E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 5 din 23 iunie 2004

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 999/3/2003 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila semestriala a institutiilor de credit

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 723 din 11 august 2004


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 200/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 4 alin. (2) din Legea nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2003, si ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 947/2004 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2004 a agentilor economici,
    in temeiul prevederilor art. 4 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, si ale art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Banca Nationala a Romaniei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Alineatul (2) al articolului 1 din Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 999/3/2003 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila semestriala a institutiilor de credit, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 578 din 13 august 2003, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Sistemul de raportare contabila semestriala a institutiilor de credit, aprobat prin prezentul ordin, este obligatoriu pentru banci, persoane juridice romane, sucursalele din Romania ale bancilor straine, pentru organizatiile cooperatiste de credit si pentru casele de economii pentru domeniul locativ, denumite in continuare institutii de credit."
    Art. 2
    Sistemul de raportare contabila semestriala a institutiilor de credit, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 999/3/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 578 din 13 august 2003, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. In cadrul capitolului I "Norme metodologice privind intocmirea, semnarea, verificarea si depunerea raportarilor contabile semestriale ale institutiilor de credit", la punctul 1 "Generalitati", alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Institutiile de credit, indiferent de forma de organizare, de tipul de proprietate si de reglementarile contabile aplicate, inclusiv institutiile de credit aflate in curs de lichidare, pana la terminarea lichidarii, au obligatia sa intocmeasca si sa depuna raportari contabile semestriale la Directia supraveghere din cadrul Bancii Nationale a Romaniei si la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice unde acestea isi au sediul social."
    2. Referirile cu privire la depunerea de catre institutiile de credit a raportarilor contabile semestriale la Directia generala de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov se abroga.
    3. In cadrul capitolului I "Norme metodologice privind intocmirea, semnarea, verificarea si depunerea raportarilor contabile semestriale ale institutiilor de credit", la punctul 2 "Prezentarea, semnarea, depunerea raportarilor contabile semestriale, precum si reguli generale referitoare la modul de completare a acestora", alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Institutiile de credit vor intocmi urmatoarele formulare:
    a) Bilant (cod 10);
    b) Contul de profit si pierdere (cod 20);
    c) Date informative (cod 30)."
    4. Referirile la formularul "Nota explicativa (cod 30)" se vor citi ca referiri la formularul "Date informative (cod 30)".
    5. In cadrul capitolului I "Norme metodologice privind intocmirea, semnarea, verificarea si depunerea raportarilor contabile semestriale ale institutiilor de credit", la punctul 3 "Termenul pentru depunerea raportarilor contabile semestriale ", alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Depunerea raportarilor contabile semestriale sau, dupa caz, a declaratiilor institutiilor de credit care nu au desfasurat activitate pana la data de 30 iunie a anului de raportare, catre Directia supraveghere din cadrul Bancii Nationale a Romaniei si unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, se va efectua pana la data de 20 august a anului de raportare."
    6. In cadrul capitolului I "Norme metodologice privind intocmirea, semnarea, verificarea si depunerea raportarilor contabile semestriale ale institutiilor de credit", la punctul 4 "Informatii privind completarea raportarilor contabile semestriale" -"Contul de profit si pierdere (cod 20)", alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Formularul cuprinde totalitatea veniturilor realizate, cheltuielilor efectuate si a rezultatelor financiare obtinute (profit si pierdere), preluate din conturile de venituri si cheltuieli cuprinse in balanta de verificare la 30 iunie a anului de raportare."
    7. In cadrul capitolului I "Norme metodologice privind intocmirea, semnarea, verificarea si depunerea raportarilor contabile semestriale ale institutiilor de credit", la punctul 4 "Informatii privind completarea raportarilor contabile semestriale" - "Contul de profit si pierdere (cod 20)", prima liniuta a alineatului 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "- datele care se raporteaza in formularul <<Contul de profit si pierdere>> sunt cumulate de la inceputul anului pana la sfarsitul perioadei de raportare."
    8. In cadrul capitolului I "Norme metodologice privind intocmirea, semnarea, verificarea si depunerea raportarilor contabile semestriale ale institutiilor de credit", la punctul 4 "Informatii privind completarea raportarilor contabile semestriale" - "Date informative (cod 30)", alineatul 1 al punctului II "Date privind platile restante" se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Se completeaza de catre institutiile de credit cu sumele de la sfarsitul perioadei de raportare care au depasit termenele de plata prevazute in contracte sau in acte normative."
    9. In cadrul capitolului I "Norme metodologice privind intocmirea, semnarea, verificarea si depunerea raportarilor contabile semestriale ale institutiilor de credit", la punctul 4 "Informatii privind completarea raportarilor contabile semestriale" - "Date informative (cod 30)", punctul IV se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "IV. Date privind investitiile straine
    Datele privind investitiile straine in Romania se completeaza de toate institutiile de credit cu participare de capital strain si servesc la culegerea de informatii cu privire la investitiile straine in Romania. Datele se vor completa in euro, iar transformarea celorlalte valute in euro se va face la cursul de schimb de la data cand a avut loc operatiunea."
    10. Modelele formularelor de raportare semestriala a institutiilor de credit prevazute la capitolul II se modifica si sunt cele prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    11. Concordantele intre Planul de conturi al institutiilor de credit si Planul de conturi bancar cu formatele de Bilant si Cont de profit si pierdere, prevazute la capitolul III si, respectiv, capitolul IV, se modifica astfel:
    - in locul concordantelor aferente pozitiilor "410 - Rezultatul reportat" si 420 - Rezultatul exercitiului financiar din Bilant se introduc urmatoarele randuri":
 ______________________________________________________________________________
| "413 - Rezultatul reportat - sold creditor              | 581 (sold creditor)|
|_________________________________________________________|____________________|
| 416 - Rezultatul reportat - sold debitor                | 581 (sold debitor) |
|_________________________________________________________|____________________|
| 423 - Rezultatul exercitiului financiar - sold creditor | 591 (sold creditor)|
|_________________________________________________________|____________________|
| 426 - Rezultatul exercitiului financiar - sold debitor  | 591 (sold debitor)"|
|_________________________________________________________|____________________|

    - concordantele aferente pozitiilor "083 - Cheltuieli cu personalul", "084 - Salarii" si "087 - Alte cheltuieli administrative" din Contul de profit si pierdere se modifica si sunt urmatoarele:
 ______________________________________________________________________________
| "083 - cheltuieli cu personalul      | 611 + 612 + 617 + ex. 6344 - ex. 7493 |
|______________________________________|_______________________________________|
| 084 - Salarii                        | 611 + ex. 6344 - ex. 7493             |
|______________________________________|_______________________________________|
| 087 - alte cheltuieli administrative | 631 + 632 + 633 + ex. 634 + 635"      |
|______________________________________|_______________________________________|

    12. In cadrul concordantelor intre Planul de conturi al institutiilor de credit cu formatul Contului de profit si pierdere, prevazute la capitolul III, dupa pozitia "260 - Impozitul pe profit" se introduc urmatoarele randuri:
 ______________________________________________________________________________
| "263 - Cheltuieli cu impozitul pe profit curent                     |  6911  |
|_____________________________________________________________________|________|
| 265 - Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat                      |  6912  |
|_____________________________________________________________________|________|
| 267 - Venituri din impozitul pe profit amanat                       |  791"  |
|_____________________________________________________________________|________|

    13. La capitolul V "Controlul raportarilor contabile semestriale ale institutiilor de credit", punctul A "Corelatii din cadrul formularelor de raportare contabila semestriala" - "Contul de profit si pierdere (cod 20)", dupa corelatiile aferente pozitiei 256 se introduce urmatoarea corelatie:
    "260 = 263 + 265 - 267"
    14. La capitolul V "Controlul raportarilor contabile semestriale ale institutiilor de credit", punctul B "Corelatii dintre formularele de raportari contabile semestriale ale institutiilor de credit", in locul corelatiei dintre pozitia 420 din Formularul cod 10, coloana 2, si pozitia 283 sau 286 din Formularul cod 20, coloana 2, se introduc urmatoarele corelatii:
 ______________________________________________________________________________
|     "Formular cod 10                Relatia              Formular cod 20     |
|      coloana 2                                           coloana 2           |
|      423                               =                 283                 |
|______________________________________________________________________________|
|      426                               =                 286"                |
|______________________________________________________________________________|

    Art. 3
    Prezentul ordin intra in vigoare incepand cu raportarea contabila semestriala a anului 2004, al carei termen de depunere este pana la data de 20 august 2004.

                 GUVERNATORUL BANCII NATIONALE A ROMANIEI,
                              MUGUR ISARESCU

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

JUDETUL ___________________________|_|_|    FORMA DE PROPRIETATE __________|_|_|
DENUMIREA INSTITUTIEI DE                    ACTIVITATEA PREPONDERENTA
CREDIT: ________________________________    (denumire clasa CAEN) ______________
ADRESA LOC.: ____________, sector ______    Cod clasa CAEN ____________|_|_|_|_|
STR.: ________________________ nr.: ____    CODUL FISCAL ____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
bl.: ____________ sc.: _______ ap.: ____
TELEFONUL: _______________ FAXUL: ______
NUMARUL DIN REGISTRUL COMERTULUI _______

                                   BILANT
                            la data de 30 iunie .....

 ____
| 10 |                                                            - mii lei -
|____|_________________________________________________________________________
|                                             |   Cod   |     Sold la:         |
|                    ACTIV                    | pozitie |______________________|
|                                             |         | inceputul | sfarsitul|
|                                             |         | anului    | perioadei|
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|                      A                      |    B    |     1     |      2   |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Casa, disponibilitati la banci centrale     |   010   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Efecte publice si alte titluri acceptate    |         |           |          |
| pentru refinantare la bancile centrale      |   020   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Efecte publice si valori asimilate      |   023   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Alte titluri acceptate pentru           |         |           |          |
|     refinantare la bancile centrale         |   026   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Creante asupra institutiilor de credit      |   030   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - la vedere                               |   033   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - alte creante                            |   036   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Creante asupra clientelei                   |   040   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Obligatiuni si alte titluri cu venit fix    |   050   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - emise de organisme publice              |   053   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - emise de alti emitenti, din care:       |   056   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|     - obligatiuni proprii                   |   058   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Actiuni si alte titluri cu venit variabil   |   060   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Participatii, din care:                     |   070   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - participatii la institutii de credit    |   075   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Parti in cadrul societatilor comerciale     |         |           |          |
| legate, din care:                           |   080   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - parti in cadrul institutiilor de credit |   085   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Imobilizari necorporale, din care:          |   090   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - cheltuieli de constituire               |   093   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - fondul comercial, in masura in care a   |         |           |          |
|     fost achizitionat cu titlu oneros       |   096   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Imobilizari corporale, din care: |   100   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - terenuri si cladiri utilizate in scopul |         |           |          |
|     desfasurarii activitatilor proprii      |   105   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Capital subscris nevarsat                   |   110   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Actiuni si parti proprii                    |   120   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Alte active                                 |   130   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Cheltuieli inregistrate in avans si         |         |           |          |
| venituri angajate                           |   140   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Total activ                                 |   150   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|

 ____
| 10 |                                                            - mii lei -
|____|_________________________________________________________________________
|                                             |   Cod   |       Sold la:       |
|                    PASIV                    | pozitie |______________________|
|                                             |         | inceputul | sfarsitul|
|                                             |         | anului    | perioadei|
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|                      A                      |    B    |     1     |      2   |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Datorii privind institutiile de credit      |   300   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - la vedere                               |   303   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - la termen                               |   306   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Datorii privind clientela                   |   310   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - depozite, din care:                     |   313   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|     - la vedere                             |   314   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|     - la termen                             |   315   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - alte datorii, din care:                 |   316   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|     - la vedere                             |   317   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|     - la termen                             |   318   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Datorii constituite prin titluri            |   320   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - titluri de piata interbancara,          |         |           |          |
|     obligatiuni, titluri de creanta         |         |           |          |
|     negociabile in circulatie               |   323   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - alte titluri                            |   326   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Alte pasive                                 |   330   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Venituri inregistrate in avans si datorii   |         |           |          |
| angajate                                    |   340   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Provizioane pentru riscuri si cheltuieli,   |         |           |          |
| din care:                                   |   350   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - provizioane pentru pensii si obligatii  |         |           |          |
|     similare                                |   353   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - alte provizioane                        |   356   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Datorii subordonate                         |   360   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Capital social subscris                     |   370   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Prime legate de capital                     |   380   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Rezerve                                     |   390   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - rezerve legale                          |   392   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - rezerve statutare sau contractuale      |   394   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - rezerve pentru riscuri bancare          |   396   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - alte rezerve                            |   398   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Rezerve din reevaluare                      |   400   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Rezultatul reportat                         |         |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - sold creditor                           |   413   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - sold debitor                            |   416   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Rezultatul exercitiului financiar           |         |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - sold creditor                           |   423   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - sold debitor                            |   426   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Repartizarea profitului                     |   430   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Total pasiv                                 |   440   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|                                             |   Cod   |       Sold la:       |
|        ELEMENTE IN AFARA BILANTULUI         | pozitie |______________________|
|                                             |         | inceputul | sfarsitul|
|                                             |         | anului    | perioadei|
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|                      A                      |    B    |     1     |      2   |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Datorii contingente, din care:              |   600   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - acceptari si andosari                   |   603   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - garantii si active gajate               |   606   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Angajamente, din care:                      |   610   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - angajamente aferente tranzactiilor de   |         |           |          |
|     vanzare cu posibilitate de rascumparare |   615   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|

                ADMINISTRATOR,
      (CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT)    CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
          Numele, prenumele, semnatura              FINANCIAR-CONTABIL,
       si stampila institutiei de credit      Numele, prenumele si semnatura

                        CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
                        la data de 30 iunie ........

 ____
| 20 |                                                            - mii lei -
|____|_________________________________________________________________________
|                                             |   Cod   |  Realizari aferente  |
|           Denumirea indicatorului           | pozitie |perioadei de raportare|
|                                             |         |______________________|
|                                             |         | precedenta| curenta  |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|                      A                      |    B    |     1     |      2   |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Dobanzi de primit si venituri asimilate,    |         |           |          |
| din care:                                   |   010   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - aferente obligatiunilor si altor titluri|         |           |          |
|     cu venit fix                            |   015   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Dobanzi de platit si cheltuieli asimilate   |   020   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Venituri privind titlurile                  |   030   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Venituri din actiuni si alte titluri cu |         |           |          |
|     venit variabil                          |   033   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Venituri din participatii               |   035   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Venituri din parti in cadrul            |         |           |          |
|     societatilor comerciale legate          |   037   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Venituri din comisioane                     |   040   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Cheltuieli cu comisioane                    |   050   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Profit sau pierdere neta din operatiuni     |         |           |          |
| financiare                                  |   060   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Alte venituri din exploatare                |   070   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Cheltuieli administrative generale          |   080   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Cheltuieli cu personalul, din care:     |   083   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|     - Salarii                               |   084   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|     - Cheltuieli cu asigurarile sociale,    |         |           |          |
|       din care:                             |   085   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|       - cheltuieli aferente pensiilor       |   086   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Alte cheltuieli administrative          |   087   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Corectii asupra valorii imobilizarilor      |         |           |          |
| necorporale si corporale                    |   090   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Alte cheltuieli de exploatare               |   100   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Corectii asupra valorii creantelor si       |         |           |          |
| provizioanelor pentru datorii contingente   |         |           |          |
| si angajamente                              |   110   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Reluari din corectii asupra valorii         |         |           |          |
| creantelor si provizioanelor pentru datorii |         |           |          |
| contingente si angajamente                  |   120   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Corectii asupra valorii titlurilor          |         |           |          |
| transferabile care au caracter de           |         |           |          |
| imobilizari financiare, a participatiilor   |         |           |          |
| si a partilor in cadrul societatilor        |         |           |          |
| comerciale legate                           |   130   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Reluari din corectii asupra valorii         |         |           |          |
| titlurilor transferabile care au caracter   |         |           |          |
| de imobilizari financiare, a                |         |           |          |
| participatiilor si a partilor in cadrul     |         |           |          |
| societatilor comerciale legate              |   140   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Rezultatul activitatii curente              |         |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Profit                                  |   153   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Pierdere                                |   156   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Impozitul pe rezultatul activitatii curente |   160   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Rezultatul activitatii curente dupa         |         |           |          |
| impozitare                                  |         |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Profit                                  |   173   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Pierdere                                |   176   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Venituri extraordinare                      |   180   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Cheltuieli extraordinare                    |   190   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|

 ____
| 20 |                                                            - mii lei -
|____|_________________________________________________________________________
|                                             |   Cod   |  Realizari aferente  |
|           Denumirea indicatorului           | pozitie |perioadei de raportare|
|                                             |         |______________________|
|                                             |         | precedenta| curenta  |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|                      A                      |    B    |     1     |      2   |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Rezultatul activitatii extraordinare        |         |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Profit                                  |   203   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Pierdere                                |   206   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Impozitul pe rezultatul activitatii         |         |           |          |
| extraordinare                               |   210   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Rezultatul activitatii extraordinare dupa   |         |           |          |
| impozitare                                  |         |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Profit                                  |   223   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Pierdere                                |   226   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Venituri totale                             |   230   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Cheltuieli totale                           |   240   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Rezultatul brut                             |         |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Profit                                  |   253   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Pierdere                                |   256   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Impozitul pe profit                         |   260   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Cheltuieli cu impozitul pe profit curent|   263   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat|   265   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Venituri din impozitul pe profit amanat |   267   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Alte impozite ce nu apar in elementele de   |         |           |          |
| mai sus                                     |   270   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Rezultatul net al exercitiului financiar    |         |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Profit                                  |   283   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Pierdere                                |   286   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|

                ADMINISTRATOR,
     (CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT)     CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
        Numele, prenumele, semnatura               FINANCIAR-CONTABIL,
      si stampila institutiei de credit       Numele, prenumele si semnatura

                             DATE INFORMATIVE

 ____
| 30 |                                                             - mii lei -
|____|_________________________________________________________________________
| I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT |  Cod  | Numar unitati|     Sume     |
|                                        |pozitie|              |              |
|________________________________________|_______|______________|______________|
|                  A                     |   B   |       1      |      2       |
|________________________________________|_______|______________|______________|
| Unitati care au inregistrat profit     |  101  |              |              |
|________________________________________|_______|______________|______________|
| Unitati care au inregistrat pierdere   |  102  |              |              |
|________________________________________|_______|______________|______________|

 ______________________________________________________________________________
| II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE      |  Cod  |Total|       din care:       |
|                                        |pozitie|col. |_______________________|
|                                        |       |2 + 3|Pentru     |Pentru     |
|                                        |       |     |activitatea|activitatea|
|                                        |       |     |curenta    |de         |
|                                        |       |     |           |investitii |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|                  A                     |   B   |  1  |      2    |      3    |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
| PLATI RESTANTE - TOTAL                 |       |     |           |           |
| (poz. 202 + 206 + 212 la 216 + 221 +   |       |     |           |           |
| + 222 + 227), din care: |  201  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|   Furnizori restanti - TOTAL           |       |     |           |           |
|   (poz. 203 la 205), din care:         |  202  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|     - peste 30 de zile                 |  203  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|     - peste 90 de zile                 |  204  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|     - peste 1 an                       |  205  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|   Obligatii restante fata de bugetul   |       |     |           |           |
|   asigurarilor sociale - TOTAL         |       |     |           |           |
|   (poz. 207 la 211), din care:         |  206  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|     - contributii pentru asigurari     |       |     |           |           |
|       sociale de stat datorate de      |       |     |           |           |
|       angajatori, salariati si alte    |       |     |           |           |
|       persoane asimilate               |  207  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|     - contributii pentru fondul        |       |     |           |           |
|       asigurarilor sociale de sanatate |  208  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|     - contributia pentru pensia        |       |     |           |           |
|       suplimentara                     |  209  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|     - contributii pentru bugetul       |       |     |           |           |
|       asigurarilor de somaj            |  210  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|     - alte datorii sociale             |  211  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|   Obligatii restante fata de bugetele  |       |     |           |           |
|   fondurilor speciale si alte fonduri  |  212  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|   Obligatii restante fata de alti      |       |     |           |           |
|   creditori                            |  213  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|   Impozite si taxe neplatite la        |       |     |           |           |
|   termenul stabilit la bugetul de stat |  214  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|   Impozite si taxe neplatite la        |       |     |           |           |
|   termenul stabilit la bugetele locale |  215  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|   Imprumuturi primite nerambursate la  |       |     |           |           |
|   scadenta - TOTAL (poz. 217 la 220),  |       |     |           |           |
|   din care:                            |  216  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|     - restante pana la 30 zile         |  217  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|     - restante dupa 30 zile            |  218  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|     - restante dupa 90 zile            |  219  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|     - restante dupa 1 an               |  220  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|   Dobanzi neplatite aferente           |       |     |           |           |
|   imprumuturilor primite               |  221  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|   Depozite banesti primite             |       |     |           |           |
|   nerambursate la scadenta - TOTAL     |       |     |           |           |
|   (poz. 223 la 226), din care:         |  222  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|     - restante pana la 30 zile         |  223  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|     - restante dupa 30 zile            |  224  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|     - restante dupa 90 zile            |  225  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|     - restante dupa 1 an               |  226  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|   Dobanzi neplatite aferente           |       |     |           |           |
|   depozitelor banesti primite          |  227  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|

 ____
| 30 |
|____|_________________________________________________________________________
| III. NUMAR MEDIU DE SALARIATI          |  Cod  | 30 iunie an  | 30 iunie an  |
|                                        |pozitie| precedent    | curent       |
|________________________________________|_______|______________|______________|
|                  A                     |   B   |       1      |      2       |
|________________________________________|_______|______________|______________|
| Numar mediu de salariati               |  301  |              |              |
|________________________________________|_______|______________|______________|

 ______________________________________________________________________________
| IV. DATE PRIVIND INVESTITIILE STRAINE  |  Cod  |              Sume           |
|     IN ROMANIA                         |pozitie|            - Euro -         |
|________________________________________|_______|_____________________________|
|                  A                     |   B   |                1            |
|________________________________________|_______|_____________________________|
| Total capital social varsat de         |       |                             |
| investitorul strain la data de         |       |                             |
| 1 ianuarie a anului curent             |       |                             |
| (poz. 402 + 403), din care: |  401  |                             |
|________________________________________|_______|_____________________________|
|   - in valuta                          |  402  |                             |
|________________________________________|_______|_____________________________|
|   - in natura                          |  403  |                             |
|________________________________________|_______|_____________________________|
| Cresterea capitalului social varsat de |       |                             |
| investitorul strain in cursul anului   |       |                             |
| curent (poz. 405 la 408)               |  404  |                             |
|________________________________________|_______|_____________________________|
|   - achizitionari de parti sociale sau |       |                             |
|     cumparari de actiuni               |  405  |                             |
|________________________________________|_______|_____________________________|
|   - dividende reinvestite              |  406  |                             |
|________________________________________|_______|_____________________________|
|   - conversii de imprumuturi in actiuni|  407  |                             |
|________________________________________|_______|_____________________________|
|   - alte cauze                         |  408  |                             |
|________________________________________|_______|_____________________________|
| Descresterea capitalului social varsat |       |                             |
| de investitorul strain in cursul anului|       |                             |
| curent (poz. 410 la 412), din care:    |  409  |                             |
|________________________________________|_______|_____________________________|
|   - cedari de parti sociale sau        |       |                             |
|     vanzari de actiuni                 |  410  |                             |
|________________________________________|_______|_____________________________|
|   - restituiri de capital              |  411  |                             |
|________________________________________|_______|_____________________________|
|   - alte cauze                         |  412  |                             |
|________________________________________|_______|_____________________________|
| Total capital social varsat de         |       |                             |
| investitorul strain                    |       |                             |
| (poz. 401 + 404 - 409)                 |  413  |                             |
|________________________________________|_______|_____________________________|
| Cota de participare a investitorului   |       |                             |
| strain (%)                             |  414  |                             |
|________________________________________|_______|_____________________________|
| Imprumuturi acordate de investitorul   |       |                             |
| strain                                 |  415  |                             |
|________________________________________|_______|_____________________________|

 ______________________________________________________________________________
| V. PLATI DE DOBANZI SI REDEVENTE       |  Cod  |            Sume             |
|                                        |pozitie|         - mii lei -         |
|________________________________________|_______|_____________________________|
| Platile de dobanzi efectuate de        |       |                             |
| persoanele juridice romane catre       |       |                             |
| persoanele fizice nerezidente din      |       |                             |
| statele membre ale Uniunii Europene    |  501  |                             |
|________________________________________|_______|_____________________________|
| Platile de dobanzi si redevente        |       |                             |
| efectuate de persoanele juridice romane|       |                             |
| catre persoanele fizice nerezidente    |       |                             |
| afiliate*) din statele membre ale      |       |                             |
| Uniunii Europene                       |  502  |                             |
|________________________________________|_______|_____________________________|
    *) Pentru statutul de "parte afiliata" se vor avea in vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

                ADMINISTRATOR,
     (CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT)     CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
         Numele, prenumele, semnatura              FINANCIAR CONTABIL,
      si stampila institutiei de credit       Numele, prenumele si semnaturaSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 5/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 5 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu