E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Legea 20 1984 abrogat de Legea 120 2000
Articolul 6 din actul Legea 20 1984 abrogat de articolul 33 din actul Ordonanţa 19 1992
Articolul 2 din actul Legea 20 1984 abrogat de articolul 33 din actul Ordonanţa 19 1992
Articolul 3 din actul Legea 20 1984 abrogat de articolul 33 din actul Ordonanţa 19 1992
Articolul 24 din actul Legea 20 1984 modificat de articolul 33 din actul Ordonanţa 19 1992
Articolul 25 din actul Legea 20 1984 abrogat de articolul 33 din actul Ordonanţa 19 1992
Articolul 5 din actul Legea 20 1984 modificat de articolul 33 din actul Ordonanţa 19 1992
Articolul 33 din actul Legea 20 1984 abrogat de articolul 33 din actul Ordonanţa 19 1992
Articolul 34 din actul Legea 20 1984 abrogat de articolul 33 din actul Ordonanţa 19 1992
Articolul 35 din actul Legea 20 1984 abrogat de articolul 33 din actul Ordonanţa 19 1992
Articolul 38 din actul Legea 20 1984 modificat de articolul 33 din actul Ordonanţa 19 1992
Articolul 39 din actul Legea 20 1984 abrogat de articolul 33 din actul Ordonanţa 19 1992
Articolul 1 din actul Legea 20 1984 abrogat de articolul 33 din actul Ordonanţa 19 1992
Articolul 2 din actul Legea 20 1984 abrogat de articolul 33 din actul Ordonanţa 19 1992
Legea 20 1984 in legatura cu Rectificare 19 1992
Articolul 20 din actul Legea 20 1984 abrogat de articolul 6 din actul Decretul 259 1988
Articolul 15 din actul Legea 20 1984 modificat de articolul 4 din actul Decretul 19 1986
Articolul 17 din actul Legea 20 1984 modificat de articolul 4 din actul Decretul 19 1986
Articolul 22 din actul Legea 20 1984 modificat de articolul 4 din actul Decretul 19 1986
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 20 din 13 decembrie 1984

privind tipizarea si standardizarea produselor, constructiilor si tehnologiilor, normarea tehnica a consumurilor materiale si energetice, ridicarea calitatii si nivelului tehnic al produselor

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 91 din 21 decembrie 1984


SmartCity3


    Infaptuirea obiectivelor prevazute in Programul de faurire a societatii socialiste multilateral dezvoltate si inaintare a Romaniei spre comunism, a hotararilor Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Roman, a programelor speciale privind ridicarea nivelului tehnic si calitativ al produselor, reducerea consumurilor materiale si energetice, valorificarea superioara a tuturor resurselor si cresterea mai accentuata a productivitatii muncii, impun perfectionarea activitatilor de tipizare, standardizare si normare tehnica - factori esentiali in promovarea progresului tehnico-stiintific, in sporirea eficientei intregii activitati economice.
    Tipizarea, standardizarea, normarea consumurilor de materii prime, materiale, combustibili si energie trebuie sa asigure modernizarea continua a productiei, introducerea si generalizarea tehnologiilor avansate, cresterea performantelor constructiv-functionale si a fiabilitatii produselor, reducerea consumurilor de materii prime, materiale, combustibili si energie, recuperarea si valorificarea tuturor resurselor refolosibile.
    Totodata, perfectionarea activitatilor de tipizare, standardizare si normare asigura concentrarea si integrarea productiei, precum si specializarea intreprinderilor, in vederea folosirii cu maximum de randament a capacitatilor productive, valorificarii superioare a resurselor materiale si energetice, reducerii costurilor de fabricatie, organizarii mai bune a productiei si a muncii.
    Pentru imbunatatirea activitatii de elaborare a normelor de tipizare, standardelor si normelor tehnice de consum, precum si pentru intarirea controlului si asigurarea respectarii riguroase a acestor norme de catre toate unitatile din economie, se instituie, pe langa Consiliul de Ministri, ca organ de specialitate, Consiliul central pentru tipizare, standardizare, normare si calitate.
    In scopul asigurarii cadrului juridic necesar perfectionarii activitatii in aceste domenii,
    Marea Adunare Nationala a Republicii Socialiste Romania adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Ridicarea permanenta a nivelului tehnic si calitativ al produselor, lucrarilor si serviciilor, corespunzator celor mai bune performante obtinute in tara si pe plan mondial, constituie o obligatie de baza a ministerelor, celorlalte organe centrale si locale, centralelor, unitatilor de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica, intreprinderilor, a tuturor colectivelor de oameni ai muncii din industrie, agricultura, constructii transporturi si celelalte ramuri ale economiei nationale.
    Art. 2
    Ministerele, celelalte organe centrale si locale, centralele, intreprinderile, unitatile de cercetare stiintifica, inginerie tehnologica si de proiectare sunt obligate sa elaboreze si sa aplice, in conditiile prezentei legi, norme de tipizare, standarde si norme tehnice de consum pe baza celor mai bune rezultate obtinute in activitatea de cercetare stiintifica, inginerie tehnologica, proiectare si productie, care sa asigure ridicarea continua a calitatii productiei si competitivitatii produselor, folosirea eficienta a resurselor materiale si energetice, cresterea productivitatii muncii, reducerea costurilor de productie.
    Art. 3
    Proiectarea, omologarea si introducerea in fabricatie de produse si tehnologii noi se realizeaza numai prin utilizarea de materii prime, materiale, piese, subansamble, produse si instalatii tipizate, cu respectarea prescriptiilor de calitate si a celorlalte prevederi din standarde si in conditiile incadrarii stricte in limitele stabilite prin normele tehnice de consum si de recuperare a resurselor refolosibile.
    Se interzic proiectarea, omologarea si introducerea in fabricatie sau in exploatare de produse si tehnologii noi cu consumuri specifice mai mari decat ale produselor sau tehnologiilor pe care le inlocuiesc.
    Art. 4
    In realizarea obiectivelor de investitii, ministerele, celelalte organe centrale si locale, unitatile de proiectare si intreprinderile sunt obligate sa utilizeze tehnologiile, instalatiile si liniile tehnologice tipizate, proiectele tip de constructii, celelalte prescriptii si normative tehnice si sa asigure, pe aceasta baza, diminuarea continua a costurilor si duratei de executie, reducerea consumurilor materiale si energetice, cresterea productivitatii muncii, a calitatii si eficientei economice a lucrarilor.
    Art. 5
    Planificarea productiei fizice, repartizarea, contractarea si livrarea materiilor prime, materialelor, combustibililor, energiei, a tuturor produselor, precum si folosirea acestora in intreaga economie nationala, se efectueaza numai pe baza normelor de consum aprobate, cu respectarea nomenclatoarelor de materiale si produse tipizate si in stricta conformitate cu caracteristicile tehnico-calitative si cu celelalte prevederi din standarde.
    Art. 6
    Pe data prezentei legi se infiinteaza Consiliul central pentru tipizare, standardizare, normare si calitate, organ de specialitate al Consiliului de Ministri, care raspunde de perfectionarea continua a normelor de tipizare, standardelor si normelor tehnice de consum, precum si de aplicarea si controlul respectarii acestor norme in intreaga economie nationala.

    CAP. 2
    Tipizarea produselor, constructiilor si tehnologiilor

    Art. 7
    Tipizarea produselor, constructiilor si tehnologiilor se aplica in mod unitar in toate ramurile si sectoarelor de activitate si trebuie sa asigure reducerea numarului de sortimente, tipuri si dimensiuni de materiale, subansamble si produse finite, precum si modernizarea tehnologiilor de fabricatie, in scopul realizarii de noi produse cu caracteristici tehnico-functionale si calitative superioare, diminuarii consumurilor de materii prime, materiale, combustibili si energie, cresterii productivitatii muncii si ridicarii eficientei in intreaga economie nationala.
    Art. 8
    Proiectarea, introducerea in fabricatie si executarea in intreaga economie nationala a materialelor, produselor, masinilor, instalatiilor, utilajelor, liniilor tehnologice si constructiilor se fac numai cu respectarea nomenclatoarelor si proiectelor tip stabilite potrivit prezentei legi.
    Tipizarea produselor trebuie realizata in stransa legatura cu tipizarea tehnologiilor de productie, a liniilor si instalatiilor tehnologice, asigurand extinderea posibilitatilor de utilizare a materialelor, pieselor si subansamblelor tipizate la o gama cat mai larga de produse.
    Art. 9
    Activitatea de tipizare trebuie sa asigure:
    a) reducerea numarului de marci si a tipodimensiunilor produselor din otel si alte metale, extinderea domeniului lor de folosinta, limitarea folosirii marcilor superioare numai la produsele la care cerintele tehnico-economice justifica aceasta, cresterea eficientei utilizarii metalului in economia nationala;
    b) optimizarea nomenclatoarelor de materiale chimice, articole din mase plastice si cauciuc, fibre si fire sintetice, coloranti, pesticide si alte produse chimice, in vederea cresterii gradului de valorificare a materiilor prime si satisfacerii, in conditii de eficienta economica ridicata, a cerintelor economiei nationale;
    c) realizarea de linii tehnologice, sisteme de masini si utilaje intr-o conceptie modulara si multifunctionala, prin unificarea constructiva a elementelor si subansamblelor, dezvoltindu-se fabricatia de componente tipizate pentru toate subramurile industriei constructiilor de masini, electrotehnica si electronica;
    d) tipizarea mijloacelor de masura si control in raport cu gradul de solicitare a aparaturii respective, cu cerintele concrete ale diferitelor ramuri ale economiei nationale, in vederea  optimizarii sistemelor de masura si control si a folosirii lor rationale in unitatile de productie;
    e) perfectionarea proiectelor tip de constructii si tehnologii, simplificarea solutiilor constructive, elaborarea de noi proiecte care sa asigure cresterea eficientei si reducerea consumurilor energetice si de materiale;
    f) imbunatatirea continua a nomenclatoarelor de materiale tipizate pentru constructii si instalatii, a caracteristicilor tehnice si calitative ale acestora, prin perfectionarea tehnologiilor de productie, care sa asigure diminuarea consumurilor materiale si energetice, reducerea materiilor prime din import, crearea de materiale inlocuitoare cu eficienta sporita;
    g) folosirea in activitatea de intretinere si reparatii din toate ramurile economiei nationale a materialelor, pieselor si subansamblelor tipizate, asigurandu-se, concomitent cu efectuarea reparatiilor, modernizarea liniilor si instalatiilor tehnologice;
    h) reducerea tipurilor si categoriilor de ambalaje, a materialelor din care sunt confectionate, in scopul diminuarii greutatii acestora, utilizarii de materiale ieftine, recuperabile, in conditii care sa asigure pastrarea calitatii, integritatea si conservarea produselor, aplicarea tehnologiilor moderne de transport si manipulare.
    Introducerea in circuitul economic a oricaror categorii de ambalaje se poate face numai cu respectarea normelor de tipizare aprobate si daca se asigura prin aceasta masura cresterea eficientei economice in activitatea de productie si de circulatie a marfurilor.
    Art. 10
    Normele de tipizare cuprind nomenclatoarele de produse tipizate, nomenclatoarele de linii si instalatii tehnologice tipizate, precum si proiectele tip de constructii si tehnologii.
    Normele de tipizare se aproba prin decret al Consiliului de Stat.
    Art. 11
    Continutul cadru al normelor de tipizare si conditiile de elaborare ale acestora sunt prevazute in anexa nr. 1

    CAP. 3
    Standardizarea

    Art. 12
    Pentru ridicarea permanenta a parametrilor tehnici si calitativi ai produselor si a gradului lor de competitivitate la nivelul celor mai bune realizari obtinute pe plan national si international, in intreaga economie se aplica standarde care contin prescriptii, reguli si metode in scopul generalizarii si folosirii unitare de solutii optime in domeniul productiei materiale si in alte domenii.
    Standardizarea trebuie sa conduca la:
    a) perfectionarea activitatii de conceptie si proiectare, folosirea optima a capacitatilor de productie, buna organizare a productiei si muncii, economisirea mijloacelor materiale, cresterea productivitatii muncii, promovarea larga a progresului tehnico-stiintific in economia nationala;
    b) stabilirea de conditii tehnice de calitate, constructive, functionale si de fiabilitate, de metode de analiza, incercari si control calitativ la nivelul celor mai bune realizari obtinute in tara si in strainatate;
    c) valorificarea superioara a resurselor materiale si energetice prin ridicarea performantelor aparatelor, masinilor, utilajelor si instalatiilor tehnologice, ale tuturor produselor;
    d) utilizarea de noi materiale care sa inlocuiasca materialele scumpe si din import;
    e) recuperarea si valorificarea superioara a resurselor materiale si energetice refolosibile;
    f) stabilirea de parametri tehnico-functionali si de metode de verificare in concordanta cu prevederile din documentele internationale de standardizare si cu cerintele dezvoltarii activitatii de comert exterior si cooperare economica si tehnica internationala;
    Art. 13
    In activitatea de standardizare se elaboreaza standarde de stat, standarde de ramura si standarde de intreprindere care se aproba de catre:
    a) Consiliul de Stat, pentru standardele de importanta deosebita, nominalizate in planul national unic de dezvoltare economico-sociala; celelalte standarde de stat se aproba de Consiliul National pentru Stiinta si Tehnologie, prin Institutul roman de standardizare;
    b) organele de conducere colectiva ale ministerelor si celorlalte organe centrale coordonatoare de ramura, pentru standardele de ramura;
    c) organele de conducere colectiva ale centralei sau, dupa caz, ale organului ierarhic superior al intreprinderii elaboratoare, pentru standardele de intreprindere; pentru piesele, subansamblele sau ansamblele realizate in cadrul cooperarii in productie standardele de intreprindere se aproba de centrala in subordinea careia functioneaza unitatea care coordoneaza fabricarea produsului final, cu avizul unitatilor de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica de profil.
    Art. 14
    Continutul cadru al standardelor, precum si conditiile de elaborare si aplicare ale acestora, sunt prevazute in anexa nr. 2.

    CAP. 4
    Normarea tehnica a consumurilor si a reparatiilor

    Art. 15
    Utilizarea materiilor prime, materialelor, combustibililor si energiei, a celorlalte resurse materiale in activitatile productive din intreaga economie se realizeaza numai pe baza normelor tehnice de consum.
    Normele tehnice de consum se stabilesc pe unitatea de produs fizic, pe baza de tehnologii noi sau reproiectate, care asigura reducerea consumurilor de materii prime, materiale, combustibili si energie, realizarea de noi materiale si produse cu calitati tehnico-functionale si de fiabilitate ridicate, valorificarea superioara a tuturor resurselor materiale si energetice.
    Art. 16
    Pentru reducerea consumurilor si cresterea gradului de valorificare a resurselor materiale si energetice, se va actiona, in principal, in urmatoarele directii:
    a) in industria extractiva se vor extinde tehnologiile mecanizate care asigura reducerea consumului de lemn, metal si alte materiale pentru sustineri, cresterea gradului de recuperare a substantelor utile din zacaminte, valorificarea resurselor recuperabile din halde, iazuri, zguri metalurgice;
    b) in industria energiei electrice si termice se vor lua masuri pentru cresterea randamentelor si reducerea consumurilor tehnologice la producerea, transportul si distributia energiei electrice si termice, precum si pentru imbunatatirea functionarii tuturor grupurilor energetice;
    c) in industria metalurgica se vor introduce tehnologii moderne care asigura consumuri reduse de cocs, feroaliaje, combustibili si energie, cresterea coeficientului de scoatere de produse finite din metal, intensificarea recuperarii si valorificarii materialelor refolosibile;
    d) in industria constructoare de masini se va asigura proiectarea, reproiectarea si fabricarea de produse  cu parametri functionali competitivi, consumuri reduse de materiale, combustibili, energie si grad ridicat de utilizare a metalului, prin imbunatatirea principiilor functionale, reducerea greutatii, simplificarea operatiilor de intretinere si reparatii, tipizarea si miniaturizarea reperelor si subansamblelor componente, extinderea automatizarii si robotizarii;
    e) in industria chimica vor fi asimilate sortimente cu caracteristici calitative superioare si se va asigura perfectionarea tehnologiilor de fabricatie, imbunatatirea randamentelor instalatiilor, reducerea consumului de combustibili si energie; in sectoarele prelucratoare, se va extinde fabricatia produselor cu greutati specifice reduse pe unitatea de volum, suprafata sau de lungime; se va largi utilizarea resurselor refolosibile indeosebi din cauciuc, mase plastice, substante utile din ape reziduale, lesii, namoluri, halde, aplicandu-se noi tehnologii de valorificare superioara, complexa a acestora;
    f) in industria exploatarii si prelucrarii lemnului va creste gradul de valorificare a masei lemnoase, prin diminuarea grosimii cherestelelor si placilor, obtinerea de suprafete utile mai mari, valorificarea complexa a subproduselor rezultate din taieri, fasonari si prelucrari, reducerea gabaritelor si greutatii produselor finite, corespunzator functionalitatii acestora;
    g) in industria celulozei si hartiei se va asigura reducerea gramajelor la hartii si cartoane, imbunatatirea planurilor de croire a confectiilor si ambalajelor din hartii si carton, cresterea gradului de utilizare a materialelor refolosibile;
    h) in industria materialelor de constructii va fi extinsa productia de materiale eficiente, cu caracteristici superioare si consumuri reduse de materii prime, combustibili si energie, se vor generaliza tehnologiile cu uscare naturala, iar prefabricatele vor fi realizate in solutii constructive usoare si cu grad ridicat de finisare;
    i) in industria usoara se va asigura reducerea greutatii specifice a tesaturilor, articolelor de sticlarie si geamurilor, extinderea inlocuitorilor si materialelor refolosibile, cresterea coeficientilor de utilizare a materiilor prime si materialelor;
    j) in transporturi se va asigura reducerea consumurilor de carburanti prin optimizarea fluxurilor, incarcarea la capacitate a mijloacelor, folosirea autovehiculelor cu remorci;
    k) in agricultura se vor lua masuri pentru respectarea riguroasa a tehnologiilor de efectuare a lucrarilor agricole, folosirea complexa si la maximum a tractoarelor si a celorlalte masini agricole, intretinerea si repararea corespunzatoare a acestora, micsorarea consumurilor energetice la sistemele de irigatii, utilizarea judicioasa a ingrasamintelor, insecticidelor, pesticidelor, incadrarea in normele de furajare stabilite, eliminarea oricaror forme de risipa si pierderi;
    l) in activitatea de productie a ambalajelor se vor lua masuri pentru reducerea greutatii acestora, utilizarea de materiale ieftine, recuperabile, limitarea la strictul necesar a dimensiunilor, marirea duratelor de serviciu, micsorarea cheltuielilor de intretinere, crearea de noi materiale si tipuri de ambalaje cu consumuri specifice reduse si eficienta economica ridicata; unitatile socialiste raspund de gospodarirea si intretinerea ambalajelor pe toata durata normata de serviciu, precum si de folosirea intensiva, cu maxima eficienta, a materialelor de ambalare si ambalajelor alocate prin plan.
    Se interzice scoaterea din circuitul economic a ambalajelor inainte de indeplinirea duratelor de serviciu si a ciclurilor de utilizare normate;
    m) in toate sectoarele economiei se va actiona permanent pentru reducerea tuturor categoriilor de consumuri materiale si energetice, cresterea eficientei utilizarii acestora, valorificarea in proportie sporita a resurselor materiale refolosibile, in conditiile ridicarii calitatii si fiabilitatii produselor.
    Art. 17
    Normele tehnice de consum se stabilesc si dupa caz, se reexamineaza anual.
    Pentru a asigura luarea din timp a tuturor masurilor de perfectionare a tehnologiilor si de reproiectare a produselor, normele de consum pe unitatea de produs se stabilesc cu un an inainte de perioada de aplicare.
    Art. 18
    Proiectarea de produse si tehnologii noi si modernizarea celor existente se fac cu respectarea consumurilor specifice stabilite prin notele de comanda si a prescriptiilor de utilizare a resurselor materiale si energetice.
    In notele de comanda se prevede realizarea noilor produse si tehnologii la parametri tehnico-functionali si calitativi superiori, cu consumuri specifice si costuri de fabricatie mai reduse decat ale celor existente si cu respectarea stricta a normelor de tipizare, standardelor si prescriptiilor de utilizare a resurselor materiale si energetice.
    Notele de comanda se aproba de catre:
    a) Consiliul de Ministri, pentru principalele produse si tehnologii noi si reproiectate nominalizate in planul national unic de dezvoltare economico-sociala;
    b) organele de conducere colectiva ale ministerelor coordonatoare de ramura, pentru celelalte produse noi si reproiectate nominalizate in planul national unic si la nivelul ministerelor si celorlalte organe centrale;
    c) organele de conducere colectiva ale centralelor sau, dupa caz, ale organului ierarhic superior al unitatii elaboratoare, pentru alte produse.
    Art. 19
    Introducerea in procesul de fabricatie de produse si tehnologii se poate face numai dupa aprobarea documentatiei de executie, care trebuie sa cuprinda obligatoriu si normele tehnice de consum, coeficientii de utilizare a materialelor, randamentele energetice si alti indicatori de consum specifici produsului sau tehnologiei.
    Art. 20
    Normele tehnice privind consumurile materiale si energetice se aproba de catre:
    a) Consiliul de Stat, pentru principalele produse nominalizate in sectiunea de productie industriala a planului national unic;
    b) organele de conducere colectiva ale ministerelor coordonatoare de ramura, pentru celelalte produse nominalizate in sectiunea de productie industriala a planului national unic;
    c) organele de conducere colectiva ale centralelor sau, dupa caz, ale organului ierarhic superior al unitatii elaboratoare, pentru alte produse decat cele de la lit. a) si b).
    Art. 21
    In scopul utilizarii si gospodaririi in conditii de maxima eficienta a fondurilor fixe, al evitarii avariilor si intreruperilor accidentale, intreprinderile, centralele, ministerele, celelalte organe centrale si locale sunt obligate sa ia masuri pentru intretinerea, revizia si repararea fondurilor fixe in conformitate cu planurile si programele stabilite si cu respectarea normelor tehnice de reparatii.
    Art. 22
    Normele tehnice de reparatii trebuie sa asigure marirea ciclului de functionare intre reparatii, reducerea la minimum a duratei reparatiilor si a stationarii in reparatie, diminuarea continua a costului lucrarilor de reparatii.
    In functie de importanta si categoriile fondurilor fixe la care se refera, normele tehnice de reparatii sunt cu caracter republican, de ramura si de intreprindere.
    Normele tehnice de reparatii cu caracter republican se aproba de Consiliul de Ministri, cele de ramura de catre ministerul coordonator de ramura, iar cele de intreprindere de catre centrala.
    Normele tehnice de reparatii se revizuiesc si se completeaza ca urmare a punerii in functiune de noi tipuri de masini, utilaje, instalatii, cladiri si alte constructii, a rezultatelor obtinute in exploatare sau a imbunatatirii tehnologiilor de executie a reparatiilor.
    Art. 23
    Continutul cadru al normelor tehnice de consum si de reparatii, al notelor de comanda si prescriptiilor de utilizare a resurselor materiale si energetice, precum si conditiile de elaborare si aprobare ale acestora sunt prevazute in anexa nr. 3.

    CAP. 5
    Atributii si raspunderi in domeniul tipizarii, standardizarii, normarii tehnice a consumurilor materiale si energetice, ridicarii calitatii si nivelului tehnic al produselor

    SECTIUNEA  I
    Consiliul de Ministri

    Art. 24
    Consiliul de Ministri raspunde de infaptuirea, in intreaga economie, a politicii partidului si statului privind ridicarea calitatii si nivelului tehnic al productiei, tipizarea si standardizarea, normarea tehnica a consumurilor materiale si energetice, in care scop adopta masuri pentru:
    a) cresterea permanenta a nivelului tehnic si calitativ al produselor, pe baza celor mai bune rezultate obtinute in cercetarea stiintifica si in proiectare;
    b) perfectionarea continua a activitatii de tipizare si de standardizare astfel ca prin aceasta sa se asigure cresterea sistematica a calitatii produselor, reducerea consumurilor si a costurilor de productie, generalizarea rezultatelor obtinute in cresterea stiintifica si dezvoltarea tehnologica;
    c) normarea tuturor consumurilor materiale si energetice, reducerea normelor de consum, asimilarea de noi produse si tehnologii, valorificarea integrala a resurselor refolosibile.
    Art. 25
    Consiliul de Ministri controleaza respectarea stricta de catre ministere, celelalte organe centrale si locale, centrale, intreprinderi, toate unitatile socialiste, a programelor de ridicare a calitatii si nivelului tehnic al produselor, a normelor de tipizare, standardelor, normelor si normativelor de consum, de recuperare, refolosire si de reparatii aprobate si ia masuri pentru inlaturarea oricaror neajunsuri constatate.

    SECTIUNEA a 2-a
    Consiliul central pentru tipizare, standardizare, normare si calitate

    Art. 26
    Consiliul central pentru tipizare, standardizare, normare si calitate are urmatoarele atributii si raspunderi principale:
    a) asigura coordonarea si indrumarea unitara, in intreaga economie, a activitatii de tipizare si standardizare, de normare tehnica a consumurilor materiale si energetice, precum si de ridicare a nivelului tehnic si calitativ al produselor si tehnologiilor;
    b) stabileste masuri pentru continua imbunatatire a normelor de tipizare si a standardelor, in vederea promovarii de noi solutii, care sa conduca la ridicarea calitatii produselor si cresterea eficientei activitatii economice;
    c) asigura elaborarea in intreaga economie, pe baze stiintifice, a normelor tehnice privind consumurile materiale si energetice in scopul reducerii sistematice a acestora, al valorificarii superioare al tuturor categoriilor de resurse;
    d) controleaza modul cum se respecta normele de tipizare, standardizare, normele tehnice de consum si de reparatii de catre toate unitatile de cercetare, proiectare si executie;
    e) controleaza si ia masuri pentru elaborarea si indeplinirea programelor de imbunatatire a calitatii produselor si a indicatorilor prevazuti in plan, de catre ministere, celelalte organe centrale si locale; controlul tehnic de calitate se exercita prin Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calitatii Produselor si celelalte organe tehnice de control, potrivit legii.
    Art. 27
    Consiliul central pentru tipizare, standardizare, normare si calitate este format din reprezentanti ai ministerelor, celorlalte organe centrale, conducatori ai institutelor centrale, oameni de stiinta si specialisti de inalta calificare din productie, cercetare si invatamant.
    Componenta Consiliului central pentru tipizare, standardizare, normare si calitate se aproba prin decret prezidential.
    Art. 28
    In subordinea Consiliului central pentru tipizare, standardizare, normare si calitate se organizeaza Directia pentru tipizare, standardizare si normare tehnica a consumurilor care raspunde de elaborarea, impreuna cu organele prevazute de lege, a normelor de tipizare, standardelor si normelor tehnice de consum, de urmarirea si controlul aplicarii acestora in intreaga economie.

    SECTIUNEA a 3-a
    Atributiile si raspunderile  Consiliului National pentru Stiinta si Tehnologie, Comitetului de Stat al Planificarii, Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe

    Art. 29
    Consiliul National pentru Stiinta si Tehnologie are, in domeniul tipizarii, standardizarii, normarii tehnice a consumurilor si calitatii, urmatoarele atributii principale:
    a) raspunde de cuprinderea in plan si de realizarea obiectivelor de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si introducere a  progresului tehnic care asigura ridicarea permanenta a nivelului tehnic-calitativ al produselor, promovarea si generalizarea tehnologiilor avansate, reducerea consumurilor materiale si energetice, cresterea gradului de utilizare a resurselor refolosibile;
    b) indruma si controleaza activitatea ministerelor, celorlalte organe centrale si locale, a unitatilor de cercetare stiintifica, inginerie tehnologica si de proiectare in realizarea sarcinilor ce le revin pentru elaborarea si aplicarea normelor de tipizare si a standardelor;
    c) raspunde si controleaza activitatea de elaborare si aplicare a normelor tehnice de consum in unitatile de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica, pentru toate categoriile de resurse materiale si energetice.
    Art. 30
    Comitetul de Stat al Planificarii are, in domeniul tipizarii, standardizarii, normarii tehnice a consumurilor si calitatii, urmatoarele atributii principale:
    a) raspunde de fundamentarea planului pe baza normelor si normativelor de consum, a normelor de recuperare si reconditionare, a standardelor si nomenclatoarelor de produse tipizate, a normelor de reparatii ale fondurilor fixe;
    b) raspunde, impreuna cu Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, de elaborarea si definitivarea normativelor de consumuri materiale si energetice care se aproba prin planul national unic;  participa la elaborarea si definitivarea normelor de tipizare si avizeaza standardele  care se aproba de catre Consiliul de Stat;
    c) controleaza si ia masuri, pe parcursul realizarii planului, pentru respectarea standardelor si normelor de tipizare, incadrarea consumurilor materiale si energetice in normativele si indicatorii de valorificare aprobati prin plan.
    Art. 31
    Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale  si Controlului Gospodarii Fondurilor Fixe are, in domeniul tipizarii, standardizarii, normarii tehnice a consumurilor si reparatiilor, urmatoarele atributii principale:
    a) controleaza si ia masuri pentru incadrarea in consumurile normate si sistarea aprovizionarii in cazurile de incalcare a normelor de consum, de risipa si utilizare nerationala a resurselor;
    b) raspunde de elaborarea, in conditiile legii, a normelor si normativelor de consum si coeficientilor de utilizare;
    c) participa la elaborarea si definitivarea normelor de tipizare, precum si a standardelor de stat din domeniul sau de activitate;
    d) controleaza si ia masuri pentru pregatirea si executia reparatiilor si reviziilor fondurilor fixe, in conformitate cu normele tehnice de reparatii aprobate.

    SECTIUNEA a 4-a
    Atributiile si raspunderile ministerelor economice, celorlalte organe centrale si locale

    Art. 32
    Ministerele, celelalte organe centrale si locale asigura desfasurarea in bune conditii a activitatilor de tipizare, standardizare, normare tehnica a consumurilor si de asigurare a calitatii din unitatile subordonate, in care scop:
    a) raspund de respectarea stricta a normelor de tipizare, a standardelor si normelor tehnice de consum in activitatea de proiectare, planificare, productie si investitii;
    b) adopta masuri pentru incadrarea unitatilor din subordine in consumurile normate, promovarea si generalizarea solutiilor de reducere a acestora;
    c) organizeaza pregatirea si realizarea reparatiilor si reviziilor fondurilor fixe in stricta concordanta cu normele aprobate;
    d) elaboreaza si raspund de realizarea programelor pentru ridicarea nivelului tehnic si imbunatatirea continua a calitatii produselor.
    Directiile tehnice din ministere si celelalte organe centrale si locale asigura indeplinirea sarcinilor ce revin acestora in elaborarea normelor de tipizare, standardelor si a normelor tehnice de consum si reparatii. Definitivarea acestor norme si standarde se face cu avizul consiliilor tehnico-economice, pe baza hotararii organelor de conducere colectiva.
    Art. 33
    Pentru buna desfasurare pe ramuri a activitatilor de tipizare, standardizare, normare tehnica a consumurilor si de ridicare a calitatii produselor se organizeaza comisii de specialitate pentru:
    - industria chimica;
    - metalurgie;
    - constructia de masini;
    - constructia de masini-unelte, electrotehnica si electronica;
    - industria lemnului si materialelor de constructii;
    - transporturi si telecomunicatii;
    - energie electrica si termica;
    - industria miniera;
    - industria petrolului si gazelor;
    - geologie;
    - industria usoara;
    - agricultura si industria alimentara;
    - silvicultura;
    - constructii civile si industriale.
    Art. 34
    Comisiile de specialitate se organizeaza pe langa ministerele coordonatoare de ramura si sunt conduse de ministru.
    Componenta comisiilor de specialitate se aproba de Consiliul central pentru tipizare, standardizare, normare si calitate, fata de care comisiile raspund de intreaga lor activitate.
    Art. 35
    Comisiile de specialitate de ramura au urmatoarele atributii principale:
    a) raspund de elaborarea lucrarilor de tipizare, de standardizare si de normare tehnica a consumurilor materiale si energetice din cadrul ramurii; analizeaza propunerile pentru tipizarea  si standardizarea materialelor, produselor, tehnologiilor si constructiilor si le supun spre examinare si aprobare organelor prevazute de lege;
    b) controleaza respectarea stricta a normelor de tipizare, standardelor si normelor tehnice de consum la fabricarea tuturor produselor din ramura;
    c) stabilesc masuri ce se impun in cadrul ramurii pentru innoirea si modernizarea produselor si tehnologiilor, pentru reducerea corespunzatoare a consumurilor;
    d) controleaza aplicarea masurilor pentru asimilarea si introducerea in productie  a materialelor, componentelor, subansamblelor, masinilor si instalatiilor tipizate si standardizate.

    SECTIUNEA a 5-a
    Atributiile si raspunderile institutelor centrale, centralelor industriale, intreprinderilor

    Art. 36
    Institutele centrale si unitatile de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica au, in domeniul tipizarii, standardizarii si normarii tehnice a consumurilor, urmatoarele atributii principale:
    a) raspund de elaborarea normelor de tipizare, standardelor si normelor tehnice de consum pe baza celor mai bune rezultate obtinute in activitatea de cercetare stiintifica, inginerie tehnologica, proiectare si productie;
    b) raspund de calitatea solutiilor tehnice din documentatiile elaborate, de perfectionarea continua a produselor din profilul lor de activitate;
    c) acorda asistenta tehnica centralelor si intreprinderilor pentru aplicarea masurilor de reducere continua a consumurilor materiale si energetice.
    Art. 37
    Centralele industriale raspund de intreaga activitate de tipizare, standardizare, normare tehnica a consumurilor si de ridicare a calitatii produselor in unitatile componente sau subordonate, in care scop:
    a) asigura elaborarea normelor de tipizare si a standardelor, potrivit sarcinilor ce le revin, precum si normarea tuturor categoriilor de consumuri materiale si energetice;
    b) aplica masurile de reducere a consumurilor si asigura o stricta disciplina in utilizarea resurselor de materii prime, materiale, combustibili si energie;
    c) efectueaza reparatiile si reviziile fondurilor fixe cu respectarea riguroasa a normelor aprobate;
    d) iau masuri pentru fabricarea si livrarea produselor conform prevederilor privind calitatea din standarde, caiete de sarcini, documentatii tehnice si contracte.
    Art. 38
    Intreprinderile si celelalte unitati de productie raspund nemijlocit in domeniul lor de activitate pentru:
    a) elaborarea standardelor stabilite prin plan si respectarea stricta a prevederilor din normele de tipizare si din standarde;
    b) normarea integrala a consumurilor materiale si energetice, respectarea tuturor consumurilor normate, reducerea la minimum a consumurilor netehnologice de energie si combustibili si utilizarea intr-o masura cat mai mare a resurselor materiale si energetice refolosibile ;
    c) livrarea produselor numai dupa marcarea lor potrivit prescriptiilor din standarde de catre unitatea producatoare; se interzice marcarea produsului cu simbolul si numarul standardului pe baza caruia a fost executat, daca produsul nu corespunde integral prevederilor standardului;
    d) introducerea in fabricatie de serie a produselor noi si modernizate numai dupa omologarea acestora si adoptarea tuturor masurilor necesare pentru asigurarea calitatii;
    e) pregatirea corespunzatoare si efectuarea reviziilor si reparatiilor in conformitate cu normele aprobate.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 39
    Normele tehnice de ramura si de intreprindere, precum si normativele tehnice de reparatii in vigoare isi mentin valabilitatea pana la elaborarea de noi standarde, respectiv norme tehnice de reparatii, in conditiile prezentei legi.
    Art. 40
    Prevederile acestei legi se aplica in mod corespunzator si organizatiilor cooperatiste si celorlalte organizatii obstesti.
    Art. 41
    Nerespectarea dispozitiilor cuprinse in aceasta lege atrage raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz.
    Art. 42
    Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta lege.
    Art. 43
    Prezenta lege intra in vigoare dupa 30  de zile de la publicarea in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania. Pe aceeasi data se abroga Decretul Consiliului de Stat nr. 274/1979 privind infiintarea Comisiei de partid si de stat pentru problemele de tipizare si standardizare pe economie si a comisiilor de ramura, art. 78 din Legea nr. 14/1971 cu privire la gospodarirea resurselor materiale, a fondurilor fixe si aprovizionarea tehnico-materiala, Hotararea Consiliului de Ministri nr. 1899/1960 privind actiunea de stat pentru standardizare in Republica Socialista Romania, precum si orice alte dispozitii contrare.

    ANEXA 1
                      Continutul cadru
al normelor de tipizare, elaborarea si aplicarea acestora

    I. Continutul cadru al normelor de tipizare
    1. Nomenclatoarele de produse tipizate stabilesc sortimentele, tipurile si dimensiunile de produse admise a se proiecta si executa in productie; pentru materialele tipizate se vor preciza si principalele domenii de utilizare.
    2. Nomenclatoarele de linii si instalatii tehnologice tipizate stabilesc capacitatile unitare de productie, principalele consumuri specifice maxime de materii prime, materiale, combustibili si energie, precum si nivelul minim al productivitatii muncii.
    3. Proiectele tip de constructii si tehnologii stabilesc, dupa caz, fluxul tehnologic, suprafetele si principalele dimensiuni ale obiectelor de constructii, solutiile constructive, consumurile limita de materiale de constructii si instalatii, precum si limita maxima a pretului de deviz pentru lucrarile de constructii-montaj.
    II. Elaborarea si aplicarea normelor de tipizare
    1. Normele de tipizare se elaboreaza de unitatile stabilite prin plan, cu participarea obligatorie a unitatilor producatoare si beneficiare interesate si a organelor de avizare prevazute de lege.
    2. Normele de tipizare, insusite de catre consiliile tehnico-economice ale ministerelor si avizate de organele prevazute de lege, se definitiveaza de catre comisiile de specialitate de ramura.
    3. Normele de tipizare se supun spre aprobare de Consiliul de Ministri, la propunerea Consiliului central pentru tipizare, standardizare, normare si calitate.
    4. Normele de tipizare se examineaza anual in vederea actualizarii si imbunatatirii lor si se aplica in conditiile aprobate.


    ANEXA 2
                      Continutul cadru
al  standardelor, elaborarea si aplicarea acestora

    I. Continutul cadru al standardelor
    1. Standardele de stat - STAS - cuprind, in principal, reglementari referitoare la:
    a) materii prime, materiale, combustibili si energie, precum si produse industriale si agricole, cu pondere insemnata in economia nationala;
    b) subansamble si piese de uz general, precum si alte elemente ale masinilor, utilajelor si instalatiilor;
    c) lucrari de constructii;
    d) prescriptii si reguli cu caracter general privind lucrarile de proiectare, metrologie, terminologie si clasificari; controlul calitatii produselor si alte prescriptii de larga utilizare;
    e) protectia vietii, a bunurilor materiale si a mediului inconjurator.
    2. Standardele de ramura - STR - cuprind, in principal, reglementari referitoare la:
    a) materii prime, materiale, combustibili si energie, produse sau componente specifice ramurii ori domeniului si pentru care nu sunt in vigoare standarde de stat sau pentru care prin standarde de stat s-au stabilit numai conditii principale;
    b) selectii de sortimente, tipuri, articole, formate, marimi, dimensiuni si alte prescriptii din standardele de stat, in scopul rationalizarii unor activitati.
    3. Standardele de intreprindere - STI - cuprind, in principal, reglementari referitoare la: a) selectii de sortimente, tipuri, articole, formate, marimi, dimensiuni si alte prescriptii din standardele de stat sau de ramura, in scopul rationalizarii unor activitati;
    b) scule, dispozitive, verificatoare, semifabricate si alte produse care se fabrica in scopul folosirii numai in procesul de productie al unitatii, precum si, dupa caz, tehnologii de fabricatie specifice unitatii respective;
    c) subansamble sau piese realizate in cadrul cooperarii in productie executate in unitate, daca acestea nu sunt reglementate prin standarde de stat sau standarde  de ramura.
    4. Prescriptiile inscrise in standardele de ramura trebuie sa respecte prevederile din standardele de stat, iar prescriptiile din standardele de intreprindere pe cele din standardele de stat si de ramura.
    Prevederile din standarde trebuie sa fie corelate cu cele din standardele internationale.
    In cazuri justificate, prescriptiile din standardele de stat si din standardele de ramura pot avea caracter experimental, pe o perioada limitata, sau caracter de recomandare.
    II. Elaborarea si aplicarea standardelor
    1. Standardele de stat si cele de ramura se elaboreaza de unitatile de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica, de proiectare, productie sau invatamant, stabilite prin planurile anuale, cu participarea obligatorie a unitatilor producatoare si beneficiare interesate si a organelor de avizare prevazute de lege.
    Standardele de intreprindere se elaboreaza de unitatea interesata, iar in cazul in care privesc ansamble, subansamble sau piese realizate pe baza cooperarii in productie, de catre unitatea producatoare impreuna cu unitatea care coordoneaza fabricarea produsului final.
    Proiectele de standarde insusite de consiliile tehnico-economice se avizeaza de catre organele prevazute de lege.
    Standardele de stat se supun aprobarii Consiliului de stat la propunerea Consiliului  central pentru tipizare, standardizare, normare si calitate, iar standardele de stat care se aproba potrivit prezentei legi de Consiliul National pentru Stiinta si Tehnologie, se supun aprobarii la propunerea comisiilor de ramura.
    2. Standardele se examineaza anual in vederea revizuirii sau reconfirmarii.
    3. Standardele de stat sunt obligatorii la nivelul economiei nationale, standardele de ramura la nivelul ramurilor sau domeniilor de activitate la care se refera, iar cele de intreprindere numai in cadrul unitatii elaboratoare.
    4. Pentru produsele cu caracter de unicat sau de artizanat, piesele de schimb ale utilajelor sau instalatiilor din import, productia si lucrarile experimentale  si in alte situatii similare, partile pot stabili prin contract, in caiete de sarcini sau documentatii, prevederi de natura celor din standarde si norme de tipizare, pe baza carora sa execute si sa livreze produsele contractate.

    ANEXA 3
                       Continutul cadru
al normelor tehnice de consum si de reparatii, notelor de comanda pentru produse si tehnologii, prescriptiilor de utilizare a resurselor materiale si energetice, precum si elaborarea si aprobarea acestora

    I. Continutul cadru al normelor tehnice  de consum
    1. Normele tehnice de consum pe produs stabilesc consumurile maximale de materii prime, materiale, combustibili si energie raportate la unitatea de produs, pentru fiecare sortiment, tip sau varianta constructiva, corespunzator tehnologiei folosite.
    2. Coeficientii tehnici de utilizare stabilesc proportia minima in care materialele utilizate se regasesc in produsele finite  pentru fiecare sortiment, tip sau varianta constructiva, corespunzator tehnologiei folosite.
    II. Normele tehnice de reparatii cuprind:
    1. ciclul minim de functionare intre data punerii in functiune a unui fond fix si efectuarea primei reparatii sau intre doua reparatii succesive, exprimat in ani, ore de functionare sau kilometri parcursi, stabilit in conditiile asigurarii unui grad ridicat de fiabilitate, atat a ansamblului, cat si a elementelor componente, precum si a respectarii intocmai a normelor tehnice de exploatare;
    2. durata limita de executie a reparatiilor, exprimata in zile lucratoare;
    3. costul maxim al reparatiei, exprimat in procente din valoarea de inlocuire a fondului fix, in conditiile folosirii tuturor pieselor si subansamblelor care pot fi refolosite ca atare sau prin reconditionare.
    III. Notele de comanda pentru produse  si tehnologii fundamenteaza necesitatea si eficienta acestora si cuprind, pentru determinarea consumurilor materiale si energetice, urmatoarele:
    1. principalii parametri tehnico-functionali si calitativi ai produsului sau tehnologiei, inclusiv greutatea neta, care trebuie sa fie imbunatatita fata de ai celor existente;
    2. principalele consumuri specifice materiale si energetice la fabricarea si, dupa caz, in exploatarea produsului sau tehnologiei, care trebuie sa fie mai reduse decat ale celor existente;
    3. solutiile de valorificare si cantitatile estimate de resurse materiale si energetice refolosibile;
    4. estimarea costurilor de productie, din care limitele maxime ale cheltuielilor materiale, care trebuie sa fie mai reduse decat ale celor existente.
    Notele de comanda se elaboreaza cu respectarea stricta a normelor de tipizare, standardelor si prescriptiilor de utilizare a resurselor materiale si energetice.
    In notele de comanda se prezinta comparatii cu produsele si tehnologiile similare din tara si strainatate privind parametrii tehnico-functionali si calitativi, consumurile specifice materiale si energetice si costurile de fabricatie.
    IV. Prescriptiile de utilizare a resurselor materiale si energetice cuprind, in principal:
    1. prescriptii privind domeniile de utilizare a diferitelor grupe de materii prime si materiale si de folosire a materialelor inlocuitoare;
    2. restrictii si interdictii de folosire a materialelor scumpe sau din import.
    V. Elaborarea notelor de comanda
    1. Notele de comanda se elaboreaza de unitatile beneficiare, producatoare sau de cercetare-proiectare, dupa caz.
    Notele de comanda din competenta Consiliului de Ministri se supun aprobarii la propunerea  Consiliului central pentru tipizare, standardizare, normare si calitate, iar cele din competenta organelor de conducere colectiva ale ministerelor coordonatoare de ramura, la propunerea comisiilor de specialitate de ramura.
    2. Pentru lucrarile de constructii-montaj, limitele de consum la principalele materiale se stabilesc prin documentatiile tehnico-economice de aprobare a lucrarilor de investitii, potrivit legii.
    VI. Elaborarea si aprobarea  prescriptiilor de utilizare a resurselor materiale si energetice
    1. Prescriptiile tehnico-economice de utilizare se aproba de Consiliul de Ministri, la propunerea Consiliului central pentru tipizare, standardizare, normare si calitate, pe baza documentatiilor elaborate de ministerele coordonatoare de ramura, cu avizul Comitetului de Stat al Planificarii, Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe si Consiliului National pentru Stiinta si Tehnologie.
    2. Pentru metale pretioase, staniu, nichel, molibden, wolfram, vanadiu si alte asemenea resurse, cantitatile maxime admise spre a fi consumate, stabilite conform prescriptiilor tehnico-economice de utilizare, se aproba trimestrial  pe titulari de plan, prin decret al Consiliului de Stat.
    VII. Elaborarea si aplicarea normelor tehnice de reparatii
    1. Normele tehnice de reparatii cu caracter republican se elaboreaza de ministerele si organele centrale coordonatoare de ramura, cu avizul Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe si sunt obligatorii pentru toate unitatile, indiferent de subordonare.
    2. Normele tehnice de reparatii de ramura se elaboreaza de ministerele si organele centrale coordonatoare de ramura, cu avizul Ministerului Aprovizionarii Tehnico Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, pentru fondurile fixe din ramura coordonata, necuprinse in normele republicane, sau pentru fondurile fixe cuprinse in normele republicane dar care functioneaza in conditii specifice, diferite de cele normale avute in vedere la elaborarea acestora si sunt obligatorii pentru toate unitatile din ramura, indiferent de subordonare.
    3. Normele de intreprindere privind reparatia fondurilor fixe se elaboreaza pentru fondurile fixe necuprinse in normele tehnice de reparatii cu caracter republican sau de ramura, de catre unitatile economice care detin fondul fix si care sunt obligate sa le inainteze spre aprobare centralei ierarhic superioare.SmartCity5

COMENTARII la Legea 20/1984

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 20 din 1984
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu