E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

CIRCULARA Nr

CIRCULARA   Nr. 29 din  8 decembrie 2000

privind modificarea metodologiei de stabilire a diferentelor de curs valutar aferente disponibilitatilor in euro si/sau in valutele statelor participante la euro, reprezentand aport la capitalul social/capitalul de dotare

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 674 din 18 decembrie 2000


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 4 din Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.418/344/1997 privind aprobarea Planului de conturi pentru societatile bancare si a normelor metodologice de utilizare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, modificata si completata prin Legea nr. 156/1999, ale art. 58 din Legea bancara nr. 58/1998, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/1999 si prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 56/2000, precum si ale art. 4 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata,

    Banca Nationala a Romaniei emite prezenta circulara.

    Art. 1
    Se modifica metodologia de stabilire a diferentelor de curs valutar aferente disponibilitatilor in euro si/sau in valutele statelor participante la euro, reprezentand aport la capitalul social/capitalul de dotare, prevazuta la:
    - pct. 2.3 din Precizarile privind reflectarea in contabilitate a unor operatiuni, precum si unele masuri referitoare la inchiderea exercitiului financiar-contabil pe anul 1997 la societatile bancare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 15.515/27/1998;
    - pct. 7 din Circulara Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/1999 privind reflectarea unor operatiuni in contabilitate si intocmirea unor situatii financiar-contabile de catre banci;
    - pct. 8 din Circulara Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2000 privind reflectarea unor operatiuni in contabilitate si intocmirea unor situatii financiar-contabile de catre banci, dupa cum urmeaza:
    - nivelul disponibilitatilor in euro si/sau in valutele statelor participante la euro, reprezentand aport la capitalul social, pentru care diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, se inregistreaza in contul 519 "Alte rezerve", analitic distinct, este dat de suma soldurilor creditoare ale conturilor 99832 "Capital social subscris si varsat in devize", deschise pe euro si/sau pe fiecare valuta a statelor participante la euro si transformate, dupa caz, in echivalent euro, daca aceasta suma este egala sau mai mica decat suma "pozitiilor de schimb operationale lungi", inregistrate pe euro si/sau pe valutele statelor participante la euro si transformate in echivalent euro; in caz contrar, nivelul disponibilitatilor in euro si/sau in valutele statelor participante la euro, reprezentand aport la capitalul social, pentru care diferentele de curs valutar se inregistreaza in contul 519 "Alte rezerve", analitic distinct, se limiteaza la nivelul sumei "pozitiilor de schimb operationale lungi", inregistrate pe euro si/sau pe valutele statelor participante la euro si transformate in echivalent euro;
    - nivelul disponibilitatilor in euro si/sau in valutele statelor participante la euro, reprezentand aport la capitalul de dotare, pentru care diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, se inregistreaza in contul 519 "Alte rezerve", analitic distinct, este dat de suma soldurilor creditoare ale conturilor 99833 "Capital de dotare in devize", deschise pe euro si/sau pe fiecare valuta a statelor participante la euro si transformate, dupa caz, in echivalent euro, daca aceasta suma este egala sau mai mica decat suma "pozitiilor de schimb operationale lungi", inregistrate pe euro si/sau pe valutele statelor participante la euro si transformate in echivalent euro; in caz contrar, nivelul disponibilitatilor in euro si/sau in valutele statelor participante la euro, reprezentand aport la capitalul de dotare, pentru care diferentele de curs valutar se inregistreaza in contul 519 "Alte rezerve", analitic distinct, se limiteaza la nivelul sumei "pozitiilor de schimb operationale lungi", inregistrate pe euro si/sau pe valutele statelor participante la euro si transformate in echivalent euro;
    - pentru transformarea in echivalent euro a sumelor reprezentand capital social/capital de dotare in valutele statelor participante la euro si, respectiv, a celor reprezentand "pozitii de schimb operationale lungi" pe valutele statelor participante la euro, se vor utiliza paritatile fixe intre euro si aceste valute, stabilite de C.E.E. si valabile de la 1 ianuarie 1999.
    In anexa la prezenta circulara este prezentat modul de reflectare in contabilitate, cu date exemplificative, a unor operatiuni privind subscrierea si varsarea capitalului social in euro si in valutele statelor participante la euro, precum si a diferentelor de curs aferente.
    Metodologia prezentata in anexa la prezenta circulara se aplica in mod corespunzator si sucursalelor din Romania ale bancilor straine, cu mentiunea ca in locul conturilor 99831 "Capital social subscris si nevarsat in devize", 99832 "Capital social subscris si varsat in devize", 5011 "Capital subscris nevarsat" si 5012 "Capital subscris varsat" se utilizeaza conturile 99833 "Capital de dotare in devize" si, respectiv, 502 "Elemente asimilate capitalului", iar diferentele favorabile sau nefavorabile de curs valutar, aferente disponibilitatilor in devize reprezentand capital de dotare in devize al sucursalelor din Romania ale bancilor straine, se evidentiaza in contul 519 "Alte rezerve", analitic distinct "Rezerve din influente de curs valutar aferente aprecierii disponibilitatilor in devize reprezentand capital de dotare in devize, conform Hotararii Guvernului nr. 252/1996".
    Art. 2
    Banca Nationala a Romaniei va urmari, in cadrul actiunilor de supraveghere desfasurate potrivit legii, aplicarea de catre banci, persoane juridice romane, si de sucursalele din Romania ale bancilor straine a prevederilor prezentei circulare.
    Art. 3
    Nerespectarea prevederilor prezentei circulare atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a masurilor prevazute la art. 69 si 70 din Legea bancara nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 4
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei circulare se abroga orice dispozitii contrare.

                  GUVERNATORUL BANCII NATIONALE A ROMANIEI,
                             EMIL IOTA GHIZARI

    ANEXA 1

                      REFLECTAREA IN CONTABILITATE
a unor operatiuni privind subscrierea si varsarea capitalului social in euro si in valutele statelor participante la euro, precum si a diferentelor de curs aferente

    Exemplu:
    - 10.03.2000, inregistrarea capitalului social subscris in DEM si nevarsat de actionari (cursurile de schimb ale pietei valutare: 9.203 lei/DEM, 18.000 lei/EUR):
     508/DEM = 3721/DEM                100 DEM
    3722/DEM = 5011                    920.300 lei (100 DEM x 9.203 lei/DEM)
        concomitent
         999 = 99.831/DEM 100 DEM      100 DEM

    - 10.03.2000, inregistrarea capitalului social in devize, subscris in DEM si varsat de actionari (cursurile de schimb ale pietei valutare: 9.203 lei/DEM, 18.000 lei/EUR):
     121/DEM = 508/DEM                 100 DEM
        5011 = 5012                    920.300 lei (100 DEM x 9.203 lei/DEM)
        concomitent
  99.831/DEM = 999                     100 DEM
        concomitent
         999 = 99.832/DEM              100 DEM

    - 15.03.2000, inregistrarea in conturile din bilant a vanzarii de DEM contra lei (curs de schimb = 9.420 lei/DEM):
    3721/DEM = 121/DEM                  30 DEM
         111 = 3722/DEM                 282.600 lei (30 DEM x 9.420 lei/DEM)

    - 31.03.2000, evaluarea capitalului social in devize si a pozitiei de schimb si inregistrarea diferentelor de curs valutar (cursurile de schimb ale pietei valutare: 9.459 lei/DEM, 18.500 lei/EUR):
    - 3721/DEM, sold creditor (pozitie de schimb operationala lunga) =  70 DEM
    - 99832/DEM - capital social subscris si varsat in DEM           = 100 DEM
    - soldul pozitiei de schimb operationale lungi pe DEM in echivalent euro:
      70 DEM/1,95583 DEM/EUR = 36 EUR
    - capital social subscris si varsat in DEM, exprimat in echivalent euro:
      100 DEM/1,95583 DEM/EUR = 51 EUR
    - soldul pozitiei de schimb totale lungi pe DEM, evaluat la cursul din 31 martie 2000:
      70 DEM x 9.459 lei/DEM = 662.130 lei
    - soldul contravalorii pozitiei de schimb pe DEM: 637.700 lei
    - diferente de curs valutar aferente disponibilitatilor in devize reprezentand capital social in devize, care se inregistreaza in contul 519 "Alte rezerve":
      36 EUR (18.500 lei/EUR - 18.000 lei/EUR) = 18.000 lei
      - inregistrarea diferentelor de curs valutar aferente disponibilitatilor in devize reprezentand capital social in devize
        3722/DEM = 519/                     18.000 lei  36 EUR (18.500 lei/EUR -
                   rezerve din diferente                - 18.000 lei/EUR)
                   de curs valutar
                   aferente aprecierii
                   disponibilitatilor in
                   devize reprezentand
                   capital social in
                   devize, conform
                   Hotararii Guvernului
                   nr. 252/1996
      - inregistrarea diferentelor favorabile de curs valutar in conturile de venituri
        3722/DEM = 7061                      6.430 lei

    - 14.04.2000, inregistrarea in conturile din bilant a cumpararii de FRF contra lei (curs de schimb = 2.800 lei/FRF):
     121/FRF = 3721/FRF                 25 FRF
    3722/FRF = 111                      70.000 lei (25 FRF x 2.800 lei/FRF)

    - 30.04.2000, evaluarea capitalului social in devize si a pozitiilor de schimb si inregistrarea diferentelor de curs valutar (cursurile de schimb ale pietei valutare: 9.510 lei/DEM, 2.836 lei/FRF, 18.600 lei/EUR):
    - 3721/DEM, sold creditor (pozitie de schimb operationala lunga) =  70 DEM
    - 3721/FRF, sold creditor (pozitie de schimb operationala lunga) =  25 FRF
    - 99832/DEM - capital social subscris si varsat in DEM           = 100 DEM
    - soldul pozitiei de schimb operationale lungi pe DEM in echivalent euro:
      70 DEM/1,95583 DEM/EUR = 36 EUR
    - soldul pozitiei de schimb operationale lungi pe FRF in echivalent euro:
      25 DEM/6,55957 FRF/EUR = 4 EUR
    - suma pozitiilor de schimb in echivalent euro: 40 EUR
    - capital social subscris si varsat in DEM, exprimat in echivalent euro:
      100 DEM/1,95583 DEM/EUR = 51 EUR
    - soldul pozitiei de schimb totale lungi pe DEM, evaluat la cursul din 28 aprilie 2000:
      70 DEM x 9.510 lei/DEM = 665.700 lei
    - soldul contravalorii pozitiei de schimb pe DEM: 662.130 lei
    - soldul pozitiei de schimb totale lungi pe FRF, evaluat la cursul din 28 aprilie 2000:
      25 FRF x 2.836 lei/FRF = 70.900 lei
    - soldul contravalorii pozitiei de schimb pe FRF: 70.000 lei
    - diferente de curs valutar aferente disponibilitatilor in devize reprezentand capital social in devize, care se inregistreaza in contul 519 "Alte rezerve":
      40 EUR (18.600 lei/EUR - 18.500 lei/EUR) = 4.000 lei
      - inregistrarea diferentelor de curs valutar aferente disponibilitatilor in DEM reprezentand capital social in devize
        3722/DEM = 519/                      3.570 lei
                   rezerve din diferente
                   de curs valutar
                   aferente aprecierii
                   disponibilitatilor in
                   devize reprezentand
                   capital social in
                   devize, conform
                   Hotararii Guvernului
                   nr. 252/1996
      - inregistrarea diferentelor de curs valutar aferente disponibilitatilor in FRF reprezentand capital social in devize
        3722/FRF = 519/                        430 lei
                   rezerve din diferente
                   de curs valutar
                   aferente aprecierii
                   disponibilitatilor in
                   devize reprezentand
                   capital social in
                   devize, conform
                   Hotararii Guvernului
                   nr. 252/1996
      - inregistrarea diferentelor favorabile de curs valutar in conturile de venituri
        3722/FRF = 7061                        470 lei

    - 12.05.2000, inregistrarea in conturile din bilant a cumpararii de EUR contra lei (curs de schimb = 18.650 lei/EUR):
     121/EUR = 3721/EUR                   30 EUR
    3722/EUR = 111                        559.500 lei (30 EUR x 18.650 lei/EUR)

    - 31.05.2000, evaluarea capitalului social in devize si a pozitiilor de schimb si inregistrarea diferentelor de curs valutar (cursurile de schimb ale pietei valutare: 9.561 lei/DEM, 2.851 lei/FRF, 18.700 lei/EUR):
    - 3721/DEM, sold creditor (pozitie de schimb operationala lunga) =  70 DEM
    - 3721/FRF, sold creditor (pozitie de schimb operationala lunga) =  25 FRF
    - 3721/EUR, sold creditor (pozitie de schimb operationala lunga) =  30 EUR
    - 99832/DEM - capital social subscris si varsat in DEM           = 100 DEM
    - soldul pozitiei de schimb operationale lungi pe DEM in echivalent euro:
      70 DEM/1,95583 DEM/EUR = 36 EUR
    - soldul pozitiei de schimb operationale lungi pe FRF in echivalent euro:
      25 DEM/6,55957 FRF/EUR = 4 EUR
    - soldul pozitiei de schimb operationale lungi pe EUR: 30 EUR
    - suma pozitiilor de schimb in echivalent euro: 70 EUR
    - capital social subscris si varsat in DEM, exprimat in echivalent euro:
      100 DEM/1,95583 DEM/EUR = 51 EUR
    - soldul pozitiei de schimb totale lungi pe DEM, evaluat la cursul din 31 mai 2000:
      70 DEM x 9.561 lei/DEM = 669.270 lei
    - soldul contravalorii pozitiei de schimb pe DEM: 665.700 lei
    - soldul pozitiei de schimb totale lungi pe FRF, evaluat la cursul din 31 mai 2000:
      25 FRF x 2.851 lei/FRF = 71.275 lei
    - soldul contravalorii pozitiei de schimb pe FRF: 70.900 lei
    - soldul pozitiei de schimb totale lungi pe EUR, evaluat la cursul din 31 mai 2000:
      30 EUR x 18.700 lei/EUR = 561.000 lei
    - soldul contravalorii pozitiei de schimb pe EUR: 559.500 lei
    - diferente de curs valutar aferente disponibilitatilor in devize reprezentand capital social in devize, care se inregistreaza in contul 519 "Alte rezerve":
      51 EUR (18.700 lei/EUR - 18.600 lei/EUR) = 5.100 lei
      - inregistrarea diferentelor de curs valutar aferente disponibilitatilor in DEM reprezentand capital social in devize
        3722/DEM = 519/                      3.570 lei
                   rezerve din diferente
                   de curs valutar
                   aferente aprecierii
                   disponibilitatilor in
                   devize reprezentand
                   capital social in
                   devize, conform
                   Hotararii Guvernului
                   nr. 252/1996
      - inregistrarea diferentelor de curs valutar aferente disponibilitatilor in FRF reprezentand capital social in devize
        3722/FRF = 519/                        375 lei
                   rezerve din diferente
                   de curs valutar
                   aferente aprecierii
                   disponibilitatilor in
                   devize reprezentand
                   capital social in
                   devize, conform
                   Hotararii Guvernului
                   nr. 252/1996
      - inregistrarea diferentelor de curs valutar aferente disponibilitatilor in EUR reprezentand capital social in devize
        3722/EUR = 519/                      1.155 lei
                   rezerve din diferente
                   de curs valutar
                   aferente aprecierii
                   disponibilitatilor in
                   devize reprezentand
                   capital social in
                   devize, conform
                   Hotararii Guvernului
                   nr. 252/1996
      - inregistrarea diferentelor favorabile de curs valutar in conturile de venituri
        3722/EUR = 7061                        345 lei

    - 09.06.2000, inregistrarea capitalului social in devize, subscris in EUR si nevarsat de actionari (cursul de schimb al pietei valutare: 18.725 lei/EUR):
     508/EUR = 3721/EUR                35 EUR
    3722/EUR = 5011                    655.375 lei (35 EUR x 18.725 lei/EUR)
        concomitent
         999 = 99831/EUR               35 EUR

    - 09.06.2000, inregistrarea capitalului social in devize, subscris in EUR si varsat de actionari (cursul de schimb al pietei valutare: 18.725 lei/EUR):
     121/EUR = 508/EUR                 35 EUR
        5011 = 5012                    655.375 lei (35 EUR x 18.725 lei/EUR)
        concomitent
   99831/EUR = 999                     35 EUR
        concomitent
         999 = 99832/EUR               35 EUR

    - 30.06.2000, evaluarea capitalului social in devize si a pozitiilor de schimb si inregistrarea diferentelor de curs valutar (cursurile de schimb ale pietei valutare: 9.592 lei/DEM, 2.860 lei/FRF, 18.760 lei/EUR):
    - 3721/DEM, sold creditor (pozitie de schimb operationala lunga) =  70 DEM
    - 3721/FRF, sold creditor (pozitie de schimb operationala lunga) =  25 FRF
    - 3721/EUR, sold creditor (pozitie de schimb operationala lunga) =  65 EUR
    - 99832/DEM - capital social subscris si varsat in DEM           = 100 DEM
    - 99832/EUR - capital social subscris si varsat in EUR           =  35 EUR
    - soldul pozitiei de schimb operationale lungi pe DEM in echivalent euro:
      70 DEM/1,95583 DEM/EUR = 36 EUR
    - soldul pozitiei de schimb operationale lungi pe FRF in echivalent euro:
      25 DEM/6,55957 FRF/EUR = 4 EUR
    - soldul pozitiei de schimb operationale lungi pe EUR: 65 EUR
    - suma pozitiilor de schimb in echivalent euro: 105 EUR
    - capital social subscris si varsat in DEM, exprimat in echivalent euro:
      100 DEM/1,95583 DEM/EUR = 51 EUR
    - capital social subscris si varsat in EUR: 35 EUR
    - capital social subscris si varsat, exprimat in echivalent euro: 86 EUR
    - soldul pozitiei de schimb totale lungi pe DEM, evaluat la cursul din 30 iunie 2000:
      70 DEM x 9.592 lei/DEM = 671.440 lei
    - soldul contravalorii pozitiei de schimb pe DEM: 669.270 lei
    - soldul pozitiei de schimb totale lungi pe FRF, evaluat la cursul din 30 iunie 2000:
      25 FRF x 2.860 lei/FRF = 71.500 lei
    - soldul contravalorii pozitiei de schimb pe FRF: 71.275 lei
    - soldul pozitiei de schimb totale lungi pe EUR, evaluat la cursul din 30 iunie 2000:
      65 EUR x 18.760 lei/EUR = 1.219.400 lei
    - soldul contravalorii pozitiei de schimb pe EUR: 1.216.375 lei
    - diferente de curs valutar aferente disponibilitatilor in devize reprezentand capital social in devize, care se inregistreaza in contul 519 "Alte rezerve":
      51 EUR (18.760 lei/EUR - 18.700 lei/EUR) + 35 EUR (18.760 lei/EUR - 18.725 lei/EUR) = 4.285 lei
      - inregistrarea diferentelor de curs valutar aferente disponibilitatilor in DEM reprezentand capital social in devize
        3722/DEM = 519/                      2.170 lei
                   rezerve din diferente
                   de curs valutar
                   aferente aprecierii
                   disponibilitatilor in
                   devize reprezentand
                   capital social in
                   devize, conform
                   Hotararii Guvernului
                   nr. 252/1996
      - inregistrarea diferentelor de curs valutar aferente disponibilitatilor in FRF reprezentand capital social in devize
        3722/FRF = 519/                        225 lei
                   rezerve din diferente
                   de curs valutar
                   aferente aprecierii
                   disponibilitatilor in
                   devize reprezentand
                   capital social in
                   devize, conform
                   Hotararii Guvernului
                   nr. 252/1996
      - inregistrarea diferentelor de curs valutar aferente disponibilitatilor in EUR reprezentand capital social in devize
        3722/EUR = 519/                      1.890 lei
                   rezerve din diferente
                   de curs valutar
                   aferente aprecierii
                   disponibilitatilor in
                   devize reprezentand
                   capital social in
                   devize, conform
                   Hotararii Guvernului
                   nr. 252/1996
        inregistrarea diferentelor favorabile de curs valutar in conturile de venituri
        3722/EUR = 7061                      1.135 leiSmartCity5

COMENTARII la Circulara 29/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Circulara 29 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Circulara 29/2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu