E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1982/5 din  8 octombrie 2001

pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva Comunitatilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - Nr. 1.982


SmartCity3

              BANCA NATIONALA A ROMANIEI - Nr. 5
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 694 din  1 noiembrie 2001

    Ministrul finantelor publice si guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei,
    in temeiul prevederilor art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, ale art. 58 din Legea bancara nr. 58/1998 si ale art. 4 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    (1) Se aproba Reglementarile contabile armonizate cu Directiva Comunitatilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, cuprinse in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin.
    (2) Prezentele reglementari se aplica impreuna cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Cadrul general de intocmire si prezentare a situatiilor financiare, elaborat de Comitetul pentru Standardele Internationale de Contabilitate, si cu Standardele Internationale de Contabilitate.
    Art. 2
    (1) Reglementarile prevazute la art. 1 se aplica incepand cu situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2001 de catre bancile, persoane juridice romane, cotate la Bursa de Valori Bucuresti, si de un esantion reprezentativ de banci, persoane juridice romane, si sucursale din Romania ale bancilor straine, conform listei prezentate in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin.
    (2) Incepand cu situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar al anului 2002 prezentele reglementari se aplica tuturor bancilor, persoane juridice romane, si sucursalelor din Romania ale bancilor straine, iar incepand cu situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar al anului 2003 prezentele reglementari se aplica tuturor institutiilor de credit.
    Art. 3
    (1) In primul an de aplicare situatiile financiare anuale ale institutiilor de credit care intra sub incidenta acestor reglementari se intocmesc in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu Planul de conturi pentru societatile bancare si normele metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.418/344/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile cap. II din Modelele situatiilor financiar-contabile pentru banci si normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.524/362/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, si vor fi depuse la organele in drept pana la data de 15 aprilie a anului urmator, in conformitate cu prevederile legale.
    (2) Totodata aceste institutii de credit au obligatia de a retrata situatiile financiare anuale intocmite potrivit prevederilor alineatului precedent, in conformitate cu reglementarile prevazute la art. 1, urmand sa le depuna la organele in drept pana la data de 30 septembrie a anului urmator celui de raportare.
    Art. 4
    (1) Institutiile de credit care vor intra sub incidenta prezentelor reglementari au obligatia sa auditeze situatiile financiare anuale potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar.
    (2) Fac obiectul auditarii de catre auditori financiari, potrivit legii, si situatiile financiare anuale prevazute la art. 3 alin. (2), obtinute prin retratare in primul an de aplicare a prezentelor reglementari.
    Art. 5
    Administratorilor institutiilor de credit, care vor aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva Comunitatilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate potrivit programului aprobat prin prezentul ordin, le revine raspunderea conform prevederilor art. 11 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de a adopta programe proprii prin care sa asigure masurile necesare pentru aplicarea corespunzatoare a acestor reglementari. De asemenea, aceste persoane raspund pentru adaptarea corespunzatoare a programelor informatice utilizate pentru prelucrarea datelor financiar-contabile, precum si pentru exactitatea si realitatea datelor care sunt prelucrate, respectiv inscrise in situatiile financiare anuale.
    Art. 6
    Banca Nationala a Romaniei va urmari in cadrul actiunilor de supraveghere desfasurate potrivit legii aplicarea prevederilor prezentului ordin de catre institutiile de credit.
    Art. 7
    Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a masurilor prevazute la art. 69 si, respectiv, la art. 70 din Legea nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 8
    Banca Nationala a Romaniei, cu consultarea organismelor profesionale de profil, actualizeaza permanent Reglementarile contabile armonizate cu Directiva Comunitatilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, in functie de reglementarile si Standardele Internationale de Contabilitate ce se adopta pe parcurs, si, in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, le supun aprobarii Ministerului Finantelor Publice, in vederea aplicarii lor.

                        Ministrul finantelor publice,
                           Mihai Nicolae Tanasescu

                   Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei,
                          Mugur Constantin Isarescu

    ANEXA 1

                          REGLEMENTARI CONTABILE
armonizate cu Directiva Comunitatilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit

    DISPOZITII GENERALE

    Prezentele reglementari stabilesc principiile si regulile contabile de baza, forma si continutul situatiilor financiare anuale, avand ca scop general asimilarea deplina a Directivei nr. 86/635/CEE si continuarea armonizarii cu Standardele Internationale de Contabilitate.

    Aria de aplicabilitate

    1. Prezentele reglementari privesc intocmirea, prezentarea, aprobarea si publicarea situatiilor financiare anuale ale bancilor, persoane juridice romane, sucursalelor din Romania ale bancilor straine si ale organizatiilor cooperatiste de credit, denumite in continuare "institutii de credit".
    In cazul organizatiilor cooperatiste de credit, situatiile financiare anuale se intocmesc la nivelul fiecarei cooperative de credit si casei centrale a cooperativelor de credit, precum si la nivelul fiecarei retele cooperatiste de credit.
    2. Institutiile de credit vor fi integrate in aria de aplicabilitate a acestor reglementari dupa urmatorul program:
    A. Incepand cu situatiile financiare ale exercitiului financiar al anului 2001, prezentele reglementari se aplica bancilor, persoane juridice romane, cotate la Bursa de Valori Bucuresti si unui esantion reprezentativ de banci, persoane juridice romane, si sucursale din Romania ale bancilor straine, conform listei aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei;
    B. Incepand cu situatiile financiare ale exercitiului financiar al anului 2002, prezentele reglementari se aplica tuturor bancilor, persoane juridice romane, si sucursalelor din Romania ale bancilor straine;
    C. Incepand cu situatiile financiare ale exercitiului financiar al anului 2003, prezentele reglementari se aplica tuturor institutiilor de credit;
    D. In primul an de aplicare a prezentelor reglementari, institutiile de credit vor prezenta atat situatiile financiare anuale intocmite in conformitate cu prezentele reglementari cat si pe cele intocmite in conformitate cu prevederile cap. II din Modelele situatiilor financiar-contabile pentru banci si normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1524/362/1998, cu modificarile si completarile ulterioare. Din al doilea an de aplicare, institutiile de credit vor prezenta numai situatiile financiare anuale intocmite in conformitate cu prezentele reglementari.

    CAP. 1
    REGLEMENTARI PRIVIND CONTABILITATEA SI SITUATIILE FINANCIARE ANUALE ALE INSTITUTIILOR DE CREDIT

    SECTIUNEA 1
    CONTABILITATEA INSTITUTIILOR DE CREDIT

    Moneda
    1.1. Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala. Contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala, cat si in valuta. Pentru necesitatile proprii de informare, institutiile de credit pot opta pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si intr-o moneda stabila (EURO, USD) etc.

    Obligativitatea organizarii si tinerii contabilitatii
    1.2. Raspunderea pentru organizarea si tinerea contabilitatii, in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, revine administratorului sau altei persoane care are obligatia gestionarii institutiei de credit.
    In acest scop, persoanele prevazute la alineatul precedent trebuie sa asigure, potrivit legii, conditiile necesare pentru: intocmirea documentelor justificative privind operatiile economice; organizarea si tinerea corecta si la zi a contabilitatii; organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv, precum si valorificarea rezultatelor acesteia; respectarea regulilor de intocmire a situatiilor financiare, publicarea si depunerea la termen a acestora la organele in drept; pastrarea documentelor justificative, a registrelor si situatiilor financiare si organizarea contabilitatii de gestiune adaptata la specificul institutiei de credit.
    1.3. Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si celorlalte prevederi legale referitoare la intocmirea si utilizarea formularelor privind activitatea financiara si contabila*), orice operatiune economica efectuata se consemneaza intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ.
    Documentele justificative cuprind, de regula, urmatoarele elemente principale:
    a) denumirea documentului;
    b) denumirea si sediul institutiei de credit care intocmeste documentul;
    c) numarul si data intocmirii acestuia;
    d) mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiunii economice (cand este cazul);
    e) continutul operatiunii economice si, daca este cazul, temeiul legal al efectuarii acesteia;
    f) datele cantitative si valorice aferente operatiunii efectuate;
    g) numele si prenumele, precum si semnaturile persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat, dupa caz;
    h) alte elemente menite sa asigure consemnarea completa a operatiilor efectuate.

    Pastrarea registrelor si a documentelor justificative
    1.4. Potrivit prevederilor art. 25 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, registrele de contabilitate, precum si documentele justificative, care stau la baza inregistrarilor in contabilitate, se pastreaza, timp de 10 ani, in arhiva institutiilor de credit, cu incepere de la data incheierii exercitiului in cursul caruia au fost intocmite, cu exceptia statelor de salarii care se pastreaza timp de 50 de ani.
    Registrele de contabilitate, precum si documentele justificative se pastreaza in arhiva, de regula, in forma lor originala, grupate in functie de natura operatiunilor si in ordine cronologica, in cadrul exercitiului financiar la care acestea se refera. Arhivarea documentelor contabile trebuie sa asigure pastrarea si consultarea acestora in termenele prevazute de lege.
    Potrivit prevederilor art. 26 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile, se vor lua masuri de reconstituire a acestora in termen de maximum 30 de zile de la constatare, potrivit reglementarilor emise in acest scop.
    Responsabilitatea de a reconstitui documentele contabile, in cazurile prevazute la alineatul precedent, revine administratorilor institutiei de credit sau altei persoane care are obligatia gestionarii institutiei de credit.
    Documentele contabile reconstituite vor purta mentiunea "Reconstituit".
------------
    *) Aceste prevederi sunt cuprinse in Hotararea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, in ordinele ministrului finantelor date in aplicarea acesteia, precum si in Normele metodologice de intocmire si utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiara si contabila, precum si a modelelor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 425/1998.

    SECTIUNEA a 2-a
    EXERCITIUL FINANCIAR

    Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie, cu exceptia primului an de activitate, cand acesta incepe la data infiintarii, respectiv inmatricularii, potrivit legii, la registrul comertului.

    SECTIUNEA a 3-a
    SITUATIILE FINANCIARE ANUALE ALE INSTITUTIILOR DE CREDIT

    3.1. Fiecare institutie de credit are obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale.
    3.2. Situatiile financiare anuale ale unei institutii de credit trebuie sa cuprinda:
    a) bilantul;
    b) contul de profit si pierdere;
    c) situatia modificarilor capitalului propriu;
    d) situatia fluxurilor de trezorerie;
    e) politici contabile si note explicative.
    3.3. Situatiile financiare anuale trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei, modificarilor capitalului propriu si fluxurilor de trezorerie ale institutiei de credit pentru respectivul exercitiu financiar.
    3.4. Situatiile financiare anuale trebuie sa respecte prevederile Legii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale prezentelor reglementari, ale Cadrului general de intocmire si prezentare a situatiilor financiare, elaborat de Comitetul pentru Standardele Internationale de Contabilitate, si ale Standardelor Internationale de Contabilitate.
    In cazul in care situatiile financiare anuale respecta in totalitate prevederile prezentelor reglementari, dar nu respecta in totalitate prevederile Standardelor Internationale de Contabilitate (de exemplu: prevederi referitoare la inflatie si/sau consolidare), raportul de audit trebuie sa faca referiri concrete la aceste aspecte.
    3.5. Daca nu exista nici un Standard International de Contabilitate relevant, administratorii institutiei de credit vor elabora politici contabile in acord cu "Cadrul general de intocmire si prezentare a situatiilor financiare", prevazut de Standardele de Contabilitate Internationale, si se vor asigura ca situatiile financiare anuale furnizeaza informatii care sa fie:
    a) relevante pentru nevoile utilizatorilor de luare a deciziilor; si
    b) credibile in sensul ca:
    (i) reprezinta fidel rezultatele si pozitia financiara a institutiei de credit;
    (ii) reflecta substanta economica a evenimentelor si tranzactiilor si nu doar forma juridica;
    (iii) sunt neutre, adica nepartinitoare;
    (iv) sunt prudente;
    (v) sunt complete sub toate aspectele semnificative.
    3.6. Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, va fi aplicata impreuna cu:
    - Reglementarile contabile armonizate cu Directiva Comunitatilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit;
    - Cadrul general de intocmire si prezentare a situatiilor financiare prevazut de Standardele Internationale de Contabilitate;
    - Standardele Internationale de Contabilitate.
    3.7. La elaborarea prezentelor reglementari contabile aplicabile institutiilor de credit s-a avut in vedere asigurarea conformitatii cu prevederile Directivei Comunitatilor Economice Europene nr. 86/635/CEE, cu cele ale Cadrului general de intocmire si prezentare a situatiilor financiare, elaborat de Comitetul pentru Standardele Internationale de Contabilitate, si cu cele ale Standardelor Internationale de Contabilitate.
    In situatiile in care tratamentul contabil prevazut de Directiva Comunitatilor Economice Europene nr. 86/635/CEE este diferit de cel cuprins in Standardele Internationale de Contabilitate, pe perioada de implementare a programului de dezvoltare a sistemului de contabilitate, institutiile de credit vor aplica prevederile Directivei Comunitatilor Economice Europene nr. 86/635/CEE.
    3.8. Daca in imprejurari speciale ce privesc o institutie de credit, respectarea uneia din prevederile prezentelor reglementari, ale Cadrului general de intocmire si prezentare a situatiilor financiare, prevazut de Standardele Internationale de Contabilitate, si ale Standardelor Internationale de Contabilitate nu raspunde cerintei de a prezenta o imagine fidela, administratorii institutiei de credit se pot abate de la cerintele acestora atat cat este necesar pentru a prezenta o imagine fidela. In acest caz, institutia de credit trebuie sa prezinte in notele explicative urmatoarele aspecte:
    a) faptul ca administratorii au ajuns la concluzia ca situatiile financiare anuale prezinta o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei, fluxurilor de trezorerie si a modificarilor capitalului propriu;
    b) mentiunea ca institutia de credit a respectat sub toate aspectele semnificative prevederile prezentelor reglementari contabile, ale Cadrului general de intocmire si prezentare a situatiilor financiare, prevazut de Standardele Internationale de Contabilitate, si ale Standardelor Internationale de Contabilitate, cu exceptia abaterilor de la o anumita cerinta a acestora, in vederea obtinerii unei imagini fidele;
    c) prevederea sau standardul de la care s-a facut abatere, natura acesteia, tratamentul contabil solicitat de reglementari sau de standarde si motivul pentru care tratamentul prevazut de reglementari sau de standarde a fost considerat necorespunzator in imprejurarile respective, precum si tratamentul adoptat;
    d) impactul financiar al abaterilor asupra capitalurilor proprii, profitului net sau pierderii nete a institutiei de credit, activelor, datoriilor si asupra fluxurilor de trezorerie ale institutiei de credit, pentru fiecare dintre exercitiile financiare prezentate.

    SECTIUNEA a 4-a
    FORMA SI CONTINUTUL SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE ALE INSTITUTIILOR DE CREDIT

    Aspecte generale
    4.1. Potrivit prevederilor acestor reglementari:
    a) Bilantul trebuie sa prezinte cel putin posturile enumerate in formatul de bilant prezentat la pct. 4.10;
    b) Contul de profit si pierdere trebuie sa prezinte cel putin elementele enumerate in formatul de cont de profit si pierdere prezentat la pct. 4.58;
    c) Situatia fluxurilor de trezorerie va prezenta informatiile cerute de IAS 7;
    d) Situatia modificarilor capitalului propriu va prezenta informatiile cerute de Standardele Internationale de Contabilitate.
    4.2. Fiecare element obligatoriu prezentat in situatiile financiare anuale ale unei institutii de credit conform pct. 4.1 poate fi prezentat mai detaliat decat se cere in formatul adoptat, daca aceasta detaliere concura la prezentarea unei informatii mai elocvente pentru utilizatorii de informatii.
    4.3. Bilantul unei institutii de credit si contul de profit si pierdere al acesteia pot fi dezvoltate cu orice element de activ sau pasiv, venit sau cheltuiala, care nu este prevazut in formatul adoptat.
    4.4. Structura bilantului si a contului de profit si pierdere, in special in ceea ce priveste formatul obligatoriu, nu poate fi modificata de la un exercitiu financiar la altul. In cazuri exceptionale se admit derogari de la aceasta regula. Orice derogare trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.
    4.5. Elementele din bilant si contul de profit si pierdere indicate cu litere mici pot fi combinate intr-un singur element in situatiile financiare anuale ale unei institutii de credit daca:
    a) valorile individuale nu sunt semnificative pentru evaluarea pozitiei financiare si a performantei institutiei de credit pentru exercitiul financiar respectiv,
    Sau
    b) cumularea imbunatateste claritatea prezentarii; valorile individuale ale oricaror elemente combinate in acest fel vor fi prezentate in notele explicative.
    4.6. In notele explicative trebuie sa se prezinte separat repartizarea profitului net pe destinatii, respectiv:
    a) dividendele propuse spre a fi platite. In conformitate cu prevederile IAS 10, daca aceste dividende sunt propuse sau declarate dupa data bilantului, institutia de credit nu trebuie sa le recunoasca ca datorie la data bilantului;
    b) sumele repartizate la rezerve;
    c) sumele repartizate pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti;
    d) alte repartizari.
    4.7. Pentru fiecare post, respectiv element, prezentat in bilantul sau in contul de profit si pierdere al unei institutii de credit, valoarea corespunzatoare pentru exercitiul financiar precedent trebuie prezentata intr-o coloana separata.
    4.8. In situatia in care valorile corespunzatoare exercitiului financiar curent si precedent inscrise in bilant si in contul de profit si pierdere nu sunt comparabile, cele aferente exercitiului precedent trebuie retratate corespunzator, astfel incat sa se asigure comparabilitatea. Rezultatele retratarii, motivele pentru care a fost facuta si modalitatea de efectuare a acesteia trebuie prezentate in notele explicative.
    4.9. Nu se vor mentine in bilant si in contul de profit si pierdere acele elemente (posturi) pentru care nu exista valori atat in exercitiul financiar curent, cat si in cel precedent.

    Formatul cerut pentru bilant si contul de profit si pierdere
    4.10. Formatul cerut pentru bilant este urmatorul:

    Bilant

    Activ

    1. Casa, disponibilitati la banci centrale
    2. Efecte publice si alte titluri acceptate pentru refinantare la bancile centrale
    (a) Efecte publice si valori asimilate
    (b) Alte titluri acceptate pentru refinantare la bancile centrale
    3. Creante asupra institutiilor de credit
    (a) la vedere
    (b) alte creante
    4. Creante asupra clientelei
    5. Obligatiuni si alte titluri cu venit fix
    (a) emise de organisme publice
    (b) emise de alti emitenti, din care:
    - obligatiuni proprii
    6. Actiuni si alte titluri cu venit variabil
    7. Participatii, din care:
    - participatii la institutii de credit
    8. Parti in cadrul societatilor comerciale legate, din care:
    - parti in cadrul institutiilor de credit
    9. Imobilizari necorporale, din care:
    - cheltuieli de constituire
    - fondul comercial, in masura in care a fost achizitionat cu titlu oneros
    10. Imobilizari corporale, din care:
    - terenuri si cladiri utilizate in scopul desfasurarii activitatilor proprii
    11. Capital subscris nevarsat
    12. Actiuni si parti proprii
    13. Alte active
    14. Cheltuieli inregistrate in avans si venituri angajate
    Total activ

    Pasiv

    1. Datorii privind institutiile de credit
    (a) la vedere
    (b) la termen
    2. Datorii privind clientela
    (a) depozite, din care:
    - la vedere
    - la termen
    (b) alte datorii, din care:
    - la vedere
    - la termen
    3. Datorii constituite prin titluri
    (a) titluri de piata interbancara, obligatiuni, titluri de creanta negociabile in circulatie
    (b) alte titluri
    4. Alte pasive
    5. Venituri inregistrate in avans si datorii angajate
    6. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli, din care:
    (a) provizioane pentru pensii si obligatii similare
    (b) alte provizioane
    7. Datorii subordonate
    8. Capital social subscris
    9. Prime legate de capital
    10. Rezerve
    11. Rezerve din reevaluare
    12. Rezultatul reportat
    13. Rezultatul exercitiului financiar
    Total pasiv

    Elemente in afara bilantului

    1. Datorii contingente, din care:
    - acceptari si andosari
    - garantii si active gajate
    2. Angajamente, din care:
    - angajamente aferente tranzactiilor de vanzare cu posibilitate de rascumparare

    Reglementari referitoare la bilant
    4.11. Bilantul este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de activ si de pasiv ale institutiei de credit la incheierea exercitiului financiar, precum si in celelalte situatii prevazute de lege.
    Bilantul cuprinde toate elementele de activ si de pasiv grupate dupa natura, destinatie si lichiditate, respectiv, natura, provenienta si exigibilitate.
    4.12. In cazul in care un element de activ sau o datorie este in relatie cu mai mult de un alt element bilantier, relatia sa cu celelalte elemente trebuie prezentata fie sub elementul la care apare, fie in notele explicative, daca prezentarea este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.
    4.13. Actiunile si partile proprii, precum si actiunile detinute in filiale vor fi prezentate distinct la posturile prevazute pentru acestea.
    4.14. Toate angajamentele sub forma garantiilor, girurilor si ipotecilor de orice fel, in cazul in care nu indeplinesc conditiile pentru a fi recunoscute in bilant ca active sau datorii, trebuie sa fie prezentate in mod clar in notele explicative. Pentru orice garantie semnificativa care a fost constituita trebuie facuta o prezentare detaliata, facandu-se totodata distinctie atat intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia romana, cat si intre acestea si tipurile de garantii pe care legislatia romana nu le recunoaste. Daca angajamentele mentionate mai sus exista fata de societati din cadrul grupului, se va face o prezentare separata.
    4.15. Cu exceptia situatiilor mentionate la pct. 4.5, pentru fiecare element de activ reprezentand active imobilizate care se prezinta in cadrul posturilor 5, 6, 7, 8, 9 si 10 trebuie furnizate urmatoarele informatii in notele explicative:
    a) valorile corespunzatoare care privesc acest element, la inceputul si la incheierea exercitiului financiar;
    b) miscarile privind acest element ocazionate de:
    (i) modificarea valorii (inclusiv reevaluari) in cursul exercitiului, conform regulilor si metodelor mentionate la pct. 5.37 si respectiv la pct. 5.39;
    (ii) intrari de active in timpul exercitiului financiar;
    (iii) iesiri de active in timpul exercitiului respectiv; si
    (iv) transferurile de active catre si din acel post bilantier, efectuate in timpul exercitiului.
    4.16. Valorile prezentate conform pct. 4.15 lit. a) se vor determina pe baza:
    a) costului de achizitie sau costului de productie; sau
    b) regulilor si metodelor mentionate la pct. 5.37 si 5.39 fara a se tine seama de amortizare si de provizioanele pentru depreciere, dupa caz.
    4.17. Pentru fiecare element de activ imobilizat se va prezenta, in conditiile pct. 4.15:
    a) valoarea amortizarii cumulate si a provizioanelor pentru depreciere la inceputul si la sfarsitul exercitiului;
    b) valoarea amortizarii si a provizioanelor pentru depreciere care privesc exercitiul financiar respectiv;
    c) valoarea ajustarilor efectuate cu privire la amortizari si provizioane pentru depreciere in cursul exercitiului, ca urmare a iesirii de active imobilizate;
    d) valoarea ajustarilor efectuate asupra amortizarii si provizioanelor pentru depreciere care privesc exercitiile anterioare.
    4.18. In cazul in care in primul exercitiu financiar de aplicare a acestor reglementari, costul de achizitie sau costul de productie al unui activ nu este cunoscut si nu exista informatii privind preturile sau cheltuielile necesare pentru determinarea lui sau in cazul in care astfel de informatii nu pot fi obtinute fara cheltuieli sau intarzieri nejustificate, costul de achizitie sau costul de productie va fi reprezentat, pentru respectarea pct. 5.16 - 5.27, de valoarea justa atribuita activului. Aceasta situatie va fi prezentata la inceputul exercitiului financiar.
    4.19. In cazul in care se aplica prevederile pct. 5.39, miscarile elementelor reprezentand active imobilizate la care se refera pct. 4.15 lit. b) se vor prezenta, tinandu-se seama de valoarea rezultata din reevaluare.
    4.20. Drepturile asupra imobilizarilor si alte drepturi similare, asa cum sunt ele definite prin lege, vor fi prezentate la elementele bilantiere corespunzatoare.
    4.21. Cheltuielile efectuate in cursul exercitiului financiar, dar care se refera la un exercitiu ulterior, precum si veniturile care se inregistreaza in exercitiul financiar in care au aparut, fara a se tine seama de momentul efectiv al incasarii acestora, se vor prezenta la "Cheltuieli inregistrate in avans si venituri angajate". Acest element se va prezenta in bilant la elementul de Activ 14.
    Atunci cand orice valoare prezentata in cadrul elementului de Activ 14 - Cheltuieli inregistrate in avans si venituri angajate este semnificativa, in notele explicative trebuie prezentate particularitatile fiecarei categorii de cheltuieli inregistrate in avans si venituri angajate, precum si explicatii privind natura si valoarea acestora.
    4.22. Veniturile recunoscute inainte de data incheierii exercitiului, dar care se refera la un exercitiu financiar ulterior, precum si cheltuielile care se inregistreaza in exercitiul financiar in care au aparut, fara a se tine seama de momentul efectiv al platii acestora, se vor prezenta la "Venituri inregistrate in avans si datorii angajate". Acest element se va prezenta in bilant la elementul de Pasiv 5.
    Atunci cand orice valoare prezentata in cadrul elementului de Pasiv 5 - Venituri inregistrate in avans si datorii angajate este semnificativa, in notele explicative trebuie prezentate particularitatile fiecarei categorii de venituri inregistrate in avans si datorii angajate, precum si explicatii privind natura si valoarea acestora.
    4.23. Un provizion va fi recunoscut numai in momentul in care:
    a) o institutie de credit are obligatie curenta (legala sau implicita) generata de un eveniment anterior;
    b) este probabil ca o iesire de resurse care sa afecteze beneficiile economice sa fie necesara pentru a onora obligatia respectiva; si
    c) poate fi realizata o buna estimare a valorii obligatiei.
    Daca aceste conditii nu sunt indeplinite, nu trebuie recunoscut un provizion.
    4.24. Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli nu pot avea drept scop corectarea valorilor elementelor de activ, iar suma lor trebuie corelata strict cu riscurile si cheltuielile previzibile.
    4.25. Provizioanele care figureaza in bilant la postul 6 (b) "alte provizioane" trebuie prezentate in notele explicative in masura in care acestea sunt semnificative.

    Activ: Elementul 1 - Casa, disponibilitati la banci centrale
    4.26. Acest element cuprinde:
    - numerarul aflat in casieria bancii, bancnote si monede romanesti si straine care au curs legal;
    - cecuri de calatorie cumparate si neremise spre incasare emitentilor;
    - soldurile conturilor de disponibilitati la bancile centrale si institutiile de emisiune din Romania si/sau din tarile unde institutia de credit este implantata. Aceste solduri trebuie sa fie disponibile cu promptitudine in orice moment. Celelalte creante privind aceste institutii trebuie prezentate la "Creante asupra institutiilor de credit" (elementul de Activ 3).

    Activ: Elementul 2 - Efecte publice si alte titluri acceptate pentru refinantare la bancile centrale
    4.27. Acest element trebuie sa cuprinda, la lit. (a), certificatele de trezorerie si titlurile de creanta asupra organismelor publice, emise in Romania, precum si instrumente de aceeasi natura emise in strainatate, in situatiile in care sunt acceptate pentru refinantare de banca centrala a tarii sau tarilor in care este implantata institutia de credit. Acele titluri de creanta emise de organismele publice care nu indeplinesc conditiile de mai sus trebuie prezentate la subelementul 5 (a) de Activ.
    4.28. Acest element trebuie sa cuprinda, la lit. (b), titluri acceptate pentru refinantare de banca centrala a tarii sau tarilor in care este implantata institutia de credit, cum ar fi titlurile detinute in portofoliu, care au fost achizitionate de la institutii de credit sau de la clientela, in cazul in care sunt acceptate, conform legislatiei nationale, pentru refinantare de banca centrala a tarii sau tarilor in care este implantata institutia de credit.

    Activ: Elementul 3 - Creante asupra institutiilor de credit
    4.29. Acest element cuprinde ansamblul creantelor, inclusiv creantele subordonate generate de operatiunile bancare cu institutiile de credit nationale si straine ale institutiei de credit care intocmeste situatiile financiar-contabile anuale, indiferent de destinatiile lor actuale, cu exceptia creantelor materializate printr-un titlu care trebuie prezentate la elementul 5 din Activ.

    Activ: Elementul 4 - Creante asupra clientelei
    4.30. Acest element cuprinde ansamblul creantelor, inclusiv creantele subordonate si creantele aferente operatiunilor de factoring, pentru institutiile de credit care efectueaza acest gen de operatiuni cu caracter accesoriu, detinute asupra clientilor nationali si straini, altii decat institutiile de credit, indiferent de destinatiile lor actuale. Singura exceptie o reprezinta creantele materializate printr-un titlu care trebuie prezentate la elementul 5 din Activ.

    Activ: Elementul 5 - Obligatiuni si alte titluri cu venit fix
    4.31. Acest element cuprinde obligatiunile si alte titluri cu venit fix, inclusiv titlurile subordonate, emise de institutiile de credit, de alte societati sau de organisme publice; asemenea titluri emise de organismele publice trebuie incluse numai in cazul in care nu trebuie prezentate la elementul 2 din Activ.
    4.32. Sunt asimilate obligatiunilor si altor titluri cu venit fix titlurile cu dobanda care variaza in functie de anumiti factori specifici, ca de exemplu rata dobanzii pe piata interbancara sau pe piata europeana.
    4.33. Doar obligatiunile proprii rascumparate si negociabile pot fi incluse in subelementul 5 (b).

    Pasiv: Elementul 1 - Datorii privind institutiile de credit
    4.34. Acest element cuprinde ansamblul datoriilor, cu titlu de operatiuni bancare, fata de alte institutii de credit nationale sau straine, ale institutiei de credit care intocmeste situatiile financiare anuale, indiferent de destinatiile lor actuale, cu exceptia datoriilor subordonate, care trebuie prezentate la elementul 7 din Pasiv si a datoriilor constituite prin titluri, care trebuie prezentate la elementul 3 sau la elementul 7 din Pasiv.

    Pasiv: Elementul 2 - Datorii privind clientela
    4.35. Acest element cuprinde ansamblul datoriilor fata de clientela, alta decat institutiile de credit, cu exceptia datoriilor subordonate, care trebuie prezentate la elementul 7 din Pasiv si a datoriilor materializate prin titluri care trebuie prezentate la elementul 3 sau la elementul 7 din Pasiv.
    4.36. In acest element nu se includ certificatele de depozit care sunt titluri negociabile.

    Pasiv: Elementul 3 - Datorii constituite prin titluri
    4.37. Acest element cuprinde datoriile constituite prin titluri cesionabile, emise de institutia de credit in Romania si in strainatate, cu exceptia titlurilor subordonate care sunt inscrise la elementul 7 din Pasiv. De asemenea, se inscriu certificatele de depozit, titlurile de piata interbancara si titlurile de creante negociabile emise in Romania, titlurile de aceeasi natura emise in strainatate, precum si obligatiunile si alte titluri cu venit fix.

    Pasiv: Elementul 7 - Datorii subordonate
    4.38. In aceasta pozitie se inregistreaza fondurile provenind din emisiunea de titluri sau din imprumuturi subordonate, a caror rambursare, in caz de lichidare a bancii, nu este posibila, decat dupa plata celorlalti creantieri.

    Pasiv: Elementul 8 - Capital social subscris
    4.39. Acest element cuprinde toate sumele, indiferent de destinatia lor actuala, care, in functie de natura juridica a institutiei respective, sunt privite, in conformitate cu legislatia nationala, ca fiind parti subscrise de catre actionari sau alti investitori.

    Pasiv: Elementul 10 - Rezerve
    4.40. Acest element cuprinde rezervele legale, rezerva generala pentru riscul de credit, rezervele statutare sau contractuale, rezervele pentru actiuni si parti proprii si alte rezerve.

    Elemente in afara bilantului: 1 - Datorii contingente
    4.41. Acest element cuprinde toate tranzactiile prin care o institutie de credit a garantat obligatiile unei terte parti.
    4.42. In notele explicative trebuie prezentate natura si valoarea oricarui tip de angajament de garantie, care este semnificativ in raport cu ansamblul activitatii institutiei de credit.
    4.43. Angajamentele reprezentand andosari de efecte rescontate, precum si acceptarile se includ la acest element.
    4.44. Garantiile si activele gajate cuprind toate garantiile asumate si activele date in garantie in contul unei terte parti, in special cautiunile si acreditivele irevocabile.

    Elemente in afara bilantului: 2 - Angajamente
    4.45. Acest element cuprinde toate angajamentele irevocabile care ar putea da nastere unui risc.
    4.46. In notele explicative trebuie prezentate natura si valoarea oricarui tip de angajament de finantare, care este semnificativ in raport cu ansamblul activitatii institutiei de credit.
    4.47. Angajamentele rezultate din tranzactii de vanzare cu posibilitate de rascumparare cuprind angajamentele asumate de catre o institutie de credit in cadrul tranzactiilor de vanzare cu posibilitate de rascumparare, pe baza unor contracte ferme de vanzare cu optiuni de rascumparare, in intelesul pct. 4.57.

    Creantele si datoriile catre anumite societati
    4.48. Urmatoarele informatii trebuie sa fie prezentate in notele explicative.
    Valorile urmatoarelor elemente trebuie sa fie prezentate pentru fiecare din elementele de Activ de la 2 - 5:
    a) creantele (reprezentate sau nu prin titluri) asupra societatilor legate;
    b) creante (reprezentate sau nu prin titluri) asupra societatilor in care institutia de credit are un interes de participare.
    Valorile urmatoarelor elemente trebuie sa fie prezentate pentru fiecare din elementele de Pasiv 1, 2, 3 si 7:
    a) datoriile (reprezentate sau nu prin titluri) fata de societatile legate;
    b) datoriile (reprezentate sau nu prin titluri) asupra societatilor in care institutia de credit are un interes de participare.

    Active subordonate
    4.49. Activele subordonate trebuie prezentate cu detalierea celor semnificative in notele explicative.
    4.50. In acest scop, activele (reprezentate sau nu prin titluri) sunt subordonate daca, in cazul lichidarii sau al falimentului, vor fi rambursate numai dupa satisfacerea celorlalti creditori.

    Active gajate
    4.51. Activele gajate sau date in garantie, cu exceptia numerarului, sunt mentinute in toate cazurile in bilantul institutiei de credit, iar activele primite in gaj sau garantie, cu exceptia numerarului, nu figureaza in bilantul institutiei de credit, chiar daca se refera la angajamente proprii sau in contul tertilor.

    Credite consortiale de finantare
    4.52. In cazul acestor credite, fiecare institutie de credit care face parte din consortiu sau sindicat prezinta doar acea parte din credit pe care aceasta a finantat-o.
    4.53. In cazul unui credit consortial, daca valoarea fondurilor garantate de o institutie de credit depaseste suma pe care aceasta a finantat-o, garantia suplimentara trebuie prezentata ca datorie contingenta (la elementul 1 in afara bilantului, randul 2).

    Fonduri administrate
    4.54. Fondurile pe care o institutie de credit le administreaza in nume propriu dar in contul unei terte parti trebuie sa fie prezentate in bilant daca institutia de credit achizitioneaza titlul legal pentru activele respective. Valoarea totala a unor asemenea active si datorii trebuie sa fie prezentata separat, sau in notele explicative, detaliate conform diferitelor elemente de Activ si Pasiv.
    4.55. Activele achizitionate in numele si in contul unei terte parti nu trebuie sa fie prezentate in bilant.

    Pensiuni si tranzactii de vanzare cu posibilitate de rascumparare
    4.56. In cazul pensiunilor, activele cedate continua sa figureze in bilantul cedentului; pretul de achizitie primit de cedent trebuie prezentat ca o suma datorata celui la care a fost transferat activul (cesionarului). Acesta nu are dreptul sa prezinte activele transferate in bilantul sau; pretul de cesiune trebuie sa fie prezentat ca o datorie a cesionarului. Valoarea activelor transferate trebuie sa fie prezentata intr-o nota explicativa de catre transferator.
    4.57. In cazul unei tranzactii considerata vanzare cu posibilitate de rascumparare, cedentul nu are dreptul sa prezinte in bilantul sau activele transferate; aceste elemente trebuie sa fie prezentate ca active in bilantul celui la care au fost transferate (cesionarului). Cedentul trebuie sa includa la elementul 2 in afara bilantului o suma egala cu pretul convenit la care acesta isi poate exercita optiunea de rascumparare.

    Contul de profit si pierdere

    4.58. Formatul cerut pentru contul de profit si pierdere este urmatorul:

                        Contul de profit si pierdere

    1. Dobanzi de primit si venituri asimilate, din care:
    - aferente obligatiunilor si altor titluri cu venit fix
    2. Dobanzi de platit si cheltuieli asimilate
    3. Venituri privind titlurile
    (a) Venituri din actiuni si alte titluri cu venit variabil
    (b) Venituri din participatii
    (c) Venituri din parti in cadrul societatilor comerciale legate
    4. Venituri din comisioane
    5. Cheltuieli cu comisioane
    6. Profit sau pierdere neta din operatiuni financiare
    7. Alte venituri din exploatare
    8. Cheltuieli administrative generale
    (a) Cheltuieli cu personalul, din care:
    - Salarii
    - Cheltuieli cu asigurarile sociale, din care:
      - cheltuieli aferente pensiilor
    (b) Alte cheltuieli administrative
    9. Corectii asupra valorii imobilizarilor necorporale si corporale
    10. Alte cheltuieli de exploatare
    11. Corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente
    12. Reluari din corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente
    13. Corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizari financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul societatilor comerciale legate
    14. Reluari din corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizari financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul societatilor comerciale legale
    15. Impozitul pe rezultatul activitatii curente
    16. Rezultatul activitatii curente dupa impozitare
    17. Venituri extraordinare
    18. Cheltuieli extraordinare
    19. Rezultatul activitatii extraordinare
    20. Impozitul pe rezultatul activitatii extraordinare
    21. Rezultatul activitatii extraordinare dupa impozitare
    22. Alte impozite ce nu apar in elementele de mai sus
    23. Rezultatul exercitiului financiar
    24. Rezultatul pe actiune
    - de baza
    - diluat

    Reglementari referitoare la contul de profit si pierdere
    4.59. Contul de profit si pierdere cuprinde: veniturile si cheltuielile exercitiului, grupate dupa natura lor, precum si rezultatul exercitiului financiar (profit sau pierdere).
    Rezultatul pe actiune se prezinta atat pentru exercitiul curent, cat si pentru cel precedent, indiferent ca este pozitiv sau negativ, in conformitate cu prevederile IAS 33.
    4.60. In notele explicative se vor prezenta informatii privind valoarea si natura veniturilor si cheltuielilor extraordinare (prezentate la poz. 17 si 18), cu exceptia cazului in care aceste valori sunt nesemnificative pentru aprecierea rezultatelor. In mod similar, vor fi prezentate veniturile si cheltuielile care se refera la exercitiul financiar precedent.

    Elementul 1 - Dobanzi de primit si venituri asimilate
    4.61. Acest element cuprinde veniturile generate de activitatea bancara, incluzand:
    a) veniturile realizate provenind din elementele inscrise la poz. 1 - 5 si 13 din activul bilantului, oricum ar fi calculate. Asemenea venituri trebuie sa includa si veniturile generate de esalonarea discountului pentru activele achizitionate la o valoare mai mica si datoriile contractate la o valoare mai mare si suma de platit la scadenta;
    b) veniturile rezultate din operatiunile de schimb la termen incheiate cu scop de acoperire, esalonate pe durata efectiva a operatiunii si care au caracter de dobanda;
    c) taxe si comisioane de primit, cu caracter de dobanda si calculate in functie de durata sau la valoarea creantei sau a angajamentului dat.

    Elementul 2 - Dobanzi de platit si cheltuieli asimilate
    4.62. Acest element cuprinde cheltuielile generate de activitatea bancara, incluzand:
    a) cheltuielile provenind din elementele inscrise la poz. 1 - 4 si 7 din pasivul bilantului, oricum ar fi calculate. Asemenea cheltuieli trebuie sa includa si cheltuielile generate de esalonarea primei pentru activele achizitionate la o valoare mai mica si datoriile contractate la o valoare mai mare si suma de platit la scadenta;
    b) cheltuielile rezultate din operatiunile de schimb la termen incheiate cu scop de acoperire, esalonate pe durata efectiva a operatiunii si care au caracter de dobanda;
    e) taxe si comisioane de platit, cu caracter de dobanda si calculate in functie de durata sau valoarea datoriei sau a angajamentului primit.

    Elementul 3 - Venituri privind titlurile
    4.63. Acest element cuprinde dividendele si alte venituri aferente actiunilor si altor titluri cu venit variabil (titluri de participare, titluri ale activitatii de portofoliu si parti in societatile comerciale legate). Venitul din actiuni in societati de investitii trebuie, de asemenea, inclus la acest element.

    Elementul 4 - Venituri din comisioane si elementul 5 - Cheltuieli cu comisioane
    4.64. Fara a incalca prevederile pct. 4.61 si 4.62, veniturile din comisioane includ veniturile aferente serviciilor acordate tertelor parti, iar cheltuielile cu comisioanele includ cheltuielile aferente serviciilor primite de la terte parti, in special:
    - comisioane pentru garantii, administrarea creditelor in contul altor creditori si pentru tranzactiile cu titluri in contul unor terte parti;
    - comisioane pentru plata operatiunilor comerciale si alte cheltuieli sau venituri aferente acestora, cheltuieli de administrare a conturilor si comisioane pentru pastrarea in custodie si administrarea titlurilor;
    - comisioane percepute pentru operatiunile de schimb si pentru vanzarea si cumpararea de monede sau metale pretioase in contul unor terte parti;
    - comisioane percepute in calitate de intermediar pentru operatiuni de credit sau de plasament a contractelor de economii sau a celor de asigurari.

    Elementul 6 - Profit sau pierdere neta din operatiuni financiare
    4.65. Acest element cuprinde:
    a) rezultatul net din tranzactii cu titluri care nu au caracter de imobilizari financiare si corectiile si reluarile din corectii asupra valorilor acestor titluri;
    b) rezultatul net din operatiunile de schimb, fara a incalca prevederile pct. 4.61 lit. b) si 4.62 lit. b);
    c) rezultatul net din alte operatiuni de vanzare-cumparare care implica instrumente financiare, inclusiv metale pretioase.

    Elementul 11 - Corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente si elementul 12 - Reluari din corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente
    4.66. Aceste elemente cuprind:
    - cheltuieli pentru corectii asupra valorii creantelor prezentate la elementele 3 si 4 din Activul bilantului si venituri din recuperari de creante trecute anterior pe pierderi;
    - cheltuieli pentru corectii asupra elementelor din afara bilantului prezentate la elementele in afara bilantului 1 si 2 si reluari din corectii asupra valorii provizioanelor constituite anterior.

    Elementul 13 - Corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizari financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul societatilor comerciale legate si elementul 14 - Reluari din corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizari financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul societatilor comerciale legate
    4.67. Aceste elemente cuprind:
    - cheltuieli pentru corectiile asupra valorilor elementelor de Activ de la 5 - 8;
    - reluari din corectii efectuate anterior asupra elementelor respective, in masura in care cheltuielile si veniturile se refera la titluri inregistrate ca imobilizari financiare.

    Situatia fluxurilor de trezorerie
    4.68. Situatia fluxurilor de trezorerie se intocmeste potrivit prevederilor IAS 7. In cap. 3 "Formatul bilantului, contului de profit si pierdere, situatiei fluxurilor de trezorerie, situatiei modificarii capitalului propriu si exemple de prezentare a notelor explicative" sunt prezentate exemple ale modelelor fluxurilor de trezorerie folosind metoda directa si metoda indirecta.

    Situatia modificarilor capitalului propriu
    4.69. Situatia modificarilor capitalului propriu este prezentata ca o componenta separata a situatiilor financiare anuale, care sa evidentieze:
    a) profitul net sau pierderea neta a perioadei;
    b) fiecare element de venit si cheltuiala, castig sau pierdere care, asa cum este cerut de un Standard, este recunoscut direct in capitalul propriu, si totalul acestor elemente; si
    c) efectul cumulativ al modificarilor politicilor contabile si corectia erorilor fundamentale.
    In plus, institutiile de credit trebuie sa prezinte, fie in situatia modificarilor capitalului propriu, fie in notele explicative:
    - tranzactiile de capital cu proprietarii si distributiile catre acestia;
    - soldul profitului cumulat sau al pierderii cumulate la inceputul perioadei si la data bilantului si modificarile pe parcursul perioadei;
    si
    - o reconciliere intre valoarea contabila a fiecarei categorii de capital propriu la inceputul si la sfarsitul perioadei, prezentand distinct fiecare modificare.

    SECTIUNEA a 5-a
    PRINCIPII SI REGULI CONTABILE

    PRINCIPIILE CONTABILE
    5.1. Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare anuale ale unei institutii de credit trebuie sa fie efectuata in acord cu principiile prezentate la pct. 5.2 - 5.10.
    5.2. Principiul continuitatii activitatii. Acesta presupune ca institutia de credit isi continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia. Daca administratorii institutiei de credit au luat cunostinta de unele elemente de nesiguranta legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-si continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate in notele explicative. In cazul in care situatiile financiare anuale nu sunt intocmite pe baza principiului continuitatii activitatii, aceasta informatie trebuie prezentata, impreuna cu explicatii privind modul de intocmire a raportarii financiare respective si motivele ce au stat la baza deciziei conform careia institutia de credit nu isi mai poate continua activitatea.
    5.3. Principiul permanentei metodelor. Acesta presupune continuitatea aplicarii acelorasi reguli si norme privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor de activ si de pasiv, precum si a rezultatelor, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.
    Modificarile politicii contabile sunt permise doar daca sunt cerute de lege, de un standard contabil sau au ca rezultat informatii mai relevante sau mai credibile referitoare la operatiunile institutiilor de credit.
    Este foarte importanta mentionarea in notele explicative a oricaror modificari ale politicilor contabile, pentru ca utilizatorii sa poata aprecia: daca noua politica contabila a fost aleasa in mod adecvat, efectul modificarii asupra rezultatelor raportate ale perioadei si tendinta reala a rezultatelor activitatii institutiei de credit.
    5.4. Principiul prudentei. Valoarea oricarui element trebuie sa fie determinata pe baza principiului prudentei. In mod special, se vor avea in vedere urmatoarele aspecte:
    a) se vor lua in considerare numai profiturile recunoscute pana la data incheierii exercitiului financiar;
    b) se va tine seama de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior, chiar daca asemenea obligatii sau pierderi apar intre data incheierii exercitiului si data intocmirii bilantului;
    c) se va tine seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor, chiar daca rezultatul exercitiului financiar este profit sau pierdere.
    5.5. Principiul independentei exercitiului. Se vor lua in considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzatoare exercitiului financiar pentru care se face raportarea, fara a se tine seama de data incasarii sumelor sau a efectuarii platilor.
    5.6. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv. In vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare a unei pozitii din bilant, se va determina separat valoarea aferenta fiecarui element individual de activ sau de pasiv.
    5.7. Principiul intangibilitatii. Bilantul de deschidere al unui exercitiu trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent, cu exceptia corectiilor impuse de aplicarea IAS 8.
    5.8. Principiul necompensarii. Valorile elementelor ce reprezinta active nu pot fi compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive, admise de Standardele Internationale de Contabilitate.
    5.9. Principiul prevalentei economicului asupra juridicului. Informatiile prezentate in situatiile financiare anuale trebuie sa reflecte realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.
    5.10. Principiul pragului de semnificatie. Orice element care are o valoare semnificativa trebuie prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare anuale. Elementele cu valori nesemnificative care au aceeasi natura sau cu functii similare trebuie insumate, nefiind necesara prezentarea lor separata.
    5.11. Pentru acele elemente a caror valoare este nesigura si care trebuie incluse in situatiile financiare anuale, in contabilitate trebuie facute cele mai bune estimari. In acest scop, este necesara uneori revizuirea valorilor lor pentru a reflecta evenimentele ulterioare datei de inchidere a exercitiului financiar, schimbarile de circumstante sau dobandirea unor noi informatii, ori de cate ori acele valori sunt semnificative. Efectul unei asemenea modificari trebuie inclus in cadrul aceleiasi pozitii din bilant, respectiv din contul de profit si pierdere, unde a fost reflectata si estimarea contabila initiala.
    Evenimentele care apar dupa data bilantului pot furniza, de asemenea, informatii suplimentare cu privire la estimarile facute de management la data bilantului. Daca aceste informatii ar fi fost cunoscute la data bilantului, managementul ar fi putut face estimari mai bune. Prin urmare, daca situatiile financiare anuale nu au fost aprobate, ele trebuie ajustate pentru a reflecta si informatiile suplimentare.

    Abateri de la principiile contabile
    5.12. Abaterile de la aceste principii generale vor fi permise numai in cazuri exceptionale. Asemenea abateri se vor prezenta in notele explicative. De asemenea, se vor prezenta motivele pentru care au avut loc aceste abateri si o evaluare a efectului acestora asupra activelor, datoriilor, pozitiei financiare si profitului sau pierderii institutiei de credit.

    TRATAMENTE CONTABILE

    Aspecte generale
    5.13. Un activ, respectiv o datorie, se recunoaste numai atunci cand:
    - este posibil ca acesta sa aduca institutiei de credit beneficii economice viitoare, respectiv sa genereze iesirea acestora,
    si
    - costul sau poate fi evaluat in mod credibil.
    Fiecare institutie de credit va utiliza rationamentul profesional pentru a evalua nivelul sub care un element nu trebuie sa fie prezentat in bilant, ci trecut in contul de profit si pierdere. De asemenea, rationamentul profesional trebuie utilizat si la luarea deciziei referitoare la necesitatea inregistrarii activelor in categorii separate sau intr-o singura categorie comuna.
    In conformitate cu prevederile art. 7 si 9 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru evaluarea elementelor din bilant, se stabilesc urmatoarele reguli:
    a) la data intrarii, bunurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare, denumita valoare contabila, care se stabileste astfel:
    - bunurile reprezentand aport la capitalul social, la valoarea de aport stabilita in urma evaluarii efectuate potrivit legii, in functie de pretul pietei, utilitatea, starea si amplasarea acestora;
    - bunurile obtinute cu titlu gratuit, la valoarea de utilitate stabilita in functie de pretul pietei, starea si amplasarea acestora;
    Valoarea de aport si, respectiv, de utilitate se substituie costului de achizitie;
    - bunurile procurate cu titlu oneros, la valoarea de achizitie denumita cost de achizitie;
    - bunurile produse in institutia de credit, la costul de productie.
    Activele dobandite prin schimb cu alte active se inregistreaza la valoarea justa a activelor primite in schimb.
    Costul de achizitie al unui bun este egal cu pretul de cumparare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport-aprovizionare si alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea in stare de utilitate sau intrarea in gestiune a bunului respectiv.
    In cazul mijloacelor fixe, costul initial include si costurile estimate pentru demontarea si mutarea activului, respectiv costurile de restaurare a amplasamentului la sfarsitul duratei de viata a acestuia. Aceste costuri se reflecta prin constituirea unui provizion corespunzator. Costul de demontare si mutare va fi inregistrat in contul de profit si pierdere de-a lungul vietii mijlocului fix, prin includerea in cheltuiala anuala cu amortizarea. Provizionul constituit trebuie utilizat numai pentru scopul pentru care a fost initial recunoscut.
    Costul de productie al unui bun cuprinde: costul de achizitie al materiilor prime si consumabilelor, celelalte cheltuieli directe de productie, precum si cota cheltuielilor indirecte de productie alocate in mod rational ca fiind legate de fabricatia acestuia.
    Cheltuielile generale de administratie si cele financiare nu se includ in costurile de productie, cu exceptia situatiilor descrise in Standardele Internationale de Contabilitate.
    Costurile indatorarii, respectiv cheltuielile financiare cu dobanzile si diferentele de curs aferente dobanzii privind imprumuturile, care sunt direct atribuibile achizitiei, constructiei sau productiei unui activ pe termen lung pot fi capitalizate ca parte din costul acelui activ daca sunt indeplinite toate conditiile prevazute de IAS 23 si Interpretarea SIC - 2, daca se aplica tratamentul alternativ prevazut de acestea.
    Cheltuielile de desfacere nu se includ in costul de productie al unui bun.
    Tratamentul alternativ permis de IAS 21 privind includerea diferentelor nefavorabile de curs valutar in valoarea contabila a activelor aferente, nu poate fi aplicat intrucat nu sunt indeplinite conditiile prevazute de Interpretarea SIC - 11.
    Diferentele de schimb valutar provenind dintr-un imprumut de finantare care, in esenta, este legat de investitia neta a unei institutii de credit de grup romanesti intr-o entitate externa trebuie clasificate drept capital propriu in situatiile financiare ale institutiei de credit, pana la cedarea investitiei nete, data la care ele trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli, in conformitate cu prevederile IAS 21;
    b) evaluarea elementelor detinute cu ocazia inventarierii se face la valoarea actuala a fiecarui element, denumita si valoare de inventar, stabilita in functie de utilitatea bunului, starea acestuia si pretul pietei.
    In cazul creantelor si datoriilor, aceasta valoare se stabileste in functie de valoarea lor probabila de incasat, respectiv de plata.
    c) la incheierea exercitiului, elementele detinute se evalueaza si se reflecta in bilantul contabil la valoarea de intrare, respectiv valoarea contabila pusa de acord cu rezultatele inventarierii.
    In acest scop, valoarea de intrare sau contabila se compara cu valoarea stabilita pe baza inventarierii, astfel:
    - pentru elementele de activ, diferentele constatate in plus intre valoarea de inventar si valoarea de intrare nu se inregistreaza in contabilitate, aceste elemente mentinandu-se la valoarea lor de intrare. Diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar stabilita la inventariere si valoarea de intrare a elementelor de activ se inregistreaza in contabilitate pe seama amortizarii, in cazul cand deprecierea este ireversibila sau se constituie un provizion pentru depreciere, atunci cand deprecierea este reversibila, aceste elemente mentinandu-se, de asemenea, la valoarea lor de intrare;
    - pentru elementele de pasiv de natura datoriilor, diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar si valoarea de intrare nu se inregistreaza in contabilitate, aceste elemente mentinandu-se la valoarea lor de intrare. Diferentele constatate in plus intre valoarea stabilita la inventariere si valoarea de intrare a elementelor de pasiv de natura datoriilor se inregistreaza in contabilitate prin constituirea unui provizion, aceste elemente mentinandu-se, de asemenea, la valoarea lor de intrare.
    La fiecare data a bilantului:
    - elementele monetare exprimate in valuta trebuie raportate utilizandu-se cursul de inchidere. Diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, se inregistreaza la venituri sau cheltuieli, dupa caz;
    - elementele nemonetare trebuie raportate utilizandu-se cursul de schimb de la data efectuarii tranzactiei; si
    - elementele nemonetare inregistrate la valoarea justa si exprimate in valuta trebuie raportate utilizandu-se cursul de schimb existent in momentul determinarii valorilor respective;
    d) la data iesirii sau la darea in consum, bunurile se evalueaza si se scad din gestiune la valoarea lor de intrare.
    5.14. In cazul activelor imobilizate, daca costul de productie include dobanda la capitalul imprumutat pentru finantarea producerii activului, acest aspect trebuie prezentat in notele explicative, cu mentionarea valorii dobanzilor aferente exercitiului financiar.
    5.15. Pentru respectarea prevederilor pct. 5.37, elementele prezentate in situatiile financiare anuale se vor evalua in conformitate cu pct. 5.16 - 5.36. Ajustarile la inflatie si tratamentele contabile alternative se vor prezenta in situatiile financiare conform prevederilor pct. 5.39 - 5.44.

    Imobilizari
    5.16. Cu exceptia cazurilor in care s-a inregistrat un provizion pentru depreciere sau o reducere a valorii in conformitate cu prevederile pct. 5.17 - 5.20, valoarea ce urmeaza sa fie inscrisa in bilant pentru fiecare element al imobilizarilor este reprezentata de costul de achizitie sau de costul de productie.
    5.17. In cazul activelor cu durata normala de functionare limitata, costul de achizitie sau costul de productie din care s-a dedus valoarea reziduala estimata se va diminua in mod sistematic pe perioada duratei de functionare a activului prin calcularea amortismentelor corespunzatoare.
    5.18. In cazul diminuarii valorii unei imobilizari financiare ce a fost inregistrata la pozitiile de activ 5 (Obligatiuni si alte titluri cu venit fix), 6 (Actiuni si alte titluri cu venit variabil), 7 (Participatii) si 8 (Parti in cadrul societatilor comerciale legate) in formatul de bilant, se va constitui un provizion pentru depreciere corespunzator acestei diminuari, stabilit ca diferenta intre costul de achizitie si valoarea realizabila neta. Valoarea inscrisa trebuie sa fie cea diminuata, iar provizioanele astfel constituite, trebuie sa fie prezentate separat in notele explicative.
    5.19. Este obligatorie constituirea de provizioane pentru depreciere pentru fiecare activ imobilizat a carui valoare s-a diminuat, indiferent de durata de utilizare a acelei imobilizari. Valoarea care trebuie inscrisa in situatiile financiare anuale va fi diminuata corespunzator, iar provizioanele astfel constituite se vor prezenta, separat, in notele explicative.
    5.20. Daca motivele ce au dus la constituirea provizionului pentru depreciere, conform pct. 5.18 sau 5.19, au incetat sa mai existe intr-o anumita masura, atunci acel provizion se va relua corespunzator la venituri. Aceste reluari se vor prezenta separat in notele explicative. In situatia in care deprecierea este superioara provizionului constituit, se constituie un provizion suplimentar.

    Reguli speciale aditionale privind imobilizarile

    Cheltuieli de constituire
    5.21. O institutie de credit poate imobiliza cheltuielile de constituire. In aceasta situatie, suma reflectata in contul de imobilizari necorporale se va amortiza sistematic pe parcursul unei perioade de maximum cinci ani. Elementele inscrise la postul "Cheltuieli de constituire" se vor prezenta detaliat in notele explicative.

    Cheltuieli de dezvoltare, concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare
    5.22. a) Aceste imobilizari necorporale vor fi inscrise in bilant numai in anumite situatii descrise in Standardele Internationale de Contabilitate, unde se indica si perioada in care acestea se amortizeaza, respectiv durata utila de viata.
    b) Daca in bilant figureaza o valoare la postul "Cheltuieli de dezvoltare", atunci in notele explicative trebuie prezentate urmatoarele informatii:
    (i) perioada pe parcursul careia valoarea cheltuielilor imobilizate este sau urmeaza sa fie amortizata;
    (ii) motivele care au determinat imobilizarea respectivelor cheltuieli.

    Fondul comercial
    5.23. In cazurile in care fondul comercial este tratat ca un activ, de regula in situatiile financiare consolidate, ca urmare a achizitiei de catre o institutie de credit a actiunilor altei societati comerciale, aplicarea pct. 5.16 - 5.20 cu privire la fondul comercial se face pe baza urmatoarelor prevederi:
    a) valoarea fondului comercial achizitionat trebuie amortizata sistematic in limita prevederilor lit. b);
    b) perioada de amortizare nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare a fondului comercial respectiv si in nici un caz nu poate depasi 20 de ani de la data achizitiei;
    c) in situatia in care fondul comercial achizitionat este prezentat in bilant ca activ, se vor prezenta, in notele explicative, perioada aleasa pentru amortizare si motivele care au dus la determinarea acelei perioade.

    Imobilizari corporale si necorporale
    5.24. Activele incluse la elementele de Activ 9 si 10 in formatul de bilant trebuie sa fie evaluate intotdeauna ca imobilizari.

    Imobilizari financiare
    5.25. Activele incluse in alte elemente (posturi) din bilant trebuie sa fie evaluate ca imobilizari atunci cand sunt destinate sa fie folosite in mod durabil in activitatea institutiei de credit.
    5.26. Obligatiunile si alte titluri cu venit fix care au caracter de imobilizari financiare sunt prezentate in bilant la pretul de achizitie.
    Atunci cand pretul de achizitie al acestor titluri este mai mare decat pretul de rambursare, diferenta trebuie trecuta in contul de profit si pierdere. Valoarea acestei diferente poate fi amortizata in mod esalonat, in asa fel incat sa fie complet trecuta pe cheltuieli pana in momentul in care se rascumpara titlul. Diferenta trebuie prezentata separat in bilant sau in notele explicative.
    Atunci cand pretul de achizitie al acestor titluri este mai mic decat pretul de rambursare, diferenta trebuie trecuta la venituri, in mod esalonat, pe parcursul perioadei ramase de scurs pana la rascumparare. Diferenta trebuie prezentata separat in bilant sau in notele explicative.

    Prime privind rambursarea obligatiunilor
    5.27. Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se inregistreaza intr-un cont de activ. Aceasta se prezinta in bilant ca o corectie a imprumutului din emisiunea de obligatiuni, iar in notele explicative va fi prezentata distinct. Aceasta diferenta trebuie amortizata prin sume anuale rezonabile, cel mai tarziu pana in momentul rambursarii datoriei.

    Investitii
    5.28. Participatiile si partile in societatile comerciale legate in cadrul institutiilor de credit se vor prezenta, distinct, in bilant la pozitia de Activ 7 si, respectiv, 8.

    Activele circulante
    5.29. Valoarea activelor circulante, a creantelor, precum si a obligatiunilor si a altor titluri cu venit fix, a actiunilor si a altor titluri cu venit variabil ce nu sunt detinute ca imobilizari financiare, inregistrate in contabilitate, va fi egala cu costul de achizitie sau costul de productie al acestor elemente in limita prevederilor pct. 5.13 si 5.32.
    5.30. Daca valoarea realizabila neta a unui activ circulant este mai mica decat costul de achizitie sau costul de productie, atunci acea valoare realizabila neta corespunzatoare activului circulant este cea care trebuie prezentata in situatiile financiare anuale, respectiv valoarea activului, mai putin provizionul constituit.
    5.31. In situatia in care provizionul constituit devine total sau partial fara obiect, intrucat motivele care au dus la constituirea acestuia, in vederea respectarii prevederilor pct. 5.30, au incetat sa mai existe intr-o anumita masura, atunci acel provizion trebuie reluat corespunzator la venituri.

    Titluri transferabile care nu au caracter de imobilizari financiare
    5.32. Titlurile transferabile care nu au caracter de imobilizari financiare sunt titlurile de tranzactie si de plasament. Titlurile de tranzactie sunt inscrise in bilant la valoarea de piata, iar titlurile de plasament la valoarea de achizitie sau la valoarea cea mai mica dintre valoarea de piata si cea de achizitie. Diferenta pozitiva dintre valoarea de piata si valoarea de achizitie se va prezenta in notele explicative.

    Reguli privind stocurile si activele fungibile
    5.33. Valoarea ce trebuie inscrisa in bilant pentru activele din categoria "stocuri" si a activelor fungibile, inclusiv activele financiare, poate fi determinata prin utilizarea oricarei metode mentionate la pct. 5.34 asupra activelor apartinand aceleiasi clase.
    5.34. Metoda aplicata trebuie sa fie considerata de catre administratori ca fiind cea mai adecvata situatiei respective. Aceste metode sunt:
    a) metoda FIFO;
    b) metoda LIFO;
    c) metoda costului mediu ponderat;
    d) alta metoda similara, recunoscuta de reglementarile legale in vigoare.
    Metoda aleasa trebuie aplicata cu consecventa pentru elemente similare stocurilor si de la un exercitiu financiar la altul. Daca, in situatii exceptionale, administratorii decid sa schimbe metoda pentru un anumit element de stocuri sau active fungibile, trebuie sa se prezinte urmatoarele informatii:
    (i) motivul schimbarii metodei;
    (ii) efectele sale asupra rezultatului exercitiului.
    5.35. Daca valoarea prezentata in bilant, la inchiderea exercitiului, difera semnificativ de valoarea realizabila neta (in cazul in care institutia de credit intentioneaza sa nu utilizeze activele in procesul de productie), respectiv de valoarea de recuperare (in situatia in care intentioneaza sa utilizeze activele respective), aceasta diferenta se va prezenta, pe total si pe categorii, in notele explicative.

    Ajustari pentru diminuarea valorii activelor
    5.36. Imobilizarile corporale, materiile prime si materialele consumabile care sunt reinnoite in mod constant si a caror valoare globala este de importanta secundara pentru institutia de credit pot fi trecute in activ la o cantitate si o valoare nemodificata, atunci cand acestea nu se modifica semnificativ.
    Ajustarea pentru diminuarea valorii activelor se efectueaza in functie de intentia institutiei de credit de a pastra activul in scopul utilizarii sau neutilizarii in activitatea de exploatare. Daca institutia de credit intentioneaza sa utilizeze activul in activitatea de exploatare, ajustarea pentru diminuarea valorii activelor este calculata prin compararea valorii de recuperare prin utilizare, cu valoarea contabila. Daca institutia de credit nu intentioneaza sa utilizeze activul in activitatea de exploatare, ajustarea pentru diminuarea valorii activelor se calculeaza prin compararea valorii realizabile nete cu valoarea contabila, in conformitate cu prevederile IAS 36.

    TRATAMENTE CONTABILE ALTERNATIVE

    Aspecte generale
    5.37. Regulile stabilite la pct. 5.16 - 5.36 se vor numi in continuare reguli ale costului istoric. Aceste reguli, cu exceptia celor stabilite la pct. 5.16 si 5.21 - 5.35 se vor numi in continuare reguli privind amortizarea si provizioanele pentru depreciere. Referintele cu privire la regulile costului istoric nu includ regulile privind amortizarea si provizioanele pentru depreciere, asa cum se aplica ele in virtutea pct. 5.17 - 5.20.

    Tratamente contabile alternative
    5.38. In conformitate cu prevederile pct. 5.40 - 5.44, valorile atribuite activelor bilantiere mentionate la pct. 5.39 pot fi prezentate la o alta valoare decat costul lor istoric, in conformitate cu prevederile pct. 5.41 si prin derogare de la pct. 5.37.
    5.39. Pe toata perioada de implementare a programului de dezvoltare a sistemului de contabilitate, institutiile de credit pot opta pentru una din urmatoarele metode:
    a) reevaluarea imobilizarilor corporale, in conformitate cu reglementarile legale emise in acest scop, care tine seama de inflatie, utilitatea bunului, starea acestuia si pretul pietei;
    b) evaluarea prin metode care sunt destinate sa tina seama de inflatie, pentru elementele prezentate in bilant, inclusiv capitalurile proprii, si contul de profit si pierdere.
    Institutiile de credit care vor opta pentru ajustarea la inflatie potrivit IAS 29 intocmesc si prezinta un set distinct de situatii financiare anuale cuprinzand bilantul si contul de profit si pierdere, ajustate la inflatie.
    Procesul retratarii situatiilor financiare anuale potrivit IAS 29 este precedat de intocmirea unei balante de verificare intermediare. Aceasta balanta constituie sursa de informatii pentru intocmirea declaratiei fiscale, dupa efectuarea corectiilor prevazute de legislatia fiscala.
    5.40. In cazul in care valoarea unui activ al institutiei de credit este determinata potrivit uneia din cele doua metode prezentate mai sus, acea valoare va fi atribuita activului la inregistrarea in contabilitate, in locul costului de achizitie sau costului de productie sau a oricarei alte valori atribuita inainte acelui activ. In astfel de cazuri, regulile privind amortizarea se vor aplica activului prin substituirea costului de productie sau a celui de achizitie cu valoarea atribuita cel mai recent acelui activ.

    Informatii aditionale ce trebuie prezentate in cazul abaterii de la regulile privind costul istoric
    5.41. In cazul aplicarii tratamentelor contabile alternative, elementele influentate de acestea, precum si baza de evaluare adoptata pentru determinarea valorilor rezultate in urma reevaluarii efectuate ca urmare a aplicarii tratamentului alternativ prevazut la pct. 5.39 lit. a) trebuie prezentate, pentru fiecare element semnificativ, in notele explicative.
    5.42. In cazul elementelor bilantiere influentate ca urmare a aplicarii tratamentului alternativ prevazut la pct. 5.39 lit. b), valorile rezultate in urma ajustarii la inflatie trebuie prezentate intr-un set distinct cuprinzand bilantul si contul de profit si pierdere, insotite de note explicative.

    Rezerva din reevaluare
    5.43. Plusul sau minusul rezultat din reevaluarea imobilizarilor corporale, in conformitate cu prevederile IAS 16, trebuie reflectate in debitul sau creditul contului "Rezerve din reevaluare", dupa caz.
    Cu toate acestea, majorarea constatata din reevaluare trebuie recunoscuta ca venit in masura in care aceasta compenseaza o descrestere din reevaluarea aceluiasi activ, recunoscuta anterior ca o cheltuiala.
    In cazul in care valoarea contabila a unui activ este diminuata ca rezultat al unei reevaluari, aceasta diminuare trebuie recunoscuta ca o cheltuiala. Cu toate acestea, o diminuare rezultata din reevaluare trebuie scazuta direct din orice surplus din reevaluare corespunzator, in masura in care diminuarea nu depaseste valoarea inregistrata anterior ca surplus din reevaluare pentru acelasi activ.
    5.44. Rezerva din reevaluare trebuie prezentata in bilant la un subpost separat in cadrul postului de capital si rezerve.
    Surplusul din reevaluare inclus in capitalul propriu poate fi transferat direct in rezultatul reportat, atunci cand acest surplus este realizat. Se considera ca intregul surplus este realizat la casarea sau la cedarea activului. Cu toate acestea, o parte din surplus poate fi realizat pe masura ce activul este folosit de institutia de credit; in acest caz, valoarea surplusului realizat este diferenta dintre amortizarea calculata pe baza valorii contabile reevaluate si valoarea amortizarii calculate pe baza costului initial al activului. Transferul din surplusul din reevaluare in rezultatul reportat nu se efectueaza prin contul de profit si pierdere.

    MODIFICARILE CAPITALULUI PROPRIU

    5.45. Modificarile capitalului propriu se vor prezenta ca o componenta distincta a situatiilor financiare anuale. Aceasta trebuie sa cuprinda o prezentare a soldurilor de deschidere si de inchidere pentru capitalul social, primele de capital, fiecare rezerva, rezultatul reportat si rezultatul exercitiului, precum si modificarile acestora, indicandu-se:
    a) suma la inceputul exercitiului financiar;
    b) sumele transferate in sau din cont in timpul exercitiului financiar;
    c) natura, sursa sau destinatia oricaror asemenea transferuri;
    d) suma ramasa la sfarsitul exercitiului financiar.

    Elemente de activ si de pasiv exprimate in devize
    5.46. Elementele de activ si de pasiv exprimate in devize trebuie sa fie convertite in lei la cursul de schimb la vedere in vigoare la data intocmirii bilantului cu exceptia activelor in devize inregistrate ca imobilizari financiare care sunt convertite in lei la cursul de schimb in vigoare la data achizitionarii acestora.
    5.47. Operatiunile de schimb la vedere si la termen de acoperire neajunse la scadenta trebuie sa fie convertite la cursul de schimb la vedere in vigoare la data intocmirii bilantului.
    Tranzactiile la termen speculative trebuie convertite la cursul la termen ramas de scurs de la data intocmirii bilantului.
    5.48. Diferentele dintre valoarea de intrare (contabila) a elementelor de activ si de pasiv, a operatiunilor la vedere si la termen inregistrate in afara bilantului si sumele rezultate in urma conversiei respectivelor elemente, efectuate in conformitate cu pct. 5.46 si 5.47, vor fi evidentiate in contul de profit si pierderi.

    NOTELE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

    Aspecte generale
    5.49. Notele explicative contin informatii suplimentare, relevante pentru necesitatile utilizatorilor in ceea ce priveste pozitia financiara si rezultatele obtinute. Notele explicative trebuie prezentate intr-o maniera sistematica. Fiecare element semnificativ al bilantului, contului de profit si pierdere, situatiei fluxurilor de trezorerie si a situatiei modificarilor capitalului propriu trebuie sa fie insotit de o trimitere la nota care cuprinde informatii legate de acel element semnificativ. Pe langa informatiile ce trebuie prezentate conform acestor reglementari si a celor cuprinse in Standardele Internationale de Contabilitate, notele explicative trebuie sa includa, de asemenea, cel putin informatiile prevazute la pct. 5.50 - 5.97.
    5.50. Urmatoarele informatii trebuie prezentate cu claritate si repetate ori de cate ori este necesar, pentru buna lor intelegere:
    a) numele institutiei de credit care face raportarea;
    b) faptul ca situatiile financiare anuale sunt proprii institutiei de credit si nu grupului;
    c) data la care s-au incheiat sau perioada la care se refera situatiile financiare anuale;
    d) moneda in care sunt intocmite situatiile financiare anuale;
    e) exprimarea cifrelor incluse in raportare (de exemplu mii lei).
    5.51. Pentru elementele mentionate in notele explicative, se va prezenta, de regula, si suma corespunzatoare anului precedent celui la care se refera acesta.
    In situatia in care suma corespunzatoare nu este comparabila, aceasta trebuie ajustata, prezentandu-se rezultatul ajustarii, modul de efectuare si motivele pentru care aceasta a fost efectuata.
    5.52. Pct. 5.51 nu se aplica sumelor reprezentand:
    a) modificari ale activelor imobilizate (pct. 4.15);
    b) modificari ale amortizarii si provizioanelor pentru deprecierea activelor imobilizate (pct. 4.17);
    c) modificari ale provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli (pct. 5.61).

    Prezentarea politicilor contabile
    5.53. Notele explicative trebuie sa prezinte politicile contabile adoptate de catre institutia de credit pentru a determina valorile elementelor din bilant, ale profitului sau pierderii aferente fiecarui exercitiu, ale fluxurilor de trezorerie si modificarilor capitalului propriu. In acest sens, se vor mentiona urmatoarele:
    a) daca imobilizarile sunt incluse in situatiile financiare anuale la costul istoric, la valoarea reevaluata sau la valoarea ajustata la inflatie, determinata potrivit IAS 29;
    b) politicile contabile specifice adoptate, adecvate pentru a permite o corecta intelegere a situatiilor financiare.
    Se va mentiona, totodata, daca situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu prevederile cuprinse in prezentele reglementari, Cadrul general de intocmire si prezentare a situatiilor financiare, elaborat de Comitetul pentru Standardele Internationale de Contabilitate, precum si cele prevazute in Standardele Internationale de Contabilitate.

    Informatii care vin in completarea bilantului

    Capitalul social
    5.54. In legatura cu capitalul social al institutiei de credit se vor furniza urmatoarele informatii:
    a) capitalul social subscris;
    b) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni sau parti emise in cazul in care exista mai multe tipuri de actiuni sau parti emise.
    5.55. In cazul in care capitalul social cuprinde si actiuni sau parti rascumparabile, se vor furniza urmatoarele informatii:
    a) data cea mai apropiata si data limita la care institutia de credit poate rascumpara respectivele actiuni sau parti;
    b) daca acele actiuni sau parti trebuie rascumparate in mod obligatoriu sau daca rascumpararea este la alegerea institutiei de credit sau a actionarilor;
    c) daca trebuie platita o prima de rascumparare si, in caz afirmativ, care este valoarea acesteia.
    5.56. In situatia in care institutia de credit a emis actiuni sau parti in timpul exercitiului financiar, in notele explicative se vor prezenta urmatoarele informatii:
    a) tipul de actiuni sau parti emise;
    b) pentru fiecare tip de actiune sau parte sociala, numarul de actiuni sau parti emise, valoarea lor nominala totala si valoarea incasata de catre institutia de credit la distribuirea lor.
    5.57. In ceea ce priveste eventualele drepturi legate de distribuirea actiunilor sau partilor, se vor furniza urmatoarele informatii:
    a) numarul, descrierea si valoarea actiunilor sau partilor care fac obiectul exercitarii acestor drepturi;
    b) perioada pe parcursul careia drepturile pot fi exercitate;
    c) pretul care trebuie platit pentru actiunile sau partile distribuite.

    Alte instrumente de capital
    5.58. In cazul in care institutia de credit a emis alte instrumente de capital pe parcursul exercitiului financiar, se vor prezenta urmatoarele informatii:
    a) tipul instrumentelor de capital emise;
    b) pentru fiecare tip de instrument de capital emis: valoarea emisa si suma primita la emitere de catre institutia de credit.
    5.59. In cazul in care obligatiunile emise de o institutie de credit sunt detinute de catre o persoana nominalizata sau imputernicita de catre acea institutie de credit, in notele explicative se vor mentiona valoarea nominala a obligatiunilor respective si valoarea contabila a acestora.

    Rezerve
    5.60. Pentru fiecare rezerva inclusa in capitalurile proprii, se va descrie natura sa si scopul pentru care a fost constituita.

    Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
    5.61. Daca in timpul exercitiului financiar o suma este transferata la sau de la provizioane pentru riscuri si cheltuieli, urmatoarele informatii vor fi prezentate in notele explicative:
    a) valoarea provizioanelor la inceputul exercitiului financiar;
    b) sumele transferate la sau de la provizioane in timpul exercitiului financiar;
    c) natura, sursa sau destinatia oricaror astfel de transferuri;
    d) valoarea provizioanelor la sfarsitul exercitiului financiar.

    Analiza in functie de scadenta
    5.62. Pentru fiecare din elementele de Activ 3 (b) - Creante asupra institutiilor de credit - alte creante si 4 - Creante asupra clientelei si cele de Pasiv 1 (b) - Datorii privind institutiile de credit - la termen, 2 (a) - Datorii privind clientela - depozite, 2 (b) - Datorii privind clientela - alte datorii si 3 (b) - Datorii constituite prin titluri - alte titluri, valorile acestor creante si datorii trebuie sa fie prezentate in functie de perioada ramasa pana la scadenta, dupa cum urmeaza:
    a) pana la 3 luni;
    b) intre 3 luni si 1 an;
    c) peste 1 an si pana la 5 ani;
    d) peste 5 ani.
    In acest scop, daca o creanta sau o datorie implica incasari/plati in rate, perioada ramasa pana la scadenta va fi perioada dintre data intocmirii bilantului si data la care fiecare rata devine scadenta.
    5.63. Pentru elementul de Activ 4 - Creante asupra clientelei, institutiile de credit trebuie sa prezinte creantele la vedere privind clientela.

    Obligatiuni si alte titluri cu venit fix, datorii constituite prin titluri
    5.64. Institutiile de credit trebuie sa indice, pentru elementul de Activ 5 - Obligatiuni si alte titluri cu venit fix si de Pasiv 3 - Datorii constituite prin titluri, valoarea creantelor si datoriilor care vor deveni scadente in termen de un an de la data intocmirii bilantului.

    Detalii privind activele gajate
    5.65. Institutiile de credit trebuie sa prezinte informatiile privind activele pe care le-au gajat pentru propriile datorii sau pentru cele ale unor terte parti (inclusiv datorii contingente); aceste informatii trebuie sa fie suficient de detaliate pentru a indica suma totala a activelor gajate pentru fiecare element de Pasiv si pentru fiecare element in afara bilantului.

    Garantii si alte obligatii contractuale financiare
    5.66. Pentru orice obligatie eventuala pentru care nu s-a constituit provizion, se vor prezenta urmatoarele informatii:
    a) valoarea precisa sau estimata a acelei obligatii;
    b) aspectul juridic al obligatiei si efectul acesteia;
    c) daca institutia de credit a depus vreo garantie semnificativa cu privire la acea obligatie si, in caz afirmativ, natura acelei garantii.
    5.67. Totodata, se vor prezenta detalii privind:
    a) obligatiile contractuale viitoare privind plata pensiilor, pentru care s-au constituit provizioane incluse in bilantul institutiei de credit;
    b) orice obligatii privind grupurile;
    c) orice astfel de obligatii viitoare pentru care nu s-au constituit provizioane.
    5.68. De asemenea, trebuie prezentate natura si valoarea oricarui tip de angajament sau datorie contingenta inclusa sau nu in elementele din afara bilantului 1 - Datorii contingente si 2 - Angajamente, care sunt semnificative pentru activitatea institutiei de credit.

    Datorii subordonate
    5.69. Pentru orice imprumut inclus in elementul de Pasiv 7 - Datorii subordonate care depaseste 10% din valoarea totala a datoriilor subordonate, trebuie sa fie prezentate urmatoarele informatii:
    a) valoarea imprumutului;
    b) moneda in care este exprimat;
    c) rata dobanzii si data scadentei (sau daca imprumutul este primit pe o perioada nedeterminata);
    d) situatiile in care ar putea fi cerute plati anticipate;
    e) conditiile subordonarii;
    f) existenta oricaror prevederi pentru convertirea datoriei subordonate in capital sau in alte forme de datorie, cat si conditiile unor astfel de prevederi.
    5.70. Conditiile generale ale oricaror alte imprumuturi incluse in elementul 7 de Pasiv - Datorii subordonate trebuie sa fie, de asemenea, prezentate.

    Titluri transferabile
    5.71. Pentru fiecare din elementele de Activ inscrise la pozitiile 5 - Obligatiuni si alte titluri cu venit fix si 6 - Actiuni si alte titluri cu venit variabil, trebuie sa se prezinte urmatoarele:
    a) valoarea titlurilor transferabile detinute ca imobilizari financiare;
    b) valoarea titlurilor transferabile care nu sunt detinute ca imobilizari financiare;
    c) criteriile utilizate pentru a face distinctia intre cele doua categorii de titluri transferabile.
    5.72. Titlurile transferabile care nu sunt detinute ca imobilizari financiare si sunt clasificate in categoria titlurilor de plasament sunt prezentate in bilant la pretul de achizitie. In notele explicative, institutiile de credit trebuie sa prezinte diferenta dintre pretul de achizitie si valoarea de piata, mai mare, la data intocmirii bilantului.
    Titlurile transferabile care nu sunt detinute ca imobilizari financiare si sunt clasificate in categoria titlurilor de tranzactie vor fi prezentate in bilant la valoarea de piata de la data intocmirii bilantului. In notele explicative institutiile de credit trebuie sa prezinte diferenta dintre pretul de achizitie si valoarea de piata respectiva.

    Active si pasive exprimate in devize
    5.73. Valoarea globala a activelor si pasivelor exprimate in devize, convertite in moneda in care este intocmit bilantul, trebuie sa fie prezentata in notele explicative.

    Operatiuni la termen in devize neajunse la scadenta
    5.74. Pentru tranzactiile la termen neajunse la scadenta si nedecontate la data intocmirii bilantului trebuie prezentate urmatoarele informatii:
    a) categoriile de operatiuni in devize neajunse la scadenta;
    b) pentru fiecare tip de operatiune trebuie sa se mentioneze daca acestea au fost efectuate (intr-o masura semnificativa) in scopul acoperirii efectelor fluctuatiei ratei dobanzii, cursului de schimb sau pretului pietei, sau daca acestea au fost efectuate (intr-o masura semnificativa) in scopul tranzactionarii.
    5.75. Aceste tipuri de operatiuni trebuie sa includa toate acele operatiuni pentru care veniturile sau cheltuielile sunt incluse in:
    a) elementul 6 din contul de profit si pierdere (Profit sau pierdere neta din operatiuni financiare) sau
    b) elementele 1 (Dobanzi de primit si venituri asimilate) si 2 (Dobanzi de platit si cheltuieli asimilate) din contul de profit si pierdere, conform cerintei pct. 4.61 lit. b) si 4.62 lit. b), reprezentand veniturile si cheltuielile rezultate din operatiunile la termen de acoperire, esalonate pe durata efectiva a operatiunii si care au caracter de dobanda.

    Alte active si alte pasive
    5.76. Atunci cand orice valoare prezentata in cadrul elementului de Activ 13 - Alte active si de Pasiv 4 - Alte pasive este semnificativa, trebuie prezentate in notele explicative particularitatile fiecarui tip de activ sau pasiv inclus in acestea, precum si explicatii privind natura si valoarea acestuia.

    Informatii privind anumite elemente de cheltuieli
    5.77. Valorile privind urmatoarele elemente de cheltuieli, care au fost inregistrate in contul de profit si pierdere pe parcursul exercitiului financiar, se vor prezenta separat, in notele explicative:
    a) cheltuielile cu chiriile si ratele achitate in cadrul unui contract de leasing operational;
    b) onorariile platite auditorilor financiari;
    c) profitul sau pierderea aferenta iesirilor de mijloace fixe (vanzare, casare etc.) reprezentand diferenta dintre veniturile din cedare, pe de o parte, si valoarea contabila neta a activului si cheltuielile aferente cedarii, pe de alta parte.

    Detalii privind impozitul pe profit
    5.78. Valoarea diferentei dintre cheltuiala cu impozitul pe profit pentru exercitiul financiar curent si pentru exercitiile financiare anterioare, pe de o parte, si valoarea impozitului ramas de plata aferent acelor ani, pe de alta parte, se va prezenta, in notele explicative, daca aceasta diferenta este semnificativa pentru scopul calcularii impozitelor viitoare.
    Daca elementele bilantiere de natura activelor imobilizate si activelor circulante constituie obiectul unor corectii valorice semnificative doar pentru aplicarea legislatiei fiscale, suma lor trebuie prezentata in notele explicative, cu o buna argumentare a acestor corectii.
    De asemenea, in cazul in care calculul rezultatului exercitiului a fost afectat de o evaluare a elementelor bilantiere, efectuata in exercitiul de raportare sau intr-un exercitiu anterior in vederea obtinerii unei reduceri de impozit, influenta respectiva se prezinta in notele explicative ori de cate ori efectul unei astfel de evaluari asupra cheltuielii fiscale viitoare este semnificativ.
    5.79. Se vor prezenta in acelasi timp si informatii cu privire la proportia in care impozitul pe profit revine rezultatului activitatii ordinare, respectiv rezultatului activitatii extraordinare. De asemenea, se va include reconcilierea dintre rezultatul contabil al exercitiului financiar si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit.

    Detalii privind cifra de afaceri
    5.80. O institutie de credit trebuie sa prezinte, in notele explicative, proportia din acele venituri atribuibile fiecarei piete geografice (in masura in care, din punct de vedere al organizarii institutiei de credit, aceste piete difera intre ele considerabil) in care institutia a activat de-a lungul exercitiului financiar, care sunt incluse in urmatoarele elemente din contul de profit si pierdere:
    a) elementul 1 (Dobanzi de primit si venituri asimilate);
    b) elementul 3 (Venituri privind titlurile);
    c) elementul 4 (Venituri din comisioane);
    d) elementul 6 (Profit sau pierdere neta din operatiuni financiare);
    e) elementul 7 (Alte venituri din exploatare).

    Detalii privind salarizarea administratorilor si directorilor
    5.81. In notele explicative se vor cuprinde detalii legate de salariile platite sau care urmeaza a fi platite administratorilor si directorilor care detin aceste functii pe parcursul exercitiului financiar. De asemenea, se vor mentiona distinct obligatiile contractuale in care institutia de credit este implicata, cu privire la plata pensiilor catre fostii directori si administratori, indicandu-se valoarea totala a obligatiei pentru fiecare categorie de mai sus.
    5.82. Se va mentiona, totodata, valoarea avansurilor si creditelor acordate de catre institutia de credit directorilor si administratorilor sai in timpul exercitiului financiar, indicandu-se rata dobanzii aplicate, principalele clauze ale creditului, suma rambursata pana la acea data, existenta oricaror obligatii viitoare de genul garantiilor, pe care institutia de credit si le-a asumat in numele acestora, precum si valoarea totala pentru fiecare categorie.
    5.83. Orice persoana care este sau a fost administrator ori director al institutiei de credit pe o perioada de cinci ani anteriori perioadei de raportare are obligatia de a anunta institutia de credit cu privire la orice elemente legate de ea insasi, care ar putea fi necesare in scopul respectarii prevederilor pct. 5.81 si 5.82.

    Detalii privind salariatii
    5.84. In notele explicative se vor mentiona urmatoarele informatii cu privire la salariatii institutiei de credit:
    a) numarul mediu de salariati angajati in cursul exercitiului financiar;
    b) numarul mediu de salariati pentru fiecare categorie de personal.
    5.85. Numarul mediu de salariati cu contract de munca se determina ca medie aritmetica simpla a numarului zilnic al salariatilor, corespunzatoare zilelor calendaristice din luna respectiva, inclusiv zilele de repaus saptamanal sau sarbatorile legale pentru care se ia in calcul numarul salariatilor din ziua precedenta, impartita la numarul total al zilelor calendaristice.
    5.86. Numarul mediu de salariati va fi, pentru fiecare luna a exercitiului, urmatorul:
    a) pentru aplicarea pct. 5.84 lit. a), numarul persoanelor angajate de institutia de credit cu contract de munca, in luna respectiva, indiferent daca acestia au lucrat pe toata durata lunii sau doar o parte din ea;
    b) pentru aplicarea pct. 5.84 lit. b), numarul persoanelor, calculat potrivit pct. 5.85, pentru fiecare categorie de salariati insumandu-se, in fiecare caz, numarul de salariati din fiecare luna.
    5.87. Pentru toti salariatii care sunt luati in considerare la determinarea numarului mediu anual cerut de pct. 5.84 lit. a), trebuie prezentate valorile totale ale:
    a) salariilor platite sau de platit aferente acelui exercitiu financiar;
    b) cheltuielilor cu asigurarile sociale suportate de institutia de credit pentru salariatii respectivi;
    c) altor cheltuieli reprezentand contributiile institutiei de credit pentru pensiile salariatilor cu exceptia cazurilor in care aceste valori sunt deja prezentate in cadrul contului de profit si pierdere.
    5.88. Categoriile de salariati pentru care se cere numarul mediu anual de la pct. 5.84 lit. b) se vor determina in functie de decizia directorilor si administratorilor institutiei de credit, tinandu-se cont de modul in care este organizata activitatea acesteia.

    Datorii subordonate
    5.89. Cheltuielile platite in cursul exercitiului financiar pentru datoriile subordonate de catre institutia de credit trebuie prezentate in notele explicative.

    Servicii de asistenta si consultanta
    5.90. Daca valoarea serviciilor de asistenta si consultanta prestate unor terte parti este semnificativa in ansamblul activitatilor institutiei de credit, aceasta trebuie prezentata in notele explicative.

    Venituri si cheltuieli diverse
    5.91. Atunci cand orice valoare prezentata in cadrul elementelor din contul de profit si pierderi 7 - Alte venituri din exploatare, 10 - Alte cheltuieli de exploatare, 17 - Venituri extraordinare si 18 - Cheltuieli extraordinare este semnificativa, in notele explicative trebuie prezentate particularitatile fiecarei categorii de venituri sau cheltuieli, precum si explicatii privind natura si valoarea acestora.

    Corectiile valorice privind creantele
    5.92. Corectiile asupra valorii creantelor privind institutiile de credit si clientela, cu care o institutie de credit este legata prin intermediul intereselor de participare si societatilor afiliate, vor fi prezentate distinct in notele explicative, in cazul in care acestea sunt semnificative.

    Corectiile valorice privind imobilizarile financiare
    5.93. Corectiile asupra valorii titlurilor transferabile detinute ca imobilizari financiare, intereselor de participare si actiunilor in societati afiliate trebuie sa fie prezentate distinct in notele explicative, in cazul in care acestea sunt semnificative.

    Alte aspecte
    5.94. In cazul in care anumite elemente exprimate initial intr-o moneda straina au fost inregistrate in contabilitatea institutiei de credit, reflectate in bilant sau in contul de profit si pierdere, se va mentiona baza folosita pentru exprimarea acelor elemente in raport cu moneda nationala.
    5.95. Institutia de credit va prezenta urmatoarele date, in cazul in care ele nu au fost prezentate in situatiile financiare anuale:
    a) sediul si forma juridica a institutiei de credit, tara unde s-a infiintat si adresa sediului oficial (sau a principalului loc unde isi desfasoara activitatea, daca este diferit de sediul oficial);
    b) o descriere a naturii activitatii desfasurate de institutia de credit si a principalelor domenii de activitate;
    c) numele societatii-mama si cel al detinatorului final in cadrul grupului;
    d) totalul activelor, respectiv al pasivelor bilantiere;
    e) orice alta informatie care, in opinia directorilor si administratorilor, ajuta la furnizarea unei imagini fidele asupra institutiei de credit respective.
    5.96. Atunci cand evenimente ulterioare datei bilantului au o asemenea importanta incat neprezentarea lor ar afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare anuale de a face evaluari si de a lua decizii corecte, o institutie de credit trebuie sa prezinte urmatoarele informatii pentru fiecare categorie semnificativa de evenimente neajustate, ulterioare datei bilantului:
    a) natura evenimentului; si
    b) o estimare a efectului financiar sau o declaratie conform careia o astfel de estimare nu poate fi facuta.
    5.97. Pentru fiecare filiala, societate asociata sau alte societati in care se detin titluri de participare strategice (titluri de participare care sunt detinute intr-un procent de pana la 20% si care nu asigura posibilitatea exercitarii unei influente semnificative) pe care directorii si administratorii le considera semnificative pentru activitatea institutiei de credit in cauza, trebuie prezentate urmatoarele informatii:
    a) numele filialei, al societatii asociate sau al altor societati in care se detin titluri de participare strategice;
    b) adresa sediului si tara unde a fost infiintata:
    c) natura activitatii desfasurate;
    d) tipul de actiuni si procentul pe care institutia de credit raportoare il detine in cadrul respectivei societati;
    e) data inchiderii ultimului exercitiu financiar al societatii in care se detin titluri;
    f) profitul sau pierderea acesteia pentru acel exercitiu;
    g) totalul capitalului social si al rezervelor acesteia la sfarsitul acelui exercitiu financiar.
    Aceste societati vor face obiectul consolidarii, in conformitate cu prevederile Normelor Bancii Nationale a Romaniei privind consolidarea conturilor pentru banci.

    SECTIUNEA a 6-a
    APROBAREA SI SEMNAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE ALE INSTITUTIEI DE CREDIT; APROBAREA DISTRIBUIRII PROFITULUI

    6.1. Situatiile financiare anuale ale unei institutii de credit se vor semna de persoana responsabila cu elaborarea acestora.
    6.2. Situatiile financiare anuale ale unei institutii de credit vor fi insusite de consiliul de administratie, vor fi semnate in numele consiliului de presedintele acestuia si vor fi aprobate de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor.
    6.3. Conform Legii societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, actionarii vor aproba distribuirea profitului in adunarea generala anuala.

    SECTIUNEA a 7-a
    RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

    7.1. Consiliul de administratie va elabora pentru fiecare exercitiu financiar un raport care va contine:
    a) o analiza fidela a evolutiei activitatii institutiei de credit pe durata exercitiului financiar si a situatiei sale la incheierea acestuia;
    b) valoarea dividendelor propuse, care a fost recomandata de consiliul de administratie si aprobata de asociati/actionari;
    c) informatii privind evenimente importante survenite de la incheierea exercitiului financiar, care au afectat institutia de credit;
    d) informatii asupra evolutiei probabile a activitatii institutiei de credit;
    e) informatii asupra activitatilor din domeniul cercetarii si dezvoltarii;
    f) urmatoarele informatii in ceea ce priveste actiunile sau partile proprii ale institutiei de credit care au fost achizitionate sau detinute la orice moment in cursul exercitiului financiar:
    (i) motivele oricaror achizitii efectuate in cursul exercitiului financiar;
    (ii) numarul si valoarea nominala a actiunilor sau partilor achizitionate si vandute in cursul exercitiului financiar si ponderea pe care o reprezinta in capitalul social;
    (iii) in cazul achizitiilor sau vanzarilor, valoarea platilor sau incasarilor pentru actiunile sau partile respective;
    (iv) numarul si valoarea nominala a tuturor actiunilor sau partilor achizitionate si detinute de institutia de credit, precum si ponderea pe care o reprezinta acestea in capitalul social;
    (v) numarul si valoarea actiunilor sau partilor anulate;
    g) numele si pregatirea profesionala a fiecarui administrator;
    h) politica privind protectia mediului.
    7.2. Raportul administratorilor se va aproba de consiliul de administratie si se va semna in numele acestuia de presedintele consiliului.

    SECTIUNEA a 8-a
    AUDITUL FINANCIAR
    (Prevederi referitoare la auditarea situatiilor financiare anuale)

    8.1. Situatiile financiare anuale ale institutiei de credit care fac obiectul acestor reglementari vor fi auditate de auditori financiari, in conformitate cu reglementarile nationale privind auditul financiar.
    8.2. Auditorul financiar se va asigura ca situatiile financiare anuale intocmite sunt in conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale prezentelor reglementari, ale Cadrului general de intocmire si prezentare a situatiilor financiare, elaborat de Comitetul pentru Standardele Internationale de Contabilitate, ale Standardelor Internationale de Contabilitate, precum si daca informatiile din raportul administratorilor corespund cu cele din situatiile financiare anuale intocmite pentru acelasi exercitiu, pe baza procedurilor de audit prevazute de Standardul International de Audit nr. 720.
    8.3. Institutiile de credit care nu vor opta pentru aplicarea IAS 29, a oricarui alt Standard International de Contabilitate sau a Normelor Bancii Nationale a Romaniei privind consolidarea conturilor pentru banci vor avea opinii de audit cu rezerve.

    SECTIUNEA a 9-a
    APROBAREA SI DEPUNEREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE SI A RAPORTULUI ANUAL AL INSTITUTIEI DE CREDIT

    9.1. Cu minimum 15 zile inaintea adunarii generale a asociatilor sau actionarilor la care se discuta si se aproba situatiile financiare anuale institutia de credit are obligatia:
    a) sa trimita o copie de pe situatiile financiare anuale ale institutiei de credit, aprobate de consiliul de administratie, impreuna cu raportul administratorilor si raportul auditorilor asupra situatiilor financiare anuale respective, denumite generic "raport anual", tuturor asociatilor sau actionarilor;
    sau
    b) sa notifice tuturor asociatilor sau actionarilor ca raportul anual este disponibil la institutia de credit, gratuit, la cerere.
    9.2. Situatiile financiare anuale ale institutiei de credit, aprobate de consiliul de administratie, insotite de raportul administratorilor pentru exercitiul financiar respectiv, precum si raportul auditorilor vor fi supuse spre aprobare de catre adunarea generala a asociatilor sau actionarilor.
    9.3. O copie de pe situatiile financiare anuale ale institutiei de credit, aprobate de consiliul de administratie, o copie de pe raportul administratorilor pentru exercitiul financiar respectiv, precum si de pe raportul auditorilor asupra situatiilor financiare anuale vor fi trimise de consiliul de administratie in termenul prevazut de lege la Banca Nationala a Romaniei si la directia teritoriala a Ministerului Finantelor Publice la care institutia de credit este inregistrata.
    9.4. In conformitate cu prevederile legii societatilor comerciale, o copie de pe situatiile financiare anuale ale institutiei de credit, aprobate de consiliul de administratie si de asociati sau actionari, o copie de pe raportul administratorilor pentru exercitiul financiar respectiv, precum si de pe raportul auditorilor asupra situatiilor financiare anuale vor fi trimise de consiliul de administratie, in termenul prevazut de lege, la registrul comertului.
    9.5. Potrivit legii societatilor comerciale, consiliul de administratie se va asigura ca situatiile financiare anuale ale institutiei de credit, raportul administratorilor si raportul auditorilor sunt publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in termenul prevazut de lege.

    SECTIUNEA a 10-a
    PUBLICAREA RAPORTULUI ANUAL AL INSTITUTIEI DE CREDIT

    10.1. Raportul anual va fi disponibil tuturor asociatilor sau actionarilor, la cerere. In termen de doua zile de la primirea cererii, o copie de pe raportul anual va fi disponibila pentru consultare la sediul social al institutiei de credit.
    Rapoartele anuale vor fi distribuite gratuit pentru asociati sau actionari, iar pentru alte persoane decat acestia pretul raportului anual nu trebuie sa depaseasca costul administrativ al acestuia.
    Raportul anual trebuie sa fie publicat in fiecare stat al Uniunii Europene in care institutia de credit are sucursale.
    10.2. De fiecare data cand situatiile financiare anuale si raportul administratorilor sunt publicate integral, ele trebuie sa fie reproduse in forma si continutul pe baza carora auditorul si-a formulat opinia de audit. Acestea vor fi insotite de textul integral al raportului auditorilor. Daca auditorul a facut anumite obiectii sau a refuzat sa intocmeasca un raport asupra situatiilor financiare anuale, acest fapt trebuie prezentat impreuna cu motivele respective.
    10.3. In cazul in care situatiile financiare anuale nu se publica integral sau sunt diferite de cele intocmite conform legislatiei, se va preciza daca este vorba de o versiune prescurtata sau diferita si se va face o referire la locul unde acestea au fost depuse conform pct. 9.3 si 9.4. Daca situatiile financiare anuale nu au fost depuse inca, acest lucru trebuie mentionat. Opinia persoanei care a auditat situatiile financiare anuale nu poate insoti aceasta publicare, dar trebuie mentionat daca opinia a fost data cu sau fara rezerve sau daca certificarea a fost refuzata.

    CAP. 2
    PLANUL DE CONTURI APLICABIL INSTITUTIILOR DE CREDIT

    CLASA 1 - OPERATIUNI DE TREZORERIE SI OPERATIUNI INTERBANCARE

       Grupa 10 - CASA SI ALTE VALORI
    A     101 - Casa
    A     109 - Alte valori

       Grupa 11 - DECONTARI CU BANCA NATIONALA A ROMANIEI
    A     111 - Cont curent la Banca Nationala a Romaniei
    A         1111 - Cont curent la Banca Nationala a Romaniei
    A         1112 - Depozite la vedere la Banca Nationala a Romaniei
    A         1113 - Depozite la termen la Banca Nationala a Romaniei
    A         1114 - Depozite colaterale la Banca Nationala a Romaniei
    P     112 - Imprumuturi de refinantare de la Banca Nationala a Romaniei
    P         1121 - Imprumuturi colateralizate cu active eligibile pentru
                     garantare
    P         1122 - Imprumuturi lombard
    P         1123 - Alte imprumuturi
    B     117 - Creante si datorii atasate
    A         1171 - Creante atasate
    P         1172 - Datorii atasate

       Grupa 12 - CONTURI DE CORESPONDENT
    A     121 - Conturi de corespondent la banci (nostro)
    P     122 - Conturi de corespondent ale bancilor (loro)
    B     127 - Creante si datorii atasate
    A         1271 - Creante atasate
    P         1272 - Datorii atasate

       Grupa 13 - DEPOZITE INTERBANCARE
    A     131 - Depozite la banci
    A         1311 - Depozite la vedere la banci
    A         1312 - Depozite la termen la banci
    A         1313 - Depozite colaterale la banci
    A         1317 - Creante atasate
    P     132 - Depozite ale bancilor
    P         1321 - Depozite la vedere ale bancilor
    P         1322 - Depozite la termen ale bancilor
    P         1323 - Depozite colaterale ale bancilor
    P         1327 - Datorii atasate

       Grupa 14 - CREDITE SI IMPRUMUTURI INTERBANCARE
    A     141 - Credite acordate bancilor
    A         1411 - Credite de pe o zi pe alta acordate bancilor
    A         1412 - Credite la termen acordate bancilor
    A         1413 - Credite financiare acordate bancilor
    A         1417 - Creante atasate
    P     142 - Imprumuturi primite de la banci
    P         1421 - Imprumuturi de pe o zi pe alta primite de la banci
    P         1422 - Imprumuturi la termen primite de la banci
    P         1423 - Imprumuturi financiare primite de la banci
    P         1427 - Datorii atasate

       Grupa 15 - VALORI PRIMITE SAU DATE IN PENSIUNE
    A     151 - Valori primite in pensiune
    A         1511 - Valori primite in pensiune de pe o zi pe alta
    A         1512 - Valori primite in pensiune la termen
    A         1517 - Creante atasate
    P     152 - Valori date in pensiune
    P         1521 - Valori date in pensiune de pe o zi pe alta
    P         1522 - Valori date in pensiune la termen
    P         1527 - Datorii atasate

       Grupa 16 - VALORI DE RECUPERAT SI ALTE SUME DATORATE
    A     161 - Valori de recuperat
    A         1611 - Valori de recuperat
    A         1617 - Creante atasate
    P     162 - Alte sume datorate
    P         1621 - Alte sume datorate
    P         1627 - Datorii atasate

       Grupa 18 - CREANTE RESTANTE SI INDOIELNICE
    A     181 - Creante restante
    A         1811 - Creante restante
    A         1812 - Dobanzi restante
    A         1817 - Creante atasate
    A     182 - Creante indoielnice
    A         1821 - Creante indoielnice
    A         1822 - Dobanzi indoielnice
    A         1827 - Creante atasate

       Grupa 19 - PROVIZIOANE PENTRU CREANTE DIN OPERATIUNI INTERBANCARE
    P     191 - Provizioane pentru creante din operatiuni interbancare
    P         1911 - Provizioane specifice de risc de credit
    P         1912 - Provizioane specifice de risc de dobanda

    CLASA 2 - OPERATIUNI CU CLIENTELA

       Grupa 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI
    A     201 - Creante comerciale
    A         2011 - Creante comerciale
    A            20111 - Scont si operatiuni asimilate
    A            20112 - Factoring
    A            20119 - Alte creante comerciale
    A         2017 - Creante atasate
    A     202 - Credite de trezorerie
    A         2021 - Credite de trezorerie
    A            20211 - Vanzari in rate
    A            20212 - Credite acordate persoanelor fizice
    A            20213 - Diferente de rambursat legate de utilizarea cartilor de
                         plata
    A            20214 - Utilizari din deschideri de credite permanente
    A            20215 - Credit global de exploatare
    A            20216 - Credite pentru finantarea stocurilor
    A            20217 - Credite garantate cu valori financiare
    A            20218 - Credite acordate importatorilor
    A            20219 - Alte credite de trezorerie
    A         2027 - Creante atasate
    A     203 - Credite pentru export
    A         2031 - Credite pentru export
    A            20311 - Credite garantate cu creante asupra strainatatii
    A            20312 - Credite furnizori
    A            20313 - Credite comerciale acordate nerezidentilor
    A            20319 - Alte credite pentru export
    A         2037 - Creante atasate
    A     204 - Credite pentru echipament
    A         2041 - Credite pentru echipament
    A         2047 - Creante atasate
    A     205 - Credite pentru bunuri imobiliare
    A         2051 - Credite investitori
    A         2052 - Credite promotori
    A         2057 - Creante atasate
    A     206 - Alte credite acordate clientelei
    A         2061 - Alte credite acordate clientelei
    A         2067 - Creante atasate

       Grupa 23 - CREDITE SI IMPRUMUTURI PRIVIND CLIENTELA FINANCIARA
    A     231 - Credite acordate clientelei financiare
    A         2311 - Credite de pe o zi pe alta acordate clientelei financiare
    A         2312 - Credite la termen acordate clientelei financiare
    A         2317 - Creante atasate
    P     232 - Imprumuturi primite de la clientela financiara
    P         2321 - Imprumuturi de pe o zi pe alta de la clientela financiara
    P         2322 - Imprumuturi la termen de la clientela financiara
    P         2327 - Datorii atasate

       Grupa 24 - VALORI PRIMITE SAU DATE IN PENSIUNE
    A     241 - Valori primite in pensiune
    A         2411 - Valori primite in pensiune de pe o zi pe alta
    A         2412 - Valori primite in pensiune la termen
    A         2417 - Creante atasate
    P     243 - Valori date in pensiune
    P         2431 - Valori date in pensiune de pe o zi pe alta
    P         2432 - Valori date in pensiune la termen
    P         2437 - Datorii atasate

       Grupa 25 - CONTURILE CLIENTELEI
    B     251 - Conturi curente
    B         2511 - Conturi curente
    B         2517 - Creante si datorii atasate
    A            25171 - Creante atasate
    P            25172 - Datorii atasate
    P     252 - Conturi de factoring
    P         2521 - Conturi de factoring
    P            25211 - Conturi de factoring disponibile
    P            25212 - Conturi de factoring indisponibile
    P         2527 - Datorii atasate
    P     253 - Conturi de depozite
    P         2531 - Depozite la vedere
    P         2532 - Depozite la termen
    P         2533 - Depozite colaterale
    P            25331 - Depozite pentru deschiderea de acreditive
    P            25332 - Depozite pentru emiterea de scrisori de garantie
    P            25333 - Depozite pentru cecuri certificate
    P            25334 - Depozite pentru ordine de plata cu scadenta
    P            25335 - Depozite pentru garantii gestionari
    P            25336 - Alte depozite colaterale
    P         2537 - Datorii atasate
    P     254 - Certificate de depozit, carnete si librete de economii
    P         2541 - Certificate de depozit
    P         2542 - Carnete si librete de economii
    P         2547 - Datorii atasate
    P     255 - Disponibil din contributia financiara a Comunitatii Europene la
                dispozitia Fondului National
    P         2551 - Disponibil aferent Memorandumului de Finantare privind
                     Programul National PHARE 1998, la dispozitia Fondului
                     National (RO98FNI)
    P            25510 - Disponibil aferent subprogramului Intarirea
                         democratiei, a statului de drept si a drepturilor
                         omului, din cadrul Memorandumului de Finantare privind
                         Programul National PHARE 1998, la dispozitia Oficiului
                         de Plati si Contractare PHARE (RO9803)
    P            25511 - Disponibil aferent subprogramului Intarirea capacitatii
                         institutionale si administrative de adoptare a
                         acquisului comunitar, din cadrul Memorandumului de
                         Finantare privind Programul National PHARE 1998, la
                         dispozitia Oficiului de Plati si Contractare PHARE
                         (RO9804)
    P            25512 - Disponibil aferent subprogramului Viitoarea integrare a
                         Romaniei in piata interna, din cadrul Memorandumului de
                         Finantare privind Programul National PHARE 1998, la
                         dispozitia Oficiului de Plati si Contractare PHARE
                         (RO9805)
    P            25513 - Disponibil aferent subprogramului Sprijinirea Romaniei
                         in vederea indeplinirii obligatiilor pilonului al
                         treilea, din cadrul Memorandumului de Finantare privind
                         Programul National PHARE 1998, la dispozitia Oficiului
                         de Plati si Contractare PHARE (RO9806)
    P            25514 - Disponibil aferent componentelor de twinning ale
                         proiectului Politica regionala si de coeziune, din
                         cadrul Memorandumului de Finantare privind Programul
                         National PHARE 1998, la dispozitia Oficiului de Plati
                         si Contractare PHARE (RO9807.01)
    P            25515 - Disponibil aferent Memorandumului de Finantare privind
                         Programul National PHARE 1998, la dispozitia Agentiei
                         Nationale pentru Dezvoltare Regionala (RO9807.01)
    P            25516 - Disponibil aferent Memorandumului de Finantare privind
                         Programul National PHARE 1998, la dispozitia
                         Administratiei Nationale a Drumurilor (RO9807.02)
    P         2552 - Disponibil aferent Memorandumului de Finantare privind
                     Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni pe
                     anul 1998, la dispozitia Fondului National (RO98FN2)
    P            25520 - Disponibil aferent proiectului <<Romania - Proiecte de
                         reabilitare a drumurilor nationale>> din cadrul
                         Memorandumului de Finantare privind Facilitatea pentru
                         infrastructuri de mari dimensiuni pe anul 1998, la
                         dispozitia Administratiei Nationale a Drumurilor
                         (RO9808)
    P         2553 - Disponibil aferent Memorandumului de Finantare privind
                     Facilitatea de recuperare (Pre - Ins Facility) pentru anul
                     1998, la dispozitia Fondului National (RO98FN3)
    P            25530 - Disponibil aferent proiectului <<Privatizarea bancilor
                         de stat si privatizarea si supravegherea societatilor
                         de asigurare>> la dispozitia Oficiului de Plati si
                         Contractare PHARE (RO9809.01)
    P            25531 - Disponibil aferent proiectului <<Fond pentru
                         reconstructia zonelor miniere>> la dispozitia Oficiului
                         de Plati si Contractare PHARE (RO9809.02)
    P         2554 - Disponibil aferent Memorandumului de Finantare privind
                     Programul Restructurarea Intreprinderilor si Reconversie
                     Profesionala (RICOP), la dispozitia Fondului National
                     (RO99FN2)
    P            25540 - Disponibil aferent subprogramului Restructurarea
                         Intreprinderilor si Reconversie Profesionala (RICOP),
                         din cadrul Memorandumului de Finantare privind
                         Programul Restructurarea Intreprinderilor si
                         Reconversie Profesionala (RICOP), la dispozitia
                         Oficiului de Plati si Contractare PHARE (RO9904)
    P            25541 - Disponibil aferent proiectului Plati compensatorii din
                         cadrul Memorandumului de Finantare privind Programul
                         Restructurarea Intreprinderilor si Reconversie
                         Profesionala (RICOP), la dispozitia Agentiei Nationale
                         pentru Ocupare si Formare Profesionala (RO9904.01.02)
    P         2555 - Disponibil aferent Memorandumului de Finantare privind
                     Programul National PHARE Romania 1999, la dispozitia
                     Fondului National (RO99FN3)
    P            25550 - Disponibil aferent subprogramului Intarirea
                         democratiei, a statului de drept si a drepturilor
                         omului, din cadrul Memorandumului de Finantare privind
                         Programul National PHARE Romania 1999, la dispozitia
                         Oficiului de Plati si Contractare PHARE (RO9905)
    P            25551 - Disponibil aferent subprogramului Intarirea capacitatii
                         de rezistenta la presiunile concurentiale, din cadrul
                         Memorandumului de Finantare privind Programul National
                         PHARE Romania 1999, la dispozitia Oficiului de Plati si
                         Contractare PHARE (RO9906)
    P            25552 - Disponibil aferent subprogramului Indeplinirea
                         obligatiilor acquisului, din cadrul Memorandumului de
                         Finantare privind Programul National PHARE Romania
                         1999, la dispozitia Oficiului de Plati si Contractare
                         PHARE (RO9907)
    P            25553 - Disponibil aferent subprogramului Coeziunea economica
                         si sociala, din cadrul Memorandumului de Finantare
                         privind Programul National PHARE Romania 1999, la
                         dispozitia Oficiului de Plati si Contractare PHARE
                         (RO9908)
    P         2556 - Disponibil aferent Memorandumului de Finantare privind
                     Programul Facilitatea pentru infrastructuri de mari
                     dimensiuni - Partea a 5 - a, la dispozitia Fondului
                     National (RO99FN4)
    P            25560 - Disponibil aferent subprogramului Facilitatea pentru
                         infrastructuri de mari dimensiuni - Partea a 5 - a, din
                         cadrul Memorandumului de Finantare privind Programul
                         Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni                          
                         - Partea a 5 - a, la dispozitia Oficiului de Plati si
                         Contractare PHARE (RO9909)
    P         2557 - Datorii atasate
    P         2558 - Disponibil aferent Memorandumului de Finantare privind
                     Programul Facilitatea de recuperare (Pre - Ins Facility)
                     pentru anul 1999, la dispozitia Fondului National (RO99FN5)
    P            25580 - Disponibil aferent subprogramului Facilitatea de
                         recuperare (Pre - Ins Facility) pentru anul 1999, din
                         cadrul Memorandumului de Finantare privind Programul
                         Facilitatea de recuperare (Pre - Ins Facility) pentru
                         anul 1999, la dispozitia Oficiului de Plati si
                         Contractare PHARE (RO9910)
    P     256 - Disponibil din contributia financiara a Comunitatii Europene la
                dispozitia Fondului National
    P         2561 - Disponibil aferent Memorandumului de Finantare privind
                     Programul Facilitatea pentru infrastructuri de mari
                     dimensiuni pe anul 1999, la dispozitia Fondului National
                     (RO99FN1)
    P            25610 - Disponibil aferent subprogramului Sprijin acordat
                         pregatirii proiectului ISPA, din cadrul Memorandumului
                         de Finantare privind Programul Facilitatea pentru
                         infrastructuri de mari dimensiuni pe anul 1999 partea
                         IV - Sprijin acordat pregatirii proiectului ISPA, la
                         dispozitia Oficiului de Plati si Contractare PHARE
                         (RO9903)
    P         2562 - Disponibil aferent Memorandumului de Finantare privind
                     Programul Cooperarea transfrontaliera intre Romania si
                     Bulgaria 1999, la dispozitia Fondului National (RO99FN6)
    P            25620 - Disponibil aferent subprogramului Cooperarea
                         transfrontaliera intre Romania si Bulgaria 1999, din
                         cadrul Memorandumului de Finantare privind Programul
                         Cooperarea transfrontaliera intre Romania si Bulgaria
                         1999, la dispozitia Oficiului de Plati si Contractare
                         PHARE (RO9911)
    P         2563 - Disponibil aferent Memorandumului de Finantare privind
                     Programul Cooperarea transfrontaliera intre Romania si
                     Ungaria 1999, la dispozitia Fondului National (RO99FN7)
    P            25630 - Disponibil aferent subprogramului Cooperarea
                         transfrontaliera intre Romania si Ungaria 1999, din
                         cadrul Memorandumului de Finantare privind Programul
                         Cooperarea transfrontaliera intre Romania si Ungaria
                         1999, la dispozitia Oficiului de Plati si Contractare
                         PHARE (RO9912)
    P         2564 - Disponibil aferent Memorandumului de Finantare privind
                     Programul Reforma de protectie sociala si implementarea
                     acquis-ului in domeniul social - Consensus III, la
                     dispozitia Fondului National (RO99FN8)
    P            25640 - Disponibil aferent subprogramului Reforma de protectie
                         sociala si implementarea acquisului - Consensus III,
                         din cadrul Memorandumului de Finantare privind
                         Programul Reforma de protectie sociala si implementarea
                         acquisului in domeniul social - Consensus III, la
                         dispozitia Oficiului de Plati si Contractare PHARE
                         (RO9914)
    P         2565 - Disponibil aferent Memorandumului de Finantare privind
                     Programul PHARE 2000/2001: Facilitatea de pregatire a
                     proiectului, la dispozitia Fondului National (RO99FN9)
    P            25650 - Disponibil aferent Programului PHARE 2000/2001:
                         Facilitatea de pregatire a proiectului, conform
                         Memorandumului de Finantare privind Programul PHARE
                         2000/2001: Facilitatea de pregatire a proiectului, la
                         dispozitia Oficiului de Plati si Contractare PHARE
                         (RO9915)
    P         2566 - Disponibil aferent Memorandumului de Finantare privind
                     Programul PHARE Romania 1999 (Participarea la cel de-al
                     cincilea program cadru in domeniul cercetarii si
                     dezvoltarii tehnologice), la dispozitia Fondului National
                     (RO99FN10)
    P         2568 - Disponibil aferent Memorandumului de Finantare privind
                     Programul Participarea Romaniei la Programele comunitare:
                     Leonardo da Vinci II, Socrates II, Tineret pentru Europa,
                     si al cincilea Program Cadru in domeniul cercetarii, la
                     dispozitia Fondului National (RO00FN11)
    P         2567 - Datorii atasate
    P     258 - Disponibil din contributia financiara a Comunitatii Europene, la
                dispozitia Fondului National, aferent programelor pe anul 2000
    P         2581 - Disponibil aferent Memorandumului de Finantare privind
                     Programul Cooperare Transfrontaliera intre Romania si
                     Bulgaria 2000 (CBC Romania Bulgaria), la dispozitia
                     Fondului National (RO00FN12)
    P            25811 - Disponibil aferent subprogramelor din Programul
                         Cooperare Transfrontaliera intre Romania si Bulgaria
                         2000, din cadrul Memorandumului de Finantare privind
                         Programul Cooperare Transfrontaliera intre Romania si
                         Bulgaria 2000, la dispozitia Oficiului de Plati si
                         Contractare PHARE (RO0002)
    P         2582 - Disponibil aferent Memorandumului de Finantare privind
                     Programul Cooperare Transfrontaliera intre Romania si
                     Ungaria 2000 (CBC Romania Ungaria), la dispozitia Fondului
                     National (RO00FN13)
    P            25821 - Disponibil aferent subprogramelor din Programul
                         Cooperare Transfrontaliera intre Romania si Ungaria
                         2000, din cadrul Memorandumului de Finantare privind
                         Programul Cooperare Transfrontaliera intre Romania si
                         Ungaria 2000, la dispozitia Oficiului de Plati si
                         Contractare PHARE (RO0003)
    P         2583 - Disponibil aferent Memorandumului de Finantare privind
                     Programul PHARE Romania 2000, la dispozitia Fondului
                     National (RO00FN14)
    P            25831 - Disponibil aferent subprogramului Criterii politice -
                         Intarirea democratiei, statului de drept si drepturilor
                         omului, din cadrul Memorandumului de Finantare privind
                         Programul National PHARE Romania 2000, la dispozitia
                         Oficiului de Plati si Contractare PHARE (RO0004)
    P            25832 - Disponibil aferent subprogramului Criterii economice -
                         Intarirea capacitatii de rezistenta la presiunile
                         concurentiale, din cadrul Memorandumului de Finantare
                         privind Programul National PHARE Romania 2000, la
                         dispozitia Oficiului de Plati si Contractare PHARE
                         (RO0005)
    P            25833 - Disponibil aferent subprogramului Indeplinirea
                         obligatiilor acquis-lui, din cadrul Memorandumului de
                         Finantare privind Programul National PHARE Romania
                         2000, la dispozitia Oficiului de Plati si Contractare
                         PHARE (RO0006)
    P            25834 - Disponibil aferent subprogramului Coeziunea economica
                         si sociala, din cadrul Memorandumului de Finantare
                         privind Programul National PHARE Romania 2000, la
                         dispozitia Oficiului de Plati si Contractare PHARE
                         (RO0007.01)
    P            25835 - Disponibil aferent subprogramului Coeziunea economica
                         si sociala, din cadrul Memorandumului de Finantare
                         privind Programul National PHARE Romania 2000, la
                         dispozitia Agentiei Nationale pentru Dezvoltare
                         Regionala (RO0007.02)
    P         2587 - Datorii atasate

       Grupa 26 - VALORI DE RECUPERAT SI ALTE SUME DATORATE
    A     261 - Valori de recuperat
    A         2611 - Valori de recuperat
    A         2617 - Creante atasate
    P     262 - Alte sume datorate
    P         2621 - Alte sume datorate
    P         2627 - Datorii atasate

       Grupa 28 - CREANTE RESTANTE SI INDOIELNICE
    A     281 - Creante restante
    A         2811 - Creante restante
    A         2812 - Dobanzi restante
    A         2817 - Creante atasate
    A     282 - Creante indoielnice
    A         2821 - Creante indoielnice
    A         2822 - Dobanzi indoielnice
    A         2827 - Creante atasate

       Grupa 29 - PROVIZIOANE PENTRU CREANTE DIN OPERATIUNI CU CLIENTELA
    P     291 - Provizioane pentru creante din operatiuni cu clientela
    P         2911 - Provizioane specifice de risc de credit
    P         2912 - Provizioane specifice de risc de dobanda

    CLASA 3 - OPERATIUNI CU TITLURI SI OPERATIUNI DIVERSE

       Grupa 30 - OPERATIUNI CU TITLURI
    B     301 - Titluri primite sau date in pensiune livrata
    A         3011 - Titluri primite in pensiune livrata
    A            30111 - Titluri primite in pensiune livrata
    A            30117 - Creante atasate
    P         3012 - Titluri date in pensiune livrata
    P            30121 - Titluri date in pensiune livrata
    P            30127 - Datorii atasate
    A     302 - Titluri de tranzactie
    A         3021 -  Titluri de tranzactie
    A            30211 - Efecte publice si valori asimilate
    A            30212 - Obligatiuni si alte titluri cu venit fix
    A            30213 - Actiuni si alte titluri cu venit variabil
    A            30214 - Actiuni proprii
    A         3025 - Titluri date cu imprumut
    A            30251 - Efecte publice si valori asimilate
    A            30252 - Obligatiuni si alte titluri cu venit fix
    A            30253 - Actiuni si alte titluri cu venit variabil
    A            30254 - Actiuni proprii
    A            30257 - Creante atasate
    A         3026 - Titluri luate cu imprumut
    A            30261 - Efecte publice si valori asimilate
    A            30262 - Obligatiuni si alte titluri cu venit fix
    A            30263 - Actiuni si alte titluri cu venit variabil
    A            30264 - Actiuni proprii
    P         3027 - Datorii privind titlurile
    P            30271 - Datorii privind titlurile luate cu imprumut
    P            30272 - Alte datorii privind titlurile
    P            30277 - Datorii atasate
    A     303 - Titluri de plasament
    A         3031 - Titluri de plasament
    A            30311 - Efecte publice si valori asimilate
    A            30312 - Obligatiuni si alte titluri cu venit fix
    A            30313 - Actiuni si alte titluri cu venit variabil
    A            30314 - Actiuni proprii
    A         3035 - Titluri date cu imprumut
    A            30351 - Efecte publice si valori asimilate
    A            30352 - Obligatiuni si alte titluri cu venit fix
    A            30353 - Actiuni si alte titluri cu venit variabil
    A            30354 - Actiuni proprii
    P         3036 - Varsaminte de efectuat privind titlurile de plasament
    A         3037 - Creante atasate
    A            30371 - Efecte publice si valori asimilate
    A            30372 - Obligatiuni si alte titluri cu venit fix
    A            30373 - Actiuni si alte titluri cu venit variabil
    A            30374 - Actiuni proprii
    A     304 - Titluri de investitii
    A         3041 - Titluri de investitii
    A            30411 - Efecte publice si valori asimilate
    A            30412 - Obligatiuni si alte titluri cu venit fix
    A         3045 - Titluri date cu imprumut
    A            30451 - Efecte publice si valori asimilate
    A            30452 - Obligatiuni si alte titluri cu venit fix
    B         3046 - Diferente de conversie
    B            30461 - Efecte publice si valori asimilate
    B            30462 - Obligatiuni si alte titluri cu venit fix
    A         3047 - Creante atasate
    A            30471 - Efecte publice si valori asimilate
    A            30472 - Obligatiuni si alte titluri cu venit fix

       Grupa 32 - DATORII CONSTITUITE PRIN TITLURI
    P     321 - Titluri de piata interbancara
    P         3211 - Titluri de piata interbancara
    P         3217 - Datorii atasate
    P     322 - Titluri de creante negociabile
    P         3221 - Titluri de creante negociabile
    P         3227 - Datorii atasate
    P     325 - Obligatiuni
    P         3251 - Obligatiuni
    P         3257 - Datorii atasate
    P     326 - Alte datorii constituite prin titluri
    P         3261 - Alte datorii constituite prin titluri
    P         3267 - Datorii atasate

       Grupa 33 - CONTURI DE DECONTARE PRIVIND OPERATIUNILE CU TITLURI
    P     331 - Conturile societatilor bancare
    P     332 - Conturile organismelor de plasament colectiv de valori mobiliare
                (OPCVM)
    B     333 - Conturile societatilor de bursa
    P     334 - Conturile altor institutii financiare
    P     335 - Conturile clientelei
    B     336 - Alte conturi de decontare privind operatiunile cu titluri
    P         3361 - Alte sume de platit privind operatiunile cu titluri
    A         3362 - Alte sume de incasat privind operatiunile cu titluri
    B     337 - Creante si datorii atasate
    A         3371 - Creante atasate
    P         3372 - Datorii atasate

       Grupa 34 - DECONTARI INTERBANCARE
    B     341 - Decontari intrabancare

       Grupa 35 - DEBITORI SI CREDITORI
    B     351 - Personal si conturi asimilate
    P         3511 - Personal - salarii datorate
    P         3512 - Personal - ajutoare materiale datorate
    P         3513 - Participarea personalului la profit
    A         3514 - Avansuri acordate personalului
    P         3515 - Drepturi de personal neridicate
    P         3516 - Retineri din salarii datorate tertilor
    B         3519 - Alte datorii si creante in legatura cu personalul
    P            35191 - Alte datorii in legatura cu personalul
    A            35192 - Alte creante in legatura cu personalul
    B     352 - Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate
    P         3521 - Asigurari sociale
    P            35211 - Contributia unitatii la asigurarile sociale
    P            35212 - Contributia personalului pentru pensia suplimentara
    P            35213 - Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de
                         sanatate
    P            35214 - Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de
                         sanatate
    P         3522 - Ajutor de somaj
    P            35221 - Contributia unitatii la fondul de somaj
    P            35222 - Contributia personalului la fondul de somaj
    B         3526 - Alte datorii si creante sociale
    P            35261 - Alte datorii sociale
    A            35262 - Alte creante sociale
    B     353 - Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate
    B         3531 - Impozitul pe profit
    P            35311 - Impozitul pe profitul curent
    B            35312 - Impozitul pe profitul amanat
    B         3532 - Taxa pe valoarea adaugata
    P            35323 - TVA de plata
    A            35324 - TVA de recuperat
    A            35326 - TVA deductibila
    P            35327 - TVA colectata
    B            35328 - TVA neexigibila
    P         3533 - Impozitul pe salarii
    A         3534 - Subventii
    P         3536 - Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
    P         3538 - Fonduri speciale taxe si varsaminte asimilate
    B         3539 - Alte datorii si creante cu bugetul statului
    P            35391 - Alte datorii fata de bugetul statului
    A            35392 - Alte creante privind bugetul statului
    P     354 - Dividende de plata
    A     355 - Debitori diversi
    A         3551 - Depozite de garantii varsate
    A         3552 - Debitori din avansuri spre decontare
    A         3556 - Alti debitori diversi
    A         3557 - Creante atasate
    P     356 - Creditori diversi
    P         3561 - Depozite de garantii pentru leasing si locatie simpla
    P         3566 - Alti creditori diversi
    P         3567 - Datorii atasate

       Grupa 36 - CONTURI DE STOCURI
    A     361 - Valori din aur, metale si pietre pretioase
    A     362 - Materiale
    A     363 - Materiale de natura obiectelor de inventar
    A     365 - Stocuri aflate la terti
    A     367 - Alte stocuri si asimilate
    A     368 - Alte bunuri diverse

       Grupa 37 - CONTURI DE REGULARIZARE
    B     371 - Conturi privind valori la incasare
    A         3712 - Valori primite la incasare
    P         3716 - Conturi indisponibile privind valori la incasare
    B     372 - Conturi de ajustare
    B         3721 - Pozitie de schimb
    B         3722 - Contravaloarea pozitiei de schimb
    B         3723 - Conturi de ajustare devize
    B         3729 - Conturi de ajustare privind alte elemente din afara
                     bilantului
    B     373 - Conturi de diferente
    B         3731 - Diferente privind devizele
    B         3732 - Diferente privind vanzarile de titluri cu posibilitate de
                     rascumparare
    B         3739 - Alte conturi de diferente
    A     374 - Cheltuieli de repartizat
    A         3741 - Prime de emisiune privind titlurile cu venit fix
    A         3742 - Prime de rambursare privind titlurile cu venit fix
    A         3749 - Alte cheltuieli de repartizat
    A     375 - Cheltuieli inregistrate in avans
    P     376 - Venituri inregistrate in avans
    P     377 - Cheltuieli de platit
    A     378 - Venituri de primit
    B     379 - Alte conturi de regularizare

       Grupa 38 - CREANTE RESTANTE SI INDOIELNICE
    A     381 - Creante restante
    A         3811 - Creante restante
    A         3812 - Dobanzi restante
    A         3817 - Creante atasate
    A     382 - Creante indoielnice
    A         3821 - Creante indoielnice
    A         3822 - Dobanzi indoielnice
    A         3827 - Creante atasate

       Grupa 39 - PROVIZIOANE PRIVIND OPERATIUNI CU TITLURI SI OPERATIUNI
                  DIVERSE
    P     391 - Provizioane pentru deprecierea titlurilor
    P         3911 - Provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament
    P            39111 - Provizioane pentru deprecierea efectelor publice si a
                         altor valori asimilate
    P            39112 - Provizioane pentru deprecierea obligatiunilor si a
                         altor titluri cu venit fix
    P            39113 - Provizioane pentru deprecierea actiunilor si a altor
                         titluri cu venit variabil
    P            39114 - Provizioane pentru deprecierea actiunilor proprii
    P         3912 - Provizioane pentru deprecierea titlurilor de investitii
    P            39121 - Provizioane pentru deprecierea efectelor publice si a
                         altor valori asimilate
    P            39122 - Provizioane pentru deprecierea obligatiunilor si a
                         altor titluri cu venit fix
    P     393 - Provizioane pentru deprecierea stocurilor
    P     399 - Provizioane pentru creante restante si indoielnice

    CLASA 4 - VALORI IMOBILIZATE

       Grupa 40 - CREDITE SUBORDONATE
    A     401 - Credite subordonate la termen
    A         4011 - Credite participative
    A         4019 - Alte credite subordonate la termen
    A     402 - Credite subordonate pe durata nedeterminata
    A     407 - Creante atasate

       Grupa 41 - PARTI IN CADRUL SOCIETATILOR COMERCIALE LEGATE, TITLURI DE
                  PARTICIPARE SI TITLURI ALE ACTIVITATII DE PORTOFOLIU
    A     411 - Parti in societatile comerciale legate
    A         4111 - Parti in societati bancare
    A         4112 - Parti in societati cu caracter financiar
    A         4113 - Parti in alte societati cu caracter nefinanciar
    A     412 - Titluri de participare
    A         4121 - Titluri de participare la societati bancare
    A         4122 - Titluri de participare la societati cu caracter financiar
    A         4123 - Titluri de participare la alte societati cu caracter
                     nefinanciar
    A     413 - Titluri ale activitatii de portofoliu
    B     414 - Diferente de conversie
    A     415 - Titluri date cu imprumut
    A     417 - Creante atasate
    P     418 - Varsaminte de efectuat pentru parti in societati comerciale
                legate, pentru titluri de participare si pentru titluri ale
                activitatii de portofoliu

       Grupa 42 - DOTARI PENTRU UNITATILE PROPRII DIN STRAINATATE
    A     421 - Dotari pentru unitatile proprii din strainatate
    B     424 - Diferente de conversie

       Grupa 43 - IMOBILIZARI IN CURS
    A     431 - Imobilizari necorporale in curs
    A     432 - Imobilizari corporale in curs
    A         4321 - Amenajari de terenuri si constructii
    A         4322 - Instalatii tehnice si masini
    A         4323 - Alte imobilizari corporale
    A     433 - Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale
    A     434 - Avansuri acordate pentru imobilizari corporale
    A         4341 - Avansuri acordate pentru terenuri si constructii
    A         4342 - Avansuri acordate pentru instalatii tehnice si masini
    A         4343 - Avansuri acordate pentru alte imobilizari corporale

       Grupa 44 - IMOBILIZARI ALE ACTIVITATII DE EXPLOATARE
    A     441 - Imobilizari necorporale ale activitatii de exploatare
    B         4411 - Fondul comercial
    A            44111 - Fond comercial
    P            44112 - Fond comercial negativ
    A         4412 - Cheltuieli de constituire
    A         4419 - Alte imobilizari necorporale ale activitatii de exploatare
    A     442 - Imobilizari corporale ale activitatii de exploatare
    A         4421 - Terenuri si amenajari de terenuri
    A            44211 - Terenuri
    A            44212 - Amenajari de terenuri
    A         4422 - Constructii
    A         4423 - Instalatii tehnice si mijloace de transport
    A            44231 - Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii
                         de lucru)
    A            44232 - Aparate si instalatii de masurare, control si reglare
    A            44233 - Mijloace de transport
    A         4424 - Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a
                     valorilor umane si materiale si alte active corporale

       Grupa 45 - IMOBILIZARI IN AFARA ACTIVITATII DE EXPLOATARE
    A     451 - Imobilizari necorporale in afara activitatii de exploatare
    A     452 - Imobilizari corporale in afara activitatii de exploatare
    A         4521 - Terenuri si amenajari de terenuri
    A            45211 - Terenuri
    A            45212 - Amenajari de terenuri
    A         4522 - Constructii
    A         4523 - Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si
                     plantatii
    A            45231 - Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii
                         de lucru)
    A            45232 - Aparate si instalatii de masurare, control si reglare
    A            45233 - Mijloace de transport
    A            45234 - Animale si plantatii
    A            45224 - Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie
                         a valorilor umane si materiale si alte active corporale
       Grupa 46 - AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE
    P     461 - Amortizari privind imobilizarile activitatii de exploatare
    P         4611 - Amortizarea imobilizarilor necorporale
    P            46111 - Amortizarea fondului comercial
    P            46112 - Amortizarea cheltuielilor de constituire
    P            46119 - Amortizarea altor imobilizari necorporale
    P         4612 - Amortizarea imobilizarilor corporale
    P            46121 - Amortizarea amenajarilor de terenuri
    P            46122 - Amortizarea constructiilor
    P            46123 - Amortizarea instalatiilor tehnice si mijloacelor de
                         transport
    P            46124 - Amortizarea altor active corporale
    P     462 - Amortizari privind imobilizarile in afara activitatii de
                exploatare
    P         4621 - Amortizarea imobilizarilor necorporale
    P         4622 - Amortizarea imobilizarilor corporale
    P            46221 - Amortizarea amenajarilor de terenuri
    P            46222 - Amortizarea constructiilor
    P            46223 - Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de
                         transport, animalelor si plantatiilor
    P            46224 - Amortizarea altor active corporale

       Grupa 47 - LEASING, LOCATIE SIMPLA SI OPERATIUNI ASIMILATE
    A     471 - Operatiuni de leasing si asimilate
    A         4711 - Leasing mobiliar
    A         4712 - Leasing imobiliar
    A         4713 - Leasing cu active necorporale
    A         4717 - Creante atasate
    A     472 - Operatiuni de leasing privind imobilizarile in curs
    A         4721 - Leasing mobiliar
    A         4722 - Leasing imobiliar
    A         4723 - Leasing cu active necorporale
    A     473 - Imobilizari neinchiriate din leasing reziliat
    A     474 - Bunuri date in locatie simpla
    A         4741 - Bunuri date in locatie simpla
    A         4747 - Creante atasate
    P     476 - Amortizari
    P         4761 - Amortizari privind operatiuni de leasing
    P         4762 - Amortizari privind operatiuni de locatie simpla

       Grupa 48 - CREANTE RESTANTE SI INDOIELNICE
    A     481 - Creante restante
    A         4811 - Creante restante
    A         4812 - Dobanzi restante
    A         4817 - Creante atasate
    A     482 - Creante indoielnice
    A         4821 - Creante indoielnice
    A         4822 - Dobanzi indoielnice
    A         4827 - Creante atasate

       Grupa 49 - PROVIZIOANE PENTRU VALORI IMOBILIZATE
    P     491 - Provizioane pentru deprecierea partilor detinute in cadrul
                societatilor comerciale legate, a titlurilor de participare si a
                titlurilor activitatii de portofoliu
    P     492 - Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor
    P         4921 - Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in curs
    P            49211 - Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor
                         necorporale in curs
    P            49212 - Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale
                         in curs
    P         4922 - Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale
                     ale activitatii de exploatare
    P            49221 - Provizioane pentru fondul comercial
    P            49222 - Provizioane pentru alte imobilizari necorporale
    P         4923 - Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale ale
                     activitatii de exploatare
    P            49231 - Provizioane pentru deprecierea terenurilor si
                         amenajarilor de terenuri
    P            49232 - Provizioane pentru deprecierea constructiilor
    P            49233 - Provizioane pentru deprecierea instalatiilor tehnice si
                         mijloacelor de transport
    P            49234 - Provizioane pentru deprecierea altor active corporale
    P         4924 - Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale
                     in afara activitatii de exploatare
    P         4925 - Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale in
                     afara activitatii de exploatare
    P     493 - Provizioane pentru operatiuni de leasing
    P     494 - Provizioane pentru operatiuni de locatie simpla
    P     499 - Provizioane pentru creante restante si indoielnice

    CLASA 5 - CAPITALURI PROPRII, ASIMILATE SI PROVIZIOANE

       Grupa 50 - CAPITAL
    P     501 - Capital social
    P          5011 - Capital subscris nevarsat
    P          5012 - Capital subscris varsat
    P     502 - Elemente asimilate capitalului
    A     508 - Actionari sau asociati

       Grupa 51 - PRIME LEGATE DE CAPITAL SI REZERVE
    P     511 - Prime de capital
    P         5111 - Prime de emisiune
    P         5112 - Prime de fuziune
    P         5113 - Prime de aport
    P         5114 - Prime de sciziune
    P         5115 - Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni
    P         5119 - Alte prime
    P     512 - Rezerve legale
    P         5121 - Rezerve legale din profitul brut
    P         5122 - Rezerve legale din profitul net
    P     513 - Rezerve statutare sau contractuale
    P     514 - Rezerva generala pentru riscul de credit
    P         5141 - Rezerva generala pentru riscul de credit din profitul brut
    P         5142 - Rezerva generala pentru riscul de credit din profitul net
    P     515 - Rezerve pentru actiuni proprii
    P     516 - Rezerve din reevaluare
    P         5161 - Rezerve din reevaluare aferente bilantului de deschidere al
                     primului an de aplicare a ajustarii la inflatie
    P         5162 - Rezerve din reevaluari dispuse prin acte normative
    P     518 - Rezerve din conversie
    P     519 - Alte rezerve

       Grupa 52 - FONDURI
    P     528 - Alte fonduri
    P         5281 - Fondul imobilizarilor corporale

       Grupa 53 - DATORII SUBORDONATE
    P     531 - Datorii subordonate la termen
    P         5311 - Titluri subordonate la termen
    P         5312 - Imprumuturi participative
    P         5319 - Alte imprumuturi subordonate la termen
    P     532 - Datorii subordonate pe durata nedeterminata
    P         5321 - Titluri subordonate pe durata nedeterminata
    P         5322 - Imprumuturi subordonate pe durata nedeterminata
    P     537 - Datorii atasate

       Grupa 54 - SUBVENTII SI FONDURI PUBLICE ALOCATE
    P     541 - Subventii pentru investitii
    P         5411 - Subventii pentru investitii
    A         5412 - Subventii pentru investitii inregistrate la venituri
    P     542 - Fonduri publice alocate

       Grupa 55 - PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
    P     551 - Provizioane pentru riscuri de executare a angajamentelor prin
                semnatura
    P     552 - Provizioane pentru facilitati acordate personalului
    P     553 - Provizioane pentru riscuri de tara
    P     554 - Provizioane pentru restructurare
    P     555 - Provizioane pentru dezafectarea imobilizarilor corporale si alte
                actiuni similare legate de acestea
    P     559 - Alte provizioane

       Grupa 58 - REZULTATUL REPORTAT
    B     581 - Rezultatul reportat
    B         5811 - Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat,
                     respectiv pierderea nerecuperata
    B         5812 - Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima
                     data a IAS, mai putin IAS 29
    B         5813 - Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor
                     contabile
    B         5814 - Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor
                     fundamentale
    B         5815 - Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din
                     rezerve din reevaluare

       Grupa 59 - REZULTATUL EXERCITIULUI
    B     591 - Profit sau pierdere
    A     592 - Repartizarea profitului

    CLASA 6 - CHELTUIELI

       Grupa 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE BANCARA
    A     601 - Cheltuieli cu operatiunile de trezorerie si operatiunile
                interbancare
    A         6011 - Dobanzi la Banca Nationala a Romaniei
    A         6012 - Dobanzi la conturile de corespondent
    A         6013 - Dobanzi la depozitele bancilor
    A            60131 - Dobanzi la depozitele la vedere
    A            60132 - Dobanzi la depozitele la termen
    A            60133 - Dobanzi la depozitele colaterale
    A         6014 - Dobanzi la imprumuturile de la banci
    A            60141 - Dobanzi la imprumuturile de pe o zi pe alta
    A            60142 - Dobanzi la imprumuturile la termen
    A            60143 - Dobanzi la imprumuturile financiare
    A         6015 - Dobanzi la valorile date in pensiune
    A            60151 - Dobanzi la valorile date in pensiune de pe o zi pe alta
    A            60152 - Dobanzi la valorile date in pensiune la termen
    A         6017 - Alte cheltuieli cu dobanzile
    A            60171 - Dobanzi privind titlurile cu posibilitate de
                         rascumparare
    A            60172 - Report/deport
    A            60179 - Cheltuieli diverse cu dobanzile
    A         6019 - Comisioane
    A     602 - Cheltuieli cu operatiunile cu clientela
    A         6021 - Dobanzi la conturile de factoring
    A         6022 - Dobanzi la imprumuturile primite de la clientela financiara
    A            60221 - Dobanzi la imprumuturile de pe o zi pe alta
    A            60222 - Dobanzi la imprumuturile la termen
    A         6023 - Dobanzi la valorile date in pensiune
    A            60231- Dobanzi la valorile date in pensiune de pe o zi pe alta
    A            60232- Dobanzi la valorile date in pensiune la termen
    A         6024 - Dobanzi la conturile curente
    A         6025 - Dobanzi la conturile de depozite
    A            60251 - Dobanzi la depozitele la vedere
    A            60252 - Dobanzi la depozitele la termen
    A            60253 - Dobanzi la depozitele colaterale
    A         6026 - Dobanzi la certificatele de depozit, carnetele si libretele
                     de economii
    A         6027 - Alte cheltuieli cu dobanzile
    A            60271 - Dobanzi privind titlurile cu posibilitate de
                         rascumparare
    A            60272 - Report/deport
    A            60279 - Cheltuieli diverse cu dobanzile
    A         6028 - Dobanzi aferente disponibilitatilor provenite din
                     contributia financiara a Comunitatii Europene
    A         6029 - Comisioane
    A     603 - Cheltuieli pentru operatiunile cu titluri
    A         6031 - Dobanzi la titlurile date in pensiune livrata
    A         6032 - Pierderi la titlurile de tranzactie
    A         6033 - Cheltuieli cu titlurile de plasament
    A            60331 - Cheltuieli de achizitie
    A            60336 - Pierderi din cesiune
    A         6034 - Cheltuieli cu titlurile de investitii
    A            60341 - Cheltuieli de achizitie
    A            60342 - Cheltuieli cu amortizarea primelor
    A         6036 - Cheltuieli privind datorii constituite prin titluri
    A            60361 - Dobanzi privind titlurile de piata interbancara
    A            60362 - Dobanzi privind titlurile de creante negociabile
    A            60363 - Dobanzi privind obligatiunile
    A            60369 - Alte cheltuieli privind datoriile constituite prin
                         titluri
    A         6037 - Cheltuieli diverse privind operatiunile cu titluri
    A         6039 - Comisioane
    A     604 - Cheltuieli cu operatiunile de leasing, locatie simpla si
                asimilate
    A         6041 - Cheltuieli cu operatiunile de leasing si asimilate
    A            60411 - Cheltuieli cu amortizarea
    A            60412 - Pierderi din deprecierea imobilizarilor date in leasing
                         si asimilate
    A            60413 - Pierderi din cesiunea imobilizarilor date in leasing si
                         asimilate
    A            60414 - Cheltuieli cu provizioane pentru operatiunile de
                         leasing si asimilate
    A            60419 - Alte cheltuieli cu operatiunile de leasing si asimilate
    A         6042 - Cheltuieli cu operatiunile de locatie simpla
    A            60421 - Cheltuieli cu amortizarea
    A            60422 - Pierderi din deprecierea imobilizarilor date in locatie
                         simpla
    A            60423 - Pierderi din cesiunea imobilizarilor date in locatie
                         simpla
    A            60424 - Cheltuieli cu provizioane pentru operatiunile de
                         locatie simpla
    A            60429 - Alte cheltuieli cu operatiunile de locatie simpla
    A     605 - Cheltuieli privind datoriile subordonate si fondurile publice
                alocate
    A         6051 - Cheltuieli privind datoriile subordonate la termen
    A         6052 - Cheltuieli privind datoriile subordonate pe durata
                     nedeterminata
    A         6053 - Cheltuieli privind fondurile publice alocate
    A     606 - Cheltuieli privind operatiunile de schimb
    A         6061 - Pierderi din operatiunile de schimb si arbitraj
    A         6069 - Comisioane
    A     607 - Cheltuieli privind operatiunile in afara bilantului
    A         6071 - Cheltuieli cu angajamentele de finantare
    A            60711 - Cheltuieli cu angajamentele de finantare primite de la
                         alte banci
    A            60712 - Cheltuieli cu angajamentele de finantare primite de la
                         clientela
    A         6072 - Cheltuieli cu angajamentele de garantie
    A            60721 - Cheltuieli cu angajamentele de garantie primite de la
                         alte banci
    A            60722 - Cheltuieli cu angajamentele de garantie primite de la
                         clientela
    A        6077 - Cheltuieli cu alte angajamente primite
    A    608 - Cheltuieli cu prestatiile de servicii financiare
    A        6081 - Cheltuieli cu mijloacele de plata
    A        6087 - Alte cheltuieli cu prestatiile de servicii financiare
    A    609 - Alte cheltuieli de exploatare bancara
    A        6092 - Cota-parte privind operatiunile de exploatare bancara
                    efectuate in comun
    A        6093 - Venituri retrocedate privind operatiunile de exploatare
                    bancara efectuate in comun
    A        6099 - Cheltuieli diverse de exploatare bancara

      Grupa 61 - CHELTUIELI CU PERSONALUL
    A    611 - Cheltuieli cu salariile personalului
    A    612 - Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala
    A        6121 - Contributia unitatii la asigurarile sociale
    A        6122 - Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj
    A        6123 - Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de
                    sanatate
    A        6127 - Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala
    A    617 - Alte cheltuieli privind personalul

      Grupa 62 - CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE
    A    627 - Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

      Grupa 63 - CHELTUIELI CU MATERIALELE, LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE
                 TERTI
    A    631 - Cheltuieli cu materialele
    A        6311 - Cheltuieli cu materialele consumabile
    A        6312 - Cheltuieli privind combustibilii
    A        6313 - Cheltuieli privind piesele de schimb
    A        6317 - Cheltuieli privind alte materiale
    A    632 - Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
    A    633 - Cheltuieli privind alte stocuri
    A    634 - Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti
    A        6341 - Cheltuieli de intretinere si reparatii
    A        6342 - Cheltuieli privind energia si apa
    A        6343 - Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii
    A        6344 - Cheltuieli cu colaboratorii si de intermediere
    A        6345 - Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari si
                    transportul personalului si bunurilor
    A        6346 - Cheltuieli cu serviciile furnizate de societatile grupului
    A        6347 - Alte cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de
                    terti
    A           63471 - Cheltuieli cu primele de asigurare
    A           63472 - Cheltuieli cu redeventele privind operatiunile de
                        leasing si asimilate
    A           63473 - Cheltuieli cu redeventele privind concesiunile,
                        locatiile de gestiune si chiriile
    A           63479 - Alte cheltuieli
    A    635 - Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate

      Grupa 64 - CHELTUIELI DIVERSE DE EXPLOATARE
    A    641 - Venituri retrocedate privind operatiunile de exploatare nebancara
               efectuate in comun
    A    642 - Cota-parte privind operatiunile de exploatare nebancara efectuate
               in comun
    A    643 - Cota-parte din cheltuielile sediului social
    A    646 - Pierderi din cesiunea imobilizarilor
    A        6461 - Pierderi din cesiunea imobilizarilor necorporale si
                    corporale
    A        6462 - Pierderi din cesiunea imobilizarilor financiare
    A    649 - Alte cheltuieli diverse de exploatare
    A        6491 - Despagubiri, amenzi si penalitati
    A        6492 - Donatii si subventii acordate
    A        6493 - Cheltuieli privind sponsorizarile
    A        6494 - Pierderi din debitori diversi
    A        6497 - Alte cheltuieli diverse de exploatare

      Grupa 65 - CHELTUIELI CU AMORTIZARILE PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPORALE SI
                 CORPORALE
    A    651 - Cheltuieli cu amortizarile imobilizarilor necorporale
    A    652 - Cheltuieli cu amortizarile imobilizarilor corporale

      Grupa 66 - CHELTUIELI CU PROVIZIOANE, PIERDERI DIN CREANTE NERECUPERABILE
                 SI AJUSTAREA LA INFLATIE
    A    661 - Cheltuieli cu provizioane pentru creante din operatiuni
               interbancare
    A        6611 - Cheltuieli cu provizioane specifice de risc de credit
    A        6612 - Cheltuieli cu provizioane specifice de risc de dobanda
    A    662 - Cheltuieli cu provizioane pentru creante din operatiuni cu
               clientela
    A        6621 - Cheltuieli cu provizioane specifice de risc de credit
    A        6622 - Cheltuieli cu provizioane specifice de risc de dobanda
    A    663 - Cheltuieli cu provizioane privind operatiuni cu titluri si
               operatiuni diverse
    A        6631 - Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea titlurilor
    A           66311 - Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea titlurilor
                        de plasament
    A           66312 - Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea titlurilor
                        de investitii
    A        6633 - Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea stocurilor
    A        6637 - Cheltuieli cu provizioane pentru creante restante si
                    indoielnice
    A    664 - Cheltuieli cu provizioane pentru valori imobilizate
    A        6641 - Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea partilor
                    detinute in cadrul societatilor comerciale legate, a
                    titlurilor de participare si a titlurilor activitatii de
                    portofoliu
    A        6642 - Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea imobilizarilor
    A           66421 - Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea
                        imobilizarilor in curs
    A           66422 - Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea
                        imobilizarilor activitatii de exploatare
    A           66423 - Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea
                        imobilizarilor in afara activitatii de exploatare
    A        6647 - Cheltuieli cu provizioane pentru creante restante si
                    indoielnice
    A    665 - Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri si cheltuieli
    A        6651 - Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri de executare a
                    angajamentelor prin semnatura
    A        6652 - Cheltuieli cu provizioane pentru facilitati acordate
                    personalului
    A        6653 - Cheltuieli cu provizioane pentru risc de tara
    A        6654 - Cheltuieli cu provizioane pentru restructurare
    A        6655 - Cheltuieli cu provizioane pentru dezafectarea imobilizarilor
                    corporale si alte actiuni similare legate de acestea
    A        6657 - Cheltuieli cu provizioane pentru alte riscuri si cheltuieli
    A    667 - Pierderi din creante nerecuperabile acoperite cu provizioane
    A    668 - Pierderi din creante nerecuperabile neacoperite cu provizioane
    A    669 - Cheltuieli cu ajustarea la inflatie

      Grupa 67 - CHELTUIELI EXTRAORDINARE
    A    671 - Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare

      Grupa 69 - CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE
    A    691 - Cheltuieli cu impozitul pe profit
    A        6911 - Cheltuieli cu impozitul pe profit curent
    A        6912 - Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat
    A    699 - Alte cheltuieli cu impozitele care nu apar in elementele de mai
               sus

    CLASA 7 - VENITURI

      Grupa 70 - VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE BANCARA
    P    701 - Venituri din operatiunile de trezorerie si operatiunile
               interbancare
    P        7011 - Dobanzi de la Banca Nationala a Romaniei
    P        7012 - Dobanzi de la conturile de corespondent
    P        7013 - Dobanzi de la conturile de depozite la banci
    P           70131 - Dobanzi de la depozitele la vedere
    P           70132 - Dobanzi de la depozitele la termen
    P           70133 - Dobanzi de la depozitele colaterale
    P        7014 - Dobanzi de la creditele acordate bancilor
    P           70141 - Dobanzi de la creditele de pe o zi pe alta
    P           70142 - Dobanzi de la creditele la termen
    P           70143 - Dobanzi de la creditele financiare
    P        7015 - Dobanzi de la valorile primite in pensiune
    P           70151 - Dobanzi de la valorile primite in pensiune de pe o zi pe
                        alta
    P           70152 - Dobanzi de la valorile primite in pensiune la termen
    P        7017 - Alte venituri din dobanzi
    P           70171- Dobanzi privind titlurile cu posibilitate de rascumparare
    P           70172 - Report/deport
    P           70179 - Venituri diverse din dobanzi
    P        7018 - Dobanzi din creante restante si indoielnice
    P        7019 - Comisioane
    P    702 - Venituri din operatiunile cu clientela
    P        7021 - Dobanzi de la creante comerciale si credite acordate
                    clientelei
    P           70211 - Dobanzi de la operatiunile de scont, asimilate si alte
                        creante comerciale
    P           70212 - Dobanzi de la operatiunile de factoring
    P           70213 - Dobanzi de la creditele de trezorerie
    P           70214 - Dobanzi de la creditele pentru export
    r           70215 - Dobanzi de la creditele pentru echipament
    P           70216 - Dobanzi de la creditele pentru bunuri imobiliare
    P           70217 - Dobanzi de la alte credite acordate clientelei
    P        7022 - Dobanzi de la creditele acordate clientelei financiare
    P           70221 - Dobanzi de la creditele de pe o zi pe alta
    P           70222 - Dobanzi de la creditele la termen
    P        7023 - Dobanzi de la valorile primite in pensiune
    P           70231 - Dobanzi de la valorile primite in pensiune de pe o zi pe
                        alta
    P           70232 - Dobanzi de la valorile primite in pensiune la termen
    P        7024 - Dobanzi de la conturile curente debitoare
    P        7027 - Alte venituri din dobanzi
    P           70271 - Dobanzi privind titlurile cu posibilitate de
                        rascumparare
    P           70272 - Report/deport
    P           70279 - Venituri diverse din dobanzi
    P        7028 - Dobanzi din creante restante si indoielnice
    P        7029 - Comisioane
    P    703 - Venituri din operatiunile cu titluri
    P        7031 - Dobanzi de la titlurile primite in pensiune livrata
    P        7032 - Venituri din titlurile de tranzactie
    P        7033 - Venituri din titlurile de plasament
    P           70331 - Dobanzi
    P           70333 - Dividende si venituri asimilate
    P           70336 - Venituri din cesiune
    P        7034 - Venituri din titlurile de investitii
    P           70341 - Dobanzi
    P           70342 - Venituri din prime
    P        7036 - Venituri din datorii constituite prin titluri
    P        7037 - Venituri diverse din operatiunile cu titluri
    P        7038 - Dobanzi din creante restante si indoielnice
    P        7039 - Comisioane
    P    704 - Venituri din operatiunile de leasing, locatie simpla si asimilate
    P        7041 - Venituri din operatiunile de leasing si asimilate
    P           70411 - Venituri din chirii
    P           70413 - Venituri din cesiunea imobilizarilor date in leasing si
                        asimilate
    P           70414 - Venituri din provizioane pentru operatiunile de leasing
                        si asimilate
    P           70419 - Alte venituri din operatiunile de leasing si asimilate
    P        7042 - Venituri din operatiunile de locatie simpla
    P           70421 - Venituri din chirii
    P           70423 - Venituri din cesiunea imobilizarilor date in locatie
                        simpla
    P           70424 - Venituri din provizioane pentru operatiunile de locatie
                        simpla
    P           70429 - Alte venituri din operatiunile de locatie simpla
    P        7048 - Venituri din creante restante si indoielnice
    P    705 - Venituri din credite subordonate, parti in cadrul societatilor
               comerciale legate, titluri de participare si titluri ale
               activitatii de portofoliu
    P        7051 - Dobanzi de la creditele subordonate la termen
    P        7052 - Dobanzi de la creditele subordonate pe durata nedeterminata
    P        7053 - Dividende si venituri asimilate
    P        7058 - Dobanzi din creante restante si indoielnice
    P    706 - Venituri din operatiunile de schimb
    P        7061 - Venituri din operatiunile de schimb si arbitraj
    P        7069 - Comisioane
    P    707 - Venituri din operatiunile in afara bilantului
    P        7071 - Venituri din angajamentele de finantare
    P           70711 - Venituri din angajamentele de finantare in favoarea
                        altor banci
    P           70712 - Venituri din angajamentele de finantare in favoarea
                        clientelei
    P        7072 - Venituri din angajamentele de garantie
    P           70721 - Venituri din angajamentele de garantie in favoarea altor
                        banci
    P           70722 - Venituri din angajamentele de garantie in favoarea
                        clientelei
    P        7077 - Venituri din alte angajamente date
    P    708 - Venituri din prestatiile de servicii financiare
    P        7081 - Comisioane privind titlurile gestionate sau in depozit
    P        7082 - Comisioane privind operatiunile cu titluri efectuate in
                    contul clientelei
    P        7083 - Comisioane din activitatile de asistenta si de consultanta
    P           70831 - Comisioane din activitatile de asistenta si consultanta
                        pentru persoane fizice
    P           70832 - Comisioane din activitatile de asistenta si consultanta
                        pentru persoane juridice
    P           70839 - Alte comisioane
    P        7085 - Venituri privind mijloacele de plata
    P        7087 - Alte venituri din prestatiile de servicii financiare
    P    709 - Alte venituri din activitatea de exploatare bancara
    P        7092 - Cota-parte privind operatiunile de exploatare bancara
                    efectuate in comun
    P        7093 - Cheltuieli refacturate privind operatiunile de exploatare
                    bancara efectuate in comun
    P        7094 - Transferuri de cheltuieli de exploatare bancara
    P        7099 - Venituri diverse de exploatare bancara

      Grupa 74 - VENITURI DIVERSE DIN EXPLOATARE
    P    741 - Cheltuieli refacturate
    P        7411 - Cheltuieli refacturate societatilor grupului
    P        7412 - Cheltuieli refacturate altor societati
    P    742 - Cota-parte privind operatiunile de exploatare nebancare efectuate
               in comun
    P    743 - Cota-parte din cheltuielile sediului social
    P    746 - Venituri din cesiunea imobilizarilor
    P        7461 - Venituri din cesiunea imobilizarilor necorporale si
                    corporale
    P        7462 - Venituri din cesiunea imobilizarilor financiare
    P    747 - Venituri accesorii
    P        7471 - Venituri privind imobilele legate de exploatare
    P        7472 - Venituri din activitati nebancare
    P        7479 - Alte venituri accesorii
    P           74791 - Venituri din operatiuni de intermediere in domeniul
                        asigurarilor
    P    749 - Alte venituri diverse din exploatare
    P        7491 - Transferuri de cheltuieli de exploatare nebancara
    P        7492 - Cota-parte din subventiile de investitii trecuta la venituri
    P        7493 - Venituri din subventii de exploatare
    P        7494 - Venituri din productia de imobilizari
    P        7495 - Venituri privind bunurile mobile si imobile din executarea
                    creantelor
    P        7499 - Alte venituri
    P           74991 - Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati
    P           74992 - Venituri din donatii si subventii
    P           74997 - Alte venituri diverse de exploatare

      Grupa 76 - VENITURI DIN PROVIZIOANE, RECUPERARI DE CREANTE AMORTIZATE SI
                 AJUSTAREA LA INFLATIE
    P    761 - Venituri din provizioane pentru creante din operatiuni
               interbancare
    P        7611 - Venituri din provizioane specifice de risc de credit
    P        7612 - Venituri din provizioane specifice de risc de dobanda
    P    762 - Venituri din provizioane pentru creante din operatiuni cu
               clientela
    P        7621 - Venituri din provizioane specifice de risc de credit
    P        7622 - Venituri din provizioane specifice de risc de dobanda
    P    763 - Venituri din provizioane privind operatiuni cu titluri si
               operatiuni diverse
    P        7631 - Venituri din provizioane pentru deprecierea titlurilor
    P           76311 - Venituri din provizioane pentru deprecierea titlurilor
                        de plasament
    P           76312 - Venituri din provizioane pentru deprecierea titlurilor
                        de investitii
    P        7633 - Venituri din provizioane pentru deprecierea stocurilor
    P        7637 - Venituri din provizioane pentru creante restante si
                    indoielnice
    P    764 - Venituri din provizioane pentru valori imobilizate
    P        7641 - Venituri din provizioane pentru deprecierea partilor
                    detinute in cadrul societatilor comerciale legate, a
                    titlurilor de participare si a titlurilor activitatii de
                    portofoliu
    P        7642 - Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor
    P           76421 - Venituri din provizioane pentru deprecierea
                        imobilizarilor in curs
    P           76422 - Venituri din provizioane pentru deprecierea
                        imobilizarilor activitatii de exploatare
    P           76423 - Venituri din provizioane pentru deprecierea
                        imobilizarilor in afara activitatii de exploatare
    P        7647 - Venituri din provizioane pentru creante restante si
                    indoielnice
    P    765 - Venituri din provizioane pentru riscuri si cheltuieli
    P        7651 - Venituri din provizioane pentru riscuri de executare a
                    angajamentelor prin semnatura
    P        7652 - Venituri din provizioane pentru facilitati acordate
                    personalului
    P        7653 - Venituri din provizioane pentru risc de tara
    P        7654 - Venituri din provizioane pentru restructurare
    P        7655 - Venituri din provizioane pentru dezafectarea imobilizarilor
                    corporale si alte actiuni similare legate de acestea
    P        7657 - Venituri din provizioane pentru alte riscuri si cheltuieli
    P    766 - Venituri din fondul comercial negativ
    P    767 - Venituri din recuperari de creante amortizate
    P    769 - Venituri din ajustarea la inflatie

      Grupa 77 - VENITURI EXTRAORDINARE
    P    771 - Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si altele
               similare

      Grupa 78 - VENITURI DIN RELUAREA REZERVEI GENERALE PENTRU RISCUL DE CREDIT
    P    781 - Venituri din reluarea rezervei generale pentru riscul de credit
    P        7811 - Venituri din reluarea rezervei generale pentru riscul de
                    credit constituita din profitul brut
    P        7812 - Venituri din reluarea rezervei generale pentru riscul de
                    credit constituita din profitul net

      Grupa 79 - VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT
    P    791 - Venituri din impozitul pe profit amanat

    CLASA 9 - OPERATIUNI IN AFARA BILANTULUI

      Grupa 90 - ANGAJAMENTE DE FINANTARE
    A    901 - Angajamente in favoarea altor banci
    P    902 - Angajamente primite de la alte banci
    A    903 - Angajamente in favoarea clientelei
    A        9031 - Deschideri de credite confirmate
    A           90311 - Garantii imobiliare
    A           90312 - Deschideri de credite documentare
    A           90319 - Alte deschideri de credite confirmate
    A        9032 - Acceptari sau angajamente de plata
    A        9039 - Alte angajamente in favoarea clientelei
    P    904 - Angajamente primite de la clientela financiara si institutiile
               administratiei publice

      Grupa 91 - ANGAJAMENTE DE GARANTIE
    A    911 - Cautiuni, avaluri si alte garantii date altor banci
    A        9111 - Confirmari de deschideri de credite documentare
    A        9112 - Acceptari de plata
    A        9119 - Alte garantii date altor banci
    P    912 - Cautiuni, avaluri si alte garantii primite de la alte banci
    A    913 - Garantii date pentru clientela
    A        9131 - Cautiuni, avaluri si alte garantii
    A           91311 - Cautiuni imobiliare
    A           91312 - Cautiuni administrative si fiscale
    A           91313 - Garantii financiare
    A           91314 - Garantii de rambursare a creditelor acordate de alte
                        banci
    A        9139 - Alte garantii date pentru clientela
    P    914 - Garantii primite de la clientela
    P        9141 - Garantii primite de la institutiile administratiei publice
                    si asimilate
    P        9142 - Garantii primite de la societati de asigurare si
                    capitalizare
    P        9143 - Garantii primite de la clientela financiara
    P        9144 - Ipoteci imobiliare
    P        9145 - Gajuri cu deposedare
    P        9146 - Gajuri fara deposedare
    P        9149 - Alte garantii primite de la clientela

      Grupa 92 - ANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE
    A    921 - Titluri de primit
    A        9211 - Titluri vandute cu posibilitate de rascumparare
    A        9219 - Alte titluri de primit
    P    922 - Titluri de livrat
    P        9221 - Titluri cumparate cu posibilitate de rascumparare
    P        9229 - Alte titluri de livrat

      Grupa 93 - OPERATIUNI IN DEVIZE
    B    931 - Operatiuni de schimb la vedere
    A        9311 - Lei cumparati si inca neprimiti
    A        9312 - Devize cumparate si inca neprimite
    P        9313 - Lei vanduti si inca nelivrati
    P        9314 - Devize vandute si inca nelivrate
    B    932 - Operatiuni privind devizele date si luate cu imprumut
    A        9321 - Devize date cu imprumut si inca nelivrate
    P        9322 - Devize luate cu imprumut si inca neprimite
    B    933 - Operatiuni de schimb la termen
    B        9331 - Lei de primit contra devize de livrat
    B        9332 - Devize de livrat contra lei de primit
    B        9333 - Devize de primit contra lei de livrat
    B        9334 - Lei de livrat contra devize de primit
    B        9335 - Devize de primit contra devize de livrat
    B        9336 - Devize de livrat contra devize de primit
    B    934 - Report/deport calculat anticipat
    P        9341 - Report/deport de primit
    A        9342 - Report/deport de platit
    B    935 - Dobanzi neajunse la scadenta in devize acoperite la termen
    A        9351 - Dobanzi in devize acoperite la termen, de incasat
    P        9352 - Contravaloarea in lei a dobanzilor in devize acoperite la
                    termen, de incasat
    P        9353 - Dobanzi in devize acoperite la termen, de platit
    A        9354 - Contravaloarea in lei a dobanzilor in devize acoperite la
                    termen, de platit
    B    936 - Conturi de ajustare devize in afara bilantului
    B        9361 - Pozitie de schimb
    B        9362 - Contravaloarea pozitiei de schimb
    B        9363 - Conturi de ajustare devize

      Grupa 95 - ANGAJAMENTE DIVERSE
    P    951 - Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate
    P    952 - Titluri primite in garantie
    A    953 - Titluri date in garantie
    B    959 - Alte angajamente diverse
    A        9591 - Alte angajamente date
    P        9592 - Alte angajamente primite

      Grupa 98 - ANGAJAMENTE INDOIELNICE
    A    981 - Angajamente indoielnice

      Grupa 99 - CONTURI DE EVIDENTA
    P    991 - Mijloace fixe luate cu chirie
    P    992 - Valori primite in pastrare sau custodie
    A    993 - Creante scoase din activ, urmarite in continuare
    A        9931 - Creante scoase din activ, urmarite in continuare potrivit
                    dispozitiilor legale
    A           99311 - Credite aferente contractelor de credit investite cu
                        formula executorie, urmarite in continuare
    A           99312 - Valori primite in pensiune aferente contractelor de
                        credit investite cu formula executorie, urmarite in
                        continuare
    A           99313 - Titluri primite in pensiune livrata aferente
                        contractelor de credit investite cu formula executorie,
                        urmarite in continuare
    A           99317 - Dobanzi aferente contractelor de credit investite cu
                        formula executorie, urmarite in continuare
    A           99319 - Alte creante scoase din activ, urmarite in continuare
    A        9937 - Creante atasate
    A    994 - Debitori din penalitati pretinse
    P    995 - Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe
    B    998 - Alte conturi de evidenta
    P        9981 - Alte valori primite
    A        9982 - Alte valori date
    P        9983 - Capital in devize
    P           99831 - Capital social subscris si nevarsat in devize
    P           99832 - Capital social subscris si varsat in devize
    P           99833 - Capital de dotare in devize
    P        9984 - Prime de emisiune platite in devize
    B    999 - Contrapartida

    CAP. 3
    FORMATUL BILANTULUI, CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE, SITUATIEI FLUXURILOR DE TREZORERIE, SITUATIEI MODIFICARII CAPITALULUI PROPRIU SI EXEMPLE DE PREZENTARE A NOTELOR EXPLICATIVE

                                  BILANT
                      incheiat la data de 31 decembrie
                                                                  - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                             |   Cod   | Exercitiul financiar |
|                    ACTIV                    | pozitie |______________________|
|                                             |         | precedent | incheiat |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|                      A                      |    B    |     1     |      2   |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Casa, disponibilitati la banci centrale     |   010   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Efecte publice si alte titluri acceptate    |         |           |          |
| pentru refinantare la bancile centrale      |   020   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Efecte publice si valori asimilate      |   023   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Alte titluri acceptate pentru           |         |           |          |
|     refinantare la bancile centrale         |   026   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Creante asupra institutiilor de credit      |   030   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - la vedere                               |   033   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - alte creante                            |   036   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Creante asupra clientelei                   |   040   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Obligatiuni si alte titluri cu venit fix    |   050   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - emise de organisme publice              |   053   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - emise de alti emitenti, din care:       |   056   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|     - obligatiuni proprii                   |   058   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Actiuni si alte titluri cu venit variabil   |   060   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Participatii, din care:                     |   070   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - participatii la institutii de credit    |   075   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Parti in cadrul societatilor comerciale     |         |           |          |
| legate, din care:                           |   080   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - parti in cadrul institutiilor de credit |   085   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Imobilizari necorporale, din care:          |   090   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - cheltuieli de constituire               |   093   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - fondul comercial, in masura in care a   |         |           |          |
|     fost achizitionat cu titlu oneros       |   096   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Imobilizari corporale, din care: |   100   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - terenuri si cladiri utilizate in scopul |         |           |          |
|     desfasurarii activitatilor proprii      |   105   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Capital subscris nevarsat                   |   110   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Actiuni si parti proprii                    |   120   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Alte active                                 |   130   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Cheltuieli inregistrate in avans si         |         |           |          |
| venituri angajate                           |   140   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Total activ                                 |   150   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|

                                                                  - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                             |   Cod   | Exercitiul financiar |
|                    PASIV                    | pozitie |______________________|
|                                             |         | precedent | incheiat |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|                      A                      |    B    |     1     |      2   |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Datorii privind institutiile de credit      |   300   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - la vedere                               |   303   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - la termen                               |   306   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Datorii privind clientela                   |   310   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - depozite, din care:                     |   313   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|     - la vedere                             |   314   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|     - la termen                             |   315   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - alte datorii, din care:                 |   316   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|     - la vedere                             |   317   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|     - la termen                             |   318   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Datorii constituite prin titluri            |   320   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - titluri de piata interbancara,          |         |           |          |
|     obligatiuni, titluri de creanta         |         |           |          |
|     negociabile in circulatie               |   323   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - alte titluri                            |   326   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Alte pasive                                 |   330   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Venituri inregistrate in avans si datorii   |         |           |          |
| angajate                                    |   340   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Provizioane pentru riscuri si cheltuieli,   |         |           |          |
| din care:                                   |   350   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - provizioane pentru pensii si obligatii  |         |           |          |
|     similare                                |   353   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - alte provizioane                        |   356   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Datorii subordonate                         |   360   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Capital social subscris                     |   370   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Prime legate de capital                     |   380   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Rezerve                                     |   390   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - rezerve legale                          |   392   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - rezerve statutare sau contractuale      |   394   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - rezerva generala pentru riscul de credit|   396   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - alte rezerve                            |   398   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Rezerve din reevaluare                      |   400   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Rezultatul reportat                         |   410   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Rezultatul exercitiului financiar           |   420   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Repartizarea profitului                     |   430   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Total pasiv                                 |   440   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|

                                                                  - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                             |   Cod   | Exercitiul financiar |
|         ELEMENTE IN AFARA BILANTULUI        | pozitie |______________________|
|                                             |         | precedent | incheiat |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|                      A                      |    B    |     1     |      2   |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Datorii contingente, din care:              |   600   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - acceptari si andosari                   |   603   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - garantii si active gajate               |   606   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Angajamente, din care:                      |   610   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - angajamente aferente tranzactiilor de   |         |           |          |
|     vanzare cu posibilitate de rascumparare |   615   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|

                        CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
                        la data de 31 decembrie ....
                                                                  - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                             |   Cod   | Exercitiul financiar |
|            Denumirea indicatorului          | pozitie |______________________|
|                                             |         | precedent | incheiat |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Dobanzi de primit si venituri asimilate,    |         |           |          |
| din care:                                   |   010   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - aferente obligatiunilor si altor titluri|         |           |          |
|     cu venit fix                            |   015   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Dobanzi de platit si cheltuieli asimilate   |   020   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Venituri privind titlurile                  |   030   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Venituri din actiuni si alte titluri cu |         |           |          |
|     venit variabil                          |   033   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Venituri din participatii               |   035   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Venituri din parti in cadrul            |         |           |          |
|     societatilor comerciale legate          |   037   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Venituri din comisioane                     |   040   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Cheltuieli cu comisioane                    |   050   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Profit sau pierdere neta din operatiuni     |         |           |          |
| financiare                                  |   060   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Alte venituri din exploatare                |   070   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Cheltuieli administrative generale          |   080   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Cheltuieli cu personalul, din care:     |   083   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|     - Salarii                               |   084   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|     - Cheltuieli cu asigurarile sociale,    |         |           |          |
|       din care:                             |   085   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|       - cheltuieli aferente pensiilor       |   086   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Alte cheltuieli administrative          |   087   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Corectii asupra valorii imobilizarilor      |         |           |          |
| necorporale si corporale                    |   090   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Alte cheltuieli de exploatare               |   100   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Corectii asupra valorii creantelor si       |         |           |          |
| provizioanelor pentru datorii contingente   |         |           |          |
| si angajamente                              |   110   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Reluari din corectii asupra valorii         |         |           |          |
| creantelor si provizioanelor pentru datorii |         |           |          |
| contingente si angajamente                  |   120   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Corectii asupra valorii titlurilor          |         |           |          |
| transferabile care au caracter de           |         |           |          |
| imobilizari financiare, a participatiilor   |         |           |          |
| si a partilor in cadrul societatilor        |         |           |          |
| comerciale legate                           |   130   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Reluari din corectii asupra valorii         |         |           |          |
| titlurilor transferabile care au caracter   |         |           |          |
| de imobilizari financiare, a                |         |           |          |
| participatiilor si a partilor in cadrul     |         |           |          |
| societatilor comerciale legate              |   140   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Rezultatul activitatii curente              |         |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Profit                                  |   153   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Pierdere                                |   156   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Impozitul pe rezultatul activitatii curente |   160   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Rezultatul activitatii curente dupa         |         |           |          |
| impozitare                                  |         |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Profit                                  |   173   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Pierdere                                |   176   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Venituri extraordinare                      |   180   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Cheltuieli extraordinare                    |   190   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Rezultatul activitatii extraordinare        |         |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Profit                                  |   203   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Pierdere                                |   206   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Impozitul pe rezultatul activitatii         |         |           |          |
| extraordinare                               |   210   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Rezultatul activitatii extraordinare dupa   |         |           |          |
| impozitare                                  |         |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Profit                                  |   223   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Pierdere                                |   226   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Venituri totale                             |   230   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Cheltuieli totale                           |   240   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Rezultatul brut                             |         |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Profit                                  |   253   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Pierdere                                |   256   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Impozitul pe profit                         |   260   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Alte impozite ce nu apar in elementele de   |         |           |          |
| mai sus                                     |   270   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Rezultatul net al exercitiului financiar    |         |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Profit                                  |   283   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Pierdere                                |   286   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Rezultatul pe actiune                       |         |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - de baza                                 |   293   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - diluat                                  |   296   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|

                   SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
     incheiata la data de 31 decembrie ... - exemplu metoda directa

                                                                  - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                                 | Nr. | Exercitiul financiar |
|              Denumirea indicatorului            | rd. |______________________|
|                                                 |     | precedent | incheiat |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
| Fluxuri de numerar din activitati de exploatare |     |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
|   + incasari de numerar din dobanzi si          |     |           |          |
|     comisioane                                  |  01 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
|   - plati in numerar reprezentand dobanzi si    |     |           |          |
|     comisioane                                  |  02 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
|   + incasari in numerar din recuperari de       |     |           |          |
|     creante amortizate                          |  03 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
|   - plati in numerar catre angajati si          |     |           |          |
|     furnizorii de bunuri si servicii            |  04 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
| +/- alte venituri incasate/cheltuieli platite   |     |           |          |
|     in numerar din activitatea de exploatare    |  05 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
| Fluxuri de numerar din activitatea de           |     |           |          |
| exploatare, exclusiv modificarile activelor si  |     |           |          |
| pasivelor activitatii de exploatare si impozitul|     |           |          |
| pe profit platit (rd. 01 la 05)                 |  06 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
| Cresteri/descresteri ale activelor aferente     |     |           |          |
| activitatii de exploatare                       |     |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
| +/- cresteri/descresteri ale titlurilor care nu |     |           |          |
|     au caracter de imobilizari financiare       |  07 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
| +/- cresteri/descresteri ale creantelor privind |     |           |          |
|     institutiile de credit                      |  08 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
| +/- cresteri/descresteri ale creantelor privind |     |           |          |
|     clientela                                   |  09 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
| +/- cresteri/descresteri ale altor active       |     |           |          |
|     aferente activitatii de exploatare          |  10 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
| Cresteri/descresteri ale pasivelor aferente     |     |           |          |
| activitatii de exploatare                       |     |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
| +/- cresteri/descresteri ale datoriilor privind |     |           |          |
|     institutiile de credit                      |  11 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
| +/- cresteri/descresteri ale datoriilor privind |     |           |          |
|     clientela                                   |  12 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
| +/- cresteri/descresteri ale altor pasive       |     |           |          |
|     aferente activitatii de exploatare          |  13 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
| Fluxuri de numerar din activitatea de           |     |           |          |
| exploatare, exclusiv impozitul pe profit        |     |           |          |
| platit (rd. 06 la 13)                           |  14 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
|   - plati in numerar reprezentand impozitul pe  |     |           |          |
|     profit                                      |  15 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
| Fluxuri de numerar din activitati de exploatare |     |           |          |
| (rd. 14 + rd. 15)                               |  16 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
| Fluxuri de numerar din activitati de investitii |     |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
|   - plati in numerar pentru achizitionarea de   |     |           |          |
|     filiale sau alte subunitati                 |  17 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
|   + incasari in numerar din vanzarea de filiale |     |           |          |
|     sau alte subunitati                         |  18 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
|   - plati in numerar pentru achizitionarea de   |     |           |          |
|     titluri care au caracter de imobilizari     |     |           |          |
|     financiare                                  |  19 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
|   + incasari in numerar din vanzarea de titluri |     |           |          |
|     care au caracter de imobilizari financiare  |  20 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
|   + incasari in numerar reprezentand dobanzi    |     |           |          |
|     primite                                     |  21 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
|   + incasari in numerar reprezentand dividende  |     |           |          |
|     primite                                     |  22 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
|   - plati in numerar pentru achizitionarea de   |     |           |          |
|     terenuri si mijloace fixe, active           |     |           |          |
|     necorporale si alte active pe termen lung   |  23 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
|   + incasari in numerar din vanzarea de terenuri|     |           |          |
|     si mijloace fixe, active necorporale si     |     |           |          |
|     alte active pe termen lung                  |  24 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
|   - alte plati in numerar aferente activitatilor|     |           |          |
|     de investitii                               |  25 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
|   + alte incasari in numerar din activitati de  |     |           |          |
|     investitii                                  |  26 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
| Fluxuri de numerar din activitati de investitii |     |           |          |
| (rd. 17 la 26)                                  |  27 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
| Fluxuri de numerar din activitati de finantare  |     |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
|   + incasari in numerar din datorii constituite |     |           |          |
|     prin titluri si datorii subordonate         |  28 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
|   - plati in numerar aferente datoriilor        |     |           |          |
|     constituite prin titluri si datorii         |     |           |          |
|     subordonate                                 |  29 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
|   + incasari in numerar din emisiunea de actiuni|     |           |          |
|     sau parti                                   |  30 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
|   - plati in numerar pentru achizitionarea de   |     |           |          |
|     actiuni sau parti proprii                   |  31 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
|   + incasari in numerar din vanzarea de         |     |           |          |
|     actiuni sau parti proprii                   |  32 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
|   - plati in numerar reprezentand dividende     |  33 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
|   - alte plati in numerar aferente              |     |           |          |
|     activitatilor de finantare                  |  34 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
|   + alte incasari in numerar din activitati de  |     |           |          |
|     finantare                                   |  35 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
| Fluxuri de numerar din activitati de finantare  |     |           |          |
| (rd. 28 la 35)                                  |  36 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
| +/- Efectul modificarii cursului de schimb      |     |           |          |
|     asupra numerarului                          |  37 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
| Fluxuri de numerar - total                      |     |           |          |
| (rd. 16 + rd. 27 + rd. 36 + rd. 37)             |  38 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
| Numerar la inceputul perioadei                  |  39 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
| Numerar la sfarsitul perioadei                  |     |           |          |
| (rd. 38 + rd. 39)                               |  40 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|

                      SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
        incheiata la data de 31 decembrie ... - exemplu metoda indirecta

                                                                  - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                                 | Nr. | Exercitiul financiar |
|              Denumirea indicatorului            | rd. |______________________|
|                                                 |     | precedent | incheiat |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
| Rezultatul net                                  |  01 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
| Componente ale rezultatului net care nu         |     |           |          |
| genereaza fluxuri de trezorerie aferente        |     |           |          |
| activitatii de exploatare                       |     |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
| +/- constituirea sau regularizarea              |     |           |          |
|     provizioanelor                              |  02 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
|   + cheltuieli cu amortizarea                   |  03 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
| +/- alte ajustari aferente elementelor care nu  |     |           |          |
|     genereaza fluxuri de numerar                |  04 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
| +/- ajustari aferente elementelor incluse la    |     |           |          |
|     activitatile de investitii sau finantare    |  05 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
| +/- alte ajustari                               |  06 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
| Subtotal (rd. 01 la 06)                         |  07 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
| Modificari ale activelor si pasivelor aferente  |     |           |          |
| activitatii de exploatare dupa ajustarile pentru|     |           |          |
| elementele care nu genereaza fluxuri de         |     |           |          |
| trezorerie aferente activitatii de exploatare   |     |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
| +/- titluri care nu au caracter de imobilizari  |     |           |          |
|     financiare                                  |  08 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
| +/- creante privind institutiile de credit      |  09 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
| +/- creante privind clientela                   |  10 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
| +/- creante atasate                             |  11 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
| +/- alte active aferente activitatii de         |     |           |          |
|     exploatare                                  |  12 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
| +/- datorii privind institutiile de credit      |  13 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
| +/- datorii privind clientela                   |  14 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
| +/- datorii atasate                             |  15 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
| +/- alte pasive aferente activitatii de         |     |           |          |
|     exploatare                                  |  16 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
|   - plati in numerar reprezentand impozitul pe  |     |           |          |
|     profit                                      |  17 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
| Fluxuri de numerar din activitati de exploatare |     |           |          |
| (rd. 07 la 17)                                  |  18 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
| Fluxuri de numerar din activitati de investitii |     |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
|   - plati in numerar pentru achizitionarea de   |     |           |          |
|     filiale sau alte subunitati                 |  19 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
|   + incasari in numerar din vanzarea de filiale |     |           |          |
|     sau alte subunitati                         |  20 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
|   + incasari in numerar reprezentand dividende  |     |           |          |
|     primite                                     |  21 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
|   - plati in numerar pentru achizitionarea de   |     |           |          |
|     titluri care au caracter de imobilizari     |     |           |          |
|     financiare                                  |  22 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
|   + incasari in numerar din vanzarea de titluri |     |           |          |
|     care au caracter de imobilizari financiare  |  23 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
|   + incasari in numerar reprezentand dobanzi    |     |           |          |
|     primite                                     |  24 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
|   - plati in numerar pentru achizitionarea de   |     |           |          |
|     terenuri si mijloace fixe, active           |     |           |          |
|     necorporale si alte active pe termen lung   |  25 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
|   + incasari in numerar din vanzarea de terenuri|     |           |          |
|     si mijloace fixe, active necorporale si     |     |           |          |
|     alte active pe termen lung                  |  26 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
|   - alte plati in numerar aferente activitatilor|     |           |          |
|     de investitii                               |  27 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
|   + alte incasari in numerar din activitati de  |     |           |          |
|     investitii                                  |  28 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
| Fluxuri de numerar din activitati de investitii |     |           |          |
| (rd. 19 la 28)                                  |  29 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
| Fluxuri de numerar din activitati de finantare  |     |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
|   + incasari in numerar din datorii constituite |     |           |          |
|     prin titluri si datorii subordonate         |  30 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
|   - plati in numerar aferente datoriilor        |     |           |          |
|     constituite prin titluri si datorii         |     |           |          |
|     subordonate                                 |  31 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
|   + incasari in numerar din emisiunea de actiuni|     |           |          |
|     sau parti                                   |  32 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
|   - plati in numerar pentru achizitionarea de   |     |           |          |
|     actiuni sau parti proprii                   |  33 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
|   + incasari in numerar din vanzarea de         |     |           |          |
|     actiuni sau parti proprii                   |  34 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
|   - plati in numerar reprezentand dividende     |  35 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
|   - alte plati in numerar aferente              |     |           |          |
|     activitatilor de finantare                  |  36 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
|   + alte incasari in numerar din activitati de  |     |           |          |
|     finantare                                   |  37 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
| Fluxuri de numerar din activitati de finantare  |     |           |          |
| (rd. 30 la 37)                                  |  38 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
| Numerar la inceputul perioadei                  |  39 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
| +/- Fluxuri de numerar din activitati de        |     |           |          |
|     exploatare (rd. 18)                         |  40 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
| +/- Fluxuri de numerar din activitati de        |     |           |          |
|     investitii (rd. 29)                         |  41 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
| +/- Fluxuri de numerar din activitati de        |     |           |          |
|     finantare (rd. 38)                          |  42 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
| +/- Efectul modificarii cursului de schimb      |     |           |          |
|     asupra numerarului                          |  43 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|
| Numerar la sfarsitul perioadei                  |     |           |          |
| (rd. 39 la 43)                                  |  44 |           |          |
|_________________________________________________|_____|___________|__________|

                 SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII
                    la data de 31 decembrie .... - exemplu
                                                                  - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                           |        |    Cresteri   |    Reduceri   |         |
|        Element al         |Sold la |_______________|_______________|Sold la  |
|    capitalului propriu    |   1    |Total,| prin   |Total,| prin   |   31    |
|                           |ianuarie| din  |transfer| din  |transfer|decembrie|
|                           |        | care |        | care |        |         |
|___________________________|________|______|________|______|________|_________|
|              0            |    1   |   2  |    3   |   4  |    5   |     6   |
|___________________________|________|______|________|______|________|_________|
| Capital subscris          |        |      |        |      |        |         |
|___________________________|________|______|________|______|________|_________|
| Prime de capital          |        |      |        |      |        |         |
|___________________________|________|______|________|______|________|_________|
| Rezerve legale            |        |      |        |      |        |         |
|___________________________|________|______|________|______|________|_________|
| Rezerve statutare sau     |        |      |        |      |        |         |
| contractuale              |        |      |        |      |        |         |
|___________________________|________|______|________|______|________|_________|
| Rezerva generala pentru   |        |      |        |      |        |         |
| riscul de credit          |        |      |        |      |        |         |
|___________________________|________|______|________|______|________|_________|
| Rezerve din reevaluare    |        |      |        |      |        |         |
|___________________________|________|______|________|______|________|_________|
| Rezerve pentru actiuni    |        |      |        |      |        |         |
| proprii                   |        |      |        |      |        |         |
|___________________________|________|______|________|______|________|_________|
| Rezerve din conversie     |        |      |        |      |        |         |
|___________________________|________|______|________|______|________|_________|
| Alte rezerve              |        |      |        |      |        |         |
|___________________________|________|______|________|______|________|_________|
| Fonduri                   |        |      |        |      |        |         |
|___________________________|________|______|________|______|________|_________|
| Rezultatul reportat       |        |      |        |      |        |         |
|                           |________|______|________|______|________|_________|
|     Profit nerepartizat   |        |      |        |      |        |         |
|___________________________|________|______|________|______|________|_________|
|     Pierdere neacoperita  |        |      |        |      |        |         |
|___________________________|________|______|________|______|________|_________|
| Rezultatul reportat       |        |      |        |      |        |         |
| provenit din adoptarea    |        |      |        |      |        |         |
| pentru prima data a IAS,  |        |      |        |      |        |         |
| mai putin IAS 29          |        |      |        |      |        |         |
|                           |________|______|________|______|________|_________|
|     Sold creditor         |        |      |        |      |        |         |
|___________________________|________|______|________|______|________|_________|
|     Sold debitor          |        |      |        |      |        |         |
|___________________________|________|______|________|______|________|_________|
| Rezultatul reportat       |        |      |        |      |        |         |
| provenit din modificarile |        |      |        |      |        |         |
| politicilor contabile     |        |      |        |      |        |         |
|                           |________|______|________|______|________|_________|
|     Sold creditor         |        |      |        |      |        |         |
|___________________________|________|______|________|______|________|_________|
|     Sold debitor          |        |      |        |      |        |         |
|___________________________|________|______|________|______|________|_________|
| Rezultatul reportat       |        |      |        |      |        |         |
| provenit din corectarea   |        |      |        |      |        |         |
| erorilor fundamentale     |        |      |        |      |        |         |
|                           |________|______|________|______|________|_________|
|     Sold creditor         |        |      |        |      |        |         |
|___________________________|________|______|________|______|________|_________|
|     Sold debitor          |        |      |        |      |        |         |
|___________________________|________|______|________|______|________|_________|
| Rezultatul reportat       |        |      |        |      |        |         |
| reprezentand surplusul    |        |      |        |      |        |         |
| realizat din rezerve din  |        |      |        |      |        |         |
| reevaluare                |        |      |        |      |        |         |
|___________________________|________|______|________|______|________|_________|
| Rezultatul exercitiului   |        |      |        |      |        |         |
| financiar                 |        |      |        |      |        |         |
|                           |________|______|________|______|________|_________|
|     Sold creditor         |        |      |        |      |        |         |
|___________________________|________|______|________|______|________|_________|
|     Sold debitor          |        |      |        |      |        |         |
|___________________________|________|______|________|______|________|_________|

    Nota:
    Prezentarile cifrice, potrivit exemplului de mai sus, trebuie insotite de informatii referitoare la:
    - natura modificarilor;
    - tratamentul fiscal aplicat, acolo unde este cazul;
    - orice alte informatii semnificative.

              EXEMPLE DE PREZENTARE A NOTELOR EXPLICATIVE

    NOTA 1

                PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

    Se vor prezenta:
    - Metodele de evaluare utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale si fiecare politica contabila specifica necesara pentru o intelegere corespunzatoare a situatiilor financiare anuale;
    - In cazul abaterii de la prevederile prezentelor reglementari, ale Cadrului general de intocmire si prezentare a situatiilor financiare prevazut de Standardele Internationale de Contabilitate si ale Standardelor Internationale de Contabilitate, in scopul oferirii unei imagini fidele, se va prezenta:
        - faptul ca administratorii au ajuns la concluzia ca situatiile financiare anuale prezinta o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei, fluxurilor de trezorerie si a modificarilor capitalului propriu;
        - mentiunea ca institutia de credit a respectat sub toate aspectele semnificative prevederile prezentelor reglementari contabile, ale Cadrului general de intocmire si prezentare a situatiilor financiare prevazut de Standardele Internationale de Contabilitate si ale Standardelor Internationale de Contabilitate, cu exceptia abaterilor de la o anumita cerinta a acestora, in vederea obtinerii unei imagini fidele;
        - prevederea sau standardul de la care s-a facut abatere, natura acesteia, tratamentul contabil solicitat de reglementari sau de standarde si motivul pentru care tratamentul prevazut de reglementari sau de standarde a fost considerat necorespunzator in imprejurarile respective, precum si tratamentul adoptat;
        - impactul financiar al abaterilor asupra capitalurilor proprii, profitului net sau pierderii nete a institutiei de credit, activelor, datoriilor si asupra fluxurilor de trezorerie ale institutiei de credit, pentru fiecare dintre exercitiile financiare prezentate.
    - Abaterile de la principiile contabile si schimbarea metodelor de evaluare, mentionandu-se:
        - natura;
        - motivele;
        - evaluarea efectului asupra pozitiei si performantei financiare.
    - Eventualele derogari de la regula nemodificarii structurii bilantului si a contului de profit si pierdere de la un exercitiu la altul, impreuna cu motivele care le-au determinat;
    - Eventualele elemente de nesiguranta legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea institutiei de credit de a-si continua activitatea, daca administratorii institutiei de credit au luat cunostinta de existenta unor asemenea elemente;
    - Daca este cazul, valorile individuale ale elementelor din bilant si contul de profit si pierdere indicate cu litere mici combinate in vederea imbunatatirii claritatii prezentarii;
    - In cazul in care valorile corespunzatoare exercitiului financiar curent si precedent inscrise in bilant si contul de profit si pierderi nu sunt comparabile, se vor mentiona:
        - rezultatele retratarii valorilor aferente exercitiului precedent pentru asigurarea comparabilitatii;
        - motivele acestor retratari;
        - modalitatea in care au fost efectuate retratarile.
    - In cazul in care un element de activ sau o datorie este in relatie cu mai mult de un alt element bilantier, se va prezenta relatia sa cu celelalte elemente (daca aceasta nu a fost prezentata sub elementul la care apare), daca aceasta este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale;
    - Baza folosita pentru exprimarea in moneda nationala a acelor elemente exprimate initial intr-o moneda straina, inregistrate in contabilitatea institutiei de credit si inscrise in bilant sau in contul de profit si pierdere;
    - Tratamentele contabile alternative, mentionandu-se:
        - elementele afectate si valoarea acestora la costul istoric;
        - baza de evaluare adoptata;
        - ajustarile efectuate in vederea aplicarii tratamentului contabil alternativ;
        - influenta asupra rezultatului;
        - continutul, limitele si modalitatile de aplicare.
    - Valorile rezultate in urma ajustarii la inflatie, intr-un set distinct cuprinzand bilantul si contul de profit si pierdere, insotit de explicatiile corespunzatoare;
    - Suma dobanzilor incluse in costul de productie al activelor imobilizate.

    NOTA 2

                INFORMATII PRIVIND UNELE POSTURI DIN BILANT

    Se vor prezenta:
    - Pentru stocuri si active fungibile, diferenta dintre valoarea prezentata in bilant si valoarea realizabila neta (in cazul in care institutia de credit intentioneaza sa nu utilizeze activele in activitatea de exploatare), respectiv valoarea de recuperare (in situatia in care intentioneaza sa utilizeze activele respective), in cazul in care aceasta este semnificativa, pe total si pe categorii;
    - Pentru fiecare rezerva inclusa in capitalurile proprii, natura si scopul pentru care a fost constituita;
    - Sumele prezentate in cadrul postului de Activ 130 - Alte active si in cadrul postului de Pasiv 330 - Alte pasive, daca sunt semnificative, particularitatile fiecarui tip de activ sau pasiv inclus in aceste posturi, impreuna cu explicatii privind natura sumelor respective;
    - Cheltuielile si veniturile inregistrate in avans si incluse in cadrul posturilor 140 - Cheltuieli inregistrate in avans si venituri angajate si, respectiv, 340 - Venituri inregistrate in avans si datorii angajate din bilant, in cazul in care aceste valori sunt semnificative;
    - Valoarea activelor subordonate, cu detalierea celor semnificative;
    - Fondurile pe care o institutie de credit le administreaza in nume propriu dar in contul unei terte parti, daca institutia de credit achizitioneaza titlul legal pentru activele respective. Valoarea totala a unor asemenea active si datorii trebuie sa fie detaliate conform diferitelor elemente de Activ si Pasiv.

    NOTA 3

                    SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR
                                                                  - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                 | Sold la | PERIOADA RAMASA PANA LA SCADENTA |
|                                 |    31   |__________________________________|
|                                 |decembrie|  D <   | 3 luni |  1 an  |  D    |
|                                 |         | 3 luni | =/<D<  | =/<D<  | 5 ani |
|                                 |         |        |  1 an  |  5 ani |       |
|_________________________________|_________|________|________|________|_______|
|                 0               |    1    |    2   |    3   |    4   |   5   |
|_________________________________|_________|________|________|________|_______|
| CREANTE                         |         |        |        |        |       |
|_________________________________|_________|________|________|________|_______|
| Creante la termen privind       |         |        |        |        |       |
| institutiile de credit          |         |        |        |        |       |
|_________________________________|_________|________|________|________|_______|
| Creante privind clientela       |         |        |        |        |       |
|_________________________________|_________|________|________|________|_______|
| DATORII                         |         |        |        |        |       |
|_________________________________|_________|________|________|________|_______|
| Datorii la termen privind       |         |        |        |        |       |
| institutiile de credit          |         |        |        |        |       |
|_________________________________|_________|________|________|________|_______|
| Depozite ale clientelei         |         |        |        |        |       |
|_________________________________|_________|________|________|________|_______|
| Alte datorii privind clientela  |         |        |        |        |       |
|_________________________________|_________|________|________|________|_______|
| Datorii constituite prin alte   |         |        |        |        |       |
| titluri                         |         |        |        |        |       |
|_________________________________|_________|________|________|________|_______|

    Totodata se vor prezenta distinct:
    - Pentru elementul de Activ 4 - Creante asupra clientelei, valoarea creantelor la vedere privind clientela;
    - Valoarea creantelor si datoriilor din cadrul postului de Activ 050 - Obligatiuni si alte titluri cu venit fix si, respectiv, din postul de Pasiv 320 - Datorii constituite prin titluri, care vor deveni scadente in termen de un an de la data intocmirii bilantului;
    - Diferenta dintre suma de rambursat in cazul unui imprumut din emisiunea de obligatiuni si suma primita;
    - Informatii privind imprumuturile subordonate:
        - pentru orice imprumut inclus in elementul de Pasiv 7 - Datorii subordonate care depaseste 10% din valoarea totala a datoriilor subordonate:
            - valoarea imprumutului;
            - moneda in care este exprimat;
            - rata dobanzii si data scadentei sau faptul ca imprumutul este primit pe o perioada nedeterminata;
            - situatiile in care ar putea fi cerute plati anticipate;
            - conditiile subordonarii;
            - existenta oricaror prevederi privind convertirea datoriei subordonate in capital sau in alte forme de datorie, cat si conditiile unor astfel de prevederi;
        - conditiile generale ale oricaror alte imprumuturi subordonate incluse in acest element.

    NOTA 4

               INFORMATII PRIVIND PORTOFOLIUL DE TITLURI

    Se vor prezenta:
    - Diferenta dintre pretul de achizitie si pretul de rambursare al obligatiunilor si al altor titluri cu venit fix care au caracter de imobilizari financiare;
    - Diferenta pozitiva dintre valoarea de piata si valoarea de achizitie a titlurilor de plasament;
    - Diferenta dintre valoarea de piata si valoarea de achizitie a titlurilor de tranzactie;
    - Detalierea titlurilor transferabile inscrise la posturile din Activ de la 050 la 085 in titluri cotate si necotate;
    - Pentru fiecare din elementele de Activ inscrise la pozitiile 050 - Obligatiuni si alte titluri cu venit fix si 060 - Actiuni si alte titluri cu venit variabil:
        - valoarea titlurilor transferabile detinute ca imobilizari financiare;
        - valoarea titlurilor transferabile care nu sunt detinute ca imobilizari financiare;
        - criteriile utilizate pentru a face distinctia intre cele doua categorii de titluri transferabile.

    NOTA 5

                          ACTIVE IMOBILIZATE
                                                                 - mii lei -
 _____________________________________________________________________________
|                                |             Valoare bruta*)                :
|                                |____________________________________________:
|       Elemente de active       | Sold la | Cresteri  | Reduceri |  Sold la  :
|                                |    1    |           |          |     31    :
|                                | ianuarie|           |          | decembrie :
|________________________________|_________|___________|__________|___________:
|                0               |    1    |      2    |     3    |  4=1+2-3  :
|________________________________|_________|___________|__________|___________:
| IMOBILIZARI NECORPORALE        |         |           |          |           :
|________________________________|_________|___________|__________|___________:
| Fond comercial                 |         |           |          |           :
|________________________________|_________|___________|__________|___________:
| Cheltuieli de constituire      |         |           |          |           :
|________________________________|_________|___________|__________|___________:
| Cheltuieli de dezvoltare       |         |           |          |           :
|________________________________|_________|___________|__________|___________:
| Alte imobilizari necorporale   |         |           |          |           :
|________________________________|_________|___________|__________|___________:
| Imobilizari necorporale in curs|         |           |          |           :
|________________________________|_________|___________|__________|___________:
| IMOBILIZARI CORPORALE          |         |           |          |           :
|________________________________|_________|___________|__________|___________:
| Terenuri                       |         |           |          |           :
|________________________________|_________|___________|__________|___________:
| Amenajari de terenuri          |         |           |          |           :
|________________________________|_________|___________|__________|___________:
| Constructii                    |         |           |          |           :
|________________________________|_________|___________|__________|___________:
| Echipamente tehnologice        |         |           |          |           :
| (masini, utilaje si instalatii |         |           |          |           :
| de lucru)                      |         |           |          |           :
|________________________________|_________|___________|__________|___________:
| Aparate si instalatii de       |         |           |          |           :
| masurare, control si reglare   |         |           |          |           :
|________________________________|_________|___________|__________|___________:
| Mijloace de transport          |         |           |          |           :
|________________________________|_________|___________|__________|___________:
| Mobilier, aparatura birotica,  |         |           |          |           :
| echipamente de protectie a     |         |           |          |           :
| valorilor umane si materiale   |         |           |          |           :
| si alte active corporale       |         |           |          |           :
|________________________________|_________|___________|__________|___________:
| Imobilizari corporale in curs  |         |           |          |           :
|________________________________|_________|___________|__________|___________:
| IMOBILIZARI FINANCIARE         |         |           |          |           :
|________________________________|_________|___________|__________|___________:
| Obligatiuni si alte titluri cu |         |           |          |           :
| venit fix                      |         |           |          |           :
|________________________________|_________|___________|__________|___________:
| Actiuni si alte titluri cu     |         |           |          |           :
| venit variabil                 |         |           |          |           :
|________________________________|_________|___________|__________|___________:
| Participatii                   |         |           |          |           :
|________________________________|_________|___________|__________|___________:
| Parti in cadrul societatilor   |         |           |          |           :
| comerciale legate              |         |           |          |           :
|________________________________|_________|___________|__________|___________:
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL     |         |           |          |           :
|________________________________|_________|___________|__________|___________:

                                 - continuare -
                                                                   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
:                                |               Deprecieri*)                 |
:                                |        (amortizare si provizioane)          |
:                                |_____________________________________________|
:       Elemente de active       | Sold la |Deprecierea | Reduceri |  Sold la  |
:                                |    1    |inregistrata|   sau    |     31    |
:                                | ianuarie| in cursul  |  reluari | decembrie |
:                                |         |exercitiului|          |           |
:________________________________|_________|____________|__________|___________|
: 0               |    5    |      6     |     7    |  8=5+6-7  |
:________________________________|_________|____________|__________|___________|
: IMOBILIZARI NECORPORALE        |         |            |          |           |
:________________________________|_________|____________|__________|___________|
: Fond comercial                 |         |            |          |           |
:________________________________|_________|____________|__________|___________|
: Cheltuieli de constituire      |         |            |          |           |
:________________________________|_________|____________|__________|___________|
: Cheltuieli de dezvoltare       |         |            |          |           |
:________________________________|_________|____________|__________|___________|
: Alte imobilizari necorporale   |         |            |          |           |
:________________________________|_________|____________|__________|___________|
: Imobilizari necorporale in curs|         |            |          |           |
:________________________________|_________|____________|__________|___________|
: IMOBILIZARI CORPORALE          |         |            |          |           |
:________________________________|_________|____________|__________|___________|
: Terenuri                       |         |            |          |           |
:________________________________|_________|____________|__________|___________|
: Amenajari de terenuri          |         |            |          |           |
:________________________________|_________|____________|__________|___________|
: Constructii                    |         |            |          |           |
:________________________________|_________|____________|__________|___________|
: Echipamente tehnologice        |         |            |          |           |
: (masini, utilaje si instalatii |         |            |          |           |
: de lucru)                      |         |            |          |           |
:________________________________|_________|____________|__________|___________|
: Aparate si instalatii de       |         |            |          |           |
: masurare, control si reglare   |         |            |          |           |
:________________________________|_________|____________|__________|___________|
: Mijloace de transport          |         |            |          |           |
:________________________________|_________|____________|__________|___________|
: Mobilier, aparatura birotica,  |         |            |          |           |
: echipamente de protectie a     |         |            |          |           |
: valorilor umane si materiale   |         |            |          |           |
: si alte active corporale       |         |            |          |           |
:________________________________|_________|____________|__________|___________|
: Imobilizari corporale in curs  |         |            |          |           |
:________________________________|_________|____________|__________|___________|
: IMOBILIZARI FINANCIARE         |         |            |          |           |
:________________________________|_________|____________|__________|___________|
: Obligatiuni si alte titluri cu |         |            |          |           |
: venit fix                      |         |            |          |           |
:________________________________|_________|____________|__________|___________|
: Actiuni si alte titluri cu     |         |            |          |           |
: venit variabil                 |         |            |          |           |
:________________________________|_________|____________|__________|___________|
: Participatii                   |         |            |          |           |
:________________________________|_________|____________|__________|___________|
: Parti in cadrul societatilor   |         |            |          |           |
: comerciale legate              |         |            |          |           |
:________________________________|_________|____________|__________|___________|
: ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL     |         |            |          |           |
:________________________________|_________|____________|__________|___________|
    *) Se vor prezenta modificarile acesteia in functie de tratamentele contabile aplicate.
    *) Se vor prezenta ajustarile care privesc exercitiile anterioare.

    Se va preciza, daca este cazul, in primul an de aplicare a prevederilor prezentelor reglementari, faptul ca, datorita faptului ca nu este cunoscut costul de achizitie sau costul de productie al unui activ si nu exista informatii privind preturile sau cheltuielile necesare pentru determinarea lor sau aceste informatii nu pot fi obtinute fara cheltuieli sau intarzieri nejustificate, costul de achizitie sau de productie va fi reprezentat de valoarea atribuita activului, cu precizarea activelor in cauza.
    Totodata se vor prezenta:
    - Detalierea elementelor inscrise la postul "Cheltuielile de constituire";
    - Pentru cheltuielile de dezvoltare prezentate ca imobilizari:
          - perioada pe parcursul careia valoarea cheltuielilor imobilizate este sau urmeaza a fi amortizata;
          - motivele care au determinat imobilizarea respectivelor cheltuieli.
    - Pentru fondul comercial achizitionat, prezentat ca activ:
          - perioada pe parcursul careia valoarea fondului comercial este amortizata;
          - motivele care au dus la determinarea acestei perioade.

    NOTA 6

                   ACTIUNI PROPRII SI OBLIGATIUNI EMISE

    Se vor prezenta urmatoarele informatii:
    - Capital social subscris;
    - Numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni sau parti sociale emise;
    - Valoarea nominala a actiunilor sau partilor sociale proprii prezentate in cadrul elementului 12 - Actiuni si parti proprii din activul bilantului;
    - Actiuni sau parti sociale rascumparabile:
        - Data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;
        - Caracterul obligatoriu sau optional al rascumpararii;
        - Valoarea eventualelor prime de rascumparare.
    - Actiuni sau parti sociale emise in timpul exercitiului financiar:
        - Tipul de actiuni sau parti sociale;
        - Numarul de actiuni sau parti sociale emise;
        - Valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;
        - Drepturi legate de distributie:
            - numar, descrierea si valoarea actiunilor sau partilor sociale corespunzatoare;
            - perioada de exercitare a drepturilor;
            - pretul platit pentru actiunile sau partile sociale distribuite.
    - Alte instrumente de capital emise:
        - Tipul instrumentelor de capital emise;
        - Valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de instrument de capital;
        - Obligatiuni emise de institutia de credit, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:
            - valoarea nominala;
            - valoarea contabila.
    - In cazul in care nu au fost prezentate in situatia modificarilor capitalului propriu, se vor preciza:
        - tranzactiile de capital cu proprietarii si distributiile catre acestia;
        - soldul profitului cumulat sau al pierderii cumulate la inceputul perioadei si la data bilantului si modificarile pe parcursul perioadei;
        - o reconciliere intre valoarea contabila a fiecarei categorii de capital propriu la inceputul si la sfarsitul perioadei, prezentand distinct fiecare modificare.

    NOTA 7

                       REPARTIZAREA PROFITULUI
                                                             - mii lei -
 _________________________________________________________________________
|                     Destinatia                         |       Suma     |
|________________________________________________________|________________|
| PROFIT DE REPARTIZAT:                                  |                |
|________________________________________________________|________________|
|   - Rezerve legale                                     |                |
|________________________________________________________|________________|
|   - Rezerve statutare                                  |                |
|________________________________________________________|________________|
|   - Rezerva generala pentru riscul de credit           |                |
|________________________________________________________|________________|
|   - Alte rezerve                                       |                |
|________________________________________________________|________________|
|   - Alte fonduri                                       |                |
|________________________________________________________|________________|
|   - Participarea personalului la profit                |                |
|________________________________________________________|________________|
|   - Dividende                                          |                |
|________________________________________________________|________________|
|   - Acoperirea pierderii contabile din anii precedenti |                |
|________________________________________________________|________________|
|   - Alte repartizari                                   |                |
|________________________________________________________|________________|
| PROFIT NEREPARTIZAT                                    |                |
|________________________________________________________|________________|

    NOTA 8

                   PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
                                                                   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                             |Sold la |Transferuri*)| Sold la |
|                                             |   1    |_____________|    31   |
|           Denumirea provizionului           |ianuarie|  In  | Din  |decembrie|
|                                             |        | cont | cont |         |
|_____________________________________________|________|______|______|_________|
|                     0                       |    1   |   2  |   3  | 4=1+2-3 |
|_____________________________________________|________|______|______|_________|
| Provizioane pentru riscuri de executare a   |        |      |      |         |
| angajamentelor prin semnatura               |        |      |      |         |
|_____________________________________________|________|______|______|_________|
| Provizioane pentru facilitati acordate      |        |      |      |         |
| personalului                                |        |      |      |         |
|_____________________________________________|________|______|______|_________|
| Provizioane pentru riscuri de tara          |        |      |      |         |
|_____________________________________________|________|______|______|_________|
| Provizioane pentru restructurare            |        |      |      |         |
|_____________________________________________|________|______|______|_________|
| Provizioane pentru dezafectarea             |        |      |      |         |
| imobilizarilor corporale si alte actiuni    |        |      |      |         |
| similare legate de acestea                  |        |      |      |         |
|_____________________________________________|________|______|______|_________|
| Alte provizioane pentru riscuri si          |        |      |      |         |
| cheltuieli*)                               |        |      |      |         |
|_____________________________________________|________|______|______|_________|
    *) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei transferurilor
    *) Se vor detalia in masura in care sunt semnificative

    NOTA 9

    INFORMATII PRIVIND UNELE POSTURI DIN CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

    Se vor prezenta detaliat:
    - sumele din cadrul posturilor 070 - Alte venituri din exploatare si 100 - Alte cheltuieli de exploatare din Contul de profit si pierdere, daca sunt semnificative, impreuna cu explicatii privind natura sumelor respective;
    - veniturile si cheltuielile incluse in cadrul posturilor 180 - Venituri extraordinare si, respectiv, 190 - Cheltuieli extraordinare, daca sunt semnificative.
    Se vor prezenta separat:
    - cheltuielile cu chiriile si ratele achitate in cadrul unui contract de leasing operational;
    - onorariile platite auditorilor financiari;
    - profitul sau pierderea aferenta iesirilor de mijloace fixe (vanzare, casare etc) reprezentand diferenta dintre veniturile din cedare, pe de o parte, si valoarea contabila neta a activului si cheltuielile aferente cedarii, pe de alta parte;
    - valoarea cheltuielilor platite in contul datoriilor subordonate in cursul exercitiului financiar;
    - valoarea serviciilor de asistenta si consultanta prestate unor terte parti, in cazul in care aceasta este semnificativa in ansamblul activitatilor institutiei de credit.

    NOTA 10

    INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

                                                            - mii lei -
 ______________________________________________________________________
|                                            | EXERCITIUL | EXERCITIUL |
|                                            |      N     |    N - 1   |
|____________________________________________|____________|____________|
|                   A                        |      1     |      2     |
|____________________________________________|____________|____________|
| Cheltuieli cu remuneratiile personalului   |            |            |
|____________________________________________|____________|____________|
| Cheltuieli privind asigurarile si protectia|            |            |
| sociala, din care:                         |            |            |
|____________________________________________|____________|____________|
|    - cheltuieli privind pensiile           |            |            |
|____________________________________________|____________|____________|
| Alte cheltuieli privind personalul         |            |            |
|____________________________________________|____________|____________|
| TOTAL                                      |            |            |
|____________________________________________|____________|____________|

    Totodata se vor mentiona urmatoarele:
    - Salariile platite sau care urmeaza a fi platite administratorilor si directorilor care detin aceste functii pe parcursul exercitiului financiar, precum si:
       - Obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii directori si administratori, respectiv:
          - obligatiile totale pentru fiecare categorie.
       - Valoarea avansurilor si creditelor acordate directorilor si administratorilor in timpul exercitiului, inclusiv:
          - rata dobanzii;
          - principalele clauze ale creditului;
          - suma rambursata pana la acea data.
       - Obligatiile viitoare de genul garantiilor asumate de institutia de credit in numele directorilor si administratorilor si valoarea totala pentru fiecare categorie.
    - Salariati:
       - Numar mediu aferent exercitiului;
       - Numar mediu (fiecare categorie);
       - Salarii platite sau de platit aferente exercitiului;
       - Cheltuieli cu asigurarile sociale suportate de institutia de credit;
       - Alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.

    NOTA 11

    TRANZACTII CU PARTI AFLATE IN RELATII SPECIALE CU INSTITUTIA DE CREDIT

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Societatile grupului
    II - Societati asociate
    III - Persoane fizice
    IV - Conducere
    V - Alte societati
                                                                    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                              |     Exercitiul N      |    Exercitiul N - 1   |
|           Elemente           |_______________________|_______________________|
|                              | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V |
|______________________________|___|____|_____|____|___|___|____|_____|____|___|
|              A               | 1 |  2 |  3  |  4 | 5 | 6 |  7 |  8  |  9 | 10|
|______________________________|___|____|_____|____|___|___|____|_____|____|___|
| Credite                      |   |    |     |    |   |   |    |     |    |   |
|______________________________|___|____|_____|____|___|___|____|_____|____|___|
|   Plasamente, avansuri si    |   |    |     |    |   |   |    |     |    |   |
|   credite acordate           |   |    |     |    |   |   |    |     |    |   |
|______________________________|___|____|_____|____|___|___|____|_____|____|___|
|   Creante atasate            |   |    |     |    |   |   |    |     |    |   |
|______________________________|___|____|_____|____|___|___|____|_____|____|___|
|   Provizioane constituite    |   |    |     |    |   |   |    |     |    |   |
|______________________________|___|____|_____|____|___|___|____|_____|____|___|
| Participatii, activitati de  |   |    |     |    |   |   |    |     |    |   |
| portofoliu si parti in cadrul|   |    |     |    |   |   |    |     |    |   |
| societatilor comerciale      |   |    |     |    |   |   |    |     |    |   |
| legate                       |   |    |     |    |   |   |    |     |    |   |
|______________________________|___|____|_____|____|___|___|____|_____|____|___|
| Datorii                      |   |    |     |    |   |   |    |     |    |   |
|______________________________|___|____|_____|____|___|___|____|_____|____|___|
|   Imprumuturi primite        |   |    |     |    |   |   |    |     |    |   |
|______________________________|___|____|_____|____|___|___|____|_____|____|___|
|   Depozite                   |   |    |     |    |   |   |    |     |    |   |
|______________________________|___|____|_____|____|___|___|____|_____|____|___|
|   Certificate de depozit     |   |    |     |    |   |   |    |     |    |   |
|______________________________|___|____|_____|____|___|___|____|_____|____|___|
|   Datorii constituite prin   |   |    |     |    |   |   |    |     |    |   |
|   titluri                    |   |    |     |    |   |   |    |     |    |   |
|______________________________|___|____|_____|____|___|___|____|_____|____|___|
|   Alte fonduri imprumutate   |   |    |     |    |   |   |    |     |    |   |
|______________________________|___|____|_____|____|___|___|____|_____|____|___|
|   Datorii atasate            |   |    |     |    |   |   |    |     |    |   |
|______________________________|___|____|_____|____|___|___|____|_____|____|___|
| Venituri din comisioane si   |   |    |     |    |   |   |    |     |    |   |
| dobanzi                      |   |    |     |    |   |   |    |     |    |   |
|______________________________|___|____|_____|____|___|___|____|_____|____|___|
| Cheltuieli cu comisioanele si|   |    |     |    |   |   |    |     |    |   |
| dobanzile                    |   |    |     |    |   |   |    |     |    |   |
|______________________________|___|____|_____|____|___|___|____|_____|____|___|
| Datorii contingente          |   |    |     |    |   |   |    |     |    |   |
|______________________________|___|____|_____|____|___|___|____|_____|____|___|
| Angajamente                  |   |    |     |    |   |   |    |     |    |   |
|______________________________|___|____|_____|____|___|___|____|_____|____|___|

    a) "Societatile grupului" cuprind societatile care, direct sau indirect, prin unul sau mai multi intermediari, controleaza institutia de credit, sunt controlate de aceasta sau, impreuna cu institutia de credit, sunt sub control comun.
    b) "Societati asociate" sunt acele societati in care institutia de credit are o influenta semnificativa, iar acestea nu sunt filiale ale acesteia si nici asocieri in participatie.
    c) "Persoane fizice" cuprind acele persoane care, direct sau indirect, detin o pondere din drepturile de vot ale institutiei de credit, fapt ce le confera o influenta semnificativa asupra acesteia, precum si membrii apropiati ai familiei oricaror astfel de persoane.
    d) "Conducere" cuprinde persoanele care au autoritatea si responsabilitatea planificarii, conducerii si controlului activitatii institutiei de credit, incluzand directorii si sefii de departamente, precum si membrii apropiati ai familiilor acestor persoane.
    e) "Alte societati" cuprind societatile in care o persoana descrisa la lit. c) si d) detine, direct sau indirect, o pondere substantiala in drepturile de vot sau societatile asupra carora o asemenea persoana poate exercita o influenta semnificativa.

    NOTA 12

                 INFORMATII PRIVIND PIETELE GEOGRAFICE

    Se va prezenta proportia din acele venituri, atribuibila fiecarei piete geografice (in masura in care din punct de vedere al organizarii institutiei de credit aceste piete difera intre ele considerabil), care sunt incluse in urmatoarele posturi din Contul de profit si pierdere:
    - 010 - Dobanzi de primit si venituri asimilate;
    - 030 - Venituri privind titlurile;
    - 040 - Venituri din comisioane;
    - 060 - Profit sau pierdere neta din operatiuni financiare;
    - 070 - Alte venituri din exploatare.

    NOTA 13

                  DATORII CONTINGENTE SI ANGAJAMENTE

    Se vor prezenta:
    - Angajamentele de natura garantiilor, girurilor si ipotecilor de orice fel, in cazul in care nu indeplinesc conditiile pentru a fi recunoscute in bilant ca active sau datorii. Pentru garantiile semnificative trebuie sa se indice:
       - tipurile de garantii recunoscute de legislatia romaneasca;
       - tipurile de garantii care nu sunt recunoscute de legislatia romaneasca;
       - natura si valoarea oricarui tip de angajament de garantie sau de finantare, care este semnificativ in raport cu ansamblul activitatii institutiei de credit;
       - angajamentele existente fata de societati din cadrul grupului.
    - Pentru orice obligatie eventuala pentru care nu s-a constituit provizion se vor prezenta urmatoarele informatii:
       - valoarea precisa sau estimata a acelei obligatii;
       - aspectul juridic al obligatiei si efectul acesteia;
       - daca institutia de credit a depus vreo garantie semnificativa cu privire la acea obligatie si, in caz afirmativ, natura acelei garantii.
    - Natura si valoarea oricarui tip de angajament sau datorie contingenta inclusa sau nu in elementele din afara bilantului
      1 - Datorii contingente si 2 - Angajamente, care sunt semnificative pentru activitatea institutiei de credit;
    - Valoarea activelor transferate in cadrul operatiunilor de pensiune;
    - Detalii privind obligatiile contractuale viitoare privind plata pensiilor, pentru care s-au constituit provizioane incluse in bilantul institutiei de credit;
    - Detalii privind orice obligatii referitoare la grupuri;
    - Detalii privind orice astfel de obligatii viitoare pentru care nu s-au constituit provizioane;
    - Activele gajate pentru propriile datorii sau pentru cele ale unor terte parti, cu indicarea sumei totale a activelor gajate pentru fiecare element de Pasiv si pentru fiecare element in afara bilantului;
    - Pentru fiecare tip de tranzactii la termen neajunsa la scadenta si nedecontata la data intocmirii bilantului se vor preciza:
       - categoriile de operatiuni in devize neajunse la scadenta;
       - daca sunt efectuate (intr-o masura semnificativa) in scopul acoperirii efectelor fluctuatiei ratei dobanzilor, cursului de schimb sau pretului pietei sau daca au fost efectuate (intr-o masura semnificativa) in scopul tranzactionarii.

    NOTA 14

                         ALTE INFORMATII

    Se vor prezenta:
    - Informatii cu privire la prezentarea institutiei de credit:
       - sediul si forma juridica a institutiei de credit;
       - tara de infiintare;
       - adresa sediului oficial;
       - natura activitatii desfasurate, principalele domenii de activitate;
       - numele societatii-mama si cel al detinatorului final in cadrul grupului;
       - totalul activelor, respectiv al pasivelor bilantiere;
       - orice alta informatie care, in opinia directorilor si administratorilor, ajuta la furnizarea unei imagini fidele asupra institutiei de credit respective.
    - Informatii privind relatiile institutiei de credit cu fiecare filiala, societate asociata sau alte societati in care se detin titluri de participare strategice (titluri de participare care sunt detinute intr-un procent de pana la 20% si care nu asigura posibilitatea exercitarii unei influente semnificative) pe care directorii si administratorii le considera semnificative pentru activitatea institutiei de credit:
       - numele filialei, al societatii asociate sau al altor societati in care se detin titluri de participare strategice;
       - adresa sediului si tara unde a fost infiintata;
       - natura activitatii desfasurate:
       - tipul de actiuni si procentul pe care institutia de credit raportoare il detine in cadrul respectivei societati;
       - data inchiderii ultimului exercitiu financiar al societatii in care se detin titluri;
       - profitul sau pierderea acesteia pentru acel exercitiu;
       - totalul capitalului social si al rezervelor acesteia la sfarsitul acelui exercitiu financiar.
    - Pentru fiecare din posturile de Activ de la 020 la 056:
       - creante, reprezentate sau nu prin titluri, asupra societatilor legate;
       - creante, reprezentate sau nu prin titluri, asupra societatilor in care institutia de credit are un interes de participare;
    - Pentru fiecare din posturile de Pasiv 300, 310, 320 si 360:
       - datorii, reprezentate sau nu prin titluri, fata de societatile legate;
       - datorii, reprezentate sau nu prin titluri, fata de societatile in care institutia de credit are un interes de participare;
    - Corectiile asupra valorii creantelor privind institutiile de credit si clientela, cu care o institutie de credit este legata prin intermediul intereselor de participare si societatilor afiliate, in cazul in care acestea sunt semnificative.
    - Suma totala a activelor si a pasivelor exprimate in devize, convertite in lei;
    - Informatii referitoare la impozitul pe profit:
       - proportia intre activitatea curenta si extraordinara;
       - reconcilierea intre rezultatul contabil al exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;
       - diferenta dintre cheltuiala cu impozitul pe profit pentru exercitiul financiar curent si pentru exercitiile financiare anterioare, pe de o parte, si valoarea impozitului ramas de plata aferent acelor ani, pe de alta parte, daca este semnificativa;
       - suma corectiilor valorice semnificative ale elementelor bilantiere de natura activelor imobilizate si activelor circulante efectuate doar pentru aplicarea legislatiei fiscale, cu o buna argumentare a acestor corectii;
       - influenta asupra rezultatului exercitiului datorata evaluarii elementelor bilantiere, efectuata in exercitiul de raportare sau intr-un exercitiu anterior in vederea obtinerii unei reduceri de impozit, ori de cate ori efectul unei astfel de evaluari asupra cheltuielii fiscale viitoare este semnificativ.
    - Evenimente ulterioare datei bilantului care au o asemenea importanta incat neprezentarea lor ar afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare anuale de a face evaluari si de a lua decizii corecte:
       - natura evenimentului;
       - o estimare a efectului financiar sau o declaratie conform careia o astfel de estimare nu poate fi facuta.

    CAP. 4
    EXEMPLE DE CORESPONDENTA A PLANULUI DE CONTURI APLICABIL INSTITUTIILOR DE CREDIT CU FORMATUL BILANTULUI SI CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

                                 BILANT
 ______________________________________________________________________________
|      COD POZITIE                  |             PLAN DE CONTURI              |
|___________________________________|__________________________________________|
|                                 ACTIV                                        |
|______________________________________________________________________________|
| 010 - Casa, disponibilitati la    | 101 + 109 + 1111 - ex.1911               |
|       banci centrale              |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 023 - Efecte publice si valori    | 30211 + 30251 + 30261 + 30311 + 30351 -  |
|       asimilate                   | - 39111 + 30411 + 30451 +/- 30461 - 39121|
|                                   | + ex.3811 + ex.3821 - ex.399             |
|___________________________________|__________________________________________|
| 033 - Creante asupra institutiilor| 1112 + 121 + 1311 + 1411 + 1511 + ex.1611|
|       de credit la vedere         | + ex.1811 + ex.1821 - ex.1911 + ex.30111 |
|                                   | + ex.3811 + ex.3821 - ex.399             |
|___________________________________|__________________________________________|
| 036 - Creante asupra institutiilor| 1113 + 1114 + 1312 + 1313 + 1412 + 1413 +|
|       de credit alte creante      | + 1512 + ex.1611 + ex.1811 + ex.1821 -   |
|                                   | - ex.1911 + ex.30111 + ex.3811 + ex.3821 |
|                                   | - ex.399 + ex.401 + ex.402 + ex.4811 +   |
|                                   | ex.4821 - ex.499                         |
|___________________________________|__________________________________________|
| 040 - Creante asupra clientelei   | 2011 + 2021 + 2031 + 2041 + 2051 + 2052 +|
|                                   | 2061 + 2311 + 2312 + 2411 + 2412 + 2611 +|
|                                   | + 2811 + 2821 - 2911 + ex.2511 + ex.30111|
|                                   | + ex.3811 + ex.3821 - ex.399 + ex.401 +  |
|                                   | + ex.402 + ex.4811 + ex.4821 - ex.499    |
|___________________________________|__________________________________________|
| 050 - Obligatiuni si alte titluri | 30212 + 30252 + 30262 + 30312 + 30352 -  |
|       cu venit fix                | - 39112 + 30412 + 30452 +/- 30462 + 379 -|
|                                   | - 39122 + ex.3811 + ex.3821 - ex.399     |
|___________________________________|__________________________________________|
| 058 - Obligatiuni si alte titluri | 379                                      |
|       cu venit fix emise de alti  |                                          |
|       emitenti, din care:         |                                          |
|       obligatiuni proprii         |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 060 - Actiuni si alte titluri cu  | 30213 + 30253 + 30263 + 30313 + 30353 -  |
|       venit variabil              | - 39113 + ex.3811 + ex.3821 - ex.399 +   |
|                                   | 413 +/- ex.414 + ex.415 - ex.491         |
|___________________________________|__________________________________________|
| 070 - Participatii                | 412 +/- ex.414 + ex.415 - ex.491         |
|___________________________________|__________________________________________|
| 075 - Participatii                | 4121 +/- ex.414 + ex.415 - ex.491        |
|       participatii la institutii  |                                          |
|       de credit                   |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 080 - Parti in cadrul societatilor| 411 +/- ex.414 + ex.415 - ex.491         |
|       comerciale legate           |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 085 - Parti in cadrul societatilor| 4111 + ex.414 + ex.415 - ex.491          |
|       comerciale legate           |                                          |
|       parti in cadrul             |                                          |
|       institutiilor de credit     |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 090 - Imobilizari necorporale     | 431 + 433 + 441 + 451 - 4611 - 4621 -    |
|                                   | 49211 - 4922 - 4924                      |
|___________________________________|__________________________________________|
| 093 - Imobilizari necorporale     | 4412 - 46112                             |
|       cheltuieli de constituire   |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 096 - Imobilizari necorporale     | 44111 - 46111 - 49221 - 44112            |
|       fondul comercial, in masura |                                          |
|       in care a fost achizitionat |                                          |
|       cu titlu oneros             |                                          |
|                                   |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 100 - Imobilizari corporale       | 432 + 434 + 442 + 452 - 4612 - 4622 -    |
|                                   | - 49212 - 4923 - 4925                    |
|___________________________________|__________________________________________|
| 105 - Imobilizari corporale       | 44211 + 4422 - 46122 - ex.49231 - 49232  |
|       terenuri si cladiri         |                                          |
|       utilizate in scopul         |                                          |
|       desfasurarii activitatilor  |                                          |
|       proprii                     |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 110 - Capital subscris nevarsat   | 508                                      |
|___________________________________|__________________________________________|
| 120 - Actiuni si parti proprii    | 30214 + 30254 + 30264 + 30314 + 30354 -  |
|                                   | - 39114                                  |
|___________________________________|__________________________________________|
| 130 - Alte active                 | ex.333 (solduri debitoare) + 3362 + 341  |
|                                   | (sold debitor) + 3514 + 35192 + 35262 +  |
|                                   | + 35324 + 35326 + 35328 (sold debitor) + |
|                                   | + 3534 + 35392 + 3551 + 3552 + 3556 + 361|
|                                   | + 362 + 363 + 365 + 367 + 368 + 3712 +   |
|                                   | + ex.372 (solduri debitoare) + ex.373    |
|                                   | (solduri debitoare) + ex.3811 + ex.3821 -|
|                                   | - 393 - ex. 399 + 421 +/- 424 + 3521     |
|                                   | (sold debitor) + 3522 (sold debitor) +   |
|                                   | + 3531 (sold debitor) + 3533 (sold       |
|                                   | debitor) 3536 (sold debitor) + 3538 (sold|
|                                   | debitor)                                 |
|___________________________________|__________________________________________|
| 140 - Cheltuieli inregistrate in  | 1171 + 1271 + 1317 + 1417 + 1517 + 16l7 +|
|       avans si venituri angajate  | + 1812 + 1817 + 1822 + 1827 - 1912 + 2017|
|                                   | + 2027 + 2037 + 2047 + 2057 + 2067 + 2317|
|                                   | + 2417 + 25171 + 2617 + 2812 + 2817 +    |
|                                   | + 2822 + 2827 - 2912 + 30117 + 30257 +   |
|                                   | + 30371 + 30372 + 30373 + 30374 + 30471 +|
|                                   | + 30472 + 3371 + 3557 + 374 + 375 + 378 +|
|                                   | + 3812 + 3817 + 3822 + 3827 - ex.399 +   |
|                                   | + 407 + 417 + 4812 + 4817 + 4822 + 4827 -|
|                                   | - 499                                    |
|___________________________________|__________________________________________|
|                                 PASIV                                        |
|______________________________________________________________________________|
| 303 - Datorii privind institutiile| 1122 + 122 + 1321 + 1421 + 1521 + ex.1621|
|       de credit                   | + ex.30121                               |
|       la vedere                   |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 306 - Datorii privind institutiile| 1121 + 1123 + 1322 + 1323 + 1422 + 1423 +|
|       de credit                   | + 1522 + ex.1621 + ex.30121              |
|       la termen                   |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 314 - Datorii privind clientela   | 2531 + ex.2542                           |
|       depozite la vedere          |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 315 - Datorii privind clientela   | 2532 + 2533 + ex.2542 + ex.2551 + ex.2552|
|       depozite la termen          | + ex.2553 + ex.2554 + ex.2555 + ex.2556 +|
|                                   | ex.2558 + ex.2561 + ex.2562 + ex.2563 +  |
|                                   | + ex.2564 + ex.2565 + ex.2581 + ex.2582 +|
|                                   | + ex.2583                                |
|___________________________________|__________________________________________|
| 317 - Alte datorii privind        | 2321 + 2431 + ex.2511 + 25211 + ex.2551 +|
|       clientela                   | + ex.2552 + ex.2553 + ex.2554 + ex.2555 +|
|       la vedere                   | ex.2556 + ex.2558 + ex.2561 + ex.2562 +  |
|                                   | + ex.2563 + ex.2564 + ex.2565 + ex.2581 +|
|                                   | ex.2582 + ex.2583 + ex.2621 + ex.30121   |
|___________________________________|__________________________________________|
| 318 - Alte datorii privind        | 25212 + 2322 + 2432 + ex.2621 + ex.30121 |
|       clientela                   |                                          |
|       la termen                   |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 320 - Datorii constituite prin    | 2541 + 3211 + 3221 + 3251 + 3261         |
|       titluri                     |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 330 - Alte pasive                 | 30271 + 30272 + 3036 + 331 + 332 + ex.333|
|                                   | (solduri creditoare) + 334 + 335 + 3361 +|
|                                   | + 341 (sold creditor) + 3511 + 3512 +    |
|                                   | + 3513 + 3515 + 3516 + 35191 + 3521 (sold|
|                                   | creditor) + 3522 (sold creditor) + 35261 |
|                                   | + 3531 (sold creditor) + 35323 +35327 +  |
|                                   | + 35328 (sold creditor) + 3533 (sold     |
|                                   | creditor) + 3536 (sold creditor) + 3538  |
|                                   | (sold creditor) + 35391 + 354 + 3566 +   |
|                                   | + 3716 + ex.372 (solduri creditoare) +   |
|                                   | + ex.373 (solduri creditoare) + ex.379   |
|                                   | (solduri creditoare) + 418 + 5411 - 5412 |
|                                   | + 542                                    |
|___________________________________|__________________________________________|
| 340 - Venituri inregistrate in    | 1172 + 1272 + 1327 + 1427 + 1527 + 1627 +|
|       avans si datorii angajate   | + 2327 + 2437 + 25172 + 2527 + 2537 +    |
|                                   | + 2547 + 2557 + 2567 + 2587 + 2627 +     |
|                                   | + 30127 + 30277 + 3217 + 3227 + 3257 +   |
|                                   | + 3267 + 3372 + 3567 + 376 + 377 + 537   |
|___________________________________|__________________________________________|
| 353 - Provizioane pentru pensii si| 552                                      |
|       obligatii similare          |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 356 - Alte provizioane            | 551 + 553 + 554 + 555 + 559              |
|___________________________________|__________________________________________|
| 360 - Datorii subordonate         | 531 + 532                                |
|___________________________________|__________________________________________|
| 370 - Capital social subscris     | 501 + 502                                |
|___________________________________|__________________________________________|
| 380 - Prime legate de capital     | 511                                      |
|___________________________________|__________________________________________|
| 392 - Rezerve legale              | 512                                      |
|___________________________________|__________________________________________|
| 394 - Rezerve statutare sau       | 513                                      |
|       contractuale                |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 396 - Rezerva generala pentru     | 514                                      |
|       riscul de credit            |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 398 - Alte rezerve                | 515 + 518 - 519 - 528                    |
|___________________________________|__________________________________________|
| 400 - Rezerve din reevaluare      | 516                                      |
|___________________________________|__________________________________________|
| 410 - Rezultatul reportat         | 581                                      |
|___________________________________|__________________________________________|
| 420 - Rezultatul exercitiului     | 591                                      |
|       financiar                   |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 430 - Repartizarea profitului     | 592                                      |
|___________________________________|__________________________________________|
|                      ELEMENTE IN AFARA BILANTULUI                            |
|______________________________________________________________________________|
| 600 - Datorii contingente         | 911 + 913 + 953 + 9591 + 981             |
|___________________________________|__________________________________________|
| 603 - Acceptari si andosari       | ex.911 + 91314 + 9139 + ex.981           |
|___________________________________|__________________________________________|
| 606 - Garantii si active gajate   | ex.911 + 953 + 9591 + ex.981             |
|___________________________________|__________________________________________|
| 610 - Angajamente                 | 901 + 903 + 921                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 615 - Angajamente aferente        | 9211                                     |
|       tranzactiilor de vanzare cu |                                          |
|       posibilitate de rascumparare|                                          |
|___________________________________|__________________________________________|

                   CORELATII IN CADRUL MODELULUI DE BILANT

    020 = 023 + 026
    030 = 033 + 036
    050 = 053 + 056
    300 = 303 + 306
    310 = 313 + 316
    313 = 314 + 315
    316 = 317 + 318
    320 = 323 + 326
    350 = 353 + 356
    390 = 392 + 394 + 396 + 398

                        CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
 ______________________________________________________________________________
|      COD POZITIE                  |             PLAN DE CONTURI              |
|___________________________________|__________________________________________|
| 010 - Dobanzi de primit si        | 7011 + 7012 + 7013 + 7014 + 7015 + 7017 +|
|       venituri asimilate          | + 7018 + ex.7037 + 7038 + 7051 + 7052 +  |
|                                   | + 7058 + 7021 + 7071 + 7072 + 7022 + 7023|
|                                   | + 7024 + 7027 + 7028 + 7031 + 70331 +    |
|                                   | + 7034 + 7036                            |
|___________________________________|__________________________________________|
| 015 - Dobanzi de primit si        | 70331 + 7034 + ex.7037 + ex.7038 +       |
|       venituri asimilate aferente | + ex.7051 + ex.7052 + ex.7058            |
|       obligatiunilor si altor     |                                          |
|       titluri cu venit fix        |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 020 - Dobanzi de platit si        | 6011 + 6012 + 6013 + 6014 + 6015 + 6017 +|
|       cheltuieli asimilate        | + 6021 + 6022 + 6023 + 6024 + 6025 + 6026|
|                                   | + 6027 + 6028 + 6031 + 60342 + 6036 +    |
|                                   | + ex.6037 + 605 + 6071 + 6072            |
|___________________________________|__________________________________________|
| 030 - Venituri privind titlurile  | 70333 + 7053                             |
|___________________________________|__________________________________________|
| 033 - Venituri din actiuni si alte| 70333 + ex.7053                          |
|       titluri cu venit variabil   |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 035 - Venituri din participatii   | ex.7053                                  |
|___________________________________|__________________________________________|
| 037 - Venituri din parti in cadrul| ex.7053                                  |
|       societatilor comerciale     |                                          |
|       legate                      |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 040 - Venituri din comisioane     | 7019 + 7029 + 7039 + 7069 + 708          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 050 - Cheltuieli cu comisioane    | 6019 + 6029 + 6039 + 6069 + 608          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 060 - Profit sau pierdere neta din| 7032 + 70336 + 7061 + 76311 + ex.7637 -  |
|       operatiuni financiare       | - 6032 - 6061 - 66311 - 60336 - ex.6637  |
|___________________________________|__________________________________________|
| 070 - Alte venituri din exploatare| 7077 + 709 + 741 + 742 + 743 + 7461 + 747|
|                                   | + 749 + ex.765 + 769 + 781               |
|___________________________________|__________________________________________|
| 083 - Cheltuieli cu personalul    | 611 + 612 + 617                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 084 - Salarii                     | 611                                      |
|___________________________________|__________________________________________|
| 085 - Cheltuieli cu asigurarile   | 612                                      |
|       sociale                     |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 086 - Cheltuieli aferente         | 6121                                     |
|       pensiilor                   |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 087 - Alte cheltuieli             | 631 + 632 + 633 + 634 + 635              |
|       administrative              |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 090 - Corectii asupra valorii     | 651 + 652 + 6642 - 7642 - 766            |
|       imobilizarilor necorporale  |                                          |
|       si corporale                |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 100 - Alte cheltuieli de          | 60331 + 60341 + 6077 + 609 + 627 + 641 + |
|       exploatare                  | + 642 + 643 + 6461 + 649 + ex.665 + 669  |
|___________________________________|__________________________________________|
| 110 - Corectii asupra valorii     | 661 + 662 + 6633 + ex.6637 + 6647 +      |
|       creantelor si provizioanelor| + ex.665 + 667 + 668                     |
|       pentru datorii contingente  |                                          |
|       si angajamente              |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 120 - Reluari din corectii asupra | 761 + 762 + 7633 + ex.7637 + 7647 +      |
|       valorii creantelor si       | + ex.765 + 767                           |
|       provizioanelor pentru       |                                          |
|       datorii contingente si      |                                          |
|       angajamente                 |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 130 - Corectii asupra valorii     | 6462 + 66312 + 6641                      |
|       titlurilor transferabile    |                                          |
|       care au caracter de         |                                          |
|       imobilizari financiare, a   |                                          |
|       participatiilor si a        |                                          |
|       partilor in cadrul          |                                          |
|       societatilor comerciale     |                                          |
|       legate                      |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 140 - Reluari din corectii asupra | 7462 + 76312 + 7641                      |
|       valorii titlurilor          |                                          |
|       transferabile care au       |                                          |
|       caracter de imobilizari     |                                          |
|       financiare, a               |                                          |
|       participatiilor si a        |                                          |
|       partilor in cadrul          |                                          |
|       societatilor comerciale     |                                          |
|       legate                      |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 160 - Impozitul pe rezultatul     | ex.691 - ex.791                          |
|       activitatii curente         |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 180 - Venituri extraordinare      | 771                                      |
|___________________________________|__________________________________________|
| 190 - Cheltuieli extraordinare    | 671                                      |
|___________________________________|__________________________________________|
| 210 - Impozitul pe rezultatul     | ex.691 - ex.791                          |
|       activitatii extraordinare   |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 260 - Impozitul pe profit         | 691 - 791                                |
|___________________________________|__________________________________________|
| 270 - Alte impozite ce nu apar in | 699                                      |
|       elementele de mai sus       |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|

           CORELATII IN CADRUL MODELULUI DE CONT DE PROFIT SI PIERDERE

    030 = 033 + 035 + 037
    080 = 083 + 087
    153 = 010 - 020 + 030 + 040 - 050 +/- 060 + 070 - 080 - 090 - 100 - 110 +
          120 - 130 + 140, daca (010 - 020 + 030 + 040 - 050 +/- 060 + 070 - 080
          - 090 - 100 - 110 + 120 - 130 + 140) >/= 0
    156 = - (010 - 020 + 030 + 040 - 050 +/- 060 + 070 - 080 - 090 - 100 - 110 +
          + 120 - 130 + 140), daca (010 - 020 + 030 + 040 - 050 +/- 060 + 070 -
          - 080 - 090 - 100 - 110 + 120 - 130 + 140) < 0
    173 = 153 - 156 - 160, daca (153 - 156 - 160) >/= 0
    176 = - (153 - 156 - 160), daca (153 - 156 - 160) < 0
    203 = 180 - 190, daca (180 - 190) >/= 0
    206 = - (180 - 190), daca (180 - 190) < 0
    223 = 203 - 206 - 210, daca (203 - 206 - 210) >/= 0
    226 = - (203 - 206 - 210), daca (203 - 206 - 210) < 0
    253 = 230 - 240, daca (230 - 240) >/= 0
    256 = - (230 - 240), daca (230 - 240) < 0
    283 = 253 - 256 - 260 - 270, daca (253 - 256 - 260 - 270) >/= 0
    286 = - (253 - 256 - 260 - 270), daca (253 - 256 - 260 - 270) < 0

    ANEXA 2

                                    LISTA
cuprinzand bancile, persoane juridice romane, si sucursalele din Romania ale bancilor straine, componente ale esantionului reprezentativ, care aplica, incepand cu situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2001, Reglementarile contabile armonizate cu Directiva Comunitatilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit
 ____________________________________________________________________________
| Nr. crt. | Denumirea bancilor, persoane juridice romane, si a sucursalelor |
|          |                   din Romania ale bancilor straine              |
|__________|_________________________________________________________________|
|    1.    | Banca Comerciala Romana - S.A.                                  |
|__________|_________________________________________________________________|
|    2.    | Banc Post - S.A.                                                |
|__________|_________________________________________________________________|
|    3.    | Alpha Bank Romania - S.A.                                       |
|__________|_________________________________________________________________|
|    4.    | Citibank Romania - S.A.                                         |
|__________|_________________________________________________________________|
|    5.    | HVB Bank Romania - S.A.                                         |
|__________|_________________________________________________________________|
|    6.    | Banque Franco Roumaine, Paris - Sucursala Bucuresti             |
|__________|_________________________________________________________________|
|    7.    | National Bank of Greece   Sucursala Bucuresti                   |
|__________|_________________________________________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1982/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1982 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1982/2001
Ordin 102 2009
privind abrogarea unor acte normative
Ordin 6 2004
privind modificarea si completarea unor reglementari contabile aplicabile institutiilor de credit
Ordin 948 2004
privind completarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva Comunitatilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.982/5/2001, cu modificarile si completarile ulterioare
Ordin 263 2004
privind modificarea si completarea unor reglementari contabile aplicabile institutiilor de credit
Circulara 6 2003
privind modificarea si completarea Planului de conturi pentru institutiile de credit si a normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.418/344/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, a modelelor situatiilor financiar-contabile pentru banci si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.524/362/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva Comunitatilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.982/5/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si masuri referitoare la incheierea exercitiilor financiare la institutiile de credit
Ordin 2 2003
privind aprobarea Modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora pentru institutiile de credit care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva Comunitatilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.982/5/2001
Ordin 2 2003
privind aprobarea Modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora pentru institutiile de credit care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva Comunitatilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.982/5/2001
Ordin 188 2003
pentru aprobarea modificarii si completarii Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva Comunitatilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.982/5/2001, precum si a modificarii si completarii Planului de conturi pentru societatile bancare si a normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.418/344/1997, cu modificarile si completarile ulterioare
Ordin 188 2003
pentru aprobarea modificarii si completarii Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva Comunitatilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.982/5/2001, precum si a modificarii si completarii Planului de conturi pentru societatile bancare si a normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.418/344/1997, cu modificarile si completarile ulterioare
Ordin 1276 2002
privind aprobarea termenului de depunere a situatiilor financiare retratate in conformitate cu Reglementarile contabile armonizate cu directivele europene si Standardele Internationale de Contabilitate
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu