E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Ordonanţa 58 1998 modificat si completat de Ordonanţa 15 2017
Ordonanţa 58 1998 modificat de Legea 93 2015
Ordonanţa 58 1998 completat de OUG 84 2014
Ordonanţa 58 1998 modificat de Legea 282 2013
Ordonanţa 58 1998 modificat de OUG 121 2011
Ordonanţa 58 1998 modificat de OUG 25 2010
Ordonanţa 58 1998 modificat de OUG 123 2008
Articolul 33 din actul Ordonanţa 58 1998 modificat de Legea 229 2003
Articolul 33 din actul Ordonanţa 58 1998 modificat de Ordonanţa 5 2003
Ordonanţa 58 1998 aprobat de articolul 1 din actul Legea 755 2001
Articolul 2 din actul Ordonanţa 58 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 755 2001
Articolul 13 din actul Ordonanţa 58 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 755 2001
Articolul 20 din actul Ordonanţa 58 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 755 2001
Articolul 26 din actul Ordonanţa 58 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 755 2001
Articolul 27 din actul Ordonanţa 58 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 755 2001
Articolul 43 din actul Ordonanţa 58 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 755 2001
Ordonanţa 58 1998 in legatura cu Hotărârea 805 2001
Ordonanţa 58 1998 in legatura cu Hotărârea 559 2001
Ordonanţa 58 1998 in legatura cu Hotărârea 843 1999
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 58 din 21 august 1998

privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 309 din 26 august 1998


SmartCity3


    In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei, precum si al art. 1 pct. 14 lit. b) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Turismul reprezinta un domeniu prioritar al economiei nationale.
    (2) Organizarea, coordonarea si dezvoltarea turismului se realizeaza in conformitate cu prevederile prezentei ordonante.
    Art. 2
    In sensul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:
    a) turismul - ramura a economiei nationale, cu functii complexe, ce reuneste un ansamblu de bunuri si servicii oferite spre consum persoanelor care calatoresc in afara mediului lor obisnuit pe o perioada mai mica de un an si al caror motiv principal este altul decat exercitarea unei activitati remunerate in interiorul locului vizitat;
    b) resurse turistice - componente ale mediului natural si antropic, care, prin calitatile si specificul lor, sunt recunoscute, inscrise si valorificate prin turism, in masura in care nu sunt supuse unui regim de protectie integrala.
    Resursele turistice pot fi:
    - naturale: elemente geomorfologice, de clima, de flora si de fauna, peisaje, zacaminte de substante minerale si alti factori;
    - antropice: monumente arheologice, situri arheologice, monumente, ansambluri si rezervatii de arhitectura, monumente si ansambluri memoriale, monumente tehnice si de arta, muzee, elemente de folclor si arta populara etc.;
    c) patrimoniu turistic - resursele turistice si structurile realizate in scopul valorificarii lor prin activitati de turism;
    d) structura de primire turistica - orice constructie si amenajare destinata, prin proiectare si executie, cazarii turistilor, servirii mesei pentru turisti, agrementului, transportului special destinat turistilor, tratamentului balnear pentru turisti, impreuna cu serviciile aferente.
    Structurile de primire turistica includ:
    - structuri de primire turistica cu functiuni de cazare turistica: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, vile turistice, cabane, bungalouri, sate de vacanta, campinguri, camere de inchiriat in locuinte familiale, nave fluviale si maritime, pensiuni turistice si pensiuni agroturistice si alte unitati cu functiuni de cazare turistica;
    - structuri de primire turistica cu functiuni de alimentatie publica: unitati de alimentatie din incinta structurilor de primire cu functiuni de cazare, unitati de alimentatie publica situate in statiuni turistice, precum si cele administrate de societati comerciale de turism, indiferent de amplasament (restaurante, baruri, unitati tip fast-food, cofetarii, patiserii etc.);
    - structuri de primire turistica cu functiuni de agrement: cluburi, cazinouri, sali polivalente, instalatii si dotari specifice agrementului turistic;
    - structuri de primire turistica cu functiuni de transport:
    1. transport rutier: autocare etc.;
    2. transport feroviar: trenulete, trenuri cu cremaliera etc.;
    3. transport fluvial si maritim: vapoare etc.;
    4. transport pe cablu: telecabine, teleschi etc.;
    - structuri de primire turistica cu functiuni de tratament balnear: unitati de prestari de servicii pentru tratament balnear, componente integrate sau arondate complexurilor de turism balnear.
    Complexuri de turism balnear: cladiri care includ in acelasi edificiu sau in edificii legate fizic sau functional structuri turistice de primire turistica (de cazare, de alimentatie si de tratament balnear, eventual de agrement);
    e) zona turistica - teritoriu caracterizat printr-o concentrare de resurse turistice, care poate fi delimitat distinct ca oferta, organizare si protectie turistica;
    f) zona de recreere periurbana - areal situat in teritoriul preorasenesc, care beneficiaza de un cadru atractiv si dispune de dotari corespunzatoare pentru petrecerea timpului liber (in special la sfarsit de saptamana);
    g) obiectiv turistic - element al resursei turistice, individualizat si introdus in circuitul turistic;
    h) punct turistic - obiectiv turistic si amenajarile aferente necesare activitatii de primire turistica;
    i) localitate turistica - asezare urbana sau rurala cu functii turistice dezvoltate pe baza resurselor specifice de care dispune;
    j) statiune turistica - localitate sau parte a unei localitati cu functii turistice specifice, in care activitatile economice sustin exclusiv realizarea produsului turistic;
    k) functia turistica - expresia calitativa si cantitativa a resurselor turistice si este determinata de structura, volumul si calitatile resurselor;
    l) oferta turistica - totalitatea serviciilor prin care este pus in valoare patrimoniul turistic, prin utilizarea de personal specializat;
    m) produs turistic - complex de bunuri materiale si de servicii, concentrate intr-o activitate specifica si oferite pachet consumului turistic;
    n) pachet de servicii - combinatie prestabilita a cel putin doua din elementele urmatoare: cazare, alimentatie, transport, tratament balnear, agrement, alte servicii reprezentand o parte semnificativa din pachet, atunci cand sunt vandute sau oferite spre vanzare la un pret global si atunci cand aceste prestatii depasesc 24 de ore.

    CAP. 2
    Patrimoniul turistic

    Art. 3
    Patrimoniul turistic este constituit din bunuri proprietate publica si bunuri proprietate privata si este valorificat si protejat in conditiile legii.
    Art. 4
    Atestarea, evidentierea si monitorizarea valorificarii si protejarii patrimoniului turistic se realizeaza de catre Ministerul Turismului.
    Art. 5
    (1) Evidentierea elementelor de patrimoniu se realizeaza prin inscrierea in Registrul general al patrimoniului turistic, care se infiinteaza in cadrul Ministerului Turismului.
    (2) Detinatorii de patrimoniu turistic au obligatia de a solicita inscrierea acestuia, prezentand in acest scop documentele necesare.
    Art. 6
    Atestarea se realizeaza prin certificatul de patrimoniu turistic, care da dreptul proprietarului sau administratorului legal la organizarea exploatarii turistice si il obliga la protejarea patrimoniului inscris.
    Art. 7
    Metodologia de inscriere, atestare si criteriile de evidentiere a patrimoniului turistic se elaboreaza de catre Ministerul Turismului.
    Art. 8
    Patrimoniul turistic se valorifica si se dezvolta numai pe baza si in cadrul Programului anual de dezvoltare a turismului.
    Art. 9
    In scopul stabilirii calitatii de statiune turistica, Ministerul Turismului elaboreaza norme si criterii specifice de atestare.
    Art. 10
    Atestarea statiunilor turistice se face de catre Ministerul Turismului, impreuna cu autoritatile administratiei publice locale, si se aproba prin hotarare a Guvernului.
    Art. 11
    In scopul protejarii si valorificarii resurselor turistice cuprinse in unele zone si statiuni turistice, acestea vor fi declarate zone protejate, conform legii.
    Art. 12
    Ministerul Turismului avizeaza documentatiile de urbanism privind zonele si statiunile turistice, precum si documentatiile tehnice privind constructiile din domeniul turismului.
    Art. 13
    Omologarea partiilor de schi si a traseelor turistice se face de catre Ministerul Turismului impreuna cu consiliile judetene sau, dupa caz, cu Consiliul General al Municipiului Bucuresti pe raza carora acestea se afla, conform metodologiei elaborate de Ministerul Turismului.
    Art. 14
    Utilizarea plajei litoralului Marii Negre in scop turistic se face pe baza normelor de specialitate, elaborate de catre Ministerul Turismului si aprobate prin hotarare a Guvernului.

    CAP. 3
    Cadrul institutional

    Art. 15
    Coordonarea dezvoltarii turismului si controlul activitatii de turism se realizeaza de catre Ministerul Turismului, ca organ central de specialitate al administratiei publice.
    Art. 16
    Organizarea si atributiile Ministerului Turismului se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    Art. 17
    In subordinea Ministerului Turismului functioneaza institutii publice cu atributii in domeniile: autorizare si control, promovare, formare si management, cercetare pentru turism, organizate prin hotarari ale Guvernului.
    Art. 18
    Pe langa ministrul turismului functioneaza Consiliul Consultativ al Turismului, organism de consultanta care coreleaza la nivel national Programul anual de dezvoltare a turismului cu strategiile ramurilor economice implicate in activitatea turistica.
    Art. 19
    Componenta, organizarea, functionarea si atributiile Consiliului Consultativ al Turismului sunt stabilite prin statut, aprobat de ministrul turismului.
    Art. 20
    Consiliile judetene si, respectiv, Consiliul General al Municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii in domeniul turismului:
    - inventarierea principalelor resurse turistice;
    - administrarea registrelor locale ale patrimoniului turistic;
    - elaborarea de propuneri de dezvoltare a turismului, care stau la baza Programului anual de dezvoltare a turismului;
    - participarea la omologarea traseelor turistice si a partiilor de schi;
    - contribuirea la cresterea calitatii produselor turistice;
    - urmarirea activitatii turistice, in asa fel incat agentii economici cu activitate in domeniul turismului sa aiba acces la resursele turistice, cu respectarea normelor de punere in valoare si protectie a acestora.
    Art. 21
    Pentru indeplinirea atributiilor prevazute la art. 20 consiliile judetene si, respectiv, Consiliul General al Municipiului Bucuresti pot crea servicii de specialitate, potrivit legii.

    CAP. 4
    Organizarea activitatii de turism

    Art. 22
    Ministerul Turismului elaboreaza Strategia de dezvoltare a turismului pe termen mediu si lung, precum si Programul anual de dezvoltare a turismului, care vor fi aprobate de Guvern.
    Art. 23
    Actiunile cu caracter turistic, initiate la nivel teritorial de catre autoritatile administratiei publice locale, trebuie sa se inscrie in Strategia de dezvoltare a turismului pe termen mediu si lung si sa respecte reglementarile specifice pentru toate formele de turism practicate in Romania.
    Art. 24
    Agentii economici din turism sunt obligati sa foloseasca pentru servicii care presupun raspunderi privind protectia turistului numai personal specializat, potrivit normelor elaborate de Ministerul Turismului.
    Art. 25
    Profesiunile specifice activitatilor de turism sunt cele cuprinse in clasificarea ocupatiilor din Romania si, respectiv, in nomenclatorul de calificare pentru meseriile si functiile din activitatile hoteliere si de turism din Romania.
    Art. 26
    Pregatirea profesionala din domeniul activitatilor de turism va fi facuta de unitatile de invatamant private sau de stat, autorizate de Ministerul Educatiei Nationale si de Ministerul Turismului.
    Art. 27
    (1) Persoana fizica care asigura conducerea operativa a unei agentii de turism sau a unei structuri de primire turistica trebuie sa detina brevet de turism, prin care i se atesta capacitatea profesionala.
    (2) Capacitatea unei agentii de turism de a efectua servicii de calitate si in conditii de siguranta pentru turisti se atesta prin licenta de turism.
    (3) Conditiile de acordare a licentei si brevetului de turism se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Turismului.
    Art. 28
    In scopul protectiei turistilor, oferirea, comercializarea, vanzarea serviciilor si a pachetelor de servicii turistice, precum si crearea de produse turistice pe teritoriul Romaniei pot fi realizate numai de catre agentii economici din turism autorizati de Ministerul Turismului, posesori de licente in turism sau de certificat de clasificare, dupa caz.
    Art. 29
    Agentii economici cu activitate de turism au urmatoarele drepturi:
    a) sa presteze si sa comercializeze servicii turistice, in conditiile legii;
    b) sa primeasca asistenta de specialitate si informatii generale privind strategia si programele de dezvoltare a turismului din partea Ministerului Turismului si a institutiilor din subordinea sa;
    c) sa fie inclusi, la cerere, in programele de pregatire profesionala initiate de Ministerul Turismului;
    d) sa participe la actiunile de promovare, nationale si internationale, si sa fie inclusi in cataloage, ghiduri si alte mijloace de lansare a ofertei nationale de servicii turistice;
    e) sa beneficieze de facilitati acordate de stat si de alte organisme si organizatii, conform prevederilor legale, in scopul stimularii activitatii de turism;
    f) sa obtina certificatul de clasificare pentru fiecare unitate proprie in care presteaza servicii turistice, corespunzator criteriilor indeplinite de unitatea respectiva;
    g) sa obtina reclasificarea unitatilor proprii, ca urmare a imbunatatirilor aduse nivelului de dotare si calitatii serviciilor.
    Art. 30
    Agentii economici din turism au urmatoarele obligatii:
    a) sa realizeze servicii turistice la nivelul si in limitele prevederilor licentei de turism, prin care au fost stabiliti ca prestatori sau comercializatori de servicii turistice, si sa constituie integral garantia financiara prevazuta de dispozitiile legale in vigoare;
    b) sa presteze serviciile turistice la nivelul categoriei unitatii respective, potrivit certificatului de clasificare;
    c) sa functioneze numai cu structuri de primire turistica clasificate;
    d) sa functioneze cu personal brevetat, in conformitate cu reglementarile si normele de specialitate ale Ministerului Turismului;
    e) sa afiseze, intr-o forma vizibila si clara, lista serviciilor si tarifelor practicate;
    f) sa informeze turistii corect si adecvat cu privire la serviciile turistice pe care le presteaza;
    g) sa asigure protectia turistilor care utilizeaza structurile sale de primire turistice;
    h) sa protejeze turistul care beneficiaza de servicii tip excursii, pe perioada programului turistic, conform normelor pentru ghizii de turism;
    i) sa protejeze bunurile turistilor impotriva deteriorarii sau furtului si sa asigure despagubirea acestora in cazul aparitiei unor prejudicii, conform legii;
    j) sa realizeze, potrivit prezentei ordonante, exploatarea patrimoniului turistic, asigurand totodata protectia si conservarea acestuia si a mediului inconjurator;
    k) sa transmita datele statistice, conform Sistemului informational pentru turism si reglementarilor Comisiei Nationale pentru Statistica;
    l) sa realizeze publicitatea proprie cu obiectivitate si respect fata de resursele turistice, in scopul protejarii calitatii produsului turistic romanesc.
    Art. 31
    (1) Structurile de primire turistica sunt clasificate pe baza normelor elaborate de Ministerul Turismului si aprobate prin hotarare a Guvernului.
    (2) Structurile de primire clasificate pentru activitatea de turism nu pot fi folosite pentru alte destinatii. Modificarea destinatiei, partial sau integral, se poate face numai dupa confirmarea operarii acesteia de catre organul care a eliberat certificatul de clasificare.
    Art. 32
    In vederea corelarii, stocarii si difuzarii informatiilor privind piata turistica si a evaluarii activitatii turistice, va functiona la nivel national Sistemul informational pentru turism, care va cuprinde datele si indicatorii stabiliti de Ministerul Turismului si Comisia Nationala pentru Statistica.
    Art. 33
    (1) Asigurarea protectiei si salvarii turistilor in zonele si statiunile turistice montane si de litoral se face de catre consiliile locale de care apartin, prin organizarea de echipe de salvare.
    (2) Organizarea echipelor si conditiile de desfasurare a activitatilor specifice sunt prevazute in Regulamentul de functionare a echipelor de salvare, elaborat de catre Ministerul Turismului impreuna cu Departamentul pentru Administratie Publica Locala si aprobat prin hotarare a Guvernului.
    (3) Finantarea activitatii desfasurate de echipele de salvare se asigura din bugetele unitatilor administratiei locale pe teritoriul carora isi desfasoara activitatea.
    Art. 34
    In zone, statiuni si pe trasee turistice camparea turistilor este permisa numai in structuri de campare, dotate conform normelor aprobate de Ministerul Turismului, sau, in zona montana, in perimetre amenajate in acest scop.
    Art. 35
    (1) In domeniul turismului pot fi create asociatii si organizatii fara scop lucrativ sau patrimonial, cu caracter profesional, stiintific, cultural, religios sau social, care au rol activ in activitatile desfasurate de catre Ministerul Turismului.
    (2) Asociatiile si organizatiile prevazute la alin. (1) pot fi autorizate de Ministerul Turismului sa presteze servicii turistice pentru membrii lor, exclusiv prin mijloace proprii.
    (3) Asociatiile si organizatiile prevazute la alin. (1) dobandesc personalitate juridica, in conditiile legii, cu avizul Ministerului Turismului.

    CAP. 5
    Mijloace financiare si sprijinul statului

    Art. 36
    Statul sprijina activitatea de turism prin politici si mecanisme economico-financiare si actiuni pentru amenajarea si protectia patrimoniului turistic.
    Art. 37
    In scopul protejarii activitatii de turism si al crearii bazei de dezvoltare turistica, instrainarea structurilor de primire din cadrul statiunilor turistice se poate face cu obligarea noului proprietar la mentinerea obiectului de activitate si a functiunii structurii de primire turistica.
    Art. 38
    Zonele si statiunile turistice beneficiaza de prioritati pentru:
    - realizarea infrastructurii generale necesare dezvoltarii turismului;
    - acordarea de asistenta tehnica de specialitate de catre Ministerul Turismului pentru dezvoltarea functiei turistice si promovarea produsului turistic propriu;
    - ameliorarea si protectia mediului inconjurator prin masuri si programe speciale, care vizeaza asigurarea si incurajarea dezvoltarii functiei turistice, elaborate de Ministerul Turismului in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale si cu alte organisme interesate.
    Art. 39
    Statul sprijina si incurajeaza libera initiativa in domeniul promovarii si dezvoltarii activitatii de turism si, indeosebi, in stimularea si atragerea turistilor straini in Romania, precum si in dezvoltarea activitatii statiunilor turistice, prin:
    - adoptarea unor reglementari specifice privind aplicarea asigurarii sociale de sanatate in domeniul trimiterilor medicale in statiunile turistice balneare;
    - organizarea de actiuni de promovare turistica atat pe plan intern, cat si prin birourile de promovare turistica din strainatate;
    - concesionarea pe o perioada de 49 de ani, in conditiile legii, a unor terenuri care fac parte din domeniul public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale, pentru construirea de structuri de primire turistica in zonele stabilite ca prioritati prin Programul anual de dezvoltare a turismului.

    CAP. 6
    Raspunderi si sanctiuni

    Art. 40
    Incalcarea prevederilor prezentei ordonante atrage raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz.
    Art. 41
    Constituie contraventii in activitatea turistica prevazuta de prezenta ordonanta si se sanctioneaza cu amenda intre 10.000.000 lei si 15.000.000 lei urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni:
    a) oferirea, comercializarea, vanzarea serviciilor si a pachetelor de servicii turistice, precum si crearea de produse turistice de catre agenti economici neautorizati de catre Ministerul Turismului;
    b) desfasurarea activitatii turistice in structuri de primire neclasificate potrivit dispozitiilor legale;
    c) inscrierea de informatii nereale in materialele de promovare, pe firmele structurilor turistice si ale agentiilor de turism;
    d) refuzul nejustificat de a acorda despagubiri turistilor pentru daune provenind din neasigurarea integrala sau asigurarea la o calitate inferioara a pachetului de servicii cumparat;
    e) comercializarea serviciilor turistice de catre agentii economici care nu au constituit integral garantia financiara care sa asigure repatrierea turistilor si/sau rambursarea sumelor platite de acestia in caz de insolvabilitate sau faliment.
    Art. 42
    Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de catre organele de control ale Ministerului Turismului, ale institutiilor subordonate, ale Ministerului Finantelor si de organele de politie.

    CAP. 7
    Dispozitii finale

    Art. 43
    (1) Prezenta ordonanta intra in vigoare dupa 90 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
    (2) In termenul prevazut la alin. (1) Ministerul Turismului va elabora norme metodologice pentru aplicarea prezentei ordonante, care se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei si vor intra in vigoare o data cu ordonanta.
    Art. 44
    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante orice dispozitii contrare se abroga.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul turismului,
                       Sorin Frunzaverde

                       Ministrul finantelor,
                       Daniel Daianu

                       Secretar de stat,
                       seful Departamentului
                       pentru Administratie
                       Publica Locala,
                       Vlad RoscaSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 58/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 58 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 58/1998
Ordonanţa 15 2017
Legea 93 2015
OUG 84 2014
Legea 282 2013
OUG 121 2011
pentru modificarea şi completarea unor acte normative
OUG 25 2010
pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism în Romania
OUG 123 2008
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania
Legea 229 2003
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2003 pentru modificarea art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania
Ordonanţa 5 2003
pentru modificarea art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania
Legea 755 2001
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania
Hotărârea 805 2001
privind unele masuri de informare asupra tarifelor maximale pentru serviciile de cazare in structurile de primire turistice cu functiuni de cazare turistica la turismul neorganizat
Hotărârea 559 2001
privind unele masuri de comercializare a produselor alimentare si nealimentare in statiunile turistice
Hotărârea 843 1999
privind incadrarea pe tipuri a unitatilor de alimentatie publica neincluse in structurile de primire turistice
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu