E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 131 din 27 februarie 1991    * Republicata

privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 7 din 19 ianuarie 1993


SmartCity3


    *) Regulament republicat in temeiul art. III din Hotararea Guvernului nr. 730 din 10 noiembrie 1992, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 309 din 27 noiembrie 1992, dandu-se articolelor o noua numerotare si actualizandu-se unele denumiri.
    Regulamentul, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 131 din 27 februarie 1991, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 43 din 4 martie 1991, a mai fost modificat prin Hotararea Guvernului nr. 46 din 3 februarie 1992, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 17 din 11 februarie 1992, si prin Hotararea Guvernului nr. 311 din 5 iunie 1992, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 150 din 1 iulie 1992.

    CAP. 1
    Constituirea comisiilor

    Art. 1
    In scopul stabilirii dreptului de proprietate privata asupra terenurilor a membrilor cooperatori, a mostenitorilor acestora, in conditiile legii, precum si a altor persoane prevazute de lege, al emiterii titlurilor de proprietate, cat si pentru atribuirea terenurilor si punerea in posesie, se constituie comisii comunale, orasenesti, municipale si judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si sectorului agricol Ilfov*), care vor functiona in baza prevederilor art. 11 din Legea fondului funciar si conform prezentului regulament.
-----------
    *) Comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si sectorului agricol Ilfov, vor fi denumite in continuare comisii judetene, conform prevederilor art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 728/1992, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 309 din 27 noiembrie 1992.

    Art. 2
    Comisiile comunale, orasenesti sau municipale se constituie prin ordinul prefectului si vor fi formate din:
    - primarul - presedintele comisiei;
    - secretarul consiliului local;
    - agentul agricol sau alt functionar al consiliului local;
    - toti specialistii din cadrul centrului agricol comunal, orasenesc sau municipal, dupa caz;
    - specialisti in masuratori topografice, cadastru si organizarea teritoriului, inclusiv ofiteri activi - specialisti topogeodezi si artileristi;
    - un jurist din sistemul de organizare a agriculturii si alimentatiei sau din aparatul propriu al prefecturii si al autoritatilor administratiei publice locale, ori din serviciile publice descentralizate ale ministerelor si celorlalte organe centrale;
    - directorul societatii comerciale agricole pe actiuni care detine teren pe raza localitatii;
    - seful ocolului silvic sau un reprezentant al acestuia;
    - seful sistemului de exploatare al filialei Regiei Autonome "Apele Romane" sau un reprezentant al acestuia;
    - seful sistemului de exploatare din cadrul societatii comerciale de exploatare a lucrarilor de imbunatatiri funciare;
    - 3 - 7 cetateni alesi de adunarea locuitorilor, cu majoritatea acestora;
    - un reprezentant al fiecarei societati agricole de tip privat din comuna.
    In cazul cand comuna cuprinde mai multe sate, numarul cetatenilor poate fi de maximum 19, alesi proportional cu ponderea numerica a locuitorilor din fiecare sat.
    Pentru alegerea cetatenilor care fac parte din comisie, consiliile locale vor organiza o adunare a reprezentantilor familiilor, care va fi legal constituita daca este prezenta majoritatea simpla (jumatate plus unu) din numarul acestora. Hotararea privind alegerea reprezentantilor locuitorilor in comisie se adopta cu majoritatea absoluta (2/3 din numarul reprezentantilor familiilor prezenti la adunare); fiecare familie va fi reprezentata de o singura persoana;
    - inginerul sef, contabilul sef si 1 - 2 sefi de ferma din cooperativa agricola de productie al carei teren face obiectul stabilirii dreptului de proprietate;
    - directorul unitatii agricole de stat sau seful fermei care detine teren pe raza localitatii;
    - un jurist din sistemul de organizare a agriculturii si alimentatiei sau din aparatul propriu al prefecturii si consiliilor locale, ori din unitatile subordonate acestora;
    - seful ocolului silvic sau un reprezentant al acestuia;
    - seful sistemului hidrotehnic (gospodarirea apelor) sau un reprezentant al acestuia;
    - 1 - 2 specialisti in masuratori topografice, cadastru si organizarea teritoriului care se asigura de la urmatoarele unitati: directia generala pentru agricultura si alimentatie, oficiul de cadastru si organizare a teritoriului, societatea comerciala de executie si exploatare a lucrarilor de imbunatatiri funciare, oficiul de studii pedologice si agrochimice, societatea comerciala de intretinere si exploatare a pajistilor, precum si de la alte unitati din judet care au asemenea specialisti.
    In mod exceptional, in judetele in care nu se poate asigura numarul de specialisti prevazuti la alineatul precedent, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, la cererea prefectului, vor desemna astfel de specialisti de la institute si alte unitati din subordinea acestora.
    In componenta comisiei se va asigura si un numar de 3 - 5 membri supleanti.
    Conducerea si coordonarea comisiei comunale, orasenesti sau municipale se asigura de catre primar, ajutat de juristul din comisie. Comisia, in prima sa sedinta in plen, va stabili programul de lucru, astfel ca actiunea sa se desfasoare si sa se incheie in termenul prevazut de lege.
    Comisiile comunale, orasenesti sau municipale vor functiona sub indrumarea si controlul comisiei judetene.
    Art. 3
    La municipiul Bucuresti se constituie, prin ordin al prefectului, comisia municipala, in componenta prevazuta la art. 2.
    Prin ordin al prefectului se pot organiza subcomisii ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
    Art. 4
    Comisia judeteana este numita prin ordinul prefectului si va avea urmatoarea componenta:
    - prefectul - presedintele comisiei;
    - subprefectul;
    - un vicepresedinte al consiliului judetean;
    - directorul general de prefectura - secretarul comisiei;
    - directorul general al directiei generale pentru agricultura si alimentatie;
    - notarul sef al notariatului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, precum si cel al Notariatului sectorului agricol Ilfov;
    - directorul oficiului de cadastru si organizare a teritoriului;
    - directorul directiei de restructurare, privatizare, dezvoltare rurala si economica din cadrul directiei generale pentru agricultura si alimentatie;
    - directorul societatii comerciale de imbunatatiri si exploatare a pajistilor;
    - directorul societatii comerciale de exploatare a lucrarilor de imbunatatiri funciare;
    - directorul oficiului de studii de pedologie si agrochimice;
    - directorul filialei silvice a Regiei Autonome a Padurilor "Romsilva";
    - presedintele comisiei judetene a zonei montane, dupa caz;
    - directorul sistemului de exploatare a filialei Regiei Autonome a Apelor "Apele Romane";
    - directorul directiei de urbanism, amenajarea teritoriului si lucrari publice;
    - un specialist in topografie si geodezie, desemnat de Ministerul Apararii Nationale;
    - seful inspectoratului judetean de politie sau al municipiului Bucuresti;
    - un jurist din cadrul prefecturii.
    In vederea sprijinirii comisiei judetene pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, prin ordin al prefectului se constituie un colectiv de lucru condus de cate un reprezentant al prefectului, respectiv al oficiului de cadastru si organizare a teritoriului, pentru partea tehnica, care va fi format din specialisti, delegati pe toata durata functionarii comisiei, de catre conducatorii institutiilor si agentilor economici prevazuti la alin. 1.
    Colectivul de lucru va indeplini si atributii de secretariat tehnic, potrivit ordinului prefectului.
    Conditiile materiale necesare functionarii colectivului de lucru se asigura de catre prefect.
    Salariile si celelalte drepturi banesti cuvenite persoanelor delegate in colectivul de lucru se platesc de catre institutiile si agentii economici de la care provin.
    Art. 5
    Pe masura constituirii autoritatilor administratiei publice judetene, in termen de 24 de ore, prefectii vor emite ordine, in conformitate cu prevederile art. 11 alin. 2 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, pentru desemnarea nominala a membrilor comisiei judetene, avand in vedere componenta stabilita la art. 4 din prezentul regulament.
    In unitatile administrativ-teritoriale in care nu s-au constituit consiliile judetene, comisiile vor functiona, pana la constituirea acestora, in actuala structura.

    CAP. 2
    Atributiile comisiilor

    Art. 6
    Comisiile comunale, orasenesti sau municipale au urmatoarele atributii principale:
    a) preiau si inregistreaza cererile formulate pentru atribuirea de teren in proprietate sau in folosinta;
    b) solicita orice relatii si date sau, dupa caz, actele doveditoare prevazute la art. 9 si 10 din lege;
    c) stabilesc suprafata de teren ce urmeaza a fi atribuita in proprietate sau folosinta persoanelor indreptatite, precum si celelalte situatii privind restituirea unor terenuri;
    d) completeaza, in baza datelor si situatiilor stabilite, anexele nr. 1 - 20 din regulament;
    e) primesc si transmit comisiei judetene contestatiile cu privire la suprafata stabilita potrivit lit. c);
    f) intocmesc situatia definitiva privind persoanele indreptatite sa li se atribuie teren, cu suprafetele stabilite a fi atribuite fiecareia;
    g) inainteaza si prezinta comisiei judetene situatia definitiva, impreuna cu documentatia necesara;
    h) pun in posesie persoanele indreptatite a primi terenuri, dupa validarea de catre comisia judeteana a propunerilor facute;
    i) exercita orice alte atributii ce ii revin din lege si din prezentul regulament.
    Art. 7
    Comisiile judetene au urmatoarele atributii principale:
    a) organizeaza instruirea comisiilor comunale, orasenesti si municipale si asigura distribuirea Legii fondului funciar, a regulamentului, a unor harti si planuri, precum si a altor materiale necesare desfasurarii in bune conditii a activitatii acestora;
    b) asigura indrumarea si controlul comisiilor comunale, orasenesti si municipale prin desemnarea tuturor membrilor din comisia judeteana pe comune, orase si municipii;
    c) verifica legalitatea propunerilor comisiilor comunale, orasenesti sau municipale;
    d) solutioneaza contestatiile formulate impotriva masurilor stabilite de comisiile subordonate;
    e) valideaza sau invalideaza masurile stabilite de comisiile comunale, orasenesti sau municipale;
    f) emit titlurile de proprietate;
    g) executa orice alte atributii ce le revin din lege si din prezentul regulament.

    CAP. 3
    Functionarea comisiilor

    Art. 8
    Comisiile comunale, orasenesti sau municipale isi desfasoara activitatea in plen, in prezenta a cel putin 3/4 din numarul membrilor acestora, cu prezenta obligatorie a primarului; membrii comisiilor pot lipsi numai in caz de forta majora, situatie in care vor fi inlocuiti de membrii supleanti. Lucrarile de secretariat ale comisiei se asigura de secretarul consiliului local.
    Art. 9
    Comisiile judetene isi desfasoara activitatea in prezenta a cel putin 3/4 din numarul membrilor.
    Art. 10
    Hotararile comisiilor judetene si ale celor subordonate se adopta cu majoritatea de 3/4 din numarul celor prezenti si se consemneaza intr-un proces-verbal, semnat de toti participantii.
    Pentru adoptarea hotararilor, comisiile pot solicita prezentarea tuturor actelor necesare si pot audia orice persoana.

    CAP. 4
    Stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor

    Art. 11
    In scopul cunoasterii prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, consiliile locale o vor afisa in locuri publice.
    Totodata, consiliile locale si prefecturile vor lua masuri ca prevederile legii si regulamentului sa fie publicate in ziarele locale.
    Art. 12
    Lucrarile privind stabilirea dreptului de proprietate pentru membrii cooperativelor agricole de productie si celelalte persoane prevazute de lege se fac de catre comisiile comunale, orasenesti sau municipale, dupa caz, luandu-se in considerare suprafata terenurilor aduse la intrarea in cooperativa, inclusiv terenurile din intravilan si suprafata terenurilor detinute de cooperativa la data de 1 ianuarie 1990, inscrisa in sistemul de evidenta al cadastrului funciar general, corectata cu instrainarile legal efectuate de catre cooperativa pana la data intrarii in vigoare a legii, exclusiv suprafata detinuta in folosinta provenita din izlazurile comunale.
    Art. 13
    Potrivit prevederilor legii, stabilirea dreptului de proprietate se face numai la cerere, formulata de fiecare persoana indreptatita. Cand sunt mai multi mostenitori, cererea se poate face si in comun, fiecare dintre ei semnand-o.
    In cerere se vor mentiona urmatoarele date si elemente: numele si prenumele solicitantului si ale parintilor, calitatea, gradul de rudenie, suprafata de teren la care se socoteste indreptatit, precum si orice alte date necesare pentru stabilirea dreptului de proprietate potrivit legii.
    La cerere se vor anexa: acte de proprietate, certificat de mostenitor, hotarare judecatoreasca, daca exista, in toate cazurile certificat de nastere, certificat de deces al autorului in cazul mostenitorilor, precum si orice alte acte din care sa rezulte dreptul de proprietate asupra terenului solicitat.
    Totodata, la cerere se va anexa declaratia prevazuta in art. 9 alin. 2 din lege.
    Cererea impreuna cu actele mentionate mai sus se depun la consiliul local in a carui raza teritoriala este situat terenul, fie personal, fie prin posta, inauntrul termenului de 30 de zile prevazut de lege.
    In cazul in care cererea se depune personal, solicitantul va prezenta actele doveditoare in original si cate o copie simpla semnata pentru conformitate sau o copie xerox, ramanand la comisie numai copiile acestora.
    Cand cererea se transmite prin posta, la aceasta se vor anexa fie copii simple semnate pentru conformitate pe propria raspundere de catre solicitant, fie copii xerox.
    In toate cazurile, cererea poate fi rezolvata si fara prezenta solicitantului. Prezenta este obligatorie la primirea titlului care trebuie semnat si la punerea in posesie.
    Art. 14
    Stabilirea suprafetei de teren din intravilan si extravilan adusa in cooperativa de membrii cooperatori sau, dupa caz, preluata de cooperativa in orice mod se face conform prevederilor art. 8 din lege. Suprafetele se inscriu in anexa nr. 1.
    Art. 15
    Stabilirea dreptului de proprietate pentru cooperatorii in viata se face pe numele persoanelor indreptatite, iar pentru cooperatorii decedati, pe numele mostenitorilor. Cand sunt mai multi mostenitori, stabilirea dreptului de proprietate se face pe numele tuturor mostenitorilor.
    In situatia in care pentru stabilirea dreptului de proprietate au depus cereri la comisie mai multe categorii de mostenitori, cererile mostenitorilor legali vor fi luate in considerare, prin excludere, in urmatoarea ordine de preferinta:
    I. cele ale descendentilor directi (copii, nepoti, stranepoti), singuri sau in concurs cu sotul supravietuitor, excluzand pe toti ceilalti mostenitori; copiii exclud pe nepoti si acestia pe stranepoti, in afara de cazul in care nepotii sau, dupa caz, stranepotii vin la mostenire in locul parintelui decedat anterior autorului succesiunii;
    II. cele ale colateralilor privilegiati (frati, surori si descendentii acestora - copiii si nepotii acestora) si ale ascendentilor de gradul I (parinti) impreuna sau singuri si, dupa caz, in concurs cu sotul supravietuitor, excluzand pe ceilalti mostenitori de grad mai indepartat; fratii si surorile exclud pe descendentii lor; acestia din urma pot veni la mostenire in locul tatalui sau mamei (frate sau sora), in cazul in care acestia au decedat anterior autorului succesiunii;
    III. cele ale ascendentilor de gradul II (bunici), singuri sau in concurs cu sotul supravietuitor;
    IV. cele ale colateralilor de gradul III (unchi, matusi), excluzand pe ceilalti mostenitori de grad mai indepartat, singuri sau, dupa caz, in concurs cu sotul supravietuitor;
    V. cele ale mostenitorilor colaterali de gradul IV (veri) ca ultime persoane cu vocatie succesorala, singuri sau in concurs cu sotul supravietuitor.
    Sotul supravietuitor vine singur la mostenire daca nu exista nici unul din gradele de mostenitor prevazute mai sus.
    In cazul cand exista mostenitori testamentari si formuleaza cereri, ei vor fi trecuti, de asemenea, in titlul de proprietate, impreuna cu ceilalti mostenitori legali, care au vocatie, potrivit cu documentele prezentate, urmand ca raporturile dintre ei sa fie solutionate potrivit dreptului comun.
    In situatia in care cooperatorii decedati au adus in cooperativa o suprafata mai mare de 10 ha sau aceasta a preluat in orice mod de la autor o suprafata mai mare de 10 ha, mostenitorii acestora pot primi impreuna o suprafata maxima de 10 ha, astfel cum rezulta din prevederile art. 8 alin. 3, art. 9 alin. 1 si art. 12 alin. 3 din Legea fondului funciar.
    In cazul in care suprafata adusa de autor sau preluata in orice mod de la acesta nu asigura minimum 0,5 ha de persoana, mostenitorii nu vor putea primi in proprietate decat suprafata adusa sau preluata cu diminuarile, cand este cazul, prevazute de lege, chiar daca aceasta este sub 0,5 ha de fiecare mostenitor, astfel cum rezulta, de asemenea, din art. 8 alin. 3 si art. 12 alin. 3 din Legea fondului funciar.
    Membrii cooperatori in viata, fie ca au adus sau nu terenuri in cooperativa, se inscriu cu suprafata stabilita de comisie in tabelele anexa nr. 2.a. si 2.b., iar mostenitorii cooperatorilor decedati se inscriu cu suprafata stabilita in tabelul anexa nr. 3.
    Art. 16
    Persoanele, precum si - dupa caz - mostenitorii acestora, ale caror terenuri au trecut, cu sau fara titlu, in proprietatea cooperativei fara ca ele sa fi dobandit calitatea de cooperatori, se inscriu cu suprafata stabilita de comisie in tabelul anexa nr. 4.
    Art. 17
    Persoanele decorate cu titlurile "Cavaler al Ordinului Mihai Viteazul" si "Mihai Viteazul cu Spade", care au optat si li s-a atribuit la data improprietaririi teren arabil,  precum si - dupa caz - mostenitorii lor, cu exceptia celor care l-au instrainat, se inscriu cu suprafata stabilita de comisie in tabelul anexa nr. 5.
    Art. 18
    Persoanele care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca si mostenitorii celor decedati, ca urmare a participarii la lupta pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, primesc la cerere in proprietate 10.000 mp, teren echivalent arabil, si se inscriu in tabelul anexa nr. 6 (mostenitorii primesc impreuna suprafata de 10.000 mp).
    Art. 19
    Proprietarilor particulari cu domiciliul in Romania care nu s-au inscris in cooperativele agricole de productie sau, dupa caz, mostenitorilor acestora, ale caror terenuri sunt comasate in actualul perimetru al cooperativei si nu au fost compensati cu alte terenuri, la cerere li se va stabili dreptul de proprietate si se inscriu in tabelul anexa nr. 7.
    Art. 20
    In localitatile cu cetateni romani apartinand minoritatii germane sau in cele in care locuiesc persoane care au fost deportate sau stramutate, deposedate de terenuri, la cerere, se vor atribui in proprietate, cu prioritate acestora sau mostenitorilor lor, terenuri, in conditiile prevazute de art. 16 din lege, care se inscriu in tabelul anexa nr. 8.
    Art. 21
    Persoanele care nu au calitatea de cooperatori, dar care au lucrat ca angajati in ultimii 3 ani in cooperativa agricola de productie sau in asociatii cooperatiste, la cerere, li se va stabili suprafata de teren in proprietate din terenurile prevazute la art. 17, daca fac dovada ca sunt stabiliti in localitate sau declara, in scris, ca se stabilesc in aceasta si ca nu detin in proprietate alte terenuri.
    Persoanele si suprafata stabilita de comisie se inscriu in tabelul anexa nr. 9.a. In acelasi mod se procedeaza si in cazul persoanelor care au fost deportate si nu beneficiaza de dispozitiile art. 13 - 15 din lege, care se inscriu in tabelul anexa nr. 9.b.
    Art. 22
    Pentru determinarea suprafetelor necesare stabilirii dreptului de proprietate conform prevederilor art. 13 - 15 din lege, comisia va insuma suprafetele propuse a se atribui, inscrise in tabelele anexa nr. 2.a., 2.b., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.a., 9.b., 11, 13, iar suprafata rezultata va fi comparata cu suprafata cooperativei inscrisa in cadastrul funciar general la data de 1 ianuarie 1990.
    In situatia in care suprafata de teren agricol a cooperativei, la data de 1.I.1990, este mai mica decat cea rezultata prin insumarea suprafetelor din tabelele de mai sus, stabilirea suprafetei ce urmeaza sa fie atribuita in proprietate se face, conform art. 13, prin reducerea unei cote procentuale rezultate din diferenta dintre cele doua suprafete care se aplica corespunzator celor inscrisi in tabelele anexa nr. 2.a., 3, 4, 5, 7, 8, 9.a., 9.b., 11, 13, urmarindu-se ca suprafata sa nu scada sub limita stabilita - minima - pentru fiecare categorie prevazuta de lege.
    In situatia in care rezulta o rezerva de teren, comisia va stabili atribuirea acesteia in proprietate sau in folosinta persoanelor indreptatite prevazute de lege.
    Art. 23
    Personalului de specialitate din serviciile publice comunale i se va stabili, de catre comisie, suprafata ce urmeaza sa fie atribuita in folosinta, conform art. 18 din lege, care se inscrie in tabelul anexa nr. 10. Tabelul se depune la consiliul local, care va emite hotarari in acest sens.
    Art. 24
    Personalul de specialitate care si-a desfasurat activitatea in unitatile agricole cooperatiste desfiintate sau reorganizate in societati comerciale, prevazute de art. 95 din lege, caruia i se atribuie teren cu prioritate in proprietate, conform art. 18 alin. 1 ori art. 20 din lege, se inscrie in tabelul anexa nr. 11.
    Art. 25
    Familiile carora urmeaza sa li se atribuie teren in localitatile cu excedent de suprafata agricola si cu deficit de forta de munca, conform art. 20 din lege, se inscriu cu suprafetele stabilite in tabelul anexa nr. 12.a.
    Familiile din alte localitati din cadrul judetului ori din alte judete, carora urmeaza sa li se atribuie teren in conditiile art. 20 din lege, se inscriu in tabelul anexa nr. 12.b.
    In acest scop, comisiile judetene vor aduce la cunostinta, prin mass-media, suprafetele de teren agricol ce constituie excedent.
    Art. 26
    Suprafetele de teren stabilite conform art. 21 din lege pentru parohiile, schiturile si manastirile din mediul rural se inscriu in tabelul anexa nr. 13.
    Art. 27
    Terenurile proprietatea membrilor asociatiilor de tip privat, cu personalitate juridica, cu exceptia asociatiilor cu profil zootehnic care se vor infiinta, conform art. 28 din lege, se inscriu in tabelul anexa nr. 14.a. Dupa stabilirea suprafetei ce revine fiecarui titular si validarea de catre comisiile judetene a optiunii lor potrivit prevederilor art. 26 din lege, vor fi pusi in posesia terenurilor, grupat in cadrul asociatiei.
    Pentru asociatiile de tip privat cu personalitate juridica de profil zootehnic, care se infiinteaza conform art. 28 din lege, terenurile necesare bazei furajere se inscriu in tabelul anexa nr. 14.b., urmand ca la punerea in posesie sa se procedeze potrivit prevederilor alineatului precedent.
    Terenurile care devin proprietatea societatilor comerciale pe actiuni infiintate conform prevederilor art. 29 din lege, prin reorganizarea asociatiilor intercooperatiste sau de stat si cooperatiste, se inscriu in tabelul anexa nr. 14.c.
    Art. 28
    Terenurile cu vegetatie forestiera - paduri, zavoaie, tufarisuri, pasuni impadurite -, care au apartinut persoanelor fizice, se restituie, la cerere, fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, intr-o suprafata egala cu cea trecuta in proprietatea statului, dar nu mai mult de 1 ha, din trupurile izolate sau la liziera padurii, evitandu-se zonele cu rol de protectie, conform prevederilor art. 41 din lege, si se inscriu in tabelul anexa nr. 15.
    Aceste terenuri vor fi puse la dispozitie de unitatile silvice.
    Art. 29
    Dupa definitivarea tabelelor anexa nr. 2 - 20 si aprobarea lor prin proces-verbal de catre comisiile comunale, orasenesti sau municipale, acestea vor fi afisate la sediul consiliului local pentru luarea la cunostinta de cei interesati. Fiecare tabel va fi semnat de membrii comisiei, cu mentiunea datei afisarii.
    Persoanele nemultumite de propunerile de stabilire a dreptului de proprietate de catre comisiile comunale, orasenesti sau municipale pot face, in termen de 5 zile de la comunicare, contestatie adresata comisiei judetene, pe care o depun la secretariatul comisiei comunale, orasenesti sau municipale, care este obligat sa o inregistreze si sa o inainteze, prin delegat, la secretarul comisiei judetene, in termen de 3 zile.
    Comisiile comunale, orasenesti sau municipale, imediat dupa expirarea termenelor prevazute mai sus, vor inainta documentatia comisiilor judetene.
    Comisia judeteana va analiza propunerile primite de la comisiile comunale, orasenesti sau municipale, privind modul de respectare a prevederilor legii in legatura cu stabilirea dreptului de proprietate, precum si contestatiile celor care s-au considerat nemultumiti de modul de stabilire a dreptului de proprietate de catre comisia comunala, oraseneasca sau municipala.
    Dupa analizare, comisia judeteana, prin hotarare, va solutiona contestatiile si va valida sau invalida propunerile si le va transmite, prin delegat, in termen de 3 zile, comisiilor subordonate, care le vor afisa imediat la sediul consiliului local si vor comunica, sub semnatura, persoanelor care au formulat contestatii, hotararea comisiei judetene.
    De la data comunicarii sub semnatura, persoanele nemultumite pot face plangere impotriva hotararii comisiei judetene la judecatorie in termen de 30 de zile.
    Art. 30
    Paralel cu stabilirea dreptului de proprietate pentru persoanele prevazute de lege, comisiile comunale, orasenesti sau municipale vor stabili suprafata izlazurilor comunale care se formeaza din suprafata izlazului aflat in prezent in administrarea consiliilor locale, din suprafata provenita din izlazul care a fost dat in folosinta unor cooperative agricole de productie, prevazute la art. 32 din lege, precum si din suprafata provenita din izlazurile comunale care a fost trimisa unor unitati de stat prevazute la art. 40 din lege. In comunele compuse din mai multe localitati, suprafata de izlaz va fi defalcata pe sate.
    Aceste terenuri, la propunerea comisiilor comunale, orasenesti sau municipale, prin ordinul prefectului trec in proprietatea privata a comunelor, oraselor sau, dupa caz, a municipiilor si se inscriu in tabelul anexa nr. 16.
    Art. 31
    Pentru familiile din zona montana, care se incadreaza in prevederile art. 39 din lege, la consiliile locale se va constitui o comisie formata din: primar, secretarul consiliului local, inginerul agronom de la ocolul agricol, delegatul comisiei judetene pentru zona montana si 5 - 10 gospodari si intelectuali care se bucura de prestigiu in localitatea respectiva.
    Comisia analizeaza, in plen, cererile primite si va stabili familiile indreptatite sa primeasca in proprietate terenuri agricole, iar consiliul local va propune prefectului emiterea ordinului pentru atribuirea in proprietate a acestor terenuri.
    In vederea atribuirii in proprietate pentru fiecare familie stabilita de comisia locala se intocmeste o documentatie care contine hotararea comisiei comunale, consemnata intr-un proces-verbal, schita topografica a terenului propus pentru improprietarire cu mentionarea suprafetei totale si pe categorii de folosinta, precum si cererea celui in cauza. Suprafetele atribuite in proprietate se inscriu in tabelul anexa nr. 18. Pe baza titlului de proprietate, proprietarul are obligatia sa se inscrie cu suprafata respectiva in cadastrul funciar, registrul agricol si, dupa caz, in cartea funciara si la organul financiar local.
    Art. 32
    Persoanele ale caror terenuri agricole au fost trecute in proprietate de stat, ca efect al unor legi speciale, altele decat cele de expropriere, si care se afla in administrarea unitatilor agricole de stat sau, dupa caz, mostenitorii acestora, in conformitate cu art. 36 din lege, devin, la cerere, actionari la societatile comerciale infiintate conform Legii nr. 15/1990 din actualele unitati agricole de stat. Persoanele prevazute mai sus pot primi in conditiile art. 38 din lege, la cerere, o suprafata de 5.000 mp de familie, in echivalent arabil, din terenurile proprietatea statului. Atribuirea suprafetei de 5.000 mp de familie se face in situatia cand proprietarilor sau mostenitorilor acestora nu li s-a atribuit suprafata minima din alte suprafete de teren, potrivit legii. Numarul de actiuni primite impreuna cu suprafata atribuita nu va putea depasi valoarea a 10 ha teren de familie, in echivalent arabil. Persoanele care se incadreaza in aceasta categorie se inscriu in tabelul anexa nr. 19.
    Art. 33
    Persoanelor sau, dupa caz, mostenitorilor acestora, al caror teren agricol intrat in proprietatea statului si aflat in administrarea consiliului local, la data intrarii in vigoare a Legii fondului funciar, la cerere, li se vor restitui terenurile, fara a putea depasi suprafata de 10 ha de familie, in echivalent arabil, sau, dupa caz, pentru toti mostenitorii autorului lor, conform prevederilor art. 37 din lege. Persoanele care se incadreaza in aceasta categorie se inscriu in tabelul anexa nr. 20.
    Art. 34
    Echivalarea terenurilor agricole, pe categorii de folosinta in echivalent arabil, este prevazuta in anexa nr. 21.

    CAP. 5
    Emiterea titlurilor de proprietate si punerea in posesie a proprietarilor

    Art. 35
    Pe baza documentatiilor inaintate de comisiile comunale, orasenesti sau municipale, comisia judeteana, dupa operatiunea de validare, emite titlul de proprietate, conform modelului anexa nr. 27. Documentatiile se trimit in doua exemplare, din care unul se retine si se depoziteaza la arhiva oficiului de cadastru si organizare a teritoriului. Formularele de titlu de proprietate se tiparesc pe hartie speciala format A - 3, ca imprimat cu regim special in carnete in numar de cate 100 exemplare. Acestea se vor tipari prin grija Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si se vor difuza comisiilor judetene, in raport de necesitati.
    Titlul de proprietate pentru cetatenii in viata se emite persoanelor indreptatite (sot, sotie), iar pentru mostenitori se emite un singur titlu de proprietate pentru terenurile ce au apartinut autorului lor, in care se nominalizeaza toti solicitantii indreptatiti, urmand ca pentru iesirea din indiviziune, ulterior, acestia sa procedeze potrivit dreptului comun. Titlul de proprietate se completeaza cu tus negru si se numeroteaza incepand de la nr. 1, in fiecare judet. In titlu se vor inscrie numele si prenumele titularului, precum si initiala tatalui. In cazul in care alaturi de sotul supravietuitor vin la mostenire si alti mostenitori, potrivit celor prevazute la art. 14 alin. 2 si 3, la rubrica "prin reconstituirea dreptului de proprietate" se inscrie suprafata atribuita persoanelor care au detinut terenuri in proprietate sau, dupa caz, mostenitorilor acestora, precum si in cazurile prevazute la art. 21 din lege, iar la rubrica "prin constituirea dreptului de proprietate" se inscrie suprafata atribuita pentru celelalte categorii de persoane fizice sau juridice.
    Titlul se semneaza de prefect, directorul general de prefectura, ca secretar, directorul general al directiei generale pentru agricultura si alimentatie si de directorul oficiului de cadastru si organizare a teritoriului. Partile detasabile ale titlului de proprietate semnate se transmit la comisiile comunale, orasenesti sau municipale, care le vor inscrie in registrul agricol, dupa care le vor inmana, sub semnatura, titularilor, sau se va proceda potrivit prevederilor art. 37, dupa caz, iar partea nedetasabila (cotorul) a titlului de proprietate se retine si se depoziteaza la arhiva oficiului de cadastru si organizare a teritoriului.
    In acest sens, comisiile vor intocmi un registru care va cuprinde numele si prenumele titularului, numarul titlului de proprietate si semnatura primitorului.
    Titlul de proprietate pentru persoanele care au formulat plangeri la judecatorie se vor completa si elibera dupa pronuntarea hotararii judecatoresti.
    Art. 36
    In baza titlului de proprietate eliberat pe baza optiunii exprimate in scris de catre fiecare proprietar, in conditiile art. 26 din lege, comisia comunala, oraseneasca sau municipala va proceda la delimitarea zonelor teritoriale in care urmeaza sa fie pusi in posesie titularii, tinand seama de conditiile concrete teritoriale (relief, calitatea solului, categoria de folosinta, distanta fata de localitate si caile publice de comunicatie, amenajarile pentru imbunatatiri funciare). Aceasta delimitare, precum si parcelarea pe proprietari se fac pe planul de situatie al fiecarei localitati, in cadrul actualei organizari teritoriale.
    La parcelarea terenului in sistemele de irigatii se va tine seama de metoda de udare cu echipamentele existente si de prevederile regulamentelor de exploatare pentru utilizarea corecta si rationala a acestora.
    Astfel, in cazul irigatiilor prin aspersiune la care se folosesc echipamente de udare cu mutare manuala, la stabilirea loturilor de teren se va lua in considerare unitatea de suprafata deservita de un hidrant.
    La stabilirea limitelor loturilor, se recomanda ca latura mica sa fie pe antena, iar latura mare egala cu lungimea aripii de ploaie, iar suprafata parcelei sa coincida cu suprafata deservita de o aripa de ploaie sau un multiplu al acestei suprafete.
    Pentru proprietatile de mici dimensiuni, utilizarea rationala a sistemului de irigatii, respectiv a suprafetei deservite de un hidrant, presupune gruparea mai multor proprietari cu acces la sursa de apa.
    Pentru suprafetele prevazute a fi irigate prin scurgere la suprafata (brazde, fasii) se va avea in vedere orografia terenului si posibilitatea aplicarii udarii pe intreaga suprafata si, respectiv, modalitatile de evaluare a apei in exces.
    Pe terenurile amenajate cu lucrari de desecare-drenaj, la stabilirea proprietatilor se vor lua in considerare limitele obligatorii (canale, drumuri de exploatare) care sa asigure atat exploatarea agricola, cat si intretinerea lucrarilor hidroameliorative.
    Pe terenurile in panta, la parcelare se va avea in vedere respectarea lucrarilor de combatere a eroziunii solului existente (terase, bancheta, benzi inierbate, reteaua de regularizare a scurgerii apei de pe versanti, drumuri agricole si alte lucrari).
    Cand nu sunt executate lucrari de combatere a eroziunii, delimitarea parcelelor se va face, pe cat posibil, cu latura lunga in sensul curbelor de nivel, astfel ca sa permita executarea lucrarilor de pregatire a solului pentru insamantari, precum si intretinerea culturilor prasitoare pe directia curbelor de nivel, in scopul prevenirii si combaterii eroziunii solului.
    De asemenea, se va tine cont de prevederile art. 33 alin. 2 din lege privind delimitarea zonelor de protectie aferente lucrarilor de imbunatatiri funciare, inclusiv cele de gospodarire a apelor, conform normelor in vigoare.
    Art. 37
    Punerea in posesie a proprietarilor, in cadrul zonelor teritoriale delimitate, se face de comisie, pe baza de masuratori topografice.
    Persoanele care au formulat plangeri la judecatorie vor fi puse in posesie provizoriu pana la prezentarea hotararii judecatoresti de catre comisii, cu suprafete stabilite pe baza hotararii comisiei judetene. Dupa prezentarea hotararii judecatoresti, punerea in posesie se va face tinand seama de aceasta.
    Comisiile comunale, orasenesti sau municipale, din rezerva constituita potrivit legii, vor putea atribui, in completare, terenuri, daca din hotarare rezulta aceasta.
    Punerea in posesie a proprietarilor se va face in prezenta fiecarui proprietar, semnand tabelul de luare in primire a terenului.
    In acest scop, autoritatile comunale si orasenesti ale administratiei publice vor incunostinta, in scris, cu confirmare de primire, persoanele care au domiciliul in alte localitati si carora li s-a atribuit dreptul de proprietate, asupra datei la care va avea loc punerea in posesie. Pentru persoanele care au domiciliul sau resedinta in localitate, autoritatile comunale si orasenesti ale administratiei publice vor afisa, la sediul lor, data punerii in posesie, utilizand, totodata, orice alte mijloace de comunicare.
    Persoanele care din diferite motive sunt in imposibilitate sa se prezinte la data punerii in posesie pot imputernici prin procura speciala si autentica, cu mentiunea expresa "Pentru punere in posesie", alte persoane, care vor semna tabelul de luare in primire a terenului.
    In caz de neprezentare a persoanelor indreptatite sau, dupa caz, a celor imputernicite, suprafata de teren ce se cuvine titularilor se marcheaza pe teren de catre comisie, potrivit planului de parcelare.
    Presedintele comisiei va mentiona despre aceasta in tabel. Prin aceasta operatiune se considera ca persoanele respective au fost puse in posesie. In acest caz, partile detasabile ale titlurilor de proprietate se depoziteaza la autoritatile comunale si orasenesti ale administratie publice, urmand a fi inmanate titularilor sau, dupa caz, persoanelor imputernicite in acest sens.
    La inmanarea titlurilor de proprietate, cheltuielile ocazionate de expedierea incunostintarilor vor fi achitate, pe baza de chitanta, de persoanele care primesc titlurile.
    Marcarea parcelelor se va face prin tarusi sau borne, care se asigura de fiecare proprietar.
    Art. 38
    In situatia in care mai raman terenuri neatribuite, comisia le va delimita pe planul cadastral si in teren si le va preda consiliului local in administrare, urmand a fi folosite in conformitate cu prevederile legii pana la infiintarea agentiei de dezvoltare si amenajare rurala. Inscrierea acestor suprafete se va face potrivit anexei nr. 17. De asemenea, va delimita si marca pe plan si in teritoriu terenurile societatilor comerciale, asociatiilor de tip privat, izlazurile comunale si terenurile cu vegetatie forestiera atribuite proprietarilor care au solicitat restituirea acestora in conditiile prevazute de lege.
    Totodata, va delimita si marca in teritoriu suprafata ce se va atribui in folosinta, care se preda consiliului local pentru a fi atribuita celor indreptatiti prin lege.
    Art. 39
    Dupa punerea in posesie a tuturor proprietarilor pana la finele anului, oficiul de cadastru si organizare a teritoriului va redacta un plan de situatie cu noua parcelare a teritoriului si cu numerotarea topografica corespunzatoare, in 2 exemplare, din care un exemplar ramane la acesta, iar unul se preda cu proces-verbal consiliului comunei, orasului sau municipiului.

    CAP. 6
    Repartizarea cheltuielilor efectuate pentru productia anului 1991 si a creditelor de investitii pe terenurile atribuite in proprietate sau folosinta

    Art. 40
    Concomitent cu punerea in posesie a titularilor de terenuri atribuite in proprietate sau folosinta, comisiile comunale, orasenesti sau municipale constituite potrivit art. 11 din lege, impreuna cu comisiile de lichidare, vor repartiza pe terenurile respective cheltuielile efectuate de cooperativele agricole de productie sau, dupa caz, de asociatiile intercooperatiste sau de stat si cooperatiste, aferente anului 1991, corespunzator celor inregistrate in evidenta contabila, precum si creditele de investitii ramase de rambursat aferente plantatiilor de vii si pomi.
    In acest scop, vor intocmi situatia anexa nr. 22, in care vor fi cuprinsi toti titularii ce primesc terenuri in proprietate sau folosinta, inclusiv consiliile locale care preiau suprafetele ramase nerepartizate pe categorii de folosinta, precum si cheltuielile de productie si creditele aferente.
    Cheltuielile de productie se vor recupera, la optiunea titularului, fie prin plata contravalorii acestora o data cu punerea in posesie, fie prin angajament de plata prin care fiecare titular se obliga fata de comisiile de lichidare a cooperativei sau, dupa caz, a asociatiei intercooperatiste sau de stat si cooperatiste pentru cheltuielile efectuate pe terenurile atribuite in proprietate si fata de consiliul local pentru terenurile atribuite in proprietate sau, dupa caz, in folosinta.
    Angajamentul de plata se da in fata presedintelui comisiei de lichidare si a presedintelui si secretarului comisiei comunale, orasenesti sau municipale, dupa caz.
    Termenul de plata pentru cheltuielile de productie conform art. 99 din lege, in cazul angajamentului, nu poate depasi data de 1 decembrie 1991.
    Continutul angajamentelor de plata este prevazut in anexele nr. 23 si 24.
    Pentru diferenta de credite de investitii ramasa de rambursat, in cazul titularilor care primesc in proprietate sau in folosinta plantatii de vii si pomi, conform art. 33 din lege, acestia vor da un angajament de plata, cu scadenta la termenul la care era obligata unitatea.
    Continutul angajamentelor de plata este prevazut in anexele nr. 25 si 26.
    Suma scadenta pe anul 1991 se va achita comisiei de lichidare, iar pentru anul urmator, titularul va incheia contract de credite cu banca finantatoare, in termen de 15 zile de la semnarea angajamentului.
    In baza angajamentelor de plata, care constituie titluri executorii, bancile finantatoare vor stabili conditiile si modalitatea de rambursare a diferentelor de credit ramase de plata, potrivit legii si normelor proprii.

    CAP. 7
    Lichidarea patrimoniului

    Art. 41
    Comisiile de lichidare a patrimoniului cooperativelor sau, dupa caz, al asociatiilor intercooperatiste sau de stat si cooperatiste se vor constitui si vor functiona potrivit prevederilor art. 26 si 27 din lege.
    Comisiile de lichidare sunt formate din:

    - contabilul sef al cooperativei sau,
      dupa caz, al asociatiei                                - presedinte;
    - 3 contabili sau economisti din cooperativa
      sau asociatie                                          - membri;
    - un inginer din cooperativa sau asociatie               - membru;
    - casierul                                               - membru;
    - magazinerul                                            - membru;
    - presedintele comisiei de cenzori                       - membru;
    - 3 - 5 cooperatori alesi de adunarea locuitorilor       - membri.

    Comisiile vor fi sprijinite in activitatea lor de reprezentanti ai directiilor agricole si ai bancilor finantatoare.
    Art. 42
    Comisia de lichidare isi incepe activitatea prin efectuarea, impreuna cu conducerea unitatii, a inventarierii intregului patrimoniu si incheierea unui bilant la data respectiva, care sa constate situatia exacta a activului si pasivului.
    Comisia va primi in gestiune patrimoniul unitatii si actele de evidenta, asigurand conservarea si paza bunurilor in conditii corespunzatoare.
    Toate actele emise de comisia de lichidare vor purta mentiunea ca unitatea este "in lichidare". Totodata, se va deschide un registru in care se vor inregistra toate operatiunile legate de lichidarea patrimoniului in ordinea efectuarii acestora.
    Art. 43
    Conturile bancare ale cooperativei sau, dupa caz, ale asociatiei se vor mentine deschise la incheierea activitatii comisiei de lichidare si vor servi la efectuarea operatiunilor de decontare.
    In vederea efectuarii de operatiuni prin banca, presedintele si secretarul comisiei de lichidare vor depune la banca specimenele de semnaturi, impreuna cu o copie a ordinului de constituire emis de prefect.
    Membrii comisiei de lichidare care intreprind noi operatiuni economice, ce nu sunt necesare scopului lichidarii, sunt raspunzatori personal si solidar de executarea lor.
    Art. 44
    Unitatile specializate de exploatare a lucrarilor de imbunatatiri funciare, care potrivit Legii fondului funciar preiau in proprietate lucrarile de imbunatatiri funciare, vor prelua si creditele de investitii acordate cooperativelor agricole de productie si nerestituite de acestea si vor incheia, in termen de 15 zile de la semnarea protocolului de preluare, contracte de credite cu bancile finantatoare.
    Art. 45
    In cazul in care cooperativele agricole care se desfiinteaza mai au de restituit credite pentru investitii aferente asociatiilor economice intercooperatiste sau de stat si cooperatiste la care au fost asociate, iar acestea din urma se reorganizeaza ca societati comerciale pe actiuni conform art. 29 din lege, creditele respective vor fi transferate de catre comisia de lichidare la aceste unitati, care vor incheia cu banca finantatoare noi contracte de credite.
    In toate cazurile in care, din patrimoniul unitatii in lichidare, se predau bunuri pentru care sunt inca angajamente din credite, cei care preiau aceste bunuri (asociatii, societati) vor prelua si creditele aferente, avand obligatia sa incheie noi contracte de credite cu bancile finantatoare, exceptandu-se bunurile preluate in conditiile art. 28 alin. 7 din Legea fondului funciar.
    Art. 46
    Dupa inventarierea patrimoniului si in baza bilantului incheiat, comisia de lichidare va proceda la realizarea activului si plata pasivului potrivit prevederilor art. 26, 28 si 29 din lege, precum si la stabilirea masurilor de recuperare a pagubelor sau de sesizare a organelor de urmarire penala, potrivit art. 27 din lege.
    Art. 47
    Drepturile de creanta ce se cuvin in conditiile art. 28 din lege se stabilesc in procent de 40% pentru terenul adus sau predat in orice mod in cooperativa si 60% pentru volumul muncii prestate in cooperativa.
    Art. 48
    Comisia de lichidare va intocmi o situatie privind evidenta muncii efectuate de cooperatorii activi si a veniturilor obtinute de acestia, pe care o va inainta, sub semnatura, organelor judetene ale casei de pensii si asigurari sociale ale taranimii.
    Art. 49
    Dupa terminarea operatiunii de lichidare, comisiile vor proceda potrivit prevederilor art. 27 din lege.
    Registrele si actele unitatilor desfiintate se predau, prin proces-verbal, consiliilor locale, care au obligatia sa le pastreze timp de 5 ani.

    NOTA:
    Conform art. II din Hotararea Guvernului nr. 730/1992, comisiile comunale, orasenesti si municipale vor exercita toate atributiile legate de efectuarea operatiunilor de punere in posesie a titularilor dreptului de proprietate si a celorlalte operatiuni prevazute la art. 36 - 38 din prezentul regulament.
    In situatiile in care comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si sectorului agricol Ilfov, nu au validat inca masurile stabilite de comisiile comunale, orasenesti si municipale, acestea din urma vor exercita toate atributiile ce le revin potrivit art. 6 din regulament.

    ANEXA 1

                          TABEL NOMINAL
cu membrii cooperatori care au adus teren - in extravilan si intravilan - in cooperativa agricola si cu persoanele carora li s-a preluat de cooperativa teren in orice mod

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Arabil - ha -
    B - Vii - ha -
    C - Livezi - ha -
    D - Pajisti - ha -
    E. - Extravilan
    I. - Intravilan
_____________________________________________________________________________
                Suprafata agricola         din care:
Nr.  Numele si  adusa sau preluata __________________________
crt. prenumele  in C.A.P. - ha       A      B      C      D    Total     Obs.
                       din care:                               teren
                TOTAL ----------                               neagricol
                        E.  I.     E. I.  E. I.  E. I.  E. I.   - ha -
_____________________________________________________________________________
 0       1        2     3   4      5  6   7  8   9  10  11 12     13      14
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ TOTAL:
_____________________________________________________________________________

    NOTA:
    - In coloana 1 se trec toti membrii cooperatori care au adus sau li s-a preluat teren in cooperativa si persoanele carora li s-a preluat in orice mod terenuri de aceasta.
    - In coloana 2 se inscrie suprafata totala de teren agricol adus in C.A.P. rezulta din: evidentele cooperativei, cererile de inscriere, registrul agricol de la data intrarii in cooperativa, actele de proprietate si cartea funciara sau, in lipsa acestora, din orice alte probe prevazute de lege, inclusiv declaratii de martori, iar in coloanele 3 si 4, suprafata din extravilan si cea din intravilan, care prin insumare sa corespunda cu suprafata inscrisa in coloana 2.
    - In coloanele 5 - 12 se inscriu suprafetele pe categorii de folosinta, suma lor fiind egala cu suprafata inscrisa in coloana 3 (extravilan) si coloana 4 (intravilan).
    - In coloana 13 se inscriu eventualele suprafete neagricole care erau situate in perimetrul terenurilor agricole din extravilan, aduse in cooperativa (ca de exemplu: ravene, rape, tufarisuri, palcuri de arborete, drumuri si altele asemenea).
    - E. = extravilan.
    - I. = intravilan.

    ANEXA 2a

                          TABEL NOMINAL
cu membrii cooperatori care au adus pamant in C.A.P., suprafete mai mari de 0,5 ha de persoana indreptatita (sot-sotie), si care solicita in scris stabilirea dreptului de proprietate

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Nr. crt.
    B - Arabil - ha -
    C - Vii - ha -
    D - Livezi - ha -
    E - Pajisti - ha -
    F - Total teren neagricol - ha
    G - Diferenta - ha
________________________________________________________________________________
A                 Suprafata  Suprafata  Suprafata                          F  G
                  agricola   agricola   agricola
  Nr.             cu care    solicitata stabilita
  crt.  Numele si s-au          in         in             din care:
  din   prenumele inscris   proprietate proprietate ______________________
  anexa           in C.A.P.   - ha -    conform      B    C     D      E
  nr. 1            - ha -               legii - ha
                                        Total - din
                                              care:
                                               E.I. E.I. E. I. E. I. E. I.
________________________________________________________________________________
1   2       3        4           5        5    6 7  8 9  10 11 12 13 14 15 16 17
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       TOTAL:
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    - In coloana 1 se trece numarul curent pe care il are solicitantul in tabelul anexa nr. 1.
    - In coloana 2 se trec numele si prenumele celor care solicita, in scris, in termenul prevazut de lege, stabilirea dreptului de proprietate.
    - In coloana 3 se trece suprafata agricola conform tabelului anexa nr. 1.
    - In coloana 4 se trece suprafata agricola pe care o solicita.
    - In coloana 5 se trece suprafata agricola totala stabilita in proprietate conform legii de persoana indreptatita (nu mai mica de 0,5 ha sau mai mare de 10 ha in echivalent arabil de familie), in coloana 6 suprafata din extravilan, iar in coloana 7 suprafata din intravilan.
    - In coloana 8 - 15 se inscriu suprafetele pe categorii de folosinta din extravilan si intravilan, suma lor fiind egala cu suprafata inscrisa in coloanele 5, 6 si 7.
    - In coloana 16 se trece total teren neagricol. E. = extravilan; I. = intravilan.
    - In coloana 17 se trece diferenta rezultata din scaderea coloanei 5 din coloana 3.

    ANEXA 2b

                          TABEL NOMINAL
cu membrii cooperatori care au adus pamant in C.A.P. sub 0,5 ha de persoana indreptatita (sot-sotie) si cu cooperatorii care nu au adus pamant in cooperativa si care solicita, in scris, stabilirea de terenuri in proprietate, conform legii

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Arabil - ha -
    B - Vii - ha -
    C - Livezi - ha -
    D - Pajisti - ha -
    E - Diferenta - ha -
_______________________________________________________________________________
                     Suprafata Suprafata
                     agricola  agricola
Nr.  Nr.             cu care   stabilita                           Total
crt. crt.  Numele si    s-a       in             din care:         teren
     din   prenumele inscris   proprietate  _____________________  neagricol  E
     Anexa           in C.A.P. conform        A    B     C    D     - ha -
     nr. 1            - ha -   legii - ha -
                               Total - din
                                   care:
                                    E.I.    E.I. E.I. E. I. E. I.
_______________________________________________________________________________
 0     1       2          3      4  5 6     7 8  9 10 11 12 13 14      15    16
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       TOTAL:
_______________________________________________________________________________

    NOTA:
    - In coloana 1 se trece numarul curent din tabelul anexa nr. 1 pe care il are solicitantul care a adus pamant in C.A.P. sub 0,5 ha de persoana indreptatita (sot-sotie).
    - In coloana 2 se trec numele si prenumele celor care au adus pamant sub 0,5 ha de persoana indreptatita (sot-sotie) si in continuare celor care nu au adus pamant in cooperativa.
    - In coloana 3 se trece suprafata agricola adusa in cooperativa, conform tabelului anexa nr. 1.
    - In coloana 4 se trece suprafata agricola totala stabilita in proprietate, conform legii, nu mai mica de 0,5 ha teren echivalent arabil de persoana indreptatita (sot-sotie).
    - In coloana 5 se trece suprafata atribuita in extravilan, iar in coloana 6, suprafata din intravilan. E. = extravilan; I. = intravilan.
    - In coloanele 7 - 14 se inscriu suprafetele pe categorii de folosinta din extravilan si din intravilan, suma lor fiind egala cu suprafata inscrisa in coloanele 4, 5 si 6.
    - In coloana 16 se trece diferenta rezultata din scaderea coloanei 3 din coloana 4.

    ANEXA 3

                           TABEL NOMINAL
cu mostenitorii cooperatorilor decedati, care solicita in scris stabilirea dreptului de proprietate

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Numele si prenumele mostenitorilor care au solicitat teren in termenul
        stabilit de lege
    B - Suprafata agricola solicitata - ha -
    C - Suprafata agricola stabilita in proprietate - ha -
    D - Arabil - ha -
    E - Vii - ha -
    F - Livezi - ha -
    G - Pajisti - ha -
    H - Total teren neagricol - ha -
    I - Diferenta - ha -
_______________________________________________________________________________
Nr.  Nr.    Numele si  Suprafata
crt. crt.   prenumele  agricola
     (anexa membrului  inscrisa   A  B      C                             H   I
     nr. 1) cooperator in C.A.P.                       din care:
            decedat   - ha -                      ______________________
            care a                                  D    E     F     G
            adus                       Total - din
            pamant in                        care:
            C.A.P.                           E. I. E.I. E. I. E. I. E. I.
_______________________________________________________________________________
 0     1        2         3       4  5   6   7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
_______________________________________________________________________________
 1.                               a.
                                  b.
                                  c.
_______________________________________________________________________________
 2.
_______________________________________________________________________________
      TOTAL:
_______________________________________________________________________________

    NOTA:
    - In coloana 1 se va trece numarul curent corespunzator persoanei decedate din tabelul anexa nr. 1.
    - In coloana 2 se trec numele si prenumele cooperatorului decedat care la inscriere in C.A.P. a adus teren in cooperativa. Datele se iau din tabelul anexa nr. 1.
    - In coloana 3 se trece suprafata agricola din tabelul anexa nr. 1.
    - In coloana 4 se trec numele si prenumele mostenitorilor care, in termenul prevazut de lege, au cerut sa li se stabileasca dreptul de proprietate. Cand sunt mai multi mostenitori, acestia se inscriu intr-o singura rubrica (a, b, c).
    - In coloana 5 se trece suprafata solicitata de mostenitori.
    - In coloana 7 se trece suprafata stabilita in extravilan.
    - In coloana 8 se trece suprafata stabilita in intravilan (E. = extravilan; I. = intravilan).
    - In coloanele 9 - 16 se trec suprafetele pe categorii de folosinta din extravilan si intravilan.
    - In coloana 18 se trece diferenta rezultata din scaderea coloanei 6 din coloana 3.
    - In coloana 6 se trece suprafata agricola totala stabilita in proprietate, in conditiile prevazute de lege.

    ANEXA 4

                          TABEL NOMINAL
cu persoanele sau, dupa caz, mostenitorii acestora, ale caror terenuri au trecut, cu sau fara titlu, in proprietatea cooperativei, fara ca acestea sa fi dobandit calitatea de cooperatori si carora li se stabilesc, la cerere, dreptul de proprietate, conform prevederilor legii

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Arabil
    B - Vii
    C - Livezi
    D - Pajisti
______________________________________________________________________________
                                                din care:
Nr.  Numele si Suprafata Suprafata  Suprafata  ----------  Total     Diferenta
crt. prenumele agricola  agricola   agricola   A  B  C  D  teren       - ha -
               intrata   solicitata stabilita              neagricol
               in C.A.P.   - ha -      in                  - ha -
                - ha -              extravilan
                                      Total
                                      - ha -
______________________________________________________________________________
 0       1         2          3         4      5  6  7  8    9          10
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
     TOTAL:
______________________________________________________________________________

    NOTA:
    - In coloana 4 se inscrie suprafata stabilita de comisie.
    - In coloanele 5 - 8 se inscriu suprafetele pe categorii de folosinta, suma lor fiind egala cu suprafata din coloana 4.
    - In coloana 9 se trec eventualele suprafete de terenuri neagricole stabilite.
    - In coloana 10 se inscrie diferenta dintre suprafetele inscrise in coloanele 2 si 4.

    ANEXA 5

                          TABEL NOMINAL
cu persoanele decorate cu titlurile de "Cavaler al Ordinului Mihai Viteazul" si "Mihai Viteazul cu Spade", precum si mostenitorii lor care nu au in proprietate alte terenuri - cu exceptia celor ce au avut teren, dar l-au instrainat - carora li se stabileste, la cerere, dreptul de proprietate, conform legii

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Arabil
    B - Vii
    C - Livezi
    D - Pajisti
__________________________________________________________________________
                                                    din care:
Nr.  Numele si Decoratia  Suprafata   Suprafata   _____________  Teren
crt. prenumele acordata   agricola    agricola    A   B   C   D  neagricol
               si numarul solicitata  stabilita                   - ha -
               brevetului   - ha -       in
                                      extravilan
                                       - ha -
__________________________________________________________________________
 0       1         2         3           4        5   6   7   8     9
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
     TOTAL:
__________________________________________________________________________

    ANEXA 6

                             TABEL NOMINAL
cu persoanele care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca si mostenitorii celor decedati, ca urmare a Revolutiei din decembrie 1989, care au solicitat in scris sa li se atribuie in proprietate 10.000 mp, teren echivalent arabil in extravilan
_____________________________________________________________________________
                                                     din care:
                            Suprafata     ___________________________________
Nr.   Numele si  Domiciliul agricola      Arabil    Vii     Livezi    Pajisti
crt.  prenumele             ce se         - ha -   - ha -   - ha -    - ha -
                            atribuie in
                            proprietate,
                            conform
                            legii - ha -
_____________________________________________________________________________
 0       1          2          3            4        5        6          7
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
       TOTAL:
_____________________________________________________________________________

    NOTA:
    - In coloana 1 se trec numele si prenumele persoanelor invalide si mostenitorilor celor decedati, ca urmare a Revolutiei din decembrie 1989, care au cerut sa li se atribuie teren in proprietate in extravilan.
    - In coloana 2 se va inscrie domiciliul.
    - In coloana 3 se trece suprafata agricola atribuita in proprietate, respectiv pana la 10.000 mp.
    - In coloana 4 - 7 se trece suprafata pe categorii de folosinta, suma lor fiind egala cu suprafata din coloana 3.

    ANEXA 7

                          TABEL NOMINAL
cu proprietarii particulari - persoane fizice - sau, dupa caz, mostenitorii acestora cu domiciliul in Romania care nu s-au inscris in C.A.P. si ale caror terenuri sunt comasate in perimetrul C.A.P., fara compensare cu alte terenuri si care solicita, in scris, restituirea acestora
____________________________________________________________________________
                                                       din care:
                             Suprafata     _________________________________
Nr.   Numele si   Suprafata  agricola      Arabil    Vii    Livezi  Pajisti
crt.  prenumele   agricola   care se       - ha -   - ha -  - ha -  - ha -
                  comasata   restituie in
                   - ha -    proprietate
                             - ha -
_____________________________________________________________________________
 0       1           2           3           4        5       6       7
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    TOTAL:
_____________________________________________________________________________

    NOTA:
    - In coloana 1 se inscriu numele si prenumele proprietarilor particulari sau, dupa caz, ale mostenitorilor acestora, ale caror terenuri din extravilan au fost comasate fara a li se da teren in schimb si care au solicitat, in termenul prevazut de lege, restituirea terenurilor respective.
    - In coloana 2 se trece suprafata agricola care a fost comasata.
    - In coloana 3 se trece suprafata agricola totala care se restituie in proprietate.
    - In coloanele 4 - 7 se trece suprafata pe categorii de folosinta.

    ANEXA 8

                          TABEL NOMINAL
cu persoanele prevazute la art. 16 din lege care solicita, in scris, atribuirea de terenuri in proprietate
____________________________________________________________________________
Nr.   Numele si  Suprafata                 din care:              Alte
crt.  prenumele  agricola     __________________________________  terenuri
                 ce se        Arabil    Vii     Livezi   Pajisti  neagricole
                 atribuie in  - ha -   - ha -   - ha -    - ha -    - ha -
                 proprietate
                   - ha -
____________________________________________________________________________
 0        1           2         3         4       5         6         7
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
TOTAL:
____________________________________________________________________________

    NOTA:
    - In coloana 1 se trec la inceput numele si prenumele cetatenilor romani apartinand minoritatilor germane si in continuare alte persoane prevazute de art. 16 din lege.
    - In coloana 2 se inscrie suprafata ce se atribuie.
    - In coloanele 3 - 6 se inscriu suprafetele pe categorii de folosinta agricola.
    - In coloana 7 se inscriu terenurile neagricole.

    ANEXA 9a

                            TABEL NOMINAL
cu persoanele care au calitatea de cooperatori, dar au lucrat in orice mod ca angajati in cooperativa sau asociatii intercooperatiste in ultimii 3 ani si solicita, in scris, sa primeasca in proprietate teren in conformitate cu prevederile legii
______________________________________________________________________
                                            din care:
                 Suprafata    ________________________________________
Nr.   Numele si  agricola       Arabil     Vii     Livezi    Pajisti
crt.  prenumele  ce se          - ha -   - ha -    - ha -    - ha -
                 atribuie in
                 proprietate
                   - ha -
______________________________________________________________________
 0       1           2            3         4        5        6
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
       TOTAL:
______________________________________________________________________

    NOTA:
    - In coloana 1 se trec persoanele care au solicitat teren agricol in proprietate, corespunzator prevederilor legii.
    - In coloana 2 se trece suprafata agricola ce se atribuie in proprietate (in extravilan).
    - In coloanele 3 - 6 se trece suprafata pe categorii de folosinta.

    ANEXA 9b

                           TABEL NOMINAL
cu persoanele care au fost deportate si nu beneficiaza de dispozitiile art. 13 - 15 din lege, care solicita, in scris, atribuirea de terenuri agricole in proprietate
____________________________________________________________________________
Nr.   Numele si  Suprafata                 din care:              Observatii
crt.  prenumele  agricola     __________________________________
                 ce se        Arabil    Vii     Livezi   Pajisti
                 atribuie in  - ha -   - ha -   - ha -    - ha -
                 proprietate
                   - ha -
____________________________________________________________________________
 0        1           2         3        4        5         6         7
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
  TOTAL:
____________________________________________________________________________

    NOTA:
    - In coloana 1 se trec persoanele care au solicitat teren agricol, conform prevederilor legii.
    - In coloana 2 se trece suprafata agricola ce se atribuie in proprietate (in extravilan).
    - In coloanele 3 - 6 se trece suprafata pe categorii de folosinta.

    ANEXA 10

                              TABEL NOMINAL
cu persoanele de specialitate din serviciile publice comunale, care solicita teren in folosinta agricola pana la 5.000 mp de familie, in echivalent arabil, in perioada cat lucreaza in localitate si nu are teren in proprietate in localitatea respectiva
___________________________________________________________________________
                                      Suprafata propusa
Nr.   Numele si    Serviciul public   a se atribui pe         Observatii
crt.  prenumele    in care lucreaza   familie in folosinta
                                           - ha -
___________________________________________________________________________
  0       1               2                  3                    4
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
         TOTAL:
___________________________________________________________________________

    NOTA:
    - In coloana 1 se trec persoanele care lucreaza in serviciile publice comunale, care nu detin teren in proprietate si solicita teren in folosinta agricola pentru nevoi proprii.
    - In cazul in care dintr-o familie lucreaza mai multi membri, se va inscrie o persoana din familie.
    - In coloana 3 se trece suprafata repartizata in folosinta pe familie.
    - In coloana 4 se trece categoria de folosinta a terenului.

    ANEXA 11

                        TABEL NOMINAL
cu personalul de specialitate care si-a desfasurat activitatea in unitatile agricole cooperatiste desfiintate sau reorganizate in societati comerciale, caruia i se atribuie cu prioritate, la cerere, teren agricol in proprietate, conform art. 18 alin. 1 ori art. 20 din lege

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Arabil - ha -
    B - Vii - ha -
    C - Livezi - ha -
    D - Pajisti - ha -
____________________________________________________________________________
Nr.  Numele si  Specialitatea  Unitatea  Suprafata   Suprafata   din care:
crt. prenumele                 in care   agricola    agricola   ____________
                               a         solicitata  stabilita   A  B  C  D
                               activat    - ha -     de comisie
                                                       - ha -
____________________________________________________________________________
 0       1            2           3         4            5       6  7  8  9
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
  TOTAL:
____________________________________________________________________________

    ANEXA 12a

                          TABEL NOMINAL
cu familiile cu pamant putin din localitatile cu excedent de terenuri agricole care solicita, in scris, sa li se atribuie in proprietate terenuri in completare pana la 10 hectare

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Arabil - ha -
    B - Vii - ha -
    C - Livezi - ha -
    D - Pajisti - ha -
________________________________________________________________________
               Suprafata   Suprafata  Suprafata        din care:
Nr.  Numele si agricola    agricola   agricola   _______________________
crt. prenumele atribuita   solicitata totala
               conform      - ha -    atribuita      A   B   C   D
               tabelelor               - ha -
               anexa nr.
               2.a., 2.b.,
               3, 4, 8
               - ha -
________________________________________________________________________
 0      1         2            3         4           5   6   7   8
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  TOTAL:
________________________________________________________________________

    NOTA:
    - In coloana 1 se trec numele si prenumele celui care a solicitat atribuire de teren.
    - In coloana 2 se trece suprafata totala atribuita, prevazuta in una din anexele nr. 2.a., 2.b., 3, 4, 8, in care a fost incadrat initial.
    - In coloana 3 se trece suprafata solicitata in plus.
    - In coloana 4 se trece suprafata agricola totala atribuita (inclusiv cea din coloana 2).
    - In coloanele 5 - 8 se trece suprafata atribuita pe categorii de folosinta.

    ANEXA 12b

                              TABEL NOMINAL
cu familiile fara pamant din alte localitati care solicita, in scris, atribuirea de terenuri in proprietate pana la 10 hectare, echivalent arabil, in zonele cu excedent de suprafata, in conformitate cu prevederile legii

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Arabil - ha -
    B - Vii - ha -
    C - Livezi - ha -
    D - Pajisti - ha -
_____________________________________________________________________________
Nr.   Numele si  Domiciliul Suprafata   Suprafata       din care:
crt.  prenumele             agricola    agricola       __________  Observatii
                            solicitata  atribuita in   A  B  C  D
                             - ha -     proprietate
                                          - ha -
_____________________________________________________________________________
 0       1           2         3            4         5  6  7  8      9
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
        TOTAL:
_____________________________________________________________________________

    NOTA:
    - In coloana 1 se trec numele si prenumele celor care solicita.
    - In coloana 2 se trece domiciliul actual al solicitantului.
    - In coloana 3 se trece suprafata agricola solicitata.
    - In coloana 4 se trece suprafata atribuita in proprietate.
    - In coloanele 5 - 8 se inscriu suprafetele atribuite pe categorii de folosinta.

    ANEXA 13

                               TABEL NOMINAL
cu parohiile, schiturile si manastirile din mediul rural care solicita, in scris, terenuri agricole in proprietate, conform art. 21 din lege
______________________________________________________________________________
Nr.  Denumirea   Comuna  Suprafata  Suprafata             din care:
crt. parohiei,   (satul) agricola   agricola   _______________________________
     schitului   unde    solicitata stabilita  Arabil   Vii    Livezi  Pajisti
     sau         isi are   - ha -   de comisie - ha -  - ha -  - ha -  - ha -
     manastirii  sediul               - ha -
     solicitante
______________________________________________________________________________
 0       1          2        3          4        5       6       7       8
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
TOTAL:
______________________________________________________________________________

    ANEXA 14a

                          TABEL NOMINAL
cu terenurile proprietatea membrilor asociatiilor de tip privat, cu personalitate juridica, conform prevederilor art. 28 din lege

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Arabil - ha -
    B - Vii - ha -
    C - Livezi - ha -
    D - Pajisti - ha -
______________________________________________________________________________
Nr.  Denumirea     Numele si  Suprafata   din care:  Total       Total    Obs.
crt. asociatiei    prenumele  agricola   __________  terenuri    general
     de tip        membrilor  Total - ha  A  B C  D  neagricole  - ha -
     privat cu     asociatiei                         - ha -
     personalitate
     juridica*)
______________________________________________________________________________
 0       1             2         3        4  5 6  7     8           9      10
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL:
______________________________________________________________________________
    *) Se inscriu terenurile asociatiilor de tip privat, cu exceptia terenurilor asociatiilor de tip privat cu profil zootehnic.

    ANEXA 14b

                        TABEL NOMINAL
cu terenurile proprietatea membrilor asociatiilor de tip privat, cu profil zootehnic, cu personalitate juridica, conform prevederilor art. 28 din lege

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Arabil - ha -
    B - Pajisti - ha -
______________________________________________________________________________
Nr.  Denumirea     Numele si   Suprafata   din care:  Total       Total   Obs.
crt. asociatiei    prenumele   agricola,  __________  terenuri    general
     de tip        membrilor   Total - ha   A    B    neagricole  - ha -
     privat, cu    asociatiei                          - ha -
     profil
     zootehnic, cu
     personalitate
     juridica
______________________________________________________________________________
 0       1             2          3         4    5        6         7      8 ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
TOTAL:
______________________________________________________________________________

    ANEXA 14c

                            TABEL NOMINAL
cu terenurile proprietatea societatilor comerciale pe actiuni care se infiinteaza, conform prevederilor art. 29 din lege, prin reorganizarea asociatiilor intercooperatiste sau de stat si cooperatiste

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Arabil - ha -
    B - Vii - ha -
    C - Livezi - ha -
    D - Pajisti - ha -
    E - Observatii
_______________________________________________________________________________
N  Denumirea  Profilul  Numele si  Suprafata   din care:  Total      Total    E
r. societatii de        prenumele  agricola,  __________  terenuri   general
   comerciale productie            Total - ha  A  B C  D  neagricole  - ha -
c  pe actiuni                                             - ha -
r
t.
_______________________________________________________________________________
0      1          2         3          4       5  6 7  8    9          10    11
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
TOTAL:
_______________________________________________________________________________

    ANEXA 15

                         TABEL NOMINAL
cu fostii proprietari si mostenitorii acestora carora li se atribuie la cerere, in proprietate, teren cu vegetatie forestiera, conform prevederilor legii
____________________________________________________________________________
Nr.   Numele si   Suprafata     Suprafata    Unitatea
crt.  prenumele   detinuta in   stabilita    amenajistica sau,   Observatii
                  proprietate   de comisie   dupa caz, tarlaua
                    - ha -       - ha -      si parcela unde
                                             se atribuie
                                                - ha -
____________________________________________________________________________
  0       1           2            3              4                 5
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       TOTAL:
____________________________________________________________________________

    NOTA:
    - In coloana 4 se trece denumirea unitatii amenajistice sau, dupa caz, tarlaua si parcela din planul de situatie amenajistic sau cadastral.
    - In coloana 5 se trece categoria de folosinta existenta pe teren, inscrisa in evidenta cadastrului funciar.
    - Suprafata de teren cu vegetatie forestiera impreuna cu cea agricola nu poate depasi 10 ha de familie, in echivalent arabil.

    ANEXA 16

                               TABEL
cu reconstituirea izlazurilor comunale, conform prevederilor legii, care vor fi date in administrarea consiliilor locale

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Arabil
    B - Pajisti
_____________________________________________________________________________
Nr.   Suprafata        Suprafata        Suprafata         Suprafata totala a
crt.  existenta in     ce se preia      ce se preia       izlazului comunal
      administrarea    din folosinta    din terenurile    reconstituit
      consiliului      cooperativelor   transmise            - ha -
      local - ha -     agricole - ha -  unitatilor de
                                        stat - ha -
      _______________  _______________  ________________  _________________
            din care:        din care:         din care:          din care:
      Total ---------  Total ---------  Total ---------   Total   ---------
             A     B          A     B          A     B    general  A     B
____________________________________________________________________________
 0      1    2     3    4     5     6     7    8     9      10     11    12
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  TOTAL:
_____________________________________________________________________________

    NOTA:
    - In comunele compuse din mai multe localitati, suprafata de izlaz va fi defalcata pe sate.

    ANEXA 17

                               TABEL
cu suprafetele de teren ramase neatribuite, care se administreaza de consiliul local pana la trecerea lor in proprietatea agentiei de dezvoltare si amenajare rurala
_______________________________________________________________________________
Nr.  Tarlaua si  Suprafata          din care: Alte       Observatii
crt. parcela din  totala   ____________________________  terenuri
     planul de    - ha -   Arabil   Vii  Livezi Pajisti  neagricole
     situatie              - ha - - ha - - ha -  - ha -   - ha -
_______________________________________________________________________________
0         1          2        3      4     5       6         7           8
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL:
_______________________________________________________________________________

    NOTA:
    - In coloana 8 se evidentiaza folosinta existenta a terenurilor neagricole inscrise in coloana 7.

    ANEXA 18

                            TABEL NOMINAL
cu persoanele carora li se atribuie, la cerere, terenuri in zona montana, conform art. 39 din lege
______________________________________________________________________________
Nr.  Numele si  Suprafata            din care:           Alte       Observatii
crt. prenumele  agricola ce   ------------------------  terenuri
                se atribuie   Arabil   Pajisti  Livezi  neagricole
                    in        - ha -   - ha -   - ha -    - ha -
                proprietate
______________________________________________________________________________
 0      1           2           3         4        5        6           7
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
 TOTAL:
______________________________________________________________________________

    ANEXA 19

                            TABEL NOMINAL
cu persoanele sau, dupa caz, mostenitorii acestora, al caror teren a fost preluat de unitatile agricole de stat si pentru care se primesc actiuni in conditiile prevazute de art. 36 din lege si li se atribuie o suprafata de 5.000 mp de familie, in echivalent arabil, in conditiile art. 38 din lege
_______________________________________________________________________________
Nr.  Numele si  Suprafata  Suprafata   Suprafata  Suprafata  Denumirea     Obs.
crt. prenumele  ce a fost  atribuita   agricola   agricola   unitatii
                preluata   de 5.000    stabilita  Total      agricole
                 - ha -    mp in       pentru      - ha -    de stat in
                           echivalent  care       (3 + 4)    administrarea
                           arabil de   primesc               careia se
                           familie     actiuni               afla terenul
                                        - ha -
_______________________________________________________________________________
 0      1          2           3          4           5          6          7
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
TOTAL:
_______________________________________________________________________________

    NOTA:
    - In coloana 1 se inscriu intai proprietarii in viata si apoi mostenitorii indreptatiti.
    - In coloana 2 se inscrie suprafata ce a fost preluata.
    - In coloana 3 se inscrie suprafata atribuita.
    - In coloana 4 se inscrie suprafata agricola pentru care primesc actiuni.
    - In coloana 5 se inscrie suprafata agricola totala, care insa nu poate depasi 10 ha, in echivalent arabil, de familie sau de toti mostenitorii autorului lor, chiar daca terenul se afla in administrarea mai multor unitati agricole de stat.

    ANEXA 20

                             TABEL NOMINAL
cu persoanele sau, dupa caz, mostenitorii acestora, al caror teren agricol a intrat in proprietatea statului si se afla in administrarea consiliilor locale, care se restituie in conditiile prevederilor art. 37 din lege
____________________________________________________________________________
Nr.   Numele si  Suprafata                 din care:              Observatii
crt.  prenumele  totala        __________________________________
                 agricola      Arabil    Vii     Livezi   Pajisti
                 stabilita a   - ha -   - ha -   - ha -   - ha -
                 se restitui
                 - ha
____________________________________________________________________________
 0        1          2            3       4         5        6        7
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
TOTAL:
____________________________________________________________________________

    NOTA:
    - In coloana 1 se inscriu intai proprietarii in viata, apoi mostenitorii indreptatiti.
    - In coloana 2 se inscrie suprafata agricola totala stabilita, care nu poate depasi 10 ha, in echivalent arabil, de familie sau de toti mostenitorii autorului lor.

    ANEXA 21

                         CRITERIILE
de echivalare a terenurilor agricole pe categorii de folosinta, in echivalent arabil
_______________________________________________________________________________
 Categoria             Coeficientul de transformare in arabil a categoriilor
de folosinta                       de folosinta agricola
_______________________________________________________________________________
   Arabil         1 ha/1 ha.
   Pasune         1 ha pasune este egal cu 1 ha arabil cand pasunea poate fi
                  transformata in arabil din punct de vedere al calitatii
                  solului si al reliefului.
                  In cazul cand pasunea difera de terenul arabil limitrof prin
                  calitatea solului, relief si alti factori care diminueaza
                  potentialul de productie, echivalenta in arabil va fi
                  stabilita de comisie intre 1 si 0,4 ha arabil pentru 1 ha
                  pasune.
   Fanete         1 ha fanete este egal cu 1 ha arabil cand fanetele pot fi
                  transformate in arabil din punct de vedere al calitatii
                  solului si al reliefului.
                  In cazul cand fanetele difera de terenul arabil limitrof prin
                  calitatea solului si alti factori care diminueaza potentialul
                  de productie, echivalenta in arabil va fi stabilita de
                  comisie intre 1 si 0,5 ha arabil pentru 1 ha fanete.
 Vie hibrida      1 ha vie hibrida este egal cu 1 ha arabil.
 Vie nobila       1 ha vie nobila poate fi echivalat de catre comisie cu 1 - 4
                  ha arabil, in functie de calitatea solului, relief, numarul
                  de butuci/ha, varsta plantatiei, podgoria consacrata si
                  potentialul de productie al plantatiei.
 Livada clasica   1 ha livada clasica de pomi poate fi echivalat de comisie cu
                  1 - 2 ha arabil, in functie de calitatea solului, relief,
                  numarul de pomi/ha, varsta plantatiei, speciile de pomi,
                  bazinele pomicole consacrate si potentialul de productie al
                  plantatiei.
Livada intensiva  1 ha livada intensiva si superintensiva poate fi echivalat de
si superintensiva comisie cu 1 - 3,5 ha arabil, in functie de calitatea
                  solului, sistemul de amenajare, numarul de pomi/ha, varsta
                  plantatiei, speciile de pomi, bazinele pomicole consacrate,
                  potentialul de productie.
_______________________________________________________________________________

    NOTA:
    - 1 ha cu vegetatie forestiera, primit la cererea celor indreptatiti, in conditiile prevazute la art. 41 din lege, se ia in calcul in raport de 1/1 cu terenul arabil.
    - Suprafetele de vii, livezi, pasuni si fanete care au fost aduse sau preluate in C.A.P. si au fost transformate in arabil se echivaleaza in arabil cota 1/1.

    ANEXA 22

                             SITUATIA
cheltuielilor efectuate pentru productia anului 1991 pe terenurile atribuite in proprietate sau in folosinta pana la data preluarii in posesie, conform art. 99 din lege, precum si a diferentei de credit aferente plantatiilor de vii si pomi ramase de plata, conform art. 33 din lege

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Arabil - ha -
    B - Vii - ha -
    C - Livezi - ha -
    D - Pajisti - ha -
    E - in bani - lei -
    F - angajament de plata - lei -
_______________________________________________________________________________
Nr.  Numele si Adresa Suprafata   din care:  Cheltuieli  Diferenta  Modalitatea
crt. prenumele        agricola  ____________    de       de credit  de plata
                      atribuita  A  B  C  D  productie   ramasa de  __________
                       - ha -                 - lei -    plata       E     F
                                                          - lei -
_______________________________________________________________________________
 0       1       2       3       4  5  6  7      8           9       10    11
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
TOTAL:
_______________________________________________________________________________

    NOTA:
    1. Suprafetele totale din coloana 3 trebuie sa corespunda cu totalul celor din anexele nr. 2 - 14, 16 - 20.
    2. Cheltuielile de productie trebuie sa corespunda cu cele din evidenta contabila a unitatii, iar creditele cu cele din evidenta bancii.
    3. Rambursarea diferentei de credit de investitii se face in termenul la care era obligata unitatea.

    ANEXA 23

    MUNICIPIUL (orasul, comuna) ...............
    JUDETUL ...............................

                       ANGAJAMENT DE PLATA NR. ............

    Subsemnatul(a) ....................., domiciliat(a) in comuna (orasul) ................. str. ................ nr. ............. judetul .............. posesor al buletinului de identitate seria ........ nr. ....... emis de ........ la data de ............., am luat cunostinta de prevederile art. ............ din Legea fondului funciar si ma oblig sa achit suma de ........... lei, reprezentand cheltuieli de productie efectuate pe terenul primit in proprietate, catre comisia de lichidare a ........................ si sa depun aceasta suma in .......... rate, la casieria acesteia, pana la data de .......... .

                                         Dat azi, ...............
                                         (Semnatura)

    Angajamentul a fost data in fata noastra, azi ............................
    Presedintele comisiei de lichidare .......................................
    Presedintele si secretarul comisiei comunale, orasenesti sau municipale
    ....................................

    NOTA:
    Angajamentul de plata se intocmeste in trei exemplare, din care unul ramane la proprietarul terenului, un exemplar la comisia de lichidare a cooperativei sau, dupa caz, a asociatiei intercooperatiste, sau de stat si cooperatiste, si un exemplar la banca.

    ANEXA 24

    MUNICIPIUL (orasul, comuna) ....................
    JUDETUL ..............................

                        ANGAJAMENT DE PLATA Nr. .....

    Subsemnatul(a) ................, domiciliat(a) in comuna (orasul) ........., str. ............. nr. .........., judetul ................., posesor al buletinului de identitate seria ....... nr. ......., emis de ..............., la data de .........., am luat cunostinta de prevederile art. ........... din Legea fondului funciar si ma oblig sa achit suma de ........... lei, reprezentand cheltuieli de productie efectuate pe terenul primit in proprietate sau folosinta, catre consiliul local ......... si sa depun aceasta suma in ...... rate, la casieria acesteia, pana la data de ............. .

                                       Dat azi, ....................
                                       (Semnatura)

    Angajamentul a fost dat in fata noastra azi, .............................
    Primar ..............................
    Secretar ............................

    ANEXA 25

    MUNICIPIUL (orasul, comuna) ....................
    JUDETUL ..............................

                        ANGAJAMENT DE PLATA Nr. .....

    Subsemnatul(a) ................, domiciliat(a) in comuna (orasul) ........., str. ............. nr. .........., judetul ................., posesor al buletinului de identitate seria ....... nr. ......., emis de ............... la data de .........., am luat cunostinta de prevederile art. ........... din Legea fondului funciar si ma oblig sa achit suma de ........... lei, reprezentand diferenta de credit de investitii ramasa de plata, pentru terenul cu plantatii de vii si pomi primit in proprietate in ....... rate anuale.
    Pentru anul 1991, suma de ........ lei ma oblig sa o achit la comisia de lichidare pana la data de ........... 1991, iar pentru anii urmatori, ma oblig sa inchei contract cu banca finantatoare in termen de 15 zile pentru plata sumelor ramase.
    Pentru sumele scadente, ma oblig sa livrez produse agricole la unitatile specializate de preluare.

                                       Dat azi, ....................
                                       (Semnatura)

    Angajamentul a fost dat in fata noastra azi, ............................
    Presedintele comisiei de lichidare ......................................
    Presedintele si secretarul comisiei comunale, orasenesti sau municipale
    ...................................

    NOTA:
    Angajamentul de plata se intocmeste in trei exemplare, din care unul ramane la proprietarul terenului, un exemplar la comisia de lichidare a cooperativei sau, dupa caz, a asociatiei intercooperatiste sau de stat si cooperatiste si un exemplar la banca.

    ANEXA 26

    MUNICIPIUL (orasul, comuna) ....................
    JUDETUL ..............................

                        ANGAJAMENT DE PLATA Nr. .....

    Subsemnatul(a) ................, domiciliat(a) in comuna (orasul) ........., str. ............. nr. .........., judetul ................., posesor al buletinului de identitate seria ....... nr. ......., emis de ............... la data de .........., am luat cunostinta de prevederile art. ........... din Legea fondului funciar si ma oblig sa achit suma de ........... lei, reprezentand diferenta de credit de investitii ramasa de plata, pentru terenul cu plantatii de vii si pomi primit in proprietate sau folosinta in ....... rate anuale.
    Pentru sumele anuale de plata, ma oblig ca in termen de 15 zile de la data prezentului angajament sa inchei contract de credite cu banca finantatoare.
    Pentru sumele scadente, ma oblig sa livrez produse agricole la unitatile specializate de preluare.

                                       Dat azi, ....................
                                       (Semnatura)

    Angajamentul a fost dat in fata noastra azi, ............................
    Primar .....................................
    Secretar ...................................

    ANEXA 27
 _____________________________________________________________________________
|                                                                             :
|                                 ROMANIA                                     :
|                                                                             :
|   Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra       :
|                                terenurilor                                  :
|                                _   _   _   _   _   _   _   _   _            :
|   Judetul ............  Codul |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|           :
|                                                                             :
|           Nr. .........                                                     :
|                                                                             :
|                         TITLU DE PROPRIETATE                                :
|                                                                             :
|   Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra       :
|terenurilor, pe baza propunerii Comisiei comunale, orasenesti, municipale si :
|a prevederilor Legii nr. 18/19.02.1991 a fondului funciar                    :
|                                                                             :
|                             DECLARAM                                        :
|
|       Cetateanul(a) ................................................        R
|       (mostenitorii defunctului) ...................................
|    .................................................................        O
|    .................................................................
|    din satul ...................... comuna, orasul .................        M
|    ......................... municipiul .................... judetul
|    ............................. primeste in proprietate o suprafata        A
|    totala de .......................... ha ........... mp, din care:
|       - prin reconstituirea dreptului de proprietate                        N
|    ......................... ha ............. mp
|       - prin constituirea dreptului de proprietate .................        I
|    ............... ha ..................... mp situata pe teritoriul
|    comunei ................................ structurata si amplasata        A
|    conform celor de pe verso.
|       Proprietarul va exercita asupra celor de mai sus toate                :
|    drepturile si obligatiile ce decurg din lege.                            :
|                                                                             :
|       Prefect   Secretar    Directia Generala    Oficiul de Cadastru        :
|                             pentru Agricultura   si Organizare a            :
|                             si Alimentatie       Teritoriului               :
|                                                                             :
|                            Director general           Director              :
|                                                                             :
|     Data ................                                                   :
|_____________________________________________________________________________:
 _____________________________________________________________________________
:                                                                             |
:        ________________________ R O M A N I A ____________________          |
:       |                                                           |         |
:  1991 |                                                           | 1991    |
:  _____|                                                           |_____    |
: |              Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului            |   |
: |                  de proprietate asupra terenurilor                    |   |
: |                              _   _   _   _   _   _   _   _   _        |   |
: | Judetul ............  Codul |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|       |   |
: |                                                                       |   |
: |         Nr. .........                                                 |   |
: |                                                                       |   |
: |                          TITLU DE PROPRIETATE                         |   |
: |                                                                       |   |
: |   Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra |   |
: |terenurilor, pe baza propunerii Comisiei comunale, orasenesti,         |   |
: |municipale si a prevederilor Legii nr. 18/19.02.1991 a fondului funciar|   |
: |                                                                       |   |
: |                              DECLARAM                                 |   |
: |                                                                       |   |
: |       Cetateanul(a) .............................................     | R |
: |       (mostenitorii defunctului) ................................     |   |
: |   ...............................................................     | O |
: |   ...............................................................     |   |
: |   din satul ...................... comuna, orasul ...............     | M |
: |   ......................... municipiul .................. judetul     |   |
: |   ........................... primeste in proprietate o suprafata     | A |
: |   totala de ........................ ha ........... mp, din care:     |   |
: |         - prin reconstituirea dreptului de proprietate                | N |
: |   ......................... ha ............. mp                       |   |
: |         - prin constituirea dreptului de proprietate ............     | I |
: |   ............... ha ................... mp situata pe teritoriul     |   |
: |   comunei .............................. structurata si amplasata     | A |
: |   conform celor de pe verso.                                          |   |
: |       Proprietarul va exercita asupra celor de mai sus toate          |   |
: |   drepturile si obligatiile ce decurg din lege.                       |   |
: |                                                                       |   |
: |   Prefect   Secretar   Directia Generala    Oficiul de Cadastru       |   |
: |                        pentru Agricultura   si Organizare a           |   |
: |                        si Alimentatie       Teritoriului              |   |
: |                                                                       |   |
: |                         Director general           Director           |   |
: |                                                                       |   |
: |  Data .........                                                       |   |
: |_____                                                               ___|   |
:       |                                                             |       |
:  1991 |                                                             | 1991  |
:       |____________________ R O M A N I A __________________________|       |
:_____________________________________________________________________________|

                                                                       (Verso)

    SUPRAFATA PRIMITA IN PROPRIETATE                                          :
                                                                              :
    A. Suprafata primita in extravilan                                        :
 ___________________________________________________________________________  :
|Nr. |Categoria   |Nr. topografic |Suprafata|     Vecinatati     |Observatii| :
|crt.|de folosinta|_______________|_________|____________________|          | :
|    |            |Tarla |Parcela | ha | mp |Nord |Est |Sud |Vest|          | :
|    |            |(Sola)|        |    |    |     |    |    |    |          | :
|____|____________|______|________|____|____|_____|____|____|____|__________| :
|    |            |______|________|____|____|_____|____|____|____|          | :
|    |            |______|________|____|____|_____|____|____|____|          | :
| 1  | Arabil     |______|________|____|____|_____|____|____|____|          | :
|    |            |______|________|____|____|_____|____|____|____|          | :
|____|____________|______|________|____|____|_____|____|____|____|__________| :
|    |            |______|________|____|____|_____|____|____|____|          | :
| 2  | Vii        |______|________|____|____|_____|____|____|____|          | :
|____|____________|______|________|____|____|_____|____|____|____|__________| :
|    |            |______|________|____|____|_____|____|____|____|          | :
| 3  | Livezi     |______|________|____|____|_____|____|____|____|          | :
|____|____________|______|________|____|____|_____|____|____|____|__________| :
|    |            |______|________|____|____|_____|____|____|____|          | :
| 4  | Pasuni     |______|________|____|____|_____|____|____|____|          | :
|____|____________|______|________|____|____|_____|____|____|____|__________| :
|    |            |______|________|____|____|_____|____|____|____|          | :
| 5  | Fanete     |______|________|____|____|_____|____|____|____|          | :
|____|____________|______|________|____|____|_____|____|____|____|__________| :
|    |            |______|________|____|____|_____|____|____|____|          | :
| 6  | Paduri     |______|________|____|____|_____|____|____|____|          | :
|____|____________|______|________|____|____|_____|____|____|____|__________| :
| 7  | Alte       |______|________|____|____|_____|____|____|____|          | :
|    | terenuri   |______|________|____|____|_____|____|____|____|          | :
|    | neagricole |______|________|____|____|_____|____|____|____|          | :
|____|____________|______|________|____|____|_____|____|____|____|__________| :
|    | TOTAL      |      |        |    |    |     |    |    |    |          | :
|____|____________|______|________|____|____|_____|____|____|____|__________| :
                                                                              :
    B. Suprafata primita in intravilan                                        :
 ___________________________________________________________________________  :
|Nr. |Categoria   |Nr. topografic |Suprafata|     Vecinatati     |Observatii| :
|crt.|de folosinta|_______________|_________|____________________|          | :
|    |            |Tarla |Parcela | ha | mp |Nord |Est |Sud |Vest|          | :
|    |            |(Sola)|        |    |    |     |    |    |    |          | :
|____|____________|______|________|____|____|_____|____|____|____|__________| :
|    |            |      |        |    |    |     |    |    |    |          | :
| 1  | Arabil     |______|________|____|____|_____|____|____|____|          | :
|    |            |______|________|____|____|_____|____|____|____|          | :
|____|____________|______|________|____|____|_____|____|____|____|__________| :
| 2  | Vii        |______|________|____|____|_____|____|____|____|          | :
|____|____________|______|________|____|____|_____|____|____|____|__________| :
| 3  | Livezi     |______|________|____|____|_____|____|____|____|          | :
|____|____________|______|________|____|____|_____|____|____|____|__________| :
| 4  | Pasuni     |______|________|____|____|_____|____|____|____|          | :
|____|____________|______|________|____|____|_____|____|____|____|__________| :
| 5  | Fanete     |______|________|____|____|_____|____|____|____|          | :
|____|____________|______|________|____|____|_____|____|____|____|__________| :
| 6  | Curti,     |______|________|____|____|_____|____|____|____|          | :
|    | constructii|______|________|____|____|_____|____|____|____|          | :
|____|____________|______|________|____|____|_____|____|____|____|__________| :
| 7  | Alte       |______|________|____|____|_____|____|____|____|          | :
|    | terenuri   |______|________|____|____|_____|____|____|____|          | :
|____|____________|______|________|____|____|_____|____|____|____|__________| :
|    | TOTAL      |      |        |    |    |     |    |    |    |          | :
|____|____________|______|________|____|____|_____|____|____|____|__________| :
                                                                              :
    TOTAL GENERAL (A+B): ...... ha .... mp din care:                          :
                                                                              :
    Arabil   = ...... ha .... mp    Fanete             = ...... ha .... mp    :
    Vii      = ...... ha .... mp    Paduri             = ...... ha .... mp    :
    Livezi   = ...... ha .... mp    Curti, constructii = ...... ha .... mp    :
    Pasuni   = ...... ha .... mp    Alte terenuri      = ...... ha .... mp    :

    SUPRAFATA PRIMITA IN PROPRIETATE

    A. Suprafata primita in extravilan
:  ___________________________________________________________________________
: |Nr. |Categoria   |Nr. topografic |Suprafata|     Vecinatati     |Observatii|
: |crt.|de folosinta|_______________|_________|____________________|          |
: |    |            |Tarla |Parcela | ha | mp |Nord |Est |Sud |Vest|          |
: |    |            |(Sola)|        |    |    |     |    |    |    |          |
: |____|____________|______|________|____|____|_____|____|____|____|__________|
: |    |            |______|________|____|____|_____|____|____|____|          |
: |    |            |______|________|____|____|_____|____|____|____|          |
: | 1  | Arabil     |______|________|____|____|_____|____|____|____|          |
: |    |            |______|________|____|____|_____|____|____|____|          |
: |____|____________|______|________|____|____|_____|____|____|____|__________|
: |    |            |______|________|____|____|_____|____|____|____|          |
: | 2  | Vii        |______|________|____|____|_____|____|____|____|          |
: |____|____________|______|________|____|____|_____|____|____|____|__________|
: |    |            |______|________|____|____|_____|____|____|____|          |
: | 3  | Livezi     |______|________|____|____|_____|____|____|____|          |
: |____|____________|______|________|____|____|_____|____|____|____|__________|
: |    |            |______|________|____|____|_____|____|____|____|          |
: | 4  | Pasuni     |______|________|____|____|_____|____|____|____|          |
: |____|____________|______|________|____|____|_____|____|____|____|__________|
: |    |            |______|________|____|____|_____|____|____|____|          |
: | 5  | Fanete     |______|________|____|____|_____|____|____|____|          |
: |____|____________|______|________|____|____|_____|____|____|____|__________|
: |    |            |______|________|____|____|_____|____|____|____|          |
: | 6  | Paduri     |______|________|____|____|_____|____|____|____|          |
: |____|____________|______|________|____|____|_____|____|____|____|__________|
: | 7  | Alte       |______|________|____|____|_____|____|____|____|          |
: |    | terenuri   |______|________|____|____|_____|____|____|____|          |
: |    | neagricole |______|________|____|____|_____|____|____|____|          |
: |____|____________|______|________|____|____|_____|____|____|____|__________|
: |    | TOTAL      |      |        |    |    |     |    |    |    |          |
: |____|____________|______|________|____|____|_____|____|____|____|__________|
:
:   B. Suprafata primita in intravilan
:  ___________________________________________________________________________
: |Nr. |Categoria   |Nr. topografic |Suprafata|     Vecinatati     |Observatii|
: |crt.|de folosinta|_______________|_________|____________________|          |
: |    |            |Tarla |Parcela | ha | mp |Nord |Est |Sud |Vest|          |
: |    |            |(Sola)|        |    |    |     |    |    |    |          |
: |____|____________|______|________|____|____|_____|____|____|____|__________|
: |    |            |      |        |    |    |     |    |    |    |          |
: | 1  | Arabil     |______|________|____|____|_____|____|____|____|          |
: |    |            |______|________|____|____|_____|____|____|____|          |
: |____|____________|______|________|____|____|_____|____|____|____|__________|
: | 2  | Vii        |______|________|____|____|_____|____|____|____|          |
: |____|____________|______|________|____|____|_____|____|____|____|__________|
: | 3  | Livezi     |______|________|____|____|_____|____|____|____|          |
: |____|____________|______|________|____|____|_____|____|____|____|__________|
: | 4  | Pasuni     |______|________|____|____|_____|____|____|____|          |
: |____|____________|______|________|____|____|_____|____|____|____|__________|
: | 5  | Fanete     |______|________|____|____|_____|____|____|____|          |
: |____|____________|______|________|____|____|_____|____|____|____|__________|
: | 6  | Curti,     |______|________|____|____|_____|____|____|____|          |
: |    | constructii|______|________|____|____|_____|____|____|____|          |
: |____|____________|______|________|____|____|_____|____|____|____|__________|
: | 7  | Alte       |______|________|____|____|_____|____|____|____|          |
: |    | terenuri   |______|________|____|____|_____|____|____|____|          |
: |____|____________|______|________|____|____|_____|____|____|____|__________|
: |    | TOTAL      |      |        |    |    |     |    |    |    |          |
: |____|____________|______|________|____|____|_____|____|____|____|__________|
:
:   TOTAL GENERAL (A+B): ...... ha .... mp din care:
:
:   Arabil   = ...... ha .... mp    Fanete             = ...... ha .... mp
:   Vii      = ...... ha .... mp    Paduri             = ...... ha .... mp
:   Livezi   = ...... ha .... mp    Curti, constructii = ...... ha .... mp
:   Pasuni   = ...... ha .... mp    Alte terenuri      = ...... ha .... mpSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 131/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 131 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 131/1991
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu