparate cu posibilitate de rascumparare;
                   - valoarea de inregistrare a titlurilor de investitii
                     vandute cu posibilitate de rascumparare si
                     rascumparate;
    3721           - venituri din prime in devize reprezentand diferenta
                     favorabila intre pretul de achizitie al titlurilor de
                     investitii si pretul de rambursare, pe perioada
                     reziduala a acestora;
    376            - venituri din dobanzi platibile in avans aferente
                     creditelor acordate pe baza titlurilor de piata
                     interbancara;
    7034           - sume reprezentand venituri din prime aferente
                     titlurilor de investitii, pe perioada reziduala a
                     titlurilor;
    3732           - diferentele nefavorabile intre valoarea de
                     inregistrare a titlurilor si valoarea de vanzare a
                     titlurilor cu posibilitate de rascumparare,
                     rascumparate;
    3021           - valoarea titlurilor de tranzactie reclasate in titluri
                     de investitii, in functie de pretul pietei din ziua
                     transferului.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122, - valoarea de inregistrare a titlurilor de investitii
    2511, 333        vandute, a celor vandute cu posibilitate de
                     rascumparare, precum si valoarea de inregistrare a
                     titlurilor de investitii cumparate cu posibilitate de
                     rascumparare si rascumparate;
                   - valoarea titlurilor de investitii rambursate de
                     emitenti;
    3732           - diferentele nefavorabile rezultate intre valoarea de
                     inregistrare a titlurilor si valoarea de vanzare a
                     titlurilor cu posibilitate de rascumparare;
    3045           - valoarea titlurilor de investitii date cu imprumut;
    60342          - amortizarea diferentelor nefavorabile intre pretul de
                     achizitie si pretul de rambursare a titlurilor de
                     investitii, pe perioada reziduala a titlurilor;
    6462           - diferentele nefavorabile (pierderi) rezultate din
                     cesiunea titlurilor de investitii;
    3721           - amortizarea primelor in devize reprezentand diferenta
                     nefavorabila intre pretul de achizitie al titlurilor
                     de investitii si pretul de rambursare, pe perioada
                     reziduala a acestora;
                   - diferente nefavorabile in devize rezultate intre pretul
                     de vanzare al titlurilor de investitii in devize si
                     pretul de inregistrare al acestora;
    3811, 3821     - valoarea titlurilor de investitii trecute la creante
                     restante sau indoielnice.
    Soldul contului reprezinta valoarea titlurilor de investitii existente.

    Contul 3045 "Titluri de investitii date cu imprumut"
    Contul 3045 "Titluri de investitii date cu imprumut" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    3041          - valoarea titlurilor de investitii date cu imprumut;
    7034          - sume reprezentand venituri din prime aferente titlurilor
                    de investitii, date cu imprumut, pe perioada reziduala a
                    titlurilor.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    3041          - valoarea titlurilor de investitii date cu imprumut,
                    restituite;
    60342         - amortizarea diferentelor nefavorabile intre pretul de
                    achizitie si pretul de rambursare a titlurilor de
                    investitii date cu imprumut, pe perioada reziduala a
                    titlurilor;
    3811, 3821    - valoarea titlurilor de investitii date cu imprumut
                    trecute la creante restante sau indoielnice.
    Soldul contului reprezinta valoarea titlurilor de investitii date cu imprumut.

    Contul 3046 "Diferente de conversie"
    Contul 3046 "Diferente de conversie" este un cont bifunctional.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    3722           - diferente favorabile rezultate din conversia in lei a
                     titlurilor de investitii in devize;
    6462           - diferente de conversie nefavorabile trecute la
                     pierderi, aferente titlurilor de investitii, in devize,
                     vandute.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    3722          - diferente nefavorabile rezultate din conversia in lei a
                    titlurilor de investitii in devize;
    7462          - diferente de conversie favorabile trecute la venituri,
                    aferente titlurilor de investitii, in devize, vandute.
    Soldul creditor al contului reprezinta diferente de conversie favorabile.
    Soldul debitor al contului reprezinta diferente de conversie nefavorabile.

    Contul 3047 "Creante atasate"
    Contul 3047 "Creante atasate" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    7034        - creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta, pe
                  perioada reziduala (cupon nescurs), aferente titlurilor de
                  investitii, titlurilor de investitii vandute cu
                  posibilitate de rascumparare;
    7037        - creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
                  aferente titlurilor de investitii date cu imprumut;
    3721        - creante din dobanzi in devize, calculate si neajunse la
                  scadenta, pe perioada reziduala (cupon nescurs), aferente
                  titlurilor de investitii, titlurilor de investitii date
                  cu imprumut sau vandute cu posibilitate de rascumparare;
    111, 121,   - creante din dobanzi calculate pentru perioada scursa
    122, 333      (cuponul scurs) constatate la achizitionarea titlurilor
                  de investitii.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122, - dobanzile incasate aferente titlurilor de investitii,
    2511, 333        titlurilor de investitii date cu imprumut sau vandute
                     cu posibilitate de rascumparare;
    3812, 3822     - dobanzile aferente titlurilor de investitii, trecute
                     la creante restante sau indoielnice.
    Soldul contului reprezinta creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta, aferente titlurilor de investitii.
Nu se inregistreaza in conturile:    Se inregistreaza in conturile:
3041 - Cheltuieli accesorii          Clasa 6 - "Cheltuieli" - dupa natura
       cumpararii (impozite,                    lor sau, dupa caz,
       curtaje si comisioane);       3749 - "Alte cheltuieli de repartizat";
3041 - Parti in societatile           411  - "Parti in societatile
       comerciale legate,                     comerciale legate";
       titluri de participare         412  - "Titluri de participare";
       si titluri ale activitatii     413  - "Titluri ale activitatii
       de portofoliu;                         de portofoliu";
3045 - Titluri de tranzactie         3025 - "Titluri date cu imprumut";
       date cu imprumut;
3045 - Titluri de plasament          3035 - "Titluri date cu imprumut";
       date cu imprumut;
3045 - Credite acordate si            301  - "Titluri primite sau date
       imprumuturi primite pe                 in pensiune livrata".
       baza de titluri.
----------------------------------------------------------------------------
    Grupa 32 - DATORII CONSTITUITE PRIN TITLURI

    321 - Titluri de piata interbancara
          3211 - Titluri de piata interbancara
          3217 - Datorii atasate
    322 - Titluri de creante negociabile
          3221 - Titluri de creante negociabile
          3227 - Datorii atasate
    325 - Obligatiuni
          3251 - Obligatiuni
          3257 - Datorii atasate
    326 - Alte datorii constituite prin titluri
          3261 - Alte datorii constituite prin titluri
          3267 - Datorii atasate
----------------------------------------------------------------------------
    CONTINUT:
    32      - titluri emise de banci in Romania sau in strainatate;
    3211    - imprumuturi pe baza de certificate interbancare, bilete la
              ordin negociabile, bilete ipotecare, emise si negociabile pe
              piata interbancara;
    3217    - datorii din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
              aferente titlurilor de piata interbancara;
    3221    - imprumuturile pe baza de certificate de depozit, bilete de
              trezorerie si alte titluri emise de banci pe termen scurt si
              mijlociu;
    3227    - datorii din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
              aferente titlurilor de creante negociabile;
    3251    - imprumuturi pe baza de obligatiuni emise de banci pe termen
              mijlociu si lung;
    3257    - datorii din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
              aferente obligatiunilor emise de banci;
    3261    - alte imprumuturi obtinute pe baza titlurilor emise de banca;
    3267    - datorii din dobanzi calculate si neajunse la scadenta,
              aferente altor datorii privind titlurile.

    Contul 3211 "Titluri de piata interbancara"
    Contul 3211 "Titluri de piata interbancara" este un cont de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    3556           - imprumuturi obtinute pe baza titlurilor de piata
                     interbancara emise de banca, subscrise;
    375            - cheltuieli cu dobanzi platibile in avans aferente
                     imprumuturilor primite pe baza titlurilor de piata
                     interbancara emise de banca.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122  - rambursarea imprumuturilor primite pe baza titlurilor
                     de piata interbancara emise de banca;
    379            - valoarea titlurilor de piata interbancara emise de
                     banca si rascumparate sau rambursate anticipat,
                     anulate;
    3566           - valoarea titlurilor de piata interbancara emise de
                     banca, amortizate si inca nerambursate.
    Soldul contului reprezinta valoarea imprumuturilor obtinute pe baza
titlurilor de piata interbancara emise de banca, nerambursate si neajunse la
scadenta.

    Contul 3217 "Datorii atasate"
    Contul 3217 "Datorii atasate" este un cont de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    6036           - datorii din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
                     aferente imprumuturilor obtinute pe baza titlurilor de
                     piata interbancara emise de banca;
    3721           - datorii din dobanzi in devize, calculate si neajunse la
                     scadenta, aferente imprumuturilor obtinute pe baza
                     titlurilor de piata interbancara emise de banca.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122  - dobanzile platite aferente imprumuturilor obtinute pe
                     baza titlurilor de piata interbancara emise de banca;
    379            - dobanzile platite odata cu rambursarea anticipata sau
                     rascumpararea titlurilor de piata interbancara emise
                     de banca;
    7036           - sumele reprezentand diminuari de datorii din dobanzi,
                     calculate si incluse pe costuri, constatate in
                     situatiile de rambursare anticipata sau de rascumparare
                     a titlurilor de piata interbancara emise de banca;
    777            - castiguri rezultate din rascumpararea titlurilor de
                     piata interbancara emise de banca - atunci cand
                     operatiunile sunt putin frecvente si nerelevante pentru
                     activitatea obisnuita a bancii;
    3566           - dobanzile aferente titlurilor de piata interbancara
                     emise de banca, scurse si inca neplatite.
    Soldul contului reprezinta datorii din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta, aferente imprumuturilor obtinute pe baza titlurilor de piata interbancara emise de banca.

    Contul 3221 "Titluri de creante negociabile"
    Contul 3221 "Titluri de creante negociabile" este un cont de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    3556           - imprumuturi obtinute pe baza titlurilor de creante
                     negociabile, emise de banca, subscrise;
    375            - cheltuieli cu dobanzi platibile in avans aferente
                     imprumuturilor primite pe baza titlurilor de creante
                     negociabile, emise de banca.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    101, 111, 121, - rambursarea imprumuturilor primite pe baza titlurilor
    122, 2511        de creante negociabile emise de banca;
    379            - valoarea titlurilor de creante negociabile emise de
                     banca si rascumparate sau rambursate anticipat,
                     anulate;
    3566           - valoarea titlurilor de creante negociabile emise de
                     banca, amortizate si inca nerambursate.
    Soldul contului reprezinta valoarea imprumuturilor obtinute pe baza titlurilor de creante negociabile emise de banca, nerambursate si neajunse la scadenta.

    Contul 3227 "Datorii atasate"
    Contul 3227 "Datorii atasate" este un cont de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    6036           - datorii din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
                     aferente imprumuturilor obtinute pe baza titlurilor de
                     creante negociabile, emise de banca;
    3721           - datorii din dobanzi in devize, calculate si neajunse la
                     scadenta, aferente imprumuturilor obtinute pe baza
                     titlurilor de creante negociabile emise de banca.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    101, 111, 121, - dobanzile platite aferente imprumuturilor obtinute pe
    122, 2511        baza titlurilor de creante negociabile emise de banca;
    379            - dobanzile platite odata cu rambursarea anticipata sau
                     rascumpararea titlurilor de creante negociabile emise
                     de banca;
    7036           - sumele reprezentand diminuari de datorii din dobanzi,
                     calculate si incluse pe costuri, constatate in
                     situatiile de rambursare anticipata sau de rascumparare
                     a titlurilor de creante negociabile emise de banca;
    777            - castiguri rezultate din rascumpararea titlurilor de
                     creante negociabile emise de banca - atunci cand
                     operatiunile sunt putin frecvente si nerelevante pentru
                     activitatea obisnuita a bancii;
    3566           - dobanzile aferente titlurilor de creante negociabile
                     emise de banca, scurse si inca neplatite.
    Soldul contului reprezinta datorii din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta, aferente imprumuturilor obtinute pe baza titlurilor de creante negociabile emise de banca.

    Contul 3251 "Obligatiuni"
    Contul 3251 "Obligatiuni" este un cont de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    3556           - imprumuturile obtinute pe baza obligatiunilor emise de
                     banca, subscrise (valoarea de rambursare a
                     obligatiunilor mai putin prima de emisiune si/sau de
                     rambursare - in cazul in care valoarea de rambursare
                     este mai mare decat valoarea de emisiune, sau valoarea
                     de rambursare a obligatiunilor, inclusiv prima de
                     emisiune si/sau de rambursare - in cazul in care
                     valoarea de rambursare este mai mica decat valoarea
                     de emisiune);
    3741           - valoarea primelor de emisiune aferente imprumuturilor
                     din emisiuni de obligatiuni;
    3742           - valoarea primelor de rambursare aferente imprumuturilor
                     din emisiuni de obligatiuni.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    101, 111, 121, - rambursarea imprumuturilor primite pe baza
    122, 2511, 333   obligatiunilor emise de banca;
    379            - valoarea obligatiunilor emise de banca si rascumparate
                     sau rambursate anticipat, anulate;
    501            - valoarea nominala a actiunilor in contrapartida
                     obligatiunilor emise de banca pentru care s-a efectuat
                     conversia in actiuni;
    511            - valoarea primelor de conversie rezultate din conversia
                     obligatiunilor emise de banca, in actiuni;
    3741, 3742     - valoarea primelor de emisiune si a primelor de
                     rambursare neamortizate aferente obligatiunilor emise
                     de banca pentru care s-a efectuat conversia in actiuni;
    7036           - valoarea primelor de emisiune si a primelor de
                     rambursare amortizate aferente obligatiunilor emise de
                     banca pentru care s-a efectuat conversia in actiuni;
    3566           - valoarea obligatiunilor emise de banca, amortizate si
                     inca nerambursate.
    Soldul contului reprezinta valoarea imprumuturilor obtinute pe baza
obligatiunilor emise de banca, nerambursate si neajunse la scadenta.

    Contul 3257 "Datorii atasate"
    Contul 3257 "Datorii atasate" este un cont de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    6036           - datorii din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
                     aferente imprumuturilor obtinute pe baza obligatiunilor
                     emise de banca;
    3721           - datorii din dobanzi in devize, calculate si neajunse la
                     scadenta, aferente imprumuturilor obtinute pe baza
                     obligatiunilor emise de banca.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    101, 111, 121, - dobanzile platite aferente imprumuturilor obtinute pe
    122, 2511, 333   baza obligatiunilor emise de banca;
    379            - dobanzile platite odata cu rambursarea anticipata sau
                     rascumpararea obligatiunilor emise de banca;
    7036           - sumele reprezentand diminuari de datorii din dobanzi,
                     calculate si incluse pe costuri, constatate in
                     situatiile de rambursare anticipata sau de rascumparare
                     a obligatiunilor emise de banca;
    777            - castiguri rezultate din rascumpararea obligatiunilor
                     emise de banca - atunci cand operatiunile sunt putin
                     frecvente si nerelevante pentru activitatea obisnuita
                     a bancii;
    3566           - dobanzile aferente obligatiunilor emise de banca,
                     scurse si inca neplatite.
    Soldul contului reprezinta datorii din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta, aferente imprumuturilor obtinute pe baza obligatiunilor emise de banca.

    Contul 3261 "Alte datorii constituite prin titluri"
    Contul 3261 "Alte datorii constituite prin titluri" este un cont de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    3556           - imprumuturi obtinute pe baza titlurilor emise de banca,
                     subscrise;
    375            - cheltuieli cu dobanzi platibile in avans aferente
                     imprumuturilor primite pe baza titlurilor emise de
                     banca.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    101, 111, 121, - rambursarea imprumuturilor primite pe baza titlurilor
    122, 2511, 333   emise de banca;
    3566           - valoarea titlurilor emise de banca, amortizate si inca
                     nerambursate;
    379            - valoarea titlurilor emise de banca si rascumparate sau
                     rambursate anticipat, anulate.
    Soldul contului reprezinta valoarea imprumuturilor obtinute pe baza titlurilor emise de banca, nerambursate si neajunse la scadenta.

    Contul 3267 "Datorii atasate"
    Contul 3267 "Datorii atasate" este un cont de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    6036           - datorii din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
                     aferente altor imprumuturi obtinute pe baza titlurilor
                     emise de banca;
    3721           - datorii din dobanzi in devize, calculate si neajunse la
                     scadenta, aferente altor imprumuturi obtinute pe baza
                     titlurilor emise de banca.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    101, 111, 121, - dobanzile platite aferente altor imprumuturi obtinute
    122, 2511, 333   pe baza titlurilor emise de banca;
    3566           - dobanzile aferente titlurilor emise de banca, scurse si
                     inca neplatite;
    379            - dobanzile platite odata cu rambursarea anticipata sau
                     rascumpararea titlurilor emise de banca;
    7036           - sumele reprezentand diminuari de datorii din dobanzi,
                     calculate si incluse pe costuri, constatate in
                     situatiile de rambursare anticipata sau de rascumparare
                     a titlurilor emise de banca;
    777            - castiguri rezultate din rascumpararea titlurilor emise
                     de banca - atunci cand operatiunile sunt putin
                     frecvente si nerelevante pentru activitatea obisnuita a
                     bancii.
    Soldul contului reprezinta datorii din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta, aferente altor imprumuturi obtinute pe baza titlurilor emise de banca.
Nu se inregistreaza in conturile:     Se inregistreaza in conturile:
32  - Primele de emisiune si de       374 - "Cheltuieli de repartizat";
      rambursare a obligatiunilor
      si a altor titluri cu venit
      fix;
32  - Titluri subordonate;             53 - "Datorii subordonate";
326 - Certificate de depozit,         254 - "Certificate de depozit,
      carnete si librete                     carnete si librete
      de economii                            de economii".
----------------------------------------------------------------------------
    Grupa 33 - CONTURI DE DECONTARE PRIVIND OPERATIUNILE CU TITLURI

    331 - Conturile societatilor bancare
    332 - Conturile organismelor de plasament colectiv de valori
          mobiliare (OPCVM)
    333 - Conturile societatilor de bursa
    334 - Conturile altor institutii financiare
    335 - Conturile clientelei
    336 - Alte conturi de decontare privind operatiunile cu titluri
          3361 - Alte sume de platit privind operatiunile cu titluri
          3362 - Alte sume de incasat privind operatiunile cu titluri
    337 - Creante si datorii atasate
          3371 - Creante atasate
          3372 - Datorii atasate
----------------------------------------------------------------------------
    CONTINUT:
    331 - 337  - conturi specifice, destinate in exclusivitate
                 inregistrarii miscarilor de fonduri legate de operatiunile
                 de cumparare si/sau vanzare de titluri;
    331        - conturi deschise in legatura cu alte societati bancare si
                 care privesc exclusiv decontarea operatiunilor efectuate
                 cu titluri;
    332        - conturi deschise in legatura cu organisme de plasament
                 colectiv de valori mobiliare si care privesc operatiunile
                 efectuate cu titluri (se utilizeaza potrivit
                 instructiunilor emise de Ministerul Finantelor si Banca
                 Nationala a Romaniei);
    333        - conturi deschise societatilor de bursa, societatilor de
                 compensare, decontare si depozitare a valorilor mobiliare,
                 precum si altor profesionisti (brokeri in special) si care
                 privesc exclusiv decontarea operatiunilor efectuate cu
                 titluri;
    334        - conturi deschise in legatura cu alte institutii financiare
                 specializate si care privesc exclusiv decontarea
                 operatiunilor efectuate cu titluri (se utilizeaza potrivit
                 instructiunilor emise de Ministerul Finantelor si Banca
                 Nationala a Romaniei);
    335        - conturi deschise in legatura cu clientela destinate in
                 exclusivitate pentru decontarea operatiunilor efectuate
                 cu titluri;
    336        - alte operatiuni de decontare privind titlurile (cupoane,
                 dividende, titluri la incasare etc.);
    337        - creante si datorii, calculate si neajunse la scadenta,
                 aferente conturilor de decontare privind operatiunile cu
                 titluri.

    Contul 331 "Conturile societatilor bancare"
    Contul 331 "Conturile societatilor bancare" este un cont de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122 - sumele incasate de la alte banci pentru executarea
                    ordinelor de cumparare privind titlurile, comisioane,
                    precum si alte sume incasate de la alte banci aferente
                    operatiunilor cu titluri efectuate in contul acestora;
    333           - sumele de incasat de la societatile de bursa aferente
                    vanzarilor de titluri, efectuate in contul altor banci,
                    la data tranzactionarii si in baza raportului de
                    tranzactionare bursiera;
                  - dividende si venituri asimilate incasate prin
                    societatile de bursa, cuvenite altor banci, virate in
                    conturile de decontare ale acestora privind
                    operatiunile cu titluri;
    336           - sumele virate in conturile de decontare ale altor banci,
                    privind operatiunile cu titluri, reprezentand incasari
                    aferente rambursarilor de obligatiuni si de alte titluri
                    detinute de catre alte banci, precum si venituri din
                    dobanzi aferente acestora;
                  - sumele virate in conturile de decontare ale altor banci,
                    privind operatiunile cu titluri, reprezentand dividende
                    incasate aferente titlurilor detinute de catre alte
                    banci;
    3372          - dobanzile platite altor banci aferente conturilor de
                    decontare privind operatiunile cu titluri.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    333           - sumele de platit societatilor de bursa aferente
                    cumpararilor de titluri efectuate in contul altor
                    banci, comisioane, precum si alte sume datorate privind
                    operatiunile cu titluri efectuate in contul altor banci,
                    la data tranzactionarii si in baza raportului de
                    tranzactionare bursiera;
    111, 121, 122 - sumele virate in contul altor banci reprezentand
                    contravaloarea titlurilor vandute in contul acestora
                    prin societatile de bursa (mai putin comisioanele
                    aferente), precum si alte sume virate in conturile
                    altor banci din conturile de decontare ale acestora
                    privind operatiunile cu titluri;
                  - sumele virate in contul altor banci reprezentand
                    dividende si venituri asimilate cuvenite acestora,
                    incasate prin societatile de bursa;
    336           - sumele virate din conturile de decontare ale altor
                    banci, privind operatiunile cu titluri, aferente
                    rambursarilor de imprumuturi obtinute pe baza
                    obligatiunilor si a altor titluri emise de alte banci,
                    precum si datoriilor din dobanzi aferente acestora;
                  - sumele virate din conturile de decontare ale altor
                    banci, privind operatiunile cu titluri, reprezentand
                    dividende de platit aferente titlurilor emise de alte
                    banci;
    7081, 7082    - comisioanele cuvenite bancii, incasate de la alte banci,
                    reprezentand contravaloarea serviciilor prestate
                    acestora in cadrul operatiunilor cu titluri;
    3721          - comisioanele in devize cuvenite bancii, incasate de la
                    alte banci, reprezentand contravaloarea serviciilor
                    prestate acestora in cadrul operatiunilor cu titluri.
    Soldul contului reprezinta disponibilitatile altor banci destinate efectuarii operatiunilor cu titluri.

    Contul 333 "Conturile societatilor de bursa"
    Contul 333 "Conturile societatilor de bursa" este un cont bifunctional.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    3021           - sumele de platit reprezentand valoarea de achizitie a
                     titlurilor de tranzactie cumparate in cont propriu
                     (pretul de achizitie si cheltuieli de achizitie, precum
                     si dobanzile calculate pentru perioada scursa - in
                     cazul titlurilor de tranzactie cu venit fix), la data
                     tranzactionarii si in baza raportului de tranzactionare
                     bursiera;
    3031, 60331,   - sumele de platit reprezentand valoarea titlurilor de
    3037             plasament cumparate in cont propriu, cheltuielile de
                     achizitie, precum si dobanzile calculate pentru
                     perioada scursa in cazul titlurilor de plasament cu
                     venit fix, la data tranzactionarii si in baza
                     raportului de tranzactionare bursiera;
    3041, 60341,   - sumele de platit reprezentand valoarea titlurilor de
    3047             investitii cumparate in cont propriu, cheltuielile de
                     achizitie, precum si dobanzile calculate pentru
                     perioada scursa, la data tranzactionarii si in baza
                     raportului de tranzactionare bursiera;
    411, 412,      - sumele de platit reprezentand valoarea de achizitie a
    413, 6099        partilor in societatile comerciale legate, a
                     titlurilor de participare si a titlurilor activitatii
                     de portofoliu cumparate in cont propriu, precum si
                     cheltuielile de achizitie aferente acestor titluri, la
                     data tranzactionarii si in baza raportului de
                     tranzactionare bursiera;
    111, 121, 122  - sumele incasate de la societatile de bursa aferente
                     vanzarilor de titluri efectuate in cont propriu, in
                     contul clientelei si in contul altor banci;
                   - dividende, dobanzi si alte venituri asimilate, incasate
                     prin societatile de bursa, aferente operatiunilor cu
                     titluri efectuate in cont propriu;
    331, 335       - sumele de platit societatilor de bursa aferente
                     cumpararilor de titluri efectuate in contul clientelei
                     si al altor banci, comisioane, precum si alte sume
                     datorate privind operatiunile cu titluri efectuate in
                     contul clientelei si al altor banci, la data
                     tranzactionarii si in baza raportului de tranzactionare
                     bursiera;
    3251, 3257,    - sumele platite prin societatile de bursa reprezentand
    3261, 3267       rambursari de imprumuturi obtinute pe baza
                     obligatiunilor si a altor titluri emise de banca,
                     precum si dobanzile aferente;
    6039           - sumele de platit societatilor de bursa reprezentand
                     cheltuieli de cesiune aferente vanzarilor de titluri,
                     exclusiv cele de tranzactie, efectuate in cont propriu,
                     la data tranzactionarii si in baza raportului de
                     tranzactionare bursiera;
    3721           - sumele de platit societatilor de bursa reprezentand
                     cheltuieli de achizitie si de cesiune aferente
                     titlurilor in devize cumparate si vandute in cont
                     propriu, la data tranzactionarii si in baza raportului
                     de tranzactionare bursiera;
    3372           - dobanzile platite de banca aferente conturilor de
                     decontare privind operatiunile cu titluri;
    3749           - sumele de platit societatilor de bursa reprezentand
                     cheltuieli de achizitie si de cesiune, aferente
                     cumpararilor si vanzarilor de titluri, pentru care
                     banca a decis sa repartizeze aceste cheltuieli in
                     perioadele sau exercitiile financiare urmatoare.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    3021, 7032     - sumele de incasat de la societatile de bursa
                     reprezentand valoarea de inregistrare a titlurilor de
                     tranzactie vandute in cont propriu, precum si
                     diferentele favorabile dintre valoarea de vanzare si
                     valoarea de inregistrare a acestor titluri (mai putin
                     cheltuielile de cesiune), la data tranzactionarii si
                     in baza raportului de tranzactionare bursiera;
    3021           - sumele de incasat de la societatile de bursa
                     reprezentand valoarea de inregistrare a titlurilor de
                     tranzactie vandute in cont propriu, mai putin
                     diferentele nefavorabile dintre valoarea de vanzare si
                     valoarea de inregistrare a acestor titluri (inclusiv
                     cheltuielile de cesiune), la data tranzactionarii si
                     in baza raportului de tranzactionare bursiera;
    3031, 3037,    - sumele de incasat de la societatile de bursa
    7033             reprezentand valoarea de inregistrare a titlurilor de
                     plasament vandute in cont propriu, dobanzile aferente
                     titlurilor de plasament cu venit fix, precum si
                     diferentele favorabile dintre valoarea de vanzare si
                     valoarea de inregistrare a acestor titluri, la data
                     tranzactionarii si in baza raportului de tranzactionare
                     bursiera;
    3031           - sumele de incasat de la societatile de bursa
                     reprezentand valoarea de inregistrare a titlurilor de
                     plasament vandute in cont propriu, mai putin
                     diferentele nefavorabile dintre valoarea de vanzare si
                     valoarea de inregistrare a acestor titluri, la data
                     tranzactionarii si in baza raportului de tranzactionare
                     bursiera;
    3041, 3047,    - sumele de incasat de la societatile de bursa
    7462             reprezentand valoarea de inregistrare a titlurilor de
                     investitii vandute in cont propriu, dobanzile aferente
                     acestora, precum si diferentele favorabile dintre
                     valoarea de vanzare si valoarea de inregistrare a
                     acestor titluri, la data tranzactionarii si in baza
                     raportului de tranzactionare bursiera;
    3041           - sumele de incasat de la societatile de bursa
                     reprezentand valoarea de inregistrare a titlurilor de
                     investitii vandute in cont propriu, mai putin
                     diferentele nefavorabile dintre valoarea de vanzare si
                     valoarea de inregistrare a acestor titluri, la data
                     tranzactionarii si in baza raportului de tranzactionare
                     bursiera;
    411, 412, 413, - sumele de incasat de la societatile de bursa
    7462             reprezentand valoarea de inregistrare a partilor in
                     societatile comerciale legate, a titlurilor de
                     participare si a titlurilor activitatii de portofoliu
                     vandute in cont propriu, precum si diferentele
                     favorabile dintre valoarea de vanzare si valoarea de
                     inregistrare a acestor titluri, la data tranzactionarii
                     si in baza raportului de tranzactionare bursiera;
    411, 412, 413  - sumele de incasat de la societatile de bursa
                     reprezentand valoarea de inregistrare a partilor in
                     societatile comerciale legate, a titlurilor de
                     participare si a titlurilor activitatii de portofoliu
                     vandute in cont propriu, mai putin diferentele
                     nefavorabile dintre valoarea de vanzare si valoarea de
                     inregistrare a acestor titluri, la data tranzactionarii
                     si in baza raportului de tranzactionare bursiera;
    111, 121, 122  - sumele platite societatilor de bursa aferente
                     cumpararilor de titluri efectuate in cont propriu, in
                     contul clientelei si in contul altor banci;
                   - dividende, dobanzi si alte venituri asimilate platite
                     prin societatile de bursa, aferente operatiunilor cu
                     titluri efectuate in cont propriu;
    331, 335       - dividende si venituri asimilate incasate prin
                     societatile de bursa, cuvenite clientelei si altor
                     banci, virate in conturile de decontare ale acestora
                     privind operatiunile cu titluri;
                   - sumele de incasat de la societatile de bursa aferente
                     vanzarilor de titluri efectuate in contul clientelei
                     si al altor banci, la data tranzactionarii si in baza
                     raportului de tranzactionare bursiera;
    30257, 3037,   - sumele incasate prin societatile de bursa, reprezentand
    3047             dobanzi aferente titlurilor detinute de banca;
    7032, 7033,    - dividende si venituri asimilate incasate in cont
    7053             propriu prin societatile de bursa, aferente titlurilor
                     detinute de banca;
    3721           - dividende si venituri asimilate, in devize, incasate in
                     cont propriu prin societatile de bursa, aferente
                     titlurilor detinute de banca;
                   - sumele reprezentand diferente favorabile dintre
                     valoarea de vanzare si valoarea de inregistrare a
                     titlurilor vandute in cont propriu, la data
                     tranzactionarii si in baza raportului de tranzactionare
                     bursiera;
    3371           - dobanzile incasate de banca aferente conturilor de
                     decontare privind operatiunile cu titluri.
    Soldul creditor al contului reprezinta sumele de platit societatilor de bursa aferente operatiunilor efectuate cu titluri.
    Soldul debitor al contului reprezinta sumele de incasat de la societatile de bursa aferente operatiunilor efectuate cu titluri.

    Contul 335 "Conturile clientelei"
    Contul 335 "Conturile clientelei" este un cont de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    2511           - sumele retinute de la clientela pentru executarea
                     ordinelor de cumparare privind titlurile, comisioane,
                     precum si alte sume incasate de la clientela aferente
                     operatiunilor cu titluri efectuate in contul acesteia;
    333            - sumele de incasat de la societatile de bursa aferente
                     vanzarilor de titluri efectuate in contul clientelei,
                     la data tranzactionarii si in baza raportului de
                     tranzactionare bursiera;
                   - dividende si venituri asimilate incasate prin
                     societatile de bursa, cuvenite clientelei, virate in
                     conturile de decontare ale acesteia privind
                     operatiunile cu titluri;
    336            - sumele virate in conturile de decontare ale clientelei,
                     privind operatiunile cu titluri, reprezentand incasari
                     aferente rambursarilor de obligatiuni si de alte
                     titluri detinute de catre clientela, precum si venituri
                     din dobanzi aferente acestora;
                   - sumele virate in conturile de decontare ale clientelei,
                     privind operatiunile cu titluri, reprezentand dividende
                     incasate aferente titlurilor detinute de catre
                     clientela;
    3372           - dobanzile platite clientelei aferente conturilor de
                     decontare privind operatiunile cu titluri.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    333            - sumele de platit societatilor de bursa aferente
                     cumpararilor de titluri efectuate in contul clientelei,
                     comisioane, precum si alte sume datorate privind
                     operatiunile cu titluri efectuate in contul clientelei,
                     la data tranzactionarii si in baza raportului de
                     tranzactionare bursiera;
    2511           - sumele virate in contul clientelei reprezentand
                     contravaloarea titlurilor vandute in contul acesteia
                     prin societatile de bursa (mai putin comisioanele
                     aferente), precum si alte sume virate in conturile
                     clientelei din conturile de decontare ale acesteia
                     privind operatiunile cu titluri;
                   - sumele virate in conturile clientelei reprezentand
                     dividende si venituri asimilate cuvenite acesteia,
                     incasate prin societatile de bursa;
    7081, 7082     - comisioanele cuvenite bancii incasate de la clientela,
                     reprezentand contravaloarea serviciilor prestate
                     acesteia in cadrul operatiunilor cu titluri;
    3721           - comisioanele in devize cuvenite bancii, incasate de la
                     clientela, reprezentand contravaloarea serviciilor
                     prestate acesteia in cadrul operatiunilor cu titluri;
    336            - sumele virate din conturile de decontare ale
                     clientelei, privind operatiunile cu titluri, aferente
                     rambursarilor de imprumuturi obtinute pe baza
                     obligatiunilor si a altor titluri emise de clientela,
                     precum si datoriilor din dobanzi aferente acestora;
                   - sumele virate din conturile de decontare ale
                     clientelei, privind operatiunile cu titluri,
                     reprezentand dividende de platit aferente titlurilor
                     emise de clientela.
    Soldul contului reprezinta disponibilitatile clientelei destinate efectuarii operatiunilor cu titluri.

    Contul 336 "Alte conturi de decontare privind operatiunile cu titluri"
    Contul 336 "Alte conturi de decontare privind operatiunile cu titluri" este un cont bifunctional.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    331, 335       - sumele virate din conturile de decontare ale clientelei
                     si ale altor banci, privind operatiunile cu titluri,
                     aferente rambursarilor de imprumuturi obtinute pe baza
                     obligatiunilor si a altor titluri emise de clientela si
                     de alte banci, precum si datoriilor din dobanzi
                     aferente acestora;
                   - sumele virate din conturile de decontare ale clientelei
                     si ale altor banci, privind operatiunile cu titluri,
                     reprezentand dividende de platit aferente titlurilor
                     emise de clientela si de alte banci;
    111, 121, 122  - sumele incasate in contul clientelei si in contul altor
                     banci, reprezentand rambursari de obligatiuni si de
                     alte titluri detinute de catre clientela si de alte
                     banci, precum si venituri din dobanzi aferente
                     acestora;
                   - sumele incasate in contul clientelei si in contul altor
                     banci, reprezentand dividende aferente titlurilor
                     detinute de acestea;
    3372           - dobanzile platite de banca aferente conturilor de
                     decontare privind operatiunile cu titluri.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    331, 335      - sumele virate in conturile de decontare ale clientelei
                    si ale altor banci, privind operatiunile cu titluri,
                    reprezentand incasari aferente rambursarilor de
                    obligatiuni si de alte titluri detinute de catre
                    clientela si de alte banci, precum si venituri din
                    dobanzi aferente acestora;
                  - sumele virate in conturile de decontare ale clientelei
                    si ale altor banci, privind operatiunile cu titluri,
                    reprezentand dividende incasate aferente titlurilor
                    obtinute de catre clientela si de alte banci;
    111, 121, 122 - sumele platite in contul clientelei si in contul altor
                    banci, reprezentand rambursari de imprumuturi aferente
                    obligatiunilor si altor titluri emise de clientela si
                    de alte banci, precum si dobanzile aferente;
                  - sumele platite in contul clientelei si in contul altor
                    banci, reprezentand dividende aferente titlurilor emise
                    de acestea;
    3371          - dobanzile incasate de banca aferente conturilor de
                    decontare privind operatiunile cu titluri.
    Soldul creditor al contului reprezinta sumele de platit si/sau sumele incasate in contul clientelei si al altor banci privind operatiunile cu titluri.
    Soldul debitor al contului reprezinta sumele de incasat si/sau sumele platite in contul clientelei si al altor banci privind operatiunile cu titluri.

    Contul 3371 "Creante atasate"
    Contul 3371 "Creante atasate" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    7037          - creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
                    aferente conturilor de decontare privind operatiunile
                    cu titluri;
    3721          - creante din dobanzi in devize, calculate si neajunse la
                    scadenta, aferente conturilor de decontare privind
                    operatiunile cu titluri.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    333, 336      - dobanzile incasate aferente conturilor de decontare
                    privind operatiunile cu titluri;
    3812, 3822    - dobanzile aferente conturilor de decontare privind
                    operatiunile cu titluri, trecute la creante restante sau
                    indoielnice.
    Soldul contului reprezinta creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta, aferente conturilor de decontare privind operatiunile cu titluri.

    Contul 3372 "Datorii atasate"
    Contul 3372 "Datorii atasate" este un cont de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    6037           - datorii din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta
                     aferente conturilor de decontare privind operatiunile
                     cu titluri;
    3721           - datorii din dobanzi in devize, calculate si neajunse la
                     scadenta, aferente conturilor de decontare privind
                     operatiunile cu titluri.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    331, 333,      - dobanzile platite aferente conturilor de decontare
    335, 336         privind operatiunile cu titluri.
    Soldul contului reprezinta datorii din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta, aferente conturilor de decontare privind operatiunile cu titluri.
----------------------------------------------------------------------------
    Grupa 34 - DECONTARI INTRABANCARE

    341 - Decontari intrabancare
----------------------------------------------------------------------------
    CONTINUT:
    341    - evidentiaza operatiunile efectuate intre sediu si subunitatile
             din tara ale aceleiasi banci, cat si intre subunitatile
             respective. In general aceste conturi de legatura trebuie sa
             fie verificate si inchise la sfarsitul perioadei (luna), la
             nevoie cu ajutorul jurnalelor contabile suplimentare;
             eventualul sold existent nu trebuie sa reprezinte decat unele
             operatiuni aflate in curs de lamurire ca urmare a erorilor sau
             dificultatilor de inregistrare.

    Contul 341 "Decontari intrabancare"
    Contul 341 "Decontari intrabancare" este un cont bifunctional.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    2511           - sumele virate la alte subunitati ale bancii din
                     conturile clientilor;
    111            - sumele incasate pentru clientii altor subunitati ale
                     bancii;
    2621, 2627     - sumele virate la alte subunitati ale bancii
                     reprezentand datorii fata de clientii acestor
                     subunitati, precum si dobanzile aferente;
    101            - alimentarile cu numerar efectuate de la alte subunitati
                     ale bancii;
    3552           - sumele in numerar acordate personalului prin alte
                     subunitati ale bancii, reprezentand avansuri spre
                     decontare;
    3556, 3566     - sumele virate privind operatiuni intrabancare;
    361, 362, 363, - valoarea aurului, metalelor si pietrelor pretioase,
    367, 368         materialelor, obiectelor de inventar, stocurilor,
                     bunurilor si altor valori, primite de la sediu sau de
                     la alte subunitati ale aceleiasi banci;
    3716           - sumele incasate prin Casa de compensatii pentru
                     clientela de la alte subunitati ale bancii;
    clasa 7        - transferarea soldurilor conturilor de venituri,
                     respectiv primirea soldurilor conturilor de cheltuieli.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    2511, 2531,    - sumele virate de la alte subunitati ale bancii in
    2532, 2533,      conturile clientilor;
    2541, 2542
    111            - sumele platite pentru clientii altor subunitati ale
                     bancii;
    361, 362, 363, - valoarea aurului, metalelor si pietrelor pretioase,
    367, 368         materialelor, obiectelor de inventar, stocurilor,
                     bunurilor si altor valori, livrate sediului sau altor
                     subunitati ale aceleiasi banci;
    3712           - sumele platite clientelei aferente valorilor primite
                     la incasare, recuperate de la clientii altor subunitati
                     ale bancii;
    1621, 2621     - sumele datorate altor banci sau altor clienti privind
                     operatiunile subunitatilor aceleiasi banci;
    2611, 2617     - sumele recuperate de la alte subunitati ale bancii
                     reprezentand valorile de recuperat de la clientii
                     acestor subunitati, precum si dobanzile aferente;
    3556, 3566     - sumele primite privind operatiuni intrabancare;
    101            - depuneri de numerar efectuate la alte subunitati ale
                     bancii;
    clasa 6        - transferarea soldurilor conturilor de cheltuieli,
                     respectiv primirea soldurilor conturilor de venituri.
    Soldul creditor sau debitor al contului reprezinta sume in tranzit privind decontari intrabancare.
Nu se inregistreaza in conturile:       Se inregistreaza in conturile:
34 - Subunitatile din strainatate.      Clasa 1 - "Operatiuni de trezorerie
                                                   si operatiuni
                                                   interbancare".
----------------------------------------------------------------------------
    Grupa 35 - DEBITORI SI CREDITORI

    351 - Personal si conturi asimilate
          3511 - Personal - remuneratii datorate
          3512 - Personal - ajutoare materiale datorate
          3513 - Participarea personalului la profit
          3514 - Avansuri acordate personalului
          3515 - Drepturi de personal neridicate
          3516 - Retineri din remuneratii datorate tertilor
          3519 - Alte datorii si creante in legatura cu personalul
            35191 - Alte datorii in legatura cu personalul
            35192 - Alte creante in legatura cu personalul
----------------------------------------------------------------------------
    CONTINUT:
    3511    - decontari cu personalul privind salariile cuvenite acestuia,
              inclusiv adaosurile si premiile achitate din fondul de
              salarii;
    3512    - ajutoarele de boala pentru incapacitate temporara de munca,
              cele pentru ingrijirea copilului, ajutoarele de deces si alte
              ajutoare acordate;
    3513    - stimulentele cuvenite personalului din profit;
    3514    - avansurile acordate personalului;
    3515    - drepturi de personal neridicate in termenul legal;
    3516    - retineri si popriri din remuneratii, datorate tertilor;
    3519    - decontarile cu salariatii la inchiderea exercitiului, pentru a
              permite inregistrarea cheltuielilor si veniturilor aferente
              exercitiului expirat, precum si alte creante si datorii in
              raporturile cu personalul.

    Contul 3511 "Personal - remuneratii datorate"
    Contul 3511 "Personal - remuneratii datorate" este un cont de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    611            - salariile si alte drepturi cuvenite personalului;
    3721           - salariile si alte drepturi cuvenite personalului, in
                     devize.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    101, 2511      - salariile nete achitate personalului;
    3514, 3516,    - retineri din salarii, reprezentand: avansuri, sume
    3519, 3521,      opozabile salariatilor datorate tertilor, contributia
    3522, 3533       pentru pensia suplimentara, contributia pentru ajutorul
                     de somaj, impozitul pe salarii, precum si alte retineri
                     datorate bancii;
    3515           - sumele neridicate de personal in termenul legal.
    Soldul contului reprezinta remuneratii datorate personalului.

    Contul 3512 "Personal - ajutoare materiale datorate"
    Contul 3512 "Personal - ajutoare materiale datorate" este un cont de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    612, 3521      - sumele datorate personalului, reprezentand ajutoare
                     materiale suportate din contributia bancii pentru
                     asigurari sociale, precum si cele acordate, potrivit
                     legii, pentru protectia sociala.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    101, 2511      - sumele platite personalului;
    3514, 3516,    - retinerile reprezentand: avansuri acordate, sume
    3519, 3521,      datorate bancii sau tertilor, contributia pentru pensia
    3522, 3533       suplimentara si pentru ajutorul de somaj, precum si
                     impozitul datorat;
    3515           - sumele neridicate.
    Soldul contului reprezinta ajutoare materiale datorate personalului.

    Contul 3513 "Participarea personalului la profit"
    Contul 3513 "Participarea personalului la profit" este un cont de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    592, 581       - sumele repartizate din profitul net realizat la
                     inchiderea exercitiului financiar si din profitul net
                     realizat in exercitiile financiare precedente,
                     reprezentand participarea personalului la profit.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    101, 2511 - sumele achitate personalului;
    3533      - impozitul retinut;
    3515      - sumele neridicate de personal.
    Soldul contului reprezinta sumele datorate personalului reprezentand participarea acestuia la profit.

    Contul 3514 "Avansuri acordate personalului"
    Contul 3514 "Avansuri acordate personalului" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    101, 2511     - avansurile platite personalului conform contractului de
                    munca;
    3515          - avansurile neridicate.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    3511, 3512    - sumele retinute pe statele de salarii sau de ajutoare
                    materiale reprezentand avansuri acordate.
    Soldul contului reprezinta avansurile platite personalului.

    Contul 3515 "Drepturi de personal neridicate"
    Contul 3515 "Drepturi de personal neridicate" este un cont de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    3511, 3512,    - sumele datorate personalului, neridicate in termen,
    3513, 3514       reprezentand salarii, sporuri, adaosuri, alocatii de
                     stat pentru copii, stimulente din profit, ajutoare de
                     boala si alte drepturi.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    101, 2511      - sumele achitate personalului;
    3539, 7717     - drepturile de personal neridicate, prescrise, datorate
                     bugetului statului potrivit legii, sau inregistrate ca
                     venituri exceptionale aferente perioadei;
    3721           - drepturile de personal in devize, neridicate,
                     prescrise si inregistrate la venituri, potrivit legii.
    Soldul contului reprezinta drepturi de personal neridicate.

    Contul 3516 "Retineri din remuneratii datorate tertilor"
    Contul 3516 "Retineri din remuneratii datorate tertilor" este un cont de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    3511, 3512     - sumele retinute de la salariati, datorate tertilor,
                     reprezentand chirii, cumparari cu plata in rate si alte
                     obligatii fata de terti.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    101, 111, 121, - sumele achitate tertilor, reprezentand retineri sau
    122, 2511        popriri de la salariati.
    Soldul contului reprezinta sumele retinute de la salariati, datorate tertilor.

    Contul 3519 "Alte datorii si creante in legatura cu personalul"
    Contul 3519 "Alte datorii si creante in legatura cu personalul" este un cont bifunctional.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    611            - sumele datorate salariatilor, pentru care nu s-au
                     intocmit state de plata, determinate de activitatea
                     exercitiului financiar care urmeaza sa se inchida,
                     inclusiv indemnizatiile pentru concediile de odihna
                     neefectuate pana la inchiderea exercitiului;
    3721           - sumele datorate salariatilor in devize, pentru care nu
                     s-au intocmit state de plata, determinate de
                     activitatea exercitiului financiar care urmeaza sa se
                     inchida, inclusiv indemnizatiile pentru concediile de
                     odihna neefectuate pana la inchiderea exercitiului,
                     precum si alte drepturi acordate salariatilor conform
                     prevederilor contractului colectiv de munca si
                     reglementarilor legale;
    617            - alte drepturi acordate salariatilor, conform
                     prevederilor contractului colectiv de munca si
                     reglementarilor legale;
    3566           - sumele datorate personalului reprezentand obligatii
                     ale bancii fata de acesta;
    3526           - sumele datorate personalului sub forma de ajutoare;
    101, 2511      - sumele incasate de la salariati, evidentiate anterior
                     in acest cont;
    3511, 3512     - sumele reprezentand alte retineri din drepturile
                     personalului, datorate bancii.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    101, 2511      - sumele achitate personalului evidentiate anterior in
                     acest cont;
    3533           - sumele datorate de personal, reprezentand retineri de
                     impozit pe salarii, aferente altor drepturi acordate
                     salariatilor;
    747, 35327,    - sumele datorate de personal, reprezentand chirii si
    3526, 3552,      consumuri, care se fac venit de catre banca, precum si
    3556             eventualele sume datorate privind debite, remuneratii,
                     avansuri nejustificate, sporuri sau adaosuri
                     necuvenite, ajutoare de boala necuvenite;
    3721           - sumele datorate de personal in devize, reprezentand
                     chirii, consumuri si alte debite similare care se fac
                     venit de catre banca.
    Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate de banca, personalului.
    Soldul debitor al contului reprezinta sumele datorate de catre personal, bancii.
Nu se inregistreaza in conturile:        Se inregistreaza in conturile:
3514, - Creantele avand caracterul       20 - "Credite acordate clientelei".
3519    unui credit distribuit,
        precum si creditele
        acordate personalului.
----------------------------------------------------------------------------
    Grupa 35 - DEBITORI SI CREDITORI

    352 - Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate
          3521 - Asigurari sociale
            35211 - Contributia unitatii la asigurarile sociale
            35212 - Contributia personalului pentru pensia suplimentara
          3522 - Ajutor de somaj
            35221 - Contributia unitatii la fondul de somaj
            35222 - Contributia personalului la fondul de somaj
          3526 - Alte datorii si creante sociale
            35261 - Alte datorii sociale
            35262 - Alte creante sociale
----------------------------------------------------------------------------
    CONTINUT:
    3521    - decontarile privind contributia bancii la asigurarile sociale,
              precum si contributia personalului pentru pensia suplimentara;
    3522    - decontarile privind ajutorul de somaj datorat de banca, precum
              si de salariati, potrivit legii;
    3526    - datoriile de achitat sau creantele de incasat in contul
              asigurarilor sociale aferente exercitiului in curs, precum si
              plata acestora.

    Contul 3521 "Asigurari sociale"
    Contul 3521 "Asigurari sociale" este un cont de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    612            - contributia bancii la asigurarile sociale;
    3511, 3512     - contributia personalului pentru pensia suplimentara.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    111           - sumele virate asigurarilor sociale;
    3512          - sumele datorate personalului, ce se suporta din
                    asigurari sociale;
    3538          - sumele datorate fondului special pentru sanatate.
    Soldul contului reprezinta sumele datorate asigurarilor sociale.

    Contul 3522 "Ajutor de somaj"
    Contul 3522 "Ajutor de somaj" este un cont de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    612           - sumele datorate de banca pentru constituirea fondului
                    de somaj;
    3511, 3512    - sumele datorate de catre personal pentru constituirea
                    fondului de somaj.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    111           - sumele virate reprezentand contributia bancii si a
                    personalului pentru constituirea fondului de somaj;
    101, 2511     - sumele acordate personalului, potrivit legii, din fondul
                    de ajutor de somaj.
    Soldul contului reprezinta sumele datorate de banca si de catre personal pentru constituirea fondului de somaj.

    Contul 3526 "Alte datorii si creante sociale"
    Contul 3526 "Alte datorii si creante sociale" este un cont bifunctional.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    3519          - sumele reprezentand ajutoare materiale achitate in plus
                    personalului;
    617           - alte drepturi acordate salariatilor conform prevederilor
                    contractului colectiv de munca si reglementarilor legale;
    3721          - alte drepturi acordate salariatilor, in devize, conform
                    prevederilor contractului colectiv de munca si
                    reglementarilor legale.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    3519          - sumele datorate personalului sub forma de ajutoare;
    111           - sumele virate asigurarilor sociale reprezentand alte
                    datorii si creante sociale.
    Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate bugetului asigurarilor sociale.
    Soldul debitor reprezinta sumele ce urmeaza a se incasa de la bugetul asigurarilor sociale.
----------------------------------------------------------------------------
    Grupa 35 - DEBITORI SI CREDITORI

    353 - Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate
          3531 - Impozitul pe profit
          3532 - Taxa pe valoarea adaugata
            35323 - TVA de plata
            35324 - TVA de recuperat
            35326 - TVA deductibila
            35327 - TVA colectata
            35328 - TVA neexigibila
          3533 - Impozitul pe salarii
          3534- Subventii
          3536 - Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
          3538 - Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate
          3539 - Alte datorii si creante cu bugetul statului
            35391 - Alte datorii fata de bugetul statului
            35392 - Alte creante privind bugetul statului
            35393 - Datorii fata de stat
            35394 - Creante in legatura cu statul
----------------------------------------------------------------------------
    CONTINUT:
    3531    - decontarile cu bugetul statului privind impozitul pe profit;
    35323   - taxa pe valoarea adaugata de platit bugetului statului;
    35324   - taxa pe valoarea adaugata de recuperat de la bugetul statului;
    35326   - taxa pe valoarea adaugata inscrisa in facturile emise de
              furnizori pentru bunurile, serviciile si lucrarile
              achizitionate de banca sau aferenta mijloacelor fixe realizate
              in regie proprie, deductibila din punct de vedere fiscal;
    35327   - sumele datorate de banca bugetului statului, reprezentand taxa
              pe valoarea adaugata aferenta vanzarilor de bunuri,
              prestarilor de servicii sau executarilor de lucrari;
    35328   - taxa pe valoarea adaugata neexigibila rezultata din vanzarile
              si cumpararile de bunuri, servicii, lucrari efectuate cu
              plata in rate;
    3533    - impozitul pe salarii si alte drepturi similare datorate
              bugetului;
    3534    - decontarile privind fondurile alocate de la bugetul statului,
              precum si subventiile primite de la bugetul statului, potrivit
              legii;
    3536    - decontarile cu bugetul statului sau cu bugetele locale privind
              impozitele, taxele si varsamintele asimilate, cum sunt:
              accizele, impozitul pe dividende, impozitul pe cladiri si
              impozitul pe terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor
              proprietate de stat, precum si alte impozite si taxe;
    3538    - datoriile si varsamintele efectuate catre alte organisme
              publice, cum sunt: contributia bancii pentru constituirea
              fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar,
              pentru constituirea fondului special pentru sanatate, a
              fondului pentru risc si accidente, precum si alte varsaminte
              asimilate;
    35391   - sumele reprezentand salarii neridicate, prescrise, datorate
              bugetului statului, sumele incasate de la buget reprezentand
              varsaminte efectuate in plus din alte datorii si creante,
              amenzile si penalitatile, precum si alte sume datorate
              bugetului;
    35392   - sumele cuvenite bancii, datorate de buget, altele decat
              impozitele si taxele;
    35393,  - se utilizeaza potrivit instructiunilor emise de Ministerul
    35394     Finantelor si Banca Nationala a Romaniei.

    Contul 3531 "Impozitul pe profit"
    Contul 3531 "Impozitul pe profit" este un cont bifunctional.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    691            - sumele datorate de banca bugetului statului,
                     reprezentand impozitul pe profit.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    111            - sumele virate la bugetul statului, reprezentand
                     impozitul pe profit.
    Soldul creditor al contului reprezinta impozitul pe profit datorat de banca, bugetului statului.
    Soldul debitor al contului reprezinta sumele varsate in plus de banca, la
bugetul statului, in contul impozitului pe profit.

    Contul 35323 "TVA de plata"
    Contul 35323 "TVA de plata" este un cont de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    35327          - diferentele rezultate la finele perioadei intre taxa pe
                     valoarea adaugata colectata mai mare si taxa pe
                     valoarea adaugata deductibila mai mica.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    111            - platile efectuate catre bugetul statului, reprezentand
                     taxa pe valoarea adaugata;
    35324          - taxa pe valoarea adaugata, de recuperat, compensata.
    Soldul contului reprezinta taxa pe valoarea adaugata exigibila la plata.

    Contul 35324 "TVA de recuperat"
    Contul 35324 "TVA de recuperat" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    35326          - diferentele rezultate la sfarsitul perioadei intre taxa
                     pe valoarea adaugata colectata mai mica si taxa pe
                     valoarea adaugata deductibila mai mare.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    111, 35323     - taxa pe valoarea adaugata incasata de la bugetul
                     statului in baza cererii de rambursare sau taxa pe
                     valoarea adaugata de recuperat compensata in perioadele
                     urmatoare cu taxa pe valoarea adaugata de plata.
    Soldul contului reprezinta taxa pe valoarea adaugata de recuperat de la bugetul statului.

    Contul 35326 "TVA deductibila"
    Contul 35326 "TVA deductibila" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    111, 3566,     - sumele reprezentand taxa pe valoarea adaugata
    35328            deductibila potrivit legii;
    35327          - sumele reprezentand taxa pe valoarea adaugata aferenta
                     mijloacelor fixe realizate in regie proprie.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    35327          - sumele deductibile din taxa pe valoarea adaugata
                     colectata;
    35324          - sumele reprezentand taxa pe valoarea adaugata
                     deductibila ce depasesc valoarea taxei pe valoarea
                     adaugata colectata ce urmeaza a se incasa de la bugetul
                     statului;
    627            - cu prorata din taxa pe valoarea adaugata deductibila,
                     devenita nedeductibila.
    La sfarsitul perioadei, contul nu prezinta sold.

    Contul 35327 "TVA colectata"
    Contul 35327 "TVA colectata" este un cont de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    35326          - taxa pe valoarea adaugata aferenta mijloacelor fixe
                     realizate in regie proprie;
    35328          - taxa pe valoarea adaugata neexigibila, devenita
                     exigibila in cursul lunii;
    627            - taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor si
                     serviciilor folosite in scop personal sau predate cu
                     titlu gratuit, precum si cea aferenta bunurilor si
                     serviciilor acordate salariatilor sub forma avantajelor
                     in natura;
    3556, 101,     - taxa pe valoarea adaugata inscrisa in facturile emise
    3519             catre clienti sau in alte documente legale reprezentand
                     vanzari de bunuri, prestari de servicii, executari de
                     lucrari;
                   - taxa pe valoarea adaugata aferenta lipsurilor imputate.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    35323          - taxa pe valoarea adaugata de plata datorata bugetului
                     statului;
    35326          - sumele reprezentand taxa pe valoarea adaugata
                     deductibila;
    3556           - sumele reprezentand taxa pe valoarea adaugata aferenta
                     clientilor insolvabili scosi din activ.
    La sfarsitul perioadei, contul nu prezinta sold.

    Contul 35328 "TVA neexigibila"
    Contul 35328 "TVA neexigibila" este un cont bifunctional.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    35326          - taxa pe valoarea adaugata, aferenta cumpararilor
                     efectuate cu plata in rate, precum si cea aferenta
                     facturilor sosite, devenita deductibila;
    3556           - taxa pe valoarea adaugata, aferenta livrarilor de
                     bunuri, prestarilor de servicii si executarilor de
                     lucrari cu plata in rate;
                   - taxa pe valoarea adaugata, aferenta livrarilor de
                     bunuri, prestarilor de servicii, executarilor de
                     lucrari pentru care nu s-au intocmit facturi.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    3566           - taxa pe valoarea adaugata, aferenta cumpararilor
                     efectuate cu plata in rate, precum si cea aferenta
                     facturilor nesosite;
    35327          - taxa pe valoarea adaugata, aferenta vanzarilor de
                     bunuri, prestarilor de servicii sau executarilor de
                     lucrari, cu plata in rate, devenita exigibila in cursul
                     exercitiului;
                   - taxa pe valoarea adaugata neexigibila, aferenta
                     vanzarilor de bunuri, prestarilor de servicii si
                     executarilor de lucrari pentru care nu s-au intocmit
                     facturi, devenita exigibila prin intocmirea de facturi.
    Soldul contului reprezinta taxa pe valoarea adaugata neexigibila.

    Contul 3533 "Impozitul pe salarii"
    Contul 3533 "Impozitul pe salarii" este un cont de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    3511, 3512,    - sumele datorate bugetului statului reprezentand
    3513, 3519       impozitul pe salarii retinut din drepturile banesti
                     cuvenite salariatilor, potrivit legii;
    3566           - sumele retinute de banca, reprezentand impozit datorat
                     de catre colaboratorii bancii pentru platile efectuate
                     catre acestia.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    111            - sumele virate la buget reprezentand impozit pe salarii
                     si pe alte drepturi similare.
    Soldul contului reprezinta impozitul pe salarii datorat bugetului.

    Contul 3534 "Subventii"
    Contul 3534 "Subventii" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    7493           - valoarea subventiilor pentru exploatare, precum si a
                     altor subventii, de primit, potrivit legii;
    541            - sumele alocate de la bugetul statului, precum si
                     valoarea altor subventii pentru investitii de primit.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    111            - valoarea alocatiilor de la buget si a altor subventii,
                     incasate.
    Soldul contului reprezinta subventiile de primit.

    Contul 3536 "Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate"
    Contul 3536 "Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" este un cont de
pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    592, 627       - valoarea altor impozite, taxe si varsaminte asimilate,
                     datorate bugetului statului;
    3556           - impozitul datorat bugetului statului aferent vanzarilor
                     de imobilizari corporale si necorporale;
    354            - impozitul pe dividende datorat;
    111            - sumele restituite de la buget, reprezentand varsaminte
                     efectuate in plus din impozite, taxe si alte varsaminte
                     asimilate;
    3721           - sumele in devize reprezentand valoarea altor impozite,
                     taxe si varsaminte asimilate, datorate bugetului
                     statului.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    111            - platile efectuate bugetului statului sau bugetelor
                     locale privind alte impozite, taxe si varsaminte
                     asimilate.
    Soldul contului reprezinta alte impozite, taxe si varsaminte asimilate, datorate bugetului statului sau bugetelor locale.

    Contul 3538 "Fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate"
    Contul 3538 "Fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate" este un cont de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    627, 3521      - datoriile si varsamintele de efectuat, conform
                     prevederilor legale catre alte organisme publice;
    3721           - datoriile si varsamintele de efectuat in devize, conform
                     prevederilor legale, catre alte organisme publice.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    111            - platile efectuate catre alte organisme publice, privind
                     taxele si varsamintele asimilate datorate acestora.
    Soldul contului reprezinta taxele si varsamintele asimilate datorate de banca organismelor publice.

    Contul 3539 "Alte datorii si creante cu bugetul statului"
    Contul 3539 "Alte datorii si creante cu bugetul statului" este un cont bifunctional.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    3515           - sumele reprezentand salariile neridicate, prescrise,
                     datorate bugetului statului;
    6711           - alte datorii fata de bugetul statului, cum sunt
                     amenzile si penalitatile;
    3721           - alte datorii fata de bugetul statului in devize, cum
                     sunt amenzile si penalitatile;
    111            - sumele incasate de la buget reprezentand varsaminte
                     efectuate in plus din alte datorii si creante.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    111            - sumele virate la buget reprezentand alte datorii fata
                     de acesta;
    7711           - sumele cuvenite bancii, datorate de buget, altele
                     decat impozitele si taxele;
    3721           - sumele in devize cuvenite bancii, datorate de buget,
                     altele decat impozitele si taxele.
    Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate de banca, bugetului.
    Soldul debitor al contului reprezinta sumele datorate de buget, bancii.
---------------------------------------------------------------------------
    GRUPA 35 - DEBITORI SI CREDITORI

    354 - Dividende de plata
    355 - Debitori diversi
          3551 - Depozite de garantii varsate
          3552 - Debitori din avansuri spre decontare
          3556 - Alti debitori diversi
          3557 - Creante atasate
    356 - Creditori diversi
          3561 - Depozite de garantii pentru leasing si locatie simpla
          3566 - Alti creditori diversi
          3567 - Datorii atasate
----------------------------------------------------------------------------
    CONTINUT:
    354      - dividendele datorate actionarilor sau asociatilor potrivit
               aportului la capital;
    355, 356 - creantele si datoriile bancii in legatura cu tertii;
    3551     - depozite de garantii si cautiuni constituite potrivit
               conventiilor incheiate (pentru energie electrica, apa, canal
               etc.);
    3552     - avansurile spre decontare, in numerar, acordate personalului
               de catre banca;
    3556     - decontarile cu clientii interni si externi pentru bunuri
               vandute, lucrari executate si servicii prestate;
             - creante reprezentand minusuri de numerar, debitori din
               reclamatii si pagube materiale si creante provenind din alte
               operatiuni;
             - cheltuieli si taxe de recuperat;
             - sumele subscrise si nevarsate de catre subscriitorii de
               titluri de piata interbancara, de titluri de creante
               negociabile, obligatiuni si de alte titluri, emise de banca;
             - avansuri acordate asociatilor;
    3557     - creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
               aferente debitorilor diversi;
    3561     - depozite de garantii primite in cadrul operatiunilor de
               leasing si de locatie simpla;
    3566     - decontarile cu furnizorii privind aprovizionarile de bunuri,
               lucrarile executate sau serviciile prestate;
             - sumele datorate tertilor pe baza de titluri executorii si
               obligatii ale bancii fata de terti provenind din alte
               operatiuni;
             - obligatiuni si alte titluri cu venit fix, emise de banca,
               amortizate si inca nerambursate;
             - dobanzi (cupoane) aferente titlurilor emise de banca, scurse
               si inca neplatite;
    3567     - datorii din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
               aferente creditorilor diversi.

    Contul 354 "Dividende de plata"
    Contul 354 "Dividende de plata" este un cont de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    581, 592       - dividendele datorate actionarilor sau asociatilor din
                     profitul realizat.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    101, 111, 121, - sumele achitate actionarilor sau asociatilor
    122, 2511        reprezentand dividende;
    3536           - impozitul pe dividende datorat;
    3556           - sumele reprezentand dividende datorate asociatilor,
                     regularizate cu sumele reprezentand avansuri acordate
                     in cursul anului;
    501, 511       - dividendele destinate majorarii capitalului social si
                     primelor aferente legate de capital.
    Soldul contului reprezinta dividendele datorate actionarilor sau asociatilor.

    Contul 3551 "Depozite de garantii varsate"
    Contul 3551 "Depozite de garantii varsate" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122, - depozite de garantii si cautiuni, constituite.
    2511
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122, - depozite de garantii, cautiuni, lichidate;
    2511
    3811, 3821     - depozite de garantii si cautiuni constituite, trecute
                     la creante restante sau indoielnice.
    Soldul contului reprezinta depozitele de garantii si cautiuni, existente.

    Contul 3552 "Debitori din avansuri spre decontare"
    Contul 3552 "Debitori din avansuri spre decontare" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    101            - sumele in numerar acordate personalului bancii
                     reprezentand avansuri spre decontare;
    341            - sumele in numerar acordate personalului prin alte
                     subunitati ale bancii, reprezentand avansuri spre
                     decontare.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    3566           - platile efectuate din avansuri spre decontare;
    635            - cheltuielile efectuate pentru actiunile de protocol,
                     reclama si publicitate;
    634            - cheltuielile efectuate cu transportul de bunuri,
                     precum si transportul colectiv de personal;
                   - cheltuielile ocazionate de deplasari, detasari si
                     transferari ale personalului;
                   - cheltuielile efectuate cu serviciile postale si taxele
                     de telecomunicatii;
                   - platile efectuate pentru alte servicii prestate de
                     terti;
    101            - sumele incasate in numerar de catre banca reprezentand
                     restituiri de avansuri spre decontare;
    3519           - sumele reprezentand avansuri ce depasesc nivelul celor
                     decontate.
    Soldul contului reprezinta sumele acordate ca avansuri, nedecontate.

    Contul 3556 "Alti debitori diversi"
    Contul 3556 "Alti debitori diversi" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    3251           - imprumuturile obtinute pe baza obligatiunilor emise de
                     banca, subscrise (valoarea de rambursare a
                     obligatiunilor mai putin prima de emisiune si/sau de
                     rambursare - in cazul in care valoarea de rambursare
                     este mai mare decat valoarea de emisiune, sau valoarea
                     de rambursare a obligatiunilor inclusiv prima de
                     emisiune si/sau de rambursare - in cazul in care
                     valoarea de rambursare este mai mica decat valoarea de
                     emisiune);
    531, 532       - imprumuturile obtinute pe baza titlurilor emise de
                     banca, reprezentand datorii subordonate la termen si
                     pe durata nedeterminata;
    7499           - valoarea la pret de vanzare a materialelor, obiectelor
                     de inventar si a altor stocuri, mai putin taxa pe
                     valoarea adaugata colectata aferenta;
                   - valoarea bunurilor constatate lipsa sau deteriorate,
                     imputate tertilor, mai putin taxa pe valoarea adaugata
                     colectata aferenta;
                   - sumele datorate de terti pentru concesiuni, licente,
                     brevete si alte drepturi similare;
    7495           - valoarea la pret de vanzare a bunurilor mobile si
                     imobile provenite din executarea creantelor bancii,
                     vandute, mai putin taxa pe valoarea adaugata colectata
                     aferenta;
    7461           - pretul de vanzare al imobilizarilor corporale si
                     necorporale cedate, mai putin impozitul datorat si taxa
                     pe valoarea adaugata colectata aferenta;
    3536           - impozitul datorat aferent vanzarilor de imobilizari
                     corporale si necorporale;
    101, 111, 121, - sumele platite actionarilor sau asociatilor
    122, 2511        reprezentand avansuri acordate acestora;
                   - valoarea avansurilor achitate furnizorilor in contul
                     unor livrari de bunuri, prestari de servicii sau
                     executari de lucrari;
                   - sumele platite necuvenit si alte sume reprezentand
                     debite, imputate tertilor sau personalului;
    362            - valoarea bunurilor rezultate din dezmembrarea unor
                     imobilizari, vandute;
    70413, 70423   - valoarea la pret de vanzare a imobilizarilor date in
                     leasing sau in locatie simpla, cedate, mai putin taxa
                     pe valoarea adaugata colectata aferenta;
    70419, 70429   - alte venituri din operatiuni de leasing si locatie
                     simpla;
    7083, 7085,    - comisioane din activitati de asistenta si de
    7087             consultanta, venituri privind mijloace de plata si alte
                     venituri din prestatiile de servicii financiare;
    777            - alte venituri exceptionale;
    341            - sumele virate privind decontari intrabancare;
    7099           - valoarea la pret de vanzare a valorilor din aur, metale
                     si pietre pretioase, vandute, precum si alte sume
                     reprezentand venituri diverse de exploatare bancara,
                     mai putin taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta;
    3211           - imprumuturi obtinute pe baza titlurilor de piata
                     interbancara emise de banca, subscrise;
    3221           - imprumuturi obtinute pe baza titlurilor de creante
                     negociabile emise de banca, subscrise;
    3261           - imprumuturi obtinute pe baza titlurilor emise de banca,
                     subscrise;
    7462           - venituri reprezentand diferente favorabile din cesiunea
                     imobilizarilor financiare;
    376            - sumele reprezentand venituri inregistrate in avans din
                     prime de emisiune si/sau de rambursare aferente
                     imprumuturilor obtinute pe baza obligatiunilor emise si
                     titlurilor emise reprezentand datorii subordonate,
                     subscrise (in cazul in care valoarea de rambursare a
                     titlurilor este mai mica decat valoarea de emisiune);
    3721           - sumele cuvenite de la diversi debitori, in devize;
    35327          - taxa pe valoarea adaugata inscrisa in facturile emise
                     catre clienti sau in alte documente legale reprezentand
                     vanzari de bunuri, prestari de servicii, executari de
                     lucrari;
                   - taxa pe valoarea adaugata aferenta lipsurilor imputate;
    35328          - taxa pe valoarea adaugata, aferenta livrarilor de
                     bunuri, prestarilor de servicii si executarilor de
                     lucrari cu plata in rate;
                   - taxa pe valoarea adaugata aferenta livrarilor de bunuri,
                     prestarilor de servicii, executarilor de lucrari pentru
                     care nu s-au intocmit facturi.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    101, 111, 121, - sumele incasate de la clienti si debitori diversi;
    122
    2511           - valoarea debitelor incasate de la debitori diversi cu
                     contul deschis la aceeasi banca;
    649            - valoarea sconturilor acordate clientilor aferente
                     livrarilor de bunuri, prestarilor de servicii si
                     executarilor de lucrari, precum si valoarea sconturilor
                     acordate debitorilor;
    3566           - decontarea avansurilor incasate de la clienti;
                   - valoarea avansurilor regularizate cu furnizorii, la
                     primirea bunurilor, lucrarilor sau a serviciilor;
    354            - sumele reprezentand avansuri acordate asociatilor in
                     cursul anului, regularizate cu sumele reprezentand
                     dividende datorate acestora;
    3519           - sumele datorate de personal reprezentand diverse
                     debite;
    35327          - taxa pe valoarea adaugata aferenta clientilor
                     insolvabili scosi din activ;
    341            - sumele reprezentand recuperari de debite prin alte
                     subunitati ale aceleiasi banci;
    3811, 3821     - valoarea debitelor trecute la creante restante sau
                     indoielnice.
    Soldul contului reprezinta sumele datorate bancii de catre alti debitori.

    Contul 3557 "Creante atasate"
    Contul 3557 "Creante atasate" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    7499, 777      - creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
                     aferente debitorilor diversi;
    3721           - creante din dobanzi in devize, calculate si neajunse la
                     scadenta, aferente debitorilor diversi.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    101, 111, 121, - dobanzile incasate aferente debitorilor diversi;
    122
    2511           - dobanzile incasate de la debitori diversi cu contul
                     deschis la aceeasi banca;
    3812, 3822     - dobanzile aferente debitorilor diversi, trecute la
                     creante restante sau indoielnice.
    Soldul contului reprezinta creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta, aferente debitorilor diversi.

    Contul 3561 "Depozite de garantii pentru leasing si locatie simpla"
    Contul 3561 "Depozite de garantii pentru leasing si locatie simpla" este un cont de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122, - sumele primite drept garantii pentru operatiuni de
    2511             leasing si de locatie simpla.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122, - sumele reprezentand garantii pentru operatiunile de
    2511             leasing si de locatie simpla, restituite.
    Soldul contului reprezinta garantii primite in cadrul operatiunilor de leasing si de locatie simpla.

    Contul 3566 "Alti creditori diversi"
    Contul 3566 "Alti creditori diversi" este un cont de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    101, 111, 121,  - plusuri de casa sau din depuneri de numerar la alte
    122               banci, precum si din alte operatiuni efectuate cu
                      numerar;
                    - sumele incasate de la clienti reprezentand avansuri
                      pentru livrari de bunuri, prestari de servicii sau
                      executari de lucrari;
                    - sumele incasate de la diversi creditori, precum si
                      sumele necuvenite incasate;
    35326           - sumele reprezentand taxa pe valoarea adaugata
                      deductibila, potrivit legii;
    2511            - sumele incasate de la clienti cu contul deschis la
                      aceeasi banca reprezentand avansuri pentru livrari de
                      bunuri, prestari de servicii si executari de lucrari,
                      precum si sumele necuvenite incasate;
    35328           - taxa pe valoarea adaugata aferenta cumpararilor
                      efectuate cu plata in rate, precum si cea aferenta
                      facturilor nesosite;
    361, 362, 363,  - valoarea la pret de cumparare a valorilor din aur,
    367, 368          metale si pietre pretioase, materialelor, obiectelor
                      de inventar, precum si a altor stocuri si bunuri
                      intrate in patrimoniu, achizitionate cu titlu oneros
                      de la terti;
    631, 633, 634,  - valoarea materiilor si materialelor nestocate
    635, 649          aprovizionate, incluse direct pe cheltuieli, consumul
                      de energie si apa, precum si valoarea lucrarilor
                      executate sau a serviciilor prestate de terti;
    375             - cheltuielile privind reparatiile capitale
                      neprevizibile, reparatiile curente si reviziile
                      tehnice, abonamentele, chiriile si alte cheltuieli
                      efectuate anticipat;
    431, 432,       - valoarea imobilizarilor facturate de furnizori, a
    4411, 4412,       serviciilor prestate sau a lucrarilor executate de
    4419, 4421,       terti pentru realizarea unor imobilizari;
    4422, 451,
    4521, 4522,
    365             - valoarea la pret de inregistrare a materialelor,
                      obiectelor de inventar, valorilor din aur, metale si
                      pietre pretioase, precum si a altor stocuri, aflate
                      in curs de aprovizionare;
    3211, 3221,     - obligatiuni si alte titluri cu venit fix, emise de
    3251, 3261        banca, amortizate si inca nerambursate;
    3217, 3227,     - dobanzile aferente titlurilor emise de banca, scurse
    3257, 3267        si inca neplatite;
    341             - sume primite privind decontari intrabancare;
    3721            - sumele datorate creditorilor diversi, in devize;
    4711, 4712,     - valoarea de achizitie a bunurilor mobiliare si
    4713              imobiliare, precum si a activelor necorporale, date in
                      leasing;
    472             - valoarea de achizitie a imobilizarilor in curs privind
                      operatiunile de leasing;
    4741            - valoarea de achizitie a bunurilor mobiliare si
                      imobiliare date in locatie simpla;
    531, 532        - valoarea titlurilor emise de banca, amortizate si inca
                      nerambursate;
    537             - dobanzile aferente titlurilor emise de banca
                      reprezentand datorii subordonate, scurse si inca
                      neplatite;
    60419, 60429    - alte cheltuieli privind operatiunile de leasing,
                      locatie simpla si asimilate;
    6081            - sumele reprezentand cheltuieli privind mijloacele de
                      plata;
    6087            - sumele reprezentand alte cheltuieli cu prestatiile de
                      servicii financiare;
    6099            - sumele reprezentand alte cheltuieli care privesc
                      activitatea de exploatare bancara;
    677             - sumele reprezentand alte cheltuieli exceptionale.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    101, 111, 121,  - platile efectuate catre furnizori si creditori
                      diversi;
    122, 2511       - sumele nete achitate colaboratorilor;
    341             - sume virate privind decontari intrabancare;
    3552            - platile efectuate catre furnizori si creditori diversi
                      din sumele reprezentand avansuri spre decontare;
    3519            - sumele datorate de banca personalului si care au fost
                      evidentiate anterior in acest cont;
    3556            - valoarea avansurilor regularizate cu furnizorii la
                      primirea bunurilor, a prestarii serviciilor si
                      executarii lucrarilor;
                    - decontarea avansurilor incasate de la clienti;
    3533            - sumele retinute de banca, reprezentand impozit datorat
                      de catre colaboratorii bancii pentru platile efectuate
                      catre acestia;
    7499            - valoarea sconturilor obtinute de la furnizorii de
                      bunuri, servicii si lucrari, precum si valoarea
                      sconturilor obtinute de la creditori;
    2821, 2822,     - valoarea creantelor si dobanzilor indoielnice, precum
    2827              si a creantelor atasate acestora, in contrapartida
                      bunurilor mobile si imobile preluate in patrimoniu
                      bancii prin adjudecare.
    Soldul contului reprezinta sumele datorate de banca creditorilor diversi.

    Contul 3567 "Datorii atasate"
    Contul 3567 "Datorii atasate" este un cont de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    649, 677        - datorii din dobanzi, calculate si neajunse la
                      scadenta, aferente creditorilor diversi;
    3721            - datorii din dobanzi in devize, calculate si neajunse
                      la scadenta, aferente creditorilor diversi.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    101, 111, 1211, - dobanzile platite aferente creditorilor diversi.
    122, 2511
    Soldul contului reprezinta datorii din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta, aferente creditorilor diversi.
Nu se inregistreaza in conturile:     Se inregistreaza in conturile:
3556 - Chiriile exigibile care se     4717 - "Creante atasate";
       incadreaza in perioada uzuala
       de plata pentru operatiunile                 sau
       de leasing, locatie simpla si
       asimilate.                     4747 - "Creante atasate".
----------------------------------------------------------------------------
    GRUPA 36 - CONTURI DE STOCURI

    361 - Valori din aur, metale si pietre pretioase
    362 - Materiale
    363 - Obiecte de inventar
    364 - Uzura obiectelor de inventar
    365 - Stocuri aflate la terti
    367 - Alte stocuri si asimilate
    368 - Alte bunuri diverse
----------------------------------------------------------------------------
    CONTINUT:
    361     - valorile din aur, metale si pietre pretioase, aflate in
              gestiunea bancii;
    362     - materii si materiale consumabile (combustibili, piese de
              schimb etc.), aflate in gestiunea bancii;
    363     - stocurile de obiecte de inventar aflate in gestiunea bancii;
    364     - uzura obiectelor de inventar a carei valoare se include in
              cheltuielile de exploatare, fie integral la darea in
              folosinta, fie in mod esalonat pe o durata de cel mult trei
              ani, pe baza de scadentar;
    365     - stocurile constand in valori din aur, metale si pietre
              pretioase, materii si materiale consumabile, obiecte de
              inventar etc., trimise la terti sau aflate in curs de
              aprovizionare;
    367     - alte stocuri aflate in gestiunea bancii (bonuri valorice,
              timbre fiscale si postale, tichete si bilete de calatorie,
              bilete de tratament si odihna, bancnote si monede care nu au
              curs legal, formulare cu regim special etc.);
            - numerarul aflat in ghiseele automate de banca (ATM-uri);
    368     - bunuri mobile si imobile provenite din executarea creantelor
              bancii, prin adjudecare.

    Contul 361 "Valori din aur, metale si pietre pretioase"
    Contul 361 "Valori din aur, metale si pietre pretioase" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    101, 111,      - valorile din aur, metale si pietre pretioase, la pret
    121, 122,        de inregistrare, achizitionate;
    2511, 3566
    365            - valorile din aur, metale si pietre pretioase, la pret
                     de inregistrare, aduse de la terti;
    3722           - valorile din aur, metale si pietre pretioase, la pret
                     de inregistrare, achizitionare in devize de la terti;
    7717           - valorile din aur, metale si pietre pretioase, la pret
                     de inregistrare, primite cu titlu gratuit si cele
                     constatate plus la inventar;
    341            - valorile din aur, metale si pietre pretioase, la pret
                     de inregistrare, primite de la sediu sau de la alte
                     subunitati ale aceleiasi banci.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    6099           - valorile din aur, metale si pietre pretioase, la pret
                     de inregistrare, vandute ca atare sau constatate lipsa
                     la inventar;
    365            - valorile din aur, metale si pietre pretioase, la pret
                     de inregistrare, trimise spre prelucrare sau in
                     custodie la terti;
    6712, 6717     - valorile din aur, metale si pietre pretioase, la pret
                     de inregistrare, donate, precum si pierderile din
                     calamitati;
    341            - valorile din aur, metale si pietre pretioase, la pret
                     de inregistrare, livrate sediului sau altor subunitati
                     ale aceleiasi banci.
    Soldul contului reprezinta valorile din aur, metale si pietre pretioase, la pret de inregistrare, existente in stoc.

    Contul 362 "Materiale"
    Contul 362 "Materiale" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    101, 111,      - valoarea la pret de inregistrare a materialelor
    121, 122,        achizitionate;
    2511,3566
    365            - valoarea la pret de inregistrare a materialelor aduse
                     de la terti;
    3722           - valoarea la pret de inregistrare a materialelor
                     achizitionate in devize de la terti;
    7717           - valoarea la pret de inregistrare a materialelor primite
                     cu titlu gratuit si a celor constatate plus la
                     inventar;
                   - valoarea bunurilor rezultate din dezmembrarea unor
                     imobilizari;
    341            - valoarea la pret de inregistrare a materialelor primite
                     de la sediu sau de la alte subunitati ale aceleiasi
                     banci.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    631            - valoarea la pret de inregistrare a materialelor incluse
                     pe cheltuieli constatate lipsa la inventar, precum si
                     pierderile din deprecieri;
    649            - valoarea la pret de inregistrare a materialelor vandute
                     ca atare;
    6712, 6717     - valoarea la pret de inregistrare a materialelor donate,
                     precum si pierderile din calamitati;
    101, 3556      - valoarea bunurilor rezultate din dezmembrarea unor
                     imobilizari, vandute;
    365            - valoarea la pret de inregistrare a materialelor trimise
                     spre prelucrare sau in custodie la terti;
    341            - valoarea la pret de inregistrare a materialelor livrate
                     sediului sau altor subunitati ale aceleiasi banci.
    Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a materialelor existente in stoc.

    Contul 363 "Obiecte de inventar"
    Contul 363 "Obiecte de inventar" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    101, 111,      - valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de
    121, 122,        inventar achizitionate;
    2511, 3566
    7717           - valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de
                     inventar primite cu titlu gratuit si a celor constatate
                     plus la inventar;
    3722           - valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de
                     inventar achizitionate in devize de la terti;
    365            - valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de
                     inventar aduse de la terti;
    341            - valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de
                     inventar primite de la sediu sau de la alte subunitati
                     ale aceleiasi banci.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    364            - valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de
                     inventar vandute, scoase din folosinta, constatate
                     lipsa la inventar, donate, precum si pierderile din
                     deprecieri si din calamitati (pentru obiectele de
                     inventar a caror uzura a fost inclusa pe cheltuieli);
    632            - valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de
                     inventar scoase din functiune, constatate lipsa la
                     inventar, precum si pierderile din deprecieri (pentru
                     obiectele de inventar a caror uzura nu a fost cuprinsa
                     in cheltuieli);
    649            - valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de
                     inventar vandute ca atare (pentru obiectele de inventar
                     a caror uzura nu a fost cuprinsa in cheltuieli);
    365            - valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de
                     inventar trimise la terti;
    6712, 6717     - valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de
                     inventar donate, precum si pierderile din calamitati
                     (pentru obiectele de inventar a caror uzura nu a fost
                     cuprinsa in cheltuieli);
    341            - valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de
                     inventar livrate sediului sau altor subunitati ale
                     aceleiasi banci.
    Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar existente in stoc.

    Contul 364 "Uzura obiectelor de inventar"
    Contul 364 "Uzura obiectelor de inventar" este un cont de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    632             - uzura obiectelor de inventar, inclusa pe cheltuieli.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    363             - valoarea uzurii, inclusa pe cheltuieli, aferenta
                      obiectelor de inventar vandute, scoase din folosinta,
                      constatate lipsa la inventar, donate, precum si
                      pierderile din deprecieri si din calamitati.
    Soldul contului reprezinta valoarea uzurii obiectelor de inventar inclusa pe cheltuieli.

    Contul 365 "Stocuri aflate la terti"
    Contul 365 "Stocuri aflate la terti" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    361, 362, 363, - valoarea la pret de inregistrare a materialelor,
    368, 3566        obiectelor de inventar, valorilor din aur, metale si
                     pietre pretioase, precum si a altor stocuri si bunuri
                     aflate la terti sau in curs de aprovizionare;
    3722           - valoarea la pret de inregistrare a materialelor,
                     obiectelor de inventar, valorilor din aur, metale si
                     pietre pretioase, precum si a altor stocuri, in devize,
                     in curs de aprovizionare.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    361, 362,      - valoarea materialelor, obiectelor de inventar,
    363, 368         valorilor din aur, metale si pietre pretioase, precum
                     si a altor stocuri si bunuri reintrate in gestiune,
                     aduse de la terti sau aflate in curs de aprovizionare.
    Soldul contului reprezinta valoarea materialelor, obiectelor de inventar, valorilor din aur, metale si pietre pretioase, precum si a altor stocuri si bunuri aflate la terti sau in curs de aprovizionare.

    Contul 367 "Alte stocuri si asimilate"
    Contul 367 "Alte stocuri si asimilate" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122, - valoarea altor stocuri si asimilate, achizitionate;
    2511, 3566
    101            - valoarea altor stocuri si asimilate, achizitionate;
                   - alimentarea cu numerar a ghiseelor automate de banca;
    7717           - valoarea altor stocuri si asimilate primite cu titlu
                     gratuit si a celor constatate plus la inventar;
    341            - valoarea altor stocuri si asimilate primite de la sediu
                     sau de la alte subunitati ale aceleiasi banci;
    3722           - valoarea altor stocuri si asimilate, achizitionate in
                     devize de la terti.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    633            - valoarea altor stocuri si asimilate inclusa pe
                     cheltuieli, constatate lipsa la inventar, precum si
                     pierderile din deprecieri;
    2021           - retrageri de numerar de catre detinatorul cartii de
                     plata pe baza liniei de credit acordate;
    2511           - retrageri de numerar la ghiseele automate de banca, de
                     catre clientul aceleiasi banci;
    3712           - retrageri de numerar la ghiseele automate de banca, de
                     catre clientul unei alte banci;
    6712, 6717     - valoarea altor stocuri si asimilate donate, precum si
                     pierderile din calamitati;
    649            - valoarea altor stocuri si asimilate vandute ca atare;
    341            - valoarea altor stocuri si asimilate livrate sediului
                     sau altor subunitati ale aceleiasi banci.
    Soldul contului reprezinta valoarea altor stocuri si asimilate existente.

    Contul 368 "Alte bunuri diverse"
    Contul 368 "Alte bunuri diverse" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    3566           - valoarea la pret de inregistrare a bunurilor mobile si
                     imobile din executarea creantelor, preluate in
                     patrimoniul bancii prin adjudecare;
    365            - valoarea la pret de inregistrare a bunurilor mobile
                     provenite din executarea creantelor, aduse de la terti;
    7717           - valoarea la pret de inregistrare a bunurilor mobile
                     provenite din executarea creantelor, constatate plus la
                     inventar;
    341            - valoarea la pret de inregistrare a bunurilor mobile
                     provenite din executarea creantelor, primite de la
                     sediu sau de la alte subunitati ale aceleiasi banci.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    649            - valoarea la pret de inregistrare a bunurilor mobile si
                     imobile provenite din executarea creantelor bancii,
                     vandute ca atare, constatate lipsa la inventar, precum
                     si pierderile din deprecieri;
    365            - valoarea la pret de inregistrare a bunurilor mobile
                     provenite din executarea creantelor, trimise la terti;
    6712, 6717     - valoarea la pret de inregistrare a bunurilor mobile
                     provenite din executarea creantelor, donate, precum si
                     pierderile din calamitati;
    341            - valoarea la pret de inregistrare a bunurilor mobile
                     provenite din executarea creantelor, livrate sediului
                     sau altor subunitati ale aceleiasi banci.
    Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a bunurilor mobile si imobile provenite din executarea creantelor existente in patrimoniul bancii.
----------------------------------------------------------------------------
    Grupa 37 - CONTURI DE REGULARIZARE

    371 - Conturi privind valori la incasare
          3712 - Valori primite la incasare
          3716 - Conturi indisponibile privind valori la incasare
----------------------------------------------------------------------------
    CONTINUT:
    3712    - cecuri, efecte de comert si alte valori primite la incasare;
    3716    - contrapartida valorilor primite la incasare.

    Contul 3712 "Valori primite la incasare"
    Contul 3712 "Valori primite la incasare" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    2511          - cecuri si alte valori primite la incasare, pentru care
                    creditarea conturilor clientelei se face imediat;
    367           - retrageri de numerar la ghiseele automate de banca, de
                    catre clientul unei alte banci;
    3716          - cecuri, efecte de comert si alte valori primite la
                    incasare, in asteptarea incasarii lor, pentru care
                    creditarea conturilor clientelei se face dupa incasarea
                    acestora.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    111           - cecuri, efecte de comert si alte valori incasate prin
                    Casa de compensatie;
                  - receptia fondurilor primite prin Casa de compensatie
                    reprezentand sumele retrase in numerar la ghiseele
                    automate de banca, de catre clientul unei alte banci;
    341           - cecuri, efecte de comert si alte valori primite la
                    incasare, platite clientelei si recuperate de la
                    clientii altor subunitati ale bancii;
    3716          - sume recuperate reprezentand cecuri, efecte de comert si
                    alte valori refuzate la plata prin Casa de compensatie;
    1611, 2611    - sume reprezentand cecuri, efecte de comert si alte
                    valori refuzate la plata prin Casa de compensatie,
                    inregistrate provizoriu in acest cont pana la
                    recuperarea acestora de la clientela sau de la alte
                    banci;
    2511          - sume recuperate reprezentand cecuri, efecte de comert si
                    alte valori refuzate la plata prin Casa de compensatie,
                    precum si comisioanele incasate aferente operatiunilor
                    cu carti de plata.
    Soldul contului reprezinta cecuri, efecte de comert si alte valori primite la incasare si neincasate.

    Contul 3716 "Conturi indisponibile privind valori la incasare"
    Contul 3716 "Conturi indisponibile privind valori la incasare" este un cont de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    3712          - cecuri, efecte de comert si alte valori remise spre
                    incasare si pentru care creditarea conturilor clientelei
                    se face dupa incasarea acestora.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    2511          - cecuri, efecte de comert si alte valori incasate prin
                    Casa de compensatie;
    341           - cecuri, efecte de comert si alte valori incasate prin
                    Casa de compensatie pentru clientela de la alte
                    subunitati ale bancii;
    3712          - cecuri, efecte de comert si alte valori refuzate la
                    plata prin Casa de compensatie.
    Soldul contului reprezinta valoarea cecurilor, efectelor de comert si a altor valori remise spre incasare si neincasate.
Nu se inregistreaza in conturile:    Se inregistreaza in conturile:
3712 - Efecte de comert cu credit    20111 - "Scont si operatiuni
       imediat.                               asimilate".
---------------------------------------------------------------------------
    Grupa 37 - CONTURI DE REGULARIZARE

    372 - Conturi de ajustare
          3721 - Pozitie de schimb
          3722 - Contravaloarea pozitiei de schimb
          3723 - Conturi de ajustare devize
          3729 - Conturi de ajustare privind alte elemente din afara
                 bilantului
---------------------------------------------------------------------------
    CONTINUT:
    3721, 3722  - conturi de legatura intre contabilitatea in devize si
                  contabilitatea in lei, utilizate pentru restabilirea
                  echilibrului dintre active si pasive, prin inregistrarea
                  in contul de rezultate a castigurilor sau pierderilor
                  aferente evaluarii operatiunilor in devize din bilant;
    3723        - contrapartida rezultatului provenind din evaluarea
                  angajamentelor privind operatiunile de schimb, la vedere
                  si la termen, in devize (conturile 931, 933);
    3729        - contrapartida rezultatului provenind din evaluarea
                  operatiunilor privind angajamentele cu titluri (grupa 92).

    Contul 3721 "Pozitie de schimb"
    Contul 3721 "Pozitie de schimb" este un cont bifunctional.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    101            - devize cumparate, comisioane percepute;
                   - alte sume incasate in devize reprezentand creante;
    121, 122       - devize cumparate, scont, dobanzi si comisioane
                     percepute;
                   - sume incasate in devize reprezentand rambursari de
                     credite in devize acordate altor banci, in
                     contrapartida valorilor in lei primite in pensiune si
                     restituite acestora;
                   - imprumuturi primite in devize de la alte banci, in
                     contrapartida valorilor in lei date in pensiune
                     acestora;
                   - dividende in devize incasate, aferente titlurilor in
                     devize cu venit variabil;
                   - sume incasate in devize reprezentand diferente
                     favorabile aferente titlurilor in devize;
                   - alte sume incasate in devize reprezentand creante;
    121            - sumele primite in devize de sucursalele din Romania ale
                     bancilor al caror sediu se afla in strainatate,
                     reprezentand capital de dotare;
    2511           - devize cumparate, scont, dobanzi si comisioane
                     percepute;
                   - imprumuturi primite in devize de la clientela, in
                     contrapartida valorilor in lei date in pensiune
                     acesteia;
                   - sume incasate in devize reprezentand rambursari de
                     credite in devize acordate clientelei, in contrapartida
                     valorilor in lei primite in pensiune si restituite
                     acesteia;
                   - alte sume incasate in devize reprezentand creante;
    3519, 3539     - sumele reprezentand creante in legatura cu bugetul
                     statului si cu personalul, in devize;
    391, 491       - anulari sau diminuari de provizioane constituite pentru
                     titluri in devize;
    3515           - sumele reprezentand drepturi de personal in devize,
                     neridicate, prescrise si inregistrate la venituri;
    399, 499       - anulari sau diminuari de provizioane constituite pentru
                     creante restante si indoielnice, in devize;
    1911, 1912     - anulari sau diminuari de provizioane constituite in
                     devize pentru creante din operatiuni interbancare;
    3041           - venituri din prime in devize reprezentand diferenta
                     favorabila intre pretul de achizitie al titlurilor de
                     investitii si pretul de rambursare, pe perioada
                     reziduala a acestora;
    109            - valoarea cecurilor de calatorie in devize cumparate;
    2911, 2912     - anulari sau diminuari de provizioane constituite in
                     devize pentru creante din operatiuni cu clientela;
    3021           - diferente favorabile din reevaluarea titlurilor de
                     tranzactie, in devize;
    508            - capitalul social subscris de actionari sau asociati,
                     in devize;
    1511, 1512,    - valori in devize primite in pensiune simpla si in
    2411, 2412,      pensiune livrata, in contrapartida creditelor in lei
    30111            acordate altor banci si clientelei;
    333            - dividende si venituri asimilate, in devize, incasate in
                     cont propriu prin societatile de bursa, aferente
                     titlurilor detinute de banca;
                   - sumele reprezentand diferente favorabile dintre
                     valoarea de vanzare si valoarea de inregistrare a
                     titlurilor vandute in cont propriu, la data
                     tranzactionarii si in baza raportului de tranzactionare
                     bursiera;
    3556           - sumele cuvenite de la diversi debitori, in devize;
    4717, 4747     - creante din chirii, in devize, calculate si neajunse la
                     scadenta, aferente operatiunilor de leasing, locatie
                     simpla si asimilate;
    1171, 1271,    - creante din dobanzi in devize calculate si neajunse la
    1317, 1417,      scadenta;
    1517, 1617,
    1817, 1827,
    2017, 2027,
    2037, 2047,
    2057, 2067,
    2317, 2417,
    25171, 2617,
    2817, 2827,
    30117, 30257,
    3047, 3371,
    3557, 407,
    417, 3037,
    3817, 3827
    1821, 1822,    - sumele de incasat in devize reprezentand creante si
    1827, 2821,      dobanzi indoielnice, precum si creantele atasate
    2822, 2827,      acestora, reactivate, trecute anterior la pierderi;
    3821, 3822,
    3827, 4821,
    4822, 4827
    331, 335       - comisioane, in devize, cuvenite bancii, incasate de la
                     clientela si de la alte banci, reprezentand
                     contravaloarea serviciilor prestate acestora in cadrul
                     operatiunilor cu titluri;
    1521, 1522,    - valori in devize date in pensiune altor banci si
    2431, 2432,      clientelei, restituite de catre acestea, in
    30121            contrapartida rambursarilor de imprumuturi in lei;
    2521           - comisioane de gestiune, in devize, pentru operatiuni de
                     factoring, precum si comisioane in devize privind
                     angajamentele de garantie in cazul in care factoringul
                     se realizeaza prin emiterea unui bilet la ordin in
                     favoarea clientului;
    4817, 4827     - creante din dobanzi si chirii in devize calculate si
                     neajunse la scadenta;
    378            - creante reprezentand venituri de primit in devize;
    551, 553, 559, - anulari sau diminuari de provizioane pentru riscuri si
    561              cheltuieli si de provizioane reglementate, in devize;
    376            - dobanzi, sconturi, agio pentru operatiuni de factoring
                     si alte venituri in devize, inregistrate in avans,
                     repartizate pe venituri in perioadele sau exercitiile
                     urmatoare.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    101            - devize vandute, comisioane percepute;
                   - alte sume platite in devize reprezentand datorii;
    1621           - valoarea cecurilor de calatorie in devize vandute;
    121, 122, 2511 - devize vandute, comisioane percepute;
                   - credite in devize acordate altor banci si clientelei pe
                     baza valorilor in lei primite in pensiune;
                   - rambursari de imprumuturi primite in devize de la alte
                     banci si clientela, in contrapartida valorilor in lei
                     date in pensiune si restituite de catre acestea;
                   - sumele platite in devize reprezentand cheltuieli de
                     achizitie si de cesiune aferente titlurilor, in devize;
                   - alte sume platite in devize reprezentand datorii;
    121            - sumele reprezentand diminuari de fonduri in devize
                     (capital de dotare) ale sucursalelor din Romania ale
                     bancilor al caror sediu se afla in strainatate;
    537            - datorii din dobanzi in devize, calculate si neajunse la
                     scadenta, aferente datoriilor subordonate la termen si
                     pe durata nedeterminata;
    3021           - diferente nefavorabile din reevaluarea titlurilor de
                     tranzactie, in devize;
    3536, 3538     - sumele reprezentand valoarea altor impozite, taxe si
                     varsaminte asimilate, datorate bugetului statului si
                     altor organisme publice;
    3511, 3519,    - salariile si alte drepturi cuvenite personalului, in
    3526             devize;
    3539           - sumele reprezentand cheltuieli exceptionale privind
                     operatiunile de gestiune (despagubiri, amenzi si
                     penalitati), in devize;
    3031           - diferente nefavorabile in devize rezultate intre pretul
                     de vanzare al titlurilor de plasament in devize si
                     pretul de inregistrare al acestora;
    375            - dobanzi si alte cheltuieli in devize, inregistrate in
                     avans, repartizate pe cheltuieli in perioadele sau
                     exercitiile urmatoare;
    1511, 1512,    - restituiri de valori in devize primite in pensiune
    2411, 2412,      simpla si in pensiune livrata, in contrapartida
    30111            creditelor in lei rambursate de catre alte banci si
                     clientela;
    1172, 1272,    - datorii din dobanzi in devize calculate si neajunse la
    1327, 1427,      scadenta;
    1527, 1627,
    2327, 2437,
    25172, 2527,
    2537, 2547,
    2627, 30127,
    30277, 3217,
    3227, 3257,
    3267, 3372,
    3567
    3741, 3742     - valoarea primelor de emisiune si/sau de rambursare in
                     devize, repartizate pe cheltuieli in perioadele sau
                     exercitiile urmatoare;
    3749           - valoarea altor cheltuieli in devize de repartizat, incluse
                     pe cheltuieli in perioadele sau exercitiile urmatoare;
    3566           - sumele in devize datorate creditorilor diversi;
    333            - sumele de platit in devize societatilor de bursa
                     reprezentand cheltuieli de achizitie si de cesiune
                     aferente titlurilor in devize, cumparate si vandute in cont
                     propriu, la data tranzactionarii si in baza raportului de
                     tranzactionare bursiera;
    1521, 1522,    - valori in devize date in pensiune altor banci si
    2431, 2432,      clientelei, in contrapartida imprumuturilor in lei primite
    30121            de la acestea;
    377            - datorii aferente cheltuielilor de platit in devize;
    2911, 2912     - provizioane constituite in devize pentru creante din
                     operatiuni cu clientela;
    391, 491       - provizioane constituite pentru titluri in devize;
    1911, 1912     - provizioane constituite in devize pentru creante din
                     operatiuni interbancare;
    399, 499       - provizioane constituite pentru creante restante si
                     indoielnice, in devize;
    3041           - amortizarea primelor in devize reprezentand diferenta
                     nefavorabila intre pretul de achizitie al titlurilor
                     de investitii si pretul de rambursare, pe perioada
                     reziduala a acestora;
                   - diferente nefavorabile in devize rezultate intre pretul
                     de vanzare al titlurilor de investitii in devize si
                     pretul de inregistrare al acestora;
    1821, 1822,    - creante si dobanzi indoielnice, precum si creantele
    1827, 2821,      atasate acestora, in devize, trecute la pierderi;
    2822, 2827,
    3821, 3822,
    3827, 4821,
    4822, 4827
    411, 412, 413  - diferente nefavorabile in devize rezultate intre pretul
                     de vanzare al titlurilor reprezentand parti in cadrul
                     societatilor comerciale legate, al titlurilor de
                     participare si titlurilor activitatii de portofoliu si
                     pretul de inregistrare al acestora;
    551, 553, 559, - provizioane constituite pentru riscuri si cheltuieli,
    561              precum si provizioane reglementate, in devize.
    Soldul creditor al contului reprezinta active nete in devize.
    Soldul debitor al contului reprezinta datorii nete in devize.

    Contul 3722 "Contravaloarea pozitiei de schimb"
    Contul 3722 "Contravaloarea pozitiei de schimb" este un cont bifunctional.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    101            - contravaloarea in lei reprezentand cumparari de devize si
                     cecuri de calatorie in devize;
    111, 121, 122  - contravaloarea in lei reprezentand cumparari de devize in
                     nume propriu;
                   - contravaloarea in lei a valorilor in devize primite in
                     pensiune simpla si in pensiune livrata, in contrapartida
                     creditelor acordate in lei altor banci si clientelei;
                   - contravaloarea in lei a valorilor in devize date in
                     pensiune altor banci, restituite de catre acestea, in
                     contrapartida rambursarilor de imprumuturi in lei;
    1511, 1512,    - contravaloarea in lei a rambursarilor de credite acordate
    2411, 2412,      in devize altor banci si clientelei, in contrapartida
    30111            valorilor in lei primite in pensiune si restituite
                     acestora;
    1521, 1522,    - contravaloarea in lei a imprumuturilor primite in devize de
    2431, 2432,      la alte banci si clientela, in contrapartida valorilor
    30121            in lei date in pensiune acestora;
    3046, 414, 424 - diferentele favorabile rezultate din conversia in lei a
                     titlurilor de investitii, a partilor in societatile
                     comerciale legate, a titlurilor de participare, a
                     titlurilor activitatii de portofoliu, precum si a dotarilor
                     pentru unitatile proprii din strainatate, in devize;
    2511           - contravaloarea in lei a devizelor si a cecurilor de
                     calatorie in devize cumparate de la clientela;
                   - contravaloarea in lei a valorilor in devize primite in
                     pensiune simpla si in pensiune livrata, in contrapartida
                     creditelor acordate in lei clientelei;
                   - contravaloarea in lei a valorilor in devize date in
                     pensiune clientelei, restituite de catre aceasta, in
                     contrapartida rambursarilor de imprumuturi in lei;
    501            - contravaloarea in lei a capitalului social in devize,
                     subscris de actionari sau asociati;
    502            - contravaloarea in lei a fondurilor in devize (capital de
                     dotare) puse la dispozitie cu caracter permanent,
                     sucursalelor din Romania ale bancilor al caror sediu se
                     afla in strainatate;
    511            - contravaloarea in lei a primelor de emisiune sau de aport,
                     de fuziune, de sciziune, de conversie si a altor prime
                     legate de capital, in devize;
    378            - contravaloarea in lei a dobanzilor incasate, in devize,
                     privind operatiunile la termen;
    7012, 7013,    - contravaloarea in lei a creditelor din dobanzi in devize,
    7014, 7015,      calculate si neajunse la scadenta, precum si a altor
    70171, 70172,    venituri din operatiuni in devize;
    70179, 7018,
    7022, 7023,
    7024, 70271,
    70272, 70279,
    7028, 7031,
    7033, 7034,
    7037, 7038,
    7048, 7051,
    7052, 7053,
    7058, 7011,
    70211-70217
    7036          - contravaloarea in lei a primelor de emisiune si/sau de
                    rambursare, in devize, repartizate pe venituri in
                    perioadele urmatoare;
    519           - contravaloarea in lei reprezentand diferente favorabile
                    rezultate din evaluarea soldului contului "Pozitie de
                    schimb", trecute la alte rezerve;
                  - contravaloarea in lei reprezentand diferente favorabile
                    aferente operatiunilor de subscriere si varsare a
                    capitalului social in devize, trecute la alte rezerve;
    70419, 70429  - contravaloarea in lei a altor venituri privind operatiunile
                    de leasing, locatie simpla si asimilate, in devize;
    7061          - contravaloarea in lei reprezentand diferente favorabile
                    rezultate din evaluarea soldului contului "Pozitie de
                    schimb", trecute la venituri;
                  - contravaloarea in lei reprezentand diferente favorabile
                    rezultate din evaluarea devizelor privind operatiunile de
                    schimb la vedere si la termen (operatiuni speculative) din
                    afara bilantului, intre data incheierii contractului si data
                    realizarii tranzactiei;
    7099          - contravaloarea in lei a veniturilor diverse de exploatare
                    bancara, in devize;
    70413, 70423  - contravaloarea in lei a veniturilor de cesiunea
                    imobilizarilor date in leasing, locatie simpla si asimilate,
                    in devize;
    7499          - contravaloarea in lei a veniturilor diverse de exploatare in
                    devize;
    3723          - diferentele nefavorabile rezultate din reevaluarea devizelor
                    privind operatiunile de schimb la vedere si la termen din
                    afara bilantului, intre data incheierii contractului si data
                    realizarii tranzactiei;
                  - diferentele favorabile rezultate din reevaluarea devizelor
                    privind operatiunile de schimb la vedere si la termen din
                    afara bilantului, la data inregistrarii in bilant a
                    operatiunilor respective;
    777           - contravaloarea in lei a altor venituri exceptionale, in
                    devize;
    3731          - diferentele de conversie favorabile de platit, aferente
                    operatiunilor in devize garantate pentru riscul de schimb;
    70411, 70421  - contravaloarea in lei a chiriilor in devize, calculate si
                    neajunse la scadenta, aferente operatiunilor de leasing,
                    locatie simpla si asimilate;
    7019, 7029,   - contravaloarea in lei a comisioanelor incasate in devize;
    7039, 7069,
    7081, 7082
    7083, 7085,   - contravaloarea in lei a veniturilor din prestatiile de
    7087            servicii financiare, in devize;
    743           - contravaloarea in lei a veniturilor in devize aferente
                    activitatii desfasurate de personalul bancii in
                    subunitatile acesteia din strainatate;
    70711, 70712  - contravaloarea in lei a comisioanelor in devize privind
                    angajamente de finantare date;
    70721, 70722  - contravaloarea in lei a comisioanelor in devize privind
                    angajamente de garantie date;
    7077          - contravaloarea in lei a veniturilor privind alte
                    angajamente date, in devize;
    7711, 7717    - contravaloarea in lei a veniturilor exceptionale, in devize,
                    din operatiunile de gestiune;
    7651, 7653,   - contravaloarea in lei reprezentand anulari sau diminuari de
    7657, 766,      provizioane constituite pentru riscuri si cheltuieli,
    7731, 7734      precum si de provizioane reglementate, in devize;
    7611, 7612    - contravaloarea in lei reprezentand anulari sau diminuari de
                    provizioane constituite in devize pentru creante din
                    operatiuni interbancare;
    76311, 76312, - contravaloarea in lei reprezentand anulari sau diminuari de
    7641            provizioane constituite pentru titluri in devize;
    747           - contravaloarea in lei a veniturilor accesorii, in devize;
    7637, 7647    - contravaloarea in lei reprezentand anulari sau diminuari de
                    provizioane constituite pentru creante restante si
                    indoielnice, in devize;
    7621, 7622    - contravaloarea in lei reprezentand anulari sau diminuari de
                    provizioane constituite in devize pentru creante din
                    operatiuni cu clientela;
    767           - contravaloarea in lei a veniturilor in devize reprezentand
                    recuperari de creante amortizate;
    7032          - contravaloarea in lei reprezentand diferentele favorabile
                    rezultate din reevaluarea titlurilor de tranzactie, in
                    devize;
    7495          - contravaloarea in lei a bunurilor mobile si imobile
                    provenite din executarea creantelor bancii, vandute, in
                    devize;
    7461, 7462    - contravaloarea in lei a veniturilor in devize din vanzarea
                    imobilizarilor corporale, necorporale si financiare.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    101           - contravaloarea in lei reprezentand vanzarile de devize si de
                    cecuri de calatorie in devize;
    111, 121, 122 - contravaloarea in lei reprezentand vanzarile de devize in
                    nume propriu;
                  - contravaloarea in lei a valorilor in devize primite in
                    pensiune simpla si in pensiune livrata si restituite, in
                    contrapartida creditelor in lei rambursate de alte banci;
                  - contravaloarea in lei a valorilor in devize date in pensiune
                    altor banci, in contrapartida imprumuturilor in lei primite
                    de la acestea;
    1511, 1512,   - contravaloarea in lei a creditelor in devize acordate altor
    2411, 2412,     banci si clientelei, in contrapartida valorilor in lei
    30111           primite in pensiune;
    1521, 1522,   - contravaloarea in lei a rambursarilor de imprumuturi primite
    2431, 2432,     in devize de la alte banci si clientela, in contrapartida
    30121           valorilor in lei date in pensiune si restituite de catre
                    acestea;
    3046, 414,    - diferentele nefavorabile rezultate din conversia in lei a
    424             titlurilor de investitii, a partilor in societatile
                    comerciale legate, a titlurilor de participare, a titlurilor
                    activitatii de portofoliu, precum si a dotarilor pentru
                    unitatile proprii din strainatate, in devize;
    2511          - contravaloarea in lei a devizelor si cecurilor de calatorie
                    in devize vandute clientilor;
                  - contravaloarea in lei a valorilor in devize primite in
                    pensiune simpla si in pensiune livrata si restituite, in
                    contrapartida creditelor in lei rambursate de clientela;
                  - contravaloarea in lei a valorilor in devize date in pensiune
                    clientelei, in contrapartida imprumuturilor in lei primite
                    de la aceasta;
    3723          - diferentele favorabile rezultate din reevaluarea devizelor
                    privind operatiunile de schimb la vedere si la termen din
                    afara bilantului, intre data incheierii contractului si data
                    realizarii tranzactiei;
                  - diferentele nefavorabile rezultate din reevaluarea devizelor
                    privind operatiunile de schimb la vedere si la termen din
                    afara bilantului, la data inregistrarii in bilant a
                    operatiunilor respective;
    519           - contravaloarea in lei reprezentand diferente nefavorabile
                    rezultate din evaluarea soldului contului "Pozitie de
                    schimb", trecute la alte rezerve;
                  - contravaloarea in lei reprezentand diferente nefavorabile
                    aferente operatiunilor de subscriere si varsare a
                    capitalului social in devize, trecute la alte rezerve;
    6011, 6012,   - contravaloarea in lei a datoriilor din dobanzi in devize,
    6013, 6014,     calculate si neajunse la scadenta;
    6015, 60171,
    60172, 60179,
    6021, 6022,
    6023, 6024,
    6025, 6026,
    60271, 60272,
    60279, 6031,
    6036, 6037,
    6051, 6052
    6061          - contravaloarea in lei reprezentand diferente nefavorabile
                    rezultate din evaluarea soldului contului "Pozitie de
                    schimb", trecute la cheltuieli;
                  - contravaloarea in lei reprezentand diferente nefavorabile
                    rezultate din evaluarea devizelor privind operatiunile de
                    schimb la vedere si la termen (operatiuni speculative) din
                    afara bilantului, intre data incheierii contractului si data
                    realizarii tranzactiei;
    6081          - contravaloarea in lei a cheltuielilor in devize privind
                    mijloacele de plata;
    6032          - contravaloarea in lei reprezentand diferente nefavorabile
                    rezultate din reevaluarea titlurilor de tranzactie, in
                    devize;
    643           - contravaloarea in lei a cotei parti in devize a
                    cheltuielilor sediului social suportate de sucursalele din
                    strainatate;
    60331,        - contravaloarea in lei a cheltuielilor de achizitie privind
    60341           titlurile de plasament si investitii, in devize;
    431, 432,     - contravaloarea in lei a imobilizarilor necorporale si
    4419, 4422,     corporale in curs, a imobilizarilor necorporale si
    451, 4522       corporale, achizitionate in devize de la terti;
    4711, 4712,   - contravaloarea in lei a bunurilor mobiliare si imobiliare,
    4713, 472,      precum si a activelor necorporale date in leasing, a
    4741            imobilizarilor in curs privind operatiunile de leasing si a
                    bunurilor mobiliare si imobiliare date in locatie simpla,
                    achizitionate in devize de la terti;
    361, 362,     - contravaloarea in lei a metalelor, valorilor din aur si
    363, 365,       pietrelor pretioase, materialelor, obiectelor de inventar
    367             si a altor stocuri, achizitionate in devize de la terti;
    502           - contravaloarea in lei a diminuarilor de fonduri (capital de
                    dotare) ale sucursalelor din Romania ale bancilor al caror
                    sediu se afla in strainatate;
    377           - contravaloarea in lei a dobanzilor platite, in devize,
                    privind operatiunile la termen;
    60336         - contravaloarea in lei a pierderilor rezultate din cesiunea
                    titlurilor de plasament, in devize;
    3731          - diferentele de conversie nefavorabile de primit, aferente
                    operatiunilor in devize garantate pentru riscul de schimb;
    60342         - contravaloarea in lei a amortizarii diferentelor
                    nefavorabile intre pretul de achizitie si pretul de
                    rambursare a titlurilor de investitii in devize, pe
                    perioada reziduala a titlurilor;
    611, 617      - contravaloarea in lei a remuneratiilor si a altor drepturi
                    cuvenite personalului, in devize;
    627           - contravaloarea in lei a cheltuielilor cu alte impozite,
                    taxe si varsaminte asimilate, in devize;
    634           - contravaloarea in lei a lucrarilor executate si serviciilor
                    prestate de terti, in devize;
    60711,        - contravaloarea in lei a comisioanelor in devize aferente
    60712           angajamentelor de finantare primite;
    6019, 6029,   - contravaloarea in lei a comisioanelor in devize, platite;
    6039, 6069
    60419, 60429  - contravaloarea in lei a altor cheltuieli aferente
                    operatiunilor de leasing, locatie simpla si asimilate, in
                    devize;
    60721, 60722  - contravaloarea in lei a cheltuielilor privind angajamente
                    de garantie primite, in devize;
    6077          - contravaloarea in lei a cheltuielilor privind alte
                    angajamente primite, in devize;
    6087          - contravaloarea in lei a altor cheltuieli cu prestatiile de
                    servicii financiare, in devize;
    6099          - contravaloarea in lei a altor cheltuieli care privesc
                    activitatea de exploatare bancara, in devize;
    6461, 6462    - contravaloarea in lei a pierderilor in devize din vanzarea
                    imobilizarilor corporale, necorporale si financiare;
    6711, 6713,   - contravaloarea in lei a cheltuielilor exceptionale privind
    6714, 6717      operatiunile de gestiune, in devize;
    6611, 6612    - contravaloarea in lei a provizioanelor constituite in
                    devize, aferente creantelor din operatiuni interbancare;
    635           - contravaloarea in lei a cheltuielilor privind actiunile de
                    protocol, reclama si publicitate in devize;
    677           - contravaloarea in lei a altor cheltuieli exceptionale, in
                    devize;
    631, 633      - contravaloarea in lei a materialelor nestocate
                    aprovizionate de la furnizori, in devize;
    649           - contravaloarea in lei a altor cheltuieli diverse de
                    exploatare, in devize;
    6621, 6622    - contravaloarea in lei a provizioanelor constituite in
                    devize, aferente creantelor din operatiuni cu clientela;
    6631, 6641    - contravaloarea in lei a provizioanelor constituite pentru
                    titlurile in devize;
    6637, 6647    - contravaloarea in lei a provizioanelor constituite pentru
                    creante restante si indoielnice, in devize;
    667, 668      - contravaloarea in lei a creantelor nerecuperabile in
                    devize, acoperite sau neacoperite cu provizioane, trecute
                    la pierderi;
    6651, 6653,   - contravaloarea in lei a provizioanelor constituite pentru
    6657, 666,      riscuri si cheltuieli, precum si a provizioanelor
    6732, 6734      reglementate, in devize.
    Soldul debitor al contului reprezinta contravaloarea in lei a activelor nete in devize.
    Soldul creditor al contului reprezinta contravaloarea in lei a datoriilor nete in devize.

    Contul 3723 "Contul de ajustare devize"
    Contul 3723 "Contul de ajustare devize" este un cont bifunctional.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    3722           - diferentele nefavorabile rezultate din reevaluarea
                     devizelor privind operatiunile de schimb la vedere si la
                     termen din afara bilantului, intre data incheierii
                     contractului si data realizarii tranzactiei;
                   - diferentele favorabile rezultate din reevaluarea devizelor
                     privind operatiunile de schimb la vedere si la termen din
                     afara bilantului, la data inregistrarii in bilant a
                     operatiunilor respective.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    3722           - diferentele favorabile rezultate din reevaluarea devizelor
                     privind operatiunile de schimb la vedere si la termen din
                     afara bilantului, intre data incheierii contractului si
                     data realizarii tranzactiei;
                   - diferentele nefavorabile rezultate din reevaluarea
                     devizelor privind operatiunile de schimb la vedere si la
                     termen din afara bilantului, la data inregistrarii in
                     bilant a operatiunilor respective.
    Soldul creditor al contului reprezinta diferentele nefavorabile, rezultate din reevaluarea devizelor privind operatiunile de schimb la vedere si la termen
din afara bilantului, pana la inregistrarea operatiunilor respective in bilant.
    Soldul debitor al contului reprezinta diferentele favorabile rezultate din reevaluarea devizelor privind operatiunile de schimb la vedere si la termen din afara bilantului, pana la inregistrarea operatiunilor respective in bilant.

    Contul 3729 "Conturi de ajustare privind alte elemente din afara bilantului"
    Contul 3729 "Conturi de ajustare privind alte elemente din afara bilantului" este un cont bifunctional.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    6032           - diferentele nefavorabile rezultate din reevaluarea
                     titlurilor de tranzactie, din afara bilantului, pana la
                     livrarea acestora;
                   - diferentele favorabile din reevaluarea titlurilor de
                     tranzactie, din afara bilantului, rezultate pe perioada
                     pana la livrare, aferente titlurilor livrate inregistrate
                     in bilant;
    3021           - diferentele favorabile rezultate din reevaluarea
                     titlurilor de tranzactie, la livrarea acestora.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    7032           - diferentele favorabile rezultate din reevaluarea
                     titlurilor de tranzactie, din afara bilantului, pana la
                     livrarea acestora;
                   - diferentele nefavorabile din reevaluarea titlurilor de
                     tranzactie, din afara bilantului, rezultate pe perioada
                     pana la livrare, aferente titlurilor livrate inregistrate
                     in bilant;
    3021           - diferentele nefavorabile rezultate din reevaluarea
                     titlurilor de tranzactie la livrarea acestora.
    Soldul creditor al contului reprezinta diferentele nefavorabile rezultate din reevaluarea titlurilor de tranzactie, din afara bilantului, pana la livrarea titlurilor si inregistrarea acestora in bilant.
    Soldul debitor al contului reprezinta diferentele favorabile rezultate din reevaluarea titlurilor de tranzactie, din afara bilantului, pana la livrarea titlurilor si inregistrarea acestora in bilant.

Nu se inregistreaza in conturile:       Se inregistreaza in conturile:
3722, - Diferentele rezultate din
3723    conversia in lei a
        urmatoarelor elemente
        exprimate in devize:
        - Titluri de investitii;         3046 - "Diferente de conversie";
        - Parti in societati              414 - "Diferente de conversie";
          comerciale legate, titluri
          de participare si titluri
          ale activitatii de
          portofoliu;
        - Dotari ale sucursalelor         424 - "Diferente de conversie";
          din strainatate;
3722,   - Diferentele referitoare        3731 - "Diferente privind devizele";
3723      la conversia operatiunilor
          care beneficiaza de o
          garantie de schimb;
3729    - Diferentele privind            3732 - "Diferente privind vanzarile de
          vanzarile de titluri                   titluri cu posibilitate de
          cu posibilitate de                     rascumparare".
          rascumparare.
----------------------------------------------------------------------------
    Grupa 37 - CONTURI DE REGULARIZARE

    373 - Conturi de diferente
          3731 - Diferente privind devizele
          3732 - Diferente privind vanzarile de titluri cu posibilitate de
                 rascumparare
          3739 - Alte conturi de diferente
----------------------------------------------------------------------------
    CONTINUT:
    3731     - diferentele legate de conversia in lei a operatiunilor in devize
               care beneficiaza de o garantie de schimb. Aceasta garantie de
               schimb poate fi acordata de catre stat, de o societate de
               asigurari, prin care se garanteaza riscul de schimb.
    3732     - in cadrul vanzarilor de titluri cu posibilitate de rascumparare,
               cand exista, la data inchiderii contabile, o mare probabilitate
               de exercitare a posibilitatii de rascumparare, banca cedanta
               neutralizeaza plusvaloarea sau minusvaloarea cesiunii utilizand
               contul 3732;
    3739     - alte diferente de regularizat.

    Contul 3731 "Diferente privind devizele"
    Contul 3731 "Diferente privind devizele" este un cont bifunctional.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    3722           - diferentele de conversie nefavorabile de primit, aferente
                     operatiunilor in devize garantate pentru riscul de schimb;
    111, 121,      - diferentele de conversie favorabile platite de banca.
    122, 2511
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    3722           - diferentele de conversie favorabile de platit, aferente
                     operatiunilor in devize garantate pentru riscul de schimb;
   111, 121, 122   - diferentele de conversie nefavorabile incasate de banca;
   2511            - diferentele de conversie nefavorabile incasate de la
                     clientela cu contul deschis la aceeasi banca.
    Soldul debitor al contului reprezinta diferentele de conversie nefavorabile de primit, aferente operatiunilor in devize garantate pentru riscul de schimb.
    Soldul creditor al contului reprezinta diferentele de conversie favorabile de platit, aferente operatiunilor in devize garantate pentru riscul de schimb.

    Contul 3732 "Diferente privind vanzarile de titluri cu posibilitate de rascumparare"
    Contul 3732 "Diferente privind vanzarile de titluri cu posibilitate de rascumparare" este un cont bifunctional.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122   - diferentele favorabile rezultate intre valoarea de
                      inregistrare a titlurilor si valoarea de vanzare a
                      titlurilor cu posibilitate de rascumparare;
    3021, 3031,     - diferentele nefavorabile rezultate intre valoarea de
    3041              inregistrare a titlurilor si valoarea de vanzare a
                      titlurilor cu posibilitate de rascumparare, rascumparate.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122   - diferentele favorabile rezultate intre valoarea de
                      inregistrare a titlurilor si valoarea de vanzare a
                      titlurilor cu posibilitate de rascumparare, rascumparate;
    3021, 3031,     - diferentele nefavorabile rezultate intre valoarea de
    3041              inregistrare a titlurilor si valoarea de vanzare a
                      titlurilor cu posibilitate de rascumparare.
    Soldul creditor al contului reprezinta diferentele favorabile rezultate intre valoarea de inregistrare a titlurilor si valoarea de vanzare a titlurilor cu posibilitate de rascumparare.
    Soldul debitor al contului reprezinta diferentele nefavorabile rezultate intre valoarea de inregistrare a titlurilor si valoarea de vanzare a titlurilor cu posibilitate de rascumparare.
Nu se inregistreaza in conturile:       Se inregistreaza in conturile:
3731 - Diferentele rezultate din
       conversia in lei a
       urmatoarelor elemente exprimate
       in devize:
     - Titluri de investitii;           3046 - "Diferente de conversie";
     - Parti in societati comerciale     414 - "Diferente de conversie";
       legate, titluri de participare si
       titluri ale activitatii
       de portofoliu;
     - Dotari ale sucursalelor din       424 - "Diferente de conversie";
       strainatate;
3731 - Contrapartida castigurilor sau   3723 - "Conturi de ajustare devize".
       pierderilor legate de evaluarea
       operatiunilor in devize
       inregistrate in afara bilantului.
----------------------------------------------------------------------------
    Grupa 37 - CONTURI DE REGULARIZARE

    374  - Cheltuieli de repartizat
           3741 - Prime de emisiune privind titlurile cu venit fix
           3742 - Prime de rambursare privind titlurile cu venit fix
           3749 - Alte cheltuieli de repartizat
----------------------------------------------------------------------------
    CONTINUT:
    3741    - diferentele dintre valoarea nominala si valoarea de emisiune a
              titlurilor cu venit fix;
    3742    - diferentele dintre valoarea de rambursare si valoarea nominala a
              titlurilor cu venit fix;
    3749    - cheltuieli cu achizitionarea imobilizarilor, atunci cand banca
              decide sa repartizeze aceste cheltuieli in perioadele sau
              exercitiile financiare viitoare;
            - cheltuieli de emisiune aferente imprumuturilor obtinute pe baza
              titlurilor emise (cheltuieli de publicitate, de imprimare a
              titlurilor sau pentru diversele documente informative si diverse
              comisioane platite eventualilor intermediari);
            - comisioane si curtaje privind cumpararea si/sau vanzarea de
              titluri, platite o singura data si pentru care banca a decis sa
              repartizeze aceste cheltuieli in perioadele sau exercitiile
              financiare urmatoare.

    Contul 3741 "Prime de emisiune privind titlurile cu venit fix"
    Contul 3742 "Prime de rambursare privind titlurile cu venit fix"
    Conturile 3741 "Prime de emisiune privind titlurile cu venit fix" si 3742 "Prime de rambursare privind titlurile cu venit fix" sunt conturi de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    3251           - valoarea primei de emisiune si/sau de rambursare aferente
                     imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni;
    531, 532       - valoarea primelor de emisiune si/sau de rambursare
                     aferente imprumuturilor din emisiuni de titluri
                     reprezentand datorii subordonate.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    6036           - amortizarea primelor de emisiune si/sau de rambursare
                     aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni
                     si imprumuturilor din emisiuni de titluri reprezentand
                     datorii subordonate;
                   - valoarea primelor de emisiune si/sau de rambursare,
                     neamortizate integral, aferente obligatiunilor emise si
                     imprumuturilor din emisiuni de titluri reprezentand
                     datorii subordonate, rascumparate sau rambursate
                     anticipat;
    3251           - valoarea primelor de emisiune si/sau de rambursare,
                     neamortizate, aferente obligatiunilor pentru care s-a
                     efectuat conversia in actiuni;
    3721           - valoarea primelor de emisiune si/sau de rambursare in
                     devize, repartizate pe cheltuieli in perioadele sau
                     exercitiile financiare urmatoare;
    531, 532       - valoarea primelor de emisiune si/sau de rambursare,
                     neamortizate, aferente titlurilor emise de banca
                     reprezentand datorii subordonate, pentru care s-a efectuat
                     rambursarea in actiuni.
    Soldul conturilor reprezinta valoarea primelor de emisiune si/sau de rambursare, neamortizate.

    3749 "Alte cheltuieli de repartizat"
    Contul 3749 "Alte cheltuieli de repartizat" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    101, 111,     - cheltuieli cu achizitionarea imobilizarilor, cheltuieli de
    121, 122,       emisiune aferente imprumuturilor obtinute pe baza
    2511, 333       titlurilor emise, comisioane si curtaje privind cumpararea
                    si/sau vanzarea de titluri, pentru care banca a decis
                    sa repartizeze aceste cheltuieli in perioadele sau
                    exercitiile financiare viitoare.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    6099, 60331,    - sumele repartizate pe cheltuieli in perioadele sau
    60341, 6039       exercitiile financiare urmatoare, conform scadentarelor;
    3721            - sumele in devize repartizate pe cheltuieli in perioadele
                      sau exercitiile financiare urmatoare, conform
                      scadentarelor.
    Soldul contului reprezinta alte cheltuieli de repartizat.
----------------------------------------------------------------------------
    Grupa 37 - CONTURI DE REGULARIZARE

    375 - Cheltuieli inregistrate in avans
    376 - Venituri inregistrate in avans
    377 - Cheltuieli de platit
    378 - Venituri de primit
    379 - Alte conturi de regularizare
----------------------------------------------------------------------------
    CONTINUT:
    375     - cheltuieli anticipate sau efectuate in avans care urmeaza a se
              suporta esalonat pe cheltuieli, pe baza unui scadentar, in
              perioadele sau exercitiile financiare viitoare (cheltuielile
              privind reparatiile capitale neprevizibile, reparatiile curente si
              reviziile tehnice, abonamentele, chiriile, politele de asigurare,
              dobanzi inregistrate in avans etc.) si care nu se regasesc in
              conturile de creante si datorii atasate;
    376     - venituri anticipate sau inregistrate in avans, scont, agio si
              comision de gestiune pentru operatiuni de factoring, dobanzi,
              chirii, prime de emisiune negative (valoarea de emisiune a
              titlului este superioara valorii sale de rambursare) etc., care
              urmeaza a fi repartizate la venituri in perioadele viitoare si
              care nu se regasesc in conturile de creante si datorii atasate;
    377     - datorii aferente cheltuielilor efectuate neajunse la scadenta
              constatate, de regula, la sfarsitul anului (dobanzi privind
              operatiunile in devize la termen, telefon, electricitate,
              comisioane pentru angajamente din afara bilantului) si care nu se
              regasesc in conturile de creante si datorii atasate;
    378     - creante din venituri de primit constatate, de regula, la sfarsitul
              anului (dobanzi privind operatiunile in devize la termen,
              comisioane pentru angajamente din afara bilantului) si care nu se
              regasesc in conturile de creante si datorii atasate;
    379     - alte operatiuni de regularizat, care nu se regasesc in conturile
              375 - 378.

    Contul 375 "Cheltuieli inregistrate in avans"
    Contul 375 "Cheltuieli inregistrate in avans" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    101, 111, 121, - dobanzi si alte cheltuieli platite in avans;
    122, 2511
    3566           - sumele aferente cheltuielilor privind reparatii capitale
                     neprevizibile, reparatii curente si revizii tehnice,
                     abonamente, chirii si alte cheltuieli inregistrate in
                     avans;
    3211, 3221,    - dobanzi inregistrate in avans aferente imprumuturilor
    3261             primite pe baza titlurilor emise de banca;
    528            - cheltuieli inregistrate in avans pentru imobilizari
                     corporale ce depasesc fondul de dezvoltare constituit.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    6011 - 6015,   - sumele repartizate in perioadele sau exercitiile
    6021 - 6026,     financiare urmatoare pe cheltuieli, conform scadentarelor;
    6031, 6036,
    634, 635, 649
    3721           - dobanzi si alte cheltuieli in devize, inregistrate in
                     avans, repartizate pe cheltuieli in perioadele sau
                     exercitiile financiare urmatoare;
    521            - diminuarea cheltuielilor inregistrate in avans, pe masura
                     constituirii fondului de dezvoltare, pentru imobilizarile
                     corporale achizitionate sau realizate pe cont propriu, puse
                     in functiune, in situatia in care banca nu a avut surse
                     acoperitoare pentru constituirea fondului de dezvoltare.
    Soldul contului reprezinta cheltuielile anticipate sau efectuate in avans, nerepartizate.

    Contul 376 "Venituri inregistrate in avans"
    Contul 376 "Venituri inregistrate in avans" este un cont de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122   - dobanzi, sconturi, agio si comisioane de gestiune pentru
                      operatiuni de factoring, precum si alte sume incasate in
                      avans de la alte banci;
    2511, 2521      - dobanzi, sconturi, agio pentru operatiuni de factoring,
                      precum si alte sume incasate in avans de la clientela;
    3031, 3041      - venituri din dobanzi inregistrate in avans aferente
                      creditelor acordate pe baza de titluri de piata
                      interbancara;
    3556            - venituri inregistrate in avans reprezentand prime de
                      emisiune si/sau de rambursare aferente imprumuturilor
                      obtinute pe baza obligatiunilor si a titlurilor emise
                      reprezentand datorii subordonate, subscrise (in cazul in
                      care valoarea de rambursare a titlurilor este mai mica
                      decat valoarea de emisiune).
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    7011 - 7015,    - sumele repartizate pe venituri in perioadele sau
    70211 - 70217,    exercitiile financiare urmatoare;
    7022, 7023,
    7031, 7036,
    70411, 70421
    3721            - dobanzi, sconturi, agio pentru operatiuni de factoring si
                      alte venituri in devize inregistrate in avans, repartizate
                      pe venituri in perioadele sau exercitiile financiare
                      urmatoare.
    Soldul contului reprezinta venituri inregistrate in avans, nerepartizate.

    Contul 377 "Cheltuieli de platit"
    Contul 377 "Cheltuieli de platit" este un cont de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    6092, 642       - sumele de platit coparticipantilor, conform contractelor,
                      reprezentand cheltuielile aferente bancii din operatiuni
                      de exploatare bancara si nebancara efectuate in comun;
    6093, 641       - sumele de platit coparticipantilor, conform contractelor,
                      reprezentand venituri retrocedate de banca din operatiuni
                      de exploatare bancara si nebancara efectuate in comun;
    651, 652        - cheltuielile de platit cu amortizarea imobilizarilor
                      necorporale si corporale, rezultate din operatiuni de
                      exploatare bancara si nebancara efectuate in comun;
    60171, 60172,   - datorii din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta si
    60271, 6037,      alte sume datorate privind operatiuni cu titluri si
    60272             operatiuni de schimb la termen de acoperire;
    6019, 6029,     - comisioane de platit aferente operatiunilor de trezorerie
    6039              si interbancare, operatiunilor cu clientela si cu
                      titluri;
    6069            - comisioane de platit pentru operatiuni de schimb si
                      arbitraj;
    634             - sumele datorate pentru lucrarile executate si serviciile
                      prestate de terti;
    3721            - datorii aferente cheltuielilor de platit in devize;
    60711, 60712,   - cheltuieli de platit privind angajamente de finantare, de
    60721, 60722,     garantie si alte angajamente primite.
    6077
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122, - dobanzi privind operatiuni cu titluri si operatiuni la
    2511             termen precum si alte sume datorate, platite;
                   - sumele platite coparticipantilor, reprezentand veniturile
                     retrocedate de banca din operatiuni de exploatare
                     bancara si nebancara efectuate in comun;
                   - sumele platite coparticipantilor, reprezentand cheltuielile
                     aferente bancii din operatiuni de exploatare bancara si
                     nebancara efectuate in comun;
    3722           - contravaloarea in lei a dobanzilor platite, in devize,
                     privind operatiunile la termen.
    Soldul contului reprezinta datorii aferente cheltuielilor de platit.

    Contul 378 "Venituri de primit"
    Contul 378 "Venituri de primit" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    70171, 70172,  - creante din dobanzi calculate si neajunse la scadenta si
    70271, 7037,     alte sume cuvenite privind operatiuni cu titluri si
    70272            operatiuni de schimb la termen de acoperire;
    7019, 7029,    - comisioane de primit aferente operatiunilor de trezorerie
    7039             si interbancare, operatiunilor cu clientela si cu titluri;
    7069           - comisioane de primit pentru operatiunile de schimb si
                     arbitraj;
    3721           - creante reprezentand venituri de primit in devize;
    70711, 70712,  - venituri de primit privind angajamente de finantare, de
    70721, 70722,    garantie si alte angajamente date;
    7077
    7093, 741      - venituri de primit aferente cheltuielilor refacturate
                     grupului, precum si cele aferente cheltuielilor
                     refacturate coparticipantilor, conform contractelor,
                     privind operatiunile de exploatare bancara si nebancara
                     efectuate in comun;
    7092, 742      - venituri de primit de la coparticipanti, conform
                     contractelor, privind operatiunile de exploatare bancara si
                     nebancara efectuate in comun;
    4611, 4612,    - venituri de primit reprezentand amortizarea legala a
    4621, 4622       imobilizarilor necorporale si corporale ale bancii folosite
                     in cadrul operatiunilor de exploatare bancara si nebancara
                     efectuate in comun.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122, - dobanzi si alte sume privind operatiuni cu titluri si
    2511             operatiuni la termen, incasate;
                   - sumele incasate de la societatile grupului aferente
                     cheltuielilor refacturate, precum si cele incasate de la
                     coparticipanti aferente cheltuielilor refacturate acestora
                     privind operatiunile de exploatare bancara si nebancara
                     efectuate in comun;
                   - sumele incasate de la coparticipanti, reprezentand venituri
                     din operatiunile de exploatare bancara si nebancara
                     efectuate in comun;
    3722           - contravaloarea in lei a dobanzilor incasate, in devize,
                     privind operatiunile la termen;
    3812, 3822     - dobanzile si alte venituri de primit, trecute la creante
                     restante sau indoielnice.
    Soldul contului reprezinta creante aferente veniturilor de primit.

    Contul 379 "Alte conturi de regularizare"
    Contul 379 "Alte conturi de regularizare" este un cont bifunctional.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    101, 111, 121, - valoarea titlurilor emise de banca si rascumparate sau
    122, 2511        rambursate anticipat.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    3211, 3221,    - valoarea titlurilor emise de banca si rascumparate sau
    3251, 3261       rambursate anticipat, anulate;
    3217, 3227,    - dobanzile platite o data cu rambursarea anticipata sau
    3257, 3267       rascumpararea titlurilor emise de banca;
    6036           - dobanzile datorate aferente titlurilor emise de banca
                     rambursate anticipat sau rascumparate;
                   - penalitati platite pentru rascumpararea titlurilor emise de
                     banca;
    677            - pierderi rezultate din rascumpararea titlurilor emise de
                     banca - atunci cand operatiunile sunt putin frecvente
                     si nerelevante pentru activitatea obisnuita a bancii;
    531, 532       - valoarea titlurilor emise de banca reprezentand datorii
                     subordonate, rascumparate sau rambursate anticipat,
                     anulate;
    537            - dobanzile platite o data cu rambursarea anticipata sau
                     rascumpararea titlurilor emise de banca reprezentand
                     datorii subordonate.
    Soldul contului reprezinta sume in curs de regularizare.
Nu se inregistreaza in conturile:         Se inregistreaza in conturile:
375, 376, 377, - Dobanzi scurse;        - In conturile de creante si datorii
                                          atasate.
378, 379       - Cupoane scurse;
               - Chirii scurse privind operatiunile de leasing si asimilate.
----------------------------------------------------------------------------
    Grupa 38 - CREANTE RESTANTE SI INDOIELNICE

    381 - Creante restante
      3811 - Creante restante
      3812 - Dobanzi restante
      3817 - Creante atasate
    382 - Creante indoielnice
      3821 - Creante indoielnice
      3822 - Dobanzi indoielnice
      3827 - Creante atasate
----------------------------------------------------------------------------
    CONTINUT:
    381      - in acest cont se inregistreaza creantele nerambursate la
               scadenta;
    3811     - valoarea titlurilor primite in pensiune livrata, a titlurilor de
               tranzactie, de plasament si investitii, precum si valoarea
               debitelor nerambursate la scadenta;
    3812     - creante din dobanzi, precum si alte venituri de primit,
               neincasate la scadenta;
    3817     - creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta, aferente
               creantelor si/sau dobanzilor restante;
    382      - in acest cont se inregistreaza creantele care prezinta un risc
               probabil sau sigur de neincasare totala sau partiala, sau care
               prezinta un caracter contencios, sau care conduc la o acoperire
               litigioasa si ca atare negociabilitatea nu este asigurata
               (titlurile nu mai pot fi vandute);
    3821     - valoarea titlurilor primite in pensiune livrata, a titlurilor de
               tranzactie, de plasament si investitii, precum si valoarea
               debitelor, trecute in litigiu;
    3822     - creante din dobanzi, precum si alte venituri de primit, trecute
               in litigiu;
    3827     - creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta, aferente
               creantelor si/sau dobanzilor indoielnice.

    Contul 3811 "Creante restante"
    Contul 3811 "Creante restante" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    3021, 30251,  - valoarea titlurilor de tranzactie, de plasament si de
    30252, 30253,   investitii trecute la creante restante;
    30254, 3031,
    3035, 3041,
    3045
    30111         - credite acordate altor banci si clientelei pe baza
                    titlurilor primite in pensiune livrata de la acestea,
                    trecute la creante restante;
    3551, 3556    - valoarea debitelor trecute la creante restante.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    101, 111, 121, - creante restante rambursate;
    122, 2511
    3821           - creante restante trecute in litigiu.
    Soldul contului reprezinta creante nerambursate la scadenta.

    Contul 3812 "Dobanzi restante"
    Contul 3812 "Dobanzi restante" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    30117         - dobanzi aferente creditelor acordate altor banci si
                    clientelei pe baza titlurilor primite in pensiune livrata de
                    la acestea, trecute la dobanzi restante;
    30257, 3037,  - dobanzi aferente titlurilor de tranzactie, de plasament si
    3047            de investitii, trecute la dobanzi restante;
    3371          - dobanzi aferente conturilor de decontare privind
                    operatiunile cu titluri, trecute la dobanzi restante;
    3557          - dobanzi aferente debitorilor diversi, trecute la dobanzi
                    restante;
    378           - dobanzi si alte venituri de primit, trecute la dobanzi
                    restante.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    101, 111, 121, - dobanzi restante incasate;
    122, 2511
    3822           - dobanzi restante trecute in litigiu.
    Soldul contului reprezinta dobanzi neincasate la scadenta.

    Contul 3817 "Creante atasate"
    Contul 3817 "Creante atasate" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    7038          - creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
                    aferente creantelor si/sau dobanzilor restante;
    3721          - creante din dobanzi in devize, calculate si neajunse la
                    scadenta, aferente creantelor si/sau dobanzilor restante.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    101, 111, 121, - dobanzile incasate aferente creantelor si/sau dobanzilor
    122, 2511        restante;
    3822           - creante din dobanzi aferente creantelor si/sau dobanzilor
                     restante trecute in litigiu.
    Soldul contului reprezinta creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta, aferente creantelor si/sau dobanzilor restante.

    Contul 3821 "Creante indoielnice"
    Contul 3821 "Creante indoielnice" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    3021, 30251,   - valoarea titlurilor de tranzactie, de plasament si de
    30252, 30253,    investitii trecute la creante indoielnice;
    30254, 3031,
    3035, 3041,
    3045
    30111          - credite acordate altor banci si clientelei pe baza
                     titlurilor primite in pensiune livrata de la acestea,
                     trecute la creante indoielnice;
    3551, 3556     - valoarea debitelor trecute la creante indoielnice;
    3811           - creante restante trecute la creante indoielnice;
    3721           - creante indoielnice de incasat in devize, reactivate,
                     trecute anterior la pierderi;
    767            - creante indoielnice de incasat, reactivate, trecute
                     anterior la pierderi.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    101, 111, 121, - creante indoielnice rambursate;
    122, 2511
    667, 668,      - creante indoielnice trecute la pierderi;
    6714
    3721           - creante indoielnice, in devize, trecute la pierderi.
    Soldul contului reprezinta creante indoielnice.

    Contul 3822 "Dobanzi indoielnice"
    Contul 3822 "Dobanzi indoielnice" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    30117         - dobanzi aferente creditelor acordate altor banci si
                    clientelei pe baza titlurilor primite in pensiune livrata de
                    la acestea, trecute la dobanzi indoielnice;
    30257, 3037,  - dobanzi aferente titlurilor de tranzactie, de plasament si
    3047            de investitii, trecute la dobanzi indoielnice;
    3371          - dobanzi aferente conturilor de decontare privind
                    operatiunile cu titluri, trecute la dobanzi indoielnice;
    3557          - dobanzi aferente debitorilor diversi, trecute la dobanzi
                    indoielnice;
    3812          - dobanzi restante trecute la dobanzi indoielnice;
    3817          - creante din dobanzi aferente creantelor si/sau dobanzilor
                    restante trecute la dobanzi indoielnice;
    3721          - dobanzi indoielnice de incasat in devize, reactivate,
                    trecute anterior la pierderi;
    378           - dobanzi si alte venituri de primit, trecute la dobanzi
                    indoielnice;
    767           - dobanzi indoielnice de incasat, reactivate, trecute anterior
                    la pierderi.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    101, 111, 121, - dobanzi indoielnice incasate;
    122, 2511
    667, 668,      - dobanzi indoielnice trecute la pierderi;
    6714
    3721           - dobanzi indoielnice, in devize, trecute la pierderi.
    Soldul contului reprezinta creante din dobanzi indoielnice.

    Contul 3827 "Creante atasate"
    Contul 3827 "Creante atasate" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    7038          - creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
                    aferente creantelor si/sau dobanzilor indoielnice;
    767           - creante din dobanzi de incasat, aferente creantelor si/sau
                    dobanzilor indoielnice, reactivate, trecute anterior la
                    pierderi;
    3721          - creante din dobanzi in devize, calculate si neajunse la
                    scadenta, aferente creantelor si/sau dobanzilor indoielnice;
                  - creante din dobanzi de incasat, in devize, aferente
                    creantelor si/sau dobanzilor indoielnice, reactivate,
                    trecute anterior la pierderi.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    101, 111, 121, - dobanzile aferente creantelor si/sau dobanzilor
    122, 2511        indoielnice, incasate;
    667, 668,      - creante din dobanzi aferente creantelor si/sau dobanzilor
    6714             indoielnice trecute la pierderi;
    3721           - creante din dobanzi aferente creantelor si/sau dobanzilor
                     indoielnice in devize, trecute la pierderi.
    Soldul contului reprezinta creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta, aferente creantelor si/sau dobanzilor indoielnice.
----------------------------------------------------------------------------
    Grupa 39 - PROVIZIOANE PRIVIND OPERATIUNI CU TITLURI SI OPERATIUNI DIVERSE

    391 - Provizioane pentru deprecierea titlurilor
      3911 - Provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament
        39111 - Provizioane pentru deprecierea efectelor publice si a altor
                valori asimilate
        39112 - Provizioane pentru deprecierea obligatiunilor si a altor
                titluri cu venit fix
        39113 - Provizioane pentru deprecierea actiunilor si a altor titluri
                cu venit variabil
        39114 - Provizioane pentru deprecierea actiunilor proprii
      3912 - Provizioane pentru deprecierea titlurilor de investitii
        39121 - Provizioane pentru deprecierea efectelor publice si a altor
                valori asimilate
        39122 - Provizioane pentru deprecierea obligatiunilor si a altor
                titluri cu venit fix
    393 - Provizioane pentru deprecierea stocurilor
    399 - Provizioane pentru creante restante si indoielnice
----------------------------------------------------------------------------
    CONTINUT:
    391     - provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament si a
              titlurilor de investitii;
    393     - provizioane pentru deprecierea stocurilor (valori din aur, metale
              si pietre pretioase, materiale, obiecte de inventar, alte
              stocuri);
    399     - provizioane pentru creante restante si indoielnice din operatiuni
              cu titluri si operatiuni diverse.

    Contul 391 "Provizioane pentru deprecierea titlurilor"
    Contul 391 "Provizioane pentru deprecierea titlurilor" este un cont de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    6631           - provizioane constituite pentru deprecierea titlurilor de
                     plasament si de investitii;
    3721           - provizioane constituite pentru deprecierea titlurilor de
                     plasament si de investitii, in devize.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    76311, 76312   - anulari sau diminuari de provizioane constituite pentru
                     deprecierea titlurilor de plasament si de investitii;
    3721           - anulari sau diminuari de provizioane constituite pentru
                     deprecierea titlurilor de plasament si de investitii, in
                     devize.
    Soldul contului reprezinta provizioane constituite pentru deprecierea titlurilor.

    Contul 393 "Provizioane pentru deprecierea stocurilor"
    Contul 393 "Provizioane pentru deprecierea stocurilor" este un cont de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    6633, 6733     - provizioane constituite pentru deprecierea stocurilor.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    7633, 7732     - anulari sau diminuari de provizioane constituite pentru
                     deprecierea stocurilor.
    Soldul contului reprezinta provizioane constituite pentru deprecierea stocurilor.

    Contul 399 "Provizioane pentru creante restante si indoielnice"
    Contul 399 "Provizioane pentru creante restante si indoielnice" este un cont de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    6637           - provizioane constituite pentru creante restante si
                     indoielnice;
    3721           - provizioane constituite pentru creante restante si
                     indoielnice, in devize.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    7637           - anulari sau diminuari de provizioane constituite pentru
                     creante restante si indoielnice;
    3721           - anulari sau diminuari de provizioane constituite pentru
                     creante restante si indoielnice, in devize.
    Soldul contului reprezinta provizioane constituite pentru creante restante
si indoielnice.

    CLASA 4 - VALORI IMOBILIZATE

    Clasa 4 cuprinde conturile cu ajutorul carora se inregistreaza operatiunile privind bunurile si creantele destinate sa serveasca o perioada indelungata activitatii bancii, sub forma imobilizarilor financiare (credite subordonate, parti in societatile comerciale legate, titluri de participare, titluri ale activitatii de portofoliu), a imobilizarilor necorporale si corporale, inclusiv a imobilizarilor date in leasing sau in locatie simpla.
    Totodata, in aceasta clasa sunt incluse si conturile privind amortizarile si provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor, care se deduc din valoarea activului la care se refera.
    Din clasa 4 "Valori imobilizate" fac parte urmatoarele grupe de conturi:

    40 - Credite subordonate
    41 - Parti in cadrul societatilor comerciale legate, titluri de participare
         si titluri ale activitatii de portofoliu
    42 - Dotari pentru unitatile proprii din strainatate
    43 - Imobilizari in curs
    44 - Imobilizari ale activitatii de exploatare
    45 - Imobilizari in afara activitatii de exploatare
    46 - Amortizari privind imobilizarile
    47 - Leasing, locatie simpla si operatiuni asimilate
    48 - Creante restante si indoielnice
    49 - Provizioane pentru valori imobilizate

----------------------------------------------------------------------------
    Grupa 40 - CREDITE SUBORDONATE

    401 - Credite subordonate la termen
      4011 - Credite participative
      4019 - Alte credite subordonate la termen
    402 - Credite subordonate pe durata nedeterminata
    407 - Creante atasate
----------------------------------------------------------------------------
    CONTINUT:
    40      - creante pe termen lung nereprezentate de un titlu, pentru care
              imprumutatorul accepta ca drepturile sale sa fie restituite numai
              dupa satisfacerea celorlalti creantieri;
    4011    - creditele participative sunt creante de ultim rang, caracterizate
              prin:
               - in caz de lichidare a intreprinderii debitoare, creditele nu
                 sunt rambursate decat dupa satisfacerea celorlalti creantieri
                 chirografari sau privilegiati;
               - in caz de redresare judiciara rambursarea acestor credite si
                 plata remuneratiilor prevazute sunt suspendate pe toata
                 perioada planului de redresare;
               - daca creditul participativ face obiectul unei conventii,
                 rambursarea creditelor si plata remuneratiilor prevazute sunt
                 suspendate pe toata perioada necesara realizarii angajamentelor
                 luate de debitor fata de creantieri, in momentul incheierii
                 conventiei respective;
            - creditele participative sunt acordate pe termen lung;
            - remuneratiile la creditele participative cuprind o parte fixa si,
              eventual, o parte variabila. Dobanda fixa a creditelor poate fi
              majorata in conditiile determinate de contractul de credit cu o
              parte variabila sub forma unei clauze de participare la profitul
              net al intreprinderii imprumutate.
    4019    - creante nereprezentate de un titlu, pentru care imprumutatorul a
              acceptat ca in cazul lichidarii imprumutatului, rambursarea sa se
              faca dupa satisfacerea celorlalti creantieri. Aceste credite au de
              la inceput fixata o data de rambursare, iar remunerarea lor se
              face numai in cota fixa.
    402     - creante de natura creditelor subordonate a caror termene de
              rambursare nu au fost fixate sau fac obiectul unor conditii sau
              preavize mentionate in contracte. Contractele prevad ca
              rambursarea nu poate sa intervina decat la initiativa
              imprumutatului.
    407     - creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta, aferente
              creditelor subordonate.

    Contul 401 "Credite subordonate la termen"
    Contul 402 "Credite subordonate pe durata nedeterminata"
    Conturile 401 "Credite subordonate la termen" si 402 "Credite subordonate pe durata nedeterminata" sunt conturi de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122, - credite subordonate la termen si pe durata nedeterminata,
    2511             acordate.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122,  - credite subordonate la termen si pe durata nedeterminata,
    2511              rambursate;
    4811, 4821      - credite subordonate la termen si pe durata nedeterminata
                      trecute la creante restante sau indoielnice;
    412             - credite subordonate la termen si pe durata nedeterminata
                      devenite titluri de participare:
    411             - credite subordonate la termen si pe durata nedeterminata
                      devenite parti in societatile comerciale legate.
    Soldul conturilor reprezinta credite subordonate la termen si pe durata nedeterminata, acordate.

    Contul 407 "Creante atasate"
    Contul 407 "Creante atasate" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    7051, 7052    - creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
                    aferente creditelor subordonate la termen si pe durata
                    nedeterminata;
    3721          - creante din dobanzi in devize, calculate si neajunse la
                    scadenta, aferente creditelor subordonate la termen si pe
                    durata nedeterminata.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122, - dobanzile incasate aferente creditelor subordonate la
    2511             termen si pe durata nedeterminata;
    412            - dobanzile aferente creditelor subordonate la termen si pe
                     durata nedeterminata devenite titluri de participare;
    411            - dobanzile aferente creditelor subordonate la termen si pe
                     durata nedeterminata devenite parti in societatile
                     comerciale legate;
    4812, 4822     - dobanzile aferente creditelor subordonate la termen si pe
                     durata nedeterminata trecute la creante restante sau
                     indoielnice.
    Soldul contului reprezinta creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta, aferente creditelor subordonate la termen si pe durata nedeterminata.
Nu se inregistreaza in conturile:     Se inregistreaza in conturile:
402 -  Titlurile subordonate;          302  - "Titluri de tranzactie";
                                       303  - "Titluri de plasament";
                                       304  - "Titluri de investitii";
401, - Fonduri puse la dispozitia      121  - "Conturi de corespondent la banci
402    sucursalelor pentru                    (nostro)"
       operatiuni curente.
----------------------------------------------------------------------------
    Grupa 41 - PARTI IN CADRUL SOCIETATILOR COMERCIALE LEGATE, TITLURI DE
               PARTICIPARE SI TITLURI ALE ACTIVITATII DE PORTOFOLIU

    411 - Parti in societatile comerciale legate
      4111 - Parti in societati bancare
      4112 - Parti in societati cu caracter financiar
      4113 - Parti in alte societati cu caracter nefinanciar
----------------------------------------------------------------------------
    CONTINUT:
    411      - acest cont inregistreaza actiunile si alte titluri cu venit
               variabil detinute in societatile comerciale, controlate de o
               maniera exclusiva, incluse sau susceptibile de a fi incluse prin
               integrare globala intr-un ansamblu consolidabil;
    4111     - parti detinute in societati bancare controlate de o maniera
               exclusiva, incluse sau susceptibile de a fi incluse prin
               integrare globala intr-un ansamblu consolidabil;
    4112     - parti detinute in societati cu caracter financiar controlate de o
               maniera exclusiva, incluse sau susceptibile de a fi incluse prin
               integrare globala intr-un ansamblu consolidabil;
    4113     - parti detinute in alte societati, altele decat cele bancare si
               financiare, controlate de o maniera exclusiva, susceptibile de a
               fi incluse prin integrare globala intr-un ansamblu consolidabil.

    Contul 411 "Parti in societatile comerciale legate"
    Contul 411 "Parti in societatile comerciale legate" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122, - valoarea de achizitie (exclusiv cheltuielile accesorii de
    2511, 333        cumparare) a titlurilor cumparate, reprezentand parti
                     in societatile comerciale legate;
    418            - varsamintele de efectuat privind titlurile cumparate
                     reprezentand parti in societatile comerciale legate;
    401, 402       - creditele subordonate la termen si pe durata nedeterminata
                     devenite parti in societatile comerciale legate;
    415            - valoarea titlurilor reprezentand parti in societatile
                     comerciale legate date cu imprumut, restituite;
    407            - dobanzile aferente creditelor subordonate la termen si pe
                     durata nedeterminata devenite parti in societatile
                     comerciale legate.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122, - valoarea de inregistrare a titlurilor reprezentand parti in
    2511, 333        societatile comerciale legate, vandute;
    6462           - diferentele nefavorabile (pierderi) rezultate din cesiunea
                     titlurilor reprezentand parti in societatile comerciale
                     legate;
    415            - valoarea titlurilor reprezentand parti in societatile
                     comerciale legate, date cu imprumut;
    3721           - diferente nefavorabile rezultate din cesiunea titlurilor in
                     devize reprezentand parti in societatile comerciale legate.
    Soldul contului reprezinta valoarea titlurilor reprezentand parti in
societatile comerciale legate, existente.
Nu se inregistreaza in conturile:      Se inregistreaza in conturile:
411 - Cheltuielile accesorii de        6099 - "Cheltuieli diverse de exploatare
      cumparare.                               bancara";
                                               sau, dupa caz,
                                       3749 - "Alte cheltuieli de repartizat".
----------------------------------------------------------------------------
    Grupa 41 - PARTI IN CADRUL SOCIETATILOR COMERCIALE LEGATE, TITLURI DE
               PARTICIPARE SI TITLURI ALE ACTIVITATII DE PORTOFOLIU

    412 - Titluri de participare
      4121 - Titluri de participare la societati bancare
      4122 - Titluri de participare la societati cu caracter financiar
      4123 - Titluri de participare la alte societati cu caracter
             nefinanciar
----------------------------------------------------------------------------
    CONTINUT:
    412     - titlurile de participare sunt titlurile, altele decat partile
              detinute in societatile comerciale legate, a caror detinere
              durabila este considerata utila activitatii bancii. Aceste titluri
              sunt cu venit variabil si care trebuie sa indeplineasca una din
              urmatoarele conditii:
            - sa reprezinte 10% sau mai mult din capitalul unei societati
              comerciale, fara ca aceasta sa fie controlata intr-o maniera
              exclusiva;
            - sa reprezinte mai putin de 10% din capitalul unei societati
              comerciale daca una din urmatoarele conditii este realizata:
            - administratori sau conducere comuna cu societatea emitenta;
            - detinerea de catre societatea emitenta a unei parti din actiunile
              emise de catre banca;
            - apartenenta la acelasi grup controlat de persoane fizice sau
              juridice care exercita controlul asupra grupului si practica o
              decizie unica;
    4121    - in acest cont se inregistreaza titlurile emise de banci si de
              societati comerciale care in strainatate efectueaza in mod curent
              operatiuni de banca;
    4122    - in acest cont se inregistreaza titlurile de participare detinute
              in societatile cu caracter financiar. Prin societati cu caracter
              financiar se inteleg societatile a caror activitate principala
              constituie o prelungire a activitatii bancilor sau consta in
              furnizarea de servicii necesare pentru activitatea acestora.
    4123    - in acest cont se inregistreaza titlurile de participare detinute
              in societati industriale si comerciale (in limita permisa in
              raport cu fondurile proprii ale bancii), in companii de asigurare
              controlate de stat.

    Contul 412 "Titluri de participare"
    Contul 412 "Titluri de participare" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122, - valoarea de achizitie (exclusiv cheltuielile accesorii de
    2511, 333        cumparare) a titlurilor de participare, cumparate;
    418            - varsamintele de efectuat privind titlurile de participare
                     cumparate;
    401, 402       - credite subordonate la termen si pe durata nedeterminata
                     devenite titluri de participare;
    415            - valoarea titlurilor de participare date cu imprumut,
                     restituite;
    407            - dobanzile aferente creditelor subordonate la termen si pe
                     durata nedeterminata devenite titluri de participare.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122, - valoarea de inregistrare a titlurilor de participare,
    2511, 333        vandute;
    6462           - diferente nefavorabile (pierderi) rezultate din cesiunea
                     titlurilor de participare;
    415            - valoarea titlurilor de participare date cu imprumut;
    3721           - diferente nefavorabile rezultate din cesiunea titlurilor de
                     participare in devize.
    Soldul contului reprezinta valoarea titlurilor de participare, existente.
Nu se inregistreaza in conturile:      Se inregistreaza in conturile:
412 - Cheltuieli accesorii de          6099 - "Cheltuieli diverse de exploatare
      cumparare.                              bancara";
                                           sau, dupa caz,
                                       3749 - "Alte cheltuieli de repartizat".
----------------------------------------------------------------------------
    Grupa 41 - PARTI IN CADRUL SOCIETATILOR COMERCIALE LEGATE, TITLURI DE
               PARTICIPARE SI TITLURI ALE ACTIVITATII DE PORTOFOLIU

    413 - Titluri ale activitatii de portofoliu
----------------------------------------------------------------------------
    CONTINUT:
    413     - in acest cont se inregistreaza titlurile cu venit variabil
              destinate activitatii de portofoliu. Aceasta activitate consta in
              investirea unei parti din active intr-un portofoliu de titluri, cu
              intentia de a le pastra o perioada indelungata, cu o rentabilitate
              satisfacatoare, fara drept de interventie in gestiunea societatii
              ale carei titluri le detine banca. In acest cont nu se
              inregistreaza titlurile de participare si partile in societatile
              comerciale legate.

    Contul 413 "Titluri ale activitatii de portofoliu"
    Contul 413 "Titluri ale activitatii de portofoliu" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122, - valoarea de achizitie (exclusiv cheltuielile accesorii de
    2511, 333        cumparare) a titlurilor activitatii de portofoliu
                     cumparate;
    418            - varsamintele de efectuat privind titlurile activitatii de
                     portofoliu cumparate;
    415            - valoarea titlurilor activitatii de portofoliu date cu
                     imprumut, restituite.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122, - valoarea de inregistrare a titlurilor activitatii de
    2511, 333        portofoliu, vandute;
    6462           - diferentele nefavorabile (pierderi) rezultate din cesiunea
                     titlurilor activitatii de portofoliu;
    415            - valoarea titlurilor activitatii de portofoliu date cu
                     imprumut;
    3721           - diferente nefavorabile rezultate din cesiunea titlurilor
                     activitatii de portofoliu in devize.
    Soldul contului reprezinta valoarea titlurilor activitatii de portofoliu existente.
Nu se inregistreaza in conturile:       Se inregistreaza in conturile:
413 - Titlurile de plasament;           3031 - "Titluri de plasament";
413 - Partile in societatile            411  - "Parti in societati comerciale
      comerciale legate;                        legate";
413 - Titlurile de participare;         412  - "Titluri de participare";
413 - Cheltuieli accesorii de           6099 - "Cheltuieli diverse de
      cumparare.                                exploatare bancara";
                                                sau, dupa caz,
                                        3749 - "Alte cheltuieli de repartizat".
----------------------------------------------------------------------------
    Grupa 41 - PARTI IN CADRUL SOCIETATILOR COMERCIALE LEGATE, TITLURI DE
               PARTICIPARE SI TITLURI ALE ACTIVITATII DE PORTOFOLIU

    414 - Diferente de conversie
    415 - Titluri date cu imprumut
    417 - Creante atasate
    418 - Varsaminte de efectuat pentru parti in societati comerciale
          legate, pentru titluri de participare si pentru titluri ale
          activitatii de portofoliu
----------------------------------------------------------------------------
    CONTINUT:
    414     - diferentele de conversie aferente partilor in cadrul societatilor
              comerciale legate, titlurilor de participare si titlurilor
              activitatii de portofoliu, in devize;
    415     - creante reprezentand parti in cadrul societatilor comerciale
              legate, titluri de participare si titluri ale activitatii de
              portofoliu, date cu imprumut. Banca care da titluri cu imprumut
              diminueaza la activ partile in cadrul societatilor comerciale
              legate, titlurile de participare si titlurile activitatii de
              portofoliu, din conturile 411, 412 si 413, iar creantele
              reprezentand aceste titluri date cu imprumut sunt inregistrate in
              contul 415.
    417     - creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta, aferente
              partilor in cadrul societatilor comerciale legate, titlurilor de
              participare si titlurilor activitatii de portofoliu, date cu
              imprumut. Dividendele aferente partilor in cadrul societatilor
              comerciale legate, titlurilor de participare si titlurilor
              activitatii de portofoliu nu se inregistreaza in contul 417,
              acestea se inregistreaza, la incasare, in contul 7053, in
              contrapartida conturilor de trezorerie sau, dupa caz, ale
              clientelei.
    418     - varsaminte ramase de efectuat legate de pretul de cumparare sau de
              valoarea de subscriere a partilor in cadrul societatilor
              comerciale legate, titlurilor de participare si titlurilor
              activitatii de portofoliu.

    Contul 414 "Diferente de conversie"
    Contul 414 "Diferente de conversie" este un cont bifunctional.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    3722           - diferentele favorabile rezultate din conversia in lei a
                     partilor in cadrul societatilor comerciale legate, a
                     titlurilor de participare si a titlurilor activitatii de
                     portofoliu, in devize;
    6462           - diferentele de conversie nefavorabile trecute la pierderi,
                     aferente partilor in societatile comerciale legate,
                     titlurilor de participare si titlurilor activitatii de
                     portofoliu, in devize, vandute.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    3722           - diferentele nefavorabile rezultate din conversia in lei a
                     partilor in cadrul societatilor comerciale legate, a
                     titlurilor de participare si a titlurilor activitatii de
                     portofoliu, in devize;
    7462           - diferentele de conversie favorabile trecute la venituri,
                     aferente partilor in societatile comerciale legate,
                     titlurilor de participare si titlurilor activitatii de
                     portofoliu, in devize, vandute.
    Soldul creditor al contului reprezinta diferentele de conversie favorabile aferente partilor in cadrul societatilor comerciale legate, titlurilor de
participare si titlurilor activitatii de portofoliu.
    Soldul debitor al contului reprezinta diferentele de conversie nefavorabile aferente partilor in cadrul societatilor comerciale legate, titlurilor de
participare si titlurilor activitatii de portofoliu.

    Contul 415 "Titluri date cu imprumut"
    Contul 415 "Titluri date cu imprumut" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    411, 412, 413  - valoarea partilor in cadrul societatilor comerciale legate,
                     titlurilor de participare si titlurilor activitatii de
                     portofoliu, date cu imprumut.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    411, 412, 413  - valoarea partilor in cadrul societatilor comerciale legate,
                     titlurilor de participare si titlurilor activitatii de
                     portofoliu, restituite.
    Soldul contului reprezinta valoarea partilor in cadrul societatilor comerciale legate, titlurilor de participare si titlurilor activitatii de portofoliu, date cu imprumut.

    Contul 417 "Creante atasate"
    Contul 417 "Creante atasate" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    7053           - creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta,
                     aferente partilor in cadrul societatilor comerciale legate,
                     titlurilor de participare si titlurilor activitatii de
                     portofoliu, date cu imprumut;
    3721           - creante din dobanzi in devize, calculate si neajunse la
                     scadenta, aferente partilor in cadrul societatilor
                     comerciale legate, titlurilor de participare si titlurilor
                     activitatii de portofoliu, date cu imprumut.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122, - dobanzile incasate aferente partilor in cadrul societatilor
    2511             comerciale legate, titlurilor de participare si titlurilor
                     activitatii de portofoliu, date cu imprumut;
    4812, 4822     - dobanzile aferente partilor in cadrul societatilor
                     comerciale legate, titlurilor de participare si titlurilor
                     activitatii de portofoliu, date cu imprumut, trecute la
                     creante restante sau indoielnice.
    Soldul contului reprezinta creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta, aferente partilor in cadrul societatilor comerciale legate, titlurilor de participare si titlurilor activitatii de portofoliu, date cu imprumut.

    Contul 418 "Varsaminte de efectuat pentru parti in societati comerciale
legate, pentru titluri de participare si pentru titluri ale activitatii de portofoliu"
    Contul 418 "Varsaminte de efectuat pentru parti in societati comerciale legate, pentru titluri de participare si pentru titluri ale activitatii de portofoliu" este un cont de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    411, 412, 413   - sume datorate privind partaje in cadrul societatilor
                      comerciale legate, titlurile de participare si titlurile
                      activitatii de portofoliu, achizitionate.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122,  - sume platite privind partile in cadrul societatilor
    2511              comerciale legate, titlurile de participare si titlurile
                      activitatii de portofoliu, achizitionate.
    Soldul contului reprezinta sume datorate privind partile in cadrul societatilor comerciale legate, titlurile de participare si titlurile activitatii de portofoliu, achizitionate.
----------------------------------------------------------------------------
    Grupa 42 - DOTARI PENTRU UNITATILE PROPRII DIN STRAINATATE

    421 - Dotari pentru unitatile proprii din strainatate
    424 - Diferente de conversie
----------------------------------------------------------------------------
    CONTINUT:
    421     - fondurile transferate in strainatate, pentru a fi puse, cu titlu
              permanent la dispozitia unitatilor proprii din strainatate;
    424     - diferentele de conversie aferente fondurilor in devize puse la
              dispozitia unitatilor proprii din strainatate.

    Contul 421 "Dotari pentru unitatile proprii din strainatate"
    Contul 421 "Dotari pentru unitatile proprii din strainatate" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    122           - fondurile transferate in strainatate, pentru dotarea
                    unitatilor proprii.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    122           - sumele reprezentand diminuari de fonduri ale unitatilor
                    proprii din strainatate.
    Soldul contului reprezinta fondurile transferate in strainatate pentru dotarea unitatilor proprii.

    Contul 424 "Diferente de conversie"
    Contul 424 "Diferente de conversie" este un cont bifunctional.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    3722           - diferentele favorabile rezultate din conversia in lei a
                     fondurilor in devize transferate in strainatate pentru
                     dotarea unitatilor proprii;
    6462           - diferentele de conversie nefavorabile trecute la pierderi,
                     aferente diminuarii fondurilor in devize ale unitatilor
                     proprii din strainatate.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    3722           - diferentele nefavorabile rezultate din conversia in lei a
                     fondurilor transferate in strainatate pentru dotarea
                     unitatilor proprii;
    7462           - diferentele de conversie favorabile trecute la venituri,
                     aferente diminuarii fondurilor in devize ale unitatilor
                     proprii din strainatate.
    Soldul creditor al contului reprezinta diferentele de conversie favorabile aferente dotarilor pentru unitatile proprii din strainatate.
    Soldul debitor al contului reprezinta diferentele de conversie nefavorabile aferente dotarilor pentru unitatile proprii din strainatate.
----------------------------------------------------------------------------
    Grupa 43 - IMOBILIZARI IN CURS

    431 - Imobilizari necorporale in curs
    432 - Imobilizari corporale in curs
----------------------------------------------------------------------------
    CONTINUT:
    431     - in acest cont se evidentiaza costul de productie, respectiv costul
              de achizitie privind imobilizarile necorporale neterminate pana la
              finele exercitiului financiar;
    432     - in acest cont se evidentiaza pretul de deviz al investitiilor
              neterminate efectuate in regie proprie sau in antrepriza.

    Contul 431 "Imobilizari necorporale in curs"
    Contul 431 "Imobilizari necorporale in curs" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    3566           - valoarea imobilizarilor necorporale in curs facturata de
                     terti;
    111, 121, 122, - avansurile acordate furnizorilor de imobilizari;
    2511
    3722           - valoarea imobilizarilor necorporale in curs facturate de
                     terti, in devize;
    7494           - valoarea imobilizarilor necorporale in curs, realizate
                     pentru nevoi proprii.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    451, 4419     - valoarea imobilizarilor necorporale in curs, receptionate.
    Soldul contului reprezinta valoarea imobilizarilor necorporale in curs.

    Contul 432 "Imobilizari corporale in curs"
    Contul 432 "Imobilizari corporale in curs" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    3566           - valoarea imobilizarilor corporale in curs facturata de
                     terti;
    111, 121, 122, - avansurile acordate furnizorilor de imobilizari;
    2511
    3722           - valoarea imobilizarilor corporale in curs facturate de
                     terti, in devize;
    7494           - valoarea imobilizarilor corporale in curs, realizate in
                     regie proprie.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    4421, 4512      - valoarea amenajarilor de terenuri receptionate;
    4422, 4522      - valoarea mijloacelor fixe receptionate.
    Soldul contului reprezinta valoarea imobilizarilor corporale in curs.
----------------------------------------------------------------------------
    Grupa 44 - IMOBILIZARI ALE ACTIVITATII DE EXPLOATARE

    441 - Imobilizari necorporale ale activitatii de exploatare
      4411 - Fondul comercial
      4412 - Cheltuieli de constituire
      4419 - Alte imobilizari necorporale ale activitatii de exploatare
----------------------------------------------------------------------------
    CONTINUT:
    4411    - partea din fondul de comert care nu figureaza in cadrul celorlalte
              elemente de patrimoniu privind activitatea de exploatare, dar care
              concura la mentinerea sau dezvoltarea potentialului bancii
              (clientela, vadul, reputatia si alte elemente necorporale);
    4412    - cheltuielile ocazionate de infiintarea si extinderea activitatii
              bancii (taxe si alte cheltuieli de inscriere si inmatriculare,
              cheltuieli privind emiterea si vanzarea de actiuni, cheltuieli de
              prospectare a pietei, de publicitate si alte cheltuieli de aceasta
              natura legate de infiintarea si extinderea activitatii bancii);
    4419    - programe informatice, bunuri preluate in concesiune de catre banca
              primitoare, brevete, licente, know-how-uri, alte drepturi de
              proprietate intelectuala, precum si alte imobilizari necorporale
              privind activitatea de exploatare.

    Contul 4411 "Fondul comercial"
    Contul 4411 "Fondul comercial" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    3566          - valoarea fondului comercial achizitionat de la terti.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    6461          - valoarea fondului comercial cedat, care nu a fost amortizat;
    4611          - valoarea fondului comercial amortizat integral.
    Soldul contului reprezinta valoarea fondului comercial existent.

    Contul 4412 "Cheltuieli de constituire"
    Contul 4412 "Cheltuieli de constituire" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    101, 111, 121, - cheltuielile ocazionate de infiintarea si extinderea
    122, 2511,       activitatii bancii.
    3556
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    4611           - cheltuielile de constituire amortizate integral.
    Soldul contului reprezinta valoarea cheltuielilor de constituire existente.

    Contul 4419 "Alte imobilizari necorporale ale activitatii de exploatare"
    Contul 4419 "Alte imobilizari necorporale ale activitatii de exploatare" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    3566          - valoarea altor imobilizari necorporale achizitionate de la
                    terti;
    541           - valoarea altor imobilizari necorporale primite cu titlu
                    gratuit;
    431           - valoarea altor imobilizari necorporale in curs,
                    receptionate;
    7494          - valoarea altor imobilizari necorporale realizate pe cont
                    propriu;
    3722          - valoarea altor imobilizari necorporale achizitionate de la
                    terti, in devize.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    4611, 6461    - valoarea altor imobilizari necorporale cedate sau scoase din
                    activ.
    Soldul contului reprezinta valoarea altor imobilizari necorporale ale activitatii de exploatare existente.
Nu se inregistreaza in conturile:      Se inregistreaza in conturile:
4412 - Primele de emisiune privind     3741 - "Prime de emisiune privind
       titlurile cu venit fix;                 titlurile cu venit fix";
4412 - Primele de rambursare privind   3742 - "Prime de rambursare privind
       titlurile cu venit fix;                 titlurile cu venit fix";
4412 - Cheltuielile de emisiune        3749 - "Alte cheltuieli de repartizat".
       a imprumuturilor.
----------------------------------------------------------------------------
    Grupa 44 - IMOBILIZARI ALE ACTIVITATII DE EXPLOATARE

    442 - Imobilizari corporale ale activitatii de exploatare
      4421 - Terenuri
        44211 - Terenuri
        44212 - Amenajari de terenuri
      4422 - Mijloace fixe
        44221 - Cladiri
        44222 - Constructii speciale
        44223 - Masini, utilaje si instalatii de lucru
        44224 - Aparate si instalatii de masurare, control si reglare
        44225 - Mijloace de transport
        44227 - Unelte, dispozitive, instrumente, mobilier si aparatura
                birotica
        44228 - Alte active corporale mobile
----------------------------------------------------------------------------
    CONTINUT:
    442     - imobilizarile corporale de exploatare reprezinta bunurile
              utilizate pentru realizarea activitatii bancare;
    4421    - valoarea terenurilor si a investitiilor efectuate pentru
              amenajarea acestora, privind activitatea de exploatare;
    4422    - bunurile (obiectul singular sau complexul de obiecte) ce se
              utilizeaza ca atare si indeplinesc cumulativ conditiile de
              valoare si durata normala de functionare, conform legii, privind
              activitatea de exploatare.

    Contul 4421 "Terenuri"
    Contul 4421 "Terenuri" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    508           - aporturi in natura aduse de actionari sau asociati pentru
                    majorarea capitalului social;
    3566          - valoarea terenurilor achizitionate de la terti;
    541           - valoarea terenurilor primite cu titlu gratuit;
    432           - valoarea amenajarilor de terenuri receptionate;
    7494          - valoarea la cost de productie a amenajarilor de terenuri
                    realizate pe cont propriu.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    4612, 6461   - valoarea terenurilor cedate, amortizate.
    Soldul contului reprezinta valoarea terenurilor si costul efectiv al  amenajarilor de teren.

    Contul 4422 "Mijloace fixe"
    Contul 4422 "Mijloace fixe" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    508          - aporturi in natura aduse de actionari sau asociati pentru
                   majorarea capitalului social;
    3566         - valoarea mijloacelor fixe achizitionate de la terti;
    541          - valoarea mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit;
    432          - valoarea mijloacelor fixe receptionate;
    3722         - valoarea mijloacelor fixe achizitionate de la terti, in
                   devize;
    7494         - valoarea mijloacelor fixe realizate din productie proprie.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    4612, 6712,  - valoarea mijloacelor fixe donate, cedate sau scoase din
    6461           activ.
   Soldul contului reprezinta valoarea mijloacelor fixe existente.
----------------------------------------------------------------------------
    Grupa 45 - IMOBILIZARI IN AFARA ACTIVITATII DE EXPLOATARE

    451 - Imobilizari necorporale in afara activitatii de exploatare
    452 - Imobilizari corporale in afara activitatii de exploatare
      4521 - Terenuri
        45211 - Terenuri
        45212 - Amenajari de terenuri
      4522 - Mijloace fixe
        45221 - Cladiri
        45222 - Constructii speciale
        45223 - Masini, utilaje si instalatii de lucru
        45224 - Aparate si instalatii de masurare, control si reglare
        45225 - Mijloace de transport
        45226 - Animale si plantatii
        44227 - Unelte, dispozitive, instrumente, mobilier si aparatura
                birotica
        44228 - Alte active corporale mobile
----------------------------------------------------------------------------
    CONTINUT:
    451           - imobilizarile necorporale de natura celor evidentiate in
                    contul 441, utilizate in afara activitatii de exploatare;
    4521          - valoarea terenurilor si a investitiilor efectuate pentru
                    amenajarea acestora, privind activitatea in afara
                    exploatarii;
    4522          - mijloacele fixe de natura celor evidentiate in contul 4422,
                    utilizate in afara activitatii de exploatare.

    Contul 451 "Imobilizari necorporale in afara activitatii de exploatare"
    Contul 451 "Imobilizari necorporale in afara activitatii de exploatare" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    3566          - valoarea imobilizarilor necorporale achizitionate de la
                    terti;
    541           - valoarea imobilizarilor necorporale primite cu titlu
                    gratuit;
    431           - valoarea imobilizarilor necorporale in curs, receptionate;
    473           - valoarea imobilizarilor necorporale care nu mai pot
                    face obiectul unui nou contract de leasing;
    3722          - valoarea imobilizarilor necorporale achizitionate de la
                    terti, in devize;
    4713          - valoarea neamortizata a imobilizarilor necorporale care au
                    fost date in leasing, pentru care optiunea de cumparare nu
                    se exercita si nu mai pot face obiectul unui alt contract
                    de leasing;
    4741          - valoarea imobilizarilor necorporale care nu mai pot face
                    obiectul unui contract de locatie simpla;
    7494          - valoarea imobilizarilor necorporale realizate pe cont
                    propriu.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    4621, 6461    - valoarea imobilizarilor necorporale cedate sau scoase din
                    activ;
    4741          - valoarea imobilizarilor corporale date in locatie simpla;
    Soldul contului reprezinta valoarea imobilizarilor necorporale in afara
activitatii de exploatare, existente.

    Contul 4521 "Terenuri"
    Contul 4521 "Terenuri" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    3566          - valoarea terenurilor achizitionate de la terti;
    541           - valoarea terenurilor primite cu titlu gratuit;
    432           - valoarea amenajarilor de terenuri receptionate;
    473           - valoarea terenurilor care nu mai pot face obiectul unui
                    nou contract de leasing;
    4741          - valoarea terenurilor care nu mai pot face obiectul unui
                    contract de locatie simpla;
    7494          - valoarea la cost de productie a amenajarilor de terenuri
                    realizate pe cont propriu;
    4712          - valoarea terenurilor care au fost date in leasing, pentru
                    care optiunea de cumparare nu se exercita si nu mai pot
                    face obiectul unui alt contract de leasing.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    4622, 6461    - valoarea terenurilor cedate, amortizate;
    4741          - valoarea terenurilor date in locatie simpla.
    Soldul contului reprezinta valoarea terenurilor si costul efectiv al amenajarilor de teren.

    Contul 4522 "Mijloace fixe"
    Contul 4522 "Mijloace fixe" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    3566          - valoarea mijloacelor fixe achizitionate de la terti;
    541           - valoarea mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit;
    4711, 4712    - valoarea neamortizata a mijloacelor fixe care au fost date
                    in leasing, pentru care optiunea de cumparare nu se
                    exercita si nu mai pot face obiectul unui alt contract de
                    leasing;
    473           - valoarea mijloacelor fixe care nu mai pot face obiectul
                    unui nou contract de leasing;
    3722          - valoarea mijloacelor fixe achizitionate de la terti, in
                    devize;
    432           - valoarea mijloacelor fixe receptionate;
    7494          - valoarea mijloacelor fixe realizate din productie proprie;
    4741          - valoarea mijloacelor fixe care nu mai pot face obiectul
                    unui contract de locatie simpla.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    4622, 6712,   - valoarea mijloacelor fixe donate, cedate sau scoase din
                    activ;
    6461
    4741          - valoarea mijloacelor fixe date in locatie simpla.
    Soldul contului reprezinta valoarea mijloacelor fixe, existente.
----------------------------------------------------------------------------
    Grupa 46 - AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE

    461 - Amortizari privind imobilizarile activitatii de exploatare
      4611 - Amortizarea imobilizarilor necorporale
        46111 - Amortizarea fondului comercial
        46112 - Amortizarea cheltuielilor de constituire
        46119 - Amortizarea altor imobilizari necorporale
      4612 - Amortizarea imobilizarilor corporale
        46121 - Amortizarea amenajarilor de terenuri
        46122 - Amortizarea cladirilor
        46123 - Amortizarea constructiilor speciale
        46124 - Amortizarea masinilor, utilajelor si instalatiilor de lucru
        46125 - Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare,
                control si reglare
        46126 - Amortizarea mijloacelor de transport
        46128 - Amortizarea uneltelor, dispozitivelor, instrumentelor,
                mobilierului si aparaturii birotice
        46129 - Amortizarea altor active corporale mobile
    462 - Amortizari privind imobilizarile in afara activitatii de exploatare
      4621 - Amortizarea imobilizarilor necorporale
      4622 - Amortizarea imobilizarilor corporale
        46221 - Amortizarea amenajarilor de terenuri
        46222 - Amortizarea cladirilor
        46223 - Amortizarea constructiilor speciale
        46224 - Amortizarea masinilor, utilajelor si instalatiilor de lucru
        46225 - Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control
                si reglare
        46226 - Amortizarea mijloacelor de transport
        46227 - Amortizarea animalelor si plantatiilor
        46228 - Amortizarea uneltelor, dispozitivelor, instrumentelor,
                mobilierului si aparaturii birotice
        46229 - Amortizarea altor active corporale mobile
----------------------------------------------------------------------------
    CONTINUT:
    46111    - amortizarea calculata in cazul constatarii unei deprecieri
               ireversibile a fondului comercial;
    46112    - amortizarea calculata pentru cheltuielile de constituire, pe o
               perioada de cel mult 5 ani;
    46119    - amortizarea calculata pentru alte imobilizari necorporale, pe
               durata prevazuta pentru utilizarea lor;
    46121    - amortizarea calculata pentru amenajarile de terenuri;
 46122-46129 - amortizarea calculata pentru mijloacele fixe pe baza cotelor
               legale de amortizare;
    4621     - amortizarea calculata pentru imobilizarile necorporale in afara
               activitatii de exploatare;
    4622     - amortizarea calculata pentru amenajarile de terenuri si
               mijloacele fixe in afara activitatii de exploatare.

    Contul 4611 "Amortizarea imobilizarilor necorporale"
    Contul 4611 "Amortizarea imobilizarilor necorporale" este un cont de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    651            - valoarea amortizarii imobilizarilor necorporale;
    6731           - valoarea amortizarii calculata exceptional aferenta
                     imobilizarilor necorporale;
    378            - amortizarea legala a imobilizarilor necorporale ale bancii
                     folosite in cadrul operatiunilor de exploatare bancara
                     efectuate in comun, reprezentand venituri de primit.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    4411, 4412,    - valoarea amortizarii imobilizarilor necorporale, vandute
    4419             sau scoase din activ.
    Soldul contului reprezinta amortizarea imobilizarilor necorporale aferente activitatii de exploatare.

    Contul 4612 "Amortizarea imobilizarilor corporale"
    Contul 4612 "Amortizarea imobilizarilor corporale" este un cont de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    652            - valoarea amortizarii imobilizarilor corporale;
    6731           - valoarea amortizarii calculata exceptional aferenta
                     imobilizarilor corporale;
    378            - amortizarea legala a imobilizarilor corporale ale bancii
                     folosite in cadrul operatiunilor de exploatare bancara
                     efectuate in comun, reprezentand venituri de primit.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    4421, 4422     - valoarea amortizarii amenajarilor de terenuri si
                     mijloacelor fixe, vandute sau scoase din activ.
    Soldul contului reprezinta amortizarea imobilizarilor corporale aferente activitatii de exploatare.

    Contul 4621 "Amortizarea imobilizarilor necorporale"
    Contul 4621 "Amortizarea imobilizarilor necorporale" este un cont de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    651            - valoarea amortizarii imobilizarilor necorporale;
    6731           - valoarea amortizarii calculata exceptional aferenta
                     imobilizarilor necorporale;
    378            - amortizarea legala a imobilizarilor necorporale ale bancii
                     folosite in cadrul operatiunilor de exploatare nebancara
                     efectuate in comun, reprezentand venituri de primit.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    451            - valoarea amortizarii imobilizarilor necorporale, vandute
                     sau scoase din activ.
    Soldul contului reprezinta amortizarea aferenta imobilizarilor necorporale in afara activitatii de exploatare.

    Contul 4622 "Amortizarea imobilizarilor corporale"
    Contul 4622 "Amortizarea imobilizarilor corporale" este un cont de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    652            - valoarea amortizarii imobilizarilor corporale;
    6731           - valoarea amortizarii calculata exceptional aferenta
                     imobilizarilor corporale;
    378            - amortizarea legala a imobilizarilor corporale ale bancii
                     folosite in cadrul operatiunilor de exploatare nebancara
                     efectuate in comun, reprezentand venituri de primit.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    4521, 4522     - valoarea amortizarii amenajarilor de terenuri si
                     mijloacelor fixe, vandute sau scoase din activ.
    Soldul contului reprezinta amortizarea imobilizarilor corporale in afara
activitatii de exploatare.
Nu se inregistreaza in conturile:    Se inregistreaza in conturile:
4611, 4621 - Primele de emisiune.    3741 - "Prime de emisiune privind
                                             titlurile cu venit fix";
                                     3742 - "Prime de rambursare privind
                                             titlurile cu venit fix".
----------------------------------------------------------------------------
    Grupa 47 - LEASING, LOCATIE SIMPLA SI OPERATIUNI ASIMILATE

    471 - Operatiuni de leasing si asimilate
      4711 - Leasing mobiliar
      4712 - Leasing imobiliar
      4713 - Leasing cu active necorporale
      4717 - Creante atasate
    472 - Operatiuni de leasing privind imobilizarile in curs
      4721 - Leasing mobiliar
      4722 - Leasing imobiliar
      4723 - Leasing cu active necorporale
    473 - Imobilizari neinchiriate din leasing reziliat
    474 - Bunuri date in locatie simpla
      4741 - Bunuri date in locatie simpla
      4747 - Creante atasate
    476 - Amortizari
      4761 - Amortizari privind operatiuni de leasing
      4762 - Amortizari privind operatiuni de locatie simpla
----------------------------------------------------------------------------
    CONTINUT:
    4711, 4712, - valoarea bunurilor mobiliare, imobiliare si a activelor
    4713          necorporale, inchiriate efectiv, cu optiune de cumparare
                  (leasing);
    4717        - chiriile, calculate si neajunse la scadenta, aferente
                  bunurilor date in leasing;
    4721, 4723  - avansuri platite furnizorilor pentru achizitionarea bunurilor
                  imobiliare si mobiliare, destinate operatiunilor de leasing;
    4722        - bunuri imobiliare in curs de realizare sau deja livrate
                  utilizatorilor, dar care nu au intrat in perioada de
                  inchiriere;
    473         - bunuri mobiliare sau imobiliare, initial inchiriate cu
                  optiune de cumparare, dupa rezilierea contractelor de
                  leasing;
    4741        - valoarea bunurilor mobiliare sau imobiliare date cu chirie,
                  fara optiune de cumparare (locatie simpla);
    4747        - chiriile, calculate si neajunse la scadenta, aferente
                  bunurilor date in locatie simpla;
    4761        - amortizarea calculata pentru bunurile mobiliare si imobiliare
                  date in leasing sau neinchiriate dupa rezilierea contractului
                  de leasing;
    4762        - amortizarea calculata pentru bunurile mobiliare si imobiliare
                  date in locatie simpla.

    Contul 4711 "Leasing mobiliar"
    Contul 4712 "Leasing imobiliar"
    Contul 4713 "Leasing cu active necorporale"

    Conturile 4711 "Leasing mobiliar", 4712 "Leasing imobiliar" si 4713 "Leasing cu active necorporale" sunt conturi de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    3566, 111, 121, - valoarea bunurilor mobiliare si imobiliare, precum si a
    122, 2511         activelor, necorporale, achizitionate de la furnizori
                      si date in leasing;
    472             - valoarea imobilizarilor in curs privind operatiunile de
                      leasing, receptionate;
    3722            - valoarea bunurilor mobiliare si imobiliare, precum si a
                      activelor necorporale, achizitionate in devize de la
                      furnizori si date in leasing;
    473, 70419      - valoarea bunurilor mobiliare, imobiliare si a activelor
                      necorporale, reinchiriate dupa rezilierea unui contract
                      precedent de leasing, precum si diferentele favorabile
                      dintre valoarea bunurilor din noul contract de leasing
                      si valoarea neta (neamortizata) a acestora.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    4761            - valoarea amortizata a bunurilor mobiliare si imobiliare,
                      precum si a activelor necorporale privind operatiunile de
                      leasing;
    60413           - valoarea neamortizata a bunurilor mobiliare si imobiliare,
                      precum si a activelor necorporale, in cazul exercitarii
                      optiunii de cumparare;
    473             - valoarea neamortizata a bunurilor mobiliare si imobiliare,
                      precum si a activelor necorporale provenind din contracte
                      de leasing reziliate, atunci cand bunurile respective pot
                      face obiectul unor alte contracte de leasing;
    451, 4521,      - valoarea neamortizata a bunurilor mobiliare si
    4522              imobiliare, precum si a activelor necorporale date in
                      leasing, pentru care optiunea de cumparare nu se
                      exercita si nu mai pot face obiectul unui alt contract
                      de leasing.
    Soldul conturilor reprezinta valoarea bunurilor mobiliare, imobiliare si a
activelor necorporale, date in leasing.

    Contul 4717 "Creante atasate"
    Contul 4717 "Creante atasate" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    70411          - creante din chirii, calculate si neajunse la scadenta,
                     aferente bunurilor mobiliare si imobiliare precum si a
                     activelor necorporale, date in leasing;
    3721           - creante din chirii, calculate si neajunse la scadenta, in
                     devize aferente bunurilor mobiliare si imobiliare, precum
                     si a activelor necorporale, date in leasing.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122, - chiriile incasate pentru bunurile date in leasing;
    2511
    4812, 4822     - chiriile aferente operatiunilor de leasing, trecute la
                     creante restante sau indoielnice.
    Soldul contului reprezinta chiriile, calculate si neajunse la scadenta,
pentru bunurile date in leasing.

    Contul 472 "Operatiuni de leasing privind imobilizarile in curs"
    Contul 472 "Operatiuni de leasing privind imobilizarile in curs" este un
cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122, - avansuri acordate furnizorilor pentru imobilizarile in
    2511             curs aferente operatiunilor de leasing si asimilate;
    3566           - valoarea imobilizarilor in curs privind operatiunile de
                     leasing, achizitionate de la terti;
    3722           - valoarea imobilizarilor in curs privind operatiunile de
                     leasing, achizitionate in devize de la terti.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    4711, 4712,    - valoarea imobilizarilor in curs privind operatiunile de
    4713             leasing, receptionate.
    Soldul contului reprezinta valoarea imobilizarilor in curs privind operatiunile de leasing, nereceptionate.

    Contul 473 "Imobilizari neinchiriate din leasing reziliat"
    Contul 473 "Imobilizari neinchiriate din leasing reziliat" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    4711, 4712,   - valoarea neamortizata a bunurilor mobiliare si imobiliare,
    4713            precum si a activelor necorporale provenind din contracte
                    de leasing reziliat, atunci cand bunurile respective pot
                    face obiectul unor alte contracte de leasing.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    4711, 4712,    - valoarea bunurilor mobiliare, imobiliare si a activelor
    4713, 60419      necorporale, redate in leasing, precum si diferentele
                     nefavorabile dintre valoarea bunurilor din noul contract
                     de leasing si valoarea neta (neamortizata) a acestora;
    451, 4521,     - valoarea bunurilor mobiliare si imobiliare, precum si a
    4522             activelor necorporale, care nu mai pot face obiectul
                     unui nou contract de leasing;
    4761           - valoarea amortizata a bunurilor mobiliare si imobiliare,
                     precum si a activelor necorporale, cedate sau scoase din
                     activ;
    60412          - pierderi constatate asupra valorii bunurilor mobiliare si
                     imobiliare, precum si a activelor necorporale, care
                     fac obiectul unui nou contract de leasing sau la termenul
                     din contract locatarul nu a exercitat optiunea de
                     cumparare.
    Soldul contului reprezinta valoarea bunurilor mobiliare si imobiliare, precum si a activelor necorporale, din leasing reziliat, inca neinchiriate.

    Contul 4741 "Bunuri date in locatie simpla"
    Contul 4741 "Bunuri date in locatie simpla" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    3566, 111, 121, - valoarea bunurilor mobiliare si imobiliare achizitionate
    122, 2511        de la terti si date in locatie simpla;
    3722           - valoarea bunurilor mobiliare si imobiliare achizitionate
                     in devize de la terti si date in locatie simpla;
    451, 4521,     - valoarea bunurilor mobiliare si imobiliare, date in
    4522             locatie simpla.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    4762           - valoarea amortizata a bunurilor mobiliare si imobiliare,
                     cedate sau scoase din activ;
    60423          - valoarea neamortizata a bunurilor mobiliare si imobiliare,
                     cedate sau scoase din activ;
    451, 4521,     - valoarea bunurilor care nu mai pot face obiectul unui
    4522             contract de locatie simpla;
    60422          - pierderi constatate la valoarea unui bun cu ocazia
                     incheierii unui nou contract de locatie simpla, dupa
                     rezilierea contractului precedent.
    Soldul contului reprezinta valoarea bunurilor mobiliare si imobiliare date in locatie simpla.

    Contul 4747 "Creante atasate"
    Contul 4747 "Creante atasate" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    70421          - creante din chirii, calculate si neajunse la scadenta,
                     aferente bunurilor mobiliare si imobiliare date in
                     locatie simpla;
    3721           - creante din chirii in devize, calculate si neajunse la
                     scadenta, aferente bunurilor mobiliare si imobiliare date
                     in locatie simpla.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    101, 111, 121, - chiriile incasate pentru bunurile date in locatie simpla;
    122, 2511
    4812, 4822     - chiriile aferente operatiunilor de locatie simpla, trecute
                     la creante restante sau indoielnice.
    Soldul contului reprezinta chiriile, calculate si neajunse la scadenta, aferente bunurilor date in locatie simpla.

    Contul 4761 "Amortizari privind operatiuni de leasing"
    Contul 4761 "Amortizari privind operatiuni de leasing" este un cont de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    60411          - amortizarea calculata pentru bunurile mobiliare si
                     imobiliare, precum si pentru activele necorporale, date in
                     leasing sau neinchiriate dupa rezilierea contractului.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    4711, 4712,    - valoarea amortizata a bunurilor mobiliare si imobiliare,
    4713, 473        precum si a activelor necorporale privind operatiunile de
                     leasing.
    Soldul contului reprezinta amortizarea imobilizarilor date in leasing sau neinchiriate, dupa rezilierea contractului.

    Contul 4762 "Amortizari privind operatiuni de locatie simpla"
    Contul 4762 "Amortizari privind operatiuni de locatie simpla" este un cont de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    60421          - amortizarea calculata pentru bunurile mobiliare si
                     imobiliare date in locatie simpla.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    4741           - valoarea amortizata a bunurilor mobiliare si imobiliare
                     date in locatie simpla, cedate sau scoase din activ.
    Soldul contului reprezinta amortizarea bunurilor mobiliare si imobiliare date in locatie simpla.
Nu se inregistreaza in conturile:    Se inregistreaza in conturile:
471 - Bunuri imobiliare inchiriate   474 - "Bunuri date in locatie simpla";
      fara optiune de cumparare;
473 - Bunuri inchiriate cu optiune   451, 452 - "Imobilizari in afara
      de cumparare, daca:                       activitatii de exploatare".
       - locatarul nu exercita
         optiunea de cumparare;
       - aceste bunuri nu mai pot
         face obiectul unor noi
         contracte de leasing.
----------------------------------------------------------------------------
    Grupa 48 - CREANTE RESTANTE SI INDOIELNICE

    481 - Creante restante
      4811 - Creante restante
      4812 - Dobanzi restante
      4817 - Creante atasate
    482 - Creante indoielnice
      4821 - Creante indoielnice
      4822 - Dobanzi indoielnice
      4827 - Creante atasate
----------------------------------------------------------------------------
    CONTINUT:
    481     - in acest cont se inregistreaza creantele nerambursate la
              scadenta;
    4811    - creante privind valorile imobilizate (credite subordonate),
              nerambursate la scadenta;
    4812    - creante neincasate la scadenta: dobanzi restante aferente
              creditelor subordonate, chirii restante aferente operatiunilor de
              leasing, locatie simpla si asimilate, precum si alte creante
              restante aferente valorilor imobilizate;
    4817    - creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta, aferente
              creantelor si/sau dobanzilor restante;
    482     - in acest cont se inregistreaza creantele care prezinta un risc
              probabil sau sigur de neincasare, totala sau partiala, sau care
              prezinta un caracter contencios, sau care conduc la o acoperire
              litigioasa;
    4821    - creante privind valorile imobilizate, trecute in litigiu;
    4822    - creante din dobanzi aferente creditelor subordonate, chirii
              aferente operatiunilor de leasing, locatie simpla si asimilate,
              precum si alte creante aferente valorilor imobilizate, trecute in
              litigiu;
    4827    - creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta, aferente
              creantelor si/sau dobanzilor indoielnice.

    Contul 4811 "Creante restante"
    Contul 4811 "Creante restante" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    401, 402       - credite subordonate nerambursate la scadenta.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122, - creante restante rambursate;
    2511
    4821           - creante restante trecute in litigiu.
    Soldul contului reprezinta creante nerambursate la scadenta.

    Contul 4812 "Dobanzi restante"
    Contul 4812 "Dobanzi restante" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    407           - dobanzi aferente creditelor subordonate, trecute la dobanzi
                    restante;
    417           - dobanzi aferente partilor in cadrul societatilor comerciale
                    legate, titlurilor de participare si titlurilor activitatii
                    de portofoliu, date cu imprumut, trecute la dobanzi
                    restante;
    4717, 4747    - chirii aferente operatiunilor de leasing, locatie simpla si
                    asimilate, trecute la chirii restante.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122, - dobanzi si chirii restante, incasate;
    2511
    4822           - dobanzi si chirii restante, trecute in litigiu.
    Soldul contului reprezinta dobanzi si chirii, neincasate la scadenta.

    Contul 4817 "Creante atasate"
    Contul 4817 "Creante atasate" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    7048, 7058    - creante din dobanzi si chirii, calculate si neajunse la
                    scadenta, aferente creantelor si/sau dobanzilor si
                    chiriilor restante;
    3721          - creante din dobanzi si chirii in devize, calculate si
                    neajunse la scadenta, aferente creantelor si/sau dobanzilor
                    si chiriilor restante.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    111, 121,     - dobanzile si chiriile incasate aferente creantelor si/sau
    122, 2511       dobanzilor si chiriilor restante;
    4822          - creante din dobanzi si chirii aferente creantelor si/sau
                    dobanzilor si chiriilor restante, trecute in litigiu.
    Soldul contului reprezinta creante din dobanzi si chirii, calculate si neajunse la scadenta, aferente creantelor si/sau dobanzilor si chiriilor restante.

    Contul 4821 "Creante indoielnice"
    Contul 4821 "Creante indoielnice" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    401, 402      - credite subordonate trecute la creante indoielnice;
    4811          - creante restante trecute la creante indoielnice;
    3721          - creante indoielnice de incasat in devize, reactivate,
                    trecute anterior la pierderi;
    767           - creante indoielnice de incasat, reactivate, trecute
                    anterior la pierderi.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    111, 121,     - creante indoielnice rambursate;
    122, 2511
    667, 668      - creante indoielnice trecute la pierderi;
    3721          - creante indoielnice in devize, trecute la pierderi.
    Soldul contului reprezinta creante indoielnice.

    Contul 4822 "Dobanzi indoielnice"
    Contul 4822 "Dobanzi indoielnice" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    407            - dobanzi aferente creditelor subordonate, trecute la
                     dobanzi indoielnice;
    417            - dobanzi aferente partilor in cadrul societatilor
                     comerciale legate, titlurilor de participare si
                     titlurilor activitatii de portofoliu, date cu imprumut,
                     trecute la dobanzi indoielnice;
    4717, 4747     - chirii aferente operatiunilor de leasing, locatie simpla
                     si asimilate, trecute la chirii indoielnice;
    3721           - dobanzi indoielnice de incasat in devize, reactivate,
                     trecute anterior la pierderi;
    767            - dobanzi indoielnice de incasat, reactivate, trecute
                     anterior la pierderi;
    4812           - dobanzi si chirii restante trecute la indoielnice;
    4817           - creante din dobanzi si chirii aferente creantelor si/sau
                     dobanzilor si chiriilor restante, trecute la indoielnice.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122, - dobanzi si chirii indoielnice, incasate;
    2511
    667, 668       - dobanzi si chirii indoielnice, trecute la pierderi;
    3721           - dobanzi indoielnice in devize, trecute la pierderi.
    Soldul contului reprezinta creante din dobanzi si chirii, indoielnice.

    Contul 4827 "Creante atasate"
    Contul 4827 "Creante atasate" este un cont de activ.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    7048, 7058     - creante din dobanzi si chirii, calculate si neajunse la
                     scadenta, aferente creantelor si/sau dobanzilor si
                     chiriilor indoielnice;
    3721           - creante din dobanzi si chirii in devize, calculate si
                     neajunse la scadenta, aferente creantelor si/sau
                     dobanzilor si chiriilor indoielnice;
                   - creante din dobanzi de incasat in devize, aferente
                     creantelor si/sau dobanzilor indoielnice, reactivate,
                     trecute anterior la pierderi;
    767            - creante din dobanzi de incasat aferente creantelor si/sau
                     dobanzilor indoielnice, reactivate, trecute anterior
                     la pierderi.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122, - dobanzile si chiriile aferente creantelor si/sau
    2511             dobanzilor si chiriilor indoielnice, incasate;
    667, 668       - creante din dobanzi si chirii aferente creantelor si/sau
                     dobanzilor si chiriilor indoielnice, trecute la pierderi;
    3721           - creante din dobanzi aferente creantelor si/sau dobanzilor
                     indoielnice in devize, trecute la pierderi.
    Soldul contului reprezinta creante din dobanzi si chirii, calculate si neajunse la scadenta, aferente creantelor si/sau dobanzilor si chiriilor indoielnice.
----------------------------------------------------------------------------
    Grupa 49 - PROVIZIOANE PENTRU VALORI IMOBILIZATE

    491 - Provizioane pentru deprecierea partilor detinute in cadrul
          societatilor comerciale legate, a titlurilor de participare si a
          titlurilor activitatii de portofoliu
    492 - Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor
      4921 - Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in curs
        49211 - Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale
                in curs
        49212 - Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale in