E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 4863 din  9 noiembrie 1999

privind aprobarea Metodologiei formarii continue a personalului didactic din invatamantul preuniversitar incepand cu anul scolar 1999/2000

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 566 din 19 noiembrie 1999


SmartCity3


    Ministrul educatiei nationale,
    in temeiul art. 159 - 165 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, si al art. 32 - 41 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 690/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Inspectia speciala si sustinerea lucrarii metodico-stiintifice pentru acordarea gradului didactic I se organizeaza si se desfasoara conform modelului de inspectie si sustinere care s-a aplicat si in anul scolar 1998/1999, cu modificarile care apar in prezentul ordin.
    Art. 2
    Inspectia speciala si sustinerea lucrarii metodico-stiintifice pentru acordarea gradului didactic I se realizeaza in unitatea scolara in care este incadrat candidatul.
    Comisia pentru inspectia speciala si sustinerea lucrarii metodico-stiintifice este alcatuita dupa cum urmeaza:
    1. Pentru profesori:
    - presedinte - un cadru didactic universitar (profesor, conferentiar sau lector doctor) metodist in specialitatea candidatului sau de specialitatea pedagogie ori cadru didactic universitar de specialitatea candidatului;
    - membri:
    - coordonatorul lucrarii metodico-stiintifice: cadru didactic universitar (profesor, conferentiar sau lector doctor) de specialitatea candidatului;
    - un inspector scolar sau un cadru didactic metodist al inspectoratului scolar, delegat de inspectoratul scolar; acestia trebuie sa aiba gradul didactic I si specialitatea corespunzatoare celei inscrise pe diploma candidatului.
    2. Pentru invatatori, educatoare si institutori pentru invatamantul prescolar sau primar:
    - presedinte - un cadru didactic cu gradul didactic I din invatamantul pedagogic secundar, cu specialitatea pedagogie pentru invatatori, educatoare sau un cadru didactic universitar (profesor, conferentiar, lector doctor) cu specialitatea pedagogie pentru institutori; in situatiile in care nu se pot asigura pentru toate comisiile presedinti cu specialitatea pedagogie vor fi propuse cadre didactice cu specialitatea matematica sau romana, care au predat didactica specialitatii, au indrumat practica pedagogica si au condus activitati de perfectionare a educatoarelor si invatatorilor cel putin 3 ani;
    - membri:
    - coordonatorul lucrarii metodico-stiintifice;
    - un inspector scolar sau un cadru didactic metodist, delegat al inspectoratului scolar; acestia trebuie sa aiba specialitatea candidatului si gradul didactic I.
    3. Pentru maistri-instructori:
    - presedinte - un cadru didactic din invatamantul pedagogic secundar sau superior cu specialitatea pedagogie, cu gradul didactic I sau cel putin titlul de lector doctor; in situatiile in care nu se pot asigura pentru toate comisiile presedinti cu specialitatea pedagogie se vor propune cadre didactice care au specialitatea corespunzatoare celei inscrise pe diploma candidatului si gradul didactic I;
    - membri:
    - coordonatorul lucrarii metodico-stiintifice;
    - un inspector scolar sau un cadru didactic metodist, delegat al inspectoratului scolar; acestia trebuie sa aiba specialitatea corespunzatoare celei inscrise pe diploma candidatului si gradul didactic I.
    Art. 3
    Media la sustinerea lucrarii metodico-stiintifice se calculeaza conform formulei:

                     nota acordata de presedinte + nota acordata de
                     inspector + media aritmetica a notelor acordate
                     de coordonator (recenzie + sustinere)
Media la sustinere = -------------------------------------------------
                                            3

    Media la inspectia speciala se calculeaza conform formulei:

                      suma notelor acordate de membrii comisiei
Media la inspectie = -------------------------------------------
                                         3

    Media generala se calculeaza conform formulei:

                  media la sustinere + media la inspectie
Media generala = ------------------------------------------
                                     2

    In ceea ce priveste notele si mediile minime de promovare a probelor, raman valabile prevederile Metodologiei formarii continue a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.770/1998*).
------------
    *) Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.770/1998 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 261 bis din 13 iulie 1998.

    Art. 4
    Incepand cu anul scolar 2001/2002 perfectionarea invatatorilor, educatoarelor si institutorilor pentru invatamantul primar si prescolar prin acordarea gradului didactic I se va realiza de catre universitatile acreditate in cadrul carora functioneaza colegii pedagogice universitare.
    Pentru acordarea gradului didactic I in invatamant institutorilor pentru invatamantul prescolar si primar componenta comisiei de examinare va respecta prevederile art. 2 pct. 2 din prezentul ordin; in cazul institutorilor care opteaza pentru sustinerea gradului didactic I la specializarea dobandita pentru invatamantul gimnazial [conform art. 64 alin. (1) din Legea nr. 84/1995, republicata, cu modificarile ulterioare], componenta comisiei va respecta prevederile art. 2 pct. 1 din prezentul ordin.
    Presedintii si membrii comisiilor de examinare pentru sustinerea gradului didactic I vor respecta exigentele prevazute in Metodologia formarii continue a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.770/1998.
    Art. 5
    Incepand cu sesiunea 2000 examenul pentru definitivarea in invatamant a invatatorilor, educatoarelor si institutorilor pentru invatamantul primar si prescolar se va desfasura la universitatile acreditate in cadrul carora functioneaza colegii pedagogice universitare de institutori.
    Art. 6
    Incepand cu sesiunea 2001 examenul pentru acordarea gradului didactic II invatatorilor, educatoarelor si institutorilor pentru invatamantul primar si prescolar se va realiza de catre universitatile acreditate in cadrul carora functioneaza colegii pedagogice universitare de institutori.
    Art. 7
    Lista cuprinzand universitatile in cadrul carora functioneaza colegii pedagogice universitare de institutori, carora le sunt repartizate atributii de perfectionare, va fi aprobata prin ordin al ministrului educatiei nationale.
    Art. 8
    Finantarea activitatilor de perfectionare prevazute in Metodologia formarii continue a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.770/1998, se realizeaza potrivit anexei nr. 1 la metodologie, cu urmatoarele modificari:
    - Alineatul 11 din aceasta anexa va avea urmatorul cuprins:
    "Atat retribuirea activitatilor de perfectionare, cat si cheltuielile pentru transport, cazare, masa si mijloacele materiale necesare pentru desfasurarea activitatii de perfectionare se suporta de catre unitatile de invatamant preuniversitar al caror personal didactic beneficiaza de activitatea de perfectionare."
    Art. 9
    Institutiile de invatamant superior, scolile normale si liceele de profil - centre de perfectionare -, care au trimis Directiei personal, retea si management scolar propunerile de comisii pentru gradul didactic I, potrivit prevederilor din anexa nr. 7 la Metodologia formarii continue a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.770/1998, vor reface propunerile de comisii potrivit prevederilor art. 2, cu respectarea modelului prezentat in anexa care face parte integranta din prezentul ordin, si le vor trimite Ministerului Educatiei Nationale spre aprobare in maximum 15 zile de la publicarea acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 10
    Prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei. Prezentul ordin completeaza si modifica Metodologia formarii continue a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.770/1998.
    Art. 11
    Directia generala invatamant superior si cercetare stiintifica, Directia generala resurse umane (invatamant preuniversitar), universitatile, liceele pedagogice, liceele de profil (grupuri scolare) - centre de perfectionare si inspectoratele scolare vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                    Ministrul educatiei nationale,
                              Andrei Marga

    ANEXA 1

   Unitatea de invatamant -           Categoria de personal didactic*)
   centru de perfectionare*)                       Seria*)

                              PROPUNERI
privind componenta nominala a comisiilor pentru efectuarea inspectiilor speciale
si sustinerea lucrarilor metodico-stiintifice in vederea acordarii gradului didactic I in invatamant

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A = Specializarea/specializarile inscrisa/inscrise pe diploma de studii a
        candidatului
 ___________________________________________________________________________
|Nr.  |Numele si    |Unitatea     | A |Numele si |Specialitatea |Gradul     |
|crt. |prenumele    |scolara in   |   |prenumele |inscrisa pe   |didactic   |
|     |candidatului |care         |   |membrilor |diploma       |sau        |
|     |             |functioneaza |   |comisiei  |fiecarui      |titlul     |
|     |             |candidatul   |   | *)    |membru al     |stiintific |
|     |             |             |   |          |comisiei si a |           |
|     |             |             |   |          |presedintelui |           |
|_____|_____________|_____________|___|__________|______________|___________|
|_____|_____________|_____________|___|__________|______________|___________|
    *) Se vor consemna corect si complet denumirea si adresa institutiei de invatamant - centru de perfectionare.
    *) Educatoare, invatator, maistru-instructor, profesor I, profesor II etc. (functiile didactice prevazute la art. 5 din Legea nr. 128/1997).
    *) Se mentioneaza perioada de 2 ani in care se deruleaza probele examenului de acordare a gradului didactic I.
    *) Se mentioneaza: presedinte, coordonator, inspector sau delegat al inspectoratului scolar judetean.
SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 4863/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 4863 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu