E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

CIRCULARA Nr

CIRCULARA   Nr. 11 din 10 iunie 1999

privind reflectarea unor operatiuni in contabilitate si intocmirea unor situatii financiar-contabile de catre banci

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 305 din 30 iunie 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, ale art. 58 din Legea bancara nr. 58/1998, modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/1999, si ale art. 4 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 4 din Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.418/344/1997 privind aprobarea Planului de conturi pentru societatile bancare si a normelor metodologice de utilizare a acestuia, precum si ale art. 6 din Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.524/362/1998 privind aprobarea modelelor situatiilor financiar-contabile pentru banci si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora,
    Banca Nationala a Romaniei stabileste urmatoarele reglementari privind reflectarea unor operatiuni in contabilitate si intocmirea unor situatii financiar-contabile de catre banci:

    I. Reglementari privind reflectarea unor operatiuni in contabilitatea bancilor, persoane juridice romane, si a sucursalelor din Romania ale bancilor, persoane juridice straine
    1. Inregistrarea operatiunilor privind contributia pentru asigurarile sociale
    Stabilirea si calculul contributiei pentru asigurarile sociale de stat, precum si plata acesteia catre bugetul asigurarilor sociale de stat se efectueaza in conformitate cu prevederile Decretului nr. 389/1972 cu privire la contributia pentru asigurarile sociale de stat, modificat si completat prin Legea nr. 49/1992 si prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/1999.
    Avand in vedere conturile prevazute de Planul de conturi pentru societatile bancare si normele metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.418/344/1997, denumite in continuare Planul de conturi bancar, operatiunile privind contributia pentru asigurarile sociale, in cotele prevazute la art. 1 din Decretul nr. 389/1972, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/1999, se inregistreaza in contabilitate de catre bancile, persoane juridice romane, si de sucursalele bancilor straine, astfel:
    - calcularea contributiei pentru asigurarile sociale de stat si evidentierea obligatiei de plata fata de bugetul asigurarilor sociale de stat

    6121 "Cheltuieli privind  = 35211 "Contributia unitatii  - sumele datorate,
         contributia unitatii         la asigurarile           calculate
         la asigurarile               sociale"                 potrivit legii
         sociale"

    - plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat a contributiei pentru asigurarile sociale de stat

    35211 "Contributia        = 111 "Cont curent la Banca    - sumele efectiv
          unitatii la               Nationala a Romaniei"      platite in
          asigurarile                                          contul
          sociale"                                             asigurarilor
                                                               sociale de stat

    - evidentierea reducerilor privind contributia pentru asigurarile sociale de stat, in situatia in care se vireaza sumele la termenele scadente prevazute de reglementarile legale

    35211 "Contributia        = 7499 "Alte venituri"         - sumele
           unitatii la                                         reprezentand
           asigurarile                                         reduceri
           sociale"                                            calculate la
                                                               contributia
                                                               pentru
                                                               asigurarile
                                                               sociale de stat
                                                               datorata

    - evidentierea majorarilor de intarziere calculate pentru neplata la termenele scadente a contributiei pentru asigurarile sociale de stat datorate

    6711 "Despagubiri, amenzi = 3538 "Fonduri speciale -     - valoarea
         si penalitati"              taxe si varsaminte        majorarilor
                                     asimilate"                de intarziere
                                                               calculate

    Se mentioneaza ca inregistrarea contabila 6711 "Despagubiri, amenzi si penalitati" = 3538 Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate" se efectueaza si in cazul in care s-a obtinut esalonarea la plata a unor penalizari sau majorari de intarziere, calculate.
    2. Inregistrarea operatiunilor privind garantiile pentru gestionari
    In conformitate cu prevederile art. 15 din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, modificata prin Legea nr. 54/1994, agentii economici, autoritatile si institutiile publice depun garantiile in numerar, constituite de catre gestionari, la Casa de Economii si Consemnatiuni sau la banci, intr-un cont special al agentului economic, al autoritatii ori al institutiei publice respective.
    Avand in vedere conturile prevazute de Planul de conturi bancar, evidentierea in contabilitate a garantiilor in numerar constituite de catre gestionari se efectueaza cu ajutorul contului 25335 "Depozite pentru garantii gestionari", deschis pe fiecare agent economic, autoritate sau institutie publica, respectiv defalcat, in analitic, pe fiecare gestionar. De asemenea, garantiile pentru gestionarii proprii ai bancilor, persoane juridice romane, si cei ai sucursalelor bancilor straine, constituite in numerar din disponibilitatile existente in conturile acestora sau prin retinere pe statul de salarii, se evidentiaza cu ajutorul contului 25335 "Depozite pentru garantii gestionari", defalcat, in analitic, pe fiecare persoana fizica (gestionar).
    Inregistrarea in contabilitate de catre bancile, persoane juridice romane, si de sucursalele bancilor straine, a principalelor operatiuni privind garantiile pentru gestionarii proprii se efectueaza astfel:
    - valoarea garantiei achitate de catre gestionarii proprii din disponibilitatile existente in contul curent sau prin retinere pe statul de plata

                %                  = 25335 "Depozite pentru garantii
    101 "Casa"                             gestionari", analitic distinct
    2511 "Conturi curente"
    3511 "Personal - remuneratii
         datorate"

    - dobanzile calculate, datorate, aferente garantiilor constituite de catre gestionarii proprii

    60253 "Dobanzi la depozitele   = 2537 "Datorii atasate", analitic distinct
          colaterale"

    - dobanzile virate in contul de depozite pentru garantii constituite de catre gestionarii proprii sau in contul curent al acestor gestionari

    2537 "Datorii atasate",        =          %
         analitic distinct           25335 "Depozite pentru garantii
                                           gestionari", analitic distinct
                                      2511 "Conturi curente", analitic distinct

    - sumele datorate de gestionarii proprii, reprezentand valoarea bunurilor constatate lipsa sau deteriorate, imputate acestora, si T.V.A. colectata aferenta, in cazul in care banca si-a exercitat dreptul de deducere pentru T.V.A. corespunzatoare bunurilor lipsa sau deteriorate imputabile

    35192 "Alte creante in         =         %
          legatura cu                7499 "Alte venituri"
          personalul",               35327 "T.V.A. colectata"
          analitic distinct

    - sumele retinute din garantiile constituite de catre gestionarii proprii, reprezentand imputatii sau alte debite

    25335 "Depozite pentru         = 35192 "Alte creante in legatura cu
           garantii gestionari",           personalul", analitic distinct
           analitic distinct

    - sumele achitate gestionarilor proprii, reprezentand diminuari sau restituiri de garantii

    25335 "Depozite pentru         =              %
          garantii  gestionari",     101 "Casa"
          analitic distinct          2511 "Conturi curente"

    3. Inregistrarea unor operatiuni rezultate din aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/1997 privind masurile de stimulare a persoanelor fizice si juridice pentru incadrarea in munca a absolventilor institutiilor de invatamant, aprobata si modificata prin Legea nr. 162/1997.
    Avand in vedere conturile prevazute de Planul de conturi bancar, operatiunile decurgand din aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 162/1997, se inregistreaza in contabilitate de catre bancile, persoane juridice romane, si de sucursalele bancilor straine, astfel:
    - salariile cuvenite absolventilor institutiilor de invatamant pentru munca prestata

    611 "Cheltuieli cu        = 3511 "Personal -             - drepturile
        remuneratiile                remuneratii datorate"     salariale
        personalului"                                          integrale,
                                                               cuvenite
                                                               absolventilor
                                                               institutiilor de
                                                               invatamant

    - sumele retinute din contributia la Fondul pentru plata ajutorului de somaj

    3522 "Ajutor de somaj"    = 7493 "Venituri din           - sumele deduse
                                     subventii de              din contributia
                                     exploatare",              pe care
                                     analitic distinct         angajatorul este
                                                               obligat sa o
                                                               vireze Fondului
                                                               pentru plata
                                                               ajutorului de
                                                               somaj

    - sumele de recuperat in cazul in care suma necesara pentru acoperirea platii salariilor absolventilor institutiilor de invatamant este mai mare decat contributia la Fondul pentru plata ajutorului de somaj

    3534 "Subventii",         = 7493 "Venituri din           - diferentele care
         analitic distinct           subventii de              se vor recupera
                                     exploatare",              prin intermediul
                                     analitic distinct         directiilor
                                                               generale de
                                                               munca si
                                                               protectie
                                                               sociala
    4. Inregistrarea operatiunilor privind acoperirea pierderii contabile
    Avand in vedere conturile prevazute de Planul de conturi bancar, inregistrarea in contabilitate a operatiunilor privind acoperirea pierderii contabile de catre banci, persoane juridice romane, se efectueaza astfel:
    4.1. Pierderea contabila inregistrata in exercitiile financiare precedente, evidentiata in contul 581 "Rezultatul reportat", poate fi acoperita din profitul net contabil realizat in exercitiul financiar curent, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, efectuandu-se articolul contabil:

    592 "Repartizarea         = 581 "Rezultatul reportat"    - valoarea
        profitului"                                            pierderii
                                                               contabile
                                                               acoperite din
                                                               profitul net
                                                               realizat in
                                                               exercitiul
                                                               financiar curent

    4.2. Acoperirea pierderii contabile inregistrate in exercitiile financiare precedente, evidentiata in contul 581 "Rezultatul reportat", in conditiile nerealizarii de profit net in exercitiul financiar curent sau nivelul acestuia este inferior pierderii contabile inregistrate in exercitiile financiare precedente, se poate face prin diminuarea rezervelor si a fondurilor constituite potrivit legii, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor.
    In contabilitate aceste operatiuni se reflecta astfel:

    5122 "Rezerve legale din  = 581 "Rezultatul reportat"    - valoarea
         profitul net"                                         pierderii
                                                               contabile
                                                               acoperite din
                                                               rezervele legale
                                                               constituite din
                                                               profitul net

    513 "Rezerve statutare"   = 581 "Rezultatul reportat"    - valoarea
                                                               pierderii
                                                               contabile
                                                               acoperite din
                                                               rezervele
                                                               statutare
                                                               constituite din
                                                               profitul net

    519 "Alte rezerve"        = 581 "Rezultatul reportat"    - valoarea
                                                               pierderii
                                                               contabile
                                                               acoperite din
                                                               alte rezerve
                                                               constituite din
                                                               profitul net

    528 "Alte fonduri"        = 581 "Rezultatul reportat"    - valoarea
                                                               pierderii
                                                               contabile
                                                               acoperite din
                                                               fondurile
                                                               constituite din
                                                               profitul net

    5121 "Rezerve legale din  = 581 "Rezultatul reportat"    - valoarea
         profitul brut"                                        pierderii
                                                               contabile
                                                               acoperite din
                                                               rezervele legale
                                                               constituite din
                                                               profitul brut

    519 "Alte rezerve"        = 581 "Rezultatul reportat"    - valoarea
                                                               pierderii
                                                               contabile
                                                               acoperite din
                                                               rezerve, altele
                                                               decat cele
                                                               constituite din
                                                               profitul net

    528 "Alte fonduri"        = 581 "Rezultatul reportat"    - valoarea
                                                               pierderii
                                                               contabile
                                                               acoperite din
                                                               fonduri, altele
                                                               decat cele
                                                               constituite
                                                               din profitul net

    4.3. Acoperirea pierderii contabile inregistrate in exercitiile financiare precedente, evidentiata in contul 581 "Rezultatul reportat", din diferentele din reevaluare, potrivit dispozitiilor legale

    516 "Diferente din        = 581 "Rezultatul reportat"    - valoarea
        reevaluare"                                            pierderii
                                                               contabile
                                                               acoperite din
                                                               diferente din
                                                               reevaluare

    4.4. Acoperirea pierderii contabile inregistrate in exercitiile financiare precedente, evidentiata in contul 581 "Rezultatul reportat", se poate face si prin reducerea capitalului social, in conditiile prevazute la art. 113 lit. f) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, si la art. 42 din Legea nr. 58/1998, modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/1999, efectuandu-se articolul contabil:

    501 "Capital social"      = 581 "Rezultatul reportat"    - valoarea
                                                               pierderii
                                                               contabile
                                                               acoperite prin
                                                               reducerea
                                                               capitalului
                                                               social

    5. Inregistrarea diminuarii sau utilizarii rezervei generale pentru riscul de credit
    Potrivit prevederilor Legii nr. 58/1998, modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/1999, contractele de credit bancar, precum si garantiile reale si personale, constituite in scopul garantarii creditului bancar, constituie titluri executorii, iar de la data investirii cu formula executorie a contractului de credit, dobanzile se vor calcula in continuare si se vor evidentia de catre banca in afara bilantului contabil, impreuna cu creditele respective.
    In conformitate cu prevederile Normelor Bancii Nationale a Romaniei nr. 7/1998 privind evidentierea in contabilitatea bancilor a creditelor si dobanzilor aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, precum si a bunurilor mobile si imobile, dobandite ca urmare a executarii silite a creantelor, date in aplicarea Legii nr. 58/1998, modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/1999, creditele aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, scoase in afara bilantului, se inregistreaza de catre banca creditoare in conturile in afara bilantului 99311 "Credite aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, urmarite in continuare", 99312 "Valori primite in pensiune aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, urmarite in continuare", 99313 "Titluri primite in pensiune livrata aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, urmarite in continuare" si se urmaresc in continuare pana la recuperarea integrala a acestora, pana la epuizarea posibilitatilor legale de recuperare sau pana la implinirea termenului de prescriptie.
    Potrivit prevederilor Circularei Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/1999 privind reflectarea unor operatiuni in contabilitate si masuri referitoare la incheierea exercitiilor financiar-contabile la banci, creditele acordate debitorilor care se afla in procedura falimentului, potrivit Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului bancilor, precum si creditele acordate debitorilor aflati in situatiile prevazute la pct. 1 lit. b) si c) din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 14/1995 privind utilizarea provizioanelor specifice de risc de catre societatile bancare, scoase in afara bilantului, se inregistreaza de catre banca creditoare in contul in afara bilantului 99319 "Alte creante scoase din activ, urmarite in continuare", analitice distincte pe fiecare debitor si categorie de credite, in vederea urmaririi recuperarii totale sau partiale a acestora.
    La data scoaterii in afara bilantului a creditelor, potrivit prevederilor legale, inclusiv a creditelor aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, bancile utilizeaza provizioanele specifice de risc constituite pentru creditele respective, iar partea din aceste credite, ce depaseste nivelul provizioanelor specifice de risc utilizate, se acopera din rezerva generala pentru riscul de credit, constituita din profitul net, si din rezerva generala pentru riscul de credit, constituita din profitul brut. Eventuala suma ramasa neacoperita, reprezentand diferenta dintre valoarea creditelor scoase in afara bilantului si valoarea totala a utilizarilor reprezentand provizioane specifice de risc, rezerva generala pentru riscul de credit, constituita din profitul net, si rezerva generala pentru riscul de credit, constituita din profitul brut, se trece pe cheltuieli, respectiv pe pierderi din credite neacoperite cu provizioane.
    Inregistrarea in contabilitate de catre banci, persoane juridice romane, a operatiunilor privind stingerea creantelor reprezentand credite neacoperite cu provizioane, prin utilizarea rezervei generale pentru riscul de credit, constituita din profitul net, a rezervei generale pentru riscul de credit, constituita din profitul brut si pe seama pierderilor din credite neacoperite cu provizioane, se efectueaza astfel:
    - utilizarea rezervei generale pentru riscul de credit, constituita din profitul net, pentru stingerea creditelor in lei, neacoperite cu provizioane

      5142 "Rezerva generala   =           %
           pentru riscul de      141X "Credite acordate bancilor"
           credit din            151X "Valori primite in pensiune"
           profitul net"         18X "Creante restante si indoielnice"
                                 20X "Credite acordate clientelei"
                                 231X "Credite acordate clientelei financiare"
                                 241X "Valori primite in pensiune"
                                 28X "Creante restante si indoielnice"
                                 30111 "Titluri primite in pensiune livrata"
                                 38X "Creante restante si indoielnice"
                                 40X "Credite subordonate"
                                 48X "Creante restante si indoielnice"

    - utilizarea rezervei generale pentru riscul de credit, constituita din profitul net, pentru stingerea creditelor in devize, neacoperite cu provizioane

      3721 "Pozitie de schimb" =           %
                                 141X "Credite acordate bancilor"
                                 151X "Valori primite in pensiune"
                                 18X "Creante restante si indoielnice"
                                 20X "Credite acordate clientelei"
                                 231X "Credite acordate clientelei financiare"
                                 241X "Valori primite in pensiune"
                                 28X "Creante restante si indoielnice"
                                 30111 "Titluri primite in pensiune livrata"
                                 38X "Creante restante si indoielnice"
                                 40X "Credite subordonate"
                                 48X "Creante restante si indoielnice"

                          concomitent

      5142 "Rezerva generala   = 3722 "Contravaloarea pozitiei de schimb"
           pentru riscul de
           credit din
           profitul net"

     - utilizarea rezervei generale pentru riscul de credit, constituita din profitul brut, pentru stingerea creditelor in lei, neacoperite cu provizioane

      5141 "Rezerva generala = 7811 "Venituri din reluarea rezervei generale
           pentru riscul de         pentru riscul de credit, constituita din
           credit din               profitul brut"
           profitul brut"

                          concomitent

      667 "Pierderi din        =           %
          creante                141X "Credite acordate bancilor"
          nerecuperabile         151X "Valori primite in pensiune"
          acoperite cu           18X "Creante restante si indoielnice"
          provizioane"           20X "Credite acordate clientelei"
                                 231X "Credite acordate clientelei financiare"
                                 241X "Valori primite in pensiune"
                                 28X "Creante restante si indoielnice"
                                 30111 "Titluri primite in pensiune livrata"
                                 38X "Creante restante si indoielnice"
                                 40X "Credite subordonate"
                                 48X "Creante restante si indoielnice"

    - utilizarea rezervei generale pentru riscul de credit, constituita din profitul brut, pentru stingerea creditelor in devize, neacoperite cu provizioane

      5141 "Rezerva generala   = 7811 "Venituri din reluarea rezervei generale
           pentru riscul de           pentru riscul de credit, constituita din
           credit din                 profitul brut"
           profitul brut"

                          concomitent

      3721 "Pozitie de         =           %
           schimb"               141X "Credite acordate bancilor"
                                 151X "Valori primite in pensiune"
                                 18X "Creante restante si indoielnice"
                                 20X "Credite acordate clientelei"
                                 231X "Credite acordate clientelei financiare"
                                 241X "Valori primite in pensiune"
                                 28X "Creante restante si indoielnice"
                                 30111 "Titluri primite in pensiune livrata"
                                 38X "Creante restante si indoielnice"
                                 40X "Credite subordonate"
                                 48X "Creante restante si indoielnice"

                          concomitent

      667 "Pierderi din        = 3722 "Contravaloarea pozitiei de schimb"
          creante
          nerecuperabile
          acoperite cu
          provizioane"

    - evidentierea pierderii aferente creditelor in lei ramase dupa utilizarea provizioanelor specifice de risc constituite, a rezervei generale pentru riscul de credit, constituita din profitul net, si a rezervei generale pentru riscul de credit, constituita din profitul brut

      668 "Pierderi din        =           %
          creante                141X "Credite acordate bancilor"
          nerecuperabile         151X "Valori primite in pensiune"
          neacoperite cu         18X "Creante restante si indoielnice"
          provizioane"           20X "Credite acordate clientelei"
                                 231X "Credite acordate clientelei financiare"
                                 241X "Valori primite an pensiune"
                                 28X "Creante restante si indoielnice"
                                 30111 "Titluri primite in pensiune livrata"
                                 38X "Creante restante si indoielnice"
                                 40X "Credite subordonate"
                                 48X "Creante restante si indoielnice"

    - evidentierea pierderii aferente creditelor in devize ramase dupa utilizarea provizioanelor specifice de risc constituite, a rezervei generale pentru riscul de credit, constituita din profitul net, si a rezervei generale pentru riscul de credit, constituita din profitul brut

    3721 "Pozitie de schimb" =           %
                               141X "Credite acordate bancilor"
                               151X "Valori primite in pensiune"
                               18X "Creante restante si indoielnice"
                               20X "Credite acordate clientelei"
                               231X "Credite acordate clientelei financiare"
                               241X "Valori primite in pensiune"
                               28X "Creante restante si indoielnice"
                               30111 "Titluri primite in pensiune livrata"
                               38X "Creante restante si indoielnice"
                               40X "Credite subordonate"
                               48X "Creante restante si indoielnice"

                          concomitent

    668 "Pierderi din        = 3722 "Contravaloarea pozitiei de schimb"
         creante
         nerecuperabile
         neacoperite cu
         provizioane"

    6. Dispozitii referitoare la aplicarea prevederilor art. 1 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicata, astfel cum a fost modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 40/1998 (aprobata si modificata prin Legea nr. 249/1998, in vigoare de la 1 ianuarie 1999)
    Evaluarea elementelor exprimate in devize, de activ si de pasiv, si inregistrarea in contabilitate a subscrierii si varsarii capitalului social in devize, precum si a diferentelor de curs valutar aferente disponibilitatilor in devize reprezentand aport la capitalul social/capitalul de dotare se efectueaza potrivit prevederilor Precizarilor privind reflectarea in contabilitate a unor operatiuni, precum si unele masuri referitoare la inchiderea exercitiului financiar-contabil pe anul 1997 la societatile bancare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 15.515/27/1998, ale Circularei Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/1999 si ale pct. 7 din prezenta circulara.
    In baza prevederilor Planului de conturi bancar, diferentele de curs valutar rezultate din compararea sumelor obtinute din evaluarea lunara a conturilor "Pozitie de schimb" (operationala) cu sumele inscrise in conturile corespunzatoare "Contravaloarea pozitiei de schimb" (operationala) inainte de evaluare se inregistreaza in conturile de venituri sau in cele de cheltuieli privind operatiunile de schimb, dupa caz.
    Regimul diferentelor de curs valutar reprezentand venituri sau cheltuieli, rezultate din evaluare, corespunzatoare devizelor, altele decat cele aferente capitalului social in devize al bancilor, persoane juridice romane/capitalului de dotare in devize al sucursalelor bancilor straine, va fi stabilit prin normele referitoare la inscrierea in "Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat" a cheltuielilor, respectiv a veniturilor din diferente de curs valutar, care vor fi elaborate, potrivit Ordinului ministrului finantelor nr. 314/1999 pentru aprobarea Precizarilor privind reflectarea in contabilitate a unor operatiuni, in trimestrul IV 1999. Acelasi regim se aplica si pentru diferentele de curs valutar reprezentand venituri sau cheltuieli, rezultate din evaluare, ramase dupa inregistrarea in contul 519 "Alte rezerve", analitic distinct "Rezerve din influente de curs valutar aferente aprecierii disponibilitatilor in valuta reprezentand capital social/capital de dotare in valuta, conform Hotararii Guvernului nr. 252/1996" a diferentelor de curs valutar corespunzatoare nivelului disponibilitatilor in devize reprezentand capital social/capital de dotare in devize.
    7. Evidentierea de catre sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine, a diferentelor de curs valutar aferente capitalului de dotare
    Potrivit prevederilor art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 252/1996 privind regimul diferentelor de curs valutar aferente capitalului social in devize si alte operatiuni aplicabile incepand cu bilantul contabil cu termen de depunere pana la 15 aprilie 1996, astfel cum a fost modificat prin Hotararea Guvernului nr. 213/1999, <<Diferentele favorabile sau nefavorabile de curs valutar aferente disponibilitatilor in devize reprezentand aport la capitalul social se vor inregistra, incepand in bilantul contabil aferent exercitiului financiar cu termen de intocmire si de depunere, potrivit legii, pana la data de 15 aprilie 1996, in contul "Alte rezerve", analitic distinct, fara a fi influentate rezultatele financiare ale agentilor economici. Aceste sume nu vor putea fi utilizate in alte scopuri.
    Acelasi regim se aplica si pentru diferentele de curs valutar dintre momentul subscrierii si cel al varsarii efective a capitalului social in valuta.
    Prevederile prezentului punct se aplica in mod corespunzator si capitalului de dotare a sucursalelor bancilor straine, reglementat de Legea bancara nr. 58/1998, modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/1999, inclusiv pentru bilantul contabil pe anul 1998, cu termen de depunere 15 aprilie 1999.>>
    In conformitate cu reglementarile Bancii Nationale a Romaniei privind capitalul social minim al bancilor, sumele in devize, puse la dispozitie sucursalelor, cu caracter permanent, de catre banca straina de care apartin, reprezinta una dintre sursele de constituire sau de majorare a capitalului de dotare al sucursalelor bancilor straine.
    Avand in vedere prevederile legale mentionate mai sus, metodologia de stabilire a diferentelor de curs valutar aferente disponibilitatilor in devize reprezentand aport la capitalul social, prevazuta la pct. 2.3. din Precizarile privind reflectarea in contabilitate a unor operatiuni, precum si unele masuri referitoare la inchiderea exercitiului financiar-contabil pe anul 1997 la societatile bancare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 15.515/27/1998, se aplica in mod corespunzator si pentru capitalul de dotare si sucursalelor bancilor straine, inclusiv pentru bilantul contabil pe anul 1998, cu termen de depunere 15 aprilie 1999, cu mentiunea ca, pentru stabilirea de catre sucursalele bancilor straine a diferentelor de curs valutar aferente disponibilitatilor in devize reprezentand capital de dotare, notiunea "capital de dotare" are aceeasi semnificatie cu cea de "capital social" in cazul bancilor, persoane juridice romane.
    De asemenea, se precizeaza ca pentru determinarea de catre sucursalele bancilor straine, pe baza datelor inregistrate in contabilitate, a "pozitiei de schimb operationale" pentru o anumita deviza, soldul contului 3721 "Pozitie de schimb", creditor sau debitor pe deviza in cauza, nu se influenteaza algebric cu suma reprezentand soldul contului 421 "Dotari pentru unitatile proprii din strainatate", pe deviza in cauza, intrucat acest cont, in cazul acestor sucursale, nu prezinta sold.
    Diferentele favorabile sau nefavorabile de curs valutar aferente disponibilitatilor in devize reprezentand capital de dotare al sucursalelor bancilor straine se evidentiaza in contul 519 "Alte rezerve", analitic distinct "Rezerve din influente de curs valutar aferente aprecierii disponibilitatilor in valuta reprezentand capital de dotare in valuta, conform Hotararii Guvernului nr. 252/1996".
    8. Dispozitii referitoare la publicarea bilantului contabil de catre sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine
    In conformitate cu prevederile art. 62 din Legea nr. 58/1998, fiecare banca are obligatia sa publice bilantul contabil, dupa aprobarea lui de catre adunarea generala a actionarilor, impreuna cu opinia auditorului independent asupra acestuia.
    Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, comerciantul care are sediul principal al comertului sau in strainatate si infiinteaza o sucursala sau o filiala in Romania va fi supus tuturor dispozitiilor referitoare la inmatricularea, mentionarea si publicarea actelor si faptelor cerute pentru comerciantii din tara.
    Avand in vedere prevederile legale mentionate mai sus, pentru publicarea bilantului contabil de catre sucursalele bancilor straine se au in vedere urmatoarele:
    Publicarea bilantului contabil de catre sucursalele bancilor straine, inclusiv a celui intocmit pentru anul 1998, respectiv a bilantului (vizat de directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti), a contului de profit si pierderi si a anexei, impreuna cu raportul expertilor contabili, contabililor autorizati cu studii superioare sau societatilor de expertiza contabila autorizate sa desfasoare aceasta activitate pe teritoriul Romaniei, ce indeplinesc atributiile cenzorilor, se efectueaza in termen de 45 de zile de la data prevazuta de Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru depunerea bilantului contabil la autoritatile in drept.
    Pentru publicarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi, respectiv pentru depunerea la oficiul registrului comertului, sucursalele bancilor straine vor utiliza formularele: model 4200 "Bilant publicabil" si model 4290 "Contul de profit si pierderi publicabil", prevazute de Modelele situatiilor financiar-contabile pentru banci si normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.524/362 din 20 iulie 1998. Sucursalele bancilor straine intocmesc si publica formularele la nivelul national al sucursalei (sucursala insasi si sediile secundare subordonate acesteia).

    II. Reglementari privind intocmirea unor situatii financiar-contabile de catre bancile, persoane juridice romane, si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine

    9. Reglementari privind intocmirea situatiilor model - 4016 "Operatiuni cu titluri de tranzactie, operatiuni diverse, valori imobilizate" si model - 4090 "Indicatori de activitate", prevazute de Modelele situatiilor financiar-contabile pentru banci si normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.524/362 din 20 iulie 1998
    9.1. In ceea ce priveste intocmirea situatiei model 4016 "Operatiuni cu titluri de tranzactie, operatiuni diverse, valori imobilizate":
    Potrivit prevederilor Planului de conturi bancar, evidentierea mijloacelor fixe amortizabile pe cele 6 grupe principale, prevazute de Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 964/1998, se efectueaza, incepand cu data de 1 ianuarie 1999, cu ajutorul conturilor sintetice de gradul III, deschise in cadrul conturilor sintetice de gradul II: 4422, 4522 "Mijloace fixe" si 4612, 4622 "Amortizarea imobilizarilor corporale".
    In vederea detalierii sumelor privind mijloacele fixe amortizabile, corespunzator conturilor sintetice de gradul III, deschise in cadrul conturilor sintetice de gradul II: 4422, 4522 "Mijloace fixe" si 4612, 4622 "Amortizarea imobilizarilor corporale", pozitiile F108 la F114 si F117 la F124 din situatia model 4016 "Operatiuni cu titluri de tranzactie, operatiuni diverse, valori imobilizate" se modifica, incepand cu situatiile financiar-contabile pentru trimestrul I al anului 1999, in functie de noile conturi sintetice de gradul III, iar pozitiile noi introduse au urmatoarele corelatii cu planul de conturi:

    F108 Constructii
         44222 - 46122 - ex 49222
    F109 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)
         44223 - 46123 - ex 49222
    F110 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare
         44224 - 46124 - ex 49222
    F111 Mijloace de transport
         44225 - 46125 - ex 49222
    F112 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale
         44227 - 46127 - ex 49222
    F117 Constructii
         45222 - 46222 - ex 49232
    F118 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)
         45223 - 46223 - ex 49232
    F119 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare
         45224 - 46224 - ex 49232
    F120 Mijloace de transport
         45225 - 46225 - ex 49232
    F121 Animale si plantatii
         45226 - 46226 - ex 49232
    F122 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale
         45227 - 46227 - ex 49232

    In consecinta, corelatiile dintre pozitiile introduse in documentul model 4016 "Operatiuni cu titluri de tranzactie, operatiuni diverse, valori imobilizate" si documentul model 4000 "Situatia patrimoniului" sunt urmatoarele:
---------------------------------------------------------------------
    Modelul 4016                  Relatia           Modelul 4000
---------------------------------------------------------------------
Fila 01 - coloana 1                              Fila 01 - coloana 1
F6C + F6D + F6M + F6R + F6W +         =          F6A
+ F106 + F107 + F108 + F109 +
+ F110 + F111 + F112 + F61 +
+ F115 + F116 + F117 + F118 +
+ F119 + F120 + F121 + F122
---------------------------------------------------------------------
Fila 01 - coloana 2                              Fila 01 - coloana 2
F6C + F6D + F6M + F6R + F6W +         =          F6A
+ F106 + F107 + F108 + F109 +
+ F110 + F111 + F112 + F61 +
+ F115 + F116 + F117 + F118 +
+ F119 + F120 + F121 + F122
---------------------------------------------------------------------

    Ca urmare a modificarilor efectuate, modelul situatiei - model 4016 "Operatiuni cu titluri de tranzactie, operatiuni diverse, valori imobilizate", Fila 01 este prevazuta in anexa nr. 1 la prezenta circulara.
    9.2. In ceea ce priveste intocmirea situatiei model 4090 "Indicatori de activitate":
    In conformitate cu prevederile Legii nr. 58/1998, modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/1999, si ale reglementarilor Bancii Nationale a Romaniei privind capitalul social minim al bancilor, contravaloarea in lei a sumelor in devize, puse la dispozitie sucursalei, cu caracter permanent, de catre banca straina de care apartine, precum si profitul net realizat de sucursala in exercitiile financiare precedente sau la incheierea exercitiului financiar reprezinta surse de constituire sau de majorare a capitalului de dotare al sucursalelor bancilor straine.
    Avand in vedere prevederile legale mentionate mai sus, continutul datelor privind capitalul social si al celor privind investitiile straine in Romania, din situatia model 4090 "Indicatori de activitate", se modifica si se completeaza, incepand cu situatiile financiar-contabile pentru semestrul I al anului 1999, astfel:
    Date privind capitalul social si capitalul de dotare
    Capitalul social:
    Cuprinde pe linii structura actionariatului bancii, persoana juridica romana, grupata pe anumite categorii de persoane juridice si fizice, iar pe coloane, soldul, la inceputul anului si la sfarsitul perioadei, al capitalului social subscris si varsat.
    Capitalul de dotare:
    Cuprinde pe linii sursele de constituire sau de majorare ale capitalului de dotare al sucursalelor bancilor straine, iar pe coloane, soldul, la inceputul anului si la sfarsitul perioadei, al capitalului de dotare.
    Date privind investitiile straine in Romania
    Capitalul social:
    Cuprinde informatii cu privire la investitiile straine in Romania, respectiv participarile de capital strain detinute in capitalul social al bancilor, persoane juridice romane.
    Capitalul de dotare:
    Cuprinde informatii cu privire la investitiile straine in Romania, respectiv fondurile bancilor straine, aflate la dispozitia sucursalelor acestora din Romania si care indeplinesc conditiile pentru a fi evidentiate in capitalul de dotare.
    Ca urmare a completarilor si modificarilor de mai sus, modelul situatiei privind datele referitoare la capitalul social, capitalul de dotare si la investitiile straine in Romania, din documentul model 4090 "Indicatori de activitate", este prevazut in anexa nr. 2.
    10. Controlul documentului model 4014 "Operatiuni cu clientela"
    Potrivit prevederilor Planului de conturi bancar, valoarea nominala a efectelor de comert scontate se inregistreaza in contabilitate in debitul contului 20111 "Scont si operatiuni asimilate" in contrapartida cu creditul conturilor: 111 "Cont curent la Banca Nationala a Romaniei", 121 "Conturi de corespondent la banci (nostro)", 122 "Conturi de corespondent ale bancilor (loro)" si 2511 "Conturi curente". Astfel, sumele rezultate din operatiunile de scontare si asimilate, inregistrate in contul 20111 "Scont si operatiuni asimilate", indiferent de calitatea agentului de contrapartida, se inscriu la pozitia "Creante comerciale" (B10) din situatia model 4000 "Situatia patrimoniului", iar cele efectuate cu clientela nefinanciara se inscriu in situatia model 4014 "Operatiuni cu clientela" la pozitia "Scont si operatiuni asimilate" (B11) - Fila 01 si, respectiv, in cadrul pozitiei "Creante comerciale" (B10) - Fila 02.
    In consecinta, corelatiile dintre pozitiile "Scont si operatiuni asimilate" (B11) - Fila 01, "Creante comerciale" (B10) - Fila 02 din cadrul documentului model 4014 "Operatiuni cu clientela" si pozitia "Creante comerciale" (B10) din documentul model 4000 "Situatia patrimoniului" sunt, incepand cu situatiile financiar-contabile pentru trimestrul I al anului 1999, urmatoarele:
    Fila 01 din documentul model 4014 (activ)
    Documentul in lei/rezidenti
---------------------------------------------------------------------
            Modelul               Relatia           Modelul 4000
---------------------------------------------------------------------
Fila 01 - coloana 1                              Fila 01 - coloana 2
B11 + B12 + B19                     =<           B10
---------------------------------------------------------------------
  Documentul in lei/nerezidenti
---------------------------------------------------------------------
         Modelul 4014             Relatia           Modelul 4000
---------------------------------------------------------------------
Fila 01 - coloana 2                              Fila 01 - coloana 3
B11 + B12 + B19                     =<           B10
---------------------------------------------------------------------
  Documentul in devize/rezidenti
---------------------------------------------------------------------
         Modelul 4014             Relatia           Modelul 4000
---------------------------------------------------------------------
Fila 01 - coloana 1                              Fila 01 - coloana 4
B11 + B12 + B19                     =<           B10
---------------------------------------------------------------------
  Documentul in devize/rezidenti
---------------------------------------------------------------------
         Modelul 4014             Relatia           Modelul 4000
---------------------------------------------------------------------
Fila 01 - coloana 2                              Fila 01 - coloana 5
B11 + B12 + B19                     =<           B10
---------------------------------------------------------------------
                             *           *
                                   *
    Prezenta circulara modifica si completeaza prevederile Planului de conturi pentru societatile bancare si ale normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.418/344 din 1 august 1997, precum si pe cele ale Modelelor situatiilor financiar-contabile pentru banci si normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.524/362 din 20 iulie 1998.
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei circulare se abroga orice alte dispozitii contrare.
    Nerespectarea prevederilor prezentei circulare atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a masurilor prevazute la art. 69 si, respectiv, la art. 70 din Legea nr. 58/1998.
    Banca Nationala a Romaniei va urmari, in cadrul actiunilor de supraveghere prudentiala, desfasurate potrivit legii, aplicarea de catre banci a prevederilor prezentei circulare.

                            GUVERNATORUL
                     BANCII NATIONALE A ROMANIEI,
                           Mugur Isarescu

    ANEXA 1

                 OPERATIUNI CU TITLURI DE TRANZACTIE,
          OPERATIUNI DIVERSE, VALORI IMOBILIZATE - model 4016
                                                         _
    DENUMIREA BANCII: ...............                   |N| National [   ]
                                                        |_|
                                                        | |          [   ]
                                                  _ _   |_|
    Data: [_,_]_,_[_,_]  Cod banca: [_,_,_,_,_]  |0|1|  | |          [ 3 ] TM
                                                 |_|_|  |_|
 __________
| mod 4016 |                                                  - mii lei -
|__________|_______________________________________________________________
|                     ACTIV              |  Cod    | Amortizari si | Total |
|                                        | pozitie | provizioane   |  net  |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|                       A                |    B    |       1       |   2   |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|TITLURI DE TRANZACTIE, (exclusiv titluri|         |               |       |
|date cu imprumut)                       |         |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|- Titluri de tranzactie                 |   C5V   |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|- Titluri luate cu imprumut             |   C5Z   |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|CONTURI DE DECONTARE PRIVIND            |         |               |       |
|OPERATIUNILE CU TITLURI                 |         |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|- Conturile societatilor de bursa       |   E6M   |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|- Alte sume de incasat privind          |         |               |       |
|  operatiunile cu titluri               |   E6Z   |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|DECONTARI INTRABANCARE                  |   E7A   |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE           |         |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|- Avansuri acordate personalului        |   E106  |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|- Alte creante in legatura cu personalul|   E107  |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI |         |               |       |
|CONTURI ASIMILATE                       |   E102  |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI   |         |               |       |
|CONTURI ASIMILATE                       |         |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|- TVA de recuperat                      |   E109  |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|- TVA deductibila                       |   E110  |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|- TVA neexigibila                       |   E111  |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|- Subventii                             |   E112  |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|- Alte creante in legatura cu bugetul   |         |               |       |
|  statului, fonduri speciale si conturi |         |               |       |
|  asimilate                             |   E113  |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|DEBITORI DIVERSI                        |         |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|- Depozite de garantii varsate          |   E7L   |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|- Debitori din avansuri spre decontare  |   E7S   |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|- Alti debitori diversi                 |   E7Z   |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|CONTURI DE STOCURI                      |         |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|- Valori din aur, metale si pietre      |         |               |       |
|  pretioase                             |   E74   |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|- Materiale                             |   E114  |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|- Obiecte de inventar                   |   E115  |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|- Stocuri aflate la terti               |   E116  |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|- Alte stocuri si asimilate             |   E76   |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|- Alte bunuri diverse                   |   E79   |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|CONTURI DE REGULARIZARE                 |         |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|- Valori primite la incasare            |   E8B   |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|- Conturi de ajustare                   |         |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|     - privind devizele                 |   E8F   |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|     - privind alte elemente din afara  |         |               |       |
|       bilantului                       |   E8M   |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|- Conturi de diferente                  |         |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|     - privind devizele                 |   E8S   |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|     - privind vanzarile de titluri cu  |         |               |       |
|       posibilitate de rascumparare     |   E8W   |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|     - alte conturi de diferente        |   E8Z   |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|- Cheltuieli de repartizat              |         |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|     - Prime de emisiune privind        |         |               |       |
|       titlurile cu venit fix           |   E9B   |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|     - Prime de rambursare privind      |         |               |       |
|       titlurile cu venit fix           |   E9E   |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|     - Alte cheltuieli de repartizat    |   E9M   |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|- Cheltuieli inregistrate in avans      |   E9S   |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|- Venituri de primit                    |   E9T   |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|- Alte conturi de regularizare          |   E9W   |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|IMOBILIZARI IN CURS                     |         |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|- Imobilizari necorporale in curs       |   F6C   |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|- Imobilizari corporale in curs         |   F6D   |               |       | |________________________________________|_________|_______________|_______|
|IMOBILIZARI ALE ACTIVITATII DE          |         |               |       |
|EXPLOATARE                              |         |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|- Imobilizari necorporale ale           |         |               |       |
|  activitatii de exploatare             |         |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|     - Fond comercial                   |   F6M   |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|     - Cheltuieli de constituire        |   F6R   |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|     - Alte imobilizari necorporale ale |         |               |       |
|       activitatii de exploatare        |   F6W   |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|- Imobilizari corporale ale activitatii |         |               |       |
|  de exploatare                         |         |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|     - Terenuri                         |         |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|       - Terenuri                       |   F106  |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|       - Amenajari de terenuri          |   F107  |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|     - Mijloace fixe                    |         |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|       - Constructii                    |   F108  |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|       - Echipamente tehnologice        |         |               |       |
|         (masini, utilaje si instalatii |         |               |       |
|         de lucru)                      |   F109  |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|       - Aparate si instalatii de       |         |               |       |
|         masurare, control si reglare   |   F110  |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|       - Mijloace de transport          |   F111  |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|       - Mobilier, aparatura birotica,  |         |               |       |
|         echipamente de protectie a     |         |               |       |
|         valorilor umane si materiale   |         |               |       |
|         si alte active corporale       |   F112  |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|IMOBILIZARI IN AFARA ACTIVITATII DE     |         |               |       |
|EXPLOATARE                              |         |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|- Imobilizari necorporale in afara      |         |               |       |
|  activitatii de exploatare             |   F61   |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|- Imobilizari corporale in afara        |         |               |       |
|  activitatii de exploatare             |         |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|     - Terenuri                         |         |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|       - Terenuri                       |   F115  |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|       - Amenajari de terenuri          |   F116  |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|     - Mijloace fixe                    |         |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|       - Constructii                    |   F117  |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|       - Echipamente tehnologice        |         |               |       |
|         (masini, utilaje si instalatii |         |               |       |
|         de lucru)                      |   F118  |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|       - Aparate si instalatii de       |         |               |       |
|         masurare, control si reglare   |   F119  |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|       - Mijloace de transport          |   F120  |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|       - Animale si plantatii           |   F121  |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|       - Mobilier, aparatura birotica,  |         |               |       |
|         echipamente de protectie a     |         |               |       |
|         valorilor umane si materiale   |         |               |       |
|         si alte active corporale       |   F122  |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|LEASING SI OPERATIUNI ASIMILATE         |         |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|- Operatiuni de leasing si asimilate    |         |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|     - Leasing mobiliar                 |   F7C   |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|     - Leasing imobiliar                |   F7D   |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|     - Leasing cu active necorporale    |   F7E   |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|- Operatiuni de leasing privind         |         |               |       |
|  imobilizarile in curs                 |         |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|     - Leasing mobiliar                 |   F7K   |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|     - Leasing imobiliar                |   F7L   |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|     - Leasing cu active necorporale    |   F7M   |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|
|- Imobilizari neinchiriate din leasing  |         |               |       |
|  reziliat                              |   F7V   |               |       |
|________________________________________|_________|_______________|_______|

            ADMINISTRATOR,               CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
        (CONDUCATORUL BANCII)                  FINANCIAR-CONTABIL,
     Numele, prenumele, semnatura             Numele, prenumele si
          si stampila bancii                        semnatura

    ANEXA 2

                                                       _
  DENUMIREA BANCII: ...............                   |N| National    [   ]
                                                      |_|
                                                      |S| Strainatate [   ]
                                                _ _   |_|
  Data: [_,_]_,_[_,_]  Cod banca: [_,_,_,_,_]  |0|1|  |G| Global      [ 3 ] TM
                                               |_|_|  |_|

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I  - in devize (echivalent mii lei)
    II - in devize (echivalent USD)
 __________
| mod 4090 |
|__________|_________________________________________________________________
|   DATE PRIVIND         |Cod    |           Capital social subscris         |
| CAPITALUL SOCIAL       |pozitie|___________________________________________|
|                        |       |  Inceputul anului   | Sfarsitul perioadei |
|                        |       |_____________________|_____________________|
|                        |       |TOTAL| din care:     |TOTAL|din care:      |
|                        |       |-mii |_______________|-mii |_______________|
|                        |       |lei- |       |       |lei- |       |       |
|                        |       |     |   I   |   II  |     |   I   |   II  | |________________________|_______|_____|_______|_______|_____|_______|_______|
|          A             |   B   |  1  |   2   |   3   |  4  |   5   |   6   |
|________________________|_______|_____|_______|_______|_____|_______|_______|
|Capital social,         |       |     |       |       |     |       |       |
|din care:               |  401  |     |       |       |     |       |       |
|________________________|_______|_____|_______|_______|_____|_______|_______|
|- F.P.S.                |  402  |     |       |       |     |       |       |
|________________________|_______|_____|_______|_______|_____|_______|_______|
|- S.I.F.                |  403  |     |       |       |     |       |       |
|________________________|_______|_____|_______|_______|_____|_______|_______|
|- regii autonome        |  404  |     |       |       |     |       |       | |________________________|_______|_____|_______|_______|_____|_______|_______|
|- societati si companii |       |     |       |       |     |       |       |
|  comerciale rezidente  |  405  |     |       |       |     |       |       |
|________________________|_______|_____|_______|_______|_____|_______|_______|
|- societati si companii |       |     |       |       |     |       |       |
|  comerciale nerezidente|  406  |     |       |       |     |       |       |
|________________________|_______|_____|_______|_______|_____|_______|_______|
|- persoane fizice       |       |     |       |       |     |       |       |
|  rezidente             |  407  |     |       |       |     |       |       |
|________________________|_______|_____|_______|_______|_____|_______|_______|
|- persoane fizice       |       |     |       |       |     |       |       |
|  nerezidente           |  408  |     |       |       |     |       |       |
|________________________|_______|_____|_______|_______|_____|_______|_______|
|   DATE PRIVIND         |Cod    |           Capital social varsat           |
| CAPITALUL SOCIAL       |pozitie|___________________________________________|
|                        |       |  Inceputul anului   | Sfarsitul perioadei |
|                        |       |_____________________|_____________________|
|                        |       |TOTAL| din care:     |TOTAL| din care:     |
|                        |       |-mii |_______________|-mii |_______________|
|                        |       |lei- |       |       |lei- |       |       |
|                        |       |     |   I   |   II  |     |   I   |   II  | |________________________|_______|_____|_______|_______|_____|_______|_______|
|          A             |   B   |  1  |   2   |   3   |  4  |   5   |   6   |
|________________________|_______|_____|_______|_______|_____|_______|_______|
|Capital social,         |       |     |       |       |     |       |       |
|din care:               |  420  |     |       |       |     |       |       |
|________________________|_______|_____|_______|_______|_____|_______|_______|
|- F.P.S.                |  421  |     |       |       |     |       |       |
|________________________|_______|_____|_______|_______|_____|_______|_______|
|- S.I.F.                |  422  |     |       |       |     |       |       |
|________________________|_______|_____|_______|_______|_____|_______|_______|
|- regii autonome        |  423  |     |       |       |     |       |       | |________________________|_______|_____|_______|_______|_____|_______|_______|
|- societati si companii |       |     |       |       |     |       |       |
|  comerciale rezidente  |  424  |     |       |       |     |       |       |
|________________________|_______|_____|_______|_______|_____|_______|_______|
|- societati si companii |       |     |       |       |     |       |       |
|  comerciale nerezidente|  425  |     |       |       |     |       |       |
|________________________|_______|_____|_______|_______|_____|_______|_______|
|- persoane fizice       |       |     |       |       |     |       |       |
|  rezidente             |  426  |     |       |       |     |       |       |
|________________________|_______|_____|_______|_______|_____|_______|_______|
|- persoane fizice       |       |     |       |       |     |       |       |
|  nerezidente           |  427  |     |       |       |     |       |       |
|________________________|_______|_____|_______|_______|_____|_______|_______|
 ____________________________________________________________________________
|     DATE PRIVIND       |Cod    |           Capital de dotare               |
| CAPITALUL DE DOTARE    |pozitie|___________________________________________|
|                        |       |  Inceputul anului   | Sfarsitul perioadei |
|                        |       |_____________________|_____________________|
|                        |       |TOTAL| din care:     |TOTAL|din care:      |
|                        |       |-mii |_______________|-mii |_______________|
|                        |       |lei- |       |       |lei- |       |       |
|                        |       |     |   I   |   II  |     |   I   |   II  | |________________________|_______|_____|_______|_______|_____|_______|_______|
|          A             |   B   |  1  |   2   |   3   |  4  |   5   |   6   |
|________________________|_______|_____|_______|_______|_____|_______|_______|
|Capital de dotare,      |       |     |       |       |     |       |       |
|din care:               |  430  |     |       |       |     |       |       |
|________________________|_______|_____|_______|_______|_____|_______|_______|
|- sumele in devize, puse|       |     |       |       |     |       |       |
|la dispozitia           |       |     |       |       |     |       |       |
|sucursalei, cu caracter |       |     |       |       |     |       |       |
|permanent, de catre     |       |     |       |       |     |       |       |
|banca straina de care   |       |     |       |       |     |       |       |
|apartine                |  431  |     |       |       |     |       |       |
|________________________|_______|_____|_______|_______|_____|_______|_______|
|- profitul net realizat |       |     |       |       |     |       |       |
|de sucursala in         |       |     |       |       |     |       |       |
|exercitiile financiare  |       |     |       |       |     |       |       |
|precedente sau la       |       |     |       |       |     |       |       |
|incheierea exercitiului |       |     |       |       |     |       |       |
|financiar, pe baza      |       |     |       |       |     |       |       |
|aprobarii bancii straine|       |     |       |       |     |       |       |
|de care apartine        |  432  |     |       |       |     |       |       |
|________________________|_______|_____|_______|_______|_____|_______|_______|
                                                         _
    DENUMIREA BANCII: ...............                   |N| National
                                                        |_|
                                                        |S| Strainatate
                                                  _ _   |_|
    Data: [_,_]_,_[_,_]  Cod banca: [_,_,_,_,_]  |0|1|  |G| Global
                                                 |_|_|  |_|
 __________
| mod 4090 |
|__________|_________________________________________________________________
|   DATE PRIVIND INVESTITIILE STRAINE    |  Cod    |     Suma in devize      |
|             IN ROMANIA                 | pozitie | (echivalent dolari SUA) |
|   (banci persoane juridice romane)     |         |                         |
|________________________________________|_________|_________________________|
|                 A                      |    B    |            1            |
|________________________________________|_________|_________________________|
|Total capital social varsat de          |         |                         |
|investitorul strain, pana la inceputul  |         |                         |
|anului                                  |   501   |                         |
|________________________________________|_________|_________________________|
|Cresterea capitalului varsat de         |         |                         |
|investitorul strain in cursul perioadei |         |                         |
|(poz. 503 la 506)                       |   502   |                         |
|________________________________________|_________|_________________________|
| - cumparari de actiuni                 |   503   |                         |
|________________________________________|_________|_________________________|
| - dividende reinvestite                |   504   |                         |
|________________________________________|_________|_________________________|
| - conversii de imprumuturi in actiuni  |   505   |                         |
|________________________________________|_________|_________________________|
| - alte modalitati                      |   506   |                         |
|________________________________________|_________|_________________________|
|Descresterea capitalului social varsat  |         |                         |
|de investitorul strain in cursul        |         |                         |
|perioadei (poz. 508 la 510)             |   507   |                         |
|________________________________________|_________|_________________________|
| - vanzari de actiuni                   |   508   |                         |
|________________________________________|_________|_________________________|
| - restituiri de capital                |   509   |                         |
|________________________________________|_________|_________________________|
| - alte modalitati                      |   510   |                         |
|________________________________________|_________|_________________________|
|Total capital social varsat de          |         |                         |
|investitorul strain, la sfarsitul       |         |                         |
|perioadei (poz. 501 + 502 - 507)        |   511   |                         |
|________________________________________|_________|_________________________|
|Cota de participare a investitorului    |         |                         |
|strain (%)                              |   512   |                         |
|________________________________________|_________|_________________________|
|Imprumuturi acordate de investitorul    |         |                         |
|strain                                  |   513   |                         |
|________________________________________|_________|_________________________|
 ____________________________________________________________________________
|   DATE PRIVIND INVESTITIILE STRAINE    |  Cod    |     Suma in devize      |
|             IN ROMANIA                 | pozitie | (echivalent dolari SUA) |
|   (sucursale ale bancilor straine)     |         |                         |
|________________________________________|_________|_________________________|
|                 A                      |    B    |            1            |
|________________________________________|_________|_________________________|
|Total capital de dotare varsat de       |         |                         |
|investitorul strain, pana la inceputul  |         |                         |
|anului                                  |   520   |                         |
|________________________________________|_________|_________________________|
|Cresterea capitalului de dotare varsat  |         |                         |
|de investitorul strain in cursul        |         |                         |
|perioadei (poz. 522 la 524)             |   521   |                         |
|________________________________________|_________|_________________________|
|- sumele in devize puse la dispozitia   |         |                         |
|sucursalei, cu caracter permanent, de   |         |                         |
|catre banca straina de care apartine    |   522   |                         |
|________________________________________|_________|_________________________|
|- profitul net realizat de sucursala in |         |                         |
|exercitiile financiare precedente sau   |         |                         |
|la incheierea exercitiului financiar,   |         |                         |
|pe baza aprobarii bancii straine de     |         |                         |
|care apartine                           |   523   |                         |
|________________________________________|_________|_________________________|
|- alte modalitati                       |   524   |                         |
|________________________________________|_________|_________________________|
|Descresterea capitalului de dotare      |         |                         |
|varsat de investitorul strain in cursul |         |                         |
|perioadei (poz. 526 + 527)              |   525   |                         |
|________________________________________|_________|_________________________|
|- restituiri de sume in devize puse la  |         |                         |
|dispozitia sucursalei, cu caracter      |         |                         |
|permanent, de catre banca straina de    |         |                         |
|care apartine                           |   526   |                         |
|________________________________________|_________|_________________________|
|- alte modalitati                       |   527   |                         |
|________________________________________|_________|_________________________|
|Total capital de dotare varsat de       |         |                         |
|investitorul strain, la sfarsitul       |         |                         |
|perioadei (poz. 520 + 521   525)        |   528   |                         |
|________________________________________|_________|_________________________|SmartCity5

COMENTARII la Circulara 11/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Circulara 11 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Circulara 11/1999
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu