E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Legea 15 1990 modificat de Legea 245 2011
Legea 15 1990 modificat de OUG 109 2011
Articolul 36 din actul Legea 15 1990 in legatura cu articolul 1 din actul OUG 121 2003
Articolul 37 din actul Legea 15 1990 in legatura cu articolul 1 din actul OUG 121 2003
Articolul 38 din actul Legea 15 1990 in legatura cu articolul 1 din actul OUG 121 2003
Legea 15 1990 in legatura cu Legea 136 2000
Articolul 12 din actul Legea 15 1990 abrogat de articolul 5 din actul OUG 49 1999
Articolul 13 din actul Legea 15 1990 abrogat de articolul 5 din actul OUG 49 1999
Articolul 14 din actul Legea 15 1990 abrogat de articolul 5 din actul OUG 49 1999
Articolul 25 din actul Legea 15 1990 abrogat de articolul 42 din actul Legea 219 1998
Articolul 26 din actul Legea 15 1990 abrogat de articolul 42 din actul Legea 219 1998
Articolul 27 din actul Legea 15 1990 abrogat de articolul 42 din actul Legea 219 1998
Articolul 28 din actul Legea 15 1990 abrogat de articolul 42 din actul Legea 219 1998
Articolul 29 din actul Legea 15 1990 abrogat de articolul 42 din actul Legea 219 1998
Legea 15 1990 in legatura cu articolul 2 din actul OUG 88 1997
Articolul 36 din actul Legea 15 1990 abrogat de articolul 73 din actul Legea 21 1996
Articolul 37 din actul Legea 15 1990 abrogat de articolul 73 din actul Legea 21 1996
Articolul 38 din actul Legea 15 1990 abrogat de articolul 73 din actul Legea 21 1996
Legea 15 1990 in legatura cu Legea 55 1995
Articolul 7 din actul Legea 15 1990 in legatura cu Hotărârea 172 1995
Articolul 24 din actul Legea 15 1990 in legatura cu Hotărârea 172 1995
Legea 15 1990 in legatura cu articolul 1 din actul Hotărârea 816 1994
Articolul 8 din actul Legea 15 1990 modificat de articolul 41 din actul Ordonanţa 70 1994
Articolul 8 din actul Legea 15 1990 modificat de articolul 37 din actul Ordonanţa 70 1994
Legea 15 1990 in legatura cu articolul 1 din actul Hotărârea 276 1994
Legea 15 1990 in legatura cu Hotărârea 3 1994
Articolul 6 din actul Legea 15 1990 abrogat de articolul 20 din actul Ordonanţa 15 1993
Articolul 8 din actul Legea 15 1990 abrogat de articolul 20 din actul Ordonanţa 15 1993
Articolul 10 din actul Legea 15 1990 abrogat de articolul 20 din actul Ordonanţa 15 1993
Articolul 15 din actul Legea 15 1990 abrogat de articolul 20 din actul Ordonanţa 15 1993
Articolul 9 din actul Legea 15 1990 modificat de articolul 20 din actul Ordonanţa 15 1993
Legea 15 1990 in legatura cu articolul 1 din actul Ordin 69 1993
Legea 15 1990 in legatura cu articolul 1 din actul Ordonanţa 15 1992
Articolul 46 din actul Legea 15 1990 modificat de articolul 3 din actul Legea 80 1991
Articolul 45 din actul Legea 15 1990 abrogat de articolul 4 din actul Legea 80 1991
Articolul 23 din actul Legea 15 1990 modificat de articolul 79 din actul Legea 58 1991
Legea 15 1990 in legatura cu articolul 9 din actul Hotărârea 358 1991
Legea 15 1990 in legatura cu articolul 32 din actul Hotărârea 131 1991
Articolul 52 din actul Legea 15 1990 in legatura cu articolul 6 din actul Hotărârea 30 1991
Articolul 43 din actul Legea 15 1990 in legatura cu articolul 6 din actul Hotărârea 1320 1990
Legea 15 1990 in legatura cu Hotărârea 1285 1990
Legea 15 1990 in legatura cu Hotărârea 1286 1990
Legea 15 1990 in legatura cu Hotărârea 1287 1990
Legea 15 1990 in legatura cu Hotărârea 1288 1990
Legea 15 1990 in legatura cu Hotărârea 1289 1990
Legea 15 1990 in legatura cu articolul 1 din actul Hotărârea 1211 1990
Legea 15 1990 in legatura cu articolul 1 din actul Hotărârea 1212 1990
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 15 din  7 august 1990

privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 98 din  8 august 1990


SmartCity3


    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Unitatile economice de stat, indiferent de organul in subordinea caruia isi desfasoara activitatea, se organizeaza si functioneaza, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi, sub forma de regii autonome sau societati comerciale.
    De asemenea, unitati economice, bunuri sau activitati pot fi, dupa caz, concesionate sau inchiriate cu respectarea prevederilor prezentei legi.
    Regiile autonome si societatile comerciale pot, in conditiile prezentei legi, sa se asocieze pentru realizarea in comun de activitati productive si de comercializare.

    CAP. 2
    Regiile autonome

    Art. 2
    Regiile autonome se organizeaza si functioneaza in ramurile strategice ale economiei nationale - industria de armament, energetica, exploatarea minelor si a gazelor naturale, posta si transporturi feroviare -, precum si unele domenii apartinind altor ramuri stabilite de guvern.
    Art. 3
    Regiile autonome sint persoane juridice si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara.
    Regii autonome se pot infiinta prin hotarire a guvernului, pentru cele de interes national, sau prin hotarire a organelor judetene si municipale ale administratiei de stat, pentru cele de interes local, din ramurile si domeniile stabilite potrivit art. 2.
    Art. 4
    Prin actul de infiintare a regiei autonome se vor stabili obiectul sau de activitate, patrimoniul, denumirea si sediul principal.
    Regiile autonome pot infiinta in cadrul structurii lor: uzine, fabrici, ateliere, servicii, sucursale si alte asemenea subunitati necesare realizarii obiectului de activitate. Modalitatea de constituire a acestora si relatiile lor din cadrul regiei autonome si cu tertii sint stabilite prin regulamentul de organizare si functionare al regiei autonome, elaborat de consiliul de administratie si aprobat de organul care a infiintat regia respectiva.
    Art. 5
    Regia autonoma este proprietara bunurilor din patrimoniul sau.
    In exercitarea dreptului de proprietate, regia autonoma poseda, foloseste si dispune, in mod autonom, de bunurile pe care le are in patrimoniu, sau le culege fructele, dupa caz, in vederea realizarii scopului pentru care a fost constituita.
    Instrainarea bunurilor imobile apartinind regiei autonome sau incheierea de tranzactii in litigii cu o valoare de peste zece milioane de lei se face cu aprobarea ministerului de resort.
    Art. 6
    Regia autonoma trebuie sa acopere cu veniturile provenite din activitatea sa toate cheltuielile, inclusiv dobinzile, amortizarea investitiilor si rambursarea creditelor si sa obtina profit.
    Cheltuielile vor putea depasi veniturile numai pentru motive temeinice - in special pentru executarea de lucrari si servicii in interes public - cu aprobarea, pentru fiecare caz in parte, a ministrului de stat pentru orientarea economica, pe baza propunerii ministerului de resort, avizata de Ministerul Finantelor. In asemenea cazuri, o data cu aprobarea, se vor stabili cuantumul si sursele de compensare a pierderilor suferite de regie.
    Art. 7
    Regia autonoma intocmeste anual buget de venituri si cheltuieli, bilant contabil si cont de profit si pierderi, dupa modele stabilite de Ministerul Finantelor.
    Bilantul contabil anual si contul de profit si pierderi se aproba de Ministerul Finantelor, sau, dupa caz, de directiile financiare teritoriale de la sediul regiei in cauza.
    Bilantul contabil si contul de profit si pierderi al regiilor autonome organizate la nivel national se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, iar pentru regiile de interes local publicarea se face in presa locala.
    Art. 8
    Din veniturile realizate, dupa acoperirea cheltuielilor, regia autonoma constituie fondul de rezerva si fondul de dezvoltare, asigura sumele necesare satisfacerii unor necesitati social-culturale si sportive ori de perfectionare-recalificare ale personalului angajat, precum si pentru cointeresarea prin premiere a acestuia, plateste impozitele, taxele, cotele de asigurari si securitate sociala si celelalte varsaminte prevazute de lege.
    Consiliul de administratie al regiei autonome poate hotari si crearea altor fonduri in afara celor mentionate la alineatul precedent.
    Partea din venituri ramasa dupa constituirea fondurilor proprii si efectuarea platilor mentionate la alineatul 1 reprezinta profitul net al regiei. Din acest profit 5% se utilizeaza pentru constituirea unui fond de participare a angajatilor la profituri, iar restul se varsa, dupa caz, la bugetul statului sau al organului administratiei locale.
    Art. 9
    Pentru acoperirea cheltuielilor curente, in situatia in care, in cursul unui an, mijloacele regiei autonome nu sint suficiente, regia poate contracta credite financiare cu Banca Nationala a Romaniei sau alte banci, in valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate in anul precedent.
    Pentru acoperirea eventualelor deficite, regiile autonome pot beneficia de subventii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale ori pot contracta credite bancare.
    Subventiile se acorda si se administreaza de guvern sau de organele locale ale administratiei de stat, dupa caz, in limitele fondurilor prevazute in bugetele acestora si pot fi utilizate numai potrivit scopurilor pentru care au fost acordate.
    Art. 10
    Regia autonoma hotaraste cu privire la investitiile ce urmeaza a fi realizate, potrivit obiectului sau de activitate, si care se finanteaza din surse proprii, credite bancare sau alocatii de la bugetul statului, ori, dupa caz, de la bugetele locale.
    Contractarea de credite pentru investitii mai mari de 50 milioane lei se efectueaza pe baza aprobarii prealabile a ministrului de stat pentru orientare economica.
    Art. 11
    Operatiunile de incasari si plati ale regiei autonome se efectueaza prin conturi deschise la banci.
    In limitele celor stabilite de Banca Nationala a Romaniei, pentru necesitati curente, regia autonoma poate efectua operatiuni de incasari si plati in lei si in valuta prin casieria proprie.
    Operatiunile de incasari si plati cu strainatatea se vor efectua prin unitatile Bancii Romane de Comert Exterior sau alte banci.
    Art. 12
    Conducerea regiei autonome revine consiliului de administratie, compus din 7-15 persoane, din care una este directorul sau directorul general al regiei.
    Consiliul de administratie se numeste prin ordin al ministrului de resort sau, dupa caz, prin decizia conducatorului administratiei teritoriale locale. Din consiliul de administratie fac parte, in mod obligatoriu, un reprezentant al Ministerului Finantelor si, dupa caz, reprezentanti ai Ministerului Resurselor si Industriei, Ministerului Comertului si Turismului si ministerului economic de resort. Ceilalti membri vor fi numiti dintre ingineri, tehnicieni, economisti si juristi specializati in domeniul de activitate al respectivei regii.
    Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul sau regulament de organizare si functionare si hotaraste in toate problemele privind activitatea regiei, cu exceptia celor care, potrivit legii, sint date in competenta altor organe.
    Art. 13
    Membrii consiliului de administratie:
    a) se numesc pentru o perioada de 4 ani, iar jumatate din ei pot fi inlocuiti la fiecare doi ani;
    b) nu pot face parte din mai mult de doua consilii de administratie sau participa la societati comerciale cu care respectiva regie autonoma intretine relatii de afaceri sau are interese contrare;
    c) isi pastreaza calitatea de angajati la institutia sau unitatea de la care provin si toate drepturile si obligatiile derivind din aceasta calitate;
    d) sint platiti cu o indemnizatie stabilita de consiliul de administratie pentru activitatea desfasurata in aceasta calitate.
    Consiliul de administratie poate propune organului care l-a numit, potrivit art. 12, inlocuirea unui membru necorespunzator.
    Art. 14
    In prima luna a fiecarui an, consiliul de administratie prezinta ministerului de resort, sau, dupa caz, administratiei teritoriale locale, un raport asupra activitatii desfasurate de regie in anul precedent si asupra programului de activitate pentru anul in curs.
    Art. 15
    Activitatea curenta a regiei autonome este condusa de un director general sau un director numit de consiliul de administratie, cu avizul ministrului de resort, sau, dupa caz, al conducatorului administratiei locale de stat.

    CAP. 3
    Societati comerciale

    Art. 16
    Unitatile economice de stat, cu exceptia celor care se constituie ca regii autonome, vor fi organizate sub forma de societati pe actiuni sau societati cu raspundere limitata, in conditiile prevazute de lege.
    Art. 17
    Unitatile economice de interes republican se organizeaza ca societati comerciale prin hotarire a guvernului, iar cele de interes local, prin decizia organului administratiei locale de stat.
    Art. 18
    Prin actul de infiintare se aproba statutul societatii comerciale si se vor stabili:
    a) forma juridica, obiectul de activitate, denumirea si sediul principal al societatii;
    b) capitalul social subscris, structura si modalitatea de constituire a acestuia;
    c) modalitatea de prelucrare a activului si pasivului unitatii economice de stat care se constituie in societate comerciala.
    In baza actului de infiintare, societatea comerciala se inscrie in registrul camerelor de comert si industrie. Actul de infiintare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 19
    Inventarierea patrimoniului unitatilor economice de stat supuse transformarii in societati comerciale, precum si evaluarea si stabilirea capitalului societatilor comerciale infiintate pe aceasta cale se fac in conditiile stabilite prin hotarire a guvernului.
    Art. 20
    Initial, capitalul social al societatilor comerciale constituie potrivit art. 17 este detinut integral de statul roman sub forma de actiuni sau parti sociale, in raport cu forma juridica a societatii si va fi varsat in intregime la data constituirii societatii.
    Bunurile din patrimoniul societatii comerciale sint proprietatea acesteia, cu exceptia celor dobindite cu alt titlu.
    Art. 21
    Societatile comerciale infiintate conform prezentei legi au un actionar, respectiv detinator de parti sociale, unic pina la transferul total sau partial al actiunilor sau partilor sociale catre terte parti din sectorul public sau privat, din tara sau din strainatate, in conformitate cu legislatia speciala.
    Art. 22
    In vederea pregatirii, organizarii si coordonarii activitatii de transfer a actiunilor sau partilor sociale se constituie Agentia nationala pentru privatizare, in subordinea guvernului.
    Atributiile agentiei sint cele stabilite prin lege speciala, precum si prin prezenta lege, iar structura organizatorica a acesteia se va stabili prin hotarire a guvernului.
    Art. 23
    Societatile comerciale, constituite potrivit prezentei legi, vor transmite Agentiei nationale pentru privatizare un titlu de valoare egal cu 30% din cuantumul capitalului social stabilit, in termen de 30 de zile de la constituirea lor.
    In temeiul titlurilor astfel primite, Agentia nationala pentru privatizare va emite inscrisuri nominative de valoare a cite 5.000 lei pe care le va distribui in mod egal si gratuit tuturor cetatenilor romani cu domiciliul in tara, care pina la data de 31 decembrie 1990 au implinit virsta de 18 ani.
    Fac exceptie persoanele condamnate pentru delapidare, furt, tilharie, distrugere cu intentie, inselaciune, gestiune frauduloasa, abuz de incredere comis in dauna avutului obstesc sau particular, specula, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, viol, luare de mita, arestare nelegala si cercetare abuziva si infractiuni contra pacii si omenirii.
    Prevederile alineatului precedent nu se aplica celor condamnati pentru sustrageri de produse agricole de pe cimp savirsite pina la 22 decembrie 1989.
    Negocierea si transmiterea inscrisurilor nominative de valoare, prin acte intre vii, va putea avea loc dupa trecerea unui an de la publicarea prezentei legi numai intre cetatenii romani cu domiciliul in tara si exclusiv prin intermediul Agentiei nationale pentru privatizare, tranzactiile neinregistrate de aceasta fiind nule de drept.
    Inscrisurile de valoare vor fi utilizate de catre titular in limitele valorii lor nominale, pentru achizitionarea de actiuni sau parti sociale la societatile comerciale constituite prin transformarea actualelor unitati economice de stat, potrivit legislatiei speciale.
    Guvernul va prezenta parlamentului programul si principiile actiunii de privatizare, urmarind formularea unor solutii fundamentate pe criterii economice si diferentiate in functie de specificul fiecarui sector economic si fiecarei unitati, precum si crearea unui regim de protectie si de preferinta pentru salariatii societatilor comerciale care urmeaza a fi privatizate.
    Operatiunile cu inscrisurile nominative de valoare sint supuse unei taxe de timbru de 1% .
    Art. 24
    Societatile comerciale cu capital de stat intocmesc anual buget de venituri si cheltuieli, bilant contabil si cont de profit si pierderi, in conditiile prevazute de lege.
    Bilantul contabil si contul de profit si pierderi se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.

    CAP. 4
    Concesionarea, inchirierea si locatia gestiunii

    Art. 25
    Prin hotarire a guvernului, la propunerea ministrului de stat pentru industrie si comert, activitati economice, servicii publice, unitati de productie ale unor regii autonome si terenuri proprietate de stat pot face obiectul unor concesiuni.
    Concesiunea se acorda numai pe baza de licitatie publica si cu conditia ca prin concesionare sa se asigure statului un venit fix anual, cel putin egal cu media beneficiilor nete realizate prin exploatarea, in ultimii 5 ani, a obiectului concesiunii, ori a unor obiecte similare. Acest venit nu va putea fi mai mic decit rata dobinzii Bancii Nationale, aplicata la valoarea estimata a concesiunii stabilita prin hotarire a guvernului.
    Unitati de productie pot fi concesionate fara acordul regiei autonome respective, daca in ultimii doi ani premergatori concesionarii regia in cauza a recurs la subventii de stat.
    Concesionar poate fi orice persoana fizica sau juridica, romana sau straina.
    Examinarea si acceptarea ofertelor prezentate la licitatie se efectueaza de catre Agentia nationala pentru privatizare.
    Art. 26
    Organizarea licitatiei privind concesionarea, precum si caietul de sarcini cuprinzind conditiile concesiunii se aproba de guvern si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, precum si in presa, cu cel putin 30 de zile inainte de data tinerii licitatiei.
    Art. 27
    Caietul de sarcini si contractul de concesiune vor cuprinde dispozitii privind:
    a) obiectul concesiunii;
    b) durata concesiunii, care nu poate fi mai mare de 20 ani;
    c) programul minimal al lucrarilor ce urmeaza a fi executate de concesionar si al eventualelor investitii noi;
    d) pretul concesiunii si plata eventualelor redevente in natura din rezultatele productiei;
    e) transmiterea, la data expirarii concesiunii, a tuturor bunurilor concesionate sau dobindite pe perioada concesiunii si destinate exploatarii acesteia, in proprietatea concedentului, libere de orice sarcini;
    f) conditiile in care se poate rascumpara concesiunea;
    g) conditiile rezilierii contractului de concesiune si raspunderea concesionarului in cazul rezilierii contractului din culpa sa;
    h) raspunderea concesionarului pentru neindeplinirea obligatiilor impuse de caietul de sarcini;
    i) controlul activitatii concesionarului de catre reprezentanti ai Ministerului Finantelor si ai ministerului economic de resort;
    j) alte obligatii in raport cu obiectul concesiunii.
    Art. 28
    Controlul respectarii de catre concesionar a caietului de sarcini si a obligatiilor asumate prin contractul de concesiune se efectueaza de catre Agentia nationala pentru privatizare.
    Art. 29
    Subconcesionarea poate avea loc numai pe baza aprobarii guvernului, data la propunerea Agentiei nationale pentru privatizare.
    Art. 30
    Bunuri din proprietatea statului pot face obiectul unui contract de inchiriere, pe baza aprobarii guvernului sau a organului administratiei locale de stat, dupa caz.
    Art. 31
    Contractul de inchiriere se incheie pe baza de licitatie si va include clauze de natura sa asigure exploatarea bunului inchiriat potrivit specificului acestuia.
    Contractul de inchiriere se poate incheia cu orice persoana fizica sau juridica, romana sau straina, de catre organul de stat in evidenta si administrarea caruia se afla bunurile in cauza.
    Art. 32
    Regiile autonome sau societatile comerciale pot incheia cu persoane fizice ori juridice, romane sau straine, contracte de locatie a gestiunii, avind ca obiect gestiunea sectiilor, uzinelor, fabricilor si a altor subunitati economice din structura lor.
    Regulile generale privind incheierea acestor contracte se aproba prin hotarire a guvernului.

    CAP. 5
    Asocierea si libera concurenta

    Art. 33
    Regiile autonome si societatile comerciale se pot asocia in vederea realizarii de activitati comune care prezinta interes pentru asociati. Prin aceasta asociere nu se naste o noua persoana juridica, iar raporturile dintre asociati se vor stabili prin contractul de asociere.
    Art. 34
    Contractul de asociere va cuprinde urmatoarele:
    a) partile contractante;
    b) activitatile economice ce se vor realiza in comun;
    c) contributia fiecarei parti la realizarea activitatilor economice comune convenite;
    d) conditiile de administrare si conducere a asociatiei;
    e) modalitatea de impartire a rezultatelor activitatilor economice comune desfasurate;
    f) cauzele de incetare a asocierii si modalitatea de impartire a rezultatelor lichidarii;
    g) orice alte clauze necesare activitatii asociatiei.
    Art. 35
    Regiile autonome si societatile comerciale cu capital partial sau total de stat se pot asocia intre ele sau cu terte persoane juridice sau fizice, romane sau straine, in scopul crearii de noi societati comerciale.
    Art. 36
    Se interzic orice acorduri intre societatile comerciale sau regiile autonome, orice decizie de asociere intre acestea si orice practici concertate care sint susceptibile a afecta comertul intre agentii economici si care au ca obiect sau ca efect impiedicarea, restringerea sau denaturarea jocului concurentei, ori exploatarea de maniera abuziva a unei pozitii dominante detinuta pe piata sau pe o parte substantiala de piata, cum sint:
    a) fixarea sau impunerea de maniera directa sau indirecta a preturilor de monopol si de dumping, ori a altor conditii contractuale neloiale;
    b) limitarea sau controlul productiei, desfacerii, dezvoltarii tehnice sau investitiilor;
    c) impartirea pietelor sau surselor de aprovizionare;
    d) aplicarea fata de partenerii comerciali a unor conditii inegale la prestatii echivalente, producindu-le in acest fel un dezavantaj in raporturile concurentiale;
    e) subordonarea incheierii contractelor de acceptarea de catre parteneri a unor prestatii suplimentare care, prin natura lor sau potrivit uzantelor comerciale, nu au legatura cu obiectul acestor contracte.
    Incalcarea interdictiilor prevazute la alin. 1 atrage aplicarea sanctiunilor prevazute de legea civila sau penala pentru actiunile de concurenta neloiala.
    Sint interzise activitatile unui agent economic sau ale unui grup de agenti economici care ocupa o piata, o pozitie dominanta caracterizata printr-o situatie de monopol sau printr-o concentrare manifesta a puterii economice, in masura in care aceste activitati pot afecta functionarea normala a pietei in conditii de libera concurenta.
    Art. 37
    Actiunile impotriva practicilor si actelor mentionate la art. 36 pot fi pornite de orice persoana interesata, iar judecarea lor este de competenta instantelor judecatoresti.
    Art. 38
    Nu constituie concurenta neloiala acordurile, deciziile de asociere si practicile concertate care contribuie la ameliorarea productiei si distributiei de produse, la promovarea progresului tehnic sau la ridicarea gradului de competitivitate al produselor, lucrarilor si serviciilor romanesti pe piata externa.
    Art. 39
    In aplicarea dispozitiilor prezentei legi, la constituirea societatilor comerciale, guvernul va proceda la restructurarea unitatilor economice de stat - intreprinderi, grupuri, combinate, trusturi si a altor asemenea - pe criteriul autonomiei functionale si financiare, urmarindu-se reducerea dimensiunii marilor intreprinderi si multiplicarea agentilor economici care produc acelasi tip de bunuri, efectueaza acelasi tip de lucrari sau presteaza acelasi tip de servicii.
    Pentru unitatile economice de stat de interes local, prevederile alin. 1 se aplica de prefecturi si Primaria municipiului Bucuresti.
    Art. 40
    Statul isi poate rezerva activitati economice pe care sa le desfasoare in mod exclusiv cu titlu de monopoluri de stat. Asemenea monopoluri, precum si modul lor de administrare, se stabilesc prin legi speciale.

    CAP. 6
    Dispozitii comune

    Art. 41
    Structura organizatorica si functionala a regiilor autonome si a societatilor comerciale se stabilesc de organele de conducere ale acestora.
    Personalul regiilor autonome si al societatilor comerciale este angajat de directorul general, respectiv director. Nivelul de salarizare al personalului angajat se stabileste de organul de conducere al regiei sau societatii comerciale, in functie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de lege.
    Art. 42
    Regiile autonome si societatile comerciale, precum si concesionarii si persoanele care exploateaza bunuri inchiriate in conditiile prezentei legi, sint obligate sa-si desfasoare activitatea cu respectarea dispozitiilor legale privind protectia mediului inconjurator si sa realizeze din surse proprii mijloacele adecvate in acest scop.
    Art. 43
    Activitatea regiilor autonome si a societatilor comerciale poate fi influentata de stat prin pirghii economice cum sint credite cu dobinzi preferentiale, comenzi de stat, subventii, impozite si taxe.
    Societatile comerciale create pe baza prezentei legi pot fi subventionate pe baza hotaririi guvernului pe o perioada de maximum 4 ani, cu reduceri anuale ale cuantumului subventiei cu rate de 20% din suma initiala.
    Nu se acorda subventii in caz de bancruta.
    Art. 44
    Regiile autonome si societatile comerciale create in temeiul prezentei legi pot efectua direct operatiuni de comert exterior. In acest scop ele urmeaza sa isi constituie compartimente specializate de export, import, marketing si conjunctura, cu consultarea prealabila si obligatorie a Ministerului Comertului si Turismului.
    Art. 45
    Regiile autonome si societatile comerciale create in temeiul prezentei legi au dreptul de a dispune asupra unei cote de 30% din veniturile lor nete in valuta. Cu incepere de la 1 februarie 1991 aceasta cota se va ridica la 50% .
    Restul veniturilor nete in valuta se preschimba in mod obligatoriu la Banca Romana de Comert Exterior, contra lei, la cursul de schimb in vigoare la data operatiunii.
    Prin veniturile nete in sensul prezentului articol se inteleg incasarile din operatiile de export dupa scaderea importurilor, comisioanelor, taxelor, impozitelor si celorlalte cheltuieli in valuta legate de realizarea operatiilor respective.
    Art. 46
    Sumele in valuta ramase la dispozitia agentilor economici amintiti se pastreaza in conturi speciale deschise pe numele lor la Banca Romana de Comert Exterior sau la alte banci cu sediul in Romania.
    Ministerul Comertului si Turismului poate refuza autorizatia de import necesara utilizarii acestor sume numai atunci cind bunurile al caror import este urmarit se pot procura din tara in conditii competitive si numai daca o asemenea masura este necesara in scopul echilibrarii balantei de plati externe. Corespunzator, ministerul poate refuza si autorizatia de export pentru bunurile strict necesare realizarii productiei interne.
    Art. 47
    Relatiile comerciale dintre regiile autonome, cele dintre societatile comerciale cu capital de stat, precum si relatiile dintre ele ori intre ele si stat se vor desfasura pe baze contractuale.
    Contractele incheiate intre agentii economici mentionati la alin. 1 vor fi guvernate de principiul libertatii contractuale si de reglementarile cuprinse in Codul civil si Codul comercial roman, cu exceptiile decurgind din prezenta lege.
    Art. 48
    Regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat vor putea practica intre ele si in raporturile cu tertii, preturile decurgind din actiunea conjugata a cererii si ofertei, cu exceptia situatiei cind pe piata romaneasca nu exista cel putin trei agenti economici care sa comercializeze acelasi tip de bun, lucrare sau serviciu, precum si cu exceptia cazurilor in care preturile sint subventionate de stat potrivit hotaririi guvernului. In aceste din urma cazuri preturile se vor stabili de catre guvern prin negociere cu agentii economici.
    Art. 49
    Banca Romana de Comert Exterior poate organiza licitatii valutare la cererea agentilor economici care detin, in conditiile legii, sume in valuta pe care vor sa le transfere altor agenti economici, contra lei.
    Art. 50
    Regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat pot sa incheie contracte de vinzare, executare de lucrari sau prestari de servicii cu intreprinzatori straini, cu plata in lei, daca sumele in moneda romaneasca detinute de acestia sint rezultate din exploatarea unor investitii efectuate de ei in Romania.
    Art. 51
    Litigiile de orice fel in care sint implicate regii autonome sau societati comerciale cu capital de stat sint de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
    Pentru solutionarea litigiilor dintre ele regiile autonome si societatile comerciale pot apela si la arbitraj.

    CAP. 7
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 52
    Pina la liberalizarea totala a schimburilor si eliminarea sistemului de repartitii prin balante materiale, regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat integral sint obligate sa execute sarcinile de livrare stabilite prin balantele intocmite de Ministerul Resurselor si Industriei.
    In masura in care beneficiarul de repartitie constata ca detine un excedent de material din categoria celor dirijate, el poate proceda la vinzarea acelui excedent la preturi ce pot depasi preturile de cumparare. Asemenea operatiuni vor fi notificate imediat Ministerului Resurselor si Industriei. In mod similar va putea proceda si furnizorul nominalizat prin repartitie daca beneficiarul sau ii notifica, inainte de incheierea contractului, ca nu este interesat a-si prelua cota repartizata.
    Refuzul de incheiere a contractului, cu incalcarea prevederilor prezentului articol, atrage raspunderea civila a regiei autonome sau a societatii comerciale vinovate.
    Art. 53
    Bunurile care ramin in proprietatea statului, cum ar fi cladiri guvernamentale, bunuri necesare desfasurarii activitatilor administratiei de stat, rezerve ale statului si altele asemenea, se inregistreaza la Departamentul Rezervelor Statului si se administreaza direct de institutiile carora le sint date in folosinta.
    Actele de decizie cu privire la aceste bunuri se aproba de Ministerul Finantelor si Ministerul Resurselor si Industriei, cu exceptia situatiilor in care prin lege se dispune altfel.
    Art. 54
    Prevederile prezentei legi se aplica si companiilor, corporatiilor, trusturilor, grupurilor de intreprinderi si altora asemenea, infiintate prin reorganizarea unor centrale sau altor unitati economice de stat prin hotariri ale guvernului, pina la data publicarii legii.
    Art. 55
    Actualele centrale si celelalte unitati cu statut similar isi inceteaza activitatea pe masura infiintarii regiilor autonome si societatilor comerciale potrivit prezentei legi.
    Patrimoniile acestora vor fi transmise entitatilor nou create in conformitate cu hotaririle guvernului care se vor adopta pentru fiecare caz.
    Art. 56
    Personalul centralelor desfiintate, precum si personalul unitatilor economice de stat transformate in regii autonome si societati comerciale, va fi preluat de acestea din urma. Acest personal, in cazul in care este incadrat cu un salariu mai mic, are dreptul la diferenta pina la salariul tarifar avut si la sporuri de vechime, dupa caz, timp de 3 luni. Diferenta se suporta de la bugetul statului.
    Art. 57
    Infiintarea regiilor autonome si a societatilor comerciale potrivit prezentei legi se va face in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a acesteia, cu exceptia unitatilor agricole de stat, pentru care termenul este de 9 luni.
    Toate contractele, autorizatiile sau alte inscrisuri prin care intreprinderi, institutii, unitati economice de stat sau parte din acestea au fost trecute in proprietate privata, concesionate sau inchiriate dupa 22 decembrie 1989, se vor reexamina in conformitate cu prevederile prezentei legi de catre Agentia nationala pentru privatizare.
    Art. 58
    Prezenta lege intra in vigoare in 30 de zile de la publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei.
    La implinirea termenului prevazut la art. 57 se abroga Legea nr. 5/1978 cu privire la organizarea si conducerea unitatilor socialiste de stat, precum si la functionarea acestora pe baza autoconducerii muncitoresti si autogestiunii economico-financiare, Legea nr. 3/1988 privind incheierea si executarea contractelor economice, Legea nr. 14/1971 cu privire la gospodarirea fondurilor fixe, resurselor materiale si aprovizionarea tehnico-materiala, precum si orice alte dispozitii contrare.
    De asemenea, pe data prezentei legi se abroga hotaririle guvernului privind constituirea, organizarea si functionarea in comertul interior a societatilor comerciale pe actiuni si a companiilor autonome si hotarirea guvernului privind privatizarea unitatilor comerciale sau administrarea acestora in sistemul de comision ori de mandat.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta sa din ziua de 31 iulie 1990.
              PRESEDINTELE SENATUI
         academician ALEXANDRU BIRLADEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta sa din ziua de 31 iulie 1990.

           PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILOR
                     MARTIAN DAN

    In temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului si a Presedintelui Romaniei,
    promulgam Legea privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale si dispunem publicarea sa in Monitorul Oficial.

                 PRESEDINTELE ROMANIEI
                     ION ILIESCUSmartCity5

COMENTARII la Legea 15/1990

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 15 din 1990
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 15/1990
Legea 245 2011
pentru modificarea art. 13 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale
OUG 109 2011
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
OUG 121 2003
pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996
Legea 136 2000
pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/1999 privind administrarea companiilor/societatilor nationale, a societatilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si a regiilor autonome
OUG 49 1999
privind administrarea companiilor/societatilor nationale, a societatilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si a regiilor autonome
Legea 219 1998
privind regimul concesiunilor
OUG 88 1997
privind privatizarea societatilor comerciale
Legea 21 1996
Legea concurentei
Legea 55 1995
pentru accelerarea procesului de privatizare
Hotărârea 172 1995
pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 13/1995 privind unele masuri de accelerare a procesului de restructurare a regiilor autonome si a societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, de intarire a disciplinei financiare si de imbunatatire a decontarilor in economie
Hotărârea 816 1994
privind organizarea si functionarea Regiei Autonome "Loteria Nationala"
Ordonanţa 70 1994
privind impozitul pe profit
Ordonanţa 70 1994
privind impozitul pe profit
Hotărârea 276 1994
pentru modificarea Hotaririi Guvernului nr. 1275/8 decembrie 1990 privind infiintarea Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania
Hotărârea 3 1994
privind aprobarea Raportului de activitate al Fondului Proprietatii de Stat in anul 1993
Ordonanţa 15 1993
privind unele masuri pentru restructurarea activitatii regiilor autonome
Ordin 69 1993
pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea tarifelor pentru unitatile turistice de cazare
Ordonanţa 15 1992
cu privire la impozitele si taxele locale
Legea 80 1991
privind decontarea prin compensare a platilor restante din economie
Legea 58 1991
privind privatizarea societatilor comerciale
Hotărârea 358 1991
privind infiintarea si organizarea Regiei Autonome "Monitorul Oficial"
Hotărârea 131 1991
privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor
Hotărârea 30 1991
privind infiintarea de societati comerciale pe actiuni in ramura de metalurgie neferoasa
Hotărârea 1320 1990
privind infiintarea Societatii comerciale "PRODEXPORT" - S.A.
Hotărârea 1285 1990
privind infiintarea Regiei autonome a plumbului si zincului
Hotărârea 1286 1990
privind infiintarea Regiei autonome a sarii
Hotărârea 1287 1990
privind infiintarea Regiei autonome a cuprului
Hotărârea 1288 1990
privind infiintarea Regiei autonome a nemetaliferelor
Hotărârea 1289 1990
privind infiintarea Regiei autonome pentru metale rare
Hotărârea 1211 1990
privind infiintarea Regiei autonome a lignitului din Romania
Hotărârea 1212 1990
privind infiintarea Regiei autonome a huilei din Romania
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu