E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Ordin 6 2004 modifica articolul 12 din actul Ordin 263 2004
Articolul 1 din actul Ordin 6 2004 modifica articolul 12 din actul Ordin 2 2004
Articolul 4 din actul Ordin 6 2004 abrogă articolul 3 din actul Ordin 263 2004
Articolul 4 din actul Ordin 6 2004 abrogă articolul 4 din actul Ordin 263 2004
Articolul 4 din actul Ordin 6 2004 abrogă articolul 3 din actul Ordin 2 2004
Articolul 4 din actul Ordin 6 2004 abrogă articolul 4 din actul Ordin 2 2004
Articolul 1 din actul Ordin 6 2004 modifica articolul 1 din actul Ordin 999 2003
Articolul 1 din actul Ordin 6 2004 modifica articolul 1 din actul Ordin 3 2003
Articolul 1 din actul Ordin 6 2004 modifica articolul 1 din actul Ordin 1982 2001
Articolul 1 din actul Ordin 6 2004 modifica articolul 1 din actul Ordin 5 2001
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 6 din 30 noiembrie 2004

privind modificarea si completarea unor reglementari contabile aplicabile institutiilor de credit

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 10 din  5 ianuarie 2005


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 58 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 4 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata cu modificari prin Legea nr. 200/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 4 din Legea nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 8 din Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.982/5/2001 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva Comunitatilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei,

    Banca Nationala a Romaniei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba modificarea si completarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva Comunitatilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.982/5/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare Reglementarile contabile armonizate, a Ordinului ministrului finantelor publice si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 263/2/2004 privind modificarea si completarea unor reglementari contabile aplicabile institutiilor de credit, precum si a Ordinului ministrului finantelor publice si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 999/3/2003 pentru aprobarea Sistemului de raportare semestriala a institutiilor de credit, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit prevederilor cuprinse in anexele nr. 1 - 6*) care fac parte integranta din prezentul ordin.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 6 sunt reproduse in facsimil.

    Art. 2
    Banca Nationala a Romaniei va urmari in cadrul actiunilor de supraveghere desfasurate potrivit legii aplicarea de catre institutiile de credit a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage aplicarea sanctiunilor sau instituirea masurilor prevazute de art. 69 alin. 2 si, respectiv, art. 70 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara, cu modificarile si completarile ulterioare, de art. 189 si, respectiv, art. 191 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata cu modificari prin Legea nr. 200/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a celor prevazute la art. 34 din Legea nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2003.
    Art. 4
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga art. 3 si 4 din Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 263/2/2004 privind modificarea si completarea unor reglementari contabile aplicabile institutiilor de credit, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 163 din 25 februarie 2004, si orice alte dispozitii contrare.

                   GUVERNATORUL BANCII NATIONALE A ROMANIEI,
                                MUGUR ISARESCU

    ANEXA 1

    Modificari si completari ale Reglementarilor contabile armonizate

    1. Modificari si completari ale Planului de conturi aplicabil institutiilor de credit, prevazut de Reglementarile contabile armonizate, in vederea utilizarii acestuia de catre organizatiile cooperatiste de credit

    1.1. Pentru evidentierea in contabilitatea organizatiilor cooperatiste de credit a operatiunilor specifice acestora, Planul de conturi aplicabil institutiilor de credit si normele metodologice de utilizare a acestuia, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1.1.1. Se introduce grupa 17 "Operatiuni intre organizatiile cooperatiste de credit din cadrul retelei" incluzand urmatoarele conturi:
    "Grupa 17 - OPERATIUNI INTRE ORGANIZATIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL RETELEI

    B  171   - Conturi curente
    A  1711  - Cont curent la casa centrala
    P  1712  - Conturi curente ale cooperativelor de credit afiliate
    B  1717  - Creante si datorii atasate
    A  17171 - Creante atasate
    P  17172 - Datorii atasate

    B  173   - Depozite intre organizatiile cooperatiste de credit din cadrul
               retelei
    A  1731  - Depozite la casa centrala
    A  17311 - Depozite la vedere la casa centrala
    A  17312 - Depozite la termen la casa centrala
    A  17313 - Depozite colaterale la casa centrala
    A  17317 - Creante atasate
    P  1732  - Depozite ale cooperativelor de credit afiliate
    P  17321 - Depozite la vedere ale cooperativelor de credit afiliate
    P  17322 - Depozite la termen ale cooperativelor de credit afiliate
    P  17323 - Depozite colaterale ale cooperativelor de credit afiliate
    P  17327 - Datorii atasate

    B  174   - Credite si imprumuturi intre organizatiile cooperatiste de credit
               din cadrul retelei
    A  1741  - Credite acordate organizatiilor cooperatiste de credit din cadrul
               retelei
    A  17411 - Credite de pe o zi pe alta acordate organizatiilor cooperatiste
               de credit din cadrul retelei
    A  17412 - Credite la termen acordate organizatiilor cooperatiste de credit
               din cadrul retelei
    A  17417 - Creante atasate
    P  1742  - Imprumuturi primite de la organizatiile cooperatiste de credit
               din cadrul retelei
    P  17421 - Imprumuturi de pe o zi pe alta primite de la organizatiile
               cooperatiste de credit din cadrul retelei
    P  17422 - Imprumuturi la termen primite de la organizatiile cooperatiste de
               credit din cadrul retelei
    P  17427 - Datorii atasate

    B  176   - Valori de recuperat si alte sume datorate organizatiilor
               cooperatiste de credit din cadrul retelei
    A  1761  - Valori de recuperat de la organizatiile cooperatiste de credit
               din cadrul retelei
    A  17611 - Valori de recuperat
    A  17617 - Creante atasate
    P  1762  - Alte sume datorate organizatiilor cooperatiste de credit din
               cadrul retelei
    P  17621 - Alte sume datorate
    P  17627 - Datorii atasate

    A  178   - Creante restante si indoielnice privind operatiunile cu
               organizatiile cooperatiste de credit din cadrul retelei
    A  1781  - Creante restante privind operatiunile cu organizatiile
               cooperatiste de credit din cadrul retelei
    A  17811 - Creante restante
    A  17812 - Dobanzi restante
    A  17817 - Creante atasate
    A  1782  - Creante indoielnice privind operatiunile cu organizatiile
               cooperatiste de credit din cadrul retelei
    A  17821 - Creante indoielnice
    A  17822 - Dobanzi indoielnice
    A  17827 - Creante atasate"

    1.1.2. Denumirea grupei 34 se modifica in "Decontari intrabancare si intre organizatiile cooperatiste de credit din cadrul retelei", iar in cadrul acesteia se introduce contul bifunctional sintetic de gradul I 342 "Decontari intre organizatiile cooperatiste de credit din cadrul retelei".
    1.1.3. In cadrul grupei 51 "Prime legate de capital si rezerve" se introduc urmatoarele conturi:

    "P  517   - Rezerve specifice organizatiilor cooperatiste de credit
     P  5171  - Rezerva de intrajutorare
     P  5172  - Rezerva mutuala de garantare
     P  51721 - Rezerva mutuala de garantare constituita din profit
     P  51722 - Rezerva mutuala de garantare constituita din cotizatiile
                cooperativelor de credit afiliate"

    1.1.4. In cadrul contului sintetic de gradul I 601 "Cheltuieli cu operatiunile de trezorerie si operatiunile interbancare" se introduc urmatoarele conturi sintetice de gradul II si III:

    "A  6016  - Cheltuieli cu operatiunile organizatiilor cooperatiste de credit
                din cadrul retelei
     A  60161 - Dobanzi la conturile curente ale cooperativelor de credit
                afiliate
     A  60162 - Dobanzi la depozitele cooperativelor de credit afiliate
     A  60163 - Dobanzi la imprumuturile de la organizatiile cooperatiste de
                credit din cadrul retelei
     A  60164 - Dobanzi privind alte sume datorate organizatiilor cooperatiste
                de credit din cadrul retelei
     A  60169 - Comisioane"

    1.1.5. In cadrul contului sintetic de gradul I 609 "Alte cheltuieli de exploatare bancara" se introduce urmatorul cont sintetic de gradul II:

    "A  6094  - Cheltuieli pentru constituirea rezervei mutuale de garantare a
                casei centrale"

    1.1.6. In cadrul contului sintetic de gradul I 701 "Venituri din operatiunile de trezorerie si operatiunile interbancare" se introduc urmatoarele conturi sintetice de gradul II si III:

    "P  7016  - Venituri din operatiunile cu organizatiile cooperatiste de
                credit din cadrul retelei
     P  70161 - Dobanzi de la contul curent la casa centrala
     P  70162 - Dobanzi de la depozitele la casa centrala
     P  70163 - Dobanzi de la creditele acordate organizatiilor cooperatiste de
                credit din cadrul retelei
     P  70164 - Dobanzi privind valorile de recuperat de la organizatiile
                cooperatiste de credit din cadrul retelei
     P  70168 - Dobanzi din creante restante si indoielnice privind operatiunile
                cu organizatiile cooperatiste de credit din cadrul retelei
     P  70169 - Comisioane"

    1.2. Continutul si functiunea conturilor nou introduse sunt cele prevazute la cap. VII - Norme metodologice de utilizare a conturilor contabile de catre societatile bancare din Planul de conturi pentru societatile bancare si normele metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1418/344/1997, cu modificarile si completarile ulterioare (asa cum a fost modificat prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1282/4/2002), in conditiile in care acestea nu contravin prevederilor cuprinse in Reglementarile contabile armonizate, cu urmatoarele precizari:
    1.2.1. Contul 5171 "Rezerva de intrajutorare" preia continutul si functiunea contului 515 "Rezerva de intrajutorare";
    1.2.2. Contul 5172 "Rezerva mutuala de garantare" preia continutul si functiunea contului 518 "Rezerva mutuala de garantare";
    1.2.3. Contul 51721 "Rezerva mutuala de garantare constituita din profit" preia continutul si functiunea contului 5181 "Rezerva mutuala de garantare constituita din profitul brut";
    1.2.4. Contul 51722 "Rezerva mutuala de garantare constituita din cotizatiile cooperativelor de credit afiliate" preia continutul si functiunea contului 5182 "Rezerva mutuala de garantare constituita din cotizatiile cooperativelor de credit afiliate".

    2. Modificari si completari ale Planului de conturi aplicabil institutiilor de credit, prevazut de Reglementarile contabile armonizate, in vederea utilizarii acestuia la evidentierea in contabilitate a tuturor categoriilor de instrumente financiare derivate (in conditiile intrarii in vigoare, incepand cu 1 ianuarie 2005, a Normelor Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2004 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit, prin care se abroga Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/2002 privind instrumentele financiare derivate)

    2.1. Pentru evidentierea in contabilitatea institutiilor de credit a operatiunilor privind instrumentele financiare derivate, Planul de conturi pentru institutiile de credit si normele metodologice de utilizare a acestuia, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    2.1.1. Se introduce grupa 31 "Instrumente financiare derivate" incluzand urmatoarele conturi:
    "Grupa 31 - INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE

    B  311   - Instrumente financiare derivate ferme
    B  3111  - Operatiuni de schimb la termen
    B  3112  - Alte instrumente financiare derivate de curs de schimb
    B  3113  - Instrumente financiare derivate de rata a dobanzii
    B  3119  - Instrumente financiare derivate, altele decat cele de dobanda si
               curs de schimb

    B  312   - Instrumente financiare derivate conditionale cumparate
    B  3121  - Instrumente financiare derivate de curs de schimb
    B  3122  - Instrumente financiare derivate de rata a dobanzii
    B  3129  - Instrumente financiare derivate, altele decat cele de dobanda si
               curs de schimb

    B  313   - Instrumente financiare derivate conditionale vandute
    B  3131  - Instrumente financiare derivate de curs de schimb
    B  3132  - Instrumente financiare derivate de rata a dobanzii
    B  3139  - Instrumente financiare derivate, altele decat cele de dobanda si
               curs de schimb

    CONTINUT:
    311   - valoarea instrumentelor financiare derivate ferme;
    3111  - contracte ferme de schimb la termen (contracte de schimb la termen,
            contracte swap de devize)*1);
    3112  - contracte ferme la termen a caror valoare se modifica in functie de
            evolutia cursului de schimb (ex. contracte futures de curs de
            schimb)*2);
    3113  - contracte ferme la termen a caror valoare se modifica in functie de
            evolutia unei rate a dobanzii (contracte FRA, contracte swap de rata
            a dobanzii etc.)*3);
    3119  - contracte ferme la termen a caror valoare se modifica in functie de
            evolutia altor variabile decat cursul de schimb sau o rata a
            dobanzii;
    312   - valoarea optiunilor si a altor instrumente financiare derivate
            similare, cumparate de institutia de credit;
    3121  - instrumente a caror valoare se modifica in functie de evolutia
            cursului de schimb;
    3122  - instrumente a caror valoare se modifica in functie de evolutia unei
            rate a dobanzii;
    3129  - instrumente a caror valoare se modifica in functie de evolutia altor
            variabile decat cursul de schimb sau o rata a dobanzii;
    313   - valoarea optiunilor si a altor instrumente financiare derivate
            similare, vandute de institutia de credit;
    3131  - instrumente a caror valoare se modifica in functie de evolutia
            cursului de schimb;
    3132  - instrumente a caror valoare se modifica in functie de evolutia unei
            rate a dobanzii;
    3139  - instrumente a caror valoare se modifica in functie de evolutia altor
            variabile decat cursul de schimb sau o rata a dobanzii."

-------------
    *1) preia partial continutul contului 3723
    *2) preia continutul contului 3724
    *3) preia continutul contului 3725

    2.1.2. In cadrul contului sintetic de gradul II 6074 "Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente financiare derivate" se introduce urmatorul cont sintetic de gradul III:

    "A  60748 - Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente financiare
                derivate, altele decat cele de dobanda si curs de schimb"

    2.1.3. In cadrul contului sintetic de gradul II 7074 "Venituri privind operatiunile cu instrumente financiare derivate" se introduce urmatorul cont sintetic de gradul III:

    "P  70748 - Venituri privind operatiunile cu instrumente financiare
                derivate, altele decat cele de dobanda si curs de schimb"

    2.1.4. Denumirea si continutul conturilor sintetice de gradul I 941 "Operatiuni efectuate pe pietele organizate si asimilate de instrumente financiare derivate de dobanda", 943 "Operatiuni efectuate pe pietele la buna intelegere de instrumente financiare derivate de dobanda", 944 "Operatiuni efectuate pe pietele organizate si asimilate de instrumente financiare derivate de curs de schimb", 945 "Operatiuni efectuate pe pietele la buna intelegere de instrumente financiare derivate de curs de schimb" se modifica astfel:

    B  941  - Operatiuni cu instrumente financiare derivate de dobanda efectuate
              pe pietele reglementate
    B  943  - Operatiuni cu instrumente financiare derivate de dobanda efectuate
              pe pietele la buna intelegere (OTC - over the counter)
    B  944  - Operatiuni cu instrumente financiare derivate de curs de schimb
              efectuate pe pietele reglementate
    B  945  - Operatiuni cu instrumente financiare derivate de curs de schimb
              efectuate pe pietele la buna intelegere (OTC - over the counter)

    CONTINUT:
    941  - valoarea nominala a contractelor aferente operatiunilor cu
           instrumente financiare derivate de dobanda negociate pe pietele
           reglementate;
    943  - valoarea nominala a contractelor aferente operatiunilor cu
           instrumente financiare derivate de dobanda negociate pe pietele la
           buna intelegere (OTC - over the counter);
    944  - valoarea nominala a contractelor aferente operatiunilor cu
           instrumente financiare derivate de curs de schimb negociate pe
           pietele reglementate;
    945  - valoarea nominala a contractelor aferente operatiunilor cu
           instrumente financiare derivate de curs de schimb negociate pe
           pietele la buna intelegere (OTC - over the counter).

    2.1.5. In cadrul contului sintetic de gradul I 941 "Operatiuni cu instrumente financiare derivate de dobanda efectuate pe pietele reglementate" se introduc urmatoarele conturi sintetice de gradul II si III:

    "A  9412  - Operatiuni conditionale de acoperire
     A  94121 - Instrumente cumparate
     A  94122 - Instrumente vandute

     A  9419  - Alte operatiuni conditionale
     A  94191 - Instrumente cumparate
     A  94192 - Instrumente vandute"

    2.1.6. In cadrul contului sintetic de gradul I 943 "Operatiuni cu instrumente financiare derivate de dobanda efectuate pe pietele la buna intelegere (OTC - over the counter)" se introduc urmatoarele conturi sintetice de gradul II si III:

    "A  9432  - Operatiuni conditionale de acoperire
     A  94321 - Instrumente cumparate
     A  94322 - Instrumente vandute

     A  9439  - Alte operatiuni conditionale
     A  94391 - Instrumente cumparate
     A  94392 - Instrumente vandute"

    2.1.7. In cadrul contului sintetic de gradul I 944 "Operatiuni cu instrumente financiare derivate de curs de schimb efectuate pe pietele reglementate" se introduc urmatoarele conturi sintetice de gradul II si III:

    "A  9442  - Operatiuni conditionale de acoperire
     A  94421 - Instrumente cumparate
     A  94422 - Instrumente vandute

     A  9449  - Alte operatiuni conditionale
     A  94491 - Instrumente cumparate
     A  94492 - Instrumente vandute"

    2.1.8. In cadrul contului sintetic de gradul I 945 "Operatiuni cu instrumente financiare derivate de curs de schimb efectuate pe pietele la buna intelegere (OTC - over the counter)" se introduc urmatoarele conturi sintetice de gradul II si III:

    "A  9452  - Operatiuni conditionale de acoperire
     A  94521 - Instrumente cumparate
     A  94522 - Instrumente vandute

     A  9459  - Alte operatiuni conditionale
     A  94591 - Instrumente cumparate
     A  94592 - Instrumente vandute"

    2.1.9. In cadrul grupei 94 "Angajamente privind instrumentele financiare derivate" se introduc urmatoarele conturi sintetice de gradul I, II si III:

    "A  946   - Operatiuni cu instrumente financiare derivate, altele decat cele
                de dobanda si curs de schimb efectuate pe pietele reglementate
     A  9461  - Operatiuni de acoperire
     A  9462  - Operatiuni conditionale de acoperire
     A  94621 - Instrumente cumparate
     A  94622 - Instrumente vandute
     A  9465  - Alte operatiuni
     A  9469  - Alte operatiuni conditionale
     A  94691 - Instrumente cumparate
     A  94692 - Instrumente vandute

     A  947   - Operatiuni cu instrumente financiare derivate, altele decat cele
                de dobanda si curs de schimb efectuate pe pietele la buna
                intelegere (OTC - over the counter)
     A  9471  - Operatiuni de acoperire
     A  9472  - Operatiuni conditionale de acoperire
     A  94721 - Instrumente cumparate
     A  94722 - Instrumente vandute
     A  9475  - Alte operatiuni
     A  9479  - Alte operatiuni conditionale
     A  94791 - Instrumente cumparate
     A  94792 - Instrumente vandute"

    2.1.10. Continutul conturilor nou introduse potrivit pct. 2.1.5 - 2.1.9 este urmatorul:
    "CONTINUT:
    9412,  - valoarea nominala a instrumentelor derivate conditionale de
    9419,    dobanda (ex. optiuni si alte instrumente similare de rata a
    9432,    dobanzii);
    9439
    9442,  - valoarea nominala a instrumentelor derivate conditionale de curs
    9449,    de schimb (ex. optiuni si alte instrumente similare de curs de
    9452,    schimb);
    9459
    946    - valoarea nominala a instrumentelor financiare derivate, altele
             decat cele de dobanda si curs de schimb, negociate pe pietele
             reglementate;
    947    - valoarea nominala a instrumentelor financiare derivate, altele
             decat cele de dobanda si curs de schimb, negociate pe pietele la
             buna intelegere (OTC - over the counter);
    9461,  - valoarea nominala a instrumentelor derivate ferme, altele decat
    9465,    cele de dobanda si curs de schimb;
    9471,
    9475
    9462,  - valoarea nominala a instrumentelor derivate conditionale, altele
    9469,    decat cele de dobanda si curs de schimb."
    9472,
    9479

    2.2. Pct. 5.47 din Reglementarile contabile armonizate se modifica si va avea urmatorul continut: "Operatiunile de schimb la vedere neajunse la scadenta trebuie sa fie convertite la cursul de schimb la vedere in vigoare la data intocmirii bilantului. Tranzactiile la termen neajunse la scadenta trebuie convertite la cursul la termen ramas de scurs de la data intocmirii bilantului."

    3. Reglementari privind intocmirea, formatul si continutul situatiilor financiare anuale ale institutiilor de credit

    3.1. In formatul de bilant, prevazut la capitolul 3 din Reglementarile contabile armonizate, codul pozitiei "Alte rezerve" se modifica si este 399, iar dupa pozitia 396 "Rezerve pentru riscuri bancare" se introduc pozitiile 397 "Rezerva de intrajutorare" si 398 "Rezerva mutuala de garantare". Astfel, formatul bilantului se modifica si se completeaza si este cel prezentat in anexa nr. 2.
    Totodata, exemplele de prezentare a situatiei modificarilor capitalurilor proprii, prevazute la capitolul 3 din Reglementarile contabile armonizate, se modifica si sunt cele prezentate in anexele nr. 3 si 4.
    3.2. Exemplele de corespondenta, prevazute la capitolul 4 din Reglementarile contabile armonizate, dintre Planul de conturi aplicabil institutiilor de credit (prevazut la cap. 2 din Reglementarile contabile armonizate) si unele pozitii din formatul de bilant, se modifica si se completeaza astfel:
 ______________________________________________________________________________
|     COD POZITIE     |                   PLAN DE CONTURI                      |
|_____________________|________________________________________________________|
|                               ACTIV                                          |
|______________________________________________________________________________|
| 033 - Creante asupra| 1112 + 121 + 1311 + 1411 + 1511 + ex. 1611 + 1711 +    |
| institutiilor de    | + 17311 + 17411 + ex. 17611 + ex. 17811 + ex. 17821 +  |
| credit la vedere    | + ex. 1811 + ex. 1821 - ex. 1911 + ex. 30111 +         |
|                     | + ex. 3811 + ex. 3821 - ex. 399                        |
|_____________________|________________________________________________________|
| 036 - Creante asupra| 1113 + 1114 + 1312 + 1313 + 1412 + 1413 + 1512 +       |
| institutiilor de    | + ex. 1611 + 17312 + 17313 + 17412 + ex. 17611 +       |
| credit alte creante | + ex. 17811 + ex. 17821 + ex. 1811 + ex. 1821 -        |
|                     | - ex. 1911 + ex. 30111 + ex. 3811 + ex. 3821 -         |
|                     | - ex. 399 + ex. 401 + ex. 402 + ex. 4811 + ex. 4821 -  |
|                     | - ex. 499                                              |
|_____________________|________________________________________________________|
| 130 - Alte active   | Ex. 333 (solduri debitoare) + 3362 + 341 (sold         |
|                     | debitor) + 342 (sold debitor) + 3514 + 35192 + 35262 + |
|                     | + 35324 + 35326 + 35328 (sold debitor) + 3534 + 35392 +|
|                     | + 3551 + 3552 + 3556 + 361 + 362 + 363 + 365 + 367 +   |
|                     | + 368 + 3712 + 3723 (sold debitor) + 311 (solduri      |
|                     | debitor) + 312 (sold debitor) + 313 (sold debitor) +   |
|                     | + ex. 373 (solduri debitoare) + ex. 3811 + ex. 3821 -  |
|                     | - 393 - ex. 399 + 421 + 424 + 3521 (sold debitor) +    |
|                     | + 3522 (sold debitor) + 3531 (sold debitor) + 3533     |
|                     | (sold debitor) + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold      |
|                     | debitor)                                               |
|_____________________|________________________________________________________|
| 140 - Cheltuieli    | 1171 + 1271 + 1317 + 1417 + 1517 + 1617 + 17171 +      |
| inregistrate in     | + 17317 + 17417 + 17617 + 17812 + 17817 + 17822 +      |
| avans si venituri   | + 17827 + 1812 + 1817 + 1822 + 1827 - 1912 + 2017 +    |
| angajate            | + 2027 + 2037 + 2047 + 2057 + 2067 + 2317 + 2417 +     |
|                     | + 25171 + 2617 + 2812 + 2817 + 2822 + 2827 - 2912 +    |
|                     | + 30117 + 30257 + ex. 30371 + ex. 30372 + 30373 +      |
|                     | + 30374 + ex. 30471 + ex. 30472 + 3371 + 3557 + 374 +  |
|                     | + 375 + 378 + 3812 + 3817 + 3822 + 3827 - ex. 399 +    |
|                     | + 407 + 417 + 4812 + 4817 + 4822 + 4827 - 499          |
|_____________________|________________________________________________________|
|                                PASIV                                         |
|______________________________________________________________________________|
| 303 - Datorii       | 1122 + 122 + 1321 + 1421 + 1521 + ex. 1621 + 1712 +    |
| privind institutiile| + 17321 + 17421 + ex. 17621 + ex. 30121                |
| de credit la vedere |                                                        |
|_____________________|________________________________________________________|
| 306 - Datorii       | 1121 + 1123 + 1322 + 1323 + 1422 + 1423 + 1522 +       |
| privind institutiile| + ex. 1621 + 17322 + 17323 + 17422 + ex. 17621 +       |
| de credit la termen | + ex. 30121                                            |
|_____________________|________________________________________________________|
| 330 - Alte pasive   | 30271 + 30272 + 3036 + 331 + 332 + ex. 333 (solduri    |
|                     | creditoare) + 334 + 335 + 3361 + 341 (sold creditor) + |
|                     | + 342 (sold creditor) + 3511 + 3512 + 3513 + 3516 +    |
|                     | + 35191 + 3521 (sold creditor) + 3522 (sold creditor) +|
|                     | + 35261 + 3531 (sold creditor) + 35323 + 35327 +       |
|                     | + 35328 (sold creditor) + 3533 (sold creditor) + 3536  |
|                     | (sold creditor) + 3538 (sold creditor) + 35391 + 354 + |
|                     | + 3566 + 3716 + 3723 (sold creditor) + 311 (solduri    |
|                     | creditor) + 312 (sold creditor) + 313 (sold creditor) +|
|                     | + ex. 373 (solduri creditoare) + ex. 379 (solduri      |
|                     | creditoare) + 418 + 541 + 542                          |
|_____________________|________________________________________________________|
| 340 - Venituri      | 1172 + 1272 + 1327 + 1427 + 1527 + 1627 + 17172 +      |
| inregistrate in     | + 17327 + 17427 + 17627 + 2327 + 2437 + 25172 + 2527 + |
| avans si datorii    | + 2537 + 2547 + 2557 + 2567 + 2587 + 2627 + 30127 +    |
| angajate            | + 30277 + 3217 + 3227 + 3257 + 3267 + 3372 + 3567 +    |
|                     | + 376 + 377 + 537                                      |
|_____________________|________________________________________________________|
| 397 - Rezerva de    | 5171                                                   |
| intrajutorare       |                                                        |
|_____________________|________________________________________________________|
| 398 - Rezerva       | 5172                                                   |
| mutuala de garantare|                                                        |
|_____________________|________________________________________________________|
| 399 - Alte rezerve  | 515 + 518 + 519                                        |
|_____________________|________________________________________________________|

    3.3. Exemplele de corespondenta, prevazute la capitolul 4 din Reglementarile contabile armonizate, dintre Planul de conturi aplicabil institutiilor de credit (prevazut la cap. 2 din Reglementarile contabile armonizate) si unele pozitii din formatul contului de profit si pierdere, se modifica si se completeaza astfel:
 ______________________________________________________________________________
|     COD POZITIE     |                   PLAN DE CONTURI                      |
|_____________________|________________________________________________________|
| 010 - Dobanzi de    | 7011 + 7012 + 7013 + 7014 + 7015 + 70161 + 70162 +     |
| primit si venituri  | + 70163 + 70164 + 70168 + 7017 + 7018 + ex. 7037 +     |
| asimilate           | + 7038 + 7051 + 7052 + 7058 + 7021 + 7071 + 7072 +     |
|                     | + 7022 + 7023 + 7024 + 7027 + 7028 + 7031 + 70331 +    |
|                     | + 7034 + 7036                                          |
|_____________________|________________________________________________________|
| 020 - Dobanzi de    | 6011 + 6012 + 6013 + 6014 + 6015 + 60161 + 60162 +     |
| platit si cheltuieli| + 60163 + 60164 + 6017 + 6021 + 6022 + 6023 + 6024 +   |
| asimilate           | + 6025 + 6026 + 6027 + 6028 + 6031 + 60342 + 6036 +    |
|                     | + ex. 6037 + 605 + 6071 + 6072                         |
|_____________________|________________________________________________________|
| 040 - Venituri din  | 70169 + 7019 + 7029 + 7039 + 7069 + 708                |
| comisioane          |                                                        |
|_____________________|________________________________________________________|
| 050 - Cheltuieli cu | 60169 + 6019 + 6029 + 6039 + 6069 + 608                |
| comisioane          |                                                        |
|_____________________|________________________________________________________|
| 060 - Profit sau    | 7032 + 70336 + 7061 + 7074 + 76311 + ex. 7637 - 6032 - |
| pierdere neta din   | - 6061 - 6074 - 66311 - 60336 - ex. 6637               |
| operatiuni          |                                                        |
| financiare          |                                                        |
|_____________________|________________________________________________________|

    3.4. Corelatia aferenta pozitiei 390 din cadrul modelului de bilant, prevazuta la capitolul 4 din Reglementarile contabile armonizate, se modifica si este urmatoarea:

    390 = 392 + 394 + 396 + 397 + 398 + 399

    3.5. Corelatiile in cadrul modelului de bilant, prevazute la capitolul 4 din Reglementarile contabile armonizate, se completeaza astfel:

    150 = 440

    150 = 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 +
          + 120 + 130 + 140

    440 = 300 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390 + 400 +
          + 413 - 416 + 423 - 426 - 430

    3.6. Corelatiile in cadrul modelului de cont de profit si pierdere, prevazute la capitolul 4 din Reglementarile contabile armonizate, se completeaza astfel:

    283 - 286 = 253 - 256 - 260 - 270

    3.7. Capitolul 4 din Reglementarile contabile armonizate, se completeaza astfel:
    "Corelatii intre modelul de bilant si cel de cont de profit si pierdere:
 _________________________________________________________________
| Bilant - col. 1 si 2 | Cont de profit si pierdere - col. 1 si 2 |
|______________________|__________________________________________|
|          423         |                   283                    |
|______________________|__________________________________________|
|          426         |                   286"                   |
|______________________|__________________________________________|

    3.8. Continutul Notei 7 "Repartizarea profitului" din cadrul capitolului 3 din Reglementarile contabile armonizate se modifica si este prezentat in anexa nr. 5.

    4. Modificarea formularului "Date informative" (cod 30) prevazut de Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 999/3/2003 pentru aprobarea sistemului de raportare semestriala a institutiilor de credit, cu modificarile si completarile ulterioare

    In modelul formularului de raportare semestriala a institutiilor de credit "Date informative" (cod 30) din cadrul capitolului II al Ordinului ministrului finantelor publice si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 999/3/2003 pentru aprobarea sistemului de raportare semestriala a institutiilor de credit, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica pozitia V "Plati de dobanzi si redevente" si se introduce pozitia VI "Obligatii amanate la plata conform prevederilor art. 3 (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2004 privind masuri de diminuare a arieratelor din economie". Astfel, formatul formularului respectiv este cel prezentat in anexa nr. 6.

    5. Pct. 5 "Depunerea situatiilor financiare anuale" din anexa nr. 12 la Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 263/2/2004 privind modificarea si completarea unor reglementari contabile aplicabile institutiilor de credit se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    5.1. Pct. 5.1 va avea urmatorul cuprins: "In conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale pct. 9.3 din sectiunea a 9-a a cap. 1 din Reglementarile contabile armonizate, cate un exemplar al raportului anual se depune de catre banci, persoane juridice romane, de catre sucursalele din Romania ale bancilor straine, de catre organizatiile cooperatiste de credit, de catre casele/bancile pentru economisire si creditare in sistem colectiv pentru domeniul locativ, precum si de catre institutiile emitente de moneda electronica la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, precum si la Directia supraveghere din cadrul Bancii Nationale a Romaniei, in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar.
    In cazul organizatiilor cooperatiste de credit, raportul anual se depune astfel:
    - la casa centrala a cooperativelor de credit se depun situatiile financiare anuale intocmite de cooperativele de credit afiliate, insotite de raportul auditorului financiar sau, dupa caz, al cenzorilor, precum si de raportul administratorilor;
    - la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice se depun situatiile financiare anuale, insotite de raportul auditorului financiar sau, dupa caz, al cenzorilor, de raportul administratorilor, precum si de balanta de verificare a conturilor sintetice la 31 decembrie 2004, intocmite de toate organizatiile cooperatiste de credit. Situatiile financiare anuale intocmite de cooperativele de credit trebuie vizate de casa centrala a cooperativelor de credit la care sunt afiliate;
    - la Directia supraveghere din cadrul Bancii Nationale a Romaniei se depun situatiile financiare anuale, insotite de raportul auditorului financiar, raportul administratorilor, precum si de balanta de verificare a conturilor sintetice la 31 decembrie 2004, intocmite de casele centrale ale cooperativelor de credit, care sa reflecte operatiunile proprii, precum si cele care sa reflecte operatiunile retelei cooperatiste de credit."

    5.2. Pct. 5.2 va avea urmatorul cuprins: "Raportul anual care se depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice va fi insotit de balanta de verificare a conturilor sintetice la 31 decembrie 2004.
    In aceleasi conditii, inclusiv cele prevazute la pct. 5.1, vor fi depuse si rapoartele anuale, intocmite in conformitate cu prevederile Reglementarilor contabile armonizate, ale institutiilor de credit prevazute in dispozitiile generale la pct. 2 lit. E din respectivele reglementari."

    5.3. Pct. 5.3 si pct. 5.5 se abroga.

    5.4. Pct. 5.4 va avea urmatorul cuprins: "Raportul anual continand situatiile financiare retratate aferente primului an de aplicare a Reglementarilor contabile armonizate va fi depus de catre organizatiile cooperatiste de credit pana la data de 30 noiembrie 2004, cu respectarea prevederilor pct. 5.1".

    5.5. Pct. 5.8 va avea urmatorul cuprins: "Institutiile de credit care aplica Reglementarile contabile armonizate pot intocmi situatii financiare consolidate pentru exercitiul financiar al anului 2004. O copie de pe situatiile financiare consolidate impreuna cu o copie de pe raportul de gestiune consolidat si o copie de pe raportul auditorilor asupra situatiilor financiare consolidate vor fi depuse la Banca Nationala a Romaniei in termen de 10 zile de la data publicarii lor, potrivit prevederilor art. 66 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/2002 privind elaborarea situatiilor financiare consolidate de catre institutiile de credit."

    5.6. La pct. 5.9 se introduce un nou alineat cu urmatorul cuprins: "Termenul de depunere a declaratiei este de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar."

    5.7. Pct. 5.10 va avea urmatorul cuprins: "Institutiile de credit vor anexa la situatiile financiare anuale depuse la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice formularul mod. 4032 - "Situatia activelor imobilizate", prevazut de Ordinul guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2003 pentru aprobarea Modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora pentru institutiile de credit care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva Comunitatilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1982/5/2001, precum si formularul "Date informative" (cod 30) prevazut de Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 999/3/2003 pentru aprobarea sistemului de raportare semestriala a institutiilor de credit, cu modificarile si completarile ulterioare, asa cum a fost modificat prin pct. 4 din prezenta anexa, intocmite in baza datelor cuprinse in situatiile financiare anuale.
    Corelatiile intre modelul de bilant si formularul "Date informative" (cod 30) sunt urmatoarele:
 _____________________________________________
| Bilant - col. 2 | Date informative - col. 2 |
|_________________|___________________________|
|       423       |            101            |
|_________________|___________________________|
|       426       |            102"           |
|_________________|___________________________|

    ANEXA 2

 JUDETUL _____________________|_|_|    FORMA DE PROPRIETATE _______________|_|_|
 DENUMIREA INSTITUTIEI DE              ACTIVITATEA (se va inscrie activitatea
 CREDIT: __________________________    preponderenta) __________________________
 ADRESA LOC: ___________, sector __    Cod grupa CAEN ___________________|_|_|_|
 STR.: ___________________ nr.: ___    CODUL FISCAL _______|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 TELEFONUL: ________ FAXUL: _______
 NUMARUL DIN REGISTRUL
 COMERTULUI _______________________

                                  BILANT
                   incheiat la data de 31 decembrie .....

                                                                   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                 ACTIV                | Cod     | Nota | Exercitiul financiar |
|                                      | pozitie |      |______________________|
|                                      |         |      | precedent | incheiat |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
|                   A                  |    B    |   C  |     1     |     2    |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Casa, disponibilitati la banci       |         |      |           |          |
| centrale                             |   010   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Efecte publice si alte titluri       |         |      |           |          |
| acceptate pentru refinantare la      |         |      |           |          |
| bancile centrale                     |   020   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - Efecte publice si valori asimilate |   023   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - Alte titluri acceptate pentru      |         |      |           |          |
|   refinantare la bancile centrale    |   026   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Creante asupra institutiilor de      |         |      |           |          |
| credit                               |   030   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - la vedere                          |   033   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - alte creante                       |   036   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Creante asupra clientelei            |   040   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Obligatiuni si alte titluri cu venit |         |      |           |          |
| fix                                  |   050   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - emise de organisme publice         |   053   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - emise de alti emitenti, din care:  |   056   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - obligatiuni proprii                |   058   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Actiuni si alte titluri cu venit     |         |      |           |          |
| variabil                             |   060   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Participatii, din care:              |   070   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - participatii la institutii de      |         |      |           |          |
|   credit                             |   075   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Parti in cadrul societatilor         |         |      |           |          |
| comerciale legate, din care:         |   080   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - parti in cadrul institutiilor de   |         |      |           |          |
|   credit                             |   085   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Imobilizari necorporale, din care:   |   090   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - cheltuieli de constituire          |   093   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - fondul comercial, in masura in care|         |      |           |          |
|   a fost achizitionat cu titlu oneros|   096   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Imobilizari corporale, din care:     |   100   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - terenuri si cladiri utilizate in   |         |      |           |          |
|   scopul desfasurarii activitatilor  |         |      |           |          |
|   proprii                            |   105   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Capital subscris nevarsat            |   110   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Actiuni si parti proprii             |   120   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Alte active                          |   130   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Cheltuieli inregistrate in avans si  |         |      |           |          |
| venituri angajate                    |   140   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Total activ                          |   150   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Datorii privind institutiile de      |         |      |           |          |
| credit                               |   300   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - la vedere                          |   303   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - la termen                          |   306   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Datorii privind clientela            |   310   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - depozite, din care: |   313   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - la vedere                          |   314   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - la termen                          |   315   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - alte datorii, din care: |   316   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - la vedere                          |   317   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - la termen                          |   318   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Datorii constituite prin titluri     |   320   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - titluri de piata interbancara,     |         |      |           |          |
|   obligatiuni, titluri de creanta    |         |      |           |          |
|   negociabile in circulatie          |   323   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - alte titluri                       |   326   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Alte pasive                          |   330   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Venituri inregistrate in avans si    |         |      |           |          |
| datorii angajate                     |   340   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Provizioane pentru riscuri si        |         |      |           |          |
| cheltuieli, din care: |   350   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - provizioane pentru pensii si       |         |      |           |          |
|   obligatii similare                 |   353   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - alte provizioane                   |   356   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Datorii subordonate                  |   360   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Capital social subscris              |   370   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Prime de capital                     |   380   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Rezerve                              |   390   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - rezerve legale                     |   392   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - rezerve statutare sau contractuale |   394   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - rezerve pentru riscuri bancare     |   396   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - rezerva de intrajutorare           |   397   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - rezerva mutuala de garantare       |   398   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - alte rezerve                       |   399   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Rezerve din reevaluare               |   400   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Rezultatul reportat                  |         |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - Profit                             |   413   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - Pierdere                           |   416   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Rezultatul exercitiului financiar    |         |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - Profit                             |   423   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - Pierdere                           |   426   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Repartizarea profitului              |   430   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Total pasiv                          |   440   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|

                                                                   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|     ELEMENTE IN AFARA BILANTULUI     | Cod     | Nota | Exercitiul financiar |
|                                      | pozitie |      |______________________|
|                                      |         |      | precedent | incheiat |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
|                   A                  |    B    |   C  |     1     |     2    |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Datorii contingente, din care:       |   600   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - acceptari si andosari              |   603   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - garantii si active gajate          |   606   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| Angajamente, din care:               |   610   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|
| - angajamente aferente tranzactiilor |         |      |           |          |
|   de vanzare cu posibilitate de      |         |      |           |          |
|   rascumparare                       |   615   |      |           |          |
|______________________________________|_________|______|___________|__________|

    ANEXA 3

                   SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII
                     la data de 31 decembrie ..... - exemplu

                                                                   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
| Element al           |Nota|Sold la |    Cresteri   |   Reduceri    |Sold la  |
| capitalului propriu  |    |1       |_______________|_______________|31       |
|                      |    |ianuarie|Total,|prin    |Total,|prin    |decembrie|
|                      |    |        |din   |transfer|din   |transfer|         |
|                      |    |        |care  |        |care  |        |         |
|______________________|____|________|______|________|______|________|_________|
|             0        |  1 |    2   |   3  |    4   |   5  |    6   |     7   |
|______________________|____|________|______|________|______|________|_________|
| Capital subscris     |    |        |      |        |      |        |         |
|______________________|____|________|______|________|______|________|_________|
| Prime de capital     |    |        |      |        |      |        |         |
|______________________|____|________|______|________|______|________|_________|
| Rezerve legale       |    |        |      |        |      |        |         |
|______________________|____|________|______|________|______|________|_________|
| Rezerve statutare sau|    |        |      |        |      |        |         |
| contractuale         |    |        |      |        |      |        |         |
|______________________|____|________|______|________|______|________|_________|
| Rezerva generala     |    |        |      |        |      |        |         |
| pentru riscul de     |    |        |      |        |      |        |         |
| credit               |    |        |      |        |      |        |         |
|______________________|____|________|______|________|______|________|_________|
| Rezerva reprezentand |    |        |      |        |      |        |         |
| fondul pentru riscuri|    |        |      |        |      |        |         |
| bancare generale     |    |        |      |        |      |        |         |
|______________________|____|________|______|________|______|________|_________|
| Rezerve din          |    |        |      |        |      |        |         |
| reevaluare           |    |        |      |        |      |        |         |
|______________________|____|________|______|________|______|________|_________|
| Rezerve pentru       |    |        |      |        |      |        |         |
| actiuni proprii      |    |        |      |        |      |        |         |
|______________________|____|________|______|________|______|________|_________|
| Rezerve din          |    |        |      |        |      |        |         |
| conversie            |    |        |      |        |      |        |         |
|______________________|____|________|______|________|______|________|_________|
| Rezerva de           |    |        |      |        |      |        |         |
| intrajutorare        |    |        |      |        |      |        |         |
|______________________|____|________|______|________|______|________|_________|
| Rezerva mutuala de   |    |        |      |        |      |        |         |
| garantare            |    |        |      |        |      |        |         |
|______________________|____|________|______|________|______|________|_________|
| Alte rezerve         |    |        |      |        |      |        |         |
|______________________|____|________|______|________|______|________|_________|
| Rezultatul reportat  |    |        |      |        |      |        |         |
|  Profit nerepartizat |    |        |      |        |      |        |         |
|______________________|____|________|______|________|______|________|_________|
|  Pierdere neacoperita|    |        |      |        |      |        |         |
|______________________|____|________|______|________|______|________|_________|
| Rezultatul reportat  |    |        |      |        |      |        |         |
| provenit din         |    |        |      |        |      |        |         |
| adoptarea pentru     |    |        |      |        |      |        |         |
| prima data a IAS,    |    |        |      |        |      |        |         |
| mai putin IAS 29     |    |        |      |        |      |        |         |
|  Sold creditor       |    |        |      |        |      |        |         |
|______________________|____|________|______|________|______|________|_________|
|  Sold debitor        |    |        |      |        |      |        |         |
|______________________|____|________|______|________|______|________|_________|
| Rezultatul reportat  |    |        |      |        |      |        |         |
| provenit din         |    |        |      |        |      |        |         |
| modificarile         |    |        |      |        |      |        |         |
| politicilor contabile|    |        |      |        |      |        |         |
|  Sold creditor       |    |        |      |        |      |        |         |
|______________________|____|________|______|________|______|________|_________|
|  Sold debitor        |    |        |      |        |      |        |         |
|______________________|____|________|______|________|______|________|_________|
| Rezultatul reportat  |    |        |      |        |      |        |         |
| provenit din         |    |        |      |        |      |        |         |
| corectarea erorilor  |    |        |      |        |      |        |         |
| fundamentale         |    |        |      |        |      |        |         |
|  Sold creditor       |    |        |      |        |      |        |         |
|______________________|____|________|______|________|______|________|_________|
|  Sold debitor        |    |        |      |        |      |        |         |
|______________________|____|________|______|________|______|________|_________|
| Rezultatul reportat  |    |        |      |        |      |        |         |
| reprezentand         |    |        |      |        |      |        |         |
| surplusul realizat   |    |        |      |        |      |        |         |
| din rezerve din      |    |        |      |        |      |        |         |
| reevaluare           |    |        |      |        |      |        |         |
|______________________|____|________|______|________|______|________|_________|
| Rezultatul           |    |        |      |        |      |        |         |
| exercitiului         |    |        |      |        |      |        |         |
| financiar            |    |        |      |        |      |        |         |
|  Sold creditor       |    |        |      |        |      |        |         |
|______________________|____|________|______|________|______|________|_________|
|  Sold debitor        |    |        |      |        |      |        |         |
|______________________|____|________|______|________|______|________|_________|

    NOTA:
    Prezentarile cifrice, potrivit exemplului de mai sus, trebuie insotite de informatii referitoare la:
    - natura modificarilor;
    - tratamentul fiscal aplicat, acolo unde este cazul;
    - orice alte informatii semnificative.

    ANEXA 4

    Situatia modificarilor capitalurilor proprii la data de 31 decembrie ........ - exemplu

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Rezultatul exercitiului financiar
    B - Rezerve statutare sau contractuale
    C - Rezerva generala pentru riscul de credit
    D - Rezerva reprezentand fondul pentru riscuri bancare generale
    E - Rezerve pentru actiuni proprii
    F - Rezerve din reevaluare
    G - Rezerve din conversie
    H - Rezerva de intrajutorare
    I - Rezerva mutuala de garantare
    J - Rezultatul reportat
    K - Alte capitaluri proprii
    L - Total capitaluri proprii
                                                                    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|             |Nota|Capital|Prime  |Rezerve|A | Alte capitaluri proprii     | L|
|             |    |social |de     |legale |  |_____________________________|  |
|             |    |       |capital|       |  |B |C |D |E |F |G |H |I |J | K|  |
|_____________|____|_______|_______|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|Sold la      |    |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|incheierea   |    |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|exercitiului |    |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|financiar N-1|    |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____________|____|_______|_______|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|Modificari   |    |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|(cresteri sau|    |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|reduceri),   |    |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|din care:    |    |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-            |    |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-            |    |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-            |    |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|- Alte       |    |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|modificari   |    |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____________|____|_______|_______|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|Sold la      |    |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|incheierea   |    |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|exercitiului |    |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|financiar N  |    |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____________|____|_______|_______|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

    NOTA:
    Prezentarile cifrice, potrivit exemplului de mai sus, trebuie insotite de informatii referitoare la:
    - natura modificarilor;
    - tratamentul fiscal aplicat, acolo unde este cazul;
    - orice alte informatii semnificative.

    ANEXA 5

                EXEMPLE DE PREZENTARE A NOTELOR EXPLICATIVE

                                                                Nota 7
 ______________________________________________________________________
|                    Destinatie                        |     Suma      |
|______________________________________________________|_______________|
| Profit de repartizat                                 |               |
|______________________________________________________|_______________|
| - Rezerve legale                                     |               |
|______________________________________________________|_______________|
| - Rezerve statutare sau contractuale                 |               |
|______________________________________________________|_______________|
| - Rezerve pentru riscuri bancare                     |               |
|______________________________________________________|_______________|
| - Rezerva de intrajutorare                           |               |
|______________________________________________________|_______________|
| - Rezerva mutuala de garantare                       |               |
|______________________________________________________|_______________|
| - Alte rezerve                                       |               |
|______________________________________________________|_______________|
| - Dividende                                          |               |
|______________________________________________________|_______________|
| - Acoperirea pierderii contabile din anii precedenti |               |
|______________________________________________________|_______________|
| - Alte repartizari                                   |               |
|______________________________________________________|_______________|
| Profit nerepartizat                                  |               |
|______________________________________________________|_______________|

    ANEXA 6

                                  DATE INFORMATIVE

 ______
|  30  |                                                           - mii lei -
|______|_______________________________________________________________________
| I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT |Cod    |  Numar unitati  |    Sume   |
|                                        |pozitie|                 |           |
|________________________________________|_______|_________________|___________|
|                     A                  |   B   |        1        |      2    |
|________________________________________|_______|_________________|___________|
| Unitati care au inregistrat profit     |   101 |                 |           |
|________________________________________|_______|_________________|___________|
| Unitati care au inregistrat pierdere   |   102 |                 |           |
|________________________________________|_______|_________________|___________|

 ______________________________________________________________________________
| II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE      |Cod    |Total|        din care:      |
|                                        |pozitie|col. |_______________________|
|                                        |       |2 + 3|Pentru     |Pentru     |
|                                        |       |     |activitatea|activitatea|
|                                        |       |     |curenta    |de         |
|                                        |       |     |           |investitii |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|                  A                     |    B  |  1  |     2     |     3     |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
| PLATI RESTANTE - TOTAL (poz. 202 + 206 |       |     |           |           |
| + 212 la 216 + 221 + 222 + 227),       |       |     |           |           |
| din care:                              |   201 |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
| Furnizori restanti - TOTAL (poz. 203 la|       |     |           |           |
| 205),                                  |       |     |           |           |
| din care:                              |   202 |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|    - peste 30 zile                     |   203 |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|    - peste 90 zile                     |   204 |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|    - peste 1 an                        |   205 |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
| Obligatii restante fata de bugetul     |       |     |           |           |
| asigurarilor sociale - TOTAL (poz. 207 |       |     |           |           |
| la 211),                               |       |     |           |           |
| din care:                              |   206 |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|    - contributii pentru asigurari      |       |     |           |           |
|    sociale de stat datorate de         |       |     |           |           |
|    angajatori, salariati si alte       |       |     |           |           |
|    persoane asimilate                  |   207 |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|    - contributii pentru fondul         |       |     |           |           |
|    asigurarilor sociale de sanatate    |   208 |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|    - contributia pentru pensia         |       |     |           |           |
|    suplimentara                        |   209 |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|    - contributii pentru bugetul        |       |     |           |           |
|    asigurarilor de somaj               |   210 |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|    - alte datorii sociale              |   211 |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
| Obligatii restante fata de bugetele    |       |     |           |           |
| fondurilor speciale si alte fonduri    |   212 |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
| Obligatii restante fata de alti        |       |     |           |           |
| creditori                              |   213 |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
| Impozite si taxe neplatite la termenul |       |     |           |           |
| stabilit la bugetul de stat            |   214 |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
| Impozite si taxe neplatite la termenul |       |     |           |           |
| stabilit la bugetele locale            |   215 |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
| Imprumuturi primite nerambursate la    |       |     |           |           |
| scadenta TOTAL (poz. 217 la 220),      |       |     |           |           |
| din care:                              |   216 |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|    - restante pana la 30 zile          |   217 |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|    - restante dupa 30 zile             |   218 |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|    - restante dupa 90 zile             |   219 |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|    - restante dupa 1 an                |   220 |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
| Dobanzi neplatite aferente             |       |     |           |           |
| imprumuturilor primite                 |   221 |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
| Depozite banesti primite nerambursate  |       |     |           |           |
| la scadenta - TOTAL (poz. 223 la 226), |       |     |           |           |
| din care:                              |   222 |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|    - restante pana la 30 zile          |   223 |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|    - restante dupa 30 zile             |   224 |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|    - restante dupa 90 zile             |   225 |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|    - restante dupa 1 an                |   226 |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
| Dobanzi neplatite aferente depozitelor |       |     |           |           |
| banesti primite                        |   227 |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|

 ______
|  30  |                                                           - mii lei -
|______|_______________________________________________________________________
|      III. NUMAR MEDIU DE SALARIATI     |Cod    | 30 iunie/    | 30 iunie/    |
|                                        |pozitie| 31 decembrie | 31 decembrie |
|                                        |       | an precedent | an curent    |
|________________________________________|_______|______________|______________|
|                     A                  |   B   |       1      |       2      |
|________________________________________|_______|______________|______________|
| Numar mediu de salariati               |   301 |              |              |
|________________________________________|_______|______________|______________|

 ______________________________________________________________________________
| IV. DATE PRIVIND INVESTITIILE STRAINE  |Cod    |           Sume              |
|             IN ROMANIA                 |pozitie|         - Euro -            |
|________________________________________|_______|_____________________________|
|                  A                     |   B   |             1               |
|________________________________________|_______|_____________________________|
| Total capital social varsat de         |       |                             |
| investitorul strain la data de         |       |                             |
| 1 ianuarie a anului curent (poz. 402 + |       |                             |
| 403), din care:                        |  401  |                             |
|________________________________________|_______|_____________________________|
|     - in valuta                        |  402  |                             |
|________________________________________|_______|_____________________________|
|     - in natura                        |  403  |                             |
|________________________________________|_______|_____________________________|
| Cresterea capitalului social varsat de |       |                             |
| investitorul strain in cursul anului   |       |                             |
| curent (poz. 405 la 408)               |  404  |                             |
|________________________________________|_______|_____________________________|
|     - achizitionari de parti sociale   |       |                             |
|       sau cumparari de actiuni         |  405  |                             |
|________________________________________|_______|_____________________________|
|     - dividende reinvestite            |  406  |                             |
|________________________________________|_______|_____________________________|
|     - conversii de imprumuturi in      |       |                             |
|       actiuni                          |  407  |                             |
|________________________________________|_______|_____________________________|
|     - alte cauze                       |  408  |                             |
|________________________________________|_______|_____________________________|
| Descresterea capitalului social varsat |       |                             |
| de investitorul strain in cursul anului|       |                             |
| curent (poz. 410 la 412), din care:    |  409  |                             |
|________________________________________|_______|_____________________________|
|     - cedari de parti sociale sau      |       |                             |
|       vanzari de actiuni               |  410  |                             |
|________________________________________|_______|_____________________________|
|     - restituiri de capital            |  411  |                             |
|________________________________________|_______|_____________________________|
|     - alte cauze                       |  412  |                             |
|________________________________________|_______|_____________________________|
| Total capital social varsat de         |       |                             |
| investitorul strain                    |       |                             |
| (poz. 401 + 404 - 409)                 |  413  |                             |
|________________________________________|_______|_____________________________|
| Cota de participare a investitorului   |       |                             |
| strain (%)                             |  414  |                             |
|________________________________________|_______|_____________________________|
| Imprumuturi acordate de investitorul   |       |                             |
| strain                                 |  415  |                             |
|________________________________________|_______|_____________________________|

 ______________________________________________________________________________
|   V. PLATI DE DOBANZI SI REDEVENTE     |Cod    |           Sume              |
|                                        |pozitie|        - mii lei -          |
|________________________________________|_______|_____________________________|
| Venituri brute din dobanzi platite de  |       |                             |
| persoanele juridice romane catre       |       |                             |
| persoanele fizice nerezidente din      |       |                             |
| statele membre ale Uniunii Europene,   |       |                             |
| din care:                              |  501  |                             |
|________________________________________|_______|_____________________________|
| - impozitul datorat la bugetul de stat |  502  |                             |
|________________________________________|_______|_____________________________|
| Venituri brute din dobanzi platite de  |       |                             |
| persoanele juridice romane catre       |       |                             |
| persoane juridice afiliate*)           |       |                             |
| nerezidente din statele membre ale     |       |                             |
| Uniunii Europene, din care: |  503  |                             |
|________________________________________|_______|_____________________________|
| - impozitul datorat la bugetul de stat |  504  |                             |
|________________________________________|_______|_____________________________|
| Venituri din redevente platite de      |       |                             |
| persoanele juridice romane catre       |       |                             |
| persoane juridice afiliate nerezidente |       |                             |
| din statele membre ale Uniunii         |       |                             |
| Europene, din care:                    |  505  |                             |
|________________________________________|_______|_____________________________|
| - impozitul datorat la bugetul de stat |  506  |                             |
|________________________________________|_______|_____________________________|
    *) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea in vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

 ______________________________________________________________________________
| VI. OBLIGATII AMANATE LA PLATA CONFORM |Cod    |           Sume              |
| PREVEDERILOR Art. 3 (4) DIN ORDONANTA  |pozitie|        - mii lei -          |
| DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 37/2004    |       |                             |
| PRIVIND MASURI DE DIMINUARE A          |       |                             |
| ARIERATELOR DIN ECONOMIE               |       |                             |
|________________________________________|_______|_____________________________|
| Obligatii amanate la plata catre bugete|  601  |                             |
|________________________________________|_______|_____________________________|
| Obligatii comerciale amanate la plata  |  602  |                             |
|________________________________________|_______|_____________________________|

             ADMINISTRATOR,                CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
   (CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT)          FINANCIAR-CONTABIL,
       Numele, prenumele, semnatura             Numele, prenumele si
    si stampila institutiei de credit                 semnaturaSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 6/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 6 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 6/2004
Ordin 2 2004
privind modificarea si completarea unor reglementari contabile aplicabile institutiilor de credit
Ordin 263 2004
privind modificarea si completarea unor reglementari contabile aplicabile institutiilor de credit
Ordin 999 2003
pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila semestriala a institutiilor de credit
Ordin 3 2003
pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila semestriala a institutiilor de credit
Ordin 5 2001
pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva Comunitatilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit
Ordin 1982 2001
pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva Comunitatilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu