E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

CIRCULARA Nr

CIRCULARA   Nr. 29 din  8 decembrie 2000

privind modificarea metodologiei de stabilire a diferentelor de curs valutar aferente disponibilitatilor in euro si/sau in valutele statelor participante la euro, reprezentand aport la capitalul social/capitalul de dotare

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 674 din 18 decembrie 2000


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 4 din Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.418/344/1997 privind aprobarea Planului de conturi pentru societatile bancare si a normelor metodologice de utilizare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, modificata si completata prin Legea nr. 156/1999, ale art. 58 din Legea bancara nr. 58/1998, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/1999 si prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 56/2000, precum si ale art. 4 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata,

    Banca Nationala a Romaniei emite prezenta circulara.

    Art. 1
    Se modifica metodologia de stabilire a diferentelor de curs valutar aferente disponibilitatilor in euro si/sau in valutele statelor participante la euro, reprezentand aport la capitalul social/capitalul de dotare, prevazuta la:
    - pct. 2.3 din Precizarile privind reflectarea in contabilitate a unor operatiuni, precum si unele masuri referitoare la inchiderea exercitiului financiar-contabil pe anul 1997 la societatile bancare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 15.515/27/1998;
    - pct. 7 din Circulara Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/1999 privind reflectarea unor operatiuni in contabilitate si intocmirea unor situatii financiar-contabile de catre banci;
    - pct. 8 din Circulara Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2000 privind reflectarea unor operatiuni in contabilitate si intocmirea unor situatii financiar-contabile de catre banci, dupa cum urmeaza:
    - nivelul disponibilitatilor in euro si/sau in valutele statelor participante la euro, reprezentand aport la capitalul social, pentru care diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, se inregistreaza in contul 519 "Alte rezerve", analitic distinct, este dat de suma soldurilor creditoare ale conturilor 99832 "Capital social subscris si varsat in devize", deschise pe euro si/sau pe fiecare valuta a statelor participante la euro si transformate, dupa caz, in echivalent euro, daca aceasta suma este egala sau mai mica decat suma "pozitiilor de schimb operationale lungi", inregistrate pe euro si/sau pe valutele statelor participante la euro si transformate in echivalent euro; in caz contrar, nivelul disponibilitatilor in euro si/sau in valutele statelor participante la euro, reprezentand aport la capitalul social, pentru care diferentele de curs valutar se inregistreaza in contul 519 "Alte rezerve", analitic distinct, se limiteaza la nivelul sumei "pozitiilor de schimb operationale lungi", inregistrate pe euro si/sau pe valutele statelor participante la euro si transformate in echivalent euro;
    - nivelul disponibilitatilor in euro si/sau in valutele statelor participante la euro, reprezentand aport la capitalul de dotare, pentru care diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, se inregistreaza in contul 519 "Alte rezerve", analitic distinct, este dat de suma soldurilor creditoare ale conturilor 99833 "Capital de dotare in devize", deschise pe euro si/sau pe fiecare valuta a statelor participante la euro si transformate, dupa caz, in echivalent euro, daca aceasta suma este egala sau mai mica decat suma "pozitiilor de schimb operationale lungi", inregistrate pe euro si/sau pe valutele statelor participante la euro si transformate in echivalent euro; in caz contrar, nivelul disponibilitatilor in euro si/sau in valutele statelor participante la euro, reprezentand aport la capitalul de dotare, pentru care diferentele de curs valutar se inregistreaza in contul 519 "Alte rezerve", analitic distinct, se limiteaza la nivelul sumei "pozitiilor de schimb operationale lungi", inregistrate pe euro si/sau pe valutele statelor participante la euro si transformate in echivalent euro;
    - pentru transformarea in echivalent euro a sumelor reprezentand capital social/capital de dotare in valutele statelor participante la euro si, respectiv, a celor reprezentand "pozitii de schimb operationale lungi" pe valutele statelor participante la euro, se vor utiliza paritatile fixe intre euro si aceste valute, stabilite de C.E.E. si valabile de la 1 ianuarie 1999.
    In anexa la prezenta circulara este prezentat modul de reflectare in contabilitate, cu date exemplificative, a unor operatiuni privind subscrierea si varsarea capitalului social in euro si in valutele statelor participante la euro, precum si a diferentelor de curs aferente.
    Metodologia prezentata in anexa la prezenta circulara se aplica in mod corespunzator si sucursalelor din Romania ale bancilor straine, cu mentiunea ca in locul conturilor 99831 "Capital social subscris si nevarsat in devize", 99832 "Capital social subscris si varsat in devize", 5011 "Capital subscris nevarsat" si 5012 "Capital subscris varsat" se utilizeaza conturile 99833 "Capital de dotare in devize" si, respectiv, 502 "Elemente asimilate capitalului", iar diferentele favorabile sau nefavorabile de curs valutar, aferente disponibilitatilor in devize reprezentand capital de dotare in devize al sucursalelor din Romania ale bancilor straine, se evidentiaza in contul 519 "Alte rezerve", analitic distinct "Rezerve din influente de curs valutar aferente aprecierii disponibilitatilor in devize reprezentand capital de dotare in devize, conform Hotararii Guvernului nr. 252/1996".
    Art. 2
    Banca Nationala a Romaniei va urmari, in cadrul actiunilor de supraveghere desfasurate potrivit legii, aplicarea de catre banci, persoane juridice romane, si de sucursalele din Romania ale bancilor straine a prevederilor prezentei circulare.
    Art. 3
    Nerespectarea prevederilor prezentei circulare atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a masurilor prevazute la art. 69 si 70 din Legea bancara nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 4
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei circulare se abroga orice dispozitii contrare.

                  GUVERNATORUL BANCII NATIONALE A ROMANIEI,
                             EMIL IOTA GHIZARI

    ANEXA 1

                      REFLECTAREA IN CONTABILITATE
a unor operatiuni privind subscrierea si varsarea capitalului social in euro si in valutele statelor participante la euro, precum si a diferentelor de curs aferente

    Exemplu:
    - 10.03.2000, inregistrarea capitalului social subscris in DEM si nevarsat de actionari (cursurile de schimb ale pietei valutare: 9.203 lei/DEM, 18.000 lei/EUR):
     508/DEM = 3721/DEM                100 DEM
    3722/DEM = 5011                    920.300 lei (100 DEM x 9.203 lei/DEM)
        concomitent
         999 = 99.831/DEM 100 DEM      100 DEM

    - 10.03.2000, inregistrarea capitalului social in devize, subscris in DEM si varsat de actionari (cursurile de schimb ale pietei valutare: 9.203 lei/DEM, 18.000 lei/EUR):
     121/DEM = 508/DEM                 100 DEM
        5011 = 5012                    920.300 lei (100 DEM x 9.203 lei/DEM)
        concomitent
  99.831/DEM = 999                     100 DEM
        concomitent
         999 = 99.832/DEM              100 DEM

    - 15.03.2000, inregistrarea in conturile din bilant a vanzarii de DEM contra lei (curs de schimb = 9.420 lei/DEM):
    3721/DEM = 121/DEM                  30 DEM
         111 = 3722/DEM                 282.600 lei (30 DEM x 9.420 lei/DEM)

    - 31.03.2000, evaluarea capitalului social in devize si a pozitiei de schimb si inregistrarea diferentelor de curs valutar (cursurile de schimb ale pietei valutare: 9.459 lei/DEM, 18.500 lei/EUR):
    - 3721/DEM, sold creditor (pozitie de schimb operationala lunga) =  70 DEM
    - 99832/DEM - capital social subscris si varsat in DEM           = 100 DEM
    - soldul pozitiei de schimb operationale lungi pe DEM in echivalent euro:
      70 DEM/1,95583 DEM/EUR = 36 EUR
    - capital social subscris si varsat in DEM, exprimat in echivalent euro:
      100 DEM/1,95583 DEM/EUR = 51 EUR
    - soldul pozitiei de schimb totale lungi pe DEM, evaluat la cursul din 31 martie 2000:
      70 DEM x 9.459 lei/DEM = 662.130 lei
    - soldul contravalorii pozitiei de schimb pe DEM: 637.700 lei
    - diferente de curs valutar aferente disponibilitatilor in devize reprezentand capital social in devize, care se inregistreaza in contul 519 "Alte rezerve":
      36 EUR (18.500 lei/EUR - 18.000 lei/EUR) = 18.000 lei
      - inregistrarea diferentelor de curs valutar aferente disponibilitatilor in devize reprezentand capital social in devize
        3722/DEM = 519/                     18.000 lei  36 EUR (18.500 lei/EUR -
                   rezerve din diferente                - 18.000 lei/EUR)
                   de curs valutar
                   aferente aprecierii
                   disponibilitatilor in
                   devize reprezentand
                   capital social in
                   devize, conform
                   Hotararii Guvernului
                   nr. 252/1996
      - inregistrarea diferentelor favorabile de curs valutar in conturile de venituri
        3722/DEM = 7061                      6.430 lei

    - 14.04.2000, inregistrarea in conturile din bilant a cumpararii de FRF contra lei (curs de schimb = 2.800 lei/FRF):
     121/FRF = 3721/FRF                 25 FRF
    3722/FRF = 111                      70.000 lei (25 FRF x 2.800 lei/FRF)

    - 30.04.2000, evaluarea capitalului social in devize si a pozitiilor de schimb si inregistrarea diferentelor de curs valutar (cursurile de schimb ale pietei valutare: 9.510 lei/DEM, 2.836 lei/FRF, 18.600 lei/EUR):
    - 3721/DEM, sold creditor (pozitie de schimb operationala lunga) =  70 DEM
    - 3721/FRF, sold creditor (pozitie de schimb operationala lunga) =  25 FRF
    - 99832/DEM - capital social subscris si varsat in DEM           = 100 DEM
    - soldul pozitiei de schimb operationale lungi pe DEM in echivalent euro:
      70 DEM/1,95583 DEM/EUR = 36 EUR
    - soldul pozitiei de schimb operationale lungi pe FRF in echivalent euro:
      25 DEM/6,55957 FRF/EUR = 4 EUR
    - suma pozitiilor de schimb in echivalent euro: 40 EUR
    - capital social subscris si varsat in DEM, exprimat in echivalent euro:
      100 DEM/1,95583 DEM/EUR = 51 EUR
    - soldul pozitiei de schimb totale lungi pe DEM, evaluat la cursul din 28 aprilie 2000:
      70 DEM x 9.510 lei/DEM = 665.700 lei
    - soldul contravalorii pozitiei de schimb pe DEM: 662.130 lei
    - soldul pozitiei de schimb totale lungi pe FRF, evaluat la cursul din 28 aprilie 2000:
      25 FRF x 2.836 lei/FRF = 70.900 lei
    - soldul contravalorii pozitiei de schimb pe FRF: 70.000 lei
    - diferente de curs valutar aferente disponibilitatilor in devize reprezentand capital social in devize, care se inregistreaza in contul 519 "Alte rezerve":
      40 EUR (18.600 lei/EUR - 18.500 lei/EUR) = 4.000 lei
      - inregistrarea diferentelor de curs valutar aferente disponibilitatilor in DEM reprezentand capital social in devize
        3722/DEM = 519/                      3.570 lei
                   rezerve din diferente
                   de curs valutar
                   aferente aprecierii
                   disponibilitatilor in
                   devize reprezentand
                   capital social in
                   devize, conform
                   Hotararii Guvernului
                   nr. 252/1996
      - inregistrarea diferentelor de curs valutar aferente disponibilitatilor in FRF reprezentand capital social in devize
        3722/FRF = 519/                        430 lei
                   rezerve din diferente
                   de curs valutar
                   aferente aprecierii
                   disponibilitatilor in
                   devize reprezentand
                   capital social in
                   devize, conform
                   Hotararii Guvernului
                   nr. 252/1996
      - inregistrarea diferentelor favorabile de curs valutar in conturile de venituri
        3722/FRF = 7061                        470 lei

    - 12.05.2000, inregistrarea in conturile din bilant a cumpararii de EUR contra lei (curs de schimb = 18.650 lei/EUR):
     121/EUR = 3721/EUR                   30 EUR
    3722/EUR = 111                        559.500 lei (30 EUR x 18.650 lei/EUR)

    - 31.05.2000, evaluarea capitalului social in devize si a pozitiilor de schimb si inregistrarea diferentelor de curs valutar (cursurile de schimb ale pietei valutare: 9.561 lei/DEM, 2.851 lei/FRF, 18.700 lei/EUR):
    - 3721/DEM, sold creditor (pozitie de schimb operationala lunga) =  70 DEM
    - 3721/FRF, sold creditor (pozitie de schimb operationala lunga) =  25 FRF
    - 3721/EUR, sold creditor (pozitie de schimb operationala lunga) =  30 EUR
    - 99832/DEM - capital social subscris si varsat in DEM           = 100 DEM
    - soldul pozitiei de schimb operationale lungi pe DEM in echivalent euro:
      70 DEM/1,95583 DEM/EUR = 36 EUR
    - soldul pozitiei de schimb operationale lungi pe FRF in echivalent euro:
      25 DEM/6,55957 FRF/EUR = 4 EUR
    - soldul pozitiei de schimb operationale lungi pe EUR: 30 EUR
    - suma pozitiilor de schimb in echivalent euro: 70 EUR
    - capital social subscris si varsat in DEM, exprimat in echivalent euro:
      100 DEM/1,95583 DEM/EUR = 51 EUR
    - soldul pozitiei de schimb totale lungi pe DEM, evaluat la cursul din 31 mai 2000:
      70 DEM x 9.561 lei/DEM = 669.270 lei
    - soldul contravalorii pozitiei de schimb pe DEM: 665.700 lei
    - soldul pozitiei de schimb totale lungi pe FRF, evaluat la cursul din 31 mai 2000:
      25 FRF x 2.851 lei/FRF = 71.275 lei
    - soldul contravalorii pozitiei de schimb pe FRF: 70.900 lei
    - soldul pozitiei de schimb totale lungi pe EUR, evaluat la cursul din 31 mai 2000:
      30 EUR x 18.700 lei/EUR = 561.000 lei
    - soldul contravalorii pozitiei de schimb pe EUR: 559.500 lei
    - diferente de curs valutar aferente disponibilitatilor in devize reprezentand capital social in devize, care se inregistreaza in contul 519 "Alte rezerve":
      51 EUR (18.700 lei/EUR - 18.600 lei/EUR) = 5.100 lei
      - inregistrarea diferentelor de curs valutar aferente disponibilitatilor in DEM reprezentand capital social in devize
        3722/DEM = 519/                      3.570 lei
                   rezerve din diferente
                   de curs valutar
                   aferente aprecierii
                   disponibilitatilor in
                   devize reprezentand
                   capital social in
                   devize, conform
                   Hotararii Guvernului
                   nr. 252/1996
      - inregistrarea diferentelor de curs valutar aferente disponibilitatilor in FRF reprezentand capital social in devize
        3722/FRF = 519/                        375 lei
                   rezerve din diferente
                   de curs valutar
                   aferente aprecierii
                   disponibilitatilor in
                   devize reprezentand
                   capital social in
                   devize, conform
                   Hotararii Guvernului
                   nr. 252/1996
      - inregistrarea diferentelor de curs valutar aferente disponibilitatilor in EUR reprezentand capital social in devize
        3722/EUR = 519/                      1.155 lei
                   rezerve din diferente
                   de curs valutar
                   aferente aprecierii
                   disponibilitatilor in
                   devize reprezentand
                   capital social in
                   devize, conform
                   Hotararii Guvernului
                   nr. 252/1996
      - inregistrarea diferentelor favorabile de curs valutar in conturile de venituri
        3722/EUR = 7061                        345 lei

    - 09.06.2000, inregistrarea capitalului social in devize, subscris in EUR si nevarsat de actionari (cursul de schimb al pietei valutare: 18.725 lei/EUR):
     508/EUR = 3721/EUR                35 EUR
    3722/EUR = 5011                    655.375 lei (35 EUR x 18.725 lei/EUR)
        concomitent
         999 = 99831/EUR               35 EUR

    - 09.06.2000, inregistrarea capitalului social in devize, subscris in EUR si varsat de actionari (cursul de schimb al pietei valutare: 18.725 lei/EUR):
     121/EUR = 508/EUR                 35 EUR
        5011 = 5012                    655.375 lei (35 EUR x 18.725 lei/EUR)
        concomitent
   99831/EUR = 999                     35 EUR
        concomitent
         999 = 99832/EUR               35 EUR

    - 30.06.2000, evaluarea capitalului social in devize si a pozitiilor de schimb si inregistrarea diferentelor de curs valutar (cursurile de schimb ale pietei valutare: 9.592 lei/DEM, 2.860 lei/FRF, 18.760 lei/EUR):
    - 3721/DEM, sold creditor (pozitie de schimb operationala lunga) =  70 DEM
    - 3721/FRF, sold creditor (pozitie de schimb operationala lunga) =  25 FRF
    - 3721/EUR, sold creditor (pozitie de schimb operationala lunga) =  65 EUR
    - 99832/DEM - capital social subscris si varsat in DEM           = 100 DEM
    - 99832/EUR - capital social subscris si varsat in EUR           =  35 EUR
    - soldul pozitiei de schimb operationale lungi pe DEM in echivalent euro:
      70 DEM/1,95583 DEM/EUR = 36 EUR
    - soldul pozitiei de schimb operationale lungi pe FRF in echivalent euro:
      25 DEM/6,55957 FRF/EUR = 4 EUR
    - soldul pozitiei de schimb operationale lungi pe EUR: 65 EUR
    - suma pozitiilor de schimb in echivalent euro: 105 EUR
    - capital social subscris si varsat in DEM, exprimat in echivalent euro:
      100 DEM/1,95583 DEM/EUR = 51 EUR
    - capital social subscris si varsat in EUR: 35 EUR
    - capital social subscris si varsat, exprimat in echivalent euro: 86 EUR
    - soldul pozitiei de schimb totale lungi pe DEM, evaluat la cursul din 30 iunie 2000:
      70 DEM x 9.592 lei/DEM = 671.440 lei
    - soldul contravalorii pozitiei de schimb pe DEM: 669.270 lei
    - soldul pozitiei de schimb totale lungi pe FRF, evaluat la cursul din 30 iunie 2000:
      25 FRF x 2.860 lei/FRF = 71.500 lei
    - soldul contravalorii pozitiei de schimb pe FRF: 71.275 lei
    - soldul pozitiei de schimb totale lungi pe EUR, evaluat la cursul din 30 iunie 2000:
      65 EUR x 18.760 lei/EUR = 1.219.400 lei
    - soldul contravalorii pozitiei de schimb pe EUR: 1.216.375 lei
    - diferente de curs valutar aferente disponibilitatilor in devize reprezentand capital social in devize, care se inregistreaza in contul 519 "Alte rezerve":
      51 EUR (18.760 lei/EUR - 18.700 lei/EUR) + 35 EUR (18.760 lei/EUR - 18.725 lei/EUR) = 4.285 lei
      - inregistrarea diferentelor de curs valutar aferente disponibilitatilor in DEM reprezentand capital social in devize
        3722/DEM = 519/                      2.170 lei
                   rezerve din diferente
                   de curs valutar
                   aferente aprecierii
                   disponibilitatilor in
                   devize reprezentand
                   capital social in
                   devize, conform
                   Hotararii Guvernului
                   nr. 252/1996
      - inregistrarea diferentelor de curs valutar aferente disponibilitatilor in FRF reprezentand capital social in devize
        3722/FRF = 519/                        225 lei
                   rezerve din diferente
                   de curs valutar
                   aferente aprecierii
                   disponibilitatilor in
                   devize reprezentand
                   capital social in
                   devize, conform
                   Hotararii Guvernului
                   nr. 252/1996
      - inregistrarea diferentelor de curs valutar aferente disponibilitatilor in EUR reprezentand capital social in devize
        3722/EUR = 519/                      1.890 lei
                   rezerve din diferente
                   de curs valutar
                   aferente aprecierii
                   disponibilitatilor in
                   devize reprezentand
                   capital social in
                   devize, conform
                   Hotararii Guvernului
                   nr. 252/1996
        inregistrarea diferentelor favorabile de curs valutar in conturile de venituri
        3722/EUR = 7061                      1.135 leiSmartCity5

COMENTARII la Circulara 29/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Circulara 29 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Circulara 29/2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu