E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 3770 din 19 mai 1998

privind aprobarea Metodologiei formarii continue a personalului didactic din invatamantul preuniversitar

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 261 bis  din 13 iulie 1998


SmartCity3


    Ministrul educatiei nationale,
    in temeiul art. 159 - 165 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si al art. 32 - 41 si al art. 147 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 690/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 57/1998,
    emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Metodologia formarii continue a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia formarea formatorilor si personal, Directia generala invatamant preuniversitar, Directia generala invatamant superior si Directia generala a finantelor vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                      Ministrul educatiei nationale,
                              Andrei Marga

    NOTA:
    Pentru cadrele didactice inscrise in perioada 1 ianuarie - 15 februarie 1998 in vederea sustinerii examenelor de acordare a gradelor didactice II si I se va efectua o singura inspectie curenta.
    De asemenea, pentru cadrele didactice care se vor inscrie in perioada 1 octombrie - 1 noiembrie 1998 in vederea sustinerii acestor examene se va efectua tot o singura inspectie curenta.
    Incepand cu anul scolar 1999/2000, pentru cadrele didactice care se vor inscrie in perioada 1 octombrie - 1 noiembrie 1999 se vor lua toate masurile pentru a se efectua cele doua inspectii curente prevazute la art. 35 alin. (2) si, respectiv, la art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 128/1997.
    Pentru cadrele didactice inscrise pentru seria 1997 - 1999, in vederea sustinerii examenului de acordare a gradului didactic I, lucrarile metodico-stiintifice se depun pana la data de 30 septembrie 1998.
    Recenzia lucrarilor se va face pana la data de 10 octombrie 1998.
    Propunerile pentru desemnarea presedintilor de comisii se vor inainta Ministerului Educatiei Nationale pana la data de 20 octombrie 1998.
    Sustinerea lucrarilor metodico-stiintifice in sesiuni publice si efectuarea inspectiei speciale se vor realiza, pentru cadrele didactice aflate in situatia de mai sus, in perioada 20 octombrie 1998 - 20 iunie 1999.

    ANEXA 1

             METODOLOGIA FORMARII CONTINUE A PERSONALULUI DIDACTIC
                      DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR

    Formarea continua, inclusiv conversia profesionala a personalului didactic preuniversitar, potrivit prevederilor Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, constituie un drept. Aceasta importanta activitate sociala este coordonata de Ministerul Educatiei Nationale si se realizeaza prin unitati de invatamant, case ale corpului didactic, centre, institutii si alte forme institutionalizate pentru pregatirea si perfectionarea personalului de conducere, indrumare si control.
    Aceste institutii se pot asocia cu alte institutii similare din tara si din strainatate, conform reglementarilor legale.
    Intreaga activitate de formare continua a cadrelor didactice urmareste realizarea obiectivelor fundamentale ale educatiei si invatamantului:
    - dezvoltarea identitatii nationale, in contextul integrarii europene si mondiale;
    - dezvoltarea culturala, stiintifica, tehnica si profesionala;
    - dezvoltarea capacitatii de anticipare si de adaptare la schimbare, pentru progres psihosocial si integrare;
    - formarea si dezvoltarea personalitatii umane integrale, armonioase, creatoare, independente si interdependente;
    - dezvoltarea caracterului prospectiv si permanent al educatiei;
    - democratizarea educatiei si a invatamantului, asigurarea conditiilor de egalizare relativa si gradata a sanselor de acces si parcurgere, pentru dezvoltarea maxima a potentialului psihofizic al fiecarui individ, pentru realizarea caracterului deschis al invatamantului;
    - formarea capacitatilor cognitive, afectiv-motivationale, volitiv-actionale, atitudinale si aptitudinale, a stilului activitatii intelectuale, a constiintei de sine si a celei sociale, a conceptiei despre om si societate;
    - dezvoltarea personalitatii capabile de cooperare, comunicare, decizie, inovare si de adaptare creatoare la mediu si a mediului la conditia umana;
    - educarea in spiritul valorilor democratice, moral-civice si patriotice, estetice si culturale ale societatii contemporane;
    - realizarea unei noi armonii intre cultura generala, de specialitate si cea profesionala, la nivelul exigentelor formative ale societatii postindustriale informatizate, in functie de profilul de formare determinat;
    - formarea tinerei generatii pentru integrare culturala si socioprofesionala eficienta, pentru dezvoltarea culturii si civilizatiei.
    In scopul realizarii acestor obiective, activitatea de formare continua va fi axata pe obiective specifice dezvoltarii competentelor psihopedagogice si metodice in specialitate si psihorelationale, teoretico-metodologice, practic-actionale si constructiv-creatoare.
    In acest context, restructurarea formarii continue a cadrelor didactice constituie obiectivul prioritar al asigurarii calitatii invatamantului, sansa reformei invatamantului.

    I. Competente pentru profesia de cadru didactic

    I. 1. Competente pentru indeplinirea eficienta a unui rol social
    - Competenta de a fi proactiv, de a se comporta conform unei optiuni constiente, bazata pe valori si nu pe conditii supuse unor criterii afective.
    - Competenta de a proiecta finalul in minte (de a elabora obiective, finalitati, de a anticipa activitatea si rezultatele).
    - Competenta de a planifica in functie de prioritati (de importanta).
    - Competenta de a rationa avantaj/avantaj (castig/castig).
    Aceasta presupune capacitatea conducerii interpersonale, capacitatea de constientizare, imaginatia, constiinta morala si vointa, autonomia in relatiile cu ceilalti, in realizarea scopurilor.
    - Competenta de a intelege si apoi de a solicita sa fii inteles.
    - Competenta de a actiona sinergic, avand capacitati subordonate, cum sunt: cooperarea creativa, comunicarea sinergica, valorificarea diferentelor etc.
    - Competenta unei autoreinnoiri echilibrate, o autoreinnoire fizica, spirituala, mentala, socioafectiva a personalitatii (capacitatea de a produce), care inseamna pastrarea si sporirea propriei personalitati. Aceasta competenta este cea care le face posibile pe toate celelalte.
    Consideram ca aceste competente sunt necesare conducerii eficiente a procesului de invatamant, constituind temeiul pe care se vor structura competentele specifice profesiei de cadru didactic.

    I. 2. Competente pentru profesia de cadru didactic
    A. Competentele de baza ale cadrului didactic
    Acestea sunt derivate din obiectivele, continutul invatamantului si din rolurile/functiile cadrului didactic, alcatuind "stratul prim" al formarii personalului didactic.
    - Comunicativitatea
    - Empatia
    - Invatarea
    - Conducerea-analiza, diagnoza, prognoza (planificarea), proiectarea, organizarea, indrumarea, dirijarea, evaluarea si decizia
    - Valorizarea continutului
    - Cercetarea si inovarea practicii scolare si extrascolare
    - Cunoasterea elevului
    - Creativitatea
    Aceste competente necesita un curriculum comun, obligatoriu.
    B. Profilul de competenta a cadrului didactic
    "Profilul de competenta poate fi definit ca domeniu de convergenta dintre statut/rol si personalitate, fiind reprezentat de calitatea principalelor coordonate ale personalitatii, considerata sincronic" (Rodica Niculescu), in raport cu statutul si cu rolul socioprofesional detinut, raport analizat din perspectiva eficientei socioprofesionale.
    B.1. Competenta in specialitate
    Planul teoretic:
    - de a asimila continutul stiintific, propriu disciplinelor de invatamant predate, si metodele, tehnicile de informare;
    - de a realiza corelatii intra-, inter- si pluridisciplinare ale continuturilor;
    - de a actualiza, prelucra, esentializa, ilustra, reprezenta si dezvolta continutul;
    - de a surprinde valentele formative si educative ale continutului.
    Planul operational:
    - de a structura asimilarea continuturilor, astfel incat sa dezvolte structuri operatorii, afective, motivationale, volitive, atitudinale (acomodarea);
    - de a dirija asimilarea tehnicilor de activitate intelectuala o data cu informatiile;
    - de a forma modul de gandire specific disciplinei respective de invatamant si modul de gandire sistemic;
    - de a valoriza continutul obiectului de invatamant, structurand comportamentele raportate la valori;
    - de a comunica fluent, expresiv, coerent.
    Planul creator:
    - de a adapta continuturile specificului dezvoltarii psihice stadiale a elevilor;
    - de a stimula dezvoltarea maximala a potentialului fiecarui copil, prin asimilarea continuturilor;
    - de a promova invatarea participativa, anticipativa, societala, creatoare;
    - de a dirija surprinderea problemelor si dezvoltarea lor;
    - de a dezvolta continuturile si strategiile de asimilare.
    B.2. Competente psihopedagogice si metodice
    Planul teoretic:
    - de a asimila continutul pedagogiei generale, al teoriei educatiei, al didacticii cognitive, al managementului didactic si educativ, al psihopedagogiei generale, al psihopedagogiei varstelor, al psihologiei sociale;
    - de a realiza sisteme, corelatii intre continuturile asimilate;
    - de a prelucra, transforma, adapta si dezvolta continuturile prin aplicarea in situatii educationale specifice;
    - de a intelege structurarea (geneza) psihicului copilului si al tanarului;
    - de a intelege obiectivele invatamantului contemporan;
    - de a intelege conceptia managementului didactic si educational;
    - de a intelege raporturile dintre psihologia pedagogica, didactica si didacticile speciale;
    - de a asimila teoria si metodologia studierii personalitatii copilului si a cercetarii procesului de invatamant.
    Planul operational:
    - de analiza si diagnoza a starii educationale a grupului de elevi si a fiecarui elev;
    - de a analiza si decide, in cunostinta de cauza, modul de aplicare a teoriei psihopedagogice si metodice in situatii educationale specifice;
    - de a "personaliza" continuturile in contexte educationale determinate;
    - de a proiecta activitati instructiv-educative scolare si extrascolare pe diferite perioade;
    - de a organiza, indruma si coordona activitati de implementare a proiectelor elaborate;
    - de control, evaluare si reglare-autoreglare;
    - de a conduce procesul de predare-invatare, astfel incat sa formeze capacitati de cooperare, de comunicare, de gandire convergenta, divergenta, flexibila, creatoare, de control, de autoapreciere si autoreglare etc.;
    - de a forma si dezvolta interesul, motivatia, afectivitatea, vointa, inteligenta si caracterul etc.;
    - de a initia actiuni de investigare a procesului instructiv-educativ in scopuri ameliorative.
    Planul creator:
    - capacitatea de empatie;
    - capacitatea de adaptare la situatii atipice din practica scolara si extrascolara;
    - de a se darui cu vocatie rolului asumat;
    - de a manifesta dragoste si intelegere fata de copii;
    - de a inova practica educativa scolara si extrascolara;
    - de a dezvolta inclinatii, aptitudini, talente;
    - de sociabilitate si cooperare.
    B.3. Competente psihorelationale
    Planul teoretic:
    - de a asimila cunostinte de psihopedagogie sociala, de psihologie a grupurilor scolare, de psihologie a invatarii sociale, de psihologie a creativitatii in grup, de dirijare a comportamentului uman etc.
    Planul operational:
    - de a organiza grupul de elevi, de parinti etc.;
    - de a comunica cu grupurile;
    - de a intelege interrelatiile din grupul de elevi, de parinti, de educatori etc.;
    - de a dezvolta relatii pozitive in interiorul grupurilor;
    - de a manifesta comportament empatic;
    - de a motiva si antrena grupul in realizarea unor scopuri comune, promovand teoria asemanarii in diferente;
    - de a acorda, treptat, autonomie grupului de elevi, cultivand independenta si interdependenta membrilor si grupurilor;
    - de a transforma grupul intr-unul educogen, orientandu-l spre valori autentice;
    - de a coopera cu grupul de elevi, cu parintii, cu profesorii etc., realizand un autentic parteneriat in educatie;
    - de a forma elevilor capacitati, cum sunt: cooperarea, comunicarea, empatia, creativitatea etc.
    Distinctiile dintre aceste categorii de competenta nu sunt transante, ele interactionand in comportamentul profesorului, manifestandu-se unitar in stilul de invatamant. De asemenea, intre planurile teoretic, operational si creator delimitarile sunt relative, acestea manifestandu-se in conexiuni diverse, in diferite momente ale formarii initiale si continue, in diferite situatii educationale.
    Competentele identificate nu sunt ierarhizate si nu epuizeaza sfera domeniului, ele fiind expresia unei optiuni in raport cu contextul invatamantului actual, fiind prezentate intr-un spirit sintetic.
    Aceste competente pot fi specificate in functie de anumite variabile (trepte de invatamant, obiectul de invatamant, stadiile dezvoltarii psihice etc.), necesitand asimilarea, in acest caz, a unui curriculum specific.

    II. Formarea continua a personalului didactic din invatamantul prescolar, primar, secundar (gimnazial, profesional, liceal si postliceal)

    II. 1. Forme ale pregatirii continue:
    a) perfectionarea curenta prin activitatile metodico-stiintifice si psihopedagogice, realizate la nivelul unitatii de invatamant sau pe grupe de unitati. Acestea intra in atributiile unitatilor de invatamant si ale inspectoratelor scolare.
    Perfectionarea curenta prin:
    - simpozioane;
    - sesiuni de comunicari;
    - stagii periodice de informare stiintifica de specialitate si in domeniul stiintelor educatiei;
    - forme de perfectionare prin corespondenta; programe punctuale.
    Acestea pot fi organizate de oricare dintre institutiile implicate in perfectionarea cadrelor didactice, la initiativa proprie sau la solicitarea unor categorii de cadre didactice, indeosebi de Casa Corpului Didactic.
    Alte forme de perfectionare curenta:
    - cursuri fara frecventa, organizate de institutiile de invatamant superior, combinate cu consultatii;
    - cursuri organizate de societati stiintifice si de alte organizatii profesionale ale personalului didactic etc;
    b) perfectionarea prin definitivarea in invatamant si acordarea gradelor didactice II si I intra in atributiile universitatilor, liceelor pedagogice, colegiilor universitare pedagogice si liceelor de profil;
    c) programele de perfectionare, organizate o data la 5 ani, destinate personalului didactic si personalului de conducere (perfectionare periodica), intra in atributiile universitatilor, liceelor pedagogice, liceelor de profil - centre de perfectionare, in cooperare cu Institutul de Stiinte ale Educatiei, cu inspectoratele si casele corpului didactic, coordonate de Ministerul Educatiei Nationale;
    d) perfectionarea prin burse si stagii in tara si/sau in strainatate, prin cursuri postuniversitare si doctorate, intra in atributiile universitatilor si se desfasoara in baza unor norme metodologice specifice;
    e) programele de conversie profesionala intra in atributiile institutiilor de invatamant superior si se desfasoara in baza unor norme metodologice specifice, precum si in atributiile liceelor de profil si ale liceelor pedagogice.

    II. 2. Organizarea activitatii de formare continua a cadrelor didactice
    a) Perfectionarea de specialitate, metodica si psihopedagogica a personalului didactic din invatamantul prescolar si primar se realizeaza in colegii pedagogice universitare si in licee pedagogice, cu sprijinul inspectoratelor scolare judetene si al institutiilor de invatamant superior.
    Repartizarea atributiilor de perfectionare a invatatorilor si educatoarelor, pe colegii pedagogice universitare si licee pedagogice, se realizeaza de catre Ministerul Educatiei Nationale, pe baza unor criterii de acreditare pentru activitatea de formare continua. Lista colegiilor pedagogice universitare si a liceelor pedagogice, care au repartizate atributii de perfectionare, va fi comunicata de catre Ministerul Educatiei Nationale inspectoratelor scolare, colegiilor pedagogice universitare si liceelor pedagogice, in fiecare an, pana la data inceperii inscrierilor.
    b) Perfectionarea de specialitate, metodica si psihopedagogica a profesorilor din invatamantul secundar (gimnazial, profesional, liceal, postliceal) se realizeaza in institutii de invatamant superior prin facultati, departamente si catedre. Lista institutiilor de invatamant superior, care au atributii de perfectionare, va fi comunicata de catre Ministerul Educatiei Nationale inspectoratelor scolare si institutiilor de invatamant superior, in fiecare an, pana la data inceperii inscrierilor.
    c) Perfectionarea de specialitate, metodica si psihopedagogica a maistrilor-instructori se realizeaza in unitati de invatamant de profil. Lista unitatilor de profil, care au repartizate atributii de perfectionare pentru maistri-instructori, va fi comunicata de catre Ministerul Educatiei Nationale inspectoratelor scolare si liceelor de profil, in fiecare an, pana la data inceperii inscrierilor.
    Cadrele didactice pot opta pentru a participa la orice forma de perfectionare si pentru oricare dintre centrele de perfectionare aflate pe lista unitatilor de invatamant carora le-au fost repartizate atributii in acest sens la specialitatea respectiva de catre Ministerul Educatiei Nationale - Directia formarea formatorilor si personal.
    Institutiei de invatamant careia i-au fost repartizate atributii de perfectionare i se pot suspenda temporar sau anula, dupa caz, aceste drepturi si indatoriri de catre Ministerul Educatiei Nationale, daca se constata ca activitatile de resort nu sunt cel putin la nivelul standardelor minime.
    d) Pregatirea si perfectionarea personalului de conducere, indrumare si control de la toate nivelurile sistemului de invatamant se realizeaza in centre, institutii si prin alte forme institutionalizate: universitati, Institutul de Stiinte ale Educatiei, inspectoratele scolare, casele corpului didactic, sub coordonarea Ministerului Educatiei Nationale.
    e) Formarea curenta a invatatorilor, educatoarelor si institutorilor se realizeaza in institutiile mentionate la pct. II. 2 lit. a).
    f) Formarea curenta a maistrilor-instructori se realizeaza in unitatile de invatamant mentionate la pct. II. 2 lit. c).
    g) Formarea curenta a profesorilor se realizeaza in casele corpului didactic.
    h) Formarea curenta si prin programe de perfectionare, organizate o data la 5 ani, a personalului didactic incadrat la palate si la cluburi scolare se realizeaza in cadrul Palatului National al Copiilor.
    i) Formarea curenta si prin programe de perfectionare, organizate o data la 5 ani, a educatoarelor din gradinite speciale, precum si a invatatorilor si profesorilor, care functioneaza in casele de copii, in scoli speciale si in penitenciare, se realizeaza in institutii de invatamant superior de profil, pe baza de programe speciale.
    j) Formarea curenta si prin programe de perfectionare, organizate o data la 5 ani, a cadrelor didactice din liceele pedagogice, care sunt formatori pentru invatatori si educatoare, se realizeaza, in domeniul psihopedagogiei si al metodologiei instruirii si educatiei in invatamantul prescolar si primar, de catre departamentele pentru formarea cadrelor didactice, cu sprijinul institutiilor de invatamant superior, sub coordonarea Ministerului Educatiei Nationale.
    Tematica activitatilor se stabileste de catre Ministerul Educatiei Nationale si de catre departamentele sale, prin articularea unor module-cadru cu unele module specifice intereselor participantilor, prin armonizarea ofertei si a cererii de perfectionare de catre participanti.
    Programarea activitatilor de formare curenta se realizeaza de catre departamentele de formare a cadrelor didactice si de catre Ministerul Educatiei Nationale.
    k) Formarea curenta a profesorilor incadrati in cabinetele de asistenta psihopedagogica si in centrele judetene de asistenta psihopedagogica se realizeaza prin programe specifice de catre institutii de invatamant superior, in colaborare cu Institutul de Stiinte ale Educatiei, sub coordonarea Ministerului Educatiei Nationale.
    l) Formarea curenta a profesorilor metodisti incadrati in casele corpului didactic se realizeaza prin programe specifice de catre universitati, in colaborare cu Institutul de Stiinte ale Educatiei, sub coordonarea Ministerului Educatiei Nationale.
    m) Perfectionarea personalului didactic auxiliar se realizeaza prin programe specifice in casele corpului didactic, sub coordonarea inspectoratelor scolare.
    n) Perfectionarea curenta prin alte forme si programe - invatamant deschis la distanta - se realizeaza de catre toate institutiile interesate.

    Pregatirea prin studiu individual si prin activitati desfasurate la nivelul unitatii scolare
    Cadrele didactice inscrise pentru perfectionare vor desfasura o activitate concreta si intensa, in scopul dezvoltarii competentelor profesionale specifice si al obtinerii unor performante observabile si masurabile in activitatea cu elevii.
    In functie de forma de perfectionare la care participa (definitivat, gradul II, gradul I, perfectionare curenta sau programe organizate o data la 5 ani) pot fi proiectate si realizate actiuni, cum sunt:
    - microcercetari constatative, ameliorative privind activitatea instructiv-educativa, scolara si extrascolara;
    - elaborarea unor instrumente pentru testarea necesitatii de perfectionare a cadrelor didactice la nivelul unitatii scolare, al comisiei metodice, al colectivului de catedra;
    - proiectarea unor activitati metodice coerente pe termen mediu si lung, pentru a raspunde exigentelor specifice colectivului de cadre didactice si celor impuse de reforma invatamantului;
    - elaborarea unor proiecte, modele, instrumente, necesare promovarii unui invatamant cu prioritate formativ-educativ;
    - elaborarea obiectivelor pe capitole si pe obiecte de invatamant;
    - elaborarea de probe de evaluare formativa, predictiva si sumativa pentru anumite obiecte de invatamant;
    - elaborarea de proiecte si schite pentru activitatile didactice si extradidactice de catre cadrele didactice stagiare, pana la obtinerea definitivarii in invatamant;
    - pregatirea si sustinerea unor lectii si activitati scolare si extrascolare, pe baza folosirii unor metode moderne, eficiente, adecvate situatiei de invatare: modelarea, problematizarea, descoperirea, dezbaterea, studiul de caz, jocul de rol, simularea, procesul pedagogic etc.;
    - organizarea si desfasurarea unor activitati formativ-educative extraclasa si extrascoala: cercuri pe obiecte, vizionari, excursii didactice, concursuri, vizite, intalniri etc.;
    - elaborarea si utilizarea unor mijloace de invatamant necesare activitatii instructiv-educative, amenajarea unor cabinete de documentare, centre de creatie in domeniul procesului de invatamant de tehnica activitatii intelectuale etc.
    Fiecare cadru didactic va prezenta fisa de autoevaluare, semnata de responsabilul comisiei metodice si de directorul unitatii scolare la finalizarea oricarei forme de perfectionare. Aceasta fisa va fi luata in considerare la evaluarea activitatii cadrului didactic respectiv.

    Pregatirea prin studiu individual si prin activitati comune la nivelul institutiilor de invatamant care au repartizate atributii de perfectionare
    Participarea cadrelor didactice inscrise pentru sustinerea examenelor, in vederea definitivarii in invatamant sau acordarii gradului didactic II sau I, la activitatile comune organizate de unitatile de invatamant cu atributii de perfectionare nu conditioneaza prezentarea lor la aceste examene.
    Pregatirea in vederea obtinerii definitivarii in invatamant sau a gradelor didactice se realizeaza in domeniul specialitatii, metodicii predarii acesteia si al psihopedagogiei, sub forma de cursuri, seminarii, activitati practice sau de laborator, ateliere de lucru etc.
    Se vor folosi strategii menite sa antreneze cooperarea dintre cadrele didactice, valorificarea si dezvoltarea experientei personale.
    Activitatile de formare curenta si cele de pregatire pentru examene, in vederea definitivarii in invatamant si acordarii gradelor didactice, se desfasoara pe baza unor tematici elaborate, pentru fiecare forma de perfectionare, pe baza programelor de perfectionare aprobate de Ministerul Educatiei Nationale.
    Cadrul didactic formator, titular al unui anumit curs de perfectionare, va elabora aceasta tematica pentru activitatile comune, in care vor fi cuprinse module-nucleu din programa, precum si unele module alternative, potrivit optiunilor de perfectionare ale cadrelor didactice participante.
    Alte module alternative vor fi asimilate prin studiu individual. Evaluarea, in cadrul examenelor, in scopul obtinerii definitivarii in invatamant si a gradului didactic II, se va face pe baza intregii programe.
    Tematicile activitatilor comune de perfectionare se stabilesc inainte de inceperea cursului, cand se testeaza si optiunile cadrelor didactice participante.
    Sesiunile de activitati comune de pregatire se vor organiza in timpul vacantelor scolare, in cel mult doua perioade compacte sau, esalonat, pe parcursul anului scolar, in ziua metodica sau la sfarsit de saptamana, in cazul in care numarul cadrelor didactice de aceeasi specialitate dintr-un judet constituie o formatie de curs.
    In alcatuirea orarelor pentru sesiunile de activitati comune de perfectionare se va asigura includerea tuturor disciplinelor prevazute in planul de invatamant pentru perfectionare.
    Structura activitatilor de perfectionare in sesiunile de activitati comune este prevazuta in anexa nr. 1, pentru invatatori si educatoare, pentru maistri-instructori si pentru profesori.
    Activitatile de perfectionare pot fi incluse in norma didactica a cadrelor didactice care le efectueaza sau pot fi retribuite in sistemul cumul/plata cu ora, dupa caz.
    Pregatirea prin studiu individual si prin activitati comune a cadrelor de conducere, indrumare si control se realizeaza in cadrul institutiilor abilitate in acest sens, coordonate de Ministerul Educatiei Nationale, in colaborare cu Institutul de Stiinte ale Educatiei, casele corpului didactic si cu alte institutii. Aceasta pregatire se desfasoara atat prin programe comasate, organizate o data la 5 ani, cat si esalonat, printr-o mare varietate de oferte de programe alternative, in stagii, in cadrul formarii curente (vezi programul de formare, organizat o data la 5 ani pentru cadrele de conducere).

    Casa Corpului Didactic - centru de resurse si dezvoltare profesionala
    - Casa Corpului Didactic este centrul de documentare si de organizare a activitatilor de formare curenta a personalului didactic si a cadrelor de conducere, indrumare si control de la nivelul inspectoratelor scolare, printr-o oferta multipla de programe.
    - Organizeaza sesiuni metodico-stiintifice de comunicari, simpozioane la nivel national sau cu participare internationala, intalniri, schimburi de experienta, seminarii interactive, actiuni de colaborare cu universitati, cu Institutul de Stiinte ale Educatiei, cu alte institutii si organizatii profesionale ale cadrelor didactice, stagii de scurta durata de informare stiintifica in specialitate, in domeniul stiintelor educatiei, pe probleme vizand politica educationala, legislatia scolara, reforma invatamantului etc.
    - Realizeaza formarea continua a personalului didactic auxiliar pe baza unor programe aprobate de catre inspectoratele scolare.
    - Realizeaza oferta multipla de programe de dezvoltare profesionala pentru toate categoriile de cadre didactice, la cererea unitatilor scolare, a inspectoratelor scolare, comisiilor metodice, cercurilor pedagogice, consiliilor de administratie, consiliilor profesorale si a cadrelor didactice individuale.
    - Casa Corpului Didactic organizeaza si realizeaza diverse tipuri de programe:
    - stagii, cursuri, sesiuni pentru formarea curenta a personalului didactic si a personalului necalificat, in acord cu programul de reforma a invatamantului preuniversitar;
    - programe tip "contact" - seminarii, colocvii, simpozioane - cu continuitate tematica, pentru informarea profesionala a personalului didactic;
    - programe punctuale de asistare a autoformarii profesionale, la cerere;
    - programe de initiere, contra cost, in utilizarea calculatorului, in limbi straine, in cercetarea procesului formativ-educativ etc.;
    - programe de cercetare educationala - finantate prin initiativa de stat si/sau privata si cofinantate prin initiativa zonala si locala, cu rol inovativ.
    Activitatile comisiilor metodice ale dirigintilor, ale cercurilor pedagogice ale dirigintilor, pe clase si trepte de invatamant, vor fi organizate si desfasurate de catre inspectoratele scolare in colaborare cu unitatile scolare si cu casele corpului didactic.
    Activitatea educativa scolara si extrascolara va fi un domeniu prioritar al activitatilor initiate si desfasurate in casele corpului didactic, in colaborare cu inspectoratele scolare, cu directia de resort din Ministerul Educatiei Nationale, cu Institutul de Stiinte ale Educatiei etc.
    Elaborarea unei conceptii coerente si flexibile cu privire la proiectarea, realizarea si evaluarea activitatii educative scolare si extrascolare si la formarea cadrelor didactice constituie, in acest sens, o componenta esentiala a dezvoltarii profesionale a acestora, ce poate fi infaptuita de catre casele corpului didactic printr-o oferta de programe alternative.
    Initierea unor studii de diagnoza si prognoza asupra calitatii invatamantului intr-o unitate scolara, zona sau la nivelul judetului, in colaborare cu inspectoratele scolare, cu organizatii si institutii, cu alti parteneri in procesul educatiei, este o alta atributie importanta a caselor corpului didactic, adaptarea si flexibilitatea programelor de formare curenta, in raport cu cerintele de profesionalizare a cadrelor didactice, trebuie sa constituie axe ale eficientei invatamantului. In acest sens, casele corpului didactic vor elabora si vor aplica seturi de instrumente de testare a necesitatilor de perfectionare a diferitelor categorii de cadre didactice.

    II. 3. Proiectarea si realizarea continutului activitatii de formare continua (curenta) prin: definitivarea in invatamant si acordarea gradelor didactice II si I; programe de perfectionare organizate o data la 5 ani; burse si stagii in tara si in strainatate, prin cursuri postuniversitare si doctorat; programe de conversie profesionala si alte forme.
    Continutul activitatilor de perfectionare a cadrelor didactice, prin definitivare in invatamant si prin acordarea gradelor II si I, este cuprins in programe unitare alcatuite din module-nucleu de reforma si din module alternative, pentru specialitate si metodica predarii acesteia, pentru pedagogie si elemente de psihologie, aprobate de Ministerul Educatiei Nationale.
    Asimilarea continutului prevazut in programele de perfectionare se realizeaza prin forme variate de activitati teoretico-metodologice, practic-actionale si constructiv-creatoare, individuale si colective, prin aplicarea unor metodologii specifice invatarii la adulti.
    Perfectionarea curenta a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar se efectueaza prin formele prevazute la art. 32 alin. (4) din Legea nr. 128/1997.
    II. 3.1. Activitatea metodico-stiintifica si psihopedagogica la nivelul unitatii de invatamant sau pe grupe de unitati
    Perfectionarea, la nivelul unitatilor de invatamant, trebuie sa indeplineasca functia de reglare-autoreglare a activitatii instructiv-educative, didactice si extradidactice, de dezvoltare profesionala personalizata, de inovare a practicii scolare intr-un anumit spatiu de instruire si intr-o situatie educativa, de stimulare a creativitatii cadrelor didactice si a elevilor, de investigare a activitatii scolare.
    a) Activitatea colectivelor de catedra/comisiilor metodice va fi axata, cu prioritate, pe adaptarea continuturilor invatarii si metodologiei, in functie de situatii didactice specific determinate, in primul rand, de structura psihica interna a elevilor.
    In acest context, centrul de interes al activitatilor metodice si psihopedagogice il constituie:
    - definirea obiectivelor si a obiectivelor operationale, ierarhizate si diferentiale, pentru situatii concrete, scolare si extrascolare;
    - prelucrarea, esentializarea si structurarea continutului invatarii in raport cu personalitatea fiecarui elev si cu sintalitatea grupului;
    - metodologia predarii-invatarii si evaluarii;
    - actiuni practice si cercetari pentru prevenirea si combaterea excluderii de la reusita scolara, pentru valorificarea potentialului fiecarui elev la nivelul proximei dezvoltari, pentru egalizarea sanselor de acces si parcurgere cu succes a activitatii scolare prin adaptarea strategiilor la caracteristicile evolutiei psihofizice a elevilor etc.
    b) Activitatea metodica si psihopedagogica, la nivelul cercurilor pedagogice, va fi orientata, indeosebi, spre adecvarea conditiilor externe, rezultate din specificul continutului obiectelor de invatamant la strategiile didactice, la modurile de organizare a activitatii, de evaluare, reglare, autoreglare, la profilul de competenta al cadrului didactic.
    La acest nivel, activitatea de perfectionare va fi axata, indeosebi, pe probleme, cum sunt:
    - cercetarea si inovarea practicii educationale in domeniul analizei logico-functionale a continuturilor concrete ale instruirii si educatiei;
    - elaborarea obiectivelor si a obiectivelor operationale pe obiecte de invatamant;
    - elaborarea probelor de evaluare formativa, pe capitole, in concordanta cu obiectivele;
    - proiectarea strategiilor de instruire si educatie, specifice diferitelor continuturi si situatii de invatare in activitatea scolara si extrascolara;
    - dezvoltarea creativitatii individuale si de grup a cadrelor didactice si a elevilor;
    - dezvoltarea competentelor proiectiv-conceptuale, de comunicare, practic-actionale, metodologice, constructiv-creatoare si de evaluare a cadrelor didactice, prin elaborarea constienta si coerenta a unor alternative metodice, a unor variante de proiecte de activitati, didactice si extradidactice etc.
    Managerii cercurilor pedagogice, ai comisiilor si colectivelor de catedra vor proiecta activitatile, armonizand obiectivele si continuturile determinate de reforma invatamantului cu cele impuse de necesitatile de perfectionare a cadrelor didactice, avandu-se in vedere si nivelul de structurare a competentelor pedagogice ale cadrelor didactice respective (stagiar, cu definitivat, cu gradul II, cu gradul I, cu doctorat etc.).
    Vor fi propuse alternative de continut si de metodologie ale activitatilor metodice si psihopedagogice, in scopul optimizarii pregatirii cadrelor didactice.
    Evantaiul acestor activitati de perfectionare va fi diversificat. Vor fi propuse si activitati vizand determinarea standardelor minime si de excelenta in pregatirea elevilor si a cadrelor didactice. O atentie deosebita va fi acordata preocuparilor pentru studiul personalitatii (individualitatii) fiecarui elev si al sintalitatii grupurilor de elevi, in scopul fundamentarii stiintifice a activitatii instructiv-educative. Activitatile educative scolare si extrascolare vor constitui o dominanta a activitatilor de perfectionare la nivelul unitatii de invatamant.
    De asemenea, cercetarea unor modalitati diferentiate de structurare si dezvoltare a stilului activitatii intelectuale, a modului de gandire, a capacitatii de a coopera si comunica eficient, de a analiza si decide, de formare a tehnicii argumentarii si contraargumentarii etc. va constitui o prioritate in cadrul activitatilor de dezvoltare profesionala a cadrelor didactice.
    Dezbaterea, analiza de continut, simularea, studiul de caz, atelierele, activitatea interactiva, in grup, de dezvoltare a experientelor valoroase si crearea de noi modele teoretice si practice, eficiente, de activitate instructiv-educativa, lucrarile de laborator, cercetarile constatativ-ameliorative, dezvoltatoare, operationale etc. vor constitui modalitati prioritare de optimizare a activitatii cadrului didactic, in scopul obtinerii unor performante observabile si masurabile in activitatile cu elevii.
    Comisiile metodice ale invatatorilor se constituie in scolile cu un numar mai mare de 3 invatatori care predau la aceleasi clase.
    In celelalte cazuri, comisiile metodice si/sau colectivele de catedra se organizeaza pe grupe de scoli.
    Cand nu este posibila nici aceasta modalitate de organizare, invatatorii care predau intr-o scoala constituie comisia metodica a claselor I - IV din scoala respectiva.
    Comisiile metodice pentru educatoare se organizeaza in gradinitele cu minimum 3 educatoare sau pe grupe de gradinite.
    In gradinitele din mediul urban sau in localitatile rurale cu mai multe gradinite, comisiile metodice se organizeaza pentru educatoarele care functioneaza la aceleasi grupe de copii (mica, mijlocie, mare, pregatitoare).
    Programele de activitate ale comisiei metodice vor fi proiectate pe baza unei conceptii coerente, vizand, cu prioritate, continuturi care se impun in urma analizei-diagnoza a activitatii instructiv-educative desfasurate la nivelul institutiei/zonei respective, in scopul ameliorarii, extinderii sau dezvoltarii, dupa caz, a experientei pozitive sau al prevenirii si eliminarii efectelor negative, a punctelor slabe din activitatea instructiv-educativa.
    Consiliile de administratie si consiliile profesorale vor constitui parghii importante ale perfectionarii pregatirii cadrelor didactice din unitatea de invatamant respectiva.
    In programele de activitate, analiza-diagnoza a calitatii activitatii cadrelor didactice, proiectarea unor programe specifice de dezvoltare profesionala, esalonate pe o perioada mai lunga, de cel putin 2 ani, evaluarea, reglarea-autoreglarea la nivelul unitatii scolare si coordonarea activitatilor colectivelor de catedra constituie prioritati la acest nivel.
    Cercurile pedagogice reunesc educatoare, invatatori, maistri-instructori, profesori, responsabili ai comisiilor metodice, directori, cadre didactice incadrate in centrele de asistenta psihopedagogica si in centrele judetene de asistenta psihopedagogica, in casele corpului didactic, in invatamantul special, in palate si cluburi ale copiilor etc. dintr-o zona, astfel incat numarul membrilor sa nu fie mai mic de 25 si mai mare de 50 de cadre didactice.
    In mediul rural, cercurile pedagogice se organizeaza pe grupe de localitati sau pe judete pentru specialitatile unde numarul cadrelor didactice este mic.
    Cercurile pedagogice se organizeaza si se desfasoara de 3 ori in cursul unui an scolar. Activitatea cercurilor pedagogice este coordonata de inspectoratele scolare.
    Perfectionarea curenta a cadrelor didactice si a cadrelor de conducere, indrumare si control se realizeaza pe baza unei oferte multiple de programe, descentralizat si concurential, de catre institutiile prevazute la art. 32 alin. (2) din Legea nr. 128/1997, prin formele specificate la alin. (4) lit. a) - f) ale aceluiasi articol.
    II. 3.2. Perfectionarea prin definitivarea in invatamant si prin acordarea gradelor didactice II si I
    II. 3.2.1. Perfectionarea prin definitivarea in invatamant
    Perfectionarea cadrelor didactice prin definitivarea pe functia didactica urmareste consolidarea pregatirii in domeniul specialitatii, metodicii si psihopedagogiei, precum si dezvoltarea competentelor de a indeplini cu bune rezultate functia didactica.
    Cadrele didactice stagiare trebuie sa aprofundeze continutul de specialitate psihopedagogic si metodic, programele si manualele scolare alternative, sa utilizeze strategii didactice adecvate fiecarei situatii de instruire-educatie. Consolidarea competentelor de baza la nivel teoretic si operational constituie obiectivul prioritar al perfectionarii prin definitivarea in invatamant.
    Conducerile unitatilor scolare in care functioneaza cadre didactice stagiare au datoria sa stabileasca programe concrete de cooperare si de indrumare a acestora in cadrul comisiei/colectivului de catedra sau al cercului pedagogic, dupa caz.
    Definitivarea in invatamant se obtine, pe baza unei inspectii scolare speciale si a unui examen, de catre personalul didactic care indeplineste conditiile de studii si conditiile prevazute la art. 68 din Legea nr. 84/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, si care are un stagiu de cel putin 2 ani la catedra de la obtinerea diplomei de absolvire sau de licenta, dupa caz, fiind incadrat in aceasta perioada cu functia de baza in invatamant, cu norma intreaga, sau avand un stagiu de cel putin 3 ani la catedra, pentru personalul didactic asociat, care este incadrat in aceasta perioada cu cel putin o jumatate de norma.
    Prezentarea la examenul pentru definitivarea in invatamant este obligatorie la expirarea stagiului de 2 ani de la obtinerea diplomei de licenta sau de absolvire, dupa caz. Personalul didactic se poate prezenta la acest examen in trei sesiuni, in cel mult 5 ani de la expirarea stagiului de 2 ani. Personalul didactic titular care nu obtine definitivarea in invatamant pierde calitatea de titular si, ca urmare, acestuia i se desface contractul individual de munca in termenul legal.
    Inscrierea la examenul pentru definitivarea in invatamant se face in fiecare an, in perioada 1 octombrie - 1 noiembrie, pentru sesiunea din anul scolar respectiv, la conducerea unitatilor de invatamant, cu respectarea conditiilor legale. Pana la data de 15 noiembrie se inainteaza la inspectoratele scolare dosarele cu actele necesare pentru inscrierea la examen.
    Conditii de inscriere:
    - stagiu de predare efectiva la catedra de la obtinerea diplomei de absolvire, pentru invatatori, educatoare, institutori si maistri-instructori, respectiv a diplomei de licenta, pentru profesori, conform prevederilor legale in vigoare;
    - calificativul cel putin "suficient", obtinut la aprecierea anuala si la inspectiile scolare, dupa caz (anexele nr. 2 si 2 bis).
    Cadrele didactice, care, pana la obtinerea definitivarii in invatamant, au fost sanctionate, nu pot fi propuse pentru acordarea definitivarii pe functia didactica pana la ridicarea sanctiunii.
    Cadrelor didactice inscrise la examenul pentru definitivarea in invatamant li se recomanda sa participe la sesiunile de activitate comuna, in vederea pregatirii pentru acest examen.
    Cadrele didactice inscrise la examenul pentru definitivarea in invatamant, care nu au putut sustine probele de examen din motive obiective, se pot reinscrie pentru sustinerea examenului in sesiunea imediat urmatoare, cu respectarea conditiilor legale.
    Probele examenului pentru definitivarea in functia didactica constau in:
    - inspectie speciala;
    - probe scrise si orale la urmatoarele discipline:
    Pentru educatoarele din unitatile prescolare cu predare in limba romana:
    1. limba si literatura romana, scris;
    2. pedagogie prescolara si probleme de psihologia copilului, scris;
    3. metodica activitatii instructiv-educative din invatamantul prescolar, oral.
    Pentru educatoarele din unitatile prescolare cu predare in una dintre limbile minoritatilor nationale:
    1. limba si literatura romana, scris;
    2. limba si literatura materna, scris;
    3. pedagogie prescolara si probleme de psihologia copilului, scris;
    4. metodica activitatii instructiv-educative din invatamantul prescolar, oral.
    Pentru invatatorii din unitatile scolare cu limba de predare romana:
    1. limba si literatura romana si metodica predarii acestora, scris;
    2. pedagogie scolara si probleme de psihologia copilului, scris;
    3. matematica si metodica predarii acesteia, oral.
    Pentru invatatorii din unitatile cu predare in una dintre limbile minoritatilor nationale:
    1. limba si literatura romana si metodica predarii acestora, scris;
    2. limba si literatura materna si metodica predarii acestora, scris;
    3. pedagogie scolara si probleme de psihologia copilului, scris;
    4. matematica si metodica predarii acesteia, oral.
    Pentru profesori:
    1. obiectul de specialitate si metodica predarii acestuia, scris;
    2. obiectul de specialitate si metodica predarii acestuia, oral;
    3. pedagogie si elemente de psihologie, scris.
    Pentru maistri-instructori:
    1. obiectul de specialitate si metodica predarii acestuia, scris;
    2. obiectul de specialitate si metodica predarii acestuia, oral;
    3. pedagogie si elemente de psihologie, scris.
    Invatatorii si educatoarele din unitatile de invatamant cu predare in una dintre limbile minoritatilor nationale vor sustine probele examenului pentru definitivarea in invatamant si acordarea gradului didactic II pe baza programelor pentru invatatorii si educatoarele din unitatile scolare cu predare in limba romana. Numai probele la limba materna se sustin pe baza unei programe distincte.
    II. 3.2.2. Perfectionarea prin acordarea gradelor didactice II si I
    Inscrierea pentru acordarea gradelor didactice II si I se face in fiecare an, in perioada 1 octombrie - 1 noiembrie, pentru anul scolar urmator, la conducerile unitatilor de invatamant, cu respectarea prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic si ale Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile ulterioare.
    Una dintre cele doua inspectii curente, prevazute la art. 35 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 128/1997, va fi planificata, la solicitarea cadrelor didactice, inainte de inscrierea pentru sustinerea examenului de acordare a gradului II, respectiv a gradului I. Cea de-a doua inspectie se va programa in intervalul de la inscriere pana la sustinerea inspectiei speciale.
    Inspectorii cu probleme de perfectionare vor avea o evidenta clara a programarii si efectuarii inspectiilor curente.
    Inspectiile curente se efectueaza de catre inspectori de specialitate si de cadre didactice, cu delegatie, din liceele de profil, pedagogice si din invatamantul superior, dupa caz. Cadrele didactice care efectueaza inspectiile curente trebuie sa aiba in mod obligatoriu specialitatea candidatilor si gradul I.

    Conditiile de inscriere la examenul pentru obtinerea gradului didactic II:
    - Incadrarea cu functia de baza in invatamant. Cadrele didactice asociate se pot inscrie la examenul pentru obtinerea gradului didactic II, cu respectarea celorlalte conditii legale.
    Personalul didactic care ocupa functii cu drept de rezervare a catedrei se poate inscrie la examenul pentru acordarea gradului didactic II, cu respectarea conditiilor legale:
    - stagiu de predare efectiva la catedra de la obtinerea definitivarii in invatamant, conform prevederilor legale in vigoare;
    - recomandarea consiliului profesoral al unitatii de invatamant unde este incadrat, cadrul didactic respectiv;
    - calificativul cel putin "bine", obtinut la aprecierile si la inspectiile scolare in ultimii 3 ani premergatori momentului inscrierii;
    - progresul scolar realizat la disciplina(ele), clasa(ele) controlata(e), apreciat de catre cadrul didactic care efectueaza inspectiile curente, prin raportarea rezultatelor scolare obtinute de catre elevi la data inspectiilor curente la cele obtinute la evaluarile anterioare, intr-un interval de cel putin doua luni;
    - rezultate bune si foarte bune in activitatea instructiv-educativa cu elevii si in activitatea metodico-stiintifica;
    - comportament demn in scoala, familie si in societate, respectarea normelor deontologice (anexele nr. 3 si 3 bis).
    Pentru inscrierea la examenul pentru obtinerea gradului didactic I se vor respecta conditiile prevazute la inscrierea la examenul pentru acordarea gradului didactic II, cu exceptia calificativului care trebuie sa fie "foarte bine" in ultimii 3 ani premergatori momentului inscrierii, la care se adauga, potrivit anexelor nr. 4 si 4 bis:
    - desfasurarea unor activitati semnificative pentru manifestarea competentelor constructiv-creatoare in domeniul psihopedagogic si metodico-stiintific, cum sunt:
    - elaborarea de "instrumente" si materiale, necesare inovarii practicii scolare, cercetarii constatative, operationale, dezvoltatoare, ameliorative etc.;
    - elaborarea de programe, manuale, culegeri, caiete de activitati practice, de laborator, de experiente, mijloace de invatamant, standarde de evaluare etc.;
    - desfasurarea, cu bune rezultate, a unor activitati scolare si extrascolare etc.;
    - elaborarea de lucrari personale de creatie, pentru cadrele didactice cu specialitatea arte plastice.
    Cadrele didactice inscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic II sau I, care, pana la obtinerea acestor grade, nu obtin cel putin calificativul "bine", respectiv "foarte bine", la inspectiile curente si la aprecierile anuale, precum si cele care au fost sanctionate nu pot fi propuse pentru acordarea gradelor didactice respective.
    Numai dupa ridicarea sanctiunii, cu recomandarea consiliului profesoral al unitatii de invatamant unde sunt incadrate si cu acordul inspectoratului scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, cadrele didactice aflate in situatia de mai sus isi pot finaliza obtinerea gradelor didactice in anul scolar urmator.
    Cadrelor didactice care au promovat examenele pentru obtinerea definitivarii in invatamant, a gradelor didactice II sau I ori a titlului de doctor li se considera ca fiind indeplinita conditia de a participa o data la 5 ani la un program de perfectionare prevazut la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.
    Dosarele cadrelor didactice inscrise la examenele pentru definitivat si pentru obtinerea gradelor didactice II si I, cuprinzand actele prevazute in anexele nr. 2, 3 si 4, vor fi inaintate numai de catre conducerile unitatilor de invatamant inspectoratelor scolare judetene, respectiv ale sectoarelor si al municipiului Bucuresti, unde vor fi inregistrate. Cererile de inscriere vor fi supuse aprobarii consiliului de administratie al inspectoratelor scolare de catre inspectorul cu probleme de perfectionare.
    Pana la data de 1 ianuarie a fiecarui an, inspectorul cu probleme de perfectionare va comunica, in scris, fiecarui candidat, despre aprobarea sau respingerea inscrierii, precizandu-i-se motivarea respingerii dosarului.
    Inspectorul cu probleme de perfectionare trimite in fiecare an, pana la data de 15 februarie, institutiilor de invatamant care realizeaza perfectionarea listele cu cadrele didactice inscrise la examenul pentru obtinerea gradului didactic I, insotite de fisele si de memoriile de activitate.
    Pana la data de 15 iunie a fiecarui an, vor fi trimise centrelor de perfectionare fisele sintetice pentru definitivat si pentru gradul didactic II.
    Colocviul de admitere la gradul didactic I se sustine in fiecare an, in vacanta de primavara, la o data care se va anunta ulterior.
    Colocviul de admitere la gradul didactic I se va organiza si se va desfasura potrivit precizarilor din anexa nr. 5.
    Probele pentru obtinerea gradului didactic II constau in:
    1. inspectie speciala, precedata de cele doua inspectii curente, la care calificativul minim de promovare este "bine". Daca un cadru didactic nu obtine la inspectiile curente cel putin calificativul "bine", inspectia speciala se amana cu un an si se reprogrameaza inspectiile curente; in cazul in care nici in anul urmator acesta nu obtine calificativul corespunzator, se propune reinscrierea pentru obtinerea gradului didactic II (anexa nr. 6 - Inspectia speciala pentru acordarea gradelor didactice II si I);
    2. probe scrise si orale, dupa cum urmeaza:
    Pentru educatoarele din unitatile prescolare cu limba de predare romana:
    a) limba romana si literatura pentru copii, scris;
    b) metodica activitatii instructiv-educative in gradinite, scris;
    c) pedagogie prescolara si elemente de psihologia copilului, oral.
    Pentru educatoarele din unitatile prescolare cu predarea in una dintre limbile minoritatilor nationale:
    a) limba romana si literatura pentru copii, scris;
    b) limba materna si literatura pentru copii, scris;
    c) metodica activitatii instructiv-educative in gradinite, scris;
    d) pedagogie prescolara si elemente de psihologia copilului, oral.
    Pentru invatatorii din scolile cu limba de predare romana:
    a) limba romana si literatura pentru copii si metodica predarii acestora, scris;
    b) matematica si metodica predarii acesteia, scris;
    c) pedagogie scolara si elemente de psihologie, oral.
    Invatatorii si educatoarele din unitatile cu predare in una dintre limbile minoritatilor nationale vor sustine probele de obtinere a gradului didactic II potrivit programelor pentru invatatorii si educatoarele din unitatile scolare cu predare in limba romana. Numai proba pentru limba materna si literatura pentru copii se sustine pe baza unei programe distincte.
    Pentru invatatorii din scolile cu predare in una dintre limbile minoritatilor nationale:
    a) limba romana si literatura pentru copii si metodica predarii acestora, scris;
    b) limba materna si literatura pentru copii si metodica predarii acestora, scris;
    c) matematica si metodica predarii acesteia, scris;
    d) pedagogie scolara si elemente de psihologie, oral.
    Pentru maistri-instructori:
    a) test scris la obiectul de specialitate si la metodica predarii acestuia, cu abordari interdisciplinare si de creativitate;
    b) proba orala la pedagogie (si elemente de psihologie scolara).
    Pentru profesori:
    a) test scris la obiectul de specialitate si la metodica predarii acestuia, cu abordari interdisciplinare si de creativitate;
    b) proba orala la pedagogie si elemente de psihologie scolara.
    Componenta comisiei de examinare pentru definitivarea in invatamant si pentru acordarea gradului didactic II:
    Pentru invatatori si educatoare:
    Presedinte: - profesor cu specialitatea pedagogie sau limba si literatura romana ori matematica, din invatamantul liceal pedagogic, avand gradul didactic I, care a predat metodica specialitatii, a indrumat practica pedagogica si/sau a condus activitati de perfectionare a invatatorilor si educatoarelor cel putin 3 ani scolari, sau un cadru didactic de pedagogie din invatamantul superior. Presedintele comisiei poate fi si examinator la specialitatea sa.
    Membri examinatori: - profesori din invatamantul liceal, avand cel putin gradul didactic II, care au predat metodica specialitatii, au indrumat practica pedagogica la specialitatea respectiva si/sau au condus activitati de perfectionare a invatatorilor sau educatoarelor cel putin 3 ani scolari (doi profesori corectori pentru fiecare proba scrisa).
    Pentru maistri-instructori:
    Presedinte: - profesor de specialitatea corespunzatoare maistrilor-instructori, avand gradul didactic I, care a predat in specialitate si a condus activitati de perfectionare cel putin 3 ani scolari. Presedintele poate fi si examinator la specialitatea sa.
    Membri examinatori:
    - profesori de specialitate, avand cel putin gradul didactic II, care au predat in specialitate si au condus activitati de perfectionare a maistrilor-instructori cel putin 3 ani scolari;
    - profesori de pedagogie, avand cel putin gradul didactic II, care au condus activitati de perfectionare si au indrumat practica pedagogica (doi profesori corectori pentru fiecare proba scrisa).
    Pentru profesori:
    Presedinte: - profesor sau conferentiar universitar ori lector doctor, avand specialitatea candidatilor. Presedintele poate fi si examinator la specialitatea sa.
    Membri examinatori: - profesori, conferentiari sau lectori doctori sau doctoranzi (doi profesori corectori pentru fiecare proba scrisa).
    Componenta comisiilor de examinare se propune de senatele universitatilor si se inainteaza spre aprobare Ministerului Educatiei Nationale - Directia formarea formatorilor si personal, dupa modelul prezentat in anexa nr. 7. Pentru invatatori, educatoare si maistri-instructori, componenta comisiilor de examinare se aproba de Ministerul Educatiei Nationale - Directia formarea formatorilor si personal, la propunerile liceelor pedagogice si a scolilor de profil - centre de perfectionare, avizate de inspectoratele scolare judetene. Propunerile de comisii, in doua exemplare, vor fi inaintate Ministerului Educatiei Nationale, pana la data de 1 iunie, in fiecare an.
    Subiectele pentru probele scrise, prevazute in cadrul examenelor de definitivare in invatamant si de acordare a gradului didactic II pentru invatatori si educatoare, se stabilesc in plenul comisiei/comisiilor de examinare, dupa caz, din programele de perfectionare aprobate de Ministerul Educatiei Nationale.
    Membrii comisiei/comisiilor de examinare se vor intruni cu cel putin o ora inaintea desfasurarii fiecarei probe scrise si vor propune minimum 5 (cinci) variante de subiecte, cuprinzand doua treimi subiecte de specialitate si o treime subiecte de metodica predarii specialitatii. Pentru probele de examen, in vederea definitivarii in invatamant si acordarii gradului didactic II la specialitatea educatoare, se vor propune, de asemenea, 5 (cinci) variante de subiecte care vor cuprinde numai subiecte de specialitate. Nu se vor propune subiecte de metodica activitatii instructiv-educative in gradinita, deoarece este proba distincta de examen.
    Pentru profesori, subiectele pentru probele scrise se stabilesc de catre fiecare institutie - centru de perfectionare - cu cel putin o ora inaintea fiecarei probe scrise, pe baza programelor de perfectionare valabile. Se vor propune minimum 5 (cinci) variante de subiecte, fiecare varianta cuprinzand doua treimi subiecte de specialitate si o treime subiecte de metodica predarii specialitatii.
    Pentru maistri-instructori, in cadrul fiecarui liceu de profil - centru de perfectionare -, comisia de examinare stabileste cu cel putin o ora inainte de sustinerea probei 5 (cinci) variante de subiecte, fiecare varianta cuprinzand doua treimi subiecte de specialitate si o treime subiecte de metodica predarii specialitatii.
    In toate situatiile, presedintele comisiei de examinare va extrage o varianta de subiecte dintre cele cinci propuse, care va constitui subiectul de examen pentru toti candidatii. Membrii comisiei de examinare, la specialitatea respectiva, vor elabora baremul de corectare pe care il vor afisa inainte de incheierea probei scrise.
    Lucrarile scrise se efectueaza pe coli de hartie, pe care se aplica stampila institutiei unde se desfasoara examenul. Ele au caracter secret. Candidatul isi trece numele si prenumele cu majuscule pe coltul din partea dreapta a lucrarii, care, dupa verificarea exactitatii datelor, se indoaie, se lipeste pe toate laturile si se acopera cu o eticheta pe care se aplica stampila si semnatura presedintelui comisiei.
    Candidatii sunt obligati sa aiba asupra lor buletinul de identitate. Fiecare sala va fi supravegheata de minimum 2 (doua) cadre didactice a caror specialitate este diferita de cea a candidatilor, care raspund de ordinea, disciplina si de corectitudinea desfasurarii probei scrise.
    Presedintele impreuna cu directorul/decanul unitatii de invatamant unde se desfasoara examenul vor lua masuri de sanctionare drastica a cadrelor didactice supraveghetoare care nu isi indeplinesc atributiile in acest sens (strangerea inainte de examen a tuturor materialelor informative pe care le poseda candidatii, supravegherea atenta pentru a evita frauda etc.).
    Presedintele comisiei de examinare va verifica, impreuna cu profesorul de specialitate, exactitatea copierii subiectelor pe tabla.
    Pentru elaborarea lucrarilor, candidatii vor folosi cerneala de culoare albastra sau pix cu pasta albastra.
    Timpul de lucru pentru elaborarea lucrarii scrise este de 3 (trei) ore din momentul scrierii subiectelor pe tabla.
    Responsabilii de sala vor asigura ca numarul ultimilor candidati prezenti in sala sa nu fie mai mic de trei.
    Corectarea lucrarilor se face numai in unitatea de invatamant unde se desfasoara examenele de catre doi profesori, pentru fiecare proba scrisa. Diferenta, in ceea ce priveste notarea lucrarilor, dintre cei doi profesori nu trebuie sa depaseasca un punct. Fiecare profesor acorda nota, exprimata printr-un numar intreg sau cu zecimale.
    Dupa ce au fost corectate, notele din borderouri se trec pe lucrari de catre fiecare profesor corector, care se semneaza. Se face media si apoi se deschid lucrarile in prezenta presedintelui comisiei. Notele se trec apoi in catalogul de examen.
    Prin sondaj, se poate controla obiectivitatea evaluarii lucrarilor scrise de catre o comisie numita de Ministerul Educatiei Nationale.
    La probele orale va examina un singur profesor de specialitatea respectiva, in prezenta presedintelui comisiei.
    Nota acordata de acesta la proba orala va constitui nota medie la obiectul respectiv.
    Probele orale la examenul pentru definitivarea in invatamant se vor desfasura pe baza de bilete de examen, unice la acelasi obiect de specialitate pentru toate comisiile. Biletele de examen sunt stabilite de profesorul(ii) examinator(i) si verificate de presedintele(tii) comisiei(iilor) in conformitate cu programele de perfectionare. Ele vor contine cel putin doua subiecte: unul de specialitate si unul de metodica predarii specialitatii (cu exceptia probei de metodica activitatii instructiv-educative in gradinita - care va contine cel putin doua subiecte de metodica).
    Biletele pentru examenul oral au caracter secret. Examenul oral se desfasoara pe baza unui program stabilit de comisie, astfel incat un candidat sa nu sustina mai mult de un examen pe zi.
    Examinarea candidatilor se va desfasura intre orele 8,00 - 21,00. Examinarea orala se realizeaza individual, in sala fiind prezenti, permanent, 4 - 5 candidati care isi pregatesc raspunsul la subiecte, in prezenta presedintelui si a celorlalti membri sau cel putin a presedintelui comisiei si a examinatorului de la disciplina respectiva.
    In situatia in care examinatorul nu este edificat asupra nivelului de pregatire a candidatului, ii poate adresa si alte intrebari.
    Fiecarui candidat i se va acorda timpul necesar pentru a-si pregati raspunsul.
    Candidatii care nu obtin la una dintre probe nota minima de promovare sunt declarati respinsi si nu pot continua examenul.
    Contestatiile privind rezultatele probelor pentru definitivarea in invatamant sau pentru obtinerea gradului didactic II se vor solutiona la nivelul fiecarei institutii - centru de perfectionare, care a organizat examenul, programandu-se astfel incat sa asigure candidatilor respectivi posibilitatea ca, in cazul rezolvarii favorabile a contestatiei, sa poata participa la celelalte probe.
    Contestatiile vor fi adresate, in scris, presedintelui comisiei de examinare.
    Stabilirea notei la proba orala se va face de catre profesorul care a examinat candidatul, consultand ceilalti membri ai comisiei de examinare. Notele obtinute la finalul fiecarei probe se vor afisa dupa ce au fost inscrise in catalogul de examen, fiecare proba fiind obligatorie.
    La incheierea examenului se vor afisa rezultatele finale, mentionandu-se "admis" sau "respins".
    Pentru fiecare proba scrisa sau orala, media va fi exprimata printr-un numar intreg sau cu zecimale. Media finala este media aritmetica a mediei la specialitate si la metodica, obtinuta din notele acordate de cei doi profesori, si a notei, dupa caz, de la pedagogie.
    Pentru invatatori, media obtinuta la examenul de definitivare in invatamant se calculeaza astfel: se aduna nota obtinuta la proba scrisa de limba si literatura romana si metodica predarii acesteia cu nota obtinuta la proba orala de matematica si metodica predarii acesteia, se imparte la doi si se obtine media la specialitate.
    Nota medie obtinuta la specialitate se aduna cu nota medie obtinuta la proba de pedagogie, se imparte la doi si se obtine media (finala) de absolvire a examenului de definitivare in invatamant.
    Media la examenul de acordare a gradului didactic II se calculeaza in acelasi mod ca media de la examenul de definitivare in invatamant.
    La educatoare, media de absolvire a examenului de definitivare in invatamant se calculeaza astfel: se aduna nota obtinuta la proba scrisa de limba romana cu nota obtinuta la proba de metodica activitatii instructiv-educative, se imparte la doi si se obtine media la specialitate.
    Nota medie obtinuta la specialitate se aduna cu nota obtinuta la proba de pedagogie, se imparte la doi si se obtine media de absolvire a examenului.
    Media la examenul de acordare a gradului didactic II (educatoare) se calculeaza in acelasi mod ca media de la examenul de definitivare in invatamant.
    Aprecierea la probele de examen, orale si scrise, si la inspectia speciala pentru obtinerea gradelor didactice II si I se face prin note de la 10 la 1.
    La definitivat, nota minima de promovare a inspectiei speciale este 7 (sapte) si a fiecarei probe scrise sau orale, 6 (sase). Media minima de promovare a examenului pentru definitivarea in invatamant este 6 (sase).
    La gradul didactic II, nota minima de promovare a inspectiei speciale este 8 (opt) si a fiecarei probe scrise sau orale, 7 (sapte). Media minima de promovare a examenului pentru acordarea gradului didactic II este 7 (sapte).
    La gradul didactic I, nota minima de promovare a inspectiei speciale este 8 (opt). De asemenea, la recenzarea lucrarii nota minima este 8 (opt), iar la sustinerea acesteia nota minima de promovare este 7 (sapte).
    Media minima de promovare a inspectiei speciale la definitivat si la gradul didactic II conditioneaza prezentarea la examen, fara a fi luata in calcul la stabilirea mediei.
    Accesul altor persoane la examen este permis numai in baza unei imputerniciri date de Ministerul Educatiei Nationale si numai pentru a urmari procesul de organizare si de desfasurare a examenelor, precum si nivelul de pregatire a candidatilor, fara a interveni in desfasurarea examenului.
    Raspunderea pentru buna desfasurare a examenului revine presedintelui comisiei de examinare si fiecarui membru al acesteia.
    Toate documentele examenului vor fi pastrate in arhiva institutiilor de invatamant minimum 2 ani.
    In termen de 5 (cinci) zile de la incheierea examenului vor fi trimise la Directia formarea formatorilor si personal din cadrul Ministerului Educatiei Nationale tabelele nominale (doua exemplare) cu candidatii admisi, grupati pe judete, pe categorii didactice si pe specialitati, in vederea validarii examenului [anexele nr. 8 a) si 8 b)], similar pentru gradul didactic I (anexa nr. 9).
    De asemenea, centrele de perfectionare vor trimite Ministerului Educatiei Nationale - Directia formarea formatorilor si personal, o data cu tabelele nominale, intocmite in doua exemplare, cu candidatii admisi si subiectele de examen, baremele de corectare, precum si o informare cuprinzand aprecierile asupra modului de desfasurare a examenului si sugestii pentru optimizarea activitatii de perfectionare prin gradele didactice si definitivat.
    Dupa validarea rezultatelor obtinute la examenele pentru acordarea gradelor didactice de catre Ministerul Educatiei Nationale, centrele de perfectionare vor transmite inspectoratelor scolare judetene, inspectorului cu probleme de perfectionare situatia integrala a rezultatelor la examenele pentru definitivarea in invatamant si pentru gradul didactic II (admisi, respinsi, neprezentati).
    II. 3.2.3. Probele pentru obtinerea gradului didactic I
    Constau in:
    1. un colocviu de admitere, pe baza unei tematici si a unei bibliografii aprobate de Ministerul Educatiei Nationale, pentru fiecare specialitate in parte.
    Tematica referitoare la metodologia cercetarii procesului instructiv-educativ, la elaborarea unei lucrari metodico-stiintifice si la proiectarea activitatii scolare si extrascolare este comuna pentru toate categoriile de cadre didactice, insa gradul de aprofundare a continutului va fi diferentiat in functie de nivelul de studii al cadrelor didactice inscrise la examenul pentru obtinerea gradului didactic I.
    Bibliografia poate fi diferentiata.
    Tematica referitoare la domeniul de specialitate specific, din care se alege tema lucrarii metodico-stiintifice, precum si bibliografia vor fi distincte pentru fiecare disciplina in parte.
    Aceste tematici si bibliografii vor fi propuse de catre unitatile de invatamant - centre de perfectionare - si vor fi aprobate de catre Ministerul Educatiei Nationale;
    2. elaborarea unei lucrari metodico-stiintifice sub indrumarea unui conducator stiintific stabilit de institutia cu competente in domeniu;
    3. o inspectie scolara speciala, precedata de cel putin doua inspectii scolare curente, ambele apreciate cu calificativul "foarte bine";
    4. sustinerea lucrarii metodico-stiintifice in fata unei comisii instituite in acest scop.

    1. Colocviul de admitere la gradul didactic I
    Se sustine in fiecare an scolar, in perioada vacantei de primavara.
    Cadrele didactice inscrise pentru a sustine colocviul de admitere la gradul didactic I nu pot opta pentru un anumit conducator stiintific. Acesta este stabilit, potrivit legii, de institutia cu competente in domeniu.
    In urma sustinerii colocviului, candidatii admisi vor fi repartizati conducatorilor stiintifici intr-un interval de maximum 7 zile de la desfasurarea colocviului, potrivit unor criterii de competenta si moralitate stabilite de consiliul profesoral/consiliul facultatii, dupa caz.
    Fiecare institutie de invatamant - centru de perfectionare - va afisa, in termenul stabilit, repartizarea candidatilor pe conducatori stiintifici si programul de consultatii, in vederea elaborarii lucrarilor metodico-stiintifice.
    Conducatorii stiintifici care nu isi realizeaza atributiile la nivelul exigentelor stiintifice si etice pot fi sanctionati prin suprimarea acestui drept pe o perioada de un an sau mai multi ani, la propunerea consiliilor profesorale/ale facultatilor, cu acordul inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti, respectiv al rectoratului.
    Conducatorii stiintifici sanctionati a doua oara nu mai pot presta activitati de indrumare a lucrarilor de grad si de evaluare in cadrul examenelor de perfectionare.
    Organizarea si desfasurarea colocviului de admitere la gradul didactic I, precum si evaluarea activitatii candidatilor sunt prezentate in anexa nr. 5.

    2. Elaborarea lucrarilor metodico-stiintifice si recenzarea ei
    Lucrarile metodico-stiintifice vor trata subiecte prevazute in tematica orientativa, elaborata de centrele de perfectionare si aprobata de Ministerul Educatiei Nationale - Directia formarea formatorilor si personal, precum si alte teme propuse de candidati sau de institutiile de invatamant cu atributii de perfectionare, indeosebi teme vizand reforma curriculara, reforma in evaluarea randamentului scolar, educatia estetica, moral-civica etc., optimizarea activitatii instructiv-educative si inovarea practicii scolare. Temele propuse vor fi supuse aprobarii in cadrul catedrelor de specialitate si in consiliul profesoral sau in consiliul facultatii, dupa caz, inainte de sustinerea colocviului.
    Lucrarea metodico-stiintifica trebuie sa releve contributia candidatului la perfectionarea activitatii instructiv-educative, sa cuprinda cercetari personale privind procesul instructiv-educativ, aplicarea creatoare a unor idei pedagogice la conditiile concrete in care isi desfasoara activitatea, experimentarea unor noi tehnici de lucru cu elevii, extinderea unor experiente care au condus la rezultate calitativ superioare in procesul formarii elevilor etc.
    Aproximativ doua treimi din lucrare trebuie sa o constituie partea aplicativa experimentala, metodica si cel mult o treime, fundamentarea stiintifica.
    Criteriile principale privind elaborarea si evaluarea lucrarii metodico-stiintifice pentru gradul didactic I sunt prezentate in anexa nr. 10.
    Lucrarile metodico-stiintifice se depun la institutiile de invatamant cu atributii de perfectionare pana la data de 30 august a anului scolar urmator celui in care s-a sustinut colocviul de admitere.
    Pana la data de 20 septembrie se recenzeaza lucrarile si se comunica rezultatele de catre conducatorii stiintifici, pe baza de referat.
    Lucrarile se apreciaza cu note de la 1 la 10. Nota minima de admitere a lucrarii metodico-stiintifice la recenzie este 8 (opt).

    3. Inspectia speciala pentru acordarea gradului didactic I
    Pentru profesori:
    Se efectueaza de catre comisii, alcatuite dupa cum urmeaza:
    - un cadru didactic universitar (profesor, conferentiar, lector dr.), acesta fiind numai de specialitatea candidatului;
    - un inspector scolar de la inspectoratele scolare sau din Ministerul Educatiei Nationale ori un cadru didactic metodist, cu delegatie. Acesta trebuie sa aiba specialitatea candidatului si gradul didactic I.
    Pentru invatatori si educatoare:
    - un cadru didactic avand gradul didactic I sau II si specialitatea pedagogie sau romana ori matematica, care a predat metodica specialitatii si a indrumat practica pedagogica ori a condus activitati de perfectionare a educatoarelor si invatatorilor cel putin 3 ani scolari, sau un cadru didactic universitar (profesor, conferentiar, lector dr.) cu specialitatea pedagogie;
    - un inspector de specialitate de la inspectoratele scolare sau de la Ministerul Educatiei Nationale, cu gradul didactic I, sau un cadru didactic metodist (invatator sau educatoare, avand gradul didactic I), cu delegatie.
    Pentru maistri-instructori:
    - un cadru didactic de specialitatea candidatului, cu gradul didactic I sau II, cu studii superioare, care a desfasurat activitati de perfectionare a maistrilor-instructori cel putin 3 ani scolari, sau un cadru didactic universitar de specialitate (profesor, conferentiar, lector dr.);
    - un inspector de la inspectoratele scolare sau din Ministerul Educatiei Nationale ori un cadru didactic metodist, acesta fiind numai de specialitatea candidatilor si avand gradul didactic I.
    Pentru toate categoriile didactice, unul dintre cei doi membri ai comisiei, avand gradul didactic, titlul stiintific si functia superioare, va conduce si va raspunde de aplicarea corecta a prevederilor Metodologiei pentru organizarea si desfasurarea activitatii de formare continua a personalului didactic, in cadrul inspectiei speciale (anexa nr. 11).

    4. Sustinerea lucrarii metodico-stiintifice
    Sustinerea lucrarii metodico-stiintifice se realizeaza in sedinte publice, in cadrul unitatilor de invatamant - centre de perfectionare (universitati, licee pedagogice si licee de profil), in sesiuni speciale. Planificarea, organizarea si desfasurarea sesiunilor speciale se realizeaza de catre institutiile de invatamant - centre de perfectionare, in intervalele stabilite de Ministerul Educatiei Nationale.
    Sustinerea lucrarii metodico-stiintifice consta in:
    - prezentarea continutului lucrarii de catre candidat, indeosebi a partii metodico-aplicative si a eventualelor demonstratii;
    - prezentarea referatului conducatorului stiintific care trebuie sa cuprinda contributiile si limitele lucrarii;
    - adresarea de intrebari candidatului de catre membrii comisiei cu privire la continutul lucrarii, la contributia personala etc.
    - discutii asupra calitatii si valorii lucrarii etc. La discutii participa si cadrele didactice prezente la sustinere.
    Aprecierea sustinerii lucrarii se face de catre cei trei membri ai comisiei de examinare (presedinte, vicepresedinte si conducatorul lucrarii) prin note de la 10 la 1. Nota minima de promovare a sustinerii este 7 (sapte), media minima de promovare a sustinerii lucrarii este 8 (opt).
    Media finala de promovare a lucrarii metodico-stiintifice se calculeaza din nota acordata pentru recenzia lucrarii si din media obtinuta la sustinerea lucrarii metodico-stiintifice.
    Media finala minima de promovare a examenului pentru acordarea gradului didactic I este 8 (opt). Aceasta se calculeaza din media obtinuta la inspectia speciala si media finala de promovare a lucrarii metodico-stiintifice.
    Comisiile pentru sustinerea lucrarii metodico-stiintifice sunt alcatuite dupa cum urmeaza:
    Pentru profesori:
    - un presedinte, cadru didactic universitar (profesor, conferentiar sau lector dr.) de pedagogie;
    - un vicepresedinte, cadru didactic universitar (profesor, conferentiar, lector dr.) de specialitatea candidatilor;
    - conducatorul metodico-stiintific al lucrarii de grad care se sustine.
    Presedintii si vicepresedintii comisiilor de sustinere a lucrarilor metodico-stiintifice sunt propusi de catre institutiile de invatamant cu atributii de perfectionare si aprobati de Ministerul Educatiei Nationale - Directia formarea formatorilor si personal.
    Pentru invatatori si educatoare (institutori):
    Presedinte
    - un cadru didactic cu gradul I, din invatamantul liceal, cu autentica experienta in formarea si perfectionarea invatatorilor si educatoarelor, cu specialitatea pedagogie, sau un cadru didactic universitar (profesor, conferentiar, lector dr.) de pedagogie;
    Vicepresedinte
    - un cadru didactic din invatamantul liceal, cu gradul I, cu experienta recunoscuta in formarea si perfectionarea invatatorilor si educatoarelor, cu specialitatea romana, matematica, geografie, biologie sau istorie;
    Conducatorul lucrarii metodico-stiintifice care urmeaza a fi sustinuta.
    Pentru maistri-instructori:
    Presedinte
    - un cadru didactic cu gradul I, cu specialitatea pedagogie, din invatamantul liceal sau universitar;
    Vicepresedinte
    - un cadru didactic de specialitatea candidatilor, cu gradul I, din invatamantul liceal, sau un cadru didactic universitar de specialitatea candidatilor (anexa nr. 12);
    Conducatorul lucrarii metodico-stiintifice care urmeaza a fi sustinuta.
    II. 3.3. Programe de perfectionare organizate o data la 5 ani (perfectionare periodica)
    II. 3.3.1. Program de perfectionare organizat o data la 5 ani pentru personalul didactic de predare
    Obiectivele programului:
    - actualizarea continuturilor de specialitate, de metodica specialitatii si a ethosului pedagogic, in acord cu exigentele reformei invatamantului;
    - racordarea la tehnicile de instruire si de educatie eficiente, pe plan national si mondial;
    - dezvoltarea competentelor referitoare la aplicarea noului plan de invatamant, alegerea si utilizarea eficienta a manualelor alternative; strategiile didactice active; modalitatile de formare a stilului activitatii intelectuale, a atitudinilor si convingerilor, a inteligentei si sensibilitatii; evaluarea randamentului scolar; dezvoltarea creativitatii individuale si de grup; reglarea-autoreglarea activitatii instructiv-educative etc.;
    - dezvoltarea unor comportamente corespunzatoare privind abordarea curriculumului scolar si analiza logico-functionala a continuturilor invatarii;
    - elaborarea unor modele de perfectionare, axate pe calitatile personalului didactic, solicitate de obiectivele sistemului educativ romanesc si de competentele educatorului modern;
    - schimbarea mentalitatii personalului didactic cu privire la competentele necesare profesiei didactice, care nu se reduc la cele ale specialistului intr-un domeniu;
    - depasirea decalajului dintre obiectivele sistemului de invatamant, dominant formative si de integrare socio-profesionala, si procesul formarii/perfectionarii cadrelor didactice, dominant academic in prezent.
    Formele de realizare vor fi foarte diversificate, caracteristice continuturilor si activitatii cu adultii (similare cu cele prevazute pentru cadrele didactice de conducere si pentru perfectionarea cadrelor didactice).
    Structura activitatilor:
    - specialitate, nivel teoretic, operational si creator - 20 de ore;
    - metodica, nivel teoretic, operational si creator - 20 de ore;
    - pedagogie si elemente de psihologie; racordarea formarii personalului didactic la noile exigente ale reformei invatamantului, promovate de componentele acestuia - 50 de ore (nivel teoretic, operational si creator);
    - legislatie generala si scolara - 10 ore.
    Coordonator: Ministerul Educatiei Nationale - Directia formarea formatorilor si personal.
    Realizatori: universitati, licee pedagogice, licee de profil, in cooperare cu Institutul de Stiinte ale Educatiei, inspectoratele scolare si cu casele corpului didactic.
    Evaluarea cadrelor didactice participante la program se face prin: colocviu la pedagogie si elemente de psihologie si lucrare practica la metodica predarii specialitatii (elaborare de instrumente metodologice, de proiecte de activitati didactice si extradidactice, probe de evaluare predictiva, formativa, sumativa, de instrumente de diferentiere si de personalizare a activitatii instructiv-educative etc.) sau prezentarea unui studiu personal, publicat in acest domeniu in presa pedagogica sau de specialitate.
    Aprecierea se realizeaza pe baza de calificative (90 - 100 de puncte "exceptional"; 70 - 89 de puncte "foarte bine"; 50 - 69 de puncte "bine"; sub 49 de puncte "insuficient"). Calificativul minim de promovare a fiecarei probe (colocviu si lucrare practica) este "bine". In cazul in care la una dintre probe un cadru didactic nu a obtinut calificativul "bine", acesta nu primeste atestatul de promovare a programului de formare continua si trebuie sa se reinscrie pentru parcurgerea unui nou program. Promovarea programului se finalizeaza cu un atestat de formare continua, eliberat de centrele de perfectionare organizatoare (universitati, licee de profil, licee pedagogice).
    Acest atestat de formare continua este inscris in fisa de evaluare a cadrului didactic si constituie un document care este luat in considerare la restrangerea de activitate, la acordarea salariului de merit, la participarea la concursuri pentru gradatia de merit, la accesul la programe de perfectionare etc.
    Oferta de programe de formare pentru specialitate, metodica si psihopedagogie, compatibila cu obiectivele generale si cu cele specifice ale programului initiat, va cuprinde module unitare si module alternative, optionale. Programele trebuie acreditate de Ministerul Educatiei Nationale.
    Oferta va fi facuta de institutiile care realizeaza programul si va fi comunicata participantilor cu cel putin o luna inaintea inceperii activitatii de catre inspectoratele scolare sau de casele corpului didactic care vor organiza formatiile de curs in functie de optiunile participantilor pentru modulele alternative.
    O data la 5 ani, comasat, sau intr-un interval de 5 ani, esalonat, fiecare cadru didactic care nu a promovat in aceasta perioada probele unui examen pentru definitivarea in invatamant, pentru obtinerea unui grad didactic sau a titlului de doctor trebuie sa participe si sa promoveze un astfel de program de pregatire cuprinzand un numar minim de module unitare si alternative la specialitate si metodica, pedagogie si elemente de psihologie scolara, totalizand 100 de ore. Modulele unitare (nucleu) si cele alternative vor fi cotate cu un anumit numar de credite. Pentru obtinerea atestatului de formare continua, cadrul didactic participant trebuie sa totalizeze un numar minim de credite pentru fiecare componenta structurala a programului.
    In cadrul acestor programe de dezvoltare profesionala continua, procentul modulelor alternative poate creste considerabil in functie de nivelul structurarii aptitudinii pedagogice la diferite categorii de cadre didactice. Astfel, pentru cadrele didactice care au obtinut gradul didactic I sau titlul stiintific de doctor, modulele alternative pot reprezenta pana la 70% din continutul programelor de perfectionare atat la specialitate, metodica, cat si la pedagogie si psihologie. Aria tematica a modulelor alternative, in aceste situatii, vizeaza o pregatire performanta a unor categorii de cadre didactice, in scopul obtinerii de performante deosebite in activitatile cu elevii care manifesta inclinatii si aptitudini speciale etc. Pentru fiecare modul alternativ se poate atribui un numar de credite, in functie de specificul programului propus in modul, de numarul de teme, de relevanta temelor in raport cu prioritatile reformei invatamantului si/sau ale unitatii de invatamant, ale cercului pedagogic pe specialitati sau ale judetului. Se realizeaza astfel un acord relativ intre interesele de perfectionare personale, ale institutiei si ale invatamantului ca sistem.
    II. 3.3.2. Program de perfectionare organizat o data la 5 ani pentru personalul didactic incadrat la palate, cluburi ale copiilor si tabere scolare
    Se realizeaza in cadrul Palatului National al Copiilor.
    Perfectionarea psihopedagogica si metodica in profilul activitatii desfasurate se realizeaza prin programe comasate, organizate o data la 5 ani sau esalonat. Acestea cuprind:
    - module-nucleu, vizand pregatirea dominant teoretico-metodologica si psihopedagogica in domeniul activitatilor educative scolare si extrascolare;
    - module alternative, vizand pregatirea dominant practic-aplicativa si creativa, diversificata, corespunzand fiecarui profil de activitate.
    Structura activitatilor de perfectionare:
    - pregatire pedagogica si psihologica, specifica activitatilor educative extrascolare - 40 de ore;
    - pregatire metodica in profilul respectiv si activitati practice - 30 de ore;
    - informare in domeniul de specialitate pe care il practica - 20 de ore;
    - politica educationala si legislatia scolara - 10 ore.
    Pentru aceste domenii ale formarii continue, Palatul National al Copiilor va elabora proiecte de programe ce vor fi aprobate de Ministerul Educatiei Nationale - Directia formarea formatorilor si personal.
    Evaluarea cadrelor didactice participante la program se face prin colocviu pentru modulele-nucleu si prin lucrare practica pentru modulele alternative sau prin prezentarea unui studiu personal, publicat in presa pedagogica sau de specialitate in anul scolar respectiv.
    Aprecierea se face pe baza de calificative. Calificativul minim de promovare a unei probe (colocviu si lucrare practica) este "bine". In cazul in care la una dintre probe un cadru didactic nu a obtinut cel putin calificativul "bine", acesta nu primeste atestatul de promovare a programului de formare continua si trebuie sa se reinscrie pentru parcurgerea unui nou program. Calificativul se acorda in functie de punctajul obtinut. Astfel, "exceptional", intre 90 - 100 puncte, "foarte bine", intre 70 - 89 puncte, "bine", intre 50 - 69 puncte, "insuficient", sub 49 puncte.
    Atestatul de formare continua, eliberat de institutia organizatoare (Palatul National al Copiilor), este inscris in fisa de evaluare a cadrului didactic si constituie un document ce se ia in considerare la restrangerile de activitate, la acordarea salariului de merit, la participarea la concursul pentru gradatia de merit, la accesul la programe de perfectionare etc.
    Oferta de programe de formare, cuprinzand module unitare si module alternative, va fi facuta, la solicitarea institutiei organizatoare, de catre unitatile de invatamant, casele corpului didactic, Institutul de Stiinte ale Educatiei, alte institutii si centre cu atributii de formare/perfectionare a cadrelor didactice.
    Oferta de programe va fi comunicata participantilor de catre Palatul National al Copiilor, cu cel putin o luna inainte de inceperea activitatii. In cazul in care continutul unui astfel de program de formare continua se realizeaza, esalonat, pe parcursul a 5 ani, atestatul de formare continua se elibereaza numai la finalizarea programului, in urma evaluarii si acordarii creditelor.
    Formarea continua prin programe organizate o data la 5 ani se organizeaza similar cu acestea si pentru alte categorii specifice de cadre didactice, cum sunt cele incadrate in invatamantul special, in centre de asistenta psihopedagogica, centre judetene de asistenta psihopedagogica, casele corpului didactic etc.
    Pentru aceste programe de perfectionare Ministerul Educatiei Nationale - Directia formarea formatorilor si personal va aproba, ulterior, structura activitatilor si modul de evaluare.
    II. 3.3.3. Program de perfectionare organizat o data la 5 ani pentru cadrele de conducere, indrumare si control (perfectionare periodica)
    Obiectivele programului:
    - formarea/dezvoltarea competentelor in domeniul managementului scolar, financiar-administrativ si al resurselor umane;
    - dezvoltarea capacitatii de a asigura calitatea proiectarii, realizarii, evaluarii si reglarii-autoreglarii invatamantului la nivelul unitatii scolare, respectiv al judetului;
    - restructurarea si ameliorarea pregatirii/perfectionarii cadrelor didactice printr-o mai buna adecvare a metodelor si tehnicilor la natura obiectivelor, respectiv a rezultatelor, prin realizarea complementaritatii instrumentelor de masurare, prin realizarea corelata a functiilor de constatare, masurare, apreciere, diagnosticare, decizie si ameliorare-stimulare;
    - formarea/dezvoltarea competentelor in domeniul evaluarii continue, formative a activitatii cadrelor didactice (inspectie scolara), vizand dezvoltarea experientelor reusite si diminuarea aspectelor slabe si a efectelor negative;
    - realizarea unei coerente relative intre diferitele forme de inspectie scolara, de control si evaluare, realizate la orice nivel de generalitate, si optimizarea pregatirii personalului didactic in functie de calitatea si eficienta activitatii anterioare, de rezultatele obtinute; initierea unor studii de diagnoza si prognoza asupra situatiei invatamantului la nivelul unitatii scolare, respectiv al judetului;
    - elaborarea unor modele de formare a metodistilor din inspectoratele scolare, liceele pedagogice, liceele de profil si de la universitati, prin cooperarea dintre universitati, inspectoratele scolare, Institutul de Stiinte ale Educatiei, casele corpului didactic, liceele de profil - centre de perfectionare, sub coordonarea Ministerului Educatiei Nationale.
    Formele de realizare vor fi extrem de flexibile si de diversificate, specifice naturii continuturilor si desfasurarii activitatii cu adultii (sedinte plenare, laboratoare si ateliere).
    De asemenea, metodele si procedeele utilizate vor fi adecvate contextelor de formare/perfectionare. Metodele de tip academic vor fi optimizate considerabil, prin utilizarea unui evantai larg de variante. Astfel, expunerea magistrala va imbraca forme, cum sunt: conferinta cu suport scris, conferinta cu suport demonstrativ, conferinta cu mai multi formatori, conferinta-vizita etc.
    Expunerea poate fi utilizata in variantele: expunerea cu oponent, cu interventii aleatorii din sala, expunerea-dezbatere, expunerea intrerupta, expunerea-deliberare, expunerea-interviu etc.
    In laboratoare si ateliere se vor utiliza metode si procedee, corelate cu obiectivele, cu continutul, cu caracteristicile participantilor, cu personalitatea formatorilor etc. Astfel se vor imbina in mod specific, pentru diferitele situatii, metode si procedee, cum sunt: studiul de caz, jocul de rol, criptograma, ideograma, metafora, metoda topografica, metoda constructiilor de modele, proiecte, explorarea din unghiuri de vedere multiple, didactica inductiva, metoda obstacolelor, discriminarea sistematica, puzzle, consultarea reiterata, discutia in panel, argumentarea si contraargumentarea, organigrama, grupul de aprofundare profesionala etc.
    Structura activitatilor:
    Module-nucleu, unitare (40 de ore)
    Acestea urmaresc actualizarea (aducerea la zi) cunostintelor in domeniul respectiv, aspectele metodologice, abordari interdisciplinare sau transdisciplinare, standarde ridicate in anumite domenii ale activitatii.
    Ele sunt axate, indeosebi, pe urmatoarea problematica:
    - managementul activitatii scolare la nivelul comisiei/colectivului de catedra, al unitatii de invatamant, cercului pedagogic sau al judetului, dupa caz;
    - managementul activitatii in domeniul resurselor umane si financiar-administrative;
    - politica educationala si legislatia invatamantului;
    - demersul specific proiectarii activitatii instructiv-educative la diferite niveluri de generalitate;
    - specificul invatarii la adulti, al metodologiei de lucru cu acestia si al modalitatilor practicate in activitatea cu adultii, al relatiilor psihosociale si al dezvoltarii creativitatii.
    Module alternative (40 de ore)
    Acestea exprima cerintele de autorealizare a participantilor, in functie de domeniul de responsabilitate al acestora.
    Pentru promovarea programului este necesara parcurgerea unui numar total de minimum 80 de ore sau obtinerea unui numar minim de 800 de unitati de credite.
    Pentru fiecare participant este necesara realizarea temelor din modulul comun (nucleu), la care se adauga un numar de unitati de credite, pe baza alegerii unor module alternative, cel putin la nivelul limitei minime admise pentru a obtine atestatul de formare continua in domeniul managementului.
    Atat modulele-nucleu, cat si cele alternative vor prezenta continuturi la nivel teoretico-metodologic, operational si creator, cu pondere diferita, in functie de natura acestora, de nivelul pregatirii participantilor etc.
    Evaluarea participantilor la program (directori de unitati scolare, de palate si cluburi ale copiilor, responsabili ai comisiilor metodice, sefi de catedra, responsabili ai cercurilor pedagogice etc.) se realizeaza prin:
    - proba orala din modulele-nucleu si din cele alternative, pentru care a optat fiecare participant;
    - elaborarea unei lucrari practice sau prezentarea unui studiu personal, publicat in presa pedagogica sau de specialitate in anul scolar respectiv.
    Aprecierea se face prin acordarea de puncte intre 100 si 1. Punctajul minim de promovare a fiecarei probe este 70. Daca un candidat nu obtine punctajul minim la o proba, mai are dreptul sa o sustina inca o data, la un interval de minimum o luna. Daca nu obtine nici de aceasta data punctajul minim de promovare, candidatul se poate reinscrie pentru parcurgerea unui nou program in anul scolar urmator.
    La proba orala, comisia de examinare este alcatuita dintr-un presedinte si doi membri. Ca presedinte este numit un cadru didactic universitar (lector dr., conferentiar, profesor) cu competente in domeniul managementului, care nu a facut parte din echipa de formatori la programul respectiv de pregatire.
    Cei doi membri sunt numiti dintre formatorii programului respectiv de pregatire (cadre didactice, cercetatori, inspectori etc.), atestati de Ministerul Educatiei Nationale pentru a desfasura activitati de formare-perfectionare a cadrelor de conducere, indrumare si control. Lucrarea practica sau studiul publicat in presa pedagogica sau de specialitate va fi apreciat de catre cei doi membri ai comisiei de examinare de la proba orala, prin acordarea de puncte de la 100 la 1. Punctajul minim de promovare este de 70 de puncte. Programul de formare pentru directori, sefi de catedra, responsabili ai comisiilor metodice, ai cercurilor pedagogice este coordonat de Ministerul Educatiei Nationale si realizat de inspectoratele scolare, in cooperare cu universitati, Institutul de Stiinte ale Educatiei, licee pedagogice, licee de profil, casele corpului didactic, alte organizatii si institutii cu competente in domeniu.
    Programul de formare pentru inspectorii din Ministerul Educatiei Nationale si din inspectoratele scolare este coordonat de Ministerul Educatiei Nationale.
    Formarea managerilor la nivelul Ministerului Educatiei Nationale, al inspectoratelor scolare, al unitatilor de invatamant si de educatie si a altor manageri la niveluri de generalitate restransa a activitatii se va realiza atat prin programe comasate, o data la 5 ani, cat si, esalonat, pe baza unei oferte multiple de programe, in mod descentralizat si concurential, prin articularea programelor nationale cu cele regionale, judetene si locale intr-un sistem coerent cuprinzand obiective si standarde specifice pentru diferite grade de generalitate.

          Precizari cu privire la aplicarea unor articole din
        Legea nr. 84/1995, republicata, cu modificarile ulterioare,
                      si din Legea nr. 128/1997

    Art. 35 alin. (3) din Legea nr. 128/1997:
    Lectorilor universitari/sefilor de lucrari, care au avut functia de baza in invatamantul superior si o vechime la catedra in aceasta forma de invatamant de cel putin 6 ani, la incadrarea in invatamantul preuniversitar li se acorda gradul didactic II, pe baza unei inspectii scolare speciale.
    Inspectia scolara speciala va fi realizata conform exigentelor specifice pentru acordarea gradului didactic II.
    Art. 36 alin. (3) din Legea nr. 128/1997:
    Se acorda gradul didactic I personalului didactic care indeplineste conditiile prevazute la art. 68 din Legea nr. 84/1995 si a obtinut titlul stiintific de doctor in domeniul specialitatii pe care o preda, pe baza unei inspectii scolare speciale.
    Inspectia scolara speciala se efectueaza de catre o comisie alcatuita din doi membri:
    1. un inspector de specialitate de la inspectoratul scolar sau de la Ministerul Educatiei Nationale ori un cadru didactic metodist din partea inspectoratului scolar. Acesta trebuie sa aiba gradul didactic I in specialitatea candidatului;
    2. un cadru didactic universitar (lector dr., conferentiar, profesor), avand aceeasi specialitate cu a candidatului.
    Inspectia speciala se va realiza la 4 activitati didactice, se va solicita candidatului sa elaboreze proiectele de activitati si probele de evaluare formativa pentru 1 - 2 capitole, similar cu gradul didactic I.
    La solicitarea Ministerului Educatiei Nationale, directia de resort, institutiile de invatamant - centre de perfectionare si inspectoratele scolare vor propune cadrele didactice care vor face parte din comisia de inspectie.
    Comisia de inspectie speciala, aprobata de Ministerul Educatiei Nationale, va efectua inspectia aplicand instrumentele de evaluare si intocmind procesele-verbale de inspectie, precum si exigenta, specifice gradului didactic I.
    Procesul-verbal de inspectie (raportul scris) va fi consemnat in registrul de procese-verbale al unitatii scolare in care se desfasoara inspectia.
    La inspectia speciala participa si directorul scolii respective.
    Nota minima de promovare a inspectiei speciale este 8 (opt) si media minima de promovare este tot 8 (opt).
    Diferenta de notare dintre cei doi membri ai comisiei nu trebuie sa fie mai mare de un punct.
    In cazul in care cadrul didactic nu obtine media minima de promovare la inspectia scolara speciala, aceasta poate fi reprogramata in anul scolar urmator.
    Inspectia scolara poate fi sustinuta de cel mult trei ori in 3 ani consecutivi.
    In termen de 3 zile de la sustinerea inspectiei, candidatul va trimite Ministerului Educatiei Nationale - directia de resort procesul-verbal de inspectie speciala, pentru emiterea ordinului ministrului educatiei nationale de recunoastere a gradului didactic I.
    Maistri-instructori, care indeplinesc conditiile de studii si pe cele de inscriere, se pot prezenta la examenul pentru definitivarea in invatamant, numai daca indeplinesc prevederile art. 68 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/1997.
    Pregatirea psihopedagogica si metodica a maistrilor instructori, potrivit art. 68 din Legea nr. 84/1995, pentru a primi atestat de cadru didactic, se realizeaza in liceele pedagogice, comasat, in vacantele scolare sau esalonat.
    Planul de invatamant cuprinde:
    - pedagogie scolara - 102 ore, din care 60 de ore de curs si 42 de ore de seminar si de aplicatii;
    - psihologie generala, elemente de psihologia varstelor si psihologia invatarii - 68 de ore, din care 40 de ore de curs si 28 de ore de seminar si de aplicatii;
    - metodica predarii specialitatii - 34 de ore, din care 17 ore de curs si 17 ore de seminar si de aplicatii;
    - practica pedagogica - 4 ore de predare si o lectie finala.
    Formatorii vor fi numai cadre didactice avand specialitatile corespunzatoare obiectelor din planul de invatamant, avand cel putin gradul didactic II, care au condus activitati de perfectionare a adultilor cel putin 3 ani scolari (invatatori, educatoare sau maistri-instructori).
    Evaluarea se face prin examen scris la fiecare obiect prevazut in planul de invatamant. Nota minima de promovare a fiecarei probe scrise este 5 (cinci). Nota minima de promovare a lectiilor de proba este 6 (sase). Nota minima de promovare finala a lectiei este 7 (sapte). Media generala de promovare a modulului de formare a cadrelor didactice este 5 (cinci). Aceasta se calculeaza din suma notelor la toate probele.
    Participarea la activitatile comune de pregatire este obligatorie.
    Fiecare proba de examen poate fi sustinuta de maximum doua ori. In caz de nepromovare a unei probe in doua sesiuni organizate in acelasi an scolar, cadrului didactic respectiv nu i se elibereaza atestatul de cadru didactic. Acesta se poate reinscrie o singura data pentru parcurgerea unui nou program de formare in anul scolar urmator. Daca nici in aceasta situatie nu promoveaza toate probele de examen in doua sesiuni organizate in acelasi an scolar, cadrul didactic respectiv pierde dreptul de a participa la activitatile departamentului.
    Art. 37 alin. (9) din Legea nr. 128/1997:
    Personalul didactic care ocupa functii cu drept de rezervare a catedrei, inscris la gradul didactic II sau I, trebuie sa aiba cel putin 4 ore de predare saptamanal, in anul scolar in care i se efectueaza inspectia scolara speciala, cu respectarea prevederilor art. 35 si, respectiv, ale art. 36. Prevederea referitoare la prestarea a cel putin 4 ore de predare saptamanal in anul efectuarii inspectiei speciale pentru cadrele didactice cu drept de rezervare a catedrei nu se poate aplica pentru invatatori si educatoare, decat prin efectuarea de activitati prin cumul.
    In aceste situatii este necesara pastrarea normei intregi in anul in care se realizeaza inspectia speciala.
    Art. 111 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 prevede: "Functia de inspectie scolara este asigurata de corpul inspectorilor scolari ai inspectoratului scolar si de cel al Ministerului Educatiei Nationale..."
    In acest sens sunt necesare reorganizarea si ameliorarea sistemului de evaluare a pregatirii cadrelor didactice, printr-o mai buna adecvare a metodelor si tehnicilor la natura obiectivelor, respectiv a rezultatelor, prin asigurarea complementaritatii instrumentelor de masurare, prin realizarea corelata a functiilor de constatare, masurare, apreciere, diagnosticare, decizie si ameliorare-stimulare. Diagnoza ca temei pentru reglarea-autoreglarea activitatii instructiv-educative si, respectiv, a celei de perfectionare profesionala a cadrelor didactice va constitui un factor central.
    Aprecierea se va transforma in autoapreciere. Fiecare cadru didactic va fi in masura sa raporteze rezultatele obtinute si procesul desfasurat la anumite sisteme de referinta, la anumite criterii valorice si sa identifice, pe acest temei, aspectele reusite si pe cele slabe, in scopul luarii unor decizii de optimizare.
    Evaluarea continua, formativa, vizand dezvoltarea experientelor reusite, extinderea acestora, precum si diminuarea efectelor negative si a aspectelor slabe sau nerealizate va comporta introducerea unor modalitati noi de evaluare si deosebit de flexibile, in functie de sistemul de factori implicati in obtinerea performantelor respective.
    Astfel, in scopul realizarii unei relative coerente intre diferitele forme de inspectie scolara, de control si evaluare, realizate la orice nivel de generalitate si de optimizare a pregatirii personalului didactic in functie de calitatea si eficienta activitatii anterioare si a rezultatelor obtinute, propunem o modalitate de valorificare a rezultatelor evaluarii in acest scop.
    Factorii implicati in evaluarea activitatii cadrelor didactice dintr-un judet, dintr-o unitate scolara, cerc pedagogic etc. vor initia periodic "studii de diagnoza si prognoza asupra starii invatamantului" [art. 111 alin. (4)], cu concluzii si propuneri pentru ameliorare-dezvoltare.
    In acest sens, inspectorii din Ministerul Educatiei Nationale si inspectorii de la inspectoratele scolare judetene vor organiza studii constatativ-ameliorative, pe anumite perioade: un trimestru, un an scolar etc.
    Inspectorul care va coordona un astfel de studiu va solicita membrilor din echipa de inspectie scolara sa culeaga informatiile necesare cu prilejul efectuarii diverselor forme de evaluare.
    Vor fi consemnate: tipul evaluarii, inspectiile realizate, asistentele la activitati etc., perioada realizarii controlului, specialitatea, scoala, clasa si, in mod deosebit, in fiecare caz in parte, aspectele foarte bune din activitatea controlata, precum si pe cele slabe.
    De asemenea, vor fi propuse atat actiuni ameliorative, cat si actiuni de dezvoltare a experientelor reusite si, dupa caz, de extindere a acestora.
    Vor fi specificate cel putin trei-patru aspecte foarte bune si trei-patru aspecte slabe, pentru fiecare inspectie sau asistenta realizata.
    Se centralizeaza, se prelucreaza si se interpreteaza informatiile obtinute in intervalul stabilit, se determina frecventa aspectelor foarte bune si a celor slabe pana la rangul 5 - maximum 6, intr-un anumit context (o scoala, o zona, o anumita specialitate, o anumita categorie de profesori, un judet etc.).
    Aceste informatii se coreleaza cu cele obtinute din prelucrarea unor chestionare de autoapreciere a gradului de dificultate intampinat in proiectarea, desfasurarea, evaluarea si reglarea-autoreglarea diferitelor activitati instructiv-educative de catre insesi cadrele didactice. Aceste informatii se centralizeaza si se prelucreaza, determinandu-se gradul de dificultate foarte mare si mare pentru cele mai multe cadre didactice.
    Din corelarea informatiilor obtinute de la inspectii cu cele furnizate de autoapreciere si de exigentele la nivel national ale reformei educationale rezulta orientari cat mai precise de optimizare a pregatirii personalului didactic, precum si a rezultatelor activitatii acestuia.
    Intr-o alta etapa, inspectorul coordonator al studiilor corelationale, in cooperare cu membrii implicati in actiune, cu alti factori de conducere, cu reprezentanti ai cadrelor didactice, va proiecta un sistem de activitati ameliorative si de dezvoltare a pregatirii cadrelor didactice.
    Se elaboreaza un program de masuri si de actiuni teoretice si practice ce vizeaza exploatarea aspectelor eficiente in desfasurarea procesului de invatamant si, respectiv, ameliorarea aspectelor slabe.
    Urmeaza etapa activitatii efective de realizare a actiunilor de optimizare, rezultate din necesitatile specifice judetului (scolii, zonei etc.), precum si din cerintele reformei la nivel national.
    Proiectarea si realizarea unui program unitar de perfectionare a pregatirii personalului didactic in plan teritorial vor fi completate cu programe alternative, specifice si diferentiate pentru anumite specialitati, cercuri pedagogice, categorii de personal didactic etc.
    Se formuleaza cereri de perfectionare catre unitatile scolare, comisiile metodice, cercurile pedagogice, casele corpului didactic si catre alte institutii antrenate in perfectionarea pregatirii cadrelor didactice.
    Intr-o alta etapa se elaboreaza si se aplica un sistem de instrumente de evaluare a eficientei programului de perfectionare la nivelul judetului, prin raportare la sisteme de referinta educative.
    Este posibila o etapa in care se vor realiza programe de compensare sau dezvoltare, dupa caz, pentru activitatea care urmeaza sa se desfasoare.
    Adaptarea si flexibilizarea activitatii de perfectionare, in raport cu nevoile si prioritatile de profesionalizare, vor constitui axe ale eficientei invatamantului.
    Prevederile art. 68 din Legea nr. 84/1995, republicata si modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/1997, se considera indeplinite de catre cadrele didactice care au obtinut definitivarea in invatamant cu indeplinirea conditiilor de studii prevazute la art. 7 din Legea nr. 128/1997.
    Inscrierea pentru examenul de acordare a gradului didactic II sau I (dupa caz) se face fara a se solicita respectarea prevederilor art. 68 din Legea nr. 84/1995, republicata si modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/1997.
    Nu se considera indeplinite prevederile art. 68 din Legea nr. 84/1995, republicata si modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/1997, pentru recunoasterea gradului didactic I pe baza titlului stiintific de doctor, decat pentru situatiile in care personalul didactic a obtinut si definitivarea in invatamant sau, potrivit art. 55 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, pentru "personalul didactic existent in invatamantul superior, cu o vechime efectiva la catedra de cel putin 5 ani".
    Maistrii-instructori care au obtinut definitivarea in invatamant si care nu indeplinesc conditiile de studii prevazute la art. 7 din Legea nr. 128/1997, potrivit art. 132 din aceasta lege nu se pot inscrie pentru sustinerea examenului in vederea acordarii gradelor didactice II sau I, dupa caz, decat daca isi completeaza studiile si pregatirea prevazute la art. 68 din Legea nr. 84/1995, republicata si modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/1997.
    In art. 134 din Legea nr. 128/1997 se prevede ca personalul didactic de la disciplina Coregrafie, titular in invatamantul preuniversitar, care a obtinut definitivarea in invatamant, poate fi mentinut in functie fara a indeplini conditiile de studii prevazute la art. 7 din aceeasi lege. Acesta este obligat sa parcurga pregatirea prevazuta la art. 68 din Legea nr. 84/1995, republicata si modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/1997. Salarizarea acestui personal se face la nivelul studiilor absolventilor de colegiu.
    Pregatirea psihopedagogica si metodica a maistrilor-instructori si a personalului didactic pentru disciplina Coregrafie, potrivit art. 68 din Legea nr. 84/1995, republicata si modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/1997, si articolelor mai sus mentionate, pentru a li se acorda atestat de cadru didactic, se realizeaza in licee pedagogice - centre de perfectionare, comasat, in vacantele scolare, sau esalonat, potrivit planului de invatamant pentru maistri-instructori.

    ANEXA Nr. 1
    la metodologie

                         PLANUL DE INVATAMANT
                  pentru activitatea de perfectionare
                Finantarea activitatii de perfectionare

    Potrivit prevederilor art. 159 si 160 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, institutiile de invatamant - centre de perfectionare pot organiza activitate de perfectionare a pregatirii de specialitate, metodice si psihopedagogice sau pentru obtinerea definitivarii in invatamant ori a gradului didactic II pentru cadrele didactice inscrise sa sustina aceste examene.
    Participarea cadrelor didactice la activitatile mentionate mai sus este facultativa, cu exceptia programelor de perfectionare organizate o data la 5 ani.
    Formatia de baza pentru activitatea didactica de predare (curs) pentru definitivat si gradul didactic II si perfectionare periodica este de 20 - 25 de cursanti. Formatia de baza pentru seminar este de 10 - 15 cursanti.
    Pentru specializarile cu numar mic de cadre didactice pe centre de perfectionare unice, pe tara, se pot organiza activitati de perfectionare (curs si seminar) cu minimum 7 cursanti.
    Constituirea formatiei de curs pentru pregatirea la disciplina Pedagogie se poate face (dupa caz) prin comasarea grupelor de cursanti de la diferite specialitati.
    Planul de invatamant pentru profesori, pentru pregatirea in vederea sustinerii definitivarii in invatamant, cuprinde 60 de ore, din care 30 de ore de specialitate si metodica predarii acesteia, repartizate astfel: 20 de ore de curs si 10 ore de seminar, si 30 de ore de pedagogie, repartizate astfel: 16 ore de curs si 14 ore de seminar.
    Planul de invatamant pentru pregatirea in vederea examenului de acordare a gradului didactic II cuprinde 60 de ore: 30 de ore de specialitate si metodica predarii acesteia, repartizate astfel: 20 de ore de curs si 10 ore de seminar, si 30 de ore de pedagogie, repartizate astfel: 16 ore de curs si 14 ore de seminar.
    Programele de perfectionare, in sesiunea 1998, pentru examenele de definitivare in invatamant si pentru acordarea gradului didactic II sunt cele dupa care s-au desfasurat examenele respective si in sesiunea 1997.
    Potrivit art. 70 alin. (2) din Legea invatamantului nr. 84/1995, atat cursurile de pregatire pentru definitivarea in invatamant si pentru acordarea gradului didactic II, cat si cursurile de perfectionare periodica sunt considerate invatamant postuniversitar si, in consecinta, vor fi retribuite conform normelor stabilite pentru activitatile cu regim postuniversitar.
    Retribuirea activitatilor de perfectionare se va face potrivit adresei nr. 19.398/14.11.1997, pct. B.
    Atat retribuirea activitatilor de perfectionare, cat si cheltuielile aferente pentru transport, cazare si masa se suporta de institutiile care organizeaza activitatea de perfectionare.
    In temeiul art. 159 lit. c) din Legea invatamantului nr. 84/1995, se vor prevedea in statele de functii posturi vacante pentru astfel de activitati, pentru fiecare an universitar.
    Repartizarea atributiilor de perfectionare pe institutii de invatamant superior si liceal - centre de perfectionare, pentru sesiunea 1997 (definitivat si gradul didactic II) si 1996 - 1998 (gradul didactic I), ramane aceeasi si pentru sesiunea 1998 (definitivat si gradul didactic II) si, respectiv, 1997-1999 (gradul didactic I)*).
---------------
    *) Conform repartitiei atributiilor de perfectionare pe institutii de invatamant superior.

    Planul de invatamant pentru activitatile de pregatire in vederea sustinerii definitivarii in invatamant si a acordarii gradului didactic II pentru invatatori si educatoare este urmatorul:
    Definitivat invatatori: total 72 de ore
    - 24 de ore limba si literatura romana si metodica: curs = 14 ore, seminar = 10 ore
    - 20 de ore matematica si metodica: curs = 8 ore, seminar = 12 ore
    - 28 de ore pedagogie si elemente de psihologia copilului: curs = 18 ore, seminar = 16 ore
    Gradul II invatatori: total 72 de ore
    - 24 de ore limba romana si literatura pentru copii si metodica: curs = 10 ore, seminar = 14 ore
    - 20 de ore matematica si metodica: curs = 8 ore, seminar = 12 ore
    - 28 de ore pedagogie si elemente de psihologia copilului: curs = 14 ore, seminar = 14 ore
    Definitivat educatoare: total 68 de ore
    - 24 de ore limba si literatura romana: curs = 14 ore, seminar = 10 ore
    - 14 ore matematica si metodica: curs = 6 ore, seminar = 8 ore
    - 30 ore pedagogie si elemente de psihologia copilului prescolar si metodica activitatii instructiv-educative in gradinitele de copii: curs = 18 ore, seminar = 12 ore
    Gradul II educatoare: total 68 de ore
    - 24 de ore limba romana si literatura pentru copii: curs = 10 ore, seminar = 14 ore
    - 14 de ore matematica si metodica: curs = 6 ore, seminar = 8 ore
    - 30 de ore pedagogie si elemente de psihologia copilului prescolar si metodica activitatii instructiv-educative in gradinitele de copii: curs = 12 ore, seminar = 18 ore.
    Planul de invatamant pentru activitatile de pregatire in vederea sustinerii definitivarii in invatamant si a acordarii gradului didactic II pentru maistri-instructori este urmatorul:
    - Definitivat: total 60 de ore
    - 30 de ore specialitate si metodica predarii acesteia: curs = 20 de ore, seminar = 10 ore
    - 30 de ore pedagogie: curs = 20 de ore, seminar = 10 ore
    Gradul II: total 60 de ore
    - 30 de ore specialitate si metodica predarii acesteia: curs = 14 ore, seminar = 16 ore
    - 30 de ore pedagogie: curs = 16 ore, seminar = 14 ore.
    In perioada 20 - 25 august 1998 se desfasoara examenul de definitivare in invatamant pentru toate categoriile de cadre didactice.
    In perioada 26 - 31 august 1998 se desfasoara examenul de acordare a gradului didactic II pentru toate categoriile de cadre didactice.
    In intervalele mentionate, fiecare institutie de invatamant - centru de perfectionare va stabili graficul probelor de examen, in functie de situatia concreta, evitandu-se sau nu, la aprecierea comisiei, desfasurarea de activitati in ziua de duminica.

    ANEXA Nr. 2
    la metodologie

                             LISTA
actelor necesare pentru inscrierea la examenul de definitivare in invatamant

    1. Cererea de inscriere, adresata conducerii inspectoratului scolar
    2. Fisa de inscriere, completata, confirmata de conducerea scolii (dupa modelul de mai jos)
    3. Copia de pe diploma de studii, legalizata
    4. Copia de pe certificatul de nastere, legalizata (numai in cazul schimbarii numelui de familie)
    5. Apreciere asupra activitatii (din partea conducerii scolii).
 ___________________________________________________________________
|                                             ____________________  |
|  ..................................        |                    | |
|       (unitatea de invatamant)             |                    | |
|                                            |                    | |
|                                            |                    | |
|                                            |                    | |
|                                            |____________________| |
|                                                                   |
|                                                                   |
|                                                                   |
|                                                                   |
|                                                                   |
|___________________________________________________________________|

    ANEXA Nr. 2 bis
    la metodologie

                         FISA DE INSCRIERE
               la examenul de definitivare in invatamant
                              _____________________________________________
 .........................   |INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI .......... |
 (unitatea de invatamant)    |La data sustinerii examenului de definitivare|
 Judetul .................   |in invatamant candidatul(a) are o vechime    |
                             |efectiva in activitatea de predare de ...... |
                             |ani ..........., luni ........., zile*).     |
                             |                                             |
                             | Inspectorul scolar de specialitate cu       |
                             | probleme de formare continua                |
                             |                                             |
                             | Numele si prenumele ....................... |
                             | Semnatura .....................             |
                             | Data ..............                         |
                             |_____________________________________________|

                         FISA DE INSCRIERE

    La probele pentru definitivarea in invatamant in anul (sesiunea) ......,
in functia didactica de*) ................................................,
specialitatea ..............................................................
............................................................................
             (numele, initiala tatalui, prenumele - cu majuscule)

    Institutia de invatamant absolvita*) ................................,
cu durata de ........... ani. Specializarile obtinute prin studii ..........
............................................................................
    Promovat examenul de*) ................. in anul ...................,
sesiunea .............................. .
    Stagiul efectiv in activitatea didactica de predare la data inscrierii: .......... ani ............. luni ......... zile.
    Prezentat la examen in cele trei sesiuni consecutive:
    sesiunea I .......... sesiunea a II-a ......... sesiunea a III-a .......
 ____________________________________________________________________________
|                                                                            |
|   Optez pentru participarea la cursurile de pregatire in vederea sustinerii| |examenului de definitivare in invatamant la centrul de perfectionare .......|
|............................................................................|
|____________________________________________________________________________|

      Data ......                                         Semnatura .....
-----------------
    *) De la data incadrarii in invatamant, dupa obtinerea examenului de absolvire sau de licenta si cu norma intreaga si/sau cadru asociat cu ......... ore/saptamana.
    *) Educatoare, invatator, maistru-instructor, profesor II, profesor I.
    *) Se indica institutia de invatamant.
    *) Bacalaureat, absolvire, diploma/licenta.

    Se certifica datele din prezenta fisa de inscriere si se adevereste ca, potrivit inscrisurilor din carnetul de munca, dl(dna)......................
................................................ a functionat in invatamant
de la data obtinerii examenului de*) ........, dupa cum urmeaza:
 ____________________________________________________________________________
| Nr. | Unitatea  |          |  Perioada:    | Total vechime |               |
| crt.|     de    | Functia  | de la ....... | in activitatea|               |
|     |invatamant |didactica | pana la ..... | didactica*)  |   Observatii  |
|     |           |          |               |---------------|               |
|     |           |          |               |ani |luni|zile |               |
|_____|___________|__________|_______________|____|____|_____|_______________|
|_____|___________|__________|_______________|____|____|_____|_______________|
|_____|___________|__________|_______________|____|____|_____|_______________|
|_____|___________|__________|_______________|____|____|_____|_______________|
|_____|___________|__________|_______________|____|____|_____|_______________|
|_____|___________|__________|_______________|____|____|_____|_______________|
|_____|___________|__________|_______________|____|____|_____|_______________|
|_____|___________|__________|_______________|____|____|_____|_______________|
                         TOTAL:              |____|____|_____|

    In anul scolar*) ................... este incadrat la unitatea noastra
in functia didactica de*) ........................ cu activitatea de baza
(norma intreaga)*) ...................................... .

                     Director,           Data ..............
 ________________________________________________________________________
|                                                                        |
|    Optez pentru centrul de perfectionare .................... si pentru| |participarea la cursurile de pregatire pentru examen.                   |
|                                                                        |
|                     Semnatura .................................        |
|________________________________________________________________________|

    *) Bacalaureat, absolvire, diploma/licenta.
    *) Se mentioneaza numai vechimea efectiva de predare la catedra, realizata intre data obtinerii examenului de absolvire/licenta, cu certificat de absolvire a Departamentului pentru pregatirea personalului didactic sau, dupa caz, cu atestat de institutor (pentru functia de institutor), si data de 1 septembrie a anului in care se sustine examenul de definitivare in invatamant.
    *) Se indica anul scolar curent.
    *) Educatoare, invatator, maistru-instructor, profesor.
    *) In invatamant sau cadru didactic asociat cu ........ ore/saptamana.

    ANEXA Nr. 3
    la metodologie

                                  LISTA
actelor necesare pentru inscrierea la examenul de obtinere a gradului didactic II

    1. Cererea de inscriere, adresata conducerii inspectoratului scolar
    2. Fisa de inscriere, completata, confirmata de conducerea scolii (dupa modelul de mai jos)
    3. Copia de pe diploma de studii, legalizata
    4. Copia de pe certificatul de nastere, legalizata (daca este cazul)
    5. Copia de pe certificatul de obtinere a definitivarii in invatamant
    6. Recomandarea consiliului de administratie pentru inscrierea la examenul de obtinere a gradului didactic II
    7. Dovada privind calificativul pentru ultimii 3 ani scolari, precum si pentru inspectiile curente efectuate in intervalul de 3 - 4 ani anteriori sustinerii examenului
    8. Memoriul de activitate profesionala si social-obsteasca
    9. Fisa de evaluare anuala.
 _____________________________________________________________
|                                                             |
| ........................            ______________________  |
|  (unitatea de invatamant)          |                      | |
|                                    |                      | |
|                                    |                      | |
|                                    |                      | |
|                                    |                      | |
|                                    |______________________| |
|                                                             |
|                                                             |
|                                                             |
|                                                             |
|_____________________________________________________________|

    ANEXA Nr. 3 bis
    la metodologie

                        FISA DE INSCRIERE
            la examenul de obtinere a gradului didactic II
                              _______________________________________________
 .........................   |INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI ..........   |
 (unitatea de invatamant)    |La data sustinerii examenului pentru obtinerea |
 Judetul .................   |gradului didactic II, candidatul(a) are, de la |
                             |obtinerea definitivarii in invatamant, o       |
                             |vechime efectiva in invatamant de ............ |
                             |ani ......, luni ......., ...... zile.         |
                             |                                               |
                             | Inspectorul scolar de specialitate cu probleme|
                             |              de formare continua              |
                             |                                               |
                             | Numele si prenumele ......................... |
                             | Semnatura .....................               |
                             | Data ..............                           |
                             |_______________________________________________|

                         FISA DE INSCRIERE

    La probele pentru obtinerea gradului didactic II in anul ............. .
in functia didactica de*) .................................................,
specialitatea .............................................................,
............................................................................
             (numele, initiala tatalui, prenumele - cu majuscule)

    Institutia de invatamant absolvita*) .................................,
cu durata de ........... ani. Specializarile inscrise pe diploma ...........
.......................................................................... .
    Anul obtinerii examenului de*) ......................................,
in sesiunea*) ............... .
    Anul obtinerii examenului de definitivare in invatamant .............. .
    Media obtinuta la examenul de definitivare in invatamant ............. .
    Anii si sesiunile in care s-a mai prezentat la probele pentru obtinerea gradului didactic II .......................................................
.......................................................................... .

          Data .......                   Semnatura .........

---------------
    *) Educatoare, invatator, maistru-instructor, profesor II, profesor I.
    *) Liceul cu profilul ..... Scoala de maistri cu profilul ..............;
        Scoala normala de ..........; Institutul Pedagogic de 3 ani,
        Universitatea .........
    *) Bacalaureat, absolvire, licenta/stat.
    *) Luna si anul.

    Se certifica datele din prezenta fisa de inscriere si se adevereste ca, potrivit inscrisurilor din carnetul de munca, dl(dna) .....................
................................................ a functionat in invatamant
de la data obtinerii examenului de*) ........, dupa cum urmeaza:
 ____________________________________________________________________________
| Nr. | Unitatea  |          |  Perioada:    | Total vechime |               |
| crt.|     de    | Functia  | de la ....... | in activitatea|               |
|     |invatamant |didactica | pana la ..... | didactica*)  |   Observatii  |
|     |           |          |               |---------------|               |
|     |           |          |               |ani |luni|zile |               |
|_____|___________|__________|_______________|____|____|_____|_______________|
|_____|___________|__________|_______________|____|____|_____|_______________|
|_____|___________|__________|_______________|____|____|_____|_______________|
|_____|___________|__________|_______________|____|____|_____|_______________|
|_____|___________|__________|_______________|____|____|_____|_______________|
|_____|___________|__________|_______________|____|____|_____|_______________|
|_____|___________|__________|_______________|____|____|_____|_______________|
|_____|___________|__________|_______________|____|____|_____|_______________|
                         TOTAL:              |____|____|_____|

    In anul scolar*) .............................. si la data examenului
este incadrat in*) ........, in functia didactica de*).............,
cu activitatea de baza*) ........................... .

               Director,           Data ..............
 __________________________________________________________________________
|                                                                          |
|  Optez pentru centrul de perfectionare ..................................|
|  ....................... si cursuri de pregatire pentru examen.          |
|__________________________________________________________________________|

--------------
    *) Bacalaureat, absolvire, licenta.
    *) Vechimea efectiva in invatamant, realizata intre data obtinerii examenului de diploma si data de 1 septembrie a anului in care se sustine examenul.
    *) Anul scolar in care se desfasoara sesiunea de examene.
    *) Se indica unitatea de invatamant.
    *) Educatoare, invatator, maistru-instructor, profesor, director.
    *) In invatamant sau cadru didactic asociat cu ........ ore/saptamana.

    ANEXA Nr. 4
    la metodologie

                                  LISTA
actelor necesare pentru inscrierea la examenul de obtinere a gradului didactic I

    1. Cererea de inscriere, adresata conducerii inspectoratului scolar
    2. Fisa de inscriere, completata, confirmata de directorul scolii (dupa modelul de mai jos)
    3. Copia de pe diploma de studii, legalizata
    4. Copia de pe certificatul de nastere, legalizata (daca este cazul)
    5. Copia de pe certificatul de obtinere a gradului didactic II
    6. Recomandarea consiliului de administratie pentru inscrierea la examenul de obtinere a gradului didactic I
    7. Dovada privind calificativul pentru ultimii 3 ani, precum si pentru inspectiile curente efectuate in intervalul de 3 - 4 ani anteriori datei de obtinere a gradului didactic I
    8. Memoriul de activitate profesionala si social-obsteasca
    9. Fisa de evaluare anuala.
 _____________________________________________________________
|                                                             |
| ........................            ______________________  |
|  (unitatea de invatamant)          |                      | |
|                                    |                      | |
|                                    |                      | |
|                                    |                      | |
|                                    |                      | |
|                                    |______________________| |
|                                                             |
|                                                             |
|                                                             |
|                                                             |
|_____________________________________________________________|

    ANEXA Nr. 4 bis
    la metodologie

                        FISA DE INSCRIERE
            la examenul de obtinere a gradului didactic I
                              _______________________________________________
 .........................   |INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI ..........   |
 (unitatea de invatamant)    |La 31 august*) .......... candidatul(a) are, de|
 Judetul .................   |la obtinerea gradului didactic II, o vechime   |
                             |efectiva in invatamant de .................... |
                             |ani ......., luni ......., ..... zile.         |
                             |                                               |
                             | Inspectorul scolar de specialitate cu probleme|
                             |              de formare continua              |
                             |                                               |
                             | Numele si prenumele ......................... |
                             | Semnatura .....................               |
                             | Data ..............                           |
                             |_______________________________________________|

                         FISA DE INSCRIERE

    La probele pentru obtinerea gradului didactic I in seria(sesiunea)*)..,
in functia didactica de*) ...............................................,
specialitatea .............................................................,
.......................................................................... .
             (numele, initiala tatalui, prenumele - cu majuscule)

    Institutia de invatamant absolvita*) ................................,
cu durata de ........... ani. Specializarile obtinute prin studii ..........
.......................................................................... .
    PROMOVAT: Examenului de*) ..........................................,
in anul ............... .
    Examenul de definitivare in invatamant in anul ..............., cu media
................; Examenul pentru obtinerea gradului didactic II in anul ......., cu media .............. .
    Seriile in care s-a mai prezentat la probele pentru obtinerea gradului didactic I .................................................................
.......................................................................... .

          Data .......                   Semnatura .........

-------------
    *) Se indica anul in care se va finaliza obtinerea gradului didactic I.
    *) Se indica intervalul de 2 ani in care este cuprins pentru perfectionare in vederea obtinerii gradului didactic I.
    *) Educatoare, invatator, maistru-instructor, profesor II, profesor I.
    *) Bacalaureat, absolvire, licenta.

    Se certifica datele din prezenta fisa de inscriere si se adevereste ca, potrivit inscrisurilor din carnetul de munca, dl(dna).......................
............................................................... a functionat
de la data obtinerii examenului de*) ............... in invatamant, dupa cum urmeaza:
 ____________________________________________________________________________
| Nr. | Unitatea  |          |  Perioada:    | Vechimea      |               |
| crt.|     de    | Functia  | de la ....... | efectiva in   |               |
|     |invatamant |didactica | pana la ..... | invatamant*) |   Observatii  |
|     |           |          |(dupa obtinerea|---------------|               |
|     |           |          |examenului de  |ani |luni|zile |               |
|     |           |          |  diploma)     |    |    |     |               |
|_____|___________|__________|_______________|____|____|_____|_______________|
|_____|___________|__________|_______________|____|____|_____|_______________|
|_____|___________|__________|_______________|____|____|_____|_______________|
|_____|___________|__________|_______________|____|____|_____|_______________|
|_____|___________|__________|_______________|____|____|_____|_______________|
|_____|___________|__________|_______________|____|____|_____|_______________|
|_____|___________|__________|_______________|____|____|_____|_______________|
                         TOTAL:              |____|____|_____|

    In anul scolar*) ........................... este incadrat la unitatea noastra in functia didactica de*) ...................., cu activitatea de baza*) ........................... .

                     Director,           Data ..............
 _________________________________________________________________________
|                                                                         |
| Optez pentru centrul de perfectionare ................................ .|
|                                                                         |
|_________________________________________________________________________|

--------------
    *) Bacalaureat, absolvire, licenta.
    *) Se mentioneaza numai vechimea in invatamant, realizata intre data obtinerii examenului de diploma si data de 1 septembrie a anului in care se finalizeaza examenul de obtinere a gradului didactic I.
    *) Se indica anul scolar curent.
    *) Educatoare, invatator, maistru-instructor, profesor II, profesor I, director.
    *) In invatamant: activitate de predare, de conducere, control si indrumare sau cadru didactic asociat cu ........ ore/saptamana.

    ANEXA Nr. 5
    la metodologie

                             PRECIZARI
cu privire la organizarea si desfasurarea colocviului de admitere la gradul didactic I

    In vederea unei mai bune corelari a continutului probelor examenului de obtinere a gradului didactic I cu obiectivele urmarite, s-a introdus colocviul de admitere la gradul didactic I. In acest sens colocviul trebuie sa fie o proba autentica de competenta, selectiva si relevanta, menita sa promoveze cadrele didactice care manifesta disponibilitati pentru inovarea procesului de invatamant, creativitate in modul de gandire, actiune pedagogica si are rezultate deosebite in activitatea instructiv-educativa.
    Profesori:
    Comisia de examinare la colocviul de admitere la gradul didactic I va fi alcatuita din doi membri: un cadru didactic de specialitate si unul de pedagogie. Cei doi membri din comisie vor fi profesori, conferentiari sau lectori, posesori ai titlului de doctor.
    Pentru profesorii avand specialitatea pedagogie, cei doi membri ai comisiei vor fi de pedagogie.
    Comisia va fi aprobata de conducerea institutiei de invatamant - centru de perfectionare, in care se desfasoara colocviul.
    Candidatii vor fi grupati pe comisii, in functie de domeniile stiintifice in care se incadreaza tema lucrarii (de aceeasi specialitate sau de specialitati inrudite).
    Membrii comisiei vor cunoaste, in timp util, temele si bibliografiile selective propuse de candidatii repartizati.
    Comisia de examinare nu are presedinte. De intreaga desfasurare a colocviului raspunde conducerea unitatii de invatamant unde acesta are loc.
    Cei doi membri ai comisiei aprobate vor ramane aceiasi pe toata durata desfasurarii colocviului (nu vor fi inlocuiti cu alte cadre didactice, indiferent de provenienta acordului dat candidatilor pentru tema lucrarii metodico-stiintifice) si vor examina toti candidatii repartizati comisiei respective.
    Continutul colocviului va cuprinde, pentru examinarea fiecarui candidat, urmatoarele domenii:
    Domeniul corespunzator temei lucrarii metodico-stiintifice
    Orientativ, vor fi verificate aspecte referitoare la: rigurozitatea si precizia delimitarii temei, importanta teoretica si practica a temei alese, actualitatea si oportunitatea bibliografiei selective propuse in raport cu tema, consemnarea corecta a acesteia, integrarea temei in domeniul mai larg teoretico-metodologic si practic-actional, continutul semnificativ al unora dintre lucrarile mentionate in bibliografie, cunoasterea specifica a principalelor probleme ce vor fi abordate in tratarea lucrarii etc.
    Metodologia specifica cercetarii stiintifice, psihopedagogice si metodice, pe care o implica elaborarea lucrarii
    Orientativ, vor fi examinate aspecte referitoare la: ipoteza (ipotezele) de lucru, specificul investigarii pe care candidatul intentioneaza s-o realizeze (sau pe care a initiat-o deja), metodologia de explorare propusa, preocuparile si intentiile referitoare la realizarea lucrarii, experienta personala acumulata de candidat in domeniul temei, modalitatile de valorificare a acesteia in elaborarea lucrarii etc.
    Domeniul proiectarii pedagogice proprii specialitatii respective, cu referire speciala la conceperea, realizarea, evaluarea si reglarea-autoreglarea activitatii de predare-invatare specifice temei propuse
    Examinarea va urmari, cu prioritate, verificarea capacitatii candidatilor de a sesiza si de a solutiona implicatiile pedagogice practice ale temei tratate.
    Comisia va rezerva examinarii fiecarui candidat maximum 20 de minute.
    Evaluarea candidatilor se va realiza prin calificativul "admis" sau "respins".
    Rezultatele obtinute de candidati la colocviu vor fi afisate dupa terminarea verificarii candidatilor din ziua respectiva.
    Invatatori, educatoare si institutori:
    Comisia de examinare la colocviul de admitere la gradul didactic I va fi alcatuita dintr-un cadru didactic de specialitate si unul de pedagogie, care au gradul didactic I. Membrii comisiei vor fi numiti dintre cadrele didactice care desfasoara activitate permanenta in aceste institutii de invatamant sau in altele de acelasi profil. Profesorii numiti in comisii vor indeplini conditiile prevazute in adresa Ministerului Invatamantului nr. 38.437 din 3 noiembrie 1992. Invatatorii si educatoarele, care au optat pentru teme cu caracter dominant de pedagogie sau de lucru manual, vor fi repartizati celorlalte comisii alcatuite dintr-un profesor de pedagogie si unul de specialitate.
    Comisia va fi propusa de consiliul de administratie al liceului pedagogic - centru de perfectionare, avizata de inspectoratul scolar judetean si aprobata de Ministerul Educatiei Nationale - Directia formarea formatorilor si personal.
    Candidatii vor fi grupati pe comisii, in functie de domeniile stiintifice in care se incadreaza tema lucrarii (de aceeasi specialitate sau de specialitati inrudite).
    Membrii comisiei vor cunoaste, in timp util, temele si bibliografiile selective propuse de candidatii repartizati spre a fi examinati de comisia respectiva.
    Comisia de examinare nu are presedinte. De intreaga desfasurare a colocviului raspunde conducerea unitatii de invatamant unde acesta are loc.
    Cei doi membri ai comisiei aprobate vor ramane aceiasi pe toata durata desfasurarii colocviului (nu vor fi inlocuiti cu alte cadre didactice, indiferent de provenienta acordului dat candidatilor pentru tema lucrarii metodico-stiintifice) si vor examina toti candidatii repartizati comisiei respective.
    Continutul colocviului va cuprinde, pentru examinarea fiecarui candidat, urmatoarele domenii:
    Domeniul corespunzator temei lucrarii metodico-stiintifice
    Orientativ, vor fi verificate aspecte referitoare la: rigurozitatea si precizia delimitarii temei, importanta teoretica si practica a temei alese, actualitatea si oportunitatea bibliografiei selective propuse in raport cu tema, consemnarea corecta a acesteia, integrarea temei in domeniul mai larg teoretico-metodologic si practic-actional, continutul semnificativ al unora dintre lucrarile mentionate in bibliografie, cunoasterea specifica a principalelor probleme ce vor fi abordate in tratarea lucrarii etc.
    Metodologia specifica cercetarii stiintifice, psihopedagogice si metodice pe care o implica elaborarea lucrarii
    Orientativ, vor fi examinate aspecte referitoare la: ipoteza (ipotezele) de lucru, specificul investigarii pe care candidatul intentioneaza s-o realizeze (sau pe care a initiat-o deja), metodologia de explorare propusa, preocuparile si intentiile referitoare la realizarea lucrarii, experienta personala acumulata de candidat in domeniul temei, modalitatile de valorificare a acesteia in elaborarea lucrarii etc.
    Domeniul proiectarii pedagogice proprii specialitatii respective, cu referire speciala la conceperea, realizarea, evaluarea si reglarea-autoreglarea activitatii de predare-invatare specifice temei propuse
    Examinarea va urmari cu prioritate verificarea capacitatii candidatilor de a sesiza si de a solutiona implicatiile pedagogice practice ale temei tratate.
    Comisia va rezerva examinarii fiecarui candidat maximum 20 de minute.
    Evaluarea candidatilor se va realiza prin calificativul "admis" sau "respins".
    Rezultatele obtinute de candidati la colocviu vor fi afisate dupa terminarea verificarii candidatilor din ziua respectiva.
    Maistri-instructori:
    Comisia de examinare la colocviul de admitere la gradul didactic I va fi alcatuita dintr-un cadru didactic de specialitate si unul de pedagogie, care au gradul didactic I. Membrii comisiei vor fi numiti dintre cadrele didactice care desfasoara activitate permanenta in aceste institutii de invatamant sau in altele de acelasi profil.
    In comisie vor fi propusi profesori care au desfasurat cel putin 2 ani de activitati de perfectionare, cum sunt: cursuri si seminarii, coordonare de lucrari metodico-stiintifice, inspectii speciale si examene de definitivat si pentru obtinerea gradului didactic II, pentru maistri-instructori.
    Comisia va fi propusa de consiliul de administratie al institutiei de invatamant - centru de perfectionare, avizata de inspectoratul scolar judetean si aprobata de conducerea Directiei formarea formatorilor si personal din Ministerul Educatiei Nationale.
    Candidatii vor fi grupati pe comisii, in functie de domeniile stiintifice in care se incadreaza tema lucrarii (de aceeasi specialitate sau de specialitati inrudite).
    Membrii comisiei vor cunoaste, in timp util, temele si bibliografiile selective propuse de candidatii repartizati spre a fi examinati de comisia respectiva.
    Comisia de examinare nu are presedinte. De intreaga desfasurare a colocviului raspunde conducerea unitatii de invatamant unde acesta are loc.
    Cei doi membri ai comisiei aprobate vor ramane aceiasi pe toata durata desfasurarii colocviului (nu vor fi inlocuiti cu alte cadre didactice, indiferent de provenienta acordului dat candidatilor pentru tema lucrarii metodico-stiintifice) si vor examina toti candidatii repartizati comisiei respective.
    Continutul colocviului va cuprinde, pentru examinarea fiecarui candidat, urmatoarele domenii:
    Domeniul corespunzator temei lucrarii metodico-stiintifice
    Orientativ, vor fi verificate aspecte referitoare la: rigurozitatea si precizia delimitarii temei, importanta teoretica si practica a temei alese, actualitatea si oportunitatea bibliografiei selective propuse in raport cu tema, consemnarea corecta a acesteia, integrarea temei in domeniul mai larg teoretico-metodologic si practic-actional, continutul semnificativ al unora dintre lucrarile mentionate in bibliografie, cunoasterea specifica a principalelor probleme ce vor fi abordate in tratarea lucrarii etc.
    Metodologia specifica cercetarii stiintifice, psihopedagogice si metodice pe care o implica elaborarea lucrarii
    Orientativ, vor fi examinate aspecte referitoare la: ipoteza (ipotezele) de lucru, specificul investigarii pe care candidatul intentioneaza s-o realizeze (sau pe care a initiat-o deja), metodologia de explorare propusa, preocuparile si intentiile referitoare la realizarea lucrarii, experienta personala acumulata de candidat in domeniul temei, modalitatile de valorificare a acesteia in elaborarea lucrarii etc.
    Domeniul proiectarii pedagogice proprii specialitatii respective, cu referire speciala la conceperea, realizarea, evaluarea si reglarea-autoreglarea activitatii de predare-invatare specifice temei propuse
    Examinarea va urmari cu prioritate verificarea capacitatii candidatilor de a sesiza si de a solutiona implicatiile pedagogice practice ale temei tratate.
    Comisia va rezerva examinarii fiecarui candidat maximum 20 de minute.
    Evaluarea candidatilor se va realiza prin calificativul "admis" sau "respins".
    Rezultatele obtinute de candidati la colocviu vor fi afisate dupa terminarea verificarii candidatilor din ziua respectiva.

    ANEXA Nr. 6
    la metodologie

                   INSPECTIA SPECIALA (DE PERFECTIONARE)
                  Fisa de evaluare a activitatii didactice

------------------------------------------------------------------------------
 Grupa de                                Criterii
 indicatori                              de evaluare
------------------------------------------------------------------------------
 1. Elaborarea A. Proiectarea lectiei - 3 puncte
proiectului       - Documentare stiintifica
                    - Oportunitatea surselor bibliografice in raport cu
                      continutul tratat
                    - Aplicarea creatoare a informatiilor in conceperea
                      proiectului
                    - Respectarea normelor metodologice de consemnare a
                      bibliografiei
                  - Definirea obiectivelor si obiectivele operationale
                    - Definirea obiectivelor informative, formative si
                      educative
                    - Definirea obiectivelor operationale (de invatare, de
                      transfer, de exprimare)
                    - Precizarea comportamentelor la nivelurile taxonomice,
                      corelate cu continutul si cu posibilitatile elevilor
                      (diferentiat)
                    - Precizarea conditiilor psihologice ale invatarii si a
                      celor materiale
                    - Specificarea criteriilor de reusita
                  - Corelatia dintre obiectivele si celelalte componente ale
                    actului didactic (continut, strategie, mijloace de
                    invatamant, forme de organizare si evaluare etc.)
                    - Definirea obiectivelor in corelatie cu componentele
                      implicate in continutul respectiv
                    - Corelatia obiective - strategie didactica - mijloace de
                      invatare (vezi scara lui Dalle)
                  - Corelatia obiective-evaluare
                    - Concordanta dintre itemii de evaluare si obiective
                    - Diferentierea solicitarilor, avandu-se in vedere
                      comportamente ierarhizate, de la cunoastere, intelegere,
                      aplicare, la analiza, sinteza, evaluare si creativitate
                    - Corelarea volumului si a gradului de dificultate al
                      cerintelor cu particularitatile psihice, de varsta si
                      individuale, si cu durata activitatii de rezolvare a
                      cerintelor
                    - Corelarea continutului probelor de evaluare cu formele
                      de evaluare (predictiva, formativa, sumativa) si cu
                      scopul dominant al acestora
                    - Valorificarea rezultatelor evaluarii permanente pentru
                      compensare sau dezvoltare, dupa caz
B1. Continut   B. Desfasurarea lectiei (activitatii) - 5 puncte
- 2 puncte        - Reprezentarea continutului: activa, iconica, simbolica,
                    dupa caz
                  - Economia (esentializarea) continutului
                  - Gradul de structurare si organizare a materialului
                    (schema, planul, structura logica etc.)
                  - Puterea efectiva a continutului (de a genera idei noi,
                    opinii, solutii etc.)
                  - Caracterul stiintific si practic-aplicativ
                  - Corelatii intra- si interdisciplinare
                  - Corelatia continutului cu strategia didactica si cu tipul
                    de interactiune
                    - Corelatia dintre gradul de complexitate al continutului
                      si tipul de interactiune profesor-elev
                    - Corelatia dintre caracterul dominant al continutului
                      (descriptiv, teoretic, experimental) si strategia
                      didactica
                    - Corelatia modului de abordare logica a continutului
                      (inductiva, deductiva, analogica etc.) cu strategia
                      didactica
                    - Legatura dintre caracterul cel mai probabil al
                      activitatilor cognitive (reproductiv, investigativ,
                      reproductiv-investigativ etc.) si strategia didactica
                    - Corelatia dintre noutatea continutului si tipul de
                      interactiune didactica
B2. Activizarea   - Raportul dintre durata afectata solicitarii elevilor si
elevilor -          cea afectata explicatiilor, in functie de specificul
- 1 punct           continutului, de tipul si de varianta lectiei, de
                    particularitatile dezvoltarii psihointelectuale etc.
                  - Concordanta naturii solicitarilor cu particularitatile
                    continutului si ale elevilor
                  - Raportul dintre activitatea personala a elevilor si
                    activitatea frontala, in contextul dat
                  - Activitatea elevilor la nivelul proximei dezvoltari
B3. Evaluarea     - Realizarea evaluarii predictive (matricea conceptuala de
permanenta          baza)
- 1 punct         - Realizarea evaluarii formative
                  - Relatia cerinte - obiective
                  - Realizarea progresului scolar (raportul dintre rezultatele
                    obtinute de elevi la inceputul si la finalul unei secvente
                    de invatare)
                  - Preocuparea pentru motivarea notei si formarea capacitatii
                    de autoevaluare
                  - Raportul dintre continutul evaluarii si continutul
                    invatarii (cunostinte, priceperi, deprinderi, capacitati,
                    aptitudini, atitudini, interese etc.)
                  - Raportul dintre notarea profesorului si norma docimologica
                  - Relatia dintre predare-invatare, evaluare si (compensare)
                    ameliorare, pe parcursul activitatii didactice
B4.               - Organizarea colectivului si a activitatii
Comportamentul      - Asigurarea conditiilor psihoenergonomice pentru invatare
- 1 punct           - Crearea climatului afectiv-emotional
                    - Organizarea debutului activitatii
                  - Actiuni logice de organizare si prelucrare a informatiei
                    - Planificarea, structurarea, esentializarea, analiza,
                      discriminarea, corelarea, asocierea, definirea,
                      evidentierea, explicarea, compensarea, inferenta,
                      demonstrarea, generalizarea, concretizarea,
                      ilustrarea, argumentarea, sintetizarea, interpretarea
                      etc.
                  - Actiuni strategice de dezvoltare
                    - Orientarea actiunii si gandirii elevilor
                    - Motivarea activitatii
                    - Lauda, dezaprobarea
                    - Favorizarea exprimarii opiniei personale
                    - Adresarea de intrebari
                    - Solicitarea elevilor sa formuleze intrebari
                    - Clarificarea problemelor
                    - Acceptarea atitudinii elevilor
                    - Valorificarea experientei elevilor
                    - Exemplificarea continutului nou, impreuna cu propriile
                      opinii
                    - Crearea de situatii-problema
                    - Propunerea verificarii practice experimentale
                  - Impunere
                    - Formulare de directive, ordine sau comenzi
                    - Impunerea receptionarii informatiei, a problemelor, a
                      cailor de rezolvare, a opiniei personale sau a unor
                      judecati de valoare
                  - Diferentiere
                    - Acordare de ajutor, indrumare diferentiata
                    - Diferentierea instruirii pe grupe structurate,
                      nestructurate
                    - Individualizarea instruirii
                    - Alternarea activitatii frontale, pe grupe independente
                  - Evaluarea
                    - Aprobarea comportamentului elevilor (stereotipa,
                      specifica, diferentiata, repeta raspunsul elevilor
                      etc.)
                    - Dezaprobarea atitudinii elevilor (stereotipa, ironica,
                      acuzatoare, specifica, diferentiata)
                    - Incurajeaza autoaprecierea si aprecierea reciproca a
                      elevilor
                    - Solicita motivarea aprecierii
                    - Raporteaza aprecierea la obiective
                    - Raporteaza aprecierea la posibilitatile fiecarui elev si
                      la rezultatele anterioare
                    - Raporteaza aprecierea la rezultatele celorlalti elevi
                  - Crearea climatului afectiv-emotional
                    - Stimuleaza interesul pentru cunoastere
                    - Favorizeaza satisfacerea reusitei fiecarui elev
                    - Creeaza un climat de dialog autentic, de cooperare, de
                      actiune in grup etc.
                    - Incurajeaza manifestarea independentei, originalitatii,
                      gandirii nonconformiste, creatoare
                    - Lauda, evidentiaza, recunoaste meritele
                    - Valorifica ceea ce este pozitiv la fiecare elev
                    - Manifesta afectiune fata de elevi si fata de obiectul de
                      invatamant
                    - Comunica semantic si ectosemantic
                    - Manifesta simtul echilibrului si al umorului
                    - Creeaza un climat nefavorabil
                    - Respinge manifestarea autonomiei elevilor
                    - Ameninta, acuza, critica, ignora
                    - Pedepseste
C. Autoevaluarea    - Autoanaliza si aprecierea obiectiva
- 1 punct
------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA Nr. 7
    la metodologie

 ..........................       VERIFICAT,                  Seria*) .......
 (unitatea de invatamant -  MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE  Categoria de
  centru de perfectionare)                                  personal
                                                            didactic*) ......

 JUDETUL ...............
 ___________
| PROPUNERI |
|___________|

                            COMPONENTA COMISIILOR
pentru probele de inspectie speciala si de sustinere a lucrarilor metodico-stiintifice in vederea obtinerii gradului didactic I
 ____________________________________________________________________________
|Nr. |            |             |Comisia pentru    | Comisia pentru          |
|crt.|Numele si   |Specializarea|inspectia speciala|sustinerea lucrarii      |
|    |prenumele   |candidatului |------------------|metodico-stiintifice     |
|    |candidatului|             |    A    |   B    |-------------------------|
|    |            |             |---------|--------|   C   |   D    |   E    |
|    |            |             |I |I1| I2|I |I1|I2|-------|------- |--------|
|    |            |             |  |  |   |  |  |  |I|I1|I2|I|I1|I2 | I | I1 |
|____|____________|_____________|__|__|___|__|__|__|_|__|__|_|__|___|___|____|
| 1. |            |             |  |  |   |  |  |  | |  |  | |  |   |   |    |
|____|____________|_____________|__|__|___|__|__|__|_|__|__|_|__|___|___|____|
| 2. |            |             |  |  |   |  |  |  | |  |  | |  |   |   |    |
|____|____________|_____________|__|__|___|__|__|__|_|__|__|_|__|___|___|____|
| 3. |            |             |  |  |   |  |  |  | |  |  | |  |   |   |    |
|____|____________|_____________|__|__|___|__|__|__|_|__|__|_|__|___|___|____|

    SEMNIFICATIA COLOANELOR DIN TABEL ESTE URMATOAREA:
    A = Din partea centrului de perfectionare
    B = Din partea inspectoratului scolar sau a Ministerului Educatiei Nationale
    C = Presedinte
    D = Vicepresedinte
    E = Conducator stiintific
    I = Numele si prenumele
    I1 = Specializarea
    I2 = Gradul didactic.

            Rector,                                            Secretar,
           -----------
            Director,

------------
    *) Se mentioneaza perioada de 2 ani pentru care s-au inscris candidatii.
    *) Educatoare, invatatori, maistri-instructori, profesori II, profesori I.

    ANEXA Nr. 8a)
    la metodologie

 ..........................     Anul scolar ..............................
  (unitatea de invatamant -     Sesiunea .................................
   centru de perfectionare)     Categoria de personal didactic*) .........
                                ..........................................
                                Specializarea ............................

                                TABEL NOMINAL
cuprinzand personalul didactic care a promovat probele de examen pentru definitivarea in invatamant
 ____________________________________________________________________________
|    |   |   |   | Vechimea      |       Inspectia     |Note obtinute  |     |
|    |   |   |   | efectiva in   |        speciala     |  la examen    |     |
|Nr. |   |   |   | invatamant    |_____________________|_______________|     |
|crt.|   |   |   | la data       |Data          |      |   |   |   |   |     |
|    |   |   |   | examenului    |efectuarii    |      |   |   |   |   |     |
|    | A | B | C |(1 septembrie) |--------------| Nota | a | b | c | d |  D  |
|    |   |   |   |---------------|Anul|Luna|Ziua|      |   |   |   |   |     |
|    |   |   |   | Ani|Luni|Zile |    |    |    |      |   |   |   |   |     |
|----|---|---|---|----|----|-----|----|----|----|------|---|---|---|---|-----|
| 1. |   |   |   |    |    |     |    |    |    |      |   |   |   |   |     |
|____|___|___|___|____|____|_____|____|____|____|______|___|___|___|___|_____|
| 2. |   |   |   |    |    |     |    |    |    |      |   |   |   |   |     |
|____|___|___|___|____|____|_____|____|____|____|______|___|___|___|___|_____|
| 3. |   |   |   |    |    |     |    |    |    |      |   |   |   |   |     |
|____|___|___|___|____|____|_____|____|____|____|______|___|___|___|___|_____|

    SEMNIFICATIA COLOANELOR DIN TABEL ESTE URMATOAREA:
    A = Numele, initiala prenumelui tatalui si prenumele
    B = Unitatea de invatamant la care functioneaza si localitatea
    C = Anul si luna obtinerii examenului de diploma
    D = Observatii, mentiuni
    a = Pedagogie - oral -
    b = Specialitatea si metodica predarii specialitatii - scris -
    c = Specialitatea si metodica predarii specialitatii - oral -
    d = Media generala.

                 Rector,
               ----------
                Director,

---------------
    *) Educatoare, invatator, maistru-instructor, profesor II, profesor I.

    Tabelele nominale, intocmite in 3 exemplare si insotite de adresa, vor fi inaintate Ministerului Educatiei Nationale pana la data de 15 septembrie.

    ANEXA Nr. 8b)
    la metodologie

 ..........................     Anul scolar ..............................
  (unitatea de invatamant -     Sesiunea .................................
  centru de perfectionare)      Categoria de personal didactic*) .........
                                Specializarea ............................

                           TABEL NOMINAL
cuprinzand personalul didactic care a promovat probele de examen pentru obtinerea gradului didactic II
 __________________________________________________________________________
|    |   |   |                   |     Inspectia      |Note obtinute  |    |
|    |   |   | Definitivarea     |      speciala      |  la examen    |    |
|Nr. |   |   | in invatamant     |--------------------|---------------|    |
|crt.|   |   |   obtinuta        |Data          |     |   |   |   |   |    |
|    |   |   |-------------------|efectuarii    |     |   |   |   |   |    |
|    | A | B | In |Sesiunea|  Cu |--------------| Nota| a | b | c | d | C  |
|    |   |   |anul|        |media|Anul|Luna|Ziua|     |   |   |   |   |    |
|    |   |   |    |        |     |    |    |    |     |   |   |   |   |    |
|    |   |   |    |        |     |    |    |    |     |   |   |   |   |    |
|----|---|---|----|--------|-----|----|----|----|-----|---|---|---|---|----|
|____|___|___|____|________|_____|____|____|____|_____|___|___|___|___|____|
|____|___|___|____|________|_____|____|____|____|_____|___|___|___|___|____|
|____|___|___|____|________|_____|____|____|____|_____|___|___|___|___|____|

                 Rector,
               ----------                         Secretar-sef,
                Director,

    SEMNIFICATIA COLOANELOR DIN TABEL ESTE URMATOAREA:
    A = Numele, initiala prenumelui tatalui si prenumele
    B = Unitatea de invatamant la care functioneaza si localitatea
    C = Observatii, mentiuni
    a = Pedagogie - scris -
    b = Specialitatea si metodica predarii specialitatii
    c = Test interdisciplinar
    d = Media generala.

---------------
    *) Educatoare, invatator, maistru-instructor, profesor II, profesor I.

    Tabelele nominale, intocmite in 3 exemplare si insotite de adresa, vor fi inaintate Ministerului Educatiei Nationale pana la data de 15 septembrie (dupa data examenului).

    ANEXA Nr. 9
    la metodologie

 ..........................     Anul scolar ..............................
  (unitatea de invatamant -     Sesiunea(seria) ..........................
  centru de perfectionare)      Categoria de personal didactic*) .........
  Nr. ........./...........     ..........................................
                                Specializarea ............................

                              TABEL NOMINAL
cuprinzand personalul didactic care a promovat probele pentru obtinerea gradului didactic I
 ----------------------------------------------------------------------------
| Nr.| | |Gradul    | |     Inspectia     |Recenzia   |Sustinerea      |  |  |
|crt.| | |didactic  | |      speciala     |lucrarii   |lucrarii        |  |  |
|    |A|B|II obtinut| |-------------------|metodico-  |metodico-       |  |  |
|    | | |----------|C|   Data   |Media   |stiintifice|stiintifice     |  |  |
|    | | | In |  Cu | |efectuarii|obtinuta|-----------|----------------|D | E|
|    | | |anul|media| |----------|        |  Nota     |Data |  Nota    |  |  |
|    | | |    |     | | a | b | c|        | acordata  |-----|acordata  |  |  |
|    | | |    |     | |   |   |  |        |           |a|b|c|----------|  |  |
|    | | |    |     | |   |   |  |        |           | | | |1)|2)|3)|d|  |  |
|____|_|_|____|_____|_|___|___|__|________|___________|_|_|_|__|__|__|_|__|__|
| 1. | | |    |     | |   |   |  |        |           | | | |  |  |  | |  |  |
|____|_|_|____|_____|_|___|___|__|________|___________|_|_|_|__|__|__|_|__|__|
| 2. | | |    |     | |   |   |  |        |           | | | |  |  |  | |  |  |
|____|_|_|____|_____|_|___|___|__|________|___________|_|_|_|__|__|__|_|__|__|
| 3. | | |    |     | |   |   |  |        |           | | | |  |  |  | |  |  |
|____|_|_|____|_____|_|___|___|__|________|___________|_|_|_|__|__|__|_|__|__|
| .. | | |    |     | |   |   |  |        |           | | | |  |  |  | |  |  |
|____|_|_|____|_____|_|___|___|__|________|___________|_|_|_|__|__|__|_|__|__|
| .. | | |    |     | |   |   |  |        |           | | | |  |  |  | |  |  |
|____|_|_|____|_____|_|___|___|__|________|___________|_|_|_|__|__|__|_|__|__|

                 Rector,
               ----------                         Secretar-sef,
                Director,

    SEMNIFICATIA COLOANELOR DIN TABEL ESTE URMATOAREA:
    A = Numele, initiala prenumelui tatalui si prenumele
    B = Unitatea de invatamant la care functioneaza si localitatea
    C = Vechimea efectiva la catedra (ani, luni) de la obtinerea gradului didactic II, la 1 septembrie*)
    D = Media generala
    E = Observatii, mentiuni
    a = Ziua
    b = Luna
    c = Anul
    d = Nota medie.
-----------------
    *) Profesor I sau II: se trec si se numeroteaza pe specializari si pe judete.
    *) Anul in care finalizeaza perioada de 2 ani de cuprindere la gradul didactic I.
    1) Presedinte
    2) Vicepresedinte
    3) Conducator stiintific.

    Tabelul nominal este alcatuit in conformitate cu datele din procesele-verbale de inspectie speciala, cu fisele de inscriere si cu catalogul candidatilor care au promovat probele pentru obtinerea gradului didactic I si se inainteaza Ministerului Educatiei Nationale, in 3 exemplare, insotit de adresa.

    ANEXA Nr. 10
    la metodologie

                     CRITERII DE ELABORARE SI EVALUARE
a lucrarii metodico-stiintifice pentru obtinerea gradului didactic I
------------------------------------------------------------------------------
      Grupa                                Indicatorii
------------------------------------------------------------------------------
 I. Tema     - Importanta teoretica si practic-aplicativa a temei tratate
             - Rigurozitatea si precizia delimitarii problemei
             - Abordarea unei probleme ridicate de practica scolara sau de
               cunoasterea unor fenomene pedagogice
------------------------------------------------------------------------------
II.          - Oportunitatea bibliografiei in raport cu tema
Documentarea - Actualitatea informatiilor
stiintifica  - Prelucrarea informatiilor
             - Citarea corecta a surselor de informatii
             - Consemnarea bibliografiei, conform normei metodologice
------------------------------------------------------------------------------
III. Ipoteza - Formularea clara si corecta a ceea ce se urmareste a se
(ipotezele)    demonstra in lucrare, in functie de tipul cercetarii
de lucru       (constatativa, experimentala, orientata, operationala etc.)
------------------------------------------------------------------------------
IV.          - Concordanta structurii cu tema tratata
Structura    - Succesiunea logica a capitolelor si a subcapitolelor
             - Caracterul unitar al lucrarii si al fiecarui capitol
             - Ponderea aspectelor practice
             - Proportia partilor lucrarii
------------------------------------------------------------------------------
 V.          - Fundamentarea teoretica (stiintifica, psihologica, pedagogica,
Continutul     sociologica, filosofica etc.) a problemei abordate. Incadrarea
               temei in teoria pedagogica
             - Corelarea organizarii si metodologiei cu specificul lucrarii
               (bazata pe cercetari ameliorativ-experimentale,
               constatativ-ameliorative, orientate, operationale, lucrari de
               sinteza, monografii etc.)
             - Caracterul sistematic, cu obiective clare, al tratarii
             - Ordinea logica si cronologica a cercetarii sau a tratarii
             - Reprezentativitatea colectivelor de experimentare si control
             - Rigurozitatea si valoarea experimentelor si/sau a observatiilor
               efectuate in scopul verificarii ipotezelor
             - Inregistrarea, masurarea si prezentarea riguros stiintifica
               a datelor culese
             - Prelucrarea si corelarea datelor
             - Evaluarea si compararea rezultatelor initiale si finale
               (pretest si posttest)
             - Interpretarea corecta a rezultatelor
             - Formularea clara a concluziei lucrarii (confirmarea sau
               infirmarea ipotezei sau a ipotezelor de lucru)
             - Aplicabilitatea rezultatelor lucrarii
             - Contributia personala a autorului lucrarii
             - Legatura organica a concluziilor lucrarii cu continutul
             - Oportunitatea propunerilor si a perspectivelor formulate de
               autor
             - Claritatea probelor si a datelor prezentate in anexa
             - Corelarea lor cu tratarea problemei
------------------------------------------------------------------------------
VI. Forma    - Stilul si prezentarea
             - Corectitudinea exprimarii
             - Aspectul estetic, sublinieri in text etc.
------------------------------------------------------------------------------

              Criterii pentru sustinerea lucrarii

    - Sustinerea de pe pozitia unor sinteze, a cunoasterii ample a problemei tratate
    - Capacitatea de utilizare a continutului lucrarilor mai importante in argumentarea ideilor si a concluziilor
    - Capacitatea de argumentare a valorii lucrarii (modul de abordare, relevarea unor aspecte, alcatuirea unor modele de lucru, ameliorarea practicii scolare).

    ANEXA Nr. 11
    la metodologie

 ..........................
  (unitatea de invatamant -
  centru de perfectionare)

                                RAPORT SCRIS
        incheiat la inspectia speciala pentru acordarea gradului didactic I

    Numele si prenumele cadrului didactic inspectat ........................
    Functia didactica si specialitatea .....................................
    Unitatea de invatamant .................................................
    Data efectuarii inspectiei .............................................
    Comisia numita prin adresa Ministerului Educatiei Nationale nr. ........
    1.  ....................................................................
         (numele si prenumele, functia, gradul didactic, unitatea de la care
         provine)
    2. .....................................................................
............................................................................

                            Constatari si aprecieri:

    1. ACTIVITATEA DIDACTICA:
    a) Activitati verificate;
    b) Proiectarea activitatilor (creativitate in conceperea lectiilor, corelatia dintre componentele actului didactic, strategii didactice si
evaluare);
    c) Desfasurarea activitatilor (comportamentul cadrului didactic, utilizarea strategiilor didactice, integrarea mijloacelor de invatamant in lectie, creativitate in conducerea lectiilor si orientarea actiunilor si gandirii elevilor, gestionarea timpului didactic, atingerea performantei etc.):
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
    d) Evaluarea randamentului scolar (metode si tehnici de evaluare a rezultatelor invatarii):
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
    e) Nivelul pregatirii elevilor, apreciat pe baza observatiei directe, a probelor de control aplicate si a evaluarii longitudinale:
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
    f) Cunoasterea elevilor (strategii de diferentiere si individualizare, continutul fiselor psiho-pedagogice):
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
    g) Competente psihorelationale (in raporturile cu elevii, cu parintii, cu cadrele didactice si cu comunitatea locala:
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
    h) Autoevaluarea (capacitatea de a raporta propriul comportament didactic la exigentele unui stil didactic elevat):
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
    2. ACTIVITATEA EDUCATIVA IN SCOALA SI IN AFARA EI:
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
    3. ACTIVITATEA DE PERFECTIONARE (METODICA SI STIINTIFICA):
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
    4. APRECIEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DIDACTICA SI LA CONDUITA IN CADRUL SCOLII SI AL COMUNITATII SCOLARE:
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
    5. CONCLUZII (PUNCTE FORTE, PUNCTE SLABE):
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
    Membri: 1. .....................  ...........  .........................
               (numele si prenumele)    (nota)           (semnatura)
            2. .....................  ...........  .........................
               (numele si prenumele)    (nota)           (semnatura)

    Nota medie ............................................
    Data intocmirii raportului scris .......................................

                                        Pentru conformitate,
                                            Director,

                          Evaluarea pe capitole
                           (unitati didactice)
    - Cadrul didactic va elabora obiectivele si obiectivele operationale pentru 2 - 3 unitati didactice (capitole) la un obiect de invatamant, la alegere, pe care il preda la clasa in anul scolar in care se efectueaza inspectia speciala, capitole care sa fie predate inainte de efectuarea inspectiei speciale.
    - Va concepe probe de evaluare formativa pentru fiecare capitol.
    - Va administra probele respective dupa parcurgerea fiecarui continut.
    - Va inregistra rezultatele elevilor, le va reprezenta grafic, le va interpreta si le va valorifica (progresul scolar);
    - Va prezenta comisiei, in cadrul inspectiei speciale, toata documentatia.

    ANEXA Nr. 12
    la metodologie

 ...........................
  (unitatea de invatamant -
  centru de perfectionare)

                               RAPORT SCRIS
incheiat la sustinerea lucrarii metodico-stiintifice pentru acordarea gradului didactic I

    Comisia numita de Ministerul Educatiei Nationale prin adresa nr. .......
a dezbatut in sesiune publica la*) .........................................
lucrarea intitulata: .......................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
elaborata si prezentata de: ................................................
                             (numele si prenumele, functia didactica,
                             specialitatea si locul de munca)
    In urma sustinerii lucrarii se acorda nota:

    Presedinte: .....................  ...........  ................
                (numele si prenumele)  (semnatura)  (nota acordata).

    Vicepresedinte: .....................  ...........  ................
                    (numele si prenumele)  (semnatura)  (nota acordata).

    Conducator stiintific: ..................   ........... ...............
                          (numele si prenumele) (semnatura) (nota acordata).

    Motivarea aprecierii sustinerii lucrarii metodico-stiintifice:
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

    Nota acordata                   Nota medie
    la recenzarea                 acordata pentru         Media generala
lucrarii metodico-stiintifice   sustinerea lucrarii
 .........................       .................      ....................

   Presedintele comisiei,                               Pentru conformitate,
                                                              Director,
             
    *) Denumirea centrului de perfectionare (facultatea, liceul pedagogic, grupul scolar etc.).SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3770/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3770 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu