E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 4863 din  9 noiembrie 1999

privind aprobarea Metodologiei formarii continue a personalului didactic din invatamantul preuniversitar incepand cu anul scolar 1999/2000

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 566 din 19 noiembrie 1999


SmartCity3


    Ministrul educatiei nationale,
    in temeiul art. 159 - 165 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, si al art. 32 - 41 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 690/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Inspectia speciala si sustinerea lucrarii metodico-stiintifice pentru acordarea gradului didactic I se organizeaza si se desfasoara conform modelului de inspectie si sustinere care s-a aplicat si in anul scolar 1998/1999, cu modificarile care apar in prezentul ordin.
    Art. 2
    Inspectia speciala si sustinerea lucrarii metodico-stiintifice pentru acordarea gradului didactic I se realizeaza in unitatea scolara in care este incadrat candidatul.
    Comisia pentru inspectia speciala si sustinerea lucrarii metodico-stiintifice este alcatuita dupa cum urmeaza:
    1. Pentru profesori:
    - presedinte - un cadru didactic universitar (profesor, conferentiar sau lector doctor) metodist in specialitatea candidatului sau de specialitatea pedagogie ori cadru didactic universitar de specialitatea candidatului;
    - membri:
    - coordonatorul lucrarii metodico-stiintifice: cadru didactic universitar (profesor, conferentiar sau lector doctor) de specialitatea candidatului;
    - un inspector scolar sau un cadru didactic metodist al inspectoratului scolar, delegat de inspectoratul scolar; acestia trebuie sa aiba gradul didactic I si specialitatea corespunzatoare celei inscrise pe diploma candidatului.
    2. Pentru invatatori, educatoare si institutori pentru invatamantul prescolar sau primar:
    - presedinte - un cadru didactic cu gradul didactic I din invatamantul pedagogic secundar, cu specialitatea pedagogie pentru invatatori, educatoare sau un cadru didactic universitar (profesor, conferentiar, lector doctor) cu specialitatea pedagogie pentru institutori; in situatiile in care nu se pot asigura pentru toate comisiile presedinti cu specialitatea pedagogie vor fi propuse cadre didactice cu specialitatea matematica sau romana, care au predat didactica specialitatii, au indrumat practica pedagogica si au condus activitati de perfectionare a educatoarelor si invatatorilor cel putin 3 ani;
    - membri:
    - coordonatorul lucrarii metodico-stiintifice;
    - un inspector scolar sau un cadru didactic metodist, delegat al inspectoratului scolar; acestia trebuie sa aiba specialitatea candidatului si gradul didactic I.
    3. Pentru maistri-instructori:
    - presedinte - un cadru didactic din invatamantul pedagogic secundar sau superior cu specialitatea pedagogie, cu gradul didactic I sau cel putin titlul de lector doctor; in situatiile in care nu se pot asigura pentru toate comisiile presedinti cu specialitatea pedagogie se vor propune cadre didactice care au specialitatea corespunzatoare celei inscrise pe diploma candidatului si gradul didactic I;
    - membri:
    - coordonatorul lucrarii metodico-stiintifice;
    - un inspector scolar sau un cadru didactic metodist, delegat al inspectoratului scolar; acestia trebuie sa aiba specialitatea corespunzatoare celei inscrise pe diploma candidatului si gradul didactic I.
    Art. 3
    Media la sustinerea lucrarii metodico-stiintifice se calculeaza conform formulei:

                     nota acordata de presedinte + nota acordata de
                     inspector + media aritmetica a notelor acordate
                     de coordonator (recenzie + sustinere)
Media la sustinere = -------------------------------------------------
                                            3

    Media la inspectia speciala se calculeaza conform formulei:

                      suma notelor acordate de membrii comisiei
Media la inspectie = -------------------------------------------
                                         3

    Media generala se calculeaza conform formulei:

                  media la sustinere + media la inspectie
Media generala = ------------------------------------------
                                     2

    In ceea ce priveste notele si mediile minime de promovare a probelor, raman valabile prevederile Metodologiei formarii continue a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.770/1998*).
------------
    *) Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.770/1998 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 261 bis din 13 iulie 1998.

    Art. 4
    Incepand cu anul scolar 2001/2002 perfectionarea invatatorilor, educatoarelor si institutorilor pentru invatamantul primar si prescolar prin acordarea gradului didactic I se va realiza de catre universitatile acreditate in cadrul carora functioneaza colegii pedagogice universitare.
    Pentru acordarea gradului didactic I in invatamant institutorilor pentru invatamantul prescolar si primar componenta comisiei de examinare va respecta prevederile art. 2 pct. 2 din prezentul ordin; in cazul institutorilor care opteaza pentru sustinerea gradului didactic I la specializarea dobandita pentru invatamantul gimnazial [conform art. 64 alin. (1) din Legea nr. 84/1995, republicata, cu modificarile ulterioare], componenta comisiei va respecta prevederile art. 2 pct. 1 din prezentul ordin.
    Presedintii si membrii comisiilor de examinare pentru sustinerea gradului didactic I vor respecta exigentele prevazute in Metodologia formarii continue a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.770/1998.
    Art. 5
    Incepand cu sesiunea 2000 examenul pentru definitivarea in invatamant a invatatorilor, educatoarelor si institutorilor pentru invatamantul primar si prescolar se va desfasura la universitatile acreditate in cadrul carora functioneaza colegii pedagogice universitare de institutori.
    Art. 6
    Incepand cu sesiunea 2001 examenul pentru acordarea gradului didactic II invatatorilor, educatoarelor si institutorilor pentru invatamantul primar si prescolar se va realiza de catre universitatile acreditate in cadrul carora functioneaza colegii pedagogice universitare de institutori.
    Art. 7
    Lista cuprinzand universitatile in cadrul carora functioneaza colegii pedagogice universitare de institutori, carora le sunt repartizate atributii de perfectionare, va fi aprobata prin ordin al ministrului educatiei nationale.
    Art. 8
    Finantarea activitatilor de perfectionare prevazute in Metodologia formarii continue a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.770/1998, se realizeaza potrivit anexei nr. 1 la metodologie, cu urmatoarele modificari:
    - Alineatul 11 din aceasta anexa va avea urmatorul cuprins:
    "Atat retribuirea activitatilor de perfectionare, cat si cheltuielile pentru transport, cazare, masa si mijloacele materiale necesare pentru desfasurarea activitatii de perfectionare se suporta de catre unitatile de invatamant preuniversitar al caror personal didactic beneficiaza de activitatea de perfectionare."
    Art. 9
    Institutiile de invatamant superior, scolile normale si liceele de profil - centre de perfectionare -, care au trimis Directiei personal, retea si management scolar propunerile de comisii pentru gradul didactic I, potrivit prevederilor din anexa nr. 7 la Metodologia formarii continue a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.770/1998, vor reface propunerile de comisii potrivit prevederilor art. 2, cu respectarea modelului prezentat in anexa care face parte integranta din prezentul ordin, si le vor trimite Ministerului Educatiei Nationale spre aprobare in maximum 15 zile de la publicarea acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 10
    Prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei. Prezentul ordin completeaza si modifica Metodologia formarii continue a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.770/1998.
    Art. 11
    Directia generala invatamant superior si cercetare stiintifica, Directia generala resurse umane (invatamant preuniversitar), universitatile, liceele pedagogice, liceele de profil (grupuri scolare) - centre de perfectionare si inspectoratele scolare vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                    Ministrul educatiei nationale,
                              Andrei Marga

    ANEXA 1

   Unitatea de invatamant -           Categoria de personal didactic*)
   centru de perfectionare*)                       Seria*)

                              PROPUNERI
privind componenta nominala a comisiilor pentru efectuarea inspectiilor speciale
si sustinerea lucrarilor metodico-stiintifice in vederea acordarii gradului didactic I in invatamant

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A = Specializarea/specializarile inscrisa/inscrise pe diploma de studii a
        candidatului
 ___________________________________________________________________________
|Nr.  |Numele si    |Unitatea     | A |Numele si |Specialitatea |Gradul     |
|crt. |prenumele    |scolara in   |   |prenumele |inscrisa pe   |didactic   |
|     |candidatului |care         |   |membrilor |diploma       |sau        |
|     |             |functioneaza |   |comisiei  |fiecarui      |titlul     |
|     |             |candidatul   |   | *)    |membru al     |stiintific |
|     |             |             |   |          |comisiei si a |           |
|     |             |             |   |          |presedintelui |           |
|_____|_____________|_____________|___|__________|______________|___________|
|_____|_____________|_____________|___|__________|______________|___________|
    *) Se vor consemna corect si complet denumirea si adresa institutiei de invatamant - centru de perfectionare.
    *) Educatoare, invatator, maistru-instructor, profesor I, profesor II etc. (functiile didactice prevazute la art. 5 din Legea nr. 128/1997).
    *) Se mentioneaza perioada de 2 ani in care se deruleaza probele examenului de acordare a gradului didactic I.
    *) Se mentioneaza: presedinte, coordonator, inspector sau delegat al inspectoratului scolar judetean.
SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 4863/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 4863 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu