E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

CIRCULARA Nr

CIRCULARA   Nr. 6 din 20 februarie 2003

privind modificarea si completarea Planului de conturi pentru institutiile de credit si a normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.418/344/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, a modelelor situatiilor financiar-contabile pentru banci si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.524/362/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva Comunitatilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.982/5/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si masuri referitoare la incheierea exercitiilor financiare la institutiile de credit

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 237 din  8 aprilie 2003


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 58 din Legea bancara nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 4 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, ale art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 200/2002, ale art. 4 din Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.418/344/1997 privind aprobarea Planului de conturi pentru institutiile de credit si a normelor metodologice de utilizare a acestuia, ale art. 8 din Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.982/5/2001 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva Comunitatilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit si ale art. 6 din Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.524/362/1998 privind aprobarea modelelor situatiilor financiar-contabile pentru banci si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora,
    in temeiul prevederilor art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Banca Nationala a Romaniei emite prezenta circulara.

    Art. 1
    Prezenta circulara modifica si completeaza prevederile Planului de conturi pentru institutiile de credit si ale normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.418/344/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare Planul de conturi pentru institutiile de credit, pe cele ale modelelor situatiilor financiar-contabile pentru banci si ale normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.524/362/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare Modelele situatiilor financiar-contabile pentru institutiile de credit, si pe cele ale Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva Comunitatilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.982/5/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare Reglementarile contabile armonizate, dupa cum urmeaza:

    I. Reglementari privind reflectarea unor operatiuni in contabilitate si intocmirea situatiilor financiare de catre institutiile de credit

    1. Inregistrarea unor operatiuni de catre Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A., rezultate din aplicarea Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
    Avand in vedere conturile prevazute de Planul de conturi pentru institutiile de credit, unele operatiuni decurgand din aplicarea prevederilor Legii nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se inregistreaza in contabilitate astfel:
    - diminuarea lunara a dobanzii datorate de beneficiarul creditului cu dobanda aferenta depozitului constituit pentru garantarea creditului

    25336 "Alte depozite colaterale"     = 2057 "Creante atasate"

    - incasarea ratelor aferente creditelor investitori

                        %                = 2051 "Credite investitori"
    101 "Casa"
    111 "Cont curent la Banca Nationala
         a Romaniei"

    - incasarea dobanzilor aferente creditelor investitori

                        %                = 2057 "Creante atasate"
    101 "Casa"
    111 "Cont curent la Banca Nationala
         a Romaniei"

    - incasarea ratelor restante si a dobanzilor restante, precum si a creantelor atasate aferente creantelor/dobanzilor restante

    101 "Casa"                           =              %
                                           2811 "Creante restante"
                                           2812 "Dobanzi restante"
                                           2817 "Creante atasate"

    2. Inregistrarea rezervelor de daune pentru activitatea de asigurare-reasigurare a creditelor, in nume si cont propriu, de catre Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A., conform Legii nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Bancii de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior
    Avand in vedere conturile prevazute de Planul de conturi pentru institutiile de credit, rezervele de daune pentru activitatea de asigurare-reasigurare a creditelor, in nume si cont propriu, se inregistreaza in contabilitate de catre Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A., conform Legii nr. 96/2000, astfel:
    - constituirea rezervelor de daune pentru activitatea de asigurare-reasigurare a creditelor, in nume si cont propriu

    649 "Alte cheltuieli diverse         = 377 "Cheltuieli de platit",
         de exploatare",                        analitic distinct
         analitic distinct

    - anularea rezervelor de daune pentru activitatea de asigurare-reasigurare a creditelor, in nume si cont propriu, in momentul in care riscul a expirat

    377 "Cheltuieli de platit",          = 7499 "Alte venituri",
         analitic distinct                       analitic distinct

    3. Inregistrarea unor operatiuni privind constituirea si utilizarea rezervei mutuale de garantare, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 200/2002
    Avand in vedere conturile prevazute de Planul de conturi pentru institutiile de credit, operatiunile privind constituirea si utilizarea rezervei mutuale de garantare, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 200/2002, se inregistreaza in contabilitate astfel:
    3.1. Constituirea rezervei mutuale de garantare
    - inregistrarea de catre cooperativele de credit a cotizatiilor platite pentru constituirea la nivelul casei centrale a rezervei mutuale de garantare

    6094 "Cheltuieli pentru              = 1711 "Cont curent la casa centrala"
          constituirea rezervei mutuale
          de garantare a casei centrale"

    - inregistrarea de catre cooperativele de credit a cotizatiilor platite in avans pentru constituirea la nivelul casei centrale a rezervei mutuale de garantare

    375 "Cheltuieli inregistrate in      = 1711 "Cont curent la casa centrala"
         avans"

    - esalonarea pe cheltuieli de catre cooperativele de credit, in perioadele sau exercitiile financiare viitoare, a cotizatiilor platite in avans pentru constituirea la nivelul casei centrale a rezervei mutuale de garantare

    6094 "Cheltuieli pentru              = 375 "Cheltuieli inregistrate in
          constituirea rezervei mutuale          avans"
          de garantare a casei centrale"

    - sumele incasate de casa centrala a cooperativelor de credit reprezentand cotizatii platite de cooperativele de credit pentru constituirea rezervei mutuale de garantare

    1712 "Conturi curente ale            = 5182 "Rezerva mutuala de garantare
          cooperativelor de credit               constituita din cotizatiile
          afiliate"                              cooperativelor de credit
                                                 afiliate

    - sumele repartizate de casa centrala a cooperativelor de credit din profitul brut pentru constituirea rezervei mutuale de garantare

    592 "Repartizarea profitului"        = 5181 "Rezerva mutuala de garantare
                                                 constituita din profitul brut"

    3.2. Utilizarea rezervei mutuale de garantare
    - sumele reprezentand utilizarea de catre casa centrala a rezervei mutuale de garantare, constituita din profitul brut, precum si din cotizatiile platite de cooperativele de credit

                        %                = 3799 "alte conturi de regularizare",
                                                 analitic distinct
    5181 "Rezerva mutuala de garantare
          constituita din profitul brut"
    5182 "Rezerva mutuala de garantare
          constituita din cotizatiile
          cooperativelor de credit
          afiliate"

    - sumele platite de casa centrala reprezentand utilizari ale rezervei mutuale de garantare, in scopul garantarii obligatiilor cooperativelor de credit afiliate, care urmeaza a se recupera de la acestea

    17611 "Valori de recuperat",         =              %
           analitic distinct               101 "Casa"
                                           111 "Cont curent la Banca Nationala
                                                a Romaniei"
                                           121 "Conturi de corespondent la
                                                institutii de credit (nostro)"
                                           122 "Conturi de corespondent ale
                                                institutiilor de credit (loro)"
                                           1712 "Conturi curente ale
                                                 cooperativelor de credit
                                                 afiliate"
                                           2511 "Conturi curente"

    - evidentierea de catre cooperativele de credit afiliate a datoriei fata de casa centrala reprezentand platile efectuate de aceasta in scopul garantarii obligatiilor cooperativelor de credit afiliate

                        %                = 17621 "Alte sume datorate",
                                                  analitic distinct
    142 "Imprumuturi primite de la
         institutii de credit"
    162 "Alte sume datorate"
    1732 "Depozite ale cooperativelor
          de credit afiliate"
    1742 "Imprumuturi primite de la
          organizatiile cooperatiste de
          credit din cadrul retelei"
    1762 "Alte sume datorate
          organizatiilor cooperatiste de
          credit din cadrul retelei"
    232 "Imprumuturi primite de la
         clientela financiara"
    253 "Conturi de depozite"
    254 "Certificate de depozit, carnete
         si librete de economii"
    262 "Alte sume datorate"
    331 "Conturile institutiilor de
         credit"
    352 "Asigurari sociale, protectia
         sociala si conturi asimilate"
    353 "Bugetul statului, fonduri
         speciale si conturi asimilate"
    354 "Dividende de plata"
    356 "Creditori diversi"
    377 "Cheltuieli de platit"
    531 "Datorii subordonate la termen"
    532 "Datorii subordonate pe durata
         nedeterminata"
    537 "Datorii atasate"

    - recuperarea de catre casa centrala a sumelor aferente garantarii obligatiilor cooperativelor de credit afiliate

    1712 "Conturi curente ale            = 17611 "Valori de recuperat",
          cooperativelor de credit                analitic distinct
          afiliate"

                                    concomitent

    3799 "Alte conturi de regularizare", =              %
          analitic distinct
                                           5181 "Rezerva mutuala de garantare
                                                 constituita din profitul brut"
                                           5182 "Rezerva mutuala de garantare
                                                 constituita din cotizatiile
                                                 cooperativelor de credit
                                                 afiliate"

    - diminuarea de catre cooperativele de credit a obligatiilor fata de casa centrala rezultate din obligatii ale cooperativei de credit, garantate si platite de casa centrala, acoperite prin utilizarea rezervei mutuale de garantare, constituita la nivelul casei centrale

    17621 "Alte sume datorate",          = 1711 "Cont curent la casa centrala"
           analitic distinct

    - valori nerecuperate de casa centrala de la cooperativele de credit afiliate, reprezentand obligatii ale cooperativelor de credit, garantate si platite de casa centrala, acoperite prin utilizarea rezervei mutuale de garantare, constituita la nivelul casei centrale, inregistrate in conturi in afara bilantului potrivit prevederilor regulamentelor Bancii Nationale a Romaniei privind clasificarea creditelor si plasamentelor si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

    3799 "Alte conturi de regularizare", = 17611 "Valori de recuperat",
          analitic distinct                       analitic distinct

                                    concomitent

    99319 "Alte creante scoase din       = 999 "Contrapartida"
           activ, urmarite in
           continuare"

    - recuperarea de catre casa centrala a sumelor aferente garantarii obligatiilor cooperativelor de credit afiliate, dupa inregistrarea respectivelor sume de recuperat in contul in afara bilantului 99319 "Alte creante scoase din activ, urmarite in continuare"

    101 "Casa"                           =              %
    111 "Cont curent la Banca Nationala    5181 "Rezerva mutuala de garantare
         a Romaniei"                             constituita din profitul brut"
    121 "Conturi de corespondent la        5182 "Rezerva mutuala de garantare
         institutii de credit (nostro)"          constituita din cotizatiile
                                                 cooperativelor de credit
                                                 afiliate"
    122 "Conturi de corespondent ale
         institutiilor de credit (loro)"
    1712 "Conturi curente ale
          cooperativelor de credit
          afiliate"
    2511 "Conturi curente"
                                    concomitent

    999 "Contrapartida"                  = 99319 "Alte creante scoase din
                                                  activ, urmarite in continuare"

    4. Inregistrarea unor operatiuni aferente vanzarilor de titluri cu posibilitate de rascumparare
    Avand in vedere conturile prevazute de Planul de conturi pentru institutiile de credit, operatiunile de evaluare privind titlurile de tranzactie si de plasament, vandute cu posibilitate de rascumparare, se inregistreaza in contabilitate astfel:
    - evaluarea periodica a titlurilor de tranzactie vandute cu posibilitate de rascumparare, conform regulilor prevazute pentru aceasta categorie de titluri:

        - diferente nefavorabile rezultate din reevaluarea titlurilor de tranzactie vandute cu posibilitate de rascumparare, din afara bilantului

    6032 "Pierderi la titlurile de       = 3729 "Conturi de ajustare
          tranzactie"                            privind alte elemente din
                                                 afara bilantului"

        - diferente favorabile rezultate din reevaluarea titlurilor de tranzactie vandute cu posibilitate de rascumparare, din afara bilantului

    3729 "Conturi de ajustare            = 7032 "Venituri din titlurile
          privind alte elemente din              de tranzactie"
          afara bilantului"

    - constituirea de provizioane pentru diferentele nefavorabile rezultate din reevaluarea titlurilor de plasament vandute cu posibilitate de rascumparare, din afara bilantului

    6657 "Cheltuieli cu provizioane      = 559 "Alte provizioane"
          pentru alte riscuri si
          cheltuieli"

    - diminuarea/anularea provizioanelor constituite pentru diferentele nefavorabile, inregistrate in categoria provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli, rezultate din reevaluarea titlurilor de plasament vandute cu posibilitate de rascumparare

    559 "Alte provizioane"               = 7657 "Venituri din provizioane
                                                 pentru alte riscuri si
                                                 cheltuieli"

    - transferul provizioanelor constituite pentru diferentele nefavorabile, inregistrate in categoria provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli, rezultate din reevaluarea titlurilor de plasament vandute cu posibilitate de rascumparare, in categoria provizioanelor pentru deprecierea valorii titlurilor de plasament, in momentul rascumpararii titlurilor de plasament vandute cu posibilitate de rascumparare

    559 "Alte provizioane"               = 7657 "Venituri din provizioane
                                                 pentru alte riscuri si
                                                 cheltuieli"
                                    concomitent

    66311 "Cheltuieli cu provizioane     = 3911 "Provizioane pentru
           pentru deprecierea titlurilor         deprecierea titlurilor de
           de plasament"                         plasament"

    5. Inregistrarea angajamentelor revocabile in conturi de evidenta din afara bilantului
    Potrivit prevederilor Planului de conturi pentru institutiile de credit, in conturile de angajamente date si primite din afara bilantului se inregistreaza numai angajamentele irevocabile cu titlu oneros.
    Angajamentele revocabile nu se inregistreaza in conturile de angajamente date si primite din afara bilantului, dar pot fi reflectate in conturile de evidenta din afara bilantului (998 "Alte conturi de evidenta").

    6. Reglementari privind inregistrarea in contabilitate a titlurilor de catre institutiile de credit care aplica Reglementarile contabile armonizate
    IAS 39 "Instrumente financiare - recunoastere si evaluare" stabileste patru categorii de active financiare: credite si creante acordate, active financiare detinute in scopul tranzactionarii, active financiare disponibile pentru vanzare si plasamente pastrate pana la scadenta.
    Avand in vedere conturile din Planul de conturi aplicabil institutiilor de credit, prevazut la cap. 2 din Reglementarile contabile armonizate, la inregistrarea in contabilitate a titlurilor care intra sub incidenta IAS 39 institutiile de credit vor avea in vedere urmatoarele:
    - titlurile clasificate in categoria "active financiare detinute in scopul tranzactionarii" se inregistreaza in contabilitate cu ajutorul conturilor sintetice deschise in cadrul contului sintetic de gradul I 302 "Titluri de tranzactie". Potrivit prevederilor IAS 39 pct. 107, nu este permisa reclasificarea activelor financiare detinute in scopul tranzactionarii ce sunt in curs de reevaluare la valoarea justa, in afara categoriei celor pentru tranzactionare;
    - titlurile clasificate in categoria "active financiare disponibile pentru vanzare" se inregistreaza in contabilitate cu ajutorul conturilor sintetice deschise in cadrul contului sintetic de gradul I 303 "Titluri de plasament";
    - titlurile clasificate in categoria "plasamente detinute pana la scadenta" se inregistreaza in contabilitate cu ajutorul conturilor sintetice deschise in cadrul contului sintetic de gradul I 304 "Titluri de investitii". Institutia de credit trebuie sa demonstreze intentia ferma si posibilitatea pastrarii pana la scadenta a titlurilor clasificate in aceasta categorie (IAS 39 pct. 79 - 92), iar potrivit IAS 39 pct. 83, nici un activ financiar nu trebuie clasificat ca pastrat pana la scadenta daca institutia de credit, pe parcursul exercitiului financiar curent sau a doua exercitii financiare precedente, a vandut, a transferat sau a exercitat, inainte de scadenta, o optiune de vanzare asupra unei valori mai mari decat una nesemnificativa de plasamente pastrate pana la scadenta, cu exceptia cazurilor prevazute la paragraful respectiv.

    7. Reglementari privind intocmirea unor raportari periodice prevazute de Modelele situatiilor financiar-contabile pentru institutiile de credit
    7.1. Pentru realizarea de catre Banca Nationala a Romaniei a misiunii de supraveghere a activitatii institutiilor de credit, incepand cu raportarile periodice ale exercitiului financiar al anului 2003, Modelele situatiilor financiar-contabile pentru institutiile de credit se modifica si se completeaza astfel:
    a) modelul documentului - mod. 4000 "Situatia patrimoniului", fila 3, se inlocuieste cu cel prevazut in anexa nr. 1*) la prezenta circulara;
    b) modelul documentului - mod. 4023 "Angajamente in afara bilantului (Instrumente financiare derivate)" se inlocuieste cu cel prevazut in anexa nr. 2*) la prezenta circulara;
    c) modelul documentului - mod. 4025 "Operatiuni ferme la termen in devize" se inlocuieste cu cel prevazut in anexa nr. 3*) la prezenta circulara;
    d) modelul documentului - mod. 4080 "Contul de profit si pierderi", fila 1, se inlocuieste cu cel prevazut in anexa nr. 4*) la prezenta circulara;
    e) modelul documentului - mod. 4100 "Situatia patrimoniului", fila 3, se inlocuieste cu cel prevazut in anexa nr. 5*) la prezenta circulara;
    f) modelul documentului - mod. 4125 "Operatiuni ferme la termen in devize" se inlocuieste cu cel prevazut in anexa nr. 6*) la prezenta circulara;
    g) modelul documentului - mod. 4180 "Contul de profit si pierderi", fila 1, se inlocuieste cu cel prevazut in anexa nr. 7*) la prezenta circulara;
    h) modelul documentului - mod. 4290 "Contul de profit si pierderi publicabil" se inlocuieste cu cel prevazut in anexa nr. 8*) la prezenta circulara;
    i) concordantele dintre planul de conturi pentru banci si documentele financiar-contabile se modifica si se completeaza potrivit prevederilor anexei nr. 9*) la prezenta circulara;
    j) controlul documentelor financiar-contabile se modifica si se completeaza potrivit prevederilor anexei nr. 10*) la prezenta circulara.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 10 se publica ulterior.

    8. Reglementari privind regulile de depunere a situatiilor mod. 4000 "Situatia patrimoniului", mod. 4080 "Contul de profit si pierderi", mod. 4100 "Situatia patrimoniului" si mod. 4180 "Contul de profit si pierderi", prevazute de Modelele situatiilor financiar-contabile pentru institutiile de credit
    Termenele de depunere a situatiilor mod. 4000 "Situatia patrimoniului", mod. 4080 "Contul de profit si pierderi", mod. 4100 "Situatia patrimoniului" si mod. 4180 "Contul de profit si pierderi" sunt cele prevazute in Modelele situatiilor financiar-contabile pentru institutiile de credit.
    In vederea furnizarii de informatii detaliate privind situatia patrimoniului si contul de profit si pierderi, precum si pentru realizarea de catre Banca Nationala a Romaniei a misiunii de supraveghere a activitatii institutiilor de credit, se vor avea in vedere urmatoarele:
    8.1. Incepand cu anul 2003, bancile, persoane juridice romane, si casele centrale ale cooperativelor de credit vor intocmi si vor transmite lunar Bancii Nationale a Romaniei - Directia supraveghere situatiile mod. 4000 "Situatia patrimoniului", mod. 4080 "Contul de profit si pierderi", mod. 4100 "Situatia patrimoniului" (intocmita la nivel global "G") si mod. 4180 "Contul de profit si pierderi" (intocmita la nivel global "G"), atat letric, cat si prin Reteaua de comunicatii interbancara, in termen de cel mult 10 zile calendaristice de la sfarsitul lunii pentru care acestea se intocmesc.
    8.2. Incepand cu anul 2003 sucursalele din Romania ale bancilor straine vor intocmi si vor transmite lunar Bancii Nationale a Romaniei - Directia supraveghere situatiile mod. 4000 "Situatia patrimoniului", mod. 4080 "Contul de profit si pierderi", atat letric, cat si prin Reteaua de comunicatii interbancara, in termen de cel mult 10 zile calendaristice de la sfarsitul lunii pentru care acestea se intocmesc.

    II. Masuri referitoare la incheierea exercitiilor financiare de catre institutiile de credit

    9. Intocmirea situatiilor financiare anuale
    9.1. Potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 629 din 26 august 2002, institutiile de credit au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea in conformitate cu reglementarile legale in domeniu si sa intocmeasca situatii financiare anuale.
    9.2. Institutiile de credit organizeaza si conduc contabilitatea, de regula, in compartimente distincte, conduse de directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie. Aceste persoane trebuie sa aiba studii economice superioare si raspund impreuna cu personalul din subordine de organizarea si conducerea contabilitatii, in conditiile legii.
    10. Semnarea, verificarea si certificarea situatiilor financiare anuale
    10.1. Numele si prenumele persoanelor care intocmesc si semneaza situatiile financiare anuale si raportul administratorilor se vor completa citet, astfel incat acestea sa poata fi identificate.
    10.2. Administratorii, fondatorii, directorii sau alti reprezentanti legali ai institutiilor de credit vor urmari intocmirea corecta si depunerea in termen a situatiilor financiare anuale, tinand seama si de prevederile art. 265 pct. 1 si 2 si ale art. 266 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    10.3. In conformitate cu prevederile art. 59 - 61 din Legea bancara nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, consiliile de administratie ale bancilor, persoane juridice romane, sau conducerea sucursalelor din Romania ale bancilor straine, dupa caz, vor contracta servicii de audit financiar cu auditori financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania, sau cu societati internationale de audit financiar agreate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.
    Auditorul financiar va intocmi un raport anual impreuna cu opinia sa, din care sa rezulte daca situatiile financiare prezinta o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare, a fluxurilor de trezorerie si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata, potrivit standardelor profesionale publicate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.
    10.4. Potrivit prevederilor art. 73, 130 si 131 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 200/2002, situatiile financiare ale organizatiilor cooperatiste de credit, precum si situatiile financiare consolidate ale retelelor cooperatiste de credit se verifica si se certifica de catre cenzori sau auditori, dupa caz, si se depun la organele in drept.
    10.5. Auditorii financiari/cenzorii vor avea in vedere responsabilitatile ce le revin potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, aprobata si modificata prin Legea nr. 133/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
    11. Depunerea situatiilor financiare anuale
    11.1. In conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, si ale pct. 9.3 din Reglementarile contabile armonizate, cate un exemplar al situatiilor financiare anuale se depune de catre banci, persoane juridice romane, si de catre sucursalele din Romania ale bancilor straine la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si la Directia supraveghere din cadrul Bancii Nationale a Romaniei, dupa cum urmeaza:
    - in termen de 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar, de catre institutiile de credit care aplica Reglementarile contabile armonizate;
    - in termen de 90 de zile de la incheierea exercitiului financiar, de catre institutiile de credit care nu aplica Reglementarile contabile armonizate, inclusiv de catre institutiile de credit care se afla in primul an de aplicare a Reglementarilor contabile armonizate si care urmeaza a retrata situatiile financiare anuale. Totodata situatiile financiare retratate vor fi depuse potrivit prevederilor legale.
    11.2. In conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, si ale art. 4 si 5 din Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.282/4/2002 privind modificarea si completarea planului de conturi pentru societatile bancare si a normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.418/344/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a modelelor situatiilor financiar-contabile pentru banci si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.524/362/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea aplicarii acestora si de catre organizatiile cooperatiste de credit, cate un exemplar al situatiilor financiare anuale se depune de catre organizatiile cooperatiste de credit la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si la Directia supraveghere din cadrul Bancii Nationale a Romaniei, in termen de 90 de zile de la incheierea exercitiului financiar, dupa cum urmeaza:
    - la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti se depun situatiile financiare anuale intocmite de toate organizatiile cooperatiste de credit. Situatiile financiare anuale intocmite de cooperativele de credit trebuie vizate de casa centrala a cooperativelor de credit;
    - la Directia supraveghere din cadrul Bancii Nationale a Romaniei se depun situatiile financiare anuale intocmite de casele centrale ale cooperativelor de credit, care sa reflecte operatiunile proprii, precum si situatiile financiare anuale care sa reflecte operatiunile retelei cooperatiste de credit.
    11.3. Potrivit prevederilor art. 180 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, institutiile de credit au obligatia sa depuna la oficiile teritoriale ale registrului comertului o copie de pe situatiile financiare anuale, vizate potrivit prevederilor din lege, la care se anexeaza raportul administratorilor si raportul auditorilor, respectiv al cenzorilor, precum si procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor sau asociatilor.
    11.4. Bancile, persoane juridice romane, cotate la Bursa de Valori Bucuresti, si bancile, persoane juridice romane, precum si sucursalele din Romania ale bancilor straine cuprinse in lista prezentata in anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.982/5/2001 vor intocmi si vor depune la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti situatiile financiare anuale, pentru exercitiul financiar al anului 2002, conform ordinului mentionat.
    In acest sens se completeaza pct. 2.3 din Normele metodologice nr. 460.037 din 13 ianuarie 2003 privind intocmirea, verificarea si centralizarea situatiilor financiare anuale simplificate ale persoanelor juridice pe anul 2002, elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
    12. Organizarea si conducerea contabilitatii
    12.1. Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala. Pentru necesitati proprii de informare institutiile de credit pot opta pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si intr-o moneda straina.
    12.2. Orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ.
    12.3. Institutiile de credit au obligatia sa efectueze inventarierea generala a elementelor de activ si de pasiv si a celorlalte bunuri si valori aflate in gestiune si administrare cel putin o data pe an, de regula la sfarsitul anului, in vederea punerii de acord a datelor din contabilitate cu situatia reala a patrimoniului.
    Inventarierea se efectueaza in conformitate cu prevederile Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.388/1995.
    12.4. Evaluarea, cu ocazia inventarierii elementelor de activ si de pasiv detinute, se face astfel:
    a) la institutiile de credit care aplica Reglementarile contabile armonizate, conform prevederilor acestor reglementari;
    b) la institutiile de credit care nu aplica Reglementarile contabile armonizate, conform prevederilor pct. 212 din Planul de conturi pentru institutiile de credit.
    12.5. Evaluarea bunurilor produse de institutiile de credit (programe informatice, structuri personalizate de prelucrare si transmitere informatica a datelor etc.) se face dupa cum urmeaza:
    a) la institutiile de credit care aplica Reglementarile contabile armonizate, conform prevederilor acestor reglementari;
    b) la institutiile de credit care nu aplica Reglementarile contabile armonizate, la costul de productie care cuprinde cheltuielile directe de productie, precum si cota cheltuielilor indirecte de productie, determinate rational ca fiind legate de fabricatia produselor stocate. La determinarea costului de productie trebuie avute in vedere prevederile lit. a) a pct. 16 al cap. I "Dispozitii generale" din Planul de conturi pentru institutiile de credit, potrivit carora cheltuielile generale de administratie, cheltuielile de desfacere, precum si alte cheltuieli de aceeasi natura, de regula, nu se includ in costurile de productie. Aceste elemente se reflecta direct in rezultatul exercitiului.
    12.6. Evidentierea in contabilitate a unor operatiuni referitoare la creantele si datoriile pentru care prin contractele incheiate intre parti in lei se prevede ajustarea sumelor de incasat sau de platit in functie de cursul unor devize
    - evidentierea lunara a diferentelor de curs (diferente de dobanda) aferente creditelor acordate, in conditiile in care in contractele incheiate intre parti in lei se prevede ajustarea sumelor de incasat in functie de cursul unor devize

    378 "Venituri de primit"             =              %
                                           701X "Venituri din operatiunile de
                                                 trezorerie si operatiunile
                                                 interbancare"
                                           702X "Venituri din operatiunile cu
                                                 clientela"
                                           7051 "Dobanzi de la creditele
                                                 subordonate la termen"
                                           7052 "Dobanzi de la creditele
                                                 subordonate pe durata
                                                 nedeterminata"

    - evidentierea lunara a diferentelor de pret rezultate, aferente creantelor privind debitorii diversi, in conditiile in care in contractele incheiate intre parti in lei se prevede ajustarea sumelor de incasat in functie de cursul unor devize

    378 "Venituri de primit"             = 7499 "Alte venituri",
                                                 analitic distinct

    - emiterea facturii la scadenta pentru diferentele de pret si T.V.A. aferenta

    3556 "Alti debitori diversi"         =              %
                                           378 "Venituri de primit"
                                           7499 "Alte venituri"
                                           35327 "T.V.A. colectata"

    - evidentierea lunara a diferentelor de curs (diferente de dobanda) aferente imprumuturilor primite, in conditiile in care in contractele incheiate intre parti in lei se prevede ajustarea sumelor de platit in functie de cursul unor devize

                 %                       = 377 "Cheltuieli de platit"
    601X "Cheltuieli cu operatiunile de
          trezorerie si operatiunile
          interbancare"
    602X "Cheltuieli cu operatiunile cu
          clientela"
    6051 "Cheltuieli privind datoriile
          subordonate la termen"
    6052 "Cheltuieli privind datoriile
          subordonate pe durata
          nedeterminata"

    - evidentierea lunara a diferentelor de pret rezultate, aferente datoriilor privind creditorii diversi, in conditiile in care in contractele incheiate intre parti in lei se prevede ajustarea sumelor de platit in functie de cursul unor devize

    649 "Alte cheltuieli diverse de      = 377 "Cheltuieli de platit"
         exploatare", analitic distinct

    - primirea facturii la scadenta pentru diferentele de pret si T.V.A. aferenta

                 %                       = 3566 "Alti creditori diversi"
    377 "Cheltuieli de platit"
    649 "Alte cheltuieli diverse de
         exploatare"
    35326 "T.V.A. deductibila"

    12.7. In conditiile in care, pentru lucrarile executate, serviciile prestate si lucrarile livrate, institutiile de credit stipuleaza in contractele incheiate decontarea in lei a pretului sau a tarifului, cu efectuarea platilor avand ca referinta cursul unor valute din ziua platii obligatiilor, pentru diferentele de pret rezultate cu ocazia platii furnizorul este obligat, conform legii, sa emita factura.
    12.8. Pentru asigurarea imaginii fidele a pozitiei financiare a institutiei de credit, in cazul constatarii unor deprecieri, acestea vor fi evidentiate prin constituirea de provizioane pentru depreciere, astfel incat sa se reflecte realitatea existenta, indiferent de situatia economica a institutiei de credit respective sau de tratamentul fiscal al acestora.
    12.9. Bunurile constatate lipsa la inventariere, inclusiv in cazul furturilor cu autori necunoscuti, se evidentiaza pe seama cheltuielilor, dupa natura lor.
    12.10. Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli se constituie de catre institutiile de credit la sfarsitul exercitiului financiar, dupa cum urmeaza:
    a) la institutiile de credit care aplica Reglementarile contabile armonizate, conform prevederilor IAS 37 "Provizioane, active si datorii contingente";
    b) la institutiile de credit care nu aplica Reglementarile contabile armonizate, pentru acele elemente din situatiile financiare anuale a caror realizare sau plata este incerta ori pentru cheltuieli care devin exigibile in perioadele urmatoare, conform prevederilor pct. 135 din Planul de conturi pentru institutiile de credit.
    Contabilitatea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli se tine pe feluri de provizioane, in functie de natura si scopul sau obiectul pentru care au fost constituite.
    Din punct de vedere fiscal sunt deductibile la calculul profitului impozabil numai provizioanele constituite potrivit Hotararii Guvernului nr. 830/2002 privind regimul deductibilitatii fiscale a provizioanelor agentilor economici, ale bancilor, organizatiilor cooperatiste de credit si fondurilor de garantare.
    12.11. Conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 82/1991, republicata, reevaluarea activelor imobilizate se face, cu exceptiile prevazute de reglementarile legale, la valoarea justa, determinata pe baza unor evaluari efectuate, de regula, de evaluatori autorizati.
    Reevaluarile trebuie efectuate cu suficienta regularitate, astfel incat valoarea contabila sa nu difere in mod semnificativ de valoarea care poate fi determinata pe baza valorii juste la data bilantului.
    12.12. Reflectarea in contabilitate a diferentelor din reevaluare se efectueaza dupa cum urmeaza:
    a) institutiile de credit care aplica Reglementarile contabile armonizate si care opteaza pentru tratamentul contabil alternativ permis efectueaza reevaluarea imobilizarilor corporale in conformitate cu prevederile cuprinse in aceste reglementari si inregistreaza in mod corespunzator rezultatele in contabilitate;
    b) institutiile de credit care nu aplica Reglementarile contabile armonizate si care opteaza pentru reevaluarea imobilizarilor corporale efectueaza aceasta operatiune in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 403/2000 privind reevaluarea imobilizarilor corporale, cu modificarile ulterioare, precum si ale Normelor Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2000 privind reevaluarea de catre banci a imobilizarilor corporale.
    12.13. Profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit se repartizeaza astfel:
    12.13.1. La institutiile de credit cu capital integral sau majoritar de stat, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobata si modificata prin Legea nr. 769/2001
    Reflectarea in contabilitate a profitului repartizat pe destinatiile prevazute la art. 1 din ordonanta mentionata se efectueaza astfel:
    a) constituirea rezervelor legale
    - constituirea fondului de rezerva

    592 "Repartizarea profitului"        = 5121 "Rezerve legale din profitul
                                                 brut"

    - constituirea rezervei generale pentru riscul de credit

    592 "Repartizarea profitului"        = 5141 "Rezerva generala pentru
                                                 riscul de credit din profitul
                                                 brut"

    b) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

    592 "Repartizarea profitului"        = 581 "Rezultatul reportat"

    c) alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente profitului rezultat din vanzari de active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit

    592 "Repartizarea profitului"        = 519 "Alte rezerve", analitic distinct

    d) alte repartizari prevazute de lege*)
    e) pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit

    592 "Repartizarea profitului"        = 3513 "Participarea personalului la
                                                 profit"

    f) minimum 50% dividende cuvenite bugetului de stat, in cazul institutiilor de credit cu capital integral sau majoritar de stat

    592 "Repartizarea profitului"        = 354 "Dividende de plata"

    g) profituri repartizate ca surse proprii de finantare

    592 "Repartizarea profitului"        = 519 "Alte rezerve"
------------
    *) Inregistrarea in contabilitate se efectueaza in functie de prevederea legala.

    12.13.2. La institutiile de credit cu capital privat, conform hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, cu respectarea dispozitiilor legale.

    NOTA:
    Institutiile de credit care aplica Reglementarile contabile armonizate, la repartizarea profitului contabil, vor avea in vedere si prevederile pct. 13.9 din prezenta circulara.

    12.14. Sumele reprezentand facilitati fiscale conform Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv conform Legii nr. 414/2002 privind impozitul pe profit, se repartizeaza la rezerve, efectuandu-se articolul contabil:

    592 "Realizarea profitului"          = 519 "Alte rezerve", analitic distinct

    12.15. Sursele de acoperire a pierderii contabile sunt cele prevazute de Legea nr. 82/1991, republicata, respectiv: profitul exercitiului si cel reportat, capital social si alte resurse financiare proprii, potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, dupa caz.
    12.16. Sumele din profitul net repartizate pentru participarea salariatilor la profit vor fi inregistrate in contabilitate, efectuandu-se articolul contabil:

    592 "Repartizarea profitului"        = 3513 "Participarea personalului la
                                                 profit".

    12.17. Institutiile de credit care au efectuat in anul 2002 cheltuieli ce au ca sursa de finantare subventii de la bugetul de stat sau sume provenite din contributii financiare nerambursabile, altele decat pentru investitii, evidentiaza sumele de incasat in baza decontului intocmit si aprobat de ordonatorii de credite, prin articolul contabil:

    3534 "Subventii"                     = 7493 "Venituri din subventii de
                                                 exploatare"

    In cazul in care subventiile incasate depasesc nivelul cheltuielilor aferente, diferenta se inregistreaza in contul 376 "Venituri inregistrate in avans".
    Subventiile trebuie transferate in contul de profit si pierdere ca venit, pe o baza sistematica si rationala, pe masura ce sunt inregistrate si cheltuielile aferente.
    12.18. Principalele operatiuni legate de rascumpararea propriilor actiuni la o valoare diferita de valoarea lor nominala se inregistreaza astfel:
    a) valoarea actiunilor proprii rascumparate, la costul de achizitie:

    30214 "Actiuni proprii"              =              %
                                           101 "Casa"
                                           111 "Cont curent la Banca Nationala
                                                a Romaniei"
                                           121 "Conturi de corespondent la
                                                institutii de credit (nostro)"
                                           122 "Conturi de corespondent ale
                                                institutiilor de credit (loro)"
                                           2511 "Conturi curente"

    b) concomitent cu inregistrarea prevazuta la lit. a) se inregistreaza si constituirea rezervei potrivit prevederilor art. 103 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

                 %                       = 519 "Alte rezerve", analitic distinct
    581 "Rezultatul reportat"
    592 "Repartizarea profitului"

    c) scaderea din evidenta a actiunilor rascumparate:
    - anularea actiunilor proprii si diminuarea capitalului social in situatia in care costul de achizitie este mai mare decat valoarea nominala a actiunilor proprii

                 %           = 30214 "Actiuni proprii"  - valoarea de achizitie
    501 "Capital social"                                - valoarea nominala
    6032 "Pierderi la                                   - diferenta dintre
          titlurile de                                    valoarea de achizitie
          tranzactie                                      si valoarea nominala

    - anularea actiunilor proprii si diminuarea capitalului social in situatia in care costul de achizitie este mai mic decat valoarea nominala a actiunilor proprii

    501 "Capitalul social"   =     %                    - valoarea nominala
                               30214 "Actiuni proprii"  - valoarea de achizitie
                               7032 "Venituri din       - diferenta dintre
                                     titlurile de         valoarea nominala si
                                     tranzactie"          valoarea de achizitie

    d) concomitent cu inregistrarea prevazuta la lit. c) se inregistreaza si diminuarea rezervelor constituite potrivit prevederilor art. 103 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

    519 "Alte rezerve",                  = 7462 "Venituri din cesiunea
         analitic distinct                       imobilizarilor financiare"

    Institutiile de credit care aplica Reglementarile contabile armonizate inregistreaza in contabilitate operatiunile ocazionate de rascumpararea actiunilor proprii potrivit acestor reglementari.
    12.19. Sumele prevazute in bugetul de stat pentru cheltuieli de capital, pentru investitii care urmeaza sa intre in patrimoniul unor institutii de credit, persoane juridice cu capital mixt, majoreaza capitalul social al acestora si, respectiv, proportia detinuta de stat in capitalul social.
    Sumele acordate cu destinatia de mai sus institutiilor de credit la care statul este singurul proprietar sunt considerate subventii pentru investitii si nu majoreaza capitalul social.
    12.20. Majorarile de intarziere datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor locale se calculeaza in conformitate cu prevederile actelor normative care reglementeaza modul de calcul si constituire a acestor datorii si se inregistreaza in contabilitate pe seama cheltuielilor. Pentru respectarea principiului independentei exercitiului si evidentierea tuturor datoriilor, in lipsa unui act de control, aceste majorari se calculeaza si se inregistreaza in contabilitate pe baza calculelor efectuate de institutia de credit.
    12.21. Cu ocazia trecerii la aplicarea Reglementarilor contabile armonizate transferul soldului conturilor 363 "Obiect de inventar", 364 "Uzura obiectelor de inventar" se efectueaza prin utilizarea conturilor distincte "bilant de inchiriere" si "bilant de deschidere" sau astfel:
    - inchiderea contului 364 "Uzura obiectelor de inventar"

    364 "Uzura obiectelor de = 363 "Obiecte de inventar"  - valoarea uzurii
         inventar"                                          calculate si
                                                            inregistrate

    - preluarea obiectelor de inventar pentru suma reprezentand valoarea obiectelor de inventar neincluse pe cheltuieli:

    363 "Materiale de natura = 363 "Obiecte de inventar"  - soldul debitor al
         obiectelor de                                      contului 363, mai
         inventar"                                          putin uzura aferenta

    Urmarirea existentei obiectelor de inventar date in folosinta se realizeaza cu ajutorul Fisei de evidenta a obiectelor de inventar in folosinta cod 14-3-9, cuprinsa in Normele metodologice de intocmire si utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiara si contabila, precum si a modelelor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 425/1998, cu modificarile ulterioare, evidentiindu-se in contul din afara bilantului 9985 "Stocuri de natura obiectelor de inventar".
    12.22. Subventiile pentru investitii, primite sau de primit, inclusiv sumele provenite din contributii financiare nerambursabile, cu exceptia celor prevazute la pct. 12.19, se reflecta in contabilitatea institutiilor de credit in contul 541 "Subventii pentru investitii". Aceste sume vor fi reluate la venituri pe masura amortizarii imobilizarilor respective.
    12.23. Institutiile de credit care aplica Reglementarile contabile armonizate inscriu in formularul "Contul de profit si pierdere", la randul "Salarii" (cod pozitie 084), si sumele reprezentand drepturile cuvenite colaboratorilor - persoane fizice, evidentiate in contul 6344 "Cheltuieli cu colaboratorii si de intermediere".
    12.24. Potrivit prevederilor pct. 9 din Planul de conturi pentru institutiile de credit, operatiunile efectuate de subunitatile proprii din strainatate pot fi inregistrate in cursul perioadei de gestiune numai in devize, urmand ca la sfarsitul exercitiului financiar sau la alte perioade sa se faca convertirea in lei a soldurilor si rulajelor conturilor.
    In situatia in care operatiunile subunitatilor proprii din strainatate au fost evidentiate in cursul perioadei atat in devize, cat si in lei, pentru cuprinderea in situatiile financiare anuale ale persoanei juridice din tara vor fi preluate ca atare soldurile si rulajele conturilor, exprimate in lei.
    Institutiile de credit care aplica Reglementarile contabile armonizate se supun prevederilor acestor reglementari.
    12.25. Eventualele erori de natura veniturilor sau cheltuielilor, constatate in contabilitate dupa aprobarea si depunerea situatiilor financiare anuale, vor fi corectate in anul in care se constata, astfel:
    - pentru institutiile de credit care aplica Reglementarile contabile armonizate, conform prevederilor IAS 8 "Profitul net sau pierderea neta a perioadei, erori fundamentale si modificari ale politicilor contabile";
    - pentru institutiile de credit care nu aplica Reglementarile contabile armonizate, potrivit prevederilor art. 1 pct. 8 din Circulara Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2001 privind reflectarea unor operatiuni in contabilitate si intocmirea unor situatii financiar-contabile de catre banci.
    13. Prevederi specifice institutiilor de credit care aplica Reglementari contabile armonizate
    13.1. Situatiile financiare anuale se intocmesc pe baza balantei de verificare rezultate dupa aplicarea IAS, mai putin IAS 29 "Raportarea financiara in economii hiperinflationiste", si SIC 19 "Moneda de raportare - Evaluarea si prezentarea in situatiile financiare in conformitate cu IAS 21 si IAS 29" si se depun la organele in drept, potrivit legii.
    Institutiile de credit care au optat pentru aplicarea IAS 29 efectueaza ajustarile la inflatie extracontabil. Situatiile financiare obtinute pe baza ajustarilor extracontabile se depun la organele in drept, altele decat Ministerul Finantelor Publice.
    Situatiile financiare retratate in primul an de aplicare a Reglementarilor contabile armonizate se supun aprobarii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor.
    Institutiile de credit care aplica Reglementarile contabile armonizate pot intocmi situatii financiare consolidate pentru exercitiul financiar al anului 2002. O copie de pe situatiile financiare consolidate, impreuna cu o copie de pe raportul de gestiune consolidat si o copie de pe raportul auditorilor asupra situatiilor financiare consolidate vor fi depuse la Banca Nationala a Romaniei in termen de 10 zile de la data publicarii lor, potrivit prevederilor art. 66 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/2002 privind elaborarea situatiilor financiare consolidate de catre institutiile de credit.
    13.2. In cazul inregistrarii de pierderi contabile cu ocazia retratarii situatiilor financiare, evidentiate in contul 5812 "Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29" si/sau in contul de profit si pierdere (cand acesta s-a retratat), adunarea generala a actionarilor va stabili masuri pentru acoperirea acestor pierderi in conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991, republicata.
    13.3. Atunci cand influentele asupra veniturilor si cheltuielilor prezentate in contul de profit si pierdere, rezultate din aplicarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29, pot fi identificate pentru anul in curs, se procedeaza la intocmirea si prezentarea unui cont de profit si pierdere retratat. In aceasta situatie influentele aferente anului curent se inregistreaza in conturi de venituri si cheltuieli, iar influentele aferente anilor anteriori celui retratat se evidentiaza in contul 5812 "Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29". Daca acest lucru nu este posibil, contul de profit si pierdere din situatiile financiare retratate este acelasi cu cel intocmit potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, republicata, si ale Modelelor situatiilor financiar-contabile pentru institutiile de credit.
    Declaratia privind impozitul pe profit pentru anul retratat conform Standardelor Internationale de Contabilitate se va intocmi pe baza datelor financiar-contabile existente inainte de retratare, cu respectarea prevederilor legislatiei fiscale.
    13.4. Pentru fiecare post, respectiv element, prezentat in situatiile financiare anuale ale unei institutii de credit, intocmit potrivit prevederilor Reglementarilor contabile armonizate, valoarea corespunzatoare pentru exercitiul financiar precedent trebuie prezentata intr-o coloana separata, cu exceptia situatiilor financiare retratate, care prezinta numai informatii aferente anului curent.
    13.5. Fiecare element obligatoriu prezentat in situatiile financiare anuale poate fi prezentat mai detaliat decat se cere in formatul adoptat, daca aceasta detaliere conduce la prezentarea unei informatii mai elocvente pentru utilizatorii de informatii. De asemenea, nu se mentin in bilant si in contul de profit si pierdere acele elemente (posturi) pentru care nu exista valori nici in exercitiul financiar curent, nici in cel precedent.
    13.6. Institutiile de credit care trebuie sa aplice Reglementarile contabile armonizate, dar care au intrat in proces de reorganizare judiciara, trebuie sa anunte directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti la care sunt obligate sa depuna situatiile financiare anuale.
    13.7. Evidentierea operatiunilor legate de leasingul financiar si operational se efectueaza in conformitate cu cerintele IAS 17 "Leasing".
    13.8. Subunitatile fara personalitate juridica cu sediul in strainatate ale institutiilor de credit, persoane juridice romane, care aplica prevederile Reglementarilor contabile armonizate, aplica prevederile reglementarilor mentionate chiar daca nu indeplinesc conditiile cerute de acestea, in vederea asigurarii unor informatii comparabile.
    Situatiile financiare ale subunitatilor trebuie convertite in lei, in conformitate cu cerintele IAS 21 "Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar".
    Prevederile de mai sus se aplica si subunitatilor cu sediul in Romania, ce apartin unor persoane juridice ori fizice cu sediul sau domiciliul in strainatate, daca sunt indeplinite conditiile cerute de reglementarile mentionate.
    13.9. Institutiile de credit care aplica Reglementarile contabile armonizate nu recunosc si, de asemenea, nu prezinta ca datorii bilantiere repartizarile efectuate din profitul exercitiului curent, daca acestea au fost propuse sau declarate dupa data bilantului. In acest sens, sumele reprezentand dividende, precum si participarea salariatilor la profit sunt evidentiate la incheierea exercitiului in creditul contului 5811 "Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat, respectiv pierderea nerecuperata" (articol contabil 592 "Repartizarea profitului" = 5811 "Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat, respectiv pierderea nerecuperata"), urmand ca acestea sa fie reflectate in conturile corespunzatoare de datorii prin debitul contului 5811 "Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat, respectiv pierderea nerecuperata" (articol contabil 5811 "Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat, respectiv pierderea nerecuperata" = 354 "Dividende de plata", 3513 "Participarea personalului la profit" si, respectiv, 591 "Profit si pierdere" = 592 "Repartizarea profitului") dupa aprobarea de catre adunarea generala a actionarilor a acestor destinatii.
    Art. 2
    Banca Nationala a Romaniei va urmari in cadrul actiunilor de supraveghere desfasurate potrivit legii aplicarea de catre institutiile de credit a prevederilor prezentei circulare.
    Art. 3
    Nerespectarea prevederilor prezentei circulare atrage aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 69 din Legea nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a celor prevazute la art. 189 si, respectiv, la art. 191 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 200/2002.
    Art. 4
    La data intrarii in vigoare a prezentei circulare se abroga orice dispozitii contrare.

                 GUVERNATORUL BANCII NATIONALE A ROMANIEI
                        MUGUR CONSTANTIN ISARESCUSmartCity5

COMENTARII la Circulara 6/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Circulara 6 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Circulara 6/2003
Ordin 5 2001
pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva Comunitatilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit
Ordin 1982 2001
pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva Comunitatilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit
Ordin 362 1998
privind aprobarea modelelor situatiilor financiar-contabile pentru banci si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora
Ordin 362 1998
privind aprobarea modelelor situatiilor financiar-contabile pentru banci si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora
Ordin 1524 1998
privind aprobarea modelelor situatiilor financiar-contabile pentru banci si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora
Ordin 1524 1998
privind aprobarea modelelor situatiilor financiar-contabile pentru banci si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora
Ordin 344 1997
privind aprobarea Planului de conturi pentru societatile bancare si a normelor metodologice de utilizare a acestuia
Ordin 344 1997
privind aprobarea Planului de conturi pentru societatile bancare si a normelor metodologice de utilizare a acestuia
Ordin 1418 1997
privind aprobarea Planului de conturi pentru societatile bancare si a normelor metodologice de utilizare a acestuia
Regulament 6 2010
privind abrogarea unor acte normative emise de Banca Nationala a Romaniei
Anexa 6 2003
Anexele nr. 1 - 10 la Circulara nr. 6/2003 privind modificarea si completarea Planului de conturi pentru institutiile de credit si a normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.418/344/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, a modelelor situatiilor financiar-contabile pentru banci si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.524/362/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva Comunitatilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.982/5/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si masuri referitoare la incheierea exercitiilor financiare la institutiile de credit
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu