E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 816 din 23 noiembrie 1994

privind organizarea si functionarea Regiei Autonome "Loteria Nationala"

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 350 din 19 decembrie 1994


SmartCity3


    In temeiul art. 3 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se infiinteaza Regia Autonoma "Loteria Nationala", cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 9, sectorul 3, prin reorganizarea Regiei Autonome a Loteriilor si Pronosticurilor Sportive din Romania, denumita pe scurt Regia Autonoma "Loto-Pronosport",  care se desfiinteaza.
    Regia Autonoma "Loteria Nationala" este persoana juridica de specialitate, care exercita si aplica, in calitate de unic organizator, strategia dezvoltarii in domeniul sistemelor jocurilor de noroc: loto, expres, pronosport, loz in plic si instant lottery.
    Regia Autonoma "Loteria Nationala" desfasoara activitate de interes public national si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, in conditii de eficienta economica, prin atragerea unei parti din disponibilitatile banesti ale populatiei pe baza liberului consimtamant, cointeresarea acesteia in vederea crearii fondurilor necesare finantarii unor activitati sportive si a altor obiective de interes general, precum si a obtinerii de castiguri individuale in numerar, obiecte, excursii.
    Art. 2
    Obiectul de activitate al regiei autonome il constituie elaborarea, organizarea si administrarea, ca unic organizator pe intreg teritoriul tarii, a jocurilor de noroc: loto, expres, pronosport, loz in plic si instant lottery, cu taxe de participare in lei sau in devize convertibile, conform prevederilor legale.
    Regia autonoma participa la alte activitati similare de jocuri de noroc, fiind considerate activitati similare toate metodele de atribuire a unor castiguri in functie de anumite evenimente aleatorii, indiferent de denumirea acestora (tombole, bingo, jocuri mecanice si electronice, pariuri publice, jocuri de tip "cazino", concursuri de pronosticuri sportive si altele prevazute de reglementarile legale) si de pretul de participare. Regia autonoma editeaza revista "Loto-Prono", efectueaza operatiuni de comert interior si exterior in legatura cu obiectul sau de activitate, inclusiv difuzarea publicatiei editate, efectueaza import de masini, piese de schimb, materiale poligrafice si altele asemenea necesare activitatii sale, organizeaza servicii in executarea obiectului propriu de activitate, realizeaza activitatea de software de baza si aplicativa pentru calculatoare si retele de calculatoare specifice, desfasoara activitati financiare, de consulting, leasing, management si de reprezentare in nume propriu sau in asociere, presteaza servicii de reclama si publicitate, organizeaza licitatii, expozitii in domeniu, schimburi de experienta cu unitati similare din strainatate.
    Art. 3
    Regia Autonoma "Loteria Nationala" va functiona in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 4
    Regia Autonoma "Loteria Nationala" are in subordinea sa unitatile prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 5
    Regia Autonoma "Loteria Nationala" are in administrare, potrivit legii, un patrimoniu preluat de la Regia Autonoma "Loto-Pronosport", in valoare de 10.286.274 mii lei, conform actualizarii facute in baza Hotararii Guvernului nr. 500/1994.
    Art. 6
    Regia Autonoma "Loteria Nationala" asigura secretul asupra castigatorilor la sistemele sale de jocuri de noroc, la cererea acestora.
    Art. 7
    Conducerea Regiei Autonome "Loteria Nationala" se asigura prin consiliul de administratie, care este compus din sapte persoane si este numit prin ordin al ministrului finantelor.
    Conducerea Regiei Autonome "Loteria Nationala" este asigurata de manager, care este directorul general al regiei autonome si presedintele consiliului de administratie.
    Desemnarea managerului se hotaraste de catre ministrul finantelor, in temeiul si cu respectarea prevederilor Legii nr. 66/1993 si ale Hotararii Guvernului nr. 263/1994.
    Art. 8
    Regia Autonoma "Loteria Nationala" se organizeaza si functioneaza sub autoritatea Ministerului Finantelor.
    Art. 9
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 10
    Se abroga Hotararea Guvernului nr. 130/1991 privind infiintarea Regiei Autonome a Loteriilor si Pronosticurilor Sportive din Romania, Hotararea Guvernului nr. 409/1991 si Hotararea Guvernului nr. 293/1993, precum si orice alte dispozitii contrare.

                    PRIM-MINISTRU
                   NICOLAE VACAROIU

                           Contrasemneaza:
                           Ministru de stat,
                           ministrul finantelor,
                           Florin Georgescu


    ANEXA 1

                    REGULAMENTUL
de organizare si functionare a Regiei Autonome "Loteria Nationala"

    CAP. 1
    Prevederi generale

    Art. 1
    Denumirea regiei este: Regia Autonoma "Loteria Nationala", care se organizeaza si functioneaza sub autoritatea Ministerului Finantelor.
    Art. 2
    Regia Autonoma "Loteria Nationala" este persoana juridica de specialitate, care exercita si aplica, in calitate de unic organizator, strategia dezvoltarii in domeniul sistemelor jocurilor de noroc: loto, expres, pronosport, loz in plic si instant lottery, functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu prezentul regulament.
    Art. 3
    Sediul principal al regiei este in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 9, sectorul 3.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate al regiei autonome

    Art. 4
    Scopul activitatii il constituie atragerea unei parti din disponibilitatile banesti ale populatiei, pe baza liberului consimtamant si a cointeresarii acesteia, in vederea crearii fondurilor necesare finantarii unor activitati sportive si a altor obiective de interes general, precum si a obtinerii de castiguri individuale in numerar, obiecte, excursii.
    Obiectul de activitate al Regiei Autonome "Loteria Nationala" il constituie elaborarea, organizarea si administrarea exclusiva, pe intreg teritoriul tarii, a sistemelor de jocuri de noroc: loto, expres, pronosport, loz in plic si instant lottery si participarea la alte activitati similare de jocuri de noroc, cu taxa de participare in lei sau in devize convertibile. Sunt considerate activitati similare toate metodele de atribuire a unor castiguri in functie de anumite evenimente aleatorii, indiferent de denumirea acestora (tombole, bingo, jocuri mecanice si electronice, pariuri publice, jocuri tip cazino, concursuri de pronosticuri sportive si altele prevazute de reglementarile legale) si de pretul de participare.
    Regia Autonoma "Loteria Nationala" poate sa se asocieze cu persoane fizice sau juridice din tara sau din strainatate pentru organizarea, dezvoltarea si administrarea in comun a jocurilor de noroc necunoscute sau mai putin practicate in Romania, conform dispozitiilor legale din tara noastra.
    De asemenea, in obiectul de activitate al regiei autonome se mai cuprind si urmatoarele activitati:
    - editeaza revista "Loto-Prono";
    - efectueaza operatiuni de comert interior si exterior in legatura cu obiectul sau de activitate, inclusiv difuzarea publicatiei editate;
    - efectueaza operatiuni de import de masini, piese de schimb, materiale poligrafice etc., necesare activitatii sale;
    - organizeaza servicii in executarea obiectului propriu de activitate;
    - realizeaza activitate de software de baza si aplicativa pentru calculatoare si retele de calculatoare specifice;
    - desfasoara activitati financiare, de consulting, leasing, management si de reprezentare in nume propriu sau in asociere;
    - presteaza servicii de reclama si publicitate, organizeaza licitatii, expozitii in domeniu, schimburi de experienta cu unitati similare din strainatate.
    Art. 5
    Atributiile regiei autonome sunt:
    a) elaboreaza sistemele de loterie, pronosticuri sportive  si alte activitati similare, precum si regulamentele de organizare si administrare a acestora;
    b) organizeaza vanzarea la aceste sisteme, atat prin reteaua proprie, cat si prin alte unitati, pe baza de contracte, urmarind modul de indeplinire a acestora;
    c) organizeaza si efectueaza operatiunile de plata a castigurilor la sistemele respective;
    d) efectueaza varsaminte din profitul net, potrivit legii;
    e) participa la organizatiile internationale cu caracter profesional, luand parte la congresele, conferintele si la intreaga activitate a acestora, colaboreaza cu unitatile similare din strainatate in probleme specifice activitatii de loterie si pronosticuri sportive;
    f) infiinteaza in tara si in strainatate, inclusiv prin noi societati, cu aprobarea organelor de drept, diferite sisteme de loterie, pronosticuri sportive sau alte activitati similare cu taxa de participare in lei sau in valuta convertibila;
    g) vireaza din incasarile realizate la sistemul de joc pronosport o cota de pana la 40% Ministerului Tineretului si Sportului - compartimentele de sport si Federatia Romana de Fotbal - pentru sustinerea miscarii sportive din tara noastra.
    Nivelul anual al cotei va fi stabilit cu acordul Ministerului Finantelor la inceputul fiecarui an si poate fi actualizat in semestrul II in functie de evolutia incasarilor la sistemul de joc pronosport si a cheltuielilor privind competitiile sportive.
    Art. 6
    Valoarea totala a castigurilor atribuite de regia autonoma nu poate fi inferioara urmatoarelor procente din incasarile respective:
    - 40% la concursurile de pronosticuri sportive, sistemele de loterie (expres, loto), loz in plic, instant lottery, tombole, bingo si altele similare;
    - 70% la jocurile mecanice sau electronice, precum si la alte forme de jocuri de noroc organizate, in afara celor mentionate. Pentru jocurile la care castigurile se atribuie in functie de miza achitata, procentul mentionat se va raporta la probabilitatea matematica de castig.
    Pentru fiecare sistem de joc, cota fondului de castiguri va fi stabilita de regia autonoma prin regulamentele de organizare si administrare ale respectivelor sisteme de joc, care se dau publicitatii.
    Castigurile atribuite la sistemele de joc organizate de regia autonoma vor avea valori unitare variabile, neplafonate, sau valorile unitare fixe stabilite prin regulamentele de organizare si administrare ale respectivelor sisteme de joc, care vor prevedea si felul diferitelor castiguri constand in numerar, autoturisme, diferite obiecte, excursii in tara si in strainatate.

    CAP. 3
    Structura regiei autonome

    Art. 7
    Regia Autonoma "Loteria Nationala" are in subordine unitati teritoriale, precum si alte unitati specifice activitatii loteristice, astfel cum sunt prevazute in anexa nr. 2 la hotarare.
    Aceste unitati nu au personalitate juridica si isi desfasoara activitatea in baza regulamentului de organizare si functionare, aprobat de consiliul de administratie.
    Art. 8
    Structura organizatorica si functionala a Regiei Autonome "Loteria Nationala", precum si numarul de personal, inclusiv pentru unitatile din subordine, se stabilesc de catre consiliul de administratie, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat prin hotarare a Guvernului.
    Art. 9
    Personalul regiei autonome, inclusiv conducerea unitatilor subordonate, este angajat de directorul general, cu respectarea intocmai a prevederilor legale.
    Art. 10
    Salarizarea personalului din cadrul regiei autonome si din unitatile acesteia se stabileste potrivit legii.

    CAP. 4
    Organele de conducere

    Art. 11
    Conducerea Regiei Autonome "Loteria Nationala" se asigura de catre consiliul de administratie. Activitatea curenta este condusa de catre managerul desemnat, potrivit legii, de catre ministrul finantelor. Managerul devine director general si presedinte al consiliului de administratie prin semnarea contractului de management.
    Art. 12
    Consiliul de administratie se numeste prin ordin al ministrului finantelor si este compus din 7 persoane.
    Din consiliul de administratie al Regiei Autonome "Loteria Nationala" fac parte: un reprezentant al Ministerului Tineretului si Sportului, un reprezentant al Ministerului Finantelor si un reprezentant al Ministerului de Interne.
    Ceilalti membri vor fi numiti dintre economistii, juristii si tehnicienii specializati in domeniul de activitate al regiei.
    Art. 13
    Consiliul de administratie al Regiei Autonome "Loteria Nationala" isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul sau regulament de organizare si functionare.
    Art. 14
    Atributiile consiliului de administratie al Regiei Autonome "Loteria Nationala" sunt urmatoarele:
    - aproba structura organizatorica si functionala a regiei si a unitatilor din subordine;
    - aproba politica de dezvoltare si de introducere de noi tehnologii;
    - hotaraste asocierea, in conditiile legii, cu societati comerciale sau alte regii autonome, cu persoane juridice sau fizice, romane sau straine, pentru realizarea in comun de activitati financiare, productive si de comercializare, precum si alte activitati loteristice;
    - aproba formele de participare la activitatile de joc organizate;
    - examineaza si propune bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul si contul de profit si pierderi;
    - aproba utilizarea fondului valutar;
    - hotaraste in toate problemele privind activitatea regiei, cu exceptia celor date in competenta altor organe, potrivit legii.
    Art. 15
    Consiliul de administratie al Regiei Autonome "Loteria Nationala" se intruneste in sedinte ordinare o data pe luna si, la cererea presedintelui sau a 1/3 din numarul membrilor sai, ori de cate ori este nevoie.
    Art. 16
    Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administratie poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare; activitatea acestora va fi compensata material conform intelegerii, pe baza de contract.
    Art. 17
    Consiliul de administratie, in prima luna a fiecarui an, prezinta Ministerului Finantelor un raport asupra activitatii regiei autonome in anul precedent si asupra programului de activitate pentru anul in curs.

    CAP. 5
    Bugetul de venituri si cheltuieli

    Art. 18
    Regia Autonoma "Loteria Nationala" intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, care este aprobat prin hotarare a Guvernului. Bilantul contabil anual si contul de profit si pierderi se aproba de Ministerul Finantelor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 19
    Regia Autonoma "Loteria Nationala" va dispune de o rezerva statutara de 1.000 milioane lei, care se constituie din profitul net si care va fi folosita pentru desfasurarea activitatii, si de un fond de rezerva in limita a 5% din profitul brut anual, pentru acoperirea eventualelor riscuri rezultate din activitatea specifica.
    De asemenea, va constitui si alte fonduri necesare, conform legii, din care va finanta investitiile si alte actiuni ce urmeaza a fi realizate potrivit obiectului sau de activitate.

    CAP. 6
    Relatiile Regiei Autonome "Loteria Nationala"

    Art. 20
    Relatiile comerciale cu alte regii autonome si cu societati comerciale se vor desfasura pe baze contractuale.
    Art. 21
    Regia autonoma va practica in raporturile cu tertii preturi si tarife ce se vor stabili in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    Art. 22
    Regia autonoma poate incheia contracte de vanzare, executare de lucrari, asociere sau prestari de servicii cu intreprinzatori romani sau straini, in conditiile legii.
    Art. 23
    Regia Autonoma "Loteria Nationala" se poate asocia cu terte persoane juridice si fizice, romane sau straine, in vederea crearii de noi societati comerciale, pentru realizarea obiectului sau de activitate.
    De asemenea, regia poate concesiona, potrivit legii, altor unitati, pe baza de contracte, drepturi de vanzare a formularelor de participare la sistemele de joc organizate (bilete, buletine, lozuri, programe si altele similare).
    Activitatile Regiei Autonome "Loteria Nationala" prevazute in obiectul sau de activitate, organizate in nume propriu sau in asociere cu terte persoane juridice si fizice, romane sau straine, nu intra sub incidenta avizarii si atestarii de catre Comisia de coordonare, avizare si atestare a jocurilor de noroc.
    Art. 24
    Prezentul regulament se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, precum si cu celelalte reglementari in materie.

    ANEXA 2

                      LISTA
unitatilor fara personalitate juridica din subordinea Regiei Autonome "Loteria Nationala"
  1. Sucursala judeteana Alba
  2. Sucursala judeteana Arad
  3. Sucursala judeteana Arges
  4. Sucursala judeteana Bacau
  5. Sucursala judeteana Bihor
  6. Sucursala judeteana Bistrita-nasaud
  7. Sucursala judeteana Botosani
  8. Sucursala judeteana Brasov
  9. Sucursala judeteana Braila
 10. Sucursala judeteana Buzau
 11. Sucursala judeteana Caras-severin
 12. Sucursala judeteana Calarasi
 13. Sucursala judeteana Cluj
 14. Sucursala judeteana Constanta
 15. Sucursala judeteana Covasna
 16. Sucursala judeteana Dambovita
 17. Sucursala judeteana Dolj
 18. Sucursala judeteana Galati
 19. Sucursala judeteana Giurgiu
 20. Sucursala judeteana Gorj
 21. Sucursala judeteana Harghita
 22. Sucursala judeteana Hunedoara
 23. Sucursala judeteana Ialomita
 24. Sucursala judeteana Iasi
 25. Sucursala judeteana Maramures
 26. Sucursala judeteana Mehedinti
 27. Sucursala judeteana Mures
 28. Sucursala judeteana Neamt
 29. Sucursala judeteana Olt
 30. Sucursala judeteana Prahova
 31. Sucursala judeteana Satu Mare
 32. Sucursala judeteana Salaj
 33. Sucursala judeteana Sibiu
 34. Sucursala judeteana Suceava
 35. Sucursala judeteana Teleorman
 36. Sucursala judeteana Timis
 37. Sucursala judeteana Tulcea
 38. Sucursala judeteana Vaslui
 39. Sucursala judeteana Valcea
 40. Sucursala judeteana Vrancea
 41. Sucursala municipiului Bucuresti
 42. Unitatea poligrafica (pentru confectionarea si ambalarea lozurilor,
producerea de instant lottery, tiparirea biletelor, buletinelor, formularisticii
specifice si a materialelor publicitare necesare bunei desfasurari a activitatii
Regiei Autonome "Loteria Nationala", a revistei "Loto-Prono" si alte activitati
poligrafice).
 43. Centrul de calcul.
--------------
    NOTA:
    Consiliul de administratie al Regiei Autonome "Loteria Nationala" va stabili denumirea, numarul, obiectul de activitate, structura organizatorica si functionala a unitatilor din subordinea sa, conform prevederilor legale in vigoare, in functie de necesitatile activitatii.

                                        


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 816/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 816 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 816/1994
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu