Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 27 din 23 ianuarie 1998

pentru aprobarea Precizarilor privind reflectarea in contabilitate a unor operatiuni, precum si unele masuri referitoare la inchiderea exercitiului financiar-contabil pe anul 1997 la societatile bancare

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI Nr. 27 din 23 ianuarie 1998


SmartCity3

              MINISTERUL FINANTELOR Nr. 15515 din 23 ianuarie 1998
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 102 bis  din  4 martie 1998

    Ministrul finantelor si guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, in temeiul art. 4 din Legea contabilitatii nr. 82/1991,
    emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Precizarile privind reflectarea in contabilitate a unor operatiuni, precum si unele masuri referitoare la inchiderea exercitiului financiar-contabil pe anul 1997 la societatile bancare, care constituie anexa la prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala autorizare, reglementare si supraveghere prudentiala a societatilor bancare din cadrul Bancii Nationale a Romaniei va lua masuri pentru cunoasterea si aplicarea de catre societatile bancare a prevederilor prezentului ordin.
    Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                              Ministrul finantelor,
                              Daniel Daianu

                              Guvernatorul Bancii
                              Nationale a Romaniei,
                              Mugur Isarescu

    ANEXA 1

                               PRECIZARI
privind reflectarea in contabilitate a unor operatiuni, precum si unele masuri referitoare la inchiderea exercitiului financiar-contabil pe anul 1997 la societatile bancare

    Societatile bancare, persoane juridice, cu sediul in Romania, precum si subunitatile cu sediul in Romania ce apartin unor societati bancare cu sediul in strainatate, denumite in continuare societati bancare, au obligatia, potrivit prevederilor art. 1, 27 si 46 din Legea contabilitatii nr. 82/1991 si ale art. 9 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996, aprobata si modificata prin Legea nr. 131/1996, sa organizeze si sa conduca evidenta contabila la sediul de pe teritoriul Romaniei si sa intocmeasca bilant contabil, in conformitate cu reglementarile legale, in domeniu, din Romania.
    Sucursalele si alte subunitati fara personalitate juridica, cu sediul in strainatate, care apartin unor societati bancare, persoane juridice, cu sediul in Romania, conduc contabilitatea in tara in care au sediul declarat, in conformitate cu reglementarile legale, in domeniu, din Romania.

    1. Evaluarea elementelor exprimate in devize, de activ si de pasiv
    Potrivit pct. 173 din cap. III - Contabilitatea operatiunilor bancare - din Planul de conturi pentru societatile bancare si normele metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul nr. 1.418/344/1997 al ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei, periodic, elementele exprimate in devize, de activ si de pasiv, din bilant si in afara bilantului, se evalueaza in functie de natura acestora, la cursurile de schimb ale pietei valutare comunicate de Banca Nationala a Romaniei. Aceste cursuri se folosesc, de asemenea, in orice tranzactie ce are loc intre banca si clientii sai, in cazurile in care nu se specifica utilizarea unui anumit curs de schimb.
    Pentru aplicarea corespunzatoare a prevederilor legale mentionate mai sus, societatile bancare vor avea in vedere urmatoarele:
    1.1. Pentru tranzactiile care au loc intre banca si clientii sai, in cazurile in care nu se specifica utilizarea unui anumit curs de schimb, precum si pentru evaluarea periodica, in cursul lunii, a elementelor exprimate in devize, de activ si de pasiv, din bilant si in afara bilantului, se utilizeaza cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ultima zi anterioara tranzactiei si, respectiv, din ultima zi anterioara datei de evaluare.
    1.2. Pentru evaluarea la finele fiecarei luni a elementelor exprimate in devize, de activ si de pasiv, din bilant si in afara bilantului, se utilizeaza cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ultima zi a lunii in cauza. Aceasta procedura este valabila si pentru inchiderea exercitiului financiar-contabil al anului 1997, pentru care se utilizeaza cursurile de schimb ale pietei valutare, comunicate de Banca Nationala a Romaniei, din data de 31 decembrie 1997.

    2. Inregistrarea in contabilitate a subscrierii si varsarii capitalului social in devize, precum si a diferentelor de curs valutar aferente
    Potrivit art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 252/1996, cu modificarile ulterioare, "diferentele favorabile sau nefavorabile de curs valutar aferente disponibilitatilor in devize, reprezentand capital social in devize, se vor inregistra, incepand cu bilantul contabil aferent exercitiului financiar cu termen de intocmire si de depunere, potrivit legii, pana la 15 aprilie 1996, in contul <<Alte rezerve>>, analitic distinct, fara a se influenta rezultatele financiare ale agentilor economici. Acelasi regim se aplica si pentru diferentele de curs valutar dintre momentul subscrierii si cel al varsarii efective a capitalului social in valuta".
    Avand in vedere prevederile legale mentionate mai sus, precum si cele din Planul de conturi pentru societatile bancare si normele metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul nr. 1.418/344/1997 al ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei, societatile bancare vor avea in vedere urmatoarele:
    2.1. Inregistrarea capitalului social subscris in devize se face la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din data subscrierii.
    2.2. Varsarea capitalului social in devize se inregistreaza la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ziua varsamantului, iar diferentele de curs valutar stabilite intre momentul subscrierii si data varsamantului se inregistreaza in contul 519 "Alte rezerve", analitic distinct "Rezerve din diferente de curs valutar, conform Hotararii Guvernului nr. 252/1996" (anexa nr. 1 la prezentele precizari).
    2.3. Lunar, disponibilitatile in devize reprezentand capital social varsat in devize si care se regasesc in "pozitia de schimb operationala lunga" se evalueaza la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ultima zi a lunii, iar diferentele de curs rezultate se inregistreaza in contul 519 "Alte rezerve", analitic distinct "Rezerve din diferente de curs valutar, conform Hotararii Guvernului nr. 252/1996" (anexa nr. 1 la prezentele precizari).
    Pentru determinarea corespunzatoare a nivelului disponibilitatilor in devize reprezentand capital social varsat in devize, a diferentelor de curs aferente si inregistrarea acestora in contabilitate, se au in vedere urmatoarele:
    2.3.1. In cazul varsamintelor de capital social in devize, efectuate in cursul lunii, pentru determinarea diferentelor de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, aferente disponibilitatilor in devize reprezentand capital social varsat in devize, se utilizeaza cursurile de schimb ale pietei valutare, comunicate de Banca Nationala a Romaniei, din data efectuarii fiecarui varsamant si cursul de schimb al pietei valutare din ultima zi a lunii in cauza.
    2.3.2. In cazul varsamintelor de capital social in devize efectuate in luna anterioara, pentru determinarea in luna curenta a diferentelor de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, aferente disponibilitatilor in devize reprezentand capital social varsat in devize, se utilizeaza cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ultima zi a lunii anterioare, si cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ultima zi a lunii curente.
    Se precizeaza ca procedura mentionata la pct. 2.3.1 si 2.3.2 se aplica si in ceea ce priveste stabilirea si inregistrarea diferentelor de conversie aferente activelor imobilizate exprimate in devize si care, potrivit pct. 171 din cap. III - Contabilitatea operatiunilor bancare - din Planul de conturi pentru societatile bancare, sunt reflectate in pozitia de schimb structurala.
    2.3.3. Nivelul disponibilitatilor in devize reprezentand capital social varsat in devize, pentru care diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, se inregistreaza in contul 519 "Alte rezerve", analitic distinct, este dat de soldul creditor evidentiat in contul 3721 "Pozitie de schimb/capital social subscris si varsat in devize", daca soldul acestui cont este egal sau mai mic decat "pozitia de schimb operationala lunga" inregistrata pe deviza respectiva. In caz contrar, nivelul disponibilitatilor in devize reprezentand capital social varsat in devize, pentru care diferentele de curs valutar se inregistreaza in contul 519 "Alte rezerve", se limiteaza la nivelul "pozitiei de schimb operationale lungi" inregistrate pe deviza respectiva.
    Din punct de vedere contabil, soldul creditor al contului 3721 "Pozitie de schimb" reprezinta pozitie de schimb totala lunga (active nete in devize), iar soldul debitor al aceluiasi cont reprezinta "pozitie de schimb totala scurta" (datorii nete in devize).
    Potrivit pct. 172 din cap. III - Contabilitatea operatiunilor bancare - din Planul de conturi pentru societatile bancare si normele metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul nr. 1.418/344/1997 al ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei, pozitia de schimb operationala reprezinta diferenta dintre pozitia de schimb totala si pozitia de schimb structurala, iar potrivit pct. 171 de la acelasi capitol, pozitia de schimb structurala reflecta activele imobilizate exprimate in devize: titluri de investitii, parti in societatile comerciale legate, titluri de participare, titluri ale activitatii de portofoliu si dotarile pentru unitatile proprii din strainatate. Prin urmare, pentru determinarea, pe baza datelor inregistrate in contabilitate, a "pozitiei de schimb operationale" pentru o anumita deviza, soldul contului 3721 "Pozitie de schimb", creditor sau debitor, pe deviza in cauza, se influenteaza algebric cu suma reprezentand "pozitia de schimb structurala" pe aceeasi deviza, respectiv daca contul 3721 "Pozitie de schimb" pe o anumita deviza inregistreaza sold creditor, din acesta se scade suma reprezentand totalul soldurilor debitoare ale conturilor 3041, 3045, 411, 412, 413, 415 si 421, in deviza in cauza, iar daca contul 3721 "Pozitie de schimb" pe o anumita deviza prezinta sold debitor, atunci la acesta se aduna suma reprezentand totalul soldurilor debitoare ale conturilor 3041, 3045, 411, 412, 413, 415 si 421, in deviza in cauza.

    3. Evidentierea operatiunilor intrabancare
    Pentru evidentierea operatiunilor efectuate intre sediu si subunitatile din tara ale aceleiasi banci, cat si intre subunitatile respective, societatile bancare utilizeaza, incepand cu 1 ianuarie 1998, potrivit Planului de conturi pentru societatile bancare si normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul nr. 1.418/344/1997 al ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei, contul 341 "Decontari intrabancare".
    Fiind cont de legatura, acesta poate fi utilizat in functie de necesitatile fiecarei unitati si subunitati ale societatii bancare, iar la sfarsitul perioadei (de o luna) trebuie sa fie verificat si inchis, la nevoie cu ajutorul jurnalelor contabile suplimentare. Eventualul sold existent nu trebuie sa reprezinte decat eventualele operatiuni aflate in curs de lamurire ca urmare a erorilor sau dificultatilor de inregistrare.

    4. Amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale
    Amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale la societatile bancare se face potrivit Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 54/1997 si prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 909/1997, cu urmatoarele precizari:
    4.1. Soldul contului "Fondul imobilizarilor corporale", existent la 31 decembrie 1997, se va inregistra, cu aceeasi data, in contul sintetic de gradul I - "Alte fonduri" (contul sintetic de gradul II "Fondul imobilizarilor corporale"). In conditiile noului Plan de conturi, aplicabil incepand cu 1 ianuarie 1998, simbolul contului sintetic de gradul II "Fondul imobilizarilor corporale" va fi 5281.
    4.2. In cazul nerecuperarii integrale pe calea amortizarii, a valorii de intrare a mijloacelor fixe scoase din functiune, se va asigura acoperirea valorii neamortizate a acestora.
    Prin valoare neamortizata, in acest context, se intelege diferenta dintre valoarea de intrare a mijloacelor fixe si valoarea amortizarii recuperate prin includerea in cheltuielile de exploatare, din care se deduc sumele rezultate in urma valorificarii.
    Diferenta ramasa neacoperita in urma valorificarii se recupereaza prin includerea in cheltuielile exceptionale, nedeductibile fiscal, pe o perioada de maximum 5 ani, sau prin diminuarea capitalurilor proprii, cu respectarea dispozitiilor legale.
    Durata recuperarii si anuitatile de acoperire a valorii neamortizate a mijloacelor fixe, in contextul prevederilor art. 17 din Legea nr. 15/1994, modificat prin Ordonanta Guvernului nr. 54/1997, se stabilesc de catre consiliul de administratie al societatii bancare, respectiv de responsabilul cu gestiunea patrimoniului, in cazul subunitatilor din Romania ce apartin unor societati bancare cu sediul in strainatate, cu respectarea prevederilor legale.
    4.3. In conformitate cu prevederile art. III din Ordonanta Guvernului nr. 54/1997, diferenta reprezentand amortizarea aferenta gradului de neutilizare pentru anul 1997 se regularizeaza la inchiderea exercitiului financiar prin includerea in cheltuielile de exploatare.
    Prin urmare, la data de 31 decembrie 1997, creditul contului 995 "Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe" va reflecta numai amortizarea aferenta gradului de neutilizare, inregistrata pana la data de 31 decembrie 1996, regularizarea acestei amortizari urmand a fi reglementata prin hotarare a Guvernului.
    4.4. Avand in vedere ca, potrivit noilor reglementari, incepand cu luna septembrie 1997, constituirea fondului de dezvoltare din orice sursa inceteaza, soldul contului "Fondul de dezvoltare" si soldul contului "Repartizari la fondul de dezvoltare", existente in contabilitate, se lichideaza inainte de inchiderea exercitiului financiar-contabil pe anul 1997, astfel:
    a) pentru fondul de dezvoltare avand ca sursa amortizarea calculata si inregistrata in cheltuieli:
    "Fondul de dezvoltare" = "Repartizari la fondul de dezvoltare"
    b) pentru fondul de dezvoltare constituit din alte surse:
    "Fondul de dezvoltare" = "Alte fonduri", analitic distinct "Fondul
                              imobilizarilor corporale"
    4.5. Societatile bancare care in anii anteriori au achizitionat sau au realizat pe cont propriu imobilizari corporale, iar fondul de dezvoltare nu a fost acoperitor, efectuand inregistrarea "Cheltuieli inregistrate in avans", analitic distinct "Cheltuieli inregistrate in avans pentru imobilizari corporale ce depasesc fondul de dezvoltare constituit", prin creditul contului "Fondul imobilizarilor corporale", conform Precizarilor Bancii Nationale a Romaniei referitoare la inchiderea exercitiilor financiar-contabile pe anii 1995 si 1996, vor lichida soldul existent, nerecuperat al contului "Cheltuieli inregistrate in avans", analitic distinct, inainte de inchiderea exercitiului financiar-contabil pe anul 1997, efectuandu-se inregistrarea:
    "Fondul imobilizarilor corporale"  = "Cheltuieli inregistrate in avans",
                                          analitic distinct "Cheltuieli
                                          inregistrate in avans pentru
                                          imobilizari corporale ce depasesc
                                          fondul de dezvoltare constituit"
    4.6. Ca urmare a noilor reglementari privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale se anuleaza conturile: 521 "Fondul de dezvoltare" si 529 "Repartizari la fondul de dezvoltare", prevazute in Planul de conturi pentru societatile bancare si normele metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul nr. 1.418/344/1997 al ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei.
    4.7. Reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni privind amortizarea mijloacelor fixe si scoaterea din functiune a acestora se face potrivit anexei nr. 2 la prezentele precizari.

    5. Evidentierea disponibilitatilor si depozitelor existente in contul curent la Banca Nationala a Romaniei
    5.1. Pentru evidentierea distincta a disponibilitatilor si depozitelor banesti existente la Banca Nationala a Romaniei, se utilizeaza, in cadrul contului sintetic de gradul I - III "Cont curent la Banca Nationala a Romaniei", urmatoarele conturi sintetice de gradul II:
    - 1111 "Cont curent la Banca Nationala a Romaniei";
    - 1112 "Depozite la vedere la Banca Nationala a Romaniei";
    - 1113 "Depozite la termen la Banca Nationala a Romaniei";
    - 1114 "Depozite colaterale la Banca Nationala a Romaniei".
    5.2. Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor reprezentand cumparari de devize, precum si a altor sume incasate in devize de la Banca Nationala a Romaniei, pentru care evidentierea acestora se efectueaza prin contul 1111 "Cont curent la Banca Nationala a Romaniei" (in devize), se face astfel:
                1111               =           3721
    "Cont curent la Banca                "Pozitie de schimb"
     Nationala a Romaniei"
     (in devize)
                3722                           1111
    "Contravaloarea pozitiei       =     "Cont curent la Banca Nationala
     de schimb"                           a Romaniei" (in lei)
    5.3. Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor reprezentand vanzari de devize, precum si a altor sume in devize platite Bancii Nationale a Romaniei, pentru care evidentierea acestora se efectueaza in contul 1111 "Cont curent la Banca Nationala a Romaniei" (in devize), se face astfel:
                3721                 =                1111
       "Pozitie de schimb"              "Cont curent la Banca Nationala
                                        a Romaniei" (in devize)
                1111                 =                3722
    "Cont curent la Banca Nationala     "Contravaloarea pozitiei de schimb"
    a Romaniei" (in lei)
    5.4. Dobanzile penalizatoare aferente deficitului de rezerve (diferenta negativa dintre nivelul efectiv si cel prevazut al rezervelor obligatorii), datorate Bancii Nationale a Romaniei, se inregistreaza in contabilitate in debitul contului 6011 "Dobanzi la Banca Nationala a Romaniei" prin creditul contului 1172 "Datorii atasate".
    In situatiile in care dobanzile penalizatoare aferente deficitului de rezerve se datoreaza Bancii Nationale a Romaniei in devize, inregistrarea in contabilitate se efectueaza astfel:
              3721                 =           1172
      "Pozitie de schimb"               "Datorii atasate"
              6011                             3722
    "Dobanzi la Banca Nationala    =    "Contravaloarea pozitiei de schimb"
     a Romaniei"

    6. Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor privind impozitarea veniturilor de natura dobanzilor realizate de persoanele fizice pentru depunerile la termen
    In conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 85/1997 privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 378 din 29 decembrie 1997 si ale Precizarilor Ministerului Finantelor nr. 26.267 din 30 decembrie 1997, date in aplicarea acestei ordonante incepand cu 1 ianuarie 1998, veniturile de natura dobanzilor pentru depunerile la termen realizate de persoanele fizice care nu desfasoara activitati in mod independent si pe cont propriu se impoziteaza cu o cota de 1% aplicata asupra dobanzilor calculate si platite persoanelor fizice respective. Impozitul, astfel calculat, se percepe prin stopaj la sursa la fiecare termen de plata a veniturilor de aceasta natura.
    Impozitul retinut se varsa de catre unitatea bancara platitoare pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare platii.
    In cazul realizarii de venituri in devize, impozitul se plateste in lei. Pentru evaluarea, in lei, a veniturilor realizate in devize se utilizeaza cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ultima zi anterioara termenului de plata a dobanzilor respective.
    Reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni legate de impozitarea veniturilor de natura dobanzilor realizate de persoanele fizice pentru depunerile la termen se face potrivit anexei nr. 3 la prezentele precizari.

    7. Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor privind utilizarea rezervei generale pentru riscul de credit si a provizioanelor constituite de societatile bancare creditoare, conform Legii nr. 156/1997
    In conformitate cu prevederile Legii nr. 156/1997 privind acoperirea financiara a datoriilor fata de stat si de alte persoane juridice, ramase in urma desfiintarii fostelor cooperative agricole de productie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 271 din 9 octombrie 1997, societatile bancare creditoare vor suporta din rezerva generala pentru riscul de credit creditele ramase nerambursate de catre fostele cooperative agricole de productie si de fostele asociatii economice intercooperatiste, care nu s-au reorganizat in societati comerciale pe actiuni, potrivit legii, la care operatiunea de lichidare a patrimoniului a fost finalizata.
    Dobanzile calculate la aceste credite se anuleaza si se suporta din provizioanele constituite de societatile bancare creditoare.
    Avand in vedere conturile prevazute in Planul de conturi pentru societatile bancare si normele metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul nr. 1.418/344/1997 al ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei, operatiunile privind utilizarea rezervei generale pentru riscul de credit si a provizioanelor constituite de societatile bancare creditoare, conform Legii nr. 156/1997, se inregistreaza in contabilitate, astfel:
    7.1. In ceea ce priveste creditele bancare ramase nerambursate:
    - Trecerea la pierderi a creditelor bancare ramase nerambursate
                %                  =     2821 "Creante indoielnice"
    667 "Pierderi din creante
         nerecuperabile acoperite
         cu provizioane"
    668 "Pierderi din creante
         nerecuperabile
         neacoperite
         cu provizioane"
    - Diminuarea provizioanelor constituite, aferente creditelor bancare ramase nerambursate
    2911 "Provizioane specifice    =     7621 "Venituri din provizioane
          de risc de credit"                   specifice de risc de credit"
    - Diminuarea rezervei generale pentru riscul de credit, constituita din profitul brut, pentru acoperirea creditelor ramase nerambursate si pentru care nu s-au constituit provizioane
    5141 "Rezerva generala         =     781 "Venituri din reluarea rezervei
          pentru riscul de credit             generale pentru riscul de
          din profitul brut"                  credit"
    - Diminuarea rezervei generale pentru riscul de credit, constituita din profitul net, pentru acoperirea creditelor ramase nerambursate si pentru care nu s-au constituit provizioane
    5142 "Rezerva generala         =     %
          pentru riscul de credit        2XX "Conturi de credite"
          din profitul net"              2811 "Creante restante"
                                         2821 "Creante indoielnice"
    7.2. In ceea ce priveste dobanzile calculate si neincasate, aferente creditelor bancare ramase nerambursate:
    - Trecerea la pierderi a dobanzilor aferente creditelor bancare ramase nerambursate
                %                  =     2822 "Dobanzi       2827 "Creante
    667 "Pierderi din creante                  indoielnice",       atasate"
         nerecuperabile acoperite
         cu provizioane"
    668 "Pierderi din creante
         nerecuperabile
         neacoperite cu provizioane"
    - Diminuarea provizioanelor specifice de risc de dobanda, aferente creditelor ramase nerambursate, constituite de societatile bancare creditoare
    2912 "Provizioane specifice    =     7622 "Venituri din provizioane
          de risc de dobanda                   specifice risc de dobanda"

    8. Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor privind contributia pentru asigurarile sociale de sanatate
    In conformitate cu prevederile Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 178 din 31 iulie 1997, si a Ordinului nr. 2.288 din 31 decembrie 1997 al ministrului finantelor, ministrului de stat, ministrul muncii si protectiei sociale, si al ministrului sanatatii pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea Fondului initial de asigurari sociale de sanatate in anul 1998, date in aplicarea acestei legi, incepand cu 1 ianuarie 1998 se constituie Fondul initial de asigurari sociale de sanatate din contributia angajatorilor si din contributia angajatilor.
    Reflectarea in contabilitate a operatiunilor legate de constituirea Fondului initial de asigurari sociale de sanatate, potrivit Legii nr. 145/1997, se face astfel:
    8.1. Contributia lunara de 5% datorata de angajatori (banci), formata din contributia de 2% care pana la data de 1 ianuarie 1998 se includea in C.A.S., fiind reglementata de Ordonanta Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea ocrotirii sanatatii, aprobata prin Legea nr. 114/1992, si din contributia de 3% calculata asupra fondului de salarii:
    6121 "Cheltuieli privind       =    35211 "Contributia unitatii la
          contributia unitatii                   asigurarile sociale"
          la asigurarile sociale"
    8.2. Contributia lunara datorata de asigurati, constituita dintr-o cota de 5% aplicata asupra veniturilor salariale brute (in bani si in natura), realizate lunar de angajatii cu contract individual de munca pe durata determinata sau nedeterminata, asupra veniturilor brute realizate de persoanele aflate in concediu pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani, precum si dintr-o cota de 5%, calculata de angajator asupra venitului impozabil realizat lunar de catre angajatii care lucreaza pe baza de conventie civila, se inregistreaza in creditul contului sintetic de gradul III, nou-infiintat, 35213 "Contributia asiguratilor la fondul de asigurari sociale de sanatate", astfel:
    3533 "Impozitul pe salarii"    =    35213 "Contributia asiguratilor la
                                               fondul de asigurari sociale
                                               de sanatate"
    8.3. Contributia care excede impozitului pe salariu si care se suporta de asigurat din veniturile salariale:
    3511 "Personal -               =    35213 "Contributia asiguratilor la
          remuneratii                          fondul de asigurari sociale
          datorate"                            de sanatate"

    9. Inregistrarea in contabilitate a veniturilor din operatiuni de intermediere in domeniul asigurarilor
    Pentru evidentierea in contabilitate a veniturilor din operatiuni de intermediere in domeniul asigurarilor, realizate pe baza contractelor incheiate cu societatile comerciale de asigurare, asigurare-reasigurare si de reasigurare (comisioane de intermediere), se utilizeaza contul sintetic de gradul III - 74791 "Venituri din operatiuni de intermediere in domeniul asigurarilor", deschis in cadrul contului sintetic de gradul II - 7479 "Alte venituri accesorii".

    Masuri referitoare la inchiderea exercitiului financiar-contabil pe anul 1997
    Potrivit prevederilor art. 11 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, raspunderea pentru organizarea si tinerea contabilitatii revine administratorilor societatii bancare sau persoanelor care au obligatia gestionarii patrimoniului societatii bancare.
    La societatile bancare la care contabilitatea este organizata si tinuta de persoane juridice autorizate, raspunderea pentru organizarea si tinerea contabilitatii revine atat persoanelor respective, cat si administratorilor sau persoanelor care au obligatia gestionarii patrimoniului societatii bancare.
    De asemenea, administratorii si orice alte persoane care au obligatia gestionarii patrimoniului societatilor bancare raspund, potrivit prevederilor pct. 2 din Ordinul nr. 1.418/344/1997 al ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei, pentru transpunerea corecta a soldurilor conturilor din balantele de verificare la 31 decembrie 1997 in conturile prevazute de noul Plan de conturi pentru societatile bancare ce se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 1998. Prin urmare, pentru data de 31 decembrie 1997, societatile bancare vor intocmi balante de verificare in ceea ce priveste conturile utilizate in anul 1997, precum si balante pentru soldurile conturilor prevazute de noul Plan de conturi pentru societatile bancare ce se aplica incepand cu 1 ianuarie 1998, iar bilantul contabil se va intocmi, de asemenea, atat pe baza modelelor utilizate in perioadele anterioare, cat si pe baza modelelor noi de formulare ce vor fi aprobate.
    Pentru inchiderea in mod corespunzator a exercitiului financiar-contabil pe anul 1997, in afara de precizarile Ministerului Finantelor aprobate prin Ordinul nr. 2.242 din 22 decembrie 1997 al ministrului finantelor, comune tuturor agentilor economici, societatile bancare, indiferent de forma de proprietate, vor avea in vedere si urmatoarele masuri si precizari:

    10. Cu privire la organizarea si conducerea contabilitatii
    10.1. Tinerea contabilitatii potrivit art. 3 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, in limba romana si in moneda nationala, iar a operatiunilor efectuate in valuta, atat in moneda nationala (leu), cat si in valuta.
    10.2. Pastrarea, potrivit prevederilor art. 9 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996, la sediul declarat, a documentelor justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate.
    Toate documentele justificative aferente operatiunilor efectuate in relatia cu clientii societatii bancare, persoane fizice si juridice romane, si care se elibereaza acestora (extrase de cont, chitante, foi de varsamant, ordine de plata, note contabile etc.) se intocmesc obligatoriu in limba romana, sumele calculandu-se in moneda nationala - pentru operatiunile efectuate numai in lei si, dupa caz, in moneda nationala si in deviza respectiva - pentru operatiunile efectuate si/sau numai in devize.
    10.3. Inregistrarea cronologica si sistematica in contabilitate a tuturor documentelor justificative privind bunurile mobile si imobile, disponibilitatile si depozitele banesti, titlurile de participare si de plasamente creantele, fondurile, obligatiile etc., precum si miscarile si modificarile intervenite in urma operatiunilor patrimoniale efectuate, veniturile, cheltuielile si rezultatele obtinute.
    In acest scop se va urmari ca toate operatiunile contabile efectuate, inclusiv cele privind inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli, precum si repartizarea profitului sa fie consemnate in documente justificative, iar acestea sa fie inregistrate in conturile sintetice si analitice, din bilant si in afara bilantului, dupa caz, in vederea verificarii concordantei datelor inregistrate in aceste evidente si a clarificarii eventualelor diferente constatate.
    Inscrisurile care stau la baza inregistrarilor in contabilitate pot dobandi calitatea de document justificativ numai in cazurile in care furnizeaza toate informatiile prevazute de normele legale in vigoare.
    10.4. Efectuarea inventarierii tuturor elementelor patrimoniale, precum si a bunurilor si a garantiilor detinute cu orice titlu apartinand altor persoane juridice si fizice, stabilirea rezultatelor inventarierii, inregistrarea in contabilitate si reflectarea acestora in bilantul contabil pe anul 1997, conform Legii contabilitatii nr. 82/1991 si Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.388/1995 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 292 din 18 decembrie 1995.
    Se precizeaza ca modelele listelor de inventariere prevazute in ordinul sus-mentionat pot fi adaptate in functie de cerintele societatilor bancare, cu conditia respectarii continutului de informatii prevazut in modelele aprobate.
    10.5. Analiza continutului soldurilor conturilor contabile, in sensul ca acestea sa reflecte real operatiunile efectuate si inregistrate in contabilitate pe baza de documente justificative intocmite cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
    Cu aceasta ocazie se va urmari, in principal, clarificarea sumelor ce se mentin nejustificat in soldul unor conturi din activul si pasivul bilantului, cum sunt conturile referitoare la debitori, creditori, decontari, cecuri de calatorie si cecuri bancare, primite sau remise spre incasare, credite restante, operatiuni initiate si primite in relatiile intra- si interbancare, cheltuieli anticipate sau efectuate in avans, dobanzi neincasate sau neplatite, urmarindu-se incasarea creantelor restante, achitarea obligatiilor de plata fata de furnizori, creditori, bugetul de stat si fondurile speciale, precum si identificarea apartenentei si naturii sumelor incasate, in conformitate cu normele legale.
    De asemenea, se va urmari clarificarea sumelor evidentiate in contabilitate, reprezentand "decontari din operatiuni in curs de clarificare" si "decontari intrabancare", pentru trecerea acestora pe seama persoanelor vinovate, si a cheltuielilor sau inregistrarea acestora in conturile corespunzatoare, dupa caz, si, respectiv, identificarea apartenentei si naturii sumelor incasate si necuvenite societatii bancare, astfel incat aceste conturi sa nu prezinte sold la finele anului.
    In conditiile in care, desi s-au depus toate diligentele in vederea clarificarii sumelor, dar, din motive absolut obiective, conturile respective raman totusi cu solduri la finele anului, in raportul de gestiune ce insoteste bilantul contabil anual se vor preciza conturile si sumele ramase neclarificate, cu mentionarea cauzelor care au determinat aceasta situatie.
    10.6. Determinarea profitului sau a pierderilor, precum si repartizarea profitului pe destinatiile prevazute de lege se inregistreaza in contabilitate in moneda nationala.
    10.7. Evaluarea la 31 decembrie 1997, la cursul de schimb al pietei valutare, din ultima zi a anului, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, a elementelor patrimoniale existente, exprimate legal in devize, si inregistrarea influentelor rezultate in contul bifunctional "Decontari din influente de curs valutar", conform Precizarilor Bancii Nationale a Romaniei nr. 3 din 24 februarie 1997 privind evidentierea in contabilitate, in cursul anului 1997, a diferentelor de curs valutar de catre societatile bancare.
    10.8. Soldul contului "Decontari din influente de curs valutar", stabilit pe baza operatiunilor mentionate la pct. 10.7 din prezentele precizari, se inchide la 31 decembrie 1997, astfel:
    a) Soldul creditor, prin debitarea contului "Decontari din influente de curs valutar" si creditarea conturilor:
    - "Alte rezerve", analitic "Rezerve din diferente de curs valutar, conform Hotararii Guvernului nr. 252/1996", in limita influentelor favorabile de curs aferente disponibilitatilor in devize, reprezentand capital social varsat in devize, care se regaseste in patrimoniul net in devize al societatii bancare;
    - "Venituri din influente de curs valutar", cu influente favorabile de curs ce depasesc influentele favorabile de curs aferente disponibilitatilor in devize, reprezentand capital social varsat in devize, care se regaseste in patrimoniul net in devize al societatii bancare.
    b) Soldul debitor, prin creditarea contului "Decontari din influente de curs valutar" si debitarea conturilor:
    - "Alte rezerve", analitic "Rezerve din diferente de curs valutar, conform Hotararii Guvernului nr. 252/1996", in limita influentelor nefavorabile de curs aferente disponibilitatilor in devize, reprezentand capital social varsat in devize, care se regaseste in patrimoniul net in devize al societatii bancare;
    - "Cheltuieli din influente de curs valutar", cu influente nefavorabile de curs ce depasesc influentele nefavorabile de curs aferente disponibilitatilor in devize, reprezentand capital social varsat in devize, care se regaseste in patrimoniul net in devize al societatii bancare.
    Pentru ca sumele aferente anului 1997, inregistrate la 31 decembrie 1997 in contul "Alte rezerve", analitic distinct, sa corespunda, potrivit Hotararii Guvernului nr. 252/1996, cu nivelul real al diferentelor de curs valutar stabilite intre momentul subscrierii si data varsamantului si cu cel al influentelor de curs aferente disponibilitatilor in devize, reprezentand capital social varsat in devize, se au in vedere urmatoarele:
    - determinarea diferentelor de curs valutar dintre momentul subscrierii si cel al varsarii efective a capitalului social in devize, precum si inregistrarea acestora in contul "Alte rezerve", analitic distinct, se face potrivit prevederilor pct. 2.1 si 2.2 din prezentele precizari;
    - patrimoniul net inregistrat la 31 decembrie 1997 intr-o anumita deviza se stabileste, in scopul aplicarii prezentelor precizari, ca diferenta intre totalul soldurilor conturilor in deviza respectiva din activul bilantului (mai putin soldurile debitoare ale conturilor in care se evidentiaza titlurile de investitii, parti in societatile comerciale legate, titluri de participare, titluri ale activitatii de portofoliu si dotarile pentru unitatile proprii din strainatate) si totalul soldurilor conturilor in aceeasi deviza din pasivul bilantului reprezentand obligatii;
    - nivelul disponibilitatilor din devize reprezentand capital social varsat intr-o deviza, pentru care diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, se inregistreaza in contul "Alte rezerve", analitic distinct, este dat de suma reprezentand capital social subscris si varsat in acea deviza, daca aceasta suma este egala sau mai mica decat suma reprezentand patrimoniul net inregistrat pe deviza respectiva. In caz contrar, nivelul disponibilitatilor in devize reprezentand capital social varsat intr-o deviza, pentru care diferentele de curs valutar se inregistreaza in contul "Alte rezerve", se limiteaza la nivelul patrimoniului net inregistrat pe deviza respectiva.
    Se precizeaza ca, in cazul societatilor bancare care au majorat capitalul social prin utilizarea rezervelor din diferente de curs valutar, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 40/1996, aprobata si modificata prin Legea nr. 36/1997, si Precizarilor Bancii Nationale a Romaniei nr. III/7.028/1996, determinarea cursului valutar corespunzator capitalului social subscris si varsat se face astfel: [(valoarea capitalului social subscris si varsat in devize stabilita in functie de cursul valutar de subscriere + suma utilizata din contul "Alte rezerve" pentru majorarea capitalului social potrivit Ordonantei Guvernului nr. 40/1996): suma in devize reprezentand capitalul social subscris si varsat in devize].
    10.9. Societatile bancare detinatoare de participatii la capitalul social al altor societati bancare si care au primit comunicari, precum si documente din partea acestora, cu privire la majorarea, in anul 1997, a cuantumului participatiilor ca urmare a majorarii capitalului social in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 40/1996, aprobata si modificata prin Legea nr. 36/1997, vor proceda astfel:
    a) Inregistrarea majorarii cuantumului participatiilor, in situatiile in care din comunicari si documente rezulta ca majorarea capitalului social s-a facut prin utilizarea dividendelor din profitul net, cuvenite actionarilor dupa plata impozitului pe dividende potrivit legii (art. I, alin. 4, lit. d) din ordonanta):
    - "Debitori diversi",          =     "Venituri din participatii"
       analitic distinct
      "Dividende de incasat
       aferente titlurilor
       de participare"
    - "Titluri de participare"     =     "Debitori diversi", analitic
                                          distinct
                                         "Dividende de incasat aferente
                                          titlurilor de participare"
    b) Inregistrarea majorarii cuantumului participatiilor, in situatiile in care, din comunicari si din documente rezulta ca majorarea capitalului social s-a facut prin incorporarea primelor de emisiune sau de aport si a altor prime legate de capital; utilizarea sumelor alocate din profitul realizat in perioada de la obtinerea autorizatiei de functionare, potrivit legii, pana la data de 31 decembrie 1995 drept surse proprii de constituire a fondului de dezvoltare, in limita valorii cladirilor si terenurilor destinate exclusiv sediilor unitatilor bancare; utilizarea rezervelor constituite din profitul net; utilizarea sumelor inregistrate ca rezerve din diferente de curs valutar, potrivit normelor legale (art. 1, alin. 4, lit. a), b), e) si f) din ordonanta):
    - "Titluri de participare",    =    "Alte fonduri", analitic distinct
       analitic distinct
      "Diferente din majorarea          "Alte fonduri rezultate din
       capitalului social                majorarea capitalului social
       potrivit Ordonantei               potrivit Ordonantei Guvernului
       Guvernului nr. 40/1996,           nr. 40/1996, aferente titlurilor
       aferente titlurilor de            de participare aflate la alte
       participare aflate la             banci"
       alte banci"
    10.10. Stabilirea corecta a nivelului veniturilor provenite din activitatile de exploatare si exceptionale, precum si cel al cheltuielilor aferente acestor activitati, urmarindu-se:
    a) Inregistrarea veniturilor si a cheltuielilor pe categorii, dupa natura lor, cu respectarea principiului independentei exercitiului financiar, care presupune delimitarea in timp a veniturilor si cheltuielilor aferente activitatii unitatii patrimoniale, pe masura angajarii acestora si trecerii lor la rezultatul exercitiului financiar.
    Pentru acest scop se vor avea in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicata, cu modificarile ulterioare, potrivit carora profitul impozabil se calculeaza ca diferenta intre veniturile din livrarea bunurilor mobile, a bunurilor imobiliare pentru care s-a transferat dreptul de proprietate, servicii prestate si lucrari executate, inclusiv din castiguri din orice sursa, si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, dintr-un an fiscal, la care se adauga cheltuielile nedeductibile.
    De asemenea, pentru determinarea corecta a profitului impozabil, societatile bancare vor avea in vedere, asa cum s-a precizat si prin Scrisoarea nr. III/3.263 din 13 decembrie 1995 a Bancii Nationale a Romaniei, ca toate dobanzile aferente exercitiului in curs, calculate pentru creditele acordate, indiferent de termenele pentru care sunt acordate sau de perioadele de gratie, precum si toate dobanzile aferente exercitiului in curs, calculate pentru imprumuturile primite, disponibilitatile, depozitele si alte surse atrase, indiferent de termenele pentru care sunt primite sau de perioadele de gratie, sa se inregistreze in contabilitate, lunar, in contul "Venituri din dobanzi" si, respectiv, in contul "Cheltuieli cu dobanzi".
    b) Inregistrarea distincta in contul "Cheltuieli inregistrate in avans" a cheltuielilor efectuate in anul 1997, dar care privesc perioadele sau exercitiile financiare urmatoare, precum si a cheltuielilor de repartizat pe mai multe exercitii financiare, cum sunt cheltuielile pentru chirii, abonamente si alte cheltuieli efectuate anticipat.
    c) Constituirea integrala, prin includerea pe cheltuieli, a provizioanelor specifice de risc rezultate in cadrul operatiunilor de clasificare a creditelor si a dobanzilor aferente, in conformitate cu art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 335/1995, republicata, Normele nr. 3/1994, Circulara nr. 35/1995 si cu Precizarile nr. 1/1996 ale Bancii Nationale a Romaniei, indiferent de rezultatul financiar inregistrat ca urmare a acestor operatiuni.
    Regimul deductibilitatii fiscale a provizioanelor este prevazut in Hotararea Guvernului nr. 335/1995, republicata.
    Sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deductibilitate fiscala sunt venituri neimpozabile.
    d) Inregistrarea distincta in contul "Venituri inregistrate in avans" a veniturilor realizate in anul 1997, dar care privesc perioadele sau exercitiile urmatoare.
    10.11. Stabilirea corecta a profitului brut, a profitului impozabil si a impozitului pe profit, determinarea profitului net si repartizarea acestuia pe destinatiile prevazute de lege. In acest scop se va urmari:
    a) Profitul net contabil se repartizeaza astfel:
    - la societatile bancare cu capital integral sau majoritar de stat, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 101/1995, cu modificarile ulterioare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile ulterioare;
    - la societatile bancare cu capital integral sau majoritar privat, potrivit hotararilor adunarii generale a actionarilor.
    b) Repartizarea a 20% din profitul brut anual pentru constituirea fondului de rezerva, pana cand fondul astfel constituit egaleaza capitalul, dupa care, maximum 10%, pana cand fondul de rezerva ajunge la de doua ori mai mare decat capitalul. Dupa atingerea acestui nivel, alocarea de sume pentru fondul de rezerva se va face din profitul net, pe baza hotararii consiliilor de administratie ale societatilor bancare.
    c) Constituirea sau majorarea, dupa caz, din profitul brut, a rezervei generale pentru riscul de credit in cuantum de 2% din soldul creditelor acordate, existent la sfarsitul anului, conform legislatiei privind impozitul pe profit si Normelor Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/1995.
    d) Societatile bancare cu capital integral sau majoritar de stat care, potrivit situatiei la 31 decembrie 1997, nu au atins nivelul minim de solvabilitate de 8%, determinat in conformitate cu prevederile Normelor Bancii Nationale a Romaniei nr. 4/1994 privind solvabilitatea societatilor bancare, sunt obligate, potrivit Circularei Bancii Nationale a Romaniei nr. 39/1995, sa retina integral cota de 50% din profitul net prevazuta de lege si sa o aloce pentru cresterea surselor proprii de finantare.
    Aceeasi procedura trebuie urmata si de societatile bancare cu capital integral sau majoritar privat, care nu au indeplinit, la 31 decembrie 1997, nivelul minim de solvabilitate, cu mentiunea ca in cazul acestora adunarea generala a actionarilor poate hotari retinerea si alocarea pentru cresterea surselor proprii de finantare de sume si peste cota de 50% din profitul net.
    Profitul net repartizat pentru constituirea surselor proprii de finantare se inregistreaza in creditul contului "Alte fonduri", analitic distinct:
    "Repartizarea profitului"      = "Alte fonduri", analitic distinct
                                     "Fond pentru cresterea surselor proprii
                                      de finantare"
    e) Societatile bancare vor inchide conturile "Profit si pierderi" si "Repartizarea profitului" dupa verificarea si aprobarea bilantului contabil incheiat la 31 decembrie 1997 potrivit legii, efectuandu-se articolul contabil:
    "Profit si pierderi"           =     "Repartizarea     - cu profitul
                                          profitului"        contabil
                                                             realizat,
                                                             repartizat
    10.12. In conformitate cu prevederile art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994, republicata, cu modificarile ulterioare, pierderea fiscala care se recupereaza in urmatoarele 36 de luni este pierderea declarata de contribuabil in declaratiile de impunere ale anilor precedenti.
    Nu se recupereaza pierderea declarata de contribuabilii mari, determinata de cresterea obligatiilor din bilantul fiscal sau de evaluarea acestora cu dobanzile aferente si nici pierderea declarata in situatia in care s-a realizat profit contabil.
    10.13. Eventualele erori constatate in contabilitate, dupa aprobarea si depunerea bilantului contabil, vor fi corectate in anul in care acestea se constata, bilanturile contabile ale exercitiilor anterioare nemaiputand fi modificate (art. 27 din Legea nr. 82/1991, astfel cum a fost completat prin Ordonanta Guvernului nr. 22/1996 privind actualizarea si completarea regimului general al contabilitatii).
    10.14. Pentru inchiderea in mod corespunzator a exercitiului financiar-contabil pe anul 1997, Banca de Export-Import a Romaniei - S.A., pe langa prevederile prezentelor precizari, precum si ale celor comune tuturor agentilor economici, va avea in vedere, pentru activitatea de asigurare-reasigurare, si masurile din anexa nr. 4 la prezentele precizari.

    11. Obiectivele ce trebuie avute in vedere cu ocazia verificarii si certificarii bilanturilor contabile ale societatilor bancare pe anul 1997
    11.1. Potrivit prevederilor art. 129 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile ulterioare, consiliile de administratie ale societatilor bancare trebuie sa prezinte cenzorilor, cu cel putin o luna inainte de ziua stabilita pentru sedinta adunarii generale, bilantul exercitiului precedent, contul de profit si pierderi, insotite de raportul lor si de documentele justificative.
    In raportul consiliilor de administratie (raportul de gestiune), care insoteste bilantul contabil supus aprobarii adunarii generale, se vor face obligatoriu referiri concrete cu privire la:
    - realizarea obligatiilor prevazute de lege privind organizarea si conducerea corecta si la zi a contabilitatii;
    - respectarea principiilor contabilitatii (prudentei, permanentei metodelor, continuitatii activitatii, independentei exercitiului, intangibilitatii bilantului de deschidere, necompensarii);
    - inregistrarea corecta a documentelor legal intocmite privind operatiunile economico-financiare referitoare la exercitiul financiar expirat;
    - respectarea regulilor si metodelor contabile prevazute de reglementarile in vigoare;
    - transpunerea corecta a soldurilor conturilor din balantele de verificare la 31 decembrie 1997 in conturile prevazute in noul plan de conturi ce se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 1998;
    - respectarea regulilor de intocmire a bilantului contabil, prevazute in normele metodologice emise in acest scop, asigurarea ca posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate in balanta de verificare a conturilor sintetice, iar acestea sunt puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarului;
    - valorificarea rezultatelor inventarierii si reflectarea acestora in bilantul contabil incheiat la 31 decembrie 1997;
    - situatiile care au condus la prezentarea de solduri la unele conturi, care, potrivit reglementarilor contabile, ar fi trebuit sa fie regularizate pana la finele anului;
    - reflectarea, in mod fidel, in contul de profit si pierderi, a veniturilor, a cheltuielilor si a rezultatelor financiare ale perioadei de raportare;
    - propunerile privind destinatiile profitului net si daca acestea sunt in conformitate cu dispozitiile legale;
    - cauzele care au condus la inregistrarea de pierderi (in situatia societatilor bancare care au inregistrat pierderi in loc de profit).
    Totodata, in raportul de gestiune se vor face mentiuni cu privire la:
    - sursele pentru activitatea de creditare si pentru investitii si daca acestea au fost utilizate potrivit reglementarilor legale;
    - situatia disponibilitatilor, depozitelor si a creditelor acordate de societatea bancara, a garantiei acestora si a constituirii de provizioane specifice de risc de credit si de dobanda, posibilitatile de recuperare la scadenta a creditelor si de incasare a dobanzilor aferente, precum si influenta asupra activitatii analizate si a celei viitoare;
    - situatia fondurilor proprii si a resurselor atrase si imprumutate, a posibilitatilor de restituire a acestora si efectele asupra activitatii analizate si asupra celei viitoare;
    - obligatiile fata de bugetul de stat si bugetele locale, fata de fondurile speciale, daca acestea au fost corect stabilite si varsate;
    - organizarea controlului financiar propriu;
    - masurile propuse pentru bunul mers al activitatii societatii bancare;
    - respectarea prevederilor prezentelor precizari si a celor emise de Ministerul Finantelor pentru inchiderea exercitiului financiar-contabil pe anul 1997;
    - alte elemente care prezinta importanta pentru activitatea economica si financiara a societatii bancare.
    11.2. In temeiul art. 29 din Legea nr. 82/1991, asa cum a fost modificat prin Ordonanta Guvernului nr. 22/1996, bilanturile contabile ale societatilor bancare, persoane juridice romane, intocmite pentru anul 1997, se verifica si se certifica de catre cenzori, potrivit obligatiilor legale ce le revin in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile ulterioare.
    Avand in vedere art. 46 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, potrivit caruia sucursalelor din Romania ale societatilor bancare cu sediul in strainatate le sunt aplicabile prevederile acestei legi, verificarea si certificarea bilanturilor contabile intocmite de aceste sucursale pentru anul 1997 se fac, potrivit art. 29 din Legea nr. 82/1991, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta Guvernului nr. 22/1996, si art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 483/1996 privind prestarea serviciilor in domeniul contabilitatii, verificarea si certificarea bilantului contabil in baza prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, de catre experti contabili ori contabili autorizati cu studii superioare sau de catre societati comerciale de expertiza contabila, membri ai Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.
    11.3. In conformitate cu prevederile art. 114 alin. 1, 2, 3 si ultimul din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile ulterioare, cenzorii sunt obligati sa supravegheze gestiunea societatii bancare, sa verifice daca bilantul si contul de profit si pierderi sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt tinute la zi si daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea bilantului contabil. Cenzorii vor aduce la cunostinta administratorilor neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si ale prevederilor actului constitutiv, pe care le constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarilor generale ale actionarilor.
    Despre toate acestea, precum si cu privire la propunerile pe care le vor considera necesare, referitoare la bilantul contabil si la repartizarea profitului, cenzorii vor prezenta adunarii generale a actionarilor un raport amanuntit.
    De asemenea, in raportul intocmit, cenzorii vor face referire si la modul de respectare a prezentelor precizari si a celor emise de Ministerul Finantelor pentru inchiderea exercitiului financiar-contabil pe anul 1997, precum si in ceea ce priveste constatarile rezultate din verificarile efectuate pe tot parcursul anului.
    Adunarea generala a actionarilor nu va putea aproba bilantul si contul de profit si pierderi, daca acestea nu sunt insotite de raportul cenzorilor.
    Din aceste rapoarte nu pot lipsi referirile concrete cu privire la:
    - operatiunile legate de inregistrarea sau modificarea capitalului social;
    - inventarierea patrimoniului, modul de valorificare a rezultatelor acesteia, precum si faptul ca rezultatele inventarierii sunt cuprinse in bilantul anual;
    - organizarea gestiunilor de valori materiale, precum si a evidentei sintetice si analitice a elementelor patrimoniale;
    - tinerea corecta si la zi a contabilitatii;
    - transpunerea corecta a soldurilor conturilor din balantele de verificare la 31 decembrie 1997 in conturile prevazute in noul plan de conturi ce se aplica incepand cu 1 ianuarie 1998;
    - preluarea corecta in balanta de verificare a datelor din conturile sintetice si concordanta dintre contabilitatea sintetica si cea analitica;
    - intocmirea bilantului contabil pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice si respectarea normelor metodologice cu privire la intocmirea acestuia si a anexelor sale;
    - evaluarea patrimoniului, daca este efectuata conform reglementarilor legale in vigoare;
    - contul de profit si pierderi, daca este intocmit pe baza datelor din contabilitate privind perioada de raportare;
    - stabilirea in conformitate cu dispozitiile legale a profitului net si punctul de vedere referitor la destinatiile acestuia, propuse de consiliul de administratie;
    - situatia creditelor acordate si a garantiilor aferente, a posibilitatilor de recuperare la scadenta a creditelor si de incasare a dobanzilor aferente, precum si a constituirii provizioanelor specifice de risc de credit si de dobanda;
    - situatia fondurilor proprii si a resurselor atrase si imprumutate, precum si a posibilitatilor de restituire a acestora la scadenta;
    - propuneri de masuri pentru a fi avute in vedere de consiliul de administratie sau de catre adunarea generala a actionarilor, dupa caz.
    11.4. Totodata, la verificarea bilanturilor contabile pe anul 1997 se va tine seama de prevederile Hotararii Guvernului nr. 483/1996.
    11.5. Potrivit art. 3 din Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al Guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.418/344/1997, comisiile de cenzori, numite potrivit legii, precum si expertii contabili, contabilii autorizati cu studii superioare si societatile comerciale de expertiza contabila, care certifica bilanturile contabile ale societatilor bancare, au obligatia verificarii si certificarii transpunerii corecte a soldurilor conturilor din balantele contabile la 31 decembrie 1997 in conturile prevazute in noul plan de conturi.
    11.6. In baza art. 42 si 43 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancara, bilantul contabil si contul de profit si pierderi, intocmite de societatile bancare pe anul 1997, nu vor fi acceptate ca avand valabilitate legala de catre autoritatile in drept, fara sa fi fost verificate si certificate prin semnatura de catre comisia de cenzori a societatii bancare sau, dupa caz, de catre experti contabili si contabili autorizati.
    In cazul societatilor bancare pentru care bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul 1997 sunt verificate si certificate de catre experti contabili si contabili autorizati, acestia au obligatia, potrivit art. 9 din Hotararea Guvernului nr. 483/1996, sa aplice parafa eliberata de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, prin care se atesta verificarea si certificarea, potrivit legii, a bilantului contabil de catre persoane inscrise in Tabloul Corpului.
    11.7. Potrivit art. 23 din Regulamentul privind aplicarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993, pentru a da o imagine fidela a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute, societatile bancare au obligatia sa respecte, printre altele, si principiul contabil al intangibilitatii bilantului de deschidere, respectiv: bilantul de deschidere a unui exercitiu trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere a exercitiului precedent.
    In aceste conditii, societatile bancare, care, desi aveau obligatia, nu au prezentat la Banca Nationala a Romaniei, pentru avizare, bilanturile contabile pentru anii precedenti sau bilanturile contabile prezentate nu au fost avizate deoarece nu au indeplinit conditiile prevazute de normele legale, au obligatia ca inainte de intocmirea bilantului contabil pentru anul 1997 sa intocmeasca corespunzator si sa prezinte Bancii Nationale a Romaniei, pentru avizare, bilanturile contabile pentru anii precedenti.
    Pentru ca bilanturile contabile pe anii precedenti, intocmite de societatile bancare aflate in situatia de mai sus, sa poata fi avizate de catre Banca Nationala a Romaniei potrivit normelor, acestea trebuie intocmite si aprobate potrivit legii, verificate si certificate conform prezentelor precizari.
    11.8. Solutionarea eventualelor probleme vizand aplicarea prezentelor precizari intra in competenta Bancii Nationale a Romaniei. De asemenea, orice solutie anterioara care contravine acestora isi inceteaza aplicarea.
    11.9. Organele de control din cadrul Directiei generale autorizare, reglementare si supraveghere prudentiala a societatilor bancare si Directiei generale de control din Banca Nationala a Romaniei vor urmari realizarea masurilor prevazute in prezentele precizari, precum si a Precizarilor Ministerului Finantelor, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.242 din 22 decembrie 1997, pe baza obiectivelor de control stabilite potrivit programelor aprobate.

    ANEXA nr. 1
    la precizari

         Reflectarea in contabilitate a unor operatiuni privind subscrierea
si varsarea capitalului social in devize, precum si a diferentelor de curs

    Exemplu:
    - 12.01.1998, inregistrarea capitalului social in devize, subscris si
                  nevarsat de actionari (curs de schimb al pietei valutare =
                  = 8.000 lei/U.S.D.):
      508            =          3721/                  100 U.S.D.
                        capital social subscris
                        si nevarsat, in devize
     3722            =          5011               800.000 lei (100 U.S.D. x
                                                   x 8.000 lei)
    - 15.01.1998, inregistrarea capitalului social in devize, subscris si
                  varsat de actionari (curs de schimb al pietei valutare =
                  = 8.100 lei/U.S.D.):
      121            =           508                    50 U.S.D.
     5011            =          5012               400.000 lei (50 U.S.D. x
                                                   x 8.000 lei)
     3721/           =          3721/                   50 U.S.D.
 capital social         capital social subscris
 social subscris        si varsat, in devize
 si nevarsat, in
 devize
     3722            =           519/                5.000 lei [50 U.S.D.
                        rezerve din diferente      (8.100 lei-8.000 lei)]
                        de curs, conform
                        Hotararii Guvernului
                        nr. 252/1996
    - 27.01.1998, inregistrarea capitalului social in devize, subscris si
                  varsat de actionari (curs de schimb al pietei valutare =
                  = 7.950 lei/U.S.D.):
      121            =           508                    20 U.S.D.
     5011            =          5012               160.000 lei (20 U.S.D. x
                                                   x 8.000 lei)
     3721/           =          3721/                   20 U.S.D.
 capital social         capital social
 subscris si            subscris si varsat,
 nevarsat, in           in devize
 devize
      519/           =          3722                 1.000 lei [20 U.S.D. x
 rezerve din                                       x (8.000 lei-7.950 lei)]
 diferente de
 curs, conform
 Hotararii
 Guvernului
 nr. 252/1996
    - 31.01.1998, evaluarea capitalului social in devize, subscris si varsat
                  de actionari, precum si a pozitiei de schimb si
                  inregistrarea diferentelor de curs valutar aferente (curs
                  de schimb al pietei valutare = 8.300 lei/U.S.D.):
     3722            =            %                 26.000 lei
                                 519                17.000 lei [70 U.S.D. x
                        rezerve din diferente       8.300 lei - (50 U.S.D. x
                        de curs, conform            8.100 lei + 20 U.S.D. x
                        Hotararii Guvernului        7.950 lei)]
                        nr. 252/1996
                                7061                9.000 lei
    - 4.02.1998, inregistrarea capitalului social in devize subscris si
                 varsat de actionari (curs de schimb al pietei valutare =
                 = 8.150 lei/U.S.D.):
      121            =           508                    30 U.S.D.
     5011            =          5012               240.000 lei (30 U.S.D. x
                                                   x 8.000 lei)
     3721/           =          3721/                 30 U.S.D.
 capital social         capital social subscris
 subscris si            si varsat, in devize
 nevarsat, in
 devize
     3722            =           519/                4.500 lei [30 U.S.D. x
                        rezerve din diferente       x (8.150 lei-8.000 lei)]
                        de curs, conform
                        Hotararii Guvernului
                        nr. 252/1996
    - 5.02.1998, inregistrarea in conturile din bilant a vanzarii de devize
                 contra lei (curs de schimb = 8.175 lei/U.S.D.):
     3721            =           121                    10 U.S.D.
      111            =          3722                81.750 lei (10 U.S.D. x
                                                    x 8.175 lei)
    - 9.02.1998, inregistrarea achizitiei de titluri de participare si
                 titluri ale activitatii de portofoliu, in devize, exclusiv
                 cheltuielile accesorii de cumparare (curs de schimb al
                 pietei valutare = 8.400 lei/U.S.D.):
       %             =           121                    40 U.S.D.
      412                                               25 U.S.D.
      413                                               15 U.S.D.
    - 28.02.1998, evaluarea capitalului social in devize subscris si varsat
                  de actionari, a titlurilor de participare in devize, a
                  titlurilor activitatii de portofoliu in devize, precum si
                  a pozitiei de schimb si inregistrarea diferentelor de curs
                  valutar (curs de schimb al pietei valutare =
                  = 8.375lei/U.S.D.):
                  - 3721, sold creditor                      =  90 U.S.D.;
                    (pozitie de schimb totala lunga)
                  - 3721/capital social subscris             = 100 U.S.D.;
                    si varsat in devize
                  - 412 + 413 (pozitie de schimb             =  40 U.S.D.;
                    structurala)
                  - pozitia de schimb operationala           =  50 U.S.D.;
                    lunga (90 U.S.D. - 40 U.S.D.)
      414            =          3722                 1.000 lei [25 U.S.D. x
                                                   (8.400 lei-8.375 lei +
                                                   + 15 U.S.D. x
                                                   (8.400 lei-8.375 lei)]
     3722            =           519/                8.250 lei [50 U.S.D. x
                        rezerve din diferente      8.375 lei - (30 U.S.D. x
                        de curs, conform           8.150 lei - 20 U.S.D. x
                        Hotararii Guvernului       8.300 lei)]
                        nr. 252/1996
     6061            =          3722                 6.250 lei (760.000 lei -
                                                   - 90 U.S.D. x 8.375 lei)
    - 16.03.1998, inregistrarea in conturile din bilant a vanzarii de devize
                  contra lei (cursul de schimb = 8.050 lei/U.S.D.):
     3721            =           121                    25 U.S.D.
      111            =          3722               201.250 lei (25 U.S.D. x
                                                   8.050 lei)
    - 31.03.1998, evaluarea capitalului social in devize subscris si varsat
                  de actionari, a titlurilor de participare in devize, a
                  titlurilor activitatii de portofoliu in devize, precum si
                  a pozitiei de schimb si inregistrarea diferentelor de curs
                  valutar (curs de schimb al pietei valutare = 8.200
                  lei/U.S.D.):
                  - 3721, sold creditor                      =  65 U.S.D.;
                    (pozitie de schimb totala lunga)
                  - 3721 / capital social subscris           = 100 U.S.D.;
                    si varsat in devize
                  - 412 + 413 (pozitie de schimb             =  40 U.S.D.;
                    structurala)
                  - pozitie de schimb operationala           =  25 U.S.D.;
                    lunga (65 U.S.D. - 40 U.S.D.)
      414            =          3722                 7.000 lei [25 U.S.D. x
                                                   (8.375 lei-8.200 lei) +
                                                   + 15 U.S.D. x
                                                   (8.375 lei-8.200 lei)]
      519/           =          3722                 4.375 lei (25 U.S.D. x
 rezerve din                                       8.375 lei - 25 U.S.D. x
 diferente                                         8.200 lei)
 de curs, conform
 Hotararii
 Guvernului
 nr. 252/1996
     6061            =          3722                 8.125 lei (541.125 lei -
                                                   65 U.S.D. x 8.200 lei)


    ANEXA nr. 2
    la precizari

          Reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni
legate de amortizarea mijloacelor fixe si scoaterea din functiune a acestora

    Societatile bancare au obligatia evidentierii in contabilitate, in conturi distincte, a mijloacelor fixe si a amortizarii acestora.
    Avand in vedere conturile prevazute in Planul de conturi pentru societatile bancare, aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.418/344/1997, operatiunile legate de amortizarea mijloacelor fixe si scoaterea din functiune a acestora se inregistreaza in contabilitate astfel:
    1. Amortizarea calculata aferenta imobilizarilor corporale ca rezultat al activitatii curente de exploatare si in afara activitatii de exploatare
      652            =          4612 (4622)
    2. Inregistrarea in contabilitate a investitiilor efectuate in regie proprie la mijloacele fixe luate cu chirie:
    a) Inregistrari efectuate in contabilitatea chiriasului
    - Colectarea cheltuielilor efectuate dupa natura lor
      6xx            =            %
 "Cheltuieli dupa          3xx "Conturi de
  natura lor"                   stocuri"
                       3xx "Conturi de creditori"
                       2xx "Conturile clientelei"
                       1xx "Conturi de trezorerie"
    - Receptionarea lucrarilor de investitii efectuate la mijloacele fixe inchiriate
     4422 (4522)     =          7494
                    sau
      432            =          7494
                    si
      4422 (4522)    =           432
    - Inregistrarea amortizarii investitiilor efectuate la mijloacele fixe luate cu chirie pe perioada initiala a contractului de inchiriere sau conform clauzelor contractuale
      652            =          4612 (4622)
    - Scoaterea din evidenta a investitiei amortizate integral la expirarea contractului de inchiriere
     4612            =          4422
     4622            =          4522
    - Scoaterea din evidenta a investitiei neamortizate integral care, potrivit clauzelor contractuale, se recupereaza de la proprietarul bunului
       %             =          4422
     4612
     6461
       %             =          4522
     4622
     6461
    - Facturarea valorii de recuperat a investitiei neamortizate de la proprietarul mijlocului fix
     3556            =            %
                                7461
                               35327
    b) Inregistrari efectuate in contabilitatea proprietarului mijlocului fix
    - Inregistrarea preluarii pe baza de proces-verbal de predare-primire a investitiei amortizate integral de catre chiriasi
     4422            =          4612
     4522            =          4622
    - Inregistrarea preluarii pe baza de proces-verbal de predare-primire a investitiei neamortizate integral de catre chiriasi
     4422            =          4612
     4522            =          4622
                    si
       %             =          3566
     4422 (4522)
    35326

    3. Inregistrarea in contabilitate a investitiilor efectuate in regie proprie, puse in functiune partial, pentru care nu s-au intocmit formele de inregistrare ca mijloace fixe:
    a) Inregistrarea investitiei puse in functiune partial
      432            =          7494
 "Imobilizari           "Venituri din productia
  corporale in           de imobilizari"
  curs", analitic
  distinct
 "Imobilizari
  corporale fara
  forme de
  inregistrare la
  mijloace fixe"
    b) Inregistrarea amortizarii investitiei fara forme de inregistrare la mijloace fixe
      652            =          4612 (4622)
 "Cheltuieli            "Amortizarea
  cu amortizarile        imobilizarilor
  imobilizarilor         corporale",
  corporale"             analitic distinct
                        "Amortizarea
                         imobilizarilor
                         corporale fara
                         forme de inregistrare"
    c) Inregistrarea investitiilor terminate si trecute in categoria mijloacelor fixe
     4422 (4522)     =           432
    "Mijloace fixe"     "Imobilizari corporale
                         in curs", analitic
                         distinct
                        "Imobilizari corporale
                         fara forme de
                         inregistrare
                         la mijloace fixe"
                    si
     4612 (4622)     =          4612 (4622)
 "Amortizarea           "Amortizarea
  imobilizarilor         imobilizarilor corporale"
  corporale",
  analitic distinct
 "Amortizarea
  imobilizarilor
  corporale fara
  forme de
  inregistrare"
    4. Inregistrarea in contabilitate a investitiilor de natura modernizarii
    a) Investitii efectuate in regie proprie
    - Colectarea cheltuielilor efectuate pe feluri, dupa natura lor
      6xx            =            %
 "Cheltuieli dupa       3xx "Conturi de stocuri"
  natura lor"           3xx "Conturi de creditori"
                        2xx "Conturile clientelei"
                        1xx "Conturi de trezorerie"
    - La sfarsitul lunii, inregistrarea veniturilor corespunzator cheltuielilor efectuate pentru investitia in curs
      432            =          7494
    - Receptionarea lucrarilor de investitii terminate
     4422 (4522)     =           432
    b) Investitii efectuate prin terti
       %             =          3566
    432
    35326
                    si
    4422 (4522)      =           432

    5. Inregistrarea in contabilitate a investitiilor efectuate pentru amenajarea terenurilor si a altor lucrari similare:
    a) Investitii efectuate in regie proprie
    - Inregistrarea cheltuielilor efectuate pe feluri, dupa natura lor
      6xx            =            %
 "Cheltuieli dupa       3xx "Conturi de stocuri"
  natura lor"           3xx "Conturi de creditori"
                        2xx "Conturile clientelei"
                        1xx "Conturi de trezorerie"
    - La sfarsitul lunii, inregistrarea investitiilor in curs, corespunzator cheltuielilor efectuate
      432            =          7494
    - Receptionarea lucrarilor de investitii.
    44212 (45212)    =           432
    b) Investitii executate de terti
       %             =          3566
      432
    35326
                    si
    44212 (45212)    =           432
    c) Amortizarea lucrarilor de investitii efectuate intr-o perioada de maximum 10 ani, conform normelor
      652            =         46121 (46221)

    6. Inregistrarea in contabilitate a imobilizarilor corporale achizitionate de la terti:
    - Receptionarea imobilizarilor corporale achizitionate de la terti si inregistrarea obligatiilor de plata fata de acestia
    4421 (4422,      =          3566
    4521, 4522)
    - Efectuarea platii contravalorii imobilizarilor corporale achizitionate de la terti
     3566            =           111 (101, 121, 122, 2511)

    7. Reflectarea in contabilitate a lucrarilor de reparatii efectuate:
    a) Lucrari de reparatii executate in regie proprie, care se includ integral in cheltuielile de exploatare ale exercitiului financiar
    - Colectarea cheltuielilor efectuate pe feluri, dupa natura lor
     6xx             =            %
 "Cheltuieli dupa       3xx "Conturi de stocuri"
  natura lor"           3xx "Conturi de creditori"
                        2xx "Conturile clientelei"
                        1xx "Conturi de trezorerie"
    b) Lucrari de reparatii executate in regie proprie, care se includ esalonat pe cheltuielile de exploatare
    - Colectarea cheltuielilor efectuate pe feluri, dupa natura lor
      6xx            =            %
 "Cheltuieli dupa       3xx "Conturi de stocuri"
  natura lor"           3xx "Conturi de creditori"
                        2xx "Conturile clientelei"
                        1xx "Conturi de trezorerie"
    - Delimitarea cheltuielilor cu reparatiile, care se includ esalonat in cheltuielile de exploatare, in perioadele urmatoare
      375            =          7499
 "Cheltuieli            "Alte venituri",
  inregistrate           analitic distinct
  in avans",
  analitic distinct
    - La data scadentei, includerea cheltuielilor inregistrate in avans in cheltuielile de exploatare
      649            =           375
 "Alte cheltuieli       "Cheltuieli inregistrate
  diverse de             in avans", analitic
  exploatare,            distinct
  analitic distinct
    c) Lucrari de reparatii executate de terti, care se includ esalonat in cheltuielile de exploatare
       %             =          3566
      375               "Alti creditori diversi"
 "Cheltuieli
  inregistrate in
  avans", analitic
  distinct
    35326
 "T.V.A.
  deductibila"
    - La data scadentei, includerea cheltuielilor inregistrate in avans in cheltuielile de exploatare
     6341            =           375
 "Cheltuieli de         "Cheltuieli inregistrate
  intretinere            in avans", analitic
  si reparatii"          distinct

    8. Inregistrarea in contabilitate a activelor necorporale se efectueaza in conformitate cu prevederile Planului de conturi pentru societatile bancare si normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.418/344/1997.

    9. Imobilizarile necorporale de natura superficiei si a uzufructului se inregistreaza in contabilitate in contul 4419 "Alte imobilizari necorporale ale activitatii de exploatare" si 451 "Imobilizari necorporale in afara activitatii de exploatare", dupa caz.

    10. Inregistrarea mijloacelor fixe a caror valoare de intrare este mai mica decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului.
    a) Evidentierea mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar intr-un cont analitic distinct, deschis in cadrul conturilor sintetice de gradul III de la 44221 (45221) la 44228 (45228), corespunzator clasificatiei din Catalogul privind duratele normale de functionare si clasificarea mijloacelor fixe
     4422 (4522)     =          4422 (4522)
 "Mijloace fixe",       "Mijloace fixe"
  analitic distinct
 "Mijloace fixe
  de natura
  obiectelor de
  inventar"
                    si
     4612 (4622)     =          4612 (4622)
 "Amortizarea           "Amortizarea imobilizarilor
  imobilizarilor         corporale", analitic
  corporale"             distinct
                        "Amortizarea mijloacelor
                         fixe de natura obiectelor
                         de inventar"
    b) Inregistrarea in contabilitate a amortizarii mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar
      652            =          4612
 "Cheltuieli cu         "Amortizarea imobilizarilor
  amortizarile           corporale", analitic distinct
  imobilizarilor        "Amortizarea mijloacelor fixe
  corporale"             de natura obiectelor de
                         inventar"
    c) Inregistrarea scoaterii din evidenta a mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar dupa amortizarea integrala
     4612 (4622)     =          4422 (4522)
 "Amortizarea           "Mijloace fixe", analitic
  imobilizarilor         distinct
  corporale",           "Mijloace fixe de natura
  analitic               obiectelor de inventar"
  distinct
  "Amortizarea
   mijloacelor
   fixe de natura
   obiectelor
   de inventar"
    d) Inregistrarea mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar complet amortizate, care mai sunt in folosinta, trecute la categoria obiectelor de inventar
      363            =           364

    11. Inregistrarea diferentei neamortizate a valorii de intrare a mijloacelor fixe scoase din functiune, ramasa neacoperita din sumele rezultate in urma valorificarilor:
    a) Inregistrarea cheltuielilor ocazionate si a veniturilor rezultate din scoaterea din evidenta a mijloacelor fixe
    - Inregistrarea cheltuielilor ocazionate de dezmembrarea mijloacelor fixe
     6717            =            %
 "Alte cheltuieli       3xx "Conturi de stocuri"
  exceptionale          3xx "Conturi de creditori"
  privind               2xx "Conturile clientelei"
  operatiunile          1xx "Conturi de trezorerie"
  de gestiune"
    - Inregistrarea ansamblurilor, subansamblurilor, pieselor si materialelor rezultate din dezmembrarea mijloacelor fixe
      3xx            =          7717
 "Conturi de            "Alte venituri exceptionale
  stocuri"               din operatiuni de gestiune"
    - Inregistrarea diferentei dintre veniturile obtinute din dezmembrari si cheltuielile efectuate
     6731            =          4612 (4622)
 "Cheltuieli            "Amortizarea imobilizarilor
  exceptionale           corporale", analitic
  privind                distinct
  amortizarea           "Amortizarea recuperarilor
  imobilizarilor",       din dezmembrari"
  analitic distinct
    b) Inregistrarea scoaterii din evidenta a mijloacelor fixe neamortizate integral
       %             =          4422 (4522)
     4612 (4622)     =  "Mijloace fixe"
 "Amortizarea
  imobilizarilor
  corporale"
    375
 "Cheltuieli
  inregistrate
  in avans",
  analitic
  distinct
    Concomitent se debiteaza contul 995 "Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe" cu suma aferenta gradului de neutilizare, inregistrata in creditul acestui cont.
    c) Includerea in cheltuieli, pe o perioada de maximum 5 ani, a valorii neamortizate inregistrate in contul 375 "Cheltuieli inregistrate in avans", analitic distinct
     6731            =           375
 "Cheltuieli            "Cheltuieli inregistrate
  exceptionale           in avans", analitic
  privind                distinct
  amortizarea
  imobilizarilor",
  analitic distinct
    d) Inregistrarea scoaterii din evidenta a mijloacelor fixe neamortizate integral, in cazul in care adunarea generala a actionarilor a aprobat diminuarea capitalurilor proprii
       %             =          4422 (4522)
     4612 (4622)        "Mijloace fixe"
 "Amortizarea
  imobilizarilor
  corporale"
      528
 "Alte fonduri"
    Concomitent se debiteaza contul 995 "Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe" cu suma reprezentand amortizarea aferenta mijloacelor fixe scoase din functiune.

    12. Inregistrarea in contabilitate a mijloacelor fixe complet amortizate, scoase din functiune
     4612 (4622)     =          4422 (4522)


    ANEXA nr. 3
    la precizari

              Reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni
legate de impozitarea veniturilor de natura dobanzilor realizate de persoanele
fizice pentru depunerile la termen

    1. Pentru depozitele la termen, constituite in lei:
    a) Inregistrarea dobanzilor, calculate si neajunse la scadenta, aferente depozitelor la termen
    60252            =          2537
 "Dobanzi la
  depozitele la
  termen"
    b) Inregistrarea dobanzilor, calculate si ajunse la scadenta, precum si a impozitului datorat pentru veniturile din dobanzi, aferente depozitelor la termen
    - Pentru situatiile in care dobanda se plateste lunar sau la scadenta depozitelor respective
     2537            =            %
                                 101 (2511)
                               35391
                       "Alte datorii fata de
                        bugetul statului",
                        analitic distinct
                       "Impozit pe venituri
                        din dobanzi aferente
                        depunerilor la termen
                        ale persoanelor fizice,
                        conform Ordonantei
                        de urgenta a Guvernului
                        nr. 85/1997"
    - Pentru situatiile in care dobanda se capitalizeaza lunar
     2537    =                    %
                                2532
                               35391
                        "Alte datorii fata de
                         bugetul statului",
                         analitic distinct
                        "Impozit pe venituri
                         din dobanzi aferente
                         depunerilor la termen
                         ale persoanelor fizice,
                         conform Ordonantei
                         de urgenta a Guvernului
                         nr. 85/1997"
    c) Virarea la buget a impozitului pe veniturile din dobanzi, aferente depozitelor la termen
    35391            =           111
 "Alte datorii fata     "Cont curent la Banca
  de bugetul             Nationala a Romaniei"
  statului",
  analitic distinct
 "Impozit pe
  venituri din
  dobanzi aferente
  depunerilor la
  termen ale
  persoanelor
  fizice, conform
  Ordonantei de
  urgenta a
  Guvernului
  nr. 85/1997"
    d) Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor aferente depozitelor la termen desfiintate inainte de scadenta
    - Stornarea (in rosu sau cu semnul minus) inregistrarilor efectuate privind dobanzile, calculate si neajunse la scadenta, aferente depozitelor la termen, care au fost desfiintate inainte de scadenta
    60252            =          2537
 "Dobanzi la
  depozitele la
  termen"
    - Inregistrarea in contabilitate a dobanzilor, calculate si ajunse la scadenta, aferente depozitelor la termen, desfiintate inainte de scadenta si pentru care se acorda dobanda la vedere
     6024            =         25172
    - Inregistrarea recuperarii dobanzii la termen acordate si a impozitului pe veniturile din dobanzi, aferente depozitelor la termen, desfiintate inainte de scadenta, si pentru care se acorda dobanda la vedere, prin stornarea (in rosu sau cu semnul minus) inregistrarilor efectuate initial
     2537            =            %
                                2511 (2532)
                               35391
                        "Alte datorii fata de
                         bugetul statului",
                         analitic distinct
                        "Impozit pe venituri
                         din dobanzi aferente
                         depunerilor la termen
                         ale persoanelor fizice,
                         conform Ordonantei
                         de urgenta a Guvernului
                         nr. 85/1997"
    - Inregistrarea recuperarii diferentei de dobanda dintre dobanda la termen acordata si cea care se cuvine la vedere, aferenta depozitelor la termen desfiintate inainte de scadenta
    25172            =          2511 (2532)

    2. Pentru depozitele la termen, constituite in devize:
    a) Inregistrarea dobanzilor in devize, calculate si neajunse la scadenta, aferente depozitelor la termen
     3721            =          2537
    60252            =          3722
 "Dobanzi la
  depozitele
  la termen"
    b) Inregistrarea dobanzilor in devize, calculate si ajunse la scadenta, precum si a impozitului in lei datorat pentru veniturile din dobanzi in devize, aferente depozitelor la termen in devize
    - Pentru situatiile in care dobanda in devize se plateste lunar sau la scadenta depozitelor respective
     2537            =            %
                                 101 (2511)
                                3721
     3722            =         35391
                        "Alte datorii fata
                         de bugetul statului",
                         analitic distinct
                        "Impozit pe venituri
                         din dobanzi aferente
                         depunerilor la termen
                         ale persoanelor fizice,
                         conform Ordonantei
                         de urgenta a Guvernului
                         nr. 85/1997"
    - Pentru situatiile in care dobanda in devize se capitalizeaza lunar
     2537            =            %
                                2532
                                3721
     3722            =         35391
                        "Alte datorii fata
                         de bugetul statului",
                         analitic distinct
                        "Impozit pe venituri
                         din dobanzi aferente
                         depunerilor la termen
                         ale persoanelor fizice,
                         conform Ordonantei
                         de urgenta a Guvernului
                         nr. 85/1997"
    c) Virarea la buget a impozitului, in lei, pentru veniturile din dobanzi in devize aferente depozitelor la termen
    35391            =           111
 "Alte datorii fata     "Cont curent la Banca
  de bugetul             Nationala a Romaniei"
  statului",
  analitic distinct
 "Impozit pe
  venituri din
  dobanzi aferente
  depunerilor la
  termen ale
  persoanelor
  fizice, conform
  Ordonantei de
  urgenta a
  Guvernului
  nr. 85/1997"
    d) Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor aferente depozitelor la termen, in devize, desfiintate inainte de scadenta
    - Stornarea (in rosu sau cu semnul minus) inregistrarilor efectuate privind dobanzile in devize, calculate si neajunse la scadenta, aferente depozitelor la termen, in devize, care au fost desfiintate inainte de scadenta
     3721            =          2537
    60252            =          3722
 "Dobanzi la
  depozitele la
  termen"
    - Inregistrarea in contabilitate a dobanzilor in devize, calculate si ajunse la scadenta, aferente depozitelor la termen, in devize, desfiintate inainte de scadenta, si pentru care se acorda dobanda la vedere, in devize
     3721            =         25172
     6024            =          3722
    - Inregistrarea recuperarii dobanzii la termen acordate in devize si a impozitului in lei pentru veniturile din dobanzi in devize, aferente depozitelor la termen in devize desfiintate inainte de scadenta si pentru care se acorda dobanda la vedere in devize, prin stornarea (in rosu sau cu semnul minus) inregistrarilor efectuate initial
     2537            =            %
                                2511 (2532)
                                3721
     3722            =         35391
                        "Alte datorii fata de
                         bugetul statului",
                         analitic distinct
                        "Impozit pe venituri
                         din dobanzi aferente
                         depunerilor la termen
                         ale persoanelor fizice,
                         conform Ordonantei de
                         urgenta a Guvernului
                         nr. 85/1997"
    - Inregistrarea recuperarii diferentei de dobanda dintre dobanda la termen, in devize, acordata si cea, in devize, care se cuvine la vedere, aferenta depozitelor la termen in devize desfiintate inainte de scadenta
    25172            =          2511 (2532)

    3. Pentru certificate de depozit, carnete si librete de economii la termen, constituite in lei:
    a) Inregistrarea dobanzilor, calculate si neajunse la scadenta, aferente certificatelor de depozit, carnetelor si libretelor de economii la termen
     6026            =          2547
    b) Inregistrarea dobanzilor, calculate si ajunse la scadenta, precum si a impozitului datorat pentru veniturile din dobanzi, aferente certificatelor de depozit, carnetelor si libretelor de economii la termen
    - Pentru situatiile in care dobanda se plateste lunar sau la scadenta certificatelor de depozit, carnetelor si libretelor de economii la termen
     2547            =            %
                                 101 (2511)
                               35391
                        "Alte datorii fata
                         de bugetul statului",
                         analitic distinct
                        "Impozit pe venituri
                         din dobanzi aferente
                         depunerilor la termen
                         ale persoanelor fizice,
                         conform Ordonantei
                         de urgenta a Guvernului
                         nr. 85/1997"
    - Pentru situatiile in care dobanda aferenta carnetelor si libretelor de economii la termen se capitalizeaza lunar
     2547            =            %
                                2542
                               35391
                        "Alte datorii fata
                         de bugetul statului",
                         analitic distinct
                        "Impozit pe venituri
                         din dobanzi aferente
                         depunerilor la termen
                         ale persoanelor fizice,
                         conform Ordonantei
                         de urgenta a Guvernului
                         nr. 85/1997"
    c) Virarea la buget a impozitului pe veniturile din dobanzi aferente certificatelor de depozit, carnetelor si libretelor de economii la termen
    35391            =           111
 "Alte datorii          "Cont curent la Banca
  fata de bugetul        Nationala a Romaniei"
  statului",
  analitic distinct
 "Impozit pe
  venituri din
  dobanzi aferente
  depunerilor la
  termen ale
  persoanelor fizice,
  conform Ordonantei
  de urgenta a
  Guvernului
  nr. 85/1997"
    d) Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor aferente certificatelor de depozit, carnetelor si libretelor de economii la termen, desfiintate inainte de scadenta
    - Stornarea (in rosu sau cu semnul minus) inregistrarilor efectuate privind diferenta de dobanda, calculata si neajunsa la scadenta, dintre dobanda la termen si dobanda la vedere, aferenta certificatelor de depozit, carnetelor si libretelor de economii la termen, care au fost desfiintate inainte de scadenta si pentru care se acorda dobanda la vedere
     6026            =          2547
    - Inregistrarea recuperarii dobanzii la termen acordate si a impozitului pe veniturile din dobanzi, aferente certificatelor de depozit, carnetelor si libretelor de economii la termen, desfiintate inainte de scadenta si pentru care se acorda dobanda la vedere, prin stornarea (in rosu sau cu semnul minus) inregistrarilor efectuate initial.
     2547            =            %
                                2511 (2542)
                               35391
                        "Alte datorii fata
                         de bugetul statului",
                         analitic distinct
                        "Impozit pe venituri
                         din dobanzi aferente
                         depunerilor la termen
                         ale persoanelor fizice,
                         conform Ordonantei
                         de urgenta a Guvernului
                         nr. 85/1997"
    - Inregistrarea recuperarii diferentei de dobanda dintre dobanda la termen acordata si cea care se cuvine la vedere, aferenta certificatelor de depozit, carnetelor si libretelor de economii la termen, desfiintate inainte de scadenta
     2547            =          2511 (2541, 2542)

    4. Pentru certificate de depozit, carnete si librete de economii la termen, constituite in devize:
    a) Inregistrarea dobanzilor in devize, calculate si neajunse la scadenta, aferente certificatelor de depozit, carnetelor si libretelor de economii la termen
     3721            =          2547
     6026            =          3722
    b) Inregistrarea dobanzilor in devize, calculate si ajunse la scadenta, precum si a impozitului in lei datorat pentru veniturile din dobanzi in devize, aferente certificatelor de depozit, carnetelor si libretelor de economii la termen in devize
    - Pentru situatiile in care dobanda in devize se plateste lunar sau la scadenta certificatelor de depozit, carnetelor si libretelor de economii
     2547            =            %
                                 101 (2511)
                                3721
     3722            =         35391
                       "Alte datorii fata
                        de bugetul statului",
                        analitic distinct
                       "Impozit pe venituri
                        din dobanzi aferente
                        depunerilor la termen
                        ale persoanelor fizice,
                        conform Ordonantei
                        de urgenta a Guvernului
                        nr. 85/1997"
    - Pentru situatiile in care dobanda in devize aferenta carnetelor si libretelor de economii la termen se capitalizeaza lunar
     2547            =            %
                                2542
                                3721
     3722            =         35391
                        "Alte datorii fata
                         de bugetul statului",
                         analitic distinct
                        "Impozit pe venituri
                         din dobanzi aferente
                         depunerilor la termen
                         ale persoanelor fizice,
                         conform Ordonantei
                         de urgenta a Guvernului
                         nr. 85/1997"
    c) Virarea la buget a impozitului, in lei, pentru veniturile din dobanzi in devize aferente certificatelor de depozit, carnetelor si libretelor de economii la termen
    35391            =           111
 "Alte datorii          "Cont curent la Banca
  fata de bugetul        Nationala a Romaniei"
  statului",
  analitic distinct
 "Impozit pe
  venituri din
  dobanzi aferente
  depunerilor la
  termen ale
  persoanelor
  fizice, conform
  Ordonantei de
  urgenta a
  Guvernului
  nr. 85/1997"
    d) Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor aferente certificatelor de depozit, carnetelor si libretelor de economii la termen, in devize, desfiintate inainte de scadenta
    - Stornarea (in rosu sau cu semnul minus) inregistrarilor efectuate privind diferenta de dobanda, calculata si neajunsa la scadenta, dintre dobanda la termen in devize si dobanda la vedere in devize, aferenta certificatelor de depozit, carnetelor si libretelor de economii la termen in devize, desfiintate inainte de scadenta si pentru care se acorda dobanda la vedere in devize
     3721            =          2547
     6026            =          3722
    - Inregistrarea recuperarii dobanzii la termen acordate in devize si a impozitului in lei pentru veniturile din dobanzi in devize, aferente certificatelor de depozit, carnetelor si libretelor de economii la termen, in devize, desfiintate inainte de scadenta si pentru care se acorda dobanda la vedere in devize, prin stornarea (in rosu sau cu semnul minus) inregistrarilor efectuate initial
     2547            =            %
                                2511 (2542)
                               35391
                        "Alte datorii fata de
                         bugetul statului",
                         analitic distinct
                        "Impozit pe venituri
                         din dobanzi aferente
                         depunerilor la termen
                         ale persoanelor fizice,
                         conform Ordonantei
                         de urgenta a Guvernului
                         nr. 85/1997"
    - Inregistrarea recuperarii diferentei de dobanda dintre dobanda la termen, in devize, acordata si cea, in devize, care se cuvine la vedere, aferenta certificatelor de depozit, carnetelor si libretelor de economii la termen in devize desfiintate inainte de scadenta
     2547            =          2511 (2541, 2542)

    5. Pentru certificate de depozit la termen cu discount, in lei:
    a) Inregistrarea vanzarii certificatelor de depozit la termen cu discount.
       %             =          2541
      101 (2511)        "Certificate de depozit",
      375                analitic distinct
 "Cheltuieli            "Certificate de depozit
  inregistrate           cu discount"
  in avans",
  analitic distinct
    b) Inregistrarea pe cheltuieli, in perioadele urmatoare, a dobanzilor calculate si neajunse la scadenta, aferente certificatelor de depozit la termen cu discount
     6026                        375
                        "Cheltuieli inregistrate
                         in avans", analitic
                         distinct
    c) Inregistrarea rascumpararii la scadenta a certificatelor de depozit la termen cu discount, precum si a impozitului datorat pentru veniturile din dobanzi aferente acestor certificate
     2541            =            %
 "Certificate de                 101 (2511)
  depozit",                    35391
  analitic distinct     "Alte datorii fata de
 "Certificate de         bugetul statului",
  depozit cu             analitic distinct
  discount"             "Impozit pe venituri
                         din dobanzi aferente
                         depunerilor la termen
                         ale persoanelor fizice,
                         conform Ordonantei
                         de urgenta a Guvernului
                         nr. 85/1997"
    d) Virarea la buget a impozitului pe veniturile din dobanzi aferente certificatelor de depozit la termen cu discount
    35391            =           111
 "Alte datorii fata     "Cont curent la Banca
  de bugetul             Nationala a Romaniei"
  statului",
  analitic distinct
 "Impozit pe
  venituri din
  dobanzi aferente
  depunerilor la
  termen ale
  persoanelor
  fizice, conform
  Ordonantei
  de urgenta a
  Guvernului
  nr. 85/1997"
    e) Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor aferente certificatelor de depozit cu discount, rascumparate inainte de scadenta
    - Stornarea (in rosu sau cu semnul minus) inregistrarilor efectuate privind diferenta de dobanda (discount), calculata si neajunsa la scadenta, dintre dobanda (discount) la termen si dobanda (discount) la vedere, aferenta certificatelor de depozit la termen cu discount, rascumparate inainte de scadenta si pentru care se acorda dobanda (discount) la vedere.
     6026            =           375
                        "Cheltuieli inregistrate
                         in avans", analitic
                         distinct
    - Inregistrarea, prin stornare (in rosu sau cu semnul minus), a recuperarii diferentei de dobanda (discount) dintre dobanda (discount) la termen acordata si cea care se cuvine la vedere, aferenta certificatelor de depozit la termen cu discount, rascumparate inainte de scadenta
      375            =          2541
 "Cheltuieli            "Certificate de depozit",
  inregistrate in        analitic distinct
  avans", analitic      "Certificate de depozit
  distinct               cu discount"
    - Inregistrarea operatiunilor privind plata certificatelor de depozit la termen cu discount, rascumparate inainte de scadenta, si a dobanzii (discount) aferente acestor certificate, pentru care se acorda dobanda (discount) la vedere
     2541            =           101 (2511)
 "Certificate de
  depozit",
  analitic distinct
 "Certificate de
  depozit cu
  discount"

    6. Pentru certificate de depozit la termen cu discount, in devize:
    a) Inregistrarea vanzarii certificatelor de depozit la termen cu discount, in devize
       %             =          2541
      101 (2511)        "Certificate de depozit",
      375                analitic distinct
 "Cheltuieli            "Certificate de depozit
  inregistrate in        cu discount"
  avans", analitic
  distinct
    b) Inregistrarea pe cheltuieli, in perioadele urmatoare, a dobanzilor in devize, calculate si neajunse la scadenta, aferente certificatelor de depozit la termen cu discount, in devize
    3721             =           375
                        "Cheltuieli inregistrate
                         in avans", analitic
                         distinct
     6026            =          3722
    c) Inregistrarea rascumpararii la scadenta a certificatelor de depozit la termen cu discount, in devize, precum si a impozitului, in lei, datorat pentru veniturile din dobanzi, in devize, aferente acestor certificate
     2541            =            %
 "Certificate de                 101 (2511)
  depozit", analitic            3721
  distinct
 "Certificate de
  depozit cu
  discount"
     3722            =         35391
                        "Alte datorii fata de
                         bugetul statului",
                         analitic distinct
                        "Impozit pe venituri
                         din dobanzi aferente
                         depunerilor la termen
                         ale persoanelor fizice,
                         conform Ordonantei
                         de urgenta a Guvernului
                         nr. 85/1997"
    d) Virarea la buget a impozitului, in lei, pentru veniturile din dobanzi in devize aferente certificatelor de depozit la termen cu discount, in devize
    35391                        111
 "Alte datorii fata     "Cont curent la Banca
  de bugetul             Nationala a Romaniei"
  statului",
  analitic
  distinct
 "Impozit pe
  venituri
  din dobanzi
  aferente
  depunerilor
  la termen ale
  persoanelor
  fizice,
  conform
  Ordonantei
  de urgenta a
  Guvernului
  nr. 85/1997"
    e) Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor aferente certificatelor de depozit cu discount, in devize, rascumparate inainte de scadenta
    - Stornarea (in rosu sau cu semnul minus) inregistrarilor efectuate privind diferenta de dobanda (discount), calculata si neajunsa la scadenta, dintre dobanda in devize (discount) la termen si dobanda in devize (discount) la vedere, aferenta certificatelor de depozit la termen cu discount, in devize, rascumparate inainte de scadenta si pentru care se acorda dobanda in devize (discount) la vedere.
     3721            =           375
                        "Cheltuieli inregistrate
                         in avans", analitic
                         distinct
     6026            =          3722
    - Inregistrarea, prin stornare (in rosu sau cu semnul minus), a recuperarii diferentei de dobanda (discount) dintre dobanda in devize (discount) la termen acordata si cea care se cuvine la vedere, aferenta certificatelor de depozit la termen cu discount, in devize, rascumparate inainte de scadenta
      375            =          2541
 "Cheltuieli            "Certificate de depozit",
  inregistrate           analitic distinct
  in avans",            "Certificate de depozit
  analitic distinct      cu discount"
    - Inregistrarea operatiunilor privind plata certificatelor de depozit la termen cu discount, in devize, rascumparate inainte de scadenta si a dobanzii in devize (discount) aferente acestor certificate pentru care se acorda dobanda in devize (discount) la vedere
     2541            =           101 (2511)
 "Certificate de
  depozit",
  analitic distinct
 "Certificate de
  depozit cu
  discount"


    ANEXA nr. 4
    la precizari

                            PROBLEME SPECIFICE
Bancii de Export - Import a Romaniei - S.A. privind activitatea de asigurare-reasigurare

    1. Analiza soldurilor conturilor contabile, in sensul ca acestea sa reflecte real operatiunile efectuate si inregistrate in contabilitate pe baza de documente justificative, intocmite cu respectarea prevederilor legale in vigoare
    Cu aceasta ocazie se va urmari, in principal, clarificarea sumelor ce se mentin nejustificat in soldul unor conturi din activul si pasivul bilantului contabil, cum sunt conturile referitoare la decontari, operatiunile in legatura cu cedarile si primirile in reasigurare, precum si identificarea apartenentei si naturii sumelor incasate in conformitate cu normele legale specifice domeniului asigurarilor si reasigurarilor.
    2. Stabilirea corecta a rezultatului exercitiului prin inregistrarea in evidenta contabila ca venituri a sumelor rezultate din operatiunile de asigurare, reasigurare, intermediere etc. si a cheltuielilor aferente realizarii acestor venituri
    3. Includerea pe cheltuieli a Fondului special pentru protejarea asiguratilor, in conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania si ale Normelor privind constituirea, utilizarea si gestionarea Fondului special pentru protejarea asiguratilor, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.998/1996, prin efectuarea articolului contabil:
     627             =          3538
 "Cheltuieli cu         "Fonduri speciale - taxe
  alte impozite,         si varsaminte asimilate",
  taxe si varsaminte     analitic distinct
  asimilate"
    4. Constituirea si inregistrarea in contabilitate a rezervelor tehnice
    4.1. Constituirea, majorarea sau diminuarea rezervelor tehnice la nivelul stabilit de prevederile art. 16 din Legea nr. 47/1991 privind constituirea, organizarea si functionarea societatilor comerciale din domeniul asigurarilor si mentinerea acestora atat timp cat continua valabilitatea contractelor de asigurare si reasigurare.
    4.2. Pentru inregistrarea in contabilitate a rezervelor tehnice, avand in vedere necesitatea existentei unui sistem unitar de raportare a rezervelor tehnice constituite conform obligatiei legale stipulate la art. 16 din Legea nr. 47/1991, la contul 512 "Rezerve legale", vor fi utilizate conturi analitice pe categorii de rezerve, astfel:
    - "Rezerve de prime pentru asigurarea-reasigurarea creditelor pentru export";
    - "Rezerve de daune la asigurarea-reasigurarea creditelor pentru export".
    In cazul utilizarii sistemelor de prelucrare automata a datelor, se va asigura respectarea normelor contabile, evidenta contabila fiind astfel organizata incat sa permita cunoasterea cu exactitate a tuturor tipurilor de rezerve, la sfarsitul fiecarui exercitiu.
    5. Evidentierea in contabilitate a operatiunilor de asigurare-reasigurare a creditelor pentru export
    5.1. Pentru reflectarea corecta in contabilitate a operatiunilor rezultate din activitatea de asigurare-reasigurare a creditelor pentru export, se vor utiliza urmatoarele conturi:
    - 3566 "Creditori diversi", analitice distincte;
    -  377 "Cheltuieli de platit", analitice distincte;
    -  378 "Venituri de primit", analitice distincte;
    -  649 "Alte cheltuieli diverse de exploatare", analitice distincte;
    - 7499 "Alte venituri", analitice distincte.
    5.2. Fondurile primite de la bugetul de stat pentru activitatea de asigurare-reasigurare, in numele si in contul statului, se inregistreaza in contabilitate in creditul contului 3566 "Creditori diversi", analitic distinct, prin debitul conturilor de trezorerie: 111 "Cont curent la Banca Nationala a Romaniei", 121 "Conturi de corespondent la banci (nostro)" si 122 "Conturi de corespondent ale bancilor (loro)".
    5.3. Primele de asigurare si recalcularile de prime, primele din reasigurare, veniturile din dezdaunari, recuperarile de daune si comisioanele din reasigurare se reflecta in debitul contului 378 "Venituri de primit", analitice distincte, prin creditul contului 7499 "Alte venituri", analitice distincte.
    5.4. Inregistrarea in contabilitate a valorii despagubirilor, primelor cedate in reasigurare, cheltuielilor cu recuperari din despagubiri, precum si a comisioanelor si taxelor aferente activitatii de asigurare reasigurare a creditelor pentru export se face in creditul contului 377 "Cheltuieli de platit", analitic distinct, prin debitul contului 649 "Alte cheltuieli diverse de exploatare", analitic distinct.
    Prevederile de la pct. 5.3. si 5.4. se refera la operatiunile desfasurate pentru activitatea de asigurare reasigurare a creditelor pentru export, in nume si in cont propriu.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 27/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 27 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 27/1998
Ordin 1 2009
pentru aplicarea regimului de control, prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 129/2006 privind regimul de control al exporturilor de produse si tehnologii cu dubla utilizare, unei operatiuni de export asistenta tehnica, care nu figureaza pe listele cuprinzand produsele si tehnologiile cu dubla utilizare supuse controlului prin Regulamentul (CE) nr. 423/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si Regulamentul (CE) nr. 1.167/2008
Circulara 29 2000
privind modificarea metodologiei de stabilire a diferentelor de curs valutar aferente disponibilitatilor in euro si/sau in valutele statelor participante la euro, reprezentand aport la capitalul social/capitalul de dotare
Circulara 2 2000
privind modificarea unor prevederi referitoare la evaluarea elementelor de activ si de pasiv exprimate in devize
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu