E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 14 din 22 octombrie 1971

cu privire la gospodarirea fondurilor fixe, resurselor materiale si aprovizionarea tehnico-materiala

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 133 din 22 octombrie 1971


SmartCity3


    CAP. 1

    Art. 1
    Ministerele, celelalte organe centrale si locale ale  administratiei de stat, centralele industriale, intreprinderile, institutiile si celelalte unitati sunt obligate sa gospodareasca judicios fondurile fixe, sa le mentina in stare de functionare, sa asigure recuperarea fondurilor investite in acestea la termenele stabilite prin normative sau documentatiile de investitii, precum si modernizarea lor, luand masuri pentru:
    a) prevederea in plan a nivelelor de productie care sa asigure incarcarea completa a capacitatilor si spatiilor productive, in concordanta cu necesitatile economiei nationale;
    b) organizarea stiintifica a productiei si a muncii, aplicarea de metode moderne de pregatire - programare - lansare a productiei;
    c) aprovizionarea ritmica a proceselor de productie cu materii prime, materiale, combustibili, energie, piese si subansamble;
    d) intretinerea, revizia si repararea fondurilor fixe, conform prescriptiilor tehnice;
    e) calificarea corespunzatoare si ridicarea permanenta a nivelului de cunostinte ale personalului de deservire si de intretinere;
    f) modernizarea fondurilor fixe si a tehnologiilor, in conditii de eficienta economica si tinand seama de progresele realizate pe plan mondial, prin folosirea indeosebi a cercetarilor si studiilor proprii, autoutilare, aplicarea de inovatii si inventii.
    Art. 2
    Ministerele, celelalte organe  centrale si locale ale  administratiei de stat, centralele, intreprinderile, institutiile si celelalte unitati sunt obligate ca, la elaborarea planului, a studiilor tehnico-economice cu privire la dotarea cu noi fonduri fixe, la construirea de noi capacitati sau dezvoltarea celor existente, sa prezinte organelor de avizare si aprobare si gradul de utilizare a fondurilor fixe si a capacitatilor de productie existente, din profilul respectiv de activitate.
    Art. 3
    Pentru eliminarea locurilor inguste care limiteaza folosirea unor capacitati de productie, organele de conducere colectiva ale unitatilor economice, colegiile ministerelor si celorlalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti au obligatia de a examina si aplica solutii eficiente din punct de vedere economic, de a prevedea in plan mijloacele materiale si financiare necesare si de a realiza in termenul cel mai scurt lucrarile prevazute.
    Art. 4
    Ministerele, celelalte organe centrale  si locale ale  administratiei  de stat, centralele, intreprinderile, institutiile si celelalte unitati raspund de aplicarea si respectarea riguroasa in procesele de productie a tehnologiilor proiectate si omologate. Se interzic abaterile de la tehnologiile stabilite sau aplicarea de tehnologii neomologate.
    Perfectionarea tehnologiilor se va face pe baza experimentarii, verificarii si omologarii prealabile. Pentru procesele care se realizeaza cu tehnologii de complexitate deosebita, perfectionarile tehnologice se pot face numai cu aprobarea organului ierarhic superior.
    Art. 5
    Orice demolare sau dezafectare de fonduri fixe se va face numai cu respectarea conditiilor legale. Pentru fondurile fixe amortizate care se justifica din punct de vedere economic sa fie mentinute in functiune, se vor examina si aplica solutii eficiente de modernizare a acestora, in conditiile legii.

    CAP. 2

    Art. 6
    Ministerele, celelalte organe centrale si locale ale administratiei de stat, centralele, intreprinderile si celelalte unitati economice vor dezvolta si diversifica baza de materii prime interne, vor extinde cercetarea si asimilarea in productie a inlocuitorilor care sa asigure economisirea materiilor prime si materialelor deficitare, vor asigura reconditionarea sau regenerarea unor materiale ce pot fi refolosite in procesul de productie si raspund de buna gospodarire si utilizarea judicioasa a materiilor prime si materialelor.
    Art. 7
    La elaborarea balantelor materiale, a planului, Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, ministerele, celelalte organe centrale si locale ale administratiei de stat, unitatile economice, raspund de corelarea sarcinilor prevazute cu posibilitatile reale de aprovizionare tehnico-materiala.
    Odata cu propunerea construirii de noi capacitati, de dezvoltare a celor existente sau de introducere in fabricatie de noi produse, titularii de plan vor stabili solutiile si masurile ce se impun pentru asigurarea certa si in perspectiva, indeosebi din tara, a materiilor prime, materialelor, produselor de completare, pieselor de schimb si ambalajelor. Dezvoltarea bazei de materii prime, combustibili, energie, inlocuitori, produse  de completare se va realiza concomitent cu construirea noilor capacitati de productie, astfel incat sa se asigure alimentarea continua, de la punerea in productie, a acestora.
    Art. 8
    Materiile prime si produsele necesare dezvoltarii echilibrate a economiei, in masura in care nu pot fi asigurate din productia interna, vor fi importate, indeosebi pe baza de contracte si acorduri economice de lunga durata ce se vor incheia cu partenerii externi, asigurandu-se certitudinea aprovizionarii in perspectiva.
    Art. 9
    Intreprinderile, centralele si celelalte unitati economice, titularii de plan de stat, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, Comitetul de Stat al Planificarii au obligatia de a stabili si aplica pentru toate produsele, potrivit competentelor ce le revin, norme si normative de consum de materii prime, materiale, combustibili, energie, precum si norme de deviz pentru activitatea de constructii-montaj, cu fundamentare tehnico-economica, la nivelul celor mai bune realizari obtinute pe plan mondial, in instalatii, tehnologii si conditii similare.
    Normele si normativele de consum se stabilesc prin planul cincinal si anual si vor fi revizuite anual si ori de cate ori se aduc imbunatatiri, pe baza proiectarii de noi produse si tehnologii si a reproiectarii celor existente si in stransa corelare cu schimbarile care intervin in productie, gradul de dotare, calitatea produselor, astfel incat sa se asigure utilizarea judicioasa a resurselor materiale, extinderea inlocuitorilor, folosirea cu precadere a materiilor prime interne.
    Stabilirea, aprobarea si revizuirea normelor de consum si de stoc se fac de catre Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, ministere, celelalte organe centrale si locale ale administratiei de stat, unitati economice, conform competentelor ce vor fi stabilite prin hotarare a Consiliului de Ministri.
    Pentru produsele noi se vor stabili si aproba norme de consum, odata cu introducerea in fabricatie a acestora.
    Incadrarea in limitele de  consum  stabilite prin normele aprobate este obligatorie pentru toate unitatile economice.
    Art. 10
    Normele si normativele de stoc de materii prime, materiale, combustibili si produse finite trebuie sa asigure continuitatea proceselor de productie si a desfacerii productiei, tinand seama de ritmul livrarilor si al consumului, de specificul activitatii intreprinderilor, de natura materialelor ce se  consuma.
    Unitatile furnizoare si cele  beneficiare sunt  obligate sa asigure si sa imbunatateasca permanent ritmicitatea livrarilor in vederea diminuarii imobilizarilor de resurse materiale in stocuri.
    Unitatilor economice le este interzisa consumarea stocurilor normate in scopul depasirii planului de productie sau pentru acoperirea unor consumuri determinate de depasirea normelor de consum.
    In cadrul stocurilor normate se  stabilesc stocuri de siguranta, care vor putea fi consumate numai cu aprobarea organului ierarhic superior, in cazuri temeinic justificate, cu obligatia reintregirii lor in termenul cel mai scurt, din livrarile curente. Pentru unele materii prime si materiale importante, al caror nomenclator se stabileste prin hotarare a Consiliului de Ministri, stocurile de siguranta vor putea fi consumate numai cu aprobarea Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe.
    Art. 11
    Ministerele, celelalte organe centrale si locale ale administratiei de stat, centralele, intreprinderile si celelalte unitati economice sunt obligate sa organizeze si sa intensifice activitatile de identificare si redistribuire operativa a stocurilor disponibile si de colectare, valorificare si prelucrare industriala a deseurilor de materii prime si materiale.
    Art. 12
    In ceea ce priveste depozitarea, manipularea si conservarea bunurilor materiale, unitatile economice au obligatia sa asigure:
    a) receptia, depozitarea si conservarea corespunzatoare, astfel incat sa se mentina calitatea si integritatea produselor;
    b) reimprospatarea stocurilor de produse industriale si agroalimentare, evitindu-se degradarea acestor produse prin depozitare indelungata;
    c) circulatia rationala in depozit si utilizarea judicioasa a spatiilor de depozitare, prin incarcarea optima a suprafetelor existente si construirea spatiilor noi de depozitare, cu solutiile cele mai economicoase;
    d) mecanizarea si automatizarea operatiunilor de manipulare in depozite, cresterea gradului de dotare cu mecanisme de deservire, indeosebi din cele produse in tara;
    e) reducerea pierderilor in manipularea, depozitarea si transportul produselor si diminuarea corespunzatoare a coeficientilor admisibili de perisabilitate.
    Art. 13
    Personalul unitatilor economice care realizeaza consumuri specifice de materiale mai mici decat cele stabilite prin normele aprobate, respectiv prin proiectele de executie, in conditiile realizarii structurii sortimentale si a respectarii  normelor de  calitate a produselor sau reduc coeficientii de perisabilitate admisi, vor fi recompensati pentru economiile realizate, potrivit legii.
    Art. 14
    Daunele aduse avutului obstesc din culpa personalului, ca urmare a depasirii normelor de consum, a fabricarii de produse necorespunzatoare, a pierderilor ivite prin gospodarirea, depozitarea, conservarea necorespunzatoare a materialelor, atrag raspunderea materiala a acestuia, potrivit legii.
    Intreprinderile furnizoare care livreaza produse ce nu corespund conditiilor contractuale vor suporta pagubele provocate beneficiarilor din aceasta cauza.

    CAP. 3

    Art. 15
    Dezvoltarea productiei si consumului energiei de toate formele se face in concordanta cu prevederile balantei energetice generale a economiei nationale, a planurilor de stat si a programelor de lunga perspectiva.
    In asigurarea resurselor energetice primare se va avea in vedere valorificarea resurselor din tara a carbunilor, energiei hidro si nucleare, folosirea judicioasa a combustibililor superiori lichizi si gazosi, in scopul extinderii prelucrarii industriale a acestora.
    Unitatile economice care consuma, transporta sau distribuie combustibili si energie  de toate formele sunt  obligate sa asigure reducerea continua a consumurilor specifice, valorificarea resurselor secundare, reducerea pierderilor si eliminarea risipei.
    Art. 16
    Unitatile economice consumatoare de energie de toate formele sunt obligate sa se preocupe permanent de ridicarea randamentelor de utilizare, intocmind in acest scop programe anuale si de perspectiva, de studii, cercetari, proiectare, masuri tehnice si organizatorice, pe baza bilanturilor energetice ce vor fi elaborate si actualizate in fiecare an, atat pe ansamblul unitatilor cat si pe principalele procese si instalatii mari consumatoare.
    De asemenea, vor asigura inscrierea in plan si realizarea lucrarilor de investitii cu caracter de imbunatatiri si rationalizari energetice, care conduc la utilizarea intensiva a potentialului energetic al combustibililor.
    Art. 17
    Unitatile economice au obligatia de a stabili norme de consum de combustibili si energie, pe fiecare instalatie, grup de masini si utilaje, prin care sa se asigure utilizarea resurselor energetice cu randamentele prescrise, reducerea pierderilor si eliminarea risipei, valorificarea resurselor energetice secundare.
    Art. 18
    La proiectarea, asimilarea, omologarea si fabricarea noilor instalatii si utilaje, care consuma sau transforma resurse energetice de orice fel, ministerele, institutele de cercetari si proiectari, unitatile economice, vor asigura randamente termoenergetice ridicate, la nivelul celor mai bune realizari obtinute pe plan mondial.
    Art. 19
    Ministerele, celelalte  organe centrale  si locale ale  administratiei de stat, centralele, intreprinderile si celelalte unitati economice au obligatia de a asigura imbunatatirea standardelor de stat ale instalatiilor de ardere, precum si modernizarea si dotarea cu aparatura necesara a instalatiilor in functiune, care au randamente energetice scazute, revizuind consumurile normate, anual si ori de cate ori este nevoie.
    Este interzisa punerea in  functiune a instalatiilor energetice noi sau a extinderilor si modernizarilor cu randamente scazute sau care nu sunt dotate, conform prevederilor din proiectele aprobate, cu aparatajul de masura, control, reglaj si automatizare, instalatiile de recuperare a resurselor energetice secundare sau la care nu s-au realizat schemele de  alimentare si masurile tehnologice prevazute in proiecte.
    Art. 20
    Organele de conducere colectiva ale unitatilor economice raspund de mentinerea in permanenta stare de  functionare a instalatiilor energetice si a aparatajelor de masura si control, de asigurarea intretinerii si repararii corespunzatoare a acestora, precum si a pieselor de schimb si a materialelor de intretinere, de control permanent al parametrilor de functionare si al gradului de utilizare a combustibililor si energiei.

    CAP. 4

    Art. 21
    Ministerul Industriei Constructiilor de Masini, celelalte ministere, organe centrale si locale ale administratiei de stat, Consiliul National pentru Stiinta si Tehnologie, unitatile economice producatoare, institutele de cercetari si proiectari, au obligatia ca in activitatea de cercetare, proiectare si dezvoltare a productiei de masini, utilaje si instalatii sa asigure realizarea acestora, cu parametrii tehnici si economici ridicati, in vederea prelucrarii si valorificarii eficiente a materiilor prime si materialelor, imbunatatirii calitatii produselor  fabricate, reducerii  continue a pierderilor tehnologice, cresterii productivitatii muncii.
    Aprovizionarea cu masini, utilaje, instalatii, trebuie sa asigure dotarea tehnica corespunzatoare pentru punerea in functiune a capacitatilor de productie industriala, inzestrarea cu masini si utilaje a agriculturii, unitatilor de constructii-montaj, dezvoltarea transporturilor si a altor activitati, conform obiectivelor inscrise in planurile de dezvoltare a economiei nationale.
    Art. 22
    Ministerele, celelalte  organe centrale  si locale ale  administratiei de stat, centralele, intreprinderile si celelalte unitati economice beneficiare, precum si coordonatorii de balante, vor determina necesarul de masini, utilaje, instalatii, in conditiile utilizarii optime si la capacitatea nominala a parcului existent.
    Art. 23
    Unitatile producatoare, titularii de plan de stat, Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, vor asigura necesarul de masini, utilaje, instalatii prin dezvoltarea capacitatii lor de productie interna, organizarea unei  cooperari largi, eficiente, intre unitatile producatoare, folosirea intensiva a capacitatilor existente, largirea actiunilor de autoutilare.
    Art. 24
    Ministerele, celelalte organe centrale si locale ale administratiei de stat, centralele, intreprinderile si celelalte unitati economice vor dezvolta, in conformitate cu sarcinile de plan stabilite, actiunile de cooperare economica si tehnico-stiintifica cu organizatii competente din alte tari, in vederea producerii in conditii de eficienta economica a unor masini, utilaje si instalatii atat pentru nevoile interne cat si pentru export, dotarii prin cooperare a unor obiective interne de investitii, asigurarii pe termen lung a unor materii prime pe baza de acorduri de cooperare.
    Art. 25
    Asigurarea necesarului de piese de schimb, in vederea functionarii continue a masinilor, utilajelor, instalatiilor, se face prin planurile de dezvoltare a economiei pe baza de norme si normative de consum cu motivare tehnica elaborate de intreprinderi, centrale, ministere si alte organe centrale si locale ale administratiei de stat, principale producatoare, impreuna cu cele beneficiare ale utilajelor, masinilor si instalatiilor.
    Art. 26
    Intreprinderile si centralele industriale producatoare de masini, aparate, utilaje, instalatii, precum si cele care coopereaza prin executarea unor piese sau subansamble, sunt obligate sa asigure piesele de schimb necesare intretinerii si reparatiei acestora in cantitatile stabilite pe baza normativelor de consum si stoc de piese de schimb, aprobate.
    In cazul incetarii fabricatiei de serie a unor masini, aparate, utilaje, instalatii, intreprinderile si centralele producatoare sunt obligate sa aprovizioneze in continuare, fie din productie proprie fie prin cooperare, piesele de schimb necesare pe perioada de functionare a acestora stabilita de coordonatorii de balante impreuna cu beneficiarii si furnizorii.
    Pentru asigurarea pieselor de schimb dupa expirarea perioadei astfel stabilita, precum si pentru piesele de schimb necesare produselor unicate si de serie mica sau provenite din import, centralele, ministerele, celelalte organe centrale si locale ale administratiei de stat, beneficiare, vor organiza productia acestora in  intreprinderile specializate  si in sectiile sau atelierele mecanice de reparatie si intretinere. Ministerul Industriei Constructiilor de Masini va acorda asistenta tehnica, va asigura beneficiarilor sculele, dispozitivele, verificatoarele si aparatele de masura si control standardizate si va asigura colaborarile necesare, care nu pot fi executate de catre beneficiari din lipsa conditiilor tehnice.
    Art. 27
    La contractarea importului de masini, utilaje, instalatii, aparate, unitatile beneficiare vor asigura piesele de schimb necesare pentru prima dotare, precum si documentatiile tehnice de executie pentru piesele de schimb a caror fabricatie urmeaza sa fie asimilata in tara. Raspunderea fabricarii interne a pieselor de  schimb necesare instalatiilor si utilajelor importate revine beneficiarului care va elabora in acest scop, impreuna cu Ministerul Industriei Constructiilor de Masini si alte ministere si organe centrale si locale ale administratiei de stat, programe de asimilare, organizand fabricarea in sectii proprii sau - dupa caz - cooperari cu alte unitati economice in vederea reducerii importurilor.
    Respectarea acestor programe este obligatorie pentru ministerele si unitatile economice furnizoare si beneficiare.
    Art. 28
    In cadrul sarcinilor de plan de productie a pieselor de schimb stabilite centralelor si intreprinderilor producatoare, se vor nominaliza si sarcini fizice pe diferite ansamble, subansamble si piese.
    Art. 29
    In vederea sporirii resurselor de piese de schimb, coordonatorii de balante impreuna cu ministerele, celelalte organe centrale si locale ale administratiei de stat, vor lua masuri pentru organizarea reconditionarii pieselor de schimb uzate, in cazurile in care aceasta se justifica din punct de vedere economic si se pot obtine piese de schimb reconditionate de calitate corespunzatoare, stabilind in acest scop normative cu privire la proportia reconditionarilor pentru principalele tipuri de piese de schimb.
    La cererea beneficiarilor, producatorii vor pune la dispozitie documentatiile tehnologice necesare pentru executarea reconditionarii pieselor de  schimb.

    CAP. 5

    Art. 30
    Ministerele, celelalte  organe centrale  si locale ale administratiei de stat, centralele, intreprinderile si celelalte unitati economice producatoare si consumatoare de  ambalaje si materiale pentru ambalaje vor lua masuri pentru:
    a) dezvoltarea de unitati sau sectii specializate pentru productia de ambalaje necesare la intern si pentru export, precum si organizarea in acest scop a cooperarilor cu alte unitati;
    b) diversificarea productiei si utilizarea de materiale eficiente pentru ambalaje, obtinerea de ambalaje moderne, atragatoare, igienice, rezistente la transport, manipulari si depozitare, modulate dupa dimensiunile paletelor standardizate;
    c) extinderea tipurilor eficiente de ambalaje refolosibile;
    d) efectuarea de cercetari si experimentari cu privire la noi materiale si tipuri de ambalaje, cu consumuri specifice reduse, folosirea de inlocuitori, tinand seama de tendintele pe plan mondial in acest domeniu.
    Art. 31
    Ministerele si celelalte organe centrale si locale ale administratiei de stat, intreprinderile producatoare si consumatoare, precum si cele din sfera circulatiei marfurilor, vor lua masuri pentru extinderea preambalarii produselor, precum si pentru refolosirea ambalajelor pe baza normativelor stabilite, controlind respectarea stricta a acestor normative. De asemenea, vor organiza activitatea de recuperare a tuturor ambalajelor refolosibile si vor asigura depozitarea, intretinerea, repararea si manipularea corespunzatoare a acestora, in vederea reintroducerii lor in circuitul economic.
    Art. 32
    Ministerul  Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe si Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor impreuna cu celelalte ministere si organe centrale si locale ale administratiei de stat vor actiona in  vederea introducerii si extinderii containerizarii si paletizarii, adaptarii corespunzatoare a mijloacelor existente de transport feroviare, navale si auto, precum si mecanizarii operatiunilor de incarcare si descarcare a marfurilor.

    CAP. 6

    Art. 33
    Planul de aprovizionare tehnico-materiala, parte componenta a planului de stat, asigura concordanta dintre resursele economiei si nevoile de consum, in conditiile valorificarii complete a potentialului tehnic-productiv, dimensionarii necesarului prin norme si normative de consum si de stoc, stabilirii unor rezerve economice care sa permita desfasurarea continua a proceselor productive.
    Activitatea de aprovizionare si desfacere se desfasoara pe baza prevederilor cuprinse in  planurile de dezvoltare a economiei, prin relatii directe intre furnizori si beneficiari concretizate in contracte economice.
    Art. 34
    Planul de aprovizionare tehnico-materiala a economiei nationale cuprinde balante materiale, precum si norme si normative de consum. Elaborarea planului de aprovizionare tehnico-materiala se  desfasoara in  cadrul activitatii de intocmire a planurilor de stat de dezvoltare economico-sociala, pe toate treptele organizatorice, pornind de la intreprinderi si centrale.
    In elaborarea planului, unitatile economice vor tine seama de rezultatele actiunii permanente de prospectare a pietei interne si externe si de contractele economice incheiate, in scopul satisfacerii cerintelor cantitative si calitative ale beneficiarilor, in ritmul cerut de nevoile productiei.
    Art. 35
    Pentru principalele materii prime, materiale, combustibili, energie, utilaje, piese de schimb si alte produse hotaratoare pentru indeplinirea sarcinilor de productie, investitii, export, fondul pietei si altor activitati, este obligatorie elaborarea de balante.
    Sarcina elaborarii si echilibrarii balantelor materiale pentru planurile cincinale, cu defalcare pe ani, aceea a adaptarii acestora in cursul imbunatatirilor anuale ale planului, raspunderea executarii balantelor aprobate, precum si a luarii sau propunerii unor masuri in cursul echilibrarii si realizarii acestora, revine coordonatorilor de balante.
    Nomenclatorul produselor pentru care se elaboreaza balante, lista coordonatorilor de balante, precum si competentele de aprobare a balantelor materiale, se stabilesc prin hotarare a Consiliului de Ministri.
    Pentru produsele cu rol  hotarator in asigurarea proportiilor de baza din economie, balantele se aproba prin planul de stat.
    Art. 36
    Coordonatorii de balante, pornind de la cererile beneficiarilor elaborate conform prevederilor planului, vor cuprinde in balante toate resursele din tara si din import si vor asigura necesarul justificat al economiei cu produsele respective, in cadrul resurselor planificate, fiind raspunzatori impreuna cu celelalte unitati economice producatoare si consumatoare, de utilizarea completa a capacitatilor, folosirea resurselor din tara, dimensionarea judicioasa a consumurilor pe baza de norme si normative de consum si de stoc. Pentru activitatea de constructii-montaj, dimensionarea in balante a necesarului de materiale se  va face pe baza de proiecte sau prin indici de consum.
    Coordonatorii de balante vor prevedea in balante rezerve la dispozitia Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, dimensionate in functie de natura materialelor si specificul proceselor productive, in vederea acoperirii unor nevoi neprevazute ce apar in cursul executarii planului si a efectuarii corecturilor necesare ca urmare a elaborarii unor proiecte de executie.
    Art. 37
    Pentru unele materii prime, materiale, combustibili, masini si utilaje, care prezinta o importanta deosebita pentru dezvoltarea pe ansamblu a economiei si sunt deficitare in anumite etape, Consiliul de Ministri va aproba nomenclatorul produselor si competentelor de stabilire a restrictiilor in consum.
    Art. 38
    Raspunderea asigurarii aprovizionarii tehnico-materiale, in concordanta cu obiectivele si prevederile planurilor de dezvoltare a economiei nationale, revine centralelor, intreprinderilor si celorlalte unitati economice, care sunt obligate ca prin relatii directe cu furnizorii si beneficiarii si prin incheierea din  timp a contractelor economice sa-si asigure baza materiala necesara indeplinirii sarcinilor de plan, precum si desfacerea productiei.
    Art. 39
    Realizarea aprovizionarii cu materii prime, materiale, combustibili si alte produse, in cantitati vagonabile, se efectueaza - de regula - prin livrari directe de la producatori la consumatori, iar pentru materialele de uz general necesare in cantitati nevagonabile, prin reteaua de baze si intreprinderi teritoriale de aprovizionare a Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe.
    Cantitatile nevagonabile de materii prime si materiale specifice unor ramuri de activitate sau provenite din import se vor aproviziona prin unitati specializate din cadrul ministerelor sau centralelor, in cazurile in care aceasta se justifica din punct de vedere economic, cu acordul Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe.
    Art. 40
    Intreprinderile, celelalte unitati economice, centralele, titularii planului de stat, precum si coordonatorii de balante vor lua masuri ca incheierea contractelor dintre furnizori si beneficiari si expedierea materiilor prime si materialelor de masa sa se faca pe baza calculelor prealabile de optimizare a transporturilor. De asemenea, vor asigura extinderea paletizarii si containerizarii, in vederea cresterii eficientei in activitatea de transport si manipulare.
    La stabilirea amplasamentelor noilor capacitati producatoare sau consumatoare de materii prime si materiale de masa, titularii planului de stat vor tine seama de solutiile optimizate de transport pentru resursele aprovizionate si pentru produsele finite destinate desfacerii.
    Art. 41
    Ministerele, celelalte  organe centrale si locale  ale administratiei de stat, in calitate de furnizori, sunt obligate sa ia masuri pentru intocmirea si difuzarea de cataloage care sa cuprinda toate produsele ce se fabrica de unitatile subordonate, cu sortimentele, caracteristicile tehnice, dimensionale, comerciale, preturile si, dupa caz, mostre, modele, palete de culori, care vor sta la baza relatiilor economice si contractuale atat la intern cat si cu partenerii externi.
    Aceste cataloage vor fi revizuite si imbunatatite in functie de schimbarile intervenite in productie, de perfectionarea unor produse sau asimilarea de produse noi, de scoaterea din fabricatie a produselor invechite si de alte modificari in caracteristicile si preturile acestor produse.

    CAP. 7

    Art. 42
    Comitetul de Stat al Planificarii raspunde impreuna cu titularii planului de stat de echilibrul material al planului de stat, de asigurarea bazei tehnice si materiale necesare infaptuirii sarcinilor si obiectivelor prevazute, de elaborarea planului aprovizionarii tehnico-materiale a economiei nationale.
    Art. 43
    Comitetul de Stat al Planificarii asigura prin plan utilizarea intensiva, cu eficienta maxima a fondurilor fixe, in care scop:
    a) organizeaza impreuna cu  Ministerul  Aprovizionarii  Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe si Directia Centrala de Statistica evidenta fondurilor fixe, a utilizarii capacitatilor de productie pe ansamblul economiei, elaborand normativele generale de determinare a acestora; analizeaza incarcarea principalelor capacitati de productie, suprafete productive, masini si utilaje si asigura prin plan folosirea deplina a acestora;
    b) inscrie in plan noile obiective de investitii sau dezvoltarea celor existente, tinand seama de posibilitatile de crestere a productiei pe capacitatile si in spatiile existente, de eliminare a locurilor inguste.
    Art. 44
    In domeniul asigurarii  bazei tehnico-materiale  a planului, Comitetul  de Stat al Planificarii are urmatoarele atributii principale:
    a) sa echilibreze balantele materiale care se aproba de Consiliul de Ministri si balanta energiei primare, precum si stabilirea solutiilor de realizare a acestor balante; sa colaboreze la elaborarea normelor si normativelor de consum si de stoc ce se aproba prin planul de stat;
    b) sa efectueze controale asupra modului de elaborare a balantelor materiale de catre coordonatori si sa stabileasca, impreuna cu Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, ministerele si celelalte organe centrale si locale ale administratiei de stat, solutii  de echilibrare a balantelor deficitare;
    c) sa elaboreze, in colaborare cu Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, ministerele si celelalte organe centrale si locale ale administratiei de stat, studii si propuneri privind dezvoltarea bazei interne de materii prime si materiale, imbunatatirea permanenta a calitatii produselor, valorificarea superioara a resurselor naturale si a rezervelor existente in economie, in concordanta cu cerintele pietei interne si tendintele conjuncturale ale pietei externe;
    d) sa analizeze, pe parcursul executarii planului, aspectele si fenomenele care privesc asigurarea materiilor prime, materialelor, utilajelor, pieselor de schimb, luand sau propunand masuri pentru mentinerea echilibrului planului de stat si desfasurarea ritmica si eficienta a activitatii economice.
    Art. 45
    Ministerul  Aprovizionarii  Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe raspunde impreuna cu ministerele, celelalte organe centrale si locale ale administratiei de stat de realizarea aprovizionarii tehnico-materiale, conform balantelor aprobate prin plan, aprovizioneaza prin reteaua proprie de baze si depozite materiale de uz general in cantitati nevagonabile si exercita in intreaga economie indrumarea si controlul gospodaririi si valorificarii judicioase a resurselor materiale si a modului de utilizare a fondurilor fixe.
    In acest scop:
    a) organizeaza procesul de aprovizionare tehnico-materiala si intervine operativ in vederea preintimpinarii intreruperilor ce pot apare in fluxul aprovizionarii, evitarii imobilizarilor si redistribuirea resurselor materiale, precum si a stocurilor disponibile din economie;
    b) aprovizioneaza prin reteaua proprie de intreprinderi, baze, depozite, materiale de uz general in cantitati nevagonabile, prospectind nevoile beneficiarilor pentru astfel de produse; constituie in aceste unitati stocuri de interventie pentru produse si sortimente specifice consumatorilor din fiecare zona;
    c) stabileste normele si normativele de consum si de stoc din planul de stat, colaborand in acest scop cu Comitetul de Stat al Planificarii, ministerele si celelalte organe centrale si locale ale administratiei de stat; aproba normele de consum din competenta sa si efectueaza controale asupra elaborarii normelor de consum si de stoc din competenta ministerelor, celorlalte organe centrale si locale ale administratiei de stat, centralelor si intreprinderilor; controleaza aplicarea normelor de consum si de stoc, luand masuri eficiente pentru respectarea acestora;
    d) participa, impreuna cu Comitetul de Stat al Planificarii, ministerele, celelalte organe centrale si locale ale administratiei de stat, la elaborarea planului de aprovizionare tehnico-materiala, conform competentelor ce-i revin;
    e) coordoneaza activitatea de productie si circulatie a ambalajelor in economie, initiaza masuri si programe pentru realizarea unor ambalaje corespunzatoare exigentelor pietei, ridicarea calitativa a modului de prezentare si desfacere a produselor; elaboreaza, cu consultarea ministerelor si altor organe centrale si locale ale administratiei de stat, normative referitoare la circulatia, recuperarea si utilizarea ambalajelor;
    f) indruma si controleaza dezvoltarea productiei de inlocuitori si extinderea introducerii acestora in consum, in vederea economisirii materiilor prime si materialelor deficitare si a reducerii importurilor;
    g) coordoneaza activitatea de optimizare a transporturilor materialelor de masa, colaborand in acest scop cu Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor si cu ministerele si celelalte organe centrale si locale ale administratiei de stat, furnizoare si beneficiare, stabilind zonele de aprovizionare a consumatorilor de la sursele cele mai apropiate; stabileste sau propune masuri cu privire la extinderea containerizarii si paletizarii marfurilor in transporturi, precum si in depozitare si manipulare;
    h) initiaza masuri pentru organizarea bazelor de productie a materialelor de masa, astfel amplasate incat sa asigure o circulatie optima a acestor produse intre producatori si consumatori;
    i) rezolva neintelegerile  precontractuale in  concordanta cu obiectivele si sarcinile rezultate  din planul de stat, in cazurile in care ministerele si celelalte organe centrale si locale ale administratiei de stat, furnizoare si beneficiare, nu cad de acord intre ele cu privire la problemele legate de definitivarea programelor si desfasuratoarelor de livrari; pentru probleme la care ministerele interesate, celelalte organe centrale si locale ale administratiei de stat, nu sunt de acord cu decizia Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, acestea se pot adresa Consiliului de Ministri;
    j) exercita controlul asupra indeplinirii de catre intreprinderi, centrale, alte unitati economice, ministere si alte organe centrale si locale ale administratiei de stat, precum si de catre coordonatorii de balante a sarcinilor ce le revin cu privire la elaborarea si echilibrarea balantelor, incheierea si executarea contractelor economice, desfasurarea intregului proces de aprovizionare tehnico-materiala;
    k) exercita controlul in  intreaga economie  asupra folosirii in conditii de siguranta a masinilor, utilajelor, instalatiilor si celorlalte fonduri fixe, exploatarii, intretinerii si repararii corespunzatoare a acestora si inzestrarii cu piese de schimb; propune masuri pentru incarcarea rationala a utilajelor si redistribuirea celor nefolosite sau slab incarcate la alte unitati economice;
    l) controleaza modul in care centralele, intreprinderile si celelalte unitati economice indeplinesc obligatiile ce le revin cu privire la dotarea, mentinerea in stare de functionare, intretinerea si repararea aparaturii de masura, control si automatizare;
    m) verifica in unitatile economice modul de organizare a pregatirii si perfectionarii cadrelor calificate necesare pentru exploatarea, intretinerea si repararea corespunzatoare a utilajelor, instalatiilor si celorlalte fonduri fixe;
    n) da acordul de omologare, din punct de vedere al asigurarii functionarii in conditii de siguranta a cazanelor de aburi si similare, recipientelor sub presiune, instalatiilor de ridicat, precum si a aparatelor consumatoare de combustibili si executa controlul tehnic al acestor instalatii in vederea autorizarii functionarii lor sau a interzicerii functionarii in cazul in care nu prezinta siguranta; acorda autorizatii intreprinderilor care construiesc, monteaza, repara, controleaza si folosesc astfel de instalatii, precum si pentru personalul care efectueaza lucrari de sudare sau asigura functionarea instalatiilor;
    o) elaboreaza si prezinta propuneri privind perfectionarea continua a sistemului si cadrului organizatoric al aprovizionarii tehnico-materiale in economie; emite potrivit legii indicatii de specialitate in domeniul sau de activitate.
    Art. 46
    Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe ia, potrivit legii, cu consultarea ministerelor, celorlalte organe centrale si locale ale administratiei de stat, decizii obligatorii cu privire la: sistemul de normare a consumurilor si stocurilor; sistemul de organizare a aprovizionarii tehnico-materiale si a retelelor de baze; utilizarea rezervelor la dispozitia sa din balantele materiale; stabilirea prioritatilor in contractare, in fixarea termenelor de livrare, in redistribuirea de stocuri; adaptarea corespunzatoare a unor contracte incheiate, in cazul in care lipsa de resurse materiale pericliteaza indeplinirea unor sarcini de importanta deosebita pentru economia nationala, situatii in care partile vor pune de acord contractul cu decizia comunicata; interzicerea aprovizionarii si livrarilor precum si reducerea importurilor in cazurile in care constata posibilitatea folosirii de inlocuitori, stocuri nejustificate, utilizari nerationale, risipa si pierderi.
    Art. 47
    Ministerul  Aprovizionarii  Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe aplica prin imputernicitii sai, potrivit legii, sanctiuni contraventionale in cazurile de abateri de la disciplina de plan de aprovizionare si contractuala, folosire nerationala a utilajelor si instalatiilor, exploatare, intretinere sau reparare necorespunzatoare a acestora, la termenele prescrise prin normative, precum si pentru alte abateri de la prevederile prezentei legi.
    Art. 48
    In domeniul gospodaririi judicioase a fondurilor fixe, ministerele, celelalte organe centrale si locale ale administratiei de stat, raspund de asigurarea cadrului organizatoric si a conditiilor  materiale necesare pentru ca proiectarea, executarea si punerea in functiune, precum si exploatarea, intretinerea si repararea fondurilor fixe sa se realizeze in conditii de eficienta economica maxima si in deplina siguranta de functionare a masinilor, utilajelor si instalatiilor.
    In acest scop:
    a) stabilesc sarcini de plan pe centrale industriale, alte unitati cu statut de centrala si celelalte organizatii economice direct subordonate, astfel incat sa se asigure incarcarea optima a capacitatilor de productie in conditiile folosirii rationale si in  deplina siguranta de exploatare a fondurilor fixe, a respectarii normativelor tehnice privind intretinerea si repararea acestora, pregatirea si perfectionarea cadrelor necesare;
    b) elaboreaza si imbunatatesc sistematic normativele tehnice cu caracter republican si departamental, obligatorii pentru toate unitatile din economie cu profilul de activitate respectiv, privitoare la intretinerea si repararea principalelor categorii de fonduri fixe specifice ramurii a carei activitate o coordoneaza, in scopul asigurarii functionarii acestora la parametrii proiectati pe intreaga durata de serviciu si exercita indrumarea si controlul permanent asupra aplicarii acestor normative.
    Art. 49
    In domeniul aprovizionarii tehnico-materiale, ministerele, celelalte organe centrale si locale ale  administratiei  de stat  au urmatoarele atributii principale:
    a) asigura resursele necesare economiei la produsele pentru care unitatile in subordine sunt coordonatori de balante si la celelalte produse ce se fabrica de unitatile proprii, precum si baza tehnico-materiala a sarcinilor de plan ce le revin;
    b) elaboreaza si aproba, potrivit competentelor legale, norme si normative de consum si de stoc cu fundamentare tehnico-economica;
    c) organizeaza si indruma actiunea de incheiere a contractelor economice de catre unitatile in subordine si rezolva, potrivit legii, neintelegerile precontractuale;
    d) urmaresc, iau masuri si raporteaza asupra realizarii aprovizionarii tehnico-materiale, balantelor si normelor de consum si de stoc, incheierii si executarii contractelor economice, realizarii programelor de asimilare a produselor noi si de reproiectare a produselor depasite ca nivel tehnic;
    e) iau masuri pentru preintampinarea imobilizarilor nejustificate in stocuri si pentru redistribuirea operativa a stocurilor disponibile; aproba, in cazuri temeinic justificate, consumarea stocurilor de siguranta pentru centralele si intreprinderile direct subordonate, in limitele competentelor legale;
    f) organizeaza si controleaza activitatea unitatilor in subordine in domeniul productiei si circulatiei ambalajelor, preambalarii, paletizarii si containerizarii produselor.
    Art. 50
    Consiliul National pentru Stiinta si Tehnologie, impreuna cu ministerele, celelalte organe centrale si locale ale administratiei de stat, exercita controlul sistematic  asupra modului in care se respecta procesele tehnologice stabilite la instalatii complexe si produse de importanta deosebita.
    Art. 51
    Ministerul Finantelor si bancile finantatoare colaboreaza cu Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, cu ministerele si celelalte organe centrale si locale ale administratiei de stat, interesate, la elaborarea si imbunatatirea periodica a normativelor de determinare a stocurilor; de asemenea, controleaza si propun masuri privind modul in care  se aplica si se  respecta normele si normativele de stoc, se gospodaresc mijloacele materiale  de catre unitatile economice, se asigura preintampinarea formarii stocurilor supranormative si readucerea in circuitul economic a stocurilor disponibile.
    Bancile finantatoare verifica, in cadrul lucrarilor de planificare financiara a intreprinderilor, modul in care - la stabilirea necesarului de fonduri - au fost respectate dispozitiile legale privitoare la calcularea normelor de stoc si normativelor mijloacelor circulante.
    Art. 52
    In domeniul gospodaririi fondurilor fixe, centralele industriale si celelalte unitati asimilate acestora au urmatoarele atributii principale:
    a) asigura proiectarea, realizarea si exploatarea masinilor, utilajelor, instalatiilor, a celorlalte fonduri fixe in conditii de eficienta economica si deplina siguranta in procesul de productie, stabilind sarcinile de productie pe unitatile competente, astfel incat sa realizeze incarcarea optima a capacitatilor de productie, precum si intretinerea si repararea corespunzatoare a acestora;
    b) asigura indrumarea si controlul unitatilor componente in ceea ce priveste respectarea stricta a tehnologiilor stabilite si aproba, conform competentelor legale, perfectionarile tehnologice la instalatii de importanta deosebita;
    c) elaboreaza si imbunatatesc normativele tehnice de exploatare, intretinere si reparatii ale fondurilor fixe pentru care nu sunt elaborate normative cu caracter republican sau departamental; controleaza sistematic modul de aplicare a normativelor de reparatii, precum si modul in care se efectueaza exploatarea si repararea principalelor instalatii din dotarea unitatilor componente, fiind raspunzatoare de functionarea lor in conditii de deplina siguranta.
    Art. 53
    In domeniul aprovizionarii tehnico-materiale si desfacerii produselor, centralele industriale si celelalte unitati asimilate acestora au urmatoarele atributii principale:
    a) asigura pe baza activitatii de prospectare, prin contractele pe care le incheie, aprovizionarea ritmica cu materii prime, materiale, combustibili, energie, utilaje, piese de schimb si ambalaje necesare indeplinirii sarcinilor de plan ce le revin, precum si portofoliul de comenzi si desfacerea continua a productiei;
    b) echilibreaza balantele materiale la care sunt coordonatori si asigura realizarea acestora, prevazand rezerve de plan corespunzatoare;
    c) elaboreaza si, dupa caz, aproba norme de consum si de stoc din competenta lor; iau masuri pentru respectarea consumurilor normate, asigurand folosirea judicioasa a materiilor prime si materialelor, extinderea utilizarii materialelor indigene inlocuitoare, valorificarea deseurilor, recuperarea ambalajelor refolosibile;
    d) dimensioneaza judicios stocurile, luand masuri pentru preintampinarea formarii de stocuri supranormative si pentru lichidarea celor deja formate;
    e) asigura dezvoltarea activitatilor de cercetare, creatie, proiectare si producere a ambalajelor si materialelor pentru ambalare, din cadrul unitatilor componente;
    f) rezolva, potrivit legii, neintelegerile precontractuale.
    Centralele de desfacere indeplinesc atributiile prevazute in prezentul articol pentru centralele industriale, corespunzator sarcinilor si raspunderilor ce le revin in calitate de coordonatori de balante.
    Art. 54
    In domeniul gospodaririi fondurilor fixe, intreprinderile si celelalte unitati economice au urmatoarele atributii principale:
    a) asigura functionarea continua, incarcarea completa, intretinerea si repararea fondurilor fixe, potrivit prescriptiilor tehnice; asigura utilitatile necesare (energie electrica, apa industriala, aer comprimat, abur etc) la parametrii stabiliti; raspund de tinerea corecta a evidentei capacitatilor de productie;
    b) doteaza masinile, utilajele si instalatiile cu aparatura de masura, control, reglare si automatizare prevazuta in documentatii si ia masurile necesare pentru mentinerea acesteia in stare de functionare la precizia prescrisa.
    Se interzice darea in exploatare a instalatiilor si liniilor tehnologice care nu sunt dotate cu aparatura de masura, control si automatizare prevazuta in proiecte;
    c) pregatesc din timp personalul necesar pentru exploatarea, intretinerea si repararea fondurilor fixe si asigura indrumarea tehnica corespunzatoare a proceselor de productie de catre sefii de sectii, sefii de instalatii si maistri, dotarea locurilor de munca cu instructiuni tehnice specifice in scopul desfasurarii ritmice a productiei, prevenirii avariilor si accidentelor;
    d) uzinele constructoare si furnizoare de utilaje, instalatii si aparatura de masura si control au obligatia de a amenaja, pentru produsele de serie, standuri in vederea verificarii realizarii parametrilor proiectati, pentru utilajele unicate si instalatiile  complexe si vor  efectua probele prevazute in documentatiile tehnice;
    e) organele de conducere colectiva au  obligatia de a lua masuri pentru respectarea regimului de lucru prevazut de tehnologia de fabricatie, a prescriptiilor tehnice in legatura cu utilizarea si intretinerea masinilor, utilajelor si instalatiilor si pentru executarea la timp si de calitate a lucrarilor de revizii si reparatii in conformitate cu normativele tehnice in vigoare.
    Art. 55
    In domeniul aprovizionarii tehnico-materiale si desfacerii produselor, intreprinderile si celelalte unitati economice au urmatoarele indatoriri principale:
    a) raspund de dimensionarea judicioasa a necesarului de materii prime, materiale, utilaje si alte produse, pe baza sarcinilor de productie, a normelor de consum si de stoc si urmaresc sistematic realizarea aprovizionarii, luand masurile necesare pentru desfasurarea ritmica a acestei activitati;
    b) asigura incheierea contractelor economice de aprovizionare si desfacere in cadrul competentelor aprobate de centrala; raspund de realizarea si livrarea ritmica a productiei, in cantitatile, sortimentele si la termenele stabilite prin contractele incheiate direct sau de catre centrala;
    c) aplica normele si normativele de consum si de stoc stabilite, luand masuri pentru reducerea continua a consumurilor specifice, prin perfectionarea produselor, a tehnologiilor de fabricatie, asimilarea de noi produse cu parametri ridicati, fara afectarea calitatii produselor; raspund de imobilizarile in stocuri supranormative si de valorificarea imediata a stocurilor disponibile;
    d) raspund de gospodarirea judicioasa a materiilor prime, materialelor si ambalajelor de care dispun, introducerea de inlocuitori pentru materialele deficitare si prelucrarea deseurilor, luand masuri pentru eliminarea pierderilor si risipei; organizeaza activitatea de depozitare a produselor, in scopul asigurarii unei conservari corespunzatoare a acestora si a evitarii pierderilor;
    e) organizeaza, in colaborare cu centralele respective, activitatea de "service" pentru produsele fabricate; participa la expozitii, targuri si la organizarea reclamei produselor din profilul de activitate.
    Art. 56
    Organizatiile si intreprinderile de proiectare a masinilor, utilajelor, instalatiilor, liniilor tehnologice, uzinelor si combinatelor au indatorirea sa adopte solutii constructive, optime din punct de vedere tehnico-economic, care sa permita functionarea acestora in conditii de siguranta; sa prevada in documentatiile tehnice verificarile si incercarile ce trebuie efectuate in uzine si pe santiere pentru controlul parametrilor de siguranta in functionare si piese de rezerva importante si sa acorde, la cererea beneficiarilor, asistenta tehnica necesara; sa elaboreze instructiuni tehnice pentru exploatarea, intretinerea, revizia periodica si repararea masinilor, utilajelor si instalatiilor, precum  si pentru calificarea necesara a personalului  de exploatare.
    Art. 57
    Furnizorul general si intreprinderile constructoare de masini, utilaje si instalatii au obligatia sa asigure respectarea documentatiilor de proiectare, tehnologice si de control tehnic; sa acorde la cererea beneficiarilor asistenta tehnica necesara; sa urmareasca in mod sistematic comportarea in exploatare a produselor livrate, organizand activitatea de "service"; raspund pentru pagubele generate de avariile produse din vina lor.
    Art. 58
    Intreprinderile si celelalte unitati economice furnizoare de energie electrica, termica, de apa, gaze si alte utilitati, din culpa carora se produc intreruperi accidentale in alimentarea consumatorilor sau in nerespectarea parametrilor de calitate stabiliti in normativele in vigoare, potrivit gradului de siguranta prevazut in proiect pentru categoria respectiva de consumatori, suporta pagubele produse beneficiarilor din aceasta cauza.
    Intreprinderile prestatoare de servicii care nu realizeaza sarcinile ce le revin in conformitate cu contractele incheiate sau normele stabilite raspund potrivit legii.
    Art. 59
    Comisiile de receptie a obiectivelor de investitii, constituite in conformitate cu prevederile legale, au indatorirea sa verifice modul in care au fost respectate prevederile din documentatiile tehnice la executia lucrarilor de constructii-montaj si sa nu avizeze punerea in functiune a capacitatilor de productie, daca acestea nu corespund proiectelor.
    Pentru neefectuarea receptiei in termen si de buna calitate, comisiile de receptie raspund potrivit legii.

    CAP. 8

    Art. 60
    Consiliul de Ministri stabileste obiectivele si prioritatile privind punerea in valoare a resurselor de materii prime si materiale ale tarii, elaboreaza orientari in ceea ce priveste consumul de combustibili, adopta hotarari si dispozitii concrete pentru gospodarirea rationala a materiilor prime si utilizarea deplina a fondurilor fixe si, pe baza legii planului de stat, stabileste sarcinile de plan privind aprovizionarea tehnico-materiala pe ministere, celelalte organe centrale si locale ale administratiei de stat.
    Art. 61
    Incalcarea obligatiilor prevazute in prezenta lege atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, civila, administrativa sau penala.
    Consiliul de Ministri va stabili faptele care constituie contraventie la prevederile prezentei legi si sanctiunile corespunzatoare.
    Art. 62
    Se recomanda unitatilor cooperatiste si celorlalte organizatii obstesti ca tinand seama de prevederile prezentei legi, prin adaptarea la forma lor organizatorica si specificul activitatii, sa stabileasca reglementari corespunzatoare.
    Art. 63
    Pentru instalatiile care la data publicarii prezentei legi se afla in stare de functiune dar nu indeplinesc conditiile prevazute in prezenta lege, ministerele, celelalte organe centrale si locale ale administratiei de stat vor prezenta Consiliului de Ministri, in termen de 90 zile de la publicarea ei, propuneri de masuri si termene pentru remedierea deficientelor si asigurarea functionarii lor normale.
    Art. 64
    Dispozitiile legii de fata intra in vigoare la 90 zile dupa publicarea ei.SmartCity5

COMENTARII la Legea 14/1971

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 14 din 1971
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 14/1971
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu