E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

CIRCULARA Nr

CIRCULARA   Nr. 10 din  5 aprilie 2000

privind reflectarea unor operatiuni in contabilitate si intocmirea unor situatii financiar-contabile de catre banci

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 156 din 14 aprilie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, ale art. 58 din Legea bancara nr. 58/1998 si ale art. 4 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata,
    avand in vedere prevederile art. 4 din Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.418/344/1997 privind aprobarea Planului de conturi pentru societatile bancare si a normelor metodologice de utilizare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 6 din Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.524/362/1998 privind aprobarea modelelor situatiilor financiar-contabile pentru banci si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Banca Nationala a Romaniei emite urmatoarea circulara:

    1. Evidentierea mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar
    Potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.035/1999 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, incepand cu data de 1 ianuarie 2000 valoarea de intrare a mijloacelor fixe prevazuta la art. 3 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, este de 5.000.000 lei. Mijloacele fixe cu valoarea de intrare cuprinsa intre 1.000.000 lei si 5.000.000 lei, existente in patrimoniul agentilor economici la data de 31 decembrie 1999, vor fi inregistrate in evidenta contabila ca mijloace fixe de natura obiectelor de inventar, pana la amortizarea lor integrala conform prevederilor legale in vigoare.
    Avand in vedere conturile prevazute de Planul de conturi pentru societatile bancare si normele metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.418/344/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare Planul de conturi bancar, mijloacele fixe cu valoarea de intrare cuprinsa intre 1.000.000 lei si 5.000.000 lei, existente in patrimoniu la data de 31 decembrie 1999, se inregistreaza in contabilitate de catre bancile, persoane juridice romane, si de catre sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine, astfel:
    - inregistrarea mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar in conturi analitice distincte, deschise in cadrul conturilor sintetice de gradul III - 44222 (45222) la 44227 (45227), corespunzator Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 964/1998
    4422 "Mijloace fixe"             = 4422 "Mijloace fixe"
         (44222 la 44227, analitice         (44222 la 44227)
         distincte)
    4522 "Mijloace fixe"             = 4522 "Mijloace fixe"
         (45222 la 45227, analitice         (45222 la 45227)
         distincte)
    - inregistrarea amortizarii mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar in conturi analitice distincte, deschise in cadrul conturilor sintetice de gradul III - 46121 (46221) la 46127 (46227)
    4612 "Amortizarea imobilizarilor = 4612 "Amortizarea imobilizarilor
         corporale"                         corporale"
         (46121 la 46127)                   (46121 la 46127, analitice
                                            distincte)
    4622 "Amortizarea imobilizarilor = 4622 "Amortizarea imobilizarilor
         corporale"                         corporale"
         (46221 la 46227)                   (46221 la 46227, analitice
                                            distincte)
    - inregistrarea amortizarii mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar
    652 "Cheltuieli cu amortizarile  = 4612 "Amortizarea imobilizarilor
        imobilizarilor corporale"           corporale"
                                            (46121 la 46127, analitice
                                            distincte)
                                       4622 "Amortizarea imobilizarilor
                                            corporale"
                                            (46221 la 46227, analitice
                                            distincte)
    - inregistrarea scoaterii din evidenta a mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar dupa amortizarea integrala
    4612 "Amortizarea imobilizarilor = 4422 "Mijloace fixe"
         corporale"                         (44222 la 44227, analitice
         (46121 la 46127, analitice         distincte)
         distincte)
    4622 "Amortizarea imobilizarilor = 4522 "Mijloace fixe"
         corporale"                         (45222 la 45227, analitice
         (46221 la 46227, analitice         distincte)
         distincte)
    - inregistrarea mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar complet amortizate, care mai sunt in folosinta, trecute la categoria obiectelor de inventar
    363 "Obiecte de inventar"        = 364 "Uzura obiectelor de inventar"

    2. Inregistrarea unor operatiuni rezultate din aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicata si modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 217/1999
    Potrivit prevederilor art. 2 alin. (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 217/1999, orice majorare a capitalului social efectuata prin incorporarea rezervelor, precum si a profiturilor, cu exceptia rezervelor legale si a diferentelor favorabile din reevaluarea patrimoniului, se impoziteaza cu o cota de 10% . Obligatia de a retine si de a varsa impozitul revine societatii comerciale o data cu inregistrarea la registrul comertului a modificarilor respective.
    Inregistrarea impozitului datorat se efectueaza prin diminuarea corespunzatoare a sumei brute utilizate la majorarea capitalului social, iar plata impozitului se efectueaza o data cu depunerea cererii de mentiuni la oficiul registrului comertului.
    Avand in vedere conturile prevazute de Planul de conturi bancar, precum si prevederile art. 41 din Legea bancara nr. 58/1998, operatiunile rezultate din aplicarea prevederilor art. 2 alin. (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 217/1999, se inregistreaza in contabilitate de catre bancile, persoane juridice romane, astfel:
    - sumele datorate bugetului reprezentand impozitul pe orice majorare a capitalului social efectuata prin incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale si a diferentelor favorabile din reevaluarea patrimoniului
                 %                   = 3536 "Alte impozite, taxe si
                                            varsaminte asimilate"
    513 "Rezerve statutare"
    519 "Alte rezerve"
    - sumele varsate la buget, reprezentand impozitul pe orice majorare a capitalului social efectuata prin incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale si a diferentelor favorabile din reevaluarea patrimoniului
    3536 "Alte impozite, taxe si     = 111 "Cont curent la Banca Nationala
         varsaminte asimilate"             a Romaniei".

    3. Evidentierea din punct de vedere fiscal a diferentelor de curs valutar rezultate din evaluarea elementelor de activ si de pasiv exprimate in devize
    Potrivit prevederilor Circularei Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/1999 privind reflectarea unor operatiuni in contabilitate si intocmirea unor situatii financiar-contabile de catre banci, coroborate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor nr. 279/2000 pentru aprobarea Precizarilor privind evidentierea din punct de vedere fiscal a diferentelor de curs valutar la sumele in valuta detinute de agentii economici la data de 31 decembrie 1999, diferentele de curs valutar rezultate in cursul anului din compararea sumelor obtinute din evaluarea lunara a conturilor "Pozitie de schimb" (operationala) cu sumele inscrise in conturile corespunzatoare "Contravaloarea pozitiei de schimb" (operationala) inainte de evaluare se inregistreaza in conturile de venituri sau in cele de cheltuieli privind operatiunile de schimb, dupa caz, si sunt luate in calcul la determinarea profitului impozabil.
    Numai sumele rezultate din evaluarea disponibilitatilor in valuta, detinute de agentii economici, inclusiv de banci, la finele anului fiscal, respectiv la 31 decembrie 1999, reprezentand venituri din diferente de curs valutar, sunt venituri neimpozabile, iar cheltuielile inregistrate din diferente nefavorabile sunt cheltuieli nedeductibile.
    Nivelul disponibilitatilor in valuta detinute de banci, ale caror diferente de curs valutar din evaluare se inregistreaza in conturile de venituri sau cheltuieli, dupa caz, este dat de pozitia de schimb operationala, diminuata cu valoarea disponibilitatilor in valuta, reprezentand capital social subscris si varsat in valuta, determinata conform Ordinului ministrului finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 15.515/27/1998.
    Incepand cu data de 1 ianuarie 2000 prevederile art. 1 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 40/1998 (aprobata si modificata prin Legea nr. 249/1998), au fost abrogate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 217/1999. In acest cadru legal sunt exonerate de la plata impozitului pe profit numai diferentele de curs valutar aferente capitalului social in devize, inregistrate potrivit dispozitiilor Hotararii Guvernului nr. 252/1996 privind regimul diferentelor de curs valutar aferente capitalului social in devize si alte operatiuni aplicabile incepand cu bilantul contabil cu termen de depunere pana la 15 aprilie 1996, cu completarile si modificarile ulterioare.

    4. Inregistrarea unor operatiuni rezultate din aplicarea prevederilor Legii nr. 165/1998 privind constituirea la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei a fondului pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrarilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor, in perioada 1998 - 2000, si ale Hotararii Guvernului nr. 649/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea, utilizarea si decontarea prin bancile comerciale a fondului pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrarilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor, in perioada 1998 - 2000
    Avand in vedere conturile prevazute de Planul de conturi bancar, operatiunile rezultate din aplicarea prevederilor Legii nr. 165/1998 si ale Hotararii Guvernului nr. 649/1998 se inregistreaza in contabilitate de catre bancile, persoane juridice romane, si de catre sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine, astfel:
    - sumele primite de catre banci din fondul constituit la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, in conformitate cu prevederile Legii nr. 165/1998, in limita carora bancile comerciale acorda credite producatorilor agricoli
                 %                   = 3566 "Alti creditori diversi",
     111 "Cont curent la Banca              analitic distinct
         Nationala a Romaniei"              "Fond primit pentru finantarea
     121 "Conturi de corespondent la        cheltuielilor aferente
         banci (nostro)"                    lucrarilor agricole din sectorul
     122 "Conturi de corespondent           vegetal si a celor pentru
         ale bancilor (loro)"               cresterea animalelor, conform
    2511 "Conturi curente"                  Legii nr. 165/1998"
    - inregistrarea angajamentelor de acordare a creditelor producatorilor agricoli
     903 "Angajamente in favoarea    =  999 "Contrapartida"
         clientelei"
    - inregistrarea garantiilor primite de la producatorii agricoli
     999 "Contrapartida"             =  914 "Garantii primite de la
                                            clientela"
    - acordarea de credite producatorilor agricoli din sumele primite de catre banci, aferente fondului constituit la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, in conformitate cu prevederile Legii nr. 165/1998
    20XXX "Credite acordate          =                 %
          clientelei",
          analitic distinct             111 "Cont curent la Banca Nationala
          "Credite cu acoperire din         a Romaniei"
          fond, conform                 121 "Conturi de corespondent la
          Legii nr. 165/1998"               banci (nostro)"
                                        122 "Conturi de corespondent ale
                                            bancilor (loro)"
                                       2511 "Conturi curente"
    - inregistrarea diminuarii angajamentelor de acordare a creditelor producatorilor agricoli
     999 "Contrapartida"             =  903 "Angajamente in favoarea
                                            clientelei"
    - datorii din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta, aferente sumelor primite de catre banci din fondul constituit la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, in conformitate cu prevederile Legii nr. 165/1998
     649 "Alte cheltuieli diverse    = 3567 "Datorii atasate",
         de exploatare"                     analitic distinct
                                            "Dobanzi cuvenite fondului,
                                            conform Legii nr. 165/1998"
    - creante din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta, aferente creditelor acordate din sumele primite de catre banci, aferente fondului constituit la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, in conformitate cu prevederile Legii nr. 165/1998
    20X7 "Creante atasate"           = 7021X "Dobanzi de la credite acordate
                                             clientelei"
    - rambursarea creditelor si plata dobanzilor aferente de catre producatorii agricoli
    2511 "Conturi curente"           =                   %
                                       20XXX "Credite acordate clientelei",
                                             analitic distinct
                                             "Credite cu acoperire din fond,
                                             conform Legii nr. 165/1998"
                                        20X7 "Creante atasate"
    - inregistrarea restituirii garantiilor primite de la producatorii agricoli
     914 "Garantii primite de la     =   999 "Contrapartida"
         clientela"
    - retinerea de catre bancile comerciale, din sumele datorate fondului, a bonificatiei calculate la volumul dobanzii datorate de imprumutat, in conditiile prevazute de Legea nr. 165/1998
    3566 "Alti creditori diversi",   = 20XXX "Credite acordate clientelei",
         analitic distinct                   analitic distinct
         "Fond primit pentru                 "Credite cu acoperire din fond,
         finantarea cheltuielilor            conform Legii nr. 165/1998"
         aferente lucrarilor
         agricole din sectorul
         vegetal si a celor pentru
         cresterea animalelor,
         conform Legii nr. 165/1998"
    - rambursarea la Ministerul Agriculturii si Alimentatiei a sumelor primite de catre banci din fondul constituit la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, in conformitate cu prevederile Legii nr. 165/1998, precum si plata dobanzilor aferente
                 %                   =  111 "Cont curent la Banca Nationala
                                            a Romaniei"
    3566 "Alti creditori diversi",      121 "Conturi de corespondent la
         analitic distinct                  banci (nostro)"
         "Fond primit pentru            122 "Conturi de corespondent ale
         finantarea cheltuielilor           bancilor (loro)"
         aferente lucrarilor           2511 "Conturi curente"
         agricole din sectorul
         vegetal si a celor pentru
         cresterea animalelor,
         conform Legii nr. 165/1998"
    3567 "Datorii atasate",
         analitic distinct
         "Dobanzi cuvenite fondului,
         conform Legii nr. 165/1998"

    5. Inregistrarea unor operatiuni rezultate din aplicarea de catre Banca Agricola - S.A. a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 163/1999 privind unele masuri pentru completarea si modificarea cadrului juridic referitor la regimul de administrare, restructurarea financiara si operationala a Bancii Agricole - S.A. in vederea privatizarii
    Potrivit prevederilor art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 163/1999, Fondul Proprietatii de Stat a fost mandatat ca, in calitate de actionar majoritar, sa propuna adunarii generale a actionarilor Bancii Agricole - S.A. acoperirea pierderilor inregistrate la data de 29 octombrie 1999 prin utilizarea integrala a sumelor evidentiate in soldurile conturilor "Rezerve legale" si "Alte rezerve", precum si prin reducerea soldului contului "Capital social", operatiune realizata efectiv in cursul lunii noiembrie 1999.
    Avand in vedere conturile prevazute de Planul de conturi bancar, inregistrarea in contabilitate de catre Banca Agricola - S.A. a operatiunilor privind acoperirea pierderii inregistrate la data de 29 octombrie 1999, prin utilizarea integrala a sumelor evidentiate in soldurile conturilor 512 "Rezerve legale" si 519 "Alte rezerve", precum si prin reducerea soldului contului 501 "Capital social", in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 163/1999, se efectueaza astfel:
    - acoperirea pierderii contabile inregistrate in exercitiile financiare precedente, evidentiata in contul 581 "Rezultatul reportat", prin utilizarea sumelor evidentiate in soldurile conturilor 512 "Rezerve legale" si 519 "Alte rezerve", precum si prin reducerea soldului contului 501 "Capital social", in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 163/1999, se reflecta in contabilitate in conformitate cu prevederile pct. 4 din Circulara Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/1999
    - acoperirea pierderii contabile inregistrate in exercitiul financiar curent, evidentiata in contul 591 "Profit sau pierdere", prin utilizarea sumelor evidentiate in soldurile conturilor 512 "Rezerve legale" si 519 "Alte rezerve", precum si prin reducerea soldului contului 501 "Capital social", in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 163/1999, se reflecta in contabilitate astfel:
512 "Rezerve legale" = 591 "Profit sau pierdere" - valoarea pierderii contabile
                                                   acoperite din rezervele
                                                   legale, potrivit prevederilor
                                                   Ordonantei de urgenta a
                                                   Guvernului nr. 163/1999
519 "Alte rezerve"   = 591 "Profit sau pierdere" - valoarea pierderii contabile
                                                   acoperite din alte rezerve,
                                                   potrivit prevederilor
                                                   Ordonantei de urgenta a
                                                   Guvernului nr. 163/1999
501 "Capital social" = 591 "Profit sau pierdere" - valoarea pierderii contabile
                                                   acoperite prin reducerea
                                                   capitalului social, potrivit
                                                   prevederilor Ordonantei de
                                                   urgenta a Guvernului nr.
                                                   163/1999

    Se precizeaza ca, in urma efectuarii de catre Banca Agricola - S.A. a inregistrarilor contabile, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 163/1999, corelatia dintre linia 490 si linia 510 din cadrul documentelor mod. - 4290 "Contul de profit si pierderi publicabil" si, respectiv, mod. - 4200 "Bilant publicabil", Fila 02, prevazute de modelele situatiilor financiar-contabile pentru banci si normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.524/362/1998, cu modificarile ulterioare, este urmatoarea:
___________________________________________________
 - mod. 4290 -         relatia     - mod. 4200 -
___________________________________________________
   Fila 01               </=         Fila 02
   Linia 490                         Linia 510
___________________________________________________

    In formularul de bilant intocmit de Banca Agricola - S.A. pe anul 1999, in subsol se va explica necorelarea dintre rezultatul contabil inscris in "Contul de profit si pierderi publicabil" model 4290, linia 490 si cel inscris in "Bilant publicabil" model 4200, linia 510.

    6. Inregistrarea participatiilor in devize detinute la capitalul altor societati comerciale nerezidente ca urmare a majorarii de catre acestea a capitalului social prin utilizarea rezervelor, primelor legate de capital, beneficiilor si a dividendelor
    Bancile detinatoare de participatii in devize la capitalul social al altor societati comerciale nerezidente, nebancare sau bancare, si care au primit comunicari, precum si documente din partea acestora cu privire la majorarea cuantumului participatiilor ca urmare a majorarii capitalului social, potrivit prevederilor reglementarilor in domeniu in vigoare in statul de rezidenta al societatilor comerciale respective, prin utilizarea rezervelor, primelor legate de capital, beneficiilor si a dividendelor, vor inregistra in contabilitate majorarea participatiilor la respectivele societati comerciale, astfel:
     411 "Parti in societatile       = 3721 "Pozitie de schimb"
         comerciale legate",
         analitic distinct
     412 "Titluri de participare",
         analitic distinct
     413 "Titluri ale activitatii
         de portofoliu", analitic
         distinct
                                  concomitent
    3722 "Contravaloarea pozitiei    = 7053 "Dividende si venituri asimilate"
         de schimb"

    7. Reglementari privind intocmirea situatiei mod. - 4000 "Situatia patrimoniului", prevazuta de modelele situatiilor financiar-contabile pentru banci si normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.524/362/1998, cu modificarile ulterioare
    Pentru evidentierea distincta, in afara bilantului, a capitalului social in devize, precum si a capitalului de dotare in devize, potrivit Circularei Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2000 privind reflectarea unor operatiuni in contabilitate si intocmirea unor situatii financiar-contabile de catre banci, in cadrul contului sintetic de gradul I - 998 "Alte conturi de evidenta", s-au deschis urmatoarele conturi sintetice de gradul II si III: 9983 "Capital in devize", 99831 "Capital social subscris si nevarsat in devize", 99832 "Capital social subscris si varsat in devize" si 99833 "Capital de dotare in devize".
    In vederea prezentarii sumelor reprezentand capital social subscris si varsat in devize si capital de dotare in devize, in situatia mod. - 4000 "Situatia patrimoniului", prevazuta de modelele situatiilor financiar-contabile pentru banci si normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.524/362/1998, cu modificarile ulterioare, se introduc urmatoarele pozitii:
    Q115 - "Capital social subscris si varsat in devize" (ct.99832);
    Q116 - "Capital de dotare in devize" (ct.99833)
    Ca urmare a completarilor efectuate, modelul situatiei - mod. 4000 "Situatia patrimoniului", Fila 03, este cel prevazut in anexa la prezenta circulara.

                                     *
                                 *       *

    Prezenta circulara modifica si completeaza prevederile Planului de conturi pentru societatile bancare si normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.418/344/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele ale modelelor situatiilor financiar-contabile pentru banci si normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.524/362/1998, cu modificarile ulterioare.
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei circulare se abroga orice alte dispozitii contrare.
    Nerespectarea prevederilor prezentei circulare atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a masurilor prevazute la art. 69 si, respectiv, la art. 70 din Legea nr. 58/1998.
    Banca Nationala a Romaniei va urmari in cadrul actiunilor de supraveghere desfasurate potrivit legii aplicarea de catre banci a prevederilor prezentei circulare.

                 GUVERNATORUL BANCII NATIONALE A ROMANIEI,
                            EMIL IOTA GHIZARI

    ANEXA 1

                   SITUATIA PATRIMONIULUI - MOD. 4000 -

                                                         ___
DENUMIREA BANCII: ................                      | N | National  [   ]
                                                        |___|
                                                        |   |           [   ]
                                              ___ ___   |___|
Data: [_,_]_,_[_,_]  Cod banca: [_,_,_,_,_]  | 0 | 3 |  |   |           [ 3 ] TM
                                             |___|___|  |___|

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    R - Rezidenti
    N - Nerezidenti
 ___________
| mod. 4000 |                                                     - mii lei -
|___________|__________________________________________________________________
|                                        |   Cod   |  Lei  |  Devize   |       |
|      CONTURI IN AFARA BILANTULUI       | pozitie |_______|___________| Total |
|                                        |         | R | N |  R  |  N  |       |
|________________________________________|_________|___|___|_____|_____|_______|
|                  A                     |    B    | 1 | 2 |  3  |  4  |   5   |
|________________________________________|_________|___|___|_____|_____|_______|
| ANGAJAMENTE DE FINANTARE               |    _    |   |   |     |     |       |
|________________________________________|_________|___|___|_____|_____|_______|
| - Angajamente in favoarea altor banci  |   N1B   |   |   |     |     |       |
|________________________________________|_________|___|___|_____|_____|_______|
| - Angajamente primite de la alte banci |   N1M   |   |   |     |     |       |
|________________________________________|_________|___|___|_____|_____|_______|
| - Angajamente in favoarea clientelei   |   N1R   |   |   |     |     |       |
|________________________________________|_________|___|___|_____|_____|_______|
| - Angajamente primite de la clientela  |   N2Y   |   |   |     |     |       |
|   financiara si institutiile           |         |   |   |     |     |       |
|   administratiei publice               |         |   |   |     |     |       |
|________________________________________|_________|___|___|_____|_____|_______|
| ANGAJAMENTE DE GARANTIE                |    -    |   |   |     |     |       |
|________________________________________|_________|___|___|_____|_____|_______|
| - Cautiuni, avaluri si alte garantii   |   N3B   |   |   |     |     |       |
|   date altor banci                     |         |   |   |     |     |       |
|________________________________________|_________|___|___|_____|_____|_______|
| - Cautiuni, avaluri si alte garantii   |   N4A   |   |   |     |     |       |
|   primite de la alte banci             |         |   |   |     |     |       |
|________________________________________|_________|___|___|_____|_____|_______|
| - Garantii date pentru clientela       |   N5A   |   |   |     |     |       |
|________________________________________|_________|___|___|_____|_____|_______|
| - Garantii primite de la clientela     |   N7A   |   |   |     |     |       |
|________________________________________|_________|___|___|_____|_____|_______|
| ANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE          |    -    |   |   |     |     |       |
|________________________________________|_________|___|___|_____|_____|_______|
| - Titluri de primit                    |   N8B   |   |   |     |     |       |
|________________________________________|_________|___|___|_____|_____|_______|
|   - Titluri vandute cu posibilitate de |   N8Q   |   |   |     |     |       |
|     rascumparare                       |         |   |   |     |     |       |
|________________________________________|_________|___|___|_____|_____|_______|
|   - Alte titluri de primit             |   N8Z   |   |   |     |     |       |
|________________________________________|_________|___|___|_____|_____|_______|
| - Titluri de livrat                    |   N9B   |   |   |     |     |       |
|________________________________________|_________|___|___|_____|_____|_______|
|   - Titluri cumparate cu posibilitate  |   N9Q   |   |   |     |     |       |
|     de rascumparare                    |         |   |   |     |     |       |
|________________________________________|_________|___|___|_____|_____|_______|
|   - Alte titluri de livrat             |   N9Z   |   |   |     |     |       |
|________________________________________|_________|___|___|_____|_____|_______|
| OPERATIUNI IN DEVIZE                   |    -    |   |   |     |     |       |
|________________________________________|_________|___|___|_____|_____|_______|
| - Operatiuni de schimb la vedere       |    _    |   |   |     |     |       |
|________________________________________|_________|___|___|_____|_____|_______|
|   - Lei cumparati si inca neprimiti    |   P1C   |   |   |     |     |       |
|________________________________________|_________|___|___|_____|_____|_______|
|   - Devize cumparate si inca neprimite |   P1G   |   |   |     |     |       |
|________________________________________|_________|___|___|_____|_____|_______|
|   - Lei vanduti si inca nelivrati      |   P1M   |   |   |     |     |       |
|________________________________________|_________|___|___|_____|_____|_______|
|   - Devize vandute si inca nelivrate   |   P1R   |   |   |     |     |       |
|________________________________________|_________|___|___|_____|_____|_______|
| - Operatiuni privind devizele date si  |    _    |   |   |     |     |       |
|   luate cu imprumut                    |         |   |   |     |     |       |
|________________________________________|_________|___|___|_____|_____|_______|
|   - Devize date cu imprumut si inca    |   P2C   |   |   |     |     |       |
|     nelivrate                          |         |   |   |     |     |       |
|________________________________________|_________|___|___|_____|_____|_______|
|   - Devize luate cu imprumut si inca   |   P2G   |   |   |     |     |       |
|     neprimite                          |         |   |   |     |     |       |
|________________________________________|_________|___|___|_____|_____|_______|
| - Operatiuni de schimb la termen       |    -    |   |   |     |     |       |
|________________________________________|_________|___|___|_____|_____|_______|
|   - Lei de primit contra devize de     |   P3C   |   |   |     |     |       |
|     livrat                             |         |   |   |     |     |       |
|________________________________________|_________|___|___|_____|_____|_______|
|   - Devize de livrat contra lei de     |   P101  |   |   |     |     |       |
|     primit                             |         |   |   |     |     |       |
|________________________________________|_________|___|___|_____|_____|_______|
|   - Devize de primit contra lei de     |         |   |   |     |     |       |
|     livrat                             |   P4A   |   |   |     |     |       |
|________________________________________|_________|___|___|_____|_____|_______|
|   - Lei de livrat contra devize de     |         |   |   |     |     |       |
|     primit                             |   P102  |   |   |     |     |       |
|________________________________________|_________|___|___|_____|_____|_______|
|   - Devize de primit contra devize     |         |   |   |     |     |       |
|     de livrat                          |   P5A   |   |   |     |     |       |
|________________________________________|_________|___|___|_____|_____|_______|
|   - Devize de livrat contra devize     |         |   |   |     |     |       |
|     de primit                          |   P6A   |   |   |     |     |       |
|________________________________________|_________|___|___|_____|_____|_______|
| - Report/deport calculat anticipat     |    -    |   |   |     |     |       |
|________________________________________|_________|___|___|_____|_____|_______|
|   - de primit                          |   P8B   |   |   |     |     |       |
|________________________________________|_________|___|___|_____|_____|_______|
|   - de platit                          |   P8E   |   |   |     |     |       |
|________________________________________|_________|___|___|_____|_____|_______|
| - Dobanzi neajunse la scadenta in      |         |   |   |     |     |       |
|   devize acoperite la termen           |    -    |   |   |     |     |       |
|________________________________________|_________|___|___|_____|_____|_______|
|   - de incasat                         |   P9B   |   |   |     |     |       |
|________________________________________|_________|___|___|_____|_____|_______|
|   - de platit                          |   P9E   |   |   |     |     |       |
|________________________________________|_________|___|___|_____|_____|_______|
| - Conturi de ajustare devize (+/-)*)   |   P9T   |   |   |     |     |       |
|________________________________________|_________|___|___|_____|_____|_______|

                                                         ___
DENUMIREA BANCII: ................                      | N | National  [   ]
                                                        |___|
                                                        |   |           [   ]
                                              ___ ___   |___|
Data: [_,_]_,_[_,_]  Cod banca: [_,_,_,_,_]  | 0 | 3 |  |   |           [ 3 ] TM
                                             |___|___|  |___|

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    R - Rezidenti
    N - Nerezidenti
 ___________
| mod. 4000 |                                                     - mii lei -
|___________|__________________________________________________________________
|                                        |   Cod   |  Lei  |  Devize   |       |
|      CONTURI IN AFARA BILANTULUI       | pozitie |_______|___________| Total |
|                                        |         | R | N |  R  |  N  |       |
|________________________________________|_________|___|___|_____|_____|_______|
|                  A                     |    B    | 1 | 2 |  3  |  4  |   5   |
|________________________________________|_________|___|___|_____|_____|_______|
| ANGAJAMENTE DIVERSE                    |    -    |   |   |     |     |       |
|________________________________________|_________|___|___|_____|_____|_______|
| - Redevente locatii de gestiune,       |   P103  |   |   |     |     |       |
|   chirii si alte datorii asimilate     |         |   |   |     |     |       |
| - Titluri primite in garantie          |   P104  |   |   |     |     |       |
| - Titluri date in garantie             |   P105  |   |   |     |     |       |
| - Alte angajamente diverse date        |   P106  |   |   |     |     |       |
| - Alte angajamente diverse primite     |   P111  |   |   |     |     |       |
|________________________________________|_________|___|___|_____|_____|_______|
| ANGAJAMENTE INDOIELNICE                |   Q80   |   |   |     |     |       |
|________________________________________|_________|___|___|_____|_____|_______|
| CONTURI DE EVIDENTA                    |    -    |   |   |     |     |       |
|________________________________________|_________|___|___|_____|_____|_______|
| - Mijloace fixe luate cu chirie        |   Q101  |   |   |     |     |       |
|________________________________________|_________|___|___|_____|_____|_______|
| - Valori primite in pastrare sau in    |   Q102  |   |   |     |     |       |
|   custodie                             |         |   |   |     |     |       |
|________________________________________|_________|___|___|_____|_____|_______|
| - Creante scoase din activ, urmarite   |   Q103  |   |   |     |     |       |
|   in continuare, din care:             |         |   |   |     |     |       |
|________________________________________|_________|___|___|_____|_____|_______|
|   - Creante scoase din activ, urmarite |   Q108  |   |   |     |     |       |
|     in continuare potrivit             |         |   |   |     |     |       |
|     dispozitiilor legale               |         |   |   |     |     |       |
|________________________________________|_________|___|___|_____|_____|_______|
|     - Credite aferente contractelor de |   Q109  |   |   |     |     |       |
|       credit, investite cu formula     |         |   |   |     |     |       |
|       executorie, urmarite in          |         |   |   |     |     |       |
|       continuare                       |         |   |   |     |     |       |
|________________________________________|_________|___|___|_____|_____|_______|
|     - Valori primite in pensiune,      |   Q110  |   |   |     |     |       |
|       aferente contractelor de credit, |         |   |   |     |     |       |
|       investite cu formula executorie, |         |   |   |     |     |       |
|       urmarite in continuare           |         |   |   |     |     |       |
|________________________________________|_________|___|___|_____|_____|_______|
|     - Titluri primite in pensiune      |   Q111  |   |   |     |     |       |
|       livrata, aferente contractelor   |         |   |   |     |     |       |
|       de credit, investite cu formula  |         |   |   |     |     |       |
|       executorie, urmarite in          |         |   |   |     |     |       |
|       continuare                       |         |   |   |     |     |       |
|________________________________________|_________|___|___|_____|_____|_______|
|     - Dobanzi aferente contractelor de |   Q112  |   |   |     |     |       |
|       credit, investite cu formula     |         |   |   |     |     |       |
|       executorie, urmarite in          |         |   |   |     |     |       |
|       continuare                       |         |   |   |     |     |       |
|________________________________________|_________|___|___|_____|_____|_______|
|     - Alte creante scoase din activ,   |   Q113  |   |   |     |     |       |
|       urmarite in continuare           |         |   |   |     |     |       |
|________________________________________|_________|___|___|_____|_____|_______|
|   - Creante atasate                    |   Q114  |   |   |     |     |       |
|________________________________________|_________|___|___|_____|_____|_______|
| - Debitori din penalitati pretinse     |   Q104  |   |   |     |     |       |
|________________________________________|_________|___|___|_____|_____|_______|
| - Amortizarea aferenta gradului de     |   Q105  |   |   |     |     |       |
|   neutilizare a mijloacelor fixe       |         |   |   |     |     |       |
|________________________________________|_________|___|___|_____|_____|_______|
| - Alte valori primite                  |   Q106  |   |   |     |     |       |
|________________________________________|_________|___|___|_____|_____|_______|
| - Alte valori date                     |   Q107  |   |   |     |     |       |
|________________________________________|_________|___|___|_____|_____|_______|
| - Capital social subscris si varsat    |   Q115  |   |   |     |     |       |
|   in devize                            |         |   |   |     |     |       |
|________________________________________|_________|___|___|_____|_____|_______|
| - Capital de dotare in devize          |   Q116  |   |   |     |     |       |
|________________________________________|_________|___|___|_____|_____|_______|
    *) Sumele negative trebuie sa fie precedate de semnul (-).

           Administrator,                      Conducatorul compartimentului
       (conducatorul bancii)                        financiar-contabil,
       .....................                   .............................
        (numele, prenumele,                        (numele, prenumele si
    semnatura si stampila bancii)                        semnatura)SmartCity5

COMENTARII la Circulara 10/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Circulara 10 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Circulara 10/2000
Hotărârea 1035 1999
privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe
OUG 163 1999
privind unele masuri pentru completarea si modificarea cadrului juridic referitor la regimul de administrare, restructurarea financiara si operationala a Bancii Agricole - S.A. in vederea privatizarii
Circulara 11 1999
privind reflectarea unor operatiuni in contabilitate si intocmirea unor situatii financiar-contabile de catre banci
Hotărârea 649 1998
pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea, utilizarea si decontarea prin bancile comerciale a fondului pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrarilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor, in perioada 1998 - 2000
Legea 165 1998
privind constituirea la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei a fondului pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrarilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor, in perioada 1998 - 2000
Ordin 362 1998
privind aprobarea modelelor situatiilor financiar-contabile pentru banci si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora
Ordin 362 1998
privind aprobarea modelelor situatiilor financiar-contabile pentru banci si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora
Ordin 1524 1998
privind aprobarea modelelor situatiilor financiar-contabile pentru banci si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora
Ordin 1524 1998
privind aprobarea modelelor situatiilor financiar-contabile pentru banci si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora
Ordin 344 1997
privind aprobarea Planului de conturi pentru societatile bancare si a normelor metodologice de utilizare a acestuia
Ordonanţa 70 1994
privind impozitul pe profit
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu