E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 263/2 din  5 februarie 2004

privind modificarea si completarea unor reglementari contabile aplicabile institutiilor de credit

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - Nr. 263


SmartCity3

              BANCA NATIONALA A ROMANIEI - Nr. 2
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 163 din 25 februarie 2004

    Avand in vedere prevederile art. 58 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 4 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, ale art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata cu modificari prin Legea nr. 200/2002, ale art. 4 alin. (2) din Legea nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2003, ale art. 4 din Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.418/344/1997 privind aprobarea Planului de conturi pentru institutiile de credit si a normelor metodologice de utilizare a acestuia, cu modificarile ulterioare, ale art. 8 din Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.982/5/2001 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva Comunitatilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 6 din Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.524/362/1998 privind aprobarea modelelor situatiilor financiar-contabile pentru banci si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, cu modificarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) din Legea nr. 82/1991, republicata, si ale art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul finantelor publice si guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba modificarea si completarea prevederilor Planului de conturi pentru institutiile de credit si ale normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.418/344/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare Planul de conturi pentru institutiile de credit, cele ale modelelor situatiilor financiar-contabile pentru banci si ale normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.524/362/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare Modelele situatiilor financiar-contabile pentru institutiile de credit, si cele ale Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva Comunitatilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.982/5/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare Reglementarile contabile armonizate, potrivit prevederilor cuprinse in anexele nr. 1 - 11 care fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    La intocmirea situatiilor financiare anuale, institutiile de credit vor avea in vedere reglementarile contabile aplicabile, prevederile cuprinse in anexa nr. 12 care face parte integranta din prezentul ordin, precum si cele ale lit. C a anexei nr. 2 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.827/2003 privind modificarea si completarea unor reglementari in domeniul contabilitatii.
    Art. 3
    (1) In conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.827/2003, incepand cu situatiile financiare ale anului 2005, institutiile de credit aplica Standardele Internationale de Raportare Financiara*1) (IFRS*2)), asa cum sunt prezentate si publicate de Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate.
    (2) Pana in anul 2005, acestea vor aplica prevederile Ordinului ministrului finantelor publice si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.982/5/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) In vederea asigurarii comparabilitatii cu situatiile financiare ale anului 2005, situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar al anului 2004, intocmite potrivit Reglementarilor contabile armonizate si depuse la organele in drept in conformitate cu prevederile legale, vor fi retratate conform Standardelor Internationale de Raportare Financiara, fara a fi depuse la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice si la Banca Nationala a Romaniei.
    (4) Institutiile de credit vor avea obligatia sa auditeze, potrivit legii, situatiile financiare ale anului 2004 retratate in conformitate cu prevederile Standardelor Internationale de Raportare Financiara, precum si pe cele ale anului 2005.
------------
    *1) Standardele Internationale de Raportare Financiara includ:
    a) Standardele Internationale de Raportare Financiara;
    b) Standardele Internationale de Contabilitate; si
    c) Interpretarile emise de Comitetul pentru Interpretarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRIC) sau fostul Comitet Permanent pentru Interpretarea Standardelor (SIC) si adoptate de IASB.
    *2) IFRS, conform abrevierii din limba engleza pentru "International Financial Reporting Standards".

    Art. 4
    (1) Incepand cu situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar al anului 2005, intocmirea situatiilor financiare consolidate de catre institutiile de credit se va face in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara.
    (2) Situatiile financiare consolidate ale anului 2005 vor cuprinde si informatii comparative pentru anul 2004.
    (3) In vederea asigurarii comparabilitatii cu situatiile financiare consolidate ale anului 2005, situatiile financiare consolidate ale anului 2004 vor fi retratate conform Standardelor Internationale de Raportare Financiara.
    (4) Incepand cu exercitiul financiar al anului 2005, o copie a raportului anual consolidat va fi depusa la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice unde este inregistrata societatea-mama si la Directia supraveghere din cadrul Bancii Nationale a Romaniei, in termen de 180 de zile de la incheierea exercitiului financiar. Nedepunerea acestuia la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice se sanctioneaza potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata.
    Art. 5
    Banca Nationala a Romaniei va urmari in cadrul actiunilor de supraveghere desfasurate potrivit legii aplicarea de catre institutiile de credit a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 6
    Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage aplicarea sanctiunilor sau instituirea masurilor prevazute de art. 69 alin. 2 si, respectiv, art. 70 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara, cu modificarile si completarile ulterioare, de art. 189 si, respectiv, art. 191 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002, precum si a celor prevazute la art. 34 din Legea nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2003.
    Art. 7
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice dispozitii contrare.

                       p. Ministrul finantelor publice,
                              Gheorghe Gherghina,
                               secretar de stat

                   Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei,
                          Mugur Constantin Isarescu

    ANEXA 1

                          MODIFICARI SI COMPLETARI
    ale unor reglementari contabile aplicabile institutiilor de credit

    1. Inregistrarea in contabilitate a creditelor de trezorerie
    Continutul contului 2021 "Credite si trezorerie", prevazut la cap. VII din Planul de conturi pentru institutiile de credit, se modifica astfel:
    "2021 - credite, in general pe termen scurt, destinate asigurarii nevoilor
            de trezorerie ale agentilor economici si persoanelor fizice, care
            completeaza sau inlocuiesc alte tipuri de finantare mai speciale;"

    2. Inregistrarea in contabilitate a creantelor rezultate in urma executarii angajamentelor de garantie asumate de institutiile de credit
    Continutul conturilor 1611 "Valori de recuperat" si 2611 "Valori de recuperat", prevazut la cap. VII din Planul de conturi pentru institutiile de credit, se completeaza astfel:
    - continutul contului 1611 "Valori de recuperat" se completeaza cu urmatoarea liniuta:
    "- creantele fata de ordonator (institutie de credit) rezultate in urma executarii angajamentelor de garantie asumate de institutia de credit (in calitate de garant) in favoarea unui tert (beneficiar), daca ordonatorul nu efectueaza plata, in conditiile in care aceste creante nu se concretizeaza intr-un credit acordat ordonatorului (care se inregistreaza in conturile de credite corespunzatoare);";
    - continutul contului 2611 "Valori de recuperat" se completeaza cu urmatoarea liniuta:
    "- creantele fata de ordonator (client care nu este o institutie de credit) rezultate in urma executarii angajamentelor de garantie asumate de institutia de credit (in calitate de garant) in favoarea unui tert (beneficiar), daca ordonatorul nu efectueaza plata, in conditiile in care aceste creante nu se concretizeaza intr-un credit acordat ordonatorului (care se inregistreaza in conturile de credite corespunzatoare);".

    3. Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor de acordare a unor credite de trezorerie
    Sumele utilizate, provenite din credite acordate in baza unui contract prin care institutia de credit se angajeaza ca pe o anumita durata de timp sa imprumute clientelei fonduri utilizabile in mod fractionat, in functie de nevoile acesteia, precum si din credite acordate clientelei, in limita unui nivel global de credit, care acopera ansamblul nevoilor de exploatare ale acesteia si care este stabilit potrivit bugetului previzional de trezorerie, pot fi evidentiate in contabilitatea institutiilor de credit care aplica Reglementarile contabile armonizate in debitul contului 2511 "Conturi curente" sau cu ajutorul conturilor 20214 "Utilizari din deschideri de credite permanente" si, respectiv, 20215 "Credit global de exploatare".
    Astfel, instrumentarea contului 2511 "Conturi curente", prevazuta la cap. VII din Planul de conturi pentru institutiile de credit, se modifica si se completeaza astfel:
    - continutul contului 2511 "Conturi curente" va avea urmatorul cuprins:
    "2511 - conturi deschise clientilor, destinate operatiunilor curente de
            incasari si plati. Aceste conturi au de regula solduri creditoare,
            iar sumele respective pot fi retrase de catre titularii de conturi
            in orice moment, fara preaviz. Conturile curente pot avea si solduri
            debitoare in conditii accidentale, neautorizate (overdraft) sau in
            situatia evidentierii in acest cont a sumelor utilizate, provenite
            din credite acordate in baza unui contract prin care institutia de
            credit se angajeaza ca pe o anumita durata de timp sa imprumute
            clientelei fonduri utilizabile in mod fractionat, in functie de
            nevoile acesteia si a creditelor acordate clientelei, in limita unui
            nivel global de credit, care acopera ansamblul nevoilor de
            exploatare ale acesteia si care este stabilit potrivit bugetului
            previzional de trezorerie;";
    - prevederile referitoare la soldul contului 2511 "Conturi curente" vor avea urmatorul cuprins:
    "Soldul creditor al contului reprezinta disponibilitatile banesti ale clientelei in contul curent.
    Soldul debitor al contului reprezinta descoperiri de cont neautorizate, precum si sumele utilizate, provenite din credite acordate in baza unui contract prin care institutia de credit se angajeaza ca pe o anumita durata de timp sa imprumute clientelei fonduri utilizabile in mod fractionat, in functie de nevoile acesteia si creditele acordate clientelei, in limita unui nivel global de credit, care acopera ansamblul nevoilor de exploatare ale acesteia si care este stabilit potrivit bugetului previzional de trezorerie (in situatia in care se opteaza pentru evidentierea acestora in debitul contului 2511 <<Conturi curente>>)."

    4. Inregistrarea in contabilitate a subventiilor pentru investitii
    Avand in vedere conturile prevazute in Planul de conturi pentru institutiile de credit, subventiile pentru investitii se inregistreaza de catre institutiile de credit cu ajutorul contului 541 "Subventii pentru investitii".
    Astfel, continutul contului 541 "Subventii pentru investitii" din cap. VII din Planul de conturi pentru institutiile de credit va avea urmatorul cuprins:
    "541 - sumele alocate reprezentand subventii guvernamentale si alte resurse
           de aceeasi natura pentru finantarea investitiilor, precum si valoarea
           imobilizarilor primite cu titlu gratuit, nevirate la rezultatul
           exercitiului financiar;"
    Totodata, conturile 5411 "Subventii pentru investitii" si 5412 "Subventii pentru investitii inregistrate la venituri", prevazute la cap. VI din Planul de conturi pentru institutiile de credit si la cap. 2 din Reglementarile contabile armonizate, se anuleaza.

    5. Prevederi referitoare la reglementarile contabile aplicabile institutiilor de credit
    Punctul 2 din partea "Dispozitii generale" din Reglementarile contabile armonizate se completeaza cu lit. E si F cu urmatorul cuprins:
    "E. Incepand cu anul 2004, prezentele reglementari contabile se aplica institutiilor de credit din momentul in care sunt autorizate sa functioneze de catre Banca Nationala a Romaniei, potrivit prevederilor Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancara, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si altor prevederi legale. Prezentele reglementari contabile se aplica, de asemenea, si caselor centrale ale cooperativelor de credit, precum si cooperativelor de credit afiliate acestora, componente ale retelelor cooperatiste de credit care vor fi autorizate de catre Banca Nationala a Romaniei, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata cu modificari prin Legea nr. 200/2002 (altele decat retelele cooperatiste de credit care vor fi autorizate ca urmare a unor dispozitii exprese prevazute in acte normative de modificare si completare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2000).
    F. Institutiilor de credit mentionate la lit. E nu le sunt aplicabile prevederile lit. D din prezentele reglementari contabile."

    6. Prevederi referitoare la inregistrarea in contabilitate a fondului pentru riscuri bancare generale constituit potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara, cu modificarile si completarile ulterioare
    6.1. Potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara, cu modificarile si completarile ulterioare, "Bancile repartizeaza din profitul contabil determinat inainte de deducerea impozitului pe profit, sumele destinate constituirii fondului pentru riscuri bancare generale, in limita a 1% din soldul activelor purtatoare de riscuri specifice activitatii bancare, asa cum sunt stabilite prin reglementarile Bancii Nationale a Romaniei, in masura in care sumele respective se regasesc in profitul net".
    De asemenea, potrivit prevederilor art. 62^1 alin. 2 din Legea nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, "In cazurile in care institutiile de credit straine decid constituirea la nivelul sucursalelor lor din Romania a fondului prevazut la art. 43, dispozitiile acestui articol se aplica in mod corespunzator si acestor sucursale".
    Totodata, in conformitate cu prevederile art. 83^6 din Legea nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, "Dispozitiile cuprinse la art. [...] 43 [...] sunt aplicabile in mod corespunzator si institutiilor emitente de moneda electronica [...] ".
    Potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2003, "Caselor de economii pentru domeniul locativ le sunt aplicabile dispozitiile legislatiei bancare in masura in care acestea nu contravin prevederilor prezentei legi".
    In vederea evidentierii in contabilitatea institutiilor de credit carora le sunt aplicabile dispozitiile art. 43 din Legea nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, a fondului pentru riscuri bancare generale constituit potrivit prevederilor de mai sus, in Planul de conturi pentru institutiile de credit, la cap. VI se introduce contul sintetic de gradul II 5143 "Rezerva reprezentand fondul pentru riscuri bancare generale".
    Astfel, denumirea contului sintetic de gradul I 514 "Rezerva generala pentru riscul de credit", prevazuta la cap. VI din Planul de conturi pentru institutiile de credit, se modifica si devine "Rezerve pentru riscuri bancare", iar continutul si instrumentarea acestuia prevazute la cap. VII din acelasi plan de conturi se modifica si se completeaza astfel:
    - continutul contului va avea urmatorul cuprins:
    "514 - rezerva generala pentru riscul de credit, constituita din profitul
           brut in cotele si limitele prevazute de lege;
         - rezerva generala pentru riscul de credit, constituita din profitul
           net, potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor sau
           asociatilor;
         - rezerva reprezentand fondul pentru riscuri bancare generale,
           constituita din profitul contabil determinat inainte de deducerea
           impozitului pe profit (in masura in care sumele repartizate se
           regasesc in profitul net), in cotele si limitele prevazute de lege.";
    - functiunea contului va avea urmatorul cuprins:
    "Contul 514 <<Rezerve pentru riscuri bancare>>
    Contul 514 <<Rezerve pentru riscuri bancare>> este un cont de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    592 - sumele repartizate din profitul exercitiului pentru constituirea sau
          majorarea rezervelor pentru riscuri bancare;
    581 - rezultatul exercitiilor financiare (profit) trecut la rezerve pentru
          riscuri bancare.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    581 - sumele reprezentand utilizarea rezervelor pentru riscuri bancare.
    Soldul contului reprezinta rezervele existente, constituite pentru riscuri bancare."
    Totodata, in cap. 2 din Reglementarile contabile armonizate se introduce contul sintetic de gradul II 5143 "Rezerva reprezentand fondul pentru riscuri bancare generale", iar denumirea contului sintetic de gradul I 514 "Rezerva generala pentru riscul de credit" se modifica si devine "Rezerve pentru riscuri bancare".
    6.2. La constituirea fondului pentru riscuri bancare generale, potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, in ceea ce priveste activele purtatoare de riscuri specifice activitatii bancare, se vor avea in vedere valorile nete contabile ale activelor rezultate din operatiuni de trezorerie si interbancare (clasa 1), operatiuni cu clientela (clasa 2) si din operatiuni cu titluri si operatiuni diverse (clasa 3 - numai operatiunile cu titluri, iar din cadrul operatiunilor diverse doar activele purtatoare de riscuri specifice activitatii bancare, rezultate in urma desfasurarii activitatilor prevazute la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare), precum si cele ale valorilor imobilizate (clasa 4 - numai creditele subordonate si imobilizarile financiare).
    7. Reglementari privind intocmirea, formatul si continutul situatiilor financiare anuale ale institutiilor de credit
    7.1. Potrivit cap. 1, sectiunea a 5-a pct. 5.49 din Reglementarile contabile armonizate, fiecare element semnificativ al bilantului, contului de profit si pierdere, situatiei fluxurilor de trezorerie si al situatiei modificarilor capitalurilor proprii trebuie sa fie insotit de o trimitere la nota care cuprinde informatii legate de acel element semnificativ.
    In formatul bilantului, contului de profit si pierdere, precum si in exemplele de prezentare a situatiei fluxurilor de trezorerie si a situatiei modificarilor capitalurilor proprii, prevazute in cap. 3 din Reglementarile contabile armonizate, se introduce coloana "Nota", care se va completa cu numarul notei care detaliaza elementele semnificative din bilant, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie si situatia modificarilor capitalurilor proprii. Astfel, formatul bilantului, contului de profit si pierdere, precum si exemplele de prezentare a situatiei fluxurilor de trezorerie si a situatiei modificarilor capitalurilor proprii se modifica si se completeaza conform anexelor nr. 2 - 6.
    7.2. Potrivit cap. 1 sectiunea a 5-a pct. 5.45 din Reglementarile contabile armonizate, modificarile capitalului propriu se vor prezenta ca o componenta distincta a situatiilor financiare anuale si trebuie sa cuprinda o prezentare a soldurilor de deschidere si de inchidere pentru capitalul social, primele de capital, fiecare rezerva, rezultatul reportat si rezultatul exercitiului, precum si modificarile acestora, indicandu-se:
    - suma la inceputul exercitiului financiar;
    - sumele transferate in sau din cont in timpul exercitiului financiar;
    - natura, sursa sau destinatia oricaror asemenea transferuri;
    - suma ramasa la sfarsitul exercitiului financiar.
    Cap. 3 din Reglementarile contabile armonizate se completeaza cu un alt model privind situatia modificarilor capitalurilor proprii, prezentat in anexa nr. 7.
    7.3. In vederea prezentarii in bilant, potrivit prevederilor Reglementarilor contabile armonizate, a titlurilor cu venit fix clasificate in categoria activelor financiare disponibile pentru vanzare (titluri de plasament) la valoarea de achizitie sau la valoarea cea mai mica dintre valoarea de piata si cea de achizitie si a titlurilor cu venit fix clasificate in categoria plasamentelor detinute pana la scadenta (titluri de investitii) la costul de achizitie, exemplele de corespondenta, prevazute la cap. 4 din Reglementarile contabile armonizate, dintre Planul de conturi aplicabil institutiilor de credit (prevazut la cap. 2 din Reglementarile contabile armonizate) si pozitiile 023 "Efecte publice si valori asimilate", 050 "Obligatiuni si alte titluri cu venit fix" si 140 "Cheltuieli inregistrate in avans si venituri angajate" din formatul de bilant se modifica si se completeaza astfel:
________________________________________________________________________________
               COD POZITIE                            PLAN DE CONTURI
________________________________________________________________________________
"023 - Efecte publice si valori asimilate  30211 + 30251 + 30261 + 30311 +
                                           + 30351 + ex. 30371 - 39111 +
                                           + 30411 + 30451 + ex. 30471 - 39121 +
                                           + ex. 3811 + ex. 3821 - ex. 399
________________________________________________________________________________
"050 - Obligatiuni si alte titluri         30212 + 30252 + 30262 + 30312 +
       cu venit fix                        + 30352 + ex. 30372 - 39112 + 30412 +
                                           + 30452 + ex. 30472 + 3799 - 39122 +
                                           + ex. 3811 + ex. 3821 - ex. 399
________________________________________________________________________________
"140 - Cheltuieli inregistrate in avans    1171 + 1271 + 1317 + 1417 + 1517 +
       si venituri angajate                + 1617 + 1812 + 1817 + 1822 + 1827 -
                                           - 1912 + 2017 + 2027 + 2037 + 2047 +
                                           + 2057 + 2067 + 2317 + 2417 + 25171 +
                                           + 2617 + 2812 + 2817 + 2822 + 2827 -
                                           - 2912 + 30117 + 30257 + ex. 30371 +
                                           + ex. 30372 + 30373 + 30374 +
                                           + ex. 30471 + ex. 30472 + 3371 +
                                           + 3557 + 374 + 375 + 378 + 3812 +
                                           + 3817 + 3822 + 3827 - ex. 399 +
                                           + 407 + 417 + 4812 + 4817 + 4822 +
                                           + 4827 - 499"
________________________________________________________________________________

    Exemplele de corespondenta, prevazute la cap. 4 din Reglementarile contabile armonizate, dintre Planul de conturi aplicabil institutiilor de credit (prevazut la cap. 2 din Reglementarile contabile armonizate) si pozitia 330 "Alte pasive" din formatul de bilant se modifica si se completeaza astfel:
________________________________________________________________________________
               COD POZITIE                            PLAN DE CONTURI
________________________________________________________________________________
"330 - Alte pasive                         30271 + 30272 + 3036 + 331 + 332 +
                                           + ex. 333 (solduri creditoare) +
                                           + 334 + 335 + 3361 + 341 (sold
                                           creditor) + 3511 + 3512 + 3513 +
                                           + 3516 + 35191 + 3521 (sold creditor)
                                           + 3522 (sold creditor) + 35261 +
                                           + 3531 (sold creditor) + 35323 +
                                           + 35327 + 35328 (sold creditor) +
                                           + 3533 (sold creditor) + 3536 (sold
                                           creditor) + 3538 (sold creditor) +
                                           + 35391 + 354 + 3566 + 3716 +
                                           + ex. 372 (solduri creditoare) +
                                           + ex. 373 (solduri creditoare) +
                                           + ex. 379 (solduri creditoare) +
                                           + 418 + 541 + 542"
________________________________________________________________________________

    7.4. Litera a) a punctului 5.39 din sectiunea a 5-a a capitolului 1 din Reglementarile contabile armonizate va avea urmatorul cuprins:
    "a) reevaluarea imobilizarilor corporale, cu reflectarea in contabilitate a rezultatelor acesteia, pentru prezentarea unei imagini fidele a pozitiei financiare si a performantelor in situatiile financiare anuale.
    Valoarea reevaluata reprezinta valoarea justa sau costul curent al imobilizarilor corporale la data situatiilor financiare. Aceste valori se determina pe baza unor evaluari efectuate, de regula, de evaluatori autorizati."
    7.5. Punctul 9.2 din sectiunea a 9-a a capitolului 1 din Reglementarile contabile armonizate va avea urmatorul cuprins:
    "9.2. Situatiile financiare anuale ale institutiilor de credit se supun aprobarii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, pe baza raportului administratorilor si a raportului auditorului financiar."
    7.6. In vederea prezentarii distincte in cadrul situatiilor financiare anuale a profitului sau a pierderii reprezentand rezultatul exercitiului sau rezultatul reportat, modelul bilantului prevazut de Reglementarile contabile armonizate si modelul pentru "Bilant publicabil" - mod. 4200 fila 02, prevazut de cap. V al Modelelor situatiilor financiar-contabile pentru institutiile de credit, se modifica si sunt prevazute in anexele nr. 2 si, respectiv, 11.
    Concordantele, prevazute la cap. VI pct. 3 din Modelele situatiilor financiar-contabile pentru institutiile de credit, intre Planul de conturi pentru institutiile de credit si pozitiile 500 "Rezultatul reportat" si 510 "Profit sau pierdere" din documentul "Bilant publicabil" - mod. 4200 se elimina si se inlocuiesc cu urmatoarele:
________________________________________________________________________________
               COD POZITIE                            PLAN DE CONTURI
________________________________________________________________________________
"503 - Profit                              581 (sold creditor)
________________________________________________________________________________
 506 - Pierdere                            581 (sold debitor)
________________________________________________________________________________
 513 - Profit                              591 (sold creditor)
________________________________________________________________________________
 516 - Pierdere                            591 (sold debitor)"
________________________________________________________________________________

    Corelatiile dintre documentul - mod. 4290 si documentul - mod. 4200, prevazute la cap. VII pct. 28.3 din Modelele situatiilor financiar-contabile pentru institutiile de credit, se inlocuiesc cu urmatoarele:
    "28.3. Corelatii intre documentul - mod. 4290, documentul - mod. 4200 si documentul - mod. 4090

________________________________________________________________________________
    - mod. 4290 -                     relatia               - mod. 4200 -
________________________________________________________________________________
       Fila 01                                                  Fila 02
         490                             =                     513 + 516
________________________________________________________________________________
    - mod. 4200 -                     relatia               - mod. 4090 -
________________________________________________________________________________
       Fila 02                                                  Fila 01
         513                             =                        701
________________________________________________________________________________
         516                             =                        702"
________________________________________________________________________________

    Exemplele de corespondenta, prevazute la cap. 4 din Reglementarile contabile armonizate, dintre Planul de conturi aplicabil institutiilor de credit (prevazut la cap. 2 din Reglementarile contabile armonizate) si pozitiile 410 "Rezultatul reportat" si 420 "Rezultatul exercitiului financiar" din formatul de bilant se elimina si se inlocuiesc cu urmatoarele:
________________________________________________________________________________
               COD POZITIE                            PLAN DE CONTURI
________________________________________________________________________________
"413 - Profit                              581 (sold creditor)
________________________________________________________________________________
 416 - Pierdere                            581 (sold debitor)
________________________________________________________________________________
 423 - Profit                              591 (sold creditor)
________________________________________________________________________________
 426 - Pierdere                            591 (sold debitor)"
________________________________________________________________________________

    Capitolul 4 din Reglementarile contabile armonizate se completeaza cu urmatorul text:
    "CORELATII INTRE MODELUL DE BILANT SI CEL DE CONT DE PROFIT SI PIERDERE

________________________________________________________________________________
   BILANT                      relatia            CONT DE PROFIT SI PIERDERE
________________________________________________________________________________
    423                           =                           283
________________________________________________________________________________
    426                           =                           286"
________________________________________________________________________________

    Corelatiile dintre formatul bilantului prevazut de Reglementarile contabile armonizate si situatia financiara periodica - mod. 4090 "Indicatori de activitate", anexata la situatiile financiare anuale depuse la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, potrivit pct. 5.10 din anexa nr. 12 la Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 263/2/2004, sunt urmatoarele:
________________________________________________________________________________
   BILANT                      relatia                   - mod. 4090 -
________________________________________________________________________________
                                                            Fila 01
    423                           =                           701
________________________________________________________________________________
    426                           =                           702
________________________________________________________________________________

    7.7. In vederea prezentarii distincte in cadrul situatiilor financiare anuale a cheltuielilor cu impozitul pe profit curent, a cheltuielilor cu impozitul pe profit amanat si a veniturilor din impozitul pe profit amanat, formatul contului de profit si pierdere prevazut la cap. 3 din Reglementarile contabile armonizate se modifica si este prevazut in anexa nr. 3.
    Exemplele de corespondenta, prevazute la cap. 4 din Reglementarile contabile armonizate, dintre Planul de conturi aplicabil institutiilor de credit (prevazut la cap. 2 din Reglementarile contabile armonizate) si pozitiile din formatul contului de profit si pierdere se completeaza cu urmatoarele:
________________________________________________________________________________
               COD POZITIE                            PLAN DE CONTURI
________________________________________________________________________________
"263 - Cheltuieli cu impozitul pe          6911
       profit curent
 265 - Cheltuieli cu impozitul pe          6912
       profit amanat
 267 - Venituri din impozitul pe           791"
       profit amanat
________________________________________________________________________________

    Corelatiile in cadrul modelului de cont de profit si pierdere, prevazute la cap. 4 din Reglementarile contabile armonizate, se completeaza cu urmatoarea corelatie:

    "260 = 263 + 265 - 267"

    8. Reglementari privind intocmirea raportarilor periodice prevazute de Modelele situatiilor financiar-contabile pentru institutiile de credit
    8.1. Concordantele dintre Planul de conturi pentru institutiile de credit si pozitiile L01 "Capitaluri proprii, asimilate si provizioane", L05 "Subventii si fonduri publice alocate" si L06 "Subventii pentru investitii", prevazute la cap. VI pct. 2 clasa 5 din Modelele situatiilor financiar-contabile pentru institutiile de credit, se modifica astfel:

  COD            CORELATIA CU PLANUL                 DOCUMENTELE
POZITIE              DE CONTURI                      LA CARE SE
                                                       REFERA

"L01      CAPITALURI PROPRII, ASIMILATE SI              4000
          PROVIZIOANE                                   4100
          501 + 502 + 511 + 512 + 513 + 514 + 515 +
          + 516 + 518 + 519 + 531 + 532 + 537 +
          + 541 + 542 + 55 +/- 581 +/- 591 - 592
................................................................

 L05      SUBVENTII SI FONDURI PUBLICE                  4000
          ALOCATE
          541 + 542                                     4100
 L06          SUBVENTII PENTRU INVESTITII               4021"
              541

    8.2. Denumirea pozitiei L60 din cadrul documentului "Situatia patrimoniului" - mod. 4000, prevazut la pct. 1 al cap. IV din Modelele situatiilor financiar-contabile pentru institutiile de credit, se modifica si devine "Rezerve pentru riscuri bancare".
    In cadrul documentului "Capitaluri proprii, asimilate si provizioane" - mod. 4021, la cap. VI pct. 2 clasa 5 se introduce urmatoarea pozitie:

  COD            CORELATIA CU PLANUL                 DOCUMENTELE
POZITIE              DE CONTURI                      LA CARE SE
                                                       REFERA

"L133     REZERVA REPREZENTAND FONDUL PENTRU            4021"
          RISCURI BANCARE GENERALE
          5143

    8.3. Ca urmare a acestor modificari, la cap. IV pct. 1 si 12 din Modelele situatiilor financiar-contabile pentru institutiile de credit, modelele documentelor "Situatia patrimoniului" - mod. 4000 - fila 02 si "Capitaluri proprii, asimilate si provizioane" - mod. 4021 sunt prezentate in anexele nr. 8 si, respectiv, 9.
    Controlul documentului - mod. 4021, prevazut la pct. 12 al cap. VII din Modelele situatiilor financiar-contabile pentru institutiile de credit, se modifica astfel:
    - la pct. 12.1, corelatia dintre pozitia L60 din cadrul documentului - mod. 4000 si pozitiile corespunzatoare din documentul - mod. 4021 se modifica astfel:
________________________________________________________________________________
     - mod. 4021 -             relatia                   - mod. 4000 -
________________________________________________________________________________
"Fila 01 - coloana 1                                 Fila 02 - coloana 5
L112 + L113 + L133                =                           L60"
________________________________________________________________________________

    - la pct. 12.2, corelatia dintre pozitia L104 din cadrul documentului - mod. 4100 si pozitiile corespunzatoare din documentul - mod. 4021 se modifica astfel:
________________________________________________________________________________
     - mod. 4021 -             relatia                   - mod. 4100 -
________________________________________________________________________________
"Fila 01 - coloana 1                                 Fila 02 - coloana 1
+ L7C + L109 + L7D +
+ L110 + L111 + L7L +
+ L112 + L113 + L133 +
+ L120 + L7V + L131 +
+ L132 + L7Z                      =                         L104"
________________________________________________________________________________

    8.4. Controlul documentelor - mod. 4080 si mod. 4180, prevazute la pct. 20 si, respectiv, pct. 27 ale cap. VII din Modelele situatiilor financiar-contabile pentru institutiile de credit, se modifica astfel:
    - corelatia in cadrul respectivelor documente aferenta pozitiei X7A se modifica astfel:

    "X7A = X7B + X8A + Z0A + Z0P";

    - corelatiile in cadrul respectivelor documente aferente pozitiilor Z95 si V95 se modifica astfel:

    "Z95 = Z133 - V166 - V92, daca Z133 - V166 - V92 >/= 0

    V95 = V166 + V92 - Z133, daca Z133 - V166 - V92 < 0"

    8.5. Modelul documentului "Situatia activelor imobilizate" - mod. 4032, prevazut la pct. 20 al cap. IV din Modelele situatiilor financiar-contabile pentru institutiile de credit, este prevazut in anexa nr. 10.
    Continutul filei 1 din documentul "Situatia activelor imobilizate" - mod. 4032 se modifica astfel:
    "Fila 1
    Prezinta situatia activelor imobilizate la valoarea bruta (costul istoric sau valoarea reevaluata a imobilizarilor, dupa caz).
    Linii
    Liniile reprezinta valoarea bruta a elementelor de imobilizari necorporale, corporale, imobilizari in curs si imobilizari financiare (costul istoric sau valoarea reevaluata a imobilizarilor, dupa caz).
    Coloane
    Coloanele reprezinta:
    - valoarea imobilizarilor existente la inceputul anului, reflectata de soldurile debitoare la inceputul anului ale conturilor de imobilizari;
    - valoarea totala a cresterilor de imobilizari in cursul anului, reflectata de rulajele debitoare ale conturilor de imobilizari;
    - valoarea totala a descresterilor de imobilizari in cursul anului, reflectata de rulajele creditoare ale conturilor de imobilizari;
    - existentul imobilizarilor la sfarsitul anului."
    8.6. In cadrul Modelelor situatiilor financiar-contabile pentru institutiile de credit, referirile la Directia generala autorizare, reglementare si supraveghere prudentiala a societatilor bancare din cadrul Bancii Nationale a Romaniei se inlocuiesc cu referiri la Directia supraveghere din cadrul Bancii Nationale a Romaniei.

    ANEXA 2*)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

    JUDETUL ____________________|_|_|    FORMA DE PROPRIETATE _____________|_|_|
    DENUMIREA INSTITUTIEI DE             ACTIVITATEA (se va inscrie activitatea
    CREDIT: _________________________    preponderenta) ________________________
    ADRESA LOC.: _________, sector __    Cod grupa CAEN _________________|_|_|_|
    STR.: _________________ nr.: ____    CODUL FISCAL _____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    TELEFONUL: ________ FAXUL: ______
    NUMARUL DIN REGISTRUL
    COMERTULUI ______________________

                                  BILANT
                      incheiat la data de 31 decembrie ....

                                                                  - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                      |   Cod   | Nota | Exercitiul financiar |
|              ACTIV                   | pozitie |      |______________________|
|                                      |         |      | precedent | incheiat |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
|                A                     |    B    |   C  |     1     |      2   |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Casa, disponibilitati la banci       |         |      |           |          |
| centrale                             |   010   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Efecte publice si alte titluri       |         |      |           |          |
| acceptate pentru refinantare la      |         |      |           |          |
| bancile centrale                     |   020   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - Efecte publice si valori asimilate |   023   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - Alte titluri acceptate pentru      |         |      |           |          |
|   refinantare la bancile centrale    |   026   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Creante asupra institutiilor de      |         |      |           |          |
| credit                               |   030   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - la vedere                          |   033   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - alte creante                       |   036   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Creante asupra clientelei            |   040   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Obligatiuni si alte titluri cu venit |         |      |           |          |
| fix                                  |   050   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - emise de organisme publice         |   053   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - emise de alti emitenti, din care:  |   056   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
|   - obligatiuni proprii              |   058   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Actiuni si alte titluri cu venit     |         |      |           |          |
| variabil                             |   060   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Participatii, din care:              |   070   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - participatii la institutii de      |         |      |           |          |
|   credit                             |   075   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Parti in cadrul societatilor         |         |      |           |          |
| comerciale legate, din care:         |   080   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - parti in cadrul institutiilor de   |         |      |           |          |
|   credit                             |   085   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Imobilizari necorporale, din care:   |   090   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - cheltuieli de constituire          |   093   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - fondul comercial, in masura in     |         |      |           |          |
|   care a fost achizitionat cu titlu  |         |      |           |          |
|   oneros                             |   096   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Imobilizari corporale, din care:     |   100   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - terenuri si cladiri utilizate in   |         |      |           |          |
|   scopul desfasurarii activitatilor  |         |      |           |          |
|   proprii                            |   105   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Capital subscris nevarsat            |   110   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Actiuni si parti proprii             |   120   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Alte active                          |   130   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Cheltuieli inregistrate in avans si  |         |      |           |          |
| venituri angajate                    |   140   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Total activ                          |   150   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|

                                                                  - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                      |   Cod   | Nota | Exercitiul financiar |
|                 PASIV                | pozitie |      |______________________|
|                                      |         |      | precedent | incheiat |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
|                   A                  |    B    |   C  |     1     |      2   |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Datorii privind institutiile de      |         |      |           |          |
| credit                               |   300   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - la vedere                          |   303   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - la termen                          |   306   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Datorii privind clientela            |   310   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - depozite, din care: |   313   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
|   - la vedere                        |   314   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
|   - la termen                        |   315   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - alte datorii, din care: |   316   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
|   - la vedere                        |   317   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
|   - la termen                        |   318   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Datorii constituite prin titluri     |   320   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - titluri de piata interbancara,     |         |      |           |          |
|   obligatiuni, titluri de creanta    |         |      |           |          |
|   negociabile in circulatie          |   323   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - alte titluri                       |   326   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Alte pasive                          |   330   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Venituri inregistrate in avans si    |         |      |           |          |
| datorii angajate                     |   340   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Provizioane pentru riscuri si        |         |      |           |          |
| cheltuieli, din care: |   350   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - provizioane pentru pensii si       |         |      |           |          |
|   obligatii similare                 |   353   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - alte provizioane                   |   356   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Datorii subordonate                  |   360   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Capital social subscris              |   370   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Prime de capital                     |   380   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Rezerve                              |   390   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - rezerve legale                     |   392   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - rezerve statutare sau contractuale |   394   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - rezerva pentru riscuri bancare     |   396   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - alte rezerve                       |   398   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Rezerve din reevaluare               |   400   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Rezultatul reportat                  |         |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - Profit                             |   413   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - Pierdere                           |   416   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Rezultatul exercitiului financiar    |         |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - Profit                             |   423   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - Pierdere                           |   426   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Repartizarea profitului              |   430   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Total pasiv                          |   440   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|

                                                                  - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                      |   Cod   | Nota | Exercitiul financiar |
|      ELEMENTE IN AFARA BILANTULUI    | pozitie |      |______________________|
|                                      |         |      | precedent | incheiat |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
|                  A                   |    B    |   C  |     1     |      2   |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Datorii contingente, din care:       |   600   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - acceptari si andosari              |   603   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - garantii si active gajate          |   606   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Angajamente, din care:               |   610   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - angajamente aferente tranzactiilor |         |      |           |          |
|   de vanzare cu posibilitate de      |         |      |           |          |
|   rascumparare                       |   615   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|

    ANEXA 3*)

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

                        CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
                        la data de 31 decembrie ....

                                                                   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                      |   Cod   | Nota | Exercitiul financiar |
|        Denumirea indicatorului       | pozitie |      |______________________|
|                                      |         |      | precedent | incheiat |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Dobanzi de primit si venituri        |         |      |           |          |
| asimilate, din care:                 |   010   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - aferente obligatiunilor si altor   |         |      |           |          |
|   titluri cu venit fix               |   015   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Dobanzi de platit si cheltuieli      |         |      |           |          |
| asimilate                            |   020   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Venituri privind titlurile           |   030   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - Venituri din actiuni si alte       |         |      |           |          |
|   titluri cu venit variabil          |   033   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - Venituri din participatii          |   035   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - Venituri din parti in cadrul       |         |      |           |          |
|   societatilor comerciale legate     |   037   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Venituri din comisioane              |   040   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Cheltuieli cu comisioane             |   050   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Profit sau pierdere neta din         |         |      |           |          |
| operatiuni financiare                |   060   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Alte venituri din exploatare         |   070   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Cheltuieli administrative generale   |   080   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - Cheltuieli cu personalul, din care:|   083   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
|   - Salarii                          |   084   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
|   - Cheltuieli cu asigurarile        |         |      |           |          |
|     sociale, din care:               |   085   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
|     - cheltuieli aferente pensiilor  |   086   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
|   - Alte cheltuieli administrative   |   087   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Corectii asupra valorii              |         |      |           |          |
| imobilizarilor necorporale si        |         |      |           |          |
| corporale                            |   090   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Alte cheltuieli de exploatare        |   100   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Corectii asupra valorii creantelor si|         |      |           |          |
| provizioanelor pentru datorii        |         |      |           |          |
| contingente si angajamente           |   110   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Reluari din corectii asupra valorii  |         |      |           |          |
| creantelor si provizioanelor pentru  |         |      |           |          |
| datorii contingente si angajamente   |   120   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Corectii asupra valorii titlurilor   |         |      |           |          |
| transferabile care au caracter de    |         |      |           |          |
| imobilizari financiare, a            |         |      |           |          |
| participatiilor si a partilor in     |         |      |           |          |
| cadrul societatilor comerciale legate|   130   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Reluari din corectii asupra valorii  |         |      |           |          |
| titlurilor transferabile care au     |         |      |           |          |
| caracter de imobilizari financiare, a|         |      |           |          |
| participatiilor si a partilor in     |         |      |           |          |
| cadrul societatilor comerciale legate|   140   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Rezultatul activitatii curente       |         |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - Profit                             |   153   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - Pierdere                           |   156   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Impozitul pe rezultatul activitatii  |         |      |           |          |
| curente                              |   160   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Rezultatul activitatii curente dupa  |         |      |           |          |
| impozitare                           |         |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - Profit                             |   173   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - Pierdere                           |   176   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Venituri extraordinare               |   180   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Cheltuieli extraordinare             |   190   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Rezultatul activitatii extraordinare |         |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - Profit                             |   203   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - Pierdere                           |   206   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Impozitul pe rezultatul activitatii  |         |      |           |          |
| extraordinare                        |   210   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Rezultatul activitatii extraordinare |         |      |           |          |
| dupa impozitare                      |         |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - Profit                             |   223   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - Pierdere                           |   226   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Venituri totale                      |   230   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Cheltuieli totale                    |   240   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Rezultatul brut                      |         |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - Profit                             |   253   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - Pierdere                           |   256   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Impozitul pe profit                  |   260   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - Cheltuieli cu impozitul pe profit  |         |      |           |          |
| curent                               |   263   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - Cheltuieli cu impozitul pe profit  |         |      |           |          |
| amanat                               |   265   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - Venituri din impozitul pe profit   |         |      |           |          |
| amanat                               |   267   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Alte impozite ce nu apar in          |         |      |           |          |
| elementele de mai sus                |   270   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Rezultatul net al exercitiului       |         |      |           |          |
| financiar                            |         |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - Profit                             |   283   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - Pierdere                           |   286   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Rezultatul pe actiune                |         |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - de baza                            |   293   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - diluat                             |   296   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|

    ANEXA 4*)

    *) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.

                   SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
     incheiata la data de 31 decembrie ... - exemplu metoda directa

                                                                  - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                          | Nr. | Nota | Exercitiul financiar |
|              Denumirea indicatorului     | rd. |      |______________________|
|                                          |     |      | precedent | incheiat |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| Fluxuri de numerar din activitati de     |     |      |           |          |
| exploatare                               |     |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| + incasari de numerar din dobanzi si     |     |      |           |          |
|   comisioane                             |  01 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| - plati in numerar reprezentand dobanzi  |     |      |           |          |
|   si comisioane                          |  02 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| + incasari in numerar din recuperari de  |     |      |           |          |
|   creante amortizate                     |  03 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| - plati in numerar catre angajati si     |     |      |           |          |
|   furnizorii de bunuri si servicii       |  04 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| +/- alte venituri incasate/cheltuieli    |     |      |           |          |
|     platite in numerar din activitatea de|     |      |           |          |
|     exploatare                           |  05 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| Fluxuri de numerar din activitatea de    |     |      |           |          |
| exploatare, exclusiv modificarile        |     |      |           |          |
| activelor si pasivelor activitatii de    |     |      |           |          |
| exploatare si impozitul pe profit platit |     |      |           |          |
| (rd. 01 la 05)                           |  06 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| Cresteri/descresteri ale activelor       |     |      |           |          |
| aferente activitatii de exploatare       |     |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| +/- cresteri/descresteri ale titlurilor  |     |      |           |          |
|     care nu au caracter de imobilizari   |     |      |           |          |
|     financiare                           |  07 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| +/- cresteri/descresteri ale creantelor  |     |      |           |          |
|     privind institutiile de credit       |  08 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| +/- cresteri/descresteri ale creantelor  |     |      |           |          |
|     privind clientela                    |  09 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| +/- cresteri/descresteri ale altor active|     |      |           |          |
|     aferente activitatii de exploatare   |  10 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| Cresteri/descresteri ale pasivelor       |     |      |           |          |
| aferente activitatii de exploatare       |     |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| +/- cresteri/descresteri ale datoriilor  |     |      |           |          |
|     privind institutiile de credit       |  11 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| +/- cresteri/descresteri ale datoriilor  |     |      |           |          |
|     privind clientela                    |  12 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| +/- cresteri/descresteri ale altor pasive|     |      |           |          |
|     aferente activitatii de exploatare   |  13 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| Fluxuri de numerar din activitatea de    |     |      |           |          |
| exploatare, exclusiv impozitul pe profit |     |      |           |          |
| platit (rd. 06 la 13)                    |  14 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| - plati in numerar reprezentand          |     |      |           |          |
|   impozitul pe profit                    |  15 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| Fluxuri de numerar din activitati de     |     |      |           |          |
| exploatare (rd. 14 + rd. 15)             |  16 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| Fluxuri de numerar din activitati de     |     |      |           |          |
| investitii                               |     |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| - plati in numerar pentru achizitionarea |     |      |           |          |
|   de filiale sau alte subunitati         |  17 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| + incasari in numerar din vanzarea de    |     |      |           |          |
|   filiale sau alte subunitati            |  18 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| - plati in numerar pentru achizitionarea |     |      |           |          |
|   de titluri care au caracter de         |     |      |           |          |
|   imobilizari financiare                 |  19 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| + incasari in numerar din vanzarea de    |     |      |           |          |
|   titluri care au caracter de imobilizari|     |      |           |          |
|   financiare                             |  20 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| + incasari in numerar reprezentand       |     |      |           |          |
|   dobanzi primite                        |  21 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| + incasari in numerar reprezentand       |     |      |           |          |
|   dividende primite                      |  22 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| - plati in numerar pentru achizitionarea |     |      |           |          |
|   de terenuri si mijloace fixe, active   |     |      |           |          |
|   necorporale si alte active pe termen   |     |      |           |          |
|   lung                                   |  23 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| + incasari in numerar din vanzarea de    |     |      |           |          |
|   terenuri si mijloace fixe, active      |     |      |           |          |
|   necorporale si alte active pe termen   |     |      |           |          |
|   lung                                   |  24 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| - alte plati in numerar aferente         |     |      |           |          |
|   activitatilor de investitii            |  25 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| + alte incasari in numerar din activitati|     |      |           |          |
|   de investitii                          |  26 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| Fluxuri de numerar din activitati de     |     |      |           |          |
| investitii (rd. 17 la 26)                |  27 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| Fluxuri de numerar din activitati de     |     |      |           |          |
| finantare                                |     |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| + incasari in numerar din datorii        |     |      |           |          |
|   constituite prin titluri si datorii    |     |      |           |          |
|   subordonate                            |  28 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| - plati in numerar aferente datoriilor   |     |      |           |          |
|   constituite prin titluri si datorii    |     |      |           |          |
|   subordonate                            |  29 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| + incasari in numerar din emisiunea de   |     |      |           |          |
|   actiuni sau parti                      |  30 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| - plati in numerar pentru achizitionarea |     |      |           |          |
|   de actiuni sau parti proprii           |  31 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| + incasari in numerar din vanzarea de    |     |      |           |          |
|   actiuni sau parti proprii              |  32 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| - plati in numerar reprezentand dividende|  33 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| - alte plati in numerar aferente         |     |      |           |          |
|   activitatilor de finantare             |  34 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| + alte incasari in numerar din activitati|     |      |           |          |
|   de finantare                           |  35 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| Fluxuri de numerar din activitati de     |     |      |           |          |
| finantare (rd. 28 la 35)                 |  36 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| +/- Efectul modificarii cursului de      |     |      |           |          |
|     schimb asupra numerarului            |  37 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| Fluxuri de numerar - total               |     |      |           |          |
| (rd. 16 + rd. 27 + rd. 36 + rd. 37)      |  38 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| Numerar la inceputul perioadei           |  39 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| Numerar la sfarsitul perioadei           |     |      |           |          |
| (rd. 38 + rd. 39)                        |  40 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|

    ANEXA 5*)

    *) Anexa nr. 5 este reprodusa in facsimil.

                    SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
      incheiata la data de 31 decembrie .... - exemplu metoda indirecta

                                                                  - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                          | Nr. | Nota | Exercitiul financiar |
|              Denumirea indicatorului     | rd. |      |______________________|
|                                          |     |      | precedent | incheiat |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| Rezultatul net                           |  01 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| Componente ale rezultatului net care nu  |     |      |           |          |
| genereaza fluxuri de trezorerie aferente |     |      |           |          |
| activitatii de exploatare                |     |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| +/- constituirea sau regularizarea       |     |      |           |          |
|     provizioanelor                       |  02 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| + cheltuieli cu amortizarea              |  03 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| +/- alte ajustari aferente elementelor   |     |      |           |          |
|     care nu genereaza fluxuri de numerar |  04 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| +/- ajustari aferente elementelor incluse|     |      |           |          |
|     la activitatile de investitii sau    |     |      |           |          |
|     finantare                            |  05 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| +/- alte ajustari                        |  06 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| Subtotal (rd. 01 la 06)                  |  07 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| Modificari ale activelor si pasivelor    |     |      |           |          |
| aferente activitatii de exploatare dupa  |     |      |           |          |
| ajustarile pentru elementele care nu     |     |      |           |          |
| genereaza fluxuri de trezorerie aferente |     |      |           |          |
| activitatii de exploatare                |     |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| +/- titluri care nu au caracter de       |     |      |           |          |
|     imobilizari financiare               |  08 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| +/- creante privind institutiile de      |     |      |           |          |
|     credit                               |  09 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| +/- creante privind clientela            |  10 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| +/- creante atasate                      |  11 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| +/- alte active aferente activitatii de  |     |      |           |          |
|     exploatare                           |  12 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| +/- datorii privind institutiile de      |     |      |           |          |
|     credit                               |  13 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| +/- datorii privind clientela            |  14 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| +/- datorii atasate                      |  15 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| +/- alte pasive aferente activitatii de  |     |      |           |          |
|     exploatare                           |  16 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| - plati in numerar reprezentand impozitul|     |      |           |          |
|   pe profit                              |  17 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| Fluxuri de numerar din activitati de     |     |      |           |          |
| exploatare (rd. 07 la 17)                |  18 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| Fluxuri de numerar din activitati de     |     |      |           |          |
| investitii                               |     |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| - plati in numerar pentru achizitionarea |     |      |           |          |
|   de filiale sau alte subunitati         |  19 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| + incasari in numerar din vanzarea de    |     |      |           |          |
|   filiale sau alte subunitati            |  20 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| + incasari in numerar reprezentand       |     |      |           |          |
|   dividende primite                      |  21 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| - plati in numerar pentru achizitionarea |     |      |           |          |
|   de titluri care au caracter de         |     |      |           |          |
|   imobilizari financiare                 |  22 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| + incasari in numerar din vanzarea de    |     |      |           |          |
|   titluri care au caracter de imobilizari|     |      |           |          |
|   financiare                             |  23 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| + incasari in numerar reprezentand       |     |      |           |          |
|   dobanzi primite                        |  24 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| - plati in numerar pentru achizitionarea |     |      |           |          |
|   de terenuri si mijloace fixe, active   |     |      |           |          |
|   necorporale si alte active pe termen   |     |      |           |          |
|   lung                                   |  25 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| + incasari in numerar din vanzarea de    |     |      |           |          |
|   terenuri si mijloace fixe, active      |     |      |           |          |
|   necorporale si alte active pe termen   |     |      |           |          |
|   lung                                   |  26 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| - alte plati in numerar aferente         |     |      |           |          |
|   activitatilor de investitii            |  27 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| + alte incasari in numerar din activitati|     |      |           |          |
|   de investitii                          |  28 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| Fluxuri de numerar din activitati de     |     |      |           |          |
| investitii (rd. 19 la 28)                |  29 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| Fluxuri de numerar din activitati de     |     |      |           |          |
| finantare                                |     |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| + incasari in numerar din datorii        |     |      |           |          |
|   constituite prin titluri si datorii    |     |      |           |          |
|   subordonate                            |  30 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| - plati in numerar aferente datoriilor   |     |      |           |          |
|   constituite prin titluri si datorii    |     |      |           |          |
|   subordonate                            |  31 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| + incasari in numerar din emisiunea de   |     |      |           |          |
|   actiuni sau parti                      |  32 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| - plati in numerar pentru achizitionarea |     |      |           |          |
|   de actiuni sau parti proprii           |  33 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| + incasari in numerar din vanzarea de    |     |      |           |          |
|   actiuni sau parti proprii              |  34 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| - plati in numerar reprezentand dividende|  35 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| - alte plati in numerar aferente         |     |      |           |          |
|   activitatilor de finantare             |  36 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| + alte incasari in numerar din activitati|     |      |           |          |
|   de finantare                           |  37 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| Fluxuri de numerar din activitati de     |     |      |           |          |
| finantare (rd. 30 la 37)                 |  38 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| Numerar la inceputul perioadei           |  39 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| +/- Fluxuri de numerar din activitati de |     |      |           |          |
|     exploatare (rd. 18)                  |  40 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| +/- Fluxuri de numerar din activitati de |     |      |           |          |
|     investitii (rd. 29)                  |  41 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| +/- Fluxuri de numerar din activitati de |     |      |           |          |
|     finantare (rd. 38)                   |  42 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| +/- Efectul modificarii cursului de      |     |      |           |          |
|     schimb asupra numerarului            |  43 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|
| Numerar la sfarsitul perioadei           |     |      |           |          |
| (rd. 39 la 43)                           |  44 |      |           |          |
|__________________________________________|_____|______|___________|__________|

    ANEXA 6*)

    *) Anexa nr. 6 este reprodusa in facsimil.

                 SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII
                    la data de 31 decembrie .... - exemplu

                                                                  - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                    |      |        |    Cresteri   |    Reduceri   |         |
|     Element al     | Nota |Sold la |_______________|_______________|Sold la  |
|capitalului propriu |      |   1    |Total,| prin   |Total,| prin   |   31    |
|                    |      |ianuarie| din  |transfer| din  |transfer|decembrie|
|                    |      |        | care |        | care |        |         |
|____________________|______|________|______|________|______|________|_________|
|              0     |   1  |    2   |   3  |    4   |   5  |    6   |     7   |
|____________________|______|________|______|________|______|________|_________|
| Capital subscris   |      |        |      |        |      |        |         |
|____________________|______|________|______|________|______|________|_________|
| Prime de capital   |      |        |      |        |      |        |         |
|____________________|______|________|______|________|______|________|_________|
| Rezerve legale     |      |        |      |        |      |        |         |
|____________________|______|________|______|________|______|________|_________|
| Rezerve statutare  |      |        |      |        |      |        |         |
| sau contractuale   |      |        |      |        |      |        |         |
|____________________|______|________|______|________|______|________|_________|
| Rezerva generala   |      |        |      |        |      |        |         |
| pentru riscul de   |      |        |      |        |      |        |         |
| credit             |      |        |      |        |      |        |         |
|____________________|______|________|______|________|______|________|_________|
| Rezerva            |      |        |      |        |      |        |         |
| reprezentand fondul|      |        |      |        |      |        |         |
| pentru riscuri     |      |        |      |        |      |        |         |
| bancare generale   |      |        |      |        |      |        |         |
|____________________|______|________|______|________|______|________|_________|
| Rezerve din        |      |        |      |        |      |        |         |
| reevaluare         |      |        |      |        |      |        |         |
|____________________|______|________|______|________|______|________|_________|
| Rezerve pentru     |      |        |      |        |      |        |         |
| actiuni proprii    |      |        |      |        |      |        |         |
|____________________|______|________|______|________|______|________|_________|
| Rezerve din        |      |        |      |        |      |        |         |
| conversie          |      |        |      |        |      |        |         |
|____________________|______|________|______|________|______|________|_________|
| Alte rezerve       |      |        |      |        |      |        |         |
|____________________|______|________|______|________|______|________|_________|
| Rezultatul reportat|      |        |      |        |      |        |         |
|   Profit           |      |        |      |        |      |        |         |
|   nerepartizat     |      |        |      |        |      |        |         |
|____________________|______|________|______|________|______|________|_________|
|   Pierdere         |      |        |      |        |      |        |         |
|   neacoperita      |      |        |      |        |      |        |         |
|____________________|______|________|______|________|______|________|_________|
| Rezultatul reportat|      |        |      |        |      |        |         |
| provenit din       |      |        |      |        |      |        |         |
| adoptarea pentru   |      |        |      |        |      |        |         |
| prima data a IAS,  |      |        |      |        |      |        |         |
| mai putin IAS 29   |      |        |      |        |      |        |         |
|   Sold creditor    |      |        |      |        |      |        |         |
|____________________|______|________|______|________|______|________|_________|
|   Sold debitor     |      |        |      |        |      |        |         |
|____________________|______|________|______|________|______|________|_________|
| Rezultatul reportat|      |        |      |        |      |        |         |
| provenit din       |      |        |      |        |      |        |         |
| modificarile       |      |        |      |        |      |        |         |
| politicilor        |      |        |      |        |      |        |         |
| contabile          |      |        |      |        |      |        |         |
|   Sold creditor    |      |        |      |        |      |        |         |
|____________________|______|________|______|________|______|________|_________|
|   Sold debitor     |      |        |      |        |      |        |         |
|____________________|______|________|______|________|______|________|_________|
| Rezultatul reportat|      |        |      |        |      |        |         |
| provenit din       |      |        |      |        |      |        |         |
| corectarea erorilor|      |        |      |        |      |        |         |
| fundamentale       |      |        |      |        |      |        |         |
|   Sold creditor    |      |        |      |        |      |        |         |
|____________________|______|________|______|________|______|________|_________|
|   Sold debitor     |      |        |      |        |      |        |         |
|____________________|______|________|______|________|______|________|_________|
| Rezultatul reportat|      |        |      |        |      |        |         |
| reprezentand       |      |        |      |        |      |        |         |
| surplusul realizat |      |        |      |        |      |        |         |
| din rezerve din    |      |        |      |        |      |        |         |
| reevaluare         |      |        |      |        |      |        |         |
|____________________|______|________|______|________|______|________|_________|
| Rezultatul         |      |        |      |        |      |        |         |
| exercitiului       |      |        |      |        |      |        |         |
| financiar          |      |        |      |        |      |        |         |
|   Sold creditor    |      |        |      |        |      |        |         |
|____________________|______|________|______|________|______|________|_________|
|   Sold debitor     |      |        |      |        |      |        |         |
|____________________|______|________|______|________|______|________|_________|

    NOTA:
    Prezentarile cifrice, potrivit exemplului de mai sus, trebuie insotite de informatii referitoare la:
    - natura modificarilor;
    - tratamentul fiscal aplicat, acolo unde este cazul;
    - orice alte informatii semnificative.

    ANEXA 7*)

    *) Anexa nr. 7 este reprodusa in facsimil.

                  Situatia modificarilor capitalurilor proprii
                     la data de 31 decembrie .... - exemplu

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Rezerve legale
    B - Rezerve statutare sau contractuale
    C - Rezerva generala pentru riscul de credit
    D - Rezerva reprezentand fondul pentru riscuri bancare generale
    E - Rezerve pentru actiuni proprii
    F - Rezerve din reevaluare
    G - Rezerve din conversie
    H - Rezultatul reportat
    I - Alte capitaluri proprii
                                                                   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|              |Nota|Capital| Prime | A| Rezultatul |Alte capitaluri|  Total   |
|              |    |social |  de   |  |exercitiului|    proprii    |capitaluri|
|              |    |       |capital|  | financiar  |_______________|  proprii |
|              |    |       |       |  |            |B|C|D|E|F|G|H|I|          |
|______________|____|_______|_______|__|____________|_|_|_|_|_|_|_|_|__________|
| Sold la      |    |       |       |  |            | | | | | | | | |          |
| incheierea   |    |       |       |  |            | | | | | | | | |          |
| exercitiului |    |       |       |  |            | | | | | | | | |          |
| financiar N-1|    |       |       |  |            | | | | | | | | |          |
|______________|____|_______|_______|__|____________|_|_|_|_|_|_|_|_|__________|
| Modificari   |    |       |       |  |            | | | | | | | | |          |
| (cresteri sau|    |       |       |  |            | | | | | | | | |          |
| reduceri),   |    |       |       |  |            | | | | | | | | |          |
| din care:    |    |       |       |  |            | | | | | | | | |          |
| -            |    |       |       |  |            | | | | | | | | |          |
| -            |    |       |       |  |            | | | | | | | | |          |
| -            |    |       |       |  |            | | | | | | | | |          |
| - Alte       |    |       |       |  |            | | | | | | | | |          |
|   modificari |    |       |       |  |            | | | | | | | | |          |
|______________|____|_______|_______|__|____________|_|_|_|_|_|_|_|_|__________|
| Sold la      |    |       |       |  |            | | | | | | | | |          |
| incheierea   |    |       |       |  |            | | | | | | | | |          |
| exercitiului |    |       |       |  |            | | | | | | | | |          |
| financiar N  |    |       |       |  |            | | | | | | | | |          |
|______________|____|_______|_______|__|____________|_|_|_|_|_|_|_|_|__________|

    NOTA:
    Prezentarile cifrice, potrivit exemplului de mai sus, trebuie insotite de informatii referitoare la:
    - natura modificarilor;
    - tratamentul fiscal aplicat, acolo unde este cazul;
    - orice alte informatii semnificative.

    ANEXA 8*)

    Anexa nr. 8 este reprodusa in facsimil.

                     SITUATIA PATRIMONIULUI - mod. 4000 -

                                                         _
    DENUMIREA INSTITUTIEI DE CREDIT: ...............    |N| National    [ ]
                                                        |_|
                                                        | |             [ ]
                                            _______     |_|
    Data: [_,_]_,_[_,_] Cod institutie de  | 0 | 2 |    | |             [3] TM
                        credit [_,_,_,_,_] |___|___|    |_|

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Rezidenti
    II - Nerezidenti
 __________
| mod 4000 |                                                        - mii lei -
|__________|___________________________________________________________________
|                     PASIV                   |       |   Lei   | Devize |Total|
|                                             |  Cod  |_________|________|     |
|                                             |pozitie|  I | II | I | II |     |
|_____________________________________________|_______|____|____|___|____|_____|
|                       A                     |   B   |  1 |  2 | 3 |  4 |  5  |
|_____________________________________________|_______|____|____|___|____|_____|
| OPERATIUNI DE TREZORERIE SI OPERATIUNI      |       |    |    |   |    |     |
| INTERBANCARE                                |   G01 |    |    |   |    |     |
|_____________________________________________|_______|____|____|___|____|_____|
| - Imprumuturi de refinantare de la banci    |       |    |    |   |    |     |
|   centrale                                  |   G20 |    |    |   |    |     |
|_____________________________________________|_______|____|____|___|____|_____|
| - Conturi de corespondent ale institutiilor |       |    |    |   |    |     |
|   de credit (loro)                          |   G25 |    |    |   |    |     |
|_____________________________________________|_______|____|____|___|____|_____|
| - Depozite ale institutiilor de credit      |  G101 |    |    |   |    |     |
|_____________________________________________|_______|____|____|___|____|_____|
| - Imprumuturi primite de la institutii de   |       |    |    |   |    |     |
|   credit                                    |   G30 |    |    |   |    |     |
|_____________________________________________|_______|____|____|___|____|_____|
| - Valori date in pensiune                   |   G40 |    |    |   |    |     |
|_____________________________________________|_______|____|____|___|____|_____|
| - Alte sume datorate                        |   G49 |    |    |   |    |     |
|_____________________________________________|_______|____|____|___|____|_____|
| - Operatiuni intre organizatiile            |       |    |    |   |    |     |
|   cooperatiste de credit din cadrul         |       |    |    |   |    |     |
|   aceleiasi retele                          |   G60 |    |    |   |    |     |
|_____________________________________________|_______|____|____|___|____|_____|
| - Datorii atasate                           |   G90 |    |    |   |    |     |
|_____________________________________________|_______|____|____|___|____|_____|
| OPERATIUNI CU CLIENTELA                     |   H01 |    |    |   |    |     |
|_____________________________________________|_______|____|____|___|____|_____|
| - Imprumuturi primite de la clientela       |       |    |    |   |    |     |
|   financiara                                |   H10 |    |    |   |    |     |
|_____________________________________________|_______|____|____|___|____|_____|
| - Valori date in pensiune                   |   H20 |    |    |   |    |     |
|_____________________________________________|_______|____|____|___|____|_____|
| - Conturi curente creditoare                |   H40 |    |    |   |    |     |
|_____________________________________________|_______|____|____|___|____|_____|
| - Conturi de factoring                      |   H50 |    |    |   |    |     |
|_____________________________________________|_______|____|____|___|____|_____|
| - Conturi de depozite                       |   H7A |    |    |   |    |     |
|_____________________________________________|_______|____|____|___|____|_____|
| - Certificate de depozit                    |   H80 |    |    |   |    |     |
|_____________________________________________|_______|____|____|___|____|_____|
| - Carnete si librete de economii            |   H6A |    |    |   |    |     |
|_____________________________________________|_______|____|____|___|____|_____|
| - Alte sume datorate                        |   H90 |    |    |   |    |     |
|_____________________________________________|_______|____|____|___|____|_____|
| - Datorii atasate                           |   H98 |    |    |   |    |     |
|_____________________________________________|_______|____|____|___|____|_____|
| OPERATIUNI CU TITLURI SI OPERATIUNI DIVERSE |   J0A |    |    |   |    |     |
|_____________________________________________|_______|____|____|___|____|_____|
| - Titluri date in pensiune livrata          |   J1A |    |    |   |    |     |
|_____________________________________________|_______|____|____|___|____|_____|
| - Titluri de tranzactie                     |   J5A |    |    |   |    |     |
|_____________________________________________|_______|____|____|___|____|_____|
| - Titluri de piata interbancara             |   J8G |    |    |   |    |     |
|_____________________________________________|_______|____|____|___|____|_____|
| - Titluri de creante negociabile            |   J8J |    |    |   |    |     |
|_____________________________________________|_______|____|____|___|____|_____|
| - Obligatiuni                               |   J9A |    |    |   |    |     |
|_____________________________________________|_______|____|____|___|____|_____|
| - Alte datorii constituite prin titluri     |   J9K |    |    |   |    |     |
|_____________________________________________|_______|____|____|___|____|_____|
| - Conturi de decontare privind operatiunile |       |    |    |   |    |     |
|   cu titluri                                |   K6A |    |    |   |    |     |
|_____________________________________________|_______|____|____|___|____|_____|
| - Varsaminte de efectuat privind titlurile  |   K65 |    |    |   |    |     |
|_____________________________________________|_______|____|____|___|____|_____|
| - Decontari intrabancare si intre           |       |    |    |   |    |     |
|   organizatiile cooperatiste de credit din  |       |    |    |   |    |     |
|   cadrul aceleiasi retele                   |   K7A |    |    |   |    |     |
|_____________________________________________|_______|____|____|___|____|_____|
| - Personal si conturi asimilate             |  K101 |    |    |   |    |     |
|_____________________________________________|_______|____|____|___|____|_____|
| - Asigurari sociale, protectia sociala si   |       |    |    |   |    |     |
|   conturi asimilate                         |  K102 |    |    |   |    |     |
|_____________________________________________|_______|____|____|___|____|_____|
| - Bugetul statului, fonduri speciale si     |       |    |    |   |    |     |
|   conturi asimilate                         |  K103 |    |    |   |    |     |
|_____________________________________________|_______|____|____|___|____|_____|
| - Dividende de plata                        |  K104 |    |    |   |    |     |
|_____________________________________________|_______|____|____|___|____|_____|
| - Creditori diversi                         |   K7H |    |    |   |    |     |
|_____________________________________________|_______|____|____|___|____|_____|
| - Conturi de regularizare                   |   K8A |    |    |   |    |     |
|_____________________________________________|_______|____|____|___|____|_____|
| - Datorii atasate                           |   K97 |    |    |   |    |     |
|_____________________________________________|_______|____|____|___|____|_____|

                                                         _
    DENUMIREA INSTITUTIEI DE CREDIT: ...............    |N| National    [ ]
                                                        |_|
                                                        | |             [ ]
                                            _______     |_|
    Data: [_,_]_,_[_,_] Cod institutie de  | 0 | 2 |    | |             [3] TM
                        credit [_,_,_,_,_] |___|___|    |_|

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Rezidenti
    II - Nerezidenti
 __________
| mod 4000 |                                                        - mii lei -
|__________|___________________________________________________________________
|                                             |       |   Lei   | Devize |Total|
|                     PASIV                   |  Cod  |_________|________|     |
|                                             |pozitie|  I | II | I | II |     |
|_____________________________________________|_______|____|____|___|____|_____|
|                       A                     |   B   |  1 |  2 | 3 |  4 |  5  |
|_____________________________________________|_______|____|____|___|____|_____|
| CAPITALURI PROPRII, ASIMILATE SI PROVIZIOANE|   L01 |    |    |   |    |     |
|_____________________________________________|_______|____|____|___|____|_____|
| - Capital                                   |   L9A |    |    |   |    |     |
|_____________________________________________|_______|____|____|___|____|_____|
| - Prime legate de capital                   |   L7A |    |    |   |    |     |
|_____________________________________________|_______|____|____|___|____|_____|
| - Rezerve legale                            |   L7H |    |    |   |    |     |
|_____________________________________________|_______|____|____|___|____|_____|
| - Rezerve statutare                         |   L7L |    |    |   |    |     |
|_____________________________________________|_______|____|____|___|____|_____|
| - Rezerve pentru riscuri bancare            |   L60 |    |    |   |    |     |
|_____________________________________________|_______|____|____|___|____|_____|
| - Rezerva de intrajutorare                  |  L120 |    |    |   |    |     |
|_____________________________________________|_______|____|____|___|____|_____|
| - Diferente din reevaluare                  |   L7V |    |    |   |    |     |
|_____________________________________________|_______|____|____|___|____|_____|
| - Rezerva mutuala de garantare              |  L130 |    |    |   |    |     |
|_____________________________________________|_______|____|____|___|____|_____|
| - Alte rezerve                              |   L7Z |    |    |   |    |     |
|_____________________________________________|_______|____|____|___|____|_____|
| - Fonduri                                   |  L101 |    |    |   |    |     |
|_____________________________________________|_______|____|____|___|____|_____|
| - Datorii subordonate                       |   L5A |    |    |   |    |     |
|_____________________________________________|_______|____|____|___|____|_____|
| - Subventii si fonduri publice alocate      |   L05 |    |    |   |    |     |
|_____________________________________________|_______|____|____|___|____|_____|
| - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli  |   L10 |    |    |   |    |     |
|_____________________________________________|_______|____|____|___|____|_____|
| - Provizioane reglementate                  |   L30 |    |    |   |    |     |
|_____________________________________________|_______|____|____|___|____|_____|
| - Datorii atasate                           |   L9M |    |    |   |    |     |
|_____________________________________________|_______|____|____|___|____|_____|
| - Rezultatul reportat (+/-)*1)              |   L90 |    |    |   |    |     |
|_____________________________________________|_______|____|____|___|____|_____|
| - Profit sau pierdere (+/-)*1)              |   L91 |    |    |   |    |     |
|_____________________________________________|_______|____|____|___|____|_____|
| - Repartizarea profitului                   |  L103 |    |    |   |    |     |
|_____________________________________________|_______|____|____|___|____|_____|
| TOTAL                                       |   L99 |    |    |   |    |     |
|_____________________________________________|_______|____|____|___|____|_____|
    *1) Sumele negative trebuie sa fie precedate de semnul -.

                 ADMINISTRATOR,               CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
      (CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT)          FINANCIAR-CONTABIL,
          Numele, prenumele, semnatura             Numele, prenumele si
        si stampila institutiei de credit                semnatura

    ANEXA 9 *1)

    *1) Anexa nr. 9 este reprodusa in facsimil.

           CAPITALURI PROPRII, ASIMILATE SI PROVIZIOANE - mod. 4021 -

                                                         _
    DENUMIREA INSTITUTIEI DE CREDIT: ...............    |N| National*   [ ]
                                                        |_|
                                                        | |             [ ]
                                            _______     |_|
    Data: [_,_]_,_[_,_] Cod institutie de  | 0 | 1 |    | | Global*     [3] TM
                        credit [_,_,_,_,_] |___|___|    |_|
 __________
| mod 4021 |                                                       - mii lei -
|__________|___________________________________________________________________
|                                                             |Cod    |  SUME  |
|                                                             |pozitie|        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
|                           A                                 |   B   |    1   |
|_____________________________________________________________|_______|________|
|                         ACTIV                               |       |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| - Actiuni proprii                                           |   E5W |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| - Actionari sau asociati                                    |   L0C |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
|                         PASIV                               |       |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| CAPITAL                                                     |   -   |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| - Capital subscris nevarsat                                 |   L9B |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| - Capital subscris varsat                                   |   L9C |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| - Elemente asimilate capitalului                            |   L9E |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| - Diferente de conversie                                    |  L108 |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| PRIME LEGATE DE CAPITAL SI REZERVE                          |       |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| - Prime legate de capital                                   |   -   |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
|   - prime de emisiune sau de aport                          |   L7C |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
|   - prime de fuziune, de sciziune, de conversie             |  L109 |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
|   - alte prime legate de capital                            |   L7D |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| - Rezerve legale din profitul brut                          |  L110 |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| - Rezerve legale din profitul net                           |  L111 |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| - Rezerve statutare                                         |   L7L |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| - Rezerva generala pentru riscul de credit din profitul brut|  L112 |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| - Rezerva generala pentru riscul de credit din profitul net |  L113 |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| - Rezerva reprezentand fonduri pentru riscuri bancare       |       |        |
|   generale                                                  |  L133 |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| - Rezerva de intrajutorare                                  |  L120 |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| - Diferente din reevaluare                                  |   L7V |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| - Rezerva mutuala de garantare constituita din profitul brut|  L131 |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| - Rezerva mutuala de garantare constituita din cotizatiile  |       |        |
|   cooperativelor de credit afiliate                         |  L132 |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| - Alte rezerve                                              |   L7Z |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| FONDURI                                                     |  L101 |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| DATORII SUBORDONATE                                         |       |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| - Datorii subordonate la termen                             |   -   |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
|   - titluri subordonate la termen                           |   L5C |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
|   - imprumuturi participative                               |   L5F |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
|   - alte imprumuturi subordonate la termen                  |   L5H |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| - Datorii subordonate pe durata nedeterminata               |   -   |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
|   - titluri subordonate pe durata nedeterminata             |   L5M |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
|   - imprumuturi subordonate pe durata nedeterminata         |   L5N |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| SUBVENTII SI FONDURI PUBLICE ALOCATE                        |       |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| - Subventii pentru investitii                               |   L06 |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| - Fonduri publice alocate                                   |   L07 |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI                    |       |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| - Provizioane pentru riscuri de executare a angajamentelor  |       |        |
|   prin semnatura                                            |   L21 |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| - Provizioane pentru facilitati acordate personalului       |   L16 |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| - Provizioane pentru riscuri de tara                        |  L114 |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| - Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli             |   L29 |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| PROVIZIOANE REGLEMENTATE                                    |   L30 |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| REZULTATUL REPORTAT (+/-)*1)                                |   L90 |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| REZULTATUL EXERCITIULUI                                     |       |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| - Profit sau pierdere (+/-)*1)                              |   L91 |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| REPARTIZAREA PROFITULUI                                     |  L103 |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
    *) "G" - se completeaza de catre institutiile de credit persoane juridice romane.
    "N" - se completeaza de sucursalele din Romania ale institutiilor de credit straine.
    *1) Sumele negative trebuie sa fie precedate de semnul -.

                 ADMINISTRATOR,               CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
      (CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT)          FINANCIAR-CONTABIL,
          Numele, prenumele, semnatura             Numele, prenumele si
        si stampila institutiei de credit                semnatura

    ANEXA 10 *1)

    *1) Anexa nr. 10 este reprodusa in facsimil.

                 SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE - mod. 4032 -

                                                         _
    DENUMIREA INSTITUTIEI DE CREDIT: ...............    |N| National*   [ ]
                                                        |_|
                                                        | |             [ ]
                                            _______     |_|
    Data: [_,_]_,_[_,_] Cod institutie de  | 0 | 1 |    |G| Global*     [3] TM
                        credit [_,_,_,_,_] |___|___|    |_|
 __________
| mod 4032 |                                                       - mii lei -
|__________|___________________________________________________________________
|                            |  Cod  | Sold  |Cresteri|     Reduceri    |Sold  |
|      VALOAREA BRUTA A      |pozitie|initial|        |_________________|final |
| ELEMENTELOR DE IMOBILIZARI |       |       |        |Total|din care:  |(col. |
|                            |       |       |        |     |dezmembrari| 5 =  |
|                            |       |       |        |     |si casari  |1+2-3)|
|____________________________|_______|_______|________|_____|___________|______|
|             A              |   B   | 1 (1) |  2 (2) |3 (3)|   4 (4)   | 5 (5)|
|____________________________|_______|_______|________|_____|___________|______|
|IMOBILIZARI NECORPORALE     |       |       |        |     |           |      |
| Fond comercial             |  101  |       |        |     |     x     |      |
|____________________________|_______|_______|________|_____|___________|______|
| Cheltuieli de constituire  |  102  |       |        |     |     x     |      |
|____________________________|_______|_______|________|_____|___________|______|
| Alte imobilizari           |       |       |        |     |           |      |
| necorporale                |  103  |       |        |     |     x     |      |
|____________________________|_______|_______|________|_____|___________|______|
| Avansuri si imobilizari    |       |       |        |     |           |      |
| necorporale in curs        |  104  |       |        |     |     x     |      |
|____________________________|_______|_______|________|_____|___________|______|
|TOTAL (poz. 101 la 104)     |  105  |       |        |     |     x     |      |
|____________________________|_______|_______|________|_____|___________|______|
|IMOBILIZARI CORPORALE       |       |       |        |     |           |      |
| Terenuri                   |  106  |       |        |     |     x     |      |
|____________________________|_______|_______|________|_____|___________|______|
| Amenajari de terenuri      |  107  |       |        |     |     x     |      |
|____________________________|_______|_______|________|_____|___________|______|
| Constructii                |  108  |       |        |     |           |      |
|____________________________|_______|_______|________|_____|___________|______|
| Echipamente tehnologice    |       |       |        |     |           |      |
| (masini, utilaje si        |       |       |        |     |           |      |
| instalatii de lucru)       |  109  |       |        |     |           |      |
|____________________________|_______|_______|________|_____|___________|______|
| Aparate si instalatii de   |       |       |        |     |           |      |
| masurare, control si       |       |       |        |     |           |      |
| reglare                    |  110  |       |        |     |           |      |
|____________________________|_______|_______|________|_____|___________|______|
| Mijloace de transport      |  111  |       |        |     |           |      |
|____________________________|_______|_______|________|_____|___________|______|
| Animale si plantatii       |  112  |       |        |     |           |      |
|____________________________|_______|_______|________|_____|___________|______|
| Mobilier, aparatura        |       |       |        |     |           |      |
| birotica, echipamente de   |       |       |        |     |           |      |
| protectie a valorilor umane|       |       |        |     |           |      |
| si materiale si alte active|       |       |        |     |           |      |
| corporale                  |  113  |       |        |     |           |      |
|____________________________|_______|_______|________|_____|___________|______|
| Avansuri si imobilizari    |       |       |        |     |           |      |
| corporale in curs          |  114  |       |        |     |     x     |      |
|____________________________|_______|_______|________|_____|___________|______|
|TOTAL (poz. 106 la 114)     |  115  |       |        |     |           |      |
|____________________________|_______|_______|________|_____|___________|______|
|IMOBILIZARI FINANCIARE      |       |       |        |     |           |      |
| Efecte publice si valori   |       |       |        |     |           |      |
| asimilate                  |  116  |       |        |     |     x     |      |
|____________________________|_______|_______|________|_____|___________|______|
| Obligatiuni si alte titluri|       |       |        |     |           |      |
| cu venit fix               |  117  |       |        |     |     x     |      |
|____________________________|_______|_______|________|_____|___________|______|
| Parti in societatile       |       |       |        |     |           |      |
| comerciale legate          |  118  |       |        |     |     x     |      |
|____________________________|_______|_______|________|_____|___________|______|
| Participatii si activitati |       |       |        |     |           |      |
| de portofoliu              |  119  |       |        |     |     x     |      |
|____________________________|_______|_______|________|_____|___________|______|
|TOTAL (rd. 116 la 119)      |  120  |       |        |     |     x     |      |
|____________________________|_______|_______|________|_____|___________|______|
|ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL  |       |       |        |     |           |      |
|(rd. 105 + 115 + 120)       |  121  |       |        |     |           |      |
|____________________________|_______|_______|________|_____|___________|______|
    *) "G" - se completeaza de catre institutiile de credit persoane juridice romane.
    "N" - se completeaza de sucursalele din Romania ale institutiilor de credit straine.

                  SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE - mod. 4032 -

                                                         _
    DENUMIREA INSTITUTIEI DE CREDIT: ...............    |N| National    [ ]
                                                        |_|
                                                        | |             [ ]
                                            _______     |_|
    Data: [_,_]_,_[_,_] Cod institutie de  | 0 | 2 |    |G| Global      [3] TM
                        credit [_,_,_,_,_] |___|___|    |_|
 __________
| mod 4032 |                                                       - mii lei -
|__________|___________________________________________________________________
|   AMORTIZARI AFERENTE   |Cod    |Sold   |Amortizare|Amortizare    |Amortizare|
|     ELEMENTELOR DE      |pozitie|initial|in cursul |aferenta      |la        |
|       IMOBILIZARI       |       |       |anului    |imobilizarilor|sfarsitul |
|                         |       |       |          |scoase din    |anului    |
|                         |       |       |          |evidenta      |(col. 9 = |
|                         |       |       |          |              |6 + 7 - 8)|
|_________________________|_______|_______|__________|______________|__________|
|            A            |   B   |  6(1) |   7(2)   |      8(3)    |   9(4)   |
|_________________________|_______|_______|__________|______________|__________|
|IMOBILIZARI NECORPORALE  |       |       |          |              |          |
| Fond comercial          |   131 |       |          |              |          |
|_________________________|_______|_______|__________|______________|__________|
| Cheltuieli de           |       |       |          |              |          |
| constituire             |   132 |       |          |              |          |
|_________________________|_______|_______|__________|______________|__________|
| Alte imobilizari        |       |       |          |              |          |
| necorporale             |   133 |       |          |              |          |
|_________________________|_______|_______|__________|______________|__________|
|TOTAL (poz. 131 la 133)  |   134 |       |          |              |          |
|_________________________|_______|_______|__________|______________|__________|
|IMOBILIZARI CORPORALE    |       |       |          |              |          |
| Amenajari de terenuri   |   135 |       |          |              |          |
|_________________________|_______|_______|__________|______________|__________|
| Constructii             |   136 |       |          |              |          |
|_________________________|_______|_______|__________|______________|__________|
| Echipamente tehnologice |       |       |          |              |          |
| (masini, utilaje si     |       |       |          |              |          |
| instalatii de lucru)    |   137 |       |          |              |          |
|_________________________|_______|_______|__________|______________|__________|
| Aparate si instalatii de|       |       |          |              |          |
| masurare, control si    |       |       |          |              |          |
| reglare                 |   138 |       |          |              |          |
|_________________________|_______|_______|__________|______________|__________|
| Mijloace de transport   |   139 |       |          |              |          |
|_________________________|_______|_______|__________|______________|__________|
| Animale si plantatii    |   140 |       |          |              |          |
|_________________________|_______|_______|__________|______________|__________|
| Mobilier, aparatura     |       |       |          |              |          |
| birotica, echipamente de|       |       |          |              |          |
| protectie a valorilor   |       |       |          |              |          |
| umane si materiale si   |       |       |          |              |          |
| alte active corporale   |   141 |       |          |              |          |
|_________________________|_______|_______|__________|______________|__________|
|TOTAL (poz. 135 la 141)  |   142 |       |          |              |          |
|_________________________|_______|_______|__________|______________|__________|
|AMORTIZARI - TOTAL       |       |       |          |              |          |
|(poz. 134 + 142)         |   143 |       |          |              |          |
|_________________________|_______|_______|__________|______________|__________|

                   SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE - mod. 4032 -

                                                         _
    DENUMIREA INSTITUTIEI DE CREDIT: ...............    |N| National    [ ]
                                                        |_|
                                                        | |             [ ]
                                            _______     |_|
    Data: [_,_]_,_[_,_] Cod institutie de  | 0 | 3 |    |G| Global      [3] TM
                        credit [_,_,_,_,_] |___|___|    |_|

 __________
| mod 4032 |                                                       - mii lei -
|__________|___________________________________________________________________
|    PROVIZIOANE PENTRU     |Cod    |Sold   |Provizioane|Provizioane|Sold final|
|  DEPRECIEREA ELEMENTELOR  |pozitie|initial|constituite|reluate la |(col. 13 =|
|      DE IMOBILIZARI       |       |       |in cursul  |venituri   |10 + 11 - |
|                           |       |       |anului     |           |12)       |
|___________________________|_______|_______|___________|___________|__________|
|            A              |   B   | 10(1) |  11(2)    |   12(3)   |  13(4)   |
|___________________________|_______|_______|___________|___________|__________|
|IMOBILIZARI NECORPORALE    |       |       |           |           |          |
| Fond comercial            |   151 |       |           |           |          |
|___________________________|_______|_______|___________|___________|__________|
| Cheltuieli de constituire |   152 |       |           |           |          |
|___________________________|_______|_______|___________|___________|__________|
| Alte imobilizari          |       |       |           |           |          |
| necorporale               |   153 |       |           |           |          |
|___________________________|_______|_______|___________|___________|__________|
| Avansuri si imobilizari   |       |       |           |           |          |
| necorporale in curs       |   154 |       |           |           |          |
|___________________________|_______|_______|___________|___________|__________|
|TOTAL (poz. 151 la 154)    |   155 |       |           |           |          |
|___________________________|_______|_______|___________|___________|__________|
|IMOBILIZARI CORPORALE      |       |       |           |           |          |
| Terenuri                  |   156 |       |           |           |          |
|___________________________|_______|_______|___________|___________|__________|
| Amenajari de terenuri     |   157 |       |           |           |          |
|___________________________|_______|_______|___________|___________|__________|
| Constructii               |   158 |       |           |           |          |
|___________________________|_______|_______|___________|___________|__________|
| Echipamente tehnologice   |       |       |           |           |          |
| (masini, utilaje si       |       |       |           |           |          |
| instalatii de lucru)      |   159 |       |           |           |          |
|___________________________|_______|_______|___________|___________|__________|
| Aparate si instalatii de  |       |       |           |           |          |
| masurare, control si      |       |       |           |           |          |
| reglare                   |   160 |       |           |           |          |
|___________________________|_______|_______|___________|___________|__________|
| Mijloace de transport     |   161 |       |           |           |          |
|___________________________|_______|_______|___________|___________|__________|
| Animale si plantatii      |   162 |       |           |           |          |
|___________________________|_______|_______|___________|___________|__________|
| Mobilier, aparatura       |       |       |           |           |          |
| birotica, echipamente de  |       |       |           |           |          |
| protectie a valorilor     |       |       |           |           |          |
| umane si materiale si alte|       |       |           |           |          |
| active corporale          |   163 |       |           |           |          |
|___________________________|_______|_______|___________|___________|__________|
| Avansuri si imobilizari   |       |       |           |           |          |
| corporale in curs         |   164 |       |           |           |          |
|___________________________|_______|_______|___________|___________|__________|
|TOTAL (poz. 156 la 164)    |   165 |       |           |           |          |
|___________________________|_______|_______|___________|___________|__________|
|IMOBILIZARI FINANCIARE     |       |       |           |           |          |
| Efecte publice si valori  |       |       |           |           |          |
| asimilate                 |   166 |       |           |           |          |
|___________________________|_______|_______|___________|___________|__________|
| Obligatiuni si alte       |       |       |           |           |          |
| titluri cu venit fix      |   167 |       |           |           |          |
|___________________________|_______|_______|___________|___________|__________|
| Parti in societatile      |       |       |           |           |          |
| comerciale legate         |   168 |       |           |           |          |
|___________________________|_______|_______|___________|___________|__________|
| Participatii si activitati|       |       |           |           |          |
| de portofoliu             |   169 |       |           |           |          |
|___________________________|_______|_______|___________|___________|__________|
|TOTAL (poz. 166 la 169)    |   170 |       |           |           |          |
|___________________________|_______|_______|___________|___________|__________|
|PROVIZIOANE PENTRU         |       |       |           |           |          |
|DEPRECIERE - TOTAL         |       |       |           |           |          |
|(poz. 155 + 165 + 170)     |   171 |       |           |           |          |
|___________________________|_______|_______|___________|___________|__________|

                 ADMINISTRATOR,               CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
      (CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT)          FINANCIAR-CONTABIL,
          Numele, prenumele, semnatura             Numele, prenumele si
        si stampila institutiei de credit                semnatura

    ANEXA 11*)

    *) Anexa nr. 11 este reprodusa in facsimil.

                         BILANT PUBLICABIL - mod. 4200 -

                                                          _
                                                         |N| National    [ ]
                                                         |_|
                                                         | |             [ ]
                                              _______    |_|
    Data: [_,_]_,_[_,_]  Cod institutie de   | 0 | 2 |   |G| Global      [3] TM
                         credit [_,_,_,_,_]  |___|___|   |_|
 __________
| mod 4200 |                                                        - mii lei -
|__________|___________________________________________________________________
|                     PASIV                      |  Cod  |EXERCITIUL|EXERCITIUL|
|                                                |pozitie|    N     |    N-1   |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
|                       A                        |   B   |     1    |     2    |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| BANCI CENTRALE                                 |  300  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| DATORII PRIVIND INSTITUTIILE DE CREDIT         |  310  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| - la vedere                                    |  313  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| - la termen                                    |  316  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| DATORII PRIVIND CLIENTELA                      |  320  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| Conturi curente creditoare                     |  321  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| Conturi de depozite                            |  322  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| - la vedere                                    |  323  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| - la termen                                    |  324  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| Carnete si librete de economii                 |  325  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| - la vedere                                    |  326  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| - la termen                                    |  327  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| Alte datorii privind clientela                 |  340  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| - la vedere                                    |  343  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| - la termen                                    |  346  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| DATORII CONSTITUITE PRIN TITLURI               |  350  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| Certificate de depozit                         |  352  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| Titluri de piata interbancara si titluri de    |       |          |          |
| creante negociabile                            |  354  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| Imprumuturi obligatare                         |  356  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| Alte datorii constituite prin titluri          |  358  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| ALTE PASIVE                                    |  360  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| CONTURI DE REGULARIZARE                        |  370  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| CAPITALURI PROPRII, ASIMILATE SI PROVIZIOANE   |  L01  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| Capital subscris                               |  380  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| Prime legate de capital                        |  390  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| Rezerve legale                                 |  400  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| Rezerve statutare                              |  410  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| Rezerva generala pentru riscul de credit       |  420  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| Rezerva de intrajutorare                       |  425  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| Diferente din reevaluare                       |  430  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| Rezerva mutuala de garantare                   |  435  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| Alte rezerve                                   |  440  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| Fonduri                                        |  450  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| Datorii subordonate                            |  460  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| Subventii si fonduri publice alocate           |  470  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| Provizioane pentru riscuri si cheltuieli       |  480  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| Provizioane reglementate                       |  490  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| Rezultatul reportat                            |       |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| - Profit                                       |  503  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| - Pierdere                                     |  506  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| Profit sau pierdere                            |       |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| - Profit                                       |  513  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| - Pierdere                                     |  516  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| Repartizarea profitului (-)                    |  520  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| TOTAL PASIV                                    |  L99  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|

                 ADMINISTRATOR,               CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
      (CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT)          FINANCIAR-CONTABIL,
          Numele, prenumele, semnatura             Numele, prenumele si
        si stampila institutiei de credit                semnatura

                             VERIFICAT SI CERTIFICAT,
                            potrivit legii, de catre:

     CENZORII INSTITUTIEI DE              CALITATEA              SEMNATURA SI
 CREDIT sau ALTE PERSOANE CARE    (expert contabil, contabil        PARAFA
    INDEPLINESC ATRIBUTIILE          autorizat cu studii
          CENZORILOR               superioare, societate de
      (numele si prenumele,          expertiza contabila)
    denumirea societatii de
      expertiza contabila)
 .............................  ..............................  ..............
 .............................  ..............................  ..............
 .............................  ..............................  ..............

    ANEXA 12

                           SOLUTII SI PREVEDERI
referitoare la incheierea exercitiilor financiare si intocmirea situatiilor financiare anuale de catre institutiile de credit

    1. Inregistrarea in contabilitate a unor operatiuni privind achizitionarea titlurilor clasificate in categoria activelor financiare disponibile pentru vanzare (titluri de plasament) sau a plasamentelor detinute pana la scadenta (titluri de investitii)
    Potrivit prevederilor pct. 5.13 din sectiunea a 5-a a cap. 1 din Reglementarile contabile armonizate, bunurile procurate cu titlu oneros se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate, la data intrarii, la valoarea de achizitie denumita "cost de achizitie", care este egal cu pretul de cumparare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport - aprovizionare si alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea in stare de utilitate sau intrarea in gestiune a bunului respectiv.
    Avand in vedere conturile prevazute in cadrul cap. 2 "Planul de conturi aplicabil institutiilor de credit" din Reglementarile contabile armonizate, in momentul achizitionarii titlurilor clasificate in categoria activelor financiare disponibile pentru vanzare (titluri de plasament) sau a plasamentelor detinute pana la scadenta (titluri de investitii), institutiile de credit care aplica Reglementarile contabile armonizate vor avea in vedere urmatoarele:
    - titlurile cu venit variabil clasificate in categoria activelor financiare disponibile pentru vanzare (titlurile de plasament) sunt evaluate la valoarea de achizitie (formata din pretul de cumparare, inclusiv cheltuielile de achizitie), care se inregistreaza in contul 3031 "Titluri de plasament";
    - titlurile cu venit fix clasificate in categoria activelor financiare disponibile pentru vanzare (titlurile de plasament) sau a plasamentelor detinute pana la scadenta (titlurile de investitii) sunt evaluate la valoarea de achizitie, formata din pretul de cumparare, inclusiv cheltuielile de achizitie si dobanzile calculate pentru perioada scursa (cuponul scurs). Creantele din dobanzile calculate pentru perioada scursa de la emisiunea acestor titluri (cuponul scurs) pot fi inregistrate in conturile de creante atasate corespunzatoare (3037 "Creante atasate" si, respectiv, 3047 "Creante atasate"), caz in care diferenta dintre valoarea de achizitie si dobanzile calculate pentru perioada scursa de la emisiunea titlurilor respective va fi inregistrata in conturile de titluri corespunzatoare (3031 "Titluri de plasament" si, respectiv, 3041 "Titluri de investitii").

    2. Inregistrarea in contabilitate a sumelor reprezentand participarea personalului la profit si alte sume similare
    Institutiile de credit care aplica Reglementarile contabile armonizate vor evidentia in cursul exercitiului financiar sumele previzionate reprezentand participarea personalului la profit si alte sume similare, potrivit prevederilor IAS 19 "Beneficiile angajatilor".

    3. Inregistrarea in contabilitate a diferentelor de curs valutar aferente titlurilor in devize, care au caracter de imobilizari financiare
    Potrivit prevederilor pct. 5.46 din sectiunea a 5-a a cap. 1 din Reglementarile contabile armonizate: "Elementele de activ si de pasiv exprimate in devize trebuie sa fie convertite in lei la cursul de schimb la vedere in vigoare la data intocmirii bilantului, cu exceptia activelor in devize inregistrate ca imobilizari financiare, care sunt convertite in lei la cursul de schimb in vigoare la data achizitionarii acestora."
    In scopul aplicarii unui tratament contabil unitar pe perioada de implementare a programului de dezvoltare a sistemului de contabilitate pentru institutiile de credit, pentru toate activele in devize recunoscute ca imobilizari financiare, atat in cazul titlurilor cu venit fix (titluri de investitii), cat si in cazul titlurilor cu venit variabil evidentiate in clasa 4 "Valori imobilizate", respectiv in scopul prezentarii acestora la costul istoric convertit in lei la cursul de schimb in vigoare la data achizitionarii, diferentele de curs de schimb valutar ce apar intre data achizitiei/tranzactiei si data intocmirii situatiilor financiare vor fi inregistrate de catre institutiile de credit conform urmatoarei metodologii contabile:
    - diferente favorabile de curs valutar intre data achizitiei si data intocmirii situatiilor financiare

    3722 "Contravaloarea pozitiei  =                    %
         de schimb"                   304 "Titluri de investitii", analitic
                                          distinct, diferente de curs valutar
                                          intre data achizitiei si data
                                          intocmirii situatiilor financiare
                                      411 "Parti in societatile comerciale
                                          legate", analitic distinct, diferente
                                          de curs valutar intre data achizitiei
                                          si data intocmirii situatiilor
                                          financiare
                                      412 "Titluri de participare", analitic
                                          distinct, diferente de curs valutar
                                          intre data achizitiei si data
                                          intocmirii situatiilor financiare
                                      413 "Titluri ale activitatii de
                                          portofoliu", analitic distinct,
                                          diferente de curs valutar intre data
                                          achizitiei si data intocmirii
                                          situatiilor financiare

    - diferente nefavorabile de curs valutar intre data achizitiei si data intocmirii situatiilor financiare

                   %                =  3722 "Contravaloarea pozitiei de schimb"
 304 "Titluri de investitii",
     analitic distinct, diferente
     de curs valutar intre data
     achizitiei si data intocmirii
     situatiilor financiare
 411 "Parti in societatile
     comerciale legate", analitic
     distinct, diferente de curs
     valutar intre data achizitiei
     si data intocmirii
     situatiilor financiare
 412 "Titluri de participare",
     analitic distinct, diferente
     de curs valutar intre data
     achizitiei si data intocmirii
     situatiilor financiare
 413 "Titluri ale activitatii de
     portofoliu", analitic
     distinct, diferente de curs
     valutar intre data achizitiei
     si data intocmirii
     situatiilor financiare

    4. Prevederi referitoare la modul de inregistrare a fondului special constituit de casele/bancile pentru economisire si creditare in sistem colectiv pentru domeniul locativ
    Casele/bancile pentru economisire si creditare in sistem colectiv pentru domeniul locativ vor inregistra fondul special constituit in conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2003, in contul 519 "Alte rezerve", analitic distinct.

    5. Depunerea situatiilor financiare anuale
    5.1. In conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, si ale pct. 9.3 din sectiunea a 9-a a cap. 9 din Reglementarile contabile armonizate, cate un exemplar al raportului anual se depune de catre banci, persoane juridice romane, de catre sucursalele din Romania ale bancilor straine, de catre casele/bancile pentru economisire si creditare in sistem colectiv pentru domeniul locativ, precum si de catre institutiile emitente de moneda electronica la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, precum si la Directia supraveghere din cadrul Bancii Nationale a Romaniei, in termen de 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar.
    5.2. Raportul anual care se depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice va fi insotit de balanta de verificare la 31 decembrie 200N.
    In aceleasi conditii, inclusiv cele prevazute la pct. 5.1, vor fi depuse si rapoartele anuale, intocmite in conformitate cu prevederile Reglementarilor contabile armonizate, ale institutiilor de credit prevazute in dispozitiile generale la pct. 2 lit. E din respectivele reglementari.
    5.3. In conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, si ale art. 4 si 5 din Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.282/4/2002 privind modificarea si completarea planului de conturi pentru societatile bancare si a normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.418/344/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a modelelor situatiilor financiar-contabile pentru banci si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.524/362/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea aplicarii acestora si de catre organizatiile cooperatiste de credit, cate un exemplar al situatiilor financiare anuale, prevazute la cap. II din Modelele situatiilor financiar-contabile pentru institutiile de credit, insotit de raportul auditorului financiar sau, dupa caz, al cenzorilor, precum si de raportul administratorilor, se depune de catre organizatiile cooperatiste de credit la casa centrala a cooperativelor de credit, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, precum si la Directia supraveghere din cadrul Bancii Nationale a Romaniei, in termen de 90 de zile de la incheierea exercitiului financiar 2003, dupa cum urmeaza:
    - la casa centrala a cooperativelor de credit se depun situatiile financiare anuale intocmite de cooperativele de credit afiliate, insotite de raportul auditorului financiar sau, dupa caz, al cenzorilor, precum si de raportul administratorilor;
    - la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice se depun situatiile financiare anuale, insotite de raportul auditorului financiar sau, dupa caz, al cenzorilor, de raportul administratorilor, precum si de balanta de verificare la 31 decembrie 2003, intocmite de toate organizatiile cooperatiste de credit. Situatiile financiare anuale intocmite de cooperativele de credit trebuie vizate de casa centrala a cooperativelor de credit la care sunt afiliate;
    - la Directia supraveghere din cadrul Bancii Nationale a Romaniei se depun situatiile financiare anuale, insotite de raportul auditorului financiar, raportul administratorilor, precum si de balanta de verificare la 31 decembrie 2003, intocmite de casele centrale ale cooperativelor de credit, care sa reflecte operatiunile proprii, precum si situatiile financiare anuale care sa reflecte operatiunile retelei cooperatiste de credit.
    5.4. Raportul anual continand situatiile financiare retratate aferente primului an de aplicare a Reglementarilor contabile armonizate va fi depus de catre organizatiile cooperatiste de credit pana la data de 30 noiembrie 2004, cu respectarea prevederilor pct. 5.3.
    5.5. Incepand cu anul 2004 organizatiile cooperatiste de credit depun rapoartele anuale ale acestora in termen de 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar, cu respectarea prevederilor pct. 5.3.
    5.6. Avand in vedere prevederile art. 10 lit. m) din Legea nr. 83/1998 privind procedura falimentului institutiilor de credit, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 82^22 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 236 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata cu modificari prin Legea nr. 200/2002, si ale art. 4 alin. (2) din Legea nr. 541/2002, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2003, in cazul bancilor, institutiilor emitente de moneda electronica, organizatiilor cooperatiste de credit si caselor/bancilor pentru economisire si creditare in sistem colectiv pentru domeniul locativ aflate in curs de lichidare, daca lichidarea se prelungeste peste durata unui exercitiu financiar, lichidatorul este obligat sa intocmeasca situatiile financiare anuale si sa le depuna la organele si la termenele prevazute pentru institutiile de credit. Aceste situatii financiare anuale pot fi auditate/certificate potrivit prevederilor legale aplicabile institutiilor de credit si vor fi depuse insotite, daca este cazul, de raportul auditorului financiar sau al cenzorilor. Respectivele institutii de credit nu vor depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, precum si la Directia supraveghere din cadrul Bancii Nationale a Romaniei situatiile financiare retratate aferente primului an de aplicare a Reglementarilor contabile armonizate.
    5.7. Institutiile de credit pot depune situatiile financiare anuale la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 627/1995 privind imbunatatirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de catre agentii economici si alti contribuabili.
    5.8. Institutiile de credit care aplica Reglementarile contabile armonizate pot intocmi situatii financiare consolidate pentru exercitiul financiar al anului 2003. O copie de pe situatiile financiare consolidate impreuna cu o copie de pe raportul de gestiune consolidat si o copie de pe raportul auditorilor asupra situatiilor financiare consolidate vor fi depuse la Banca Nationala a Romaniei in termen de 10 zile de la data publicarii lor, potrivit prevederilor art. 66 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/2002 privind elaborarea situatiilor financiare consolidate de catre institutiile de credit.
    5.9. Institutiile de credit autorizate de Banca Nationala a Romaniei, care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la sfarsitul exercitiului financiar, nu intocmesc situatii financiare anuale, urmand sa depuna o declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte acest lucru, la Directia supraveghere din cadrul Bancii Nationale a Romaniei si la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, care sa cuprinda toate datele de identificare a institutiei de credit:
    - denumirea completa (conform certificatului de inmatriculare);
    - adresa si numarul de telefon;
    - numarul de inregistrare la registrul comertului;
    - codul fiscal/codul unic de inregistrare;
      capitalul social.
    5.10. Institutiile de credit vor anexa la situatiile financiare anuale depuse la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice formularele   mod. 4090 "Indicatori de activitate" si mod. 4032 "Situatia activelor imobilizate", prevazute de Modelele situatiilor financiar contabile pentru institutiile de credit (in cazul organizatiilor cooperatiste de credit autorizate in baza dispozitiilor tranzitorii din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 200/2002) sau de Ordinul guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2003 privind aprobarea Modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora pentru institutiile de credit care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva Comunitatilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.982/5/2001 (in cazul celorlalte institutii de credit), care vor fi intocmite in baza datelor cuprinse in situatiile financiare anuale.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 2/2004
Ordin 1827 2003
privind modificarea si completarea unor reglementari in domeniul contabilitatii
Ordin 5 2001
pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva Comunitatilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit
Ordin 362 1998
privind aprobarea modelelor situatiilor financiar-contabile pentru banci si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora
Ordin 362 1998
privind aprobarea modelelor situatiilor financiar-contabile pentru banci si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora
Ordin 344 1997
privind aprobarea Planului de conturi pentru societatile bancare si a normelor metodologice de utilizare a acestuia
Ordin 344 1997
privind aprobarea Planului de conturi pentru societatile bancare si a normelor metodologice de utilizare a acestuia
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu