E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 999/3 din  5 august 2003

pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila semestriala a institutiilor de credit

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - Nr. 999 din 5 august 2003


SmartCity3

              BANCA NATIONALA A ROMANIEI - Nr. 3 din 1 august 2003
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 578 din 13 august 2003

    Avand in vedere prevederile art. 58 alin. 2 din Legea bancara nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002, si ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 815/2003 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2003 a agentilor economici,
    in temeiul prevederilor art. 36 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 4 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata,

    ministrul finantelor publice si guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    (1) Se aproba Sistemul de raportare contabila semestriala a institutiilor de credit, cuprins in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    (2) Sistemul de raportare contabila semestriala a institutiilor de credit, aprobat prin prezentul ordin, este obligatoriu pentru banci, persoane juridice romane, sucursalele din Romania ale bancilor straine si pentru organizatiile cooperatiste de credit, denumite in continuare institutii de credit.
    Art. 2
    Administratorii, directorii financiar-contabili, contabilii-sefi si orice alte persoane care au obligatia gestionarii patrimoniului institutiilor de credit raspund, potrivit legii, pentru insusirea si aplicarea corecta a acestor reglementari. De asemenea, aceste persoane raspund pentru adaptarea corespunzatoare a programelor informatice utilizate pentru prelucrarea datelor financiar-contabile, precum si pentru exactitatea si realitatea datelor care sunt prelucrate, respectiv inscrise in raportarile contabile aprobate prin prezentul ordin.
    Art. 3
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga prevederile art. 4 liniuta a doua si ale art. 5 din Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.524/362/1998 privind aprobarea modelelor situatiilor financiar-contabile pentru banci si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele ale pct. 2.4 alin. 3, pct. 2.5 si pct. 3.1 alin. 2 din cap. III din anexa la ordinul respectiv, referitoare la situatiile financiare periodice ce trebuie depuse de catre institutiile de credit la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.
    Art. 4
    Prezentul ordin intra in vigoare incepand cu raportarea contabila la 30 iunie 2003 a institutiilor de credit, al carei termen de depunere este pana la data de 15 august 2003.

                      p. Ministrul finantelor publice,
                            Gheorghe Gherghina,
                             secretar de stat

                   Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei,
                          Mugur Constantin Isarescu

    ANEXA 1

                                SISTEMUL
    de raportare contabila semestriala a institutiilor de credit

    CAP. 1
    Norme metodologice privind intocmirea, semnarea, verificarea si depunerea raportarilor contabile semestriale ale institutiilor de credit

    1. Generalitati
    Institutiile de credit, indiferent de forma de organizare, tipul de proprietate si de reglementarile contabile aplicate, inclusiv institutiile de credit aflate in curs de lichidare, pana la terminarea lichidarii au obligatia sa intocmeasca si sa depuna raportari contabile semestriale la Directia supraveghere din cadrul Bancii Nationale a Romaniei si la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice unde acestea isi au sediul social. Bancile cu sediul social in municipiul Bucuresti si in judetul Ilfov vor depune raportarile contabile semestriale la Directia supraveghere din cadrul Bancii Nationale a Romaniei si la Directia generala de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov.
    Institutiile de credit intocmesc si prezinta Directiei supraveghere din cadrul Bancii Nationale a Romaniei raportarile contabile semestriale (numai formularele cod 10 si 20) atat in forma scrisa (pe suport de hartie), cat si pe suport magnetic sau pe Reteaua de comunicatii interbancara.
    In ceea ce priveste organizatiile cooperatiste de credit, casele centrale ale cooperativelor de credit intocmesc si prezinta Directiei supraveghere din cadrul Bancii Nationale a Romaniei raportarile contabile semestriale care sa reflecte operatiunile si situatia lor financiara, precum si raportarile contabile semestriale care sa reflecte operatiunile si situatia financiara a retelei cooperatiste de credit. La intocmirea raportarilor contabile semestriale care sa reflecte operatiunile si situatia financiara a retelei cooperatiste de credit se vor avea in vedere si prevederile pct. 7.1 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.282/4/2002 privind modificarea si completarea planului de conturi pentru societatile bancare si a normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.418/344/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a modelelor situatiilor financiar-contabile pentru banci si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.524/362/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea aplicarii acestora si de catre organizatiile cooperatiste de credit.
    Institutiile de credit depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la Directia generala de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov raportarile contabile semestriale (formularele cod 10, 20 si 30) atat in forma scrisa (pe suport de hartie), cat si pe suport magnetic.
    In ceea ce priveste organizatiile cooperatiste de credit, acestea depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportarile contabile semestriale care sa reflecte operatiunile si situatia lor financiara. Raportarile contabile semestriale intocmite de cooperativele de credit trebuie vizate de casa centrala a cooperativelor de credit.
    La unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la Directia generala de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov raportarile contabile semestriale pot fi depuse direct la registratura unitatilor respective sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 627/1995 privind imbunatatirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de catre agentii economici si alti contribuabili, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 226 din 2 octombrie 1995.

    2. Prezentarea, semnarea, depunerea raportarilor contabile semestriale, precum si reguli generale referitoare la modul de completare a acestora
    Institutiile de credit vor intocmi urmatoarele formulare:
    a) Bilant (cod 10);
    b) Contul de profit si pierdere (cod 20);
    c) Nota explicativa (cod 30).
    Institutiile de credit vor inscrie datele de identificare (denumirea institutiei de credit, adresa, telefonul si numarul de la registrul comertului), precum si cele referitoare la incadrarea corecta in forma de proprietate si codul fiscal/codul unic de inregistrare, citet, fara a se folosi prescurtari sau initiale. In casute se vor trece codurile care delimiteaza incadrarea institutiei de credit.
    Necompletarea pe prima pagina a formularului "Bilant" a datelor prevazute mai sus conduce la imposibilitatea identificarii institutiei de credit si, in consecinta, se considera ca lucrarea nu a fost depusa, institutia de credit fiind sanctionata potrivit prevederilor art. 36 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.
    Institutiile de credit inscriu codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activitati), din Clasificarea activitatilor din economia nationala (CAEN), aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 301 si 301 bis din 5 noiembrie 1997, actualizata prin Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr. 601/2002 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 908 din 13 decembrie 2002. Institutiile de credit vor inscrie codul 6512 corespunzator clasei CAEN "Alte activitati de intermedieri monetare".
    In vederea asigurarii comparabilitatii cu perioada de raportare, informatiile cuprinse in balanta de verificare la 30 iunie a anului precedent vor fi reclasificate conform modelelor prezentelor raportari contabile semestriale.
    Datele care se raporteaza in formularul "Contul de profit si pierdere" sunt cumulate de la inceputul anului pana la sfarsitul perioadei de raportare, iar la platile restante se inscriu sumele de la sfarsitul perioadei de raportare care au depasit termenele de plata prevazute in contracte sau acte normative.
    Formularele de raportare contabila semestriala se semneaza de catre administratorul institutiei de credit si conducatorul compartimentului financiar-contabil, iar in lipsa acestora, de catre inlocuitorii de drept.
    Administratorul institutiei de credit si conducatorul compartimentului financiar-contabil poarta raspunderea, potrivit legii, asupra realitatii informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara, precum si a celorlalti indicatori cuprinsi in formularele de raportare.
    Conducatorul compartimentului financiar-contabil are obligatia sa respecte prevederile cuprinse in prezentele norme, corelatiile dintre indicatorii din formulare, urmarind realitatea datelor ce se raporteaza, precum si incadrarea in termenul de depunere la organele in drept.
    Institutiile de credit care au in subordine sucursale sau subunitati fara personalitate juridica vor verifica si vor centraliza balantele de verificare ale acestora, intocmind raportarile contabile semestriale.
    In situatia in care operatiunile subunitatilor proprii in strainatate au fost evidentiate in cursul perioadei atat in valuta, cat si in lei, pentru cuprinderea in raportarile contabile semestriale ale institutiei de credit din tara vor fi preluate ca atare soldurile si rulajele conturilor, exprimate in lei.
    Institutiile de credit primesc de la Directia supraveghere din cadrul Bancii Nationale a Romaniei, prin Reteaua de comunicatii interbancara sau pe dischete HD/1,44 Mb fisierele cuprinzand modelele formularelor ce trebuie completate, care constituie baza pentru editarea in forma scrisa, prin listare, a formularelor respective. Modificarea in orice fel a structurii fisierelor este interzisa.
    O copie a acestor fisiere, continand modelele formularelor, completate cu datele raportarilor contabile semestriale, se pastreaza de catre institutia de credit, potrivit prevederilor art. 22 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.
    Raportarile contabile semestriale listate, semnate si stampilate vor fi insotite de Raportul administratorului (Raportul de gestiune), care se va aproba de consiliul de administratie in cazul institutiilor de credit, persoane juridice romane, si de catre conducerea executiva in cazul sucursalelor din Romania ale bancilor straine, si se va semna in numele acestora de presedintele consiliului si, respectiv, de persoana imputernicita de conducerea bancii straine.
    In adresa de inaintare catre Directia supraveghere din cadrul Bancii Nationale a Romaniei si catre unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau catre Directia generala de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov a raportarilor contabile semestriale, semnata de administratorul institutiei de credit si de catre conducatorul compartimentului financiar-contabil (iar in lipsa acestora de catre inlocuitorii lor de drept), se va preciza ca toate formularele au fost editate in conditiile prevazute de prezentele reglementari, precum si urmatoarele:
    - fisierele cu modelele completate cu date, pe baza carora au fost listate formularele, au fost transmise pe Reteaua de comunicatii interbancara sau, dupa caz, se afla pe dischetele ce se depun o data cu raportarile contabile semestriale;
    - intocmirea si listarea formularelor s-a facut pe baza fisierelor primite de institutia de credit, iar completarea datelor si utilizarea suportului magnetic s-au efectuat cu respectarea instructiunilor tehnice primite de la Banca Nationala a Romaniei.
    Raportarile contabile semestriale se depun la Directia supraveghere din cadrul Bancii Nationale a Romaniei si la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la Directia generala de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov, la termenul prevazut in prezentele norme, impreuna cu o copie de pe codul fiscal/codul unic de inregistrare, raportul administratorului, precum si o copie a balantei de verificare a conturilor sintetice.
    Institutiile de credit care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie a anului de raportare nu intocmesc raportari contabile semestriale, urmand sa depuna o declaratie pe propria raspundere la Directia supraveghere din cadrul Bancii Nationale a Romaniei si la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la Directia generala de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov, care sa cuprinda toate datele de identificare ale institutiei de credit:
    - denumirea completa (conform certificatului de inmatriculare);
    - adresa si numarul de telefon;
    - numarul de inregistrare la registrul comertului;
    - codul fiscal/codul unic de inregistrare;
    - capitalul social.

    3. Termenul pentru depunerea raportarilor contabile semestriale
    Depunerea raportarilor contabile semestriale sau, dupa caz, a declaratiilor institutiilor de credit care nu au desfasurat activitate pana la data de 30 iunie a anului de raportare catre Directia supraveghere din cadrul Bancii Nationale a Romaniei si unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau catre Directia generala de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov se va efectua pana la data de 15 august a anului de raportare.
    Netransmiterea fisierelor cu modelele completate cu date, pe baza carora au fost listate raportarile contabile semestriale, precum si nedepunerea raportarilor contabile semestriale listate, semnate si stampilate, sau, dupa caz, a declaratiilor institutiilor de credit care nu au desfasurat activitate pana la data de 30 iunie a anului de raportare, la termenul prevazut in prezentele norme metodologice, precum si prezentarea de raportari contabile semestriale care contin date eronate sau necorelate se sanctioneaza conform prevederilor art. 36 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.

    4. Informatii privind completarea raportarilor contabile semestriale
    Bilant (cod 10)
    Formularul prezinta in forma sintetica elementele de activ si de pasiv, grupate dupa natura, destinatie si lichiditate, respectiv, natura, provenienta si exigibilitate.
    Bilantul se intocmeste pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie a anului de raportare, puse de acord cu soldurile din balanta conturilor analitice, incheiata dupa inregistrarea tuturor documentelor in care au fost consemnate operatiuni financiar-contabile aferente perioadei de raportare.
    Modelul formularului de raportare este cel prevazut la cap. II, concordantele intre planul de conturi si formatul bilantului sunt cele prezentate la cap. III si IV, iar corelatiile din cadrul formularului, precum si dintre formulare sunt cele prevazute la cap. V.
    Contul de profit si pierdere (cod 20)
    Formularul cuprinde totalitatea veniturilor realizate, cheltuielilor efectuate si rezultatelor financiare obtinute (profit sau pierdere).
    Modelul formularului de raportare este cel prevazut la cap. II.
    Pentru completarea formularului pe randuri se fac urmatoarele precizari:
    - datele se preiau din rulajele debitoare ale conturilor de cheltuieli, respectiv din rulajele creditoare ale conturilor de venituri, cumulate de la inceputul anului. In situatia in care au fost efectuate inregistrari prin creditul conturilor de cheltuieli sau prin debitul conturilor de venituri (operatiuni contabile privind asocierile in participatie, corectari prin inregistrari contabile inverse etc.), datele sunt reprezentate de soldurile conturilor de venituri si cheltuieli inainte de a fi transferate asupra contului 591 "Profit sau pierdere", cumulate de la inceputul anului;
    - concordantele intre planul de conturi si formatul contului de profit si pierdere sunt cele prezentate la cap. III si IV, iar corelatiile din cadrul formularului, precum si dintre formulare sunt cele prevazute la cap. V.
    Nota explicativa (cod 30)
    Modelul formularului de raportare este cel prevazut la cap. II, iar corelatiile din cadrul formularului, precum si dintre formulare sunt cele prevazute la cap. V.
    Pentru completarea formularului pe randuri institutiile de credit vor avea in vedere urmatoarele:
    I. Date privind rezultatul inregistrat
    La pozitiile 101 si 102, col. 1, institutiile de credit care au in subordine subunitati vor inscrie cifra unu, indiferent de numarul acestora.
    II. Date privind platile restante
    Se completeaza de catre institutiile de credit cu sumele reprezentand platile restante ale acestora. Acestea se diminueaza cu sumele amanate la plata si, respectiv, reduse in conformitate cu prevederile legale.
    Furnizori restanti:
    Cuprind obligatiile de plata restante fata de furnizori, care se preiau din soldul creditor al contului 3566, conform termenelor de plata prevazute in contracte, sau cele care depasesc 30 de zile, daca in contract nu s-a specificat termenul de plata.
    Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale:
    Contributiile pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate:
    Cuprind contributia restanta a institutiei de credit si personalului la asigurarile sociale care se preia din soldurile creditoare ale conturilor 35211 si, respectiv, 35212, analitic distinct.
    Contributiile pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate:
    Cuprind contributia restanta la fondul asigurarilor sociale de sanatate, care se preia din soldurile creditoare ale conturilor 35211, analitic distinct, 35213 si 35214*).
------------
    *) Cont utilizat de institutiile de credit care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva Comunitatilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.982/5/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

    Contributia pentru pensia suplimentara:
    Cuprinde contributia restanta a personalului pentru pensia suplimentara, care se preia din soldul creditor al contului 35212, analitic distinct.
    Contributii pentru bugetul asigurarilor de somaj:
    Cuprind contributia restanta a institutiei de credit si a personalului la fondul de somaj, care se preia din soldurile creditoare ale conturilor 35221 si, respectiv, 35222.
    Alte datorii sociale:
    Cuprind alte obligatii restante reprezentand alte datorii sociale restante (din soldul creditor al contului 35261).
    Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri:
    Cuprind obligatiile restante fata de bugetele fondurilor speciale (din soldul creditor al contului 3538).
    Obligatii restante fata de alti creditori:
    Cuprind obligatiile restante fata de alti creditori, care se preiau din soldurile creditoare ale conturilor 162, 1762, 262, reprezentand "Alte sume datorate", ale conturilor din grupa 32, ale conturilor 3027, 331, 332, 333, 334, 335, 3361, 3372, 356, 3511, 3512, 3513, 3515, 3516, 35191, 341, 342, 354, 3036, 418.
    Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat:
    Cuprind obligatiile de plata restante fata de bugetul de stat (de exemplu: impozit pe profit, impozit pe venit din orice sursa, taxa pe valoarea adaugata de plata, accize, taxe vamale, impozit pe dividende etc.).
    Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale:
    Cuprind obligatiile de plata restante fata de bugetele locale (de exemplu: impozit de profit, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, impozit pe cladiri si terenuri, taxa asupra mijloacelor de transport etc.).
    Impozitele si taxele neplatite la termen, inscrise la pozitiile 214 si 215, sunt structurate conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 (buget de stat si bugete locale), datele preluandu-se din soldurile creditoare ale conturilor 3531, 35323, 3533, 3536 si 3539.
    Imprumuturi primite nerambursate la scadenta:
    Cuprind imprumuturile primite, nerambursate la scadenta, care se preiau din soldurile creditoare ale conturilor 112, 1421, 1422, 1423, 1521, 1522, 17421, 17422, 2321, 2322, 2431, 2432 si 30121.
    Dobanzi neplatite, aferente imprumuturilor primite:
    Cuprind dobanzile restante aferente imprumuturilor primite, care se preiau din soldul conturilor 1172, 1427, 1527, 17427, 2327, 2437, 30127 reprezentand "Datorii atasate".
    Depozite banesti primite nerambursate la scadenta:
    Cuprind depozitele banesti primite si nerambursate la scadenta care se preiau din soldul conturilor 1321, 1322, 1323, 17321, 17322, 17323, 2531, 2532, 2533, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2558, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2568, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585.
    Dobanzi neplatite, aferente depozitelor banesti primite:
    Cuprind dobanzile restante aferente depozitelor banesti primite, care se preiau din soldul conturilor 1327, 17327, 2537, 2557, 2567 si 2587 reprezentand "Datorii atasate".
    III. Numar mediu de salariati
    Numarul mediu de salariati reprezinta o medie aritmetica simpla, calculata prin impartirea sumei efectivelor zilnice de salariati din semestrul I, inclusiv din zilele de repaus saptamanal, sarbatori legale si alte zile nelucratoare, la numarul zilelor calendaristice (181). In zilele de repaus saptamanal, sarbatori legale si alte zile nelucratoare se ia in calcul ca efectiv numarul salariatilor din ziua precedenta, cu exceptia celor al caror contract individual de munca a incetat in acea zi. In cazul in care institutia de credit a fost infiintata sau si-a incetat activitatea in cursul anului, se iau in calcul efectivele zilnice, numai pentru perioada in care a functionat, iar suma rezultata se imparte la numarul zilelor calendaristice aferente perioadei.
    Salariatii care nu sunt angajati cu o norma intreaga vor fi inclusi in numarul mediu proportional cu timpul de lucru prevazut in contractul individual de munca (de exemplu, cel care lucreaza jumatate din norma se ia in calculul efectivului zilnic cu 0,5; norma didactica se considera egala cu programul normal de lucru: 40 de ore/saptamana).
    Salariatii detasati se iau in calculul numarului mediu la unitatea de la care isi iau drepturile salariale.
    IV. Incadrarea institutiei de credit in functie de apartenenta sa la un grup de societati
    Institutii de credit care apartin unui grup de societati:
    Se completeaza cu cifra 1 de catre institutiile de credit care apartin unui grup de societati.
    Celelalte institutii de credit:
    Se completeaza de celelalte institutii de credit.

    CAP. 2*)
    Modelele formularelor de raportare semestriala a institutiilor de credit

    *) Capitolul II este reprodus in facsimil.

JUDETUL ___________________________|_|_|    FORMA DE PROPRIETATE __________|_|_|
DENUMIREA INSTITUTIEI DE                    ACTIVITATEA PREPONDERENTA
CREDIT: ________________________________    (denumire clasa CAEN) ______________
ADRESA LOC: _____________, sector ______    Cod clasa CAEN ____________|_|_|_|_|
STR.: ________________________ nr. _____    CODUL FISCAL __|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
TELEFONUL: _______________ FAXUL: ______
NUMARUL DIN REGISTRUL COMERTULUI _______

                                   BILANT
                            la data de 30 iunie .....

 ____
| 10 |                                                            - mii lei -
|____|_________________________________________________________________________
|                                             |   Cod   |     Sold la:         |
|                    ACTIV                    | pozitie |______________________|
|                                             |         | inceputul | sfarsitul|
|                                             |         | anului    | perioadei|
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|                      A                      |    B    |     1     |      2   |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Casa, disponibilitati la banci centrale     |   010   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Efecte publice si alte titluri acceptate    |         |           |          |
| pentru refinantare la bancile centrale      |   020   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Efecte publice si valori asimilate      |   023   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Alte titluri acceptate pentru           |         |           |          |
|     refinantare la bancile centrale         |   026   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Creante asupra institutiilor de credit      |   030   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - la vedere                               |   033   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - alte creante                            |   036   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Creante asupra clientelei                   |   040   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Obligatiuni si alte titluri cu venit fix    |   050   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - emise de organisme publice              |   053   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - emise de alti emitenti, din care:       |   056   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|     - obligatiuni proprii                   |   058   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Actiuni si alte titluri cu venit variabil   |   060   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Participatii, din care:                     |   070   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - participatii la institutii de credit    |   075   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Parti in cadrul societatilor comerciale     |         |           |          |
| legate, din care:                           |   080   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - parti in cadrul institutiilor de credit |   085   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Imobilizari necorporale, din care:          |   090   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - cheltuieli de constituire               |   093   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - fondul comercial, in masura in care a   |         |           |          |
|     fost achizitionat cu titlu oneros       |   096   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Imobilizari corporale, din care: |   100   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - terenuri si cladiri utilizate in scopul |         |           |          |
|     desfasurarii activitatilor proprii      |   105   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Capital subscris nevarsat                   |   110   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Actiuni si parti proprii                    |   120   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Alte active                                 |   130   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Cheltuieli inregistrate in avans si         |         |           |          |
| venituri angajate                           |   140   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Total activ                                 |   150   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|

 ____
| 10 |                                                            - mii lei -
|____|_________________________________________________________________________
|                                             |   Cod   |     Sold la:         |
|                    PASIV                    | pozitie |______________________|
|                                             |         | inceputul | sfarsitul|
|                                             |         | anului    | perioadei|
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|                      A                      |    B    |     1     |      2   |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Datorii privind institutiile de credit      |   300   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - la vedere                               |   303   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - la termen                               |   306   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Datorii privind clientela                   |   310   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - depozite, din care:                     |   313   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|     - la vedere                             |   314   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|     - la termen                             |   315   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - alte datorii, din care:                 |   316   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|     - la vedere                             |   317   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|     - la termen                             |   318   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Datorii constituite prin titluri            |   320   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - titluri de piata interbancara,          |         |           |          |
|     obligatiuni, titluri de creanta         |         |           |          |
|     negociabile in circulatie               |   323   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - alte titluri                            |   326   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Alte pasive                                 |   330   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Venituri inregistrate in avans si datorii   |         |           |          |
| angajate                                    |   340   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Provizioane pentru riscuri si cheltuieli,   |         |           |          |
| din care:                                   |   350   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - provizioane pentru pensii si obligatii  |         |           |          |
|     similare                                |   353   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - alte provizioane                        |   356   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Datorii subordonate                         |   360   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Capital social subscris                     |   370   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Prime legate de capital                     |   380   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Rezerve                                     |   390   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - rezerve legale                          |   392   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - rezerve statutare sau contractuale      |   394   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - rezerva generala pentru riscul de credit|   396   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - alte rezerve                            |   398   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Rezerve din reevaluare                      |   400   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Rezultatul reportat                         |   410   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Rezultatul exercitiului financiar           |   420   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Repartizarea profitului                     |   430   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Total pasiv                                 |   440   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|

 ____
| 10 |                                                            - mii lei -
|____|_________________________________________________________________________
|                                             |   Cod   |     Sold la:         |
|         ELEMENTE IN AFARA BILANTULUI        | pozitie |______________________|
|                                             |         | inceputul | sfarsitul|
|                                             |         | anului    | perioadei|
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|                      A                      |    B    |     1     |      2   |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Datorii contingente, din care:              |   600   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - acceptari si andosari                   |   603   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - garantii si active gajate               |   606   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Angajamente, din care:                      |   610   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - angajamente aferente tranzactiilor de   |         |           |          |
|     vanzare cu posibilitate de rascumparare |   615   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|

                ADMINISTRATOR,
      (CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT)    CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
          Numele, prenumele, semnatura              FINANCIAR-CONTABIL,
       si stampila institutiei de credit      Numele, prenumele si semnatura

                        CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
                        la data de 30 iunie ........

 ____
| 20 |                                                            - mii lei -
|____|_________________________________________________________________________
|                                             |   Cod   |  Realizari aferente  |
|            Denumirea indicatorului          | pozitie |perioadei de raportare|
|                                             |         |______________________|
|                                             |         | precedenta| curenta  |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|                      A                      |    B    |     1     |      2   |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Dobanzi de primit si venituri asimilate,    |         |           |          |
| din care:                                   |   010   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - aferente obligatiunilor si altor titluri|         |           |          |
|     cu venit fix                            |   015   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Dobanzi de platit si cheltuieli asimilate   |   020   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Venituri privind titlurile                  |   030   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Venituri din actiuni si alte titluri cu |         |           |          |
|     venit variabil                          |   033   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Venituri din participatii               |   035   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Venituri din parti in cadrul            |         |           |          |
|     societatilor comerciale legate          |   037   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Venituri din comisioane                     |   040   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Cheltuieli cu comisioane                    |   050   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Profit sau pierdere neta din operatiuni     |         |           |          |
| financiare                                  |   060   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Alte venituri din exploatare                |   070   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Cheltuieli administrative generale          |   080   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Cheltuieli cu personalul, din care:     |   083   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|     - Salarii                               |   084   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|     - Cheltuieli cu asigurarile sociale,    |         |           |          |
|       din care:                             |   085   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|       - cheltuieli aferente pensiilor       |   086   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Alte cheltuieli administrative          |   087   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Corectii asupra valorii imobilizarilor      |         |           |          |
| necorporale si corporale                    |   090   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Alte cheltuieli de exploatare               |   100   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Corectii asupra valorii creantelor si       |         |           |          |
| provizioanelor pentru datorii contingente   |         |           |          |
| si angajamente                              |   110   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Reluari din corectii asupra valorii         |         |           |          |
| creantelor si provizioanelor pentru datorii |         |           |          |
| contingente si angajamente                  |   120   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Corectii asupra valorii titlurilor          |         |           |          |
| transferabile care au caracter de           |         |           |          |
| imobilizari financiare, a participatiilor   |         |           |          |
| si a partilor in cadrul societatilor        |         |           |          |
| comerciale legate                           |   130   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Reluari din corectii asupra valorii         |         |           |          |
| titlurilor transferabile care au caracter   |         |           |          |
| de imobilizari financiare, a                |         |           |          |
| participatiilor si a partilor in cadrul     |         |           |          |
| societatilor comerciale legate              |   140   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Rezultatul activitatii curente              |         |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Profit                                  |   153   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Pierdere                                |   156   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Impozitul pe rezultatul activitatii curente |   160   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Rezultatul activitatii curente dupa         |         |           |          |
| impozitare                                  |         |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Profit                                  |   173   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Pierdere                                |   176   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Venituri extraordinare                      |   180   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Cheltuieli extraordinare                    |   190   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Rezultatul activitatii extraordinare        |         |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Profit                                  |   203   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Pierdere                                |   206   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Impozitul pe rezultatul activitatii         |         |           |          |
| extraordinare                               |   210   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Rezultatul activitatii extraordinare dupa   |         |           |          |
| impozitare                                  |         |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Profit                                  |   223   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Pierdere                                |   226   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Venituri totale                             |   230   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Cheltuieli totale                           |   240   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Rezultatul brut                             |         |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Profit                                  |   253   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Pierdere                                |   256   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Impozitul pe profit                         |   260   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Alte impozite ce nu apar in elementele de   |         |           |          |
| mai sus                                     |   270   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Rezultatul net al exercitiului financiar    |         |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Profit                                  |   283   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Pierdere                                |   286   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|

                ADMINISTRATOR,
     (CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT)     CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
        Numele, prenumele, semnatura              FINANCIAR-CONTABIL,
      si stampila institutiei de credit       Numele, prenumele si semnatura

                             NOTA EXPLICATIVA

 ____
| 30 |                                                             - mii lei -
|____|_________________________________________________________________________
| I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT |  Cod  | Numar unitati|     Sume     |
|                                        |pozitie|              |              |
|________________________________________|_______|______________|______________|
|                  A                     |   B   |       1      |      2       |
|________________________________________|_______|______________|______________|
| Unitati care au inregistrat profit     |  101  |              |              |
|________________________________________|_______|______________|______________|
| Unitati care au inregistrat pierdere   |  102  |              |              |
|________________________________________|_______|______________|______________|

 ______________________________________________________________________________
| II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE      |  Cod  |Total|       din care:       |
|                                        |pozitie|col. |_______________________|
|                                        |       |2 + 3|Pentru     |Pentru     |
|                                        |       |     |activitatea|activitatea|
|                                        |       |     |curenta    |de         |
|                                        |       |     |           |investitii |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|                  A                     |   B   |  1  |      2    |      3    |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
| PLATI RESTANTE - TOTAL                 |       |     |           |           |
| (poz. 202 + 206 + 212 la 216 + 221 +   |       |     |           |           |
| + 222 + 227), din care: |  201  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|   Furnizori restanti - TOTAL           |       |     |           |           |
|   (poz. 203 la 205), din care:         |  202  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|     - peste 30 de zile                 |  203  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|     - peste 90 de zile                 |  204  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|     - peste 1 an                       |  205  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|   Obligatii restante fata de bugetul   |       |     |           |           |
|   asigurarilor sociale - TOTAL         |       |     |           |           |
|   (poz. 207 la 211), din care:         |  206  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|     - contributii pentru asigurari     |       |     |           |           |
|       sociale de stat datorate de      |       |     |           |           |
|       angajatori, salariati si alte    |       |     |           |           |
|       persoane asimilate               |  207  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|     - contributii pentru fondul        |       |     |           |           |
|       asigurarilor sociale de sanatate |  208  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|     - contributia pentru pensia        |       |     |           |           |
|       suplimentara                     |  209  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|     - contributii pentru bugetul       |       |     |           |           |
|       asigurarilor de somaj            |  210  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|     - alte datorii sociale             |  211  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|   Obligatii restante fata de bugetele  |       |     |           |           |
|   fondurilor speciale si alte fonduri  |  212  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|   Obligatii restante fata de alti      |       |     |           |           |
|   creditori                            |  213  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|   Impozite si taxe neplatite la        |       |     |           |           |
|   termenul stabilit la bugetul de stat |  214  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|   Impozite si taxe neplatite la        |       |     |           |           |
|   termenul stabilit la bugetele locale |  215  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|   Imprumuturi primite nerambursate la  |       |     |           |           |
|   scadenta - TOTAL (poz. 217 la 220),  |       |     |           |           |
|   din care:                            |  216  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|     - restante pana la 30 zile         |  217  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|     - restante dupa 30 zile            |  218  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|     - restante dupa 90 zile            |  219  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|     - restante dupa 1 an               |  220  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|   Dobanzi neplatite aferente           |       |     |           |           |
|   imprumuturilor primite               |  221  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|   Depozite banesti primite             |       |     |           |           |
|   nerambursate la scadenta - TOTAL     |       |     |           |           |
|   (poz. 223 la 226), din care:         |  222  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|     - restante pana la 30 zile         |  223  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|     - restante dupa 30 zile            |  224  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|     - restante dupa 90 zile            |  225  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|     - restante dupa 1 an               |  226  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|   Dobanzi neplatite aferente           |       |     |           |           |
|   depozitelor banesti primite          |  227  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|

 ____
| 30 |                                                             - mii lei -
|____|_________________________________________________________________________
| III. NUMAR MEDIU DE SALARIATI          |  Cod  | 30 iunie an  | 30 iunie an  |
|                                        |pozitie| precedent    | curent       |
|________________________________________|_______|______________|______________|
|                  A                     |   B   |       1      |      2       |
|________________________________________|_______|______________|______________|
| Numar mediu de salariati               |  301  |              |              |
|________________________________________|_______|______________|______________|

 ______________________________________________________________________________
| IV. INCADRAREA INSTITUTIEI DE CREDIT   |  Cod  |         Nr. unitati         |
| IN FUNCTIE DE APARTENENTA SA LA UN     |pozitie|                             |
| GRUP DE SOCIETATI                      |       |                             |
|________________________________________|_______|_____________________________|
|                  A                     |   B   |              1              |
|________________________________________|_______|_____________________________|
| Institutii de credit care apartin unui |       |                             |
| grup de societati                      |  401  |                             |
|________________________________________|_______|_____________________________|
| Celelalte institutii de credit         |  402  |                             |
|________________________________________|_______|_____________________________|

                ADMINISTRATOR,
     (CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT)     CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
         Numele, prenumele, semnatura              FINANCIAR-CONTABIL,
      si stampila institutiei de credit       Numele, prenumele si semnatura

    CAP. 3*)
    Concordantele intre planul de conturi al institutiilor de credit care aplica reglementarile contabile armonizate*) cu formatul bilantului si contului de profit si pierdere

    *) Capitolul III este reprodus in facsimil.
    *) Reglementarile contabile armonizate cu Directiva Comunitatilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.982/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

                                 BILANT

 ______________________________________________________________________________
|      COD POZITIE                  |             PLAN DE CONTURI              |
|___________________________________|__________________________________________|
|                                 ACTIV                                        |
|______________________________________________________________________________|
| 010 - Casa, disponibilitati la    | 101 + 109 + 1111 - ex. 1911              |
|       banci centrale              |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 023 - Efecte publice si valori    | 30211 + 30251 + 30261 + 30311 + 30351 -  |
|       asimilate                   | - 39111 + 30411 + 30451 - 39121 +        |
|                                   | + ex. 3811 + ex. 3821 - ex. 399          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 033 - Creante asupra institutiilor| 1112 + 121 + 1311 + 1411 + 1511 +        |
|       de credit la vedere         | + ex. 1611 + ex. 1811 + ex. 1821 -       |
|                                   | - ex. 1911 + ex. 2011 + ex. 2811 +       |
|                                   | + ex. 2821 - ex. 2911 + ex. 30111 +      |
|                                   | + ex. 3811 + ex. 3821 - ex. 399          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 036 - Creante asupra institutiilor| 1113 + 1114 + 1312 + 1313 + 1412 + 1413 +|
|       de credit alte creante      | + 1512 + ex. 1611 + ex. 1811 + ex. 1821 -|
|                                   | - ex. 1911 + ex. 30111 + ex. 3811 +      |
|                                   | + ex. 3821 - ex. 399 + ex. 401 +         |
|                                   | + ex. 402 + ex. 4811 + ex. 4821 - ex. 499|
|___________________________________|__________________________________________|
| 040 - Creante asupra clientelei   | ex. 2011 + 2021 + 2031 + 2041 + 2051 +   |
|                                   | + 2052 + 2061 + 2311 + 2312 + 2411 +     |
|                                   | + 2412 + 2611 + ex. 2811 + ex. 2821 -    |
|                                   | - ex. 2911 + ex. 2511 + ex. 30111 +      |
|                                   | + ex. 3811 + ex. 3821 - ex. 399 +        |
|                                   | + ex. 401 + ex. 402 + ex. 4811 +         |
|                                   | + ex. 4821 - ex. 499                     |
|___________________________________|__________________________________________|
| 050 - Obligatiuni si alte titluri | 30212 + 30252 + 30262 + 30312 + 30352 -  |
|       cu venit fix                | - 39112 + 30412 + 30452 + ex. 3799 -     |
|                                   | - 39122 + ex. 3811 + ex. 3821 - ex. 399  |
|___________________________________|__________________________________________|
| 058 - Obligatiuni si alte titluri | ex. 3799                                 |
|       cu venit fix emise de alti  |                                          |
|       emitenti, din care:         |                                          |
|       obligatiuni proprii         |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 060 - Actiuni si alte titluri cu  | 30213 + 30253 + 30263 + 30313 + 30353 -  |
|       venit variabil              | - 39113 + ex. 3811 + ex. 3821 - ex. 399 +|
|                                   | + 413 + ex. 415 - ex. 491                |
|___________________________________|__________________________________________|
| 070 - Participatii                | 412 + ex. 415 - ex. 491                  |
|___________________________________|__________________________________________|
| 075 - Participatii                | 4121 + ex. 415 - ex. 491                 |
|       participatii la institutii  |                                          |
|       de credit                   |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 080 - Parti in cadrul societatilor| 411 + ex. 415 - ex. 491                  |
|       comerciale legate           |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 085 - Parti in cadrul societatilor| 4111 + ex. 415 - ex. 491                 |
|       comerciale legate           |                                          |
|       parti in cadrul             |                                          |
|       institutiilor de credit     |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 090 - Imobilizari necorporale     | 431 + 433 + 441 + 451 - 4611 - 4621 -    |
|                                   | - 49211 - 4922 - 4924                    |
|___________________________________|__________________________________________|
| 093 - Imobilizari necorporale     | 4412 - 46112                             |
|       cheltuieli de constituire   |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 096 - Imobilizari necorporale     | 44111 - 46111 - 49221 - 44112            |
|       fondul comercial, in masura |                                          |
|       in care a fost achizitionat |                                          |
|       cu titlu oneros             |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 100 - Imobilizari corporale       | 432 + 434 + 442 + 452 - 4612 - 4622 -    |
|                                   | - 49212 - 4923 - 4925                    |
|___________________________________|__________________________________________|
| 105 - Imobilizari corporale       | 44211 + 4422 - 46122 - ex. 49231 - 49232 |
|       terenuri si cladiri         |                                          |
|       utilizate in scopul         |                                          |
|       desfasurarii activitatilor  |                                          |
|       proprii                     |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 110 - Capital subscris nevarsat   | 508                                      |
|___________________________________|__________________________________________|
| 120 - Actiuni si parti proprii    | 30214 + 30254 + 30264 + 30314 + 30354 -  |
|                                   | - 39114                                  |
|___________________________________|__________________________________________|
| 130 - Alte active                 | ex. 333 (solduri debitoare) + 3362 + 341 |
|                                   | (sold debitor) + 3514 + 35192 + 35262 +  |
|                                   | + 35324 + 35326 + 35328 (sold debitor) + |
|                                   | + 3534 + 35392 + 3551 + 3552 + 3556 +    |
|                                   | + 361 + 362 + 363 + 365 + 367 + 368 +    |
|                                   | + 3712 + ex. 372 (solduri debitoare) +   |
|                                   | + ex. 373 (solduri debitoare) +          |
|                                   | + ex. 3799 + ex. 3811 + ex. 3821 - 393 - |
|                                   | - ex. 399 + 421 + 3521 (sold debitor) +  |
|                                   | + 3522 (sold debitor) + 3531 (sold       |
|                                   | debitor) + 3533 (sold debitor) + 3536    |
|                                   | (sold debitor) + 3538 (sold debitor)     |
|___________________________________|__________________________________________|
| 140 - Cheltuieli inregistrate in  | 1171 + 1271 + 1317 + 1417 + 1517 + 1617 +|
|       avans si venituri angajate  | + 1812 + 1817 + 1822 + 1827 - 1912 +     |
|                                   | + 2017 + 2027 + 2037 + 2047 + 2057 +     |
|                                   | + 2067 + 2317 + 2417 + 25171 + 2617 +    |
|                                   | + 2812 + 2817 + 2822 + 2827 - 2912 +     |
|                                   | + 30117 + 30257 + 30371 + 30372 + 30373 +|
|                                   | + 30374 + 30471 + 30472 + 3371 + 3557 +  |
|                                   | + 374 + 375 + 378 + 37911 + 37921 +      |
|                                   | + 3812 + 3817 + 3822 + 3827 - ex. 399 +  |
|                                   | + 407 + 417 + 4812 + 4817 + 4822 + 4827 -|
|                                   | - ex. 499                                |
|___________________________________|__________________________________________|
|                                 PASIV                                        |
|______________________________________________________________________________|
| 303 - Datorii privind institutiile| 1122 + 122 + 1321 + 1421 + 1521 +        |
|       de credit                   | + ex. 1621 + ex. 30121                   |
|       la vedere                   |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 306 - Datorii privind institutiile| 1121 + 1123 + 1322 + 1323 + 1422 + 1423 +|
|       de credit                   | + 1522 + ex. 1621 + ex. 30121            |
|       la termen                   |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 314 - Datorii privind clientela   | 2531 + ex. 2542                          |
|       depozite la vedere          |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 315 - Datorii privind clientela   | 2532 + 2533 + ex. 2542 + ex. 2551 +      |
|       depozite la termen          | + ex. 2552 + ex. 2553 + ex. 2554 +       |
|                                   | + ex. 2555 + ex. 2556 + ex. 2558 +       |
|                                   | + ex. 2561 + ex. 2562 + ex. 2563 +       |
|                                   | + ex. 2566 + ex. 2568 + ex. 2564 +       |
|                                   | + ex. 2565 + ex. 2581 + ex. 2582 +       |
|                                   | + ex. 2583 + ex. 2584 + ex. 2585         |
|___________________________________|__________________________________________|
| 317 - Alte datorii privind        | 2321 + 2431 + ex. 2511 + 25211 +         |
|       clientela                   | + ex. 2551 + ex. 2552 + ex. 2553 +       |
|       la vedere                   | + ex. 2554 + ex. 2555 + ex. 2556 +       |
|                                   | + ex. 2558 + ex. 2561 + ex. 2562 +       |
|                                   | + ex. 2563 + ex. 2564 + ex. 2565 +       |
|                                   | + ex. 2566 + ex. 2568 + ex. 2581 +       |
|                                   | + ex. 2582 + ex. 2583 + ex. 2584 +       |
|                                   | + ex. 2585 + ex. 2621 + ex. 30121        |
|___________________________________|__________________________________________|
| 318 - Alte datorii privind        | 25212 + 2322 + 2432 + ex. 2621 +         |
|       clientela                   | + ex. 30121                              |
|       la termen                   |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 320 - Datorii constituite prin    | 2541 + 3211 + 3221 + 3251 + 3261         |
|       titluri                     |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 330 - Alte pasive                 | 30271 + 30272 + 3036 + 331 + 332 +       |
|                                   | + ex. 333 (solduri creditoare) + 334 +   |
|                                   | + 335 + 3361 + 341 (sold creditor) +     |
|                                   | + 3511 + 3512 + 3513 + 3515 + 3516 +     |
|                                   | + 35191 + 3521 (sold creditor) + 3522    |
|                                   | (sold creditor) + 35261 + 3531 (sold     |
|                                   | creditor) + 35323 + 35327 + 35328 (sold  |
|                                   | creditor) + 3533 (sold creditor) + 3536  |
|                                   | (sold creditor) + 3538 (sold creditor) + |
|                                   | + 35391 + 354 + 3561 + 3562 + 3566 +     |
|                                   | + 3716 + ex. 372 (solduri creditoare) +  |
|                                   | + ex. 373 (solduri creditoare) +         |
|                                   | + ex. 3799 (solduri creditoare) + 418 +  |
|                                   | + 542                                    |
|___________________________________|__________________________________________|
| 340 - Venituri inregistrate in    | 1172 + 1272 + 1327 + 1427 + 1527 + 1627 +|
|       avans si datorii angajate   | + 2327 + 2437 + 25172 + 2527 + 2537 +    |
|                                   | + 2547 + 2557 + 2567 + 2587 + 2627 +     |
|                                   | + 30127 + 30277 + 3217 + 3227 + 3257 +   |
|                                   | + 3267 + 3372 + 3567 + 376 + 377 +       |
|                                   | + 37912 + 37922 + 537 + 5411 - 5412      |
|___________________________________|__________________________________________|
| 353 - Provizioane pentru pensii si| 552                                      |
|       obligatii similare          |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 356 - Alte provizioane            | 551 + 553 + 554 + 555 + 559              |
|___________________________________|__________________________________________|
| 360 - Datorii subordonate         | 531 + 532                                |
|___________________________________|__________________________________________|
| 370 - Capital social subscris     | 501 + 502                                |
|___________________________________|__________________________________________|
| 380 - Prime legate de capital     | 511                                      |
|___________________________________|__________________________________________|
| 392 - Rezerve legale              | 512                                      |
|___________________________________|__________________________________________|
| 394 - Rezerve statutare sau       | 513                                      |
|       contractuale                |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 396 - Rezerva generala pentru     | 514                                      |
|       riscul de credit            |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 398 - Alte rezerve                | 515 + 518 + 519                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 400 - Rezerve din reevaluare      | 516                                      |
|___________________________________|__________________________________________|
| 410 - Rezultatul reportat         | 581                                      |
|___________________________________|__________________________________________|
| 420 - Rezultatul exercitiului     | 591                                      |
|       financiar                   |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 430 - Repartizarea profitului     | 592                                      |
|___________________________________|__________________________________________|
|                      ELEMENTE IN AFARA BILANTULUI                            |
|______________________________________________________________________________|
| 600 - Datorii contingente         | 911 + 913 + 953 + 9591 + 981             |
|___________________________________|__________________________________________|
| 603 - Acceptari si andosari       | ex. 911 + 91314 + 9139 + ex. 981         |
|___________________________________|__________________________________________|
| 606 - Garantii si active gajate   | ex. 911 + 953 + 9591 + ex. 981           |
|___________________________________|__________________________________________|
| 610 - Angajamente                 | 901 + 903 + 921                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 615 - Angajamente aferente        | 9211                                     |
|       tranzactiilor de vanzare cu |                                          |
|       posibilitate de rascumparare|                                          |
|___________________________________|__________________________________________|

                        CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

 ______________________________________________________________________________
|      COD POZITIE                  |             PLAN DE CONTURI              |
|___________________________________|__________________________________________|
| 010 - Dobanzi de primit si        | 7011 + 7012 + 7013 + 7014 + 7015 + 7017 +|
|       venituri asimilate          | + 7018 + ex. 7037 + 7038 + 7051 + 7052 + |
|                                   | + 7058 + 7021 + 7071 + 7072 + 7022 +     |
|                                   | + 7023 + 7024 + 7027 + 7028 + 7031 +     |
|                                   | + 70331 + 7034 + 7036                    |
|___________________________________|__________________________________________|
| 015 - Dobanzi de primit si        | 70331 + 7034 + ex. 7037 + ex. 7038 +     |
|       venituri asimilate aferente | + ex. 7051 + ex. 7052 + ex. 7058         |
|       obligatiunilor si altor     |                                          |
|       titluri cu venit fix        |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 020 - Dobanzi de platit si        | 6011 + 6012 + 6013 + 6014 + 6015 + 6017 +|
|       cheltuieli asimilate        | + 6021 + 6022 + 6023 + 6024 + 6025 +     |
|                                   | + 6026 + 6027 + 6028 + 6031 + 60342 +    |
|                                   | + 6036 + ex. 6037 + 605 + 6071 + 6072    |
|___________________________________|__________________________________________|
| 030 - Venituri privind titlurile  | 70333 + 7053                             |
|___________________________________|__________________________________________|
| 033 - Venituri din actiuni si alte| 70333 + ex. 7053                         |
|       titluri cu venit variabil   |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 035 - Venituri din participatii   | ex. 7053                                 |
|___________________________________|__________________________________________|
| 037 - Venituri din parti in cadrul| ex. 7053                                 |
|       societatilor comerciale     |                                          |
|       legate                      |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 040 - Venituri din comisioane     | 7019 + 7029 + 7039 + 7069 + 70749 + 708  |
|___________________________________|__________________________________________|
| 050 - Cheltuieli cu comisioane    | 6019 + 6029 + 6039 + 6069 + 60749 + 608  |
|___________________________________|__________________________________________|
| 060 - Profit sau pierdere neta din| 7032 + 70336 + 7061 + 70741 + 70742 +    |
|       operatiuni financiare       | + 76311 + ex. 7637 - 6032 - 6061 -       |
|                                   | - 66311 - 60336 - 60741 + 60742 -        |
|                                   | - ex. 6637                               |
|___________________________________|__________________________________________|
| 070 - Alte venituri din exploatare| 7077 + 709 + 741 + 742 + 743 + 7461 +    |
|                                   | + 747 + 7491 + 7492 + 7494 + 7495 +      |
|                                   | + 7499 + 74931 + 74932 + 74936 +         |
|                                   | + ex. 765 + 769 + 781                    |
|___________________________________|__________________________________________|
| 083 - Cheltuieli cu personalul    | 611 + 612 + 617 - 74933 - 74934          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 084 - Salarii                     | 611 - 74933                              |
|___________________________________|__________________________________________|
| 085 - Cheltuieli cu asigurarile   | 612 - 74934                              |
|       sociale                     |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 086 - Cheltuieli aferente         | 6121                                     |
|       pensiilor                   |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 087 - Alte cheltuieli             | 631 + 632 + 633 + 634 + 635              |
|       administrative              |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 090 - Corectii asupra valorii     | 651 + 652 + 6642 - 7642 - 766            |
|       imobilizarilor necorporale  |                                          |
|       si corporale                |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 100 - Alte cheltuieli de          | 60331 + 60341 + 6077 + 609 + 627 + 641 + |
|       exploatare                  | + 642 + 643 + 6461 + 649 + ex. 665 +     |
|                                   | + 669 - 74935                            |
|___________________________________|__________________________________________|
| 110 - Corectii asupra valorii     | 661 + 662 + 6633 + ex. 6637 + 6647 +     |
|       creantelor si provizioanelor| + ex. 665 + 667 + 668                    |
|       pentru datorii contingente  |                                          |
|       si angajamente              |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 120 - Reluari din corectii asupra | 761 + 762 + 7633 + ex. 7637 + 7647 +     |
|       valorii creantelor si       | + ex. 765 + 767                          |
|       provizioanelor pentru       |                                          |
|       datorii contingente si      |                                          |
|       angajamente                 |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 130 - Corectii asupra valorii     | 6462 + 66312 + 6641                      |
|       titlurilor transferabile    |                                          |
|       care au caracter de         |                                          |
|       imobilizari financiare, a   |                                          |
|       participatiilor si a        |                                          |
|       partilor in cadrul          |                                          |
|       societatilor comerciale     |                                          |
|       legate                      |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 140 - Reluari din corectii asupra | 7462 + 76312 + 7641                      |
|       valorii titlurilor          |                                          |
|       transferabile care au       |                                          |
|       caracter de imobilizari     |                                          |
|       financiare, a               |                                          |
|       participatiilor si a        |                                          |
|       partilor in cadrul          |                                          |
|       societatilor comerciale     |                                          |
|       legate                      |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 160 - Impozitul pe rezultatul     | ex. 691 - ex. 791                        |
|       activitatii curente         |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 180 - Venituri extraordinare      | 771                                      |
|___________________________________|__________________________________________|
| 190 - Cheltuieli extraordinare    | 671                                      |
|___________________________________|__________________________________________|
| 210 - Impozitul pe rezultatul     | ex. 691 - ex. 791                        |
|       activitatii extraordinare   |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 260 - Impozitul pe profit         | 691 - 791                                |
|___________________________________|__________________________________________|
| 270 - Alte impozite ce nu apar in | 699                                      |
|       elementele de mai sus       |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|

    CAP. 4*)
    Concordantele intre planul de conturi bancar*) cu formatul bilantului si contului de profit si pierdere

    *) Capitolul IV este reprodus in facsimil.
    *) Planul de conturi pentru societatile bancare si normele metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.418/344/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.

                                 BILANT

 ______________________________________________________________________________
|      COD POZITIE                  |             PLAN DE CONTURI              |
|___________________________________|__________________________________________|
|                                 ACTIV                                        |
|______________________________________________________________________________|
| 010 - Casa, disponibilitati la    | 101 + 109 + 1111 + 1711 - ex. 1911       |
|       banci centrale              |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 023 - Efecte publice si valori    | 30211 + 30251 + 30261 + 30311 + 30351 -  |
|       asimilate                   | - 39111 + 30411 + 30451 +/- 30461 -      |
|                                   | - 39121 + ex. 3811 + ex. 3821 - ex. 399  |
|___________________________________|__________________________________________|
| 033 - Creante asupra institutiilor| 1112 + 121 + 1311 + 1411 + 1511 +        |
|       de credit la vedere         | + ex. 1611 + 17311 + 17411 + ex. 17611 + |
|                                   | + ex. 17821 + ex. 1811 + ex. 1821 -      |
|                                   | - ex. 1911 + ex. 2011 + ex. 2811 +       |
|                                   | + ex. 2821 - ex. 2911 + ex. 30111 +      |
|                                   | + ex. 3811 + ex. 3821 - ex. 399          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 036 - Creante asupra institutiilor| 1113 + 1114 + 1312 + 1313 + 1412 + 1413 +|
|       de credit alte creante      | + 1512 + ex. 1611 + 17312 + 17313 +      |
|                                   | + 17412 + ex. 17611 + ex. 17811 +        |
|                                   | + ex. 17821 + ex. 1811 + ex. 1821 -      |
|                                   | - ex. 1911 + ex. 30111 + ex. 3811 +      |
|                                   | + ex. 3821 - ex. 399 + ex. 401 +         |
|                                   | + ex. 402 + ex. 4811 + ex. 4821 - ex. 499|
|___________________________________|__________________________________________|
| 040 - Creante asupra clientelei   | ex. 2011 + 2021 + 2031 + 2041 + 2051 +   |
|                                   | + 2052 + 2061 + 2311 + 2312 + 2411 +     |
|                                   | + 2412 + 2611 + ex. 2811 + ex. 2821 -    |
|                                   | - ex. 2911 + ex. 2511 + ex. 30111 +      |
|                                   | + ex. 3811 + ex. 3821 - ex. 399 +        |
|                                   | + ex. 401 + ex. 402 + ex. 4811 +         |
|                                   | + ex. 4821 - ex. 499                     |
|___________________________________|__________________________________________|
| 050 - Obligatiuni si alte titluri | 30212 + 30252 + 30262 + 30312 + 30352 -  |
|       cu venit fix                | - 39112 + 30412 + 30452 +/- 30462 +      |
|                                   | + ex. 3799 - 39122 + ex. 3811 +          |
|                                   | + ex. 3821 - ex. 399                     |
|___________________________________|__________________________________________|
| 058 - Obligatiuni si alte titluri | ex. 3799                                 |
|       cu venit fix emise de alti  |                                          |
|       emitenti, din care:         |                                          |
|       obligatiuni proprii         |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 060 - Actiuni si alte titluri cu  | 30213 + 30253 + 30263 + 30313 + 30353 -  |
|       venit variabil              | - 39113 + ex. 3811 + ex. 3821 - ex. 399 +|
|                                   | + 413 +/- ex. 414 + ex. 415 - ex. 491    |
|___________________________________|__________________________________________|
| 070 - Participatii                | 412 +/- ex. 414 + ex. 415 - ex. 491      |
|___________________________________|__________________________________________|
| 075 - Participatii                | 4121 +/- ex. 414 + ex. 415 - ex. 491     |
|       participatii la institutii  |                                          |
|       de credit                   |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 080 - Parti in cadrul societatilor| 411 +/- ex. 414 + ex. 415 - ex. 491      |
|       comerciale legate           |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 085 - Parti in cadrul societatilor| 4111 +/- ex. 414 + ex. 415 - ex. 491     |
|       comerciale legate           |                                          |
|       parti in cadrul             |                                          |
|       institutiilor de credit     |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 090 - Imobilizari necorporale     | 431 + 441 + 451 - 4611 - 4621 - 49211 -  |
|                                   | - 49221 - 49231                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 093 - Imobilizari necorporale     | 4412 - 46112                             |
|       cheltuieli de constituire   |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 096 - Imobilizari necorporale     | 4411 - 46111 - ex. 49221                 |
|       fondul comercial, in masura |                                          |
|       in care a fost achizitionat |                                          |
|       cu titlu oneros             |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 100 - Imobilizari corporale       | 432 + 442 + 452 - 4612 - 4622 - 49212 -  |
|                                   | - 49222 - 49232                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 105 - Imobilizari corporale       | 44211 + 44222 - 46122 - ex. 49222        |
|       terenuri si cladiri         |                                          |
|       utilizate in scopul         |                                          |
|       desfasurarii activitatilor  |                                          |
|       proprii                     |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 110 - Capital subscris nevarsat   | 508                                      |
|___________________________________|__________________________________________|
| 120 - Actiuni si parti proprii    | 30214 + 30254 + 30264 + 30314 + 30354 -  |
|                                   | - 39114                                  |
|___________________________________|__________________________________________|
| 130 - Alte active                 | ex. 333 (solduri debitoare) + 3362 + 341 |
|                                   | (sold debitor) + 342 (sold debitor) +    |
|                                   | + 3514 + 35192 + 35262 + 35324 + 35326 + |
|                                   | + 35328 (sold debitor) + 3534 + 35392 +  |
|                                   | + 3551 + 3552 + 3556 + 361 + 362 + 363 - |
|                                   | - 364 + 365 + 367 + 368 + 3712 + ex. 372 |
|                                   | (solduri debitoare) + ex. 373 (solduri   |
|                                   | debitoare) + ex. 3799 + ex. 3811 +       |
|                                   | + ex. 3821 - 393 - ex. 399 + 421 +/-     |
|                                   | +/- 424 + 3521 (sold debitor) +          |
|                                   | + 3522 (sold debitor) + 3531 (sold       |
|                                   | debitor) + 3533 (sold debitor) + 3536    |
|                                   | (sold debitor) + 3538 (sold debitor) +   |
|                                   | + 35394                                  |
|___________________________________|__________________________________________|
| 140 - Cheltuieli inregistrate in  | 1171 + 1271 + 1317 + 1417 + 1517 + 1617 +|
|       avans si venituri angajate  | + 17171 + 17317 + 17417 + 17617 +        |
|                                   | + 17812 + 17817 + 17822 + 17827 + 1812 + |
|                                   | + 1817 + 1822 + 1827 - 1912 + 2017       |
|                                   | + 2027 + 2037 + 2047 + 2057 + 2067 +     |
|                                   | + 2317 + 2417 + 25171 + 2617 + 2812 +    |
|                                   | + 2817 + 2822 + 2827 - 2912 + 30117 +    |
|                                   | + 30257 + 30371 + 30372 + 30373 +        |
|                                   | + 30374 + 30471 + 30472 + 3371 + 3557 +  |
|                                   | + 374 + 375 + 378 + 37911 + 37921 +      |
|                                   | + 3812 + 3817 + 3822 + 3827 - ex. 399 +  |
|                                   | + 407 + 417 + 4812 + 4817 + 4822 + 4827 -|
|                                   | - ex. 499                                |
|___________________________________|__________________________________________|
|                                 PASIV                                        |
|______________________________________________________________________________|
| 303 - Datorii privind institutiile| 1122 + 122 + 1321 + 1421 + 1521 +        |
|       de credit                   | + ex. 1621 + 1712 + 17321 + 17421 +      |
|       la vedere                   | + ex. 17621 + ex. 30121                  |
|___________________________________|__________________________________________|
| 306 - Datorii privind institutiile| 1121 + 1123 + 1322 + 1323 + 1422 + 1423 +|
|       de credit                   | + 1522 + ex. 1621 + 17322 + 17323 +      |
|       la termen                   | + 17422+ ex. 17621 + ex. 30121           |
|___________________________________|__________________________________________|
| 314 - Datorii privind clientela   | 2531 + ex. 2542                          |
|       depozite la vedere          |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 315 - Datorii privind clientela   | 2532 + 2533 + ex. 2542 + ex. 2551 +      |
|       depozite la termen          | + ex. 2552 + ex. 2553 + ex. 2554 +       |
|                                   | + ex. 2555 + ex. 2556 + ex. 2558 +       |
|                                   | + ex. 2561 + ex. 2562 + ex. 2563 +       |
|                                   | + ex. 2564 + ex. 2565 + ex. 2566 +       |
|                                   | + ex. 2568 + ex. 2581 + ex. 2582 +       |
|                                   | + ex. 2583 + 2584 + 2585                 |
|___________________________________|__________________________________________|
| 317 - Alte datorii privind        | 2321 + 2431 + ex. 2511 + 25211 +         |
|       clientela                   | + ex. 2551 + ex. 2552 + ex. 2553 +       |
|       la vedere                   | + ex. 2554 + ex. 2555 + ex. 2556 +       |
|                                   | + ex. 2558 + ex. 2561 + ex. 2562 +       |
|                                   | + ex. 2563 + ex. 2564 + ex. 2565 +       |
|                                   | + ex. 2566 + ex. 2568 + ex. 2581 +       |
|                                   | + ex. 2582 + ex. 2583 + ex. 2584 +       |
|                                   | + ex. 2585 + ex. 2621 + ex. 30121        |
|___________________________________|__________________________________________|
| 318 - Alte datorii privind        | 25212 + 2322 + 2432 + ex. 2621 +         |
|       clientela                   | + ex. 30121                              |
|       la termen                   |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 320 - Datorii constituite prin    | 2541 + 3211 + 3221 + 3251 + 3261         |
|       titluri                     |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 330 - Alte pasive                 | 30271 + 30272 + 3036 + 331 + 332 +       |
|                                   | + ex. 333 (solduri creditoare) + 334 +   |
|                                   | + 335 + 3361 + 341 (sold creditor) +     |
|                                   | + 342 (sold creditor) + 3511 + 3512 +    |
|                                   | + 3513 + 3515 + 3516 + 35191 + 3521      |
|                                   | (sold creditor) + 3522 (sold creditor) + |
|                                   | + 35261 + 3531 (sold creditor) + 35323 + |
|                                   | + 35327 + 35328 (sold creditor) + 3533   |
|                                   | (sold creditor) + 3536 (sold creditor) + |
|                                   | 3538 (sold creditor) + 35391 + 35393 +   |
|                                   | 354 + 3561 + 3562 + 3566 + 3716 + ex. 372|
|                                   | (solduri creditoare) + ex. 373 (solduri  |
|                                   | creditoare) + ex. 3799 (solduri          |
|                                   | creditoare) + 418 + 542                  |
|___________________________________|__________________________________________|
| 340 - Venituri inregistrate in    | 1172 + 1272 + 1327 + 1427 + 1527 + 1627 +|
|       avans si datorii angajate   | + 2327 + 17172 + 17327 + 17427 + 17627 + |
|                                   | + 2327 + 2437 + 25172 + 2527 + 2537 +    |
|                                   | + 2547 + 2557 + 2567 + 2587 + 2627 +     |
|                                   | + 30127 + 30277 + 3217 + 3227 + 3257 +   |
|                                   | + 3267 + 3372 + 3567 + 376 + 377 +       |
|                                   | + 37912 + 37922 + 537 + 5411 - 5412      |
|___________________________________|__________________________________________|
| 353 - Provizioane pentru pensii si| 552 + 561                                |
|       obligatii similare          |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 356 - Alte provizioane            | 551 + 553 + 559                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 360 - Datorii subordonate         | 531 + 532                                |
|___________________________________|__________________________________________|
| 370 - Capital social subscris     | 501 + 502 +/- 503                        |
|___________________________________|__________________________________________|
| 380 - Prime legate de capital     | 511                                      |
|___________________________________|__________________________________________|
| 392 - Rezerve legale              | 512                                      |
|___________________________________|__________________________________________|
| 394 - Rezerve statutare sau       | 513                                      |
|       contractuale                |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 396 - Rezerva generala pentru     | 514                                      |
|       riscul de credit            |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 398 - Alte rezerve                | 515 + 518 + 519                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 400 - Rezerve din reevaluare      | 516                                      |
|___________________________________|__________________________________________|
| 410 - Rezultatul reportat         | 581                                      |
|___________________________________|__________________________________________|
| 420 - Rezultatul exercitiului     | 591                                      |
|       financiar                   |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 430 - Repartizarea profitului     | 592                                      |
|___________________________________|__________________________________________|
|                      ELEMENTE IN AFARA BILANTULUI                            |
|______________________________________________________________________________|
| 600 - Datorii contingente         | 911 + 913 + 953 + 9591 + 981             |
|___________________________________|__________________________________________|
| 603 - Acceptari si andosari       | ex. 911 + 91314 + 9139 + ex. 981         |
|___________________________________|__________________________________________|
| 606 - Garantii si active gajate   | ex. 911 + 953 + 9591 + ex. 981           |
|___________________________________|__________________________________________|
| 610 - Angajamente                 | 901 + 903 + 921                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 615 - Angajamente aferente        | 9211                                     |
|       tranzactiilor de vanzare cu |                                          |
|       posibilitate de rascumparare|                                          |
|___________________________________|__________________________________________|

                        CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

 ______________________________________________________________________________
|      COD POZITIE                  |             PLAN DE CONTURI              |
|___________________________________|__________________________________________|
| 010 - Dobanzi de primit si        | 7011 + 7012 + 7013 + 7014 + 7015 +       |
|       venituri asimilate          | + 70161 + 70162 + 70163 + 70164 +        |
|                                   | + 70168 + 7017 + 7018 + ex. 7037 +       |
|                                   | + 7038 + 7051 + 7052 + 7058 + 7021 +     |
|                                   | + 7071 + 7072 + 7022 + 7023 + 7024 +     |
|                                   | + 7027 + 7028 + 7031 + 70331 + 7034 +    |
|                                   | + 7036                                   |
|___________________________________|__________________________________________|
| 015 - Dobanzi de primit si        | 70331 + 7034 + ex. 7037 + ex. 7038 +     |
|       venituri asimilate aferente | + ex. 7051 + ex. 7052 + ex. 7058         |
|       obligatiunilor si altor     |                                          |
|       titluri cu venit fix        |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 020 - Dobanzi de platit si        | 6011 + 6012 + 6013 + 6014 + 6015 +       |
|       cheltuieli asimilate        | + 60161 + 60162 + 60163 + 60164 + 6017 + |
|                                   | + 6021 + 6022 + 6023 + 6024 + 6025 +     |
|                                   | + 6026 + 6027 + 6028 + 6031 + 60342 +    |
|                                   | + 6036 + ex. 6037 + 605 + 6071 + 6072    |
|___________________________________|__________________________________________|
| 030 - Venituri privind titlurile  | 70333 + 7053                             |
|___________________________________|__________________________________________|
| 033 - Venituri din actiuni si alte| 70333 + ex. 7053                         |
|       titluri cu venit variabil   |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 035 - Venituri din participatii   | ex. 7053                                 |
|___________________________________|__________________________________________|
| 037 - Venituri din parti in cadrul| ex. 7053                                 |
|       societatilor comerciale     |                                          |
|       legate                      |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 040 - Venituri din comisioane     | 70169 + 7019 + 7029 + 7039 + 7069 +      |
|                                   | + 70749 + 708                            |
|___________________________________|__________________________________________|
| 050 - Cheltuieli cu comisioane    | 60169 + 6019 + 6029 + 6039 + 6069 +      |
|                                   | + 60749 + 608                            |
|___________________________________|__________________________________________|
| 060 - Profit sau pierdere neta din| 7032 + 70336 + 7061 + 70741 + 70742 +    |
|       operatiuni financiare       | + 76311 + ex. 7637 - 6032 - 6061 -       |
|                                   | - 66311 - 60336 - 60741 + 60742 -        |
|                                   | - ex. 6637                               |
|___________________________________|__________________________________________|
| 070 - Alte venituri din exploatare| 7077 + 709 + 741 + 742 + 743 + 7461 +    |
|                                   | + 747 + 7491 + 7492 + ex. 7493 + 7494 +  |
|                                   | + 7495 + 7499 + ex. 765 + 766 + 781      |
|___________________________________|__________________________________________|
| 083 - Cheltuieli cu personalul    | 611 + 612 + 617 - ex. 7493               |
|___________________________________|__________________________________________|
| 084 - Salarii                     | 611 - ex. 7493                           |
|___________________________________|__________________________________________|
| 085 - Cheltuieli cu asigurarile   | 612 - ex. 7493                           |
|       sociale                     |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 086 - Cheltuieli aferente         | 6121                                     |
|       pensiilor                   |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 087 - Alte cheltuieli             | 631 + 632 + 633 + 634 + 635              |
|       administrative              |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 090 - Corectii asupra valorii     | 651 + 652 + 6642 - 7642                  |
|       imobilizarilor necorporale  |                                          |
|       si corporale                |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 100 - Alte cheltuieli de          | 60331 + 60341 + 6077 + 609 + 621 + 627 + |
|       exploatare                  | + 641 + 642 + 643 + 6461 + 649 +         |
|                                   | + ex. 665 + 666 - ex. 7493               |
|___________________________________|__________________________________________|
| 110 - Corectii asupra valorii     | 661 + 662 + 6633 + ex. 6637 + 6647 +     |
|       creantelor si provizioanelor| + ex. 665 + 667 + 668                    |
|       pentru datorii contingente  |                                          |
|       si angajamente              |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 120 - Reluari din corectii asupra | 761 + 762 + 7633 + ex. 7637 + 7647 +     |
|       valorii creantelor si       | + ex. 765 + 767                          |
|       provizioanelor pentru       |                                          |
|       datorii contingente si      |                                          |
|       angajamente                 |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 130 - Corectii asupra valorii     | 6462 + 66312 + 6641                      |
|       titlurilor transferabile    |                                          |
|       care au caracter de         |                                          |
|       imobilizari financiare, a   |                                          |
|       participatiilor si a        |                                          |
|       partilor in cadrul          |                                          |
|       societatilor comerciale     |                                          |
|       legate                      |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 140 - Reluari din corectii asupra | 7462 + 76312 + 7641                      |
|       valorii titlurilor          |                                          |
|       transferabile care au       |                                          |
|       caracter de imobilizari     |                                          |
|       financiare, a               |                                          |
|       participatiilor si a        |                                          |
|       partilor in cadrul          |                                          |
|       societatilor comerciale     |                                          |
|       legate                      |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 160 - Impozitul pe rezultatul     | ex. 691                                  |
|       activitatii curente         |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 180 - Venituri extraordinare      | 771 + 773 + 777                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 190 - Cheltuieli extraordinare    | 671 + 673 + 677                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 210 - Impozitul pe rezultatul     | ex. 691                                  |
|       activitatii extraordinare   |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 260 - Impozitul pe profit         | 691                                      |
|___________________________________|__________________________________________|

    CAP. 5
    Controlul raportarilor contabile semestriale ale institutiilor de credit

    A. Corelatii din cadrul formularelor de raportare contabila semestriala

    Bilant (cod 10)

    020 = 023 + 026
    030 = 033 + 036
    050 = 053 + 056
    300 = 303 + 306
    310 = 313 + 316
    313 = 314 + 315
    316 = 317 + 318
    320 = 323 + 326
    350 = 353 + 356
    390 = 392 + 394 + 396 + 398
    150 = 440

    Contul de profit si pierdere (cod 20)
    030 = 033 + 035 + 037
    080 = 083 + 087
    153 = 010 - 020 + 030 + 040 - 050 +/- 060 + 070 - 080 - 090 - 100 - 110 + 120 - 130 + 140, daca (010 - 020 + 030 + 040 - 050 +/- 060 + 070 - 080 - 090 - 100 - 110 + 120 - 130 + 140) >/= 0
    156 = - (010 - 020 + 030 + 040 - 050 +/- 060 + 070 - 080 - 090 - 100 - 110 + 120 - 130 + 140), daca (010 - 020 + 030 + 040 - 050 +/- 060 + 070 - 080 - 090 - 100 - 110 + 120 - 130 + 140) < 0
    173 = 153 - 156 - 160, daca (153 - 156 - 160) >/= 0
    176 = - (153 - 156 - 160), daca (153 - 156 - 160) < 0
    203 = 180 - 190, daca (180 - 190) >/= 0
    206 = - (180 - 190), daca (180 - 190) < 0
    223 = 203 - 206 - 210, daca (203 - 206 - 210) >/= 0
    226 = - (203 - 206 - 210), daca (203 - 206 - 210) < 0
    253 = 230 - 240, daca (230 - 240) >/= 0
    256 = - (230 - 240), daca (230 - 240) < 0
    283 = 253 - 256 - 260 - 270, daca (253 - 256 - 260 - 270) >/= 0
    286 = - (253 - 256 - 260 - 270), daca (253 - 256 - 260 - 270) < 0

    Nota explicativa (cod 30)

    I. Date privind rezultatul inregistrat
    101 + 102 col. 1 = 1

    II. Date privind platile restante
    col. 1 = col. 2 + col. 3
    201 col. 1, 2 si 3 = 202 + 206 + 212 la 216 + 221 + 222 + 227 col. 1, 2 si 3
    202 col. 1, 2 si 3 = 203 la 205 col. 1, 2 si 3
    206 col. 1, 2 si 3 = 207 la 211 col. 1, 2 si 3
    216 col. 1, 2 si 3 = 217 la 220 col. 1, 2 si 3
    222 col. 1, 2 si 3 = 223 la 226 col. 1, 2 si 3

    B. Corelatii dintre formularele de raportari contabile semestriale ale institutiilor de credit

___________________________________________
Formular cod 10   Relatia   Formular cod 20
coloana 2                   coloana 2
420                  =      283 sau 286
___________________________________________
Formular cod 20             Formular cod 30
coloana 2                   coloana 2
283                  =      101
___________________________________________
286                  =      102
___________________________________________

    CAP. 6
    Nomenclator - forme de proprietate

_____________________________________________________________________________
CODUL                              DENUMIREA
_____________________________________________________________________________
 10     PROPRIETATE DE STAT
 11     Regii autonome
 12     Societati comerciale cu capital integral de stat
 13     Alte unitati economice de stat netransformate in societati comerciale
        sau regii autonome
 14     Companii si societati nationale

 20     PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat si privat)

        PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat - sub 50%)
 21     Societati comerciale cu capital de stat autohton si de stat strain
 22     Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton si strain
 23     Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton
 24     Societati comerciale cu capital de stat si privat strain

        PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat - 50% si peste 50%)
 25     Societati comerciale cu capital de stat autohton si de stat strain
 26     Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton si strain
 27     Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton
 28     Societati comerciale cu capital de stat si privat strain

 30     PROPRIETATE INDIVIDUALA - PRIVATA
        (cu capital: privat autohton, privat autohton si strain, privat
        strain, societati agricole)

 31     Societati comerciale in nume colectiv
 32     Societati comerciale in comandita simpla
 33     Societati comerciale in comandita pe actiuni
 34     Societati comerciale pe actiuni
 35     Societati comerciale cu raspundere limitata
 36     Societati agricole
 37     Societati comerciale cu capital de stat, privatizate in cursul anului
        de raportare

 40     PROPRIETATE COOPERATISTA
 41     Cooperative de consum
 42     Cooperative mestesugaresti
 43     Cooperative si asociatii agricole netransformate
 44     Cooperative de credit

 50     PROPRIETATE OBSTEASCA
        (societati comerciale apartinand organizatiilor si institutiilor
        politice si obstesti)
_____________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 3/2003
Ordin 3 2008
pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile in cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
Ordin 4 2005
privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 999/3/2003 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila semestriala a institutiilor de credit, cu modificarile si completarile ulterioare
Ordin 6 2004
privind modificarea si completarea unor reglementari contabile aplicabile institutiilor de credit
Ordin 5 2004
privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 999/3/2003 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila semestriala a institutiilor de credit
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu